เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13,898 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Event Sales and Marketing
ลักษณะการทำงาน - ปฏิบัติกิจกรรมการขายในรูปแบบกิจกรรมอีเว้นท์ ทั้ง indoor และ outdoor - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลของสินค้าหรือการบริการ - เรียนรู้และพัฒนาทักษะด้านการขาย การตลาดและบุคลิกภาพ - ไม่ใช่งานแน...

Phenomenon Enterprise Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
22 ต.ค. 60

บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 ต.ค. 60
3 . Sales Support Engineerรับสมัครด่วน !
- สนับสนุนงานด้านการขาย โดยการจัดเตรียมเอกสารทางเทคนิค และเอกสารทางราคา พร้อมช่วยสนับสนุนทางด้านเทคนิคแก่ส่วนงานขาย

บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 ต.ค. 60

บริษัท เอ็นวิเทรด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
22 ต.ค. 60
5 . พนักงานขายทางโทรศัพท์/Telesales/บัตรเครดิต/สินเชื่อ
- Tele Marketing งานประจำสำนักงาน ไม่ต้องเข้าพบลูกค้า - แนะนำ และให้ข้อมูลทางโทรศัพท์กับลูกค้า ในกลุ่มผลิตภัณฑ์ และบริการของธนาคาร - เรามีทีมงานสอนวิธีการทำงาน,เทคนิคการทำงาน อย่างมืออาชีพ เพื่อการท...

ธนาคารยูโอบี จำกัด มหาชน
เงินเดือน 15,000 - 45,000
22 ต.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำบูธ (สำนักงานใหญ่ อโศกมนตรี)
- ดูแลการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าชั้นนำ รวมถึงปิดการขายให้กับทางลูกค้าในกลุ่ม Financial,Cosmetic,Food&Beverage,Real Estate and Entertainment etc. - สนับสนุนและประชาสัมพันธ์แบรนด์ให้...

Eternal Group Marketing Co., Ltd.
เงินเดือน 16,000-25,000 บาท (ตามที่ตกลง)
22 ต.ค. 60
7 . Brand Representative
- ดูแลในส่วนของการจัดกิจกรรมทางด้านการตลาดให้กับกลุ่มลูกค้าชั้นนำ อาทิ Financial,Cosmetic,Food&Beverage,Real Estate and Entertainment etc. - สนับสนุนและประชาสัมพันธ์โครงการให้เป็นที่รู้จักอย่างกว้าง...

Eternal Group Marketing Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท (ตามตกลง)
22 ต.ค. 60
8 . Repair Service Staffรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบจัดการงานซ่อมสินค้า (เครื่องมือวัด) - ดูแลงาน ตั้งแต่รับเครื่องซ่อม ตรวจเช็คสินค้า ซ่อมแซม หรือส่งเครื่องไปซ่อมที่โรงงาน จนจบกระบวนการ และส่งเครื่องคืนลูกค้า (มีคนสอนงานให้) - ประสานงานแ...

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
22 ต.ค. 60
9 . ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- ออกเอกสารใบแจ้งหนี้ คอนเฟิร์มรายละเอียดต่างๆ เรื่องการส่งสินค้าและการชำระเงินกับลูกค้า ประสานงานกับฝ่ายขาย - จัดคิวส่งสินค้า และสงคิวให้พนักงานจัดส่ง - ช่วยอัพเดทฐานข้อมูลการชำระเงินของลูกค้าให้เป...

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์
22 ต.ค. 60
10 . Senior Administrative and HR Officer
Job Descriptions Administrative function • Support office documentation • Responsible for overall of admin functions and day to day operations, Facilitate company internal working such as Interne...

บริษัท เลกะ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป ตามประสบการณ์และความสารมารถ
22 ต.ค. 60
11 . Accountant
• วิเคราะห์พร้อมบันทึกเอกสารและรายการค้าต่างๆ ลงใน Software Program พร้อมจัดพิมพ์เอกสารใบสำคัญต่างๆ • จัดเรียงและจัดเก็บเอกสารในแฟ้มโดยแยกตามหมวดหมู่ของเอกสาร • จัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และเตรี...

บริษัท ดี ดับเบิลยู คอนซัลแทนท์ แอนด์ เมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
22 ต.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ตรวจสอบข้อมูลการบันทึกบัญชีในระบบ - จัดทำรายละเอียดประกอบงบประจำเดือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 60
13 . หัวหน้าบัญชี - การเงิน
- ตรวจสอบรายการรับเงินประจำวันและจัดทำรายงานสรุป - กระทบยอดบัญชีเงินสด/เงินโอน/เงินฝากธนาคารและรายการอื่นๆทางการเงิน - ดูแลยอดเงินสดย่อย - รับวางบิลจาก Supplier และจัดทำเช็คจ่าย - บริหารกระแสเงินส...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่กฏหมายอาวุโส
1.จัดทำ/จัดเตรียม/รวบรวม และยื่นเอกสารต่อหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำ/จัดเตรียม/ตรวจสอบเอกสารทางกฎหมาย เช่น สัญญาทางธุรกิจ หนังสือมอบอำนาจ เอกสารการประนอมหนี้ ฯลฯ 3.ติดต่อประสานงาน/ให้คำปรึก...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด
- ขาย Promotion space, Media space etc. - บริหารจัดการ Event ตามเงื่อนไขที่กำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 60
16 . ช่างไฟฟ้า
- รับผิดชอบงานซ่อมแซมอุปกรณ์ ดูแลและบำรุงรักษางานระบบวิศวกรรม ภายในตัวอาคาร เช่น ระบบไฟฟ้า

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 60
17 . Creative Event/ ครีเอทีฟงานอีเว้นท์
1. คิดรูปแบบงานอีเว้นท์ กิจกรรมและรายละเอียดเกี่ยวกับงานอีเว้นท์ให้สอดคลอดกับวัตถุประสงค์ของการจัดงาน 2. รวบรวมไอเดียเพื่อเสนอผลงานลงใน Presentation 3. มีความคิดสร้างสรรใหม่ๆอยู่เสมอ ควรมีประสบการณ์...

That's Right Creative
1 (Full-time/ Freelance)
เงินเดือน 15,000-25,000
22 ต.ค. 60
18 . ผู้ช่วยแพทย์/เจ้าหน้าที่ทรีทเม้นท์/เทราพิส
- ดูแลต้อนรับลูกค้า ให้คำปรึกษา - ผู้ช่วยแพทย์ในการทำหัตถการต่างๆ - ทำทรีตเมนท์ผิวหน้า ผิวตัวได้ - จัดทำเอกสารประวัติลูกค้าและบันทึกข้อมูลลงระบบ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - มีการเทรนงานให้ก่อน...

BSL Clinic บีเอสแอลคลินิก Bangkok skin and laser center
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
22 ต.ค. 60
19 . Video Editing & Multimedia
-ร่วมกำหนดแนวคิดการตัดต่อ vdo และออกแบบ Graphic ให้ตรงตาม Concept ของบริษัท -จัดทำออกแบบสื่อประชาสัมพันธ์และเผยแพร่ข้อมูลข่าวสารหรือกิจกรรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ประสานงานระหว่างหน่วยงานเพื่อให...

BSL Clinic บีเอสแอลคลินิก Bangkok skin and laser center
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
22 ต.ค. 60
20 . Graphic Designer - เจ้าหน้าที่แต่งภาพรีทัชภาพ เครื่องประดับ/ Jewelry
•ตกแต่งภาพเหมือนจริง สินค้าเกี่ยวกับเครื่องประดับ •รูปแบบงาน : งานประจำ •สถานที่ปฏิบัติงาน : กรุงเทพมหานคร (เขตบางกอกน้อย) •เงินเดือน(บาท) : 17,500 - 18,500 •วันหยุด : วันเสาร์, วันอาทิตย์ •เวลาท...

SKPIERCING COMPANY LIMITED
เงินเดือน 17,500-18,500 THB
22 ต.ค. 60
 พบ 13,898 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ