เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล/บัญชี/เก็บข้อมูล
- จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล - จัดทำรายงานเสนอผู้บริหาร - งานอื่นทั่วไป - งานด้านค่าแรง

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล - พัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ฝึกอบรม และ Productivity

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
3 . ผู้จัดการโรงงาน /ผู้จัดการทั่วไป (GM)
- ควบคุมการผลิตด้านเบเกอรี่และขนมไทย ให้เป็นตามเป้าหมาย - พัฒนาผลิตภัณฑ์และควบคุมคุณภาพการผลิต - เพิ่มประสิทธิภาพการผลิตและควบคุมต้นทุนการผลิต - บริหารจัดการปัญหาต่าง ๆ ได้

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
4 . วิศวกรโยธา
ติดต่อ ดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
5 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาญจนบุรี)
-ควบคุมและวางแผนการผลิต งานโครงการ ให้เสร็จตามแผนงาน -ค้นคว้า วิจัย ศึกษา ผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) ประจำ กาญจนบุรี ติดต่อ คุณพร096-886-3159
- รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง) - ออกสำรวจพื้นที่ขาย - ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area Sale / PC) - ติดตาม ตรวจสอบผลการขายจากผู้ใต้บังคับบัญชา...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + KPI 10,000 บาท
14 ต.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ การตลาด Display ( กาญจนบุรี)ติดต่อ คุณพร 096-886-3159 ด่วนมาก !!
-วางแผนทำงานจัดการออกแบบทำ Display ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย -จัดกิจกรรม Event ตามสถานที่ต่างๆ -มีประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดทำป้ายโฆษณา ติดต่อสมัครงาน ทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
8 . ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการพื้นที่
• วางแผนและบริหารการขายและทำการตลาดในพื้นที่/เขตความรับผิดชอบ เพื่อเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อของบริษัทฯ • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามที่บริษัทกำหนดได้ • ตอบสนองนโยบายและเป้าหมาย...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ต.ค. 58
9 . ผู้จัดการแผนกประกันภัยและพรบ. (สำนักงานใหญ่กาญจนบุรี)
มีความรู้เกียวกับเรื่องประกันภัยประเภทต่างๆ และ พรบ โดยตรง และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
14 ต.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน
ด้านคำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานด้านประกันสังคม+สรรกร งานเรื่อง Time Report ต่างๆ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
14 ต.ค. 58
11 . ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน จัดทำรายงานต่างๆทางด้านการเงิน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
14 ต.ค. 58
12 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี)
วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องและอื่...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสาขา
1.วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลือนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
14 ต.ค. 58
14 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
15 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
- ปิดงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย/รายได้อื่นๆ/ภาษี - สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ระดับเบื้องต้น

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
14 ต.ค. 58
16 . ผอ.ฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานแผนกบริหารแผนกบริหารทรรัพยากรบุคคลและธุรการ - บริหารสำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
14 ต.ค. 58
17 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตสุกรพันธ์
- วางแผนการปฏิติงาน มาตราฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - ดูแล ควบคุมงานทั้งด้านการบริหารบุคลากร ด้านการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบตามที่กำหนด - โดยสอดคล้องกับความต้องกา...

กลุ่มอินเทคค์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ต.ค. 58
18 . ผู้จัดการสถานี
1. วางแผนงานการปลูกพืช งบประมาณ และการจัดซื้อปัจจัยทางการผลิตพืช 2. ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงานและคนงานให้อยู่ในกฏระเบียบของบริษัท

HM.CLAUSE (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
13 ต.ค. 58
19 . วิศวกรเครื่องกล
- ทำงานในส่วนของ โรงโม่หิน บริษัทในเครือ บ. เอเซียฟรุคโตส จก. - ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่อง...

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ต.ค. 58
20 . หัวหน้าส่วนงานคลังกระจก
- ตรวจรับ จัดเก็บ และเบิกจ่ายวัตถุดิบ -บันทึก สรุปรายงานการรับ-จ่ายวัตถุดิบประจำวัน -นับสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
13 ต.ค. 58
 พบ 56 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ