เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิค PM
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ระบบไฮดรอลิก ระบบนิวเมติกส์ PLC ตรวจซ่อมวงจรควบคุมไฟฟ้า วงจรคอนโทรลไฟฟ้า การควบคุมมอเตอร์ไฟฟ้าด้วยอินเวอร์เตอร์

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 20,000 -/. เดือน
24 พ.ย. 58
2 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
24 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ QA
1. มีหน้าที่จัดทำระบบเอกสารคุณภาพของบริษัทฯ 2. มีหน้าที่เรียกคืนผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 3. มีหน้าที่ทำการวิเคราะห์ ทางกายภาพ ,ทางชีวภาพ,ทางเคมี 4. มีหน้าที่สอบเทียบ,ควบคุมสารเคมี,ควบคุมระ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
24 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ขับรถ ด่วนมาก!!
1.ขับรถรับส่งผู้บริหารและบุคคลอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง 2.ดูแลรักษา รถยนต์ที่ฝ่ายบริหารทรัพยาบุคคลรับผิดชอบ 3.รับมอบหมายงานจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 พ.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า ด่วนมาก!!
• บันทึกข้อมูลการรับเข้า-จ่ายออกของสินค้าใน Stock card • ทำการตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลใน Stock card เทียบกับโปรแกรมควบคุมคลังสินค้า • สรุปรายงานผลสินค้าคงเหลือประจำวัน,ประจำเดือนและประจำไตรมาตร ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 พ.ย. 58
6 . เลขานุการรองกรรมการ
-ดูแลงานด้านเอกสารของผู้บริหารทั้งหมดและประสานงานทั่วไป -ทำงานสัปดาห์ละ 6 วัน (วันจันทร์-วันเสาร์ 08.00 น. -17.00 น.)

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 58
7 . วิศวกรเครื่องกล
- ทำงานในส่วนของ โรงโม่หิน บริษัทในเครือ บ. เอเซียฟรุคโตส จก. - ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่อง...

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
8 . วิศวกรเหมืองแร่(ขุดเจาะ)
เป็น บริษัทเปิดใหม่ในเครือ บ.เอเซียฟรุคโตส จก. สถานที่ปฎิบัติงานจะเป็นที่เดียวกัน ภายในอาณาเขตโรงงาน ทำเกี่ยวกับ โรงโม่หิน. - ควบคุมปฏิบัิติการหน้างาน ทางด้านเทคนิค เช่น งานเจาะระเบิด

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
9 . ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน - งานเชื่อมต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 58
10 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงาน อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)
1. รับผิดชอบงานทางด้านวิศวกรรมไฟฟ้าตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. สั่งการ กำกับ และควบคุมการปฏิบัติงานทางด้านระบบไฟฟ้าในงานที่รับผิดชอบ 3. ปฏิบัติงานตามกฎระเบียบของบริษัทฯ 4. ปฏิบัติงานตาม...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 58
11 . ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี (F&B)
1.รับผิดชอบงานบริหารจัดการ และ การปฎิบัติหน้าที่ในการบริการอาหาร เครื่องดื่ม ของแผนกให้พร้อมเสมอ 2.รับผิดชอบ และ ควบคุมคุณภาพ,รายการอาหารและการให้บริการร่วมกับแผนกต่างๆ 3.ประมาณการและควบคุมต้นทุนอาห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
-ดูแลและควบคุมสต๊อคอุปกรณ์สำนักงานและทะเบีบนทรัพย์สินบริษัทฯ -ดูแลและควบคุมการใช้รถบริษัทฯ -ดูแลและควบคุมการต่อสัญญากำจัดแมลง -ดูแลและควบคุมสวัสดิการ ของขวัญวันเกิด ชุดฟอร์มพนักงาน -ตรวจสอบใบเสร็จ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 พ.ย. 58

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
14 . หัวหน้าเช็คเกอร์ (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
1.ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าประจำวัน 2.ตรวจรับสินค้า / ตรวจรับทรัพย์สิน 3.ตรวจเช็คสต็อคคงเหลือ เพื่อสั่งซื้อเติมเต็ม 4.ตรวจเช็คสต็อคคงเหลือ เพื่อส่งรายงานคงเหลือให้แผนกบัญชีทุกเดือน 5.ตรวจสอบเอกสารใบขอ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
15 . RECEPTION ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ด่วนมาก !!
- ดูแลลูกค้าที่มาเข้าพักกับรีสอร์ท - ต้อนรับลูกค้า - รับโทรศัพท์ลูกค้า - ควบคุมดูแล วางแผนอัตรากำลังคนให้พร้อมบริการลูกค้า - ฝึกฝนพนักงานให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี - อำนวยความสะดวกให้กับล...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
24 พ.ย. 58
16 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ รับที่ละ 1 คน 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2. เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 พ.ย. 58
18 . ผู้จัดการแผนกสินค้าพิเศษ
- ควบคุมดูแลเกี่ยวกับสินค้าพิเศษ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
24 พ.ย. 58
19 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
• บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
24 พ.ย. 58
20 . วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ********
- ควบคุมการก่อสร้างตาม Site งานต่างๆของบริษัท - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนการก่อสร้าง - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ - ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา - จัดทำ Report ส่งผ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 58
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ