เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเหมืองแร่
เป็น บริษัทเปิดใหม่ในเครือ บ.เอเซียฟรุคโตส จก. สถานที่ปฎิบัติงานจะเป็นที่เดียวกัน ภายในอาณาเขตโรงงาน ทำเกี่ยวกับ โรงโม่หิน

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
2 . วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ Programmer&Support System
1. Reviews, analyzes, and modifies the programing systems including encoding, testing, and debugging based upon company nneds and direction. 2. Maintains the ERP system,including user support, datab...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 มี.ค. 58
4 . หัวหน้าแผนกการพัฒนาบุคลากร ( Human Resource Development )
1. ด้านพัฒนาบุคลากร 1.1 จัดทำแผนการพัฒนา Competency ขีดความสามารถให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 1.2 กำหนดสมรรถนะด้านการบริหาร / สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 1.3 พิจารณา ตรวจสอบแผนการฝึกอบร...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงานกาญจนบุรี) , (ประจำ กทม.)
1.เคลียร์แบบให้ลูกค้าผ่านพนักงานขายโครงการ 2.เขียนแบบตามความต้องการของลูกต้า 3.เขียน Shop Drawind Section ตรงตาม Sper ของบริษัทพร้อมตรวจสอบความละเอียดของแบบเมื่อเสร็จ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา , 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
6 . วิศวกร R&D
ควบคุมออกแบบผลิตภัณฑ์ New Product ให้สอดคล้องกับความต้องการของตลาดที่มีการเปลี่ยยนแปลงและเป็นไปตามความต้องการของกลุ่มลูกค้าในด้านราคาและคุณภาพ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
9 . พนักงานฝ่ายบัญชี
- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัทต่างๆ - บันทึกเอกสารการค้า ของบริษัทต่างๆ ลงในโปรแกรมบัญชี - จัดทำบัญชีทั่วไป - จัดทำบัญชีต้นทุน - จัดทำรายงานภาษีซื้อ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เมทัลชีท
3 มี.ค. 58
10 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี)
วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องและอื่...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 มี.ค. 58
11 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา
1.วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลือนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 มี.ค. 58
12 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (สนญ. จ.กาญจนบุรี)
1.งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล วางแผน ควบคุม และบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ให้สอดคล้องกับกลยุทธขององค์กร วางแผนการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพเข้ามาร่วมงานและให้ทันต่อความต้องการของหน่วยงานรวมทั้งดูแลรักษาแ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ค่าจ้างและเงินเดือน) ด่วน
- จัดทำงาน Payroll งานบริหารค่าจ้าง หน้าที่ บันทึกรายงานมาทำงาน คำนวณค่าจ้าง จัดทำใบอนุมัติค่าจ้างทำการหักค่าเครื่องแบบ -จัดส่งใบแจ้งเงินเดือนพนักงานประจำงวด จัดทำหนังสือรับรองเงินเดือน รับรองการทำงา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
3 มี.ค. 58
15 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
- ปิดงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย/รายได้อื่นๆ/ภาษี - สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ระดับเบื้องต้น

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
1.ดูแลซ่อมบำรุงเบื้องต้นในภาคที่รับผิดชอบ 2.เดินทางเช็คอุปกรณื เปลี่ยนอุปกรณ์ ภายในภาคที่ตนเองดูแล 3.ตรวจสอบการติดตั้งกล้องวงจรปิด (กรณีจ้างบุคคลภายนอก) 4.เบิก-เช็ค อุปกรณืไอที กับสำนักงานใหญ่ 5.ส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
3 มี.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด
1.สำรวจตลาด แนะนำและส่งเสริมการตลาด 2.สร้างสัมพันธ์กับลูกค้า ร่วมทำกิจกรรมการตลาดเพื่อส่งเสริมการตลาด

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000 บาท
3 มี.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศ ชาย ) ประจำสาขากาญจนบุรี
ารชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้ม...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน +Incentive +อื่นๆ
2 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่สกรีน
ด่วน!!

- งานประจำ - ออกแบบ สกรีน ผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมาย และอื่นๆ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนประจำ
2 มี.ค. 58
20 . ช่างซ่อมจักรปัก
ด่วน!!

- งานประจำ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอื่นๆ - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
2 มี.ค. 58
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ