เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก รถแบ็คโฮ
- ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิด รถบรรทุก รถแบ็คโฮ - วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องยนต์ได้

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
22 ก.ค. 57
2 . ช่างซ่อมบำรุงต่างๆ(ช่างยนต์,ช่างไฟฟ้า,ช่างกล,ช่างเชื่อม,ฯ)
- ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบในครื่องจักร และภายในโรงงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
3 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
- ดูแลรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน - ปฎิบัติงานในห้อง Lab ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
4 . ผู้ช่วยครัว ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
สามารถทำอาหารไทย และ นานาชาติได้ ตามความต้องการของลูกค้า สามารถควบคุมต้นทุนและปริมาณในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ดูแลพนักงานครัว จัดตารางการทำงาน ที่อยู่ภายใต้สายงานบังคับบัญชา

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 57
5 . เช็คเกอร์
1.ดูแลงานทางด้านเอกสาร ป้อนข้อมูล 2.บันทึกคีย์บิลอาหารเพื่อเก็บรายได้ยอดขายอาหาร 3.ทำรายงานประจำวันส่งผู้บริหาร 4.เช็คสต็อก ตรวจนับสินค้า 5.ทำรายการบัญชีเงินสดย่อย 6.ทำรายงานสั่งซื้อสินค้า 7.งาน...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
22 ก.ค. 57
6 . หัวหน้าแม่บ้าน (ประจำที่ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
ดูแลการทำงาน การปฏิบัติงานของแม่บ้าน ในรีสอร์ท เลคเฮเว่น รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ควบคุมการทำงานของแม่บ้านให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของรีสอร์ท / ด้านความสะอาด / สะดวก

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
7 . ผู้จัดการแผนก F&B (อาหาร) ประจำที่ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
ดูแลร้านอาหาร (F&B) ในรีสอร์ท เลคเฮเว่น รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ทุกด้านเกี่ยวกับอาหารในรีสอร์ท

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
8 . เชฟ / กุ๊กทำอาหารไทย นานาชาติ (ด่วนมาก)
1.สามารถทำอาหารไทย หรือ อาหารประเภทอื่นๆได้ 2.ทำอาหารตาม Order 3.คิดค้นเมนูใหม่ๆ ทำอาหารได้หลากหลายสไตล์ 4.ดูแลความสะอาดของวัตถุดิบและเครื่องปรุง 5.ตกแต่งจานอาหารให้สวยงาม จัดเตรียมวัตถุดิบ 6.เช...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
22 ก.ค. 57
9 . แคชเชียร์ (ประจำที่ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 1 ตำแหน่ง)
รับ-จ่ายเงิน และเอกสารทางบัญชี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 -11,000 บาท
22 ก.ค. 57
10 . Chef ประจำโรงแรมที่กาญจนบุรี
ทำอาหารไทย อาหารต่างประเทศ สร้างเมนูอาหารใหม่ ดูแลการทำครัวภายในโรงแรม รวมทั้งดูในเรื่องของต้นทุนอาหาร และความเรียบร้อยภายในครัว

บริษัท อินดารา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่เขตการขายน้ำมันหล่อลื่น จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.สุพรรณบุรี จ.นนทบุรี
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ -ดูแลลูกค้าเก่า -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท -ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน -สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนูทองบริการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการอื่นๆ รวม 20,500 บาท
22 ก.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขา กาญจนบุรี)
- จัดทำเอกสารของแผนก - จัดทำรายงานผลการทดสอบ / วิเคราะห์ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
13 . รองหัวหน้าแผนกรถตัดอ้อย
1. วางแผน ควบคุม วัดผล และวิเคราะห์การซ่อมบำรุงรถตัดอ้อยในช่วงฤดูกาลซ่อมและฤดูกาลตัดอ้อย 2. วางแผน และวิเคราะห์งบประมาณ การซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย ช่วงฤดูกาลซ่อมและฤดูกาลตัดอ้อย 3. วางกรอบการทำงานซ่อม...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ก.ค. 57
14 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุงแผนกรถตัดอ้อย
1. ซ่อมและควบคุมการซ่อมบำรุงกลุ่มช่างซ่อมให้ทันกำหนดและมีประสิทธิภาพ 2. รับผิดชอบดูแลความเรียบร้อยในการซ่อมรถตัดอ้อยและโรงซ่อมบำรุงรถตัดอ้อย 3. ประสานงานการซ่อม วางแผนการใช้อะไหล่ต่างๆ กับผู้บังคับบ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ก.ค. 57
15 . IT officer
-ดูแลระบบ back office และ database ของบริษัท -แก้ไขปัญหาของ user ทั้งด้าน software และ hardware -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ อาทิเจ้าหน้าที่ภายในและบริษัท supplierภายนอก ในการแก้ปัญหาระบบงาน -ดูแลระ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 ตามตกลง
22 ก.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Update โปรแกรม ติดตั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ แก้ไขปัญหาระบบ Net work

Two Service Ltd, co.,
22 ก.ค. 57
17 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด Modern Trade
1. วิเคราะห์ วางแผน กำหนดกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย พร้อมทั้งรายชื่อ ลูกค้าเป้าหมายในแต่ละกลุ่ม และกำหนดเป้ายอดขาย ในแต่ละกลุ่มลูกค้า ที่มีความเป็นไปได้ ให้กับฝ่ายขายไปดำเนินการ 2. วิเคราะห์ วางแผน กำหนดเป้...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
22 ก.ค. 57
18 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
-แปลเอกสารภาษาจีน - ไทย และไทย-ภาษาจีน -แปลเอกสารต่างๆ -ติดต่องานด้านนอกกับองค์กรต่างๆ -อื่นๆ

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
22 ก.ค. 57
19 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบัญชีลูกหนี้/ฝ่ายตรวจสอบภายใน
1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ดูแลระบบบัญชีของสาขา และสำนักงานใหญ่ - สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้...

YONG GROUP
3 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 ++
22 ก.ค. 57
20 . Frontdesk / Cashier
- Able to supervise staff to ensure high quality efficiency - Manage frontdesk and restaurant - Ensure good customer service is provided to guests - Team player - 3 month probation and increment...

JFK Enterprises Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
21 ก.ค. 57
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ