เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พ่อครัว / แม่ครัว
กุ๊ก - ทำอาหารไทยประเภทจานเดียว เช่น ผัดไท ข้าวผัด ผัดกะเพรา ราดหน้า ฯลฯ - สามารถคิดเมนูอาหารไทยได้ - จัดหาวัตถุดิบได้ และมีวิธีการจัดเก็บวัตถุดิบได้เป็นอย่างดี - ดูแลรับผิดชอบ Stock วัตถุดิบ ...

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
22 ส.ค. 60
2 . หัวหน้าแผนกช่าง (Biomass)
- ควบคุมและตรวจสอบระบบเครื่องจักร / อุปกรณ์ ในระบบการผลิตฯของโรงงานสาขาฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน - จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในระบบการผลิตฯขอ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
3 . วิศวกรสำนักงาน( OE.) ประจำ Site จ.กาญจนบุรี
- ทำ Payment จ่ายผลงานให้กับผู้รับเหมา , รายรับของโครงการ งานเพิ่ม,ลด Take Off Shop Drawing และจัดจ้างผู้รับเหมา - ประสานงานระหว่างโครงการกับสำนักงานเรื่องวัสดุและการจัดจ้าง - ประสานงานข้อมูลจากฝ่าย...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
22 ส.ค. 60
4 . วิศวกรโครงการ (ประจำหน่วยงานจ.กาญจนบุรี)
- จัดทำแผนงานการใช้วัสดุในโครงการ แผนงานกำลังพลในโครงการ แผนงานการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในโครงการ - จัดเตรียมวิธีการก่อสร้างสำหรับงานโครงสร้าง,สถาปัตย์และงานระบบที่จำเป็นในโครงการ - เจรจาตกลงเรื่อ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
22 ส.ค. 60
5 . ผู้จัดการโครงการรับสมัครด่วน !
- Managing site construction work. - Controlling the quality, timeline and budget of the projects. - Monitoring project progress and ensuring on time completion according to the agreed schedule - ...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
6 . Plant Engineer (ปฏิบัติงานบ่อพลอย จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.สนับสนุนด้านการผลิต และงานบำรุงรักษาของโรงไฟฟ้า ให้ได้ตามเป้าหมายการผลิตตลอดถึงดูแลด้านการจ่ายพลังงานให้ลูกค้าและขายไฟฟ้าให้ PEA ตามสัญญา 2.สนับสนุนเรื่องการพัฒนาระบบการทำงานให้เป็นไปตามมาตรฐาน และ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่พัสดุอาวุโส
1.ดูและควบคุม การรับ-เบิก-จ่าย ทั้งหมด 2.วางแผน/บริหารจัดการ ภายในแผนก 3.บริหารพนักงานทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง
เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง 1.ช่วยควบคุมดูแลการชั่งน้ำหนักและตรวจสอบให้เครื่องชั่งทำงานได้ต่อเนื่อง และสามารถชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน 2.ช่วยควบคุมดูแล ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักขณะปฏิบัติงานให้ได้ค...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
9 . ผู้จัดการฟาร์ม/หัวหน้าฟาร์ม/พนักงานขับรถแทรกเตอร์ (รถไถ)
ผู้จัดการฟาร์ม/หัวหน้าฟาร์ม 1. ควบคุมกิจกรรมภายในฟาร์มให้ดำเนินไปภายใต้งบประมาณที่วางไว้ 2. จัดทำงบประมาณและแผนการดำเนินงานเสนอต่อหัวหน้าส่วนไร่ 3. จัดการเรื่องระบบน้ำ เคมีภัณฑ์ต่างๆ ที่ต้องใช้ในฟา...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
9 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
10 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน ประจำโรงงาน
*วางแผนควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชี *วางแผนภาษี *บริหารการปิดบัญชีและวิเคราะห์งบการเงิน *วางแผนและควบคุมการบริหารทรัพย์สิน *วางแผนการหาแหล่งเงินทุน *ตรวจสอบการจัดทำทะเบียบค่าจ้าง *วางแผนและควบค...

บริษัท อุตสาหกรรมมิตรเกษตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
11 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือ Wiko ประจำสาขาวีแทคคอมพิวเตอร์ บิ๊กซีกาญจนบุรี
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.แนะนำและเสนอขายโทรศัพท์ สวัสดิการตน.งานนี้ 1. ประกันอุบัติเหตุ 2. ประกันชีวิต 3. ยูนิฟอร์ม (ฟรี) 4. มีตรวจสุขภาพประจำปีสำหรับพนักงาน (ทุกปี) 5. วันหยุดพักร้อนประจำปี 6 ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000-25,000/เดือน มีค่าคอมมิชชั่นรายตัว+รายเป้า
22 ส.ค. 60
12 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบส่วนกลาง ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
1.ดูแล แก้ไขปัญหา และ ประสานงานทั่วไปกับแผนกต่างๆ 2.ควบคุมบริหารจัดการงานในแผนกธุรการส่วนกลาง บัญชี / บุคคล / จัดซื้อ 3.ดูแลเรื่องสต็อก และ ทรัพย์สินภายในรีสอร์ท

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 60
13 . ช่างไฟฟ้า ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
-ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ประปา ไฟฟ้า -ทำงานเอกสาร เช่นใบแจ้งซ่อม หรือ เปิดใบ PR. ทำใบเบิกจ่ายอุปกรณ์ -ทำรายการเบิกใช้อุปกรณ์ประจำวัน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60
14 . ผู้จัดการรีสอร์ท
- บริหารจัดการรีสอร์ท - ดูแลต้อนรับลูกค้า รับเรื่องและแก้ไขปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก - วางแผนและประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60
15 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (จ.กาญจนบุรี)
วางแผนงานซ่อมบำรุง ก่อสร้าง และพัฒนารีสอร์ท ดูแลรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศและอื่นๆภายในรีสอร์ท งานติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา ในรีสอร์ท ติดตั้งงานระบบ CCTV อื่นๆ ที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
21 ส.ค. 60
16 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ รับที่ละ 1 คน 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2. เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60
17 . ผู้จัดการสาขา (กาญจนบุรี)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
21 ส.ค. 60
18 . พนักงงานช่างต้มน้ำอ้อย
ดูแลหม้อต้มน้ำอ้อย

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 60
19 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน -กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน -กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน -ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ -รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000 บาท
21 ส.ค. 60
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต /หัวหน้าแผนกผลิต
- วางแผนงานผลิตและควบคุมการผลิต - บริหารจัดการขบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - พัฒนาศักยภาพในการผลิต เพื่อรองรับการเติบโตของบริษัท

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ