เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล HRD/HRM เน้นส่วนพัฒนาศักยภาพของบุคคลากร ฝึกอบรม และเพิ่ม Productivity

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายเพิ่มผลผลิต (Productivity)
พัฒนาประสิทธิภาพการทำงานและพัฒนาระบบงาน ฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
3 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต...

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
4 . ช่างยนต์ / ช่างเชื่อม
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน - งานเชื่อมต่างๆ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 57
5 . พนักงานธุรการจัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าไม่เข้าสต็อก ได้แก่สินค้าเครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักร 2.การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ก่อนมีการสั่งซื้อ 3.ประสานงานกับผู้ขาย ในด้าน การเจรจาต่อรองราคา การเคลมสินค้าไม่ได้คุณภา...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 ธ.ค. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน
- กำหนดแนวนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงานด้านบัญชี - การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจบริษัท - ควบคุม ตรวจสอบการด้านการเงิน และการปิดบัญชีประจำงวด ให้ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด - ควบคุม และตรวจ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ผู้จัดการฝ่าย 1 อัตรา , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างกระบอกเงินเดือน
18 ธ.ค. 57
7 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
1. ด้านพัฒนาบุคลากร 1.1 จัดทำแผนการพัฒนา Competency ขีดความสามารถให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 1.2 กำหนดสมรรถนะด้านการบริหาร / สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 1.3 พิจารณา ตรวจสอบแผนการฝึกอบร...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
18 ธ.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ (ประจำโรงงานกาญจนบุรี) , (ประจำ กทม.)
1.เคลียร์แบบให้ลูกค้าผ่านพนักงานขายโครงการ 2.เขียนแบบตามความต้องการของลูกต้า 3.เขียน Shop Drawind Section ตรงตาม Sper ของบริษัทพร้อมตรวจสอบความละเอียดของแบบเมื่อเสร็จ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
2 อัตรา , 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
9 . ล่ามพม่า/ล่ามจีน
- เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน - ติดต่อประสานงาน

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 57
10 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
• บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพงานสาขา
-ตรวจสอบ ทบทวนและแนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานสาขา ตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด -พัฒนาวิธีกาารตรวจสอบเพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพให้พนักงานสาขาสามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
18 ธ.ค. 57
12 . รองผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ควบคุมดูจัดทำด้านค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานทั้งระบบ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย และติดตั้งหนี้ในระบบ 2.ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชีเบิกเงินสดย่อยสาขา 3.ทำการโอนเงินและจ่ายเช็ค 4.ติดตามเอกสารการเคลียร์ค่าใช้จ่ายของสาขา 5.แก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่ายและจั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
18 ธ.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำเขตท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี,สาขาดอนตูม จังหวัดนครปฐม ,สาขามะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี,สาขาหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท,สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
งานสรรหา -หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและแหล่งงาน -ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ -ติดต่อเจรจากับบริษัทจัดหาคนภายนอก -รวบรวมใบสมัคงาน -บันทึกประวัติผู้มาสมัครงาน -สรุปสถิติการสรรหาพนักงานจากสื่อต...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000 บาท
18 ธ.ค. 57
15 . ผู้จัดการแผนกพิจารณาสินเชื่อ
- มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อประเภทจำนำทะเบียนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ - มีความรู้ในการประเมินราคารถ - ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์บริษัท ฯอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอนุมัติในอำนา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
16 . ผู้อำนวยการสาขา Modern Trade วัสดุก่อสร้าง
- บริหารและวางแผน การเพิ่มยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายขององค์กร - กำหนดทิศทางการขาย บริหารและควบคุมทีมงานขายให้ปฏิบัติหน้าที่ ได้ตรงตาม เป้าหมาย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทที่กำหนดไว้ - บริหารลูกค้าเก่า และ...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 8x,xxx - 1xx,xxx
18 ธ.ค. 57
17 . วิศวกรประจำฝ่ายผลิต
-ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการในการผลิต -วิเคราะห์ ทบทวน ปรับปรุง ความสามารถของกระบวนการ ให้มีประสิทธิภาพ -ดำเนินการแก้ไขปัญหาในกระบวนการต่างๆที่เกี่ยวข้องในทางวิศวกรรม -รายงานสรุปผลการดำเนินการแก้ไขปร...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 -15,000 หรือตามที่ตกลง
18 ธ.ค. 57
18 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
-แปลเอกสารภาษาจีน - ไทย และไทย-ภาษาจีน -แปลเอกสารต่างๆ -ติดต่องานด้านนอกกับองค์กรต่างๆ -อื่นๆ

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
18 ธ.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการผลิตให้เป็นตามมาตรฐานคุณภาพ - วางระบบคุณภาพของบริษัทฯ GMP/HACCP

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
17 ธ.ค. 57
20 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล-ธุรการ
บริหารงานด้านงานบุคคลและธุรการทั้งหมด บริหารงานตามนโยบายบริษัทฯเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย

บริษัท กาญจน์คอร์น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
17 ธ.ค. 57
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ