เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

JSPP Accounting (test)
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
2 . Site Manager โรงงานน้ำตาลKSL อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
- ดูแลงานทางด้าน Warehouse/ Packing - ดูแลพนักงานประมาณ110-130 คน ให้ทำงานไปตามKPI(2-3กะแล้วแต่ฝ่าย โดยมีLine Leaderคุม) - ดูแลเรื่องCost, GMP, Safty และ ISO 9000 - วางแผนอัตรากำลังคน - งานอื่นๆ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าโทรศัพท์ 1,500 บาท
16 ก.ย. 57
3 . หัวหน้างานกิจกรรม/พนักงานกิจกรรม ประจำรีสอร์ท (จ.กาญจนบุรี)
ดูแลความเรียบร้อย ของงานกิจกรรม ประจำรีสอร์ท ที่ เลคเฮเว่นรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี อาทิเช่น กิจกรรมขับรถ ATV , ล่องเรือในเขื่อนศรีนครินทร์ , เครื่องเล่นทางน้ำ สามารถเข้าชมกิจกรรมและเครื่องเล่นได้ที่ http:...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ / เช็คเกอร์ ที่ เลคเฮฟเว่น จ.กาญจนบุรี
จัดซื้อ สินค้าที่ใช้ในกิจการ เลคเฮเว่น รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
5 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค (ประจำ จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2.เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโยค รับที่ละ 1 ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 15,000
16 ก.ย. 57

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 -11,000 บาท
16 ก.ย. 57
7 . ช่างซ่อมบำรุงต่างๆ(ช่างกลึง,ช่างเชื่อมฯ)
- ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบในครื่องจักร และภายในโรงงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการผลิต
1.มีหน้าที่รวบรวมสรุปรายการผลิตประจำเดือน 2.มีหน้าที่รวบรวมสรุปรายงาน KPI ประจำเดือน 3.มีหน้าที่ดำเนินการควบคุมเอกสารข้อมูลของแผนกผลิต 4.มีหน้าที่จัดทำประกาศ/คำสั่ง และสรุปรายงานการประชุมจากผู้อำ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
15 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขายและการตลาด
1.จัดการ/วางแผนระบบงานเอกสาร ด้านการขายและการตลาดให้มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2.มีหน้าที่รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการดำเนินงานทางการตลาด 3.มีหน้าที่รับคำสั่งซื้อจากลูกค้า และป้อนข้อมูลเข้า...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000- 15,000 บาท
15 ก.ย. 57
10 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคลและสำนักงาน
-กำหนดแผนพัฒนาบุคคลากร จัดให้มีระบบการสรรหาบุคลากรที่มีคุณภาพการกำหนดอัตราค่าตอบแทน เงินเดือน การเลื่อนตำแหน่ง การปรับเงินเดือน ให้เหมาะสมและถูกต้อง ดูและและจัดการให้มีการประเมินผลการปฏิบัติงานที่เป็น...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
15 ก.ย. 57

บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ค่าประสบการณ์
15 ก.ย. 57
12 . Frontdesk / Cashier
- Manage frontdesk and restaurant - Ensure good customer service is provided to guests - Team player - 3 month probation and increment will be given upon confirmation

JFK Enterprises Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
14 ก.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่เขตการขายน้ำมันหล่อลื่น จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร จ.สมุทรสงคราม
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ -ดูแลลูกค้าเก่า -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท -ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน -สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนูทองบริการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการอื่นๆ รวม 20,500 บาท
13 ก.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล/เสมียน
-จัดทำเอกสาร -คีย์ข้อมูล

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57
15 . ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลคโทรนิค
- รับผิดชอบเครื่องจักรให้พร้อมทำงาน และมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - ปฏิ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57
17 . ผู้จัดการโรงงาน
- บริหารจัดการด้านการผลิตในโรงงาน - ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด - กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบั...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57
18 . Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57
19 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
- จัดทำแผนงานบริหารการปลูกข้าวโพดหวาน - ให้คำปรึกษา/แนะนำ/พัฒนาและดูแลส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และนโยบายของบริษัท - ดูแลพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ตามแผนงาน ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.ย. 57
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ