เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Area กาญจนบุรี,สุพรรณบุรี,อุทัยธานี,ชัยนาท,นครปฐม,ราชบุรี,เพชรบุรี
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. ว...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
8 ก.พ. 59
2 . ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (ประจำ กาญจนบุรี)
- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ OPPO - วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ - สามารถตอบปัญหาเครื่องเเก่ลูกค้าได้

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
8 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า: BCO ( Branch Customer Care Officer) เพื่อประจำสาขาในพื้นที่กาญจนบุรี ราชบุรี
Job Descriptions / ลักษณะงาน ​ สถานที่ปฏิบัติงาน: ประจำสาขาของธนาคารกสิกรไทยในพื้นที่ กาญจนบุรี และราชบุรี รายละเอียดงาน: เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้า หรือ BCO เป็นผู้ทำหน้าที่ให้บริการลูกค้า โดยมุ่งเน้น...

บริษัท ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
8 ก.พ. 59
4 . พนักงานขาย (ภาคกลางและตะวันตก)
- เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ (ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก) - ให้บริการหลังการขาย เช่น ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูก...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินสาขา
- ตรวจนับเงินและรับเข้าเงินสด ยอดขายรายวัน - บริหารการจ่ายเงินในการรับรองลูกค้า - สรุปยอดขายประจำเดือน และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ - สรุปรายรับเงินสด จากการการขายวัสดุอุปกรณ์ เศษขนม รวมไปถึงค่าเช่าพื้นที่ ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 -15,000
8 ก.พ. 59
6 . หัวหน้าหน่วยอาวุโสQC (กาญจนบุรี ) ด่วนที่สุด !!
1.วางแผนการทำงานให้เหมาะสมกับอัตรากำลังและทวนสอบการปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาในแต่ละจุดงานให้ปฎิบัติตามมาตราฐานที่กำหนดไว้ 2.สรุปวิเคราะห์ข้อมูลที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าโดยใช้ QC Tools เสนอห...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
8 ก.พ. 59
7 . ผู้จัดการแผนกผลิตสินค้าพิเศษ (กาญจนบุรี )ด่วนที่สุด
1.วางแผนตามนโยบายขององค์กร 2.ประชุมทีมงานเพื่อวางแผนการปฎิบัติงานในกระบวนการผลิตใหมีประสิทธิภาพและประสบผลสำเร็จ 3.วางแผนด้านวางอัตรากำลังให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4.วางแผนด้านการใช้เครื่องจักรให้เต...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
8 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรมซ่อมบำรุง (กาญจนบุรี) ด่วนที่สุด!!
1. ออกแบบคำนวณด้านวิศวกรรม 2. ค้นคว้า, วิเคราะห์, วิจัย และพัฒนางานในหน่วยงาน 3. ปรับปรุงพัฒนาเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ก.พ. 59
9 . ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ ( กาญจนบุรี )ด่วนที่สุด
1. บริหารและควบคุมระบบคุณภาพ 2. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานภายในแผนกควบคุมคุณภาพให้ได้มาตรฐาน และเป็นไปตามเป้าหมาย 3. ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
8 ก.พ. 59
10 . ช่างทำขนมไทย / ช่างทำเบเกอรี่
- ช่างทำขนมไทย สามารถผลิตขนมไทย โดยใช้มะพร้าวเป็นหลักได้ อาทิ เช่น หม้อแกง บ้าบิ่น ขนมชัั้น ขนมใส่ไส้ มีสูตรให้ - ช่างทำเบเกอรี่ สามารถทำเบเกอรี่ อาทิ ขนมปัง ชิฟฟ่อน เค้ก คุกกี้ ได้

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์ **
8 ก.พ. 59
11 . หัวหน้ากลุ่มงาน/หัวหน้าโซน/หัวหน้าแผนก (ฝ่ายผลิต)
1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
3 และ 2 และ1 อัตรา ตามลำดับ
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
8 ก.พ. 59
12 . วิศวกร ประจำกาญจนบุรี ด่วนมาก !!
- ประสานงานกับผู้รับเหมา - ตรวจสอบ Payment ผู้รับเหมา - คำนวนวัสดุ และตรวจสอบปริมาณวัสดุ

บริษัท ซีวิล พี. จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบการควบคุมกระบวนการผลิต การติดตั้งอุปกรณ์เครื่องมือ และการบริการต้องอยู่ภายใต้ภาวะควบคุม นับตั้งแต่การรับวัตถุดิบมาทำการผลิต และระหว่างทำการผลิตจนถึงสิ้นสุดกระบวนการผลิต ในการปรับปรุงขั้นตอนการ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
14 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
15 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบประกันคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
16 . ผู้จัดการโรงงาน
- บริหารจัดการด้านการผลิตในโรงงาน - ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด - กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบั...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
17 . Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
18 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1. กำหนดนโยบายในเรื่องของเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. รับผิดชอบการติดตั้ง การปรับปรุงเครื่องจักร เครื่องมือสำหรับการผลิต 3. ออกแบบ การปรับปรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปตาม...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
19 . หัวหน้าแผนกผลิต
-ให้คำแนะนำและหาวิธีการในการจูงใจพนักงาน และปรับปรุงแผนการผลิต สมรรถภาพเครื่องจักรในการผลิต คุณภาพของสินค้าและประสิทธิภาพการทำงาน - วางแผนการผลิต - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
20 . จป. วิชาชีพ
-วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย -แนะนำพนักงาน ปลูกจิตสำนึกเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุ -จัดทำแผนฝึกอบรมด้านความปลอ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ