เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C กาญจนบุรี
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
26 เม.ย. 58
2 . เช็คเกอร์ (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)
-เช็คสต็อก ตรวจนับสินค้า -ทำรายการบัญชีเงินสดย่อย -ทำรายงานสั่งซื้อสินค้า

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
3 . Operration Manager (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
- สามารถจัดการ/วางแผน/บริหารงาน ตามนโยบายของบริษัทฯได้ - บริหารจัดการเรื่องการต้อนรับลูกค้า - รับเรื่องและแก้ไชปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าภายใน และ ภายนอก - ประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนิน...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
4 . แคชเชียร์ ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ด่วนมาก !!
- ดูแลและรับโทรศัพท์ลูกค้า - จัดทำตารางการทำงานแคชเชียร์ - ดูแลเรื่อง การคีย์ Order และการรับชำระเงิน จากลูกค้า - ทำรายงานสรุปปิดยอดขาย ในแต่ละวัน

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
25 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนและเจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
สำหรับตำแหน่งเจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน บันทึกต้นทุนสำเร็จรูป ประสานงานด้านเอกสารกับหน่วยงานจัดซื้อ และภายนอก สรุปยอดซื้อในแต่ละเดือน และตรวจเช็คการรับวัตถุดิบกับใบเสนอราคาเพื่อชำระค่าวัตถุดิบ สำหรับตำแ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา , 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 เม.ย. 58
6 . ผู้จัดการแผนกคุณภาพ
รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า ควบคุมดูแลส่วนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 เม.ย. 58
7 . หัวหน้าส่วน QA
ควบคุมดูแลส่วนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมายได้ ทำหน้าที่ประสานงานกับส่วนงานอื่นเมื่อเกิดปัญหา รวบรวมปัญหาต่างๆและสรุปส่งให้ผู้จัดการทุกสิ้นเดือน ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการตรวจสอบให้ดีขึ้น

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 เม.ย. 58
8 . พนักงานธุรการจัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าไม่เข้าสต็อก ได้แก่สินค้าเครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักร 2.การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ก่อนมีการสั่งซื้อ 3.ประสานงานกับผู้ขาย ในด้าน การเจรจาต่อรองราคา การเคลมสินค้าไม่ได้คุณภา...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
25 เม.ย. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี-การเงิน (เน้นต้นทุน)
- กำหนดแนวนโยบาย วางแผนงาน จัดระบบงานด้านบัญชี - การเงินให้สอดคล้องกับเป้าหมายธุรกิจบริษัท - ควบคุม ตรวจสอบการด้านการเงิน และการปิดบัญชีประจำงวด ให้ถูกต้อง เป็นไปตามแนวทางที่กำหนด - ควบคุม และตรวจ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
ผู้จัดการฝ่าย 1 อัตรา , ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่าย 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างกระบอกเงินเดือน
25 เม.ย. 58
10 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
ทำหน้าที่ไปติดตามเก็บค่าผ่อนชำระค่างวดรถจักรยานยนต์ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป หรือตามข้อตกลง
25 เม.ย. 58
11 . พนักงานซ่อมรถจักรยานยนต์
ซ่อมรถจักรยานยนต์ ยี่ห้อ ฮอนด้า ยามาฮ่า

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ขั้นต่ำ หรือตามข้อตกลง
25 เม.ย. 58
12 . พนักงานขาย
ขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ยามาฮ่า ขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
25 เม.ย. 58

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
25 เม.ย. 58
14 . วิศวกรโยธา
ติดต่อ ดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
15 . วิศวกรไฟฟ้า
- ติดตั้ง ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุง ระบบงานวงจรอิเล็กทรอนิกส์-ไฟฟ้า เครื่องมือและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง -รายได้ดี มีโบนัส ชุดฟอร์ม เลี้ยงประจำปี

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ดี
25 เม.ย. 58
16 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาญจนบุรี)
-ควบคุมและวางแผนการผลิต งานโครงการ ให้เสร็จตามแผนงาน -ค้นคว้า วิจัย ศึกษา ผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
17 . ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ(สำนักงานใหญ่,กาญจนบุรี,แจ้งวัฒนะ)
- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ แก้ไขอาการเสียของตามที่ลูกค้าแจ้ง - ทำการประเมินราคาอาการเสียของโทรศัพท์

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
18 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี)
วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องและอื่...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
19 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา
1.วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลือนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
25 เม.ย. 58
20 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ