เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก รถแบ็คโฮ
- ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิด รถบรรทุก รถแบ็คโฮ - วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องยนต์ได้

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
4 ก.ย. 58
2 . ผู้จัดการแผนกต้อนรับส่วนหน้า (ที่ จ.กาญจนบุรี ) ด่วนมาก !!
- ดูแลลูกค้าที่มาเข้าพักกับรีสอร์ท - ต้อนรับลูกค้า - รับโทรศัพท์ลูกค้า - ควบคุมดูแล วางแผนอัตรากำลังคนให้พร้อมบริการลูกค้า - ฝึกฝนพนักงานให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี - อำนวยความสะดวกให้กับล...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
4 ก.ย. 58
3 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
-ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย -แนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด -ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
250 อัตรา (ทั่วประเทศ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ย. 58
4 . ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการพื้นที่
• วางแผนและบริหารการขายและทำการตลาดในพื้นที่/เขตความรับผิดชอบ เพื่อเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อของบริษัทฯ • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามที่บริษัทกำหนดได้ • ตอบสนองนโยบายและเป้าหมาย...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ย. 58
5 . ผู้จัดการแผนกประกันภัยและพรบ. (สำนักงานใหญ่กาญจนบุรี)
มีความรู้เกียวกับเรื่องประกันภัยประเภทต่างๆ และ พรบ โดยตรง และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
4 ก.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน
ด้านคำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานด้านประกันสังคม+สรรกร งานเรื่อง Time Report ต่างๆ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
7 . ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน จัดทำรายงานต่างๆทางด้านการเงิน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
8 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี)
วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องและอื่...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสาขา
1.วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลือนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
10 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
11 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
- ปิดงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย/รายได้อื่นๆ/ภาษี - สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ระดับเบื้องต้น

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
12 . ผอ.ฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานแผนกบริหารแผนกบริหารทรรัพยากรบุคคลและธุรการ - บริหารสำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย(ภาษาจีนกลาง)กาญจนบุรี
- รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง) - ออกสำรวจพื้นที่ขาย - ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area Sale / PC) - ติดตาม ตรวจสอบผลการขายจากผู้ใต้บังคับบัญชา...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 20,000 บาท + KPI 10,000 บาท (ตามผลงาน)
4 ก.ย. 58
14 . Sale Area (กาญจนบุรี) ติดต่อ คุณพร 096-886-3159
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4....

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + คอมมิชชั่น
4 ก.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่ การตลาด Display ( กาญจนบุรี)ติดต่อ คุณพร 096-886-3159 ด่วนมาก !!
-วางแผนทำงานจัดการออกแบบทำ Display ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย -จัดกิจกรรม Event ตามสถานที่ต่างๆ -มีประสบการณ์และความรู้ด้านการจัดทำป้ายโฆษณา ติดต่อสมัครงาน ทุกวัน จันทร์-เสาร์ เวลา 9.00 - 18.00...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
16 . วิศวกรโยธา
ติดต่อ ดูแล ประสานงาน เกี่ยวกับงานก่อสร้าง

บริษัท อัลลายด์เทคเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
17 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตสุกรพันธ์
- วางแผนการปฏิติงาน มาตราฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - ดูแล ควบคุมงานทั้งด้านการบริหารบุคลากร ด้านการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบตามที่กำหนด - โดยสอดคล้องกับความต้องกา...

กลุ่มอินเทคค์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
18 . เชฟอาหารไทย/อาหารอิตาเลี่ยน
- ทำอาหารไทย - ทำอาหารอิตาเลี่ยน

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-35,000 บาท
3 ก.ย. 58
19 . หัวหน้าส่วนงานคลังกระจก
- ตรวจรับ จัดเก็บ และเบิกจ่ายวัตถุดิบ -บันทึก สรุปรายงานการรับ-จ่ายวัตถุดิบประจำวัน -นับสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 ก.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
- บันทึกข้อมูลการรับเข้า ลงในระบบ - บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าออกด้วยแบบฟอร์ม ตรวจสอบความถูกต้องจากการรับเข้า สินค้า- จ่ายออกในคลังโดยการสุ่มเช็คทุกวัน เทียบกับยอดสินค้าคงเหลือประจำวันในระบบ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 ก.ย. 58
 พบ 51 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ