เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
-ควบคุม ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพผลิตภัณฑ์ -ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -สามารถปฏิบัติงานในห้องแลปได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
2 . วิศวกรเครื่องกล
- ควบคุมและดูแลเครื่องจักรและอุปกรณ์ในการผลิต และปรับปรุง แก้ไข จุดบกพร่อง เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - ควบคุมการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต...

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
3 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม(เคมี,ชีวภาพ)
- ดูแล รับผิดชอบ ในส่วนของ บ่อไอโอแก๊ส - ดูแล รับผิดชอบ ส่วนต่างๆ ที่เกี่ยวกับงานสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน - ปฎิบัติงานในห้อง Lab ได้เป็นอย่างดี

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
4 . วิศวกรเครื่องกลการเกษตร
-ควบคุมและปฏิบัติงานให้เเป็นไปตามแผน -วิเคราะห์และพัฒนางานของแผนก -จัดทําและควบคุมงบประมาณซ่อมบํารุง

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/ฝ่ายบัญชีลูกหนี้/ฝ่ายตรวจสอบภายใน
1.ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - ดูแลระบบบัญชีของสาขา และสำนักงานใหญ่ - สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้...

YONG GROUP
3 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 ++
20 ส.ค. 57
6 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
1.มีหน้าที่วางแผนการผลิต 2.มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 3.มีหน้าที่ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 4.มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องจักร - อุปกรณ์ รวมทั...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-บาทขึ้นไป
20 ส.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.มีหน้าที่จัดทำทะเบียนผู้ขายที่ผ่านการคัดเลือก เก็บรักษา และปรังปรุงรายชื่อให้เป็นปัจจุบัน 2.มีหน้าที่ทำการประเมินผู้ขาย 3.มีหน้าที่ติดต่อกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอีียดเกี่ยวกับการเสนอราคา แล...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
20 ส.ค. 57

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 300.-/วัน
20 ส.ค. 57
9 . ช่างทำขนม/เบเกอรี่ Trainer การทำเบเกอรี่/เค้ก ระบบงานสาขา
1. มีประสบการณ์ในการทำเบเกอรี่ จากอุตสาหกรรมอาหาร 1-2 ปี 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. มีความรับผิดชอบสูง 4. มีความสามารถในการทำเบเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความสารถในการ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-30,000 บาท
20 ส.ค. 57
10 . หัวหน้าแผนกผลิต/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิตเบเกอรี่
1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 40,000 บาท
20 ส.ค. 57
11 . ผู้ช่วยครัว ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
สามารถทำอาหารไทย และ นานาชาติได้ ตามความต้องการของลูกค้า สามารถควบคุมต้นทุนและปริมาณในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ดูแลพนักงานครัว จัดตารางการทำงาน ที่อยู่ภายใต้สายงานบังคับบัญชา

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
20 ส.ค. 57
12 . เช็คเกอร์
1.ดูแลงานทางด้านเอกสาร ป้อนข้อมูล 2.บันทึกคีย์บิลอาหารเพื่อเก็บรายได้ยอดขายอาหาร 3.ทำรายงานประจำวันส่งผู้บริหาร 4.เช็คสต็อก ตรวจนับสินค้า 5.ทำรายการบัญชีเงินสดย่อย 6.ทำรายงานสั่งซื้อสินค้า 7.งาน...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
20 ส.ค. 57
13 . ผู้จัดการแผนก F&B (อาหาร) ประจำที่ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)
ดูแลร้านอาหาร (F&B) ในรีสอร์ท เลคเฮเว่น รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ทุกด้านเกี่ยวกับอาหารในรีสอร์ท

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
14 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค (ประจำ จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2.เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโยค รับที่ละ 1 ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 15,000
20 ส.ค. 57
15 . แคชเชียร์ (ประจำที่ไทรโยค จ.กาญจนบุรี 1 ตำแหน่ง)
รับ-จ่ายเงิน และเอกสารทางบัญชี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 -11,000 บาท
20 ส.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เลขานุการ
ประสานงานการขาย รับorderลูกค้า สรุปยอดแต่ละวัน_เดือน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เมทัลชีท
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Update โปรแกรม ติดตั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ แก้ไขปัญหาระบบ Net work

Two Service Ltd, co.,
19 ส.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่เขตการขายน้ำมันหล่อลื่น จ.ราชบุรี จ.สมุทรสาคร จ.นครปฐม จ.อยุธยา จ.สุพรรณบุรี จ.นนทบุรี
-รับผิดชอบการหาลูกค้าใหม่ -ดูแลลูกค้าเก่า -สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท -ทำรายงานสรุปยอดขายประจำเดือน -สามารถทำงานต่างจังหวัดได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ธนูทองบริการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าเบี้ยเลี้ยง + สวัสดิการอื่นๆ รวม 20,500 บาท
19 ส.ค. 57
19 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
-แปลเอกสารภาษาจีน - ไทย และไทย-ภาษาจีน -แปลเอกสารต่างๆ -ติดต่องานด้านนอกกับองค์กรต่างๆ -อื่นๆ

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
18 ส.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล/เสมียน
-จัดทำเอกสาร -คีย์ข้อมูล

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 57
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ