เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนก/ฝ่ายผลิตสุกรพันธ์
- วางแผนการปฏิติงาน มาตราฐาน ส่งเสริมและพัฒนาบุคลากร - ดูแล ควบคุมงานทั้งด้านการบริหารบุคลากร ด้านการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายทั้งปริมาณ คุณภาพ ต้นทุนและการส่งมอบตามที่กำหนด - โดยสอดคล้องกับความต้องกา...

กลุ่ม บริษัทอินเทคค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
2 . ผู้จัดการแผนกประกันภัยและพรบ. (สำนักงานใหญ่กาญจนบุรี)
มีความรู้เกียวกับเรื่องประกันภัยประเภทต่างๆ และ พรบ โดยตรง และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
3 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน
ด้านคำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานด้านประกันสังคม+สรรกร งานเรื่อง Time Report ต่างๆ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ค. 58
4 . ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน จัดทำรายงานต่างๆทางด้านการเงิน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ค. 58
5 . ผู้จัดการแผนกพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา
1.วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลือนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
7 . ผู้จัดการแผนกการตลาด
- กำหนดแผนงาน ควบคุมการปฏิบัติงานและปฎิบัติงานด้านการตลาด - กิจกรรมส่งเสริมการตลาด, Media ต่างๆ เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์บริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ค. 58
8 . ผอ.ฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขาย
นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน วิเคราะห์ข้อมูลทางธุรกิจและควบคุมการปฏิบัติงาน ด้านการปล่อยสินเชื่อและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ค. 58
9 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
- ปิดงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย/รายได้อื่นๆ/ภาษี - สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ระดับเบื้องต้น

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ค. 58
10 . ผอ.ฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานแผนกบริหารแผนกบริหารทรรัพยากรบุคคลและธุรการ - บริหารสำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
3 ก.ค. 58
11 . ล่ามผู้บริหารญี่ปุ่น
1. ติดต่อประสานงาน สื่อสาร กับนายชาวญี่ปุ่น 2. ประสานงาน พนักงาน แผนก/ฝ่าย สื่อสารภาษาไทย แปลเป็นภาษาญี่ปุ่น 3. สรุปงาน จัดทำตรางการประชุม แจ้งเตือนการประชุมนายญี่ปุ่น 4. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบห...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 ก.ค. 58
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
- กำกับ ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน - รายงาน สรุปบัญชีต้นทุนส่งให้กับผู้บังคับบัญชา - พัฒนาทีมงานให้เกิดทักษะ ความชำนาญทางด้านบัญชีต้นทุน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 ก.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ Programmer&Support Systemด่วน มาก!!
1. Reviews, analyzes, and modifies the programing systems including encoding, testing, and debugging based upon company nneds and direction. 2. Maintains the ERP system,including user support, datab...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 ก.ค. 58
14 . พนักงานธุรการจัดซื้อ
1.จัดซื้อสินค้าไม่เข้าสต็อก ได้แก่สินค้าเครื่องมือ อุปกรณ์สำนักงาน เครื่องจักร 2.การคัดเลือกและประเมินผู้ขาย ก่อนมีการสั่งซื้อ 3.ประสานงานกับผู้ขาย ในด้าน การเจรจาต่อรองราคา การเคลมสินค้าไม่ได้คุณภา...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 ก.ค. 58
15 . ช่างซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก รถแบ็คโฮ
- ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิด รถบรรทุก รถแบ็คโฮ - วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องยนต์ได้

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
3 ก.ค. 58
16 . พนักงานขาย (ภาคกลางและตะวันตก)
- เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ (ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก) - ให้บริการหลังการขาย เช่น ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูก...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
17 . Japanese Interpreter PT15063012
Job Description - Interpreter duty

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
เงินเดือน 20,000-50,000 Baht
3 ก.ค. 58

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
3 ก.ค. 58
19 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
• บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
3 ก.ค. 58
20 . วิศวกรไฟฟ้า (Electrical engineer) **** ประจำจังหวัดกาญจนบุรี ********
- ควบคุมการก่อสร้างตาม Site งานต่างๆของบริษัท - ประสานงานกับผู้เกี่ยวข้อง - จัดทำแผนการก่อสร้าง - จัดทำประมาณการค่าใช้จ่าย และสรุปค่าใช้จ่ายในโครงการ - ตรวจรับงานจากผู้รับเหมา - จัดทำ Report ส่งผ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ