เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Frontdesk / Cashier
- Manage frontdesk and restaurant - Ensure good customer service is provided to guests - Team player - 3 month probation and increment will be given upon confirmation

JFK Enterprises Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
1 ก.ย. 57
2 . วิศวกรไฟฟ้ากําลัง
-กํากับและควบคุมการปฏิบัติงานทางด้านระบบไฟฟ้า -ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ -ประสานงานกับทุกแผนกในฝ่ายผลิต

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
3 . วิศวกรเครื่องกลการผลิต
-จัดทําแผนงบประมาณประจําปี -ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานการผลิต -ตรวจสอบและพัฒนางานของฝ่ายผลิต

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
4 . ช่างซ่อมบำรุงต่างๆ(ช่างกลึง,ช่างเชื่อมฯ)
- ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบในครื่องจักร และภายในโรงงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขา กาญจนบุรี)
- จัดทำเอกสารของแผนก - จัดทำรายงานผลการทดสอบ / วิเคราะห์ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57

บริษัท อมร ศูนย์รวมอะไหล่อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ค่าประสบการณ์
1 ก.ย. 57
7 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
-แปลเอกสารภาษาจีน - ไทย และไทย-ภาษาจีน -แปลเอกสารต่างๆ -ติดต่องานด้านนอกกับองค์กรต่างๆ -อื่นๆ

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
29 ส.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล/เสมียน
-จัดทำเอกสาร -คีย์ข้อมูล

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
9 . ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลคโทรนิค
- รับผิดชอบเครื่องจักรให้พร้อมทำงาน และมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - ปฏิ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
11 . ผู้จัดการโรงงาน
- บริหารจัดการด้านการผลิตในโรงงาน - ปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพการทำงานของฝ่ายที่รับผิดชอบดูแลอย่างต่อเนื่อง - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรให้มีประสิทธิภาพและเกิดประสิทธิผลสูงสุด - กำหนดแนวทางและวิธีปฏิบั...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
12 . Supervisor ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
13 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
- จัดทำแผนงานบริหารการปลูกข้าวโพดหวาน - ให้คำปรึกษา/แนะนำ/พัฒนาและดูแลส่งเสริมเกษตรกรปลูกข้าวโพดหวานให้เป็นไปตามหลักวิชาการ และนโยบายของบริษัท - ดูแลพื้นที่ ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้อยู่ตามแผนงาน ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
15 . Supervisor ฝ่ายผลิต
- บริหารจัดการควบคุมงานในส่วนผลิต/ผลิตภัณฑ์บรรจุกระป๋อง/ผลิตภัณฑ์บรรจุถุง สูญากาศ/ฆ่าเชื้ออาหารในกระป๋อง - วางแผนการผลิต - ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
16 . จป. วิชาชีพ
-วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตรายรวมถึงกำหนดมาตรการป้องกันอุบัติเหตุ -ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย -แนะนำพนักงาน ปลูกจิตสำนึกเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัยจากอุบัติเหตุ -จัดทำแผนฝึกอบรมด้านความปลอ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
17 . หัวหน้าแผนกบุคคล-ธุรการ
- ดูแลตรวจสอบงานบุคคล/ธุรการ - วางแผนกำลังคน/สรรหาบุคลากร/บริหารค่าแรง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย เลขานุการ
ประสานงานการขาย รับorderลูกค้า สรุปยอดแต่ละวัน_เดือน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พี.เอ็น.เมทัลชีท
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
รับสมัครงานด่วน หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ มีหน้าที่ ดังต่อไปนี้ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการ...

บริษัท แวนด้าโฟรเซ่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ต่อรองได้
28 ส.ค. 57
20 . ผู้ช่วยครัว ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
สามารถทำอาหารไทย และ นานาชาติได้ ตามความต้องการของลูกค้า สามารถควบคุมต้นทุนและปริมาณในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการประกอบอาหาร ดูแลพนักงานครัว จัดตารางการทำงาน ที่อยู่ภายใต้สายงานบังคับบัญชา

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
28 ส.ค. 57
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ