เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า / หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
1.วางแผนกำลังคนในสังกัด (จำนวนคน ค่าแรง ลดต้นทุน) 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน (สถิติการมาทำงาน อนุมัติลา พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอน ข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียนน้อยที่สุด) 3.ควบคุมการตรวจสอบจำน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์
30 เม.ย. 60
2 . Sale
- ออกพื้นที่หาลูกค้า เพื่อนำเสนอขายสินค้ากลุ่ม snack box สามารถออกพื้นที่หากลุ่มลูกค้าได้ทุกจังหวัด ตามความสามารถของ sale - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัทฯ

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
30 เม.ย. 60
3 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ / หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ 1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสิ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท/เดือน
30 เม.ย. 60
4 . Production Leader / QC
Production Leader 1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ 4. ประส...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
25 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท/เดือน
30 เม.ย. 60
5 . Oversea Coordinator
- Handle local and oversea purchasing duties and documents - Follow up deliveries problems with customer - Ensuring on time P/O and Invoice Status - Negotiate contacts and pricing agreements

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000(THB)
30 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ร่วมวิเคราะห์ HACCP...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
30 เม.ย. 60
7 . วิศวกรไฟฟ้า
- ศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมและแก้ไขเชิงป้องกัน ผ่านโปรแกรม PM - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
30 เม.ย. 60
8 . คนขับรถผู้บริหารรับสมัครด่วน !
1.ขับรถให้ผู้บริหาร ไปยังสถานที่ต่างๆตามที่มีคำสั่ง (กาญจนบุรี กรุงเทพฯ และปริมณฑล) 2.ดูแลความสะอาดของรถให้สะอาดอยู่เสมอ 3.ตรวจดูสภาพรถที่ใช้โดยรวม

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -. ไม่รวม OT
30 เม.ย. 60
9 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ 4. ประสานงาน ติดตาม แก้ไขป...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
30 เม.ย. 60
10 . ผู้จัดการแผนกคุณภาพ
รับผิดชอบวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า ควบคุมดูแลส่วนงานทั้งหมดที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
29 เม.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ Programmer&Support Systemรับสมัครด่วน !
1. Reviews, analyzes, and modifies the programing systems including encoding, testing, and debugging based upon company nneds and direction. 2. Maintains the ERP system,including user support, datab...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
29 เม.ย. 60
12 . หัวหน้าแผนกช่าง (Biomass)
- ควบคุมและตรวจสอบระบบเครื่องจักร / อุปกรณ์ ในระบบการผลิตฯของโรงงานสาขาฯให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและเป็นไปตามคู่มือการใช้งาน - จัดทำแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในระบบการผลิตฯขอ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 เม.ย. 60
13 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
-เขียนแบบโครงการต่างๆของบริษัทฯ -ควบคุมและกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ -และควบคุมและกำกับดูแลรับผิดชอบระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านความปลอดภัย -และงานอื...

Better World Green Public Co., Ltd.
3 อัตรา
29 เม.ย. 60
14 . พนักงานเงินเดือนและสวัสดิการ (จ.กาญจนบุรี)
- รับผิดชอบเงินเดือนพนักงาน และสวัสดิการต่างๆ - ดูแลรับผิดชอบพนักงานประมาณ 1,000 คน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
15 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี (จ.กาญจนบุรี)
จัดการบัญชีของบริษัท / กำหนดและควบคุมการทำงานด้านบัญชี / เป็นผู้นำการบริหารและประสานงานในด้านการวางแผนธุรกิจ,การบัญชี,การทำงบประมาณ และ ด้านภาษีของบริษัท / วิเคราะห์สภาพการดำเนินธุรกิจและแผนธุรกิจในปั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
16 . ธุรการฝ่ายบุคคล
-พัฒนาประประเมินผลปรับปรุงคุณภาพของบุคคลากรให้มีประสิทธิภาพ -จัดทำและบริหารระบบการประเมินผลการปฏิบัติกงานของพนักงาน -งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัน และสิ่งแวดล้อมในการทำงาน -ดูแลเรื่องกฏระเบียบวินั...

บริษัท ทรัพย์โชติ ลักเกจ กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60
17 . พ่อครัว / แม่ครัว
กุ๊ก - ทำอาหารไทยประเภทจานเดียว เช่น ผัดไท ข้าวผัด ผัดกะเพรา ราดหน้า ข้าวขาหมู ข้าวหมูแดง ฯลฯ - ดูแลรับผิดชอบ Stock วัตถุดิบ - ดูแลความสะอาดเรียบร้อย อุปกรณ์ครัว

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-16,000 ขึ้นไป พิจารณาตามประสบการณ์
29 เม.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่ QA
1.วางแผนกำลังคน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบสินค้า 2.ควบคุมและติดตามงาน ข้อร้องเรียนของลูกค้า ของเสีย และต้นทุนคุณภาพ 3.ประสานงานด้า...

JH & SNOW GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
29 เม.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ R&D
-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ -สร้างนวัตกรรมสินค้าใหม่ๆ

JH & SNOW GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
20 . ผู้จัดการแผนกการเงิน(สาขากาญจนบุรี)
ดูแลควบคุมระบบการรับ-การจ่ายเงิน , การตรวจสอบ Statement

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์
29 เม.ย. 60
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ