เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
1. เช็คสต๊อคบัญชี 2. ทำสรุปรับจ่าย 3. ทำเช็ค 4. สรุปค่าวัตถุดิบ 5. สรุปภาษีมูลค่าเพิ่ม 6. ตรวจสอบเอกสารแผนกบัญชีทั้งหมด

บริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
2 . วิศวกรโยธา
• ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่ • ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษาอาคาร และโครงสร้างต่างๆ • ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำเทคนิคความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเครื่องจักร โดยเฉพาะด้านก...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 20,000 หรือ ตามตกลง
30 ม.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ (สัญญาจ้าง) จ.กาญจนบุรี ด่วนมาก
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเสนอการขายแก่ลูกค้า จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า ประสานงานฝ่ายกฏหมายเพื่อออกเอกสารสัญญาซื้อขาย จัดทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์และยอดขายประจำเดือน ปฏิบัติงานอ...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
4 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำ Site อ.บ่อพลอย กาญจนบุรี)
-ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -วางแผนและควบคุมอัตรากําลังคนของแผนก -ควบคุมค่าใช้จ่ายของแต่ละแผนกและลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต -ประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน -สรุปข้อมูลผลการดําเนินงาน...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
30 ม.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงาน อ.ท่ามะกา จ.กาญจนบุรี)
รับผิดชอบในด้านการคำนวณค่าจ้างพนักงาน, ค่าล่วงเวลา, ตรวจสอบบันทึกข้อมูลการมาทำงาน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
30 ม.ค. 58
6 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
-แปลเอกสารภาษาจีน - ไทย และไทย-ภาษาจีน -แปลเอกสารต่างๆ -ติดต่องานด้านนอกกับองค์กรต่างๆ -อื่นๆ

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
30 ม.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ(จุลชีววิทยา/ซีรัมวิทยา/ไวรัสวิทยา)
- ปฏิบัติงานทวนสอบเครื่องมือตามคู่มือปฏิบัติงาน - เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และสารเคมีทั้งหมดที่ใช้ในการตรวจวิเคราะห์ - ปฏิบัติงานตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างทางจุลชีววิทยา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
30 ม.ค. 58
8 . หัวหน้าส่วนงานขายชิ้นส่วนไก่
-วางแผนการขาย -การดำเนินการขาย -ตรวจสอบและติดตามผลการขายและการให้คำแนะนำบริการลูกค้า -ปรับปรุงการขายให้มีประสิทธิภาพ *รับผิดชอบเขตการขาย กาญจนบุรี / สัมภาษณ์งานที่สำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ (อาคารชิน...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
9 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
• บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
30 ม.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่สถิติฟาร์ม (จ.กาญจนบุรี)
ด่วนมาก!!!

รวบรวมข้อมูลการผลิต จัดทำรายงานทางสถิติ งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา *ทำงานที่จ.กาญจนบุรี

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
12 . ผู้จัดการรีสอร์ท (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
ดูแล ควบคุม ระบบงานทั้งหมดใน เฮเว่น แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
13 . แคชเชียร์ ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี ด่วนมาก !!
- ดูแลและรับโทรศัพท์ลูกค้า - จัดทำตารางการทำงานแคชเชียร์ - ดูแลเรื่อง การคีย์ Order และการรับชำระเงิน จากลูกค้า - ทำรายงานสรุปปิดยอดขาย ในแต่ละวัน

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
30 ม.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
ดูแลงานด้านบัญชี สต๊อก ในส่วนของรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
15 . วิศวกรเหมืองแร่
เป็น บริษัทเปิดใหม่ในเครือ บ.เอเซียฟรุคโตส จก. สถานที่ปฎิบัติงานจะเป็นที่เดียวกัน ภายในอาณาเขตโรงงาน ทำเกี่ยวกับ โรงโม่หิน

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
16 . ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้าในครื่องจักร และภายในโรงงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
17 . วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่โทรสำรวจความพึงพอใจลูกค้า
- โทรสอบถามความพึงพอใจลูกค้า - นำข้อมูล(คำตอบ)คีย์ลงคอมพิวเตอร์ - รับเรื่องลูกค้าร้องเรียน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
30 ม.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพงานสาขา
-ตรวจสอบ ทบทวนและแนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานสาขา ตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด -พัฒนาวิธีกาารตรวจสอบเพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพให้พนักงานสาขาสามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
30 ม.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ประสานงานกิจการสาขา
1.จัดทำหนังสืออนุมัติ 2.จัดทำรายงานการประประชุม 3.สรุปยอดปล่อยสินเชื่อ 4.สรุปยอดจัดเก็บหนี้ 3 งวดแรก 5.จัดทำรายงานการใช้รถ 6.ทำรายการแก้ไข-ยกเลิกใบเสร็จและใบสำคัญจ่ายต่างๆ 7.ประสานงานในฝ่ายและแ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
30 ม.ค. 58
 พบ 52 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ