เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการบุคคลสาขา
- ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร - ทำเอกสารประกอบการจ้างงาน ขั้นตอนการจ้างงาน - ตรวจสอบเอกสารสาขาให้ถูกต้อง - สรุปค่าแรง/เงินเดือน พนักงานสาขา - สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -.
29 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่สต๊อก ประจำ รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
- เช็คสต๊อคสินค้า - จัดทำเอกสาร - ช่วยงานบุคคล - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ก.ค. 59
3 . ผู้จัดการรีสอร์ท
- บริหารจัดการรีสอร์ท - ดูแลต้อนรับลูกค้า รับเรื่องและแก้ไชปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก - วางแผนและประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
4 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ประจำที่ จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คและซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคภายในบรษัท - ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ค. 59
5 . แคชเชียร์/บัญชี ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับโทรศัพท์ลูกค้า - จัดทำตารางการทำงานแคชเชียร์ - ดูแลเรื่อง การคีย์ Order และการรับชำระเงิน จากลูกค้า - ทำรายงานสรุปปิดยอดขาย ในแต่ละวัน - งานธุรการบุคคล - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ค. 59
6 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ รับที่ละ 1 คน 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2. เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดสรรหาวัถุดิบ 2. ติดต่อและประสานงานกับผู้ขาย 3. ติดตามความเคลื่อนไหวของสินค้าคงคลัง 4. ดูแลตรวจสอบสต็อควัตถุดิบ 5. รับเข้าวัตถุดิบ และเบิกจ่ายวัตถุดิบให้ฝ่ายผลิต

JH & SNOW GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 ก.ค. 59

JH & SNOW GROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและติดตั้งหนี้ในระบบ - ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชีเบิกเงินสดย่อยสาขา - ทำการโอนเงินและจ่ายเช็ค - ติดตามเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายของสาขา - แก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่ายและจัด...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 59
10 . ผู้อำนวยการฝ่ายตรวจสอบรับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนและระบบการตรวจสอบกระบวนการดำเนินธุรกิจ ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทและทีมบริหาร 2.ควบคุมและตรวจสอบความเป็นไปของการดำเนินธุรกิจให้มีความถูกต้อง ชัดเจน พิสูจน์ได้ 3.ดูแลและพัฒนาทีมงานให้มีค...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
11 . ผู้จัดการแผนกการเงินรับสมัครด่วน !
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารควบคุมระบบการทำงานการเงินอย่างมีประสิทธิภาพ 2. กำหนดนโยบายและวางแผนการบริหารงบประมาณค่าใช้จ่ายประจำปีและกระแสเงินรับจ่ายประจำปี เพื่อให้เกิดสภาพคล่องและเหมาะสมต่อการดำ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 59
12 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 59
13 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน - จัดทำรายงานต่างๆ ทางด้านการเงิน ตรวจสอบ - ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
29 ก.ค. 59
14 . ผู้อำนวยการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขายสาขารับสมัครด่วน !
-วิเคราะห์การเติบโตของธุรกิจ วิเคราะห์การตลาด -วางแผนกลยุทธ์และการพัฒนาในอนาคตเป็นส่วนสำคัญ -พัฒนาและหาแนวทางธุรกิจใหม่ๆ เข้ามาใช้ในบริษัท -ดูการแข่งขันตลาดและคู่แข่งบริษัทฯ -พัฒนาธุรกิจใหม่ๆค้นหา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
15 . ผู้อำนวยการฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขารับสมัครด่วน !
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานแผนกบริหารแผนกบริหารทรรัพยากรบุคคลและธุรการ - บริหารสำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
29 ก.ค. 59
16 . พนักงานขับรถแมคโคร,รถแทรคเตอร์
- ขับรถขุด หรือ รถตัก ประจำที่หน้างาน (โรงโม่หิน)

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
17 . ช่างยนต์
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องยนต์ โดยเฉพาะ รถสิบล้อ, รถแบคโฮ หรืออุปกรณ์ต่าง ๆ ภายในโรงงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ค. 59
18 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการผลิตของโรงงานให้เป็นตามระบบมาตรฐานคุณภาพ GMP/HACCP

บริษัท ปั้นคำหอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
19 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-บริหารการผลิตให้เป็นตามแผนการผลิตและบรรลุเป้าหมาย

บริษัท ปั้นคำหอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
20 . ผจก.ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- บริหารงานด้านงานบุคคลทั้งหมด - เน้นงานพัฒนาบุคคลากร

บริษัท ปั้นคำหอม เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 59
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ