เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Oversea Coordinator
- Handle local and oversea purchasing duties and documents - Follow up deliveries problems with customer - Ensuring on time P/O and Invoice Status - Negotiate contacts and pricing agreements

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000(THB)
28 มี.ค. 60
2 . วิศวกรเครื่องกล
1. ทำการศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมผ่านโปรแกรม PM 2. จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและแก้ไขเชิงป้องกัน 3. ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท/เดือน
28 มี.ค. 60
3 . QA Manager
1. Understand customer needs and requirements to develop effective quality control processes 2. Devise and review specifications for products or processes 3. Set requirements for raw material or int...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 (THB)
28 มี.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่พัฒนาผลิตภัณฑ์
1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ร่วมวิเคราะห์ HACCP...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
28 มี.ค. 60
5 . ธุรการฝ่ายบริหารงานผลิต
1. ลงไลน์ผลิต เพื่อจดบันทึกระหว่างการตรวจสอบไลน์ผลิตกับผู้จัดการโรงงานประจำวัน และบันทึกข้อมูลการผลิตประจำวัน 2. รวบรวมยอดค่าแรงของแต่ละแผนก เปรียบเทียบกับยอดการผลิต(ต้นทุนค่าแรง) ประจำสัปดาห์และประจ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 มี.ค. 60
6 . Production Manager
• overseeing the production process, drawing up a production schedule; • ensuring that the production is cost effective; • working out the human and material resources needed; • drafting a ti...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000 - 150,000 บาท/เดือน
28 มี.ค. 60
7 . วิศวกรไฟฟ้า
- ศึกษา กำหนดรายละเอียดการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมและแก้ไขเชิงป้องกัน ผ่านโปรแกรม PM - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงแก้ไขปรับปรุงและเชิงป้องกัน - ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
28 มี.ค. 60
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า/หัวหน้าส่วนคลังสินค้า
1.วางแผนกำลังคนในสังกัด (จำนวนคน ค่าแรง ลดต้นทุน) 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงาน (สถิติการมาทำงาน อนุมัติลา พนักงานปฏิบัติงานตามขั้นตอน ข้อผิดพลาด/ข้อร้องเรียนน้อยที่สุด) 3.ควบคุมการตรวจสอบจำน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000 บาท/เดือน พิจารณาตามประสบการณ์
28 มี.ค. 60
9 . Production Leader / Production Supervisor
1. วางแผน ควบคุมการทำงานของพนักงานผลิตใต้บังคับบัญชา 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุดงาน 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวันให้เ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
28 มี.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่บริหารด้านคุณภาพ
1. จัดพิมพ์เอกสารระบบคุณภาพ : การขอจัดทำใหม่หรือเปลี่ยนแปลงแก้ไข ประวัติเอกสาร, ทะเบียนคุมใบ, DAR, Master List, บัญชีรายชื่อเอกสารภายนอก, ผู้ถือครองเอกสารภายนอก 2. ลงบันทึกใบขอดำเนินการเอกสาร(DAR) 3...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
28 มี.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา(R&D)
ดูแลแปรงอ้อยและขยายพันธุ์อ้อย เก็บข้อมูลการเจริญเติบโตแปลงทดลอง อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 มี.ค. 60
12 . หัวหน้าแผนกยานยนต์และจักรกลเกษตร
1.ควบคุมการให้บริการซ่อมบำรุง เครื่องจักรต่างๆ ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.รายงานและตรวจสอบการทำงานด้านซ่อมบำรุงให้ผู้บริหารและผู้เกี่ยวข้องทราบตามกำหนดการที่กำหนด 3.วางแผนและติดตามการซ่อมบำรุงเครื่องจ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
27 มี.ค. 60
13 . นักวิชาการส่งเสริมการขาย
- มีหน้าที่รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การขาย - บริหารทีมขายเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า - เพิ่มยอดขายตามเป้าหมายให้กับบริษัท - พร้อมทั้งวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด ส่งเสริมการขาย โฆษณาประชาสั...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มี.ค. 60
14 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง
-ดูแลเรื่องระบบไฟฟ้าในโรงงาน -กำหนดขนาดมอเตอร์ ที่ใช้ในโรงงาน -กำหนด spec อุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน -ตั้งงบประมาณโครงการซ่อมบำรุงโดยประเมินงานที่เกี่ยวกับไฟฟ้าได้ -รับผิดชอบและติดตามผลเรื่องเกี่ยวกับไฟ...

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000 บาท
27 มี.ค. 60
15 . หัวหน้าแผนกแปลงอ้อยและจักรกลการเกษตร
- ส่งเสริมหาพื้นที่ปลูกอ้อย / ดูแลพื้นที่ไร่อ้อยบริษัทฯ - ส่งเสริมการใช้เครื่องจักรกลการเกษตรในการปลูกอ้อย สวัสดิการเพิ่มเติม 1. บ้านพักพนักงาน 2. อาหารกลางวันและอาหารเย็น

บริษัท ประจวบอุตสาหกรรม จำกัด
2 (พนักงานประจำบริษัทในเครือ)
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และ ความสามารถ
27 มี.ค. 60
16 . BA ประจำร้าน วัตสัน จังหวัดกาญจนบุรี
เชียร์ขายอาหารเสริม ครีม เครืองสำอางค์ แนะนำสินค้าให้กับลูกค้า *มีฐานเงินเดือน+เบี้ยขยีน+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น*

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน+เบี้ยขยัน+คอมมิชชั่นสูง
27 มี.ค. 60
17 . พนักงานขาย/ผลิต สาขา กาญจน์ (บขส.) รับสมัครด่วน !
1. บริการลูกค้าที่เข้ามาซื้อสินค้าภายในร้าน 2. นำเสนอสินค้าภายในร้าน 3. งานแคชเชียร์ 4. ดูแลสินค้าภายในร้านให้อยู่ในภาพลักษณ์ที่ดี 5. นับสต็อคสินค้าภายในร้านประจำเดือน หรือตามระยะเวลาที่กำหนด ว...

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
27 มี.ค. 60
18 . Auditor ด่วน!!
1. ตรวจสอบ Stock สินค้า 2. ตรวจสอบระบบบัญชีสาขา 3. ตรวจสอบการแต่งกาย การบริการ ของพนักงาน 4. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ต่างๆ ภายในร้าน 5. ตรวจสอบสุขลักษระภายในร้าน 6. ให้คำแนะนำ แนวทางป้องกันและการแก้ไข

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
27 มี.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง
ดูแลงานสรรหาพนักงานทั้งระบบ -ประกาศรับสมัครงาน -สัมภาษณ์งาน -นัดเริ่มงาน -กระบวนการทดลองงาน ฯลฯ รายงานต่างๆ เสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. กำกับ ดูแล ควบคุมแผนงาน หรือ Action Plan โครงการ รูปแบบ ขั้นตอน วิธีการปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย ให้สอดคล้องเป็นไปตามกฎหมาย นโยบาย และเป้าหมายบริษัท 2. กำกับ ควบคุม ดูแลผู้รับเหมา ...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 มี.ค. 60
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ