เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุงต่างๆ(ช่างกลึง,ช่างเชื่อมฯ)
- ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบในครื่องจักร และภายในโรงงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 57
2 . หัวหน้าส่วนงานขายชิ้นส่วนไก่
-วางแผนการขาย -การดำเนินการขาย -ตรวจสอบและติดตามผลการขายและการให้คำแนะนำบริการลูกค้า -ปรับปรุงการขายให้มีประสิทธิภาพ *รับผิดชอบเขตการขาย กาญจนบุรี

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ขายชิ้นส่วนไก่
-วางแผนการขาย -การดำเนินการขาย -ตรวจสอบและติดตามผลการขายและการให้คำแนะนำบริการลูกค้า -ปรับปรุงการขายให้มีประสิทธิภาพ *รับผิดชอบเขตการขาย กาญจนบุรี

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 57
4 . Site Manager โรงงานน้ำตาลKSL อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี
- ดูแลงานทางด้าน Warehouse/ Packing - ดูแลพนักงานประมาณ110-130 คน ให้ทำงานไปตามKPI(2-3กะแล้วแต่ฝ่าย โดยมีLine Leaderคุม) - ดูแลเรื่องCost, GMP, Safty และ ISO 9000 - วางแผนอัตรากำลังคน - งานอื่นๆ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าโทรศัพท์ 1,500 บาท
2 ต.ค. 57
5 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
• บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
2 ต.ค. 57
6 . supervisor ฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตให้เป็นสอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมการผลิตให้เป็นตามมาตรฐานการผลิต

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
1 ต.ค. 57

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
1 ต.ค. 57
8 . ผู้จัดการ AREA /ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ (ฺBussiness support &Developement)
-บริหารงานด้านธุรกิจแฟรนไซส์ ของบริษัท (พัฒนาระบบ/ขยายงาน) -ควบคุมการปฎิบัติงานสาขาแฟรนไซส์ ให้เป็นตามมาตรฐานสาขา -ฝึกอบรม แฟรนไซส์ซี ...

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
1 ต.ค. 57
9 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
- บริหารงานด้านบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ต.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุณคุณภาพ
-ควบคุมการผลิตให้เป็นตามมาตรฐานคุณภาพ -วางระบบคุณภาพของบริษัทฯ GMP/HACCP

บริษัท วี อาร์ พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
1 ต.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่เทคโนโลยีสารสนเทศ
- ดูแลและแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์,อุปกรณ์ต่อพ่วงต่าง ๆ รวมถึงระบบ network ภายในองค์กร - ซ่อม ประกอบ และวิเคราะห์อาการเสียของเครื่องคอมพิวเตอร์ได้ - ติดตั้งโปรแกรม และแก้ไขปัญหาต่าง ๆ ได้ทั้งทางด้านฮาร์...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
12 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน
- ควบคุม ดูแล และวางแผนงาน ด้านจัดซื้อ สต๊อก ทะเบียนทรัพย์สิน ธุรการ - งานSetupสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
13 . สมุหบัญชี
1.งานตรวจสอบเอกสารระบบบัญชีทั้งระบบ เช่น ขาย,ซื้อ,รับ,จ่าย,ธนาคาร,Stock,ภาษี 2.งานด้านจัดทำรายงานงบการเงิน รายเดือน,รายไตรมาส,รายปี,วิเคราะห์งบการเงิน 3.งานด้านพัฒนาและวางระบบบัญชีให้สอดคล้องกับการท...

บริษัท เพิร์ท ออยล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
1 ต.ค. 57
14 . Sales representative
*ดูแลฐานลูกค้าเก่าให้มียอดสั่งซื้ออย่างต่อเนื่อง *สร้างฐานลูกค้าใหม่ๆในเขตการขายของตัวเอง *จัดส่ง report ประจำวันต่อหัวหน้า

บริษัท เพิร์ท ออยล์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
1 ต.ค. 57
15 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
• วางแผน ให้คำปรึกษา พร้อมทั้งดูแลการทำงานของลูกน้องฝ่ายฯ • ควบคุมดูแลการตรวจเช็คสินค้าประจำวัน ตรวจสอบการรับสินค้าเข้า รวมถึงการจัดเก็บสินค้าตามสถานที่จัดเก็บให้เรียบร้อยถูกต้องสะดวกต่อการเบิก-จ่าย...

บริษัท เพิร์ท ออยล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
1 ต.ค. 57
16 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
1.มีหน้าที่วางแผนการผลิต 2.มีหน้าที่ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 3.มีหน้าที่ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 4.มีหน้าที่ดูแลรักษาความสะอาดเครื่องจักร - อุปกรณ์ รวมทั...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-บาทขึ้นไป
1 ต.ค. 57

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 300.-/วัน
1 ต.ค. 57
18 . กุ๊ก
- ทำอาหาร - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ

บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จำกัด
1 ต.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์
รับผิดชอบงานด้านคอมพิวเตอร์ทั้งหมด ซ่อมคอมพิวเตอร์ ลงโปรแกรม Update โปรแกรม ติดตั้งซอฟแวร์และฮาร์ดแวร์ แก้ไขปัญหาระบบ Net work

Two Service Ltd, co.,
1 ต.ค. 57
20 . ช่างทำขนม/เบเกอรี่ Trainer การทำเบเกอรี่/เค้ก ระบบงานสาขา
1. มีประสบการณ์ในการทำเบเกอรี่ จากอุตสาหกรรมอาหาร 1-2 ปี 2. มีความคิดสร้างสรรค์ในการออกแบผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. มีความรับผิดชอบสูง 4. มีความสามารถในการทำเบเกอรี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ 5. มีความสารถในการ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-30,000 บาท
1 ต.ค. 57
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ