เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. ตรวจสอบเอกสารใบเบิก-รับสินค้าและพัสดุ 2. บันทึกข้อมูลรับ-จ่ายวัตถุดิบใน SAP 3. ตรวจสอบข้อมูลรายงานการผลิต 4. ตรวจสอบและสรุปรายการซื้อประจำเดือน 5. จัดทำรายงานการเคลื่อนไหววัตถุดิบ

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
13 ธ.ค. 60
2 . Research and Development
1. สรรหา ทดสอบ และคัดเลือกวัตถุดิบ 2. คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของผู้บริโภค 3. พัฒนาผลิตภัณฑ์เดิม หรือกระบวนการผลิตเดิมให้มีคุณภาพดีขึ้น และมีประสิทธิภาพมากขึ้น 4. ร่วมวิเคราะห์ HACCP...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท/เดือน
13 ธ.ค. 60
3 . Machine Operator
- ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรระหว่างการผลิต - PM เครื่องจักรตามแผนร่วมกับวิศวกร - บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนอย่างเคร่งครัด - หากพบข้อบกพร่อง เครื่องจักรไม่ทำงานหรือขัดข้อง ปฏิบัติการแก้ไขเบื้องต้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
4 . QC Leader / QC Supervisor
1. ควบคุมดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพและเป็นไปตามวัตถุประสงค์ 2. จัดตารางเวลาทำงานของเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพและเจ้าหน้าที่ Hygiene ให้ส...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
13 ธ.ค. 60
5 . Digital Marketer
• บริหาร campaign ทางการตลาด ในทุกๆช่องทาง โดยใช้สื่อ online เป็นหลัก ไม่ว่าจะเป็น Website, App, Google Adwords, Facebook Ads, Instagram, Bloggers • มีการทำการตลาดทางด้าน offline บ้าง เช่น การจัด eve...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
13 ธ.ค. 60
6 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ / หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ
หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ 1. รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ การตรวจสอบและการบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 2. ตรวจสอบการดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจคุณภาพระหว่างการผลิต เพื่อ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
13 ธ.ค. 60
7 . Production Leader
Production Leader 1. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบกระบวนการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. เป็นพี่เลี้ยง เทรนพนักงานปฏิบัติงานหน้างานให้...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท/เดือน
13 ธ.ค. 60
8 . Production Manager
• overseeing the production process, drawing up a production schedule; • ensuring that the production is cost effective; • working out the human and material resources needed; • drafting a ti...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 2,000 - 3,000 THB/DAY
13 ธ.ค. 60
9 . Production Planner
1. วางแผนงาน ประสานงาน และควบคุมงานของฝ่ายผลิต ผ่านทางผู้ควบคุมงาน 2. ร่วมวางแผนกับทีม ผู้ที่เกี่ยวข้อง วิเคราะห์การพยากรณ์เกี่ยวกับการขาย วิเคราะห์ปัญหาตลาด และวิเคราะห์ปัญหาการจำหน่าย เพื่อวางแผนงา...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท/เดือน
13 ธ.ค. 60
10 . Production Supervisor
1. ควบคุม ดูแล แลตรวจสอบกระบวนการผลิตตามแผนการผลิต 2. ปรับปรุง ควบคุมกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ สอดคล้องกับระบบคุณภาพ 3. จัดทำ balance line 4. บริหารกำลังคนใต้บังคับบัญชา ให้เกิดประสิทธิภาพ (40 ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์ทำงาน
13 ธ.ค. 60
11 . ผู้จัดการแผนกขายอุปกรณ์ไฟฟ้าโคมไฟ(สาขากาญจนบุรี)
บริหารงานขายสินค้าอุปกรณ์ไฟฟ้า , โคมไฟ ,หลอดไฟ ,ตู้ควบคุมไฟ ให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท , ดูแลสต๊อคสินค้าและผลักดันสินค้าให้ได้ยอดขายตามที่บริษัทตั้งไว้

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,xxx + Incentive
13 ธ.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนส่งเสริมการตลาด จัดโปรโมชั่น,จัดกิจรรมส่งเสริมการตลาด - ดูแลstockสินค้าพรีเมียม

YONGGROUP Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
13 ธ.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ(สาขากาญจนบุรี)
จัดซื้อ, เปรียบเทียบราคาสินค้า วัสดุก่อสร้างและตกแต่งบ้าน เพื่อมาจำหน่าย ,ติดต่อประสานงานผู้แทนขาย

YONGGROUP Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000
13 ธ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน/ผจก.แผนกตรวจสอบภายใน(สาขากาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสาขาต่างๆในเครือ , ตรวจสอบงานบัญชี , ตรวจนับ stock สินค้า

YONGGROUP Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ+ประสบการณ์
13 ธ.ค. 60

Sumitomo Electric Wiring Systems (T) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
16 . Staff ฝ่ายการผลิต (สาขา กาญจนบุรี)
- ควบคุมระบบการผลิต - ควบคุมระบบคุณภาพในการผลิด

Sumitomo Electric Wiring Systems (T) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
13 ธ.ค. 60
17 . วิศวกรโยธา *ประจำไซร์กาญจนบุรี*รับสมัครด่วน !
-เขียนแบบโครงการต่างๆของบริษัทฯ -ควบคุมและกับดูแลรับผิดชอบการดำเนินงานโครงการฯ -ควบคุมและกำกับดูแลรับผิดชอบระบบความปลอดภัยและอาชีวอนามัยในการทำงาน งานด้านสิ่งแวดล้อม งานด้านความปลอดภัย -งานอื่นๆที่...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล ประจำโรงไฟฟ้าบ่อพลอย จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการบำรุงเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
19 . Plant Engineer (EE) ปฏิบัติงาน จ.กาญจนบุรี Urgently Required !
- การควบคุมการผลิต, การส่งจำหน่ายพลังงาน ตลอดจนควบคุมสภาพผิดปกติไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต - การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - การพัฒนา ทบทวนระบบมาตรฐานการปฎิบัติงาน - ผลิตไฟฟ้า ได้ตามเป้าหมาย...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ธ.ค. 60
20 . พนักงาน/ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการควบคุมคุณภาพสินค้า
ทำงานในสายการผลิต ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในสายการผลิต พร้อมทั้งจัดทำรายงาน

บริษัท บ่อพลอยฟู้ด อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ