เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย
- เสนอขายผลิตภัณฑ์รถยนต์ให้แก่ลูกค้า - การดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
28 ส.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกขาย
- บริหารทีมขายให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร - วางแผนกลยุทธ์การขาย และการตลาด

บริษัท ฮีโน่กาญจนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + incentive
28 ส.ค. 59
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ร้านออฟฟิศเมท OfficeMate ประจำสาขาโรบินสันกาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
- บริหารยอดขาย - บริหารสต็อกสินค้า - บริหารพนักงาน - ควบคุมยอดสูญเสีย - ทำงานเป็นรอบ เป็นกะ สัปดาห์ละ 6 วัน สามารถ Walk-in สถานที่ : ชั้น 14 อาคาร JTC Jewelry Trade Center ถนนสีลม สุริยวงศ์ บา...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 +++
28 ส.ค. 59
4 . หัวหน้าส่วนบริหารไร่เกษตรผสมผสานรับสมัครด่วน !
1.มีความรู้ในการทำไร่นาเกษตรผสมผสาน การปลูกพืชและเลี้ยงสัตว์ เช่นปาล์ม ยางพารา อินทผาลัม มะนาว เป็นต้น 2.มึความรู้ ความสามารถในการจัดการผลผลิต การตลาดและการทำเกษตรอินทรีย์ รวมถึงการทำเกษตรทฤษฏีใหม...

บริษัท เอช วี พลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
5 . พนักงาน/หัวหน้างานควบคุมเครื่องจักร
- จัดเตรียมวัสดุ/อุปกรณ์/เครื่องจักร ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต - ควบคุมเครื่องจักรและใช้โปรแกรมตามที่กำหนดได้ รวมถึงบันทึกการเปลี่ยนแปลงทุกครั้งที่ปฏิบัติงาน - ตรวจสอบทรัพย์สินและอุปกรณ์/อะไหล่ข...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 18,000 บาท/เดือน
27 ส.ค. 59
6 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้าและจัดส่ง
1.วางแผนกำลังคนในส่วนงาน โดยในฝ่ายจะแยกเป็น 3 ส่วน ดังนี้ - ส่วนคลังจัดส่ง รับ 1 อัตรา - ส่วนคลังวัตถุดิบ รับ 1 อัตรา - ส่วนคลังห้องเย็น รับ 1 อัตรา 2.ตรวจสอบการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานใน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท/เดือน
27 ส.ค. 59
7 . ช่างเทคนิคPM/ช่างไฟฟ้า/วิศวกรไฟฟ้า/หัวหน้างาน Utilityรับสมัครด่วน !
ช่างเทคนิค PM 1 อัตรา - บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน ช่างไฟฟ้า 1 อัตรา - ดูแลซ่อมบำรุงในสายงานตามแผน วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา - จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร และแก้ไขเชิงป้องกัน และดำเนินกา...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
27 ส.ค. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด/เจ้าหน้าที่ประสานงานขายต่างประเทศ
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายและการตลาด (M) 1.วางแผนการตลาด การเข้าถึงแนวโน้มทางการตลาด สรรหาช่องทางการจำหน่าย วางกลยุทธ์และการวิเคราะห์ตลาด 2.สร้างรูปแบบและเพิ่มมูลค่าของแบรนด์ให้เป็นไปในทิศทางเดีย...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 100,000 บาท/เดือน(M) และ 20,000 บาท/เดือน(O)
27 ส.ค. 59
9 . Production Supervisor / Production Leader
1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
27 ส.ค. 59
10 . พนักงานบัญชี (สังขละบุรี)
- จัดทำค่าแรง เงินเดือนพนักงาน - ทำบัญชี ค่าใช้จ่าย (ส่งให้ส่วนกลาง) - และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
11 . วิศวกรรมเหมืองแร่(ประจำที่พม่า)
- ควบคุมดูแล วางแผนงานเหมืองแร่ทั้งหมด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย (ภาษาจีนกลาง) กาญจนบุรี
- รับผิดชอบในการบริหารทีมงานแทนผู้บังคับบัญชา (ในบางครั้ง) - ออกสำรวจพื้นที่ขาย - ออกตรวจความเรียบร้อยการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา (Area Sale / PC) - ติดตาม ตรวจสอบผลการขายจากผู้ใต้บังคับบัญชา...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + KPI 5,000 บาท
27 ส.ค. 59
13 . RECEPTION ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าที่มาเข้าพักกับรีสอร์ท - ต้อนรับลูกค้า - รับโทรศัพท์ลูกค้า - ควบคุมดูแล วางแผนอัตรากำลังคนให้พร้อมบริการลูกค้า - ฝึกฝนพนักงานให้บริการลูกค้าได้เป็นอย่างดี - อำนวยความสะดวกให้กับล...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
27 ส.ค. 59
14 . ช่างยนต์ (งานซ่อมเรือ) เลคเฮฟเว่นรับสมัครด่วน !
- งานบริหารงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ - เป็นการซ่อมบำรุง เรือ ทุกประเภท

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
15 . ผู้จัดการรีสอร์ท
- บริหารจัดการรีสอร์ท - ดูแลต้อนรับลูกค้า รับเรื่องและแก้ไชปัญหาการร้องเรียนต่างๆจากลูกค้าทั้งภายใน และ ภายนอก - วางแผนและประสานงานกับทุกฝ่าย/แผนก เพื่อดำเนินกิจกรรมต่างๆของหน่วยงานให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
16 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง (ประจำที่ จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจเช็คและซ่อมแซม บำรุงรักษาให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนงานซ่อมบำรุงทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกันระบบสาธารณูปโภคภายในบรษัท - ประสานงานในการติดตั้ง ดัดแปลง หรือซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่าง...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
27 ส.ค. 59
17 . เชฟ / กุ๊กทำอาหารไทย นานาชาติ (ด่วนมาก)
1.สามารถทำอาหารไทย หรือ อาหารประเภทอื่นๆได้ 2.ทำอาหารตาม Order 3.คิดค้นเมนูใหม่ๆ ทำอาหารได้หลากหลายสไตล์ 4.ดูแลความสะอาดของวัตถุดิบและเครื่องปรุง 5.ตกแต่งจานอาหารให้สวยงาม จัดเตรียมวัตถุดิบ 6.เช...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
27 ส.ค. 59
18 . แคชเชียร์/บัญชี ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรีรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับโทรศัพท์ลูกค้า - จัดทำตารางการทำงานแคชเชียร์ - ดูแลเรื่อง การคีย์ Order และการรับชำระเงิน จากลูกค้า - ทำรายงานสรุปปิดยอดขาย ในแต่ละวัน - งานธุรการบุคคล - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
27 ส.ค. 59
19 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเทคนิค / ช่างยนต์ (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมแอร์ ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ รับที่ละ 1 คน 1. เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ 2. เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโ...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสารการเบิกจ่ายและติดตั้งหนี้ในระบบ - ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชีเบิกเงินสดย่อยสาขา - ทำการโอนเงินและจ่ายเช็ค - ติดตามเอกสารเคลียร์ค่าใช้จ่ายของสาขา - แก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่ายและจัด...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ