เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจเอกสารการเบิกจ่าย และติดตั้งหนี้ในระบบ 2.ตรวจสอบเอกสารและรายการบันทึกบัญชีเบิกเงินสดย่อยสาขา 3.ทำการโอนเงินและจ่ายเช็ค 4.ติดตามเอกสารการเคลียร์ค่าใช้จ่ายของสาขา 5.แก้ไขภาษีหัก ณ ที่จ่ายและจั...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
26 พ.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
1. มีหน้าที่บริหารทรัพยากรให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. มีหน้าที่อบรมใหความรู้ แนวทางในการดำเนินการงานบำรุงรักษาเครื่องจักรอุปกรณ์เครื่องมือ/เครื่องจักรเกี่ยวกับระบบPLC 3. มีหน้าที่วางแผ...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 ขึ้นไป (ตามตกลง)
26 พ.ย. 57

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
4 . หัวหน้างานกิจกรรม เครื่องเล่นทางน้ำ ประจำรีสอร์ท (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
- ดูแลความเรียบร้อย ของงานกิจกรรม ประจำรีสอร์ท ที่ เลคเฮเว่นรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี อาทิเช่น กิจกรรมขับรถ ATV , ล่องเรือในเขื่อนศรีนครินทร์ , เครื่องเล่นทางน้ำ สามารถเข้าชมกิจกรรมและเครื่องเล่นได้ที่ htt...

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
5 . ผู้จัดการรีสอร์ท (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
ดูแล ควบคุม ระบบงานทั้งหมดใน เฮเว่น แคว รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี สต๊อก (ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี) ด่วนมาก !!
ดูแลงานด้านบัญชี สต๊อก ในส่วนของรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
7 . ผู้อำนยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ดูแลระบบบัญชีของสาขา และสำนักงานใหญ่ - สามารถวิเคราะห์งบ และปิดงบบัญชีได้ และรายงานงบต่อผู้บริหารของบริษัท - ตรวจสอบบัญชีเพื่อการควบคุมภายใน นำเสนอข้อมูลให้ผู้บริหารและ ผู้สอบบัญชี - วางแผน วิเ...

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 80,000 ++
26 พ.ย. 57
8 . ช่างซ่อมเครื่องจักร(Oparate)ประจำไลน์ผลิต
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง -งานPMบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์ผลิต /อบรมพนักงานควบคุมเครื่องจักรในไลน์ผลิต -ตรวจสอบควบคุมดูแลพนักงานในการผลิตสินค้า -ลดต้นทุน/ลดการสูญเสีย /ปรับปรุงกระบวนการ/เพิ่มผลผลิต

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
10อัตรา
เงินเดือน 15,000 -20,000บาท / ตามประสบการณ์
26 พ.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จป.วิชาชีพ)
1. บริหารความปลอดภัยและอาชีวอนามัยให้ถูกต้องตามกฎหมายที่กำหนด 2. ควบคุม จัดการด้าน 5ส ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. หน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
26 พ.ย. 57
10 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
1. ด้านพัฒนาบุคลากร 1.1 จัดทำแผนการพัฒนา Competency ขีดความสามารถให้สอดคล้องกับค่านิยมองค์กร 1.2 กำหนดสมรรถนะด้านการบริหาร / สมรรถนะตามตำแหน่งงาน 1.3 พิจารณา ตรวจสอบแผนการฝึกอบร...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
26 พ.ย. 57
11 . วิศวกรไฟฟ้า
ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน ให้ดำเนินไปอย่างมี ประสิทธิภาพ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
12 . Senior Supervisor โรงงานน้ำตาลKSL อ.บ่อพลอย จ.กาญจนบุรี ด่วนมาก !!
- ดูแลงานทางด้าน Warehouse/ Packing - ดูแลพนักงานประมาณ110-130 คน ให้ทำงานไปตามKPI(2-3กะแล้วแต่ฝ่าย โดยมีLine Leaderคุม) - ดูแลเรื่องCost, GMP, Safty และ ISO 9000 - วางแผนอัตรากำลังคน - งานอื่นๆ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
13 . ล่ามพม่า/ล่ามจีน
- เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างผู้บริหารกับพนักงาน - ติดต่อประสานงาน

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่พัฒนาและตรวจสอบคุณภาพงานสาขา
-ตรวจสอบ ทบทวนและแนะนำวิธีการทำงานที่ถูกต้องให้กับพนักงานสาขา ตามระเบียบปฏิบัติที่บริษัทฯ กำหนด -พัฒนาวิธีกาารตรวจสอบเพื่อควบคุมและพัฒนาคุณภาพให้พนักงานสาขาสามารถปฏิบัติงานให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน 9,000-15,000 บาท
26 พ.ย. 57
15 . รองผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลด้านค่าจ้างและสวัสดิการ
ควบคุมดูจัดทำด้านค่าจ้างและสวัสดิการของพนักงานทั้งระบบ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
26 พ.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง ประจำเขตท่ายาง จังหวัดเพชรบุรี,สาขาดอนตูม จังหวัดนครปฐม ,สาขามะขามล้ม จังหวัดสุพรรณบุรี,สาขาหางน้ำสาคร จังหวัดชัยนาท,สาขาอุดรธานี จังหวัดอุดรธานี
งานสรรหา -หาข้อมูลเกี่ยวกับสถาบันการศึกษาและแหล่งงาน -ประสานงานการลงโฆษณากับสื่อ -ติดต่อเจรจากับบริษัทจัดหาคนภายนอก -รวบรวมใบสมัคงาน -บันทึกประวัติผู้มาสมัครงาน -สรุปสถิติการสรรหาพนักงานจากสื่อต...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000 บาท
26 พ.ย. 57
17 . ผู้จัดการแผนกพิจารณาสินเชื่อ
- มีความรู้เกี่ยวกับการพิจารณาสินเชื่อประเภทจำนำทะเบียนรถยนต์รถมอเตอร์ไซค์ - มีความรู้ในการประเมินราคารถ - ตรวจสอบ วิเคราะห์และพิจารณาสินเชื่อ ตามหลักเกณฑ์บริษัท ฯอย่างมีประสิทธิภาพ โดยอนุมัติในอำนา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
18 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/โรงงาน
1.ควบคุม กำกับ ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกผลิตให้ถูกต้องตามวิธีการปฏิบัติงาน (WI) ทุกตัวของแผนกเพื่อป้องกันไม่ให้เกิดความผิดพลาด และเสียหาย 2.บริหารงานการผลิต โดยการวางแผน และควบคุมกระบวนการผลิ...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
19 . วิศวกรโยธา
• ติดตาม ตรวจสอบและประเมินการทำงานของแผนกอาคารและสถานที่ • ควบคุม ติดตาม และประเมินผลระบบบำรุงรักษาอาคาร และโครงสร้างต่างๆ • ศึกษา ค้นคว้า เพื่อนำเทคนิคความรู้ใหม่ๆ มาพัฒนาเครื่องจักร โดยเฉพาะด้านก...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 – 20,000 หรือ ตามตกลง
25 พ.ย. 57
20 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก !!
-แปลเอกสารภาษาจีน - ไทย และไทย-ภาษาจีน -แปลเอกสารต่างๆ -ติดต่องานด้านนอกกับองค์กรต่างๆ -อื่นๆ

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
25 พ.ย. 57
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ