เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนงานคลังกระจก
- ตรวจรับ จัดเก็บ และเบิกจ่ายวัตถุดิบ -บันทึก สรุปรายงานการรับ-จ่ายวัตถุดิบประจำวัน -นับสต๊อกวัตถุดิบคงเหลือประจำวัน ประจำเดือน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
5 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
- บันทึกข้อมูลการรับเข้า ลงในระบบ - บันทึกข้อมูลการจ่ายสินค้าออกด้วยแบบฟอร์ม ตรวจสอบความถูกต้องจากการรับเข้า สินค้า- จ่ายออกในคลังโดยการสุ่มเช็คทุกวัน เทียบกับยอดสินค้าคงเหลือประจำวันในระบบ

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
5 ส.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
1. บริหาร กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารทรัพยากรบุคคล HRM ให้เป็นไปตามภาระกิจองค์กร 1.1 ทบทวน พิจารณาโครงสร้างผังองค์กร OC ประจำปี และกำหนดแผนอัตรากำลังประจำปี Manpower Plan ให้สอดคล้องกับ OC 1.2 กำหนดร...

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
5 ส.ค. 58
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
- กำกับ ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุน หรือที่เกี่ยวข้องกับบัญชีต้นทุน - รายงาน สรุปบัญชีต้นทุนส่งให้กับผู้บังคับบัญชา - พัฒนาทีมงานให้เกิดทักษะ ความชำนาญทางด้านบัญชีต้นทุน

บริษัท ไทย-ออสท์ อะลูมิเนียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
5 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทัวร์
1.มีหน้าที่ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนงานขาย และกิจกรรมทางการตลาด (อีเวนท์ ออกบูธ) 2.ติดต่อประสานงานกับออแกไนซ์ ไกด์ คนขับ เพื่อให้ทัวร์มาลงที่ศูนย์ของฝาก 3.มีหน้าที่ดูแลลูกค้ารายเก่า และเพิ่มลูก...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000.- 18,000.-/เดือน
5 ส.ค. 58
6 . เชฟเบเกอรี่/แต่งหน้าเค้ก
- พัฒนาผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ - พัฒนาผลิตภัณฑ์เค้ก/แต่งหน้าเค้ก

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-45,000 บาท
5 ส.ค. 58
7 . หัวหน้าแผนกผลิต
1. วางแผนควบคุมการทำงานของพนักงานในกลุ่มงานหรือในแผนก 2. จัดการระบบงานผลิตในหน่วยงานให้เกิดประสิทธิภาพ 3. สอนงานและอบรมพนักงานในแผนกให้มีความสามารถในการทำงานในแต่ละจุด 4. ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวัน...

บริษัท ศรีฟ้าโฟรเซนฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
5 ส.ค. 58
8 . ผู้จัดการเขต/ผู้จัดการพื้นที่
• วางแผนและบริหารการขายและทำการตลาดในพื้นที่/เขตความรับผิดชอบ เพื่อเสนอการขายผลิตภัณฑ์ด้านสินเชื่อของบริษัทฯ • ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการอนุมัติสินเชื่อตามที่บริษัทกำหนดได้ • ตอบสนองนโยบายและเป้าหมาย...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
9 . ผู้อำนวนการฝ่ายพัฒนาธุรกิจและงานขาย
• 1. วางแผนและกำหนดทิศทางหน่วยธุรกิจที่อยู่ในความรับผิดชอบทั้งหมด 2. วิเคราะห์ วางแผนขยายธุรกิจบริษัทฯ และกำกับดูแลธุรกิจให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ 3. รับผิดชอบและกำหนดทิศทางการเข้าร่วม คู่สัญญา...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
10 . ผู้จัดการแผนกประกันภัยและพรบ. (สำนักงานใหญ่กาญจนบุรี)
มีความรู้เกียวกับเรื่องประกันภัยประเภทต่างๆ และ พรบ โดยตรง และต้องมีประสบการณ์อย่างน้อย 3-5 ปี

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
5 ส.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือน
ด้านคำนวนค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานด้านประกันสังคม+สรรกร งานเรื่อง Time Report ต่างๆ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
5 ส.ค. 58
12 . ผอ.ฝ่ายบัญชีและการเงิน
นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร กำหนดแผนงาน จัดทำรายงานต่างๆทางด้านการเงิน ตรวจสอบ ควบคุมดูแลการจัดทำบัญชี การปิดงบการเงินบริษัท งานด้านภาษีอากร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
5 ส.ค. 58
13 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (สนญ.จังหวัดกาญจนบุรี)
วางแผนงานบัญชี ควบคุมดูแลการทำบัญชี และการปิดบัญชีของบริษัทตามเวลาที่กำหนด ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี และสรรพากร ในเรื่องเกี่ยวกับภาษี จัดทำรายงานและนำส่งเอกสารทางบัญชีให้หน่วยบงานที่เกี่ยวข้องและอื่...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ส.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบงานสาขา
1.วางแผนและวิเคราะห์กลยุทธ์แผนงานด้านการพัฒนาและตรวจสอบงานสาขา 2.ศึกษา หาข้อมูล และวิเคราะห์ความเคลือนไหวใหม่ๆของคู่แข่ง 3.หาข้อมูลจากการศึกษา เพื่อนำมาวิเคราะห์ และวางแผนเรื่องการพัฒนาต่อไป 4.นำเส...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
5 ส.ค. 58
15 . ผู้จัดการแผนกบริหารสำนักงาน (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
1.จัดทำข้อมูลการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องเขียนเครื่องใช้สำนักงาน 2.จัดทำ Stock อุปกรณ์เครื่องเขียนสำนักงาน/Stock เสื้อฟอร์มพนักงาน 3.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่าย อุปกรณ์ /เครื่องเขียนสำนักงานของฝ่ายต่างๆ ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ส.ค. 58
16 . รองผู้จัดการแผนกบัญชี (สำนักงานใหญ่ จ.กาญจนบุรี)
- ปิดงบการเงิน - กระทบยอดบัญชี ลูกหนี้/เจ้าหนี้/ค่าใช้จ่าย/รายได้อื่นๆ/ภาษี - สามารถวิเคราะห์งบการเงินได้ระดับเบื้องต้น

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
5 ส.ค. 58
17 . ผอ.ฝ่ายสนับสนุนกิจการสาขา
- นำเสนอนโยบายการบริหารงานต่อผู้บริหาร - กำหนดแผนงาน และควบคุมการปฏิบัติงานแผนกบริหารแผนกบริหารทรรัพยากรบุคคลและธุรการ - บริหารสำนักงานและเทคโนโลยีสารสนเทศ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
5 ส.ค. 58
18 . ช่างไฟฟ้า ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซม แก้ไขปัญหาต่างๆ ของระบบไฟฟ้าในครื่องจักร และภายในโรงงานทั่วไป ให้มีประสิทธิภาพ - ทำงานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท เอเซียฟรุคโตส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
19 . ช่างซ่อมรถยนต์ รถบรรทุก รถแบ็คโฮ
- ตรวจเช็ค ซ่อมบำรุงรถยนต์ทุกชนิด รถบรรทุก รถแบ็คโฮ - วิเคราะห์อาการเสียของเครื่องยนต์ได้

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท
5 ส.ค. 58
20 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า ประจำรีสอร์ท จ.กาญจนบุรี
-ซ่อมบำรุงอาคาร สถานที่ ประปา ไฟฟ้า -ทำงานเอกสาร เช่นใบแจ้งซ่อม หรือ เปิดใบ PR. ทำใบเบิกจ่ายอุปกรณ์ -ทำรายการเบิกใช้อุปกรณ์ประจำวัน -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ -อื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ส.ค. 58
 พบ 61 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ