เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (สาขา กาญจนบุรี)
- จัดทำเอกสารของแผนก - จัดทำรายงานผลการทดสอบ / วิเคราะห์ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายใน

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 57
2 . ผู้จัดการแผนกสินเชื่ออาหารสัตว์ (ประจำ จ.กาญจนบุรี )
ด่วนมาก!!!

หน้าที่ความรับผิดชอบ 1. บริหารและวางแผน ควบคุม อนุมัติ วิเคราะห์แก้ไขปัญหาหนี้เสียของบริษัทฯ 2. ดูแลตรวจสอบการตลาดด้านสินเชื่อ 3. พัฒนาระบบงาน และพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้แข่งขันในตลาดได้อย่างมีประส...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
16 เม.ย. 57
3 . กุ๊ก
- ทำอาหาร - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ

บริษัท คีรีธารา ริเวอร์แคว จำกัด
16 เม.ย. 57
4 . ช่างไฟฟ้า,ช่างอิเลคโทรนิค
- รับผิดชอบเครื่องจักรให้พร้อมทำงาน และมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติเกี่ยวกับช่วยในการสร้าง ตรวจแก้ ซ่อม ปรับปรุง บำรุงรักษา ดัดแปลง ประกอบ ติดตั้งเครื่องจักร เครื่องมือ เครื่องใช้ที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - ปฏิ...

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายระบบคุณภาพ
- ตรวจติดตามระบบคุณภาพ - วางแผนและดำเนินการให้คำชี้แนะในการควบคุมคุณภาพตามข้อกำหนด - ติดตามแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมการทำงานให้ให้เกิดประสิทธิภาพ

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
6 . พนักงานขายอะไหล่
ขายอะไหล่รถจักรยานยนต์ เพื่อให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนดไว้

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 เม.ย. 57
7 . พนักงานขาย
ขายรถจักรยานยนต์ยี่ห้อ ฮอนด้า ยามาฮ่า ขายให้ได้ตามเป้าที่บริษัทฯ กำหนดไว้ งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
15 เม.ย. 57
8 . พนักงานขับรถยนต์
มีหน้าที่ขับรถยนต์ รับ-ส่งพนักงานตามสาขาของบริษัทฯ ในเขตราชบุรี นครปฐม สมุทรสาคร

บริษัท โล้วเฮงหมงมอเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 หรือ พิจารณาตามประสบการณ์
15 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
วางแผนและจัดฝึกอบรม ,ประเมินผลฝึกอบรม ,สรุปผลการฝึกอบรมและติดตามผลหลังฝึกอบรม ,จัดส่งเอกสารฝึกอบรมตาม พ.ร.บ, ประสานงานและดำเนินการจัดกิจกรรมบริษัทตามแผนที่วางไว้ เช่น สัมมนาประจำปี

YONG GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
14 เม.ย. 57
10 . ผู้จัดการแผนกสินค้าบริโภคสาขากาญจนบุรี(Section Manager - Dry Food )
รายละเอียดของงาน: • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัด...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 เม.ย. 57
11 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง สาขาชุมแพ,กาญจนบุรี , อุดรธานี ด่วน (Section Manager - Frozen )
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 เม.ย. 57
12 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ สาขากาญจนบุรี ด่วน! (Section Manager- F&V )
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 เม.ย. 57
13 . กุ๊ก/ผู้ช่วยกุ๊ก
1.จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่างๆ 2.คิดสูตรทำอาหารและคิดรายการอาหารใหม่ พร้อมทั้งเปลี่ยนวิธีการปรุงอาหารเป็นแนวใหม่ 3.ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ สภาพห้องครัวให้สะอาด และถูกสุขลักษ...

บริษัท ซีก้า นิว แมททีเรียลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 เม.ย. 57
14 . ช่างไฟฟ้า / ช่างซ่อมบำรุง (จ.กาญจนบุรี)
ดูแลรับผิดชอบงานระบบไฟฟ้า,เครื่องปรับอากาศและอื่นๆภายในรีสอร์ท งานติดตั้ง ดูแล ซ่อมบำรุง ไฟฟ้า ประปา ในรีสอร์ท ติดตั้งงานระบบ CCTV อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
11 เม.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ ที่ จ.กาญจนบุรี
จัดซื้อ สินค้าที่ใช้ในกิจการ เลคเฮเว่น รีสอร์ท จ.กาญจนบุรี

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
16 . ช่างทั่วไป (ทำงานที่ จ.กาญจนบุรี)
- ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า หรือ อุปกรณ์ที่เกิดการขัดข้องเสียหาย - ดูแลรักษาอุปกรณ์ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำ เลคเฮเว่น รีสอร์ท อ.ศรีสวัสดิ์ หรือ เฮเว่น แคว รีสอร์ท อ.ไทรโยค

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
11 เม.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการภาคสนาม (AUDITOR ผู้ตรวจสอบสาขา)
- ตรวจสอบการปฎิบัตงานของพนักงานสาขา - ตรวจสอบเงินสด , บัญชี , สต๊อก และอื่นๆ - ตรวจสอบอายุสินค้าที่วางจำหน่าย - ตรวจสอบด้านอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน - อื่นๆ

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 หรือ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
11 เม.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาเบเกอรี่
- วิจัยและพัฒนาสินค้าใหม่ๆ ได้ - แก้ปัญหา ข้อบกพร่อง ของสินค้าที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - วิจัยเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้าตามความต้องการของตลาด - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีฟ้าเบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
11 เม.ย. 57

บริษัท โปโลเมคเกอร์ จำกัด (หรือ โปโลโอทอป)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ บาท
11 เม.ย. 57
20 . เจ้าหน้าที่ข้อมูล/เสมียน
-จัดทำเอกสาร -คีย์ข้อมูล

บริษัท ริเวอร์แคว อินเตอร์เนชั่นแนล อุตสาหกรรมอาหาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 เม.ย. 57
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ