เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > การตลาด
 พบ 550 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- ทำการสำรวจ วิเคราะห์จุดยืนทางการตลาด และทิศทางของตลาด - นำเสนอ และวางแผนกลยุทธ์ให้กับสินค้าและตราสินค้า - วางแผนการตลาดด้านสื่อต่างๆ รวมถึงสื่อดิจิตอล ทำงานร่วมกับแผนกออกแบบ - หาช่องทางการจัดจำหน...

บริษัท เบลเมกส์ไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 (สามารถต่อรองได้ขึ้นอยู่กับความสามารถ)
24 ก.พ. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์/Online Marketing
1.จัดทำสื่อโฆษณาสินค้าด้านความงาม OnlineและOff line 2.จัดทำและพัฒนาเวปไซด์สินค้าด้านความงามได้เป็นอย่างดี 3.ทำการตลาดโฆษณาสินค้าผ่านช่องทางต่างๆเช่น Website&Social Network ได้ 4.พัฒนาและวางแผนการตล...

บริษัท อินโนเวชั่นบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน 18,000-25,000
24 ก.พ. 60
3 . เจ้าหน้าที่บริหารผลิตภัณฑ์
- บริหารสินค้า - ดูแลสินค้าในส่วนของการผลิต - ตรวจสอบสินค้าก่อนวางจำหน่าย - กระจายสินค้าไปยังสาขา - สรุปยอดการขายและบริหารสต๊อกสินค้าให้เหมาะสม - ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 9.00 - 17.30 น.

บริษัท ที.ดับบลิว.กรุ๊ป อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต โฮลดิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
4 . CRM
- ดูแลลูกค้าหลังการขายทั้งโปรกดักส์ Software และ Hardware - ประสานงานกับผู้ที่เกี่ยวข้องในการทำงาน - ต่อยอดนำเสนองานขายให้ Sales - งานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมายเพิ่มเติม

บริษัท ภัทรโปรเกรส จำกัด (Bhatara Progress Co., Ltd.)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ติดต่อประสานสานทั้งภายในและภายนอก 2. จัดทำและเก็บเอกสาร 3. วางแผนและจัดทำรายงานเพื่อนำเสนอลูกค้า 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 5. ติดต่อหาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าที่มีอยู่ 6. จัดการ ดูแลลูกค้าที...

บริษัท พิคาโซ่ เนเชอรัลส์แลบบอราทอรี่ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
3 อัตรา
เงินเดือน 13,500
23 ก.พ. 60
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขานครปฐมรับสมัครด่วน !
• เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด • ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด • ติดตามงานใหม่และ...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
7 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
1. Greeting all hotels & make contract rate with hotels/golf course/all entertainment company 2. Update contract rate in company system & keep for center 3. Negotiate the best rate & inspection hote...

PARADISE PICNIC Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท ( สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
23 ก.พ. 60
8 . ผู้ช่วยการตลาด
จัดทำงานด้านเอกสารแผนกการตลาดช่วยเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด

A - SUNG (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและสรรหาตัวแทนรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าที่ตั้งไว้ - สรรหาบุคลากรเพื่อมาเป็นเครือข่ายในการสร้างยอดขาย - ดูแลและกระตุ้นยอดขายจากตัวแทนเพื่อเพิ่มจำนวนเครือข่ายและยอดขาย - ให้การสนับสนุนหน่วยงานสรรหาบ...

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขา)รับสมัครด่วน !
• ดูแลรับผิดชอบยอดขายของสาขาสำหรับผลิตภัณฑ์ทุกชนิดของบริษัทฯ • ดูแลรับผิดชอบการบริหารงานขายเพื่อให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท เคเอสเค ประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
23 ก.พ. 60
11 . Marketing Communication & Brand Corporate (สื่อสารการตลาดและภาพลักษณ์)
1. Implementing strategic marketing communication plan and activities. 2. Having responsibilities in Brand corporate (Media online , Event ). 3. Managing PR campaigns including media coverage and ...

Areeya Property Public Co., Ltd.
Manager 2 Persons / Officer 2 Persons
23 ก.พ. 60
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ลงสำรวจพื้นที่ Demand/Supply Side สำหรับเปิดโครงการต่างๆ - คิด Campaign รวมถึงพัฒนาแผนทางการตลาดเพื่อทำการขายโครงการ - ประสานงาน Suppler ในการสั่งซื้อ ตลอดจน Agency เข้ามานำเสนองาน

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 60
13 . Trad Marketing Officer (ประจำพื้นที่กรุงเทพ)
• วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทา...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
23 ก.พ. 60
14 . Marketing Manager รับสมัครด่วน!
Responsible for managing marketing, advertising and promotional staff and activities at a company or organization. Takes steps to measure, enhance, and enrich the position and image of a company thr...

บริษัท ฟู๊ดแล็บ จำกัด
เงินเดือน 45,000 - 50,000
23 ก.พ. 60
15 . Online Marketing/Content Writer
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ เขียน content ที่ดีน่าอ่าน ชวนติดตาม เพื่อให้เกิดยอดขายแก่ผลิตภัณฑ์ของบริษัท - สรรหาช่องทางใหม่ๆ สื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของสินค้าบร...

1577 Home Shopping
เงินเดือน 18,000-30,000 ตามความสามารถและประสบการณ์
23 ก.พ. 60
16 . Marketing online
1.โปรโมทเว็ปไซต์และข่าวสารของทางบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์และวางแผน กำหนดกลยุทธ์ สรรหาช่องทางใหม่ๆจากสื่อออนไลน์ ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 3.ประชุม สื่อสาร วางแผนการจัดการร...

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
17 . Marketing
1.การตลาดทั่วไป รวมถึง online marketing 2.มองหาและเจาะกลุ่มเป้าหมายใหม่ (Target Group) 3.วิเคราะห์ตลาด และสร้างสรรกลยุทธ์ทางการตลาดใหม่ๆ 4.คิดและสร้างสรรวิธีการส่งเสริมการตลาด และการขายอย่างต่อเน...

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
18 . Customer Relationship Management (Marketing Executive)รับสมัครด่วน !
1. ร่วมวางแผนงานกับทีมงานเพื่อพัฒนา และจัดทำฐานข้อมูลลูกค้า 2. ร่วมคิดและออกแบบกิจกรรมสิทธิประโยชน์สำหรับลูกค้า 3. ดูแลระบบการให้สิทธิประโยชน์และแคมเปญต่างๆ 4. ประสานงานร่วมกับ Partner ทั้งภายในแล...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
23 ก.พ. 60
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ออกแบบสื่อสาร
- ออกแบบ และพัฒนางานสื่อสารออกมาเป็นชิ้นงาน ตอบโจทย์กับกลุ่มเป้าหมาย ภายใต้ brand concept - บริหารงานประชาสัมพันธ์สินค้าของแบรนด์ผ่าน channel ต่างๆ ***ส่งportfolio ผลงานการออกแบบหรือการจัดแสดง ท...

บริษัท สวนหลวงบ้านและที่ดิน จำกัด
23 ก.พ. 60
20 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
โทรติดต่อและออกไปพบลูกค้า เพื่อเสนอราคาและ Present ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ ดูแล จัดทำสัญญาให้บริการหนังสือค้ำประกันสัญญา ระหว่างบริษัทกับผู้ว่าจ้าง จัดส่ง brochure ,proposal และโทรติดตามเพื่อ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
 พบ 550 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ