เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > การตลาด
 พบ 589 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing
- ประสานงานกับทีมขายเพื่อร่วมจัดกิจกรรมการตลาดในธุรกิจ BigBike - รายงานโดยตรงกับผู้จัดการทั่วไป - สร้างสรรค์กิจกรรมการตลาดเพื่อผลักดันยอดขายกับกลุ่มลูกค้าใหม่ - ดูแลและสานสัมพันธ์กับลูกค้าเก่า *...

Unomous Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 15-25k
19 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
1)ทำใบเสนอราคา,ใบขอเปิดJob No. และประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสารกับลูกค้าด้านการขาย 2)ดูแลกิจกรรมงานเอกสารที่เกี่ยวกับการ เสนอราคา,การแก้ไข ดัดแปลง รวมไปถึงการสรุปและดูแลด้านเอกสารที่ใช้เพื่อการประชุมประ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 เม.ย. 58
3 . Marketing manager
-ทำแผนพัฒนาสินค้าใหม่และติดตามผล -วางแผนการตลาด ส่งเสริมการขาย และการประชาสัมพันธ์ -ติดตาม ประเมินผล -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.ซี.แอล.จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม30,000 บาทขึ้นไป
19 เม.ย. 58
4 . รับด่วนมาก!! Online Marketing Specialist (Google/Facebook) ** สนใจติดต่อนัดสัมภาษณ์ได้ที่ คุณลูลู่ 091-770-8108 / 087-671-0909 **
1. ดูแลโฆษณาของลูกค้าที่ Google adwords ทั้งเรื่องข้อความ, งบประมาณ และ Feedback ของลูกค้า 2. วิเคราะห์และประเมินผลลัพธ์ที่ลงโฆษณาที่ Google adwords 3. ดูแลโฆษณาของลูกค้าที่ Facebook ads ทั้งเรื่องข...

บริษัท นิภา เทคโนโลยี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
19 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่การตลาดฝ่ายต่างประเทศ
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศปัจจุบันของบริษัท -พบปะ/ติดต่อลูกค้ารายใหม่ -ใช้ภาษาอังกฤษในการตอบโต้emailกับลูกค้า -ออกงานแสดงสินค้าทั้งในและต่างประเทศ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พิทักษ์สาคร (เอ.อี.ซี.2015) จำกัด
เงินเดือน 15,000-21,000
19 เม.ย. 58
6 . Product Marketing ด่วนมาก !!
- ดูแลเรื่อง Promotion สินค้า - กำกับดูแลด้าน Artwork ต่าง ๆ หน้าร้าน / งาน Exhibition - ดูแล Memo Promotion และ Commission - คีย์ Commission code ต่าง ๆ ให้สาขา และงาน Exhibition - งานอื่น ๆ ที่ไ...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
19 เม.ย. 58
7 . Sales Coordinator (Skill Eng) Urgently Required !!
1. Prepare monthly sales report and relate reports 2. Assists in the development and implementation of marketing plans. Review marketing material e.g. brochures, tent card, booklet etc. 3. Coordinat...

AGA Services (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
19 เม.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
- รวบรวมข้อมูลในตลาด ทำสถิติ วิเคราะห์ รวบรวมรายงานการขาย - ช่วยจัดหา/เตรียม โครงการส่งเสริมการตลาด โฆษณาและประชาสัมพันธ์ - จัดทำสรุปรายงานการตลาด / การขาย และรายงานอื่นๆ ตามที่ได้มอบหมาย - มีความส...

เครือบริษัทยัสปาล (Jaspal Group of Companies)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 58
9 . Marketing Project Admin (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
Support Market Team ; Brand FUSO TRUCK - Document Marketing - Support Even, Activity

กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 58
10 . Marketing Manager / Assistant Marketing Manager
1. Develop and implement Business Analysis and Marketing Strategies 2. Manage day-to-day execution of Websites from optimizing website design, technical performance and content strategy 3. Develop ...

THiNKNET CO., LTD.
เงินเดือน Negotiable
19 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. ควบคุมดูแลสต็อคสินค้าในความรับผิดชอบ 2. นำเสนอรายการสินค้าและวิธีการส่งเสริมการขายสินค้า 3. เสนอแนะการพัฒนาและสรรหาสินค้าประเภทใหม่ๆที่มีคุณภาพ 4. รับแจ้งข้อมูลสินค้าที่มีปัญหาไม่สามารถจำหน่ายได...

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ ด่วนมาก !!
- ดูแลด้านงานเอกสาร เรื่องของการต่อสัญญากับทางลูกค้า - ดูแลเรื่องการประสานงานกับทางห้าง - ดูแลการติดต่อ ซ่อมแซมสาขา

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่บริหารสาขา
1. มีส่วนร่วมกับผู้จัดการสาขาในการวิเคราะห์ยอดขาย สร้างยอดขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ 2. ประสานงานขาย 3. ดูแลแนะนำสินค้าใหม่

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 58
14 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
เดินทำการตลาด ของธุรกิจ

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
19 เม.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์ (ใช้แล้ว)
ด่วนมาก !!

- ติดต่อกับดีลเลอร์ และหรือเต้นท์รถเพื่อจัดทำสัญญาเช่าซื้อกับลูกค้า - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้ถูกต้องและครบถ้วน - เปิดตลาดใหม่และสร้างความสัมพันธ์อันดีกับดีลเลอร์ และหรือเต้นท์รถ

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้โดยประมาณ 20,000 ต่อเดือน
19 เม.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่การตลาดและกิจกรรมพิเศษ
- เพิ่มยอดขาย - ประสานงานเกี่ยวกับองค์กรต่างๆ เช่น บริษัทประกันชีวิต บริษัทคู่สัญญา โรงเรียน เป็นต้น - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ดูแลงานเอกสารประกันชีวิต - งานอื่นๆ ที่ได...

โรงพยาบาลเทพธารินทร์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 เม.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำพื้นที่ (กรุงเทพและต่างจังหวัด)
1. วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ตลอดจนดำเนินการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้กับเพื่อนคู่ค...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 เม.ย. 58
18 . Sales engineer/staff, Purchasing engineer/staff, Cost planning staff
-Monthly sales forecast preparation. -Sales & Data analysis report. -Support customers (Domestics & Overseas) -Quotation prepare (Domestics & Overseas) -Coordinate with other sections concerned an...

Sankei Summit (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 เม.ย. 58
19 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
ฝ่ายหัวหน้างาน เทรนงานสอนงานพนักงานใหม่

168 VARIETY CO,.LTD
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
19 เม.ย. 58
20 . Marketing Promotion & Planning Advisor
1.กำหนดเป้าหมายยอดขายของแต่ละแบรนด์ และนำเสนอแผนกการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายการขายแบบรายเดือน/ ไตรมาส/ ปี 2.เขียนบทความโฆษณา ประชาสัมพันธ์ เช่น Script รายการ, บท Advertorial ฯล...

1577 Home Shopping จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 58
 พบ 589 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ