เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > การตลาด
 พบ 528 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- ศึกษาความเป็นไปได้และวิเคราะห์ตลาดเพื่อสินค้าใหม่ - วางแผนด้านการตลาดเพื่อเพิ่มยอดขายและเป็นที่รู้จักในตลาดลูกค้า - จัดทำโปรโมชั่นสินค้า และจัดทำแผนการตลาดของสินค้า - วางแผนการตลาดกำหนดงบประมา...

บริษัท โอเทค ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด (สื่อสิ่งพิมพ์)
ประสานกับลูกค้า,รับ Order จากลูกค้า

บริษัท เอ เอ็ม ดี โมทีฟ จกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
16 ม.ค. 60
3 . Marketing Adminรับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับฝ่ายขาย,ฝ่ายกิจกรรมส่งเสริมการขาย,ฝ่ายออกแบบ,ฝ่ายจัดซื้อ และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยงข้อง - รับผิดชอบการเบิก-จ่าย อุปกรณ์ทางการตลาด และจัดทำสต็อกอัพเดท - ควบคุมงบประมาณการใช้สื่อทางตลาดให้เป็...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และตามตกลง
16 ม.ค. 60
4 . Marketing Co-ordinator
-ประสานงานกับฝ่ายขาย,ฝ่ายส่งเสริมการขาย,ฝ่ายออกแบบ,ฝ่ายจัดซื้อ -จัดทำรายงานการขาย เพื่อวิเคราะห์ช่องทางการจัดจำหน่าย ในการกำหนดกลยุทธด้านการตลาดสนับสนุนช่องทางต่างๆ เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในการดำเนิน...

บริษัท ไบโอ-วูเมนส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-ทำยอดขายจากลูกค้ารายใหม่และลูกค้ารายเก่า -ค้นหาข้อมูลลูกค้าและคู่แข่ง เพื่อวิเคราะห์การนำเสนอ -นำเสนอสาธิตสินค้าและบริการของบริษัท -ติดตามและเยี่ยมเยือนลูกค้า -อื่นๆตามที่ผู้จัดการฝ่ายมอบหมาย

HT CARGO
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
6 . Assistant Marketing Manager / Manager
• ดูแลและทำการตลาดโครงการ แนวสูง (Condominium) และ แนวราบ • กำหนดทิศทางการตลาด และ ยอดขาย • วางแผนกลยุทธ์ในระยะสั้นและระยะยาว • บริหารงานขายให้ได้ยอดขายตามเป้าที่กำหนด • คิด Campaign การตลาดให้เ...

บริษัท แอสเซทไวส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และตามโครงสร้างบริษัท ฯ
16 ม.ค. 60
7 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
1. Greeting all hotels & make contract rate with hotels/golf course/all entertainment company 2. Update contract rate in company system & keep for center 3. Negotiate the best rate & inspection hote...

PARADISE PICNIC CO., LTD.
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท ( สามารถต่อรองได้ ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ )
16 ม.ค. 60
8 . Project & Retail Marketing
-ทำการตลาดและวางแผนงานโครงการ (งานตกแต่งภายใน , งานก่อสร้าง) -ทำการตลาดและวางแผนงานขายเฟอร์นิเจอร์ ทั้งในส่วนของโครงการและ Retail

บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป + Incentive ตามตกลง
16 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
รายละเอียดของงาน 1.ติดต่อประสานงานเรื่องราคาและเอกสารสัญญา ระหว่างบริษัทกับ Hotel/Apartment/Service Apartment/Condominium ต่างๆได้ 2.สามารถออกนอกสถานที่เพื่อเช็คความพร้อมของห้องก่อนลูกค้าจะย้ายเข้า...

Dear Life Corporation Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
16 ม.ค. 60
10 . Digital Marketing ( ARiP)
-ดูแล Product วางแผนการขาย และ บริการ ด้าน Database & Digital Marketing ของบริษํท -คิดกลยุทธ์ด้านการตลาดออนไลน์ เพื่อตอบสนองความต้องการด้านการตลาด ของบริษัท และ ลูกค้ -คิดกลยุทธ์และวางแผนพัฒน...

บริษัท เออาร์ไอพี จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
SUPALAI Walk-in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 59 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย เเกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 ชั้น 33 • วางแผนและจัดหาข้อมูลและสนับสนุนกิจกรรมการตลาดละขายโครงการ โด...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
16 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
-วางเเผนเเละจัดหาข้อมูลเเละสนับสนุนกิจกรรมการตลาดเเละขายโครงการ -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบริษัทฯ ในการดำเนินงานตามเเผนเเละกิจกรรมที่มีให้ประสบความสำเร็จเเละดำเนินการติดต่อกับบุคคลภายนอกในส่วนที่เกี่ยว...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ปฏิบัติงานตามนโยบายของฝ่ายที่กำหนดไว้อย่างชัดเจน - วางแผนงานด้านการตลาดทั้งระบบ เสนอต่อผู้บังคับบัญชา ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - การปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบงานด้านการตล...

บริษัท เอ.ดี.ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน 15,000-25,000
16 ม.ค. 60
14 . Marketing Executive (CRM)รับสมัครด่วน !
1. ร่วมวางแผนงาน และจัดทำฐานข้อมูล CRM และระบบ Application สำหรับลูกค้า 2. ร่วมวิเคราะห์และหา Customer Insight ของกลุ่มลูกค้า รวมทั้งออกแบบการบริการ แคมเปญ และการสื่อสาร 3. ควบคุมและดูแลการจัดกิจกรร...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
16 ม.ค. 60
15 . walk-in interview เสาร์ที่ 21 มกราคม 2560 เปิดรับสมัครงานประจำพื้นที่ บางกระบือ,
หน้าที่และความรับผิดชอบ ทำได้ รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่า กับ “IncentiveProgram” ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้...

ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
16 . 21 มกราคม 2560 - Walk in Interview พื้นที่ รัชโยธิน, บางเขน, ลาดพร้าว, วังหิน
ทำได้ รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่า กับ “Incentive Program” ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขาย เพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเรา พร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน ...

ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ประจำ อ.แม่สอด จ.ตาก (Trade Marketing)
• วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ • วิเคราะห์จุดอ่อน จุดแข็ง และประเมินสถานการณ์ทางการตล...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ค่าประสบการณ์
16 ม.ค. 60
18 . Trad Marketing Officer (ประจำพื้นที่กรุงเทพ)
• วิเคราะห์ วางแผนการตลาด การขาย และการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายร่วมกับทีมขายในแต่ละช่องทางการขายให้มีความเหมาะสมและตรงกับกลุ่มเป้าหมายในพื้นที่ ร่วมจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายให้เพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทา...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
16 ม.ค. 60
19 . Digital Marketing
- วางแผนกลยุทธ์ทางการตลาดในช่องทางออนไลน์ - สรรหาช่องทางใหม่ๆ สื่อต่างๆเพื่อประชาสัมพันธ์ให้เกิดการรับรู้แบรนด์ของสินค้าบริษัทในเครือ - คิดแคมเปญหรือกิจกรรมต่างๆในช่องทางไลน์ เช่น Facebook,instagram...

1577 Home Shopping
เงินเดือน 18,000-30,000 ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ม.ค. 60
20 . Marketing online
1.โปรโมทเว็ปไซต์และข่าวสารของทางบริษัทฯ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วิเคราะห์และวางแผน กำหนดกลยุทธ์ สรรหาช่องทางใหม่ๆจากสื่อออนไลน์ ให้ตรงตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด 3.ประชุม สื่อสาร วางแผนการจัดการร...

บริษัท พี.เอส.ฮอสพิทอล โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
 พบ 528 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ