เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
25 ต.ค. 59
2 . พนักงานการตลาด , พนักงานคีย์ข้อมูล
-ตำแหน่ง พนักงานการตลาด ( 25 อัตรา ) พนักงานคีย์ข้อมูล ( 5 อัตรา ) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง ( พนักงานชั่วคราวรายเดือนเริ่มงาน เดือน สิงหาคมคม – ธันวาคม 59 ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
30 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาทขึ้นไป มีเบี้ยเลี้ยงออกตลาดวันละ 150 บาท
25 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ต.ค. 59
4 . Product Executive
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค • เก็บข้อมูลสินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 15,000-23,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
25 ต.ค. 59
5 . Marketing Executive(เคมีอาหาร เครื่องสำอางค์)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขาย 2.วางแผนงานด้านการตลาดตลอดจนควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามแผน พร้อมทั้งนำเสนอรายงานการจัดทำโครงการต่างๆ ที่ดำเนินการแล้วแต่ผู้บังคับบัญชา 3.รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า ข้อมูลด้...

บริษัท ศักดิ์สิทธิ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
6 . Research Executive
- ดำเนินการสำรวจ และวิจัยตลาด (Marketing Survey) - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางงานวิจัยตลาด เพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลทางการตลาดที่เชื่อถือได้ - วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ - วิเคราะห...

Woraluk Property Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ต.ค. 59
7 . BD-Marketing & Research Specialist
Job Purpose ดำเนินการสำรวจข้อมูลการตลาดลูกค้าหรือคู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ Business Model (Product & Segmentation) ให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขันทางการตลาด Responsibilities • ด...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
Make the Business report and analyze business information, sales promotion, marketing data, operation information and preparation of reports to analyze data from the management to be effective.

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 ต.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
-Plan the strategic online marketing & planning based on the current situation, competition in the market, include expectations of market in the future . -Analyze the quantitative and qualitative dat...

EASY BUY CO.,LTD.
25 ต.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- สำรวจตลาด พร้อมวิเคราะห์ความเป็นไปได้ - คิดกิจกรรมการตลาด เพื่อ สนับสนุนการขาย - มีความคิดสร้างสรรค์ - ใช้โปรแกรม Ms Office และอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน - มีทักษะด้านการสื่อสาร การเจรจา

บริษัท นราวดี พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด และบริษัทในเครือนราวดี
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ต.ค. 59
12 . พนักงานการตลาด
-สำรวจข้อมูลคู่แข่งขันและวิเคราะห์เปรียบเทียบ -สำรวจทำเลโครงการใหม่ และจัดทำรายละเอียดผลการสำรวจและความเป็นไปได้ -จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางการตลาด -จัดทำข้อมูล บริการและประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและ...

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
25 ต.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- สรรหา รวบรวม และสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงในฐานข้อมูล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
25 ต.ค. 59
14 . Marketing – Develop Channel (Full cost , Low cost)
- ดำเนินการทางการตลาดเพื่อให้ไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ - บริหารจัดการสื่อภายในร้านและสื่อ ณ จุดขายอย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานการหน่วยงานขาย เพื่อผลัดดันยอดขาย - ประสานงานกับเจ้าของพื้นที่ขาย...

PASAYA
25 ต.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด (Research)
งานวิจัยเบื้องต้น ศึกษาค้นคว้า ทดสอบ รวบรวมวิเคราะห์ข้อมูลสถิติและจัดทำรายงานผลการทดสอบฯ

บริษัท เอส.ซี.เสรีชัยบิวตี้ จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดรับสมัครด่วน !
- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์ - สํารวจข้อมูลคู่แข่ง และ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
17 . Marketing Excecutive รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และแผนการตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กร - บริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการการตลาดสอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด - ผลักดันและจัดกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ - จัดทำกราฟฟิค ดีไซ...

บริษัท โอทู โฮม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
24 ต.ค. 59
18 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
24 ต.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด
1.วางแผนการตลาด เป้าหมาย ยอดขายประจำปี ตลอดจนจัดทำงบประมาณด้านการตลาดทั้งระยะสั้นและระยะยาว 2.ติดตามข้อมูลข่าวสารตลาดมหภาคและงานก่อสร้างโดยรวมเพื่อนำมาปรับใช้ทำแผนการตลาดระยะสั้น ยาว เพื่อนำไปสู่ยอดข...

บริษัท สมาร์ทคอนกรีต จำกัด (มหาชน)
21 ต.ค. 59
20 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
-Update ข้อมูลขายทั้งในกทม./ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของแต่ละห้าง -สรุปรายงานการประชุม -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ