เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.จัดทำสื่อนำเสนอ เผยแพร่ ข่าวสาร 2.วิจัยและจัดทำข้อมูลทางด้านตลาด 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผจก.ฝ่ายการตลาด

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ธ.ค. 57
2 . ผู้ช่วยด้านการตลาดออนไลน์ (Google Adwords)
ดูแล วางแผนสร้าง และปรับปรุง Campaign โฆษณา Google Adwords วิเคราะห์ Keyword จากธุรกิจของลูกค้าได้. สามารถวิเคราะห์การตลาดได้ ให้คำแนะนำ ปรึกษากับลูกค้าได้ จัดทำรายงานการโฆษณา

Unimon Co.,Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-25,000 (สามารถต่อรองได้)
20 ธ.ค. 57

CLP Engineering Co.,Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
20 ธ.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด (เครื่องสำอาง) ด่วนมาก !!
วิเคราะห์การตลาดเครื่องสำอาง การแข่งขันของคู่แข่ง วางกลยุทธิ์แผนการตลาดของสินค้าเครื่องสำอาง http://www.vcoska.com/

บริษัท ศรีชงโค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ธ.ค. 57
5 . สำรวจตลาด
สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ธ.ค. 57
6 . Marketing Executive (เจ้าหน้าที่ การตลาด)
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลและ Profile ของ ลูกค้า, พันธมิตร, การจัด Exhibition หรือ Conference และ อื่นๆ - รวบรวม ปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดที่จะเป...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19 ธ.ค. 57
7 . Key Account Supervisor ด่วนมาก !!
1. วางแผนการขายสินค้าเพิ่มช่องทางการขายผลิตภัณฑ์และพัฒนาทีมขาย 2. การเยี่ยมลูกค้าสำคัญและหาช่องทางจำหน่ายเพิ่มขึ้น 3. นำข้อมูลที่ได้จากตลาดมาวิเคราะห์เช่น คู่แข่ง สภาวะปัจจุบันของตลาด เพื่อนำ ...

บริษัท อาร์เอ็กซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดและผู้บริโภค ด่วนมาก!!
1. จัดทำข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ 2. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านตลาดและผู้บริโภค 3. ดำเนินการออกแบบงานวิจัย (Research Methodology) 4. ประสานงานกับ Research Agency ในการทำวิจัยเต็มรู...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
19 ธ.ค. 57
9 . Research Executive
- ดำเนินการสำรวจ และวิจัยตลาด (Marketing Survey) - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางงานวิจัยตลาด เพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลทางการตลาดที่เชื่อถือได้ - วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ - วิเคราะห...

Woraluk Property Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 57
10 . ERP Application Consultant
1. เก็บรายละเอียดความต้องการของลูกค้าร่วมกับนักวิเคราะห์ระบบงาน จัดทำเอกสารการออกแบบระบบนำเสนอลูกค้า 2. วิเคราะห์ความต้องการ ลูกค้า 3. อธิบายกระบวนการระบบงานของลูกค้า ที่รับผิดชอบ 4. ทดสอบโปรแกรมเพ...

Wizard Solultion & Consulting Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
18 ธ.ค. 57
11 . Business Development (ทำงานต่างประเทศ AEC) ด่วนมาก
1.ทำการสำรวจตลาดและทำการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด 2.จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 3.จัดทำรายงานทางด้านการตลาดและด้านการขายเสนอผู้บริหาร 4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่อาวุโสหาพื้นที่ร้าน Betagro Deli (ประจำสำนักงานใหญ่)
- วางแผนในการกำหนด Criteria สำคัญและสำรวจพื้นที่เป้าหมายสำหรับการเปิดร้าน Betagro Deli - สามารถนำเสนอ shop concept เพื่อสร้าง Connection กับเจ้าของ/ผู้บริหารพื้นที่ - ติดต่อและเจรจาต่รอง เพื่อให...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
13 . Senior Decision Support
- ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานต่างๆ - รวบรวม จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้มีความทันสมัยอยู่เป็นประจำ - ประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ และนำเสนอใน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 57
14 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
18 ธ.ค. 57
15 . Marketing Research Officer (ประจำประเทศ Laos, Cambodia, Myanmar)
-สำรวจร้านค้าวัสดุก่อสร้างและโครงการในแต่ละประเทศ (Laos, Cambodia, Myanmar) พร้อมระบุพิกัด GPS. ทั่วประเทศที่ รับผิดชอบ (แผนที่) -วิเคราะห์สภาพตลาดของแต่ละประเทศที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์ลักษณะร้านค้...

บริษัท เซอรา ซี - เคียว จำกัด
16 ธ.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ติดต่อบริษัทต่างๆให้กับเซลเพื่อเสนอสินค้า

บริษัท อีโค่ฟอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 57
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ