เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Expansion
- สามารถวิเคราะห์ทำเล เลือกทำเลที่ตั้งร้านได้ตรงกับประเภทธุรกิจ และเจรจาค่าเช่า - สามารถเจรจาสัญญาเช่า ประสานงานการเข้าพื้นที่ และรู้จักศูนย์การค้าเป็นอย่างดี - รับผิดชอบการขยายสาขา BU ให้ได้ตามเ...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาสีลม)
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท
31 ต.ค. 57
2 . พนักงานตรวจสอบข้อมูล (QC/Edit)
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบสอบถาม - รวบรวมเอกสารส่งต่อ - เป็นผู้ช่วยของ Supervisor

บริษัท อิปซอสส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57

CLP Engineering Co.,Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
31 ต.ค. 57
4 . สำรวจตลาด
สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดอาวุโส
ด่วนมาก!!

- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดและผู้บริโภค ด่วนมาก!!
1. จัดทำข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ 2. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านตลาดและผู้บริโภค 3. ดำเนินการออกแบบงานวิจัย (Research Methodology) 4. ประสานงานกับ Research Agency ในการทำวิจัยเต็มรู...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
31 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
วางแผนการตลาด วิจัยการตลาดเบื้องต้น

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
31 ต.ค. 57
8 . Sr. Marketing Research officer (ประสบการณ์ 5 ปี) ด่วน !!
รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ยอดขาย ,แนวโน้มของสินค้า และทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจ,โรงงาน วางแผนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 40,000
31 ต.ค. 57
9 . พนักงาน
วางแผนและวิเคราะห์ตลาดเพื่อเพิ่มยอดลูกค้าและยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรศิริโฮม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท ไม่รวมค่า Commission
30 ต.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด
สำรวจตลาด ติดด่อซัพพลายเออร์ ดูแลวัถุดิบด้านการลิต

บริษัท แกรนด์ ซัพพลายส์ อีสท์เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 12,000
28 ต.ค. 57
11 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำเหน่ง / เจ้าหน้าที่การตลาด 2ตำเหน่ง
- วางแผน ดูแล และจัดกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ติดตามงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ - ออกสำรวจตลาด - วิจัยตลาด - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าน้ำมัน
25 ต.ค. 57
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ