เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดและผู้บริโภค ด่วนมาก!!
1. จัดทำข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ 2. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านตลาดและผู้บริโภค 3. ดำเนินการออกแบบงานวิจัย (Research Methodology) 4. ประสานงานกับ Research Agency ในการทำวิจัยเต็มรู...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
3 ก.ย. 57
2 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
3 . Marketing Research officer
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
3 ก.ย. 57
4 . หัวหน้าทีม R&D
1.วิเคราะห์ตลาดรองเท้าและรูปแบบของคู่แข่งเพื่อ พัฒนาแบบของรองเท้าให้เป็นไปตามความต้องการของตลาด 2.วิเคราะห์โครงสร้างราคา เพื่อออกผลิตภัณฑ์ให้ตอบโจทย์กับกำลังซื้อของกลุ่มเป้าหมาย 3.พัฒนาและควบคุมคุณภ...

บริษัท ซัมมิทฟุตแวร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
5 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
2 ก.ย. 57
6 . Business Development
1.ทำการสำรวจตลาดและทำการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด 2.จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 3.จัดทำรายงานทางด้านการตลาดและด้านการขายเสนอผู้บริหาร 4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analysis Officer) (สมุทรปราการ) ด่วนมาก!!!
1.ตรวจสอบราคาตลาดและต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำราคาขาย 2.จัดทำราคาขายในแต่ละรอบการขายให้กับพนักงานขาย 3.วิเคราะห์ราคาขายให้สามารถแข่งขันได้ 4.วางแผนส่งเสริมการขายในกรณีมีการจัดสินค้ารายการพิเศษ 5.ตรวจส...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
1 ก.ย. 57
8 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำเหน่ง / เจ้าหน้าที่การตลาด 2ตำเหน่ง
- วางแผน ดูแล และจัดกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ติดตามงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ - ออกสำรวจตลาด - วิจัยตลาด - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าน้ำมัน
1 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด
สำรวจตลาด ติดด่อซัพพลายเออร์ ดูแลวัถุดิบด้านการลิต

บริษัท แกรนด์ ซัพพลายส์ อีสท์เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 12,000
1 ก.ย. 57
10 . สำรวจตลาด
สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++
30 ส.ค. 57
11 . Help Desk
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - สนับสนุนข้อมูลฝ่ายขาย - ขบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ICP International Co., Ltd.
1 อัตรา
28 ส.ค. 57
12 . Marketing Manager /Product Manager / Sales / พนักงานขับรถ ด่วนมาก!!!
Sales -ส่งเสริมการขายและติดตามขาย และบริการกับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ -บริการหลังการขายและอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ -ออเยี่ยมลูกค้า เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีและรับทราบ...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
13 . MIS Staff
• Analyzes data, support marketing in term of daily number, performance tracking cash back and summary report. • Develop and produces standard and adhoc report. • Day-to-day reporting...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
28 ส.ค. 57
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ