เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
วิจัยข้อมูลการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯ

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
26 พ.ย. 58
2 . Market Research
- สำรวจสินค้า ข้อมูล และความต้องการของผู้บริโภค เพื่อนำพัฒนาสินค้าให้มีประสิทธิภาพ - บริษัทมีเครื่องมือให้ ช่วยในการทำงานได้สะดวกยิ่งขึ้น - ทำงานที่ออฟฟิศเท่านั้น ไม่ต้องเดินทางออกนอกสถานที่ ความ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แท็ปทูฟัน
เงินเดือน 15,000
26 พ.ย. 58

PSS Group
1 อัตรา
26 พ.ย. 58
4 . Product Planner (Automotive Business) ASM: 2346 URGENTLY!! Tel.02-541-5138
Company Summary: 1. Plan product (Design, Demand, Development, Specifications for product detail setting) 2. Market Research (Interview, Internet research) 3. Benchmark product feature & qualit...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท หรือ ตามประสบการณ์
26 พ.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วิเคราะห์การแข่งขันของคู่แข่งขัน และวางกลยุทธ์ แผนการตลาดของสินค้า 2. วิเคราะห์และวิจัย หากลุ่มเป้าหมายเพื่อคาดการณ์เกี่ยวกับการผลิตสินค้า กระบวนการผลิต 3. วางแผนกิจกรรมการขายและปฏิบัติตามแผนงาน...

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
6 . พนักงานสำรวจข้อมูลยอดขายร้านค้าปลีก (ภาคสนาม - กรุงเทพฯ ฝั่งธนฯ / ปทุมธานี / สมุทรปราการ / นครศรีธรรมราช)
- จัดเก็บข้อมูลและวัดผลยอดขายกลุ่มสินค้าอุปโภคบริโภค ในกลุ่มร้านค้าปลีกทั่วไป - ตรวจนับสินค้าอุปโภค, บริโภค และดูบิลสั่งซื้อสินค้าของร้าน ในร้านค้าปลีกทั่วไป และจัดส่งข้อมูลยอดขายทุกวัน ผ่านระบบ wifi...

The Nielsen Company (Thailand) Limited
26 พ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
ด่วนมาก!!

- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์ - สํารวจข้อมูลคู่แข่ง และ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
8 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม และทางโทรศัพท์
พนักงานสัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน (Interviewer) - สัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน - สัมภาษณ์ตามย่านชุมชนหรือห้างสรรพสินค้า - เชิ...

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 พ.ย. 58
9 . หัวหน้าการตลาดประกันภัย
ควบคุมทีมงานการตลาดประกันภัยขายประกันภัยรถยนต์ พรบ.ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร ประเมินผลงานติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่ภายในทีมการตลาดประกันภัย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
10 . Customer Service and Social Media Executive
รายละเอียดงาน โดยทางเราจะมีระบบที่รวบรวมข้อมูลต่างๆ จากโซเชียลมีเดีย ทั้ง Facebook, Twitter, Youtube, Instagram และเว็บบอร์ดต่างๆในประเทศไทย โดยข้อมูลที่ได้จะอยู่ในรูปแบบที่ถูกวิเคราะห์บางส่วนแล้ว ซึ...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
26 พ.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่อาวุโสวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด - สายธุรกิจสุขภาพสัตว์ (ประจำสำนักงานใหญ่)
- รวบรวมและวิเคราะห์ ข้อมูล ทางเศรษฐกิจ, การตลาดโดยรวม, Market Size, ข้อมูลคู่แข่ง, ข้อมูลของบริษัท - วิเคราะห์/วิจัย พฤติกรรมผู้บริโภค หรือ งานวิจัยการตลาดอื่นๆ - วิเคราะห์โอกาสทางการตลาด เพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
12 . Sales Analyst
- Identifying and utilizing a variety of reporting sources to provide analytical sales report. - Collect, analyze, evaluate and report data in order to increase sales productivity. - Co-ordinate to ...

High Shopping Co., Ltd.
26 พ.ย. 58
13 . พนักงานการตลาด
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด วางแผนการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ วิจัยตลาด และสามารถจัดทำแผนการตลาดได้

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
26 พ.ย. 58
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาด
-ดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดในธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ฯ -วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ไม่ระบุ
26 พ.ย. 58
15 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
25 พ.ย. 58
16 . Marketing Business Development Sup
1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควบคุมติดตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.กำหนดโครงสร้างราคา,การวางแผนโฆษณา,การเลือกช่องทางการจั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
25 พ.ย. 58
17 . Market Analyst
วางแผนแบ่งเป้าหมาย วิเคราะห์ติดตามการขายและรายการส่งเสริการ ศึกษายอดขายของแต่ละ Channel / พื้นที่ เพื่อประเมินโอกาสทางการตลาด เสนอต่อ Sales & Marketing Analysis Director และผู้ที่เกี่ยวข้อง จัดทำข้อมู...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.จัดทำสื่อนำเสนอ เผยแพร่ ข่าวสาร 2.วิจัยและจัดทำข้อมูลทางด้านตลาด 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผจก.ฝ่ายการตลาด

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด
•วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ •จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รั...

New Hampshire Insurance Company
25 พ.ย. 58
20 . หัวหน้าทีมวิจัยการตลาด (Marketing Research)
วิจัยข้อมูลการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 58
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ