เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สำรวจตลาด
สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++
30 ก.ย. 57
2 . Marketing Research officer
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
3 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
30 ก.ย. 57
4 . Ecommerce Administratorด่วนมาก!!
1.Generate and update website content in Thai and English 2.Assist all operations of online business on a daily basis 3.Ensure sufficient stock is maintained, orders and payments fulfilled and produ...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
30 ก.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
วางแผนการตลาด วิจัยการตลาดเบื้องต้น

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
30 ก.ย. 57
6 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
7 . พนักงาน
วางแผนและวิเคราะห์ตลาดเพื่อเพิ่มยอดลูกค้าและยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรศิริโฮม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท ไม่รวมค่า Commission
30 ก.ย. 57
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดและผู้บริโภค ด่วนมาก!!
1. จัดทำข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ 2. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านตลาดและผู้บริโภค 3. ดำเนินการออกแบบงานวิจัย (Research Methodology) 4. ประสานงานกับ Research Agency ในการทำวิจัยเต็มรู...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
30 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดอาวุโส
- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
10 . Marketing Executive (เจ้าหน้าที่ การตลาด)
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลและ Profile ของ ลูกค้า, พันธมิตร, การจัด Exhibition หรือ Conference และ อื่นๆ - รวบรวม ปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดที่จะเป...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
30 ก.ย. 57
11 . Help Desk
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - สนับสนุนข้อมูลฝ่ายขาย - ขบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ICP International Co., Ltd.
1 อัตรา
29 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analyst Officer) (สมุทรปราการ) ด่วนมาก!!!
1.ตรวจสอบราคาตลาดและต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำราคาขาย 2.จัดทำราคาขายในแต่ละรอบการขายให้กับพนักงานขาย 3.วิเคราะห์ราคาขายให้สามารถแข่งขันได้ 4.วางแผนส่งเสริมการขายในกรณีมีการจัดสินค้ารายการพิเศษ 5.ตรวจส...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
29 ก.ย. 57
13 . MIS Staff
• Analyzes data, support marketing in term of daily number, performance tracking cash back and summary report. • Develop and produces standard and adhoc report. • Day-to-day reporting...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
29 ก.ย. 57
14 . Retail Assistant ประจำ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. ดูแลร้านค้าขายมือถือ Samsung ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. บริหารรายละเอียดสินค้าในการขาย เช่น ดูแล ติดตั้ง Display , stock ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3. รายงานยอดขายทุกสัปดาห์ รายงานข้อมูลของ...

บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+คอมมิชชั่น ( เฉลี่ยรายได้ 20,000-30,000 บาท)
26 ก.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่วางสเปค (การตลาด)
- วางแผนการขายในพื้นที่และสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - บริหารช่องทางการขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

บริษัท บาวเยน ฮันเดล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ลัมเบอร์แลนด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไป
24 ก.ย. 57
16 . หัวหน้างานภาคสนาม / Fieldwork Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมดูแลงานเก็บข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนามให้มีประสิทธิภาพ • ตรวจสอบคุณภาพของงานสัมภาษณ์ให้ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย • ฝึกอบรมพนักงานสัมภาษณ์ในทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภา...

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
24 ก.ย. 57
17 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ/QC
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพงาน การฝึกทำ DATA ของข้อมูล และโทรตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบงานร่วมกับหน่วยงาน ภาคสนาม ทั้งในกรุงเ...

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด
เงินเดือน พนักงาน Part Time รายวัน
24 ก.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด
สำรวจตลาด ติดด่อซัพพลายเออร์ ดูแลวัถุดิบด้านการลิต

บริษัท แกรนด์ ซัพพลายส์ อีสท์เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 12,000
23 ก.ย. 57
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ