เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศาลายา
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ก.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- ทำหน้าที่ออกสำรวจวิจัยการตลาด - ออกแบบสอบถาม - ประมวลผลงานวิจัย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
1 ก.ย. 58
3 . Marketing Specialist (Mobile Advertising)
1. Responsible for mobile advertising 2. Plan and set strategies for developing Mobile Advertising service and offer as a total marketing solution to brands or media agencies 3. Visit and gather req...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
3 ตำเเหน่ง รับสมัครด่วนที่สุด !!
เงินเดือน 30K - 50K
1 ก.ย. 58
4 . Business Consult (Accounting)
• ศึกษาวิเคราะห์ระบบธุรกิจขององค์กร วางระบบและให้คำปรึกษาความต้องการเชิงธุรกิจของลูกค้า และนำเสนอ Solution ที่สร้างมูลค่าแก่ลูกค้า • จัดเตรียมเอกสาร Functional specifications • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางป...

Trinity Roots Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 58
5 . Assistant CRM Manager
- Develop customer insight & in-depth analysis and design customer life cycle strategy through analytics frameworks to maximize customer lifetime profitability and giving strategic recommendation to R...

PURI COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
1 ก.ย. 58
6 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
-Update ข้อมูลขายทั้งในกทม./ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของแต่ละห้าง -สรุปรายงานการประชุม -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 58
7 . Strategic Planner & Operations Executive
• Analyze market and find new opportunities. • Assist VP Special Projects in developing market strategy for local and AEC market expansion. • Take the lead in Testing, Conduction, Feasibility, Coop...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
1 ก.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่ CRM Marketing Promotion (The 1 Card) <<ด่วนมาก>>
- ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ และ Partner เพื่อจัดทำรายการส่งเสริมการขาย - ประสานงานกับหน่วยงานภายในของ The 1 Card เพื่อเตรียมความพร้อมในการขึ้นงานต่าง ๆ - สรุปผลการจัดรายการส่งเสริมการขาย - จัดทำเ...

Central Group Co., Ltd.
1 ก.ย. 58
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาด
-ดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดในธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ฯ -วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ไม่ระบุ
1 ก.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานการตลาด / Marketing Coordinator
1.ประสานงาน ติดต่อ ทำการตลาด การประชาสัมพันธ์การขายผลิตภัณฑ์กล่อง Digital TV 2.ประสานงานและให้ข้อมูลของกล่อง Digital TV กับ Call Center

Loxley Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
11 . Program Management Associate
Job Descriptions: - Extraction/ Analysis/ Provision of market information Analyze CV automotive movement, competitor, product, price, sales volume, regulations and etc. Prepare product line up str...

Isuzu Global CV Engineering Center Co. Ltd.
1 ก.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด
•วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ •จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รั...

New Hampshire Insurance Company
1 ก.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด (เครื่องสำอาง)
1 สำรวจตลาด เครื่องสำอาง - เดินดูตามแหล่งช๊อปปิ้งต่าง ๆ - วิเคราะห์ ความต้องการของลูกค้า 2 จัดหาแหล่งผลิตเครื่องสำอาง และประสาน งานกับผู้ผลิต 3 จัดหาข้อมูล ความต้องของลูกค้า 4 สำรวจและวิเ...

บริษัท ขายดี เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 ส.ค. 58
14 . หัวหน้ากลุ่มวางแผนและกลยุทธ์
วิเคราะห์วางแผนและพัฒนากลยุทธ์เชิงธุรกิจ(Business Plan )

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
15 . Analyst
- สำรวจและสรุปข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ศึกษา - จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
31 ส.ค. 58
16 . Marketing Business Development
1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควบคุมติดตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.กำหนดโครงสร้างราคา,การวางแผนโฆษณา,การเลือกช่องทางการจั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 58
17 . Sr. Marketing Research officer (ประสบการณ์ 5 ปี) ด่วน !!
รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ยอดขาย ,แนวโน้มของสินค้า และทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจ,โรงงาน วางแผนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 40,000
31 ส.ค. 58
18 . Sales Manager
-Plan the strategic online marketing & planning based on the current situation, competition in the market, include expectations of market in the future . -Analyze the quantitative and qualitative dat...

บริษัท สกายเวิร์ท (ไทยแลนด์) จำกัด
31 ส.ค. 58
19 . Market Research Officer
1. Assists office staff in maintaining files and databases as well as perform other related duties to meet all requirements. 2. Research, analyze and monitor market situations, industry, market and c...

บริษัท อนันดา ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
20 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
28 ส.ค. 58
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ