เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
วางแผนการตลาด วิจัยการตลาดเบื้องต้น

บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
หลายจังหวัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
31 ก.ค. 57
2 . Help Desk
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - สนับสนุนข้อมูลฝ่ายขาย - ขบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ICP International Co., Ltd.
1 อัตรา
31 ก.ค. 57
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดและผู้บริโภค ด่วนมาก!!
1. จัดทำข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ 2. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านตลาดและผู้บริโภค 3. ดำเนินการออกแบบงานวิจัย (Research Methodology) 4. ประสานงานกับ Research Agency ในการทำวิจัยเต็มรู...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
31 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
วิจัยงานด้านการตลาดส่งเสริมการตลาด บริษัท จำหน่ายอุปกรณ์ก่อสร้างเป็นพีวีซีในงานตกแต่งและก่อสร้าง (บริษัททำธุรกิจเกี่ยวกับอุปกรณ์ก่อสร้างและตกแต่งภายในเป็นพีวีซี เช่นคิวกระเบื้อง จมูกบันได กรุยเชิง...

บริษัท พิชญ์พิศาล จำกัด
31 ก.ค. 57
5 . สำรวจตลาด
สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++
31 ก.ค. 57
6 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำเหน่ง / เจ้าหน้าที่การตลาด 2ตำเหน่ง
- วางแผน ดูแล และจัดกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ติดตามงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ - ออกสำรวจตลาด - วิจัยตลาด - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าน้ำมัน
31 ก.ค. 57
8 . Marketing Executive
• สนับสนุนงานตามแผนเชิงกลยุทธ์ด้านกิจกรรมส่งเสริมการขาย/การตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท • รับผิดชอบดำเนินการตามแผนงานการตลาดและแผนส่งเสริมการขายให้มีความน่าสนใจและดึงดูดลูกค้าให้สนใจบ...

บริษัท รถไฟฟ้ากรุงเทพ จำกัด (มหาชน)
31 ก.ค. 57
9 . Market Research Analyst
With our rapid growth, we are looking for a market research analyst to join our team. Job responsibility - Manage and service clients - Manage research projects - Analyze data/ insights and writ...

Shyu Company Limited
เงินเดือน open to talk
30 ก.ค. 57
10 . Marketing Research Supervisor
1. กำกับดูแลงานทางด้านการวิจัยด้านการตลาด เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ FMCG และผู้บริโภคศึกษารวบรวม วิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด โดยออกแบบวิธีการวิจัยให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์การวิจัย ภายใต้งบประมาณ และระยะเวลาที่...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
11 . Database Marketing Officer
มีภารกิจสำคัญในการ พัฒนาและปรับปรุงระบบฐานข้อมูลลูกค้าที่สนับสนุนให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องสามารถวางกลยุทธ์ แผนการดำเนินการและกิจกรรมการตลาด ที่สามารถกระตุ้นการเยี่ยมชมโครงการและเพิ่มยอดขายให้แก่องค์กรโ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
12 . เจ้าหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด (R&D Marketing)
ลักษณะงาน : รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แสดงความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะข้อเสนอใหม่ๆ และดำเนินการเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการตลาดด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบออกสู่ตลาด

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
13 . MIS Staff
• Analyzes data, support marketing in term of daily number, performance tracking cash back and summary report. • Develop and produces standard and adhoc report. • Day-to-day reporting...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
28 ก.ค. 57
14 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
28 ก.ค. 57
15 . Marketing Research officer
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
28 ก.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด ด่วนมาก !!
- สำรวจ และวิเคราะห์ข้อมูล ความต้องการและความพึงพอใจของลูกค้าเก่าและใหม่ เพื่อรองรับการขยายงานด้านการตลาดในปัจจุบัน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟู้ดวิลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและตามประสบการณ์
25 ก.ค. 57
17 . พนักงานการเงิน /Product Manager / Sales / พนักงานขับรถ ด่วนมาก!!!
พนักงานการเงิน -ทำเอกสารการวางบิลของบริษัท -จัดสายส่งเอกสารการวางบิลให้กับพนักงานส่งเอกสาร แต่ละเขตที่รับผิดชอบ -บันทึกการรับเอกสารหรือใบวางบิล เพื่อนำมาแนบ PO -ส่งใบเสร็จให้ลูกค้าทางไปรษณีย์ -ปฏ...

บริษัท วันรัต (หน่ำเซียน) จำกัด
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57
18 . Business Development
1.ทำการสำรวจตลาดและทำการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด 2.จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 3.จัดทำรายงานทางด้านการตลาดและด้านการขายเสนอผู้บริหาร 4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดอาวุโส
- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ