เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing research / Marketing Analyst /การตลาด / วิเคราะห์ตลาด
-Evaluate the performance of JJ-Lapp’s cable products and customers segments. Also,analyse and understand the market, customers, competitors, company’s existing market position and trends as well as r...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000
23 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2.วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ 3.จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได...

U.R.P.MARKETING
23 ก.ค. 59
4 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 59
5 . Business Intelligence Officer
- Identifies opportunities (market research). For each product, makes competition analysis, pricing analysis, keywords analysis - Coordinate with PD and sourcing development to evaluate product costs...

Lofbaz Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 ก.ค. 59
6 . Marketing Excecutive รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และแผนการตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กร - บริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการการตลาดสอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด - ผลักดันและจัดกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ - จัดทำกราฟฟิค ดีไซ...

บริษัท โอทู โฮม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
22 ก.ค. 59
7 . หัวหน้าส่วนงานวิจัย
วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ และบริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสง ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 59
8 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
22 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด(วิเคราะห์ข้อมูล)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมดการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ยอดขาย รายสินค้า ราย Brand 2. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และข้อมูลคู่แข่ง เช่น ข้อมูลราคาขายในรายพื้นที่,ข้อมูลการสนับสนุนของ Premium 3. วิเคราะห...

บริษัท วี.อาร์. ฟิตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 59
10 . Marketing Research (R&D)
1.Oversee research procedures such as data collection, data analysis and report to Research Manager 2.Coordinate with various domestic and international research agency 3.Conduct market research bot...

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
22 ก.ค. 59
11 . Business Aanlyst
-Support forecasting processes with the objective of accurate forecasting and improving business performance: budget, latest estimates and monthly reviews -Provide BPA support to help achieve annual ...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่วิจัยข้อมูล
สำรวจ จัดเก็บและประมวลผลข้อมูล ตลอดจนวิเคราะห์ และจัดทำรายงานผลวิจัยข้อมูลของลูกค้า คู่แข่งในตลาด ตลอดจนจัดทำรายงาน

บริษัท เซอรา ซี - เคียว จำกัด
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.ค. 59
14 . Content Writer
1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของลูกค้าเพื่อออกแบบและทำ Storyboard และ Script ตามความต้องการของลูกค้า 2 แก้ไข Storybroad และ Script ตามความคิดเห็นของลูกค้าและความเหมาะสมของการนำเสนอ รวมทั้งความถูกต้องของ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
22 ก.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสำนักงานใหญ่บางบอน)
- จัดทำแผนการตลาด แผนส่งเสริมการขาย - จัดทำสื่อส่งเสริมการตลาดกับทีมกราฟฟิคดีไซน์ - วิเคราะห์ราคาต้นทุนสินค้า - วิเคราะห์การสูญเสียจากการผลิต และปัญหาจากการผลิต - วิเคราะห์แนวโน้มยอดขายและปัจจัยกร...

ซิตี้เท็กซ์ กรุ๊ป
22 ก.ค. 59
16 . Research Production & Development Executive – Marketing Research field
1. สนับสนุนการทำงานของทีมงานนักวิจัยตลาดโดยจัดทำรายงานและวิเคราะห์ข้อมูล ที่ได้รับมา 2. จัดทำและสร้างแผนภูมิ/กราฟฟิค/รูปภาพในโปรแกรม PowerPoint presentation ตามที่ทีมวิจัยการตลาดร้องขอ 3. สามารถอ่า...

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
22 ก.ค. 59
17 . Field Data Associate (FDA)
หน้าที่หลักของตำแหน่ง FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (interview) •จำแนกและแย...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-30,000
22 ก.ค. 59
18 . Consumer Market Knowledge (CMK) Manager
รายละเอียดของงาน - Report to: CMK Director in Vietnam - Main Duties: o Lead the process of consumer and customer insight generation for business. o Ensure the integrity of insights and its inte...

Masan Consumer Corporation
เงินเดือน Negotiation
22 ก.ค. 59
19 . พนักงานตรวจสอบข้อมูล (QC/Edit)
- Full time / Part time - ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบสอบถาม - รวบรวมเอกสารส่งต่อ - เป็นผู้ช่วยของ Supervisor

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 59
20 . นักวิจัยการตลาดและวางแผนการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาหาวิธีที่จะได้ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อมาช่วยในการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด...

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
21 ก.ค. 59
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ