เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Help Desk
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาด - สนับสนุนข้อมูลฝ่ายขาย - ขบวนการสั่งซื้อจากลูกค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับหน้าที่ความรับผิดชอบ

ICP International Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
วางแผนการตลาด วิจัยการตลาดเบื้องต้น

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
20 ก.ย. 57
3 . พนักงาน
วางแผนและวิเคราะห์ตลาดเพื่อเพิ่มยอดลูกค้าและยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรศิริโฮม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท ไม่รวมค่า Commission
20 ก.ย. 57
4 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
5 . Marketing Executive (เจ้าหน้าที่ การตลาด)
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลและ Profile ของ ลูกค้า, พันธมิตร, การจัด Exhibition หรือ Conference และ อื่นๆ - รวบรวม ปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดที่จะเป...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
19 ก.ย. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำเหน่ง / เจ้าหน้าที่การตลาด 2ตำเหน่ง
- วางแผน ดูแล และจัดกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ติดตามงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ - ออกสำรวจตลาด - วิจัยตลาด - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าน้ำมัน
19 ก.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดและผู้บริโภค ด่วนมาก!!
1. จัดทำข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ 2. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านตลาดและผู้บริโภค 3. ดำเนินการออกแบบงานวิจัย (Research Methodology) 4. ประสานงานกับ Research Agency ในการทำวิจัยเต็มรู...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
19 ก.ย. 57
8 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
19 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การขาย (Sales Analyst Officer) (สมุทรปราการ) ด่วนมาก!!!
1.ตรวจสอบราคาตลาดและต้นทุนสินค้าเพื่อจัดทำราคาขาย 2.จัดทำราคาขายในแต่ละรอบการขายให้กับพนักงานขาย 3.วิเคราะห์ราคาขายให้สามารถแข่งขันได้ 4.วางแผนส่งเสริมการขายในกรณีมีการจัดสินค้ารายการพิเศษ 5.ตรวจส...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 18,000 - 22,000 บาท
19 ก.ย. 57
10 . Marketing Research officer
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
11 . Ecommerce Operations Senior Officer
-Control all aspects and ensure smooth operations of online business on a daily basis. -Ensure sufficient stock is maintained, orders and payments fulfilled and products delivered to customers on tim...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
19 ก.ย. 57
12 . Retail Assistant ประจำ กรุงเทพมหานครและปริมณฑล
1. ดูแลร้านค้าขายมือถือ Samsung ในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ 2. บริหารรายละเอียดสินค้าในการขาย เช่น ดูแล ติดตั้ง Display , stock ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 3. รายงานยอดขายทุกสัปดาห์ รายงานข้อมูลของ...

บริษัท แมนเทค คอมมิวนิเคชั่นส์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+คอมมิชชั่น ( เฉลี่ยรายได้ 20,000-30,000 บาท)
19 ก.ย. 57
13 . MIS Staff
• Analyzes data, support marketing in term of daily number, performance tracking cash back and summary report. • Develop and produces standard and adhoc report. • Day-to-day reporting...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
18 ก.ย. 57
14 . หัวหน้างานภาคสนาม / Fieldwork Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ • ควบคุมดูแลงานเก็บข้อมูลของพนักงานสัมภาษณ์ภาคสนามให้มีประสิทธิภาพ • ตรวจสอบคุณภาพของงานสัมภาษณ์ให้ถูกต้องตรงตามเป้าหมาย • ฝึกอบรมพนักงานสัมภาษณ์ในทีมให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภา...

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
17 ก.ย. 57
15 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ/QC
หน้าที่ความรับผิดชอบ ตรวจสอบคุณภาพงาน การฝึกทำ DATA ของข้อมูล และโทรตรวจสอบข้อมูลแบบสอบถาม เพื่อให้งานมีความสมบูรณ์ ครบถ้วนและถูกต้อง รวมถึงลงพื้นที่ไปตรวจสอบงานร่วมกับหน่วยงาน ภาคสนาม ทั้งในกรุงเ...

บริษัท คัสต้อม เอเซีย จำกัด
เงินเดือน พนักงาน Part Time รายวัน
17 ก.ย. 57
16 . Business Development
1.ทำการสำรวจตลาดและทำการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด 2.จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 3.จัดทำรายงานทางด้านการตลาดและด้านการขายเสนอผู้บริหาร 4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด
สำรวจตลาด ติดด่อซัพพลายเออร์ ดูแลวัถุดิบด้านการลิต

บริษัท แกรนด์ ซัพพลายส์ อีสท์เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 12,000
15 ก.ย. 57
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ