เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด
วางแผนการตลาด วิจัยการตลาดเบื้องต้น

บริษัท เพอร์เฟค แอดวานซ์ อินเตอร์ เนชั่นแนล จำกัด
หลายจังหวัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
20 เม.ย. 57
2 . Marketing Research officer
วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 เม.ย. 57
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด 1 ตำเหน่ง / เจ้าหน้าที่การตลาด 2ตำเหน่ง
- วางแผน ดูแล และจัดกิจกรรมทางด้านการประชาสัมพันธ์โครงการ - งานโฆษณาประชาสัมพันธ์ - ติดตามงานประชาสัมพันธ์ของโครงการ - ออกสำรวจตลาด - วิจัยตลาด - จัดทำสรุปรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท บ้าน สิริศา จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าน้ำมัน
19 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด
ด่วนมาก!!

-สำรวจช่องทางจัดจำหน่าย และลูกค้า ถึงความต้องการ และสถานการณ์ทางการตลาดที่เป็นปัจจุบัน -นำข้อมูลมาวิเคราะห์ 4P และวิกฤต

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
5 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด (วิจัยภาคสนาม) (สมัครสัมภาษณ์ทันที) ด่วนมาก !!
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
18 เม.ย. 57
7 . พนักงานฝ่ายปฏิบัติการ
Fieldwork Manager/ Fieldwork Supervisor (คุวบคุมงานภาคสนาม): สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี (ทุกสาขาวิชา) สำหรับตำแหน่ง Manager ต้องมีประสบการณ์การทำงานในธุรกิจวิจัยการตลาดไม่ตำกว่า 5 ปี ฝ่ายปฎิบัติก...

Info-focus Co., Ltd.
18 เม.ย. 57
8 . Business Development
1.ทำการสำรวจตลาดและทำการวิเคราะห์คู่แข่งในตลาด 2.จัดทำแผนกลยุทธ์การตลาดและการขายนำเสนอต่อฝ่ายบริหาร 3.จัดทำรายงานทางด้านการตลาดและด้านการขายเสนอผู้บริหาร 4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
9 . Business Strategic Director
1. ร่วมวางแผน กำกับ ติดตาม โครงการและแผนงานของ Business Unit ต่างๆ ตามนโยบายหรือยุทธศาสตร์ขององค์กร รวมถึงร่วมปรับปรุงหรือพัฒนาโครงการหรือแผนงานตามยุทธศาสตร์การดำเนินงานให้เป็นปัจจุบัน 2. วิเคราะห์กร...

กลุ่มบริษัทฟาร์มโชคชัย
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
18 เม.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Officer)
- สามารถจัดทำแผนการตลาด คิดกลยุทธ์การการตลาด - ศึกษาและวิเคราะห์ความต้องการของตลาด - นำเสนอการขายเพื่่อให้ลูกค้าเกิดความพึงพอใจในคุณภาพและบริการของบริษัท - จัดทำโปรโมชั่น โฆษณา และการประชาสัมพันธ์ ...

NSP Professional Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท (ขึ้นกับคุณสมบัติและประสบการณ์
18 เม.ย. 57
11 . Marketing Executive / Senior Marketing Executive
- คิดกลยุทธ์ / แคมเปญการตลาดเพื่อสร้างการรับรู้ของ product ไปยังกลุ่มเป้าหมาย ทั้งในส่วน online และ Offline - วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ / คู่แข่ง / เทรนด์ของตลาดในปัจจุบันเพื่อนำมาใช้ในการวางแผนงาน - วางแผ...

Asiasoft Corporation Public Company Limited
18 เม.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดอาวุโส
วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
13 . Sr.Marketing Research officer (ประสบการณ์ 5 ปี) ด่วน !!
- รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า ,วิเคราะห์ยอดขาย ,แนวโน้มของสินค้า และทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจ,โรงงาน และเป็นแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 40,000.-
18 เม.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.จัดทำสื่อนำเสนอ เผยแพร่ ข่าวสาร 2.วิจัยและจัดทำข้อมูลทางด้านตลาด 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผจก.ฝ่ายการตลาด

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
15 . เจ้าหน้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ด้านการตลาด (R&D Marketing)
ลักษณะงาน : รับผิดชอบในการศึกษาค้นคว้า วิเคราะห์ แสดงความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะข้อเสนอใหม่ๆ และดำเนินการเกี่ยวข้องกับการวิจัยและการตลาดด้านพัฒนาผลิตภัณฑ์ตั้งแต่ต้นจนจบออกสู่ตลาด

บริษัท ปวีณ์มล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด
1. ดึงข้อมูล และประมวลผลเพื่อใช้งานทางด้านตลาด 2. จัดทำข้อมูลเพื่อการวิเคราะห์ 3. งานวิจัยการตลาด และข้อมูลสำรวจทางด้านการตลาด 4. ติดต่อประสานงาน กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. จัดทำรายงานโดยใช้โปรแก...

บริษัท ยูนิไลฟ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่วางแผนและพัฒนาการตลาด
Urgent!!

- ทำวิจัยตลาดและวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด - วางแผนการตลาด

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
18 . วิจัยตลาด
โทรสอบถามความต้องการสินค้าตามรายชื่อที่จัดให้ บันทึกข้อมูล

บริษัท อินโนเวชั่นพูลเอเซีย จำกัด
เงินเดือน 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น
17 เม.ย. 57
19 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
17 เม.ย. 57
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลการวางแผนการตลาด วิจัยตลาดเบื้องต้นให้กับทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
17 เม.ย. 57
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ