เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดรับสมัครด่วน !
- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์ - สํารวจข้อมูลคู่แข่ง และ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการจัดกากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกำหนดการออกสำรวจ - จัดทำแบบสอบถามในการสำรวจ / จัดทำแผนในการออกสำรวจ - จัดทำเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่าย - จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการ...

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 มี.ค. 60
4 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/Sales Support
-Update ข้อมูลขายทั้งในกรุงเทพฯ/ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด/Department -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของทุกช่องทางการขาย -สรุปรายงานการประชุม -รับ Ord...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- สรรหา รวบรวม และสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงในฐานข้อมูล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
27 มี.ค. 60
6 . Admin. Report (จบสาขาสถิติประยุกต์)
- จัดทำรายงานประจำแผนก - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น ***

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
27 มี.ค. 60
7 . Product Specialist (Base at Sathupradit, BKK)
1. ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า 4. ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 มี.ค. 60
8 . Marketing Research Analyst
This role performs research, gathers data and Analysis qualitative data, trends, strategies and competitive analysis to business objectives such as market trends, promotions, pricing/ business models,...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
27 มี.ค. 60
9 . นักวิเคราะห์ทางการตลาด
**ลูกค้าทำธุรกิจที่ปรึกษาทางการตลาด** บันทึกข้อมูลทางการตลาดโดยใช้โปรแกรม Execl , วิเคราะห์ และนำข้อมูลเสนอลูกค้า โดยใช้ โปรแกรม power point

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-18,000
26 มี.ค. 60
10 . Data analysis specialist (CRM) (ใกล้ MRT เพชรบุรี)
- Support data-driven marketing activities and campaign management, working with high volume datasets in CRM system and support database management to ensure data quality - Performing standard data s...

1577 Home Shopping Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
26 มี.ค. 60
11 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 60
12 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
25 มี.ค. 60
13 . Product Executive
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค • เก็บข้อมูลสินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 มี.ค. 60
14 . ผู้ดำเนินงานอิเล็กทรอนิกส์ธุรกิจรับสมัครด่วน !
1 ดูแลแพลตฟอร์มการดำเนินงานผลิตไฟฟ้าของบริษัท รวมถึงการวางแผนจัดกิจกรรมโปรโมชั่น ออนไลน์การวางแผนงาน ตำแหน่งตราสินค้าบรรจุภัณฑ์และการดำเนินงานในชีวิตประจำวัน 2 ติดตามเว็บไซต์การวิเคราะห์ในเชิงลึกขอ...

TH-ALPHA CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 600,000 เงินเดือนที่ประจำปี มีประกันสังคม
24 มี.ค. 60
15 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยการตลาด
1.ควบคุม ดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผล นำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
16 . Marketing Channel Development
-วางแผน จัดการและบริหารงานการตลาดในช่องทางขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

PASAYA
2 ตำแหน่ง
24 มี.ค. 60
17 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม เขตกรุงเทพฯและปริมณฑล รับสมัครด่วน!!!
หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (in...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-30,000 บาท (เงินเดือน9,000+ค่าตอบแทนชิ้นงาน)
24 มี.ค. 60
18 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่ รับสมัครด่วน!!!
หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (in...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-30,000 บาท (เงินเดือน9,000+ค่าตอบแทนชิ้นงาน)
24 มี.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
1. Preliminary data analysis base on the internal data, market information and competitor information to improve the business project. 2. Coordinate and control project implementation plan, online me...

EASY BUY CO.,LTD.
24 มี.ค. 60
20 . การตลาด
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี 2. ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องใ...

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ