เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 60
2 . Data analysis specialist (CRM) (ใกล้ MRT เพชรบุรี)
- Support data-driven marketing activities and campaign management, working with high volume datasets in CRM system and support database management to ensure data quality - Performing standard data s...

1577 Home Shopping
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท
23 ก.พ. 60
3 . Product Executive
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค • เก็บข้อมูลสินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 ก.พ. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- สรรหา รวบรวม และสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงในฐานข้อมูล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
23 ก.พ. 60
5 . เจ้าหน้าที่แผนกลูกค้าสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลให้ลูกค้าของบริษัทได้รับบริการและสินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐานที่ทางบริษัทตั้งใว้ 2.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายเพื่อให้ฝ่ายบริหารใช้ประกอบการจัดการงานขายและงานการตลาด เช่น การดึงข้อมูลจาก ...

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
23 ก.พ. 60
6 . Marketing Research Analyst
This role performs research, gathers data and Analysis qualitative data, trends, strategies and competitive analysis to business objectives such as market trends, promotions, pricing/ business models,...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
23 ก.พ. 60
7 . การตลาด
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี 2. ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องใ...

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
8 . ผู้จัดการส่วนงานกำกับดูแล
สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลขององค์กร และงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
23 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่สำรวจตลาด (Staff - Supervisor)
- เก็บข้อมูลในตลาดสินเชื่อรถบรรทุก ดูเงื่อนไข และขั้นตอนต่างๆ - ลงพื้นที่ รวบรวมข้อมูล ราคารถบรรทุก, ยอดจัดรถบรรทุกซื้อ-ขาย และรถบรรทุกจำนำทะเบียน - ร่วมวิเคราะห์ราคาประเมินรถบรรทุก - ร่วมจัดทำคู่ม...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 ก.พ. 60
10 . พนักงานวิจัยภาคสนาม ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ รับสมัครด่วน!!!
หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (in...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-30,000 บาท (เงินเดือน9,000+ค่าตอบแทนชิ้นงาน)
23 ก.พ. 60
11 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
23 ก.พ. 60
12 . Sr. Marketing (Game Planner)
・Planning event of Japanese mobile game and Sales Promotions for Thailand. ・Making a plan, Sales and KPI are check and it's improved continually. ・Communicating with office colleagues and making sat...

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 30K -35K (Negotiate)
23 ก.พ. 60
13 . Admin. Report (จบสาขาสถิติประยุกต์)
- จัดทำรายงานประจำแผนก - จัดเก็บ รวบรวมข้อมูล ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง *** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น ***

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
23 ก.พ. 60
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
1. Preliminary data analysis base on the internal data, market information and competitor information to improve the business project. 2. Coordinate and control project implementation plan, online me...

EASY BUY CO.,LTD.
23 ก.พ. 60
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด
•วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ •จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รั...

New Hampshire Insurance Company
23 ก.พ. 60
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ก.พ. 60
17 . พนักงงานวิจัยการตลาด (Marketing Researcher)
- วางแผนการทำวิจัยการตลาด - ลงพื้นที่สำรวจทางการตลาด(เป็นบางโอกาส) - บันทึกข้อมูลการสำรวจ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้อง - ช่วยเหลืองานด้านการตลาดอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำ...

Monoqlo Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
18 . พนักงานตรวจสอบข้อมูล (QC/Edit)
- Full time / Part time - ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบสอบถาม - รวบรวมเอกสารส่งต่อ - เป็นผู้ช่วยของ Supervisor

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
19 . พนักงานการตลาด
-สำรวจข้อมูลคู่แข่งขันและวิเคราะห์เปรียบเทียบ -สำรวจทำเลโครงการใหม่ และจัดทำรายละเอียดผลการสำรวจและความเป็นไปได้ -จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางการตลาด -จัดทำข้อมูล บริการและประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและ...

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
21 ก.พ. 60
20 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ก.พ. 60
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ