เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาด
-ดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดในธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ฯ -วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่กลยุทธ์การตลาดอาวุโส
1.ร่วมวางแผนงานประชาสัมพันธ์และข้อมูลข่าวสาร โดยสร้างสื่อต่างๆ เช่น การให้ข่าว โฆษณา จดหมายข่าว เทปวีดีโอ ข้อมูลบนเว็บไซด์บริษัท เป็นต้น 2.ดูแลและติดตามแผนการดำเนินงานของฝ่ายการตลาด เพื่อรองรับและสนั...

บริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท
25 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/การขาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ •วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด/การขาย และข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อประเมินสถานการณ์การตลาดในช่องทางต่างๆ •วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการบริโภ...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
4 . Information & Service Support Supervisor (เจ้าหน้าที่อาวุโสฝ่ายวิเคราะห์การบริการและการขาย) ด่วนมาก !!
1. กำหนด ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามตารางเพื่อให้สามารถรองรับความต้องการใช้บริการของลูกค้า 2. รวบรวมสถิติ วิเคราะห์ จัดทำรายงานและนำเสนอผลการปฏิบัติงาน ด้านการบริการลูกค้า ข้อ...

1577 Home Shopping จำกัด
เงินเดือน 30,000-35,000
25 พ.ค. 58
5 . Online Marketing Specialist (Collaboration between graphic, social media, purchasing)หยุด! เสาร์-อาทิตย์ ใกล้ซีคอนสแควร์
- ดูแลภาพรวมการสื่อสารการตลาด ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - กำหนดรูปแบบการสื่อสารการตลาด และช่องทางกรสื่อสารทั้ง Online และ Offline (Facebook, Application Line, Instagram, Twitter และ Social media) - ว...

Konvy International Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ตามความสามารถ)
25 พ.ค. 58
6 . Marketing Planning Officer
1. Marketing planning 2. Analysis marketing situation 3. Marketing survey

Yanmar S.P. Co., Ltd
2 positions ด่วนมาก !!!
เงินเดือน Follow salary structure of company
25 พ.ค. 58
7 . Ecommerce Administratorด่วนมาก!!
1.Generate and update website content in Thai and English 2.Assist all operations of online business on a daily basis 3.Ensure sufficient stock is maintained, orders and payments fulfilled and produ...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 พ.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่การตลาดด้านวิจัยตลาด
1. ศึกษา ควบคุมทีมงาน ดำเนินการสำรวจ จัดเก็บ และรวบรวมข้อมูลทางการตลาด/ข้อมูลภาคสนามอย่างสมีประสิทธิภาพ 2. ดำเนินการออกแบบการวิจัยและวิธีการ เช่น รูปแบบการสัมภาษณ์ และแบบสอบถาม กำหนดระยะเวลาดำเนินกา...

บริษัท พีซีซีเอ แล็บบอราเทอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
9 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
-Update ข้อมูลขายทั้งในกทม./ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของแต่ละห้าง -สรุปรายงานการประชุม -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
10 . Marketing Research Officer
ด่วนมาก !!

- Monitor and review brand positioning for Korean products - Review available consumer research to understand consumer tastes, trends, attitude and buying patterns - Coordinate with related supplier...

บริษัท คิง แอนด์ ไอ (เจ.เอส) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 พ.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการขาย(Demand Planning)
1.วิเคราะห์ข้อมูลการขาย / การตลาด และจัดทำรายงานต่างๆ 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย ฝ่ายสินค้า และธุรกิจ อย่างต่อเนื่องเพื่อการบริหารจัดการสต๊อคอย่างมีประสิทธิภาพ 3.กระจายสินค้าใหม่ เข้าสู่ร้านค้าด้วยปริมาณ...

บริษัท ไทยวาโก้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 58
12 . Marketing Officer ด่วนมาก !!
- การตลาด หาข้อมูล วิเคราะห์ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สนับสนุนและประสานงานการขาย ทั้งนอกสถานที่และออนไลน์ - ใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบและพัฒนางานพรีเซ้นเทชั่น และ มีเดียต่างๆ

Cloud9 Property Co., Ltd.
24 พ.ค. 58
13 . สำรวจตลาด
- สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

Variety Progress
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
14 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม และทางโทรศัพท์
พนักงานสัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน (Interviewer) -สัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน -สัมภาษณ์ตามย่านชุมชนหรือห้างสรรพสินค้า ...

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 พ.ค. 58
15 . Supervisor
ดูแล Project ตามเด็กทำงาน ดูแลโควต้างาน ออกภาคสนามได้ ไปต่างจังหวัดได้ ประสานงานกับแผนกอื่นๆได้

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 58
16 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
22 พ.ค. 58
17 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด) (สมัครสัมภาษณ์ทันที) ด่วนมาก !!
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
22 พ.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ขาย ด่วน!!!
ติดต่อบริษัทต่างๆให้กับเซลเพื่อเสนอสินค้าให้กับลูกค้า และเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือหาลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท อีโค่ฟอร์ส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+คอมฯ หรือ ตามตกลง
22 พ.ค. 58
19 . Marketing Officer Urgently Required !!
- Research to know customer insight in order to develop new product - Quantitative and qualitative research - Analyze user trend / demand - Visit distributors / dealers to gain information as custo...

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
20 . Senior Decision Support
- ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานต่างๆ - รวบรวม จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้มีความทันสมัยอยู่เป็นประจำ - ประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ และนำเสนอใน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ค. 58
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ