เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าการตลาดประกันภัย
ควบคุมทีมงานการตลาดประกันภัยขายประกันภัยรถยนต์ พรบ.ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร ประเมินผลงานติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่ภายในทีมการตลาดประกันภัย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
5 ส.ค. 58
2 . Sr. Marketing Research officer (ประสบการณ์ 5 ปี) ด่วน !!
รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ยอดขาย ,แนวโน้มของสินค้า และทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจ,โรงงาน วางแผนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 40,000
5 ส.ค. 58
3 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
5 ส.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผนการตลาด ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ - วางแผนการออกโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย - วิจัยและวางแผนการออกผลิตใหม่ - จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
5 ส.ค. 58
5 . Assistant CRM Manager
- Develop customer insight & in-depth analysis and design customer life cycle strategy through analytics frameworks to maximize customer lifetime profitability and giving strategic recommendation to R...

PURI COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
5 ส.ค. 58
6 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด) (สมัครสัมภาษณ์ทันที) ด่วนมาก !!
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
5 ส.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม (Fieldwork Researcher) ด่วนมาก !!
1.วางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตามกำหนดจำนวนและ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
5 ส.ค. 58
8 . Analyst
- สำรวจและสรุปข้อมูลโครงการอสังหาริมทรัพย์ที่ศึกษา - จัดทำรายงานผลการวิเคราะห์ข้อมูล

บริษัท มองไกล คอนซัลติ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
5 ส.ค. 58
9 . Planner
- Conduct research and analysis about Customer needs, Technology acceptability, Market trend, Gov. policy movement, and so on - Create and propose new products, new opportunity ideas and so on - Upd...

Honda R&D Asia Pacific Co., Ltd. (บริษัท ฮอนด้า อาร์แอนด์ดี เอเชีย แปซิฟิค จำกัด)
5 ส.ค. 58
10 . Business Consult (Accounting)
• ศึกษาวิเคราะห์ระบบธุรกิจขององค์กร วางระบบและให้คำปรึกษาความต้องการเชิงธุรกิจของลูกค้า และนำเสนอ Solution ที่สร้างมูลค่าแก่ลูกค้า • จัดเตรียมเอกสาร Functional specifications • ทำหน้าที่เป็นตัวกลางป...

Trinity Roots Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ส.ค. 58
11 . Marketing Officer ด่วนมาก !!
- การตลาด หาข้อมูล วิเคราะห์ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สนับสนุนและประสานงานการขาย ทั้งนอกสถานที่และออนไลน์ - ใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบและพัฒนางานพรีเซ้นเทชั่น และ มีเดียต่างๆ

Cloud9 Property Co., Ltd.
5 ส.ค. 58
12 . R&D Project Leader RS-SXRSU-CHCFC
บริษัทลูกค้าของเรา ปัจจุบันถือว่าเป็นองค์กรการศึกษาภาคเอกชนที่มีการเจริญเติบโตสูงสุด ซึ่งเป็นสถาบันแห่งแรกที่ใช้ระบบคอมพิวเตอร์แบบตัวต่อ ตัวในการเรียนการสอน และยังให้บริการด้านการพัฒนาการศึกษา ระบบ E-...

บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000 THB
5 ส.ค. 58
13 . Marketing Business Development
1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควบคุมติดตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.กำหนดโครงสร้างราคา,การวางแผนโฆษณา,การเลือกช่องทางการจั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
5 ส.ค. 58
14 . Strategic Planner & Operations Executive
• Analyze market and find new opportunities. • Assist VP Special Projects in developing market strategy for local and AEC market expansion. • Take the lead in Testing, Conduction, Feasibility, Coop...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
5 ส.ค. 58
15 . ทีมเก็บข้อมูลวิจัยตลาด
มีประสบการณ์รับงานเก็บข้อมูลงานวิจัยตลาดทุกรูปแบบ ในกรุงเทพและต่างจังหวัด

บริษัท เดอะ นีลเส็น คอมปะนี (ประเทศไทย) จำกัด
5 ส.ค. 58
16 . Senior Decision Support
- ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานต่างๆ - รวบรวม จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้มีความทันสมัยอยู่เป็นประจำ - ประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ และนำเสนอใน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
5 ส.ค. 58
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาด
-ดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดในธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ฯ -วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ไม่ระบุ
5 ส.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศาลายา
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 ส.ค. 58
19 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
-Update ข้อมูลขายทั้งในกทม./ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของแต่ละห้าง -สรุปรายงานการประชุม -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ส.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- ทำหน้าที่ออกสำรวจวิจัยการตลาด - ออกแบบสอบถาม - ประมวลผลงานวิจัย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
4 ส.ค. 58
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ