เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . การตลาด R&D ( วิจัยและพัฒนา )
- คิดค้นแคมเปญทางการตลาดออนไลน์ รวมทั้งเพิ่มประสิทธิภาพเนื้อหาในทุกช่องทางการโฆษณาต่างๆ เช่น Facebook, Google, Adnetwork ฯลฯ - ทำการวิจัยคอร์สสำหรับการศึกษาออนไลน์ เพื่อเจาะตลาดและเข้าถึงความต้องการข...

TOP English (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ฐานเงินเดือน ต่อรองตามประสบการณ์
30 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Customer Development Manager ) CDM ประจำสาขาสาขาภาคกลาง.
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 60
4 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 เม.ย. 60
5 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
29 เม.ย. 60
6 . Product Executive
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค • เก็บข้อมูลสินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 เม.ย. 60
7 . Senior Marketing Analysis
** ลูกค้าทำธุรกิจทางด้านที่ปรึกษาทางการตลาด ** - บันทึกข้อมูลทางการตลาดโดยใช้โปรแกรม Excel - วิเคราะห์ และนำข้อมูลเสนอให้แก่ลูกค้า - มีความคล่องแคล่วในการใช้ โปรแกรม Power Point หรืออื่นๆ - มี...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000-25,000
29 เม.ย. 60
8 . Product Specialist (Base at Sathupradit, BKK)
1. ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า 4. ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
29 เม.ย. 60
9 . Marketing Research Analyst
This role performs research, gathers data and Analysis qualitative data, trends, strategies and competitive analysis to business objectives such as market trends, promotions, pricing/ business models,...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
28 เม.ย. 60
10 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิจัยการตลาด
1.ควบคุม ดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ 2.วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผล นำเสนอผลงานอย่างต่อเนื่อง 3.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 60
11 . Sales & Marketing
1.วางแผนการส่งเสริมการขาย ติดตาม ตรวจสอบผลการขาย 2.วางแผนการหาลูกค้าใหม่ 3.วางแผนคิดค้นหาผลิตภัณฑ์ใหม่ 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท อาเคเดีย ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
1. Preliminary data analysis base on the internal data, market information and competitor information to improve the business project. 2. Coordinate and control project implementation plan, online me...

EASY BUY CO.,LTD.
28 เม.ย. 60
13 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
28 เม.ย. 60
14 . Marketing Research Staff
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการทำวิจัยทางด้านการตลาดและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - เก็บข้อมูลเพื่อนำมาวิเคราะห์ ทำสรุป และแสดงผลการวิจัยด้านการตลาดได้ - ติดตามข้อมูล ความเคลื่อนไหวของคู่แข่งในธุรกิจ พร้อมการวิเครา...

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- สรรหา รวบรวม และสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงในฐานข้อมูล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
28 เม.ย. 60
16 . Marketing Research Manager FMCG
Lead the market research team in selecting the appropriate research methodology in a combination of both qualitative and quantitative research and supporting techniques to meet defined business/brand ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
28 เม.ย. 60
17 . Marketing
1.สามารถมองหาสิ่งที่คนมีความต้องการ และออกไอเดียสร้างสรรผลิตภัณฑ์ที่ตอบโจทย์ลูกค้ากลุ่มเป้าหมายได้(ผลิตภัณฑ์อาจทำขึ้นมาได้จริงหรือไม่จริงก็ตาม แต่ต้องมองออกว่าลูกค้ากลุ่มเป้าหมายแท้จริงแล้วต้องการอะไร...

บริษัท ฮานาคอสแม็ก จำกัด
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
27 เม.ย. 60
18 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม ประจำจังหวัดเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (in...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-30,000 บาท (เงินเดือน9,000+ค่าตอบแทนชิ้นงาน)
27 เม.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนผลิตภัณฑ์
- ดำเนินการจัดกากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย เพื่อกำหนดการออกสำรวจ - จัดทำแบบสอบถามในการสำรวจ / จัดทำแผนในการออกสำรวจ - จัดทำเอกสารตั้งเบิกค่าใช้จ่าย - จัดทำสรุปรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ที่ได้ทำการ...

บริษัท สามมิตรมอเตอร์สแมนูแฟคเจอริง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 เม.ย. 60
20 . Sr. Marketing (Game Planner)
・Planning event of Japanese mobile game and Sales Promotions for Thailand. ・Making a plan, Sales and KPI are check and it's improved continually. ・Communicating with office colleagues and making sat...

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 30K -35K (Negotiate)
27 เม.ย. 60
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ