เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาสมุทรสาคร
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 พ.ค. 59
4 . นักวิจัยการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาหาวิธีที่จะได้ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อมาช่วยในการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด...

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
5 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 เม.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผนการตลาดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ - วางแผนการออกโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย - วิจัยและวางแผนการออกผลิตใหม่ - จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
29 เม.ย. 59
7 . หัวหน้าส่วนงานวิจัย
วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ และบริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสง ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
8 . Fieldwork Manager
- ดูแล Project ที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามดูแลพนักงานในการทำงานต่างๆ - ดูแลโควต้า ออกภาคสนามได้ ไปต่างจังหวัดได้ - ประสานงานกับแผนกอื่นๆได้

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
29 เม.ย. 59
9 . พนักงานตรวจสอบข้อมูล (QC/Edit)
- Full time / Part time - ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบสอบถาม - รวบรวมเอกสารส่งต่อ - เป็นผู้ช่วยของ Supervisor

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยตลาดรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสอบถาม สำรวจตลาด และสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด - นำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสินค้าและพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
11 . Market Research OfficerUrgently Required !
- เก็บรวบรวมข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
12 . Sr. Marketing Research officer (ประสบการณ์ 5 ปี) ด่วน !!
รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ยอดขาย ,แนวโน้มของสินค้า และทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจ,โรงงาน วางแผนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 40,000
29 เม.ย. 59
13 . Sales Analyst
- Identifying and utilizing a variety of reporting sources to provide analytical sales report. - Collect, analyze, evaluate and report data in order to increase sales productivity. - Co-ordinate to ...

High Shopping Co., Ltd.
29 เม.ย. 59
14 . พนักงานการตลาด
ศึกษาความเป็นไปได้ทางการตลาด วางแผนการตลาด และพัฒนาผลิตภัณฑ์ สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ วิจัยตลาด และสามารถจัดทำแผนการตลาดได้

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
29 เม.ย. 59
15 . Brand Analysis Officer
1. วิจัย วิเคราะห์และรวบรวมข้อมูลแบรนด์ของคู่แข่ง 2. วิเคราะห์ตลาดและข้อมูลของลูกค้า เพื่อนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย 3. วิเคราะห์แบรนด์และจัดทำแบบสำรวจ

บริษัท เทียนเฉิน อินเตอร์เนชั่นแนล พร็อพเพอร์ตี้(ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
29 เม.ย. 59
16 . Product Marketing (Con-Mix)
- ควบคุมดุแลงานด้านการตลาด ด้านสินค้าใหม่ ด้านราคา และการจัดจำหน่าย และส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ของสินค้าใหม่และแคมเปญการตลาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูก...

Access Industrial Technology Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000
29 เม.ย. 59
17 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
28 เม.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดรับสมัครด่วน !
- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์ - สํารวจข้อมูลคู่แข่ง และ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
19 . Cost planning Promotion chief
1.To support the factory cost of current model and estimated cost of next model for other maker. 2. Coordinate between Thai Yazaki Factory and world head quarter in Japan. 3. Coordinate/manage about...

YIC Asia Pacific Corporation Co., Ltd.
28 เม.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด : Data & Analysis
รวบรวมข้อมูลการขาย, ข้อมูลลูกค้าและคู่แข่ง จัดทำ Segment report และรายงานต่างๆ รวมถึงการเตรียมจัดทำงบประมาณของฝ่าย 1.รวบรวมข้อมูลการขาย ข้อมูลลูกค้ามุ่งหวัง, การเข้าเยี่ยมลูกค้า, การทำใบเสนอราคา, win...

บริษัท สยามมอเตอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000
28 เม.ย. 59
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ