เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด) (สมัครสัมภาษณ์ทันที) ด่วนมาก !!
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
30 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่วิจัยภาคสนาม (Fieldwork Researcher) ด่วนมาก !!
1.วางแผนการเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตามกำหนดจำนวนและ...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
30 มิ.ย. 58
3 . Marketing Officer ด่วนมาก !!
- การตลาด หาข้อมูล วิเคราะห์ประเมินโครงการอสังหาริมทรัพย์ - สนับสนุนและประสานงานการขาย ทั้งนอกสถานที่และออนไลน์ - ใช้คอมพิวเตอร์ ออกแบบและพัฒนางานพรีเซ้นเทชั่น และ มีเดียต่างๆ

Cloud9 Property Co., Ltd.
30 มิ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ข้อมูลกลยุทธ์
สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลขององค์กร และงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
30 มิ.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด/การขาย
หน้าที่และความรับผิดชอบ (Job description) โดยย่อ •วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมการตลาด/การขาย และข้อมูลเศรษฐกิจเพื่อประเมินสถานการณ์การตลาดในช่องทางต่างๆ •วิเคราะห์แนวโน้มและปัจจัยต่างๆที่เกี่ยวกับการบริโภ...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
6 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม และทางโทรศัพท์
พนักงานสัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน (Interviewer) -สัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน -สัมภาษณ์ตามย่านชุมชนหรือห้างสรรพสินค้า ...

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
7 . Supervisor
ดูแล Project ตามเด็กทำงาน ดูแลโควต้างาน ออกภาคสนามได้ ไปต่างจังหวัดได้ ประสานงานกับแผนกอื่นๆได้

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
8 . หัวหน้าการตลาดประกันภัย
ควบคุมทีมงานการตลาดประกันภัยขายประกันภัยรถยนต์ พรบ.ผ่านช่องทางโทรศัพท์ ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่บริษัทกำหนด จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร ประเมินผลงานติดตามการทำงานเจ้าหน้าที่ภายในทีมการตลาดประกันภัย

บริษัท โตโยต้า เค.มอเตอร์ส ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
9 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
-Update ข้อมูลขายทั้งในกทม./ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของแต่ละห้าง -สรุปรายงานการประชุม -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
10 . Marketing Business Development
1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควบคุมติดตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.กำหนดโครงสร้างราคา,การวางแผนโฆษณา,การเลือกช่องทางการจั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
30 มิ.ย. 58
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิจัยการตลาด
-ดูแล พัฒนางานข้อมูลการตลาดให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง รวดเร็วและมีประสิทธิภาพ -ศึกษาและรวบรวมข้อมูลทางการตลาดในธุรกิจที่เกี่ยวกับการดำเนินงานของบริษัท ฯ -วางแผนงานวิจัย รววบรวม วิเคราะห์ สรุปผ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ไม่ระบุ
30 มิ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผนการตลาด ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ - วางแผนการออกโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย - วิจัยและวางแผนการออกผลิตใหม่ - จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
29 มิ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 มิ.ย. 58
14 . Panel Recruiter (เจ้าหน้าที่ภาคสนามด้านเรตติ้งรายการโทรทัศน์)
•เป็นตัวแทนของทางบริษัทฯให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยของบริษัท กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท •คัดเลือกและจัดหาบ้านตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยทางโทรศัพท์ และภาคสนาม •แนะนำและดูแล กลุ่มเป้...

The Nielsen Company (Thailand) Limited
29 มิ.ย. 58
15 . หัวหน้าทีมภาคสนาม - การเก็บข้อมูลวิจัยตลาด
Responsibilities: • เก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก • เข้าพบตามนัด,โทรศัพท์สัมภาษณ์ และ recruit บุคคลตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด • และสามารถกำกับและนำพนักงานสัมภาษณ์ ให...

The Nielsen Company (Thailand) Limited
29 มิ.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
•วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ •จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รั...

New Hampshire Insurance Company
29 มิ.ย. 58
17 . Marketing Research Officer (ประจำประเทศ Laos, Cambodia, Myanmar, Vietnam)
-สำรวจร้านค้าวัสดุก่อสร้างและโครงการในแต่ละประเทศ (Laos, Cambodia, Myanmar) พร้อมระบุพิกัด GPS. ทั่วประเทศที่ รับผิดชอบ (แผนที่) -วิเคราะห์สภาพตลาดของแต่ละประเทศที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์ลักษณะร้านค้าห...

บริษัท เซอรา ซี - เคียว จำกัด
26 มิ.ย. 58
18 . Sales Planning 2 Officer
-Plan the strategic online marketing & planning based on the current situation, competition in the market, include expectations of market in the future . -Analyze the quantitative and qualitative dat...

EASY BUY CO.,LTD.
26 มิ.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่การตลาดและเจ้าหน้าที่ขาย ด่วน!!!
ติดต่อบริษัทต่างๆให้กับเซลเพื่อเสนอสินค้าให้กับลูกค้า และเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าหรือหาลูกค้าให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท อีโค่ฟอร์ส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+คอมฯ หรือ ตามตกลง
26 มิ.ย. 58
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
- วางแผนด้านโฆษณาให้กับแบรนด์ในประเทศและต่างประเทศ - จัดอบรมพนักงาน - มีความเป็นผู้นำสูง - สามารถใช้โปรแกรมคอมพิวเตอร์พื้นฐานได้ดี - วางแผนการตลาดระยะยาว 1-5 ปี ได้

Pattara Advertising Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000-20,000
25 มิ.ย. 58
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ