เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาลาดพร้าว
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ค. 59
2 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ค. 59
4 . นักวิจัยการตลาดรับสมัครด่วน !
1. ศึกษาหาวิธีที่จะได้ข้อมูลทางการตลาด อาทิ ข้อมูลเกี่ยวกับลูกค้า คู่แข่งขัน สินค้า พฤติกรรมผู้บริโภค สภาพแวดล้อมต่างๆเพื่อมาช่วยในการตัดสินใจด้านผลิตภัณฑ์ ราคา ช่องทางการจัดจำหน่าย การส่งเสริมการตลาด...

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
27 พ.ค. 59
5 . หัวหน้าส่วนงานวิจัย
วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ และบริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสง ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ค. 59
6 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
27 พ.ค. 59
7 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
27 พ.ค. 59
8 . พนักงานตรวจสอบข้อมูล (QC/Edit)
- Full time / Part time - ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบสอบถาม - รวบรวมเอกสารส่งต่อ - เป็นผู้ช่วยของ Supervisor

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่วิจัยตลาดรับสมัครด่วน !
- ออกแบบสอบถาม สำรวจตลาด และสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด - นำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสินค้าและพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 พ.ค. 59
11 . การตลาด
- วางแผนการตลาด การวิจัย - ดูแลด้านโปรโมชั่นของบริษัท - ประจำอยู่ที่สาขา ถนนข้าวสาร

บริษัท ส่งเสริมรุ่งเรือง จำกัด
27 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและสื่อออนไลน์รับสมัครด่วน !
รายละเอียดของงาน -จัดการข้อมูลบนสื่อออนไลน์ต่างๆ และดูแลเว็บไซต์บริษัทให้ทันกับปัจจุบัน -ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคำติชมต่างๆ รวมถึงให้บริการลูกค้า -ช่วยเหลือและทำงานอื่นที่จำเป็นในแผนก -บริ...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
13 . Consumer Market Knowledge (CMK) Manager
รายละเอียดของงาน - Report to: CMK Director in Vietnam - Main Duties: o Lead the process of consumer and customer insight generation for business. o Ensure the integrity of insights and its inte...

Masan Consumer Corporation
เงินเดือน Negotiation
27 พ.ค. 59
14 . Product Marketing (Con-Mix)
- ควบคุมดุแลงานด้านการตลาด ด้านสินค้าใหม่ ด้านราคา และการจัดจำหน่าย และส่งเสริมการตลาดสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ - ศึกษาและพัฒนาความเป็นไปได้ของสินค้าใหม่และแคมเปญการตลาด เพื่อให้ตอบสนองต่อความต้องการของลูก...

Access Industrial Technology Co., Ltd.
เงินเดือน 30,000
26 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
Make the Business report and analyze business information, sales promotion, marketing data, operation information and preparation of reports to analyze data from the management to be effective.

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 พ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
-Plan the strategic online marketing & planning based on the current situation, competition in the market, include expectations of market in the future . -Analyze the quantitative and qualitative dat...

EASY BUY CO.,LTD.
26 พ.ค. 59
17 . Marketing Research (R&D)
1.Oversee research procedures such as data collection, data analysis and report to Research Manager 2.Coordinate with various domestic and international research agency 3.Conduct market research bot...

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
26 พ.ค. 59
18 . Digital Strategic Planner
• Research and analyze in-dept information about brand, target, competitor and related things. • Turn information to idea by pick an interesting point as a proposition. • Plan and execute digital co...

360 Innovative Co., Ltd
25 พ.ค. 59
19 . Quality Assurance Associate (QAA)
หน้าที่หลักของตำแหน่ง QAA คือการเก็บข้อมูลและบันทึกข้อมูลจากเทปบันทึกเสียง ตรวจสอบให้แน่ชัดว่าข้อมูลที่ได้รับมานั้นถูกต้องตามมาตรฐานและเกณฑ์ที่บริษัทได้กำหนดไว้ จำแนกได้ดังนี้ :- • ฟังและบันทึกข้อมูล...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
25 พ.ค. 59
20 . Field Data Associate (FDA)
หน้าที่หลักของตำแหน่ง FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (interview) •จำแนกและแย...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-30,000
25 พ.ค. 59
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ