เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการตลาด , พนักงานคีย์ข้อมูล
-ตำแหน่ง พนักงานการตลาด ( 25 อัตรา ) พนักงานคีย์ข้อมูล ( 5 อัตรา ) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง ( พนักงานชั่วคราวรายเดือนเริ่มงาน เดือน สิงหาคมคม – ธันวาคม 59 ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
30 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาทขึ้นไป มีเบี้ยเลี้ยงออกตลาดวันละ 150 บาท
29 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 59
3 . พนักงานประสานงานวิจัยการตลาดภาคสนาม
•สรรหาหน่วยตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานวิจัยตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดให้ •ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าที่บ้านสมาชิก •ฝึกสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้กับสมาชิก •แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เ...

The Nielsen Company (Thailand) Limited
29 ส.ค. 59
4 . Sales staff
- Marketing research and analysis data. - Provide sales report and analysis.

USUI INTERNATIONAL CORPORATION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
29 ส.ค. 59
5 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
29 ส.ค. 59
6 . พนักงานตรวจสอบข้อมูล (QC/Edit)
- Full time / Part time - ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบสอบถาม - รวบรวมเอกสารส่งต่อ - เป็นผู้ช่วยของ Supervisor

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
7 . Digital Strategic Planner
• Research and analyze in-dept information about brand, target, competitor and related things. • Turn information to idea by pick an interesting point as a proposition. • Plan and execute digital co...

360 Innovative Co., Ltd
29 ส.ค. 59
8 . Field Data Associate (FDA)
หน้าที่หลักของตำแหน่ง FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (interview) •จำแนกและแย...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-30,000
29 ส.ค. 59
9 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ส.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ส.ค. 59
11 . Business Aanlyst
-Support forecasting processes with the objective of accurate forecasting and improving business performance: budget, latest estimates and monthly reviews -Provide BPA support to help achieve annual ...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
29 ส.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่การตลาด(วิเคราะห์ข้อมูล)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์ข้อมูลกิจกรรมส่งเสริมดการตลาด รวมถึงวิเคราะห์ยอดขาย รายสินค้า ราย Brand 2. วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด และข้อมูลคู่แข่ง เช่น ข้อมูลราคาขายในรายพื้นที่,ข้อมูลการสนับสนุนของ Premium 3. วิเคราะห...

บริษัท วี.อาร์. ฟิตติ้งส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดรับสมัครด่วน !
- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์ - สํารวจข้อมูลคู่แข่ง และ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- สรรหา รวบรวม และสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงในฐานข้อมูล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
29 ส.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Marketing Field)รับสมัครด่วน !
- สนับสนุนกิจกรรมการทางการตลาด การขาย - ติดตั้งสื่อ ตามสาขา - ทำ Customer research

SuperSave
เงินเดือน 15,000-20,000 ขึ้นไป
29 ส.ค. 59
16 . Marketing Research (R&D)
1.Oversee research procedures such as data collection, data analysis and report to Research Manager 2.Coordinate with various domestic and international research agency 3.Conduct market research bot...

บริษัท เรียลแอสเสท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
29 ส.ค. 59
17 . Content Writer
1 ศึกษาและวิเคราะห์เนื้อหาของลูกค้าเพื่อออกแบบและทำ Storyboard และ Script ตามความต้องการของลูกค้า 2 แก้ไข Storybroad และ Script ตามความคิดเห็นของลูกค้าและความเหมาะสมของการนำเสนอ รวมทั้งความถูกต้องของ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
29 ส.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูลธุรกิจ
Make the Business report and analyze business information, sales promotion, marketing data, operation information and preparation of reports to analyze data from the management to be effective.

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ส.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
-Plan the strategic online marketing & planning based on the current situation, competition in the market, include expectations of market in the future . -Analyze the quantitative and qualitative dat...

EASY BUY CO.,LTD.
26 ส.ค. 59
20 . Marketing Analyst (วิเคราะห์ข้อมูลและจัดทำรายงาน) ติด MRT สามย่าน
1. ดึงข้อมูลจากฐานระบบ Database และนำมาจัดทำรายงานในลักษณะ Daily report/Monthly report 2. รวบรวมข้อมูล รายงานต่างๆ เพื่อให้ข้อมูล Performance กับทีมงานต่างๆที่เกียวข้อง 3. คอยติดตามการเคลื่อนไหวของค...

Manpower (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 -25,000 บาท
25 ส.ค. 59
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ