เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product Executive
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค • เก็บข้อมูลสินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ม.ค. 60
2 . Data Analyst / Admin. Report
- จัดทำรายงานประจำแผนก *** ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30 - 17.30 น ***

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท
16 ม.ค. 60
3 . Trade Marketing Mng.(บ.ผลิตอาหารสัตว์เลี้ยง เช่น อาหารสุนัข และ อาหารแมว) แมว
-จัดทำแผนโปรโมชั่น และตั้งราคาของสินค้าที่รับผิดชอบ -คิดคำนวณยอดขาย และเตรียมการสต๊อคจำนวนสินค้า ให้เพียงพอต่อการขาย -วิเคราะห์ยอดขาย จัดทำรายงานยอดขาย และสต๊อครายการสินค้า -วิเคราะห์กิจกรรมทางการต...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.วางแผนการตลาด เน้นการออกหาลูกค้าใหม่ๆ นำเสนอสินค้าเพื่อ เพิ่มช่องทางการขายให้บรรลุเป้าหมายที่กำหนด 2.เสนอแผนกิจกรรมทางการตลาดต่อผู้บริหาร สำรวจคู่แข่ง วิเคราะห์ เปรียบเทียบ 3.ทำรายงานสรุปแผนกิจกร...

บริษัท บางแสนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 60
5 . ผู้เชี่ยวชาญทางด้านการตลาด (นักวิจัยและพัฒนาการตลาด ) ED_MARS
หากใครทำงานอยู่ในแวดวงของธุรกิจ เราจะทราบดีว่า บริษัทจำนวนมาก ทุ่มเท งบประมาณจำนวนมหาศาลไปกับการทำการตลาด บริษัทจะขายได้หรือไม่ การตลาดเป็นสิ่งที่สำคัญมาก อีกสิ่งหนึ่งที่ TOPICA ให้ความสำคัญเป็...

TOP English(Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน เงินเดือนสูงสุด 23,000 บาท พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ม.ค. 60
6 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ม.ค. 60
7 . Marketing Research Analyst
This role performs research, gathers data and Analysis qualitative data, trends, strategies and competitive analysis to business objectives such as market trends, promotions, pricing/ business models,...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
16 ม.ค. 60
8 . พนักงานวิจัยภาคสนาม ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์ รับสมัครด่วน!!!
หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (in...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000-30,000 บาท (เงินเดือน9,000+ค่าตอบแทนชิ้นงาน)
16 ม.ค. 60
9 . BD-Marketing & Research Specialist
Job Purpose ดำเนินการสำรวจข้อมูลการตลาดลูกค้าหรือคู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ Business Model (Product & Segmentation) ให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขันทางการตลาด Responsibilities • ด...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- สรรหา รวบรวม และสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงในฐานข้อมูล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
16 ม.ค. 60
11 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
16 ม.ค. 60
12 . Business analyst
- วิเคราะห์ข้อมูล ยอดขาย การตลาด และการวางแผนเพื่อให้บรรลุยอดขายและกำไรเป้าหมาย - สำรวจคู่แข่งการตลาด และการวิเคราะห์โอกาส - จัดทำรายงานการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนประวัน

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000
13 ม.ค. 60
13 . Research Assistant(วิจัยการตลาด) สนใจติดต่อ 062-5911845(คุณจิ๋ว)
-ควบคุมทีมในการเก็บข้อมูล -สรุปข้อมูลที่ได้จากกลุ่มตัวอย่าง

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 24,000-26,000
12 ม.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของบริษัทฯ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือแล้วแต่ข้อตกลง
12 ม.ค. 60
15 . ผู้จัดการส่วนงานกำกับดูแล
สนับสนุนงานบรรษัทภิบาลขององค์กร และงานนักลงทุนสัมพันธ์

บริษัท เนาวรัตน์พัฒนาการ จำกัด (มหาชน)
12 ม.ค. 60
16 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
12 ม.ค. 60
17 . Marketing Excecutive รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และแผนการตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กร - บริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการการตลาดสอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด - ผลักดันและจัดกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ - จัดทำกราฟฟิค ดีไซ...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
12 ม.ค. 60
18 . พนักงานวิจัยการตลาดภาคสนาม
•สรรหาหน่วยตัวอย่างเพื่อเข้าร่วมเป็นสมาชิกงานวิจัยตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนดให้ •ติดตั้งอุปกรณ์สำหรับบันทึกข้อมูลการซื้อสินค้าที่บ้านสมาชิก •ฝึกสอนวิธีการใช้งานอุปกรณ์ให้กับสมาชิก •แก้ไขปัญหาอุปกรณ์เ...

The Nielsen Company (Thailand) Limited
12 ม.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
1. Preliminary data analysis base on the internal data, market information and competitor information to improve the business project. 2. Coordinate and control project implementation plan, online me...

EASY BUY CO.,LTD.
12 ม.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด
•วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ •จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รั...

New Hampshire Insurance Company
12 ม.ค. 60
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ