เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการตลาด , พนักงานคีย์ข้อมูล
-ตำแหน่ง พนักงานการตลาด ( 25 อัตรา ) พนักงานคีย์ข้อมูล ( 5 อัตรา ) สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้คล่อง ( พนักงานชั่วคราวรายเดือนเริ่มงาน เดือน สิงหาคมคม – ธันวาคม 59 ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
30 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาทขึ้นไป มีเบี้ยเลี้ยงออกตลาดวันละ 150 บาท
10 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่การตลาด (Customer Development Officer ) CDO ประจำสาขาสาขาศรีนครินทร์
- วางแผน จัดการ ดำเนินการประเมินผลการเข้าพบลูกค้าเพื่อสร้างและรักษาความสัมพันธ์กับลูกค้า - สร้างและพัฒนายอดการขายของลูกค้า - รวบรวมข้อมมูลและทำความเข้าใจเกี่ยวกับข้อมูลทางการตลาด - เป็นผู้ให้ความช่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ธ.ค. 59
3 . พนักงานการตลาด
-สำรวจข้อมูลคู่แข่งขันและวิเคราะห์เปรียบเทียบ -สำรวจทำเลโครงการใหม่ และจัดทำรายละเอียดผลการสำรวจและความเป็นไปได้ -จัดทำและรวบรวมข้อมูลทางการตลาด -จัดทำข้อมูล บริการและประสานงานระหว่างฝ่ายการตลาดและ...

บริษัท มั่นคงเคหะการ จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์การตลาด
- วิเคราะห์ข้อมูลด้านการตลาดของบริษัทฯ จัดทำรายงานการวิเคราะห์ข้อมูลการตลาดที่เป็นประโยชน์ต่อบริษัท

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล เวสต์ เทคโนโลยี (1999) จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือแล้วแต่ข้อตกลง
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่วิจัยและวางแผนการตลาดรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบและควบคุมผลิตภัณฑ์ - วางแผนการออกโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดขาย - วิจัยและวางแผนการออกผลิตใหม่ - จัดหาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท ชัยบูรณ์ บราเดอร์ส จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
9 ธ.ค. 59
6 . Marketing Research Analyst
This role performs research, gathers data and Analysis qualitative data, trends, strategies and competitive analysis to business objectives such as market trends, promotions, pricing/ business models,...

BITEC ศูนย์นิทรรศการและการประชุมไบเทค
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
9 ธ.ค. 59
7 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
9 ธ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- สรรหา รวบรวม และสรุปข้อมูลตามหัวข้อที่ได้รับมอบหมาย - คีย์ข้อมูลแบบสอบถามลงในฐานข้อมูล - จัดเก็บเอกสารให้เป็นหมวดหมู่ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
9 ธ.ค. 59
9 . พนักงานวิจัยภาคสนาม (FDA) ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
หน้าที่หลักของตำแหน่ง Field Data Associate FDA คือการจัดหาและรวบรวมข้อมูลตามที่หัวหน้าทีม (Team Leader) และที่ปรึกษา (Field Supervisor) ได้มอบหมาย ดังนี้ :- •จัดทำแบบสำรวจแบบสัมภาษณ์รายบุคคลได้ (in...

บริษัท แดทเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-30,000 + ค่าตอนแทนการสัมภาษณ์ 150 บาท /ต่อการสัมภาษณ์กลุ่มเป้าหมาย
9 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
11 . Maketing Analyst
- Analyze Raw data (in excel format) from customers - Work with Maketing Analyst team (from HQ) - Make recomendatin for SKU's optimization - Create presentation reports to HQ and customers - Track...

Thai Samsung Electronics Co., Ltd.
9 ธ.ค. 59
12 . BD-Marketing & Research Specialist
Job Purpose ดำเนินการสำรวจข้อมูลการตลาดลูกค้าหรือคู่แข่ง เพื่อนำไปสู่การพัฒนาจัดทำ Business Model (Product & Segmentation) ให้สอดคล้องกับกลุ่มธุรกิจเพื่อการแข่งขันทางการตลาด Responsibilities • ด...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
13 . Research Executive
- ดำเนินการสำรวจ และวิจัยตลาด (Marketing Survey) - ศึกษา ค้นคว้า รวบรวมข้อมูลทางงานวิจัยตลาด เพื่อให้ได้แหล่งข้อมูลทางการตลาดที่เชื่อถือได้ - วิเคราะห์สถานการณ์ด้านการตลาดอสังหาริมทรัพย์ - วิเคราะห...

Woraluk Property Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
14 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
15 . Marketing Research & Development
Responsibilities: • Managing market research plan both external & internal projects, to support marketing decision on new & existing product strategy. • Supporting Trade and Sales teams on shopper i...

Master Wheat Co.,LTD
เงินเดือน Negotiation
9 ธ.ค. 59
16 . Marketing Channel Development
-วางแผน จัดการและบริหารงานการตลาดในช่องทางขายให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้

PASAYA
2 ตำแหน่ง
9 ธ.ค. 59
17 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
9 ธ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด
1. Preliminary data analysis base on the internal data, market information and competitor information to improve the business project. 2. Coordinate and control project implementation plan, online me...

EASY BUY CO.,LTD.
9 ธ.ค. 59
19 . Product Executive
ความรับผิดชอบหลัก (Key Responsibilities) • สรรหา และคัดเลือกผลิตภัณฑ์ ให้ตรงตามความต้องการของผู้บริโภค • เก็บข้อมูลสินค้าของคู่แข่งขัน พิจารณาข้อดี ข้อเสีย และจุดเด่นต่างๆ เพื่อนำมาเป็นข้อมูลในการ...

บริษัท ดีพลัส อินเตอร์เทรด จำกัด
เงินเดือน 15,000-23,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
8 ธ.ค. 59
20 . Marketing Excecutive รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ข้อมูลลูกค้า และแผนการตลาดเพื่อสร้างโอกาสให้กับองค์กร - บริหารงานกิจกรรมส่งเสริมการการตลาดสอดคล้องกับนโยบาย และแผนกลยุทธ์ที่กำหนด - ผลักดันและจัดกิจกรรมและแคมเปญต่างๆ - จัดทำกราฟฟิค ดีไซ...

บริษัท พีซ พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
8 ธ.ค. 59
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ