เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Executive (เจ้าหน้าที่ การตลาด)
- จัดทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลทางการตลาด - จัดทำและปรับปรุงฐานข้อมูลและ Profile ของ ลูกค้า, พันธมิตร, การจัด Exhibition หรือ Conference และ อื่นๆ - รวบรวม ปรับปรุงและนำเสนอข้อมูลด้านการตลาดที่จะเป...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
31 มี.ค. 58
2 . Marketing Officer ด่วนมาก !!
คุณสมบัติ เพศ ชาย-หญิง วุฒิ ปริญญาตรีขึ้นไป ทุกสาขา ไม่จำกัดอายุ มีบุคลิกภาพและมนุษยสัมพันธ์ดี มีประสบการณ์ด้านการตลาดหรือการขายอสังหาริมทรัพย์ หรือ E-Commerce จะพิจารณาเป็นพิเศษ รายได้สูง เหมาะ...

Cloud9 Property Co.,Ltd.
31 มี.ค. 58

CLP Engineering Co.,Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
31 มี.ค. 58
4 . Panel Recruiter (เจ้าหน้าที่ภาคสนามด้านเรตติ้งรายการโทรทัศน์)
•เป็นตัวแทนของทางบริษัทฯให้ข้อมูลเกี่ยวกับการทำวิจัยของบริษัท กับกลุ่มเป้าหมายของบริษัท •คัดเลือกและจัดหาบ้านตัวอย่างในเขตกรุงเทพฯและต่างจังหวัด โดยทางโทรศัพท์ และภาคสนาม •แนะนำและดูแล กลุ่มเป้...

The Nielsen Company (Thailand) Limited
31 มี.ค. 58
5 . หัวหน้าทีมภาคสนาม - การเก็บข้อมูลวิจัยตลาด
Responsibilities: • เก็บข้อมูลภาคสนามจากกลุ่มเป้าหมาย โดยวิธีสัมภาษณ์แบบเจาะลึก • เข้าพบตามนัด,โทรศัพท์สัมภาษณ์ และ recruit บุคคลตามกลุ่มเป้าหมายที่กำหนด • และสามารถกำกับและนำพนักงานสัมภาษณ์ ให...

The Nielsen Company (Thailand) Limited
31 มี.ค. 58
6 . Ecommerce Administratorด่วนมาก!!
1.Generate and update website content in Thai and English 2.Assist all operations of online business on a daily basis 3.Ensure sufficient stock is maintained, orders and payments fulfilled and produ...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
31 มี.ค. 58
7 . สำรวจตลาด
- สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

Variety Progress
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 มี.ค. 58
8 . Research Officer (เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด) (สมัครสัมภาษณ์ทันที) ด่วนมาก !!
1.วางแผนด้านการสำรวจ, การเก็บข้อมูลภาคสนาม - กำหนดพื้นที่เก็บข้อมูลในแต่ละวัน - วางแผน และหาทีมงาน (พนักงานสัมภาษณ์) เพื่อออกไปเก็บข้อมูลภาคสนาม - วางแผน และควบคุมคุณภาพการเก็บข้อมูลภาคสนามให้ได้ตา...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
31 มี.ค. 58
9 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
-Update ข้อมูลขายทั้งในกทม./ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของแต่ละห้าง -สรุปรายงานการประชุม -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 มี.ค. 58

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
31 มี.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด
•วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ •จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รั...

New Hampshire Insurance Company
30 มี.ค. 58
12 . Product Specialist (Base at Sathupradit, BKK)
1. ศึกษาและอัพเดทข่าวสารเกี่ยวกับวัตถุดิบหรือผลิตภัณฑ์ใหม่ในตลาดเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือปรับปรุงพัฒนาสินค้าปัจจุบัน 3. จัดอบรมถ่ายทอดความรู้ให้กับ Sales และ/หรือลูกค้า 4. ...

Thai Hospital Products Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
30 มี.ค. 58
13 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
30 มี.ค. 58
14 . หัวหน้าทีมวิจัยการตลาด (Marketing Research)
วิจัยข้อมูลการตลาดธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ เพื่อเสนอความเป็นไปได้ในการดำเนินโครงการต่างๆของบริษัทฯ

บริษัท ดี-แลนด์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 58
15 . Marketing Research Staff
- รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลการเคลื่อนไหวการแข่งขันในตลาด - จัดทำแบบสำรวจ เพื่อสร้างรายงานเชิงวิเคราะห์ - ออกพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายเพื่อทำการสำรวจและทำความเข้าใจตลาด - จัดทำและนำเสนอรายงานการวิจัยต...

บริษัท ไทยเซ็นทรัลเคมี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป ตามความสามารถ
30 มี.ค. 58
16 . Event Marketing & Promotion Officer
- ดำเนินการเกี่ยวกับงานด้านการตลาดและ Event ต่างๆ

บริษัท บิวตี้ แอบโซลูท จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 มี.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะ์การตลาด
-เก็บรวมรวมข้อมูล ทางการตลาด รายได้ ค่าใช้จ่าย สถิติข้อมูลคนไข้ -วิเคราะห์ข้อมูลด้านคู่แข่ง -หรืองานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมดิแคร์ เฮลธ์ กรุ๊ป จำกัด
30 มี.ค. 58
18 . Projec Management Associate/ Project Management Executive (Team G)
• Actively involved in the whole research project draft proposal, design questionnaire, analyses and write report, provide added value recommendations • Handle day-to –day client requests • Provi...

INTAGE (THAILAND) CO.,LTD.
27 มี.ค. 58
19 . นักวิจัยและพัฒนา
1.ศึกษา ค้นคว้า เทคโนโลยีทางด้านการแปรรูป การผลิต เพื่อนำมาประยุกต์ใช้ในการพัฒนา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ 2.พัมนา ออกแบบบรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์และกระบวนการผลิตใหม่ เพื่อสร้างโอกาสใ...

บริษัท ไทยรวมสินพัฒนาอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
20 . Senior Decision Support
- ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร เพื่อให้ได้ข้อมูลที่ต้องการจากหน่วยงานต่างๆ - รวบรวม จัดเก็บ และปรับปรุงข้อมูลที่ได้รับให้มีความทันสมัยอยู่เป็นประจำ - ประมวลผลจากข้อมูลต่างๆ และนำเสนอใน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มี.ค. 58
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ