เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ Expansion
- สามารถวิเคราะห์ทำเล เลือกทำเลที่ตั้งร้านได้ตรงกับประเภทธุรกิจ และเจรจาค่าเช่า - สามารถเจรจาสัญญาเช่า ประสานงานการเข้าพื้นที่ และรู้จักศูนย์การค้าเป็นอย่างดี - รับผิดชอบการขยายสาขา BU ให้ได้ตามเ...

บริษัท เซ็นทรัล รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด (สาขาสีลม)
เงินเดือน 17,000-25,000 บาท
24 ต.ค. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยตลาดและผู้บริโภค ด่วนมาก!!
1. จัดทำข้อมูลด้านตลาดและผู้บริโภคของกลุ่มธุรกิจ 2. จัดทำข้อมูลเชิงวิเคราะห์ด้านตลาดและผู้บริโภค 3. ดำเนินการออกแบบงานวิจัย (Research Methodology) 4. ประสานงานกับ Research Agency ในการทำวิจัยเต็มรู...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
24 ต.ค. 57
3 . นักวิเคราะห์การตลาดอาวุโส (สายธุรกิจสุขภาพสัตว์)
• รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูลตามเศรษฐกิจ การตลาดโดยรวม marketing size ข้อมูลคู่แข่ง ข้อมูลของบริษัท • วิเคราะห์ วิจัยพฤติกรรมผู้บริโภคหรืองานวิจัยการตลาดอื่น • วิเคราะห์โอกาสทางการตลาดเพื่อหาทางเลือกที...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
วางแผนการตลาด วิจัยการตลาดเบื้องต้น

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
24 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่/เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาดอาวุโส
- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
6 . Sr. Marketing Research officer (ประสบการณ์ 5 ปี) ด่วน !!
รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ยอดขาย ,แนวโน้มของสินค้า และทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจ,โรงงาน วางแผนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 40,000
24 ต.ค. 57
7 . สำรวจตลาด
สำรวจพื้นที่ ในการทำการตลาด หาค่าเฉลี่ยทางการตลาดในพื้นที่

บริษัท พารากอน อินเตอร์ แอดเวอร์ไทส์ซิ่ง จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
8 . พนักงาน
วางแผนและวิเคราะห์ตลาดเพื่อเพิ่มยอดลูกค้าและยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด ประสานงานและติดต่อหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พรศิริโฮม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท ไม่รวมค่า Commission
24 ต.ค. 57
9 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
23 ต.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่วางสเปค (การตลาด)
- วางแผนการขายในพื้นที่และสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - วางแผนการเข้าเยี่ยมลูกค้าตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - บริหารช่องทางการขายตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า

บริษัท บาวเยน ฮันเดล (ประเทศไทย) จำกัด / บริษัท ลัมเบอร์แลนด์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 28,000 บาทขึ้นไป
22 ต.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด
สำรวจตลาด ติดด่อซัพพลายเออร์ ดูแลวัถุดิบด้านการลิต

บริษัท แกรนด์ ซัพพลายส์ อีสท์เอเชีย จำกัด
เงินเดือน 12,000
21 ต.ค. 57
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ