เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: การตลาด > วิจัยตลาด
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วิจัยตลาด
ด่วนมาก!!!

- ออกแบบสอบถาม สำรวจตลาด และสำรวจพฤติกรรมของผู้บริโภค ทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด - นำข้อมูลที่ได้รับไปวิเคราะห์ และนำมาใช้เพื่อปรับปรุงสินค้าและพัฒนาสินค้าใหม่ ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
2 . พนักงานสัมภาษณ์ภาคสนาม และทางโทรศัพท์
พนักงานสัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน (Interviewer) - สัมภาษณ์และสำรวจข้อมูลตามบ้าน - สัมภาษณ์ตามย่านชุมชนหรือห้างสรรพสินค้า - เชิ...

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
8 ก.พ. 59
3 . พนักงานตรวจสอบข้อมูล (QC/Edit)
- ตรวจสอบข้อมูลความถูกต้องของแบบสอบถาม - รวบรวมเอกสารส่งต่อ - เป็นผู้ช่วยของ Supervisor

บริษัท อิปซอสส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
4 . วิเคราะห์ข้อมูลการตลาด
1.ทำเอกสารประกอบการขาย 2.ทำเอกสารเคลม 3.ทำใบขออนุมัติ 4.งานวิเคราะห์/คำนวนตัวเลขสรุปยอดขาย 5.งาน IT (แก้ปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น)

บริษัท วิคเตอร์ มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
หลายอัตรา
8 ก.พ. 59
5 . หัวหน้าส่วนงานวิจัย
วางแผนงานวิจัยที่ได้รับการร้องของจากหน่วยงานต่างๆ และบริหารโครงการวิจัยแต่ละโครงการให้สามารถดำเนินการเสร็จสิ้นได้ตรงตามวัตถุประสง ภายใต้ระยะเวลาและงบประมาณที่กำหนด ควบคุมทีมงานวิจัย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
8 ก.พ. 59
6 . Marketing Business Development Sup
1.วางแผนการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ ปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิม 2.ประสานงานในการทำแผนงานการตลาดผลิตภัณฑ์ใหม่ และควบคุมติดตามขั้นตอนต่างๆในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3.กำหนดโครงสร้างราคา,การวางแผนโฆษณา,การเลือกช่องทางการจั...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
8 ก.พ. 59
7 . CRM Executive
- ดูแลและช่วยพัฒนาระบบ CRM ของบริษัท - เก็บรวบรวมฐานข้อมูลของลูกค้าเพื่อนำมาวิเคราะห์คุณลักษณะของลูกค้าและกลุ่มเป้าหมายของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

PURI COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามตกลง
8 ก.พ. 59
8 . ADMINISTRATIVE DEPARTMENT
Assistant Accountant > Female 22 years of age or above, at least 2 years’ experience in related field Secretary/Administrative > Female 25 years of age or above, at least 2 years’ experience in rel...

Info-focus Co., Ltd.
เงินเดือน 15-30 K
8 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ฝ่ายวิเคราะห์-พัฒนาธุรกิจ Brand Cosmetics)
- สำรวจและวิเคราะห์สถานการณ์เพื่อหาช่องว่างทางการตลาด วางแผนและปฏิบัติตามแผน ติดตามประเมินผล โดยประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ - วิเคราะห์กลยุทธ์การตลาดที่ใช้ตามแผ...

บริษัท บิวเทรี่ยม จำกัด
เงินเดือน 2X,XXX (พิจารณาตามประสบการณ์)
8 ก.พ. 59
10 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
ด่วนมาก!!

- วิจัยและวิเคราะห์การตลาดแบบแนวราบและแนวดิ่งในธุรกิจอสังริมทรัพย์ - สํารวจข้อมูลคู่แข่ง และ งานที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจ อสังหาริมทรัพย์

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
11 . Marketing Research Manager
1. เก็บข้อมูลสินค้าคู่แข่ง และเทรนแฟชั่นในตลาด 2. ทำการวิจัยและสอบถามพฤติกรรมผู้บริโภคในตลาดเพื่อนำมาวิเคราะห์เชิงสถิติ 3. ประสานงานกับทีมงานฝ่ายขาย และฝ่ายผลิตในแต่ละหน่วยงาน ประชุมสรุปผลการวิเคร...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ก.พ. 59
12 . Sr. Marketing Research officer (ประสบการณ์ 5 ปี) ด่วน !!
รับผิดชอบงานด้านการวิเคราะห์ข้อมูลสินค้า วิเคราะห์ยอดขาย ,แนวโน้มของสินค้า และทำแผนในการพัฒนาของสินค้า ของหน่วยงานธุรกิจ,โรงงาน วางแผนแนวทางในการปรับปรุงเพื่อให้หน่วยงานธุรกิจพัฒนาสินค้าต่อไป ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 25,000 - 40,000
8 ก.พ. 59
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วิเคราะห์การขยายฐานของลูกค้า 2. จัดทำรายงาน วิเคราะห์ สรุปผลกิจกรรมทางการตลาดเสนอต่อผู้บริหาร 3. วางแผนการสื่อสารทางการตลาด 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆตามที่ได้ร...

บริษัท บางแสนบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
7 ก.พ. 59
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.ร่วมวางกลยุทธ์ในการขยายธุรกิจ และกิจการของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายที่บริษัทกำหนด 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย / ทีมขาย เพื่อให้การทำงานบรรลุเป้าหมาย 3.วิเคราะห์ตลาดและความเป็นไปได้ในการขายสินค้าให้กับผ...

บริษัท เซมมิ เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน 18,000-24,000 บาท+คอมมิชชั่น/ ตามความสมามารถ และประสบการณ์
6 ก.พ. 59
15 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและสื่อออนไลน์ด่วนมาก!!
รายละเอียดของงาน -จัดการข้อมูลบนสื่อออนไลน์ต่างๆ และดูแลเว็บไซต์บริษัทให้ทันกับปัจจุบัน -ตอบสนองความต้องการของลูกค้าและคำติชมต่างๆ รวมถึงให้บริการลูกค้า -ช่วยเหลือและทำงานอื่นที่จำเป็นในแผนก -บริ...

บริษัท บีจีที คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
6 ก.พ. 59
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยการตลาด
- รับผิดชอบด้านงานวิเคราะห์ข้อมูลการส่งเสริมการขาย - การจัดทำรายงานข้อมูลการตลาด คู่แข่ง เพื่อ Support งานด้านการส่งเสริมการขายให้มีประสิทธิภาพ

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
4 ก.พ. 59
17 . Online Marketing Distribution Analyst
1.ดูแลงานด้านการสร้าง ปรับปรุง เปลี่ยนแปลง Update ทั้งรูปแบบและข้อมูลที่เกี่ยวข้องและจำเป็นในลักษณะการเป็น Webmaster ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแล วางแผน และดำเนินการด้านการขยายช่องทางสื่อออนไลน์ และ So...

บริษัท อาร์เอส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์
4 ก.พ. 59
18 . Marketing Support Officer
1.ควบคุมดูแลการทำใบอนุมัติงบประมาณตามขั้นตอนของเอกสารขออนุมัติโครงการ ใบเสนอราคา และเอกสารบัญชี 2.ประสานงานและสนับสนุนกิจกรรมที่แบรนด์ให้การสนับสนุน (งานกิจกรรม, งานสนับสนุนกิจกรรม) รวมทั้งออกตรวจงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 ก.พ. 59
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด
•วางแผนและวิเคราะห์แนวทางในเชิงการตลาดให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท •วิเคราะห์ข้อมูล คู่แข่ง แนวโน้มของตลาด เพื่อนำเสนอให้กับทีมงานได้รับทราบ •จัดทำสรุปรายงานการตลาด การขาย และรายงานอื่นๆตามที่ได้รั...

New Hampshire Insurance Company
4 ก.พ. 59
20 . พนักงานวิเคราะห์ข้อมูล
-Update ข้อมูลขายทั้งในกทม./ต่างจังหวัด/โมเดิร์นเทรด -Support รายงานของ Sales/Stock/ฯลฯ -ติดต่อประสานงานให้ข้อมูลลูกค้า -สรุปยอดขายของแต่ละห้าง -สรุปรายงานการประชุม -วิเคราะห์ข้อมูลที่ได้รับมอบหม...

บริษัท สหไทยพัฒนภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.พ. 59
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ