เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษางานขาย (หจก.ซูซุกิกาฬสินธุ์ออโต้คาร์)
-ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า -หากลุ่มลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า -รายงานการการขายต่อหัวหน้างาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
28 พ.ย. 58
2 . ช่างประจำศูนย์บริการ
- ซ่อม/ดูแลรถลูกค้า - บริการลูกค้าใหม่และรักษาลูกเก่า - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - ซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000 +ค่าคอมฯ
28 พ.ย. 58
3 . พนักงานขาย
-ดูแลลูกค้าก่อนและหลังการขาย -ให้คำแนะนำกับลูกค้าและรายละเอียดของสินค้า(รุ่นรถ) -ดูแลเรื่องการเงิน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000 +ค่าคอมฯ
28 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่สื่อการตลาด (Graphic Design)
1.ผลิตสื่อเพื่อการสื่อสารระหว่างองค์กร กับกลุ่มลูกค้า เพื่อภาพลักษณ์ขององค์กร บริหารสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์ภายใน 2.บริหารสื่อโฆษณาและประชาสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าบริหาร
28 พ.ย. 58
5 . ผู้จัดการสาขา
1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน ผู้จัดการสาขา 20,000 บาทขึ้นไป
28 พ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำสำนักงานกาฬสินธุ์)
- ตรวจสอบ จัดทำเอกสารที่รับผิดชอบให้ถูกต้อง ครบถ้วน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบใบขออนุมัติจัดซื้อเพื่อแยกประเภทรายการสินค้าในการจัดซื้อ - ดำเนินการจัดหา/จัดซื้อ ให้ถูกต้องตามขั้นต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ (ชาย/หญิง) ประจำสาขากุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง+อื่นๆ
27 พ.ย. 58
8 . ฝ่ายบุคคล
- ดูแลรับผิดชอบการจัดฝึกอบรมตามแผนการพัฒนาพนักงาน - ติดต่อเจ้าหน้าที่ฝึกอบรบและประสานงานพนักงานในเครือบริษัท - สรุปและจัดทำค่าใช้จ่าย เพื่อนำส่งแผนกบัญชี - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง-ความสามารถ
27 พ.ย. 58
9 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58
10 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)ด่วน มาก!!
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
11 . วิศวกรชลประทาน ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
12 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล 2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. รับผิดชอบงานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. รับผิดชอบงบประมาณและคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
13 . พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2.ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3.ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตอ้อย ( กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
15 . วิศวกรอุตสาหกรรม_IE (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบควบคุม ดูแล แผนกบรรจุน้ำตาล 1. การบรรจุน้ำตาลรีไฟน์ 1 กก. 2. การบรรจุน้ำตาลมิตรผลโกลด์ 1 กก. 3. การบรรจุน้ำตาลรีไฟน์ 50 กก. 4. การบรรจุน้ำตาลรีไฟน์ 1,000 กก.

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
16 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซมบอยเลอร์ - บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
17 . นักเคมี
-ดูแลในเรื่องคุณภาพของ Plant น้ำ -ดูแลระบบน้ำภายในโรงไฟฟ้าทั้งระบบ -ดูแลเรื่องสารเคมีที่ต้องใช้ภายในโรงไฟฟ้า ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ย. 58
18 . พนักงานบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษั...

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 58
19 . วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, พนักงานเดินเครื่อง
- ดูแลระบบน้ำภายในโรงไฟฟ้า - ดูแลระบบไฟฟ้า - ดูแลระบบเครื่องกลภายในโรงไฟฟ้า ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 58
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ