เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป.เทคนิค (ประจำที่ไซต์ กาฬสินธุ์)
- ดำเนินงานส่งเสริมความปลอดภัย - ตรวจสอบความปลอดภัยและดูแลอุปกรณ์ความปลอดภัย - จัดทำเอกสารต่างๆเกียวกับงานด้านความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงในการทำงานและทำรายงาน

บริษัท ไทยบริการอุตสาหกรรมและวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 59
2 . หัวหน้าแผนกพัสดุ
- ควบคุม และตรวจสอบการรับ-จ่ายพัสดุให้ถูกต้อง ครบถ้วนและรวดเร็ว - ติดตามการสั่งซื้อ และกำหนดส่งของกับแผนกจัดซื้อ ( ท้องที่/กรุงเทพฯ) ให้ทันกำหนดใช้งาน - ควบคุม และกำหนดพัสดุคงคลังที่เหมาะสมและเพี...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
30 ก.ย. 59
3 . วิศวกรเครื่องกล
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต งานติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องจักร งานเขียนแบบปรับปรุงเครื่องจักร จัดทำงบประมาณ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 59
4 . พนักงานผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต-การขายไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 59
5 . วิศวกรเคมี ( จ.กาฬสินธุ์ )
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลแผนกทำใสหม้อต้ม หม้อเคี่ยวรางกวน ในกระบวนการผลิน้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ย. 59
6 . วิศวกรผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานการผลิตและขายไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 59
7 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,บัญชี,เคมี,พนักงานเดินเครื่อง
ดูและระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
8 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน จ.กาฬสินธุ์)
•วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ •กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ ผ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
9 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.ย. 59
10 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานระบบ TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ย. 59
11 . ธุรการขาย สาขายางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์
1.เป็นพนักงานขายประจำที่สาขายางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.แนะนำ รุ่นรถ อะไหล่ และสินค้าอื่นๆ ให้ลูกค้า 3.เสนอโปรโมชั่น - จัดกิจกรรม เพื่อเพิ่มยอดขาย 4.ออกพบลูกค้าตามชุมชน

บริษัท มิตรศิลป์ วิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.ย. 59
12 . ผู้จัดการสาขาเขาวง จังหวัดกาฬสินธุ์
1.เป็นผู้จัดการประจำที่สาขายางตลาด จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ดูแลสาขาให้มียอดขาย รายได้และกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.เสนอโครงการ/โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายของสาขา 4.ออกพบลูกค้าตามชุมชน

บริษัท มิตรศิลป์ วิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
26 ก.ย. 59
13 . พนักงานบัญชี
1.จัดเตรียมเอกสารเพื่อบันทึกบัญชี 2.รายงานภาษีซื้อ-ขาย และจัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน 3.ออกรายงานเอกสารทางบัญชี รายงานข้อมูลทางบัญชีได้ทันตามกำหนด 4.ตรวจสอบความถูกต้องและครบถ้วนสำหรับการบันทึ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์และความสามราถ
24 ก.ย. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ