เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงาน SA./พนักงานขาย/พนง.CRM (ประจำโชว์รูมรถยนต์ Suzuki)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมรถยนต์/เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง/ตรวจเช็คระยะ ฯลฯ ประจำโชว์รูมรถยนต์ซูซุกิฯ - ให้คำแนะนำกับลูกค้าและรายละเอียดของสินค้า(รุ่นรถ) - ติดต่อประสานงานนขายรถยนต์,ปิดการขาย,สร้างฐานลูกค้าและรักษาลูกค้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,000 +
19 ส.ค. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
-จัดทำและประสานงานเกี่ยวกับการจัดซื้อ จัดหา จัดจ้าง สินค้าและบริการต่างๆ -ดำเนินการพิจารณาใบขอซื้อ และคัดเลือก เปรียบเทียบแหล่งซื้อที่มีคุณภาพ -ดำเนินการติดตามการส่งสินค้าได้ถูกต้องตามใบสั่งซื้อ -ป...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
1.ควบคุมสินค้าสำเร็จรูป จัดทำรายงานการควบคุมสินค้า ตรวจนับสินค้าแจ้งเข้าและจ่ายออก กำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้า ควบคุมตาม FIFO มีมาตรการดูแลรักษาสินค้าให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 2.วางแผน จัดการและดูแลการข...

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย/หญิง) ประจำสาขาหนองกุงศรี/กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
18 ส.ค. 60
5 . ช่างซ่อมรถยนต์
-ดูแลระบบการเดินเครื่อง -ดูแลระบบเครื่่องจักรทุกประเภทภายในโรงงาน -ดูแลเรื่อง PM ต่างๆ ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
18 ส.ค. 60

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
7 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า
ดูและระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
8 . ช่างเทคนิคเครื่องกล
-ดูแลระบบการเดินเครื่อง -ดูแลระบบเครื่่องจักรทุกประเภทภายในโรงงาน -ดูแลเรื่อง PM ต่างๆ ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
18 ส.ค. 60

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 ส.ค. 60
10 . จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ มิตรกาฬสินธุ์
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัยเพื่อให้บริษัทฯ - กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ - จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
11 . วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์)
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ส.ค. 60
12 . วิศวกรอุตสาหการ
1. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ 2. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางแก้ไข 3. ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
13 . Sales Representative เครื่องมือแพทย์ (ภาคตะวันออก)
Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : - ปฏิบัติงานประจำภาคอิสาน - มีทักษะในการขาย และสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดี - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี - รักงา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-60,000
15 ส.ค. 60
14 . วิศวกรโยธา
-ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด -อ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคาจากแบบของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน -ออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม -ประสานงานและบริหารงานภาคสนาม -งานอื่นๆตาม...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
14 ส.ค. 60
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ