เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC / Shift Manager ประจำสาขา ต่างจังหวัด
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าแ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
30 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.กาฬสินธุ์)
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
29 เม.ย. 60
3 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม และตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการตรวจและทดสอบ (คุณสมบัติ) ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
4 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานต...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
5 . หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
1.ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน 2.ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก 3.วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ - ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย - สร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
7 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์(CRM)รับสมัครด่วน !
-จัดทำฐานข้อมูลลูกค้า -ตรวจสอบการลง WC ของสาขา -ตอบ inbox/Facebook/line -ส่งจดหมาย/สำรวจความพึงพอใจของลูกค้าที่เข้ารับบริการ -ทำบัตร/ส่งบัตร/เปิดการใช้บัตร/สรุปรายงานลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 เม.ย. 60
8 . ช่างประจำศูนย์บริการ (ประจำสาขา ห้วยผึ้ง,หนองกุงศรี)รับสมัครด่วน !
- ซ่อม/ดูแลรถลูกค้า - บริการลูกค้าใหม่และรักษาลูกเก่า - เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง - ซ่อมแซมเครื่องยนต์เบื้องต้น

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,150 +ค่าคอมฯ
29 เม.ย. 60
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุงโรงงาน ( จ.กาฬสินธุ์)
* วางแผนป้องกันและวางแผนประจำปีซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่าง ๆ * ควบคุมทีมซ่อมบำรุงให้ปฏิบัติตามแผนงาน และสอดคล้องกับนโยบาย * ให้คำชี้แนะและสามารถลงมือปฏิบัติได้จริงพร้อมกับทีมงาน * ดูแลเครื่องจักรภายใ...

Thai Wah Public Company Limited
2 อัตรา
28 เม.ย. 60
10 . Sales Representative เครื่องมือแพทย์ (ภาคตะวันออก)
Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : - ปฏิบัติงานประจำภาคอิสาน - มีทักษะในการขาย และสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดี - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี - รักงา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
1 อัตรา
เงินเดือน 16,500 - 19,500 บาท
27 เม.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีอ้อย (โครงการอำนาจเจริญ)
1.จัดทำบันทึกข้อมูลทางบัญชี ด้านอ้อย ผ่านระบบ SAP 2.จัดทำภาษีอากรให้ถูกต้องตามหลักประมวลรัษฎากร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ_QA ( จ.กาฬสินธุ์ )
รับผิดชอบดูแล ผลวิเคราะห์ค่าควบคุม ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำประชาพิจารย์ และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 2.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือภายในชุมชน 3.รับข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน 4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกช...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (จ.กาฬสินธุ์)
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล - งานสรรหาตามอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ - งานงบประมาณต้นทุนแรงงาน - งานสวัสดิการและแผนงานกิจกรรม - งานประเมินผลการปฏิบัติงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
15 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม-Instument (จ.กาฬสินธุ์)
1.พัฒนาระบบ Automation ในกระบวนการผลิตน้ำตาล 2.ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไป และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 3.สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ให้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
16 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
17 . ผู้จัดการสาขานาคู จังหวัดกาฬสินธุ์
1.เป็นผู้จัดการประจำที่สาขานาคู จังหวัดกาฬสินธุ์ 2.ดูแลสาขาให้มียอดขาย รายได้และกำไรให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.เสนอโครงการ/โปรโมชั่น เพื่อเพิ่มยอดขายของสาขา 4.ออกพบลูกค้าตามชุมชน

บริษัท มิตรศิลป์ วิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท
25 เม.ย. 60
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ