เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
ดูแลเด็ก อายุ 3 ปี 2 เดือน รับ-ส่งน้องไปโรงเรียน ทำอาหารให้น้องทาน สอนพัฒนาการน้อง ทำความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้เด็ก ช่วยพี่เลี้ยงอีกคนดูแลน้องคนเล็ก 7เดือน เวลาว่าง สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - ...

ร้านมิสสตาร์ บิวตี้
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
27 ก.พ. 60
2 . นิติกรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลด้านนิติกรรมสัญญา - จัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลสำคัญ ตามรายการที่จำเป็นในการยื่นเอกสารกับหน่วยงานทางราชการ - ตรวจสอบสัญญาของลูกค้าค้างจ่าย - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
27 ก.พ. 60
3 . หัวหน้าช่างศูนย์บริการ Suzukiรับสมัครด่วน !
1. บริหารงานภายในศูนย์บริการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติดต่อและใช้บริการ 5. รับผิดชอบ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
27 ก.พ. 60
4 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาบิ๊กซี กาฬสินธุ์
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-18,000
27 ก.พ. 60
5 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานต...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
6 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- รับนโยบายและนำมาจัดทำแผนการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - วางแผน ควบคุม และวิเคราะห์ข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ควบคุม ติมตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ - ดูแลคุณภาพของยางมิให้เกิดความเสียหายเนื่องจากยางตาย - สร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
7 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด KFC / Shift Manager ประจำสาขา ต่างจังหวัด
1.รักษามาตราฐานการทำงานของKFC 2.ปฎิบัติหน้าที่ตามผู้จัดการร้านมอบหมาย 3.ดูแลพนักงานและรับผิดชอบจัดตารางเวลาให้พนักงาน 4.สอนงานพนักงาน 5.เป็นตัวอย่างที่ดีให้กับพนักงานประจำร้านในการให้บริการลูกค้าแ...

บริษัท เรสเทอรองตส์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
23 ก.พ. 60
8 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิต (กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
1. นำเทคโนโลยีการเกษตรมาใช้ในไร่อ้อยเพื่อเพิ่มผลผลิต และยืดอายุการไว้ตออ้อย 2. ร่วมจัดทำแผนงาน โครงการ กลยุทธ์ ในการเพิ่มผลผลิตอ้อย ให้อยู่ภายในกรอบเวลาที่กำหนด 3. ปฏิบัติงานตามนโยบายระบบมาตรฐานสาก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
10 . พนักงานผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต-การขายไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
11 . วิศวกรผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานการผลิตและขายไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ_QA ( จ.กาฬสินธุ์ )
รับผิดชอบดูแล ผลวิเคราะห์ค่าควบคุม ในกระบวนการผลิตน้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 60
13 . เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ( จ.กาฬสินธุ์ )
1.จัดทำประชาพิจารย์ และรายงานผลกระทบสิ่งแวดล้อม (EIA) 2.จัดกิจกรรมชุมชนสัมพันธ์ ประสานความร่วมมือภายในชุมชน 3.รับข้อร้องเรียน ไกล่เกลี่ย และแก้ไขผลกระทบต่อชุมชน 4.ประสานงานกับหน่วยงานราชการ และเอกช...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
14 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต งานติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องจักร งานเขียนแบบปรับปรุงเครื่องจักร จัดทำงบประมาณ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
15 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม-Instument (จ.กาฬสินธุ์)
1.พัฒนาระบบ Automation ในกระบวนการผลิตน้ำตาล 2.ควบคุม ตรวจซ่อมบำรุง และปรับปรุงระบบควบคุม/อุปกรณ์เครื่องมือวัดให้เป็นไป และใช้ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และปลอดภัย 3.สอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดต่างๆ ให้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
16 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย (จ.กาฬสินธู์-อำนาจเจริญ)
- งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม - งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
17 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเขียนแบบ ถอดแบบ ประเมินราคา ตรวจสอบสเปควัสดุ งานจ้างเหมา ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.พ. 60
18 . วิศวกรโยธา
-ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด -อ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคาจากแบบของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน -ออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม -ประสานงานและบริหารงานภาคสนาม -งานอื่นๆตาม...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
20 ก.พ. 60
19 . หัวหน้างานบัญชี
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบการตั้งหนี้ ทำรายงานภาษีมุลค่าเพิ่ม หักภาษี ณ ที่จ่าย ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชี ยื่นแบบสรรพกร กระทบยอดแบงค์ ดูแลบัญชีทั้งระบบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 60
20 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ดำเนินการเบิก-จ่ายเงินสด/เช็ค จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิลและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.พ. 60
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ