เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดส่งสินค้า
1.ควบคุมสินค้าสำเร็จรูป จัดทำรายงานการควบคุมสินค้า ตรวจนับสินค้าแจ้งเข้าและจ่ายออก กำหนดตำแหน่งจัดวางสินค้า ควบคุมตาม FIFO มีมาตรการดูแลรักษาสินค้าให้ถูกสุขลักษณะและปลอดภัย 2.วางแผน จัดการและดูแลการข...

Thai Wah Public Co., Ltd.
1 อัตรา
26 มิ.ย. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขากาฬสินธุ์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 มิ.ย. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ สาขากาฬสินธุ์ (Section Manager–General Affair)
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย/หญิง) ประจำสาขากุฉินารายณ์/หนองกุงศรี จ.กาฬสินธุ์
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
26 มิ.ย. 60
5 . พี่เลี้ยงเด็กอยู่ประจำ
ดูแลเด็ก อายุ 3 ปี 5 เดือน รับ-ส่งน้องไปโรงเรียน ทำอาหารให้น้องทาน สอนพัฒนาการน้อง ทำความสะอาดเสื้อผ้า ของใช้เด็ก ช่วยพี่เลี้ยงอีกคนดูแลน้องคนเล็ก 11เดือน เวลาว่าง สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ ...

ร้านมิสสตาร์ บิวตี้
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
26 มิ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.กาฬสินธุ์)
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
26 มิ.ย. 60
7 . พนักงานอะไหล่ (ประจำศูนย์รถยนต์ซูซุกิฯกาฬสินธุ์) รับสมัครด่วน !
-ควบคุม ดูแลและรับผิดชอบขบวนการทำงาน ในส่วนงานที่รับผิดชอบเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด -ควบคุมดูแล รับผิดชอบ ขบวนการจัดส่งให้ถึงเป้าหมาย ในด้านคุณภาพสินค้า ปริมาณ และ เวลา -ดูแล ควบคุมมการจัดเก็บสิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
26 มิ.ย. 60
8 . พนักงานตรวจสอบรับสมัครด่วน !
-ปฎิบัติงานตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย -รวบรวมหลักฐาน จัดทำรายงานสรุปผลการตรวจสอบและให้ข้อเสนอแนะในประเด็นที่ตรวจพบ -ดูแลงานด้นเอกสารของหน่วยงานตรวจสอบภายใน เพื่อให้ความมั่นใจ และให้คำปรึกษากับฝ่ายบริ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 +
26 มิ.ย. 60

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 60

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 60
11 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,เดินเครื่อง
-ดูแลระบบการเดินเครื่อง -ดูแลระบบไฟฟ้าและเครื่่องจักรทุกประเภทภายในโรงงาน -ดูแลเรื่อง PM ต่างๆ ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
24 มิ.ย. 60
12 . วิศวกรเครื่องกล
ดูแลงานซ่อมบำรุงภายในโรงไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงไฟฟ้า ดูแลในเรื่อง PM วางแผนการทำงานประจำเดือน,ประจำปี,แผนShutDown วิเคราะห์และศึกษาปัญหาที่เกิดขึ้น ทำการแก้ไขและแนวทางป้องกัน ปฏิบัติง...

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท,ตามความสามารถ(ปริญญาตรีเริ่มต้นที่ 15,000 ถ้าทำได้)
24 มิ.ย. 60
13 . นักเคมี
-ดูแลในเรื่องคุณภาพของ Plant น้ำ -ดูแลระบบน้ำภายในโรงไฟฟ้าทั้งระบบ -ดูแลเรื่องสารเคมีที่ต้องใช้ภายในโรงไฟฟ้า ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 60
14 . พนักงานหม้อเคี่ยว มิตรกาฬสินธุ์
1. ควบคุมการเคี่ยวน้ำตาลให้มีขนาดเม็ดและค่าสีของน้ำตาลให้ได้คุณภาพตามเป้าหมายและเวลาที่กำหนด 2. ดูแลระบบการเคี่ยว ให้ได้ Purity Brix และ Molassesตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่ยานยนต์ มิตรกาฬสินธุ์
1.วางแผนและควบคุมงาน PM เครื่องจักรกล 2.วางแผนและควบคุมงานโครงการของแผนก 3.วางแผนและควบคุมงบประมาณของแผนก

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการ มิตรกาฬสินธุ์
1. งานดูแลการจัดสรรรถยนต์ส่วนกลาง 2. การต่อใบอนุญาต, ประกันรถยนต์ 3. การดูแลบ้านพักผู้บริหาร,บ้านพักรับรอง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
17 . วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์)
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
18 . พนักงานหม้อต้ม มิตรกาฬสินธุ์
1.ควบคุมดูแลการต้มน้ำอ้อยให้ได้น้ำเชื่อมดิบที่มีคุณภาพ และความเข้มข้นที่กำหนดได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมระดับน้ำในถังน้ำคอนเดนเซอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล(น้ำตาลมิตรกาฬสินธุ์)
ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคลในองค์กร งานสรรหาตามอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ งานงบประมาณต้นทุนแรงงาน งานสวัสดิการและแผนงานกิจกรรม งานประเมินผลการปฏิบัติงาน งานเงินเดือนและค่าตอบแทน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
20 . วิศวกรอุตสาหการ
1. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาและพัฒนาวิธีการทำงาน หรือ ออกแบบพัฒนาปรับปรุงเครื่องจักรใหม่ 2. ร่วมกับแผนกเพื่อศึกษาปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต เพื่อหาแนวทางแก้ไข 3. ควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ