เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขา / พนักงานขาย / ช่างบริการ
- ผู้จัดการสาขา 1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริกา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน ผู้จัดการสาขา 20,000 บาทขึ้นไป, พนักงานขาย 10,000 + คอมฯ, ช่างบริการ 10,000 + ค่าคอมฯ
29 ส.ค. 58
2 . ล่ามแปลภาษาภาษาจีน จ.กาฬสินธุ์ /จ.ชัยภูมิ (สัญญาจ้าง)
• งานล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวจีน • งานบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้บริหารชาวจีน • สอนภาษาไทยเบื้องต้นในการสื่อสารให้กับผู้บริหารจีน • สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2-3 อัตรา
29 ส.ค. 58
3 . ช่างเคี่ยว - ช่างปั่นน้ำตาล (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบการเคี่ยวน้ำตาล 2. รับผิดชอบการปั่นน้ำตาล 3. ซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
29 ส.ค. 58
4 . พนักงาน Boiler (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1. ควบคุมเครื่องจักรหม้อไอน้ำ (Boiler) 2. ควบคุมการผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 3. บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บวกค่าประสบการณ์
29 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. วิชาชีพ)
1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และป...

Thai Wah Starch Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
6 . Maintenance Planner
• Preventive maintenance machines Collect and control all technical information for all responsible machinery. • Improve and maintain condition of the plant and overall inspection as schedules • Sup...

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
1 อัตรา
28 ส.ค. 58
7 . Production Foreman
- ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบกระบวนการการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - บำรุงรักษาเครื่องมือ เครื่องจักร อุปกรณ์ ในกระบวนการผลิต - ดูแลความสะอาดพื้นที่ปฎิบัติงานตามหลัก 5ส....

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
2 อัตรา
28 ส.ค. 58
8 . พนักงานขายและช่างซ่อมเครื่องมือแพทย์,สเปประจำบริษัท
- ดูแลบริหารการขายให้ยอดขายบรรลุได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการบริหารลูกค้า และการสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าเดิม - วางแผน และบริหารการเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - มีประสบการณ์ในการซ่อมเครื่องมือแพทย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
3 อัตรา
เงินเดือน 8,000 - 20,000 ตามประสบการณ์
28 ส.ค. 58
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซมบอยเลอร์ - บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
10 . หัวหน้าส่วนโลจิสติกส์ ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
11 . วิศวกรไฟฟ้า, วิศวกรเครื่องกล, พนักงานเดินเครื่อง
- ดูแลระบบน้ำภายในโรงไฟฟ้า - ดูแลระบบไฟฟ้า - ดูแลระบบเครื่องกลภายในโรงไฟฟ้า ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
12 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน Betagro Shop (สาขากุฉินารายณ์)
- บริหารยอดขายของร้านให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - บริหารจัดการสินค้าภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในร้านภายใต้งบประมาณที่กำหนด - บริหารทรัพยากรบุคคลภายในร้านให้ทำงานอย่า...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่โยธา (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.สำเร็จการศึกษาระดับปริญญาตรี สาขาวิศวกรรมโยธา 2.เป็นผู้ที่มีความคิดสร้างสรรค์ มุ่งมั่น ค้นคว้าอย่างต่อเนื่องเพื่อหาวิธีที่ประหยัด และ มีประสิทธิภาพมากขึ้น 3.มีวิสัยทัศน์ และสนใจกับเหตุการณ์ ข่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 58
14 . Maintenance
บำรุงรักษาเครื่องจักร วางแผนการซ่อมบำรุงก่อนและหลังเกิดเหตุ

บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตลกลง
24 ส.ค. 58
15 . วิศวกรโยธา
วิศวกรโยธา

บริษัท กาฬสินธุ์คอนกรีต (2000) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตลกลง
24 ส.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
• จัดกิจกรรมรณรงค์ด้านความปลอดภัย • จัดกิจกรรมด้าน 5 ส. • จัดทำรายงานส่งหน่วยราชการ • ประสานงานกับฝ่ายต่างๆด้านความปลอดภัย • ดำเนินการวัดด้านสิ่งแวดล้อม • ปฏิ...

บริษัท บางนาแป้งมัน จำกัด
23 ส.ค. 58
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ