เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการศูนย์บริการ (รับสมัครด่วน)รับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบวางแผนควบคุม กระบวนการทำงานของศูนย์บริการให้เป็นไปตามนโยบายของห้างฯ และมาตรฐาน ของ เอพี ฮอนด้า พร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตราฐานควบคุมสต๊อกอะไหล่ และการดูแลลูกค...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
25 ก.ค. 59
2 . ผู้จัดการซูซุกิฯ,ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาห้วยเม็ก ,ท่าคันโท)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ผู้จัดการสาขา 20,000 บาทขึ้นไป
25 ก.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (STA-KS)
1.กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59
4 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา วางแผน ควบคุม และตรวจสอบใบรับรองคุณภาพ และการดำเนินงานด้านการตรวจและทดสอบ (คุณสมบัติ) ผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดและความต้องการของลูกค้า เป็นทีมงานวิจัยและพัฒนาผลิตภ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59
5 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ค. 59
6 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
ควบคุมกำกับดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล - งานสรรหาตามอัตรากำลังที่ได้รับอนุมัติ - งานงบประมาณต้นทุนแรงงาน - งานสวัสดิการและแผนงานกิจกรรม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
7 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,บัญชี,เคมี,พนักงานเดินเครื่อง
ดูและระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย/หญิง ) ประจำสาขาสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ามโครงสร้าง + Incentive+อื่นๆ
20 ก.ค. 59
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ