เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการศูนย์บริการ (รับสมัครด่วน)รับสมัครด่วน !
- ดูแล รับผิดชอบวางแผนควบคุม กระบวนการทำงานของศูนย์บริการให้เป็นไปตามนโยบายของห้างฯ และมาตรฐาน ของ เอพี ฮอนด้า พร้อมทั้งวิเคราะห์เพื่อหาทางปรับปรุงแก้ไขให้มีมาตราฐานควบคุมสต๊อกอะไหล่ และการดูแลลูกค...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายขายซูซุกิฯ,ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขา อ.ห้วยเม็ก, อ.ท่าคันโท)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ผู้จัดการสาขา 20,000 บาทขึ้นไป
25 มิ.ย. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ (STA-KS)
1.กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาสมเด็จ จ.กาฬสินธุ์
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ามโครงสร้าง + Incentive+อื่นๆ
24 มิ.ย. 59
5 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 59
6 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
7 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานระบบ TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : QC/ QA
• ทวนสอบเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทุกวัน • ทำการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือเบื้องต้นได้ และสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ (On c...

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
9 . Production Foreman
- ดูแลควบคุมการผลิต - ดูแลพนักงานกะ ในฝ่ายผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ (คุณภาพ / ซ่อมบำรุง.. อื่นๆ) - ควบคุม ดูแลเครื่องจักรในการผลิต

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
2 อัตรา
24 มิ.ย. 59
10 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,บัญชี,เคมี
ดูและระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ