เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเคมี ( จ.กาฬสินธุ์ )
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ รับผิดชอบดูแลแผนกทำใสหม้อต้ม ในกระบวนการผลิน้ำตาลทราย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ส.ค. 59
2 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างให้ได้ตามแบบมาตรฐานที่กำหนด - อ่านแบบ ถอดแบบ ประเมินราคาจากแบบของลูกค้าทั้งภาครัฐและเอกชน - ออกแบบ เขียนแบบโครงสร้างทางวิศวกรรม - ประสานงานและบริหารงานภาคสนาม - งานอื่...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด 500 ไมล์
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์และความสามารถ
30 ส.ค. 59
3 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน จ.กาฬสินธุ์)
•วางกลยุทธ์และสนับสนุนการบริหารทรัพยากรบุคคลของโรงงาน ให้สอดคล้องและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท ตอบสนองความต้องการทางธุรกิจ •กำกับ ควบคุม ดูแล และเสนอแนะแนวทางการปรับปรุงด้านแรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ ผ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
29 ส.ค. 59
4 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 59
5 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล (จ.กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
กำกับ ดูแลงานด้านทรัพยากรบุคคล •Position Full Fillment of seasonal worker •Labor cost •Core Competency Development •%Completion of Plan (TPM, IDP, MS_QWL ,Activity, กิจกรรมพนักงาน ) •%Completion...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
6 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบดูแลงานหีบสกัดน้ำอ้อย (แผนกลูกหีบ) 2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. รับผิดชอบงานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. รับผิดชอบงบประมาณและคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี_งานอ้อย ( กาฬสินธุ์)
1. ตรวจสอบดูแลระบบบัญชีงานอ้อย 2. ดูแลรับผิดชอบประสานงานการเงินเพื่อจ่ายเงินส่งเสริมให้ชาวไร่ 3. ดูแลจัดเก็บเอกสารเข้าหนี้ชาวไร่ สัญญาตัน 4. จัดทำรายงานการติดตามหนี้สิน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์_QA (จ.กาฬสินธู์)
รับผิดชอบงานวิเคราะห์คุณภาพในกระบวนการผลิตน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
9 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานระบบ TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
10 . นักวิชาการเกษตร-สาขาพืชศาสตร์
- ปฏิบัติการเกี่ยวกับงานวิชาการเกษตร - ทดสอบพืช พันธุ์พืช วัตถุมีพิษและปุ๋ยเคมี - ให้บริการด้านวิชาการต่างๆ เช่นอบรม สาธิตการปลูกพืช ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 59
11 . เทคโนโลยีและสารสนเทศ
-สำรวจ รวบรวม วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบงานของบริษัท -จัดทำฐานข้อมูลกลางภายในบริษัท -ออกแบบและจัดทำเว็บไซต์ -พัฒนาระบบสารสนเทศเพื่อการบริหารจัดการและตัดสินใจ -แก้ใขปัญหาการใช้งานระบบสารสนเทศที่ไ...

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
12 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,บัญชี,เคมี,พนักงานเดินเครื่อง
ดูและระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ