เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (ประจำสาขายางตลาด,ฆ้องชัย,สหัสขันธ์.กมลาไสย)รับสมัครด่วน !
-ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า -หากลุ่มลูกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า -รายงานการการขายต่อหัวหน้างาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย หน้าที่งานตำแหน่ง นิติกร -รับผิดชอบ/ดูแลงานด้านนิติกรรมสัญญา -จัดเตรีย...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
21 ต.ค. 60
2 . พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม suzuki กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ - เชียร์ขายรถยนต์ - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,000 +
21 ต.ค. 60
3 . นักบัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ โอนภาษีซื้อ สรุปยอดยื่นแบบ ภพ.30 2.จัดทำรายงานที่มีผลกระทบทางภาษีประจำปี 3.จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานสำหรับ External Audit / Internal Audit 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 60
4 . Depot Assistant (กาฬสินธุ์)
- บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์กระจายสินค้า - จัดระเบียนการขนส่งสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงานขนส่งสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย/หญิง) ประจำสาขาหนองกุงศรี/กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
19 ต.ค. 60
6 . พนักงานขายดูแลเอเย่นต์ ประจำ จ.มหาสารคาม, ยโสธร,กาฬสินธุ์,ขอนแก่น และหนองคาย
- ดูแลลูกค้ากลุ่มตัวแทนรายใหญ่ประจำเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ส่งเสริมสนับสนุนการขายให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - จัดทำรายงานสรุปยอดขาย - หาลูกค้าใหม่ๆ เพิ่ม

AJE THAI Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้รวมไม่น้อยกว่า 15,000 บาทต่อเดือน ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
19 ต.ค. 60
7 . Sale Executive ประจำจังหวัด (เขตภาคอีสาน และภาคเหนือ)Urgently Required !
- ดูแล เอเย่น ในเขตพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ประสานงานขาย อบรมพนักงานขาย - กระจายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯ

AJE THAI Co., Ltd.
จังหวัดละ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือนไม่น้อยกว่า 15,000 บาท ยังไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
19 ต.ค. 60
8 . Sales Representative เครื่องมือแพทย์ (ภาคตะวันออก)
Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : - ปฏิบัติงานประจำภาคอิสาน - มีทักษะในการขาย และสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดี - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี - รักงา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-60,000
17 ต.ค. 60
9 . วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์)
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ต.ค. 60
10 . จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรกาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และพิจารณาปัจจัยสินเชื่อส่งเสริมชาวไร่ 2. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริม และปัจจัยสินเชื่อการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ 3. บริหารจัดการ วิธีการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
11 . จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ มิตรกาฬสินธุ์
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัยเพื่อให้บริษัทฯ - กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ - จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (มิตรกาฬสินธุ์)
1.ควบคุมงานวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานให้ถูกต้องและรวดเร็ว 2.ควบคุมงานใช้สารเคมี และเครื่องมือให้ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักวิชาการ 3.ปรับปรุงงานวิเคราะห์ วิธีมาตรฐาน และเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่อย่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่โยธา (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุม ดูแล การออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจสอบรับงานตามมาตรฐานวิศวกรรม 3.วานแผนงานโครงการก่อสร้าง 4.ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ต.ค. 60
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ