เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานกิจกรรมการตลาด,พนักงานขาย-ประจำสาขาสาขานาคู,หนองกุงศรี)รับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้าก่อนและหลังการขาย - ให้คำแนะนำกับลูกค้าและรายละเอียดของสินค้า(รุ่นรถ) - ดูแลเรื่องการเงิน พนง.กิจกรรมการตลาด -ขับรถแห่ป้ายโมษณา -จัดกิจกรรมตามแผนการตลาด -ออกกิจกรรมต่างอำเภอฯลฯ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 +ค่าคอมฯ
30 เม.ย. 59
2 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขา อ.ห้วยเม็ก, อ.ท่าคันโท)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ผู้จัดการสาขา 20,000 บาทขึ้นไป
30 เม.ย. 59
3 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขากาฬสินธุ์ (STA-KS)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั่วไปภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บั...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
4 . หัวหน้าแผนกบอยเลอร์ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซมบอยเลอร์ - บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
5 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำ จ.กาฬสินธุ์ (STA-KS)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รายงานต...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป. วิชาชีพ จ.กาฬสินธุ์)
1. ดูแลและจัดทำเอกสารที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการด้านความปลอดภัยในโรงงาน 2. ตรวจสอบและนำเสนอวิธีการป้องกันเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน 3. ประสานงานกับแผนกต่างๆ ในโรงงานเพื่อให้เกิดความเข้าใจ และป...

Thai Wah Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
7 . หัวหน้าช่างซ่อมเครื่องยนต์
- มีหน้าที่ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องยนต์รถโม่ของบริษัท - รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ - สามารถซ่อมบำรุงรถโม่ได้

บริษัท ทวีสินคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ : QC/ QA
• ทวนสอบเครื่องมือที่ใช้ในห้องปฏิบัติการทุกวัน • ทำการแก้ไขข้อบกพร่องของเครื่องมือเบื้องต้นได้ และสามารถเข้ามาปฏิบัติงานได้เมื่อเกิดกรณีฉุกเฉินเกี่ยวกับเครื่องมือหรืออุปกรณ์ไม่สามารถใช้งานได้ (On c...

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
9 . Production Foreman
- ดูแลควบคุมการผลิต - ดูแลพนักงานกะ ในฝ่ายผลิต - ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ (คุณภาพ / ซ่อมบำรุง.. อื่นๆ) - ควบคุม ดูแลเครื่องจักรในการผลิต

บริษัท เนชั่นแนล สตาร์ช แอนด์ เคมิเคิล (ไทยแลนด์)จำกัด
2 อัตรา
29 เม.ย. 59
10 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 59
11 . พนักงานลูกหีบ (จ.กาฬสินธุ์)
มีหน้าที่รับผิดชอบ 1.ควบคุมห้องคอนโทรลการหีบสกัดน้ำอ้อย 2.ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่ีองจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 59
12 . วิศวกรโยธา (จ.กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงาน เขียนแบบ ถอดแบบBOQ ประเมินราคา ควบคุมการก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
13 . พนักงานควบคุม Boiler โรงไฟฟ้า ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับ 1.ควบคุมดูแลงานผลิตและส่งจ่ายไฟฟ้า 2.ควบคุม-ซ่อมแซม งาน Boiler

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 59
14 . วิศวกรชลประทาน ( จ.กาฬสินธุ์ )
มีหน้าที่รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดหาและพัฒนาแหล่งน้ำให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
15 . วิศวกรเครื่องกล (จ.กาฬสินธุ์)
1. รับผิดชอบดูแลระบบการเคี่ยวน้ำตาล 2. รับผิดชอบงานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. รับผิดชอบงานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. รับผิดชอบงบประมาณและคุมงานก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมพื้นที่ปลูกอ้อย 2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3. ติดตามสินเชื่อและปัจจัยส่งเสริม

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่เพิ่มผลผลิตอ้อย ( กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานเพิ่มผลผลิตอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
18 . พนักงานส่งเสริมอ้อย (จ.กาฬสินธู์)
1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และปัจจัยการส่งเสริม 2. ติดตามอ้อยเข้าหีบ 3. การบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
33 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน ด้านอ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
20 . วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล,บัญชี,เคมี
ดูและระบบไฟฟ้าและเครื่องจักรโรงงาน ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ