เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล/ ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
-ดูแลงานด้านการจัดฝึกอบรมและประสานงานภายในและภายนอก ตามแผนงานพัฒนาบุคคลากร -ดำเนินการจัดทำเอกสารส่งศูนย์พัฒนาฝีมือแรงงานจังหวัด -ประสานงานด้านการอบรมกับ เอพีฮอนด้า -จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขา อ.หนองกุงศรี)รับสมัครด่วน !
1. บริหารงานภายในสาขาด้านยอดขาย ยอดซ่อม เก็บหนี้ ให้บรรลุตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ 2. ติดตามการขายและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า 3. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในและลูกค้า 4. บริการลูกค้าที่เข้ามาติ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
10 ธ.ค. 59
3 . ช่างเคี่ยวน้ำตาล (จ.กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบการเคี่ยวน้ำตาลให้ได้ขนาดเม็ดและสี ตามค่าควบคุมน้ำตาลแต่ละประเภท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
4 . พนักงานผลิต (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุมเครื่องจักร 2.ควบคุมการผลิต 3.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
5 . พนักงานผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต-การขายไฟฟ้า และการบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
6 . วิศวกรผลิตไฟฟ้า (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานการผลิตและขายไฟฟ้า งานติดตั้งเครื่องจักร งานซ่อมบำรุง โรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
7 . วิศวกรเครื่องกล
รับผิดชอบงานควบคุมการผลิต งานติดตั้งและการบำรุงรักษาเครื่องจักร งานเขียนแบบปรับปรุงเครื่องจักร จัดทำงบประมาณ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม-เพิ่มผลผลิตอ้อย (จ.กาฬสินธู์-อำนาจเจริญ)
- งานส่งเสริมการปลูกอ้อย การจ่ายปัจจัยส่งเสริม - งานเพิ่มผลผลิตอ้อย และการบำรุงตออ้อย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
9 . วิศวกรอุตสาหการ (IE) (จ.กาฬสินธุ์)
รับผิดชอบงานระบบ TPM การบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (โรงไฟฟ้ามิตรผลภูเขียว)
- รับผิดชอบการดำเนินงานของบริษัทให้มีความปลอดภัย และถูกต้องภายใต้กฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน โดยจัดทำข้อบังคับและคู่มือด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน ให...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ธ.ค. 59
11 . Project Marketing
บริหาร โครงการ ในพื้นที่รับผิดชอบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีดเดอร์ 99
10 อัตรา
เงินเดือน 50,000-150,000
8 ธ.ค. 59
12 . ฝ่ายพัฒนาโปรแกรม และ เว็ปไซต์
เขียนโปรแกรม, เว็ปไซต์, วางระบบเครือข่าย, พัฒนาระบบและเครือข่าย, เป็นผู้สอนและจัดอบรมให้ความรู้กับลูกค้าได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีดเดอร์ 99
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-50,000
8 ธ.ค. 59
13 . ฝ่ายออกแบบและตกแต่งภายใน
ออกแบบคลินิคทำฟัน ตกแค่งภายใน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีดเดอร์ 99
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-50,000
8 ธ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (จ.กาฬสินธุ์)
1. บริหารจัดการงานสิ่งแวดล้อม ดิน น้ำ อากาศ ในโรงงานอุตสาหกรรม 2. ติดตามข้อมูลข่าวสารและอัพเดทกฎหมายด้านสิ่งแวดล้อม 3. สร้างจิตสำนึกทุกหน่วยงาน ให้ตระหนักด้านวสิ่งแวดล้อม 4. รับการตรวจประเมินงานสิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา(กาฬสินธุ์)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
6 ธ.ค. 59
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ