เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นิติกรรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบ/ดูแลด้านนิติกรรมสัญญา - จัดเตรียมความพร้อมด้านเอกสารและข้อมูลสำคัญ ตามรายการที่จำเป็นในการยื่นเอกสารกับหน่วยงานทางราชการ - ตรวจสอบสัญญาของลูกค้าค้างจ่าย - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าคอม
14 ธ.ค. 60
2 . พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม suzuki กาฬสินธุ์)รับสมัครด่วน !
- ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการ - เชียร์ขายรถยนต์ - ดูแลความเรียบร้อยภายในร้านให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สุพัฒน์มอเตอร์
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,000 +
14 ธ.ค. 60
3 . Sales Representative เครื่องมือแพทย์ (ภาคตะวันออก)
Job Type : งานประจำ (Full Time) Job Description : - ปฏิบัติงานประจำภาคอิสาน - มีทักษะในการขาย และสามารถปิดการขายได้เป็นอย่างดี - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าของบริษัทฯ กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี - รักงา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดีดี เมดซายน์
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-60,000
13 ธ.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย/หญิง) ประจำสาขาหนองกุงศรี/กุฉินารายณ์ จ.กาฬสินธุ์
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+อื่นๆ
12 ธ.ค. 60
5 . นักบัญชี
1.จัดทำรายงานภาษีซื้อ โอนภาษีซื้อ สรุปยอดยื่นแบบ ภพ.30 2.จัดทำรายงานที่มีผลกระทบทางภาษีประจำปี 3.จัดเตรียมข้อมูลและประสานงานสำหรับ External Audit / Internal Audit 4.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ธ.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่โยธา (โรงเอทานอลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ควบคุม ดูแล การออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งโครงการที่ได้รับมอบหมาย 2.ตรวจสอบรับงานตามมาตรฐานวิศวกรรม 3.วานแผนงานโครงการก่อสร้าง 4.ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ (มิตรกาฬสินธุ์)
1.ควบคุมงานวิเคราะห์คุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานให้ถูกต้องและรวดเร็ว 2.ควบคุมงานใช้สารเคมี และเครื่องมือให้ถูกต้อง แม่นยำ ตามหลักวิชาการ 3.ปรับปรุงงานวิเคราะห์ วิธีมาตรฐาน และเครื่องมือเทคโนโลยีใหม่อย่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (โรงงานน้ำตาลมิตรผล กาฬสินธุ์)
1.ปฏิบัติงานสวัสดิการให้เป็นไปตามระเบียบ 2.กิจกรรมพนักงาน 3.สวัสดิการพนักงาน 4.ปฏิบัติตามนโยบายและระบบมาตรฐานของบริษัท

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
9 . นักบัญชี มิตรผล กาฬสินธุ์
1.บันทึกค่าใช้จ่ายใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทผ่านระบบ SAP 2.บันทึกข้อมูลจ่ายเงิน, โอนบัญชี 3.ตรวจสอบเอกสารการเคลียร์เงินยืมทดรอง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ธ.ค. 60
10 . จนท.ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.) ระดับวิชาชีพ มิตรกาฬสินธุ์
- จัดทำแผนด้านความปลอดภัยเพื่อให้บริษัทฯ - กำกับ ดูแล ให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานให้ปฏิบัติงานตามกฏระเบียบ - จัดทำมาตรฐานเกี่ยวกับความปลอด...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
11 . จนท.ส่งเสริม (โรงงานมิตรกาฬสินธุ์)
1. ส่งเสริมพื้นที่การปลูกอ้อย และพิจารณาปัจจัยสินเชื่อส่งเสริมชาวไร่ 2. ติดตามความก้าวหน้าการส่งเสริม และปัจจัยสินเชื่อการส่งเสริมให้มีประสิทธิภาพ 3. บริหารจัดการ วิธีการเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
12 . วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรไฟฟ้า,ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้า,เครื่องกล,ช่างยนต์,ช่างเชื่อม
-ดูแลระบบการเดินเครื่อง -ดูแลระบบเครื่่องจักรทุกประเภทภายในโรงงาน -ดูแลเรื่อง PM ต่างๆ ฯลฯ

บริษัท กมลาไสย ไบโอ เพาเวอร์ 2010 จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและตามความสามารถ
12 ธ.ค. 60
13 . วิศวกรไฟฟ้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผลกาฬสินธุ์)
1. งานควบคุมการผลิตและขายไฟฟ้า 2. งานปรับปรุงประสิทธิภาพและซ่อมแซมเครื่องจักร 3. งานพัฒนาและติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. จัดทำงบประมาณและคุมการก่อสร้างผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ธ.ค. 60
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ