เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
29 มิ.ย. 59
2 . พนักงานการเงิน
รับเงิน / จ่ายเงิน / เขียนเช็ค / บันทึกเงินสดย่อย / ยื่นภาษี / ติดต่อธนาคาร

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59
3 . เสมียน
- ประสานงานระหว่างหน่วยงานและทางห้างฯ - จัดทำเอกสารต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจเช็คค่าใช้จ่ายของทั้งโครงการ - เปิดใบ PR - เช็คสโตร์ของในโกดัง - ตรวจเช็คค่าแรงคนงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสุรินทร์ประดิษฐ์ทรัพย์
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท
28 มิ.ย. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มิ.ย. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ