เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
28 ส.ค. 59
2 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
27 ส.ค. 59
3 . พนักงานแผนกบัญชี - การเงิน
- ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชี การเงิน ต่างๆ - ควบคุมการปฎิบัติงานแผนกบัญชี - ปิดงบบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณ - งานบริหารอื่นๆ

บริษัท เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++
25 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้และบันทึกลงในระบบบัญชี 3.บันทึกบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 4.จัดทำใบวางบิลทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้และตรวจสอบควา...

บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
25 ส.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า
-ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการตรวจรับ-เบิกจ่ายวัตถุดิบ -ตรวจสอบความถูกต้องของการจัดเก็บวัตถุดิบตามหมวดหมู่ที่กำหนด -ตรวจสอบความถูกต้องของการเบิกจ่ายเพื่อไปใช้ในการผลิต -ตรวจสอบและจัดทำรายงานสรุปสิ...

บริษัท ดับเบิ้ลเอ็ม อินเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59

บริษัท แอ็ดเซนท์ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนแทรคเตอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000-20,000
24 ส.ค. 59
7 . บัญชี
รับ - จ่าย เงิน

บริษัท ชุมแพฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ส.ค. 59
8 . นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น)
1. ดำเนินการบันทึกบัญชี ในส่วนของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และรวมถึงดูแลและบันทึก ตามหลักการทางบัญชี และนโยบายบริษัท 2. ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณเงินลงทุน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 59
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ