เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)
-รับจ่าย ตรวจนับ เงินสด / เช็ค จากการขายสินค้า -เก็บรักษาเงินสด / เช็ค จากยอดขายในแต่ละวันให้ตรงกับการขายเอกสาร -ปกิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน -ดูแลเรื่องใบเสร็จรับเงิน และวางบิลลูกค้า -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเสริมเกษตร
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 อัตรา ++++
30 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เจ้าหน้าที่ขาย
-จัดทำเงินสดย่อย -จัดทำค่าใช้จ่าย ต่างๆ ของบริษัท -ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ -งานอื่นๆ ที่ไดรับมอบหมาย -งานขายหน่วยงานราชการและเอกชน -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

บริษัท ดับเบิ้ลเอ็ม อินเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารตรวจสอบรายละเอียดเอกสารด้าน A/P,A/R,GL ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร - กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
หลายอัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ
30 มี.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
27 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ