เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)
-รับจ่าย ตรวจนับ เงินสด / เช็ค จากการขายสินค้า -เก็บรักษาเงินสด / เช็ค จากยอดขายในแต่ละวันให้ตรงกับการขายเอกสาร -ปกิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
17 เม.ย. 58
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดเก็บข้อมูล เข้าสู่ ซอฟท์แวร์ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์ และสรุปผลข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยโลจิสติกส์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หากผ่าน kpi จะมีเงินพิเศษให้
15 เม.ย. 58
4 . หัวหน้าแผนกบัญชี - การเงิน
- ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชี การเงิน ต่างๆ - ควบคุมการปฎิบัติงานแผนกบัญชี - ปิดงบบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณ - งานบริหารอื่นๆ

บริษัท เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน -ดูแลเรื่องใบเสร็จรับเงิน และวางบิลลูกค้า -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเสริมเกษตร
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 อัตรา ++++
13 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารตรวจสอบรายละเอียดเอกสารด้าน A/P,A/R,GL ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร - กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
หลายอัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ
13 เม.ย. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ