เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
31 พ.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
1. คิดราคาสินค้าของบริษัท และตั้งเป็นราคามาตรฐาน 2. การสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายในการคำนวณราคาสินค้า 3. การทราบรายละเอียดของวัตถุดิบเพื่อให้สามารถคำนวณราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
30 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี 3. บันทึกบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ 4. จัดทำใบวางบิลทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้และตรว...

บริษัท สิทธิโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
26 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ