เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
23 ก.พ. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- ทำงานในส่วนของบัญชี รับ - จ่าย, ภาษี, ภงด. - จัดทำภาษีประจำเดือน และนำส่งภาษีให้ทันตามกำหนด - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
5 . นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1. ดำเนินการบันทึกบัญชี ในส่วนของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และรวมถึงดูแลและบันทึก ตามหลักการทางบัญชี และนโยบายบริษัท 2. ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณเงินลงทุน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
6 . Finance manager / Finance analyst / Finance planning ประจำขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (weekly, monthly financial & KPI report) รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมและแก้ไขให้แก่ General Manager ประจำคลังสินค้า - บันทึกค่าใ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40 - 60 K
23 ก.พ. 60
7 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
23 ก.พ. 60
8 . ผู้จัดการบัญชีและการเงิน
1.บันทึกข้อมูลทางด้านบัญชี-การเงิน 2.จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ-ขาย,ภงด.ต่างๆ 3.จัดทำบัญชีด้านรับ - จ่าย,Payment Voucher 4.วางบิล, รับเช็ค,ติดต่อสรรพากร 5.จัดทำ Cash flow ,Bank Reconciliation s...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ลีดเดอร์ 99
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ก.พ. 60
9 . Senior Cost Analyst (Khonkaen)
Accounting: - Manage the closing process, including reviewing Standard Cost and Transfer Pricing, reviewing journal entries, performing FI-COPA reconciliation and cost variance allocation - Producti...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
23 ก.พ. 60
10 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานงบทดลอง งบการเงิน - จัดทำเอกสารยืนยันยอดลูกหนี้ - จุดทำเอกสารยืนยันยอดเจ้าหนี้ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี - ปรับปรุงบัญชีด้านรับ/จ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย - จัดทำแบบภาษีมูลค่...

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
11 . สมุห์บัญชี
ดูแลงานด้านบัญชีทุกระบบและปิดงบการเงินของบริษัทฯได้

บริษัท เมเจอร์แกรนด์ ฟู๊ด แอนด์ เบเวอเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.พ. 60
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารตรวจสอบรายละเอียดเอกสารด้าน A/P,A/R,GL ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร - กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
หลายอัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ
17 ก.พ. 60
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ