เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
3 ส.ค. 58
2 . บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ 1 ตำแหน่ง
- ทำบัญชี BOI - ทำเอกสารจ่ายชำระ เจ้าหนี้ต่างประเทศ - ทำเอกสารจ่ายชำระ ค้าขนส่ง และค่าเคลียร์สินค้า

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ โชว์รูม ทาทา)
- ทำงานในส่วนของบัญชี รับ - จ่าย, ภาษี, ภงด. - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาขอนแก่น
ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน จัดทำเอกสารยื่นสรรพากร ภงด.3,53 ภพ.30 จัดทำเงินเดือนพนักงานยื่นประกันสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58

บริษัท โออิชิฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าน้ำมันรถ+โบนัส
29 ก.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน -ดูแลเรื่องใบเสร็จรับเงิน และวางบิลลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเสริมเกษตร
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ++++
27 ก.ค. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ