เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
31 ก.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- ทำงานในส่วนของบัญชี รับ - จ่าย, ภาษี, ภงด. - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (กรุณา ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59
4 . แคชเชียร์ สาขา ปตท.อ.เขาสวนกวางรับสมัครด่วน !
- เก็บเงิน-ทอนเงินให้ถูกต้อง - นำเงินส่งเข้าบริษัทตามที่กำหนด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจเอฟบี คิทเช่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
30 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำ จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้และบันทึกลงในระบบบัญชี 3.บันทึกบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 4.จัดทำใบวางบิลทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้และตรวจสอบควา...

บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
29 ก.ค. 59
6 . พนักงานแผนกบัญชี - การเงิน
- ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชี การเงิน ต่างๆ - ควบคุมการปฎิบัติงานแผนกบัญชี - ปิดงบบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณ - งานบริหารอื่นๆ

บริษัท เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++
25 ก.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ