เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี-การเงิน (ประจำ จ.ขอนแก่น)
1.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายในการขนส่งน้ำมันเครดิต 2.บันทึกบัญชีค่าขนส่งน้ำมันทั้งฝั่งลูกหนี้และเจ้าหนี้ 3.ประสานงานกับหน่วยงานราชการและธนาคาร 4.ติดต่อประสารงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สิทธิ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
24 ต.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- ทำงานในส่วนของบัญชี รับ - จ่าย, ภาษี, ภงด. - จัดทำภาษีประจำเดือน และนำส่งภาษีให้ทันตามกำหนด - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59

LAWI Engineering (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
22 ต.ค. 59
5 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
21 ต.ค. 59
6 . นักบัญชี โรงงานน้ำตาลมิตรผลภูเวียง
1.งบประมาณโรงงาน 2.สินทรัพย์ถาวร 3.เจ้าหนี้การค้า

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบรษัท
21 ต.ค. 59
7 . นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น)
1. ดำเนินการบันทึกบัญชี ในส่วนของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และรวมถึงดูแลและบันทึก ตามหลักการทางบัญชี และนโยบายบริษัท 2. ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณเงินลงทุน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
8 . บัญชี
ทำรายรับ-รายจ่าย ภาษีต่างๆในบริษัท และบัญชีทั่วไป ภายในบริษัท ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกบริษัทได้

บริษัท เบิร์ดมอเตอร์เซลส์ 2553 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
21 ต.ค. 59
9 . พนักงานบัญชีต้นทุน
- ทำบัญชีต้นทุนได้ - จัดทำ stock วัตถุดิบ และสินค้าสำเร็จรูป - ทำเอกสารเกี่ยวกับการับ/ จ่ายสินค้า - ทำเอกสารรับ/ จ่ายเงิน - ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี

บริษัท ยูไนเตดแอสฟัลท์โปรดักซ์ จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ