เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
23 พ.ย. 57
2 . พนักงานบัญชี
ออกใบแจ้งหนี้/ออกใบกำกับภาษี บันทึกยอดขายในแต่ละวัน ตรวจสอบการเบิกใช้น้ำมันในกิจการ สรุปยอดขายน้ำมันในแต่ละวัน ปรับปรุงบัญชี

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 พ.ย. 57
3 . ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด่วนมาก!
1. การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนการผลิต และการจัดทำงบการเงิน บัญชีต้นทุน (BOI) บัญชีทั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ เพื่อบริหารงานด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริหาร วางแผน ควบคุมระบ...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
23 พ.ย. 57
4 . หัวหน้างานบัญชี
1.วางแผนการจัดระบบบัญชี 2.ปิดงบการเงิน รายเดือน รายปี 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4.บันทึกบัญชี การจ่ายเงิน การรับเงิน และเงินสดย่อย 5.จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 6.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท เนปจูน การไฟฟ้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
5 . บัญชี ธุรการ
ตั้งงบเบิก ทำบัญชี งานเอกสารทั่วไป

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลเทเลคอม
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000
22 พ.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่่บัญชีและการเงิน
1.ทำเงินสดย่อย 2.ทำค่าใช้จ่าย ต่างๆ ของบริษัท 3.ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ 4.กระทบยอดเงินฝากประจำเดือน 5.ทำรายงาน Statement ประจำวัน 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับเบิ้ลเอ็ม อินเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
21 พ.ย. 57
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน สาขาขอนแก่น-อุดรธานี
1 จัดทำภาษีซื้อขาย 2 รายรับ-รายจ่าย 3 ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี 4 การรับเช็ค-จ่ายเช็ค 5 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. งานบัญชีทั่วไป เช่น ออกเอกสารเบิกจ่าย นำฝากเช็ค รวบรวมเอกสารส่งส่วนกลาง เคลียร์เงินสดย่อยในหน่วยงาน ฯลฯ 2. งานสโตร์ทั่วไป เช่น การรับของ การเบิกจ่ายของ ทำเอกสารประกอบการรับจ่ายของ ฯลฯ 3. จัดเตรีย...

บริษัท น้อมบุญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ย. 57
9 . พนักงานการเงิน
ปฏิบัติภาระกิจด้านการเงินตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี

บริษัท โออิชิฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
18 พ.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีก่อสร้าง
1.รับผิดชอบควบคุม ดูและระบบงานบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ 2.ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบสำคัญรับ การวางบิล การชำระหนี้ 3.จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกหนี้ 4.รวบรวมประเมินผลข้อมูล 5.ประสานงานกับหน่วยงานอื่น...

บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 พ.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ