เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
20 ธ.ค. 57
2 . หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน สาขาขอนแก่น-อุดรธานี
1 จัดทำภาษีซื้อขาย 2 รายรับ-รายจ่าย 3 ออกใบเสร็จ ใบกำกับภาษี 4 การรับเช็ค-จ่ายเช็ค 5 งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับบัญชี

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ธ.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- ทำบัญชี BOI - ทำเอกสารจ่ายชำระ เจ้าหนี้ต่างประเทศ - ทำเอกสารจ่ายชำระ ค้าขนส่ง และค่าเคลียร์สินค้า

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
4 . แคชเชียร์ (ประจำสาขา ขอนแก่น)
1. รับ - จ่าย เงินประจำวัน (เงินสด - บัตรเครดิต) 2. ส่งรายงานสรุปยอดขายประจำวัน 3. นำส่งเงินยอดขายประจำวันส่งธนาคาร 4. งานอื่นทั่วไป ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
5 . ธุรการ
ทำบัญชี รวบรวมเอกสารส่งสนง.บช. ตรวจสอบความถูกต้องงบดุลที่สนง.บช.ส่งกลับมา ยื่นภาษีและนำส่งคชจ.ต่างๆที่เกี่ยวของบริษัทฯกับหน่วยงานราชการ ทำงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

IQ Knowledgecenter Co., ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ