เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
24 ต.ค. 60
2 . พนักงานบัญชี
-ตรวจสอบรายละเอียดการเซ็นต์รับสินค้าของลูกค้า/ใบวางบิล -งานติดตามทวงถามหนี้ -จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ -บันทึกลูกหนี้ -จัดทำเอกสารการรับเงิน -ตรวจ Statement ฺBank ประจำวัน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

ส่งเสริมเกษตร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี/การเงิน/คลังสินค้า - ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย - ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น - เสนอแนะนำนโยบายการบริหารจัดการงานภายในแผนก...

บริษัท บัณฑิต เวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000
23 ต.ค. 60

Telewiz (Khonkaen)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ประจำสาขาขอนแก่น
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี-การเงินของสาขาขอนแก่น

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน
20 ต.ค. 60
6 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
7 . Senior Cost Analyst (Khonkaen)
Accounting: - Manage the closing process, including reviewing Standard Cost and Transfer Pricing, reviewing journal entries, performing FI-COPA reconciliation and cost variance allocation - Producti...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
20 ต.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
20 ต.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
17 ต.ค. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ