เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่่ธุรการบัญชีและการตลาด
1.ทำเงินสดย่อย 2.ทำค่าใช้จ่าย ต่างๆ ของบริษัท 3.ทำบัญชีด้านเจ้าหนี้ 4.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและหน่วยงานราชการต่างๆ 5.จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในแผนกบัญชี,การตลาด 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับเบิ้ลเอ็ม อินเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
31 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำ สาขา ขอนแก่น
บันทึกรายรับ - รายจ่าย ตรวจสอบยอดขายในแต่ละวัน จัดทำเอกสารยื่นสรรพากร จัดทำเงินเดือนพนักงานยื่นประกันสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
3 . ผู้จัดการแผนก/ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด่วนมาก!
1. การบริหารจัดการข้อมูลเกี่ยวกับบัญชีต้นทุนการผลิต และการจัดทำงบการเงิน บัญชีต้นทุน (BOI) บัญชีทั่วไป บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ เพื่อบริหารงานด้านบัญชีอย่างมีประสิทธิภาพ 2. บริหาร วางแผน ควบคุมระบ...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
30 ต.ค. 57

บริษัท นิลธาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
28 ต.ค. 57
5 . พนักงานการเงิน
ปฏิบัติภาระกิจด้านการเงินตามที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จลุล่วงอย่างดี

บริษัท โออิชิฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
28 ต.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ