เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
26 มิ.ย. 60
2 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแล การบันทึกบัญชีทั้งหมด พร้อมทั้งดูแลการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงานขอนแก่น 2.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรายงานทางบัญชีของบริษัท พิจารณาความถูกต้อง และดำเนินการปรับปรุงรายการที่มีความผิดพลาดให...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
3 . นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1. ดำเนินการบันทึกบัญชี ในส่วนของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และรวมถึงดูแลและบันทึก ตามหลักการทางบัญชี และนโยบายบริษัท 2. ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณเงินลงทุน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
4 . Accounting Manager @Khon kaen
- All of function of Account - Close financial statement

JMAX RECRUITMENT Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
26 มิ.ย. 60
5 . พนักงานบัญชี, บัญชีการเงิน ประจำสาขาขอนแก่น
- จัดเตรียมและตรวจสอบเอกสารการจ่ายชำระ - ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ-ขายและ จัดทำ ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - พิมพ์เช็ค ทำใบPAYMENT - โอนชำระผ่านINTERNET

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
26 มิ.ย. 60
6 . พนักงานบัญชี
-ตรวจสอบรายละเอียดการเซ็นต์รับสินค้าของลูกค้า/ใบวางบิล -งานติดตามทวงถามหนี้ -จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้ -บันทึกลูกหนี้ -จัดทำเอกสารการรับเงิน -ตรวจ Statement ฺBank ประจำวัน -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมา...

ส่งเสริมเกษตร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 60
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- Managing and overseeing the daily operations of the accounting department - Monitoring and analyzing accounting data and produce financial reports or statements - Establishing and enforcing pro...

บริษัท แอลซิโก้ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 100,000-150,000
24 มิ.ย. 60
8 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
9 . Senior Cost Analyst (Khonkaen)
Accounting: - Manage the closing process, including reviewing Standard Cost and Transfer Pricing, reviewing journal entries, performing FI-COPA reconciliation and cost variance allocation - Producti...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
23 มิ.ย. 60
10 . พนักงานบัญชี สาขาขอนแก่น
- ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น - กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน - จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ,จัดทำแบบ ภ.ง.ด.3,53 - งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท (จ่ายทุกไตรมาส)
19 มิ.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ