เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท นิลธาร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ย. 57
2 . พนักงานบัญชี
จัดทำงบการเงิน,งบกำไร(ขาดทุน),งบรับ-จ่าย, จำทำบัญชี เจ้าหนี้-ลูกหนี้ ทำรายงานภาษี ส่งสรรพากร

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกรายรับ - รายจ่าย ตรวจสอบยอดขายในแต่ละวัน จัดทำเอกสารยื่นสรรพากร จัดทำเงินเดือนพนักงานยื่นประกันสังคม และงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 57
4 . พนักงานแคชเชียร์
มีความรอบคอบ แม่นยำ ทำงานเป็นระเบียบ มีความรับผิดชอบสูง มีภาวะการเป็นผู้นำ

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ลูกหนี้
รับสมัคร ด่วน!!!

1. จัดทำรายงานการรับชำระค่าสินค้า 2. บันทึกการรับเช็คและนำฝากธนาคาร 3. จัดทำรายงานกระทบยอด 4. ออกใบเสร็จรับเงิน ใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ ใบวางบิล 5. โทรติดตามทวงหนี้ ตามระบบบริหารและจัดการหนี้ 6...

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
6 . Accounting Supervisor
แยกประเภทบัญชี วางแผนการจ่าย ปิดงบบัญชี

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ก.ย. 57
7 . พนักงานธุรการ บัญชี/การเงิน
- ออกใบกำกับภาษี - จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดทำรายการวางบิล-เก็บเช็ค - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าหรือหน่วยงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย - จัดเก็บเอกสารทางงานบัญชี

บริษัท ต.แสงชัยชุมแพ (1985) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
11 ก.ย. 57
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ