เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
1. คิดราคาสินค้าของบริษัท และตั้งเป็นราคามาตรฐาน 2. การสนับสนุนการทำงานของฝ่ายขายในการคำนวณราคาสินค้า 3. การทราบรายละเอียดของวัตถุดิบเพื่อให้สามารถคำนวณราคาได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
3 พ.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
3 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
5 . หัวหน้างานบัญชี
1. ปิดงบการเงิน รายเดือน รายปี 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 3. บันทึกบัญชี การจ่ายเงิน การรับเงิน และเงินสดย่อย 4. จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ

บริษัท เนปจูน การไฟฟ้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
6 . พนักงานบัญชี
1.ออกใบแจ้งหนี้/ออกใบกำกับภาษี 2.บันทึกยอดขายในแต่ละวัน 3.ตรวจสอบการเบิกใช้น้ำมันในกิจการ สรุปยอดขายในแต่ละวัน 4.ปรับปรุงบัญชี

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 59
7 . Accounting Supervisor
แยกประเภทบัญชี วางแผนการจ่าย ปิดงบบัญชี

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 เม.ย. 59
8 . พนักงานการเงิน
รับเงิน / จ่ายเงิน / เขียนเช็ค / บันทึกเงินสดย่อย / ยื่นภาษี / ติดต่อธนาคาร

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และบันทึกลงในระบบบัญชี 3. บันทึกบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ 4. จัดทำใบวางบิลทั้งลูกหนี้และเจ้าหนี้และตรว...

บริษัท สิทธิโลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
26 เม.ย. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ