เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน -ดูแลเรื่องใบเสร็จรับเงิน และวางบิลลูกค้า -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเสริมเกษตร
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 อัตรา ++++
6 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารตรวจสอบรายละเอียดเอกสารด้าน A/P,A/R,GL ว่าบันทึกบัญชีถูกต้องหรือไม่ - ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร - กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
หลายอัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ
4 มี.ค. 58
3 . พนักงานบัญชี
จัดทำบัญชีบริษัท, บัญชีภาษี, บันทึกบัญชีในโปรแกรมบัญชี, ทำเบิก-จ่าย, จัดการงานเอกสารเรื่องบัญชี/ ทั่วไป

บริษัท แก่นทอง (2552) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
3 มี.ค. 58
4 . ธุรการ
ทำบัญชีรายงานเงินสดรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท ยื่นภงด. 3-53 ทำบัญชีสต็อควัสดุ จัดซื้อ-จัดจ้าง ทำงานอื่นๆที่ได้รับมองหมาย

IQ Knowledgecenter Co., ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
2 มี.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
27 ก.พ. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ