เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ก.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำไซท์งานโรงไฟฟ้าพลังงานขยะ อ.เมือง ต.โนนท่อน จ.ขอนแก่น
ด่วนมาก!!

- ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชีต่างๆ เช่น บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีการขาย ของบริษัท - ให้คำแนะนำ ปรึกษา ต่อผู้บริหารระดับสูงในด้านงานบัญชี - จัดทำรายงานทางด้านบัญชีนำเสนอต่อระดับบริหาร เช่นรายงานสต๊...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
4 ก.ย. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก!!
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
4 . พนักงานบัญชี และพนักงานธุรการ ประจำศูนย์ขอนแก่น
- บันทึกบัญชีรายวันขั้นต้น ทุกเล่ม - รับชำระ/ออกใบเสร็จรับเงิน - รวบรวม เก็บรักษาเงินสด และเบิกถอนเงินสดที่ธนาคาร - ส่งยอดขอเบิกจ่ายมาที่สำนักงานใหญ่ - จัดทำรายงาน พนักงานธุรการคลังสินค้า - ออกบ...

บริษัท โยโก อัลลอย วีลส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาขอนแก่น
ตรวจสอบและบันทึกรายรับ-รายจ่ายในแต่ละวัน จัดทำเอกสารยื่นสรรพากร ภงด.3,53 ภพ.30 จัดทำเงินเดือนพนักงานยื่นประกันสังคม และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องทางด้านบัญชี

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58

บริษัท โออิชิฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าน้ำมันรถ+โบนัส
31 ส.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน -ดูแลเรื่องใบเสร็จรับเงิน และวางบิลลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเสริมเกษตร
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ++++
29 ส.ค. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ