เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ตรวจสอบภายใน-Internal Audit (ประจำศูนย์ขอนแก่น)
· ปฏิบัติงานเป็นผู้ช่วยในการตรวจสอบภายในตามแผนและขอบเขตการตรวจสอบที่กำหนด · ตรวจสอบการทำงานของสาขาและฝ่ายปฏิบัติการต่างๆที่ขอนแก่นเซ็นเตอร์ เช่น เร่งรัดหนี้สิน สินเชื่อ เทคโนโลยีสารสนเทศ ลูกค้าสัมพัน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 มิ.ย. 58
2 . บัญชี
-บันทึกรายวันรับ+จ่าย -ปิดงบบช. -จัดเอกสาร

บริษัท ทีเอพีพี ออโต้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และตกลง
2 มิ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า/ธุรการ
-ดำเนินการออกใบรับสินค้าที่ได้รับจาก Supplier -บันทึกข้อมูลในระบบ Express สำหรับงานการรับเข้าและจ่ายออก -รวบรวมและติดตามเอกสารจากหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -จัดเก็บข้อมูลและเอกสารงานคลังสินค้าต่างๆ...

บริษัท ดับเบิ้ลเอ็ม อินเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน -ดูแลเรื่องใบเสร็จรับเงิน และวางบิลลูกค้า -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเสริมเกษตร
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ++++
1 มิ.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชีก่อสร้าง
รับผิดชอบควบคุม ดูและระบบงานบัญชีลูกหนี้ทั้งระบบ ตรวจสอบการบันทึกบัญชี ใบสำคัญรับ การวางบิล การชำระหนี้ จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องด้านลูกหนี้ รวบรวมประเมินผลข้อมูล ประสานงานกับหน่วยงานอื่นเพื่อให้งา...

บริษัท ดีไว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 พ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ทำงานในส่วนของบัญชี รับ-จ่าย , ภาษี, ภงด. และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
7 . หัวหน้าแผนกบัญชี - การเงิน
- ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชี การเงิน ต่างๆ - ควบคุมการปฎิบัติงานแผนกบัญชี - ปิดงบบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณ - งานบริหารอื่นๆ

บริษัท เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดเก็บข้อมูล เข้าสู่ ซอฟท์แวร์ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์ และสรุปผลข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยโลจิสติกส์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หากผ่าน kpi จะมีเงินพิเศษให้
27 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ให้คำปรึกษาทางการเงิน
ให้คำปรึกษาทางการเงินส่วนบุคคล และแนะนำสินค้าทางการเงิน

บริษัท จตุรพิธโปรดิวส์ จำกดัด
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
27 พ.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ