เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
20 ส.ค. 60
2 . ผู้จัดการแผนกการเงิน ประจำศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติขอนแก่น ด่วนมาก
-ดูแลรับผิดชอบด้านการเงิ-จ่ายเงินของบริษัทให้เป็นไปตามนโยบายและระเบียบบริษัท -เปิดใบเสร็จรับเงิน นำเงินฝากธนาคาร จัดพิมพ์รายงานทะเบียนฝากธนาคาร และตรวจสอบรายการรับ - โอนเงิน /จ่ายเงิน ประจำวันให้ถูกต...

C.P.LAND PUBLIC Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ส.ค. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ตรวจสอบเอกสารทางด้านบัญชี/การเงิน/คลังสินค้า - ตรวจสอบเอกสาควบคุมการเบิกจ่าย - ตรวจสอบการทำงานของแผนกบัญชีและการเงินเพื่อให้การทำงานมีคุณภาพมากขึ้น - เสนอแนะนำนโยบายการบริหารจัดการงานภายในแผนก...

ร้านเพ็ญประภาเภสัช
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000
18 ส.ค. 60
4 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแล การบันทึกบัญชีทั้งหมด พร้อมทั้งดูแลการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงานขอนแก่น 2.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรายงานทางบัญชีของบริษัท พิจารณาความถูกต้อง และดำเนินการปรับปรุงรายการที่มีความผิดพลาดให...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
5 . นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1. ดำเนินการบันทึกบัญชี ในส่วนของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และรวมถึงดูแลและบันทึก ตามหลักการทางบัญชี และนโยบายบริษัท 2. ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณเงินลงทุน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
6 . Senior Cost Analyst (Khonkaen)
Accounting: - Manage the closing process, including reviewing Standard Cost and Transfer Pricing, reviewing journal entries, performing FI-COPA reconciliation and cost variance allocation - Producti...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
18 ส.ค. 60
7 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
17 ส.ค. 60

บริษัท เอ็ม เอส พี อินเตอร์ฟู้ดส์ จำกัด
5 อัตรา
16 ส.ค. 60
9 . ผู้จัดการ-ที่ปรึกษาด้านบัญชี
สำนักงานบัญชี บจก. แอคเคาท์ พลัส คอนซัลท์ บิส ดูแลทีมงานที่ปรึกษาด้านบัญชี ควบคุมงานการดูแลงานบัญชีให้กับลูกค้า รับงานบริการด้านการจดทะเบียนนิติบุคคลต่าง ๆ ดูแลการปิดบัญชี ยื่นภาษี ควบคุมการปิดบัญช...

บริษัท บูราพาณิชย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
15 ส.ค. 60
10 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารใบส่งสินค้า / ใบกำกับภาษี / ใบเสร็จรับเงิน / บิลเงินสด 2. บันทึกข้อมูลบิลเงินสด / บิลเงินเชื่อลงในโปรแกรมสำเร็จรูป 3. จัดทำเอกสารหัก ณที่จ่ายให้ถูกต้องครบถ้วน 4.จัดทำรายงานภาษีขาย / รา...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พลเทเลคอม
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ส.ค. 60
11 . Plant Assistant and Accountant
• Working days (Mon.-Fri.)

บริษัท สเปเชียลตี้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Up to 50,000 Bhat/Package negotiable
15 ส.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
15 ส.ค. 60
13 . พนักงานบัญชี สาขาขอนแก่น
- ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น - กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน - จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ,จัดทำแบบ ภ.ง.ด.3,53 - งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท (จ่ายทุกไตรมาส)
14 ส.ค. 60
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ