เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแคชเชียร์ (สาขาขอนแก่น)
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขาย ดูแลเงินทอน/อุปกรณ์สำหรับการบริการให้พร้อมใช้ - ตรวจจุดแคชเชียร์ พร้อมสุ่มนับเงินยอดขาย เพื่อจัดทำรายงาน - รับผิดชอบเรื่องการไขเหรียญ ปั่นเหรียญ - และปฏิบัติงานอื่น...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
30 มี.ค. 60
3 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
30 มี.ค. 60
4 . Finance manager / Finance analyst / Finance planning ประจำขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานผลการดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (weekly, monthly financial & KPI report) รวมถึงนำเสนอผลการวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมและแก้ไขให้แก่ General Manager ประจำคลังสินค้า - บันทึกค่าใ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40 - 60 K
30 มี.ค. 60
5 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแล การบันทึกบัญชีทั้งหมด พร้อมทั้งดูแลการจัดทำงบประมาณประจำปีของโรงงานขอนแก่น 2.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบการรายงานทางบัญชีของบริษัท พิจารณาความถูกต้อง และดำเนินการปรับปรุงรายการที่มีความผิดพลาดให...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
6 . นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงานขอนแก่น)
1. ดำเนินการบันทึกบัญชี ในส่วนของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และรวมถึงดูแลและบันทึก ตามหลักการทางบัญชี และนโยบายบริษัท 2. ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณเงินลงทุน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
7 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
29 มี.ค. 60
8 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายงานงบทดลอง งบการเงิน - จัดทำเอกสารยืนยันยอดลูกหนี้ - จุดทำเอกสารยืนยันยอดเจ้าหนี้ - ตรวจสอบการบันทึกบัญชี - ปรับปรุงบัญชีด้านรับ/จ่าย - จัดทำรายงานภาษีซื้อ/ภาษีขาย - จัดทำแบบภาษีมูลค่...

บริษัท เอ.จี.ยูนิเวอร์แซล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มี.ค. 60
9 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน (สาขาชุมแพ)รับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ และปิดงบการเงินได้ สามารถใช้โปรแกรม Express ได้

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ลักษณะงาน ด้านจ่ายเงิน - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ - จัดท...

บริษัท ดับเบิ้ล เอ็ม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
11 . การเงิน/บัญชีเจ้าหนี้/บัญชีทั่วไป/บัญชีภาษีอากร
1 ตรวจเอกสาร ตรวจจ่าย ติดตามใบลดหนี้กับซัพพลายเออร์ 2.ตรวจสอบเอกสารการขาย 3.รับผิดชอบยอดขายตามบิล 4.ส่งมอบเงินในรอบปฏิบัติงานให้ครบถ้วนและถูกต้อง 5.มีความขยัน อดทน และทำงานภายใต้แรงกดดันได้ 6.สนั...

บริษัท เคทีอิเลคทริค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
25 มี.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี Bigwing ขอนแก่น
1.ตรวจสอบเอกสารการตั้งเบิกคู่สัญญา/ประกันภัย 2.ออกใบแจ้งหนี้การตั้งเบิก 3.วางบิลบริษัทคู่สัญญา/ประกันภัย 4.รับชำระหนี้ 5.ตรวจสอบเอกสารรายการขายสินค้า/บริการ 6.บันทึกบัญชีรายได้ 7.จัดเก็บและนำส่ง...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
13 . Senior Cost Analyst (Khonkaen)
Accounting: - Manage the closing process, including reviewing Standard Cost and Transfer Pricing, reviewing journal entries, performing FI-COPA reconciliation and cost variance allocation - Producti...

Mondelez International (Thailand) Co., Ltd.
23 มี.ค. 60
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ