เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
3 ก.ค. 58
2 . บัญชี
-บันทึกรายวันรับ+จ่าย -ปิดงบบช. -จัดเอกสาร

บริษัท ทีเอพีพี ออโต้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และตกลง
3 ก.ค. 58
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
จัดเก็บข้อมูล เข้าสู่ ซอฟท์แวร์ จัดการเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านโลจิสติกส์ และสรุปผลข้อมูลให้ผู้บริหารรับทราบ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เฉลิมชัยโลจิสติกส์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หากผ่าน kpi จะมีเงินพิเศษให้
1 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี -ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน -ดูแลเรื่องใบเสร็จรับเงิน และวางบิลลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ส่งเสริมเกษตร
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ++++
1 ก.ค. 58
5 . หัวหน้าแผนกบัญชี - การเงิน
- ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชี การเงิน ต่างๆ - ควบคุมการปฎิบัติงานแผนกบัญชี - ปิดงบบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณ - งานบริหารอื่นๆ

บริษัท เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ