เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรการผลิต
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้า - ควบคุม กำกับดูแล พนักงานในสายงาน - ดูแลเครื่องจักรกลที่มีทั้งหมดภายในโรงงาน

ส่งเสริมเกษตร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง
- ดูแลความเป็นอยู่ และความพร้อมของพนักงานขับรถ - สามารถควบคุมการทำงานของพนักงานขับรถได้ - ดูแลสภาพความพร้อมของรถ อาทิ สภาพเครื่องยนต์ บัตรน้ำมัน ลมยาง แจ้งอู่ซ่อมบำรุงตรวจเช็คตามที่กำหนด - ดูแลควบค...

ส่งเสริมเกษตร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มี.ค. 60
3 . พนักงานแคชเชียร์ (สาขาขอนแก่น)
- รับผิดชอบการจัดเก็บเงินยอดขาย ดูแลเงินทอน/อุปกรณ์สำหรับการบริการให้พร้อมใช้ - ตรวจจุดแคชเชียร์ พร้อมสุ่มนับเงินยอดขาย เพื่อจัดทำรายงาน - รับผิดชอบเรื่องการไขเหรียญ ปั่นเหรียญ - และปฏิบัติงานอื่น...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
4 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาชุมแพ
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำขอนแก่น
ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนบังคับคดี ประสานงานเกี่ยวกับเอกสาร กรมมบังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ ค่าน้ำมัน 2,000 บาท + คอมมิชชั่น
30 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำขอนแก่น
ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดหรืออายัดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนบังคับคดี ประสานงานเกี่ยวกับเอกสาร กรมมบังคับคดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ ค่าน้ำมัน 2,000 บาท + คอมมิชชั่น
30 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขา (ขอนแก่น บุรีรัมย์ อุบลราชธานี)
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+ค่าคอมมิชชั่น
30 มี.ค. 60
8 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาขอนแก่น
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
9 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาขอนแก่น รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
สาขาละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มี.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ขายประจำ สาขาขอนแก่น
1. ขายสินค้า กระจก อลูมิเนียมประจกหน้าร้าน 2. ทำรายงานการขาย

กลุ่มบริษัทเกษม จำกัด
1 อัตรา
30 มี.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
30 มี.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
30 มี.ค. 60
16 . Sales Representative ประจำสาขาขอนแก่นรับสมัครด่วน !
1.วางแผนการขาย 2.รักษาฐานลูกค้าเก่า 3.หาลูกค้าใหม่ 4.ติดตามประสานงานกับลูกค้า 5.อื่นๆ

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (ค่าคอมมิชชั่น+ค่าอื่นๆ)
30 มี.ค. 60
17 . ครูสอนภาษาญี่ปุ่นประจำ JGB Academy (พนักงานประจำ)
1. ดำเนินการสอนตามหลักสูตร และสามารถถ่ายทอดวัฒนธรรมญี่ปุ่นในเรื่องต่างๆ ได้ 2. ดูแลและให้คำปรึกษานักเรียนในเรื่องภาษาญี่ปุ่นได้ 3. จัดเตรียมหลักสูตร ตำรา สื่อการสอน เพื่อให้การศึกษาเป็นไปอย่างมีประ...

บริษัท ซีพอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 มี.ค. 60
18 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพสาขา ( ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+Incentive
30 มี.ค. 60
19 . Agent Coordinatorfont (พัทยา)รับสมัครด่วน !
- สนับสนุน ให้ความรู้ แก้ปัญหาให้กับตัวแทนในเรื่องต่างๆ - ผลักดันยอดของตัวแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
30 มี.ค. 60
20 . Core Network (สาขา-ขอนแก่นและโคราช)รับสมัครด่วน !
1.  ประสานงานระหว่างทีม NOC BKK และทีม FTTx Optic ทีม Service และ Provision ในการแจ้งปัญหา รวมถึงแนวทางการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับระบบโครงข่าย FTTx 2. ออกแบบ วิเคราะห์ แก้ไข วางแผน ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
30 มี.ค. 60
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ