เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ก.พ. 58
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ประจำที่ขอนแก่น)
1.สามารถใช้โปรแกรม Exprerss ได้เป็นอย่างดี 2.สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ได้เป็นอย่างดี 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา 4.ปฏิบัติตามนโยบายและกฏ...

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
3 . เจ้าหน้าที่ขายต่างประเทศ
1.ปฎิบัติงานในด้านการขาย และการจัดทำเอกสารให้สอดคล้องกับการขาย 2.ติดตามและบริการลูกค้าอย่างรวดเร็ว ถูกต้อง และมีประสิทธิภาพ 3.หาข้อมูลตลาดเพื่อประกอบการขาย

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
4 . ผู้จัดการแผนกบุคคล
1. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 2. ดำเนินการ ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ด้านการ บริหารค่าจ้าง ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.ศึกษ...

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 ก.พ. 58
5 . วิศวกร ฝ่ายผลิต
1. วางแผนการผลิต 2. วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับการผลิต 3. ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของกระบวนการผลิต

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ก.พ. 58

บริษัท เรืองศิริการเกษตร จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน เริ่มโปร 16,000 บาท / ผ่านโปร 18,000-20,000 บาทจบตรงสายคือสัตวบาล
27 ก.พ. 58
7 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
ดูแลสุขภาพและจัดการสุกรรวมถึงผลผลิต และ ควบคุมระบบให้เป็นไปตามเป้าหมาย ควบคุมดูแลพนักงานในหน่วยงานนั้นๆ

บริษัท เรืองศิริการเกษตร จำกัด
2ตำแหน่ง
เงินเดือน จบ ป ตรี เริ่ม13,000บาท ผ่านโปร 15,000 บาท จบปวช เริ่ม 11,000บาทผ่านโปร 12,000บาท
27 ก.พ. 58
8 . Sales002 : ผู้แทนขายต่างจังหวัดขอนแก่น (และจังหวัดใกล้เคียง)
ขายเครื่องครัวตรานกนางนวล Seagull-Brand ในกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า หน่วยงานราชการ บริษัทฯ โรงงาน และอื่นๆ ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท(บวก+บวก)
27 ก.พ. 58
9 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
27 ก.พ. 58
10 . พนักงานขาย เครื่องสำอางค์ และสกินแคร์ (สาขา ขอนแก่น สุรินทร์ มุกดาหาร )เจ้าหน้าที่ ธุรการ ประจำสาขาขอนแก่น จำนวน 1อัตรา ด่วน
- เกี่ยวกะเครื่องสำอางค์ และสกินแคร์ ประจำ Watson สาขา ขอนแก่น และ สุรินทร์ มุกดาหาร

บริษัท อินสปาย อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-25,000 บาท
27 ก.พ. 58
11 . Senior Shop (ประจำขอนแก่น)
ด่วน!!

1.กำกับ ดูแล ตรวจสอบ แนะนำและบริหารงานในแผนกศูนย์บริการลูกค้า Sinet ให้เป็นไปตามตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2.รับผิดชอบดูแล ผลประกอบการงานประชาสัมพันธ์ งานบริการ ยอดขายและภาพรวมศูนย์บริการเพ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
27 ก.พ. 58
12 . Admin Shop (ขอนแก่น) ด่วนมาก !!
1.วางแผนและประสานงานการตลาดกับฝ่ายขายของบริษัทฯ 2.ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.รับผิดชอบงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.ปฎิบัติหน้าที่ต่างๆตามที่ผู้บังคับบัญชาได้มอบหมาย 5.บ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 8,000 บาทขึ้นไปตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58
13 . กุ๊ก หรือ ผู้ช่วยกุ๊ก ทำงานที่สาขาขอนแก่น
1. สามารถดูแลรักษาในส่วนที่ตนเองรับผิดชอบให้สะอาดและเป็นระเบียบได้ 2. สามารถประกอบอาหารได้อย่างถูกต้อง 3. สามารถเก็บเรียงวัตถุดิบในการทำอาหารได้อย่างถูกต้อง 4. หากมีปัญหา หรืออุปสรรคในการทำงานต้อง...

Mena-Thai Cooperation co.,Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำคลังน้ำมันขอนแก่น
ทำงานกำหนดวิธีและจัดทำคู่มือและขั้นตอนการปฎิบัติงาน และกฎระเบียบภายในคลังน้ำมันขอนแก่น ของบริษัท พรีเมียร์ แทงค์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด พร้อมทั้งทำการอบรมพนักงานและผู้ปฎิบัติงานภายในคลังให้ทราบและเข้าใจถึ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานน้ำพอง จ.ขอนแก่น
ควบคุมดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) และขั้นตอนการทำงานให้มีปลอดภัย และวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทำการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนการทำงานและอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหลักความปลอดภัย วิเคราะห์และสอบสวนอุบั...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
16 . พนักงานล้างรถ
ทำความสะอาดล้างรถในศูนย์บริการ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
27 ก.พ. 58
17 . Service Advisor (S/A) (ประจำศูนย์ Ford / ศูนย์ TATA) ด่วนมาก!
ต้อนรับและให้คำปรึกษาด้านบริการแก่ลูกค้า และเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ,รับรถเข้าศูนย์บริการ , เปิด - ปิด Job งาน

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
18 . ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
• เป็นบุคคลหลักในการติดต่อ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ • บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
19 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
- จำหน่ายอะไหล่ให้ทั้งลูกค้าขายปลีกและขายส่ง - ตอบรับโทรศัพท์ทั้งลูกค้าขายปลีกและขายส่งที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสั่งอะไหล่ - ตรวจดูหมายเลขของอะไหล่และคัดอะไหล่อย่างถูกต้องตามใบสั่งที่ได้รับ - จัดเตรี...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
20 . ช่างเทคนิค (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น/ โชว์รูม TATA ขอนแก่น) ด่วนมาก!
• ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก • เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น • พยายามที่จะทำงานให้ได้เทียบเท่าหรือน้...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ