เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales002 : ผู้แทนขายต่างจังหวัดขอนแก่น (และจังหวัดใกล้เคียง)
ขายเครื่องครัวตรานกนางนวล Seagull-Brand ในกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า หน่วยงานราชการ บริษัทฯ โรงงาน และอื่นๆ ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท(บวก+บวก)
6 ก.ค. 58
2 . Call center รับโทรศัพท์ จังหวัดขอนแก่น
รับโทรศัพท์ ประสานงานต่างๆ ทำงานในสำนักงานจังหวัดขอนแก่น ถนนศรีจันทร์ ตำบลในเมือง จังหวัดขอนแก่น

บริษัท ไซเบอร์บิสเนท จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 16,000-26,000
6 ก.ค. 58
3 . Supervisor Of Recycling Unite Service(ประจำหน่วยหน่วยงานขอนแก่น)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารและวางแผนสต๊อคอุปกรณ์ในคลังสินค้า 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแต่ละส่วนและทำรายงานสรุป 3.สรรหาพนักงานเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 4.ประสานงานด้านการใช้สต๊อ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
6 ก.ค. 58
4 . พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น
ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก

Fitness First (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + โบนัสเป็นรายเดือน และรายได้อื่นๆ
6 ก.ค. 58
5 . วิศวกรโรงงาน
1. ดำเนินการด้านการจัดการกระบวนการผลิต 2. ออกแบบ วางแผน ควบคุมกระบวนการด้านการผลิต และด้านประกันคุณภาพ 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ หาแนวทางการป้องกัน/แก้ไขปัญหาคุณภาพ

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
6 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนกการผลิต
1. วางแผนกำลังการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของกระบวนการผลิต และผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างมีประสิทธิภาพ 3. ส่งมอบสินค้าที่มีคุณภาพสูงให้กับลูกค้าภายใน และลูกค้าภายนอกอย่าง...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
6 ก.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ระบบคุณภาพ (จัดทำฐานข้อมูล) ด่วนมาก!
1. จัดทำฐานข้อมูลในโปรแกรมสำเร็จรูป และข้อมูลทั่วไป 2. รวบรวม วิเคราะห์ วางแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ และประสิทธิผล 3. จัดทำข้อมูลเอกสารทั้งระบบให้แผนกต่างๆ 4. ตรวจติดตามการทำงานให้แผนกต่างๆ ดำเนินกา...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
6 ก.ค. 58

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
9 . Sales Executive (ขายต่างประเทศประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น)
1. ติดต่อ ประสานงาน ดูแลลูกค้า(ต่างประเทศ) 2. จัดทำเอกสาร สื่อสาร ถ่ายทอดความต้องการของลูกค้าให้ผู้ที่เกี่ยวข้องสามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ทำงานรวดเร็วและมีประสิทธิภาพ สามารถแก้ไขปัญหาเ...

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
6 ก.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบ ( Designer )ด่วนมาก!
1. จัดทำลวดลายพรมผ่านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ตามที่ลูกค้ากำหนด 2. มีความชำนาญในการใช้โปรแกรม Illustrator, Photoshop 3. สามารถประมาณการพื้นที่ (หน้างาน) แทนค่าสี ได้อย่างถูกต้องแม่นยำ

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือความสามารถ
6 ก.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำโซนภาคอีสาน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
12 . รับสมัครงานตำแหน่ง Telesales Supervisor ประจำศูนย์จังหวัดขอนแก่น ด่วน!! หลายอัตรา ด่วนมาก !!
1.บริหารทีมขายซึ่งเป็นพนักงานประเภท Telesales ให้สามารถขายผลิตภัณฑ์ต่างๆ ของกลุ่มทรู ให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ติดตาม และประเมินผลการขาย พร้อมให้คำแนะนำ คำปรึกษา ตลอดจนแก้ไขปัญหาให้กับพนักงานขายให้สามารถปฏ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + เงินพิเศษ 20%
6 ก.ค. 58
13 . รับสมัครตำแหน่ง Sale Manager (ระดับผู้บริหาร) ประจำภาคอีสาน ด่วน!!!!! ด่วนมาก !!
1.วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, และงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขายสินค้าและบริการของ True Move, Tru...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
6 ก.ค. 58
15 . นักพากย์ข่าวกีฬา ด่วนมาก !!
- พากษ์ข่างกีฬา ลงในเว็บไซด์ และ Social ต่าง - พากย์ข่าวกีฬาได้อย่างสนุกสนานเป็นธรรมชาติ น่าติดตามและเป็นที่น่าสนใจ - สามารถพากษ์ไฮไลท์ฟุตบอลได้อย่างมีสไตล์ของตัวเอง ให้คนน่าติดตาม - มีความรู้ในเร...

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยขยัน + O.T สวัสดิการ
6 ก.ค. 58
16 . Web Designer
ออกแบบ และจัดทำงานกราฟฟิคต่างๆ ดังต่อไปนี้ - Website (ใหม่) หรือการ Re-design Website ทั้งหมดของลูกค้า - ออกแบบ banner,logo,สื่อโฆษณาผ่าน Website

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.ค. 58
17 . Sale/ Online Marketing ด่วนมาก !!
- วิเคราะห์วางแผนการตลาด เกี่ยวกับ Online Marketing ดึงคนเข้ามาเป็นสมาชิกเว็บไซด์และสามารถทำให้เว็บไซต์ติดตลาดเป็นที่รู้จักอย่างกว้างขวาง - ทำให้เว็บไซต์เป็นที่รู้จัก และมีความรู้ด้าน SEO (จะพิจารณาเ...

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยขยัน + O.T สวัสดิการ
6 ก.ค. 58
18 . Web Programmer PHP,JAVA ด่วนมาก !!
- Web Application Programming - Web Application UI and UX Design - Web Database Design - ต้องการคนที่มีความสามารถจริง ๆ

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยขยัน + O.T
6 ก.ค. 58
19 . หัวหน้าธุรการขาย-การตลาด ประจำอำเภอเมือง ขอนแก่น
1. รับผิดชอบงานธุรการขาย เอกสารพนักงานขาย งานคุมสต๊อก การเก็บเงินลูกค้า 2. ทำงานคอมพิวเตอร์ โปรแกรมสำเร็จรูป อินเตอร์เน็ต 3. รับผิดชอบงานการตลาด การวางแผนการตลาด 4. ช่วยงานทีมงานขาย ออกพื้นที่เป็...

บริษัท เสียง2ด้าน มีเดีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท/เดือน
6 ก.ค. 58
20 . Solution Sales (ขอนแก่น)ด่วนมาก!!!
Responsibilities: • ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร • วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าเป้าหมา...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
6 ก.ค. 58
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ