เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales SI (สาขาขอนแก่น)
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาส/ปี -ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต่างๆ -พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขาย ให้มีท...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-18,000
21 พ.ย. 60
2 . ช่างติดตั้งอินเตอร์เน็ต (Sinet) (สาขาขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานช่างเทคนิคตามที่ได้รับมอบหมายทำงานเป็นทีม 2. ตรวจสอบสายสัญญานและสายไฟ 3. งานติดตั้งเดินสายระบบตอนในและตอนนอก 4. งานติดตั้งเดินสาย LAN /Routerและ อุปกรณ์ระบบโทรศัพท์และอุปกรณ์ Interne...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-11,000++
21 พ.ย. 60
3 . Sales Shop (สาขาขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
1 ดูแลและให้คำแนะนำ เกี่ยวกับบริการของบริษัทและขายอินเตอร์เน็ตในแผนกศูนย์บริการลูกค้า Sinet ให้เป็นไปตามตามแผนงานที่กำหนดอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและภายนอกเพื่อให้ทำงานได้มีประ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
3อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 14,000 บาท
21 พ.ย. 60
4 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ สาขาชุมแพ (Section Manager- F&V)รับสมัครด่วน !
- ดูแลภาพรวมของแผนกผักและผลไม่ของสาขาชุมแพ - ดูแลยอดขาย , ประมาณการสั่งซื้อสินค้าเพื่อให้เพียงพอต่อการจำหน่าย - ดูแลมาตรฐานของแผนก - ลดความสูญเสีย เพิ่มกำไร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ คอมมิชชั่น
21 พ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี สาขาขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ อายัดทรัพย์ - คัดถ่ายเอกสารสิทธิ์ที่ดิน ตรวจสอบสภาพทรัพย์ ถ่ายภาพทรัพย์ - ตรวจสอบความคืบหน้าในสำนวน กรมบังคับคดี - ดูแลการขายทอดตลาด งดขาย ถอนบังคับคด...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท + ค่าน้ำมัน 2,000 + ค่าคอมมิชชั่น
21 พ.ย. 60
7 . Sales Engineer (ขอนแก่น)
1. ดำเนินการนำเสนอและขายสินค้าประเภทอุปกรณ์วัดคุมภาคสนาม (Field Instrument) อุปกรณ์วัดวิเคราะห์ที่ใช้ในกระบวนการผลิต (Process Analyzer) และระบบควบคุมอัตโนมัติ เช่น Flow Transmitter , Pressure Transmit...

Contrologic Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 พ.ย. 60
8 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
21 พ.ย. 60
9 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาเซ็นทรัล ขอนแก่น
พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-25,000
21 พ.ย. 60
10 . ผู้จัดการร้าน/ผู้ช่วยฯ ประจำอำเภอต่างๆในจังหวัดขอนแก่น และ มหาสารคาม
คุณสมบัติ 1.ผู้จัดการสาขา (อายุ 22 ปีขึ้นไป , วุฒิ ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์ในระดับหัวหน้างานหรือค้าปลีก-ค้าส่งหรืองานขาย อย่างน้อย 1-3 ปีขึ้นไป) 2.ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (อายุ 22 ปีขึ้นไป , วุฒิ ม....

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ผู้จัดการ 17,000-18,000 / ผู้ช่วย 13,000-15,000
21 พ.ย. 60
11 . ช่างเทคนิค(CM.)(ประจำจ.ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม -ดำเนินการซ่อมเครื่อง Fountain ให้พร้อมใช้...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 60
12 . Recruitment Officer (ปฏิบัติงานจ.ขอนแก่น)Urgently Required !
สรรหาและคัดเลือกบุคลากร (Recruitment Officer) 1. ตรวจสอบเอกสารการขออัตรากำลังคนจากหน่วยงานผู้ขอ 2.สรุปจำนวนและตำแหน่งที่ต้องสรรหา เพื่อวางแผนอัตรากำลังประจำเดือนและประจำปี 3.เปิดรับใบสมัครจากช่...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 60

Ebro Valves Trading (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
21 พ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่การตลาดต่างประเทศ
>> จัดทำใบเสนอราคา 1. รับข้อมูลความต้องการของลูกค้า 2. ตรวจสอบเงื่อนไขการขายของลูกค้าแต่ละราย 3. จัดทำใบเสนอราคา ให้หัวหน้างานตรวจสอบ 4.ส่งใบเสนอราคาให้ลูกค้า >> การประสานงานขายและงานเอกสาร 1....

บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 60
15 . Engineering Officer
1. วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ในฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2. ตรวจงาน วางระเบียบภายในฝ่ายผลิต ตลอดจนประสานงานระหว่างฝ่ายผลิตและหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องภายในองค์กร 3. จัดเก็บและบันทึกข...

บริษัท เค.อาร์ อุตสาหกรรมพลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้
21 พ.ย. 60
16 . หัวหน้าแผนกจัดส่งสินค้า (สาขาขอนแก่น)
บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับและจัดส่งสินค้า การบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัทฯและการบริการจัดการอัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 60
17 . Digital Graphic Designer
1. ออกแบบกราฟฟิก UX/UI 2. สร้างงานอนิเมชั่น 3. ออกแบบกราฟฟิกประเภท Element/Icon/Logo 4. ออกแบบ Infographic และ Presentation 5. ตัดต่อและสร้างงาน Motion Graphic 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ย. 60
18 . Social Media Content Writer
- จัดทำ Social Media Blog ต่างๆ ตามที่ได้ร้บมอบหมาย - Update บทความผ่าน Social Media Blog ต่างๆ ของบริษัทฯ - เขียนบทความใหม่ผ่าน Blog ต่างๆ ที่บริษัทฯ มอบหมายให้

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยขยัน+ O.T สวัสดิการ
21 พ.ย. 60
19 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ย. 60
20 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม • คำนวณปริมาณงานวางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน • ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 อัตรา , จ.ราชบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
20 พ.ย. 60
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ