เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม • คำนวณปริมาณงานวางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน • ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 อัตรา , จ.ราชบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.ค. 59
2 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์
เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี เอ็น เมดิคอล
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ ประจำสาขาขอนแก่น
- ตรวจสอบข้อมูลในการขอสินเชื่อ - ออกบูธ แจกโบชัวร์ แนะนำผลิตภัณฑ์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าวิชาชีพ+ค่าคอมมิชชั่น
23 ก.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
23 ก.ค. 59
5 . จนท.ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
23 ก.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
23 ก.ค. 59
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาขอนแก่น รับสมัครด่วน !
-ดูแลยอดจัดเก็บของแผนกและของสาขาขอนแก่นให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -ดูแลทีมและลูกทีมให้จัดเก็บยอดได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด -จัดทำใบแจ้งหนี้ -งานด้านเอกสารต่างๆของแผนก -งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 59
8 . พนักงานแผนกบัญชี - การเงิน
- ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชี การเงิน ต่างๆ - ควบคุมการปฎิบัติงานแผนกบัญชี - ปิดงบบัญชี - จัดทำแผนงบประมาณ - งานบริหารอื่นๆ

บริษัท เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
9 . พนักงานขาย ออกตลาด
- ติดต่อเสนอขายสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้า - ดูแลลูกค้าของบริษัทและหาลูกค้าใหม่ - รับผิดชอบขายตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท เหรียญไทย โฮมบิวเดอร์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59

ห้างหุ้นส่วนจำกัด วชิรโยธิน คอนสตรัคชั่น
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-18,000 บาท
23 ก.ค. 59
11 . Sale/Maketing
- วิเคราะห์วางแผนการตลาดทั่วไป - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, หน่วยงานต่างๆ และงานอื่นๆ - แนะนำเสนอ Product ของบริษัทให้กับลูกค้าได้เป็นที่รู้จัก - จัดโปรโมชั่นแนะนำให้กับลูกค้า

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+เบี้ยขยัน+ O.T. สวัสดิการ
23 ก.ค. 59
12 . รับสมัคร ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม (Regional People Operation manager)ประจำ จ.ขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- จัดทำ วิเคราะห์ และพัฒนาหลักสูตร รวมไปถึงการวางแผนการอบรมให้กับทีมงานขาย และเพื่อนคู่ค้าในแต่ละช่องทางการขาย รวมถึง พนักงานภายในภาคที่รับผิดชอบ ให้มีความรู้ ความสามารถ เพื่อผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
23 ก.ค. 59
13 . ผู้เชี่ยวชาญผลิตภัณฑ์ (Trainer)รับสมัครด่วน !
ภาพรวม  มีบทบาทสาคัญในการฝึกอบรมที่ปรึกษาการขาย และพนักงานในองค์กรของผู้จาหน่ายในเรื่องความรู้ผลิตภัณฑ์และการนาเสนอให้เหมาะสมกับหน้าที่ความรับผิดชอบของพนักงานในแต่ละตาแหน่ง  ช่วยเหลือที่ปรึกษาการข...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
14 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดท้องถิ่นรับสมัครด่วน !
** บริษัท จะพิจารณาเฉพาะผู้มีคุณสมบัติตามที่กำหนดไว้เท่านั้น ** ภาพรวม  มีบทบาทสาคัญในการกาหนดทิศทาง วางแผนกลยุทธ์ทางการประชาสัมพันธ์ และการตลาดท้องถิ่นในพื้นที่เขตการขายของผู้จาหน่ายทั้งระยะสั้น, ...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน ด่วนมาก
ควบคุมดูแลในส่วนของงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ รวมทั้งบริหารทีมงานและตรวจสอบ

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- ทำงานในส่วนของบัญชี รับ - จ่าย, ภาษี, ภงด. - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย (กรุณา ระบุตำแหน่งงานที่ต้องการสมัคร)

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
17 . การตลาด/ สินเชื่อ (รถมือสอง) สาขากระนวน / สาขาขอนแก่นรับสมัครด่วน !
- ขยายฐานลูกค้าเช่าซื้อ, จำนำ,ขายฝาก รถยนต์ใช้แล้ว บ้าน ที่ดิน ฯลฯ - ออกตลาด ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - แนะนำลูกค้าด้านสินเชื่อของบริษัท - นำเสนอการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ คอมมิชชั่น ต่างหาก
23 ก.ค. 59
18 . จนท.รับรถ (S/A) (ประจำศูนย์ Ford) รับสมัครด่วน !
1. ติดตามประสานงาน พร้อมแจ้งความคืบหน้าการเปิดเคลมให้ลูกค้าทราบ 2. ประสานงาน กรณีลูกค้าสั่งอะไหล่ไว้พร้อมแจ้งความคืบหน้าให้ลูกค้าทราบ 3. ติดตามลูกค้าเพื่อทำการนัดหมายนำรถเข้าซ่อม

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
19 . ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
• ต้อนรับ ติดต่อ นำเสนอผลิตภัณฑ์ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ • บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000+Commission
23 ก.ค. 59
20 . ช่างเทคนิค(ซ่อมรถยนต์ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น/โชว์รูม TATA ขอนแก่น) ด่วนมาก!
• ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก • เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น • พยายามที่จะทำงานให้ได้เทียบเท่าหรือน้...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ