เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี , การเงิน , ธุรการขนส่ง , คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่บัญชี • ดูแลเรื่องการเงิน , บัญชี ของบริษัท ธุรการขนส่ง • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
25 ต.ค. 59
2 . วิศวกรโยธารับสมัครด่วน !
• ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานและถูกต้องตามแบบอย่างเหมาะสม • คำนวณปริมาณงานวางแผนการก่อสร้าง การจัดการแรงงาน และวัสดุก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน • ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างๆ ในองค์กร

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 1 อัตรา , จ.ราชบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
25 ต.ค. 59
3 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาขอนแก่น
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 ต.ค. 59
4 . จนท.ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
25 ต.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย) ประจำสาขา พื้นที่จ.ขอนแก่น
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง+อื่นๆ
25 ต.ค. 59
6 . Non Tobacco Procurement
- Provide Purchase order according to approved Purchase Requisition - Search for vendor/supplier in local and international to serve requirement and record in supplier/vendor list - Initial check u...

บริษัท อดัมส์ อินเตอร์เนชันแนล จำกัด
25 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่พิจารณาสินไหม (Adjustor) สาขาขอนแก่น ชลบุรีรับสมัครด่วน !
- ดูแลและรับผิดชอบการพิจารณาจ่ายสินไหมรถยนต์จากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ ตรวจสอบข้อมูล รายละเอียดต่างๆ - สืบหาความจริงของอุบัติเหตุถ้าหากข้อมูลที่ได้รับจากเจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุไม่เพียงพอ -...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
1. วางระบบการควบคุมคุณภาพและการประกันคุณภาพสินค้า จากต้นน้ำถึงปลายน้ำ (IQC, IPQC,FQC และQA) 2. พัฒนาระบบงานเดิมที่มีอยู่ โดยมุ่งเน้นสร้างบุคลากรและทีมงานที่มีคุณภาพ 3. วางมาตรการแก้ไขและป้องกันปัญห...

บริษัท แอลซิโก้ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
25 ต.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่นรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
10 . พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น
สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่า...

Fitness First (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท
25 ต.ค. 59
11 . นักบัญชีอาวุโส (ประจำโรงงาน จ.ขอนแก่น)
1. ดำเนินการบันทึกบัญชี ในส่วนของโรงงานให้ครบถ้วนถูกต้อง และรวมถึงดูแลและบันทึก ตามหลักการทางบัญชี และนโยบายบริษัท 2. ตรวจสอบ ควบคุม การใช้งบประมาณเงินลงทุน และงบประมาณค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
12 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง (สามารถปฏิบัติงานได้ 2 แห่ง คือโรงงานขอนแก่น และปราจีนบุรี)
1.ดำเนินการควบคุมดูแลเครื่องจักรให้สามารถทำงานได้อย่างสมบูรณ์ และตรวจเช็คซ่อมแซมแก้ไขเมื่อเกิดการขัดข้องจนเครื่องจักรใช้งานได้ตามปกติ 2.ดูแลความสะอาด และบำรุงรักษาตามแผนการตรวจเช็คสภาพประจำวัน (PM) ...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
13 . ช่างระบบงานสื่อสาร(ประจำโรงงานขอนแก่น)
1.ดูแลและติดตั้งระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆภายในบริษัท 2.ติิตั้งสายโทรศัพท์และสาย LAN และปรับปรุงแก้ไขระบบโทรศัพท์และ Network 3.ดูแลแก้ไข ระบบกล้องวงจรปิด 4.Maintenanceอุปกรณ์สารสนเทศ 5.ต...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ต.ค. 59
14 . Marketing Service (khonkean Branch)
-Control Counter sales / dept -Conduct a meeting with staff every morning regarding daily -operationproblems. -Attend customer phone calls -Arrange delivery of goods. -Serve customers/walk in cust...

Yonming Auto Marketing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
25 ต.ค. 59
15 . เลขานุการผู้บริการ
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - บันทึกนัดหมายต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - คอยเป็นล่าม แปลภาษาอังกฤษ แปลข่าวสารต่างประเทศให้กับผู้บริหาร ตามเว็บไซต์ต่างประเทศที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามข่าวสารด้านก...

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ ตามตกลง
25 ต.ค. 59
16 . Web Master
ดูแลรับผิดชอบเว็บไซต์ต่าง ๆ ของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบมอบ คอย Update บทความ เนื้อหาใหม่ ๆ ให้ทันต่อเหตุการณ์ คอยดูแลปรับปรุงเว็บไซด์และสื่อต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับเว็บไซด์ให้ทันสมัยอยู่เสมอ คอยปรับปรุ...

บริษัท วินน์ซอฟต์ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + เบี้ยขยัน + O.T สวัสดิการ
25 ต.ค. 59
17 . Admission Officer
- บริหารการทำนัดผู้ป่วยเพื่อเข้าพักในโรงพยาบาล - ตรวจสอบสิทธิความคุ้มครองของผู้ป่วย - ให้ข้อมูลการเข้าพักในโรงพยาบาลและตอบข้อซักถามตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท โรงพยาบาลกรุงเทพขอนแก่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
18 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. บริหารจัดการทรัพยากรที่ใช้ในการผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ (4M) 3. ส่งมอบสินค้าคุณภาพให้กับลูกค้าได้ตรงตามเป้าหมาย 4. ปรับปรุงและพัฒนาระบบการผลิตให...

บริษัท แอลซิโก้ เอเชีย แปซิฟิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
25 ต.ค. 59
19 . ธุรการทั่วไป
พิมพ์งานด้านเอกสารต่างๆ ของสำนักงาน และ ตามที่ได้รับมอบหมาย ตรวจสอบเอกสารสิทธิ์ต่างๆ ที่สำนักงานที่ดิน

บริษัท อาจนคร จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 20,000
25 ต.ค. 59
20 . ทนายความ/ฟ้องคดี/บังคับคดี
ฟ้องคดี , บังคับคดี ดำเนินการตามกระบวนการทางศาล และ บังคับคดี/ขายทอดตลาด

บริษัท อาจนคร จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 20,000
25 ต.ค. 59
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ