เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำศูนย์ ขอนแก่น รับสมัครด่วน!!!! สอบถามโทร 043-349026 ฝ่ายบุคคล
ความรับผิดชอบ:- - วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - วิเคราะห์สินเชื่อ ลูกค้าใหม่ และ ทำการทบทวนสินเชื่อสำหรับลูกค้าเดิม - ต...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
4 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำศูนย์ปฏิบัติการขอนแก่น
-ติดตามตรวจสอบเอกสารธุรการและประสานงานภายในองค์กร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58
5 . Sales002 : ผู้แทนขายต่างจังหวัดขอนแก่น (และจังหวัดใกล้เคียง)
ขายเครื่องครัวตรานกนางนวล Seagull-Brand ในกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร โรงแรม ร้านค้า หน่วยงานราชการ บริษัทฯ โรงงาน และอื่นๆ ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท(บวก+บวก)
4 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
4 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
4 ส.ค. 58
10 . พนักงานโหลดสินค้าลงตู้คอนเทรนเนอร์ (ภูเก็ต) ด่วน มาก!!
โหลดสินค้าลงจากตู้คอนเทรนเนอร์แล้วเก็บไว้ในพาเลท เป็นสินค้าของแฟมิรี่มาร์ท

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด(มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 420/วัน(ไม่รวมOT.)
4 ส.ค. 58
11 . บัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ 1 ตำแหน่ง
- ทำบัญชี BOI - ทำเอกสารจ่ายชำระ เจ้าหนี้ต่างประเทศ - ทำเอกสารจ่ายชำระ ค้าขนส่ง และค่าเคลียร์สินค้า

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ส.ค. 58
12 . ผู้จัดการขาย สาขาขอนแก่น (Area Sales Manager) ด่วนมาก !!
ดูแลรับผิดชอบงานบริหารงานขาย , วางแผนกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงาน , ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา รวมถึงชี้แนะแนวทางการแก้ไขปัญหา ตลอดจนช่วยเหลือผู้ใต้บังคับบัญชาปิดงาน เทคนิคการนำเสนอสินค้า / เครื่องมือเกี่...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา (ประจำสาขาขอนแก่น )
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
4 ส.ค. 58
13 . Supervisor Of Recycling Unite Service(ประจำหน่วยหน่วยงานขอนแก่น)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.บริหารและวางแผนสต๊อคอุปกรณ์ในคลังสินค้า 2.ตรวจสอบการทำงานของพนักงานในแต่ละส่วนและทำรายงานสรุป 3.สรรหาพนักงานเพื่อเข้าทำงานในหน่วยงานได้อย่างเหมาะสม 4.ประสานงานด้านการใช้สต๊อ...

Linfox Transport (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
4 ส.ค. 58
14 . รับสมัครงานตำแหน่ง Senior Officer ( QA Skill Telesales ) ประจำศูนย์จังหวัดขอนแก่น ด่วน!! หลายอัตรา ด่วนมาก !!
1.ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการของ Call Center ทั้งด้านความถูกต้องของข้อมูลผลิตภัณฑ์ การบริการ รวมถึงมารยาทการให้บริการ 2.วิเคราะห์ และจัดทำสรุปรายงานข้อเสนอแนะในการพัฒนา และประสิทธิภาพการให้บริการเป็นรา...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
4 ส.ค. 58
15 . รับสมัครตำแหน่ง Sale Manager (ระดับผู้บริหาร) ประจำภาคอีสาน ด่วนมาก !!
1.วิเคราะห์ วางแผน และกำหนดแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับเป้าหมายการขาย, การตลาดและกิจกรรมส่งเสริมการขาย, อัตรากำลังคน, การอบรมพัฒนาบุคลากร, และงบประมาณ เพื่อใช้ในการดำเนินงานขายสินค้าและบริการของ True Move, Tru...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ส.ค. 58
16 . ช่างช่อมเครื่องมือแพทย์
- รับผิดชอบในการซ่อมเครื่องมือแพทย์และติดตั้งเครื่องมือแพทย์ เช่น Patient monitor, Vital signs, Radiant warmer, Incubator, Defibrillator, Electrosurgical unit, ECG, NST, Gynaecological treatment ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี เอ็น เมดิคอล
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 ส.ค. 58
17 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์
เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี เอ็น เมดิคอล
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
4 ส.ค. 58
18 . หัวหน้าฝ่ายขนส่งสินค้า (สาขาขอนแก่น)
บริหารจัดการเกี่ยวกับการรับและจัดส่งสินค้า การบำรุงรักษารถยนต์ของบริษัทฯและการบริการจัดการอัตรากำลังคนภายในหน่วยงาน

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ส.ค. 58
19 . ผู้จัดการฝ่ายขายวัสดุก่อสร้าง (งานโครงการ-ร้านค้าช่วง)
บริหารทีมงานและการขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดและควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณ (ประจำสำนักงานจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี)

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 45,000 บาทขึ้นไป หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
4 ส.ค. 58
20 . พนักงานขายวัสดุก่อสร้าง (งานโครงการ-ร้านค้าช่วง)
ติดต่อประสานงาน นำเสนอขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและสินค้าตกแต่งบ้านให้กับกลุ่มลูกค้าร้านค้าช่วงและงานโครงการ (ประจำสำนักงานจังหวัดขอนแก่นและอุดรธานี)

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ส.ค. 58
 พบ 100 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ