เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . การตลาด /สินเชื่อ (รถมือสอง)
- ขยายฐานลูกค้าเช่าซื้อ ทั้งรถยนต์ใหม่ และรถยนต์ใช้แล้ว - ออกตลาด ประชาสัมพันธ์ตามพื้นที่กลุ่มเป้าหมาย - แนะนำลูกค้าด้านสินเชื่อของบริษัท - นำเสนอการขออนุมัติสินเชื่อเบื้องต้น

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ด่วนมาก!!!
ตรวจสอบ ติดตามทวงถามการจ่ายชำระหนี้ รับชำระหนี้ ออกติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าภายนอก ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + Commission
28 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่การเงิน (แคชเชียร์)
-รับจ่าย ตรวจนับ เงินสด / เช็ค จากการขายสินค้า -เก็บรักษาเงินสด / เช็ค จากยอดขายในแต่ละวันให้ตรงกับการขายเอกสาร -ปกิบัติงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
4 . จนท.รับรถ (S/A) (ประจำศูนย์ Ford / ศูนย์ TATA) ด่วนมาก!
ต้อนรับและให้คำปรึกษาด้านบริการแก่ลูกค้า และเป็นตัวแทนในการประสานงานระหว่างลูกค้ากับบริษัท ,รับรถเข้าศูนย์บริการ , เปิด - ปิด Job งาน

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
5 . ที่ปรึกษาการขาย / พนักงานขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
• เป็นบุคคลหลักในการติดต่อ และ ปิดการขายรถยนต์ใหม่กับลูกค้ารวมทั้งสรรหา และ เพิ่มยอดการขายรถยนต์ใหม่ให้กับบริษัท ฯ • บริการและสร้างประสบการณ์ซื้อรถที่พึงพอใจให้กับลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
- จำหน่ายอะไหล่ให้ทั้งลูกค้าขายปลีกและขายส่ง - ตอบรับโทรศัพท์ทั้งลูกค้าขายปลีกและขายส่งที่ติดต่อเข้ามาเพื่อสั่งอะไหล่ - ตรวจดูหมายเลขของอะไหล่และคัดอะไหล่อย่างถูกต้องตามใบสั่งที่ได้รับ - จัดเตรี...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
7 . ช่างเทคนิค (ซ่อมรถยนต์ ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น/ โชว์รูม TATA ขอนแก่น) ด่วนมาก!
• ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก • เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้งใจและมุ่งมั่น • พยายามที่จะทำงานให้ได้เทียบเท่าหรือน้...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
8 . หัวหน้าช่างซ่อมรถยนต์ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
- วางแผน และ บริหารควบคุมทีมงานในส่วนงานที่รับผิดชอบ - ทำการซ่อมบริการตามที่ระบุไว้ในใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบหรือขับทดสอบในครั้งแรก - เข้าร่วมการอบรมในหลักสูตรที่กำหนดให้ ด้วยความตั้...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
- ต้อนรับดูและให้สร้างความาพึงพอใจอำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าลูกค้าที่มาติดต่อ . - support แผนกขายและบริการ - ประชาสัมพันธ์ สินค้าและบริการ เสริมสร้างภาพลัษณ์องค์กรให้กับลูกค้าและผู้มาใช้บริการ - งา...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
10 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำโชว์รูม ฟอร์ด ขอนแก่น) ด่วนมาก!
ลักษณะงาน • วางแผนและดูแลระบบการขายที่นำไปสู่การหากลุ่มลูกค้าเป้าหมาย การแนะนำสินค้า การต้อนรับลูกค้า การปิดการขาย และการส่งมอบรถ • ร่วมวางแผนการขาย และ การตลาดสำหรับการขาย ในแต่ละเดือน เพื่อให้บรรล...

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales/Call Center สาขาขอนแก่น
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **... ลักษณะงานไม่ยาก รายไ...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 10,000 บ. /เดือน(ยังไม่รวมเบี้ยขยัน+เงินจูงใจอื่นๆ)
28 เม.ย. 58
12 . อินเด็กซ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาขอนแก่น รับสมัครงาน
1.ตำแหน่งแคชเชียร์ 2.ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ป้องกันการสูญเสีย 3.ตำแหน่งบริการอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
13 . Sales Representative (ขอนแก่นและจังหวัดอีสาน) 40-50K
We're searching candidate of Sales Representative for lower north of thailand. Job Duty : To present company's product and follow up sales volume to traditional trade store.

Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40-50K
28 เม.ย. 58
14 . พนักงานคลังสินค้า
รับสินค้าเข้าในคลังให้ถูกต้องตรงตามใบสั่งสินค้า/ใบกำกับภาษี จัดสินค้าออกให้ถูกต้องตรงตามเอกสาร โดยมีบิลอ้างอิงทุกครั้ง กรณีไม่มีสินค้า จะต้องจัดส่งเอกสารใบสั่งซื้อให้แผนกจัดซื้อ ดูแลพื้นที่การจัดเก็บส...

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 58
15 . วิศวกรออกแบบ
เขียนแบบอุปกรณ์ เครื่องมือแพทย์

บริษัท ตะวันแม็คไวสซ์ จำกัด(สำนักงานกรุงเทพฯ)/ บริษัท เอ็น ที เอ็น เทรดดิ้ง-ประเทศไทย จำกัด(สำนักงานขอนแก่น)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 เม.ย. 58
16 . ช่างเทคนิคประจำศูนย์ขอนแก่นด่วน!!
ซ่อม,เปลี่ยนอุปกรณ์เกี่ยวกับคอมพิวเตอร์หรืออุปกรณ์ไอที

บริษัท อี-เมอร์แชนท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ สาขาขอนแก่น
- รับผิดชอบงานด้านธุรการต่างๆ ส่งเอกสารที่ไปรษณีย์ - ติดต่อและประสานงานต่างๆ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58
18 . พนักงานขายเครื่องมือแพทย์
เป็นตัวแทนบริษัทในการติดต่อประสานงานกับลูกค้าในโรงพยาบาลของรัฐและเอกชน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอส ซี เอ็น เมดิคอล
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
28 เม.ย. 58
19 . ช่างบริการเทคนิค ประจำขอนแก่น
- ให้คำปรึกษาด้านการติดตั้งถังเก็บนำ้ ถังบำบัด - ให้บริการติดตั้ง ล้าง ซ่อม ถัง - จัดทำรายงานการทำงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

THAMMASORN GROUP
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + sim โทรศัพท์ +เบี้ยเลี้ยง
28 เม.ย. 58
20 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (สาขาขอนแก่น 1 อัตรา) ด่วนมาก!
- ซ่อมรอกและเครน , ตรวจเช็คเครน - ต่อระบบไฟเกี่ยวกับเครน - ทำงานโซนภาคตะวันออก

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
28 เม.ย. 58
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ