เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการด้านการเงิน (คลังสินค้า ทำงานขอนแก่น)
1) จัดทำรายงานผลดำเนินงานของศูนย์กระจายสินค้า (ทำรายงานการเงิน ทั้งรายวัน, รายเดือน, KPI) เพื่อนำเสนอผลวิเคราะห์ทางการเงินและแนวทางควบคุมให้แก่ ผู้จัดการทั่วไป ที่สำนักงานใหญ่ 2) บันทึกค่าใช้จ่ายต่าง...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
25 พ.ค. 60
2 . Sales SI (สาขาขอนแก่น)
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาส/ปี -ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต่างๆ -พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขาย ให้มีท...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-18,000
25 พ.ค. 60
3 . Special Serveice (สาขา-ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
1.ประสานงาน ดูแล แนะนำและแก้ไขปัญหาระบบโครงข่าย FTTx,Networkและ Fiber Optic 2.ออกแบบ พัฒนา และวิเคราะห์ การวางระบบโครงข่าย 3.บริหารจัดการอุปกรณ์ OLT,Access Switch EOC VDSL และ Network ฯลฯ 4.แก้ไขปั...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
25 พ.ค. 60
4 . Solution Sales (สินค้าไอที ) ประจำสาขาศูนย์ขอนแก่น
•ทำหน้าที่ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า •ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร เพื่อกระตุ้นยอดขาย และสร้างยอดขาย •วางแผนการนำเสนองานโครงการต่...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน งด. (ตามปสก.) + ค่าเดินทาง + ค่าโทรศัพท์ + Com
25 พ.ค. 60
5 . พนักงานขายประจำสาขาขอนแก่น
1.บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.ให้บริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า 3.รวบรวมข้อมูลด้านการขายและการตลาดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา 4.สรรหาลูกค้าใหม่ และขยายฐานลู...

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าโทร+รถประจำตำแหน่ง
25 พ.ค. 60
6 . พนักงานบัญชี สาขาขอนแก่น
- ดูแลรับผิดชอบด้านรับ-จ่าย ออกใบหัก ณ ที่จ่าย เป็นต้น - กระทบยอดทุกๆสิ้นเดือน - จัดทำรายงานสรุปเจ้าหนี้คงเหลือ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ,จัดทำแบบ ภ.ง.ด.3,53 - งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าประสิทธิภาพในการดำเนินงานของบริษัท (จ่ายทุกไตรมาส)
25 พ.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ขอนแก่น)
1.วางแผนการจัดงานขนส่ง 2.ตรวจสภาพรถขนส่ง 3.ติดตามการปฏิบัติงานของรถขนส่ง 4.รายงานผลการปฏิบัติงานของรถขนส่ง

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
8 . Sales Executive / พนักงานขายประจำภาคอีสาน (IT product )
1.Follow up retails sales department strategy and other activities assigned by leader/ manager to achieve sales target 2.Follow up project requirement and pipeline 3.Regularly visit customers and p...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
25 พ.ค. 60
9 . พนักงานเชียร์ขายเครื่องสำอางแบรนด์ดังประจำ บิ๊กซีขอนแก่น
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ประจำสาขาห้างสรรพสินค้า - กระตุ้นยอดขายสินค้า และวางแผนการขายตามเป้าที่หัวหน้างานกำหนด - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเหมาะสม

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
25 พ.ค. 60
10 . พนักงานพัฒนาช่องทางจำหน่าย ภาคอีสาน (บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร (Food Packaging)
พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ต่อสัญญารายปี 1.เสนอขายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย และร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในการเสนอขายสินค้า Food Packaging ให้กับร้านค้าและผู้ใช้งานปลายทาง 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย...

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นขาย บริษัทจัดรถยนต์/ค่าน้ำมันให้
25 พ.ค. 60
11 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพสาขา ( ขอนแก่น)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+Incentive
25 พ.ค. 60
12 . Agent Coordinatorfont (พัทยา)รับสมัครด่วน !
- สนับสนุน ให้ความรู้ แก้ปัญหาให้กับตัวแทนในเรื่องต่างๆ - ผลักดันยอดของตัวแทนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับตัวแทน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 พ.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (QC) โรงชำแหละสุกร (ขอนแก่น)
- ควบคุมดูแลคุณภาพในกระบวนการผลิต - ตรวจสอบงานที่ได้มอบหมายให้ผู้ใต้บังคับบัญชานำไปปฏิบัติ - ตรวจเช็คความสะอาดของอุปกรณ์ พื้นที่การผลิตและปฏิบัติตาม GMP , HACCP และระบบบริหารคุณภาพที่กำหนด - แก...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขา "เซ็นทรัล ขอนแก่น"รับสมัครด่วน !
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 พ.ค. 60
15 . BA พนักงานขายประจำคลินิก (สาขาขอนแก่น)
1. แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท (เน้นขายศัลยกรรม ปลูกผมvaser) 2. ดูแลยอดขาย เพิ่มยอดขาย ขยายกลุ่มลูกค้า เพิ่มจำนวนลูกค้า 3. จัดทำแผนการขายและการตลาด 4. จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขาย 5. ช่วยงานอื่...

บริษัท ธาราริน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น10,000-20,000
25 พ.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
25 พ.ค. 60
17 . Sale representativeรับสมัครด่วน !
ต้องการรับสมัครพนักงานขายอุปกรณ์ทางการแพทย์ในพื้นที่เขตอีสาน เพื่อขาย -อุปกรณ์ใช้แล้วทิ้งในห้องผ่าตัด (Disposable) -ผ้าปิดแผลห้ามเลือด -ผลิตภัณฑ์รักษาแผล หน้าที่และรายละเอียดงาน 1.สามารถเข้า...

บริษัท เวลล์คอนเซ็ปท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
25 พ.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
25 พ.ค. 60
20 . หัวหน้างานขาย (ปฏิบัติงานขอนแก่น)
- ระบบขายและบริการลูกค้าหน้าร้าน - สามาถวิ่งออกข้างนอกเพื่อทำแผนการตลาดส่งเสริมการขายได้ - บริหารควบคุมดูแลเป้าหมายของหน่วยงาน (KPI) *** สัมภาษณ์งานที่กรุงเทพ***

บริษัท ตั้งซุ่นฮวดผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000บาท
25 พ.ค. 60
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ