เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager Credit Analysis (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกวิเคราะห์สินเชื่อ) ศูนย์ขอนแก่น สอบถามโทร. 043-349026
ลักษณะงาน - ร่วมนำเสนอนโยบาย วางแผน กำหนดกลยุทธ์และแผนการปฏิบัติงานประจำปี เสนอต่อผู้บริหารระดับสูง - กำกับดูแลและดำเนินการต่างๆ เพื่อให้แผนงานที่กำหนดไว้สู่การปฏิบัติอย่างเป็นรูปธรรม อันเกี่ยวข...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล ประจำศูนย์ขอนแก่น **ด่วนมาก**
- จัดพิมพ์ข้อมูลลูกค้าเข้าสู่ระบบ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 Up/ เดือน
19 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่อายัดบัตรเครดิต ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ให้บริการข้อมูลให้กับลูกค้า - รับแจ้งกรณีบัตรลูกค้ามีปัญหา - ทำการอายัดบัตร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ย. 57
5 . หัวหน้าศูนย์ไหมขอนแก่น - ประจำศูนย์ไหม จ. ขอนแก่น
การจัดซื้อเส้นไหม - วางแผน วางแผน กำหนดเป้าหมาย ปริมาณเส้นไหม และงบประมาณการจัดซื้อเส้นไหมประจำปี - ตรวจสอบ คัดเลือกคุณภาพเส้นไหมให้ได้มาตรฐานในการจัดซื้อ - จัดการ ต่อรองราคารับซื้อเส...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
6 . ผู้จัดการสาขา (เซ็นทรัลขอนแก่น)
ดูแลรับผิดชอบงานภายในร้านทั้งหมด กระตุ้นยอยขาย ควบคุม cost labour

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
7 . Production Control Supervisor
1.ควบคุมและวางแผนการผลิตทุกขบวนการ 2.ควบคุม และ วางแผนการจ ัดส่งงานตามการสั่งซื้อของลูดค้า 3.ควบคุม และ วางแผนการทำล่วงเวลา 4.ควบคุมและจัดการสินค้าคงคลัง Inventory 5.ควบคุม และ วางแผนการใช้และสั่ง...

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiage
19 ก.ย. 57
8 . Machine Setter
1.ควบคุมการผลิตชิ้นงานของเครื่องจักร ให้ได้ตามมาคราฐาน 2.ผลิตชิ้นงานจากเครื่องกลึง ตามแบบที่ลูกค้ากำหนด 3.ปรับแต่งอุปกรณ์ในการผลิตให้สอดคล้องกับสเปคงาน 4.ควบคุมคุณภาพของชิ้นงานที่ผลิต 5.จัดซื้อ ชิ...

NIHON SEIKI THAI LIMITED
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
9 . Q.A Supervisor
- ดูแลควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วน - ควบคุมการทำงานของพนักงานเป็นไปตามแผน - ตอบปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า - วิเคาะห์ และ แนะแนวทางการแก้ไขปัญหาคุณภาพ - กำหนดและสอนการใช้เครื่องมือวัดงานกลึง

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ย. 57
10 . QA Manager
• Develop and manage quality assurance metrics for performance improvement of all teams. • Implements ongoing quality improvement processes working • Provides necessary definition, development and d...

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
19 ก.ย. 57
11 . HR.Manager/Admin Manager
1.Manage HR operations: recruitment and selection, training & development, compensation and benefits program 2) Day by day guidance, coaching and support management and staff regarding employee relat...

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
19 ก.ย. 57
12 . Marketing Supervisor
- Control customer requesiment (PO, delivery on Time , Forecast) - Control Plan follow customer request. - โปรดระบุ สาขาที่ต้องการทำงาน และ อัตราเงินเดือนที่ต้องการในจดหมายสมัครงาน

NIHON SEIKI THAI LIMITED
เงินเดือน Negotiation
19 ก.ย. 57
13 . Accounting Supervisor
แยกประเภทบัญชี วางแผนการจ่าย ปิดงบบัญชี

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ก.ย. 57
14 . Production Manager
- ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามกระบวนการ และคุณภาพมาตรฐาน - ควบคุมแผนการผลิต วางแผนอัตรากำลังคน - การจัดการ และการบริหารพนักงาน - วิเคราะห์ขบวนการเมื่อเกิดปัญหาคุณภาพ

NIHON SEIKI THAI LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
19 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
19 ก.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales / Outbound Call Center สาขาขอนแก่น (เงินเดือน 9,500 บาท)
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ท...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 9,500 บ. /เดือน+ เบี้ยขยัน1,000 บ.+รายได้พิเศษ1,000 บ.) ++
19 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
19 ก.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำโซนภาคอีสาน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
19 . แม่บ้าน
รับผิดชอบดูแลความสะอาดภายในร้าน และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
20 . เซฟ
สามารถประกอบอาหารญีปุ่นได้ มีความรับผิดชอบสูง สามารถดัดแปลงวัตถุดิบต่าง ๆ ให้เข้ากับประเภทอาหารของทางร้านได้ สามารถคุมต้นทุนอาหารได้

บริษัท ไดฟูกุ ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ