เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . sales โปรเจ็คภาคอีสาน
- ดูแลลูกค้า/เสนอขายสินค้า/

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท (ไม่รวมอื่นๆค่าโทรศัพท์,ค่าที่พัก,เบี้ยเลี้ยง,น้ำมัน)
21 ต.ค. 57
2 . พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขา เซ็นทรัล ขอนแก่น
สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่า...

Fitness First (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท
21 ต.ค. 57
3 . ฝ่ายขายต่างจังหวัด
แนะนำเสนอขายบัตรเครดิต ประกันภัย ประกันชีวิต

บริษัท ธัชชนก โบรกเกอร์ จำกัด
8 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000-15,000
21 ต.ค. 57
4 . หัวหน้าฝ่ายการตลาด
นำทีมขายออกประชาสัมพันธ์ลูกค้าใหม่ บริการลูกค้าเก่า พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานที่เป็นฐานลูกค้าของแบงค์กรุงไทย และลูกค้าทั่วไป

บริษัท ธัชชนก โบรกเกอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000
21 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงาน
•ติดตามและทวนสอบด้านอนุรักษ์พลังงาน ให้ความสอดคล้องกับข้อกำหนดและกฏหมาย •กำหนดเป้าหมายและจัดทำแผนงานการอนุรักษ์พลังงานประจำปี •เป็นผู้รับผิดชอบ และเป็นที่ปรึกษาให้ความรู้ด้านอนุรักษ์พลังงานแก่พนักงา...

ThaiNamthip Limited
1 อัตรา
21 ต.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานน้ำพอง จ.ขอนแก่น
ควบคุมดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) และขั้นตอนการทำงานให้มีปลอดภัย และวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทำการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนการทำงานและอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหลักความปลอดภัย วิเคราะห์และสอบสวนอุบั...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
7 . วิศวกรเครื่องกล / คลังสินค้า (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จังหวัดขอนแก่น)
- ควบคุมการทำงานของ Robot ในไลน์แผนกคลังสินค้า - วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของ Robot - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนและควบคุมค...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 57
8 . ผู้จัดการฝึกหัด
เป็นงานด้านการจัดการบริหารงานภายในออฟฟิศ ประสานงานทางด้านธุรกิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทชั้นนำ

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
21 ต.ค. 57
9 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลประชาสัมพันธ์ พร้อมรายละเอียดต่างๆในเบื้องต้นให้กับบริษัทชั้นนำ และประสานงานไปยังผู้บริหารของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
21 ต.ค. 57
10 . พนักงานทั่วไป
ดูแลประสานงานโดยทั่วไปของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
21 ต.ค. 57
11 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ช่วยงานด้านการบริหารงานในเบื้องต้นให้กับผู้จัดการ และจัดทำโปรโมชั่นเกี่ยวกับรายละเอียดของงานโฆษณา และประชาสัมพันธ์ที่ทำอยู่ของบริษัท

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
21 ต.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมโปรโมชั่น
เป็นงานด้านการจัดการบริหารงานภายในออฟฟิศ ประสานงานทางด้านธุรกิจการโฆษณา ประชาสัมพันธ์ ให้กับบริษัทชั้นนำ

บริษัท ท้อป ช้อยส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขอองบริษัท
21 ต.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่เกษตรกลวิธาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
1.ส่งเสริมเครื่องจักรกลการเกษตรและอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ 2.กำหนดมาตรฐานการทำงาน คุณภาพเครื่องมือ 3.ส่งเสริมการเตรียมพื้นที่รองรับรถตัด

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่ระบบสารสนเทศ GIS (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง)
- เก็บรวบรวมข้อมูลแปลงอ้อยชาวไร่ เพื่อบันทึกในระบบฐานข้อมูล ตรวจสอบแก้ไข ให้ถูกต้องเป็นปัจจุบัน จัดทำรายงานต่างๆ ที่จัดเก็บเพื่อนำมาใช้ในการสนับสนุนแก่บุคลากร ด้านวัตถุดิบ สำหรับการวางแผนและการติดตามก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1. ควบคุมดูแลงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. ดำเนินกิจกรรมด้านการลดอุบัตเหตุในการทำงานและการประเมินความเสี่ยง 3. ดำเนินกิจกรรมการส่งเสริมความปลอดภัย 4. ดูแลกิจกรรมและเอกสารให้ดำเนินไปตามระบบ ISO มา...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 57
16 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล ภูเวียง จ.ขอนแก่น)
1.ควบคุมดูแลงานและปรับปรุงพัฒนาระบบงานด้านโปรแกรมคอมพิวเตอร์ 2.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นกับระบบโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
21 ต.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์บริการเสริมบนมือถือ/Telephone Sales / Outbound Call Center สาขาขอนแก่น (เงินเดือน 9,500 บาท)
แนะนำบริการเสริมทาง SMS ให้ลูกค้าทดลองใช้ฟรี มีการอบรมก่อนเริ่มงาน ทำงาน 8.00 - 17.00 น. ** ทำงานที่สาขาขอนแก่น อาคาร Pixel One ชั้น 2-4 จังหวัดขอนแก่น ** **ผู้สนใจสมัครด้วยตนเองได้ท...

Thailand YellowPages
60 อัตรา ด่วน
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 9,500 บ. /เดือน+ เบี้ยขยัน1,000 บ.+รายได้พิเศษ1,000 บ.) ++
21 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
21 ต.ค. 57
20 . Branch Manager (ผู้จัดการสาขาโซนภาคอีสาน)
Job Descriptions: - Plan effective branch strategies to achieve bank's objectives. - Manage branch support as well as provide a superior level of customer relations. - Monitor branch internal con...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 57
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ