เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 531 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า(ซ่อมบำรุง) ประจำหน่วยงาน โตโยต้า บ้านโพธิ์ สนใจ ติดต่อ คุณน้ำ 090-197-8776
-เช็คระบบไฟฟ้า -ดูแลระบบไฟฟ้า และ คอยบำรุงรักษา + OT - วุฒิ ปวส. - มีประสบการณ์ ด้าน ไฟฟ้า แมคคานิค จะพิจรณาเป็นพิเศษ - OT เยอะมาก รายได้รวม 17,000++

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,700 (ไม่รวมสวัสดิการต่างๆ)
25 ต.ค. 57
2 . วิศวกรภาคสนาม
- วางแผนและควบคุมงานภาคสนาม ให้เป็นไปตาม Spec และแล้วเสร็จตามแผนโครงการ - ตรวจสอบและติดตามการทำงานของผู้รับเหมา - ประสานงานกับทีมงานที่ปรึกษาของโครงการ - จัดทำและตรวจสอบงบประมาณการก่อสร้าง - ควบคุ...

บริษัท จำปาบุรี จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 57
3 . Cad Operator
1. เขียนแบบก่อสร้าง และแบบผังต่างๆ ของโครงการ (โดย Autocad)ตามที่ได้ประชุม หารือ หรือรับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.เขียนแบบ Shop Drawing (แบบที่ใช้ในการก่อสร้าง) เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานก่อสร้าง 3....

บริษัท จำปาบุรี จำกัด
25 ต.ค. 57
4 . Foreman
1.ดูแลและควบคุมช่างก่อสร้าง หรืองานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2.ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามเเผนงานก่อสร้างที่กำหนด 3.ควบคุมงานทำงานของผู้รับเหมา 4.จัดเตรียมเครื่องจักร เครื่องมือและวัสดุให้ทัน...

บริษัท จำปาบุรี จำกัด
25 ต.ค. 57
5 . เลขานุการกรรมการผู้จัดการ
1. เข้าร่วมประชุมฝ่ายผลิต / ทำรายงานการประชุมผลิต นำเสนอให้ผู้บริหาร 2. กำหนดตารางการนำเสนองานของแต่ละแผนก / ติดตามงานของแต่ละแผนก ให้ผู้บริหาร 3. นำแฟ้มเสนอเซ็นต์ของแต่ละแผนกส่งให้กับผู้บริหาร 4. ...

บริษัท เอกา แพค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57

บริษัท เอกา แพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
ด่วน!! สัมภาษณ์ทันที

- สรรหาว่าจ้าง - งานฝึกอบรมทั้งภายใน-ภายนอก - ดูแลเอกสารด้าน ISO - จัดรถบริการส่วนกลางของบริษัทฯให้กับแผนกต่างๆ - ดูแล แม่บ้าน / รปภ. - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอกา แพค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ต.ค. 57
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมการดูแลการรับเข้า-เบิกจ่ายวัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูปให้ถูกต้องทุกวัน - ตรวจสอบสถานะคงคลัง,วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์,สินค้าสำเร็จรูป ให้ Update และถูกต้องอยู่เสมอ - ควบคุมการวางแผนการ...

บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ต.ค. 57
9 . Purchasing Supervisor
- เปิดบิลใบสั่งซื้อสินค้าตามใบขอที่อนุมัติแล้ว - ติดต่อประสานงานกับ Supplier ภายนอก - จัดหา Supplier รายใหม่เพื่อเปรียบเทียบราคากับรายเก่า ในกรณีที่มีการปรับเปลี่ยนราคาสินค้า /วัตถุดิบ พร้อมนำเสน...

บริษัท ที ไทย แสน็ค ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ต.ค. 57
10 . 1) ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล 2) ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
1) ตำแหน่งซ่อมบำรุงเครื่องกล ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆภายในโรงงาน ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2) ตำแหน่งซ่อมบำรุงไฟฟ้า ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้าน...

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน ตามวุติ / ตามโครงสร้างของบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 57
11 . วิศวกรฝ่ายผลิต , วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรเครื่องกล
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิศวกรฝ่ายผลิต วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 3. วิศวกรไฟฟ้า วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาของฝ่ายซ่อมบำรุงไฟ...

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน 60,000 B
25 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000 Bath
25 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน 40,000 Bath
25 ต.ค. 57

Thai Metal Recycling Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57

Thai Metal Recycling Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57

Thai Metal Recycling Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่พรีเพรส /LAY (ประจำสาธุฯ/นิคมฯเวลโกรว์)
- วาง Layout, ประกอบ Film, จัดทำ - ตรวจสอบเพลทเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พิมพ์/ผลิต ดูแลตรวจสอบและแก้ไข Film - จัดเก็บรักษา เบิก-จ่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการผลิ...

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
19 . Engineer วิศวกร ประจำที่ บางปะกง
ด่วน!!!!

หน้าที่รับผิดชอบหลัก 1. ตรวจสอบกฎระเบียบและกฎหมาย , กฎกระทรวงต่างๆ และข้อบังคับของโรงงาน ข้อบังคับของลูกค้าที่เกี่ยวข้องกับการปฏิบัติงาน 2. ร่วมประชุมวางแผนการปฏิบัติงานกับลูกค้า ผู้ดูแลสถานที่ หรือ...

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- ดูแลงานด้านการทำเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานรายวัน - ดูแลงานด้านฝึกอบรม,ความปลอดภัย - ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง - ดูแลงานด้านธุรการ เช่น อาคารสถานที่ แม่บ้าน รปภ. ทรัพย์สินของบริษัท ฯลฯ - งานอื...

บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 57
 พบ 531 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ