เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 542 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Leader / Group Leader
1. ควบคุมการปฏิบัติของพนักงานในไลน์การผลิต 2. บริหาร จัดการ ส่วนสูญเสียจากไลน์การผลิต 3. จัดทำ บันทึก และ รายงานประจำวัน 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Takata-TOA Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
2 . Import-Export Section Chief
- To advise Sea import/export process and regulation from Thai Customs Department to customers. - To cooperate with Thai Custom Department for the TAX refund process - To manage customs fundamental ...

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Stucture
8 ก.ค. 58
3 . Safety Manager
Responsible for the; Facility Management: Mechanical start-up and tuning of new installations. Supervises Teams and managing staffs. Provides multi-skilled maintenance supporter with other technici...

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Stucture
8 ก.ค. 58
4 . Stamping Buyer (Automotive)
- Cost reduction from amount sell volume each - Sourcing localization part or change material, VA/VE idea with Supplier.Select and negotiate for the orders in term of quality, price, quantity, paymen...

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Stucture
8 ก.ค. 58
5 . Improvement Engineer
1. Line Improvement 2. Supporting for TPS, KAIZEN 3. Productivity and Quality Improvement 4. etc.

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's structure
8 ก.ค. 58
6 . Engineer/Part Development
- To trail new model and testing when material changing - Analysis and preparation for analysis report - Following suppliers about raw matterial controll. - Co-ordinate maker for problem solving...

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
8 ก.ค. 58
7 . Sale Engineer
Contact customer (AAT)for Coordinate, Presentation, Can be corperated all department, Confirmation of Specification, Control New Project, Control spartpart for sample products.

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
8 . QC Engineer
- Supplier Control (IQC) - Data Analysis and Failure Analysis - Incoming material improve - Quality Criteria control - KAIZEN Activity - Quality assurance control - Repair technology impro...

Takata-TOA Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ก.ค. 58
9 . SALES ENGINEER Consumer & Industrial ( AC & CE )
นำเสนอขายและขยายฐานลูกค้ากลุ่มผู้บริโภคและอุตสาหกรรม

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.ค. 58
10 . SALES ENGINEER - AUTOMOTIVE
นำเสนอสินค้าและให้ข้อมูลสินค้า ในกลุ่มลูกค้าที่เป็น automotive

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.ค. 58
11 . SR. ADMIN OFFICER (Chachoengsao)
-มีประสบการณ์ การติดต่อประสานงานราชการ ต่าง ๆ -มีประสบการณ์ ในเรื่องการเก็บเอกสาร และ อื่น ๆ -มีความสามารถในการติดต่อประสานงาน และ การบังคับบัญชา -ดูแลงานด้าน admin เช่น รปภ รถรับส่ง ยูนิฟอร์ม โ...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
8 ก.ค. 58
12 . DEPUTY DIRECTOR - SALES & MARKETING -- ด่วนมาก
RESPONSE TO DRIVE SALES , NEW BUSINESS AND TOTAL MANAGEMENT OF SALES & MARKETING ACTIVITIES.

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
8 ก.ค. 58
13 . ENGINEER NVH (Chachoengsao)
ด่วน!!

- ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ NVH PROJECT FORD - มีความรู้ด้าน AUTOMOTIVE

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา ด่วนมาก
8 ก.ค. 58
14 . BOI Officer (Chachoengsao)
1.To contact to supplier for Direct /Indirect and purchasing in the best quality and price. 2.To follow up delivery schedule from each supplier to meet the requirement date of users 3.To control sup...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
เงินเดือน Negotiation
8 ก.ค. 58
15 . SALES COORDINATOR (Chachoengsao)
ด่วน!!

-ดูแลงานเอกสารด้านการขาย -ทำเอกสาร invoice -ออกบิลส่งให้กับลูกค้า -ติดตามงานให้กับลูกค้า -รับข้อร้องเรียนจากลูกค้า -อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา (ด่วนมาก)
8 ก.ค. 58
16 . CLERK PLANNER (Chachoengsao)
ด่วน!!

-ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ติดตามงาน และจัดการเอกสาร ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในส่วนของวางแผน

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
8 ก.ค. 58
17 . QUALITY MANAGER(Chachoengsao)
ด่วน!!

-To establish inspection criteria and set quality standards for both raw material and finished goods. -To call MRB for non-conforming raw material and finished goods. -To initi...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
18 . Process Engineer (Chachoengsao)
ด่วน!!

- To be responsible for all the activities in the Engineering Section in giving technical support to Production Dept. and Sales & Marketing Dept. to meet company's objectives. - Evaluates all new pro...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
8 ก.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ต้นทุน ด่วนมาก !!
- คิดต้นทุนสินค้า และจัดทำทำใบเสนอราคาเพื่อส่งต่อให้ฝ่ายขาย - จัดเก็บเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับงานต้นทุน - วางแผนกลยุทธ์การบริหารความสัมพันธ์ระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า - กำหนดทิศทางและวางแผนการสื่...

บริษัท โฮฟ ดี. เค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-25,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
8 ก.ค. 58
20 . Safety Officer ( ประจำนิคมเวลโกวร์ ) ด่วน!!!
- ตรวจสอบและเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน - รายงานผลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่เกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานตาม ที่กฎหมายกำหนด - ดูแลการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
8 ก.ค. 58
 พบ 542 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ