เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 525 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการประสานงาน คลังสินค้า TPARK บางนาตราด กม.39
- งานธุรการ - ติดต่อประสานงานภายในคลังสินค้า - ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00น. โอที ถึง 20.00 น.

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-14,000
23 พ.ย. 57
2 . พนักงานคลังสินค้า ทำงานนิคมเวลโกร 12,000-14,000 ด่วนมาก
งานคลังสินค้าในโรงงาน ขับโฟลคลิฟท์ ทำงาน จันทร์-เสาร์ ไม่มีกะดึก *สัญญาจ้าง ระยะยาว* สวัสดิการ ค่าเดินทาง อาหารกลางวันฟรี ประกันอุบัติเหตุ ประกันสังคม

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 ค่าเดินทาง 1,000 โอที
23 พ.ย. 57
3 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังใน TPARK บางนาตราด กม.39 ใกล้บางวัว
พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังใน TPARK บางนาตราด กม.39 ใกล้บางวัว ดูแล จัดเก็บ นับ เช็ค เบิกจ่ายสินค้า เข้่า/ออก คลังสินค้า ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. โอทีถึงประมาณ 20.30 น. ไม่มีกะ

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000
23 พ.ย. 57
4 . พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาเปิดใหม่ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน
23 พ.ย. 57
5 . QC leader/QC Engineer
ด่วนมาก!!!

1. Manage the activities of inspection for QC operators. 2. Analysis and solving problem of in-process inspection at the production line. 3. Provide quality improvement in inspection section. 4. Ma...

Lintec (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
22 พ.ย. 57
6 . QA Leader/Quality Assurance Officer/QA Engineer
ด่วนมาก!!!

• Establish the quality control plan from incoming inspection of component, in-process control and final control of finished goods. • Establish and implement the work instruction of inspection proces...

Lintec (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
22 พ.ย. 57
7 . Maintenance Staff
ด่วนมาก!!!

1. Control Maintenance Repair all equipment tooling etc. 2. Supporting Machine for production factory as Chiller 3. Support System Electrical factory 4. Activities take care all about system Mainte...

Lintec (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
22 พ.ย. 57
8 . Document Control Officer ด่วนมาก !!
• Prepare, control and update documents such as Technical data sheet, MSDS, SOC, Rohs, JAMP, and etc. • Translate some Japanese documents and perform real time interpretation during meetings. • Othe...

Lintec (Thailand) Co., Ltd.
22 พ.ย. 57
9 . หัวหน้าแผนกผลิต(ฉะเชิงเทรา)
- จัดการวางแผนงานในสายการผลิต - สั่งงานและควบคุมการผลิตตามแผนงาน - วิเคราะห์และป้องกันปัญหาการผลิต - ควบคุมพนักงานในหน่วยงานให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
10 . วิศวกรวางแผนการผลิต (ฉะเชิงทรา)
• รับและตรวจเช็คยอดประมาณการจากลูกค้า • วางแผนการผลิต การปั๊มชิ้นส่วนประจำเดือน • ติดตามการผลิตให้ตรงตามแผนที่วางไว้ • ติดตามการส่งชิ้นส่วนของลูกค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
11 . ช่างซ่อมบำรุง (ฉะเชิงทรา)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน Line การผลิต - ดูแลซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายในโรงงาน - รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
12 . วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)
1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนก / ส่วน / ฝ่าย 2. ปรับปรุงและพัฒนาแก้ไข ปัญหาในไลน์การผลิตของแผนก / ส่วน / ฝ่าย 3. ควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4. จัดทำเอกสารควบคุมกร...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (ฉะเชิงเทรา)
หน้าที่ของเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ 1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ร...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 พ.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝ่ายขาย / พนักงานขาย
1.รับผิดชอบงานขายของบริษัท 2.ออกพบลูกค้าเพื่อนำเสนอบริการต่างๆ ของบริษัท 3.หากลุ่มลูกค้าใหม่ 4.ดุแลกลุ่มลูกค้าเก่า 5.ประสานงาน และ วางแผนงานเข้าตรวจสอบ 6.จัดทำ Report ส่งให้ลูกค้า 7.ตามใบเสนอราค...

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
15 . วิศวกรออกแบบ
1.วางแผนออกแบบเครื่องจักร 2.วิเคราะห์ และ กำหนด Speck เครื่องจักร 3.ศึกษาและวางแผนการติดตั้งเครื่องจักร 4.ปฏิบัติตามนโยบาย,คำสั่งหรือข้อสรุปจากการประชุม และ คำสั่งอื่นๆของผู้บังคับบัญชา 5.ให้ความร...

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
16 . After Sale Service
1.ให้การต้อนรับ บริการลูกค้า และดูแลเกี่ยวกับการบริการหลังการขาย 2.รับข้อร้องเรียน พร้อมทั้งประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนินการแก้ไขปัญหา 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
17 . ช่างเชื่อม/ ช่างประกอบ
1.ศึกษาแบบงานจากหัวหน้า/ผู้ควบคุมงาน 2.ศึกษาแบบงานที่ได้รับมอบหมาย 3.สามารถเชื่อมงานสแตนเลท/เชื่อมอาร์กอนได้ 4.สามารถประกอบชิ้นงานตามแบบที่รับมอบหมายมาได้

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
18 . ช่าง CNC
ด่วน!!

คุมเครื่อง CNC

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ย. 57
19 . วิศวกรโครงการผลิต - ติดตั้ง
ด่วน!!

1. ตรวจดูกรรมวิธีการผลิต ตรวจงานในฝ่ายผลิต และตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของกระบวนการต่างๆ ทำ Manual การใช้งานเครื่องจักร 2.ร่วมออกแบบ เช็คแบบ และควบคุมการสร้างและติดตั้งเครื่องจักร 3. ร่วมวางแผน และประม...

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
22 พ.ย. 57
20 . วิศวกร , เจ้าหน้าที่ เขียนแบบ Auto CAD/ Solid Work/Inventorด่วน!!
1. เขียนแบบและ ออกแบบ เครื่องจักรโดยโปรแกรม Computer 2. ประมาณราคาต้นทุนตามที่ได้เขียนแบบหรือออกแบบ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท เมคคานิคัล แอนด์ ฟู้ด โพรเซส เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 20,000 บาท
22 พ.ย. 57
 พบ 525 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ