เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมระบบคุณภาพ
ประสานงานฝ่าย/แผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในการตรวจติดตามคุณภาพภายในรวบรวมข้อมูล และนำเสนอ เพื่อให้มีการดำเนินการตามระบบคุณภาพที่กำหนดไว้อย่างต่อเนื่อง ทั้งในส่วนของการตรวจติดตามคุณภาพภายในและการทบทวนข...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
2 . Production Supervisor/ Foremanรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการปฏิบัติงานของบุคลากรในแผนกให้มีประสิทธิภาพ - ปรับปรุงแก้ไขชิ้นงาน/จัดทำผลิตภัณฑ์ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบ/ทดสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบลูกค้า - ออกแบบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
Supervisor 3 อัตรา / Foreman 3 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น / ล่ามภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษรับสมัครด่วน !
ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1. ประสานงานแปลเอกสารภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้บริหารคนไทยให้เข้าใจและ ปฎิบัติงานในส่วนงานของฝ่ายผลิตอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ร่วมประชุมกับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นติดตามและประสานงานผู้ที่ได้รับมอ...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
ล่ามภาษาญี่ปุ่น 2 อัตรา/ ล่ามภาษาญี่ปุ่น-อังกฤษ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
4 . JIG & TOOL ENGINEER
- ควบคุมและดำเนินการออกแบบ JIG & TOOL ให้เป็นไปตามแผน - ดำเนินการ จัดส่ง JIG หรือ GAUGE ให้มีการ CALIBRATE ก่อนส่งมอบให้กับแผนก ENGINEERING หรือแผนกที่สั่งทำ JIG & TOOL นั้นๆ - ตรวจสอบ DRAWING ของJI...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 ม.ค. 60

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
17 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-บันทึกและคำนวณวัน เวลาทำงานของพนักงาน -จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล -สรรหาและจัดการการฝึกอบรมต่างๆของพนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,500
17 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่พ่นสี
- พ่นสี Powder Coat งานอลูมิเนียมและเหล็ก - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,500
17 ม.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ประกอบ/ ติดตั้งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมเครื่องพ่นสีผง

ARTRUS Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
17 ม.ค. 60
11 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
วัดหน้างาน คุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
17 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำเอกสารรายงานการตรวจสอบคุณภาพ - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
17 ม.ค. 60
13 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่างๆ หักณ.ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม - จัดปิดงบการเงิน

บริษัท สำนักงาน นพชัย-อัยรัฐ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 60
14 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ปฏิบัติการบำรุงรักษาเครื่องจักรการผลิต ได้แก่ Hydraulic, Pneumatic ,Electric และ ระบบ PLC 2.ดูแล บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า และเครื่องจักร และทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.วิเคราะห์การซ่อมงานร่วมกับหัวห...

บริษัท เมสัน อินดัสทรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน Negotiable
16 ม.ค. 60
15 . Safety Officer(จป.วิชาชีพ)
 ดูแลเกี่ยวกับกฎหมายเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน  วางแผน จัดทำ ฝึกอบรม และดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัยและ อาชีวอนามัยให้ถุกต้องตามข้อบังคับของก...

บริษัท เมสัน อินดัสทรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ม.ค. 60
16 . หัวหน้างานจัดสวนดูแลต้นไม้
ดูแลต้นไม้โครงการ สามารถจัดสวนดูแลงานต้นไม้รอบบริเวณสถานที่ได้

บริษัท แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
17 . ช่างไฟฟ้าประจำโครงการ
มีประสบการณ์ดูแลระบบงานไฟฟ้า ซ่อมแซมปัญหาไฟฟ้าต่างๆ ได้ ในบริเวณสถานประกอบการและ บ้านพัก

บริษัท แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
18 . หัวหน้างานอาคารและสถานที่
หน้าที่ดูแลบริหารจัดการภูมิสถาปัตย์ การตกแต่งภายในห้องพัก การทำสถานที่ให้ร่มรื่น น่าอยู่ สามารถออกแบบ และควบคุมงานตกแต่งภายในอาคารรับรอง และห้องพัก สถานที่ทำกิจกรรมเพื่อสุขภาพได้

บริษัท แสนภูดาษ เฮลท์คลับ แอนด์ ทรีทเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
19 . Production Planing Engineer...ด่วน
1. วางแผนการผลิต ตรวจสอบมาตราฐานการผลิตและปรับปรุงเพื่อใช้สำหรับการผลิตสินค้าตามแผนการผลิต ให้มีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในกรณีการจัดทำมาตราฐานการผลิต 3. ร่วมประชุมรับทร...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา (ประจำโรงงานแปดริ้ว)
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
16 ม.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงงานจ.ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชี - ดูแลเงินสดย่อย - สรุปบัญชีสต๊อกของโรงงาน - บัญชีต้นทุน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
16 ม.ค. 60
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ