เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 529 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer (Design)
- Reserch and development product order control by cost and quality - Reponsible design supports to japanese

Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A (Please identify )
21 ต.ค. 57
2 . Purchasing Staff
- P/O issue part / material / expense to local and oversea supplier. - To control & Follow up delivery in time to support user. - To negotiation price before issue P/O - Invoice clear to account f...

Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
21 ต.ค. 57
3 . Japanese Interpreter (Contract / Permanent)
* Interpret between Thai and Japanese language * Support and coordinate between Japanese and Thai staff * Translate documents (Thai to Japanese, Japanese to Thai) * Other tasks as assign

Hitachi Storage Battery (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 positions
เงินเดือน Negotiate
21 ต.ค. 57
4 . พนักงานบัญชี
- จัดทำแยกประเภท - รายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย - ดูแลช่วยเหลืองานอื่นที่เกี่ยวข้องในแผนก

Magic Link Garment (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
5 . Industrial Engineer
1 ควบคุม, ดูแล, ติดตามการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2 ทำงานร่วมกับฝ่ายวางแผนเพื่อให้ได้ผลผลิตที่เป็นไปได้สูงสุดและส่งได้ตามที่สัญญาไว้ 3 พัฒนาและลดขั้นตอนงานลงเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและรั...

Magic Link Garment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ประสบการณ์
20 ต.ค. 57
6 . Sale Officer
ด่วนมาก !!

- Input Data Sales Report - Summary P/O from Customer - Summary sales Report - Support Data Sale Manager

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
20 ต.ค. 57
7 . Injection Technician ด่วนมาก !!
- Set up Condition Injection M/C - แก้ไขปัญหางาน

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 57
8 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ด่วนมาก !!

ล่ามภาษาญี่ปุ่น แปลเอกสารจากไทย-ญี่ปุ่น , และแปลญี่ปุ่น-ไทย และเป็นล่ามใน Process การผลิต และเป็นล่ามในที่ประชุมผู้บริหารประจำเดือน

บริษัท ไทยสตาร์ไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
9 . สมุห์บัญชี
ด่วนมาก !!

- สามารถจัดทำและวางแผนการทำบัญชีได้ทั้งระบบ - ตรวจภาษีต่างๆ ตรวจการลงรายการบัญชี - จัดทำงบการเงิน จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน - สามารถปิดงบภายใน และปิดประจำเดือนประจำปี และ เซ็นต์ปิดงบได้ - สามารถ...

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (จ.ฉะเชิงเทรา)
ดูแลความปลอดภัยในสถานที่ทำงานภายในโรงงาน อาคาร หรือสำนักงานต่างๆ ให้เป็นระเบียบ สะอาด เรียบร้อย ติดต่อหน่วยงานภายนอก เพื่อฝึกอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงาน และปฏิบัติงานอื่นๆ ...

บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
11 . Sales Staff (Boiler, Water equipment)
- Promote and sell products by establishing contact and development. - Prepare reports by collecting, analyzing, and summarizing information. - Expand market coverage. Welfare: Medical Plan, Bonu...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมไทคอน ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 Baht
20 ต.ค. 57
12 . Production Staff (เคมี)
- Work in production line for mixing chemical. *Business is about Boiler chemicals manufacturing and service.

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000-25,000
20 ต.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่พรีเพรส /LAY (ประจำสาธุฯ/นิคมฯเวลโกรว์)
- วาง Layout, ประกอบ Film, จัดทำ - ตรวจสอบเพลทเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พิมพ์/ผลิต ดูแลตรวจสอบและแก้ไข Film - จัดเก็บรักษา เบิก-จ่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการผลิ...

บริษัท พริ้นติ้ง โซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- ดูแลงานด้านการทำเงินเดือนและสวัสดิการของพนักงานรายวัน - ดูแลงานด้านฝึกอบรม,ความปลอดภัย - ดูแลงานด้านสรรหาว่าจ้าง - ดูแลงานด้านธุรการ เช่น อาคารสถานที่ แม่บ้าน รปภ. ทรัพย์สินของบริษัท ฯลฯ - งานอื...

บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. จัดทำสรุปรายงานยอดขายรายตัว (Incentive) 2. จัดทำสรุปค่านายหน้าของแต่ละบริษัท (Commission) 3. รวบรวม ดูแลจัดเก็บ ข้อมูล เอกสาร และรายงานต่างๆ ของฝ่ายการเงิน 4. ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอก ...

บริษัท ธนสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
16 . หัวหน้าแผนกผลิต(ฉะเชิงเทรา)
- จัดการวางแผนงานในสายการผลิต - สั่งงานและควบคุมการผลิตตามแผนงาน - วิเคราะห์และป้องกันปัญหาการผลิต - ควบคุมพนักงานในหน่วยงานให้สามารถทำงานเป็นทีมได้ดีและประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
17 . วิศวกรวางแผนการผลิต (ฉะเชิงทรา)
• รับและตรวจเช็คยอดประมาณการจากลูกค้า • วางแผนการผลิต การปั๊มชิ้นส่วนประจำเดือน • ติดตามการผลิตให้ตรงตามแผนที่วางไว้ • ติดตามการส่งชิ้นส่วนของลูกค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด • วางแผนความต้องการวัตถุดิบ...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
18 . ช่างซ่อมบำรุง (ฉะเชิงทรา)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรใน Line การผลิต - ดูแลซ่อมแซมอาคารและสถานที่ภายในโรงงาน - รายงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่อผู้บังคับบัญชา - หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
19 . วิศวกรฝ่ายผลิต (ฉะเชิงเทรา)
1. จัดทำมาตรฐานการปฏิบัติงานของแผนก / ส่วน / ฝ่าย 2. ปรับปรุงและพัฒนาแก้ไข ปัญหาในไลน์การผลิตของแผนก / ส่วน / ฝ่าย 3. ควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด 4. จัดทำเอกสารควบคุมกร...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
20 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ (จ.ฉะเชิงเทรา)
ดูแลด้านการสรรหา รับสมัครพนักงาน ทำรายงานสรุปจำนวนของพนักงาน งานเอกสารประกันสังคม งานด้านความปลอดภัยของสถานที่ทำงาน ติดต่อหน่วยงานราชการ งานจัดกิจกรรม และปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ...

บริษัท ชาลี เอสคิวเอ็ม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
 พบ 529 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ