เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 560 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HRM and Administration Manager
• Performing a wide range of HR & general administrative functions including policies & regulations, corporate initiatives, staffing, compensation, payroll matters, recruitment, and employee relations...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
19 เม.ย. 57
2 . HRD Officer
• Play key role in improving/strengthening HRD system designed to effectively motivate and retain talented employee. • Develop and execute all the training programs and activities (Intern...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 57
3 . QA Inspector
ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการการผลิตในสายการผลิต

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 57
4 . Planning Leader
- ตรวจสอบ และ วางแผนการผลิตประจำสัปดาห์ เพื่อให้งานส่งมอบได้ตามกำหนด - ติดตาม และ ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ เพื่อให้งานเป็นไปตามแผนที่วางไว้ - วางแผนการผลิตเบื้องต้น เพื่อกำหนดวันส่งมอบงานให้ลูกค้า

บริษัท คัทซูชิกะ ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 57

บริษัท คัทซูชิกะ ( ประเทศไทย ) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่แผนกทรัพยากรบุคคล
งานสรรหาบุคลากร และงานธุรการบุคคล

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
19 เม.ย. 57
7 . นักเคมี
งานตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าสำเร็จรูป งานค้นคว้าวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
19 เม.ย. 57
8 . Sale Admin
- ประสานงานระหว่างลูกค้า/Sale Executive/และหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้อง - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
19 เม.ย. 57
9 . บัญชี
1.รับผิดชอบด้านเอกสารบัญชี-การเงิน 2.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้สงบริษัท
19 เม.ย. 57
10 . วิศวกรผลิต
ปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 เม.ย. 57
11 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบควบคุมเครื่องจักร และซ่อมเครื่องจักรในกรณีฉุกเฉินเร่งด่วน

บริษัท แสงไทยเมตัลดรัม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 57
12 . Sales Manager/Business Development
The successful candidate will be able to demonstrate the following core competencies: - Searching for and developing new clients for the sale of Frigel’s products and services - Conduct cold calls...

Frigel Asia Pacific Co.,Ltd
18 เม.ย. 57
13 . System Engineer - Drafter
The System Engineer Drafter is able to design a principle scheme, 2D and 3D drawing as well as control wiring interconnection of an industrial hydraulic system; using the base plant sketch or drawing ...

Frigel Asia Pacific Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน To be negotiated based on experience ans skill
18 เม.ย. 57
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน(ประจำนิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ จ.ฉะเชิงเทรา)
จัดทำเอกสารเพื่อติดต่อประสานงานกับสถาบันยานยนต์ ประสานงานและดำเนินงานตามขั้นตอนเพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ มีความรู้และทักษะในเรื่องของเครื่องยนต์ได้เป็นอย่างดี ปฏิบัติงานตามค...

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ/ประสบการณ์
18 เม.ย. 57
15 . หัวหน้าช่างประกอบเครื่องยนต์
- ประกอบชิ้นส่วนรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายได้ - ควบคุม / ดูแล การติดตั้งชิ้นส่วนรถยนต์ของผู้ใต้บังคับบัญชา - (สามารถไปปฎิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมเกตเวย์ได้)

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
18 เม.ย. 57
16 . ช่างยนต์ (ประจำโรงงาน นิคมอุตสาหกรรม เกตุเวย์ ฉะเชิงเทรา)
- ให้บริการซ่อมบำรุงรถยนต์ ภายในโชว์รูม - บริการซ่อมหลังการขายรถลูกค้าทุกพื้นที่ - ดูแลงาน PDI รถก่อนส่งมอบให้ลูกค้า - มีประสบการณ์อย่างน้ย 5 ปี จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
18 เม.ย. 57
17 . Senior Accounting Officer
- Do the costing - Checking suppliers invoices and coordinate with Purchasing Dept. on term of payment - Process the payment for verify and approval, and issue payment voucher and other account...

SCML (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
19 . หัวหน้าแผนกผลิต / Production Supervisor
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต,ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาในสายงาน การบริหารจัดหารการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
4 อัตรา
18 เม.ย. 57
20 . พนักงานรับ-ส่งเอกสาร ( Messenger )
Urgent!!

- รับส่ง-เอกสาร - วางบิล - รับเช็ค - ซื้ออะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้กับบริษัทฯ

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
18 เม.ย. 57
 พบ 560 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ