เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 626 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคล (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
1.ดูแลงานด้านเอกสารงานบุคคล 2.สรรหาพนักงานตามอัตรากำลังคน 3.สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
30 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
1.สรรหา คัดเลือก ผู้ผลิต ผู้ขาย วัตถุดิบ สินค้า ผู้ให้บริการ ผู้รับเหมาช่วงและอื่นๆ รายใหม่อยู่เสมอ 2.เจรจาต่อรองราคา เงื่อนไขการชำระเงิน การส่งมอบ และอื่นๆ กับผู้ขาย 3.ดำเนินการสั่งซื้อ และติดตามค...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
30 มี.ค. 60
3 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์/รีดเงา/ปั๊ม/ขึ้นรูปกล่อง(นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์จ.ฉะเชิงเทรา)
1. ควบคุมเครื่องและบุคคากรในบังคับบัญชา ให้เครื่องจักรวิ่งงานได้ตามแผนที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ดูแล รักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพท...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
15 อัตรา
30 มี.ค. 60
4 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
1.บริหารงานในส่วนวิศวกรรมและทำแผนปฏิบัติงาน 2.ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหต...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
30 มี.ค. 60
5 . วิศวกรไฟฟ้า(นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3. นำข้อมูล...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
30 มี.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูล กับลูกค้าเพื่...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- ติดต่อ ประสานงานกับตัวแทนขาย และลูกค้า - จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย เช่น ใบเสนอราคา - สรุปรายงานการขาย และข้อมูลการตลาด - สรุปยอดประมาณการขายล่วงหน้า จากลูกค้า - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามท...

บริษัท อีซีโก้ (ไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
30 มี.ค. 60
8 . QC Inspector
QC Inspection -Inspection Quality Dimension -Receive customer complain -QPR report -C/M report customer -Joint reactivity in house meeting -Investigation & follow up problem in process -Cut che...

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มี.ค. 60
9 . Inspector
- Calibration of measurement tool. - Co-Check accuracy C/F & part for support new part. - Progressing calibration list of measurement. - Control measurement tool

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มี.ค. 60

บริษัท เอกรัฐวิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
30 มี.ค. 60
11 . QA Supervisor
- Establish action plan for improve customer quality including monitor performance on monthly basis. - Support new program development process, product inspection and customer approval. - Warranty c...

บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
30 มี.ค. 60
12 . Marketing Officer เจ้าหน้าที่การตลาด
- ประสานงานติดต่อกับลูกค้า - จัดทำใบเสนอราคา Quotation - เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขในการสั่งซื้อสินค้า - Key ข้อมูลการซื้อใน Formula - ประสานงานและติดตามสินค้าที่สั่งซื้อและการส่งมอบสินค้าจากผ...

บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 60
13 . Accounting Staff
- Able to handle full set of accounting and familiar with the submission of tax returns - Ensure all accounting entries are accurate and up to date - Handle, review and verify all company's payments...

บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ์์N/A
30 มี.ค. 60
14 . (สัมภาษณ์4/4/60) จนท.ประจำสาขา / จนท.ส่งเสริมการตลาด (สาขาโรบินสันฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
. + เปิดสมัคร พร้อม รับการสัมภาษณ์ ในวันอังคารที่ 4/4/60 เวลา 11.00 น. + (กรุณาแต่งกายสุภาพในการเข้าสัมภาษณ์) - จนท.ประจำสาขา 1 อัตรา วุฒิ ปวส.-ป.ตรี(ทุกสาขา) - จนท.ส่งเสริมการตลาด 3 อัตรา ว...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลาย อัตรา
เงินเดือน 1xxxx - 3xxxx
30 มี.ค. 60
15 . Senior System Engineer (ฉะเชิงเทรา)
Administrations and Maintains the windows Server and Redhat Linux System Monitors Server Performance , system Tune Up and prepare a system capacity planning Provides a first-Level and seconed-Level ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
30 มี.ค. 60
16 . Asst.Engineer
-จัดทำ Report นำเสนอวิศวกรโครงการและผู้จัดการแผนกบริหารโครงการ -จัดทำเอกสารรายงานการใช้วัสดุที่มีการเบิกจ่ายจากส่วนงานควบคุมวัตถุดิบ -จัดทำPacking List และตรวจสอบรายละเอียดจากการขนส่งสินค้า -ปฎิบัต...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
30 มี.ค. 60
17 . Safety Officer / จป.วิชาชีพ ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
-ดูแลความปลอดภัยในการทำงานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย -ทำรายงานสอบสวนและวิเคราะห์เมื่อเกิดอุบัติภัยหรืออุบัติเหตุในการทำงาน -ติดต่อประสานงานด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานอื่นในองค์กร -ปฎิบัติหน้าที่ตามที...

Best Tech & Engineering Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มี.ค. 60

Easterly Electronics(Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
30 มี.ค. 60
19 . PE Assistant
Benefits 1.Meals allowance 20 THB / per day 2. perfect attendance bonus 800 THB 3.Transport allowance 50 THB /per day 4.Overtime pay according to the regulations

Easterly Electronics(Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน From 12,000 (during the probation)
30 มี.ค. 60

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
30 มี.ค. 60
 พบ 626 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ