เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 590 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. ดูแลในส่วนงานด้านความปลอดภัย การป้องกัน และการลดอุบัติเหตุในการทำงาน พร้อมทั้งจัดทำรายงานนำเสนอ 2. ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัย และองค์กรหน่วยงานภายนอกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานซ่อมและต...

บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
6 มี.ค. 58
2 . HR. Supervisor
- จัดทำ Payroll ควบคุมการจ่ายค่าจ้าง เงินเดือน และ สวัสดิการต่างๆของพนักงาน พร้อมทั้งสรุป Cost การจ่ายค่าจ้าง - สรุปรายงานประจำเดือน - จัดทำควบคุมและประสานงานกับประกันสังคม - จัดทำ ภงด.1, ภงด.1ก.,ภ...

บริษัท เอ พี ทรานสปอร์ต เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
3 . ผช.ผจก.แผนกQC/QAบ้านโพธิ์
-ควบคุมการดำเนินการร้องเรียนผู้ส่งมอบ กรณีเคลม วัสดุ/ชิ้นส่วน ที่ไม่เป็นตามกำหนด - ตรวจสอบวินิจฉัยผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามกำหนด - ให้มีการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ/ประกันคุณภาพ ตามข้อกำหนด - แก้ไขและป้...

Thai Radiator Manufacturing Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการตลาด (โลจิสติกส์)
• วางแผนการขนส่งรถยนต์ (Logistics) • ตรวจสอบประสิทธิภาพของการขนส่ง • จัดทำรายงานการขนส่งและสามารถแก้ไขปัญหาได้ • ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
6 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บริหารจัดการต้นทุน (ชาย)
1.ตรวจสอบและวิเคราะห์ต้นทุนเกี่ยวกับบริหารจัดการค่าขนส่ง 2.วางแผน วิเคราะห์ และเจรจากับบริษัทร่วมขนส่งในเครือฯ 3.รายงาน KPI เกี่ยวกับต้นทุนค่าขนส่ง 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท โตโยต้า ทรานสปอร์ต (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
6 มี.ค. 58
6 . IT Support (สัญญาจ้าง / ปฏิบัติงานที่ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
Responsibilities : 1.Provide technical support for IT services to all users. 2.Monitoring and maintaining IT system, client PC, and network. 3.Monitoring and maintaining data center, server, and ba...

SUNNY SYSTEM LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน 45,000 Baht
6 มี.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน 80,000 Baht ++
6 มี.ค. 58
9 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ , ช่างเทคนิค
ด่วนมาก!!!

จัดทำ และซ่อมแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
ช่างแม่พิมพ์ 5 อัตรา , ช่างเทคนิค 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
6 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ขาย ( ประจำสำนักงานฉะเชิงเทรา)
>> BETAGRO OPEN HOUSE เปิดบ้านรับ Sale&Marketing กว่า 100 อัตรา <<

- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ - รับผิดชอบการเก็บเงินชำระค่าสินค้า/ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ - นำเงินเข้าบัญชีบริษัท - สำรวจราคา/ภาวะตลาดและคู่แข่งขัน - ปฏิบัติงานอื่นๆ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนแม่พิมพ์
- รับผิดชอบงานด้านแม่ิมพ์โลหะทั้งกระบวนการ

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
6 มี.ค. 58
12 . ช่างซ่อมบำรุงด่วนมาก!!
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในโรงงานอุตสาหหกรรม

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
6 มี.ค. 58
13 . วิศวกร New Model 2 อัตรา , วิศวกรต้นทุน 1 อัตรา
ด่วนมาก!!!

1. รับผิดชอบงาน New Model 2. คำนวณต้นทุน

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 มี.ค. 58
14 . หัวหน้าแผนกเชื่อม
ด่วนมาก!!!

รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานเชื่อมในกระบวนการผลิต

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
15 . Safety Officer
• Plan and follow up safety, health and environment plans (including risk and emergency response) • Collect, analyse data and statistics including safety, health and environment reporting to the Ope...

Thai Metal Recycling Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
16 . หัวหน้ากลุ่มผลิต/Leader of Production (โรงงานเม็ดสีพลาสติก)
ควบคุม ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต ควบคุมการส่งมอบสินค้าให้กับคลังสินค้า ควบคุม ดูแลการใช้วัตถุดิบในสายงานการผลิต ควบคุมดูแลกำลังพลการผลิต

บริษัท โตโยอิ๊งค์ (ประเทศไทย) จำกัด / Toyo Ink (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
17 . Manufacturing Engineer
1. Support of production line (Production Kaizen, Quality improvement and cost down). 2. Target achievement of the line. 3. Project activity.

KUBOTA Engine (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
18 . ช่างซ่อมบำรุง (Technicial)
1. ทำการซ่อมแซมเครื่องจักร เมื่อเครื่องจักรชำรุด 2. ปรับปรุงสภาพการใช้งานเครื่องจักรขั้นพื้นฐาน 3. ตรวจสอบการทำงานของเครื่องจักรตามคาบเวลา 4. บันทึกข้อมูลการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร 5. และอื่นตาม...

KUBOTA Engine (Thailand) Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 มี.ค. 58
19 . จนท.คลังสินค้า
เพศชาย/หญิง อายุ 20-40 ปี จบการศึกษา ปวส. ขึ้นไป มีประสบการณ์งานเรื่องเอกสารต่างๆ และเคยทำงานในตำแหน่งงานด้านนั้น 1 ปี ใชัคอมพิวเตอร์ได้คล่อง Word Excel Powerpoint มีประสบการณ์งานตำแหน่งนั้นๆ ตาม...

บริษัท ธนาสารเซ็นทรัลสตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
6 มี.ค. 58
20 . พนักงานขาย(โครงการ ไลโอ ซอยนาคู-บ้านใหญ่ ฉะเชิงเทรา)
ดูแลยอดขายที่ได้รับมอบหมาย ทำเกี่ยวกับการยื่นกู้สินเชื่อของลูกค้า ตรวจบ้านโอนกรรมสิทธิ์ งานโอนกรรมสิทธิ์ของลูกค้าในโครงการ ดูแลงานการตลาดเบื้องต้นของโครงการเช่นออกบูธ และอื่นๆ

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
6 มี.ค. 58
 พบ 590 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ