เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 554 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1.แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไข และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ประเมินสภาพเครื่องจักร , อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
2 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ระบบงานไฟฟ้า 2.ควบคุมการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า 3.งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้าตามมาตรฐานของบริษัท 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
28 พ.ค. 58
3 . Production Supervisor (เครื่องเทศ)
ควบคุมส่วนผสมในการผลิตสินค้า เช่น ไส้กรอก แฮม เบค่อน ฯลฯ

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
4 . R&D Supervisor
ดูแล ออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ Spec Packaging

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าร่วมงานกับทางบริษัทให้ได้ตามอัตรากำลังและระยะเวลา และคุณสมบัติ ที่บริษัทกำหนดไว้ 2. วางแผนและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ 3. งานเอกสารสัญญาจ้างพนักง...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
6 . QC Supervisor
- ทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ - งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
7 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
8 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3.วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.สรุปยอดการผลิตประจำวั...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58

บริษัท สยามไบโอเทคและอุตสาหกรรมเภสัช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย / Sales Executive
- ออกหาตลาดเพื่อเสนองานขายและบริการ - ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งลูกค้าใหม่ที่หาได้เอง รวมถึงลูกค้าขององค์กรที่มอบ หมายให้ sales ดูแล เพื่อกระตุ้นยอด - เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย -...

บริษัท เจเอ็นพี มิลเลนเนียม จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน commission ค่าน้ำมัน ค่ารถ อื่นๆ ตามตกลง
28 พ.ค. 58
11 . ช่างยนต์ แถวโรงไฟฟ้าบางประกง12,000-18,000 จ-ศ ด่วน 10 อัตรา
ช่างประกอบและซ่อมบำรุง รถหัวลาก รถบัส มีค่าเดินทาง เบี้ยเลี้ยง และโบนัส ทำงานจันทร์ - ศุกร์ ติดโรงไฟฟ้าบางปะกง

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000
28 พ.ค. 58
12 . Warehouse & Production Manager ปฎิบัติงาน นิคม เวลโกร (Salary 45K up)ด่วน
Manage and control Production process & Logistic, transportation, Warehousing ect. Monitor inventory balance of raw materials & finish goods , all equipments & machine ready to use Ensure consistent...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 45,000 ขึ้นไป / ต่อรองได้ตามคุณสมบัติ
28 พ.ค. 58
13 . พนักงานขับโฟลคลิฟท์ ทำงาน นิคม เวลโกร เงินเดือน 11,000-13,000 ด่วนมาก
ขับโฟลคลิฟท์ จัดเก็บสินค้า ช่วยงานคลังสินค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 11,000-13,000
28 พ.ค. 58
14 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานที่แปดริ้ว)
ด่วน!!

- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย - วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยฯ - ควบคุมการเบิก-จ่ายอุปกรณ์เซพตี้ - ติดต่อประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 58
15 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่ แผนกเครื่องใข้ไฟฟ้า สาขา Big C ฉะเชิงเทรา ด่วนมาก !!
- ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ - ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา >>>>สมัครงาน...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น
28 พ.ค. 58
16 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซี ฉะเชิงเทรา ด่วนมาก!!!
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ...

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (พร้อมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาล,เงินโบนัส,ปรับเงินเดือนประจำปี,ค่าตำแหน่ง และอื่นๆ)
28 พ.ค. 58

บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานบัญชี
1.ตรวจเช็คเอกสาร,ใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี และรายงานที่เกี่ยวข้องให้ตรงกับใบสั่งซื้อสินค้าและในระบบ SAP 2.ประสานงานกับแผนกต่างที่เกี่ยวข้อง(GR, QC, FC, AC) 3.จัดทำเอกสารและรายงานส่งแผนกบัญชีและการเงิน...

Polytype Asia Pacific Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
19 . ช่างเทคนิค (ขึ้นรูปกระดาษ)
ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล เครื่องจักรให้มีความพร้อมในการผลิตให้ตรงตามคุณภาพและปริมาณ ตามแผนงานการผลิตที่ได้รับมอบหมาย อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 พ.ค. 58
20 . Manager / Sale (บรรจุภัณฑ์กระดาษ/ถ้วยกระดาษ) ด่วนมาก !!
นำเสนอขายผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานในประเทศ จัดทำเอกสารและรายงานด้านการขายให้กับผู้บริหาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ ภายในบริษัท ติดต่อประสานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทเ...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
28 พ.ค. 58
 พบ 554 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ