เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 525 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ฮายากาว่า อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
2 . QA/QC Civil Inspector
- QA/QC works - meeting attendance - site inspection - procedure and ITP preparation - preparation of as-built documents

China Petroleum Pipeline bureau
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่พรีเพรส /LAY (ประจำสาธุฯ/นิคมฯเวลโกรว์)
- วาง Layout, ประกอบ Film, จัดทำ - ตรวจสอบเพลทเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พิมพ์/ผลิต ดูแลตรวจสอบและแก้ไข Film - จัดเก็บรักษา เบิก-จ่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการผลิ...

บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต (ประจำสาธุฯ)
- ดำเนินการจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนนโยบาย - สั่งซื้อสินค้าที่ใช้สำหรับโรงงานอุตสาหกรรม - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาช่วง (Supplier) - ประเมินผลผู้ขาย/ผู้รับจ้าง - ดูแลจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (ประจำสาธุฯ/นิคมฯ เวลโกรว์)
- ดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานตามนโยบาย/ความต้องการของลูกค้า

บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ด่วนมาก !!
1.Coordination & control of manufacturing Processes. 2.Ensure the goods are produce efficiently and produced at the rigth cost and level of quality.

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด
หลายอัตรา
28 ก.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบงานความปลอดภัยในพื้นที่ปฏิบัติงาน 2. ดูแลการฝึกดับเพลิง และซ้อมแผนอพยพหนีไฟ 3. ร่วมกับฝ่ายทรัพยากรมนุษย์และธุรการ ดูแลการตรวจสุขภาพพนักงานประจำปี 4. จัดทำส่งแบบรายงาน จป.ว. ทุก 3 เดือน ...

บริษัท ไดอิชิแพคเกจจิ้ง จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
28 ก.ค. 58
8 . QC/QA/Chemical R&D Supervisor, Assistant Managerด่วน มาก!!
1. ตรวจสอบคุณภาพของสารเคมีที่ใช้เพื่อเป็นวัตถุดิบ ตรวจสอบคุณภาพสารเคมีระหว่างการผลิต และตรวจสอบขั้นตอนการผลิตของฝ่าย Production 2. ตรวจสอบคุณภาพของเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่บริษัทผลิตเสร็จ 3. ตรวจสอบ...

Marktec Asia Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (หากมีใบ บฉ.3 จะพิจารณาเป็นพิเศษ)
28 ก.ค. 58

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีไซเคลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
1.ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 2.ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า 3.ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแลลูกค้าที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายงานออกแบบ (Graphic Design)
1. ทำงานออกแบบตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแล และปรับปรุง Website ของบริษัท 3. ติดตั้งโปรแกรม , ไดร์เวอร์ต่างๆ และตรวจสอบหรือแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์เบื้องต้น

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
28 ก.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
จัดเก็บเอกสารบัญชีส่งสำนักงานบัญชี บันทึกบัญชีประจำวันในสมุดรายวันทั่วไป , รับ - จ่าย จัดทำรายงานด้านภาษีที่เกี่ยวข้อง และเตรียมเอกสาร เพื่อนำส่งกรมสรรพากร ทำรายงานกระทบยอดบัญชีต่าง ๆ ทั้งเงินฝากธน...

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
28 ก.ค. 58
13 . Sales Executive
ขายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรมตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ( จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี )

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
28 ก.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์ภายนอกและรับเรื่องเบื้องต้น

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 58
15 . Japanese Interpreter
1.ประสานงานกับบริษัท แม่ที่ญี่ปุ่น เกี่ยวกับงานAudit ระบบ 2.ประสานงานระหว่างชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 3.แปลเอกสาร ระหว่างภาษาไทย เป็นภาษาญี่ปุ่น และจากญี่ปุ่น เป็นภาษาไทย 4.จัดทำเอกสารยอดขายเพื่อใช้ป...

บริษัท ฟุตาบะ เจทีดับบลิว (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาเงินเดือนตามตลาดหรือ มากกว่า พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
28 ก.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 Baht
28 ก.ค. 58
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
- ควบคุมบริหางานคลังสินค้าทั้งระบบ - วางแผนการจัดส่ง, ประสานงาน

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
18 . Warehouse Supervisor
-รัผิดชอบงานด้านการบริหารคลังสินค้าทั้งวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป -รับผิดชอบการควบคุมการจัดเก็บ เคลื่อนย้าย การเบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป -รับผิดชอบการบริหารงานงานด้านโลจิสติกส์ -ควบคุม กำ...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
รับผิดชอบงานดูแลและต้อนรับแขกที่มาติดต่อ และดูแลเรื่องการใช้โทรศัพท์ติดต่อภายใน/ภายนอก รวมถึงการดูแลเอาสารเข้า-ออกของบริษัทฯ

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
- ปฏิบัติงานด้านการบริหารความปลอดภัยในการทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาให้เสร็จตามเวลา ให้มีคุณภาพถูกต้อง - อบรมพนักงานเรื่องความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - งานอื...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
 พบ 525 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ