เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 546 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายภัตตาคาร (Assistant Restaurant Manager
- ดูแลและบริหารงานต่างๆ ในร้านอาหารให้ป็นไปด้วยความเรียบร้อย - วางแผนกำลังคน พัฒนา และฝึกทักษะให้พนักงานบริการทำงานอย่างมีมาตรฐาน - สามารถบริหารจัดการงานเลี้ยงได้เป็นอย่างดี - ประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
2 . กุ๊กครัวญีปุ่น
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ - จัดทำอาหารตามเมนูที่ลูกค้าสั่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ สภาพห้องครัวให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
3 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร
ซ่อมและตรวจเช็คดูแลรักษารถกอล์ฟและแก้ไขในกรณีเกิดปัญหา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ม.ค. 58
4 . กุ๊กครัวไทยจีน
- จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหารหรือเครื่องปรุงต่าง ๆ - จัดทำอาหารตามเมนูที่ลูกค้าสั่งให้มีคุณภาพและได้มาตรฐาน - ตรวจสอบ ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้ สภาพห้องครัวให้สะอาดและถูกสุขลักษณะ

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
5 . SUB LEADER NEW PRODUCT&PROCESS
ออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิตสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่

C.B. Paint Ltd., Part.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (Marketing Manager)
- รับผิดชอบงานด้านการตลาดในธุรกิจสนามกอล์ฟ - วางแผนและจัดทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดนักกอล์ฟ - ติดต่อ ติดตาม ประสานงานกับลูกค้ากรณ๊จัดแข่งขันกอล์ฟของลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ ในบริษัท -...

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่บันทึกข้อมูล (ประจำนิคมฯเวลโกรว์)
- บันทึกข้อมูลลงในคอมพิวเตอร์สำหรับระบบ ERP

บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่พรีเพรส /LAY (ประจำสาธุฯ/นิคมฯเวลโกรว์)
- วาง Layout, ประกอบ Film, จัดทำ - ตรวจสอบเพลทเพื่อใช้ในการเตรียมแม่พิมพ์/ผลิต ดูแลตรวจสอบและแก้ไข Film - จัดเก็บรักษา เบิก-จ่ายอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องตลอดจนประสานงานในด้านต่างๆ เพื่อให้การดำเนินการผลิ...

บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพงานพิมพ์ (ประจำสาธุฯ/นิคมฯ เวลโกรว์)
- ดูแลดำเนินการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ สินค้าระหว่างการผลิต สินค้าสำเร็จรูปให้ได้คุณภาพ/มาตรฐานตามนโยบาย/ความต้องการของลูกค้า

บริษัท พริ้นติ้งโซลูชั่น จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
10 . PC Support - 1 Year Contract (Wellgrow, Chachoengsao)
To support technical computer and network issues To solve problems related to computer and network To fix any hardware and software problems

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 position
27 ม.ค. 58

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
27 ม.ค. 58

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
27 ม.ค. 58
13 . QC Engineer (Inprocess)
Engineer in process, test and analyzation.

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ม.ค. 58

CEVA Logistics (Thailand) Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
10 อัตรา
เงินเดือน วันละ 300
27 ม.ค. 58
15 . Maintenance Supervisor
- Set up SQL System - Controlled Maintenance's Teams - Development PLC Systems - Create and Adjust Machines

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Structure
27 ม.ค. 58
16 . Leader-Ware House
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานคลังสินค้า,ดำเนินการและจัดทำรายงานการจัดส่ง, มีความรู้ คววามเข้าใจระบบการจัดส่งสินค้าในกลุ่ม ออโตโมทีฟ เป็นอย่างดี

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
17 . Supervisor-Ware House
To managed stock, finish goods, and coordinated to customers.And control ware house staffs.

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Structure
27 ม.ค. 58
18 . Line Leader Production
ควบคุมดูแลสายการผลิต บริหารจัดการผลิตภัณฑ์ และ บุคคลากร

Takata-TOA Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ม.ค. 58
19 . Process Engineer
Make new model and improvement, jig fixture and PLC arrangement, Lay out design etc.

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Stucture
27 ม.ค. 58
20 . Process Engineer _ Die Casting
- Solve of Diecasting Process, Improvement and Analyze of Machine Problem eg. CNC, Priming Machine.

Takata-TOA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Company's Stucture
27 ม.ค. 58
 พบ 546 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ