เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 535 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales & Marketing
Urgent Required!!!

1) Achieve the yearly and GP target assigned by M.D. 2) Develops key strategic accounts in different region of Thailand 3) Direct contact with customer regarding after-sales issues and customer sati...

Alusite Precision Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiable
2 ก.ย. 57
2 . พนักงานพิมพ์บาร์โค๊ด
จัดพิมพ์บาร์โค๊ดตามแบบต่าง ๆ

Alusite Precision Co., Ltd.
เงินเดือน ค่าแรงวันละ 350 บาท มีโอที เงินค่าตำแหน่งเมื่อผ่านช่วงทดลองงาน
2 ก.ย. 57
3 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจวัดชิ้นงานให้ได้ตามแบบที่กำหนด

บริษัท บี พี เอส อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
1 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ต้องการด่วน!!!
- จัดซื้อวัตถุดิบรวมถึงของใช้อื่น ๆ ภายในประเทศ - จัดจ้างผู้รับเหมาสำหรับงานต่าง ๆ - ติดตามสินค้าเพื่อการส่งมอบที่ตรงเวลา - เจรจาต่อรองกับผู้ขาย

Plasticon Asia Co., Ltd.
เงินเดือน 1x,xxx บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
1 ก.ย. 57
5 . วิศวกรฝ่ายวิศวกรรมการผลิต (Production Engineer)
- Responsible for production operation and team supervision - Develop production process regarding management or company objective - Monitor process costs, capabilites and scrap to identify areas fo...

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
1 ก.ย. 57
6 . ผู้จัดการโรงงาน ด่วน !!
- บริหารจัดการสายการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ ทั้งเรื่องปริมาณ คุณภาพ - บริหารจัดการและถ่ายทอดองค์ความรู้ต่างๆ ให้กับทีมงานเพื่อพัฒนาองค์กร - กำหนดกลยุทธ์โดยการสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อบริษัทฯ ...

บริษัท พี.ซี.สตีล โพลส์ แอนด์ แคบินส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 หรือ ตามตกลง
1 ก.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- งานทางด้านบัญชีของบริษัท (บัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้) - งานทางด้านภาษี (ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.3,53) - และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000+พิเศษอื่นๆ
1 ก.ย. 57
8 . ผู้จัดการเขต(ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อรัญประเทศ สระแก้ว ชลบุรี กรุงเทพ
รับผิดชอบยอดขาย และจำนวนลูกค้า รวมถึงการเจริญเติบโตให้บรรลุตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ดูแล และควบคุมระดับมาตรฐานการบริหารงาน ภายในเขตความรับผิดชอบ ดูแลทีมงานในแผนกส...

บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
1 ก.ย. 57
9 . ผู้จัดการสาขา (ประจำ ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อรัญประเทศ สระแก้ว ชลบุรี กรุงเทพมหานคร
- บริการลูกค้า ที่เข้ามาทำธุรกรรม ใน DTAC SHOP / SAMSUNG BRAND SHOP - หน้าที่บริหารร้าน ดูแลความเป็นระเบียบและความสวยงามในร้านและหน้าร้านให้เป็นไปตามมาตราฐานของบริษัทฯ - สื่อสารข้อมูล นโยบาย คำสั่...

บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 28,000 บาท
1 ก.ย. 57
10 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (ประจำ จ.ฉะเชิงเทรา )
1) สรรหา/คัดเลือก บุคลากร 2) จัดองค์กรโดยกำหนดโครงการสร้างขององค์กร เพื่อบริหารงานบุคคลให้เกิดประโยชน์และมีประสิทธิภาพสูงสุด 3) รักษาพนักงานที่มีความสามารถให้อยู่กับองค์กรนานๆ 4) พัฒนาศักยภาพ เพิ่...

บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
11 . พนักงานขาย ( ประจำจังหวัด ฉะเชิงเทรา ปราจีนบุรี สระแก้ว ชลบุรี กรุงเทพ)
- บริหารยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - สามารถเข้าถึงลูกค้า นำเสนอสินค้า - วิเคราะห์และจัดการข้อมูลด้านการขายและการตลาด - ให้บริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้น และสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า - ติ...

บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
1 ก.ย. 57
12 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
1.ค้นหาข้อมูลคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 2.ควบคุม ติดตาม การส่งมอบสินค้า 3.ตรวจสอบงานและให้คำปรึกษาแนะนำกับผู้ใต้บังคับบัญชา 4.สรุปรายงาน

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท
1 ก.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย(Sales Coordinator)
1.ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 2.ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า 3.ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
1 ก.ย. 57
14 . Sales Executive
ขายสินค้าเครื่องมืออุตสาหกรรมตามโรงงานในนิคมอุตสาหกรรมภาคตะวันออก ( จ.ฉะเชิงเทรา จ.ชลบุรี จ.ระยอง จ.ปราจีนบุรี )

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
1 ก.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- งานธุรการประจำฝ่ายขาย - จัดทำใบเสนอราคาและจัดเก็บเอกสาร

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
1 ก.ย. 57
16 . Safety Officer [ TMT Banpho Plant ]
1. ควบคุมงานด้านความปลอดภัย 2. จัดกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. สาร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
17 . รับสมัครด่วน!! แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,Bakery,ผู้ช่วยแม่ครัว ประจำสาขา ฉะเชิงเทรา,ปราจีนบุรี,ร้อยเอ็ด
พนักงานจัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านพร้อมตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า - นับสต๊อกสินค้าและจัดโปรโมชั่นของร้านค้าให้ update ตลอดเวลา พนักงานแคชเชียร์ - ให้บริการและคิดเงินให้กับลูกค้าประจำเ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
1 ก.ย. 57
18 . HR superviser
-รับผิดชอบดูแลงานบุคคลทั้งระบบ -ดูแลงานด้านธุรการ -ดูแลข้อกำหนดของลูกค้า -ระบบ ISO และจัดทำแผนการฝึกอบรม -งาน Payroll

บริษัท ไจแมค กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 ก.ย. 57
19 . Sales Engineer
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - ทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า

บริษัท ยูเนี่ยนนิฟโก้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000.00 ขึ้นไป
1 ก.ย. 57
20 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- รับผิดชอบงานด้านการตลาด วิเคราะห์ และจัดทำรายงานข้อมูลทางการตลาด - วางแผนและจัดทำโปรโมชั่นเพื่อเพิ่มยอดลูกค้าและสมาชิก - สร้างและส่งเสริมกิจกรรมความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทกับลูกค้าและสมาชิก - ...

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
 พบ 535 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ