เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 564 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service Officer (Chachoengsao)
1.To obtain information from customers and sales to fulfill the order. 2.To work with custiomers to overcome and problems to fulfill the order. 3.To handle order management on day-to-day basis to en...

MPO ASIA Co., Ltd.
เงินเดือน Depend on experience
28 ก.ย. 59
2 . Warehouse Leader
- Supervise the day to day warehouse activities (Inbound and Outbound Process) - Lead,motivate and empower employees .... - Define and dispatch to leader the daily objectives and remarks. - Control...

MPO ASIA Co., Ltd.
เงินเดือน Depend on experience
28 ก.ย. 59
3 . New product introduction,Production supervisor
For Production supervisor Position - Industrial engineering studies - Experience in packaging or production field - Can work in shift (shift 200 baht/day) For New production Introduction Positi...

MPO ASIA Co., Ltd.
28 ก.ย. 59
4 . Packaging Supervisor
- Supervisor and coordinator activities of worker in packaging product materials and shipment. - Observe packaging team to verify conformance to specification. - Can work in shift (shift 200 baht/da...

MPO ASIA Co., Ltd.
เงินเดือน depend on experience
28 ก.ย. 59

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
28 ก.ย. 59
6 . วิศวกรไฟฟ้ากำลัง (ปฏิบัติงานทีบางปะกง)Urgently Required !
- ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า ภายในโรงงาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
28 ก.ย. 59

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
28 ก.ย. 59
8 . Assistant Manager/ Supervisor (สาขาบางประกง) ด่วนมาก
- Inventory management process, defining Branch's strategies, and report to customers. - Create, manage and achieve the overall logistics and customer service department budgets. - Transport managem...

บริษัท สยามนิสทรานส์ จำกัด / Siam Nistrans Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
9 . Mould Techincion
1.ดูแลรักษา Mould และซ่อมแซมแก้ไข 2.จัดเตรียม Mould และติดตั้งขึ้นเครื่อง Pressเพื่อพร้อมต่อการผลิต 3.ทำchecklist การทำความสะอาด Mould และปฏิบัติตามแผนระยะเวลาที่กำหนดไว้ 4.ดำเนินการทำ Preventive M...

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
28 ก.ย. 59
10 . Production Control (PC) Group Leader
1.ปฏิบัติงานในหน่วยงานProduction Control 2.วางแผนการผลิตรายวัน และรายเดือน 3.วางแผนการจัดเก็บ การจ่ายผลิตภัณฑ์ด้วยหลักFIFO 4.บริหารการจัดส่งให้เป็นไปตามแผนงาน 5.ควบคุม ดูแลบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายส...

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
28 ก.ย. 59
11 . QA Staff
- ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่ - สร้างรูปแบบของเอกสารที่เกี่ยวกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ - จัดเก็บเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพทั้งหมด - จัดทำเอกสาร PPAP File ตามที่ลูค้ากำหนด - จ...

บริษัท อิวาอิแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
28 ก.ย. 59
12 . Purchasing Staff (PAPCTH) – Suwinthawong Chachoengsao
Cost down activity Support new model to achieve pre-production plan Evaluate for improvement supplier E-quotation SAP support EDI study Follow up part from changing note

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
28 ก.ย. 59

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
28 ก.ย. 59

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
28 ก.ย. 59
15 . Barista สาขาจุดพักรถ Motorway ขาออก 2 ตำแหน่ง
1. ให้บริการลูกค้า โดยการรับออเดอร์เมนูเครื่องดื่ม จัดทำและส่งมอบเครื่องดื่มแก่ลุกค้า 2. แนะนำสินค้าและบริการต่างๆ ภายในร้าน Doi Chaang caffe' 3. ดูแลความสะอาดทั่วไปภายในพื้นที่ขาย 4. มีใจรักงานด้า...

SWC Biz Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน โดยประมาณ 10,500 - 13,500 บาทต่อเดือน
28 ก.ย. 59
16 . ช่างซ่อมบำรุง (ช่างไฟฟ้า)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดูระบบงานไฟฟ้าเครื่องจักร อาคาร สำนักงาน - ดูแลรักษาเครื่องจักร - วางแผนตรวจสอบเครื่องจักร PM เพื่อป้องกันการเสียหาย

Thai Mitsui Specialty Chemical Co., Ltd./ บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลลิตี้เคมีคอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
17 . ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องกลโรงงาน)
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ตัด / เชื่อม / เจียร/ งานโลหะ - ดูแลรักษาเครื่องจักร - วางแผนตรวจสอบเครื่องจักร PM เพื่อป้องกันการเสียหาย

Thai Mitsui Specialty Chemical Co., Ltd./ บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลลิตี้เคมีคอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
18 . Research & Development Staff (Base in Wellgrow industrial Estate)
หน้าที่รับผิดชอบ :- - ปรับปรุงและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์กับผู้ใช้งานหรือผู้ที่เกี่ยวข้อง - แนะนำ ร่วมแก้ปัญหาที่เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ ของกระบวนการการผลิต ผลิตภัณฑ์ที่ตนเองรั...

Thai Mitsui Specialty Chemical Co., Ltd./ บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลลิตี้เคมีคอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
19 . Asst. Production Chief / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก (Base in Wellgrow industrial Estate)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้ถูกต้อง ทันเวลา

Thai Mitsui Specialty Chemical Co., Ltd./ บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลลิตี้เคมีคอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ย. 59
20 . พนักงานระดับปฏิบัติการ / Operatorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของเครื่อง Reacter - ทำความสะอาดเครื่อง Reacter - รับผิดชอบงานต่างๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ในแผนกที่สังกัดอยู่

Thai Mitsui Specialty Chemical Co., Ltd./ บริษัท ไทยมิตซุยสเปเชียลลิตี้เคมีคอล จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 9,750 +ค่ากันดาร+ค่าครองชีพ
28 ก.ย. 59
 พบ 564 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ