เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 559 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ/ ประมาณราคา งานเฟอร์นิเจอร์ ประจำโรงงานสุวินทวงศ์
- ถอดวัสดุ,ปริมาณวัสดุที่ต้องสั่งซื้อจากแบบที่ได้รับมา - จัดทำเอกสารประมาณราคาโดยใช้แบบฟอร์ม และมาตรฐานของบริษัทฯ ให้ถูกต้องและทันต่อเวลาที่กำหนด - เขียนแบบ AutoCad ตามที่ได้รับมอบหมาาย - ปฏิบัติงา...

บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
2 . PC Supervisor
1.To review the order / forecast from all customer. 2.To parepare and control the production planning system. 3.To control the delivery date of raw materials for support to production. 4.To review ...

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 พ.ค. 59
3 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า ( แปดริ้ว )รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบดูแลงาน PM และ CM อุปกรณ์ของร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn และลูกค้าอื่นในเขต - ลักษณะงานเป็นงานออกให้บริการ โดยทีมช่างผู้ชำนาญ

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 20,000
3 พ.ค. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาฉะเชิงเทรา
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 พ.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาฉะเชิงเทรา
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
• วางแผนการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต และกำกับดูแล ตรวจสอบระบบการควบคุมคุณภาพสินค้า • วิเคราะห์ พัฒนากระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ พร้อมเสนอแนะการป้องกันแก้ไขกระบวนการผลิต เพื่อส่งเสริมให้สินค้...

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่วางแผน
วางแผนการผลิต การจัดส่งสินค้า

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
3 พ.ค. 59
8 . วิศวกรพัฒนากระบวนการ
พัฒนากระบวนการผลิต ลดต้นทุน เพิ่มประสิทธิภาพ

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 พ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ขาย
1. วางแผนการขายสินค้าในเขตการขายที่รับผิดชอบ และเข้าพบลูกค้า 2. สร้างยอดขายในเขตการขายที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 3. เสริมสร้างความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
3 พ.ค. 59
10 . ช่างเทคนิค
ดำเนินการบำรุงรักษาเครื่องจักรให้สามารถดำเนินระบบไปได้อย่างเป็นปกติ รวมไปถึงการเสนอแนะและปรับปรุงระบบให้มีประสิทธิภาพมากขึ้น

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับแจ้งหนี้/วางบิลค่าใช้จ่าย/ค่าใช้จ่าย ตรวจสอบ บันทึกบัญชี จัดทำเอกสารตั้งเบิก บันทึกรายการเคลื่อนไหวทรัพย์สินลงในระบบบัญชี ดำเนินการกับทรัพย์สินตามระบบ จัดทำรายงานค่าใช้จ่าย รายงานงบการเงินรายเดือน

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
3 พ.ค. 59
12 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ
- วางแผน และติดตามงานจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายหลักของบริษัท - ตรวจสอบ ประเมินผลผู้จำหน่ายให้มีคุณภาพและมาตรฐาน - วิเคราะห์ราคาและต้นทุนการสั่งซื้อ - รายงานวิเคราะห์ข้อมูลที่เป็นประโยชน์ คาดการณ์...

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
3 พ.ค. 59
13 . Document controller
- Summary list received overall isometric drawing from client status. - Mark Summary list procedure submit date & approval date status. - Make summary list distribution DWG to subcontract status. -...

CAZ (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน According to company salary structure or as agree
3 พ.ค. 59
14 . Development Engineer
1. New model cooling system development 2. Cooling/Reliability/Safety performance confirmation 3. PCB controller development and confirmation 4. Develop ISO documentation 4.1 Benchmarking 4...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 พ.ค. 59
15 . Production Admin Staff
1. Responsible for BOM (Bill of Material) 2. Consumption and Different Analysis Report 3. Budget and Inventory Control

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 พ.ค. 59
16 . Logistic OfficerUrgently Required !
1. Responsible for Verifying and checking the service providers data 2. Providing Outbound Logistics KPI with analysis 3. Providing Monthly KPI and cost results with analysis 4. Daily truck monitor...

Panasonic Appliances (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 พ.ค. 59
17 . ประชาสัมพันธ์และประสานงาน
1. รับโทรศัพท์ ให้ข้อมูลกับลูกค้า รับเรื่องต่างๆ 2. ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร 3. ต้อนรับลูกค้า และผู้มาติดต่อด้วยความนอบน้อม ยิ้มแย้มแจ่มใส

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
3 พ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 2. ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า 3. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลลูกค้าที่ได้รับม...

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
3 พ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าเครื่องมือุตสาหกรรมโรงงาน,อุปกรณ์ก่อสร้าง,ฮาร์ทแวร์ทุกชนิด

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
3 พ.ค. 59
20 . Engineer (New product & Cost control) ประจำแผนก PC
รับผิดชอบด้าน New product & Cost control และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โคโย จอยท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
 พบ 559 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ