เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 526 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาฉะเชิงเทรา,อยุธยา)
1. ปฏิบัติงานด้านการตลาดตามแผนของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับธนาคารกรุงไทย และธนาคารออมสิน 3. ติดตามแนวโน้มและสภาวการณ์ของตลาดในปัจจุบัน เพื่อพัฒนาและปรับปรุงกิจกรรมส่งเสริมการขายและการตลาด ให้เกิดความ...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
2 . Maintenance engineer ผช!! /25–35K/ Welgrow, Chachaengsao
- Maintenance Engineer have to set up the preventive maintenance plan for all utility and facility machines system as daily weekly monthly plan and submit to supervisor for approval before implement...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
25 มิ.ย. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาฉะเชิงเทรา
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ฝ่ายโครงการ) ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
1.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาตามสายงาน 2.ดำเนินงานจัดทำระบบเอกสารในฝ่ายโครงการ 3.จัดทำรูปแบบเอกสารที่ใช้ในงานของฝ่ายต่างๆ 4.จัดทำสำเนาเอกสาร การจัดเก็บเอกสาร พร้อมดำเนินการแจกจ่ายตามวิธีกา...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท/เดือน
25 มิ.ย. 59
5 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) ฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 59
6 . Sale ขายอะไหล่ (เครน) ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา
- รับผิดชอบดูแลประสานงานระหว่างฝ่ายขายกับลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆภายในบริษัท - จัดเตรียมและจัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายขายฝ่ายการตลาด วันทำงาน วันจันทร์ - เสาร์

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ ITสารสนเทศ รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ IT เช่น เครื่อง PC, Server ,อุปกรณ์ Network , อุปกรณ์ต่อพ่วง, สายสัญญาณต่าง ๆ 2. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบโทรศัพท์ภายใน และตู้สาขา 3. ดูแลรักษาและพัฒนาระบบ CCTV 4. จัดทำเอกสา...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 59
8 . ช่างเทคนิค (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งเครนไฟฟ้า - วันทำงาน : วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น.

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 59
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริการเครน (ประจำโรงงานฉะเชิงเทรา)
1.ดูแลรักษาวัสดุและอุปกรณ์สำหรับผลิตภัณฑ์ของลูกค้า ที่เก็บรักษาไว้ในเวิร์คช้อป หรือภายในโรงงาน หรือที่สถานที่ของลุกค้า เพื่อตรวจสอบ , ซ่อมอุปกรณ์ ( อิเล็กทรอนิกส์ ) หรือประกอบกลับคืน 2.จัดทำเอกสารและ...

บริษัท ออลล่า จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มิ.ย. 59
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
งานควบคุมกระบวนการผลิต การทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพทันต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
11 . วิศวกร New Product Production Preparation
- ปฏิบัติงานในฝ่ายควบคุมการผลิต - ดูแลควบคุมการการวางแผนการผลิต - ปรับปรุงและวิเคราะห์และแก้ไขปัญหางานด้านวางแผนการผลิต - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายนอก - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ภายใน...

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มิ.ย. 59
12 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Interpreter)รับสมัครด่วน !
- Translated into Japanese between employees and executive japan as Translation of the meeting - Translated into the production line, Translation of documents - Other tasks as assined

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน Based on organiational structure
25 มิ.ย. 59

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
25 มิ.ย. 59

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
25 มิ.ย. 59
15 . วิศวกรไฟฟ้ากำลังUrgently Required !
- ดูแลระบบไฟฟ้า ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักรและไฟฟ้า ภายในโรงงาน

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
25 มิ.ย. 59
16 . ช่างแม่พิมพ์ (Mold Diecasting)รับสมัครด่วน !
- สร้างแม่พิมพ์ ประกอบแม่พิมพ์ และ ซ่อมแม่พิมพ์ ตามแบบ

บริษัท ซินอี้ อินดัสเทรียล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตกลง+ประสบการณ์
25 มิ.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (GENERAL AFFAIR STAFF)
- ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานและดูแลความสงบเรียบร้อยของพนักงาน,พนักงานรักษาความปลอดภัย,แม่บ้าน,คนสวน,พนักงานขับรถ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ให้สะอาด เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา - ปฏิบัติตามร...

บริษัท โทโยนากา ไทยแลนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
25 มิ.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่เอกสารระดับOPERATOR (เฉพาะบุคคลทุพพลภาพ)
1. Input ข้อมูลการผลิต - ยอดการผลิต - บันทึกปัญหาการผลิต - เวลาการผลิต 2. งานเอกสารของฝ่ายผลิต 3. Revise เอกสาร WI, STD

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Executive)
- ออกหาตลาดเพื่อเสนองานขายและบริการ - ดูแลลูกค้าอย่างใกล้ชิด ทั้งลูกค้าใหม่ที่หาได้เอง รวมถึงลูกค้าขององค์กรที่มอบหมายให้ sales ดูแลเพื่อกระตุ้นยอด - เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อสร้างโอกาสทางการขาย - จัด...

บริษัท เจเอ็นพี มิลเลนเนียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ ค่าคอมมิชชั่น
25 มิ.ย. 59

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล รีไซเคลอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
 พบ 526 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ