เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 662 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1. ควบคุม ดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. วิศวกรฝ่ายผลิต วิเคราะห์ สาเหตุ และแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต หากจบมัธยมศึกษาตอนปลาย และศึกษาต่อระดับปริญญาตรีจะพิจารณาเป็นพิเศษ 3....

บริษัท สหวิริยาเพลทมิล จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 60
2 . PRODUCTION ENGINEER
-Control production process parameter. -Conduct production planning and performance monitoring. -Analyze production problem and find solutions to improve. -Daily checking of machinery. -Understand...

Bangkok Industrial Laminate Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1.การวางแผนกลยุทย์การขายทั้งสั้นและระยะยาว 2.วิเคราะห์สภาพการแข่งขันทางการขาย 3.กำหนดทิศทางการขาย 4.วางแผนส่งเสริมการขาย 5.มีความสามารถวิคราะห์และพยากรณ์ยอดขาย

บริษัท เรเกนวาลด์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
24 พ.ค. 60
4 . R&D Supervisor (ประจำโรงงานบางปะกง)
-ดำเนินการวิเคราะห์คุณสมบัติของผลิตภัณฑ์ -ดำเนินการทดลอง ทดสอบ และจัดทำสินค้าตัวอย่าง -ดำเนินการทดลองในห้องทดลอง -ปรับปรุงคุณสมบัติทางเคมีและบรรจุภัณฑ์ของผลิตภัณฑ์ปัจจุบัน -สรุปผลการวิเคราะห์ ผลทด...

บริษัท ไซเบอร์แพค จำกัด, บริษัท แพคเซิร์ฟ จำกัด
เขตนิคม 304 (ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา
1อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
24 พ.ค. 60
5 . QMR/EMR
1 การตรวจติดตามภายใน 2 ระบบISO14000

บริษัท ไทซิง หลี่ อุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
24 พ.ค. 60
6 . หัวหน้าQA
- รับปัญหาจากลูกค้า - ตรวจเช็ค Material รับเข้า - ตรวจสอบ Part รับเข้าและบันทึกผลการตรวจสอบ - จัดทำและเก็บบันทึกคุณภาพ - ตรวจสอบควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ - ดำเนินการเคลมในกรณีตรวจ...

บริษัท ไทซิง หลี่ อุตสาหกรรม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 60
7 . ผู้จัดการส่วนควบคุมคุณภาพ(QC/QA Manager)/ผู้จัดการส่วนผลิต (Production Manager)
1. จัดทำแผนการตรวจและประสานงานกับหน่วยงานภายในเพื่อให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2. ควบคุมการตรวจสอบเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ทั้งหมด 3. ควบคุมการสอบเทียบ (Calibration) เครื่องมือและอุปกรณ์ถึงพิ...

Metex Autoparts Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60
8 . จป.วิชาชีพ งานก่อสร้างรับสมัครด่วน !
1.ดูแลความปลอดภัยงานก่อสร้าง 2.จัดทำรายงานความปลอดภัยงานก่อสร้าง 3.จัดทำภาพลักษณ์โครงการด้านงานก่อสร้าง 4.ดำเนินงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญญชา (สัมภาษณ์งาน กทม.) ทำงานฉะเชิงเทรา

บริษัท พี พลัส พีริช จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่พัสดุ
1. จัดทำใบสำคัญสั่งซื้อ 2. จัดทำใบสำคัญรายวันทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับใบสำคัญซื้อ 3. จัดทำใบสำคัญจ่ายตามใบขอทำเช็ค 4. จัดทำใบสำคัญจ่ายตามวันที่กำหนดการจ่ายเช็คของบริษัท 5. จัดทำรายงานเจ้าหนี้รายตัว ...

โรงพยาบาลเกษมราษฎร์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 พ.ค. 60
10 . คลังสินค้า(CHECKER) สาขายูนิลีเวอร์ บางน้ำเปรี้ยว ทางเข้าตลาดปองพล
- ตรวจเช็คสินค้า / จัดเรียงสินค้า / จัดเก็บสินค้า - ดูแลการจัดส่งและความเรียบร้อยของสินค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ประจำคลังสินค้า ถนนบางนา ตราด กม.23 ตรงข้ามโรงพยาบาลบางนา 2 - ประจำสาข...

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
24 พ.ค. 60
11 . Safety Officer (จป.วิชาชีพ)
รับผิดชอบระบบความปลอดภัยภายในบริษัทฯ ให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด

Great Foam Products Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 60
12 . ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า)/โฟร์แมนฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
24 พ.ค. 60
13 . Office Manager ( ต้องการผู้ที่เริ่มงานได้ทันที )
งานด้านการเงินและบัญชี 1. รับผิดชอบจัดเก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีประจำเดือนให้กับบริษัทบัญชี 2. รับผิดชอบจัดทำใบหักภาษี ณ ที่จ่ายให้กับบริษัทห้างร้านที่เกี่ยวข้อง พร้อมทั้งนำส่งเงินหัก ...

JINJU ELECTRONICS Co., Ltd.
1 อัตรา
24 พ.ค. 60
14 . Production /Packing Supervisor
• ควบคุมดูแลกิจกรรมการผลิต และการบรรจุให้บรรลุเป้าหมาย ผลิตภัณฑ์มีคุณภาพและความปลอดภัย • จัดสรรกำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน ควบคุมประสิทธิภาพและประสิทธิผลของงาน • ตัดสินใจแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และมีอ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 60
15 . QA Inspector
-รับผิดชอบการควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต -ตรวจสอบปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการผลิต

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 60
16 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (QA Supervisor)
- ควบคุม ตรวจสอบและประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตจนถึงขั้นตอนการบรรจุก่อนจัดเก็บในคลังสินค้าสำเร็จรูป - ปรับปรุงประสิทธิภาพในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต , บรรจุและปรึกษ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Administration Officer (Japanese Speaking)
- To support the Quality Assurance (QA) dept.(Manager, Engineer) - Making some creative document. - Japanese interpreter / translator. - Other jobs as manager assigned.

Siam Kubota Metal Technology Co.,Ltd.
เขตนิคม 304 (ฉะเชิงเทรา) ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน Over 19,000 baht. (บวกเพิ่มตามประสบการณ์)
24 พ.ค. 60
18 . Suwintawong พนักงานฝ่ายผลิตชาย (สุวินทวงศ์ ฉะเชิงเทรา)
ประจำไลน์ผลิตชิ้นส่วนพลาสติกในรถยนต์ (ฉีดพลาสติก,พ่นสี,ประกอบชิ้นงาน) เข้างาน 08.00-20.00 น. กะดึก 20.00-08.00 น.(โอที) - ค่าแรง 308 บ./วัน - เบี้ยขยัน 320,460,640,800 บาท/เดือน - ค่ากะดึก 60 บา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
100 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
24 พ.ค. 60
19 . Japanese Interpreter
ทำงาน วันจันทร์ - วันศุกร์ (วันเสาร์ ตามปฏิทินบริษัท) เวลาทำงาน 8.00 -17.00 น. รายละเอียดของงาน 1. เป็นล่ามที่โรงงานผลิตชิ้นส่วนฮาร์ดดิสก์

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 55,000 - 65,000 บาท
24 พ.ค. 60
20 . JAPANESE INTERPRETER AT QUALITY ASSURANCE DEPARTMENT
1. งานแปลและล่ามในฝ่ายรับรองคุณภาพ ซึ่งต้องแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยหรือภาษาอังกฤษ หรือแปลเอกสารจากภาษาอังกฤษเป็นภาษาญี่ปุ่นหรือภาษาไทย 2. แปลบทสนทนาในที่ประชุมจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาอังกฤษหร...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000-60,000 บาท
24 พ.ค. 60
 พบ 662 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ