เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 610 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer Improvement
- ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักร - ออกแบบ วงจรไฟฟ้าที่จะนำมาปรับปรุง พัฒนาเครื่องจักร - ออกแบบ และสามารถเขียนโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร

EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
28 มี.ค. 58
2 . Process Engineer
- ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิต - วิเคราะห์ Defect และวางแผนปรับปรุงอย่างมีระบบ - พัฒนา 4M - จัดทำเอกสารการผลิตกำหนด Spec การผลิต

EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
28 มี.ค. 58
3 . Production Engineer
- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต - ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิผล - ปรับปรุงลดค่าใช้จ่ายในการผลิตวางแผนกำลังคนและเครื่องจักร

EPSON PRECISION (THAILAND) LTD.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
28 มี.ค. 58
4 . ช่างเทคนิค
เจียรราบ, ช่าง milling cnc, cnc lathe

บริษัท บี พี เอส อุตสาหกรรม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 14,000 บาท
27 มี.ค. 58
5 . Customer Service Staff
1) ประสานงานและติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผน 2) ประสานงานและบริการลูกค้า ด้านการขนส่งและอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 3) ติดตามการสั่งซื้อวัตถุดิบ

บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 58
6 . Facility Engineer
• Preventive Maintenance planning • Facilities tasks; air compressor, air condition system • CNC machine maintenance

บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
27 มี.ค. 58
7 . Engineer / Sr.Engineer - QA
To communicate with customers on quality matters, Interface with customer quality representatives. Work closely with Engineering and to handle non-conforming material, root cause analysis and mistake ...

บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
27 มี.ค. 58

บริษัท โกลบอล-ไทยซอน พรีซิชั่น อินดัสทรี จำกัด
27 มี.ค. 58
9 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานที่แปดริ้ว)
- วางแผน ควบคุม ดูแล ซ่อมแซม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภค อุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า และเครื่องจักร รวมถึงอาคารสถานที่ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
27 มี.ค. 58
10 . หัวหน้าแผนกบุคคลและธุรการ (โรงงานแปดริ้ว)
1.ควบคุมดูแลงานบุคคล สรรหาว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ ค่าจ้างสวัสดิการ 2.ควบคุมดูแลงานธุรการ อาคารสถานที่ รปภ แม่บ้าน โรงอาหาร หอพัก 3.ควบคุมดูแลงานทะเบียนทรัพย์สิน

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
11 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานที่แปดริ้ว)
ด่วน!!

- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย - วิเคราะห์ปัญหา หาแนวทางแก้ไข - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัยฯ - ควบคุมการเบิก-จ่ายอุปกรณ์เซพตี้ - ติดต่อประสานงานและติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 58
12 . Accounting Officer
- Report to Finance Manager & Controller - Responsible for Book closing, internal control, Tax planning, BOI

Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT
27 มี.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ ด่วนมาก !!
-รับผิดชอบในการจัดทำแผนด้านความปลอดภัย -ส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย -ดำเนินการตามที่กฏหมายกำหนดเพื่อให้เกิดความปลอดภัย -ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในการทำงานอื่น ๆ ตามที่นายจ้างมอบหมา...

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
27 มี.ค. 58
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต ด่วนมาก !!
งานควบคุมกระบวนการผลิต การทำงานของเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ ผลิตสินค้าที่มีคุณภาพทันต่อความต้องการของลูกค้า

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
27 มี.ค. 58
15 . วิศวกรไฟฟ้า&QMR(นิคมเวลโกรว์)
หน้าที่ 1.ดูและระบบ Maintenance ของโรงงาน 2. ทำหน้าที่ ผชร.(ผู้รับผิดชอบพลังงานประจำโรงงานควบคุม) 3.QMR ผู้ควบคุมระบบ ISO 900:2008

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
16 . ช่างซ่อมบำรุง ช่าง CNC มิลลิ่ง ช่างกลึง( ประจำสาขาฉะเชิงเทรา )
ดูแลเกี่ยวกับระบบไฟฟ้า ระบบน้ำ ซ่อมเครื่องจักร เครื่องCNC เครื่องมิลลิ่ง

บริษัท ศิเทค จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
17 . ผู้จัดการสาขา ประจำสาขา ฉะเชิงเทราด่วน มาก!!
- ดูแลรับผิดชอบภายในสาขา - ควบคุมงานภายในสาขาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

ดร.ปริญญา กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มี.ค. 58
18 . Engineer
- New Model

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
เงินเดือน NA
27 มี.ค. 58
19 . Import Staff (BOI)
- Work on import raw materials&machinery - Import permit and contact to customs

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 Position
27 มี.ค. 58
20 . Planning / Engineer Urgently Required !!
Create a production plan and control FG revision. Check delivery plan and control delivery schedule. Manage Raw material stock for support production plan.

บริษัท อาชิโมริ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 Positions
เงินเดือน NA
27 มี.ค. 58
 พบ 610 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ