เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 521 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
* ควบคุมและดูแลการจัดเก็บสินค้าให้มีการหมุนเวียนตามระบบควบคุมคุณภาพ * บริหารพื้นที่การจัดเก็บสินค้าให้เกิดประโยชน์สูงสุด * สร้างความสัมพันธ์ที่ดีให้กับองค์กร พนักงาน และพื้นที่ใกล้เคียง * ติดต่อ แล...

Thai Wah Public Company Limited
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
2 . พนักงาน(ประจำโรงงานบางปะกง)*เฉพาะผู้ทุพพลภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพของขวดแก้ว -สุ่มเก็บตัวอย่างขวดเพื่อส่งให้ห้องLab

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาฉะเชิงเทรา
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
31 พ.ค. 59
4 . Japanese Interpreter (บางน้ำเปรี้ยว ฉะเชิงเทรา)รับสมัครด่วน !
- 80% แปล ภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย ไทยเป็นญี่ปุ่นอยู่ใน Line Production (Machinery: กลึงขึ้นรูป และ Assembly: ประกอบชิ้นส่วน เป็นโรงงานติดแอร์) - 20% แปลเอกสาร ภาษาญี่ปุ่นเป็นไทย ไทยเป็นญี่ปุ่น,ช่วยในการส...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึนอยู่กับประสบการณ์
31 พ.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาฉะเชิงเทรา
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 พ.ค. 59
6 . หัวหน้างานระบบไฟฟ้า PLC (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าหลักภายในโรงงาน - วางแผนและรับผิดชอบโครงการอนุรักษ์พลังงาน

บริษัท ไฮคิวผลิตภัณฑ์อาหาร จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง (Transport Officer) ประจำนิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ ซอย 15Urgently Required !
1. ติดต่อประสานงานในการรับ-ส่งสินค้า 2. จัดทำรายการรับส่งสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ และพนักงานขนถ่ายสินค้า 4. หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
31 พ.ค. 59
9 . พนักงานขับรถส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่งสินค้า 4 ล้อ 6 ล้อ 10 ล้อ และ หัวลาก

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 2. ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า 3. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลลูกค้าที่ได้รับม...

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
31 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อสินค้าเครื่องมือุตสาหกรรมโรงงาน,อุปกรณ์ก่อสร้าง,ฮาร์ทแวร์ทุกชนิด

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
31 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- พิมพ์งาน จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานภายในและภายนอกองค์กรตามที่ได้รับมอบหมาย - รับโทรศัพท์ภายนอกและรับเรื่องเบื้องต้น

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
31 พ.ค. 59
13 . Export Sales Managerรับสมัครด่วน !
- To manage the company’s export sales for within designated geography market to achieve the company export sales targets with regard volume, sale value, profitability, by using his own personal s...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 Position
31 พ.ค. 59
14 . Sales Executive
- หาลูกค้ารายใหม่ -รับผิดชอบงานด้านการขายผลิตภัณฑ์ -ประสานงาน,รับข้อมูลจากลูกค้า -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในบริษัท ฯ -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการส่งมอบสินค้า (ชั่วคราว)
- ประสานงานกับฝ่ายขายเพื่อยืนยันการส่งมอบ รวมถึงการแจ้งกับไปยังฝ่ายขายในกรณีที่พบปัญหาในการส่งมอบ - ประสานงานกับฝ่าย SCM เพื่อควบคุมและติดตามสถานการณ์การส่งมอบ - ประสานงานภายในฝ่ายเพื่อปรับปรุงและ...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
16 . QA Officer
- ปฏิบัติงานด้านการรับรองคุณภาพ ให้เป็นไปตามตามข้อตกลงสูตรการผลิตกับลูกค้า - วิเคราะห์คุณภาพผลิตภัณฑ์ ให้มีคุณสมบัติสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด - ติดต่อประสานงานลูกค้าในประเด็นคุณภาพ - รับการ Audit ...

บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
17 . Personnel & BOI Officer
-ปฏิบัติงานด้านบุคคล(เงินเดือน,ประกันสังคม,สวัสดิการ)และดูแลเอกสารด้าน BOI -รวบรวมจัดเก็บเอกสารด้าน BOI ประสานงานกับที่ปรึกษา (ควรมีความรู้พื้นฐานด้าน BOI บ้าง ส่วนความรู้โดยละเอียดบริษัทฯจะทำการอบร...

บริษัท นิคเคอิ เอ็มซี อลูมินัม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (GENERAL AFFAIR STAFF)
- ควบคุมดูแลการจัดสวัสดิการให้แก่พนักงานและดูแลความสงบเรียบร้อยของพนักงาน,พนักงานรักษาความปลอดภัย,แม่บ้าน,คนสวน,พนักงานขับรถ รวมทั้งสิ่งแวดล้อม ของบริษัทฯ ให้สะอาด เรียบร้อยอยู่ตลอดเวลา - ปฏิบัติตามร...

บริษัท โทโยนากา ไทยแลนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
31 พ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จัดเก็บเอกสารทางบัญชี 2.วางบิลในระบบของบริษัท และลูกค้า 3.ติดตามทวงหนี้ 4.เปิดหน้าบัญชีของลูกค้าในระบบบัญชี

บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
2 อัตรา
31 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.งานจัดซื้อ วัตถุดิบ สินค้าและอะไหล่ 2.ประสานงานติดต่อระหว่างแผนกขายผลิตและบริการ กับผู้ขายในประเทศ 3.ติดต่อขอข้อมูล รายละเอียดจากผู้ขายในประเทศพร้อมศึกษาให้เข้าใจเพื่อประสานกับผู้ขอซื้อ 4.หาผู้ขา...

บริษัท สยาม พลาสวูด จำกัด
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
 พบ 521 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ