เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 613 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน และช่างกลไฟฟ้า (ประจำ อ.บางปะกง จ.ฉะเชิงเทรา)
-ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน รวมถึงการดัดแปลงเครื่องจักรกล -ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง -ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถทุกประเภทในโรงงาน เช่น รถตัก รถยก รถบรรทุก เป็นต้น

Thai Wah Public Co., Ltd.
2 อัตรา
26 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)รับสมัครด่วน !
1. ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ 2. ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า 3. ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 4. ดูแลลูกค้าที่ได้รับม...

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
26 มิ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- รับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก นัดหมายผู้สมัครงาน ประสานงานกับกรรมการผู้สัมภาษณ์ - ทำสัญญา ปฐมนิเทศน์พนักงาน ประเมิณผลการทดลองงาน - หาช่องทางสรรหาพนักงาน แบบใหม่ ๆ และติิดต่อประสานงานทั้งภายในและภาย...

บริษัท ดราก้อน อีสเทิร์น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ขึ้นไป
26 มิ.ย. 60
4 . Purchasing Specialist
- Analyze price proposals, and other information to determine reasonable prices. - Attend meetings, contacts with suppliers. - Meet vendors to discuss defective or unacceptable good or services and ...

Thai compressor Manufacturing Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 60
5 . Supervisor, Warehouse Operations
1. Oversee daily operation to make sure it run smoothly. 2. manpower and material planning to support volume of work in daily, weekly, and monthly basis. 3. instructions for forklift and loading tea...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 60
6 . Manager, Warehouse Operation (ปฏิบัติงานฉะเชิงเทรา)
• Improve the operational systems, processes and policies in support of company missions • Manage and increase the effectiveness and efficiency of operation process through improvements to ...

บริษัท เลสชาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 60
7 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล ประจำสาขาฉะเชิงเทรา (Supervisor - Human Resources)
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่มาตรฐาน (นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ. ฉะเชิงเทรา)
1.จัดทำเอกสารๆ เพื่อให้สอดคล้องกับมาตรฐานสากลที่องค์กรขอการรับรองใหม่ 2.จัดทำ แก้ไข ปรับปรุง เอกสารการปฏิบัติงานเพื่อให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐาน (กรณีมีการเปลี่ยนแปลง Version)หรือมีการปรับเปลี่ยนวิธีกา...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
9 . หัวหน้าเครื่องพิมพ์/รีดเงา/ปั๊ม/ขึ้นรูปกล่อง(นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์จ.ฉะเชิงเทรา)
1. ควบคุมเครื่องและบุคคากรในบังคับบัญชา ให้เครื่องจักรวิ่งงานได้ตามแผนที่ได้รับมอบหมายให้ได้คุณภาพ 2. ควบคุม ดูแล ให้คำแนะนำ ติดตามการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3. ดูแล รักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพท...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
15 อัตรา
26 มิ.ย. 60
10 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรม (นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
1.บริหารงานในส่วนวิศวกรรมและทำแผนปฏิบัติงาน 2.ดำเนินการควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานต่าง ๆ ให้บรรลุตามแผนที่วางไว้ 3.ติดตามและประเมินการปฏิบัติงานของหน่วยงานอย่างต่อเนื่อง รวมทั้งวิเคราะห์ผลหาสาเหต...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
26 มิ.ย. 60
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(นิคมอุตสาหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
- จัดการดูแล การบริการและจัดการพื้นที่การจัดเก็บวัตถุดิบสินค้าให้มีประสิทธิภาพสูงสุด เป็นระเบียบ - ควบคุม บริการและจัดการปริมาณวัตถุดิกึ่งสำเร็จรูปและสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างถูกต้องและแม่ยำ - ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
26 มิ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าสำเร็จรูป
1. ตรวจรับสินค้าได้อย่างถูกต้อง แม่นยำ และมีคุณภาพ พร้อมมีการบันทึกข้อมูลให้ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. มีการเคลื่อนย้าย จัดเก็บสินค้าอย่างเรียบร้อย เป็นระเบียบ ปลอดภัย และถูกต้องตามข้อกำหนดในการเ...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
2 อัตรา
26 มิ.ย. 60
13 . วิศวกรไฟฟ้า(นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)
1. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า และระบบควบคุมเครื่องจักร 2. ตรวจสอบและรักษาคุณภาพงานในหัวข้อการบำรุงรักษาเชิงป้องกันทางด้านระบบไฟฟ้าและระบบควบคุมเครื่องจักร 3. นำข้อมูล...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
26 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (กทม. พระราม3 / นิคมอุตสหกรรมเวลโกรว์ จ.ฉะเชิงเทรา)Urgently Required !
- วางแผนการผลิตและปรับปรุงแผนให้ทันต่อกำหนดส่งโดยคำนึงถึง ความเหมาะสมของงานและเครื่องจักรอีกทั้งการใช้พื้นที่ของโรงงาน เพื่อให้ได้คุณภาพและประสิทธิภาพสูงสุด -ประสานงานและสื่อสารข้อมูล กับลูกค้าเพื่...

บริษัท เหรียญทองการพิมพ์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (สื่อสารภาษาจีนได้)รับสมัครด่วน !
รายงานตรงต่อผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รับผิดชอบงาน - สรุปรายงานบัญชีประจำวัน ประจำสัปดาห์ และประจำเดือนตามรูปแบบที่กำหนด - มีความรู้ความเข้าใจในงานบัญชี - ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ที่ป...

Luvata Heating Cooling Technologies (Thailand) Ltd. or LHCT
1 อัตรา
26 มิ.ย. 60
16 . R&D Supervisor (Chocolate / Confectionary / Fat Food Products) Food Manufacturerรับสมัครด่วน !
1.) Responsible for Research and Development of Chocolate or Confectionary or Fat Food Products (1 position)of Food Manufacturer - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:30 น. ********* Food ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท หรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
26 มิ.ย. 60
17 . ผู้ช่วย ผจก ฝ่ายซ่อมบำรุง บางปะกง
ดูแล วางแผน ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตรวจสภาพ ดัดแปลง ติดตั้งเครื่องจักร

บริษัท เอเซียฟิชเชอรี่ อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสปการณ์
26 มิ.ย. 60
18 . Quality Assurance Officer Urgently Required !
1. ดำเนินกิจกรรมด้านการประกันคุณภาพของบริษัท ฯ 2. ตอบข้อซักถาม ปัญหาข้อร้องเรียนของลูกค้า 3. ดำเนินกิจกรรมเพื่อพัฒนาคุณภาพของผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่อง 4. ดำเนินกิจกรรมในการประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ใหม่

Captec Thai Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
26 มิ.ย. 60
19 . Maintenance StaffUrgently Required !
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน 2. ดูแลระบบน้ำ ไฟฟ้า อิเล็กทรอนิกส์ เป็นต้น

Captec Thai Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ประสบการณ์
26 มิ.ย. 60
20 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ดูแล สต้อกสินค้า วัตถุดิบ วัสดุหีบห่อ

บริษัท เอเซียฟิชเชอรี่ อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
26 มิ.ย. 60
 พบ 613 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ