เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 523 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor Import &Export ด่วน มาก!!
- Checking document for Import mat'l, M/C and etc. - Prepare doc. and apply to BOI for IM/Export procedure - Prepare doc. and apply to customs for clearing system - Contact BOI & IC for update stat...

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
2 . หัวหน้าแผนกวางแผนและควบคุมการผลิต ด่วน มาก!!
1.ควบคุมและดูแลกระบวนการวางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า, และใช้ทรัพยากรให้เกิดประโยชน์สูงสุด 2.ควบคุมการวางแผนการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3.ควบคุมดูแลบริหารงานด้านคลังสินค้าสำเร็จ...

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
3 . SMT Supervisor ด่วน มาก!!
- Control manpower and attendance - Report abnormal process to section head - Co-operate with support team - Activity for improvement process ,IPQC - AOI Pass rate control - Cleaning and keep 5S ...

UMC ELECTRONICS (THAILAND) LIMITED
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
2 Positions
31 ต.ค. 57

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
31 ต.ค. 57
5 . พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาเปิดใหม่ โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน
31 ต.ค. 57
6 . ENGINEER (Chachoengsao)
ด่วน!!

- ดูแลงานที่เกี่ยวข้องกับ NVH PROJECT FORD

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา ด่วนมาก
31 ต.ค. 57
7 . PRODUCTION ENGINEER (Chachoengsao)
ด่วน!!

1 ให้การสนับสนุนทางเทคนิคสำหรับการเพิ่มประสิทธิภาพการผลิตมวลการทำงานเพื่อให้ตรงกับวัตถุประสงค์ของ บริษัท ฯ 2 ประเมินผลิตภัณฑ์ใหม่และที่มีอยู่ทั้งหมดผลิตมวลในแง่ของความสามารถของกระบวนการความน่าเชื่อถ...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
31 ต.ค. 57
8 . ASST. QUALITY MANAGER(Chachoengsao)
ด่วน!!

-To establish inspection criteria and set quality standards for both raw material and finished goods. -To call MRB for non-conforming raw material and finished goods. -To initi...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
9 . BUSINESS PLANNING & ADMIN OFFICER (Chachoengsao)
ด่วน!!

ดูแลจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับงานขาย และดูแลงานที่เกี่ยวกับกลุ่มธุรกิจ จัดทำเอกสารการเรียกเก็บเงินจากลูกค้า และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
31 ต.ค. 57
10 . WAREHOUSE MANAGER / WAREHOUSE SUPERVISOR (Chachoengsao)
ด่วน!!

ในส่วนของ SUPERVISOR -ดูแลงานในส่วนของคลังสินค้าที่เป็น FG -ควบคุมดูและการขนส่งการเรียงของการจัดเก็บวัตถุดิบ -จัดเก็บสินค้าอย่างมีระบบ และใช้พื้นที่ให้เกิดประโยชน์สูงสุด ในส่วนของ MANAGER -วาง...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
ด่วนมาก
เงินเดือน Negotiable
31 ต.ค. 57
11 . Production Engineer
- ดูเเลการผลิตให้ได้ประสิทธิภาพ เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด - ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า - ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท คอมบีแพ็ค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
31 ต.ค. 57
12 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกแม่พิมพ์
- งานติดตั้ง - งานซ่อมแก้ไขแม่พิมพ์ - งานปรับปรุงพัฒนาแม่พิมพ์ให้มีประสิทธิภาพดีขึ้น - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้า -วิเคราะห์สาเหตุการเกิดของเสีย -สรุปข้อมูลประจำเดือน

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
14 . รองหัวหน้าแผนกบุคคล ด่วนมาก !!
1. บริหารจัดการงานด้นทรัพยากรมนุษย์ 1.1 สรรหาว่าจ้าง 1.2 แรงงานสัมพันธ์ 1.3 สวัสดิการต่างๆ 2. บริการจัดการงานด้านบริหารงานทั่วไป 2.1 รปภ. 2.2 แม่บ้าน / คนสวน 2.3 อาคารสถานที่ 3 อื่...

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
15 . Section Chief ( Sale Department ) ด่วนมาก !!
Responsibility: • Deal directly with customers either by telephone, electronically or face to face • Respond promptly to customer inquiries maintain good relationship with customers • Follow up on ...

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000 บาท
31 ต.ค. 57
16 . พนักงานคลังพัสดุ ด่วนมาก !!
- งานรับเข้า จัดเก็บพัสดุ - จ่ายพัสดุให้กับฝ่ายอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (รายเดือน)
31 ต.ค. 57

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท - 15,000 บาท
31 ต.ค. 57
18 . วิศวกรโรงงาน/วิศวกรผลิต ด่วนมาก !!
- งานด้าน Maintenance หรืองานด้าน Production / Process Improvement

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
- เขียนแบบ ออกแบบผลิตภัณฑ์เฟอร์นิเจอร์โลหะ,ไม้

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
20 . หัวหน้าแผนกวางแผน/วิศวกรวางแผน ด่วนมาก !!
- วางแผนการผลิต - สั่งผลิต - ติดตามการผลิต - ประเมินผลการผลิต

บริษัท บี โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
 พบ 523 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ