เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 671 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer ( New Project Engineer )
Main JD: Engineer Muffler Support: Spinning

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 60
2 . วิศวกรซ่อมบำรุง Electrical Engineer
Engineer Jig & Die 1. Jig & Die preventive maintenance 2. Handle PM yearly and spare part and tooling 3. support machine repair and document report 4. kaizen and improve production line and count...

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 60
3 . Safety Staff จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- สามารถทำงานเป็นกะได้ (Day/Night Shift) - ติดตามและรายงานปัญหาด้านความปลอดภัยในที่ประชุม Asakai - ดำเนินกิจกรรมค้นหาอันตราย CCCF พร้อมทั้งรายงานการติดตามผลและการแก้ไข - ดำเนินกิจกรรมสัปดาห์ความปลอ...

บริษัท ซังโกะ ไทย ออโตโมทีฟ พาร์ทส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 60

บริษัท วินเวิร์ธ จำกัด
22 ต.ค. 60
5 . Foreman คุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก
ควบคุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก

บริษัท วินเวิร์ธ จำกัด
22 ต.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสาร - นับสต๊อควัตถุดิบและสินค้า - ติดต่อประสานงานซัพพลายเออร์ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
22 ต.ค. 60
7 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ - ซ่อมแซมและสร้างอุปกรณ์เครื่องใช้ตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
22 ต.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ประกอบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
- ประกอบบานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม

ARTRUS Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
22 ต.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-บันทึกและคำนวณวัน เวลาทำงานของพนักงาน -จัดทำเอกสารต่างๆของฝ่ายบุคคล -สรรหาและจัดการการฝึกอบรมต่างๆของพนักงาน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 11,500
22 ต.ค. 60
10 . Assistant Production Manager - Powder Coating
- Manage and control overall production of the powder coating line - Collaborate with other departments to achieve company's goals

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 21,000-28,000
22 ต.ค. 60
11 . โฟร์แมนคุมงานก่อสร้าง
วัดหน้างาน คุมงานติดตั้งอลูมิเนียมและเหล็ก

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
22 ต.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ขับรถขนส่งสินค้า
- ขนส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
22 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบประตูหน้าต่างอลูมิเนียม
- เขียนแบบ AutoCAD และ โปรแกรม 3 มิติ เช่น Google SketchUp, 3D Max งานประตูหน้าต่างอลูมิเนียม และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย - คำนวณต้นทุนโดยใช้โปรแกรม Excel - สำรวจและวัดหน้างานที่ไซต์งาน

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ต.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
1. จัดทำเอกสารบัญชีและการเงิน 2. คีย์ข้อมูลเข้าระบบ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ARTRUS Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
22 ต.ค. 60
15 . ล่าม /เลขานุการ ภาษาอังกฤษ
- แปล/ประสานงานภายในบริษัทฯ - ดูแล/รับผิดชอบ บริหารจัดการ งานด้าน ธุรการส่วนที่เกี่ยวข้อง หรืองานอื่นๆที่รับมอบหมาย - ประสานงาน จัดเตรียมเอกสารเรื่องการประชุมจัดทำรายงานการประชุมของผู้บังคับบัญชา ช...

บริษัท โอกิฮาร่า (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 60
16 . IT Network Engineer[T0481]
- Configure and troubleshoot of Windows serve, network device - Analyze and prioritize issues for problem resolution - Maintain computer and networking system

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 to 32,000THB (depend on experience)
22 ต.ค. 60
17 . วิศวกร (งานโลหะ) [T0461]
- เพื่อสนับสนุนด้านเทคนิคสำหรับการผลิต - สร้างผลิตภัณฑ์ทดลองประเมินและปรับปรุง - ตั้งสายการผลิตใหม่ - ผู้ประกอบการให้คำแนะนำในการทำผลิตภัณฑ์ - ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท - 30,000 บาท ( ขึ้นอยู่ )
22 ต.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็ป ( โรงงาน )
• ปฎิบัติงานในห้องแล็ป เช่น การเตรียมอาหารเลี้ยงเชื้้อ,ตรวจเช็คผลผลิตในโรงเพาะเลี้ยงของโรงงาน

Soron Biotechnology Thailand Co., Ltd.
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ต.ค. 60
19 . ล่ามภาษาจีน
• ติดต่อสื่อสารประสานงานระหว่าง คนจีนและคนไทย • แปลงานด้านเอกสาร และสื่อสาร • อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Soron Biotechnology Thailand Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ต.ค. 60
20 . ผู้ควบคุมการผลิตงานหล่อ
**ต้องการผู้ที่เคยผ่านงานในโรงหล่อเท่านั้น ควบคุมดูแลการสั่งซื้อให้ได้ตามกำหนด ควบคุมการเทน้ำเหล็ก ควบคุมการต้มน้ำเหล็กให้ได้ตามเกรด

บริษัท คาสท์ เทค จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
21 ต.ค. 60
 พบ 671 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ