เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 561 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter (Based at Bangkla Chachoengsao)Urgently Required !
Job Description: • To responsible for interpreting between Thai to Japanese to Japanese advisor and responsible for interpreting in meeting, project, and assigned activities • To transl...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
2 อัตรา
24 ส.ค. 59
2 . ผู้จัดการสาขา/ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา ร้านออฟฟิศเมท ประจำสาขาในกรุงเทพและฉะเชิงเทรารับสมัครด่วน !
- บริหารยอดขาย - บริหารสต็อกสินค้า - บริหารพนักงาน - ควบคุมยอดสูญเสีย - ทำงานเป็นรอบ เป็นกะ สัปดาห์ละ 6 วัน

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
รับจำนวนมาก
เงินเดือน เงินเดือน 20,000++
24 ส.ค. 59
3 . วิศวกรจัดซื้อ (ประจำบางปะกง)รับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ และติดต่อลูกค้าภายนอก - เจรจาต่อรองเกี่ยวกับการสั่งซื้อของบริษัท - เปิด P/O สั่งซื้อของและอุปกรณ์ต่างๆ - จัดทำรายงานสรุปการสั่งซื้อ - ติดต่อหา suplier ใหม่ๆ เข...

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 59

กลุ่มธุรกิจพลาสติก เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
5 . จนท.วางแผนผลิต
- มีประสบการณ์ด้านบัญชี - มีประสบการณ์ทางด้านงานวางแผน - มีประสบการณ์งานการบริหารงาน

บริษัท ทีมพลาส เคมีคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
24 ส.ค. 59
6 . Production Engineer (Wellgrow Industrial)รับสมัครด่วน !
1. To provide a technical support for optimize mass production run to meet company’s objective 2. To evaluate all new and existing products mass production in term of process capability , reliability...

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
7 . Tooling Technician (Wellgrow Industrial/เวลโกรว์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงาน tooling ในส่วนของวิศวกร และงานในส่วนของยานยนต์

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
8 . WAREHOUSE SUPERVISOR (Wellgrow Industrial/เวลโกรว์)
- ดูแลงานด้านคลังสินค้าในส่วนของ RM - บริหารจัดการคลังสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงาน - ตรวจสอบและควบคุมให้เป็นไปตามแผนงาน

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
9 . Assistant Purchasing (Shipping)(Wellgrow Industrial/เวลโกรว์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานจัดซื้อ - มีความรู้ด้าน shipping และทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Armstrong Rubber & Chemical Products Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
10 . Production Supervisor
1.ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงาน กระบวนการผลิต 2.การแก้ไขปัญหาหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และมีความปลอดภัย 3.วางแผนการฝึกอบรมของพนักงาน 4.จัดทำมาตรฐานการทำง...

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
11 . วิศวกรฝ่ายรับประกันคุณภาพ
1.ควบคุม ตรวจสอบ คุณภาพของชิ้นงาน 2.ควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนและวัตถุดิบ 3.วิเคราะห์ปัญหาจากลูกค้า และปัญหาจากลูกค้า และปัญหาจาก Sopplier 4.จัดทำ PPAP, APQP

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
12 . วิศวกร ฝ่ายวิศวกรรมการผลิต (Production Engineer)
-Responsible for production operation and team supervision -Develop production process regarding management or company objective -Monitor process costs, capabilities and scrap to identify areas for...

บริษัท ฮิตาชิ ออโต โมทีฟ ซิสเท็มส์ เอเชีย จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 59
13 . ช่างซ่อมบำรุงอาคาร
- ดูแลบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคขั้นพื้นฐานเช่น ไฟฟ้า - ประปา - โทรศัพท์ - มีความรู้เรื่องการบำรุงรักษา อุปกรณ์ต่างๆ เช่น เครื่องปรับอากาศ, ปั้มน้ำ, เครื่องทำน้ำอุ่น, เครื่องทำน้ำแข็ง - งานอื่นๆ ที่...

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
14 . แคชเชียร์และโปรช็อบ
- ต้อนรับและให้ข้อมูลการบริการกับลูกค้า - ขายตั๋วกรีนฟีและสินค้าในห้องโปรช็อบ - ประสานงานกับฝ่ายงานต่างๆ - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุมิโก-วนชัย กอล์ฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ส.ค. 59

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59

Seiko Instruments (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ส.ค. 59
19 . ผู้จัดการส่วนควบคุมการผลิต ( Production Control Mgr.)
1.ควบคุมการทำงานของ Production Planning, Material order 2.ควบคุมการทำงานของ Warehouse, Supply part control and Delivery control 3.ควบคุมดูแลสินค้าคงคลัง ระดับสินค้าคงคลังให้เหมาะสมกับความต้องการ ...

บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามอินดัสตรีย์ จำกัด/บริษัท ยีเอส ยัวซ่า สยามเซลส์ จำกัด
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
20 . HR & GA Staff
1.ดูแลเรื่องกฎระเบียบบริษัท โทษและวินัย โดยควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามอย่างเคร่งครัด 2.ควบคุมเรื่องการจัดสวัสดิการ 3.คิดค่าจ้าง Payroll (Business Plus Program), คิดค่าล่วงเวลา OT Report (มีความรู้ด้...

บริษัท มิโตโยะ พลาสติกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ส.ค. 59
 พบ 561 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ