เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 513 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ขาย
ติดต่อประสานงานกับลูกค้า รักษาฐานลูกค้าเก่า/หาลูกค้าใหม่/จัดทำใบเสนอราคา

บริษัท เบิ้ตท์เชอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
3 . General Manager (Cold Storage) ประจำสุวินทวงศ์
- ดูแล บริหารจัดการภาพรวมคลังสินค้าประเภทห้องเย็น

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.ค. 57
4 . Store Supervisor
1. ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า 2. ตรวจสอบสินค้า 3. สรุปรายงานต่างๆ

บริษัท โฮฟ ดี. เค. จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 60,000 Bath
24 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
-ควบคุม ดูแล ด้านความปลอดภัยในการทำงานของโรงงาน -วิเคราะห์ จุดเสี่ยง จุดไม่ปลอดภัยเพื่อปรับปรุง -ส่งเสริมจิตสำนึกความปลอดภัยในการทำงานแก่พนักงาน -จัดทำเอกสารความปลอดภัยส่งหน่วยงานราชการ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
24 ก.ค. 57
7 . ผู้ดูแลระบบ
1.ป้องกันการเข้าถึงข้อมูลสำคัญและผู้บุกรุกเครือข่ายคอมพิวเตอร์ หรือเครื่องแม่ข่าย 2.Virus Update 3.Virus Client 4.Computer Server 5.Network 6.Monitoring 7.Backup ข้อมูล Server & เงินเดือน ทุกวัน...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15 - 18 K
24 ก.ค. 57
8 . AX Module Specialist
1.ให้คำแนะนำในการใช้งานแก่ผู้ใช้ 2.ให้การอบรมแก่ผู้ใช้งานใหม่ 3.วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางแก้ไข 4.ประสานงานกับส่วนกลางในการแก้ไขปัญหา 5.บำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่่อพ่วง 6.ประสานงานกับ IT สำ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
โรงงานฉะเชิงเทรา(บางปะกง) 1 อัตรา
เงินเดือน 16 - 20 K
24 ก.ค. 57
9 . รับสมัครด่วน!! แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,Bakery,ผู้ช่วยแม่ครัว ประจำสาขา ฉะเชิงเทรา และ ร้อยเอ็ด
พนักงานจัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านพร้อมตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า - นับสต๊อกสินค้าและจัดโปรโมชั่นของร้านค้าให้ update ตลอดเวลา พนักงานแคชเชียร์ - ให้บริการและคิดเงินให้กับลูกค้าประจำเ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
24 ก.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง (Transport Officer) ประจำนิคมอุสาหกรรมเวลโกรว์
1. ติดต่อประสานงานในการรับ-ส่งสินค้า 2. จัดทำรายการรับส่งสินค้า 3. ติดต่อประสานงานกับพนักงานขับรถ และพนักงานขนถ่ายสินค้า 4. หน้าที่รับผิดชอบอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
11 . วิศวกรโยธา
ด่วน!!!!

ควบคุม และวางแผนปฏิบัติงานในการก่อสร้างงานโครงสร้าง หากมาสัมภาษณ์มีโอกาสได้งานสูง

บริษัท ไร้ท์แมน จำกัด
3 อัตรา
ด่วน!!!!
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
12 . Safety Officer
1. ดูแลงานด้านความปลอดภัยและสิ่งเเวดล้อมในบริษัท 2. จัดทำรายงานการประชุมคณะกรรมการความปลอดภัยภายในบริษัท 3. รวบรวมจัดทำข้อมูลเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับงานด้านความปลอดภัย 4. ดูแลเอกสารด้านอนุรักษ์พลั...

YAMATO-ESULON (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างริษัท
24 ก.ค. 57
13 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ (QC.)
- ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์พลาสติก

YAMATO-ESULON (THAILAND) CO., LTD.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.ควบคุมและวางแผนการผลิตให้ทันตามความต้องการของลูกค้า 2.คำนวณวัตถุดิบและสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิต 3.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

YAMATO-ESULON (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
15 . Design Engineer
-ออกแบบรูปร่างรถยนต์โดยสาร -คำนวณ วิเคราะห์ความแข็งเรงของโครงสร้างรถยนต์โดยสาร -ออกแบบ jig fixture -ปรับปรุงพัฒนาชิ้นส่วนของรถยนต์โดยสาร -ออกแบบพัฒนาวิธีการผลิตชิ้นส่วน

บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จำกัด
5 อัตรา
24 ก.ค. 57
16 . ช่างเทคนิคประจำฝ่ายวิศวกรรม
- สร้างซ่อมประกอบ ดัดแปลงแก้ไข ติดตั้งโครงสร้างต้นแบบรถโดยสาร - สร้างซ่อมประกอบดัดแปลง Jig Fixture - ประสานงานสร้างรถต้นแบบกับทึมงานออกแบบ - ร่วมออกแบบสร้างรถต้นแบบ

บริษัท ธนบุรี บัส บอดี้ จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000.-บาท ขึ้นไป
24 ก.ค. 57
17 . QC Process
ตรวจสอบงานพิมพ์สี ระบบกราเวียร์

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
18 . Preprint supervisor (หัวหน้าฝ่ายงานพิมพ์)
Preprint job : To plan and assign preprinting job, advice and tune print machine & digital print, provide the necessary training to subordinate, ensure accuracy of planing, assist maintenance t...

MPO ASIA Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20k up.
24 ก.ค. 57
19 . ผู้จัดการแผนกบัญชี (ประจำ ฉะเชิงเทรา)
ตรวจสอบ จัดทำบัญชีทั้งหมด ปิดงบการเงิน กระทบยอดทุกบัญชี วิเคราะห์ต่างๆ GL / COST ใช้โปรแกรม (Microsoft Dynamics AX) ในการปฏิบัติงาน

บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
20 . ผู้จัดการเขต(ปราจีนบุรี กบินทร์บุรี อรัญประเทศ สระแก้ว ชลบุรี กรุงเทพ
รับผิดชอบยอดขาย และจำนวนลูกค้า รวมถึงการเจริญเติบโตให้บรรลุตามเป้าหมาย และมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามนโยบายของฝ่ายบริหาร ดูแล และควบคุมระดับมาตรฐานการบริหารงาน ภายในเขตความรับผิดชอบ ดูแลทีมงานในแผนกส...

บริษัท บูรพวัฒน์คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
24 ก.ค. 57
 พบ 513 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ