เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 562 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาฉะเชิงเทรา
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
28 ต.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกการตลาด@โรบินสัน ฉะเชิงเทรา
1. สำรวจตลาด และคู่แข่ง ในการสร้างแผนการตลาดโดยเฉพาะสำหรับจังหวัด/ภูมิภาคนั้นๆ 2. จัดทำแผนการตลาด ในรูปแบบกิจกรรมต่างๆ ทั้งการจัด Promotion พิเศษ, การทำสื่อประชาสัมพันธ์, การจัดกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ต.ค. 59
3 . พนักงานขับรถ (Driver) ประจำสาขา "โรบินสัน ฉะเชิงเทรา"รับสมัครด่วน !
-ขับรถเพื่อประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์ ภายในพื้นที่ใกล้เคียง -ขับรถเพื่อติดต่อประสานงาน และรับ-ส่งเอกสารตามหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ไ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 ต.ค. 59
4 . QA Assistant Manager Urgently Required !
Our client is a Japanese automotive manufacturing company, located in Chachoengsao. Currently they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 – 40,000
28 ต.ค. 59
5 . QA Engineer Urgently Required !
Our client is a Japanese automotive manufacturing company, located in Chacheongsao. Currently they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 – 28,000
28 ต.ค. 59
6 . Japanese Interpreter (Chachoengsao)Urgently Required !
- Document translation and handle interpretation task in the meeting and support to each department. - To support and coordinate between Japanese and Thai staffs.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 – 60,000
28 ต.ค. 59
7 . Import & BOI Supervisor / Assistant Manager (Chachoengsao)Urgently Required !
- Control overall BOI task, import material and cutting stock, coordinate with other department. Our client is a Japanese Automotive parts manufacturer, located in Chachoengsao. Currently, they a...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางปะกง ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 50,000
28 ต.ค. 59
8 . Senior Coordinator-Operations (Wellgrow Industrial Estate Chachoengsao)
- บันทึก และ จัดเก็บข้อมูล คลังสินค้า - ประสานงานทั่วไปภายในคลังสินค้า - พนักงานจะต้องมาปฏิบัติงานให้ตรงต่อเวลา ตามระเบียบข้อบังคับบริษัท - ปฏิบัติงานตามมาตรฐานและขั้นตอนการทำงานของบริษัทฯ - รับผิ...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
28 ต.ค. 59
9 . Senior Supervisor Warehouse-Operations (Wellgrow Chachoengsao)รับสมัครด่วน !
- Manage general warehouse staff for efficient inventory and distribution. - Data Analysis and Presentation - Supervising daily activities of the warehouse floor, and equipment through the team to...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ต.ค. 59
10 . นักพัฒนาลูกค้า 7-Eleven สาขาฉะเชิงเทรา
มีหน้าที่พัฒนาการปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการขย...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ต.ค. 59

บริษัท เอี่ยมไพศาลอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ต.ค. 59
12 . หัวหน้างาน ส่วนงานติดตั้ง
ควบคุมผู้รับเหมา ติดตั้งงานระบบ Scubber ,งาน Maintance

บริษัท ไทย เคียววะ คาโก จำกัด
นิคม ที เอฟ ดี ฉะเชิงเทรา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
28 ต.ค. 59
13 . Production Control Officer
- Issue order material to supplier - Follow up delivery

Takata-TOA Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ต.ค. 59
14 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง
1. ควบคุมดูแลพนักงานจัดส่งทำงานตาม Procedure 2. ประสานงานกับ QA ให้มีการตรวจสินค้าก่อนการส่งมอบ 3. ดูแลเอกสารต่างๆ เช่น Invoice , Test report ให้ครบถ้วนก่อนส่งลูกค้า 4. ประสานงานกับ Outsource ขนส่...

บริษัท สุวรรณกิจ แพคเกจจิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงถ้ามีประสปการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศา
28 ต.ค. 59
15 . Engineer Staff
1.ควบคุม ซ่อมบำรุง เครื่องจักร เครื่อง CNC Wirecut Milling 2.ออกเบบเครื่องจักร

TPN FlexPak Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ต.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบมาตรฐาน (ISO)
- ควบคุม ดูแล และพัฒนาระบบ ISO GMP HACCP BRC/IoP

TPN FlexPak Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 59
17 . วิศวกร/ช่างเทคนิค (ปฏิบัติงานที่นิคมเวลโกรว์)
1.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ทำ Process Audit 2.วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาลูกค้าร้องเรียน 3.ปรับปรุงกระบวนการผลิต ลดต้นทุนในกระบวนการผลิต

TPN FlexPak Co., Ltd.
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ต.ค. 59
18 . พนักงานคลังสินค้า/ขับรถฟอร์คลิฟท์รับสมัครด่วน !
ทำงานคลังสินค้า/ขับรถฟอร์คลิฟท์

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
28 ต.ค. 59
19 . ช่างซ่อมบำรุง(ช่างไฟฟ้า)รับสมัครด่วน !
งานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท อาร์.เจ. ลอนดอน เคมีคอลอินดัสทรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามที่ตกลง
28 ต.ค. 59
20 . พนักงานห้องแลป (Lab Technician)
• Laboratory Technician for Waste Water Treatment unit & Biogas laboratory • Setting and re-control tests and experiments record and analyses data. • Demonstrate and follow procedures • Maintain l...

KNM Projects (Thailand) Co., ltd.
28 ต.ค. 59
 พบ 562 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ