เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 546 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานบัญชี
- จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่างๆ หักณ.ที่จ่าย มูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม - จัดปิดงบการเงิน

บริษัท สำนักงาน นพชัย-อัยรัฐ กฎหมายและการบัญชี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน/หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน ประจำโรงงานบางปะกง
เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 1. จัดทำราคาสินค้า เอกสารการเบิกจ่าย 2. วิเคราะห์ต้นทุน 3. วิเคราะห์ผลต่างในการผลิต 4. ปิดงบประมาณ 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับ หัวหน้าบัญชีต้นทุน 1. ควบคุมและติดตามต้นทุนการผ...

อโรม่า กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ QA ประจำโรงงานบางปะกง
1. ดูแลระบบ GMP และ Pest Comtrol ในโรงงาน 2. จัดตัวตัวอย่างสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย 3. ร่วมตรวจระบบ ISO 22000 ฯลฯ 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

อโรม่า กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ ตามตกลง
3 พ.ค. 58
4 . ธุรการ โรงงาน ประจำ โตโยต้า บ้านโพธิ์ สนใจติเต่อ คุณตั้ม 090 - 1978521
- ตรวจเช็คความสะอาดของโรงอาหาร - รับเรื่องแจ้งซ่อมจากร้านค้าภายในโรงอาหาร - ทำสรุปข้อมูลร้านอาหารภายในโรงอาหาร รายอาทิตย์ รายเดือน - เงินเดือน 11,700 บาท/เดือน - ค่าข้าว 68 บาท - รายได้รวม 13,000...

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
2 อัตราขึ้นไป
เงินเดือน 11,700
3 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ทำงานที่ นิคมเวลโกร เงินเดือน 12,000-14,000สัญญาจ้าง 3 เดือน ด่วน
รับโทรศัพท์ ประสานงานแผนกต่างๆ พิมพ์งาน จัดเตรียมเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000
3 พ.ค. 58
6 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังใน TPARK บางนาตราด กม.39 ใกล้บางวัว
พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังใน TPARK บางนาตราด กม.39 ใกล้บางวัว ดูแล จัดเก็บ นับ เช็ค เบิกจ่ายสินค้า เข้่า/ออก คลังสินค้า ปฏิบัติงาน จันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น. โอทีถึงประมาณ 20.30 น. ไม่มีกะ

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000
3 พ.ค. 58
7 . Foreman โฟร์แมน (โครงสร้าง, สถาปัตยกรรม)
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง - ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบให้ได้คุณภาพ - มีความรู้ด้านการถอดแบบและสามารถคิดปริมาณงานได้ - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย - สา...

N.K.M Build Co., Ltd.
3 อัตรา
3 พ.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานบัญชีทั่วไป

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
2 พ.ค. 58
9 . ช่างซ่อมบำรุงด่วนมาก!!
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงภายในโรงงานอุตสาหหกรรม

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
2 พ.ค. 58
10 . วิศวกร New Model 2 อัตรา , วิศวกรต้นทุน 1 อัตรา
ด่วนมาก!!!

1. รับผิดชอบงาน New Model 2. คำนวณต้นทุน

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 พ.ค. 58
11 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ , ช่างเทคนิค
ด่วนมาก!!!

จัดทำ และซ่อมแม่พิมพ์โลหะ

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
ช่างแม่พิมพ์ 5 อัตรา , ช่างเทคนิค 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
2 พ.ค. 58
12 . หัวหน้าแผนกพ่นสี
ด่วนมาก!!!

รับผิดชอบ ควบคุม ดูแล งานพ่นสีภายในบริษัท

บริษัท ซี.เอ็น.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ QC ด่วน !
-ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพชิ้นงาน -จัดทำระบบคุณภาพ ISO 9001:2000

บริษัท สวอน สยาม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 58
14 . ช่างคุมเครื่องรีดพลาสติก
1.ควบคุม ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน 2.ตั้งเครื่องและตรวจสอบเครื่องจักรในขณะทำงาน 3.ประสานงานกับฝ่ายซ่อมบำรุงในการดูแลเครื่องจักร และฝ่ายวางแผนการผลิต 4.ป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับเครื...

บริษัท บาธติค โปรดักซ์ แอนด์ เซลส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
2 พ.ค. 58
15 . หัวหน้าแผนกสโตร์ ประจำโรงงาน (ด่วนมาก)ด่วน มาก!!
บริหารจัดการสโตร์ ควบคุมดูแล ตรวจรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย วัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป

บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 58
16 . จนท.ประมาณราคา (QS) ประจำ สนง.ใหญ่ลาดพร้าว และ โรงงานฉะเชิงเทราด่วน มาก!!
-ถอดแบบ -ลงBOQ -จัดทำเอกสารทางด้านการประมาณราคา -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ดี -มีประสบการณ์ทางด้านสายงาน

บริษัท นภิส เอ็นเตอร์ไพรซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 58
17 . ช่างไฟฟ้า,ช่างเทคนิค
- ดูแลซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในโรงงาน - แก้ไขระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-17,000
2 พ.ค. 58
18 . Engineer
- ดูแลการผลิตชิ้นงานตัวอย่าง

บริษัท ยูนิโปร แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
2 พ.ค. 58
19 . Production Engineer
- ตรวจติดตาม, วิเคราะห์การทำงานของกระบวนการผลิตให้ได้คุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุม,ปรับปรุงและแก้ไข มาตราฐานเวลาการทำงาน ทำการศึกษาเวลางานให้ทันสมัยตลอดเวลา - ปรับปรุง, แก้ไขกระบสนการผลิตได้อย่...

Thai compressor Manufacturing Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 58
20 . ช่างเทคนิค, ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจเช็ค, บำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ดูแลและปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนและเป้าหมาย - ปฏิบัติหน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Thai compressor Manufacturing Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 พ.ค. 58
 พบ 546 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ