เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,082 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . พนักงานขาย/เจ้าหน้าที่การตลาด
รับผิดชอบงานขายสินค้าและงานการตลาด เพิ่มยอดขายให้กับบริษัท สินค้าคือ ระบบโปรแกรมรับชำระค่าสินค้าและบริการ พร้อมทั้งขายอุปกรณ์ อิเล็กทรอนิกส์ที่ให้ควบคู่กับโปรแกรม

บริษัท เคพี เทค พลัส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ
16 ก.ย. 57
1222 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.กำหนดนโยบายความปลอดภัย 2.กำหนดระบบควบคุมอุปกรณ์นิรภัยและอุปกรณ์ดับเพลิง 3.จัดอบรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย 4.รายงานต่อหน่วยงานราชการ 5.จัดทำคู่มือความปลอดภัยในการทำงาน 6.ดูแลควบคุมความปล...

Wako Sangyo (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
16 ก.ย. 57
1223 . Marketing Manager Marketing office ด่วนมาก!!!
- เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - จัดทำแผนกิจกรรมการตลาดขององค์กรตามนโยบายที่กำหนด - ประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ - ตอบและรับเมล์จากลูกค้า จัดทำใบเสนอราคา - งานอื่...

บริษัท อาร์ท อิน พาราไดรซ์ จำกัด (พัทยา)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
1224 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ดูแลด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมในการทำงาน - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับหน่วยราชการและกฏหมายที่เกี่ยวข้อง - วิเคราะห์งานด้านความปลอดภัยและเสนอแผนงาน หรือแนวทางการแก้ไขและป้องกัน - จั...

SAMIL FOAM (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
1225 . จป.วิชาชีพ
- ดำเนินการตรวจความปลอดภัย - จัดทำแผนการส่งเสริมความปลอดภัย - จัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย - ดำเนินการสอบสวนอุบัติเหตุ - ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วม...

GIANTLOK (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
1226 . เจ้าหน้าที่เอกสารภาษาจีน/ล่ามภาษาจีน
- แปลภาษาจีน สื่อสารประสานงานทั่วไป - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

GIANTLOK (THAILAND) CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
1227 . เจ้าหน้าที่เอกสารแผนกQA-QC , แปลเอกสารภาษาอังกฤษ
- แปลเอกสารภาษาอังกฤษ - งานเอกสารทั่วไปในแผนก - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานจันทร์-เสาร์

GIANTLOK (THAILAND) CO., LTD.
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
1228 . พนักงานขับรถส่วนกลาง ด่วน
ขับรถส่วนกลางซื้อของ/ไปแบงค์/ติดต่องานราชการ,งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทไม่รวมค่าดูแลรักษารถ 2,000 บาท และโอที
16 ก.ย. 57
1229 . เจ้าหน้าที่ วางแผนงานผลิต
วางแผนงานผลิตประจำวัน/เช็คงานผลิต

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมOT)
16 ก.ย. 57
1230 . เจ้าหน้าที่บัญชี A/R ด่วน (ลูกหนี้)
งานด้านบัญชีลูกหนี้ ,เปิดใบกำกับภาษี,ทำรายงานยอดขาย ,ติดตามหนี้

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท ไม่รวม ค่าอินเซนทีพ
16 ก.ย. 57
1231 . สมุห์บัญชี
บริหารงานระบบบัญชี,จัดทำเอกสาร L/C,LCD ,CASFLO ประจำวัน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 38,000 บาท
16 ก.ย. 57
1232 . ผชหัวหน้าแผนกผลิต
ควบคุมงานและติดตามงานดูแลรักษาเครื่องจักร /ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000 บาท ไม่รวมโอที ค่าตำแหน่ง
16 ก.ย. 57
1233 . เจ้าหน้าที่อาชีวอนามัยสิ่งแวดล้อม
ควบคุมความปลอดภัยในองค์กร ,นำเสนอนโยบายด้านดวามปลอดภัย,อบรมความปลอดภัยในการทำงานกับพนักงาน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
16 ก.ย. 57
1234 . ธุรการฝ่ายผลิต
ดูแลรับผิดชอบงานเอกสารส่วนผลิต,ติดตามงานในโรงงานส่วนผลิต มีความรู้เรื่องระบบ ISO

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000บาท
16 ก.ย. 57
1235 . QC. Assistant Manager
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการจัดทำคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
1236 . เจ้าหน้าที่การเงิน
รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสาร บันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน จัดเก็บเอกสารทำทะเบียนคุมทรัพย์สิน และจัดทำรายงานภาษีขาย เพื่อให้ข้อมูลของบัญชีรับถูกต้องและเสร็จทันเวลา

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
16 ก.ย. 57
1237 . พนักงานขายภูมิภาคด่วนมาก
1. วางแผนการขายและนำเสนอสินค้า เงื่อนไข การซื้อขายให้กับตัวแทนจำหน่ายรถยนต์ ในพื้นที่รับผิดชอบ 2. จัดเตรียมเอกสารสำหรับการนำเสนออย่าง สมบูรณ์แบบ 3. สร้างตัวแทนจำหน่ายให้ได้จำนวนตามเป้าที่กำหนด 4. ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง+คอมมิชชั่น
16 ก.ย. 57
1238 . ประชาสัมพันธ์
- รับโทรศัพท์จากลูกค้าบริษัทและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รับรองลูกค้าที่มาติดต่อและประสานงานกับผู่ที่กี่ยวข้อง - ดูแลเรื่องเครื่องถ่ายเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งนอกและในบ...

บริษัท อาร์ ซี เค รุ่งเจริญ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
1239 . ผู้ควบคุมงานก่อสร้าง (ประจำ site)
ดูแล ควบคุม ตรวจเช็ค และรับผิดชอบไซท์ก่อสร้างตลอดระยะเวลาการก่อสร้างจนแล้วเสร็จ ให้เป็นไปตามแบบอย่างเรียบร้อยครบถ้วนสมบูรณ์

Pattaya V.I.P Land and House.co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 หรือ ตามแต่ประสบการณ์ทำงาน
16 ก.ย. 57
1240 . ช่างเทคนิคและซ่อมบำรุง
1. ควบคุมการทำงานเครื่องจักรอัตโนมัติ PLC 2. ดูแลการซ่อมบำรุงและ Preventive Maintenance 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน และ ระบบ ISO14001 4. จัดทำรายงานประจำวัน สัปดาห์และเดือน

บริษัท วรรณ สแคร๊พ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
16 ก.ย. 57
 พบ 2,082 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ