เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,116 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . Sales Engineer ประจำโรงงานจ.ชลบุรี
1. ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายขาย และเป็นตัวแทนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบ 2. ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า และจูงใจลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงติดตามงานที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ไ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น , ค่าเสื่อมรถ , ค่าทางด่วน , ค่าน้ำมัน(บัตรฟลีทการ์ด) ฯลฯ
10 ก.พ. 59
1222 . HR Supervisor ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
1. สรรหาบุคลากรเพื่อเข้ามาทำงาน/ สัมภาษณ์เบื้องต้น/ ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ 2. ฝึกอบรมพนักงานและจัดทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 3. ติดตามประเมินผลการทำงานของพนักงาน 4. มีความรู้เรื่องกฎหมายแร...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ก.พ. 59
1223 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต( Production Planning Officer) ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
- ควบคุมดูแลงานวางแผนจนถึงส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลา

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ก.พ. 59
1224 . Snr. Production Supervisor/ Manager (งานฉีดพลาสติก) ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
All of production process , control NG 0% , Manpower , etc. concern production and follow company policy.

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ก.พ. 59
1225 . เจ้าหน้าที่การขาย - ประจำโครงการ (พัทยา/ภูเก็ต)
- รับผิดชอบในด้านงานขายโครงการอสังหาริมทรัพย์และบริการลูกค้าเพื่อให้สำเร็จลุล่วงตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
8 ก.พ. 59
1226 . Quality System Staff (ISO/TS 16949)
- Control, handle and plan all ISO/TS 16949 responsibilities - Follow up CARs from each department - Improve document control - Control Internal Auditor and CB Audit

JATCO (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
1227 . พนักงานขาย
- ขายGPS ติดตามรถยนต์ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ช่วยวางแผนการตลาดและการประชาสัมพันธ์

Total Digital Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + commission + เบี้ยขยัน + ค่าอาหารกลางวัน +โบนัส
8 ก.พ. 59
1228 . เจ้าหน้าที่เทคนิค (technician)
- จัดเตรียมอุปกรณ์ และตั้งค่าเครื่อง GPS - ทดสอบการทำงานของเครื่อง GPS ให้ทำงานได้อย่างถูกต้อง ตามรูปแบบที่กำหนด - เริ่มต้น มีผู้สอนงานให้ จนสามารถทำได้เอง

Total Digital Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
1229 . วิศกรถอดแบบ / ประเมินราคา / ออกแบบวิศวกรรม
1. ออกแบบ/คำนวณโครงสร้างเหล็ก 2. ถอดแบบโครงสร้าง และรายการวัสดุ 3. ประมาณราคา 4. ควบคุมการผลิตโครงสร้างตามแบบ 5. QC คุณภาพชิ้นงาน 6. จัดตารางการทำงานของทีมงาน

บริษัท คอนเทนเนอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
1230 . เจ้าหน้าที่ออกแบบแม่พิมพ์ปั๊มโลหะ (ชลบุรี) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบวางแผนควบคุมการบำรุงรักษาแม่พิมพ์เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ - ควบคุมติดตามผลการบำรุงรักษาให้เป็นไปตามที่กำหนด - วิ...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
1231 . ช่างเทคนิคแผนก Coating ด่วนมาก !!
1. ควบคุมปรับแต่งเครื่องจักรเพื่อทำการผลิตให้เป็นไปตามใบส่งผลิต 2. บันทึกข้อมูลรายงานการผลิตประจำวันในจุดที่รับผิดชอบให้ข้อมูลถูกต้อง เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 3. แจ้งผลและรายงานความผิดปกติของเครื่...

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
1232 . เจ้าหน้าที่เทคนิคเขียนแบบ (ชลบุรี)
- เขียนแบบหรือถอดแบบตามคำสั่งของหัวหน้าแผนกให้ทันกำหนด - เขียนแบบให้ถูกต้องตามที่กำหนดใน Work Instruction ของแผนก - ควบคุมการเก็บเอกสารตามระบบคุณภาพ ISO9001

บริษัท เฟมไลน์ โปรดักส์ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
1233 . พนักงานดูแลบรรจุภัณฑ์
• ติดต่อประสานงานและวางแผนการด้านบรรจุภัณฑ์ • รับผิดชอบงานด้านการดูแลกระบวนการบรรจุภัณฑ์และควบคุมการบรรจุภัณฑ์ทั่วไป • ช่วยเหลือและปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ADVICS Asia Pacific Co., Ltd.
1 อัตรา
8 ก.พ. 59

บริษัท เอ็กซ์ตร้าโคท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 +
8 ก.พ. 59
1235 . ผู้จัดการแผนกวิจัยและพัฒนา
-ดูแลบริหารจัดการแผนกวิจัยและพัฒนา -วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่อลดจุดอ่อนของผลิตภัณฑ์ -พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้สามารถแข่งขันทางการตลาดได้ -บริหารจัดการ KPI ของแผนก -ดูแลการผลิตแม่พิมพ์ เขียนแบบ

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
1236 . วิศวกรการผลิตด่วน!!
- วางแผนการขยายกำลังการผลิต - ทำโปรเจ็คปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต - วิเคราะห์ปัญหาในกระบวนการผลิต - จัดทำโครงการ - จัดทำแผนการฝึกอบรมและฝึกอบรมพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
1237 . ช่างเครื่องด่วน!!
1.ปรับแต่งชิ้นงานขณะผลิต 2.เปลี่ยนพิมพ์ 3.ซ่อมเครื่องจักร 4.ดูแลรักษาเครื่องส่วนที่รับผิดชอบ

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
1238 . ช่างแม่พิมพ์ (พลาสติก) ด่วนมาก !!
1. สร้างแม่พิมพ์ 2. ซ่อมพิมพ์และอะไหล่แม่พิมพ์

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
1239 . Warehouse Supervisorด่วน!!
- ตรวจเช็คใบสั่งผลิต - ตรวจเช็คบิลส่งสินค้า - เตรียมจัดของส่งสินค้า - ตรวจเช็ครายการรายการสินค้าเข้ากทม. - เช็คสต๊อก - ประชุมหัวหน้าแผนกทุกแผนก - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
1240 . QA Supervisor
1. ควบคุมและทบทวน Products specification ให้เป็นปัจจุบัน 2. รักษาและปรับปรุงกระบวนการทำงานและคุณภาพสินค้าให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและตามความต้องการของลูกค้า 3. ตอบปัญหาข้องร้องเรียนของลูกค้า CPA...

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
 พบ 2,116 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ