เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,070 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . Instrument Planner Assistance ทำงานโรงกลั่นน้ำมัน นิคมอุตสาหกรรมแหลมฉบัง อ.ศรีราชา (English Speaking)
ด่วนมาก!!!

Job Description: • Ensure that each instrument work is planned with job package so that it can be executed in a safe, cost effective and efficient manner including technicians/contractors manpower...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
เงินเดือน 35,000 - 50,000
2 ก.ค. 58

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
1223 . Engineer Lab
1.กำหนแผนการจัดทำ Checking Fixture และติดตามการทำงานของSupplier 2.จัดทำ WI การใช้งาน Checking Fixture 3.กำหนดแผนการสอบเทียบและทำการสอบเทียบ Checking Fixture

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
1224 . Asst.Manager QC
1 กำหนดเป้ายหมายและแนวทางปฏิบัติเพื่อให้บรรลุเป้าหมายทางคุณภาพภายนอก 2 ควบคุมดูแลพนักงานแผนกQA ให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัท 3 วางแผนปรับปรุงพัฒนาการทำงานและบุคคลากรในแผนก QA ที่รับผิด...

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
1225 . ช่างไฟฟ้า
1. ควบคุมระบบไฟฟ้า 2. รับผิดชอบงานด้านการติดตั้ง / ซ่อมแซมไฟฟ้า 3. ดูแลระบบงานไฟฟ้าของอาคารสำนักงาน และ โรงงาน 4. เขียนโปรแกรม Robot ได้

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
1226 . Marketing Engineer
-ประสานงานกับลูกค้า ส่วน New Model , Drowing , Cad -จัดทำใบเสนอราคา -ติดตามประสานงานภายในองค์กรณ์และลูกค้า -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
2 ก.ค. 58
1227 . QC Chief
เกี่ยวกับงานด้านคุณภาพต่างๆ ทำCheck Sheetงานต่าง ๆ เพื่อตรวจสอบงานในระหว่างการผลิต ตรวจสอบงานรับเข้า-ส่งออก และตรวจสอบงานในระหว่างการผลิต วิเคราะห์งาน NG หรืองานเสียเพื่อหาสาเหตุของงานเสีย และทำการ...

Miyatech(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท
2 ก.ค. 58
1228 . พนักงานช่างเชื่อม
งานเชื่อมไฟฟ้า Co2 , Argon

บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
2 ก.ค. 58
1229 . Production Control Supervisor/Production Control Assistant Manager ด่วน!!
- ดูแลการวางแผนการผลิต - ดูแลการนำเข้าวัตถุดิบทั้งภายในและภายนอกประเทศ - ดูแลสต๊อกวัตถุดิบ สินค้า WIP และวัสดุสิ้นเปลือง - ดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ สินค้า และวัสดุสิ้นเปลือง - ดูแลการขนส่งสินค้าใ...

Thai KJK Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 58
1230 . Project Engineer (Stamping)
1. ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ 2. ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบแม่พิพม์ปั๊มได้ 3. ดูแล วางแผน ควบคุมการผลิตของแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะ 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 5. รายงานผลการผลิตต่อ...

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึนอยู่กับประสบการณ์
2 ก.ค. 58
1231 . หัวหน้าแผนกบุคคล (ประจำโรงงานจังหวัดชลบุรี )ด่วน มาก!!
• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด • กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงา...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
2 ก.ค. 58
1232 . เจ้าหน้าที่ จป.เทคนิค
ควบคุม ดูแล และจัดการ น้ำเสีย ขยะ และ Scrap ควบคุม และดูแลด้านความปลอดภัยของการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาและ Supplier ดูแลและตรวจสอบอุปกรณ์ดับเพลิงและอุปกรณ์ความปลอดภัยต่างๆ ควบคุมและดูแลด้านตชความปลอ...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณืและโครงสร้าง
2 ก.ค. 58
1233 . IT Officer
ควบคุมดูแลการพัฒนาแอพพลิเคชั่น ทั้งของบริษัทพัฒนาเองหรือของบุคคลภายนอกให้สามารถตอบสนองความต้องการของผู้ใช้งานของแต่ละหน่วยงาน ให้ความรู้ทางด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ และการใช้งานต่างๆ แก่ผู้ใช้คอมพิวเตอร์...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
2 ก.ค. 58
1234 . QA Engineer
จัดทำ และรวบรวมเอกสารที่ใช้ในการอนุมัติผลิตภัณฑ์ (PPAP) ตามระบบของแต่ละลูกค้า จัดทำ และตระเตรียมเอกสารที่ใช้ในการ ขอเปลี่ยนแปลง (ECR) หรือ ขอใช้เป็นกรณีพิเศษ (Special Use) ตามระบบของแต่ละลูกค้า รับข...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ค. 58
1235 . Production Engineer
ออกแบบ กระบวนการ/ไลน์การผลิต, เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน ทั้งสำหรับงานใหม่และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ/ไลน์ที่มีอยู่เดิม ควบคุมและทดลองการผลิต ติดตั้งและปรับแต่งเครื่องจักร...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ค. 58
1236 . Maintenance Engineer
วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา ควบคุมดูแลอะไหล่ ชื้นส่วน และอุปกรณ์ให้เพียงพอต่อการใช้งาน จัดทำเอกสารซ่อมบำรุงเครื่องจักร วิเคราะห์สาเหตุการเสียของเครื่อ...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
2 ก.ค. 58
1237 . สัตวบาล (ประจำที่ อ.ปราณบุรี จ.ประจวบคีรีขันธ์) ด่วนมาก !!
ดูแลและควบคุมการดำเนินงานในฟาร์มจระเข้ให้เป็นไปตามแผนที่บริษัทฯตั้งไว้

บริษัท ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 ก.ค. 58
1238 . Graphic & Photo Designer & Product Designer
- Product Designer : ทำออกแบบผลิตภัณฑ์ประเภทเครื่องหนัง เช่นกระเป๋า,เข็มขัด ฯลฯ - Graphic Designer:ออกแบบลวดลายพิมพ์ และสิ่งพิมพ์ต่าง ๆบนแคตตาล็อค โบรชัวส์

บริษัท ศรีราชา ฟาร์มจระเข้และผลิตภัณฑ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 ก.ค. 58
1239 . Design Engineer
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า - กำหนดมาตรฐานการผลิต - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure
2 ก.ค. 58
1240 . ผู้จัดการสาขาชลบุรี ด่วนมาก !!
บริหารจัดการ -ด้านการตลาด - การขาย ออกพบลูกค้า ขยายฐานลูกค้า - ด้านคลังสินค้า และจัดส่ง - ด้านบุคคล ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา แลประสาน ...

กลุ่มบริษัทเกษม
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-28,000 บาท
2 ก.ค. 58
 พบ 2,070 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ