เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1,966 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . พนักงานซ่อมบำรุง
1.จัดทำบัญชีรายชื่อเครื่องจักร, จัดทำป้ายชี้บ่ง ,จัดทำประวัติเครื่องจักรให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ 2.ดำเนินการซ่อม และการให้บริการต่าง ๆ ตามเอกสารใบแจ้งซ่อม หรือใบแจ้งขอใช้บริการ ทั้งนี้จะต้องดำเนินการ...

บริษัท เอส.พี.ซี พรีเชียส เมททอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 ส.ค. 57
1222 . ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายวางแผนและควบคุมการผลิต
1.วางแผนระบบงานด้านการควบคุมการผลิต และควบคุมการผลิต 2.วางแผนกระบวนการผลิตทั้งระบบ 3.แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต 4.กำหนดแผนงาน การดำเนินงานของหน่วยงาน 5.ควบคุมดูแลการทำงานให้เป็นไปตามเป้...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
1223 . Maintenance Supervisor
• Manage all Engineering & Maintenance Staff • Follow up company policy • Engineering & Maintenance Organization setting up • Assist for M/E and E/E PM works setting up • Assist for and superviso...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
27 ส.ค. 57
1224 . Export manager
• Liaise with freight forwarders on the detail of all outgoing shipment booking function. • Perform shipment booking for all outgoing shipments. • Generate shipping documentation for all outgoing sh...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 57
1225 . ช่างซ่อมบำรุงประจำโรงงาน
1. วางแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. เตรียมความพร้อมในการซ่อมเครื่องจักร (อะไหล่/เครื่องมือ/วิธีการทำงาน) 3. ซ่อมเครื่องจักรที่เสีย 4. ทำงานตามร้องขอ 5. ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิต 6. งา...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
1226 . เจ้าหน้าที่ QA/QC - พนักงาน QC
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า/ชิ้นงานของกระบวนการผลิต ดูแลเรื่องงาน QC/QA ดูแลการตรวจสินค้ากับทางลูกค้า เตรียมงานตรวจ ทำเอกสารงานฝ่ายควบคุมคุณภาพ

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
1227 . Lean Engineer
• Work together with engineering, manufacturing, quality and other support functions (procurement, logistic, planning, finance, human resources) in order to define, establish, fully deploy and continu...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 position
เงินเดือน negotiable
27 ส.ค. 57
1228 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและประสานงาน
รับผิดชอบงานด้านการสั่งซื้อสินค้า วางแผน ประสานงานกับหน่วยงานทั้งในและนอกองค์กร

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
27 ส.ค. 57
1229 . Purchasing Supervisor:
- Responsible for purchasing process all of commodity in Indirect Material & Service - Prepare vendor contract, vendor agreement, and other requirements as required by PJ compliance - Sourcing vendo...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 57
1230 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-บันทึกการรับ-จ่ายสินค้าวัตถุดิบ/เช็คสต๊อก/จัดเรียงสินค้าวัตถุดิบ -ประสานงานเรื่องเอกสาร/บิล/รายการต่างๆ -งานสโตร์/คลังวัตถุ

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
1231 . HR Manager
Hiring 1.Provide support to all departments in recruiting 2.Conduct initial interview and screening of all staff Manpower 3.Provide support to manager and supervisors by providing guidance and co...

บริษัท พี.เจ.ชลบุรี พาราวู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 57

บริษัท ฟาสท์เตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 -13,000
27 ส.ค. 57
1233 . Maintenance Die Staff
1.ซ่อมแม่พิมพ์ตามลักษณะงานและใบแจ้งซ่อมที่แจ้งมา 2. Proventive Maintenance (PM) 3. ตรวจเช็คแม่พิมพ์ก่อนและหลังการผลิต 4. แก้ไขงานตาม Line ผลิตเมื่อแม่พิมพ์เกิดปัญหา 5. รับคำชี้แจงจากผู้บังคับคำบัญ...

บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ส.ค. 57
1234 . Sale
1.จัดทำใบเสนอราคาและจัดเตรียมข้อมูลผลิตภัณฑ์ 2.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการสั่งซื้อของลูกค้า 3.ประสานงานฝ่ายผลิตเพื่อแจ้งแผนการสั่งซื้อ 4.แจ้งกำหนดการส่งมอบสินค้าไปยังลูกค้า 5.จัดเตรียมเอกสารการขาย ...

KAOSU PACKING INDUSTRY CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามที่ตกลง
27 ส.ค. 57

Kokusan Parts (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15-16K
27 ส.ค. 57
1236 . Utility & Facility Technician (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
วางแผน ควบคุมและบำรุงรักษาระบบ Utility เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมี ประสิทธิภาพ ควบคุมและซ่อมซ่อมบำรุงรักษาระบบ - การจ่ายลม - ระบบไฟฟ้าที่ใช้ในการผลิต - ระบบการผล...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
27 ส.ค. 57
1237 . รองหัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า)
1.จัดทำแผนงานการบริหารภายในแผนกซ่อมบำรุง 2.จัดทำแผนงานการบำรุงรักษาเครื่องจักร P.M. 3.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆและดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท 4.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพ 5.จัดอบรมแล...

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
1238 . วิศวกรฝ่ายผลิต
1.สนับสนุนกิจกรรมต่างๆและดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้มีประสิทธิภาพและบรรลุเป้าหมาย 3.จัดอบรมและถ่ายทอดความรู้และเทคโนโลยีใหม่ๆรวมถึงวิธีการทำงานให้กับผู้บังคับบัญช...

บริษัท หลุยส์ผลิตภัณฑ์กาวเทป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
1239 . Japanese Interpreter
1. Support Thai and Japanese staff. 2. Translator document. 3. Support other duties as assign.

บริษัท เอสเอ็มอีที จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
1240 . หัวหน้าผลิตกล่องกระดาษ
ดูแลการผลิตกล่องกระดาษทั้งหมด

UCIFoamer (Thailand) Co.,Ltd.
27 ส.ค. 57
 พบ 1,966 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ