เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,965 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . ช่างศิลป์
1. ออกแบบศิลปะในสวนของ Love Art 2. นำเสนอ ไอเดีย ต่างๆ ได้ 3. แต่งสี ทาสี ให้กับ รูปปั้นต่างๆ

บริษัท สยามเวิลด์ อาร์ต จำกัด Love Art Park Pattaya
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 Up
21 ก.ค. 59
1222 . พนักงานจัดสวน
1. ดูแลสวน

บริษัท สยามเวิลด์ อาร์ต จำกัด Love Art Park Pattaya
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
21 ก.ค. 59
1223 . PR & Marketing Staff Executive
1.ดูแลงานภาพลักษณ์องค์กร งานประชาสัมพันธ์ งานขาย ต่างๆ ของ บริษัท 2. ออกบู๊ธ ประชาสัมพันธ์ ในงานท่องเที่ยว 3. ออกแบบและจัดงาน Event 4. สร้างการประชาสัมพันธ์ และทำการตลาดผ่าน Social Media ต่างๆ ได้...

บริษัท สยามเวิลด์ อาร์ต จำกัด Love Art Park Pattaya
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 Up
21 ก.ค. 59
1224 . ล่ามเกาหลี
1. ทำหน้าที่เป็นล่ามไทย-ล่ามเกาหลี ให้กับ ผู้บริหาร Interpreter between Korean and Thai Staff/Translate document. 2. ติดต่อกับหน่วยงานราชการและ องค์กรที่เกี่ยวข้อง Contact Goverment and Who is Conc...

บริษัท สยามเวิลด์ อาร์ต จำกัด Love Art Park Pattaya
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 Up
21 ก.ค. 59
1225 . พนักงานเสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม
- เสิร์ฟอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท สยามเวิลด์ อาร์ต จำกัด Love Art Park Pattaya
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,500
21 ก.ค. 59
1226 . Sale Executive
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - รับ ORDER ตามงานให้ลูกค้า - หาลูกค้าใหม่ และผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ - ดูแลลูกค้าให้เกิดความประทับใจการให้ในการให้บริการของบริษัทฯ - จัดทำเอกสารด้านงานขาย...

DRILUBE (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 59
1227 . Chief Office Staff ระดับหัวหน้างาน ( Production Planning )Urgently Required !
Start work on July 1,2016 - Established master plan - Analysis and solve problem in section - Co-operate with concern section to solve problem - Control finished goods,raw materials and WIP sto...

Hitachi Metals (Thailand) Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน Negotiable
21 ก.ค. 59
1228 . PD Engineer
1.) ปรับปรุงกระบวนการผลิต (ฉีกพลาสติก หรือ ปั๊มขึ้นรูปโลหะ) 2.) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับทีมเพือการแก้ไขและป้องกัน 3.) จัดทำรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4.) ควบคุมพนักงานและอบรมในหัวข้อที่จำเป็น 5.) ...

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
1229 . Asst.Manager Part Control / Part control
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ควบคุม Stock Inventory - งานด้านเอกสาร Part control

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
1230 . Safety Officer
1.จัดทำระบบการทำงานเกี่ยวกับ Safety 2.ดูแลระบบความปลอดภัย เครื่องแต่งกาย สุขอนามัยของผู้ทำงาน รวมถึงดูแลสิ่งแวดล้อมในการทำงานให้มีความปลอดภัย เพื่อทำให้เกิดประสิทธิภาพการทำงานสูงสุด 3.จัดทำเอกสารเก...

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
1231 . BOI Officer
- ควบคุม ดูแลงานด้านเอกสารนำเข้าและส่งออก - ดูแลจัดการงานด้าน BOI - จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการพิธีการศุลกากร - ติดต่อประสานงานราชการเกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งออกของบริษัท

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
1232 . ช่างเทคนิค (ประกอบเครื่องจักร)
1.งานด้านประกอบเครื่องจักรตามแบบที่กำหนด 2.เช็คความถูกต้องชิ้นส่วนเครื่องจักรก่อนนำมาประกอบ 3.ประกอบชิ้นส่วนด้าน Machanic system,Electric,system,Pneumatic system,Hydraulic system 4.จัดทำเอกสาร Kn...

THAI NOK CO., LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างตำแหน่งงาน
21 ก.ค. 59
1233 . Design / Cam
-ออกแบบแม่พิมพ์พลาสติก -ทำโปรแกรม NC FILE สำหรับเครื่อง CNC

DK Tech Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.ค. 59
1234 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (โลตัส ชลบุรี)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-18,000
21 ก.ค. 59
1235 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (Big C พัทยาใต้)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-18,000
21 ก.ค. 59
1236 . เจ้าหน้าที่คอมพิวเตอร์Urgently Required !
- ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Web Application - ดูแลระบบฐานข้อมูล MS SQL - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 59
1237 . Sales Executive
-ติดต่อลูกค้าเป้าหมายเพื่อนำเสนอบริษัท -จัดทำแผนในการติดต่อลูกค้าใหม่ / และลูกค้าปัจจุบัน -ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและภายในองค์กร -ดำเนินการตามข้อร้องขอต่างๆ จากลูกค้า -ดำเนินการจัดส่งใบเสนอรา...

TAIYO PACKING (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 22,000
21 ก.ค. 59
1238 . Senior Production Supervisor
ดูแลงานในส่วนของฝ่ายผลิต

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
1239 . ผู้จัดการโครงการ Project Manager
บริหารโครงการก่อสร้างให้สำเร็จตามแผนงานและเป้าหมาย

บริษัท นาป่าการโยธา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
1240 . ล่ามภาษาญี่ปุ่นรับสมัครด่วน !
1. ล่าม Support Japanese 2. จัดทำเอกสารงานการผลิตทั้งหมด 3. ติดต่อประสานงานระหว่างออฟฟิศและProductionตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาสเอท ไทย จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 59
 พบ 1,965 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ