เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,360 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . Sales Executive สายภาคตะวันออก
เสนองานขายประเภท LOGISTICS ได้แก่ งาน CUSTOMS BROKER / FREIGHT / คลังสินค้า และอุปกรณ์ที่ใช้ในงานโลจิสติกส์ ดูแลลูกค้าในโซนภาคตะวันออกได้แก่ นิคมอุตสาหกรรมเขตจังหวัดชลบุรี ระยอง เป็นต้น

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าเสื่อมรถยนต์ + ค่าโทรศัพท์ + ค่าน้ำมัน
25 เม.ย. 60
1222 . ช่าง CNC
ควบคุมการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่อง CNC เซ็ตโปรแกรมตั้งเครื่อง

บริษัท กาโตะ พรีซิชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
25 เม.ย. 60
1223 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฏิบัติงานส่วนงานผลิตตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

JIEI (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 60
1224 . เจ้าหน้าที่การตลาดในประเทศรับสมัครด่วน !
- หาและเยี่ยมเยียนลูกค้า ทั้งในกรุงเทพฯ-ปริมณฑลและต่างจังหวัด - จัดทำข้อมูลลูกค้า - แนะนำ-ชักชวนลูกค้า เข้าร่วมงานประมูล - แนะนำเครื่องจักรให้ลูกค้า (ขาย) - โฆษณา/ประชาสัมพันธ์ผ่านสื่อออนไลน์ - ว...

บริษัท สหเครน อ๊อกชั่น จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 60
1225 . QA Section Chief
• Supervise, Coach and strengthen Supplier Quality Engineer and Manufacturing Quality Engineer and Inspectors group in all elements • Provide leadership and technical expertise to resolving quality i...

Career Consulting Co.,Ltd
25 เม.ย. 60
1226 . Accounting Staff (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1. งานบริการหน้าเคาร์เตอร์ 2. ออกใบรับเงินและใบกำกับภาษี 3. รับเอกสารส่งคืนตู้คอนเทนเนอร์ 4. คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมสำเร็จรูป AS400 5. ตรวจสอบเอกสารหักภาษี ณ ที่จ่ายจากลูกค้า 6. ติดต่อประสานกับทางส...

บริษัท มิตซุย โอ.เอส.เค.ไลน์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 เม.ย. 60
1227 . Engine machining operator
1.ควบคุมเครื่องจักร CNC 2.ดูแลหน้างานด้วย 5ส 3.ปฏิบัติงานตามคำสั่ง

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 60
1228 . Quality Assurance Supervisor
• Securing of safety and production, improvement of the productivity, Supervision duties, and Improvement in work unit in charge of Quality control. The details are as follows: • Make safety working...

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
25 เม.ย. 60
1229 . Production Scheduling
To take the initiative to ensure the production scheduling with related departments. (1) Receive purchasing order from Auto Alliance Thailand (AAT) and Mazda and plan the production scheduling to t...

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
25 เม.ย. 60
1230 . Quality Leader รับสมัครด่วน !
- ควบคุมส่วนงานควบคุมคุณภาพ - ทำฝึกอบรมพนักงานในการตรวจสอบ - รายงานผลการควบคุมคุณภาพให้หัวหน้างาน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาบ

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน NA
25 เม.ย. 60
1231 . Maintenance Leader
• ประสานงานกับหัวหน้างาน (Equipment and Machines Maintenance ,Electrical control Supervisor) และรับผิดชอบงานด้านการซ่อมบำรุงระบบเครื่องจักรและอุปกรณ์เกี่ยวกับเครื่องจักรภายในโรงงาน • ประสานงานกับฝ่า...

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน NA
25 เม.ย. 60
1232 . QC Engineer

MAX (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60
1233 . Purchasing Manager
- Import & Export clearance under Free Zone, BOI - Purchasing Management. - Supply Chain.

MAX (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60
1234 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- จัดทำVoucher,BankBalance - บันทึกบัญชี - ดูแลจัดทำ,จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลา 08.30-17.30 น.

nms (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 60
1235 . ผู้จัดการแผนกขาย (สาขาพัทยาเหนือ)รับสมัครด่วน !
1.ร่วมประชุมกับผู้บังคับบัญชา รับมอบหมายเป้าหมายยอดขายในแต่ละเดือน และร่วมกำหนดแผนงาน และงบประมาณของแผนกที่รับผิดชอบ เพื่อจัดทำเป็นแผนงานของฝ่าย 2.ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยต...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 บาท
25 เม.ย. 60
1236 . ผู้ช่วยผูัจัดการแผนกแคชเชียร์ (สาขาพัทยาเหนือ)
1.ตรวจสอบและควบคุมการออกใบกำกับภาษีตามที่กรมสรรพากรกำหนด 2.ควบคุมการดำเนินงานรับเปลี่ยน คืนสินค้าจากลูกค้า ตรวจสอบเอกสารใบเปลี่ยนคืนสินค้า ใบลดหนี้ เซ็นอนุมัติเอกสารเบิกเงิน เพื่อจ่ายคืนคูปองหรือเงิน...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-16,000
25 เม.ย. 60
1237 . Staff Import-Export
- รับ PO. และเอกสารทางอีเมลล์, Fax, จากลูกค้าและ supplier ที่ต้องการจะนำเข้า-ส่งออก - จัดทำใบคำร้องขาก PO. และเอกสารที่ได้รับล่วงหน้า เพื่อจัดเตรียมให้ supplier ที่มาส่งสินค้า - แนบเอกสารตามใบส่งสิ...

บริษัท โอกาโมโต ลอจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 60
1238 . QC Engineer
1.ตรวจสอบความถูกต้องของ Part 2.ยืนยัน concept CF, CF jig 3.ยืนยันการตรวจสอบมาตรฐาน ATIS, SDS 4.ยืนยัน Assy/single part โดยเครื่องมือวัด 5.จัดทำเอกสาร Check sheet Lab/IQC/WI 6.งานอื่นๆ ตามที่ได้รั...

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 60
1239 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน 2. จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฏหมายแรงงาน 3. ประสานงานด้านความปลอดภัยกับหน่วยงานต่าง ๆ 4. ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมงานด้านความปลอดภัยในบริษัทฯ 5. งานอ...

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60
1240 . Production Engineerรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ตาม Plan Production 2.ควบคุม Indirect Material ที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท จี.แอล.ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 60
 พบ 2,360 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ