เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,015 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . วิศวกรออกแบบ (Design Part Engineer) /Mold
รับผิดชอบงานออกแบบโดยใช้โปรแกรม Catia / NX / Solid Work ในชิ้นงานพลาสติก ตัวจับล๊อคในรถยนต์ ชิ้นส่วนรถยนต์ และดำเนินการตามขั้นตอนกระบวนการออกแบบชิ้นส่วนพลาสติกอะไหล่ยานยนต์ สามารถวิเคราะห์และแก้ปัญหา...

บริษัท นิฟโก้ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 พ.ย. 57
1222 . พนักงานทำบัญชี
จัดทำบัญชีภาษีอากร บันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดทำและยื่นแบบฟอร์มภาษีต่าง ๆ หัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม ประกันสังคม

บริษัท นพชัย ออฟฟิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามฐานเงินเดือนและประสบการณ์
27 พ.ย. 57
1223 . Technician Injection.
- Control & Operation Hoop line MC - Hoop line process monitor - Set up mold / die for Hoop line - Inspection part & Process

Valeo Niles (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 57
1224 . ผช.ผจก.แผนกธุรการ
ตำแหน่งที่ 1 ดูแลอาคารสถานที่ 1.งานบำรุงอาคารสถานที่ งานซ่อม/สร้างอาคาร ตลอดจนติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ และหน่วยงานเอกชน เกี่ยวกับใบอนุญาตต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง โดยให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท...

S&J International Enterprise PCL.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 57
1225 . Sales Staff URGENT!
- Responsible for New Model preparation start from RFQ till delivery. - Co-ordinate with internal team & Customer for solving problem to meet customer requirement. - Responsible for order intake int...

Valeo Niles (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
27 พ.ย. 57
1226 . เจ้าหน้าที่ผสม
ด่วนมาก!!!

ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์ - อาทิตย์

S&J International Enterprise PCL.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 57
1227 . Sales Engineer ด่วนมาก!
1. เข้าไปพบลูกค้าเพื่อการนำเสนอการพัฒนา ออกแบบ Package เกี่ยวกับ Auto Part , Electronic Part ตามความต้องการลูกค้า 2. เสนอขายเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์บรรจุภัณฑ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรม 3. ...

บริษัท โออิซูรุ ชูเก็น แพคเก็จจิ้ง ซิสเต็ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57
1228 . หัวหน้ากลุ่ม(Leader)
1.ควบคุมการผลิต(Production Control) 2.ควบคุมพนักงานผลิต(Production Control Staff) 3.แผนผลิตประจำวัน(Daily Production Pland) 4.อื่นๆ(Other)

บริษัท บี.ที.โอโต้พาร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง(Negotiable)
27 พ.ย. 57
1229 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
รับมอบหมายงานจากระดับส่วน นำแผนการจัดการคลังสินค้า มาทำแผนการรับ จัดเก็บ เบิกจ่าย ส่งมอบสินค้า ทั้งนี้จะต้องประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้เป็นไปตามแผนการส่งมอบ ให้กับลูกค้า ตรงตามเวลาที่ตกลง แล...

S&J International Enterprise PCL.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 57
1230 . GA Assistant Manager
Handle for all of Human Resource Management.

UMT INTERNATIONAL CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Nagotiable
26 พ.ย. 57
1231 . Production Senior Supervisor
- วางแผนและประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิตให้มีการนำไปใช้อย่างเป็นระบบและเกิดประโยชน์สูงสุด - ควบคุมและครวจสอบกระบวนการผลิต - ควบคุมผู้ปฏิบัติงาน ให้ทำงานตามขั้นตอนการทำงานของแผ...

UMT INTERNATIONAL CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ย. 57
1232 . Press Die Supervisor
-วางแผนการผลิตและกำลังคน และควบคุมให้เป็นไปตามเป้าหมาย -ควบคุมเอกสารให้สอดคล้องกับระบบ ISO/TS16949:2009 -ร่วมแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตและปัญหาที่ลูกค้าเคลม -ควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานของพนักงานฝ่ายผล...

UMT INTERNATIONAL CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ย. 57
1233 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. จัดทำงานสารบรรณต่างๆ 2. จัดทำ จัดพิมพ์ เอกสารทั่วไป 3. ประสานงานการแจ้งซ่อม และติดตามงานซ่อม ของวัสดุ อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ของบริษัท 4. จัดซื้อพัสดุ อุปกรณ์ เครื่องใช้สำนักงาน ของกินของใช...

บริษัท ฮิวแมนส์ พาวเวอส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
1234 . ผู้จัดการทั่วไป (General Manager)
1.บริหารจัดการองค์กร ให้บรรลุตามเป้าหมายด้านการปฏิบัติงาน (Operational Objectives) ที่กำหนดไว้ได้แก่ ด้านทรัพยากรบุคคล (Human Resources Management) ด้านการควบคุมคุณภาพการบริการ (Services Quality) ด้าน...

บริษัท ฮิวแมนส์ พาวเวอส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 – 50,000 บาท/เดือน
26 พ.ย. 57
1235 . Operation Officer Urgently Required !!
- ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ BOI - สั่งปล่อยวัตถุดิบ,ตัดบัญชี วัตถุดิบ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position
26 พ.ย. 57
1236 . Sale Executive (industry sales) Urgently Required !!
- Contact to existing customer about Demand/Forecast/Purchase Order etc. - Preparing of quotation, Delivery Order and follow up order from customers. - Coordinating with Sales - Operation - Producti...

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 Position
26 พ.ย. 57
1237 . QMR
รับผิดชอบระบบบริหารงานคุณภาพ ISO/TS16949 ทั้งระบบ

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
1238 . Engineer
Support TS 16949,ISO 9000 Support New model Support Engineer change notics. Support Control plan ,WI Uderstanding for ICT tester,FCT tester and sodering m/c. Able to repair and maintenance electr...

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
1239 . QA Leader Urgently Required !!
1.กำหนดวิธีการปฏิบัติงานตรวจสอบ วัตถุดิบ กระบวนการผลิต 2.ควบคุมมาตรฐานคุณภาพของวัตถุดิบ และผลิตภันท์ ให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนดก่อนการส่งมอบให้ลูกค้า 3.วางแผนการตรวจสอบ ผลิตภัณท์และสั่งปล่อยผลิตภัณฑ์ใ...

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
1240 . เลขานุการโครงการ
1. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของบริษัทฯ ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำและจัดเก็บเอกสาร และรับ-ส่งหนังสือเข้า-ออก ของโครงการ 3. จัดทำเอกสารที่เกี่่ยวข้อง และจัดเก็บวัสดุ อุปกรณ์ในโครงการ 4. ช่วยจัดเตร...

บริษัท ฮิวแมนส์ พาวเวอส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
 พบ 2,015 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ