เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,988 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . Asst.Foremanรับสมัครด่วน !
● ควบคุมการปฏิบัติงานในสายการผลิต ● แก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต ● ตรวจสอบผลผลิตที่ได้ เทียบกับแผนการผลิต ● วางแผนกำลังคน

Meyer Industries Limited
3 อัตรา
เงินเดือน n/a
30 เม.ย. 59
1222 . Technician - พ่นสีรับสมัครด่วน !
ดูแลสายการผลิตเกี่ยวกับการพ่นสี

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
30 เม.ย. 59
1223 . Electricianรับสมัครด่วน !
ดูแลงานทางด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน ส่วนงานระบบ ไฟฟ้า ระบบงาน PLC

Meyer Industries Limited
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
30 เม.ย. 59
1224 . Injection Supervisor (Automobill Part & Electronic Part)
-เคยทำงานฉีดพลาสติกมาก่อน (Electronic Part, Automobile Part) -Set Up Condition -Set Up Robot -หากเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

KTX PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 เม.ย. 59
1225 . Production Engineer ประจำโรงงานจ.ชลบุรี
- วาง Layout เครื่องจักร - ปรับปรุงวิธีการทำงานเพื่อลดความสูญเปล่า - วางแผนและควบคุมการผลิต - วางระบบการวางแผนการผลิต

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 เม.ย. 59
1226 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ) ประจำโรงงานจ.ชลบุรี
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้ผู้บังคับบัญชาตามลำดับชั้นปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนก...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 เม.ย. 59
1227 . Sales Engineer ประจำโรงงานจ.ชลบุรี
1. ปฏิบัติตามนโยบายของฝ่ายขาย และเป็นตัวแทนของลูกค้าในเรื่องคุณภาพของสินค้าและการส่งมอบ 2. ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า และจูงใจลูกค้าให้สนใจผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ รวมถึงติดตามงานที่ลูกค้าสั่งซื้อให้ไ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น , ค่าเสื่อมรถ , ค่าทางด่วน , ค่าน้ำมัน(บัตรฟลีทการ์ด) ฯลฯ
30 เม.ย. 59
1228 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
1.รับผิดชอบดำเนินการส่งเสริมระบบ 2.จัดทำแผนขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่ แต่ละกระบวนการผลิต 3.ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการผลิต และเอกสารอนุมัติชิ้นงาน 4.ตรวจสอบการทำงานภายในแผนก 5...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 เม.ย. 59
1229 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต( Production Planning Officer) ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
- ควบคุมดูแลงานวางแผนจนถึงส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตรงเวลา

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 เม.ย. 59
1230 . Snr. Production Supervisor/ Manager (งานฉีดพลาสติก) ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
All of production process , control NG 0% , Manpower , etc. concern production and follow company policy.

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 เม.ย. 59
1231 . Warehouse Staff (พนักงานคลังสินค้า ) สาขาชลบุรี 1 อัตรารับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2. ควบคุมดูแลการบันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้าให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3. ควบคุมการจัดเก็บสินค้าและพื้นที่การจัดเก็บให้เป็นระเบียบเรียบร้อยให้อยู่ในสภ...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500-15,000
30 เม.ย. 59
1232 . QA Engineer รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการรวบรวม/จัดเก็บเอกสารความต้องการและข้อกำหนดต่างๆของลูกค้า - รับปัญหาและคำร้องเรียนจากลูกค้าเพื่อประสานงานในการวิเคราะห์ลักษณะปัญหา แนวทางแก้ไข ป้องกันการเกิดซ้ำร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยว...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 เม.ย. 59
1233 . QA Supervisor
1. ควบคุมคุณการตรวจสอบคุณภาพสินค้าตั้งแต่กระบวนการ In-comming , In-process ,Out-going 2. ควบคุมและดูแลการใช้เครืองมือวัด 3. ตอบข้อร้องเรียนของลูกค้ากรณีผลิตภัณฑ์ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า 4. จัด...

EPE Packaging (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงาน
30 เม.ย. 59
1234 . Chinese Translatorรับสมัครด่วน !
- แปลเอกสาร ไทย-จีน, จีน-ไทย รวมทั้งแปลการประชุมต่างๆ ตามมอบหมาย

Jetion Solar (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
1235 . IT Engineerรับสมัครด่วน !
1.Control company system 2.Control Net work 3.Control IT system 4.Control the server 5.Other assign

Jetion Solar (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 59
1236 . Equipment Engineer/ Production Engineerรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรของโรงงาน

Jetion Solar (Thailand) Co., Ltd.
8 อัตรา
เงินเดือน With company structure
30 เม.ย. 59
1237 . Safety Officer
Control and take care all process of Safety job.

Jetion Solar (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน With company structure
30 เม.ย. 59

บริษัท สหเซเรน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
1239 . พนักงานขับรถ
- ขับรถในกรุงเทพ-ปริมณฑล ออกต่างจังหวัดบ้างบางครั้ง - ตรวจสอบสภาพโดยทั่วไปของรถยนต์/ดูแลรักษาความสะอาดของรถยนต์ - ทำงานอื่นๆ ตามที่ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ (หยุด 1 วัน/สัปดาห์)

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
1240 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายรักษาความปลอดภัย
- รับผิดชอบดูแลตรวจสอบ รายงานผลการปฏิบัติงาน พร้อมเสนอแนะปัญหาและวิธิการแก้ไขต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลตรวจสอบ สั่งการ พัฒนาและปรับปรุงวิธิการทำงานรวมถึงการบริการงานให้มีคุณภาพ - พิจารณาตรวจสอบและอนุม...

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
 พบ 1,988 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ