เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,003 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . พนักงานบัญชี
ทำบัญชีและภาษีอากร โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express

บริษัท ที.เอ็น.จี.แอคเคาทติ้ง แอนด์ ลอว์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
26 พ.ค. 59
1222 . เจ้าหน้าที่การตลาดรับสมัครด่วน !
- ควบคุมประสิทธิภาพในการใช้สื่อโฆษณา - เพิ่มกลุ่มลูกค้าและพัฒนาประสิทธิภาพในการขายและการตลาด - ดำเนินการสำรวจตลาด - ดูแลความเหมาสมของสภาพโครงการ สื่อโมษณาต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ค. 59
1223 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
1. สร้างยอดขาย 2. สร้างยอดโอน 3. ต้อนรับลูกค้าที่เข้าชมโครงการ พร้อมทั้งให้ข้อมูลเกี่ยวกับสินค้าโดยละเอียด แนะนำโครงการ และชี้แจงรายละเอียดเกี่ยวกับการขอสินเชื่อจากธนาคาร 4. จัดเตรียมเอกสารสำห...

บริษัท ประภัสสร พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 - 3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
1224 . พนักงานขับรถ
-รับผิดชอบงานขับรถพยาบาลรับ-ส่งผู้ป่วย -ขับรถบริการรับ-ส่งเจ้าหน้าที่ปฏิบัติภารกิจของโรงพยาบาล -ขับรถไฟฟ้ารับ-ส่งบริการผู้มาใช้บริการโรงพยาบาล -ติดต่องานรับ-ส่งเอกสารต่างๆระหว่างภายในและภายนอกโรงพย...

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
1225 . Asst.Manager Part Control
1 ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศและในประเทศ และประสารงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 2 ควบคุม สต๊อคสินค้า (วัตถุดิบ-สินค้าสำเร็จรูป) 3 งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข่้องกับแผนก

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
1226 . QC Engineer
1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
1227 . Japanese Coordinator / Interpreter
• To interpret and translate with the Japanese management and staff and other people as assigned • To do daily administrative, secretarial support • To do other related tasks as assigned

Siam Cee-Bee Chemical Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
26 พ.ค. 59
1228 . Surface Treatment Leader
- Production Planing - Operation control of Surface treatment process. - Set up Surface Treatment Program. - Check the qualities of chemicals in tank before process. - Check availability of m...

Siam Cee-Bee Chemical Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 59
1229 . PC. STAFF
- Making Production Plan Injection and Painting - Check Result Production , Check Raw Mat , Pushing delivery.

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
26 พ.ค. 59
1230 . Sales Engineerรับสมัครด่วน !
- Forecast , Invoice , take care and support customer - New Model , Drawing

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
1231 . QA. Asst. Managerรับสมัครด่วน !
-Control QA./QC. -Plan follow up -Customer claim report and Improvement follow up

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 59
1232 . พนักงานขับรถรับ-ส่งนายญี่ปุ่นรับสมัครด่วน !
- ขับรถรับส่งนายญี่ปุ่น และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000บาท
26 พ.ค. 59
1233 . QA.SUPERVISORรับสมัครด่วน !
- การติดต่อประสานงานกับลูกค้า ( งาน Customer Complain , New Model )

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
1234 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาภาคตะวันออกรับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัยและทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไขให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนดไว้ - ดำเนินงานด้านการตลาด ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 พ.ค. 59
1235 . Sales Executive
ทำหน้าที่ออกไปพบลูกค้าเพื่อขายสินค้าที่ทางบริษัทกำหนด ปิดการขาย แสวงหาโอกาสทางการขาย รายงานการขาย ดุแลลูกค้า

บริษัท วินนิ่งเคม แอนด์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
1236 . Machining Engineer
- Production document control - Support Machine & Equipment for production line - Control Machine down time to achieve KPI - Improvement defect and process - Control spare part - Modify ma...

บริษัท คิตากาว่า ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
26 พ.ค. 59
1237 . Supervisor Electrical
1.วางแผนการอบรมพนักงานตามหลักสูตร เพื่อพัฒนาช่างให้มีความรู้เพิ่มขึ้น เช่น Inspection,PM,BM,CM 2.วางแผนร่วมกับฝ่ายปฎิบัติการและพนักงานขับให้ปฎิบัติตามแผน คู่มือ Wi ของแผนกที่เข้าทำงาน 3.ควบคุมการจั...

บริษัท เคอรี่ สยามซีพอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน **
26 พ.ค. 59

A H Creation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตกลงกันได้
26 พ.ค. 59
1239 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (Sales Office)
- ดูแลด้านการขาย

A H Creation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 59
1240 . ผู้จัดการฝ่ายระบบงานและตรวจสอบภายใน
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับงานด้านการวางแผน พัฒนาระบบงาน วิเคราะห์ข้อมูล ในเชิงสถิติเพื่อนำมาใช้ในการตัดสินของผู้บริหารโดยปฏิบัติหน้าที่มุ่งเน้น การวางระบบงานทั้งองค์กรให้ปฏิบัติงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภ...

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ค. 59
 พบ 2,003 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ