เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,889 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
- การจัดการระบบคลังสินค้า รับ เคลื่อนย้าย จัดเก็บ ถนอมรักษา เบิกจ่าย และการส่งมอบ ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า และแผนธุรกิจ

S&J International Enterprise PCL.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
1222 . Shop Staff พนักงานบริการ สาขาเจปาร์ค ศรีราชา ( Full-Time/Part-Time )
- จัดเก็บค่าบริการในสาขา - จัดเก็บอุปกรณ์ และเตรียมเปิดสาขา - ดูแลลูกค้าที่มาใบริการ - จัดกิจกรรมสันทนาการให้กับสาขา ออกแบบกิจกรรสำหรับเด็กๆ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ***เปิดรับสมัคร ณ ร้านค...

บริษัท อิออน แฟนตาซี (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000ขึ้นไป
27 พ.ย. 58
1223 . อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพัทยา
รับสมัครด่วน!!!

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดรับบุคคลากรมากความสามารถ หลากหลายตำแหน่งอาทิ -ผู้จัดการแผนกตรวจรับสินค้า -พนักงานป้องกันการสูญเสีย ที่พร้อมเข้าร่วมทำงาน เป็นหนึ่งเดียวกับทีมงานคุณภาพของเรา

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
1224 . Engineer
1. Operate เครื่องจักรในการผลิต เช่น เครื่อง Machining Center , Grinding , Wire Cut เป็นต้น เพื่อผลิตงานตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

TOGO TOOL & DIE CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
4 (Male=1 , Female =3)
27 พ.ย. 58
1225 . ผู้จัดการสาขา/Shop Manager(ประจำพัทยา) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานบริหารโชว์รูม ให้มีประสิทธิภาพ - รับผิดชอบดูแลทีมงานขาย/ผลักดันยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - รับผิดชอบในการวางแผนงาน/วิเคราะห์ตลาด/คิดโปรโมชั่น/A&P - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

กลุ่มบริษัทในเครือ LOTUS BEDDING GROUP
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน 25,000-40,000บาทขึ้นไป(ไม่รวมCommission+ทำงานวันหยุด)
27 พ.ย. 58
1226 . Driver พนักงานขับรถ
1.การบำรุงรักษารถ -ศึกษาคู่มือการบำรุงรักษารถ -ตรวจสอบสภาพรถทุกครั้งก่อนและหลังการใช้งาน -นำรถเข้าศูนย์ซ่อมฯ -ซ่อมบำรุงรักษาเบื้องต้นได้ 2.การรับส่งเอกสาร -การรับเอกสารจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ...

SAIC Motor – CP Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน เป็นพนักงานประจำ สวัสดิการดี มีโอที
27 พ.ย. 58
1227 . ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
รายงานภาษีซื้อ - ภาษีขายยื่นสรรพากร, ทำ AP/ AR และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

King Shing Automobile Parts Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
1228 . แม่บ้าน ทำอาหารด่วน มาก!!
1.ทำอาหารเกาหลีให้ผู้บริหารชาวเกาหลี 2.ซื้ออุปกรณ์ วัตถุดิบเพื่อประกอบอาหาร สัปดาห์ละ 1 ครั้ง 3.ดูแลความสะอาด เรียบร้อยภายในห้องอาหาร 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

A - SUNG (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 พ.ย. 58
1229 . ช่าง Polishing (ขัดแม่พิมพ์)
รับผิดชอบงานขัดแม่พิมพ์ (Polishing) และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

A - SUNG (THAILAND) CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
1230 . ช่างประจำเครื่อง CNC Operator /CNC Program Control
-Program control CNC Machine -พนักงานช่างดููแลเและควบคุมชิ้นงานของเครื่องCNC ให้เป็นไปตามแบบ OPERATOR -อ่านแบบแก้ไขรูปชิ้นงานให้สามารถใช้ประกอบแม่พิมพ์ได้ตามความต้องการของลูกค้า -มีความสามารถในการ...

A - SUNG (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามความสามารถ
27 พ.ย. 58
1231 . ช่างแม่พิมพ์ MOLD (ช่างประกอบ , Fitting , กลึง)
Modify , Repair , Make New Mold Fitting mold , milling etc. -ซ่อมแซมแม่พิมพ์(ถอด ประกอบ)ตามคำขอของลูกค้า

A - SUNG (THAILAND) CO., LTD.
หลายอัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามความสามารถ และประสบการณ์
27 พ.ย. 58
1232 . หัวหน้าสถาปนิกด่วนมาก!!
- ดูแลงานออกแบบโครงสร้างอาคารให้ถูกต้อง พัฒนาแบบ สถาปัตยกรรมตกแต่งภายใน - แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคอันเกิดจากงานก่อสร้างหรือปรับปรุงอาคาร - รับผิดชอบงานออกแบบภายใต้งบประมาณที่กำหนดไว้อย่างมีประสิทธิภาพ...

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด (ในเครือ บริษัท สเตทกรุ๊ป จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
1233 . ธุรการฝ่ายโรงงาน
- ติดต่อประสานงานทั่วไป - จัดทำเอกสาร - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมเดิร์น โมดูลาร์ จำกัด (ในเครือ บริษัท สเตทกรุ๊ป จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
1234 . พนักงานสโตร์ด่วนมาก!!
1. วางแผนการจัดเก็บสต๊อก 2. ควบคุมการรับและการจ่ายสินค้า 3. ตรวจตราดูแลสินค้าไม่ให้ได้รับความเสียหายและสูญหาย 4. จัดทำบัญชีสต๊อก 5. เช็คสต๊อกและรายงานเป็นประจำ 6. สามรถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 7. สามรถ...

บริษัท ไทยจรัส เพ้นท์ จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
27 พ.ย. 58
1235 . HR & GA Senior Manager or GM
Management and Control of Employee Relationship, Unions, HRM,HRD GA

บริษัท จัดหางาน ไวด์สเพร็ด อินเตอร์เทรด จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 100,000-150,000 (Total Package)
27 พ.ย. 58
1236 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
1.วางแผนการแจ้งรายชื่อ และส่งรายชื่อพนักงานเข้าฝึกอบรม รวมถึงวางแผนกำหนดการ สถานที่แต่ละหลักสูตร 2.วางแผนการสรุปแบบประเมินผลการฝึกอบรม 3.วางแผนการประสานงานและติดต่อ องค์กร/สถาบัน/หน่วยงาน/บุคคล ในกา...

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
1237 . พนักงาน QC
1.ควบคุมและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ในระหว่างการผลิต 2.ตัดสินเรื่องคุณภาพเบื้องต้น 3.บันทึกผลการตรวจสอบในเอกสารบันทึกคุณภาพ 4.ควบคุมดูแลการใช้เครื่องมือตรวจสอบในระหว่างการผลิตให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์ 5.ปฏิบัติ...

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
1238 . ช่างเทคนิค
- มีความรู้พื้นฐานด้าน Drawing - ควบคุมเครื่องจักรผลิตแม่พิมพ์ - ใช้เครื่องมือวัดตรวจสอบแม่พิมพ์

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
1239 . Japanese Interpreter (Freelance)
1 To support and take care Japanese executives. 2 Translate document Thai - Japanese - Thai. 3 Coordinate and Cooperate between Thai - Japanese. 4 Translate in the meeting and presentation of the r...

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน รายวัน
27 พ.ย. 58
1240 . วิศวกรวางแผนการผลิต
1.จัดทำและแก้ไขแผนผลิตหลัก (Master Plan) 2.ติดตามการส่งงานให้ลูกค้า 3.วางแผนการสั่งซื้อ Material 4.จัดทำ Monthly Report 5.จัดทำ Capacity Study

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A + Exp.
27 พ.ย. 58
 พบ 1,889 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ