เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,049 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Vong Chai CO., LTD.
2 อัตรา
27 ส.ค. 58
1222 . เจ้าหน้าที่ออกบูทการขาย-การตลาด
มีการฝึกอบรมพนักงานเพื่อเพิ่มทักษะการทำงานให้มีความเชี่ยวชาญ คล่องแคล่ว ทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย ปรับเปลี่ยนทัศนคติเพื่อการทำงานที่ถูกต้องและตรงตามเป้าหมาย เพื่อเพิ่มศักยภาพและความสามารถในกา...

Image Professional Limited Co,.Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป มีคอมมิชชั่น + โบนัส
27 ส.ค. 58
1223 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด (ฝ่ายขายและการตลาด)
บริษัทจะมีการฝึกอบรมพนักงานให้มีความเชี่ยวชาญทางด้านการตลาดและการส่งเสริมการขาย เพื่อเพิ่มมีศักยภาพให้สามารถทำงานได้กับทุกแคมเปญ และทุกโปรเจค โดยการฝึกสอนของบริษัท จะแบ่งเป็น 3 ขั้นตอนหลักๆ 1.พื้น...

Image Professional Limited Co,.Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 + โอกาสเรียนรู้งานต่างประเทศ (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
27 ส.ค. 58
1224 . ผู้จัดการจัดซื้อ (งานด้านอสังหาริมทรัพย์ )
- รับผิดชอบควบคุม การจัดซื้อวัสดุให้ได้มาตราฐาน - รับผิดชอบ ดูแล หาผู้ผลิต บริษัทฯ ร้านค้า เพื่อเปรียบเทียบราคา - รับผิดชอบ ดูแลการตรวจสอบวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่จัดซื้อ ว่าตรงตามความต้องการหรือไ...

A.D.Houses Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและตามตกลง
27 ส.ค. 58
1225 . ผู้จัดการบัญชี/สมุห์บัญชี
- ตรวจสอบบัญชี - ปิดงบต่างๆเกี่ยวกับบัญชี

A.D.Houses Co., Ltd.
2 อัตรา
27 ส.ค. 58
1226 . วิศวกร CAM แม่พิมพ์พลาสติกชิ้นส่วนรถยนต์ [053]
จัดทำ CAM(NC Data) แม่พิมพ์พลาสติกชิ้นส่วนรถยนต์ **หมายเหตุ : หากได้รับว่าจ้างโดยการสัมภาษณ์งานนั้นได้ผ่านบริษัทREVO ทางบริษัทเราจะจ่ายเงินเป็นค่าแสดงความยินดีที่ได้เข้าทำงานในบริษัทนั้นๆหลังจ...

Revo trading Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
27 ส.ค. 58
1227 . Die Maintenance Technician Urgently Required !!
• Take preventive maintenance on mold die, progressive stamping die and stamping die and also maintenance those. • To Control apare part of mold die. Manage and monitor all day to day acti...

Nippa (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiation
27 ส.ค. 58
1228 . Marketing & Sales Supervisor
1. Take care and respond customer's requests 2. Export Document

บริษัท เซอาห์ พรีซิชั่น เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 58

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
27 ส.ค. 58
1230 . ผู้จัดการฝ่ายสโตร์ /สินค้าสำเร็จรูป
บริษัทฯ ประกอบธุรกิจปั๊มชิ้นส่วนโลหะสำหรับชิ้นส่วนยานยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มลูกค้าญีปุ่น - รับผิดชอบควบคุมงานสต๊อกสินค้าสำเร็จรูปและวัตถุดิบ - ควบคุมยอดสินค้าคงเหลือต่าง ๆ ให้ตรง - ควบคุมก...

Superfast Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 บาทขึ้นไป หรือ ตามตกลง
27 ส.ค. 58
1231 . Planning Ass't Manager 1 ตำแหน่ง / เจ้าหน้าที่ฝ่ายวางแผนการผลิต 1 ตำแหน่ง (Stamping part, Automotive)ด่วนมาก
- โรงงานผลิตแม่พิมพ์ปั๊มขึ้นรูปสำหรับชิ้นส่วนรถยนต์และเครื่องใช้ไฟฟ้าในกลุ่มลูกค้าญี่ปุ่น ต้องการผู้มีความสามารถมาทำงานตามรายละเอียดงานดังนี้ - ประสานงานกับฝ่ายขายและวางแผนกการผลิตเพื่อให้สอดคล้องกับ...

Superfast Technology (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
1232 . IT Support
1. Action requests for IT Support received by the Triumph Thailand IT Helpdesk and allocated to them by IT Supervisor. 2. Prioritise and action requests for IT support based upon the likely impact on...

Triumph Motorcycles (Thailand) Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
27 ส.ค. 58
1233 . Engineer Process
Recponsible for Production Process.The coordination and cooperation requested as well as joint Consulting and problem solving occurs in the process of the agencies involved such as Design Engineer.Pro...

บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Structure
27 ส.ค. 58
1234 . Engineering Trial New Model
- Modify CNC Program. - Design Program for CNC Machine.

บริษัท อาซาฮี เทค อลูมิเนียม (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58
1235 . QC STAFF & TECHNICIAN STAFF
- Quality patrol in process - Support engineer for quality improvement - Daily report for check sheet or process record - Support supervisor assignment

บริษัท อาซาฮี ซือชิน (ประเทศไทย) จำกัด
2 POSITION
27 ส.ค. 58
1236 . ER Staff
1. รับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ที่ดีกับพนักงาน และบริษัท 2. จัดกิจกรรมสันทนาการ และกิจกรรมต่างๆในบริษัท 3. ดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท 4. สอบสวน และพิจารณาโทษตามกฎระเบียบของบริษัท

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58
1237 . ATC Staff
1. จัดเตรียมวัตถุดิบสำหรับการทดสอบ 2. ทดสอบวัตถุดิบตามคำร้องขอ 3. จัดทำเอกสารผลการทดสอบวัตถุดิบ 4. จัดทำชิ้นงานตัวอย่าง ( วัตถุดิบที่ทำการทดสอบที่ Condition ต่างกัน )5. ประมวลผล สรุป วิเค...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58
1238 . Manufacturing cost Staff
1. Estimate Manufacturing cost,create BOM. 2. Review process and improvement including break even point of Product.

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58
1239 . Material Control Staff
1. Calculate material usage as follow forecase and order from customers. 2. Follow up schedule and negotiate delivery schedule with suppliers. 3. Arrange meeting belong relate section in order to pr...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58
1240 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. กำหนดรูปแบบการจัดทำเอกสารงานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานของบริษัท 2. ควบคุม ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดทำเอกสารด้านงานวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูป...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
 พบ 2,049 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ