เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,009 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . หัวหน้างานฝ่ายผลิต
- ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานในส่วนที่รับผิดชอบให้ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท - ดูแลการผลิตในส่วนที่รับผิดชอบให้ตรงตามคุณภาพที่ลูกค้ากำหนด และทันต่อการส่งมอบ - อบรมพนักงานในหน่วยงานเกี่ยวกับขั้นตอ...

HongKwang EDP บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 59
1222 . QA./QC.EngineerUrgently Required !
1.Analysis and investigate problem from customer complains. 2.Support new model all system. 3.Control document PPAP,PCR, ECR, FMEA. 4.Handle QC.Control Plan, QC.Control Process. 5.Caliblation Cont...

Miyama Industry(Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 59
1223 . Human Resource Assistant Manager.รับสมัครด่วน !
-Manage and handle all HR functions including compensation & benefits, recruitment and selection, training and development, staff relation and performance management. -Responsible for monthly payro...

KUBOTA Precision Machinery (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 59
1224 . นักโภชนาการ ( ประจำ รพ.สมิติเวช ศรีราชา )รับสมัครด่วน !
- มีประสบการณ์ด้านโภชนาการโดยตรง - สามารถจัดเมนูอาหารควบคุมสำหรับผู้ป่วยเฉพาะโรคได้ - สามารถกำหนดปริมาณอาหารหรือจัดอาหารให้เหมาะสมกับโรคของผู้ป่วย - ให้คำปรึกษาด้านอาหารแก่ญาติ หรือผู้ป่วยได้ - งา...

บริษัท โคมินไทย จำกัด (ในเครือของบริษัท พรอพเพอร์ตี้ แคร์ เซอร์วิสเซส จำกัด (PCS)
15 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ++ ประสบการณ์
23 มิ.ย. 59
1225 . Quality Management Officer
1. การดูแลและบริหารจัดการระบบคุณภาพทั้งองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 2. วางแผนงานขอการรับรอง / ต่ออายุของระบบคุณภาพและระบบการจัดการทุกระบบ 3. ให้ความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารคุณภาพแก่บุคคลากรของบริษัทฯ 4. ...

บริษัท แพน เอเซีย แพคกิ้ง จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 person
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
1226 . Sales Executive (แหลมฉบัง)
- การทำกำไรขั้นต้นตามนโยบายของบริษัท (3 เท่าของรายได้) - การดำเนินการขายและให้บริการลูกค้าด้าน การขนส่งสินค้าทางบก ทางเรือ ทางอากาศ / ด้าน Freight Forwarder - การจัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า - การเย...

บริษัท เฟรท ลิ้งค์ส เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
23 มิ.ย. 59
1227 . Staff HR&ACC(Temporary 6 Months)
- Prepare and submit Vat and withholding tax reports. - Handling transactions entries relating to accounts payable both local&Oversea. - Handling transactions entries relating to accounts receivable...

Thai Sankyo Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
23 มิ.ย. 59
1228 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.จัดซ์้อวัตถุดิบและอุปกรณ์/วัสดุ และอื่นๆ 2.สรรหาและคัดเลือกผู้ขาย 3.เปรียบเทียบราคา และเจรจาต่อรองราคา 4.จัดทำ จัดเก็บเอกสารของจัดซื้อ และเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
1229 . ควบคุมคุณภาพ QC/QA
- เช็คงานที่มาจาก Supplier - เช็คงานในกระบวนการผลิต - เช็คงานก่อนส่งเข้าสโตร์ - จัดทำรายงานการตรวจเช็คและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 59
1230 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต - จัดส่ง
วางแผนการผลิต, การจัดส่ง, ควบคุมสต๊อก

บริษัท ออโต้คอนโซล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 59
1231 . Service Engineer
The Technical Service Engineer will report to the Service Manager. The main duties and responsibilities are as follows: • Provide a high level of customer service, responding to customer needs and wo...

AAE GROUP
1 Position
23 มิ.ย. 59
1232 . QC SUPERVISOR
1. ควบคุมคุณภาพ 2. ตรวจสอบการผลิตให้ตรงตามข้อกำหนด 3. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า 4. ทุกขั้นตอนเกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพ

FEELUX (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
1233 . PRODUCTION SUPERVISOR
1.ดูแล ควบคุมการผลิต 2.กำหนดเป้าหมาย วางแผนการใช้ทรัพยากรในการผลิต 3.ตรวจสอบและปรับปรุงกระบวนการผลิต 4.กำหนดมาตรฐานคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5.ติดตามและประเมินผลการพัฒนาพนักงาน 6.สรุปการทำงานรายงานผู้บ...

FEELUX (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
1234 . Junior developer
เริ่มงานได้ทันที

Human Digital Solutions Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000-18,000
23 มิ.ย. 59
1235 . Senior Developer
พัฒนาเว็บไซต์ตามความต้องการของลูกค้าโดยใช้ C# และ PHP เป็นหลัก

Human Digital Solutions Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 มิ.ย. 59
1236 . พนักงานบัญชี
- จัดทำรายกรภาษีซื้อ-ภาษีขาย กรอกแบบ ภพ 20 ,ภงด 1,3,53 และ ประกันสังคม เพื่อนำส่ง กรรมสรรพากร และ สำนักงานประกันสังคม - ออกใบแจ้งหนี้ วางบิล เก็บเช็ค ออกใบเสร็จ/ใบกำกับภาษี - จัดทำใบสำคัญจ่าย เพ...

บริษัท ลอจิคอน เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 59
1237 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัยรับสมัครด่วน !
- รักษาความปลอดภัยประจำโครงการหมู่บ้าน - ปฏิบัติงานตั้งแต่เวลา 18.00 - 06.00 น. - ดูความเรียบร้อยภายในโครงการบ้าน - ลงบันทึกรายงานความเรียบร้อยให้กับเจ้าหน้าที่บุคคลทราบ - ตรวจสอบรถที่ เข้า-ออก โค...

บริษัท เบต้า(เอเชีย) คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 59
1238 . HR & Admin.Officer ( Employee Relation )
- จัดกิจกรรมประจำปีของบริษัทฯ และกิจกรรมอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - จัดสวัสดิการของบริษัทฯ ให้กับพนักงาน เช่น การเยี่ยมไข้ ฌาปณกิจ - ดูแลด้านกฎระเบียบข้อบังคับในการทำงานของพนักงาน - รับผิดชอบการจัด...

Hutchison Ports (Thailand) Limited
23 มิ.ย. 59
1239 . HR & Admin.Officer ( Compensation & Benefits )
- บันทึกข้อมูลล่วงเวลา (OT) ตารางกะ ใบลา ลงระบบ Payroll ให้เป็นไปอย่างถูกต้องตามระยะเวลาที่กำหนด - ตรวจสอบ Hand Scan - ตรวจเช็คสถิติขาด ลา มาสาย (Time Attendance) - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจา...

Hutchison Ports (Thailand) Limited
23 มิ.ย. 59
1240 . HR & Admin. Supervisor (Recruitment & Training)
Recruitment 1.Screens application forms and determines qualifications for various positions required. 2.Prepares and sends format for ads with regards current job openings. 3.Makes initial intervi...

Hutchison Ports (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 59
 พบ 2,009 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ