เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,389 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . ADMINISTRATION LEADER/ SR. LEADER
HRD : - Develop, implement, and monitor training programs within an organization. - Supervise technical training for staff. - Conduct orientation sessions. - Create brochures and training material...

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 POSITIONS
เงินเดือน COMPANY STRUCTURE
29 ม.ค. 58
1222 . ASST. QUAILITY CONTROL MANAGER / QUAILITY CONTROL STAFF /ผู้ช่วยผู้จัดารแผนกตรวจสอบคุณภาพ / เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ(พิจารณาเฉพาะภาษาอังเกฤษเท่านั้น)
•มีประสบการณ์การทางด้านการตรวจสอบคุณภาพในโรงงานอุตสาหกรรม •Have experience in quality control and assurance in manufacturing company •มีความรู้หรือประสบการณ์ทำงานในห้องแล็บ และการใช้เ...

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
1223 . ENGINEERING /วิศวกร (ด่วน พิจารณาเฉพาะ RESUME ภาษาอังกฤษเท่านั้น))
มีความรู้ ความสามารถ เทคนิคและประสบการณ์การซ่อมบำรุง วางระบบสำหรับแผนงานการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรม Have experience in Production and Technicial Skill in manufacturing company

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 POSITION
29 ม.ค. 58
1224 . พ่อครัวหรือแม่ครัวทำอาหารสำหรับผู้บริหารชาวญี่ปุ่น(ด่วน)
• มีประสบการณ์ในการประกอบอาหารญี่ปุ่น อย่างน้อย 2 ปี • สามารถบริหารเวลาการทำอาหารและเลือกซื้อวัตถุดิบการประกอบอาหารเองได้ • มีพื้นฐานความรู้เกี่ยวกับสุขอนามัยในการประกอบอาหารที่ดี • มีความคิดสร้าง...

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
1225 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ควบคุม วางแผน ดำเนินการผลิตให้ใด้ตามแผนที่กำหนดไว้ พัฒนา องค์กรณ์ รวมถึง การควบคุมและพัฒนาบุคลากร

บริษัท จุฑาวรรณ โมลิเทค (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน negotiable
29 ม.ค. 58
1226 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (ประจำสาขาหาดใหญ่)
ออกพื้นที่ร่วมกันกับทีมงานเพื่อแนะนำบัตรเครดิตอิออน ให้กับลูกค้าในพื้นที่สัตหีบ

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตราด่วนมาก
เงินเดือน 1xxxx
29 ม.ค. 58
1227 . GA Staff (General Affairs)
- Support in Employee's Service i.e. Canteen, Minimart, Employee's Transportation,Stationery etc. - Control company car, comuting car, bus and parking lot. - Issue PR and input expense data into pro...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ม.ค. 58
1228 . R&D Engineer
These persons directly report to Japanese Manager. Support project (parts, unit) and follow up the prototype parts and unit Action in cost reduction Action in LCC supplier, follow and contact betwe...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
1229 . Information System Engineer (IS)
Responsible for all IS matters concerning to the planning, administration, Equipment Management, System operation & management, main business system maintenance, Local system maintenance IS members ...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
1230 . Supply Chain Management (SCM) Staff
Package Set up the package for Supplier, Customer, In-house parts Prepare the packing material for In-house parts Control the package specification information Material Handling Consider the ...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
1231 . Production Control Staff (เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต)
Part Arrangement Control the new project launching and progress check Control & design the adoption date of all design note changing Cooperate with all concerning sections and provide the produc...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
1232 . QC Engineer
Planning and implementation regarding the quality policy in business place Operation regarding quality assurance Requisition, implementation and validation of collective and preventive action D...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
1233 . Costing Staff
Cost calculation and Inventory Control Stock Take Fixed asset control and checking

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
1234 . เจ้าหน้าที่บริการซ่อมห้องชุด (พัทยา)
- ประสานงานกับทางเจ้าของร่วม เพื่อนัดหมายแก้ไขงาน - วิเคราะห์งานด้านสถาปัตย์เบื้องต้น - ควบคุมประสานงานกับเจ้าของร่วมเพื่อให้ไปแก้ไขงาน - ประสานงานกับนิติบุคคลและผู้ที่เกี่ยวข้องในการปฏิบัติหน้าที่...

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
29 ม.ค. 58
1235 . Document Control
1. ทำการควบคุม ลงทะเบียน จัดเก็บ และ แจกจ่ายเอกสารในระบบทั้งหมด 2. ติดตาม CAR จากหน่วยงานต่างๆ 3. จัดทำแผนการตรวจติดตามภายใน และดำเนินการเกี่ยวกับการตรวจติดตามภายใน 4.จัดทำแผนการประชุมทบทวนฝ่ายบริห...

Yamazaki Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
1236 . QA leader
Corporation with customer to analysis the problem ect.

Yamazaki Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
1237 . Engineer

บริษัท โตโยต้า โบโชคุ สยาม เมทัล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ม.ค. 58
1238 . New model Technical
1. จัดทำ Mold Lay out 2. ออกแบบเครื่องมือวัดชิ้นงาน 3. ตรวจสอบจัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพ PPAP 4.ติดตามส่งผลตรวจชิ้นงานและ co-check งานกับลูกค้า

Kanayama Kasei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ม.ค. 58
1239 . บัญชีต้นทุน
- บัญชีต้นทุน งานต้นทุนทั้งหมด เก็บละเอียดต้นทุน ราย JOB โดยแยก RM,DM,OH (ใช้โปรแกรม WINSPEED)

บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอเมทัลเทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58
1240 . พนักงานเขียนแบบ
1.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อาจีกาว่า แอนด์ เอสซีไอเมทัลเทค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 ม.ค. 58
 พบ 2,389 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ