เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,039 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . ผู้จัดการคลังสินค้า - เจ้าหน้าที่ คลังสินค้า ประจำ กรุงเทพ / บ้านบึงชลบุรี
ผู้จัดการคลังสินค้า - บริหาร/ จัดการงานคลังสินค้า - จัดทำข้อมูล บันทึกสินค้ารับเข้า - จ่ายออก - ตรวจนับสินค้าคงคลัง รายวัน - รายสัปดาห์ - เช็คสต็อก กลางปี - ปลายปี เจ้าหน้าที่ค...

บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
4 อัตรา
22 ต.ค. 57
1222 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน / บัญชี สต๊อค -คลังสินค้า
ตำแหน่งพนักงานบัญชี- การเงิน ประจำกรุงเทพฯ สุขสวัสดิ์ 35 - ลงบันทึกบัญชี รับ - จ่าย / เงินสดย่อย ตำแหน่งพนักงานสต๊อค - คลังสินค้า ประจำบ้านบึง - บันทึกข้อมูลรับเข้า - จ่ายออก สินค้าผลิ...

บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ต.ค. 57
1223 . ช่างเทคนิค, เจ้าหน้าที่ QC - QA , ช่างช่อมบำรุงเครืองกล - ซ่อมบำรุงไฟฟ้า -ซ่อมสร้าง - ติดตั้งเครืองจักร ( ประจำ บ้านบึง- ชลบุรี )
- เจ้าหน้าที่ QC / QA - เทคนิคการผลิต - งานซ่อม,สร้าง - ซ่อมบำรุง เครืองจักร - เครน - ติดตั้งเครืองจักร - เครื่องจักรอัตโนมัติ - บำรุงรักษา - ระบบสาธารณูปโภค - งานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า โรงงาน...

บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 57
1224 . ผู้จัดการเครื่องกล / วิศวกรเครื่องกล / หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ( ประจำ บ้านบึง ชลบุรี )
ตำแหน่งผู้จัดการเครืองกล - รับผิดชอบงานซ่อม - สร้าง และพัฒนาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงงาน - บันทึก -จัดเก็บข้อมูล - วางแผนการวช่อมบำรุง / PM - ช่อม - บำรุงเครืองจักร ...

บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ต.ค. 57
1225 . ผู้จัดการฝ่าย - ผช.ผู้จัดการฝ่าย คลังสินค้า
- ควบคุม-ดูแลการรับ - เบิกจ่ายวัตถุดิบและสินค้าให้เป็นไปตามระบบ - จัดทำ - ตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องในระบบ - จัดเก็บวัตถุดิบ,สินค้าให้เป็นไปตามที่กำหนด - จัดทำรายงานสรุปการรับ- จ่ายวัตถุดิบ สรุปยอด...

บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด / บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
2 อัตรา
22 ต.ค. 57
1226 . พนักงานคลังสินค้า(ขับรถโฟล์คลิฟ)
Amcor ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ใหญ่ระดับโลก!

- รับ-จ่ายวัตถุดิบ / โหลดสินค้าเข้าตู้คอนเทนเนอร์ - ตรวจนับสินค้า/สินค้าสำเร็จรูป - จัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า - ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ (เช่น ฝ่ายผลิต, QA) - ปฎิบัติงานตามข้อบังคับ,นโยบายคุณ...

แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
1227 . Production Supervisor (หัวหน้าฝ่ายผลิต)
Amcor ผู้ผลิตบรรจุภัณฑ์ใหญ่ระดับโลก!

1. ควบคุมการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าที่มีคุณภาพให้กับลูกค้าได้ครบจำนวน และทันเวลา 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิต และลดสูญเสียในกระบวนการผลิต 3. ควบคุม ดูแล และพัฒนา พนักงานให้สามารถปฏิบัติง...

แอมคอร์ เฟล็กซิเบิ้ล ประเทศไทย
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
1228 . Sr. Engineer
ด่วน!!!

1. Design operating systems and improve operating processes • Value Stream Map, Process Flow, tooling, machines and layout drawings. • Balance Production Line. • Study processes and time to establi...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
22 ต.ค. 57
1229 . Process Leader
1.ดูแลควบคุมการผลิตให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลปริมาณการใช้วัตถุดิบในสายการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติตด่อสื่อสารเกี่ยวกับการทำงาน 4.แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น เพื...

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1230 . เจ้าหน้าที่เทคนิค
1.สนับสนุนและดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต 2.ปฏิบัติงานด้านการทดลอง เพื่อสนับสนุนการผลิตด้านโปรมแกรมเครื่อง 3.เก็บข้อมูลในการทำงาน PAD แต่ละรุ่นเพื่อเช็คเวลาการทำงาน 4.ศึกษาและจัดทำ WI ในก...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 57
1231 . Production Engineer
- วางแผน ,แก้ปัญหาเกี่ยวกับงานวิศวะในสายการผลิต - วิเคราะห์ต้นทุนการผลิตและมีประสบการณ์ Cost Soving

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1233 . Controller (Accounting Manager)
This fast growing boat builder is looking for an English specking Controller, who should also be fluent in Thai. The successful applicant will have a broad range of accounting and cost control respon...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1234 . Materials (Purchasing) Manager
This fast growing boat builder is looking for an English speaking Materials Manager to manage the entire spectrum of materials acquisition and flow for the company. Fluency in English and a working kn...

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1235 . Project Engineer
- New model follow up. - Project organize and comunicate with customer.

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1236 . Purchasing/Sourcing officer(Work at Bangkok)
1.Contact and negotiate with suppliers to receive the best benefit for the company. 2. Response for business contract and Quotation control. 3.cooperate with other departments on sourcing and purcha...

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1237 . Financial Analyst
• Monitor cash flow (consolidated 3-month cash flow forecasts for all group companies) • Construct financial model for conducting financial projections • Analyze monthly/quarterly financial results ...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
6 อัตรา
22 ต.ค. 57
1238 . Programmer
ด่วน!!!

โอกาสดีสำหรับโปรแกรมเมอร์ VB.NET มืออาชีพที่ทำงานอยู่กับ Software house มาร่วมงานกับเรา ท่านจะได้เรียนรู้ระบบ SAP และ ABAP Programming

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1239 . Quality Management Manager
1.Establish/ maintain an inspection and testing standard based on customer requirements. 2. Ensure the product quality from in-process to finished goods out going. 3. Implement problem solving proce...

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
1240 . Safety Manager
1.บังคับบัญชา กำกับดูแล แนะนำ สนับสนุนให้คำปรึกษาแก่หน่วยงานความปลอดภัย 2. จัดให้มีการวางแผนการดำเนินการเพื่อลดความเสี่ยงในการทำงานของบริษัทฯ และติดตามดูแลให้มีการดำเนินการอย่างต่อเนื่อง 3. จัดให้มี...

Cobra International Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
 พบ 2,039 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ