เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1221 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำสำนักงานชลบุรี)
- รายงานการเงิน และ ลูกหนี้คงเหลือถูกต้อง - ลดต้นทุนแผนก - ความรู้ทางด้านการเงิน-บัญชี - ความรู้ทางด้านโปรแกรม สำเร็จรูปบัญชี และ Microsoft Office

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000หรือ ตามประสบการณ์
19 ต.ค. 60
1222 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ (ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1. เพื่อรองรับการ Audit และ Support ลูกค้า 2.ช่วยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการทำ Project ต่างๆ เช่น งาน New project, New product, Improvement, 3.รวมถึงข้อร้องเรียนอื่นๆจากลูกค้า

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ต.ค. 60
1223 . Electric Engineer / ช่างไฟฟ้า (สนง.ชลบุรี)
Electric Engineer - วางแผนและสรุป PM and BM - วิเคราะห์และควบคุม PM and BM - เสนอจัดหาจัดซื้อ - Support Project ที่ได้รับมอบหมาย - บริหารจัดการทีมงานใต้บังคับบัญชา - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
1224 . Part-Time/นักษึกษาฝึกงาน IT (ชลบุรี)
จัดการระบบ Server ระบบ Internet ระบบการใช้งานระหว่างสาขาและบริหารจัดการระบบความปลอดภัยให้มีความปลอดภัยในข้อมูล เพื่อให้การใช้งานีระบบ Network ภายในองค์กรให้ใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพและมีความเหมาะสม

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
1225 . ช่างเทคนิค / ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเครื่อง (สนง.ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ปรับแต่งเครื่องจักร เพื่อให้ได้ชิ้นงานตามต้องการ 2.เปลี่ยนพิมพ์ 3.ซ่อมเครื่องจักร 4.ดูแลรักษาเครื่องจักรในส่วนที่รับผิดชอบ 5.ดูแลความเรียบร้อยระบบน้ำ ไฟ และอื่นๆ 6.และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
1226 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(สนง.ชลบุรี)
- ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานสรรหาว่าจ้าง เชิงวิเคราะห์ - ควบคุมดูแลรับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
1227 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสารDCC(เลขา)
- ดูแล-ควบคุมงานด้านเอกสารในระบบ ISO - จัดทำคู่มือระบบคุณภาพ ISO - บันทึก/แจกจ่ายเอกสาร - สรุป/ตรวจสอบ/ติดตามใบCAR-PAR - เป็นผู้ช่วย QMR

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ ประสบการณ์และความสามารถ
19 ต.ค. 60
1228 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (สำนักงานชลบุรี)
จนท.ฝึกอบรม Trinning -งานบุคคลด้านการฝึกอบรมต่างๆทั้งในและนอกบริษัท เช่นด้านเอกสาร/ การประสัมพันธ์ -เป็นวิทยากรในการฝึกอบรม/การจัดเตรียม /การกิจกรรม/โครงการต่างๆ ฯ -จัดทำขั้นตอนการทำงาน wi ของT...

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ และตามประสบการณ์ความสามารถ
19 ต.ค. 60
1229 . เจ้าหน้าที่สโตร์
-รับเข้าและตัดออกสินค้า ตรวจเช็คสินค้าให้ถูกต้อง -จัดและตรวจนับสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อยเสมอ -ดูแลเอกสารแผนกสโตร์ -อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (สำนักงานกรุ๊ป)
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ต.ค. 60
1230 . พนักงานขาย
-ต้อนรับ ทักทายลูกค้า -แนะนำสินค้า อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า -แนะนำสินค้าพร้อมอธิบายดูแลลูกค้าอยู่ในสายตาพร้อมบริการ -จัดเรียงสินค้า/เบิกเติมสินค้า -รายงานปัญหา ข้อเสนอ...

บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (สำนักงานกรุ๊ป)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
1231 . Graphic Design
1. ออกแบบดีไซน์งานป้าย / ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (สำนักงานกรุ๊ป)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
1232 . ธุรการสำนักงาน
- งานจัดทำเอกสาร จัดเก็บเอกสารของแผนก - งานจัดซื้อทั่วไป - QC งานได้ - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (สำนักงานกรุ๊ป)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
1233 . เจ้าหน้าที่ขับรถ-จัดส่ง
- ขับรถ/ส่งของในเขตศรีราชา – ชลบุรี / นิคมอุตสาหกรรมชลบุรี – ระยอง - ช่วยงานทั่วไปในสำนักงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (สำนักงานกรุ๊ป)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
1234 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ติดต่อขายสินค้าตามโรงงานอุตสาหกรรมหรือไม่ใช่สินค้าโรงงานอุตสาหกรรมได้ - เงินเดือนข้างต้น ยังไม่รวม คอมมิชชั่น ค่าน้ำมันรถและสวัสดิการของบริษัทฯ - ไม่กำหนดเขตการขาย - เงินเดือนจะไม่ตายตัว ขึ้นอยู...

บริษัท สตาร์ พรีเมี่ยม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตอบแทนตามยอดขาย
19 ต.ค. 60
1235 . บัญชี
1.จัดทำบัญชีการเงินของบริษัท 2.ตรวจสอบค่าใช้จ่ายและทำการบันทึกสต็อก 3.งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมายโดยแผนก

บริษัท นิปปอน เคมิคอล เดนชิ และจรูญรัตน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
1236 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1.แปลเอกสารระหว่างไทย-ญี่ปุ่น,ญี่ปุ่น-ไทย 2.Support ระหว่างนายคนญี่ปุ่น-คนไทย 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิปปอน เคมิคอล เดนชิ และจรูญรัตน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
1237 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ควบคุมและดูแลระบบบัญชีให้อยู่ในกรอบและมาตรฐานของหลักการบัญชี 2.ตรวจสอบการจัดทำรายงานการนำส่งภาษีต่างๆ รวมถึงการคำนวณยื่นภาษีเงินได้ทุกประเภทให้ทันตามหลักเกณฑ์กฎหมายภาษี 3.บันทึกบัญชีและปิดงบการเงิ...

บริษัท ศิรวิทย์วิศวกรรมและธุรกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
1238 . ENGINEER
Male age 25-30 years Bachelor degree of Mechanical Engineer Able to use use Solidwork program (Part,Assembly amd Drawing) Perfectly Able to work under pressure

Amagasaki Pipe (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ต.ค. 60
1239 . Technician รับสมัครด่วน !
- ทำงานด้าน Autocad 2d หรือ Solidwork - ดูแลควบคุมไลน์ผลิต

Amagasaki Pipe (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
1240 . ตรวจสอบคุณภาพ (QC)
- ดูแลควบคุมและสุ่มตรวจคุณภาพในไลด์การผลิต - รายงานผลการตรวจสอบคุณภาพ - จัดการ/ควบคุมดูแล การตรวจสอบซ้ำกรณีที่มีงาน CLAIM จากลูกค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

Amagasaki Pipe (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
 พบ 2,170 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ