เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,247 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูสาขาโลจีสติกส์ ครูสาขาการตลาด ครูภาษาอังกฤษ ครูสอน กพอ.
ครูอนุบาล, คณิตศาสตร์, ภาษาอังกฤษ, ภาษาไทย, ดนตรีไทย, ศิลปะ, คอมพิวเตอร์, วิทยาศาสตร์, นาฏศิลป์, การโรงแรม, ครูผู้ช่วยอนุบาล, บัญชี, ช่างยนต์, เทคนิคพื้นฐาน สอนนักเรียนตามที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายวิช...

โรงเรียนในเครืออักษรกรุ๊ป
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของโรงเรียน
1 พ.ค. 60
2 . Staff QC & QA (ประจำโรงงาน ปิ่นทองแลนด์)
-Planning & control Measurement Instrument Calibration -Control all Measurement Instrument in the Section -Control Laboratory Room -Responsibility Measurement System Analysis -Support Inspection R...

MHI Automotive climate control (Thailand) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน Depend on ability and company's structure
1 พ.ค. 60

Thai Steel Cable Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 พ.ค. 60

Thai Steel Cable Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 พ.ค. 60

Thai Steel Cable Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 พ.ค. 60

Thai Steel Cable Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 พ.ค. 60
7 . สมุห์บัญชี/ผู้ช่วยสมุห์บัญชี
1.ดูแลระบบบัญชีต้นทุน 3.รวบรวมรายงานทางการเงินและบัญชี เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา ตลอดจนถึงหน่วยงานที่เกียวข้อง 4.จัดทำรายงานทางภาษีและรายงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับหน่วยงานราชการ 5.งานที่ได้รับการมอบหม...

บริษัท ธารา เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
30 เม.ย. 60

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
30 เม.ย. 60

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 15,000 - 20,000
30 เม.ย. 60
10 . Maintenance Supervisor / Engineer
Working daytime; 5 days and 2 satuardays for month Responsibilities;- Follow up Machinery

EIE INTERGROUP CO., LTD.
1 อัตรา
30 เม.ย. 60
11 . Senior Account / Accounting SupervisorUrgently Required !
Responsibilities;- 1. Responsible for full accounting transaction (A/R, G/L), balance sheet, financial statement and report. 2. Ensure all accounting transactions are accurate and timely. 3. Verifi...

EIE INTERGROUP CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 60,000
30 เม.ย. 60
12 . QA Supervisor/25-30K/นิคมอมตะนคร เฟส 3 ชลบุรี
- รับผิดชอบข้อร้องเรียนและตรวจประเมินจากลูกค้าในเรื่องคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้า และตัดสินใจคุณภาพงานที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดภายในบริษัท กรณีที่มาตรฐานการต...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25-30 K
30 เม.ย. 60

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-70,000
30 เม.ย. 60

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-60,000 Baht/Month
30 เม.ย. 60
15 . Accounting & Finance Manager/50-70K/Bonus 5 mth/อมตะนคร ชลบุรี/ระยอง
Job Description 1. Checks and approved all Accounting, Finance and Costing transactions. 2. Control of Accounting, Finance and Costing process. 3. Preparing master plan of department. 4. Control C...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
30 เม.ย. 60

บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง อินสทรูเม้นท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 50,000 บาท
30 เม.ย. 60
17 . Facilityรับสมัครด่วน !
มีความรู้ด้านงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศ และระบบเครื่องทำความเย็น และระบบ ISO

บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 60
18 . Sale (ประจำโชว์รูมพัทยา) รับสมัครด่วนๆ เริ่มงานได้เลยพิจารณาก่อนค่ะรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอขายสินค้ากลุ่มเคมีให้กับลูกค้า 2. ติดตามและดูแลลูกค้าเก่า รวมถึงหาลูกค้ากลุ่มใหม่ 3. เพิ่มช่องทางและกระตุ้นการสร้างยอดขาย 4. วิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000++
30 เม.ย. 60
19 . Sale Support
1. ให้ข้อมูลสินค้า ติดตามลูกค้า 2. ติดตั้งซอฟแวร์ ฮาร์ดแวร์รวมจนถึงอุปกรณ์ไอที อื่นๆ ให้ลูกค้า 3. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานขาย 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-17,000
30 เม.ย. 60
20 . บัญชี - ธุรการ
1. ทำใบเสนอราคา ใบส่งสินค้า ใบวางบิล ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ 2. ตรวจเช็คประกาศ รับเอกสาร ยื่นซองประมูล ทำสัญญาซื้อขาย 3. รวบรวมเอกสารจัดส่งสำนักงานบัญชี 4. จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ...

บริษัท วาโย เทรด เซนเตอร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-17,000
30 เม.ย. 60
 พบ 2,247 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ