เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,340 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales staff Urgently Required !!
- Issue quotation and receive order from customer - Preparation and handle sales documents such as PO, Shipment schedule - Follow up delivery order - Coordinate and take care customer - Face to fa...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 มี.ค. 58
2 . ช่างเทคนิคฝ่ายประกันคุณภาพ (รับเพศหญิงเท่านั้น) Urgently Required !!
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนที่ทำการผลิตในปัจจุบัน และชิ้นส่วนรุ่นใหม่ๆ - ดูและและวิเคราะห์กระบวนการผลิตและชิ้นส่วนประกอบ - ดูแลและติดตามปัญหาที่เกิดจากเคลมของลูกค้า - จัดทำเอกสารคอนโทรลและรายงาน

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 9,500 - 12,000
31 มี.ค. 58
3 . Production Assistant Manager Urgently Required !!
1. Control & follow up the production line in accordance with production schedule. 2. Plan and control manpower in production line. 3. Control all equipments, machines, tools in production line. 4....

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 45,000
31 มี.ค. 58
4 . Maintenance Engineer Urgently Required !!
Responsibility all machines in factory - Fanuc Robodrill machine - CNC machine - Lathe CNC machine (Takamaz & Takisawa) - CO2 welding machine

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
31 มี.ค. 58
5 . Accounting staff (AP/GL) Urgently Required !!
Reponsibilities : AP/GL - VAT, WHT3 53, PND54, PP36 - Dairy check forex to bank Fix asset - Fix asset registration and construction in progress - Control and check all fixed asset - Calcul...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 + experience
31 มี.ค. 58
6 . ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง (ช่างซ่อม CNC) Urgently Required !!
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต เช่น เครื่อง CNC, เครื่องเชื่อมโรบอท, เครื่องเชื่อมซีม เป็นต้น - ถ้าซ่อมระบบ PLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -15,000
31 มี.ค. 58
7 . Japanese Interpreter (Production Engineering dept) Urgently Required !!
- Japanese interpreter for Engineering & New model department - Translate documents, drawing - Interpreter in the meeting both inside and customer - Other jobs assigned by Japanese

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure + Language allowance
31 มี.ค. 58

บริษัท จูกิ เอสเอ็มที เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
31 มี.ค. 58
9 . SMT Service Engineer
Urgently Required!!

Installation & Maintenance SMT machine for Southeast Asia customer

บริษัท จูกิ เอสเอ็มที เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 มี.ค. 58
10 . CO-SALES & IMPORT-EXPORT (P02)
Urgently Required!!

-รับผิดชอบงานขายร่วมกับเซลล์พื้นที่ที่กำหนด -ตรวจเช็คสินค้าและแพ็คสินค้าเพื่อเตรียมจัดส่ง -งานพิมพ์เอกสารและจัดเก็บ -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานเพิ่มเติม สวัสดิการ -ประกั...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา ***ด่วน***
เงินเดือน 15,000-16,000 บาท
31 มี.ค. 58
11 . Service Engineer ( P05 ) Chonburi
Urgently Required!!

Providing product training to customers Being responsible for on-site services with service technical team. Solving customers'problems concerning -machinery and spare parts at customer sites. Troub...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน 25,000 - 35,000
31 มี.ค. 58
12 . SALES SUPPORT ไม่ต้องทำยอด (ตำบล หนองขาม อำเภอ ศรีราชา จังหวัด ชลบุรี) P02
Urgently Required!!

- ดูแลรับผิดชอบลูกค้าตามพื้นที่ที่กำหนด - ตรวจเช็คสินค้าและจัดส่ง - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมายเพิ่มเติม - ไม่จำเป็นต้องเสนอขาย เรามีฐานลูกค้าให้ ไม่จำเป็นต้องทำยอด ดูแล Support order ...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 ด่วน
เงินเดือน 15,000 บาท (ผ่านโปรมีการปรับเปลี่ยนตามความเหมาะสม)
31 มี.ค. 58
13 . วิศวกร IE ( ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!!
รับผิดชอบการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของลูกค้า และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
31 มี.ค. 58
14 . พนักงานควบคุมเอกสาร (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !!
- เปลี่ยนแปลง แก้ไขเอกสารและข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO 9000

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 มี.ค. 58
15 . วิศวกรคอมพิวเตอร์ (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง)) ด่วนมาก !!
- พัฒนาฐานข้อมูลภายในบริษัทฯ ,จัดซื้อ และบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 มี.ค. 58
16 . วิศวกร (ประจำโรงงานชลบุรี ต.ห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!!
รับผิดชอบการพัฒนาและคิดค้นผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามข้อกำหนดของลูกค้า และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
31 มี.ค. 58
17 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ ) ด่วนที่สุด !!!
ควบคุมการทดสอบอุปกรณ์ไฟฟ้ารับเข้า ทำการทดสอบฟังก์ชั่นการทำงานของตู้สวิทช์บอร์ดและบริหารงานในหน้าที่ให้สำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าแผนกเพื่อควบคุมผลิตภัณฑ์ทุกขั้นตอ...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 +
31 มี.ค. 58
18 . พนักงานปฏิบัติการ (Wiring) (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ) ด่วนที่สุด !!!
รับผิดชอบในการประกอบติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้า เดินสายอุปกรณ์ไฟฟ้า และการทดสอบระบบการทำงานให้ได้คุณภาพมาตรฐาน หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 มี.ค. 58
19 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์,นักวิจัยและพัฒนาวัตถุดิบ/สารเคมี(ประจำโรงงานชลบุรี ต.เหมือง) ด่วนมาก !!
1.วิเคราะห์และพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์และปรับปรุงกระบวนการผลิตภัณฑ์ 3.วิเคราะห์วัตถุดิบ/สารเคมี

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 มี.ค. 58
20 . พนักงานบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานชลบุรี(ต.เหมือง)) ด่วนมาก !!
รวบรวมข้อมูลและเอกสารเกี่ยวกับการคิดต้นทุน

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 มี.ค. 58
 พบ 2,340 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ