เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,320 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . SALE - ภาคตะวันออก
- เข้าพบลูกค้า , วิ่งดูแลลูกค้า - งานติดต่อ-ดูแลลูกค้า - สรุปลูกค้า-หาลูกค้า-ตามสินค้า - สรุปรายวัน - สร้างยอดขาย - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลลูกค้าภาคตะวันออก***

บริษัท แสงรุ่งกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บ.หรือตามประสบการณ์ + (ค่าคอมมิชั่น)
24 ก.พ. 60
2 . Safety Officerรับสมัครด่วน !
1.ปฏิบัติงานด้านสิ่งแวดล้อม,ชีวอนามัย,ความปลอดภัยในโรงงาน 2.Up date และประเมินความสอดคล้องของกฏหมาย 3.ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 4.การ Audit ของลูกค้า

ROYAL FINISHING CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.พ. 60
3 . ENGINEERรับสมัครด่วน !
- อ่าน-เขียนแบบสินค้า ตามที่ลูกค้ากำหนด - เขียนแบบ 3D และ 2D - ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

ROYAL FINISHING CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
4 . ช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักร และระบบไฟฟ้าโรงงาน - เขียนโปรแกรมเกี่ยวกับงานไฟฟ้า

ROYAL FINISHING CO., LTD.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
5 . Sales coordinatorรับสมัครด่วน !
- ทำ NPD/ประสานงาน Project และหน่วยงานที่่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า, ดูแลลูกค้่า

ROYAL FINISHING CO., LTD.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
6 . ช่างแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานในส่วนแม่พิมพ์ , การตรวจเช็ค, การซ่อมแซมและแก้ไข ให้ใช่ได้ - งานมิลลิ่ง ตามที่ได้รับมอบหมาย - แก้ไขซ่อมแซมแม่พิมพ์เครื่องฉีดซิงค์, อลูมิเนียม และพลาสติก

ROYAL FINISHING CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
7 . Admin Manager
รับผิดชอบ บริหารจัดการ แผนกทรัพยากรมนุษย์ แผนกคลังสินค้าและจัดส่ง แผนกจัดซื้อ

บริษัท เค.ที.อี. จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง โดยพิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
24 ก.พ. 60
8 . Warehouse Supervisor
1. Control day to day warehouse activities to ensure all processes follow SOP 2. Supervise a team to develop their work skills and maintain productivity 3. Ensure effective, safe, accurate stock man...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลเกี่ยวกับสวัสดิการของพนักงาน 2. ประสานงานด้านต่างๆกับผู้ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกแผนก 3. ตรวจสอบความถูกต้องในเรื่องเวลาเข้า-ออกงาน และการลาของพนักงาน 4. บัน...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสาขา (ชลบุรี)
- รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง เพื่อออกใบแจ้งหนี้ให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง - จัดทำรายงานสรุปการออกใบแจ้งหนี้ เพื่อส่งให้กับฝ่ายบัญชี หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - รวบรวมเอกสารการปฏิบัติงาน และใบเสร็จการเ...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
11 . Truck Coordinator (เจ้าหน้าที่ประสานงานขนส่ง)
1. ดูแลและประสานงานในส่วนงานขนส่งทั้งพนักงานขับรถและลูกค้า 2. จัดตารางรับ-ส่งสินค้า และตรวจติดตามเพื่อให้ส่งสินค้าได้ตามเวลา 3. ดูแลเรื่องเส้นทางการขนส่งให้กับพนักงานขับรถ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
12 . Warehouse Customer Service (ชลบุรี)
- รับผิดชอบในการติดต่อกับลูกค้า - ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้สินค้าส่งออกตามกำหนดและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - ทำรายงานสินค้าคงคลังส่งลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
13 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท .หนองรี(บ้านบึง) จ.ชลบุรีรับสมัครด่วน !
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใ...

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
8 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
24 ก.พ. 60
14 . พนักงานขายโครงการรับสมัครด่วน !
- นำเสนอขายงานสื่อป้ายโฆษณา และสินค้าอื่นๆ ของทางบริษัท - ดูแลรักษายอดขายให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด

บริษัท ไนน์ ไนน์ มีเดีย ชลบุรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + คอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน + ค่าเสื่อม+ค่าโทรศัพท์
24 ก.พ. 60
15 . Ducument Control (ISO)
- ควบคุมเอกสารของระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001:2015 - งานธุรการตามที่รับมอบหมาย

บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 ก.พ. 60
16 . หัวหน้าแผนกติดตั้ง ( Foreman )
- การจัดกำลังคนเครื่องมือและอุปกรณ์ - ประสานงานของพื้นที่ทำงานระหว่างทีมงานและลูกค้า - การเตรียมวัตถุดิบและรายงานประจำวันไปยังผู้จัดการแผนก

บริษัท นากาคาวา เซอิซากุโจ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
17 . พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก Fitness First เซ็นทรัล ชลบุรี
สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรักษารูปร่า...

Fitness First (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 20,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นขั้น
24 ก.พ. 60
18 . Water Treatment Engineer (Facility department)
Over see Wastewater Treatment System

Canadian Solar Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
19 . พนักงานฝ่ายผลิต-ประจำโรงงานอมตะนคร จ.ชลบุรี
- ปฏิบัติงานควบคุมเครื่องจักร Line ผลิต - ทำงาน วันจันทร์-วันเสาร์ เวลา 08.30-17.30 น. (หยุดวันอาทิตย์ 1 วัน)

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน 300.-/วัน ผ่านทดลองงานปรับเป็นรายเดือน
24 ก.พ. 60
20 . แม่บ้านโรงงาน
- ดูแลทำความสะอาดภายในบริเวณที่ได้รับมอบหมาย (ปัดกวาด เช็ด ขัดถู ล้างขัด ห้องน้ำ และบริเวณทั่วไปเช่น โรงอาหาร ฯลฯ) - สร้างบรรยากาศ จัดสถานที่ทำงานให้เหมาะสม สะอาดเรียบร้อย - เสริฟน้ำ อาหาร ผู้บริหาร...

บริษัท เอ็กซ์เท็นซีฟว์ รีเสิร์ช โพลีเมอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
 พบ 2,320 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ