เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2,025 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคิวซีและแพ็คกิ้ง
ดูแลการทำงานภายในแผนกคิวซีและแพ็คกิ้งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐาน

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
29 ก.ค. 57
2 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม
1. ช่วยเหลืองานและกิจกรรมต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย สิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน รวมทั้งระบบรักษาความปลอดภัย 2. ควบคุมดูแล จัดทำบันทึกรายงานการกำจัดของเสียและขยะอันตรายของบริษัท 3. ดำเนินการและจัดเ...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ก.ค. 57
3 . QC STAFF
1. ดูแลงาน New Model 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพลูกค้าและงาน New Model 3. ดูแลเครื่องมือและวิธีการวัด Measuring เช่น - INSPECTION JIG - CMM - CONTOUR - PROFILE - SER...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ค. 57

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
5 . Sr. Production Officer (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- เก็บข้อมูลในกระบวนการผลิต เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิตในโครงการที่รับมอบหมาย - ติดตาม ข้อมูลด้าน Efficiency & RM , PM variance ที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต พร้อมรายงานให้ผู้บังคับบัญชา รับทราบเพื่อห...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ค. 57
6 . หัวหน้างานนิติกรรม/เจ้าหน้าที่
1.ให้คำแนะนำ คำปรึกษา แก่ลูกค้าของบริษัทฯ 2.ดำเนินการ จัดตั้ง,จดเลิก,เปลี่ยนแปลงกรรมการ,รายชื่อผู้ถือหุ้น,แก้ไขที่อยู่บริษัทฯ,ขึ้นทะเบียนนายจ้าง,ขอเลขประจำตัวผู้เสียภาษี,ต่อWork permit ,visa ฯลฯ 3....

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ค. 57
7 . หัวหน้าทีมบัญชีด่วน!!
1.ควบคุมตรวจสอบงานด้านระบบบัญชีให้ถูกต้อง 2.จัดทำรายงานทางการเงิน,จัดทำประมาณการงบการเงินและปิดงบได้ 3.ติดต่อประสานงานลูกค้า และหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.จัดการงานในทีม และผู้ใต้บังคับบัญชา 5....

บริษัท โสภาการบัญชีและกฏหมาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ค. 57
8 . พนักงานขาย (สาขาอมตะ) ด่วนมาก !!
ขายสินค้า ดูแลและให้บริการลูกค้า

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
9 . จัดส่งสินค้ารถกระบะ,รถมอเตอร์ไซค์ (สาขาอมตะ)
รับผิดชอบงานด้านการส่งสินค้า,วางบิล เก็บเช็ค

บริษัท สเป็คซีล จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
10 . ช่างซ่อมบำรุงประจำเครื่องจักร 1 อัตรา, พนักงานบรรจุ 1 อัตรา ด่วนมาก!!!
ตำแหน่งช่างซ่อมบำรุง 1 อัตรา -ช่างประจำเครื่องจักร ดูแลเครื่องบรรจุน้ำปลา พนักงานบรรจุ 1 อัตรา -ยกน้ำปลา, บรรจุน้ำปลาใน Line ผลิต

บริษัท น้ำปลาพิไชย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
29 ก.ค. 57
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถผู้บริหารชาวต่างชาติ

บริษัท พัฒนา โพรเทิ่ล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 + OT
29 ก.ค. 57
12 . PE Staff (DIE SET)URGENT!!
1. ควบคุมดูแลการทำงานพนักงานซ่อมแม่พิมพ์ 2. วิเคราะห์หาสาเหตุและแนวทางการแก้ไขเมื่อแม่พิมพ์ได้รับความเสียหาย 3. สรุปผลการซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ 4. จัดหาและสั่งซื้ออะไหล่ของแม่พิมพ์ 5. ตรวจเช็คอะไหล่ของ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ค. 57
13 . Cost Control/Financial Officer
Monitoring in Cost Control function Monitoring in Financial function Prepare weekly/Monthly/Quartery/Yearly report Manage cost pricing with BOM Prepare and control cash flow both actual forecast ...

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
29 ก.ค. 57
14 . Material Engineer
Reposibility in ELV Test, VOC Test, Material test tracking status, Oil test.

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
29 ก.ค. 57
15 . Technician (ช่างเทคนิค)
-ควบคุม ดูแล ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
29 ก.ค. 57
16 . Logistics Staff / Logistics Leader (พนักงาน/หัวหน้างานคลังสินค้า)
- ดูแล-รับผิดชอบการจัดการด้านคลังสินค้า - รับ-จ่าย ชิ้นส่วน, อุปกรณ์ในการผลิตให้ตรงตามความต้องการ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
29 ก.ค. 57
17 . Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
•Answer Phone ,transfer a line and take message •Welcome visitor ,serve beverage (by maid) ,inform staff that visitor come to see and give some information •Provide a stamp for car parking ticket ...

บริษัท เอสเอไอซี มอเตอร์ - ซีพี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
18 . หัวหน้าแผนกพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ Automotive Part ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
1. รับผิดชอบดำเนินการและส่งเสริมระบบ 2. จัดทำแผนขั้นตอนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่แต่ละกระบวนการผลิต 3. ดำเนินการวิเคราะห์ความเสี่ยงและผลกระทบต่อการผลิต และเอกสารอนุมัติชิ้นงาน 4. ตรวจสอบการทำงานภายในแ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ค. 57
19 . หัวหน้าแผนกบุคคล ประจำโรงงาน จ.ชลบุรี
1. พิจารณาการสรรหาและคัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อนำเสนอให้ฝ่ายต่างๆ 2. พิจารณานำเสนอการบรรจุ โอนย้าย การลงโทษทางวินัย และการเลิกจ้างของพนักงานต่อผู้บังคับบัญชา 3. ช่วยประเมินผลงานของผู้ใต้บังคับบ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ค. 57
20 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง ประจำโรงงานจ.ชลบุรี
1. บริหารจัดการงานด้านบำรุงรักษา และซ่อมบำรุงให้บรรลุเป้าหมาย 2. บริหารจัดการและดูแลรับผิดชอบเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน 3. บริหารจัดการระบบ 5ส ให้บรรลุตามเป้าหมาย 4. บริหารจัดการการทำงานให้เกิดความ...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ค. 57
 พบ 2,025 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ