เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,055 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดซื้ออะไหล่
จัดหา,ซื้ออะไหล่อุปกรณ์รถยนต์ตามอาการที่ต้องการเปลี่ยน ควบคุมการซื้ออะไหล่ให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
2 . หัวหน้าโซนจัดรถ
1.ควบคุมการจัดรถและทีมงาน ให้ได้ตามาตราฐานที่กำหนด 2.ดูแลและป้องกันปัญหาต่างๆไม่ให้เกิดข้อร้องเรียนจากลูกค้า 3.และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการฝ่าย

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1.สุรปรายงานลูกค้าใหม่พร้อมคิดคอสแต่ละสัปดาห์ 2.สุรปสัญญางานลูกค้าใหม่แต่ละสัปดาห์ 3.สรุปเป้าหมายการขายงาน 4.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้องงานขาย

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 23,000+++
2 ก.ย. 58
4 . สต๊าฟ รปภ.
1.ตรวจงาน ควบคุมคุณภาพงาน ดูแลงานด้าน รปภ. 2.ฝึกอบรมงาน รปภ.ได้ 3.สรรหาพนักงาน ควบคุมรปภ. 4.พบลูกค้า แก้ไขข้อร้องเรียนลูกค้า 5.ปฏิบัติตามนโยบายบริษัท

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 +++
2 ก.ย. 58
5 . ลูกค้าสัมพันธ์
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งไทยและต่างชาติ 2.ประเมินราคางานต่างๆ 3.สอบถามความพึงพอใจ/รับข้อร้องเรียนพร้อมแก้ปัญหา 4.เจรจาเรื่องการต่อสัญญา กรณีการต่อสัญญามีปัญหา 5.จัด/ร่วมกิจกรรมเพื่อสารสัมพันธ...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
2 ก.ย. 58
6 . จป.วิชาชีพ
1. ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย ตามที่กฏหมายกำหนด 2. ติตามประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมติดตามในระบบเอกสารคุณภาพ ISO 9001:2000,OHSAS 18001:2007 3. งานที่เกี่ยวข้องที่ได้รับมอบห...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
7 . Staff จัดรถขนส่งพนักงาน
1.จัดสายรถและจ่ายงานให้พนักงานขับรถ 2.เช็คเที่ยวรถเทียบกับการวิ่งงานของพนักงานขับรถ 3.สรุปเที่ยวรถส่งบัญชี 4.ตรวจสอบเวลาการเดินรถ 5.ตรวจสอบสภาพรถและความเรียบร้อยของพนักงานขับรถ 6.จัดทำรายงานทางเด...

บริษัท ศรีราชากรีนพ้อยท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
1.ติดต่อและประสานงานต้อนรับแขกและลูกค้าที่มาติดต่องานด้วยวาจาสุภาพ ยิ้มแย้ม แจ่มใส อ่อนโยน 2.ติดต่อและประสานงานไปยังหน่วยงานต้นสังกัดเมื่อมีแขกหรือลูกค้ามาติดต่อ 3.ติดต่อและประสานงานแม่บ้านในสำนัก...

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 58
9 . พนักงานTool Preset
1.ปฎิบัติตามมาตรฐาน Tool Preset 2.บันทึกการใช้ Cutting Tool 3.จ่าย Cutting Tool ให้กับสายการผลิตประจำวัน 4.ตรวจสอบ - คัดแยก Cutting Tool ที่เกิดการเสียหาย

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 58
10 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น (สัญญา 1 ปี 6 เดือน)
- บริการเป็นล่ามแปลภาษาญี่ปุ่นให้กับชาวญี่ปุ่นที่มาจากบริษัทยามาฮ่าประเทศญี่ปุ่น

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 72,000 บาท
2 ก.ย. 58
11 . วิศวกรวางแผนการผลิต
1.จัดทำและแก้ไขแผนผลิตหลัก (Master Plan) 2.ติดตามการส่งงานให้ลูกค้า 3.วางแผนการสั่งซื้อ Material 4.จัดทำ Monthly Report 5.จัดทำ Capacity Study

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A + Exp.
2 ก.ย. 58
12 . พนักงาน QC
1.ตรวจสอบชิ้นงาน ระหว่างการผลิตและผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2.ตัดสินใจเรื่องคุณภาพเบื้องต้น 3.ทำเอกสารสรุปรายงานประจำสัปดาห์และประจำเดือน 4.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ ISO:9001,ISO:14001,TS:16949,OHS...

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ย. 58
13 . IT Support
พนักงานประจำ ดูแลแก้ไขระบบคอมพิวเตอร์ ระบบโทรศัพท์ ติดตั้ง Windows ติดตั้งโปรแกรม แก้ไขระบบ Network โดยพื้นที่ที่ไปปฏิบัติงานดังนี้ ดูแลเขตศรีราชาและพัทยา 3 อัตรา ดูแลเขตเมืองชลบุรีและอมตะนคร 1 อัตร...

บริษัท พีซีอาร์ อินเตอร์ เทค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx
1 ก.ย. 58
14 . Japanese Interpreter
- Translate documents (Thai-Japan / Japan-Thai) - Factory interpreter Welfare - Accommodation - Shuttle Bus - Social Insurance - Incentive - Allowance - Language Skill proficiency bonus

J.link Co.,Ltd.
3 Positions
เงินเดือน Negotiation
1 ก.ย. 58

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 58
16 . เภสัชกร
รับผิดชอบงานในระดับปฏิบัติการ รวมถึงให้คำแนะนำแก่ผู้ร่วมปฏิบัติงานในงานด้านเภสัชกรรม ซึ่งครอบคลุมถึง การตรวจสอบจัดเตรียมเวชภัณฑ์ตามใบสั่งแพทย์ อธิบายวิธีการใช้ยาให้กับผู้ป่วย รวมถึงดูแลการแบ่งบรรจุ...

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
17 . พยาบาล
ประยุกต์ใช้ความรู้ และทฤษฏีทางการพยาบาลในการให้การพยาบาลโดยตรง/โดยอ้อมแก่ผู้ป่วย ครอบครัว และชุมชน โดยใช้กระบวนการพยาบาล เพื่อให้ผู้ป่วยได้รับการดูแลที่ถูกต้อง เหมาะสม และปลอดภัย

บริษัท โรงพยาบาลเอกชล จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
18 . ++ติดต่อสมัครงานได้ที่สาขาทันที++รับสมัครผู้จัดการร้านฝึกหัด, พนักงานประจำร้าน สาขา J-Park ศรีราชา
สมัครที่ร้านเมซโซ่สาขาJ-Park ศรีราชา ด่วน !!!!

1. ผลิต และจำหน่ายกาแฟสด และเบเกอรี่ 2. ให้บริการลูกค้า และแนะนำสินค้าภายในร้าน 3. ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท ฯ 4. ปฏิบัติงานที่สาขา J-Park ศรีราชา 5. รับเป็นพนักงานรายเดือน( ทดลองงาน ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
5 อัตรา เริ่มงานทันที
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป ( ไม่รวมค่าล่วงเวลา,เบี้ยขยัน,เงินรางวัลยอดขาย และค่าตำแหน่งอื่นๆ )
1 ก.ย. 58
19 . +++งานเด่นประจำสัปดาห์>>รับสมัครพนักงานขาย ประจำร้านกาแฟเมซโซ่สาขา MARKLAND >>มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งกับองค์กรเรานะครับ<<
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่ร้านเมซโซ่สาขา MARKLAND ด่วน!!!!!

- ผลิตและจำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ - ให้บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าภายในร้าน - ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท ฯ - ปฏิบัติงานที่ร้านกาแฟเมซโซ่สาขา MARKLAND - รับเป็นพนักงานรายเดือน ( ทดลองง...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
5 อัตรา สมัครก่อนมีสิทธิก่อน
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไปไม่รวมค่าล่วงเวลา , ค่าเบี้ยขยัน 500 บ.เดือน เงินรางวัลยอดขาย ค่าตำแหน่งและอื่นๆ
1 ก.ย. 58
20 . ++สาขาในจังหวัดชลบุรี++รับสมัครพนักงานตำแหน่ง ผู้จัดการร้านฝึกหัด , พนักงาน Barista ประจำสาขา Mike Shopping Mall จังหวัดชลบุรี
สมัครพร้อมสัมภาษณ์ได้ที่สาขา Mike Shopping Mall จังหวัดชลบุรี

1. ผลิตและจำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ 2. ให้บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าภายในร้าน 3. ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท ฯ 4. ปฏิบัติงานที่ร้านกาแฟเมซโซ่ สาขา Mike Shopping Mall พัทยากลาง จังหวัดชลบ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
4อัตรา ประจำสาขา Mike Shopping Mall พัทยากลางจังหวัดชลบุรี
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป ( ไม่รวมค่าล่วงเวลาและค่าตำแหน่งอื่นๆ )
1 ก.ย. 58
 พบ 2,055 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ