เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior HR Officer
• Responsible welfares, Benefit and Labor relation of all employees. • Maintain and update the company records for each employee as required • Manage and control of Attendance (Vacations, Sick leav...

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 พ.ย. 57
2 . หัวหน้าสื่อสารการตลาด 2 ตำแหน่ง/เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด 1 ตำแหน่ง
1. ดูแลภาพรวมการสื่อสารการตลาด พัฒนา จัดทำกลยุทธ์ และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรม เพื่อการสื่อสารการตลาด ทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาดและผู้บริโภค 2. กำหนดรูปแบบการสื่อสารการตลาด เ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
3 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
3 . หัวหน้าดูแลเครื่อง Retort ประสบการอย่างน้อย 3-5 ปี
1. ดูแลและควบคุมเครื่องจักร(Retort) ให้ดำเนินการผลิตได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. วางระบบการผลิตเพื่อรองรับการขายตัวของธุรกิจ 3. ดูแลและควบคุมกระบวนการผลิต 4. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 5. งานอื...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
1.วางแผนการผลิต 2.ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้องในการผลิตสินค้าให้ตรงตามกำหนดและส่งมอบ 3.ดูแลความพร้อมด้านวัตถุดิบ 4.จัดทำรายงานผล KPI เสนอต่อผู้บริหาร 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
5 . เลขานุการ
1.จดรายงานการประชุมทกุครั้งที่มีการประชุม 2.บันทึกตารางการทำงาน/ตารางนัดหมาย ของผู้บริหาร 3.ติดต่อประสานงานกี่ยวกับข้อมูลหอการค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
6 . เชฟอาหารญี่ปุ่น
1.รับผิดชอบในการปรุงอาหารญี่ปุ่น เช่น ชูชิ ครัวร้อน และการสร้างสรรค์เมนูใหม่ 2.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบอาหาร รวมทั้งขอบข่ายความรับผิดชอบของงานครัวทั้งหมด 3.ตกแต่งจานอาหารให้สวยงาม 4.ดูแลและปฏิบัติตามที...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
7 . IT Supervisor
1.ดูแลระบบ computer hardware/sotfware และระบบ network ของบริษัทฯ 2.วิเคราะห์แก้ไขปัญหา รวมถึงสร้างเว็บเพจ / facebook ของบริษัทฯ 3.บริการจัดการและดูแลอุปกรณ์อิเล็คทรอนิค 4.รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องอ...

บริษัท สุนทรธัญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57
8 . ครูผู้สอน
ทำกิจกรรมร่วมกับเด็ก ตามแผนการเรียนการสอนที่วางไว้ วิเคราะห์และประเมินผลพฤติกรรมเด็กลงในโปรแกรม ทำงานร่วมกับครู ผู้บริหาร และประสานงานกับผู้ปกครอง ให้ความรู้เกี่ยวกับการพัฒนาเด็กตามช่วงวัย (มีการอบรมห...

โรงเรียนพัฒนาและเสริมสร้างศักยภาพทางสมอง เบรนฟิตเนส สาขาศรีราชา
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
1 พ.ย. 57
9 . Programmer staff ด่วนมาก!!!
- Improve applications quality for uncrease user satisfaction - Coding Programe - Training user to use programe - Check the correctness systems - Generrate executive information reports - Help d...

E&H Precision (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
1 พ.ย. 57
10 . QAD Leader ด่วนมาก!!!
- Communicate and support customer from oversea. - Follow up customer request.

E&H Precision (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
1 พ.ย. 57
11 . Sale & Marketing OfficerURGENTLY !!
- นำเสนอการให้บริการของบริษัทให้กับลูกค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต - ศึกษาข้อมูลทางการตลาดของบริษัท รวมถึงสินค้าของคู่แข่ง - สำรวจและสรรหาข้อมูลด้านการตลาดจากแหล่งต่างๆ รวมถึงสถิติต่างๆ ...

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
12 . Accounting Officer
Be responsible to maintains for accurate accounting record. Reconciles account balance and reports. Physical inventory & Fixed Assets checking.

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 พ.ย. 57
13 . Human Resources Officer (Payroll) URGENTLY !!
Responsibility about HR Payroll and other job assignments.

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
1 พ.ย. 57
14 . ผู้ช่วยช่างยนต์-ช่างยนต์ ด่วนมาก ด่วนมาก !!
1ช่อมรถฟอคลิฟอท์2ดูแลลูกค้าตามบริษัท

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
1 พ.ย. 57
15 . ช่างไฟฟ้า-ผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ด่วนมาก
1.สามารถซ่อมรถฟอคลิฟท์ไฟฟ้าได้ 2.เซอร์วิสลูกกค้าตามบริษัท 3.ซ่อมแผงวงจรรถได้ 4.ซ่อมภายในบริษัท

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
1 พ.ย. 57
16 . Production Manager,Supervisor/หัวหน้าส่วน,ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-Control Production operations, establishing priotities and sequences for manufacturing products. -Develops and revise standard operation and working practices, observes staffs to ensure compliance w...

Summit Otsuka Manufacturing Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate
1 พ.ย. 57
17 . Japanese Interpreter / ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- Support each department by translates between Japanese and Thai language - Document translates Japanese to Thai and Thai to Japanese - Other assignment from higher level

Summit Otsuka Manufacturing Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate
1 พ.ย. 57
18 . Marketing Manager/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- Manage and Coordinate all marketing - Issue sale order and follow up clients and delivery control - Develop and Implement marketing plans and projects for new and existing products - Monitor, Rev...

Summit Otsuka Manufacturing Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate
1 พ.ย. 57
19 . Senior Purchasing Officer
-วางแผนและจัดหาวัตถุดิบอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆทั้งองค์กรให้เพียงพอและส่งมอบ -ต่อรองราคาของวัตถุดิบและอุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ -คัดเลือกและประเมินผู้ขายเพื่อให้ได้ผู้ขายที่มีคุณสมบัติตรงตามที่กำหนดและมี...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
1 พ.ย. 57
20 . Assembly Production Supervisor [ LEAMCHABANG Plant ]
Urgent Required!!!

-Production and Manpower control (Automotive part Assembly ) -Follow up and control production line for achieve to plan -Other jobs depend on manager assignment

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน NA
1 พ.ย. 57
 พบ 2,105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ