เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2,185 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Manager / PC Manager / PC Assistant Manager (อมตะนคร,ปิ่นทอง)
Job A. Japanese company produces automotive part, located in Amata Nakorn. Position : Production Manager Male, age 34-43 years old, Bachelor degree in Engineering have 5 years exp in Automotive ...

Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd.
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน Production Manager 65K, PC Manager 65K, PC Assistant Manager 45K
24 เม.ย. 57
2 . Sales Engineer / Sales Assistant Manager (อมตะนคร 50-60K)
Japanese company produces automotive part located in Amata Nakorn IE requires. Work Condition -Work Mon-Fri -Salary 50-55K -Gasoline allowance and mobile phone -Bonus 5 month/year

Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd.
เงินเดือน 50K
24 เม.ย. 57
3 . ช่างซ่อมบำรุง /Operator ไลน์การผลิต
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,520 บาท
24 เม.ย. 57
4 . หัวหน้างานฝายผลิต
- ควบคุมงานฝ่ายผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เสริมสุข เบเวอร์เรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท
24 เม.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน ด่วน!!
งานทางด้านบัญชี ดูแลเอกสารของบัญชี การบันทึกบัญชี - การปิดงบบัญชี

บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 เม.ย. 57
6 . Production Engineer
ออกแบบ กระบวนการ/ไลน์การผลิต, เครื่องจักร รวมทั้งอุปกรณ์ยึดจับชิ้นงาน ทั้งสำหรับงานใหม่และการปรับปรุงพัฒนาประสิทธิภาพของกระบวนการ/ไลน์ที่มีอยู่เดิม ควบคุมและทดลองการผลิต ติดตั้งและปรับแต่งเครื่องจักร...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 57
7 . HR Officer
บันทึกข้อมูลพนักงานในโปรแกรม Power Vision พร้อมจัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน และทะเบียนประวัติลูกจ้าง จัดทำค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการในโปรแกรม Power Vision รวมถึงการเก็บบันทึกสถิติขาด ลา มาสาย และการหยุด...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 57
8 . QA/QC Manager
Urgently Require!!

Oversee all quality aspects of the company and control overall trainings for quality concept.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 – 55,000
24 เม.ย. 57
9 . QC Assistant Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Phinthong I.E. Sriracha, Chonburi. Currently they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 – 55,000
24 เม.ย. 57
10 . Production Assistant Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Phinthong I.E. Sriracha, Chonburi. Currently they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 – 55,000
24 เม.ย. 57
11 . Maintenance Assistant Manager
Urgently Require!!

Manage overall maintenance activities in the factory.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 – 55,000
24 เม.ย. 57
12 . Die Shop Assistant Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Phinthong I.E., Chonburi. Currently they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 – 55,000
24 เม.ย. 57
13 . Sales Staff/ Senior Sales Supervisor
Urgently Require!!

Perform sales and marketing activities to meet the customer’s inquiries and company targets, maintain good relationship with existing and prospective customers

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
2 Positions
เงินเดือน 20,000 – 40,000
24 เม.ย. 57
14 . Accounting Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Chonburi. Currently, they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 50,000 – 60,000
24 เม.ย. 57
15 . Accounting Staff
Urgently Require!!

- Handle general accounting function and support to Accounting - Manager to set up new accounting system.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
3 Positions
เงินเดือน 20,000 - 25,000 THB
24 เม.ย. 57
16 . Japanese Interpreter
Urgently Require!!

Interpret and translate from Japanese to Thai and vice versa, coordinate between Japanese Manager and Thai staffs

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
2 Positions
เงินเดือน 30,000 – 40,000
24 เม.ย. 57
17 . Japanese Interpreter and Secretary
Urgently Require!!

Handle interpretation, secretarial, administration functions and support to Japanese Manager

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
2 Positions
เงินเดือน 40,000 - 55,000
24 เม.ย. 57
18 . EHS Specialist [Environmental, Occupational Health and Safety Specialist]
• Providing an effective Safety, Security & Environment programme relating to improving the quality of the working environment. • Establishing effective plans and procedures for monitoring & followin...

Leistritz (Thailand) Ltd.
24 เม.ย. 57
19 . Die Maintenance & Tool Shop (Manufacturing Engineer)
- Responsible for overseeing, supervising and coordinating in tooling product line for machining metallic work pieces to produce, maintain, or repair tools, mainly forging dies in the field of aero en...

Leistritz (Thailand) Ltd.
24 เม.ย. 57
20 . Maintenance Technician (Mechanical)
- ตรวจสอบระบบ Mechanic ของเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุมดูแลบำรุงรักษาด้านระบบ Mechanic ของเครื่องจักรเชิงป้องกันตามแผนงาน - งานติดตั้ง/ซ่อมบำรุงระบบ Mechanic ของเครื่องจัก...

Leistritz (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามตกลง
24 เม.ย. 57
 พบ 2,185 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ