เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1,909 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูหรือผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์
ครูหรือผู้สอนวิชาคณิตศาสตร์ - วางแผนการสอน ถ่ายทอด และประเมินผลการสอนได้ - พูดคุยรายงานผลการเรียนกับผู้ปกครองและสามารถเสนอแนวทางแก้ปัญหาเบื้องต้นกับผู้ปกครองได้ - ดูแลและประเมินเนักเรียนทั้งด้านวิช...

โรงเรียนพัฒนาทักษะคณิตศาสตร์
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
2 ก.ย. 57
2 . Accounting Supervisor (Costing)
- Set up& improve standard for all costs in line production with standard policy cost - Management & Control Costing, including all project cost. - Provide analysis and control inventory

Kleen Tex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 ก.ย. 57
3 . Purchase Staff
- คัดเลือกผู้ขาย - เปิด P/O สั่งซื้อสินค้าและตรวจรับสินค้า - ประเมินผู้ขาย - พัฒนาผู้ขาย

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
4 . Assistant Engineering Manager
- Control Master Plan - Submit PPAP - Approve Sample Follow up - Follow up ISO/TS16949 - Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
5 . Assistant Injection Manager Mold Maintenance
ด่วนมาก!!

Mold Maintenance , Mold Cleaning , PM Mold Control Mold M/T Section Mold History Analysis Mold Problem to preventive M/T

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
6 . Engineering Staff
ด่วนมาก !!

- New Model Automotive Part - Document and New Model Follow up - PPAP - APQP - Follow up ISO/TS16949 - Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
7 . Purchase Supervisor
ด่วน!!!!

- คัดเลือกผู้ขาย - เปิด P/O สั่งซื้อสินค้าและตรวจรับสินค้า - ประเมินผู้ขาย - พัฒนาผู้ขาย

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
8 . PC. Staff
ด่วน!!!!

Materail Control, follw up Raw Mat delivery Packing Support.

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000 Bant
2 ก.ย. 57
9 . PC. Supervisor
ด่วน!!

Plan Material Production Plan Estimate Production Capacity-Manpower-Work in Process

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
10 . CMM Operator
ด่วน!!!!

ตรวจสอบ Part New Model และจัดทำเอกสาร COA ส่งให้ลูกค้า

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 57

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
12 . QA.SUPERVISOR
ด่วน!!!!

- New Model Engineer , Approved Tooling & Process ,

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
13 . IT Staff (S2)
IT Staff 1. รับผิดชอบงานด้าน Support และช่วยงานด้าน Network 2. ให้คำปรึกษา และแนะนำแก่ User ในงานด้าน IT 3. รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บังคับบัญชาทราบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
14 . Sales Staff (S3)
1.Issue quotation and breakdown to customer and follow up the result 2.Issue and send monthly forecast 3.Use customer system for confirmed forecast, delivery for 1st lot of new model and other cust...

บริษัท โตไค ริคะ เอเชีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ย. 57
15 . บัญชี - การเงิน / ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบุคคล ด่วนมาก !!
ตำแหน่ง : บัญชี - การเงิน 1.บันทึกบัญชีในโปรแกรม Exprees 2.ดูแลเงินสดย่อย และ เงินฝากธนาคารของกิจการให้เป็นไปอย่างถูกต้อง ตรวจสอบได้ 3.ดูแลบริหารวางเเผนการรับ-จ่าย ด้านการเงินของบริษัท จัดทำ Cashfl...

บริษัท ตรัยณฐวัฒน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
16 . วิศกรโยธา ด่วนมาก !!
1.จัดทำแผนงานก่อสร้างประจำเดือน 2.วางแผนการสั่งซื้อวัสดุให้สอดคล้องกับแผนงานก่อสร้าง 3.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงานและเวลาที่กำหนด 4.จัดทำรายงานความคืบหน้า 5.วิเคราะห์รายละเอียดงานวิศวกรรม 6.รับผ...

บริษัท ตรัยณฐวัฒน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
17 . พนักงานขาย (Sales Technical Representative)
1. ติดต่อ ประสานงาน และนำเสนอสินค้าของทางบริษัท ให้กับลูกค้า โดยส่วนใหญ่ลูกค้าจะเป็นกลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม เขตภาคตะวันออก 2. ดูแลลูกค้าเก่า และเปิดลูกค้าใหม่ 3. มีความสามารถในการสื่อสารทางเทคนิคได้บ้...

Autolub System Engineering (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 ก.ย. 57
18 . Sourcing Material Engineer
Sourcing Material Engineer: - To handle on sourcing new supplier about direct material and cost down control

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
2 ก.ย. 57

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน NA
2 ก.ย. 57
20 . ER&GA Manager
- ควบคุม กำกับ ดูแลหน่วยงานระดับฝ่าย/แผนก ในส่วนของงาน General Affairs ทั้งหมด (งานรถรับส่งและรถส่วนกลาง, งานด้านความสะอาด, งานด้านซ่อมสร้างปรับปรุงอาคารสถานที่,ระบบรักษาความปลอดภัย,เอกสารราชการที่เ...

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
2 ก.ย. 57
 พบ 1,909 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ