เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Coordinator / ประสานงานขาย
1.สนับสนุนการขายของเซลล์ในทุกช่องทาง 2.ติดตามงานขายกับลูกค้าที่ได้รับมอบหมายทางโทรศัพท์อย่างสม่ำเสมอ 3.วางแผนการจัดส่งสินค้ากับแผนกจัดส่ง ให้ส่งสินค้าได้ทันตามกำหนด 4.จัดทำเอกสาร และจัดเก็บเอกสารท...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 13,000.- บาท / ตามตกลง + ค่าคอม
15 ธ.ค. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายขาย แผนกไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
1.บริหารยอดขายภายในแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบ เรียบร้อยตลอดเวลา 3.ตรวจสอบรายการเบิกสินค้า การจัดเรียงสินค้าตามชั้นวาง และสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อย...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 - / ตามตกลง + ค่าตำแหน่ง
15 ธ.ค. 60
3 . พนักงานขับรถโม่ / รถ 6 ล้อ / รถ 10 ล้อ
- ขับรถโม่ / รถเทรลเลอร์ / รถ 6 ล้อ / รถ 10 ล้อ ได้เป็นอย่างดี

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าเที่ยว + รายได้อื่นๆ
15 ธ.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ธุรการรับสมัครด่วน !
1. ดูแลเรื่องสวัสดิการให้กับพนักงาน 2. ดูแลเรื่องเอกสารการสมัครงาน และการเริ่มงานของพนักงานใหม่ 3. ดูแลเรื่องใบลา และโอทีให้กับพนักงาน 4. ดูแลเรื่องค่าแรงของคนงานต่างด้าว 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับ...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท / ตามตกลง
15 ธ.ค. 60
5 . Sale Representative / เซลล์รับสมัครด่วน !
1.ดูแลรักษาฐานลูกค้าเดิม พร้อมหากลุ่มลูกค้าใหม่ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าที่กำหนดไว้ 3.วางแผนการทำงานให้ครอบคลุมตามพื้นที่ และกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 / ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น
15 ธ.ค. 60
6 . หัวหน้า แผนกจัดส่ง
1. วางแผนรอบการจัดส่งสินค้า ให้ถูกต้องครบถ้วน และทันตามกำหนด 2. จัดสินค้าขึ้นรถ และตรวจเช็คความเรียบร้อย 3. จัดทำเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับการจัดส่ง ให้ถูกต้องครบถ้วน 4. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ธ.ค. 60
7 . Purchasing Staff (บุคคลทุพพลภาพ)
-บันทึกรับใบกำกับภาษี -ออกใบรับซื้อสินค้า -เทียบราคาสินค้า -ตรวจรับสินค้าจากผู้ขาย

Yamaha Motor Parts Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 ธ.ค. 60
8 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ)
- วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - แนะนำ ฝึกสอน อบรมพนักงานเพื่อให้การปฏิบัติงานปลอดภัย - ตรวจวัด และประเมินสภาพแวดล้อมในการท...

Yamaha Motor Parts Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 ธ.ค. 60
9 . พนักงาน Tool Control (ฝ่ายผลิต)
- ควบคุมการเบิกจ่าย Cutting Tool - จัดทำรายงานส่งบัญชีประจำวัน - สั่งซื้อ Tool ตามยอดการใช้ - จัดทำใบเบิก, ลงรับ Invoice - บันทึกการใช้ Tool ใน Stock

Yamaha Motor Parts Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
15 ธ.ค. 60
10 . พนักงานคลังสินค้า (หญิง) ประจำอมตะนคร จ.ชลบุรี / อมตะซิตี้ จ.ระยอง
-ตรวจเช็คสินค้าตามเอกสาร,นำสินค้าเข้าจัดเก็บ,การเบิกจ่ายสินค้า,Packingสินค้าก่อนส่งมอบ

บริษัท สุมิพล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
15 ธ.ค. 60
11 . PROCESS ENGINEER/ ENGINEER NEW MODEL/ QUALITY CONTROL
PROCESS ENGINEER 1. จัดทำแผนการดำเนินงานของส่วนโปรเจ็คใหม่และโปรเจ็คปัจจุบัน 2. เน้นการออกแบบการทำงานโดยใช้เทคโนโลยีใหม่เป็นระบบออโตแมติกส์ 3. ติดตามควบคุมการออกแบบ จัดสร้าง รวมถึงการประกอบและติ...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
15 ธ.ค. 60
12 . พนักงานธุรการผลิต (ประจำโรงงานชลบุรี(ต.เหมือง))
-รับผิดชอบเช็คยอดการผลิต -ทำรายงานการผลิต -รายงานของเสีย

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,200-11,200+
15 ธ.ค. 60
13 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/ISO,ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ แผนกทดสอบ,แผนกควบคุมคุณภาพ,แผนกประกันคุณภาพ - ดูแลระบบ ISO ภายในบริษัท - บริการและควบคุมเรื่องการทดสอบคุณภาพ - พัฒนางานตามระบบ ISO - ระเบียบการติดต่อราชการ - จัดการระบบการควบคุมภาย...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (ประจำโรงงานชลบุรี(ตำบลเหมือง))รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน การส่งเสริมความปลอดภัย สอบสวนการเกิดอุบัติเหตุ ดำเนินการตามกฎหมายที่กำหนด และการจัดกิจกรรม 5 ส

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000+
15 ธ.ค. 60
15 . วิศวกรบำรุงรักษาเครื่องจักร (โรงงานชลบุรี ต.เหมือง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการวางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร และปรับปรุงเครื่องจักร

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000
15 ธ.ค. 60
16 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำโรงงานชลบุรี ตำบลห้วยกะปิ )
-รับผิดชอบงานโครงการออกแบบและถอดแบบระบบไฟฟ้า วงจรไฟฟ้าต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 19,000 +
15 ธ.ค. 60
17 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ประจำโรงงาน ต.ห้วยกะปิ ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการขับรถและการบำรุงรักษา/ตรวจเช็ค/ความสะอาดของรถเพื่อสนันสนุนให้ระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ส่งสินค้าของบริษัทและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ธ.ค. 60
18 . พนักงานบุคคล/ธุรการ (ต.ห้วยกะปิ อ.เมืองชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการสรรหา ทดสอบ และคัดเลือกพนักงาน - จัดทำการประเมินผลการทดลองงาน และติดตามผล - จัดทำโครงสร้างสายการบังคับบัญชา ใบกำหนดหน้าที่การงานและคุณสมบัติประจำตำแหน่งงาน การเลื่อนตำแหน่ง/โอนย...

บริษัท เพาว์เวอร์ ยูต้า กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,900 + OT (***ปรับเงินเดือนให้เมื่อผ่านการทดลองงาน)
15 ธ.ค. 60
19 . เปิดรับพนักงานขายกล้องถ่ายรูป SONY ประจำ World Camera เซ็นทรัลชลบุรี
หน้าที่รับผิดชอบ • ขายกล้องถ่ายรูป และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • สั่งสินค้า • และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,300 - 40,000 บาท
15 ธ.ค. 60
20 . วิศวกรโยธา/โฟร์แมน
- เขียนแบบงานออกแบบงานก่อสร้างและงานสถาปัตย์ได้อย่างถูกต้อง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผนและทันเวลาที่กำหนด - ควบคุมคนงานพร้อมทั้งดูแลความปลอดภัยในเรื่อง Safety รวมทั้งการทำเอกสาร Safety ต่า...

บริษัท ซี เอ็น ไลน์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-30,000 บาท
15 ธ.ค. 60
 พบ 2,226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ