เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,053 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 57
2 . ช่างซ่อมบำรุง / ช่างไฟฟ้า
- งานควบคุม ดูแล ปรับปรุง ตรวจสอบ ติดตั้งซ่อมแซมและปรับปรุงเครื่องมือเครื่องจักรของโรง งานให้มีสภาพพร้อมใช้อยู่เสมอ - ดำเนินการ แก้ไข ปรับปรุงและซ่อมแซมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อมให้กลับคืนสู่สภาพปกติ ...

Thai World Tech Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 57

Amata Spring Country Club
2 Positions
เงินเดือน NA
1 ต.ค. 57

Amata Spring Country Club
2 Positions
เงินเดือน NA
1 ต.ค. 57
5 . Training & Development Manager (ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร)Urgently Required!
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2.จัดทำ Training Road Map, จัดทำ Career Path 3.เป็นวิทยากรฝึกอบรมภายใน 4.สอนภาษาอังกฤษเบื้องต้นให้พนักงาน

Amata Spring Country Club
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน NA
1 ต.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ stock control
ดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของการรับ-เบิกสินค้าออกจากสโตร์ การจัดเก็บสินค้าคงคลัง ตรวจนับสินค้า Cycle count รายงานความถูกต้องของรายงานสินค้าให้ตรงกับความเป็นจริง ตรวจสอบดูแลฐานข้อมูลสินค้า

บริษัท บ่อวินค้าวัสดุ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์+ค่าประสบการณ์ตรง
1 ต.ค. 57
7 . พนักงานบัญชี / ธุรการบัญชี
ดูแลงานบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ บันทึกข้อมูลรายการทางบัญชี รายละเอียดประกอบงบ ของบริษัทในเครือ

บริษัท บ่อวินค้าวัสดุ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000
1 ต.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่แปลเอกสารแผนกควบคุมคุณภาพ
1. รับผิดชอบด้านเอกสารของแผนก QC 2. ประสานงานระหว่างผู้บริหารคนจีน-ไต้หวันและพนักงานคนไทย

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
9 . เภสัชกรประจำร้านยา
การทำงานที่ 1. ทำหน้าที่เป็น Pharmacist-Store Manager 2. ตารางการทำงานเลือกวันหยุดและวันทำงาน ร่วมกับผู้จัดการร้าน 3. ทำงานวันละ 8 ชั่วโมง 4. สามารถปรับเปลี่ยนวันหยุดหรือลาติดต่อกันได้ หากไม่กระทบ...

KUL HARDWARE LIMITED PARTNERSHIP
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-45,000
1 ต.ค. 57

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
8 ตำแหน่ง
เงินเดือน จบใหม่ 15,500 +ค่าตอบแทน 5,100
1 ต.ค. 57
11 . Maintenance
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักร -ติดตั้งเครื่องจักร

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท+เบี้ยขยัน+OT
1 ต.ค. 57
12 . Site Production Manager (Automotive-Machining / Assembly ) - Amatanakorn-Chonburi
English & Jpn speaking

Our customer is the Japanese manufacturing for functional parts by machining & assembly process in Amatanakorn-Chonburi. This site had the local staff 100 persons which operated under 2 shifts . We ar...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
1 อัตรา
เงินเดือน Active package with bonus 5 m.
1 ต.ค. 57
13 . Quality Engineer ( Automotive-Press & Welding)
Leamchabang Industrial Estate

Our customer is the Japanese manufacturing who produce automobile catalyst products (ท่อไอเสียรถยนต์) in Leamchabang,Chonburi. Now, we are looking for the interesting candidate with the following deta...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
2 อัตรา
เงินเดือน Basic + Allowances + OT 2 hrs/day
1 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 65,000 Baht
1 ต.ค. 57
15 . Senior Accounting Officer
ด่วนมาก!!!!

รับผิดชอบงาน AP , AR และ GL

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 B
1 ต.ค. 57
16 . ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง (ช่างซ่อม CNC) Urgently Required !!
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต เช่น เครื่อง CNC, เครื่องเชื่อมโรบอท, เครื่องเชื่อมซีม เป็นต้น - ถ้าซ่อมระบบ PLC ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

KYB (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -15,000
1 ต.ค. 57
17 . Japanese Interpreter Urgently Required !!
- Japanese interpreter for Engineering & New model department - Translate documents, drawing - Interpreter in the meeting both inside and customer - Other jobs assigned by Japanese

KYB (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure + Language allowance
1 ต.ค. 57
18 . Production Manager Urgently Required !!
1. Plan and control production line to be in the best conditions. 2. Plan and control of products quality. 3. Plan and control manpower in production line. 4. Plan and control all equipments and to...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน 59,000 + other benefits
1 ต.ค. 57
19 . Maintenance Asst Chief Engineer (Electrical) Urgently Required !!
- Plans monitor performance. - System maintenance. - System design or maintenance. - Planned standards documents on the system. - Planning monitors from superiors and subordinates. - Plan to work...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + position allowance
1 ต.ค. 57
20 . ช่างทั่วไป
ติดตั้งเครื่องมือ เครื่องใช้สำนักงานและในบ้าน

Threemiles (Thailand) Co.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000บาท
1 ต.ค. 57
 พบ 2,053 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ