เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,999 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สถาปนิก
-รับผิดชอบหน้าไซต์งาน -ดูแลรับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นเรศหินอ่อน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 59
2 . Sale coordinator
1.จัดทำเอกสารค้นหาข้อมูลให้กับฝ่ายขาย 2.ติดตามสถานะของสินค้า หรือปัญหาต่างๆที่เกิดขึ้นกับฝ่ายขายได้ทราบ 3.รับ Order จากลูกค้า และยืนยันการสั่งซื้อและวันส่งมอบสินค้า 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เ...

KAKIHARA MEIBAN (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
1 มิ.ย. 59
3 . Sr.Sale Engineering
1. จัดทำใบเสนอราคาและเจรจาต่อรองกับลูกค้า 2. Support new model development with cross function team 3. Support all customer request 4. CR. activity & etc.

บริษัท อิโนแอ็ค ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา (ทำงานเสาร์ เว้น เสาร์)
1 มิ.ย. 59
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหารบุคคล
1. งานสรรหา 1.1 วิเคราะห์อัตรากำลังคนของทุกฝ่ายทั้งในระยะสั้นและระยะยาวตามแผนงานของบริษัท 1.2 กำหนดกลยุทธ์และวางแผนการสรรหาบุคลากรพร้อมงบประมาณ ให้สอดคล้องกับแผนอัตรากำลังคนประจำปี 1.3 วางแผนหาแห...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหารับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการสรรหาบุคลากรให้เพียงพอและเหมาะสมตามแผนอัตรากำลังพลประจำปี 2.งานประกันสังคมแจ้งเข้าแจ้งออกประกันสังคมและติดดต่อหน่วยงานราชการ 3.ดำเนินการคัดเลือกพนักงาน/นัดสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น 4.ดำเน...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ค่าจ้างรับสมัครด่วน !
1.งานบันทึกประวัติพนักงาน 2.สถิติการมาปฏิบัติงานของพนักงาน 3.งานค่าจ้างค่าตอบแทน 4.งานภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 5.งานประกันสังคม/กองทุนเงินทดแทน 6.งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 7.และงานอื่นที่ได้รับมอบหม...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ผลิตไฟฟ้าและความร้อนรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตไฟฟ้าและความร้อนให้มีประสิทธิภาพ 2.ติดต่อประสานงานและเตรียมความพร้อมในการจ่ายไฟฟ้าและความร้อนเข้าระบบของลูกค้า 3.ผลิตไฟฟ้าและความร้อนให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 4.สรุปรายงานประจ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 มิ.ย. 59
8 . ช่างซ่อมบำรุงทั่วไป
1.ตรวจสอบสภาพความพร้อมของเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันก่อนใช้งาน 2.ทำการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ประจำวันตามที่กำหนด 3.ซ่อมแซมเครื่องจักรตามใบแจ้งซ่อม ให้เสร็จ โดยซ่อมแล้วเครื่องจักรมีประสิทธิภ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 มิ.ย. 59
9 . หัวหน้าหน่วยสรรหา-ค่าจ้างรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานการลาต่าง ๆ ของพนักงานประจำวันพร้อมตรวจสอบความถูกต้องสมบูรณ์ของใบลา 2.ติดตามใบเช็คชื่อประจำวันจากทุกหน่วยงานเพื่อบันทึกข้อมูลและตรวจสอบรายชื่อพนักงานให้เป็นปัจจุบัน 3.สรุปสถิติการมาทำงาน ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 มิ.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน/การธนาคารรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารใบเบิกเงินสดและเคลียร์ย่อยกับหัวหน้าแผนกการเงินประจำวัน 2. รวบรวมและจัดทำเอกสารประกอบการจ่ายเงินสดหน้าเคาน์เตอร์ประจำวัน 3. จัดรวบรวมเอกสารที่จ่ายแล้วและบันทึกทะเบียนคุมเคลื่อนไหวเงินสด...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 มิ.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
1. รวบรวมกฎหมายที่เกี่ยวข้องตามสื่อต่าง ๆ 2. สรุปสาระสำคัญของกฎหมาย 3. จัดทำทะเบียนกฎหมายและความสอดคล้อง 4. จัดทำแผนการปฏิบัติตามความสอดคล้องของกฎหมาย ปฏิบัติตามแผนที่กำหนด 5. ตรวจสอบและตรวจติดตา...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
1 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายต่างประเทศรับสมัครด่วน !
จัดทำ SI ส่ง FAX ให้ลูกค้าและ Shipping เพื่อยืนยันรายละเอียดในการส่งมอบ ติดตาม L/C พร้อมติดต่อรายละเอียดใน L/C ตามข้อตกลง เช็คค่าระวางเรือประจำเดือนส่งหัวหน้าแผนกในวันที่ 2 ของทุกเดือน จัดทำตรวจสอ...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+กฎหมาย
1 มิ.ย. 59
13 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า / เครื่องจักรรับสมัครด่วน !
1. ร่วมวางแผนและจัดทำแผนการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในส่วนของระบบป้องกันไฟฟ้า/เครื่องจักร/ยานยนต์ 2. ร่วมวางแผนวิเคราะห์หาสาเหตุ และเสนอแนวทางแก้ไขปัญหาที่เกิดกับรระบบไฟฟ้า/ระบบเครื่องจักร/...

กลุ่มบริษัท ไทยอีสเทิร์น
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
1 มิ.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำไซต์งาน จ.ชลบุรี
1.จัดทำ Cash Flow และ Aging ของ บริษัทสามารถส่ง cash Flow ได้ก่อน การประชุม 1 วัน 2.จัดทำแป้นการเงิน ทุกวันทำการ จัดทำแป้นทุกวันทำการ โดยยอดต้องตรงกับ Statement และชนยอดกับเอกสารโอนเงิน 3.จัดทำโอนต...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
1 มิ.ย. 59
15 . พนักงานบริการลูกค้า
- บริการแพคสินค้าให้ลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บ้านขนมทองทิพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 ผ่านการทดลองงานการันตรีรายได้
1 มิ.ย. 59
16 . Accounting Manager (Amata Nakorn IE, Chonburi)
-Prepare month end financial statement, free cash flow, cash flow and month end analysis report. -Control and review free cash flow, Financial report, Detail of Accounts, Taxation and Vouchers. -Rec...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 มิ.ย. 59
17 . Production Supervisor
1.มอบหมายและติดตามงานให้ผู้ใต้บังคับบัญชาให้สอดคล้องกับการผลิต 2.ควบคุม Delivery ให้เป็นไปตาม Schedule 3.ตรวจสอบควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบข้อบังคับของบริษัท 4.ตรวจสอบของเสียที่เกิดขึ้นพร้อ...

บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
1 มิ.ย. 59
18 . TECHNICAL SERVICES
1. Support ลูกค้า 2. ติดตามการใช้งานผลิต ตรวจสอบ spec ผลิตภัณฑ์ 3. รับเรื่องจากลูกค้าเพื่อประสานงานการปรับกระบวนการผลิต

บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
1 มิ.ย. 59
19 . PRODUCTION ENGINEER
1. จัดทำ Master plan / Project Improvement รายงานต่อผู้บังคับบัญชา 2. ประสานงานการปรับปรุงกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร 3. เข้าร่วมประชุมกับหน่วยงานต่างๆ เพื่อปรับปรุงกระบวนการผลิต

บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
1 มิ.ย. 59
20 . Safety Officer
1.Safety control and management by law 2.Safety activity

บริษัท มิตซุยไกรน์ดิ้ง เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
1 มิ.ย. 59
 พบ 1,999 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ