เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representative ประจำภาคใต้ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอขายระบบ Appication Airpay สำหรับเจ้าของร้านและกลุ่มลูกค้า - กระตุ้นยอดขาย - ดูแลพัฒนาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีศักยภาพมากขึ้น - รับผิดชอบหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำห...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
หลายอัตรา
27 ก.พ. 60
2 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
3 . เจ้าหน้าท่ี่ส่งเสริมและบริการลูกค้า (ประจำสำนักงานชุมพร)
- จัดทำข้อมูลและรายงานต่าง ๆ เกี่ยวกับผลปาล์มสด ของฝ่ายจัดหาผลปาล์มสด เพื่อสนับสนุนการจัดหาผลปาล์มสด อันได้แก่ สถานการณ์ราคารับซื้อผลปาล์มสด - ข้อมูลต่างๆ จากหน่วยงานราชการ - การประมาณการผลปาล์...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.-
27 ก.พ. 60
4 . พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชุมพร)
- ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย - ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย - ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 15,000 บาท
27 ก.พ. 60
5 . HR Support Manager
ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายแรงงาน รวมถึงข้อกำหนดด้านแรงงานของลูกค้าต่างประเทศ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ก.พ. 60
6 . หัวหน้าแผนกการผลิต / วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ควบคุมกระบวนการผลิตกุ้งแช่แข็ง

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
27 ก.พ. 60
7 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส ชุมพร
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ - เชื่อมโลหะ - ซ่อมเครื่องมือการเกษตร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
9 . นักวิชาการเกษตร
- ดูแลงานพืชระยะสั้นและพืชพลังงานของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
10 . Business Relations Officer (พื้นที่สาขาชุมพร)
1.Monitoring Sale Performance - Recreation&Ideas strategic plan to drive sale volume. - Visiting and making a closed relation to Area Manager&AO to achieve respective sale target. - Motiva...

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
27 ก.พ. 60

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 ก.พ. 60

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 ก.พ. 60

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 ก.พ. 60

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 ก.พ. 60

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 ก.พ. 60
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ จป. วิชาชีพ (สาขาชุมพร)
- ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
27 ก.พ. 60
17 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน,เครื่องเย็นและอุปกรณ์อื่นในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn และลูกค้าที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000-20,000 บาท
27 ก.พ. 60
18 . หัวหน้าแผนกปฏิบัติการคลังน้ำมันพีที(ชุมพร)
-ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับกระบวนการ รับ-จัดเก็บ-จ่ายน้ำมัน -ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับการสั่งซื้อน้ำมันและคำนวณปริมาตรน้ำมันเพื่อให้เพียงพอต่อการขาย -ควมคุมและดูแลเกี่ยวกับการซ่อมแซมอุปกรณ์ต่างๆภายในคลังน...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.พ. 60

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
20 . วิศวกรโยธา (Office Engineer)
ทำงานประจำออฟฟิศ เป็นพนักงานประจำโครงการ

บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
25 ก.พ. 60
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ