เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ทนายความ ประจำสาขาชุมพร
-ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล -สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี -นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
2 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
4 . ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ - เชื่อมโลหะ - ซ่อมเครื่องมือการเกษตร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
5 . นักวิชาการเกษตร
- ดูแลงานพืชระยะสั้นและพืชพลังงานของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหวิริยาโลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
6 . Sales Representative ประจำภาคใต้ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอขายระบบ Appication Airpay สำหรับเจ้าของร้านและกลุ่มลูกค้า - กระตุ้นยอดขาย - ดูแลพัฒนาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีศักยภาพมากขึ้น - รับผิดชอบหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำห...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
หลายอัตรา
17 ม.ค. 60
7 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานชุมพร)รับสมัครด่วน !
ออกแบบเขียนแบบงานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด งานโครงการที่สร้างใหม่และปรับปรุง Modify ระบบ ประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์และราคาให้เหมาะสมกับงานแต่ละโครงการรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำห...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
17 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่สรรหาและแรงงานสัมพันธ์
ดูแลรับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งระบบ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
17 ม.ค. 60
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำบิ๊กซีสาขาชุมพร
1. รับผิดชอบด้านการสรรหาบุคลากร และบริหารจัดการด้านอัตรากำลังของสาขา 2. บริหารจัดการด้านการฝึกอบรมของสาขา พร้อมจัดทำประวัติและค่าใช้จ่ายในการฝึกอบรม 3. รับผิดชอบด้านการจัดทำเงินเดือน พร้อมทั้งบริหาร...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 ม.ค. 60
10 . พนักงานขาย(ช่างเทคนิค ซ่อมประกอบคอมฯ) ประจำร้าน BaNANA สาขา โลตัส ชุมพร
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ฝ่ายโรงงาน
รับผิดชอบในการวางแผนกการผลิตกุ้งแช่แข็ง ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
13 . วิศวกรควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ ทั้งระบบ

บริษัท เอส ซี เคอร์เนล จำกัด
2 อัตรา
17 ม.ค. 60
14 . ครูพละ วิทยาศาสตร์ ครูภาษาไทย ครูปฐมวัย ครูบรรณารักษ์ ครูคณิตศาสตร์ ครูภาษาจีน
-คุณครูผู้สอนในรายวิชาข้างต้น -รับผิดชอบงานสอนและโครงการต่างๆในโรงเรียน -ตำแหน่งละ 1 อัตรา

โรงเรียน เอื้ออำพน
6 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 60
15 . วิศวกรโยธา (Office Engineer)
ทำงานประจำออฟฟิศ เป็นพนักงานประจำโครงการ

บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
14 ม.ค. 60

บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ม.ค. 60
17 . พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดชุมพร และจังหวัดระนอง กรอกใบสมัครได้ที่ ธนาคารไทยพาณิชย์ สำนักงานเขต...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
13 ม.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่สรรหา
ดูแลรับผิดชอบ การสรรทรัพยากรบุคคลที่เหมาะสมให้กับหน่วยงาน

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-22,000
12 ม.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอ...

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
12 ม.ค. 60
20 . Business Relations Officer (พื้นที่สาขาชุมพร)
1.Monitoring Sale Performance - Recreation&Ideas strategic plan to drive sale volume. - Visiting and making a closed relation to Area Manager&AO to achieve respective sale target. - Motiva...

บริษัท ชับบ์สามัคคีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
11 ม.ค. 60
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ