เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ / ธุรการสินไหม สาขาชุมพร
รับผิดชอบงานธุรการ งานเอกสารภายในสาขา จัดทำทะเบียนและรายงาน ติดตามและจัดส่งเรื่องสินไหมทดแทนของสาขา รวมทั้งปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่สนันสนุน (IT)สำนักงานใหญ่ คลังน้ำมันชุมพร , คลังน้ำมันปักธงชัย
ดูแลอุปกาณ์และระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักพร้อม ใช้ สะดวกและรวดเร็ว เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
3 . Urgent!!!!เภสัชกร สาขาชุมพร / ( Supervisor – Drug Store)
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต๊อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการจัดเรียงสินค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท ค่าแขวนป้ายวิชาชีพ 5,000-10,000 บาทต่อเด
24 ต.ค. 57
4 . ผู้จัดการ / เซล / ผู้ช่วยแพทย์ / แคชเชียร์ / ทรีทเมนท์
ผู้จัดการ : ดูแล และบริหารงานในสาขา และยอดขายของสาขาให้ได้ ตามที่ผู้บริหารกำหนด เซล : ให้บริการ คำแนะนำแก่ ลูกค้า ในการเข้ารับบริการพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และจะต้องทำยอดขายให้เป็นไปตามที่สาขากำห...

BANGKOK CLINIC BEAUTHY EXPRESS
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลลูกค้าต่างๆตามเส้นทางสายรถและงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป/แคชเชียร์

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
9 . วิศวกร (Site Engineer) (ประจำโครงการ จ.ชุมพร)
- ดูแลควบคุมการติดตั้ง - ตรวจเช็ค วางแผน งานให้เป็นไปตามแบบแผน งบประมาณ และตามเวลาที่กำหนด - ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ - ดูแล ประสานงาน เรื่องการส่งผลงาน กับทางโครงการ - ค...

บริษัท เอ็น.ไอ.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ/ตามแต่ตกลง
22 ต.ค. 57
10 . Technical Service Representative (Temporary 6 Months)
• Provide onsite servicing to specified customers. • Provide technical consultation to customers and production process problem resolution. • Maintain good relationship with customers.

Ecolab Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
22 ต.ค. 57
11 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิตด่วนมาก!!
รับผิดชอบในการวางแผนกการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
12 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)ด่วนมาก!!
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 57
13 . พนักงานสินเชื่อ / พนักงานเร่งรัด
- ติดตามรถจากลูกค้า หนี้จากลูกค้าที่ค้างส่งค่างวด - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

Two Service Ltd, co.,
22 ต.ค. 57
14 . ผู้ช่วยวิศกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
15 . พนักงานขับรถแทงค์
ด่วนมาก!!!

- ขับรถขนส่งน้ำมันตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ - ดูแลรับผิดชอบรถขนส่งน้ำมันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
16 . หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
17 . พนักงานทั่วไป
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมเครื่องจักรฝ่ายผลิต - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
18 . หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- มีประสบการณ์ในการดูแล Boiler- Turbine และการผลิตน้ำ - สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - สามารถควบคุมดูแลเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- สอบถามความต้องการสินค้าและบริการต่าง ๆ - จัดทำบันทึกระบบข้อมูลประวัติ Supplier และโปรแกรมต่าง ๆ ให้เป็นหมวดหมู่ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - พัฒนาปรับปรุงระบบการทำงาน รวมถึงการจ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ