เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม ประจำสาขาชุมพร
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 + ค่าน้ำมัน 3,000 + คอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
26 มิ.ย. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (Product Research & Development)
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production/Factory Manager)
รับผิดชอบในการวางแผนการผลิตกุ้งแช่แข็ง ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้ารายย่อย
- สำรวจและออกการเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำประวัติการเยี่ยมเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ได้รับข้อมูลของเกษตรกรว...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
26 มิ.ย. 60
6 . ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ - เชื่อมโลหะ - ซ่อมเครื่องมือการเกษตร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 60
7 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ (HRM) , งานพัฒนาทรัยากรมนุษย์ (HRD) และงานธุรการ

บริษัท เอส ซี เคอร์เนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 60
8 . วิศวกรควบคุมการผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ ทั้งระบบ

บริษัท เอส ซี เคอร์เนล จำกัด
2 อัตรา
26 มิ.ย. 60
9 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส ชุมพร
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มิ.ย. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
26 มิ.ย. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
26 มิ.ย. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
26 มิ.ย. 60
13 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าและอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
วางแผนและทำการตลาดให้โครงการ สามารถเจรจาให้ปิดการขาย ซื้อ หรือจองบ้านได้ ตลอดจนประสานงานและให้บริการด้านสินเชื่อแก่ลูกค้า

บริษัท ธาราศิริแลนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 60
15 . วิศวกรโยธา
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้คุณภาพที่ดี -ประเมินการสั่งซื้อวัสดุและวางแผนหน้างานได้

บริษัท ธาราศิริแลนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-รับผิดชอบดูแลสวัสดิการพนักงาน -งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง -รับสมัครงาน

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
19 มิ.ย. 60
17 . ช่างไฟฟ้า (ชุมพร)
- ดำเนินการปฏิบัติงานตามมาตราฐานข้อกำหนดของหน่วยงานช่างไฟฟ้า - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ในสภา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 60
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงกลั่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดของโรงกลัั่น - บันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - ควบคุมการปฏิบัติงานระบบ 5 ส - ควบ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 60
19 . วิศวกรทั่วไป
- เรียนรู้งานทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้ - การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การควบคุมคุณภาพ ต้องทำการวิเครา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
4 อัตรา
19 มิ.ย. 60
20 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร Biogasรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติหน้าที่ตามมาตรฐานและข้อกำหนด ในส่วนความรับผิดชอบของแผนก Biogas - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คสภาพของเครื่องจักรในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 มิ.ย. 60
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ