เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ ประจำสาขาชุมพร
- ตรวจสอบข้อมูลในการขอสินเชื่อ - ออกบูธ แจกโบชัวร์ แนะนำผลิตภัณฑ์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าวิชาชีพ+ค่าคอมมิชชั่น
26 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร
-มีทักษะการขาย สามารถพูดโน้มน้าวได้ -ดูแลงานขายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของบริษัท -ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังการขาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้12,000 +ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่น
26 ส.ค. 59
3 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานชุมพร)รับสมัครด่วน !
ออกแบบเขียนแบบงานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด งานโครงการที่สร้างใหม่และปรับปรุง Modify ระบบ ประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์และราคาให้เหมาะสมกับงานแต่ละโครงการรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำห...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
26 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงพันธ์ุรับสมัครด่วน !
-วางแผนงานทดลอง เก็บข้อมูล ประมวลผล และรายงานผลงานทดลองด้านปรับปรุงพันธุ์เช่น การเติบโต ผลผลิต และงานวิจัยอื่นๆ ของปาล์มน้ำมันเพื่อพัฒนาปาล์มน้ำมันพันธุ์ใหม่ๆ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
26 ส.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา ชุมพร
- รับประกันภัย และคิดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำลูกค้า - ออกกรมธรรม์ - ประสานงานต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
6 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในไลน์ผลิต และควบคุมพนักงานในไลน์ผลิต

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
26 ส.ค. 59
17 . Sale Area ชุมพร , ประจวบคีรีขันธ์
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4....

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
26 ส.ค. 59
18 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร/ฝึกอบรม
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้าง Career Path รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 59
19 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
รับผิดชอบในการวางแผนการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาผลิตภัณฑ์กุ้งแช่แข็งให้ได้ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ ตามที่กำหนด

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
20 . ช่างเทคนิค (ซ่อมประกอบคอมฯ) ประจำร้าน Banana IT สาขา โลตัส ชุมพร (ด่วน)
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ