เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- ดูแลรับผิดชอบให้มีการบริหารความปลอดภัยในการทำงาน และอาชีวอนามัย ให้บรรลุผลตามนโยบายของบริษัท ตั้งแต่การจัดทำแผนงานโครงการ การควบคุมดูแล การให้คำปรึกษาแนะนำ การให้ความปลอดภัยและการรณรงค์ส่งเสริม

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
2 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานด้านการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน การควบคุมบันทึกเวลาเข้า - ออก คัดเลือกบุคคลากร

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000.-
2 มิ.ย. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 มิ.ย. 58
4 . ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม
- ควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม - ควบคุมต้นทุนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 มิ.ย. 58
5 . ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กำกับดูแล งานรักษาความปลอดภัย และ งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
7 . ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
8 . วิศวกรเหมืองแร่
ดูแลและควบคุมการผลิตทรายแก้ว

บริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
คีย์ข้อมูลทั่วไป/จัดเตรียมเอกสารสายรถต่าง ๆ

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
11 . Sales and Marketing Executive
To work under policy of and plans of the company To work under and report to Managing Director To support sales team to achieve sales target To understand our product deep in detail in term of qua...

โรงแรม เอเต้ ชุมพร
2 อัตรา
29 พ.ค. 58
12 . วิศกรโครงการ/ผช.วิศวกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
13 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - จัดทำคู่มือ/ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - บริหารควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
14 . หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
15 . จป.วิชาชีพ
ด่วนมาก!!!

- งานประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน - กำหนดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - ตรวจความปลอดภัยและ 5 ส - วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกัน - สอบสวน วิเคราะห์สาเหตุ กรณีอุ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่จัดส่ง
ด่วนมาก!!!

รับกำหนดการในการส่งมอบจากแผนกขาย และปฏิบัติตามกำหนดการให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่กำหนดไว้ ดำเนินการคัดเลือกรถบรรทุกจากบริษัทขนส่งที่มีคุณภาพ ประสานงานกับแผนกประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ เพื่อตรวจเช็คคุณภ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
17 . พนักงานขับรถ&ผู้ช่วยผู้บริหาร (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ขับรถรับส่งผู้บริหาร ระหว่าง กรุงเทพและชุมพร - ดูแลทำความสะอาดรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกได้ - รู้จักเส้นทางภายในกรุงเทพเป็นอย่างดี - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
19 . ผู้จัดการแผนก ประจำสาขาชุมพร,เชียงใหม่ หางดง และพนักงานบุคคล สาขาตรัง
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน - Payroll - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ