เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม ประจำสาขาชุมพร
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
19 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
19 ส.ค. 60
3 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในไลน์ผลิต และควบคุมพนักงานในไลน์ผลิต

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
19 ส.ค. 60
4 . พนักงานขับรถ (ประจำศุนย์ฯ จ.ชุมพร)
-ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย -ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย -ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 17,000
18 ส.ค. 60
5 . Operation & Maintenance (ประจำจังหวัดชุมพร)
- ควบคุม ประสานงาน ผู้รับเหมาในการซ่อมบำรุงโครงข่าย - ควบคุม ประสานงานผู้รับเหมา พนักงานที่รับผิดชอบในการติดตั้งและบำรุงรักษาโครงข่าย - ติดตั้ง ซ่อมบำรุงโครงข่าย และอุปกรณ์ - จัดเตรียม วัสดุ-อ...

Interlink Communication Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
6 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส ชุมพร
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ TMS (เพชรบูรณ์,สุรินทร์,ชุมพร) รับสมัครด่วน !
-ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม จุดขายทุกหน้าร้านของ OPPO ให้เป็นไปตามรูปแบบที่แบรนด์กำหนด -ประสานงาน Supplier เพื่อออกแบบและประสานงานผู้รับเหมาทั้งงาน Display และงานตกแต่งภายใน - บริหารการใช้งานอุปกรณ์ POP, P...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+KPI
18 ส.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ลูกค้ารายย่อย
- สำรวจและออกการเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำประวัติการเยี่ยมเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ได้รับข้อมูลของเกษตรกรว...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
17 ส.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
17 ส.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
17 ส.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
17 ส.ค. 60
12 . หัวหน้าส่วนผลิต ประจำ จ.ชุมพร (STA-CP)
- ควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิต ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงาน ของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 60
13 . ช่างไฟฟ้า (ชุมพร)
- ดำเนินการปฏิบัติงานตามมาตราฐานข้อกำหนดของหน่วยงานช่างไฟฟ้า - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ในสภา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงกลั่นรับสมัครด่วน !
- ควบคุมและบริหารจัดการกระบวนการผลิตทั้งหมดของโรงกลัั่น - บันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - บริหารจัดการผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง - ควบคุมการปฏิบัติงานระบบ 5 ส - ควบ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
15 . วิศวกรทั่วไป
- เรียนรู้งานทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้ - การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การควบคุมคุณภาพ ต้องทำการวิเครา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
4 อัตรา
15 ส.ค. 60
16 . หน้าหน้าห้องปฏิบัติการ (LAB)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการกำกับดูแลการทำงานของหน่วยงาน Lab ให้เป็นไปตามแผนงาน - ควบคุมงานวิเคราะห์ตามวิธีการที่กำหนดให้ถูกต้อง - ควบคุมบริหารจัดการ การสอบเทียบเครื่องมือวัดของแผนก Calibration - ทำการกำหนดแผน...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
17 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง
ซ่อม บำรุง รักษา พัฒนา โรงจักรกล โรงงานทั้งหมด

บริษัท เอส ซี เคอร์เนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
14 ส.ค. 60
18 . วิศวกรควบคุมการผลิต รับสมัครด่วน !
- ควบคุมกระบวนการผลิตน้ำมันดิบ ทั้งระบบ

บริษัท เอส ซี เคอร์เนล จำกัด
2 อัตรา
14 ส.ค. 60
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ