เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
2 . ผู้จัดการร้านไถ่เชียงหลังสวน
1. บริหารจัดการงานขายสินค้าวัสดุก่อสร้างและการให้บริการภายในร้าน 2. ประสานงานกับทีมขายภายในร้าน 3. บริหารทีมขายภายในร้านให้มีประสิทธิภาพ 4. วิเคราะห์และวางแผนการตลาด จัดโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาด ...

บริษัท ไถ่เชียงหลังสวน จำกัด (ในเครือ บ.ไถ่เชียงโฮมแม็กซ์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 ก.ค. 58
3 . วิศวกรเหมืองแร่
ดูแลและควบคุมการผลิตทรายแก้ว

บริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ค. 58
5 . ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม
- ควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม - ควบคุมต้นทุนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ค. 58
6 . ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กำกับดูแล งานรักษาความปลอดภัย และ งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
7 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
รับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ ของเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานและทั่วไป

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
8 . พนักงานขับรถสิบล้อ
ขับรถบรรทุกวัตถุดิบภายในจังหวัด หรือต่างจังหวัด สามารถปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้ ดูแลรับผิดชอบวัตถุดิบ รถ ให้อยู่ในสภาพปกติ

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ค. 58
9 . ช่างเทคนิคไฟฟ้า ( ชุมพร )
- ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ในร้านสะดวกซื้อ ( 7- ELEVEn ) - งานเป็น SERVICE มีรถยนต์ออกให้บริการ - ทำงาน 6 วัน/สัปดาห์ (หมุนเวียนวันหยุด) - มีบ้านพักฟรี สำหรับต่างจังหวัด

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000-20,000
1 ก.ค. 58
10 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (อ.ปะทิว จ.ชุมพร)
ด่วน!!

1. ควบคุมกระบวนการผลิตยางแท่งในโรงงาน 2. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
11 . ผู้จัดการแผนก ประจำสาขาชุมพร,เชียงใหม่ หางดง และพนักงานบุคคล สาขาตรัง
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน - Payroll - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ( Store Officer) สาขาชุมพร, นราธิวาส
เบิกจ่ายสินค้า, จัดเรียงสินค้า, ดูแลสินค้าประจำสาขา และตรวจเช็คสต็อคให้ถูกต้อง

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 58

บริษัท ซัคเซสมอร์ บีอิ้งค์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 58

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
คีย์ข้อมูลทั่วไป/จัดเตรียมเอกสารสายรถต่าง ๆ

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
16 . บัญชี
ดูเเลรับผิดชอบงานด้านบัญชี

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
26 มิ.ย. 58
17 . ผช.วิศวกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 58
18 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - จัดทำคู่มือ/ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - บริหารควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 58
19 . หน.ช่างยนต์ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมการซ่อมบำรุงยานยนต์ทั้งหมดของบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรยานยนต์ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรยานยนต์และงาน PM - จัดทำประวัติเครื่องจ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 58
20 . จป.วิชาชีพ
ด่วนมาก!!!

- งานประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน - กำหนดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - ตรวจความปลอดภัยและ 5 ส - วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกัน - สอบสวน วิเคราะห์สาเหตุ กรณีอุ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 58
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ