เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
30 เม.ย. 60
3 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน,เครื่องเย็นและอุปกรณ์อื่นในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn และลูกค้าที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000-20,000 บาท
30 เม.ย. 60
4 . Intensive English Program Teacher (IEP Teacher)Urgently Required !
-Conduct the class for Intensive English Program students in school. -Be able to teach Math, Science and English for kindergarten or primary or secondary level. -Various locations depending on the ...

บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด
10 Positions
เงินเดือน 23,000 - 28,000
30 เม.ย. 60
5 . หัวหน้าแผนกผลิต (รับน้ำยาง) ประจำ จ.ชุมพร (STA-CP)
- ควบคุมดูแลการเตรียม / เติมสารเคมีในกระบวนการผลิต - ควบคุม ดูแลการเตรียม / จ่ายสารเคมีให้ลูกค้า - ควบคุม / ดำเนินการรับน้ำยางสดจากลูกค้า - ควบคุม / ดำเนินการสุ่มตัวอย่างน้ำยางสด - ควบคุมดูแลกระบว...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
6 . หัวหน้าส่วนอาชีวอนามัยและความปลอดภัย จ.ชุมพร (STA-CP)
1.จัดทำแผนงานโครงการ ด้านความปลอดภัยฯ เพื่อให้สถานประกอบการ และพนักงานมีความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดำเนินการอบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับลูกจ้างทุกคน จัดให้ลูกจ้างแลนายจ้าง ได้รับการอบรม จป.หัวหน้างาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
7 . หัวหน้าส่วนผลิต ประจำ จ.ชุมพร (STA-CP)
- ควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิต ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงาน ของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายเงิน และบันทึกบัญชีใบสำคัญจ่าย 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ , ภงด.3 และ ภงด.53 3. ตรวจนับสินค้า และวัตถุดิบทุกสิ้นเดือน 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
29 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ ISO
• ดำเนินการวางระบบงานขององค์กรให้สอดคล้องตามข้อกำหนด ISO9001 • จัดทำและควบคุมเอกสารในระบบการบริหารงานด้านคุณภาพ • ควบคุมดูแล, จัดเก็บ, แจกจ่ายและเรียกคืนเอกสารในระบบคุณภาพ • ตรวจสอบความถูกต้องขอ...

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
29 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
-เอกสารต่างด้าว -ติดต่อหน่วยงานราชการ -เงินเดือนพนักงาน -สวัสดิการ

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
29 เม.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่ห้องแล๊บ(พนักงานรายวัน)
-ตรวจสอบคุณภาพสินค้าก่อนผลิต ระหว่างกระบวนการผลิต ตามงาน -ตรวจสอบสินค้าสำเร็จรรูป ตามมาตรฐานที่กำหนด -จัดเก็บ รวบรวมเอกสาร การผลิตเข้าชุดตามระบบ -จัดเก็บและบันทึกคุณภาพตัวอย่าง -ตรวจสอบ ควบคุม สุข...

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 330+
29 เม.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- จัดซื้อยาง - จัดซื้อของภายใน

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์(ไทยอีสเทิร์น) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
29 เม.ย. 60
13 . IT SUPPORT(ประจำสำนักงานกรุงเทพ)
- ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ - ดูแล บำรุงรักษา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
28 เม.ย. 60
14 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส ชุมพร
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 60
15 . พนักงานบุคคล ธุรการและจัดซื้อ (ประจำ อ.ปะทิว)
1.จัดทำรายงานค่าจ้างพนักงานประจำเดือน 2.ยื่นแบบ(สปส 1-10)และเอกสารอื่นตาม สนง.ประกันสังคมตามกำหนด 3.ดูแลจัดการคำสั่งซื้อและประสานงานกับหน่วยงานภายนอก 4.จัดทำรายงานการผลิตยางพารา

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
27 เม.ย. 60
16 . พนักงานบัญชีรายจ่าย (ประจำ อ.ปะทิว)
1.รักษาเงินสดย่อย 2.จัดทำใบสำคัญย่อย 3.จัดทำรายงานทางภาษี ภงด.1,3,53 4.จัดทำรายงานสรุปค่าใช้จ่ายตางๆประจำเดือน

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯและประสบการณ์
27 เม.ย. 60
17 . ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ - เชื่อมโลหะ - ซ่อมเครื่องมือการเกษตร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
18 . ผู้จัดการส่วนต้นทุนการผลิต
รับผิดชอบในการควบคุมต้นทุนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 60
19 . หัวหน้าแผนก-ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ชุมพร)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
27 เม.ย. 60
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ