เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาชุมพร ASGM (Assistant Store General Manager)
ปฏิบัติการ ยอดขายและผลกำไร ภายใต้ต้นทุนและยอดสูญเสีย ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับที่กำหนด รวมทั้งดูแลรับผิดขอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานทุกแผนก รวมทั้งทำหน้าที่ ผู้จัดการที่รับผิดชอบประจำกะ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ลูกค้ารายย่อย
- สำรวจและออกการเยี่ยมเกษตรกรผู้ปลูกปาล์ม ตลอดจนรวบรวมข้อมูล เพื่อจัดทำประวัติการเยี่ยมเกษตรกรและปรับปรุงให้เป็นปัจจุบันอยู่เสมอ - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง กรณีที่ได้รับข้อมูลของเกษตรกรว...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ืN/A
24 ต.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
24 ต.ค. 60
5 . พนักงานยกกระเป๋า / Bellman
พนักงานยกกระเป๋า / Bellman

TUSITA WELLNESS RESORT
24 ต.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
24 ต.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
24 ต.ค. 60
8 . พ่อครัว / Cook
พ่อครัว / Cook

TUSITA WELLNESS RESORT
24 ต.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา ชุมพร
- รับประกันภัย และคิดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำลูกค้า - ออกกรมธรรม์ - ประสานงานต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ต.ค. 60
10 . วิศวกรโรงงาน + วิศวกรภาคสนาม
รายละเอียดงานมีสองรูป แบบ ขึ้นอยู่กับความสามมารถของวิศวกร 1วิศวกรโรงงาน 2วิศวกรภาคสนาม

บริษัท ทรัพย์ทวี คอนกรีต หลังสวน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000++
24 ต.ค. 60
11 . พนักงานคลังสินค้า (คลังสินค้า ชุมพร)
ดูแลคลังสินค้า, รับ-จ่าย, สต็อก

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-16,500
23 ต.ค. 60
12 . วิศวกรโยธา
-ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแปลน ตามระยะเวลาที่กำหนด และได้คุณภาพที่ดี -ประเมินการสั่งซื้อวัสดุและวางแผนหน้างานได้

บริษัท ธาราศิริแลนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อมรับสมัครด่วน !
- จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและดำเนินงานตามระบบที่กำหนด - จัดทำโครงการงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมประชุมหมู่บ้านที่ตั้งใกล้เคียงบริษัทฯ ประจำเดือนและจัดทำรายงานการประชุม - ติ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
14 . หัวหน้าส่วนผลิต ประจำ จ.ชุมพร (STA-CP)
- ควบคุม ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท ทั้งด้านคุณภาพ ต้นทุนการผลิต ตรงตามความต้องการของลูกค้า - ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงาน ของพนักงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบ ข้อบังคับ ขั้นตอนก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
15 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
1 บริหารจัดการร้านยา 2 จัดทำรายงานส่ง สสจ.

ร้านเพียวเภสัช
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000++
19 ต.ค. 60
16 . หัวหน้าหน่วยผลิต (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตในไลน์ผลิต และควบคุมพนักงานในไลน์ผลิต

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
18 ต.ค. 60
17 . หัวหน้าแผนกช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- บริหารและควบคุมการทำงานของแผนกช่างซ่อมบำรุงให้บรรลุเป้าหมาย KPI ที่กำหนด - ดูแลระบบเครื่องจักรภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM - จัดทำบัญชีรายการเครื่องจ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 60
18 . วิศวกรทั่วไป
- เรียนรู้งานทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้ - การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การควบคุมคุณภาพ ต้องทำการวิเครา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
4 อัตรา
17 ต.ค. 60
19 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้ารับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้พร้อมใช้งานอย่างสมบูรณ์อยู่เสมอ - จัดทำและรวบรวมแผนผังและบัญชีไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงานพร้อมทั้งupdateให้ถูกต้องอยู่เสมอ - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงานPM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ต.ค. 60
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ