เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขาประทิว,สาขาท่าแซะ,สาขาชุมพร,สาขามาบอมฤต,สาขาหลังสวน
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้าเบื้องต้น ติดตามค่างวดประจำเดือน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
18 ธ.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่สำรวจอุบัติเหตุรถยนต์ภูมิภาค(สมุทรสาคร,เชียงใหม่,ชุมพร,กระบี่,หาดใหญ่,นครศรีธรรมราช)
1.ออกสำรวจอุบัติเหตุรถยนต์นอกสถานที่่ 2.คีย์รายงานเคลมเข้าคอมพิวเตอร์ 3.ถ่ายรูปอุบัติเหตุ นำภาพเข้าระบบคอม

บริษัท ไทยศรีประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลลูกค้าต่างๆตามเส้นทางสายรถและงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป/แคชเชียร์

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
6 . หัวหน้าแผนก/ส่วน ควบคุมคุณภาพ (สาขาชุมพร)
- ควบคุม และดูแลงานในสายการผลิต

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 35,000 บาท
16 ธ.ค. 57
7 . วิศกรโครงการ/ผช.วิศวกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
8 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - จัดทำคู่มือ/ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - บริหารควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
9 . หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
10 . พนักงานทั่วไป
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมเครื่องจักรฝ่ายผลิต - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- จัดทำระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและดำเนินงานตามระบบที่กำหนด - จัดทำโครงการงานด้านส่ิงแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง - ดำนเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
12 . Sales เครื่องจักรกลหนัก ภาคใต้
ดูแลลูกค้าและทำยอดขายในจังหวัด -ชุมพร -ระนอง -พื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
12 ธ.ค. 57
13 . AE Route(เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายลูกตู้ S2)
-วิเคราห์ การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทจากพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงวางแผนการเข้าเยี่ยม แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิน...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชั่น+ ประกันอุบัติเหตุ+ประกันสุขภาพ
11 ธ.ค. 57
14 . บัญชี (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- บันทึกบัญชีตามหลักการบัญชีที่รับรองทั่วไป - จัดทำเอกสารและหลักฐานที่เกิดขึ้นตามข้อเท็จจริงในรูปการบันทึกบัญชี - จัดเตรียมงบประมาณ การแยกรายการและวิเคราะห์รายการเกี่ยวกับค่าใช้จ่าย เพื่อประกอบง...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ธ.ค. 57
15 . พนักงานสินเชื่อ / พนักงานเร่งรัด
- ติดตามรถจากลูกค้า หนี้จากลูกค้าที่ค้างส่งค่างวด - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

Two Service Ltd, co.,
11 ธ.ค. 57
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ