เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผูจัดการร้าน Betagro Shop ประจำสาขาชุมพร,สาขานครศรีธรรมราช
รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด นำเงินเข้าบัญชีบริษัท รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15xxx
29 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
จัดทำงบระบบบัญชีสินทรัพย์ถาวร ให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมได้ และมีความเป็นปัจจุบัน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
29 ก.ค. 57
3 . ช่างไฟฟ้า บริษัท ควอลิตี้ คอฟฟี่ โปรดักส์ จำกัด ประจำสาขา สวี จ.ชุมพร
ด่วนมาก!!!

- ปฎิบัติงานด้านไฟฟ้า สายพานลำเลียง และซ่อมบำรุงทั่วไป - จันทร์-ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลาทำงาน 8.00-17-00 น.

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
29 ก.ค. 57
4 . พนักงานประจำสาขา (Scb Teller) โซน ชุมพร / ระนอง
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน และรับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. แนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเง...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 ก.ค. 57
5 . Urgent!!!!เภสัชกร สาขาชุมพร / ( Supervisor – Drug Store)
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต๊อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการจัดเรียงสินค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท ค่าแขวนป้ายวิชาชีพ 5,000-10,000 บาทต่อเด
28 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- จัดทำงบการเงิน ประเภทต่างๆ - การคิดต้นทุนการผลิต - ทำเพิ่มหนี้ , เจ้าหนี้ - บันทึกข้อมูลบัญชีตามหลักบัญชี - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ต้องรับผิดชอบ

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 57
7 . พนักงานฝ่ายอะไหล่
ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับสต็อกสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ คีย์ข้อมูล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้วยความสมัครใจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ก.ค. 57
8 . พนักงานศูนย์บริการ
งานบริการต่างๆ อาทิเช่น ต้อนรับลูกค้า รับรถลูกค้า ศูนย์บริการ พอมีความรู้ด้านเครื่องยนต์ หรือ อะไหล่รถยนต์ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานด้านอื่นๆด้วยความสมัครใจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ก.ค. 57
9 . พนักงานบัญชีและการเงิน
ทำบัญชีรับ-จ่าย, บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้, บัญชีภาษี, และพร้อมที่จะเรียนรู้งานอื่นๆด้วยความสมัครใจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 ก.ค. 57
10 . พนักงานขับรถแทงค์
ด่วนมาก!!!

- ขับรถขนส่งน้ำมันตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ - ดูแลรับผิดชอบรถขนส่งน้ำมันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดซื้อบรรจุภัณฑ์และอุปกรณ์ต่างๆ

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงการผลิต ปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพร )ด่วนมาก!!
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในไลน์การผลิต และระบบทำความเย็น

Seafresh industry Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
15 . ผู้จัดการส่วนการผลิตประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป(สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดชุมพร)ด่วนมาก!!
รับผิดชอบในการวางแผนกการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
18 . ช่างซ่อมบำรุง(ชุมพร) ด่วนมาก !!
- ซ่อมอุปกรณ์เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - จัดทำเอกสารการซ่อม - ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
19 . หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่ IT
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบสารสนเทศให้ทำงานอย่างเป็นระบบ - ประเมินผลและสรุปผล เพื่อหาข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบสารสนเทศ - ประสานงานด้านโปรแกรมเมอร์ภายนอกองค์กร ในการติดตั้งและแก้ไข ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 57
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ