เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาชุมพร
- รับประกันภัยรถยนต์ภาคสมัครใจ พรบ. - ประสานงานกับฝ่ายรับประกันภัยรถยนต์ NON MORTOR - กำหนดเบี้ย แก้ไข ยกเลิก กรมธรรม์และเอกสารที่เกี่ยข้อง - จัดทำสมุดทะเบียนต่างๆ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายการผลิต ให้ได้ผลงานทั้งปริมาณงาน ผลผลิต ต้นทุนคุณภาพ และปรับปรุงทุกด้านอย่างต่อเนื่อง

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 มี.ค. 58
3 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการเคมี
ปฏิบัติงานในห้อง Lab

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 มี.ค. 58
4 . ผู้จัดการส่วนผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม
ควบคุมการผลิตและคุณภาพผลิตภัณฑ์กุ้งมูลค่าเพิ่ม ควบคุมต้นทุนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ Pest Control
1. ออกแบบระบบป้องกันสัตว์รบกวนในโรงงานผลิตอาหาร 2. ทำแผน ตรวจติดตาม เฝ้าระวังและควบคุมความเสี่ยงของสัตว์รบกวน

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
รับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ ของเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานและทั่วไป

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
7 . ผู้จัดการส่วนวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 มี.ค. 58
9 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รับผิดชอบในการวางแผนกการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
10 . หัวหน้าแผนก Supply Chain ด่วน มาก!!
สำรวจหา คัดเลือก ตรวจสอบ และพัฒนาฟาร์มกุ้ง โรงเพาะพักลูกกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้ง ให้มีศักยภาพสอดคล้องตามหลักการ Food Safety

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
11 . ผู้จัดการส่วนบริหารงานบุคคล
บริหารงานด้านธุรการ และงานบริการต่างๆ สำหรับพนักงาน รวมถึงวิเคราะห์ผลความพึงพอใจในงานบริการ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
12 . หัวหน้าหน่วยบำบัดน้ำทิ้ง (ประจำโรงงานชุมพร)
ด่วน!!

1. ดูแลระบบบำบัดน้ำทิ้ง ควบคุมกระบวนการในระบบบำบัดน้ำทิ้ง ตรวจสอบสอบคุณภาพน้ำทิ้ง ควบคุมการใช้สารเคมีในระบบบำบัดน้ำทิ้ง ตรวจสอบการบำรุงรักษา...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 มี.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 มี.ค. 58
14 . ผู้จัดการแผนก ประจำสาขาชุมพร และพนักงานบุคคล สาขาตรัง
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน - Payroll - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
15 . AE Route(เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายลูกตู้ S2)
-วิเคราห์ การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทจากพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงวางแผนการเข้าเยี่ยม แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิน...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชั่น+ ประกันอุบัติเหตุ+ประกันสุขภาพ
5 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ลงบัญชี 2.ทำเอกสารรับจ่าย 3.กระทบแบงค์ธนาคาร

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
5 มี.ค. 58

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
5 มี.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป/แคชเชียร์

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
5 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับ วิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) (ชุมพร)
1.ควบคุมดูแล การจัดการด้านความปลอดภัย จัดทำมาตรฐานการทำงานในแต่ละประเภทงาน ในส่วนของพนักงานในบริษัทและผู้รับเหมา โดยประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในบริษัท 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนด...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
20 . รับสมัครพนักงานขาย PC เครื่องใช้ไฟฟ้า ( Toshiba ) ประจำ Home Pro สาขา ชุมพร
• เสนอขายสินค้าประเภท Digital & Android LED TV ,ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า และแนะนำวิธีการใช้งานของสินค้าให้กับลูกค้า • ดูแลสินค้าและสต็อกสินค้าให้เรียบร้อย • ทำรายงานสรุปยอดขายและรายงานการตลาด • ปฎิบัต...

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
3 มี.ค. 58
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ