เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานชุมพร)ด่วนมาก!!!
ออกแบบเขียนแบบงานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด งานโครงการที่สร้างใหม่และปรับปรุง Modify ระบบ ประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์และราคาให้เหมาะสมกับงานแต่ละโครงการรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำห...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
2 ต.ค. 57
2 . Technical Service Representative (Temporary 6 Months)
• Provide onsite servicing to specified customers. • Provide technical consultation to customers and production process problem resolution. • Maintain good relationship with customers.

Ecolab Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 57

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
5 . วิศวกร (Site Engineer) (ประจำโครงการ จ.ชุมพร)
- ดูแลควบคุมการติดตั้ง - ตรวจเช็ค วางแผน งานให้เป็นไปตามแบบแผน งบประมาณ และตามเวลาที่กำหนด - ทดสอบระบบ ให้เป็นไปตามแบบและรายละเอียดประกอบแบบ - ดูแล ประสานงาน เรื่องการส่งผลงาน กับทางโครงการ - ค...

บริษัท เอ็น.ไอ.ดี.เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเต็ม จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ/ตามแต่ตกลง
1 ต.ค. 57
6 . พนักงานสินเชื่อ / พนักงานเร่งรัด
- ติดตามรถจากลูกค้า หนี้จากลูกค้าที่ค้างส่งค่างวด - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

Two Service Ltd, co.,
1 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- สอบถาม-ตรวจสอบราคาสินค้าและบริการต่าง ๆ - จัดทำบันทึกระบบข้อมูลประวัติ Supplier และโปรแกรมต่าง ๆ - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติอื่น ๆ นอกเหนือจากหน้าที่ประจำตามที่ได้รับ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
8 . พนักงานขับรถแทงค์
ด่วนมาก!!!

- ขับรถขนส่งน้ำมันตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ - ดูแลรับผิดชอบรถขนส่งน้ำมันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
9 . หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
10 . พนักงานทั่วไป
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมเครื่องจักรฝ่ายผลิต - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
11 . Urgent!!!!เภสัชกร สาขาชุมพร / ( Supervisor – Drug Store)
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต๊อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการจัดเรียงสินค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท ค่าแขวนป้ายวิชาชีพ 5,000-10,000 บาทต่อเด
30 ก.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
13 . หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- มีประสบการณ์ในการดูแล Boiler- Turbine และการผลิตน้ำ - สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - สามารถควบคุมดูแลเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
15 . หัวหน้าแผนก Supply Chain ด่วนมาก!!
สำรวจหา คัดเลือก ตรวจสอบ และพัฒนาฟาร์มกุ้ง โรงเพาะพักลูกกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้ง ให้มีศักยภาพสอดคล้องตามหลักการ Food Safety

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่RSPO (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- จัดทำระบบมาตรฐานRSPO - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร - จัดทำเอกสานต่างๆใรระบบมาตรฐาน RSPO - ติดต่อประสานงานจัดให้มีการตรวจประเมินจากผู้ให้การรับรองและรับผิดชอบในการตอบ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่ชั่งซื้อวัตถุดิบ(สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดชุมพร)ด่วนมาก!!
ออกพื้นที่ตามฟาร์มกุ้งต่าง ๆ และสามารค้างต่างจังหวัดได้

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
19 . พนักงานประจำสาขา (Scb Teller) โซน ชุมพร / ระนอง
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน และรับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. แนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเง...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
29 ก.ย. 57
20 . พนักงานฝ่ายอะไหล่
ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับสต็อกสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ คีย์ข้อมูล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้วยความสมัครใจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
27 ก.ย. 57
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ