เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพการผลิต
ควบคุมดูแลให้มีการสุ่มตัวอย่างเพื่อตรวจสอบและทดสอบวัตถุดิบป้อนเข้ากระบวนการผลิตระหว่างกระบวนการตลอดจนผลิตภัณฑ์ออกจากกระบวนการผลิต CPO& KO ,Refine& Fraction และPacking รวมทั้งเช็ค สต๊อกและของใช้เบ็ดเต...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000
31 ส.ค. 58
2 . ช่าง Inspection
รับผิดชอบตรวจเช็ค เครื่องจักรตามแผน Preventive Maintenance ,ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ตามความบกพร่องของเครื่องจักร เมื่อครบกำหนดใช้งานหรือหมดสภาพการใช้งาน,ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ควบคุม ตู้ควบ...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป
31 ส.ค. 58
3 . วิศวกร(เคมี)
ทำการวางแผนผลิต (แผน QC) การกลั่นน้ำมันบริสุทธิ์ (refinery) การแยกไขน้ำมัน (fractionation),กำหนดแผนประจำสัปดาห์ ทางด้านกำลังคน วัตถุดิบ ,ทำการสรุปผลการผลิตน้ำมันบริสุทธิ์แต่ละประเภทประจำวันในทุกขั้นต...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000.- ขึ้นไป
31 ส.ค. 58
4 . พนักงานขับรถผู้บริหาร ด่วนมาก!!
ปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพร และสามารถขับรถให้กับผู้บริหารในเส้นทางกรุงเทพและต่างจังหวัด

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ส.ค. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ส.ค. 58
6 . ผู้จัดการส่วนความปลอดภัยและอาชีวอนามัย
กำกับดูแล งานรักษาความปลอดภัย และ งานความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ Operator
รับ ต่อ โทรศัพท์ รวมถึงต้อนรับลูกค้า และประสานงานเรื่องรถรับส่งและที่พักให้กับลูกค้า

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ส.ค. 58
8 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบวัตถุดิบ
ตรวจสอบวัตถุดิบก่อนเข้าโรงงาน

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
9 . วิศวกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 58
10 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - จัดทำคู่มือ/ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - บริหารควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 58
11 . หน.ช่างยนต์ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมการซ่อมบำรุงยานยนต์ทั้งหมดของบริษัทและหน่วยงานต่าง ๆ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรยานยนต์ในความรับผิดชอบให้เป็นปัจจุบัน - กำกับดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรยานยนต์และงาน PM - จัดทำประวัติเครื่องจ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 58
12 . จป.วิชาชีพ
ด่วนมาก!!!

- งานประชาสัมพันธ์/รับโทรศัพท์ติดต่อประสานงาน - กำหนดแผนการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - ตรวจความปลอดภัยและ 5 ส - วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยง และกำหนดมาตรการป้องกัน - สอบสวน วิเคราะห์สาเหตุ กรณีอุ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 58
13 . ช่างซ่อมบำรุง(ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ปฏิบัติงานตามแผนงานของหน่วยงานช่างซ่อมบำรุง - ตรวจเช็คเครื่องมือ อุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ทำความสะอาดพื้นที่ที่รับผิดชอบ และจัดเก็บอุปกรณ์ให้เรียบร้อย - ปฏิบัติหน้าที...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ(ประจำ จ.ชุมพร)
1. ดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอน 2. ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามกำหนด 3. บันทึกการตรวจสอบและผลผลิตรายงาน 4. ตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องวัด เครื่องทดสอบให้พร้อมใช้งาน 5. ตรวจสอบและควบคุมเอกสารภายในภายน...

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
15 . พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานสุราษฎร์ธานี)
ด่วน!!

1. งานซ่อมบำรุงเชิ่งป้องกัน ปฏิบัติการตรวจเช็คปรับปรุงแก้ไข ระบบงานไฟฟ้า เครื่องจักร และอุปกรณ์ 2. งานซ่อมบำรุงตามใบแจ้งซ่อม ตรวจเช็คสาเหตุ ดำเนินการซ่อม และจัดทำรายงานซ่อม

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) PUBLIC COMPANY LIMITED
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
17 . ผู้จัดการแผนก ประจำสาขาชุมพร,เชียงใหม่ หางดง และพนักงานบุคคล สาขาตรัง
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน - Payroll - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 58
18 . พนักงานขับรถแทงค์ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ขับรถขนส่งน้ำมัน - ดูแลรถที่ขับและเอกสารที่รับผิดชอบ - ปฏิบัติหน้าที่อื่นนอกเหนือจากงานประจำ

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 58
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ