เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technical Service Representative (Temporary 6 Months)
• Provide onsite servicing to specified customers. • Provide technical consultation to customers and production process problem resolution. • Maintain good relationship with customers.

Ecolab Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
2 . Urgent!!!!เภสัชกร สาขาชุมพร / ( Supervisor – Drug Store)
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการร้านยาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต๊อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการจัดเรียงสินค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 บาท ค่าแขวนป้ายวิชาชีพ 5,000-10,000 บาทต่อเด
1 ก.ย. 57
3 . วิศวกรไฟฟ้า/วิศวกรเครื่องกล
ดูแลและซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบเครื่องจักรกล

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป / แคชเชียร์

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
5 . พนักงานประจำสาขา (Scb Teller) โซน ชุมพร / ระนอง
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน และรับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. แนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเง...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
28 ส.ค. 57

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 57
7 . พนักงานบัญชีและการเงิน
ทำบัญชีรับ-จ่าย, บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้, บัญชีภาษี, และพร้อมที่จะเรียนรู้งานอื่นๆด้วยความสมัครใจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 ส.ค. 57
8 . พนักงานฝ่ายอะไหล่
ควบคุมและดูแลเกี่ยวกับสต็อกสินค้าชิ้นส่วนอะไหล่ต่างๆ คีย์ข้อมูล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายด้วยความสมัครใจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 ส.ค. 57
9 . พนักงานศูนย์บริการ
งานบริการต่างๆ อาทิเช่น ต้อนรับลูกค้า รับรถลูกค้า ศูนย์บริการ พอมีความรู้ด้านเครื่องยนต์ หรือ อะไหล่รถยนต์ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานด้านอื่นๆด้วยความสมัครใจ

บริษัท ซีเอ็มเอ็มมอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 ส.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- จัดทำงบการเงิน ประเภทต่างๆ - การคิดต้นทุนการผลิต - ทำเพิ่มหนี้ , เจ้าหนี้ - บันทึกข้อมูลบัญชีตามหลักบัญชี - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ต้องรับผิดชอบ

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
11 . พนักงานขับรถแทงค์
ด่วนมาก!!!

- ขับรถขนส่งน้ำมันตามพื้นที่จังหวัดต่าง ๆ - ดูแลรับผิดชอบรถขนส่งน้ำมันให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
12 . หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ IT
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบสารสนเทศให้ทำงานอย่างเป็นระบบ - ประเมินผลและสรุปผล เพื่อหาข้อผิดพลาดในการใช้งานระบบสารสนเทศ - ประสานงานด้านโปรแกรมเมอร์ภายนอกองค์กร ในการติดตั้งและแก้ไข ข้อผิดพลาดต่าง ๆ ของซอฟต์แวร์ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
14 . หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า(ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- มีประสบการณ์ในการดูแล Boiler- Turbine และการผลิตน้ำ - สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - สามารถควบคุมดูแลเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่RSPO (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- จัดทำระบบมาตรฐานRSPO - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งในและนอกองค์กร - จัดทำเอกสานต่างๆใรระบบมาตรฐาน RSPO - ติดต่อประสานงานจัดให้มีการตรวจประเมินจากผู้ให้การรับรองและรับผิดชอบในการตอบ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
16 . พนักงานสินเชื่อ / พนักงานเร่งรัด
- ติดตามรถจากลูกค้า หนี้จากลูกค้าที่ค้างส่งค่างวด - งานอื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

Two Service Ltd, co.,
26 ส.ค. 57

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
18 . หัวหน้าแผนก Supply Chain ด่วนมาก!!
สำรวจหา คัดเลือก ตรวจสอบ และพัฒนาฟาร์มกุ้ง โรงเพาะพักลูกกุ้ง โรงงานผลิตอาหารกุ้ง ให้มีศักยภาพสอดคล้องตามหลักการ Food Safety

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่ชั่งซื้อวัตถุดิบ(สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดชุมพร)ด่วนมาก!!
ออกพื้นที่ตามฟาร์มกุ้งต่าง ๆ และสามารค้างต่างจังหวัดได้

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 57
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ