เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
27 มี.ค. 60
3 . ทนายความ ประจำสาขาชุมพร
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
4 . ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ - เชื่อมโลหะ - ซ่อมเครื่องมือการเกษตร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
5 . นักวิชาการเกษตร
- ดูแลงานพืชระยะสั้นและพืชพลังงานของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสวีแอล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
27 มี.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
27 มี.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
27 มี.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
27 มี.ค. 60

TUSITA WELLNESS RESORT
27 มี.ค. 60
11 . พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ชุมพร)
- ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย - ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย - ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 15,000 บาท
27 มี.ค. 60
12 . IT SUPPORT(ประจำสำนักงานชุมพร)
- ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ - แก้ปัญหาเบื้องต้นเกี่ยวกับการใช้คอมพิวเตอร์ - ดูแล บำรุงรักษา ให้ความรู้ความเข้าใจเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์แก่ผู้ใช้งาน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
27 มี.ค. 60
13 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส ชุมพร
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
14 . ช่างเทคนิคไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์
-ให้บริการบำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องร้อน,เครื่องเย็นและอุปกรณ์อื่นในร้านสะดวกซื้อ 7-ELEVEn และลูกค้าที่เกี่ยวเนื่อง

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000-20,000 บาท
27 มี.ค. 60
15 . HR Support Manager
ดูแลรับผิดชอบงานด้านกฎหมายแรงงาน รวมถึงข้อกำหนดด้านแรงงานของลูกค้าต่างประเทศ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 60
16 . หัวหน้าแผนกการผลิต / วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ควบคุมกระบวนการผลิตกุ้งแช่แข็ง

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
25 มี.ค. 60
17 . วิศวกรโยธา (Office Engineer)
ทำงานประจำออฟฟิศ เป็นพนักงานประจำโครงการ

บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
25 มี.ค. 60

บริษัท ยู.ซี.ดี. อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ จป. วิชาชีพ (สาขาชุมพร)
- ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานทั้งระบบภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
24 มี.ค. 60
20 . Sales Representative ประจำภาคใต้ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอขายระบบ Appication Airpay สำหรับเจ้าของร้านและกลุ่มลูกค้า - กระตุ้นยอดขาย - ดูแลพัฒนาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีศักยภาพมากขึ้น - รับผิดชอบหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำห...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
หลายอัตรา
24 มี.ค. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ