เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
9 ธ.ค. 59
2 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสำนักงานชุมพร)รับสมัครด่วน !
ออกแบบเขียนแบบงานไฟฟ้าและเครื่องมือวัด งานโครงการที่สร้างใหม่และปรับปรุง Modify ระบบ ประมาณการใช้วัสดุอุปกรณ์และราคาให้เหมาะสมกับงานแต่ละโครงการรวมทั้งการควบคุมและตรวจสอบงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำห...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาและแรงงานสัมพันธ์
ดูแลรับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือกบุคลากรทั้งระบบ

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความรู้ความสามารถและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
4 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ปฏิบัติงานที่สาขาชุมพร)รับสมัครด่วน !
- ขับรถส่งสินค้าตามแผนงานของบริษัท - ขับรถรับสินค้าตามแผนงานของบริษัท

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
5 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาบุคลากร/ฝึกอบรม
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการพัฒนาทรัพยากรบุคคล การสร้าง Career Path รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
รับผิดชอบในการวางแผนกการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
9 ธ.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
9 ธ.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
9 ธ.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
9 ธ.ค. 59

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
9 ธ.ค. 59
12 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดชุมพร
1. นำเสนอสินค้าของบริษัท 2. วางบิลและเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 3. สรุป รายงานยอดขายในแต่ละ สัปดาห์ / เดือน 4. ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัท 5. นำเดินการส่งสินค้าไปยังร้านและผู้บริโภคได้อย่...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
13 . ช่างเทคนิค (ซ่อมประกอบคอมฯ) ประจำร้าน BaNANA สาขา โลตัส ชุมพร
ตำแหน่งช่างเทคนิค - หัวใจหลักคือการให้บริการด้านเทคนิค การใช้สินค้า การตรวจสอบปัญหาที่เกิดจากตัวสินค้าเบื้องต้นให้กับลูกค้า - รวมถึงการแนะนำเทคนิค และวิธีการใช้ผลิตภัณฑ์ที่ถูกวิธีให้กับลูกค้า ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
14 . พนักงานขายอิสระ
หาตลาดและดูแลลูกค้าปุ๋ย ในเขตจังหวัด ติดต่อประสานงานสหกรณ์ กลุ่มเกษตรกร ร้านค้า บรรยายสินค้า ออกงานแสดงสินค้า

บริษัท เกษตรนำโชค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน คอมมิชชั่น
9 ธ.ค. 59
15 . ช่างซ่อมบำรุง (ชุมพร)
- ซ่อมรถจักรยานยนต์ / รถยนต์ - เชื่อมโลหะ - ซ่อมเครื่องมือการเกษตร - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 59
16 . นักวิชาการเกษตร
- ดูแลงานพืชระยะสั้นและพืชพลังงานของบริษัทตามแผนที่กำหนดไว้ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บริการจัดการสหวิริยา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 59
17 . ช่างไฟฟ้า (ชุมพร)
- ดำเนินการปฏิบัติงานตามมาตรฐานข้อกำหนดของหน่วยงานช่างไฟฟ้า - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คเครื่องมือ และอุปกรณ์ที่อยู่ในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
18 . ควบคุมเครื่องจักรโรงไฟฟ้า (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมขั้นตอนการผลิตไอน้ำและควบคุมขั้นตอนการผลิตกระแสไฟฟ้า - จดบันทึกรายงานการปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - ตรวจเช็คสภาพเครื่องจักรในความรับผิดชอบของหน่วยงานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - ปฏิบัติหน้าที่ตาม...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
19 . วิศวกรทั่วไป
- เรียนรู้งานทุกตำแหน่งเพื่อให้เกิดความรู้ความเข้าใจจนเป็นหรือมีความชำนาญจนสามารถปฏิบัติงานได้ - การวางแผนและควบคุมการผลิต การวิเคราะห์ขั้นตอนการทำงาน การออกแบบระบบงาน การควบคุมคุณภาพ ต้องทำการวิเครา...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
4 อัตรา
8 ธ.ค. 59
20 . ธุรการ (ชุมพร)รับสมัครด่วน !
- จัดทำรายงานการผลิตโรงสกัด - จัดทำแผนการผลิต และบันทึกรายงานการผลิตของโรงสกัด - จัดทำ/รวบรวมข้อมูลเป้าหมายคุณภาพของฝ่ายผลิตและซ่อมบำรุงโรงสกัด - ดูแล จัดเก็บบันทึกและเอกสารต่าง ๆ ของฝ่ายผลิตและซ่อ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ