เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่งานบุคคล
ควบคุมดูแลและรับผิดชอบงานด้านการบริหารค่าจ้าง เงินเดือน การควบคุมบันทึกเวลาเข้า - ออก คัดเลือกบุคคลากร

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000.-
21 เม.ย. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 เม.ย. 58
3 . หัวหน้าแผนกบริหารมาตรฐาน
- รับผิดชอบจัดทำแผนติดตามผลการบริหารมาตรฐาน - ติดตามการเปลี่ยนแปลงกฎหมายที่เกี่ยวข้อง รวมถึงการแก้ไขปัญหาที่สาเหตุ ด้วยการนําเครื่องมือทางสถิติมาวิเคราะห์ ค้นหาสาเหตุและแก้ไขความไม่ สอดคล้องที่ตรวจพบ...

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ
ปฏิบัติงานที่ฟาร์มกุ้งต่างจังหวัด ดูแลทีมงานคัดกุ้งให้ได้คุณภาพ พร้อมสรุปเอกสารต่าง ๆ

Seafresh industry Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่ Pest Control
1. ออกแบบระบบป้องกันสัตว์รบกวนในโรงงานผลิตอาหาร 2. ทำแผน ตรวจติดตาม เฝ้าระวังและควบคุมความเสี่ยงของสัตว์รบกวน

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
6 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าอิเลคทรอนิคส์
รับผิดชอบงานติดตั้ง ปรับปรุง ซ่อมแซมและบำรุงรักษาไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ ของเครื่องจักร เครื่องมืออุปกรณ์ในโรงงานและทั่วไป

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
7 . AE Route(เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขายลูกตู้ S2)
-วิเคราห์ การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของบริษัทจากพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ – S2) รวมถึงวางแผนการเข้าเยี่ยม แจ้งข้อมูลข่าวสารต่างๆ และให้คำแนะนำเกี่ยวกับการใช้สิน...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ+ค่าคอมมิชั่น+ ประกันอุบัติเหตุ+ประกันสุขภาพ
20 เม.ย. 58
8 . วิศวกรเหมืองแร่
ดูแลและควบคุมการผลิตทรายแก้ว

บริษัท เว้ง โฮลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
9 . วิศกรโครงการ/ผช.วิศวกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
10 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - จัดทำคู่มือ/ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - บริหารควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
11 . หน.แผนกซ่อมบำรุง (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- รับผิดชอบดูแลหน่วยงานซ่อมบำรุงทั้งหมดในโรงสกัด - ดูแลระบบเครื่องจักรในโรงงานในพร้อมใช้งานได้อย่างสมบูรณ์ - จัดทำบัญชีเครื่องจักรทั้งหมดในโรงงาน - พัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้ความสามารถ - จ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
12 . ผู้จัดการแผนก ประจำสาขาชุมพร,เชียงใหม่ หางดง และพนักงานบุคคล สาขาตรัง
- สรรหาว่าจ้างพนักงาน - Payroll - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 58
13 . ผู้จัดการ / เซล / ผู้ช่วยแพทย์ / แคชเชียร์ / ทรีทเมนท์
ผู้จัดการ : ดูแล และบริหารงานในสาขา และยอดขายของสาขาให้ได้ ตามที่ผู้บริหารกำหนด เซล : ให้บริการ คำแนะนำแก่ ลูกค้า ในการเข้ารับบริการพร้อมติดตามผลอย่างต่อเนื่อง และจะต้องทำยอดขายให้เป็นไปตามที่สาขากำห...

BANGKOK CLINIC BEAUTHY EXPRESS
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ LAB (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ตรวจสอบคุณภาพตัวอย่างผลิตภัณฑ์หรือวัตถุดิบรับเข้า ระหว่างและก่อนส่งมอบ - แจ้งข้อมูล จัดทำบันทึกผลการควบคุมคุณภาพต่าง ๆ - ตรวจสอบดูแลการใช้สารเคมี อุปกรณ์ เครื่องมือต่าง ๆ ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 58
15 . จนท.สิ่งแวดล้อม/จป.วิชาชีพ
ด่วนมาก!!!

หน้าที่ตำแหน่ง จนท.สิ่งแวดล้อม มีดังนี้ - ดูแลจัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมและดำเนินการตามระบบ - ดูแลติดตามผลกระทบต่อชุมชนทุกๆ6เดือน และเข้าร่วมประชุมหมู่บ้านและจัดทำ รายงาน - ดำเนินงานด้านชุ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 58
16 . Sales and Marketing Executive
To work under policy of and plans of the company To work under and report to Managing Director To support sales team to achieve sales target To understand our product deep in detail in term of qua...

โรงแรม เอเต้ ชุมพร
2 อัตรา
17 เม.ย. 58
17 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- ดูแลควบคุมพนักงาน/รถขนส่งและเครืื่องจักรส่วนกลางทั้งหมด - ตรวจสอบอัตราและปริมาณการใช้น้ำมัน - บริหารจัดการรถให้เพียงพอกับความต้องการ - ตรวจสอบและป้องกันการทุจริตของพนักงานขับรถ - งานอื่น ๆ ตามที...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 58

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป/แคชเชียร์

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 58
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ