เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำสาขาชุมพร
- Marketing 1อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ,มีรถยนต์ส่วนตัว)มีค่าคอมมิสชั่น+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล+ประกันภัย ฯลฯ - พนักงานส่งเสริมการตลาด 3อัตรา (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) - พนักงานบริการลูกค้าปร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
9 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,500
18 เม.ย. 57
2 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผูจัดการร้าน Betagro Shop ประจำสาขาชุมพร,สาขานครศรีธรรมราช
รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด นำเงินเข้าบัญชีบริษัท รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15xxx
18 เม.ย. 57
3 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ (STA-CP)
- แจ้งเปิดราคาซื้อวัตถุดิบที่ได้รับจากผู้จัดการสายงานสรรหาวัตถุดิบให้ผู้ส่งมอบทราบ - ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข - ประสานงานผู้ส่งมอบเพื่อให้เกิดความพึงพอใจในการติดต่อซื้อขายวัตถุดิบในทุ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 57
5 . ผู้จัดการส่วน Programmer(ต้องมีประสบการณ์เขียนโปรแกรม ไม่น้อยกว่า 5 ปีและสามารถปฏิบัติงานที่จังหวัดชุมพรได้)
1. ทำหน้าที่ System Administrator (Windows Server) 2. ติดตั้งและดูแลฮาร์ดแวร์ อุปกรณ์เครือข่ายคอมพิวเตอร์ 3. จัดการระบบเครือข่าย (Network) 4. ดูแลลการบำรุงรักษาเครื่องคอมพิวเตอร์และอ...

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
จัดทำบัญชีต้นทุน

Seafresh industry Public Company Limited
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
8 . บุคคล (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

งานประชาสัมพันธ์ สรรหา ว่าจ้าง ทำเงินเดือน อบรมพนักงาน/สวัสดิการพนักงาน งานด้านเอกสาร ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
18 เม.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ สาขาท่าแซะ จ.ชุมพร
* เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ( ชาย ) - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ต...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + incentive
18 เม.ย. 57
11 . หัวหน้าแผนกการผลิต ประสบการณ์การทำงาน 2 ปีขึ้นไป(สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดชุมพร)ด่วนมาก!!
วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิตในกระบวนการทั้งหมดที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด **ปฏิบัติงานที่โรงงานชุมพร บริษัทมีที่พักและอาหาร

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
13 . หัวหน้าแผนก Supply chain ประสบการณ์ด้านฟาร์มกุ้ง 2 ปีขึ้นไป(สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดชุมพร) ด่วนมาก!!
- รับผิดชอบในการพัฒนาฟาร์มกุ้งให้ได้การรับรองมาตรฐานที่กำหนด และสอดคล้องตามเกณฑ์มาตรฐานวัตถุดิบและหลักการของกรมประมงและระบบอาหารปลอดภัย food safety ครอบคลุมตั้งแต่โรงเพาะพันธ์ลูกกุ้ง อาหารกุ้ง และฟาร์...

Seafresh industry Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
14 . ผู้จัดการส่วนการผลิตประสบการณ์การทำงาน 5 ปีขึ้นไป(สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดชุมพร)ด่วนมาก!!
รับผิดชอบในการวางแผนกการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป. วิชาชีพ) สาขาชุมพร
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
16 . หัวหน้าส่วน/แผนก/หน่วยควบคุมคุณภาพ (QC) สาขาชุมพร
วางแผนตั้งแต่รับเ้ข้าวัตถุดิบ งานในระหว่างกระบวนการผลิต และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด และบริหารระบบคุณภาพที่โรงงานมีอยู่และที่จะมีเพิ่มในอนาคต และเป็นสมาชิก HACCP Team

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
สาขาชุมพร 4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
17 . พนักงานประจำสาขา (Scb Teller) โซน ชุมพร / ระนอง
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน และรับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. แนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเง...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
16 เม.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ด่วนมาก!!!

- จัดทำระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามระบบที่กำหนด - จัดทำโครงการงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย - เข้าร่วมประชุมหมู่บ้าน ชุมชนต่าง ๆ พร้อมทั้งจัดทำรายงานการประชุม - ดำเนินงานด้านมวลชนสั...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
19 . หัวหน้ากะโรงไฟฟ้า)
ด่วนมาก!!!

- มีประสบการณ์ในการดูแล Boiler- Turbine และการผลิตน้ำ - สามารถควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย - สามารถควบคุมดูแลเครื่องจักรให้เดินเครื่องได้อย่างถูกต้องและปลอดภัย ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
20 . วิศวกรโครงการ (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- เขียนแบบ สรุปแบบ - ส่ั่งของตามแบบ กำหนดยื่นราคา เสนอราคา สรุปการสั่งซื้อ - ทดสอบราคา / ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ที่รับผิดชอบ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 เม.ย. 57
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ