เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาหลังสวน(ชุมพร)
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
27 พ.ย. 58
2 . ช่างไฟฟ้า
- รับผิดชอบติดตั้งและซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับไฟฟ้ากำลัง เช่น มอเตอร์ , หม้อแปลง , ระบบสายส่งและอุปกรณ์ควบคุมไฟฟ้าต่าง รวมถึงการบำรุงรักษา ดูแล และป้องกันอุปกรณ์ไฟฟ้ากำลัง เพื่อสนับส...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000.-
27 พ.ย. 58
3 . ช่าง Inspection
รับผิดชอบตรวจเช็ค เครื่องจักรตามแผน Preventive Maintenance ,ซ่อม เปลี่ยน แก้ไข ตามความบกพร่องของเครื่องจักร เมื่อครบกำหนดใช้งานหรือหมดสภาพการใช้งาน,ทำความสะอาดอุปกรณ์ไฟฟ้า เช่น อุปกรณ์ควบคุม ตู้ควบ...

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท ขึ้นไป
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58

บริษัท จันทร์ธารา รีสอร์ท แอนด์ สปา จำกัด
27 พ.ย. 58
12 . Sale Area (ชุมพร)
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. ว...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + คอมมิชชั่น+ค่าเดินทาง
27 พ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ประจำสาขาชุมพร) ด่วนมาก !!!
- รับผิดชอบในการดูแลระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระจากการรับประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย/ จป. วิชาชีพ (สาขาชุมพร)
- ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงาน - สำหรับตำแหน่งนี้ ทางบริษัทฯ มีสวัสดิการหอพักพนักงานฟรี

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
15 . หัวหน้าแผนกผลิตน้ำยาง ประจำสาขาชุมพร (STA-CP)
- กำหนดแผนงานการผลิตน้ำยางข้น - ควบคุมดูแลการตรวจสอบการผลิตน้ำยางข้น - ปรับปรุงและพัฒนาวิธิการทำงานที่ดี - เพิ่มประสิทธิภาพในการทำงานของฝ่าย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
16 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล/พัฒนาบุคลากร/สรรหา-ว่าจ้าง
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาและว่าจ้าง แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ย. 58
17 . ผู้จัดการส่วนพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ เน้นผลิตภัณฑ์จากกุ้ง 2. ปรับปรุงกระบวนการผลิต

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
18 . ผู้จัดการส่วนการผลิต / QA / QC / R&D
- รับผิดชอบควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย / Cost Control

Seafresh industry Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
26 พ.ย. 58
20 . ผู้จัดการส่วนบริหารคลังพัสดุ
บริหารและควบคุมการจัดการงานคลังพัสดุ รวมถึงการจัดการ Stock คงเหลือภายในคลังพัสดุ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ