เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า Walk-in Interview ในวันที่ 13 ธันวาคม 2557 ณ ศรีสวัสดิ์เงินติดล้อ สาขาชุมพร ( ติดกับสำนักงานประปาจังหวัดชุมพร ) เวลา 9.00 - 15.00 น. สัมภาษณ์พร้อมทราบผลภายในวันเดียว
-ผู้จัดการสาขา กว่า 20 สาขาทั่วประเทศ -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า CSO -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า support CSOS * มีค่าตำแหน่ง* -ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม CA4 ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าครองชีพ +Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
24 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่สนันสนุน (IT)สำนักงานใหญ่ คลังน้ำมันชุมพร , คลังน้ำมันปักธงชัย
ดูแลอุปกาณ์และระบบคอมพิวเตอร์ให้พร้อมใช้งานอย่างต่อเนื่อง โดยยึดหลักพร้อม ใช้ สะดวกและรวดเร็ว เรียนรู้และนำเทคโนโลยีมาประยุกต์ใช้งานให้เต็มประสิทธิภาพ

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57
3 . หัวหน้าแผนกช่างไฟฟ้า
ด่วนมาก!!!

- ดูแลระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - ดูแลงานซ่อมบำรุงและงาน PM ของระบบไฟฟ้าทั้งหมดในโรงงาน - จัดทำคู่มือ/ตาราง การบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - บริหารควบคุมทีมงานให้ปฏิบัติงานตามขั้นตอนที่กำหนดไว้ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57
4 . 1.พนักงานควบคุมแปลงผลิต
1.พนักงานควบคุมแปลงผลิต ควบคุมและดูแลสวนปาล์ม/แปลงเพาะกล้าปาล์ม บริหารจัดการภายในหน่วย ปฏิบัติงานที่ศูนย์ปราจีนฯ

บริษัท อาร์แอนด์ดี เกษตรพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
5 . ช่างเคาะพ่นสี
รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการเคาะพ่นสีรถบรรทุก

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 57
6 . ทนายความ
1. เป็นทนายความดำเนินคดีฟ้องร้องแจ้งความร้องทุกข์ ให้คำปรึกษาด้านกฏหมาย จัดทำนิติกรรมสัญญา สอบสวนการกระทำความผิด 2. มีตั๋วทนายความ สามารถว่าความในคดีต่าง ๆ ได้ และมีประสบการณ์ว่าความคดีอาญา/คดีแรงงาน...

บริษัท ศิริมงคล โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ย. 57
7 . Sales เครื่องจักรกลหนัก ภาคใต้
ดูแลลูกค้าและทำยอดขายในจังหวัด -ชุมพร -ระนอง -พื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
21 พ.ย. 57
8 . พนักงานประจำสาขา (Scb Teller) โซน ชุมพร / ระนอง
1. ให้บริการธุรกรรมทางการเงินแก่ลูกค้าของธนาคารประจำสาขา เช่น ฝาก ถอน โอนเงิน และรับชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ 2. แนะนำและนำเสนอผลิตภัณฑ์ของธนาคาร 3. ปฏิบัติงานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับข้อมูลทางการเง...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 พ.ย. 57
9 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล)ด่วนมาก!!
ดูแลรับผิดชอบการบริหารทรัพยากรบุคคล แรงงานสัมพันธ์ และการพัฒนาทรัพยากรบุคคล รวมถึงการฝึกอบรม

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
11 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน/ผู้จัดการฝ่ายผลิตด่วนมาก!!
รับผิดชอบในการวางแผนกการผลิต ปรับปรุง และพัฒนาให้ได้ ปริมาณ ต้นทุน และคุณภาพ

Seafresh industry Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57

Seafresh industry Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่ชั่งซื้อวัตถุดิบ(สามารถปฎิบัติงานที่จังหวัดชุมพร)ด่วนมาก!!
ออกพื้นที่ตามฟาร์มกุ้งต่าง ๆ และสามารค้างต่างจังหวัดได้

Seafresh industry Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
15 . หัวหน้าแผนก/ส่วน ควบคุมคุณภาพ (สาขาชุมพร)
- ควบคุม และดูแลงานในสายการผลิต

บริษัท สันติภาพ (ฮั่วเพ้ง 1958) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 35,000 บาท
19 พ.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม (ชุมพร)
ด่วนมาก!!!

- จัดทำระบบการจัดการส่ิงแวดล้อมและดำเนินงานตามระบบที่กำหนด - จัดทำโครงการงานด้านส่ิงแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย - ติดตามผลกระทบส่ิงแวดล้อมต่อชุมพรและพื้นที่ใกล้เคียง - ดำนเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์ ...

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ดูแลลูกค้าต่างๆตามเส้นทางสายรถและงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีทั่วไป/แคชเชียร์

บริษัท เลิศพรธุรกิจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
19 . ผู้ช่วยวิศกรโครงการ (ชุมพร) ด่วนมาก !!
- เขียนแบบ สรุปแบบ สั่งของตามแบบ กำหยดยื่นราคา เสนอราคา - ติดตามงานโครงการให้เป็นไปตามแผนและแบบที่กำหนด - ทดสอบระบบ ส่งมอบงานให้เจ้าของพื้นที่ - สรุปรายละเอียดโครงการที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
20 . พนักงานทั่วไป
ด่วนมาก!!!

- ควบคุมเครื่องจักรฝ่ายผลิต - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในแผนกให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชาตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กลุ่มปาล์มธรรมชาติ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ