เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale Engineer (ประจำประเทศพม่า)
วางแผนงานขาย การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การออกพบลูกค้า การดูแลลูกค้าแบบครบวงจร

TN GROUP
ต่างประเทศ - Myanmar
หลายอัตรา
30 ก.ย. 57
2 . ผู้จัดการสาขา ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
รับผิดชอบดูแลงานขาย และงานบริการ ประจำสำนักงานของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
30 ก.ย. 57
3 . Warehouse Controller
About the job : - Supervise, coordinate and ensure that the warehouse packing team receives timely information for advance packing and the import-export staff for shipping raw materials for Masco...

Mascot International (Lao) Sole Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
30 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ R&D (Rubber) ประจำโรงงาน ZHUHAI และ SHANGHAI ประเทศจีน
1. วางแผนการทดสอบ เสนอแผนการทดสอบ ผสมยาง เตรียมชิ้นงานสำหรับทดสอบ และเสนอผลการทดสอบสูตรยางต่อหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 2. ทดสอบชิ้นงานทั้งจาก Spec ใน Drawing และลูกค้าร้องขอได้ 3. จัดทำและแก้ไข Testi...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ย. 57
5 . ผู้จัดการจัดซื้อ(ปฏิบัติงานที่ สปป.ลาว
- ควบคุมดูแลงานการจัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ - ควบคุมและแก้ไขปัญหาจากการปฏิบัติงานประจำวัน - จัดซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรรณธิอร เทรดดิ้ง จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ย. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
Manage the maintenance activities through the implementation of a preventative maintenance program and an ongoing maintenance repair for equipment, facilities, and vehicles that support the most effic...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
1.กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงานกลยุทธ์ ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
9 . วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
10 . PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
11 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
วางแผน,บริหารงานระบบบอยเลอร์ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (อัตราพิเศษ)
30 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57

บริษัท ห้องเย็นโชติวัฒน์หาดใหญ่ จำกัด
ต่างประเทศ - Malaysia
2-3 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
30 ก.ย. 57

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
30 ก.ย. 57

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)รับสมัครด่วน !!!!
- หาข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ - ขอขัอมูลรายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อและผู้ผลิต - เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงตามความต้องการ - จัดทำและจ...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
30 ก.ย. 57
17 . Web Programmer
1. ดูแล แก้ไข ออกแบบเว็บไซต์ 2. Support งานขายสินค้าออนไลน์และหน้าร้าน 3. ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4.มีความรู้และสามารถใช้งาน HTML , PHOTOSHOP,DREAMWEAVER **คุณสมบัติไม่ตรง กรุณาอย่าส่งเรซุ...

GroupJTC
ต่างประเทศ - Japan
1 อัตรา
เงินเดือน 180,000 YEN
30 ก.ย. 57
18 . Mechanical Engineer (ประเทศพม่า)
ควบคุม ดูแลและซ่อมบำรุงโรงไฟฟ้า

Operational Energy Group Limited
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 57
19 . Instrument & Control Engineer / Technician (ที่ประเทศพม่า)
ดูแลงานซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครื่องมือวัดในโรงไฟฟ้า, PLC, DCS

Operational Energy Group Limited
ต่างประเทศ - Myanmar
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ย. 57
20 . พนักงานนวดแผนไทย (ด่วนมาก)
- ปฎิบัติงานนวดแผนไทย - สถานที่ปฎิบัติงานที่โรงแรมระดับ 5 ดาว

Solution Is Us Co.,Ltd.
ต่างประเทศ - Israel
40 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 100,000
30 ก.ย. 57
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ