เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CABIN CREW DIVISION // ASIANA AIRLINE
Cabin Crew ASIANA AIRLINES Invites applications from enthusiastic and attractive young women to join our in-flight personnel services as ‘Cabin Crew’ and fly to many destinations in the world wi...

CHARM HUMAN NETWORK CO.,LTD.
ต่างประเทศ - Korea
5 มี.ค. 58
2 . Restaurant Service Trainee ร้านอาหารสาขาสิงคโปร์
- ทำหน้าที่ บริการอาหารและเครืี่องดื่ม ประจำร้านอาหาร Jim Thompson สาขาสิงคโปร์ - โดยจ้างเป็นสัญญาจ้าง 2 ช่วง ดังนี้ 1.ระหว่าง ม.ค.- มิ.ย.58 ประจำที่ประเทศไทย และ 2.ระหว่าง ก.ค.- ธ.ค.58 ประจำที่สิ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
ต่างประเทศ - Singapore
2 อัตรา
5 มี.ค. 58
3 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)รับสมัครด่วน !!!!
1. นำเสนอกลยุทธ์และแนวทางในการพัฒนาการดำเนินงานที่สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบาย 2. วิเคราะห์ข้อมูลสินค้าและผู้รับจ้างผลิตต่างประเทศเพื่อพัฒนาคุณภาพและราคาของสินค้าที่จัดซื้อ 3. สำรวจและวิเคราะห์ศักยภ...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
5 มี.ค. 58
4 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ประจำเวียตนาม)
1.ควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบ UT 2.ควบคุม ซ่อมบำรุง วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็น 3.ควบคุม ซ่อมบำรุง วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย 4.ควบคุม ซ่อมบำรุง วางแผนงานซ่อมบำร...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
5 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำเวียตนาม)
ทำงานในส่วนของคลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
5 มี.ค. 58
6 . QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good 2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC 4.รับ Audit ภายในและภายนอก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
5 มี.ค. 58
7 . Accounting Supervisor (ประจำอินโดนีเซีย)
1. วางระบบบัญชีอุตสาหกรรม 2. ควบคุมการทำงานของบัญชีทั่วไปและต้นทุน 3. ตรวจสอบรายงานการเงิน 4. สรุปการทำงานและรายงานการเงินให้บริษัทแม่ที่ประเทศไทย 5. ประสานงานการทำงานระหว่างแผนกและสำนักงานใหญ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
5 มี.ค. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
Manage the maintenance activities through the implementation of a preventative maintenance program and an ongoing maintenance repair for equipment, facilities, and vehicles that support the most effic...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 มี.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
10 . วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
11 . PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
12 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
วางแผน,บริหารงานระบบบอยเลอร์ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (อัตราพิเศษ)
5 มี.ค. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานธุรการ ประจำประเทศ พม่า
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน - งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ ของสาขา *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail ก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
5 มี.ค. 58
15 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบัญชี (ประจำพม่า) Urgently Required !!
ควบคุม ดูแลด้านบัญชีทั่วไป บัญชีขาย บัญชีต้นทุน คลังสินค้า (โรงงาน) สำหรับโครงการพม่า

International Laboratories Corp.,Ltd.
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
5 มี.ค. 58
16 . Thai Spa Therapist
Urgently Required!!

Royal-Zenith Hotel is looking for a Thai Spa Therapist to work at our SPA-complex. We work only legally.

Royal-Zenith-Hotel LLC
ต่างประเทศ - ต่างประเทศ
เงินเดือน Salary from 1,000$ +monthly bonuses for work and tips.
4 มี.ค. 58

Mikasa Industries (Thailand) Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Cambodia
1 Position
4 มี.ค. 58

Mikasa Industries (Thailand) Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Cambodia
1 Position
4 มี.ค. 58
19 . Thai-English Editor/Reviser
Are you looking for a team of dynamic and talented people who are passionate about video games? Are you looking for a studio where diversity, open-mindedness and creativity are omnipresent? You’ve fou...

Gameloft
ต่างประเทศ - Canada
1 อัตรา
เงินเดือน CAD 36,050 per year.
4 มี.ค. 58
20 . พนักงานเสริฟ และ พนักงานในครัว
ห้องอาหารไทย ที่เมืองดูไบ ประเทศสหรัฐอาหรับอิมิเรต กำลังจะเปิดสาขาใหม่เพิ่มอีก 2 ร้านในกลางปี 2558 นี้ ต้องการพนักงานหลายตำแหน่ง สวัสดิ์การพนักงาน ( แบบกินอยู่พร้อม ) : - มีบ้านพักพนักงาน น้ำ ไ...

Global Hotel Supply Co., Ltd. ( We are the same group with ERPS Co., Ltd. )
ต่างประเทศ - United Arab Emirates
หลายอัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตำแหน่ง
4 มี.ค. 58
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ