เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
ควบคุม ดูแลด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
4 . วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
5 . PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำประเทศอินโดนิเซีย (PT.Star)
1. กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงาน กลยุทธ์ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน อัตราค่าจ้างพิเศษ
17 เม.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
8 . Restaurant Accountant
*Accounts Adminstration *Accounts Payable/ Receivable *Auditor *Cashier *Chief/Manager/ Management *Financial Accounting *Payment /Receive voucher *Tax accounting

Tonle Bassac Restaurant
ต่างประเทศ - Cambodia
4 อัตรา
เงินเดือน about500-1,000 USD
17 เม.ย. 57
9 . Event organiser/ flower &balloon decorator
Our Tonle Bassac restaurant is looking for who are cable to run an event on behalf of the company and cable to organize the who event /exhibitions set up or event marketing and coordinat with HR and t...

Tonle Bassac Restaurant
ต่างประเทศ - Cambodia
2 Positions
เงินเดือน Discussed according to position
17 เม.ย. 57
10 . Exploration Manager
ด่วนมาก !!!

• A background as an explorer, with an understanding of the wider subsurface disciplines. • Ability to produce technically astute fit-for-purpose evaluations. • Sufficient familiarity with geophysi...

Infinity Trading (Thailand) Co., LTD.
ต่างประเทศ - Laos
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 เม.ย. 57
11 . Drilling Engineer
ด่วนมาก!!!

• Significant Drilling Engineering training and experience with an operating company • Specific knowledge of drilling and well engineering related topics • General knowledge of associated discipline...

Infinity Trading (Thailand) Co., LTD.
ต่างประเทศ - Laos
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 เม.ย. 57
12 . Field Geologist
ด่วนมาก!!!

1.Skilled in the use of computer software and geologic software (Geographix, PETRA, ARC-GIS). 2.Proven ability to undertake tasks requiring the application of technical skills to subsurface coal expl...

Infinity Trading (Thailand) Co., LTD.
ต่างประเทศ - Laos
4 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
17 เม.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสาขานครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการรับเงิน การรับเช็ค และระบบงานเอกสารให้มีความถูกต้อง บันทึกรายการการรับเงินประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายและการจัดทำเ...

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ต่างประเทศ - Laos
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
14 . พ่อครัว / หัวหน้าพ่อครัว
พ่อครัวไปเพื่อไปทำงานร้านอาหารไทยในต่างประเทศ ภาคพื้นเอเชีย อาทิเช่น สิงคโปร์ มาเลเซีย ดูไบ(UAE) - Leading Thai cooking school in Sukhumvit seeks English-speaking Thai chef to work oversea,maybe fru...

Bangkok Thai Cooking Academy
ต่างประเทศ - Singapore
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 to 50,000
17 เม.ย. 57

บริษัท โมเดิรน์ คาส อินเตอร์เนชั่นแนล คอสเมติคส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำเวียตนาม)
ทำงานในส่วนของคลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
17 . Accounting Supervisor (Overseas Plant)
1. วางระบบบัญชีอุตสาหกรรม 2. ควบคุมการทำงานของบัญชีทั่วไปและต้นทุน 3. ตรวจสอบรายงานการเงิน 4. สรุปการทำงานและรายงานการเงินให้บริษัทแม่ที่ประเทศไทย 5. ประสานงานการทำงานระหว่างแผนกและสำนักงานใหญ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - ต่างประเทศ
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
18 . Product Supervisor ประจำประเทศเวียดนาม
- To develop marketing budget , Profit and loss and sales analyze. - To manage the development of new product from concept to launch. - To improve & execute product policies and cost reduction.

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 Position
17 เม.ย. 57
19 . วิศวกร อุตสาหการ (IE)
1. วางแผน,วิเคราะห์กระบวนการทำงานในแต่ละจุดงาน,ลดต้นทุน,เพิ่มประสิทธิภาพ 2. จัดทำ Stancard Time ของสินค้าแต่ละชนิด 3. ควบคุม Location Cade ของระบบการทำงานในองค์กร 4. ปรับปรุงงานที่ได้รับการวิเคาะห...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)รับสมัครด่วน !!!!
- หาข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ - ขอขัอมูลรายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อและผู้ผลิต - เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงตามความต้องการ - จัดทำและจ...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
17 เม.ย. 57
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ