เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขา ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
รับผิดชอบดูแลงานขาย และงานบริการ ประจำสำนักงานของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
23 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสาขานครหลวงเวียงจันทน์ (สปป.ลาว) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านการรับเงิน การรับเช็ค และระบบงานเอกสารให้มีความถูกต้อง บันทึกรายการการรับเงินประจำวันให้เป็นไปตามระเบียบที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารประกอบการจ่ายและการจัดทำเ...

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
ต่างประเทศ - Laos
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
23 ต.ค. 57
3 . Account Assistant Manager / Manager
1. Prepare bank and account reconciliation 2. Verify all the general entry posted into the system for correctness 3. Verify payment request form for all supporting document and it’s correctness...

L Thong Hout Telecom Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน Base on Company
23 ต.ค. 57
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
Manage the maintenance activities through the implementation of a preventative maintenance program and an ongoing maintenance repair for equipment, facilities, and vehicles that support the most effic...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
1.กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงานกลยุทธ์ ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
7 . วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
8 . PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
9 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
วางแผน,บริหารงานระบบบอยเลอร์ให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (อัตราพิเศษ)
23 ต.ค. 57
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและงานธุรการ ประจำประเทศ พม่า
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษีเกี่ยวกับสรรพากร ศ.วิจัย - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน - งานธุรการด้านเอกสารต่างๆ ของสาขา *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail ก...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
12 . นำเข้า-ส่งออก (ดำเนินเอกสาร+จัดซื้อ+ส่งออก)
-ติดต่อเอกสารประสานงานหน่วยงานราชการฝั่งลาว -การจัดซื้อวัตถุดิบ อุปกรณ์สำนักงาน ปุ๋ย ผลิตภัณฑ์สำหรับการเกษตร -ไปธนาคาร โอนเงินถอนเงิน -จัดซื้อ+ เสนอราคา -ประสานงานส่งออกกับเจ้าหน้าที่ฝั่งไทย -พู...

บริษัท อี้จั้นฟูดส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท/เดือน
23 ต.ค. 57
13 . ช่างซ่อมบำรุงรถหนักได้ เช่นรถเทรลเล่อร์ รถ10ล้อ รถดั้ม แมคโคร เครน รถไถเป็นต้น
ซ่อมบำรุงรถหนักเช่นรถเทรลเล่อร์ รถ10ล้อ รถดั้ม แมคโคร เครน รถไถเป็นต้น

บริษัท จัดหางานเหล็คเขิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
ต่างประเทศ - Malaysia
20 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000 บาท กินอยู่ฟรี
22 ต.ค. 57

บริษัท เอสซี วาโด จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
15 . Web Programmer
1. ดูแล แก้ไข ออกแบบเว็บไซต์ 2. Support งานขายสินค้าออนไลน์และหน้าร้าน 3. ประสานงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้อง 4. มีความรู้และสามารถใช้งาน HTML , PHOTOSHOP,DREAMWEAVER **หากคุณสมบัติไม่ตรงตามที่ระบุ ...

GroupJTC
ต่างประเทศ - Japan
1 อัตรา
เงินเดือน 180,000 YEN
22 ต.ค. 57
16 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต & วิศวกรรม (ประจำอินโดนีเซีย)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิดและวิศวกรรมทั้งกระบวนการ ประจำประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
17 . Social and Environmental field Manager
ด่วนมาก!!!

*Development of detailed strategies, action plans, budgets, schedules and work plans in professional formats *Management of staff and client relations *Driving the implementation of projects based o...

Infinity Trading (Thailand) Co., LTD.
ต่างประเทศ - Laos
1 Position
22 ต.ค. 57
18 . Exploration Manager
ด่วนมาก !!!

• A background as an explorer, with an understanding of the wider subsurface disciplines. • Ability to produce technically astute fit-for-purpose evaluations. • Sufficient familiarity with geophysi...

Infinity Trading (Thailand) Co., LTD.
ต่างประเทศ - Laos
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 ต.ค. 57
19 . Drilling Engineer
ด่วนมาก!!!

• Significant Drilling Engineering training and experience with an operating company • Specific knowledge of drilling and well engineering related topics • General knowledge of associated discipline...

Infinity Trading (Thailand) Co., LTD.
ต่างประเทศ - Laos
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 ต.ค. 57
20 . Field Geologist
ด่วนมาก!!!

1.Skilled in the use of computer software and geologic software (Geographix, PETRA, ARC-GIS). 2.Proven ability to undertake tasks requiring the application of technical skills to subsurface coal expl...

Infinity Trading (Thailand) Co., LTD.
ต่างประเทศ - Laos
4 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 ต.ค. 57
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ