เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Simply Asia Kitchen (Thailand) Co.,Ltd.
ต่างประเทศ - South Africa
30 ส.ค. 58
2 . Restaurant Service Trainee ร้านอาหารสาขาสิงคโปร์
- ทำหน้าที่งานด้านการบริการ ประจำร้านอาหาร Jim Thompson สาขาสิงคโปร์ - สัญญาจ้างเป็นเวลา 6 เดือน - บริษัทฯ มีที่พัก และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้ - บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องวีซ่าให้ - จ่ายค่าจ้างเป...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
ต่างประเทศ - Singapore
2 อัตรา
29 ส.ค. 58
3 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำเวียดนาม)
1. จัดซื้อวัตถุดิบปลาสดประจำหน้าท่าและแพปลา

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
29 ส.ค. 58
4 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (ประจำเวียดนาม) ด่วนมาก !!
1.เป็นผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ ในการควบคุม ติดตาม ตรวจสอบการดำเนินงานการประกันคุณภาพการผลิตอาหารทะเลบรรจุกระป๋องในทุกกระบวนการขององค์กร 2.กำหนดเป้าหมาย KPI ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 3.ตรวจสอ...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
29 ส.ค. 58
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกจัดซื้อ (ประจำเวียดนาม)
1.กำหนด จัดทำระบบ การจัดซื้อจัดจ้าง ให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจขององค์กร ประกอบด้วย วัตถุดิบ เครื่องมือเครื่องจักร ที่ใช้ในกระบวนการผลิต บริการและเครื่องใช้สำนักงาน 2.กำหนดเป้าหมาย KPI ให้สอดคล้องก...

บริษัท รอแยลฟู้ดส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
29 ส.ค. 58
6 . Human Resource Manager In Myanmar
1. Manage and handle all HR functions 2. Formulate and implement the HR strategies, policies, and systems that align with the corporate policies 3. Manage the HR budget 4. Responsible for Recruitme...

Thong Thai Textile Co., Ltd. (การ์เม้นท์)
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 ส.ค. 58
7 . Senior Project Manager (Work at Maldives)
- The leader to control and manage the completion of the overall project, overseeing all interior projects from start to finish. - Control the project for complete on schedule and on budget. - Coord...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
ต่างประเทศ - Maldives
1 อัตรา
29 ส.ค. 58
8 . Sales Executive (Myanmar Site)
1.Seek and secure for new client base and market share 2.Maintaining and updating customer databases 3.Cost Estimation, Price offering, Follow up and close selling 4.Conducting and organizing requi...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
5 Position
เงินเดือน Negotiation
29 ส.ค. 58
9 . เชฟ
เป็นเชฟ ร้านอาหารไทย ใน NZ.

คุณแพม เรสเตอรอง
ต่างประเทศ - New Zealand
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000/เดือน
29 ส.ค. 58
10 . หัวหน้าคลังสินค้า
* ควบคุม ดูแลการจัดเก็บสินค้า และจัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้า * ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้า * ตรวจนับสินค้า ควบคุมสินค้าคงเหลือ * ดูแลสินค้าให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย * ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญ...

บริษัท มหาชัย เทรดดิ้ง จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน 25.000 ขื้นไป
28 ส.ค. 58
11 . หัวหน้าหน่วยสินค้า
* ควบคุมดูแล การจัดเก็บสินค้าของสาขาให้ได้มาตรฐาน * ตรวจสอบการโอนและการขนย้ายสินค้าเข้าสาขา * ตรวจสอบราคาสินค้าในสาขา * ควบคุมจำนวนสินค้าเสียหาย สูญหาย * ควบคุม ดูแลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท มหาชัย เทรดดิ้ง จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน 25.000 ขื้นไป
28 ส.ค. 58
12 . Section Manager of Sales
- Section Manager of sales Department under Japanese Manager - Working at branch JTEKT Vietnam - Sales for Machine tools & trarings. Auevnting knowledge pretemend

บริษัท เจเทคโตะ (ไทยแลนด์) จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 Position
เงินเดือน As company structure
28 ส.ค. 58
13 . Sale representative at Brazil
- ควบคุบการตลาดทั้งหมดของประเทศBrazil - ประสานงานระหว่างประเทศ Brazil และ ไทย - ดูแลลูกค้าประเทศ Brazil - ดูแลในส่วนของยอดขาย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย หัว เวย จำกัด
ต่างประเทศ - Brazil
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
14 . Sale representative at United Arab Emirates
- ควบคุบการตลาดทั้งหมดของประเทศUnited Arab Emirates - ประสานงานระหว่างประเทศ United Arab Emirates และ ไทย - ดูแลลูกค้าประเทศ United Arab Emirates - ดูแลในส่วนของยอดขาย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย หัว เวย จำกัด
ต่างประเทศ - United Arab Emirates
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
15 . Sale representative at India
- ควบคุบการตลาดทั้งหมดของประเทศ อินเดีย - ประสานงานระหว่างประเทศอินเดีย และ ไทย - ดูแลลูกค้าประเทศ อินเดีย - ดูแลในส่วนของยอดขาย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย หัว เวย จำกัด
ต่างประเทศ - India
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
16 . QA Assistant Manager/ Supervisor
1. Solving problem of non-conformity analysis and take the corrective action. 2. Action plan and analysis problem. 3. Report of all quality system and quality assurance activities. 4. Internal audi...

Hexa Calcination Co.,Ltd.
ต่างประเทศ - Bangladesh
1 อัตรา
28 ส.ค. 58
17 . ผู้จัดการส่วนเพาะปลูก (ประจำประเทศกัมพูชา) 1 ตำแหน่ง,หัวหน้าสายพัฒนาการเกษตร 2 ตำแหน่ง,นักวิชาการเกษตร 2 ตำแหน่ง
- ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายและกำกับ/ควบคุม/ตรวจสอบการดำเนินงานของหัวหน้าแปลง/ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน - บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์การเกษตร - จัดทำแผนงานประจำเดือน/ปี - จัดทำรายงานสรุปการดำ...

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
ต่างประเทศ - Cambodia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
18 . ผู้จัดการแผนกบัญชี ประจำประเทศอินโดนีเซีย
- ควบคุมการบันทึกบัญชีถูกต้อง ด้วยโปรแกรม mac - 5 - ควบคุมการจัดทำรายงานทางบัญชีส่งให้ headquarter - ประสานงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

THAMMASORN GROUP CO., LTD.
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสิการตามบริษัท กำหนด
28 ส.ค. 58
19 . Sale Manager
- นำเสนอผลิตภัณฑ์สินค้าของบริษัทฯ - รับผิดชอบด้านการขายรถโฟลค์ลิฟท์(รถยก) - ดูแลลูกค้าและยอดขายเพื่อให้ถึงเป้าหมาย

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
28 ส.ค. 58
20 . Creative Designer (ประจำ สปป.ลาว)
1. ให้บริการข้อมูลสินค้าที่ถูกต้อง และแนะนำสินค้าที่เหมาะสมกับการใช้งาน รวมทั้งวิธีการติดตั้ง และการดูแลรักษากระเบื้องที่ถูกวิธีให้แก่ลูกค้า 2. เป็นที่ปรึกษาให้แก่ลูกค้าในเรื่องการออกแบบ และวางลายกระ...

บริษัท เซรามิคอุตสาหกรรมไทย จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
4 อัตรา
เงินเดือน มากกว่า 22,000++
28 ส.ค. 58
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ