เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขา ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
รับผิดชอบดูแลงานขาย และงานบริการ ประจำสำนักงานของบริษัทฯ ที่ประเทศอินโดนีเซีย

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
18 ธ.ค. 57
2 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า รับสมัครด่วน !!
1.ตรวจสอบและควบคุมกระบวนการจัดเก็บพัสดุของคลังพัสดุให้เป็นระบบ มีประสิทธิภาพ เป็นไปตามกฎระเบียบข้อบังคับ มีเอกสารการเบิกจ่ายที่ครบถ้วนถูก รวมทั้งระบบการขนส่งที่มีประสิทธิภาพ 2.วางแผนตารางการตรวจเช็คค...

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
3 . Marketing Manager
1. วางแผน วิเคราะห์ สรุปข้อมูล และนำข้อมูลที่ได้มาดำเนินการเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพด้านการตลาด 2. นำทีมการขายให้สามารถเพิ่มยอดขาย และดำเนินไปตามแผนการตลาดที่วางไว้ให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3. วางแ...

Megatek & Associates Co.,Ltd.
ต่างประเทศ - Laos
2 อัตรา (ทำงานที่ประเทศลาว)
เงินเดือน 25,000 - 45,000 บาท (พิจารณาตามประสบการณ์ความสามารถ)
18 ธ.ค. 57
4 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
ขายผ้าของบริษัทไปยังประเทศเวียดนาม ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับโรงงาน ขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคุมคุณภาพผ้า เดินทางไปมาระหว่างไทยและเวียดนาม บางทีอาจต้องไปอยู่เวียดนามหลายๆวันเพื่อให้บรรลุเ...

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
18 ธ.ค. 57
5 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
-จัดทําสัญญาจ้างต่างๆ -ติดต่อหน่วยงานต่างๆ และด๊าเนินการจัดซื้อสินค้าให้ตรงตามความต้องการ -กําหนดและวางแผนการจัดซื้อสินค้าให้ตรงต่อเวลาที่ผู้ขอซื้อกําหนด -จัดหา คัดสรร ผู้รับเหมาที่มีคุณภาพและชํานา...

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Cambodia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
6 . Branch Office Manager (Work at Myanmar)
• Provide administrative support to Project Management teams, HR • Provide logistic, Site Store , and Transportation , health & safety, Accommodation and security Licenses, Insurance and Other...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
ต่างประเทศ - Myanmar
1 Person
18 ธ.ค. 57
7 . Sr. Project Manager / Project Director (Work at Myanmar)
• The leader to control and manage the completion of the overall project, overseeing all aspects of design and construction projects from start to finish. • Control the project for complete on schedu...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
8 . Senior Project Manager (Work at Maldives)
- The leader to control and manage the completion of the overall project, overseeing all interior projects from start to finish. - Control the project for complete on schedule and on budget. - Coord...

Kanok Furniture and Decoration Co., Ltd
ต่างประเทศ - Maldives
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่ R&D (Rubber) ประจำโรงงาน ZHUHAI และ SHANGHAI ประเทศจีน
1. วางแผนการทดสอบ เสนอแผนการทดสอบ ผสมยาง เตรียมชิ้นงานสำหรับทดสอบ และเสนอผลการทดสอบสูตรยางต่อหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 2. ทดสอบชิ้นงานทั้งจาก Spec ใน Drawing และลูกค้าร้องขอได้ 3. จัดทำและแก้ไข Testi...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 57
10 . Assistant Sales Manager
1. Report direct to Business Development Manager 2. Search for new customers in Myanmar market 3. Gather market information and potentiality 4. Key accounts manage and support 5. Specification for...

Hafele (Thailand) Ltd.
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)(ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !!!!
- หาข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ - ขอขัอมูลรายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อและผู้ผลิต - เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงตามความต้องการ - จัดทำและจ...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
12 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน) (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !!!!
- ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน - ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด - ประสานงานระหว่างผู้จัดการฝ่าย, ผู้ใต้บังคับบัญชา...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
13 . วิศวกรไฟฟ้า,อีเล็คโทรนิคส์
1. ดูแลงานในสายการผลิต 2. พัฒนาสายการผลิต เพื่อเพิ่มกำลังการผลิต 3. วิเคราะห์ปัญหาในการผลิต 4. ปรับปรุงสายการผลิต เพื่อลดของเสียที่เกิดจากการผลิต

บริษัท โตเกียวคอยล์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศลาว) จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
14 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรประจำที่ประเทศญี่ปุ่น / PRODUCTION MACHINE OPERATOR WORK IN JAPAN
- ควบคุมและดูแลการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - จัดทำแผนในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - สามารถเดินทางไปทำงานที่ประเทศญี่ปุ่นได้อย่างน้อย 2 ปี -สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ หรือภาษาญี่ปุ่นพื้นฐานได้จะพิจารณาเป...

Thai Daizo Aerosol Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Japan
4 POSITIONS
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
15 . Sales Engineer (ประจำกลุ่มประเทศ AEC)
ด่วนมาก!!!

1.ติดต่อลูกค้าเสนอขายงานตู้จ่ายน้ำมัน,ตู้จ่ายแก๊ส NGV,LPGและงานวางระบบน้ำมันและแก๊ส 2.จัดทำใบเสนอราคา , จัดทำสัญญาโครงการ 3.ดูแลหน้างานการติดตั้งตู้จ่ายน้ำมันและตู้จ่ายแก๊ส 4.ขายอุปกรณ์ตู้จ่ายก๊าซ,...

บริษัท ซุปเปอร์เซ็นทรัลแก๊ส จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
16 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงาน พม่า)
- ควบคุมเครื่องจักรในการ Line การผลิต - ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต - ดูแลและรับผิดชอบเตรื่องจักรใน Line การผลิต ตามมาตราฐาน GMP และ HACCP

Dutch Mill Group
ต่างประเทศ - Myanmar
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงทำงานต่างประเทศ)
18 ธ.ค. 57
17 . ธรการ หงสา
- Monthly payment, monthly report and SHE monthly report. - Document for approve (RFA , RFI) - Employee report for HPC , Police of Lao PDR & Labor Department of Lao PDR - Summary and Table of Impo...

บริษัท อดิศรรังสรรค์ จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ธ.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำเวียตนาม)
ทำงานในส่วนของคลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
19 . QC.Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good 2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC 4.รับ Audit ภายในและภายนอก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
18 ธ.ค. 57
20 . Accounting Supervisor (ประจำอินโดนีเซีย)
1. วางระบบบัญชีอุตสาหกรรม 2. ควบคุมการทำงานของบัญชีทั่วไปและต้นทุน 3. ตรวจสอบรายงานการเงิน 4. สรุปการทำงานและรายงานการเงินให้บริษัทแม่ที่ประเทศไทย 5. ประสานงานการทำงานระหว่างแผนกและสำนักงานใหญ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ