เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ASSISTANT MANAGER
- Support operation group for smooth operation - Planing for development potential of subordinator - Responsible for the work assigned - Strong managerial, supervisory and leadership skills are ess...

บริษัท ไทยเอกมัยห้องเย็น จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 POSITION
เงินเดือน Negotiable
28 ม.ค. 58
2 . วิศวกรไฟฟ้า/โยธา ประจำไซด์พม่า
วิศวกรไฟฟ้า และวิศวกรโยธา ประจำไซด์งานพม่า

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
3 . ผู้จัดการโครงการ
ควบคุมดูแลงานโครงการก่อสร้าง

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
4 . Draftman,เขียนแบบ
เขียนแบบ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท รุ่งฟ้าเสริม คอร์ปอเรชั่น จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
5 . Thai-Chinese Cook, พ่อครัวอาหารไทย/จีน
มีประสบการณ์และความชำนานในการทำอาหารไทย/จีน แบบภัตคาร,มีความสามารถรอบด้านในการประกอบและปรุงอาหารไทย และต้องมีความชำนานในการผัดกระทะไสตล์จีน ** สามารถส่งเอกสารที่แจ้งไว้ข้างต้นตาม e-mail : info_thai...

Thai Smile Cafe
ต่างประเทศ - Singapore
10 อัตรา
เงินเดือน 40,000
28 ม.ค. 58
6 . ผู้ช่วยหัวหน้าหน่วยบัญชี (ประจำพม่า) Urgently Required !!
ควบคุม ดูแลด้านบัญชีทั่วไป บัญชีขาย บัญชีต้นทุน คลังสินค้า (โรงงาน) สำหรับโครงการพม่า

International Laboratories Corp.,Ltd.
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ม.ค. 58
7 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง (ประจำเวียตนาม)
1.ควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในระบบ UT 2.ควบคุม ซ่อมบำรุง วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบเครื่องทำความเย็น 3.ควบคุม ซ่อมบำรุง วางแผนงานซ่อมบำรุงระบบน้ำดี และระบบน้ำเสีย 4.ควบคุม ซ่อมบำรุง วางแผนงานซ่อมบำร...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
28 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำเวียตนาม)
ทำงานในส่วนของคลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
28 ม.ค. 58
9 . QC. Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good 2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC 4.รับ Audit ภายในและภายนอก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
2 อัตรา
28 ม.ค. 58
10 . Accounting Supervisor (ประจำอินโดนีเซีย)
1. วางระบบบัญชีอุตสาหกรรม 2. ควบคุมการทำงานของบัญชีทั่วไปและต้นทุน 3. ตรวจสอบรายงานการเงิน 4. สรุปการทำงานและรายงานการเงินให้บริษัทแม่ที่ประเทศไทย 5. ประสานงานการทำงานระหว่างแผนกและสำนักงานใหญ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
28 ม.ค. 58
11 . Restaurant Trainee ร้านอาหารสาขาสิงคโปร์
- ทำหน้าที่ บริการอาหารและเครืี่องดื่ม ประจำร้านอาหาร Jim Thompson สาขาสิงคโปร์ - โดยจ้างเป็นสัญญาจ้าง 2 ช่วง ดังนี้ 1.ระหว่าง ม.ค.- มิ.ย.58 ประจำที่ประเทศไทย และ 2.ระหว่าง ก.ค.- ธ.ค.58 ประจำที่สิ...

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
ต่างประเทศ - Singapore
2 อัตรา
28 ม.ค. 58
12 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (ประจำโรงงาน พม่า)
- ควบคุมเครื่องจักรในการ Line การผลิต - ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต - ดูแลและรับผิดชอบเตรื่องจักรใน Line การผลิต ตามมาตราฐาน GMP และ HACCP

Dutch Mill Group
ต่างประเทศ - Myanmar
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท (ไม่รวมเบี้ยเลี้ยงทำงานต่างประเทศ)
28 ม.ค. 58
13 . Warehouse Supervisor / Warehouse Officer
1.Supervise and assist in daily warehouse and shipping areas including:Filling and shipping customer orders, satisfying internal shipping requirements (technical service, vendors, etc.), ensuring accu...

บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ม.ค. 58
14 . วิศวกรเครื่องกล (ประจำประเทศจีน) URGENTLY !!
- ควบคุมดูแลระบบน้ำเสียและระบบคูลลิ่งห้องเย็น - ควบคุมดูแลการผลิต - จ่ายไอ - ระบบน้ำอ่อนให้ฝ่ายผลิต - ดูแลระบบน้ำ SOFT ของโรงงาน และเครื่องแอร์ COMPRESSOR - ระบบที่ใช้กับไอ , ระบบการถ่ายเทความร้อน...

บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
ต่างประเทศ - China
1 อัตรา
28 ม.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)(ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !!!!
- หาข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ - ขอขัอมูลรายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อและผู้ผลิต - เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงตามความต้องการ - จัดทำและจ...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
28 ม.ค. 58
16 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน) (ด่วนมาก)รับสมัครด่วน !!!!
- ร่วมกับผู้จัดการฝ่ายในการกำหนดแนวทาง เป้าหมาย และกลยุทธ์ในการดำเนินงานของหน่วยงาน - ควบคุมดูแลกระบวนการทำงานภายในแผนกให้สอดคล้องกับแนวทางที่กำหนด - ประสานงานระหว่างผู้จัดการฝ่าย, ผู้ใต้บังคับบัญชา...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
28 ม.ค. 58
17 . Inspector(ประจำประเทศลาว)
- ควบคุมงานก่อสร้าง - ประสานงานโครงการ - สำรวจ และสั่งงานผู้ช่วย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามเป้าหมายที่กำหนด ***โครงการเขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำเซเปี่ยนเซน้ำน้อย ประเทศลาว (ระยะเวลา 2 ปี) ***สถานที่ปฎิบั...

TEAM Group Of Companies
ต่างประเทศ - Laos
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ม.ค. 58
18 . รับสมัครวิศวกรด้านอิเลคโทรนิคส์ไปประจำอยู่โรงงานที่ไต้หวัน Taiwan ( Electronics Service Engineer)
รับสมัครวิศวกรด้านอิเลคโทรนิคส์ไปประจำอยู่โรงงานที่ไต้หวัน Taiwan ( Electronics Service Engineer) 1.ต้องมีประสบการณ์ด้านซ่อมบำรุงเครื่องมือวัดทดสอบ อิเลคทรอนิคส์ 3ปีขึ้นไป เช่น (1). pow...

บริษัทจัดหางาน ลิ้งค์โปร อินเตอร์เนชั่นแนลจำกัด
ต่างประเทศ - Chinese Taipei / Taiwan
1-2 อัตรา
เงินเดือน 50,000
27 ม.ค. 58
19 . oversea cook
- ทำหน้าที่ฝึกการปฏิบัติงานในครัว เพื่อกลับมาประจำสาขาที่ประเทศไทย - ระยะเวลาการฝึกงานที่ประเทศสิงคโปร์ 6 เดือน - บริษัทฯ มีที่พัก และตั๋วเครื่องบินไป-กลับ ให้ - บริษัทฯ ดำเนินการเรื่องวีซ่าให้ - ...

บริษัท ฮก ดี โฮลดิ้งส์ จำกัด
ต่างประเทศ - Singapore
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 ม.ค. 58
20 . ผู้จัดการฝ่ายขายต่างประเทศ
ขายผ้าของบริษัทไปยังประเทศเวียดนาม ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้ากับโรงงาน ขายให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ ควบคุมคุณภาพผ้า เดินทางไปมาระหว่างไทยและเวียดนาม บางทีอาจต้องไปอยู่เวียดนามหลายๆวันเพื่อให้บรรลุเ...

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
27 ม.ค. 58
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ