เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ R&D (Rubber) ประจำโรงงาน ZHUHAI และ SHANGHAI ประเทศจีน
1. วางแผนการทดสอบ เสนอแผนการทดสอบ ผสมยาง เตรียมชิ้นงานสำหรับทดสอบ และเสนอผลการทดสอบสูตรยางต่อหัวหน้าแผนกวิจัยและพัฒนา 2. ทดสอบชิ้นงานทั้งจาก Spec ใน Drawing และลูกค้าร้องขอได้ 3. จัดทำและแก้ไข Testi...

บริษัท แปซิฟิค รับเบอร์เวิร์คส์ จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่สำรวจตลาดต่างประเทศ(พม่า) ด่วนมาก!!
- ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานกับสาขา (ประเทศพม่า) - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่าง - บริหารจัดการงานสาขาที่อยู่ต่างประเทศ - บริหารจัดการงานบุคคลธุรการต่างประเทศ

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000+ รายได้อื่นๆ
1 ส.ค. 57
3 . Sous Chef / Senior Chef de Partie / Chef de Partie / Bartender / Hostess / Waitress / Waiter ( Western Cuisine Restaurant in 5 Star Hotel in Maylasia ) .... ส่ง Resume ภาษาอังกฤษ มาที่ Email : Lawan@foodpeoplecompany.com (ด่วนมาก)
- Responsible for Western Cuisine ( Italian / French ) Restaurant in 5 Star Hotel in Malaysia - Must be able to speak / read / write English - Working Contract on Yearly Basis - Basic Salary , S...

Food People Recruitment Co., Ltd.
ต่างประเทศ - Malaysia
จำนวนมาก
เงินเดือน 20,000 - 50,000 บาท หรือมากกว่า (ไม่รวม Service Charge , Tips และอื่นๆ)
1 ส.ค. 57
4 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำประเทศอินโดนีเซีย
Manage the maintenance activities through the implementation of a preventative maintenance program and an ongoing maintenance repair for equipment, facilities, and vehicles that support the most effic...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ส.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายคุณภาพ ประจำประเทศ อินโดนีเซีย
1.กำหนดแนวทางการบริหารคุณภาพ การควบคุมระบบคุณภาพ การวางแผนงานกลยุทธ์ ในการตรวจสอบเพื่อดักจับ และควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ ไม่เป็นไปตามข้อกำหนดให้มีการจัดการที่เหมาะสมก่อนเข้าสู่กระบวนการถัดไป ตั้งแต่วัตถุดิบ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
7 . วิศวกรโรงงาน ประจำประเทศ Indonesia (ค่าจ้างพิเศษ)
1. วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์และควบคุมดูแลให้มีการดำเนินงานไปตามแผน 2. ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรและงานซ่อมแซมอย่างต่อเนื่อง 3. ควบคุมต้นทุนค่าซ่อมแซมและบำรุงรักษา เครื่องจักร 4. ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
8 . PROCESS ENGINEER ประจำประเทศอินโดนีเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำประเทศอินโดนิเซีย (ค่าจ้างพิเศษ)
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Indonesia
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ส.ค. 57

บริษัท เดอเบล จำกัด
ต่างประเทศ - Bermuda
1 ส.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อฝ่ายต่างประเทศ (ประจำประเทศจีน)รับสมัครด่วน !!!!
- หาข้อมูลของผู้ผลิตรายใหม่ - ขอขัอมูลรายการสินค้าจากผู้ขาย เจรจาเงื่อนไขการซื้อขาย - ประสานงานกับหน่วยงานผู้ขอซื้อและผู้ผลิต - เจรจาต่อรองและเปรียบเทียบราคาให้ตรงตามความต้องการ - จัดทำและจ...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
ต่างประเทศ - China
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
1 ส.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่รับวัตถุดิบ (ประจำเวียดนาม)
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบน้ำมะพร้าว ที่โล้ง Supplier และ Binh phu ตามเกณฑ์มาตรฐานของบริษัทฯ 2.ควบคุมและจัดงานการทำงานพนักงานเวียดนามที่โล้ง Supplier และ Binh phu ให้มีประสิทธิภาพ 3.ตรวจสอบความสมบูรณ์ ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
1 ส.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำเวียตนาม)
ทำงานในส่วนของคลังสินค้า/โลจิสติกส์/Supply Chain

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
1 ส.ค. 57
14 . QC.Supervisor "ประจำประเทศเวียดนาม"
1.ดูแล line น้ำผลไม้ตั้งแต่รับ RM จนถึง Finish Good 2.ตรวจติดตามและแก้ไขปัญหา 3.จัดทำ HACCP & GMP,ISO,BRC 4.รับ Audit ภายในและภายนอก

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
1 อัตรา
1 ส.ค. 57
15 . Product Supervisor ประจำประเทศเวียดนาม
- To develop marketing budget , Profit and loss and sales analyze. - To manage the development of new product from concept to launch. - To improve & execute product policies and cost reduction.

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
ต่างประเทศ - Vietnam
3 อัตรา
1 ส.ค. 57
16 . Chef or Chef de Partie
เป็น Chef ประจำ ร้านอาหารไทยเป็น แบบ Foodcour ค่ะ

คุณแพม เรสเตอรอง
ต่างประเทศ - New Zealand
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000/เดือน
1 ส.ค. 57
17 . สัตวบาล ฟาร์มสุกร (ประจำ เวียงจันทน์ สปป.ลาว) ด่วนมาก !!
ควบคุมดูแลการจัดการสุกร แม่พันธุ์ สุกรอนุบาล และ สุกรขุน

บริษัท พันธุ์สุกรไทยพัฒนา จำกัด
ต่างประเทศ - Laos
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/กรณีปฏิบัติงาน สปป.ลาวจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท
1 ส.ค. 57
18 . วิศวกรโครงการ-สาขาเครื่องกล (Project Engineer-ME) (ประจำโครงการ เมืองย่างกุ้ง ประเทศพม่า)
1.จัดทำและวางแผนการดำเนินงานให้สอดคล้องกับระยะเวลาตามสัญญา 2.จัดหาและคัดเลือกวัสดุอปกรณ์ เพื่อขออนุมัติให้เป็นไปตามข้อกำหนดในสัญญา 3.จัดหาและคัดเลือกผู้รับเหมาย่อยที่จะเข้าทำงานในโครงการ 4.ควบคุมงา...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
ต่างประเทศ - Myanmar
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ส.ค. 57
19 . การตลาดต่างประเทศ ( T WORLD TEAM )
1วางแผนงานด้านกลยุทธ์ในต่างประเทศ 2จัดระบบการตลาดร้านสะดวกซื้อในต่างประเทศ ( t center )

เครือ T GROUP
ต่างประเทศ - China
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
1 ส.ค. 57
20 . Warehouse Supervisor / Warehouse Officer (Base in China)
1.Supervise and assist in daily warehouse and shipping areas including:Filling and shipping customer orders, satisfying internal shipping requirements (technical service, vendors, etc.), ensuring accu...

บริษัท เกรทฟู๊ด (ดิไฮเดรชั่น) จำกัด
ต่างประเทศ - China
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
31 ก.ค. 57
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ