เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ(Section Manager – General Affair)สาขานครสวรรค์
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
1 มิ.ย. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager - Non food 1)นครสวรรค์
รายละเอียดของงาน • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัด...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 มิ.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขานครสวรรค์
- ติดต่อสถานที่ราชการ - ตรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและคัดถ่ายเอกสารกรมที่ดิน - งานบังคับคดี ยึด อายัดทรัพย์สิน รวมถึงการขายทอดตลาด

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 มิ.ย. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า(Section Manager-Non food1)สาขานครสวรรค์
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
1 มิ.ย. 59
5 . ELECTRICAL / MECHANICAL FIELD SERVICE ENGINEERรับสมัครด่วน !
-Responsible for on-site services with technical service team. -Installing and commissioning machines at customer sites. -Carrying out machines performance test. -Trouble shooting and inspecting ma...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 25K - 35K
1 มิ.ย. 59
6 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำสาขานครสวรรค์)
1.ตรวจสอบระบบไฟฟ้า/ดูแลประสานงานควบคุมระบบงานไฟฟ้าในสายการผลิตและอาคารสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายการผลิตของบริษัท 2.ติดตั้ง เดินสายไฟ แก้ไข และซ่อมบำรุงรักษา ระบบไฟฟ้าทั้งในสายการผลิตและอาคารสำนักงา...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
1 มิ.ย. 59
7 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสาขานครสวรรค์)
1.งานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ 2.บำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เครื่องจักร อุปกรณ์

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
1 มิ.ย. 59
8 . วิศวกรเหมืองแร่
- ควบคุมและดำเนินการผลิตแร่ยิบซั่มให้เป็นไปตามยอดการผลิตของบริษัท

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
1 มิ.ย. 59
9 . Sale Area นครสวรรค์ , พิจิตร
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
1 มิ.ย. 59
10 . พนักงานขายส่วนภูมิภาค พื้นที่ จ.นครสวรรค์/จ.เพชรบูรณ์
• นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา • เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 มิ.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - ออกแบบงาน Artwork และ Website

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
1 มิ.ย. 59
12 . ช่างบริการ (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์คูโบต้าทั้งในระยะรับประกัน และนอกระยะรับประกัน2. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คูโบต้า3. ร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์คูโบต้าของบริษัท/ผู้แทนจำหน่า...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
1 มิ.ย. 59
13 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ..นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น
1 มิ.ย. 59
14 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาหนองบัว) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น++
1 มิ.ย. 59
15 . พนักงานขับรถขนส่ง (ประจำสำนักงานสาขาตาคลี)
- ขับรถ 6 ล้อ จัดส่งสินค้าให้ลูกค้าทั้งในจังหวัดนครสวรรค์ และต่างจังหวัด - แนะนำวิธีการใช้งาน การบำรุงรักษาของรถแทรกเตอร์ รถไถ รถดำนา หรือผลิตภัณฑ์อุปกรณ์ต่อพ่วงต่างๆ แก่ลูกค้าได้เป็นอย่างดี

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด - วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มธุรกิจเดิม และเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกิจใหม่ - ศึกษาตลา...

M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
17 . พนักงานขาย
1. ขายสินค้าหน้าร้าน 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Foryou jewelry
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
18 . ผู้จัดการแผนกในฝ่ายผลิต
1.วางแผน กำหนดเป้าหมายการผลิตในฝ่ายที่รับผิดชอบ 2.ควบคุม ดูแลต้นทุนในฝ่ายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ติดต่อประสานงานภายในองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 40,000 ++up ตามประสบการณ์ (30,000 ช่วงทดลองงาน)
31 พ.ค. 59
19 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1 สรรหา คัดเลือก ประเมินผลพนักงาน จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม ควบคุมกฏระเบียบ ตรวจสอบอาคารสถานที่ ตรวจสอบพนักงาน จัดซื้อ ดูแลวัสดุอุปกรณ์ รายงานผลปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บริหาร

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
30 พ.ค. 59
20 . หัวหน้าช่างบริการ
- ควบคุม ดูแล มอบหมายงานให้ช่างบริการ พร้อมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท
30 พ.ค. 59
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ