เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Dealer (จังหวัดนครสวรรค์และจังหวัดใกล้เคียง)
-รับผิดชอบงานขายในพื้นที่ จังหวัดนครสวรรค์ และจังหวัดใกล้เคียง -วางแผนพัฒนากลุ่มลูกค้าหลักโดยดูแลสินค้าและการส่งเสริมการขายเพื่อให้บรรลุวัตถุประสงค์การขายและสร้างมูลค่าให้กับลูกค้าในอนาคต -ดูแลกลุ่ม...

บริษัท อั๊คโซ่ โนเบล เพ้นท์ส (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager - Non food 1)นครสวรรค์
รายละเอียดของงาน • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัด...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - ออกแบบงาน Artwork และ Website

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
24 ต.ค. 59
4 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาหนองบัว) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น++
24 ต.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่สำรวจและรังวัด
รับผิดชอบงานด้านสำรวจและรังวัดงานด้านผลิตแร่ในเหมืองแร่ยิบซั่ม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
24 ต.ค. 59
6 . Foreman (โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง)
รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ และปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบ...

บริษัท ดับบลิว.ดี.ซีวิล เอ็นจิเนียร์ แอนด์ บิลดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 59
7 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมรถยนต์และรถบรรทุกได้

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
24 ต.ค. 59
8 . ทนายความ
การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง ให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคล และธุรกิจในแง่ของกฎหมาย และทำแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
24 ต.ค. 59
9 . ธุรการทั่วไป
รายละเอียดของงงาน 1.งานเอกสาร *พิมพ์เอกสานภายใน-ภายนอก *จัดทำเอกสารพรีฟอร์มให้มีพอเพียงเสมอ 2.งานอุปกรณ์สำนักงาน-ของสมนาคุณ *จัดซื้อ/จ่าย/ควบคุม สต๊อกอุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานให้เพียงพอกับ...

บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+++
24 ต.ค. 59
10 . พนักงานขาย
1. เสนอราคา แนะนำ ให้บริการและขายสินค้า 2. ติดตามการขาย 3. ประเมินโอกาสในการขายและจัดทำแผนการขาย 4. ดูแลงานขายและติดตามการขายสินค้าให้ครบขั้นตอนการก่อสร้าง 5. จัดเตรียมเอกสารขายและแค๊ตตาล็อกสินค้...

บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
22 ต.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
12 . ELECTRICAL / MECHANICAL FIELD SERVICE ENGINEERรับสมัครด่วน !
-Responsible for on-site services with technical service team. -Installing and commissioning machines at customer sites. -Carrying out machines performance test. -Trouble shooting and inspecting ma...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20K - 30K
21 ต.ค. 59
13 . BRANCH ACCOUNTANT (เจ้าหน้าที่บัญชี) - ประจำสาขานครสวรรค์รับสมัครด่วน !
• Preparing and issuing receipts in Oracle System. • Responsible for branch collection and AR aging management. • Preparing Output Tax report, Input Tax report and Withholding TAX report. • Managin...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 59
14 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1 สรรหา คัดเลือก ประเมินผลพนักงาน จัดทำเงินเดือน ประกันสังคม ควบคุมกฏระเบียบ ตรวจสอบอาคารสถานที่ ตรวจสอบพนักงาน จัดซื้อ ดูแลวัสดุอุปกรณ์ รายงานผลปฏิบัติงาน ที่ได้รับมอบหมายต่อผู้บริหาร

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
20 ต.ค. 59
15 . หัวหน้าช่างบริการ
- ควบคุม ดูแล มอบหมายงานให้ช่างบริการ พร้อมตรวจสอบผลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ถูกต้องครบถ้วน มีประสิทธิภาพเป็นไปตามมาตรฐาน และบรรลุผลตามเป้าหมายที่วางไว้ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงาน...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาท
20 ต.ค. 59
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการขายและการตลาด รับสมัครด่วน !
- บริหารงานสาขา ดูแลการจัดการงานต่างๆ ของสาขา ทั้งทีมงาน ยอดขายสินค้า รายได้และผลกำไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - กำหนดกลยุทธ์งานขาย และกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และขยายฐานลูกค...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา ( สาขาริมปิง อ. เมือง สาขาลาดยาว)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
20 ต.ค. 59
17 . พนักงานขายและเจ้าหน้าที่การตลาดสาขาริมปิง
- ออกสำรวจลูกค้าในพื้นที่นครสวรรค์ และเสนอขายสินค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการขายตามที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสาน...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
20 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
20 ต.ค. 59
18 . พนักงานขายและเจ้าหน้าที่การตลาด สาขาลาดยาวรับสมัครด่วน !
- ออกสำรวจลูกค้าในพื้นที่นครสวรรค์ และเสนอขายสินค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการขายตามที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสาน...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
20 ต.ค. 59
19 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ปฏิบัติงาน จ.นครสวรรค์ ( Cash Van )
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงา...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + Incentive)
20 ต.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (motor/non-motor) สาขานครสวรรค์
- บริการด้านการรับประกันภัย มีกระบวนการพิจารณา นำเสนอเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัย ตลอดจนถึงการจัดทำและส่งมอบเอกสารแก่ลูกค้า คู่ค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบาย และเป้าหมายด้านรายได้และผลกำไ...

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน
20 ต.ค. 59
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ