เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Inventory Officer (Nakornsawan / นครสวรรค์) (Salary : 20,000 - 30,000) MSM : 2412 URGENTLY!!
Company Summary: Mining and Machinery Benefits: Bonus, Dental Allowance, Medical Insurance , Provident fund , Company party , etc. รายละเอียดงาน : • ทำการบันทึกและควบคุมการเบิกจ่ายสินค้า ภา...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB
28 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน(ประจำสำนักงานนครสวรรค์)
- ติดต่อ นัดหมาย จัดตารางการประชุม จัดหา รวบรวม จัดทำและจัดเก็บงานทางด้านเอกสาร ติดตาม สรุปค่าใช้จ่าย งบประมาณ ดูแลการสั่งซื้อวัสดุสื้นเปลือง ติดตามสรุปและควบคุม การเบิกจ่าย การส่งมอบ การโอนตัดจ่าย ทร...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ย. 58
3 . QMR & EMR
1.บริหารจัดการ ควบคุม กำกับดูแลระบบคุณภาพและสิ่งแวดล้อมให้เป็นไปตามข้อกำหนด กฎหมายต่างๆ และนโยบายบริษัทฯ ให้บรรลุผล ( บริษัทฯ ได้รับการรับรองระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 แล้ว ) 2.เผยแพร่ สื่อสารนโย...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000ขึ้นไป
27 พ.ย. 58
4 . จป.วิชาชีพ (ประจำนครสวรรค์)
1. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง / มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจสอบหาสาเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องม...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
5 . chemist
• Assist in analysis and support the monitoring product quality improvement. • Implement the procedure of Document Control and Control of Record for the compliance with the requirement of ISO – 9001...

บริษัท ปูนซีเมนต์เอเซีย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
6 . อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาเดอะวอล์ค นครสวรรค์ รับสมัครงาน
รับสมัครด่วน!!!

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดรับบุคคลากรมากความสามารถ หลากหลายตำแหน่งอาทิ -พนักงานแนะนำสินค้า -พนักงานประสานงานขาย -แคชเชียร์ -Interior Designer -ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ -พนักงานตรวจรับสินค...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน n/a
27 พ.ย. 58

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
27 พ.ย. 58

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 13,000
27 พ.ย. 58

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
10 . Sales
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำและนำเสนอการขายสินค้า - การพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร - ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - การวิเคราะห์การตลาดและนำเสนอผลปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน - ด...

M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของตำแหน่งงาน
27 พ.ย. 58
11 . พนักงานขายสาขาเดอะวอล์ค จ.นครสวรรค์
แนะนำสินค้า ให้ข้อมูลวิธีการใช้สินค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร รับชำระสินค้า/แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า เช็คและเติมสต็อคสินค้า ตรวจสอบความถ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 11,000 ขึ้นไป
26 พ.ย. 58
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
1. ช่วยบริหารยอดขายและทีมงานขายของสาขา ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ช่วยดูแลควบคุมให้พนักงานปฏิบัติตามมาตรฐานร้านและมาตรฐานการบริการ 3. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Foryou jewelry
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. วางแผนการตลาด และเพิ่มช่องทางในการประชาสัมพันธ์ทางด้านการตลาด 2. คิด วิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำวางแผนการจัดโปรโมชั่นต่างๆ 3. จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ สื่อโฆษณา เพื่อการประชาสัมพันธ์ 4. งานโฆษณาประชาสัมพัน...

Foryou jewelry
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
14 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า Distribution & Warehouse Supervisor (โรงงาน อ.พยุหะคีรี จ.นครสวรรค์) ด่วนมาก !!
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา 2.ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนการจัดส่งสินค้าให้แก่ศู...

Dutch Mill Group
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท (ยังไม่รวมประสบการณ์)
26 พ.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จ.นครสวรรค์)
1.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง / มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจสอบหาสาเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องมา...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
คิดค้นผลิตภัณฑ์และวิจัยพัฒนาเกี่ยวกับการแปลรูปพืชพันธ์ทางเกษตร เกี่ยวกับถั่วลิสงและเมล็ดทานตะวัน และคิดค้นเกี่ยวกับการทำขนมอบกรอบต่างๆ จากพืชพันธ์

บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์ในการทำงาน
26 พ.ย. 58
17 . พนักงานบัญชีสามารถปิดงบบัญชีได้
สามารถทำการบันทึกบัญชีเกี่ยวกับบัญชีต่างๆได้เช่น บัญัชีภาษีอากร บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ บัญชีต้นทุนและอื่นๆ ได้ตามที่บริษัทกำหนด และสามารถปิดงบบัญชีได้ ใช้ระบบงานของ Express และอื่นๆ

บริษัท เศรษฐี มิตรชาวไร่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์ในการทำงาน
26 พ.ย. 58

บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500-15,000
25 พ.ย. 58
19 . พนักงานขาย
1. เสนอราคา แนะนำ ให้บริการและขายสินค้า 2. ติดตามการขาย 3. ประเมินโอกาสในการขายและจัดทำแผนการขาย 4. ดูแลงานขายและติดตามการขายสินค้าให้ครบขั้นตอนการก่อสร้าง 5. จัดเตรียมเอกสารขายและแค๊ตตาล็อกสินค้...

บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
25 พ.ย. 58
20 . พนักงานธุรการ
1. งานด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน 3. ตรวจเช็กเวลาเข้าออกพนักงาน 4. มีทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 5. ประสานงานกับสำนักงานจัดหางาน

บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
25 พ.ย. 58
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ