เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(นครสวรรค์)
1. เตรียมการฝึกอบรมดับเพลิงขั้นต้นและฝึกซ้อมอพยพหนีไฟปีละ 1 ครั้งโดยฝึกซ้อม อพยพหนีไฟทั้งกลางวันและกลางคืนและเก็บรวมรวมเอกสารในการทำแผนป้องกันและระงับอัคคีภัยทั้งหมด 2. ทำประกาศแต่งตั้ง จป.หัวหน้าง...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
1 มี.ค. 58
2 . ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)
- ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการผลิตน้ำตาล - แก้ไขปัญหางาน - วางแผนกระบวนการผลิต - งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
1 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สังกัดนครสวรรค์)
- ตรวจ/เอกสารรายละเอียด การทำจ่ายเงินเดือน พนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ทุกฝ่าย - จัดทำเอกสาร ใบสำคัญจ่าย , ใบโอนบัญชี เพื่อบันทึกบัญชี - ตรวจ/สรุป ภงด.1 และ ภงด.1 ก. ทำจ่ายให้ สรรพากร ประจำเดือน ...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
1 มี.ค. 58
4 . วิศวกรผลิต,วิศวกรไฟฟ้า,วิศวกรประกันคุณภาพ,วิศวกรเครื่องกล(สังกัดนครสวรรค์)
วิศวกรไฟฟ้า : รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้าผลิตให้เครื่องจักร (Turbine Generator) อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,รับผิดชอบงานด้านไฟฟ้า โรงงานไฟฟ้า บริการต่างๆ ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน,รับผิดชอบทางด้านเครื่องมือวัด อุป...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
1 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ไอที ( IT )
ปริญญาตรี สาขาวิทยาการคอมพิวเตอร์และที่เกี่ยวข้อง เพศ ชาย/หญิง อายุไม่ต่ำกว่า 20 ปีแต่ไม่เกิน 35 ปี มีความรับผิดชอบ มีความคิดเชิงบวก ขับรถได้ มีใบขับขี่จะพิจารณาเป็นพิเศษ มีประสบการณ์ในการทำงาน ...

บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
27 ก.พ. 58
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน สาขา นครสวรรค์ไม่ใช่งานขายประกัน ด่วนมาก พร้อมทราบผลสัมภาษณ์ภายใน 1 สัปดาห์ !!
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานบัญชีทั่วไป สาขานครสวรรค์ ทำงานจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.00 น. รับสมัครผ่านอีเมลล์เท่านั้น ที่ wiparat.ha@axa.co.th สถานที่ทำงาน หมู่ 10 ถนนนครสวรรค์-พิษณุโลก ตำบลนครสวรรค์ตก อำเ...

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.พ. 58
7 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาชุมเเสง จ.นครสวรรค์
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง
27 ก.พ. 58
8 . ครูคณิตศาตร์/ครูภาษาอังกฤษ/ครูวิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์โฮม(TUTOR HOME) เป็นสถาบันถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนเตรียมอนุบาล, อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขณะนี้ต้องการผุ้ที่มีควา...

TUTOR HOME
เงินเดือน ตามโครงสร้างสถาบัน
27 ก.พ. 58
9 . Sales
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแนะนำและนำเสนอการขายสินค้า - การพบปะลูกค้าเพื่อสร้างความผูกพันกับองค์กร - ดูแลกลุ่มลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - การวิเคราะห์การตลาดและนำเสนอผลปฏิบัติงานต่อหัวหน้างาน - ด...

M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของตำแหน่งงาน
26 ก.พ. 58
10 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักร - รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงทั่วไป - รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 58
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อลดอุบัติเหตุและกระตุ้นจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน อาทิเช่น อบรมให้ความ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอ...

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
24 ก.พ. 58
12 . วิศวกรผลิต
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุง กระบวนการ และวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 ก.พ. 58
13 . Production SUPERVISOR
1. ดูแลบริหารจัดการการผลิตให้ทันตามกำหนด 2. จัดการกำลังคนให้เหมาะสม ให้เพียงพอต่อการผลิต และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดการผลิต 3. ลดการสูญเสียระหว่างผลิต จัดการการผลิตเพื่อให้เกิดการผิดผลาดในการผลิตน้อยที่ส...

บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ผู้สมัคร
23 ก.พ. 58
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ