เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวบาล (ฟาร์มสุกรนครสวรรค์)
- ดูแลสุกรพ่อพันธ์ ตรวจสอบคุณภาพ - บันทึกข้อมูลน้ำเชื้อ - สรุปประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการพ่อพันธ์ - ประมาณการใช้ยา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ต.ค. 57
2 . Supervisor Sale ประจำสาขานครสวรรค์ Urgently Required !!
- รับผิดชอบทีมขาย ( หน่วยรถเงินสด ) ให้ขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด - ประชุมทีมขายรุปยอดและประมาณการณ์ยอดขายในแต่ละวัน - ออกพื้นที่กับทีมขายและเปืดลูกค้าใหม่ - อบรมสอนงานทีมขายในเรื่องเทคนิคการ...

AJE THAI CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
2 ต.ค. 57
3 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (3) ด่วนมาก !!
ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิต (เครื่องฉีดพลาสติก) วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรในสายผลิต วิเคราะห์ ตรวจสอบ และแก้ปัญหาเครื่องจักรในกระบวนการผลิตได้ดี สรุปรายงานและปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิตประจำว...

กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
2 ต.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่การตลาด - สินเชื่อรถไถนา
Urgently Required!!

- ติดตามงานขายสินค้าประเภทรถไถนาเพื่อการเกษตร - ติดตามงานขายสินเชื่อสำหรับสินค้าประเภทรถไถนาเพื่อการเกษตร - ติดต่อประสานงานกับตัวแทนจำหน่าย เพื่อนำเสนอสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
1 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี,เจ้าหน้าที่จป.
เจ้าหน้าที่บัญชี(ประจำจังหวัดนครสวรค์) - วุฒิปวส.-ป.ตรี บัญชี - มีประสบการณ์ 0-2 ปี - งานเอกสารด้านบัญชี - บันทึกบัญชี เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย และอาชีวอนามัย(จป.)ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และสระบุรี...

PTC HOLDING Co.,Ltd
เจ้าหน้าที่บัญชี(2อัตรา),เจ้าหน้าที่จป.(2อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
6 . บัญชีสต๊อกสินค้า
- จัดทำบัญชีรับจ่ายสินค้าและวัตถุดิบ - จัดทำบัญชีเงินสดย่อย หัก ณ ที่จ่าย ฯลฯ - ประสานงานการรับเข้า-จ่ายออกกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 57
7 . QA SUPERVISOR
1. To Supervise in checking raw materials quality and finished goods 2. To Support the system of BRC Standards 3. To Support the factory Hygienist 4. To Suport customer questionnaire 5. To summary...

บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
1 ต.ค. 57
8 . Mining Engineer (Design and Planning)
- รับผิดชอบวางแผน และควบคุมการผลิตแร่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ได้ - รับผิดชอบงควบคุม ดูแล พนักงานฝ่ายผลิตให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่บริษัท กำหนดรวมถึงควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
9 . พนักงานออกแบบ
รับผิดชอบให้บริการแนะนำในการออกแบบงานตกแต่งภายใน,งานด้านสุขภัณฑ์ให้กับลูกค้าบริษัท

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
30 ก.ย. 57
10 . กราฟฟิก
รับผิดชอบวิเคราะห์ข้อมูลการตลาด วางแผนการตลาดให้สอดคล้องกับนโนบายฝ่ายขายจัดทำป้ายโฆษณาให้กับบริษัทฯและป้ายโปรโมชั่นต่างๆ ให้กับบริษัท

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500
30 ก.ย. 57
11 . พนักงานบัญชี
- ตรวจสอบเอกสารซื้อ เอกสาร คชจ. และทำการตั้งหนี้ - จัดเก็บและตรวจสอบเจ้าหนี้ - รับวางบิลเจ้าหนี้ - จัดทำงบยอดธนาคารกระแสรายวัน

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500+
30 ก.ย. 57
12 . พนักงานขับรถขนส่ง ,พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
พนักงานขับรถขนส่ง -พนักงานจัดส่ง จัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงตามเวลาที่กำหนด (* พนักงานขับรถมี ทบ.2) คลังสินค้า ดูแลจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ ตรงตามพื้นที่ๆจัดสรรไว้และตร...

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 ขึ้นไป +ค่าเที่ยว
30 ก.ย. 57
13 . พนักงานขาย
- จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้อง และเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลสต็อกสินค้า - ติดตามคู่แข่งขัน คอยเช็คราคาของคู่แข่งขันอยู่เสมอเพื่อตอบคำถามลูกค้า -รับผิดชอบการแสวงหาโอกาสในการขาย ปรับเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขาย ใ...

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
30 ก.ย. 57
14 . อาจารย์แนะแนว
วางแผนการตลาดและดำเนินการประชาสัมพันธ์ในโรงเรียนทั่วประเทศ เพื่อสนับสนุนงานด้านการตลาด เพื่อสร้างกลุ่มเป้าหมายให้มีการขยายตัว เกิดลูกค้ากลุ่มใหม่ ๆ และทำการประชาสัมพันธ์เพื่อรับคนเข้ามาสมัครเรียน

โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น. เอ.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
26 ก.ย. 57
15 . ช่างไฟฟ้าติดตั้งระบบกล้องวงจรปิด
สวัสดิการ สำหรับตำแหน่งนี้ : มีประกันสังคม และ เพิ่ม ประกันชีวิต อุบัติเหตุ สุขภาพ

บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท ตามวุฒิ และประสบการณ์ + มีโอที และโบนัสปลายปี
26 ก.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อลดอุบัติเหตุและกระตุ้นจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน อาทิเช่น อบรมให้ความ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอ...

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
25 ก.ย. 57
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ