เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างควบคุมเครื่องจักร (3) ด่วนมาก !!
ควบคุม ปรับปรุง และบำรุงรักษาเครื่องจักร เพื่อประสิทธิภาพการทำงาน และลดของเสีย เครื่องจักรผลิตขวดพลาสติก

กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 57
2 . ช่างยนต์ ประจำสาขา นครสวรรค์
-เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเมื่อเครื่องจักรครบระยะการบำรุงรักษา -เช็คความเรียบร้อยของเครื่องจักรก่อนส่งมอบให้ลูกค้า

บริษัท ยนต์ตระการเครื่องจักรกล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ประสบการณ์
19 เม.ย. 57
3 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (สาขาลาดยาว, สาขาหนองบัว)
- บริหารงานสาขา ดูแลจัดการงานด้านต่างๆ ของสาขา ทั้งทีมงาน ยอดขายสินค้า รายได้และผลกำไร เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - กำหนดกลยุทธ์งานขาย และกิจกรรมการขายการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย ขยาย...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx บาท และค่าคอมมิชชั่น
19 เม.ย. 57
4 . พนักงานธุรการการตลาด
- ดูแลระบบเอกสาร และให้การสนันสนุนส่งเสริมการตลาด - จัดการ ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป - แนะแนวและขายหลักสูตรประจำสถาบัน

โรงเรียนประชารักษ์ เอ็น. เอ.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ประจำสาขานครสวรรค์

- ประสานงานการตลาด - จองพื้นที่เพื่อออกบูธ และ set บูธ

กลุ่มบริษัท วิริยะกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส/ หัวหน้าส่วนบัญชี
ประจำสาขา นครสวรรค์

ตรวจสอบความเรียบร้อยของ -รายการบันทึกทางบัญชี -รายการภาษีซื้อ-ขาย และอื่นๆในขอบข่ายงานบัญชีตามได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท วิริยะกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
18 เม.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (นครสวรรค์) รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ด่วนมาก
- ดำเนินงานด้านการพิจารณารับประกันภัย และทำการประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ รายต่ออายุและรายที่มีการแก้ไข ให้เป็นไปตามที่กำหนดไว้ - รับผิดชอบในการดำเนินงานด้านพัฒนาธุรกิจ การขาย การต...

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อลดอุบัติเหตุและกระตุ้นจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน อาทิเช่น อบรมให้ความ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอ...

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
18 เม.ย. 57
10 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
งานบัญชี 1. กำหนดนโยบายวางแผนงานด้านบัญชี และระบบงานบัญชีต้นทุน บัญชีBOI 2. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบงานบัญชีของบริษัทฯ ในแต่ละงวดให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติที่ได้วางไว้ และตรวจสอบการปิดบั...

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
18 เม.ย. 57
11 . วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำนครสวรรค์)
- รับผิดชอบงานซ่อม สร้าง โครงสร้างพื้นฐานทั้งหมดของบริษัทฯ - รับผิดชอบ บำรุงรักษา ซ่อม ยานพาหนะ เครื่องจักร ของบริษัทฯ - รับผิดชอบงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามที่บริษัทฯกำหนด - งานอื่นท...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
12 . บริการลูกค้า
ทักทายต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการและแนะนำประชาสัมพันธ์รายการส่งเสริมการขายต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบสภาพสินค้า จัดทำเอกสารลดหนี้พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสารใบรับประกันสินค้า รับใบแจ้งซ่อมลูกค้า เพื่อส่งเข้าบริ...

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
17 เม.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
- รับผิดชอบงานด้านบัญชี ของบริษัท ทั้งระบบ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
14 . วิศวกรเหมืองแร่
- รับผิดชอบวางแผน และควบคุมการผลิตแร่ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด ได้ - รับผิดชอบงควบคุม ดูแล พนักงานฝ่ายผลิตให้ปฏิบัติตามกฎ ระเบียบที่บริษัท กำหนดรวมถึงควบคุมประสิทธิภาพการปฏิบัติงาน...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57

TUTOR HOME
17 เม.ย. 57
16 . พนักงานขับรถขนส่ง ,พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
พนักงานขับรถขนส่ง -พนักงานจัดส่ง จัดส่งสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าและตรงตามเวลาที่กำหนด (* พนักงานขับรถมี ทบ.2) คลังสินค้า ดูแลจัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบ ตรงตามพื้นที่ๆจัดสรรไว้และตร...

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 ขึ้นไป +ค่าเที่ยว
17 เม.ย. 57
17 . พนักงานขาย
- จัดเรียงสินค้าให้ถูกต้อง และเป็นระเบียบเรียบร้อยดูแลสต็อกสินค้า - ติดตามคู่แข่งขัน คอยเช็คราคาของคู่แข่งขันอยู่เสมอเพื่อตอบคำถามลูกค้า -รับผิดชอบการแสวงหาโอกาสในการขาย ปรับเปลี่ยนโอกาสเป็นยอดขาย ใ...

บริษัท โฮมเม็กซ์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000 บาท
17 เม.ย. 57
18 . พนักงานบัญชี
จัดทำสัญญาลูกหนี้ โทรติดตามหนี้สิน

บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000
16 เม.ย. 57
19 . พนักงานบัญชี
จัดทำสัญญาลูกหนี้ โทรติดตามหนี้สิน

บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000
16 เม.ย. 57

บริษัท คูโบต้านครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 บาท
16 เม.ย. 57
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ