เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาชุมเเสง จ.นครสวรรค์
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง
19 ธ.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับผิดชอบงานเอกสาร และงานธุรการ - รับผิดชอบ การพิมพ์หนังสือ พิมพ์ประกาศต่างๆ - รับผิดชอบงานระบบคุณภาพ สิ่งแวดล้อม ความปลอดภัย ตามที่บริษัทฯกำหนด - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
3 . สัตวบาล (ฟาร์มสุกรนครสวรรค์)
- ดูแลสุกรพ่อพันธ์ ตรวจสอบคุณภาพ - บันทึกข้อมูลน้ำเชื้อ - สรุปประสิทธิภาพการผลิตและการจัดการพ่อพันธ์ - ประมาณการใช้ยา สารเคมี และวัสดุอุปกรณ์ที่ใช้ในห้องปฏิบัติการ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ธ.ค. 57
4 . Production SUPERVISOR
1. ดูแลบริหารจัดการการผลิตให้ทันตามกำหนด 2. จัดการกำลังคนให้เหมาะสม ให้เพียงพอต่อการผลิต และลดค่าใช้จ่ายที่เกิดการผลิต 3. ลดการสูญเสียระหว่างผลิต จัดการการผลิตเพื่อให้เกิดการผิดผลาดในการผลิตน้อยที่ส...

บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ผู้สมัคร
17 ธ.ค. 57
5 . Senior Electrical Operation
ดูแลซ่อมบำรุง และ monitoring แผงโซลาร์

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
16 ธ.ค. 57

บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
15 ธ.ค. 57
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ