เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า(Section Manager-Non food1)สาขานครสวรรค์
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
30 ก.ค. 59
2 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขานครสวรรค์
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ สาขานครสวรรค์ (Section Manager – General Affair)
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 ก.ค. 59
4 . ELECTRICAL / MECHANICAL FIELD SERVICE ENGINEERรับสมัครด่วน !
-Responsible for on-site services with technical service team. -Installing and commissioning machines at customer sites. -Carrying out machines performance test. -Trouble shooting and inspecting ma...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 25K - 35K
30 ก.ค. 59
5 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery) นครสวรรค์
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ก.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขานครสวรรค์
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59
7 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมรถยนต์และรถบรรทุกได้

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ค. 59
8 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง (ประจำสาขานครสวรรค์)
1.งานซ่อม บำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ 2.บำรุงรักษาเชิงป้องกัน(PM) เครื่องจักร อุปกรณ์

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
29 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า/ ชาย,หญิง ประจำสาขาหนองบัว จ.นครสวรรค์
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (CSO) ชาย/หญิง รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง+อื่นๆ
29 ก.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - ออกแบบงาน Artwork และ Website

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
29 ก.ค. 59
11 . ช่างบริการ (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์คูโบต้าทั้งในระยะรับประกัน และนอกระยะรับประกัน2. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คูโบต้า3. ร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์คูโบต้าของบริษัท/ผู้แทนจำหน่า...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
29 ก.ค. 59
12 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ..นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น
29 ก.ค. 59
13 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาหนองบัว) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น++
29 ก.ค. 59
14 . พนักงานขายส่วนภูมิภาค พื้นที่ จ.นครสวรรค์/จ.เพชรบูรณ์
• นำเสนอและขายหนังสือแบบเรียน, หนังสือเสริมความรู้, สื่อดิจิทัล, และสื่อการเรียนการสอนอื่นๆ ของบริษัท ให้แก่สถานศึกษา • เป็นตัวแทนของบริษัทในการประสานงานกับสถานศึกษา หรือกับร้านค้าตัวแทนจำหน่าย

บริษัท อักษรเจริญทัศน์ อจท. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 59
15 . BRANCH ACCOUNTANT (เจ้าหน้าที่บัญชี) - ประจำสาขานครสวรรค์รับสมัครด่วน !
• Preparing and issuing receipts in Oracle System. • Responsible for branch collection and AR aging management. • Preparing Output Tax report, Input Tax report and Withholding TAX report. • Managin...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 ก.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่บริหารการขาย
ขายสินค้าเคมีเกษตร เขตพื้นที่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร ประเภทสินค้าดูจาก www.trueagro.com

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป+ค่าเช่ารถ+คอมมิชชั่น
28 ก.ค. 59
17 . ผู้จัดการบริษัท
บริหารงานของบริษัทให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท อุดมสุโขทัยก่อสร้าง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 59
18 . ล่ามแปลภาษาจีน
เป็นคนแปลภาษาจีนให้เจ้าของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดมสุโขทัยก่อสร้าง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
28 ก.ค. 59
19 . Sales รถยนต์รถบรรทุก (สาขานครสวรรค์)
- พนักงานขาย มีโชว์รูม และวิ่งหาลูกค้า - มีเงินเดือนประจำ+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
27 ก.ค. 59
20 . Marketingรับสมัครด่วน !
- วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด - วิเคราะห์กลุ่มลูกค้าเพื่อขยายฐานลูกค้าจากกลุ่มธุรกิจเดิม และเพื่อเพิ่มกลุ่มลูกค้าในธุรกจใหม่ - ศึกษาตลาด...

M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ