เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า (Section Manager - Non food 1)นครสวรรค์
รายละเอียดของงาน • กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัด...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
28 ส.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภคเครื่องใช้ไฟฟ้า(Section Manager-Non food1)สาขานครสวรรค์
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป จัดทำเอกสารต่างๆที่เกี่ยวเนื่องกับบริษัทฯ - จัดทำบัญชีบันทึกรายรับ - รายจ่าย รายงานทางบัญชีต่างๆเพื่อรายงานผลกับผู้ประกอบการ - จัดเก็บเอกสารต่างๆเกี่ยวกับการเงินและบัญช...

M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
4 . ลูกค้าสัมพันธ์
- ติดต่อประสานงานลูกค้าเกี่ยวด้านบริการ - สร้างแรงจูงใจกับลูกค้าให้เข้ามาใช้บริการ - นำเสนอข้อมูต่างๆเกี่ยวกับผลิตได้ดี - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค-วิน มอเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงหรือตามความสามารถ
27 ส.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - ออกแบบงาน Artwork และ Website

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
27 ส.ค. 59
6 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาหนองบัว) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น++
27 ส.ค. 59
7 . พนักงานขาย
1. เสนอราคา แนะนำ ให้บริการและขายสินค้า 2. ติดตามการขาย 3. ประเมินโอกาสในการขายและจัดทำแผนการขาย 4. ดูแลงานขายและติดตามการขายสินค้าให้ครบขั้นตอนการก่อสร้าง 5. จัดเตรียมเอกสารขายและแค๊ตตาล็อกสินค้...

บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
27 ส.ค. 59
8 . Sales รถยนต์รถบรรทุก (สาขานครสวรรค์)
- พนักงานขาย มีโชว์รูม และวิ่งหาลูกค้า - มีเงินเดือนประจำ+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น

กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
26 ส.ค. 59
9 . ELECTRICAL / MECHANICAL FIELD SERVICE ENGINEERรับสมัครด่วน !
-Responsible for on-site services with technical service team. -Installing and commissioning machines at customer sites. -Carrying out machines performance test. -Trouble shooting and inspecting ma...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 25K - 35K
26 ส.ค. 59
10 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมรถยนต์และรถบรรทุกได้

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
11 . วิศวกรไฟฟ้าอิเล็คทรอนิคส์
- ออกแบบระบบ PLC ควบคุมวงจรตู้คอลโทล, เครื่องจักร - ออกแบบระบบแผงวงจรไฟฟ้า

บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท หรือตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
12 . Regional Trade Marketing Executive (โรงงานนครสวรรค์)
Key Responsibilities : - This position is work closely with marketing / trade marketing HO and sales team in order to ensure brand directions are cascaded and executed on ground properly. - Updati...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
13 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
• วางแผนการผลิต ประจำวัน • ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน • แก้ไขปัญหาไม่ให้กระทบกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และปรับปรุงกระบวนการผลิต • ทำงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Dutch Mill Group
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป(ยังไม่รวมประสบการณ์)
25 ส.ค. 59
14 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า Distribution & Warehouse Supervisor รับสมัครด่วน !
หน้าที่ความรับผิดชอบ : 1.ควบคุมดูแลการรับ-จ่ายสินค้าในคลังสินค้า ให้ถูกต้อง และทันเวลา 2.ดูแลการจัดการกระบวนการเก็บสินค้าในคลังสินค้า ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนการจัดส่งสินค้าให้แก่ศู...

Dutch Mill Group
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ยังไม่รวมประสบการณ์)
25 ส.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย ( ประจำสาขานครสวรรค์)
รับผิดชอบในการดำเนินการรับประกันภัยให้แก่ผู้เอาประกันและให้ข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับเงื่อนไขการรับประกันภัยประเภทต่างๆ รวมถึงควบคุมการใช้อัตราเบี้ยประกันภัย

Allianz C.P. General Insurance Public Company Limited
1 อัตรา
24 ส.ค. 59
16 . พนักงานธุรการ (สัญญาจ้างรายปี) สาขานครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ในระบบ kopen - ทำเอกสารต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ครบระยะเวลาสัญญาจ่ายค่าตอบแทน 3 เดือน

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 59
18 . Accounting/ Financial Supervisor
- ดูแลวางแผน เรื่อง งบกระแสเงินสด,งบการเงิน - ตรวจสอบเอกสารทำจ่าย ทำงบกระทบยอด - ตรวจสอบการเคลื่อนไหวบัญชีของบริษัท (STATEMENT) - จ่ายเงินสดย่อย

บริษัท เกียรติเทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 59
19 . ทนายความ
การให้คำปรึกษาทางกฎหมาย การจัดทำเอกสารเกี่ยวกับกฎหมาย การว่าความคดีอาญา และคดีแพ่ง ให้คำแนะนำแก่ลูกความเกี่ยวกับปัญหาบุคคล และธุรกิจในแง่ของกฎหมาย และทำแทนลูกความในเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับกฎหมาย

บริษัท มีชัยพิทักษ์ธรรมที่ปรึกษากฎหมายและบัญชี จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
23 ส.ค. 59
20 . BRANCH ACCOUNTANT (เจ้าหน้าที่บัญชี) - ประจำสาขานครสวรรค์รับสมัครด่วน !
• Preparing and issuing receipts in Oracle System. • Responsible for branch collection and AR aging management. • Preparing Output Tax report, Input Tax report and Withholding TAX report. • Managin...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 ส.ค. 59
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ