เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สำรวจและรังวัด
รับผิดชอบในการสำรวจและรังวัดงานในเหมืองแร่ยิปซั่ม

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
2 . พนักงานเขียนแบบโยธาสถาปัตย์ ประจำหน่วยงานนครสวรรค์
ด่วน!! (ผู้สมัครต้องสามารถเริ่มงานได้ทันที)

-เขียนแบบออกแบบงานอาคาร -เขียนแบบทำงาน (Shop Drawing) -ทำแบบนำเสนอ (Presentation) -ถอดแบบประมาณราคา -ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท แอสมี่ ทีม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ (ให้แจ้งอัตราเงินเดือนที่ต้องการจริง ๆ , บริษัท ไม่มีนโยบายการต่อรองเงินเดือน)
25 เม.ย. 58
3 . ที่ปรึกษาการเกษตร
สำรวจตลาด คู่แข่ง ออกนอกสถานที่ แนะนำผลิตภัณฑ์

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท+คอมมิชชั่น
25 เม.ย. 58
4 . พนักงานขับรถ ประจำนครสวรรค์ ด่วนมาก !!
ขับรถขนส่งสินค้า ประจำจังหวัดนครสวรรค์ และพื้นที่ใกล้เคียง

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 58
5 . พนักงานขาย / แนะนำสินค้าประจำร้าน
แนะนำสินค้า ให้ข้อมูลวิธีการใช้สินค้า สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร รับชำระสินค้า/แคชเชียร์ จัดเรียงสินค้า เช็คและเติมสต็อคสินค้า ตรวจสอบความถ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9,000 บาท รายได้รวม 11,000 ขึ้นไป
25 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัยประจำสาขานครสวรรค์ ไม่ใช่งานขายประกัน ด่วนมาก !!
ตำแหน่งที่เปิดรับประกอบด้วย 2 ส่วนงานด้วยกัน คือ 1.เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย Motor จำนวน 3 ตำแหน่ง 2.เจ้าหน้าที่พิจารณารับประกันภัย Non Motor จำนวน 3 ตำแหน่ง หน้าที่ความรับผิดชอบ 1.พิจารณารับ...

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 เม.ย. 58
7 . เจ้าหน้าความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ) **ด่วนมาก**
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งถึงอันตราย รวมทั้งข้อกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปล...

REVOLUTION PTC CO., LTD
15 อัตรา
เงินเดือน ดูจากประสบการณ์และเงินเดือนขั้นสุดท้าย
24 เม.ย. 58
8 . ผู้จัดการส่วนต้นกำลังไอน้ำ (สังกัดนครสวรรค์)
1.บริหารจัดการงานในส่วนของเครื่องกล อัตรากำลังคน งบประมาณ ฯลฯ 2.จัดทำแผนงานซ่อมแซม และควบคุมงานซ่อมแซมให้สำเร็จตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 3.จัดทำแผนงานผลิต และควบคุมงานผลิตให้สำเร็จตามแผนที่ได้จัดทำไว้ 4...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 58
9 . วิศวกรเครื่องกล (สังกัดนครสวรรค์)
1 บริหาร จัดงาน งานด้านซ่อมแซมเครื่องจักรให้แล้วเสร็จตามแผน โดยมีอำนาจในการตัดสินใจ สถานะการตัดสินใจเหตุ การเฉพาะหน้าเพื่อแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นระหว่างการทำงาน และรายงานให้กับผู้บังคับบัญชารับทราบ ...

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 58
10 . ช่างเทคนิคประจำโรงงาน (นครสวรรค์)
- ติดตามงานซ่อมแซมเครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมการผลิตน้ำตาล - แก้ไขปัญหางาน - วางแผนกระบวนการผลิต - งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
24 เม.ย. 58

บริษัท เกษตรไทย อินเตอร์เนชั่นแนล ชูการ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างหรือตามประสบการณ์
24 เม.ย. 58
12 . ครูคณิตศาตร์/ครูภาษาอังกฤษ/ครูวิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์โฮม(TUTOR HOME) เป็นสถาบันถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนเตรียมอนุบาล, อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขณะนี้ต้องการผุ้ที่มีควา...

TUTOR HOME
เงินเดือน ตามโครงสร้างสถาบัน
24 เม.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อลดอุบัติเหตุและกระตุ้นจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน อาทิเช่น อบรมให้ความ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอ...

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
23 เม.ย. 58
14 . Project Manager
บริหารงานโครงการก่อสร้าง ออกแบบโครงสร้าง และควบคุมงาน ก่อสร้าง

Interhmeproperty
2ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000-50,000
23 เม.ย. 58
 พบ 14 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ