เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขานครสวรรค์รับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อและประกันภัย ประจำสาขานครสวรรค์
-ดูแลงานขายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของบริษัท -เสนอบริการสินเชื่อ j money -ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังการขาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้12,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (นครสวรรค์)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
4 . พนักงานบัญชี
จัดทำสัญญาลูกหนี้ โทรติดตามหนี้สิน อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการขายและการตลาด รับสมัครด่วน !
- บริหารงานสาขา ดูแลการจัดการงานต่างๆ ของสาขา ทั้งทีมงาน ยอดขายสินค้า รายได้และผลกำไร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - กำหนดกลยุทธ์งานขาย และกิจกรรมการตลาด เพื่อเพิ่มช่องทางการขาย และขยายฐานลูกค...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา ( สาขาริมปิง อ. เมือง สาขาลาดยาว)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขาริมปิงและสาขาลาดยาว)
- ออกสำรวจลูกค้าในพื้นที่นครสวรรค์ และเสนอขายสินค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการขายตามที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสาน...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
7 . พนักงานขาย สาขาริมปิงและสาขาลาดยาวรับสมัครด่วน !
- ออกสำรวจลูกค้าในพื้นที่นครสวรรค์ และเสนอขายสินค้า - ให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัท - กำกับดูแล ส่งเสริม และสนับสนุนให้บริษัทสามารถบรรลุเป้าหมายการขายตามที่บริษัทกำหนด - ติดต่อประสาน...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+คอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
8 . ช่างบริการ (สาขาลาดยาว)
ประจำ นครสวรรค์ (ลาดยาว) 2 อัตรา - วางแผนการบริการซ่อมบำรุงงานของลูกค้าในพื้นที่สาขา และพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายได้ - ปรับปรุงพัฒนาระบบงานบริการซ่อมบำรุงของสาขาให้มีประสิทธิภาพ - สามารถวิเคราะห์ป...

บริษัท คูโบต้า นครสวรรค์ (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
9 . หัวหน้าฝ่ายขายอินเตอร์เน็ตบ้านไฟเบอร์ออฟติก
1.วางแผนงานด้านการขายอินเตอร์เน็ตบ้าน 2.รับผิดชอบดูแลพนักงานขาย 3.นำเสนอขายบริการอินเตอร์เน็ตบ้าน 4.ติดต่อประสานงานระหว่างองค์กรและลูกค้า 5.ออกพบปะลูกค้า 6.ขยายฐานลูกค้ารายใหม่ สวัสดิการบริษัท...

Gaon EZ Construction CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอมมิชั่น
16 ม.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - ออกแบบงาน Artwork และ Website

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
12 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น++
16 ม.ค. 60
13 . IT Support (ประจำ สาขาหนองบัว)รับสมัครด่วน !
- ดูแล บำรุงรักษา ซ่อมแซม เครื่องคอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์สำนักงานที่เกี่ยวข้อง อาทิ ชุดเครื่องคอมพิวเตอร์ เครื่องแฟ๊กซ์ เครื่องถ่ายเอกสาร เครื่อง Printer กล้องวงจรปิด สัญญาณกันขโมย และระบบโทรศัพท์ - ให...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
14 . เทรนเนอร์
*นำเสนอวิธีการออกกำลังกายที่ถูกต้องเหมาะสม เพื่อผลลัพธ์ที่ลูกค้าต้องการ *งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ โอ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
15 ม.ค. 60
15 . พนักงานขาย
1. เสนอราคา แนะนำ ให้บริการและขายสินค้า 2. ติดตามการขาย 3. ประเมินโอกาสในการขายและจัดทำแผนการขาย 4. ดูแลงานขายและติดตามการขายสินค้าให้ครบขั้นตอนการก่อสร้าง 5. จัดเตรียมเอกสารขายและแค๊ตตาล็อกสินค้...

บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
14 ม.ค. 60
16 . พนักงานขาย ประจำโลตัสตาคลี (จังหวัดนครสวรรค์)
ให้คำปรึกษาและแนะนำสินค้า การบริการลูกค้า การบริการหลังการขาย การส่งเสริมการขาย และ ให้การดูแลลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ (BKK TABLET AND SMART PHONE SHOP)

บริษัท บางกอก เทเลคอม 999 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 30,000 บาท
13 ม.ค. 60
17 . QA SUPERVISOR
รับผิดชอบดำเนินงานจัดการคุณภาพและมาตรฐานระบบคุณภาพให้บรรลุเป้าหมาย วิเคราะห์พัฒนาปรับปรุงกระบวนการทำงานและระบบคุณภาพแบบบูรณการรวมทั้งนำเสนอแผนงานโครงการ เครื่องมือ กลยุทธ์ วิธีการใหม่ ๆ เพื่อพัฒนา ระบ...

บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน Nigotiable
13 ม.ค. 60
18 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกลโรงงาน/ช่างกลึง
ช่างไฟฟ้า - รับผิดชอบงานติดตั้ง CCTV & Fiber Optic ช่างกลโรงงาน - ดูแลเครื่องจักรทอถุงมือ ช่าง CNC - ควบคุมงานเครื่อง CNC ขึ้นรูปชิ้นงาน ช่างเชื่อม - งานเชื่อมอาร์กอน CO2 เข้าใจและใช้งานในตู้เชื่อ...

บริษัท พีทีพี เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 20,000
13 ม.ค. 60
19 . ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมรถยนต์และรถบรรทุกได้

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
13 ม.ค. 60
20 . จป.วิชาชีพ (ประจำนครสวรรค์)
1. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง / มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจสอบหาสาเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องม...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
13 ม.ค. 60
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ