เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูคณิตศาตร์/ครูภาษาอังกฤษ/ครูวิทยาศาสตร์
สถาบันกวดวิชาติวเตอร์โฮม(TUTOR HOME) เป็นสถาบันถ่ายทอดความรู้ทางวิชาการให้กับนักเรียนเตรียมอนุบาล, อนุบาล, ประถมศึกษา และมัธยมศึกษา ซึ่งตั้งอยู่ในอำเภอตาคลี จังหวัดนครสวรรค์ ขณะนี้ต้องการผุ้ที่มีควา...

TUTOR HOME
เงินเดือน ตามโครงสร้างสถาบัน
31 ม.ค. 58
2 . ช่างเทคนิค (ประจำสาขานครสวรรค์)
- ติดตั้ง ซ่อม ประกอบ คอมพิวเตอร์ - แนะนำสินค้า - จำหน่ายคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง - ดูแลสาขา - งานอืนๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
31 ม.ค. 58
3 . Sales รถยนต์รถบรรทุก สาขา นครสวรรค์
พบปะ เยี่ยมเยือนลูกค้าทั้งเก่า และใหม่

กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
30 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ( จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัยในการทำงานประจำปี - จัดทำกิจกรรมส่งเสริมเพื่อลดอุบัติเหตุและกระตุ้นจิตสำนึกในด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน อาทิเช่น อบรมให้ความ จัดฝึกซ้อมอพยพหนีไฟ จัดกิจกรรมสัปดาห์ความปลอ...

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
30 ม.ค. 58
5 . วิศวกรผลิต
- ศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบ วิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ เพื่อลดต้นทุนการผลิต และปรับปรุง กระบวนการ และวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ

บริษัท กรีนแคล (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
30 ม.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (motor/non-motor) สาขานครสวรรค์
- บริการด้านการรับประกันภัย มีกระบวนการพิจารณา นำเสนอเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัย ตลอดจนถึงการจัดทำและส่งมอบเอกสารแก่ลูกค้า คู่ค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบาย และเป้าหมายด้านรายได้และผลกำไ...

บริษัท ศรีอยุธยา เจอเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน
30 ม.ค. 58
7 . ช่างไฟฟ้า
- รับผิดชอบงานด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี
คีย์งานบัญชีลงโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป รับ-จ่าย รายงานภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดบัญชี G/L และอื่นๆที่เกียวข้อง

บริษัท ชวิน เอ็กซปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
29 ม.ค. 58
9 . Operation
- ติดต่อประสานงานกลุ่มลูกค้าองค์กรเพื่อเปิดลูกค้าใหม่ - จัดเตรียมเอกสาร และติดต่อประสานงานลูกค้า - บริการให้คำปรึกษาและแนะนำรายละเอียดของสินค้าในบริษัท - บริหารจัดการสต็อกสินค้า - อื่นๆตามความเหมา...

M RICH EQUIPMENT MANAGEMENT
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของตำแหน่งงาน
27 ม.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขาชุมเเสง จ.นครสวรรค์
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง
26 ม.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ