เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA/QC
-ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการผลิต -Internal Audit -รับ Audit ลูกค้า -ส่งหลักฐานและตอบข้อบกพร่องให้แก่ลูกค้า -ควบคุมเอกสารคุณภาพ -จัดการประชุมต่างๆและจัดทำบันทึกประชุม เช่น ประชุมประจำเดือน, ประชุ...

บริษัท ดิ สมิธ ฟู้ด อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
30 เม.ย. 60
2 . ทนายความ ประจำสาขานครสวรรค์
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 60
3 . ช่างบริการ (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์คูโบต้าทั้งในระยะรับประกัน และนอกระยะรับประกัน2. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์คูโบต้า3. ร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดผลิตภัณฑ์คูโบต้าของบริษัท/ผู้แทนจำหน่า...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
2 อัตรา
29 เม.ย. 60
4 . พนักงานขายและการตลาด (ประจำสาขาตาคลี) จ.นครสวรรค์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการขายรถแทรกเตอร์ คูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี สามารถสาธิตขั้นตอนการใช้...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000(ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น)+มีค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น++
29 เม.ย. 60
5 . ธุรการขาย (ประจำสาขาตาคลี)
- Support Sale ดูแลงานด้านเอกสาร สัญญาซื้อ-ขาย และงานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - บันทึกข้อมูลเอกสาร พร้อมทั้งตรวจสอบความถูกต้องของการทำสัญญาการขาย - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติด...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 60

บริษัท ยนต์ผลดี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
29 เม.ย. 60
7 . ตัวแทนสินเชื่อรถยนต์/สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประจำพื้นที่เชียงใหม่,นครสวรรค์) รับสมัครด่วน !
-ให้บริการทำสัญญา,วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน -ตรวจสอบที่พักอาศัย/ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
29 เม.ย. 60
8 . พนักงานขาย
1. เสนอราคา แนะนำ ให้บริการและขายสินค้า 2. ติดตามการขาย 3. ประเมินโอกาสในการขายและจัดทำแผนการขาย 4. ดูแลงานขายและติดตามการขายสินค้าให้ครบขั้นตอนการก่อสร้าง 5. จัดเตรียมเอกสารขายและแค๊ตตาล็อกสินค้...

บริษัท ตึกน้ำเงิน(1993) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
29 เม.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขานครสวรรค์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่การเงิน (Finance) ประจำสาขานครสวรรค์
1. ดำเนินการรับเงินจากแหล่งต่าง ๆ 2. รักษาเงินสดย่อย เงินสดในบัญชีธนาคาร เช็ค ตราสารทางเงินต่างๆ 3. จัดทำงบกระทบยอดบัญชีเงินฝาก และบัญชีต่างๆ 4. จัดทำ นำส่งภาษี อากร ...

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
28 เม.ย. 60
11 . IT Support ประจำสาขานครสวรรค์ รับสมัครด่วน !รับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบคอมพิวเตอร์ Hardware/Softwareและระบบ Network ให้กับ User 2.แก้ปัญหาการใช้งานคอมพิวเตอร์ให้กับ User 3.รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
28 เม.ย. 60
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงานฝ่ายควบคุมการผลิต
1.วางแผนผลิต บริหารให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ปรับปรุง พัฒนา ระบบกระบวนการผลิต 3.ดูข้อมูลการผสม และการแตกตัวทางเคมี 4.นำทีมโปรเจคลดต้นทุนการผลิต 5.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยิปมั่นเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ++up ตามประสบการณ์
28 เม.ย. 60
13 . จป.วิชาชีพ (ประจำนครสวรรค์)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 2. กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ คำสั่ง / มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3. ตรวจสอบหาสาเหตุ การประสบอันตราย การเจ็บป่วย อันเนื่องม...

บริษัท สหชาติเศรษฐกิจ จำกัด
1 อัตรา
28 เม.ย. 60
14 . Productivity Improvement Specialist (โรงงานเสริมสุข นครสวรรค์)
• การดำเนินงานเพิ่มผลิตภาพในโรงงานด้วย TPM : o ประสานงานในการดำเนินการตามนโยบายบริษัทให้ได้ผลตามแผนงานและเป้าหมายของ TPM o รณรงค์ส่งเสริมการดำเนินการ TPM o ผลักดันระบบปฏิบัติการร่วมกับ TPM center...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
27 เม.ย. 60
15 . Field Technical Support - Germplasm
- Support NSPP technical support lead and Breeders by managing inventory and coordinating shipments of nursery seeds, parental line seeds and trial seeds following compliance and quality requirements....

Syngenta
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 เม.ย. 60
16 . Branch Accountant (ประจำสาขานครสวรรค์)รับสมัครด่วน !
- Preparing and issuing receipts in Oracle system. - Responsible for branch collection and AR aging management. - Preparing Output Tax report, Input Tax report and Withholding Tax report - Managing...

Uawithya Machinery Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 เม.ย. 60
17 . หัวหน้าบริหารงานทั่วไป
1.วิเคราะห์ปัญหา สาเหตุ ความจำเป็นในการฝึกอบรม 2.จัดทำแผนงาน ควบคุมตรวจสอบ ให้คำปรึกษา และแนะนำวิธีแก้ไขปัญหาในงานที่รับผิดชอบ 3.ฝึกอบรมพัฒนาพนักงาน ติดตามการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม 4.ติดต...

Foryou jewelry
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
18 . ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง สาขาไพศาลี จ.นครสวรรค์
ผู้จัดการสาขา รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ เจ้าหน้าท...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
24 เม.ย. 60
19 . ครูภาษาอังกฤษ
- ดูแลรับผิดชอบวิชาการสอนของตน - ทำงาน 6 วันต่อสัปดาห์ - ตอบคำถาม หรือ ข้อสงสัยจากนักเรียนที่เข้ามาสอบถาม

TUTOR HOME
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
20 . พนักงานตรวจสอบ
1.ควบคุม ประสานงาน ตรวจสอบและดำเนินการส่มนับ stock สินค้าของสาขา ให้ถูกต้อง ครบถ้วนตามขั้นตอนที่กำหนดเสร็จทันเวลาที่กำหนด 2.ตรวจเช็คสินค้า 3.ตรวจสอบเอกสารของสาขา 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Foryou jewelry
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ