เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน ( หยุด เสาร์ - อาทิตย์ )
-วางแผนและควบคุมการจัดทำประมาณการเงินสด -จัดทำรายงานทางการเงิน -บริหารการรับ-จ่ายเงิน -วางแผนการจัดทำงบประมาณฯ -ดูแล การจัดหาแหล่งเจ้าทุน -งานด้านการเงินอื่น ฯ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57

บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
21 พ.ย. 57
23 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ และธุรการ
งานด้านบัญชี : - 1. จัดทำใบเสนอราคา, ใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี, ใบลดหนี้, ใบเสร็จรับเงิน (Program Excel) 2. จัดทำเอกสารวางบิล - รับเช็ค 3. ติดตามทวงถามยอดค้างชำระ งานด้านธุรการทั่วไป : - 4. ดูแลด...

บริษัท พี วิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)
- ตรวจสอบเอกสาร รับเข้า-เบิกจ่าย รวมทั้งควบคุมการับเข้า - เบิกจ่าย - ตรวจสอบ และควบคุมสินค้าในสต๊อกสินค้าให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน - ตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง - ดำเนินการตรวจสอบ ...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
21 พ.ย. 57
25 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานเมืองทอง(เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์)
ควบคุมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!! ประจำแจ้งวัฒนะ
ดูแลบัญชีลูกหนี้ - เจ้าหนี้ งานตรวจนับสินค้า นำส่ง ภงด.1 3 53 ภพ.30 งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดูซฮ์ ออโต้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 พ.ย. 57
27 . เจ้าหน้าที่การเงิน(ด้านสินเชื่อ)
รับผิดชอบด้านการเช็ค ตรวจสอบการให้เครดิตกับลูกค้าและบริหารงานด้านการเงินรับ และการเงินจ่าย

บริษัท เจนบรรเจิด จำกัด
ประจำสำนักงานเมืองทองธานี 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
28 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
- จัดเตรียมเอกสารบัญชีลูกหนี้, ติดตามจัดวางบิลล์ที่ครบตามกำหนดระยะเวลา - ประสานงานลูกค้า, Sale เพื่อจัดเตรียมระยะในการวางบิลล์ - มีความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหักณ ที่จ่าย และกกระทบยอด GL ได้ ...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 15,000 บาท
21 พ.ย. 57
29 . ผู้จัดการแผนกต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
21 พ.ย. 57
30 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
- จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี - ทำ ภงด. 1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร - ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย - บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป - ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ประจำเดือน ...

บริษัท ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี จำกัด
21 พ.ย. 57
32 . Accountant Urgently Required!
Mainly responsible for any relevant work related to General Ledger accounting. Able to work with less supervision, lead the month end closing independently and able to submit reports by timeline. Some...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
21 พ.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ด่วนมาก !!
1.รับชำระหนี้/วางบิล 2.คิดค่าคอมมิชชั่น 3.เคลียร์ overdue 4.หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอยฮะอินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
21 พ.ย. 57
34 . ผู้ช่วยบัญชี
- จัดทำ/จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี - ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

ACE ULTIMATE CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
35 . ธุรการบัญชีด่วน มาก!!
จัดทำใบสำคัญจ่าย,ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด 3, ภงด 53, คิดค่าแรงพนักงาน, ทำสรุปยอดค่าใช้จ่ายประจำเดือน, แยกประเภทค่าใช้จ่าย, ยื่นพนักงานเข้า-ออกประกันสังคม, จัดทำสรุปพนักงานขาดลามาสาย, สรุปยอดเจ้าหนี้ราย...

บริษัท แอด-คอน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ด่วนมาก !!!
เจ้าหน้าที่บัญชี 1.บันทึกค่าใช้จ่าย ซื้อสินทรัพย์ ฯลฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี 2.บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบการผลิต/ต้นทุนการผลิต 3.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4.ทำเช็คจ่ายเงินและเงินส...

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
37 . พนักงานบัญชีการเงิน
จัดทำเช็คจ่าย ออกใบหักภาษี ณ ที่จ่าย ออกใบวางบิล ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ยื่นแบบ ภพ.30 ยื่นแบบ ภงด.1 3 53 ยื่นแบบประกันสังคม อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอาเวอร์โฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
38 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 อัตรา ด่วนมาก!!!
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 2.บริหารและวิเคราะ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
21 พ.ย. 57
39 . Accounting & Admin (25 - 45K) Nonthaburi
• Responsible for Accounting & Administration task • Issue invoice and receipt • Make Costing sheet, Stock list and Purchase order • Payment, Collection and Tax matter Area : Rattanathibeth...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 – 45,000 THB
21 พ.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี-บัญชีอาวุโส, พนักงานธุรการบัญชี
ด่วน!!

- จัดทำบัญชี ทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำแบบภาษี, ประกันสังคม

A1 Accounting Co.,Ltd.
4 อัตรา
21 พ.ย. 57
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ