เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ธุรการบัญชี - จัดซื้อ (วุฒิ ปริญญาตรี)
ด่วนมาก!!!

- จัดทำเอกสารทางบัญชี ข้อมูลรายการซื้อ ,จัดทำภงด.1 ,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30 ,จัดทำประกันสังคม - งานธุรการ ( จัดซื้อ , ออกใบกำกับภาษี , คำนวนค่าใช้จ่าย ) - การตรวจรับ นับโอน ผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ตาม...

บริษัท เฟิรสท์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท/เดือน
25 พ.ย. 58
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!
-บันทึกบัญชีรับ-จ่าย -จัดทำและควบคุมดูแลเกี่ยวกับทรัพย์สินของบริษัทฯ -บันทึกค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ -จัดทำรายงานทางบัญชีแต่ละเดือน

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ เเมเน็จเม้นท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 58
23 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (Senior Accountant) ด่วน!
-ปิดงบการเงินรายเดือน และประจำปี -ตรวจสอบบัญชีทุกประเภท -ดูแลภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ เเมเน็จเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 58
24 . หัวหน้าแผนกบัญชี (รับสมัครด่วน)
1.ควบคุมการปฏิบัติงานและกระบวนการทำงานให้เป็นไปตามระบบบัญชี 2.รับผิดชอบงานด้านบัญชี ในส่วนของตำแหน่ง หัวหน้าแผนก 3.จัดทำและตรวจสอบเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องในงาน 4.ร่วมพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักง...

บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
25 พ.ย. 58

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
25 พ.ย. 58
26 . พนักงานบัญชี (ประจำศรีสมาน 8 ใกล้ถ.สรงประภา ดอนเมือง เลียบคลองประปา)
-ดูแลเอกสารด้านบัญชี -จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชี -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
27 . ผู้ตรวจสอบภายใน (IA)
1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในบริษัทฯ และมีอำนาจการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 2. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อส...

บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน ด่วนมาก !!
1. ควบคุมดูแลเงินสดย่อย,ติดต่อธนาคาร 2. รับวางบิล,จัดทำเช็ค,จ่ายเช็ค,โอนเงิน 3. จัดทำเอกสารการจ่ายเงินพร้อมส่งให้ผู้มีอำนาจอนุมัติ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทูไดเมนชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 58
29 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager) ด่วน!!
- ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน บัญชีต้นทุน - ทำตามหลักการ Profit Center Cost Center และ Budgeting.

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 58
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
1. ทำภงด 1,3,53 และ ภพ.30 2. ทำบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ 3. กระทบยอด Bank Statement 4. ดูแลเบิก-จ่าย เงินสดย่อย ( Petty Cash ) 5. รับเช็ค - วางบิล 6. ติดต่อประสานงานฝ่ายจัดซื้อบริษัทต่างๆเพื่อขอใบเสน...

บริษัท ยูโรโมทีฟ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
25 พ.ย. 58
31 . ธุรการบัญชี ด่วน !!
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี ติดต่อประสานงาน ดูแลเอกสารต่างๆ และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ETG Insurance Broker co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 10,000 - 12,000 บาท
25 พ.ย. 58

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ย. 58
33 . Internal Audit (เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน)
ตรวจสอบความทุจริตที่อาจจะเกิดขึ้นในบริษัท

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
25 พ.ย. 58
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีสต๊อก (ทำงานประเทศกัมพูชา)
ดูแลจัดทำบัญชีสต๊อก ปฎิบัติงานที่โรงงานประเทศกัมพูชา

CCS GROUPS
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
35 . เจ้าหน้าที่จัดเอกสารวางบิล
** ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน (ฐานเงินเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโครงสร้างค่าจ้างทั่วไป), มีลุ้น Incentive ทุกเดือน
25 พ.ย. 58
36 . Senior Accounting Officer
บันทึกบัญชี ปิดบัญชี บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
25 พ.ย. 58
37 . ผู้ตรวจสอบบัญชีการเงิน (ประจำรัตนาธิเบศร์ จังหวัดนนทบุรี)
- ตรวจสอบงานด้านการเงิน - ทำงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
38 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชีและปิดบัญชีในระบบบัญชี Express(มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -นำส่งภาษีรายเดือน และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

บริษัท พรีไซซ์ แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
25 พ.ย. 58
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำที่ อ.บางบัวทอง)
- ปฎิบัติงานด้านบัญชีและตรวจสอบบัญชี

บริษัท คิดถึงเบเกอรี่ จำกัด
25 พ.ย. 58

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 58
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ