เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Food Cost Supervisor
เช็คและตรวจสอบการจำหน่ายอาหารของร้านอาหารเพื่อกระทบยอมรายได้ และการจัดรับ-โอนย้านวัดถุดิบภายในบริษัท

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
22 . Finance&Accounting (AP/AR)
- ดูแลการออกใบแจ้งหนี และการเรียกเก็บเงินให้ตรงตามกำหนด - ดูแลการออกใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี - ติดตามทวงหนี้ เมื่อถึงกำหนดชำระเงินตามสัญญา - จัดทำรายงานหนังสือรับรองหักภาษี / ทำรายงาน Sammary / ท...

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.พ. 60
23 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- จัดทำเอกสารทางบัญชี ข้อมูลรายการซื้อ ,จัดทำภงด.1 ,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30 ,จัดทำประกันสังคม - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Aston International Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
23 ก.พ. 60
24 . Senior Accounting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บันทึกข้อมูลเบื้องต้นงานบัญชี 2.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 3.ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 4.รับเช็ค-และวางบิล และติดตามหนี้ 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
23 ก.พ. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. ดูแลและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูหนี้ 2. ดูแลงานวางบิล/ จ่ายCheque/ เงินสดย่อย และ งานภาษีซื้อ-ขาย 3. บันทึกบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง 4. จัดทำ cash flow 5. ติดต่อประสานงานกับธ...

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีด้านตรวจสอบ (Audit) stock
Sup ส่งสินค้าให้กับบริษัท รับสำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ ตรวจเช็คสินค้าและทรัพย์สินตามสำเนาใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อ พร้อมเซ็นต์ชื่อผู้รับสินค้าและฝ่ายจัดซื้อส่งใบกำกั...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
23 ก.พ. 60
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- จัดทำใบวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิล จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า - บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน - จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเ...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
23 ก.พ. 60
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
รับเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อและแผนกอื่น ๆ ตรวจเช็คลายเซ็นต์ผู้รับสินค้าและตรวจเช็คเอกสารตามใบ P/R , P/O จากฝ่ายจัดซื้อ บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าพร้อมทั้งบัญชีอื่นๆ ที...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
23 ก.พ. 60
29 . บัญชี-การเงิน
1. ทำบัญชี กระทบยอด BANK 2. ทำจ่าย Supplier 3. ติดตามทวงถามหนี้คงค้างชำระ

บริษัท ปภาวิน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
30 . Accounting Supervisor
1. มีความรู้และเข้าใจในหลักการบัญชี 2. มีประสบการณ์ในการจัดทำเรคคอนไซค์ 3. มีความสามารถในการปิดงบการเงินได้

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
31 . Accounting Officer/AP (Nonthaburi Office)
- Responsible for Account Payable tasks. - Assisting in monthly end closing. - Responsible for preparing documents and record the transactions related to purchase. - Matching suppliers’ invoices ag...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
32 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- บริหาร-วางแผน-ควบคุม-รับผิดชอบงานด้านบัญชีและการเงินทั้งหมด ตลอดจนเรื่องภาษีต่างๆ ให้ดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้อง และตรงตามนโยบายของบริษัทฯ และปรับปรุงพัฒนาระบบบัญชีของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามเป้าห...

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60

บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่
1อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.พ. 60
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำสาขาติวานนท์)
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล 3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ 4.จัดทำสรุปรายละเอียดเช็คจ่ายที่ยังไม่มีผู้มารับ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆ...

บริษัทสงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
35 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสาร 3.บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม 4.ตรวจสอบเช็คและใบสำคัญจ่ายเช็คกับใบเสร็จ 5.สนับสนุนหรือปฏิบัติงานร่วมก...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
36 . เจ้าหน้าที่การเงิน อาวุโส
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลและตัวเลขต่าง ๆ ทางการเงิน การบัญชีและรายงานทางการเงิน โดยครอบคลุมถึงการดูแลป้องกันทรัพย์สิน และประเมินความเพียงพอของระบบการควบคุมภายในของระบบงานต่าง ๆ ว่ามีเพียงพอที่จะ...

บริษัท สงวนทัศน์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบดูแลงานทางด้านบัญชี บันทึกข้อมูลบัญชีรายรับและรายจ่ายลงในโปรแกรม Express แยกประเภทของรายได้-ค่าใช้จ่าย งานด้านเอกสารบัญชีต่าๆ สามารถปิดงบเบื้องต้นได้ อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจริญกิจจงเสถียร จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
38 . ผู้จัดการสาขา เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขานนทบุรี
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
23 ก.พ. 60
39 . พนักงานธุรการ ,บัญชี ,การเงิน
- การจัดการงานธุรการประจำออฟฟิศ งานการเงิน - งานเอกสารอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย - งานด้านการเงินและบัญชี

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
23 ก.พ. 60
40 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมเอกสารด้าน AP - ตรวจการจัดทำการบันทึกบัญชีเงินสดย่อยและกระทบเงินสดย่อย - ตรวจการจัดทำรายงานภาษีซื้อ - ตรวจสอบจัดทำการบันทึกบัญชีเอกสารการจ่ายเงิน(Payment Voucher) - ตรวจสอบการบันทึกค่...

บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
23 ก.พ. 60
 พบ 134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ