เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ด่วน!!

ตรวจสอบเอกสารบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)
ด่วน!!

ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
23 . พนักงานบัญชีลูกหนี้Urgently Required!
- ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ วางบิล, ติดตามรับชำระหนี้, ตัดชำระหนี้, รายงานภาษีขาย - จัดทำรายงานการชำระหนี้ สรุปยอดขาย - ตรวจสอบยอดเงินโอน , ลูกหนี้ต่างจังหวัด - สรุปลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน

PMC CARDS (THAILAND) LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
24 . พนักงานการเงิน Urgently Required!
รับผิดชอบการทำเอกสารด้านจ่ายเช็คเจ้าหนี้, คีย์ข้อมูลประมาณการจ่ายเงิน Cash Flow, ทำงบกระทบ Statement มีประสบการณ์ด้านจัดทำบัญชี/ด้านภาษี ต่างๆ เป็นอย่างดี ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

PMC CARDS (THAILAND) LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ด่วนมาก !!!
เจ้าหน้าที่บัญชี 1.บันทึกค่าใช้จ่าย ซื้อสินทรัพย์ ฯลฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี 2.บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบการผลิต/ต้นทุนการผลิต 3.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4.ทำเช็คจ่ายเงินและเงินส...

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
26 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (ด่วนมาก)
1. สามารถปิดงบบัญชีได้ (พร้อมมีใบอนุญาติผู้ทำบัญชี) 2. จัดทำ Cash Flow เสนอผู้บริหารได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. ควบคุมบริหารจัดเก็บหนี้ครบตามกำหนด และทวงถามหนี้คงค้างได้มีประสิทธิภาพ 4. ประสานงานกับฝ่...

บริษัท บีวีเจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
25 ต.ค. 57
27 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชี ระบบรับ-จ่าย -หัก ณ ที่จ่าย -บัญชีภาษีอากร -งานบัญชีอื่นๆ

บริษัท เมืองไทยฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
25 ต.ค. 57

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
25 ต.ค. 57
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป • คิดต้นทุนราคาสินค้า • จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารด้านงานบัญชี และการวางบิล • รวบรวมรายงานภาษีขาย • ประสานงานด้านบัญชีกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยว...

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 57
30 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 อัตรา
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ 1.จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน 2.บริหารและวิเคราะ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
25 ต.ค. 57
31 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ในการบันทึกข้อมูลได้

บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
32 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
- จัดเตรียมเอกสารบัญชีลูกหนี้, ติดตามจัดวางบิลล์ที่ครบตามกำหนดระยะเวลา - ประสานงานลูกค้า, Sale เพื่อจัดเตรียมระยะในการวางบิลล์ - มีความรู้เรื่องภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหักณ ที่จ่าย และกกระทบยอด GL ได้ ...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 15,000 บาท
25 ต.ค. 57
33 . พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบ...

บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
3 อัตรา
25 ต.ค. 57

บริษัท คราฟท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
35 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
• จัดเตรียมกระดาษทำการ (Work paper) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนด • จัดเตรียมร่างงบการเงิน หมายเหตุ ประกอบงบการเงินและรายการปรับปรุงเสนอให้ลูกค้า • ตรวจสอบรายการเนื้อหาสาระในแต่ละบัญชีตามที...

บริษัท ออกัซท์ บิสซิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 ต.ค. 57
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย ภ.พ.30 , ภ.ง.ด.1 , ภ.ง.ด.3 , ภ.ง.ด.53 , ประกัน สังคม - ทำเงินเดือน , คอมมิชชั่น , ล่วงเวลา - จัดทำใบสั่งซื้อต่างประเทศ พร้อมติดตามการส่งสินค้า - จัดทำรายงานการขายแ...

บริษัท อะตอม-มิค เพาเวอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
37 . ธุรการบัญชี/ธุรการขาย
1) เปิดบิลขาย เปิดใบส่งของ วางบิล 2) บันทึกข้อมูลซื้อ/ขาย 3) ประสานงานกับลูกค้าและทีมขนส่ง 4) ธุรการสำนักงาน

บริษัท ส.อรุณ คอนกรีต นนทบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการ์ณ
24 ต.ค. 57
38 . บัญชีเจ้าหนี้(AP)ด่วน มาก!!
- บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ (AP) - บันทึกบัญชีจ่ายชำระเจ้าหนี้ - เช๊ค Stock ประจำเดือน - สรุปรายการภาษีซื้อประจำเดือน - ทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน - ทำรายการปรับปรุงค่าใช้จ่ายต่างๆประจำเดือน ...

บริษัท ทูไดเมนชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
39 . เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย
Urgently Required !!

รับผิดชอบเกี่ยวกับงานดังนี้ รับวางบิล จ่ายเจ้าหนี้การค้า จ่ายอื่น ๆ บันทึกบัญชี กระทบยอดบัญชี เงินสดย่อย เปิด LC / TT / TR / DLC ติดต่อธนาคารเรื่องเช็ค

บริษัท นงนุช อินดัสเตรียล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)
1. ทำงานในส่วนของบัญชีที่สังกัดอยู่

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
24 ต.ค. 57
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ