เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 123 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี
- ดูแลงานเกียวกับเอกสารบัญชีในฝ่าย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
23 . ธูรการบัญชี
- พิมพ์งาน จัดเอกสารด้านบัญชี - รับสินค้าเข้าระบบ - ออกเอกสาร ซื้อ-ขาย - ใช้งานระบบ POS - รับโทรศัพท์ - ติดต่อประสานงาน

บริษัท เอชเอ็นซี เพาเวอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-16,000
28 ก.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่ฝ่าย บัญชีการเงิน
1. ทำงานด้านลูกหนี้ วางบิล,ติดตามรับชำระหนี้ 2. บันทึกรายรับ – รายจ่าย และ ใบสำคัญจ่าย 3. จัดทำภาษีซื้อ-ขาย 4. สรุปยอด การขายประจำวัน 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 6. งานดี ก้าวหน้า พร้อมพั...

บริษัท เอสที อลูคอน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
28 ก.ค. 58
25 . พนักงานบัญชีจ่าย/เจ้าหนี้
1. ตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ถูกต้องตามรายการที่สั่งซื้อ 2. รับวางบิลจากลูกค้า และสรุปยอดการวางบิล 3. บันทึกบัญชีการตั้งหนี้ ภาษีชื้อ การรับวางบิล 4. บันทึกตัดชำระเ...

บริษัท พีอีเอ็นเอ็น โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกและติดตามลูกค้ากรณีผิดนัดชำระ - เก็บข้อมูลการขายและจัดทำรายงาน - กระทบยอด, จัดทำงบการเงิน - บันทึกรายละเอียดบัญชีของบริษัท - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาทำงาน จันทร์-เสาร์ 8.30-...

บริษัท กวงเชียง เฟรมแอนด์ซัพพลาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบรษัท
28 ก.ค. 58
27 . พนักงานบัญชี (ประจำศรีสมาน 8 ใกล้ถ.สรงประภา ดอนเมือง เลียบคลองประปา)
-ดูแลเอกสารด้านบัญชี -จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชี -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
28 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วน มาก!!
1.ออกเช็ค/ติดต่อกับทางธนาคาร 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3.ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด 4.วิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียด 5.วิเคราะห์สภาพบริษัทจากงบการเงิน 6.จัดทำงบกระแสเงินสด 7.จัดทำ Monthly Cash flow ...

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
28 ก.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ดูแลเรื่องบัญชีทั้ง ระบบ ภาษีซื้อ ภาษีขาย ยื่นภพ30 2.สามารถใช้โปรแกรม Express Account ได้เป็นอย่างดี 3.สามารถใช้ MS Office ได้ดี 4.จัดทำ ภงด.90,91,94 ประจำปี 5.สามารถโปรแกรมสำเร็จรูปอื่นๆ ได้ดี ...

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
28 ก.ค. 58
30 . ธุรการบัญชี
1.เปิดใบกำกับภาษี / วางบิล / เตรียมรับเช็คลูกค้า 2.บันทึกภาษีซื้อ ภาษีขาย และบัญชีแยกประเภท 3.จัดเตรียมเอกสารเพื่อการเงินชำระเจ้าหนี้ 4.บันทึกรายการแยกประเภท 5.บันทึกรายการสินค้า 6.ดูแลจัดเก็บเอก...

บริษัท เอสเอ็ม คอนโทรลวาล์ว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000 - 15,000 บาท
28 ก.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
!!หยุดเสาร์-อาทิตย์!!

1. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร พร้อมปรับปรุงบัญชีเงินฝากธนาคาร 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน พร้อมกระทบยอดบัญชี 3. บันทึกรายการทรัพย์สิน 4. สรุปรายงานใบลดหนี้ ใบรับคืน สรุปรายงานรับคืน

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตกลง
28 ก.ค. 58
32 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
!!หยุดเสาร์-อาทิตย์!!

- ร่วมหารือกับผู้บริหารแผนกต่างๆ วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ และงบลงทุนที่มีเงื่อนไข และผลตอบแทนก่อนการตัดสินใจลงทุน - ร่วมหารือกับผู้บริหารในการวางแผนภาษี เพื่อให้หน่วยงานมีการเสียภาษีอย่างถูกต...

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
28 ก.ค. 58
33 . หัวหน้าแผนกบัญชี
-ควบคุมดูแล ตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีลูกหนี้ เจ้าหนี้ บัญชีต้นทุน พร้อมทั้งดำเนินการปิดบัญชีและปิดงบการเงิน เพื่อให้การจัดทำบัญชี และการจัดทำรายงานทางบัญชีต่าง ๆ เป็นไปอย่างถูกต้องตรงตามกำหนด และต...

บริษัท 555 ยานยนต์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 ก.ค. 58

บริษัท วาล์วคอน จำกัด
หลายอัตรา
28 ก.ค. 58
35 . พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
1. บันทึกข้อมูล G / L 2. กระทบ Bank Statement 3. ตรวจสอบบัญชีสินทรัพย์ และหนี้สิน 4. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย (ทวิ 50) 5. จัดทำแบบ ภ.ง.ด. โดยเก็บยอดจากใบสำคัญจ่าย 6. ตรวจสอบใบกำกั...

บริษัท เอส.ที.เบเกอรี่ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
1.จัดทำเอกสาร หลักฐาน รับและจ่าย บันทึกรายการบัญชี ตามระบบบัญชี 2.กระทบยอดบัญชีธนาคาร 3.ตรวจสอบยอดขายประจำวันและกระทบยอดให้ตรงกับเงินสดที่นำฝาก 4.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร รับและจ่าย ให้เป็นไปต...

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 ก.ค. 58
37 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ AR (รับสมัครด่วน)
1.ตรวจสอบใบสั่งขาย (SO) ก่อนทำการเปิดใบกำกับภาษีขายหรือในระบบ Mac 5 พร้อมทั้งรวบรวมเอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องให้ครบถ้วนและถูกต้อง 2.ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูลการส่งสินค้า รั...

บริษัท เซ็นเจอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บามขึ้นไป หรือตามความสามารถ
28 ก.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(Tapioca Division)
จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีทั้งด้านรับ-จ่าย และใบกำกับภาษี จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย พร้อมบันทึกบัญชี จัดทำและตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย จัดทำรายงานภาษี...

Sangfah Agri Product Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
28 ก.ค. 58
39 . พนง.บัญชี
วุฒิปวส.ขึ้นไปมีปสกและใช้โปรแกรมexpressได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท วี.เอส.บี.โฮม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่การเงิน
เจ้าหน้าที่การเงิน 1. ติดต่อประสานงานกับธนาคารเรื่อง Credit Advice 2. จัดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ ขอคืน 19 ทวิ ส่งกรมศุลกากร 3. ติดตามใบขนและ INVOICE 4. จัดทำตารางคุมรับล่วงหน้าค่าสินค้าต่างประเทศ 5...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
 พบ 123 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ