เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
1. ทำบัญชีลูกหนี้ เพื่อติดตามหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา 2. ทำวางบิลลูกหนี้ได้ถูกต้อง 3. ประสานงานฝ่ายขายและธนาคารได้ดี 4. สามารถใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ MS Office, Express, Mac5

บริษัท บีวีเจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
2 ต.ค. 57
22 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1.บริหารการทำบัญชีลูกหนี้ เพื่อติดตามหนี้ได้ตามกำหนดระยะเวลา 2.จัดทำวางบิลลูกหนี้ 3.ติดตามจัดเก็บหนี้ครบตามกำหนด และทวงถามหนี้คงค้าง 4.วางแผนให้ Messengerและ Saleวางบิลเก็บเช็คจากลูกหนี้ 5.ประสานง...

บริษัท บีวีเจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
2 ต.ค. 57
23 . พนักงานบันทึกข้อมูล/โอเปอเรเตอร์
- บันทึกข้อมูลสต๊อคสินค้าในโปรแกรมบัญชี Express - จัดทำรายงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - รับโทรศัพท์ โอนสาย - จัดระเบียบการใช้ห้องประชุม

บริษัท ธนอุดม อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
2 ต.ค. 57
24 . Accounting Officer (A/R and Inventory)
• To handle receivable voucher and ensure to record onto the system. • To handle daily collection and prepare receipt to customer. • To co-ordinate with customer, stores and any relevant other depar...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ต.ค. 57
25 . Accounting & Admin (25 - 45K) Nonthaburi
• Responsible for Accounting & Administration task • Issue invoice and receipt • Make Costing sheet, Stock list and Purchase order • Payment, Collection and Tax matter Area : Rattanathibeth...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 – 45,000 THB
2 ต.ค. 57
26 . บัญชี
คีย์ข้อมูล ทำรายรับ-รายจ่าย ลูกหนี้-เจ้าหนี้ และเอกสารอื่นๆ

HBP International Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
2 ต.ค. 57
27 . สมุห์บัญชี
-จัดทำงบการเงิน -มีความรู้ในมาตรฐานทางบัญชีและกฏหมายภาษีอากร -เคยประสานงานผู้สอบบัญชีภายนอกและเจ้าหน้าที่สรรพากร -จัดทำหรือตรวจตราการลงบัญชีต่างๆของบริษัทฯให้เป็นไปตามข้อกฏหมาย มาตรฐาน ของบัญชีและน...

บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 57
28 . แคชเชียร
- คิดบิลค่าอาหาร - ดูแลเก็บรักษาเงินสด - ปิดยอดการขายประจำวัน

บริษัท สามเสน คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 57
29 . บัญชี-การเงิน
ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการจ่ายเงิน ปิดภาษีมูลค่าเพิ่ม ทำภ.ง.ด.3 53

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
2 ต.ค. 57
30 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชี เก็บรายละเอียดบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน ยื่นแบบภาษี

บริษัท วัน พลัส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
2 ต.ค. 57
31 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)
ด่วน!!

ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 57
32 . บัญชี-การเงิน
1.ทำบัญชีด้านรับ-ด้านจ่าย 2.กระทบยอดธนาคาร 3.ดูอัตราแลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ

บริษัท ปภาวิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 ขึ้นไป
2 ต.ค. 57
33 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เกี่ยวกับงานด้าน statement - เกี่ยวกับงานด้านการรับ - จ่าย เงินสด เช็ค และการตัดชำระหนี้ ในระบบ oracle - งานเอกสารอื่นๆ ในฝ่ายการเงิน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
2 ต.ค. 57
34 . ผู้จัดการแผนกต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
2 ต.ค. 57
35 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 57

บริษัท ไลท์ติ้งโฮม จำกัด
4-6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
2 ต.ค. 57
37 . พนักงานขายหญิง 2 ตำแหน่ง, พนักงานบัญชีหญิง 2 ตำแหน่ง,ธุรการบัญชีและคีย์คอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง,
พนักงานขาย หญิง 2 ตำแหน่ง -วุฒิ ปวช ปวส ปริญญาตรี -ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้า -วางแผนงานจัดส่งสินค้า พนักงานบัญชี หญิง 2 ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายบัญชี และคีย์คอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง - บัญชี การเงิน ...

บริษัท ภูเขาทอง โฮมบิ้ลด์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์, ความสามารถ, วุฒิ
2 ต.ค. 57
38 . ผู้จัดการบัญชี ด่วนมาก !!
- ควบคุมดูแลด้านบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ เงินสดย่อย รวมถึงการเบิกจ่ายเงินทั้งหมดของบริษัท - จัดทำรายงานด้านการเงิน รายงานด้านบัญชี สรุปผลการดำเนินการต่าง ๆ ตามที่ผู้บริหารต้องการ - ปิดงบการเงิน จั...

บริษัท โชเอะ คันเกียว (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
2 ต.ค. 57

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
2 ต.ค. 57
40 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน พร้อมจัดทำรายงานขายประจำวัน - ทำเอกสารใบวางบิล รับเช็ค สรุปยอดรายรับ- จ่าย ประจำวัน - ตรวจสอบทรัพย์สินของสาขา อาทิ เครื่องมือช่าง รถระบะ อุปกรณ์ต่างๆ - รับ/จ่า...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
2 ต.ค. 57
 พบ 105 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ