เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
27 ก.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ประสานงานภายในองค์กร งานบัญชีเบื้องต้น - บัญชีรับ / จ่าย - บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้

บริษัท กรุงเทพตอนกลาง เอส.ดี.โอ.จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป
27 ก.ค. 59
23 . พนักงานบัญชี
บันทึกข้อมูลบัญชี ตรวจทานข้อมูลที่บันทึก จัดทำบัญชี- จัดเรียงเอกสาร ปิดงบได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

สำนักงาน เอส พี การบัญชี ธุรกิจ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
• งานธุรการและประสานงาน ที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบัญชี • งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา หน้าที่ธุรการฝ่ายการเงิน • ประสานงานด้านเอกสาร • จัดทำเอกสารเข้าระบบ • ประสานกับฝ่ายการเงิน/ประส...

บริษัท พี.แอนด์.โอ. เฮลท์ตี้แคร์ จำกัด
27 ก.ค. 59

บริษัท สุพรรณยนตการ เทรดดิ้ง จำกัด สำนักงานใหญ่
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินต่างประเทศ(จีน)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบรานการรับ-จ่ายและจัดทำเอกสารประกอบการรับ-จ่าย -จัดทำทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายและตรวจสอบรายการเช็คStatement -ตรวจสอบและจัดทำรายงาน Vat refund และการขอคืน Vat refund -กระทบยอดค่าใช้จ่ายจากการใ...

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
+ บริหารจัดการงานบัญชีภายในของบริษัท + งบการเงินบริษัท + เอกสารทางบัญชี + งานด้านภาษี + งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Aston International Co., Ltd.
1 - 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรับ-จ่าย - ทำบัญชีเจ้าหนี้ / จ่ายเจ้าหนี้/เอกสารจ่ายทุกประเภท - สามารถกระทบยอดจ่ายเจ้าหนี้การค้า/ยอดเงินธนาคาร-รับจ่าย - ทำภาษี ภพ.30,ภงด.3,53 - สรุปรายงานรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนเสนอต่อห...

IACG CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (AR)
1. ตรวจสอบเอกสารประกอบในการรับเงิน ให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันเวลา 2. ติดตามการชำระหนี้จากลูกหนี้ให้ครบถ้วนตามเงื่อนไขการชำระเงิน 3. บันทึกเอกสารการรับชำระหนี้ลงในโปรแกรม 4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อนำส่งใ...

บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Basic Salary + Welfare
27 ก.ค. 59
31 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
1.บันทึกการรับชาระหนี้ของลูกค้าภายในประเทศ 2.บันทึกใบสาคัญรับเงินประจาวัน 3.บันทึกใบสาคัญทั่วไป 4.ตรวจสอบใบแจ้งหนี้ ใบลดหนี้ และใบเพิ่มหนี้ พร้อมทั้งจัดเก็บเอกสาร 5.ตรวจสอบใบจ่ายสินค้ากับรายงานใบเ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่จัดเอกสารวางบิล
ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ เวลา 08.00 - 17.00 น. (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน (ฐานเงินเดือน สูงกว่าค่าเฉลี่ยโครงสร้างค่าจ้างทั่วไป), มีลุ้น Incentive ทุกเดือน
27 ก.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อสินค้าให้ถูกต้องตามระบบบัญชี 2. บันทึกรายการสินค้าในระบบบัญชี 3. ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อและเอกสารการวางบิลจากเจ้าหนี้ 4. จัดทำงบการเงินเสนอผู้บริหาร 5. ปิดงบบัญชี

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
- ทำรายการปรับปรุง-ปิดบัญชี ออกงบการเงิน - ทำรายการกระทบยอดคงเหลือและเก็บรายละเอียดประกอบงบ - ตรวจสอบการยื่นแบบภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30) ภาษีหัก ณ ที่จ่าย (ภงด.1,3,53) - จัดทำรายงานประมาณการ การใช้เง...

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
27 ก.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่บัญชี / การเงิน
- ดูแลงานด้าน Casshier - ดูแลงานด้านบัญชีเจ้าหนี้

CCS GROUPS
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
27 ก.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้ - ลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. เปิด Invoice 2. ควบคุมการทำเอกสารด้านจ่ายตามนโยบายบริษัทฯ 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 5. ติดต่อธนาคาร จัดเอกสารในการ เปิด-ปิดบัญชี ที่เกี่ยวกับบริษัท 6. ติดต่อประสานงานทุกดีลเลอร์เกี่ยวกับการจ...

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 บาท
27 ก.ค. 59
37 . สมุห์บัญชีรับสมัครด่วน !
1). ควบคุมและตรวจสอบความสมบูรณ์และถูกต้องของเอกสารในการลงบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่วางใว้และนโยบายบริษัทฯ 2). ผู้อนุมัติ 2.1 ใบรับวัสดุเข้าคลังสินค้า/ใบส่งคืนสินค้า 2....

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
38 . พนักงานบัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำใบเสนอราคา - ลงบัญชี รับ/จ่าย - งานธุรการอื่นๆ

บริษัท ไดฟู เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ก.ค. 59
39 . พนักงานบัญชีจ่าย
- ทำหน้าที่จ่ายเงิน - จัดทำหน้าที่บันทึกใบสำคัญจ่าย - จัดแยกประเภทหมวดหมู่การจ่ายเงิน - งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ประจำสำนักงานใหญ่ - นนทบุรีรับสมัครด่วน !
1. ทำบัญชีรับ/จ่าย 2. ทำ receive voucher 3. บันทึกรายรับ - รายจ่าย 4. รายงานรายรับ - รายจ่าย 5. จัดทำรายงานผลประกอบการประจำเดือน 6. รับผิดชอบ บันทึกรายรับของโครงการ

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
 พบ 113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ