เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บริหารความเสี่ยง
หน้าที่ความรับผิดชอบ : • เพื่อประสานงาน ผลักดันให้เกิดกระบวนการการจัดการบริหารความเสี่ยงควบคู่ และผสานกับแผนงาน โครงการ กิจกรรมของบริษัทฯ เพื่อให้ผลการดำเนินงานเป็นไปตามเป้าหมายผลประกอบการประจำปีของบ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 มิ.ย. 59
22 . Sr.Financial Analyst
1.Be responsible for financial report analysis of actual-to-budget results for all cost centers of head office 2.Analyze Head office OPEX spending against plan. 3.prepare the annual budget on head o...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
29 มิ.ย. 59
23 . Accounting&Finance Manager
Pproducer food oil manufacturing under brand Trip, Research and development food oil products. Head office in Malaysia The biggest food oil industry in Thailand.

Manpower Thailand Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate 70 up
29 มิ.ย. 59

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
25 . Internal Auditรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า -ตรวจสอบการทำงาน

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 มิ.ย. 59
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บันทึกข้อมูลเบื้องต้นงานบัญชี 2.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 3.ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 4.รับเช็ค-และวางบิล และติดตามหนี้ 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
29 มิ.ย. 59
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี ( ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ )รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ประสานงานภายในองค์กร งานบัญชีเบื้องต้น - บัญชีรับ / จ่าย - บัญชีลูกหนี้ / เจ้าหนี้

บริษัท กรุงเทพตอนกลาง เอส.ดี.โอ.จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป
29 มิ.ย. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้,เจ้าหนี้ / เจ้าหน้าที่การเงิน / เจ้าหน้าที่ลูกหนี้อาวุโส
1.ดูเเลด้านการเงิน เช่นการรับเงิน การกระทบยอดรายงาน 2.จัดทำรายงานเกี่ยวกับการเงินต่างๆ 3.จัดทำประมาณการการใช้เงินสดในอนาคต 4.ดำเนินการติดต่อกับทางธนาคาร 5.รู้จักผลิตภัณฑ์ต่างๆของทางธนาคารเพื่อพิจา...

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
29 มิ.ย. 59

บริษัท นนทรีการบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
29 มิ.ย. 59
30 . ผู้จัดการบัญชีต้นทุน, หัวหน้าบัญชีต้นทุน, สมุห์บัญชี
1.ดูแลงานด้านบัญชีต้นทุนและสามารถวางระบบบัญชีต้นทุนเพื่อคำนวณต้นทุนของสินค้าแต่ละชนิดและแต่ละ Lot ได้ โดยคำนึงถึง ต้นทุนวัตถุดิบ ค่าแรงและค่าใช้จ่ายในการผลิต โดยมีการปันส่วนอย่างเหมาะสม 2.ตรวจสอบราย...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59
31 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
32 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-ตรวจสอบยอดเงินบัตรเครดิต -วางบิลfisrtchoice -สรุปเงินฝาก-ถอน-โอน ประจำวัน -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 -16,000 บาท
28 มิ.ย. 59
33 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขา
- ปฏิบัติงานร่วมกับสาขา - ตรวจสอบรายงานการชำระเงิน - จัดทำงบภายในของสาขา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
9 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบยอด วงเงินลูกหนี้,เจ้าหนี้ - ตรวจสอบยอดค้างชำระ ติดตามทวงถามดูดิวเดท,การเงินและเครดิต - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชีสาขา - ใช้โปรแกรมบัญชี - ทำแบบยื่นภาษีต่างๆ และทำหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
37 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Financial Manager)
1. กำกับดูแล การวิเคราะห์ จัดทำและนำเสนอการวางแผนการดำเนินงานการเงินทั้งระยะสั้น และระยะยาว ได้อย่างเป็นระบบ 2. นำเสนอการบริหารสภาพคล่องทางการเงิน และประมาณการงบประมาณ ของฝ่ายงานต่าง ๆ ให้สอดคล้...

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 มิ.ย. 59
38 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Accounting Manager)
1. ควบคุม ตรวจสอบ ระบบงานบัญชีทั้งระบบให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานการบัญชีและตามกำหนดระยะเวลา 2. วิเคราะห์และจัดทำข้อเสนอแนะข้อมูลทางบัญชีการเงินต่างๆ แก่ผู้บริหาร ได้อย่างมีประสิทธิภาพ และสอดค...

บริษัท เอแอลที เทเลคอม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 มิ.ย. 59
39 . แคชเชียร์ (ประจำสาขาเมืองทองธานี)
- รับชำระเงินประจำเคาน์เตอร์ - เอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาเมืองทองธานี)
- จัดทำรายงานภาษี เพื่อยื่นสรรพากร - จัดทำบันทึกรับสินค้าเข้า/ออก - ควบคุมดูแลสต็อกให้ถูกต้องตามจำนวน - จัดทำรายงาน รายรับ-รายจ่าย ประจำเดือน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ.บี.ที.สปอร์ตคอมเพล็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ