เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
22 . Internal Audit ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ก.พ. 59
23 . พนักงานบัญชี
-ดูแลงานเกียวกับเอกสารบัญชีในฝ่าย -บันทึกเอกสารทางบัญชี -ออกหนังสือหัก ณ ที่จ่าย / จัดทำรายงานยื่นภาษี -บันทึกการเคลื่อนไหวบัญชี -งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
2 อัตตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
24 . Accounting Manager ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2. จัดทำรายการกระทบยอดทางบัญชี 3. ปิดงบการเงิน 4. ควบคุมการทำงานทั้งระบบของบัญชี 5. ควมคุมดูแล บัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ 6. ควบคุมดูแลบัญชีต้นทุน 7. จัดทำรายงานผลการดำเนิ...

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ความสามารถ/และข้อตกลง
9 ก.พ. 59
25 . แคชเชียร์ (ประจำเซ็นทรัลรัตนาธิเบศน์, เซ็นทรัลแจ้งวัฒนะ)
- รับชำระค่าสินค้าภายในซูเปอร์มาร์เก็ต - อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้า

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
9 ก.พ. 59

บริษัท ทศพรเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
27 . Finance and Operations
1. ดูแลรับผิดชอบงานยืนยันยอดให้กับลูกค้า 2. ตรวจสอบยอดเงินเข้าผ่าน Statement ธนาคารต่างๆ 3. ตัดจ่ายค่าสินค้า / บริการ ผ่านระบบInternet 4. สอบทานยอดเงินเข้า-ออก ของแต่ละธนาคาร

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
28 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-จัดทำเอกสารในการวางบิล, ออกใบเสร็จรับเงิน, และการนำเช็คเข้าธนาคาร -บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เข้าระบบ -จัดทำเอกสารการจ่ายเช็ค , รับวางบิลและจ่ายเช็ค -ติดต่อประสานงานกับธนาคาร -ทำเอกสารแ...

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ก.พ. 59
29 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชีและปิดบัญชีในระบบบัญชี Express(มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -นำส่งภาษีรายเดือน และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

บริษัท พรีไซซ์ แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
9 ก.พ. 59
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่ จ.นนทบุรี
1.ตรวจสอบเอกสารด้านรับ-จ่าย 2.บันทึกบัญชี JV 3.จัดเก็บเอกสาร ทำทะเบียน 4.จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 5.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 6.ตรวจสอบ ปรับปรุงรายงานต่างๆ ณ วันสิ้นงวด 7.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
9 ก.พ. 59
31 . Business Development (Finance) ***ด่วนมาก****
- To Monitor and control Financial status and budget of the project - To be responsible for project financing ang coordinate with banks - To prepare periodic financial report for the management and ...

บริษัท นารายณ์ พร็อพเพอตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ก.พ. 59

บริษัท เจ.เอ็น.อาร์.แอร์ ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (โครงการ)
1.ติดตามเอกสารการเบิก-จ่าย Payment งานโครงการต่างๆ 2.ติดต่อประสานงานกับโครงกาต่างๆร 3.งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000.- บาท ขึ้นไป
9 ก.พ. 59
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
- ติดตามหนี้ ตรวจสอบความถูกต้องของยอดลูกหนี้ - ตัดชำระหนี้ สรุปยอดลูกหนี้ประจำเดือน - จัดทำเอกสารการวางบิล - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - ทำภงด.3,ภงด.53 - จัดทำใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ - จัดทำ...

บริษัท พี.เค.อลูมินั่ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
35 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำบัญชีต้นทุนแยกประเภทตามแผนกผลิต - จัดทำบัญชีราคาต้นทุนสินค้าต่างๆ - จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือทุกเดือน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอก - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
ด่วนมาก!!

- การซื้อเข้า (เจ้าหนี้) - สร้าง ASSET - เปิดบิลขาย (ลูกหนี้) - ทำจ่ายชำระค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัทฯ และรายการปรับปรุงบัญชี , ตัดจ่าย - รายละเอียดงานตอนสิ้นเดือน - ปิดงบก...

บริษัท วิเชียรไดนามิคอินดัสตรี จำกัด อ.ลาดหลุมแก้ว จ.ปทุมธานี และ บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด อ.เมือง จ.นนทบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
37 . Internal Audit
1. รับผิดชอบตรวจมาตรฐาน กระบวนการทำงานของหน่วยงานต่างๆในบริษัทฯตามมาตรฐานที่กำหนด 2. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบและข้อเสนอแนะ

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ก.พ. 59
38 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสำนักกรรมการผู้จัดการ
1.จัดทำ Management report และรายงานต่าง ๆ พร้อมทั้งวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อสนับสนุนการบริหารงานของฝ่ายบริหาร 2.วิเคราะห์ข้อมูลทางการเงิน การขาย งบการเงิน 3.วิเคราะห์งบประมาณ งบลงทุน งบค่าใช้จ่าย 4....

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
9 ก.พ. 59
39 . หัวหน้าบัญชีเจ้าหนี้
1. ควบคุมตรวจสอบเอกสารตั้งหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบการหักภาษี ณ ที่จ่าย และภาษีมลูค่าเพิ่ม 2. ยื่นแบบภาษีทุกประเภท ภงด. 1, 3 , 53 / ภพ. 30, 36 / ภงด. 50, 51 3. จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ก.พ. 59
40 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
9 ก.พ. 59
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ