เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 107 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Internal Audit ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ด่วนมาก !!!
เจ้าหน้าที่บัญชี 1.บันทึกค่าใช้จ่าย ซื้อสินทรัพย์ ฯลฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี 2.บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบการผลิต/ต้นทุนการผลิต 3.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4.ทำเช็คจ่ายเงินและเงินส...

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57

บริษัท คิวเทค เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
24 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี 1 อัตรา/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี 2 อัตรา ด่วนมาก!!!
รับผิดชอบการวางแผนด้านบัญชีและการเงิน เพื่อควบคุม ตรวจสอบ ให้การบริหารต้นทุนค่าใช้จ่ายขององค์กรเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ดังนี้ - จัดทำ ตรวจสอบ และวิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชีและการเงิน - บริหารและวิเคราะ...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี / การเงิน
- จัดทำบัญชีรายวันรับ - รายวันจ่าย - รายวันทั่วไป - จัดทำแบบภาษี - จัดทำรายการกระทบยอดเงินฝากธนาคาร - ติดต่อสรรพากร รวมถึงการปิดบัญชีทั้งรายเดือนและรายปี หากมีประสบการณืด้านการจัดทำและตรวจสอบ ภพ...

บริษัท ควิกเซิร์ฟ โปรไวเดอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ++
18 ธ.ค. 57
26 . หัวหน้าแผนกการเงิน (สาขาเวสต์เกต)
- รับผิดชอบด้านงาน AR Invoice, RC - ตรวจสอบการคำนวณ Commission ทุกประเภทสัญญาให้ครบถ้วน - ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ / ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย / ควบคุมการจ่ายเช็คคืนเงินมัดจำ - ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน
18 ธ.ค. 57

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
28 . บัญชีเจ้าหนี้
- บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมด - ทำCHEQUEจ่ายเจ้าหนี้ - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
18 ธ.ค. 57
29 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้
- บันทึกข้อมูลบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - จัดทำรายงานภาษีขายส่งหัวหน้าบัญชี - ประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
18 ธ.ค. 57

บริษัท คอนเทค ฟีด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด
18 ธ.ค. 57
31 . ผู้จัดการแผนกต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
18 ธ.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
33 . บัญชี
สามารถทำรายรับ-รายจ่าย / ภาษีนำเข้า- ภาษีส่งออก / ภาษีซื้อ - ภาษีขาย ประจำเดือน ใช้ Program Excel และ Express ได้ ทำงานเกี่ยวกับการบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี

บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 57
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน
•ดำเนินการรวบรวมเอกสารการจ่ายเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ จากฝ่ายที่เกี่ยวข้อง •ดำเนินการทำเช็คจ่ายเจ้าหนี้การค้า และค่าใช้จ่ายอื่นๆ ให้เสร็จทันเวลาจ่ายในแต่ละรายการ •จัดทำใบสำคัญจ่ายและหนังสือ...

บริษัท พรีมา แคร์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
35 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
37 . ผู้ช่วยบัญชี ด่วนมาก !!
- จัดทำ/จัดเก็บเอกสารด้านบัญชี - ตามคำสั่งของหัวหน้างาน

ACE ULTIMATE CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-11,000 บาท
18 ธ.ค. 57

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
39 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)
ด่วน!!

ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน
ด่วน!!

1.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาก่อน 2.สามารถทำตั๋วได้ 3.เคยติดต่อกับทางธนาคารและรู้เรื่องเอกสารทางด้านขอ Finance กับทางธนาคาร 4.ทำ Cash Flow และ LC ต่างประเทศ 5.จัดทำกระทบยอดธนาคารทุกสิ้นเดือ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 57
 พบ 107 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ