เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำด้านบัญชีต่างๆ - ดูแลการเบิกจ่ายเงินสดย่อย - บันทึกค่าใช้จ่าย/รายรับ ในแต่ละเดือน - นำส่งภาษีหัก ณ ที่จ่าย/ภาษีมูลค่าเพิ่ม -ดูแลบิลน้ำมัน -ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ช่วยงานใน...

บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอพไพลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
16 ม.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดุแลในส่วนบัญชีทางด้านลูกหนี้

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 14,000บาท ขึ้นไป
16 ม.ค. 60
23 . ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี
1. จัดทำและบันทึกเอกสารทางบัญชี 2. จัดเตรียมเอกสารภาษี หัก ณ ที่จ่าย (ภงด.3, 53) 3. จัดเตรียมเอกสารภาษีซื้อ จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม (ภพ.30)

บริษัท พี แอนด์ เอส โปรเจคท์ จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท (สามารถต่อรองได้หากมีประสบการณ์)
16 ม.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมลงในระบบ ERP - จัดทำรายงานภาษี ภพ.30,ภงด.1,ภงด.3,ภงด53,ภงด.54 - จัดทำเอกสาร Leasing เมื่อครบกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ - จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - และอื่น...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 ม.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่รายงานบริหาร (การเงิน-บัญชี-เศรษฐศาสตร์)รับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์งบการเงิน 2. จัดทำรายงานทางการเงิน 3. จัดทํารายงาน Feasibility report 4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
16 ม.ค. 60
26 . พนักงานบัญชี
1. วางแผนวางบิล + รับเช็ค 2. คีย์ตัดชำระหนี้ 3. ติดตามหนี้ลูกค้าที่ครบกำหนดชำระเงิน 4. วิเคราะห์อายุลูกหนี้การค้า 5. ภาษีขาย 6. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-รายงานภาษีซื้อ-ขาย -จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย -จัดทำรายงานประจำเดือน -เช็คสต๊อกสินค้าประจำเดือน -วันหยุดประจำสัปดาห์ เป็นวันอาทิตย์ และวันเสาร์เว้นเสาร์

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ขายในประเทศ)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางบัญชีทั้งด้านรับ-จ่าย และใบกำกับภาษี 2. จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย พร้อมบันทึกบัญชี 3. จัดทำและตรวจสอบเอกสารใบเสร็จรับเงิน 4. จัดทำหนังสือรับรองการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5. จัดทำร...

Sangfah Agri Product Co., Ltd
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 ม.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบเอกสาร/ จัดเก็บข้อมูล - ลงบันทึก

บริษัท โรงพยาบาลรัตนาธิเบศร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ม.ค. 60
30 . พนักงานแคชเชียร์
-ดูแลรับผิดชอบการเก็บเงินจากลูกค้าโดยตรง -ตรวจเช็คยอดรายรับเปรียบเทียบยอดบิลตามรายวัน -ปฏิบัติหน้าที่แทนตำแหน่งอื่นได้

บริษัท ซัลบิง (เซ็นทรัลพลาซ่า เวสต์เกต) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 พิจารณาตามประสบการณ์
16 ม.ค. 60
31 . Business Support Manager (นนทบุรี) P06
- ดูแลการเงินของบริษัทและโปรเจคต่างๆ ของบริษัท - ทำ Cash Flow จากโปรเจคต่างๆที่บริษัทดำเนินงาน - สรุปประเมินภาพรวมของ Cash Flow และรายรับ-จ่ายของทางบริษัท - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร - ดำเนินการแก้...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 40,000
16 ม.ค. 60
32 . ธุรการบัญชี
- ดูแลบัญชีภายในของบริษัท - ประสานงานสำนักงานบัญชี - แสดงผลกำไรขาดทุนภายในของบริษัท - ทำบัญชี รับ-จ่าย ตรวจสอบรายการเงิน

บริษัท รอยัลทัวร์ แอนด์ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
16 ม.ค. 60
33 . บัญชี
- รับผิดชอบและดูแลงานบัญชีของบริษัทฯ - จัดทำเอกสารใบสำคัญรับ ใบสำคัญจ่าย - จัดเตรียมเอกสารเพื่อยื่นภาษีประจำเดือน พร้อมรวบรวมข้อมูลเพื่อปิดงบกำไรขาดทุน ประจำเดือน และปิดงบการเงินประจำปี

บริษัท เฟอร์ริ่งไลน์ ควอลิตี้ จำกัด
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
34 . บัญชีการเงิน
รับสมัครพนักงาน ฝ่ายบัญชี - การเงิน - วางบิล - รับเช็ค - จัดเอกสารเพื่อส่งภาษี - งานเอกสารทางบัญชี

บริษัท เบสท์ อาร์คิเทค แอนด์ ดีไซน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 12,000
16 ม.ค. 60
35 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. จัดทำเอกสารรายการเบิก โอน คืน และรับคืนทรัพย์สินและบันทึกรายการลงระบบบัญชี 2. จัดทำรายงานต้นทุน บัญชีต้นทุน ประสานงานเกี่ยวกับการบันทึกบัญชีต่าง ๆ 3. จัดทำบันทึกบัญชีรายการระหว่างกันที่เกิดขึ้นข...

บริษัท ดับบลิว.โอ.เอ.แอ๊ดเว่อร์ไท้ซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
16 ม.ค. 60
36 . พนักงานบัญชี
- จัดทำภงด 1,3,53 - จัดทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ - จัดทำแบบยื่นประกันสังคม - บันทึกบัญชีด้วยระบบ Express - ทำงานวันจันทร์- ศุกร์

บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
16 ม.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบและจัดเก็บเอกสาร -ติดตามลูกหนี้ -คีย์ข้อมูล ลงโปรแกรม -รวบรวมและจัดเก็บเอกสารเข้าแฟ้ม -งานอื่นๆ ที่บริษัทฯมอบหมาย

บริษัท แกมมาโก้ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
38 . Senior Accounting (ประจำสำนักงานใหญ่)
1.บันทึกข้อมูลเบื้องต้นงานบัญชี 2.จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี 3.ดูแลระบบเงินสดย่อยภายในสำนักงาน 4.รับเช็ค-และวางบิล และติดตามหนี้ 5.ปฎิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท เค จี วิศวกรรม จำกัด
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
39 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี-การเงิน
-ดูแลและตรวจสอบเอกสารบัญชีและการเงิน -ออกรายงานงบการเงิน รวมถึงวิเคราะห์งบ เพื่อเสนอผู้บริหาร -ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี -วางแผนงานด้านภาษีให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท -งานอื่นๆ แล้วแต่จะได้รับ...

บริษัท อิเลคทรอนิคส์ เอ็กซ์ตรีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
40 . Assistant Budget Analysis Manager
- Provide monthly performance report with analysis to support sales growth and profit improvement - Lead on annual operating plan, business strategy, and action plan preparation - Monitor company KP...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ