เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน
- จัดทำรายงานต้นทุน - บันทึกการรับผลิตเสร็จ เบิกผลิต โอนย้ายในระบบ - ตรวจนับสินค้าคงเหลือประจำงวดพร้อมจัดทำรายงาน - จัดทำ cost sheet ทุกสินค้า - ตรวจสอบการเบิกและรับเข้าในระบบ

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี /การเงิน
- ตรวจสอบบัญชี - บันทึกการจ่ายเงินจากใบสำคัญจ่ายพร้อมกับตรวจสอบความถูกต้องของการบันทึกรายการ - จัดทำข้อมูล สรุป เปรียบเทียบ วิเคราะห์ และจัดทำรายงานเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 ส.ค. 60
23 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชี,ปิดบัญชีในระบบบัญชี Express)และจัดทำงบการเงิน -นำส่งภาษีรายเดือน และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

บริษัท พรีไซซ์ แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
22 ส.ค. 60
24 . ธุรการบัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีทั่วไปของบริษัท 2.จัดเอกสารแยกประเภทงานบัญชีต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลและจัดทำเอกสารบัญชีตามมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
22 ส.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
งานด้านบัญชีลูกหนี้

United Registrar of Systems (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่การเงิน (อาวุโส) ***ประจำโชว์รูมฟอร์ด(แจ้งวัฒนะ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบเช็คจ่ายเจ้าหนี้ - ตรวจสอบการบันทึกต่อตั๋วสัญญาใช้เงิน - ตรวจสอบการคำนวนจ่ายชำระดอกเบี้ยตั๋วสัญญาใช้เงิน - ตรวจสอบการต่อหนังสือค้ำประกันธนาคาร และตรวจสอบพร้อมจัดทำเอกสารวางบิลงานเคลมฟอร์ดท...

บริษัท ไทยรุ่ง พาร์ทเนอร์ส กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
22 ส.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีแจ้งหนี้
- เปิดใบกำกับภาษี - เปิดใบแจ้งหนี้ - งานเอกสารอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 อัตรา
22 ส.ค. 60

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 60
29 . พนักงานบัญชี
1. ตรวจสอบการลงบัญชี - รายรับ/รายจ่าย 2. คิดต้นทุน / ตรวจสอบ Stock สินค้า 3. ปิดงบการเงิน งบดุล - งบกำไรขาดทุน 4. ดูแลงานทางด้านภาษี ภงด.1,3,53 และ ภพ. 30 5. ยื่นแบบประกันสังคม 6. วางแผนภาษี ,ว...

บริษัท เมก้าคอสเมติก (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
30 . Accounting Supervisor
1. มีความรู้และเข้าใจในหลักการบัญชี 2. มีประสบการณ์ในการจัดทำเรคคอนไซค์ 3. มีความสามารถในการปิดงบการเงินได้

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
31 . Senior Accountant/AccountantUrgently Required !
Participate in the monthly and year-end closing of accounts so as to submit reports on time. Work together with other departments for efficient and accurate collection of information. Coordinate wi...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
22 ส.ค. 60
32 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้
-จัดทำใบสำคัญจ่าย -จ่ายเช็ค -ตรวจสอบเอกสาร -รับวางบิล -บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ -บันทึกใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย -เพศหญิง

บริษัท ทีวายเค กลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (TSRL)
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวัน - จัดเตรียม เเละตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - จัดเตรียมรายงานประจำเดือน เเละเอกสารต่าง ๆ - ประสานงาน เเละติดตามหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
34 . พนักงานบัญชีลูกหนี้ รับสมัครด่วน !
1. กระทบยอดบัญชีลูกหนี้ผ่อนชำระ 2. ปิดบัญชีลูกหนี้ผ่อนชำระ และบัญชีที่เกี่ยวข้อง 3. สอบทานภาษีขาย โดยใช้โปรแกรม Excel ในการจัดทำข้อมูล และรายงาน

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีและผู้ช่วยผู้สอบบัญชี
• ตรวจสอบบัญชีตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป • ปิดบัญชีประจำเดือน/ประจำปี • จัดทำแบบนำส่งภาษีและประกันสังคม

บริษัท แอคเคาท์ ไวส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกัน
22 ส.ค. 60
36 . พนักงานบัญชี & การเงินอาวุโส (Senior Accounting & Finance Staff)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบและทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท • จัดทำดูแล VAT ของลูกค้า • จัดทำรายงานเจ้าหนี้ทุกสิ้นรอบบัญชี • ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ขายและวางบิล จัดทำรายการภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด. 3 และ ...

บริษัท ฟิวเจอร์นาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15-20K (หากมีผลงานและความสามารถสูง สามารถต่อรองได้)
21 ส.ค. 60
37 . Accountant and Tax
บันทึกบัญชี จัดทำแบบยื่นภาษีผ่านระบบเน็ต จัดเก็บเอกสารตามระบบสำนักงาน ประสานงานลูกค้าและผู้ที่เกี่ยวข้อง ทำงานจันทร์ ถึง เสาร์

บริษัท แอคโปรไฟท์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
21 ส.ค. 60
38 . Financial Manager
1.วางแผนทางด้านการเงินของบริษัทได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ตรวจสอบเอกสารการรับ-จ่าย อย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานสรุปข้อมูลเชิงวิเคราะห์ทางการเงินเพื่อให้ทางผุ้บริหารทราบ 4.ติดตาม ข้อมูลความเคลื่...

360 Quality Management Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 60,000 หรือตามตกลง
21 ส.ค. 60
39 . Accounting Manager (Palm oil)
-รับผิดชอบในการประสานงาน ทำรายงานผลประกอบการของบริษัทย่อยในประเทศญี่ปุ่น -เยี่ยมชมกิจการ ตรวจสอบการบันทึกบัญชีของบริษัทในญี่ปุ่น -รับผิดชอบในการจัดทำงบการเงิน ปิดบัญชีและประสานงานกับผู้สอบบัญชี ...

360 Quality Management Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000 หรือตามตกลง
21 ส.ค. 60
40 . ธุรการบัญชี (ปากเกร็ด นนทบุรี) มีความรู้ด้านภาษีซื้อ ภาษีขายรับสมัครด่วน !
** ดำเนินธุรกิจเป็นโรงเรียนสอนทำเบเกอรี่และจัดจำหน่ายตู้แช่ไอศครีมและเครื่องทำความเย็นที่เกี่ยวกับไอศครีม 1. ดูแลทางด้านบัญชีก่อนนำส่งสำนักงานบัญชี 2. ติดต่อและประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง 3....

360 Quality Management Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
21 ส.ค. 60
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ