เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่สำนักงานบัญชี
1. รับเรื่องติดต่อลูกค้าสำนักงานบัญชี 2. ติดต่อดำเนินงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี 3. สามารถทำ ภงด. 1 / ภงด.3 / ภงด. 53 / ภงด. 30/ 4. ภาษี ซื้อ / ขาย 5. ปิดงบ 6. จัดระบบและคุมสต...

บริษัท แก้วมังกร กฏหมายและการบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ การทำงาน
20 ส.ค. 57
22 . หัวหน้าบัญชีลูกหนี้
1.ควบคุมการจัดทำบัญชีและตรวจสอบให้ถูกต้องและเป็นไปตามแนวปฏิบัติ 2.สรุปรายงานภาษีขายส่งหัวหน้าบัญชี 3.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ 4.ทำงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
20 ส.ค. 57
23 . บัญชี
- บันทึกข้อมูลบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - สรุปงานประจำวันส่งหัวหน้างาน - จัดเก็บเอกสาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - บัญชีลูกหนี้

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
20 ส.ค. 57
24 . ผู้จัดการส่วนบัญชีลูกหนี้ ด่วน!
- ดูแลในส่วนของลูกหนี้ทั้งหมดของนิติบุคคลทุกโครงการ - วางแผนการทำงานในหน่วยงานบัญชีลูกหนี้ - ดูแลลูกค้าตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางบัญชี - ควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ เเมเน็จเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ส.ค. 57
25 . พนักงานบัญชีลูกหนี้Urgently Required!
- ทำงานด้านบัญชีลูกหนี้ วางบิล, ติดตามรับชำระหนี้, ตัดชำระหนี้, รายงานภาษีขาย - จัดทำรายงานการชำระหนี้ สรุปยอดขาย - ตรวจสอบยอดเงินโอน , ลูกหนี้ต่างจังหวัด - สรุปลูกหนี้คงเหลือประจำเดือน

PMC CARDS (THAILAND) LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 57
26 . พนักงานการเงิน Urgently Required!
รับผิดชอบการทำเอกสารด้านจ่ายเช็คเจ้าหนี้, คีย์ข้อมูลประมาณการจ่ายเงิน Cash Flow, ทำงบกระทบ Statement มีประสบการณ์ด้านจัดทำบัญชี/ด้านภาษี ต่างๆ เป็นอย่างดี ติดต่อประสานงานกับธนาคาร

PMC CARDS (THAILAND) LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ส.ค. 57
27 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชี เก็บรายละเอียดบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน ยื่นแบบภาษี

บริษัท วัน พลัส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
20 ส.ค. 57
28 . ธุรการบัญชี และคีย์คอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง, ประสานงานขาย 1 ตำแหน่ง
ธุรการฝ่ายบัญชี และคีย์คอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง - บัญชี การเงิน - ออกใบกำกับภาษี - จัดทำอกสารทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ประสานงานขาย 1 ตำแหน่ง -วุฒิ ปวช ปวส -ติดต่อ ประสานงานข...

บริษัท ภูเขาทอง โฮมบิ้ลด์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์, ความสามารถ, วุฒิ
20 ส.ค. 57
29 . ผู้จัดการแผนกต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
20 ส.ค. 57
30 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
31 . เสมียน
- บันทึกข้อมูลบัญชีประจำวัน - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม และภาษีหัก ณ ที่จ่าย - บันทึกข้อมูลในระบบบัญชีของทางบริษัท - งานบัญชีอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แก้วเก้า คอนแทร็คติ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เข้าบัญชี Bank Statement - บันทึกรับฝากเงินสด / เช็ค ในระบบ - ตรวจปล่อยสินค้า และรับชำระเงินสด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
20 ส.ค. 57
33 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
- จัดเตรียมเอกสารบัญชีลูกหนี้, ติดตามจัดวางบิลล์ที่ครบตามกำหนดระยะเวลา - ประสานงานลูกค้า, Sale เพื่อจัดเตรียมระยะในการวางบิลล์ - จัดทำเอกสารต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,000 - 15,000 บาท
20 ส.ค. 57
34 . พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบ...

บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
3 อัตรา
20 ส.ค. 57
35 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ในการบันทึกข้อมูลได้

บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
36 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ปิดงบได้ - ตรวจสอบเอกสารของฝ่ายบัญชี (G/L ฯลฯ) - ตรวจสอบเอกสารการนำส่งภาษีให้สรรพากร

21 Anniversary บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
37 . บัญชี-การเงิน
รายละเอียดของงาน - เปิดใบกำกับภาษี, เปิดบิล VAT - จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย - ลงบันทึกบัญชีด้านรับ-จ่าย - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอร์มา อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
20 ส.ค. 57
38 . บัญชี
สามารถทำรายรับ-รายจ่าย / ภาษีนำเข้า- ภาษีส่งออก / ภาษีซื้อ - ภาษีขาย ประจำเดือน ใช้ Program Excel และ Express ได้ ทำงานเกี่ยวกับการบัญชี และวางระบบงานทางบัญชี

บริษัท ไทรอัมพ์ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ส.ค. 57
39 . พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชีใช้โปรแกรมexpressได้บันทึกบัญชีได้

บริษัท วี.เอส.บี.โฮม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
40 . พนักงานบัญชีทั่วไป
บันทึกบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ทั่วไป การตรวจสอบรายงานการขายทั่วไปของสาขา การตรวจสอบรายงานความเคลื่อนไหวของสินค้าประจำวันที่ขายของสาขา

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 57
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ