เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าบัญชี /ผู้จัดการบัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำ หรือตรวจตราการลงบัญชีต่าง ๆ ของบริษัทฯ ให้ตรงตามนโยบายของ บริษัทฯ 2.ดูแล และควบคุมงานบัญชีทั่วไปทั้งหมด รวมถึงการทำแผนภูมิบัญชีต่าง ๆ บัญชีแยกประเภท บัญชีเงินสด บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญ...

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด
2 อัตรา
22 ต.ค. 59
22 . ผู้ช่วยการเงินรับสมัครด่วน !
1.ออกเช็ค/ติดต่อกับทางธนาคาร 2.จัดทำเอกสารการเงิน 3.ทำรายงานสรุปกระแสเงินสด 4.วิเคราะห์งบการเงินอย่างละเอียด 5.วิเคราะห์สภาพบริษัทจากงบการเงิน 6.จัดทำงบกระแสเงินสด 7.จัดทำ Monthly Cash flow ...

บริษัท ฟอร์มูล่าร์-เอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
22 ต.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี /การเงิน
-รับผิดชอบงานบัญชี/การเงิน

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
24 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ด้านรับลูกหนี้)รับสมัครด่วน !
- ออกใบลดหนี้ - ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - วางบิล รับเช็ค - ประสานงานบุคคลภายนอก - ติดตามเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59

Snp post-tension
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
22 ต.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี และการเงิน
1.ทำบัญชีรายรับรายจ่าย 2.บัญชีลูกหนี้การค้า -เจ้าหนี้การค้า 3.ปิดงบการเงิน 4.จัดทำรายงานสรุปทางบัญชี 5.ทำเอกสารยื่นประกันสังคม และเอกสารเสียภาษีประจำเดือน 6.ออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับ ใบส่งสินค้า ...

บริษัท เวลท์ครีเอชั่น แอนด์เทรดดิ้ง
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000
22 ต.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-การเงิน บัญชี
-รับผิดชอบดูแลเงินสดย่อย -ดูแลการเบิกจ่ายเงินสด -จ่ายบิลน้ำมัน -ดูแลงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ช่วยงานใน Offfice

บริษัท พีเพิล อีแอลอี.แอพไพลแอนซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
หน้าที่รับผิดชอบ 1.รับผิดชอบส่วนงานการเงินรับ-จ่ายเงิน 2.เปิดใบเสร็จ,ใบสำคัญรับ (โดยอยู่ในความดูแลของผู้บังคับบัญชา)

บริษัท ฟลอยด์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 ต.ค. 59
29 . Accounting Supervisorรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีประจำวัน - ตัดรับชำระต่างประเทศ - ตรวจสอบการบันทึกราคาต้นทุน - การนำส่งภาษีประจำเดือน - การทำรายละเอียดประกอบการปิดบัญชีและกระทบยอดต่างๆ

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการสาขารับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานร่วมกับสาขา - ตรวจสอบรายงานการชำระเงิน - จัดทำงบภายในของสาขา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
31 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-ปิดงบการเงินบริษัทและสาขาได้ -จัดทำงบการเงินและประสานงาน -จัดทำภาษีอากรและยื่นภาษีต่างๆของบริษัท

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชีสาขา - ใช้โปรแกรมบัญชี - ทำแบบยื่นภาษีต่างๆ และทำหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่การเงิน
-จัดทำเอกสารในการวางบิล, ออกใบเสร็จรับเงิน, และการนำเช็คเข้าธนาคาร -บันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับธนาคาร เข้าระบบ -จัดทำเอกสารการจ่ายเช็ค , รับวางบิลและจ่ายเช็ค -ติดต่อประสานงานกับธนาคาร -ทำเอกสารแ...

บริษัท อินโนว่า เทเลคอมมิวนิเคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 59
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน(แคชเชียร์)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการชำระเงินจากลูกค้าและออกใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ทั้งเงินสดและบัตรเครดิต - สรุปรายงานการรับชำระเงินและการรูดบัตรเครดิตในแต่ละวัน - ตรวจสอบเอกสารใบงานให้ถูกต้องครบถ้วน - ติดตาม...

บริษัท ยูไนเต็ด มอเตอร์ส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทหรือตามประการณ์
21 ต.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
- บันทึกรายการบัญชีรายวัน - จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆของบริษัท - ทำเอกสารใบกำกับภาษี ใบวางบิล ใบเสร็จรับเงิน - ทำเอกสารงานธุรการทั่วไป

บริษัท แคลเซิร์ฟ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
21 ต.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินต่างประเทศ(จีน)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบรานการรับ-จ่ายและจัดทำเอกสารประกอบการรับ-จ่าย -จัดทำทะเบียนคุมรายการรับ-จ่ายและตรวจสอบรายการเช็คStatement -ตรวจสอบและจัดทำรายงาน Vat refund และการขอคืน Vat refund -กระทบยอดค่าใช้จ่ายจากการใ...

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
37 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก / หัวหน้าแผนก การเงิน
- จัดทำเช็คสั่งจ่ายและโอนเงินชำระค่าสินค้าให้ Supplier - บันทึกการจ่ายเงินในระบบ 0racle - จัดทำสรุปรายวันเงินสดรับ - เช็คการเคลื่อนไหวบัญชีธนาคาร(Statement) - ติดต่อประสานงาน/จัดทำเอกสารที่เกี...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
- ภพ.30 ,ภงด.3 ,ภงด.53 - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา - รายละเอียดประกอบงบ - Reconciled

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี/การเงิน
- ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน - ดำเนินการจัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย - จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย จัดเก็บเอกสารหลักฐานการเงินและบัญชี - จัดทำบัญชีวัสดุและทะเบียนครุภัณฑ์ - ดูแลระบบเงินสดย่อยภ...

บริษัท โทระ แฟมิลี่ กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ประจำศูนย์บางบัวทอง)
รับวางบิล และ จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่ายเพื่อนำมาจ่ายเช็ค เก็บรักษาเงินสดย่อยสำหรับจ่ายตามเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับอนุมัติจากผู้บังคับบัญชา รับเงินสด/หรือใบนำฝาก เงินสดจากธนาคารตามที่ได้รับมอบหมาย เก็...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
21 ต.ค. 59
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ