เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . สมุห์บัญชี
-สามารถใช้โปรแกรมทางบัญชีได้ โดยเฉพาะโปรแกรม Formula และ EXpress -สามารถปิดงบการเงินประจำเดือน ประจำปีได้ -ยื่นภาษีต่างๆได้ -สามารถตรวจสอบบัญชีได้

บริษัท บิสเทค (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
4 มี.ค. 58
22 . Accountant (บัญชี)
ทำบัญชีของบริษัท - จัดทำแผนการรับจ่ายเงิน ทำสรุปยอดซื้อขาย ประจำเดือน - บัญชีรับ - บัญชีจ่าย - การยื่นประกันสังคม - การยื่นภาษีที่สรรพากร - พาณิชย์จังหวัด - ติดต่อประสานงานกับธนาคาร - ติดต่อป...

บริษัท คาแฟ่ คิคโค โดโร่ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,500.- ผ่านทดลองงาน 4 เดือน ปรับ 12,000.-บาท
4 มี.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ด่วนมาก !!
- บันทึกรหัสสินค้า และรายละเอียดสินค้า ในระบบบ้านเชียง - บันทึกรายการต้นทุนสินค้ารายผลิตภัณฑ์ - บันทึกรหัสโครงการเลขที่ JOB - ตรวจสอบ Process Chart รายผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบ และติดตามรายงานการเก็บชั่...

บริษัท ลายวิจิตร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000 บาท
4 มี.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานทางบัญชีรายรับ รายจ่าย - ดูแลงานบัญชี ทั้งระบบ AR AP สามารถปิดงบบัญชีได้ ทำ Report ทางด้าน บัญชีได้ - หากมีประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
4 มี.ค. 58
25 . พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
- เก็บรายละเอียด รับ-จ่าย - บันทึกบัญชี ทั่วไป

บริษัท คิว แพลน จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
4 มี.ค. 58
26 . Senior / Accounting Officer
บันทึกข้อมูลบัญชี ทางด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000
4 มี.ค. 58
27 . Accounting Officer
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป - คิดต้นทุนราคาสินค้า - จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารด้านงานบัญชี และการวางบิล - รวบรวมรายงานภาษีขาย - ประสานงานด้านบัญชีกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 มี.ค. 58
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.สามารถปิดงบประจำเดือน/ ประจำปี 2.ทำรายการขารับ – จ่าย ประจำเดือน ส่ง ผู้บริหาร 3.กระทบยอดกับ Bank Statement รายเดือน 4.มีความรู้เกี่ยวกับภาษี, หัก ณ. ที่จ่าย, ภงด. 1-3-53 และ 91/ 51 5.ดูแลฝ่ายบ...

Nadol Property Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับความสามารถ
3 มี.ค. 58
29 . Senior Accounting Officer
- ตรวจสอบเอกสารรับ-จ่าย - ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย - จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง - จัดทำ ตรวจสอบ ปิดงบการเงินประจำงวดพร้อมรายละเอียด - ทะเบียนทรัพยสิน - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 มี.ค. 58
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ควบคุมและตรวจสอบการบันทึกบัญชีประเภทต่าง ๆ - ปิดบัญชีและงบการเงินพร้อมทั้งรายละเอียดประกอบงบ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาในการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - รายงานต่าง ๆ ที่ผู้บริหารมอบหมาย

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
31 . พนักงานบัญชี
-งานเอกสารบัญชี สามารถปิดบัญชีประจำเดือนได้ -งานเอกสารการเงิน - งานเอกสารภาษีอากร จัดทำภงด 1/3/53 ภพ 30 เป็นต้น - ทำงานในงานสายบัญชี การเงิน มาไม่น้อยกว่า 5 ปี - หากสามารถปิดงบการเงิน และสื่อสารกั...

บริษัท ไวท์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลงกัน
3 มี.ค. 58
32 . ธุรการบัญชี
-ทำเอกสารธุรการที่เกี่ยวข้องกับ บัญชี -จัดเก็บเอกสารให้ละเอียดและถูกต้อง -หน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน (ประจำปากเกร็ด) ด่วน !!!
รับผิดชอบงานด้านธุรกรรมทางการเงินและเอกสารที่เกี่ยวกับเงินสดย่อย

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 มี.ค. 58
35 . เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (สาขาเวสต์เกต)
- รับผิดชอบด้านงาน AR Invoice, RC - ตรวจสอบการคำนวณ Commission ทุกประเภทสัญญาให้ครบถ้วน - ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ / ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย / ควบคุมการจ่ายเช็คคืนเงินมัดจำ - ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน
3 มี.ค. 58
36 . พนักงานบัญชี (ประจำศรีสมาน 8 ใกล้ถ.สรงประภา ดอนเมือง เลียบคลองประปา)
-ดูแลเอกสารด้านบัญชี -จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชี -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
37 . ธุรการบัญชี
ช่วยงานด้านเอกสารบัญชี ลงบัญชีรับ - จ่าย คีย์ข้อมูล

บริษัท เทคโนพลาสต์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท +
3 มี.ค. 58
38 . บัญชี
- ออกใบเสนอราคา,ใบแจ้งหนี้,ใบส่งของ,ใบเสร็จรับเงิน -จัดทำรายงาน รับ-จ่าย ลงโปรแกรม - ทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย ยื่น(ภพ.30)ภงด.3/53 ประกันสังคม - จัดเก็บ เอกสาร

บริษัท ไทยคิทเช่นมาร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท และประสบการณ์
3 มี.ค. 58
39 . บัญชีเจ้าหนี้/บัญชีต้นทุน
-ดูแลงานบัญชีเจ้าหนี้ รับวางบิล บันทึกเจ้าหนี้ ตรวจสอบเอกสาร -บันทึกภาษี และจัดทำรายงานภาษีซื้อ -บันทึกต้นทุน จัดทำต้นทุน และจัดทำรายงาน

บริษัท เฟรมเทค วินโดว์ แอนด์ ดอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป/ ตามคุณสมบัติ
3 มี.ค. 58
40 . หัวหน้าบัญชี ด่วนมาก !!
- จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของเอกสาร - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามโปรเมค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ