เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส
1.สำรวจกิจกรรมและงานที่ได้รับมอบหมายให้ทำการตรวจสอบ เพื่อพิจารณาลักษณะการปฏบัติงานและความเพียงพอของระบบการควบคุมภายใน 2.กำหนดวิธีการตรวจสอบ กำหนดขอบเขต จัดทำร่างแนวการตรวจสอบ 3.กำหนดวิธีการตรวจสอบที...

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- จัดทำใบวางบิล ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารการวางบิล จัดส่งเอกสารให้ลูกค้า - บันทึกรายละเอียดของเงินรับ พร้อมลงนาม เมื่อได้รับเงินสดหรือเช็คจากลูกค้าในการชำระเงิน - จัดทำใบฝากธนาคารเพื่อนำเงินสดและเ...

บริษัท อนันตา กรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
23 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ / ลูกหนี้
รับเอกสารต้นฉบับใบกำกับภาษี / ใบส่งสินค้าจากฝ่ายจัดซื้อและแผนกอื่น ๆ ตรวจเช็คลายเซ็นต์ผู้รับสินค้าและตรวจเช็คเอกสารตามใบ P/R , P/O จากฝ่ายจัดซื้อ บันทึกบัญชีสำหรับการซื้อสินค้าพร้อมทั้งบัญชีอื่นๆ ที...

บริษัท อนันตา กรีน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 บาท
23 มิ.ย. 60
24 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (บริษัทมหาชน)
Location: ถนนแจ้งวัฒนะ ละแวกอิมแพคเมืองทองธานี วันทำงาน: จันทร์ - ศุกร์ 1. วางระบบและพัฒนาวิธีการปฏิบัติงานด้านบัญชี-การเงิน 2. จัดทำเป้าหมาย แผนงาน และงบประมาณประจำปีโดยสอดคล้องกับกลยุทธิ์ เป้...

Manpower Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 มิ.ย. 60

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
26 . บัญชี,การเงิน,จัดซื้อ,เลขา
ดูแลเรื่องการเงิน,บัญชี,จัดซื้อวัสดุ ของบริษัท ประเภทธุรกิจ รับเหมาก่อสร้างขนาดกลาง

บริษัท วัฒโนชาการก่อสร้าง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
27 . บัญชีต้นทุน
ทำบัญชีต้นทุน

บริษัท จง รวย ดี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบด้านบัญชีรับ-จ่าย / เจ้าหนี้-ลูกหนี้ และในส่วนของภาพรวมงานบัญชี ไม่ว่าจะเป็น บัญชีรับ-จ่าย, บัญชีแยกประเภท, กระทบยอดบัญชี, คำนวณภาษี, ภพ.30, บัญชีทรัพย์สิน, คำนวณค่าเสื่อมราคา, จัดทำงบการเง...

บริษัท เปรมดิ์ปรีชา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป หรือ ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน ( บัญชีสต๊อก )รับสมัครด่วน !
1. จัดทำและตรวจสอบสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจนับสินค้าและวัตถุดิบตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ปรับปรุงงานบัญชีวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 4. ดูแลละตรวจสอบทะเบียนสินทรัพย์ 5. รายงานวัตถุดิบและ...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
23 มิ.ย. 60
30 . ธุรการบัญชีทั่วไปรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีทั่วไปของบริษัท 2.จัดเอกสารแยกประเภทงานบัญชีต่างๆ 3.คีย์ข้อมูลและจัดทำเอกสารบัญชีตามมอบหมาย 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5.มีพ...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
23 มิ.ย. 60
31 . ธุรการบัญชีฝ่ายขายลูกหนี้รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานด้านเอกสารบัญชีลูกหนี้ฝ่ายขายของบริษัท 2. จัดเอกสารแยกประเภทงานบัญชีลูกหนี้ต่างๆ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 6. มีพี่เลี้ยงคอยสอนงานให้ มี...

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
23 มิ.ย. 60
32 . สมุห์บัญชี รับและจ่าย รับสมัครด่วน !
1. ดูแลบัญชีรับ-จ่ายทั้งระบบ ตรวจการรับชำระเงิน 2. ดูแลการคำนวนผลประโยชน์Dealer เป้าการขาย,ค่าขนส่ง,ภาษี 3. ตรวจสอบ / จัดทำ Bank Reconcile 4. ตรวจสอบค่าคอม Sale , ค่าคอม PC , ค่าใช้จ่ายห้าง 5....

บริษัท ซัยโจ เด็นกิ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าครองชีพและเบี้ยขยัน
23 มิ.ย. 60
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ปฏิบัติด้านการคำนวณต้นทุนบริษัท - การวางแผนกลยุทธ์เกี่ยวกับการกำหนดต้นทุนในส่วนต่างๆ ของบริษัท - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

StreamWash Sales Service Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบเกี่ยวกับเอกสารบัญชีและเอกสารที่เกี่ยวข้อง - การเตรียมเอกสารการจ่าย/เช็ค - รับวางบิลและจ่ายเช็ค - ติดตามใบเสร็จรับเงิน - ตรวจสอบใบกำกับภาษี/ใบสั่งซื้อ/ใบสำคัญจ่าย/หนังสือรับรองการหักภาษ...

StreamWash Sales Service Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
35 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer)
1. ตรวจสอบการสั่งจ่ายและจัดทำเช็คสั่งจ่าย 2. จัดทำใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จรับเงิน และตรวจสอบการชำระเงิน 3. ตรวจสอบการคำนวณต้นทุนสินค้า 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 5. เวลาทำงาน: จันทร์-ศุกร์...

ARTRUS Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15-0 - 20,000
23 มิ.ย. 60
36 . พนักงานบัญชี
- ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี (ออกใบกำกับภาษี,ใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน,ใบหัก ณ ที่จ่าย) - ทำเอกสารเกี่ยวกับรายละเอียดค่าใช้จ่ายบริษัท - ติดต่อประสานงานและทำงานตา...

A-STEEL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
37 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.รับผิดชอบการรับ-จ่ายเช็คจากลูกหนี้และเจ้าหนี้ 2.ดูแลรับจ่ายเงินสดให้กับแผนกต่างๆ 3.ติดต่อสถาบันการเงิน 4.จัดทำ CASH FLOW 5.งานด้านระบบการเงินอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
38 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- บันทึกทรัพย์สินและค่าเสื่อมลงในระบบ ERP - จัดทำรายงานภาษี ภพ.30,ภงด.1,ภงด.3,ภงด53,ภงด.54 - จัดทำเอกสาร Leasing เมื่อครบกำหนดโอนกรรมสิทธิ์ - จัดเก็บเอกสารทางการเงินต่างๆ ให้เป็นระเบียบ - และอื่น...

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
39 . เจ้าหน้าที่บัญชีบริหารรับสมัครด่วน !
1. วิเคราะห์งบการเงิน 2. จัดทำรายงานทางการเงิน 3. จัดทํารายงาน Feasibility report 4. วิเคราะห์ความเป็นไปได้ของโครงการ 5. ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สแกน อินเตอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
40 . Senior Accountant/AccountantUrgently Required !
Participate in the monthly and year-end closing of accounts so as to submit reports on time. Work together with other departments for efficient and accurate collection of information. Coordinate wi...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
23 มิ.ย. 60
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ