เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ในการบันทึกข้อมูลได้

บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ย. 57
22 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี ด่วนมาก!!!
1. ตรวจสอบบันทึกรายการเงินสดย่อย 2. ตั้งเบิก PC 3. ตรวจการบันทึกการวางบิล, รับชำระลูกหนี้ 4. ตรวจกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 5. บันทึกรับและซื้อสินค้าจากต่างประเทศ 6. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ย. 57
23 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน Internal Audit ด่วนมาก!!!
1. ตรวจสอบการทำงานแต่ละฝ่ายให้เป็นไปตามระเบียบ และข้อกำหนดบริษัท 2. ตรวจสอบการทำงานให้เป็นไปตามระบบ , หาจุดบกพร่อง และเสนอแนะแต่ละฝ่ายเพื่อปรับปรุงประสิทธิภาพ 3. ตรวจสอบรายการทางบัญี การเงิน 4. จัด...

Bangkok Dec-Con Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ย. 57
24 . Asst. F&B Cost Controller
1.ควบคุมต้นทุน ด้านอาหารทั้งหมด ร่วมกับแผนกผู้เกี่ยวข้อง 2.กำกับและดูแลงาน / พนักงาน ในสายงาน Food Store , Supply Store , Receiving

บริษัท อิมแพ็ค เอ็กซิบิชั่น แมเนจเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ย. 57
25 . พนักงานแคชเชียร์ (ร้านอาหาร)
- คิดเงินค่าอาหาร - สรุปยอดเงินสดประจำวัน - ดูแลรักษาเงินสดย่อย

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ย. 57
26 . พนักงานบัญชี 2ตำแหน่ง ธุรการบัญชีและคีย์คอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง, พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง
พนักงานบัญชี 2ตำแหน่ง ธุรการฝ่ายบัญชี และคีย์คอมพิวเตอร์ 2 ตำแหน่ง - บัญชี การเงิน - ออกใบกำกับภาษี - จัดทำอกสารทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ พนักงานขาย 2 ตำแหน่ง -วุฒิ ปวช ปวส...

บริษัท ภูเขาทอง โฮมบิ้ลด์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์, ความสามารถ, วุฒิ
22 ก.ย. 57
27 . ธุรการบัญชี ***ด่วนมาก !! สัมภาษณ์ทันที
- จัดทำใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - จัดทำเอกสารการวางบิล และติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ - จัดทำเอกสารงานทางด้านบัญชี เช่น เอกสารการรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่...

บริษัท ยูโรโมทีฟ จำกัด
2 ตำแหน่ง...ด่วนมาก !!
เงินเดือน 10,000 - 14,000 (ตามแต่ประสบการณ์)
22 ก.ย. 57
28 . พนักงานบัญชี
- บันทึกรายรับ-รายจ่าย ประจำวัน พร้อมจัดทำรายงานขายประจำวัน - ทำเอกสารใบวางบิล รับเช็ค สรุปยอดรายรับ- จ่าย ประจำวัน - ตรวจสอบทรัพย์สินของสาขา อาทิ เครื่องมือช่าง รถระบะ อุปกรณ์ต่างๆ - รับ/จ่า...

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
22 ก.ย. 57
29 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เข้าบัญชี Bank Statement - บันทึกรับฝากเงินสด / เช็ค ในระบบ - ตรวจปล่อยสินค้า และรับชำระเงินสด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
22 ก.ย. 57
30 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ย. 57
32 . Accountant Urgently Required!
Mainly responsible for any relevant work related to General Ledger accounting. Able to work with less supervision, lead the month end closing independently and able to submit reports by timeline. Some...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
22 ก.ย. 57

บริษัท รีเอ็กซ์ โปรดักส์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ย. 57
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บัญชีสินค้า และบัญชีลูกหนี้

บริษัท เธียรสุรัตน์ จำกัด ( มหาชน )
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000
22 ก.ย. 57
35 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- ปิดงบได้ - ตรวจสอบเอกสารของฝ่ายบัญชี (G/L ฯลฯ) - ตรวจสอบเอกสารการนำส่งภาษีให้สรรพากร

21 Anniversary บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ย. 57
36 . พนักงานบัญชี
- ลงรายการรับ-จ่าย - ทำภาษีมูลค่าเพิ่ม - ทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
3 อัตรา
22 ก.ย. 57

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ย. 57
38 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ประจำสำนักงานเมืองทอง(เวลาทำงาน จันทร์-ศุกร์)
ควบคุมการปฎิบัติงานของเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ย. 57
39 . Accounting Officer RS-PUWY-CGFIF
Major Responsibilities (Accounting) ; - To handle stock control, invoicing and assets registration - To handle payable and receivable accounting - To maintain the following: General Ledger, Cash bo...

บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด
เงินเดือน 28,000 - 35,000 THB
22 ก.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เกี่ยวกับงานด้าน statement - เกี่ยวกับงานด้านการรับ - จ่าย เงินสด เช็ค และการตัดชำระหนี้ ในระบบ oracle - งานเอกสารอื่นๆ ในฝ่ายการเงิน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
22 ก.ย. 57
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ