เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน
ด่วน!!

1.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาก่อน 2.สามารถทำตั๋วได้ 3.เคยติดต่อกับทางธนาคารและรู้เรื่องเอกสารทางด้านขอ Finance กับทางธนาคาร 4.ทำ Cash Flow และ LC ต่างประเทศ 5.จัดทำกระทบยอดธนาคารทุกสิ้นเดือ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ต.ค. 58
22 . ธุรการบัญชี - จัดซื้อ (วุฒิ ปริญญาตรี)
ด่วนมาก!!!

- จัดทำเอกสารทางบัญชี ข้อมูลรายการซื้อ ,จัดทำภงด.1 ,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30 ,จัดทำประกันสังคม - งานธุรการ ( จัดซื้อ , ออกใบกำกับภาษี , คำนวนค่าใช้จ่าย ) - การตรวจรับ นับโอน ผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ตาม...

บริษัท เฟิรสท์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท/เดือน
3 ต.ค. 58
23 . ธุรการบัญชี - จัดซื้อ
ด่วนมาก!!!

- จัดทำเอกสารทางบัญชี ข้อมูลรายการซื้อ ,จัดทำภงด.1 ,จัดทำภงด.53 ,จัดทำภพ.30 ,จัดทำประกันสังคม - งานธุรการ ( จัดซื้อ , ออกใบกำกับภาษี , คำนวนค่าใช้จ่าย ) - การตรวจรับ นับโอน ผลิตภัณฑ์ - งานอื่นๆ ตาม...

บริษัท เฟิรสท์วัน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
3 ต.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่การเงิน-วางแผนการเงิน
1. วิเคราะห์ข้อมูลของลูกค้า หาอัตราส่วนทางการเงิน 2. วิเคราะห์ความเสี่ยง วงเงิน รวมถึงการลงทุนที่เหมาะสม 3. ติดต่อประสานงานกับธนาคารเรื่องการลงทุน 4. ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายใน-ภายนอก

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ต.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วน!!

ดูแลงานบัญชีและเอกสารเจ้าหนี้และการจ่ายเงิน/ลูกหนี้และการรับเงิน จัดทำรายงาน สรุปรายงานและนำส่งสรรพกร ลงบัญชีและบันทึกค่าใช้จ่ายต่างๆพร้อมทำใบหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท ท็อปเพ็ท จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ต.ค. 58
26 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1 ดูแล บริหารงาน ด้านรับทำบัญชี ลูกค้า 2 ดูแล บริหารงาน ด้านตรวจสอบภายใน และ วางระบบบัญชี ได้ 3 มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 4 บริหารจัดการ แผนก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์...

บริษัท ซีพีเอส พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ต.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1 บันทึกรายการบัญชี สมุดรายวันซื้อ ,ขาย ,รับ ,จ่าย 2 จัดทำรายงานภาษี ภงด1,3,53 ภพ.30 3 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4 กระทบยอดรายการ สินทรัพย์หนี้สิน 5 ปิดปัญชีสรรพากรได้

บริษัท ซีพีเอส พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000-22,000
3 ต.ค. 58
28 . บัญชีและการเงิน
บัญชีลูกหนี้และเจ้าหนี้ การเงินทั้งหมด รายงานภาษีและส่งประกันสังคม

บริษัท บางกอกเอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 ขึ้นไป
3 ต.ค. 58
29 . รองผู้จัดการบัญชี
1.ควบคุมดูแลรับผิดชอบพนักงานบัญชี รวมทั้งพัฒนาระบบบัญชีให้สอดคล้องกับสถานการณ์ 2.วางแผนงานด้านบัญชี รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีให้สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 3.จัดทำงบการเงินและรายงานทางบัญชี ...

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000 - 27,000
3 ต.ค. 58
30 . เจ้าหน้าที่การเงิน Central Westgate (บางใหญ่)
- รับชำระค่าบริการ, ค่าสินค้า (เงินสด/บัตรเครดิต) และออกใบเสร็จรับเงิน/ ใบกำกับภาษี - ปิดยอดขายที่เครื่องบันทึกเงินสด และสรุปยอดขายในแต่ละวัน - ช่วยสาขาในการส่งเสริมการขาย และต้อนรับลูกค้า - งานอื่...

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- ตรวจสอบยอด วงเงินลูกหนี้,เจ้าหนี้ - ตรวจสอบยอดค้างชำระ ติดตามทวงถามดูดิวเดท,การเงินและเครดิต - ติดต่อประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
32 . Assistant Accounting Manager
-ตรวจสอบเอกสาร รับ-จ่าย -ตรวจสอบรายงานบัญชี ซื้อ-ขาย -จัดทำและตรวจสอบรายงานทางบัญชีที่เกี่ยวข้อง -จัดทำ ตรวจสอบ ปิดงบการเงินประจำงวดพร้อมรายละเอียด -ทะเบียนทรัพย์สิน -งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
2 ต.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่การเงินและบัญชี
1.จัดทำเอกสารในการวางบิล, ใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน และการนำเช็คเข้าธนาคาร 2.บันทึกข้อมูลเกี่ยวข้องกับธนาคาร 3.จัดทำเอกสารการจ่ายเช็ค, วางบิลและรับเช็ค 4.ติดต่อประสานงานกับธนาคาร 5.ทำเอกสารและจั...

บริษัท ไทย เคมีคอล สโตเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
34 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำ Invoice ขาย 2. จัดทำเอกสารการวางบิล - รับเช็ค 3. จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ขาย 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บีเซน จำกัด
1 อัตรา
2 ต.ค. 58

SUMMIT HEALTHCARE CO., LTD.
2 ต.ค. 58
36 . พนักงานบัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย 2. จัดทำภาษีเงินได้หัก ณ ที่ จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53 3. ตรวจสอบบัญชีและปิดงบการเงิน

บริษัท เค.พี.เอ.การบัญชี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
2 ต.ค. 58
37 . การเงิน
- ออกงาน event เก็บเงินสดและ PO - รูดบัตรเครดิต - จัดเรียงใบกำกับภาษี - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
2 ต.ค. 58
38 . บัญชี และธุรการขาย (Account & Sales Admin Officer)
1. ตรวจสอบเอกสารบิลค่าใช้จ่าย 2. รวบรวมจัดทำเอกสาร ทำสัญญา 3. ตรวจเอกสาร PR , PO , Payment Voucher ตั้งเบิก 4. ประสานงานธุรการร่วมกับแผนกต่างๆ 5. งานประเภทอื่นๆ เพื่อสนับสนุนหัวหน้าฝ่ายบัญชี การ...

Mercy Ocean / Lamoon International Co.,Ltd
2 อัตรา
2 ต.ค. 58
39 . พนักงานบัญชี (ประจำศรีสมาน 8 ใกล้ถ.สรงประภา ดอนเมือง เลียบคลองประปา)
-ดูแลเอกสารด้านบัญชี -จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชี -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่การเงิน ธนาคาร
1.ติดต่อ ประสานงานกับสถาบันทางการเงินต่างๆ 2.จัดเตรียมเอกสาร เกี่ยวกับการกู้ จัดหาแหล่งเงินกู้ 3.อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เอส.พี.เอ. อินทีเกรชั่น จำกัด
1 อัตรา
2 ต.ค. 58
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ