เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน (Assistant Finance Manager)
ด่วน!!

- ตรวจสอบใบสำคัญจ่ายเงิน - ตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี - ตรวจสอบรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนเพื่อนำส่งกรมสรรพากร - ตรวจสอบรายงานเงินสดย่อย - ตวจสอบงบการเงินในแต่ละเดือน และจัดทำข้อมูลเชิงวิเค...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
22 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกรายการบัญชี 2. รายงานขาย 3. ค่าใช้จ่าย, เงินสดย่อย 4. รายงานภาษีซื้อ-ขาย 5. ถ้ามีประสบการณ์ผ่านการทำบัญชีต้นทุนโรงงานจะพิจารณาเป็นพิเศษ

S.Q.I. Group Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ก.ค. 58
23 . หัวหน้าแผนกบัญชี
สามารถวิเคราะห์งบการเงิน พร้อมทั้งสรุปข้อมูลในการทำงบ พร้อมทั้งตรวจสอบระบบบัญชี

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
4 ก.ค. 58

บริษัท มาร์เวล เทคโนโลยี จำกัด
2 อัตรา
4 ก.ค. 58
25 . พนักงานบัญชีทั่วไป - พนักงานบัญชีต้นทุน
ข้อมูลที่ใช้โปรแกรม WINSpeed -ซื้อเชื่อ จากเจ้าหนี้การค้า WDI และ เจ้าหนี้ภายนอก โดยรับเข้าสต็อคPSG -ส่งคืน-ลดหนี้ (คียร์สินค้าเคลมหักหนี้ ระหว่าง WDI และเจ้าหนี้ภายนอก) -รับคืน-ลดหนี้ จากลูกหน...

บริษัท พีเอสจี อินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
26 . พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบ...

บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
3 อัตรา
4 ก.ค. 58

บริษัท เอส.เค.ชัวร์ จำกีด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58

บริษัท เอส.เค.ชัวร์ จำกีด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่ฝายบัญชีภาษีอากร
ด่วน!!!

- เพศ ชาย / หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป - วุฒิการศึกษา ปริญญาตรี สาขาการบัญชี - มีประสบการณ์เรื่องภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา อย่างน้อย 1 ปี

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
4 ก.ค. 58

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
- ติดตามทวงถามหนี้ - จัดเตรียมเอกวารวางบิลเก็บเช็ค - ประสานงานกับ Massenger - ตรวจบิลฝ่ายขาย

บริษัท เอส.ดี.ทันตเวช (1988) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
4 ก.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน
ด่วน!!

1.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาก่อน 2.สามารถทำตั๋วได้ 3.เคยติดต่อกับทางธนาคารและรู้เรื่องเอกสารทางด้านขอ Finance กับทางธนาคาร 4.ทำ Cash Flow และ LC ต่างประเทศ 5.จัดทำกระทบยอดธนาคารทุกสิ้นเดือ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ก.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
35 . พนักงานบัญชีลูกหนี้
บัญชีลูกหนี้ทั่วไป - จัดทำเอกสารใบวางบิลเพื่อวางบิลลูกค้า - จัดทำใบเสร็จรับเงินเพื่อเก็บเงินจากลูกค้า - จัดทำเอกสารใบลดหนี้และเพิ่มหนี้ให้ลูกค้า - จัดทำรายงานสรุปยอดลูกหนี้ค้างชำระเพื่อใช้ในการปร...

บริษัท ฮาโก้ อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58

บริษัท มะนาวไทย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 25,000
4 ก.ค. 58
37 . พนักงานตรวจสอบภายใน
- ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีทั้งระบบ - จัดทำกระดาษทำการตรวจสอบ - สรุปรายงานการตรวจสอบ

บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
4 ก.ค. 58
38 . พนักงานบัญชี
- บันทึกข้อมูลแบบภาษี - บันทึกข้อมูลบัญชี - ตรวจสอบกระทบยอด - ปิดบัญชีประจำงวด - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเค เอาท์ซอร์สซิ่ง เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 15,000
4 ก.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี จัดทำเอกสารยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ

บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
40 . พนักงานบัญชี
ทำเอกสารบัญชี การเบิกจ่าย รับเงิน รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี ยื่นภาษี ยื่นประกันสังคมรายเดือน

บริษัท ภูมิชนก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามนโยบาย
4 ก.ค. 58
 พบ 134 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ