เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกข้อมูลทางบัญชี เช่น บัญชีรายรับ หรือ รายจ่าย • จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่มซื้อหรือขาย พร้อมทั้งเอกสารประกอบเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร • ตัดรับชำระหนี้ในระบบลูกหนี้ • ตรวจเช็คบิลส่งสินค้า/ใบกำกับภ...

บริษัท เจซีเจ จำกัด
29 ส.ค. 58
23 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1 ดูแล บริหารงาน ด้านรับทำบัญชี ลูกค้า 2 ดูแล บริหารงาน ด้านตรวจสอบภายใน และ วางระบบบัญชี ได้ 3 มีประสบการณ์ด้านตรวจสอบภายในจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ 4 บริหารจัดการ แผนก ให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์...

บริษัท ซีพีเอส พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1 บันทึกรายการบัญชี สมุดรายวันซื้อ ,ขาย ,รับ ,จ่าย 2 จัดทำรายงานภาษี ภงด1,3,53 ภพ.30 3 กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4 กระทบยอดรายการ สินทรัพย์หนี้สิน 5 ปิดปัญชีสรรพากรได้

บริษัท ซีพีเอส พลัส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000-22,000
29 ส.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
ตรวจสอบหลักฐาน และใบสำคัญ การเบิกจ่ายเงิน จัดทำบัญชีทั่วไปของราชการ

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
มีหน้าที่รับผิดชอบในการตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการ การจัดทำรายงานทางการเงินและบัญชี และการจัดเก็บเอกสารทางบัญชี

บริษัท โตโยต้าเมืองนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
27 . พนักงานบัญชี
- จัดทำภงด 1,3,53 - จัดทำรายงานภาษีขาย ภาษีซื้อ - จัดทำแบบยื่นประกันสังคม - บันทึกบัญชีด้วยระบบ Express - ทำงานวันจันทร์- ศุกร์

บริษัท เอ เบสท์ การบัญชี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 ส.ค. 58
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี - พนักงานบัญชี-ภาษี
จัดทำบันทึกบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม งานทะเบียนเอกสาร

บริษัท พิมพ์พลอย ธุรกิจการบัญชี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามอัตราว่าจ้าง / ตามข้อตกลง
28 ส.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
-วางแผนการปฎิบัติงาน -ปฏิบัติงานตามแผนการตรวจสอบประจำปี -ตรวจสอบวิเคราะห์ความถูกต้อง -ตรวจสอบและเสนอแนะ วิธีการป้องกันเกี่ยวกับการรั่วไหล -สรุปผลการตรวจขั้นต้น เพื่อหาข้อสรุป -ทำหน้าที่เป็นผู้ช่ว...

บริษัท วินเทจ วิศวกรรม จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
28 ส.ค. 58
30 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชีและปิดบัญชีในระบบบัญชี Express(มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -นำส่งภาษีรายเดือน และภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปี

บริษัท พรีไซซ์ แอคเคานท์ติ้ง เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ซึ่งขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงานที่ผ่านมา
28 ส.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. ติดต่อประสานงานกับธนาคารเรื่อง Credit Advice 2. จัดเอกสารต่างๆ เกี่ยวกับ ขอคืน 19 ทวิ ส่งกรมศุลกากร 3. ติดตามใบขนและ INVOICE 4. จัดทำตารางคุมรับล่วงหน้าค่าสินค้าต่างประเทศ 5. บันทึกอัตราดอกเบี้...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58

บริษัท นงนุช อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
33 . พนักงานบัญชี (ประจำศรีสมาน 8 ใกล้ถ.สรงประภา ดอนเมือง เลียบคลองประปา)
-ดูแลเอกสารด้านบัญชี -จัดทำบัญชีและบันทึกบัญชี -ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เค.โอ.ที จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
34 . Assistant Finance Manager RS-TUUS-CHCIF
The Company was established in 1967 is an industrial leader in a wide range of electronics and scientific or pharmaceutical, industrial automation, communications, electrical and mechanical equipment ...

บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด
เงินเดือน 80,000 - 120,000 THB
28 ส.ค. 58
35 . Senior / Accounting Officer
บันทึกข้อมูลบัญชี ทางด้านเจ้าหนี้-ลูกหนี้ สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท โมโน เทคโนโลยี จำกัด มหาชน
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000
28 ส.ค. 58

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
37 . Internal Audit ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ส.ค. 58
38 . Finance Manager/Director
- กำกับดูแลแผนงานการเงินและสภาพคล่องของกิจการให้สอดคล้องกับแผนกลยุทธ์ธุรกิจและงบประมาณ ...

บริษัท สมาร์ท ไอดี กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
39 . ผู้ตรวจสอบภายใน (IA)
1.ตรวจสอบการปฏิบัติงานทุกหน่วยงาน ภายในบริษัทฯ และมีอำนาจการเข้าถึงข้อมูล เอกสาร ทรัพย์สินและเจ้าหน้าที่ที่เกี่ยวข้องกับงานตรวจสอบ 2. กำหนดเป้าหมาย ทิศทาง ภารกิจ ขอบเขตและแนวทางการตรวจสอบภายใน เพื่อส...

บริษัท เอ เอ อีเลคทริ ไล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ส.ค. 58
40 . ธุรการฝ่ายการเงินด่วน มาก!!
รับผิดชอบด้านการรับเช็ค, ทำเรื่องเงินโอน, ประสานฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สเตพไวส์ จำกัด
1 อัตรา
28 ส.ค. 58
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ