เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่่วไป
- จัดทำการบันทึกบัญชีทั่วไป

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57

บริษัท คอนเทค ฟีด แอนด์ ฟาร์ม จำกัด
26 พ.ย. 57
23 . เจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า
- ออกบิล รับ/ส่งสินค้า - ตรวจรับสินค้าเข้าคลัง - โอนย้ายสินค้า ระหว่างคลัง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮอกไกโด โมริโมโตะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
26 พ.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี-บัญชีอาวุโส, พนักงานธุรการบัญชี
ด่วน!!

- จัดทำบัญชี ทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำแบบภาษี, ประกันสังคม

A1 Accounting Co.,Ltd.
4 อัตรา
26 พ.ย. 57
25 . เจ้าหน้าที่การเงิน ด่วนมาก !!
-ควบคุมการตรวจสอบเอกสาร -รับจ่าย รับวางบิล จัดทำเช็ค รวมถึงการจ่ายเช็คให้ผู้จำหน่าย -บันทึกการผ่านเช็ครับ เช็คจ่าย การโอนเงินระหว่างบัญชี -ตรวจสอบการบันทึกรับ-จ่าย กับ Statement -ควมคุมการจ่ายเงิน...

ลากราซ คลินิก
2 อัตรา
26 พ.ย. 57
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน ***ด่วนมาก !! สัมภาษณ์ทันที
เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน 1.บันทึกบัญชี ในโปรแกรม EXPRESS 2. ทำ ภงด 1,3,53 ภพ30 3.ทำบญชี ลูกหนี้-เจ้าหนี้ 4.กระทบยอดBANK 5. ดูแลเงินสดย่อย 6. ปิดงบภายใน

บริษัท ยูโรโมทีฟ จำกัด
2 ตำแหน่ง...ด่วนมาก !!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท /ตามประสบการณ์
26 พ.ย. 57
27 . Accountant Urgently Required!
Mainly responsible for any relevant work related to General Ledger accounting. Able to work with less supervision, lead the month end closing independently and able to submit reports by timeline. Some...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
26 พ.ย. 57
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)
- ตรวจสอบเอกสาร รับเข้า-เบิกจ่าย รวมทั้งควบคุมการับเข้า - เบิกจ่าย - ตรวจสอบ และควบคุมสินค้าในสต๊อกสินค้าให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน - ตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง - ดำเนินการตรวจสอบ ...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
26 พ.ย. 57
29 . พนักงานบัญชีเจ้าหนี้ ด่วนมาก !!
- ตรวจสอบความถูกต้องและบันทึกเอกสารทางบัญชีลงในโปรแกรมสำเร็จรูป เช่น ใบวางบิล ลูกหนี้ เจ้าหนี้ ฯลฯ - จัดทำใบสำคัญจ่าย ใบสำคัญทั่วไป เพื่อรออนุมัติจ่ายและประสานงานการเงินเพื่อทำการจ่าย - งานด้านบัญชี...

บริษัท ทูไดเมนชั่น แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี - พนักงานบัญชี-ภาษี
จัดทำบันทึกบัญชี ภาษีอากร ประกันสังคม งานทะเบียนเอกสาร

บริษัท พิมพ์พลอย ธุรกิจการบัญชี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามอัตราว่าจ้าง / ตามข้อตกลง
26 พ.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
- จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชี - ทำ ภงด. 1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่งสรรพากร - ปิดบัญชีภาษีซื้อ-ภาษีขาย - บันทึกรายการปรับปรุงในสมุดรายวันทั่วไป - ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย ค่าใช้จ่ายล่วงหน้า ประจำเดือน ...

บริษัท ชุมสิน ฟูด อินดัสทรี จำกัด
26 พ.ย. 57
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่การเงิน
ด่วน!!

1.มีประสบการณ์การทำงานด้านการเงินมาก่อน 2.สามารถทำตั๋วได้ 3.เคยติดต่อกับทางธนาคารและรู้เรื่องเอกสารทางด้านขอ Finance กับทางธนาคาร 4.ทำ Cash Flow และ LC ต่างประเทศ 5.จัดทำกระทบยอดธนาคารทุกสิ้นเดือ...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ย. 57
33 . Accounting Urgently Required !!
- เวลาทำงาน 08.00-17.00 จันทร์ - ศุกร์ ลักษณะงาน - จัดเตรียมเอกสารทางด้านบัญชี และภาษีอากร เช่น ภพ.30 ภงด.1 ,3,53 ประกันสังคม คีย์เอกสารทางด้านบัญชี และอื่นๆๆ

บริษัท สิทธวีร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
34 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการเงินและบัญชี
1.มีพื้นฐานบัญชีเบื้องต้น 2.สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ 3.มีความรู้สึกเบื้องต้นด้านโปรแกรม EXPRESS 4.สามารถเปิดบิลขายได้

Sattas Design
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 เป็นต้นไป
26 พ.ย. 57
35 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บรายได้ (Supervisor)
หน้าที่รับผิดชอบ •เพื่อให้การจัดระบบการจัดเก็บรายได้เป็นไปอย่างถูกต้อง 100%และจัดเก็บภายในเวลาที่กำหนดไว้ •มีหน้าที่ตรวจสอบและปรับปรุงฐานข้อมูลรายได้ และสนับสนุนการทำงานของจัดซื้อเพื่อให้สามารถจัดเก...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 พ.ย. 57
36 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)
1. ทำงานในส่วนของบัญชีที่สังกัดอยู่

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
25 พ.ย. 57
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานทางบัญชีรายรับ รายจ่าย - ดูแลงานบัญชี ทั้งระบบ AR AP สามารถปิดงบบัญชีได้ ทำ Report ทางด้าน บัญชีได้ - หากมีประสบการณ์ SAP จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
25 พ.ย. 57
38 . Senior Internal Audit (ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส)
ตรวจสอบภายใน และจัดทำมาตรฐานและขั้นตอนการปฏิบัติงานให้กับหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
25 พ.ย. 57
39 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบงาน (Reprocessing Development)
ประสานงาน, จัดทำ, พัฒนา และปรับปรุงนโยบาย และกระบวนการทำงานขององค์กร

บริษัท สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 พ.ย. 57
40 . พนักงานบัญชี ด่วน!!
1.จัดทำและปิดงบบัญชีของบริษัท 2.จัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆ 3.สามารถใช้โปรแกรม Express ได้เป็นอย่างดี 4.สามารถสื่อสาร ภาษาอังกฤษได้เป็นอย่างดี

บริษัท โทเทิล เซฟตี้ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 57
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ