เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี
งานเกี่ยวกับการเงิน บัญชีทั่วไป

Charm Natural Products & Spa Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 ต.ค. 57
22 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
1.ตรวจสอบความถูกต้องของงบการเงิน และจัดทำงบการเงินตามมาตรฐานของการสอบบัญชีที่รับรองทั่วไป 2. ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชีตรวจสอบงบ 3. ร่วมกับทีมงานออกตรวจสอบบัญชีทีบริษัทลูกค้า

บริษัท รังแตน ออฟฟิต จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 23,000 บาท
20 ต.ค. 57
23 . ผู้ช่วยตรวจสอบบัญชี (ประจำสำนักงานใหญ่)
ด่วน!!

ตรวจสอบเอกสารบัญชีต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 57
24 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)
ด่วน!!

ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ในการบันทึกข้อมูลได้

บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
26 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชี ระบบรับ-จ่าย -หัก ณ ที่จ่าย -บัญชีภาษีอากร -งานบัญชีอื่นๆ

บริษัท เมืองไทยฟู้ด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 ต.ค. 57
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้
-จัดทำเอกสารเช็คยอดฝากขาย -จัดทำใบแจ้งหนี้ฝากขายและใบฝากสินค้า -ประสานงานกับลูกค้า,ติดตามสินค้าคืน -จัดทำรายงานประจำเดือน -ออกใบลดหนี้

บริษัท ไอดีซี พรีเมียร์ จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี (สำนักงานใหญ่)
1. ทำงานในส่วนของบัญชีที่สังกัดอยู่

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
20 ต.ค. 57
29 . พนักงานบัญชี
จัดทำเอกสารทางบัญชีและบันทึกบัญชี

บริษัท ซีบรา อโกรซายน์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
20 ต.ค. 57

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
31 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• รับผิดชอบงานด้านบัญชีทั่วไป • คิดต้นทุนราคาสินค้า • จัดเตรียม และตรวจสอบเอกสารด้านงานบัญชี และการวางบิล • รวบรวมรายงานภาษีขาย • ประสานงานด้านบัญชีกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยว...

บริษัท ที เอส แอล ออโต้ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ด่วนมาก !!!
เจ้าหน้าที่บัญชี 1.บันทึกค่าใช้จ่าย ซื้อสินทรัพย์ ฯลฯ ตรวจสอบความถูกต้องของรายการบัญชี 2.บันทึกข้อมูลการใช้วัตถุดิบการผลิต/ต้นทุนการผลิต 3.อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 4.ทำเช็คจ่ายเงินและเงินส...

บริษัท เจบีเอฟ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
33 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ในเครือ)
รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการจัดทำ รายงานเงินสดย่อยประจำวัน จัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษํท จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด และงานอื่...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
34 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- เกี่ยวกับงานด้าน statement - เกี่ยวกับงานด้านการรับ - จ่าย เงินสด เช็ค และการตัดชำระหนี้ ในระบบ oracle - งานเอกสารอื่นๆ ในฝ่ายการเงิน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
20 ต.ค. 57
35 . ผู้จัดการแผนกต้นทุน
- คำนวณต้นทุน ORACLE - จัดทำรายงาน สินค้าคงเหลือ และต้นทุน - ตรวจเช็คสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ - จัดทำข้อมูลด้านค่าแรงโปรแกรม ORACLE - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
20 ต.ค. 57
36 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลงานด้านบัญชีของบริษัท

บริษัท มาร์เวล อิเลคทริค จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
38 . Accountant Urgently Required!
Mainly responsible for any relevant work related to General Ledger accounting. Able to work with less supervision, lead the month end closing independently and able to submit reports by timeline. Some...

บริษัท สแตมฟอร์ด สปอร์ต วีลส์ จำกัด
20 ต.ค. 57
39 . พนักงานบัญชี
บันทึกบัญชี เก็บรายละเอียดบัญชี และวิเคราะห์งบการเงิน ยื่นแบบภาษี

บริษัท วัน พลัส แอคเคาท์ติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
19 ต.ค. 57
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี-บัญชีอาวุโส, พนักงานธุรการบัญชี
ด่วน!!

- จัดทำบัญชี ทั่วไป - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - จัดทำแบบภาษี, ประกันสังคม

A1 Accounting Co.,Ltd.
4 อัตรา
19 ต.ค. 57
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ