เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ธุรการบัญชี
หน้าที่ที่รับผิดชอบ -ทำงานด้านบัญชีต่างๆ รายรับรายจ่าย ออกใบเสนอราคา ใบแจ้งหนี้ ตามลูกค้า -คำนวนเงินเดือน วันหยุด วันลา และค่าคอมมิสชั่น ของพนักงานในบริษัท -ทำงานด้านเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท เรซซิ่ง บ๊อกซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ความสามารถ
24 ม.ค. 58
22 . พนักงานบัญชี และ ธุรการ (Junior / Senior Accountant)
-บันทึกรายการบัญชีรับจ่าย ภาษีซื้อ-ภาษีขาย -จัดทำเอกสารใบสำคัญ รับ/จ่าย และใบสำคัญทั่วไป -จัดทำภาษี ตามแบบ ภงด.3,53 ภพ.30 -บันทึกข้อมูลและรายการต่างๆในโปรแกรมบัญชี -สามารถปิดงบได้ (สำหรับตำแหน่ง S...

บริษัท มาชิสโสะ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 58
23 . พนักงานบัญชี
ทำบัญชีภายในบริษัท ตรวจสอบบัญชีในบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ฐานมั่นคง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกันไว้
24 ม.ค. 58
24 . พนักงานบัญชี
- เปิดใบกำกับภาษี/วางบิลเพื่อไปรับเช็คกับลูกค้า - บันทึกภาษีซื้อและภาษีขาย บัญชีแยกประเภท - จัดเตรียมเอกสารเจ้าหนี้เพื่อออกเช็คจ่ายในแต่ละงวด - ดูแลจัดทำ/เก็บเอกสารทางบัญชีเช่น จัดทำใบกำกับภาษี/ใบ...

บริษัท เค.เจ.ที.เทรดดิ้ง
3 อัตรา
24 ม.ค. 58
25 . พนักงานบัญชี
- จัดทำหักภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ภาษีมูลค่าเพิ่ม - ประกันสังคม - ปิดงบการเงิน

บริษัท บีเอส แท็กซ์ ออดิท แอนด์ คอนซัลแทนท์ จำกัด
1-3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 58
26 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด่วนมาก !!
-สามารถปิดงบการเงินได้ -ใช้โปรแกรมบัญชีได้ -มีประสบการณ์ในตำแหน่ง สมุห์บัญชี หรือ ผจก.ฝ่ายบัญชี

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
ลงบัญชีสาขา ,ใช้โปรแกรมบัญชี ,ทำแบบยื่นภาษีต่างๆ และทำหัก ณ ที่จ่าย

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
23 ม.ค. 58
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วน!! หยุดเสาร์-อาทิตย์

1.บันทึกรายการซื้อสินค้าต่างประเทศ 2.จัดทำเอกสารจ่าย 3.จัดทำรายละเอียดประกอบงบ

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตกลง
23 ม.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีและธุรการ
- ทำ ภงด.1,3,53 และ ภพ.30 - บันทึกบัญชี โปรแกรม Express - ทำ Stock Card - งานธุรการ - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค แอล อินเตอร์ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
30 . เจ้าหน้าที่แผนกการเงิน (สาขาเวสต์เกต)
- รับผิดชอบด้านงาน AR Invoice, RC - ตรวจสอบการคำนวณ Commission ทุกประเภทสัญญาให้ครบถ้วน - ติดตามและประสานงานเกี่ยวกับหนี้ค้างชำระ / ควบคุมการเบิกจ่ายเงินสดย่อย / ควบคุมการจ่ายเช็คคืนเงินมัดจำ - ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน
23 ม.ค. 58
31 . ผู้จัดการส่วนบัญชีลูกหนี้ ด่วน!
- ดูแลในส่วนของลูกหนี้ทั้งหมดของนิติบุคคลทุกโครงการ - วางแผนการทำงานในหน่วยงานบัญชีลูกหนี้ - ดูแลลูกค้าตอบข้อซักถามเกี่ยวกับการทำธุรกรรมทางบัญชี - ควบคุมการทำงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามนโยบาย...

บริษัท เมืองทอง เซอร์วิสเซส แอนด์ เเมเน็จเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ม.ค. 58
32 . พนักงานบัญชี
งานเกี่ยวกับการเงิน บัญชีทั่วไป

Charm Natural Products & Spa Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ม.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ประจำสำนักงานเมืองทองธานี)) ด่วนมาก !!
- ตรวจสอบเอกสาร รับเข้า-เบิกจ่าย รวมทั้งควบคุมการับเข้า - เบิกจ่าย - ตรวจสอบ และควบคุมสินค้าในสต๊อกสินค้าให้มีเพียงพอต่อการใช้งาน - ตรวจสอบบัญชีสต๊อกสินค้าในแต่ละเดือนให้ถูกต้อง - ดำเนินการตรวจสอบ ...

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
4 อัตรา
23 ม.ค. 58

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 58
35 . Internal Audit ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบบัญชี, ตรวจสอบเอกสาร และสต๊อกสินค้า

บริษัท ทองการ์เด้น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 58
36 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีโครงการ ด่วนมาก !!
งานด้านบัญชี • จัดทำรายงานและนำส่งให้กับผู้จัดการโครงการและผู้บริหาร • จัดทำรายงานทางการเงินและวิเคราะห์ เพื่อให้ผู้บริหารใช้ในการตัดสินใจ • การวางแผนภาษี • บริหารจัดการระบบทรัพย์สินให้เกิดประโยชน...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด
23 ม.ค. 58
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
1.ทำจ่ายซัพพลายเออร์ (รวมเงิน advance ของซัพพลายเออร์) และอื่น ๆ ยกเว้นผู้รับเหมา 2.ทำจ่ายเงินทดลองหน้างาน- พนักงาน 3.ตรวจนับเงินทดลองหน้างานกับพนักงาน 4.ตรวจสอบเอกสารเคลียร์เงินทดลองหน้างาน-เบื้อง...

บริษัท วิรุฬห์ แอนด์เกวนเนส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและวุฒิ
23 ม.ค. 58

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ม.ค. 58
39 . ผู้จัดการฝ่ายการเงิน(ในเครือ)
รับผิดชอบการตรวจสอบความถูกต้องของรายงานทางการเงิน ตรวจสอบการจัดทำ รายงานเงินสดย่อยประจำวัน จัดทำรายงานทางการเงิน จัดทำรายงานเปรียบเทียบผลการดำเนินงานของบริษํท จัดทำรายงานประมาณการกระแสเงินสด และงานอื่...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
40 . ผู้อำนวยการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.รับผิดชอบงานและบริหารงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมและตรวจสอบรายการทางบัญชี ได้อย่างถูกต้องตามหลักบัญชี 3.รับผิดชอบการปิดบัญชีให้ทันภายในระยะเวลาที่กำหนด รวมทั้งวิเึ...

บริษัท ไทย เนชั่นแนล โปรดัคท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ม.ค. 58
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ