เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่่วไป
- จัดทำการบันทึกบัญชีทั่วไป

บริษัท บิ๊ค เคมิคอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
1. จัดทำบัญชีบริษัทฯ 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ที.ซี.เค. กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
19 เม.ย. 57
23 . หัวหน้าแผนกบัญชีและเจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
สามารถใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป Express ในการบันทึกข้อมูลได้

บริษัท นิวซีโน่ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
24 . สมุห์บัญชี
ดูแลเกี่ยวกับระบบบัญชี ปิดงบการเงินได้

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
-คิดต้นทุนสินค้านำเข้า -ดูแลงานสต็อคสินค้า เข้า-ออก -ลงบัญชีรายละเอียดต่างๆ -งานอืนๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอส.เค.พี.อินเตอร์แพค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท
19 เม.ย. 57
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีทำจ่าย
-ดูแลงานจ่าย -ภาษีซื้อ -งานสต็อคสินค้า

บริษัท เอส.เค.พี.อินเตอร์แพค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท
19 เม.ย. 57
27 . บัญชีลูกหนี้
- เปิดใบกำกับภาษี - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ทำงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.แสง กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
19 เม.ย. 57
28 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี (Assistant Accounting Manager)
ด่วน!!

ทำ Reconcile ระหว่างเม็ดเงินกับต้นทุน และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 57
29 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
-ปริญญาตรีขึ้นไป สาขาบัญชี -มีประสบการณ์ในตำแหน่งผจก.บัญชีตั้งแต่5ปีขึ้นไป -เคยประสานงานผู้สอบบัญชีภายนอก -เคยประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากร -มีความรู้ในมาตรฐานทางบัญชี และกฏหมายภาษีอากร -สามารถว...

บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชี จัดทำเอกสารยื่นภาษีที่เกี่ยวข้อง ของบริษัทฯ

บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วนมาก)
ดูแลและรับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง หรือ ตามโครงส้รางบริษัท
19 เม.ย. 57
32 . เจ้าหน้าที่ีบัญชีเจ้าหนี้ และ ลูกหนี้ ด่วน!!!!!!
- จัดทำบันทึกบัญชีด้านรับและด้านจ่าย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่ีจ่าย ภงด.3,53,54 ภธ.40 - จัดทำรายเละเอียด ด้าน AR/AP - จัดทำสต็อกประจำเดือน

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 เม.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!!
- ตั้งหนี้ด้านเจ้าหนี้ - ตรวจสอบเอกสารการเคลม - ตรวจใบกำกับภาษีซื้อ - บันทึกการตั้งหนี้ประจำวัน - สรุปด้านเจ้าหนี้ - ติดตามใบกำกับภาษี

บริษัท ตงฟง มอเตอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
34 . พนักงานบัญชี
- ทำงานเอกสารโปรแกรม Microsoft Word/Excel - ออกบิล โดยใช้โปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (ถ้าใช้ Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - สรุปงานบัญชีแต่ละเดือนส่งสำนักงานบัญชี - และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอ โอ โซลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 เม.ย. 57
35 . พนักงานแคชเชียร์ (ร้านอาหาร)
- คิดบิลเงินสด - สรุปยอดเงินสดประจำวัน - ดูแลรักษาเงินสดย่อย

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
36 . ธุรการบัญชี
วางบิล รายงานภาษี -ซื้อขาย งานธุรการและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สิริวลัย พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
37 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชีและปิดบัญชีในระบบบัญชี Express (มีความรู้พื้นฐานเกี่ยวกับโปรแกรม Express จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - นำส่งภาษีรายเดือนและภาษีเงินได้นิติบุคคลประจำปีต่อกรมสรรพากร - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

บริษัท ออกัซท์ บิสซิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
18 เม.ย. 57
38 . ผู้ช่วยผู้ตรวจสอบบัญชี
• จัดเตรียมกระดาษทำการ (Work paper) ให้เป็นไปตามมาตรฐานการสอบบัญชีที่กำหนด • จัดเตรียมร่างงบการเงิน หมายเหตุ ประกอบงบการเงินและรายการปรับปรุงเสนอให้ลูกค้า • ตรวจสอบรายการเนื้อหาสาระในแต่ละบัญชีตามที...

บริษัท ออกัซท์ บิสซิเนส แอดไวซอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
18 เม.ย. 57
39 . Accounting
Manage and control Petty Cash Prepare a weekly cash projection Prepare a financial statement every month with supporting Assist manager to control General accounting and costing

Kennedia Connext Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-35,000
18 เม.ย. 57
40 . พนักงานบัญชี
1. งานบัญชีและสต็อกสินค้า 2. คำนวณต้นทุนสินค้า 3. เกี่ยวกับวางบิล+จ่ายเช็ค

บริษัท เรดอน จำกัด
2 อัตรา
18 เม.ย. 57
 พบ 111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ