เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 864 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Staff_Finish good Assurance (In process)
ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ หลังการฆ่าเชื้อ จนถึงก่อนส่งออก และให้ผลการตรวจที่ถูกต้องทันเวลา เพื่อไปใช้ในการ Release และการติดตามการเปลี่ยนแปลงของผลิตภัณฑ์ •ตรวจสอบ Physical Check ทุกผลิตภัณฑ์ หลังการฆ่าเช...

Cerebos (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 พ.ค. 58
2 . logistic engineer
1.ควบคุมดูแลการรับจ่ายวัถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลการรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ควบคุมการเคลื่อนไหวขอ...

บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกรายการค้าในสมุดรายวัน 2. จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายประจำเดือน พร้อมยื่นแบบ ภพ.30 3. จัดทำรายงานภาษีถูกหัก ณ ที่จ่ายพร้อมยื่นแบบ ภงด.3/53 4. จัดทำรายงานวิเคราะห์อายุลูกหนี้/เจ้าหนี้ประจำเด...

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
4 . พนักงานฝ่ายผลิต
ใช้เครื่องกลึงและเครื่องมิลลิ่งในขั้นตอนการผลิต ใช้เครื่องวัดต่างๆเพื่อตรวจสอบชิ้นงานอย่างละเอียด

DAIKO DIES (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2-3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
26 พ.ค. 58
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกบำรุงรักษาภูมิทัศน์
* ทำงานด้านบำรุงรักษาและจัดภูมิทัศน์ * จัดทำออเดอร์ไม้ดอกไม้ประดับสำหรับจัดสวน * ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ * ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
6 . Operator (Engine Assembly)
ขอบเขตการดำเนินงาน 1) ทำงานและผลิตให้เกิดความปลอดภัย, การปรับปรุงผลผลิต.กำกับดูแลและการปรับปรุงในหน่วยงานที่อยู่ในความรับผิดชอบของการประกอบเครื่องยนต์ โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้ • ปฏิบัติงานต...

Mazda Powertrain Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน NA
26 พ.ค. 58
7 . Engineer
ดูแลและควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตโดยตรง

TOGO TOOL & DIE CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
8 . Accounting Senior Staff
- Responsible for daily operation of production in manufacturing process and other manangement activities. - Responsible for the daily operation of sales order and shipment invoice to customer - Re...

EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
26 พ.ค. 58

EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
26 พ.ค. 58

EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
26 พ.ค. 58
11 . Training Chief (Training Engineer)
-Plan,budget and decide for necessity of training -Supporting the training and improve efficiency continuously -PIZ training given to employee -Supporting and promote activity of Kaizen to improvem...

EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
26 พ.ค. 58
12 . Japanese Interpreter
แปลเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย การประสานงานภายในองค์กร และการประชุมต่างๆของบริษัท

EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 58
13 . ที่ปรึกษาการขายโครงการรถเช่า (สาขาอมตะนคร)
นำเสนอขายรถเช่าพร้อมบริการ ให้กับลูกค้ากลุ่ม Corporate ในเขตพื้นที่จังหวัดชลบุรี

Thairunggroup
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 25 - 40 K
26 พ.ค. 58
14 . SMT Production Supervisor
ด่วนมาก!!

- ควบคุมการทำงานของพนักงาน - ควบคุมแผนการผลิต ให้ได้ตามเป้าหมาย - แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
15 . QC Staff
ด่วนมาก!!

- ควบคุมเครื่องมือวัด จัดทำแผน และ ดำเนินการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในโรงงานได้ - จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงาน และเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนก QC ได้ - ตรวจสอบงาน Outsource ตาม Drawing ที่กำหนด - ...

บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด (Siam Mabuchi Co., Ltd.)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 58
16 . Production Engineer (Program Smt )
- จัดทำคู่มือปฎิบัติในรุ่นงานใหม่ (New Model) - สร้างและจัดทำ Program SMT ในรุ่นงานใหม่ - จัดเก็บ Sofware ของเครื่องจักรให้เหมาะสมตามข้อกำหนด ISO 9000 - ปรับเปลี่ยนแก้ไข Program เมื่อมีการเปลี่ยนแป...

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
17 . Engineer Urgently Required !!
Engineer Uderstanding for ICT tester,FCT tester and soldering m/c. Able to repair and maintenance electronics machine. Able to management technician team.

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
18 . Technician
Analysis and repair pcb defect inprocess. 1 position Control jig/tool in manual process. Control and take care machine in hand work process. Maintenance and repair jig fixture for tes...

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
19 . Accounting Staff (AR)
- ออกใบกำกับภาษีขาย - สรุปยอดขายประจำเดือน - ทำรายงานสินค้าคงเหลือ (วัตถุดิบ FG,WIP) - บันทึกรายการบัญชี (ขายกับรับเงิน)

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร และค่าจ้าง (Document Control & Payroll) (ประจำที่โรงงาน จ.ชลบุรีั)
ด่วน!!

- จัดทำเอกสารในระบบคุณภาพ ISO, GMP, HACCP, BRC และประสานงานฝ่ายต่าง ๆ - ดูแลด้านเอกสารของลูกค้า และงานเอกสารทั่วไป ภายในสำนักงาน - ทำหน้าที่บันทึกข้อมูลคุณภาพตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำหน้าที่ขึ้นทะเบ...

บริษัท เอสพีซี อินเตอร์พรินท์ จำกัด / บริษัท แพคพรินเตอร์ จำกัด (โรงงาน ถ.กิ่งแก้ว)
เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
 พบ 864 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ