เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 804 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter Urgently Required !!
- Japanese interpreter for Engineering & New model department - Translate documents, drawing - Interpreter in the meeting both inside and customer - Other jobs assigned by Japanese

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure + Language allowance
25 ต.ค. 57
2 . Maintenance Asst Chief Engineer (Electrical) Urgently Required !!
- Plans monitor performance. - System maintenance. - System design or maintenance. - Planned standards documents on the system. - Planning monitors from superiors and subordinates. - Plan to work...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
25 ต.ค. 57
3 . Production control System
• Assistant system analyst to find out and resolve problem system occur become worked • To continuous learning in brand new technology in order to develop system •Cooperate with team to develop sys...

บริษัท ทาเคเบะ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 57

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
24 ต.ค. 57

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
24 ต.ค. 57

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
24 ต.ค. 57

Air Systems(Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
24 ต.ค. 57
8 . ช่างเทคนิคงานระบบสาธารณูปโภค
ดูแลระบบโรงงาน เช่น ระบบน้ำ RO,ระบบไฟ, ระบบทำความเย็น, Chiller System & Boiler System ฯลฯ

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
24 ต.ค. 57
9 . Officer Group
1.Planner •Section Head of SMT planner group Control total auto mounting demand (SMT), create strategy for allocation plan both of in-house and outside to maximize internal capacity and meet with ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
24 ต.ค. 57
10 . Quality Engineer Group
1. Product Verification/Repair and Root Cause Analysis Engineer • Analysis production defect & Failure analysis • Propose solution with related function for defect reduction • Production qual...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
24 ต.ค. 57
11 . Production / Maintenance Engineer Group
1. Maintenance Engineer/Test Engineer/Automation Engineer • Main responsibility concerns new line machine set up, machine down time improvement, development and machine problem solving and mach...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
24 ต.ค. 57
12 . Production Group
Production Group 1. Production Supervisor (Pathumthani Base) Key Responsibility: Frontline management. Control & Monitor KPI of production run smooth until achieve the target & manpower ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
24 ต.ค. 57
13 . Management Group
1. Head of Purchasing & Material (Pathumthani Base) Key Responsibility: Material purchasing & supply program, oversea partner, local partner, VMI/ JIT, sub-material/ machine & equipment in...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
24 ต.ค. 57
14 . Overseas Purchasing / Buyer / Sourcing Officer
- For purchase of raw materials & component. - Follow up daily for the progress on the purchasing and take action to dispose of surplus and obsolete items.

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
24 ต.ค. 57
15 . Production Planning Officer
Manage total demand, create strategy for allocation plan both of in-house and outside to maximize internal capacity and meet with customer requirement

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
24 ต.ค. 57
16 . Production Engineer (Electronic / Mechanical)
Main responsible are leader to new model introduction to achieve on time shipment, Line set up, Machine qualify by statistic method, BOM control , Engineering change notice control, Analysis and take ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
24 ต.ค. 57
17 . Sourcing Engineer / Part Quality Engineer
Sourcing Engineer Main responsible for purchase of raw materials, component maintain ISO 9002 Quality system and ISO 14001 Environmental System ,follow up daily for the progress on the purchasing an...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
18 . Engineer / DFM / Auto Cam / Spec Team / Photo
DFM 1.จัดเตรียม ข้อมูล เพื่อ รองรับ การทำงานของ ฝ่ายผลิต 2.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อมูลก่อนการทำงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทเคียวเด็น (ประเทศญี่ปุ่น) 4.แก้ไขข้อมูลตามที่ฝ่ายผลิตร้องขอ 5.เข้าใจกร...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
19 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter) ด่วน
1. แปลเอกสาร และแปลภาษาในที่ประชุมให้กับชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 2. สื่อสารภาษาญี่ปุ่นหน้างาน Production 3. ดูแล รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารขององค์กร โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับพนักงานชาวไทย 4...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
20 . พนักงานคีย์ใบขนฯ
-จัดทำใบขนฯสินค้า ด้วยระบบPaperless ทั้งขาเข้า-และออก

บริษัท ทรีเอ็กซ์ โลจิสติกส์ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
24 ต.ค. 57
 พบ 804 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ