เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 775 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 60
2 . พนักงานฝ่ายผลิต สาขาชลบุรี (เพศชาย)
พนักงานฝ่ายผลิตทัั่วไป

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
เงินเดือน ค่าจ้างขั่นต่ำ
20 ส.ค. 60
3 . ตรวจสอบคุณภาพ สาขาชลบุรี
- ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - การติดตามปัญหางานกับ Supplier - การติดตามเอกสาร - การ Audit Process - การจัดทำ Report - การติดต่อประสานงานกับ Supplier - การใช้เครื่องมือวัด

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 60
4 . Planning อ่านแบบได้ (สาขาชลบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนงานให้ทันกับที่กำหนดส่งลูกค้า 2.เช็คแผนการผลิต Up date งานจัดส่งอย่างต่อเนื่อง 3.ดูแลการผลิตงานให้มีประสิทธิภาพ 4.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอย่างต่อเนื่อง 5.แก้ไขปัญหา เรื่อง Raw M...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 60
5 . หัวหน้าคลังสินค้า (สาขาชลบุรี)
- ควบคุมการเก็บรักษาสินค้าให้เป็นระเบียบ มีความปลอดภัย ดูแลไม่ให้เกิดความเสียหาย,ตรวจ เช็ค Stock สินค้า - ควบคุม-ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าในแผนก - ดูแลและควบคุมกำลังคนหรือผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนกได้

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าทีความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (จป.) สาขาชลบุรีรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานด้านบุคคล - จัดทำรายงานส่งหน่วยงานราชการ - เสนอแนะกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวกับระบบความปลอดภัยในการทำงาน - อื่นๆ ที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 60
7 . Sales Executive/ พนักงานขาย (ขาย EPE Foam ) สาขาสมุทรปราการและชลบุรี ด่วนมากรับสมัครด่วน !
1. สามารถติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท 2. ดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถติดต่อประสานงานลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 4. มีความรับผิดชอบงาน ความคิดสร้างสรรค์ ความมั่นใจสูง ...

บริษัท เฟล็กซ์ซี่-แพค จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 60
8 . พนักงานประจำแผนกควบคุมการผลิต
1. จัดทำสรุปรายงานประจำเดือนที่ผลิตในแผนกที่ได้รับมอบหมาย 2. จัดทำ Standard Packing 3. Follow up Slow Moving Pipe 4. จัดทำ Monitoring Production 5. Support Program Barcode 6. Control and Support ...

NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPE (THAILAND) CO., LTD. (AMATANAKORN FACTORY)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ส.ค. 60
9 . Maintenance Engineer (Japanese Speaking) / Amatanakorn P.2 / 30K
- Record data and analysis problem and improvement Maintenance Section - Prepare Lay out Machine

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000
20 ส.ค. 60
10 . Japanese Interpreter / 40K / Chonburi, Amatanakorn
- To support expert (if needs) and translate documentation of any announcement. - Coordinator with Thai people and Japanese for translate

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน Up to 40,000 Bath
20 ส.ค. 60
11 . Assistant Manager/ Manager - Transport Division
Job scope: • Optimize land transport’s operation management with achievement of the business target. • Take care the transportation’s customer with maximum satisfaction. • Manage company truck as t...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
20 ส.ค. 60

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 45,000 Baht
20 ส.ค. 60
13 . วิศวกรการผลิต (Process Engineer)
-วางแผน คำนวณ และออกแบบกระบวนการผลิต ระบบท่อ และเครื่องจักรเกี่ยวกับการผลิต และสิ่งแวดล้อม รวมถึงควบคุม ตรวจสอบและรับมอบงาน การติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในกระบวนการผลิต -ตรวจสอบกระบวนการผลิตประจ...

VS Group
นิคมโรจนะชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ส.ค. 60
14 . Sales ขายเหล็กม้วน / แถบสลิต ( บริษัท สยาม ไทโย สตีล จังหวัดชลบุรี )
1.นำเสนอขายสินค้าประเภทเหล็กม้วน / แถบสลิต ให้กับลูกค้า 2.สรรหาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ 3.รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเก่าโดยคอยติดตามงานและเสนอสินค้าใหม่ๆและคอยติดต่อสื่อส...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 60
15 . Logistic Officer (ประจำที่นิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร ชลบุรี)
-ประสานงานกับทีม Logistics และเจ้าหน้าที่ขนส่ง Import -Export shipment -ดูแลรับผิดชอบ งานเอกสารศุลกากร (Shipping documents, Import-Export Entry etc.) -ประสานงานรับส่งสินค้ากับเจ้าหน้าที่ Bosch เพื่อ...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
20 ส.ค. 60
16 . Facility Maintenance Technician (Factory)
- Evaluate, repair and maintain plumbing, electrical and HVAC systems in the building. - Communicate with facilities management about any work that requires outside expert assistance. - Maintain cor...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 THB – 30,000 THB (Depend on Experience).
20 ส.ค. 60
17 . Design Engineerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบออกแบบ concept งานของลูกค้า ตามแผนงานที่ได้รับจากหัวหน้า - ออกแบบแก้ไข พัฒนา เครื่องจักร - ประสานงานกับแผนกต่าง ๆ ที่เกียวข้องทั้งภายนอกและใน - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค ดีไซน์ แอนด์ ซาคูมะ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 60
18 . Operate Data (Logistic Staff)
- เปิดใบสั่งซื้อ - ดูแลข้อมูลสินค้า - ตรวจเช็คเอกสารและชิ้นงาน

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
20 ส.ค. 60
19 . QA Staff (พนักงานตรวจสอบคุณภาพ)
- ตรวจสอบงานตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจสอบความถูกต้องของค่าที่ตรวจสอบได้ - ตรวจสอบและสอบเทียบเครื่องมือวัดเบื้องต้นตามมาตรฐานและตารางเวลาที่กำหนด - ตรวจเช็คและบำรุงรักษาเครื่องมือวัด

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 60
20 . พนักงานฝ่ายผลิต (Production Staff)
- ป้อนชิ้นงานเข้าเครื่องจักร - ตรวจสอบชิ้นงานเบื้องต้น - บันทึกการตรวจสอบ - บันทึกการผลิต - ตรวจสอบเครื่องจักรเบื้องต้นตามรายการ - ทำความสะอาดเครื่องจักรและพื้นที่ทำงาน - 5ส. - ผลิตสินค้าตามแผน...

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 60
 พบ 775 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ