เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 792 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Staff
-Visit customers for business promotion and check position of our company in our customer. (if possible by their own car, we will pay certain allowance and fuel charge) -Settlement of various claim...

Summit Metal Plate Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Base on company structure
21 พ.ย. 57
2 . Marketing officer
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Coiltech Steel (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตราด่วนมาก
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 57
3 . Marketing Manager
1.Control Profit contribution 2.Budgeting 3.Sale Estimate (New product) 4.New product Development 5.New Market Development 6.Research and Survey (Market,Consumer) 7.A&P Plan and Activities 8.Ot...

Coiltech Steel (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 57
4 . หัวหน้าแผนกบุคคล/ธุรการ
1.ควบคุมดูแลการทำงานแผนกบุคคล/ธุรการ 2.ดูแลการทำงานของเจ้าหน้าที่ รปภ. 3.กำกับดูแลพนักงานขับรถของบริษัท 4.สามารถทำค่าจ้างเงินเดือน โดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูปได้ 5. ควบคุม ดูแล บริหารจัดการงานแผนกบุคคล...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
5 . พนักงานฝ่ายผลิต/พนักงานควบคุมคุณภาพ(QC) ด่วนมาก !!
ผลิตสินค้าในไลน์ผลิต เกี่ยวกับอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคส์ ทีวี คอมพิวเตอร์/ควบคุมคุณภาพภายในไลน์การผลิต

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
ผลิต 10 อัตรา/QC 6 อัตรา
เงินเดือน 300 บาทต่อวัน ค่าเดินทางวันละ25 ค่ากะเบี้ยขยัน อาหารกลางวันฟรี
21 พ.ย. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี - การเงิน (โรงงาน) ด่วนมาก !!
หน้าที่ความรับผิดชอบตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (โรงงาน) - มีประสบการณ์ด้านบริหารบัญชี – การเงิน - มีความรู้และความเข้าใจในระบบบัญชี – การเงินเป็นอย่างดี - สามารถจัดทางบการเงินรวมได้ - สา...

บริษัท ซีโบ จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
7 . Maintenance Staff เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ ให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รวมถึงการเก็บประวัติ การซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้การดำเนินการในการซ่อมบำรุงเป็นไปอย่าง...

บริษัท โตโยกซ์ เอเชีย (ไทยแลนด์ ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท และตามประสบการณ์
21 พ.ย. 57
8 . พนักงานธุรการ
จัดทำเอกสารและจัดเก็บ จดบันทึก และสรุปรายงานเก็บรวบรวมข้อมูลต่าง

บริษัท ออโต้ แครี่เออร์ (ปทท) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 รวมสวัสดิการ
21 พ.ย. 57
9 . Senior Purchasing Officer
- จัดซื้อจัดหา วัตถุดิบตามแผนการผลิต - คัดเลือก และประเมิน Supplier - สามารถต่อรองราคาสินค้า - ติดตามสินค้าให้ได้ตามแผน - สามารถแก้ไขปัญหาด้านจัดซื้อต่างๆ

บริษัท ไดฟูกุ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
10 . logistic engineer
1.ควบคุมดูแลการรับจ่ายวัถุดิบให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 2.ควบคุมดูแลการรับจ่ายสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปอย่างถูกต้อง 3.ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบ ให้เป็นระเบียบเรียบร้อย 4.ควบคุมการเคลื่อนไหวขอ...

บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
11 . Production Engineer
- Support CNC machining line - Improve the production process,Increase the production amount and looking for the NG product reduction method - Problem analysis & action plan & making a perform repo...

บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
12 . Operation Officer Urgently Required !!
- ดำเนินการด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับ BOI - สั่งปล่อยวัตถุดิบ,ตัดบัญชี วัตถุดิบ - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position
21 พ.ย. 57
13 . Sale Executive (industry sales) Urgently Required !!
- Contact to existing customer about Demand/Forecast/Purchase Order etc. - Preparing of quotation, Delivery Order and follow up order from customers. - Coordinating with Sales - Operation - Producti...

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 Position
21 พ.ย. 57
14 . Supplier Quality Engineer - Automotive ( AMATA NAKORN IE.) / 40K-50K
Urgently Required!!

1). Supplier Quality Engineer (SQE) focuses on supplier in a manufacturing process. 2). A supplier quality engineer works with suppliers to continuously improve performance, implement ...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Positions
เงินเดือน 40K-50K
21 พ.ย. 57
15 . Safety Officer (Amata Chonburi) Urgently Required!
* Day by day safety & Environment monitoring * Maintain the company SHE system standard and ensure implementation processes are in places effectiveness and sustainable * Execute and manage preventiv...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20-25K
21 พ.ย. 57
16 . Secretary Japanese Speaking (BTS ศาลาแดง) Urgently Required!
Job Description - To manage and setting quality system - Responsible for implementation of Quality Management System as QMR for providing more efficient - Develop and maintain quality system in t...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45K up
21 พ.ย. 57
17 . Japanese Interpreter
- แปลเอกสารด้านวิศวกรรม (อุตสาหกรรมยานยนต์) - แปลในไลน์การผลิต - แปลในที่ประชุม

THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 57
18 . Programmer
- ดูแลรับผิดชอลในการพัฒนา ดูแลและควบคุมโปรแกรมของระบบ Web สำหรับทุกหน่วยงาน - ทำการวิเคราะห์ระบบ ออกแบบกระบวนการทำงานของระบบและทำการพัฒนาโปรแกรม ตลอดจนการควบคุม ดูแล และตรวจสอบการทำงานของระบบ - ตรวจ...

THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
19 . QC Engineer
- ติดตามปัญหาและข้อร้องเรียนจากลูกค้า - การประเมินและจัดทำเอกสารคุณภาพของผลิตภัณฑ์ใหม่ - การควบคุมคุณภาพสินค้าจากผู้ส่งมอบและพัฒนาระบบคุณภาพของผู้ส่งมอบให้เป็นไปตามมาตรฐาน

THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
21 พ.ย. 57
20 . Safety Officer
รับผิดชอบจัดทำและดำเนินงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน เพื่อให้สอดคล้องตามกฎหมาย ,และนโยบายทางด้านของบริษัทฯ ให้สามารถดำเนินกิจกรรมต่างๆ ได้อย่างต่อเนื่อง

THAI NOK CO.,LTD. บริษัท ไทย เอ็นโอเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
 พบ 792 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ