เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 738 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer
1. Operate เครื่องจักรในการผลิต เช่น เครื่อง Machining Center , Grinding , Wire Cut เป็นต้น เพื่อผลิตงานตามแผนการผลิตที่กำหนดไว้ 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

TOGO TOOL & DIE CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
3 อัตรา
31 พ.ค. 59
2 . Warehouse Manager
- ดูแลเกี่ยวกับงานด้านควบคุมสต็อก - วิเคราะห์ข้อมูล การจัดเก็บสินค้า สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - รถรับส่ง ค่าครองชีพ เบี้ยขยัน กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ อาหารกลางวัน ค่าเดิน...

YMC Translation Center Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 50,000
31 พ.ค. 59
3 . QC.Leader ประจำสาขาแหลมฉบังรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมกำกับดูแลการทำงานของพนักงานแผนก QC ให้ทำงานตามมาตรฐานที่กำหนด ในส่วนของ Incoming, Inprocess Assembly,ประกอบล้อรถยนต์ 2. จัดรวบรวมรายงานประจำวัน ตรวจสอบ สรุปข้อมูลเบื้องต้น 3. ติดต่อประสานง...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
4 . Account & Finance Manager
1.จัดทำ Daily Cash flow ประจำวัน และจัดทำ Cash flow ประจำเดือน 2.ปิดงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นแบบประจำเดือน 4.ตรวจสอบรายการ รับ-จ่าย...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
31 พ.ค. 59
5 . QC Technician Incoming Inspector ประจำสาขาอมตะชลบุรี
1.จัดทำแผนการตรวจสอบงาน Incoming ที่รับเข้ามาเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 2.ประสานงานกับแต่ละฝ่ายภายในบริษัทและที่เกี่ยวกับงานรับเข้า ทั้งNew Model งาน Try และงานMass Product 3.ติดต่อกับฝ่าย QA,SQA...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
6 . Safety Manager ประจำสาขาอมตะชลบุรี
1.Manage overall of safety, occupational health and environment. 2.Responsible for preventing accidents in business and job sites. 3.Overseeing physical security equipment.Reviewing accident reports...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
31 พ.ค. 59
7 . QC/QA . Supervisor - ประจำสาขาแหลมฉบังUrgently Required !
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพงาน การประกอบล้อรถยนต์ - สามารถวางแผนควบคุมการตรวจสอบ Incoming ,In process and Final Inspection สำหรับงาน Assembly ได้ - ทำการสรุปรายงานผลการตรวจสอบและทำการวิเคราะห์สาเหตุแล...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 พ.ค. 59
9 . Account Officer ประจำสาขาอมตะ
เอกสารงานบัญชี บัญชีการเงิน บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีลูกหนี้ บัญชีซื้อ บัญชีขาย บัญชีต้นทุน บัญชีภาษีอากร

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
31 พ.ค. 59
10 . IT Supervisor / SpecialistUrgently Required !
- Monitoring and improvement Network System. - Control Network System. - Improve Network for all project by Sr.Manager or MD.

บริษัท โชว่า ออโต้พาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Company Structure
31 พ.ค. 59

TOA TECH (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
31 พ.ค. 59
12 . Injection Technician
-เคยเป็น Technician ด้านงานฉีดพลาสติกมาก่อนเท่านั้น -เคยทำงานฉีดพลาสติกชิ้นส่วน Electronic Part, Automobile Part -Set Up Condition -Set Up Robot -หากเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

KTX PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
13 . Injection Supervisor (Automobill Part & Electronic Part)
-เคยทำงานฉีดพลาสติกมาก่อน (Electronic Part, Automobile Part) -Set Up Condition -Set Up Robot -หากเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

KTX PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 พ.ค. 59

KTX PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
31 พ.ค. 59
15 . Production Manager
- To Control the production process To meet the target and manpower management. - To make daily production report e.g. production plan, production efficiency, machine problem, quality and safety. - ...

TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน n/a
31 พ.ค. 59
16 . Production Manager
- Planing , 5S, Manpower - Production control - ควบคุมฝ่ายผลิต - สามารถวางแผนการผลิต

Tinfo Enterprise Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
31 พ.ค. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 15,000 - 20,000
31 พ.ค. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 18,000 - 25,000
31 พ.ค. 59
19 . Asst. to HR Manager (Urgently)
Location: Chonburi workind daytime; 5 days for week Main Responsibilities;- 1. All HR / Admin. Management including coordinator with regional in aboard. 2. Supervise in Thai Labor Law and re...

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
20 . HR Supervisor/ Senior Urgently Required !
Location: Cholburi Working daytime: 5 days Responsibilities;- - HR / Admin, Payroll, Training, etc.

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
31 พ.ค. 59
 พบ 738 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ