เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 739 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Tooling Engineer
- Design process flow and all concerned preparation for new products. - Create drawing and assign die cut size. - Assign machine is produce product. - Base on customer requirements and process capa...

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
7 ต.ค. 58
2 . QA Engineer
- Responsibility to provide method of inspection instruction, specification standardization to archive customer requirement. - Continuous improvement plan on product and process. - Negotiate to each...

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
7 ต.ค. 58
3 . Technician( Facility )
- Repair to building Facility equipment such as building,Air conditioner. - Control of Contractors. - Other job assignments.

Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 14-15 K ยังไม่รวมOT และสวัสดิการอื่นๆ
7 ต.ค. 58
4 . Technical Junior Staff
-New size -VOR reduction -Spec optimization

Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 23K-25K
7 ต.ค. 58
5 . Japanese Interpreter
-Translation the conversation for Japanese to Thai or Thai to Japanese in meeting at the office and factory area. -Translation for Japanese-Thai document or other assigned job.

Bridgestone Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
7 ต.ค. 58
6 . Stamping Manager
-ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ -ดูแล ควบคุมการผลิตของแผนก -ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบแม่พิมพ์ปั้ม -ดูแลงาน Stamping ทั้งหมด

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
7 . Injection Leader
-มีความรู้ความสามารถในการใช้เครื่องฉีดพลาสติก แม่พิมพ์ฉีดพลาสติก -สามารถควบคุมดูแลผุ้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตลง
7 ต.ค. 58
8 . Asst.Manager, Manager (Injection)
รับผิดชอบงานด้านการผลิต รวมท้ังวางแผนการใช้กำลังคน เครื่องจักร อุปกรณ์ วิธีการและวัตถุดิบ ให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า และอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
9 . BOI Officer
- ควบคุม ดูแลงานด้านเอกสารนำเข้าและส่งออก - ดูแลจัดการงานด้าน BOI - จัดเตรียมเอกสารในการดำเนินการพิธีการศุลกากร - ติดต่อประสานงานราชการเกี่ยวกับงานนำเข้า-ส่งออกของบริษัท

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
10 . วิศวกรวางแผนการผลิต
1.จัดทำและแก้ไขแผนผลิตหลัก (Master Plan) 2.ติดตามการส่งงานให้ลูกค้า 3.วางแผนการสั่งซื้อ Material 4.จัดทำ Monthly Report 5.จัดทำ Capacity Study

บริษัท ยามาฮ่ามอเตอร์พาร์ทแมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A + Exp.
7 ต.ค. 58
11 . Japanese Interpreter
- พูด ฟัง อ่าน เขียน ภาษาญี่ปุ่นในชีวิตประจำวัน และศัพท์โรงงานพื้นฐาน - แปลเอกสาร - แปลในที่ประชุม - สื่อสารประสานงานระหว่างคนญี่ปุ่นกับคนไทย

Honda Lock Thai Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามตกลง
7 ต.ค. 58
12 . Japanese Interpreter
1. แปลเอกสารระหว่างฝ่ายผลิตกับฝ่ายต่างๆ 2. แปลหน้างานการผลิต (สำหรับส่วนโรงงาน) 3. ประสานงานระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น 4. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

TIGER KAWASHIMA (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000
7 ต.ค. 58
13 . Office Staff
งานจัดซื้อจัดทำเอกสารทั่วไป อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท ชิบะ แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้ตามประสบการณ์
7 ต.ค. 58
14 . บัญชีและการเงิน
- จัดทำเอกสารบัญชี, บันทึกบัญชีในระบบ - ตรวจสอบความถูกต้องในการลงบันทึกรายการ AP,AR,GL - ตรวจสอบ ภงด.1,3,53 ภพ.30 ก่อนนำส่ง สรรพากร - กระทบยอดลูกหนี้-เจ้าหนี้คงค้างประจำเดือน - บันทึกรายการปรับปรุ...

บริษัท ที แอนด์ เอ็ม แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย)จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
7 ต.ค. 58

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 Baht Up
7 ต.ค. 58
16 . เภสัชกรแผนก QC
1.การตรวจสอบวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ -มอบหมายให้มีการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ -ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์ -ทำสรุปรายงานผลการตรวจสอบ 2.การควบคุมการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ ...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการ QA
ด่วนมาก!!!

1.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพภายใต้คำแนะนำจากผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ -ควบคุมระบบเอกสารของระบบคุณภาพ -ควมคุมการจัดเก็บเอกสาร BPR -จัดทำสำเนาควบคุมเอกสารการผลิต 2.ปล่อยผ่านสินค้าในระบบภายใต้การ...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
18 . นักวิเคราะห์เคมี
ด่วนมาก!!!

1.การเตรียมตัวอย่าง -สุ่มตัวอย่างวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ -สุ่มตัวอย่างน้ำที่ใช้ในโรงงาน -คัดเลือกและจัดเตรียมตัวอย่าง -จัดเตรียมอุปกรณ์/สารเคมี/อาหารเลี้ยงเชื้อ 2.การทดสอบ -ทดสอบตาม WI ...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
19 . Japanese Interpreter (Chonburi)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese manufacturing company, located in Chonburi. Currently, they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 Positions
เงินเดือน 30,000 – 50,000
7 ต.ค. 58
20 . Administrative Assistant Manager - Japanese Speaking (Chonburi)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese Industrial hoses manufacturing company, located in Chonburi. Currently, they are looking for a qualified person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 30,000 - 45,000
7 ต.ค. 58
 พบ 739 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ