เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 819 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า
- รับ Part/Material เข้าคลัง - จัดเตรียม Part สำหรับ Production Line - แพ็คสินค้า - โหลดสินค้า (ขับโฟล์คลิฟ) - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Nikkei Siam Aluminium Limited. / บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (สาขากรุงเทพ - อาคารบีบี และสาขาอมตะนคร)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
3 ก.ย. 57
2 . Sales Coordinator ด่วนมาก !!
Responsible for coordinating sales. - Documentation - a quotation. And track the shipment to the customer. - To coordinate with relevant agencies. - Other assignments.

Hanwa Steel Service(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.ย. 57
3 . Production Control Manager Urgently Required !!
To plan and control overall production to meet company target - Material usage planning - Production planning and control - Production capacity analysis - Analysis, solve the problem then improvem...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 59,000 + other benefits
3 ก.ย. 57
4 . ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง (ไฟฟ้า 1, ช่างกล 1) Urgently Required !!
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต เช่น เครื่อง CNC, เครื่องเชื่อมโรบอท, เครื่องเชื่อมซีม เป็นต้น - ดูแล ซ่อมบำรุงโปรแกรม PLC

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -15,000
3 ก.ย. 57
5 . Maintenance Asst Chief Engineer (Electrical) Urgently Required !!
- Plans monitor performance. - System maintenance. - System design or maintenance. - Planned standards documents on the system. - Planning monitors from superiors and subordinates. - Plan to work...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + position allowance
3 ก.ย. 57
6 . Production Supervisor
1. กำหนดการผลิตสินค้า และมอบหมายให้ดำเนินการผลิต 2. ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. ควบคุมดูแลการจัดเตรียมวัตถุดิบ และอุปกรณ์ต่าง ๆ ในการผลิต 4. ทำรายงานการผลิตส่งให้ผู้บังคับบัญชา...

OHE (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 57
7 . พนักงานธุรการ-บุคคล (ดูแลงานด้านความปลอดภัย,จป.) ประจำอมตะนคร
- ดูเเลเเละควบคุมระบบความปลอดภัยของพนักงานเเละทรัพย์สินของบริษัท - วางเเผนด้านความปลอดภัยเเละประสานงานกับเเผนกต่างๆ ประสานงานธุรการและบุคคลสำนักงานต่างๆ - งานธุรการและบุคคลทั่วไป - งานกิจกรรมต่...

บริษัท สุมิพล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 57
8 . Injection Engineer
Urgently Require!!

Our client is a Japanese plastic injection parts manufacturing company, located in Chonburi. Currently they are looking for an experienced person with the following qualifications :

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 30,000 – 35,000
3 ก.ย. 57
9 . Die Shop Assistant Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Phinthong I.E., Chonburi. Currently they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 40,000 – 45,000
3 ก.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ ( QA. Staff )
- ตรวจวัดชิ้นงานในระหว่างกระบวนการผลิต(Inspection Inprocess)ตามมาตรฐานการตรวจสอบ - ตรวจวัดชิ้นงานรับเข้าจากผู้ขาย(Incoming Inspection)ตามมาตรฐานการตรวจสอบ - ตรวจสอบสภาพทั่วไปของชิ้นงานด้วยสายตา(Visu...

บริษัท ซานเซน เซอิโค ไทย จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท
3 ก.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- บริหารงานธุรการสำนักงานในโรงงงาน - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการ ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัท - ประสานงาน IT

ADCOMAT (SIAM) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
3 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่ BOI & Import-Export
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับนำเข้า-ส่งออก - ขออนุมัตินำเข้าวัตถุดิบ/เครื่องจักร/ส่วนสูญเสีย - ควบคุม MAX STOCK - เคยมีประสบการณ์ในการขออนุมัติเปิดโครงการใหม่ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

ADCOMAT (SIAM) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
13 . PCB CAD Design ด่วน
- Design Electronic circuit(PCB). - Coordinate with customers for detail of products.

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 57
14 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter) ด่วน
1. แปลเอกสาร และแปลภาษาในที่ประชุมให้กับชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 2. สื่อสารภาษาญี่ปุ่นหน้างาน Production 3. ดูแล รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารขององค์กร โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับพนักงานชาวไทย 4...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 57
15 . Engineer / DFM / Auto Cam / FMEA / Tooling / Photo / Spec team / Screen ด่วน
DFM 1.จัดเตรียม ข้อมูล เพื่อ รองรับ การทำงานของ ฝ่ายผลิต 2.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อมูลก่อนการทำงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทเคียวเด็น (ประเทศญี่ปุ่น) 4.แก้ไขข้อมูลตามที่ฝ่ายผลิตร้องขอ 5.เข้าใจกร...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 57
16 . Production Operator
Urgent Required!!!

เตรียมความพร้อมของเครื่องจักร, ตัดชิ้นงานตามคำสั่งซื้อ ของลูกค้า และควบคุมกระบวนการผลิตที่มีคุณภาพตามระบบการจัดตารางการผลิตให้บรรลุเป้าหมาย

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Position
เงินเดือน 300฿/วัน
3 ก.ย. 57
17 . Sale Executive Urgently Required !!
- Contact to existing customer about Demand/Forecast/Purchase Order etc. - Preparing of quotation, Delivery Order and follow up order from customers. - Coordinating with Sales - Operation - Producti...

Anstac (Thailand) Co.,Ltd
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 Position
3 ก.ย. 57
18 . Mold Leader.
Mold maintenance

บริษัท ไดโฮ แมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position.
เงินเดือน Depend on company structure.
3 ก.ย. 57
19 . Electrical Engineering
- Operate & Maintenance utilities system such as LPG Gas station,Boiler,Chiller,Air Conditioner,Air compressor,etc. - Maintenance and project work control,carry out daily maintenance work specificati...

TAYIH LUN AN (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ย. 57
20 . Assitance Supervisor Factory
ควบคุมดูแลขั้นตอนการผลิตทั้งหมด

บริษัท อูเอดะ พลาสติก (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
3 ก.ย. 57
 พบ 819 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ