เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 667 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter (ล่ามญี่ปุ่นของฝ่ายผลิต)
- Interpreter Japanese-Thai/Thai-Japanese at Production line and in meeting - Translate document Thai-Japanese, Japanese-Thai - Other related job as assigned by Japanese General Manager - Co...

บริษัท ซันซุยชะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30k - 40k
30 ส.ค. 59
2 . QA Supervisor / ผู้ช่วบQMR
1.จัดทำระบบคุณภาพในโรงงานอาหาร GMP BRC IFS ฮาลาล ฯลฯ 2.ดำเนินการแก้ไขระบบคุณภาพที่ไม่สอดคล้องกับข้อกับหนด 3.ปฏิบัติงาอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายฯลฯ

บริษัท ลิลลี่ โทเบก้า จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามข้อตกลง
30 ส.ค. 59
3 . Warehouse Supervisor
1.Control manpower in Warehouse section. 2.Follow up and development Warehouse process. 3.Have supply chain skill. 4.Inventory and stock control, custom basic knowledge.

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
4 . QA Engineer
1.Provide quality issue information to supplier , Follow up corrective and corrective and preventive action.

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
5 . Procurement Staff (Purchasing Engineer)
1.Plan to procure price of material and sample 2.Plan to provide supplier for support manufacturing follow requirement 3.Prepare information of material and issue PO to supplier 4. Negotiate with ...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
6 . Material Control Staff
1. Calculate material usage as follow forecast and order from customers. 2. Follow up schedule and negotiate delivery schedule with suppliers. 3. Arrange meeting belong relate section in order to pr...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
7 . Japanese Interpreter N1-N2
1.Interpreter between Japanese and Thai staff 2.Translate documents Japanese to Thai and Thai Japanese. 3.Support Production line 4.Interpret and support Internal meeting

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
8 . IT Staff
1. Helpdesk support. 2. Network Troubleshooting. 3. Maintenance computer and computer equipment. 4. Update software and operating system.

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ส.ค. 59
9 . QA (Incoming) Staff
1.Provide material inspection standard,check and approve to receiving material 2.Provide quality issue information to supplier,follow up corrective and preventive action

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
30 ส.ค. 59
10 . Planning Staff
1.Control of inventory movement and slow move both of FG and material 2.Monitoring inventory result and feedback to slow move report 3.Control inventory min-max level of FG and WIP 4.Make productio...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Positions
30 ส.ค. 59
11 . หัวหน้าคลังสินค้า หรือเจ้าหน้าที่บัญชีคลังสินค้า
- จัดทำรายงานควบคุมสินค้าคงคลังประจำวันโดยใช้สูตร Excel - กำหนดแนวทางการปฏิบัติงานอย่างปลอดภัย - ให้คำแนะนำ ปรึกษา และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า - การรับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุม การจัดส่ง - ควบคุมวา...

TECHNOMEIJI RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ส.ค. 59
12 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
- ทวนสอบกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูปให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด - รับผิดชอบงานด้านการตรวจสอบและประกันคุณภาพ ตลอดจนประสานงานกับแผนกหรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สินค้าสำเร็จรูปมีคุณภาพอยู่ในเกณฑ์ม...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ส.ค. 59
13 . Admin Staff (แผนก Engineering) ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
1.จัดเตรียม,ควบคุมเอกสาร และบันทึกให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.จัดทำเอกสารใบขอซื้อ PR 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อ 4.เก็บข้อมูลใบแจ้งซ่อมเครื่องจักรและบันทึกการปฎิบัติงานของแผนก 5.จัดทำเอกสารที่เกี...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ส.ค. 59
14 . QA Engineer
- The preparation of Control plan, Inspection standard or QC QA related document. - Coordinate all QA QC activities with relating other department. - Action and close all customer activities. - Con...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
30 ส.ค. 59
15 . Sales & Marketing staffUrgently Required !
- Issue quotation and receive order from customer - Preparation and handle sales documents such as PO, Shipment schedule - Coordinate and take care customer - Face to face meeting with customer

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
16 . พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพUrgently Required !
- ตรวจสอบคุณภาพชิ้นส่วนที่ทำการผลิตในปัจจุบัน และชิ้นส่วนรุ่นใหม่ๆ - ดูและและวิเคราะห์กระบวนการผลิตและชิ้นส่วนประกอบ - ดูแลและติดตามปัญหาที่เกิดจากเคลมของลูกค้า - จัดทำเอกสารคอนโทรลและรายงาน

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
30 ส.ค. 59
17 . Purchasing Engineer (Buyer)Urgently Required !
1. Follow up & Control cost reduction activity 2. Follow up & Control new model from customer 3. Cooperate with supplier in case of delivery & quality problems

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + experience
30 ส.ค. 59
18 . Accounting staff (AR & Inventory)Urgently Required !
1) A/R - Take care of AR module - Sale report, Sales tax - Prepare account receivable aging report - Create sales scrap - Debit and Credit note 2) Inventory control - ...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 or above
30 ส.ค. 59
19 . Production Supervisor
To control, set and fixing Injection Machines. To maintain injection mold. To manage and arrange Roduction plan. To coordinate with customers, internal related department and External. To Respons...

THAI NEWTON CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Person (Urgently)
เงินเดือน As per company salary structure
30 ส.ค. 59
20 . Japanese Interpreter
Scope of work: 1. Japanese interpreter 2. Secretarial Job 3. Assistant to Sr. Admin. Manager - Control & follow up the documentations for superiors’ information 4. Admin / BOI function 5. other a...

THAI NEWTON CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Person (Urgently)
เงินเดือน Negotiable
30 ส.ค. 59
 พบ 667 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ