เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 802 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ/หัวหน้าฝ่ายบุคคล
1. ดูแลบริหารงานบุคคลทั้งระบบ ตามนโยบายของบริษัท 2. รับสมัครคัดเลือกบุคคลากร ทดสอบและสัมภาษณ์พนักงานใหม่ 3. จัดการอบรมเรื่องกฎระเบียบของบริษัทต่างๆ,สวัสดิการ,ค่าจ้าง,วันหยุด 4. จัดทำเงินเดือน,ประกั...

บริษัท จัสทิซต์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
2 . ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ ตรวจเช็คระยะเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตรวจเช็คระบบเครื่องยนต์ ช่วงล่าง เบรค และงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัสทิซต์ ฮอนด้า ออโตโมบิล จำกัด
เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60
3 . QA Engineer / Senior Engineer (Customer Quality and Warranty Product)
Customer Quality 2 Positions Responsibilities: - APQP team member and communicate customer requirement to team. - Conduct Process sign Off (PSO) audit for new project and any change. - Team ...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Positions
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
4 . Production Group Leader (Assembly line)
Preparing operator, machine, material available and control production process follow quality system for achieve production scheduling and target. - Prepare operator (manpower) follow master plan. ...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
6 . Finance and Accounting Assistant Manager (Cost Accounting)
1. Manufacturing cost base on ERP system (BPCS). 2. Presentation cost variance analysis. 3. Cost control by BOI promotion. 4. Check all of cost account reconciliation report. 5. Review reports fro...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
7 . Purchasing Assistant Manager (Supplier Development)
Responsible for support the work of supervisors and control the work of subordinates to achieve defined goals. Communicating control instructions to subordinates and coordinates with concerned departm...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
8 . System Analyst
- Develop computer software; modify existing software and training use to using new system. - Testing software to ensure the coding is correct, debugging and fixing error where they occur, rechecking...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
9 . GA&Admin Assistant Manager
- Responsible for overall company administration functions and take care for overall Office and Facilities & Utilities. - Monitoring & control subordinate to work smoothly, efficiently and accuracy o...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
10 . BOI Senior Officer / Officer
1. Perform BOI tasks regarding all necessary processes as required by BOI rule and regulation. 2. Coordinate and consul with BOI, IC for BOI process. 3. Coordinate with internal related section for ...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
11 . Safety and Environment Assistant Manager
•Implement safety regulation or standard and environment for workplace. •Perform risk assessment and implement ISO14001. •Propose and manage plan to reduce number of injuries and accidents, and impr...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
12 . Logistics Group Leader (Receiving Supervisor)
Responsible in controlling operator to follow company regulation and managing overall of functions to achieve department target.  Evaluation supplier and improvement supplier delivery.  Contro...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
13 . Supplier Quality Engineer / Senior Engineer
- Team member of new supplier evaluation to support sourcing process. - Conduct Process sign off (PSO), audit for new supplier/new product /new process / or any change required PSO audit to ensure th...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
14 . Logistics Officer
1. Confirm and follow up shipping schedule. 2. Prepare document for shipment (invoice, packing list, shipping mark, etc.) 3. Prepare F/G for delivery to customer in domestics. 4. Confirm pick up de...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
15 . QC Supervisor
- Provide work instruction and check sheet of quality inspection. - Provide training to QA inspector including elevation. - Control incoming inspection process to operate as plan. - Provide measuri...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
16 . Business Administration Officer
Coordinate with internal and external to arrange shipment according to customer’s purchase order and analyze customer’s forecast for both domestic and oversea in order to achieve customer’s satisfacti...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
17 . QA Assistant Manager (Customer & Warranty)
- Establish action plan for improve customer quality including monitor performance on monthly basis. - Support new program development process, product inspection and customer approval. - Warranty c...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
18 . Maintenance Engineer
1. Solve machine problem in production line. 2. Analyze and take machine problem countermeasure in production line. 3. Improve machine efficiency. 4. Support engineering data to technician. 5. Set...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 Positions
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
19 . Production Assistant Manager
Assembly Line 1 Position Machining Line 1 Position Responsible in managing all production function following quality management system in order to receive customer satisfaction in quality, ...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
20 . Maintenance Assistant Manager
Responsible in managing all maintenance function by planning preventive and maintenance machinery to effectively support production and utility system Ensure that all customer demand is applied into e...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 60
 พบ 802 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ