เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 762 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่าง CNC/CNC Technician
1) กัดชิ้นงานตามแบบ (Drawing) 2) ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3) ควบคุมคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตาม Spec. ที่กำหนด 4) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร / เครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

MATIX Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
28 ส.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บีโอไอ/BOI Officer
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก, พิธีการศุลกากร และควบคุมสต๊อค

MATIX Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดทำข้อมูลระบบ SAP และควบคุมวัตถุดิบ
•จัดทำข้อมูลระบบ SAP และควบคุมวัตถุดิบ ตามที่ได้รับมอบหมาย|Handle SAP System and Material control as assigned. •จัดการและรักษาความถูกต้องของข้อมูลการปฏิบัติการและระบบการประมวลผลทั้งหมด เพื่อการค้นหาข...

บริษัท แมกน่า ออโตโมทีฟ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 58
4 . Maintenance Assistant Manager URGENT!!
Responsible in managing all maintenance function by planning preventive and maintenance machinery to effectively support production and utility system Ensure that all customer demand is applied into e...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
27 ส.ค. 58
5 . Production Planning
1.จัดทำแผนผลิต 2.วิเคราะห์สมรรถนะของเครื่องจักร 3.ตรวจสอบวัตถุดิบ เพื่อวางแผนการจัดซื้อ จัดหา 4.ติดตาม ทบทวนแก้ไข แผนการผลิต 5.จัดทำสรุปรายงานผลการวางแผน 6.ควบคุมการส่งงานให้ลูกค้า 7.วางแผนการนำ...

บริษัท นาคากาวา สเปเชียล สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-28,000 ตามประสบการณ์
27 ส.ค. 58
6 . Japanese Interpreter (ประจำ อมตะนคร ชลบุรี) ด่วน !!
-ประสานงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น -แปลเอกสาร

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 30 - 60 K.
27 ส.ค. 58
7 . Safety Officer
งานส่งเสริมความปลอดภัย -ร่วมกับเจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโสร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย -วมกับเจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพอาวุโสในการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย เช่น การจัดอบรมให้ความรู้ การทำป...

Meyer Industries Limited
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 ส.ค. 58
8 . Export staff (Booking)
inhouse customer) - Export Booking, Create booking request, DO, SR and ED - Export Documentation such as Invoice, Packing list - Troubleshooter about export Shipment and transportation

SAMSUNG SDS Global SCL (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 58
10 . Maintenance & PM Supervisor (ประจำโรงงานอมตะนคร จ.ชลบุรี)
- บำรุงรักษาเชิงป้องกัน TPM และ ระบบคุณภาพต่าง ๆ ของบริษัท - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร BM วางแผน ควบคุมและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต ( สายการผลิตเครื่องดื่มแ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
27 ส.ค. 58
11 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า - เครื่องดื่ม (ประจำโรงงาน อมตะนคร จ.ชลบุรี)
- ควบคุมและบริหารคลังสินค้าทั้ง FG,PM,RM,Supply - ดูแลการับ,จัดเก็บ และการจ่ายสินค้าให้ตรงกับระบบบัญชี - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร - จัดระบบงาน เพื่อรองรับการผลิต และนโยบายของบริ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
27 ส.ค. 58
12 . QA Leader - Beverage ( ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
- ควบคุมและดูแลการสุ่มตัวอย่าง ตรวจสอบ ตรวจวัดคุณภาพของวัตถุดิบ/ผลิตภัณฑ์/สินค้าสำเร็จรูปประเภทเครื่องดื่มและจัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์ เพื่อสนับสนุนการประกันคุณภาพและควบคุมคุณภาพ - ดูแลผู้ใต้บังค...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
27 ส.ค. 58
13 . Japanese Interpreter (Chonburi)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese manufacturing company, located in Chonburi. Currently, they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 Positions
เงินเดือน 30,000 – 50,000
27 ส.ค. 58
14 . Administrative Assistant Manager - Japanese Speaking (Chonburi)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese Industrial hoses manufacturing company, located in Chonburi. Currently, they are looking for a qualified person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 30,000 - 45,000
27 ส.ค. 58
15 . Accounting Chief
- Responsible for daily operation of production in manufacturing process and other manangement activities. - Responsible for the daily operation of sales order and shipment invoice to customer - Re...

EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
27 ส.ค. 58
16 . Training Chief (Training Engineer)
-Plan,budget and decide for necessity of training -Supporting the training and improve efficiency continuously -PIZ training given to employee -Supporting and promote activity of Kaizen to improvem...

EKK Eagle (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
27 ส.ค. 58
17 . Japenese Interpreter
- Mainly support Japanese Management as a Japanese-Thai interpreter mainly in manufacturing site - To coordinate in communication - To interpreter with the speech in the meeting - To interpreter bo...

SIAM NGK SPARK PLUG CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 58

บริษัท น้ำมันอพอลโล (ไทย) จำกัด/APOLLO (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ส.ค. 58
19 . Sales Staff / Sale Manager
- Sales Staff ติดต่อประสานงานด้านงานขายในสำนักงาน, จัดทำเอกสารด้านงานขาย - Sales Manager ควบคุมดูแลงานฝ่ายขายของโรงงานทั้งระบบ

Cam plas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 58
20 . Supervisor Assembly
ควบคุมดูแลการผลิต ในส่วนงานของแผนก Assembly

Cam plas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ส.ค. 58
 พบ 762 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ