เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 906 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Logistics officer
- coordinate the shipment arrangement with the clients,shipping line and other service provider. - ensure customer delivery;feed and monitor the sequencer,supervisor preparation and loading of finish...

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
28 มี.ค. 58
2 . ล่ามแปลไทย-จีน-อังกฤษ
-แปลไทย-จีน-อังกฤษทั้งเป็นเอกสารและในห้องประชุม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ส่งออก
ติดต่อประสานงานจอง booking ทางเรือ /ทางอากาศ/Express จัดส่งสินค้าตัวอย่างทาง Express ให้กับลูกค้า ควบคุมและประสานงานการจองรถ/หัวลากขนสินค้ากับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำเอกสารส่งออก(Invoice/Packing...

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
28 มี.ค. 58
4 . ช่างซ่อมบำรุงด่วน!!!
รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงงาน

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ชลบุรี ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
28 มี.ค. 58
5 . ช่างไฟฟ้า
- ดูแลระบบไฟฟ้าของแต่ละโรงในไลน์การผลิต - ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาต่างๆของระบบไฟฟ้า - งานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าต่างๆ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
10ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58
6 . ล่ามภาษาจีน/中文翻译/interpreter
1.Following to the Infrastructure Administrator in the Construction site. 2.Translating of project and technical materials

LLIT (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
5 Positions
เงินเดือน N/A
28 มี.ค. 58

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000
28 มี.ค. 58

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 Positions
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Bath
28 มี.ค. 58
9 . Inventory Control Officer
Mission : 1. Perform all activities related to Inventory control function. 2. Communicate with both external and internal department on matters related to frames movement for Production scheduling ...

Essilor Optical Laboratory (Thailand) Co.,Ltd. บริษัท เอสซิลอร์ ออพติคอล แลบอราทอรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
28 มี.ค. 58
10 . หัวหน้าไลน์
>> 1.ควบคุมดูแลพนักงาน 2.วางแผนการผลิต 3.ดูแลการผลิตให้ได้คุณภาพและปริมาณ 4.ซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักร

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท, คามตกลง
28 มี.ค. 58
11 . PE-TOOLING STAFF URGENT!!
1. กำหนดหน้าที่ในการทำงาน, ควบคุมงานและตรวจสอบงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. ควบคุม JIG/FIXTURE ที่ใช้งานปัจจุบัน ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 มี.ค. 58
12 . Production Staff (ED-COATING)
1. เตรียมบุคลากรสำหรับการผลิต 2. จัดเตรียมและควบคุมการเบิกจ่ายวัตถุดิบและอุปกรณ์ในการผลิต 3. ประสานงานการผลิตกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมการปฏิบัติงานในสายงานตามแผนการผลิต 5. ควบคุมและตรวจสอบชิ้...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (โปรดระบุเงินเดือนที่ท่านต้องการลงใน resume)
28 มี.ค. 58
13 . PRODUCTION STAFF URGENT!!
1. จัดเตรียมบุคลากรสำหรับการผลิต 2. จัดเตรียมเอกสารและฝึกอบรมบุคลากรสำหรับการผลิต 3. ประสานงานการผลิตกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 5. นำเสนอรายงานการเกิดปัญหาในกระบวนการผลิตต่อผู้บังคับบัญชา 6. นำเสนอ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 มี.ค. 58
14 . QA STAFF URGENT!!
1. ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพของผู้ส่งมอบ 2. ติดตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับคุณภาพเพื่อลูกค้า 3. ติดตามและปฏิบัติตามกิจกรรมที่เกี่ยวข้องกับ ISO9001 , ISO14001 ,TS16949 4. มีส่วนร่วมสนับสนุนก...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 มี.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่เอกสาร แผนก QMS
1. งานด้านเอกสาร 2. ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในและภายนอกบริษัทฯ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทยนิปปอนรับเบอร์อินดัสตรี้ จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ควมปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยใน...

บริษัท ฐิตะปารัณ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
17 . R&D Food Supplement / R&D Make up Urgent!!
*ทำงานที่ชลบุรี* -จัดทำเอกสารของระบบ ISO9001,GMP,HACCP,ISO22000 -วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด -ดูแลและตรวจสอบการจัดทำสูตร ส่วนประกอบของผล...

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
R&D Food Supplement 3 positions / R&D Make up 1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
18 . IT Support
1.รับผิดชอบดูแลระบบ Network ให้พร้อมใช้งาน 2.ดูแล ซ่อม ประกอบคอมพิวเตอร์ ให้กับ user ได้เป็นอย่างดี 3.ติดตั้งซอฟท์แวร์ ฮาร์ดแวร์ 4.ดูแลระบบโทรศัพท์ภายในบริษัท, CCTV 5.ให้ความช่วยเหลือและแนะนำเกี่ย...

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
19 . พนักงานซ่อมบำรุง
- ซ่อมแซมเครื่องจักร และบำรุงรักษาตามระยะ - ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า ประปา และบำรุงรักษาตามระยะ - ปฏิับัติงานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตากตกลง
28 มี.ค. 58
20 . พนักงานฝ่ายบัญชี
รับผิดชอบงานในส่วนของงานบัญชี

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
 พบ 906 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ