เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 678 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR/Admin staff
1. Make a report for facility management 2. Support other general affair job

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure
10 ธ.ค. 59
2 . QA Engineer (QC In-house)
1. Prepare QC process chart of In-house parts preparation 2. Quality control and make improvement of part in-house

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
10 ธ.ค. 59
3 . QA Engineer (Final 4W)
Support Final process and improve job on final process for 4W business

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
10 ธ.ค. 59
4 . QA Engineer (In-process 4W)
Engineer support in-process, summary in-process defect of 4W business and make improvement

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
10 ธ.ค. 59
5 . QA Engineer (Warranty claim)
1. Direct responsibility for direct customer warranty support, reporting and product quality continuous improvement activities 2. Direct engagement with Automotive OEM warranty / Quality organization...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
10 ธ.ค. 59
6 . QA Engineer (QC SQE)
Supplier quality control and make improvement activity

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
10 ธ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการทั่วไป
งานธุรการ • รับโทรศัพท์ทั้งระบบภายในและภายนอก • ต้อนรับลูกค้า หรือบุคคลภายนอกที่มาติดต่อบริษัท • คัดแยกจดหมาย, Fax, เอกสารต่างๆ • ดูแลอุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน เช่น เครื่องถ่ายเอกสาร • ควบคุมดูแล...

บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
8 . Accountant
- Manage on month / quarter / year end closing and financial reporting as required with accuracy on a timely manner and ensure that financial transactions are complied. - Preparing and submitting VAT...

บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
9 . SupervisorUrgently Required !
1. Responsible for planning, controlling and coordination of manufacturing processes as per standard. 2. To provide efficiently goods and services at the right cost, level of quality, quantity and de...

บริษัท ฟูคุโยะ เทคโนส จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
10 . Production Technical EngineerUrgently Required !
1. ติดตามผลการทดลอง 2. ติดตามควบคุมการออกแบบ รวมถึงการประกอบและติดตั้งเครื่องจักร 3. รับผิดชอบเกี่ยวกับการส่งตัวอย่างให้กับลูกค้า 4. พัฒนาผลิตภัณฑ์ New model 5. จัดทำแผนการดำเนินงานของ Project ใหม...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
11 . Engineering ManagerUrgently Required !
1.วางแผนอัตราการใช้บุคลากรต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.รวบรวมจัดทำขึ้นบันทึกทะเบียนเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือ 3.จัดทำคู่มือการใช้งานเคร...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
12 . Maintenanceรับสมัครด่วน !
1.ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรให้อยู่ในสะภาพใช้งานได้ตลอด 2.ตรวจสอบและสั่งซื้ออะไหล่เพื่อใช้ในการซ่อมบำรุง 3.ตรวจเช็คและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามแผนงาน 4.ดำเนินการรวบรวมข้อมูล และจัดเก็บเอกส...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ QA ประจำระยอง
ผู้ปฏิบัติงานในอาชีพ นี้มีหน้าที่ตรวจสอบ (Detection) และดูแลกระบวนการผลิตทุกขั้นตอนเพื่อไม่ให้การผลิตผลิตภัณฑ์ หรือการให้บริการเกิดความผิดพลาด และไม่ได้ผลิตภัณฑ์หรือบริการตามที่ลูกค้าต้องการหรือผลิตภั...

บริษัท ซี วาย ซี เมทัล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
14 . Injection Supervisor
- วางแผนการผลิต-ควบคุมการผลิต แก้ไขปัญหางาน - ควบคุมการผลิตจัดทำสต๊อก 1 วันครึ่ง - ควบคุมงานเสีย - สามารถทำ OEE ได้ - Report monthly - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
15 . PRODUCTION CONTROL STAFFUrgently Required !
- รับเอกสารประมาณการยอดสั่งซื้อ/ ใบสั่งซื้อจากลูกค้า นำมาบันทึกใน MPPC & Control Sheet - ดำเนินการออกเอกสาร Delivery Order ให้กับจัดส่ง - ดำเนินการออกเอกสาร TAX Invoice ให้กับลูกค้า - ติดตามปริ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
16 . Production Supervisor (Press&Welding)Urgently Required !
1. กำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบและรายละเอียดการทำงานของ เจ้าหน้าที่/ พนักงานฝ่ายผลิต 2. วางแผนกและนุมัติเวลาการทำงาน/ การทำงานล่วงเวลาของเจ้าหน้าที่/ พนักงานฝ่ายผลิต 3. ตรวจสอบและควบคุมการฝึกอบรมพนักงา...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก นัดหมายผู้สมัคร ประสานงานกับกรรมการผู้สัมภาษณ์ ทำสัญญา ปฐมนิเทศพนักงาน ประเมินผลการทดลองงาน หาช่องทางสรรพาพนักงาน แบบใหม่ๆ และติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก ตรวจเช...

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานที่บริษัท ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า ประสานงานกับทุกฝ่ายที...

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
9 ธ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ประสานงานกับ Supplier สั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ - เปรียบเทียบราคา และ เจรจาต่อรองราคาสินค้า - คีย์ข้อมูลงานสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ - ควบคุมสต๊อกสินค้า

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
20 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
- เป็นล่าม แปลภาษา

บริษัท โอกาวา เอเซีย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 678 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ