เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 823 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Support Sales)
1. support เจ้าหน้าที่ขาย 2. จัดทำข้อมูล Order สำหรับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำและจัดเก็บเอกสารของหน่วยงาน 4. ติดตามและประสานงานให้สำเร็จตามแผนดำเนินการ 5. หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีเมี่ยมสตีล โพรเซสซิ่ง จำกัด
เมืองอุตสาหกรรมทองโกรว์ ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
2 . วิศวกร (Engineer)
วางแผน และควบคุมการตรวจสอบชิ้นงานตาม Drawing ให้ได้ค่าที่ถูกต้อง วางแผน และควบคุมการใช้เครื่องมือวัด เครื่อมือทดสอบ และการสอบเทียบ วางแผน และควบคุมระบบการจัดการคุณภาพ ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดที่เกี่ย...

MATIX Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
3 . ช่างเทคนิค (Technician)
ผลิตและประกอบงานตาม Drawing ให้ได้ตาม Spec. ที่กำหนด วางแผนและควบคุมการใช้เครื่องมือในการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพดี

MATIX Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
4 . วิศวกรขาย (Sales Engineer)
รับผิดชอบดูแลงานขาย ประสานระหว่างลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายวิศวกรรม

MATIX Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.ดำเนินการจัดซื้อและจัดหาเครื่องมือ วัสดุ อุปกรณ์ ติดต่อ Supplier ให้ได้ตามความต้องการของผู้ใช้ ได้ตามเป้าหมายและทันเวลา 2.ดำเนินการจัดหาผู้รับเหมา เพื่อการต่อเติม และซ่อมแซม 3.ดำเนินการเปรียบเทียบ...

บริษัท สหเซเรน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiation
20 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 60,000 Baht
20 ต.ค. 57
7 . Japanese Interpreter
ด่วนมาก!!!!

เป็นล่ามฝ่าย Admin

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
เงินเดือน 60,000 Bath
20 ต.ค. 57
8 . Senior Accounting Officer
ด่วนมาก!!!!

รับผิดชอบงาน AP , AR และ GL

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
เงินเดือน 25,000 B
20 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 45,000 บาท
20 ต.ค. 57
10 . Sale & Marketing OfficerURGENTLY !!
- นำเสนอการให้บริการของบริษัทให้กับลูกค้า - ประสานงานระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต - ศึกษาข้อมูลทางการตลาดของบริษัท รวมถึงสินค้าของคู่แข่ง - สำรวจและสรรหาข้อมูลด้านการตลาดจากแหล่งต่างๆ รวมถึงสถิติต่างๆ ...

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่ออกแบบบรรจุภัณฑ์ URGENTLY !!
จัดทำ/ ปรับปรุง/พัฒนา รูปแบบการบรรจุภัณฑ์สำหรับส่งออก จัดทำราคา/บันทึกข้อมูลให้แก่ลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ติดต่อประสานงานกับลูกค้า

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
12 . Human Resources Officer (Payroll) URGENTLY !!
- Responsibility about HR Payroll and other job assignments.

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
13 . Ware House Assistant Manager and Ware House Manager
ด่วนมาก !!!

- Control Material & F/G stock (FIFO) - Inventory stock - Delivery - Manpower - Control 5S , ISO/TS16949 system - Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
ด่วน!!!!

- รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน ดำเนินการจัดกิจกรรมพนักงาน จัดทำวารสารภายในและให้คำปรึกษาแก่พนักงาน เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัทฯ

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ต.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา
- รับผิดชอบการทดลองผลิตภัณฑ์ เพื่อให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
20 ต.ค. 57
16 . Production Leader
ด่วนมาก !!

- ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายให้สำเร็จลุล่วง - กำหนดและจัดทำมาตรฐานการทำงานและฝึกอบรมพนักงาน - จัดการ ค้นหาสาเหตุ และแก้ไขสิ่งผิดปกติรวมไปถึงการป้องกันการเกิดซ้ำ - อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชาม...

Akebono Brake (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 57
17 . Supervisor ( Supplier control )
Urgently Required!!

- Supplier control [NC product,countermeasure ] - Supplier audit - Check incoming instruction - Approve incoming record - Plating Qulity Control - Reponsible department KPI - Trainer of quality ...

Akebono Brake (Thailand) Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม(บำบัดน้ำเสีย)
1. ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน 2. ควบคุมระบบผลิตน้ำ RO/DI 3. ควบคุมการจัดการของเสียในโรงงาน 4. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำดี

บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 57
19 . Production Manager Start on Jan 2015!!
Management all of production functions follows quality management system for respond customer satisfaction in term of quality, cost and delivery. Key Activity • Planning manpower follow production...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน NA
20 ต.ค. 57
20 . Import & Export Staff ด่วน!!
ดูแลและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับการ นำเข้า-ส่งออก

TENTAC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
 พบ 823 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ