เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 824 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร เฟส 6C ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60

KYOKUYO INDUSTRIAL (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร เฟส 6C ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
3 . QA Engineer
- Responsibility to provide method of inspection instruction, specification standardization to archive customer requirement. - Continuous improvement plan on product and process. - Negotiate to each...

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
4 . Die Cast Maintenance
- ซ่อมเครื่อง Die Casting - เข้าใจระบบการทำงานของเครื่อง Die Casting เป็นอย่างดี - และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
5 . Die Cast Technician
-ช่างเทคนิคเครื่อง Die Cast -ควบคุมพนักงานให้ปฏิบัติงานให้ได้ตามแผนที่กำหนด -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
6 . Machining Sub Leader
-ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานจนบรรลุเป้าหมาย -Support Technician ดูแลตรวจสอบเครื่องจักร -ติดต่อประสารงานกับแผนกต่างๆ ภายในองค์กร -ดูแลรับผิดชอบเอกสารประจำเครื่องจักร -เก็บเศษขี้กลึงจากเครื่อง Ma...

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าตำแหน่ง
27 มี.ค. 60
7 . QC Leader (Check 100%) /Sub Leader (Checked 100%)
-วางแผน มอบหมายงานให้กับพนักงานในแผนกเพื่อตรวจสอบคุณภาพ -ติดตามปัญหาและคุณภาพที่เกิดขึ้นในกระบวนการ -วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นกับคุณภาพ -Support Supervisor มีความรู้ด้่านการวางแผนงานได้ -และงานอื...

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
8 . Machining Technician
1. ควบคุม ดูแลเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้อย่างปกติ 2. Set up Program Machining ตาม Order ที่ Planing วางไว้ 3. ควบคุม ดูแล พนักงานให้ปฏิบัติงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ภ...

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
9 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- Communication between Thai staff and Japanese Management Trainee. - Communication between Thai Staff and Japanese Technician. - International coordinator. - Translation document from Thai to Japa...

CELCO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
10 . IT Programer /IT Supervisorรับสมัครด่วน !
-Development software for business user -Working in conjunction with user to develop software -Creating and document conceptual and detail design -Writing code base on conceptual description -Cod...

CELCO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
11 . Accounting Supervisor
1.รวบรวม บันทึก จัดเก็บ ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทางบัญชี 2.จัดทำ AP 3.จัดทำ AR 4.Inventory report 5.รายงานทางการเงิน 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

CELCO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
12 . ช่างเทคนิค (Technician)รับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักร SMT,Axial,Radial (CM402,BM231,Reflow,AVK,RHU2,RG131, ระบบไฟฟ้าในโรงงาน, ระบบสาธารณูปโภค - ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต - หาสาเหตุ วิเคราะห์ปัญหา วิธีการ...

CELCO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
13 . พนักงาน Operator
- ฝ่ายผลิต

CELCO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มี.ค. 60
14 . Japanese Interpreter
แปลภาษาญี่ปุ่น สำหรับการสื่อสารระหว่างชาวญี่ปุ่นกับพนักงาน แปลเอกสารต่างๆ

บริษัท ซี วาย ซี เมทัล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 มี.ค. 60
15 . Safety Supervisor (หัวหน้างานความปลอดภัย)
-วิเคราะห์งาน ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน -วิเคราะห์แผนงานโครงการ รวมทั้งข้อเสนอแนะของหน่วยงานต่างๆ และเสนอแนะมาตรการความปลอดภัยในการทำงานต่อนายจ้าง -แนะนำฝึกสอน อบรมลูกจ้าง เพื่อให้ก...

ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
27 มี.ค. 60
16 . Human Resource Manager
-กำกับดูเเลงานด้านทรัพยากรณ์มนุษย์ ทั้งระบบ ให้เป็นไปตามหลักกฏหมายที่เกี่ยวข้องพร้อมทั้งสนับสนุนเป้าหมายธุระกิจของบริษัท -กำกับดูเเลงานด้านธุรการ -ดูเเลการจ่ายเงินเดือนพนักงาน -ทำการติดตาม ตรวจสอบก...

ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
17 . Operation Officer (เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการ)
-ตรวจเช็คงานประจำวัน วางเเผนงานประจำสัปดาห์ จัดทำเเผนงาน ประสานงานกับพนักงานขับรถเเละลูกค้าในงานรับ-ส่ง -ตรวจเช็คความพร้อมของรถเเละพนักงานขับรถ -สุ่มเป่าเเอลกอฮอล์ตรวจสารเสพติดพนักงานขับรถ -ส่งรายง...

ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มี.ค. 60
18 . Sale Executive
-เสนอขายสินค้าเเละบริการ -ติดต่อเข้าพบลูกค้าใหม่ เพื่อเพิ่มช่องทางในการขาย -อื่นๆ ตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา ทำงาน วันจันทร์-ศุกร์ 08.00-17.00 น.

ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
19 . Operation Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายปฎิบัติการ)
--ตรวจเช็คงานประจำวัน งานล่วงเวลาที่ลูกค้าขอมาทุกเย็นและแผนงานประจำสัปดาห์ตามที่ลูกค้าแจ้ง -ออกแผนวิ่งงานให้กับรถบัสและรถตู้ประจำสัปดาห์และประจำเดือน -จัดทำแผนงานให้มีความถูกต้อง และประสานงานแจ้งลูก...

ATP 30 PUBLIC COMPANY LIMITED
นิคมอมตะนคร เฟส 6C ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
20 . ผู้จัดการโรงงาน
1.กำหนดนโยบาย วางแผน รวมถึงเป้าหมายด้านการผลิต 2.กำกับดูแลงานด้าน HR&GAทั่วไป 3.กำกับดูแลงานด้าน BOI 4.ควบคุมดูแลระบบคุณภาพ ISO9001/ISO14001 5.ดูแลระบบการผลิตในโรงงาน

บริษัท ชินเอ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
 พบ 824 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ