เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 833 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter Urgently Required !!
- Japanese interpreter for Engineering & New model department - Translate documents, drawing - Interpreter in the meeting both inside and customer - Other jobs assigned by Japanese

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure + Language allowance
1 ต.ค. 57
2 . Production Manager Urgently Required !!
1. Plan and control production line to be in the best conditions. 2. Plan and control of products quality. 3. Plan and control manpower in production line. 4. Plan and control all equipments and to...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 59,000 + other benefits
1 ต.ค. 57
3 . Maintenance Asst Chief Engineer (Electrical) Urgently Required !!
- Plans monitor performance. - System maintenance. - System design or maintenance. - Planned standards documents on the system. - Planning monitors from superiors and subordinates. - Plan to work...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + position allowance
1 ต.ค. 57
4 . IT System
=>Data Center Responsibilities -Operational availability requirements. -Performance requirements. -Scalability requirements. =>Operating System Responsibilities. -Ensuring the prop...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
1 ต.ค. 57
5 . Environment Health & Safety Officer
-Control, inspect the company follow the occupational health and safety laws. -Planning Project and monitoring occupational. -Check activities in safety to follow planning project or monitoring in o...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
1 ต.ค. 57
6 . AP Accountant
-To review supplier tax invoice which matchng with Goods Received Note. -To review supplier invoice with time sheet (Service). -To review supplier invoice and make sure it correct for payment (Incas...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ต.ค. 57
7 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฎิบัติงานด้านการผลิต - ดูแล ตรวจสอบ และทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ - ช่วยเหลืองานซ่อมบำรุงในแผนก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
1 ต.ค. 57

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
1 ต.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
รับผิดชอบการรับ-จ่าย บันทึกข้อมูลใน Stock Card รวมถึงการจัดเก็บ Spare Part และ General-Consumable Part ในคลังสินค้า

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
1 ต.ค. 57
10 . ช่างไฟฟ้า/ช่างกล/ช่างเชื่อม/ช่างกลึง/ช่าง CNC
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องกล - งานเชื่อม - งานกลึง MC - งาน CNC

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
1 ต.ค. 57

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ต.ค. 57
12 . Engineer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
1 ต.ค. 57
13 . Programmer Program ERP (Axapta)
- ERP Programmer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
14 . Production Engineer
- Improvement - Production line control - Trial new model - Reduce cycle time

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
1 ต.ค. 57

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
1 ต.ค. 57
16 . Sales Executive (Aftermarket)
- Handing afrermarket business both domestic & oversea in aftermarker replacement part and racing products of both manual & automatic transmisssion - Maintain establish promote business relationships...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ต.ค. 57
17 . Team Leader Accounting
- Monthly report - Prepare report for meeting - Overall in GL - Other tasks as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ต.ค. 57

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
1 ต.ค. 57
19 . Design Staff
1. เขียนแบบและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2. เขียนแบบและออกแบบ Jig ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. เขียนโปรแกรม CAM 2D และเขียนแบบ CAM 3D สำหรับเครื่อง MC 4. งานปรับปรุงและพัฒนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
1 ต.ค. 57
20 . QA Engineer
- Responsibility to provide method of inspection instruction, specification standardization to archive customer requirement. - Continuous improvement plan on product and process. - Negotiate to each...

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ต.ค. 57
 พบ 833 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ