เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 719 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Warehouse&Logistics Supervisor / Oficer (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
"วางแผนและบริหารระบบการรับจัดเก็บและการขนส่งสินค้าสำเร็จรูประหว่างโรงงานโออิชิและบริษัทในเครือ" Warehouse&Logistics Supervisor 1 อัตรา(ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป) Warehouse&Logistics Officer 1 อัตรา (ย...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา ( Supervisor 1 อัตรา และ Oficer 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
2 . Engineer (วิศวกร) ประจำโรงงานอมตะนคร จังหวัดชลบุรี
วางแผน/พัฒนา/ออกแบบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักรเพื่อเตรียมความพร้อมในการเป็นผู้เชี่ยวชาญทางด้านเทคนิค ที่จะดูแลเครื่องจักรในสายการผลิตเครื่องดื่มและเครื่องเป่าขวด(Injection Blow Molding) ในสายการผลิตขวดP...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ก.ค. 59
3 . Production Engineering (ประจำโรงงานอมตะนคร)รับสมัครด่วน !
- จัดการและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพและต้นทุนการผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนด - ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป - ปรับปรุงด้านความปลอดภัยส...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
1 ก.ค. 59
4 . QA Officer - Chemisty ประจำโรงงานอมตะนครรับสมัครด่วน !
การควบคุมการตรวจสอบและการวิเคราะห์ทางเคมี - จัดเตรียมสารเคมีสำหรับการตรวจวิเคราะห์ในห้องปฎิบัติการและกระบวนการผลิต - สอบเทียบเครื่องมือวัดที่ใช้ในห้องปฎิบัติการและในกระบวนการผลิต - สุ่มเก็บแล...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
1 ก.ค. 59
5 . QA-Management System Staff
- ดำเนินงานของระบบการจัดการคุณภาพของ บริษัท ฯ ตามข้อกำหนดของมาตรฐานสากลอย่างมีประสิทธิภาพ (ISO9001, HALAL, GMP, HACCP, ISO22000, FSSC22000 ) และกฎระเบียบข้อบังคับ - ตรวจสอบระบบการบริหารคุณภาพที่มีการ...

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ก.ค. 59

Vandapac Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
1 ก.ค. 59
7 . Asst. Manager Productionรับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุมงานด้านฝ่ายผลิตและการส่งมอบให้ลูกค้าตามความต้องการ

TENTAC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
1 ก.ค. 59
8 . Sale Staff (English peaking)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยการผ่านทางด้าน E-mail. - รับ PO บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและทำการเปิดใบสั่งผลิต - ประสานงานระหว่างแผนกเพื่อให้ทันต่องาน Delivery

TENTAC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
9 . Operations Officer
• Support planning, terminal and RORO operation team and cooperate with customer companies and related departments • Understand orders processes, import-export processes and ability to drive continuo...

บริษัท เอ็น วาย เค ออโต้ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
1 ก.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
1 ก.ค. 59
11 . วิศวกร
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ค. 59
12 . BOI / Import / Export and Sales Officer
- BOI all function - Create and maintain price list in the system - Create and maintain sales order in the system - Create and maintain invoice, packing list according to delivery schedule commun...

Daiichi Press (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
N/A
เงินเดือน N/A
1 ก.ค. 59
13 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร และอื่นๆ ของโรงงาน 2. จัดทำแผนซ่อมบำรุงประจำวัน P/M, จัดทำรายงานการซ่อมบำรุง 3. ตรวจติดตามและควบคุมอะไหล่เครื่องจักร, อุปกรณ์ซ่อมบำรุง 4. ประสานงานผู้รั...

บริษัท ซัมมิท เอ็น วี เอช จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ก.ค. 59
14 . ธุรการ บัญชีรับสมัครหลายอัตรา
- ดูแลติดตามงานข้อมูลต่างๆที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลระบบบัญชี

บริษัท เอ.เอส.แอล. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด , ESP AUDIO
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท, ค่าอาหาร,ค่าเดินทาง,เบื้ยขยัน
1 ก.ค. 59
15 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (ชั่วคราว 6 เดือน)
1. แปลเอกสารไทย - ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น - ไทย 2. แปลการสนทนาในการประชุมต่างๆ 3. แปลการสื่อสารในส่วนงานผลิต

บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
16 . Maintenance Staff
1. ดูแลรักษา และซ่อมบำรุงเครื่องจักร 2. บำรุงรักษา และแก้ไขระบบไเครื่องจักร 3. รายงานปัญหา และความผิดปกติของเครื่องจักรให้ผู้บังคับบัญชา

บริษัท พีซีเอ็ม โพรเซ็สซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
17 . Account senior staff /30-50K/ปิ่นทอง ชลบุรี
Verify, allocate, post and reconcile transactions Produce error-free accounting reports and present their results Analyse financial information and summarise financial status Provide technical supp...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
1 ก.ค. 59
18 . HRM Manager ผู้ชาย /50-60K/ชลบุรี
- All Function HR&Admin Department (ER,Training&Recruitment, Payroll, Administration) - Take care and Control Relation with Union Labor

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 50,000-60,000
1 ก.ค. 59
19 . Maintenance Supervisor ผู้ชาย !/32K/Amata nakorn, ph 3/Chonburi
- Establish annual machine target and improvement plan. - Knowledge of equipment & Plastic injection machine. - Can control the subordinate. Accomplishes maintenance human resource obje...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-32,000
1 ก.ค. 59
20 . ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลระบบซ่อมบำรุง/ซ่อมเครื่องจักร/

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 บาท ไม่รวมโอที ค่ากะ
1 ก.ค. 59
 พบ 719 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ