เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 717 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเช็คเกอร์ ธุรการ
1. ควบคุม ดูแล สินค้าภายในคลังสินค้า 2. ประสานงานกับ Modern Trade ในการส่งสินค้าเข้า Modern Trade 3. วางแผนการจัดส่งสินค้า 4. พัฒนาการจัดการภายในคลังสินค้า 5. แก้ไขและป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
2 . Overseas Purchasing Supervisor / Senior Officer (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
1.) Responsible for Overseas Purchasing / Emailing Correspondence with overseas customers and make Document for Import-Export in English 3.) To receive the orders from overseas customers and inform ...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท หรือมากกว่า ( ไม่รวมสวัสดิการอื่นๆ )
26 ต.ค. 59

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
26 ต.ค. 59

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 ต.ค. 59
6 . หัวหน้าหน่วยช่างซ่อมบำรุง
- สนับสนุนการผลิต ในส่วนที่เกี่ยวกับเครื่องจักร รองรับระบบ ISO 22000/TPM - จัดทำแผนซ่อมบำรุงเครื่องจักร และจัดให้มีการดำเนินการตามแผน - รับผิดชอบให้มีการดำเนินการแก้ไขหรือซ่อมแซมกรณีสายการผลิตหรือเค...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ประสบการณ์
26 ต.ค. 59
7 . Safety Leader (Support Line)
1.ตรวจสอบความปลอดภัยพื้นฐานของเครื่องจักร , เครื่องมือ , อุปกรณ์ ต่าง ๆ เช่น -เครื่องปั๊ม (Stamping-Press) -วัตถุหนัก (Safety Object) -รถยก (Forklift) -การทำงานบนที่สูง (High Workplace) -ไฟฟ้า (E...

Aichi International (Thailand) Co., Ltd. บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
4 (ด่วน)
26 ต.ค. 59
8 . Production Systemรับสมัครด่วน !
Production System -Mainly responsible for shop floor management system and cost control -Plan and implement production system and shop floor management activities into production line.For example,fl...

Aichi International (Thailand) Co., Ltd. บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
9 . HR/Admin Staff (ตำแหน่งสำหรับผู้พิการ)
-อยู่ในส่วนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ -ช่วยดูแลในเรื่องเอกสาร และการเบิกจ่ายอุปกรณ์สนง. -ไม่มีอุปสรรคเรื่องการขึ้น-ลง บันได (ปฏิบัติงานบนออฟฟิตชั้น 2)

Aichi International (Thailand) Co., Ltd. บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
26 ต.ค. 59
10 . Production Supervisor/Technician - Labels&Tags (อมตะนครเฟส 9,ชลบุรี)
1. SUPERVISOR เครื่องพิมพ์ Offset (HEIDELBERG / KOMORI) (ช่างพิมพ์มือ 1) 1 อัตรา คุณสมบัติ • เพศชาย อายุ 30-37 ปี • วุฒิการศึกษามัธยมศึกษาตอนปลาย หรือ สาขาที่เกี่ยวข้องกับงานพิมพ์ • มีประสบการณ...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 ตำแหน่งงานว่างด้านสิ่งพิมพ์ (Tag, Label)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ต.ค. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
26 ต.ค. 59
12 . Senior Account / Accounting SupervisorUrgently Required !
Responsibilities;- 1. Responsible for full accounting transaction (A/P, A/R, G/L), balance sheet, financial statement and report. 2. Ensure all accounting transactions are accurate and timely. 3. V...

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000
26 ต.ค. 59
13 . Japanese Interpreter
- เป็นล่ามแปลภาษาระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น - แปลเอกสาร - แปลการประชุม จดรายงานการประชุม - แปลหน้างานการผลิต และแปลในส่วน Office - ติดต่อประสานงานระหว่าง Office และ Production - อื่นๆตามที่ได้รับม...

OKUDA SEIKO (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ต.ค. 59
14 . Senior supervisor Human Resource
1. ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 3. ควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฏหมายแรงงานหรือที่เกี่ยวข้อง 4. ควบคุมด...

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
15 . QA / QC Manager
1บริหารจัดการ,ควบคุมตรวจสอบผลิตภัณฑ์,ชิ้นงานในทุกๆกระบวนการของการผลิต 2.บริหารจัดการ,ควบคุมให้ผลิตภัณฑ์,ชิ้นงานเป็นไปตามมาตรฐาน 3. บริหารจัดการ,ควบคุม,สรุปผลิตภัณฑ์,ชิ้นงานที่ไม่ได้มาตรฐาน,วิเคราะห์...

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Position
26 ต.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1. ปฏิบัติหน้าที่เวรรักษาการณ์ ตรวจตราดูแลพื้นที่ที่รับผิดชอบทั้งภายในอาคาร และภายนอกอาคาร รวมถึงพื้นที่โดยรอบบริษัท ให้อยู่ในสภาพปลอดภัย 2. ปฏิบัติงานด้านการป้องกัน และระงับอัคคีภัย ดูแลจัดการจราจร ...

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
26 ต.ค. 59
17 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ด้านความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
1. ประสานงานด้านความปลอดภัย กับคณะกรรมการความปลอดภัยและหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. จัดทำรายงานสรุปผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยต่อคณะกรรมการความปลอดภัยฯและจัดทำเอกสารส่งหน่วยงานราช 3. ดำเนินกิจกรร...

Intercontinental Jewellery Manufacturer Public Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 ต.ค. 59
18 . ล่ามภาษาจีน / 中文翻译 / Interpreter
1. แปลเอกสารภาษาจีน-ไทย , ไทย-จีน 2. เป็นสื่อกลางในการสื่อสารระหว่างคนจีนกับคนไทย 3. แปลในที่ประชุม 4. แปลหน้างานการผลิต (สำหรับโรงงาน) 5. ติดตามผู้บริหารไปพบลูกค้า 6. ปฎิบัติตามคำสั่งที่ได้รับมอ...

บริษัท แมคซิส อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (ประจำนิคมอมตะนคร)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฏิบัติงานของสถานประกอบกิจการให้เป็นไปตามแผนงาน โ...

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ต.ค. 59
20 . Account Receivable SpecialistUrgently Required !
- To monitor AR and TAX - Process account receivables and collection from direct customer, including close follow up with clients, account reconciliation, aging analysis,outstanding AR and Billing of...

AJE THAI CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
 พบ 717 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ