เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 819 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchase Staff
- Negotiate price and sale condition. - Coordinate to vender. - Plan delivery. - Follow the another jobs which assign by Manager. - Can buy office equipment,and support purchase section.

Nabtesco Power Control ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Depend on experience and company salary structure
31 ต.ค. 57
2 . PRODUCTION&OFFICE MGR
ต้องการด่วนมาก !!!

Office 10-20 % ดูแล แนะนำ Accounting&Financial,BOI&ImportExport,Sales&Delivery,Purchase,Planing&Store,Admin&HR,Safety Production 80-90 % เน้นการบริหารคน,เครื่องจักร ตาม capacity target สามารถถ่ายท...

บริษัท แวนเทค เอ็ม. เอฟ. จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 45,000 up to expreience
31 ต.ค. 57
3 . Safety & office Staff or Safety & production staffด่วน มาก!!
จป.วิชาชีพ รายละเอียด ดังต่อไปนี้ 65% -ดูแลเกี่ยวกับกฏหมายเรื่องความปลอดภัยและสิ่งแวดล้อม/ควบคุมระเบียบข้อบังคับความปลอดภัยในการทำงาน -วางแผน จัดทำ ส่งฝึกอบรมและดำเนินการตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย...

บริษัท แวนเทค เอ็ม. เอฟ. จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 -20,000baht +++( up to expreience)
31 ต.ค. 57
4 . Planning & Store Staffด่วน มาก!!
-Check forcast ,check stock,check capacity,confirm PO,PR -Issue purchase require for order material + spare part -Control Production -Issue plan for production line -Planning for delivery to ...

บริษัท แวนเทค เอ็ม. เอฟ. จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 15,000-17,000 Baht up+++to experience
31 ต.ค. 57
5 . Production Supervisor Urgently Required !!
1. Control & follow up production line 2. Control & plan manapower in production line 3. Control all machine, equipments, tools in production line 4. Any other jobs which assigned by management 5....

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + position allowance
31 ต.ค. 57
6 . Production Assistance Manager Urgently Required !!
1. Control & follow up the production line in accordance with production schedule. 2. Plan and control manpower in production line. 3. Control all equipments, machines, tools in production line. 4....

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 45,000
31 ต.ค. 57
7 . Maintenance Engineer (Electrical) Urgently Required !!
- Plans monitor performance. - System maintenance. - System design or maintenance. - Planned standards documents on the system. - Planning monitors from superiors and subordinates. - Plan to work...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
31 ต.ค. 57
8 . Japanese Interpreter Urgently Required !!
- Japanese interpreter for Engineering & New model department - Translate documents, drawing - Interpreter in the meeting both inside and customer - Other jobs assigned by Japanese

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure + Language allowance
31 ต.ค. 57
9 . Maintenance Asst Chief Engineer (Electrical) Urgently Required !!
- Plans monitor performance. - System maintenance. - System design or maintenance. - Planned standards documents on the system. - Planning monitors from superiors and subordinates. - Plan to work...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
31 ต.ค. 57
10 . Business Control Officer
Business Control Officer Responsible to Business and Management report analysis,Company index and Direction control & Manafacturing cost monitoring and analysis.

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Saraly Structure
31 ต.ค. 57
11 . Officer Group
1.Planner •Section Head of SMT planner group Control total auto mounting demand (SMT), create strategy for allocation plan both of in-house and outside to maximize internal capacity and meet with ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
31 ต.ค. 57
12 . Quality Engineer Group
1. Product Verification/Repair and Root Cause Analysis Engineer • Analysis production defect & Failure analysis • Propose solution with related function for defect reduction • Production qual...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
31 ต.ค. 57
13 . Production / Maintenance Engineer Group
1. Maintenance Engineer/Test Engineer/Automation Engineer • Main responsibility concerns new line machine set up, machine down time improvement, development and machine problem solving and mach...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
31 ต.ค. 57
14 . Production Group
Production Group 1. Production Supervisor (Pathumthani Base) Key Responsibility: Frontline management. Control & Monitor KPI of production run smooth until achieve the target & manpower ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
31 ต.ค. 57
15 . Management Group
1. Head of Purchasing & Material (Pathumthani Base) Key Responsibility: Material purchasing & supply program, oversea partner, local partner, VMI/ JIT, sub-material/ machine & equipment in...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน Salary Structure
31 ต.ค. 57
16 . Overseas Purchasing / Buyer / Sourcing Officer
- For purchase of raw materials & component. - Follow up daily for the progress on the purchasing and take action to dispose of surplus and obsolete items.

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
31 ต.ค. 57
17 . Production Planning Officer
Manage total demand, create strategy for allocation plan both of in-house and outside to maximize internal capacity and meet with customer requirement

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
31 ต.ค. 57
18 . Production Engineer (Electronic / Mechanical)
Main responsible are leader to new model introduction to achieve on time shipment, Line set up, Machine qualify by statistic method, BOM control , Engineering change notice control, Analysis and take ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
31 ต.ค. 57
19 . Sourcing Engineer / Part Quality Engineer
Sourcing Engineer Main responsible for purchase of raw materials, component maintain ISO 9002 Quality system and ISO 14001 Environmental System ,follow up daily for the progress on the purchasing an...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Position
เงินเดือน N/A
31 ต.ค. 57
20 . Manager & Asst.Manager
W/H Management & Sale - Production control - Manpower control - Budget control - Cost management - Customer reporting

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 positions (1 position working at chonburi, 1 position working at prachinburi)
เงินเดือน The company structure
31 ต.ค. 57
 พบ 819 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ