เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 693 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Executive (OEM) Urgently Required !!
- รับผิดชอบติดต่อหาลูกค้าที่ต้องการทำธุรกิจร่วมกับบริษัท - ดูแลประสานงานลูกค้าที่ว่าจ้างโรงงานผลิตสินค้า และประสานงานโรงงานดูแลแผน ผลิตเพื่อแจ้งลูกค้า และสามารถถตอบสนองความต้องการของลูกค้า (ด้...

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสสบการณ์
30 พ.ย. 58

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
30 พ.ย. 58

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
30 พ.ย. 58

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
30 พ.ย. 58
5 . Accounting Officer (Urgent Required)
Location: Bangkok / Cholburi

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 (Top Urgent)
30 พ.ย. 58
6 . Product Loader / พนักงานขับเครนโหลดสินค้า
- รับสินค้าสำเร็จรูปจาก HSM, RTM, PGL และเคลื่อนย้ายสินค้าที่ผลิตใหม่ - จัดเก็บสิ้นค้าเข้า Location และบันทึกข้อมูลการจัดเก็บเข้าโปรแกรม - ตรวจสอบสินค้าในสต็อกและตรวจสอบขณะติด Label - ตรวจสอบน้ำหนั...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000
30 พ.ย. 58
7 . Shift Production Scheduler
-Daily and weekly details plan co-ordiantion for Hot Band Production major in - Production co-ordination - Daily Production Scheduling / Rescheduling - Daily Production Following - Ord...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน 15,000 B.
30 พ.ย. 58
8 . Training Officer
-Providing training annual plan -Arranging the training class as training annual -Arranging orientation -Revising job description -Coordinating with institute for skill development -Recording the...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 พ.ย. 58
9 . IT Support (รับเฉพาะวุฒิ ปวส.)
-Install, conifgure, and upgrade user hardware products including; - Client computers. - Peripherals. -Install, configure, and upgrade user software products including; - Operating ...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 พ.ย. 58
10 . Purchasing Engineer (รับวิศวกรเครื่องกลหรืออุตสาหกรรม)
- Responsible for all purchasing various products for the factory such as consumable, stationery & office supply, tools. - Analyze price quotation vendor to help save cost. Co-ordinate with user / w...

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 Position
30 พ.ย. 58
11 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ปฎิบัติงานด้านการผลิต - ดูแล ตรวจสอบ และทำความสะอาดเครื่องจักร และอุปกรณ์ - ช่วยเหลืองานซ่อมบำรุงในแผนก - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
30 พ.ย. 58
12 . ช่างไฟฟ้า / ช่างกล
- ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า - ซ่อมบำรุงเครื่องกล - งานเชื่อม

บริษัท จี เจ สตีล จำกัด (มหาชน)
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
30 พ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่เทคนิคด้านการรักษาความปลอดภัย
1.ดูแลความสงบเรียบร้อยของสภาพการทำงานภายในบริษัท รายงานความผิดปกติต่อหัวหน้างานและประสานงานในการแก้ไขปัญหา 2.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานรักษาความปลอดภัย 3.ตรวจสอบการติดตั้ง การย้ายตำแหน่งและตรวจสอบ...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 พ.ย. 58
14 . Design Engineer (Mechatronics Engineering)
- Design production functions such as Print Circuited Board,Mechanical function or Software functions of car audio products.

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
30 พ.ย. 58
15 . Sourcing Senior Engineer / Part Quality Senior Engineer
Sourcing Senior Engineer Main responsible for purchase of raw materials, component maintain ISO 9002 Quality system and ISO 14001 Environmental System ,follow up daily for the progress on the purcha...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Positions
เงินเดือน N/A
30 พ.ย. 58
16 . Purchasing Staff
- จัดซื้อTool,Equipment,Machineในส่วนของOfficeและโรงงาน - จัดซื้อวัสดุสิ้นเปลือง,บรรจุภัณฑ์ - จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบและวัสดุต่างๆในโรงงาน - วิเคราะห์และวางแผนคำนวณการสั่งซื้อสินค้าวัตถุดิบและอุปกรณ์ต...

JIEI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
17 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร(Production Operator)
-ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรให้ได้คุณภาพเเละปริมาณตามแผนที่กำหนด -ดูแลเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต -งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

JIEI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000
30 พ.ย. 58
18 . Sales Staff
1.ดูแลงานขายและเอกสารงานขาย ทั้งภายในและภายนอกประเทศ 2.รับข้อมูลคำสั่งซื้อจากลูกค้าและแจ้งให้กับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้องทราบ 3.ประสานงานกับลูกค้าในการพัฒนา New Model 4.ประสานงานกับหน่วยงานภายในอ...

JIEI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
19 . Accounting Staff / เจ้าหน้าที่บัญชี
-ทำบัญชี รายรับ-รายจ่ายประจำวัน -จัดทำภาษีซื้อ,ภาษีขาย,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย -ออกใบวางบิล,ใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี -จัดทำและยื่นภงด. -ทำบัญชีต่างๆเกี่ยวกับค่าใช้จ่ายบริษัท -ตั้งลูกหนี้,เจ้าหนี้,ติด...

JIEI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกคลังสินค้า ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
รายละเอียดของงาน - ควบคุมและบริหารจัดการคลังสินค้าประเภทเครื่องดื่ม (FG, PM, RM, Supply) - ควบคุมดูแลและบริหารการรับการจัดเก็บและการจ่ายสินค้าให้ตรงกับระบบบัญชี - ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายนอกและ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 พ.ย. 58
 พบ 693 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ