เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 887 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาโลตัส อมตะซิตี้(นิคมอุตสาหกรรมอมตะ) จ.ชลบุรี
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 9,500 บาท/เดือน
4 มี.ค. 58
2 . Japanese Interpreter & BOI
1.แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น-ไทย 2.แปลในที่ประชุมให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ชาวไทย 3.แปลในส่วนงานฝ่ายผลิตทั้งเอกสารและพูด รวมทั้งฝ่ายสำนักงาน 4.ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ...

Kyowa Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามประสบการณ์ทำงาน
4 มี.ค. 58
3 . วางแผนการผลิต
1. รับนโยบายจากผู้บริหาร ควบคุม วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับจากฝ่ายขายโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2. บริหารจัดการและวางแผนการผลิต ปรับปรุงแผนให้ทันกับกำหนดส่งสินค้าโดยคำนึงถึงความเหมา...

TAYIH LUN AN (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 มี.ค. 58
4 . Sup. Production
1. Control Suboreinate. 2. Control Machine Efficiency. 3. Sclving Problem ( Manpower, Machine) 4. Summary Report - Daily - Weekly - Monthly 5. Proactive Working 6. Player Team Work...

TAYIH LUN AN (THAILAND) CO., LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 มี.ค. 58
5 . Accounting Staff
- บันทึกบัญชีด้านเจ้าหนี้ (AP) - บันทึกบัญชีจ่ายชำระเจ้าหนี้ - Control fixed Asset - เช๊ค Stock ประจำเดือน - สรุปรายการภาษีซื้อประจำเดือน - ทำแบบภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน - ทำรายการปรับปรุงค่...

Trois Takaya Electronics (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 มี.ค. 58
6 . WARE HOUSE SUPERVISOR
- Control keeping product , Recheck Packing of worker , 5S , Control Max - Min FG.

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 POSITION
4 มี.ค. 58
7 . PC. STAFF
- Making Production Plan Injection and Painting - Check Result Production , Check Raw Mat , Pushing delivery.

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
4 มี.ค. 58
8 . Assistant Engineering Manager
- Control Master Plan - Submit PPAP - Approve Sample Follow up - Follow up ISO/TS16949 - Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58
9 . Assistant Printing Manager
1. Control Manpower 2. Out put Plan Actual 3. Reduce NG 4. Kaizen Reduce Lose Time 5. ISO/TS16949 System 6. Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58
10 . Assistant Injection Manager Mold Maintenance
ด่วนมาก!!

Mold Maintenance , Mold Cleaning , PM Mold Control Mold M/T Section Mold History Analysis Mold Problem to preventive M/T

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 มี.ค. 58
11 . Sales Staff
ด่วน!!!!

- Forecast , Invoice , take care and support customer

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58
12 . Painting Manager
ด่วน!!!!

- Manpower Control - Production Output Control - Produtivity Control - Effeciancy % Control - Support TS/ISO System

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58
13 . Injection Technician
ด่วน!!!!

- สามารถ Set up Mold , Robot เครื่องปรับฉีดได้

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 มี.ค. 58

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 มี.ค. 58

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
4 มี.ค. 58

Thai Steel Cable Public Company Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 มี.ค. 58
18 . Material Control
1. การจัดการ Request Material Support Painting & Assembly 2. ควบคุมจัดการ เตรียมวัตถุดิบ 3. ตรวจเช็คการรับ-การจ่ายวัตถุดิบได้อย่างถูกต้อง 4. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่ปฏิบัติงาน 5. ปฏ...

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ืตามโครงสร้าง
4 มี.ค. 58
19 . Accounting Manager (Pinthong 3,Sriracha)
Management for all accounting department.

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 3) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
4 มี.ค. 58
20 . Engineer Marketing (สาขาปิ่นทอง 2 ศรีราชา ชลบุรี)
1. จัดทำการทดสอบคุณสมบัติลูกค้า 2. วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปัญจวัฒนาพลาสติก จำกัด (มหาชน)
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร/ตามตกลง
4 มี.ค. 58
 พบ 887 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ