เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 819 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . 1.Japanese Interpreter / 2.Admin&Interpreter QC.
Japanese Interpreter 1.ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับพนักงานคนไทย 2.แปลเอกสารทั่วไปในสำนักงาน 3.แปลเอกสารในที่ประชุม และติดตามนายญี่ปุ่นไปแปลนอกสถานที่เป็นบางครั้ง ...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 ม.ค. 60
2 . Account & Finance Senior Supervisor
1.จัดทำ Daily Cash flow ประจำวัน และจัดทำ Cash flow ประจำเดือน 2.ปิดงบการเงิน เช่น งบดุล งบกำไรขาดทุน ประจำเดือน 3.ตรวจสอบรายงานภาษีอากร ที่เกี่ยวข้องเพื่อยื่นแบบประจำเดือน 4.ตรวจสอบรายการ รับ-จ่าย...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 60
3 . Assistant Personnel Manager
-Manage and handle all HR,recruitment and selection -Training and development, staff relation and performance management. -Welfare, regulations. -Labor regulation which concerned to employment. ...

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
18 ม.ค. 60
4 . Injection Manager
Control Production Plan-follow up Daily Report in Morning Meeting Manpower etc..

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
5 . Sr. Manager QA./QC.
Control Production Plan-Follow up Daily Report in Morning Meeting Manpower etc..

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 60
6 . Sales Managerรับสมัครด่วน !
- Make Quotation & Control Delivery

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
7 . Engineer Staffรับสมัครด่วน !
- ด้านตรวจสอบ และ วัดชิ้นงาน New Model

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 60
8 . ช่างพิมพ์ Gravure Printingรับสมัครด่วน !
1.ดูแลควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนและสามารถส่งให้ลูกค้าทันเวลา 2.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา 3.แก้ปัญหางานพิมพ์เฉพาะหน้า (หยุดเสาร์-อาทิตย์)

TENTAC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
9 . Asst. Manager Productionรับสมัครด่วน !
ดูแลควบคุมงานด้านฝ่ายผลิตและการส่งมอบให้ลูกค้าตามความต้องการ

TENTAC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
18 ม.ค. 60
10 . Sale Staff (Japanese Speaking)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศโดยการผ่านทางด้าน E-mail. - รับ PO บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่นและทำการเปิดใบสั่งผลิต - ประสานงานระหว่างแผนกเพื่อให้ทันต่องาน Delivery

TENTAC (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ม.ค. 60
11 . QC Ass't Manager (Customer Complain)
- Supervise&Control QC Customer Complaints team - Conduct with Customer Requirements - Champion to Lead for Customer Complaint Analysis

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ม.ค. 60
12 . QC Leader
QC Leader - ตรวจสอบชิ้นงานในกระบวนการผลิต และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา และจัดทำงานรายงานการตรวจสอบคุณภาพ

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 60
13 . Mold Technician
- ซ่อมบำรุง แก้ไขแม่พิมพ์ - ผลิตและประกอบแม่พิมพ์

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
14 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & quality. -...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable.
18 ม.ค. 60
15 . Design Technician/Engineerรับสมัครด่วน !
1. Design Technician/Engineer (CAM) - ทำงานด้านCam สำหรับเขียนโปรแกรม CNC.เพื่อส่งทำ EDM. - ทำ 2D. และ 3D. ในการผลิตMold เพื่อSuppert งานซ่อม - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆในการแก้ไขปัญหางาน New Mo...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
16 . R&D Engineer/Leader (Design)
1. Test new model 2. Design drawing

Showa Regional Center (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 60
17 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล ธุรการUrgently Required !
1. Control and supervision of company business and develop action plan to correct the object 2. Analysis for monitoring performance improvements Team work and planning 3. Responsible for supporting ...

Showa Regional Center (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 60
18 . PRODUCTION CONTROL CHIEF
1. ควบคุมดูแลกระบวนการแพ็คชิ้นงานเพื่อส่งมอบให้ลูกค้า 2. ควบคุมดูแลบริเวณพื้นที่ภายในแผนกให้อยู่ในสภาพที่เป็นระเบียบเรียบร้อย 3. ควบคุมดูแลและจัดสรรพนักงานระดับปฏิบัติงาน ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประ...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ม.ค. 60
19 . PE- Machine (ฝ่ายซ่อมบำรุง)Urgently Required !
- ควบคุมการทำงานพนักงานซ่อมเครื่องจักร - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร - วิเคราะห์สาเหตุและแนวทางการแก้ปัญหาเครื่องจักรเมื่อเกิดปัญหา - ตรวจเช็คเครื่องจักรสภาพการทำงานเครื่องจักร - จัดทำประวัติเคร...

บริษัท ไทย อิเคดะ เอ็มเอฟจี จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์(ระบุเงินเดือนที่ต้องการในใบสมัคร)
18 ม.ค. 60
20 . Part Quality Engineer
•Manage part quality engineering team and ensure part quality supply to line production. •Develop and verify supplier performance to meet Sony cooperation standard. •Create part value analysis and c...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
18 ม.ค. 60
 พบ 819 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ