เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกวิศวกรและซ่อมบำรุง
1.เตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่จำเป็น วิธีการและบุคคลากร เพื่อการดูแลรักษาให้เครื่องจักร อุปกรณ์ในการผลิตสมบูรณ์พร้อมใช้งาน เพื่อสนับสนุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตอย่างมีคุณภาพและปลอดภัยไม่ส่งผลกระ...

บริษัท คิวแฟค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ย. 59
2 . ช่างไฟฟ้า โรงงาน (ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู ) ด่วน!!
ปฏิบัตงาน :วันจันทร์ - วันเสาร์ เวลา 7.30 - 16.30น. สถานที่ทำงาน : นิคมอุตสหากรรมบางปู · ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน · บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนที่กำหนด · สามารถเขียนวงจรไฟฟ้า ได้ดี สวัสดิ...

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
25 ก.ย. 59
3 . หัวหน้า Quality
- บริหารจัดการเรื่องระบบคุณภาพของงานพลาสติก

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
4 . Sale
1. จัดทำใบเสนอราคาให้กับลูกค้า 2. จัดเตรียม DRAWING ให้กับลูกค้า 3. จัดงานตัวอย่างให้ตามที่ลูกค้าต้องการ 4. ติดต่อ และรับปัญหาของงานที่เกิดขึ้นจากลูกค้า 5. จัดเอกสารเข้าแฟ้มต่าง ๆ 6. จัดทำระบบการ...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
5 . ช่างเทคนิคปรับเครื่องฉีดพลาสติก
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปรับฉีด 1. มีความรู้ด้านงานฉีดพลาสติก 2. ปรับเครื่องฉีดได้ 3. มีประสบกาณ์ด้านช่างเทคนิคพลาสติก 4. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 5. จัดเก็บโมลด์ และบำรุง...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์
24 ก.ย. 59
6 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม / เจ้าหน้าที่ระบบมาตรฐาน (ISO ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1รับสมัครด่วน !
1. การพิจารณาตรวจรับข้อมูลของเสียเพื่อการให้บริการ 2. สนับสนุนข้อมูลของเสียในการขนส่งประจำวัน 3. ติดตามและปรับปรุงข้อมูลของเสียให้เป็นปัจจุบัน 4...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ CCR. ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1รับสมัครด่วน !
1.ดูแลพนักงาน (Field Operator, Pool Operator และRefuse Crane ) ในกะให้ทำงานให้ถูกต้องและปลอดภัย 2.ดูแลกระบวนการเดินเครื่องจักรให้ถูกต้องและปลอดภัย 3.จดบันทึกการทำงานของเครื่องจักร และปัญหาต่างๆที่เก...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
8 . Chemist/นักเคมี
- Quality control of Raw-material in-Coming to Factory, in - process - Prooduct and finished product and taking care operation of QC. process to comply with the WIP.

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiations.
24 ก.ย. 59
9 . Sales เขตอีสาน/ภาคอีสาน-ตอนบนรับสมัครด่วน !
- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 - 40,000 บาท ต่อเดือน
24 ก.ย. 59
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต บริหารจัดการด้านผลผลิต และควบคุมด้านการลดต้นทุน,พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการผลิตให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผลและให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามประสบการณ์
24 ก.ย. 59
11 . Key Account Sales Manager
Our client is a well-established foreign owned chemical supplier in Thailand. It serves mainly rubber products manufacturers like producers of tyres, belt, auto parts etc.. It needs a key account sa...

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable.
24 ก.ย. 59
12 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง
1.รับผิดชอบงานซ่อม หรือสร้างทั่วไปได้ 2.มีความสามารถเกี่ยวกับด้านไฟฟ้า 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายเกี่ยวกับซ่อมบำรุงทั้งหมด

บริษัท พิน ชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 ก.ย. 59
13 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถให้ผู้บริหาร / รถธุรการ / งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
งานจัดซื้อSpare Part , อุปกรณ์สำนักงาน , อะไหล่ , งานจัดจ้าง งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
15 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
งานบุคคลทั้งระบบ

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
16 . Sales

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
17 . Production Planning Officer
วางแผนการผลิต ติดตามการผลิตตามแผนที่วางไว้ แก้ปัญหางาที่ผลิตไม่เสร็จตามกำหนด วางแผนวัตถุดิบ และการนำเข้า จัดทำรายงานการผลิต

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
18 . Plant Engineer (Maintenance Engineer)
-รับผิดชอบงาน ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักร -ดูแลโครงการติดตัง ซ่อมบำรุงเครื่องจัก

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ย. 59
19 . HRD Staff
1. ดูแลระบบ Budget ของหน่วยงาน 2. Facilitate และเตรียมความพร้อมการจัดฝึกอบรม 3. ควบคุม - ดูแล ระบบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 4. ควบคุม - ดูแล ระบบ Public Training 5. ควบคุมและดูแลประวัติการฝึกอบรม ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ย. 59
20 . Programmer & System Analyst
Responsibilities: • Develop software applications according to business requirement given by leaders • Maintain function, procedure and trigger of applications in Database • Research and study new ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ก.ย. 59
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ