เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 169 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานแผนกประกอบ/Leader
ควบคุม Line ประกอบสำหรับงานผลิตชิ้นส่วนอะไหล่รถยนต์

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
10 ธ.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ฉีดพลาสติก

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
3 . หัวหน้าแผนกพ่นสี /วิศวกรแผนกพ่นสีรับสมัครด่วน !
1.ดูแลกระบวนการพ่นสี การผสมสี สำหรับงานพ่นสีชิ้นงานพาสติกของกลุ่มธุรกิจยานยนต์ 2.เสนอแนะแนวทางแก้ไข-ปรับปรุง กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพมากยิ่งขึ้น 3.วางแผน ควบคุมและบริหารการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง...

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
4 . Sale Executiveรับสมัครด่วน !
1.ดูแลยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2.ดูแลรับผิดชอบลูกค้าเก่า และขยายฐานลูกค้าใหม่แนะนำผลิตภัณฑ์ 3.จัดการแผนการตลาดและการขายใหม่ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 4.ดูแลลูกค้าและงานบริการหลังการขาย 5.ติดตามแ...

บริษัท ไทยคาสท์ฟิล์ม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
5 . Programmer & System Analyst
Responsibilities: • Develop software applications according to business requirement given by leaders • Maintain function, procedure and trigger of applications in Database • Research and study new ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
6 . Software Quality Assurance Engineer
1.ศึกษาข้อกำหนดระบบ และวิเคราะห์เพื่อจัดเตรียมกรณีทดสอบ รวมถึงดำเนินการทดสอบฟังก์ชันการทำงานที่ทางโปรแกรมเมอร์พัฒนาขึ้นในกระบวนการความคุมคุณภาพ 2.วิเคราะห์และประเมินผลการเขียนโปรแกรมซอฟต์แวร์ ตรวจสอบ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
10 ธ.ค. 59
7 . Line Leader
1.ควบคุมและดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือ อุปกรณ์การผลิต และบริเวณผลิตที่อยู่ในความรับผิดชอบ 2.บันทึกปัญหาที่เกิดขึ้นในขั้นตอนการผลิต และรายงานปัญหาเครื่องจักร อุปกรณ์เสีย และติดตาม 3.ดูแลให้...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
8 . Electrical & AutomationEngineer
วางแผนและควบคุมจัดหาเครื่องจักร Utility CSV -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักรของ Utility และระบบควบคุม -ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ -ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของ Uti...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
9 . Machine Qualification Engineer
-วางแผนและควบคุมเครื่องจักรในการผลิต -ศึกษาและจัดทำข้อมูลเปรียบเทียบของเครื่องจักร -ตรวจสอบและศึกษาข้อมูล Validation URS/DQ/IQ/OQ/PQ -ติดตามแก้ไขปัญหาการทำงานของเครื่องจักรและนำเสนอแนวทางการปรับปรุ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
10 . Foreman
-วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต -วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก -บริหารจัดการและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา -รักษาและพัฒนาปรับปรุง...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
11 . Environmental, Health, and Safety Supervisor
•Responsible for implementing EHS Program according to corporate and local requirement. •Organize EHS training program to comply with legal requirement and company’s objective. •...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
12 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
-ติดตั้งและตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและการทำงานของไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ -ดูแลในส่วน Equipment Calibration และ Support engineer team ในการ Machine Qualification/Validation

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
13 . QA Inspector Supervisor
Responsibilities: • Set up, conduct and review intensive training program on PIC/S for all employees to ensure stringent quality mindset • Conduct in-line and final product inspections for product...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiable
10 ธ.ค. 59
14 . Senior Productivity Improvement Engineer
• รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร • วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด • สนับสนุนแผนการดำเนินกิจกรรม Total Productivity Maintenance (TPM) • ผลักดันก...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
15 . Engineer (HVAC)
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Validation (ตามแผน AM ประจำปี)ในส่วนของ HVAC System Clean room Qualification และงานโครงการออกแบบติดตั้ง...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
17 . QA Pharmacist
- Release For sale - Change Control - Product Complaint - Deviation ( PTS Online ) - Product Recall - PQR

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiable
10 ธ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์/เจ้าหน้าที่พัฒนาวิธีวิเคราะห์อาวุโส
1.ตรวจวิเคราะห์ตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่อยู่ระหว่างการพัฒนาสูตรตำหรับและศึกษาความคงตัว 2.ปรับปรุงวิธีวิเคราะห์ตามตำรายาฉบับปัจจุบัน ทวนสอบวิธีวิเคราะห์ และจัดเตรียมเอกสารประกอบการขึ้น/ต่อทะเบีย...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
19 . EXPORT DOCUMENTATION OFFICER
- Export Documents Preparation - International payment collection procedure and process e.g. L/C,DP,DA and others - Custom and trade regulation

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiations.
10 ธ.ค. 59
20 . พนักงานธุรการ(ฝ่ายผลิต)
- ตรวจสอบเอกสารเข้า-ออก ระหว่างหน่วยงานอื่นๆ เสนอผู้จัดการฝ่ายผลิต และส่งไปตามหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดพิมพ์เอกสารต่างๆ เช่น บันทึกภายใน, หนังสือเวียน, ขออนุมัติซื้อทรัพย์สิน และอื่นๆ เป็นต้น - ดู...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
 พบ 169 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ