เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 195 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 เม.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 เม.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 เม.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 เม.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 เม.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 เม.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
19 เม.ย. 57
8 . Purchase and Stock auto part control officer
- Store lay out. - Checking incomming auto part. - Planing material. - Local order auto part. - Control stock and check stock monthly.

NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 57
9 . QA. Engineer Chief
New model and current model control and follow up. Process and product control / cal. tool. Test and calibration control / AAR. Control and follow up ISO / TS16949 system / Q1 system / QSB syst...

NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 57
10 . QA Engineer
1. New model , Current model ,Monitor change. 2. Income parts. 3. System TS16949,PPAP. 4. Contract customer (GM,FORD,AAT)

NHK Antolin (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
19 เม.ย. 57
11 . วิศวกรควบคุมการผลิต (Production Engineer)
- รับผิดชอบงานด้านการควบคุมการผลิต - รับผิดชอบงานด้านการวางแผนการซ่อมบำรุง - รับผิดชอบงานด้านการควบคุมพนักงาน - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางปู
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
12 . Maintenance Technician
1. ดำเนินการงานด้านการซ่อมบำรุงตามแผน PM 2. ดำเนินการงานด้านการซ่อมบำรุงตาม BM 3. ดำเนินการงานด้านโครงาน TPM 4. ดำเนินการงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางปู
นิคมบางปู สมุทรปราการ
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 เม.ย. 57
13 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อม และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรภายในบริษัทฯ - ซ่อม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์,ระบบบำบัดน้ำเสีย,เครื่องปรับอากาศ,ระบบป้องกันและระงับอัคคีภัยฯ ให้มีความพร้อมใ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
19 เม.ย. 57
14 . Electrical Engineer (urgently)
Main duty of position : Design electrical control ,circuit, lab view program for production control.

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับใบร้องขอ 2.สำรวจราคา 3.จัดหาประเมินผู้ขายผู้รับเหมา 4.ออกใบสั่งซื้อ 5.ติดตามสินค้าและบริการให้ส่งมอบ 6.ประเมินผู้ขายผู้รับเหมา 7.ปฏิบัติตามกฏระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯและตามที่ผู้บังคับบัญชามอบห...

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 เม.ย. 57
16 . หัวหน้างานตรวจสอบคุณภาพ/ผู้จัดการแผนกตรวจสอบคุณภาพ
ควบคุมการทำงานของแผนกตรวจสอบคุณภาพ,การสอบเทียบเครื่องมือ,ตรวจสอบข้อมูลคุณภาพวิเคราะห์,ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการแก้ไขปัญหาและหาแนวทางป้องกัน

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
17 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง/วิศวกร
- ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ดำเนินงานตามใบสั่งงาน - สรุปผลงานซ่อมและค่าใช้จ่าย - งาน Project ต่างๆ

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
18 . พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ดูอัตรากำลังคน และ สรรหาพนักงาน 2. พัฒนาทักษะพนักงาน 3. ดูแลงาน event ต่างๆ เช่น กีฬาสี กินเลี้ยง ตรวจสุขภาพ 4. ดูแล และ ช่วยทำระบบงานต่างๆในฝ่ายบุคคล เช่น JD 5ส. ไคเซ็น การประเมินงาน coaching t...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 เม.ย. 57
19 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการบังคับบัญชาทั้งหมด 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักรในการผลิตท่อ

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
20 . หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องจักร (Slitter)
- ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลพนักงานในสายบังคับบัญชา - ควบคุมดูแลเครื่องจักรตัดเหล็ก

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 เม.ย. 57
 พบ 195 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ