เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 159 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - แก้ไข และซ่อมแซมเครื่องจักรตามแต่บะหน่วยงานร้องขอ - สรุปอะไหล่สำรองประจำเดือน - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

HongKwang EDP บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
2 . QA
- ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและปัญหาของผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ และสรุปผล เป้าหมายคุณภาพของหน่วยงาน - เสนอ อนุมัมิการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ทวนสอบผลิตภัณฑ์ตามวาระที่ลูก...

HongKwang EDP บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. สรรหา และคัดเลือกบุคลากร 2. สัมภาณ์เบื้องต้น ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3. สรุปการมาทำงานของพนักงาน (ขาด-ลา-มาสาย) 4. จัดทำแผนหรือโครงการฝึกอบรมทั้งภายในภายนอก 5. ดูแลเรื่องกฎระเบียบ และความเรียบร้อย...

HongKwang EDP บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 57
4 . หัวหน้า AR / หัวนหน้า AP / ผจก.ฝ่ายบัญชี
หัวหน้า AR (ลูกหนี้) 1. ควบคุมดูแลของบัญชีลูกหนี้ ควบคุมงานด้าน AR ทั้งหมด 2. ตรวจสอบบัญชีลูกหนี้ /รายงานสถานะลูกหนี้ 3. สรุป ARaging รายงานยอดขาย 4. รายงานสถานะลูกหนี้ 5. งานอื่น ๆ ที่ได้รับ...

บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
5 . พนักงานบัญชี
1. สรุปยอดรายรับ - รายจ่าย 2. ทำภาษี ภงด. 50/51/53 และ ภพ. 30 3. ควบคุมระบบรับ-จ่าย 4. เปิดบิล / เก็บเช็คลูกค้า 5. อื่นๆ

บริษัท เทพสยาม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ต.ค. 57
10 . Quality Assurance Officer (Bangpoo Factory)
- ริเริ่มทดลอง สร้างสรรค์ พัฒนาเคมีภัณฑ์ - วางแผน และควบคุมสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทดสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีระบบและมาตรฐาน

A.F.Supercell Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
22 ต.ค. 57
11 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมในการซ่อมเครื่องจักร และพร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซม...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 57
12 . ฝ่ายผลิต
- ทำงานอยู่ในสายงานการผลิต - สามารถทำงานเป็นกะได้

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ IT
- Installing and configuring IT equipments - Diagnosing and solving IT problems - Monitoring and maintain IT infrastructure - Providing and support information system

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ต.ค. 57
14 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

1.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 2.งานติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 4.พัฒนาระบบงานต่างๆใ...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง / ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 57
15 . โฟร์แมน/หัวหน้างานฝ่ายผลิต
ด่วน!!

ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการการผลิต การบริหารงานในแผนก ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงานกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต วางแผนและเตรีย...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้างและสวัสดิการอาวุโส/หัวหน้างานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ
1. ดูแลรับผิดชอบงาน Payroll, คิดเงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, โบนัส และการปรับเงินเดือนประจำปี 2. ดูแลรับผิดชอบงานจัดทำข้อมูลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ, กองทุนประกันสังคม และภาษีเงินได้บุคคลธรรมดา 3. ดูแลรับผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
17 . หัวหน้างาน R&D Packaging
1. ดูแลงานด้านบรรจุภัณฑ์, Standup Pouch, ฉลาก, งานพิมพ์กล่อง 2. ติดต่องานกับผู้ผลิต, การตลาดเพื่อกำหนดแผนงาน 3. พัฒนางานด้านบรรจุภัณฑ์ให้มีคุณภาพและปรับปรุงด้านต้นทุน

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
18 . พนักงานบัญชี
ตรวจสอบ,เปิดใบกำกับภาษี,จัดทำใบลดหนี้,ทำรายงานยอดลูกหนี้และยอดขายประจำเดือน,ตรวจนับสต๊อคและตรวจเช็คการทำลายของเสีย,ตรวจสอบการเบิกใช้ในการผลิตในระบบบัญชีให้เป็นไปตามที่วางแผน

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
19 . Sales เขตกรุงเทพ/เขตต่างจังหวัด (ต้องมีบุคคลค้ำประกัน)
ด่วน!!

- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 - 40,000 บาท ต่อเดือน
22 ต.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่เขียบแบบ
มีทักษาในการวาดรูป การออกแบบ มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบเครื่องประดับด้วยคอมพิวเตอร์ได้ สามารถใช้โปรแกรม Jewelry CADได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ หรืออื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คอนเซ็พท์ แมนนู แฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
 พบ 159 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ