เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 187 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแบ่งเตรียมวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
1. จัดเตรียมวัตถุดิบให้ได้น้ำหนักตรงกับสูตรการผลิต 2. ทำความสะอาดพื้นที่แบ่งเตรียมวัตถุดิบ อุปกรณ์เกี่ยวกับการแบ่งเตรียมวัตถุดิบและเครื่อง ชั่งที่ใช้ 3. สอบเทียบเครื่องชั่งและบันทึกข้อมูลการสอบเ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
27 มิ.ย. 59
2 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร ในไลด์ผลิต - เคยผ่านงานด้านโรงงาน ขายเคมีภัณฑ์ - เข้าใจระบบงานได้ดี

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
27 มิ.ย. 59
3 . คลังสินค้า
1.รับจ่ายและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 2.เก็บตัวอย่างตามที่ร้องขอ 3.จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสายการผลิต 4.ตรวจนับ Stock

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
27 มิ.ย. 59

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
27 มิ.ย. 59
5 . Chemist (QC Raw material)
1. เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนนำไปใช้งาน 2. จัดทำข้อมูล และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย และผู้ผลิต วัตถุดิบที่ได้รับการอนุม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
6 . ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย - ตรวจสอบหาสาเหตุการประ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
27 มิ.ย. 59
7 . Shift Forming Operation (ช่างควมคุมการผลิต-ประจำกะ)
- ควบคุมการผลิต ตลอดจนสุ่มตรวจสอบชิ้นงานและติดติดตามแก้ไข - ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมในการใช้งาน - ดูแลพื้นที่การทำงานให้ถูกหลักความปลอดภัย 5ส. - บันทึการทำงานต่างเพื่อสรุปราย...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
15 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
8 . Supervisor (หัวหน้างานพิมพ์สี)
- ดูแลขั้นตอนกระบวนการพิมพ์สี- การผสมสีให้ถูกต้องตรงความต้องการของลูกค้า - ควบคุม ดูและระบบการทำงานภายในแผนกพิมพ์สี - วางแผนจัดตารางงานและคนให้เหมาะสมกับการผลิต - วางแผน-คิดแก้ไขปัญหาที่ที่เกิดจากก...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
9 . Production Engineer(วิศวกรการผลิต)
- รับผิดชอบการวิเคราะห์วางแผนของฝ่ายผลิต - พัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงาน - รับผิดชอบกระบวนการผลิตของ line การผลิตตลอดจนสามารถแก้ไขปัญหาเบื้องต้นหน้างานได้ - รายงานปัญหาและประเมินสถานการณ์ขอ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
10 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- ควบคุมการจัดเก็บสินค้าเข้าคลัง - ควบคุมการเบิกจ่ายสินค้าให้แผนกขนส่ง - ควบคุมการเบิก-จ่าย สินค้าตัวอย่าง - ตรวจสอบสภาพสินค้าที่รับคืนมาจากลูกค้า - ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าตามระบบที่บริษัท...

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มิ.ย. 59
11 . พนักงานคลังสินค้า ม.3 ขึ้นไปรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานคลังวัตถุดิบ รับ - จ่าย วัตถุดิบ ตรวจสอบวัตถุดิบคงคลัง งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 +สวัสดิการ
27 มิ.ย. 59
12 . พนักงานแผนกซ่อมบำรุง รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง น้ำประปา และไฟฟ้า ภายในโรงงานและสำนักงาน - Service/Maintenace ลูกค้า

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500.- + สวัสดิการ
27 มิ.ย. 59
13 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
พนักงานขาย (โรงงานอุตสาหกรรม ) 3 อัตรา -ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับบริษัท -มีรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานขาย (ฮาร์ดแวร์ ) 2 อัตรา -ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับบริษัท -มีรถจัก...

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000+รายได้อื่นๆ
27 มิ.ย. 59
14 . Production Engineer
•จัดทำเอกสาร วิธีปฏิบัติงาน, การใช้งานอุปกรณ์ และเครื่องจักร ในโรงงาน •จัดทำเอกสาร ระบุคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ •ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค แก่ฝ่ายผลิต รวมไปถึง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มิ.ย. 59
15 . พนักงานคลังสินค้าและจัดส่ง
- ตรวจรับวัตถุดิบ จัดเก็บวัตถุดิบ และการเบิกจ่ายวัตถุดิบเข้าส่วนงานผลิต ตรวจนับสต๊อกสิ้นเดือน ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - จัดส่งสินค้าตามความต้องการของลูกค้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับ...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500
27 มิ.ย. 59
16 . Engineering Manager รับสมัครด่วน !
- Maintenance management system within the company.

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 59
17 . Logistics Managerรับสมัครด่วน !
As a member of the Turbon (Thailand) Management Team the new LOGISTICS MANAGER will be the team leader of more than 25 people planning, coordinating and executing all shipments (purchases and sales) b...

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
27 มิ.ย. 59
18 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
27 มิ.ย. 59
19 . นักวิทยาศาสตร์ ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1
1. ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของห้องฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างของเสียและตัวอย่างสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตาม วิเคราะห์ แล...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 59
20 . Pool Operator , Feed box , เจ้าหน้าที่เตรียม/รับกาก ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1รับสมัครด่วน !
Pool Operator - รวบรวมขี้เถ้าแล้วส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ - ดูแลสภาพเครื่องจักรและเตาเผา - เปลี่ยน/เติม สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษของเตาเผา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญช...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 มิ.ย. 59
 พบ 187 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ