เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
รับผิดชอบ การบำรุงรักษาเชิงป้องการ และการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของหน่วยงานต่างๆ ในโรงงาน

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-20,000 บาท
25 ต.ค. 57
2 . Logistics Analyst
1.Gathers all necessary warehouse operation data and information. 2.Designs database system management. 3.Determines methodologies by which the data and information are analyzed. 4.Processes the d...

DHL Suppy Chain (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ต.ค. 57
7 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

1.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 2.งานติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 4.พัฒนาระบบงานต่างๆใ...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง / ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 57
8 . โฟร์แมน/หัวหน้างานฝ่ายผลิต
ด่วน!!

ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการการผลิต การบริหารงานในแผนก ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงานกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต วางแผนและเตรีย...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
25 ต.ค. 57
9 . ธุรการฝ่ายวางแผนการผลิต ปฎิบัติงาน นิคม บางปู เงินเดือน 30-35K สัญญาจ้าง 3 เดือน ด่วนมาก
จัดการข้อมูล ในส่วนงานแผนก วางแผนการผลิต จากฐานข้อมูลดิบ โดยใช้โปรแกรม Pivot table & V-lookup เพื่อ upload เข้าสู่โปรแกรมของบริษัท และจัดทำรายงานผล Working days : Mon-Fri, 7.30-16.30

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000-35,000/ ต่อรองได้ตามคุณสมบัติ
25 ต.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร
1.ร่วมประชุม และบันทึกการประชุมประจำเดือน 2.แปลเอกสารที่สำคัญ และจำเป็น 3.ตรวจสอบเอกสาร ก่อนส่งให้ผู้จัดการอนุมัติ 4.ติดตามเอกสารจากแผนกต่างๆ ตามกำหนดระยะเวลา 5.จัดเก็บเอกสาร ที่สำคัญของบริษัทฯ ...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
11 . QC ENGINEER
1.ติดตามควบคุมการผลิต ของชิ้นงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 2.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหางานเกี่ยวกับระบบกาผลิต 3.จัดทำประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร ในการผลิตท...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
12 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
13 . MOLD TECHNICIAN
1.ทำความสะอาดและดูแลรักษาแม่พิมพ์ได้ 2.Maintenance แม่พิมพ์ได้ 3.ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ได้

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ต.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ด่วน!!!

1. รับใบสั่งซื้อจากลูกค้า 2. คำนวณวัตถุดิบเปิดใบสั่งซื้อวัตถุดิบเพื่อทำการผลิตสินค้าให้กับลูกค้า 3. เปิดใบorderให้กับlineผลิต 4. เปิดใบshipping note ให้ฝ่ายคลังสินค้าเพื่อจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
25 ต.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
ด่วนมาก!!!

ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
16 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
ด่วน!!!

ขับรถ ส่งของ วางบิลและหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
17 . Sales เขตกรุงเทพ/เขตต่างจังหวัด (ต้องมีบุคคลค้ำประกัน)
ด่วน!!

- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 - 40,000 บาท ต่อเดือน
25 ต.ค. 57
18 . Mechanical Engineering
เขียนแบบ ออกแบบ เครื่องจักรกล ตามที่ได้รับมอบหมาย

Matsui (Asia) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 57
19 . Logistics & Procurement Manager
1.Logistics & Warehousing Control,Delivery and Transport Control 2.Reports 3.ISO System

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 45 - 55K
25 ต.ค. 57
20 . Packaging Control Quality Support
1.ควบคุมและประสานงานการจัดจ้างการผลิตกับ Veddor ภายนอก (การส่งมอบ, คุณภาพ) 2.ควบคุมและประสานงานกระบวนการผลิตภายใน 3.ประสานงานกับแผนกต่างๆ เพื่อให้งานบรรลุถึงเป้าหมาย (Delivery, Quality) 4.จัดทำราย...

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 57
 พบ 168 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ