เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HVAC Engineer
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Validation (ตามแผน AM ประจำปี) ในส่วนของ HVAC System Clean room Qualification และงานโครงสร้างออกแบบติดต...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
2 . Process Engineer
• Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, process performance, and delivery excellence. • Evaluate and analyze current ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน Negotiable
2 มิ.ย. 58
3 . Procurement Officer
• Managing purchasing including sourcing, coordinating and negotiating with vendors. • Reviewing and evaluating the reasonable choice of product costs • Checking and Preparing all the general pu...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiable
2 มิ.ย. 58
4 . Production Supervisor
1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน ว่าจุดใดติดขัดล่าช้า เพื่อทำการแก้ไขหรือเสนอแนะ หรือประสานงานกับหน่...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
5 . Engineer ( Automation/Machine Qualification)
ตำแหน่งEngineer Automation - ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุมดูแลในส่วนของระบบ CSV (Computer System Validation) ตำแหน่งEngineer ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์
-ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ -กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์กำหนด Specification ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ -ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับทีมงาน -ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากที่ทำการปรับปรุงพั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
7 . Technicianด่วน มาก!!
-ติดตั้งและตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและการทำงานของไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ -ดูแลในส่วน Equipment Calibration และ Support engineer team ในการ Machine Qualification/Validation

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
8 . พนักงานเงินเดือน/Payroll
จัดทำค่าแรงของพนักงานรายเดือน ดูแลเรื่องการลางานของพนักงาน ดูแลเรื่องสถิติการมาทำงาน จัดทำรายงานส่งประกันสังคม

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มิ.ย. 58
9 . Productivity Improvement Engineering
• รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร • วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด • สนับสนุนแผนการดำเนินกิจกรรม Total Productivity Maintenance (T...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
10 . Production Engineer
1. แก้ไขและปรับปรุงงาน วิเคราะห์หาสาเหตุของปัญหาที่เกิดขึ้นเพื่อนำไปสู่การแก้ไข 2. การเตรียมการผลิต การกำหนดขั้นตอน จัดหาอุปกรณ์ช่วยและเครื่องจักรให้เหมาะสมกับงาน 3. จัดทำวิธีการปฏิบัติงาน มาตรฐาน แ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
11 . Maintenance Engineer
1.Maintain and service all machinery; including mechanical and electrical aspects. This may involve longer hours in the event of a machine breakdown. 2. Install and commission equipment...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
12 . Draftman(ช่างเขียนแบบ)
• ปรับปรุงให้แบบแปลนโรงงานเป็นปัจจุบัน • ควบคุมระบบแบบแปลนโรงงาน และแปลนเครื่องจักร อุปกรณ์ • สนับสนุนการออกแบบแปลนโรงงานและเครื่องจักรอุปกรณ์ในโครงการต่างๆ

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ทางเคมี
1. ทำการตรวจวิเคราะห์วัตถุเคมีเพื่อใช้ในการผลิต 2. ตรวจสอบ Poteny ของ working standard และจัดทำรายงานความคงตัวของผลิตภัณฑ์ 3. ตรวจสอบวัตถุเคมี source ใหม่ 4. ตรวจวิเคราะห์ ยา stability 5. คว...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
8 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
2 มิ.ย. 58
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. เช็คสต๊อกวัตถุดิบของส่วนงาน 2. เบิกจ่ายวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่าง ๆ ของส่วนงาน 3. ตรวจสอบสภาพสินค้าก่อนบรรจุลงกล่อง 4. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต วางแผนการผลิต 5. ดูแลพนักงานเมื่อเกิดอุบัติเหตุขึ้น 6. ...

บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มิ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 มิ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 มิ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 มิ.ย. 58
18 . หัวหน้าฝ่ายช่าง
ดูแลงานเกี่ยวกับช่างเครื่อง ช่างซ่อมบำรุง ไฟ้ฟ้า ประปา ระบบแอร์ ในโรงงานทั้งหมด

บริษัท โฮชิน อีเล็คโทรนิคส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
1 มิ.ย. 58
19 . พนักงานบัญชี
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีของบริษัทฯ

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 มิ.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด / Sale Staff
1.Keep in contact with customers local and adroad to satisfy customer demend and explore business opportunities. 2.Reiay customer information to interual departments and coordinate supporting operati...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
1 มิ.ย. 58
 พบ 172 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ