เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Assurance Officer (Bangpoo Factory)
- ริเริ่มทดลอง สร้างสรรค์ พัฒนาเคมีภัณฑ์ - วางแผน และควบคุมสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทดสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีระบบและมาตรฐาน

A.F.Supercell Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
25 ก.ค. 57
2 . Logistics Manager
1.รับผิดชอบบริหารการรับ-เก็บ-จ่าย สินค้าสำเร็จรูปของกลุ่มบริษัทในเครือทั้งหมด การเก็บ การเก็บรักษาให้เป็นไปตามกฏหมายกำหนด,ตามข้อบังคับของสินค้า 2.รับผิดชอบในการบริหารการจัดส่งสินค้าของกลุ่มบริษัทในเค...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
25 ก.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผ่านงาน ด้านโรงงาน - เข้าใจระบบงาน - หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
25 ก.ค. 57
4 . วิศวกรออกแบบไฟฟ้า
1. งานออกแบบไฟฟ้า 2. บริการการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้าให้แก่ลูกค้า 3. งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้าตามมาตรฐานของบริษัทและความต้องการของลูกค้า

บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ก.ค. 57
5 . วิศวกรออกแบบ
1. งานออกแบบเครื่องกล 2. งานจัดทำรายการชิ้นส่วนเครื่องจักร

บริษัท แล็บ เทค เอนจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ก.ค. 57
6 . QC ENGINEER
1.ติดตามควบคุมการผลิต ของชิ้นงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 2.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหางานเกี่ยวกับระบบกาผลิต 3.จัดทำประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร ในการผลิตท...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ก.ค. 57
7 . ENGINEER
1.สามารถตรวจสอบกระบวนการผลิตได้ 2.หาวิธีแก้ไขปัญหา ความเสียหายในกระบวนการผลิต 3.สามารถติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อทำให้ประสิทธิภาพของการผลิตดีขึ้น 4.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับกระบวนการผลิต...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.ค. 57
8 . MOLD TECHNICIAN
1.ทำความสะอาดและดูแลรักษาแม่พิมพ์ได้ 2.Maintenance แม่พิมพ์ได้ 3.ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์ได้

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.ค. 57
9 . ช่างปรับเครื่องฉีดพลาสติก
1.รับผิดชอบตรวจเครื่องฉีดพลาสติก 2.เปลี่ยนแม่พิมพ์เครื่องจักร 3.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 4.ดูแลและเก็บรักษาทำความสะอาดเครื่องมือของแผนก

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯและประสบการณ์
25 ก.ค. 57
10 . พนักงานขับรถส่วนกลาง
ขับรถส่วนกลาง

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( QC. Production )
- ควบคุมคุณภาพสินค้าให้ได้ตามมาตรฐาน - วางแผนการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ และผลิตภัณฑ์สุดท้าย - วิเคราะห์ป้องกันปัญหาที่เกิดขึ้น เช่น ของเสียจากการผลิตและปรับปรุงแก้ไขให้อยู่ในเกณฑ์มาตร...

บริษัท ทานิโอะ ไทย จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000 บาท
25 ก.ค. 57
12 . ช่างกลโรงงาน/ ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร รอกไฟฟ้าโรงงาน และงานกล งานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ก.ค. 57
13 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร รอกไฟฟ้าโรงงาน และงานไฟฟ้าทั่วไป

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ก.ค. 57
14 . บัญชีเจ้าหนี้-จัดซื้อ
ทำบัญชีเจ้าหนี้ทั้งระบบ รวมทั้งออกเอกสารและจัดเก็บเอกสารบัญชี ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้างสินค้าและการบริการ สำหรับทุกแผนกในบริษัท

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ก.ค. 57
15 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคุมดูแล/บริหารงานในกระบวนการผลิต อันได้แก่ ตัด-สลิต-ตัดซอย (โลหะแผ่น) และบรรจุภัณฑ์ วางแผน/ควบคุมดูแลการบริหารคลังสินค้า อันได้แก่ การจัดเก็บ เคลื...

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ก.ค. 57
16 . พนักงานทำฟิล์มและบันทึกข้อมูล
- ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลดิบลงในฐานข้อมูลของบริษัท

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 ก.ค. 57
17 . Production Engineer
- รับผิดชอบการวิเคราะห์วางแผน พัฒนาและปรับปรุงการทำงานภายในหน่วยงาน - รับผิดชอบกระบวนการผลิตของ Stemware process

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 ก.ค. 57
18 . Operator & Facility Officer (สัญญาจ้างปีต่อปี) ปฏิบัติงานประจำสำนักงานใหญ่
• รับโทรศัพท์ โอนสาย อัพเดตเบอร์โทรศัพท์และสื่อสารให้พนักงานในองค์กร และดูแลการใช้โทรศัพท์เบื้องต้นให้สามารถใช้งานได้ดี • ต้อนรับ ดูแลลูกค้า และให้บริการผู้มาติดต่อ งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย • ...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
25 ก.ค. 57
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ