เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer (Samutprakarn) PT15062608
- Maintenance facility and machines in factory

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
เงินเดือน 20,000-30,000 Baht
30 มิ.ย. 58
2 . Production Control Staff (Engineer) PT15062607
- Production control duty - Control production line

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
เงินเดือน 20,000-30,000 Baht
30 มิ.ย. 58

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
เงินเดือน 20,000-30,000 Baht
30 มิ.ย. 58
4 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร ในไลด์ผลิต - เคยผ่านงานด้านโรงงาน ขายเคมีภัณฑ์ - เข้าใจระบบงานได้ดี

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
30 มิ.ย. 58
5 . ขับรถขนส่งสินค้า
1.ขับรถขนส่งสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้า

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
30 มิ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผ่านงาน ด้านโรงงาน - เข้าใจระบบงาน - หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
30 มิ.ย. 58
7 . ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย - ตรวจสอบหาสาเหตุการประ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
30 มิ.ย. 58
8 . HR Manager
- บริหารงานทรัพยากรมนุษย์ เช่น ผังองค์กร อัตรากำลัง ใบพรรณนางาน สรรหา คัด เลือก จ้างงาน - บริหารค่าตอบแทน พัฒนาบุคลากร แรงงานสัมพันธ์ กฏระเบียบต่างๆ -สนับสนุนองค์กรในระบบมาตรฐาน เช่น ISO 9000, IS...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 มิ.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ติดต่อประสานงานกับผู้ขายสินค้าเพื่อขอรายละเอียดเกี่ยวกับการเสนอราคา ราคาวัตถุดิบและเงื่อนไขอื่น ๆ 2. จัดทำใบสั่งซื้อสินค้าเสนอให้ผู้มีอำนาจอนุมัติและส่งให้ผู้ขายสินค้า 3. ติดตามและตรวจส...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มิ.ย. 58
10 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมในการซ่อมเครื่องจักร และพร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซม...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มิ.ย. 58
11 . ฝ่ายผลิต แผนก TP
- ทำงานอยู่ในสายงานการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 มิ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย / Safety Officer & QA supervisor
-Identify and evaluate the aspect of sanitary processing and cooperate with operation to confirmation. -Co-operate the safety program and project that issued as objective and target. - Plan annual s...

Otis Thai Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-25,000
30 มิ.ย. 58

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท
30 มิ.ย. 58
14 . Logistics Staff** URGENTLY REQUIRED !!
Nature of Business : Manufacture of Welded Stainless Steel Pipe & Tube & Fabritated Products Business Owners : Nationality : Japan Responsibilities. Control stock, packing, transport...

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 20,000-25,000 Baht.
30 มิ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มิ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มิ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มิ.ย. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 มิ.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.รวบรวมและตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อต่างๆ เพื่อจัดทำใบสำคัญค้างจ่าย (ตั้งหนี้) 2.คำนวณจำนวนเงินและภาษีต่างๆ ตามเงื่อนไขการจ่ายเงิน 3.รวบรวมและตรวจสอบเอกสารใบสำคัญค้างจ่าย ใบสำคัญจ่าย พร้อมแนบเอก...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีสรรพกร
ทำบัญชี - ภาษีซื้อ - ภาษีขาย - ภพ.30 - เกี่ยวกับงานสรรพกร

บริษัท จินจั้น เอ็นเตอร์ไพรส์ 2002 จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
30 มิ.ย. 58
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ