เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 224 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Factory Manager
- กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต การปฏิบัติงาน - ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปต...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable *เงินเดือนตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 60
2 . Production Manager นิคมฯบางปู
- ควบคุมกระบวนการผลิตในสายงาน ให้เป็นไปตามแผนและคุณภาพสินค้าตามมาตราฐานที่กำหนด - งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการผลิต และเอกสารระบบคุณภาพ ต่างๆ - สรุปรายงานการผลิต - ดูแลและตรวจสอบควา...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ หรือ ตามตกลง
25 พ.ค. 60
3 . Foreman Trainee (ด่วน)
ควบคุมดูแลพนักงานในส่วนการผลิตที่ตนเองรับผิดชอบ และแก้ไข เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเบื้องต้นในส่วนการผลิต

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
4 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. วิเคราะห์ของเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และ ลดจำนวนของเสียให้ได้ตาม KPI 3. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการบังคับบัญชา

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
5 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. งานพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. วางระบบการทำงาน 3. บริหารงานบุคคล

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
6 . Sale
1. บริหารงานขาย และ การตลาด 2. ติดต่อประสานงาน และ ดูแลลูกค้า 3. หาลูกค้าใหม่

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอม+ค่าโทรศัพท์+เบี้ยขยัน
25 พ.ค. 60
7 . ธุรการสโตร์
1. ควบคุมกรเบิก - จ่ายวัสดุและอุปกรณ์ 2. ตัดสต๊อกใบเบิกวัสดุ - เช็คสต๊อกประจำเดือน 3. ทำรายงานสต๊อกวัสดุ - อุปกรณ์ 4. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
8 . หัวหน้าแผนกแพ็คสินค้า
1.ควบคุมและจัดการระบบงานตามมาตรฐานที่กำหนด 2.จัดสรรทรัพยากรบุคคลของแผนก 3.ดำเนินงานภายใต้นโยบายของบริษัท

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
9 . พนักงานคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อ 2. ทำเอกสาร Check Sheet ประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
10 . พนักงาน QC
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ - รายงานผลสรุปการทำงานประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
11 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2.ควบคุมค่าใช้จ่าย / คิดต้นทุน / ค่าเสื่อม / ตรวจสอบ Stock สินค้า 3.ปิดงบการเงินทุกเดือน และ ปิดงบประจำปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน ) 4.ดูแลงานด้านภาษีทั้งหมด 5.ตรวจสอบควา...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
12 . พนักงานบัญชี
1. เปิดใบกำกับภาษี , จัดทำใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน ดูแลการรับชำระหนี้ 2. จัดทำ ภพ.30 , ภงด.3 , 53 ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย 4. ทำเช็คจ่าย , ดูแลการจ่ายชำระหนี้ 5. เช็ค Stock ส...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
13 . จป.วิชาชีพ
วางแผน ควบคุม ดูแลระบบความปลอดภัยของบริษัท และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องส่งต่อหน่วยงานราชการ

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
14 . Administrator
- Issue PR/billing, tooling and equipment - Document filling - Take care and request documents to use in TFA process - Prepare sales revenue weekly report - Withdraw raw material - Operate and k...

บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
25 พ.ค. 60
15 . Maintenance Engineer (URGENTLY REQUIRED !!!)
- Arrange and provide machine and/or equipment maintenance according to maintenance schedule which include yearly schedule, sub schedule, weekly schedule and daily schedule. - Summary daily work load...

บริษัท อาบาเทก (เอเชีย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 positions
เงินเดือน Depend on experience
25 พ.ค. 60
16 . Production Staff / Asst.Supervisor /Supervisor
-ควบคุมและบริหารจัดการส่วนงานการผลิตสีชอล์กและการบรรจุสีไม้ -งานด้านการ set upเครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
25 พ.ค. 60
17 . Shift Forming Operator (ช่างควมคุมการผลิต-ประจำกะ)
- ควบคุมการผลิต ตลอดจนสุ่มตรวจสอบชิ้นงานและติดติดตามแก้ไข - ตรวจสอบเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ให้พร้อมในการใช้งาน - ดูแลพื้นที่การทำงานให้ถูกหลักความปลอดภัย 5ส. - บันทึการทำงานต่างๆเพื่อสรุปรา...

บริษัท โอเชียนกลาส จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
18 . ช่างไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรในสายการผลิต 2. ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฎิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3. ซ่อมแซมเครื่องจักรเมื่อเกิดชำรุด 4. ทำตามแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร รายวัน, รา...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
25 พ.ค. 60
19 . พนักงานผลิต (ประจำนิคมบางปู)รับสมัครด่วน !
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
25 พ.ค. 60
20 . พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการทำงาน 3.จัดเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆและให้สอดคล้องกับ BPR 4.แจ้งผู้บังคับบัญชากรณีมีเครื่องจักรผิดปกติ/ชำรุดเสียหาย/สินค้าม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
25 พ.ค. 60
 พบ 224 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ