เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป)
ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงานของพนักงานในบริษัทฯให้มีการป้องกัน แนะนำวิธีปฎิบัติการทำงานที่ปลอดภัยให้กับพนักงาน

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
3 . QC,QA
-ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ -ควบคุมวิธีการตรวจสอบเกี่ยวกับคุณภาพวัตถุดิบ -ควบคุมการผลิตหรือให้บริการ ยืนยันสินค้าตามความต้องการขององค์กร

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
4 . QC ENGINEER
1.ติดตามควบคุมการผลิต ของชิ้นงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 2.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหางานเกี่ยวกับระบบกาผลิต 3.จัดทำประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร ในการผลิตท...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
16 ม.ค. 60
5 . พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีของบริษัทฯ

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ม.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ม.ค. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ม.ค. 60
10 . ด่วน !พนักงานผลิต
การดูแลเครื่องผสม 1.ตรวจเครื่องจักรก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดเครื่องจักรหลังการทำงาน 3.ตรวจสอบวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆ 4.ดำเนินการผลิตให้สอดคล้องกับ BPR 5.แจ้งผู้้บังคับบัญชากรณีมีเค...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
11 . ด่วน! พนักงานคลังสินค้าวัตถุดิบ
1.ตรวจสอบอุปกรณ์ก่อนการทำงาน 2.ทำความสะอาดอุปกรณ์หลังการทำงาน 3.จัดเตรียมวัตถุดิบให้ถูกต้องตามสูตรการผลิตนั้นๆและให้สอดคล้องกับ BPR 4.แจ้งผู้บังคับบัญชากรณีมีเครื่องจักรผิดปกติ/ชำรุดเสียหาย/สินค้าม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
12 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Utility ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและจ่ายเข้าสายการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฎิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ซ่อมแซมเครื่องจักรเมื่อเกิดการชำรุด 4.ทำตามแผนการซ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ล้างถังผสมและบำบัดน้ำเสีย) ประจำนิคมบางปูรับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ล้างถังผสมให้สะอาดพร้อมใช้งาน - บำบัดน้ำเสียก่อนส่งให้นิคมบำบัดต่อ

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
16 ม.ค. 60
14 . Assistant Manager
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในและต่างประเทศ - ร่วมวางแผน ดูแลตารางงานให้ส่งงานตามเวลาที่กำหนด - ดูแลภาพรวมในแผนก แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในการทำงาน - ออกพบลูกค้าในบางครั้ง

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000Thb
16 ม.ค. 60
15 . พนักงานส่งสินค้ารับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าก่อนนำขึ้นรถ และก่อน ส่งมอบให้กับลูกค้า - รับผิดชอบในการขึ้นสินค้าให้ถูกต้อง - รับผิดชอบในการขนส่งสินค้า - ตรวจเช็คสภาพสินค้าก่อนส่งมอบให้กับลูกค้า - กำหนดแผ...

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
16 . หัวหน้าแผนกQCรับสมัครด่วน !
- ควบคมคุณภาพสินค้าในกระบวนการผลิต - ควบคุมดูแลระบบการทำงานภายในห้องควบคุมคุณภาพให้เป็น ไป'ตามลำดับขั้นตอนและสอดคล้องกับกระบวนการผลิต - ควบคุมดูแลการผลิต ผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามSPEC สิน...

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
17 . พนักงานขาย (หลายอัตรา)รับสมัครด่วน !
พนักงานขาย (โรงงานอุตสาหกรรม ) 3 อัตรา -ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับบริษัท -มีรถยนต์ส่วนบุคคลเพื่อใช้ในการปฏิบัติงาน พนักงานขาย (ฮาร์ดแวร์ ) 2 อัตรา -ประสานงานขายระหว่างลูกค้ากับบริษัท -มีรถจัก...

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 9,300 +รายได้อื่นๆ
16 ม.ค. 60
18 . จป.วิชาชีพ
1.ค้นหาความเสี่ยงหรือันตรายเบื้องต้นที่อาจเกิดขึ้น 2.ควบคุมกำกับ ดูแล ให้พนักงานส่วมใส่อุปกรณ์ Safety 3.จัดทำเอกสารเกี่ยวกับระบบความปลอดภัย 4.ฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยในสถานประกอบการไม่ให้เกิดอุบัติ...

บริษัท ศรีไทย ฟู้ด เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 60
19 . หัวหน้า Quality
- บริหารจัดการเรื่องระบบคุณภาพของงานพลาสติก

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
20 . ช่างเทคนิคปรับเครื่องฉีดพลาสติก
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปรับฉีด 1. มีความรู้ด้านงานฉีดพลาสติก 2. ปรับเครื่องฉีดได้ 3. มีประสบกาณ์ด้านช่างเทคนิคพลาสติก 4. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 5. จัดเก็บโมลด์ และบำรุง...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์
16 ม.ค. 60
 พบ 181 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ