เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 212 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง ด่วน!!
1.ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Utility ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและจ่ายเข้าสายการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฎิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ซ่อมแซมเครื่องจักรเมื่อเกิดการชำรุด 4.ทำตามแผนการซ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
12 ก.พ. 59
2 . ผู้ช่วยนักเคมี
1.ช่วยนักเคมีในการทดลอง 2.ทำความสะอาดเครื่องมือและอุปกรณ์ 3.ทำความสะอาดห้องทดลอง 4.ทำงานหยุดเสาร์เว้นเสาร์

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
12 ก.พ. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager) ด่วน !!
ผู้จัดการฝ่ายผลิต (Production Manager) แผนกผลิตมี 3 ส่วนงาน -คลังวัตถุดิบ และวัสดุบรรจุภัณฑ์ -แผนกผลิตที่ผลิตสินค้า -แผนกบรรจุ 1.การวางแผนการผลิต -วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ และ วัสดุบรรจุภัณฑ์ -วา...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
4 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร ในไลด์ผลิต - เคยผ่านงานด้านโรงงาน ขายเคมีภัณฑ์ - เข้าใจระบบงานได้ดี

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
12 ก.พ. 59
5 . คลังสินค้า
1.รับจ่ายและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 2.เก็บตัวอย่างตามที่ร้องขอ 3.จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสายการผลิต 4.ตรวจนับ Stock

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
12 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผ่านงาน ด้านโรงงาน - เข้าใจระบบงาน - หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
12 ก.พ. 59
7 . ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย - ตรวจสอบหาสาเหตุการประ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
8 . Technical Sales Executive
- รับผิดชอบเรื่องขายสินค้า ด้านสีอุตสาหกรรม และสินค้าอื่นๆ ตามที่บริษัทฯกำหนด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เรื่องการขาย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ดูแลลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ - เพิ่มช่องทางการขา...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.พ. 59
9 . Quality Control Technician (เพศชาย)
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ต้องกับมาตรฐานที่กำหนดและข้อกำหนดของลูกค้าในแต่ละผลิตภัณฑ์ 2. ทำการสุ่มตัวอย่างของสินค้าที่เก็บไว้ที่บริษัทฯ และสินค้าที่ได้รับการร้องเรียนจากลูกค้าและความต้องการของธุรกิจ 3...

บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
12 ก.พ. 59
10 . Production Operator (เพศชาย)
1.ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงาน คู่มือความปลอดภัยในการทำงานภายในโรงงานที่กำหนด และที่ระบุในขั้นตอนการทำงานอย่างเคร่งครัด ให้ความร่วมมือกับ หัวหน้าฝ่ายผลิต ในการดูแลรับผิดชอบในพื้นที่ที่ได้รับมอบห...

บริษัท ฮันทส์แมน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
12 ก.พ. 59
11 . Senior HR Officer - แรงงานสัมพันธ์ (บางปู)
• Monitors disciplinary actions to ensure consistency. • Provides assistance in labor negotiations and assists in analyzing the impact of negotiation proposals and contractual agreements. • Assis...

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000
12 ก.พ. 59
12 . Production Manager / Warehouse & Logistic Manager
Industry : Food Manufacturing and Exporter We are now looking for ;- 1. Production Manager 2. Warehouse & Logistic Manaer

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
12 ก.พ. 59
13 . Service Engineer
- ติดต่องานบริการกับลูกค้า - อ่านแบบเขียนแบบได้

Matsui (Asia) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
14 . เจ้าหน้าที่ R & D
1. วางแผนและออกแบบการทดลองการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ปรับปรุงสูตรการผลิตให้สอดคล้องกับเครื่องจักรของฝ่ายผลิต 3. ออกสูตรการทดลองสีตัวอย่าง , ปรับสูตรการทดลอง 4. วิเคราะห์ปัญหาคุณภาพสีเพื่อหาแนวทางปรั...

บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จํากัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ก.พ. 59
15 . ช่างซ่อมบำรุง ด่วน !!
ดูแลงานซ่อมบำรุงอาคาร สำนักงานและระบบสาธารณูปโภคของบริษัทฯ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
16 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
- จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสารการประมูลงานหน่วยงานราชการ - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงาน ดูแลการต้อนรับลูกค้า การเยี่ยมชมโรงงาน - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำง...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
17 . พนักงานทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า
- ทดสอบหม้อแปลงไฟฟ้า - จัดทำเนมเพลทของหม้อแปลงไฟฟ้า - บันทึกข้อมุลและรายงานผลการทดสอบ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 ก.พ. 59
18 . วิศวกรไฟฟ้า ด่วน !!
- การออกแบบระบบไฟฟ้า - ออกแบบโครงสร้างหม้อแปลงไฟฟ้า - การคำนวณต้นทุนและการประเมินราคาหม้อแปลงไฟฟ้า - ด้านงานขาย

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
12 ก.พ. 59
19 . ผู้ช่วยบัญชี
- บันทึกรายการทางบัญชีประจำวันที่เกี่ยวข้อง - ทำงานต่างๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน - บันทึกรายการบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้-แยกประเภททั่วไป - จัดทำรายงานภาษีและหัก ณ ที่จ่าย ,วางบิล รับเช็...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
20 . จป.วิชาชีพ
1.ดูแลความปลอดภัยในการทำงาน 2.ดูแลงานด้านสภาพแวดล้อมในการทำงาน 3.ทำรายงานด้านเอกสาร

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
 พบ 212 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ