เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 161 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ส.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ส.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ
ดูแลแม่บ้าน , งาน Admin , การเบิกจ่าย และ Stock อุปกรณ์สำนักงาน ,ชุดฟอร์ม ,เปิด PR สั่งซื้อส่วนกลาง ,ต้อนรับแขกเยี่ยมชม,ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ , จัดกิจกรรมของบริษัท ฯลฯ

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
30 ส.ค. 57
9 . Senior Engineer (Machine Qualification/Validation)
ทำหน้าที่ในส่วนของ Machine Qualification (DQ,IQ,OQ,PQ) และงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและในส่วนของ Machine Validation ตามแผน VMP ประจำปี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
30 ส.ค. 57
10 . Senior Engineer (HVAC)
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Validation (ตามแผน AM ประจำปี) ในส่วนของ HVAC System Clean room Qualification และงานโครงสร้างออกแบบติดต...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ส.ค. 57
11 . Process Improvement Engineer
• Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, process performance, and delivery excellence. • Evaluate and analyze current ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน Negotiable
30 ส.ค. 57
12 . เภสัชกร RA (Local,Export)ด่วน มาก!!
- ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่และแก้ไขทะเบียนยาเดิม

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 57
13 . Production Supervisor
1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน ว่าจุดใดติดขัดล่าช้า เพื่อทำการแก้ไขหรือเสนอแนะ หรือประสานงานกับหน่...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ส.ค. 57
14 . Engineer/Senior Engineer (Automations)
ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุมดูแลในส่วนของระบบ CSV (Computer System Validation)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
30 ส.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์
ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับทีมงาน ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากที่ทำการปรับปรุงพัฒนา

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ส.ค. 57
16 . เภสัชกร ฝ่ายผลิต
-ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด -วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคให้มีความส...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ส.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1. ดำเนินการสรรหาฯพนักงานส่วนสำนักงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและสอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2. ดูแลสื่อประกาศรับสมัครงานให้มีประสิทธิ์ภาพ เช่น ป้ายประกาศ, Webสมัครงาน และช่องทางอื่นๆ 3. สัมภาษณ์ ทดสอบ แล...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
30 ส.ค. 57
18 . Productivity Improvement Engineering
• รับผิดชอบงานปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตอย่างยั่งยืนให้องค์กร • วิเคราะห์สายงานการผลิตเพื่อให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด • สนับสนุนแผนการดำเนินกิจกรรม Total Productivity Maintenance (T...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ส.ค. 57
19 . Production Foreman
- วางแผนการผลิต,ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต - วิเคราะห์และวางแผนแก้ไขความผิดปกติในกระบวนการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก - บริหารจัดการและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชา - รักษาและพัฒนาปรั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
30 ส.ค. 57
20 . เภสัชกร QA
- Release For sale - Change Control - Product Complaint - Deviation ( PTS Online ) - Product Recall - PQR

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
30 ส.ค. 57
 พบ 161 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ