เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 158 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ธ.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ธ.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ธ.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
22 ธ.ค. 57
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
-บริหารจัดการและวางแผนการผลิต -ประสานงานระหว่างแผนกที่เกี่ยวข้อง -สนับสนุนแผนกผลิตและแผนกวางแผนการผลิต -ดูแลวัตุประสงค์คุณภาพและระบบคุณภาพในฝ่ายผลิต

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ธ.ค. 57
6 . Refuse Crane 2 อัตรา Pool Operator 1 อัตรา ด่วนมาก !!
Refuse Crane - ขับและควบคุมปั้นจั่น(เครน) - ดูแลสภาพเครื่องจัก ปั้นจั่น(เครน) - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย Pool Operator - รวบรวมขี้เถ้าแล้วส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ - ดูแลสภาพเครื่องจ...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
22 ธ.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ 1 อัตรา ,นักวิชาการสิ่งแวดล้อม 1 อัตรา , จป.วิชาชีพ 1 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1 ด่วน !!
เจ้าหน้าที่ธุรการ - จัดทำและติดตามเอกสาร Liability (กอ.1) - จัดทำรายงานการดำเนินงานเกี่ยวกับการจัดการกากอุตสาหกรรม - ตรวจสอบใบอนุญาตของการขนส่งประจำวัน - ปฏิบัติงานตามระบบการจัดการมาตรฐาน ISO - ...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
22 ธ.ค. 57
8 . วิศวกรไฟฟ้า 1 อัตรา , วิศวกรเครื่องกล 1 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1 และประจำนิคมฯ แก่งคอย จ.สระบุรี
ด่วน!!!

- ฝึกงานที่นิคมฯบางปู 1 เดือน - ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศประมาณ 18 เดือน - ทดสอบเครื่องจักรร่วมกับผู้เชี่ยวชาญต่างประเทศ - ควบคุมการทำงานของเครื่องจักร - ควบคุมการ...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
22 ธ.ค. 57
9 . Senior Production Manager (Pharmacist)
o Propose, implement, monitoring and supervise all strategies involves with production to ensure that company meet its vision. o Reengineering all necessary processes to ensuring that the production ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
22 ธ.ค. 57
10 . Senior Engineer / Engineer (HVAC)
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Validation (ตามแผน AM ประจำปี) ในส่วนของ HVAC System Clean room Qualification และงานโครงสร้างออกแบบติดต...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
11 . Engineer (Machine Qualification/Validation)
- ทำหน้าที่ในส่วนของ Machine Qualification (DQ,IQ,OQ,PQ)และงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและในส่วนของ Machine Validation ตามแผน VMP ประจำปี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
12 . Production Supervisor
1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน ว่าจุดใดติดขัดล่าช้า เพื่อทำการแก้ไขหรือเสนอแนะ หรือประสานงานกับหน่...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
13 . Engineer/Senior Engineer (Automations)
ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุมดูแลในส่วนของระบบ CSV (Computer System Validation)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
14 . Line Leader
- สรุปยอดการผลิตในแต่ละวันเพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการสั่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่แผนกต้องการ - จัดพิมพ์รายงานสถิติ ตัวเลข และจัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงา...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์
ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับทีมงาน ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากที่ทำการปรับปรุงพัฒนา

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
16 . หัวหน้างานคลังจัดเตรียมวัตถุเคมี
ควบคุมการปฏิบัติงานการชั่งเตรียมวัตถุเคมีเพื่อให้ทันต่อการผลิต รับการตรวจติดตามจาก Auditor ทั้งภายในและภายนอก รวมถึงการตอบกลับN/Cและการหาสาเหตุและแนวทางการป้องกัน รายงานผลการปฏิบัติงานประจำเดือนแก่ผ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ธ.ค. 57
17 . Technician
-ติดตั้งและตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและการทำงานของไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ -ดูแลในส่วน Equipment Calibration และ Support engineer team ในการ Machine Qualification/Validation

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
18 . QA Inspector
-ฝึกอบรมพนักงานในหัวข้อ GMP และ ฮาลาล -ตรวจสอบและตรวจประเมินระบบคุณภาพในเขตการผลิต -ร่วมช่วยแก้ไขปัญหาในระหว่างการผลิต Self Inspection/Internal Audit

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
19 . เภสัชกร ฝ่ายผลิต
-ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ถูกต้องตามหลัก PIC/S GMP และมีคุณภาพตรงตามมาตรฐานที่กำหนด -วางแผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -ควบคุมดูแลเครื่องจักร อุปกรณ์ ระบบควบคุม และอุปกรณ์อิเล็คทรอนิคให้มีความส...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (Raw Material Buyer)
• To handle all import and local procurement process and documentation. • To perform cost planning and analyze product cost. • To source new suppliers. • To organize meeting in order to find the so...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ธ.ค. 57
 พบ 158 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ