เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior Mold Engineer (Samutprakarn) PT14091009
-Mold making and maintenance and also future have to design also

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
เงินเดือน 20,000-25,000 Baht
16 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ย. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
16 ก.ย. 57
9 . Mechanical Engineering
เขียนแบบ ออกแบบ เครื่องจักรกล ตามที่ได้รับมอบหมาย

Matsui (Asia) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ก.ย. 57
10 . Pool operator ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1
ด่วน!!!

1.เปลี่ยน/เติม สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษของเตาเผา 2. ดูแลสภาพเครื่องจักรและเตาเผาถ้าเห็นว่าเกิดปัญหาให้รายงานผู้บังคับบัญชา 3.รวบรวมขี้เถ้าแส้วส่งไปกำจัด 4.ปฎิบัติงานอื่นๆ ตามทีได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
16 ก.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่บริหารการตลาด (Sale) ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1 ด่วนมาก !!
1. เพิ่มฐานลูกค้าใหม่ (กลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม) 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า 3. รับผิดชอบยอดขาย Sales Target ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. รับผิดชอบในการนำเสนอ Services Solution ให้กับลูกค้ากลุ่มโรงงานอุตสาหกรรม ...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + Commission
16 ก.ย. 57
12 . Programmer ประจำนิคมฯบางปู
** Urgent ! **

- รับผิดชอบงานการเขียนและพัฒนาโปรแกรม vb6, vb.net ,C#.net, Asp.net, SQL, Java - ทำรายงานจาก Database ด้วย CryStal repotr, Excel - มีความรู้ความเข้าใจการทำงานของ ODBC,DataSet, - การจัดการ DataB...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ+ประสบการณ์
16 ก.ย. 57
13 . Quality Assurance Officer (Bangpoo Factory)
- ริเริ่มทดลอง สร้างสรรค์ พัฒนาเคมีภัณฑ์ - วางแผน และควบคุมสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทดสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีระบบและมาตรฐาน

A.F.Supercell Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
16 ก.ย. 57
14 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการบังคับบัญชาทั้งหมด 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักรในการผลิตท่อ

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
15 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ QC
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. วิเคราะห์ของเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และลดจำนวนของเสียให้ได้ตาม KPI 3. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการการบังคับบัญชา

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. งานด้าน HRD พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. วางระบบ HR 3. ตรวจงานของฝ่ายบุคคล 4. งานสรรหาพนักงาน 5. ดูแลงาน Event ต่าง ๆ เช่น กีฬาสี , งานเลี้ยง , ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2.ควบคุมค่าใช้จ่าย / คิดต้นทุน / ค่าเสื่อม / ตรวจสอบ Stock สินค้า 3.ปิดงบการเงินทุกเดือน และ ปิดงบประจำปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน ) 4.ดูแลงานด้านภาษีทั้งหมด 5.ตรวจสอบควา...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
18 . พนักงานบัญชี
1. ทำเช็คจ่าย , ดูแลการจ่ายชำระหนี้ 2. จัดทำ ภพ.30 , ภงด.3 , 53 ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย 4. เปิดใบกำกับภาษี , จัดทำใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน 5. เช็ค Stock สินค้าทุกสิ้นเดือน ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
19 . ผู้ช่วยหัวหน้างานฝ่ายผลิต
1.กำหนดแผนการผลิต และวางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบให้ได้ตามเป้าหมาย 2.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนการผลิตที่วางไว้ 3.ควบคุมการทำงานของพนักงานในสายการผลิตให้ได้ตามนโยบายและทันความต้องการขอ...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ก.ย. 57
20 . หัวหน้าแผนกพ่นสีพลาสติก (Painting Supervisor) ด่วน!!
- รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์ - เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี - ดูแลเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตรวจสภาพการใช้งาน - Basic of painting by paint 1K and 2...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000-30,000
16 ก.ย. 57
 พบ 171 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ