เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 212 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support ประจำนิคมฯบางปูUrgently Required !
1.รับผิดชอบในการดูแลระบบ IT , Network , Databased Backup , Computer และ Program ต่างๆ ให้พร้อมต่อการใช้งาน รวมทั้งงานซ่อมบำรุง แก้ไขปัญหา และเสนอแนวทางการพัฒนาระบบสารสนเทศ 2.พัฒนาตนเองหาความรู้เพิ่มเ...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท AKP
29 เม.ย. 59
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Utility ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและจ่ายเข้าสายการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฎิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ซ่อมแซมเครื่องจักรเมื่อเกิดการชำรุด 4.ทำตามแผนการซ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
29 เม.ย. 59
3 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร ในไลด์ผลิต - เคยผ่านงานด้านโรงงาน ขายเคมีภัณฑ์ - เข้าใจระบบงานได้ดี

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
29 เม.ย. 59
4 . คลังสินค้า
1.รับจ่ายและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 2.เก็บตัวอย่างตามที่ร้องขอ 3.จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสายการผลิต 4.ตรวจนับ Stock

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
29 เม.ย. 59

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
29 เม.ย. 59
6 . ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย - ตรวจสอบหาสาเหตุการประ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
7 . Electronic engineer
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ รับผิดชอบในการพัฒนาอุปกรณ์อัตโนมัติและการทดสอบฟังก์ชั่นของเครื่องจักรๆ With skill of ทักษะที่ต้องการ: 1. Micro controller application, programming. (Must) 2. Wiring and assem...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
8 . Purchasing Manager
1. Planning and Control The procurement of raw materials Advanced. As well as services and contractors in charge of the purchasing department to ensure efficiency. Objectives and policies of the organ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
9 . BOI Officer and Accounting Officer
เจ้าหน้าที่ BOI - ยื่นขออนุมัตินำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร - ตัดบัญชีวัตถุดิบ - ยื่นขออนุมัติสูตรการผลิต - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับ BOI เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (โรงงาน) - รายงานต้นทุนการผลิต

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
29 เม.ย. 59
10 . Programmer
1.Develop add on program of ERP system. (Use ERP database to link with develop add on program) 2.Database analysis 3.Create data report as request format, with capture data from ERP system. 4.Main...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
11 . Mechanical Design Engineer ( Solidworks , Autocad)
1)Study customer drawing and provide initial information and process requested by sales. 2)Generate failure modes effect analysis (FMEA) based on company equipment and capabilities. 3)Make company m...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 30,000
29 เม.ย. 59
12 . Load Planning Transport (เจ้าหน้าที่วางแผนจัดเส้นทาง)
- วางแผนการจัดส่งสินค้าให้ได้ตามวันเวลาที่กำหนด - ประสานงานผู้รับเหมาขนส่งในการดำเนินการส่งสินค้า ให้ตรงตามกำหนดของบริษัท - ควบคุม/แก้ไข และป้องกันไม่ให้เกิดปัญหาข้อร้องเรียนจากลูกค้า - วิเคราะห์ข้...

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางปู
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
13 . Warehouse Supervisor
- รับผิดชอบงานด้านการควบคุมดูแลการรับ-จ่าย วัตถุดิบ ,วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง - รับผิดชอบงานด้านการบริหารจัดระเบียบพื้นที่สำหรับวางวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์สิ้นเปลือง - รับผิดชอบงานด้านการจัดทำระบบ FIFO,...

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางปู
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนา
1.ป้อนข้อมูลของฝ่ายวิจัยและพัฒนา 2.ตรวจสอบและทดสอบคุณภาพวัตถุดิบ 3.ประสานงานกับฝ่ายอื่นด้านคุณภาพ 4.ควบคุมดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 5.จัดทำเอกสารตามระบบISO9001 6.ควบคุมดูแลงานด้า...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามประสบการณ์
29 เม.ย. 59
15 . โฟร์แมน/หัวหน้างานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการการผลิต การบริหารงานในแผนก ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงานกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต วางแผนและเตรีย...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
29 เม.ย. 59
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต บริหารจัดการด้านผลผลิต และควบคุมด้านการลดต้นทุน,พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการผลิตให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผลและให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามประสบการณ์
29 เม.ย. 59
17 . พนักงานติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าหม้อแปลง Power
1.ตรวจสอบแบบ Schematic Diagrams ที่ได้รับมอบหมาย 2.ทำการ List เบิกอุปกรณ์ไฟฟ้าและอุปกรณ์อื่นๆตามแบบ Schematic Diagrams 3.ทำการ Lay-Out รางเดินสายไฟฟ้าและรางติดตั้งอุปกรณ์ไฟฟ้าตามแบบ Schematic Diagra...

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
18 . พนักงาน Workshop (ช่างกลึง)
- กลึงไม้ support CT หม้อแปลง Power - กลึงสลักไม้ กลึงแหวนกระดาษ กลึงตกแต่ง - กลึงตามแบบสั่งงาน

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
19 . พนักงานประกอบ 2
- ลงคอยล์หม้อแปลงไฟฟ้ากำลังและเสียบเหล็ก Top Yokeให้มีคุณภาพและทันตามแผนกำหนด - ประกอบคอยล์สวมแกนเหล็กและเรียงเหล็ก Top Yokeให้ถูกต้องตามแบบ มีคุณภาพ และเสร็จทันตามแผนกำหนด - รื้อเหล็ก Top Yoke และค...

บริษัท ถิรไทย จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
20 . Maintenance Manager รับสมัครด่วน !
1. Plan,cntrol maintenance wrk and supervisor all maintenance,facilitiec,electrical system,instruments & Variation jobs on-site. 2. Control the implementation the annual preventive & corrective maint...

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1ตำแหน่ง
เงินเดือน 40,000-50,000 Baht/Month
29 เม.ย. 59
 พบ 212 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ