เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 208 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC in Process
-ควบคุม ตรวจสอบ และติดตามการปฏิบัติงานทั้้งขบวนการ ตั้งแต่การผลิตจนกระทั่งส่งมอบให้ลูกค้า ให้เป็นไปตามระบบ ขั้นตอน และมาตรฐานที่ได้กำหนดไว้ -ตรวจสอบ และติดตามการบรรจุสินค้า ให้ถูกต้องตามระบบ ขั้นตอน ...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000-16,000
26 ก.ค. 60
2 . ENGINEER
Time Working : 08.30-17.10 NO. of Working Days : 5 days per week Probation Period : 90 days

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
3 . หัวหน้างานผลิต
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
4 . พนักงานปฏิบัติการ ระบบรวบรวมน้ำเสีย
- ตรวจสอบสภาพท่อรวบรวมน้ำเสีย,บ่อพักน้ำเสีย,บ่อดักน้ำเสีย และรางรับน้ำเสียภายในพื้นที่นิคมฯ บางปู - ดูแลรักษาระบบท่อรวบรวมน้ำเสีย,บ่อพักน้ำเสีย,บ่อดักน้ำเสีย และรางรับน้ำเสียภายในพื้นที่นิคมฯ บางปู ...

Global Environmental Technology Co., Ltd. (GETCO)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 11,000
26 ก.ค. 60
5 . หัวหน้าสายบรรจุ/หัวหน้าสายผสม
หัวหน้าสายบรรจุ - จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
6 . หัวหน้างานคลังสินค้า
- วางแผน ประสานงาน ดำเนินการและกำกับดูแล การให้บริการด้านการจัดเก็บ การรับ-จ่ายวัตถุดิบ ภาชนะ วัสดุและอะไหล่ต่างๆให้แต่ละหน่วยงานให้ได้ทั้งประสิทธิภาพและประสิทธิผล - ตรวจสอบขั้นตอนและข้อกำหนดในการทำง...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
7 . นักเคมี (R&D)
- วิจัยพัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์ปัจจุบันให้ดียิ่งขึ้น - พัฒนาสินค้าใหม่ เพื่อตอบสนองความต้องการของผู้บริโภค - ติดตามวางแผนงานในการทำงานและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ ให้งานบ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ก.ค. 60
8 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน งานซ่อมบำรุงตามใบสั่งงาน งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ งานเชื่อม งานไฟฟ้า Control

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และข้อตกลง
26 ก.ค. 60
9 . จป.วิชาชีพ / จป.เทคนิคขั้นสูง
1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทุกกระบวนการในโรงงานอุตสาหกรรมแปรรูปโลหะ 2. ดำเนินการจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องด้านความปลอดภัยทั้งระบบ 3. ติดต่อหน่วยงานราชการภายนอก 4. สามารถเป็นผู้ฝึกอบรมเรื่องความปลอ...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
10 . QC Engineer
- Quality control process - Improvement and maintain quality system - Process audit - Customer service

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน Discuss
26 ก.ค. 60
11 . Purchasing Senior Supervisor / Officer (Sourcing & Buyer)
1. ดูแลการจัดซื้อในและต่างประเทศ สำหรับโรงงานผลิตชิ้นส่วนอากาศยาน 2. สรรหาและคัดเลือก, ประเมินผู้ส่งมอบ 3. ติดต่อประสานงานการสั่งชื้อต่างประเทศ 4. ควบคุมการดำเนินการจัดซื้อถึงการส่งมอบให้หน่วยงานต่...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
12 . Sales Officer / Senior Officer
1.Contact customer 2.Manage pricing / involve in price negotiation and use financial tools to support the overall delivery. 3.Job others assigned by Manager.

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
13 . Mechanical Design Engineer ( Catia, Solidworks , Autocad)
1)Study customer drawing and provide initial information and process requested by sales. 2)Generate failure modes effect analysis (FMEA) based on company equipment and capabilities. 3)Make company m...

Jinpao Precision Industry Co., Ltd. บริษัท จินป่าว พรีซิชั่น อินดัสทรี่ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 25,000
26 ก.ค. 60
14 . HR &Admin Officer
- ประสานงานและดูแลงานเอกสารต่างๆ ของฝ่ายทรัพยากรบุคคล - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท รวมถึงหน่วยงานราชการ - ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์สำนักงาน - ดูแลงานด้าน Time Attendance รวมถึงจัดการสรุ...

JAPAN BODY MANUFACTURING Co.,Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และ ประสบการณ์
26 ก.ค. 60
15 . Supervisor Die Casting
1.บริหารงานในแผนก Die Casting Production และควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.รับผิดชอบและกำหนดกิจกรรมต่าง ๆ ในขบวนการผลิต เพื่อให้บริษัท ฯ สามารถเพิ่มผลผลิตได้ 3.ประชุมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง...

Siam Toyodensan Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
- หาและเปรียบเทียบราคาสินค้า/บริการ - เจรจาซือขายให้ได้สินค้า/บริการที่มีคุณภาพ - ตรวจสอบและพิจารณาการจัดซือโดยละเอียด - ติดตามสินค้า/บริการที่สั่งซื้อ - คีย์เอกสารในระบบจัดซื้อและดำเนินการด้านเอก...

บริษัท ตะวันออก ซินเทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
26 ก.ค. 60
17 . QA.Section Manager/ QA.Asst.Manager
-Manage Customer Quality Engineer -Customer Complaint, Customer Audit -Control raw material quality in production. -Process monitoring and quality improvement -Instrumentation and application test...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ก.ค. 60
18 . Production Control Supervisor (นิคมฯบางปู สมุทรปราการ)
- ควบคุมกำกับดูแลต้นทุนด้านการวางแผนกการผลิตทั้งหมด - กำกับดูแลงานด้านการวางแผนการผลิต - ดำเนินการให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน Negotiable
26 ก.ค. 60
19 . CAD CAM ENGINEER (นิคมฯบางปู สมุทรปราการ )รับสมัครด่วน !
- สามารถใช้ Program คอมพิวเตอร์เพื่อผลิต PCB ได้ เช่น Auto CAD, Genesis หรือที่เกี่ยวข้อง - สามารถอ่าน Drawing และแบบวงจรไฟฟ้าได้

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน Negotiable
26 ก.ค. 60
20 . Store / Warehouse Supervisor (นิคมฯบางปู สมุทรปรการ)
วางแผนสั่งซื้อวัตถุดิบ ควบคุมสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ ควบคุมดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ จัดการวัตถุดิบ-อุปกรณ์ที่รอทำลาย การตรวจนับวัตถุคงเหลือในการสายการผลิต (Physical count in Line)

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiage
26 ก.ค. 60
 พบ 208 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ