เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 192 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ตรวจรับและเบิกจ่าย จัดเก็บวัตถุดิบวัสดุสิ้นเปลืองอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิตและบรรจุภัณฑ์ ควบคุมและจัดส่งสินค้าระหว่างบริษัทฯ และลูกค้าภายใน ตรวจเช็คและทำบัญชีสต๊อกวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58
2 . โฟร์แมน/หัวหน้างานฝ่ายผลิต
ด่วน!!

ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการการผลิต การบริหารงานในแผนก ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงานกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต วางแผนและเตรีย...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
1 เม.ย. 58

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 เม.ย. 58
4 . Refuse Crane 2 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1 ด่วนมาก !!
Refuse Crane - ขับและควบคุมปั้นจั่น(เครน) - ดูแลสภาพเครื่องจักร ปั้นจั่น(เครน) - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
1 เม.ย. 58
5 . ขับรถขนส่งสินค้า
1.ขับรถขนส่งสินค้า 2.ตรวจสอบสินค้า

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
1 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผ่านงาน ด้านโรงงาน - เข้าใจระบบงาน - หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
1 เม.ย. 58
7 . Chemist (QC Raw material)
1. เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนนำไปใช้งาน 2. จัดทำข้อมูล และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย และผู้ผลิต วัตถุดิบที่ได้รับการอนุม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
1 เม.ย. 58
8 . ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย - ตรวจสอบหาสาเหตุการประ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
1 เม.ย. 58
9 . QA STAFF
1. วางแผน ควบคุมดูแล ติดตาม ประสานงานและพัฒนาระบบคุณภาพ 2. จัดทำเอกสารในระบบบริหารคุณภาพ 3. จัดทำเอกสารมาตรฐานสินค้าโดยใช้โปรแกรม AUTO CAD

NHK PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 เม.ย. 58

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 22,000 บาท
1 เม.ย. 58
11 . *Logistics Staff ด่วนมาก !!
Nature of Business : Manufacture of Welded Stainless Steel Pipe & Tube & Fabritated Products Business Owners : Nationality : Japan Responsibilities. Control stock, packing, transport...

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 20,000-25,000 Baht.
1 เม.ย. 58
12 . ช่างไฟฟ้า
GSiA รับสมัครช่างไฟฟ้าและช่างแผนกต่างๆ ไปทำงานบริษัทลูกค้าจากสหรัฐฯ ที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู

G.S.Internationnal Accounting Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 อัตรา
1 เม.ย. 58
13 . เลขานุการฝ่ายบริหาร
ติดต่อประสานงานในประเทศ-ต่างประเทศ,จัดทำรายงานประจำวัน,จัดทำวีซ่า,ดูแลค่าใช้จ่ายผู้บริหาร

บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
ติดต่อ Vendor ต่างประเทศ และชาวต่างชาติ ปฏิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา R&D
- งานวิจัยพัฒนาสินค้า - มีความรู้ด้าน Polymer - จัดทำเอกสาร,ข้อกำหนดต่าง ๆ

บริษัท แอ็พพลาย ดีบี อินดัสเตรียล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
1 เม.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่บัญชี ต้นทุน ด่วนมาก!!
1.ตรวจสอบความถูกต้องการบันทึก Stock card กับข้อมูลในระบบ 2.จัดทำยอดรายงานสรุปยอดรับ-จ่าย ตามประเภาสินค้า/เดือน 3.ตรวจนับ Stock ทุกสิ้นเดือน 4.ตรวจสอบใบรับสินค้ากับเอกสารการส่งมอบ 5.จัดทำต้นทุนสินค...

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 เม.ย. 58
17 . พนักงานแผนกซ่อมบำรุง ด่วนมาก!!
- รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง น้ำประปา และไฟฟ้า ภายในโรงงานและสำนักงาน - Service/Maintenace ลูกค้า

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500+สวัสดิการ
1 เม.ย. 58
18 . พนักงานผลิต ,พนักงาน QC (วุฒิ ม.6 สายวิทย์ ) ด่วนมาก!!
1.บันทึกข้อมูลเกี่ยวกับงานต่างในให้ทดลอง 2.เตรียมตัวอย่างสินค้า 3.ช่วยเจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานในห้อง LAB

บริษัท เปอร์มาเฟล็กซ์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ค่าแรงขั้นต่ำ+สวัสดิการ
1 เม.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่ขับรถโฟล์คลิฟท์ประจำคลังสินค้า
- ตรวจรับสินค้าจาก supplier - ควบคุมดูแล จัดเก็บสินค้า และเบิกจ่ายสินค้า - ประสานงานกับแผนกต่างๆ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 เม.ย. 58
20 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมในการซ่อมเครื่องจักร และพร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซม...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 เม.ย. 58
 พบ 192 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ