เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer
- Supervise test and make a production process procedure for new product including improve production process effectively (Working Mon-Fri)

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
10 ต.ค. 58

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 อัตรา
10 ต.ค. 58
3 . Pool Operator ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1 ด่วน !!
- รวบรวมขี้เถ้าแล้วส่งไปกำจัดโดยการฝังกลบ - ดูแลสภาพเครื่องจักรและเตาเผา - เปลี่ยน/เติม สารเคมีที่ใช้ในการบำบัดมลพิษของเตาเผา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ต.ค. 58
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ควบคุมดูแลพนักงาน และกระบวนการผลิตของบริษัทฯ

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนไม่เกิน 40,000 บาท
10 ต.ค. 58
5 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต & วางแผนการผลิต
ควบคุม ดูแล ฝ่ายผลิต วางแผนการผลิต บรรจุสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท

บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
10 ต.ค. 58
6 . Sales เขตกรุงเทพ/เขตต่างจังหวัด (อีสานตอนบน) (ต้องมีบุคคลค้ำประกัน)
ด่วน!!

- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 - 40,000 บาท ต่อเดือน
10 ต.ค. 58
7 . ฝ่ายผลิต (แผนก GS)
- ทำงานอยู่ในสายงานการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย (Hydrogenation operator)

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
10 ต.ค. 58
8 . ฝ่ายผลิต QC
- ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ การผลิต ต่างๆ - ทำงานอยู่ในห้องแลป - ตรวจสอบงานด้านเอกสารที่เกี่่ยวข้อง - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ต.ค. 58
9 . พนักงานควบคุมหม้อต้มไอน้ำ (Boiler)
1.ดูแลตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ควบคุมในการซ่อมเครื่องจักร และพร้อมลงมือปฏิบัติ เพื่อให้การซ่อมเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.จัดทำรายงานตรวจเช็คเครื่องจักร การซ่อมแซม...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ต.ค. 58
10 . ฝ่ายผลิต (แผนก TP)
- ทำงานอยู่ในสายงานการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ต.ค. 58
11 . พนักงานคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อ 2. ทำเอกสาร Check Sheet ประจำวัน 3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ต.ค. 58
12 . พนักงาน QC
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ - รายงานผลสรุปการทำงานประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ต.ค. 58
13 . Production Manager / Warehouse & Logistic Manager
Industry : Food Manufacturing and Exporter We are now looking for ;- 1. Production Manager 2. Warehouse & Logistic Manaer

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
10 ต.ค. 58
14 . ช่างเทคนิค/ Technician URGENT!!
**เขียนวงจรไฟฟ้า Star-Delta ได้*** - ดู Lighting, Air condition - เปลี่ยนอุปกรณ์ไฟฟ้า - ดูแลระบบไฟฟ้าภายในตัวอาคาร, ดูแลติดตั้งไฟฟ้าภายในตัวอาคาร/โรงงาน

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 อัตรา
เงินเดือน 15,000
10 ต.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
ด่วนมาก!!!

- จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวกับการให้บริการงานขาย เช่น ใบเสนอราคา สัญญาการให้บริการ รับข้อร้องเรียน - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ต.ค. 58
16 . Field Operator , Pool Operator ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1
ด่วน!!!

Field Operator - ดูแลสภาพเครื่องจักร จดบันทึกการทำงานของเครื่องจักรและรายงานให้ผู้บังคับบ บัญชาทราบ - ดูแลความปลอดภัยในการใช้เครื่องจักรและอุปกรณ์ระบบไฟฟ้า - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ต.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่เตรียม/รับกาก
ตรวจสอบเบื้องต้นเพื่อดูสภาพของกาก เพื่อกำหนดจุดจัดเก็บ เก็บตัวอย่างกากเมื่อมีการร้องขอจากหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จดบันทึกการทำงานและปริมาณของกาก ทำการบันทึกภาพกากของเสียที่ส่งมาทำลาย เก็บตัวอย่างกาก...

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ต.ค. 58
18 . วิศวกรเครื่องกล/ไฟฟ้า
ด่วน!!!

1. วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ 2. วางแผนจัดเตรียมวัสดุอุปกรณ์อะไหล่เพื่อใช้ซ่อมแซมบำรุงเครื่องจักร 3. รับแจ้งซ่อมเครื่องจักรและประเมินความเสียหายและซ่อมเครื่องจักร 4. เสนอแผนก...

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ต.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
ด่วนมาก!!!

1. เข้าร่วมกิจกรรม/การจัดกิจกรรม เพื่อเผยแพร่ประชาสัมพันธ์บริษัทฯร่วมกับลูกค้าที่ใช้บริการ 2.ติดตามข่าวสาร/ความเคลื่อนไหว การประชาสัมพันธ์ด้านสิ่งแวดล้อมอย่างต่อเนื่อง 3.จัดเตรียมความพร้อมของห้องปร...

บริษัท อัคคีปราการ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ต.ค. 58
20 . Supervisor
1.วางแผนงานในแผนก 2.ซ่อมสร้างงานในโรงงาน 3.งานไฟฟ้าโรงงาน 4.ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

Vuteq Asia Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ต.ค. 58
 พบ 184 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ