เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องคุณภาพงาน

บริษัท ศรีไทย มิยากาวา จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผ่านงาน ด้านโรงงาน - เข้าใจระบบงาน - หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
6 มี.ค. 58
3 . Chemist (QC Raw material)
1. เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนนำไปใช้งาน 2. จัดทำข้อมูล และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย และผู้ผลิต วัตถุดิบที่ได้รับการอนุม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
6 มี.ค. 58
4 . ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย - ตรวจสอบหาสาเหตุการประ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
6 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ( ภาษาจีน)
-งานจัดซื้อต่างประเทศ -งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคมแฟค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 มี.ค. 58
6 . Electrical Engineer
*** บริษัท ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์และอาทิตย์ ***

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา (อัตราเพิ่ม)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
6 มี.ค. 58

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
6 มี.ค. 58
8 . Refuse Crane 2 อัตรา ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1 ด่วนมาก !!
Refuse Crane - ขับและควบคุมปั้นจั่น(เครน) - ดูแลสภาพเครื่องจักร ปั้นจั่น(เครน) - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
6 มี.ค. 58
9 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

1.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 2.งานติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 4.พัฒนาระบบงานต่างๆใ...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง / ตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58
10 . โฟร์แมน/หัวหน้างานฝ่ายผลิต
ด่วน!!

ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการการผลิต การบริหารงานในแผนก ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงานกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต วางแผนและเตรีย...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58
11 . นักเคมี / หัวหน้ากะ
-ควบคุมกำกับดูแลพนักงานในกระบวนการผลิตยา -ตรวจติดตามและปฏิบัติตามข้อกำหนดของหลักเกณฑ์และวิธีการที่ดีในการผลิตยา -ฝึกอบรมพนักงาน -ตรวจสอบสุขลักษณะของสถานที่ผลิต -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลินาเรีย เคมีภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
6 มี.ค. 58
12 . หัวหน้างาน ( QC ) ด่วนมาก !!
1.ดูงานในไลน์ผลิต 2.ดู Plan งานแต่ละวัน 3.เบิกวัตถุดิบเตรียมเพื่อการผลิต 4.ดูแลพนักงานในแผนก 5.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Pet Treats Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
13 . Line Leader
- สรุปยอดการผลิตในแต่ละวันเพื่อเสนอต่อหัวหน้างาน - ประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการสั่งชิ้นส่วนอุปกรณ์ต่างๆ ที่แผนกต้องการ - จัดพิมพ์รายงานสถิติ ตัวเลข และจัดเก็บเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงา...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58
14 . Software Quality Assurance Engineer
1.กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของ Software (ทั้ง Software ที่พัฒนาเอง และที่จัดซื้อ/จัดจ้าง) 2.ตรวจสอบคุณภาพของ Software ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำคูมือการใช้งาน และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
15 . Engineer (Machine Qualification)
- ทำหน้าที่ในส่วนของ Machine Qualification (DQ,IQ,OQ,PQ)และงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและในส่วนของ Machine Validation ตามแผน VMP ประจำปี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58
16 . เภสัชกร RA (ทะเบียนยาLocal)ด่วน มาก!!
- ขึ้นทะเบียนตำรับยาใหม่และแก้ไขทะเบียนยาเดิม - ประสานงานกับหน่วยงานภายในต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อหน่วยงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 มี.ค. 58
17 . Production Supervisor
1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน ว่าจุดใดติดขัดล่าช้า เพื่อทำการแก้ไขหรือเสนอแนะ หรือประสานงานกับหน่...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58
18 . Engineer ( Automation)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุมดูแลในส่วนของระบบ CSV (Computer System Validation)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
6 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์
-ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ -กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์กำหนด Specification ของวัสดุบรรจุภัณฑ์ -ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับทีมงาน -ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากที่ทำการปรับปรุงพั...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58
20 . Technician
-ติดตั้งและตรวจสอบดูแลระบบไฟฟ้าและการทำงานของไฟฟ้า และอุปกรณ์อื่นๆ -ดูแลในส่วน Equipment Calibration และ Support engineer team ในการ Machine Qualification/Validation

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
6 มี.ค. 58
 พบ 197 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ