เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 208 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิคปรับเครื่องฉีดพลาสติก
ตำแหน่ง ช่างเทคนิคปรับฉีด 1. มีความรู้ด้านงานฉีดพลาสติก 2. ปรับเครื่องฉีดได้ 3. มีประสบกาณ์ด้านช่างเทคนิคพลาสติก 4. รับผิดชอบในงานเครื่องจักร และบริเวณที่ทำงานของแต่ละวัน 5. จัดเก็บโมลด์ และบำรุง...

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าตำแหน่ง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 59
2 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
1.ตรวจสอบความพร้อมของระบบ Utility ทั้งหมดให้พร้อมใช้งานและจ่ายเข้าสายการผลิต 2.ควบคุมดูแลไม่ให้เกิดความสูญเสียในขณะปฎิบัติงานทั้งด้านเครื่องจักร 3.ซ่อมแซมเครื่องจักรเมื่อเกิดการชำรุด 4.ทำตามแผนการซ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
25 พ.ค. 59
3 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมเครื่องจักร ในไลด์ผลิต - เคยผ่านงานด้านโรงงาน ขายเคมีภัณฑ์ - เข้าใจระบบงานได้ดี

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
25 พ.ค. 59
4 . คลังสินค้า
1.รับจ่ายและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 2.เก็บตัวอย่างตามที่ร้องขอ 3.จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสายการผลิต 4.ตรวจนับ Stock

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
25 พ.ค. 59

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
25 พ.ค. 59
6 . Chemist (QC Raw material)
1. เก็บตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบที่รับเข้าก่อนนำไปใช้งาน 2. จัดทำข้อมูล และรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบแก่ผู้บังคับบัญชา 3. จัดทำบัญชีรายชื่อผู้ขาย และผู้ผลิต วัตถุดิบที่ได้รับการอนุม...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
25 พ.ค. 59
7 . ด่วน !เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป. วิชาชีพ)
- วางแผนงานและการดำเนินงานด้านความปลอดภัย - รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล สถิติ และการจัดทำรายงาน ข้อเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัย - ดำเนินการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับงานความปลอดภัย - ตรวจสอบหาสาเหตุการประ...

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
25 พ.ค. 59
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนก QC
1. ตรวจรับวัตถุดิบและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ภายนอก 2. จัดทำรายงานของเสีย 3. การตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต 4. สามารถวิเคราะห์ของเสียที่เกิดขึ้นได้ รวมถึงข้อเรียกร้องจากลูกค้าและผู้ขาย 5. ระบบควบคุมคุณภา...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
9 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่วิจัยผลิตภัณฑ์ ห้อง R&D
1. จัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ 2 .เบิกวัตถุดิบ หรือผลิตภัณฑ์ตัวอย่าง 3. ช่วยเหลือเจ้าหน้าที่วิจัยในการทดลอง ทดสอบ 4. จัดทำเอกสารสรุปผลการทดลอง ทดสอบ 5. จัดเก็บเอกสารของฝ่าย และจัดทำทะเบียนเครื่อ...

บริษัท เจพี ไทยอาซาฮี อิเล็กทรอนิกส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
10 . Tool Engineer (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมบางปู)
- Design tooling fixture and equipment to support Production in order to increase productivity & in accordance to quality standard - Coordinate with Tool room to develop tooling & fixture prototype a...

บริษัท แมรีกอท จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
25 พ.ค. 59
11 . Senior Accountant
Job brief We are looking for an experienced senior accountant to ensure the integrity of accounting information and by correct law. Responsibilities •Closing accounting per month and per year. •...

OKUNO-AUROMEX (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
25 พ.ค. 59
12 . พนักงานบัญชี
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงานด้านการบัญชีของบริษัทฯ

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
13 . IT Officer
1.ควบคุมดูแลเกี่ยวกับเครือข่าย (Network) ของบริษัท 2.ดูแลเกี่ยวกับ hardware และ software อุปกรณ์ต่างๆให้ใช้งานได้ตลอดเวลาอย่างสม่ำเสมอ 3.แนะนำและอบรมการใช้งานให้กับผู้ใช้ 4.พัฒนาเกี่ยวกับ IT เพื่อช...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับวิชาชีพ
- ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
16 . Production Engineer
•จัดทำเอกสาร วิธีปฏิบัติงาน, การใช้งานอุปกรณ์ และเครื่องจักร ในโรงงาน •จัดทำเอกสาร ระบุคุณสมบัติต่างๆของผลิตภัณฑ์ •ให้การสนับสนุนทางด้านเทคนิค แก่ฝ่ายผลิต รวมไปถึง การพัฒนาและปรับปรุงกระบวนการต่างๆ ...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 59
17 . นักเคมี
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ และปรับปรุงผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้าและตลาด - ทดสอบวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ของบริษัท และรายงานผลการทดลอง - ปรับปรุงสูตรการผลิตและกระบวนการเพื่อลดต้นทุนแ...

บริษัท ไดเมท (สยาม) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 59
18 . Mold Technician
-ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์/เปลี่ยนแม่พิมพ์ -ปรับสภาวะงานฉีดตามคู่มือที่กำหนด -มีทักษะการสอนงาน

บริษัท ดี เอ็ม เอส เทค จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 59
19 . Junior Sales Representativeรับสมัครด่วน !
- Responsible for complying with Waste Management Siam’s policies and procedures. - Ensure that the image of the company is professional and ethically in compliance. - Maintain a solid customer ba...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
25 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต (Operation Engineering)
- มีทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร - มีทักษะด้านการประสานงาน และแก้ไขปัญหา - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางปู
นิคมบางปู สมุทรปราการ
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
 พบ 208 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ