เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 193 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรสนาม / วิศวกรสำนักงาน
วิศวกรสนาม Site engineer (ชาย) - ควบคุมงานก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของโฟร์แมน ผู้รับเหมา ให้ได้ตามมาตรฐานและขั้นตอนที่ถูกต้องตามหลักทางวิศวกรรม - ติดต่อประสานงานกับผู้รับเหมาและบริษัทที่ปรึกษา - ต...

บริษัท พีซี.เอช.ทีม เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (20,000 + ตามประสบการณ์)
28 ม.ค. 58
2 . *Logistics Staff ด่วนมาก !!
Nature of Business : Manufacture of Welded Stainless Steel Pipe & Tube & Fabritated Products Business Owners : Nationality : Japan Responsibilities. Control stock, packing, transport...

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 20,000-25,000 Baht.
27 ม.ค. 58
3 . *Packing Sub Manager ด่วนมาก !!
Responsibilities. Control stock, packing, transportation, inventory Benefits : 1. Cost of living 2. Food allowance. 3. Diligent allowance 4. Special reward of working 5. ...

บริษัท จัดหางาน เคียวอุเดาะ กรุ๊ป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 20,000-25,000 Baht.
27 ม.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
27 ม.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
27 ม.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
27 ม.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
27 ม.ค. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายโรงงาน
1. การวางแผนการผลิต - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคนและวัตถุดิบ 2. การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการในการผลิต 3. การบริหารความ...

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
9 . ผู้จัดการแผนกวิจัยพัฒนา (โรงงาน-บางปู)
ด่วน!!

- วิเคราะห์/วิจัยและพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์ - วางแผนงานและงบประมาณของแผนกให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท - ควบคุม ดูแลและประเมินผลการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
10 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม (โรงงานบางปู)
- วางแผนงานและงบประมาณด้านสิ่งแวดล้อม - จัดทำรายงานเสนอหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายใน/ภายนอก

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
11 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานบางปู)
ด่วน!!

- ดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ - อบรมพนักงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามกฎหมาย - จัดกิจกรรมด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยในสถานประกอบการ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานราชการต่าง ๆ

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
12 . Software Quality Assurance Engineer
1.กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของ Software (ทั้ง Software ที่พัฒนาเอง และที่จัดซื้อ/จัดจ้าง) 2.ตรวจสอบคุณภาพของ Software ให้ได้มาตรฐานที่กำหนด 3.จัดทำคูมือการใช้งาน และเอกสารสนับสนุนอื่นๆ ที่เกี่ยวข...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ม.ค. 58
13 . Senior Engineer / Engineer (HVAC)
รับผิดชอบเกี่ยวกับ Machine Qualification (DQ,IQ,QQ,PQ)ในส่วนของ HVAC System และในส่วนของ Machine Validation (ตามแผน AM ประจำปี) ในส่วนของ HVAC System Clean room Qualification และงานโครงสร้างออกแบบติดต...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ม.ค. 58
14 . Engineer (Machine Qualification/Validation)
- ทำหน้าที่ในส่วนของ Machine Qualification (DQ,IQ,OQ,PQ)และงานโครงการติดตั้งเครื่องจักรและในส่วนของ Machine Validation ตามแผน VMP ประจำปี

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ม.ค. 58
15 . Procurement Officer
• Managing purchasing including sourcing, coordinating and negotiating with vendors. • Reviewing and evaluating the reasonable choice of product costs • Checking and Preparing all the general pu...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiable
27 ม.ค. 58
16 . Production Supervisor
1. ควบคุมดูแล วางแผน จัดสรรการใช้เครื่องจักร และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด 2. ตรวจสอบสภาพการปฏิบัติงาน ว่าจุดใดติดขัดล่าช้า เพื่อทำการแก้ไขหรือเสนอแนะ หรือประสานงานกับหน่...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ม.ค. 58
17 . Engineer (Automotions)
- ดูแลรับผิดชอบด้านการปรับปรุงเครื่องจักรด้านระบบควบคุมและงานด้านฐานข้อมูลเครื่องจักรและด้านระบบควบคุมดูแลในส่วนของระบบ CSV (Computer System Validation)

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
27 ม.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์
ออกแบบวัสดุบรรจุภัณฑ์ กำหนดคุณสมบัติของวัสดุบรรจุภัณฑ์ ทำการศึกษาวิจัยและพัฒนาวัสดุบรรจุภัณฑ์ร่วมกับทีมงาน ทดสอบวัสดุบรรจุภัณฑ์ภายหลังจากที่ทำการปรับปรุงพัฒนา

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ม.ค. 58
19 . Senior QA Inspector
Responsibilities: • Set up, conduct and review intensive training program on PIC/S for all employees to ensure stringent quality mindset • Conduct in-line and final product inspections for product...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ม.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อทั่วไป
ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับงานจัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ต่าง ๆ และเครื่องเขียน จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการจัดซื้อ ใบเสนอซื้อ ใบสั่งซื้อ จัดหาข้อมูล Supplier ต่าง ๆ ตรวจสอบราคา/เปรียบเทียบราคา ดำเนินการจัดซื้อ และ...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ม.ค. 58
 พบ 193 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ