เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 182 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57
8 . Sales เขตกรุงเทพ/เขตอีสาน/เขตใต้ (ต้องมีบุคคลค้ำประกัน)
ด่วน!!

- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 - 40,000 บาท ต่อเดือน
28 ก.ค. 57
9 . ช่างไฟฟ้า ประจำนิคมอุตสาหกรรมบางปู
1. ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และดำเนินการของระบบเตาเผา รวมถึงประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานอย่างขยันขันแข็ง 3. คำนึงถึงความปลอดภัยของส่วนรวมเป็นหลัก 3. ยึดถือแ...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
28 ก.ค. 57
10 . Technical Sales Representative
ด่วน!!

- Responsible for complying with Waste Management Siam’s policies and procedures. - Ensure that the image of the company is professional and ethically in compliance. - Maintain a solid customer ba...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
28 ก.ค. 57
11 . INSPECTOR
1.ตรวจสอบงานที่พนักงานช่างทำว่าตรงกับแบบของงานโครงการหรือตามที่หัวหน้างานสั่งไว้หรือไม่ 2.วัดขนาดชิ้นงานร่างแบบชิ้นงานตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ทดสอบหรือตรวจสอบแนวเชื่อม และควบคุมการทดสอบแรงดัน 4.ช่วยห...

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 57
12 . Foreman Trainee (ด่วน)
ควบคุมดูแลพนักงานในส่วนการผลิตที่ตนเองรับผิดชอบ และแก้ไข เกี่ยวกับระบบไฟฟ้าเบื้องต้นในส่วนการผลิต

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 57
13 . R&D Staff
1. Development of new products, adapt or improve old formula to new one 2. Cost down topic responsibility 3. Customer service and market research, claim settlement 4. Following to quality system of...

บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Company Structure
28 ก.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่ QA, QC
เจ้าหน้าที่ QA - กำกับ ควบคุม ดูแลการตรวจสอบไลน์การผลิต และบรรจุ - ตรวจสอบเอกสารการผลิต และบรรจุ - ติดตามและประสานงานข้อร้องเรียนต่างๆ เจ้าหน้าที่ QC - ควบคุม ดูแลการตรวจสอบคุณภาพทางกายภาพให้เป็น...

บริษัท แอ็กโกร (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57

คลีนิกทันตกรรม DENTAL LAND
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ก.ค. 57
16 . ช่างกลโรงงาน/ ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร รอกไฟฟ้าโรงงาน และงานกล งานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 57
17 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร รอกไฟฟ้าโรงงาน และงานไฟฟ้าทั่วไป

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 57
18 . บัญชีเจ้าหนี้-จัดซื้อ
ทำบัญชีเจ้าหนี้ทั้งระบบ รวมทั้งออกเอกสารและจัดเก็บเอกสารบัญชี ดูแลการจัดซื้อ-จัดจ้างสินค้าและการบริการ สำหรับทุกแผนกในบริษัท

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 57
19 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
วางแผนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผลสูงสุด ควบคุมดูแล/บริหารงานในกระบวนการผลิต อันได้แก่ ตัด-สลิต-ตัดซอย (โลหะแผ่น) และบรรจุภัณฑ์ วางแผน/ควบคุมดูแลการบริหารคลังสินค้า อันได้แก่ การจัดเก็บ เคลื...

บริษัท บริบูรณ์อุตสาหกรรมเหล็ก จำกัด (Boriboon Steel)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 57
20 . QC ENGINEER
1.ติดตามควบคุมการผลิต ของชิ้นงานให้เป็นไปตามที่ลูกค้าต้องการ 2.พัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ให้คำปรึกษา และแก้ไขปัญหางานเกี่ยวกับระบบกาผลิต 3.จัดทำประสิทธิภาพ การทำงานของเครื่องจักร ในการผลิตท...

บริษัท เจ็ทไทยพลาสติก อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
28 ก.ค. 57
 พบ 182 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ