เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 179 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 ส.ค. 58

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
30 ส.ค. 58
5 . Production Engineer
รับผิดชอบงานพัฒนาปรับปรุง สายการผลิด ลดของเสีย ลดเวลาในการทำงาน

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ส.ค. 58

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ติดต่อประสานงานกับแผนกคลังภาชนะบรรจุ คลังวัตถุดิบ คลังสินค้าสำเร็จรูป และแผนกผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ภาชนะบรรจุ และผลิตภัณฑ์ ตามรายละเอียดการทดสอบต่างๆ ที่ได้กำหนดไว้ 3. จัดเตรียมประวัติ...

บริษัท โกลเด้น แอรโร โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
8 . พนักงาน QC
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ - รายงานผลสรุปการทำงานประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
9 . พนักงานฝ่ายพัฒนาทรัพยากรบุคคล
1. ดูแลระบบ Network 2. จัดทำ/ดูแล website ของบริษัท 3. บริหารจัดการงานระบบฐานข้อมูลองค์กร 4. ทำระบบการอบรมด้วยโปรแกรม VDO , ภาพ , การสอนงาน 5. จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ต่าง ๆ ทั้งภายใน และ ภายนอกองค...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ส.ค. 58
10 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ (QC)
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. วิเคราะห์ของเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และลดจำนวนของเสียให้ได้ตาม KPI 3. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการการบังคับบัญชา

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2.ควบคุมค่าใช้จ่าย / คิดต้นทุน / ค่าเสื่อม / ตรวจสอบ Stock สินค้า 3.ปิดงบการเงินทุกเดือน และ ปิดงบประจำปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน ) 4.ดูแลงานด้านภาษีทั้งหมด 5.ตรวจสอบควา...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58

บริษัท ไทยปาร์คเกอร์ไรซิ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58

บริษัท มินเทค เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
14 . บัญชีต้นทุน/บัญชีทั่วไป
- ดูแลบัญชีต้นทุน - ควบคุมดูแลความเคลื่อนไหวของสินค้า สรุปสินค้าคงเหลือ RM, WIP, SM, FG - ตรวจสอบเอกสาร ที่เกิดขึ้นในขบวนการผลิต - รายงานสินค้าคงค้าง ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ - ตรวจสอบเอกสาร...

Thai Nikko Metal Industry Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ส.ค. 58
15 . Service Engineer ( 35 - 40K) Bangpoo ด่วน !!
• Troubleshoot and remedy problem with installed machines • Maintain and develop plastic machine. Area : Bangpoo Industrial Estate, Samutprakarn Time : Mon - Fri (8:30 - 17:30) Alt. on S...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 THB.
29 ส.ค. 58
16 . Factory Supervisor (30 - 40K) Samutprakarn ด่วน !!
• Manage and supervise the production process • Coordinate with QA & QC Manager, maintain the quality of products • Solve the problem and find a solution of it • Manage the staffs and control thei...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 THB.
29 ส.ค. 58
17 . Purchase Staff
- ดูแลงานด้านการจัดซื้อ - เปิดP/O - ปฎิบัติตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Valqua Industries (Thailand) Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ส.ค. 58
18 . Marketing Manager
- พบปะลูกค้าเพื่อเพิ่มความสัมพันธ์ที่ดีต่อลูกค้า - กระตุ้นยอดขายเพิ่มฐานลูกค้าใหม่ - วางแผนพัฒนาธุรกิจ - สรุปยอดขายเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา

Valqua Industries (Thailand) Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
29 ส.ค. 58
19 . Account Staff
- บันทึกการตั้งเจ้าหนี้(A/P) - ตั้งค่าใช้จ่ายต่างๆ - ยื่น ภงด.1,3,53,59,36 และ ภพ.30 - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Valqua Industries (Thailand) Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
29 ส.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการคลังสินค้า
- เช็คยอดตัดสต๊อกสินค้าสำเร็จรูป - จัดทำเอกสารรายงานประจำวัน - ประสานงานการจัดส่งสินค้า - จัดทำระบบ FIFO ในคลังสินค้า

บริษัท ไทยเฮอบิไซด์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
 พบ 179 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ