เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 175 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ต.ค. 57

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
31 ต.ค. 57
5 . Mechanical Engineering
เขียนแบบ ออกแบบ เครื่องจักรกล ตามที่ได้รับมอบหมาย

Matsui (Asia) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
6 . คลังสินค้า
1.รับจ่ายและจัดเก็บสินค้าในคลังสินค้า 2.เก็บตัวอย่างตามที่ร้องขอ 3.จัดเตรียมวัตถุดิบเข้าสายการผลิต 4.ตรวจนับ Stock

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
31 ต.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต
- ผ่านงาน ด้านโรงงาน - เข้าใจระบบงาน - หากผ่าน ISO หรือ GMP จะได้รับพิจารณาพิเศษ

บริษัท เพียวริตี้ เฮ้าส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
31 ต.ค. 57
8 . Sales เขตกรุงเทพ/เขตต่างจังหวัด (ต้องมีบุคคลค้ำประกัน)
ด่วน!!

- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 - 40,000 บาท ต่อเดือน
31 ต.ค. 57
9 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

1.บำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร เครื่องมือ และอุปกรณ์ต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับโรงงาน 2.งานติดตั้งอุปกรณ์และเครื่องจักร 3.ตรวจสอบและดูแลรักษาเครื่องมือ อุปกรณ์ที่ใช้ในการทำงาน 4.พัฒนาระบบงานต่างๆใ...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง / ตามประสบการณ์
31 ต.ค. 57
10 . โฟร์แมน/หัวหน้างานฝ่ายผลิต
ด่วน!!

ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการการผลิต การบริหารงานในแผนก ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงานกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต วางแผนและเตรีย...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
31 ต.ค. 57
11 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาดด่วน มาก!!
1.รับผิดชอบในการประเมินราคา และเสนอราคาโดยระบุข้อกำหนดและเงื่อนไขต่าง ๆของลูกค้าและติดต่อกับลูกค้าเพื่อเจรจาต่อรอง 2.พิจารณากำหนดเป้าหมายในการส่งมอบสินค้าของลูกค้าแต่ละบริษัท 3.ตรวจสอบเอกสารใบประเมิ...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
31 ต.ค. 57
12 . Sales Office ด่วน มาก!!
- รับผิดชอบงานขายผลิตภัณฑ์ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุเป้าที่กำหนดในเขตที่รับผิดชอบ - มุ่งเน้นสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า Key Account ที่อยู่ในความรับผิดชอบของตน - วางแผนการเดินทางเข้าพบลูกค้า เตรียมข้อม...

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท (+ ค่าคอมมิชชั่น+ ค่าน้ำมัน และอื่น ๆ)
31 ต.ค. 57
13 . ช่างประกอบแม่พิมพ์ Mold Assembly
- ประกอบกอบแม่พิมพ์ - ซ่อมแม่พิมพ์ - ทำความสะอาดแม่พิมพ์ - Polishing Mold

บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
14 . QA Engineer
ตรวจสอบ และควบคุมผลิตภัณฑ์ พร้อมทั้งแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในองค์กร เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้า

บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000.-
31 ต.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสารจ่ายเงิน บันทึกรายการทางบัญชี คำนวนต้นทุน งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โคคูโย-ไอเค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
16 . หัวหน้าแผนกพ่นสีพลาสติก (Painting Supervisor) ด่วน!!
- รับผิดชอบงานพ่นสีชิ้นงาน ซึ่งเป็นงานฉีดพลาสติกชิ้นส่วนยานยนต์ - เช็คสภาพชิ้นงานก่อนและหลังพ่นสี - ดูแลเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน ตรวจสภาพการใช้งาน - Basic of painting by paint 1K and 2...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000-30,000 บาท
31 ต.ค. 57
17 . Injection Supervisor หัวหน้าแผนกฉีดพลาสติก (ด่วน!!)
- Responsible for controlling, analysis and problem solving for plastic injection process. - Control standard mold related customer's requirement. - Responsible for Mold maintenance. - Adjust Injec...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน 28,000-33,000 บาท
31 ต.ค. 57
18 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต/แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต/จัดกำลังคนให้เหมาะสมกับแผนการผลิตและวัตถุดิบ/ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ/รายงานผลการดำเนินงานต่อผู้จัดการฝ่ายผลิต

บริษัท เมย์โอฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
31 ต.ค. 57
19 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบเครื่องจักรตามแผนบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - แก้ไข และซ่อมแซมเครื่องจักรตามแต่บะหน่วยงานร้องขอ - สรุปอะไหล่สำรองประจำเดือน - ปฏิบัติตามข้อกำหนดของระบบบริหารคุณภาพ - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

HongKwang EDP บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
20 . QA
- ติดต่อ ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพและปัญหาของผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ และสรุปผล เป้าหมายคุณภาพของหน่วยงาน - เสนอ อนุมัมิการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ทวนสอบผลิตภัณฑ์ตามวาระที่ลูก...

HongKwang EDP บริษัท หงส์ กวง อิเลคโทรเดโพซิชั่น โค้ทติ้ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
 พบ 175 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ