เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 164 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ส.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ส.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 ส.ค. 59
4 . Project Ananlysis Asst. Engineer (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)
- จัดเตรียม Support Tooling ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตของส่วนงาน Engineering - ติดตาม ดูแล และร่วมกันแก้ไขปรับปรุง งาน New Part และงาน Semple - มอบหมายงาน และควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชา

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
28 ส.ค. 59
5 . Planning Senior Supervisor (นิคมฯบางปู สมุทรปราการ)
- กำกับควบคุม ดูแล งานด้านการวางแผนการผลิต

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
28 ส.ค. 59
6 . Manufacturing Instruction Engineer (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)
1. ตรวจสอบ Design ของลูกค้า, ทำการร้องขอ Modify ในจุดที่กระทบกับการผลิต 2. ออกเอกสารกำกับงาน และประสานงานในการเตรียม Tooling ,Traveller sheet 3. ติดตาม, วิเคราะห์ และปรับปรุงปัญหา ที่เกิดกับการออกแบ...

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
28 ส.ค. 59
7 . Maintenance Supervisor ด่วน (นิคมฯ บางปู สมุทรปราการ)
- สนับสนุนส่วนงานให้ทำ PM ได้ตามแผนงาน - แก้ปัญหา และวิเคราะห์ปัญหา สาเหตุของเครื่องจักร Break down - ควบคุมการใช้งบประมาณในการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 59
8 . Engineer (นิคมฯบางปู สมุทรปราการ)
ทบทวนข้อกำหนดขอลูกค้า (Dvawing, Spec) ติดต่อประสานงานกับลูกค้ากรณีพบปัญหา ออกแบบกระบวนการผลิต และออกเอกสารกำกับงาน

KCE Group Company Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 position
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 59
9 . New Model Engineer
- วางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ - จัดทำ Action Plan ภายในสำหรับ Control Project - จัดทำ PPAP - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเตรียม Material ที่จะใช้ในการทดลอง - ทำชิ้นงานตัวอย่างแต่ละ Stat...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 59

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ตามประสบการณ์
27 ส.ค. 59
11 . Production Technician (ช่างเทคนิคควบคุมการผลิต)
- มีทักษะด้านการควบคุมเครื่องจักร - มีทักษะด้านการประสานงาน และแก้ไขปัญหา - มีทักษะด้านคอมพิวเตอร์ - รับผิดชอบงานด้านอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ล่ำสูง ( ประเทศไทย ) จำกัด ( มหาชน ) สาขาบางปู
นิคมบางปู สมุทรปราการ
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
-จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ -ประชาสัมพันธ์/แนะนำ/จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน -สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมูลอุ...

บริษัท มินซัน เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
13 . พนักงานคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมเครื่องจักรผลิตท่อ 2. ทำเอกสาร Check Sheet ประจำวัน 3. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
14 . พนักงาน QC
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้า ท่อเหล็กเฟอร์นิเจอร์ - รายงานผลสรุปการทำงานประจำวัน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
15 . วิศวกรควบคุมการผลิต
- ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต - คุณภาพสินค้าตั้งแต่กระบวนการเริ่มต้น ถึงกระบวนการสุดท้าย - ดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐาน - ช่วยลดต้นทุน สร้างมาตรฐานการทำงาน

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
16 . ช่างซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไปในการผลิต

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
17 . Sales เขตอีสาน/ภาคอีสาน-ตอนบนรับสมัครด่วน !
- เสนอขายอะไหล่แอร์รถยนต์ให้กับลูกค้าร้านอะไหล่แอร์รถยนต์และร้านซ่อมแอร์รถยนต์ **ไม่รับเซลล์ไซด์ไลน์**

บริษัท เอ็มเทคออโตแอร์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 - 40,000 บาท ต่อเดือน
27 ส.ค. 59
18 . Plant Engineer (Maintenance Engineer)
-รับผิดชอบงาน ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักร -ดูแลโครงการติดตัง ซ่อมบำรุงเครื่องจัก

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
19 . ช่างเทคนิค
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ติดตั้งเตครื่องจักร วุฒิ ปวส สาขาเครื่องกล ผ่านการเกณฑ์ทหารแล้ว

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
20 . Senior IT Support
- ให้คำแนะนำและแก้ไขปัญหาให้ผู้ใช้งานทางด้านซอฟต์แวร์และฮาร์ดแวร์ - ร่วมพิจารณาในการจัดซื้ออุปกรณ์คอมพิวเตอร์และซอฟต์แวร์มาตราฐาน - ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัท ระบบ Network, E-mail, File S...

บริษัท ไบโอแลป จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน N/A
27 ส.ค. 59
 พบ 164 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ