เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Staff (Chemical field)
1 Customer returned products/claimed/control, report and response to customer. 2 NG and out of spec material, in-process and finished products control/report and response. 3 Calibration and mai...

บริษัท ซันสตาร์ เคมีคัล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
24 ก.พ. 60
2 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ทำงานอยู่ในสายงานการผลิต ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
3 . เจ้าหน้าที่ R&Dรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบมาตรฐานสินค้า, แบบของบรรจุภัณฑ์, วิเคราะห์และตรวจสอบข้อบกพร่องในกระบวนการผลิต - ทำการวิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์สำหรับตลาดภายในประเทศ และต่างประเทศ - สนับสนุนข้อมูลเกี่ยวกับการพัฒนาสินค้าให้ แ...

บริษัท อูเอโน ไฟน์ เคมีคัลส์ อินดัสตรี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 ก.พ. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 ก.พ. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 ก.พ. 60

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 ก.พ. 60
8 . Engineering Manager รับสมัครด่วน !
- Maintenance management system within the company.

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ก.พ. 60
9 . Warehouse Supervisor
Reporting to Logistics Manager, you will be a key member of the Logistics team with particular focus on the inventory management, Raw Material-Parts-FG Keeping, and in-house expediting of raw material...

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
24 ก.พ. 60
10 . Production Supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต

บริษัท เทอร์บอน (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
24 ก.พ. 60
11 . นักเคมี
-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และรวมทั้งการบริการทางเทคนิคให้กับลูกค้า -สอบเทียบและเปรียบเทียบ เครื่องมือและอุปกรณ์ให้มีความเที่ยงตรงตามมาตรฐานสากล -ติดต่อ Supplier เพื่อหาวัตถุดิบใหม่มาใช้ในการวิจัยแล...

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตราด่วน
เงินเดือน 25,000-40,000
24 ก.พ. 60
12 . หัวหน้า Quality
- บริหารจัดการเรื่องระบบคุณภาพของงานพลาสติก

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
13 . ธุรการสโตร์ / Sale
ธุรการฝ่ายผลิต 1. รับผิดชอบในงานเอกสารของสโตร์ 2. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ 3. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย Sale 1.จัดทำเอกสารภายในแผนก 2.ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
14 . ผู้ช่วยวิศวกร ( ENG )
1.จัดเตรียมตัวอย่างและข้อมูลต่างๆในงานตัวอย่าง 2.ดำเนินการตรวจเช็คสเปคของ BOBBINS ในส่วนของงานตัวอย่าง 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย -ปฏิบัติงานวันจันทร์ - วันศุกร์

บริษัท พินชายน์ อิเลคโทรนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
15 . Factory Manager (มีประสบการณ์ธุรกิจผลิตซอส/เครื่องปรุงรส) นิคมฯบางปู สมุทรปราการ
- กำหนดนโยบายและแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต การปฏิบัติงาน - ควบคุมการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ให้ดำเนินงานไปในทิศทางเดียวกัน และเป็นไปต...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
16 . Production Manager (มีประสบการณ์ธุรกิจซอส/เครื่องปรุงรส) นิคมฯบางปู สมุทรปราการ
- ควบคุมกระบวนการผลิตในสายงาน ให้เป็นไปตามแผนและคุณภาพสินค้าตามมาตราฐานที่กำหนด - งานเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับระบบควบคุมการผลิต และเอกสารระบบคุณภาพ ต่างๆ - สรุปรายงานการผลิต - ดูแลและตรวจสอบควา...

บริษัท โอเคเอ็น เซอร์วิส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ความสามารถ หรือ ตามตกลง
24 ก.พ. 60
17 . QA Admin
รับผิดชอบการบันทึก เก็บข้อมูลด้านคุณภาพ และระบบ ISO

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60

บริษัท เอฟพีซี อินดัสทรี จำกัด ( สำนักงานใหญ่ )
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
19 . Monitor Labelรับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมายและแนะนำเทคนิคการผลิตให้กับฝ่ายผลิต 2.ตรวจเช็คกระบวนการผลิตและตรวจเช็คชิ้นงานการผลิตให้ได้มาตราฐานที่ลูกค้ากำหนด 3.บันทึกรายงานการผลิตทุกขึ้นตอนให้คบถ้วนส...

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 บาท
24 ก.พ. 60
20 . Procurement Supervisor
1.Negotiate with external vendors to secure advantageous terms 2.Finalize purchase details of orders and deliveries 3.Discover profitable suppliers and initiate business and organization partnership...

บริษัท ยามากาตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000 - 35,000
24 ก.พ. 60
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ