เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 192 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 ก.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 ก.ค. 59

Infus Medical ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
24 ก.ค. 59
4 . Marketing Staff
1. จัดทำ Local content ( การยื่นต้นทุนต่อกระทรวงพาณิชย์ ) 2. ดูแลเอกสารนำเข้า-ส่งออก 3. ติดตามการจัดส่งสินค้าและเรื่องการชำระเงินตาม P/C 4. ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับระบบคุณภาพต่างๆ เช่น TS16949และอื...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ก.ค. 59
5 . ช่างซ่อมบำรุง (เน้นงานซ่อมเครื่องจักรด้านการผลิตอิเลคทรอนิคส์)
- ซ่อม และบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) เครื่องจักรด้านการผลิตอิเลคทรอนิคส์ภายในบริษัทฯ - ซ่อม และบำรุงรักษาระบบสาธารณูปโภคต่าง ๆ เช่น ระบบโทรศัพท์,ระบบบำบัดน้ำเสีย,เครื่องปรับอากาศ,ระบบป้องกันและระงับอ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
23 ก.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ Import
1. จัดทำเอกสาร IMPORT 2. รับผิดชอบการนำสินค้าเข้าจากต่างประเทศ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ใน และนอกบริษัท 4. จัดเตรียมเอกสารเพื่อขอคืนภาษีนำเข้า 19ทวิ,มุมน้ำเงิน 5. ปฎิบัติตามระบบ ISO และ...

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 59
7 . Senior Engineer Design
- ออกแบบ ควบคุม กำกับ ดูแลติดตามงาน ตลอดจนประสานงานกับฝ่ายขาย หรือลูกค้า ในการจัดทำชิ้นงานให้แล้วเสร็จ ด้วยคุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ และประสานงานถารทดสอบชิ้นงานร่วมกับลูกค่า

บริษัท ซินโฟเนียร์ เทคโนโลยี (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000-30,000
23 ก.ค. 59
8 . ช่างไฟฟ้า
- ทำงานต่อวงจรไฟฟ้า,ตรวจสอบระบบไฟฟ้า,ติดตั้งระบบไฟฟ้าในโรงงานได้ - ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าให้พร้อมใช้ตลอดเวลา

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 59
9 . นักวิทยาศาสตร์ ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1
1. ควบคุมดูแล ผู้ใต้บังคับบัญชาและเจ้าหน้าที่ของห้องฝ่ายปฏิบัติการวิเคราะห์ให้ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ทำการวิเคราะห์ตัวอย่างของเสียและตัวอย่างสิ่งอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตาม วิเคราะห์ แล...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ประจำนิคมฯ บางปู 1C/1รับสมัครด่วน !
1. บันทึก ควบคุม และดูแลฐานข้อมูลลูกค้าของเจ้าหน้าที่การตลาด 2. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการให้บริการงานขาย เช่น ใบเสนอราคา สัญญาการให้บริการ เป็นต้น 3. รับ Order (กำหนดการขนส่งกากอุตส...

Better World Green Public Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 59
11 . ช่างประจำไลน์ผลิต
ซ่อมบำรุง ดูแล รักษา เครื่องจักรประจำไลน์การผลิต

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
12 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
ขับรถให้กับผู้บริหาร ,งานธุรการ , งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
13 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
งานบุคคลทั้งระบบ

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
14 . Sales

บริษัท ซินนี่ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
15 . Senior HR Officer - แรงงานสัมพันธ์ (บางปู)
• Monitors disciplinary actions to ensure consistency. • Provides assistance in labor negotiations and assists in analyzing the impact of negotiation proposals and contractual agreements. • Assis...

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000
23 ก.ค. 59
16 . Production Manager / Warehouse & Logistic Manager
Industry : Food Manufacturing and Exporter We are now looking for ;- 1. Production Manager 2. Warehouse & Logistic Manaer

Manpower Thailand Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
23 ก.ค. 59
17 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต ( เวนเดอร์ และธุรกิจ )
1. Negotiate and coordinate with Vendor for smoothly procedure 2. Planing for due date and goods delivery 3. Analyze for cost...

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 50 K-55 K
23 ก.ค. 59
18 . Commercial Monitor Staff
- Monitor and Control production process at vendor to ensure that - No quality issue and delivery delay. - Support Commercial team to find the proper vender each job

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 Bath - 25,000 Bath
23 ก.ค. 59
19 . QC Engineer
- การตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - การพัฒนากระบวนการผลิต - การวิเคราะห์หาสาเหตุ ข้อบกพร่องหรือข้อผิดพลาดในกระบวนการผลิต และหามาตรการป้องกันไม่ให้เกิดข้อผิดพลาดซ้ำ

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
23 ก.ค. 59
20 . Import-Export officer
จัดเตรียมเอกสารและประสานงานนำเข้า-ส่งออก(L/C,processing shipping documents)

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
23 ก.ค. 59
 พบ 192 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ