เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR&Admin Staff / Asst. Sup / Supervisor
-Recruitment -Payroll -Training -Welfare

Pentel (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000
24 พ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 2. ตรวจสอบวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 3. ร่วมแก้ไขปัญหาในการผลิต 4. ดูแลเรื่องการสอบเทียบเครื่องมือวัดทุกประเภท

บริษัท คอร์เนลโพลิเมอร์ จํากัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
3 . ช่างเทคนิคซ่อมบำรุง
ดำเนินการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย เช่น การบำรุงรักษาเครื่องจักรประจำเดือน งานซ่อมบำรุงตามใบสั่งงาน งานติดตั้งเครื่องจักรอุปกรณ์ งานเชื่อม งานไฟฟ้า Control

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
4 . หัวหน้างานผลิต (Production Engineer)
- จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิต รวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต,การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภา...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
5 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ทางเคมี
พนักงานตรวจสอบคุณภาพ ทางเคมี - สุ่มและวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบพร้อมบันทึกผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง - สุ่มและวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต ผลิตภัณฑ์รอการบรรจุ และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
6 . หัวหน้าสายบรรจุ/หัวหน้าสายผสม
หัวหน้าสายบรรจุ - จัดเตรียมพนักงานและเครื่องจักรให้พร้อมสำหรับการผลิตรวมถึงการเพิ่มประสิทธิภาพในการผลิต,วิเคราะห์การผลิต, การแก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในไลน์การผลิต,ปรับปรุงเครื่องจักรและกำลังคนในการผ...

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตให้ได้ตามความต้องการและกำลังการผลิตในแต่ละสายการผลิต - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการปรับเปลี่ยนแผนการผลิตให้ได้สินค้าตามความต้องการ

บริษัท ไอ.พี. แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
8 . พนักงานขับรถโฟร์คลิฟท์
- ขับรถยกเพื่อเคลื่อนย้ายสินค้าที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลและตรวจสอบสภาพรถยกที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานร่วมกับพนักงานตรวจเช็คสินค้า

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
9 . พนักงานแผนกปฏิบัติการ หรือ เสมียนแผนกปฏิบัติการ
1. คีย์รับเข้า - ออก สินค้าตามรายการที่ลูกค้าแจ้งผ่านระบบ W/H Systems 2. จัดทำสต๊อกคงเหลือสินค้าประจำเดือนสำหรับลูกค้า 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ตามรายงานความต้องการของลูกค้า 4. ติดต่อประสานงานระ...

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลงของบริษัท
24 พ.ย. 60
10 . Asst. Manager Operation
1. Responsible for warehouse operation. 2. Manage and improve the service quality of warehouse and delivery to customers. 3. Quickly respond to the customers' feedback. 4. Manage and train warehous...

บริษัท บางปู อินเตอร์โมดัล ซีสเต็มส์ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiage
24 พ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด
1) ดำเนินการสอบเทียบของเครื่องมือและอุปกรณ์ทดสอบที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามมาตราฐานและเกณฑ์ที่ยอมรับ 2) ศึกษาและทำความเข้าใจการทำงานของเครื่องมือและอุปกรณ์ที่นำมาสอบเทียบ 3) บันทึกข้อมูลผลการสอบเทียบ ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 พ.ย. 60
12 . Planning Section Chief
ควบคุม ดูแลงานด้านการวางแผนการผลิตหม้อแปลงไฟฟ้า

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 พ.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
- จัดทำใบเสนอราคา - จัดทำเอกสารการประมูลงานหน่วยงานราชการ - ประสานงานกับลูกค้า และหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงาน ดูแลการต้อนรับลูกค้า การเยี่ยมชมโรงงาน - จัดเตรียมข้อมูลเพื่อสนับสนุนการทำง...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
14 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต 2. งานซ่อม-สร้าง ติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์สนับสนุนการผลิต 3. จัดทำและดำเนินการตามแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บ...

บริษัท ฟูจิ ทัสโก้ จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 พ.ย. 60
15 . Foreman Welder หัวหน้างานเชื่อม
ควบคุมดูแลงานเชื่อมประกอบทั้งระบบ,วางแผนการทำงานเชื่อม,ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

GLOBAL CHEMICAL CO.,LTD.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
การวางแผนการผลิต ติดตาม สรุปรายงานการผลิตประจำวัน สัปดาห์ เดือน จัดทำข้อมูลการประชุมฝ่ายผลิต และจัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพISO 9001

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
17 . โฟร์แมน/หัวหน้างานฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลระบบการบริหารจัดการการผลิต การบริหารงานในแผนก ควบคุมพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงานกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพและกำกับดูแลการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามแผนและเป้าหมายการผลิต วางแผนและเตรีย...

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
4 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ ตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิต บริหารจัดการด้านผลผลิต และควบคุมด้านการลดต้นทุน,พัฒนา และสร้างนวัตกรรมการผลิตให้เกิดคุณภาพและมีประสิทธิผลและให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

Tyrolit Olympus Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/ตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
19 . Plant Engineer (Maintenance Engineer) welcome New Graduated
-รับผิดชอบงาน ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักร -ดูแลโครงการติดตัง ซ่อมบำรุงเครื่องจัก

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
20 . Accountant
- Booking Account Payable - Prepare input vat report & reconciliation input vat suspense - Prepare aging ap report for period & adjust exchange gain & loss for quarter

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 Position
เงินเดือน Negotiable
24 พ.ย. 60
 พบ 188 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ