เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ