เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Manager Maintenance / QC (operating in Ratchaburi)
1) ดูแลงานในแผนกทั้งหมด 2) ติดต่อประสานงานกับบริษัทแม่และลูกค้า 3) รายงานผลการปฏิบัติงานให้ผู้บริหารระดับสูง 4) อื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Akebono Brake (Thailand) Co., Ltd
นิคมราชบุรี ราชบุรี
อย่างละ 1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ