เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,374 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QE Engineer/ NPI Engineer
Characterize and optimize product and process. Provide simplification process. Evaluate and improve process capability of new and existing product. Initiate and improve process methodology to reduc...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000 THB
22 พ.ย. 57
2 . Process Engineer (HDD Business)
Responsible for the development of manufacturing processes. Development of cost saving strategies and techniques. Responsible for coordinating our ISO 9001:2000, QS 9000 and ISO/TS 16949 certificati...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000
22 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคคล Recruitment
1.สรรหาพนักงานทุกตำแหน่งทั้งในและนอกสถานที่ 2.สามารถวางแผนงานการสรรหาได้ 3.มีทักษะในการสัมภาษณ์พนักงานเป็นอย่างดี 4.มีทักษะทางด้านคอมพิวเตอร์และภาษาอังกฤษเป็นอย่างดี 5.บุคลิกภาพดี

Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
22 พ.ย. 57
4 . Accounting Staff
Account Payable , Fix Asset บัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ และบัญชีสินทรัพย์

Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
5 . Design Engineer , Process Engineer
Design Engineer = 7 positions - For support new model&new business, Design change, Design for support part new business, Electrical Design, Automation Design, Kaizen project cost production. ...

Nidec Copal (Thailand) Co., Ltd. บริษัท นิเด็ค โคปาล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
11 อัตรา
เงินเดือน 18,700 Baht up
22 พ.ย. 57
6 . QA Engineer
รับผิดชอบงานด้านคุณภาพ การตอบคำถามงานเสีย งานมีปัญหากับทางลูกค้า

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็คตริก วินเทค (ประเทศไทย) จำกัด (Sumitomo Electric Wintec (Thailand))
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
7 . Engineer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
22 พ.ย. 57

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
22 พ.ย. 57
9 . Programmer Program ERP (Axapta)
- ERP Programmer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ย. 57
10 . Production Engineer
- Improvement - Production line control - Trial new model - Reduce cycle time

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
22 พ.ย. 57

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
22 พ.ย. 57
12 . Sales Executive (Aftermarket)
- Handing afrermarket business both domestic & oversea in aftermarker replacement part and racing products of both manual & automatic transmisssion - Maintain establish promote business relationships...

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
13 . Team Leader Accounting
- Monthly report - Prepare report for meeting - Overall in GL - Other tasks as assigned

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
14 . Design Staff
1. เขียนแบบและออกแบบแม่พิมพ์โลหะ 2. เขียนแบบและออกแบบ Jig ตามที่ได้รับมอบหมาย 3. เขียนโปรแกรม CAM 2D และเขียนแบบ CAM 3D สำหรับเครื่อง MC 4. งานปรับปรุงและพัฒนา และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
22 พ.ย. 57
15 . Engineer / DFM / Auto Cam / Spec Team / Photo) ด่วน
DFM 1.จัดเตรียม ข้อมูล เพื่อ รองรับ การทำงานของ ฝ่ายผลิต 2.ตรวจสอบและแก้ไขปัญหาข้อมูลก่อนการทำงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบริษัทเคียวเด็น (ประเทศญี่ปุ่น) 4.แก้ไขข้อมูลตามที่ฝ่ายผลิตร้องขอ 5.เข้าใจกร...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด (ชลบุรี) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
16 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter) ด่วน
1. แปลเอกสาร และแปลภาษาในที่ประชุมให้กับชาวไทย และชาวญี่ปุ่น 2. สื่อสารภาษาญี่ปุ่นหน้างาน Production 3. ดูแล รับผิดชอบการติดต่อสื่อสารขององค์กร โดยเฉพาะระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่น กับพนักงานชาวไทย 4...

Kyoden (Thailand) Co.,Ltd. 会社案内 บริษัท เคียวเด็น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
17 . ช่างซ่อมบำรุง ( Technician ) ** ต้องการด่วน **
- ซ่อมบำรุงดูแลระบบไฟฟ้าอาคารและเครื่องจักร - ซ่อมบำรุง ดูแลระบบสาธารณูปโภค - รับผิดชอบงานตาม ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
22 พ.ย. 57
18 . Production Operators พนักงานฝ่ายผลิต
1. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามบริษัทกำหนด 2. แก้ไขปัญหาเบื้องต้นเพื่อให้งานดำเนินต่อไปได้ 3. ปรับปรุงการผลิตเพื่อเพิ่มผลผลิตและลดการสูญเสีย 4. ติดต่อประสานงานภายในองค์กรในเรื่องการผลิต

Nico Steel Centre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
19 . QA
To maintaining quality standard with ISO standard as guideline & principle requirement. Follow up / update customer & supplier / spec for internal control. Handle quality control and co-operate ...

Nico Steel Centre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
20 . Sales Executive & Sales Co-ordinator
Sales Executive : Duties & Responsibilities:- 1.Responsible for achieving Sale revenue, customer relationship functions to operating plan for sale & Costing. 2.Keep abreast of new and existing custo...

Nico Steel Centre (Thailand) Co., Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A (Please send your application in english only)
22 พ.ย. 57
 พบ 2,374 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ