เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม
- ดูเรื่องสิ่งแวดล้อมภายในบริเวณโรงงาน - ดูแล ควบคุม การทำงานระบบบำบัดน้ำเสียให้เป็นไปตามระบบมาตราฐาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
2 . Safety
- ดูแลงานเกี่ยวกับความปลอดภัยของพนักงานในโรงงาน - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อมในการทำงาน ดำเนินการร่วมกับบุคคล หรือหน่วยงานภายนอก - ตรวจสอบสาเหตุ วิเครา...

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ส.ค. 58
3 . Import - Export
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ภายในบริษัท และภายนอกบริษัท - จัดทำเอกสารนำเข้า และ ส่งออก ตามออเดอร์ - ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ชิ๊ปปิ้ง และกรมศุลกากร - ประสานงานกับฝ่ายขายสินค้าและวัตถุดิบนำเข...

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ