เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
- Provide secretarial and administrative support to Japanese top management. - Organize and participate in meeting and conference call, and provide meeting minutes. - Coordinate with internal depart...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 position
เงินเดือน By Agreement
18 ธ.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ