เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mechanic / Technician
รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน ( Preventive Maintenance & Break Down Maintenance )

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท/ เดือน ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
2 ก.ย. 57
2 . พนักงานช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ