เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างคุมเครื่อง/ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ช่าง) - นิคมราชบุรี
- ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานการผลิต - คุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ต้องมาฝึกงานที่รังสิตหรือระยองได้ ฝึกไม่เกิน 1ปี

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
50 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
24 ต.ค. 60
2 . Planning Officer (วางแผนการผลิต) เฉพาะเพศหญิงรับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการผลิต ลำดับการผลิต - ควบคุมติดตามการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและตารางส่งมอบตลอดจนดำเนินการให้มีการตรวจสอบความพร้อมการผลิต - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เพื่อให้การผลิตมีความต่อเนื่อง

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
3 . Japanese Interpreter รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเลขานุการให้กับประธาน รองประธาน กรรมการบริษัทฯ และพนักงานญี่ปุ่น ที่ปฎิบัติงานที่ประเทศไทย 2. เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร การแปลเอกสาร ระหว่างชาวต่างชาติและคนไทย 3. ปฏิบัติงานในฝ...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
4 . Engineering
1.Check the DISA patterns to be used the next day. 2.Be able to check damaged or broken parts of the patterns. 3.Broken patterns can be restored as much as possible. 4.If the pattern breaks or wear...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ