เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,866 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ชิปโป อาซาฮี โมลด์ส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ และประสบการณ์
23 พ.ค. 58

KOLANG CO., LTD.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 position
23 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชีลูกหนี้ และภาษีที่เกี่ยวข้อง จัดทำและตรวจสอบความถูกต้องของใบกำกับภาษี ระบบการวางบิล รับเช็คให้ถูกต้องครบถ้วนตรงเวลา สรุปผล และส่งรายงานประจำเดือนต่อผู้บังคับบัญชา งานอื่นๆ ...

บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
4 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1.แก้ไข ซ่อมแซมเครื่องจักร รวมทั้งวิเคราะห์ปัญหาและแนะนำวิธีแก้ไข และควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 2.ประเมินสภาพเครื่องจักร , อุปกรณ์ไฟฟ้า 3.ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
5 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ระบบงานไฟฟ้า 2.ควบคุมการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านระบบไฟฟ้า 3.งานตรวจสอบคุณภาพเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้าตามมาตรฐานของบริษัท 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
23 พ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ IT
1. ดูแลระบบเครือข่ายคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. วิเคราะห์เพื่อเสนอแนะแนวทางปรับปรุง บำรุงรักษาระบบเครือข่ายและเครื่องคอมพิวเตอร์ของบริษัทฯ 3. ดำเนินงานซ่อมบำรุง Soft...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
7 . Production Supervisor (เครื่องเทศ)
ควบคุมส่วนผสมในการผลิตสินค้า เช่น ไส้กรอก แฮม เบค่อน ฯลฯ

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
8 . R&D Supervisor
ดูแล ออกแบบ พัฒนาบรรจุภัณฑ์ และ Spec Packaging

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม
1. สรรหาและคัดเลือกบุคลากร เข้าร่วมงานกับทางบริษัทให้ได้ตามอัตรากำลังและระยะเวลา และคุณสมบัติ ที่บริษัทกำหนดไว้ 2. วางแผนและดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานระดับปฏิบัติการ 3. งานเอกสารสัญญาจ้างพนักง...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
10 . QC Supervisor
- ทำงานด้านตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ - งานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. ปฏิบัติงานบันทึกและเก็บข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิตสินค้าสำเร็จรูปในไลน์ผลิต 2. ปฏิบัติงานบันทึกและเก็บข้อมูลเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตสินค้าสำเร็จรูป 3. การบันทึกและวิเคราะห์ข้อมมูล...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
12 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลเครื่องจักรอุตสาหกรรม เนื่องจากมีการสร้างโรงงานเพิ่มเพื่อขยายฐานการผลิต - งานไฟฟ้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Production Supervisor)
1.ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2.ควบคุมการปฏิบัติงานของการขึ้นรูปผลิตภัณฑ์ 3.วางแผนจัดการด้านกำลังคนให้เป็นไปอย่างเหมาะสมและสอดคล้องกับแผนการผลิต 4.สรุปยอดการผลิตประจำวั...

บริษัท ไทย - เยอรมัน มีท โปรดักท์ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
14 . Maintenance Technician
1. Responsible for preventive maintenance and maintenance of machinery and equipment. 2. To support the implementation of the others departments in the company.

บริษัท อาซาฮี แบริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน Negotiate
23 พ.ค. 58
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายคลังสินค้า
ควบคุมดูแลคลังสินค้า วัตถุดิบประเภทเหล็ก, อลูมิเนียม คลังชิ้นส่วนในการผลิต , งานส่งชุบสี พ่นสี ต่างๆ

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
16 . ช่าง Set up เครื่องฉีด Zinc,อลูมิเนียม
Set up ปรับตั้งเครื่องฉีด Zinc,อลูมิเนียม

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
17 . ช่างคุมเครื่อง CNC (CAD CAM)
เขียน CAM 3D เข้ากะได้

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
18 . Project Manager
- วางแผน บริหารจัดการโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมเวลาการทำงานให้อยู่ในแผน และควบคุมค่าใช้จ่ายให้อยู่ในงบประมาณ - สรุปส่งมอบงานและการสรุปปิดโครงการ (ควบคุม ติดตาม ประสานงาน ให้งานโครงการบรรลุตา...

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
19 . พนักงานขายในประเทศ
ติดต่อร้านค้าต่างๆด้วยตนเอง ดูแลยอดขายร้านอุปกรณ์อลูมิเนียม, ร้านกระจก, ร้านอุปกรณ์ก่อสร้าง ต่างๆ วางแผน ควบคุมยอดขายสินค้าในส่วนงานที่รับผิดชอบได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
20 . ช่างซ่อมบำรุง
ควบคุมเครื่องจักร PM เครื่องจักร ผลักดันงานให้ได้ทันตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท สยามอินเตอร์ล็อคเทค จำกัด
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
 พบ 2,866 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ