เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกสโตร์ (ประจำราชบุรี)
1. ควบคุมการเบิกจ่ายอุปกรณ์ให้กับสายการผลิตต่าง ๆ 2. ตัดสต๊อคเบิกจ่ายอุปกรณ์ 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
25 พ.ย. 58
2 . ผู้แปลภาษา (ญี่ปุ่น)
1. ประสานงานภายในบริษัท 2. ประสานงานด้านการสื่อสารภายในบริษัท

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000++
21 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ