เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชี
ทำเกี่ยวกับบัญชี

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
29 ก.ค. 58
2 . Account
- งานด้านบัญชีทั่วไป - มีตวามรู้เรื่องภาษี บัญชีต้นทุน บัญชีรับ-จ่าย - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับงานด้านบัญชี - หน้าที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 58
3 . SAFETY OFFICER / จป.วิชาชีพ
- การปฏิบัติตามข้อกำหนดของกฎหมายของ เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ตามที่กฎหมายกำหนด 1.ความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกํา...

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 58
4 . Japanese Interpreter
- แปลและจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดต่อประสานงานกับคนญี่ปุ่นได้ดี - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ