เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Mechanic / Technician
รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน ( Preventive Maintenance & Break Down Maintenance )

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท/ เดือน ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ