เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างคุมเครื่อง/ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ช่าง) - นิคมราชบุรี
- ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานการผลิต - คุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ต้องมาฝึกงานที่รังสิตหรือระยองได้ ฝึกไม่เกิน 1ปี

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
50 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
18 ส.ค. 60
2 . Office Assistant
ผู้ช่วยงานสำนักงาน

DMH Asia Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาท
18 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ ประจำราชบุรี (รับสมัครด่วน!)
- สรรหาวัตถุดิบพืชเกษตรต่างๆ - ทำเอกสารในระบบงานคุณภาพ ISO BRC

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
17 ส.ค. 60
4 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบดูแลเฝ้าระวังระบบเครื่องกล -แก้ไข ป้องกัน ซ่อมแซม ป้องกันความผิดปกติของเครื่อง -ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน -ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น -คุมเครื่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
3 อัตรา
17 ส.ค. 60
5 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำราชบุรี รับสมัครด่วน !
1.ดูแล ควบคุมการผลิตในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ M3

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
17 ส.ค. 60
6 . พนักงานช่างเครื่อง (Freez Dry)
1. ควบคุมการทำงานของเครื่อง Freeze Dry 2. ควบคุมการทำงานของระบบที่ใช้รองรับการผลิต เช่นระบบทำความเย็น , ระบบไอน้ำ 3. ตรวจสอบ, ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 4. รับการตรวจสอบอาคาร และ อื่น ๆ จากหน่วยง...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ