เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . (ผู้ประสานงานภาษาจีน) Management Associate --รายได้27000+
- Management Associate คือ ผู้จัดการฝึกหัด คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในอนาคต - Management Associate มีหน้าที่เรียนรู้งานในแผนกและประสานงานทางภาษาจีนให้กับผู้บริ...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 27,000 -30,000+(ตามความสามารถและประสบการณ์)
9 ธ.ค. 59
2 . ช่างซ่อมบำรุง
- ซ่อมบำรุงแก้ไขเครื่องจักรในไลน์ผลิต - ทำแผน PM เครื่องจักร

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
8 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบ (ประจำราชบุรี)
- สรรหาวัตถุดิบพืชเกษตรต่างๆ - ทำเอกสารในระบบงานคุณภาพ ISO BRC

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
8 ธ.ค. 59
4 . ช่างเทคนิค (ประจำราชบุรี)
-ตรวจสอบดูแลเฝ้าระวังระบบเครื่องกล -แก้ไข ป้องกัน ซ่อมแซม ป้องกันความผิดปกติของเครื่อง -ปฏิบัติการซ่อมบำรุงทั้งเชิงแก้ไข และเชิงป้องกัน -ปฏิบัติการซ่อมบำรุงอย่างเร่งด่วนเมื่อมีความจำเป็น *หมายเห...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
8 ธ.ค. 59
5 . QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟ...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
8 อัตรา
8 ธ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ