เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร (FD)
1. ควบคุมการทำงานของเครื่อง Freeze Dry 2. ควบคุมการทำงานของระบบที่ใช้รองรับการผลิต เช่นระบบทำความเย็น , ระบบไอน้ำ 3. ตรวจสอบ, ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 4. รับการตรวจสอบอาคาร และ อื่น ๆ จากหน่วยง...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกผลิต (ประจำราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 2.ควบคุมพนักงานและเครื่องจักรในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.ควบคุมคุณภาพการผลิตและต้นทุนการผลิต 4.ทำงานด้านเอกสารที่เกี่ยวกับระบบคุณภาพ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
3 . QMR (ประจำราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพISO9001/GMP/HACCP 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupdateสิ่งที่เกี่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ