เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Waste Water , Boiler
- ซ่อมบำรุง ควบคุมดูแล Boiler อื่นๆ - ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
2 . Electrical Manager
- ควบคุม ดูแล บำรุงรักษา อุปกรณ์ไฟฟ้า เครื่องจักร และอื่นๆ - ทำงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
3 . Japanese Interpreter
- แปลและจัดทำเอกสารอื่นๆ ที่เกี่ยวข้องกับงาน - ติดต่อประสานงานกับคนญี่ปุ่นได้ดี - และงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ