เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,845 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing & Sale Suprevisor
1.วางแผนงานด้านการตลาดและการขาย 2.กำหนดเป้าหมาย จัดกิจกรรมส่งเสริมการตุ้นยอดขาย 3.สำรวจวิเคราะห์และวางกลุยุทธทางการตลาดและการขาย 4.วางแผนกงบประมาณ 5.สรุปรายงานการตลาดแลการขายประจำเดือน

บริษัท บารามี แลบบอราทอรีส์ จำกัด/บริษัท เบร คอสเมติก แลบ จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
28 เม.ย. 58
2 . Accounting Officer
1. General Accounting transaction booking (sale, purchase, general expense). 2. Inventory Accounting control. 3. Concern about corporate income tax, VAT, Withholding tax, Customs tax.

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
3 . Customer Service Officer
Receive order and confirm shipment date directly with customer. Create order requirement to production.Process the new order to production. Inform customer of order status.

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน #N/A
28 เม.ย. 58
4 . Accounting Manager
- รับผิดชอบระบบบัญชีและบริหารการเงินของบริษัทฯ - จัดทำรายงานงบประมาณ วางแผนงบประมาณประจำปี - ตรวจสอบ ควบคุม ระบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง - ตรวจสอบและควบคุมระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร - ตรวจสอบควบคุมง...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 58
5 . Production Engineer / Process Engineer / Maintenance Engineer
Job Descriptions for Production Engineer 1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and imp...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
8 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- ควบคุมบริหารงานด้านจัดซื้อ - ควบคุมด้านต้นทุนสินค้า คุณภาพ การส่งมอบ - กำหนดเป้าหมายนโยบาย บริหารของฝ่ายให้สอดคล้องกับเป้าหมายและนโยบายบริษัท - ควบคุมสรรหาวัสดุอุปกรณ์ที่จำเป็นในการผลิตให้ได้คุณ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
7 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
1. งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง 2. งานพัฒนาและฝึกอบรม 3. งานบริหารผลตอบแทน 4. งานบริหารพนักงานสัมพันธ์ 5. การจัดการทั่วไปของกำลังคน

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
28 เม.ย. 58
8 . Tooling Engineer
ด่วน!!

- ออกแบบ Tooling (Mould,Jig Figure ) - คำนวณต้นทุนและราคางาน Tooling - ควบคุมติดตามขั้นตอนการก่อสร้าง Tooling จนถึงขั้นตอนการส่งมอบ - เขียน Program Robot เพื่อใช้ในการตัดชิ้นงาน

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
10 . New Model Engineer
- วางแผนผลิตภัณฑ์ล่วงหน้าสำหรับผลิตภัณฑ์ใหม่ (APQP) - จัดทำ Action Plan ภายในสำหรับ Control Project - จัดทำPPAP - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเตรียม Material ที่จะใช้ในการทดลอง - ทำชิ้นงานตัวอย่างแต่ล...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหา คัดเลือก สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - จัดทำค่าแรง เงินเดือนพนักงาน โดยใช้ E-Business Plus - เข็คขาด,ลามาสายและ OT.พนักงาน - ดูแลเรื่องประกันสังคม - ส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ในองค์กร - งานอื่นๆ ต...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน 9,800-13,000
28 เม.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ จป. Urgently Required!
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน - เสนอแผนดำเนินงานตามกฎหมายแก่นายจ้างและส่งรายงานทางราชการ - ติดตาม ปรับปรุง สภาพการทำงานในกระบวนการให้มีความปลอดภัย - ลดอัตรากา...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
13 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

- งานซ่อมและแก้ไขปัญหาระบบไฟฟ้า และเครื่องจักรในโรงงาน - งานบำรุงรักษาเครื่องจักร,ระบบไฟฟ้า - งานติดตั้งไฟฟ้า เครื่อปรับอากาศ ไฟฟ้าทั่วไปในโรงงาน - งานตรวจเช็คเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน - งานระ...

บริษัท เฟลตัล อุตสาหกรรม จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์/ ตามตกลง
28 เม.ย. 58
14 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น, Production Control
ล่ามภาษาญี่ปุ่น 1. แปลเอกสารจากไทย-ญี่ปุ่น ญี่ปุ่นเป็นไทย 2. เป็นล่ามให้ผู้บริหารญี่ปุ่น เพื่อสื่อสารกับคนไทย 3. แปลในที่ประชุม 4. อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Production Control 1. จัดทำสต๊อกอุปกรณ...

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา, 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและประสบการณ์
28 เม.ย. 58
15 . Project Engineer.
1.ตรวจสอบDrawingจากลูกค้า 2.ออกแบบและตรวจสอบDrawingของ JIG และ Mold. 3.ตรวจสอบและตรวจทานเอกสารการผลิตต่างๆที่มีการขอแก้ไขจากแผนกอื่นๆ 4.จัดประชุมและจัดทำเมื่อมีการเปลี่ยนแปลงด้านวิศวกรรมเกิดขึ้น 5...

บริษัท ไทยฟูโกกุ จำกัด
นิคมเวลโกรว์ ฉะเชิงเทรา
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
28 เม.ย. 58
16 . HR Supervisor
•Handle whole the human resources tasks with improvement; Recruitment, Training, Payroll, Employee Relations, Social Security, Performance appraisal to achieve department target and time frame. •Perf...

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
17 . Production Engineer (PLC)
- Engineering of Maintenance works, Modification work, Installation work, and assist in Commissioning activities - PLC maintenance activities, troubleshooting / maintenance to reduce d...

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
18 . Production Supervisor
- Control production team to achieve production plan and KPI with optimum resource - Ensure production to maintain good quality out put with optimum standard time - Maintain and Improve 5S, ...

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 position
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
19 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกล 3. ดูแลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์ ต่างๆ

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
2 อัตรา
28 เม.ย. 58
20 . Japanese Interpreter (Contract / Permanent)
* Interpret between Thai and Japanese language * Support and coordinate between Japanese and Thai staff * Translate documents (Thai to Japanese, Japanese to Thai) * Other tasks as assign

Hitachi Chemical Asia (Thailand) Co., Ltd. Gateway Factory 2
นิคมเกตเวย์ซิตี้ ฉะเชิงเทรา
3 positions
เงินเดือน Negotiate
28 เม.ย. 58
 พบ 2,845 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ