เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,455 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างแม่พิมพ์โลหะ Urgently Required !!
1.ซ่อม สร้าง ประกอบ แม่พิมพ์โลหะ Jig และ Tooling 2.ติดตั้งและทดลองการผลิต ตามแผนและเป้าหมาย 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพภายหลังการนำ แม่พิมพ์ Jig , Tooling ไปใช้ งาน 4.ตรวจสอบดูแลการขอซื้ออุปกรณ์ อะไหล่ เ...

Shibata Manufacturing Co.,Ltd.
นิคมเทพารักษ์ สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
23 ต.ค. 57
2 . Technician แผนก Tolling
- ซ่อมบำรุง Mould หรือ เปลี่ยน Insert ตัวใหม่ - ปฏิบัติตามแผนการบำรุงรักษา รายวัน รายเดือน ของแผนกแม่พิมพ์ - ทำการบำรุงรักษา Mould - ตรวจสอบเครื่องจักร และ Jig ตามแผนกงาน - ปฏิบัติงานตามที่หัวหน้า...

Thai Dai-Ichi Seiko Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 57
3 . ล่ามภาษาจีน
1. แปลและจัดทำเอกสารของแผนก QC 2. ประสานงานระหว่างผู้บริหารคนจีน-ไต้หวันและพนักงานคนไทย

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
4 . Sales Engineer (Prototype part, Automotive part)
- เรียนรู้สินค้าของทางบริษัท และการใช้งานต่างๆ - สามารถอ่านแบบงานได้ เข้าใจงานด้านงานเกี่ยวกับชิ้นส่วนยานยนต์ ทั้งงานต้นแบบ ต่างๆ ทั้งภาษาญี่ปุ่น/อังกฤษ - ดูแลลูกค้าเก่าที่ใช้สินค้าของเราอยู่แล้ว -...

บริษัท ฮิโรมิทซึ เทคโนอาร์ท (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 2) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
23 ต.ค. 57
5 . จป.วิชาชีพ
1. จัดทำและวางแผนด้านความปลอดภัย และสภาพแวดล้อมภายในบริษัทฯ 2. วิเคราะห์และตรวจสอบสาเหตุอุบัติเหตุและการเจ็บป่วยอันเนื่องจากการทำงาน 3. ปรับปรุงและติดตามผลการดำเนินงานด้านความปลอดภัยฯ รวมทั้งการตรวจ...

บริษัท สยามไดล์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
23 ต.ค. 57
6 . พนักงาน Fitting (Chain M/C)
- ควบคุมและเดินเครื่อง Chain M/C - รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามไดล์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 57
7 . พนักงานเขียนแบบ
เขียนแบบ Autocad, ออก Jobsheet และงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สยามไดล์ จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
2 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
23 ต.ค. 57
8 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการบังคับบัญชาทั้งหมด 3. ควบคุมดูแลเครื่องจักรในการผลิตท่อ

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
9 . หัวหน้าแผนกตรวจสอบคุณภาพ QC
1. ตรวจสอบคุณภาพสินค้าให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. วิเคราะห์ของเสียเพื่อปรับปรุงคุณภาพของสินค้า และลดจำนวนของเสียให้ได้ตาม KPI 3. ควบคุมดูแลพนักงานในสายการการบังคับบัญชา

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. งานด้าน HRD พัฒนาทรัพยากรมนุษย์ 2. วางระบบ HR 3. ตรวจงานของฝ่ายบุคคล 4. งานสรรหาพนักงาน 5. ดูแลงาน Event ต่าง ๆ เช่น กีฬาสี , งานเลี้ยง , ตรวจสุขภาพประจำปี

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1.ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชี 2.ควบคุมค่าใช้จ่าย / คิดต้นทุน / ค่าเสื่อม / ตรวจสอบ Stock สินค้า 3.ปิดงบการเงินทุกเดือน และ ปิดงบประจำปี (งบดุล - งบกำไรขาดทุน ) 4.ดูแลงานด้านภาษีทั้งหมด 5.ตรวจสอบควา...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
12 . พนักงานบัญชี
1. ทำเช็คจ่าย , ดูแลการจ่ายชำระหนี้ 2. จัดทำ ภพ.30 , ภงด.3 , 53 ออกใบหัก ณ ที่จ่าย 3. ดูแลการจ่ายเงินสดย่อย 4. เปิดใบกำกับภาษี , จัดทำใบวางบิล , ใบเสร็จรับเงิน 5. เช็ค Stock สินค้าทุกสิ้นเดือน ...

บริษัท ฮะฮงสตีล จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
13 . Engineer
- Supervise test and make a production process procedure for new product including improve production process effectively

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
23 ต.ค. 57

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
นิคมบางปู สมุทรปราการ
20 อัตรา
23 ต.ค. 57
15 . HR Assistant Manager ปฎิบัติงาน นิคมบางกระดี ปทุมธานี เงินเดือน 35-45K ด่วน
Human Resource under recruitment, training and welfare system Create safety control process under laws Bonus : 2 times/ year Company bus Provident Fund Life and Health Insurance Uniform Phys...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 35,000-45,000/ ตามคุณสมบัติ
23 ต.ค. 57
16 . วิศวกรโรงงาน (Maintenance Engineer) เงินเดือน 28,000-35,000 ด่วนมาก
- Planning preventive maintenance - Maintain machines in good condition without any break down time - Improvement of the process, tooling and machines

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน 28,000-38,000 บาท
23 ต.ค. 57
17 . ล่ามญี่ปุ่น N2 เงินเดือน 60-70K ทำงานที่ โคราช ด่วน
Thai- Japanese interpret in Production Interpret in meeting,conference Handle translate document Japanese - Thai Working day : Mon-Fri/ Some Sat * 3-6 months contract/ could be renew

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมนวนคร นครราชสีมา นครราชสีมา
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-70,000
23 ต.ค. 57
18 . พนักงานเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีต 13,000-19,000 บาท/เดือน อมตะนคร ชลบุรี ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานในการทดสอบคุณภาพคอนกรีตในแต่ละวัน - ตรวจสอบคุณสมบัติและเก็บก้อนตัวอย่างคอนกรีตตามาตรฐาน - ดูแลงานในส่วนที่รับผิดชอบ - ลงบันทึกจำนวนชิ้นงานในการทดสอบ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000-19,000 บาท / แพล้นท์อมตะนคร มีค่าเช่าบ้านให้เดือนละ 2,100 บาท
23 ต.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล ปฎิบัติงาน นิคม บางปู เงินเดือน 30K สัญญาจ้าง 3 เดือน ด่วนมาก
Analysis data to assess the quality of the data Data screening, extract data from raw data and upload to program Prepare result analysis report for management review or present to manag...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมบางปู สมุทรปราการ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000/ ต่อรองได้ตามคุณสมบัติ
23 ต.ค. 57
20 . Staff BOI
1.Import parts and Machinery -Submit BOI Letter for approval -Check import Entry -Contact with forwarfer 2.BOI-Formula -Go to BOI 3.Cutting Stock 4.Keep Record data -Enpernse of import -Repor...

บริษัท นิชิยุ โฟร์คลิฟท์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ต.ค. 57
 พบ 2,455 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ