เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Management Associate (ผู้ประสานงานทางภาษาจีน)--รายได้ดี
- Management Associate คือ ผู้จัดการฝึกหัด คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในอนาคต - Management Associate มีหน้าที่เรียนรู้งานในแผนกและประสานงานทางภาษาจีนให้กับผู้บริ...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000(ตามความสามารถและประสบการณ์)
23 ส.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกผลิต(ประจำราชบุรี)
1.ดูแล ควบคุมการผลิตไลน์อาหารแช่แข็งให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ ...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
3 . หัวหน้าแผนกผลิตน้ำผลไม้(ประจำราชบุรี)
1.ดูแล ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ M3

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ส.ค. 59
4 . QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟ...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
8 อัตรา
23 ส.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำราชบุรี)
-ดูแล รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า -เช็คสต็อคสินค้าประจำปี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
6 . หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องทำความเย็น (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2.ดูแลระบบทำความเย็นของห้องเย็น 3.ดูแลระบบทำน้ำเย็น 4.ตรวจเช็คระบบ PLC control ไฟฟ้า 5.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัด...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
7 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมกลาง(ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมงานส่วนวิศวกรรมทั้งหมด 2.ดูแลงานระบบสร้างซ่อม ไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆ 3.ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
23 ส.ค. 59
8 . Japanese Interpreter รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเลขานุการให้กับประธาน รองประธาน กรรมการบริษัทฯ และพนักงานญี่ปุ่น ที่ปฎิบัติงานที่ประเทศไทย 2. เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร การแปลเอกสาร ระหว่างชาวต่างชาติและคนไทย 3. ปฏิบัติงานในฝ...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่แผนกย้อมรับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติหน้าที่ในโรงย้อม - สามารถดูสีของเส้นด้ายได้ - หน้าที่และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

KAIHARA (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 59
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ