เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ประสานงานภาษาจีน รายได้25k-30k+รับสมัครด่วน !
ประสานงานระหว่างหัวหน้าไต้หวันกับพนง.คนไทยและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - Management Associate คือ ผู้จัดการฝึกหัด คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในอนาคต - Management ...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000+(ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
24 มิ.ย. 60
2 . ช่างคุมเครื่อง/ช่างซ่อมบำรุง (ปวส.ช่าง) - นิคมราชบุรี
- ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานการผลิต - คุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ต้องมาฝึกงานที่รังสิตหรือระยองได้ ฝึกไม่เกิน 1ปี

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
50 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
23 มิ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ-Officer
1.ดูแลงานเอกสารทั่วไปของแผนกQC 2.ดูแลเอกสารการขอสั่งซื้อวัตถุดิบและของใช้สิ้นเปลื้องของแผนกQC รวมทั้งควบคุมสต็อควัตถุดิบ 3.ติดต่อประสานงานกับผู้ขายวัตถุดิบของแผนกQC 4.ประสานงานด้านเอกสารกับแผนกบัญช...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 มิ.ย. 60
4 . ช่างไฟฟ้า (ประจำราชบุรี)
-ดูแลงานไฟฟ้าในไลน์ผลิต -ซ่อมและแก้ไขงานเครื่องจักร -PM เครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน
23 มิ.ย. 60
5 . ช่างเชื่อมอาร์กอน สแตนเลส (ประจำราชบุรี)
1.งานเชื่อมสแตนเลสทั้งหมด เชื่อมอาร์กอน 2.ถอดแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ 3.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
6 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำราชบุรี รับสมัครด่วน !
1.ดูแล ควบคุมการผลิตในไลน์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ M3

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
7 . QC Officer/Sup ประจำราชบุรี (ด่วน)รับสมัครด่วน !
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
Officer 4 อัตรา,Sup 3 อัตรา
23 มิ.ย. 60
8 . หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องทำความเย็น (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2.ดูแลระบบทำความเย็นของห้องเย็น 3.ดูแลระบบทำน้ำเย็น 4.ตรวจเช็คระบบ PLC control ไฟฟ้า 5.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัด...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
9 . Production Technician (ประจำราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- จัดทำแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร - ทำเอกสารตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน - บันทึกการซ่อมบำรุงต่างๆในประวัติการซ่อมเครื่องจักร - ติดตั้งและพัฒนาเครื่องจักร,เครื่องมือให้มีประสิทธิภาพ - จัดซื้อ,จัดห...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
10 . พนักงานช่างเครื่อง (Freez Dry)
1. ควบคุมการทำงานของเครื่อง Freeze Dry 2. ควบคุมการทำงานของระบบที่ใช้รองรับการผลิต เช่นระบบทำความเย็น , ระบบไอน้ำ 3. ตรวจสอบ, ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 4. รับการตรวจสอบอาคาร และ อื่น ๆ จากหน่วยง...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 60
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ