เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 442 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Export Staff (Chonburi)Urgently Required !
- Create export invoices, exports goods, issue purchase orders to domestics - Selling products to local and overseas customers - Coordinate with Domestic, Oversea and Fright forwarder - Prepare and...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 15,000 – 20,000
29 เม.ย. 59
2 . Leader Sales Administrator (Chonburi)
- Knowledge of exports and documentation invoice - Develop and implement strategies, policies, plans, and procedures to achieve the efficient, and profitable marketing of product, and sales target ...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน 20,000 - 30,000
29 เม.ย. 59
3 . Japanese Interpreter (Chonburi)Urgently Required !
Our client is a Japanese manufacturing company, located in Chonburi. Currently, they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 Positions
เงินเดือน 25,000 – 50,000
29 เม.ย. 59
4 . Warehouse&Logistics Supervisor / Oficer (ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
"วางแผนและบริหารระบบการรับจัดเก็บและการขนส่งสินค้าสำเร็จรูประหว่างโรงงานโออิชิและบริษัทในเครือ" Warehouse&Logistics Supervisor 1 อัตรา(ประสบการณ์ 4 ปีขึ้นไป) Warehouse&Logistics Officer 1 อัตรา (ย...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา ( Supervisor 1 อัตรา และ Oficer 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
5 . Packaging Development (Supervisor / Officer) ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ออกแบบการผลิต ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ(บริษัทในเครือ)ซึ่งเป็นโรงงานผลิตเครื่องดื่ม ในการผลิตPreform เพื่อตอบสนองความต้องการ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Supervisor 1 / Officer 1
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 เม.ย. 59
6 . Production Engineering (ประจำโรงงานอมตะนคร)รับสมัครด่วน !
- จัดการและควบคุมกระบวนการผลิตทั้งทางด้านปริมาณ คุณภาพและต้นทุนการผลิตให้ได้ตามแผนที่กำหนด - ปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิตให้มีศักยภาพในการแข่งขันในสภาพแวดล้อมที่เปลี่ยนไป - ปรับปรุงด้านความปลอดภัยส...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
7 . Production Impovement Executive(ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี)
-ประสานงานปรับปรุงการเพิ่มผลผลิตและลดต้นทุน -ส่งเสริมกิจกรรมปรับปรุงเพื่อเพิ่มผลผลิตและติดตามการประเมินผลการดำเนินงาน -ประสานกับหน่วยงานในองค์กรเพื่อดำเนินระบบ TPM อย่างต่อเนื่อง

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก นัดหมายผู้สมัคร ประสานงานกับกรรมการผู้สัมภาษณ์ ทำสัญญา ปฐมนิเทศพนักงาน ประเมินผลการทดลองงาน หาช่องทางสรรพาพนักงาน แบบใหม่ๆ และติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก ตรวจเช...

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
29 เม.ย. 59
9 . Sales Executive
- ดูแลรักษาฐานลูกค้าเก่า - เขตการขาย นิคมอมตะนคร(ชลบุรี)

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
29 เม.ย. 59
10 . ธุรการประสานงาน (Administrative Officer)
รับโทรศัพท์ ติดต่อประสานงานกับลูกค้า พิมพ์เอกสาร , ใบเสนอราคา จัดเก็บเอกสาร ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
29 เม.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานที่บริษัท ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า ประสานงานกับทุกฝ่ายที...

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
29 เม.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ประสานงานกับ Supplier สั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ - เปรียบเทียบราคา และ เจรจาต่อรองราคาสินค้า - คีย์ข้อมูลงานสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ - ควบคุมสต๊อกสินค้า

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
29 เม.ย. 59
13 . Maintenance Engineer (วิศวกรฝ่ายซ่อมบำรุง)
- รับผิดชอบ การศึกษาวิเคราะห์และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร, Jig Fixture ตลอดจนระบบสาธารณูปโภคต่างๆในโรงงาน - วิเคราะห์ปัญหาการซ่อมเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนให้การซ่อมเครื่องจักรเป็นไปอย่างมีปร...

THAI NEWTON CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 เม.ย. 59
14 . Sales Staff / Sale Managerรับสมัครด่วน !
- Sales Staff ติดต่อประสานงานด้านงานขายในสำนักงาน, จัดทำเอกสารด้านงานขาย - Sales Manager ควบคุมดูแลงานฝ่ายขายของโรงงานทั้งระบบ

Cam plas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 เม.ย. 59
15 . Translators ( Japanese )
แปลการสื่อสารระหว่าง เจ้าหน้าที่ชาวญี่ป่นและเจ้าหน้าที่ชาวไทย ในส่วนการผลิต แปลที่ประชุม แปลหน้างาน

Cam plas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000
29 เม.ย. 59
16 . Aluminum die-casting Ass't Manager
- Manage and control all available manufacturing resources to produce the products - Ensure that all subordinates will be performed according to the procedure, work instruction and specification pr...

Thai Kikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 59
17 . Technician Mold/Sub Leader Mold/Leader Mold
Technician Mold - ทำการซ่อมแม่พิมพ์ - แก้ไขแม่พิมพ์์ - รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย Sub Leader Mold - ควบคุมการทำงานในส่วน Technicial - ซ่อมแม่พิมพ์ และทำการติดตามงานที่ได้รับมอบหมาย Lead...

Thai Kikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน Negotiable.
29 เม.ย. 59
18 . Sales Staff
- คีย์ PO ออก Invoice ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง - ตรวจ Mail ลูกค้าและงานที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Thai Kikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 59
19 . Supply Chain Management
1.Lead a team of 5-7 employees 2.Set up/ optimize production planning, based on orders and delivery dates 3.Set up/ optimize raw material procurement based on production demand and procurement lead-...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
20 . ช่างเทคนิค
1.จัดเตรียมและทดลองเครื่องมือต่างๆก่อนจะนำมาใช้ในกระบวนการผลิต 2.ฝึกอบรมและชี้แจงพนักงานให้รับทราบถึงกระบวนการผลิตที่เปลี่ยนแปลงไปจากขั้นตอนเดิม 3.ปรับปรุงพื้นที่การทำงานให้เหมาะสมและเกิดประโยชน์สูง...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
 พบ 442 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ