เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 442 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Rubber Production Supervisor
1.สามารถวางแผนจัดวางกำลังคน เตรียมวัตถุดิบ และเครื่องจักร ให้พร้อมกับการผลิต 2.ตรวจติดตามงานผลิตให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าประสงค์ของแผนการผลิต 3.มีการพูดคุยประสานงานกับหัวหน้าแผนกยางและแผนกขึ้นรูปย...

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
2 ก.ค. 59
2 . Project Engineer (Stamping)
1. ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ 2. ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบแม่พิพม์ปั๊มได้ 3. ดูแล วางแผน ควบคุมการผลิตของแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะ 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 5. รายงานผลการผลิตต่อ...

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึนอยู่กับประสบการณ์
2 ก.ค. 59
3 . Maintenance Assistant Manager (อมตะนคร ชลบุรี)รับสมัครด่วน !
- Responsible in managing all maintenance function by planning preventive and maintenance machinery to effectively support production and utility system Ensure that all customer demand is applied into...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-60,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
1 ก.ค. 59
4 . Accounting Manager
- Overall responsible for accounting functions: The general accounting process, account reconciliations, - AP/AR, cost controlling and tax reporting, ensuring timely and accurate delivery. - Lead...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 75,000
1 ก.ค. 59
5 . QA Manager (Amatanakorn Chonburi Phase 3)รับสมัครด่วน !
- Support new program development process – product inspection. Warranty claim & line functional claim analysis. Summarize warranty claim status and trend. Support operation group for smooth operat...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-60,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
1 ก.ค. 59
6 . Assistant Accounting Manager / Base in Amata NakornUrgently Required !
- Assist with daily invoicing and credit. - Assist with journal record. - Assist with bank deposit / withdrawal. - Assist with documentation and general office administrative tasks. - Assist with ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน 30,000 - 50,000
1 ก.ค. 59
7 . หัวหน้าทีมแผนกคลังสินค้า/ พนักงานแผนกคลังสินค้า
การบริหารสินค้าคงคลัง ดูแลควบคุมการรับจ่าย การจัดเก็บสินค้าและโหลดสินค้า

บริษัท มอลลิเก้ เฮลท์ แคร์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
1 ก.ค. 59
8 . Purchasing (Planning & Administration)
Purchase (Planning & Administration) Operate the activity plan of Purchase Admins by conform with Company Policy. Operate by follow the WI and Operation instruction for Purchase Admins. Summary by ...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 baht
1 ก.ค. 59
9 . Account ReceivableUrgently Required !
• ควบคุมการรับ-จ่ายเงินสดย่อย • รับวางบิลและจ่ายชำระเจ้าหนี้ • วางบิลลูกค้าและรายงานสรุปการวางบิล • จัดทำใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และใบแจ้งหนี้ • สรุปรายงานภาษีขาย • จัดทำรายงานค่านายหน้าและยอดขาย •...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ค. 59
10 . Marketing Staff (Quotation)Urgently Required !
- Sourcing / ECI Quotation (Make quotation both of part and Tool). - Price update (Input price in unit price system and update for all revision). - VEVA and cost down (Be team for customer cost do...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ก.ค. 59
11 . Safety & Health Engineer (SHE)/Automotive-Amatanakorn,Chonburi
Our customer in first tier of Jpanese automotive in Amatanakorn-Chonburi.We are looking for the professional candidate with the following details ... Job Scopes - Support to Safety & Health functi...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Active package (Salary & Bonus)
1 ก.ค. 59
12 . Accounting Assistant/Deputy Manager 33539
1. Control all accounting , Financial and costing activities/processes. 2. Review and revise master plan and regulation of Accounting department 3. Financial analysis 4. Profit and loss by segme...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-70,000
1 ก.ค. 59
13 . Engineer 33220
-Development & Evaluation for component part, tooling and product. -Problem solving & process improvement

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ก.ค. 59
14 . Energy Conservation Engineer 33168
Maintain energy conservation company. To comply with legal requirements. The proposed scheme improves the performance of the machine, Utility have different performance and maximum energy efficiency ...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
1 ก.ค. 59
15 . Production Engineer (Amata Nakorn) (32836)
• Implement and set up slitting process followed procedures based on customer requirements and specification. • Conducting regular inspection and maintenance of facilities for quality maintenance. •...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25K-35K
1 ก.ค. 59
16 . Interpreter(have Transportation support)31137
- Translation from Japanese - Thai - Japanese -Interpret between Japanese and Thai - Assign work from Manager & Other - Admin work * Translation work (60-70%) Admin Work (30-40%)

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000THB - 50,000THB
1 ก.ค. 59
17 . Sales (29603)
- Sales representative for automobile’s components - To coordinate and handle domestics sales order to support customers’ requirement. - To undertake the day-to-day operations e.g. quotation, purcha...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-70,000THB
1 ก.ค. 59

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 (ไม่รวมค่าเสื่อมรถ+น้ำมัน)
1 ก.ค. 59
19 . Production Engineer/ (HDD)Urgently Required !
To ensure all production processes conformed to process instruction To plan and follow - up production plan To control and follow up line balance according to UPH and standard time To analyze defec...

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000
1 ก.ค. 59
20 . Customer Quality Engineer
Job Description Responsible for maintaining the warranty system for all export customers. Facilitate actions necessary to reduce warranty through data and part analysis. 1. Liaison between Warrant...

Vandapac Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position.
1 ก.ค. 59
 พบ 442 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ