เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 459 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Transportation Staff
Over all warehouse control and management.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
2 . QA Engineer
Control quality of function part main is motor and compressor

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
31 พ.ค. 59
3 . Development Control Engineer
- Control Development Schedule and control process - Summary Development Schedule and contract to other section - Main center collect document for MPJ and other

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
31 พ.ค. 59
4 . Industrial Engineer
“To handle production process improvement, Estimate and update standard time to enhance production efficiency”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
31 พ.ค. 59
5 . Finance & Accounting Staff
1. Prepare VAT report , Journal voucher of accure expense. 2. Support budget control, Business Plan, Management Report.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
31 พ.ค. 59
6 . Structure Design Engineer
"Develop new model (Full model and minor change) follow as standard of each country and evaluation of Structure Design item, Part Design”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
31 พ.ค. 59
7 . Technician Utility Supply All Factory
- All control utility system factory - All check preventive maintenance utility - All maintenance and new construction for supply production

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
31 พ.ค. 59
8 . Value Engineer
- Incharge for cost reduction and cost estimation for new model development.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
31 พ.ค. 59

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
31 พ.ค. 59
10 . Function Design Engineer
“Develop new model and conduct performance test under customer requirement which comply with standard of each country”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
31 พ.ค. 59
11 . Production Assistant Manager
Assembly Line 1 Position Machining Line 1 Position Responsible in managing all production function following quality management system in order to receive customer satisfaction in quality, ...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน NA
31 พ.ค. 59
12 . Production Control
- ควบคุมและวางแผนการผลิตสินค้า ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า , ควบคุมประสานงานและติดตามกระบวนการผลิตให้สอดคล้องตามระบบควบคุมคุณภาพตามเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ควบคุมไลน์ผลิตและการซ่อมบำรุงรักษาเครื่อง...

Siam Yuken Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
31 พ.ค. 59
13 . Maintenance Engineerรับสมัครด่วน !
- ซ่อมบำรุง, ปรับปรุง, ควบคุมการและติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงาน - ดูแลหม้อไอน้ำ, ระบบไฟฟ้า, ระบบน้ำเสีย, งานซ่อมทั่วไป - ดูแลคอมพิวเตอร์ทุกเครื่องในองค์กร ทั้งชิ้นส่วนของคอมพิวเตอร์ที่เป็นฮาร์ดแวร...

บริษัท เอฟซี ลาบอราทอรี่ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 พ.ค. 59
14 . Accounting ( Finance)Urgently Required !
ควบคุมการรับ-จ่ายเงินสดย่อย รับวางบิลและจ่ายชำระเจ้าหนี้ จัดทำรายงานกระแสเงินสดประจำวัน ทำงบกระแสเงินสดเพื่อการบริหาร จัดทำใบเสร็จรับเงินและรับชำระจากลูกค้า ดำเนินการเอกสารที่เกี่ยวกับธนาคารทั้งห...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 พ.ค. 59
15 . ISO OfficerUrgently Required !
- ควบคุมดูแลและจัดทำเอกสารเพื่อขอรับรองระบบ ISO 9001:2015 - วางแผนและตรวจติดตามระบบคุณภาพภายใน (Internal Audit) - ประสานกับทุกส่วนงานให้การดำเนินงานเป็นไปตามมาตรฐานการบริหารงานระบบคุณภาพ ISO 9001 -...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 พ.ค. 59
16 . Marketing Staff (Quotation)Urgently Required !
- Sourcing / ECI Quotation (Make quotation both of part and Tool). - Price update (Input price in unit price system and update for all revision). - VEVA and cost down (Be team for customer cost do...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานปรับปรุงโรงงานรับสมัครด่วน !
ประสานงานระหว่างวิศวกรให้เป็นไปตามที่กำหนด ดูแลความเรียบร้อย คุมงานให้เป็นไปตามเป้าหมาย ติดต่อกับผู้รับเหมา และวิศวกรประจำโครงการในการปรับปรุงโรงงานอุตสาหกรรมให้ดูใหม่และดีขึ้น (FACTORY RENOVATION) ...

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000 (มีค่าเสื่อมรถให้ 5,000)
31 พ.ค. 59

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 (ไม่รวมค่าเสื่อมรถ+น้ำมัน)
31 พ.ค. 59
19 . Production Engineer/ Production Supervisor (็HDD)Urgently Required !
To ensure all production processes conformed to process instruction To plan and follow - up production plan To control and follow up line balance according to UPH and standard time To analyze defec...

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
31 พ.ค. 59
20 . CNC Specialist (Amatanakorn Chonburi)
- To be responsible for the CNC machining development and establish system of tolling (Chuck, Jaw, Insert holder and other) for to highest benefit, - Example can use common item , To quick change....

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน 30K – 70K (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
31 พ.ค. 59
 พบ 459 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ