เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 445 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer (New model / SQE) Urgently Required !!
1. Responsibility of New model material evaluation and production performance evaluation. 2. Quality build-up and continue to improve quality level of material and internal preparation and supplier s...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
17 ธ.ค. 57
2 . QA Engineer (Claim analysis & Customer service) Urgently Required !!
1. Response to support the quality feedback and claim from customer. 2. Coordinate between customer and concerned department for quality issues. 3. Quality build-up and continue to improve quality l...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
17 ธ.ค. 57
3 . Production Section Chief Urgently Required !!
1. Control & follow up production line 2. Control & plan manapower in production line 3. Control all machine, equipments, tools in production line 4. Any other jobs which assigned by management 5....

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + position allowance
17 ธ.ค. 57
4 . Production Assistance Manager Urgently Required !!
1. Control & follow up the production line in accordance with production schedule. 2. Plan and control manpower in production line. 3. Control all equipments, machines, tools in production line. 4....

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 45,000
17 ธ.ค. 57
5 . Accounting staff (AR / Inventory) Urgently Required !!
1) A/R - Issue invoice, debit note, credit note, report, sales tax - Reconciliation of debtors outstanding - Documenting the debtor - Preparation of Revenue by product type 2) C...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 + experience
17 ธ.ค. 57
6 . พนักงานปฎิบัติการ-สำนักงานอมตะนคร
- ประจำที่สำนักงาน APT 30 นิคมฯ อมตะนคร /อาคารกรมดิษฐ์พาร์ค - ควบคุมการปฏิบัติงานของนักขับให้เป็นไปตามมาตรฐานของบริษัทฯ เช่น ตรวจเป่าแอลกอฮอล์, สุ่มตรวจสารเสพติดจากปัสสาวะ - ประสานงานกับลูกค้า และพน...

บริษัท เอทีพี 30 คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท (ยังไม่รวม OT)
17 ธ.ค. 57
7 . Assistant Printing Manager
1. Control Manpower 2. Out put Plan Actual 3. Reduce NG 4. Kaizen Reduce Lose Time 5. ISO/TS16949 System 6. Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 57
8 . Ware House Assistant Manager and Ware House Manager
ด่วนมาก !!!

- Control Material & F/G stock (FIFO) - Inventory stock - Delivery - Manpower - Control 5S , ISO/TS16949 system - Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ธ.ค. 57

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ธ.ค. 57
10 . พนักงานขับรถรับ-ส่งนายญี่ปุ่น
ด่วนมาก!!!!

ขับรถรับส่งนายญี่ปุ่น วิ่งงานเอกสาร วางบิล-รับเช็ค และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000บาท
17 ธ.ค. 57

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 57
12 . บัญชีลูกหนี้ / บัญชีต้นทุน
1.บัญชีลูกหนี้ -บันทึกบัญชีด้านรับและบัญชีเจ้าหนี้ -ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดทำแบบนำส่ง -ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำแบบนำส่ง -จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 2.บัญชีต้นทุน -ห...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ธ.ค. 57
13 . CAD/CAM Engineer
Assist the development department in the drafting and designing special parts or anything is required to accomplish the development.

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 40,000 THB
17 ธ.ค. 57
14 . Sr. Engineer
ด่วน!!!

1. Design operating systems and improve operating processes • Value Stream Map, Process Flow, tooling, machines and layout drawings. • Balance Production Line. • Study processes and time to establi...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
17 ธ.ค. 57
15 . พนักงานเย็บ
1.ดูแลควบคุมการผลิตให้เสร็จตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมดูแลปริมาณการใช้วัตถุดิบในสายการผลิต 3.ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อติตด่อสื่อสารเกี่ยวกับการทำงาน 4.แก้ไขปัญหาหน้างานเบื้องต้น เพื...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่เทคนิค
1.สนับสนุนและดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ์การผลิต 2.ปฏิบัติงานด้านการทดลอง เพื่อสนับสนุนการผลิตด้านโปรมแกรมเครื่อง 3.เก็บข้อมูลในการทำงาน PAD แต่ละรุ่นเพื่อเช็คเวลาการทำงาน 4.ศึกษาและจัดทำ WI ในก...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ธ.ค. 57
17 . Controller (Accounting Manager)
This fast growing boat builder is looking for an English specking Controller, who should also be fluent in Thai. The successful applicant will have a broad range of accounting and cost control respon...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
18 . Financial Analyst
• Monitor cash flow (consolidated 3-month cash flow forecasts for all group companies) • Construct financial model for conducting financial projections • Analyze monthly/quarterly financial results ...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
6 อัตรา
17 ธ.ค. 57
19 . Standard Cost Officer
- To prepare the plan to collect Norm, BOM and standard consumable. - To observe working time, material usage and consumable in production line. - To prepare Norm, BOM and standard consumable of eac...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
20 . พนักงาน QC
ตรวจสอบวัตุดิบหรือชิ้นส่วนประกอบ และทำการตัดสินใจเบื้องต้นในการยอมรับหรือไม่ยอมรับได้

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ธ.ค. 57
 พบ 445 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ