เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 399 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PD Engineer
1.) ปรับปรุงกระบวนการผลิต (ฉีกพลาสติก หรือ ปั๊มขึ้นรูปโลหะ) 2.) วิเคราะห์ปัญหาร่วมกับทีมเพือการแก้ไขและป้องกัน 3.) จัดทำรายงานวัตถุประสงค์และเป้าหมาย 4.) ควบคุมพนักงานและอบรมในหัวข้อที่จำเป็น 5.) ...

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
2 . QA/QC Engineer
1.ควบคุมคุณภาพและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ให้อยู่ในมาตราฐาน 2.จัดแนวทางการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด และ การแก้ไข ป้องกันเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ 3.ติดตามวิเคราะห์ปัญหาที่ลูกค้าแจ้ง เพื่อหาทางป้องกันกา...

บริษัท เอ็นซุ โมลดิ้ง โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
3 . Sales Executive (Automotive Industry) ทำงานที่นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1. Expected budget for control all customers. 2. Find out new customers. 3. Quote price for new part send to customers. 4. Take care current customers & find new model from current customers. 5. C...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
10 ธ.ค. 59
4 . Cost Accounting Specialist / Base in Amata Nakorn Industrial Estate (Urgent)
- Responsible for all aspects of site and cost accounting with respect to product costing, operational efficiency metrics and inventory analysis. - Works with the Cost Accounting Manager on the annu...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position (Urgent)
เงินเดือน 40,000 - 60,000
10 ธ.ค. 59
5 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลตรวจสอบไฟฟ้า แสงไฟ และเครื่องจักร - ดูแลแก้ไขปัญหาและการบำรุงรักษา - ดูแลตรวจสอบให้แน่ใจว่าเครื่องสามารถทำงานต่อเนื่องได้อย่างราบรื่น และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยหัวเวย แบตเตอรี่ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 ธ.ค. 59
7 . Japanese Interpreter (urgently)
Location; Amata Nakorn Chonburi - Interpreter Japanese - Thai - English in Production Dept.

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 . อัตรา
10 ธ.ค. 59
8 . Production Planning LeaderUrgently Required !
- Preparing Master production schedule for all confirmed orders. - Plans Daily/Monthly production schedules for each department were required. - Will follow up plan to ensure fabric and accessories ...

YAHAGI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
10 ธ.ค. 59
9 . Maintenance Machine ChiefUrgently Required !
- Control of all schedule in preventive maintenance all of plant "machine , utility , facility". - Improvement efficiency in the machine & mold by consulting and work with related functions in ...

YAHAGI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
10 . Maintenance Engineer
1. ตรวจสอบสถิติต่าง ๆ เช่น จำนวนการเสียของเครื่องจักร, น้ำ, ไฟฟ้า และวัสดุสิ้นเปลือง 2. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา นำไปสู่การเพิ่มผลผลิตภายในองค์กร 3. จัดทำ Lay Out การวางเครื่องจักร 4. รับผิดชอบโครง...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัทฯ
10 ธ.ค. 59
11 . Product Data Control
- จัดเตรียมสูตรการผลิต (BOM) สำหรับการจัดหาชิ้นส่วนและระบบการผลิตเพื่อการผลิตจริง - จัดเตรียม Picking list สำหรับการผลิตจริง

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
10 ธ.ค. 59
12 . Production Staff
- Productivity and improvement for visualizing control.

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 ธ.ค. 59
13 . Production Engineer
- Machine and equipment for support production - Machine equipment process for support new model - Productivity and cost down improvement - Quality Improvement

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 ธ.ค. 59
14 . Industrial Engineer
“To handle production process improvement, Estimate and update standard time to enhance production efficiency”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 ธ.ค. 59
15 . Structure Design Engineer
"Develop new model (Full model and minor change) follow as standard of each country and evaluation of Structure Design item, Part Design”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 ธ.ค. 59
16 . Maintenance Engineer
Preventive Maintenance , Improvement production line and machine

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
10 ธ.ค. 59

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 ธ.ค. 59
18 . Function Design Engineer
“Develop new model and conduct performance test under customer requirement which comply with standard of each country”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 ธ.ค. 59

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
10 ธ.ค. 59
20 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & quality. -...

Thaikikuwa Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable.
10 ธ.ค. 59
 พบ 399 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ