เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . R&D Assistant Manager (Snacks / Seasonings) Food Manufacturerรับสมัครด่วน !
- Responsible for Research and Develop New Snacks / Seasonings Products in Food Manufacturer - ทำงาน 5 วัน วันจันทร์ - วันศุกร์ 8:30 - 17:30 น. และวันเสาร์เว้นเสาร์ - มีเงินเดือนประจำ รถรับส่ง ค่า...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 40,000 - 60,000 บาทหรือมากกว่า (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) และสวัสดิการอื่นๆ
26 ก.ค. 60
2 . Production Staff
1. ปฏิบัติงานตามแผนงาน 2. บันทึกข้อมูลการผลิต รับส่งข้อมูลทางอีเมลล์ รวมถึงการจัดหา จัดซื้อ สั่ง PR, Office Mate 3. บรรจุผลิตภัณฑ์ตามมาตรฐานการปฏิบัติงาน

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
3 . Export staff
1.Plan to summit merchandise cost with Department of Foreign Trade 2.Prepare and control document such as FTA,AIFTA,ATIGA follow customer's requirement 3.Enroll transections of expense 4.Coordinate...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
4 . Programer
1. Develop and maintain in-house application on Desktop, Web and Mobile devices

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
5 . R&D (Improvement) staff
1.Plan and prepare document (WI) 2.Analyze and conclude problem include suggest about R&D product 3.Test material properties 4.Co-operation with other section

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
6 . Improvement Staff
1.Improvement machine 2.Design and support manufacturing 3.Control and manage Kaizen and TCC Activity

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
7 . QA Staff(Supplier Claim)
1.Provide quality issue information to supplier , Follow up corrective and corrective and preventive action.

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
8 . Training Staff
1.Training about policy and regulation of company 2.Support every activity in company 3.Other assignment

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
9 . TTC Staff (Mechanical Engineer)
1.Test and prepare report follow customer standard 2.Analysis and simulation of the test for offer products to solve problems or improve the performance of the customer’s product

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
10 . Recruitment staff
1. Control sub-contract such as recruitment, Checking pay-roll and invoice including time attendance 2. Recruit and arrange interview schedule with other section 3. Orientation new employees

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
11 . Internal Control
1. Understand and implement the differences current accounting policies and J-Sox system. 2. Support to change the operation and explain the changes in peration to the related personel 3. Coo...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
12 . Design staff
1.Improve productivity and design mechanical parts 2.Kaizen

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
13 . Sales
1. To sale or deliver the product that meet customer requirement. 2. To do marketing analysis with summary report.

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
14 . PPAP Staff
- จัดทำเอกสาร PPAP,submit เอกสารรวมถึงการจัดทำ Inspection Standard. Control Plan. contact customer ในส่วนงาน New Model.

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 positions
26 ก.ค. 60
15 . Production Supervisor
1.Plan and follow up overall production activity for acheive target 2.Plan and develop sub-ordinate follow target 3.Control sub-ordinate in production follow standard 4.Evaluate competency's...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
16 . Accounting & Finance Manager
1.บริหาร และควบคุมการทำบัญชีของบริษัทให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ และกฎหมาย 2.บริหาร ควบคุม และประสานงาน เกี่ยวกับการจัดทำงบการเงิน และรายงานบัญชีต่างๆ 3.วิเคราะห์ รายงาน และนำเสนองบการเงินต่อฝ่าย...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
26 ก.ค. 60
17 . Planning Assistant Section Manager สาขาอมตะ
1. Plan and control production to meet customer needs and company policies. 2. Check reports and follow up to improve and improve.

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
18 . Injection Tecnician ประจำสาขาอมตะ
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ติดตั้งแม่พิมพ์ฉีดพลาสติกบนเครื่องจักรและตรวจสอบเงื่อนไขการฉีดพร้อมควบคุมเงื่อนไขการฉีด 3.ตรวจสอบรายงานการผลิต 4.แก้ปัญหาที่เกิดขึ้นในระหว่างทำการผลิต 5.ประ...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
19 . Planning Officer สาขาอมตะนคร
1.วางแผนการผลิต ควบคุมและติดตามผลการผลิตให้ได้สินค้าสำเร็จรูปเพียงพอตามที่บริษัทกำหนด 2.วางแผน สั่งซื้อและควบคุมปริมาณวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต รวมถึง Packaging and Tooling ต่างๆ 3.กำหนดมาตรฐานต...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
20 . Leader Painting ประจำสาขาอมตะรับสมัครด่วน !
-มีความรู้เกี่ยวกับงานพ่นสีชิ้นส่วนรถยนต์โดยตรง อย่างน้อย 3 ปี -สามารถพ่นสีและแก้ไขปัญหาหน้างานได้ -มีความรู้เกี่ยวกับงานเอกสารในระบบ ISO/TS16949 -การควบคุมการจัดเตรียมเครื่องจักร -การควบคุมกระบวน...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ