เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 493 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
- To assist in meeting interpretation - Document translation - Prepare and update interpreter arrangement upon requested - Support interpretation for Audit - Other assignment from Management

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ส.ค. 58

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
29 ส.ค. 58
3 . Japanese Interpreter (ประจำ อมตะนคร ชลบุรี) ด่วน !!
-ประสานงานระหว่างคนไทยกับคนญี่ปุ่น -แปลเอกสาร

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 30 - 60 K.
29 ส.ค. 58
4 . ช่าง CNC/ CNC Technician
1) กัดชิ้นงานตามแบบ (Drawing) 2) ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน 3) ควบคุมคุณภาพชิ้นงานให้ได้ตาม Spec. ที่กำหนด 4) ตรวจสอบและซ่อมบำรุงเครื่องจักร/ เครื่องมือที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้

MATIX Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000++
29 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บีโอไอ/BOI Officer
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก, พิธีการศุลกากร และควบคุมสต๊อค

MATIX Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
6 . Sales Executive/ Sales Engineer
- หาลูกค้าใหม่ - ออกไปพบลูกค้า - นำเสนอสินค้าที่ลูกค้าต้องการ - ปิดการขาย - รักษาฐานลูกค้าเดิม

บริษัท พลิค คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาทขึ้นไป / ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ส.ค. 58
7 . PC. STAFF
- Making Production Plan Injection and Painting - Check Result Production , Check Raw Mat , Pushing delivery.

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
29 ส.ค. 58
8 . Engineering Supervisor
- จัดทำเอกสาร New Model - จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเพื่อส่งให้ลูกค้า - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับชิ้นงานตัวอย่าง - Other

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
9 . Assistant Injection Manager
ด่วนมาก!!

Management and Control Injection M/C , Report of Injection Section , Injection Molding

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ส.ค. 58
10 . Injection Supervisor
- Mold Set up - Adjust condition - Control Opertor - Control Injection M/C - Set up Condition - Corrective action

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
11 . Engineering Staff
ด่วนมาก !!

- จัดทำเอกสาร New Model Automotive Part - จัดเตรียมชิ้นงานตัวอย่างเพื่อส่งให้ลูกค้า - จัดเตรียมเครื่องมือ อุปกรณ์สำหรับชิ้นงานตัวอย่าง - Others

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
12 . พนักงานขับรถรับ-ส่งนายญี่ปุ่น
ด่วนมาก!!!!

ขับรถรับส่งนายญี่ปุ่น และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000บาท
29 ส.ค. 58
13 . PC. Supervisor
ด่วน!!

Plan Material Production Plan Estimate Production Capacity-Manpower-Work in Process

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ส.ค. 58
14 . Production Manager
ด่วน!!!!

- Manpower Control - Production Output Control - Produtivity Control - Effeciancy % Control - Support TS/ISO System

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
16 . QC.SUPERVISOR
ด่วน!!!!

Quality Control

S.A Precision Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ส.ค. 58

Good Job Professional (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 Baht Up
29 ส.ค. 58
19 . หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA / หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกผลิต
หัวหน้า/ผช.หัวหน้าแผนกQA -ควบคุมคุณภาพ /วางแผนและจักทำระบบประกันคุณภาพ /การควบคุมเอกสาร การพัฒนาระบบบริหารคุณภาพ /ร่วมกับผลิตในการปรับปรุงแก้ไขกระบวนการปฎิบัติงาน ให้มีความถูกต้อง มีความรู้เข้าใจ ระ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล/หัวหน้าแผนกอาวุโส
1.วางแผนอัตรากำลังคน ,ดำเนินการสรรหา ,รวมถึงจัดหาช่องทางสรรหาและคัดเลือกบุคลากรให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท งานแรงงานสัมพันธ์ 2.วิเคราะห์และวางแผนการจัดการอบรมต่างๆเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน ...

บริษัท เอ็นเอสแอล ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
 พบ 493 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ