เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 546 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales (Business) Staff
- Collect the infromation of the customer. - Co-operate with customers in sales for all function. - Customer claim and complain follow up. - Arrangement for production , incidental work. - Sales a...

บริษัท ไทย นิชิยามะ เมทัล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ BOI
1. ดำเนินการเกี่ยวกับกระบวนการ BOI 2. ประสานงานทางด้านจัดซื้อ 3. Import - Export 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องและได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย นิชิยามะ เมทัล จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 58
3 . Japanese Interpreter ( Level 3, Level 2 )Urgently!!!
- Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & quality. T...

Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 Positions
เงินเดือน Negotiable.
23 พ.ค. 58
4 . Planning Assistant Manager.
- ยืนยันการส่งมอบงานให้ตรงตามที่ลูกค้ากำหนด - ติดตามประสานงานการผลิตและการส่งมอบงานของหน่วยงานต่างๆ - รายงานผลการดำเนินงานเรื่องการวางแผนการผลิตประจำเดือน - วิเคราะห์ปัญหา/การแก้ไข ต่อผู้บังคับบ...

Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Structure Company
23 พ.ค. 58
5 . QA Leader
-ติดตามแก้ไขงานNG ในแผนก Die Cast, -วิเคราะห์สาเหตุการเกิด NG และหาวิธีป้องกัน -ดำเนินงานตามนโยบายบริษัทฯ

Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 58
6 . Safety Officer
-รับผิดชอบกิจกรรมค้นหาและประเมินอันตราย(CCCF Activity) -สอบสวนและจัดทำรายงานการเกิดอุบัติเหตุ -ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมา -จัดการประชุมคปอ.และจัดทำรายงานการประชุมคปอ. -จัดทำแผนงานประจำปีของหน...

Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable.
23 พ.ค. 58
7 . HR Assistant Manager (Payroll)
- Responsible for processing or calculating the payroll of all staff in group of companies. - Responsible for processing all claims for provident fund , health insurance , social security or loan f...

Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 58
8 . พนักงานขับรถส่งสินค้า
- พนักงานขับรถส่งชิ้นงานให้กับลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย - รับสินค้า FG เข้าจัดเก็บ / ลงบันทึกยอดเบิก- จ่าย เข้าออกในแผนก

Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 58
9 . ช่างเทคนิค ( Set up CNC Machining Center )
ควบคุม ปรับ ตั้งค่า Manchin ใน line การผลิต

Thai Kikuwa Industries Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ค. 58
10 . Brand Technical Coordinator Supervisr
ด่วน!!!

- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง และติดต่อลูกค้าต่างประเทศ - ติดต่อกับลูกค้าเพื่อขอข้อมูลการทำเรือหรือชิ้นงานตัวอย่าง - รายงานความคืบหน้าและติดตามการเปลี่ยนแปลงตามที่ลูกค้าร้องขอ - วางแผนและติ...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมการจัดส่ง
- รับข้อมูล Order and Forecast จากระบบของลูกค้า - วิเคราะห์/ลงข้อมูล Order and Forecast (After market) ใน Schedule - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า Automotive Parts ภายในประเทศ - ประสานงานกับ Milk run ใน...

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 58
12 . Technician
- ซ่อมบำรุง แม่พิมพ์ และเครื่องจักร - Support New Project, New Model - Preventive Maintenance - Predictive Maintenance

บริษัท ฮิตาชิ ออโตโมทีฟ ซิสเท็มส์ ชลบุรี จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 58
13 . HR Staff
1.งานสรรหา-ว่าจ้างบุคลากร 2.งานประกันสังคม 3.งานเกี่ยวกับการทำเงินเดือน 4.งานทะเบียนประวัติพนักงาน 5.งานสวัสดิการ 6.ประสานงานกิจกรรมของบริษัทฯ 7.งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ยูไนเต็ดคอยล์เซ็นเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 พ.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 45,000 - 50,000 B
23 พ.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 30,000 บาท
23 พ.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 50,000 Baht.
23 พ.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 60,000 Baht
23 พ.ค. 58
18 . Materials Planning Supervisor (MRP) Urgently Required !!

Main Responsibilities: 1.Monitor and updates delivery dates to ensure product arrives as needed without overstock/understock 2.They optimize the stock level,classify it and make sure that the stock ...

AJE THAI CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ค. 58
19 . Finance Chief Please send English Resume only Urgently Required!
Responsible for day-to-day accounting & finance functions, including Provide financial information to enable planning, forecasting and analysis. Prepare Annual Plan, Budget, Forecast and Monthly / Y...

AJE THAI CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiate
23 พ.ค. 58
20 . Customer service supervisor
ด่วน!!!

- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าและบุคคลที่เกี่ยวข้องเพื่อสนับสนุนการส่งออก - ติดตามยอดประมาณการและออเดอร์จากลูกค้า - ตรวจเช็คกำหนดวันแล้วเสร็จของสินค้า,ติดตามยอดส่งออกให้บรรลุเป้าหมาย - ตรวจสอบความถู...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 พ.ค. 58
 พบ 546 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ