เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 450 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Structure Design Engineer
"Develop new model (Full model and minor change) follow as standard of each country and evaluation of Structure Design item, Part Design”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
25 ก.พ. 60
2 . Production Engineer
- Machine and equipment for support production - Machine equipment process for support new model - Productivity and cost down improvement - Quality Improvement

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
25 ก.พ. 60
3 . QA Engineer
Control quality of function part main is motor and compressor

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
25 ก.พ. 60
4 . Development Control Engineer
- Control Development Schedule and control process - Summary Development Schedule and contract to other section - Main center collect document for MPJ and other

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
25 ก.พ. 60
5 . Function Design Engineer
“Develop new model and conduct performance test under customer requirement which comply with standard of each country”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
25 ก.พ. 60
6 . HRD Senior Staff
“Working on organization development to support business objectives, organize and develop training program both internal and external”

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
25 ก.พ. 60

บริษัท มิตซูบิชิ อีเล็คทริค คอนซูมเมอร์ โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 ก.พ. 60
8 . Asistant Production Manager
Responsible for the operation of the factory with respect to productivity, Quality , on time delivery , cost and efficiencies as will as staff supervision and training ,occupational health , Safety an...

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
25 ก.พ. 60
9 . Asistant Production Manager
Responsible for the operation of the factory with respect to productivity, Quality , on time delivery , cost and efficiencies as will as staff supervision and training ,occupational health , Safety an...

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
25 ก.พ. 60
10 . QS&D Supplier Engineer
- Incoming inspection system control - Problem follow up to supplier - Supplier Evaluation. - Supplier audit annual. - Trend control. - Other QA/QC activities.

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
25 ก.พ. 60
11 . HR & GA Asst. Manager
1. Handle full option concer Human Resourec Management. 2. Handle full option concer General Affaive Jobs.

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
25 ก.พ. 60
12 . Maintenance Supervisor
- Analysis problem of machine - Take care about Maintenance and Improvement - Machine break down and preventive Maintenance system

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
25 ก.พ. 60
13 . GA Officer.
1. ติดต่อหน่วยงานราชการ อบต. การนิคม 2. ดูแลรถส่วนกลางของบริษัท ต่อประกันรถยนต์ 3. ดุแลแม่บ้าน คนสวน 4. ดูแลการซ่อมสร้าง อาคารสำนักงาน 5. ดูแลโรงอาหาร 6. ควบคุมงบประมาณส่วนกลาง ...

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
25 ก.พ. 60

Vandapac Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
25 ก.พ. 60
15 . Injection Supervisor (Automobill Part & Electronic Part)
-เคยทำงานฉีดพลาสติกมาก่อน (Electronic Part, Automobile Part) -Set Up Condition -Set Up Robot -หากเคยทำงานบริษัทญี่ปุ่น จะพิจารณาเป็นพิเศษ

KTX PRECISION (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ก.พ. 60

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
25 ก.พ. 60

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 15,000 - 20,000
25 ก.พ. 60
18 . Asst. to HR ManagerUrgently Required !
Location: Chonburi workind daytime; 5 days for week 1. All HR / Admin. / GA Management including coordinator with regional in aboard. 2. Supervise in payroll / Thai Labor Law and review and...

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 ก.พ. 60
19 . การบริหารงานบุคคลการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ
ฝ่ายบริหารงานบุคคลการสรรหาผู้เชี่ยวชาญ

Xiao Xiang Chemical Industry Thailand Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.พ. 60

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
25 ก.พ. 60
 พบ 450 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ