เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 498 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย เพื่อทำการปรับปรุงซ่อมบำรุง ตรวจสอบดูแลความเรียบร้อยของเครื่องจักรอย่างสม่ำเสมอ ซ่อมบำรุงและปรับปรุง ในส่วนของเครื่องกลโรงงาน ปฏิบัติตามหน้าที่งานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

บริษัท ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57

บริษัท ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
3 . Production Engineer
ควบคุมดูงานการผลิตของบริษัท

บริษัท ซีคอม เซ็สโก้ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
4 . Safety Staff
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในงาน 2. จัดเตรียมเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องนำส่งหน่วยงานราชการในเรื่องความปลอดภัย 3. เอกสารต่าง ๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคม 4. ดูแลการเบิก-จ่ายอุปกรณ์ความปลอ...

บริษัท เซชิน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
5 . Mold Leader.
Mold maintenance

บริษัท ไดโฮ แมนูแฟคเจอริ่ง ( ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position.
เงินเดือน Depend on company structure.
20 ก.ย. 57
6 . Asst. Production Manager
working daytime: 5 days for week Salary: 40,000 - 55,000 Location: Chonburi

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 55,000
20 ก.ย. 57
7 . Accounting Officer or Cost Officer (Urgent)
Location; Amata Nakorn Chonburi salary: 20,000 - 25,000 Female or Male At least 3 years experience in Accounting or cost account in Manufacturing

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน N/A
20 ก.ย. 57

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 Positions
เงินเดือน 15,000 - 20,000 Bath
20 ก.ย. 57

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ไม่รวมค่าล่วงเวลา)
20 ก.ย. 57
10 . Quality Engineer
• รับผิดชอบในการดูแลระบบควบคุมคุณภาพ วิธีการตรวจสอบในขบวนการผลิต • รับผิดชอบในการทวนสอบประสิทธิภาพการตรวจสอบในกระบวนการผลิต • รับผิดชอบในการดูแลระบบประกันคุณภาพตั้งแต่การรับเข้าจนถึงส่งออกสินค้าสำเร...

Eyebiz Laboratory (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
20 ก.ย. 57
11 . ฝ่ายบุคคล
กำหนดแผนพัฒนาบุคลากรให้คำปรึกษาในเรื่องกฎหมายแรงงานและอื่นๆที่เกี่ยวข้องในงานบุคคล ให้คำแนะนำและปรึกษากับพนักงานในฝ่าย เพื่อให้การปฏิบัติงานตรงตามนโยบายและแผนงานของบริษัทฯ จัดฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายให้ม...

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
20 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-บันทึกค่าใช้จ่ายทั้งหมดของบริษัท ในโปรแกรมบัญชี Express -รับวางบิล,จ่ายชำระหนี้ -จัดทำรายงานภาษีซื้่อ-ขาย -ยื่นภาษี ภงด.3,ภงด.53.ภพ.30

บริษัท เอส แอนด์ เอส ภัทรชาติ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
13 . CNC Technician (Lathe/Machining)
1. ควบคุมเครื่อง CNC Machining Center ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ยาง และแม่พิมพ์โลหะ 1 ตำแหน่ง 2. ควบคุมเครื่อง CNC Lathe ทำชิ้นส่วนแม่พิมพ์ และงานชิ้นส่วนอื่นๆสำหรับฝ่ายผลิต

THAI-ISHE AUTOMOTIVE RUBBER CRAFT CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
20 ก.ย. 57
14 . Design Engineer
- ออกแบบผลิตภัณฑ์ตามข้อกำหนดของลูกค้า - กำหนดมาตรฐานการผลิต - ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบ

THAI-ISHE AUTOMOTIVE RUBBER CRAFT CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure
20 ก.ย. 57
15 . Tool&Die Design Engineer
ออกแบบแม่พิมพ์โลหะได้

THAI-ISHE AUTOMOTIVE RUBBER CRAFT CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
20 ก.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่แปลเอกสารแผนกควบคุมคุณภาพ
1. รับผิดชอบด้านเอกสารของแผนก QC 2. ประสานงานระหว่างผู้บริหารคนจีน-ไต้หวันและพนักงานคนไทย

บริษัท ทีดับบลิวที แมนูแฟคเจอร์ริ่ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
17 . Mechanical Design Staff
- เขียนแบบ โดยใช้โปรแกรม Auto Cad Solid Work

บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ด่วนมาก !!
- จัดหา Supplier สำหรับ Stationery และ Factory Supply. - เปรียบเทียบ ต่อรองราคาสินค้าเพื่อสั่งซื้อและ Support แผนกที่ขอซื้อ - เปิด PO สั่งซื้อสินค้าตามใบ PR ที่ได้รับการอนุมัติแล้ว - ติดต่อประสานงา...

บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด (Siam Mabuchi Co., Ltd.)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
19 . Production Control Staff ด่วนมาก !!
- จัดทำแผนดูแลการผลิต Kaizen project. - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขายเกี่ยวกับการผลิตสินค้า Kaizen project. - ดูแลและการจัดการ วัตถุดิบสำหรับผลิตงาน Kaizen project. - บันทึกข้อมูล และจัดเก็บข้อมูลการผล...

บริษัท สยามมาบูชิ จำกัด (Siam Mabuchi Co., Ltd.)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ย. 57
20 . Electric Design Supervisor/Asst. Mgr. และ Electric Design Staff
Electric Design Supervisor/Asst. Mgr. มีหน้าที่ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด พร้อมทั้งรายงานผลการผลิตและทำการแก้ไขปัญหาเบื้องต้นที่เกิดขึ้นหน้างาน และรายงานปัญหาที่เกิดขึ้นในแต่ล...

บริษัท ซิสเต็ม อัพเกรด โซลูชั่น บีเคเค จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
 พบ 498 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ