เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 471 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Design Coordinator
Speedometor design.

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 up
28 พ.ย. 57

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
28 พ.ย. 57
3 . Marketing Coordinator
สื่อสารกับลูกค้าชาวต่างชาติ (ใช้ภาษาญี่ปุ่นเป็นหลักในการสื่อสาร) แปลข้อความ ประโยคสนทนาในที่ประชุมบริษัท และการประชุมกับลูกค้า

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
28 พ.ย. 57
4 . Environment Staff - IMDS
จัดทำโครงสร้างและพัฒนาระบบฐานข้อมูล IMDS

บริษัท ไทย นิปปอน เซอิกิ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ย. 57
5 . Accounting Chief
1.Costing, GL 2.จัดเตรียมและรวบรวมเอกสารทางการบัญชี 3.จัดทำรายงานทางด้านบัญชี 4.วางแผนและมอบหมายงานให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 57
6 . CNC Engineering
- รับผิดชอบกระบวนการ Set up CNC - ออกแบบ Program CNC - จัดทำมาตรฐานการทำงาน

บริษัท ซีเคดีไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 57
7 . QA Engineer
- Responsibility to provide method of inspection instruction, specification standardization to archive customer requirement. - Continuous improvement plan on product and process. - Negotiate to each...

Adampak (Thailand) Limited
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 พ.ย. 57
8 . Ass’t Production Manager
Responsible for the operation of the factory with respect to productivity,Quality,On-time delivery,costs and efficiencies as well as staff supervision and training , occupational health and safaty and...

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position.
28 พ.ย. 57
9 . Asst. HR/GA Manager
1.Manage planning and control all HR&Admin .Function systems such as Recruitment,Training ,Payroll and General Affair etc. 2.To control and administer in department according to the company policy an...

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position.
28 พ.ย. 57
10 . Inspector / QA Document
Inspector -ตรวจสอบชิ้นงานตามแบบที่กำหนด QA Document -ทำเอกสารในแผนก -ติดป้ายที่เครื่องมือแล้วบันทึกผล -รับ-ส่งงานระหว่างแผนก -พิมพ์ใบตรวจสอบแล้วแนบกับชิ้นงาน -จัดงานขึ้นชั้น

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 57
11 . พนักงานขาย (Support Sale)(ประจำสาขาชลบุรี)
- ปฏิบัติงานในพื้นที่ลูกค้า(โรงงานอุตสาหกรรม) - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานขาย - นำเสนอสินค้า - จัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานให้ได้ตามความต้องการจากลูกค้า - ปฏิบัติงา...

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 57
12 . พนักงานโลจิสติกส์(Stock Center)
พนักงานโลจิสติกส์(Stock Center) -ดูแล Warehouse -เก็บ-จ่ายสินค้าในWarehouse

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 57
13 . พนักงานขาย (Support Sale)(ประจำอยู่ที่กบินทร์บุรี)
- ปฏิบัติงานในพื้นที่ลูกค้า(โรงงานอุตสาหกรรม) - รับผิดชอบเกี่ยวกับงานขาย - นำเสนอสินค้า - จัดส่งสินค้าให้ถูกต้องและตรงตามความต้องการของลูกค้า - ปฏิบัติงานให้ได้ตามความต้องการจากลูกค้า - ปฏิบัติงา...

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 57
14 . Process Engineer/ QA/ QC (ID : 2001 )
• Control and monitor the production process Industry Summary: Our clients are the leading in variety engineering and manufacturing • Execute problem solving process is effective in resolving prod...

Smartcruit Consultant Co., Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 30,000 Baht.
28 พ.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง (ประจำนิคมอุตสาหกรรมอมตะนคร)
ด่วนมาก!!!!

วางแผนและปฏิบัติงานในการสั่งจ่ายงาน ให้เป็นไปตามปริมาณงานที่ได้รับมอบหมาย จัดทำรายงานเพื่อจัดส่งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำแนะนำและให้คำปรึกษาแก่พนักงานขับรถ

บริษัท เค ไลน์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 57
16 . Japanese Interpreter/Secretary of President
- Secretary of President - Support Japanese Management as a Japanese-Thai interpreter . - Interpret Japanese-Thai/Thai-Japanese at Production line and in meeting. - Translate between Japanese lang...

TOYODA GOSEI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 positions
เงินเดือน n/a
28 พ.ย. 57
17 . Process Engineer (HDD Business)
Responsible for the development of manufacturing processes. Development of cost saving strategies and techniques. Responsible for coordinating our ISO 9001:2000, QS 9000 and ISO/TS 16949 certificati...

Good Job Professional (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000
28 พ.ย. 57
18 . บัญชีลูกหนี้ / บัญชีต้นทุน
1.บัญชีลูกหนี้ -บันทึกบัญชีด้านรับและบัญชีเจ้าหนี้ -ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย และจัดทำแบบนำส่ง -ตรวจสอบภาษีหัก ณ ที่จ่าย และจัดทำแบบนำส่ง -จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 2.บัญชีต้นทุน -ห...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ย. 57
19 . Production Manager
- Ensure the products are produced and delivered on time with competitive cost. - Ensure the products are produced with consistent quality and quantity in accordance with planning. - Provide trainin...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
28 พ.ย. 57
20 . Production Engineer Manager
This fast growing boat builder is looking for an English speaking Production Engineer manager to lead the teams responsible for tooling design, tooling and fixturing construction, manufacturing projec...

Cobra International Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
28 พ.ย. 57
 พบ 471 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ