เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 490 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Engineer Urgently Required !!
1. All activity for cost reduction (Sourcing unti SOP) 2. New model control & follow up 3. Quality development (Current & New model) 4. Co-ordinate with QA for supplier audit

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + experience
23 ก.ค. 57
2 . Japanese speaking Sales coordinator Urgently Required !!
1. Sales and Marketing staff (Take care Japanese customers both Automobile and Motorcycle customer) 2. Japanese Director Coordinator

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + Language allowance
23 ก.ค. 57
3 . Process Engineer (Chemical, Welding, Painting) Urgently Required !!
1. Support production line 2. Process design 3. Machine requirement 4. Tooling design 5. In-house project improvement

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
23 ก.ค. 57
4 . Production Control Manager Urgently Required !!
To plan and control overall production to meet company target - Material usage planning - Production planning and control - Production capacity analysis - Analysis, solve the problem then improvem...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 59,000 + other benefits
23 ก.ค. 57
5 . ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง Urgently Required !!
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในไลน์ผลิต เช่น เครื่อง CNC, เครื่องเชื่อมโรบอท, เครื่องเชื่อมซีม เป็นต้น - ดูแล ซ่อมบำรุงโปรแกรม PLC

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -15,000
23 ก.ค. 57
6 . Maintenance Asst Chief Engineer (Electrical) Urgently Required !!
- Plans monitor performance. - System maintenance. - System design or maintenance. - Planned standards documents on the system. - Planning monitors from superiors and subordinates. - Plan to work...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 + position allowance
23 ก.ค. 57
7 . Technician Staff
Technician Staff 1. Moid,Injection machine & Utility preparation for daily production. 2. Trial new molds, modify & repair molds. 3. Material preparation for daily production. 4. Mixing proce...

YAHAGI (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 position
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
8 . QA Leader
1. Comply with quality and environmental policy 2. Imcoming inspection control 3. First and hourly inspection control 4. Outgoing system improvenment 5. Inspection system improvenment 6. Supplie...

บริษัท ซันคอล ไฮ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกข้อมูลบัญชีลงโปรแกรม 2. ติดตามและ update รายการสินทรัพย์ 3. จัดทำรายงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ตรวจเช็คเอกสารหลักฐานประกอบการบันทึกบัญชี 5. งานบัญชีทั่วไป 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่บำบัดน้ำเสียและซ่อมบำรุง
1. ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสียในโรงงาน 2. ควบคุมระบบผลิตน้ำ RO/DI 3. ควบคุมการจัดการของเสียในโรงงาน 4. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรที่ใช้ในระบบบำบัดน้ำเสียและผลิตน้ำดี

บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ก.ค. 57
11 . Japanese Interpreter
- Translate from Thai to Japanese and Japanese to thai in the all meeting - Translate documents Japanese-Thai, Japanese-English. - Other duties are assign by Japanese manager

บริษัท ศารายา เอ็มเอฟจี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 57
12 . พนักงานโลจิสติกส์(Stock Center)
-ดูแล Warehouse -เก็บ-จ่ายสินค้าในWarehouse

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
13 . พนักงานขาย (Support Sale)
- ดูแลลูกค้าตามมอบหมาย - ควบคุมปริมาณสินค้าในStock และเบิกจ่ายสินค้า - ทำข้อมูลการใช้งานเบื้องต้น - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของหัวหน้างาน

TT Fuji Tool Support Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
14 . พนักงานคลังสินค้า - ประจำโรงงานนิคมอมตะนคร จ.ชลบุรี ด่วนมาก !!
รับผิดชอบเกี่ยวกับงานคลังสินค้า 1. รับ-จ่ายวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต 2. รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3. เช็คสินค้าและเคลื่อนย้ายสู่หน่วยงานขนส่ง 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
23 ก.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่/หัวหน้ากลุ่มคลังสินค้า - ประจำโรงงานอมตะนคร จ.ชลบุรี ด่วนมาก !!
1. รับผิดชอบในการวางแผนงานเกี่ยวกับการสั่งซื้อวัตถุดิบ 2. วางแผนการนำเข้า-ส่งออกวัตถุดิบเพื่อการผลิต 3. ควบคุมและตรวจสอบการรับเข้าและจ่ายออกของวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป 4.ประสานงานกับทุกหน่วยงานที...

บริษัท นิวคอนเซพท์ โปรดัคท์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ก.ค. 57

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
17 . Engineer
1.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของแม่พิมพ์โลหะ ให้สามารถผลิตงานได้อย่างต่อเนื่อง 2.ปรับปรุงพัฒนา Tool Life ของชิ้นส่วนของแม่พิมพ์โลหะ 3.ควบคุม Spare part

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 19,000 บาท
23 ก.ค. 57

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
23 ก.ค. 57
19 . Programmer Program ERP (Axapta)
- ERP Programmer

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
20 . ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมเครื่องจักร ตรวจเช็คและวิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักร - และงานที่ได้รับมอบหมาย

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท
23 ก.ค. 57
 พบ 490 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ