เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 428 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Painting Staffรับสมัครด่วน !
-มีประสบกาณ์งาน ผ่นสีรถยนต์ หรือ robort 2 ปีขึ้น

PENSTONE (THAILAND) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
29 ก.ค. 59
2 . HR/Admin Staff (ตำแหน่งสำหรับผู้พิการ)
อยู่ในส่วนงานของฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ช่วยดูแลในเรื่องเอกสาร และการเบิกจ่ายอุปกรณ์สนง.

Aichi International (Thailand) Co., Ltd. บริษัท อาอิชิ อินเตอร์เนชั่นแนล (ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
28 ก.ค. 59
3 . QMR / QMS / QA & QC Section Manager (Food Manufacturer)รับสมัครด่วน !
- Responsible for Quality System / Quality Documents in food Manufacturer - Internal and External Audit Check Quality Sytem - Certification of GMP / HACCP / BRC / IFS / HALAL / BSCI / ISO 22000 *...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา เท่านั้น
เงินเดือน 35,000 - 45,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์) + สวัสดิการอื่นๆ
28 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
รับผิดชอบในการสรรหา คัดเลือก นัดหมายผู้สมัคร ประสานงานกับกรรมการผู้สัมภาษณ์ ทำสัญญา ปฐมนิเทศพนักงาน ประเมินผลการทดลองงาน หาช่องทางสรรพาพนักงาน แบบใหม่ๆ และติดต่อประสานงานทั้งภายใน ภายนอก ตรวจเช...

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (Sales Coordinator)
ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาติดต่องานที่บริษัท ประสานงานในการสั่งซื้อสินค้าของลูกค้า โดยการให้ข้อมูลทางโทรศัพท์ ติดตามการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการสั่งซื้อสินค้า ยืนยันการส่งมอบสินค้า ประสานงานกับทุกฝ่ายที...

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
28 ก.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ประสานงานกับ Supplier สั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ - เปรียบเทียบราคา และ เจรจาต่อรองราคาสินค้า - คีย์ข้อมูลงานสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ - ควบคุมสต๊อกสินค้า

บริษัท เครื่องมืออุตสาหกรรม อินเตอร์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
28 ก.ค. 59
7 . QA Staff [Heat Exchanger Division]
- Responsible for control supplier, to control quality of products to manageme of QA operator about 50 persons - Coordinate wiht other section Quality improvment and cost reduction activities - Con...

Nikkei Siam Aluminium Limited. / บริษัท นิคเคสยามอลูมิเนียม จำกัด (สาขากรุงเทพ - อาคารบีบี และสาขาอมตะนคร)
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน As company structure
28 ก.ค. 59
8 . Customer Service Asst. Managerรับสมัครด่วน !
- Responsible to corresponding to all inquiries from distributors - Improve efficiency, keep the call logs and develop the intelligence of customers - Corresponding to distributor inquiry for Part...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน 40-55K ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 ก.ค. 59
9 . Accounting Manager
- Overall responsible for accounting functions: The general accounting process, account reconciliations, - AP/AR, cost controlling and tax reporting, ensuring timely and accurate delivery. - Lead...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 75,000
28 ก.ค. 59
10 . Assistant Accounting or Accounting Manager / Base in Amata NakornUrgently Required !
-Review all reconcile account code to be accuracy. -Review tax reconcile and submit to the government. -Review fixed assets control and registered. -Review construction in progress reconciliation a...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 Positions
เงินเดือน 35,000 - 50,000
28 ก.ค. 59
11 . Japanese Interpreter
Scope of work: 1. Japanese interpreter 2. Secretarial Job 3. Assistant to Sr. Admin. Manager - Control & follow up the documentations for superiors’ information 4. Admin / BOI function 5. other a...

THAI NEWTON CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Person (Urgently)
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 59
12 . Assistant to Production Manager
Scope of works 1.Controlling and coordination of manufacturing processes. 2.Monitoring, measurement and analysis production’s processing, tracking quantity of productivities (FG) and improve product...

THAI NEWTON CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Person (Urgently)
เงินเดือน negotiation
28 ก.ค. 59
13 . Assistant to QA/QC Manager
1. To ensure product meets customer specifications for function and quality. Responsible for implementing inspection procedures and tests to determine the quality of the company's product. 2. To im...

THAI NEWTON CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 person (Urgently)
เงินเดือน Determined by the standard for our interview
28 ก.ค. 59
14 . Rubber Production Supervisor
1.สามารถวางแผนจัดวางกำลังคน เตรียมวัตถุดิบ และเครื่องจักร ให้พร้อมกับการผลิต 2.ตรวจติดตามงานผลิตให้เป็นไปตามแผนและบรรลุเป้าประสงค์ของแผนการผลิต 3.มีการพูดคุยประสานงานกับหัวหน้าแผนกยางและแผนกขึ้นรูปย...

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 ก.ค. 59
15 . Project Engineer (Stamping)
1. ออกแบบและสร้างแม่พิมพ์ปั๊มโลหะได้ 2. ติดตั้ง ทดสอบ ตรวจสอบแม่พิพม์ปั๊มได้ 3. ดูแล วางแผน ควบคุมการผลิตของแผนกปั๊มขึ้นรูปโลหะ 4. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นในการทำงานได้ 5. รายงานผลการผลิตต่อ...

THAI-ISHE INDUSTRIES CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึนอยู่กับประสบการณ์
28 ก.ค. 59
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ 2. ตรวจสอบเอกสารรายงานภาษีซื้อและภาษีขาย บันทึกบัญชี ตรวจสอบความถูกต้องและผลกระทบต่างๆ จัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน) 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบบ...

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ื์
28 ก.ค. 59
17 . วิศวกรไฟฟ้า
-ระบบงานไฟฟ้า และควบคุมเครื่องจักร ภายในโรงงาน -ควบคุมการติดตั้ง ซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้า -บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย Safety Officer
-ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย่...

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
28 ก.ค. 59
19 . วิศวกร
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 59
20 . HR Manager
- Improve HR system Factory 1-4 - Improve Employee Relation - Support CSR activity of company - Improve skill training for each level of employee - Implement basic training for management system

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ก.ค. 59
 พบ 428 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ