เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 552 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเขียนแบบ
รับผิดชอบงานเขียนแบบ (เครื่องกล) สำหรับผลิตผลิตภัณฑ์ประเภท สกรู , ชาร์ป สวัสดิการ - เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร / ค่าเดินสำหรับทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (5%) - ประกันชีวิต + อุบัติ...

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
3 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (New Model)
รับผิดชอบงาน New Model สวัสดิการ - เบี้ยเลี้ยงค่าอาหาร / ค่าเดินสำหรับทางปฏิบัติงานนอกสถานที่ - กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ (5%) - ประกันชีวิต + อุบัติเหตุกลุ่ม - สวัสดิการยินดีบุตรกำเนิด - สวัสดิการ...

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
3 . ผู้จัดการ และ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ควบคุมกระบวนการผลิต , ลดความสูญเสียในกระบวนการผลิต, วางแผนและปรับปรุงกระบวนการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมายองค์กร ** ผู้จัดการฝ่ายผลิต เปิดรับจำนวน 2 อัตรา ** ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต เปิดรับจำนวน...

บริษัท โคเบียว (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
4 . Production Assistance Manager Urgently Required !!
1. Control & follow up the production line in accordance with production schedule. 2. Plan and control manpower in production line. 3. Control all equipments, machines, tools in production line. 4....

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 45,000
2 มี.ค. 58
5 . Purchasing Engineer (Buyer) Urgently Required !!
1. Follow up & Control cost reduction activity 2. Follow up & Control new model from customer 3. Cooperate with supplier in case of delivery & quality problems

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + experience
2 มี.ค. 58
6 . Accounting staff (AP/GL) Urgently Required !!
Reponsibilities : AP/GL - VAT, WHT3 53, PND54, PP36 - Dairy check forex to bank Fix asset - Fix asset registration and construction in progress - Control and check all fixed asset - Calcul...

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 + experience
2 มี.ค. 58
7 . Japanese Interpreter (Production Engineering dept) Urgently Required !!
- Japanese interpreter for Engineering & New model department - Translate documents, drawing - Interpreter in the meeting both inside and customer - Other jobs assigned by Japanese

KYB (Thailand) Co.,Ltd
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure + Language allowance
2 มี.ค. 58
8 . SALES ENGINEER
แก้ไขปัญหาลูกค้า ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่

บริษัท สยามเอ็นจิเนียริ่ง อินสทรูเม้นท์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
10 Positions
เงินเดือน 17,000-50,000 Bath+คอมมิชชั่น 3-7%
2 มี.ค. 58
9 . วิศวกร
วางแผนและควบคุมการผลิต จัดทำมาตรฐานการผลิต วางผังสายการผลิต จัดสรรทรัพยากรเพื่อสนับสนุนการผลิต วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีปฏิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานหน่วยงานที่รับผิดชอบ

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (Safety Officer)
1.ตรวจสอบ ประเมิน วิเคราะห์ความเสี่ยงในการทำงาน 2.แนะนำ ฝึกสอน อบรมลูกจ้างเกี่ยวกับความปลอดภัย 3.ตรวจสอบสาเหตุ และวิเคาระห์การประสบอันตราย 4.รวมสถิติ จัดทำรายงานการประสบอันตราย 5.ดำเนินงานตามนโยบา...

บริษัท โทแอคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 มี.ค. 58
11 . Account Officer
- บันทึกรายการเคลื่อนไหวของวัตถุดิบ - ทำรายงานสินค้าคงเหลือประจำเดือน - ตรวจเช็คความถูกต้องของจำนวนสินค้าคงเหลือประจำเดือน - บัญชีสต๊อก - บัญชีเจ้าหนี้ - บันทึกทรัพย์สิน - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบ...

บริษัท นิชิได (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มี.ค. 58
12 . Warehouse Supervisor (Food Manufacturer) ..... ส่ง Resume in English มาที่ Email : Lawan@foodpeoplecompany.com
(ด่วนมาก)

1.Responsible for Warehousing & Distribution for 100 + Manpower in Small-Sized Food Manufacturer กรุณาเข้ามาสัมภาษณ์ได้ทันที วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8:00 - 18:00 น.....ต้องการด่วนมากๆๆๆ ....ติดต่...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาทหรือมากกว่า ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
2 มี.ค. 58
13 . Mechanical Engineer
Design Engineer Main responsible are Design production functions such as Print Circuited Board,Mechanical function or Software functions of car audio products. Production Engineer Main responsibl...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
2 มี.ค. 58
14 . Accounting Officer (Chonburi, Pathumthani)
Responsible to operate General Account Process and Closing, A/P, A/R and Fixed Asset , Strongly knowledge in “Revenue Code” which relate to cross border tax such as mold die, design fee, technical sup...

Sony Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
Many Positions
เงินเดือน Salary Structure
2 มี.ค. 58
15 . Japanese Interpreter & BOI
1.แปลเอกสารไทย-ญี่ปุ่น, ญี่ปุ่น-ไทย 2.แปลในที่ประชุมให้กับผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและเจ้าหน้าที่ชาวไทย 3.แปลในส่วนงานฝ่ายผลิตทั้งเอกสารและพูด รวมทั้งฝ่ายสำนักงาน 4.ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ที่ญี่ปุ...

Kyowa Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือ ตามประสบการณ์ทำงาน
2 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( HRD Staff )
1. ควบคุมระบบการทำงานของพนักงาน Sub-Contract ตั้งแต่กระบวนการสรรหาคัดเลือก,การตรวจสอบการวางบิล 2. สรรหาและจัดตารางการสัมภาษณ์งานเพื่อให้ได้พนักงานที่ตรงตามคุณสมบัติที่ร้องขอ 3. อบรมปฐมนิเทศน์ให้กับ...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มี.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. กำหนดรูปแบบการจัดทำเอกสารงานวิจัยและงานพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้เป็นมาตรฐานของบริษัท 2. ควบคุม ติดตาม ประเมินผล ให้คำปรึกษา แก้ไขปัญหาการจัดทำเอกสารด้านงานวิจัย และ พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ถูกต้อง ครบถ้วน ตามรูป...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มี.ค. 58
18 . วิศวกร
1. ศึกษาค้นคว้าผลิตภัณฑ์ใหม่มาประยุกต์ใช้กับอุตสาหกรรมรถยนต์ อุสาหกรรมอิเล็กทรอนิกส์, ชิ้นส่วนที่ใช้ภายในบ้าน หรือ อื่นๆที่สอดคลองกับธุรกิจของบริษัท 2. ศึกษาแยกผลิตภัณฑ์และทดสอบตามโครงสร้างของชิ้นส่ว...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ Design
1. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2. ทำกิจกรรม Kaizen เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของแผนก 3. ออกแบบและจัดทำ มาตรฐานบรรจุภัณฑ์เพื่ออนุมัติการจัดส่ง 4. ประเมินและจัดทำประมาณการต้นทุนของกร...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มี.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่จัดทำเอกสาร PPAP
1. ออกเอกสาร PPAP และ เอกสาร inspection standard 2. รับ Requirement ของ New Model จากลูกค้า และ ร่วมประชุมเพื่อหาแนวทางแก้ไขปัญหา Part ของลูกค้า 3. ดูแลกระบวนการทำ New Model จากลูกค้าตั้งแต่การรับ...

Nitto Matex (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มี.ค. 58
 พบ 552 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ