เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 428 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Engineer
- To action product quality improvement,conrrective and preventive action for customer claim/complains. - Follow up Quality situation and report. - Can advise in Quality system and QA improvement. ...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
25 ส.ค. 59
2 . Account ReceivableUrgently Required !
• ควบคุมการรับ-จ่ายเงินสดย่อย • รับวางบิลและจ่ายชำระเจ้าหนี้ • วางบิลลูกค้าและรายงานสรุปการวางบิล • จัดทำใบลดหนี้ ใบเพิ่มหนี้ และใบแจ้งหนี้ • สรุปรายงานภาษีขาย • จัดทำรายงานค่านายหน้าและยอดขาย •...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
3 . Marketing Staff (Quotation)Urgently Required !
- Sourcing / ECI Quotation (Make quotation both of part and Tool). - Price update (Input price in unit price system and update for all revision). - VEVA and cost down (Be team for customer cost do...

TOYODA GOSEI ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
4 . Sales ขายเหล็กม้วน / แถบสลิต ( บริษัท สยาม ไทโย สตีล จังหวัดชลบุรี )
1.นำเสนอขายสินค้าประเภทเหล็กม้วน / แถบสลิต ให้กับลูกค้า 2.สรรหาและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้ารายใหม่ๆ 3.รับผิดชอบในการรักษาความสัมพันธ์ของลูกค้าเก่าโดยคอยติดตามงานและเสนอสินค้าใหม่ๆและคอยติดต่อสื่อส...

บริษัท ซันกิ ควอลิตี้ โปรดักส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ส.ค. 59
5 . Production Control Asst.Manager
-ตรวจทานการวางแผนการผลิตเพื่อให้การผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -สนับสนุนการวางแผนและควบคุม ปรับปรุงยอดวัตถุดิบคลคลัง-สินค้าคงคลัง -ตรวจสอบ สนับสนุนการวางแผนและควบคุมการส่งงาน-รับงานไปผลิต -วิเคราะ...

บริษัท เซอิฮัสซึ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
6 . Factory Asst. Manager
-ควบคุมดูแลสายการผลิตของแผนก Press,Coil spring,Assembly ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ช่วยเหลืองานต่างๆของผู้จัดการโรงงาน -จัดทำรายงานต่างๆเสนอผู้บังคับบัญชา -ดำเนินงานตามแผนงานที่ได้รับจากผู้จั...

บริษัท เซอิฮัสซึ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
7 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (Japanese Interpreter)
- สื่อสารการแปลภาษาญี่ปุ่น-ไทย, ไทย-ญี่ปุ่น - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เซอิฮัสซึ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 ตำแหน่ง ด่วนมาก!
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59

EIE INTERGROUP CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 15,000 - 20,000
25 ส.ค. 59
9 . Sales ภาคตะวันออก
พบลูกค้า ,แนะนำสินค้า,ติดต่อประสานงานกับโครงการ,

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000-17,000 บาท(ไม่รวมค่คอม,น้ำมัน,สึกหรอ,ค่าโทรศัพท์
25 ส.ค. 59
10 . หัวหน้าแผนกสโตร์
- การรับวัตถุดิบ รับสินค้าสำเร็จรูป ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง จัดทำรายงาน การรับ ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - การจัดเก็บวัตถุดิบ วางแผนการจัดเก็บสินค้า/วัตถุดิบ ตรวจสอบ จัด...

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
25 ส.ค. 59
11 . พนักงานควบคุมเตา
ควบคุมการผลิต

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป(ไม่รวมค่ากะและOT)
25 ส.ค. 59
12 . ช่างเทคนิค
ดูแลระบบซ่อมบำรุง/ซ่อมเครื่องจักร/

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 บาท ไม่รวมโอที ค่ากะ
25 ส.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
รับงานจากลูกค้า,ทำใบเสนอราคา,ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง,รับเรื่องจากลูกค้าและสามารถแก้ปัญหาได้

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ไม่รวมรายได้อื่นๆ
25 ส.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เขียนแบบและสามารถดูแบบได้,ใช้โปรแกรม AUTOCAB ได้ดี

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000บาทขึ้นไป ไม่รวมOT
25 ส.ค. 59
15 . หัวหน้าแผนกผลิต
ดูแลระบบการผลิต , ควบคุมการผลิต

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท ไม่รวม OT ค่าชำนาญงาน
25 ส.ค. 59
16 . หัวหน้าออกแบบการผลิต
ตรวจแบบงาน, เขียนแบบงาน, ระบบISO, KPIแผนก, ลดต้นทุน

บริษัท เอสอาร์ แอดวานซ์อินดัสตรีส์ จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท-25,000 บาท
25 ส.ค. 59

Toyo Recruitment Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
25 ส.ค. 59
18 . Secretary for JapaneseUrgently Required !
ขออนุญาตประกาศรับสมัครงานค่า Position : Japanese Coordinator Location : Amatanakorn, Phase 9, Chonburi Working Hour : Mon - Fri 8.30 - 17.30 (2 Sat/Week) Job Description : - Coordinate with oth...

Toyo Recruitment Co.,Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 THB
25 ส.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 60,000 บาท
25 ส.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
เงินเดือน 70,000 - 80,000 Baht
25 ส.ค. 59
 พบ 428 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ