เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accountant ( Leader) at 304 Prachinburi
-Manage all Accounting & Finance Jobs -Analyze work problems -Improve & develop work process -Knowledge about Cost , Import & Export , BOI , W/T

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 27,000-30,000 บาท
12 ก.พ. 59
2 . Security Engineer
Responsible for delivering effective security guarding platform, security guarding system deployments, monitoring and reporting. Provide off-hours support. Perform security assessments and physical ...

SMT INDUSTRIES CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน According To Company Salary Scales
11 ก.พ. 59

SMT INDUSTRIES CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Under company structure
11 ก.พ. 59
4 . PROCESS ENGINEER
Knowledge of SMT & AOI program and Solder paste printer,reflow oven control

SMT INDUSTRIES CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Under company structure
11 ก.พ. 59

บริษัท โฮเอ เมทัล (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
6 . Research & Development Supervisor
1. รับผิดชอบในการศึกษา ค้นคว้า และวิจัย เพื่อปรับปรุงปัญหาต่างๆ ที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์ 2. พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับการร้องขอจากลูกค้า 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีม่าแฮม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 59
7 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ควบคุมดูแลระบบทำความเย็น 2.ควบคุมดูแลรักษา Boiler 3.ควบคุมดูแลระบบน้ำ และ สาธารณูปโภค 4.งานซ่อมทั่วไป ภายในโรงงานและงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายช่างทั้งหมด

บริษัท พรีม่าแฮม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 59
8 . DCC Staff
1.วางแผนงานด้านระบบคุณภาพภายในองค์กร 2.ดูแลควบคุมเอกสารระบบคุณภาพทั้งบริษัทของทุกฝ่าย 3.ให้คำปรึกษา/แนะนำ การปฏิบัติงานของฝ่ายต่างๆให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและ Procedure 4.ประสานงาน ติดตามงาน และวิเคร...

SURTEC AND PLAMEX CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
9 . Production Supervisor
- Production Control. - Manpower Control. - Follow up production plan. - Improvement NG. - Support Asst.Manager and Manager. - Production up capacity. - New Line setting.

SURTEC AND PLAMEX CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
11 ก.พ. 59
10 . Laboratory Staff
1. วิเคราะห์หาความเข้มข้นของสารเคมีในกระบวนการชุบ 2. เตรียมเคมี หรืองานเทสต์ต่างๆ 3. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

SURTEC AND PLAMEX CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
11 ก.พ. 59
11 . Production Staff
-ดูแลและควบคุมการทำงานของแผนกให้ได้ตามเป้าหมาย -วางแผนการผลิต บริหารสต๊อกส้นค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับการขาย -ปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -ป้องกันและแก้ไขปัญหาในการผลิตพร้อมรายงานต่อแผนกที่เกี่...

Protective Technology Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
11 ก.พ. 59
12 . Sale Officer
-Contact potential customer and make appointments with potential customer per week. -Plan your own sales and follow up sales activities with customers. -Prepare for weekly sales report in English to...

Protective Technology Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
11 ก.พ. 59
13 . Production supervisor ( Kabinburi plant )
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตไก่ทอดแช่เยือกแข็ง

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
11 ก.พ. 59
14 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ( Kabinburi plant )
- ทดสอบ-ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร - จัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO/IEC 17025

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
11 ก.พ. 59
15 . Safety Officer
- งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน * ขอResumeที่เป็นภาษาอังกฤษเท่านั้น

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
11 ก.พ. 59
16 . Engineering
-Following engineering changes during production to improve performance is to review the better. -Analysis of problems with customer complaints and determine corrective and preventive mothods. -The ...

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiable
11 ก.พ. 59
17 . QA Staff
1. Quality Assurance Staff (System/IQA) 2. ดูแลการรับ Audit ทั้งจากภายในและภายนอก 3. ดูแลและจัดทำข้อมูลตามที่ได้รับมอบหมายด้านระบบคุณภาพทั่วไป 4. สามารถใช้เครื่องมือวัดได้

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
11 ก.พ. 59
18 . Supervisor
Support data inventory for MC Frame Assy.

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
11 ก.พ. 59
19 . Supervisor
Support data inventory for MC Frame Assy.

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
11 ก.พ. 59
20 . Clerk 1 (BOI)
- รับผิดชอบงาน BOI เช่น ยืนสูตรการผลิต, ตัดบัญชี, ติดต่อลูกค้า, ยืนระบบ EMT และขออนุมัติรายการเครื่องจักร

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
11 ก.พ. 59
 พบ 109 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ