เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Store Staff
ดูแลการรับเข้า การเก็บวัตถุดิบ การสำรอง การเบิก-จ่าย ดูแลการจ่ายวัตถุดิบ

Protective Technology Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
27 ก.ย. 59

Protective Technology Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
3 . Injection Engineerรับสมัครด่วน !
1. Control % NG efficiency in section 2.Support document TS 16949, ISO 14001 , CCCF 3.Control worker in section

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 Positions
เงินเดือน XX,XXX
27 ก.ย. 59
4 . Safety Officerรับสมัครด่วน !
1. Control subcontractor and operator at workplace 2. Find Hazard and coordinate with related 3. Doing CCCF and safety activity

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน 14,xxx Baht + ค่าครองชีพ 1,800 Baht
27 ก.ย. 59
5 . Logistics Manager
- Strategically plan and manage logistics, warehouse and transportation - Direct, optimize and coordinate full order cycle - Liaise and negotiate with suppliers and manufacturers - Keep track of qu...

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ย. 59
6 . Mold Engineer
- Mold inspection: Detect, measure and assess the progress of an injection mold wear - Mold maintenance: Disassembly and assembly of our molds, cleaning of the entire items of the molds is carried...

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ย. 59
7 . ช่างซ่อมบำรุงและรักษาแม่พิมพ์ (Technician Mold)
- ดูแล/บำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้อยู่ในสภาวะที่เหมาะสมและสะดวกต่อการใช้งาน - ดำเนินการแก้ไขปัญหาที่เกิดจากแม่พิมพ์เช่นการปรับปรุง, ซ่อมแซม, การเปลี่ยนแปลง, การเปลี่ยนอะไหล่สำรอง, การบำรุงรักษาหรือการทำควา...

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ย. 59
8 . Assistant QA Manager
1. Manage and control Laboratory / QA operation/ customer survey and feedback, include handling of customer complaint 2. Continually improve QMS, and all the operation processes process 3. Coordinat...

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ย. 59
9 . Secretary
- Provide administrative and clerical support to departments or individuals. - Schedule meetings and arrange conference rooms. - Manage travel and schedule. - Handle information requests. - Prepar...

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ย. 59
10 . Senior Cost Account
 Prepare the factory’s standard cost, Replacement Cost, revision costs, conduct cost variance analysis of products.  Costing Sheet cost roll up, cost analysis, month end closing, budgeting, and rev...

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ย. 59
11 . IT Technical Support Officer
- Installing and configuring computer hardware operating systems, Server System, and applications - Monitoring and maintaining computer systems, Server System and networks - Talking staff/clients ...

บริษัท ไทยเมด ไฮเทค จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ย. 59

JAC Personnel Thailand Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000 (Negotiable)
27 ก.ย. 59
13 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. จัดทำบัญชี และทำเอกสารบัญชี สามารถปิดงบการเงินได้ 2. จัดทำและตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ,ขาย และนำส่งภาษี(ภงด.1,3,53 ,ภพ.30 และประกันสังคม) 3. จัดทำรายละเอียดสินค้าคงเหลือ 4. จัดทำรายละเอียดทรัพย์สิ...

บริษัท รุ่งเรือง เซอร์วิส อพาร์ทเมนท์ 1 จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโคร้งสร้าง
27 ก.ย. 59
14 . Assembly Supervisor (304 Industrial Park (Prachinburi))
- อยู่ในไลน์ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก - ดูแลพนักงานใน Assembly Line ใน section ของตนให้ทำงานเป็นไปตามที่คาดหวัง - รับผิดชอบงานที่ตนดูแลและช่วยพัฒนาองค์กร ช่วยลดงานที่ผิดพลาดและลดเวลาการผลิต

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 ก.ย. 59
15 . หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำนิคม 304)
- ควบคุมและตรวจสอบ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการส่งสินค้าให้ลูกค้า - วางแผนให้คำปรึกษา ควบคุมและกำกับ ดูแล การกฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงาน...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 ก.ย. 59
16 . Maintenance Asst. ManagerUrgently Required !
1. Management within Maintenance section achieve Target. 2. Prepare and control PM standard, TPM standard to suit with the optimum requirement of ISO9001 ISO1401 and TS16949 System. 3. To analyze an...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.ย. 59
17 . Production Engineer (Auto Visual Inspection)Urgently Required !
1. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery and cost and improve the process to highest performance. 2. Control the operator to follow company rule and keep the hig...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.ย. 59
18 . Maintenance SupervisorUrgently Required !
Supervisor 1 position & Senior Supervisor 1 position 1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4....

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.ย. 59
19 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2)
27 ก.ย. 59
20 . Assembly Engineer / Blow Engineer
- ควบคุมกระบวนการผลิต improvement ใน Line การผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตาม KPI แผนก - ควบคุมกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนงานที่เกิดขึ้น - ตรวจสอบการทำงานและสิ่งที่น่าจะเกิดปัญหาในอนาคต - ดู...

Siam Yachiyo.Co.,Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ก.ย. 59
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ