เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (Safety Staff) (ประจำสาขานิคมฯ โรจนะ 304)
- จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี เพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงานและลดอุบัติเหตุ - ประชาสัมพันธ์/แนะนำ/จัดฝึกอบรม ให้ความรู้แก่พนักงานเพื่อให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน - สอบสวน วิเคราะห์ รวบรวมข้อมู...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
2 . Leader, Staff Warehouse (ประจำสาขานิคมฯ โรจนะ 304)
Leader Warehouse - ควบคุมเอกสารและการจ่ายสินค้าประจำวัน - ควบคุมและปฏิบัติงานประจำวันให้ได้ตามเป้าหมาย - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย Staff Warehouse - ควบคุมดูแลพนักงานบรรจุสินค้า - ตรวจสอบแ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
Leader 10 อัตรา, Staff 7 อัตรา
20 ต.ค. 57
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น (ประจำสาขานิคมฯ โรจนะ 304, ปราจีนบุรี)
- แปลเอกสาร,แปลการประชุม,แปลในงานส่วน Operation - แปลสื่อสารระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น - ติดต่อประสานงาน ระหว่างหน้างานกับสำนักงานใหญ่

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
4 . Assistant Supervisor, Supervisor Warehouse (ประจำสาขานิคมฯโรจนะ (304))
- จัดและจ่ายงานให้กับผู้ใต้บังคัญชา - ควบคุมและดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานได้ตามเป้าหมายและถูกต้อง - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า - จัดทำรายงานสินค้าประจำวัน - รายงานปัญหาที่เกิดขึ้น - ควบคุม ดูแล ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
Asst.Sup 2 อัตรา, Supervisor 2 อัตรา
20 ต.ค. 57
5 . Leader
ด่วน!!!

1. ควบคุมและดูแลไลน์การผลิต 2. ควบคุมการปฏิบัติงานให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ควบคุมคุณภาพของการผลิต และ กำลังคน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
6 . Training Staff
Urgent

- As the secretariat of In-company training / Award system. - Administration of the training (Preparation for Trainiing/Making reports to DSD / Development of a new program) - Operating the intern...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
7 . Purchasing Staff
Urgent

- Contact & Control Electrical Parts (Domestic and Oversea) -Control Cost. Main job is desk work.Actually, to download data from the system, modify the structure of products, sum up the price of ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
8 . Mechanical Engineer
- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
30 อัตรา
20 ต.ค. 57
9 . ช่างเทคนิค
ด่วนที่สุด

1. Facility Technician (2 อัตรา) - เตรียมการซ่อมแซมและการบำรุงรักษาป้องกัน - ดูแลระบบสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆของบริษัท เช่น ระบบ ไฟฟ้า, ปะปา ,เเสงสว่าง,ระบบทำความเย็น ในอาคาร เป็นต้น 2. Asse...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
10 . Electronic Engineer
1.Establish manufacturing processes of copy machine 2.Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planing 4.Process d...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
8 อัตรา
20 ต.ค. 57
11 . Manager / Asst.Mgr. Management Planning
1.งานเกี่ยวกับใบอนุญาตประกอบกิจการ:การยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4) -เรียนรู้ความเป็นมาเรื่องการยื่นขอรับใบอนุญาตประกอบกิจการ/ขยายโรงงาน (รง.4)ในอดีตและข้อมูลที่จำเป็นต่างๆ -ประสาน...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
12 . Quality Engineer
Urgent

-Quality Control -Summary the result of internal failure cost(IFC). -Control ESD System and etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 57
13 . Personnel Manager
- Manage HR function such as Payroll,Recruitment,Labor Management. - Planning Human Development & Manpower (short trem and long term) - Manage company welfare consideration that balance between empl...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
14 . จป. วิชาชีพ
ด่วนมาก !!

- จัดทำรายงานด้านความปลอดภัยและสอบสวนวิเคราะห์หาสาเหตุของการเกิดอุบัติเหตุและการป้องกันเพื่อมิให้เกิดซ้ำ - จัดทำแผนงานและแผนการฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยประจำปีและควบคุมให้เป็นไปตามแผนและจัดประชุมคณะกร...

บริษัท มารูอิ อินดัสตรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
15 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
- Sourcing, selecting and negotiating with suppliers for best price while maintaining the highest quality. - Continuous development and improvement of procurement process. - PO preparation and execu...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 57
16 . QE Asst. Manager Urgently Required !!
In charge of technical support for our own products and planning for higher technology to take Quality Control and Quality Assurance into consideration according to collect and analyze Customer’...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 57
17 . Maintenance Sr.Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!

1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in that fully usable a...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ต.ค. 57
18 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 2,000-4,000 JLPT)
20 ต.ค. 57
19 . นักเคมี (ธุรกิจไบโอดีเซล)
รับผิดชอบในการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบให้ลูกค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท/ลูกค้ากำหนด รวมทั้งสอบเทียบเครื่องมือวัด และซ่อมบำรุงเครื่องมือ/อุปกรณ์ที่ใช้ในก...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
20 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 30,000 B
20 ต.ค. 57
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ