เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ( เพศ ชาย ) ประจำสาขานิคม304 ด่วน
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น -...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน +Incentive +อื่นๆ
23 เม.ย. 57
2 . Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ)
- ติดต่องานด้านการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ ด้านนำเข้าจากต่างประเทศ - งานจัดซื้อต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
3 . Product Design & Technical
Officer 2 อัตรา (ปริญญาตรี) - ทดลองงานตามมาตราฐานที่กำหนด - ผลิตสีตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพสี - พ่นชิ้นงานต่างๆ - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ปของบริษัท

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
4 . QC Staff
- ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรสี,ตรวจสอบคุณภาพสี - สามารถทดสอบสี Spray panel shade ได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - ทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
5 . Production Engineer
Urgently Required!!!

1. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery and cost and improve the process to highest performance. 2. Control the operator to follow company rule and keep the hig...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 57
6 . QC Engineer Urgently Required !!!
1. To summarize and control factory's quality performance. 2. Transaction of non-conforming products (NTR). 3. Instruction and support for internal process quality control. 4. Instruction and suppo...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
23 เม.ย. 57
7 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 2,000-4,000 JLPT)
23 เม.ย. 57
8 . Logistics Manager
Urgently Required!!

Management Logistics system and related field

THAI KOITO COMPANY LIMITED
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Salary + Position + Fuel + Telephone
23 เม.ย. 57
9 . QC Engineer
Develop or improve quality and environmental control process, building internal capability of quality control department staff as well as providing necessary support to achieve quality standard.

บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ เซลล็อกซ์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับประสบการณ์
23 เม.ย. 57
10 . เลขานุการ ด่วนมาก !!
- ดูแลเอกสารสำคัญของบริษัทฯ - ติดต่อประสานงาน,การต้อนรับ,การจัดเตรียมการประชุม - บันทึกการประชุมและรายงานผลต่อผู้จัดการโรงงาน - งานโต้ตอบจดหมายกับบุคคลทั้งภายใน-ภายนอก,ทะเบียนจดหมายเข้า-ออก บันทึกเ...

Thai Takeda Lace Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 เม.ย. 57
11 . Japanese Interpreter
Urgently Required!!!

1. Interpreter for japanese Nationality. 2. Translator to japanese to Thai and Thai to Japanese including English. 3. Translate document or orther assigned job.

บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
23 เม.ย. 57
12 . Production Leader/Packing Leader
ด่วนมาก!!!

Production Leader - ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่ตังไว้ - ควบคุมและดูแลพนักงานให้ทำงานตามแผนการผลิตที่วางไว้และมุ่งไปสู่เป้าหมายให้สำเร็จ Packing Leader - ควบคุมและดูแลกระ...

Protective Technology Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 เม.ย. 57
13 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น Japanese Interpreterด่วน มาก!!
- แปลเอกสารจากหน่วยงานต่าง ๆ

Simotec (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 เม.ย. 57
14 . จป. วิชาชีพ
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน (๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสน...

Simotec (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
15 . Assistant.Supervisor Account
ด่วนมาก!!

- ทบทวนกระบวนการทำงานที่ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานเป็นเป้าหมายปิดบัญชี 5 วันทำการ - ดูแลงานเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
16 . นำเข้า-ส่งออก
1. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิตเพื่อBookingเรือและแอร์ในการส่งออกสินค้า 2. จัดทำเอกสารการส่งออกสินค้า 3. ประสานงานกับธนาคารเพื่อจัดทำเอกสารขายLC 4. จัดเตรียมเอกสารยื่นสั่งปล่อยวัตถุดิบและเครื่องจักร ...

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 เม.ย. 57
17 . Technical Mold ด่วน!!
ดูแลซ่อมบำรุงเกี่ยวกับเครื่องฉีดแม่พิมพ์พลาสติก Suppprt line ในด้านงานเครื่องฉีดแม่พิมพ์ ปฏิบัติงานตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย รู้จักเครื่องฉีดแม่พิมพ์และอะไหล่ที่เกี่ยวข้องได้ดี

Alpha Industry (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
18 . Engineer Technician
ดูแลระไฟฟ้าภายในโรงงานอุตสาหกรรม

Alpha Industry (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
19 . Technician M/C
ปฎิบัติงานด้านซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน และ PLC นิวแมติกไฮดรอลิก

Alpha Industry (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
20 . Staff QC Room
ตรวจสอบความถูกต้องของชิ้นงาน โดยใช้เครื่องมือในการวัดและตรวจสอบชิ้นงานปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

Alpha Industry (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ