เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ISO & QA Sect. Manager
1. Control quality and training system for line employees 2. Prepare internal audit & management review of ISO 9001 & ISO 14001 3. Follow up policy & company targets 4. Improve quality system

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ย. 57
2 . Engineer (New Model)
1.รองรับลูกค้า New Model 2.จัดทำแผนการผลิต New Model 3.จัดทำ WI,WS,FMEA,PQCT,Quality Standard

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 57
3 . QC Staff
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.วิเคราะห์ปัญหาที่เกิดขึ้นจากกระบวนการผลิต

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 57
4 . Account Manager (new position) (75 - 80K) Prachinburi
• Overall management in accounting & finance department • Give some advice to subordinates & control the staffs in the department • Ensuring all accounting teams run smoothly and meet company sta...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 75,000 - 80,000 THB
27 พ.ย. 57
5 . Electrical Engineer
ควบคุมด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในบริษัท และรับผิดชอบจัดทำรายงานสรุป เสนอความเห็น เสนอแนะและวิธีการแก้ไขให้กับผู้จัดการ วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริษ...

UACJ Extrusion (Thailand) Co.,Ltd
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 57
6 . Mechanical Engineer
ควบคุมด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั้งหมดในบริษัท และรับผิดชอบจัดทำรายงานสรุป เสนอความเห็น เสนอแนะและวิธีการแก้ไขให้กับผู้จัดการ วางแผนดำเนินการเกี่ยวกับการซ่อมบำรุง ให้สอดคล้องกับนโยบายและแผนงานของบริ...

UACJ Extrusion (Thailand) Co.,Ltd
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 57
7 . QE Asst. Manager Urgently Required !!
In charge of technical support for our own products and planning for higher technology to take Quality Control and Quality Assurance into consideration according to collect and analyze Customer’...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 57
8 . Maintenance Sr.Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!

1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in that fully usable a...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 57
9 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2
27 พ.ย. 57
10 . HR&Admin Supervisor
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาบุคลากร - บริหารบุคลากรและบริหารค่าตอบแทนทั้งหมด - ดูแลด้านแรงงานสัมพันธ์และกิจกรรมต่างๆในบริษัท - บริหารจัดการเกี่ยวกับงานที่ต้องติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ - ดูแลเรื่...

Harachu (thailand) Co.,Ltd
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 57
11 . IT Staff ด่วน!!!
ควบคุมดูแลระบบสาระสนเทศในองค์กร ให้เป็นไปตาม Policy ควบคุมการใช้งาน Software Licene เพื่อให้ถูกต้องตาม พรบ.กฎหมายทางด้านคอมพิวเตอร์

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 57
12 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
- แปลเอกสารใบมาตรฐานการทำงาน - แปลเอกสารภายในแผนก TE - แปลการประชุมต่างๆ

บริษัท สหเซเรน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57
13 . Engineer
- เขียนแบบชิ้นงานและออกแบบชิ้นงานด้วย Auto Cad - คำนวณการใช้วัตถุดิบและบันทึกข้อมูล (Part Table) - เขียนโปรแกรมสำหรับตัดชิ้นงานด้วยเครื่องเลเซอร์ - ทำตารางชี้บ่งแบ่งแยกผลิตภัณฑ์ - วางแผนจัดเตรียมอ...

บริษัท สหเซเรน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 57
14 . วิศวกรซ่อมบำรุง/สาธารณูปโภค (Facility Maintenance Engineer)
- ดูแลระบบไฟฟ้า เครื่องจักร ระบบแอร์ และระบบสาธารณูปโภคภายในบริษัทและโรงงาน - ติดตั้ง ตรวจสอบ บำรุงรักษาเครื่องจักให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ - ดำเนินการปรับปรุง แก้ไขโครงการ รวมถึงระบบต่างๆ ภา...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000 บาท
27 พ.ย. 57
15 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ (Purchasing Supervisor)
- Sourcing, selecting and negotiating with suppliers for best price while maintaining the highest quality. - Continuous development and improvement of procurement process. - PO preparation and execu...

OS Recruitment ( Thailand ) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 57
16 . Manager & Asst. Manager Warehouse
W/H Management & Sale - Production control - Manpower control - Budget control - Cost management - Customer reporting

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 Position
เงินเดือน Company Structure
27 พ.ย. 57
17 . Technical Asst. Manager, CNC Engineer,QA Manager, QA supervisor, QA Technician,Anodizing Asst. Manager,
Technical Asst. Manager, CNC Engineer, QA Technician - Auto CAD, CAM, Solid work Design, Improvement design and develop process. - New Model & Others. QA Manager & Anodizing Asst. Manager - Mana...

Sanyo Precision (Thailand) Co.,Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57
18 . Warehouse Supervisor
1. Maintain the functionality of the area of coverage to ensure that good support is provided to achieve the company objectives. 2. Manage warehousing of materials with proper control system. 3. Arr...

Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน Negotiable, base on experience and ability
27 พ.ย. 57

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 พ.ย. 57
20 . Purchase
Purchase progress control (PR PO and I/V). Coordinate purchasing activities with engineering and manufacturing. Select supplier by Compare cost, quality and delivery, Import-Export part.

บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ย. 57
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ