เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter Urgently Required !!
1.support snd cordinated between japanese and thai Translation documents(Thai-Japanese,Japanese-Thai) 2.support work in office. 3.Have knowledge about factory. 4.Communication between Japanese per...

บริษัท มาเท็ค เซาท์อีสท์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
2 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ Urgently Required !!
-ดูแลเอกสารงานด้านคุณภาพ -ตรวจเช็คชิ้นงานตามตัวอย่างหรือตามที่ลูกค้ากำหนด -มีความรู้ความเข้าใจด้าน ISO -สามารถใช้เครื่องมือวัดได้เป็นอย่างดี -ทำงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายได้เป็นอย่างดี

บริษัท มาเท็ค เซาท์อีสท์ เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
3 . ล่ามญี่ปุ่น /Japanese Interpreter & GA
- Support and Coordinate between Japanese and Thai - Translation documents(Thai-Japanese,Japanese-Thai) - Handle jobs assigned by Factory Director(Japansese) - Other task which assign by GA Depart...

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Depend on your experiences
7 ต.ค. 58
4 . Japanese Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น นิคม 304 ) ด่วน!!
• To interpret the language communication (Japanese, English and Thai). • To translate the language communication (Japanese, English and Thai). • To handle any services for Japanese management pe...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 Position
เงินเดือน 26,000 - 55,000
7 ต.ค. 58
5 . Account Supervisor (นิคม 304 ปราจีนบุรี)ด่วน !!
- Prepare payment, receipt voucher. - Responsible for all balance sheets control and report - Make the aging and other report relate with financial statements. - Resolve accounting d...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 21- 24 K (ไม่รวมค่าตำแหน่ง และสวัสดิการอื่นๆ)
7 ต.ค. 58
6 . Maintenance Asst. Manager
1. Management within Maintenance section achieve Target. 2. Prepare and control PM standard, TPM standard to suit with the optimum requirement of ISO9001 ISO1401 and TS16949 System. 3. To analyze an...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
7 ต.ค. 58
7 . QE Asst. Manager Urgently Required !!
In charge of technical support for our own products and planning for higher technology to take Quality Control and Quality Assurance into consideration according to collect and analyze Customer’...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
7 ต.ค. 58
8 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2
7 ต.ค. 58
9 . Staff - Supervisor Production (Casting Iron)
- Casting Iron process management - Production Improvement - Production Document management

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน ืNegotiable
7 ต.ค. 58
10 . Machining Staff
- Machining - Machine and equipment - Cutting tool and tool - Other assign

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
7 ต.ค. 58

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
7 ต.ค. 58
12 . IT Engineer Urgently Required!!
- Health check and monitoring MSSQL Server. - Data Transformation services ( SSIS )package and integration service to interface another database. - Schedule Job of MSSQL - Task Schedule Job base on...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน N/A
7 ต.ค. 58
13 . QA Officer Urgently Required!!
- Control, handle and plan all ISO / TS16949 responsibilities. - Control Internal Audit and Certify Body (CB)Audit. - Hands on with the ability to develop and lead a team of inspectors. - Follow up...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน As company structure
7 ต.ค. 58
14 . Production Control Officer
Urgently Required!!

- รับผิดชอบการทำรายงานเกี่ยวการควบคุมการผลิต - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน ไม่ระบุ
7 ต.ค. 58
15 . Accounting Team Leader/Supervisor
1. Manage all Accounting & Finance jobs 2. Analyze work problems 3. Improve & develop work process

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
16 . Production Team Leader
1. วางแผนการปฎิบัติงานของแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สรุปผลและเป้าหมายของแผนก 3. ควบคุมพนักงานให้สามารถปฎิบัติงานตามข้อกำหนด 4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
17 . ช่างเทคนิคฝ่ายซ่อมบำรุง (Technician)
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
19 . New Model Department Manager
1.ควบคุมการดำเนินงานส่วนงาน New Model 2.ประสานงานและผลักดันการดำเนินงาน New Model กับ แผนกที่เกี่ยวข้อง 3.ควบคุมและผลักดันส่วนงาน Kaizen ปัญหาด้านคุณภาพตั้งแต่ต้นตอของปัญหา

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
20 . Production Department Manager
1. บริหารจัดการและควบคุมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 2. วางแผนและบริหารงานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 4. สนับสนุนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ...

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
7 ต.ค. 58
 พบ 124 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ