เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician (ปวส.)
ด่วน!!

1. PCB Soldering Technician (5 อัตรา) - ตรวจสอบคุณภาพของแผงวงจรอิเล็กทรอนิกส์ตามค่ากำหนด - วิเคราะห์สภาพปัญหาและวิธีการแก้ไข - สรุปผลรายงานผู้บังคับบัญชา - สามารถบัดกรีได้ 2. QA,QC Technician(...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
2 . Quality Cleanliness Engineer
- Contamination Analysis to support quality test with corrective action and preventive action - Provide Cleanliness Monitoring for Customer Visit ,Support customer Audit and close finding item with ...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ธ.ค. 57
3 . Senior Industrial Engineer
- Define/ Perform technical support activities with engineering approaches in Mfg processes. - Define and standardize Mfg operation, standard time for each process HC required, working area layout, e...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ธ.ค. 57
4 . Senior Supply Planner
- Creates top input data with 12 months coverage for Materials Requirement Planning run - Creates long range input DGR for materials pull to support production line - Creates packaging and kitting p...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ธ.ค. 57
5 . Buyer – Parts Procurement
- Responsible for supporting procurement activities to fulfill the goods timely - Execute procurement policy under the guidance of HGST' s worldwide procurement. - Interfaces with suppliers on issue...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 ธ.ค. 57
6 . Senior Treasury Analyst
- Responsible for Treasury and related matter. - Monitoring and controlling the company cash flow, balance sheet, P&L. - Responsible for Thailand liquidity and Bank relationship. - Reviewing and de...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 65,000
18 ธ.ค. 57
7 . IT Specialist – Application Developer
- Be able to perform all troubleshooting and change request for Web application and Cloud application - Understand/identify the real business problem and recommend the proper solution/application to ...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 ธ.ค. 57
8 . Facility Manager
- Lead and manage facility staff and contractors to deliver uninterrupted facilities supply, facility support services, in a safe, suitable work environment and controlled manner which fulfills intern...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000 - 75,000
18 ธ.ค. 57
9 . Hardware Engineer
- Performs technical support activities related to test with engineering approaches to effectively respond to each work request in term of productivity improvement, quality and cost. - Releases, add ...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
18 ธ.ค. 57
10 . Material Delivery Control Manager
- Manage and control all Warehouse, Import activities to achieve measurable timeliness and quality of service. - Ensure all required reports and documentation are completed on a timely basis. - Ensu...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000 - 75,000
18 ธ.ค. 57
11 . Technical Procurement Manager (Urgently)
- Manage HGST Non Production Part activity. - Work with buyers to provide the committed purchase to supplies though PO per PR's requesting and meeting the target of requirement. - Work, coordinate a...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000 - 90,000
18 ธ.ค. 57
12 . Investigation & Security Specialist
- Manage/ coordinate security operations to comply with HGST Security Requirement which may include the followings program *Incident and Risk Analysis - Risk analysis and write up protection plan ...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 60,000
18 ธ.ค. 57
13 . New Product Introduction Engineer
- Leads factory cross functional team to manage New Products Readiness for successful market launch per committed schedule, so as to achieve KPI targets for volume ramp, yield, quality, scrap and cost...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000
18 ธ.ค. 57
14 . Senior Recruitment Specialist
- Lead hiring team to achieve department objectives Control hiring as headcount plan - Handle and control new employment requests and employee conversion according to h/c plan - Handle and monitor ...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000
18 ธ.ค. 57
15 . Self Servo Writer Engineer
- Develop and implement new algorithms and changes in software for servo-writer to improve yields and reduce servo-writing times - Work with worldwide team to implement the new algorithms and new tec...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 35,000
18 ธ.ค. 57
16 . Tooling & Maintenance Engineer
- New line and equipment setup, RTL evaluation and Qualification. - Perform conversion kit design and modification for support new products launch. - Prepare ASM line, conversion kit , documents and...

HGST (THAILAND) CO.,LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000
18 ธ.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 45,000 Bath
18 ธ.ค. 57
18 . Staff/Officer
Urgent

1.ISO 9001 Staff ( 2 Position ) - Control ISO9001 - System Analysis and Activity 2.Purchasing Staff (3 Position) - Contact supplier for control cost & delivery - Buyer of cemmosity - ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 up
18 ธ.ค. 57
19 . Press Engineer (แม่พิมพ์ปั้มโลหะ)
- The press die preparation procedure examination duties of the new part. - Preparation shortening of the press die, model remodeling, improvement suggestion duties. - Duties to stabilize a mass pro...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
18 ธ.ค. 57
20 . Mechanical Engineer (New graduate are welcome)
Resume in English Only!!!

- Analysis & countermeasure of quality problems (Copy machine / Part) - Cost reduction / Kaizen - Judment of die sample parts / EQCD meeting & etc

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน 20,000 Up
18 ธ.ค. 57
 พบ 111 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ