เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 104 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 – 25,000
24 ก.ค. 59
2 . Sales Manager (OEM) ประจำที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1. ตรวจสอบใบเสนอราคาสำหรับ New Model และ Mass Production ของทุกผลิตภัณฑ์รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุน 2. ดำเนินการและติดตามสำหรับทุก Project ที่ลูกค้าร้องขอ เช่น Cost Down Project 3. ติดตามและควบคุมงบประมาณ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000
24 ก.ค. 59
3 . ช่างเทคนิค สัญญาจ้าง 6 เดือน นิคมฯ304 ปราจีน
เงื่อนไข : - สามารถทำงาน 12 ชม./วันได้ - สามารถทำเป็นสัญญาจ้าง 6 เดือนได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 2. สามารถทำงานเข้ากะ ครั้งละ 12 ชม.ได้ 3. สรุปข้อมูลประจำวันให้กับผู้จั...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท + OT
24 ก.ค. 59
4 . PROCESS ENGINEER
- Provide process instruction for manufacturing. - Follow up on all Engineering issue as assigned. - Handle process improvement for ultimate yield & quality, less scrap and cycle time. - Continues ...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน As company structure
23 ก.ค. 59
5 . หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำนิคม 304)
- ควบคุมและตรวจสอบ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการส่งสินค้าให้ลูกค้า - วางแผนให้คำปรึกษา ควบคุมและกำกับ ดูแล การกฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงาน...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
23 ก.ค. 59
6 . Maintenance Asst. ManagerUrgently Required !
1. Management within Maintenance section achieve Target. 2. Prepare and control PM standard, TPM standard to suit with the optimum requirement of ISO9001 ISO1401 and TS16949 System. 3. To analyze an...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 ก.ค. 59
7 . Accounting ManagerUrgently Required !
1. Perform the activities of accounting function to ensure all financial activities are accounted for correctly and timely and month end closing are carried out as per schedule. 2. Ensure accuracy of...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (Base on Experience)
23 ก.ค. 59
8 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2)
23 ก.ค. 59
9 . Assembly Engineer/QC Engineer
-ควบคุมกระบวนการผลิต improvement ใน Line การผลิต -ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ตาม KPI แผนก -มีประสบการณ์และความรู้ APQP New Model QC,QA Process เป็นอย่างดี -อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Siam Yaciyo.Co.,Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
23 ก.ค. 59
10 . QC Leader
-ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงาน -ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้สายตา -ตรวจสอบชิ้นงานโดยใช้เครื่องมือวัด -รายงาน/วิเคราะห์ปัญหางาน -ควบคุมเอกสารประจำแผนกQC -ควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกQC

บริษัท เซอร์เทค และ พลาเม็กซ์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 59
11 . QA Leader / QA Staff
- ตรวจสอบปัญหาของผลิตภัณฑ์ - จัดทำรายงานเกี่ยวกับปัญหาของผลิตภัณฑ์ - ดูแลเอกสารและรายงานของแผนก QA - ควบคุมการทำงานของพนักงาน QA Worker

บริษัท เซอร์เทค และ พลาเม็กซ์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 59
12 . Production Leader
- วางแผนการปฏิบัติงานของแผนกให้มีประสิทธิภาพ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต - ควบคุมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานตามข้อกำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เซอร์เทค และ พลาเม็กซ์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เขียนแบบอกแบบผลิตภัณฑ์

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
14 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
วางแผนการทำงานแผนกคลังสินค้า

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
15 . หัวหน้าฉีดท่อ PVC/RUBBER
ผลิตงานในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร(DDC)/เลขานุการ
ควบคุมดูแลระบบเอกสารISO,จัดทำรายงานบันทึกการประชุมรายงานต่อQMR

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
17 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
จัดระบบบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
18 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ควบคุมการผลิตกระบวนการผลิตตามมาตรฐานควบคุมคุณภาพในการผลิต

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
19 . หัวหน้าแผนกวางแผนกการผลิต
วางแผนการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
20 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ
ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท เค.เอส.เอช.อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
 พบ 104 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ