เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production supervisor ( Kabinburi plant )
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตไก่ทอดแช่เยือกแข็ง

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
1 ธ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ ( Kabinburi plant )
- ทดสอบ-ตรวจวิเคราะห์ทางด้านจุลชีววิทยาอาหาร - จัดทำและควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO/IEC 17025

บริษัท สุรพลนิชิเรฟู้ดส์ จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
1 ธ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
งานด้านความปลอดภัยของบริษัท

บริษัท จาโนเม่ไดคาสติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ธ.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน
- งานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
1 ธ.ค. 58
5 . Staff - Supervisor Production (Casting Iron)
- Casting Iron process management - Production Improvement - Production Document management

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
1 ธ.ค. 58
6 . ล่ามญี่ปุ่น /Japanese Interpreter & GA
- Support and Coordinate between Japanese and Thai - Translation documents(Thai-Japanese,Japanese-Thai) - Handle jobs assigned by Factory Director(Japansese) - Other task which assign by GA Depart...

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Depend on your experiences
1 ธ.ค. 58
7 . Technical Management Engineer
- Planning intra-company system for technical management (no need programming skill) - Receive the Engineering Change Document from Janpan and input to the system, and control the docume...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
1 ธ.ค. 58
8 . Technician Die Maintenance ด่วนมาก
- Die Maintenance - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
1 ธ.ค. 58
9 . Part Press Engineer
Resume in English Only!!!

1.follow Die ติดต่อประสานงานกับMakerและSupplierในเรื่องของแม่พิมพ์ 2.วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับแม่พิมพ์Pressที่ส่งผลต่อPartที่ผลิต 3.วางแผนการปรับปรุงแก้ไขDieร่วมกับMakerและSupplier 4.ออกแบบวางLay out...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
1 ธ.ค. 58
10 . System Engineer
Resume in English Only!!!

- Make intra-company system (for technical control) by using C# and SQL server - Maintence and improvement the system - Planning new system

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
1 ธ.ค. 58
11 . Chief Engineer - Press (แม่พิมพ์โลหะ)
•Start up new product (Negotiating, training and instructing to outside makers, etc) •Control and manage drawing and die modifying design in auto CAD. •Manage files in Microsoft Excel, etc.

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
1 ธ.ค. 58
12 . Warehouse Satff
- Control activies from part receiving storing and supply - Control Packaging, Milk run and warehouse - Others as Management assigns

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
13 . Technician Facility
- Repair and maintenance of Utility System and other. -Construction Management installed in the factory. -E...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
1 ธ.ค. 58
14 . Senior Safety Staff (Experience 2 year up)
Resume in English Only!!

- Secretariat for Occupation Health and Safety Committee. - Establishment and execution of safety emergency plan, evaluation plan, training plan and safety manual. - Monitoring working safety and ...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
1 ธ.ค. 58
15 . QA Engineer
- New Model and TSS Follow up with cooperate improvement supplier - To follow up the quality problem and control schedule on target plan - To operation w...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ธ.ค. 58

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
17 . Accounting Team Leader/Supervisor
1. Manage all Accounting & Finance jobs 2. Analyze work problems 3. Improve & develop work process

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
18 . Production Team Leader
1. วางแผนการปฎิบัติงานของแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สรุปผลและเป้าหมายของแผนก 3. ควบคุมพนักงานให้สามารถปฎิบัติงานตามข้อกำหนด 4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
19 . PC Team Leader
1.ควบคุมดูแลการผลิต - การจัดส่ง 2.ปรับปรุงพัฒนากระบวนการจัดส่ง 3.วิเคราะห์และหาสาเหตุ ดูแล กระบวนการจัดส่ง 4.วางแผนและดำเนินงานของแผนก

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
20 . Production Department Manager
1. บริหารจัดการและควบคุมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 2. วางแผนและบริหารงานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 4. สนับสนุนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ...

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ