เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Staff 1 Position / QC Staff 1 Position
QA Staff - Male / Female - Age 25 years old or above - Bachelor's degree in related fields. - 2 years’ experience in quality control is advantaged - Can use basic computer and can communicate in...

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 59
2 . Officer ( Production Planing & Sales )
- Production and Sales Planing monitor, to Prepare pellet data request base PSI meeting chellenge information. - Follow up pellet delivery and trouble shooting when re-schedule. - Cordinator wiht PC...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน As company structure
27 ส.ค. 59
3 . Japanese Interpreter ( QA )Urgently Required !
- Translate documents ( Japanese to English or Thai and Thai or English to Japanese ) - Support and coordinate between Japanese and Thai Staff. - To support the activities of quality audit, custome...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน As company structure
27 ส.ค. 59
4 . Stock Control (ประจำสาขานิคมกบินทร์บุรี)
- บันทึกข้อมูลการรับ-จ่ายสินค้า - รับใบแจ้งงานจากลูกค้าและติดต่อประสานกับลูกค้าและเจ้าหน้าที่คลังสินค้า - จัดทำ Inventory Report, Storage Charge ของแต่ละลูกค้า,ตรวจนับสินค้าคงเหลือ - คำนวณการบรรจุส...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
2 อัตรา
27 ส.ค. 59
5 . Japanese Interpreter (Prachinburi)Urgently Required !
- Handle interpretation, translation and coordination tasks. - Support other assigned jobs for a Japanese management team. Our client is a Japanese Logistics / Transportation service company, loca...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 – 40,000 THB
27 ส.ค. 59
6 . บัญชีและการเงิน/หัวหน้า Line ผลิต/ช่างซ่อมบำรุง/เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
ตำแหน่งบัญชีและการเงิน 1.เปิดบิลขายสินค้าสำเร็จรูป 2.ทำรายงานต่างๆ ทางบัญชี 3.คิดต้นทุนสินค้า คุณสมบัติ ตำแหน่งบัญชีและการเงิน เพศ หญิง อายุ 22 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ระดับ ปวส-ปริญญาตรี สาขาการ...

บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 ส.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 50,000 Baht
27 ส.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 25,000 B
27 ส.ค. 59
9 . Maintenance Asst. ManagerUrgently Required !
1. Management within Maintenance section achieve Target. 2. Prepare and control PM standard, TPM standard to suit with the optimum requirement of ISO9001 ISO1401 and TS16949 System. 3. To analyze an...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 59
10 . Planning OfficerUrgently Required !
1. Prepare plan for Production and adjust to be reasonable. 2. Check Raw Material for Mass Pro order to ensure all material are on hand in order to completely issue. 3. Response in Raw Material pur...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ส.ค. 59
11 . Accounting ManagerUrgently Required !
1. Perform the activities of accounting function to ensure all financial activities are accounted for correctly and timely and month end closing are carried out as per schedule. 2. Ensure accuracy of...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (Base on Experience)
27 ส.ค. 59
12 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2)
27 ส.ค. 59
13 . หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำนิคม 304)
- ควบคุมและตรวจสอบ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการส่งสินค้าให้ลูกค้า - วางแผนให้คำปรึกษา ควบคุมและกำกับ ดูแล การกฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงาน...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
14 . Electric Engineer
- ออกแบบ , เขียนแบบ ระบบไฟฟ้า - รายงานปัญหาและแก้ไขปัญหาการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบไฟฟ้า - ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ในการพัฒนาเครื่องจักรกลด้วยระบบไฟฟ้า

บริษัท ฟูตาบะ วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
15 . QC Leader, Leader Production, พนักงานฝ่ายผลิต
ควบคุมคุณภาพ วิเคราะห์ แก้ไขและปรับปรุงคุณภาพของงาน ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน วิเคราะห์ แก้ไขและปรับปรุงพัฒนาสายงานการผลิต

บริษัท สยาม เคียวโด จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
ตำแหน่งละ 3 อัตรา, ฝ่ายผลิต 30 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
16 . Sales Manager (OEM) ประจำที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1. ตรวจสอบใบเสนอราคาสำหรับ New Model และ Mass Production ของทุกผลิตภัณฑ์รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุน 2. ดำเนินการและติดตามสำหรับทุก Project ที่ลูกค้าร้องขอ เช่น Cost Down Project 3. ติดตามและควบคุมงบประมาณ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000
26 ส.ค. 59
17 . Assistant Safety ประจำนิคม 304 จ.ปราจีนบุรี ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
26 ส.ค. 59
18 . Japanese Interpreter (N1-N2) 30541
Job Description - To interpret and support for meeting, production Line, Admin Office - To translate document in Thai to Japanese and Vice Versa - Other related jobs as assigned by supervisor B...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
26 ส.ค. 59
19 . Accounting officer32145
- To prepare, control and handle AP/ AR reports. - To review accounting document transaction. - To prepare and check balance sheet detail. - To corporate with external audit. - Other duties as...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,200THB-30,000THB
26 ส.ค. 59

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ