เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Drafter
Job Responsibilities Modify draft sketch as customer request. Coordinate with technician during production process.

BL (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Positions
เงินเดือน Negotiation (Under Company Structure)
18 ก.ย. 57
2 . Sale Coordinator Supervisor
ติดต่อ และประสานงานระหว่างฝ่ายผลิต ลูกค้า และหัวหน้างานชาวญี่ปุ่น โดยใช้ภาษาอังกฤษในการสื่อสาร

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 30,000 บาท
18 ก.ย. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 45,000 Bath
18 ก.ย. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 40,000 บาท
18 ก.ย. 57
5 . Accountant Urgently Required !!
1. Responsible for record Account Payable Domestic and Oversea invoices 2. Statutory report submit Tax matters (VAT , W/H tax , CIT) including documents control 3. Assumes responsibility for effecti...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 57
6 . QE Asst. Manager >> Urgent Required
In charge of technical support for our own products and planning for higher technology to take Quality Control and Quality Assurance into consideration according to collect and analyze Customer’...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 57
7 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 2,000-4,000 JLPT)
18 ก.ย. 57
8 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
1.แปลงานในอีเมล์จากญี่ปุ่นเป็นไทย ไทยเป็นญี่ปุ่น 2.ติดตามเจ้าหน้าที่ญี่ปุ่นแปลงานในไลน์ผลิตเป็นบางครั้ง 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยพาฝัน จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ย. 57
9 . SE&QA Chief (Kabinburi Industrial Zone) P09
Urgently Required!!

Quality, Safety Occupational health and Environment management like a establish the Annual plan, department budget, Q-manual,ESH-Manual, audit report(internal and external), monthly report, occupation...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
10 . Translator Japanese ( kabinburi Industrial Zone) P09.
Urgently Required!!

Translator Japanese - Thai, Thai - Japanese

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
11 . Engineering
1.ควบคุมการดำเนินงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2.ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ 3.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5.ติดตั้งโปรแกรมเครื่องจักร

บริษัท คูโรต้า (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 position
เงินเดือน n/a
18 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต,หัวหน้า Line ผลิต ,พนักงานกราฟฟิก
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต - วางแผนการผลิตสินค้า กำหนดวันส่งมอบ และติดตามผลการผลิตประจำวันตามแผน - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตำแหน่งหัวหน้า Line ผลิต - วางแผน ควบคุมและติดตา...

บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
13 . Welding Staff /Welding Engineer
•Provide, Manage and improve the welding process. •Provide technical assessment of welding. •Ensure understand the drawing design concept. •Ensure the highest level of welding quality is maintained...

บริษัท ลาฟรันโคนิ ซิเลนเซียโทริ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
3/1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
14 . Purchasing Staff
Control Cost. Main job is desk work.Actually, to download data from the system, modify the structure of products, sum up the price of products, in using Excel, and analyze different from previous mont...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
18 ก.ย. 57
15 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น ด่วนที่สุด !!
1.แปลงานให้กับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ 2.แปลงานในห้องประชุมให้กับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ 3.ติดตามชาวญี่ปุ่นเพื่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัทฯ

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
18 ก.ย. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
18 ก.ย. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
18 ก.ย. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
20 . Sales Supervisor
- Direct and coordinate for the sales functions/operations/activities. - Report directly to superior. - Analyze and summarize the sales statistics and result. - Develop or participate with the supe...

UACJ Extrusion (Thailand) Co.,Ltd
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ