เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Chief Engineer (Project,Production,QA,QC)
Project/Production Engineer (Chief level) -ควบคุม ติดตาม ค้นหาเทคนิคในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -ควบคุม ติดตามการสร้าง,ปรับปรุง tooling&JIG ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสะดวกต่อการใช้ในกระบว...

Sankei Summit (Thailand) Co.,Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 เม.ย. 58
3 . Maintenance Asst. Manager
1. Management within Maintenance section achieve Target. 2. Prepare and control PM standard, TPM standard to suit with the optimum requirement of ISO9001 ISO1401 and TS16949 System. 3. To analyze an...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 เม.ย. 58
4 . Maintenance Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!

Supervisor 1 position & Asst.Manager 1 position 1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Chec...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 เม.ย. 58
5 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2
27 เม.ย. 58
6 . พนักงานฝ่ายผลิต ด่วน!!
- ปฏิบัติตามขั้นตอนการผลิตที่ได้รับมอบหมายของแต่ละแผนก

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
30 อัตรา
เงินเดือน พนักงานรายวัน / รายได้ไม่ต่ำกว่า 650 ต่อวัน (ค่าจ้างขั้นต่ำ+สวัสดิการ+โอที)
27 เม.ย. 58
7 . พนักงานขับรถ
1.ขับรถให้ผู้บริหาร 2.สามารถขับรถส่งสินค้าได้ และดำเนินงานเอกสารที่ได้รับมอบหมายได้ ( เช่น การรับเช็ค วางบิล เป็นต้น )

บริษัท พรีม่าแฮม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
8 . QC. Supervisor
1. ควบคุม ดูแลงานด้านคุณภาพ วัตถุดิบ,บรรจุภัณฑ์, ผลิตภัณฑ์ในระหว่างกระบวนการผลิต,และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 2. ตรวจสอบการรับเข้า ส่งออก 3. ประสานงานด้านคุณภาพกับแผนกที่เกี่ยวข้อง 4. แก้ปัญหาป้องกันและ...

บริษัท พรีม่าแฮม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
9 . พนักงานฝ่ายผลิต(บุคคลทุพพลภาพ) ด่วนมาก !!
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีม่าแฮม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
10 . Warehouse Staff/ Assistant Chief Warehouse/ Chief Warehouse SM: 1853
Company Summary: The Japanese Global Trading and Investment Organization. - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ดูแล - วางแผน และควบคุมการใช้รถเพื่อให้เหมาะสมกับสินค้าที่รอจัดส่ง - จัดลำดับการขนส่งสิ...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 THB
27 เม.ย. 58
11 . HR & Admin Assistant Manager - Japanese Speaking
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Prachinburi. Currently, they are seeking for a qualified and experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน 40,000 – 50,000
27 เม.ย. 58
12 . Accounting Staff (Prachinburi)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Prachinburi. Currently, they are seeking for a qualified and experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน 20,000 – 30,000
27 เม.ย. 58
13 . ISO Section Manager
1. ควบคุมระบบคุณภาพและระบบการฝึกอบรมด้านคุณภาพของฝ่ายผลิต 2. ดูแลระบบ ISO 9001 ของฝ่ายผลิต 3. เป็นหัวหน้าทีม มาตรฐานคุณภาพ (Standardization team)

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58
14 . Maintenance Engineer
- ดูแลระบบ Preventive Maintenance - ดูแลระบบ PLC ของเครื่องจักร - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ทั้งภายใน และภายนอก - ดูแลระบบ ISO 9001 และ ISO 14001 ของแผนก

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
15 . Admin staff (Receptionist) *สัญญาจ้าง 4 เดือน
1. รับสาย-ต่อสายโทรศัพท์ 2. ต้อนรับลูกค้าและผู้มาติดต่อ 3. ประชาสัมพันธ์ข่าวสารทางบอร์ดและทางเสียงตามสาย 4. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
17 . QC Staff
1. ตรวจวัดชิ้นงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2. จัดทำเอกสารคุณภาพ 3. วิเคราะห์ของเสียในกระบวนการ

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
18 . Production Section Manager
1. บริหารจัดการและควบคุมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 2. วางแผนและบริหารงานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 4. สนับสนุนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ...

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
19 . Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น) ด่วนมาก !!
1. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 2. เป็นล่ามแปลระหว่างพนักงานชาวญี่ปุ่นและพนักงานชาวไทย (ต้องการรับสมัครทั้งล่ามประจำ และล่ามชั่วคราว)

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 58
20 . Production Control Section Manager ด่วนมาก !!
1. Production planning 2. Control warehouse 3. Control delivery

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 เม.ย. 58
 พบ 136 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ