เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
5 ก.พ. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
5 ก.พ. 59
3 . HR. (Pay roll) & ADM. Officer Urgently !!
• Handle recruitment process [advertising vacancies, screening applicants, scheduling interviews,conducting new employee orientation, etc.] • Handle monthly payroll, social security and the related t...

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.พ. 59
4 . พนักงานฝ่ายผลิตหญิง แผนก Inspection
ด่วน!!!

1.ทำการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ด้วยตาเปล่าที่ผ่านกระบวนการล้างทำความสะอาด (CLEANING) 2.คัดแยกผลิตภัณฑ์ที่คุณภาพดี และคุณภาพเสียออกจากกัน 3.ชั่งน้ำหนักของผลิตภัณฑ์เพื่อทำการนับจำนวนของผลิตภัณฑ์ 4.บรรจุผลิตภ...

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.พ. 59
5 . QA Engineer Urgently !!
- Follows up all customers requirement, customer complaint system. (8 D Report) - ISO 9001, TS-16949, quality system and ISO14000 follow-up, PPAP and APQP follow up - Environment related substances ...

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.พ. 59
6 . Consolidation Officer (ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน)
1. Receive Shipping Instruction (S/I) from Customer Service section by e-mail. 2. To do e-booking system with airlines and confirmation space to ECS section. 3. To contact with air...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 ก.พ. 59
7 . Sales Coordinator officer - Division Manager ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
-Develop new customer -Sales driven and pro-active person with high energy -Results-oriented , strong planning, organizational, and analytical thinking -Strong relationship buildin...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 ก.พ. 59
8 . QC SUPERVISOR /หัวหน้าตรวจสอบคุณภาพ
1.ตรวจสอบคุณภาพงานการผลิต 2.กำหนด คุณสมบัติ คุณภาพ กฏเกณท์ การตรวจวัด 3.วิเคราะห์คุณภาพ 4.สร้างมาตรฐานคุณภาพ

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
4 ก.พ. 59
9 . Maintenance Engineer
1. Respond for improvement function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in the fully usabl...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
4 ก.พ. 59
10 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
8 อัตรา
4 ก.พ. 59
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)
1. วางแผนการผลิตและแผนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิต,สรุปยอดใช้วัตถุดิบประจำเดือน, ควบคุมและจัดเก็บในคลังสินค้า 3. บันทึกข้อมูลก...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
4 ก.พ. 59
12 . HR Staff Urgently Required!!
Responsibility •Performing a receptionist/operator’s task by answering incoming telephone calls, determine purpose of calls, and forward calls to right personnel or department •Welcomes on-site vi...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 Positions
เงินเดือน n/a
4 ก.พ. 59
13 . Maintenance Purchasing Support Staff (Temp. 6 months)/Assistant Production Support / Engineering Admin/
Maintenance Purchasing Support Staff (Temp. 6 months) - ให้และหาข้อมูลทางเทคนิคในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในแผนกซ่อมบำรุง - ประสานงานกับแผนกจัดซื้อเพื่อติดตามการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ - ออกใบส...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 ตำแหน่ง
4 ก.พ. 59

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 อัตรา
4 ก.พ. 59
15 . Production Supevisor (CNC)
•Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. •Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
4 ก.พ. 59
16 . QA Supervisor - หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ Urgently Required!!
The following services shall be provided as a minimum to accomplish • Prepare, verify First article inspection with Section Head and Production Manager. • Controlling all personnel at Fina...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
4 ก.พ. 59
17 . Customer Service
- Set the reference code to each product - In-put the detailed of mold and master to database - Coordinate with Purchasing section about material. - Follow-up Master production - Verify product de...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 position
3 ก.พ. 59

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
2 ก.พ. 59
19 . Customer Service Officer
1. Responsible for production planning functions : monitor for update OPS report, make the report for diamond & stone requirement, release PN and arrange for production plan is suitable. 2. Control o...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.พ. 59
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงาน
ด่วนมาก!!!

- ปฏิบัติงานด้านงานระบบสาธารณูปโภค

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 59
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ