เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Industrial Design Officer
- สรุปรายละเอียดงานและความต้องการลูกค้าเพื่อจัดทำพิมพ์และงานต้นแบบ - ติดต่อสื่อสารลูกค้าในกรณีมีปัญหาและข้อสงสัยเกี่ยวกับงานต้นแบบ - จัดเก็บพิมพ์และงานต้นแบบเพื่อใช้อ้างอิงในการผลิต - จัดทำราคาและป...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
30 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย -วิเคราะห์แผนงาน/ ประเมินความเสี่ยง/ ด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Staff)
1.ควบคุม - จัดทำสินค้าคงคลัง 2.ควบคุม - จัดทำบัญชีต้นทุน 3.ควบคุม - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4.ควบคุม - จัดทำการบัญชีสำหรับการนำเข้า-ส่งออก 5.มีส่วนร่วมกิจกรรมของทางบริษัทฯ และ ระบบต่างๆ ที่บริษัทฯ ก...

บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 Baht
30 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (สาขาลำพูน)
รับสมัครด่วน !!

จัดทำเอกสารฝ่ายบุคคล เอกสารแรงงานต่างด้าว ติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
5 . ช่างเทคนิค ประจำแผนก Production 2
ช่างเทคนิค ประจำแผนก Production 2 -ดูแลงานด้านช่างเทคนิค ช่างเจียร Grinding ภายในแผนก Production 2

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
30 ก.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุการ(HR & Admin Officer) ประจำจ.ลำพูน
1.ติดต่อประสานงาน,รับโทรศัพท์,ดูแลแม่บ้านและรปภ. 2.งานด้านเอกสารต่างๆ 3.จัดตารางรถบริษัทประจำวัน ,ติดต่อห้องพัก ,จองตั๋วรถทัวร์ 4.จัดทำรายงานค่าใช้จ่ายต่างๆ 5.Key PR สั่งซื้อของอูปกรณ์ต่างๆและ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
29 ก.ย. 57
7 . หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Machanical Maintenance Leader)ประจำจ.ลำพูน
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานซ่อมบำรุงในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเครื่องกล ตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มอบหมายและควบคุมงานซ่อม ประสานงานการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อมแซม ควบคุมการซ่อมบำรุงตามแผนซ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
29 ก.ย. 57
8 . Process Engineer
1. Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, performance and delivery excellence. 2. Evaluate and analyze current process...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ก.ย. 57
9 . Production Engineer (วิศวกรควบคุมการผลิต)
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
29 ก.ย. 57
10 . หัวหน้างาน (Group Leader / Line Leader)
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน 2. ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต 3. ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
17 อัตรา
29 ก.ย. 57
11 . Leader
ควบคุมดูแลการผลิตใน process ให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500
29 ก.ย. 57
12 . Special Wax Setter
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตในแผนก Waxing ให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน #N/A
29 ก.ย. 57
13 . QA Inspector
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเครื่องประดับอัญมณี

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 57
14 . Process Engineer
Responsible for deal with problem and Development process for the manufacturer can produce the products according to the requirements.

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน #N/A
29 ก.ย. 57
15 . Injection Molding Process Technician
• Start injection molding machines / Maintain established molding processes. • Set up injection molding and related equipment for sample and production runs. • Monitor, Troubleshoot injection moldi...

Datamars (Thailand) Company Limited
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
26 ก.ย. 57
16 . ล่ามภาษาเกาหลี ++ Urgent ++
1.สื่อสารกับนายจ้างเกาหลี ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายเกาหลี 2.แปลประชุมและแปลทั่วไป 3.สื่อสารพนักงานกับนายเกาหลี ในเรื่องของข่าวสาร รายละเอียดของงานที่ได้รับจากประเทศเกาหลี 4.แปลเอกสารราชกา...

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
26 ก.ย. 57
17 . Product & Process Audit Staff
1. Ensure product quality by checking on final assembly product as per check list items designated by quality engineer. 2. Check document paperwork completeness as per customer requirements. 3. Coor...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
24 ก.ย. 57
18 . Facilities Technician Temp. 6 months 2 Positions and Special Processes/Equipment Tehnician (2 positions)
Facilities Tecnician (ชั่วคราว 6 เดือน) •Carry out repairs, improvements, and makes as required based on requests, work orders or as assigned by the facilities manager. •The site is large and works ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 Positions
24 ก.ย. 57
19 . Maintenance Admin & Warehouse Support
1. Ensure material use for warehouse is tracked 2. Issue the material and track to maintenance, tooling, facility, and special equipment team 3. Ensure accuracy and quality of incoming and out goin...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
24 ก.ย. 57
20 . Incoming Quality Assurance Production Supervisor
The IQA Production Supervisor is responsible to ensure material incoming quality by following to incoming inspection instruction 1. Responsible for incoming inspection of raw material ,chemical su...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
24 ก.ย. 57
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ