เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างช่อมบำรุง
- ออกแบบและติดตั้งวงจรควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักร - วิเคราะห์สาเหตุการเสียของเครื่องจักรและหาทางป้องกันการเกิดซ้ำ - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอก - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรตามแนวทางที่ได้รับมอ...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
22 ก.ค. 59
2 . Export Customer Service (Air Cargo) ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
1. Checking the completeness of job from customer shipment booking till departure from Thailand with good monitoring. 2. Responsible and well cooperate with customer, able to suggest customer the be...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
22 ก.ค. 59
3 . RECRUITMENT SENIOR OFFICER
- Responsibility fo searching for candidates - Understanding factory's requirements and ensuring for searching and selection to achieved the candidate target. - Managing and controling recruitment s...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 59
4 . COST & ANALYSIS SENIOR OFFICER
- Responsible for monthly, quarterly, and yearly financial report of the factory (income, cost, result) - Provide a deep analysis of the factory performance on a monthly basis, comment variances betw...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน Negotiable
21 ก.ค. 59
5 . ACCOUNTANT OFFICER
- Collect payment & Receive document and reconcile - Prepare document and data for Balance sheet

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 PERSONS
เงินเดือน N/A
21 ก.ค. 59
6 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
21 ก.ค. 59
7 . QMS / ISO Officer
ISO/TS 16949,ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, Internal Auditor

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 59
8 . CUSTOMER SERVICE OFFICER (English Speaking)
Customer Service in manufacturing Contact with customer for support customer requirement

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 PERSONS
20 ก.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
20 ก.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 59
12 . Maintenance & Facility Senior Engineer
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 PERSONS
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
20 อัตรา
20 ก.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
20 ก.ค. 59
15 . JAPANESE INTERPRETER
Support Guest and Japanese personnel, Co-ordinate for meeting and document preparation

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 PERSONS
20 ก.ค. 59
16 . EXPERIENCE JAPANESE COORDINATOR
- Coordinate with sale, customer service and Document support

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 PERSONS
20 ก.ค. 59
17 . ENGINEER

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
20 PERSONS
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ค. 59
18 . EXPERIENCED ENGINEER
EXPERIENCED ENGINEER

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
20 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
20 ก.ค. 59
19 . Production Supervisor / Production Engineer
- บริหารจัดการขบวนการผลิตและควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
เงินเดือน N/A
20 ก.ค. 59
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ