เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
9 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ปลูกและบำรุงรักษา (จ.ลำพูน)
1. ดำเนินการสำรวจแนวเขต จัดทำแผนที่และ Layout การปลูก จัดเก็บตัวอย่างและวิเคราะห์สภาพดิน จัดหาและจ้างเหมาปรับเตรียมพื้นที่สำหรับการปลูก ตัดแบ่งแปลงย่อย จัดทำผัง แนวปลูก รวมทั้งแนวรั้ว พื้นที่เฝ้าระวัง...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
3 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)
หน้าที่รับผิดชอบ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 70 % • สรรหาพนักงาน - ควบคุมดูแลการสรรหาว่าจ้าง และหาช่องทางการรับสมัครงาน, จัดทำแบบทดสอบ, จัดทำฟอร์มการประเมินผู้สมัคร, จัดทำเอกสารสัญญาพนักงาน และการป...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
•วางแผนงานการทำงานในแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายงานจาก ผู้จัดการโรงงาน •รับผิดชอบและรับประกันว่า งานทีได้รับมอบหมาย •รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงา...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
9 ธ.ค. 59
5 . Officer, Anti-Fraud Investigation and Physical Security (Base in Lamphun)
Key Accountabilities: Anti-Fraud Investigation and Physical Security •Control and oversight outsourced security guard operation and performances to comply contractual agreement and PANDORA requi...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
8 ธ.ค. 59
6 . Officer, Production Scheduling (Base in Lamphun)
หน้าที่และความรับผิดชอบ: - ดูแลและวางแผนการผลิตรายวันสำหรับพื้นที่การทำงานที่รับผิดชอบ - เก็บข้อมูลการผลิต ข้อมูลงานเสีย เวลาเริ่มและผลิตงานเสร็จ เพื่อเป็นข้อมูลสำหรับการกำหนดกำลังการผลิตสำหรับการวา...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
8 อัตรา
8 ธ.ค. 59
7 . Information Technology Manager
• Work closely with the production operations in HMSP factory locations and key business leaders to understand business requirements and translating the business requirements. • Lead the Local IT pro...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
7 ธ.ค. 59
8 . PROGRAMMER ENGINEERING (วิศวกร คอมพิวเตอร์)
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานทางด้านโปรแกรม - คิดค้นโปรแกรมและแก้ไขให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปได้อย่างปกติ - สนับสนุนงานด้านโปรแกรมและ IT ต่าง ๆ ให้กับส่วนงานต่าง ๆ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
7 ธ.ค. 59
9 . PURCHASING EXPERIENCE (เจ้าหน้าที่ประสบการณ์ฝ่ายจัดซื้อ)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก ในการดำเนินการสั่งซื้อวัสดุและอุปกรณ์ - ติดตามการดำเนินการของพนักงานต่าง ๆ และรายการสั่งซื้อและรับเข้าวัสดุและอุปกรณ์ - จัดทำแผนการสั่งซ์้อและประมาณการการใ...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
7 ธ.ค. 59
10 . ACCOUNTANT MANAGER
- Prepare Financial and cost information - Summarize all cost and expense by monthly and quaterly and Yearly - Analyze cost and financial report to management - Lead Account team to be on direction...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
7 ธ.ค. 59
11 . ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER
- Responsible for monthly, quarterly, and yearly financial report of the factory (income, cost, result) - Provide a deep analysis of the factory performance on a monthly basis, comment variances betw...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน Negotiable
7 ธ.ค. 59
12 . HR ASSISTANT MANAGER
- Managing and implement salary structure and carrier path concept to factory - Good knowledge with labor law and all update information - Perform carrier path and Salary structur concept to be equa...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
14 . MAINTENANCE MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
7 ธ.ค. 59
15 . JAPANESE INTERPRETER
Support Guest and Japanese personnel, Co-ordinate for meeting and document preparation

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSON
7 ธ.ค. 59
16 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
7 ธ.ค. 59
17 . EXPERIENCED ENGINEER
EXPERIENCED ENGINEER

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
7 ธ.ค. 59
18 . ช่างเทคนิค Technician [Maintenance]
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ 2. รายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็ค 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่ของเครื่องจักร

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
5 ธ.ค. 59
19 . ช่างเทคนิค Technician [Utility & Facility]
1. ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคตามแผนงาน 2. ตรวจสอบและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็คระบบประจำวัน 3. รายงานการปฏิบัติงานประจำวันพร้อมแจ้งความผิดปกติของระบบ 4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
5 ธ.ค. 59
20 . Utility Engineer (Utility & Facility)
1. Monitor utility consumption in all process and production 2. Execute job requests, projects and preventive maintenance managements. 3. Prepare corresponding planning and execution reports. 4. Pr...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
5 ธ.ค. 59
 พบ 22 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ