เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Safety Officer [จป. วิชาชีพ]Urgently Required !
• กำหนดกลยุทธ์และแนวทางร่วมกับนายจ้างเพื่อการจัดทำ SHE เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งป้องกันเหตุเพลิงไหม้, การดูแลสุขภาพที่ดี และสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อม • เป็นผู้ช่วยค้นหาวิถีทา...

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 มิ.ย. 60

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มิ.ย. 60
3 . GA Officer
• รับผิดชอบเกี่ยวกับการบริหารงานด้านเอกสารต่างๆ เช่น Support ISO, เอกสารการวางบิลค่าใช้จ่ายประจำเดือน • บริหาร จัดการ สต๊อกชุดพนักงาน เครื่องใช้สำนักงาน ล๊อกเกอร์พนักงาน • บริหาร จัดการ ดูแล ควบคุม ...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 มิ.ย. 60
4 . ช่างเทคนิค Technician [Machine Shop]
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานการทำงานและส่งมอบทันตามเวลาที่กำหนด 2. ปฏิบัติตนในการทำงานอย่างมีจิตสำนึกในการทำงานในเรื่อง 5ส, Safety & Environment, กฎระเบียบของบริษัท 3. แสดงออกผลงานในการจัดทำกิจกรรม QCC เ...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 มิ.ย. 60
5 . Maintenance Engineer
1. Prevent and analyze problem that occur with machine to treat performance of machine. 2. Improve and develop quality of machine to increase performance of machine. And increase production working p...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
6 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to law relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
7 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
24 มิ.ย. 60
8 . HR ASSISTANT MANAGER
- Managing and implement salary structure and carrier path concept to factory - Good knowledge with labor law and all update information - Perform carrier path and Salary structur concept to be equa...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
9 . MAINTENANCE MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
10 . Customer Service
- Set the reference code to each product - In-put the detailed of mold and master to database - Coordinate with Purchasing section about material. - Follow-up Master production - Verify product de...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
23 มิ.ย. 60
11 . ช่างช่อมบำรุง
- ออกแบบและติดตั้งวงจรควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักร - วิเคราะห์สาเหตุการเสียของเครื่องจักรและหาทางป้องกันการเกิดซ้ำ - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอก - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรตามแนวทางที่ได้รับมอ...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
12 . QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTRTOL (QC) MANAGER
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
13 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60
14 . EXPERIENCED ENGINEER
- Provide engineering knowledge and experience to support on Production process - Analyze and find the root cause to solve the problem - Motivate and lead team to the target

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
23 มิ.ย. 60
15 . Officer, Purchase Engineer (Lamphun Branch)
• Handle and proceed order fulfillment process and related documentations (Quotation/PO/Vendor registration/Delivery timeline) related document • Prepare and maintain purchasing record, report and pr...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
22 มิ.ย. 60
16 . Designer
1. ออกแบบและเขียนแบบเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 60
17 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น -โรงงานลำพูน
รายละเอียดของงาน 1. แปลการสื่อสารระหว่างคนไทยและคนญี่ปุ่น ทั้งในการประชุมและในสถานที่ปฎิบัติงาน 2. แปลเอกสารต่างๆภายในโรงงาน 3. ประสานงานระหว่างชาวญี่ปุ่นและคนไทย 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด (แมนพาวเวอร์ สาขาลำพูน)
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position
เงินเดือน Negotiable depending on working experience
21 มิ.ย. 60
18 . QMR/ QMS ISO/TS16949 LEADER
- บริหารและจัดการควบคุมระบบคุณภาพ ISO/TS 16949,ISO 9001, ISO 14001,OHAS 18001 - ติดตามและทบทวนการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาและแนะนำทีมในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 60
19 . IT Support Specialist and HelpdeskUrgently Required !
1.To responsible for effective installation/configuration, operation, and maintenance of systems hardware and software and related infrastructure and security for all proper operations of all IT relat...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
20 มิ.ย. 60
20 . Compensation & Benefit Staff
1.Responsible for compensation and benefit including of employees leave record,staff claims, insurance and others related HR matters 2.Responsible for the preparation and processing of payroll for em...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
20 มิ.ย. 60
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ