เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Officer
• Be in charge of day- to- day finance operation, including accounting treatment, AR, AP, cash /tax /fixed assets /inventory management etc. • Be responsible for VAT, WHT, individual tax return and I...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
2 . ช่างเทคนิค Technician [Maintenance]
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ 2. รายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็ค 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่ของเครื่องจักร

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
23 ก.พ. 60
3 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to law relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
4 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
9 อัตรา
23 ก.พ. 60
5 . หัวหน้างานคลังสินค้า (Line Leader)
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน 2. ควบคุม ตรวจสอบสินค้าให้ตรงกับเอกสารที่แนบมา ทั้งจากในประเทศ และ ต่างประเทศ 3. บันทึกข้อมูลการรับ และจ่ายสินค้าลงเอกสาร Stock Card 4. เช็คสต๊อก จัดทำรายงานส่...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
23 ก.พ. 60
6 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
•วางแผนงานการทำงานในแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายงานจาก ผู้จัดการโรงงาน •รับผิดชอบและรับประกันว่า งานทีได้รับมอบหมาย •รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงา...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
23 ก.พ. 60
7 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)
หน้าที่รับผิดชอบ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 70 % • สรรหาพนักงาน - ควบคุมดูแลการสรรหาว่าจ้าง และหาช่องทางการรับสมัครงาน, จัดทำแบบทดสอบ, จัดทำฟอร์มการประเมินผู้สมัคร, จัดทำเอกสารสัญญาพนักงาน และการป...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
23 ก.พ. 60
8 . PRODUCTION MANAGER
- บริหารจัดการและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน - ให้คำแนะนำและวางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายวางแผนและฝ่ายขาย - ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารจัดการต้นทุนและของเสียในกระบวนการ...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
23 ก.พ. 60

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 60

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 60
11 . พนักงานคุมเครื่องขึ้นรูปพลาสติก (ชาย)รับสมัครด่วน !
ฝ่ายปฏิบัติงานคุมเครื่องขึ้นรูป (Carrier Tap)

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
22 ก.พ. 60
12 . Production Manager
- ควบคุม ดูแล ฝ่ายผลิต ให้ปฏิบัติตามนโยบายบริษัทฯ - ติดตาม / ตรวจสอบ แผนการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการส่งออก - ควบคุมเทคนิคในการผลิต และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์และการผลิต - รายงานปัญหาผลกระทบใน...

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
22 ก.พ. 60
13 . Designer
1. ออกแบบและเขียนแบบเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 60
14 . CUSTOMER SERVICE (ภาษาฝรั่งเศส)
1. เป็นตัวแทนระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต 2. RECEIVE ORDER 3. ORDER TRACKING and MONITORING 4. GENERAL CORRESPONCANCE 5. ดูแลลูกค้า เพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า 6. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ก.พ. 60
15 . PRODUCTION CONTROL OFFICER (เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต)
- ประสานงานกับฝ่ายขาย เพื่อรับข้อมูลคำสั่งซื้อและประเมินสถานการณ์และกำลังการผลิต - ประสานกับฝ่ายผลิต และฝ่ายต่าง ๆ ในโรงงาน เพื่อจัดทำแผนการผลิต - ประสานและติดตามข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับสถานะการผลิต ข...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
22 ก.พ. 60
16 . ACCOUNTING ASSISTANT MANAGER
- Responsible for monthly, quarterly, and yearly financial report of the factory (income, cost, result) - Provide a deep analysis of the factory performance on a monthly basis, comment variances betw...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน Negotiable
22 ก.พ. 60
17 . JAPANESE INTERPRETER
Support Guest and Japanese personnel, Co-ordinate for meeting and document preparation

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSON
22 ก.พ. 60
18 . Forming Mold Supervisor
• Management of production in Foaming department in order to production plan. • Organize subordinate manpower for production goes smoothly. • Support and design mold for Production. • Key user in A...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., LTD
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
21 ก.พ. 60
19 . Laboratory Staff
• Responsible for Quality control of incoming raw materials, production process. • Responsible for Research & development. • Take care and maintain of lab equipments to be ready to use including cal...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., LTD
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
21 ก.พ. 60
20 . Safety Officer
- Responsible for the operation in safety, Health and environment in accordance with rule and safety standard of company. - Ensuring equipment and procedures comply with safety regulation. - Complet...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., LTD
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
21 ก.พ. 60
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ