เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
2 . Planning & Ordering Supervisor
Receiving order from the customers -Key order into system and contact the customers while there're something mistake Input Order into system -Informing Related department, that is warehouse-compo...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
28 ก.ค. 58
3 . Import - Export Officer
- Contact and coordinate with Purchasing / Warehouse / Supplier / Shipping / Forwarder / Customer - Knowledge in details & full function of Import – Export Job - Responsib...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
28 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ
- วางแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/สรรหา ส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการสรรหา คัดเลือก ประเมินและพัฒนาผู้ขาย

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
28 ก.ค. 58

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 ตำแหน่ง
28 ก.ค. 58
6 . Production Supevisor (CNC)
•Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. •Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
28 ก.ค. 58
7 . Technical Skill Development Trainer
•Responsible for providing support in various human •Resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position (Urgently)
28 ก.ค. 58
8 . Tools Making Staff (ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์)
Responsibility •Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. •Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and giv...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
เงินเดือน n/a
28 ก.ค. 58
9 . Process Engineer
1. Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, performance and delivery excellence. 2. Evaluate and analyze current process...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 58
10 . Maintenance Engineer
1. Respond for improvement function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in the fully usabl...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
26 ก.ค. 58
11 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
26 ก.ค. 58
12 . 1.Planning Staff 2.Personnel Staff
- ควบคุม วางแผนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ - ทบทวนและตรวจสอบเกี่ยวกับแผนการทำงานของแผนกและพนักงานในแผนก - ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 58
13 . Asst. Factory Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบของ Asst.Factory Manager - ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผนงาน - รับผิดชอบงานการเฝ้าติดตาม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดของเสียจากการผลิตรวมถึงระบบการค...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 58
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ