เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
29 เม.ย. 60
2 . QC Technician รับสมัครด่วน !
Main Purpose of Job • Conduct incoming quality control and raw material inspection program. • Monitor and report raw material performance in the plant. • Perform investigation for any defective raw...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
29 เม.ย. 60
3 . IT Engineer ( Application Lead/Senior Engineer/AX consultant)รับสมัครด่วน !
•Intimately involved with the MS AX Dynamics ERP project and AX team to understand business requirements and help validate the system with respect to IT security, data integrity requirements •Exper...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 60
4 . PROGRAMMER ENGINEERING (วิศวกร คอมพิวเตอร์)
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานทางด้านโปรแกรม - คิดค้นโปรแกรมและแก้ไขให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปได้อย่างปกติ - สนับสนุนงานด้านโปรแกรมและ IT ต่าง ๆ ให้กับส่วนงานต่าง ๆ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
29 เม.ย. 60
5 . HR ASSISTANT MANAGER
- Managing and implement salary structure and carrier path concept to factory - Good knowledge with labor law and all update information - Perform carrier path and Salary structur concept to be equa...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 60
6 . MAINTENANCE MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 60
7 . ช่างเทคนิค (Maintenance)
สวัสดิการ : - พนักงานรายเดือน - ปรับเงิน/เพิ่มค่าตำแหน่ง หลังจากผ่านทดลองงาน (พิจารณาจากการทำงาน) - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (ตามปฏิทินการทำงาน) เวลา 08.00-17.00 น.

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 60
8 . พนักงานคุมเครื่องขึ้นรูปพลาสติก รับสมัครด่วน !
ฝ่ายปฏิบัติงานคุมเครื่องขึ้นรูป (Carrier Tap)

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน n/a
28 เม.ย. 60
9 . PRODUCTION ENGINEER MANAGER
- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรร...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
28 เม.ย. 60
10 . ACCOUNTANT EXPERIENCE
- Recheck payment & receive document and reconcile - Advice team for prepare document and data of Balance sheet - Recheck data and information record - Summarize and advice to management team

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
11 . QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTRTOL (QC) MANAGER
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
12 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 60
13 . EXPERIENCED ENGINEER
- Provide engineering knowledge and experience to support on Production process - Analyze and find the root cause to solve the problem - Motivate and lead team to the target

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
28 เม.ย. 60
14 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
•วางแผนงานการทำงานในแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายงานจาก ผู้จัดการโรงงาน •รับผิดชอบและรับประกันว่า งานทีได้รับมอบหมาย •รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงา...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
28 เม.ย. 60
15 . PRODUCTION MANAGER
- บริหารจัดการและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน - ให้คำแนะนำและวางแผนการผลิตร่วมกับฝ่ายวางแผนและฝ่ายขาย - ติดตามและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารจัดการต้นทุนและของเสียในกระบวนการ...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
27 เม.ย. 60
16 . PC Officer
• Ccollaborate with various functions in the organization to drive operation effectiveness. • Review material master plan, and release purchase order to vendor to response to customer demand. • Revi...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
26 เม.ย. 60
17 . ช่างเทคนิค Technician [Maintenance]
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ 2. รายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็ค 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่ของเครื่องจักร

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
26 เม.ย. 60
18 . Maintenance Engineer
1. Prevent and analyze problem that occur with machine to treat performance of machine. 2. Improve and develop quality of machine to increase performance of machine. And increase production working p...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
19 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to law relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
20 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
26 เม.ย. 60
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ