เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer
1. Respond for improvement function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in the fully usabl...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
25 เม.ย. 58
2 . Process Engineer
1. Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, performance and delivery excellence. 2. Evaluate and analyze current process...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 เม.ย. 58
3 . Environment Engineer
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพระบบ Facility 2. ดูแลควบคุม ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3. ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ิBase of Company
25 เม.ย. 58
4 . วิศวกรประจำโรงงาน
- ควบคุมและดูแลงานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ปรับปรุงงานในกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสียในกระบวนการ - ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและการจัดการให้สอดคล้องกับแผนผลิต - วิเคราะห์สาเหตุ...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 เม.ย. 58
5 . Producrion Supevisor (CNC)
1.Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. 2.Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 positions (Urgently)
24 เม.ย. 58
6 . Technical Trainer (HRD)
1. Responsible for providing support in various human 2. resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees or ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position (Urgently)
24 เม.ย. 58
7 . Production Supervisor - Electrical Inserts APU Urgently Required!!
1. Lead the Safety, Quality, Cost, Delivery & People (SQCDM) Performance for designated groups: 2. Direct SQCDM initiatives: set targets, implement plans, track daily results, and make appropriate a...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 Positions (Urgently)
24 เม.ย. 58
8 . Tools Making Staff
Responsibility 1. Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. 2. Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and g...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
เงินเดือน n/a
24 เม.ย. 58
9 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
24 เม.ย. 58
10 . Process Engineer
มีความรู้ความสามารถด้านอิเล็กทรอนิกส์ (การสื่อสารโทรคมนาคม)

Thai Hamadatechnos Co.,Ltd
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี ต้นทุน
1.วิเคราะห์ ต้นทุนทางบัญชี 2.จัดทำต้นทุน ทางบัญชี การบริหารต้นทุน 3.การจัดทำโครงสร้างการทำงาน ของต้นทุน 4.รายการสรุป ทางบัญชี

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 58

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
23 เม.ย. 58
13 . Engineer Staff
- Machine maintenance - Line balance - Standard time - Measurement calibration - Jig/Fixture design and malcing

Oki Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
23 เม.ย. 58
14 . Production Supervisor
1.ควบคุมการผลิตใให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.การบริหาร จัดการและวางระบบการผลิต การจัดการควบคุมด้านคุณภาพ 3.การควบคุม วัสดุ/ วัตถุดิบ ( Raw Material ) ในการผลิต 4.การประเมิน การผลิต การปรับแก้ไขกระบ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
6 Position
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 58
15 . ช่างแต่ง /ช่างเชื่อม /ช่างขัด /ช่างขึ้นรูป
1.ตกแต่งขึ้นรูป ตัวเรือนโลหะ วิเคราะห์งาน แก้ไข ผลิตงาน ออกแบบชิ้นงาน 2.แต่งชิ้นงานเพื่องานหล่อที่สมบรูณ์ ออกแบบการไหลทางน้ำโลหะ 3.ตกแต่ง ประกอบ เชื่อมชิ้นงาน การคัดเลือกวัตถุดิบ 4.ขัด ตกแต่งช...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
25 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
20 เม.ย. 58
 พบ 15 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ