เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
7 อัตรา
21 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Production)
1. ติดต่อ ประสานงานกับแผนกต่างๆ ใน Production / Admin 2. ควบคุม/ดูแลระบบเอกสารที่ใช้ในหน่วยงาน จัดทำ บันทึก รายงานต่างๆ 3. ควบคุม/ดูแลอุปกรณ์, เครื่องมือ รวมถึง Stock ที่ใช้ในหน่วยงาน

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท (วุฒิ ปวส.)
21 ต.ค. 60
3 . ช่างเทคนิค Technician [Utility & Facility]
1. ปฏิบัติงานควบคุมและตรวจสอบระบบสาธารณูปโภคตามแผนงาน 2. ตรวจสอบและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็คระบบประจำวัน 3. รายงานการปฏิบัติงานประจำวันพร้อมแจ้งความผิดปกติของระบบ 4. ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ต่างๆ ที่ใช...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
7 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
21 ต.ค. 60
4 . Maintenance Engineer
1. Prevent and analyze problem that occur with machine to treat performance of machine. 2. Improve and develop quality of machine to increase performance of machine. And increase production working p...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 60
5 . Section Chief (ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต)
1. Monitor and control the overall production activities and manage area production. 2. Manage the activities of manufacturing operator in the production area. 3. Oversee production schedules and en...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 60
6 . Programmer : Senior Engineer
System Engineer JAVA Development using oracle

Kyocera Display (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
21 ต.ค. 60
7 . Officer, Counseling Clinic (Lmphun Branch)
- ทำหน้าที่เป็นผู้ประสานงานกับพนักงานผู้พิการทางการได้ยินของบริษัท - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างานที่เกี่ยวข้องกับผู้พิการทางการได้ยิน

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน NA
20 ต.ค. 60
8 . QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTRTOL (QC) MANAGER
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 60
9 . EXPERIENCED ENGINEER
- Provide engineering knowledge and experience to support on Production process - Analyze and find the root cause to solve the problem - Motivate and lead team to the target

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
20 ต.ค. 60
10 . Safety Officer [จป. วิชาชีพ]Urgently Required !
• กำหนดกลยุทธ์และแนวทางร่วมกับนายจ้างเพื่อการจัดทำ SHE เป็นไปตามระเบียบ กฏหมาย ข้อบังคับการทำงาน รวมทั้งป้องกันเหตุเพลิงไหม้, การดูแลสุขภาพที่ดี และสภาพแวดล้อมหรือสิ่งแวดล้อม • เป็นผู้ช่วยค้นหาวิถีทา...

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ต.ค. 60
11 . Engineer
1. วิเคราะห์และปรับปรุงขั้นตอนและกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ 2. พัฒนากระบวนการทำงาน เพื่อเพ่ิ่มประสิทธิภาพในการผลิต 3. วิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ปัญหาในกระบวนการผลิตที่ไม่ได้ประสิทธิภาพ

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
19 ต.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ประสานงานด้านความปลอดภัยกับคณะกรรมการ และหน่วยงานราชการ - จัดทำสรุปผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย - ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงาน ฯลฯ

HOYA LAMPHUN LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
19 ต.ค. 60
13 . HR ASSISTANT MANAGER
- Managing and implement salary structure and carrier path concept to factory - Good knowledge with labor law and all update information - Perform carrier path and Salary structur concept to be equa...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 60
14 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ต.ค. 60
15 . Human Resources Manager Urgently Required !
•Execute full spectrum of HR functions including talent management,coaching,compensation & benefits, general affairs and employee relations •Planning, managing and implementing Human resources Develo...

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 60
16 . Purchasing Staff : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ รับสมัครด่วน !
1.การหาผู้ขาย และการหาผู้ขายรายใหม่ 2.การเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย /การรับเหมาช่วง 3.การควบคุมและตรวจสอบ เอกสาร จัดซื้อ ผู้ขาย ผู้รับเหมา ( Supplier) 4.วางแผนการส่งมอบสินค้า ติดตามและควบคุ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 60
17 . PLANT MANAGER (ผู้จัดการโรงงาน)
-Leading a business unit to achieve the target and goals as set by the Board and Headquarter -Building, Coaching, Motivating and developing a capable team to attain the business objectives - Develop...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
18 ต.ค. 60
18 . QC Engineer รับสมัครด่วน !
•Develop, Implement and manage of quality monitoring and other quality control function for manufacturing plant and report the performance to management. •Provide the monitoring result of process KPI...

HOYA LAMPHUN LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ต.ค. 60
19 . PRODUCTION ENGINEERING MANAGER
- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรร...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
18 ต.ค. 60
20 . QMR/ QMS ISO/TS16949 LEADER
- บริหารและจัดการควบคุมระบบคุณภาพ ISO/TS 16949,ISO 9001, ISO 14001,OHAS 18001 - ติดตามและทบทวนการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาและแนะนำทีมในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
18 ต.ค. 60
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ