เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Inventory Officer
- Control Inventory controllers in Central dept. - Carryout system transactions & work along with controllers for smooth flow of department process. - Getting stock related query solved. - Pr...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
10 ต.ค. 58

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 ตำแหน่ง
9 ต.ค. 58
3 . Production Supevisor (CNC)
•Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. •Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
9 ต.ค. 58
4 . Technical Skill Development Trainer
•Responsible for providing support in various human •Resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position (Urgently)
9 ต.ค. 58

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
6 . Purchasing Officer เจ้าหน้าที่จัดซื้อ Urgently Required!!
The Vendor Scheduler is responsible for making the purchase orders for the materials needed for production in the factory.

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
9 ต.ค. 58
7 . หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องกล ไฟฟ้า เครื่องมือวัด ( Maintenance Leader) ประจำพื้นที่จ.ลำพูน
1. ร่วมกำหนดแผนงานในการบำรุงรักษา และการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน พร้อมจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับแผนงาน 2. ควบคุมงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบและวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มอบหมายและควบคุมงานซ่อ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ต.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ประจำที่ จ.ลำพูน
จัดทำ บันทึก จัดเก็บเอกสารและรายงานทางบัญชี รายงานภาษี รายงานสินค้า รางานสินทรัพย์ พร้อมจัดทำรายงานสรุป คำนวณต้นทุน คำนวณและจัดทำค่าไฟฟ้า ไอน้ำ จัดทำเอกสารประกอบการส่งออกสินค้าภายใต้ขอบเขตของบริษัทที่...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสมารถและประสบการณ์
9 ต.ค. 58
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง/วิศวกรวางแผนซ่อมบำรุง
1. ร่วมวางแผนการซ่อมบำรุงประจำปี จัดทำแผนการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันรายเดือน 2. ควบคุมการสั่งซื้อ และจัดเตรียมอะไหล่และวัสดุสิ้นเปลืองสำหรับการซ่อมบำรุงตามแผนงานให้มีปริมาณที่พอเพียง 3. ตรวจสอบ วิเคราะ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
9 ต.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน !!! ด่วนมาก !!!
- รับผิดชอบงานเกี่ยวกับการจัดทำเอกสารทางด้านบัญชี การเงิน - บัญชีคลังสินค้า - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

Siam Wire Netting Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
8 ต.ค. 58
11 . Designer
1. ออกแบบและเขียนแบบเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
8 ต.ค. 58
12 . CUSTOMER SERVICE
1. เป็นตัวแทนระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต 2. RECEIVE ORDER 3. ORDER TRACKING and MONITORING 4. GENERAL CORRESPONCANCE 5. ดูแลลูกค้า และ ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
8 ต.ค. 58
13 . Production Control Officer
Receiving order from the customers -Key order into system and contact the customers while there're something mistake Input Order into system - Informing Related department, that is warehouse-comp...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
7 ต.ค. 58
14 . Planning Officer
Receiving order from the customers -Key order into system and contact the customers while there're something mistake Input Order into system -Informing Related department, that is warehouse-compo...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
7 ต.ค. 58
15 . Import - Export Officer
- Contact and coordinate with Purchasing / Warehouse / Supplier / Shipping / Forwarder / Customer - Knowledge in details & full function of Import – Export Job - Responsib...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
7 ต.ค. 58
16 . Customer Service
- Set the reference code to each product - In-put the detailed of mold and master to database - Coordinate with Purchasing section about material. - Follow-up Master production - Verify product de...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 position
7 ต.ค. 58

Electro Ceramics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
เงินเดือน N/A
4 ต.ค. 58
18 . Process Engineer
1. Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, performance and delivery excellence. 2. Evaluate and analyze current process...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ต.ค. 58
19 . Maintenance Engineer
1. Respond for improvement function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in the fully usabl...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
3 ต.ค. 58
20 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
7 อัตรา
3 ต.ค. 58
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ