เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (Production)
1. ติดต่อ ประสานงานกับแผนกต่างๆ ใน Production / Admin 2. ควบคุม/ดูแลระบบเอกสารที่ใช้ในหน่วยงาน จัดทำ บันทึก รายงานต่างๆ 3. ควบคุม/ดูแลอุปกรณ์, เครื่องมือ รวมถึง Stock ที่ใช้ในหน่วยงาน

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
20 ส.ค. 60
2 . Occupational Health and Safety Manager
• Implement safety regulation or standard and environment for workplace. • Ensure compliance with HSE -related legal requirements. • Propose and manage HSE action plan to reduce number of injuries a...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
20 ส.ค. 60
3 . Maintenance Engineer
1. Prevent and analyze problem that occur with machine to treat performance of machine. 2. Improve and develop quality of machine to increase performance of machine. And increase production working p...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 60
4 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to law relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ส.ค. 60
5 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
20 ส.ค. 60
6 . MAINTENANCE MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 60
7 . ช่างเทคนิค (Maintenance)
- พนักงานรายเดือน - ปรับเงิน/เพิ่มค่าตำแหน่ง หลังจากผ่านทดลองงาน (พิจารณาจากการทำงาน) - ทำงานวันจันทร์-เสาร์ (ตามปฏิทินการทำงาน) เวลา 08.00-17.00 น.

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 60
8 . QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTRTOL (QC) MANAGER
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
9 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ส.ค. 60
10 . EXPERIENCED ENGINEER
- Provide engineering knowledge and experience to support on Production process - Analyze and find the root cause to solve the problem - Motivate and lead team to the target

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
18 ส.ค. 60
11 . Forming (Traditional) Supervisor
1.Oversees all personnel related issues 2.Creates and meets budgetary monthly, quarterly and annual plans. 3.Oversees purchasing of tooling, supplies and capital equipment for the department. 4.De...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
17 ส.ค. 60
12 . HR ASSISTANT MANAGER
- Managing and implement salary structure and carrier path concept to factory - Good knowledge with labor law and all update information - Perform carrier path and Salary structur concept to be equa...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 60
13 . Purchasing Staff : เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.การหาผู้ขาย และการหาผู้ขายรายใหม่ 2.การเจรจาต่อรองราคา และเงื่อนไขการขาย /การรับเหมาช่วง 3.การควบคุมและตรวจสอบ เอกสาร จัดซื้อ ผู้ขาย ผู้รับเหมา ( Supplier) 4.วางแผนการส่งมอบสินค้า ติดตามและควบคุ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล เมตัล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ประสานงานด้านความปลอดภัยกับคณะกรรมการ และหน่วยงานราชการ - จัดทำสรุปผลการดำเนินการด้านความปลอดภัย - ดำเนินกิจกรรมเกี่ยวกับความปลอดภัยของโรงงาน ฯลฯ

HOYA GLASS DISK (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
16 ส.ค. 60
15 . PLANT MANAGER (ผู้จัดการโรงงาน)
-Leading a business unit to achieve the target and goals as set by the Board and Headquarter -Building, Coaching, Motivating and developing a capable team to attain the business objectives - Develop...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
16 ส.ค. 60
16 . QC Technician (ผู้มีประสบการณ์ : วุฒิ ปวส.)รับสมัครด่วน !
Main Purpose of Job • Conduct incoming quality control and raw material inspection program. • Monitor and report raw material performance in the plant. • Perform investigation for any defective raw...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 60
17 . PRODUCTION ENGINEERING MANAGER
- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรร...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
16 ส.ค. 60
18 . QMR/ QMS ISO/TS16949 LEADER
- บริหารและจัดการควบคุมระบบคุณภาพ ISO/TS 16949,ISO 9001, ISO 14001,OHAS 18001 - ติดตามและทบทวนการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง ๆ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ให้คำปรึกษาและแนะนำทีมในการดำเนินกิจกรรมคุณภาพต่าง...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
16 ส.ค. 60
19 . IT Engineer (Senior Desktop and Server Support Analyst )รับสมัครด่วน !
• Responsible for supporting the desktop, server, network, printing, and other enterprise IT related issues. Be the first point of contact for all users in the region for any IT related issues or ques...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 60
20 . Production Planner (Preferable Engineering Background)
To responsible for the Bill of Material filling in including Costs analysis and production Planning and Production control. 1.Arrange and review materials plan according to demand forecast, custome...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
15 ส.ค. 60
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ