เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Administration Officer
Reducing administrative costs. 1.Preparation of the use of office equipment, compared with historical data. 2.Target to reduce administrative costs. 3.Presented to the Executive 4.Performance Eval...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
31 มี.ค. 58
2 . หัวหน้าช่างไฟฟ้า (Electrician Leader)
- ออกแบบและติดตั้งวงจรควบคุมไฟฟ้าและเครื่องจักร - วิเคราะห์สาเหตุการเสียของเครื่องจักรและหาทางป้องกันการเกิดซ้ำ - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมาภายนอก - ปรับปรุงและพัฒนาเครื่องจักรตามแนวทางที่ได้รับมอ...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
31 มี.ค. 58
3 . Account & Finance Manager
1. Control and monitor all expenses to agree with budget and keep the actual information to create the budget in next period. 2. Find the error/wrong record and amend to be correct for month end sta...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน #n/a
31 มี.ค. 58
4 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
31 มี.ค. 58
5 . หัวหน้างาน (Group Leader / Line Leader)
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน 2. ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต 3. ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
10 อัตรา
31 มี.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)
1. วางแผนการผลิตและแผนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิต,สรุปยอดใช้วัตถุดิบประจำเดือน, ควบคุมและจัดเก็บในคลังสินค้า 3. บันทึกข้อมูลก...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
31 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ออกแบบเครื่องประดับ (Jewelry Designer)
1.ออกแบบเครื่องประดับด้วยโปรแกรม Matrix ,Rhinoceros,Jewel CAD ,Art Cam ตามรูปแบบที่ลูกค้าต้องการ 2.ออกรูปแบบเทียน ด้วยเครื่อง CNC,3D 3.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
30 มี.ค. 58
8 . Suppervisor / Senior Purchasing
1.จัดซื้อ และ วางแผน การจัดซื้อให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.การบริหาร จัดการและวางระบบการจัดซื้อ 3.การควบคุม วัสดุ/ วัตถุดิบ ( Raw Material ) 4.การเจรจา การต่อรอง การเปรียบเทียบ และการประเมิน Supplier...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 position
เงินเดือน N/A
30 มี.ค. 58
9 . ช่างแต่ง /ช่างเชื่อม /ช่างขัด /ช่างขึ้นรูป
1.ตกแต่งขึ้นรูป ตัวเรือนโลหะ วิเคราะห์งาน แก้ไข ผลิตงาน ออกแบบชิ้นงาน 2.แต่งชิ้นงานเพื่องานหล่อที่สมบรูณ์ ออกแบบการไหลทางน้ำโลหะ 3.ตกแต่ง ประกอบ เชื่อมชิ้นงาน การคัดเลือกวัตถุดิบ 4.ขัด ตกแต่งช...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
25 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
30 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานการนำเข้าส่งออก ประจำสาขาลำพูน (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
• ดูแลการขายและหาลูกค้าใหม่ๆในเขตภาคเหนือ • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก และการรับ/จัดส่งสินค้า • ประสานงานด้านศุลกากร

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
30 มี.ค. 58
11 . Jr. Human Resource & Admin staff
Key responsibilities : Support HR, Admin and General Affairs jobs Main duties : - Provide reception & telephone operator services - Managing overall general affair functions and office adminis...

Datamars (Thailand) Company Limited
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable salary, bonus, provident fund, group insurance, clinic expense support
30 มี.ค. 58
12 . Warehouse Controller
Planning and control the consumable material usage to be matched with the production plan. Inventory control and correct balance actual in the store with the system control (SAP). Goods receive m...

Datamars (Thailand) Company Limited
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
เงินเดือน n/a
30 มี.ค. 58
13 . Producrion Supevisor (CNC)
1.Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. 2.Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 positions (Urgently)
26 มี.ค. 58
14 . Technical Trainer (HRD)
1. Responsible for providing support in various human 2. resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees or ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position (Urgently)
26 มี.ค. 58
15 . Production Supervisor - Electrical Inserts APU Urgently Required!!
1. Lead the Safety, Quality, Cost, Delivery & People (SQCDM) Performance for designated groups: 2. Direct SQCDM initiatives: set targets, implement plans, track daily results, and make appropriate a...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 Positions (Urgently)
26 มี.ค. 58
16 . Tool Making Staff
Responsibility 1. Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. 2. Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and g...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
เงินเดือน n/a
26 มี.ค. 58
17 . Environment Engineer
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพระบบ Facility 2. ดูแลควบคุม ระบบบำบัดน้ำดี-น้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3. ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ิBase of Company
24 มี.ค. 58
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ