เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support
- ดูแล/ติดตั้ง/ซ่อมบำรุง/แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network, CCTV ในองค์กร - ดูแลระบบเชฟเวอร์ AD, File Sharing, Backup, Mail, Proxy - ดูแล/พัฒนาเว็ปไซด์ของบริษัท - ให้คำปรึกษาการใช้งานแ...

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
2 . PC Officer
• Ccollaborate with various functions in the organization to drive operation effectiveness. • Review material master plan, and release purchase order to vendor to response to customer demand. • Revi...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
27 มี.ค. 60
3 . QA Engineer
• Ensure that corporate requirements of company policy and procedures for project quality are fulfilled and demonstrated. • Responsibilities include identifying and solving operation and process prob...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
27 มี.ค. 60
4 . Maintenance Engineer
1. Prevent and analyze problem that occur with machine to treat performance of machine. 2. Improve and develop quality of machine to increase performance of machine. And increase production working p...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
5 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to law relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
6 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
27 มี.ค. 60
7 . หัวหน้าแผนกบริหารทรัพยากรบุคคลและธุรการ (จ.ลำพูน)
หน้าที่รับผิดชอบ งานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 70 % • สรรหาพนักงาน - ควบคุมดูแลการสรรหาว่าจ้าง และหาช่องทางการรับสมัครงาน, จัดทำแบบทดสอบ, จัดทำฟอร์มการประเมินผู้สมัคร, จัดทำเอกสารสัญญาพนักงาน และการป...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์และความสามารถ
27 มี.ค. 60
8 . PROGRAMMER ENGINEERING (วิศวกร คอมพิวเตอร์)
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานทางด้านโปรแกรม - คิดค้นโปรแกรมและแก้ไขให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปได้อย่างปกติ - สนับสนุนงานด้านโปรแกรมและ IT ต่าง ๆ ให้กับส่วนงานต่าง ๆ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
25 มี.ค. 60
9 . HR ASSISTANT MANAGER
- Managing and implement salary structure and carrier path concept to factory - Good knowledge with labor law and all update information - Perform carrier path and Salary structur concept to be equa...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 60
10 . MAINTENANCE MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
25 มี.ค. 60
11 . Refining Officer / นักเคมี
- ควบคุมการผลิตเงินบริสุทธิ์จากเศษโลหะเงินที่เกิดจากการผลิตและแปรสภาพขยะมีค่า และวัสดุเหลือใช้

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 positions
เงินเดือน Negotiable
24 มี.ค. 60
12 . QC Technician รับสมัครด่วน !
Main Purpose of Job • Conduct incoming quality control and raw material inspection program. • Monitor and report raw material performance in the plant. • Perform investigation for any defective raw...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
24 มี.ค. 60
13 . PRODUCTION ENGINEER MANAGER
- บริหารจัดการการทำงานในส่วนงานวิศวกรรม - ให้คำแนะนำ และพลักดันการทำงานของส่วนงานวิศวกรรมให้เป็นไปตามแผนงาน - จัดทำแผน และแนวทางการดำเนินกิจกรรมของส่วนงานวิศวกรรม - ติดตามและรายงานผลการดำเนินกิจกรร...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
24 มี.ค. 60
14 . ACCOUNTANT EXPERIENCE
- Recheck payment & receive document and reconcile - Advice team for prepare document and data of Balance sheet - Recheck data and information record - Summarize and advice to management team

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 60
15 . QUALITY ASSURANCE (QA) & QUALITY CONTRTOL (QC) MANAGER
- Implement the QA/QC management system at site - Coordinate with the customers representative on all quality matters - Coordinate all receipt inspections - Distribute relevant QA/QC documentati...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 60
16 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มี.ค. 60
17 . EXPERIENCED ENGINEER
- Provide engineering knowledge and experience to support on Production process - Analyze and find the root cause to solve the problem - Motivate and lead team to the target

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
24 มี.ค. 60
18 . Industrial Supervisor
- Lead, plan, organize and execute work teams on projects to deliver improvement and step change capabilities. - Role includes supervisor, individual contributor, technical leadership, and project l...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
23 มี.ค. 60
19 . Engineer Supervisor / Kiln Supervisor
• Management of production in Kiln section in order to production plan. • Organize subordinate manpower for production goes smoothly. • Strong acknowledge in monitoring and improvement of Kiln proce...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
23 มี.ค. 60
20 . Modeller Technician and Caser Technician
- Responsible for direct activities of manufacturing Modelling, Blocking, Case mold making & Working mold making. - Process control Modelling, Blocking, Case mold making & Working mold making accord...

Le Creuset Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
23 มี.ค. 60
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ