เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานปฏิบัติการ (Field Operator )ประจำลำพูน
1. ควบคุม ดูแลการทำงานของเครื่องจักร อุปกรณ์ขณะเดินเครื่อง จดและบันทึกข้อมูลการเดินเครื่องจากหน้างานและการเปลี่ยนแปลงต่างๆ เช่น ความดัน อุณหภูมิ เสียง ความสั่นสะเทือนตามขั้นตอนที่กำหนด 2. ดูแลเครื่อง...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
31 ม.ค. 58
2 . Sales Representative Officer-Sr.Supervisor (นิคมอุตสาหกรรมลำพูน)
1.Approach, develop, and gain new customers. 2.Develop and execute a field sales business plan. 3.Price and service negotiation with clients 4.Prepare accurate and timely proposals, agreements, sal...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
31 ม.ค. 58
3 . Industrial Engineering Manager
- Analyze and planning for machinery maintainance - Control and follow up the result of maintainance - Coordinate with machinery supplier for information concern. - Planned/Controled and ...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
30 ม.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดซื้อ
- วางแผนจัดซื้อ/จัดจ้าง/สรรหา ส่วนประกอบ หรือวัตถุดิบ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการสรรหา คัดเลือก ประเมินและพัฒนาผู้ขาย

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
30 ม.ค. 58
5 . Facilities Technician Temp. 6 months 1 Position and Special Processes/Equipment Tehnician (2 positions)
Facilities Tecnician (ชั่วคราว 6 เดือน) •Carry out repairs, improvements, and makes as required based on requests, work orders or as assigned by the facilities manager. •The site is large and works ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 Positions
30 ม.ค. 58
6 . Maintenance Admin & Warehouse Support
1. Ensure material use for warehouse is tracked 2. Issue the material and track to maintenance, tooling, facility, and special equipment team 3. Ensure accuracy and quality of incoming and out goin...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
30 ม.ค. 58
7 . Production Supervisor (Packing) และ Producrion Supevisor (CNC)
1.Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. 2.Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 positions (Urgently)
30 ม.ค. 58
8 . Technical Trainer (HRD)
1. Responsible for providing support in various human 2. resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees or ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
30 ม.ค. 58
9 . Production Supervisor - Electrical Inserts APU Urgently Required!!
1. Lead the Safety, Quality, Cost, Delivery & People (SQCDM) Performance for designated groups: 2. Direct SQCDM initiatives: set targets, implement plans, track daily results, and make appropriate a...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
30 ม.ค. 58
10 . Tool Making Staff
Responsibility 1. Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. 2. Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and g...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน n/a
30 ม.ค. 58

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
12 . Process Engineer
1. Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, performance and delivery excellence. 2. Evaluate and analyze current process...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ม.ค. 58
13 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
30 ม.ค. 58
14 . หัวหน้างาน (Group Leader / Line Leader)
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน 2. ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต 3. ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
7 อัตรา
30 ม.ค. 58
15 . Production Engineer
ด่วนมาก!!!

- Production Engineer ดูแลกระบวนการผลิต - มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรม (Solid work,3D,Auto CAD etc.) - มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - หากได้รับพิจารณาเข้าทำง...

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ม.ค. 58
16 . ช่างเทคนิค ประจำแผนก Maintenance
ด่วน!

ช่างเทคนิคแผนกProduction 1(Maintenance)

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พนักงานรายเดือน
29 ม.ค. 58

Oki Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
18 . วิศวกรสิ่งแวดล้อม
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์คุณภาพระบบ Facility 2. ดูแลควบคุม ระบบบำบัดน้ำเสีย ระบบบำบัดมลพิษอากาศ 3. ดูแลสิ่งแวดล้อมภายในและภายนอกโรงงาน ให้สอดคล้องตามกฎหมาย

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ิBase of Company
29 ม.ค. 58
19 . วิศวกรประจำโรงงาน
- ควบคุมและดูแลงานในกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามแผน - ปรับปรุงงานในกระบวนการ เพื่อเพิ่มผลผลิตและลดของเสียในกระบวนการ - ประยุกต์ใช้ความรู้ด้านวิศวกรรมและการจัดการให้สอดคล้องกับแผนผลิต - วิเคราะห์สาเหตุ...

HOYA GLASS DISK (THAILAND) LTD.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ม.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ขายและประสานงานการนำเข้าส่งออก ประจำสาขาลำพูน (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
• ดูแลการขายและหาลูกค้าใหม่ๆในเขตภาคเหนือ • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก และการรับ/จัดส่งสินค้า • ประสานงานด้านศุลกากร

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
26 ม.ค. 58
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ