เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician (Injection Molding Machine)
- ดูแลควบคุม Injection Molding Machine

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
3 ก.ย. 57
2 . โฟร์แมน ประจำสาขาลำพูน
รับสมัครด่วน !!

ติดต่อและประสานงานกับลูกค้า ควบคุมงานให้เป็นไปตามระยะเวลาที่กำหนด ตรวจสอบคุณภาพงาน ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.ย. 57
3 . Product & Process Audit Staff
1. Ensure product quality by checking on final assembly product as per check list items designated by quality engineer. 2. Check document paperwork completeness as per customer requirements. 3. Coor...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
2 ก.ย. 57
4 . Production Supevisor (CNC-Deburring)
The role of CNC Production Supervisor is to manage the production performance, personnel issues and the Health, Safety & Environment (SHE) standards of several Cells (Autonomous Production Groups). ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position
2 ก.ย. 57
5 . Maintenance Admin & Warehouse Support
1. Ensure material use for warehouse is tracked 2. Issue the material and track to maintenance, tooling, facility, and special equipment team 3. Ensure accuracy and quality of incoming and out goin...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
2 ก.ย. 57
6 . Incoming Quality Assurance Production Supervisor
The IQA Production Supervisor is responsible to ensure material incoming quality by following to incoming inspection instruction 1. Responsible for incoming inspection of raw material ,chemical su...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
2 ก.ย. 57
7 . Production Supervisor (Powder coating) and Production Supervisor (CNC)
1.Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. 2.Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 positions (Urgently)
2 ก.ย. 57
8 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ) Urgently Required!!
The Safety Officer is responsible for working related with SHE Management and serve as a secretary of SHE committee. 1. Investigating and reporting on all incidents, injuries and notifying relevant...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
2 ก.ย. 57
9 . Technical Trainer (HRD)
1. Responsible for providing support in various human 2. resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees or ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
2 ก.ย. 57
10 . Production Supervisor - Electrical Inserts APU Urgently Required!!
1. Lead the Safety, Quality, Cost, Delivery & People (SQCDM) Performance for designated groups: 2. Direct SQCDM initiatives: set targets, implement plans, track daily results, and make appropriate a...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
2 ก.ย. 57
11 . Tool Making Staff
Responsibility 1. Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. 2. Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and g...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน n/a
2 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (Accounting officer )ประจำลำพูน
1.จัดทำและนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำและตรวจสอบบัญชีรายรับของบริษัท 3.ดูแลรับผิดชอบบัญชีทั่วไป บันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายการใน GL และจัดทำรายละเอี...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
2 ก.ย. 57
13 . Process Engineer
1. Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, performance and delivery excellence. 2. Evaluate and analyze current process...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ย. 57
14 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to low relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ย. 57
15 . Production Engineer (วิศวกรควบคุมการผลิต)
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
2 ก.ย. 57
16 . หัวหน้างาน (Group Leader / Line Leader)
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน 2. ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต 3. ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
17 อัตรา
2 ก.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (สาขาลำพูน)
รับสมัครด่วน !!

จัดทำเอกสารฝ่ายบุคคล เอกสารแรงงานต่างด้าว ติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ