เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Injection Molding Process Technician
• Start injection molding machines / Maintain established molding processes. • Set up injection molding and related equipment for sample and production runs. • Monitor, Troubleshoot injection moldi...

Datamars (Thailand) Company Limited
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
19 ก.ย. 57
2 . Special Wax Setter
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตในแผนก Waxing ให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเพื่อให้ได้สินค้าที่มีคุณภาพตามมาตรฐาน

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน #N/A
19 ก.ย. 57
3 . QA Inspector
ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานเครื่องประดับอัญมณี

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
4 . Inventory Officer
1)Ensure vault operators receive and issue required materials correctly with timely basis 2)Process appropriate paperwork to enable accurate records 3)Communicate closely with planner if there...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน #N/A
19 ก.ย. 57
5 . Process Engineer
Responsible for deal with problem and Development process for the manufacturer can produce the products according to the requirements.

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน #N/A
19 ก.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
-ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย -วิเคราะห์แผนงาน/ ประเมินความเสี่ยง/ ด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามแผนงานหรือมาตรการความปลอดภัยในการทำงาน -ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดล้อม...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
7 . ล่ามภาษาเกาหลี ++ Urgent ++
1.สื่อสารกับนายจ้างเกาหลี ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากนายเกาหลี 2.แปลประชุมและแปลทั่วไป 3.สื่อสารพนักงานกับนายเกาหลี ในเรื่องของข่าวสาร รายละเอียดของงานที่ได้รับจากประเทศเกาหลี 4.แปลเอกสารราชกา...

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
19 ก.ย. 57
8 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to low relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
9 . Production Engineer (วิศวกรควบคุมการผลิต)
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
18 ก.ย. 57
10 . หัวหน้างาน (Group Leader / Line Leader)
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน 2. ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต 3. ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
17 อัตรา
18 ก.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป (Accounting officer )ประจำลำพูน
1.จัดทำและนำส่ง ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม และกระทบยอดบัญชีที่เกี่ยวข้อง 2.จัดทำและตรวจสอบบัญชีรายรับของบริษัท 3.ดูแลรับผิดชอบบัญชีทั่วไป บันทึกข้อมูลเพื่อปรับปรุงรายการใน GL และจัดทำรายละเอี...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Staff)
1.ควบคุม - จัดทำสินค้าคงคลัง 2.ควบคุม - จัดทำบัญชีต้นทุน 3.ควบคุม - จัดทำภาษีซื้อ-ภาษีขาย 4.ควบคุม - จัดทำการบัญชีสำหรับการนำเข้า-ส่งออก 5.มีส่วนร่วมกิจกรรมของทางบริษัทฯ และ ระบบต่างๆ ที่บริษัทฯ ก...

บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 20,000 Baht
18 ก.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่สโตร์ ประจำสนามไดร์ฟ เครือสหพัฒน์ลำพูน
รับสมัครด่วน !!

ควบคุม ตรวจสอบ จำนวนวัสดุและอุปกรณ์ ที่เกี่ยวข้องกับสนามไดร์ฟ

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล (สาขาลำพูน)
รับสมัครด่วน !!

จัดทำเอกสารฝ่ายบุคคล เอกสารแรงงานต่างด้าว ติดต่อหน่วยงานราชการ

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
15 . ช่างเทคนิค ประจำแผนก Production 2
ช่างเทคนิค ประจำแผนก Production 2 -ดูแลงานด้านช่างเทคนิค ช่างเจียร Grinding ภายในแผนก Production 2

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
16 ก.ย. 57
16 . Product & Process Audit Staff
1. Ensure product quality by checking on final assembly product as per check list items designated by quality engineer. 2. Check document paperwork completeness as per customer requirements. 3. Coor...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
15 ก.ย. 57
17 . Facilities Technician Temp. 6 months 2 Positions and Special Processes/Equipment Tehnician (2 positions)
Facilities Tecnician (ชั่วคราว 6 เดือน) •Carry out repairs, improvements, and makes as required based on requests, work orders or as assigned by the facilities manager. •The site is large and works ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 Positions
15 ก.ย. 57
18 . Maintenance Admin & Warehouse Support
1. Ensure material use for warehouse is tracked 2. Issue the material and track to maintenance, tooling, facility, and special equipment team 3. Ensure accuracy and quality of incoming and out goin...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
15 ก.ย. 57
19 . Incoming Quality Assurance Production Supervisor
The IQA Production Supervisor is responsible to ensure material incoming quality by following to incoming inspection instruction 1. Responsible for incoming inspection of raw material ,chemical su...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
15 ก.ย. 57
20 . Production Supervisor (Powder coating), Production Supervisor (CNC) and Producrion Supevisor (CNC-Deburring)
1.Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. 2.Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Mana...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 positions (Urgently)
15 ก.ย. 57
 พบ 25 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ