เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technician (Injection Molding Machine)
- ดูแลควบคุม Injection Molding Machine

บริษัท นามิกิ พรีซิชั่น (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
26 พ.ค. 58
2 . Process Engineer
1. Work with management to identify process improvement opportunities in the areas of quality excellence, cost leadership, performance and delivery excellence. 2. Evaluate and analyze current process...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 58
3 . Maintenance Engineer
1. Respond for improvement function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in the fully usabl...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
26 พ.ค. 58
4 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
26 พ.ค. 58
5 . IT officer (Lamphun)
• จัดการดูแลระบบ Network และ Server ต่างๆ ในบริษัท รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น Firewall, Router , Switch, Access Point • จัดการดูแลปรับปรุง แก้ไขปัญหา และสำรวจการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับพ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
26 พ.ค. 58

บริษัท เอฟ เอ็ม บรัช (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ค. 58
7 . CAD Engineer
- ออกแบบงานตามความต้องการของลูกค้า - จัดการออกแบบงาน และแก้ไขปัญหางานที่ไม่ได้ตามแบบ - ควบคุม ตรวจสอบการผลิตให้ได้งานตามแบบที่ต้องการ - วิเคราะห์ปัญหาในการผลิต ปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงาน เพื่อประสิท...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 58
8 . Designer
1. รวบรวมข้อมูลแบบของลุกค้าจาก sales 2. ออกแบบเครื่องประดับตามที่ลูกค้าต้องการ 3. เข้าร่วมงานแฟร์และนำเสนอเกี่ยวกับแบบของตลาดปัจจุบัน 4. ออกแบบเครื่องประดับเพื่อแสดงในงานแฟร์

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 58
9 . Safety Officer/ / Safety Staff
1. ร่างแผนการส่งเสริมความปลอดภัย รวมถึงจัดกิจกรรม และติดตามผลการดำเนินงาน 2. อบรมให้ความรู้แก่พนักงานเกี่ยวกับการทำงานอย่างปลอดภัย และให้คำปรึกษาแก่ จป.หัวหน้างาน 3. จัดทำรายงานผลการตรวจความป...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 58
10 . Account Manager
1. Control and monitor all expenses to agree with budget and keep the actual information to create the budget in next period. 2. Find the error/wrong record and amend to be correct for month end sta...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 58
11 . Sourcing Supervisor
-Investigating potential suppliers and recommending those most appropriate. -Working with R&D teams to ensure the integrity and clarity of customer requirements and that all expectations are communic...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
26 พ.ค. 58
12 . ช่างแต่ง /ช่างเชื่อม /ช่างขัด /ช่างขึ้นรูป
1.ตกแต่งขึ้นรูป ตัวเรือนโลหะ วิเคราะห์งาน แก้ไข ผลิตงาน ออกแบบชิ้นงาน 2.แต่งชิ้นงานเพื่องานหล่อที่สมบรูณ์ ออกแบบการไหลทางน้ำโลหะ 3.ตกแต่ง ประกอบ เชื่อมชิ้นงาน การคัดเลือกวัตถุดิบ 4.ขัด ตกแต่งช...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
25 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
25 พ.ค. 58
13 . Asst. Factory Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบของ Asst.Factory Manager - ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผนงาน - รับผิดชอบงานการเฝ้าติดตาม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดของเสียจากการผลิตรวมถึงระบบการค...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
14 . 1.Production Supervisor 2. Personnel Staff
- ควบคุม วางแผนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ - ทบทวนและตรวจสอบเกี่ยวกับแผนการทำงานของแผนกและพนักงานในแผนก - ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 58
15 . Production Supevisor (CNC)
1.Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. 2.Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
22 พ.ค. 58
16 . Technical Trainer (HRD)
1. Responsible for providing support in various human 2. resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees or ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position (Urgently)
22 พ.ค. 58
17 . Production Supervisor - Electrical Inserts APU Urgently Required!!
1. Lead the Safety, Quality, Cost, Delivery & People (SQCDM) Performance for designated groups: 2. Direct SQCDM initiatives: set targets, implement plans, track daily results, and make appropriate a...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 Positions (Urgently)
22 พ.ค. 58
18 . Tools Making Staff
Responsibility 1. Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. 2. Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and g...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
เงินเดือน n/a
22 พ.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี ต้นทุน
1.วิเคราะห์ ต้นทุนทางบัญชี 2.จัดทำต้นทุน ทางบัญชี การบริหารต้นทุน 3.การจัดทำโครงสร้างการทำงาน ของต้นทุน 4.รายการสรุป ทางบัญชี

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
20 . Production Supervisor
1.ควบคุมการผลิตใให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.การบริหาร จัดการและวางระบบการผลิต การจัดการควบคุมด้านคุณภาพ 3.การควบคุม วัสดุ/ วัตถุดิบ ( Raw Material ) ในการผลิต 4.การประเมิน การผลิต การปรับแก้ไขกระบ...

บริษัท อินเตอร์เนชั่นแนล แอนด์ จิวเวลรี่ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
6 Position
เงินเดือน N/A
21 พ.ค. 58
 พบ 20 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ