เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Purchasing Staff / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
− Control and improve material cost spending − Follow up overall department cost reduction budget and action plan to meet target timely − Involvement in cost estimation process for new product − Pe...

ERNI Electronics (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท เออร์นี่ อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Accounting Officer) ประจำที่ จ.ลำพูน
-จัดทำ บันทึก จัดเก็บเอกสารและรายงานทางบัญชี รายงานภาษี รายงานสินค้า รายงานสินทรัพย์ พร้อมจัดทำรายงานสรุป คำนวณต้นทุน คำนวณและจัดทำค่าไฟฟ้า ไอน้ำ -จัดทำเอกสารประกอบการส่งออกสินค้าภายใต้ขอบเขตของบริษ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสมารถและประสบการณ์
25 พ.ค. 59
3 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
25 พ.ค. 59
4 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. To provide routing support to production line all any concern section. 2. Translate / interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & Admin 3. Translation d...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
25 พ.ค. 59
5 . Export Customer Service (Air Cargo) ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
1. Checking the completeness of job from customer shipment booking till departure from Thailand with good monitoring. 2. Responsible and well cooperate with customer, able to suggest customer the be...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
หลายอัตรา
24 พ.ค. 59
6 . Sales Coordinator officer - Division Manager ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
-Develop new customer -Sales driven and pro-active person with high energy -Results-oriented , strong planning, organizational, and analytical thinking -Strong relationship buildin...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
24 พ.ค. 59
7 . Sales Representative (ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน)รับสมัครด่วน !
- Arrange sales activity for getting new customer. - Visiting customer, getting customer's information and sharing the information in our company. - Making the sales report. - Teaching the way of s...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
24 พ.ค. 59
8 . Engineer
1.Design,Develop and Improve the product& process's quality for semiconductor manufacturing line. 2.Evaluate new material/material cost down/material sub. 3.Design process condition, Process improve...

บริษัท ไทย เอ็น เจ อาร์ จำกัด ( Thai NJR Co., Ltd )
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
เงินเดือน Base on company
24 พ.ค. 59
9 . ACCOUNTANT OFFICER
- Collect payment & Receive document and reconcile - Prepare document and data for Balance sheet

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 59
10 . HUMAN RESOURCEE OFFICE
- Manage and collect time record - Manage and collect leave record - Salary preparing and monitoring - HR and Welfare activities

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ค. 59
11 . JAPANESE INTERPRETER
Support Guest and Japanese personnel, Co-ordinate for meeting and document preparation

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 PERSONS
24 พ.ค. 59
12 . PURCHASING OFFICE
Buyer or Purchasing and manufacturing environment

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
23 พ.ค. 59
13 . QMS / ISO Officer
ISO/TS 16949,ISO/TS 16949, ISO 9001, ISO 14001, Internal Auditor

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
23 พ.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
23 พ.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
23 พ.ค. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 59
18 . Maintenance & Facility Senior Engineer
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 59
19 . Designer
1. ออกแบบและเขียนแบบเครื่องประดับให้ตรงกับความต้องการของตลาดและกลุ่มลูกค้า 2. อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 59
20 . Engineering Admin
- เก็บบันทึกข้อมูลและรวบรวมเอกสาร - พิมพ์ แสกน เอกสาร และทำใบเสนอราคา และดาวโหล์ดรูปแบบ 3 มิติ - ติดตามความคืบหน้าของ RFQ/ FAI

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
19 พ.ค. 59
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ