เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ (QA Engineer)
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐาน และเงื่อนไขการผลิต 2. ปรับปรุง พัฒนา ในด้านคุณภาพ และ ปริมาณการผลิต 3. วิเคราะห์, แก้ไขปัญหา ทั้งคุณภาพ และ ปริมาณการผลิต 4. พัฒนาความ...

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 57
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมการผลิต (Section Chief)
1. ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 2. ควบคุม ตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรวตามเงื่อนไขการผลิต 3. ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4. ปรับปรุง พัฒนาคุณภาพงานให้...

บริษัท เอจีซี ไมโคร กลาส (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
18 เม.ย. 57

Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
4 . Senior Human Resources (Recruitment)
Ensure recruitment cost are optimized, by constant monitoring of costs and new recruitment mediums which will increase direct hire efficiency and capability without compromising on quality or having ...

Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
5 . Production Supervisor - Electrical Inserts APU
• Lead the Safety, Quality, Cost, Delivery & People (SQCDM) Performance for designated groups: • Direct SQCDM initiatives: set targets, implement plans, track daily results, and make appropriate adj...

Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 Positions
17 เม.ย. 57
6 . Translator (พนักงานแปลภาษาอังกฤษ-ไทย)
Qualification: • Qualified translator in industrial field with previous experience translating technical documents or supporting training activities between English speaking natives and Thai operato...

Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
7 . Manufacturing Engineer Electrical Inserts APU
Managing the product interface with the company project management team:  Interface with the project engineer to follow-up launches of new products (production transfer, new product lines)  Ensure...

Driessen Aircraft Interior Systems (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
17 เม.ย. 57
8 . Draft&Design
ออกแบบลายผ้าลูกไม้ ปรับปรุงพัฒนาลายผ้าเพื่อให้ทันสมัย

บริษัท เอส พี ซี บิสสิเนส พาร์ทเนอร์ จำกัด (บริษัท ไทยซาคาเอะ เลซ จำกัด)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
16 เม.ย. 57
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน (Accounting & Financial Assistant Manager)
1.CPA Certificated would be advantage , Above 10years relevant experience in accounting & finance of international manufacturing company 2.Strong Knowledge and Experience with BOI. , Good Understandi...

บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท
11 เม.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ