เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
5 อัตรา
30 เม.ย. 59
2 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1. To provide routing support to production line all any concern section. 2. Translate / interpret the meeting room for factory function which concern to production, process & Admin 3. Translation d...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
30 เม.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (PC Officer)
1. วางแผนการผลิตและแผนการส่งมอบสินค้าสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบสำหรับการผลิต,สรุปยอดใช้วัตถุดิบประจำเดือน, ควบคุมและจัดเก็บในคลังสินค้า 3. บันทึกข้อมูลก...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
30 เม.ย. 59
4 . Sales Coordinator [Japanese Speaking]Urgently Required !
- Liaise with customers in product demand of customers each month. - Care Satisfaction of the customers and add new customers.(Customers of Spare part and Lead Frame) - Prepare quotations of product...

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 59
5 . Tools Making Staff (ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์)
Responsibility •Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. •Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and giv...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
เงินเดือน n/a
29 เม.ย. 59
6 . Production Support/ Production Support Planner
Responsibilities: • Daily provide confirmation of material availability according to BOM to planner within confirmation lead time. • Making sure raw material availability for each operation meets ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 positions
29 เม.ย. 59
7 . HR Staff (Payroll) **Fresh graduate are welcome**
Responsibilities • Process a monthly payroll for employees, ensuring the accuracy and an on time payment is made. • Provide advice and assistance to employees on pays and benefits systems and ensu...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
29 เม.ย. 59
8 . Maintenance Purchasing Support Staff (Temp. 6 months)/ Engineering Admin
Maintenance Purchasing Support Staff (Temp. 6 months) - ให้และหาข้อมูลทางเทคนิคในการซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ในแผนกซ่อมบำรุง - ประสานงานกับแผนกจัดซื้อเพื่อติดตามการสั่งซื้อเครื่องมือ อุปกรณ์ - ออกใบส...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 ตำแหน่ง
29 เม.ย. 59

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 อัตรา
29 เม.ย. 59
10 . HR Staff (Training)Urgently Required !
HR Staff (Training) Responsibility • Provide high quality training to internal and external clients • Maintain effective communication with clients to establish training needs • Evaluate the effec...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position
เงินเดือน n/a
29 เม.ย. 59
11 . IT Staff
- ดูแลเกี่ยวกับ HARD WARE / SOFT WARE และ INTERNET ภายในองค์กรทั้งหมด ให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ดูแลการทำงานของระบบ ERP - ซ่อม / บำรุงรักษา - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
28 เม.ย. 59
12 . Export Customer Service (Air Cargo) ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
1. Checking the completeness of job from customer shipment booking till departure from Thailand with good monitoring. 2. Responsible and well cooperate with customer, able to suggest customer the be...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
หลายอัตรา
27 เม.ย. 59
13 . Sales Coordinator officer - Division Manager ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน
-Develop new customer -Sales driven and pro-active person with high energy -Results-oriented , strong planning, organizational, and analytical thinking -Strong relationship buildin...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
27 เม.ย. 59
14 . Sales Representative (ประจำนิคมอุตสาหกรรมลำพูน)รับสมัครด่วน !
- Arrange sales activity for getting new customer. - Visiting customer, getting customer's information and sharing the information in our company. - Making the sales report. - Teaching the way of s...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
27 เม.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่พัฒนาภาษาอังกฤษ
- จัดเตรียมสื่อและกำหนดหลักสูตรการสอนภาษาอังกฤษ - พัฒนาทักษะการสื่อสารภาษา ผ่านการเรียนการสอนภาษาอังกฤษ - ติดตามและคอยให้คำแนะนำทางด้านการใช้ภาษาอังกฤษให้กับผู้เรียน

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
27 เม.ย. 59
16 . CUSTOMER SERVICE OFFICER (English Speaking)
Customer Service in manufacturing Contact with customer for support customer requirement

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
27 เม.ย. 59

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
27 เม.ย. 59
18 . HUMAN RESOURCEE OFFICE
- Manage and collect time record - Manage and collect leave record - Salary preparing and monitoring - HR and Welfare activities

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 59
19 . ACCOUNTANT OFFICER
- Collect payment & Receive document and reconcile - Prepare document and data for Balance sheet

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 59
20 . JAPANESE INTERPRETER
Support Guest and Japanese personnel, Co-ordinate for meeting and document preparation

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 PERSONS
26 เม.ย. 59
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ