เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรเครื่องกล / วิศวกรโยธา (ผู้ช่วยผู้จัดการหน่วยงาน)รับสมัครด่วน !
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการบำรุงรักษาเครื่องจักรงานระบบสาธารณูปโภค

บริษัท โกลบอล ยูทิลิตี้ เซอร์วิส จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
2 . Officer, General Application Support (Lamphun Branch)
Roles & Responsibilities: - Perform as the first and the second line support of the General Applications and works collaboratively to analyse, diagnose, investigate, troubleshoot and develop solut...

บริษัท แพนดอร่า โพรดักชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
3 . QA

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
16 ม.ค. 60

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 60
5 . Sale Coordinator (Tooling)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องความต้องการผลิตภัณฑ์ของลูกค้าในแต่ละเดือน 2.รับและตอบรับข้อแนะนำหรือข้อเสนอแนะจากลูกค้า และแจ้งให้ทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 60

TSP-T Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 อัตรา
เงินเดือน n/a
16 ม.ค. 60
7 . วิศวกรเครื่องมือวัด ( Tester Engineer )
1.การวางแผนการสอบเทียบ-วิเคราะห์วงจร-ประกอบวงจรเครื่องจักร 2.สอบเทียบเครื่องมือวัดต่างๆ

บริษัท ลำพูนซิงเดนเก็น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
16 ม.ค. 60
8 . Purchasing Officer
1. Evaluated and select suppliers that meet the organization standard condition of price, quality, timing and reliability of supply by work instruction. 2. Negotiate the best price according to the c...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
15 ม.ค. 60
9 . ช่างเทคนิค Technician [Maintenance]
1. ปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงที่กำหนดไว้ 2. รายงานการปฏิบัติงานและจดบันทึกค่าควบคุมในใบตรวจเช็ค 3. ควบคุมดูแลอุปกรณ์เครื่องมือ และอะไหล่ของเครื่องจักร

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
15 ม.ค. 60
10 . Maintenance Engineer
1. Prevent and analyze problem that occur with machine to treat performance of machine. 2. Improve and develop quality of machine to increase performance of machine. And increase production working p...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ม.ค. 60
11 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to law relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 ม.ค. 60
12 . Production Engineer
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
7 อัตรา
15 ม.ค. 60
13 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
•วางแผนงานการทำงานในแผนกเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย ตามที่ได้รับมอบหมายงานจาก ผู้จัดการโรงงาน •รับผิดชอบและรับประกันว่า งานทีได้รับมอบหมาย •รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากวิศวกรฝ่ายผลิต/ผู้จัดการโรงงา...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
15 ม.ค. 60
14 . PROGRAMMER ENGINEERING (วิศวกร คอมพิวเตอร์)
- ให้คำแนะนำและสนับสนุนการใช้งานทางด้านโปรแกรม - คิดค้นโปรแกรมและแก้ไขให้การใช้งานโปรแกรมเป็นไปได้อย่างปกติ - สนับสนุนงานด้านโปรแกรมและ IT ต่าง ๆ ให้กับส่วนงานต่าง ๆ

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
14 ม.ค. 60
15 . ACCOUNTANT OFFICER
- Collect payment & Receive document and reconcile - Prepare document and data for Balance sheet - Recheck data and information record

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 60
16 . HR ASSISTANT MANAGER
- Managing and implement salary structure and carrier path concept to factory - Good knowledge with labor law and all update information - Perform carrier path and Salary structur concept to be equa...

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 60
17 . MAINTENANCE MANAGER (ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง)
-Utility system operation and machine engineering maintenance -TPM system, Project Management,Spare part control system, and Energy saving.

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSONS
เงินเดือน N/A
14 ม.ค. 60
18 . JAPANESE INTERPRETER
Support Guest and Japanese personnel, Co-ordinate for meeting and document preparation

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 PERSON
14 ม.ค. 60
19 . ENGINEER
- สนับสนุนการทำงานของฝ่ายผลิตโดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการต่าง ๆ โดยใช้ความรู้ความสามารถทางด้านวิศวกรรม

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
10 PERSON
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ม.ค. 60
20 . EXPERIENCED ENGINEER
EXPERIENCED ENGINEER

บริษัท โฮยา ออปติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 PERSONS
เงินเดือน 25,000 - 50,000
14 ม.ค. 60
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ