เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานซ่อมบำรุงเครื่องกล (Machanical Maintenance Leader)ประจำพื้นที่จ.ลำพูน
ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานซ่อมบำรุงในการซ่อมแซมบำรุงรักษาอุปกรณ์ด้านเครื่องกล ตรวจสอบวิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มอบหมายและควบคุมงานซ่อม ประสานงานการเบิกอะไหล่สำหรับงานซ่อมแซม ควบคุมการซ่อมบำรุงตามแผนซ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
28 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการก่อสร้าง บริษัท พิทักษ์กิจ จำกัด สาขาลำพูน
1. ตรวจสอบใบกำกับภาษี / ใบแจ้งหนี้ / ใบส่งของ 2. จัดทำและปิดต้นทุนงานก่อสร้างเบื้องต้น 3. จัดทำใบส่งมอบ (งวด)งาน 4. เปิดใบสั่งขาย 5. จัดเก็บเอกสารของฝ่าย 6. ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจา...

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ย. 57
3 . ช่างไฟฟ้า
- อ่านแบบไฟฟ้าแสงสว่างในโรงงงาน - เดินสายต่อสายและติดตั้งมอเตอร์ไฟฟ้าตามแบบที่กำหนด - จัดเตรียมงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน - จัดทำสรุปรายงานผลการบำรุงรักษา - ช่วยสนับสนุนการบำรุงรักษาเครื่องจักรเมื่อ...

S.M.V. (Thailand ) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
27 พ.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานศุลกากร ประจำสาขาลำพูน (นิคมอุตสาหกรรมภาคเหนือ)
• ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่ศุลกากร เกี่ยวกับการพิธีการศุลกากรนำเข้าส่งออกเขตอุตสาหกรรมส่งออก • ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อการนำเข้าส่งออก และการรับ/จัดส่งสินค้า • ประสานงานกับหน่วยงาน...

Nippon Express NEC Logistics (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 ตำแหน่ง
27 พ.ย. 57
5 . Personal Secretary
1. Documentation of Head of factory Manager. 2. Connection by telephone , facimile and e-mail to Head of factory Manager. 3.Secretary of Management Meeting 4. Booking air ticket/ hotel, arr...

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน #N/A
27 พ.ย. 57
6 . 1. Asst. Factory Manager 2. จป.วิชาชีพ
หน้าที่ความรับผิดชอบของ Asst.Factory Manager - ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผนงาน - รับผิดชอบงานการเฝ้าติดตาม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดของเสียจากการผลิตรวมถึงระบบการค...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 57
7 . ช่างเทคนิค ประจำแผนก Production 2
- ดูแลงานด้านช่างเทคนิค ช่างเจียร ภายในแผนก Profile Grinding - ดูแลงานด้านช่างเทคนิค ช่างเจียร ภายในแผนก Surface Grinding

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
26 พ.ย. 57
8 . Production Engineer
ด่วนมาก!!!

- Production Engineer ดูแลกระบวนการผลิต - ส่งไปฝึกงานที่เกาหลี - มีความรู้ ความสามารถในการใช้โปรแกรมการออกแบบทางวิศวกรรม (Solid work,3D,Auto CAD etc.) - มีประสบการณ์จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ทีเอสพี-ที จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ย. 57
9 . Facilities Technician Temp. 6 months 2 Positions and Special Processes/Equipment Tehnician (2 positions)
Facilities Tecnician (ชั่วคราว 6 เดือน) •Carry out repairs, improvements, and makes as required based on requests, work orders or as assigned by the facilities manager. •The site is large and works ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
4 Positions
24 พ.ย. 57
10 . Maintenance Admin & Warehouse Support
1. Ensure material use for warehouse is tracked 2. Issue the material and track to maintenance, tooling, facility, and special equipment team 3. Ensure accuracy and quality of incoming and out goin...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
24 พ.ย. 57
11 . Production Supervisor (Powder coating) and Producrion Supevisor (CNC)
1.Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. 2.Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 positions (Urgently)
24 พ.ย. 57
12 . Safety Officer (เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ) Urgently Required!!
The Safety Officer is responsible for working related with SHE Management and serve as a secretary of SHE committee. 1. Investigating and reporting on all incidents, injuries and notifying relevant...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position
24 พ.ย. 57
13 . Technical Trainer (HRD)
1. Responsible for providing support in various human 2. resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees or ...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
24 พ.ย. 57
14 . Production Supervisor - Electrical Inserts APU Urgently Required!!
1. Lead the Safety, Quality, Cost, Delivery & People (SQCDM) Performance for designated groups: 2. Direct SQCDM initiatives: set targets, implement plans, track daily results, and make appropriate a...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
3 อัตรา
24 พ.ย. 57
15 . Tool Making Staff
Responsibility 1. Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. 2. Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and g...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน n/a
24 พ.ย. 57
16 . Process Engineer
Responsible for deal with problem and Development process for the manufacturer can produce the products according to the requirements.

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน #N/A
24 พ.ย. 57
17 . Safety Officer
1. Inspect and suggest employer to perform according to low relate to safety. 2. Assess performance of company to be in line with project plan to work safety measure. 3. Support to implement and mai...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ย. 57
18 . Production Engineer (วิศวกรควบคุมการผลิต)
1. Responsible for production operation and team supervisor. 2. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery, and cost and improve the process to highest performance 3...

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
6 อัตรา
22 พ.ย. 57
19 . หัวหน้างาน (Group Leader / Line Leader)
1. ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนงาน 2. ควบคุมตรวจเช็คคุณภาพของชิ้นงานให้ได้ตรงตามเงื่อนไขการผลิต 3. ควบคุมยอดการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

AGC Micro Glass (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
18 อัตรา
22 พ.ย. 57
 พบ 19 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ