เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . IT Support officer (Lamphun)
• จัดการดูแลระบบ Network และ Server ต่างๆ ในบริษัท รวมทั้งอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้องเช่น Firewall, Router , Switch, Access Point • จัดการดูแลปรับปรุง แก้ไขปัญหา และสำรวจการใช้งานอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ ให้กับพ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
2 ก.ค. 58
2 . พนักงานขับรถ
- ขับรถให้ผู้บริหาร และ แขกของบริษัทฯ - รับ - ส่งของ / เอกสาร - ดูแลงานสวนรอบ ๆ บริเวณบริษัทฯ

บริษัท แอบบีเครสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท/วัน
2 ก.ค. 58
3 . Product Staff
- ควบคุมและติดตามแผน , กระบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนการผลิต - วิเคราะห์ และแก้ปัญหา กระบวนการผลิต - อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ค. 58
4 . CUSTOMER SERVICE
1. เป็นตัวแทนระหว่างลูกค้าและฝ่ายผลิต 2. RECEIVE ORDER 3. ORDER TRACKING and MONITORING 4. GENERAL CORRESPONCANCE 5. ดูแลลูกค้า และ ออกเยี่ยมลูกค้าเพื่อให้เกิดความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท เอฟ แอนด์ อาร์ จิวเวลรี่ จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ค. 58

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
5 ตำแหน่ง
1 ก.ค. 58
6 . Production Supevisor (CNC)
•Responsible for the production of all parts according to drawing and the Zodiac Aerospace standard. •Assure production progress according the weekly distributed Master plan with Production Manage...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
1 ก.ค. 58
7 . Technical Trainer (HRD)
•Responsible for providing support in various human •Resources development functions, which include organization development activities, coordinating and facilitating training to its employees...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 Position (Urgently)
1 ก.ค. 58
8 . Tools Making Staff (ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์)
Responsibility •Producing, maintaining, repairing and improving tools,dies, jigs and fixtures. •Responsible for handling and installing dies and set to the machine in all factory and giv...

Zodiac Aircatering Equipment (Thailand) Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 position (Urgently)
เงินเดือน n/a
1 ก.ค. 58
9 . Asst. Factory Manager
หน้าที่ความรับผิดชอบของ Asst.Factory Manager - ควบคุมการทำงานของฝ่ายผลิตให้ได้ตามแผนงาน - รับผิดชอบงานการเฝ้าติดตาม การวิเคราะห์และปรับปรุงประสิทธิภาพของระบบการผลิต ลดของเสียจากการผลิตรวมถึงระบบการค...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 58
10 . 1.Production Supervisor 2.Maintenance
- ควบคุม วางแผนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้ปฏิบัติหน้าที่อย่างมีประสิทธิภาพ - ทบทวนและตรวจสอบเกี่ยวกับแผนการทำงานของแผนกและพนักงานในแผนก - ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกี...

บริษัท ยูแทกซ์ เอฟ.เอ็ม.จำกัด
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ก.ค. 58
11 . Engineer Staff
- Machine maintenance - Line balance - Standard time - Measurement calibration - Jig/Fixture design and malcing

Oki Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมภาคเหนือ ลำพูน ลำพูน
1 อัตรา
30 มิ.ย. 58
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ