เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าวัตถุดิบ
1. ตรวจรับสินค้าเข้า 2.จัดเก็บสินค้า 3.จ่ายสินค้าตามใบเบิกให้ฝ่ายผลิต 4.ตัดยอดตัวเลขสินค้าในสต็อก 5.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 6.ดูแลพื้นที่จัดเก็บ

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
2 . ผู้ช่วยวิศวกรไฟฟ้า
1.ตรวจเช็คเครื่องจักรประจำวัน 2.ควบคุมเครื่องจักรส่วที่ได้รับมอบหมาย 3.ปรับปรุงอุปกรณ์ เครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมาย 4.งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ 5.ทำรายงานการทำงานประจำวัน

บริษัท สหชลผลพืช จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
3 . ผู้จัดการแผนกผลิต Plastic Packaging for cosmetics&food (การขึ้นรูปพลาสติก)
-บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหา ต่างๆ ในฝ่ายผลิต -ควบคุมการผลิต Product ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้ทันเวลาการส่งมอบ -แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตต่างๆ และด้านเทคนิคต่างๆ -บริหารจัดการกำลังคน ...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
4 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
- บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหา ต่างๆ ในแผนกประกันคุณภาพ - จัดการระบบการตรวจสอบ วัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ ขาเข้า (Incoming) - ดูแลและแก้ไขปัญหาร่วม Supplier - จัดการระบบประกันคุณภาพ ในขบวนการผลิต...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
5 . หัวหน้าทีมควบคุมคุณภาพ
1.มอบหมาย สั่งงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 2.ควบคุมกระบวนการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา 3.ควบคุมการทำงานของพนักงานให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจสอบ 4.วิเคราะห์และรั...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
หน้าที่ : ความรับผิดชอบ ทำบัญชีตั้งแต่ขั้นตอน เปิดบิล จนถึง ปิดงบ ( ประจำ บริษัทฯ ในเครือสหพัฒน์ ) ธุรกิจซื้อมาขายไป

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบและบรรจุภัณฑ์
1.วางเป้าหมายการผลิตตามประเภทที่รับผิดชอบ 2.ติดตารมความก้าวหน้าเป้าหมายการผลิตประจำวัน 3.จัดทำแผนความต้องการสั่งซื้อวัตถุดิบ และบรรจุภัณฑ์ 4.ติดตาม ตรวจสอบ และแก้ไขแผนงานให้สอดคล้องกับแผนการผลิตรา...

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนและประสบการณ์
21 ส.ค. 60
8 . Production Engineer Manager
- Manage Production Engineer for all Production Engineer task. - Support GM. - Production Engineer Task as below - Preparation for new project (Including launch up) - Yield improvement. - Work ...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
21 ส.ค. 60
9 . Production Manager
1. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต 2. ควบคุมดูแลปรับปรุงการผลิต ควบคุมต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่วางไว้ 3. วางแผนกำลังคนและร้องขอการจ้างงานของพนักงานให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต 4...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขององค์กร
21 ส.ค. 60
10 . Production Engineer Urgently Required !
1. ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2. ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้องการในกระบวนกา...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 60
11 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการโรงงาน (ประจำสำนักงานใหญ่)
รับผิดชอบงานด้านการบริหารการผลิตโรงงานตัดเย็บเสื้อผ้า กางเกง พัฒนาประสิทธิภาพการทำงาน และวางแผนการผลิต วิเคราะห์ปัญหาและหาแนวทางพัฒนางาน

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
21 ส.ค. 60
12 . ช่างเทคนิค/ไฟฟ้า
ซ่อมเครื่องจักร และเครื่องทำความเย็นได้ ตรวจสอบระบบไฟฟ้าได้

บริษัท ไทย อาซาฮี คาเซอิ สแปนเด็กซ์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ส.ค. 60
13 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์
ขับรถตักของส่ง -รับ สินค้าให้ตามหน่วยงาน

บริษัท ไทยเพรซิเดนท์ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
21 ส.ค. 60
14 . Production Engineer (เครือสหพัฒน์ ศรีราชา)
รายละเอียดของงาน •ตรวจสอบ วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาทางเทคนิค เกี่ยวกับคุณภาพของผลิตภัณฑ์เพื่อให้เป็นไปตามข้อกำหนด •ตรวจสอบ ผลิตภัณฑ์ใหม่ให้มีประสิทธิภาพ และตรงตามความต้องการของลูกค้า และตอบสนองความต้อ...

Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
21 ส.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชีเจ้าหนี้ - ลูกหนี้ บันทึกภาษีซื้อ - ขาย จัดทำเอกสารรับการ AUDIT

บริษัท ไทยคามาย่า จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60

Innovation Group
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ส.ค. 60
17 . วิศวกรไฟฟ้า
- หน้าที่รับผิดชอบ รับนโยบายการทำงานจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมฯ ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการทำงานของพนักงานภายในแผนกวิศวกรรม โดยต้องจัดทำประวัติ เครื่องจักร แผน PM การสอบเทียบเครื่องมือว...

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานภูมิสถาปัตย์
- ทำงานด้านบำรุงรักษาและจัดภูมิทัศน์ - จัดทำออเดอร์ไม้ดอกไม้ประดับสำหรับจัดสวน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ส.ค. 60
19 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต
จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคนและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ส.ค. 60

บริษัท สหเซวา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ