เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- บริหาร - จัดการ ควบคุมวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จรูป - ควบคุมดูแลความถูกต้องของข้อมูลสินค้าคงคลัง

บริษัท เอส.ที. (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ประจำห้อง LAB
ปฏิบัติงานประจำห้อง Lab Test

บริษัท สหเซเรน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
3 . SAFETY SUPERVISOR
1. ให้คำแนะนำทั้งพนักงานและผู้บริหารปฏิบัติตามกฏหมายและนโยบายความปลอดภัยและจัดให้มีการอบรม พื้นฐานตามที่กฏหมายได้กำหนดไว้ Adivise law and safety policy to administrator and , set basic tr...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
4 . Personal Officer
1. งานสรรหาบุคลากร 2. อบรมปฐมนิเทศ จัดฝึกอบรมภายใน และภายนอก 3. ดูแลสวัสดิการให้พนักงาน 4. ตรวจเช็คการมาปฏิบัติงานของพนักงาน 5. แรงงานสัมพันธ์ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
5 . วิศวกรแม่พิพม์และออกแบบแม่พิมพ์รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลงานออกแบบแม่พิมพ์ สร้างแม่พิมพ์ 2. ใช้ NC/WEDM Program for Production 3. ตรวจสอบ ติดตามและรายงานปัญหาที่มีผลกระทบต่อแผนการผลิตต่ผู้จัดการฝ่าย 4. สนับสนุนและเข้าร่วมกิจกรรม วิเคราะห์ควา...

บริษัท ฮิไรเซมิสึ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
6 . จนท.ควบคุมการผลิต(เย็บจักร)
- ควบคุมการผลิต ดูแลพนักงานฝ่ายผลิต (เย็บจักร) - ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องและตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
7 . ช่างประจำเครื่องจักร (ประจำศรีราชา)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลการทำงานของเครื่องจักรในโรงงานอุตสาหกรรมให้ทำงานได้ตามปกติ - ตรวจสอบ หรือแก้ไขในเบื้องต้น กรณีเครื่องจักรขัดข้อง

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+เบี้ยขยัน
14 ธ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจวิเคราะห์กึ่งสำเร็จรูปSkincare
1. ดูแลบันทึกคุณภาพ และข้อมูลดิบในการวิเคราะห์อย่างมีระบบและครบถ้วน เพื่อใช้เป็นข้อมูลในการตรวจสอบ 2. ดูแลอุปกรณ์และสารเคมีที่ใช้สำหรับการวิเคราะห์กึ่งสำเร็จรูปกลุ่มผลิตภัณฑ์ skincare ให้ถูกต้อง ...

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
9 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการส่วนผลิต
- พัฒนาและควบคุมกระบวนการผลิต เพื่อให้มีประสิทธิภาพ และสอดคล้องกับ แผนธุรกิจ - วางแผนและควบคุมงบประมาณ ค่าใช้จ่ายการผลิต, งบลงทุน - วางแผนและควบคุมกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนธุรกิจขององค์กร - จั...

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
10 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการส่วนประกันคุณภาพ
1.รับ Policy และ Vision ของบริษัท นำมากำหนดแผนกลยุทธ์การทำงาน ของหน่วยงานประจำปี 2.กำหนดตัววัด Performance 3.มอบหมายแผนการทำงาน ให้แต่ละหน่วยงานที่รับผิดชอบนำไปปฏิบัติ 4.ติดตามผลการดำเนินงาน ...

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่รับผิดชอบต่อสังคม CSR
ดำเนินการจัดกิจกรรมให้เป็นไปตามแผน CSR ที่กำหนด ทั้งนี้ครอบคลุม การจัดกิจกรรมภายนอกบริษัทฯ

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ความรับผิดชอบ ทำบัญชีตั้งแต่ขั้นตอน เปิดบิล จนถึง ปิดงบ

S&J International Enterprise PCL Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
14 ธ.ค. 60
13 . Utility Operator
- Monitor, Inspect, Adjust, and Control all Treated water Production, auxiliay, and Facility Equipment to assure safe, legal, continuous, and effcient Operation, keeping plant emissions and effuents w...

Operational Energy Group Limited
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
14 . Local Operator (พนักงานเดินเครื่องโรงไฟฟ้า)
1. Continually check all Phases of the Operation for difficulties or irregularites, troubleshooting as neccessary. 2. Represent Shift Leader and Control Board Operator, Helping to Clarify and enforce...

Operational Energy Group Limited
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
15 . Instrument & Control Engineer
Reporting to Maintenance Manager, I & C Section Head. maintenance and repair all instrument, controls and electrical equipment in the plant in safe, efficient, economical and timely manner includes i...

Operational Energy Group Limited
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
16 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อในประเทศและต่างประเทศ
วางแผนและควบคุมงานด้านจัดซื้อ

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
14 ธ.ค. 60
17 . ผู้จัดการแผนกผลิต Plastic Packaging for cosmetics&food (การขึ้นรูปพลาสติก)
-บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหา ต่างๆ ในฝ่ายผลิต -ควบคุมการผลิต Product ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้ทันเวลาการส่งมอบ -แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตต่างๆ และด้านเทคนิคต่างๆ -บริหารจัดการกำลังคน ...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
14 ธ.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่พลังงาน
สามารถวางแผนติดตามการใช้พลังงานในโรงงาน / สามารถตรวจวัดการใช้พลังงานภายในโรงงาน / จัดทำรายงานการอนุรักษ์พลังงาน / หาแนวทางการปรับปรุงระบบ กระบวนการ เครื่องจักรเพื่อลดการใช้พลังงานอย่างยั่งยืน / จัดทำ ...

บริษัท ไลอ้อน (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000
14 ธ.ค. 60
19 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
1.รับนโยบายการทำงานจากฝ่ายบริหารสูงสุด 2.ควบคุมและจัดการระบบคุณภาพของบริษัท 3.อนุมัติการกักและปล่อยผลิตภัณฑ์ และการควบคุมผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด 4.อนุมัติการยืนยันความสมบูรณ์ของพนักงานในกา...

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
20 . วิศวกรไฟฟ้า
- หน้าที่รับผิดชอบ รับนโยบายการทำงานจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมฯ ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการทำงานของพนักงานภายในแผนกวิศวกรรม โดยต้องจัดทำประวัติ เครื่องจักร แผน PM การสอบเทียบเครื่องมือว...

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ