เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ผสมยาเม็ด
1.รับวัตถุดิบก่อนทำการผลิต 2.ตรวจเช็คชนิดและปริมาณของวัตถุดิบ 3.เตรียมอุปกรณ์ให้พร้อมก่อนทำการผลิต 4.บันทึกข้อมูลต่างๆที่เกี่ยวข้อง 5.ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
2 . เภสัชกร QC
รับผิดชอบการควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ ผลิตภัณฑ์ การศึกษาความคงสภาพ ระบบน้ำและสภาวะแวดล้อมเพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐาน GMP

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
3 . วิศวกรไฟฟ้า
- หน้าที่รับผิดชอบ รับนโยบายการทำงานจากผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรมฯ ประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง กำกับดูแลการทำงานของพนักงานภายในแผนกวิศวกรรม โดยต้องจัดทำประวัติ เครื่องจักร แผน PM การสอบเทียบเครื่องมือว...

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
4 . เจ้าหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการทำงานของพนักงานแผนกควบคุมคุณภาพ ในส่วนที่เกี่ยวข้อง - ตรวจสอบการตรวจและทดสอบระหว่างกระบวนการ - ตรวจสอบการยืนยันความสมบูรณ์ของพนักงานในการตรวจสอบทางประสาทสัมผัส - จัดทำเอกสารในระบบ ISO เพ...

บริษัท เคนมิน ฟู้ดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
23 มิ.ย. 60
5 . Production Supervisor / Leader (Manufacturing in Electrical product) / Chonburi
- Control production line and manpower planning - Setting production process , calculate weekly and monthly plan . - Control and calculate cost of production . - Check production output accordin...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
จำนวนมาก
เงินเดือน 30,000 - 40,000
23 มิ.ย. 60

บริษัท สหเซวา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
7 . IT Support
1. แก้ไขปัญหา Hardware, Software, Network 2. ลงโปรแกรม Windows Office และโปรแกรมอื่น ๆ ได้ 3. ตรวจสอบแก้ไขระบบ Hardware, Network, OS 4. ดูแลแก้ไขปัญหา Hardware และ Software ซ่อมแชม 5. ดูแลคอมพิวเต...

บริษัท สหเซวา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
8 . Signal man (เจ้าหน้าที่จราจร)
ควบคุมและให้สัญญาณการจราจรพนักงานขับรถสินค้าในลานจอด และดูแลควบคุมความปลอดภัยการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถ

บริษัท ออโต้ แครี่เออร์ (ปทท) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป(เงินเดือนรวมสวัสดิการ)
23 มิ.ย. 60
9 . Japanese Interpreter (QC. / Production)
1.แปลการประชุมที่เกี่ยวข้องกับ Production 2.แปลคู่มือในการทำงาน 3.ดูแล รับผิดชอบเกี่ยวกับการสื่อสารระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นกับพนักงานคนไทย 4.งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
10 . Engineering ManagerUrgently Required !
1.วางแผนอัตราการใช้บุคลากรต่องานที่ได้รับมอบหมายให้เกิดความเหมาะสม และสามารถปฏิบัติงานให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ 2.รวบรวมจัดทำขึ้นบันทึกทะเบียนเครื่องจักร และอุปกรณ์เครื่องมือ 3.จัดทำคู่มือการใช้งานเคร...

บริษัท คาร์บอน เมจิก (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
11 . ผู้จัดการแผนกผลิต Plastic Packaging for cosmetics&food (การขึ้นรูปพลาสติก)
-บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหา ต่างๆ ในฝ่ายผลิต -ควบคุมการผลิต Product ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ และได้ทันเวลาการส่งมอบ -แก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตต่างๆ และด้านเทคนิคต่างๆ -บริหารจัดการกำลังคน ...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
12 . ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ
- บริหารจัดการ วางแผน แก้ไขปัญหา ต่างๆ ในแผนกประกันคุณภาพ - จัดการระบบการตรวจสอบ วัตถุดิบ และ ผลิตภัณฑ์ ขาเข้า (Incoming) - ดูแลและแก้ไขปัญหาร่วม Supplier - จัดการระบบประกันคุณภาพ ในขบวนการผลิต...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
13 . หัวหน้าหน่วยควบคุมคุณภาพ
1.มอบหมาย สั่งงานให้ถูกต้อง ครบถ้วน ชัดเจน 2.ควบคุมกระบวนการตรวจสอบและติดตามการปฏิบัติงานให้ถูกต้อง ทันกำหนดเวลา 3.ควบคุมการทำงานของหัวหน้าทีมให้ถูกต้องตรงตามมาตรฐานและเกณฑ์การตรวจสอบ 4.วิเคราะห์แล...

บริษัท ท้อปเทร็นด์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ)
1.กำกับดูแลงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วางระบบความปลอดภัย 3.ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4.ดำเนินกิจกรรมส่งเสริมเกี่ยวกัยความปลอดภัย อาชีวอนามัย 5.งานอื่...

บริษัท ไทยทาคายา จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการบริหารจัดส่ง
พัฒนาระบบการกระจายสินค้า การวางแผนเส้นทางการส่งสินค้า และควบคุม Lead Time ให้เป็นไปตามเป้าหมายหรือนโยบายที่บริษัทหรือลูกค้ากำหนด 1.บริหารการกระจายสินค้าและการจัดเส้นทางส่งสินค้าให้ได้ตาม Lead Time ท...

บริษัท เส-นอร์สห โลจิสติกส์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
16 . Injection Technician ช่างฉีดพลาสติก
ปรับฉีดงานและแก้ไขปัญหางานพลาสติก

Torii Thai Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
17 . Production Engineer
ควบคุมกระบวนการฉีดขึ้นรูปพลาสติกและแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต

Torii Thai Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
18 . นิติกร
1.รับผิดชอบงาน งานทะเบียนที่เกี่ยวข้องกับส่วนงานราชการ 2.รับผิดชอบเกี่ยวกับหนังสือสัญญาที่เกี่ยวกับการลงทุน และสิขสิทธิ์ทรัพย์สินทางปัญญา (ถ้ามี) 3.กฎหมายต่างประเทศที่เกี่ยวข้องกับธุรกิจอินเตอร์เน็ต...

บริษัท อีสเทิร์นไทยคอนซัลติ้ง 1992 จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 มิ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
ควบคุมและดูแลระบบบำบัดน้ำเสียจากกระบวนการผลิต การจัดการขยะอุตสาหกรรมและการดำเนินการเอกสารทางราชการที่เกี่ยวข้องทั้งหมดตามกฎหมาย

บริษัท เท็กซ์ไทล์เพรสทีจ จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานภูมิสถาปัตย์
- ทำงานด้านบำรุงรักษาและจัดภูมิทัศน์ - จัดทำออเดอร์ไม้ดอกไม้ประดับสำหรับจัดสวน - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 60
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ