เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2,668 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Key Account Executive: Modern Trade Channel
•บริหารจัดการงานและประเมินผลงานร่วมกับคู่ค้า เพื่อสรุปผลการดำเนินงานและ การปรับปรุงให้ได้ตามแผนงานที่วางไว้ •Business Review , จัดทำงบประมาณและวางเป้าหมายเพื่อจัดทำ Trade Team Agreement ในปีถัดไป •เ...

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
23 พ.ย. 60
2 . ผู้จัดการโรงงานรับสมัครด่วน !
• ควบคุมดูแลระบบการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด • ควบคุมดูแลการซ่อมบำรุง การบำรุงรักษาเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิต แก้ไขปัญหาที่อาจเกิดขึ้นในระหว่างการผลิต กำหนดวิธีการป้องกั...

บริษัท รีมส์ แอนด์ โรลส์ จำกัด
นิคมสินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 35,000 บาท
23 พ.ย. 60
3 . System Engineer
Retailsoft Co.,Ltd. ดำเนินธุรกิจทางด้านไอที / Software ในการคิดค้นออกแบบSoftware Computer , Appication on Mobile และงานService ด้านระบบไอที รายละเอียดงาน : - To support and maintaining clients, ...

กลุ่มบริษัท เอสเอสยูพี (SSUP GROUP)
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+สวัสดิการดีมาก
23 พ.ย. 60
4 . Electrical Technician
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงานของแผนก Maintenance 2. ดูแลความพร้อมใช้งานเครื่องจักรในสายการผลิต 3. งานซ่อมสร้างอุปกรณ์ อาคาร สถานที่ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซัมมิท ชูโกกุ เซอิร่า จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
23 พ.ย. 60
5 . ผช.เครื่องมือวัด ผช.เครื่องกล ผช.ไฟฟ้า ผช.เดินเครื่องรับสมัครด่วน !
มีความรูเกี่ยวกับเครื่องมือวัด มีความรูเกี่ยวกับเครื่องกล เครื่องยนต์ มีความรูเกี่ยวกับไฟฟ้า มีความรูเกี่ยวกับเดินเครื่อง ทำงาานที่โรงไฟฟ้ากัลฟ์ ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท สิริ ซัคเซส ซัพพลาย จำกัด : Siri Success Supply Company Limited
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
23 พ.ย. 60
6 . ผู้จัดการฝ่ายประกันและควบคุมคุณภาพ (QA/QC Manager)
1.วางแผนและควบคุมคุณภาพสินค้าและบริการให้เป็นไปตามข้อกำหนด 2.กำกับดูแลการทำงานของฝ่าย QA และ QC 3.วิเคราะห์และสรุปรายงานปัญหาคุณภาพที่พบ 4.ปรับปรุงและพัฒนาระดับคุณภาพสินค้าและบริการ 5.ตอบข้อร้องเร...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
1 อัตรา
23 พ.ย. 60
7 . Production Engineer - วิศวกรควบคุมการผลิต [ประจำกะ]
1. ควบคุมการผลิตให้สำเร็จตามเป้าหมาย 2. วางแผนและควบคุมพนักงานในแผนก 3. แก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในแผนก 4. จัดทำรายงานสรุปผลการผลิต 5. พัฒนากระบวนการผลิต ทำงาน วันจันทร์-เสาร์ ทำงานเป็นกะ (2กะ - ส...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมรังสิตพรอสเพอร์ เอสเตท ปทุมธานี
2 อัตรา
23 พ.ย. 60
8 . ผู้แทนขาย (Sales Executive)
1. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 2. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 3. จัดหาช่องทางการจำหน่ายเพิ่มเติม

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
23 พ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อ-ต่างประเทศ (ภาษาอังกฤษ)
1. ดูแลสั่งซื้อวัตถุดิบ, วัสดุอุปกรณ์, เครื่องใช้สำนักงาน 2. งานเจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไข,ดำเนินการจัดทำเอกสารการจัดซื้อ  3. ติดต่อหา Supplier เพื่อเป็นการ Source Supply รายใหม่ๆ 4. ติดต่อ shippin...

บริษัท ควอลิตี้ เฟล็คแพ็ค จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
2 อัตรา
23 พ.ย. 60
10 . บัญชี
ทำบัญชีทั่วไป หน้าที่ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อเมซอน ลาดกระบัง จำกัด
นิคมนำไกร กรุงเทพมหานคร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 14,000 .-
23 พ.ย. 60
11 . Japanese Interpreter N1 (ล่ามญี่ปุ่น ระดับ N1)
1. เป็นล่ามในที่ประชุม และในสายการผลิต (แปลภาษา ญี่ปุ่น - ไทย - อังกฤษ) ****เน้นทักษะ การฟัง พูด เขียน ที่สามารถทำได้ทันที 2. แปลเอกสาร และ E-mail (เน้นภาษา ไทย - ญี่ปุ่น , ญี่ปุ่น - ไทย) 3. เป็นผ...

บริษัท จัดหางาน ลีดดิ้งพาวเวอร์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 80,000 บาท/เดือน
23 พ.ย. 60
12 . IE Enginerring Process
Provide advice for improving quality and reliability of Specified Products by defining the process parameter setting,identifying process problems,analyzing data and coordinating with related parties. ...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ย. 60
13 . Programmer
- Develop program with Java Technology. - Use OOP concepts and UML diagrams based on company standards. - Build and deploy application. - Work mostly indepently within task guidelines established b...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
23 พ.ย. 60
14 . ช่างซ่อมบำรุง (TBKT - อมตะนคร เฟส 10)
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุตสาหกรรม ให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ ตรวจสภาพเครื่องจักรตามแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM Plan ติดตั้ง และปรับแต่ง เครื่องจักร อุปกรณ์ แผงวงจรควบคุมเครื่องจักร สำหรับไลน์การผลิ...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
23 พ.ย. 60
15 . Production Control Engineer
วางแผน ควบคุม ดูแลการจัดหา จัดซื้อวัตถุดิบให้เพียงพอต่อความต้องการของฝ่ายผลิตและติดต่อประสานงานกับผู้ผลิตให้จัดส่งวัตถุดิบให้ตรงเวลาและตรงกับความต้องการ แก้ไขปัญหา ติดต่อประสานงาน และข้อร้องเรียนต่าง...

TBKK (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้าง
23 พ.ย. 60
16 . สัตวแพทย์
• วางแผนและควบคุมดูแลการทำงานทั้งหมดในแผนกให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย ทั้งเรื่องภาระหน้าที่การทำงานของบุคลากร ทรัพยากรในแผนก • ดูแลจัดการเรื่องสุขภาพ การตรวจวินิจฉัย การรักษา การควบคุมและป้องกันโรคในส...

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ย. 60
17 . พนักงานอาคารและสถานที่
-ดูแลงานโครงการและงานบำรุงรักษาสถานที่ภายในบริษัทฯ

บริษัท นูทริกซ์ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางชัน กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ย. 60
18 . QA Supervisor / QA Staff
1.ตรวจสอบควบคุมคุณภาพในการผลิตสินค้าทาโรทุกผลิตภัณฑ์ 2.รับผิดชอบงานเอกสารในระบบคุณภาพทั้งหมด

บริษัท พี.เอม.ฟูด จำกัด
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ย. 60
19 . Marketing
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ - ดูแลติดตามและตอบปัญหา เกี่ยวกับสินค้า - ติดตามและเข้าพบลูกค้า - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย อันเกี่ยวข้องกับกิจกรรมแผนกขายและการตลาดของ บริษัทฯ - ดำเนินการจัดทำใบเสนอราคา...

Her Ey Co., Ltd.
นิคมบางปู สมุทรปราการ
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 พ.ย. 60
20 . Accounting Staff1 อัตรา / Accounting Supervisor 1 อัตรา
ควบคุมดูแลและตรวจสอบความถูกต้องของงานบัญชีพร้อมทั้งดำเนินการปิดบัญชีและปิดงบการเงิน เพื่อให้การจัดทำบัญชีและการจัดทำรายงานทางบัญชีต่างๆเป็นไปอย่างถูกต้อง และเชื่อถือได้ เป็นไปตามมาตรฐานที่กฎหมายกำหนดข...

บริษัท ไทย จีเอ็มบี อินดัสตรี่ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือสามารถเจรจาต่อรองได้
23 พ.ย. 60
 พบ 2,668 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ