เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 895 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่สวัสดิการและพนักงานสัมพันธ์ (ประจำบริษัทปทุมไรซมิล แอนด์ แกรนารี จำกัด มหาชน) สถานที่ทำงาน สีคิ้ว จ.นครราชสีมา
1. อบรมให้ความรู้ความเข้าใจกับพนักงาน เกี่ยวกับสวัสดิการและผลประโยชน์ 2. สรุปรายละเอียด ขออนุมัติและจ่ายค่ารักษาพยาบาลให้กับพนักงาน 3. จัดทำบัตรรักษาพยาบาล ...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 58
302 . ผู้ช่วยผู้จัดการกลยุทธ์และพัฒนาองค์กร
1. สื่อสารและให้ความเข้าใจ ใน รูปแบบ วิธีการกำหนดตัวชี้วัด เป้าหมาย เกณฑ์ในการประเมินผลงาน และกิจกรรมการพัฒนาระบบการบริหารผลการปฏิบัติ 2.ให้คำปรึกษาผู้บริหารต้นสังกัดและบุคลากร ในการประเมิน compet...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 58
303 . ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม
งานสรรหา - วางแผนอัตรากำลัง - ดูแลการสรรหาพนักงานของบริษัท - จัดทำสัญญาจ้าง ,การทดลองงาน - ควบคุมดูแลค่าใช้จ่ายในการสรรหา - ทำรายงานสรรหาประจำเดือน / ไตรมาส / ประจำปี - ดูแลการประเมินผลทดลองงาน...

บริษัท เดอะ แพลทินัม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
304 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
1) กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทรวมทั้งกลยุทธในการดำเนินงาน 2) วางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษั...

บริษัท เอเซียอุตสาหกรรมหลอดไฟ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
31 ก.ค. 58
305 . Employee Relation Officer
1.Employee Relations activities and project to create happy workplace for improve workplace engagement among employees by planning ,initiating and conducting activities. 2.Action communications inter...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
เงินเดือน negotiable
31 ก.ค. 58
306 . RECRUITMENT CONSULTANT – EASTERN SEABOARD
• Taking responsibility for searching for candidates, understanding the customer’s requirements and then ensuring, by the search and selection of staff, that the customer’s requirement is achieved. •...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable Salary Monthly + Commission + Health Insurance
31 ก.ค. 58
307 . Training & Development Officer ด่วนมาก!!
1.ตรวจสอบ และนำเสนอกลยุทธ์ในการฝึกอบรม และพัฒนา รวมถึงการดำเนินการจัดฝึกอบรมเพื่อพัฒนาศักยภาพของพนักงาน โดยคำนึงถึงความต้องการในปัจจุบัน และอนาคตของบริษัท รวมถึงความต้องการของตำแหน่งงาน 2.รับผิดชอบใน...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
31 ก.ค. 58
308 . HR Officer (Recruitment)
1. ตรวจสอบ และนำเสนอกลยุทธ์การสรรหาว่าจ้างพนักงานที่มีประสิทธิภาพ รวมถึงการดำเนินการต่างๆ ในการดึงดูดพนักงานที่มีความสามารถเข้าสู่องค์กร 2. รับผิดชอบในกระบวนการสรรหาพนักงานของทุกตำแหน่งที่เปิดรับตั้ง...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
31 ก.ค. 58
309 . HR.GA Manager [Urgently Required]
* Propose to top management and responsible for human resource strategies for company * Administer salary and administrative policies as well as employment condition * Identify legal requirements...

บริษัท เอสทีซี นิกกะ จำกัด
เงินเดือน Salary Negotiable
31 ก.ค. 58
310 . เจ้าหน้าที่ สรรหาพนักงาน ประจำ ในอาคารไทยสมุทรประกันภัย (BTSช่องนนทรี) สัญญาจ้าง3เดือน ด่วนที่สุด!!!
- คัดเลือกใบสมัครเพื่อทำการสัมภาษณ์ - นัดสัมภาษณ์ผู้สมัคร -จัดทำเอกสารพนักงานใหม่ -จัดทำเอกสารนักศึกษาฝึกงาน วันและเวลาการทำงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.30น. - 17.00น.

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 13,500+500 ต่อเดือน+(1,500เมื่ออยู่ครบสัญญา)
31 ก.ค. 58
311 . เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำ บ.ทิตาราม สนญ. รัชดา 56 ด่วนค่ะ ****
ติดต่อประสานงานพบลูกค้า ดูแลขาด ลา มาสาย ของพนักงานในสังกัด ตัดเงินเดือนพนักงาน เซ็นสัญญาจ้างปฐมนิเทศพนักงานใหม่

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 14,000-16,000
31 ก.ค. 58
312 . เจ้าหน้าที่บุคคล(รับเพศชายเท่านั้น) ประจำ กบินทร์บุรี จ.ปราจีนบุรีค่ะ ด่วนค่ะ***
หน้าที่คิดเงินเดือนพนักงาน ปฐมนิเทศ เซ็นต์สัญญาจ้างพนักงาน งานเอกสารและประสานงานทั่วไป

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 58
313 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือน (Payroll Officer) ประจำสำนักงานใหญ่ทิตารามฯ (ซ.รัชดาภิเษก56)
- จัดทำข้อมูลเงินเดือนพนักงาน - จัดทำรายงานข้อมูลเงินเดือน และรายงานอื่นๆ ที่ต้อง Support ลูกค้า - จัดทำหนังสือรับรองของพนักงาน - ติดต่อประสานงานลูกค้าเพื่อจัดทำ Invoice - งานอื่นๆที่ได้รับมอบ...

บริษัท ทิตาราม คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 13,000- 15,000 บาท/เดือน
31 ก.ค. 58
314 . ธุรการฝ่ายบุคคลประจำไช์ดงาน
1.ตรวจสอบเอกสาร/จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการรับคนงานเข้าทำงานเพื่อเสนอกับผู้จัดการโครงการและฝ่ายบุคคลสำนักงาน 2.จัดทำ Time Attendance + OT ของพนักงานประจำไชด์ และคนงาน เพื่อสรุปส่งฝ่ายบุคคลสำนักงาน 3.ดู...

บริษัท บอริส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
315 . เจ้าหน้าที่บุคคล/ ธุรการ ประจำระยอง (เพศชาย)
> ตรวจสอบและติดตามการทำงาน ประจำโครงการต่างๆ > สรุปข้อมูลค่าจ้างแต่ละโครงการ > ประสานงานหน่วยงานราชการ > ติดตามงานด้านระบบสาธารณูปโภค ตามโครงการ > ตรวจสอบและดูทรัพย์สิน ด้านพาหนะ

บริษัท แซส เทค โซลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าเดินทาง + ค่าเบี้ยขยัน
31 ก.ค. 58
316 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
- ดำเนินการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่าง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน - จัดกิจกรรมการรับสมัครงาน(Jobfair , Openbooth) - รับสมัครงานตามสถานที่ต่าง ๆ ชุมชน สถานศึกษา อื่นๆ - คล่องตั...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
317 . HR Officer
- ดูแลสวัสดิการต่างๆของพนักงาน - สรรหาและคัดเลือกพนักงาน - ฝึกอบรมและประเมินผลการทำงานของพนักงาน

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
31 ก.ค. 58
318 . เจ้าหน้าที่บุคคล
ดูแลงานด้านบุคคล ทำงาน (จันทร์-ศุกร์)

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 58
319 . Recruitment & Training Officer (เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม) Urgently Required !!
- พิจารณาเฉพาะผู้มีประสบการณ์เท่านั้น - ดูแลงานด้านสรรหาทั้งกระบวนการ - ดำเนินการและจัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานทรัพยากรบุคคล - ดูแลด้านระเบียบข้อบังคับการทำงานของพนักงาน - จัดทำแบบประกันสังคม ให้ข้อมู...

บริษัท โตโยต้ากรุงเทพยนต์ ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
31 ก.ค. 58
320 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกพัฒนาบุคคลากร (ประจำจังหวัดเพชรบุรี)
1. รับผิดชอบการออกแบบและพัฒนาโครงการฝึกอบรม 2. จัดทำงบประมาณและบริหารโครงการฝึกอบรม 3. เขียนหลักสูตรโครงการฝึกอบรม และพัฒนาหลักสูตร 4. ควบคุมโครงการฝึกอบรมให้ดำเนินตามนโยบายขององค์การ 5. พัฒนาและ...

บริษัท พีรพัฒน์ เทคโนโลยี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนและประสบการณ์
31 ก.ค. 58
 พบ 895 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ