เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 895 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . HR Officer
- ดูแลกระบวนการสรรหาพนักงานทั้งระบบ - พิจารณาและคัดเลือกผู้สมัคร ตามความต้องการของแผนกต่างๆ - สัมภาษณ์เบื้องต้น - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - จัดทำรายงานต่างๆ เพื่อนำเสนอผู้บริหาร - ประสานงานด้าน...

LEO Global Logistics Co., Ltd.
24 เม.ย. 57

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
303 . เจ้าหน้าที่บุคคล
รับผิดชอบงานบุคคล และงานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สวนยางสอยดาว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57

Goodpack Manufacturing Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57
305 . พนักงาน-ผจก.แผนกทรัพยากรบุคคลสาขา (ประจำสาขาภาคตะวันออก ชลบุรี / บ่อวิน, สระแก้ว / อรัญญประเทศ)
- งานด้าน HRM ได้แก่ ดำเนินการ ควบคุม และ ดูแล งานสรรหาว่าจ้าง,งานสวัสดิการ ค่าตอบแทน,งานแรงงานสัมพันธ์ ,บริหารจัดการ พนักงานช่วยขาย (PC) - งานด้าน HRD ได้แก่ ประสานงาน จัดการอบรมต่างๆกับหน่วยงา...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57
306 . Recruitment & ER Officer (ประจำโชว์รูม)
ดำเนินการสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อประจำโชว์รูมที่ตัวเองประจำอยู่ และดำเนินการด้านแรงงานสัมพันธ์เพื่อธำรงรักษาพนักงาน และประสานงานด้านทรัพยากรบุคคลกับส่วนกลางทรัพยากรบุคคล ประจำโชว์รูม 1. Cry...

S.B. Furniture Industry Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 57
307 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก !!
จัดทำสถิติการขาด ลา มาสายของพนักงาน (Time Attendance) จัดทำค่าจ้างของพนักงาน ควบคุม ดูแล เอกสารด้านงานบุคคล เช่นใบลาพนักงาน ใบสมัครงาน ฯลฯ รับผิดชอบงานในส่วน Admin. รับผิดชอบงานสวัสดิการ และ...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
308 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ด่วนมาก) Urgently Required !!
- งานบริหารด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ - งานระบบ ISO9001/TS16949 - งานความความปลอดภัยและอาชีวอนามัย - ติดต่อหน่วยงานราชการ - มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี - สามารถเซ็นต์เอกสารเกี่ยวกับ จป.ได...

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
309 . เจ้าหน้าที่บุคคล-สรรหาว่าจ้าง
- รับผิดชอบกระบวนการสรรหาพนักงาน ตามตำแหน่งที่หน่วยงานต้นสังกัดร้องขอ - จัดทำรายงานอัตรากำลังคน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ - งานอื่นๆ

บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57
310 . Ass. HR manager
- ดูแล payroll - คิดคำนวณเงินเดือนและรายได้อื่นๆ พนักงานประจำสาขา ,พนักงานประจำสำนักงานใหญ่ - คิดคำนวณภาษีรายได้ส่วนบุคคล - คิดวิเคราะห์เพื่อพัฒนาระบบงานบุคคลเงินเดือน

บริษัท นิติพล คลินิก จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 เม.ย. 57
311 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
บริหารงานทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ HRM. และ HRD. มีความสามารถในการพัฒนาองค์กรให้บรรลุเป้าหมายที่วางไว้ หากมีความรู้ด้าน KPI ในระบบงานก่อสร้างจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท สเตท คอนสตรัคชั่น จำกัด / เครือสเตทกรุ๊ป (State Construction Co., Ltd/ State Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 57
312 . พนักงานธุรการ
Urgently Required !!

-งานด้านฝึกอบรม -งานด้านสรรหาคัดเลือก -ประสานงานภายในองค์กร -ออกเอกสารทางธุรการ -งานทั่วไป

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
24 เม.ย. 57
313 . ฝ่ายบุคคล
Urgently Required !!

1.รับผิดชอบบริหารจัดการในสายงานที่ได้รับมอบหมายให้มีประสิทธิภาพ 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
24 เม.ย. 57
314 . พนักงานทรัพยากรบุคคล
ด่วน!!

ติดต่อประสานงานทั่วไป จัดทำเอกสารของส่วนงาน

บริษัท วี. กรุ๊ป ฮอนด้าคาร์ส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
315 . พนักงานบุคคลและตรวจสอบ
- เช็คขาด ลา มาสายพนักงาน - คิดเงินเดือนพนักงาน - คิดหัก ณ.ที่จ่าย - ติดต่อประกันสังคม

บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57
316 . Human Resources Manager
•Recommend new approaches and develop procedure for all HR function (Recruitment, Compensation & Benefit, Training and Organization Development) •Review all current HR policies and Company Rules and ...

KCE Group Company Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 57

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
24 เม.ย. 57
318 . ER&Welfare Supervisor (นิคมบางปูสมุทรปราการ)
- งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ - กิจกรรมบริษัทฯ ภายใน-ภายนอก - กิจกรรมด้าน CSR

KCE Group Company Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
24 เม.ย. 57
319 . เจ้าหน้าที่กิจการทั่วไป ด่วนมาก !!
1.ดูแลงานกิจการทั่วไป เช่น งานซ่อมสร้าง,งานแม่บ้าน-พ่อบ้าน,งานอาคารสถานที่,รับเช็ด-วางบิล ฯลฯ 2.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สยามกลการโลจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 เม.ย. 57
320 . เจ้าหน้าที่บุคคล
งานสรรหาและว่าจ้างพนักงาน งานค่าตอบแทนและผลประโยชน์

บริษัท กรุงเทพโสภณ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 เม.ย. 57
 พบ 895 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ