เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,024 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ครัวแม่ศรีเรือน จำกัด
1 เม.ย. 58
302 . ผู้จัดการส่วน และ หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
1.เข้าใจงานด้านการบริหารงานบุคคลดี 2.สามารถกำหนดเครื่องมือวัตหรือดัชนีชี้วัด(KPI) ได้ของหน่วยงานได้ 3.จัดทำการประเมินผลการปฏิบัติงานได้ 4.งานด้านแรงงานสัมพันธ์ได้เป็นงานดี 5.งานด้านการรักษาพนักงาน...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด โรงงานทออวนเดชาพานิช
2 อัตรา
เงินเดือน เป็นไปตามคุณสมบัติ และความรู้ความสามารถ
1 เม.ย. 58
303 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- สำรวจความจำเป็นในการฝึกรม - จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - ร่างเนื้อหา หัวข้อหลักสูตรฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจำปี - ประสานงานและจัดฝึกอบรมตาม Training&Development Plan - สรุปผลฝึกอบรม จัดทำรายงาน...

บริษัท เคแอลเค อินดัสตรี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 เม.ย. 58
304 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคลและธุรการ
ควบคุมงานในหน่วยงาน HRM และ HRD

บริษัท ซีโบ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสรา้งบริษัทฯ
1 เม.ย. 58
305 . Training Staff
English Resume!!

As the secretariat of In-company traning / Award system * Administration of the training (Preparation for train...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 เม.ย. 58
306 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร - กิจกรรมสัมพันธ์

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
1 เม.ย. 58
307 . HR Staff
งานบุคคล ทำเงินเดือน ประกันสังคม สวัสดิการ สรรหาบุคคลากร

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
1 เม.ย. 58
308 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (Recruiter) ด่วนมาก !!
- งานด้านสรรหาบุคลากรทั้งระบบ สัมภาษณ์งาน ดูแลเอกสารสัญญาว่าจ้าง และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
1 เม.ย. 58
309 . พนักงานสรรหาว่าจ้าง
- สรรหาบุคคลในตำแหน่งที่ว่าง - โทรศัพท์หาผู้สมัครเพื่อนัดวันที่และเวลาที่จะให้มาสัมภาษณ์งาน - สัมภาษณ์ผู้สมัครเบื้องต้น - คัดกรองผู้สมัคร - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ดัคกาลบี้ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ่นไป
1 เม.ย. 58
310 . RECRUITMENT CONSULTANT
• Taking responsibility for searching for candidates, understanding the customer’s requirements and then ensuring, by the search and selection of staff, that the customer’s requirement is achieved. •...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable + Commission + Health Insurance
1 เม.ย. 58
311 . RECRUITMENT CONSULTANT – EASTERN SEABOARD
• Taking responsibility for searching for candidates, understanding the customer’s requirements and then ensuring, by the search and selection of staff, that the customer’s requirement is achieved. •...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable Salary Monthly + Commission + Health Insurance
1 เม.ย. 58
312 . EMPLOYEE RELATIONS OFFICER
• Coordinating employee activities and events to maintain good relationships for the staff and the company. • Executing employee relations activities in accordance with company plans. • Maintaining ...

PRTR Recruitment and Outsourcing (Eastern Seaboard) Co., Ltd.
1 Positions
เงินเดือน 35,000 - 45,000 Baht/Month
1 เม.ย. 58
313 . Senior Trainer
1. จัดทำหลักสูตรอบรม 2. ฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรมตามหลักสูตรที่กำหนด 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 เม.ย. 58
314 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- พัฒนาและเขียนหลักสูตรที่่ใช้ในการอบรม - จัดอบรม ประสานงานกับทางวิทยากรในการจัดอบรมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - วางแผนในการอบรมให้กับพนักงาน - เป็นวิทยากรในการอบรมให้กับพนักงาน

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 เม.ย. 58
315 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- ช่วยงานสรรหาว่าจ้างบุคลากร - จัดทำค่าจ้างเงินเดือนให้กับพนักงานของบริษัท - การคำนวณการจ่ายค่าจ้าง - งานรายงานและภาษี

บริษัท ซาฟารีเวิลด์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 เม.ย. 58
316 . ผู้ช่วย/ผู้จัดการ (สาขาลาดพร้าว)
สัมภาษณ์งาน ส่งตัวพนง. บริหารสาขาช่วย ผจก.

3s marketining Co.,Ltd.
เงินเดือน 20,000-50,000บาท/เดือน
1 เม.ย. 58
317 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและธุรการ
ลักษณะงาน งานด้านควบคุมดูแล เฟอร์นิเจอร์ ทั่วไป / งานด้านธุรการทั่วไป ดูแลการฝึกอบรม และส่วนงานพนักงาน งานด้านการติดต่อส่วนราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท พีที รีเทล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 เม.ย. 58
318 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
1. บริหารงานด้านทรัพยากรบุคคล 1.1 ด้านการวางแผนกำลังคน 1.2 ด้านการสรรหา คัดเลือกบุคลากร 1.3 ด้านผลประโยชน์ตอบแทน รวมทั้งสวัสดิการ 1.4 ด้านแรงงานสัมพันธ์ กลยุทธ์ในการรักษาพนักงานให้อยู่กับองค์กร ...

บริษัท เบเนฟิท ชูส์ จำกัด (ผลิตรองเท้า Converse All Star)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 เม.ย. 58
319 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาบุคลากร)
- ดูแลด้านงานสรรหาบุคลากร, การวางแผนในเพิ่มช่องทางในการสรรหาบุคลากร - เอกสารสัญญาจ้างพนักงาน, การจัดทำ Recruitment Report - หน้าที่อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์

โรงพยาบาลประชาพัฒน์
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 เม.ย. 58
320 . เจ้าหน้าที่ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- สรรหาพนักงานเข้าบริษัท - คิดเงินเดือนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - ดูแลเอกสารงานฝ่ายบุคคล - ดูแล ฝึกอบรมพนักงานในบริษัท - ประเมิณผลงานพนักงาน - ผ่านงาน ISO พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กรีนเนอรี่ ลีฟวิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ ประสบการณ์
1 เม.ย. 58
 พบ 1,024 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ