เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 848 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าทรัพยากรบุคคลสรรหาและว่าจ้าง ด่วนมาก !! ไม่ใช่งานขายประกันหรือตัวแทนประกันชีวิต
Responsibilities: Assistant all Human Resources functions in Human Resources, has full responsibility for implementation related to recruitment Qualifications: • Male/Female • Bachelor’s Deg...

บริษัท แอกซ่าประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-25,000
22 ต.ค. 57
302 . Senior Human Resources Development Coordinator
• Assist in developing and implementing an effective Human Resources strategy. • Assist the Functional Heads in developing and monitoring their staff career development program. • Handling organizat...

CUEL Co.,Ltd.
22 ต.ค. 57
303 . Human Resources Officer (Based at Laem Chabang, Chonburi)
Timekeeping and Attendance Management Control an issuance of employee badge for Subcontractors Monitor Subcontractors swipe in/out in order to prevent swiping in/out by unauthorized persons Prepare...

CUEL Co.,Ltd.
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
22 ต.ค. 57
304 . Payroll Officer
•คีย์เอกสารทำเงินเดือน,ค่าจ้างของพนักงาน,ค่าล่วงเวลา และสรุปรายงานจ่ายเงินเดือน •จัดทำเอกสารส่ง สรรพากร,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •ดูแลข้อมูลพนักงานให้ Uadate อยู่เสมอ

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
22 ต.ค. 57
305 . ผู้จัดการอาคาร/ผู้ช่วยผู้จัดการอาคาร
1. ควบคุมดูแลให้การใช้ประโยชน์ และการใช้บริการทรัพย์สินส่วนกลางต่าง ๆ ของท่านผู้เช่า / พนักงานของผู้เช่า / ท่านเจ้าของร่วม / ผู้พักอาศัยในอาคาร เป็นไปตามระเบียบ 2. ควบคุมดูแลการบริหาร และการให้บริ...

บริษัท เฟิร์ส แปซิฟิค ฮาริสัน จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
22 ต.ค. 57
306 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
รับผิดชอบในการดูแลความเป็นอยู่ของพนักงาน กิจกรรมและประชาสัมพันธ์ต่างๆ เพื่อสร้างความสัมพันธ์อันดีภายในบริษัทฯ งานทะเบียนอื่นๆ เช่น - แจ้งเข้า / ออก ประกันสังคม และ ประกันชีวิตกลุ่ม - เบิก / จ่าย /...

บริษัท เยเนอรัลแคนดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
307 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (H.R. Officer / H.R. Specialist)
• ปฏิบัติงานด้านการสรรหาบุคลากร ประสานงานกับทางสื่อและหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดต่อลงประกาศรับสมัครบุคลากร • คัดแยกใบสมัคร และทำการสัมภาษณ์ • จัดทำประกันสังคม ลงบันทึกการมาสาย และขาดงาน ...

Girl Friday Ltd., Part
22 ต.ค. 57
308 . HR Supervisor & Safety Officer ด่วนมาก !!
กำหนดและควบคุมการปฏิบัติงานตามกฎระเบียบข้อบังคับและนโยบายของบริษัท บริหารงานด้านสรรหาบุคลากร / ค่าจ้าง ค่าตอบแทน / การพัฒนาบุคลากร/ แรงงานสัมพันธ์ ดูแลงานสวัสดิการของบริษัท งานอื่นๆ ที่ได้รับมอ...

บริษัท ดันล้อปพิลโล่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
309 . เจ้าหน้าที่สรรหา
-ติดต่อ ประสานงานในการประกาศรับผู้สมัครกับสื่อต่างๆ -เก็บรวบรวม คัดเลือกใบสมัคร -ดําเนินการสัมภาษณ์และประสานงานสัมภาษณ์ให้กับหน่วยงานต่างๆในบริษัท -ประเมินผลและติดตามผล

บริษัท น้ำตาลขอนแก่น จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 57
310 . พนักงานมวลชนสัมพันธ์
ดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 57
311 . เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร
- จัดทำแผนการสรรหา ดำเนินการสรรหาตามแผน - กำหนดช่องทาง และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ - กำหนดวิธีการคัดเลือก แบบทดสอบ รายตำแหน่ง - งานฝึกอบรม จัดอบรมตามแผนฝึกอบรม วิเคราะห์แล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
312 . ผู้จัดการแผนกฝึกอบรม และหัวหน้าแผนกหลักสูตรฝึกอบรม
ผจก.แผนกฝึกอบรม ดูแลหลักสูตรฝึกอบรม สื่อการอบรมและ KPI หน.แผนกหลักสูตรฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรและเป็นวิทยากรฝึกอบรม

บริษัท แกรนด์โฮมมาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 57
313 . หัวหน้างานสรรหา
ด่วนมาก!! สมัครพร้อมสัมภาษณ์ ทราบผลทันที

1. งานด้านสรรหาว่าจ้าง 2. งานเอกสารที่เกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้างทั้งหมด 3. งานด้านกิจกรรม เพื่อการสรรหาว่าจ้าง (ออกบูธรับสมัครงาน) 4. รายงานความคืบหน้าและผลดำเนินงาน 5. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
22 ต.ค. 57
314 . เจ้าหน้าที่สรรหา (ด่วนที่สุด)
ด่วน!!

1.งานสรรหา ว่าจ้าง ประเมินผล 2.งานประกันสังคม 3.งานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 4.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย *ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.* หยุดเสาร์-อาทิตย์

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง / ตามประสบการณ์
22 ต.ค. 57
315 . Human Resource Asst. Manager / Manager (Japanese Company)
• Responsible for controlling and developing a broad range of activities in the function focus on Organization Development and Staff Training & development. • Work closely with management to identify...

Kelly Services Staffing & Recruitment (Thailand) Co., Ltd. (JAPAN DESK)
เงินเดือน Basic 40-50K
22 ต.ค. 57
316 . Training & Development Officer
ด่วน!!

• In House & Public Training • จัดทำ Training Need, Training Road Map • รวบรวมรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงานและเก็บข้อมูลการฝึกอบรมพนักงานลงในฐานข้อมูล • รวบรวมสถาบันฝึกอบรมต่างๆ ...

Thai Glass Industries Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
317 . Employee Engagement Supervisor (หัวหนัาแผนกพนักงานสัมพันธ์)
ด่วน!!

1. ดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ 2. ให้คำปรึกษาทางด้านระเบียบข้อบังคับการทำงานและกฎหมายแรงงาน 3. ดูแลเรื่องการลงโทษทางวินัยให้เป็นไปตามระเบียบข้อบังคับการทำงานและสอดคล้อ...

Thai Glass Industries Public Company Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
318 . ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง / อัตรกำลังคน / รับสมัคร / สัมภาษณ์ / จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - งานด้านสวัสดิการ / แรงงานสัมพันธ์ - งานด้านฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (สำนักงานกรุ๊ป)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
319 . HR&GA Staff
1.รับผิดชอบด้านงานธุรการและด้านงานบุคคล 2.รับผิดชอบประสานงานเอกสารภายในองค์กร 3.ประสานงานกิจกรรมพนักงาน 4.ปฏิบัติตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Furukawa Automotive Systems Thailand
นิคมปิ่นทอง (โครงการ 1) ชลบุรี
1 Position
เงินเดือน The company structural
22 ต.ค. 57
320 . Human Resource Manager
• Handle the full-cycle recruitment of our Thai collaborators (excluding production positions - Officer to Manager only), with the support of a Recruitment Assistant. • Build up a positive corporate ...

Smartcruit Consultant Co., Ltd
เงินเดือน Negotiable
22 ต.ค. 57
 พบ 848 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ