เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 857 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . หัวหน้าส่วนงานสรรหา
ด่วนมาก!!

1. วิเคราห์ ออกแบบ แผนการสรรหาอัตรากำลัง 2. สำรวจความต้องการกำลังให้สอดคล้องกับกำลังผลิตอย่างต่อเนื่อง 3. ติดตามตรวจสอบการคัดเลือกคนให้ตรง JD. ที่ร้องขอ นัดหมายและทำสัญญาจ้าง 4. วางแผน /ทราบแหล่ง...

บริษัท ฮงเส็งการทอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
302 . Recruitment Executive (PMT Samuthprakarn)
- Communicate with group companies to understand their recruitment need in any opening position and ensure recruitment target is correctly identified - Screen all incoming CV - Conduct interview to ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
30 ก.ค. 57
303 . Personnel Asst. Supervisor - PIDTH (Bangbor Samutprakarn)
• To handle recruit process. • To handle training process. • To corporate with concern section for Activity.

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
30 ก.ค. 57
304 . ผจก.วิศวกรรม/ช่างไฟฟ้า/บุคคลธุรการ/บัญชีการเงิน
โรงงานไก่แปรรูปส่งออก รับสมัครพนักงานเพื่อขยายกำลังการผลิต 1.ฝ่ายโรงงาน รับSup ฝ่ายผลิต/ QC / QA / Lab / RD / วิศวกรรม 2.ฝ่ายบริหารรับ สมุดบัญชี / บัญชีการเงิน / หัวหน้าบุคคลธุรการ / คลังสินค้า / ไ...

บริษัท บีบีเอ็ม อินเตอร์ ฟู้ด จำกัด
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
30 ก.ค. 57
305 . พนง.บคุคคลและธุรการ ด่วน!!
- คีย์เอกสารทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน,ค่าล่วงเวลา และ สรุปรายงานการจ่ายเงินเดือน - จัดทำเอกสารนำส่ง สรรพากร , ประกันสังคม , กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ดูแลข้อมูลเรื่องรถยนต์ของบริษัทฯ ให้ Update...

บริษัท คิวทีซีเอ็มอี จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
306 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !!
รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท การสอบสวนพนักงาน การพิจารณาโทษทางวินัย การให้คำปรึกษา...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
307 . Training Manager / HR Manager
- Plan, implement and monitor employee training, development and allied activities to enhance individual and organization’s performance and skills advantage. - Evolve learning, development strat...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 57
308 . Management Trainee
ASC Management Trainee is a career development program for fresh graduates who strive for career success. As a management trainee at ASC, we offer great opportunity to learn all functions of several ...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 57
309 . ด่วน !! Assistant HR Manager (สาธร, ช่องนนทรี, ยานนาวา)
-Overall management for HR and General Affairs functions. -Keep in compliance with labor laws, legal requirements, company regulations, policies and other relevant rules and laws.  Manage and direc...

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 30,000
30 ก.ค. 57
310 . จนท.Payroll
-งานด้านเงินเดือน คิดสถิติการมาทำงานพนักงาน บันทึกค่าล่วงเวลา -นำส่ง ภงด.1 / เงินสมทบ -สามารถใช้โปรแกรม B-Plus ได้

บริษัท วงศ์ส่วางพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
30 ก.ค. 57
311 . ผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรมและพัฒนาองค์กรด่วน มาก!!
- ดูและงานด้านการพัฒนาองค์กร ร่วมกับผู้บริหารฯ และหน่วยงานต่างๆ - ดูแลงานด้านการประเมินผลการทำงานของพนักงาน และพัฒนาระบบการประเมินผลงาน - กำหนดหลักสูตรและโครงการฝึกอบรมต่างๆ ให้ สอดคล้องกับภารกิจแต...

บริษัท วงศ์ส่วางพับลิชชิ่ง แอนด์ พริ้นติ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
312 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมโรจนะ – จ.พระนครศรีอยุธยา)
***กรุณาส่ง Resume ฉบับเต็ม พร้อมรายละเอียดประสบการณ์การทำงาน มาที่ hrm@univentures.co.th (ไม่รับ Resume ที่กดส่งจาก "สมัครงานนี้")***

บริษัท ยูนิเวนเจอร์ จำกัด (มหาชน)
30 ก.ค. 57
313 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ ด่วนที่สุด
บริหารงานในแผนกทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ เช่น 1.จัดทำเงินเดือน 2.จัดทำเรื่องภาษีเงินได้ 3.จัดทำเรื่องประกันสังคม 4.สรรหาบุคลากรบริษัทฯ 5.บริหารจัดการงานธุรการและจัดซื้อต่างๆ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รั...

บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
314 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ ด่วน
1.ดูแลงานด้านบุคคล 2.สรรหาว่าจ้าง 3.ดูแลสวัสดิการของพนักงาน 4.ดูแลงานธุรการ จัดซื้ออุปกรณ์สำนักงาน และความเรียบร้อยสำนักงาน 5.รับผิดชอบงานอื่นๆไที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซันยอง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
315 . Human Resources Manager
ด่วน!!

* Plan, develop and implement strategy “Training & Development, Employee Engagement and Working Culture”. * Implement and deliver results of key HR processes, including policy formulation, succession...

บริษัท ปัญญา คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
30 ก.ค. 57
316 . เจ้าหน้าที่สรรหา/ธุรการทั่วไปด่วน!
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานเข้าทำงาน - สัมภาษณ์งาน พิจารณาเบื้องต้น - ปรับปรุงแบบทดสอบ และเก็บข้อมูลในการจัดทำ KPI - ดูแลควบคุมการทำทำงานของแม่บ้าน และความสะอาดเรียบร้อยทั่วไป - อื่น ๆ ที่เกียวข้อง

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
30 ก.ค. 57
317 . หัวหน้าแผนกอบรม
- จัดทำแผนการฝึกอบรม,จัดทำโครงการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม - ดูแลการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำรายงายฝึกอบรมประจำเดือน ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
30 ก.ค. 57
318 . หัวหน้าส่วนฝึกอบรมและพัฒนาฯ (HRD Supervisor)
-วางแผน ควบคุม และดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัทกลุ่มตะนาวศรี -วิเคราะห์หาความจำเป้นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร -จัดทำแผนงานฝึกอบรมและพัฒนาฯประจำปี -ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาฯตามแผน -ติดตา...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
30 ก.ค. 57
319 . หัวหน้าส่วนสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment Supervisor) ประจำจังหวัดนครปฐม ด่วน!!
-ทำหน้าที่ควบคุมและดำเนินการสรรหาบุคลากร เพื่อรองรับต่อการขยายกิจการ (สรรหาระดับปฏิบัติการ ไทย-ต่างด้าว) -ประสานงานกับฝ่ายสรรหาฯสำนักงานใหญ่นนทบุรี เกี่ยวกับการรับสมัครงานตำแหน่งอื่นๆที่จะต้องทำการคั...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา (เพิ่มใหม่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
30 ก.ค. 57
320 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- สรรหาคัดเลือกพนักงานให้ได้พนักงานตามแผนอัตรากำลังคน - จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ และจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร - จัดทำแผนและประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำปี - จัดทำข้อมูลเงินเ...

บริษัท อีสเทิร์น เอเนอร์จี้ พลัส จำกัด
1 ตำแหน่ง
30 ก.ค. 57
 พบ 857 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ