เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 833 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Admin Chief
1.Recritment and Orientation employee. 2.Arangement Car & Canteen for support Employee 3.Control Stock Uniform,stationary,consumable and pr request 4.Activity and welfare of Company 5 IT document ...

Surtec Kariya (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57

Mik Denshi Kohgyo (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
303 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (HR. OFFICER)
1. สรรหาว่าจ้างพนักงาน 2. จัดทำค่าจ้างเงินเดือน 3. ดูแลสวัสดิการให้พนักงาน 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจวีซีเคนวูด อิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
304 . หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
วางแผน ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ งานต้อนรับลูกค้าจากภายใน/ภายนอก ที่เข้ามาติดต่อประสานงานในบริษัทฯ ดูแลและควบคุมระบบ CSR พร้อมทั้งปรับปรุงสื่อและเพิ่มช่องทางสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก งาน...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
305 . ผู้จัดการฝ่าย ทรัพยากรบุคคล
วิเคราะห์ปัญหา วางแผนงานและดำเนินการเกี่ยวการบริหารทรัพยากรบุคคล กำหนดกลยุทธ์ในการพัฒนาบุคคลากร และระบบงานต่างๆ ประสานงานหน่วยงานภายใน ภายนอก และหน่วยงานราชการต่างๆ

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง, ประสบการณ์
22 ต.ค. 57
306 . ธุรการบุคคล ธุรการจัดซื้อ
งานเกี่ยวกับประกันสังคม เกี่ยวกับแรงงานต่างด้าว และพนักงานในบริษัท

บริษัท ทศพรเอ็นจิเนียริ่ง กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 ต.ค. 57
307 . Training / HR Staff
- To handle overall process of HR & Admin. Function. - To handle recruitment process including job posting, application management, interview appointment, interview and propose for final interview. ...

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 ต.ค. 57
308 . Personnel Officer ด่วนมาก !!
- ร่วมทีมดูแลงานสวัสดิการและบันทึกเวลา

Syntec Construction Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ประสบการณ์ + โอที
22 ต.ค. 57
309 . Site Admin - ธุรการสนาม
- ติดต่อประสานงานระหว่างหน่วยงานกับเจ้าของ ตำรวจ กรุงเทพมหานคร ศุลกากร - ดูแล ให้คำแนะนำผู้บริหารหน่วยงาน ผู้ดูแลกำหนดเวลา เลขานุการ เสมียน และฝ่ายรักษาความปลอดภัยของหน่วยงาน - จัดระบบการจัดแฟ้มข้อ...

Syntec Construction Public Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
22 ต.ค. 57
310 . Human Resources Officer (Payroll) URGENTLY !!
- Responsibility about HR Payroll and other job assignments.

TTK Logistics(Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
311 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
•จัดทำ Training need survey และจัดทำแผนการฝึกอบรมพนักงาน •พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ จัดการฝึกอบรมติดตามผลการอบรมของพนักงาน •สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงาน •จัดทำสื่อนำเสนอ พร้อม...

บริษัท ฮาร์ดคอร์ สเก๊ต จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
22 ต.ค. 57
312 . ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาบุคคล
ทำหน้าที่วางแผนปรับปรุงการทำงาน มีความรู้ในการดำเนินงาน แก้ไขเปลี่ยนแปลงแผนการดำเนินงานให้เหมาะสม พัฒนาบุคคลโดยการวางแผนดำเนินการฝึกอบรม มีบทบาทในการให้การสนับสนุนช่วยเหลือการวางแผนและพัฒนาการฝึกอ...

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
313 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
- สรรหาบุคคลากรตามที่ได้รับมอบหมาย - ออกปฎิบัติงานนอกสถานที่ ตามงานจัดหางานต่างๆที่กำหนด

บริษัท จาร์ตัน แอนด์ ซันส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
314 . พนักงาน part timeเสาร์ อาทิตย์
ดูแลงานอบรม เสาร์ หรือ อาทิตย์ และงานเอกสาร

บริษัท ดีเอ็นเอสเอ็มทีเอซี จำกัด
เงินเดือน รายวัน 500 บาท
22 ต.ค. 57
315 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าจ้าง
รับผิดชอบงานทำค่าจ้างเงินเดือน / คิดคาสคอมมิสชั่น

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 57
316 . ผู้จัดการแผนกสรรหาพนักงานขายประจำห้าง ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานสรรหาพนักงานขายสินค้าแฟชั่นทั้งสำนักงานและหน้าร้าน และงานฝึกอบรม เพื่อรองรับการขยายงานด้านการขาย

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
317 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร ปฏิบัติงานที่ สาขาเลียบทางด่วนเอกมัยรามอินทราด่วนมาก!!
- จัดทำแผนอัตรากำลังพล - สรรหาตำแหน่งงานว่าง - จัดทำ Time Attendance ของแต่ละสาขา - ดูแลเรื่องสิทธิประโยชน์ต่างๆ ของพนักงาน - จัดทำ work flow, procedure, KPI - จัดทำรายงานในแต่ละเดือน

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 57
318 . เจ้าหน้าที่งานบุคคล
- วางแผนฝึกอบรมให้กับพนักงาน - จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่และกิจกรรมเพื่อฝึกอบรมให้กับพนักงานทั้งภายในและภายนอก - งานสรรหาบุคลากร เช่น ออกงาน Job Fair และงานจัดหางาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
319 . เจ้าหน้าที่ว่าจ้างและเงินเดือน
1.คิดรายได้พนักงาน 2.เช็คและบันทึกขาดลามาสาย 3.งานกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 4.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท พีน่าเฮาส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-16,000-
22 ต.ค. 57
320 . พนักงานบุคคล
1. ดูแลข้อมูล และระบบการทำงานด้านทรัพยากรบุคคลภายในองค์กร 2. จัดกิจกรรมสัมพันธ์แก่บุคลากรภายใน และ นอก องค์กร

บริษัท สิทธิผล 1919 จำกัด
22 ต.ค. 57
 พบ 833 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ