เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 908 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Assistant HR Managerรับสมัครด่วน !
• Develop and implement HR strategy in line with the business plan. • Strong ability to professionally manage recruitment process, design job advertisement, identify sourcing techniques, screen candi...

MOL Accessportal Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
302 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
*ดูแลงานบุคคล การเก็บสถิติการทำงานพนักงาน การคิดค่าล่วงเวลา เบี้ยเลี้ยง พนักงาน งานธุรการ งานประกันสังคมทุกประเภท งานภาษี ภงด 1 ,1ก,91และงานราชการต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล จัดทำสถิติต่างๆ ของงาน...

บริษัท ดี.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
26 ส.ค. 59
303 . หัวหน้าแผนกสรรหาว่าจ้างรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการสรรหาว่าจ้าง 2. วิเคราะห์ ข้อมูลการสรรหาช่องการการสรรหาว่าจ้าง 3. ลงพื้นที่ visit สาขา 4. มีทักษะด้านการบริหารงานบุคคล 5. พัฒนาช่องทางการสรรหาว่าจ้าง 6. และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆ ตามที...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
304 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง เริ่มงานได้ทันที (ประจำคลังสินค้า)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาว่าจ้าง ตามโซนที่ได้รับมอบหมาย 2. สัมภาษณ์งาน ในแต่ละตำแหน่งและส่งต่อต้นสังกัด 3. ติดต่อสำนักงานจัดหางานทุกพื้นที่ 4. ร่วมพัฒนาช่องทางการสรรหาว่าจ้าง

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
26 ส.ค. 59
305 . เจ้าหน้าที่เงินเดือน Pay Roll อาวุโสรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานค่าจ้าง และ ผลตอบแทน ของสาขา 2. Time Attendance 3. สรุปรายงานค่าจ้างประจำเดือนและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
306 . HR Division Managerรับสมัครด่วน !
- Manage and handle all HR & administration functions. - Ensure all human resource policies , procedures and practices are in compliance with the statutory require. - Implement effective and sustain...

บริษัท ซูกิชิ อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
307 . GA Staff หน่วยงานบ้านบึง
- ดูแลแม่บ้าน ความสะอาดของสถานที่ต่างๆภายในโรงงาน - ดูแลสาธารณูปโภค ภายในโรงงาน - ดูแลหอพักของพนักงาน - ระบบ5ส - ดูแลโรงอาหาร - สุขภาพอนามัยของพนักงาน - ประสานงานช่วยทำงานให้ผู้จัดการฝ่ายบุคคล

บริษัท เอ็น.เอช.เค.สตีล จำกัด/ บริษัท ตะวันออกรุ่งเรือง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
26 ส.ค. 59

บริษัท สยามอ๊อกซี่พลาส จำกัด
26 ส.ค. 59
309 . พนักงานฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลการรับสมัครพนักงาน - รับผิดชอบส่วนงานการคิดเงินเดือน ค่าจ้าง - ดูแลการฝึกอบรม - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Teera-Mongkol Industry Public Co., Ltd. บริษัท ธีระมงคล อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 17,600 บาทขึ้นไป
26 ส.ค. 59
310 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (BA/BC/พนักงานขายประจำห้างฯ)
- รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงานเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมตามที่บริษัทฯต้องการ - จัดทำสถิติข้อมูลของการรับพนักงานในแต่ละเดือน - จัดทำสัญญาจ้าง - งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย เช...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 ส.ค. 59
311 . สรรหา/ว่าจ้าง
สรรหาพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์งาน จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง ทำ Re-Port ประจำเดือน

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
312 . เจ้าหน้าที่บุคคล
ดูแลงานด้านงานสรรหา,ฝึกอบรม, HRM และงานทีมที่ไดรับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
313 . Sr.Payroll offier
Essential Duties and Responsibilities: 1.Responsible for processing all employee data changes and ensuring the data integrity of records. This will entail conducting audits on a quarterly basis 2....

Baxter Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 ส.ค. 59
314 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- เป็นผู้ช่วยวิทยากรในการดำเนินงาน และช่วยอำนวยความสะดวกต่างๆ - กล่าวเปิด และ ปิดการอบรม - ขับรถของบริษัทเดินทางร่วมกับทีมงานที่ไปอบรม (รถกระบะเกียร์ธรรมดา) ** ทำงาน จันทร์ - เสาร์ ( ผ่านทดลองงานหย...

บริษัท ปิ่นทองกรุ๊ป แมนเนจเม้นท์ แอนด์ คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 13,500 ขึ้นไป
26 ส.ค. 59
315 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร รวมถึงประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเงินเดือนและติดตามการฝึกอบรมและการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบุค...

Thairunggroup
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
26 ส.ค. 59
316 . HRD Asst. Manager
- วิเคราะห์, วางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้าน Management Skill - วิเคราะห์ Training Needs - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร - วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือการอบรมประจำไตรมา...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ส.ค. 59
317 . HRD Manager
- To manage Human Resource Development Planning & Budgeting - To manage overall functions in Training and Development process - Carry out training needs analysis and develop training programs to im...

TRSC International LASIK Center
26 ส.ค. 59
318 . HR Manager PO9 (พระราม3)
• Develop and implement HR strategy in line with the business plan. • Strong ability to professionally manage recruitment process, design job advertisement, identify sourcing techniques, screen candi...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
26 ส.ค. 59
319 . Human Recourses & Admin Manager Location : Sathorn P03
Key Responsibilities • Managing a full range of Human Resources and General Administrative functions. • Managing Organizational / Career Development. • Managing employee performance evaluation f...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 – 55,000 Baht/month
26 ส.ค. 59
320 . HR Specialist ประจำเขตบางคอแหลม P04
หน้าที่และความรับผิดชอบ • รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากรเพื่อร่วมงานกับบริษัท • จัดทำเอกสารที่มีความเกี่ยวข้องกับเงินเดือน และการเข้าออกของพนักงาน และเอกสารอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล • จัดทำข้อมูล เ...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000+++
26 ส.ค. 59
 พบ 908 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ