เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,041 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Employee Relations
1.ประชาสัมพันธ์กิจกรรมให้กับพนักงานในองค์กรและพัฒนาช่องทางในการสื่อสาร 2.ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับพนักงานเรื่องสวัสดิการพื้นฐาน 3.วางแผนด้านพนักงานสัมพันธ์และจัดกิจกรรมส่งเสริมความสัมพันธ์ 4...

Contrologic Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
17 ม.ค. 60
302 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
งานค่าจ้างค่าตอบแทน,ข้อมูลสถิติเวลาทำงานของพนักงาน,ประสานงานส่วนราชการที่เกี่ยวข้องกับงานบุคคล,งานสวัสดิการพนักงาน เป็นต้น

บริษัท ชาญนครเอ็ม & อาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
303 . Personal & General Affair Manager
- วางแผนและกำหนดแนวทางในการบริหารงานบุคคลทั้งในด้านการสรรหาคัดเลือก การฝีกอบรม - การบริหารค่าจ้างเงินเดือนและสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ตลอดจนควบคุมดูแลงานธุรการของบริษัทฯ

Air-Con Parts Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Negotiate
17 ม.ค. 60
304 . HR Manager
- Improve HR system Factory 1-4 - Improve Employee Relation - Support CSR activity of company - Improve skill training for each level of employee - Implement basic training for management system

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60

EXEDY (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท
17 ม.ค. 60
306 . (D4) HRD & Training เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร ** SVOA พระราม3** ด่วนมาก!
ด้านการฝึกอบรม 1.รู้จักกระบวนการจัดการอบรมตั้งต้นจนจบ 2.วิเคราะห์และเสนอความต้องการในการพัฒนาบุคลากรให้เหมาะสมกับธุรกิจ 3.พัฒนาโปรแกรมการอบรมต่างๆได้ 4.สามารถพิจารณาราคา และเปรียบเทียบราคา/ต้นทุนก...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000
17 ม.ค. 60
307 . J-4 ) HR (ประจำสาขาพัฒนาการ 69) รับสมัครด่วน !
1.ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือก 2สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง - 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.ดูแลช่องทางในการลงประกาศรับสมัครง...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 60
308 . (K2) Recruitment Supervisor - Rama 3รับสมัครด่วน !
•Develop and implement talent sourcing strategies to ensure the attraction of talent into the business. •Conducting recruitment and selection processes: manpower, application screening, preparing in...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
17 ม.ค. 60
309 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (อาวุโส-หัวหน้างาน)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการจัดฝึกอบรมให้ครบตามแผนประจำปี 3.ดูแลเอกสารด้านฝึกอบรมและจัดทำส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4.ประสานงานการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 5.สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมให้เหมาะสมก...

กลุ่มบริษัท คอมมี่ จำกัด
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60
310 . ผู้จัดการ / ผู้ช่วย ผู้จัดการ ฝ่ายทรัพยากรบุคคลโรงงาน
- วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร รวมถึงประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเงินเดือนและติดตามการฝึกอบรมและการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบุค...

บริษัท เฮอริเทจ สแน็ค แอนด์ ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 60
311 . พนักงานบุคคล/ฝึกอบรม
• อบรมปฐมนิเทศพนักงาน • สื่อประชาสัมพันธ์องค์กร ร่วมกิจกรรมสร้างภาพลักษณ์ที่ดีต่อองค์กร • วางแผน ควบคุม ดำเนินการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรในบริษัท • วิเคราะห์หาความจำเป็นในการฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรให้...

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ตามความสามารถและประสบการณ์
17 ม.ค. 60
312 . HR Specialist
-วางแผนอัตรากำลังคนประจำปีให้สอดคล้องกับความต้องการและเป้าหมายการทำธุรกิจ -วิเคราะห์อัตรากำลังคนให้เหมาะสมกับปริมาณงาน -ดำเนินการสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัทฯ ให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ -ควบคุมดูแ...

บริษัท ชัยพัฒนาขนส่งเชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
17 ม.ค. 60
313 . Human Resource (Recruiter)Urgently Required !
ทำงานเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง ประสางาน และงานเอกสาร

A-Cast (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 15,000
17 ม.ค. 60
314 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1.ควบคุมดูแลข้อบังคับเกี่ยวกับทำงานให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานหรือกฎหมายด้านอื่น ๆ 2.ควบคุมดูแลการวางแผนอัตรากำลังพลให้เหมาะสมและเพียงพอและการสรรหาว่าจ้าง 3.ควบคุมดูแลสวัสดิการพนักงาน 4.ควบคุมดูแลกา...

บริษัท วี.อาร์.ยูเนี่ยน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
315 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
บริหารบุคลากรของบริษัท รวมทั้งกำหนดกลยุทธ์ในการดำเนินงาน วางแนวทางและควบคุมดูแลการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน สวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ ตลอดการพัฒนาพนักงานของบริษัท ประสานกับแผนกอื่นๆ เพื่อสื่อสารทำค...

บริษัท ธีระรัตน์ คอมมิวนิเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
17 ม.ค. 60
316 . HR Officer/Recruiter
- สรรหาพนักงานให้กับองค์กร - ประสานงานด้านฝึกอบรม - ดูแลกิจกรรมต่างๆขององค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานจันทร์-ศุกร์ 09:00-18:00 น.

PURI COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์
17 ม.ค. 60
317 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล & เจ้าหน้าที่บุคคล ประจำ Medmetic by Meko
หน้าที่ตำแหน่งผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล 1. สร้างกลยุทธ์ จัดทำแผนกำลังคน และงบประมาณทางด้านการบริหารงานบุคคล 2. กำหนดนโยบายด้านบริหารทรัพยากรบุคคล 3. พัฒนาระบบฐานข้อมูลสารสนเทศเพื่อการบริหารทรัพยาก...

Mekoclinic
17 ม.ค. 60
318 . เจ้าหน้าที่บุคคล
ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Payroll (ภายใต้การดูแลของเจ้าหน้าที่ Payroll) - ดูแลการจ่ายเงินเดือนพนักงานทัังหมด( เงินเดือน OT ค่าเดินทาง ค่าอาหารฯ ) - ดูแลตรวจสอบรายการหักเงินเดือน ( มาสาย ขาดงาน ลาเกินสวัสดิ...

Mekoclinic
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
17 ม.ค. 60
319 . นักจิตวิทยาผู้ให้คำปรึกษา (Counselor/ Psychologist)รับสมัครด่วน !
1. ทำงานในตำแหน่งผู้ให้คำปรึกษาทางด้านจิตวิทยา โดยสามารถให้คำปรึกษา แนะนำแนวทาง และสนับสนุนด้านจิตใจแก่ผู้รับคำปรึกษา 2. สามารถให้คำปรึกษาเพื่อการรักษาสัมพันธภาพที่ดีระหว่างบุคคลหรือครอบครัว 3. จัดอ...

บริษัท ไลท์โพสต์ เคาน์เซลลิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
320 . HR Staffรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานเอกสารของแผนกบุคคล 2. ตรวจเช็คและสรุปการขาดการลาของพนักงาน 3. บันทึกสรุปโอที พนักงานรายวัน รายเดือน 4. คำนวณค่าล่วงเวลา โอที พนักงานรายวัน รายเดือน 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

HIDAKA SUZUTOKU (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 ม.ค. 60
 พบ 1,041 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ