เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
1.ทำเงินเดือน 2.ทำขาด ลา มา สาย 3.เช็คสแกนนิ้ว 4.ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5.ติดตามผลการประเมินผลทดลองงาน พร้อมประกาศผ่านทดลลองาน 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเกษม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
302 . PC Manager ประจำต่างจังหวัด(ขอนแก่น,อุดรฯ,ฉะเชิงเทรา,อยุธยา,ระยอง,กาญฯ,ประจวบ)
- อบรม ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC, Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ - งานอื่น...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน 15,000 + KPI + ค่าเดินทาง
27 ก.พ. 60
303 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม (ภาษาจีนกลาง)
- ใช้ภาษาจีนกลาง ในการสื่อสาร (พูด อ่าน เขียน) - ติดตามผู้จัดการฝ่ายฝึกอบรม กรณีเดินทางไปต่างจังหวัด - ดูแลบริหารจัดการในทีม

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
27 ก.พ. 60
304 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (สามารถสื่อสารภาษาจีนกลางได้)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการวางแผน และสรรหาคัดเลือกบุคลากร ในองค์กรให้ทันตามระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำ ประสานงาน การลงโฆษณากับสื่อและเวปไซด์ต่างๆ - นำเสนอขออนุมัติการทำสัญญาจ้าง - จัดทำการประเมินผลทดลองงานพนักงานทุ...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
27 ก.พ. 60
305 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product รับสมัครด่วน !
- ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC , Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
27 ก.พ. 60
306 . เจ้าหน้าที่ทำเงินเดือนและประสานงานประจำโครงการ พัทยากลางด่วน!!รับสมัครด่วน !
ความรับผิดชอบหลัก • บริการลูกค้าด้วยการบริหาร/จัดทำเงินเดือนและค่าแรงที่ถูกต้องและมีคุณภาพสูง • บังคับใช้กฏและระเบียบต่างๆในการทำงานของบริษัทและดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบที่กำหนด • รักษาข้อม...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
1 อัตรา
27 ก.พ. 60
307 . Recruitment Staff
1.ดำเนินการสรรหา สัมภาษณ์และคัดเลือกพนักงานใหม่ในหน่วยงานที่ได้รับมอบหมาย 2.ดำเนินการจ้าง จัดทำสัญญาจ้าง 3.ให้ความช่วยเหลือ ให้คำแนะนำ เป็นที่ปรึกษาแก่พนักงานในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการทำงาน สุขภา...

THAI KOITO COMPANY LIMITED
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
308 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการรับสมัครด่วน !
- จัดทำเงินเดือนและค่าล่วงเวลา - จัดทำรายงานและประสานงานเกี่ยวกับประกันสังคม - งานเบิกจ่ายสวัสดิการพนักงาน(เงินช่วยเหลือฯลฯ) - กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ งานเลี้ยงสังสรรค์ประจำปี - จัดทำประเมินผลการป...

บริษัท ออโรร่า ดีไซน์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
27 ก.พ. 60
309 . Human Resources Supervisor
- Provide Payroll system, time attendance and compensation &benefit. - Conducting recruitment and selection processes: manpower, application screening, preparing interview schedules, arranging test &...

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 60
310 . เจ้าหน้าที่บุคคลเงินเดือน (Payroll)
- จัดทำเงินเดือนพนักงานในระบบ Payroll - ตรวจสอบใบบันทึกเวลาของพนักงาน - จัดทำรายงานสรุปยอดค่าจ้างพนักงาน, ภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย, เงินกองทุนประกันสังคม - ยื่นแบบ และนำส่งเงินสมทบกองทุนทดแทน - เก...

บริษัท เตียหงี่เฮียง (เจ้าสัว) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.พ. 60
311 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ควบคุมบริหารงานบุคคล จัดทำแผนกำลังคน และดำเนินการสรรหาคัดเลือกบุคลากรให้เป็นไปตามแผน - ควบคุมดูแลระบบงาน และวิธีการจัดทำค่าจ้าง เงินเดือน รวมทั้งสวัสดิการ และผลประโยชน์อื่นๆ - ควบคุมดูแลงานฝึกอบรม...

บริษัท ทริปเปิ้ล-เอ็ม โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 ก.พ. 60
312 . จนท.พัฒนาบุคลากรและองค์กรรับสมัครด่วน !
1.งานด้านฝึกอบรมภายในและฝึกอบรมภายนอก 2.งานด้านการพัฒนาบุคลากร 3.งานด้านการสื่อสารองค์กร 4.งานกิจกรรมต่างๆ ในบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000
27 ก.พ. 60
313 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด เปิดรับสมัครเจ้าหน้าที่บุคคล 1 อัตรา เพื่อปฏิบัติหน้าที่กับบริษัทสัญชาติอเมริกัน ในนิคมอุตสาหกรรมลาดกระบัง หน้าที่และความรับผิดชอบ งานสรรหา - คัดสรร...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมลาดกระบัง กรุงเทพมหานคร
1 อัตรา
27 ก.พ. 60

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
27 ก.พ. 60
315 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- กำกับดูแลการบริหารงานบุคคล ด้านสรรหา,ค่าตอบแทน,กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์,ฝึกอบรมและงานธุรการสำนักงานทั่วไป - ดูแลสวัสดิการ/ความเป็นอยู่ของพนักงานตามนโยบายบริษัท - กำกับดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป...

บริษัท สังคมสุขภาพ จำกัด
27 ก.พ. 60
316 . Section Manager - Compensation & Benefit
1)Provide administrative support within the compensation & benefit functions i.e. compiling statistic, tax returns, admin of benefit, etc. 2)Responsible for delegate tasks such as maintenance of the ...

JAC Personnel Thailand Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 50,000
27 ก.พ. 60
317 . Recruitment Consultant/Senior - Ayutthaya Base
JAC Thailand is expanding our business in Ayutthaya and Central Part of Thailand in order to assist the Multinational Corporations for their recruitment needs. The Recruitment Consultant will handl...

JAC Personnel Thailand Ltd.
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 60
318 . Recruitment Consultant _ Laemchabang (Chonburi) based
Recruitment Consultant - Leamchabang, Conburi Based To serve our business expansion in EASTERN SEABOARD area of Thailand, JAC Thailand is looking for those who are interested to join us as Rec...

JAC Personnel Thailand Ltd.
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 60

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
เงินเดือน 40,000 Bath
27 ก.พ. 60
320 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ด้านสรรหา&บุคคลรับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ทำงานในส่วนของฝ่ายบุคคล ฝึกอบรมและสอนพนังงานใหม่ และประสานงานอื่นๆในส่วนที่ได้รับมอบหมายจากผู้จัดการทั้งหมด เปรียบเสมือนผู้ช่วยผู้จัดการ รายละเอียดงานเบื้องต้น • สรรหา...

Aniish Plus / บริษัท อณิช พลัส จำกัด
เงินเดือน 17,000 - 22,000 + อื่นๆ
27 ก.พ. 60
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ