เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,069 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Executive Recruiter (Recruitment AGENCY)รับสมัครด่วน !
1. สรรหาผู้สมัครงานตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อรับการสัมภาษณ์งาน 3. ประสานงานระหว่างผู้สมัครงานและบริษัท เพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 4. กิจกรรมสรรหาผู้สมัครงานตามที่รับมอบหมาย ...

360 Quality Management Co., Ltd.
24 ต.ค. 60
302 . HR Officer (Payroll)
- ดูแลระบบเงินเดือน ระบบค่าตอบแทน ระบบบันทึกเวลา ทั้งระบบ - ดูแลกฎ ระเบียบ กฎหมาย ที่เกี่ยวข้องกับการบริหารทรัพยากรมนุษย์ - ดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ - ดูแลงานธุรการด้านบุคคล - จัดทำเรื่อง Visa และ Wo...

Fragrant Property Ltd.
24 ต.ค. 60
303 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล ( ประจำนิคมปิ่นทอง )
1.รับผิดชอบงานบุคคลและธุรการ ทัั้ง HRD และHRM 2.ควบคุมงานบุคคลและธุรการให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3.ดูแลงานด้านสรรหา ค่าจ้าง สวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 4.รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 5.รับผิดชอบงา...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
24 ต.ค. 60
304 . หัวหน้าแผนก บุคคล (สาขาพระราม3)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่อง Time Attendance - ดูแลเรื่อง การทำเงินเดือน ให้ถูกต้องและครบถ้วน - ดูแลเรื่อง การเบิกจ่าย สวัสดิการต่างๆ ของบริษัทฯ - ดูแลเรื่อง แรงงานสัมพันธ์ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - หยุด...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
305 . HR Strategics Manager (Automotive & Related )/Prapadaeng - Samutprakarn (Urgen)
Our customer is the manufacturing plant for automotive & related business which 50 % for export market . He run the business 60 years in Thailand under the continuous quality improvement with ISO/TS1...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
24 ต.ค. 60
306 . HR OFFICER
แวดวงธุรกิจE-Commerce /Logestics สรรหาพนักงานตามที่ต้นสังกัดส่งใบคำขอ - ติดต่อผู้สมัครงานเพื่อนัดสัมภาษณ์เบื้องต้น - ดูแล ปรับปรุงข้อมูลในWebsite สมัครงานให้ข้อมูลเป็นปัจจุบันเสมอ - ดำเนินการหาช่อ...

บริษัท วีแคนบาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ตามประสบการณ์
24 ต.ค. 60
307 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
-ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาว่าจ้าง -ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม -ดูแลรับผิดชอบงานด้านสวัสดิการพนักงานและกฎระเบียบข้อบังคับเกี่ยวกับการทำงาน -ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้างเงินเดือน -ดูแลรับผิดชอบด้านง...

บริษัท ไมโครเทค โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 60
308 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ(Payroll officer)
-รวบรวมและตรวจสอบเวลาการทำงานของสาขา -คีย์ประวัติพนักงานและข้อมูลต่างๆ ลงในโปรแกรมทำเงินเดือน -รับผิดชอบในการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติแฟ้มข้อมูลพนักงาน -ตรวจสอบความถูกต้องของเวลาทำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ต.ค. 60
309 . เจ้าหน้าที่สรรหาและคัดเลือกบุคลากร
-สรรหาและคัดเลือกบุคลากรในตรงตามที่องค์กรต้องการ ลงสื่อโฆษณา รับสมัครงานสัมภาษณ์งานและประเมินผล -งานด้านว่าจ้าง เจรจาต่อรองเงินเดือนและนัดทำสัญญาจ้างและสัญญาคค้ำประกัน -งานด้านธุรการ เอกสารต่างๆ แ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
310 . สรรหา
-คัดเลือก และสรรหาผู้สมัครในตำแหน่งงานต่างๆ -โทรนัดวันเวลาสัมภาษณ์กับผู้สมัคร -รับสมัครพนักงานที่เข้ามาติดต่อการสมัครงาน -สัมภาษณ์งานเบื้องต้น -ติดต่อประสานงานกับผู้สัมภาษณ์งาน -ส่งe-mail รายละเอ...

บริษัท กนกโปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
311 . หัวหน้าแผนกบุคคล
- วางแผน ตรวจสอบ ควบคุมในการบริหารงานทรัพยกรมนุษย์ ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการอื่นๆ - บริหารงานสรรหาว่าจ้าง วางแผนกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และแรงงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภ...

บริษัท เอเชีย อินเตอร์ ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
312 . หัวหน้างานหลักสูตรฝึกอบรมและพัฒนา
1.จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี 2.ดำเนินการบริหารจัดการฝึกอบรมอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดการกระบวนการเรียนรู้ในรูปแบบต่างๆ 4.วางแผน กำกับ ประเมินผล การพัฒนารายบุคคล , ทีม , สายวิชาชีพ , และระดับของพนักงา...

บริษัท ทีคิวเอ็ม อินชัวร์รันส์ โบรคเกอร์ จำกัด
24 ต.ค. 60
313 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
-รับผิดชอบงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ

บริษัท แมชชีนเทค จำกัด
24 ต.ค. 60
314 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล/ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1.งานด้านการสรรหาบุคลากร นัดสัมภาษณ์ 2.จัดเก็บเอกสารเงินเดือน คือใบออกนอกสถานที่ OT และใบลา ในแฟ้มแยกเป็นแต่ละบริษัท และแยกเป็นเดือนคะ เดือนละ 2 งวด 3.งานด้านฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 4.งานด้านสวัสด...

บริษัท แสงชัยอีควิพเม้นท์ (1984) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 ต.ค. 60
315 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
-คิดค่าแรงพนักงาน,ทำ Time (หากใช้โปรแกรม Payroll ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -ติดต่อประกันสังคมแจ้งเข้า-ออก,กองทุนทดแทน (หากมีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ) -จัดเก็บเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายบุคคล -...

บริษัท อิ่ม ฟู้ดแอนด์มอร์ จำกัด และในเครือ
เงินเดือน 15,000 - 16,000
24 ต.ค. 60
316 . HRD Supervisor / Asst. HRD Section Manager
- ร่วมวิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนพัมนาบุคลากรประจำปี (Training Year Plan) - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และติดตามผล - จัดทำและดูแลระบบประเ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ต.ค. 60
317 . Human Resources Manager (ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล)
• In charge the roles of HR manager for Check Inn Regency Park, Check Inn Phromphong, Check Inn Chinatown, and restaurants • Manage full spectrum of Payroll System • Work in cooperation with Finance...

บริษัท เช็ค อินน์ พรอพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน 35K + SVC
24 ต.ค. 60
318 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร หรือ เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากรอาวุโสรับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานฝึกอบรมและกิจกรรมสัมพันธ์ 2. ประชาสัมพันธ์ข่าวสาร จัดกิจกรรมสัมพันธ์และนันทนาการต่างๆ 3. ประสานงานหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สตาร์ปริ๊นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000 - 25,000
24 ต.ค. 60
319 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- พัฒนาหลักสูตรให้ได้มาตราฐาน - วางแผนการจัดอบรมให้กับพนักงานของบริษัท - สามารถเป็นวิทยากรในการอบรม - จัดอบรม ประสานงานกับวิทยากรและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท คชา บราเธอร์ส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
320 . Recruitment Consultant
-All duties related to recruitment -Confirmation of candidate's resumes and job history, contacting candidates, pre-interview with candidates -Introducing candidates to our clients

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB (Depend on experience)
24 ต.ค. 60
 พบ 1,069 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ