เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 851 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง
ด่วนมาก!!!

• ติดต่อ ประสานกับหน่วยงานราชการ บริษัทเอกชน และสถาบันการศึกษาต่างๆ หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการรับสมัครงาน รวมถึงการประชาสัมพันธ์และรับสมัครพนักงานทั้งในกรุงเทพและต่างจังหวัด • จัดทำประกาศรับสมั...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
302 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน

บริษัท เพอร์เฟคแอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
31 ต.ค. 57
303 . เจ้าหน้าที่สรรหาเชิงรุก ด่วนมาก !!
1. ตรวจสอบอัตรกำลัง 2. วางแผนการสรรหา 3. กำหนดช่องทางการสรรหา 4. กำหนดกลุ่มเป้าหมายในการสรรหา 5. กำหนดสื่อที่ใช้ในการสรรหา 6. จัดทำโครงการ การสรรหา 7. คัดเลือกใบสมัคร โทรนัดสัมภาษณ์งาน 8. ประส...

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ต.ค. 57
304 . หัวหน้า /ผู้จัดการ แผนกบริหารทรัพยากรบุคคล
วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร, บริหารค่าจ้างให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายองค์กร ,บริหารจัดการงานบุคคลตามกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ,ควบค...

บริษัท ที.แมนฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง
31 ต.ค. 57
305 . HR & Admin Officer (22 - 28K) Chatuchak
• Responsible for general management of office regarding workplace, cleaning, facilities & etc. • Take care of office supplies • Handle some HR functions such as employee's benefit & Payroll A...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 22,000 - 28,000 THB.
31 ต.ค. 57
306 . Assistant HR & GA Manager (50 - 55K) Samutprakarn
• Responsible in Recruitment & Training • Making salary & Benefit document for staff • Review labour law and adapt to use with staffs • Manage job & separate tasks to the staffs • Give knowledge a...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 50,000 - 55,000 THB.
31 ต.ค. 57
307 . Senior HR Officer (25 - 35K) Ploenchit
• Payroll, SSO, PVF and Taxation • Welfare and benefit • Recruitment • Support HR Manager • Other duties assigned by Manager Area : Ploenchit, Bangkok Time : Mon – Fri (8:00 -17:00) ...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 THB.
31 ต.ค. 57
308 . HR Coordinator (15 - 18K) Silom
Provide on the job Training SAGASS expanding our team and looking for more HR Coordinator 5 positions !! " No Sale Duties" & "HR Consultation" • Coordinate existing clients with our candidat...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Start from 15,000 THB.
31 ต.ค. 57
309 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
รับผิดชอบงานฝึกอบรมและปฐมนิเทศ ทั้งระบบ

บริษัท เสนาดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครางสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
310 . จนท.สรรหา
- ดำเนินการสรรหา - รับสมัครงาน - สัมภาษณ์งานเบื้องต้น - จัดให้ผู้สมัครทำแบบทดสอบ - จัดสรุปข้อมูลการสรรหาประจำเดือน - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - บันทึกข้อมูลของผู้สมัครเข้าในระบบคอมพิวเตอร์ ...

บริษัท เอส.เค.ฟู้ดส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
31 ต.ค. 57
311 . ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
อบรมพนักงานให้ทางบริษัท และคัดสรรบุคลากรเข้ามาทำงาน

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
31 ต.ค. 57
312 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโครงการพิเศษ
หัวหน้างาน วางแผนงานเบื้องต้น รวมถึงการดูแลการอบรมบุคลากรให้ทางบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
31 ต.ค. 57
313 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
ดูแลรับผิดชอบงานทางด้านบุคคลของบริษัทฯ ได้แก่ - งานด้านสรรหาบุคลากร - ค่าจ้าง เงินเดือน ผลตอบแทน - งานพัฒนาบุคลากร - งานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์

บริษัท ควอลิตี้ เรนท์ อะ คาร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ต.ค. 57
314 . Admin & Purchase Officer
- งานธุรการต่างๆ - งานซ่อมบำรุง ความเรียบร้อยของอาคารสถานที่ - การสั่งซื้ออุปกรณ์และเครื่องใช้สำนักงานสำนักงาน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย **ทำงานจันทร์-ศุกร์**

บริษัท โกลบอล คอนเน็คชั่นส์ จำกัด (มหาชน)
31 ต.ค. 57
315 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (โรงงาน)
• บริหารงานด้านอัตรากำลังคน ตลอดจนงานสรรหาว่าจ้างกลุ่มพนักงานผลิต และระดับหัวหน้าในโรงงาน • บริหารและจัดงานฝึกอบรบและพัฒนาทรัพยากรบุคคลภายเพื่อพัฒนาในสายงานเพื่อเพิ่ม • บริหาร จัดการงานฝึกอบรมและพ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
31 ต.ค. 57
316 . หัวหน้าหน่วยสรรหาว่าจ้าง
1.สรรหาว่าจ้างพนักงาน 2.วางแผนการสรรหาว่าจ้าง 3.สรุปอัตรากำลังคนที่สรรหาได้ และอัตราคนเข้า-ออก 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ 5.ปฏิบัติตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
317 . หัวหน้างานฝึกอบรม
1. วางแผนการฝึกอบรมประจำปี/ประจำเดือน 2. จัดฝึกอบรมภายใน 3. ประสานงานการฝึกอบรมภายใน/ภายนอก 4. เป็นวิทยากรภายใน 5. ลงบันทึกการฝึกอบรม ุ6. จัดเก็บเอกสารการฝึกอบรม /ประวัติการฝึกอบรม 7. ติดตามผลกา...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
318 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ
- จัดทำ ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารต่างๆ ได้แก่ เอกสารว่าจ้าง, กฏระเบียบบริษัท,payroll, ค่าล่วงเวลา,ประกันสังคม, สัญญารับเหมางาน, และเอกสารอื่นๆ - บริหารค่าจ้าง และสวัสดิการพนักงาน - จัดหาและสรรหาพนักง...

บริษัท กรีน ลาเท็กซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
319 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ด่วน!!

-เขียนโครงการ และเขียนแผนงานได้ -สรุปผลการอบรม -ติดตามผล -ติดต่อประสานงาน

กลุ่มบริษัท อินเตอร์ คร็อพ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ต.ค. 57
320 . HR Staff

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
31 ต.ค. 57
 พบ 851 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ