เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 998 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (ประจำโรงงานนิคมอุตสาหกรรมสมุทรสาคร)
- คัดเลือกและสรรหาผู้สมัครงานตามที่ทางต้นสังกัดร้องขอ - จัดการนัดหมายผู้สมัครงานเพื่อเข้ารับการสัมภาษณ์งาน - ดำเนินการประสานงานการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผนการอบรมประจำปี - จัดทำและดำเนินงานด้านเอกสารเ...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited
นิคมสมุทรสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
302 . หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ [ประจำโรงงานในนิคมสมุทรสาคร-มหาชัย]รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานสรรหาและว่าจ้างให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ควบคุมดูแลงานฝึกอบรมให้บรรจุเป้าหมายตามแผนการฝึกอบรมประจำปี - ควบคุมดูแลงานแรงงานสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับกฎหมายแรงงานหรือที่เกี่ยวข้อง - คว...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
303 . เจ้าหน้าที่สถิติและค่าจ้างรับสมัครด่วน !
จัดทำ Time Attendance รวมถึงเงินเดือนและค่าจ้างของสำนักงานใหญ่และบริษัทในเครือ

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited
เงินเดือน 18 - 20k
27 พ.ค. 59
304 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้า...

MALI Interdisciplinary Medical Center ( MALI IMC )
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
305 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
ดูแลรับผิดชอบงาน การฝึกอบรม และมีความรู้ความสามารถในการสื่อสารและการนำเสนองาน อีกทั้งการผลิตสื่อการสอนในรูปแบบต่างๆ ทั้งในรูปแบบ VDO และ Power point หรือรูปแบบอื่นๆ เช่น ระบบ web base เป็นต้น

บริษัท คาร์เปท เมกเกอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
306 . หัวหน้าแผนกสรรหาทรัพยากรมนุษย์รับสมัครด่วน !
ควบคุม ดูแล งานด้านสรรหาและวิเคราะห์วางแผนอัตรากำลังตามโครงสร้างองค์กร

บริษัท น้ำตาลเอราวัณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
307 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ
- วางแผนในการสรรหาคัดเลือกบุคคลากร รวมถึงประสานงานไปยังหน่วยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเงินเดือนและติดตามการฝึกอบรมและการแจ้งข้อมูลข่าวสารไปยังพนักงานในองค์กร เพื่อประสิทธิภาพสูงสุดในการบริหารบุค...

Thairunggroup
เงินเดือน 30,000-45,000 บาท
27 พ.ค. 59
308 . Staff General Affair
1.กำกับ ประชุม และควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่รปภ. 2.กำกับ และดูแลตรวจเช็คพร้อมควบคุม Supplier ในงานซ่อม-สร้างต่าง ๆ ของบริษัท ฯ พร้อมสรุปเพื่อรายงานผล 3.ดูแลและตรวจสอบความเรียบร้อยโดยรอบในการท...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
309 . HR Asst. Manager (HRD&ER)
- To manage training and development. - To manage Employee Relation. - To be employees representative to negotiate with labor union requirement and to attend the meeting with labor union. -To make ...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiation
27 พ.ค. 59
310 . HR/Admin การทำตัวอักษรวิ่งรับสมัครด่วน !
- เช็คเรื่องการขาด มา ลา สาย - ทำโอทีพนักงาน - ดูแลกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ - ดูแลประกันสังคม - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โคไชน่า เฟรท (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
27 พ.ค. 59
311 . HR Manager
รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมติดตามผลการบริหาร รวมถึงงานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร งานบริหารค่าตอบแทนแ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
312 . เจ้าหน้าที่สรรหา ประจำบริษัท วีโก โมบาย จำกัด รับสมัครด่วน !
- งานเอกสารฝ่ายบุคคล - ประสานงานทั่วไป - งานสรรหาและคัดสรรบุคลากร สวัสดิการณ์อื่น ๆ - วันหยุดนักขัตฤกษ์ - ประกันชีวิต - ประกันอุบัติเหตุ - ประกันสังคม - สิทธิลาพักร้อนเมื่อทำงานครบ 1 ปี

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทหรือตามตกลง
27 พ.ค. 59
313 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล Personnel or Human Resources Officer
1. สรรหา-สัมภาษณ์ บุคลากรที่เหมาะสมเข้ามาทำงานกับบริษัท 2. ดูแลเรื่องสวัสดิการพนักงาน เช็คสถิติการลา มาสาย ขาดงาน 3. ดูแลสต๊อกอุปกรณ์สำนักงาน เบิก-จ่าย แต่ละแผนก 4. จัดทำเงินเดือน OT เบี้ยขยัน...

บริษัท โตโยต้า เอกนิมิตไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
314 . เจ้าหน้าที่เงินเดือนและสวัสดิการ
1.จัดทำเงินเดือนให้พนักงาน 2.ดูแลงานด้านสวัสดิการและแรงงานสัมพันธ์ 3.อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้องอาหารสีฟ้า จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
27 พ.ค. 59
315 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สวัสดิการพนักงาน 2.ตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานและสถิติการขาดลา มาสาย 3.ประเมินผ่านทดลองงาน 4.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 59
316 . เจ้าหน้าที่พัฒนาทรัพยากรบุคคลและองค์กร
1.ปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องพัฒนาทรัพยากรบุคคล (HRD) 2. โครงการด้านการพัฒนาองค์กร (O.D.) 3.กิจกรรมด้านการฝึกอบรม 4. กิจกรรมพนักงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
317 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- รับผิดชอบงานอบรมของบริษัท - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เดอะแพคเกจจิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 59
318 . HRD Specialist
Job Description 1. พัฒนาองค์กร การพัฒนาทางสายวิชาชีพของแต่ละหน่วยงาน 2. กำหนดกลยุทธ์การพัฒนาและฝึกอบรมพนักงานให้เข้ากับองค์กร 3. จัดกระบวนการเรียนรู้ในการทำงาน ปรับทัศนคติในการทำงาน 4. พัฒนาสมรรถ...

บริษัท พาราวินเซอร์ จำกัด / Bara,Windsor & Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 -28,000
27 พ.ค. 59
319 . Asst.GA Managerรับสมัครด่วน !
1. จัดทำเกี่ยวกับรายงานการประชุมผู้ถือหุ้นและงานที่เกี่ยวกับบอร์ด 2. งานเกี่ยวกับการจดทะเบียนการค้า เอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระทรวงพาณิชย์ 3. งานที่เกี่ยวกับการฝึกอบรมต่างๆ และให้ความรู้ทั่วไปกับพนัก...

บริษัท ทีเอส เทค เอเชี่ยน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
27 พ.ค. 59
320 . ฝ่ายบุคคล
-ดูแลเกี่ยวกับงานสรรหาว่าจ้าง ส้มภาษณ์งานร่างสัญญาจ้าง ปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ -ดูแลการทำPayroll คิดเงินเดือน ค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา โบนัส ปรับเงินประจำปี ค่าตอบแทนอื่นๆ -ดูแลเรื่องการทำประกันสังคม ภาษีเ...

บริษัท จงไท่ ซิ่งซิน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
27 พ.ค. 59
 พบ 998 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ