เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 985 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่ธุรการ บุคคล รับสมัครด่วน !
-จัดทำเอกสารฝ่ายบุคคล , ดูแลสวัสดิการพนักงาน , อาคารสถานที่ , พนักงานรปภ. แม่บ้าน

บริษัท พีทีเค มัลติเซอร์วิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ (ศรีราชา) ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
302 . Employee Relation
Employee Relation - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานกิจกรรมการต่างๆ ทั้งภายใน และภายนอก - ประชาสัมพันธ์ ข้อมูล ข่าวสารต่างๆ , การแจ้งข้อมูลข่าวสารเกี่ยวกับระบบสิ่งแวดล้อม - ระเบียบวินัย การลงโทษ

บริษัท ซัมมิท โชว่า แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมแหลมฉบัง ชลบุรี
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
303 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบบริหารงานบุคคล (HRIS)
- ปรับปรุงระบบบริหารผลตอบแทน เช่น จัดทำโครงสร้างค่าจ้างเงินเดือนและผลตอบแทนฯ - รวบรวมวิเคราะห์การปฎิบัติงานปัจจุบันเพื่อลดเวลาในการปฎิบัติงาน - กำหนดรูปแบบการทำ On line ระบบงาน HR (ระบบฐานข้อมูล,ระบ...

บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
24 มิ.ย. 59

บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มิ.ย. 59
305 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล (สังกัดบริษัทในเครือ) **รับพิจารณาผู้ทุพพลภาพ**
- รับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล Recruitment,Time Attandance, Pay roll, Welfare - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 59
306 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Telesales (สังกัดบริษัทในเครือ)
- ดูแลงานฝึกอบรม ให้คำปรึกษา สอนงาน ควบคุมมาตรฐานงานฝึกอบรม - ออกแบบ และจัดเตรียมเอกสารคู่มือและสื่อประกอบการอบรม - กำหนดวิธีประเมินผลทดสอบ - รวบรวม วิเคราะห์ และจัดทำรายงานการฝึกอบรม - งานอื่นๆ ...

บริษัท กรุงไทยพานิชประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 มิ.ย. 59
307 . HRD Assistant Manager
Responsible for creating training plan from needs assessment survey, developing training curriculum, and following training result to ensure that the individual employee training program consists with...

MITSUBISHI TURBOCHARGER ASIA CO., LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน NA
24 มิ.ย. 59
308 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. จัดทำเอกสารต่างๆ ของบริษัท 2. จัดทำเอกสารเกี่ยวกับประกันสังคม และเอกสารที่เกี่ยวข้องอื่นๆ 3. จัดทำเงินเดือนและตรวจสอบเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน 4. จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน และจัดทำรายงานต่างๆ ให...

บริษัท คาเนตะ เมคาทรอนิค เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59

บริษัท น้ำตาลวังขนาย จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนเมื่อบรรจุอยู่ที่ 14,000 บาท
24 มิ.ย. 59
310 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ-จัดซื้อ ประจำสำนักงานใหญ่สี่พระยา-บางรักรับสมัครด่วน !
- สรรหาคัดเลือกพนักงาน ทั้งแรงงานไทยและแรงงานต่างด้าวให้ได้ตามความต้องการของบริษัท - ควบคุม ดูแลการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฏระเบียบข้อบังคับของทางบริษัท - ควบคุมดูแลงานด้านการบริหารจัดการค่าจ้าง...

บริษัท กรุงเทพแหอวน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 59
311 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
- ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการอบรมประจำปี - บริหารจัดการและจัดเตรียมเอกสารและอุปกรณ์สำหรับการอบรมและการสัมมนา - จัดทำการประเมินผลภายหลังการฝึกอบรม - บริหารจัดการข้อมูลและเอกสาร เพื่อจัดส่งให้หน่วย...

Bangkok Glass Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 มิ.ย. 59
312 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้า...

MALI Interdisciplinary Medical Center ( MALI IMC )
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
313 . HR Admin (Temporary)
- จัดเตรียมอุปกรณ์สำหรับพนักงานใหม่ และตำแหน่งอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - งานยื่นเอกสารรับรองหลักสูตร ตาม พรบ.กรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - ประสานงานด้านงานว่าจ้าง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
24 มิ.ย. 59
314 . Employee Relations Specialist / เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
• ควบคุม ดูแล สื่อสารให้พนักงานมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัท • ให้คำแนะนำและแนวทางปฏิบัติรวมถึงการดำเนินการและประสานงานแก่ผู้ที่เกี่ยวข้องเมื่อพนักงานทำความผิด โด...

Kerry Express (Thailand) Co., Ltd.
24 มิ.ย. 59
315 . HR Manager อยุธยา 70-100K
Position : HR Manager Location : Ayutthaya Business type : Electronic and Automotive part Work : Mon-Fri (alter sat) Salary : 70,000 - 100,000 B Bonus : 2 months/year

Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd.
เงินเดือน 70,000 - 100,000 B
24 มิ.ย. 59
316 . Manager / Supervisor Human Resourceรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงาน และจัดทำรายงานด้านการบริหารงานบุคคล - ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบุคลากร รวมทั้งการสรรหา การจ่ายค่าจ้าง การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
24 มิ.ย. 59

Kingsmen C.M.T.I. PLC.
เงินเดือน up to 50,000 THB
24 มิ.ย. 59
318 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
1. บันทึกข้อมูลที่ใช้สำหรับคำนวณเงินเดือน 2. ตรวจเอกสาร OT, Incentive, Travel 3. บันทึกประวัติพนักงานใหม่เข้าระบบ Payroll และเข้าแฟ้มพนักงาน 4. คัดแยกสลิปเงินเดือน และประสานงานจัดส่งไปแผนกต่างๆ 5....

บริษัท พีมาร์ท ซุปเปอร์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
319 . เจ้าหน้าที่ แรงงานสัมพันธ์รับสมัครด่วน !
** งานระเบียบวินัย - วางแผน ควบคุม ดูแล กฎระเบียบของบริษัทฯ ให้พนักงานเกิดความเข้าใจถึงระเบียบข้อบังคับของบริษัท - ควบคุม ดูแล สื่อสาร และส่งเสริมให้พนักงานมีความเข้าใจและเห็นถึงความสำคัญในการปฏิบัต...

บริษัท เค กรุ๊ป อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป (ตามตกลง)
24 มิ.ย. 59
320 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
ด้านการสรรหา -ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานรวมถึงการคัดเลือกใบสมัครงานและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดเลือกบุคลากรพร้อมจัดเตรียมเอกสารการจ้างงานและเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตลอดจนต...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
24 มิ.ย. 59
 พบ 985 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ