เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 957 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . HR&Admin Officer ประจำโรงงานอมตะนคร ชลบุรี
ดูแลรับผิดชอบงานบุคคลและธุรการ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
302 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธฺ์ ( ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
1. งานด้านระเบียบวินัย - ควบคุมดูแลกฏระเบียบวินัย ข้อบังคับ ประกาศ ที่เกี่ยวข้อง - มีส่วนร่วมในการพิจารณาโทษทางวินัยตามที่ได้มอบหมาย 2. งานด้านกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมต่าง ๆ ต...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
303 . HRD (ประจำโรงงานบ้านบึง ชลบุรี)
- งานด้านการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากร - พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมให้เกิดประสิทธิภาพ - ออกแบบเนื้อหาหลักสูตรและจัดทำสื่อการเรียนการสอนที่เกี่ยวข้อง - ทำหน้าที่เป็นวิทยากรฝึกอบรม - งานด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
304 . Senior Operation Training (Resturants Business)
- ดูแลการฝึกอบรมพนักงานทั้งในส่วนหน้าบ้านและหลังบ้าน แบรนด์ราเมน-เดลโก้ และอื่นๆ โดยมีการบริหารจัดการฝึกอบรมสำหรับพนักงานสาขามากกว่า 1 แบรนด์ - รับผิดชอบการสรุปผลกรฝึกอบรมของพนักงานร้านอาหารทั้งหม...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
9 ธ.ค. 59
305 . Recruitment Officer (ประจำโรงงานนวนคร ปทุมธานี)
- ดำเนินงานสรรหาคัดเลือกบุคคลากรสังกัดโรงงานผลิตตามแผนอัตรากำลังประจำปีและตามKPI - งานProjectอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59

บริษัท วโรปกรณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
307 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำสาขาระยอง)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำข้อมูลเงินเดือน เช่น วันทำงาน ค่าล่วงเวลา ฯลฯ สรุปข้อมูลดิบให้สำนักงานใหญ่ 2.งานด้านประกันสังคม เช่น แจ้งเข้า-ออก 3.ต่อ Work Permit พนักงานต่างด้าว 4.ควบคุมดูแลแม่บ้าน ความเรียบร้อยในบริ...

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
308 . เจ้าหน้าที่ Payroll (จัดทำเงินเดือน)
- รับผิดชอบจัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้าตามข้อมูลที่ลูกค้าส่งมอบ - ยื่นภาษี ประกันสังคม ให้กับลูกค้า

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงส้รางบริษัท
9 ธ.ค. 59
309 . เจ้าหน้าที่วิชาการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
1.พัฒนาหลักสูตรฝึกอบรมสัมมนาที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลประสานงาน จัดฝึกอบรมและสัมมนาทั้งในกรุงเทพฯและต่างจังหวัด 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฝึกอบรมและสัมมนาธรรมนิติ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
310 . เจ้าหน้าที่บุคคล - สรรหา
- โทรนัดสัมภาษณ์งาน ตามอัตรากำลังพลที่ทางต้นสังกัดขอมา - จัดทำเอกสารคนสมัครงาน สัญญาจ้าง สัญญาค้ำประกัน แฟ้มประวัติพนักงาน - ทำแฟ้มรูปพนักาน ทำบัตรพนักงาน

บริษัท โตโยต้า ชัยรัชการ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
311 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรมนุษย์
1.รับผิดชอบในการวางแผนงานบริหารทรัพยากรมนุษย์ ให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2. ควบคุม กำกับดูแล สั่งงาน และปฏิบัติ รวมถึงติดตามงานของหน่วยงาน อาทิเช่น แผนอัตรากำลังพล งานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม งา...

บริษัท นิตตั้น (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
312 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำหาดใหญ่)
* ประสานงาน Training Teams เพื่อรับทราบ Requirements และนำมาวางแผนการพัฒนาบุคลากร * ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึง Engag...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 35,000 (ตามประสบการณ์)
9 ธ.ค. 59
313 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (ประจำภูเก็ต)
* ประสานงาน Training Teams เพื่อรับทราบ Requirements และนำมาวางแผนการพัฒนาบุคลากร * ประสานงานและจัดเตรียมสถานที่ วัสดุ อุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ และพร้อมใช้งานต่อการจัดกิจกรรมการเรียนรู้ รวมถึง Engag...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 35,000 (ตามประสบการณ์)
9 ธ.ค. 59
314 . Trainer (ประจำหาดใหญ่)
- บริหารโครงการฝึกอบรมด้าน Retail Business ระดับหัวหน้างานและผู้บริหารทุกบริษัทใน Central Group - เป็นวิทยากรสอนหลักสูตร Retail Business ให้แก่พนักงานระดับ ปฏิบัติการและผู้จัดการ ทั้งในกรุงเทพฯ แล...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000 (ตามประสบการณ์)
9 ธ.ค. 59
315 . HR Admin & Payroll
- จัดทำข้อมูลทะเบียนประวัติพนักงาน - จัดทำเงินเดือนพนักงาน - ประสานงานกับสาขาในเรื่องที่เกี่ยวข้องกับการจัดทำเงินเดือน - อื่นๆ ตามได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000
9 ธ.ค. 59
316 . เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการสอน
- วางแผนและจัดทำโปรแกรมการฝึกอบรม / ประชาสัมพันธ์กำหนดการจัดอบรม - เตรียมงานและประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - สรุปและประเมินผลการฝึกอบรม / แนวทางแก้ไข / ปรับปรุงเนื้อหาหลักสูตร / รูปแบบการสอ...

บริษัท ห้างเซ็นทรัลดีพาทเมนท์สโตร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
9 ธ.ค. 59
317 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (เงินเดือน)
- ดูแลงานด้านบุคคล - สัญญาจ้างงาน - แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม - จัดทำงานเดือนพนักงาน - สรุปข้อมูลขาดลามาสาย / Time Attendant - งานอื่นๆให้สอดคล้องกับ KPI ของแผนก

บริษัท แสงชัยมิเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
318 . HR Trainer (Outbound Focused)
HR Trainer handles the learning and professional development of Telesales/Call center Team both Outbound and Inbound together with Quality Control Team. HR Trainer will equip staff with the knowledge,...

Teledirect Telecommerce (Thailand) Limited Head Office
9 ธ.ค. 59
319 . เจ้าหน้าที่สรรหารับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ในการสรรหาพนักงานรายวัน และรายเดือน ทำการสัมภาษณ์เบื้องต้น ปฐมนิเทศพนักงาน แจ้งกฏระเบียบต่างๆ - บันทึกประวัติพนักงานใหม่ ( โปรแกรม B - Plus ) - ทำเอกสารประกันสังคม ( แจ้งเข้า-ออก , และอื่...

บริษัท เอส.พี.เพ็ทแพค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59

The Bright Group
9 ธ.ค. 59
 พบ 957 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ