เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,032 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . หัวหน้าแผนกบุคคล
• กำกับและควบคุมการสรรหา คัดเลือก ว่าจ้าง และโอนย้ายพนักงานให้เป็นไปตามระเบียบหลักเกณฑ์และระยะเวลาที่กำหนด • กำกับและควบคุมการวางแผนอัตรากำลัง การจัดทำโครงสร้างอัตรากำลัง และการรายงานอัตรากำลังพนักงา...

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
30 ม.ค. 58
302 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร
ดำเนินการจัดการฝึกอบรมทั้งกระบวนการ พัฒนาหลักสูตรที่เหมาะสมกับองค์กร จัดทำ Training roadmap จัดทำ Training Matrix

กลุ่มบริษัทน้ำตาลไทยรุ่งเรือง
1 อัตรา
30 ม.ค. 58
303 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล(สรรหาว่าจ้าง)Recruitment Officer
- ดูแลงานสรรหาคัดเลือกพนักงานสำนักงานและพนักงานสาขาต่างๆ - ดูแลงานทะเบียนประวัติพนักงาน - ดูแลประเมินผลพนักงานทดลองงาน - ดูแลการจัดทำโปรแกรมเงินเดือนให้พนักงาน - ดูแลการประเมินผลการปฏิบัติงานประจำ...

Coca Holding International Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
304 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.ดูแลงานในส่วนของ Time attendance 2.สรุป ขาด ลา มาสาย ของพนักงาน 3.เบี้ยขยัน , ดูและประกันชีวิต 4.ค่าเดินทางของพนักงานสาขา 5.เบิกจ่ายเงินทดลอง 6.เบิกจ่ายสวัสดิการต่าง

บริษัท มาลาคี จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58

ห้างหุ้นส่วนสามัญนิติบุคค นครปฐมเคเบิ้ลทีวี
1 อัตรา
30 ม.ค. 58
306 . Human Resources Staff (Pathumthani)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive plastic and metal parts manufacturing company, located in Bangkadi Industrial Park, Pathumthani. Currently, they are looking for an experienced person with the foll...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมบางกะดี ปทุมธานี
1 Position
เงินเดือน 15,000 - 27,000
30 ม.ค. 58
307 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- สำรวจพร้อมจัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - จัดฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากรทั้งภายในและภายนอก - ติดตามและประเมินผลการทำงานของพนักงาน - บันทึกข้อมูลการฝึกอบรมของพนักงาน - ประสานงานและจัดเตรียมอุปกรณ์ในการจัด...

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ม.ค. 58
308 . เจ้าหน้าที่สรรหา&DC
1. สรรหาว่าจ้าง ติดประกาศ รับสมัครงาน สัมภาษณ์ ปฐมนิเทศ สัญญาว่าจ้าง ประเมินบรรจุงาน 2. จัดทำประวัติพนักงาน บัตรพนักงาน สถิติการทำงาน ใบลา 3. จัดทำเงินเดือนค่าจ้างของพนักงาน ...

บริษัท ช. รุ่งแสงไลท์ติ้ง จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
30 ม.ค. 58
309 . Human Resources and General Affairs Assistance Manager
-Handle recruitments function (Selecting, screening, interviewing) -Monitor HR process and report -Maintain and update employee information -Handle all function of payroll and control payroll proce...

Topre (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเอเซีย (สุวรรณภูมิ) สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ม.ค. 58
310 . Training Officer (เจ้าหน้าที่ออกแบบสื่อการสอน)
- Responsible for the design of Instruction medias including the course structure and learning activities. - Creating a presentation. Strategies and techniques used in the production and develo...

บริษัท สยามไอซิน จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 23,000 up (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
30 ม.ค. 58
311 . ผู้จัดการแผนกบริหารทรัพยากรบุคคล/หัวหน้าด่วน มาก!!
วางแผนอัตรากำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร, บริหารค่าจ้างให้เป็นไปตามสภาวะเศรษฐกิจและนโยบายองค์กร ,บริหารจัดการงานบุคคลตามกฏหมายแรงงานสัมพันธ์ และกฏหมายความปลอดภัยในการปฏิบัติงานเป็นอย่างดี ,ควบค...

บริษัท ที.แมน ฟาร์มา จำกัด
เงินเดือน ตามการตกลง
30 ม.ค. 58
312 . HR Staff or Asst.Chiefด่วน !
ดูแล งานบริหารทรัพยากรบุคคล สรรหาคัดเลือก บรรจุ และประเมินผล

บริษัท จัดหางาน อิจิจิน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
313 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
ดูแลงานสรรหาพนักงาน

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
314 . ผจก.ฝ่าย/แผนก/เจ้าหน้าที่บุคคลธุรการ สรรหาว่าจ้าง จป.วิชาชีพ
รับผิดชอบในการดำเนินการส่งเสริมกิจกรรมความปลอดภัย ตรวจความปลอดภัย สอบสวนอุบัติเหตุ ซ้อมดับเพลิง และอพยพและดำเนินการตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท ไทยฮา จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-30,000 บาท
30 ม.ค. 58
315 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- สรรหาคัดเลือกพนักงานให้สอดคล้องกับความต้องการของบริษัท - งานเอกสารสัญญาจ้าง - ดูแลเรื่องสวัสดิการ และสภาพการทำงานของพนักงานให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแล และควบคุมสภาพการปฏิบัติงานของพนักงาน...

บริษัท กรุงไทยอุปกรณ์ จำกัด
30 ม.ค. 58
316 . เจ้าหน้าที่บุคคล HRD / Payroll / HR&ADMIN
ด่วน!!!

1.เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม / HRD, Training & Development - ประสานงานการอบรมภายในและภายนอกบริษัท - เป็นวิทยากรในหลักสูตรปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำฐานข้อมูลและรายงานประจำเดือนและเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงง...

บริษัท สยามกลการอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
30 ม.ค. 58
317 . Human Resource Management Executive
งานบันทึกเวลางาน - ดึงข้อมูลบันทึกเวลาเข้าทำงานของพนักงานจากเครื่องฯ - ตรวจสอบข้อมูล - ประสานงานเรื่องเอกสารกับหน่วยงานต้นสังกัด - สรุปเวลาทำงานของพนักงาน งานคำนวณและจ่ายค่าจ้าง - คำนวณข้อมูลในร...

บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด
30 ม.ค. 58
318 . HR Manager
งานวางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้าง -กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร -วางแผนกำลังคนทั้งระยะสั้นและระยะยาว -วางแผนการสรรหาบุคลากร -วางแผนการคัดเลือกบุคลากร -ให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับการสรรหา -อนุมัติสั...

บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
319 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล ด่วนมากครับ
1.มีความรู้ด้านกองทุนสำรองเสี้ยงชีพ 2.ผ่านการอบรมด้านกฎหมายแรงงาน,จป.หัวหน้างาน,คณะกรรมการความปลอดภัย 3.สามารถขับรถยนต์ได้ 4.มีความคิดสร้างสรรค์ สามารถอ่าน และวิเคราะห์งานเป็น 5.อดทนต่อแรงงานกดดัน...

บริษัท ไทยเหรียญฟอคลิฟท์ จำกัด
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
30 ม.ค. 58

สมาคมส่งเสริมเทคโนโลยี (ไทย-ญี่ปุ่น)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ม.ค. 58
 พบ 1,032 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ