เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 900 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ด่วนมาก !!
- บันทึกสถิตการมาปฏิบัติงานของพนักงาน - ดูแลเรื่องประกันสังคมให้กับพนักงาน - ดูแลเรื่องกฏระเบียบของพนักงาน - สรรหาคัดเลือกพนักงานให้ได้ตรงตามความต้องการของบริษัท,ฝึกอบรมพนักงานใหม่ - เช็คสต๊อกอุป...

บริษัท ซี เค ที ดิสทิบิวชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57

WWW International Incorporated (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57
303 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง
1.สรรหาผู้สมัครงานจาก Database Selection ของเว็บไซต์หางานต่างๆ เพื่อทำการเก็บข้อมูลประวัติไว้ เมือลูกค้าต้องการ จะทำการส่งคุณสมบัติตามที่ลูกค้าต้องการไปให้ 2.สรรหาผู้สมัครในกลุ่มระดับสูง หรือตำแหน่งเ...

Quality System (International) Co., Ltd.
4 อัตรา + (ระดับ Executive 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามประสบการณ์+ค่าคอมมิชชั่น
27 พ.ย. 57
304 . เจ้าหน้าที่บุคคล officer
ด่วน!!

- รับผิดชอบการจัดทำเงินเดือน (Pay Roll) - จัดระเบียบทะเบียนบุคคล - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น เช่น ประกันสังคม เพื่อติดตามข่าวสารและแจ้งให้พนักงานทราบ - ปฏิบัติงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย (ปฏ...

บริษัท เอ็ม วี เทเลวิชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 57
305 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
สรรหาว่าจ้าง วางแผนและควบคุมเรื่องของอัตรากำลังคนให้เพียงพอต่อความต้องการ มีความรู้ทางด้านกฏหมายแรงงานและแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการสำนักงาน

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57

บริษัท ลลิล พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57
307 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์อาวุโส-สรรหาว่าจ้าง (Sr.Recruitment)
ด่วน!!

งานสรรหาและว่าจ้าง (Recruitment) - ดูแลรับผิดชอบงานเกี่ยวกับการสรรหาและว่าจ้างพนักงาน - ประเมินผลพนักงานทดลองงาน - การโอนย้ายพนักงาน - การพ้นสภาพของพนักงาน

บริษัท วีจีไอ โกลบอล มีเดีย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
27 พ.ย. 57
308 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
- รับผิดชอบในการวางแผนการฝึกอบรม พัฒนาหลักสูตรการฝึกอบรม ดำเนินการจัดฝึกอบรม และติดตามผลการฝึกอบรม เพื่อพัฒนาบุคลากรให้มีความสามารถเพิ่มขึ้นและตรงกับความต้องการของหน่วยงานต่างๆ + งานอื่นๆที่ได้รับมอบห...

บริษัท บีดี สตรอว์ จำกัด
15,000 บาท + ค่าสวัสดิการอื่นๆ
เงินเดือน ตามโครงสร้าง-ตามตกลง
27 พ.ย. 57
309 . HR Relations Officer (Employee Relations)
• Take care for employee relations activities of assigned area to ensure harmony, legal, and efficient of human resources operation. • Coordinate with ER Duty team to ensure work flow, ongoing & pend...

Bangkok Flight Services (BFS)
27 พ.ย. 57
310 . Payroll Officer
Key Responsibilities - Provide & process payroll to employees timely and accurately - Execute payroll, tax, social security or pension reports in payroll cycle and provide reconciliation to related ...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 57
311 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
- งานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ - ยื่นเข้า-ออกประกันสังคม - ทำสถิติพนักงานขาด ลา มาสาย - ดูแลกฎระเบียบ ออกใบเตือน/ออกประกาศต่างๆ - ดูแลเบิกจ่ายสวัสดิการให้พนักงาน - ทำเอกสารต่างๆของฝ่ายทรัพยากรบุคคล -...

บริษัท แบงคอคซิสเท็มแอนด์ซอฟแวร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 (พิจารณาตามประสบการณ์)
27 พ.ย. 57
312 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล( ด่วนมาก )
-ติดต่อประสานงานเอกสารต่างด้าว -เรื่องเอกสารของแรงงานต่างด้าว ต่อ 90 วัน, ต่อ ใบอนุญาตทำงาน,ต่อวีซ่า,ต่อ Passport -อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Pet Treats Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 57
313 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Training
ด่วน!!

1. รับผิดชอบงานและกิจกรรมต่างๆด้านฝึกอบรม 2. ดำเนินงานจัดฝึกอบรมภายใน / ภายนอก 3. ประเมินผลการฝึกอบรมและสรุปรายงาน 4. ทำเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 5. จัดทำแผนฝึกอบรมประจำปี 6. อบรมปฐมนิเ...

บริษัท ธนเสริมอุตสาหกรรมฝาขวด จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 พ.ย. 57
314 . Human Resource Officer
1. สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังของบริษัท 2. ติดต่อประสานงานและหาช่องทางสรรหาว่าจ้างตามเว็บไซด์ต่างๆ 3. ทำการนัดสัมภาษณ์งานผู้สมัคร 4. จัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่ 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย วันทำง...

PURI COMPANY LIMITED
เงินเดือน ตามตกลงหรือประสบการณ์
27 พ.ย. 57
315 . ER Officer
(Office Silom )Urgently required!

- งานด้านแรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ เช่น ทบทวนกฎระเบียบข้อบังคับการทำงานของบริษัท / ออกหนังสือตักเตือน / งานแก้ไขปัญหาภายในองค์กร / ร่วมทบทวนและปรับปรุงสวัสดิการต่างๆ / งานจัดกิจกรรมของบริษัทต่างๆ เ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
1 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์
27 พ.ย. 57
316 . หัวหน้าแผนกสรรหา-ว่าจ้าง
- กำหนดและปรับปรุงวิธีการปฏิบัติงานของหน่วยงาน ให้เป็นระบบ สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - มอบหมาย ควบคุม และติดตามการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาไปตามเป้าหมาย - ควบคุม และดำเนินการด้านการสรรหาบุคลากรที...

บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
27 พ.ย. 57
317 . รองผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วิเคราะห์ปัญหา และหาสาเหตุเพื่อนำไปปรับปรุงแผนงานด้านทรัพยากรบุคคล - ปรับปรุงระเบียบข้อบังคับการทำงาน และกฎระเบียบต่างๆให้ทันสมัย สอดคล้องกับนโยบายบริษัทและกฎหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานด้านทรัพยากร...

บริษัท อินเด็กซ์อินเตอร์เฟิร์น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และข้อตกลง
27 พ.ย. 57
318 . Asst. HR/GA Manager
1.Manage planning and control all HR&Admin .Function systems such as Recruitment,Training ,Payroll and General Affair etc. 2.To control and administer in department according to the company policy an...

บริษัท สึบาคิโมโตะ ออโต้โมทีฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 Position.
27 พ.ย. 57
319 . Training Officer
Urgent Required!!!

Responsible for planning and controlling technical skill training as in the master plan for production member. Create special training such as KM (Knowledge management) - Provide train...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน NA
27 พ.ย. 57

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน NA
27 พ.ย. 57
 พบ 900 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ