เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . ผู้ฝึกสอนขับรถยนต์ ครูสอนขับรถ
- รับผิดชอบงานสอนขับรถยนต์ให้กับนักเรียนที่มาสมัครเรียน - ดูแลการทดสอบภาคทฤษฎีและปฏิบัติ - ดูแลสภาพรถที่สอน - งานที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ

บริษัท แอลทีพี อินเทกกริที จำกัด
เงินเดือน ขั้นต่ำ 15,000 บาท ( ยังไม่รวมค่าสอน)
27 มี.ค. 60
302 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. ดูแลกระบวนการรับสมัครงาน รวมถึงการวางแผนกำลังคนและสรรหาบุคลากร ทั้งคนไทยและแรงงานต่างด้าว การเปลี่ยนนายจ้าง, แจ้งเข้า-แจ้งออก 2. จัดทำฐานข้อมูลและประวัติการทำงานของบุคลากรรวมถึงการติดตามประเม...

บริษัท ไทยธัญญาอินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน
27 มี.ค. 60
303 . ผู้ฝึกอบรม Trainer
อบรมการขับรถอย่างปลอดภัยให้กับพนักงานขับรถบรรทุก และอบรมด้านความปลอดภัยอื่นๆ หยุดเสาร์-อาทิตย์

TCH Transport (1991) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 หรือตามตกลง
27 มี.ค. 60
304 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-ตรวจเช็คเวลาการทำงานของพนักงาน ใบลา ค่าล่วงเวลา -จัดทำตารางการทำงานพนักงานแต่ละเดือน -สรุปการปฏิบัติงานพนักงานประจำสัปดาห์ -ควบคุม ดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ รปภ.แม่บ้านและคนสวน -คำนวณค่าจ้า...

บริษัท พฤกษา แลนด์ เอสเตท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
305 . HR&GA Asst.Manager @คลองสอง ปทุมธานี
- Recruit - Training - CSR - Labor law and communicate with labor office. - Visa&Work Permit

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 32,000 THB
27 มี.ค. 60
306 . เจ้าหน้าที่ Staff Training
- ทำหน้าที่คัดสรรบุคลากรเข้ามาในบริษัท - ดูแลงานส่งเสริมการเติบโตให้กับบริษัท - อบรมบุคลากรในบริษัท - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เน็กซ์ สเต็ป อินโนเวท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป
27 มี.ค. 60
307 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร
-รับผิดชอบจัดทำแผนการฝึกอบรม ดำเนินการเกี่ยวกับกิจกรรมการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกบริษัท - เป็นวิทยากรภายใน -ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำคู่มือพนักงาน

บริษัท เทคนิคอุตสาหกรรม จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 18,000 (หรือ +/- ตามประสบการณ์,ความสามารถ)
27 มี.ค. 60
308 . Recruitment Officerรับสมัครด่วน !
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานตามที่ได้รับการร้องขอจากหน่วยงานต่างๆ - สัมภาษณ์เบื้องต้นผ่านทางโทรศัพท์ - จัดตารางการสัมภาษณ์ - สรรหาช่องทางการสรรหา - ดูแลปรับปรุงข้อมูลใน Website สมัครงานให้ข้อมูลเป็นป...

บริษัท เช็ค อินน์ พรอพเพอตี้ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์) + Service charge + ค่าอาหารกลางวัน
27 มี.ค. 60
309 . Compensation & Benefits Supervisor
Compensation & Benefits: • Manage and prepare employees’ compensation and benefits, and payroll operations by following policies and procedures; reporting needed changes. • Ensure all payroll inform...

BuilderSmart Public Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiate
27 มี.ค. 60
310 . Recruiter
- รับผิดชอบการสรรหาพนักงาน - ประสานงานการทำประเมิณทดลองงาน - ดูแลเอกสารและแฟ้มประวัติพนักงาน - ช่วยประสานงานในเรื่องต่างๆที่เกี่ยวข้อง ในฝ่าย HR

บริษัท เลิร์น คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
311 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างและบุคคลธุรการรับสมัครด่วน !
งานธุรการ -จัดทำเอกสารในการขออนุมัติจัดซื้ออุปกรณ์สำนักงานเสนออนุมัติตามลำดับ -ตรวจสอบเอกสารการแจ้งซ่อม และอุปกรณ์ในการใช้งาน -ตรวจสอบการแจ้งเข้า – ออกประกันสังคม -ติดต่อประสานงานกับทางโรงพยาบาล ...

บริษัท เจริญอักษร โฮลดิ้ง กรุ๊พ จำกัด
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
312 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร Recruiting Coordinator
สถานที่ปฏิบัติงาน : BTSบางจาก เวลาทำงาน : จ.- ศ. 09.00-18.00 น. วันเสาร์(2ครั้ง/เดือน) 09.00-13.00 น. รายได้รวม : 16,500 - 19,000 บาท ลักษณะงาน -สรรหาผู้สมัครที่ต้องการทำงาน * รวมถึงให้โอกาสผู...

Omotenashi Association Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 16,500 - 19,000 บาท
27 มี.ค. 60
313 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (ถ.มหาพฤฒาราม)
- คัดเลือก สรรหาว่าจ้างวางแผนอัตราบุคลากร - ฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ - เงินเดือน ประกันสังคม - กฏระเบียบ ประสานงานภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลี แอนด์ สตีล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน n/a
27 มี.ค. 60
314 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำโรงงานปู่เจ้า)
-วิเคราะห์สาเหตุปัญหาที่เกิดขึ้นจากระบบ HR เพื่อเสนอแนวทางและจัดหาพัฒนาระบบงานตามที่ได้ศึกษาวิเคราะห์ -ดูแลระบบฐานข้อมูลของพนักงานโดยให้ข้อมูลของพนักงานมีความเสถียรครบถ้วนถูกต้อง -วิเคราะห์ระบบการสำ...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
27 มี.ค. 60
315 . เจ้าหน้าที่ค่าจ้างและเงินเดือนรับสมัครด่วน !
ดูแล จัดทำ ประมวลผล และวิเคราะห์ 1.ระบบบันทึกเวลา (Time Attendance Modul) เช่น การมาทำงาน ขาดงาน มาสาย ทำงานล่วงเวลา ลาต่างๆ 2.ระบบ เงินเดือน/ค่าจ้าง (Payroll Module)เช่น คำนวณเงินเดือน ค่าจ้าง ส...

บริษัท ทัศนาการ์เด้นท์คลับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มี.ค. 60
316 . บริหารงานบุคคล
บริหารทรัพยากรบุคคลและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีโอฮาร์เบอร์(ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน 25,000+++ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
27 มี.ค. 60
317 . Terminal ( เจ้าที่อบรมผลิตภัณฑ์ )
- ดูแลเรื่องการอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC - ดูแลเรื่องกฎระเบียบของพนักงาน - ตรวจความถูกต้องของการจัด Display - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอลพีบรอ จำกัด ( VIVO THAILAND )
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท +ค่าเสื่ิอม+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
27 มี.ค. 60
318 . Terminal ( เจ้าที่อบรมผลิตภัณฑ์ )
- ดูแลเรื่องการอบรมผลิตภัณฑ์ให้กับพนักงาน PC - ดูแลเรื่องกฎระเบียบของพนักงาน -ตรวจความถูกต้องของการจัด Display - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอลพีบรอ จำกัด ( VIVO THAILAND )
5 อัตรา ( โคราข 2 ตำแหน่ง , ,ชัยภูมิ 1 ตำแหน่ง ,สระบุรี 1 ตำแหน่ง,ลพบุรี 1 ตำแหน่ง )
เงินเดือน 12,000 บาท +ค่าเสื่ิอม+ค่าน้ำมัน+อื่นๆ
27 มี.ค. 60
319 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
-ดูแลควบคุม และ พัฒนาบุคคลากร เพื่อปฏิบัติงานภายใต้นโยบายบริษัท -จัดทำเงินเดือนและค่าคอมมิชชั่นของพนักงาน -สรรหาว่าจ้างพนักงาน -ดูแล Attendance ของพนักงาน -งานด้านเอกสารของพนักงานฝ่ายบุคคล -และอ...

บริษัท แอลพีบรอ จำกัด ( VIVO THAILAND )
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
320 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/ HR Officer
-ทำ Payroll -ดูแลสวัสดิการสังคม/สุขภาพ ของนักงาน -บันทึกเวลาเข้างาน OT วันหยุดประจำปี -ทำสรุป Commission, Incentive ให้พนักงานขาย -ดูกฎระเบียบและมาตรการตักเตือน -ระบบประเมินผลงานร่วมกับฝ่ายบริหาร

บริษัท เดอะ ควีนส์เวย์ คลินิก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 มี.ค. 60
 พบ 1,113 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ