เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม1 ตำแหน่งและเจ้าหน้าที่ฝึกอบรม 1 ตำแหน่งรับสมัครด่วน !
1.วางแผนบริหารงานในแผนกพัฒนาบุคลากร 2.จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร 3.จัดฝึกอบรมพนักงานภายในและฝึกอบรมภายนอก 4.จัดกิจกรรมต่างๆ ในบริษัท

บริษัท มาสเตอร์คูล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด (มหาชน)
26 ต.ค. 59
302 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล
1.ควบคุมงานสรรหาให้ทันตามความต้องการ 2.ควบคุมงานค่าแรงค่าจ้าง-สวัสดิการ-ฝึกอบรม 3.ควบคุมระเบียบข้อบังคับการทำงาน 4.ดำเนินงานตามระบบบริหารงานบุคคล

บริษัท ยูไนเต็ด แฟบริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
303 . เจ้าหน้าที่บริหารค่าตอบแทน HR Compensation Officer
1.จัดทำกระบวนการ ขั้นตอนประเมินผลงานการปฏิบัติงานของพนักงาน 2.การประเมินค่างาน การให้ข้อมูลค่าจ้างสำหรับการจ้างพนักงานใหม่ 3.จัดทำ ดำเนินการ และประสานงานเรื่องการเสนอปรับเลื่อนตำแหน่ง ระดับ และเงินเ...

บริษัท คริสตอลลา จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ต.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
26 ต.ค. 59
305 . Recruiter
- ค้นหาผู้สมัครงานในตำแหน่งสายไอที ตามความต้องการของลูกค้า - อธิบายรายละเอียดตำแหน่งงานกับผู้สมัคร - ประสานงานระหว่างทีมเซลส์กับลูกค้า - กำหนดนัดหมายให้ผู้สมัครสัมภาษณ์กับทางลูกค้า - กำหนดนัดหมายใ...

Infinite Computing Systems (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 16,000
26 ต.ค. 59
306 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล/HR Officer
1.เช็ค ขาด ลา สาย 2.สรรหา คัดเลือก แต่งตั้ง บรรจุพนักงาน 3.ประเมินผลการปฏิบัติงานประจำปี 4.ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎข้อบังคับการทำงานของบริษัทฯ 5.ดูแลสวัสดิการต่างๆ ชุดยูนิฟอร์มพนักงาน

บริษัท พี อาร์ เอส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ)
26 ต.ค. 59
307 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1. จัดทำเงินเดือนของพนักงานทั้งพนักงานทั้งระบบ โดยโปรแรม B-Plus ค่าล่วงเวลา เบี้ยขยัน เงินกู้ เงินสะสม สวัสดิการต่างๆ 2. สรุปรายงานการจัดทำเงินเดือนทั้งระบบ เพื่อส่งให้ผู้บังคับบัญชาตรวจสอบ 3. ติดต่...

E.L.F. Co. Ltd.
26 ต.ค. 59
308 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (ด่วน)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานสรรหาบุคลากร 2.ดูแลงานประกันสังคม 3.ดูแลงานแรงงานต่างด้าวสัญชาติพม่า 4.ดูแลงานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

CCS GROUPS
1 อัตรา
เงินเดือน 18k+ประสบการณ์
26 ต.ค. 59
309 . ผู้จัดการส่วนทรัพยากรบุคคลและธุรการรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการตามนโยบายในการบริหารบุคลากรและความปลอดภัยในการทำงาน - ประสานงานทุกฝ่ายงานในเรื่องของนโยบายและงานด้านต่างๆที่เป็นภาพรวมขององค์กร - วางแผน กำกับดูแล และควบคุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลและค...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
26 ต.ค. 59
311 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา - จัดทำแบบสำรวจความต้องการเพื่อทำแผนการฝึกอบรมประจำปี - จัดทำแผนการปฐมนิเทศ ตามระบบ ISO - รับผิดชอบด้านการฝึกอบรมและพัฒนาบุคคลากรทั้งระบบ - จัดทำเอกสารการฝึกอบรมเพื่อ...

บริษัท โกลด์สตาร์เมททอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
26 ต.ค. 59
312 . HR&Admin Division Managerรับสมัครด่วน !
วางแผนการดำเนินงานด้าน HRA ให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท ดูแลให้ความเอาใจใส่พนักงาน รวมถึงลูกน้อง แนะนำแนวคิดและหลักในการทำงาน โดยรายละเอียดงานที่รับผิดชอบ มีดังต่อไปนี้ - งานสรรหา - งา...

Chartered Square Holding Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ต.ค. 59
313 . HR Specialist and Manager
1. Control and lead all employees depending on company's regulation 2. Responsible for Recruitment due to business requirement, and update in job website 3. Familiar with all the process and details...

City Airways Co., Ltd
เงินเดือน Negotiable (depends on experiences)
26 ต.ค. 59
314 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. ดูแลและรับผิดชอบงานด้านทรัพยากรบุคคล 2. รับสมัครและคัดเลือกบุคลากร 3. ทำสถิติขาดลามาสายของพนักงาน 4. จัดอบรมและปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 5. คำนวณค่าจ้างและแรงงานสัมพันธ์ 6. ด้านความปลอดภัยและอาชีวอน...

บริษัท รัชดาศูนย์รวมวัสดุ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
315 . หัวหน้าแผนกบุคคล (จ.ฉะเชิงเทรา) รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านสรรหา-ว่าจ้างและคัดเลือกพนักงานให้เป็นไปตามแผนงานที่วางไว้ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านบริหารค่าจ้างและงานด้านสวัสดิการ -รับผิดชอบควบคุมดูแลงานด้านแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมพน...

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
26 ต.ค. 59
316 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ (HR Manager)รับสมัครด่วน !
1. Work with the business of Human Resources’s function. 2. Provide hands-on human resources expertise to the business in the areas of recruiting, training/ development, compensation and employee ...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
317 . สรรหา/ว่าจ้าง
สรรหาพนักงานในตำแหน่งที่ต้องการ ตรวจสอบคุณสมบัติของผู้สมัครและนัดสัมภาษณ์งาน จัดทำเอกสารสัญญาจ้าง ทำ Re-Port ประจำเดือน

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ต.ค. 59
318 . ทีมบริหารสาขา ประจำสาขาใหม่ "แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์"รับสมัครด่วน !
สำหรับโรงภาพยนตร์ เอส เอฟ ซีเนม่า ซิตี้ สาขาใหม่ แจส เออเบิร์น ศรีนครินทร์ จะจัดงานรับสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ทันที ในวันเสาร์และอาทิตย์ที่ 5-6 พฤศจิกายน 2559 เวลา 8.30-16.00 น. ที่ วิทยาลัยเทคโนโลย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
26 ต.ค. 59
319 . HRD Asst. Manager
- วิเคราะห์, วางแผนเพื่อหาแนวทางการพัฒนาบุคลากรทางด้าน Management Skill - วิเคราะห์ Training Needs - วิเคราะห์ผลการดำเนินงานฝึกอบรมแต่ละหลักสูตร - วางแผนการดำเนินการจัดกิจกรรมหรือการอบรมประจำไตรมา...

King Power International Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ต.ค. 59
320 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- คิดค่าแรงพนักงานฝ่ายผลิต อบรมเบื้องต้นก่อนทำงาน - รับสมัครพนักงานฝ่ายผลิต อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยพลาสติกอินดัสทรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.00 ขึ้นไป
26 ต.ค. 59
 พบ 911 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ