เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 854 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่บุคคล
ด่วน!!

- คำนวณเงินเดือนโดยการใช้โปรแกรม - เช็คเวลาการทำงาน

บริษัท เอส. เจ. ซี. คอนกรีต จำกัด, บริษัท ส.เจริญชัย ค้าวัสดุก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
302 . Personnel Asst. Supervisor - PIDTH (Bangbor Samutprakarn)
• To handle recruit process. • To handle training process. • To corporate with concern section for Activity.

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
18 ก.ย. 57
303 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Skin Care/Make Up) **ด่วนที่สุด**
1.จัดอบรมเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์บริษัทฯ 2.สามารถบรรยาย สาธิต วิธีการ ดูแลสุขภาพผิวได้ดี 3.มีเทคนิคการแต่งหน้า เป็น MAKE UP ได้ 4.วางแผนงาน จัดโปรแกรมการอบรมได้

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
18 ก.ย. 57
304 . Call Center ธนาคาร (ปฏิบัติงาน พญาไท)
-รับการให้ข้อมูลเช็คธนาคาร -ทำงานวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 8.30 - 17.00 (หยุดเสาร์-อาทิตย์และวันหยุดตามธนาคาร) -ยินดีต้อนรับนักศึกษาภาคสมทบ / จบใหม่/ ผู้สนใจทั่วไป ***รายได้**** -เงินเดือน -เ...

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท บวกเบี้ยขยัน
18 ก.ย. 57
305 . HR Officer (Employee Relation)
• วางแผนและดำเนินการจัดกิจกรรมพนักงานและบริษัท ทั้งภายในและนอกบริษัทฯ • ติดตามการดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมประจำปี • ให้คำปรึกษาด้านกฏหมายแรงงานได้เป็นอย่างดี • สร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน 15,000 Bath Up
18 ก.ย. 57
306 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สังกัดโรงงานสำโรงใต้)
ด่วน!!

1. ทำค่าแรง / เงินเดือน / ค่าล่วงเวลา, ประกันสังคม, ภงด1, ภงด90, 91 2. จัดเก็บสถิติขาด ลา มาสาย 3. จัดโครงการฝึกอบรม / กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 4. จัดปฐมนิเทศพนักงานใหม่ / ดูแลสิทธิประโยชน์ของพนักงา...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
307 . HR Manager
กำหนดนโยบายในการบริหารบุคลากร บริหารงานด้านสรรหาว่าจ้าง วางแผนกกำลังคน พัฒนาและฝึกอบรม บริหารผลตอบแทน และพนักงานสัมพันธ์ เพื่อให้บุคลากรมีศักยภาพ ต้นทุนบุคลากรที่เหมาะสม และบุคลากรมีความพึงพอใจในการทำ...

บริษัท นาโอะ โกลเบิล จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
18 ก.ย. 57
308 . พนักงานมวลชนสัมพันธ์
ดำเนินงานด้านมวลชนสัมพันธ์

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ย. 57
309 . เจ้าหน้าที่สรรหาและพัฒนาบุคลากร
- จัดทำแผนการสรรหา ดำเนินการสรรหาตามแผน - กำหนดช่องทาง และวิเคราะห์ปัญหา เพื่อให้ได้บุคลากรตรงตามความต้องการ - กำหนดวิธีการคัดเลือก แบบทดสอบ รายตำแหน่ง - งานฝึกอบรม จัดอบรมตามแผนฝึกอบรม วิเคราะห์แล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 57
310 . Compensation Officer
- คิดคำนวณค่าคอมมิชชั่นของ Sales - ตรวจสอบความถูกต้องของการทำจ่าย - งานเอกสาร - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Advance Group
18 ก.ย. 57

บริษัท ทีมเวิร์ค แปซิฟิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ย. 57

บริษัท วัชรพล จำกัด
18 ก.ย. 57
313 . เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วน !!
งานธุรการ (บ้านพักพนักงาน รถรับส่ง อาคารสถานที่ อุปกรณ์ทำงาน เป็นต้น), งานกิจกรรมสัมพันธ์, งานสรรหาบุคลากร

บริษัท ดั๊กคิง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
18 ก.ย. 57
314 . Human Resource Officer(Specialist)
ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหา- ว่าจ้าง ,งานฝึกอบรม และงานอื่นๆทีได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟซีเอ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นกับความสามารถ และประสบการณ์)
18 ก.ย. 57
315 . HR. Officer
- Control company cars - Control meal - Supervise uniform - Supervise welfare - Record Time Attendance

SIAM NGK SPARK PLUG CO.,LTD.
นิคมอมตะนคร ชลบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
316 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน

บริษัท เพอร์เฟคแอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000
18 ก.ย. 57
317 . Training Staff (ด่วน)
- ฝึกอบรมตามแผนประจำปี - รวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ จัดทำแผน และงบประมาณประจำปีการฝึกอบรม และพัฒนาบุคลากร - ติดตามผลการฝึกอบรม - จัดทำสื่อและข้อมูลประกอบการบรรยายในการฝึกอบรม - ประสานงานด้านการฝึกอบรม...

SMT INDUSTRIES CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ย. 57
318 . เจ้าหน้าที่บุคคล Payroll 20K-25K (สัญญาจ้าง 6 เดือน)ทำงานบางนา-ตราด กม.25 ด่วนมาก !!
-สรุป HC Report -คำนวณ โอทีพนักงาน,สรุปโอที report -จัดทำ สรุปยอด Payroll -งานบุคคลอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 20,000-25,000
18 ก.ย. 57
319 . HR Administrator 25K-28K - English Skill (3 months contract) work at Central Bangna Urgent!!!
•Mainly responsible for HR document, SSO and Provident fund. •Provide supports to business as required and supervisor HR team. •To do report for HR document •Handle the entire recruitment process f...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 25,000-28,000
18 ก.ย. 57
320 . HR & GA Manager Urgently Required !!
Manage and monitor overall in Human Resource and General Affair Function.

Fuji Xerox Eco-Manufacturing Co., Ltd.
นิคมเหมราชชลบุรี (บ่อวิน) ชลบุรี
1 position
เงินเดือน xx,xxx.-
18 ก.ย. 57
 พบ 854 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ