เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 908 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส (ประจำสาขาพระราม 3)
1. กระบวนการสรรหาว่าจ้าง เช่น สัมภาษณ์เบื้องต้น / สอบประวัติ และปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 2. บันทึกและจัดเก็บเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้องกับระบบ ISO9001 3. จัดทำข้อมูลงานบุคคลให้เป็นปัจจุบัน เช่น สถิติการ...

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
302 . เจ้าหน้าที่บุคคล ( ประจำสาขามหาวงษ์ )
1. ดูแลงานสรรหา คัดเลือก บรรจุ แต่งตั้ง ทะเบียนประวัติ แรงงานสัมพันธ์ สวัสดิการ 2. ดูแลงานฝึกอบรมและพัฒนา ปฐมนิเทศ งาน KM OD CSR แรงงานสัมพันธ์ และจัดกิจกรรมพิเศษ

บริษัท จุฑาวรรณ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
303 . Customer Service Center Training and Development(ระดับหัวหน้างาน) <<ด่วนมาก>>
- ปฎิบัติงานที่เคาเตอร์ Western Union ตามสาขาที่พนักงานขาดใน กทม.ตจว - อบรมพนักงานใหม่และจัดสอบรับ OPID ของพนักงานใหม่ - รายงานข้อมูลที่เป็นประโยชน์ต่อการจัดฝึกอบรมพนักงาน - ปรับปรุงหลักสูตรฝึกอบรม...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
304 . Training
1.พัฒนาแผนการอบรม จัดทำคู่มือ และติดตามผลการอบรมสำหรับพนักงานระดับปฏับัติการ 2.จัดการอบรมให้กับพนักงาน ระดับปฏิบัติการทั้งในเขตกรุงเทพและต่างจังหวัด 3.สร้างกิจกรรมเพื่อพัฒนาองค์ความรู้ให้กับพนักงาน ...

Central Group Co., Ltd.
4 ก.ย. 58
305 . Recruitment Officer ( ต่อสัญญาจ้างทุก 3 เดือน ) สอบถามโทร.081-3718211 พี่อาร์ต
- ดูแลงานด้านสรรหาและคัดเลือกบุคลากร ( Recruitment Process ) - สัมภาษณ์งานในตำแหน่งที่บริษัทเปิดรับสมัคร - ติดต่อ และประสานงานกับต้นสังกัด ( Line ),หน่วยงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ออก Booth รับสมัครง...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 -20,000 บาท
4 ก.ย. 58
306 . Training English Skill (ประจำออฟฟิศเมทอ่อนนุช) ด่วนมาก!!!
- จัดทำหลักสูตร ภาษาไทย/อังกฤษ - เป็นวิทยากรบรรยาย (ให้กับฝ่าย Telesales/Customer Service) - มี Toeic จะพิจารณาเป็นพิเศษ - การสื่อสารชัดเจน คล่องแคล่ว - บุคลิกดี

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 ก.ย. 58
307 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- ดำเนินการสรรหา และว่าจ้างให้สอดคล้องตามแผนอัตรากำลังคนประจำปี - ดำเนินการฝึกอบรมตามแผนการฝึกอบรมของบริษัท - ติดต่อและจัดทำเอกสารต่างๆส่งหน่วยงานราชการ - ดูแล จัดทำเอกสารพนักงานต่างด้าว - งานอื่น...

บริษัท รุ่งศิลป์การพิมพ์ (1977) จำกัด
4 ก.ย. 58
308 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. งานทางด้านธุรการ 2. งานด้านฝึกอบรม 3. งานด้านกฎหมายแรงงานและอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เข็มเหล็ก จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
4 ก.ย. 58
309 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
จัดทำเงินเดือน OT ประกันสังคม สรรหาบุคคลากร ทำทะเบียนประวัติ ทำงานธุรการ ขอบเขตงาน : 1. จัดทำการคิดเงินเดือน, ค่าล่วงเวลา, จัดทำประกันสังคม 2. สรรหาบุคลากร 3. ดูแลให้มีการปฏิบัติให้ถูกต้อง...

บริษัท เบสเทรด พรีซิชั่น จำกัด
4 ก.ย. 58
310 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล(ประจำที่ราชบุรี)
งานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล วางแนวทางและควบคุมการสรรหาพนักงาน และสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
311 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง หน้าที่หลัก -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
4 ก.ย. 58
312 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายบุคคล (วุฒิ ปวส.)
- ดูแลฐานข้อมูลพนักงานและบันทึกข้อมูล Update ต่าง ๆ เข้าสู่ระบบ - ดูแลเอกสารสัญญาจ้างงาน และแฟ้มประวัติของพนักงาน - ทำบัตรพนักงาน - ทำประกาศต่าง ๆ ของบริษัทฯ และหนังสือเวียน - งานทางด้านเอกสารค่าใ...

Ajinomoto (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการ
4 ก.ย. 58
313 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
ดูแลเรื่องการฝึกอบรม แรงงานสัมพันธ์ การจัดกิจกรรมบริษัท และสวัสดิการต่างๆของพนักงาน

Cien Co., Ltd.
4 ก.ย. 58
314 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรของบริษัท : กำหนดขั้นตอนและดำเนินการในเรื่องสรรหา - สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์...

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
4 ก.ย. 58
315 . HR Manager
1. Recruitment or relations. 2. Training 3. Compensation and Benefits 4. Employee relations 5. Industrial relation 6. Employment law 7. Compliance 8. Disciplinary and Grievance issues Redundanc...

Johnson Health Tech. (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามที่ตกลง
4 ก.ย. 58
316 . เจ้าหน้าที่บุคคลสรรหา
- ติดต่อประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย - Recruit - รับเรื่องผู้มาติดต่องานต่างๆ

ลากราซ คลินิก
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
317 . เจ้าหน้าที่สรรหา-ว่าจ้าง ( Recruitment )
- ดำเนินการสรรหาพนักงานที่เหมาะสมกับตำแหน่งงานว่าง - ดำเนินการประชาสัมพันธ์รับสมัครงาน - จัดกิจกรรมการรับสมัครงาน(Jobfair , Openbooth) - รับสมัครงานตามสถานที่ต่าง ๆ ชุมชน สถานศึกษา อื่นๆ - คล่องตั...

บริษัท ซีโอแอล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
318 . Assistant Section Training Manager (Training on the job)
ปฏิบัติงานหน้าร้านสอนงานพนักงานใหม่ ให้ได้มารตฐานตามที่บริษัทฯกำหนด ควบคุมมารตฐานเกี่ยวกับงานด้านฝึกอบรม ดูแลด้านการปฏิบัติงานสาขา มีความรู้เฉพาะด้านร้านอาหารในเรื่องการปฏิบัติงานสาขาและฝึกอบรม ประสา...

บริษัท โนดุ ฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน 35,000-40,000
4 ก.ย. 58
319 . HR&GA MANAGER
• Perform general of Human Resources operations for manufacturing plant, including recruitment, HR administration, payroll, compensation & benefits, staff welfare, training & development, employ...

VS Group
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 ก.ย. 58
320 . Assistant Human Resources Manager
วิเคราะห์ความต้องการจำเป็นในการพัฒนาพนักงานภายในองค์กร วิเคราะห์ และ จัด และ พัฒนามาตรฐานตำแหน่งงาน (Job Description ) กำหนดหลักเกณฑ์การวัดประเมินศักยภาพพนักงานรายตำแหน่ง วัดประเมินศักยภาพ ความสาม...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
4 ก.ย. 58
 พบ 908 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ