เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,050 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . พนักงานสรรหาทรัพยากรบุคคล (Recruiter)
-สรรหาพนักงานธุรกิจค้าปลีก อาทิ พนักงานชงกาแฟคาเฟ่อเมซอน พนักงานร้านสะดวกซื้อ 7-11 พนักงานหน้าลานสถานีบริการน้ำมันปตท. ตามสาขาต่างๆตามที่กำหนด (1 อัตรา) -สรรหาพนักงานธุรกิจบริการ อาทิ พนักงานสายสำน...

บริษัท บิซิเนส เซอร์วิสเซส อัลไลแอนซ์ จำกัด
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
3 มี.ค. 58
302 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
1. ดูแลงานด้านสรรหาคัดเลือกพนักงานของบริษัท สัมภาษณ์งาน และปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2. จัดทำรายงานสรุปค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน 3. จัดทำและดำเนินการตามแผนฝึกอบรมประจำปี ประสานง...

GENERAL CHEMICALS (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามที่ตกลง
3 มี.ค. 58
303 . Human Resourse Officer (Recruitment)
หน้าที่ความรับผิดชอบ 1 สรรหาบุคลากรตามแผนอัตรากำลังคนประจำปี 2 ออกบูธงานJob Fair 3 คัดเลือกใบสมัครและสัมภาษณ์งานเบื้องต้น เพื่อคัดเลือกให้ตรงตามคุณสมบัติตามใบขออัตรากำลังคน 4 ติดต่อประสานงานก...

บริษัท แกรนด์ คาแนล แลนด์ จำกัด (มหาชน)
3 มี.ค. 58
304 . ฝ่ายบุคคล ด่วนมาก !!
1.คำนวนค่าโอที 2.จัดทำประกันสังคมให้กับพนักงาน 3.สรุปเอกสารต่างๆ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวลล์ บีอิ้ง แทรเวิล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 มี.ค. 58
305 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
- หัวหน้างาน เทรนงาน สอนงานบุคลากรประจำสาขา

บริษัท วาไรตี้โปรเกรส จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท+++
3 มี.ค. 58
306 . HR & Administration Staff Urgently Required !!
1. Responsible for processing of all time attendance, leave, overtime, lateness, absence and other activities of all staff and submit the information to management. 2. Responsible for processing or...

บริษัท ไทยเมอิระ จำกัด
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 Positions
เงินเดือน Negotiation
3 มี.ค. 58
307 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
- คัดเลือก สัมภาษณ์ หาบุคคลตามตำแหน่งงาน - จัดทำประวัติบุคลากรให้เป็นปัจจุบัน - จ่ายค่าจ้างประจำเดือน - ดูแล และประสานงานเรื่องสวัสดิการพนักงาน

บริษัท ไฮแอท คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
3 มี.ค. 58

บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
1 ตำแหน่ง
3 มี.ค. 58
309 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruitment) ด่วนมาก !!
1. ติดต่อสื่อโฆษณารับสมัครงาน และติดสื่อประชาสัมพันธ์บริเวณใกล้เคียงสาขา 2. สำรวจแหล่งชุมชนในการรับสมัครงาน และสำรวจเส้นทางในการเดินทางไปสาขา 3. รับสมัคร สัมภาษณ์ และคัดเลือกบุคลากร 4. ประสานงานกับ...

บริษัท เดอะบาร์บีคิวพลาซ่า จำกัด
3 มี.ค. 58
310 . พนักงานบุคคล ด่วน!
- งานด้านบุคคล - การสรรหา - การคิดค่าจ้าง เงินเดือน - แรงงานสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด บี.เอม.ฟาร์มาซี
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 มี.ค. 58
311 . พนักงานทรัพยากรมนุษย์และธุรการ (ประจำจังหวัดสมุทรสาคร) ด่วนมาก !!
สังกัดบริษัท เอส เค เค ฟู้ดส์ จำกัด (ในเครือ ส. ขอนแก่น) งานด้านบุคคล - งานด้านสรรหาว่าจ้าง - งานด้านแรงงานสัมพันธ์ - งานด้านค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานด้านธุรการ - งานด้านธุรการบุคคล งานอื่น...

บริษัท ส.ขอนแก่นฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน) S.Khonkaen Foods Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 มี.ค. 58
312 . ธุรการ(บุคคล) (ประจำ สมุทรสาคร)
-สรุปเอกสารเงินเดือน -จัดเก็บ/พิมพ์เอกสารต่าง ๆ -งานสวัสดิการและธุรการ -งานประกันสังคม

บริษัท โกลเด้นครีม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง และ ประสบการณ์
3 มี.ค. 58
313 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( ประจำโรงงานตลิ่งชัน )ด่วนมาก!!
- บริหารและควบคุมงานด้านแรงงานสัมพันธ์ ด้านการสรรหา สวัสดิการ ภายในโรงงาน - ประสานงานการจัดกิจกรรมต่างๆ ภายในโรงงาน

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 มี.ค. 58
314 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล
- งานด้านเอกสารแรงงานต่างด้าว , เปลี่ยนนายจ้าง , ต่ออายุใบอนุญาทำงาน Work Permit , ติดต่องานกับหน่วยงานราชการข้างนอก , ตรวจสุขภาพแรงงานต่างด้าว

I.S.A. VALUE CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
315 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม(Training Officer)
• พิจารณาความเหมาะสมของหลักสูตรจากใบคำขอการฝึกอบรมภายในและภายนอกเพื่อแสดงความคิดเห็นก่อนเสนอให้ผู้บังคับบัญชาอนุมัติ เพื่อจัดหาการฝึกอบรมที่เหมาะสมที่สุดให้กับพนักงานและเป็นประโยชน์สูงสุดกับองค์ก...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ ประสบการณ์
3 มี.ค. 58
316 . เจ้าหน้าที่บุคคล (Recruitment Officer)
- ดูแลและรับผิดชอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือก - สัมภาษณ์ผู้สมัครในตำแหน่งงานที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สามารถออกบูธรับสมัครงาน เช่น Job Fair,...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 มี.ค. 58
317 . C & B Officer
Roles : Compensation & Benefits - Administrate payroll activity - Research, analyse and evaluate the competitiveness of group salary and benefits structure - Prepare and maintain benefit records ...

บริษัท ลอเรลตัน จิวเวลรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
3 มี.ค. 58
318 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล ( Recruitment Officer )
(Office Silom )Urgently required!

หน้าที่รับผิดชอบ :- • ประสานงานด้านนโยบายเกี่ยวกับงานบุคลากรของบริษัท : กำหนดขั้นตอนและดำเนินการในเรื่องสรรหา • สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามา ทำงานโดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับส...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
3 มี.ค. 58
319 . จนท.ประชาสัมพันธ์ ด่วนมาก !!
1.ดูแลรับการติดต่อจากบุคคลภายนอก 2.รับโทรศัพท์,ประสานงาน 3.ดูการรับสมัครพนักงานเบื้องต้น 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซอสพริกไทยรุ่งเรือง จำกัด (โลโก้สินค้า ม้าบิน)
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000.-( ผ่านเริ่มงานได้ทันที)
3 มี.ค. 58
320 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล(รองรับการขยายงาน)
ดูแลงานบุคคลบริษัทในเครือสตาร์เวลล์ 1. งานสรรหาว่าจ้าง 2. งานสวัสดิการ เงินเดือน 3. งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 4. งานติดตามประเมินผลการทำงาน

STARWELL BUSINESS (1998) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 มี.ค. 58
 พบ 1,050 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ