เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 895 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Operations Training Manager(เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝ่ายปฏิบัติการ)
1.ประสานงานกับฝ่ายปฏิบัติการเพื่อกำหนดแผนการฝึกอบรม และงบประมาณการฝึกอบรมประจำปี 2.วางแผนและดำเนินการฝึกอบรมพนักงานในเรื่องการบริการและการผลิตให้ได้มาตรฐาน 3.วัดผลและติดตามผลพนักงานหลังเข้ารับการฝึก...

บริษัท เซ็นทรัล เรสตอรองส์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
302 . ธุรการประสานงานบุคคลUrgently Required!
1. รับผิดชอบเช็คเวลาทำงาน ค่าล่วงเวลา และใบลา 2. บันทึกข้อมูลสถิติการทำงานของพนักงาน 3. พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารในแผนก เช่น จดหมายเวียน, รายงานการประชุม 4. ดำเนินการควบคุมเอกสารระบบบริหารคุณภาพ ISO ...

PMC CARDS (THAILAND) LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
303 . Recruitment Supervisor
- สรรหา และคัดเลือกบุคคลากรให้ตรงตามความต้องการต้นสังกัด - จัดทำรายงาน และอัพเดทข้อมูลในการสรรหาว่าจ้าง - จัดทำสัญญาจ้างพนักงานใหม่ - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธีร์ โฮลดิ้ง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
304 . ASSISTANT HR&ADMIN MANAGER
• Plan and organize activities such as recruitment, payroll,welfare and performance management. • Plan and organize Human resource development activities such as employee development,traini...

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 Baht
18 เม.ย. 57
305 . พนักงานบุคคล
1. งานสรรหา ว่าจ้างพนักงาน 2. งานประกันสังคม 3. งานธุรการ

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 เม.ย. 57
306 . Training Supervisor (Bonjour Bakery)
Responsible for product and Shop standard training, time to time follow up and to check the level of shop performance as required and targeted by management · Responsible for New product tr...

Bonjour Company Limited
18 เม.ย. 57
307 . ครูฝึกอบรมช่างยนต์ ( ด้านผลิตภัณฑ์ )
- ฝึกอบรมงานทางด้านผลิตภัณฑ์รถยนต์ เช่น ยาง เบรก น้ำมันเครื่อง เป็นต้น - เตรียมสื่อการสอน

บริษัท บี-ควิก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
308 . ครูฝึกอบรมช่างยนต์ ( ด้านเทคนิคยานยนต์ )
- ฝึกอบรมงานทางด้านซ่อมบำรุงรักษารถยนต์ - เตรียมสื่อการสอน

บริษัท บี-ควิก จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 57
309 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล (Time Attendance) เพื่อประจำพระราม 5* ด่วนมาก !!
- ตรวจสอบเวลาเข้า-ออก และการขาด ลา มาสายของ พนักงาน - ตรวจสอบชั่วโมงการทำงานล่วงเวลา(O.T.) - สรุปสถิติการทำงานประจำเดือน และ ประจำปี - รับผิดชอบงานเอกสารที่เกี่ยวข้องของพนักงาน

บริษัท บี-ควิก จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท + incentive
18 เม.ย. 57
310 . HR MANAGER
ด่วนมาก!!!

1.บริหารทรัพยากรมนุษย์ให้สอดคล้องกับเป้าหมายบริษัท รวมถึงสนับสนุนการประสานงานร่วมมือภายในและพัฒนาบุคลากรในบริษัทอย่างต่อเนื่อง 2.ตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนได้อย่างถูกต้องตรงเวลา และสามารถตรวจส...

บริษัท โอสถ อินเตอร์ แลบบอราทอรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
311 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน

บริษัท เพอร์เฟคแอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000
18 เม.ย. 57
312 . ธุรการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ (GA Clerk)
ดูแลและควบคุม การเบิกจ่าย อุปกรณ์สำนักงาน, ชุดยูนิฟอร์ม, อุปกรณ์กีฬา, ห้องพยาบาล บันทึกข้อมูลการวางบิล การสั่งซื้อสินค้าของแผนก ลงระบบ รับรองแขก และจัดเตรียมห้องประชุม ดูแลงานเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้...

JATCO (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
18 เม.ย. 57
313 . Trainer Sale Consultant
-อบรมพนักงานขายก่อนลงปฎิบัติงานที่สาขา -ประเมินผลพนักงานที่เข้าฝึกอบรม **ทำงานจันทร์ - ศุกร์ หยุดเสาร์ - อาทิตย์

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ / ตามตกลง
18 เม.ย. 57
314 . Recruitment Supervisor
- บริหารทีมสรรรหา ให้สรรหาพนักงานทันเวลาที่ต้องการ - สรรหาพนักงานประจำสาขา - รวบรวมใบสมัครและสัมภาษณ์เบื้องต้น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สปาชา บิวตี้ แอนด์ สลิม จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + O.T + เบี้ยขยัน
18 เม.ย. 57
315 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส
- รับผิดชอบงานด้าน HRM เช่น จัดทำและปรับปรุง Job description , แรงงานสัมพันธ์ , และอื่นๆ - รับผิดชอบงานด้าน HRD เช่น Training need , การจัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอกองค์กร , การพัฒนาองค์กร , KPI ,แ...

บริษัท พรอสเพอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 57
316 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- ดูแลรับผิดชอบวางแผนงาน / ประสานงาน ด้านการฝึกอบรม - บริหารงานบุคคลในแผนก - ประสานงานด้านงานบุคคลกับหน่วยงานราชการต่างๆ - ดูแลด้านเงินเดือน สวัสดิการของพนักงาน - ปฎิบัติงานสรรหา และคัดเลือกบุค...

บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด
1 ( ด่วน )
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 57
317 . Operation Development
1.ช่วยงานด้าน Operation Development 2.สามารถตรวจสอบงานขายเป็น 3.จัดแผนการฝึกอบรมพนักงานหน้าร้าน 4.จัดทำคู่มือการทำงาน 5.เคยทำงานด้านเลขามาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ชิค รีพับบลิค จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
18 เม.ย. 57
318 . เจ้าหน้าที่บุคคล สรรหา
1.สรรหาว่าจ้าง 2.ทำเงินเดือน 3.เอกสารที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ไทยบรรจุภัณฑ์และการพิมพ์ จำกัด ( มหาชน )
18 เม.ย. 57
319 . HR Manager (Hotel Business)
บริหารจัดการการบริหารทรัพยากรบุคคลทั้งกระบวนการ ทั้งทางด้านการสรรหา การบริหารโครงสร้างเงินเดือน การฝึกอบรม การประเมินผล แรงงานสัมพันธ์ กำหนดกลยุทธ์ด้านการบริหารบุคคล การพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ในสายงานโรง...

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 50,000-70,000
18 เม.ย. 57
320 . HR Officer
รับผิดชอบงานงานสรรหาคัดเลือก สัมภาษณ์เบื้องต้น งานประกันสังคม Time Attendance งานจัดซื้อเครื่องใช้สำนักงาน

บริษัท เฟดเดอรัล เทรเวิล อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000
18 เม.ย. 57
 พบ 895 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ