เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 956 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . พนง. HR สาขานครพนม
ปฏิบัติงาน HR สาขา ทุก Function ได้แก่งาน Recruit,HRD,Com&Ben,Admin

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ระดับ พนง. 12,000 ขึ้นไป
27 ก.ค. 59
302 . ผู้จัดการเเผนกบุคคล ประจำสาขารังสิต
- งานด้าน HRM ได้แก่ ดำเนินการ ควบคุม และดูแลงานสรรหาว่าจ้าง, งานสวัสดิการ ค่าตอบแทน, งานแรงงานสัมพันธ์, บริหารจัดการ พนักงานช่วยขาย (PC) - งานด้าน HRD ได้แก่ ประสานงาน จัดการอบรมต่างๆ กับหน่วยงานที่...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
303 . Training & Recruitment เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม สาขาเพชรบุรี...ด่วน..
เจ้าหน้าที่สรรหาและฝึกอบรม - ดูแลงานด้านฝึกอบรมของพนักงานบริษัทตามข้อกำหนด ISO -ดูแลรับผิดชอบการด้านสรรหาพนักงาน -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์-เสาร์ 8.00 - 16.40 น

Cal-Comp Precision (Thailand) Limited.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
304 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
จัดฝึกอบรมให้พนักงานในหน่วยงานก่อสร้าง(งานประจำ จันทร์ - ศุกร์ )

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
305 . ผู้จัดการบ้านพักพนักงาน/คนงาน
ผู้จัดการบ้านพักพนักงาน/คนงาน -ตรวจสอบ,ดูแลความเรียบร้อยภายในบ้านพัก -บริหารจัดการพื้นที่ภายในบ้านพัก -ดูแลการเข้า-ออก ของผู้พักอาศัย -จัดทำรายงานเกี่ยวกับทะเบียนบ้านพัก

บริษัท สี่พระยาก่อสร้าง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
306 . HR Manager
รับผิดชอบในการบริหารงานฝ่ายทรัพยากรบุคคลของบริษัท รวมทั้งกำหนดนโยบาย แผนงานระเบียบ/ขั้นตอนวิธีการปฏิบัติงาน และควบคุมติดตามผลการบริหาร รวมถึงงานสรรหาว่าจ้าง งานฝึกอบรม/พัฒนาบุคลากร งานบริหารค่าตอบแทนแ...

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
307 . Sr. Payroll OfficerUrgently Required !
1. รับผิดชอบในการจ่ายค่าจ้างผลตอบแทนต่าง ๆ รวมถึงสวัสดิการและสิทธิประโยชน์ที่เกี่ยวข้อง 2. ควบคุมดูแลงานด้านสิทธิประโยชน์และสวัสดิการพนักงานให้เป็ฯไปตามระเบียบที่องค์กรกำหนด

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
27 ก.ค. 59
308 . Sr .HRD Officer / Asst HRD MgrUrgently Required !
- Organize functional training for Sales Team, Organization Development - Knowledge of Competency, Leadership Development - Career path management

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
27 ก.ค. 59
309 . Senior Recruiting Officer/ Asst. ManagerUrgently Required !
Develop recruiting channel to penetrate best candidates Develop recruitment and selection tools to screen candidates Manage and monitor recruitment process, Employment Documentation etc

บริษัท วาย.เอส.เอส. (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiate
27 ก.ค. 59
310 . ผู้จัดการฝ่ายสำนักงาน
- มีความรู้ด้านกฏหมายรัฐกิจสัมพันธ์ ด้านกฏหมายแรง แลัะกฏระเบียบบริษัท - จัดการงานแรงงานสัมพันธ์ กิจกรรมต่างๆ ของบริษัท - วางแผนงาน และตรวจสอบ สัญญาบริการต่างๆ - วางแผนงาน ควบคุมการต่อใบอนุญาตและหนั...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 30,000-40,000
27 ก.ค. 59
311 . พนักงานบุคคลอาวุโส
1. ดูแลทุกขั้นตอนเรื่องสรรหา และสัมภาษณ์พนักงานเบื้องต้น 2. สัญญาจ้างของพนักงานทุกตำแหน่ง 3. งานด้านการฝึกอบรม และการดำเนินการให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรมประจำปี จัดเตรียมเอกสารส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน ...

บริษัท ที เอส ฟลาวมิลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 16,000-18,000
27 ก.ค. 59
312 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล / ธุรการ (รับเฉพาะผู้พิการ)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบเกี่ยวกับพนักงาน คำนวณเงินค่าจ้าง ค่าล่วงเวลา และสวัสดิการต่าง ๆ 2.จัดทำงานด้านสวัสดิและทะเบียนประกันสังคม 3.ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4.สื่อสารสร้างความเข้...

บริษัท รักษาความปลอดภัย ซิเคียวริทัส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 17,000 บาท
27 ก.ค. 59
313 . เจ้าหน้าที่บุคคล
ดูแลงานด้านงานสรรหา,ฝึกอบรม, HRM และงานทีมที่ไดรับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
314 . เจ้าหน้าที่ค่าตอบแทนและสวัสดิการ
-ดำเนินการ จัดทำ สรุปรายงานต่างๆ เกี่ยวกับเงินเดือน และสวัสดิการของกลุ่มบริษัท -แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม งานอื่นๆ ที่เกี่ยวกับประกันสังคม

บริษัท กันกุลเอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
27 ก.ค. 59
315 . วิทยากร
- บรรยายให้ความรู้แก่พนักงานสำนักงานใหญ่ พนักงานสาขา และฝ่ายขาย ตามหลักสูตรที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันชีวิต จำกัด (มหาชน) สำนักงานใหญ่
เงินเดือน N/A
27 ก.ค. 59
316 . Employee Relation & Admin. Supervisor (สำนักงานบ้านบึง จ.ชลบุรี)
- Establishing and maintaining good relations among employees and communities to stay abreast of current and future employee and communities relation issues to prevent the other problem - ปฏิบัติงา...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ
27 ก.ค. 59
317 . HRD/OD Supervisor ประจำโรงงานองครักษ์
1.Undertake the internal Training such as screen the training and its curriculum, coordinate with the external training institute as well as the trainee, prepare the training expense etc. 2.Undertake...

บริษัท บี อาร์ เอฟ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง
27 ก.ค. 59

บริษัท พี แอนด์ เอ็ม สวิทซ์บอร์ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 ก.ค. 59
319 . HR Manager (ประจำศูนย์พระประแดง)
- วางแผนกำลังคนให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท - รับผิดชอบเรื่องการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานในบริษัท - กำหนดแนวทางในการสรรหาและกำหนดระบบการคัดเลือกบุคลากรเพื่อให้ได้บุคลากรที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสมที่...

บริษัท แปซิฟิกไพพ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
27 ก.ค. 59
320 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรบุคคล (สรรหาว่าจ้างและฝึกอบรม)
1.วางแผนการสรรหา ดูแลปรับปรุงข้อมูลตำแหน่งงานว่างที่ต้องสรรหาคัดเลือกให้เป็นปัจจุบันและตรงตามวัตถุประสงค์ของบริษัทที่ต้องการสรรหา 2.สรรหาผู้สมัครโดยลงประกาศโฆษณา ประชาสัมพันธ์ไปยังสถาบันการศึกษาสื่อโ...

บริษัท ปัญจลักษณ์พาสุข จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
 พบ 956 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ