เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 840 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . Human Resources Supervisor (Pathumthani)
Urgently Require!!

Our client is a Japanese electronics manufacturing company, located in Pathumthani. Currently, they are seeking for a qualified and experienced Human Resources Supervisor with the following qualifica...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 – 50,000
24 ต.ค. 57
302 . Production Engineer Assistant Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in Samutprakarn. Currently, they are looking for a person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 40,000 – 60,000
24 ต.ค. 57
303 . Human Resources Staff
Urgently Require!!

Handle recruitment and payroll functions.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 – 30,000
24 ต.ค. 57
304 . Human Resources & General Affairs Officer - Japanese Speaking (Chonburi)
Urgently Require!!

Handle overall HR & Admin functions and support to Japanese Manager.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
2 Positions
เงินเดือน 30,000 - 40,000
24 ต.ค. 57
305 . Administration Assistant Manager / Manager (Chonburi)
Urgently Require!!

- Manage overall of administration section and staffs - Control visa, work permit, safety, subcontractors, IEAT, BOI, drivers, company cars, company activities and ER functions. - Support to Japanes...

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 - 70,000
24 ต.ค. 57
306 . Administration Manager - Japanese Speaking
Urgently Require!!

- Managing overall of administration, interpretation, translation, general secretarial function and support to Japanese MD

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 40,000 - 60,000
24 ต.ค. 57
307 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล ฝ่ายสรรหาว่าจ้าง (ชั่วคราว)
1. ดูเเลเอกสารการว่าจ้างพนักงาน 2. ประสานงานภายใน ภายนอกองค์กร 3. เดินทางไปทำงานต่างจังหวัดได้บางครั้ง (บริษัท Support ค่าที่พัก ค่าเดินทางให้) 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา (มีโอกาสปรับเป็นพนักงานประจำ)
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท
24 ต.ค. 57
308 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ด่วนมาก !!
- วางแผนควบคุม และบริหารงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ขององค์กร - วางแผนอัตรากำลังร่วมกับหน่วยงานต่างๆ - วางแผนสรรหา ดำเนินการสรรหา บุคลากรได้ตามแผนอัตรากำลังคน - บริหารงานด้านการบริหารค่าต...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
24 ต.ค. 57
309 . หัวหน้าแผนก Payroll & HRIS
1. ดูแล วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงาน 2. จัดทำระบบงาน Payroll , คิดเงินเดือน , ค่าล่วงเวลา , โบนัส , ปรับเงินประจำปี 3. จัดทำประมวลผลข้อมูลเงินเดือน , กองทุนสำรอง , ภาษีเงินได้ , ประกันสังคม 4....

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
310 . เจ้าหน้าที่บุคคล-ธุรการ ด่วนมาก !!
บริหารจัดการบุคลากรอย่างมีประสิทธิภาพถูกต้องตามกฎหมายแรงงานและสอดคล้องกับนโยบายบริษัท ในเรื่อง - การสรรหาว่าจ้าง - การฝึกอบรม - กฎระเบียบ - สวัสดิการ - แรงงานสัมพันธ์ - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามท...

บริษัท พี.เอส.พี. เทเลคอม (1989) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนหรือประสบการณ์
24 ต.ค. 57
311 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
1. ดำเนินการด้านงานสรรหาและว่าจ้าง 2. จัดทำเอกสารการฝึกอบรมและสามารถเป็นวิทยากรได้ 3. ดูและด้านงานธุรการและเอกสารต่าง ๆ ในแผนก 4. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจัดกัด วี.ที.ซี. อิมปอร์ต เอ็กซ์ปอร์ต
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
24 ต.ค. 57
312 . Services Trainer
A service trainer handles the learning and professional development of Customer Care Team both inbound and outbound together with Quality Assurance team. A service trainer will equip staff with the kn...

บริษัท ซิกน่า ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
24 ต.ค. 57
313 . Supervisor ทรัพยากรบุคคล
ด่วน!!!

- HR Admin - Employee Relation - Recruitment

Surapon Foods Public Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
314 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์(สรรหาว่าจ้าง) สอบถาม โทร.083-099-6675
สรรหาว่าจ้างพนักงานสาขาให้กับร้าน MK และในเครือ

บริษัท เอ็มเค เรสโตรองต์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
24 ต.ค. 57
315 . ผู้ช่วยหัวหน้า / หัวหน้าแผนกฝึกอบรมและพัฒนา
- วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนพัมนาบุคลากรประจำปี (Training Year Plan) - ปรับปรุงและพัฒนาระบบการพัฒนาบุคคลากร - ดำเนินกิจกรรมเพื่อส่งเสริมการพัฒนาศักยภาพของพนักงานในองค์กร - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 ต.ค. 57
316 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Senior Training )
ด่วน!!

- การจัดทำ Training Roadmap, Training Plans - จัดปฐมนิเทศน์พนักงานใหม่ - ติดตามเเละประเมินผลการฝึกอบรม - จัดทำเอกสารต่างๆ ของแผนก Training - ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท เมเจอร์ ซีนีเพล็กซ์ กรุ้ป จำกัด ( มหาชน ) Major Cineplex Group
24 ต.ค. 57
317 . เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากรอาวุโส (Sr. Recruitment Officer)
- วางแผน และควบคุมกระบวนการสรรหาและคัดเลือกพนักงานทั้งภายในและภายนอกบริษัทฯ ตลอดจนนักศึกษาฝึกงาน เพื่อให้ได้บุคลากรมีคุณสมบัติตรงตามตำแหน่งงาน - ค้นหาแนวทางใหม่และมีประสิทธิภาพเพื่อการสรรหาและคัดเลือ...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ/ ประสบการณ์
24 ต.ค. 57
318 . Senior HRD Officer
- ควบคุม ดูแล และดำเนินการโครงการที่เกี่ยวข้องกับการพัฒนาบุคลากรและองค์การ ให้เกิดการปรับปรุงระบบภายในองค์การ - ดูแลและดำเนินการด้านการประเมินผลประจำปี - รวบรวมและจัดเก็บความรู้ของบริษัทในฐานข้อมู...

บริษัท จาร์ดีน เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ต.ค. 57
319 . ผู้จัดการแผนกค่าจ้างและสวัสดิการ
• ดูแลรับผิดชอบงานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการพนักงาน • วิเคราะห์และดำเนินงานด้านค่าจ้างและสวัสดิการของบริษัทฯ เพื่อให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ ในการรักษาบุคลากรที่มีคุณภาพ • สรรหาแนวทางการให้ค่าตอ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
320 . เจ้าหน้าที่ปฎิบัติการ - งาน HR (ประจำธ.กสิกรไทย สำนักงานใหญ่ราษฎร์บูรณะ)
ด่วนมาก !!

จัดเตรียม/ตรวจสอบเอกสารผู้สมัคร นัดและจัดตารางเวลา ผู้สมัคร/ผู้สัมภาษณ์ คุมสอบและจัดสอบพนักงาน KBank และบริษัทในเครือ ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
24 ต.ค. 57
 พบ 840 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ