เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 1,021 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . พนักงาน,ผู้จัดการแผนก HR สาขาอรัญประทศ
- ร่วมวางแผน และ ปฏิบัติงานด้าน HRM HRD ADMIN ของสาขาทั้งหมดได้แก่ Recruitment , Compensation , ER , Admin - สามารถมาเรียนงานที่สาขารังสิตได้ในช่วงแรก (บริษัทฯมีที่พักให้)

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
302 . พนักงานบุคคล - ผู้จัดการ เเผนกทรัพยากรบุคคล รับด่วน!! ประจำสาขารังสิต Walk In Interview วันจันทร์-วันศุกร์ สัมภาษณ์ทันที
- สรรหาและคัดเลือกพนักงานใหม่ และพนักงานช่วยขาย (PC) - ตรวจสอบทะเบียนประวัติพนักงาน - ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายค่าจ้างและค่าตอบแทนอื่น ๆ ของพนักงานให้ถูกต้อง - ดูแลการจัดส่งพนักงานใหม่ พนักงานชั่วค...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท - 16,000 ขึ้นไป
22 พ.ค. 58
303 . Human Resources (Payroll / Recruitment) ด่วน!!!
Human Resource Officer : 1 Position (Payroll) - Handing Time attendance, Payroll,Social Security Fund and Benefits. Recruitment Supervisor : 1 Position - Handing Recruitment Process

Dutch Mill Group
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58

บริษัท ดาต้าเพนท์ แอนด์ เคมีคอล จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 พ.ค. 58
305 . HR Staff
1. งานด้านสรรหาบุคลากร ประกาศตำแหน่งงานว่าง, คัดเลือกใบสมัครม, สัมภาษณ์เบื้องต้น 2. จัดทำสัญญาจ้าง, ประเมินผลการทดลองงาน 3. งานด้านฝึกอบรม ประสานงาน ยื่นหลักสูตรต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน 4. งานด้านประ...

บริษัท คิโนะคูนิยะ บุ๊คสโตร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
22 พ.ค. 58
306 . +เริ่มงานได้ทันที !! เจ้าหน้าที่สรรหาบุคลากร (Recruiter) ประจำอาคารอิตัลไทย >>>089-204-0575 (พี่ผึ้ง)
- มีหน้าที่สรรหาบุคคลากร ตามที่เราได้รับมอบหมาย - ทางบริษัท มีช่องทางการ รีเสิชหา candidates ในระบบและตาม source ต่างๆ ให้อยู่แล้วค่ะ - สรรหาพนักงานในตำแหน่ง ที่เราได้รับมอบหมาย - นัดผู้สมัครให้มา...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 12,000++
22 พ.ค. 58
307 . Technical Trainer
-Providing technical training to internal staff -Creating monthly and yearly training schedules for a company. - Planning development training road maps - Developing and preparing training material...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 45,000
22 พ.ค. 58

Trancy Logistics (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
309 . เจ้าหน้าที่บุคคล HRM & HRD
- การวางแผนอัตรากำลังคน - สรรหา คัดเลือก พัฒนาบุคคลากร - ทำสัญญาจ้าง - ปฐมนิเทศน์ - ประเมินการทดลองงาน - ทำเอกสารบรรจุ - สรุปรายงานประจำเดือน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ราชาอูชิโน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
22 พ.ค. 58
310 . Administration (HR&Admin) Manager
- Managing overall functions of HR & Administration. - Managing overall functions of Safety & Environmental and Security.

Sodick (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
22 พ.ค. 58
311 . เจ้าหน้าที่บุคคลและธุรการ
สัมภาษณ์ทราบผลทันที !

- งานสถิติการมาทำงานของพนักงาน - งานด้านสรรหา - งานด้านประกันสังคม - จัดทำรายงานต่างๆของฝ่ายบุคคล

กลุ่มบริษัท V Groupcars
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
312 . เจ้าหน้าที่ / ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกค่าจ้างและสวัสดิการ รับสมัครด่วน!
งานเกี่ยวกับเงินเดือน Payroll - สรุปรายงานเกี่ยวกับพนักงานทั้งหมด - งานเกี่ยวกับประกันสังคม - งานทะเบียนประวัติพนักงาน - งานสวัสดิการพนักงาน - สัญญาจ้างงาน สัญญาค้ำประกัน และอื่น ๆ ตามที่บริษัทฯ...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
22 พ.ค. 58
313 . HRD Supervisor
- วิเคราะห์ วางแผนและจัดทำแผนพัมนาบุคลากรประจำปี (Training Year Plan) - การวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อหาสิ่งที่ต้องปรับปรุง เพื่อนำเสนอแนวทางการพัฒนาศักยภาพของพนักงาน และติดตามผล เช่น การจัดทำ Successor , T...

บริษัท วินแชนซ์ ฟู้ดส์ จำกัด
นิคมบางพลี สมุทรปราการ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
22 พ.ค. 58
314 . HR&GA Manager (Urgently)
1.บริหารงานบุคคลทั้ง ส่วนสำนักงาน และ ส่วนโรงงาน จำนวนพนักงานรวมประมาณ 200 คน 2.บริหารงานบุคคลทั้งระบบ 3.รับผิดชอบตัวชี้วัด (KPI) รวมถึงการบริหารจัดการงบประมาณ 4.ควบคุมระบบมาตรฐานต่างๆ ISO9000 IS...

บริษัท อาควา นิชิฮาร่า คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
315 . HR Coordinator
- สนับสนุนงานของ HR ด้านสรรหา เงินเดือนสวัสดิการ - มีหน้าที่ความรับผิดชอบในการให้การสนับสนุนงานที่เกี่ยวข้องกับบุคคลกับแผนกต่างๆของบริษัท การบริหารจัดการประสิทธิภาพของพนักงาน ค่าตอบแทนและผลประโยชน์ขอ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
316 . ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง
- จัดทำแผนอัตรากำลังและดำเนินการสรรหาพนักงานให้เป็นไปตามแผนอัตรากำลัง - คิดกลยุทธ์วิธีการระบบการสรรหาใหม่ๆ (Aggressive Recruitment) - วิเคราะห์อัตรากำลัง ให้เหมาะสมกับปริมาณงาน - ร่วมจัดกิจกรรมการส...

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
317 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล
ด่วน 2 อัตรา!!!

-ดำเนินการปฎิบัติตามแผนการวางแผนกำลังคนและโครงสร้างกำลังคนของธุรกิจ -ดำเนินการปฎิบัติตามกรอบกระบวนการสรรหาและคัดเลือก -ปฎิบัติดูแลด้านสวัสดิการพนักงาน แรงงานสัมพันธ์และงานด้านบริหารทรัพยากรบุคคล

บริษัท เจริญโภคภัณฑ์อาหาร จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ+สวัสดิการ
22 พ.ค. 58
318 . หัวหน้างาน แผนกค่าตอบแทนและสวัสดิการ (สมุทรสาคร) ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !!
รับผิดชอบในการควบคุม ตรวจสอบการจ่ายค่าจ้าง การจัดทำรายงาน และวิเคราะห์ข้อมูลต่าง ๆ เพื่อใช้ในการวางแผนงานบริหารค่าตอบแทนและสวัสดิการ

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
319 . เจ้าหน้าที่สรรหาและว่าจ้าง ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !!
รับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือกพนักงาน - โดยดำเนินการประชาสัมพันธ์ข่าวสารการรับสมัครพนักงาน เพื่อให้ได้ผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติที่เหมาะสม - ดำเนินการสัมภาษณ์ตามขั้นตอนกระบวนการสรรหาฯ เพื่อใ...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา (ด่วน) นครปฐม 1 อัตรา, สมุทรสาคร 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
320 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ ผลการสัมภาษณ์ผ่าน นัดเริ่มงานทันที !!
- รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท - สามารถวางแผนงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ - การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ - รวมถึงการดูแลเรื่องกฎระเบียบต่างๆของทางบริษัท ...

บริษัท ดีสโตน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา (นครปฐม 1 อัตรา, สมุทรสาคร 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
 พบ 1,021 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ