เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 877 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . ER Supervisor (หัวหน้าแผนกแรงงานสัมพันธ์) ประจำโรงงานนวนคร ด่วน!!!!
- ดูแลและรับผิดชอบงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุม ติดตามการปฏิบัติทางด้านระเบียบวินัยและกิจกรรมต่าง ๆ - วางแผนและจัดทำแผนกงานด้านแรงงานสัมพันธ์ - จัดทำรายงานและสรุปต่าง ๆ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
นิคมนวนคร ปทุมธานี ปทุมธานี
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
302 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝ่ายทรัพยากรบุคคล

บริษัท มาลาพลาส จำกัด
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
303 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (สำนักงานใหญ่พระโขนง) ด่วนมาก !!
1.ติดต่อแหล่งกำลังคน หรือช่องทางสรรหาโดยวิธีต่างๆเพื่อให้ได้ผู้สมัครที่มีคุณสมบัติเหมาะสมกับงานและทันต่อความต้องการของหน่วยงาน 2.ติดต่อนัดสัมภาษณ์/จัดทำตารางนัดสัมภาษณ์แจ้งให้หน่วยงานที่เกี่ยวข้องทรา...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน 17,000 บาทขึ้นไป
19 ธ.ค. 57
304 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
-จัดทำโครงสร้างการบริหารงาน และกำหนดภาระหน้าที่ของหน่วยงาน การกำหนดหน้าที่ความรับผิดชอบ และคุณสมบัติเฉพาะตำแหน่ง เพื่อการวางแผนอัตรากำลังคน -ตรวจสอบความเรียบร้อยถูกต้องของเอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับงานบุ...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
305 . เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง (โรงงานบางพลี) ด่วนมาก !!
- Search for new sources of qualified candidate and participate in various sources including job fair,campus recruitment and other activities. - Responsible for resume screening and first interviewin...

บริษัท คอสโม กรุ๊ป จำกัด (มหาชน) และบริษัทในเครือ
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
306 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน
- จัดฝึกอบรม เข้าร่วมประชุมและจดบันทึกรายงานการประชุม

สมาคมวิศวกรรมสถานแห่งประเทศไทย ในพระบรมราชูปถัมภ์
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
307 . HRD Training Officer/ Assistant SM: 1433)URGENTLY!! Tel.02-541-5139
Company Summary: The Leading Automobile and Equipments Leasing Provider and Service in Thailand. Benefits: Bonus, Insurance, Provident Fund, Cost of Living • Survey, plan and execute the train...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน 30,000 - 35,000 Baht
19 ธ.ค. 57
308 . CSR Officer (Corporate Social Responsibility) (เจ้าหน้าที่ฝ่ายกิจกรรมเพื่อสังคม) SM 2028
Industry Summary: The leader in providing Telecommunication Solution, including Fiber Optic, Submarine Cable, Underground Cable, and Transmission Line รายละเอียดบริษัท: ผู้นำอันดับ 1 ในธุรกิจข่ายสา...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 THB
19 ธ.ค. 57
309 . HRM Officer (Compensation & Benefits) ID 1371 พนักงานฝ่ายบุคคล (สวัสดิการ, ค่าตอบแทน)
Industry Summary: Specializing in developing In-Vehicle embedded software, Sales of In-Vehicle embedded software. • Time attendance, Leave/Late Record, OT Calculation and report • Responsible to ...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน THB 20,000 - 35,000
19 ธ.ค. 57
310 . Senior Supervisor HR / Training Supervisor
ด่วน!!

Senior Supervisor HR (สนง.ใหญ่ คลองสาน) - บริหารจัดการงานด้าน HR ทั้งระบบ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย Training Supervisor (สนง.เพชรเกษม 91) - บริหารจัดการด้านการฝึกอบรม แผนการฝึกอบรม พัฒนาบุคล...

บริษัท เภสัชกรรมศรีประสิทธิ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
311 . เจ้าหน้าที่บุคคล
- สรรหาพนักงานเข้าบริษัท - คิดเงินเดือนโดยใช้โปรแกรมสำเร็จรูป - ดูแลเอกสารงานฝ่ายบุคคล - ดูแล ฝึกอบรมพนักงานในบริษัท - ผ่านงาน ISO พิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กรีนเนอรี่ ลีฟวิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง/ ประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
312 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม/ ติดต่อกรมพัฒฯ (ธูรกิจก่อสร้าง/ประจำสีลม)ด่วน
ด่วน!!!

เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม -ติดต่อกรมพัฒนาฝีมือแรงงานเกี่ยวกับประสานงานการอบรม - ติดต่อประสานงานการอบรมภายใน-ภายนอก (โฟร์แมน,วิศวกร เป็นต้น) - ติดต่อประสานงานวิทยากร สถานที่และเรื่องต่างๆเกี่ยวกับการจัดอบ...

บริษัท อีเอ็มซี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
19 ธ.ค. 57
313 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-สรรหาว่าจ้าง -ฝึกอบรม -ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธวัช เทคโนโลยี ซิสเต็มส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
314 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (H.R. Officer / H.R. Specialist)
• ปฏิบัติงานด้านการสรรหาบุคลากร ประสานงานกับทางสื่อและหน่วยงานต่างๆ เพื่อติดต่อลงประกาศรับสมัครบุคลากร • คัดแยกใบสมัคร และทำการสัมภาษณ์ • จัดทำประกันสังคม ลงบันทึกการมาสาย และขาดงาน ...

Girl Friday Ltd., Part
19 ธ.ค. 57
315 . พนักงานแรงงานสัมพันธ์ ด่วนมาก !!
รับผิดงานด้านแรงงานสัมพันธ์ จัดกิจกรรม สร้างแรงจูงใจให้แก่พนักงาน ประชาสัมพันธ์หน่วยงาน เป็นตัวกลางระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงาน ควบคุมพิจารณาโทษตามกฎระเบียบของบริษัท งานอื่น...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
316 . เจ้าหน้าที่ธุรการงานบุคคล
ด่วน!!

-จัดทำเอกสารประกอบการจัดทำเงินเดือน และสรปรายงานต่างๆ นำส่งแผนกบัญชี -ดำเนินการ ประสานงาน แจ้ง เข้า-ออก กับสำนักงานประกันสังคม -ดำเนินการ ประสานงาน แจ้ง เข้า-ออก เคลมประกันชีวิตและสุขภาพให้กับพนักงา...

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ธ.ค. 57
317 . เจ้าหน้าที่สรรหา - ว่าจ้าง*** ด่วน ***
- สรรหา พนักงานทุกระดับ - จัดทำรายงานการสรรหา - ลงโฆษณารับสมัครงาน และ จัดหาสื่อ หรือ ช่องทางการสรรหา ใหม่ๆ - อื่นๆ ตาที่ผู้บังคับบัญชา มอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
318 . Senior HR Manager (75 - 80K) 304 Industrial
• Responsible for all Human Resource Management relating to Recruitment, Training & Development, Employee Relation, etc. • Handle & Monitor labour case and take responsibility for Union, NGOs relatio...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 75,000 - 80,000 THB.
19 ธ.ค. 57
319 . HR Manager (Base 55 - 75K) ดินแดง
• รับผิดชอบการบริหารจัดการงานด้านฝ่ายบุคคลทั้งหมด: เช่น การวางแผนงานฝ่ายบุคคลประจำปี, การสรรหาบุคลากร (Recruitment), การจัดการค่าจ้างและผลตอบแทน (Compensation and Benefits), การพัฒนาอาชีพ (Career Deve...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 55,000 - 75,000 THB
19 ธ.ค. 57
320 . HR Assistant Manager (35 - 45K) Ayutthaya
• Responsible for all of Human Resource and Administration task such as payroll, Recruit & Training, Visa & W/P and Benefit & welfare • Responsible for the day-to-day smooth running of HR & Admin o...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 35,000 - 45,000 THB.
19 ธ.ค. 57
 พบ 877 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ