เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 968 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ผลการปฎิบัติงาน (KPI) สถิติ
1.วางแผนการจัดทำแผนการดำเนินงานตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 2.สื่อสารและจัดประชุมผู้เกี่ยวข้องเพื่อจัดทำตัวชี้วัดผลการปฏิบัติงาน 3.นำเสนอตัวชี้วัดผลการปฏิบัติให้สอดคล้องตามแผนกลยุทธ์และนโยบาย 4.รวบรวม ...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 เม.ย. 59
302 . HR Supervisor (Recruitment) Urgently Required !
• Establishes recruiting requirements by studying organization plans and objectives, meeting with managers to discuss needs. • Build a database of contacts with outside recruiters (Job Agencies, Head...

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
303 . พนักงานทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านฝึกอบรม (1 อัตรา) - ดูแลรับผิดชอบงานด้านสรรหาและคัดเลือก (1 อัตรา)

บริษัท อีอีซี เอ็นจิเนียริ่ง เน็ทเวิร์ค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
29 เม.ย. 59
304 . HR Manager (Retail Business)
รับผิดชอบงานด้านการบริหารงานบุคคลของบริษัทขาย เป็นส่วนหนึ่งในการวางแผนกลยุทธ์ ทั้งในด้านการวางแผนอัตรากำลังคนให้เหมาะสม การบริหารค่าจ้างค่าตอบแทน การฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร รวมถึงงานสวัสดิการแรงงานสั...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
29 เม.ย. 59
305 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม (Hr.Training)
- ประสานงานฝึกอบรมในการจัดอบรมภายในและภายนอก - เอกสานงานฝึกอบรมที่เกี่ยวข้องกับ ISO - ปฐมนิเทศให้ความรู้พนักงานเข้าใหม่และติดตามผล - จัดกิจกรรมให้กับพนักงาน - เขียนแผนโครงสร้างการพัฒนาบุคคลากร เพื...

บริษัท ธนูลักษณ์ จำกัด (มหาชน)
29 เม.ย. 59
306 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล - สรรหา สำนักงานสระบุรีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการสรรหาพนักงานในทุกๆ ช่องทาง ให้ได้ตามเป้าหมาย (มีประสบการสรรหาพนักงานขับรถ จะพิจารณาเป็นพิเศษ) - ดำเนินการสัมภาษณ์ - จัดทำสัญญาจ้าง - ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รวบรวมเอกสารผู้สมัคร - ติ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป
29 เม.ย. 59
307 . บุคคล
ก็สรรหาบุคลากรเข้าองค์กร ทำเงินเดือน ประกันสังคม ภาษี แลุะงานธุรการบุคคลทั่วไป ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พาราซโซ่ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 12,000-15,000
30 เม.ย. 59
308 . เจ้าหน้าที่ดูแลพนักงานประจำโรงงาน ประสานงานทั่วไป
- ดูแลพนักงานพนักงานฝ่ายผลิตในโรงงาน - รวบรวมเอกสารเกี่ยวกับพนักงานฝ่ายผลิต - ติดต่อประสานงานกับบริษัทลูกค้า - ทำงานออฟฟิตโรจนะ หยุด เสาร์เว้นเสาร์

บริษัท ปัญญากร คอนซัลแตนท์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 ขึ้นไป
29 เม.ย. 59
309 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป (รามคำแหง 75)รับสมัครด่วน !
- แนะนำใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป Prosoftwinspeed ทั้งภายใน และ On Site - ดูแลและบริการ ให้คำแนะนำกับลูกค้า หลังการขาย ข้อมูลโปรแกรมที่จะต้องสอนการใช้งานกับลูกค้า http://www.prosoftwinspeed.com/ www....

บริษัท โปรซอฟท์ คอมเทค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
310 . 22 FUTURE CEOs RECRUTMENT/การรับสมัครในโครงการ 22 FUTURE CEOs
"22 Future CEOs" คือการคัดเลือกผู้มีความสามารถพิเศษและโครงการเตรียมความพร้อมด้านการเป็นผู้นำของ Topica Edtech Group ผู้ที่ผ่านการคัดเลือกจะได้เข้าร่วมโปรแกรมเป็นเวลา 6 เดือน และได้รับประสบการณ์จากการท...

TOPICA EDTECH GROUP/TOP ENGLISH (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน 15.000- 50.000 bath
29 เม.ย. 59
311 . เจ้าหน้าที่บุคคล/หัวหน้างานบุคคล
- ดำเนินการงานด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ - วางแผนอัตรากำลัง - รับผิดชอบงานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร - ทำสัญญาจ้าง - ประเมินผลทดลองงาน - บรรจุพนักงาน

PASAYA
เงินเดือน 25,000 - 30,000
29 เม.ย. 59
312 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.ควบคุมดูแลระบบ Payroll( Bplus ),งานประกันสังคม,ภาษี,ต่างด้าว ฯลฯ 2.ควบคุมดู Training&Recruit , แรงงานสัมพันธ์ 3.ติดต่อหน่วยงานราชการ ติดต่อประสานงานกับภายในและภายนอก 4.รายงานประจำเดือน 5.สามารถท...

บริษัท ชริ้งเฟล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
313 . Human Resources Manager (At least 5 years experiences in HR) MSM: 2840
Company Summary: Telecommunication (ระบบโทรคมนาคม) สวัสดิการ : Bonus/Provident Fund/Insurance/Company Trip/Company Party/Yearly Medical Check-Up/Support funds/Medical Insurance/ETC. หน้าที่ความร...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน 40,000 – 55,000 THB (Based on Experience)
29 เม.ย. 59
314 . Recruitment Specialist & Employee Relation MSM: 2795Urgently Required !
รายละเอียดของงาน Company Summary: Japanese Leading Paper solution and Machine Benefits : Insurance Allowance, Provident Fund, Health Insurance, Life Insurance, Bonus, Company Party/ETC. Job Res...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน Max 45,000 THB (Based on Experience)
29 เม.ย. 59
315 . Employee Relation Executive (PSM : 2856) Salary 60K
Company Summary: truck retail and distribution operation Benefits & Welfare - Annual Bonus based on performance - OPD/IPD (include family), Life insurance - Provident Fund 5% - 5 - Working day...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน Max 60,000 THB
29 เม.ย. 59
316 . ฝ่ายบุคคล / เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมฝ่ายกิจกรรมการตลาด (Event Training)
-ฝึกอบรมพนักงานใหม่ ให้กับแบรนด์สินค้าที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท -วางแผน ออกแบบการฝึกอบรมเพื่อพัฒนาความสามารถของพนักงานฝ่ายประชาสัมพันธ์ประจำบูท ให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทได้กำหนดไว้ -ประสานงาน ในก...

I U Work Co.,Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000
29 เม.ย. 59
317 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ฝึกอบรม)
- จัดทำเอกสารการอบรม - อบรมพนักงาน - และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จีเอฟพีที จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
318 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลรับสมัครด่วน !
1. วางแผน กำหนดแนวทางในการสรรหาบุคลากรตามนโยบาย/แผนกรอบอัตรากำลังคนประจำปี 2. ประสานงานและจัดทำเอกสารการฝึกอบรมเพื่อการพัฒนาภายในและภายนอก รวมถึงสรุปผลการประเมินประสิทธิผลในการฝึกอบรมและพัฒนา 3. วา...

Keak Rungrueang Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
29 เม.ย. 59

บริษัท เบนซ์ บีเคเค กรุ๊ป จำกัด
29 เม.ย. 59
320 . ผู้จัดการแผนกบุคคล
1. ควบคุมค่าใช้จ่ายให้เป็นไปตามงบประมาณที่ได้รับอนุมัติ 2. ดำเนินการ ควบคุม ดูแล การปฎิบัติงานด้านการสรรหาคัดเลือกบุคลากร ด้านการ บริหารค่าจ้าง ด้านการพัฒนาบุคลากรให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 3.ศึกษ...

บริษัท ขอนแก่นแหอวน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
29 เม.ย. 59
 พบ 968 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ