เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 818 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . ผู้จัดการฝ่ายการพนักงาน
ตรวจสอบ วางแผน ควบคุม สั่งการ ให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฏิบัติหน้าที่ อยู่ในขอบเขตภายใต้อำนาจ ให้บรรลุวัตถุประสงค์ที่บริษัทฯ กำหนด พร้อมทั้งอนุมัติเรื่องต่างๆในส่วนที่รับผิดชอบ

บริษัท นำสินประกันภัย จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
302 . ฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
- ทำงานด้านสรรหาว่าจ้าง / อัตรกำลังคน / รับสมัคร / สัมภาษณ์ / จัดทำแฟ้มประวัติพนักงาน - งานด้านสวัสดิการ / แรงงานสัมพันธ์ - งานด้านฝึกอบรมพนักงาน

บริษัท ศิรานันท์ (1995) จำกัด (สำนักงานกรุ๊ป)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
303 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- สร้างกลยุทธ์การสรรหาบุคลากร กำหนดช่องทาง สื่อ วิธีการเพื่อให้สามารถหาบุคลากรได้ตามต้องการ - การพัฒนาและการฝึกอบรม นำ Modern HR, Competency,Training Roadmap, Careepath ให้เกิดประสิทธิผล - การสร้างแ...

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท หรือตามประสบการณ์ หรือตามตกลง
2 ก.ย. 57
304 . หัวหน้าแผนกอบรม
- จัดทำแผนการฝึกอบรม,จัดทำโครงการฝึกอบรมและดำเนินการฝึกอบรม - ดูแลการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - จัดทำรายงายฝึกอบรมประจำเดือน ส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น่ำเฮงคอนกรีต (1992) จำกัด
2 ก.ย. 57
305 . Assistant HRM Manager (HR Business Partner)
• รับผิดชอบงาน HR ทั้งหมด (Recruitment, Employee relation และอื่นๆ) โดยประสานงานและทำงานร่วมกับ HR ส่วนกลางของบริษัท • อบรมขั้นตอน กระบวนการ การทำงาน และเอกสารสัญญาซื้อขายอสังหาริมทรัพย์ของบริษ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ย. 57
306 . Internal Communication Specialist (HR)
• ออกแบบและจัดทำเนื้อหา ข้อมูล ข่าวสาร หรือ กิจกรรมต่างๆ ที่จะสื่อไปยังพนักงานทั้งภายในองค์กรได้อย่างเหมาะสมและถูกต้อง • เป็นศูนย์กลางในการประสานงานด้านการสื่อสารภายในองค์กร รวมทั้งจัดหาแนวทางและช่อง...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
2 ก.ย. 57
307 . Organization Development Specialist
• ออกแบบ และจัดทำโครงสร้างองค์กร และรายละเอียดงาน เพื่อสนับสนุนทิศทางการดำเนินงานขององค์กร (Organization Structure Design) • จัดทำแผนงาน และกิจกรรมในการบริหารจัดการการเปลี่ยนแปลง และการสื่อสารการเ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
308 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
- บริหารการวางแผน กำหนดกลยุทธ์ กำกับดูแลการดำเนินงานทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมาย งบประมาณและแผนงานขององค์กร - กำหนดแนวทางสรรหาและคัดเลือกบุคคลากร - กำหนดแผนการฝึกอบรมบุคคลากรภายในองค์กร - กำ...

Kiak Rungroeng Co., Ltd. บริษัท เกี๊ยกรุ่งเรือง จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
2 ก.ย. 57
309 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคลากร ด่วนมาก !!
1.จัดทำ Trainig Road Map 2.จัดทำสัมมนาประจำปี(พนักงานขาย,พนักงานOffice,ผู้บริหาร) 3.ประสานงานอบรมทั้งภายนอกและภายใน 4.สร้างหลักสูตรพัฒนาบุคลากรภายในองค์กร 5.ดำเนินการตามแผนที่วางไว้ 6.จัดทำเอกสา...

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
เงินเดือน 17,000-25,000
2 ก.ย. 57

บริษัท สตาร์แฟชั่น (2551) จำกัด
2 ก.ย. 57
311 . หัวหน้าแผนกพัฒนาบุคคลากร
1. มีประสบการณ์ด้านฝึกอบรมทั้งหมด เช่น Competency ,JD,OJT 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ 3. จัดการฝึกอบรมทั้งภายในและภายนอก 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด
2 ก.ย. 57
312 . หัวหน้าธุรการบุคคล (สามวา มีนบุรี)
ควบคุมการดำเนินการงานบุคคลทั้งระบบ งานด้านธุรการ จัดซื้อ ระบบคุณภาพ ทะเบียนทรัพย์สิน ของหน่วยงาน

บริษัท เจดับเบิ้ลยูดี อินโฟโลจิสติกส์ จำกัด
2 ก.ย. 57
313 . HR & GA Manager ด่วนมาก !!
- จัดทำ Recruit,Welfare,ER,Payroll,Time,Training - กำกับดูแลงานธุรการทั้งหมด - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ปฏิบัติงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 08:30 - 17:30 น.

บริษัท บียอนด์ กรีน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57

บริษัท จำเริญแพทย์ภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
315 . นักศึกษาฝึกงานแผนกทรัพยากรมนุษย์
ช่วยงานด้านต่าง ๆ ในแผนกทรัพยากรมนุษย์

Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.
2 ก.ย. 57
316 . Human Resources Officer (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
1. ประสานงานด้านการสรรหาว่าจ้าง เช่น การประกาศรับสมัครตำแหน่งงานว่าง การนัดหมายผู้สมัครงาน การคัดเลือกใบสมัครงาน 2. รับผิดชอบงานด้านการฝึกอบรม วางแผนกการฝึกอบรมและจัดทำรายงาน 3. บันทึกข้อมูลพนั...

Air Liquide (Thailand) Co.,Ltd.
2 ก.ย. 57
317 . เจ้าหน้าที่บุคคล....ด่วน..!!!!!
1. มีความรู้เรื่องการสรรหาพนักงาน และสามารถสรรหาพนักงานตามตำแหน่งงานต่างๆให้ทันต่อความต้องการของบริษัทฯ ได้ 2. มีความรู้เรื่องประกันสังคม และกฏหมายแรงงานเบื้องต้น 3. ดูแลเอกสารของพนักงาน เช่น ทะเบีย...

บริษัท เอเชียฟอร์จ แอนด์ ออโต้พาร์ท จำกัด
เงินเดือน ไม่เกิน 20,000 บาท
2 ก.ย. 57
318 . HR Onsite_309
ด่วนมาก!!!

- ดูแลในงานด้านเงินเดือน,สวัสดิการพนักงาน - ทำ Report สรุปอัตรากำลังพลประจำวัน และประจำสัปดาห์

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000-15,000 บาท
2 ก.ย. 57
319 . Human Resource Manager (ID : 1206)
• Responsible for Recruitment processes; Selection, Screening, Interviewing, Identifying, and Offering suitable candidates. • Follow up and coordinate with recruitment channels and active use of recr...

Smartcruit Consultant Co., Ltd
เงินเดือน Negotiable
2 ก.ย. 57
320 . Assistant HR Manager - Business Partner (ID : 1209)
• Support all people processes and handle assigned activities on key people milestones • Collect and analyse data and provide reports for HR Manager • Provide basic people process information to col...

Smartcruit Consultant Co., Ltd
เงินเดือน Negotiable
2 ก.ย. 57
 พบ 818 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ