เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
ประเภทงาน: บุคคล/ฝึกอบรม
 พบ 887 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
301 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.ดูแลงานบุคคลทั้งระบบ HRM,HRD 2.สามารถบริหารและควบคุมงานบริหารทรัพยากรบุคคลได้อย่างดี 3.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 8.30-17.30น.

บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
1 ธ.ค. 58
302 . Apple Professional Development Specialist
จัดโปรแกรมฝึกอบรมคุณครู / นักเรียน วิจัยการอบรม ติดตามผล วัดผล และติดตามผลจากโรงเรียน รวมถึงจัดอบรมภายใน ส่วนที่เป็นข้อมูลใหม่จากทาง Apple ให้ครบถ้วน

Loxley Public Company Limited
เงินเดือน พิจารณาจากประสบการณ์ และโครงสร้างของบริษัท
1 ธ.ค. 58
303 . Recruitment Officer / Senior Recruitment Officer (เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้าง / เจ้าหน้าที่สรรหาว่าจ้างอาวุโส)
- Full spectrum of human resources in recruitment & selection. - Handle all recruitment projects such as job fair, student internship program, university road show and special project. - Perform ex...

Loxley Public Company Limited
เงินเดือน Negotiable
1 ธ.ค. 58
304 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล/เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วนมาก!! สามารถทำงานได้ทันที
- ทำเงินเดือนผ่านโปรแกรมPayroll - บันทึกเวลาเข้างานพนักงาน ขาด ลา มาสาย กฎระเบียบของบริษัท - ปฏิบัติหน้าที่สรรหาว่าจ้างบุคลากร การสร้างสัมพันธภาพที่ดีระหว่างพนักงานและองค์กร - จัดทำสัญญาจ้าง และทะ...

บริษัท ท็อปแวลู คอร์ปอเรท จำกัด
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
305 . Human Resource Manager ( Rayong Plant ) ด่วนมาก !!
Responsible: • Member of the plant’s management team; responsible for all aspects of human resources function, which includes recruitment, compensation management, employee relations, training, gover...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
1 ธ.ค. 58
306 . Recruitment Officer
• Establishes recruiting requirements by studying organization and store expansion plans; meeting with managers to discuss needs • Determines applicant requirements by studying job description and jo...

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
1 ธ.ค. 58
307 . Pay Roll & Benafit Officer
1.ดูแลรับผิดชอบงานด้านค่าจ้าง จัดทำเงินเดือนพนักกงานในเครือ โอ ซี เอส กรุ๊ป 2.ดูแลรับผิดชอบเกี่ยวกับการแจ้งเข้า-ออก กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ 3.ทำงานงานประจำเดือน ภงด.1,แจ้งเข้า-ออกประกันสังคม,กองทุนสำรอ...

OCS THAILAND CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
308 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ค่าจ้างค่าแรง) ด่วน!!!
- ตรวจสอบ และเช็คความถูกต้อง ขาด ลา มาสาย ของพนักงานทั้งบริษัท - สรุปรายงานสถิติการทำงาน ประจำเดือน / ประจำปี - สรรหาพนักงานตามอัตราที่ต้องการ - ติดต่อประสานงานต่างๆ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ทำง...

บริษัท เรเซอร์ ไวร์ เวิร์คส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
309 . เจ้าหน้าที่จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการ
ด่วน!!

- จัดทำเงินเดือนและสวัสดิการพนักงานรายเดือน - ดำเนินการจัดทำและนำส่งเอกสารประกันสังคม รวมทั้งการเบิกสิทธิ์ต่างๆ - จัดทำรายงานการจ่ายค่าตอบแทนตาม Cost ค่าใช้จ่่าย

บริษัท ยูนิค เอ็นจิเนียริ่งแอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
310 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล ( HRD )
- ดูแลและรับผิดชอบด้านงาน Training รวมถึงการบริหารจัดการและสนับสนุนงาน OD ต่างๆ เช่น Career Path , PMS , Successor , IDP - ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา การจัดหลักสูตรติดตามและประเมินผลการฝึกอบร...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
1 ธ.ค. 58
311 . เจ้าหน้าที่แผนกบุคคล ประจำคลังสินค้า บางนา กม.22
- สรรหา และ คัดเลือกใบสมัคร , นัดสัมภาษณ์ และ ประสานงานสัมภาษณ์ตำแหน่งงานกับทางต้นสังกัด - จัดทำเอกสารพนักงานใหม่ และ จัดรอบการอบรมปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - ดูแลรับผิดชอบเรื่องเอกสารสวัสดิการต่าง ๆ...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
1 ธ.ค. 58
312 . เจ้าหน้าที่ประสานงานฝึกอบรม (ด่วนมาก)
1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมของพนักงาน 2.จัดฝึกอบรมภายใน/ภายนอก 3.บันทึกประวัติการฝึกอบรม 4.สรุปเอกสารรายงานส่งกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน

บริษัท บิ๊ก คาเมร่า จำกัด
เงินเดือน 15,000
1 ธ.ค. 58
313 . ผู้จัดการสมาพันธ์ด่วน !!
- จดบันทึกการประชุม, สรุปประเด็น, ร่างจดหมายสำคัญต่างๆ สามารถไปประชุมงานแทนสมาพันธ์ได้ - บริหารจัดการคอร์สอบรม จัดหาวิทยากรต่างๆ (หลักสูตรผู้ประกอบการเอสเอ็มอี หรือคอร์สอื่นๆ) - ประสานงานทั้งห...

Unomous Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 30 - 35K
1 ธ.ค. 58
314 . HR Manager ด่วน !!
Our Client is automotive dealer and services center - Recruiting - Training - Administrative - Payroll Interested person should send an application letter, Apply by Jobthai a resume with fu...

Unomous Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 40-45K
1 ธ.ค. 58
315 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมอาวุโส ประจำคลังน้ำมันสระบุรี
-สามารถเป็นวิทยากรภายในได้ -ติดต่อประสานงานกับวิทยากรและพนักงานที่เข้าอบรม รวมถึงหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -จัดเตรียมความพร้อมในการฝึกอบรม -จัดทำเอกสารเพื่ออนุมัติสำหรับการเบิกค่าใช้จ่าย -ดำเนินการจั...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ธ.ค. 58
316 . เจ้าหน้าที่ค่าผลตอบแทนและสวัสดิการ ประจำคลังน้ำมันหนองแค จ.สระบุรี ด่วน!!
-รับผิดชอบในการบันทึก จัดเก็บ รวบรวมข้อมูลทะเบียนประวัติแฟ้มข้อมูลพนักงาน -ดำเนินเกี่ยวกับการจ่ายค่าจ้าง เพื่อให้การจ่ายค่าจ้างถูกต้อง ทันเวลาที่กำหนด -งานเอกสารธุรการทั่วไปของแผนก และงานอื่นๆ ที่ได...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
317 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคลและธุรการ
1. ควบคุมการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่งานด้านงานธุรการ ด้านความสะอาดภายในและรอบๆ โรงงาน 2. จัดสถานที่ภายใน-ภายนอก โรงงานให้มีสภาพสิ่งแวดล้อมที่ถูกสุขลักษณะ 3. รับผิดชอบงานด้านบริการสวัสดิการต่างๆ สาธา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
1 ธ.ค. 58
318 . Senior Recruitment Officer ประจำสำนักงานใหญ่ ด่วนมาก !!
1.ดูแลการสรรหาและว่าจ้างทั้งระบบ 2.จัดทำรายงานเกี่ยวกับอัตรากำลังพลของบริษัท 3.ดูแลฐานข้อมูลพนักงานและปรับปรุงข้อมูลอย่างต่อเนื่อง 4.สร้างเครื่องมือและกลยุทธ์ในการสรรหา 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
319 . Human Resources Officer (เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล) ด่วนมาก!!!
- สรรหาและคัดเลือกบุคลากร - จัดการนัดหมายผู้สมัครเพื่อมาสัมภาษณ์ - ปฐมนิเทศและฝึกอบรมพนักงานใหม่ - ดูแลเรื่องกฎระเบียบและสวัสดิการ

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
320 . เจ้าหน้าที่บุคคล ด่วน !!
- งานบุคคลทั้งระบบ เงินเดือน ประกันสังคม กรมสรรพกร - งานธุรการสำนักงาน - งานจัดซื้อทั่วไป(ติดต่อshipping ในการประสานงานเคลียร์สินค้า) - อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ** ทำงานจันทร์-ศุกร์ ขอพิจารณาผู...

บริษัท เจนเนอเรชั่น เอส จำกัด
เงินเดือน 20,000-25,000
1 ธ.ค. 58
 พบ 887 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ