เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
30 ม.ค. 58

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
30 ม.ค. 58
3 . วิศวกรไฟฟ้า หรือ เครื่องกล ประจำหน่วยงาน บุรีรัมย์
ควมคุมงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย โครงการ ศุภาลัย พัทยา

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1-2 อัตรา
30 ม.ค. 58
4 . ขายและบริการลูกค้า
ดูแลลูกค้า และใหบริการลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท / เดือน
29 ม.ค. 58
5 . ผู้จัดการร้านBlackcanyon
-ควบคุมดูแลร้านในภาพรวมและยอดขาย และพนักงานที่อยู่ภายใต้บังคับบัญชา -สั่งงานและประสานงานกับทางครัวเพื่อให้การบริการดำเนินการเป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท -รวมทั้งสร้างความประทับใจให้กับลูกค้าท...

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
6 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
7 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- จัดทำแผนงานการดำเนินงานของฝ่าย วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบใบขอซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ คัดเลือกผู้ขายสินค้า อนุมัติการสั่งซื้อ ตรวจสอบยืนยันคุณภาพสินค้า - ...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ม.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (หน่วยสนับสนุน) ประจำสาขาลำปลายมาศ / นางรอง (จ.บุรีรัมย์) ด่วนมาก !!
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง
26 ม.ค. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
26 ม.ค. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
26 ม.ค. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
26 ม.ค. 58
13 . Night Audit
1. Ensures that the Front Office employees are on duty, as well as the rest of the department is running smooth operation. 2. Responsible for night auditing and all night reports to be distributed t...

Best Western Royal Buriram Hotel
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
26 ม.ค. 58
14 . ประชาสัมพันธ์ , การตลาด
การตลาด ประชาสัมพันธ์ สามารถออกพื้นที่ต่างจังหวัดได้เป็นครั้งคราว

บริษัท กรุงไทยแอกซ่า จำกัด มหาชน
10 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
24 ม.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 58
16 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 58
17 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 58
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ