เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก!!
- ทำหน้าที่แนะนำ,ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายแบบภาคสนามไม่ได้อยุ่ประจำ Shop - ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่นซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต, ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
31 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต Homepro Visa Card ( ประจำสาขา บุรีรัมย์)
นำเสนอขายบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่าคาร์ด ให้กับลูกค้าที่สนใจจะสมัคร และดูแลตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
31 ต.ค. 57
3 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ต.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- สอบกลับผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพเรื่องน้ำหนักสินค้าที่ส่งไปยังลูกค้า - ดูแลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ ISO 9001 , Halal, GMP, HACCP

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ต.ค. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- จัดทำแผนงานการดำเนินงานของฝ่าย วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบใบขอซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ คัดเลือกผู้ขายสินค้า อนุมัติการสั่งซื้อ ตรวจสอบยืนยันคุณภาพสินค้า - ...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ต.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
31 ต.ค. 57
7 . หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
- ดูแลเกี่ยวกับบัญชีของโรงงาน - สรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง - ติดต่อประสานเกี่ยวกับด้านบัญชี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
30 ต.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
9 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
10 . พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
1. บันทึกเอกสารด้าน รับ-จ่าย 2. ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน 3. สรุปเอกสารประจำวัน 4. จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย 5. จัดทำ แบบ ภ.ง.ด.1, 3 และ 53 6. จัดทำรายการเงินสดย่อย 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
11 . ผู้จัดการสถานี
1.บริหารทีมขายได้ 2.กำหนดแผนงานให้กับทีมได้ 3.ประเมินผลทีมงานตาม KPI 4.มีความรู้เรื่อง ต้นทุน ค่าใช้จ่าย กำไรขั้นต้น กำไรสุทธิ 5.วิเคราะห์ตลาด ,ลูกค้า ,ราคา ,สินค้าได้ จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 57
12 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
- วางแผนและกำหนดนโยบายการขายในประเทศ จัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลรับผิดชอบการขายน้ำตาลในประเทศ ตัดสินใจกำหนดราคาน้ำตาลในประเทศ - ดูแลแผนงานและงบประมาณในฝ่ายที่รับผิดชอบ - ประสานงานกับห...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ