เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ (ชาย) ประจำสาขาบ้านหัวลิง จ.บุรีรัมย์ ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive+อื่นๆ
27 พ.ย. 58
2 . พนักงานขาย (ภาคอีสาน) ด่วนมาก !!
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ ทั้งแบบเครดิตและเงินสด - จัดทำสรุปรายงานการขายประจำเดือน - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
3 . หัวหน้าแผนกอาหารและเครื่องดื่ม (F&B Supervisor)
- อบรมและสื่อสารให้พนักงานจัดเลี้ยงดำเนินงานตามนโยบายของบริษัท - รับผิดชอบกำกับดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของทีมงาน - รับผิดชอบกำกับดูแลการตกแต่งหรือจัดแจงห้องอาหารให้ดูดี และสะดวกสบาย - รับผิดชอบกำกับดู...

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
4 . ผู้จัดการโรงแรม
1. วางแผนการบริการจัดการให้กิจการดำเนินไปได้ด้วยความเรียบร้อย ทั้งทางด้านการบริหารและการตลาด 2. บริหารงานบุคคลและการควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน ควบคุมดูแลในส่วนของพนักงานผู้ปฏิบัติหน้าที่บริการในโ...

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
5 . พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง
- มีหน้าที่ขับรถขนส่ง หิน ดิน ลูกลัง ทราย ยางมะตอย ฮอดมิก ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรับผิดชอบในหน้าที่

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
6 . พนักงานขับรถสิบล้อ / รถน้ำ
สิบล้อตอนเดียว - มีหน้าที่ขับรถขนส่ง หิน ดิน ลูกลัง ทราย ไปส่งตามจุดต่างๆในไซด์งาน - มีหน้ารับผิดชอบรถที่ตนเองขับ ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ รถน้ำ - มีหน้าที่สเปร์น้ำที่ไซด์งาน ที่ป...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
7 . พนักงานตรวจสอบสภาพรถ
1.ทำประวัติของรถ มีความรู้พิเศษเรื่องยาง 2.มีประสบการณ์การแยกประเภทของยางที่ใช้แล้ว 3.ออกนอกพื้นที่ได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ 4.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 5.รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 พ.ย. 58
8 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล/ ฝึกอบรม/ Hr/ Training manager
- รับผิดชอบให้พนักงานเข้าใจในกฏระเบียบวินัยของบริษัทและให้พนักงานเข้าใจกระบวนการลงโทษ - รับผิดชอบเรื่องการเติบโตในสายอาชีพของพนักงานในบริษัท - รับผิดชอบการฝึกอบรมพัฒนาบุคลากรและจัดทำกิจกรรมเพื่อสนับ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
9 . ธุรการ GPS (เฉพาะคนพิการ)ด่วน มาก!!
- ดูรถที่ติด GPS ทั้งหมดเพื่่อหาความผิดปกติ - จัดทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าทุกวัน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
10 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม
- มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน นโยบายและระเบียบของบริษัท - มีหน้าที่ติดตามผลและวัดผลของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว - มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับ KPI ของแผนกฝึกอบรม - มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ย. 58
11 . ธุรการบัญชี
1.เกี่ยวกับภาษี 1.1ออกใบกำกับภาษีขาย 1.2ออกใบกำกับภาษีขาย 1.3.ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือนนำข้อมูลการคา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
27 พ.ย. 58
12 . วิศวกร
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2.ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
27 พ.ย. 58
13 . ช่างยนต์
1. รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ในส่วนที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรับผิดชอบเรื่องการดูแลคว...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง - รับผิดชอบกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รับผิดชอบการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบตามไซด์งาน สวัสดิการสำหรับตำแหน่งนี้ - มีประกันสังค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
คีย์ข้อมูลออร์เดอร์สินค้าตามที่สาขาต้องการ เช็ครายละเอียดสินค้า ยอดสั่งสินค้าจากสาขา

บริษัท คิดถึงเบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
16 . QC (ประจำที่ จ.บุรีรัมย์และ อ.บางบัวทอง)
ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ ดูแลส่วนผสม ส่วนประกอบของผลิตภัณฑ์ ตลอดจนงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คิดถึงเบเกอรี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
17 . IT Support
1.ดูแลบำรุงรักษาคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วง (PM) 2.ดูแลระบบ Net Work , CCTV 3.Support User ตามความเหมาะสม 4.ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (บุรีรัมย์)
1.รับผิดชอบการตรวจ การสุ่ม ข้าวเปลือกที่รับเข้า 2.ตรวจสอบกระบวนการผลิต 3.รับผิดชอบเอกสารระบบมาตรฐาน 4.ตรวจสอบคุณภาพด้านกายภาพ และเคมี 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
19 . ผู้จัดการโรงแรม
บริหารงานตามนโยบายบริษัท ควบคุมดูแลทุกส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
20 . พนักงานต้อนรับ
- ต้อนรับลูกค้าทั้งชาวไทยและต่างประเทศ - ประสานงานและคอยแนะนำช่วยเหลือลูกค้า

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ