เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถเกรดรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสภาพรถก่อนการทำงานตามตารางการตรวจเช็คได้ถูกต้อง - การเคลียริ่งพื้นที่ทำงาน (Clearing) - การปรับโครงสร้างพื้นดินเดิม (Foundation) - การผสมวัสดุประเภทต่างๆ (Mixing) - การตัดเกรด - การรื้อง...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 59
2 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบใน KPI ของฝ่ายจัดซื้อให้บรรลุเป้าหมาย ของปี 2016 - รับผิดชอบในการสรรหา Supplier ใหม่ ให้เพียงความต่อความต้องการ - รับผิดชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ได้ประส...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 59
4 . พนักงานขับรถเครน (รถเฮี๊ยบ)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบสภาพรถก่อนการทำงานตามตารางการตรวจเช็คได้ถูกต้อง - ความเข้าใจในกระบวนการทำงาน - วีธีการใช้เครนอย่างถูกวิธี เช่น 1. ขนย้ายอุปกรณ์งานก่อสร้างต่าง ๆ 2. ขนย้ายของจากที่ต่ำไปที่สูง - ด...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 59
5 . ครูฝึก ภาคสนามรับสมัครด่วน !
- ออกไปตรวจเช็ดการทำงานของพนักงานตามไซค์งานต่างๆ - ประเมินพนักงาน ทั้งก่อนและหลังทำงาน - จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับการฝึกอบรม - สามารถให้คำชี้แนะ เกี่ยวกับกฏระเบียบบริษัทฯ - ต้องนอนที่ไซค์งานเป็นเวล...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 59
6 . พนักงานตรวจสอบสภาพรถรับสมัครด่วน !
1.ทำประวัติของรถ มีความรู้พิเศษเรื่องยาง 2.มีประสบการณ์การแยกประเภทของยางที่ใช้แล้ว 3.ออกนอกพื้นที่ได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ 4.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 5.รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
29 พ.ค. 59
7 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. เกี่ยวกับภาษี 1.1 ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1.2 ปิดงบดุลบัญชีได้ 1.3 ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4 ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5 สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือน...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 พ.ค. 59
8 . วิศวกรรับสมัครด่วน !
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2.ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 พ.ค. 59
9 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ในส่วนที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรับผิดชอบเรื่องการดูแลคว...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 59
10 . Chief Houeskeepingรับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการในฝ่าย HK -ควบคุมค่าใช้จ่ายในฝ่าย HK -วางแผนการบริหารกำลังคนใน HK -ควบคุมใ้ห้พนักงานปฎิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
11 . Marketing Manager
-วางแผนการขายประจำเดือน/ไตรมาศ/ปี -วางแผนการโฆษณาตามสื่อต่างๆ -วางแผนงานการจัดกิจกรรมต่างๆ

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่รักษาความปลอดภัย
1.ตรวจตราดูแลรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปและดูแลทรัพย์สินของบริษัท 2.ตรวจสอบควบคุมดูแลการเข้า-ออกของพนักงานและบุคคลภายนอก 3.รับและลงทะเบียนรับเอกสารสิ่งของหรือวัสดุต่างๆที่ส่งมาจากหน่วยงานภายนอก

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
28 พ.ค. 59
13 . หัวหน้าสิ่งแวดล้อม
-ดูแลควบคุมน้ำเสียที่เกิดจากกระบวนการผลิตยาง -ควมคุบดูแลงานของ Process Bio gas ตั้งแต่น้ำเสียจาก Ethanol เข้าจนถึงน้ำเสียที่ออกจาก Bio gas -ทำรายงานเอกสารราชการส่งหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามระเบียบข้อบ...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
14 . พนักงานขายรถแทรกเตอร์
-สร้างและรักษาพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ที่สำคัญ -เยี่ยมเยียนลูกค้าเพื่อเกิดช่องทางในการขยายธุรกิจในการขายสินค้าใหม่ -การเตรียมการและวางแผนวันทำงานเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
16 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการอะไหล่
1.ตรวจสอบสต๊อคและอะไหล่จากการขายทุกวัน 2.จัดทำMinimum stock สำหรับวางแผนการสั่งซื้อ 3.จัดทำเอกสารการนำเข้า-เบิกออกของอะไหล่ 4.ตรวจนับสต๊อคอะไหล่ทุกเดือน 5.ติดตามการสั่งซื้ออะไหล่ที่ยังไม่ได้นำส่...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
16 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
-ทำบัญชี เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และทรัพย์สิน -กระทบยอดรายการบัญชี -ทำบัญชีสต๊อกสินค้า -มีความรู้เรื่องภาษีอากร -สามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
17 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการแล็ป
- Test sample of cuplump,in-process sample.and block rubber - Report the test result to QA Supervisor - Making the test certificate in each lot - Analyze the test result for adjusting production(in...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 59
18 . บัญชีต้นทุน
-ตรวจวางบิลการตั้งหนี้เจ้าหนี้การค้าด้านวัตถุดิบ -บันทึกการซื้อยางและจ่ายชำระค่ายาง -จัดทำรายงานยางคงเหลือและต้นทุนเสนอผู้จัดการ -จัดทำงบต้นทุนผลิตประจำเดือนประจำไตรมาสและประจำปีนำเสนอผู้บริหารออกง...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 59
19 . ธุรการ(คนพิการ)
-รับและจัดทำเอกสารการเบิกสินค้าข้ามคลัง -ติดตามเช็คการปรับเปลี่ยนราคา -จัดทำเอกสารการเบิกสินค้า -จัดทำเอกสารPost Ship/ใบจัดสินค้า -จัดเก็บเอกสารที่สำคัญของแผนก -จัดเรียงสินค้าเข้าShellเวลามีการเบ...

บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
20 . พนักงานแนะนำสินค้า
-สต็อกสินค้าที่ตนเองรับผิดชอบต้องตรง 90% -รักษายอดขายให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด -ลดจำนวนสินค้า Dead Stock ที่มีอยู่ในแผนก ไม่ให้เกิน 40% ของมูลค่าสินค้าที่มีอยู่ในแผนก ที่ตนเองรับผิดชอบ -ลด...

บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ