เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกร
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2.ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
30 ก.ค. 58
2 . Project Controller Supervisor
- รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก - รับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินการของแต่ละโครงกา รและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน - รับผิดชอบในการจัดทำระบบการจ่ายงาน ควมคุม และติดตามงานของพนักงานในแผนก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
30 ก.ค. 58
3 . ช่างไฟฟ้า
- รับผิดชอบในการซ่อมระบบไฟฟ้าของรถต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม - รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
30 ก.ค. 58
4 . ธุรการสรรหาว่าจ้าง
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง - รับผิดชอบกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รับผิดชอบการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบตามไซด์งาน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
30 ก.ค. 58
5 . Account Executive (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 2 สิงหาคม 2558
1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
6 . โฟร์แมน (ประจำไซด์งาน จ.บุรีรัมย์)
- ควบคุมติดตามงานหน้าไซด์งานของผู้รับเหมา ให้ติดตั้งให้ถูกต้องตามแผนงาน - อำนวยความสะดวกให้ผู้รับเหมา ในด้านอุุปกรณ์ เครื่องจักรที่ใช้ในการติดตั้ง - ช่วยผู้เชี่ยวชาญด้านเทคนิค - ดูแลงานติดตั้งเค...

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
29 ก.ค. 58
7 . ช่างควบคุมงานก่อสร้าง
บริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานใน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ก.ค. 58
8 . พนักงานช่างโปรเซิร์ฟ
1. ประจำหลุมเปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง 2. ต้อนรับลูกค้า 3. รับผิดชอบหน้าที่จากผู้บังคับบัญชาที่มอบหมายให้ 4. ปฏิบัติงานตามโครงสร้างบริษัท และ ประสานงานกับหน่วยงานอื่นได้

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
9 . กราฟฟิคดีไซน์
- จัดทำอาร์ตเวริร์ค ตามแบบลูกค้า - ออกแบบ และแก้ไขอาร์ตเวิร์ค ได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการของลูกค้า - ปรับสี และตกแต่งรูปภาพให้สวยงาม - ใช้โปรแกรม lllustrator,Photoshop,Coral Draw Ms Office

MINONE ENTERPRISES CO.LTD
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ค. 58
10 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
12 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
13 . แม่บ้านประจำสาขา
ด่วน!!!

- ดูแลทำความสะอาดสาขาตามที่ได้รับมอบหมาย สาขาทีต้องการ โรบินสันบุรีรัมย์

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
14 . พนักงานมวลชนสัมพันธ์
- ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ วารสาร แผ่นพับ ไวนิล คัทเอ้าท์ สื่ออิเล็กทรอนิกส์ - ลงพื้นที่พบปะชุมชน ประสานงานหน่วยงานต่างๆ - จัดกิจกรรม นิทรรศการตามโอกาสต่างๆ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
15 . วิศวกรเครื่องกล
- ดูแลควบคุมและซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 ก.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- พบลูกค้า - แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัท - ออกบู๊ทประชาสัมพันธ์ Package ของบริษัท

ห้างหุ้นส่วนจำกัด รุ่งนิธินันท์
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000
23 ก.ค. 58
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ