เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานการเงิน ประจำสาขาบ้านหัวลิง ด่วนมาก !!
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
17 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
3 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
4 . RD ENGENEER / TECHNECAL
- Responsible to execute the new development sample coordinating with RD workshop and production team. - Helps the project leader and pattern maker to turns the requirements backlog into fast sample ...

MINONE ENTERPRISES CO.LTD
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 57
5 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ
- วางแผนและกำหนดนโยบายการขายในประเทศ จัดทำรายงานนำเสนอต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลรับผิดชอบการขายน้ำตาลในประเทศ ตัดสินใจกำหนดราคาน้ำตาลในประเทศ - ดูแลแผนงานและงบประมาณในฝ่ายที่รับผิดชอบ - ประสานงานกับห...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ก.ย. 57
6 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
- จัดทำแผนงานการดำเนินงานของฝ่าย วางกรอบแนวทางการปฏิบัติงานตามหลักการตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบใบขอซื้อปัจจัยการผลิตจากหน่วยงานต่างๆ คัดเลือกผู้ขายสินค้า อนุมัติการสั่งซื้อ ตรวจสอบยืนยันคุณภาพสินค้า - ...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
-งานบัญชี-รับจ่าย -งานเอกสารระบบสาขา -งานธุรการบัญชีทั่วไป

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิงส์ กรุ๊ป จำกัด(สาขาบุรีรัมย์
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป+ค่าประสบการณ์
16 ก.ย. 57
10 . ผู้จัดการสาขา
-บริหารงาน ระบบสาขา

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิงส์ กรุ๊ป จำกัด(สาขาบุรีรัมย์
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท ขึ้นไป+ค่าผลงาน
16 ก.ย. 57
11 . ขายและบริการลูกค้า
ดูแลลูกค้า และใหบริการลูกค้า

บริษัท กรุงไทย-แอกซ่า ประกันชีวิต จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 บาท / เดือน
16 ก.ย. 57
12 . พนักงานเติมน้ำมัน
1.บริการเติมน้ำมันให้ลูกค้า 2.ดูแลพื้นที่ที่ได้รับมอบหมายให้สะอาดเรียบร้อย 3.เชื่อฟังคำสังของสายบังคับบัญชา

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 300+/วัน
13 ก.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต Homepro Visa Card ( ประจำสาขา บุรีรัมย์)
นำเสนอขายบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่าคาร์ด ให้กับลูกค้าที่สนใจจะสมัคร และดูแลตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-15,000
12 ก.ย. 57
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ