เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ครูฝึก ภาคสนาม
- ออกไปตรวจเช็ดการทำงานของพนักงานตามไซค์งานต่างๆ - ประเมินพนักงาน ทั้งก่อนและหลังทำงาน - จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับการฝึกอบรม - สามารถให้คำชี้แนะ เกี่ยวกับกฏระเบียบบริษัทฯ ***ใบสมัครที่มีรูปถ่ายจะ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
2 . ธุรการบัญชี
1.เกี่ยวกับภาษี 1.1ออกใบกำกับภาษีขาย 1.2ออกใบกำกับภาษีขาย 1.3.ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็น Excel 1.4ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือนนำข้อมูลการค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
3 . พนักงานขับรถสิบล้อพ่วง / สิบล้อตอนเดียว / รถน้ำ ด่วนมาก !!
รถสิบล้อพ่วง - มีหน้าที่ขับรถขนส่ง หิน ดิน ลูกลัง ทราย ยางมะตอย ฮอดมิก ตามที่ได้รับมอบหมาย - มีความรับผิดชอบในหน้าที่ สิบล้อตอนเดียว - มีหน้าที่ขับรถขนส่ง หิน ดิน ลูกลัง ทราย ไปส่งตามจุดต่างๆ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
4 . ธุรการ GPS (เฉพาะคนพิการ)ด่วน มาก!!
- ดูรถที่ติด GPS ทั้งหมดเพื่่อหาความผิดปกติจากโปรแกรม - วิเคราะห์หาสาเหตุปัญหาที่เกิด - รายงานความเคลื่อนไหวของรถทุกวัน - ทำรายงานเสนอต่อหัวหน้าทุกวัน ใบสมัครที่มีรูปถ่ายจะได้พิจารณาก่อน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.พ. 59
5 . หัวหน้าแผนกฝึกอบรม ด่วนมาก !!
- มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการทำแผนฝึกอบรมประจำปี - มีหน้าที่รับผิดชอบเรื่องการทำกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ของพนักงาน - มีหน้าที่ติดตามผลและวัดผลของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว - มีหน้าที่รับผิดชองเก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.พ. 59
6 . พนักงานตรวจสอบสภาพรถ
1.ทำประวัติของรถ มีความรู้พิเศษเรื่องยาง 2.มีประสบการณ์การแยกประเภทของยางที่ใช้แล้ว 3.ออกนอกพื้นที่ได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ 4.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 5.รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
6 ก.พ. 59
7 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. เกี่ยวกับภาษี 1.1 ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1.2 ปิดงบดุลบัญชีได้ 1.3 ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4 ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5 สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือน...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
6 ก.พ. 59
8 . ช่างยนต์
1. รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ในส่วนที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรับผิดชอบเรื่องการดูแลคว...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง - รับผิดชอบให้พนักงานเข้าใจและปฏิบัติตามกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบตามไซด์งาน - รับผิดชอบเรื่องการจัดเก็บและอัพเดทเอกสารการควบคุม - รั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
10 . Project Controller Supervisor
1.รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก 2.จัดทำแผนการดำเนินงานของแต่โครงการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน 3.จัดทำระบบการจ่ายงาน ควบคุม และติดตาม งานของพนักงานในแผนก 4.จัดการประชุมการเปิดของแต่ละโค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต้องเจรจาก่อน
6 ก.พ. 59
11 . ผู้จัดการฝ่ายต้อนรับ ด่วนมาก !!
-บริหารจัดการงานทั้งหมดของฝ่ายต้อนรับ -วางแผนการสร้างรายได้ในส่วนที่รับผิดชอบ

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
12 . ช่างเทคนิค
1.ให้การต้อนรับลูกค้าที่นำเครื่องจักรมาซ่อมด้วยความใส่ใจ 2.บันทึกรายละเอียดการแจ้งซ่อมจากลูกค้า 3.แจ้งค่าใช้จ่ายและเวลาในการซ่อมให้ลูกค้าทราบ 4.รับผิดชอบงานซ่อมตามที่ได้รับมอบหมาย 5.บันทึกประวัติง...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการอะไหล่
1.ตรวจสอบสต๊อคและอะไหล่จากการขายทุกวัน 2.จัดทำMinimum stock สำหรับวางแผนการสั่งซื้อ 3.จัดทำเอกสารการนำเข้า-เบิกออกของอะไหล่ 4.ตรวจนับสต๊อคอะไหล่ทุกเดือน 5.ติดตามการสั่งซื้ออะไหล่ที่ยังไม่ได้นำส่...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
14 . ช่างกลึง
-งานกลึงชิ้นงานตามแบบ -ดูแรักษาเครื่องจักรที่ใช้งานให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
15 . ช่างยานยนต์
ควบคุมดูแลการซ่อมและการบำรุงรักษายานพาหนะของบริษัทให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานอย่างเหมาะสมและมีประสิทธิภาพรวมทั้งการดูแลการเบิกอะไหล่ที่ใช้ในการซ่อมบำรุงรักษา

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.พ. 59
16 . หัวหน้าห้องปฏิบัติการแล็ป
- Test sample of cuplump,in-process sample.and block rubber - Report the test result to QA Supervisor - Making the test certificate in each lot - Analyze the test result for adjusting production(in...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.พ. 59
17 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ
- Test sample of cuplump,in-process sample.and block rubber - Report the test result to QA Supervisor - Making the test certificate in each lot - Analyze the test result for adjusting production(in...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.พ. 59
18 . บัญชีต้นทุน
- ทำการรับและบันทึกสินทรัพย์ถาวรลงในทะเบียนคุมสินทรัพย์ถาวร - จัดทำทะเบียนและติดเลขทะเบียนสินทรัพย์ถาวร - คิดค่าเสื่อมของสินทรัพย์ถาวรในแต่ละรายการตามนโยบายของบริษัทและอ้างอิงตามมาตรฐานการบัญชีและบั...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.พ. 59
19 . เลขานุการผู้บริหาร
ติดต่อประสานงานทั้งภายในและต่างประเทศ

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.พ. 59
20 . ผู้จัดการโรงแรม
บริหารงานตามนโยบายบริษัท ควบคุมดูแลทุกส่วนให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
 พบ 33 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ