เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาตรัง
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
2 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์(Section Manager - Butchery) สาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
3 . Sales Ocha @ บุรีรัมย์
-นำเสนอขายระบบ Application Airplay สำหรับเจ้าของร้านและลูกค้า -ดูแลรักษาฐานลูกค้า กระตุ้นยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนด ตามโซนที่รับผิดชอบ -สื่อสารกับกลุ่มลุกค้าถึงผลิตภัณฑ์ เพ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,400 - 23,400
29 พ.ค. 60
4 . พนักงานเงินเดือนและสวัสดิการ
- รับผิดชอบงานด้าน Payroll เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการพนักงาน เช่น บ้านพักพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ฯลฯ - งานด้านประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.จัดทำระบบ-กฎหมายที่เกี่ยวข้องด้านสิ่งแวดล้อมทั้งหมด เช่น ISO14001,รว.1-รว.3,ทส.1,ทส.2 2.ควบคุมดูแลการนำสิ่งปฏิกูลออกจากโรงงานรวมไปถึงดูแลและรับผิดชอบงานด้านสิ่งแวดล้อมตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
6 . ช่างไฟฟ้า (ประจำโรงงาน สาขา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานซ่อมบำรุงทั้งระบบ เช่น ระบบไฟฟ้า/ประปา/เครื่องปรับอากาศ เป็นต้น - วางแผนการบริหารงานซ่อมบำรุง(PM) - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
7 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour รับสมัครด่วน !
1.Resort Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.Front office Manager - บริหารจัดการในฝ่ายต้อนรับ - สร้างรายรับ-ควบคุมค...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11,หัวหน้าบัญชี,พนักงานบัญชี,ช่างซ่อมรถจักยานยนต์รับสมัครด่วน !
1.ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11 (สาขา อ.คูเมือง) - ควบคุมดูแลสินค้าให้เพียงพอต่อการขาย - บริหารจัดการยอดขายให้ได้ตามเป้า - ควบคุมดูแลร้านให้ได้ตามมาตรฐานข้อกำหนด - บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ ...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60

บริษัท ยูนิเวอร์แซล ไรซ์ จำกัด
29 พ.ค. 60
10 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์
ลักษณะพนักงานขาย -แนะนำขายผลิตภัณฑ์คอมพิวเตอร์ และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ -ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 พ.ค. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
14 . พนักงานซ่อมบำรุง (ช่างยนต์)
- ดำเนินการตรวจเช็คและซ่อมบำรุงรถของบริษัท - งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Best-Pac Concrete Co,Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 17,000 ตามประสบการณ์
29 พ.ค. 60
16 . ธุรการขนส่ง
- รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลของการขนส่งสินค้าที่ทำได้ เทียบกับแผนงานประจำวันและจัดทำรายงานสรุปประจำวัน - รับผิดชอบการเก็บข้อมูลการบำรุงรักษา และจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงของรถ/เครื่องจักรทุกคันที่ใช้งานภ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 60
17 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานมีความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎและระเบียบวินัยของบริษัท - รับผิดชอบในการควบคุมอัตรากำลังคนให้สอดคลองกับแผนผังองค์กรในแต่ละหน่วยงาน - รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามกา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 60
18 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมพร้อมแก้ไขปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุอาการของรถเสีย จัดลำดับการซ่อมด่วน จัดทำแผนตารางงานซ่อม จัดหาพาสอะไหล่ ส่งข้อมูลให้แอดมินเพื่ยดำเนินการกับจัดซื้อ - รับผิดชอบในการซ่อมรถ / เคร...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 60
19 . หน.หน่วยความปลอดดภัย และจป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 พ.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม - มีหน้าที่ติดตามผลและวัดผลของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม - มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับ KPI ของแผนกฝึกอบรม - มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้อง...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 60
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ