เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย / วิศวกรขาย
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรืองผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด

Best-Pac Concrete Co,Ltd และ บจก. อึ้งชุนฮะ (1994)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 + Commission
25 ก.พ. 60
2 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล สาขาบุรีรัมย์ (Section Manager - IT)
• กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำกา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
3 . หัวหน้าส่วนงานบริหารงานบุคคล(Supervisor-HumanResources)สาขาบุรีรัมย์,หนองบัวลำภู
- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
สาขาละ 1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.พ. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาบุรีรัมย์
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 ก.พ. 60
5 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาบุรีรัมย์
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
6 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ BRY Wingcenter รับสมัครด่วน !
1.พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ทางโทรศัพท์) - โทรแจ้งลูกค้าในการชำระค่างวด - โทรติดตามลูกค้าที่ค้างชำระ - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าก่อนถึงกำหนดชำระ - ประสานงานกับฝ่ายติดตามและฝ่ายกฎหมาย 2.พนักงานขายประจำ W...

บริษัท บีอาร์วายปิโตรเลียม จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
7 . พนักงานเติมน้ำมัน,พนักงานCafe Amazon,พนักงาน 7-11รับสมัครด่วน !
ทุกตำแหน่ง ประจำสถานี ปตท.อำเภอบ้านกรวดและอำเภอพุทไธสง พนักงานเติมน้ำมัน - บริการลูกค้าที่มาเติมน้ำมัน - ตรวจสอบและเช็คน้ำมัน - ให้บริการแก่ลูกค้าในด้านอื่นๆ พนักงานร้าน Cafe Amazon - บริกา...

บริษัท บีอาร์วายปิโตรเลียม จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
8 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ประสานงานกับ Supplier สั่งซื้อสินค้าภายในประเทศ - เปรียบเทียบราคา และ เจรจาต่อรองราคาสินค้า - คีย์ข้อมูลงานสั่งซื้อสินค้าเข้าระบบ

บริษัท มินวัน เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
25 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อและสต็อก ประจำ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
ประสานงานกับ Supplier จัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่สิ่งแวดล้อม
1.ควบคุมดูแลทางมาตรการในการจัดการด้านสิ่งแวดล้อม 2.งานด้านระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน 3.วางแผนการปฏิบัติการฉุกเฉินของโรงงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
-รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ -บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความสะดวกใ...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน ให้...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.พ. 60
13 . ธุรการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการจัดเก็บและควบคุมเอกสารให้เป็นระเบียบอยู่เสมอ - รับผิดชอบในการตรวจสอบข้อมูลการมาทำงานของพนักงาน เช่น วันมาทำงาน ขาด ลา มาสาย ทุกวัน - รับผิดชอบในการลงข้อมูลพนักงานใหม่ การมาทำงานของพน...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.พ. 60
14 . หัวหน้าแผนกขนส่งรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานขับรถฝ่ายขนส่ง ให้ทำงานเป็นไปตามแผนการรับ-ส่งวัสดุตามหน้างานต่างๆ - เก็บข้อมูลการบำรุงรักษารถและจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถ - ตรวจสอบสมุดคู่มือประจำรถทุกประเภ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.พ. 60
15 . ธุรการซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบแจ้งซ่อมให้ครบถ้วนที่สุด - รับผิดชอบหาประวัติรายการซ่อมเสนอผู้จัดการ - วางแผนเรื่องการซ่อมบำรุง Back log ไม่ไห้มีค้าง - วางแผนการซ่อมบำรุงให้ได้ ประสิทธิภาพ และตรงเวลา - รับผิดชอบเชื่อฟ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.พ. 60
16 . Engineer Coordinator รับสมัครด่วน !
- วางแผนการทำงานของผู้รับเหมา - คำนวณงบประมาณการใช้วัตถุดิบตามแผนงาน - จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร วัสดุ ก่อนการทำงาน - ควบคุมกระบวนการการทำงานของผู้รับเหมา

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.พ. 60
17 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการสั่งอะไหล่ สินค้า วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช็คราคาตามร้านที่จะสั่งซื้อ เปิด P/O เพื่อทำการขออนุมัติการสั่งซื้อ - ตรวจสอบสินค้าที่ช่างขอเบิกอะไหล่ และตรวจรับอะไหล่ และทำการคีย์ เข้าระบบส่งเ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.พ. 60
18 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ก.พ. 60
19 . ธุรการฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน นโยบายและระเบียบของบริษัท - มีหน้าที่ติดตามผลและวัดผลของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว - มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับ KPI ของแผนกฝึกอบรม - มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
20 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ