เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ (ประจำไซด์งาน จ.บุรีรัมย์)
- การจัดการด้านงานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานทั่วไป ระหว่างไซด์งาน และสำนักงาน

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
5 พ.ค. 58
2 . วิศวกร (ประจำไซด์งาน จ.บุรีรัมย์)
- รับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุม งานติดตั้ง หรืองานซ่อมบำรุงให้ได้คุณภาพ และระยะเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
5 พ.ค. 58
3 . ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคล หญิงหรือชาย ก็ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบควบคุมให้พนักงานเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท -รับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารของฝ่ายบุคคล -สรรหาบุคคลากรตามตำแหน่งงานที่ต้องการ -รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจา
5 พ.ค. 58
4 . Project controller Supervisor
1.รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก 2.จัดทำแผนการดำเนินงานของแต่โครงการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน 3.จัดทำระบบการจ่ายงาน ควบคุม และติดตาม งานของพนักงานในแผนก 4.จัดการประชุมการเปิดของแต่ละโค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต้องเจรจาก่อน
5 พ.ค. 58
5 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 พ.ค. 58
6 . พนักงานการเงิน
- จัดทำเช็ค - สรุปรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - จัดเก็บ/จัดทำเอกสารบัญชี - จัดทำภาษีอากร - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 พ.ค. 58
7 . พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend (จังหวัดบุรีรัมย์,สุรินทร์) ด่วนมาก !!
-ทำหน้าที่แนะนำ,ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายแบบภาคสนามไม่ได้อยุ่ประจำ Shop -แนะนำ,ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่นซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
7 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท/เดือน
4 พ.ค. 58
8 . Account Executive (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์/แพร่/แม่ฮ่องสอน) ด่วนมาก !!
1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขา จ.บุรีรัมย์
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
10 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL BR
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผล งานเอกสาร และยานยนต์ในโรงงาน จ่ายงานให้พนักงานใต้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
11 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
13 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
14 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีต่างๆ(ภงด.3,ภงด.53,กพ.30,อื่นๆ) 2. จัดทำการวางบิลและการประสานงานกับเซลส์(Supplier) 3. จัดทำชุดอนุมัติจ่ายชำระหนี้ 4. จัดทำบัญชี เจ้าหนี้-ลูกหนี้

บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขานางรอง)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + ค่าประสบการณ์ (ตามตกลง)
2 พ.ค. 58

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
5 ตำแหน่ง
30 เม.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย (SALES) พื้นที่ นครพนม สกลนคร มุกดาหาร
1.ดูแล รักษาฐานลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ 2.ติดต่อลูกค้า นำเสนอสินค้า ขายสินค้า ให้ได้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนงาน ประสานงาน กับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 เม.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. จัดทำรายงานยอดจ่ายค่าจ้างประจำเดือน กระทบยอดการเปลี่ยนแปลง 2. จัดทำสลิปจ่ายเงินได้ของพนักงาน 3. จัดทำเอกสารนำส่งแบบรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1) 4. จัดทำเอกสารแบบรายงานการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1...

บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขานางรอง)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + ค่าประการณ์ (ตามตกลง)
28 เม.ย. 58
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ