เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายคอนโด (สัญญาจ้าง) ประจำ จ.บุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเสนอการขายแก่ลูกค้า จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า ประสานงานฝ่ายกฏหมายเพื่อออกเอกสารสัญญาซื้อขาย จัดทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์และยอดขายประจำเดือน ปฏิบัติงานอ...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ม.ค. 60
2 . ผู้จัดการแผนกบริหารฐานข้อมูล ประจำสาขาบุรีรัมย์ (Section Manager - IT)
• กำกับดูแล เครื่องและระบบคอมพิวเตอร์ในสโตร์ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ • กำกับดูแล Hardware ในสโตร์ ให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ดี มีประสิทธิภาพ รวมทั้งประสานงานกับ ISD สำนักงานใหญ่ หรือบริษัทที่ทำกา...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
3 . หัวหน้าส่วนงานบริหารงานบุคคล (Supervisor - Human Resources) สาขาบุรีรัมย์
- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ม.ค. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาบุรีรัมย์
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
24 ม.ค. 60
5 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาบุรีรัมย์
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
24 ม.ค. 60
7 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรมนุษย์ - บุรีรัมย์
- รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของโรงงาน และการรับสมัครบุคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของบริษัทในระดับปฏิบัติการ - จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบี...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
8 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขา โรบินสัน บุรีรัมย์
- หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริม โทรศัพท์มือถือ(Smart Phone)ต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ม.ค. 60
9 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำ จ. บุรีรัมย์ (RBL-BR)
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
11 . รองผู้จัดการฝ่ายงานวิจัยและควบคุณภาพ
- ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ในโรงงาน - วิเคราะห์หาสาเหตุ แก้ไขปัญหาของการควบคุมคุนภาพการผลิต - วิเคราะห์ทางเคมี และ พัฒนาเครื่องจักรการผลิต

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายธุรการ
-รับนโยบายจากผู้บริหารระดับสูง และผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคลและธุรการ -บริหารจัดการงานบริการและงานสนับสนุนทั้งหมดในบริษัทฯ เช่น โทรศัพท์ ยานพาหนะ งานอาคารสถานที่ งานสาธารณูปโภค รวมทั้งอำนวยความสะดวกใ...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
13 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- ออกแบบ คำนวน เขียนแบบ ตามหลักวิศวกรรม - วางแผนการทำงานและปรับปรุงงานตามกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุมการก่อสร้าง การติดตั้ง และซ่อมบำรุงเครื่องจักร - เขียนแบบ ออกแบบโปรแกรม Solid Works แล...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน ให้...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 60
15 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ BRY Wingcenter รับสมัครด่วน !
1.พนักงานขายประจำ Wingcenter สาขาสำนักงานใหญ่ - บริการลูกค้าที่มาติดต่อ - จำหน่ายสินค้าให้ใด้ตามเป้าหมาย - แสวงหากลุ่มลูกค้าในและนอกพื้นที่ - สร้างความน่าเชื่อถือและภาพลักษณ์ที่ดีให้แก่บริษัท ...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
16 . Cook , HouseKeeping Supervisor,Executive Chef,Spa Therapistรับสมัครด่วน !
Executive Chef - บริหารจัดการแผนกครัวทั้งหมด - ฝึกอบรมทีมงาน - รักษามาตรฐานการทำอาหาร - คิดค้นเมนูใหม่ๆเพื่อเสนอต่อผู้บริหาร - ควบคุมและลดต้นทุนการผลิต Cook,Commis - ดูแลการปรุงอาหาร - ดูแล...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
17 . หัวหน้าแผนกบัญชี/พนักงานบัญชี
•บริหารจัดการระบบงานบัญชีทั้งระบบ(บัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินค้า บัญชีสินทรัพย์ บัญชีรายรับ-รายจ่าย) •ตรวจสอบการบันทึกบัญชีรับ-จ่ายและบัญชีต่างๆ รวมถึงตรวจสอบรายงานทางบัญชีและการเงินต่างๆให้ถ...

บริษัท พงษ์พิทยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 60
18 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
•บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงินของบริษัท เพื่อให้มีความถูกต้อง ครบถ้วนและเป็นไปตามมาตรฐานบัญชี รวมถึงวางแผนทางด้านการเงินของบริษัทเพื่อให้สอดคล้องกับการดำเนินธุรกิจของบริษัท •ตรวจสอบหลักฐานเกี่ยว...

บริษัท พงษ์พิทยา พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 60
19 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง
- รับผิดชอบเรื่องการซ่อมบำรุงเครื่องจักร / รถ ให้มีประสิทธิภาพตรงตามแผนงาน ให้ทันต่อความต้องการ - รับผิดชอบในการดูแลประวัติเครื่องจักร / รถให้ทันสมัย เป็นปัจจุบัน - รับผิดชอบในการลดค่าใช้จ่ายในการซ่...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
- มีหน้าที่รับผิดชอบมาตรฐาน นโยบายและระเบียบของบริษัท - มีหน้าที่ติดตามผลและวัดผลของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรมไปแล้ว - มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับ KPI ของแผนกฝึกอบรม - มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้องการ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ม.ค. 60
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ