เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำสาขา ทรีตเม้นท์ น่าน,บุรีรัมย์
ทำหน้านวดหน้าคนไข้ ต้อนรับ มีการอบรมให้ก่อนการทำงานจริง

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000++
28 ก.พ. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
27 ก.พ. 58
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขา จ.บุรีรัมย์
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
4 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL BR
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผล งานเอกสาร และยานยนต์ในโรงงาน จ่ายงานให้พนักงานใต้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
5 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
6 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
7 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
8 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
9 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.พ. 58
10 . เจ้าหน้าที่การตลาดและการขายผลิตภัณฑ์อินทรีย์
- วางแผนและปฏิบัติการด้านการตลาดและการขายปัจจัยการผลิตในระบบเกษตรอินทรีย์ ( ปุ๋ยอินทรีย์, เมล็ดพันธุ์อินทรีย์, สารชีวภาพกำจัดศัตรูพืช ) โดยเน้นตลาดในชนบทและต่างจังหวัด และผลิตภัณฑอินทรีย์ ( ข้าวกล้อง,...

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด
ปริญญาตรี
เงินเดือน 15,000
25 ก.พ. 58
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. จัดทำรายงานยอดจ่ายค่าจ้างประจำเดือน กระทบยอดการเปลี่ยนแปลง 2. จัดทำสลิปจ่ายเงินได้ของพนักงาน 3. จัดทำเอกสารนำส่งแบบรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1) 4. จัดทำเอกสารแบบรายงานการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1...

บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขานางรอง)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + ค่าประการณ์ (ตามตกลง)
24 ก.พ. 58
12 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
1. จัดทำรายงานยอดจ่ายค่าจ้างประจำเดือน กระทบยอดการเปลี่ยนแปลง 2. จัดทำสลิปจ่ายเงินได้ของพนักงาน 3. จัดทำเอกสารนำส่งแบบรายการภาษีเงินได้ (ภ.ง.ด.1) 4. จัดทำเอกสารแบบรายงานการแสดงการส่งเงินสมทบ (สปส.1...

บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขานางรอง)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + ค่าประสบการณ์ (ตามตกลง)
24 ก.พ. 58
13 . พนักงานบัญชี / พนักงานการเงิน
1.ออกใบแจ้งหนี้/ออกใบกำกับภาษี 2.บันทึกยอดขายในแต่ละวัน 3.ตรวจสอบการเบิกใช้น้ำมันในกิจการ สรุปยอดขายในแต่ละวัน 4.ปรับปรุงบัญชี

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าตำแหน่ง
24 ก.พ. 58

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
24 ก.พ. 58
15 . วิศวกรไฟฟ้า หรือ เครื่องกล ประจำหน่วยงาน บุรีรัมย์
ควมคุมงานติดตั้งงานระบบปรับอากาศ สุขาภิบาล ป้องกันอัคคีภัย โครงการ ศุภาลัย พัทยา

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1-2 อัตรา
24 ก.พ. 58

บริษัท เซ็กโก้ เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
หลายอัตรา
24 ก.พ. 58
17 . Night Audit
1. Ensures that the Front Office employees are on duty, as well as the rest of the department is running smooth operation. 2. Responsible for night auditing and all night reports to be distributed t...

Best Western Royal Buriram Hotel
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
23 ก.พ. 58
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ