เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ลงบัญชีรายรับ-รายจ่าย,ภงด 1,ภงด.3 ,ภงด.53 ,และ ภพ.30, หักภาษี ณ ที่จ่าย,ออกใบกำกับภาษี เงินสดย่อย และประกันสังคม

ห้างหุ้นส่วนจำกัด จักรวาลบุรีรัมย์
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
23 พ.ค. 58
2 . ธุรการดูระบบ GPS+IT
- รับผิดชอบในการดูข้อมูลที่ผิดปกติในโปรแกรม GPS+VDO และนำเสนอหัวหน้าในทันที - รับผิดชอบในการสื่อสารกับคนรถ เมื่อมีการผิดพลาดเส้นทางในระบบ GPS - รับผิดชอบเรื่องการคำนวณระยะทางให้ถูกต้อง - รับผิด...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
23 พ.ค. 58
3 . ธุรการคลังสินค้า
- มีความรับผิดชอบความถูกต้องสินค้าคงคลัง - มีความรับผิดชอบเบิก-จ่ายสินค้า - ทำคอมพิวเตอร์ได้ ทำระบบ Navision ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีอุปนิสัยในการทำงานได้ - มีความรับผิดชอบต่อสินค้าในระบบ ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
23 พ.ค. 58
4 . ช่างไฟฟ้า
- สามารถซ่อมไฟ ซ่อมระบบไฟในรถยนต์ได้ - สามารถซ่อมไดชาร์ท ไดสตาร์ทรถได้ - สามารถซ่อมระบบไฟอิเลกทรอนิคอื่นๆ ได้

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
23 พ.ค. 58
5 . ช่างยนต์
- รับผิดชอบเกี่ยวกับแผนการการซ่อมบำรุง ให้ตรงตามแผน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
23 พ.ค. 58
6 . ธุรการฝ่ายจัดซื้อ
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้า - ออกใบ Po ให้ถูกต้อง - การหาแหล่งข้อมูลสินค้าใหม่

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
23 พ.ค. 58
7 . ธุรการสรรหาว่าจ้าง
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง - รับผิดชอบกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รับผิดชอบการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบตามไซด์งาน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
23 พ.ค. 58
8 . ฝ่ายบุคคล
ฝ่ายบุคคล หญิงหรือชาย ก็ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบควบคุมให้พนักงานเข้าใจในกฎระเบียบของบริษัท -รับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารของฝ่ายบุคคล -สรรหาบุคคลากรตามตำแหน่งงานที่ต้องการ -รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจา
23 พ.ค. 58
9 . Project controller Supervisor
1.รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก 2.จัดทำแผนการดำเนินงานของแต่โครงการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน 3.จัดทำระบบการจ่ายงาน ควบคุม และติดตาม งานของพนักงานในแผนก 4.จัดการประชุมการเปิดของแต่ละโค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต้องเจรจาก่อน
23 พ.ค. 58
10 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSR ภายในและภายนอก

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการสาขาบุรีรัมย์
1. รับใบคำขอเอาประกันภัย และรับชำระเบี้ยประกันภัย 2. อำนวยความสะดวกด้านการบริการให้แก่ผู้บริหารตัวแทน ตัวแทน และผู้เอาประกันภัย 3. ควบคุมใบรับเงินชั่วคราว / ใบส่งตรวจสุขภาพ 4. ดูแลสำนักงานสาขา และ...

บริษัท โตเกียวมารีนประกันชีวิต (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000
22 พ.ค. 58
12 . พนักงานประจำ True Shop Robinson Burriram ด่วนมาก!! รับสมัครตั้งแต่วันนี้- 26 พฤษภาคม 2558 เวลา 9.00-17.00 น.
1. บริการงานขาย และปิดการขายสินค้าต่างๆ ภายใน Shop ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ให้คำแนะนำสินค้าและ Promotion ต่างๆ แก่ลูกค้า 3. ตรวจสอบความถูกต้องในระบบ และเอกสารด้านการขายของลูกค้า 4. ดูแลสินค้า ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ค. 58
13 . ช่างเทคนิค (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !!
ประสานงานขอ Permission ในการติดตั้ง WiFi ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพงานติดตั้งและการบริการของผู้รับเหมา,ซ๋อมแซมบำรุงข่ายสายโทรศัพท์

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000+++ บาท/เดือน
22 พ.ค. 58
14 . ธุรการ (ประจำไซด์งาน จ.บุรีรัมย์)
- การจัดการด้านงานเอกสารต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานทั่วไป ระหว่างไซด์งาน และสำนักงาน

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
22 พ.ค. 58
15 . วิศวกร (ประจำไซด์งาน จ.บุรีรัมย์)
- รับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุม งานติดตั้ง หรืองานซ่อมบำรุงให้ได้คุณภาพ และระยะเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
22 พ.ค. 58
16 . ASST.MANAGER QC/QMR
1. ควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพ รวมถึงการนำไปใช้ 2. การบำรุงรักษาระบบบริหารคุณภาพ 3.รายงานผลการดำเนินงาน รวมถึงประสิทธิภาพ และประสิทธิผลของ ระบบบริหารคุณภาพแก่ผู้บริหาร 4. ส่งเสริมให้บุค...

MINONE ENTERPRISES CO.LTD
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขา จ.บุรีรัมย์
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
18 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL BR
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผล งานเอกสาร และยานยนต์ในโรงงาน จ่ายงานให้พนักงานใต้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
19 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ