เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขาบุรีรัมย์
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
21 พ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + คอมมิชชั่น
21 พ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์
ลักษณะงาน : เป็นเจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ทำหน้าที่ให้บริการข้อมูลภาครัฐและภาคเอกชน ช่วยเหลือและตอบปัญหาการบริการเบื้องต้น รับเรื่องร้องเรียน ขอคำแนะนำต่างๆ แก้ปัญหาให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ สถานที่ป...

บริษัท วันทูวัน คอนแทคส์ จำกัด (มหาชน) ในเครือ สามารถคอร์ปอเรชั่น จำกัด
200 อัตรา
เงินเดือน call thai12,000++ , call eng 15,000++
21 พ.ย. 60
4 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour รับสมัครด่วน !
1.Hotel Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.Executive Chef - บริหารจัดการในฝ่ายครัว ไทย ยุโรป ญี่ปุ่น - สร้างรายได้-ค...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 60
5 . ช่างซ่อมรถจักรยานยนต์,เจ้าหน้าที่การตลาด,พนักงานบัญชี,รปภ,พนักงานธุรการ(คนพิการ)รับสมัครด่วน !
1.เจ้าหน้าที่การตลาด - ออกบูชโฆษณาสินค้า - จัดงานอีเว้นต่างๆ - สนับสนุนและกระตุ้นยอดขาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.พนักงานขาย - นำเสนอขายสินค้าให้แก่ลูกค้า - ต้อนรับและบริการลูกค้า - ...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 60
6 . ธุรการ
ธุรการบุคคล (1 ตำแหน่ง) (สถานที่ทำงาน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์) - บันทึกข้อมูล - จัดเก็บเอกสาร - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่น - รายงานผลประจำสัปดาห์ ธุรการจัดซื้อ (1 ตำแหน่ง) (สถานที่ทำงาน อ.สตึก จ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 60
7 . ผู้จัดการโครงการ(PM)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการบริหารจัดการโครงการและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพตรงตามแผนและแบบก่อสร้าง - รับผิดชอบในการประชุมและประสานงานกับช่างผู้ควบคุมงาน เซอร์เวย์ และหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - รับผิดชอบใ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 60
8 . Risk managementรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการดูแล และตรวจสอบความเสี่ยงของทิศทางการดำเนินธุรกิจที่จะทำให้เบี่ยงเบนจากเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ - รวบรวมและจัดทำข้อมูลอุบัติการณ์ที่เกิดขึ้นนำเสนอต่อผู้บริหาร รวมทั้งให้ข้อมูลย้อน...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 60
9 . Cost Control Engineerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการถอดแบบ ประมาณการการใช้วัตถุดิบ ให้ตรงเวลา และตรงกับความต้องการของแต่ละหน่วยงาน - รับผิดชอบในการจัดทำแผนงานการใช้วัตถุดิบในการดำเนินโครงการต่างๆ ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและอยู่ในงบป...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 60
10 . Site Engineer รับสมัครด่วน !
Site Engineer - วางแผนการทำงานของผู้รับเหมา - คำนวณงบประมาณการใช้วัตถุดิบตามแผนงาน - จัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร วัสดุ ก่อนการทำงาน - ควบคุมกระบวนการการทำงานของผู้รับเหมา

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1. เกี่ยวกับภาษี 1.1 ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1.2 ปิดงบดุลบัญชีได้ 1.3 ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4 ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 60
12 . หัวหน้าช่างยนต์รับสมัครด่วน !
ช่างยนต์ 1. นำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. บำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. รับผิดชอบเป้าหมาย ของแผนกให้บรรลุเป้าหมาย 4. วางแผนเรื...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดซื้อรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการสั่งอะไหล่ สินค้า วัสดุก่อสร้างต่างๆ เช็คราคาตามร้านที่จะสั่งซื้อ เปิด P/O เพื่อทำการขออนุมัติการสั่งซื้อ - รับผิดชอบในการตรวจสอบสินค้าที่ช่างขอเบิกอะไหล่ และตรวจรับอะไหล่ และทำการคีย...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 พ.ย. 60
14 . พนักงานเชียร์ขายเครื่องสำอางแบรนด์ดัง ประจำทวีกิจ บุรีรัมย์
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ประจำสาขาห้างสรรพสินค้า - กระตุ้นยอดขายสินค้า และวางแผนการขายตามเป้าที่หัวหน้างานกำหนด - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเหมาะสม

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
20 พ.ย. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
2 อัตรา
20 พ.ย. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 60
17 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
-เปิดใบขอสั่งซื้อภายใน -จัดเก็บเอกสารใบขอสั่งซื็อประจำวัน -เช็คสต๊อกดูแลและรักษาวัตถุดิบ และสต๊อกสินค้าสินค้า -จัดเก็บเอกสารใบขอสั่งซื้อประจำวัน

Best-Pac Concrete Co,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 60
18 . พนักงานขาย / วิศวกรขายรับสมัครด่วน !
- ทำยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ให้ความรู้ลูกค้าและให้คำแนะนำเรืองผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง - ดูแลลูกค้าและให้บริการลูกค้าเพื่อสร้างความพึงพอใจให้ลูกค้าอย่างสูงสุด

Best-Pac Concrete Co,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 + Commission
20 พ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- จัดทำเงินเดือน ในระบบ Payroll - จัดทำเงินเดือน ทั้งรายวันและรายเดือน - สรุปใบลา - บันทึกโอที - งานฝึกอบรม - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 60
20 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(บ.ชูวิทย์ฟาร์ม)
-วางแผนการจัดซื้อจัดจ้างทั้งหมดโยการประสานงานกับผู้ขอซื้อ เพื่อการสั่งซื้ออย่างมีประสิทธิภาพ -กำหนดแผนส่งมอบสินค้าให้เป็นไปตามแผนการใช้ -ควบคุม Supplier ให้สามารถสนองตอบต่อความต้องการของบริษัทได้ ทั...

บริษัท นอร์ทอีส รับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ย. 60
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ