เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา Big C บุรีรัมย์
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้าง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000 บาท (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
28 มี.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำรายงานภาษีต่างๆ(ภงด.3,ภงด.53,กพ.30,อื่นๆ) 2. จัดทำการวางบิลและการประสานงานกับเซลส์(Supplier) 3. จัดทำชุดอนุมัติจ่ายชำระหนี้ 4. จัดทำบัญชี เจ้าหนี้-ลูกหนี้

บริษัท ฮกกี่ซุปเปอร์มาร์ท จำกัด (สาขานางรอง)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + ค่าประสบการณ์ (ตามตกลง)
28 มี.ค. 58
3 . พนักงานประจำสาขา ทรีตเม้นท์ สาขาโรบินสัน บุรีรัมย์
ทำหน้านวดหน้าคนไข้ ต้อนรับ มีการอบรมให้ก่อนการทำงานจริง

บริษัท วุฒิศักดิ์ คลินิก อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000++
28 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (Contract 6 months) ประจำสาขา จ.บุรีรัมย์
- วิเคราะห์ข้อมูลทางบัญชี - บันทึกข้อมูลทางบัญชี - จัดทำรายงานภาษี - ตรวจนับสินค้าคงเหลือ ณ สิ้นเดือน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
5 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL BR
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผล งานเอกสาร และยานยนต์ในโรงงาน จ่ายงานให้พนักงานใต้บังคับบัญชา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
6 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
9 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล หญิงหรือชาย ก็ได้ หน้าที่ความรับผิดชอบ -รับผิดชอบความถูกต้องของเอกสารของฝ่ายบุคคล -สรรหาบุคคลากรตามตำแหน่งงานที่ต้องการ -รับผิดชอบความถูกต้องของเงินเดือนมเบี้ยเลี้ยงของพนักงา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต้องเจรจาก่อน
27 มี.ค. 58
11 . Project controller Supervisor
1.รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก 2.จัดทำแผนการดำเนินงานของแต่โครงการและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน 3.จัดทำระบบการจ่ายงาน ควบคุม และติดตาม งานของพนักงานในแผนก 4.จัดการประชุมการเปิดของแต่ละโค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต้องเจรจาก่อน
27 มี.ค. 58
12 . ฝ่ายบุคคล
-ดูแลสวัสดิการพนักงาน -ดูแลการขาดลามาสายพนักงาน -ทำเงินเดือน -ติดต่อหน่วยราชการที่เกี่ยวข้อง -อื่น ๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เซรามิค
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
27 มี.ค. 58
13 . ฝ่ายบัญชี
-ดูแลบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ -แฟกซ์เอกสาร -ดูแลรายจ่าย -ออกใบเสร็จ -อืน ๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ.เอ.เซรามิค
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+สวัสดิการ
27 มี.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1. ควบคุมเอกสารให้สอดคล้องกับข้อกำหนดและขั้นตอนการปฏิบัติงานในระบบ ISO 2. ประสานงาน ติดตามงานกับหน่วยงานต่างๆในองค์กร 3. จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับระบบ 4. รวบรวมเอกสารสนับสนุต่างๆเพื่อขึ้...

MINONE ENTERPRISES CO.LTD
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
5 ตำแหน่ง
27 มี.ค. 58

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
1 ตำแหน่ง
27 มี.ค. 58

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 58

บริษัท เพ ลา เพลิน บูติค รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
27 มี.ค. 58
19 . พนักงานบัญชี
- จัดทำเช็ค - สรุปรายรับ-รายจ่ายของบริษัท - จัดเก็บ/จัดทำเอกสารบัญชี - จัดทำภาษีอากร - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้องและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มี.ค. 58
20 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 มี.ค. 58
 พบ 24 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ