เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
-ดูแลควบคุมความปลอดภัยในการทำงาน - จัดอบรมและให้ความรู้ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน - จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์ด้านความปลอดภัย - ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจวัดและประเมินสภาพแวดในกา...

MINONE ENTERPRISES CO.LTD
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
2 . หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำสาขาบุรีรัมย์ (RBL-BR)
- ดูแลเกี่ยวกับบัญชีของโรงงาน - สรุปข้อมูลส่งส่วนกลาง - ติดต่อประสานเกี่ยวกับด้านบัญชี

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้งบริษัท
21 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
4 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดบุรีรัมย์ (RBL-BR)
ควบคุม ดูแลงานด้านบัญชีและการเงินของโรงงาน *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน ***

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
5 . พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก!!
- ทำหน้าที่แนะนำ,ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายแบบภาคสนามไม่ได้อยุ่ประจำ Shop,ออก Booth จัดกิจกรรม - ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่นซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต, ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ย. 57
6 . พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !!
-ทำหน้าที่แนะนำสินค้าประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายแบบภาคสนามไม่ได้อยุ่ประจำ Shop -ทำหน้าที่ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่นซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 +++ บาทขึ้นไป
20 พ.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีการเงิน
1. ตรวจสอบงานด้านบัญชีการเงิน 2. ควบคุมดูแลลูกค้าเงินเชื่อ 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านการจ่ายเงิน 4. ตรวจสอบการจัดทำแบบ ภ.ง.ด.3 และ 53 5. ตรวจสอบการจัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย 6. ตรวจสอบสต็อกสิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
8 . พนักงานจัดซื้อ
- จัดซื้อ จัดหา สั่งทำ ตามความต้องการของฝ่ายต่างๆ - ติดต่อขอรายละเอียดสินค้า เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย - ดำเนินการสั่งซื้อ สั่งทำ ประสานงานหน่วยงานที่ทำการสั่งซื้อ สั่งทำ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ย. 57
9 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ
- กำหนดเป้าหมายและวางแผนงานด้านจัดซื้อ - กำกับดูแลสรรหาผู้ขายวัตถุดิบและดูแลระบบประเมินผลผู้ขายรายใหม่และรายเก่า - ดำเนินการสั่งซื้อจัดจ้างเพื่อให้ได้สินค้าคุณภาพทันเวลาและตรงตามความต้องการของทุกฝ่า...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ย. 57
10 . หัวหน้าแผนกพัฒนาทรัพยากรบุคคล
- จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี,IPDP - ออกแบบติดตามการประเมินผลก่อนและหลังการฝึกอบรม - จัดทำแผนการจัดกิจกรรมบริษัทและบริษัทในเครือ - จัดทำรายงานสรุปผลการฝึกอบรม - จัดทำแผน CSRภายในและภายนอก ร่วมทีม C...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
- สอบกลับผลิตภัณฑ์ ประกันคุณภาพเรื่องน้ำหนักสินค้าที่ส่งไปยังลูกค้า - ดูแลและปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้องกับการประกันคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และกระบวนการผลิตให้สอดคล้องกับ ISO 9001 , Halal, GMP, HACCP

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ย. 57
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ