เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายสินค้ากลุ่มทรู True Friend (จังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !! รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 30 มิถุนายน 2558
- ทำหน้าที่แนะนำ,ขายสินค้าประจำหน่วยรถขายเคลื่อนที่,ขายแบบภาคสนามไม่ได้อยุ่ประจำ Shop - แนะนำ,ขายสินค้าและบริการกลุ่มทรู เช่น ซิมการ์ด,อินเทอร์เน็ต, ทรูวิชั่นส์ เป็นต้น

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000+++ บาท/เดือน
30 มิ.ย. 58
2 . Account Executive (ประจำจังหวัดบุรีรัมย์) ด่วนมาก !!
1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย และการบริการ, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+ค่าเดินทาง
30 มิ.ย. 58
4 . ช่างซ่อมบำรุงและพนักงานฉายภาพยนตร์ ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ (อาคาร 15) ชั้น 3 อย่าลืม! ชวนเพื่อนๆมาสมัครงานด้วยกันนะครับ
1. ช่างซ่อมบำรุง ให้บริการในแต่ละสาขา ตรวจสอบความเรียบร้อยของระบบสาธารณูปโภค แอร์ ไฟฟ้า ประปาเพื่อให้พร้อมในบริการลูกค้า 2. พนักงานฉายภาพยนตร์ ควบคุมและดูแลการฉายภาพยนตร์ในระบบดิจิตอล น้องๆท...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
30 มิ.ย. 58
5 . ทีมบริหารสาขา ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น. ที่ มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ (อาคาร 15) ชั้น 3 อย่าลืม! ชวนเพื่อนๆมาสมัครงานด้วยกันนะครับ
1. ผู้จัดการสาขา : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศึกษา ป.ตรีขึ้นไป มีประสบการณ์ด้านการบริหาร 3 ปีขึ้นไป ในสายงานด้านการบริการ 2. ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา : เพศชาย/หญิง อายุ 25 ปีขึ้นไป วุฒิการศ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน -
30 มิ.ย. 58
6 . พนักงานบริการลูกค้า Part Time/Full Time ""ประจำสาขา โรบินสัน บุรีรัมย์"" สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที วันเสาร์และอาทิตย์ที่ 11-12 กรกฏาคม 2558 เวลา 08.00-16.00 น.ที่มหาวิทยาลัยราชภัฏบุรีรัมย์ อาคารเฉลิมพระเกียรติ 50 พรรษาฯ (อาคาร 15) ชั้น 3 อย่าลืม! ชวนเพื่อนๆมาสมัครงานด้วยกันนะครับ
ให้บริการลูกค้า ประจำโรงภาพยนตร์ ทั้งจำหน่าย บัตร อาหารละเครื่องดื่ม ประชาสัมพันธ์ภาพยนตร์และสร้างความประทับใจในการบริการ น้องๆที่ต้องการสมัครงาน สามารถติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 มิ.ย. 58
7 . วิศวกร (ประจำไซด์งาน จ.บุรีรัมย์)
- รับผิดชอบ ตรวจสอบ และควบคุม งานติดตั้ง หรืองานซ่อมบำรุงให้ได้คุณภาพ และระยะเวลา ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เทอร์โบ เจนเนอร์เรเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
29 มิ.ย. 58
8 . วิศวกร
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นที่เกี่ยวข้องกับการดำเนินงานที่แผนกต้องรับผิดชอบ เพื่อให้การปฏิบัติงานลุล่วงตามกำหนดและเวลาตามแผนงานที่วางไว้ 2.ให้ข้อเสนอแนะในการแก้ไข,ปรับปรุงด้านงานเขียนแบบ และความปลอดภั...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 มิ.ย. 58
9 . Project Controller Supervisor
- รับผิดชอบในตัวชี้วัดและเป้าหมายของแผนก - รับผิดชอบในการจัดทำแผนการดำเนินการของแต่ละโครงกา รและติดตามให้มีการปฏิบัติตามแผน - รับผิดชอบในการจัดทำระบบการจ่ายงาน ควมคุม และติดตามงานของพนักงานในแผนก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 มิ.ย. 58
10 . ช่างไฟฟ้า
- รับผิดชอบในการซ่อมระบบไฟฟ้าของรถต่างๆ ของบริษัทให้มีประสิทธิภาพตรงตามแผนงานที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม - รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
29 มิ.ย. 58
11 . ช่างยนต์
1. รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ในส่วนที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรับผิดชอบเรื่องการดูแลคว...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 มิ.ย. 58
12 . ธุรการฝ่ายจัดซื้อ
1. รับผิดชอบในการสั่งอะไหล่ เช็คราคาตามร้านที่จะสั่งซื้อ เปิด Po เพื่อสั่งอะไหล่และทำการขออนุมัติ 2. สั่งสินค้าเข้าคลัง ให้ตรงตาม Min Mix 3. รับผิดชอบในการลงในระบบ Navision ในส่วนที่แผนกรับผิดชอบ ให...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
29 มิ.ย. 58
13 . ธุรการสรรหาว่าจ้าง
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการสรรหาว่าจ้าง - รับผิดชอบกฎระเบียบบริษัทฯ - รับผิดชอบการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ - รับผิดชอบการสื่อสารเรื่องกฎระเบียบตามไซด์งาน

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
29 มิ.ย. 58
14 . วิศวกรโยธา (ควบคุมงานก่อสร้าง)
บริษัทที่ปรึกษาเพื่อควบคุมงานก่อสร้างหน่วยงานใน อ.สตึก จ.บุรีรัมย์

บริษัท โปรเกรสเทคโนโลยีคอนซัลแท็นส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 มิ.ย. 58

Siam Garment Intertrade Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 58
16 . ผู้จัดการสถานี
1. บริหารจัดการงานสถานีตามนโยบายบริษัท 2. บังคับบัญชา บริหาร จัดการ ทีมงาน สถานีบริการน้ำมัน 3. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เพชรศรีเจริญ ปิโตรเลียม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 58
17 . หัวหน้าส่วนวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
วางแผน,บริหารงาน และระบบการทำงานของฝ่ายให้ได้ตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท พร้อมกับพัฒนาพนักงานและระบบการทำงานให้เกิดประสิทธิภาพมากขึ้น *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัค...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC (โรงเรียน DRC อีสานล่าง) จ.บุรีรัมย์
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 58
19 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาบุรีรัมย์ RBL-BR
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มิ.ย. 58

สวนอาหารตะวันงาม
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 มิ.ย. 58
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ