เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) สาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาบุรีรัมย์
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาบุรีรัมย์รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + คอมมิชชั่น
24 เม.ย. 60
4 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour รับสมัครด่วน !
1.Resort Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.Executive Chef - บริหารจัดการในฝ่ายครัว - ควบคุมการปรุงให้ได้ตามมาตรฐา...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
5 . หัวหน้าบัญชี,พนักงานบัญชี,ช่างซ่อมรถจักยานยนต์,ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
หัวหน้าบัญชี - ดูแลการทำบัญชีในแผนก - ตรวจสอบความถูกต้องของระบบงาน - ปรับปรุงแก้ไขการปฎิบัติงานของแผนก - จัดทำวิธีการปฎิบัติงานของแผนก - สามารถใช้โปรแกรม Easy Acc, Seneior - งานอื่นๆที่ได้...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 60
6 . ธุรการขนส่ง
- รับผิดชอบในการเก็บข้อมูลของการขนส่งสินค้าที่ทำได้ เทียบกับแผนงานประจำวันและจัดทำรายงานสรุปประจำวัน - รับผิดชอบการเก็บข้อมูลการบำรุงรักษา และจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงของรถ/เครื่องจักรทุกคันที่ใช้งานภ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
7 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- ควบคุมและตรวจสอบให้พนักงานมีความเข้าใจในการดำเนินการเกี่ยวกับกฎและระเบียบวินัยของบริษัท - รับผิดชอบในการควบคุมอัตรากำลังคนให้สอดคลองกับแผนผังองค์กรในแต่ละหน่วยงาน - รับผิดชอบในการควบคุมและติดตามกา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
8 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมพร้อมแก้ไขปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุอาการของรถเสีย จัดลำดับการซ่อมด่วน จัดทำแผนตารางงานซ่อม จัดหาพาสอะไหล่ ส่งข้อมูลให้แอดมินเพื่ยดำเนินการกับจัดซื้อ - รับผิดชอบในการซ่อมรถ / เคร...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
9 . หน.หน่วยความปลอดดภัย และจป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 เม.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่รับผิดชอบการฝึกอบรมพนักงานให้เป็นไปตามแผนการฝึกอบรม - มีหน้าที่ติดตามผลและวัดผลของพนักงานที่ได้รับการฝึกอบรม - มีหน้าที่รับผิดชองเกี่ยวกับ KPI ของแผนกฝึกอบรม - มีหน้าที่วิเคราะห์ความต้อง...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
11 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
12 . ช่างยนต์ / ช่างไฟรับสมัครด่วน !
ช่างยนต์ 1. นำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. บำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. รับผิดชอบเป้าหมาย ของแผนกให้บรรลุเป้าหมาย 4. วางแผนเรื...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
13 . Sales Ocha @ บุรีรัมย์
-นำเสนอขายระบบ Application Airplay สำหรับเจ้าของร้านและลูกค้า -ดูแลรักษาฐานลูกค้า กระตุ้นยอดขาย ในเขตที่รับผิดชอบ -รับผิดชอบเป้าหมายที่กำหนด ตามโซนที่รับผิดชอบ -สื่อสารกับกลุ่มลุกค้าถึงผลิตภัณฑ์ เพ...

บริษัท สกิลพาวเวอร์ เซอร์วิส (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 20,400 - 23,400
24 เม.ย. 60
14 . พนักงานเงินเดือนและสวัสดิการ
- รับผิดชอบงานด้าน Payroll เงินเดือนพนักงาน สวัสดิการพนักงาน เช่น บ้านพักพนักงาน ประกันอุบัติเหตุ ประกันสุขภาพ ฯลฯ - งานด้านประเมินผลการปฏิบัติงานพนักงาน

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
17 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพรับสมัครด่วน !
ควบคุมคุณภาพ กระบวนการตรวจสอบสินค้าในระหว่างการผลิตทุกขั้นตอนให้เป็นไปตามมาตรฐานการผลิตของบริษัท

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60
18 . เลขานุการรับสมัครด่วน !
จัดเตรียมประสานงาน การประชุม ตารางนัดหมายผู้บริหาร และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd/ บริษัท อึ้งชุนฮะ (1994) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
24 เม.ย. 60
20 . Branch Technical Officer ดูแลพื้นที่ จังหวัดบุรีรัมย์ และ จังหวัดสุรินทร์
งานติดตั้งและรื้อถอน พร้อมทั้งบำรุงรักษาระบบ Computer และ Online ของ AIS Shop และ ตัวแทนจำหน่ายในพื้นที่ที่รับผิดชอบให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานตลอดเวลา ดูแลงานระบบไฟฟ้าแรงดันต่ำ ระบบโทรศัพท์ภายใน และอ...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 +เงินได้อื่นๆ
24 เม.ย. 60
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ