เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ
- รับผิดชอบใน KPI ของฝ่ายจัดซื้อให้บรรลุเป้าหมาย ของปี 2016 - รับผิดชอบในการสรรหา Supplier ใหม่ ให้เพียงความต่อความต้องการ - รับผิดชอบให้คำแนะนำให้ความรู้ต่อผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานให้ได้ประส...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
2 . ธุรการ
-รับและจัดทำเอกสารการเบิกสินค้าข้ามคลัง -ติดตามเช็คการปรับเปลี่ยนราคา -จัดทำเอกสารการเบิกสินค้า -จัดทำเอกสารPost Ship/ใบจัดสินค้า -จัดเก็บเอกสารที่สำคัญของแผนก -จัดเรียงสินค้าเข้าShellเวลามีการเบ...

บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
3 . ช่างไฟฟ้า
-ติดต่อประสานงานกับแผนกที่เกี่ยวข้อง -ดูแลเครื่องมือและอุปกรณ์บริเวณห้องสโตร์ของงานซ่อมบำรุงทั้งหมด -ตรวจเช็คSTOCKอะไหล่ของงานซ่อมบำรุงให้เพี่ยงพอต่อการใช้งาน -มีหน้าที่ตรวจตราและเฝ้าระวังจุดเสื่ยง...

บริษัท โฮมเมก้ามาร์ท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
4 . Account Executive - Direct Sale (จังหวัดบุรีรัมย์)รับสมัครด่วน !
1.วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าของ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
5 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำ จ.บุรีรัมย์ (RBL-BR)
ประสานงานกับ Supplier จัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
6 . Assistant Costing Manager/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีต้นทุน
1. สอบทานข้อมูลสินค้าคงเหลือ,ต้นทุนสินค้าคงเหลือและค่าใช้จ่ายที่เกี่ยวข้อง 2. รวบรวมข้อมูลเชิงบริหารและวิเคราะห์ข้อมูลเพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารเพื่อใช้ในการตัดสินใจ 3. จัดทำข้อมูลและนำเสนอในรูปแบบ Po...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนสามารถต่อรองได้
4 พ.ค. 59
7 . ผู้จัดการโรงแรม รับสมัครด่วน !
-บริหารจัดการโรงแรมตามนโยบายผู้บริหาร -ควบคุมค่าใช้จ่ายและสร้างรายได้ของโรงแรม -วางแผนการบริหรประจำไตรมาศและประจำเดือน -วางแผนการโฆษณา ประชามัมพันธ์เพื่อสร้างภาพลักษ์แก่องค์กร

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
8 . Executive Chef , Sous Chef
- ควบคุมและดูแลการปรุงอาหารในครัว - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในครัว

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
9 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
10 . พนักงานขับรถสเปร์ยน้ำรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่ดูดน้ำใส่รถ - มีหน้าที่สเปร์น้ำบนถนนตามไซด์งาน ที่ประจำอยู่ - มีหน้ารับผิดชอบรถที่ตนเองขับ ดูแลรักษาสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ - มีความรับผิดชอบในหน้าที ใบสมัครที่มีรูปถ่ายจะได้พิจา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
11 . พนักงานขับรถเครน (รถเฮี๊ยบ)รับสมัครด่วน !
- ขนย้ายอุปกรณ์งานก่อสร้างต่าง ๆ - ขนย้ายของจากที่ต่ำไปที่สูง

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
12 . ครูฝึก ภาคสนามรับสมัครด่วน !
- ออกไปตรวจเช็ดการทำงานของพนักงานตามไซค์งานต่างๆ - ประเมินพนักงาน ทั้งก่อนและหลังทำงาน - จัดทำสื่อการสอนเกี่ยวกับการฝึกอบรม - สามารถให้คำชี้แนะ เกี่ยวกับกฏระเบียบบริษัทฯ - ต้องนอนที่แคมป์เป็นเวลาห...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
13 . พนักงานตรวจสอบสภาพรถรับสมัครด่วน !
1.ทำประวัติของรถ มีความรู้พิเศษเรื่องยาง 2.มีประสบการณ์การแยกประเภทของยางที่ใช้แล้ว 3.ออกนอกพื้นที่ได้ ขับรถได้ มีใบขับขี่ 4.ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ เพื่อเสนอต่อหัวหน้าฝ่ายขนส่ง 5.รับผิดชอบค...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
4 พ.ค. 59
14 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
1. เกี่ยวกับภาษี 1.1 ออกใบกำกับภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1.2 ปิดงบดุลบัญชีได้ 1.3 ลงข้อมูลใบกำกับภาษีซื้อ-ขาย ใบเสร็จรับเงิน บิลเงินสด เป็นExcel 1.4 ตัดยอดภาษีหายอดจ่ายภพ.30 1.5 สรุปยอดภาษีขายในแต่ละเดือน...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
4 พ.ค. 59
15 . ช่างยนต์รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบในการนำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. รับผิดชอบในการบำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ในส่วนที่รับผิดชอบให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอรับผิดชอบเรื่องการดูแลคว...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
16 . Sale Freelance
1.ทำการตลาดเครื่องจักร อุปกรณ์การเกษตร ตามแผนงานที่บริษัทกำหนด 2.เสนอขาย/ขายส่งกับร้านค้า 3.ให้ข้อมูล คำปรึกษาเกี่ยวกับตัวสินค้า

บริษัท เอ.เอส.ไอ.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน %ส่วนแบ่งกำไร
3 พ.ค. 59
17 . ผู้จัดการ/รองผู้จัดการสาขา (บุรีรัมย์)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐาน...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
3 พ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (บุรีรัมย์)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-18,000
3 พ.ค. 59
19 . หัวหน้าคลังสินค้า
-สามารถดูแลในเรื่องของการจัดเก็บปุ๋ย การจัดเรียงสินค้า ควบคุมการเบิก-จ่ายสินค้าได้ -สามารถควบคุมงานของคนงานได้ -ดูแลเรื่องการจัดเรียงสินค้ารวมถึงการจัดส่งสินค้าไปยังพื้นที่ต่างๆ -สามารถจัดเก็บเอกสา...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ(จป.)
1. วางแผน ควบคุม ดูแล และกำกับงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมของบริษัทให้เป็นไปตามกฎหมายที่กำหนด 2. จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง 3. ดูแลพนักงาน ให้...

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด(มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 พ.ค. 59
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ