เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักส่งเสริมเกษตรอินทรีย์
ลักษณะการทำงาน (ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์และสามารถที่จะฝึกงานตามขอบข่ายดังนี้) 1.ส่งเสริมเกษตรอินทรีย์ เช่น ฝึกอบรมและจัดประชุมกลุ่มเกษตรกร วางแผนการผลิตพืชและปศุสัตว์ ออกพืนที่ตรวจเยี่ยมและให้คำแนะ...

บริษัท นวัตกรรมชาวบ้าน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขา อ.ประโคนชัย จ.บุรีรัมย์)
1.ติดต่อประสานงานระหว่างสำนักงานใหญกับสาขา 2.งานธุรการบุคคล 3.งานธุรการ ปฏิบัติงานเวลา 08.00 - 17.00 น. วันจันทร์ - วันเสาร์

บริษัท วาย.เอ็ม.เอฟ. อินเตอร์เนชั่นแนล ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
3 . เปิดรับสมัครพนักงานประจำ Hotel De l'a mour รับสมัครด่วน !
1.Hotel Manager - บริหารจัดการในโรงแรม - สร้างรายรับ-ควบคุมค่าใช้จ่ายตามที่กำหนด - งานอื่นๆตามที่ผู้บริหารมอบหมาย 2.Front office Manager - บริหารจัดการในฝ่ายต้อนรับ - สร้างรายรับ-ควบคุมค่...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
4 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด,ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน 7-11,ช่างซ่อมรถ,แม่บ้าน(คนพิการ)รับสมัครด่วน !
1.ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (ด่วนมาก) - สร้างช่องทางในการขายสินค้า (รถจักยานยนต์ฮอนด้า) - แสวงหาช่องทางอื่นๆในการสร้างรายได้ - วางแผนการตลาดในการสร้างรายได้ระยะยาว - วางแผนการเติบโตในด้านการตลลาด ...

บริษัท บุรีรัมย์ยนตรการ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60

Best-Pac Concrete Co,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
6 . Depot Assistant ( บุรีรัมย์ )
- บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์กระจายสินค้า - ช่วยหัวหน้าศูนย์ ในการจัดระเบียบการขนส่งสินค้า - ความคุม ดูแลพนักงานส่งสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
7 . พนักงานขาย โซนจังหวัดบุรีรัมย์
1. รักษาฐานลุกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าใหม่ 2. เข้าเยี่ยมกลุ่มลูกค้า ตามแผนการทำงานที่กำหนด 3. นำเสนอผลิตภัณฑ์ขงบริษัทฯ เพื่อโอกาสเพิ่มยอดขาย 4. จัดทำรายงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง และงานอื่นๆตามผู้บังคั...

Surapon Foods Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
26 ก.ค. 60
8 . HRBP manager (Burirum location)
- ดำเนินนโยบายการบริหารทรัพยากรบุคคลเพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพ - วางแผนกำลังคนและสรรหาว่าจ้างพนักงานเพื่อสอดรับกับความต้องการสายการผลิต - ดำเนินการสนับสนุนระบบจ่ายค่าจ้างและสวัสดิการ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 ก.ค. 60
9 . พยาบาลวิชาชีพ
- ตรวจรักษาอาการเจ็บป่วยของพนักงานเบื้องต้น - ควบคุมการสั่งซื้อ เบิกจ่ายยา - ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายรวมทั้งปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
10 . พนักงานบัญชี
- กระทบยอดสินค้าระหว่างบัญชีกับสินค้าคงเหลือที่ตรวจนับได้ - ปิดบัญชีสินค้าคงเหลือทุกเดือน - นับสต๊อกสินค้าประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ

บริษัท น้ำตาลบุรีรัมย์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
11 . พนักงานขาย
วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท ติดต่อประสานระหว่างลูกค้ากับบริษัท สร้างยอดขายให้ได้เป้าหมายของบริษัทพร้อมดูแลแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
12 . พนักงานฝ่ายบุคคล
ดูแลกระบวนการรับสมัครงานทดสอบและสัมภาษณ์งานใหม่ ดูแลสวัสดิการพนักงาน เช่น เครื่องแบบพนักงาน,ประกันสังคม,ประกันสุขภาพ ประสานงานกับทุกหน่วยงานในการจัดกิจกรรมและสื่อสารต่างๆ จัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
13 . พนักงานบัญชีและการเงิน
ดำเนินการเบิกจ่ายค่าใช้จ่ายในสำนักงาน,จัดซื้อจัดจ้างและเบิกจ่าย,รายรับรายจ่าย จัดทำ ภงด.3,53 ภาษีขาย,ภาษีซื้อ,ลูกหนี้,เจ้าหนี้ และปฎิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นางรองแก๊ส
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
14 . Maintenance Supervisor
- รับผิดชอบงานซ่อมพร้อมแก้ไขปัญหา - วิเคราะห์สาเหตุอาการของรถเสีย จัดลำดับการซ่อมด่วน จัดทำแผนตารางงานซ่อม จัดหาพาสอะไหล่ ส่งข้อมูลให้แอดมินเพื่ยดำเนินการกับจัดซื้อ - รับผิดชอบในการซ่อมรถ / เคร...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
15 . หัวหน้าแผนกขนส่งรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและติดตามการทำงานของพนักงานขับรถฝ่ายขนส่ง ให้ทำงานเป็นไปตามแผนการรับ-ส่งวัสดุตามหน้างานต่างๆ - เก็บข้อมูลการบำรุงรักษารถและจัดทำประวัติการซ่อมบำรุงรักษารถ - ตรวจสอบสมุดคู่มือประจำรถทุกประเภ...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
16 . หน.หน่วยความปลอดดภัย และจป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน - รับผิดชอบเรื่องการวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย ประเมินความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดมาตรการการป้องก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 60
17 . Survey Supervisor (อ.ขามทะเลสอ นครราชสีมา)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการศึกษาแบบให้เข้าใจก่อนลงมือทำ - รับผิดชอบเก็บรวบรวมข้อมูลดิบในสนามเพื่อนำมาตรวจเช็คกับแบบก่อสร้างก่อนนำเครื่องจักรเข้าดำเนินการ - รับผิดชอบในการเช็คข้อมูลปริมาณ I – tem ที่ได้มาเทียบก...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
18 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ (Operation Manager)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและวางแผนการทำงานของฝ่ายปฎิบัติการ - ควบคุมต้นทุนการผลิต โดยการบริหารปัจจัยการผลิตต่างๆ ให้มีประสิทธิผล และประสิทธิภาพ เช่น การโยกย้ายคน / เครื่องจักร / เครื่องมือ / วัตถุดิบ ให้เหมาะสมกับควา...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
19 . ช่างยนต์ / ช่างไฟรับสมัครด่วน !
ช่างยนต์ 1. นำเสนอวิธีการซ่อมแซม และบำรุงรักษาเพื่อลดค่าใช้จ่ายในการซ่อม 2. บำรุงรักษาเครื่องมือ/ เครื่องใช้/ ให้มีสภาพพร้อมใช้งานอยู่เสมอ 3. รับผิดชอบเป้าหมาย ของแผนกให้บรรลุเป้าหมาย 4. วางแผนเรื...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
20 . ธุรการฝ่ายจัดซื้อ
1. รับผิดชอบในการสั่งอะไหล่ เช็คราคาตามร้านที่จะสั่งซื้อ เปิด Po เพื่อสั่งอะไหล่และทำการขออนุมัติ 2. สั่งสินค้าเข้าคลัง ให้ตรงตาม Min Mix 3. รับผิดชอบในการลงในระบบ Navision ในส่วนที่แผนกรับผิดชอบ ให...

บริษัท ยิ่งเจริญก่อสร้างบุรีรัมย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
26 ก.ค. 60
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ