เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 285 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- Coordinator for Engineer member - Translate document from Japan language into Thai language.

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 + OT
22 ก.ค. 57
2 . Production Supervisor
Urgent Required!!!

-Production Management -Control production team to achieve production plan

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000 baht + Position Allowance
22 ก.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
22 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
1.เฝ้าดูเหตุการณ์ทาง Monitor จาก CCTV ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานกับ รปภ.ให้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
22 ก.ค. 57

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 ก.ค. 57
6 . IT Administrator
1.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบเนตเวิค ให้กับพนักงานในบริษัท 2.ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟ...

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
22 ก.ค. 57
7 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 ก.ค. 57
8 . Process Development Engineer / Industrail Engineer
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards an...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ก.ค. 57
9 . Plant Engineer
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilitie...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ก.ค. 57

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง หน้าที่หลัก -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
22 ก.ค. 57
12 . Site Engineer , Project Engineer , โฟร์แมนก่อสร้าง
Site Engineer , Project Engineer , โฟร์แมนก่อสร้าง 1. ควบคุมดูแลบุคลากรในฝ่ายก่อสร้างให้ทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ และอยู่ในระเบียบปฏิบัติของทางบริษัทฯ 2. เคลียร์แบบ ประสานงานกับผู้รับเหมา 3. ส่...

บริษัท วีโปร ดีเวลล็อปเม้นท์ จำกัด
22 ก.ค. 57
13 . Machine PM Engineer/ Power Plant Engineerด่วน มาก!!
Machine PM Engineer 1.Chack machine 2.Support document TS 16949 , ISO 14001, CCCF 3.Support program PLC, support data line Power Plant Engineer 1. Responible of enevgy saving (wiht the law) 2....

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เงินเดือน XX,XXX
22 ก.ค. 57
14 . Hard Coat Engineerด่วน มาก!!
Hard coat Engineer - Production Engineer & control worker in section - Support document TS 16949, ISO 14001 , CCCF

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เงินเดือน XX,XXX
22 ก.ค. 57
15 . Logistic / Material Control Engineerด่วน มาก!!
Logistic Engineer 1. Follow operation of shipping & Logistic 2. Control & Calculate std.BOX 3. Follow operation of Part Export Material Control Engineer 1. Control stock material 2. Kaizen & i...

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เงินเดือน XX,XXX
22 ก.ค. 57
16 . Safety Officer ด่วน มาก!!
1. Control subcontractor and operator at workplace 2. Find Hazard and coordinate with related 3. Doing CCCF and safety activity

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เงินเดือน xx,xxx B
22 ก.ค. 57
17 . ผู้จัดการแผนกอาคาร สถานที่
ควบคุมดูแล เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ ระบบน้ำปะปา สาธารณูปโภคทั่วไป

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
18 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
22 ก.ค. 57
19 . ช่างเชื่อม
งานเชื่อมประกอบ งานเชื่อมโลหะ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ประสบการณ์
22 ก.ค. 57
20 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ ออกแบบชิ้นงาน

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการ
22 ก.ค. 57
 พบ 285 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ