เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 301 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Process Engineer
- Responsible for Process control and development with image processing system. - Provide engineering advice to production line. - Ensure the smooth running of manufacturing process. - Optimize adv...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน As company structure
27 ก.ค. 59
2 . ล่ามภาษาญี่ปุ่นรับสมัครด่วน !
แปลภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยเพื่อสื่อระหว่างนายญี่ปุ่นและผู้ปฎิบัติงานคนไทย

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
3 . Electrical Designer
-ออกแบบระบบไฟฟ้าเครื่องจักร และไลน์ผลิตที่ติดตั้ง -ติดตามระบบไฟฟ้าที่ออกแบบให้สามารถทำงานได้

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59

บริษัท ทานาเบะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
5 . Account Officerรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สินถาวร - ตรวจสอบบัญชีวุตถุดิบคงคลังประจำเดือน และ บัญชีคงคลังเพื่อการจำหน่าย - ดำเนินการเกี่ยวกับยอดรายรับต่างๆ ของบริษัท - ควบคุมดูแลลูกหนี้ และเจ้าหนี้ของบริษ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
6 . Account Assistant Manager/ ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบระบบบัญชี และบริหารการเงินของบริษัทฯ - จัดทำรายงานงบประมาณ วางแผนงบประมาณประจำปี - ตรวจสอบ ควบคุม ระบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง - ตรวจสอบ และควบคุมระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร - ตรวจสอบควบคุ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
7 . HR. Assistant Manager ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านบุคคลและธุรการทั้งระบบได้แก่ - งานสรรหาว่าจ้าง , งานฝึกอบรม , งานบริหารค่าจ้างเงินเดือน ,งานสวัสดิการ , งานแรงงานสัมพันธ์ , งานวินัย และงานกิจการทั่วไป ให้ดำเนินไปตามระบบและบรรลุผลสำเ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขาโรบินสันปราจีนบุรี (เปิดสัมภาษณ์และทราบผล)รับสมัครด่วน !
สนใจเชิญสมัคร พร้อมสัมภาษณ์ และทราบผลทันที ที่อิออนสาขาโรบินสันปราจีนบุรี ชั้น2 + + + + + ไม่รับสมัครผ่าน JOB THAI + + + + +

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 1x,xxx
27 ก.ค. 59
9 . Purchasing Engineer
- New supplier sourcing ,new model ( order new model ,Follow up APQP) - Issue RFQ and comparison price for new model and localize project . - Tooling audit ,Capacity survey ,Monthly report ...

Kurashiki Siam Rubber Co.,Ltd. (บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ค. 59
10 . ME Engineer
-วิจัย พัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และปรับปรุงพัฒนาผลิตภัณฑ์อย่างต่อเนื่องตามความต้องการของลูกค้า -ดูแล ตรวจสอบการจัดการทำสูตรยาง ทดลองผสม ทดสอบคุณสมบัติของยางคอมเปาด์ และวัสดุอื่น ๆ เช่น สี กาว การชุบผิวเหล็ก...

Kurashiki Siam Rubber Co.,Ltd. (บริษัท คูราชิกิ สยาม รับเบอร์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiate
27 ก.ค. 59
11 . QC. Staff
- Record NC status form and investigate the cause. - Do incoming inspection and inspections for internal and outernal documents. - Investigate claim and complaint - Do laboratory test according to ...

บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
2 อัตรา
27 ก.ค. 59

บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
13 . วิศวกร ส่วนผสมเเละเตาหลอม
- ดูเเลงานทางด้านกระบวนการผลิต พัฒนาเเละปรับปรุงเเก้ไข - วิเคราะห์ ปรับปรุง พัฒนากระบวนการผสมวัตถุดิบและเตาหลอม - ติดตั้ง ดูแล และตรวจสอบการติดตั้งเครื่องจักร - จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์แนวทางและเท...

Bangkok Glass Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 30,000 บาท
27 ก.ค. 59
14 . พนักงานตรวจนับสินค้า / พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำนิคม304 จ.ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.ค. 59
15 . หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำนิคม 304)
- ควบคุมและตรวจสอบ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการส่งสินค้าให้ลูกค้า - วางแผนให้คำปรึกษา ควบคุมและกำกับ ดูแล การกฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงาน...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
27 ก.ค. 59
16 . Production Manager
Job Description Management factories. According to the target by a cover -Planning, Control, Monitoring and Inspection in production process -Quality Control -Delivery Control -Support control al...

Hisada(Thailand)Co.,Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiation
27 ก.ค. 59
17 . ช่างเทคนิค สัญญาจ้าง 6 เดือน นิคมฯ304 ปราจีน
เงื่อนไข : - สามารถทำงาน 12 ชม./วันได้ - สามารถทำเป็นสัญญาจ้าง 6 เดือนได้ หน้าที่รับผิดชอบ 1. ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือช่าง 2. สามารถทำงานเข้ากะ ครั้งละ 12 ชม.ได้ 3. สรุปข้อมูลประจำวันให้กับผู้จั...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 22,000 บาท + OT
27 ก.ค. 59
18 . ช่างซ่อมบำรุง ปฎิบัติงาน นิคม 304 ปราจีนบุรี ( 12,000-14,000)รับสมัครด่วน !
- ดูแลซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประเภท มอเตอร์ไฟฟ้า ระบบปั๊มน้ำ - ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ รวมโอที13,000 ขึ้นไป / สัญญาจ้างปีต่อปี
27 ก.ค. 59
19 . QC คอนกรีตรายได้รวมสูงสุด 18,000/เดือน ประจำที่ โรจนะ (ปราจีน)รับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างคอนกรีตในแพล้นท์และหน้างานตามใบสั่ง - ประสานงานกับลูกค้าหน้างานตามไซส์งานก่อสร้าง เรื่องการเทปูน - จัดเรียงก้อนตัวอย่างคอนกรีตและลงบันทึก - ทำความสะอาดแพล้นท์ - งานอื่นๆตามที่หัวหน้า...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-22,000 บาท
27 ก.ค. 59
20 . Senior Recruitment Officer (Pachinburi)
1. กำหนดแผนงานวิธี และขั้นตอนการปฏิบัติงาน ดำเนินการบริหารงานธุรการทั่วไป การพัฒนาบุคลากร ให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กร 2. ดำเนินการสรรหา คัดเลือก และประเมินความต้องการกำลังคนของแต่แผนก 3. ทบทวนโครง...

Bangkok Glass Public Company Limited
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
 พบ 301 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ