เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 265 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor BOI
1.ควบคุมตรวจสอบการทำงานและจัดทำเอกสาร รายงาน ข้อมูล/วิเคราะห์และปฏิบัติการแก้ไขเกี่ยวกับงาน BOI 2.ยื่นเออกสารสูตรการผลิต แก้ไขปริมาณสต๊อก และยื่นบัญชีรายการวัตถุดิบและเครื่องจักร 3.สรุปข้อมูลค่าใช้จ...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
2 . ล่าม Support New Model รับสมัครด่วน !
1.แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยตามที่ได้รับมอบหมาย 2.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นตามที่ได้รับมอบหมาย 3.แปลคำพูดจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นญี่ปุ่น 4.แปลข้อมูลเกี่ยวกับการปร...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ QA / R&D
เจ้าหน้าที่ QA - ควบคุมกระบวนการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน - จัดทำระบบมาตรฐาน GMP, GHP, HACCP - ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ตรวจติดตามคุณภาพด้าน Food Safety, Quality ...

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
4 . Interior design(นักออกแบบอุตสาหกรรม)
พัฒนาผลิตภัณฑ์ ประสานงานกับสถาปนิกเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ ออกไปติดต่อลูกค้า เพื่อนำเสนองาน หรือออกแบบร่วมกัน

บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าวางแผนการผลิต (Planing)
- มีความสามารถในการออกแบบงาน การวางแผนงาน การผลิต สินค้า - ประสานงานและติดต่องานระหว่างแผนก ติดต่องานกับลูกค้าได้

บริษัท แอดแวนเทจ ฟุตแวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
6 . ช่างซ่อมบำรุง
ช่างซ่อมบำรุง หลายอัตรา - ติดตั้งระบบไฟฟ้าเครื่องจักร, ไฟฟ้าโรงงาน ระบบสาธารณูปโภค และเครื่องจักรที่เกี่ยวกับไฟฟ้า - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้าในโรงงาน - ปฏิบ...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
10 ธ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ IT Officer / IT SUPPORT
- ติดตั้ง,ซ่อม,Service คอมพิวเตอร์,ระบบงานคอมพิวเตอร์ Lan wireless,กล้องวงจรปิด,ระบบโทรศัพท์ภายในองค์กร,พริ้นเตอร์พร้อมติดแท้ง,โน๊ตบุ๊ค,ระบบแก้ไวรัสคอมพิวเตอร์,งานโปรแกรม Hardware ควบคุมอุปกรณ์ฮาร์ดแว...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
10 ธ.ค. 59
8 . ช่างควบคุมงาน
ช่างควบคุมงาน หลายอัตรา - ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถประสานงานกับเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมผู้รับเหมา/แรงงาน ควบคุมงานตาม site งานต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบผลงานให...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
10 ธ.ค. 59
9 . วิศวกร
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน และตามลำดับของโครงสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
10 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
เจ้าหน้าที่ธุรการ หลายอัตรา - สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงานต่าง ๆ - ติดต่อและประสานงาน - ตรวจสอบและ...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
10 ธ.ค. 59
11 . System Engineer/PLC&HMI Programming
Analysis & Control PLC & HMI Write Program For Support Production Line

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000
9 ธ.ค. 59
12 . วิศวกร/Engineer
• Developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines, testing and evaluating theoretical designs. • Support and improve mechanical skill to t...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
13 . Production Supervisor
Active in production planning and production control all work processes and commit to ensure the compliance with GMP, HACCP, ISO and company standards. Responsibilities:- - Planning and prod...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตารมโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
9 ธ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
1.เฝ้าดูเหตุการณ์ทาง Monitor จาก CCTV ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานกับ รปภ.ให้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ...

Lactasoy Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
9 ธ.ค. 59
16 . Senior Programmer/Programmer/DBA
ออกแบบและพัฒนา SQL Database & Web Application (PHP) วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทำงานภายในโรงงานได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Lactasoy Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
17 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
18 . Process Development Engineer / Industrail Engineer
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards an...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
19 . Plant Engineer
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilitie...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง หน้าที่หลัก -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
 พบ 265 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ