เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 276 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกผลิต / Production Supervisor
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
21 ต.ค. 59
2 . Maintenance Engineer
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
3 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
21 ต.ค. 59
4 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ ออกแบบชิ้นงาน และผลิตภัณฑ์

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการ
21 ต.ค. 59
5 . พนักงานตรวจนับสินค้า / พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (ประจำนิคม304 จ.ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าเข้าโดยอ้างอิงเอกสารเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า - ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าหลังจากเจ้าหน้าที่จัดงานมาวางพื้นที่ตรวจเช็ค - ตรวจสอบสินค้าก่อนปล่อยงานพร้อมกันกับคนขับรถที่มาร...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
6 . หัวหน้างานคลังสินค้า Warehouse Supervisor (ประจำนิคม 304)
- ควบคุมและตรวจสอบ การรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า และการส่งสินค้าให้ลูกค้า - วางแผนให้คำปรึกษา ควบคุมและกำกับ ดูแล การกฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ปฎิบัติงาน...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
7 . QA/QC Engineer Urgently Required !
Our client is a Japanese automotive bearing parts manufacturing company, located in Prachinburi 304. Currently, they are looking for a person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 19,000 – 23,000
21 ต.ค. 59
8 . Safety Staff Urgently Required !
Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in 304 I.E., Prachinburi. Currently, they are looking for an experienced person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 – 25,000
21 ต.ค. 59
9 . Maintenance Staff Urgently Required !
Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in 304 I.E., Prachinburi. Currently, they are looking for a qualified and experienced in maintenance.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 – 25,000
21 ต.ค. 59
10 . Production Staff Urgently Required !
Our client is a Japanese automotive parts manufacturing company, located in 304 I.E., Prachinburi. Currently, they are looking for a qualified and experienced in maintenance.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 – 23,000
21 ต.ค. 59
11 . Accounting Staff (Prachinburi)Urgently Required !
Handle overall accounting function, taxation and closing financial statements reports.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
21 ต.ค. 59
12 . ช่างควบคุมงาน (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม) / ช่างซ่อมบำรุง (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)
ช่างควบคุมงาน 5 อัตรา - ควบคุมงานให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม สามารถประสานงานกับเจ้าของโครงการและทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง ควบคุมผู้รับเหมา/แรงงาน ควบคุมงานตาม site งานต่างๆพร้อมทั้งตรวจสอบผลงานใ...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
13 . วิศวกร (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)
- ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน และตามลำดับของโครงสร้าง - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน เพื่อให้งานเสร็จสิ้นตามกำหนดเวลา - ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมา ให...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
21 ต.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำไซต์งาน จ.นครปฐม)/เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล( จ.ปราจีนบุรี )
เจ้าหน้าที่ธุรการ 3 อัตรา - สามารถทำงานประจำตาม Site งานต่างๆ ได้ - จัดทำเอกสารต่าง ๆ บันทึกการประชุม และตารางงานต่าง ๆ - ติดต่อและประสานงาน - ตรวจสอบและจั...

บริษัท เค.ซี.ผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
21 ต.ค. 59
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการเเผนกขาย (เซรามิค สุขภัณฑ์ เครื่องครัว) ประจำสาขากบินทร์บุรีรับสมัครด่วน !
ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกขาย - ดูแลพื้นที่ขายของแผนกให้มีความเป็นระเบียบเรียบร้อยตลอดเวลา ตรวจสอบรายการเบิก สินค้าการจัดเรียงตามชั้นวางและสินค้า Top Stock ให้เต็มชั้น เรียบร้อยสวยงาม ตามมาตร...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
16 . ผู้ช่วยผู้จัดการ แผนกป้องกันการสูญเสีย ประจำสาขากบินทร์บุรี
1. ดูแลการรับสินค้าหรือทรัพย์สินจากภายนอกเข้าสาขาเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์ตามเอกสาร 2. ดูแลการนำสินค้าหรือทรัพย์สินที่มีออกจากสาขาในทุกวิธีการเป็นไปด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน และสมบูรณ์...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
17 . พนักงานฝ่ายผลิต
ควบคุมเครื่องจักรในกระบวนการผลิตกระดาษคราฟท์

บริษัท ยูไนเต็ด เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป มีประสบการณ์ตรงจะพิจารณาเป็นพิเศษ
21 ต.ค. 59
18 . Store Staff
ดูแลการรับเข้า การเก็บวัตถุดิบ การสำรอง การเบิก-จ่าย ดูแลการจ่ายวัตถุดิบ

Protective Technology Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
21 ต.ค. 59

Protective Technology Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
20 . QC Section Manager (นิคม 304 ปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
-Planning And Implement to effective Quality objective and target to achieve of department - Summary monthly report of depart quality objective and target in the from PDCA to section Manager - Con...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ต.ค. 59
 พบ 276 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ