เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ส.ค. 60
2 . พนักงานขับโฟล์คลิฟท์
ขับรถยก เคลื่อนย้าย จัดเก็บสิ้นค้า วัสดุภายในโรงงาน / คลังสินค้า

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 ส.ค. 60
3 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ส.ค. 60
4 . หัวหน้าแผนกผลิต / Production Supervisor
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 ส.ค. 60
5 . Control Engineering วิศวกรควบคุม
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
20 ส.ค. 60
6 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไฟฟ้าเครื่องจักร
- งานซ่อมบำรุงเครืองจักร ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ภายในโรงงาน - ติดตามและแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม - จัดทำแผนการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักร (PM)

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 ส.ค. 60
7 . วิศวไฟฟ้า/Engineer
• Developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines, testing and evaluating theoretical designs. • Support and improve mechanical skill to t...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
20 ส.ค. 60
8 . Production Supervisor
Active in production planning and production control all work processes and commit to ensure the compliance with GMP, HACCP, ISO and company standards. Responsibilities:- - Planning and prod...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตารมโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ส.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ
จัดการ/ควบคุม/ดูแลงานในส่วนของแผนกบรรจุหีบห่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติและการทำงานของพนักงาน 2.การจัดการ/ควบคุม/ดูแล...

Lactasoy Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000(ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
1.เฝ้าดูเหตุการณ์ทาง Monitor จาก CCTV ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานกับ รปภ.ให้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
20 ส.ค. 60
12 . Senior Programmer/Programmer/DBA
ออกแบบและพัฒนา SQL Database & Web Application (PHP) วิเคราะห์ระบบเพื่อหาวิธีแก้ปัญหาและพัฒนาระบบ เพื่อรองรับการทำงานภายในโรงงานได้ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Lactasoy Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 ส.ค. 60
13 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ส.ค. 60
14 . Process Development Engineer / Industrail Engineer
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards an...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ส.ค. 60
15 . Plant Engineer
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilitie...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ส.ค. 60

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ส.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจเอกสาร ใบส่งเงิน 2. ตรวจเอกสาร ใบแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี 3. จัดทำเอกสารแจ้งหนี้ ใบเสร็จ ใบกำกับภาษี 4. จัดทำบัญชี รายรับรายจ่าย 5. ติดต่อประสาน customer and supplier. 6. ติดต่อทำธุรกร...

บริษัท 304 แลนด์ แอนด์ พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500-16,500
20 ส.ค. 60
18 . Engineering Staff / 25-30K / สวนอุตสาหกรรม 304, ปราจีนบุรี
• At least 1 year experience with new model. • Design confirmation through AutoCAD (Drawing, Reviews). • Daily Design analysis and part testing. • Participate in meetings and summarize activities. ...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 (Not include allowances)
20 ส.ค. 60

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 50,000 Baht
20 ส.ค. 60
20 . Sales (Graphite Crucible/304I.P)[ขายเบ้าหลอมโลหะ 304I.P]
-Searching for new clients and sale Graphite Crucible -Developing long-term relationships with clients -Calculating client quotations and administering client accounts -Negotiating tender and contr...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท + ค่าอินเซ็นทีฟ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
20 ส.ค. 60
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ