เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 311 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
1.ควบคุมคุณภาพของการผสมผลิตภัณฑ์ทุกชนิดให้เป็นไปตามวิธีการและเกณฑ์ที่กำหนด 2.ควบคุมคุณภาพของกระบวนการผลิต, ผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต, การสุ่มตัวอย่างสินค้าสำเร็จรูป, สินค้าสำเร็จรูปในคลังสินค้า, ความถูกต้...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ต.ค. 60
2 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
1.ควบคุมเครื่องจักรให้สามารถทำงานอย่างสมบูรณ์ 2.ปรับแต่งเครื่องจักรให้เหมาะสมกับงานและความสะดวกในการทำงาน 3.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนก PM 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ต.ค. 60
3 . หัวหน้างานซ่อมบำรุง (ระบบความเย็น) - ประจำโรงงานปราจีนบุรี
- ควบคุม ดูแลงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบทำความเย็นเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใ...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
4 . นักบัญชีต้นทุน (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.จัดทำรายงานและวิเคราะห์บัญชีต้นทุน ตรวจสอบความถูกต้อง 2.ตรวจสอบระบบ Stock วัตถุดิบ , ระบบ Stock อะไหล่ ให้มีความถูกต้อง 3.จัดทำรายงานและตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายแผนกเทียบกับงบประมาณ 4.งานด้านบัญชีอื่...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 60
5 . ช่างระบบงานสื่อสาร(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
1.ดูแลและติดตั้งระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆภายในบริษัท 2.ติดตั้งสายโทรศัพท์และสาย LAN/Fiber Optic และปรับปรุงแก้ไขระบบโทรศัพท์และ Network 3.ดูแลแก้ไข ระบบกล้องวงจรปิด 4.Maintenanceอุปกรณ์ส...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพอาวุโส (GMP) (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์ทางจุลชีววิทยาของคุณภาพอากาศ และ สุขลักษณะของพนักงาน เครื่องมือเครื่องจักร ในกระบวนการผลิต 2.อ่านผลและบันทึกผลการเพาะเลี้ยงเชื้อประจำวัน จัดทำรายงานสรุปนำเสนอให้ผู้บังคับบัญชาพิจารณา 3....

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างประสบการณ์
24 ต.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (โรงงานปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รวบรวมข้อมูล ตรวจสอบ จัดทำ performance report ของหน่วยงาน(รายวัน,รายเดือนและรายปี) 2.ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลในหน่วยงานให้ครบถ้วน ถูกต้องและทันสมัย 3.วิเคราะห์ ประมวลผลเพื่อใช้ในการสนับสนุนในกา...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
24 ต.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับเทคนิค
ประสานงานดำเนินการตรวจสอบOHS.การฝึกอบรมการปฎิบัติที่เกี่ยวข้องกับระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความปลอดภัย รวมถึงประเมินความถูกต้องตามกฎหมายและริเริ่มการปรับปรุงการตรวจสอบระบบการจัดการอาชีวอนามัยและความป...

บริษัท ทีทีเค เอเชีย ทรานสปอร์ต (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน รับสมัครด่วน !
- รับค่าเบี้ยประกันภัยจากลูกค้าและตัวแทน - คีย์ค่าเบี้ยประกันเข้าระบบบัญชี - ติดตามเบี้ยประกันกับลูกค้าและตัวแทน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

อาคเนย์ กลุ่มธุรกิจประกันและการเงิน
2 อัตรา
24 ต.ค. 60
10 . Technician (Utility)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลระบบไฟฟ้า - ดูแลระบบทำความเย็น ประปา และระบบสาธารณูปโภคต่างๆ - ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 14,000 (ตามประสบการณ์)
24 ต.ค. 60
11 . Maintenance EngineerUrgently Required !
1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in that fully usable a...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 60
12 . Technician (Maintenance)Urgently Required !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และแผนการผลิตที่กำหนด - ฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบ...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000 (ตามประสบการณ์)
24 ต.ค. 60
13 . Production Engineer Urgently Required !
1. Preparing the necessary equipments, tools, parts, material, specifications and procedure for each process. 2. Maintaining and enhancing production yield rate, quality and productivity with continu...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 60
14 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2)
24 ต.ค. 60
15 . QA,QE EngineerUrgently Required !
1.Support Management Policy, Quality Target and Environment target of company. 2.Process investigation & Evaluation product and confirm quality for process of production. 3.Quality process improvem...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 60
16 . CAD CAM Engineer or SMT Design Engineer (PCB&PCBA)Urgently Required !
Need Experience 1. Make drawings and Edit data Design PCB by Genesis or In cam Program 2. Can use CAD/CAM for PCB Operation 3. Understanding PCB Process 4. Plot films 5. Communicate and coordin...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 60
17 . โฟร์แมน
- ควบคุม ดูแล ผู้รับเหมาในการก่อสร้างบ้านและระบบสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและคุณภาพงานก่อสร้างที่บริษัทกำหนด

บริษัท พฤกษา วิลเลจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
18 . IT Officer
- ติดตั้งโปรแกรมซ่อม และประกอบคอมพิวเตอร์ได้ - ดูแล windows server 2003,2008 - ติดตั้งดูแลระบบ Network E-mail outlooexpress,Lan,Wan,Wifi Hotspot ได้ - ติดตั้งดูแลระบบ CCTV & MATV ได้ - ...

บริษัท พฤกษา วิลเลจ จำกัด
1 ตำแหน่ง ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่ขายรับสมัครด่วน !
- ดูแลลูกค้า ในพื้นที่รับผิดชอบ - รักษาสัมพันธ์ที่ดีระหว่างลูกค้ากับบริษัท - ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ปฏิบัติงานได้ตามเป้ายอดขายที่รับผิดชอบ - จัดทำเอกสารการขาย/รายงาน...

บริษัท พฤกษา วิลเลจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiation
24 ต.ค. 60
20 . Fields Sales Executive (Prachinburi)รับสมัครด่วน !
•Achieve financial and volume budgets for new businesses as per field sales incentive scheme. •Proactively identify, pursue and secure new business opportunities of new accounts. •Identify business ...

Schenker (Thai) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 60
 พบ 311 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ