เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 280 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
2 . วิศวกรฝ่ายผลิต
ดูแลการผลิตในโรงงาน

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน วิศวกรจบใหม่ 16,000.- + ค่าตอบแทน 3,000.- ในกรณีมีคะแนน TOEIC 650 คะแนน + เพิ่มอีก 6,000 บาท
24 เม.ย. 57

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000+ค่าตอบแทน 3,000 ในกรณีมีคะแนน TOEIC 650 คะแนน +เพิ่มอีก 6,000 บาท
24 เม.ย. 57

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน จบใหม่ 16,000 บาท +ตอบแทน 3,000 บาท ในกรณีมีคะแนน Toeic 650 คแนนบวกเพิ่ม 6,000 บาท
24 เม.ย. 57
5 . ช่างเขียนแบบ ช่างเทคนิค
เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็กขนาดใหญ่ ควบคุมการผลิตงานโครงสร้างเหล็ก

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
24 เม.ย. 57

บริษัท อาคเนย์ประกันภัย จำกัด
13 อัตรา
24 เม.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ( เพศ ชาย ) ประจำสาขานิคม304 ด่วน
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น -...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน +Incentive +อื่นๆ
24 เม.ย. 57
8 . Leader Electric / ช่างเทคนิค
- ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานรวมทั้งระบบ PLC - ดูแลระบบเครื่องปรับอากาศ, ระบบปั๊มลม - ติดตั้งระบบ ควบคุม เซ็นเซอร์ ในสายการผลิต

บริษัท สหเซเรน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
9 . Engineer & Supervisor TE
- จัดทำงาน New Model - ออกแบบและเขียนแบบอุปกรณ์การผลิตงาน New Model - จัดทำใบมาตรฐานการทำงาน

บริษัท สหเซเรน จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
10 . Purchasing Officer (เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ)
- ติดต่องานด้านการจัดซื้อสินค้า วัตถุดิบ ด้านนำเข้าจากต่างประเทศ - งานจัดซื้อต่างๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
11 . Product Design & Technical
Officer 2 อัตรา (ปริญญาตรี) - ทดลองงานตามมาตราฐานที่กำหนด - ผลิตสีตัวอย่าง และตรวจสอบคุณภาพสี - พ่นชิ้นงานต่างๆ - สนับสนุนกิจกรรมต่างๆ ปของบริษัท

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
12 . QC Staff
- ทำการวิจัยและพัฒนาสูตรสี,ตรวจสอบคุณภาพสี - สามารถทดสอบสี Spray panel shade ได้ - สามารถทำงานล่วงเวลาได้ - ทำงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

Okitsumo International (Asia) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
13 . หัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน
รับสมัครด่วน !!

ตำแหน่งหัวหน้าหน่วยบัญชีและการเงิน - สามารถปิดงบบัญชีได้ - จัดทำภาษี ภ.ง.ด.1, 3, 53, 54 ภพ 30 ภพ 36 - จัดเก็บเอกสารบัญชี - จัดทำเอกสารดูแลการวางบิล เก็บเงิน ลูกหนี้และเจ้าหนี้ - บันทึกบัญชีสมุดรา...

บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57
14 . Receptionist >> Urgently Required !!!
Welcome guest / Visitor’s Letter distribution Reception & Guest Service Telephone report master Freshman & welcome Board Call center operation

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500-12,000
24 เม.ย. 57
15 . Production Engineer
Urgently Required!!!

1. Control production output to achieve the target of yield, quality, delivery and cost and improve the process to highest performance. 2. Control the operator to follow company rule and keep the hig...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 57
16 . Maintenance Engineer
Urgent Required!!!

1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in that fully usable a...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 57
17 . Planning Officer (Production Control)>>Urgently Required !!!
1. Prepare plan for Production and adjust to be reasonable. 2. Check Raw Material for Mass Pro order to ensure all material are on hand in order to completely issue. 3. Response in Raw Material pur...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
24 เม.ย. 57
18 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในที่รับผิดชอบ - ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และ แผนการผลิตที่กำหนด - ฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงาน...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000 (ตามประสบการณ์)
24 เม.ย. 57
19 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 2,000-4,000 JLPT)
24 เม.ย. 57
20 . QA Engineer
Urgently Required !!!

1.In process defect improvement, customer corrective and preventive action, continuous improvement new model support 2.Coordinate between vendors, customers and concerned departments for quality iss...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 28,000 Bath (Base on experience)
24 เม.ย. 57
 พบ 280 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ