เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 313 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตอุตสาหกรรมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
เงินเดือน 30,000 - 40,000 Baht
30 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื่อ (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
จัดซื้อวัสดุ อุปกรณ์ ทั่วไป

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
30 เม.ย. 60
3 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต จัดทำรายงาน ข้อมูลสถิติ วิเคราะห์ข้อมูลด้านการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
30 เม.ย. 60
4 . หัวหน้าแผนกผลิต / Production Supervisor
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
30 เม.ย. 60
5 . Maintenance Engineer
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 60
6 . Control Engineering วิศวกรควบคุม
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
30 เม.ย. 60
7 . ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้า เครื่องจักร
- งานซ่อมบำรุงเครืองจักร ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ภายในโรงงาน - ติดตามและแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
30 เม.ย. 60
8 . บัญชี-ธุรการรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบเสร็จรับเงิน 2.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และ ภงด 1,3,53 3.รับผิดชอบงานด้านรับวางบิล และติดตามทวง/ถามลูกหนี้ 4.ดูแลและรับผิดชอบงานด้านบัญชีรายรับ - รายจ่าย 5.จัดทำเช็คสั่งจ่...

บริษัท ดอยล์ แดรี่ ฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ หรือใบรับรองผ่านงาน
30 เม.ย. 60
9 . Production Control (304 I.E./Auto Parts)[การควบคุมการผลิต]
-Compliance with regulation of Production Control Department. -Handle the Production Planning, Capacity planning and Scheduling to meet the customer order. -Monitoring daily result of production cyc...

CareerLink Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 to 40,000THB up (Depend on Experienced)
30 เม.ย. 60
10 . Supervisor
1.Do interal auditor job,audit,follow up improvement. 2.improvement & maintain QMS & EMS system. 3.Training requirements to all sections. 4.Support customer audit & CB audit.

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
30 เม.ย. 60
11 . Supervisor1 (PE)
Desige Jig ,Make Auto Jig, Inspection Jig,Sitting Function of Jig circuit of Jig and machine ,Making adn modify Jig .

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
30 เม.ย. 60
12 . Supervisor (PC)
1.Receive PO/Forecast form customer. 2.Issue Production plan and Delivery Plan. 3.Support production section by follow up material when problem occurs. 4.Take care of customer asset.

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
30 เม.ย. 60
13 . Engineer
-Engineer document provide and review -Follow up a quality planing of new model -communicate with a customer,supplier any concern section to development of product.

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
30 เม.ย. 60
14 . Supervisor QA
-Quality control -Support costomer requirement -Quality improvement

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
30 เม.ย. 60
15 . System Engineer/PLC&HMI Programming
Analysis & Control PLC & HMI Write Program For Support Production Line

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000
29 เม.ย. 60
16 . วิศวไฟฟ้า/Engineer
• Developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines, testing and evaluating theoretical designs. • Support and improve mechanical skill to t...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
29 เม.ย. 60
17 . Production Supervisor
Active in production planning and production control all work processes and commit to ensure the compliance with GMP, HACCP, ISO and company standards. Responsibilities:- - Planning and prod...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตารมโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
29 เม.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ
จัดการ/ควบคุม/ดูแลงานในส่วนของแผนกบรรจุหีบห่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติและการทำงานของพนักงาน 2.การจัดการ/ควบคุม/ดูแล...

Lactasoy Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000(ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
29 เม.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
29 เม.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
1.เฝ้าดูเหตุการณ์ทาง Monitor จาก CCTV ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานกับ รปภ.ให้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
29 เม.ย. 60
 พบ 313 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ