เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 309 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Design Engineer
1. เขียนแบบหรือออกแบบเครื่องจักรตตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชาได้ 2. เขียนแบบด้วยโปรแกรม Auto CAD , Inventor, Solid work 3. ตรวจสอบชิ้นส่วนของ Drawing และทำการแก้ไขให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 4. รับ...

บริษัท ฟูตาบะ วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
4 พ.ค. 59
2 . Electric Engineer
- ออกแบบ , เขียนแบบ ระบบไฟฟ้า - รายงานปัญหาและแก้ไขปัญหาการควบคุมเครื่องจักรกลด้วยระบบไฟฟ้า - ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ในการพัฒนาเครื่องจักรกลด้วยระบบไฟฟ้า

บริษัท ฟูตาบะ วีเอส เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
3 . Japanese Interpreter (N1-N2) 30541
Job Description - To interpret and support for meeting, production Line, Admin Office - To translate document in Thai to Japanese and Vice Versa - Other related jobs as assigned by supervisor B...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
4 พ.ค. 59
4 . Accounting officer32145
- To prepare, control and handle AP/ AR reports. - To review accounting document transaction. - To prepare and check balance sheet detail. - To corporate with external audit. - Other duties as...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,200THB-30,000THB
4 พ.ค. 59
5 . Japanese Interpreter (Prachinburi)
- Translate the documents, interpret overall in the factory such as interpret in the meeting, production line, etc.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน 30,000 – 40,000
4 พ.ค. 59
6 . Maintenance Engineer
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
7 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
4 พ.ค. 59
8 . F002 ช่างซ่อมบำรุง
ดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส์ ของเครื่องจักรในสายการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
4 พ.ค. 59

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000-16,000 บาท
4 พ.ค. 59
10 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician)Urgently Required !
1. ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด 2. ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานและสภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อใช้อ้างอิง ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น 3. รับผิดชอ...

Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
2 อัตรา
4 พ.ค. 59
11 . Staff Purchasing
1.ปฏิบัติงานตามขั้นตอนการจัดซื้อและเจรจาต่อรองการขอลดราคากับผู้ส่งมอบ 2.ควบคุมผู้ส่งมอบและติดตามการส่งมอบ 3.ควบคุมและจัดเก็บเอกสารทั้งหมดในขั้นตอนการจัดซื้อ 4.ควบตุม/ทบทวนและส่งเอกสารที่เกี่ยวข้องใ...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
4 พ.ค. 59
12 . Staff BOIรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับ Shipping ในการนำเข้าวัตถุดิบและเครื่องจักร 2.ติดต่อประสานงานกับ IC ด้านเอกสารการสั่งปล่อย การตัดบัญชี ยื่นสูตรการผลิตปริมาณ Max stock 3.ติดต่อประสานงานกับ BOI ในการยื่นเอกสารอนุ...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
13 . Supervisor Engineerรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและปรับปรุงการทำงานโดยรวมของแผนก 2.พัฒนาและปรับปรุงระบบการบริหารคุณภาพระบบ ISO TS16949 ของแผนก 3.ควบคุมทดลองการผลิต,การ trial ต่าง ๆ ให้เป็นไปตามแผนงานตลอดจนติดต่อประสานงานรับข้อมูลข่าวสารจา...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
14 . Supervisor Productionรับสมัครด่วน !
1.วางแผนและควบคุมการผลิตประจำวัน 2.วางแผนและควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบจากผู้ผลิต 3.ควบคุมการจัดส่งให้ลูกค้าให้ตรงเวลา 4.ควบคุมแบบและแจกจ่ายไปยังส่วนที่เกี่ยวข้อง 5.ควบคุมตารางการส่งมอบเพื่อลดต้นทุน...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
15 . Assistant Supervisor QCรับสมัครด่วน !
1.ปรับปรุงและจัดทำเอกสารที่เกี่ยวกับ ISO TS 16949:2009 ให้ทันสมัยและเป็นปัจจุบัน 2.ตรวจติดตามผลการปฏิบัติงานของพนักงานในแต่ละวัน 3.วิเคราะห์หาสาเหตุเบื้องต้นสำหรับปัญหาด้านคุณภาพและแจ้งปัญหาไปยังลูก...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
16 . Operation Leader / Operation Supervisor (Prachinburi)
• ปฏิบัติหน้าที่ควบคุม ตัดสินใจ และรายงานการปฏิบัติหน้าที่ของพนักงานเดินเครื่องให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด • ปฏิบัติหน้าที่จัดทำ ตรวจสอบ และรวบรวม เอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเดินเครื่อง ให้เป็นไปตามมาต...

NS-OG Energy Solutions (Thailand) Ltd.
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+ (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน) +ค่าครองชีพ+ค่าล่วงเวลา
4 พ.ค. 59
17 . Shift Leader / Senior Operator / Board Control (Prachinburi)
• ปฏิบัติหน้าที่เดินเครื่องโรงไฟฟ้า, ระบบผลิตน้ำร้อนและน้ำเย็น • จัดทำเอกสาร ISO, เอกสารบันทึกต่างๆสำหรับการปฏิบัติงานที่เกี่ยวข้อง

NS-OG Energy Solutions (Thailand) Ltd.
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ ค่ากะ ค่าล่วงเวลา และโบนัส
4 พ.ค. 59
18 . Japanese Interpreterรับสมัครด่วน !
1.Translation documents from Japanese-Thai/Thai-Japanese. 2.Interpreting between the Japanese and Thai during general conversations. 3.Coordinate between Thai staff and Japanese.

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เงินเดือน XX,XXX
4 พ.ค. 59
19 . Chief Packing Controlรับสมัครด่วน !
1. Control packing process 2. Control stock part 3. Contact cutomer & summary report **Interview at Bangplee

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Person
เงินเดือน XXXXX
4 พ.ค. 59
20 . ME Engineerรับสมัครด่วน !
- Follow up New Model - Trial New Model - Set up New Model

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 Positions
เงินเดือน XX,XXX
4 พ.ค. 59
 พบ 309 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ