เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 314 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถ
- ขับรถตามสถานที่หรือเส้นทางที่บริษัทฯ กำหนด - ดูแล และ ตรวจสอบรถให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Fe-Tronic Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
2 . BOI Officer
1.Export&Import activities;Get approval from BOI,Import lisence,submit require document,import tax payment,handlind L/C,and etc.

บริษัท คากะ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
3 . QE Supervisor & QE Asst. ManagerUrgently Required !
-Project coordination : champions and supports customer engineering group's specific needs and requirements. -Interacts with customers : assesses customer needs regarding priorities, deadlines, and q...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
4 . Maintenance EngineerUrgently Required !
1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in that fully usable a...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
5 . Utility Supervisor Urgently Required !
1. Repair machine and utility system follow work request. 2. Preventive maintenance machine and utility system follow plan from team leader. 3. Check condition of the machine and utility system are ...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
6 . Technician (Maintenance)Urgently Required !
- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในพื้นที่ที่รับผิดชอบ - ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และแผนการผลิตที่กำหนด - ฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบ...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000 (ตามประสบการณ์)
24 ก.พ. 60
7 . Production Engineer Urgently Required !
1. Preparing the necessary equipments, tools, parts, material, specifications and procedure for each process. 2. Maintaining and enhancing production yield rate, quality and productivity with continu...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
8 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 3,000 or 5,000 for JLPT 3 or JLPT 2)
24 ก.พ. 60
9 . QA EngineerUrgently Required !
1.In process defect improvement, customer corrective and preventive action, continuous improvement new model support 2.Coordinate between vendors, customers and concerned departments for quality iss...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน (Base on experience)
24 ก.พ. 60
10 . CAD CAM Engineer or SMT Design Engineer (PCB&PCBA)Urgently Required !
Need Experience 1. Make drawings and Edit data Design PCB by Genesis or In cam Program 2. Can use CAD/CAM for PCB Operation 3. Understanding PCB Process 4. Plot films 5. Communicate and coordin...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
11 . QE EngineerUrgently Required !
1.Support Management Policy, Quality Target and Environment target of company. 2.Process investigation & Evaluation product and confirm quality for process of production. 3.Quality process improvem...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ก.พ. 60
12 . ช่างติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ
ติดตั้งแม่พิมพ์งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
24 ก.พ. 60
13 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
ควบคุมดูแล การเบิกจ่าย รับเข้า สินค้าสำเร็จรูป วัสดุอุปกรณ์ วัตถุดิบ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
24 ก.พ. 60
14 . หัวหน้าแผนกผลิต / Production Supervisor
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
24 ก.พ. 60
15 . Maintenance Engineer
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.พ. 60
16 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
24 ก.พ. 60
17 . ช่างซ่อมบำรุง ไฟฟ้า เครื่องจักร
- งานซ่อมบำรุงเครืองจักร ระบบไฟฟ้า ฯลฯ ภายในโรงงาน - ติดตามและแก้ไขงานตามใบแจ้งซ่อม

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
24 ก.พ. 60
18 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ ออกแบบชิ้นงาน และผลิตภัณฑ์

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการ
24 ก.พ. 60
19 . Shipping (ปราจีนบุรี, อยุธยา)
- ทำการผ่านพิธีการศุลกากร (ตรวจปล่อยใบขน) - ตรวจสอบสภาพสินค้า หากพบสภาพ ชำรุด เสียหาย รีบแจ้งให้เอเย่นต์เรือทำบันทึกสภาพสินค้าทันที และ ถ่ายรูปส่งให้หน่วยงานที่รับผิดชอบเพื่อแจ้งให้ลูกค้าทราบ - ติ...

Yusen Logistics (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 ก.พ. 60
20 . Product Engineer (Electrical)
1. Establish manufacturing processes of copying machine 2. Analyze quality matter and take measures 3. Cost reduction planning 4. Process design for electric part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
24 ก.พ. 60
 พบ 314 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ