เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 323 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Speaking Coordinator
1.Responsible for supporting Japanese requirement and any relevant organizations as required. 2. To be the center of communication between Japanese and operation. 3. To be an interpreter in meetin...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
2 . ช่างยนต์ สาขาปราจีนบุรีรับสมัครด่วน !
-ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะตามข้อกำหนดขอบริษัทฯ -บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติตามแผนงานของทางบริษัทฯ -บันทึกข้อมูลการซ่อม และดำเนินการตรวจติดตามต่างๆ

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
28 มิ.ย. 59
3 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- วางแผนและควบคุมการปฎิบัติงาน - ติดต่อประสานงานภายในและภายนอก - ควบคุมประสิทธิภาพของฝ่ายเกี่ยวกับการตรวจสอบและแก้ปัญหาในกระบวนการ - วิเคราะห์การทำงานในกระบวนการผลิต เพื่อประเมินแนวโน้มและสาเหตุที่...

ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มิ.ย. 59

ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
5 . Engineer,Sale Officer ,Asst.supervisorรับสมัครด่วน !
1.Engineer - จัดทำบัญชีควบคุมเครื่องจักร - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร - จัดทำตารางเช็คเครื่องจักร - ตรวจสอบเครื่องจัก - จัดทำบัญชีอะไหล่เครื่องจักร - อื่นๆ *หากมีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าในโรงง...

บริษัท สยาม แคสติ้ง พาร์ทส นิสซิน จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
6 . Electrical Engineer รับสมัครด่วน !
Main Function - Maintain and improve Electrical distribution systems as transformer,MDB,SDB, Electrical equipment Perform system calculations and studies for Electrical power systems-load flow, Volta...

บริษัท ซิกซอน สปอร์ต แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Salary Negotiable
28 มิ.ย. 59
7 . Account Officer ( ประจำ บริษัท AZL จ.ปราจีนบุรี )รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับการควบคุมทรัพย์สินถาวร - ตรวจสอบบัญชีวุตถุดิบคงคลังประจำเดือน และ บัญชีคงคลังเพื่อการจำหน่าย - ดำเนินการเกี่ยวกับยอดรายรับต่างๆ ของบริษัท - ควบคุมดูแลลูกหนี้ และเจ้าหนี้ของบริษ...

บริษัท เอ แซด แอล (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
8 . Sales Manager (OEM) ประจำที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1. ตรวจสอบใบเสนอราคาสำหรับ New Model และ Mass Production ของทุกผลิตภัณฑ์รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุน 2. ดำเนินการและติดตามสำหรับทุก Project ที่ลูกค้าร้องขอ เช่น Cost Down Project 3. ติดตามและควบคุมงบประมาณ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000
28 มิ.ย. 59
9 . Sales Engineer (Automotive Industry)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในกลุ่มอุตสาหกรรม Automotive 2. แนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้กับลูกค้า 3. เข้าพบลูกค้า 4. ประสานงานเรื่องต่างๆ ที่เกี่ยวกับ project ที่เกี่ยวข้อง 5. ทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ย...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 (ไม่รวมค่าตำแหน่ง)
28 มิ.ย. 59
10 . HR Manager
-To direct and control the payroll activities of all the company staff. -To direct and control the recruitment to archive a manpower requisition and manpower planning and to be compliant with manpowe...

Hisada(Thailand)Co.,Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiation
28 มิ.ย. 59
11 . Maintenance Department Manager (นิคม 304 ปราจีบุรี) ด่วนมากรับสมัครด่วน !
- ดูแลระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์ เช่น เครื่อง Extruder และอุปกรณ์ ระบบบอยเลอร์ - - ระบบบำบัดน้ำ การจ่ายน้ำประปา ไฟฟ้า พลังงาน ตู้อบยาง autoclave และอื่นๆ - จัดทำรายงานการบำรุงรักษาป้องกั...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ขึนอยู่กับประสบการณ์
28 มิ.ย. 59
12 . รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- จัดทำแผนการผลิตของโรงงาน - ควบคุมการสั้งซื้อวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ - ประสานงานและควบคุมให้ส่วนการผลิต ผลิตได้ตามแผน - ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื่อ ฝ่ายDemand ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
28 มิ.ย. 59
13 . Accounting Officer / Base in 304 Industrial Park (Prachinburi)Urgently Required !
- Handle full set of accounts as well as AR, AP - Daily accounting duties including voucher, cheque preparation and invoicing, bank reconciliation - Follow up receivables collection and prepare agin...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 Postion
เงินเดือน 16,000 - 20,000
28 มิ.ย. 59
14 . Maintenance Engineer
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
15 . ช่างไฟฟ้า และบริการอาคาร สถานที่
รับผิดชอบงานทั่วไป เช่น งานไฟฟ้า ประปา ซ่อมบำรุงอาคารสถานที่

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ประสบการณ์
28 มิ.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ
จัดการ/ควบคุม/ดูแลงานในส่วนของแผนกบรรจุหีบห่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติและการทำงานของพนักงาน 2.การจัดการ/ควบคุม/ดูแล...

Lactasoy Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000(ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
28 มิ.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่บัญชี (โรงงานปราจีนบุรี อ.บ้านสร้าง)
จัดทำบัญชีต้นทุน ตรวจนับสต๊อกสินค้าคงคลัง

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
28 มิ.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
28 มิ.ย. 59
19 . Web Developer
1.Design and coding software to match the specification, prototypes, and other documentation, to meet customer needs 2.Responsible for performing requirements analysis, design, coding, testing, debug...

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
28 มิ.ย. 59

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
28 มิ.ย. 59
 พบ 323 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ