เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 305 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Customer Service Staff - Japanese Speaking (Prachinburi)
Urgently Require!!

Take care of customers and support to Japanese Manager, background in logistics or warehouse field will be an advantage

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 40,000
21 ต.ค. 57
2 . QE Asst. Manager Urgently Required !!
In charge of technical support for our own products and planning for higher technology to take Quality Control and Quality Assurance into consideration according to collect and analyze Customer’...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 57
3 . Maintenance Sr.Engineer or Supervisor
Urgent Required!!!

1. Respond for Facility function. 2. Repair machine and follow work request. 3. Preventive maintenance machine follow plan from team leader. 4. Check condition of the machine in that fully usable a...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 57
4 . Inspection & E-Test Engineer Urgently Required !!!
1. Supervise and develops subordinate for better performance and activity. 2. Control all process parameter ( Chemical, machine, method) 3. Make standard operation...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 57
5 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!

- ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรในที่รับผิดชอบ - ดูแล และ บำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน - ดูแล และ ติดตามงาน ให้ได้ตามเป้าหมาย และ แผนการผลิตที่กำหนด - ฝึกอบรมให้กับพนักงานฝ่ายผลิตให้สามารถปฏิบัติงาน...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000-14,000 (ตามประสบการณ์)
21 ต.ค. 57
6 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- To provide routine support to Production line all any concern section. - Being the supporter to top management team (Japanese) who focus on production line - Translate / Interpret the meeting room...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (+4,000 Live allowance, + 2,000-4,000 JLPT)
21 ต.ค. 57
7 . QA Engineer
Urgently Required !!!

1.In process defect improvement, customer corrective and preventive action, continuous improvement new model support 2.Coordinate between vendors, customers and concerned departments for quality iss...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 28,000 Bath (Base on experience)
21 ต.ค. 57
8 . CAD CAM Engineer (PCB Genesis Program) Top Urgently Required !!!
Need Experience 1. Make drawings and Edit data Design PBC by Genesis Program 2. Can use CAD/CAM for PCB Operation 3. Understanding PCB Process 4. Plot films 5. Communicate and coordinate with s...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 57

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000-40,000
21 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน 30,000 B
21 ต.ค. 57
11 . Staff QC
ด่วนมาก !!

1.ควบคุมพนักงานระดับปฏิบัติการให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท 2.รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ปัญหาที่พบ ให้หัวหน้างานทราบ 3.ประสานงานกับทีมงามหรือแผนกที่เกี่ยวข้องเพื่อให้บรรลุวัตถุประวงค์ของบริษัท ...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
12 . Assistant Supervisor ware house
ด่วนมาก !!

1.ควบคุมพนักงานระดับปฏิบัติการ ให้ปฎิบัติตามกฏระเบียบของบริษัท 2.วางแผนการปฏิบัติงานและกำหนดมาตราฐานในการทำงาน เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท 3.รายงานสถานะความคืบหน้าของงาน ปัญหาที่พบ ให้หัวหน้างานท...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
13 . Staff Planner
ด่วนมาก !!

1.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบหรือชิ้นส่วนและทำกาออกเอกสาร PR ให้กับฝ่ายจัดซื้อ 2.วางแผนผลิตและควบคุมผลผลิตให้ได้ตามแผนที่วางไว้ 3.วางแผนการส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้า 4.รายงานสถานะความคืบหน้าของงานปั...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
14 . Supervisor Admin
ด่วนมาก !!

-ควบคุมดูแลงานธุรการให้มีประสิทธิภาพ -ดูแลภาพรวมของแผนกและองค์กรให้มีประสิทธิภาพ -ควบคุมดูแลระบบ Training และ OJT ของบริษัทให้บรรลุเป้าหมาย -อื่น ๆ ที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
15 . Supervisor Engineer
ด่วนมาก !!

1. ประสานงานกับลูกค้าเรื่องผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. วางแผนเตรียมการจัดทำผลิตภัณฑ์ใหม่ของบริษัท ฯ 3. หาผู้ผลิตแม่พิมพ์,จิ๊ก,เครื่องจักร,เครื่องมือ เพื่อมา Support ให้กับทางบนิษัท ฯ 4. ติดตามงานจากผู้ผลิตต่า...

บริษัท วายเอส เทค (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
21 ต.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
21 ต.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
21 ต.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
21 ต.ค. 57
20 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ์/ฉะเชิงเทรา
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
ด่วน!!! จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 บาท (พร้อมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมพ่อแม่ 1 แสนบาท, เงินโบนัส, ค่าตำแหน่ง )
21 ต.ค. 57
 พบ 305 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ