เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 318 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
Urgent Required!!!

- Coordinator for Engineer member - Translate document from Japan language into Thai language.

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 + OT
5 มี.ค. 58
2 . QA Supervisor (Car Audio)
Urgent Required!!!

- To action quality improvement, corrective actions of the product claimed both internal and external. - To handle customer complaint and action report for customer complaint.

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 baht + Position Allowance
5 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
5 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
1.เฝ้าดูเหตุการณ์ทาง Monitor จาก CCTV ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานกับ รปภ.ให้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
5 มี.ค. 58
5 . Web Developer
1.Design and coding software to match the specification, prototypes, and other documentation, to meet customer needs 2.Responsible for performing requirements analysis, design, coding, testing, debug...

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
5 มี.ค. 58

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
5 มี.ค. 58
7 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
5 มี.ค. 58
8 . Process Development Engineer / Industrail Engineer
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards an...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
5 มี.ค. 58
9 . Plant Engineer
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilitie...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
5 มี.ค. 58

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
5 มี.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง หน้าที่หลัก -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
5 มี.ค. 58
12 . Engineer ( Electronics, Electrical )
Urgently Required!!

- Provide process instruction for manufacturing. - Follow up on all engineering issues as assigned. - Handle process improvement for ultimate yield & quality, less scrap and cycle time. - Continues...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
5 มี.ค. 58
13 . Production Control Officer
Urgently Required!!

- รับผิดชอบการทำรายงานเกี่ยวการควบคุมการผลิต - ติดต่อประสานงานกับแผนกต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position.
เงินเดือน ไม่ระบุ
5 มี.ค. 58
14 . IT Support (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
- ติดตั้ง กำหนดค่าการใช้งานของระบบ Server, Network, Application ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ - แก้ปัญหาการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบด้าน IT - จัดการดูแล Server, Network ของบริษัท ให้สามารถทำงานได้อย่า...

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
5 มี.ค. 58
15 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
5 มี.ค. 58
16 . Maintenance Supervisor
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต - ควบคุมดูแล และจัดงานให้ผู้ใต้ับังคับบัญชา ฯลฯ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
17 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
5 มี.ค. 58
18 . Safety Officer
ดูแลระบบงานด้านความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 มี.ค. 58
19 . หัวหน้าแผนกบำบัดน้ำเสีย
1.ควบคุมกระบวนการ และระบบบ่อบำบัดน้ำเสียให้ได้ คุณภาพ และตามมาตรฐานของบริษัท 2.ตรวจสอบสภาพความพร้อมสมบูรณ์ในการทำงานของระบบ และเครื่องจักรฯ 3.ควบคุมดูแลการปฎิบัติงานของพนักงาน

SURTEC AND PLAMEX CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
5 มี.ค. 58
20 . Bodon & Painting Engineerด่วน มาก!!
Control % NG efficiency in section Support document ISO 16949 ISO 140001 Control manpower in section

THAI KOITO COMPANY LIMITED (Prachinburi)
เงินเดือน xx,xxx
5 มี.ค. 58
 พบ 318 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ