เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 313 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท ที.เอส.บี. เหล็กกล้า จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
8 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการ (Lab)--โรงงานกบินทร์บุรี
กำกับดูแลการทดสอบในห้องปฏิบัติการ

Surapon Foods Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
8 ก.ค. 58
3 . Maintenance Engineer / Senior Engineer
Maintenace m/c in production line Support electrical safety audit Support electrical appliances & equipment buy off

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
8 ก.ค. 58
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
8 ก.ค. 58
5 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
8 ก.ค. 58

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
8 ก.ค. 58
7 . F002 ช่างซ่อมบำรุง
ดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส์ ของเครื่องจักรในสายการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
8 ก.ค. 58

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน 40,000 - 50,000 THB
8 ก.ค. 58
9 . QC engineer (ประจำ 304 ปราจีนบุรี)
Business : Automotive part Date time : 8.00 - 17.00 (Alternate Saturday) *Good Allowance

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 position
เงินเดือน 18,000 - 25,000 THB
8 ก.ค. 58
10 . QC senior sec.Manager ปราจีนบุรี นิคม 304
-Planing and implement to effective quality objective and target to achieve of department. -Summary monthly report of depart quality objective and target in the form PDCA to Department Manager. ...

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน 40,000-50,000
8 ก.ค. 58
11 . Safety officer ประจำปราจีนบุรี
Welfare: - Cost loving allowance 1,250 THB - Transportation allowance 1,000 THB - Diligent allowance 400 - 1,000 THB - Social insurance - Health insurance - Bonus - Uniform - Yearly increase s...

JMAX RECRUITMENT CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน 25,000 - 35,000 THB
8 ก.ค. 58
12 . Accounting Team Leader/Supervisor
1. Manage all Accounting & Finance jobs 2. Analyze work problems 3. Improve & develop work process

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
13 . ISO Section Manager
1. ควบคุมระบบคุณภาพและระบบการฝึกอบรมด้านคุณภาพของฝ่ายผลิต 2. ดูแลระบบ ISO 9001 ของฝ่ายผลิต 3. เป็นหัวหน้าทีม มาตรฐานคุณภาพ (Standardization team)

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
8 ก.ค. 58
14 . Accounting Staff
-Manage Financial Accounting (D/M/Q/Y closing) -Cashflow Control -VAT, W/T report to Revenue office -Manage / Staff

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
15 . Production Planning Staff
1.Document Control 2.Key Input data record Manpower 3.Support document other

บริษัท วาย-เทค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
8 ก.ค. 58
16 . Production Team Leader
1. วางแผนการปฎิบัติงานของแผนกให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2. สรุปผลและเป้าหมายของแผนก 3. ควบคุมพนักงานให้สามารถปฎิบัติงานตามข้อกำหนด 4. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในกระบวนการผลิต

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
17 . Engineer (New Model)
1.รองรับลูกค้า New Model 2.จัดทำแผนการผลิต New Model 3.จัดทำ WI,WS,FMEA,PQCT,Quality Standard

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
18 . QC Staff
1. ตรวจวัดชิ้นงานก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 2. จัดทำเอกสารคุณภาพ 3. วิเคราะห์ของเสียในกระบวนการ

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.ค. 58
19 . Production Department Manager
1. บริหารจัดการและควบคุมพนักงานให้สามารถปฏิบัติงานได้ตามเป้าหมาย 2. วางแผนและบริหารงานการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 3. ตัดสินใจและแก้ปัญหาเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 4. สนับสนุนและปรับปรุงพัฒนากระบวนการผลิต ...

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.ค. 58
20 . Interpreter (ล่ามภาษาญี่ปุ่น) ด่วนมาก !!
1. แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย 2. เป็นล่ามแปลระหว่างพนักงานชาวญี่ปุ่นและพนักงานชาวไทย (ต้องการรับสมัครทั้งล่ามประจำ และล่ามชั่วคราว)

บริษัท วาย-เทค จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.ค. 58
 พบ 313 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ