เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 316 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer
Urgently Required!!

1. Be responsible for performing to check, install, repair and maintenance work on assigned machine, facility and equipment to ensure an efficient and effective high yielding machine at all times. 2....

Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน Negotiable, base on experience and ability
26 เม.ย. 58
2 . รองผู้จัดการฝ่ายวางแผนการผลิต
- จัดทำแผนการผลิตของโรงงาน - ควบคุมการสั้งซื้อวัสดุ และบรรจุภัณฑ์ - ประสานงานและควบคุมให้ส่วนการผลิต ผลิตได้ตามแผน - ประสานงานกับฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื่อ ฝ่ายDemand ในส่วนที่เกี่ยวข้อง

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
26 เม.ย. 58
3 . Maintenance Engineer
Maintenace m/c in production line Support electrical safety audit Support electrical appliances & equipment buy off

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
26 เม.ย. 58
4 . IT Support (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
- ติดตั้ง กำหนดค่าการใช้งานของระบบ Server, Network, Application ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ - แก้ปัญหาการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบด้าน IT - จัดการดูแล Server, Network ของบริษัท ให้สามารถทำงานได้อย่า...

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
26 เม.ย. 58
5 . ช่างติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ
ติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ งานปั๊มและขึ้นรูปโลหะ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
5 อัตรา
26 เม.ย. 58
6 . ผู้จัดการร้านฝึกหัดร้านเชสเตอร์ สาขา บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ์
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย, ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้านใน...

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท + สวัสดิการในเครือ CP
26 เม.ย. 58
7 . F002 ช่างซ่อมบำรุง
ดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส์ ของเครื่องจักรในสายการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
26 เม.ย. 58
8 . Production supervisor, QA/QC supervisor, Production control supervisor
-ประจำหน่าวยงานที่ได้รับมอบหมายเพื่อสนับสนุนการผลิตที่มีประสิทธิภาพ -รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับการผลิต -ควบคุมการทำงานของพนักงานฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ

Sankei Summit (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทคกบินทร์ ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 เม.ย. 58
9 . Chief Engineer (Project,Production,QA,QC)
Project/Production Engineer (Chief level) -ควบคุม ติดตาม ค้นหาเทคนิคในการผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน -ควบคุม ติดตามการสร้าง,ปรับปรุง tooling&JIG ให้เป็นไปตามเงื่อนไขและสะดวกต่อการใช้ในกระบว...

Sankei Summit (Thailand) Co.,Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 58
10 . ผู้จัดการร้าน Betagro Shop ( สาขาปราจีนบุรี )
- รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า - รับผิดชอบ บริหาร ควบคุมงาน ความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน Betagro Shop - สำรวจราคา/ภาวะตลา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 58
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการทีมขาย เขต จ.ปราจีนบุรี
- ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ - ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย - บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale - ดูแลการบริการของพนักงานและงานในส่วนอื่นๆ ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 เม.ย. 58
12 . Sales Supervisor / Purchasing Assistant Manager / Accounting Supervisor
Japanese company produces automotive part located at 304 IE, Prajinburi requires. Job A. Sales & Marketing Supervisor Salary : 30-35K - Male or Female, age 28-35 years old - Bachelor degree in M...

Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 30-50K
26 เม.ย. 58
13 . Production Plan Supervisor (Logistic)
- Control Finished Goods Delivery Plan - Transportation of Delivery Control - Contact with vendor / shipping for export shipment

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
26 เม.ย. 58
14 . SMT Engineer
Urgent Required!!!

Set up machine

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
26 เม.ย. 58

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
25 เม.ย. 58

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
25 เม.ย. 58

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
25 เม.ย. 58
18 . ล่ามแปลภาษาญี่ปุ่น
1.แปลงานให้กับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ 2.แปลงานในห้องประชุมให้กับฝ่ายต่างๆ ในบริษัทฯ 3.ติดตามชาวญี่ปุ่นเพื่อประสานงานกับลูกค้าภายนอกบริษัทฯ

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 58

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
25 เม.ย. 58

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
25 เม.ย. 58
 พบ 316 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ