เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 284 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
2 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
8 ก.พ. 59
3 . ช่างติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ
ติดตั้งแม่พิมพ์งานปั๊มขึ้นรูปโลหะ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
8 ก.พ. 59
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
8 ก.พ. 59
5 . ช่างเทคนิคการผลิต
ควบคุมดูแลเครื่องจักร สนับสนุนกระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
8 ก.พ. 59
6 . F002 ช่างซ่อมบำรุง
ดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส์ ของเครื่องจักรในสายการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
8 ก.พ. 59
7 . Administration Dept. Manager (30121)
- Manage all Admin, Safety, Japanese Affairs, General Affairs, Environment, IT - Cooperate with top management to set or change company policies relating to Admin budget such as Office Operation, Fa...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-45,000THB
8 ก.พ. 59
8 . Japanese Interpreter N1-3
"• To interpret the language communication (Japanese, English and Thai). • To translate the language communication (Japanese, English and Thai). • To handle any services for Japanese management pe...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000-50,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
8 ก.พ. 59

QSI International Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1/1 อัตรา
เงินเดือน N/A
8 ก.พ. 59
10 . Receptionist Officer : พนักงานต้อนรับ
Urgently Required!!

- ติดต่อประสานงาน - ต้อนรับและดูแลผู้มาติดต่องาน - รับโทรศัพท์และประสานงานไปยังแผนกต่างๆที่เกี่ยวข้อง - งานเอกสาร งานธุรการ - งานประชาสัมพันธ์ สื่อประชาสัมพันธ์และงานตัดต่อ VDO เบื้องต้น - งานอื...

Toshiba Semiconductor (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
8 ก.พ. 59
11 . Machine Shop Engineer
- Die parts making by using NC machine (CAM programming ) - Parts processing and planning - Man power control

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
12 . Technical Management Engineer
- Planning intra-company system for technical management (no need programming skill) - Receive the Engineering Change Document from Janpan and input to the system, and control the docume...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
8 ก.พ. 59
13 . Mold Engineer
- Sep Up mold & Injection machine Process - Analysis problem, Monthly Report, KPI & Present - Kaizen & Improvement project

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
14 . Mold design Engineer
- Mold part layout and process design - Follow up part trial process until mass production - Deal with parts supplier in case of quality problem - Die transfer management - Suggest for die improv...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
15 . ER Staff
1. รับผิดชอบด้านสร้างความสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงาน 2. สามารถวางแผนงาน และจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ในด้านต่างๆ 3. ดูแลเรื่องกฎระเบียบบริษัท การพิจารณาโทษทางวินัยและการสอบสวนพนักงาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
16 . Purchase Staff
Resume in English Only!!!

- Control Cost, Delivery of Parts. - Cordinate with supplier and In-house - Control fix asset and unser 20,000B (Jit & Tool)Payment for Mechanic part

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
8 ก.พ. 59
17 . Electrical Engineer
Resume in English Only!!!

=> Electrical Engineer of Jig-tooling (Engineer, and Designer ) Job description 1.Circuit design of electronics tooling for copier of new and current products, or related fields 2.Start-up missio...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามกตกลง
8 ก.พ. 59
18 . Mechanical Engineering
Resume in English Only!!!

=> Engineer of Jig-tooling (Engineer,and Designer ) Job description 1.Design of Jig-Tooling for copier of new and current products, or modify 2.Start-up mission of new product tooling (functional...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
19 . Technician Die Maintenance ด่วนมาก
- Die Maintenance - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
4 อัตรา
8 ก.พ. 59
20 . Press Die Design Engineer
Resume in English Only!!!

- Press part layout and process design - Follow up part trial process until mass production - Deal with parts supplier in case of quality problem - Die transfer management - Suggest for die impro...

บริษัท แคนนอน ปราจีนบุรี (ประเทศไทย) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
 พบ 284 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ