เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (Production Planner)
Urgently Required!!

1.ให้ความช่วยเหลือ ควบคุม ดูแลกิจการงานต่าง ๆ ในฝ่ายผลิตให้มีประสิทธิภาพ เพื่อให้มั่นใจว่างานต่าง ๆ สามารถดำเนินไปตามแผนงาน และตารางงานที่วางแผน ไว้เป็นไปตามลำดับก่อนหลัง และรายละเอียดที่ลูกค้ากำหนด ...

Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
2 ส.ค. 57
2 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Technician)
Urgently Required!!

1. ดำเนินการซ่อมแซมและบำรุงรักษาอุปกรณ์การผลิตและอุปกรณ์เสริมทั้งหมด 2. ศึกษาและวิเคราะห์การทำงานและสภาพของเครื่องจักรหรืออุปกรณ์เพื่อใช้อ้างอิง ในการปรับปรุงหรือปรับเปลี่ยนตามความจำเป็น 3. รับผิดชอ...

Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
2 อัตรา
2 ส.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
2 ส.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
2 ส.ค. 57
5 . บัญชี
1.จัดทำระบบเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั่วไป 2.จัดทำรายงานภาษีต่างๆ 3.ติดต่อหน่ว่ยงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท นิวส์ เวิร์ล อู๋ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
2 ส.ค. 57
6 . ผู้จัดการแผนกอาคาร สถานที่
ควบคุมดูแล เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ ระบบน้ำปะปา สาธารณูปโภคทั่วไป

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ส.ค. 57
7 . IT Support (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
- ติดตั้ง กำหนดค่าการใช้งานของระบบ Server, Network, Application ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ - แก้ปัญหาการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบด้าน IT - จัดการดูแล Server, Network ของบริษัท ให้สามารถทำงานได้อย่า...

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
2 ส.ค. 57
8 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
2 ส.ค. 57
9 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ ออกแบบชิ้นงาน

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการ
2 ส.ค. 57
10 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ์
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
5 อัตรา ด่วน!!!
เงินเดือน 15,000 บาท
2 ส.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 70,000 B
2 ส.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000 Bath
2 ส.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
5 อัตรา
2 ส.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
2 ส.ค. 57

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
2 ส.ค. 57
16 . Environmental,Health,Safety/จป.เทคนิค
- Environment,Health&Safety Activity - Update and review relevant requirement relate to safety - Local industrial safety regulations

Optichem Polymers (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน Negotiable
2 ส.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่ Technician (ฝ่ายผลิต)
1.ดูแลคุณภาพสินค้าภายในโรงงาน ประจำฝ่ายผลิต หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องกับการควบคุมคุณภาพ 2.ประสานงานระหว่างหน่วยงานที่เกี่ยวข้องภายในโรงงาน 3.ควบคุมการผลิตภายในโรงงาน 4.วิเคราะห์ปัญหา แก้ไขปัญหาที่เ...

บริษัท เอสเอสดีซี (ไทเกอร์เท็กซ์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
2 ส.ค. 57
18 . วิศวกร QC
1 ควบคุมการปฏิบัติงานด้านคุณภาพผ้าลูกไม้ให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ลูกค้ากำหนด 2 วิเคราะห์ แก้ไขปัญหางานด้านคุณภาพ 3 ปรับปรุงและป้องกันปัญหาด้านคุณภาพ 4 ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเมื่อเกิดปัญหาด้าน...

Thai Takeda Lace Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ส.ค. 57
19 . Accountant Officer >> Urgent Required
Job Descriptions:- - Tax matters (VAT , W/H tax , CIT) including documents control - Assumes responsibility for effectively researching, tracking and resolving (Or property referring) accounting or ...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
2 ส.ค. 57
20 . QE Asst. Manager >> Urgent Required
In charge of technical support for our own products and planning for higher technology to take Quality Control and Quality Assurance into consideration according to collect and analyze Customer’...

CMK Corporation (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
2 ส.ค. 57
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ