เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Engineer,Sale Officer ,Asst.supervisor/HR&GAรับสมัครด่วน !
1.Engineer - จัดทำบัญชีควบคุมเครื่องจักร - จัดทำแผนบำรุงรักษาเครื่องจักร - จัดทำตารางเช็คเครื่องจักร - ตรวจสอบเครื่องจัก - จัดทำบัญชีอะไหล่เครื่องจักร - อื่นๆ *หากมีความรู้เรื่องระบบไฟฟ้าในโรงง...

บริษัท สยาม แคสติ้ง พาร์ทส นิสซิน จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
2 . วิศวกรโยธา (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
1.ควบคุมดูแลงานก่อสร้างของบริษัทฯ และในเครือ ให้เป็นไปตามมาตรฐานงานและเสร็จทันตามเวลาที่กำหนด 2.วางแผนการดูแลรักษา ซ่อมบำรุง อาคารสถานที่และสาธารณูปโภคต่างๆ ให้เหมาะกับการใช้งานและตามความต้องการของหน...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
3 . หัวหน้าผู้ควบคุมงานระบบความเย็น (Supervisor) - ประจำโรงงานปราจีนบุรี
- ควบคุม ดูแลงานติดตั้งและซ่อมบำรุงรักษาอุปกรณ์ระบบทำความเย็นเพื่อให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน และหาแนวทางเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องทำความเย็น - ควบคุมค่าใช้จ่ายภายในหน่วยงาน - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ใ...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
4 . นักบัญชีต้นทุนอาวุโส (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำรายงานและวิเคราะห์บัญชีต้นทุน ตรวจสอบความถูกต้อง 2. ตรวจสอบระบบ Stock วัตถุดิบ , ระบบ Stock อะไหล่ ให้มีความถูกต้อง 3. จัดทำรายงานและตรวจสอบค่าใช้จ่ายรายแผนกเทียบกับงบประมาณ 4. งานด้านบัญช...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ม.ค. 60
5 . ช่างระบบงานสื่อสาร(ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
1.ดูแลและติดตั้งระบบโทรศัพท์ และอุปกรณ์สื่อสารต่างๆภายในบริษัท 2.ติิตั้งสายโทรศัพท์และสาย LAN และปรับปรุงแก้ไขระบบโทรศัพท์และ Network 3.ดูแลแก้ไข ระบบกล้องวงจรปิด 4.Maintenanceอุปกรณ์สารสนเทศ 5.ต...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ ERP (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลและบริหารงานระะบบ ERP ในส่วนของงานโปรแกรม SAP ให้มีประสิทธิภาพเหมาะสมกับกระบวนการทำงานของบริษัทให้มากที่สุด 2. วิเคราะห์ปัญหาและออกแบบระบบให้สอดคล้องกับธุรกิจและกระบวนการทำงาน ของบริษัท...

บริษัท เครื่องดื่มกระทิงแดง จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ม.ค. 60
7 . Purchasing Sub-Leader
- Responsible for overall purchasing function. - Follow up order confirmation & evaluate order confirmation - Handle the deviation parts from confirmed delivery date, quantity & prices - Prepar...

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 ~
16 ม.ค. 60
8 . Japanese InterpreterUrgently Required !
- Support Managing Director - Coordinator for purchasing member - Translate document from Japan language into Thai language.

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 45,000 + OT
16 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับและงานเอกสาร
1.งานระบบเอกสาร งานสารบรรณลงทะเบียน เวียนเอกสารและรับคืนเอกสาร 2.รับรองแขกที่เข้ามาติดต่อประสานงานในโรงงาน 3.งานประชาสัมพันธ์ การจองห้องประชุม อื่นๆ 4.การเบิกจ่ายวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
10 . System Engineer/PLC&HMI Programming
Analysis & Control PLC & HMI Write Program For Support Production Line

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000
16 ม.ค. 60
11 . วิศวไฟฟ้า/Engineer
• Developing a project specification with colleagues, often including those from other engineering disciplines, testing and evaluating theoretical designs. • Support and improve mechanical skill to t...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
16 ม.ค. 60
12 . Production Supervisor
Active in production planning and production control all work processes and commit to ensure the compliance with GMP, HACCP, ISO and company standards. Responsibilities:- - Planning and prod...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตารมโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 ม.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่บรรจุหีบห่อ
จัดการ/ควบคุม/ดูแลงานในส่วนของแผนกบรรจุหีบห่อ ให้เป็นไปตามมาตรฐานข้อกำหนด และข้อปฏิบัติให้ถูกต้องและมีประสิทธิภาพสูงสุด 1.การจัดการ/ควบคุม/ดูแลการปฏิบัติและการทำงานของพนักงาน 2.การจัดการ/ควบคุม/ดูแล...

Lactasoy Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000(ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
16 ม.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
16 ม.ค. 60
15 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
16 ม.ค. 60
16 . Process Development Engineer / Industrail Engineer
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards an...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 ม.ค. 60
17 . Plant Engineer
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilitie...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 ม.ค. 60

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 ม.ค. 60
19 . Environment Asst.Supervisor
- ควบคุมการทำงานของ Laboratory - ควบคุมระบบสิ่งแวดล้อม ISO 14001 - ควบคุมระบบบำบัดน้ำเสีย - ควบคุมงานด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัยภายในโรงงาน

บริษัท เซอร์เทค และ พลาเม็กซ์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
20 . Production Supervisor
- Production Control. - Manpower Control. - Follow up production plan. - Improvement NG. - Support Asst.Manager and Manager. - Production up capacity. - New Line setting.

บริษัท เซอร์เทค และ พลาเม็กซ์ จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
16 ม.ค. 60
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ