เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Facility Supervisor
Urgent Required!!!

- Control Electrical System - Maintenance Control for Electrical

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
4 ก.ย. 58
2 . QA Supervisor (Car Audio)
Urgent Required!!!

- To action quality improvement, corrective actions of the product claimed both internal and external. - To handle customer complaint and action report for customer complaint. - Management skill

Alpine Technology Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
4 ก.ย. 58
3 . Maintenance Engineer / Senior Engineer
Maintenace m/c in production line Support electrical safety audit Support electrical appliances & equipment buy off

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
4 ก.ย. 58
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
5 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
6 . ช่างเทคนิคการผลิต
ควบคุมดูแลเครื่องจักร สนับสนุนกระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
4 ก.ย. 58
7 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ ออกแบบชิ้นงาน

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการ
4 ก.ย. 58
8 . ช่างซ่อมบำรุง (ห้อง work shop) ประจำที่ ต.หนองกี่ จ.ปราจีนบุรี (P10)
Urgently Required!!

ปฏิบัติหน้าที่เกี่ยวกับงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร งานกลึง,งานกัด, งานไส, เจาะ, เชื่อม x-ray100,เจียร,เชื่อมไฟฟ้าแก๊ส,TIG และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง ด่วนมากที่สุด
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
4 ก.ย. 58
9 . IT ประจำที่ ต.หนองกี่ จ.ปราจีนบุรี (P10)
Urgently Required!!

-ปฏิบัติงานในแผนก Information Technology (IT) ดูแล ให้บริการเกี่ยวกับงานระบบคอมพิวเตอร์ ของหน่วยงาน

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง ด่วนมากที่สุด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
4 ก.ย. 58
10 . Import-Export Staff Urgently Require!!
- Handle overall import - export process and documentation. - Take care of customers and perform other related duties as required.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 – 22,000
4 ก.ย. 58
11 . Assistant QA Supervisor (รองหัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ)
- ควบคุมดูแลและตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - ควบคุมคุณภาพด้าน Food Safety และ Quality ของผลิตภัณฑ์ - แก้ไขปัญหาด้านการควบคุมคุณภาพและประเมินคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด - สร...

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
4 ก.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ QA/R&D
- เจ้าหน้าที่ QA ควบคุมกระบวนการด้านคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน จัดทำระบบมาตรฐาน GMP, GHP,HACCP ตรวจประเมินคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด ตรวจติดตามคุณภาพด้าน Food Safety, Quality สรุปรายงานผลการต...

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
13 . Operator (เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร)
ควบคุมการทำงานเครื่องจักรในไลน์การผลิต บำรุงรักษา ตรวจสอบและคงสภาพเครื่องจักรให้สามารถใช้งานได้

บริษัท ยูโรเปี้ยนฟู้ด จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 ก.ย. 58
14 . Staff - Supervisor Human Resource
- ควบคุมงาน และจัดทำรายงานด้านการบริหารงานบุคคล - ตรวจสอบการดำเนินงานด้านบุคลากร รวมทั้งการสรรหา การจ่ายค่าจ้าง การฝึกอบรม และการประเมินผลงาน - ปฏิบัติตามคำสั่งที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
4 ก.ย. 58
15 . Staff Import - Export
- ดูแลรับผิดชอบ ประสานงานเอกสารการนำเข้า - ส่งออก - จัดทำเอกสารและรายงานต่างๆ - จัดทำเอกสารในงาน BOI

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
4 ก.ย. 58
16 . Sale & Markettng
หาลูกค้ารายใหม่ รับ Order จากลูกค้าและประสานงานกับหน่วยงานภายในให้รับทราบ คอยติดตามข้อมูลข่าวสารต่างๆจากลูกค้า ทั้งลูกค้าปัจจุบันและลูกค้าใหม่ นัดหมายเข้าพบลูกค้าตามความเหมาะสม

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
4 ก.ย. 58
17 . Machining Staff
- Machining - Machine and equipment - Cutting tool and tool - Other assign

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Negotiable
4 ก.ย. 58
18 . ล่ามญี่ปุ่น /Japanese Interpreter & GA
- Support and Coordinate between Japanese and Thai - Translation documents(Thai-Japanese,Japanese-Thai) - Handle jobs assigned by Factory Director(Japansese) - Other task which assign by GA Depart...

Harachu (thailand) Co., Ltd.
เขตนิคมกบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 Position
เงินเดือน Depend on your experiences
4 ก.ย. 58
19 . พนักงานฝ่ายผลิต(บุคคลทุพพลภาพ) ด่วนมาก !!
ปฏิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พรีม่าแฮม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ย. 58
20 . ช่างซ่อมบำรุง
1.ควบคุมดูแลระบบทำความเย็น 2.ควบคุมดูแลรักษา Boiler 3.ควบคุมดูแลระบบน้ำ และ สาธารณูปโภค 4.งานซ่อมทั่วไป ภายในโรงงานและงานที่เกี่ยวข้องกับฝ่ายช่างทั้งหมด

บริษัท พรีม่าแฮม ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ย. 58
 พบ 290 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ