เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 310 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
- รับผิดชอบงานด้านวางแผน ควบคุม ตรวจสอบ - รายงานข้อมูลสินค้าคงคลังและบริหารจัดการงานในแผนกคลังสินค้า ให้เป็นไปตามนโยบายที่บริษัทกำหนด

บริษัท เอสอาร์.ดับบลิว.การ์เมนท์ จำกัด
20 ก.ย. 57
2 . ผู้จัดการแผนกอาคาร สถานที่
ควบคุมดูแล เกี่ยวกับอาคาร สถานที่ ระบบน้ำปะปา สาธารณูปโภคทั่วไป

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
3 . หัวหน้าแผนกผลิต
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
20 ก.ย. 57
4 . Maintenance Supervisor
- ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต - ควบคุมดูแล และจัดงานให้ผู้ใต้ับังคับบัญชา ฯลฯ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 57
5 . ช่างเขียนแบบ
เขียนแบบ ออกแบบชิ้นงาน

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการ
20 ก.ย. 57

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
20 ก.ย. 57
7 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซี ศรีมหาโพธิ์/ฉะเชิงเทรา
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
ด่วน!!! จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 บาท (พร้อมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมพ่อแม่ 1 แสนบาท, เงินโบนัส, ค่าตำแหน่ง )
20 ก.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ซ่อมบำรุง)
1.ประสานงาน ติดตามงานซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัท 2.ประสานงาน ติดต่อ ผู้รับเหมา ช่างซ่อมบำรุง เพื่อเข้าซ่อมบำรุง ปรับปรุง ต่อเติม อาคารสถานที่ของบริษัทฯ 3.ประสานงานเพื่อการขออนุญ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
20 ก.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (งานด้านความปลอดภัย)
1.เฝ้าดูเหตุการณ์ทาง Monitor จาก CCTV ในห้องปฏิบัติการ เพื่อประสานกับ รปภ.ให้ทันต่อเหตุการณ์ รายงานเหตุการณ์ และแก้ปัญหาต่างๆที่เกี่ยวข้องกับงานรักษาความปลอดภัย 2.ตรวจสอบ ดูแลการปฏิบัติหน้าที่ของ รปภ...

Lactasoy Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท (ยังไม่รวมโอที, ค่าทักษะ และเบี้ยขยัน)
20 ก.ย. 57

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 ก.ย. 57
11 . IT Administrator
1.วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาคอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟท์แวร์ อุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์สื่อสารและโทรศัพท์ รวมถึงระบบเนตเวิค ให้กับพนักงานในบริษัท 2.ให้คำปรึกษาแนะนำในการใช้งาน คอมพิวเตอร์ทั้งฮาร์ดแวร์ ซอฟ...

Lactasoy Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท/ประสบการณ์
20 ก.ย. 57
12 . QC/QA
Active in ensuring raw materials’ quality and intermediate products’ quality are met before passing to other work processes and ensuring all the work processes are completed and met the oper...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน Negotiable
20 ก.ย. 57
13 . Process Development Engineer / Industrail Engineer
Active in supporting all work process and commit to ensure the compliance with GMP,HACCP,ISO and company standards as well as responsible for process development program, implementing new standards an...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ย. 57
14 . Plant Engineer
Manage and control facilities' system throughout the plant to support all plant's activities to achieve the efficiency and productivity targets. Responsibilities: - Supervise and inspect facilitie...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ย. 57

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
รับผิดชอบการวางแผนงานพัฒนาบุคลากรและงานด้านการฝึกอบรมให้กับพนักงานทุกระดับในองค์กร เพื่อเพิ่มศักยภาพของบุคลากรในองค์กรให้พร้อมที่จะก้าวไปกับองค์กรได้อย่างมั่นคง หน้าที่หลัก -จัดทำแผนพัฒนาบุคลากร ...

Lactasoy Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
20 ก.ย. 57
17 . Engineering
1.ควบคุมการดำเนินงานของพนักงานฝ่ายผลิต 2.ตรวจสอบ แก้ไขปัญหาอุปกรณ์และเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพปกติ 3.ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย 4.ควบคุมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5.ติดตั้งโปรแกรมเครื่องจักร

บริษัท คูโรต้า (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 position
เงินเดือน n/a
20 ก.ย. 57
18 . ครูสอนภาษาอังกฤษ
- จัดทำหลักสูตรภาษาอังกฤษสำหรับพนักงาน - ดำเนินการสอนภาษาอังกฤษให้แก่พนักงาน - จัดทำหลักสูตรภาษาไทยสำหรับพนักงานชาวต่างชาติ(ญี่ปุ่น) - ดำเนินการสอนภาษาไทยให้แก่พนักงานชาวต่างชาติ(ญี่ปุ่น) - ประจำท...

บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
19 . IT Staff ( Prachinburi Mill )
1.Install and upgrade user hardware and software product including : Operating Systems Windows Server 2003 R2, Windows Server 2008 R2/Microsoft Office 2007, 2010. 2.To Support advise and consult of i...

บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
20 ก.ย. 57

บริษัท โอจิ เปเปอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 57
 พบ 310 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ