เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำกะกลางคืน
- ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์
29 ก.ย. 59
2 . Maintenance Engineer
- ควบคุมดูแล การซ่อมบำรุงเครื่องจักร

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 59
3 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
29 ก.ย. 59
4 . Supervisor (Development Engineer 33416)
1. Obtaining and management of the new model drawings. 2. Examination of new drawings. - Propulsion of procurement methods by the investigation examination for production parts and auxiliary mater...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
29 ก.ย. 59
5 . Accounting Officer32145
- To prepare, control and handle AP/ AR reports. - To review accounting document transaction. - To prepare and check balance sheet detail. - To corporate with external audit. - Other duties as...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 16,200THB-30,000THB
29 ก.ย. 59
6 . หัวหน้างานบริการลูกค้า ประจำคลังสินค้าปราจีนบุรี
1.ควบคุมดูแลการติดต่อประสานงานกับลูกค้าและคลังสินค้า 2.แก้ไขปัญหาต่าง ๆ ที่เกิดขึ้นระหว่างลูกค้าและคลังสินค้า 3.ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา 4.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
29 ก.ย. 59
7 . หัวหน้างานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าปราจีนบุรี
- ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการโอนย้ายสินค้าทั้งภายในคลังสินค้าเดียวกัน หรือ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
29 ก.ย. 59
8 . ช่างเทคนิค ประจำคลังสินค้าปราจีนบุรี
- ดำเนินการซ่อมบำรุงอาคารสถานที่ และอุปกรณ์สิ่งอำนวยความสะดวกให้พร้อมใช้งาน - ตรวจสอบการใช้อุปกรณ์และสิ่งอำนวยความสะดวกต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกอาคาร ความปลอดภัยในการปิด-เปิดอาคาร ระบบไฟฟ้าทั้งภายในแล...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
29 ก.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำคลังสินค้าปราจีนบุรี
- ติดต่อประสานงานระหว่างคลังสินค้าและลูกค้า - คีย์ข้อมูลรับเข้า - จ่ายออกในระบบ - เช็ค Inventory ในระบบกับสินค้าคงคลัง

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
29 ก.ย. 59
10 . Assembly Supervisor (304 Industrial Park (Prachinburi))
- อยู่ในไลน์ประกอบชิ้นส่วนพลาสติก - ดูแลพนักงานใน Assembly Line ใน section ของตนให้ทำงานเป็นไปตามที่คาดหวัง - รับผิดชอบงานที่ตนดูแลและช่วยพัฒนาองค์กร ช่วยลดงานที่ผิดพลาดและลดเวลาการผลิต

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
2 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ย. 59
11 . Sales Manager (OEM) ประจำที่นิคมอุตสาหกรรม 304 ปราจีนบุรี
1. ตรวจสอบใบเสนอราคาสำหรับ New Model และ Mass Production ของทุกผลิตภัณฑ์รวมถึงวิเคราะห์ต้นทุน 2. ดำเนินการและติดตามสำหรับทุก Project ที่ลูกค้าร้องขอ เช่น Cost Down Project 3. ติดตามและควบคุมงบประมาณ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000
29 ก.ย. 59
12 . Assistant Safety ประจำนิคม 304 จ.ปราจีนบุรี ด่วน!!!รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตราการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
29 ก.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ/หัวหน้า Line ผลิต/ช่างซ่อมบำรุง/เตรียมการผลิต
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 1.เก็บรวบรวมข้อมูล วิเคราะห์ข้อมูล การผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพสินค้าตามที่ลูกค้ากำหนด 3.ประสานงานกับหน่วยงานผลิต เกี่ยวกับข้อมูลและคุณภาพของการผลิต 4.สามารถใช้งานโปรแกรม...

บริษัท ไทยแน็กซิส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ย. 59
14 . Engineerรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลอุปกรณ์ประกอบการผลิต - เขียนแบบและออกแบบอุปกรณ์การผลิต - สนับสนุนและควบคุมการผลิตงานตัวอย่าง - แก้ไขปัญหาที่เกิดจากการผลิตหรืออุปกรณ์การผลิต

บริษัท สหเซเรน จำกัด
สวนอุตสาหกรรมเครือสหพัฒน์ กบินทร์บุรี ปราจีนบุรี
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการแผนกวิศวกรรม
- ควบคุมเอกสารและ Update ข้อมูล - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานอื่นภายใน - จัดทำข้อมูลเอกสารภายในหน่วยงาน - ปฏิบัติตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่ Engineering /QA Engineering
- ตรวจสอบ Drawing Specification Standard ของผลิตภัณฑ์ วัตถุดิบ และกระบวนการผลิต - จัดเตรียมผลิตภัณฑ์ใหม่รวมถึงการผลิตชิ้นส่วนตัวอย่างเพื่อขออนุมัติ - ออกแบบเพื่อจัดทำแม่พิมพ์และอุปกรณ์เพื่อให้เกิดปร...

ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
17 . ผู้ช่วยฝ่ายคลังสินค้า / PC
วางแผนและบริหารระบบคลังสินค้าทั้งหมด

ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
18 . DCCรับสมัครด่วน !
- วางแผน ควบคุบระบบเอกสาร ISO 9000:2008 TS16949:2009 - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์-วันศุกร์

ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- มีความรู้ด้านการจัดทำบัญชีลูกหนี้และอื่นๆ - ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงินและการอนุมัติต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - ...

ALL METAL PART INDUSTRY CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่ตรวจรับวัตถุดิบ-อะไหล่ ( Senior/Junior)ประจำนิคมโรจนะ ปราจีนบุรี
1.ดูแลและดำเนินการตรวจรับสินค้า วัตถุดิบและพัสดุอะไหล่ ให้ถูกต้องครบถ้วนตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ดูแลการชั่งนำหนักตรวจรับวัตถุดิบ การเบิกจ่ายอะไหล่ อุปกรณ์ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนการดำเนินการสั่งซื้...

Bangkok Glass Public Company Limited
นิคมโรจนะปราจีนบุรี ปราจีนบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
29 ก.ย. 59
 พบ 302 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ