เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Maintenance Engineer
Maintenace m/c in production line Support electrical safety audit Support electrical appliances & equipment buy off

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน negotiation
28 มี.ค. 58
2 . IT Support (ประจำโรงงานปราจีนบุรี)
- ติดตั้ง กำหนดค่าการใช้งานของระบบ Server, Network, Application ต่างๆ ให้ตรงตามความต้องการ - แก้ปัญหาการใช้งานที่เกี่ยวข้องกับระบบด้าน IT - จัดการดูแล Server, Network ของบริษัท ให้สามารถทำงานได้อย่า...

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
28 มี.ค. 58
3 . Production Engineer / Process Engineer
ควบคุมดูแล ปรับปรุง กระบวนการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
28 มี.ค. 58
4 . ช่างติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ
ติดตั้งแม่พิมพ์โลหะ งานปั๊มและขึ้นรูปโลหะ

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
5 อัตรา
28 มี.ค. 58
5 . F002 ช่างซ่อมบำรุง
ดูแล ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าอิเล็กโทรนิกส์ ของเครื่องจักรในสายการผลิต

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ประสบการณ์ ความสามารถ
28 มี.ค. 58
6 . GA Department Manager 70K+โบนัส 7 เดือน+รถประจำตำแหน่ง ที่ นิคม304 ขอคนทำ Visa Work Permit ได้ Urgently Required!
รับด่วนมาก ตำแหน่ง GA Department Manager เงินเดือน 70,000 บาท + โบนัส 7 เดือน + รถประจำตำแหน่ง Japanese Office and Factory Location at Industrial 304 Prajeenburi Work day Mon-Fri, 1 Sat per mon...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 70,000 + โบนัส 7 เดือน + รถประจำตำแหน่ง
28 มี.ค. 58
7 . Maintenance Engineer
Urgently Required!!

1. Be responsible for performing to check, install, repair and maintenance work on assigned machine, facility and equipment to ensure an efficient and effective high yielding machine at all times. 2....

Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
เงินเดือน Negotiable, base on experience and ability
28 มี.ค. 58
8 . หัวหน้ากะ
Urgently Required !!

1. รับผิดชอบในการกำกับ ควบคุม ดูแลและติดตามกิจกรรมทั้งหมดที่เกี่ยวเนื่องกับการผลิต 2. ติดตามแผนการผลิตที่วางไว้ล่วงหน้าในพื้นที่การผลิต 3. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับรายงานต่อ Production Supervisor ...

Vitalo Packaging (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
9 . Die Cast Manager
- บริหารงานการผลิต โดยการวางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน หรือ นโยบายบริษัทฯ ที่ได้กำหนดไว้ - บริหารต้นทุนในการผลิต โดยต้่องคำนึงถึงคุณภาพของสินค้าเป็นสำคัญ - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาต่...

บริษัท อะโคร (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
10 . หัวหน้าส่วนงานคลังสินค้า (Leader) ประจำนิคม 304
- ดูแลและควบคุมพนักงานคลังสินค้า

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) ปราจีนบุรี
1 อัตรา
28 มี.ค. 58

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และตามตกลง
28 มี.ค. 58
13 . Supervisor (QC.)
ตรวจสอบคุณภาพในการผลิต

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
14 . วิศวกรฝ่ายผลิต
ดูแลการผลิตในโรงงาน

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน วิศวกรจบใหม่ 16,000.- + ค่าตอบแทน 3,000.-
28 มี.ค. 58
15 . วิศวกรเขียนแบบ
เขียนแบบงานโครงกสร้างเหล็ก

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000+ค่าตอบแทน 3,000 (สำนักงานใหญ่ไม่มีค่าตอบแทน)
28 มี.ค. 58

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน จบใหม่ 16,000 บาท +ตอบแทน 3,000 บาท
28 มี.ค. 58
17 . ช่างเขียนแบบ (งานโครงสร้างเหล็ก)
เขียนแบบงานโครงสร้างเหล็ก

บริษัท วัฒนไพศาลเอ็นยิเนียริ่ง จำกัด
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 มี.ค. 58

บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- งานด้านฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยเพื่อให้ความรู้แก่บุคลากรในโรงงาน - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
20 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- งานด้านทรัพยากรมนุษย์ ดูแลระเบียบข้อบังคับต่างๆ ให้เป็นไปด้วยความถูกต้อง - ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคับบัญชา

บริษัท ยูไนเต็ดอลูมิเนียม อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
 พบ 306 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ