เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Japanese Interpreter
ด่วน !!

Translation Visa & Work permit Admin

Rika Electronics (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน Negotiable
23 ก.ค. 57
2 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล (ประจำโรงงานข้าวนครหลวง) ด่วนมาก !!
- วิเคราะห์ความต้องการพนักงานในตำแหน่งต่างๆ เพื่อกำหนดกลยุทธ์การสรรหา, ติดตามประเมินผลและพัฒนาช่องทางการสรรหาให้สามารถรับพนักงานได้อย่างเหมาะสม - ดำเนินงานด้านการจัดฝึกอบรมและพัฒนา การจัดหลักสูตร ติด...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์
- ให้การต้อนรับและประชาสัมพันธ์โรงงานข้าวนครหลวง - วางแผนการประชาสัมพันธ์กิจกรรมขององค์กรสู่องค์กรภายนอก เช่น หน่วยงานราชการ สถานศึกษา

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
4 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซีอยุธยา
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
เงินเดือน 15,000 บาท
23 ก.ค. 57
5 . ช่างซ่อมแอร์.ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า ประจำศูนย์บริการ SAMSUNG สาขาอยุธยา
ช่างซ่อมแอร์.ตู้เย็น,เครื่องซักผ้า ประจำศูนย์บริการ SAMSUNG สาขาอยุธยา

บริษัท ซีเล็ค เซอร์วิส แอนด์ เซลส์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
23 ก.ค. 57
6 . QA Engineer ด่วน !!
- Analysis and investigate problem from customer complains - Support equipment control.

Belton Industrial (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 57
7 . QA Supervisor ด่วนมาก !!
- Contact local supplier - Analyze and investigate for NG root cause and feedback to supplier - Quality Assurance to customer - Process improvement and new model - Design&Monitoring SPC inprocess ...

Belton Industrial (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 57
8 . Engineer (CNC Machine) ด่วนมาก !!
- Control and sustain CNC cutting tool and fixture. - Follow up with operators on proper work menthod and quality check points - Follow up on daily production and down time report, daily yield - Mo...

Belton Industrial (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 57
9 . Production Supervisor (IMM Machine) ด่วน !!
- Control Production process and improve production to acheive target of the company. - Analysis problem by PDCA, 4M, FMEA, QC 7 tools. - Follow up with operators on proper work menthod and quality ...

Belton Industrial (Thailand) Limited
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 57
10 . Purchasing Officer ด่วน !!
- Issue P/O to purchase general request in local - Filing P/O and ducuments - Negotiate the price and the quality standard - Follow up raw material and supplies for on time delivery

Belton Industrial (Thailand) Limited
เงินเดือน Negotiable
23 ก.ค. 57
11 . ช่างเทคนิค
งานซ่อมแม่พิมพ์ /ประจำเครื่อง Press /ช่างซ่อมบำรุง

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 ก.ค. 57

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 ก.ค. 57
13 . Process Control Leader (Line Leader)
- รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการผลิต ในส่วนที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รับผิดชอบในการสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต - ดูแลและรับผิดชอบการทำงาน และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 ก.ค. 57

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 ก.ค. 57
15 . หัวหน้าแผนกบุคคล ด่วน !!
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านบุคลากร - ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ - การสรรหาว่าจ้าง,ค่าจ้าง เงินเดือน - อบรมและพัฒนา, แรงงานสัมพันธ์ - งานด้านธุรการและสาธารณูปโภค - ต่อใบอนุญาตต่างๆ , งานด้านความป...

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
23 ก.ค. 57
16 . ช่างกลโรงงาน
1.บำรุงรักษาเครื่องจักร 2.รายงานผลหรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกิดขึ้น 3.ตรวจสอบ ติดตามงานซ่อมบำรุง

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
23 ก.ค. 57
17 . พนักงานขับรผู้บริหาร(กรุงเทพ/อยุธยา)
- ขับรถให้ผู้บริหาร - ดูและรักษารถ - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
18 . วิศวกรโรงงาน(ซ่อมบำรุงเครื่องจักร)
1.บำรุงรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน 2.รายงานผลหรือปัญหาเกี่ยวกับเครื่องจักรที่เกิดขึ้น 3.ตรวจสอบ ติดตามงานซ่อมบำรุง

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
23 ก.ค. 57
19 . หัวหน้าฝ่ายทรัพยากรบุคคล(ด่วนมาก) Urgently Required !!
- งานบริหารด้านทรัพยากรบุคคลทั้งระบบ - งานระบบ ISO9001/TS16949 - ติดต่อหน่วยงานราชการ - มีความรู้ด้านกฏหมายแรงงานเป็นอย่างดี - ควบคุมกฎระเบียบภายในบริษัท

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.ค. 57
20 . เลขานุการผู้บริหาร (อยุธยา/กรุงเทพมหานคร) ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานงานกับผู้บริหารในด้านต่าง ๆ

บริษัท ศรีไทยธนะออโตพาร์ท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
 พบ 524 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ