เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 503 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รับสมัครด่วน!! พนักงานบัญชีต้นทุน
- ควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลการนับสต็อคสินค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีและสินค้าในร้าน

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
5 ก.ย. 58
2 . Warehouse Supervisor
- ควบคุมและดำเนินการจัดเก็บสินค้าและวัตถุดิบต่างๆ พร้อมควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อกำหนด และให้เป็นไปตามเป้าหมายของแผนก - ควบคุมและดำเนินการจัดส่งสินค้า การเบิกจ่ายวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ต่างๆ ให้เป็นไปตา...

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
เงินเดือน พนักงานประจำรายได้ตามประสบการณ์
5 ก.ย. 58
3 . วิศวกร (เครื่องกล)
- งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร/วางแผนการซ่อมบำรุง - ตรวจติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
5 ก.ย. 58
4 . วิศวกรอิเล็คทรอนิกส์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2.ปรับปรุงกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 3.ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานผลิตให้อยู่ในสภาพที่สมบูรณ์ 4.แก้ไขปัญหาและลดของเสียในกระ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
5 ก.ย. 58
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนเครื่องกลและไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
1.บริหารจัดการซ่อมบำรุงเพื่อลด Brack Down ให้น้อยลง 2.วางแผนงาน PM เพื่อให้เครื่องจักรพร้อมใช้งานตลอดเวลา 3.พัฒนาและปรับปรุงเครื่องจักรในโรงงานให้มีประสิทธิภาพสูงขึ้น 4.ออกแบบจัดหาเครื่องจักรเพื่อร...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
5 ก.ย. 58
6 . วิศวกรเครื่องกล (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
1.ซ่อมบำรุงเครื่องจักรกลในโรงงาน 2.วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรกลในโรงงาน 3.สร้างงานโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5.ตรวจสอบอละติดตามผลการปฏิบัติงาน ป...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
5 ก.ย. 58
7 . วิศวกรอุตสาหการ(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธนา)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3.ปรับปรุง,จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4.แก้ไขปัญหา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
5 ก.ย. 58
8 . วิศวกรแม่พิมพ์(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
1.Design แม่พิมพ์ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ออกแบบและพัฒนางานด้านแม่พิมพ์พลาสติก 3.แก้ไขปัญหาในส่วนของงานซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ 4.วิเคราะห์และแก้ไขงานซ่อมแม่พิมพ์พลาสติก 5.ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทแ...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
5 ก.ย. 58
9 . Japanese Interpreter
1.Translate documents from Thai language into Japanese language and from Japanese language into Thai language. 2.Translate the e-mail from Japanese language into Thai language and from Thai language ...

บริษัท ฮิตาชิ เคมิคอล เอเชีย (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.ย. 58
10 . 1.Engineer 1 position / 2. Process Engineer 2 positionURGENTLY !!!
1.Engineering 1 position. - To support all process maintenance the machine and automation machine. 2.Process Engineer 2 position - To support all process Seal Label product or metal stamping ...

บริษัท แซด. คูโรดา (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
เงินเดือน Negotiable
5 ก.ย. 58
11 . Technical IT ด่วนมาก !!
1. มีหน้าที่ติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ โปรแกรม และเดินสาย ให้กับผู้ใช้ 2. มีหน้าที่ แก้ปัญหาทางด้านคอมพิวเตอร์ Hardware Sowtware ให้กับผู้ใช้ตามคำร้องขอ 3. พนักงานต้องมีส่วนร่วมในระบบคุณภาพ IS...

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.ย. 58
12 . QA Engineer
ด่วนมาก!!

1. ควบคุมตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ 2. ประสานงานการตรวจรับวัตถุดิบกับฝ่ายจัดซื้อ/MRP 3. ประสานงานกับแผนการผลิตและสรุปรายงานผลการตรวจสอบ 4. กำหนดตารางการตรวจสอบ มอบหมายและติดตามงาน 5. แก้ไขปัญหาในการตรว...

บริษัท ปิคนิคพลาส อินดัสเทรียล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.ย. 58
13 . Engineer
1.Engineer/PCE - Process Control,Design&Improvement process - Analysis&Investigates cause of defect - Provide and take action to reduce the defect - Disposition,material and inprocess problem if ...

Nidec Precision (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.ย. 58
14 . Production Supervisor
Urgently Required!!

-Control production line output and production quality follow as target. -Problem solving in production line and report to management. -Problem analysis in production line for improvement and protec...

Kinugawa (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
5 ก.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
1.ตรวจสอบเอกสารของลูกหนี้ให้เพียงพอต่อการติดตามหนี้รวมถึงการฟ้องร้องอันเกิดขึ้นในอนาคต 2.ตรวจสอบรายงานลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ 3.ติดตามการชำระหนี้ของลูกหนี้ที่ถึงกำหนดชำระ 4.พัฒนาระบบจัดเก็บหนี้ของกล...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.ย. 58
16 . หัวหน้าทีมขาย (สาขามหาราช) ด่วน!!
- สามารถควบคุมดูแลทีมขายได้ดี - รับผิดชอบการขายผลิตภัณฑ์ของคูโบต้าให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน และ สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า - สามารถให้คำปรึกษาแนะนำเกี่ยวกับสินค้าและบริการให้กับลูกค...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ+ค่าโทรศัพท์+ค่าคอมมิชชั่น
5 ก.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่การตลาดระหว่างประเทศ
1.ประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายลูกค้าต่างประเทศ 2.ดูแลลูกค้าต่างประเทศและลูกต้าต่างประเทศที่อยู่ในประเทศ 3.จัดทำเอกสารต่างประเทศต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น การนำสินค้าเข้า-ส่งออก 4.ค้นหากิจกรรมเพ...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด (สาขามหาราช) ด่วน!!
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - สามารถออกแบบงาน Artwork และ Website ได้ - มีความคิดสร้าง...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.ย. 58
19 . ช่างประกอบ / ช่างสี / ซ่อมรถขุด/รถฟลอคลิฟด่วน!!
ช่างประกอบ - บริการงานซ่อมรถแทรกเตอร์และรถไถคูโบต้า - ปฏิบัติหน้าที่ประกอบตัวรถแทรกเตอร์ รถไถ และอุปกรณ์ต่อพ่วง อุปกรณ์เสริมต่างๆ - ตรวจสอบภาพรถก่อนส่งมอบ - ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายอื่นๆ ช่...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงินด่วน!!
- ดูแลงานด้านบัญชี การออกบิลขายหน้าร้าน การออกใบกำกับภาษีและการออกใบเสร็จรับเงินต่างๆ - ดูแลเงินสดย่อย - ดูแลด้านภาษีขาย และบัญชีลูกหนี้ บัญชีเจ้าหนี้

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.ย. 58
 พบ 503 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ