เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 479 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Supervisor เขต กทม.
ควบคุมเขตการขายใน กทม.

Martha Group Co.,Ltd
เงินเดือน ตามตกลง
1 พ.ย. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 Bath
1 พ.ย. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 40,000 B
1 พ.ย. 57

บริษัท พี แอนด์ ที เอ็นจิเนียริ่ง พาร์ท จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ
1 พ.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต (ม.6) (อยุธยา)
ดูแลงานทางด้านฝ่ายผลิตของโรงงาน โดยการทำงานจะแบ่งเป็น 3 กะ และมีวันหยุดประจำสัปดาห์

Ajinomoto (Thailand) Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ +OT+สวัสดิการ+โบนัส+เงินเดือนขึ้นประจำปี
1 พ.ย. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายประสานงานโครงการ/Coorditor Project Manager
1) ประสานงานกับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 2) ตอบรับจดหมาย/รับส่งข้อมูลให้กับลูกค้าทั้งภายในและต่างประเทศ 3) ประรชุมแผนงานร่วมกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ 4) ประสานงานกับลูกค้าทั้งในและต่างประเทศ ...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน 80,000-120,000 /ตามโครงสร้าง/ตามตกลง
1 พ.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝ่ายตรวจสอบภายใน
1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2) จัดทำกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 3) จัดทำ Audit Program / Audit Check Lists สำหรับงานตรวจสอบภายใน 4) จัดทำ Audit Report ของก...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน 50,000 - 60,000 /ตามโครงสร้าง/ตาามตกลง
1 พ.ย. 57
8 . ผู้จัดการฝ่าย CUTLIST
1.ควบคุมดูแลถอดรายละเอียดของ Fab Draing โดยแยก Main และ Part 2.ควบคุมดูแลการลงแบบฟอร์ม Cutlist ในคอมพิวเตอร์ ตาม Mark Code จากแบบ Fab 3.Sammary Cutlist เพื่อทำ Cutlist Plan 4.ควบคุมดูแลและบริหารจั...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน 50,000 - 60,000 บาท (ตามโครงสร้าง/ตามตกลงฝตามความสามารถ)
1 พ.ย. 57
9 . ผู้จัดการฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก ด่วนมาก !!
1. ถอดแบบงานโครงสร้างเหล็ก 2. ประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก 3. ควบคุมูแล Stock Raw Material (เหล็กแผ่น) 4. ควบคุมงานออกแบบและงานแบบ (DWA) 5. ควบคุมงานโยธาภายในองค์กร 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน 50,000-60,000 / ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1) จัดทำแผนการตรวจสอบภายในประจำปี 2) จัดทำกฎบัตรของงานตรวจสอบภายในให้สอดคล้องตามข้อกำหนดของตลาดหลักทรัพย์ 3) จัดทำ Audit Program / Audit Check Lists สำหรับงานตรวจสอบภายใน 4) จัดทำ Audit Report ของก...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน 15,000 - 18,000 หรือตามตกลง
1 พ.ย. 57
11 . ช่างเชื่อม /ช่างประกอบ/พนักกงานฝ่ายผลิต )ด่วนมาก...!!
1.ช่างเชื่อม # เชื่อมงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนด 2.ช่างเประกอบโครงสร้างเหล็ก # ประกอบงานโครงสร้างเหล็กตามแบบที่กำหนดส่งต่อให้ช่างเชื่อม 3.พนักงานประจำฝ่ายผลิต ได้แก่ 3.1)พนักงานควบคุมเ...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน 12,000-65,000 (รายได้ตามความสามารถ)
1 พ.ย. 57
12 . รับสมัครด่วน!! New!!! R&D Supervisor(Research&Development Supervisor)
• รับผิดชอบในการจัดการ และตรวจสอบงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนา • ควบคุมและดูแล การตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ • ควบคุมและดูแล การกำหนดสูตรและส่วนผสมของ...

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
1 พ.ย. 57
13 . พนักงานธุรการขนส่ง
จัดทำงานด้านเอกสารเกี่ยวกับงานด้านขนส่ง การเบิกจ่ายการ์ดน้ำมัน การบันทึกข้อมูลการจัดส่งสินค้า

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
1 พ.ย. 57
14 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่ Big C อยุธยา ด่วนมาก !!
- จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ - ปฏิบัติตามกฏระเบียบ...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 (ป.ตรี) + ค่าคอมมิชชั่น 5,000-20,000
1 พ.ย. 57
15 . วิศวกร (ไฟฟ้า/เครื่องกล)
วิศวกรรมไฟฟ้า - ควบคุมการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพสุงสุด - รับผิดชอบงานด้านระบบไฟฟ้าควบคุมและโปรแกรมควบคุมเครื่องจักร - รวบรวมข้อมูล จัดทำ ออกแบบระบบควบคุมหรือวงจรควบคุม ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
1 พ.ย. 57
16 . Junior Engineer/Engineer
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 2. ควบคุมดูแลการทำงานและเครื่องจักรให้มีขีดความสามารถในการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทฯ และค...

บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
1 พ.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที จป.วิชาชีพ
จัดทำเอกสารรายงานตามกฎหมายกำหนด ตรวจสอบดูแลความปลอดภัยภายในโรงงาน

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ประสบการณ์
1 พ.ย. 57
18 . Translator (ล่ามภาษาญี่ปุ่น)
1.แปลงาน และประสานงานระหว่างคนไทย และญี่ปุ่น 2.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

Ingress Autoventures Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 พ.ย. 57
19 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
-เขียนแบบงานที่ได้รับมอบหมาย -ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -ปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย ฯลฯ

บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท วิศวไทย 99 จำกัด
1 พ.ย. 57
20 . ผู้จัดการฝึกหัดร้าน CP Kitchen สาขา ปตท.วังน้อย และ ปตท.บางปะอิน
-บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน -วางแผนงาน การสั่งวัตถุดิบ การจัดกำลังคน -ควบคุมค่าใช้จ่ายของร้าน -อบรม สอนงานพนักงาน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
เงินเดือน 15,000 บาท (พร้อมสวัสดิการค่ารักษาพยาบาลครอบคลุมพ่อแม่ 1 แสนบาท, เงินโบนัส, ค่าตำแหน่ง )
1 พ.ย. 57
 พบ 479 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ