เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 610 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี - การเงิน
1.จัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุน งบกระแสเงินสด งบแสดงความ เปลี่ยนแปลงส่วนผู้ถือหุ้น 2. สามารถจัดทำแบบ สรุปภาษี สรุปปิดค่าใช้จ่ายประจำเดือน ได้ 3.จัดทำและดูแลเอกสารทางการเงิน ประกันสังคม เงินเดือ...

บริษัท เมก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 15,000
13 ธ.ค. 60
2 . ช่างเครื่องจักร/ช่างเหล็ก
1.ควบคุมเครื่องจักรที่ใช้ในการผลิตให้เป็นไปอย่างราบรื่น 2.สามารถเรียนรู้ที่จะทำงานกับเครื่องจักรใหม่ๆ ได้ 3.งานอื่นๆตามที่ ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เมก้า สตีล คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 10,000
13 ธ.ค. 60
3 . พนักงานขับรถบรรทุก 6 ล้อ (ปฎิบัติงานการไฟฟ้าลาดบัวหลวง) ติดต่อ แอน 090-1978773รับสมัครด่วน !
ขับรถให้กับเจ้าหน้าที่ ปักเสา พาดสาย งานขยายเขตไฟฟ้า ตรวจเช็ครถ ทำความสะอาดรถยนต์ หน้าที่อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย ปฎิบัติงานจันทร์ - เสาร์ (08.00 - 17.00)

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 บาท /เดือน
13 ธ.ค. 60
4 . ล่ามภาษาพม่า
• Support each department by translating and interpreting between Burmese and Thai language • Documents translations from Burmese to Thai and vice versa • Interpret in the meetings • Support and co...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Salary negotiable
13 ธ.ค. 60
5 . Production Supervisor
- รับผิดชอบการจัดเตรียมความพร้อมของวัตถุดิบ เครื่องจักร กำลังคน และควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบ มาตรฐานคุณภาพและทันเวลาที่ต้องการของลูกค้า

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต
- จัดทำเอกสาร ใบขอซื้อ วัสดุและวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตให้แก่ฝ่ายจัดซื้อ - ตรวจสอบแผนผลิตประจำวันว่าถูกต้องครบถ้วน สมบูรณ์ - จัดทำ/ส่งแผนผลิตประจำวันให้กับแผนกที่เกี่ยวข้องทราบ - แจ้งติดตาม ความเคลื...

บริษัท เถ้าแก่น้อยฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
7 . Fixed Broadband Account Executive -ประจำอยุธยา
-บริหารช่องทางการจัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์ Broadband Internet ของ AIS -ดูแลแก้ไขปัญหาของช่องทางการจัดจำหน่าย -วางแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด -ดูแลพื้นที่ภาคกลางตอนบน อยุธยา ลพบุรี สระบุรี สุพร...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท(ยังไม่รวมคอมมิชชั่น)
13 ธ.ค. 60
8 . IT Manager (ปฏิบัติงานที่วังน้อย)รับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแล ระบบการทำงาน EDP (Oracle, SAP ของบริษัท) 2.บริหารงาน Project พัฒนาโปรแกรม เพื่อรองรับธุรกิจ 3.ดำเนินการจัดทำแผนงานของฝ่ายคอมพิวเตอร์ เพื่อรองรับการพัฒนาของธุรกิจ 4.ตรวจสอบและวางแผนงาน ส...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน Nagotiated
13 ธ.ค. 60
9 . นิติกร (เกี่ยวกับด้านที่ดิน) ประจำอยุธยา
- ดูแลระบบโฉนดที่ดิน - การรังวัดสอบเขต - การทำนิติกรรมเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับที่ดิน

ไทยรัฐ
13 ธ.ค. 60
10 . Production Supervisor
บริหารจัดงานในสายการผลิตให้ได้ตามปริมาณและคุณภาพที่ลูกค้าต้องการ พร้อมทั้งประสานงานกับแผนกต่างเพื่อแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต

บริษัท เอ็มเอ็มไอ พรีซีชั่น ฟอร์มิ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
11 . Sale Executive
- นำเสนอการขายเครื่องจักรกลหนัก(ก่อสร้าง) หรือ รถโฟลคลิฟ และ เครื่องจักรต่างๆ ให้กับลูกค้า - สำรวจความต้องการของลูกค้าและนำเสนอการขาย เช่า และบริการ - ดูแลรักษาลูกค้าเดิมและดึงดูดลูกค้าใหม่ - บร...

บริษัท เอ็นดีที (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน NA
13 ธ.ค. 60
12 . Purchase (งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง,วัสดุสิ้นเปลือง,เครื่องมือและอื่นๆ ตามที่หน่วยงานผู้ใช้ - เจรจาต่อรองราคาและติดต่อ Supplier และขอเครดิต - พิจารณาคัดเลือกและประเมินผู้ขาย (Vender List) -...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ธ.ค. 60
13 . หัวหน้าประสานงานโครงการ(ธุรการสนาม งานก่อสร้าง)รับสมัครด่วน !
- มีความเป็นผู้นำสูง - วางแผนและสามารถกำหนดระยะเวลาดำเนินงานได้ - ดูแบบและจัดลำดับความสำคัญของโครงการได้ - ทำเอกสารโครงการ เช่น Monthly Report - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ , ทำเอกสาร เบิกงวดผู้รั...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
14 . Project Engineer / Production Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา)
Project Engineer - รับงาน New Project - ควบคุมการดูแลการทำงานในส่วน Improvement - ควบคุมดูแลการลดต้นทุนในสายการผลิต ทั้งงาน New Model และงาน Improvement - ติดตามการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือและผ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
13 ธ.ค. 60

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
16 . Process EngineerUrgently Required !
- Control process Plating running. - Control Parameter for running. - Plan PMT for Plating line. - Trouble shooting Plating line for running. - Manage technician for control line.

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
13 ธ.ค. 60
17 . Marketing/Sales ManagerUrgently Required !
This Position is primarily responsible for planning and developing strategies & market, with an objective to achieve new non-HDD products sales and profits.

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน Negotiable
13 ธ.ค. 60
18 . QA Engineer(Machining Process)Urgently Required !
- Take Responsibility for quality at Machining process - Support quality issue - Control and responsible about inspectors level - Report to QA Manager for all in-process job

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
13 ธ.ค. 60
19 . Plating Asst. SupervisorUrgently Required !
Control and manage manpower to got output follow setting target Control production process to get output per production plan Control and manage production line to alway in good condition to producti...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน Negotiable
13 ธ.ค. 60
20 . Clean Room TechnicianUrgently Required !
Maintenance of Assembly Line, Auto machine service and repair Maintenance and modify Jix & Fiture Overn Maintenance program Tool room milling and grinding machine, circuit wiring

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) Co., Ltd. .
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน Negotiable
13 ธ.ค. 60
 พบ 610 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ