เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 533 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า
ด่วนมาก !!

- รับผิดชอบการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้าเข้าคลังสินค้าและจัดเตรียมสินค้าพร้อมขนถ่ายสินค้าให้กับรถขนส่งตามแผนการส่งมอบประจำวัน

บริษัท ชุมพรอุตสาหกรรมน้ำมันปาล์ม จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์ (รายเดือน)
23 เม.ย. 57
2 . Preventive Maintenance Technician (ช่างซ่อมบำรุง)
-ประสานงาน , รับส่ง หรือแลกเปลี่ยนข้อมูลการทำงาน ระหว่างกะกลางวัน และ กะกลางคืน -รับมอบหมายงานและจัดการงานที่ได้รับการร้องขอจาก Sr.Tech,Eng,Mgr.ให้สำเร็จลุล่วง -จด หรือ บันทึกรายละเอียดการทำงานลงในเ...

บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
23 เม.ย. 57
3 . Draftman
- To assist Design Engineer to develop new project to be faster. - Tooling design (Mold, Plug, Knife, cooling box, Plate, etc.) - Packing design - New product testing follow up - Process devel...

บริษัท เท็กซ์เคม-แพค (ไทยแลนด์) จำกัด
23 เม.ย. 57
4 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา ปตท.บางปะอิน
- กำกับดูแล การปฎิบัติงานของพนักงานร้าน - สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานหน่วยงานต่างๆ

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
23 เม.ย. 57
5 . Programmer ด่วนมาก !!
- เขียนโปรแกรมระบบ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลแก้ไขและปรับปรุงระบบงาน เพื่อให้ระบบดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ฝึกอบรมและให้คำปรึกษาผู้ใช้งานในการใช้ระบบงาน - จัดทำคู่มือระบบงาน - ศึกษาความรู้และเท...

Okamoto (Thai ) Co.,Ltd.
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
23 เม.ย. 57
6 . ผู้ช่วยหัวหน้างานปฏิบัติการขนส่ง(DKSH บางปะอิน) ด่วนมาก !!
-ช่วยงาน Supervisor ในงานภาคสนาม ในการตรวจสอบสภาพรถ และ พดส. -ช่วยงาน Supervisor ในงานรวบข้อมูลจากภาคสนาม. -ช่วยงาน Supervisor ในการติดตามและควบคุมการทำงานของ พดส. -ช่วยงาน Supervisor ในการส่งรถเข้...

บริษัท อีเทอร์นิตี้ แกรนด์ โลจิสติคส์ จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน 12,000-18,000
23 เม.ย. 57
7 . Lab Technician
1.Support IC test and prepare Sample FT-IR test. 2.Correlation for IC test. 3.Provide sample weekly and special.

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
8 . Asst.Accounting Officer
1.Fixed Assets,Follow signature all approval,Control and keep original CPA,Update report. 2.record acc.code,check & Control. 3.Support Senior for costing function. 4.Follow Senior request.

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
เงินเดือน NA
23 เม.ย. 57
9 . FA/Design Tecnician
-CNC machine setup analyze reject root cause -To support FA setup and improve machining process follow organization chart

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 57
10 . Facility Technician **urgent**
-check all utility equipment for established standards and procedures (WD) for proper operation -maintenance and control requirement support and response to job request

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 57
11 . IPQC Engineer
- To plan organize, direct&control equipment utilization to support production plan - To ensure that product quality is monitored as per inspection plan - To highlight process, quality or product p...

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 เม.ย. 57
12 . ช่างเทคนิค (สถานที่ปฏิบัติงาน วังน้อย)
- ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ มีความกระตือรือร้นในการเรียนรู้งานเพื่อความก้าวหน้าในสายงานของเเต่ละแผนก - ดำเนินการตรวจสอบเครื่องมือเครื่องวัด/ตรวจสอบการรักษา/ดูแลการซ่อมบำรุง - ว...

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าครองชีพ +โอที+เบี้ยขยัน สวัสดิการเยี่ยม!!!!
23 เม.ย. 57
13 . Productivity Supervisor URGENTLY REQUIRED !!
Conducts 5S&VM,QCC,KAIZEN AND SGA activity Meeting,report,montly&Yearly presentation and also issued the promote campaign to improve productivity activity result

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
23 เม.ย. 57

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
23 เม.ย. 57

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 22,000 +ประสบการณ์ และสวัสดิการอื่นๆ
23 เม.ย. 57
16 . Thermo Forming Tray Design Engineer (Bangpa-in Head Office)
1.Thermo forming Product /Mold/Tool design support to customer requirement. 2.Quality / Design /etc… improvement base on customer request timely. 3.Manage and control Drawing /Document which use for...

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
เงินเดือน 22,000 + ประสบการณ์ และสวัสดิการอื่นๆ
23 เม.ย. 57
17 . Process/ Production Engineer (Bangpa-in Head Office)
• Setup machine and process according to new product transfer. • Developing, improving and solving mold / machine / equipment problem to maintain and enhance production capability • Cooperate with...

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
23 เม.ย. 57
18 . พนักงานฝ่ายผลิตชาย (Operator) - บางปะอิน เปิดรับสมัคร 28 เม.ย. 57 เวลา 8.00-11.00 น. (วันเดียว ทดสอบ สัมภาษณ์ ทราบผลทันที)
- พนักงานเติมวัตถุดิบสำหรับเครื่องฉีดพลาสติก - พนักงานช่วยงานต่างๆ ในไลน์การผลิต

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
เงินเดือน รายได้เฉลี่ย 573 บาทต่อวัน
23 เม.ย. 57

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
23 เม.ย. 57
20 . Programmer/ System Analyst (Bangpa-in Head Office)
-Internet, Corporate report, HRMS, e-Food and Time Attendance, SQL Database, Oracle, and Crystal Report

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 เม.ย. 57
 พบ 533 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ