เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 565 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Product implementation
1.ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆเกี่ยวกับเรื่องของการดำเนินงานให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ หรือพัฒนาผลิตภัณฑ์ 2.จัดการระบบงานเอกสาร ทั้งแบบ Electronic file และ Hard Copy 3.วางแผนการดำเนินงานให้เกิดผลิตภัณฑ์ใหม่ ...

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
2 ก.ค. 58
2 . R&D Technician Electronic
รับผิดชอบชิ้นงานตัวอย่างอิเล็กทรอนิกส์สำหรับการประยุกต์ใช้ในงานอุตสาหกรรม เช่น PCB layout,Drawing PCB, BOM, ทดสอบจุดวัดสัญญาณงานต้นแบบจากความต้องการที่กำหนดและติดตามงานอื่นๆ ความรับผิดชอบหลัก - รั...

บริษัท สตีเบล เอลทรอน เอเซีย จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
2 ก.ค. 58
3 . QA

บริษัท กาลเกียรติ จำกัด
2 ก.ค. 58
4 . Sales Staff
- งานฝ่ายขาย และประสานงานกับบริษัทแม่ (ใช้ภาษาญี่ปุ่น) - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเซ็น เอสบี (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
2 ก.ค. 58
5 . วิศวกรประจำโรงงานอยุธยา(สาขาอุตสาหกรรม/อิเล็ก/ไฟฟ้า/เครื่องกล/วัสดุศาสตร์)เท่านั้น
วิศวกรอิเล็กทรอนิกส์ (รับเฉพาะวิศวอิเล็กทรอนิกส์เท่านั้น) 1 ตำแหน่ง 1.ดูแลระบบการทำงานของเครื่องตรวจสอบขวด วิเคราะห์ แก้ปัญหา ปรับปรุงเครื่องจักรให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ 2.มีความรู้ด้าน program co...

บริษัท บางกอกกล๊าส จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน 18,000-22,000 บาท
2 ก.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 50,000 Baht
2 ก.ค. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน 30,000 บาท
2 ก.ค. 58
8 . ช่างซ่อม และบริการ เครื่องมือทางการแพทย์
- ดูแลด้านการซ่อม-บำรุงรักษาเครื่อง - สาธิตการใช้งานเครื่อง - สอบเทียบค่าของเครื่องมือ ที่บริษัทจำหน่าย - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Martha Group Co.,Ltd
2 ก.ค. 58

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
จำนวนมาก
2 ก.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-วางแผนการผลิต
1. การออกใบสั่งซื้อสินค้า ตามระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมคุณภาพสินค้า ราคาสินค้า 3. ควบคุมแผนการจัดส่งสินค้า 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย กรณีสินค้ามีปัญหาหรือการส่งคืน 5. เจ้าหน้า...

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ก.ค. 58

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
4 อัตรา
2 ก.ค. 58
12 . ล่ามภาษาญี่ปุ่่น
1.แปลเอกสารภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น และ ภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย ได้อย่างถูกต้อง 2.เป็นล่ามในการแปลระหว่างผู้บริหารชาวญี่ปุ่นและพนักงานชาวไทย

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
2 ก.ค. 58
13 . ช่างเทคนิค
1. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องกล 3. ดูแลและซ่อมบำรุง แม่พิมพ์ ต่างๆ 4. ดูแลงานระบบไฟฟ้า

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ก.ค. 58
14 . Chemical Engineer
Plan and coordinate with concerning parties to ensure the effectiveness in production process.

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
เงินเดือน N
2 ก.ค. 58
15 . Technician
ซ่อมบำรุงเครื่องจักในโรงงาน

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
เงินเดือน N
2 ก.ค. 58
16 . Payroll Officer
**Urgently Require**

All function of Payroll Detail : 1.Time Attendance Record (Leave Application,Shift,Group and Overtime) 2.Salary Calculate 3.Witholding Tax (PND.1,1K,PND.90,91) 4.Social Security 5.Provident ...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
2 ก.ค. 58
17 . Marketting Officer supervisor.
-Able to comunicate by English-Handle customer complains and identify and resolve client concerns. -Sale status and follow up reports. -Communicate new product. -Present products and service to cur...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
18 . Marketing Office.
***Able to comunicate by English - Handle customer complains and identify and resolve client concerns - Sale status and follow up reports - Communicate new product - Present products and service to...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน NA
2 ก.ค. 58

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
20 . Engineering QA
- Quality inprocess Control, Inprocess defect improvenment. - Follow up NCR ,PCAR in process. - Evaluate the property Test Report. - Review&Revise the Inspection Standard/Training. - Prepare Techn...

Panasonic Manufacturing Ayuthaya Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
5 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 58
 พบ 565 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ