เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 619 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
1.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรกลในโรงงาน 2.ควบคุมแหล่งจ่ายไฟฟ้าให้กับเครื่องกลในโรงงานและอาคารสำนักงาน(MDB) 3.ควบคุมและบำรุงรักษาหม้อแปลงแรงสูง 4.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าและระบบโทรศัพท์ภายในอาคารสำนักงา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
23 มิ.ย. 60
2 . วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3.ปรับปรุง,จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4.แก้ไขปัญหา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 17,000 ++
23 มิ.ย. 60
3 . วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )
รับผิดชอบในการดูแลด้านการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต รับผิดชอบด้านการหาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยและลดต้นทุนในระบบการผลิต รับผิดชอบในการอบรม พัฒนาบุคลา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
4 . Ast. Engineer - Designรับสมัครด่วน !
ผู้ช่วยวิศวะรับผิดชอบงานเขียนโปรแกรมออกแบบ

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
10 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
5 . Purchasing-English/Chinese(ประสบการณ์ 1-2ปี)รับสมัครด่วน !
-ประสานงานสั่งซื้อภายในประเทศ

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
7 . ล่ามภาษาจีน-Translator Chinese รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมระบบการจัดเก็บเอกสารของบริษัท 2. ตรวจสอบเอกสารจัดรูปแบบตามฟอร์มมาตรฐาน 3. ทำการขึ้นทะเบียนเอกสารให้อยู่ในระบบตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ (ยื่นใบสมัครด้วยภาษาจีน หรือ ภาษาอังกฤษเท่านั้น)

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
4 Positions
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
8 . Ast.Sale รับสมัครด่วน !
- form customers order receiving, delivery advice to customers,delivery adjustments,delivery arrangement based on customers special requirements.

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
4 Positions
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
9 . Production Control Supervisor / Ass't Manager
1. Control ,instruct and push production planing , delivery planing , inventory planing to achieve the target and company's objective. 2. Continuous management ,monitoring and improvement on Producti...

บริษัท คาวาเบะ เทคโนพลาส (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
10 . Supervisor - วางแผนการผลิตต่างประเทศ
1) ควบคุมสต๊อกของวัตถุดิบ 2) ติดต่อ รับออเดอร์จากลูกค้าต่างประเทศ 3) ควบคุม จัดสรร บรรจุภัณฑ์ที่ให้บรรจุผลิตภัณฑ์ 4) ติดต่อประสานงานกับลูกค้าต่างประเทศในการรับวัตถุดิบทั้งในและต่างประเทศ

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
11 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ ประกันคุณภาพการบรรจุ
1.ตรวจสอบคุณภาพของภาชนะบบรจุ ทั้งก่อนบรรจุ/ขณะบรรจุ/และหลังบรรจุ 2.ตรวจสอบค่าเคมีต่างๆของผลิตภัณฑ์ 3.ตรวจสอบคุณภาพ ความสมบูรณ์ของผลิตภัณฑ์ก่อนการบรรจุ 4.งานอื่นที่เกี่ยวกับงานประกันคุณภาพ 5.และงาน...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครสร้าง
23 มิ.ย. 60
12 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ วางแผนการผลิต
ควบคุมติดตาม มอบหมายด้านงานการวางแผนการผลิต ควบคุมสต็อกภาษีสินค้าในประเทศคงคลัง เพื่อให้หมุนเวียนของสิาค้าสำเร็จรูปคงคลังมีความเหมะสม ทั้งสถานที่จัดเก็บ และมีต้นทุนต่ำและสินค้าคงคลังต่างประเทศตรงตามคว...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
13 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 2) สาขาอยุธยา, สาขาลพบุรี
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
14 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมเครืองจักรในไลน์ผลิตเบียร์ 2.ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
23 มิ.ย. 60
15 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ การผลิตเบียร์
- ควบคุมดูแลและบริหารการจัดการกระบวนการ การผลิตทั้งบุคลากรและเครื่องจักรให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - จัดทำรายงานเกี่ยวกับกระบวนการผลิต เกี่ยวกับปัญหาที่พบและแนวทางแก้ไข - ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้สอด...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 60
16 . U4 เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน Watsons : สาขา อยุธยา/ลพบุรีรับสมัครด่วน !
1. บริการลูกค้าในเขตพื้นที่ขาย 2. เข้าเครื่องแคชเชียร์ 3. จัดเรียงสินค้า

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 11,000 บาท ขึ้นไป
23 มิ.ย. 60
17 . Account Manager
- Managing the daily operations of accounting department - Controlling month-end and year-end close process - Monitoring and analyzing accounting data and produce financial reports or statements - ...

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 60
18 . Programmer (Phra Nakhon Si Ayutthaya / Nakhonratchasima)
1.Production system development and operation 2.Design / Modify / Control of program for improvement 3.Improvement Manual job to IT support for work load reduction 4.Setting system for control Inve...

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 60
19 . Japanese Interpreter
Work Scope: Production field • Translate general meeting • Translate meeting outside company when go to Maker/Supplier • Translate for Japanese when he instructs kaizen method at factory • Tran...

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
5 อัตรา
23 มิ.ย. 60
20 . Engineer ( Phra Nakhon Si Ayutthaya, Nakhonratchasima )Urgently Required !
Job Responsibility : - PCB Process analyze - Machine condition analyze - Process defect analyze / Part defect analyze Job Responsibility : - Start up new products - Mass production proce...

บริษัท แคนนอน ไฮ-เทค (ประเทศไทย ) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
23 มิ.ย. 60
 พบ 619 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ