เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 529 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales/Business Development Executive/Manager Urgently Required !!
• Work closely with Business Development Managers to design, implement, analyze and deploy new business processes • Manage existing client relationships with appropriate communication with the existi...

ALH INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน 20,000 - 55,000 บาท
19 ธ.ค. 57
2 . QA Supervisor / QC Supervisor ( Food Manufacturer ) .....ส่ง Resume in English มาที่ Email : lawan@foodpeoplecompany.com (ด่วนมาก)
1.) Responsible for Quality Assurance or Quality Control in Food Manufacturer ( Chilled Foods / Frozen Foods / Ready to Eat Foods ) in Food Safety , GMP , HACCP กรุณาส่ง Resume in English มาที่ Em...

Food People Recruitment Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท หรือมากกว่า ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์การทำงาน )
19 ธ.ค. 57
3 . รับสมัครด่วน!! QA/QC Officer
•ควบคุมงานด้านการตรวจสอบกระบวนการผลิตสินค้า และควบคุมคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปตามข้อกำหนด •ควบคุมงานด้านการตรวจสอบการรับวัตถุดิบเข้าคลังสินค้าให้ถูกต้องตามมาตรฐาน และข้อกำหนดระบบคุณภาพ •ควบคุมงานด้า...

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
4 . รับสมัครด่วน!! R&D Supervisor (Research & Development Supervisor)
• รับผิดชอบในการจัดการ และตรวจสอบงานวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่และพัฒนา • ควบคุมและดูแล การตรวจสอบวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ห้องปฏิบัติการผลิตภัณฑ์ และการทดสอบผลิตภัณฑ์ใหม่ • ควบคุมและดูแล การกำหนดสูตรและส่วนผสมของ...

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
19 ธ.ค. 57

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
19 ธ.ค. 57
6 . Plating Leader (แผนกชุบ) Urgently Required !!
- ควบคุมแผนการผลิตให้บรรลุตามเป้าหมาย - ควบคุมและพัฒนาทักษะของพนักงาน - รายงานยอดการผลิต

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
19 ธ.ค. 57
7 . ช่างเชื่อมอาร์กอน Urgently Required !!
- เชื่อมอาร์กอน - งานซ่อมบำรุง (Facility)

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
19 ธ.ค. 57
8 . Clean Room Technician
Urgent Required!!!

Maintenance of Assembly machining Maintenance and modify Jix & Fiture Overn Maintenance program

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 positions
เงินเดือน Negotiable
19 ธ.ค. 57

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน Negotiable
19 ธ.ค. 57
10 . CNC Technician Urgently Required !!
- Working in a fully self directed work team, responsible for the maintenance and repair of all equipment and computer numerical control (CNC) systems including axis/spindle drive systems. - Performs...

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน N/G
19 ธ.ค. 57
11 . ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ(Tool Room Technician) Urgently Required !!
- รับผิดชอบในส่วนงานซ่อมบำรุงแม่พิมพ์โลหะ (Compound Die, Progressive Die, Milling Lath, Grinding EDM)

SEKSUN TECHNOLOGY (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 positions
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล ด่วน !!
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานด้านบุคลากร - ปรับปรุงกฎระเบียบข้อบังคับ - การสรรหาว่าจ้าง,ค่าจ้าง เงินเดือน - อบรมและพัฒนา, แรงงานสัมพันธ์ - งานด้านธุรการและสาธารณูปโภค - ต่อใบอนุญาตต่างๆ , งานด้านความป...

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
19 ธ.ค. 57
13 . Receptionist (ประชาสัมพันธ์)
1.รับโทรศัพท์ โอนสายภายในและภายนอก 2.งานธุรการ งานบุคคล

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
14 . Customer Quality Engineer – Machining Operation(regular work in Malaysia (Johore Baru)
(regular work in Malaysia (Johore Baru) Manage the supplier quality engineering activities,including such as material/supplier qualification supplier audits,monthly quality review ,improvements and ...

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน NA
19 ธ.ค. 57
15 . QA Manager –casting Operation(regular work in Malaysia (Johore Baru)
regular work in Malaysia (Johore Baru) 1.1 To ensure that product quality is in control through strict of quality control and audit activities towards company's mission and quality policy. 1.2 To ...

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน NA
19 ธ.ค. 57
16 . Facility Engineer
1.To setup,qualify,trouble shoot and maintain facilities equiqment. 2.To carry out equipment maintenance as per maintenance procedure&schedule. 3.To provide support to other section/department's fac...

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
17 . CNC / SPM Technician
Urgent!!!!

1.เปลี่ยนดอกสว่าน ดอกกัด ดอกต๊าปและปรับเครื่อง CNC MILLING/MACHINING CENTER เพื่อให้ได้งานตามแบบที่กำหนด 2.ปรับปรุงคุณภาพชิ้นงานให้ดีขึ้น 3.ปรับปรุงเวลาในการผลิตงานให้เร็วขึ้น

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
18 . Production Leader
- ควบคุมดูแลพนักงาน การทำงานงาน กฎระเบียบ - ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนการผลิต - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าให้กับพนักงาน - รายงานผลการปฏิบัติงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ธ.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขนส่ง (วังน้อย)
1.วุฒิการศึกษา ปวช-ปริญญาตรี 2. เพศ ญ/ช อายุ18ปีบริบูรณ์ขึ้นไป 3. สามารถติดต่อประสานงานแผนกผลิตและคลังสินค้าได้ 4.จัดสินค้าส่งให้กับลูกค้าได้ถูกต้องและครบถ้วนตามORDER

บริษัท อาร์ แอนด์ บี ฟู้ด ซัพพลาย จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
20 . QA Engineer (SQE) ด่วน !!
- Supplier quality control, Data monitoring, Performance review. - Coordinate with suppliers for activities to quality improvement. - Effectively quality supplier product, process and system as ewll...

Belton Industrial (Thailand) Limited
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
19 ธ.ค. 57
 พบ 529 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ