เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 585 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QC Engineer
1. Have knowledge about basic tools. 2. Improvement Production line and Inspection line. 3. Control Inspection Operator for up skill. 4. Presentation when have customer complain

MMC TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน 19,240 + Position fee 2,000 + Technical fee 300
18 ม.ค. 60
2 . Assistant Manager or Manager
1. To provide any service to support the business activities. 2. To negotiate with service providers. 3. To prepare and review the contracts made between the Company and service providers. 4. Knowl...

MMC TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
3 . Stock Control Staff
- Control stock for support to all section. - Planing stock,Report,5S. - Document control stock. - Check material .

MMC TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน 17,240 + Position fee2,000 + Technical fee300
18 ม.ค. 60
4 . Inside sales Staff
1.รับคำสั่งซื้อจากลูกค้าและยืนยันการรับคำสั่งซื้อจากลูกค้า 2.บันทึกคำสั่งซื้อของลูกค้าในระบบ SCM 3.ติดต่อประสานงานกับฝ่ายผลิต 4.จัดเตรียมและเสนอรายงานการขายประจำเดือนให้แผนกบัญชี 5.ปฎิบัติตามคำสั่...

MMC TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน 17,240 +Position fee2,000 +Technical fee300
18 ม.ค. 60
5 . Production Engineer
1. Have knowledge about basic tools. 2. Supervise and develop subordinate for better performance and activity. 3. Control quality and output production to meet the target. 4. Provide training for ...

MMC TOOLS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
9 Position
เงินเดือน 19,240 + Position fee + Technical fee
18 ม.ค. 60

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 45,000 Baht
18 ม.ค. 60
7 . Finance and Transport Analyst - ประจำหน่วยงานวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยา
-Management and develop report covering Transport Weekly -Profit and Loss (P&L) and KPIs in both client’s and company’s format -Planning, budgeting and forecasting freight expense and control all sit...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน Negotiation
18 ม.ค. 60
8 . Document Clerk
1.จัดเตรียมและส่งมอบเอกสารต่าง ๆ ที่ต้องใช้ในงานขนส่ง เช่น ใบอนุญาตสำหรับการขนส่งของเครื่องดื่ม 2.จัดทำข้อมูลและบันทึกข้อมูลที่เกี่ยวข้องกับการขนส่งสินค้าลงในระบบ 3.บันทึกข้อมูลและจัดทำรายงานตามที่ห...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
9 . Finance and Transport Analyst - ประจำหน่วยงานวังน้อย จ.พระนครศรีอยุธยารับสมัครด่วน !
-Management and develop report covering Transport Weekly -Profit and Loss (P&L) and KPIs in both client’s and company’s format -Planning, budgeting and forecasting freight expense and control all sit...

Linfox Transport (Thailand) Limited
18 ม.ค. 60
10 . Fleet Administrator ประจำหน่วยงานวังน้อย
จัดเตรียมและสนับสนุนงานด้านการบริหาร การจัดการและธุรการ ออกใบสั่งซื้อ

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน 17,000
18 ม.ค. 60
11 . ครูฝึกสอนและอบรมพนักงานขับรถ (Driver Trainer) - ประจำวังน้อยรับสมัครด่วน !
- จัดอบรมเกี่ยวกับการขับรถอย่างถูกต้องและปลอดภัยให้แก่ พนักงานขับรถทั้งภาคทฤษฏีและภาคปฏิบัติ - จัดทดสอบขับรถสำหรับพนักงานขับรถทุกคน เช่น การทดสอบทักษะการขับรถขั้นพื้นฐาน การทดสอบโดยการสังเกตพฤติกรรม...

Linfox Transport (Thailand) Limited
เงินเดือน ตามประสบการณ์ สามารถต่อรองได้
18 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1. ดูแลและอำนวยวามสะดวกแก่ผู้ที่เข้ามาติดต่อภายในบริษัทฯ 2. ดูแลการปฏิบัติงานของ Suplier ให้ปฏิบัติงานภายใต้เงื่อนไขที่ตกลงไว้กับบริษัทฯ 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยของสถานที่และทรัพย์สินภายในบริ...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายควบคุมการผลิต
1. บริหารจัดการระบบของแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ควบคุมชิ้นส่วนและแผนกวางแผนการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกองค์กร 3. ปรับปรุงและพัฒนางา...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
18 ม.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่เชื่อมทองเหลือง
1.เชื่อมชิ้นส่วนและตรวจสอบชิ้นส่วนในสายการผลิตก่อนส่งมอบให้กับแผนกหรือสายงานที่ เกี่ยวข้อง 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ม.ค. 60
15 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ,ชิ้นส่วน และผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด 2.จัดทำแผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายในด้านคุณภาพและพัฒนาไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ 3.ดำเนินการควบคุมและปรับปรุงแก้ไขชิ้นส่วนที่มีปัญหาท...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60
16 . ผู้จัดการฝ่ายบุคคล
1.จัดทำแผนงบประมาณ และแผนการดำเนินการประจำปีที่สอดคล้องกับนโยบายประจำปีบริษัท ต่อผู้บังคับบัญชา 2.ดูแล ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานของแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายประจำปีที่กำหนดไว้ 3. ดูแล ควบ...

บริษัท เบสเท็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ม.ค. 60

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
18 ม.ค. 60
18 . Technician
1.ปรับตั้งเครื่อง Winding 2.PM และ ซ่อมบำรุงเครื่อง Winding หรือเครื่องพันทองแดง 3.ปรับปรุงระบบอัตโนมัติ ( PLC ) ของเครื่อง Winding

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
18 ม.ค. 60
19 . หัวหน้างานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าโรจนะ-อยุธยา
- ควบคุม กำกับดูแล และพัฒนา ปรับปรุงกระบวนการปฎิบัติงานการรับสินค้า การจัดเก็บสินค้า การเบิกจ่ายสินค้า การจัดส่งสินค้าทั้งในประเทศและต่างประเทศ รวมทั้งการโอนย้ายสินค้าทั้งภายในคลังสินค้าเดียวกัน หรือ...

บริษัท เคดับบลิวอี-คินเทซึ เวิลด์ เอ็กซเปรส (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์
18 ม.ค. 60
20 . QA EngineerUrgently Required !
- ค้นหาสาเหตุของการเกิดของเสียและหามาตรการในการแก้ใขเพื่อให้งานส่งได้ตามกำหนด - ติดตามการการแก้ไข และรายงานผลการปฏิบัติงาน หามาตรการเพื่อไม่ให้เกิดซ้ำ - ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดของเสียในกระบวนการผลิต...

บริษัท รอยัล ไทม์ ซิตี้ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ม.ค. 60
 พบ 585 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ