เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 521 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) (สาขาอยุธยา)รับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ก.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาอยุธยา
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
30 ก.ค. 59
3 . Production Manager ประจำนิคมโรจนะ จ.อยุธยา
1. ควบคุม วางแผน อนุมัติและสั่งการงานด้านการผลิตโดยยึดตามแนวนโยบายของบริษัทฯ 2. ดำเนินการให้ระบบคุณภาพถูกนำไปปฏิบัติอย่างต่อเนื่องในแผนก 3. ดำเนินการให้ระบบคุณภาพและระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้ถูกนำไ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000
30 ก.ค. 59
4 . Welding Manager ประจำนิคมโรจนะ อยุธยา
1. มีความรู้เกี่ยวกับด้านช่างเชื่อม และงานเชื่อมของ Automotive และสามารถบริหารทีมงานช่างเชื่อมได้ (มากกว่า 40 คน) 2. จัดทำแผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายในด้านคุณภาพและพัฒนาไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ 3. ดำ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000
30 ก.ค. 59
5 . QC Section Manager ประจำนิคมโรจนะ อยุธยา
1. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ, ชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามที่ลูกค้ากำหนด 2. จัดทำแผนงาน วัตถุประสงค์ เป้าหมายในด้านคุณภาพและพัฒนาไปสู่จุดหมายที่ตั้งไว้ 3. ดำเนินการควบคุมและปรับปรุงแก้ไขชิ้นส่วนที่มีปัญ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000
30 ก.ค. 59
6 . Japanese Interpreter (นิคมอุตสาหกรรมบางปะอิน จ.อยุธยา )รับสมัครด่วน !
-Japanese - English - Thai interpret in meeting , conference, production -To Handle translate documents Japanese - English - Thai -To Perform secretarial and admin duties to Japanese Executive as ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Position
เงินเดือน 30 - 50 K.
30 ก.ค. 59
7 . Sales/Business Development Executive/ManagerUrgently Required !
• Work closely with Business Development Managers to design, implement, analyze and deploy new business processes • Manage existing client relationships with appropriate communication with the existi...

ALH INDUSTRIES (THAILAND) CO.,LTD.
เงินเดือน 20,000 - 55,000 บาท
30 ก.ค. 59
8 . วิศวกรวางแผนและควบคุมการผลิต(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง พระนครศรีอยุธยา)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2.ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3.ปรับปรุง,จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4.แก้ไขปัญหา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 17,000 ++
30 ก.ค. 59
9 . Supervisor Warehouse / Supervisor Transport / Supervisor Admin (นิคมบางปะอิน)รับสมัครด่วน !
-Prepare daily, weekly and monthly report by reteive data from customer system and manual handling with Trust and on time. -Coordinate with internal and external for Maximize accuracy of SOH and retu...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
5 Positon
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 59
10 . หัวหน้างาน Supervisor Inventory (บางปะอิน / ลาดกระบัง)รับสมัครด่วน !
1 Position for Bangpa-In and 1 Position for Ladkrabang - Manage general warehouse staff for efficient inventory and distribution. - Data Analysis and Presentation - Supervising daily activities...

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 positions
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 59
11 . นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีววิทยา)
- เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อสำหรับทดสอบคุณภาพน้ำ ยา และวัตถุดิบ - สุ่มตัวอย่างทำการทดลองทางจุลชีววิทยา เพื่อตรวสอบคุณภาพในขั้นตอนต่างๆในการผลิต - ทดสอบสอบหาเชื้อในน้ำ ยา และวัตถุดิบ - วิเคราะห์ผลการทดส...

บริษัท แอดวานซ์ ฟาร์มาซูติคอล แมนูเฟคเจอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
30 ก.ค. 59
12 . Sales & Marketing
1.ประสานงานและดำเนินการขาย 2.ประสานงานกับลูกค้า และ แผนกต่างๆในโรงงาน 3.ติดตามความพึงพอใจของลูกค้า การขอราคา ขอตัวอย่าง และอื่นๆ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท วิง ฟง แอดฮีซีฟ แมนูแฟคเจอริ่ง(ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
30 ก.ค. 59
13 . ธุรการแผนกขนส่ง
- พิมพ์เอกสารใบเดินรถ - ตรวจสอบGPS รถขนส่ง - ทำIncentive ฝ่ายขนส่ง - งานเอกสารภายในแผนกขนส่ง

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
30 ก.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ ISO
- ควบคุมดูแลเอกสารส่วนกลาง ประสานงานกับองค์กรและผู้ตรวจสอบภายนอก และจัดทำเอกสารระบบการจัดการ ISO 14001 ควบคุมเอกสารภายในและภายนอก - ควบคุม ดำเนินการ จัดทำ และติดตามผลการปฏิบัติงานตาม KPI รวมถึงติดตาม...

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ก.ค. 59
15 . Wire cut technician
- ดูแลด้าน Wire cut - ควบคุมเครื่อง Wire cut

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 ก.ค. 59
16 . Expert Die
- ดูแลด้าน New model - ควบคุมพนักงาน - ดูแลด้านผลิตซ่อมสร้างแม่พิมพ์ใหม่ทั้งหมด

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 ก.ค. 59
17 . Die Technician
- ถอดประกอบเเม่พิมพ์ - ซ่อมเเม่พิมพ์

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
30 ก.ค. 59
18 . QA staff
-ดูแลด้านเอกสารควบคุมคุณภาพ -ตรวจสอบชิ้นงาน

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
30 ก.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่ ITรับสมัครด่วน !
1.ดูแลระบบNetworkของบริษัทฯ 2.ดูแลจัดการฐานข้อมูลของบริษัทฯ 3.ดูแลรักษาคอมพิวเตอร์ และ อุปกรณ์ต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง 4.แนะนำวิธีการใช้และการแก้ปัญหาเบื้องต้นของโปรแกรมต่างๆให้กับพนักงาน 5.ควบคุม, ...

บริษัท ซานชิน ไฮ เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59
20 . CNC Technician, QA Executive,Design
1. CNC Technician - จัดทำแม่พิมพ์สำหรับการผลิตชิ้นงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2. QA Executive - Good experience with clean room control (Thermo forming manufacturing is preferred). - Fo...

Techno Packaging Industries Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
30 ก.ค. 59
 พบ 521 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ