เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 538 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accounting Manager
- รับผิดชอบระบบบัญชีและบริหารการเงินของบริษัทฯ - จัดทำรายงานงบประมาณ วางแผนงบประมาณประจำปี - ตรวจสอบ ควบคุม ระบบการตรวจนับสินค้าคงคลัง - ตรวจสอบและควบคุมระบบทะเบียนทรัพย์สินถาวร - ตรวจสอบควบคุมง...

บริษัท นิทชู โชจิ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 58

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 120,000 Baht++
28 เม.ย. 58
3 . Marketing Asst.Supervisor (PMFAT Ayutthaya)
- Marketing strategy/tactics, Sales target and budget planning - Market research/analysis for gathering market trends & needs - Distribution channel strategy for market coverage - Promotional activ...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 position
28 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่เเรงงานสัมพันธ์ (เข้ากะ) ประจำสาขาวังน้อย
งานแรงงานสัมพันธ์ - บันทึกเอกสารการลงโทษ - ประสานงานหน่วยงานภายใน - ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบ - ดูแลพนักงานกรณีเจ็บป่วยประสานงานกับโรงพยาบาล - จัดกิจกรรมส่งเสริมแรงงานสัมพั...

Inoue Rubber (Thailand) Public Company Limited บริษัท อีโนเว รับเบอร์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าครองชีพ +โอที+เบี้ยขยัน+ค่าตำแหน่ง+สวัสดิการอื่นๆ
28 เม.ย. 58
5 . Production Control Supervisor
1.Planning And Supply - Coordinate with all customer - Received PO , forecast all customer - Check PO and confirm PO to customer - Plan delivery all customer and follow up plan delivery - Rev...

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน NA
28 เม.ย. 58
6 . Account Officer
ด่วนมาก!!

1.Issue sale invoice about export. 2.Prepare sale voucher(SV) , receive voucher(RV) , purchase voucher(PUV). 3.prepare PP.30 4.Forecast monthly receive from customer. 5.Prepare raw material repoe...

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 Position
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
7 . Mixing Chief / หัวหน้างานผสมวัตถุดิบ
ด่วนมาก!!

- ดูแลเกี่ยวกับงานผสมวัตถุดิบ เติมวัตถุดิบ

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 58
8 . Planning Staff
ด่วนมาก!!

1.Planning Raw Material - Planning Raw material by follow data PO and forecast from customer. - Prepare material requirement base on finish goods demand plan and lead time - Coordinate with proc...

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 position
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58

Hakkai Precision (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 58
10 . จป.วิชาชีพ
- วางแผนจัดทำและดำเนินการตรวจสอบด้านความปลอดภัยและอาชีวะอนามัยตามข้อบังคับของกฎหมาย - ดำเนินการ แนะนำ อบรมให้ความรู้ และประชาสัมพันธ์งานด้านความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์ประเมินความเสี่ยง อันตราย...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน) อยู่ใกล้ศูนย์ศิลปชีพบางไทร และเทศบาลราชคราม
เงินเดือน 20,000
28 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
- ดูแลเกี่ยวการขายสินค้าของบริษัท (อะไหล่,ชิ้นส่วน) - Service Customer - จัดทำใบเสนอราคา - ดูแลเกี่ยวกับการรับการสั่งซื้อ - เยี่ยมเยื่อนลูกค้าของบริษัท - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยามาเก็น (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 58
12 . วิศวกรโยธา
ควบคุมงานก่อสร้างงานของหน่วยราชการ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
28 เม.ย. 58
13 . ช่างเทคนิคโยธา
ด่วนมาก!!!

ควบคุมงานก่อสร้างงานของหน่วยราชการ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
28 เม.ย. 58
14 . Engineer IE
+ด่วนมาก+!!

1.วิศวอุตสาหกรรม :หน้าที่วิเคราะห์วางแผน ออกแบบ และควบคุมงานตามแผนการผลิต และวิธีทำงานโดยปลอดภัย มีความรู้เรื่อง BOM (พิจารณาพิเศษ)

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 58
15 . ล่ามภาษาอังกฤษ 2 อัตรา ,ล่ามภาษาจีน 1 อัตรา
ด่วนมาก!!

- สื่อสาร (พูด,อ่าน,เขียน,พิมพ์คอมพิวเตอร์)ภาษาจีน 1 อัตรา - สื่อสาร (พูด,อ่าน,เขียน,พิมพ์คอมพิวเตอร์)ภาษาอังกฤษ 2 อัตรา

APCB Electronics ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
3 positions
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 เม.ย. 58
16 . IT Executive (Infrastructure & Programmer )
1. สามารถบริหารจัดการ Infrastructure และ Data Center ของบริษัทได้ดี รวมทั้งให้ความรู้กับทีมงานเกี่ยวกับงานที่รับผิดชอบได้ 2. สามารถบริหารจัดการงานที่รับผิดชอบให้สอดคล้องกับกลยุทธ์ธุรกิจ และแนวนโยบายข...

DHL Supply Chain (Thailand) Co.,Ltd.
28 เม.ย. 58

บริษัท แมกซ์สตีล แอนด์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
5 อัตรา ประจำสาขาหนองแค
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 58

Imasen Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
28 เม.ย. 58
19 . ช่วงซ่อมบำรุงเครื่องจักร ประจำโรงงานวังน้อย จ.อยุธยา ด่วนมาก !!
1.ดูแลรักษาและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตอย่างสม่ำเสมอ 2.ศึกษา และพัฒนา วางแผนปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ 3.ให้ความช่วยเหลือและแก้ไขปัญหาเครื่องจักรที่เกิดขึ้นระหว่างการปฏิบัติงาน...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 58
20 . R&D Nutrition&Regulation (โรงงานวังน้อย จ.อยุธยา)
-Study and collect the nutritional research information , new nutritional / functional ingredient including nutritional related of new technology & new marketed products and its trend to apply in ...

TIPCO FOODS PLC. บริษัท ทิปโก้ฟูดส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 เม.ย. 58
 พบ 538 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ