เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบและแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2.วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอต่อ...

บริษัท แคปปิตัล ซีเรียลส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ ประจำสาขา อยุธยา พาร์ครับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
25 ส.ค. 59
3 . หัวหน้าส่วนผลิต /หัวหน้าส่วนฝ่ายจัดส่ง/หัวหน้าส่วนซ่อมบำรุง ประจำสาขาโรจนะ
1. ควบคุมกระบวนการผลิตให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 2. จัดเตรียมกำลังการผลิตให้สอดคล้องกับแผนการผลิตในแต่ละวัน 3. สรุปรายงานการผลิตรายวัน/เดือนเพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา 4. ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
4 . วิศวกร IE/PE ประจำสาขาโรจนะ
1.งานคำนวณกำลังการผลิต และยืนยันได้ 2.ออกแบบและคำนวณ Layout 3.งานปรับปรุงเพิ่มประสิทธิภาพ 4.งานแก้ไขปัญหาคุณภาพ 5.งานเอกสารทางด้านการผลิตต่างๆ 6.รับผิดชอบงานปรับปรุงและพัฒนาการผลิตเพื่อลดต้นทุน ...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
5 . ช่างเทคนิค ประจำสาขาโรจนะรับสมัครด่วน !
1.ซ่อมอุปกรณ์เครื่องมือ,เครื่องจักร เกี่ยวกับระบบเครื่องกลและยานยนต์เบื้องต้นให้อยู่ในสภาพใช้งานได้ 2.จัดดำเนินการตรวจเช็คบำรุงรักษาเชิงป้องกัน,เครื่องมือเครื่องจักรทั้งหมดให้เป็นไปตามแผน 3.งานโยกย้...

บริษัท ซัมมิท โอโตซีท อินดัสตรี จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 Positions
25 ส.ค. 59
7 . Programmer Engineer
เขียนโปรแกรมวัดขนาด Dimension ชิ้นงานจากเครื่อง Quick Vision ได้ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ประชุมรับทราบปัญหางาน การชี้แจงปัญหางาน วิเคราะห์ปัญหาเกี่ยวกับการทำงานพร้อมนำเสนอแนวทางการแก้...

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
8 . QE Engineering
รับผิดชอบในการดูแลกระบวนการตรวจสอบ ปรับปรุงวิธีการทำงาน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด รับผิดชอบเรื่อง Inspection Yield ขั้นตอนการทำงานตรวจสอบ ออกแบบเครื่องมือ เครื่องใช้ในการตรวจสอบให้เหมาะสมกับการทำงาน ดู...

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
9 . Drafman
เขียนแบบ Autocad ตรวจสอบ Drawing

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
10 . Maintenance Technician
ซ่อมบำรุงเกี่ยวกับไฟฟ้า และงานซ่อมบำรุงทั่วไป

บริษัท เคียวเซ่ แฟคตอรี่ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
25 ส.ค. 59
11 . Planning StaffUrgently Required !
- Seihan adjust with sale side,Production summary In-Out stock material cheching and follow,Production process and follow up - Production summary report

Pioneer Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 Positions
25 ส.ค. 59
12 . PAYROLL SUPPORT
-สอนการใช้งานโปรแกรมเงินเดือนให้กับลูกค้า -ถาม-ตอบ แก้ไขปัญหาการใช้งานโปรแกรมเงินเดือนให้กับลูกค้า -จัดทำเงินเดือนให้กับลูกค้า -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บิสซิเนส เอนเตอร์ไพรส์ ซิสเต็ม (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 15,000
25 ส.ค. 59
13 . หัวหน้าแผนกเขียนแบบ / เจ้าหน้าที่เขียนแบบ / เจ้าหน้าที่เทสมอเตอร์รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกเขียนแบบ/เจ้าหน้าที่เขียนแบบ - จัดทำและควบคุมแบบ Drawing ของผลิตภัณฑ์และชิ้นส่วนของมอเตอร์ไฟฟ้า,ปั๊มน้ำ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่ทดสอบมอเตอร์ - ทดสอบมอเตอร์,ปั๊มน้ำ งาน...

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
14 . หัวหน้าคลังสินค้ารับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล การจดสรรพื้นที่ในการจัดเก็บวัตถุดิบหรือ สินค้า - ควบคุม การเบิก-จ่ายสินค้า ที่ออกจากคลังสินค้า และตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา ให้เป็นไ...

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
25 ส.ค. 59
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกบัญชี - ดูแลตรวจสอบงานบัญชีทั้งระบบ - ยื่นภาษีทุกประเภท - สามารถปิดงบการเงินได้ - สามารถปรับปรุงและพัฒนาระบบงานด้านบัญชีได้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บัญชี - ทำภาษี ภ...

บริษัท ไทยสิน มอเตอร์ มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
25 ส.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 ส.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 Positions
25 ส.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
25 ส.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 17,000
25 ส.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
20 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป (ไม่รวม OT และ เบี้ยขยัน)
25 ส.ค. 59
 พบ 549 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ