เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 617 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างโยธา , ช่างซ่อมบำรุง
-Civil Maintenance -Construction -Project control for civil work -Control vender for PM

Thai Toray Synthetics Co., Ltd. (Ayutthaya Factory)
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ม.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (อ.วังน้อย จ.อยุธยา ) ด่วนมาก !!
- ช่วยสนับสนุนงานของพนักงานขาย เปิด Sales order ดูแลเรื่องเอกสารการขายต่างๆ - ตัดสต็อคสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
3 . ช่างเซอร์วิส/ช่างเทคนิค (จ.อยุธยา)
- ออกให้บริการหลังการขายกับลูกค้าในเขตภาคกลางและภาคตะวันตก - ซ่อมเครื่องพันพาเลท เครื่องอบฟิล์ม พัดลมน้ำ ฯลฯ - ดูแลสต็อคอะไหล่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
4 . Technician
Take care winding downline Improve SA process as dowtime Quality Improvement , PM

Nidec Precision (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ จป.วิชาชีพ ด่วนมาก!!
จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัย และสิ่งแวดล้อม , อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
30 ม.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนก
ควบคุมงานให้ได้ตามเป้าหมาย , จัดทำเอกสาร , ตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงาน , วางแผนการปฏิบัติงาน อื่นๆ ตามมอบหมาย

บริษัท บิซิเนส ซีทีเอส จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
30 ม.ค. 58
7 . หัวหน้าฝ่ายขาย-ตลาด 4,พนักงานขาย8 ,โฟร์แมน-วิศวกร 5 (ประจำอยุธยา)
หัวหน้าฝ่ายขาย -ประเมินความต้องการของตลาด -รวบรวมข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร -แนะนำ,อบรม,วางแผน,ตรวจสอบ,ติดตามงานลูกทีม พนักงานขาย - ต้อนรับลูกค้าและประชาสัมพันธ์การขาย - ให้ข้อมูลรายละเอียดลูกค้า - ...

บริษัท จอย เอสเตท จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง+ค่าคอมมิชั่น
30 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา, ทำงานเป็นกะได้)
- งานบริการสอบถาม Internet และ ADSL - รับแจ้งเหตุเสีย บริการสื่อสารข้อมูลจากลูกค้า - บริการรับแจ้งปัญหา แก้ไขเบื้องต้น ADSL และ Internet

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
30 ม.ค. 58
9 . ผู้ช่วยฝ่ายขาย
1. ติดต่อประสารงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ 2. แนะนำสินค้าเกี่ยวกับหมึกพิมพ์เครื่องปริ้นเตอร์ 3. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า 4. ขยายฐานลูกค้ารายใหม่

บริษัท เอ็นพีวัน คอมพิวเตอร์ ซิสเต็มส์ จำกัด
เงินเดือน ตามความเหมาะสม
30 ม.ค. 58

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
30 ม.ค. 58

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
8 ตำแหน่ง
30 ม.ค. 58
12 . หัวหน้าควบคุมการผลิต (Line Leader)
- รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการผลิต ในส่วนที่ได้รับผิดชอบให้เป็นไปตามเป้าหมาย - รับผิดชอบในการสรุปข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการผลิต - ดูแลและรับผิดชอบการทำงาน และการพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
30 ม.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่บุคคลอาวุโส / เจ้าหน้าที่บุคคล
1.ดำเนินกิจกรรมด้านการสื่อสารประชาสัมพันธ์ ให้กับพนักงานทุกระดับทุกพื้นที่ ได้รับรู้ความเคลื่อนไหวของกิจกรรมที่จัดขึ้น 2.กำหนดวิธีการใหม่ๆ ที่การสร้างความรู้สึกที่ดี และการสนองตอบต่อความต้องการของพน...

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 อัตรา
30 ม.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงานอาวุโส
- ควบคุมดูแลการทำงานของแม่บ้าน ดูแลโรงอาหาร และความสะอาดของโรงงาน - ฝึกอบรมพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชา - งานด้านธุรการ และสาธารณูปโภค - ดูแลความเรียบร้อยทั่วไป

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่ตามความสามารถ
30 ม.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ (ประจำโรงงานบางปะอิน)
1.สั่งซื้อผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ระบุในใบขอซื้อได้อย่างถูกต้อง ภายในเวลาที่กำหนด โดยไม่ก่อให้เกิดผลกระทบต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.สื่อสารและประสานงานกับแผนกอื่นๆให้การจัดซื้อเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ทำใ...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
30 ม.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่เขียบแบบ (โรงงานบางปะอิน)
เขียนโปรแกรม CNC ทั้งงานเหล็กและไม้ สำหรับสินค้าใหม่ทั้ง Standard และ Out Standard ให้มีการสูญเสียน้อยที่สุด และเหมาะสมกับปริมาณการผลิต รวมถึง การแก้ไขปัญหางานปัจจุบัน

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
30 ม.ค. 58
17 . Project Manager (โรงงานบางปะอิน)
บริหารงานขนส่งและการประกอบติดตั้งสินค้า - ควบคุมบริหาร รถขนส่ง การจัดส่งสินค้า และบุคลากรที่เกี่ยวข้องทั้งระบบ - ควบคุมบริหาร งานประกอบติดตั้งสินค้า (Office Furniture) ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - เข้าร...

บริษัท ร้อกเวิธ จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
30 ม.ค. 58
18 . ช่างซ่อมบำรุง/ พนักงานปฏิบัติการ
1.ดูแลระบบสาธารณูปโภคภายในนิคมอุตสหกรรมโรจนะ 2.ดูแลซ่อมบำรุงอาคาร เครื่องจักรปั้ม มอเตอร์ระบบปรับอากาศ และวัสดุอุปกร์ต่างๆ 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
19 . พนักงานขาย และการตลาด
1 งานขายวัสดุก่อสร้าง ติดต่อลูกค้า 2.การวางแผนการตลาด พัฒนาด้านงานขาย 3.ทำยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท 4.สามารถเพิ่มลูกค้าใหม่ และรักษาฐานลูกค้าเก่า และสร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 5.การติ...

บริษัท เค พี วาย โฮลดิ้ง จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (Teller/Customer Service Officer) ประจำพื้นที่ : โซนพระนครศรีอยุธยา - หลายอัตรา
รายละเอียดตำแหน่งงาน: • ปฏิบัติงานประจำสาขาโดยรับผิดชอบในการให้บริการลูกค้าเกี่ยวกับธุรกรรมทางการเงินต่างๆ เช่น การรับชำระสินเชื่อและค่าบริการต่างๆ การจัดทำรายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับสาขาให้เป็นไป...

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
30 ม.ค. 58
 พบ 617 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ