เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 588 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยความปลอดภัย
1. รับผิดชอบงานวางแผนการรักษาความปลอดภัยในบริเวณโรงงาน 2. รับผิดชอบดูแลการปฏิบัติงานของหัวหน้ากะ รปภ. บริษัทรับเหมา 3. ประสานงานด้านความปลอดภัยกับบริษัท ผู้รับเหมางานรักษาความปลอดภัย 4. รับฟังคำสั่...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 60
2 . Supervisor - ประเมินระบบน้ำเสีย (จ.อยุธยา)
- รับผิดชอบงานการวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม เช่น ตรวจวัดน้ำเสีย /ตรวจวัดสภาพแวดล้อมในพี้นที่ทำงาน เป็นต้น - ควบคุมระบบบำบัดมลพิษน้ำเสีย , อากาศ , กากอุตสาหกรรม ของโรงงานเบียร์ 3 โรงงาน - ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
3 . Supervisor - พัฒนาเทคโนโลยีบรรจุภัณฑ์ (จ.อยุธยา)
- ประสานงาน ติดตาม ตรวจสอบ แก้ไข ควบคุมเอกสารการตรวจสอบ Artwork - รวบรวม และจัดทำฐานข้อมูล ด้านรูปแบบของสินค้าในประเทศและต่างประเทศ - พัฒนาระบบงานการตรวจสอบด้านสิ่งพิมพ์บนบรรจุภัณฑ์เพ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ คลังวัตถุดิบ
1.ควบคุมการรับ,จ่าย พัสดุ วัตถุดิบ เพื่อจ่ายให้ฝ่ายผลิต 2.ติดตาม ตรสจสอบ การจ่าย และ สต๊อกวัตถุดิบให้เพียงพอต่อการผลิต 3.ตรวจสอบความเป็นระเบียบเรียบร้อยของพื้นที่รับผิดชอบ ให้เพียวพอต่อการจัดเก็บ ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 60
5 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
1.ควบคุมเครืองจักรในไลน์ผลิตเบียร์ 2.ดูแล ตรวจสอบ และซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ค่าประสบการณ์
19 ส.ค. 60
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการ ฝ่ายประมาณราคางานโครงสร้างเหล็กรับสมัครด่วน !
1. ถอดแบบงานโครงสร้างเหล็ก 2. ประมาณราคางานโครงสร้างเหล็ก 3. ควบคุมูแล Stock Raw Material (เหล็กแผ่น) 4. ควบคุมงานออกแบบและงานแบบ (DWA) 5. ควบคุมงานโยธาภายในองค์กร 6. ประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่...

บริษัท เอ็ม.ซี.เอส. สตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 26,000 / ตามตกลง/ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ
- เป็นเจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ - ดูและระบบสิ่งแวดล้อมภายในโรงงาน - ควบคุมงานด้านกฏหมาย - งานบริหารจัดการทั่วไป

บริษัท ซีพีอาร์ โกมุ อินดัสเตรียล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการขนส่ง
1.ประสานงานกับหน่วยงานอื่นๆ หน้างานลูกค้า สำหรับงาน spot lot 2.ประสานงานตรวจเซ็คการ discharge สินค้าจากเรือโป๊ะ กำกับรถทอยให้วิ่งตามเส้นทาง 3.สำรวจเส้นทางเดินรถ เพื่อทราบความยากง่ายของงาน ตลอดจนเส้น...

บริษัท ไทยแลนด์แอนทราไซท์ จำกัด และบริษัท อีสเทอร์น เพิล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + ค่าน้ำมันและค่าทางด่วน
19 ส.ค. 60
9 . ผู้จัดการคลังสินค้าและขนส่ง,supervisor
1.บริหารจัดการคลังสินค้า 2.บริหารจัดการรับ-ส่งสินค้า 3.วางแผนและควบคุมค่าใช้จ่ายในการดำเนินงานของคลังสินค้าและการจัดส่ง 4.พัฒนาบุคลากรโดยสอนทักษะที่จำเป็นที่ปฏิบัติงาน 5.ควบคุมดูแลตรวจสอบเอกสารทาง...

บริษัท ฮอลแลนด์ สตาร์ บรรจุภัณฑ์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ส.ค. 60
10 . Engineer Design Automotive Parts(Pragram Cartia)
1. Design Part and jig Plastic (New Model) Automotive Parts by CATIA V.5 2. Control mold trial schedule 3. Liaise customers, suppliers

Izumi Industry (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ส.ค. 60
11 . หัวหน้างานแผนกผลิต
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับแผนการผลิต 2.กำหนดแผนการผลิตของสายการผลิตประจำวัน 3.ควบคุมดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ตามเป็าหมายที่กำหนด 4.วิเคราะห์หาสาเหตุ และวิธีการแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตที่เกิ...

บริษัท นิวลี่ อินดัสเทรียลไลซ์ จำกัด
นิคมฟาสแฟค พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
19 ส.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ธุรการอาวุโส
- ดำเนินการ งานซ่อมสร้าง ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด - ดำเนินการ งานบริการทั่วไป ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ - ดำเนินการ สินค้าชำรุด ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดำเนินการ งานด้านเอกสารราชการและก...

บริษัท ดี เอช เอ สยามวาลา จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
19 ส.ค. 60
13 . QC Inspector
- ควบคุมคุณภาพสินค้าที่ผลิตโดย Sub Contract - บริษัทฯ เป็นผู้รับผิดชอบค่าเดินทาง ค่าตั๋วเครื่องบิน ค่าที่พัก

บริษัท ซันวา มูเซน (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 60
14 . QE Supervisor
- ควบคุมดูแลงาน Incoming,Out going,งาน Sort 100% งาน NCP ให้เป็นไปตามระเบียบปฏิบัติ

Taiyo Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
19 ส.ค. 60

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 65,000
19 ส.ค. 60

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 Baht
19 ส.ค. 60
17 . Sale Promotion Staff
- กำหนดแนวคิดจัดทำรูปแบบ และรายการส่งเสริมการขาย ต่างๆ - พัฒนา และปรับปรุงระบบวิธีการปฏิบัติงานส่งเสริมการขาย - งานอื่นตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 60
18 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
- วางแผนบัญชี - ปิดงบการเงิน - จัดทำต้นทุนสินค้าได้ - ควบคุมและบริหารระบบบัญชีทั้งระบบ

บริษัท บอร์นทร้าส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 60
19 . Project Engineer / Production Engineer (ปฎิบัติงานที่โรจนะ 2 จ.อยุธยา)
Project Engineer - รับงาน New Project - ควบคุมการดูแลการทำงานในส่วน Improvement - ควบคุมดูแลการลดต้นทุนในสายการผลิต ทั้งงาน New Model และงาน Improvement - ติดตามการติดตั้งเครื่องจักรเครื่องมือและผ...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ระบุเงินเดือนที่ต้องการ
19 ส.ค. 60
20 . วิศวกรไฟฟ้า (ปฎิบัติงานที่ โรจนะ 2 จ.อยุธยา)
- ศึกษาค้นคว้าเทคโนโลยีการผลิตใหม่ ๆ ในกระบวนการผลิตด้วยหุ่นยนต์อุตสาหกรรม - ศึกษาผลิตภัณฑ์ของลูกค้าเพื่อออกแบบกระบวนการผลิตใหม่ด้านวิศวกรรมหุ่นยนต์ - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องด้านงานวิจั...

Summit Auto Body Industry Co., Ltd. (SAB)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ประสบการณ์
19 ส.ค. 60
 พบ 588 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ