เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 465 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Admin staff (ภาษาญี่ปุ่น N3 ขึ้นไป) อำเภออุทัย อยุธยา
- งานด้านการจัดการเอกสาร - แปลเอกสาร ไทย-ญี่ปุ่น/ญี่ปุ่น-ไทย - Support งานด้าน construction site ธุรกิจบริษัท: งานเคลือบและระบบไฟฟ้า สถานที่ทำงาน: บริษัทตั้งอยู่ที่ตำบลธนู อำเภออุทัย จ.พระนครศรี...

SANPO NET(Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 21,000-24,000 บาท
10 ธ.ค. 59
2 . อยุธยาซิตี้ปาร์ค ( โลตัสอยุธยา ) เปิดรับสมัครพนักงานประจำร้าน สมัครพร้อมสัมภาษณ์รับสมัครด่วน !
#สมัครและสัมภาษณ์ทันที ในวันอาทิตย์ ที่ 4 ธันวาคม 2559 เวลา 11.00 - 15.00 น. ณ อยุธยาซิตี้ปาร์ค ( โลตัสอยุธยา ) หน้าที่และรายละเอียดของงาน 1.สร้างความพึงพอใจให้กับลูกค้า 2.ให้บริการลูกค้าด้วย...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
จำนวนมาก ยินดีรับผู้ไม่มีประสบการณ์
เงินเดือน 11,500-13,500 ++ *เบิ้ยขยัน+เงินรางวัลยอดขาย+ค่าปฏิบัติการ+ยูนิฟอร์ม
9 ธ.ค. 59
3 . Warehouse Department Manager @ คลังสินค้าไทวัสดุ วังน้อย(CHG)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการ และควบคุม ประสานงานเรื่องการจัดเก็บสินค้า - ควบคุมกำลังคนสำหรับการรับสินค้า - เสนอข้อมูลที่สำคัญต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการจัดเก็บ เพื่อให้ผู้บังคับบัญชาใช้เป็นข้อมูลในการประกอบการตัดสิน...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 - 25,000
9 ธ.ค. 59
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา AIS สาขา lotus เสนา จ.พระนครศรีอยุธยา
- จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ - ปฏิบัติตามกฏระเบียบ...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 14,500 +ค่าเดินทาง 1,500+ค่าคอมมิชชั่น
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่Data Warehous ประจำคลังสินค้าไทวัสดุวังน้อย(CHG)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลงานด้านเกี่ยวกับการวิเคราะห์ Case ,สอบสวน 2. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. จัดทำข้อมูลต่างๆ 4. ทำงาน6วัน/สัปดาห์

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน 13,000 - 15,000
9 ธ.ค. 59
6 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. ทำการดูแลและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิตและอุปกรณ์อื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง 2. ดูแลระบบน้ำ DI , ระบบบำบัดน้ำเสีย , ระบบระบายอากาศ 3. ดูแลและควบคุมระบบไฟฟ้า

บริษัท ผลิตภัณฑ์สมุนไพรไทย จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรม แฟคตอรี่แลนด์วังน้อย พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
9 ธ.ค. 59
7 . สมุห์บัญชี
-ทำรายงานทางด้านบัญชีและการเงิน -ภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภาษีมูลค่าเพิ่ม -สต๊อคสินค้า -อื่น ๆ ในเรื่องของการบัญชี

Air-Con Parts Engineering (Thailand) Co., Ltd.
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
Negotiate
เงินเดือน Negotiate
9 ธ.ค. 59
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการทีมขาย สาขา อยุธยา พาร์ค
- ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ - ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย - บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale - ดูแลการบริการของพนักงานและงานในส่วนอื่นๆ ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
9 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ(ปฏิบัติงานโรงงานอยุธยา)รับสมัครด่วน
- ควบคุมและดูแลด้านการจัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตทั้งภายในและภายนอกประเทศ - บริหารทีมงานให้ดำเนินการจัดซื้อและรับเข้าสินค้าให้เป็นไปตามแบบแผน - บริหารค่าใช้จ่ายและงบประมาณในการจัดซื้อให้้ถูกต้องเ...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี/Accounting Manager(ปฏิบัติงานที่โรงงานอยุธยา)รับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบและควบคุมต้นทุนการผลิตของโรงงาน -วิเคราะห์ต้นทุนการผลิต -ดูแลและตรวจสอบบัญชีทั้งระบบ( AP,AR,GL) -จัดเตรียม ตรวจสอบ ข้อมูลและรายงาน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหารและประสานงานกับหน่วยงานกำกับดูแลที่...

บริษัท จีแคป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
11 . Staff (Project Management Department)
1. วางแผนการเตรียมการเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ใหม่ 2. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นควบคุมเกี่ยวกับการเปลี่ยนแปลง Design 3. ออกแบบบรรจุภัณฑ์ 4. ติดต่อลูกค้า 5. Improvement ปัญหาจากบรรจุภัณฑ์

บริษัท คาไซเท็คซี จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
12 . Technicianรับสมัครด่วน !
- To do set up and operate CNC machine. - Adjust CNC machine to buy off dimension of product.

บริษัท อัลตัม พรีซิชั่น จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ดำเนินงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย เช่น ร่างเอกสาร ตรวจสอบเอกสาร นำส่งเอกสารและอื่นๆ - จัดทำเอกสาร ข้อมูล จัดเก็บข้อมูลและสรุปเป็นรายงานส่งตามระยะเวลาที่กำหนด - บริหารงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
9 ธ.ค. 59
14 . Product Design Engineer - (PMFAT Ayutthaya)
Position: Product Design Engineer Level: Staff Work Location: Rojana Industrial Estate, Ayutthaya Job description: - Products design for wiring device (Receptacle Switch ect.) to comply - with P...

Panasonic Management (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
17 . Sale Engineer (Packaging)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หาข้อสรุปเงื่อนไขในการขาย 2. ดำเนินการขายตามแผนการขายสินค้าตามแผนการขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. ดูแล และบริการลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ

Crespackthai.,co.th
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
เงินเดือน รายได้ 11,000 - 14,000 บาท/เดือน ไม่รวม O.T
9 ธ.ค. 59

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
20 . วิศวกรแผนกซ่อมบำรุง/วิศวกร Facility
-วิศวกรซ่อมบำรุง ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงและดูแลรักษาเครืองจักรในโรงงาน -วิศวกร Facility ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงรักษาระบบ Facility ในโรงงาน

บริษัท เถ้าแก่น้อย ฟู๊ดแอนด์มาร์เก็ตติ้ง จำกัด (มหาชน)
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
 พบ 465 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ