เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 593 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ด่วน!!!++เมซโซ่สาขารพ.ราชธานีจังหวัดอยุธยา++รับสมัครผู้จัดการร้านฝึกหัด,พนักงานประจำร้านกาแฟเมซโซ่Walk inสมัครได้ที่สาขา
1.ผลิตและจำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ 2.ให้บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าภายในร้าน 3.ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท ฯ 4.ปฏิบัติงานที่ ร้านกาแฟเมซโซ่สาขาโรงพยาบาลราชธานี 5.รับเป็นพนักงานรายเดือน ( ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป ( ไม่รวมค่าล่วงเวลาและค่าตำแหน่งอื่นๆ )
27 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
1)ทำใบเสนอราคา,ใบขอเปิดJob No. และประสานงานแจ้งข้อมูลข่าวสารกับลูกค้าด้านการขาย 2)ดูแลกิจกรรมงานเอกสารที่เกี่ยวกับการ เสนอราคา,การแก้ไข ดัดแปลง รวมไปถึงการสรุปและดูแลด้านเอกสารที่ใช้เพื่อการประชุมประ...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท ฯ
27 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ วัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง
" 1) ดูแลกระบวนการจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ก่อสร้าง, วัสดุสิ้นเปลือง, เครื่องมือ, อุปกรณ์เครื่องจักร และ อื่นๆตามที่หน่วยงานผู้ใช้ต้องการผ่านใบแสดงความต้องการสั่งซื้อ ( P/R) " 2) เจรจาต...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 58
4 . เลขานุการ( ประจำ จ.อยุธยา 1 ตำแหน่ง , กทม. 1 ตำแหน่ง ) ด่วนมาก !!
- จัดทำตารางการนัดหมาย, การนัดประชุม,การจัดเตรียมและบันทึกการประชุม - รับผิดชอบงานด้านเอกสารสำนักงานต่างๆ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ทั้งภายในและภายนอกองค์กร - ติดตามผลการประชุมของผู้บริหาร - งา...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
5 . วิศวกรโยธา ( ประจำ จ.อยุธยา ) ด่วนมาก
- ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด - ดูแลประสานงานงานซ่อมบำรุงในโครงการ เช่น ไฟฟ้า ประปา ฯลฯ - ดูแลและควบคุมงานปรับปรุง งานก่อสร้างต่างๆ และโครงสร้างพื้นฐานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย...

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ Call Center (ปฏิบัติงานที่บางไทร อยุธยา, ทำงานเป็นกะได้)
- งานบริการสอบถาม Internet และ ADSL - รับแจ้งเหตุเสีย บริการสื่อสารข้อมูลจากลูกค้า - บริการรับแจ้งปัญหา แก้ไขเบื้องต้น ADSL และ Internet

บริษัท ทีทีแอนด์ที จำกัด (มหาชน)
27 พ.ค. 58
7 . พนักงานฝ่ายผลิต ประจำที่วังน้อย อยุธยารับสมัครด่วน!!
- รับผิดชอบด้านการผสมวัตถุดิบที่ใช้ทำแป้งพิซซ่า หั่นผัก หั่นแฮม - จัดเตรียมวัตถุดิบในครัวผลิตอาหารให้เรียบร้อย

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
เงินเดือน 9,000 - 12,000
27 พ.ค. 58
8 . รับสมัครด่วน!! พนักงานบัญชีต้นทุน
- ควบคุมต้นทุนอาหารและเครื่องดื่ม - ดูแลการนับสต็อคสินค้า - ทำรายงานเกี่ยวกับบัญชีและสินค้าในร้าน

กลุ่มบริษัท เอฟโวลูชั่น แคปปิตอล จำกัด (มหาชน) ธุรกิจอาหาร
27 พ.ค. 58
9 . พนักงานขายเงินสด (Sales Executive (Cash))จ.อยุธยา ด่วนมาก !!
ลักษณะงาน - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานภ...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
27 พ.ค. 58
10 . General Affairs Staff
งานในฝ่ายบุคคลและธุรการ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

AIZEN SB (THAILAND) CO.,LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
27 พ.ค. 58
11 . Maintenance
-ติดตั้งเครื่องจักรภายในโรงงานได้ -วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร (Preventive Maintenance) -คิดค้นเครื่องมือเพื่อใช้ในงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้

CITIZEN SEIMITSU (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 58
12 . Interpreter
- แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น-ไทย - เป็นล่ามภาษาญี่ปุ่นในที่ประชุม - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆหรือบุคคลภายนอกตามที่ร้องขอจากชาวญี่ปุ่น

CITIZEN SEIMITSU (THAILAND) CO., LTD.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี ประจำจ.อยุธยา
ด่วน!!

- จัดการด้านการเงิน การบัญชี การจัดซื้อ ของสำนักงานย่อยให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้องตามระเบียบองค์การ - จัดสนับสนุนวัสดุ อุปกรณ์ที่จำเป็นเพื่อใช้ในสำนักงานและโครงการให้พอเพียงและทันเวลา - ด...

มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กรและตามประสบการณ์
27 พ.ค. 58
14 . วิศวกรวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา ) ด่วน!
รับผิดชอบในการดูแลด้านการวิจัยและออกแบบผลิตภัณฑ์ รับผิดชอบในการออกแบบและพัฒนากระบวนการผลิต รับผิดชอบด้านการหาเครื่องมือและเครื่องจักรที่ทันสมัยและลดต้นทุนในระบบการผลิต รับผิดชอบในการอบรม พัฒนาบุคลา...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 58
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานที่อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา)
บริหารงานด้านกระบวนการผลิตที่เกี่ยวข้องทั้งหมด บริหารจัดการด้านการลดต้นทุน ลดของเสีย ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ วางแผน,ควบคุมการจัดระบบประกันคุณภาพรวมถึงบริหารระบบคุณภาพของบริษัท ควบคุมและตรวจสอบผล...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 58
16 . วิศวกรประกันและควบคุมคุณภาพ(ปฏิบัติงานที่ อ.ลาดบัวหลวง จ.พระนครศรีอยุธยา )
ควบคุมและตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต จัดทำและปรับปรุงเอกสารในระบบคุณภาพให้สอดคล้องกับกระบวนการ วิเคราะห์ข้อมูลของเสียและคำร้องเรียนของลูกค้า ควบคุมเครื่องมือวัดในส่วนควบคุมคุณภาพให้อยู่ในสภาพพร้อม...

บริษัท เรเซอร์การไฟฟ้า (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 58
17 . Maintenance Staff
- รับผิดชอบหน้าที่ในการดูแล ซ่อมบำรุง อุปกรณ์ไฟฟ้า ประปา ระบบโทรศัพท์ - ตลอดจนอุปกรณ์อื่นๆ ที่ใช้ภายในอาคาร - ดูแลระบบงานซ่อมบำรุงภายในอาคารตามแผนการซ่อมที่กำหนด - และปฏิบัติหน้าที่อื่นๆตามที่ได้...

DHL Supply Chain (Thailand) Co.,Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 พ.ค. 58
18 . ผู้ช่วย-หัวหน้าแผนกผลิต
ด่วน!!

1.ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต -จัดทำการเตรียมองค์ประกอบการผลิต (คน วัตถุดิบ เครื่องจักร )และแก้ไขปัญหาเบื้องต้น เพื่อให้กระบวนการผลิตเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ -ตรวจสอบแผนการทำงานและติดตามแผนการผลิต ประจำว...

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
27 พ.ค. 58

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
จำนวนมาก
27 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ-วางแผนการผลิต
1. การออกใบสั่งซื้อสินค้า ตามระเบียบปฏิบัติการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมคุณภาพสินค้า ราคาสินค้า 3. ควบคุมแผนการจัดส่งสินค้า 4. ติดต่อประสานงานกับผู้ขาย กรณีสินค้ามีปัญหาหรือการส่งคืน 5. เจ้าหน้า...

บริษัท โทโฮกุ ไพโอเนียร์ (ประเทศไทย) จำกัด
27 พ.ค. 58
 พบ 593 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ