เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ IT Staff of Account (IT Section)
- ดูแล แก้ไขปัญหาเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์,การใช้งานโปรแกรมสำเร็จรูป,การใช้งานInternet,E-MailและควบคุมระบบIT Security - ดูแล ควบคุมการทำงานของระบบควบคุมสินค้าคงคลัง(Inventory System)ในส่วนของ Admin...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
14 ก.พ. 59
2 . รับสมัครผู้ช่วยผู้จัดการเขตโซนรังสิต,พัทยา,และจังหวัดพระนครศรีอยุธยาและสระบุรี ส่งResumeมาที่ chpeeranart@mezzo.co.th
1. มีความสามารถในการเพิ่มคุณภาพ พัฒนาระบบงานบริการและบริหารยอดขายของบริษัทฯ 2. ควบคุมดูแลพัฒนาการทำงานเป็นทีมภายในสาขาที่รับผิดชอบ 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4. สามารถวางแ...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.พ. 59

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.พ. 59
4 . วิศวกรโยธา
-ควบคุมงานก่อสร้างให้ได้คุณภาพตามแบบและมาตราฐานการก่อสร้าง ถอดแบบปริมาณงาน -คำนวณโครงสร้างอาคารและประมาณราคาก่อสร้างได้

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
13 ก.พ. 59
5 . ช่างไฟฟ้า (ประจำที่คลังหนองแค สระบุรี) ด่วนมาก !!
- ตรวจสอบระบบไฟฟ้า - บำรุงรักษาระบบไฟฟ้า - จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา - ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธนะมลกรุ๊ป ดีเวลอปเมนท์ จำกัด
13 ก.พ. 59
6 . Sales Manager
- Develop and penetrate potential markets. - Service existing customers and attend to their feed back and complaint for continual improvement. - Other responsibilities and authorities...

Techno Packaging Industries Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
13 ก.พ. 59
7 . Sales Executive (Japanese Nationality)
- Develop and penetrate potential markets. - Service existing customers and attend to their feed back and complaint for continual improvement. - Other responsibilities and authorities assigned by th...

Techno Packaging Industries Co., Ltd.
13 ก.พ. 59
8 . Department Manager หัวหน้าคลังสินค้า (CHG) ประจำปทุมธานี และอยุธยา(วังน้อย)ด่วนมาก !!
• ดูแลการจัดเก็บ และจัดส่งสินค้า ที่รับจากการรับสินค้า และที่เบิกจาก dc เพื่อรอส่งให้สาขา หรือลูกค้า • ดูแล Stock สินค้า • ตรวจสอบความถูกต้องของสินค้าที่ดูแล • Plan การใช้รถเพื่อให้เหมาะสมกับปริมาณ...

Central Group Co., Ltd.
13 ก.พ. 59
9 . บรรณาธิการ/นักเขียนDigital Content
-บรรณาธิการเวปไซท์ -นักเขียน -วางแผนการผลิตสื่อ

Vandagems (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 14,000-18,000
13 ก.พ. 59
10 . ผู้จัดการร้าน / ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน / พนักงานขายประจำร้าน / พาร์ทไทม์ (ประจำสาขา อยุธยา ซิตี้ พาร์ค)
- ขายสินค้าหน้าร้านบองชูที่เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ - ดูแลและรับผิดชอบในการจัดวางสินค้าให้มีระเบียบพอต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า - จัดทำบันทึกการขาย และตรวจนับสินค้าพร้อมท้้งลงบันทึกข้อมูล - จัดเก็บ ด...

Bonjour Company Limited
เงินเดือน 9,000+
13 ก.พ. 59
11 . ธุรการขายด่วน มาก!!
- เก็บข้อมูลทางการตลาด รวบรวม พร้อมทั้งสรุปผลการทำงานทางด้านการตลาด - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและบุคคลากรภายในแผนกการตลาดและแผนกอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - ออกเก็บข้อมูลทางการตลาด แนวโน้มทางตลาดจากภายนอ...

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
13 ก.พ. 59
12 . หัวหน้าแผนกผลิตด่วน มาก!!
- ควบคุมดุแลพนักงานให้อยู่ในสภาพที่ปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมที่ดี - วางแผนการผลิต , กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ , ต้นทุนการผลิต , การส่งมอบ) - ประมาณการยอดการผลิต - วางแผนการใช้ทรัพยากรการ...

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
13 ก.พ. 59
13 . เจ้าหน้าที่ออนไลน์มาร์เก็ตติ้ง ด่วน มาก!!
- ทำเว็บไซต์ - ทำยูทูป - บริการรับทำเฟสบุ๊คFanpage - บริการเพิ่ม Like อัพเดท ดูแล แก้ไข ให้ดูน่าสนใจ - โฆษณาGoogle/seo/Adwords - โพสเว็บบอร์ด - ส่งอีเมล์ - ส่ง SMS - เพิ่มชื่อเว็บไซต์เข้าสู...

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
13 ก.พ. 59
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วน!!
- วางแผนกิจกรรมการสาธิต และการจัดกิจกรรมการตลาด ประจำปีได้ - ออกแบบกิจกรรม การประชาสัมพันธ์ การโฆษณา เพื่อส่งเสริมการตลาด และกระตุ้นยอดขาย - มีความคิดสร้างสรรค์ และสามารถออกแบบโปรโมชั่นต่างๆ - เดิน...

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
13 ก.พ. 59
15 . พนักงานขาย/ เช่า รถกอล์ฟไฟฟ้าด่วน มาก!!
-ดูแลช่องทางการจำหน่าย/เช่า รถกอล์ไฟฟ้า -ดูแลยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ -ดุแลพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย -จัดกิจกรรมการรับรู้ใน Brand สินค้าเพื่อเพิ่มโอกาสการขาย -สนับสนุนกิจกรรมส่งเสร...

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
13 ก.พ. 59
16 . หัวหน้าฝ่ายขายสาขาอยุธยาด่วน มาก!!
-เปิดตัวแทนจำหน่ายรถสามล้อ มอเตอร์ไซด์ไฟฟ้า / รถกอล์ฟไฟฟ้า -ดูแลยอดขายใหเป้นไปตามที่เป้าหมายกำหนดไว้ -วางแผนกำหนดกลยุทธ์การขายในพื้นที่รับผิดชอบ -รักษาฐานลูกค้าเดิมและขยายฐานลูกค้าใหม่ -ดูแลลูกค้า...

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
13 ก.พ. 59
17 . ช่างบริการด่วน มาก!!
1. ให้บริการผลิตภัณฑ์ รถไฟฟ้า/รถกอล์ฟ/รถสามล้อ ทั้งในระยะรับประกัน และนอกระยะรับประกัน2. ให้คำแนะนำปรึกษา แก่ลูกค้าผู้ใช้ผลิตภัณฑ์ รถไฟฟ้า/รถกอล์ฟ/รถสามล้อ3. ร่วมปฏิบัติงานส่งเสริมกิจกรรมการตลาดผ...

บริษัท ฮั้วเฮงหลี อินเตอร์เทรด จำกัด
13 ก.พ. 59
18 . Engineer
1. Document preparation 2. Trial support 3. Parts dimension measuring

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ก.พ. 59
19 . Customer Quatity Assurance
1.Practicipate of APQP & PPAP 2.Control with Quality of Customer 3.Takingcare fo Customer complaint and handing 4.other with customer require

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
13 ก.พ. 59
20 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (SUPERVISOR)
ดูแลงานด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท ไทเกอร์โพลี่ (ไทยแลนด์) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.พ. 59
 พบ 496 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ