เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 502 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 70,000 B +++
21 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 30,000 - 35,000 Bath
21 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 2 อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
เงินเดือน 45,000 B
21 ต.ค. 57
4 . พนักงานการตลาด
1.รับออเดอร์จากลูกค้า 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Diamond Electric (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 19,000-25,000
21 ต.ค. 57
5 . Purchase Staff
- Contact Supplier Quality Assurance Check. Following the submission of the - Sourcing, purchasing and equipment are not used. In accordance with the plans of the company. - Build a good relationshi...

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
6 . PC-Logistics Staff
- Control Delivery part to TMT. - Delivery Management.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
21 ต.ค. 57
7 . Production Technology Staff
- Support new model 640A and Improment current model. - Support model clip clamp and Auto part.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
8 . Raw Material Staff
Make order to Supplier , Control material stock.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
9 . Production Management Staff
New model preparation, TPS. system. and Production improvement.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
10 . Mold Engineer Staff
- Drawing Review - Drawing Mold. - Check Trial New Mold - System and data record. - Trial record and evaluation. - Preparation communication.

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57

Daiwa Kasei (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ 3 , อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57

Soode Nagano ( Thailand ) Co., Ltd.
21 ต.ค. 57
13 . Junior Engineer/Engineer
1. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ให้ใช้งานได้อยู่เสมอ 2. ควบคุมดูแลการทำงานและเครื่องจักรให้มีขีดความสามารถในการผลิตทั้งในด้านคุณภาพและประสิทธิภาพ 3. ปฏิบัติตามนโยบาย และระเบียบของบริษัทฯ และค...

บริษัท อินโดไทยซินเทติคซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ / ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 57
14 . ช่างยนต์ สาขาอยุธยา
ด่วนมาก

-ดำเนินการซ่อมและบำรุงรักษายานพาหนะตามข้อกำหนดขอบริษัทฯ -บำรุงรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ต่างๆ และปฏิบัติตามแผนงานของทางบริษัทฯ -บันทึกข้อมูลการซ่อม และดำเนินการตรวจติดตามต่างๆ

ThaiNamthip Limited
เงินเดือน ไม่ระบุ
21 ต.ค. 57

บริษัท ไทย โคโคคุ รับเบอร์ จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ อยุธยา พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน 38,000
21 ต.ค. 57
16 . Sales & Marketing Section Manager
- สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21 ต.ค. 57
17 . พนักงานรับส่งเอกสาร (Messenger)
เก็บเช็ค วางบิล รับส่งเอกสาร และงานอื่นที่ได้รับมอบ รู้จักเส้นทางใน กทม.และปริมณฑล

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัท
21 ต.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่ IT (ออกนอกสถานที่ได้)
- คอยดูแลคอมพิวเตอร์หลังการลงโปรแกรมลิขสิทธิ์ของแท้ทั้งหมด - แก้ไขหน้างานบ้านกรองน้ำ เช่น แก้ไขอินเตอร์เน็ต คอมพิวเตอร์สาขา เครื่องปริ้นสาขา - ไม่จำเป็นต้องจบคอมฯโดยตรง แต่สามารถออกทำงานนอกสถานที่ไ...

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
21 ต.ค. 57
20 . Sr.Internal Auditor Officer (ผู้ตรวจสอบบัญชี)
- วางแผนงานตรวจสอบบัญชีภายใน - ปฎิบัติงานตรวจสอบโดยดำเนินการตามมาตรฐานวิชาชีพ - จัดทำรายงานการตรวจสอบในส่วนที่ได้รับมอบหมาย เพื่อเสนอผู้บังคับบัญชา

บริษัท สตาร์ส ไมโครอิเล็กทรอนิกส์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
21 ต.ค. 57
 พบ 502 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ