เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA/QC งานเครื่องกล โครงการออกแบบก่อสร้างคลังน้ำมันรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างด้านเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR) - ติดตามความคืบหน้า รายงานอุปสรรคให้ผู้จัดการโครงการทราบ - ร่วมมือกันแก...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย - การติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - รายงานอุบัติเหตุ ติดต่อ ควบคุม ดูแล เก็บรวบรวมสถิติ วิเคราะห์การประสบอันตราย - ปฏิบั...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการ สาขาพิจิตร
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในสาขาให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อยตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.วิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา 3.ส่งเสริมพัฒนาพนักงาน...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บริหารการขาย
ขายสินค้าเคมีเกษตร เขตพื้นที่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร ประเภทสินค้าดูจาก www.trueagro.com

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป+ค่าเช่ารถ+คอมมิชั่น
21 พ.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ