เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ท็อปส์ ซูเปอร์สโตร์ รับสมัคร ผู้จัดการแผนก ประจำ พิจิตร
1. บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2. บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก 3. เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื่อเกิดความต้องการเร่งด่วน 4. ดูแลยอด...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 มี.ค. 60
2 . ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำจังหวัดพิจิตร/พะเยาว์/กำแพงเพชร
1.บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก 3.เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื่อเกิดความต้องการเร่งด่วน 4.ดูแลยอดขายใ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
40 อัตรา
เงินเดือน 13,500-18,000 บาท/เดือน
30 มี.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาพิจิตร
ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ, ทวงถาม, ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ
30 มี.ค. 60
4 . วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
- ออกแบบงานด้านเครื่องกล - จัดทำ Specification Bill of Quantities ,Cost Estimate ของงานเครื่องกล

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
30 มี.ค. 60
5 . QA/QC งานเครื่องกล โครงการออกแบบก่อสร้างคลังน้ำมันจ.พิจิตรรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างด้านเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR) - ติดตามความคืบหน้า รายงานอุปสรรคให้ผู้จัดการโครงการทราบ - ร่วมมือกันแก...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 มี.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ