เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PT&D Officer
ดูแลตรวจสอบ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
1 ก.ย. 58
2 . Quality Engineer
วิเคราะห์ วิจัย และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 58
3 . Production Planning Officer
- Production plan base on customer requirement. - Material planning. - Analyze data for prepare production plan. - Others assignment from Supervisor.

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
1 ก.ย. 58
4 . สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร ช่างก่อสร้าง ช่างปูน พนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม ด่วนมาก !!
สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร พนักงานทั่วไป ช่างก่อสร้าง ช่างปูน(ส่วนต่อขยาย) ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่...

ฟาร์มสิงหราช
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-18,000ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
1 ก.ย. 58
5 . นักบัญชี (สาขาพิจิตร)
- คีย์ซื้อสินค้าทุกผลิตภัณฑ์ - คีย์รับโอนสินค้าระหว่างสาขาทุกผลิตภัณฑ์ - บันทึกค่าใช้จ่าย (ค่าขนส่ง เจ้าหนี้ทั่วไป) - ตรวจนับสินค้าประจำวันร้าน Betagro Shop - รับวางบิลค่าขนส่ง/ตรวจสอบยอด ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ประจำสำนักงานพิจิตร)
- รับ Order การขายจากผู้แทนขาย - ออกใบขออนุมัติขาย - Key ราคาประกาศในระบบ Acpacc - กระทบยอด Invoice สินค้า และ รับเข้าในระบบ - คิดบิลสินค้า - รับชำระหนี้ - ตัดภาระหนี้ประจำวัน - ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 58
7 . พนักงานส่งเสริมการขาย
ขายและส่งเสริมการขายสินค้าเคมีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
31 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ตะพานหิน จ.พิจิตร
-การชำระค่างวดของสาขา -ออกใบเสร็จให้ลูกค้า -รับผิดชอบงานด้านการเงิน -รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -ตรวจสอบประวัติลูกค้า -บริหาร...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ส.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
หลักฐานที่ใช้ในการสมัคร 1. สำเนาบัตรประชาชน / สำเนาทะเบียนบ้าน 2. วุฒิการศึกษา 3. ใบรับรองการทำงานจากหน่วยงาน 4. ใบรับรองเเพทย์ 5. รูปถ่ายขนาด 2 นิ้ว จำนวน 2 รูป

สหกรณ์ ชาวนาวชิรบารมี จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมสวัสดิการประกันสังคมตามระเบียบสหกรณ์
28 ส.ค. 58
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ