เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รองผู้จัดการ โครงการออกแบบก่อสร้างคลังน้ำมัน จ.พิจิตรรับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล การควบคุมงานก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่บริหารการขาย
ขายสินค้าเคมีเกษตร เขตพื้นที่ นครสวรรค์ พิจิตร พิษณุโลก กำแพงเพชร ประเภทสินค้าดูจาก www.trueagro.com

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป+ค่าเช่ารถ+คอมมิชั่น
23 มิ.ย. 59

สหกรณ์ ชาวนาวชิรบารมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมสวัสดิการและประกันสังคมตามระเบียบสหกรณ์
22 มิ.ย. 59
4 . ผู้จัดการ สาขาพิจิตร
1.ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในสาขาให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อยตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2.วิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา 3.ส่งเสริมพัฒนาพนักงาน...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 มิ.ย. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ