เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PLC Technician
- เขียนโปรแกรม PLC - ติดตั้งและออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง - ตรวจเช็ควงจร และวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฟฟ้า - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ - ปรับปรุงพัฒนา แก้ไขวงจรไฟฟ้า และอิเลคทรอนิ...

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
2 . Safety Officer
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน - เสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย - จัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยพร้อมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย - เฝ้าระวังตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดเตรียมและด...

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
30 ก.ย. 57
3 . Engineering Support Manager (Tooling and Machinery)
Manage works in Engineering support department

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
30 ก.ย. 57
4 . Store Supervisor
Management and improvement for store system

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
30 ก.ย. 57
5 . โฟร์แมนงานก่อสร้าง **ปฏิบัติงานภาคสนาม ตจว.-- ต้องการด่วน ทันที**
ด่วน!!

ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถานีไฟฟ้าย่อย, สามารถออก Site งาน ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
30 ก.ย. 57
6 . Design Engineer
- Design Porcess new model - Design แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ - Design Jig fixture

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
เงินเดือน N/A or based on experiences
30 ก.ย. 57
7 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000
29 ก.ย. 57
8 . พนักงานขายและการตลาด
## จัดกิจกรรมการตลาดตามนโยบายบริษัท เช่น ออกงานจัดแสดงสินค้า, ออกสาธิตรถแทรกเตอร์ตามพื้นที่แปลงนา ## แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ## แนะนำและคำนวณการเช่าซื้อให้เหมาะสมกับลูกค้า ##...

บริษัท ศิริชัย อิเซกิ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 7,000-12,000 บาท
27 ก.ย. 57
9 . ช่างยนต์แทรกเตอร์
# ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักกลการเกษตร # ดูแลและประกอบเครื่องยนต์เพื่อใช้ในแปลงนาสาธิต # แนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

บริษัท ศิริชัย อิเซกิ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 7,000-12,000 บาท
27 ก.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ