เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000
29 ก.ค. 58
2 . Technicien Tooling
- สามารถใช้เครื่องจักรกลพื้นฐานได้ - สามารถอ่านแบบ Drawing พื้นฐานได้

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
29 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ(Safety Officer)
Knowledge of government safety regulation. Monitor workplace activities with safety. Training and increase knowledge of Safety to all employee. Devenlop and implement of Safety policies. Coordinat...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
29 ก.ค. 58
4 . Production Planning Officer
- Production plan base on customer requirement. - Material planning. - Analyze data for prepare production plan. - Others assignment from Supervisor.

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
29 ก.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ตะพานหิน จ.พิจิตร
-การชำระค่างวดของสาขา -ออกใบเสร็จให้ลูกค้า -รับผิดชอบงานด้านการเงิน -รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -ตรวจสอบประวัติลูกค้า -บริหาร...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ก.ค. 58
6 . สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร ช่างก่อสร้าง ช่างปูน พนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม ด่วนมาก !!
สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร พนักงานทั่วไป ช่างก่อสร้าง ช่างปูน(ส่วนต่อขยาย) ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่...

ฟาร์มสิงหราช
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-18,000ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 ก.ค. 58

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับการพิจารณา
27 ก.ค. 58
8 . พนักงานส่งเสริมการขาย
ขายและส่งเสริมการขายสินค้าเคมีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
25 ก.ค. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ