เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technicien Maintenance/Tooling
Technicien Maintenance : สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้าได้ Technicien Tooling : สามารถใช้เครื่องจักรกลพื้นฐานได้ สามารถอ่านแบบ Drawing พื้นฐานได้

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
27 พ.ค. 58
2 . Store Supervisor
Control, operate, move, receive, store, pack and deliver FG to meet the delivery plan to customers with efficiency including the prevention of raw materials or product from damage, loss or deterio...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
27 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ(Safety Officer)
Knowledge of government safety regulation. Monitor workplace activities with safety. Training and increase knowledge of Safety to all employee. Devenlop and implement of Safety policies. Coordinat...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
27 พ.ค. 58
4 . Production Planning Officer
- Production plan base on customer requirement. - Material planning. - Analyze data for prepare production plan. - Others assignment from Supervisor.

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
27 พ.ค. 58
5 . Production Engineer/Engineer Design Supervisor
Production Engineer -Responsibility of new model. -Created WI of new model and distributed to all concern. -Analyse production cost reduction. -Kaizen activities. -Productivity improvement. En...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
27 พ.ค. 58
6 . สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร ช่างก่อสร้าง ช่างปูน พนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม ด่วนมาก !!
สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร พนักงานทั่วไป ช่างก่อสร้าง ช่างปูน(ส่วนต่อขยาย) ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่...

ฟาร์มสิงหราช
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-18,000ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 พ.ค. 58
7 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ฝ่ายเหมือง
-วางแผนกำลังคนและเครื่องจักรให้ปฎิบัติงานได้ตามแผนที่กำหนดไว้ -ดูแลและจัดการด้านความปลอดภัยหน้างานในฝ่าย -ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง -วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าที่เกิดขึ้นหน้างา...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000
26 พ.ค. 58
8 . พนักงานส่งเสริมการขาย
ขายและส่งเสริมการขายสินค้าเคมีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
26 พ.ค. 58
9 . หัวหน้าฝ่ายตลาด
1.รับผิดชอบดูแลทีมงานด้านการตลาด 2.วางแผนและกำหนดกลยุทธ์ 3.ประสานตลาดกับลูกค้าทั้งภายนอกและภายใน

สหกรณ์ ชาวนาวชิรบารมี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 พ.ค. 58
10 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำบัญชี รายรับ-รายจ่าย 2.จัดทำโปรแกรมบัญชีสำเร็จรูป /กระดาษทำการทั่วไป 3.ปิดงบบัญชี 4.รายงานทางบัญชีต่าง

สหกรณ์ ชาวนาวชิรบารมี จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000
25 พ.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ