เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ** ต้องการด่วน ทันที **
ทำหน้าที่ดูแลเรื่องความปลอดภัย ในงานโครงการก่อสร้างสถานีไฟฟ้าย่อย (Substation)ที่ จังหวัดพิจิตร เป็นสัญญาจ้างงานตามโครงการ ถึง 31/12/58

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 58
2 . โฟร์แมนงานก่อสร้าง **ปฏิบัติงานภาคสนาม ตจว.-- ต้องการด่วน ทันที**
ด่วน!!

ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถานีไฟฟ้าย่อย, สามารถออก Site งาน ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มี.ค. 58
3 . สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร พนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่างเหล็ก ด่วนมาก !!
สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่างเหล็ก (ทำงานกรุงเทพ)

ฟาร์มสิงหราช
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-18,000ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
27 มี.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
เปิดรับอย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จบ ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรมตามกม.กำหนด มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
27 มี.ค. 58
5 . Product Engineer
Developement and test of new products, to include improvements in manufacturing capabilities

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
27 มี.ค. 58
6 . พนักงานส่งเสริมการขาย
ขายและส่งเสริมการขายสินค้าเคมีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
27 มี.ค. 58
7 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000
21 มี.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (สาขาพิจิตร)
ด่วนมาก!!

1. จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์และสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งอบรม กำ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
21 มี.ค. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ