เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพิจิตร รับสมัครงานหลายอัตรารับสมัครด่วน !
รับสมัครเพื่อประจำสาขาพิจิตร สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันอาทิตย์ที่ 25 และวันจันทร์ที่ 26 มิ.ย.60 รับสมัครเวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมมีพรสวรรค์ แกรนด์ โฮเทล แอนด์ รีสอร์ท 1.ระดับบริหาร -ผู้ช่วยผู้จ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
100 อัตรา
26 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาในจังหวัดพิจิตร(สาขาตะพานหิน, สาขาพิจิตร)
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ
26 มิ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.พิจิตร)รับสมัครด่วน !
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะทำงานประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้น...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
26 มิ.ย. 60
4 . ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำจังหวัดพิจิตร/พะเยา
1.บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก 3.เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื่อเกิดความต้องการเร่งด่วน 4.ดูแลยอดขายใ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
26 มิ.ย. 60
5 . วิศวกรเครื่องกล / ช่างเทคนิคงานเครื่องกลรับสมัครด่วน !
- ออกแบบงานด้านเครื่องกล - จัดทำ Specification Bill of Quantities ,Cost Estimate ของงานเครื่องกล - ควบคุมงานก่อสร้างให้แล้วเสร็จตามสัญญาโครงการ

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
26 มิ.ย. 60
6 . รองผู้จัดการ โครงการออกแบบก่อสร้างคลังน้ำมัน จ.พิจิตรรับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล การควบคุมงานก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรโยธาของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
26 มิ.ย. 60
7 . พนักงานขับรถ
ขับรถและจัดส่งสินค้าปะเภทเคมีเกษตร ในเขต พิจิตร/พิษณุโลก/กำแพงเพชร/นคสวรรค์

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 + ค่าเช่ารถ + สวัสดิการ
24 มิ.ย. 60
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ