เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
- ออกแบบงานด้านเครื่องกล - จัดทำ Specification Bill of Quantities ,Cost Estimate ของงานเครื่องกล

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
13 ม.ค. 60
2 . คนสวนปลูกแตงกว่าในโรงเรือน
ปลูกและดูแลแตงกวาในโรงเรือน

บริษัท ไทยเลยฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 8,500
13 ม.ค. 60
3 . การตลาด
งานประจำ

สหกรณ์ชาวนาวชิรบารมี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป พร้อมสวัสดิการและประกันสังคมตามระเบียบสหกรณ์
11 ม.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ