เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Technicien Maintenance/Tooling
Technicien Maintenance : สามารถใช้โปรแกรม PLC ได้สามารถอ่านแบบวงจรไฟฟ้าได้ Technicien Tooling : สามารถใช้เครื่องจักรกลพื้นฐานได้ สามารถอ่านแบบ Drawing พื้นฐานได้

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
6 ก.ค. 58
2 . Store Supervisor
Control, operate, move, receive, store, pack and deliver FG to meet the delivery plan to customers with efficiency including the prevention of raw materials or product from damage, loss or deterio...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
6 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ(Safety Officer)
Knowledge of government safety regulation. Monitor workplace activities with safety. Training and increase knowledge of Safety to all employee. Devenlop and implement of Safety policies. Coordinat...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
6 ก.ค. 58
4 . Production Planning Officer
- Production plan base on customer requirement. - Material planning. - Analyze data for prepare production plan. - Others assignment from Supervisor.

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
6 ก.ค. 58
5 . PT&D Officer
ทดสอบ วิเคราะห์ และพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขา ตะพานหิน จ.พิจิตร
-การชำระค่างวดของสาขา -ออกใบเสร็จให้ลูกค้า -รับผิดชอบงานด้านการเงิน -รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด -ตรวจสอบประวัติลูกค้า -บริหาร...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
6 ก.ค. 58
7 . ช่างไฟฟ้า
ซ่อมอุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงานและอาคารสำนักงาน

บริษัท อัครา รีซอร์สเซส จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
6 ก.ค. 58
8 . สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร ช่างก่อสร้าง ช่างปูน พนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม ด่วนมาก !!
สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร พนักงานทั่วไป ช่างก่อสร้าง ช่างปูน(ส่วนต่อขยาย) ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่...

ฟาร์มสิงหราช
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-18,000ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
5 ก.ค. 58
9 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000
4 ก.ค. 58
10 . พนักงานส่งเสริมการขาย
ขายและส่งเสริมการขายสินค้าเคมีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
4 ก.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ