เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Quality Control
ตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการสุ่มตัวอย่าง,ตรวจสอบ,ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู๋ในระหว่างกระบวนการผลิต

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 59
2 . พนักงานธุรการ โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันจ.พิจิตรรับสมัครด่วน !
-บริหารงานเอกสารของโครงการ -ติดต่อประสานงานในการประชุม -อำนวยความสะดวกทางด้านงานธุรการให้แก่วิศวกรในโครงการ -ปฏิบัติตามระเบียบบริหารและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
3 . วิศวกรโยธา ประจำโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันจ.พิจิตร
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของโครงการคลังน้ำมัน จ.พิจิตร - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate ของงานโยธาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามคำสั่งขอ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
4 . รองผู้จัดการ โครงการออกแบบก่อสร้างคลังน้ำมัน จ.พิจิตรรับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล การควบคุมงานก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 ส.ค. 59
5 . ธุรการ
-งานธุรการ/เอกสารในออฟฟิส -ติดต่อประสานงานภายนอก -ประชาสัมพันธ์

สหกรณ์ ชาวนาวชิรบารมี จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
24 ส.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ