เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
- ออกแบบงานด้านเครื่องกล - จัดทำ Specification Bill of Quantities ,Cost Estimate ของงานเครื่องกล

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
8 ธ.ค. 59
2 . ควบคุมคุณภาพ (QC)
รับผิดชอบในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์โดยการสุ่มตัวอย่าง, ตรวจสอบ, ตรวจวัดคุณภาพผลิตภัณฑ์ที่อยู่ในระหว่างกระบวนการผลิต รวมทั้งการรับรองการตั้งเครื่อง เพื่อการดำเนินผลิตในแต่ละครั้ง และประกันคุณภาพในส่วนขอ...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ(Safety Officer)
Knowledge of government safety regulation. Monitor workplace activities with safety. Training and increase knowledge of Safety to all employee. Devenlop and implement of Safety policies. Coordinat...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
7 ธ.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ