เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล รับสมัครด่วน !
- ออกแบบงานด้านเครื่องกล - จัดทำ Specification Bill of Quantities ,Cost Estimate ของงานเครื่องกล

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความเหมาะสม
23 ก.พ. 60
2 . QA/QC งานเครื่องกล โครงการออกแบบก่อสร้างคลังน้ำมันรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบและควบคุมงานก่อสร้างด้านเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมายให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR) - ติดตามความคืบหน้า รายงานอุปสรรคให้ผู้จัดการโครงการทราบ - ร่วมมือกันแก...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ก.พ. 60
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาพิจิตร
ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ, ทวงถาม, ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ
23 ก.พ. 60
4 . ผู้จัดการแผนกฝึกหัด ประจำจังหวัดพิจิตร/พะเยาว์/กำแพงเพชร
1.บริหารจัดการยอดขายของแผนกให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 2.บริหารรอบการทำงานของพนักงานให้เพียงพอต่อความต้องการของแผนก 3.เตรียมพร้อมพนักงานให้เพียงพอต่อการทำงานเมื่อเกิดความต้องการเร่งด่วน 4.ดูแลยอดขายใ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
40 อัตรา
เงินเดือน 13,500-18,000 บาท/เดือน
22 ก.พ. 60
5 . Technicien
รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าเครื่องจักรและระบบไฟฟ้าทั้งหมดโรงงาน

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
22 ก.พ. 60
6 . Design Engineer
รับผิดชอบในการแกะแบบ ออกแบบและเขียนแบบสำหรับแม่พิมพ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักร Jig-Fixture และโครงสร้างอาคารต่างๆ

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
7 . วิศวกรไฟฟ้า-เครื่องกล ดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร มีใบ ก.ว.
-ดูแลระบบวิศวกรรมประกอบอาคาร บำรุงรักษา วางแผนและติดตามการดำเนินงาน -เสนอแนะแนวทางแก้ไข ปรับปรุง ซ่อมแซมให้กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ปาริชาต แอสเซท แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
8 . ช่างยนต์ หรือช่างเชื่อม
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท ไทยเลยฟาร์ม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000หรือจะตกลง
20 ก.พ. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ