เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนงานก่อสร้าง **ปฏิบัติงานภาคสนาม ตจว.-- ต้องการด่วน ทันที**
ด่วน!!

ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถานีไฟฟ้าย่อย, สามารถออก Site งาน ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ก.ย. 57
2 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000
15 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ (สาขาพิจิตร)
ด่วนมาก!!

1. จัดทำและวางแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์และสอบสวนหาสาเหตุการเกิดอุบัติเหตุและหาแนวทางป้องกันไม่ให้เกิดซ้ำ 3. ดำเนินกิจกรรมด้านความปลอดภัย รวมทั้งอบรม กำ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท
15 ก.ย. 57
4 . พนักงานขายและการตลาด
## จัดกิจกรรมการตลาดตามนโยบายบริษัท เช่น ออกงานจัดแสดงสินค้า, ออกสาธิตรถแทรกเตอร์ตามพื้นที่แปลงนา ## แนะนำสินค้าให้เหมาะสมกับการใช้งานของลูกค้า ## แนะนำและคำนวณการเช่าซื้อให้เหมาะสมกับลูกค้า ##...

บริษัท ศิริชัย อิเซกิ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 7,000-12,000 บาท
13 ก.ย. 57
5 . ช่างยนต์แทรกเตอร์
# ให้บริการซ่อมบำรุงเครื่องยนต์ หรือเครื่องจักกลการเกษตร # ดูแลและประกอบเครื่องยนต์เพื่อใช้ในแปลงนาสาธิต # แนะนำเรื่องการดูแลรักษาเครื่องจักรกลการเกษตร

บริษัท ศิริชัย อิเซกิ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 7,000-12,000 บาท
13 ก.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ