เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Drawing Design Engineer
- Design Porcess new model - Design แม่พิมพ์ปั๊มโลหะ - Design Jig fixture

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
30 ต.ค. 57
2 . พนักงานธุรการ
- งาน Support Sale - ติดตามการทำงานของ Sale - เก็บรวบรวมข้อมูล

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
29 ต.ค. 57
3 . พนักงานส่งเสริมการขาย
ขายและส่งเสริมการขายสินค้าเคมีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
29 ต.ค. 57
4 . PLC Technician
- เขียนโปรแกรม PLC - ติดตั้งและออกแบบวงจรไฟฟ้าควบคุม ไฟฟ้ากำลัง - ตรวจเช็ควงจร และวิเคราะห์การทำงานของวงจรไฟฟ้า - ตรวจเช็คอุปกรณ์ไฟฟ้า และอิเลคทรอนิคส์ - ปรับปรุงพัฒนา แก้ไขวงจรไฟฟ้า และอิเลคทรอนิ...

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ต.ค. 57
5 . Safety Officer
- ดูแลงานด้านความปลอดภัยในโรงงาน - เสนอแนะนายจ้างให้ปฏิบัติตามกฏหมายความปลอดภัย - จัดฝึกอบรมเรื่องความปลอดภัยพร้อมรณรงค์เรื่องความปลอดภัย - เฝ้าระวังตรวจติดตามสภาพแวดล้อมในการทำงาน - จัดเตรียมและด...

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
29 ต.ค. 57
6 . Payroll Officer
•คีย์เอกสารทำเงินเดือน,ค่าจ้างของพนักงาน,ค่าล่วงเวลา และสรุปรายงานจ่ายเงินเดือน •จัดทำเอกสารส่ง สรรพากร,ประกันสังคม,กองทุนสำรองเลี้ยงชีพ •ดูแลข้อมูลพนักงานให้ Uadate อยู่เสมอ

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
29 ต.ค. 57
7 . Store Supervisor
Management and improvement for store system

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
29 ต.ค. 57
8 . โฟร์แมนงานก่อสร้าง **ปฏิบัติงานภาคสนาม ตจว.-- ต้องการด่วน ทันที**
ด่วน!!

ควบคุมงานก่อสร้าง งานสถานีไฟฟ้าย่อย, สามารถออก Site งาน ปฏิบัติงานต่างจังหวัดได้

บริษัท เพอร์เฟคท์ เอ็นจิเนียริ่ง เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 ต.ค. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ