เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร ช่างก่อสร้าง ช่างปูน พนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่างเชื่อม ด่วนมาก !!
สัตวบาล ผู้ช่วยสัตวบาล พนักงานในฟาร์มสุกร พนักงานทั่วไป ช่างก่อสร้าง ช่างปูน(ส่วนต่อขยาย) ดูแลและควบคุมการผลิตสุกรให้เป็นไปตามแผนที่ฟาร์มตั้งไว้ (ทำงานพิจิตร) ตำแหน่งพนักงานทั่วไป ช่างซ่อมบำรุง ช่...

ฟาร์มสิงหราช
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-18,000ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
6 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่จป.วิชาชีพ
เปิดรับอย่างละ 1 ตำแหน่ง สำหรับตำแหน่ง จป.วิชาชีพ จบ ป.ตรีอาชีวอนามัยฯ หรือผ่านการฝึกอบรมตามกม.กำหนด มีประสบการณ์ 1 ปีขึ้นไป

Schunk Carbon Technology Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
6 พ.ค. 58
3 . Production Planning
Plan and prepares production schedules for manufacture

Schunk Carbon Technology Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
6 พ.ค. 58
4 . Product Engineer
Developement and test of new products, to include improvements in manufacturing capabilities

Schunk Carbon Technology Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน According to Company ‘s structure
6 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ประจำโครงการก่อสร้าง จ.พิจิตร
1.จัดซื้อ / จัดจ้าง ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย 2.จัดการคลังสินค้า ตามมาตรฐานที่กำหนด 3.บันทึกข้อมูล รับ - จ่าย วัสดุ อุปกรณ์ในโปรแกรมที่กำหนด 4.ควบคุม / เบิก -คืน เครื่องมือทั้งหมดในหน่วยงาน รวมถึ...

บริษัท วีสถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เจรจาต่อรอง
1 พ.ค. 58
6 . พนักงานส่งเสริมการขาย
ขายและส่งเสริมการขายสินค้าเคมีการเกษตรในเขตภาคเหนือตอนล่าง นครสวรรค์ พิจิตร กำแพงเพชร พิษณุโลก

บริษัท ทรู แมเนจเมนท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-30,000
1 พ.ค. 58
7 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ด่วนมาก!!

- รับผิดชอบในการศึกษา วิเคราะห์ ออกแบบและพัฒนาระบบการซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร เครื่องมือและอุปกรณ์ เพื่อสนับสนุนให้การซ่อมบำรุงเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล โดยบริหารทรัพยากรที่มีอยู่ให้เกิ...

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000
29 เม.ย. 58
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ