เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรโยธา ประจำโครงการก่อสร้างคลังน้ำมันจ.พิจิตร
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาของโครงการคลังน้ำมัน จ.พิจิตร - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate ของงานโยธาตามโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติตามคำสั่งขอ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
2 . รองผู้จัดการ โครงการออกแบบก่อสร้างคลังน้ำมัน จ.พิจิตรรับสมัครด่วน !
- กำกับ ดูแล การควบคุมงานก่อสร้าง ทางด้านวิศวกรเครื่องกลของโครงการที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามมาตรฐานทางวิศวกรรม และถูกต้องตามข้อกำหนด (TOR)

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยในบริษัทฯ และเอกสารที่เกี่ยวข้องตามกฎหมาย - การติดต่อกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง - รายงานอุบัติเหตุ ติดต่อ ควบคุม ดูแล เก็บรวบรวมสถิติ วิเคราะห์การประสบอันตราย - ปฏิบั...

บริษัท ชุ้งค์ คาร์บอน เทคโนโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ