เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Draftman
Product drawings support

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
18 เม.ย. 57
2 . Engineering Support Manager (Tooling and Machinery)
Manage works in Engineering support department

Pichit Industrial Works Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A or based on experiences
18 เม.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ