เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ / Interior Designer (สาขาพิษณุโลก)
1.เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์ หน้าที่และรายละเอียดของงาน : 1.1.ปฏิบัติงานอำนวยความสะดวกและให้บริการลูกค้าในด้านต่างๆ เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด 1.2.แก้ไขปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้าต่อการให้บริการขอ...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 / 2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 พ.ย. 57

บริษัท BMW นิธิบูรญจำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 57
3 . ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
อบรมพนักงานให้ทางบริษัท และคัดสรรบุคลากรเข้ามาทำงาน

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 ขึ้นไป
22 พ.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
วางแผนการตลาด วิจัยการตลาดเบื้องต้น

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+
22 พ.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมโครงการพิเศษ
หัวหน้างาน วางแผนงานเบื้องต้น รวมถึงการดูแลการอบรมบุคลากรให้ทางบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
22 พ.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์การตลาด
ดูแลการวางแผนงานการจัดทำโปรโมชั่น ที่ทางบริษัทรับจัดทำให้กับบริษัทชั้นนำ

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
22 พ.ย. 57
7 . ผู้จัดการฝึกหัด
อยู่ในส่วนของบริหารงาน ดูแลและรับผิดชอบในส่วนต่างๆ ให้ทางบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
22 พ.ย. 57
8 . Sales manager, Sales representative ด่วนมาก !!
Sale manager -ควบคุม ดูแล ทีมขายในสังกัด ให้ทำงานตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร -วางแผนร่วมกับ ฝ่ายต่างๆของทางบริษัทเพื่อกำหนดทิศทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตรวจสอบ ประเมิณการขายของลูกทีม -อบรมทีมงา...

บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
9 . พนักงานบัญชี/แคชเชียร์
1.ดูแลงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บันทึกเอกสารทางบัญชี 3.เก็บเอกสาร และดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
10 . พนักงานทั่วไป(รับเฉพาะคนพิการ)
1. ปฎิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย 2. และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
11 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ สาขานครไทย
1.ดูแลลูกค้าที่เข้าใช้บริการเพื่อให้เกิดความพึงพอใจ 2.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3.ดูแลลูกค้า ดำเนินการเรื่องเอกสารให้กับลูกค้า 4.และทำงานเอกสารอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
12 . ช่างติดฟิมล์ ,ช่างประดับยนต์
1.ติดฟิมล์รถยนต์ 2.ติดตั้งอุปกรณ์ประดับยนต์ 3.และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
13 . พนักงานช่างซ่อมรถยนต์
1.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน ตามรายการและตรงตามเวลานัดหมาย 2.ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ประจำตัวและส่วนรวมให้คงสภาพการใช้งานตลอดไป 3.ดูแลรักษาความสะอาดรถลูกค้าและความสะอาดพื้...

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
14 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายบัญชี
รับผิดชอบงานด้านบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539)
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท (ตามประสบการณ์)
21 พ.ย. 57
15 . PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
16 . หัวหน้าแผนกผลิตเครฟ ประจำจังหวัดพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง CCL ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงราย...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
18 . พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง)
- วางแผนการขาย เสนอขายสินค้าและแนะนำผลิตภัณฑ์ให้แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ (ในพื้นที่ภาคเหนือตอนล่าง) - ให้บริการหลังการขาย เช่น การออกเยี่ยมเยียนลูกค้า รับข้อร้องเรียนจาก...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
19 . พนักงานควบคุมคุณภาพ สาขาพิษณุโลก
1. ตรวจรับวัตถุดิบจากเข้าโรงงาน ได้แก่ หิน ทราย และ เถ้าลอย 2. ตรวจสอบคุณภาพคอนกรีตภายในโรงงาน ก่อนนำส่งให้ลูกค้า 3. สุ่มเก็บตัวอย่างคอนกรีตหน้างานลูกค้า 4. จัดทำรายงานค่าความสกปรกของหินทราย , รา...

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000- 12,000 บาท
21 พ.ย. 57

บริษํท 2 นคร เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 พ.ย. 57
 พบ 35 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ