เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าบัญชี/ตรวจสอบบัญชีภายใน (จ.พิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำพร้อมกับยื่นแบบงบการเงิน - จัดทำเอกสารด้านบัญชี เช่น เอกสารรายรับ - รายจ่ายของบริษัท - สุรป นำส่ง ภงด. 1,3,53 และ ภพ.30 และการชำระภาษีอื่นๆ ของบริษัท - สามารถปิดงบการเงินภายในบริษัทได้ - สา...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 59
2 . พนักงานขายประจำร้านสาขาเทสโก้โลตัส สาขาท่าทองรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้า ให้ข้อมูลวิธีการใช้สินค้า - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร - รับชำระสินค้า/แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า เช็คและเติมสต็อคสินค้า - ตรวจสอบ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 9,000 บาท รายได้รวม 11,000 บาทขึ้นไป
26 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาพิษณุโลก
1.ควบคุม ติดตามเบี้ยประกันและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำสรุปผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อตัดช...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ก.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - ภูมิภาค
1) วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ และ/หรือ ระบบตามที่ระบุในขอบเขตงาน 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ - ติดตามให้ IT ส่วนกลางดำเนินการคำร้องต่างๆ เช่น rese...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย ประจำภาคเหนือ(พิษณุโลก)
-มีทักษะการขาย สามารถพูดโน้มน้าวได้ -ดูแลงานขายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของบริษัท -ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังการขาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้12,000+ค่าวิชาชีพ+ค่าคอมมิชชั่น
26 ก.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขานครไทย จังหวัดพิษณุโลก
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตาม หลักเกณฑ์ที่กำหนด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง
26 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย(Underwriter) ประจำสาขาพิษณุโลก
• บริการด้านการรับประกันภัย มีกระบวนการพิจารณา นำเสนอเงื่อนไขและอัตราเบี้ยประกันภัย ตลอดจนถึงการจัดทำและส่งมอบเอกสารแก่ลูกค้า คู่ค้า เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ ภายใต้นโยบาย และเป้าหมายด้านรายได้และผลกำไ...

บริษัท ศรีอยุธยา เจนเนอรัล ประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์การทำงาน
26 ก.ค. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาพิษณุโลก
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 59
9 . สัตวบาล ภาคตะวันออก
- ดูแลรับผิดชอบโรงเรือนที่ได้รับมอบหมายภายในฟาร์ม

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 59
10 . หัวหน้าแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำพิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
หัวหน้าแผนกบัญชี - รับผิดชอบงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่บัญชี - ปฏิบัติงานด้านเอกสารทางบัญชี

บริษัท V Groupcars จำกัด
หัวหน้าแผนกบัญชี 1 / เจ้าหน้าที่บัญชี 1
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีสมุดรายวันขาย-รายวันรับในประเทศ,ต่างประเทศ 2.ดูแลรับผิดชอบเงินสดย่อย 3.เตรียมชุดจ่ายชำระหนี้ในประเทศ 4.จัดทำใบกำกับภาษีขายและใบเสร็จรับเงินกรณีวัสดุเหลือใช้

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 59
13 . กุ๊กไทย อาหารไทยพื้นบ้านภาค 4 ภาค
- ทำอาหารไทยและอาหารไทยพื้นบ้าน (ได้ทั้งสี่ภาค)

ร้านเฮฟเว่น
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000
25 ก.ค. 59
14 . ผู้จัดการร้านอาหาร
ผู้จัดการร้านอาหารเอฟเว่นสเต๊ก และอาหารพ้นเมือง4ภาค ควบคุมดูแล และการจัดการได้

ร้านเฮฟเว่น
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
25 ก.ค. 59
15 . พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษาและการบริหารหลังการขายกับลูกค้า - จัดทำสรุปรายงานการขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59
16 . ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (พิษณุโลก)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
25 ก.ค. 59
17 . พนักงานคลังสินค้าประจำจังหวัดพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเข้าและส่งมอบให้ลูกค้า 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานตาม KPI 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59
18 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• Managing to ensure operational excellence in all warehouse areas included financial, operational, people, processes and services • Operating warehouse management system(s) and related equipment eff...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
19 . ครูสอนคณิตศาสตร์ และ ครูสอนภาษาอังกฤษ อนุบาล ถึง ป.6
ครูผู้สอนคณิตศาสตร์ และ ครูผู้สอนภาษาอังกฤษ หลักสูตรภาษาอังกฤษและใช้ภาษาอังกฤษในการเรียนการสอน ตลอดคาบเรียน โดยนำหลักสูตรมาจากประเทศสิงคโปร์ซึ่งเป็นที่ยอมรับให้เป็นหลักสูตรชั้นนำของโลก ด้วยรูปแบบที่มี...

360 Training Center
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
25 ก.ค. 59
20 . ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.พิษณุโลก
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานหรือบริษัทคู่สัญญา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท 2.รับนโยบาย-วางแผน-กระจายงานและติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.ค. 59
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ