เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุงไลน์ ประจำสาขาพิษณุโลก STA-PL
รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในไลน์การผลิต

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
3 . ช่างเตรียมพื้น
1.เตรียมชิ้นงานก่อนการทำสีรถยนต์ 2.ขัดสี โป๊สี ให้เรียบร้อยก่อนทำการพ่นสี 3.ติดกระดาษตามขอบชิ้นงานก่อนพ่นสี

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
4 . พนักงานบัญชี
1.ดูแลงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย 2.บันทึกเอกสารทางบัญชี 3.เก็บเอกสาร และดูแลงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
5 . พนักงานขายรถยนต์
1.ดำเนินการส่งเสริมการขาย หาลูกค้ารายใหม่ 2.ประสานงานทั้งภายในและภายนอกบริษัท 3.ดูแลลูกค้า ดำเนินการเรื่องเอกสารการขายให้กับลูกค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายด้านยอดขาย 4.สร้างความเชื่อมั่นให้กับลูกค้า...

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
6 . พนักงานอะไหล่
1.หยิบจ่ายอะไหล่ตามเอกสารเบิก 2.ติดตามอะไหล่ที่ค้างจ่าย 3.บริหารการจัดการเรื่องเวลาให้ได้ตามที่กำหนด 4.ศึกษาและค้นคว้าหาความรู้เพิ่มเติมจากงานที่ทำ

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
7 . พนักงานช่างซ่อมรถยนต์
1.ปฏิบัติงานซ่อมบำรุงรถยนต์ตามที่ได้รับมอบหมายครบถ้วน ตามรายการและตรงตามเวลานัดหมาย 2.ดูแลรักษาเครื่องมืออุปกรณ์ประจำตัวและส่วนรวมให้คงสภาพการใช้งานตลอดไป 3.ดูแลรักษาความสะอาดรถลูกค้าและความสะอาดพื้...

บริษัท โตโยต้าพิษณุโลก ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการจัดซื้อ (ประจำสำนักงานพิษณุโลก)
- สรรหา Supplier เพื่อเช็คราคาสินค้า - เปรียบเทียบราคาสินค้า - ติดตามสินค้า/ตรวจรับสินค้า

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ก.ค. 57
9 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
ด่วนมาก!! สาขาลำปาง-สาขาพิษณุโลก

1.เจรจาติดตามเร่งรัดหนี้สิน ตามธนาคารแห่งประเทศไทย 2.โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ลูกค้าค้างชำระกับธนาคารแห่งประเทศไทย 3.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่...

บริษัท นิติรัฐ ลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนหลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
30 ก.ค. 57
10 . Sales Representative (พิษณุโลก)
ดูแล Dealer และบริหารยอดขายในพื้นที่

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
11 . ผู้ติดตาม ดูแล ผู้สูงอายุ (อยู่ประจำ) (หญิง)
- ดูแล ติดตาม ผู้สูงอายุ - จัดยา ให้รับประทาน - ดูแล อำนวยความสะดวก - ทำอาหารได้บ้าง (สอนเพิ่มให้)

เจริญมาร์เก็ต
1 อัตรา
เงินเดือน รายรับรวม 11,000
30 ก.ค. 57
12 . Sale Coordinator
- ประสานงานขาย และติดต่อกับลูกค้า - เสนอขายห้องพัก/ห้องสัมมนา/งานแต่งงาน หรืออื่นๆ กับหน่วยงานต่างๆ - ออกใบฟังก์ชั่นงานตามออร์เดอร์ที่ได้รับการอนุมัติ - มีการติดตามงานกับลูกค้าได้ทันตามกำหนดเวลา ฯ...

โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พาเลซ
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
30 ก.ค. 57
13 . Assistant F/O Manager / Assistant Room Division Manager
- จัดทำโปรโมชั่นประจำเดือน - วางแผนอัตรากำลังคน - บริหารจัดการงานในแผนกต้อนรับส่วนหน้าและฝ่ายห้องพัก - สอนงานพนักงานใหม่ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ - จัดทำใบกำหนดหน...

โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พาเลซ
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
30 ก.ค. 57
14 . Assistant F/B Manager
- จัดทำโปรโมชั่นประจำเดือน - วางแผนอัตรากำลังคน - บริหารจัดการงานในฝ่ายอาหารและเครื่องดื่ม - สอนงานพนักงานใหม่ และจัดทำคู่มือการปฏิบัติงานให้กับพนักงานในฝ่ายที่รับผิดชอบ - จัดทำใบกำหนดหน้าที่งานแต...

โรงแรม ไอยรา แกรนด์ พาเลซ
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000
30 ก.ค. 57
15 . พนักงานขับรถ
ขับรถบริษัท ต่างจังหวัด และ กรุงเทพ

บริษัท นิธิบูรญจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
16 . Office engineer
ใช้งาน Aoto cad ได้ดี ประมาณราคาได้ เขียนแบบได้ ใช้งานคอมพิวเตอร์ได้ชำนาญ และพร้อมที่จะเรียนรู้งานเพื่อให้เกิดความชำนาญในการใช้เทคนิคการก่อสร้าง

บริษัท พีแอล.วี.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ
29 ก.ค. 57
17 . ผู้จัดการแผนก Kitchen&Built in (สาขาพิษณุโลก)
- ให้คำแนะนำสินค้าเกี่ยวกับ Kitchen&Built in รายการส่งเสริมการขายแก่ลูกค้า และบริหารแผนก รวมถึงยอดขาย

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ค. 57
18 . พนักงานจัดการสินค้า
- บันทึกข้อมูลลงคอม เช็คสต็อกสินค้า - นำเงินเข้าธนาคาร - ดูแลจัดการ สั่งสินค้าจากกรุงเทพ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย - เวลาปฏิบัติงาน 9:00-18:00น. - หยุดอาทิตย์ละวัน (มีตารางวันหยุด) - สามาร...

บริษัท สิริ อินเตอร์ฟู๊ด จำกัด
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน ขั้นต่ำ 12,000 บาท
28 ก.ค. 57
19 . ผู้ช่วยพนักงานขาย (ขับรถ-เล็ก4ล้อ) ใบขับขี่ประเภท1
ขับรถพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้า / ช่วยพนักงานขายตรวจนับสินค้า / จัดเรียงสินค้าในร้านค้า / ดูแลรับผิดชอบสินค้าบนรถ / ดูแลรักษาสถาพการใช้งานของยานพาหนะที่ใช้ขับขี่ / ช่วยพนักงานขายค้นหาเส้นทาง เพื่อเ...

บริษัท เอเอดีเอส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม/เดือน 12,000 บาทขึ้นไป
26 ก.ค. 57
20 . Sale Credit / sale Van / Sale มอเตอร์ไซด์
วางแผนเข้าเยี่ยมร้านค้า / นำเสนอรายการขาย / กระจายสินค้า / ติดตั้งอุปกรณ์การขาย / จัดเรียงสินค้า / บันทึกการขาย / วางแผนการขายให้บรรลุเป้าหมาย ฯลฯ

บริษัท เอเอดีเอส จำกัด
10 อ้ตรา
เงินเดือน รายได้รวม/เดือน 20,000 / 18,000 / 12,000 บาทขึ้นไป
26 ก.ค. 57
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ