เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1. ควบคุมบัญชีลูกหนี้ในสาขา ให้มีการชำระค่างวดอย่างต่อเนื่อง และติดตามเร่งรัดหนี้สิน 2. ติดตามลูกหนี้ เจรจา แนะนำโน้มน้าวให้ลูกค้าชำระค่างวด และไม่ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โชคชัย (1991) สวรรคโลก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
6 พ.ค. 58
2 . อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ สาขาพิษณุโลก สมัคร สัมภาษณ์ รู้ผลทันที
รับสมัครด่วน!!!

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดรับบุคคลากรมากความสามารถ หลากหลายตำแหน่งอาทิ -พนักงานแนะนำสินค้า -แคชเชียร์ -Interior Designer -ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ ที่พร้อมเข้าร่วมทำงาน เป็นหนึ่งเดียวกับทีมงา...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
5 พ.ค. 58
3 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานพิษณุโลก)
- จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสินเชื่อ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 พ.ค. 58
4 . พนักงานขาย หน่วยรถ ( Van Salesman) จังหวัดพิษณุโลก
ด่วนมาก !!

1. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไม่ต่ำกว่า 1 ปี 2 รับผิดชอบขายสินค้าและเก็บบัญชีสินค้า 3. ปฏิบัติงานขาย ส่งเสริมการขายตามนโยบายบริษัท

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท + เบี้ยเลี้ยง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
5 พ.ค. 58
5 . Sales Supervisor จังหวัดพิษณุโลก
ด่วนมาก !!

1.รับผิดชอบควบคุมงานขายพนักงาต่างจังหวัด 2.ออกตลาดเพื่อตรวจสอบ Van Sales 3. ปฏิบัติงานควบคุมและดูแลทีมขายต่างจังหวัด 4. ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+ค่าคอมมิชชั่น+เบี้ยเลี้ยง+ค่าน้ำมัน
5 พ.ค. 58
6 . ผู้จัดการฝึกหัด
ดูแลบริหารงานทั้งออฟฟิศ พัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามเป้าหมายบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
5 พ.ค. 58
7 . ประชาสัมพันธ์การตลาด
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน ทางด้านการตลาด

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
5 พ.ค. 58
8 . ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรบริษัทให้มีศักยภาพตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
5 พ.ค. 58
9 . พนักงานทั่วไป
ทำงานทั่วไป ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
5 พ.ค. 58
10 . วิจัยการตลาด
ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 (มีโบนัสและที่พักให้)
5 พ.ค. 58
11 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
1.ขับรถให้ผู้บริหารไปตามสถานที่ต่าง ๆ 2.ดูแลรับผิดชอบ ความพร้อมเกี่ยวรถที่ขับ 3.สามารถไปได้ทุกจังหวัด เช่น ระหว่าง กทม และ พิษณุโลก / พิษณุโลก และจังหวัดอื่น ๆ / หรือไม่ติดเรื่องค้างคืนต่างจังหวัด ...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
5 พ.ค. 58
12 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Sani Clean Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
5 พ.ค. 58
13 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Sani Clean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
5 พ.ค. 58
14 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Sani Clean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
5 พ.ค. 58
15 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Sani Clean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
5 พ.ค. 58
16 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การวางแผนกลยุทธ์การขาย - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด - วางกลยุทธ์แผนการขายในแต่ละช่วง - จัดทำโครงการรองรับแผน - ประมาณการยอดขาย - วางแผนการบริหารงบประมาณ - ก...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000
5 พ.ค. 58
17 . Admin ประจำสาขาพิษณุโลก
งานเอกสาร - พิมพ์และจัดเตรียมเอกสารให้กับพนักงานขาย - รวบรวมเอกสารด้านการขาย - รับ/ส่งเอกสารทั้งภายในและภายนอก - ทำเบิกค่าใช้จ่ายต่าง ๆ จัดทำรายงานการขาย - สรุปรายงานการขายประจำสัปดาห์และประจำเด...

CASE BY WATKINSON CONSTRUCTION EQUIPMENT CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
5 พ.ค. 58
18 . ผู้จัดการเขต / Site Manager
-ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ -ตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำยา,อุปกรณ์,วัสดุสิ้นเปลือง,และทรัพย์สินต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน โดยคำนึงถึงประโยช...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้นต์แก๊ส
4 พ.ค. 58
19 . ผู้จัดการเขต / Site Manager
-ดูแลและควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ -ตรวจสอบและควบคุมการใช้น้ำยา,อุปกรณ์,วัสดุสิ้นเปลือง,และทรัพย์สินต่างๆ เป็นประจำทุกเดือน โดยคำนึงถึงประโยช...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เซ้นต์แก๊ส
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
4 พ.ค. 58
20 . ช่างเทคนิค (ประจำสาขาพิษณุโลก)
- ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แนะนำลูกค้า - ประกอบคอมพิวเตอร์ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
4 พ.ค. 58
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ