เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2 ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงานนัดพบแรงงาน รับสมัครงานหลายอัตรา
บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด (มหาชน) สาขาพิษณุโลก 2 ร่วมกับสำนักงานจัดหางานจังหวัดพิษณุโลก จัดงานนัดพบแรงงาน รับสมัครงานหลายอัตรา ตำแหน่งที่เปิดรับสมัคร-ตำแหน่ง o พนักงานขายกลุ่มสินค้าอาหารสด 50 อั...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
- ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน - สอบสวน วิเคราะห์ ป้องกันการเกิดอุบัติเหตุและเหตุอันตรายในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามมาตรฐานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนงาน...

บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท วิศวไทย 99 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
3 . วิศวกร ด่วนมาก !!
โครงการก่อสร้างประตูระบายน้ำคลองกระมังและคลองหันตรา จังหวัดอยุธยา โดยเริ่มก่อสร้างในเดือน กรกฎาคม นี้ ถึง เดือน พฤศจิกายน 2557 รวมระยะเวลาก่อสร้าง 17 เดือน 1. วิศวกรสนามดูแลงานก่อสร้าง ด้านงานโครงส...

บริษัท ดี.บี.ที. เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด/บริษัท วิศวไทย 99 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 พ.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์(อาวุโส) (สาขาพิษณุโลก)
1. งานสรรหาอัตรากำลัง (Recruitment) 2. งานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Benefit & Welfare) 3. งานฝึกอบรม (Training) 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 พ.ค. 58

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ค. 58
6 . หัวหน้าทีมขาย, พนักงานขาย
1. รับผิดชอบยอดขายตามเป้าหมายที่กำหนด 2. ตรวจสอบและบันทึกข้อมูลคู่แข่งขันในเขตพื้นที่ 3. ส่งรายงานประจำวัน 4. จัดกิจกรรม พี้นที่ต่างจังหวัดได้

บริษัท BMW นิธิบูรญจำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + คอม
22 พ.ค. 58
7 . พนักงานขาย
1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, Agent 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง 4. มีใจรักในการขาย ซื่อสัตย์ ขยัน อดทน 5. มีประสบการณ์ขายโทรศัพท์ สมาร์ทโฟน จะพิจารณ...

บริษัท เอ็มจีที อิเล็คทริค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000
22 พ.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่สนับสนุนการตลาดประจำสาขา พิษณุโลก, ศรีราชา
- รับประกันภัย และคิดเบี้ยประกันภัยให้ลูกค้า - ให้คำแนะนำลูกค้า - ออกกรมธรรม์ - ประสานงานต่างๆระหว่างสำนักงานใหญ่และสาขา

บริษัท โตเกียวมารีนประกันภัย (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
22 พ.ค. 58
9 . Solution Sales (พิษณุโลก)ด่วนมาก!!!
Responsibilities: • ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร • วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าเป้าหมา...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
22 พ.ค. 58
10 . หัวหน้าฝ่ายขาย
1. เปิดลูกค้ารายใหม่ รักษาลูกค้ารายเก่า 2. กระตุ้นยอดขาย และเข้าพบลูกค้า, Agent 3. เสริมสร้างการขายในทุกช่องทาง

บริษัท เอ็มจีที อิเล็คทริค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 พ.ค. 58
11 . BR พนักงานขาย แบรด์ Victorin Jackson สาขาพิษณุโลก ด่วนมาก!!
ประชาสัมพันธ์ แนะนำผลิตภัณฑ์แบรนด์ Victorin Jackson

บริษัท อินสปาย อินโนเวชั่น จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
พบลูกค้านอกสถานที่ ให้บริการและให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าทางการเงิน

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
21 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ลงพื้นที่ให้บริการและส่งเสริมสนับสนุนงานการตลาดเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพในด้านงานขาย

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 58
14 . Freelance Agent
นัดพบลูกค้า นำเสนอสินค้า และผลิตภัณฑ์ทางการเงินต่างๆ เวลาทำงานเป็นอิสระ

บริษัท กรุงเทพประกันชีวิต จำกัด(มหาชน) สาขาพิษณุโลก
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 58
15 . หัวหน้างาน
- วางแผนการผลิต - จัดซื้อวัสดุอุปกรณ์สำหรับฝ่ายผลิต - ควบคุมสต๊อกสินค้าคงคลังในแผนก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย(จป.วิชาชีพ / เทคนิคขั้นสูง)
1. ดูแลด้านชีวอนามัยและความปลอดภัย 2. ฝึกอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 3. ส่งรายงานให้ทางราชการ 4. ควบคุมเอกสารงานระบบ ISO9001:2008 OHSAS18001:2007

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ค. 58
17 . PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
19 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม ประจำจังหวัดพิษณุโลก (STA-PL)
- ควบคุม, ดูแล, ตรวจสอบ, ปรับปรุง และพัฒนางานด้านเครื่องจักร, ระบบไฟฟ้า - งานซ่อมบำรุงทั่วไปภายในโรงงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
20 . รองผู้จัดการร้านปิ้ง ย่าง ชาบู ซูมิเอเชี่ยนกริลล์ สาขาบิ๊กซีพิษณุโลก
ทำงานอาทิตย์ละ 6 วัน หยุดวันธรรมดา หน้าทีหลัก:ช่วยรับผิดชอบผลประกอบการร้าน เรียกลูกค้า ดูแลลูกค้า ดูแลภาพรวมการให้บริการ บริหารจัดการงานและพนักงาน ทำรายงานส่งสำนักงานใหญ่

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซูมิ ซูมิ เอเชี่ยน กริลล์
รอง ผจก
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 15,000 บาท
21 พ.ค. 58
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ