เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Nonfood 2) สาขาพิษณุโลก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
27 ส.ค. 59
2 . U3ร้าน"วัตสัน"สาขาเปิดใหม่ "Topland พิษณุโลก" สมัครได้ที่ เซ็นทรัล พิษณุโลกรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้าและให้บริการลูกค้าภายในสาขา - รับชำระค่าสินค้า ( แคชเชียร์ ) - ตรวจนับสต๊อกสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 11,500++ บาท/เดือน โดยประมาณ
27 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำภาคเหนือ(พิษณุโลก)
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ เช่น ที่ดิน ทรัพย์ ถอนการบังคับคดี - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสาร กรมที่ดิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
4 . ผู้แทนขายเครื่องมือวิทย์ (Sales Representative)ประจำพิษณุโลกและภาคเหนือตอนล่างรับสมัครด่วน !
- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
27 ส.ค. 59
5 . พนักงานคลังสินค้าประจำจังหวัดพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเข้าและส่งมอบให้ลูกค้า 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานตาม KPI 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
6 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• Managing to ensure operational excellence in all warehouse areas included financial, operational, people, processes and services • Operating warehouse management system(s) and related equipment eff...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
7 . พนักงานขาย และการตลาด ประจำศูนย์พิษณุโลก
- เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท - รับความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา - จดออเดอร์ และประสานงานเข้าออฟฟิศเพื่อแจ้งออเดอร์และดำเนินการจัดส่งสินค้า - ติดตามการชำร...

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
26 ส.ค. 59
8 . พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษาและการบริหารหลังการขายกับลูกค้า - จัดทำสรุปรายงานการขาย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
9 . หัวหน้าแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท V Groupcars จำกัด
1 - 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - ภูมิภาค
1) วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ และ/หรือ ระบบตามที่ระบุในขอบเขตงาน 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ - ติดตามให้ IT ส่วนกลางดำเนินการคำร้องต่างๆ เช่น rese...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 59
11 . Sales Engineer (ประจำภาคเหนือตอนล่าง)
- นำเสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้า - ดำเนินการขายหรือจัดกิจกรรมการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย - รักษาความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้าในระยะยาว - รับผิดชอบในการชี้แจง ข้อมูลรายละเอียด โครง...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 40,000 (Overall Package)
26 ส.ค. 59
12 . สัตวบาล ภาคตะวันออก
- ดูแลรับผิดชอบโรงเรือนที่ได้รับมอบหมายภายในฟาร์ม

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
13 . Sales Executive (ประจำโครงการขายคอนโด จ. พิษณุโลก)
- ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆภายในองค์กร ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
14 . ผู้จัดการอาคาร (นิติบุคคลบริหารอาคารชุด) ประจำคอนโด จ.พิษณุโลก
1.ควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานหรือบริษัทคู่สัญญา ให้ปฏิบัติตามระเบียบและนโยบายเป็นส่วนหนึ่งในการทำกิจกรรมของบริษัท 2.รับนโยบาย-วางแผน-กระจายงานและติดตามให้งานเป็นไปตามเป้าหมายและสำเร็จลุล่วงด้วยดี 3...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ส.ค. 59
15 . HR Officer ประจำภาคเหนือตอนล่าง
HR Officer ประจำภาคเหนือตอนล่าง ผู้สนใจทำงานที่ภาคเหนือตอนล่าง สามารถส่งประวัติไปที่ Chosita_Mua@truecorp.co.th และ pattaraporn_tep@truecorp.co.th ลักษณะงาน - วางแผน และสรรหาคัดเลือกบุคลากรที่มีค...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++
26 ส.ค. 59
16 . พนักงานจัดซื้อ (ประจำพิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
1. บริหารการจัดซื้อ จัดหา สินค้าที่รับผิดชอบ 2. บริหารการจัดการสินค้าคงคลัง 3. วางแผนการตลาดสินค้าที่รับผิดชอบ 4. สร้างความสัมพันธ์อันนี้ระหว่างลูกค้าและSupplier

SCG Cement-Building Materials - Domestic Market
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
26 ส.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลและฝึกอบรบ (HR-Training จ.พิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
1.งานบริหารงานบุคคล - สรรหาพนักงานตามข้อกำหนดของบริษัท - จัดทำวีธีการลงเวลาเข้า-ออกงาน และวิธีการตรวจสอบ ดูแลระบบควบคุมระบบการลงเวลาของพนักงานสาขาและสำนักงานใหญ่ - กำหนดระเบียบการลา จัดทำขั้นตอน...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และแล้วแต่ประสบกาณ์และความสามารถ
26 ส.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์วางแผนการตลาดและทำโปรโมชั่น (Marketing จ.พิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
- จัดทำโปรโมชั่นของสินค้า - รายงานสรุปยอดขายของการจัดโปรโมชั่นสินค้า - วิเคราะห์ข้อมูลสินค้า, ข้อมูลการตลาด และจัดทำรายงานสรุปผลเพื่อนำมาเป็นข้อมูลประกอบการสั่งสินค้า - วิเคราะห์และจัดทำความต้องการ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท เจรจาได้แล้วแต่ประสบกาณ์และความสามารถ
26 ส.ค. 59
19 . Field Service Engineer (Electrical/ Mechanical/ Phitsanulok/ 30-35K) MSM 2881Urgently Required !
• Responsible for on-site services with technical service team. • Installing and commissioning machines at customer sites. • Carrying out machines performance test. • Trouble shooting and inspectin...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
Electrical x1 / Mechanical x1
เงินเดือน 30,000 - 35,000 THB
25 ส.ค. 59
20 . พนักงานขายหน้าร้าน และประสานงานฝ่ายขาย
- ดูแลการขายสินค้าหน้าร้าน - ดูแลงานด้านเอกสารฝ่ายขาย - ให้ข้อมูลลูกค้าทางโทรศัพท์ - ประสานงานทั่วไป ทำงาน ( จ - ส / 8.30 - 17.30 น. )

บริษัท เกรท คิทเช่น/ Great Kitchen จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000
25 ส.ค. 59
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ