เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) พิษณุโลก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
10 อัตรา
29 มิ.ย. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Nonfood 2) สาขาพิษณุโลก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
29 มิ.ย. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาพิษณุโลก
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 มิ.ย. 59
4 . พนักงานธุรการ (สัญญาจ้างรายปี) สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบเกี่ยวกับงาน ในระบบ kopen - จัดทำเอกสารต่าง - รับผิดชอบงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ครบระยะเวลาสัญญาจ่ายค่าตอบแทน 3 เดือน

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 มิ.ย. 59
5 . พนักงานคลังสินค้าประจำจังหวัดพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบความถูกต้องก่อนรับเข้าและส่งมอบให้ลูกค้า 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือประจำวัน 3. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายและปฏิบัติงานตาม KPI 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Perfect Companion Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
6 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• Managing to ensure operational excellence in all warehouse areas included financial, operational, people, processes and services • Operating warehouse management system(s) and related equipment eff...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
สังกัดบริษัท: บริษัท สมาร์ท เซอร์วิส แอนด์ แมเนจเม้นท์ จำกัด (บริษัทในเครือ บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด มหาชน) โดยบริษัทฯ เป็นผู้ดำเนินธุรกิจในด้านการบริหารการจัดการหมู่บ้าน และ อาคารชุด (Property & ...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ (อาวุโส) สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
- คัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฎิบัติการ,คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด - ตรวจสอบระยะเวลาการทำงานเพื่อประเมินผลการปฎิบัติงาน อาทิ การประเมินผลการปฎิบัติงาน...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
29 มิ.ย. 59
9 . ช่างเทคนิค (ภาคเหนือตอนล่าง)
- ให้บริการซ่อมแซมสินค้าของบริษัท เช่น เครื่องพันพาเลท พัดลมไอเย็น ฯลฯ ให้กับลูกค้าในเขตภาคเหนือตอนบน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
10 . สัตวบาล ภาคตะวันออก
- ดูแลรับผิดชอบโรงเรือนที่ได้รับมอบหมายภายในฟาร์ม

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
11 . ฝ่ายการตลาด
1.จัดบูธแสดงสินค้า 2.ทำการทดลองผลิตภัณฑ์ 3.จัดทำงบประมาณส่งเสริมการขาย 4.ในบางครั้งมีออกต่างจังหวัด

บริษัท เพิซ โปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาพิษณุโลก
1.ควบคุม ติดตามเบี้ยประกันและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำสรุปผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อตัดช...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 มิ.ย. 59
13 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำสาขาพิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
14 . ปิดรับสมัครRETAIL SUPERVISOR บริษัทSAMSUNG สนใจติดต่อคุณอั้ม 083-988-5068 รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบShop เครื่องใช้ไฟฟ้า ในพื้นที่ที่ดูแล - ประชาสัมพันธ์ข้อมูลบริษัท, Promotion, สินค้าใหม่หรือข้อมูลต่างๆ ที่กำหนดให้พีซีในพื้นที่ - control และรายงาน stock - ดูแลร้านค้า Shop , display -...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
29 มิ.ย. 59
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน ประจำร้าน iBeat สาขาโลตัสพิษณุโลก(ท่าทอง)รับสมัครด่วน !
1.ดูแลยอดขายของร้าน 2.สรุปรายงานประจำทุกเดือน 3.บริหารพนักงานภายในร้าน 4.มีความคิดสร้างสรรค์เพื่อสร้างยอดขาย(การตกแต่งร้าน) 5.ดูแลสินค้าภายในร้าน

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
- ทำการตรวจวิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ - ตรวจติดตามและตรวจสอบผลิตภัณฑ์ - สอบเทียบอุปกรณ์ทั้งหมดในห้องปฏิบัติการ

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - คิดค้นและพัฒนาผลิตภัณฑ์

บริษัท ไทยนิปปอนเวจเทเบล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
18 . Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์)
Asst. Production Manager เป็นตำแหน่งที่จะเป็นผู้ช่วยของ Plant Manager ประจำโรงงาน ดูแลงานรับผิดชอบทั่วไปทั้งหมดในโรงงาน และ จะได้รับการเทรน การปฏิบัติงานจิง เพื่อก้าวขึ้นสู่ Plant Manager ในอนาคต

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 มิ.ย. 59
19 . Production Shift Supervisor (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.เพชรบุรี)
รับผิดชอบ ดูแลความเรียบร้อย และควบคุมดูแลกำลังพลในการผลิตในกะที่รับผิดชอบให้เป็นไปตามแผนการผลิตของบริษัท

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 มิ.ย. 59
20 . พนักงานพัฒนาระบบเว็บไซต์
พัฒนา Website และสร้าง Website ด้วย WordPress ซึ่งใช้ HTML, PHP, javascript, SQL, CSS เป็นหลัก ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

อาศรมลาปเป็ด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
28 มิ.ย. 59
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ