เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคเหนือ ศูนย์ซื้อขุนตาล (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาพิษณุโลก
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
9 ธ.ค. 59
3 . Sales Supervisor (Lower North Region) based in Phitsanulok Branch
• Supervise sales team • Products responsible: lighting equipment, lamps, electrical products • Main customers: retail shops, contractors, factories • To supervise sales team and coach sales repre...

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
4 . Programmer (Base in Phisanulok)
• รับผิดชอบการปฏิบัติงานด้านโครงสร้างพื้นฐานของระบบเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัทเครือไทยยาซากิ โดยศึกษา ข้อมูลผลิตภัณฑ์ใหม่ ดำเนินการติดตั้งระบบใหม่ ดูแลระบบ IT ให้พร้อมใช้งาน • จัดเตรียมข้อมูล Hardware...

บริษัท ไทยยาซากิ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Head Office)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - ภูมิภาค
1) วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ และ/หรือ ระบบตามที่ระบุในขอบเขตงาน 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ - ติดตามให้ IT ส่วนกลางดำเนินการคำร้องต่างๆ เช่น rese...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
6 . หัวหน้าทีมพีซี (ภาคเหนือตอนล่าง) , เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี (พื้นที่ กรุงเทพ ฯ) รับสมัครด่วน !
ประสานงานห้างแต่ละสาขาในการส่งตัวพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าปฏิบัติงานประจำสาขาในแต่ละพื้นที่ •ประสานงานกับห้างแต่ละพื้นที่ เพื่อนำแผนการทำงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
7 . พนักงานประเมินราคา ประจำสาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
8 . หัวหน้า ฝ่ายกิจกรรม
- จัดกิจกรรม การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ - วางแผนการออกสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ - จัดกิจกรรมพิเศษสำหรับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
9 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วางแผนสรรหาว่าจ้างบุคลากร - พัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ - จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร - เสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร - ควบคุมตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างในระบบ Payroll - อื่นๆที่...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59

บริษัท เดอเบล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
11 . พนักงานธุรการคีย์ข้อมูล ต่อสัญญาเรื่อยๆ มีโอกาสปรับประจำแน่นอน (ประจำ พิษณุโลก)Urgently Required !
ถ้าเป็นเพศชาย * ออกไปช่วยตรวจสอบพื้นที่สำหรับสัญญาณเครือข่าย 3G กับหัวหน้างาน * คีย์ข้อมูลทีเกี่ยวข้องกับบริษัท ทั้งตัวเลขและตัวหนังสือ รวมถึงการดึงภาพถ่ายลงคอมพิวเตอร์ * อื่น ๆ ทีได้รับมอบหมาย ...

บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท + OT (ผ่านโปรปรับเป็น 11,000 ตามความสามารถและผลงาน)
9 ธ.ค. 59
12 . หัวหน้าช่าง
- บริหาร ควบคุม วิเคราะห์งานซ่อมแซมและบำรุงรักษา - ตรวจตรา ดูแลความเรียบร้อย ระบบไฟฟ้า/ประปาและเครื่องปรับอากาศ/ลิฟท์/บันไดเลื่อน ภายในอาคาร ให้ปฏิบัติงานได้ปกติ - กำหนดแผนงานที่เกี่ยวข้องกับงานซ่อ...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
13 . Civil Engineer
- Coordinate with government about official documents - Operate in civil engineering design and construction control - Design engineering plan, construction plan and action plan for monitoring the r...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
9 ธ.ค. 59
14 . พนักงานขายร้านนานาจิปาถะ สาขาเทสโก้โลตัส/เซ็นทรัลพลาซา จ.พิษณุโลกรับสมัครด่วน !
- แนะนำสินค้า ให้ข้อมูลวิธีการใช้สินค้า - สร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า ให้บริการลูกค้าด้วยการยิ้มแย้มแจ่มใส เป็นมิตร - รับชำระสินค้า/แคชเชียร์ - จัดเรียงสินค้า เช็คและเติมสต็อคสินค้า - ตรวจสอบ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 9,000 บาท รายได้รวม 11,000 บาทขึ้นไป
8 ธ.ค. 59
15 . โฟร์แมน
- วางแผนการทำงานในแต่ละวันและพื้นที่รับผิดชอบ - ควบคุมคนงานในไซต์งาน - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามที่กำหนด - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
8 ธ.ค. 59
16 . วิศวกรโยธา
ควบคุมงานก่อสร้าง , งานสถาปัตย์

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
5 อัตรา
8 ธ.ค. 59
17 . หัวหน้างานอาวุโส
1.การจัดการกระบวนการของไซต์งาน จัดการวางแผน ดูแลไซต์ การควบคุมงานโฟร์แมน 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 59
18 . วิศวกรงานระบบไฟฟ้า/เครื่องกล
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและเครื่องกล

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
8 ธ.ค. 59
19 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• Managing to ensure operational excellence in all warehouse areas included financial, operational, people, processes and services • Operating warehouse management system(s) and related equipment eff...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
20 . ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (ประจำ พิษณุโลก)
- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ OPPO - วิเคราะห์อาการเสียเบื้องต้นได้ - สามารถตอบปัญหาเครื่องเเก่ลูกค้าได้

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + Job
8 ธ.ค. 59
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ