เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชี ประจำพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านบัญชีของบริษัท

กลุ่มบริษัท V Groupcars
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกการเงิน (ประจำพิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการเงินของบริษัท

กลุ่มบริษัท V Groupcars
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
3 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคเหนือทั้งหมด)รับสมัครด่วน !
• พนักงานขายหน่วยรถเงินสด • จำหน่ายสินค้าอุปโภคบริโภค ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้ากับร้านค้าปลีก (เช่น ร้านโชห่วย, ร้านขายของชำ, มินิมาร์ท เป็นต้น) ในเขตที่รับผิดชอบ • ดูแล...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + เบี้ยเลี้ยง 220 บาท/ วัน + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์ **รายได้เฉลี่ย 15,000 - 23,000 บาท**
3 พ.ค. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Nonfood 2) สาขาพิษณุโลก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
3 พ.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาพิษณุโลก
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาพิษณุโลก
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาพิษณุโลก
- ติดต่อสถานที่ราชการ - ตรวจกรรมสิทธิ์ที่ดินและคัดถ่ายเอกสารกรมที่ดิน - งานบังคับคดี ยึด อายัดทรัพย์สิน รวมถึงการขายทอดตลาด

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 พ.ค. 59
8 . พนักงานขายประจำร้าน iBeat สาขาเทสโก้โลตัส พิษณุโลก (โลตัส2)รับสมัครด่วน !
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 พ.ค. 59
9 . พนักงานบัญชี
บัญชี : Keyข้อมูลลงระบบ / รับ-จ่าย(วางบิล) / สรุปทำ ภงด.3,53 / ตรวจสอบภาษีซื้อ

Saniclean Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000บาทขึ้นไป
3 พ.ค. 59
10 . พนักงานขายหน่วยรถ หรือ พนักงานขายมอเตอร์ไซด์
1.วางแผนการเยี่ยมลูกค้าตามตารางนัดหมาย 2ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมขายร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้อง ตามเป้าหมายที่กำหนด 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.ติดตั้ง...

Saniclean Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
3 พ.ค. 59
11 . หัวหน้าพนักงานขาย Suppervisor
1.เยี่ยม นำเสนอ และขายสินค้าให้กับร้านค้าภายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ตลอดจนปิดการขาย 2.ให้คำแนะนำด้านเทคนิคแก่ลูกค้าที่ซื้อสินค้า รวมทั้งให้ข้อมูลข่าวสารต่าง ๆ แก่ลูกค้า เพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดี 3.ช่...

Saniclean Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 25,000 บาทขึ้นไป
3 พ.ค. 59
12 . ผช.พนักงานขาย (ขับรถ 6 ล้อขึ้นไป)&(ขับรถ 4ล้อเล็ก)
1.ขับรถนำพาพนักงานขายเข้าเยี่ยมร้านค้าในเขตที่ดูแลรับผิดชอบ และจัดส่งสินค้าตามร้านค้า ได้ตามใบสั่งได้ถูกต้องครบถ้วน 2.ช่วยพนักงานขายในการจัดกิจกรรมการขาย จัดเรียงสินค้า ตรวจสอบสินค้าใกล้หมดอายุ พร้อม...

Saniclean Co., Ltd.
7 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 13,000 บาทขึ้นไป
3 พ.ค. 59
13 . Sale Credit
1.วางแผนการเข้าเยี่ยมร้านค้าตามตารางนัดหมาย(Route Plan) 3ครั้ง/เดือน 2.นำเสนอรายการส่งเสริมการกับร้านค้าได้อย่างครบถ้วนและถูกต้องโปร่งใส 3.นำเสนอสินค้าใหม่และการกระจายสินค้าตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4....

Saniclean Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวมต่อเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
3 พ.ค. 59
14 . พนักงานขับรถเทรลเลอร์ ประจำคลังน้ำมันพิษณุโลก รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบในการดูแลรักษา ตรวจสอบสภาพรถยนต์ แจ้งซ่อมในกรณีรถเสีย และขับรถเทรลเลอร์บรรทุกน้ำมัน จัดส่งน้ำมันตามใบสั่งซื้อของลูกค้าตามที่ต่างๆ เพื่อให้ถึงจุดหมายถูกต้อง ครบถ้วน ทันเวลาและปลอดภัย

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 พ.ค. 59
15 . ช่างซ่อม HA (พิษณุโลก)
- ตรวจเช็ค หรือซ่อมแซมSmartPhone ระบบ Android เครื่องปรับอากาศ หรือเครื่องใช้ไฟฟ้าภายในบ้าน โทรทัศน์ ตู้เย็น Taplet Notebook Computer - บันทึกรายการอะไหล่ สินค้าส่งซ่อม - ตรวจเช็ครายการอะไหล่ - ...

บริษัท ฟิวเจอร์อิเล็คโทรนิคส์ เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
3 พ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่ TMS (เขตตรัง ,เขตพิษณุโลก,เขตปราจีนบุรี,เขตชลบุรี)
-ดูแล ตรวจสอบ ควบคุม จุดขายทุกหน้าร้านของ OPPO ให้เป็นไปตามรูปแบบที่แบรนด์กำหนด -ประสานงาน Supplier เพื่อออกแบบและประสานงานผู้รับเหมาทั้งงาน Display และงานตกแต่งภายใน - บริหารการใช้งานอุปกรณ์ POP,...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + KPI + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
3 พ.ค. 59

บริษัท ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• เป็นผู้ประสานงานและให้บริการที่ดีแก่ ลูกค้า, ตัวแทนนายหน้า เพื่อจูงใจให้เพิ่มผลผลิตทางด้านการตลาด • ศึกษาวิเคราะห์ความต้องการของลูกค้า, ตัวแทนนายหน้าและภาวะแวดล้อมทางด้านการตลาด • ติดตามงานใหม่และ...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 พ.ค. 59
19 . HSE Offiicer (พิษณุโลก, ลำปาง, นครสวรรค์, นครศรีธรรมราช)
Responsible for Environmental and Safety Quality Monitoring and Audit. Compliance measures to prevent and environmental impact or Pollution prevention and control projects, as assigned. Including the ...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 30,000
2 พ.ค. 59
20 . Asst. Production Manager (ประจำโรงงานอาหารสัตว์ จ.พิษณุโลก และ จ.ฉะเชิงเทรา)
Asst. Production Manager เป็นตำแหน่งที่จะเป็นผู้ช่วยของ Plant Manager ประจำโรงงาน ดูแลงานรับผิดชอบทั่วไปทั้งหมดในโรงงาน และ จะได้รับการเทรน การปฏิบัติงานจิง เพื่อก้าวขึ้นสู่ Plant Manager ในอนาคต

Cargill Siam Limited (บริษัท คาร์กิลล์สยาม จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
1 พ.ค. 59
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ