เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager - Non food 2) สาขาพิษณุโลก
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery )สาขาพิษณุโลก ,สาขาพิษณุโลก 2
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
สาขาละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 60
3 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 60
4 . ทนายความ ประจำสาขาพิษณุโลก
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 60
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการอีเว้นท์
- กำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแต่ละตราสินค้า โดยการเข้าร่วมกับกิจกรรมของแต่ละจังหวัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมประจำจังหวัด/ตำบล - จัดทำงบ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 60
6 . วิศวกรงานระบบไฟฟ้า/อิเลคโทรนิค/สื่อสาร
ควบคุมงานระบบไฟฟ้าและการสื่อสารอิเลคโทรนิค

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 60
7 . วิศวกรโครงการ
-ควบคุมงานก่อสร้าง -งานสถาปัตย์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง(สาขาพิษณุโลก)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบยอดขายในพื้นที่ ตามที่ผู้จัดการมอบหมาย - จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย ร่วมกับลูกค้าในพื้นที่ - ดำเนินการส่งสินค้า

PSI HOLDING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,200 บาท
24 มิ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่การตลาดออนไลน์ (Digital Marketing Officer) จ. พิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. ดูแลระบบขายและโฆษณา online marketing 2. คิดและจัดเตรียมหัวข้อ เนื้อหา รูปภาพของสินค้า เพื่อวางแผนในการจัดทำเนื้อหาของ website และสื่อออนไลน์ของบริษัท 3. ดูแลและเพิ่มช่องทางการจัดจำหน่ายออนไลน์ ...

บริษัท นานา จิปาถะ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง สามารถต่อรองได้ตามความสามารถและประสบการณ์
24 มิ.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ขาย สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบดูแล ออกแบบ ตกแต่งพื้นที่จัดเรียงสินค้าและพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. วิเคราะห์สินค้าเพื่อออกแบบ จัดทำ POP และDisplay 3. ประสานงานกับพนักงานขาย 4. ทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายก...

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
11 . ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำจังหวัดพิษณุโลก
หน้าที่และความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่พิษณุโลก -ประสานงานและวางแผนการขายในการขยายธุรกิจใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดสำ...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป+เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง
23 มิ.ย. 60
12 . ทนายความ(สาขาพิษณุโลก)
1.ยื่นฟ้องคดีต่อศาลและดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาล 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (บริษัท outsource) 3.รวบรวมและเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดี 4.รายงานผลคดีการดำเนินคดีต่อผู้บังคับบัญชา 5.ดำ...

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
13 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เซ็นทรัล พิษณุโลก
- ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของพนักงานร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ - วางแผนการผลิตสินค้า - สอนงาน แนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหา

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท (ตามประสบการณ์)
23 มิ.ย. 60
14 . เคาน์เตอร์เซอร์วิส ประจำศูนย์ iCare สาขาเซ็นทรัล พิษณุโลก
ลักษณะงาน:เคาน์เตอร์เซอร์วิส 1.รับงานเคลมสินค้า 2.บริการและดูแลลูกค้าที่มาติดต่อ (ในด้านเทคนิคการใช้งาน ผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ เช่น ให้คำแนะนำเทคนิคในการใช้งาน Set ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 20,000
23 มิ.ย. 60
15 . Area Sales Manager (Studio7) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย 2.ดูแลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลงานของบุคลากรทุกตำแหน่งในพื้นที่ท...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 มิ.ย. 60
16 . รับ Sales บ.ปูนชื่อดัง ด่วนมาก
- ขายสินค้าให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่บริษัทกำหนด - สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 + ค่าเสื่อมรถ 10,000 + ค่าโทรศัพท์ 2,000 + ค่าน้ำมัน 350 ลิตร +
23 มิ.ย. 60
17 . พนักงานประเมินราคา ประจำสาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 มิ.ย. 60

บริษัท รุ่งอรุณเรียลเอสเตท จำกัด
23 มิ.ย. 60
19 . หัวหน้าแผนกขาย
- ดูแลลูกค้าและขายสินค้าประจำในห้างสรรพสินค้าได้ - สามารถจัดของได้ หากมีสินค้าส่งจากคลังสินค้า สามารถจัดสินค้าขึ้นชั้นวางพร้อมขาย - สามารถจดจำสินค้าและสั่งของมาได้อย่างถูกต้องครบถ้วน ตรวจสอบสินค้า ...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
20 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรบุคคล
- วางแผนสรรหาว่าจ้างบุคลากร - พัฒนา ประเมินผลและปรับปรุงคุณภาพของบุคลากรให้มีประสิทธิภาพ - จัดอบรมและพัฒนาบุคลากร - เสนอแนวทางการพัฒนาองค์กร - ควบคุมตรวจสอบการจ่ายค่าจ้างในระบบ Payroll - อื่นๆที่...

บริษัท ท็อปแลนด์ พลาซ่า จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ