เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales manager, Sales representative ด่วนมาก !!
Sale manager -ควบคุม ดูแล ทีมขายในสังกัด ให้ทำงานตามนโยบาย และเป้าหมายขององค์กร -วางแผนร่วมกับ ฝ่ายต่างๆของทางบริษัทเพื่อกำหนดทิศทางการออกผลิตภัณฑ์ใหม่ -ตรวจสอบ ประเมิณการขายของลูกทีม -อบรมทีมงา...

บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
2 . Resident Manager
รองผู้จัดการทั่วไป

บริษัท ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.พ. 58
3 . Food&Beverage Manager
ผู้จัดการแผนกอาหารและเครื่องดื่ม

บริษัท ไอยรา แกรนด์ พาเลซ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
28 ก.พ. 58
4 . ผู้จัดการฝึกหัด
ดูแลบริหารงานทั้งออฟฟิศ พัฒนาบุคลากร ให้ตรงตามเป้าหมายบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
28 ก.พ. 58
5 . ประชาสัมพันธ์การตลาด
ประสานงาน ประชาสัมพันธ์งานของหน่วยงาน ทางด้านการตลาด

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
28 ก.พ. 58
6 . ฝ่ายพัฒนาบุคลากร
- พัฒนาบุคลากรบริษัทให้มีศักยภาพตามโครงสร้างบริษัท

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
28 ก.พ. 58
7 . พนักงานทั่วไป
ทำงานทั่วไป ส่งเสริมการประชาสัมพันธ์

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
28 ก.พ. 58
8 . วิจัยการตลาด
ส่งเสริมการตลาด การประชาสัมพันธ์ธุรกิจ

บริษัท โพซิทีฟ แอดวานซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 (มีโบนัสและที่พักให้)
28 ก.พ. 58
9 . เจ้าหน้าที่ Interior Designer (สาขาพิษณุโลก)
1.ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านให้กับลูกค้า 2.นำเสนอแนวคิดในการออกแบบโดยการพาลูกค้าเดินชมตัวสินค้าและห้องโชว์สินค้า ในโชว์รูม 3.คิดคำนวณราคาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 14,500 บาท
28 ก.พ. 58
10 . ควบคุมงานก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อส้าง โชว์รูม - คำนวน และถอดราคา และอื่นๆ

บริษัท BMW นิธิบูรญจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้ ตามตกลง
28 ก.พ. 58
11 . พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนล่าง) ด่วนมาก !!
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ ทั้งแบบเครดิตและเงินสด - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
12 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาพิษณุโลก)
การวางแผนกลยุทธ์การขาย - วิเคราะห์สภาพการแข่งขันของการขาย - ติดตามข้อมูลคู่แข่งขันในตลาด - วางกลยุทธ์แผนการขายในแต่ละช่วง - จัดทำโครงการรองรับแผน - ประมาณการยอดขาย - วางแผนการบริหารงบประมาณ - ก...

บริษัท วัตคินสัน คอนสตรัคชั่น อิควิปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 58
13 . PROCESS ENGINEER ประจำพิษณุโลก (STA-PL)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
14 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC จ.พิษณุโลก (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 58
15 . นักบัญชี (ประจำสำนักงานพิษณุโลก)
- จัดทำเอกสารต้นทุนสินค้าและรายงานประกอบต้นทุน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการบันทึกบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานการเงิน - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับงานสินเชื่อ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 58
16 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ (ประจำสาขาพิษณุโลก)
- ควบคุมและดูแลวงเงินลูกค้า และจัดทำขออนุมัติขายให้ผู้แทนขาย - ตรวจสอบเอกสารใบเปิดลูกค้า/ตั้งลูกค้าใหม่ในระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท - เคลียร์ชุดรับชำระประจำวันจากผู้แทนขาย ตรวจสอบและคีย์ข้อมู...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 58
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด ประจำสำนักงานใหญ่ พิษณุโลก
1)ติดประสานงานด้านนโยบายและแผนการตลาดจาก ESSO ประเทศไทย 2)จัดงานส่งเสริมการขายร่วมกับฝ่ายขาย 3)ประสานกับฝ่ายขายเพื่อแนะนำนโยบายด้านการขายใหม่ๆ 4)รวบรวมข้อมูลการส่งเสริมการขายลูกค้าเพื่อติดตามตามนโย...

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
1 อ้ัตรา
เงินเดือน 9,000 -15,000 บาท
26 ก.พ. 58
18 . พนักงานบัญชี สำนักงานพิษณุโลก
1)จัดทำบัญชีรับ-จ่าย 2)จัดทำรายงานด้านบัญชีให้ผู้บริหารทราบ 3)จัดทำบัญชีทั่วไป

บริษัท โชคอนันต์อินเตอร์ออยล์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 -12,000 บาท
26 ก.พ. 58
19 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด่วนมาก!!!
รับผิดชอบงานด้านบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัทฯ

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
26 ก.พ. 58
20 . ช่างเทคนิค (ประจำสาขาพิษณุโลก)
- ซ่อมอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ - แนะนำลูกค้า - ประกอบคอมพิวเตอร์ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
26 ก.พ. 58
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ