เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

BMW นิธิบูรณ์จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรมพนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.พิษณุโลก)
1. เป็นผู้สอนหรือให้ความรู้พนักงาน Telesales เกี่ยวกับบริการประกันภัยรถยนต์และเทคนิคการขาย ก่อนที่พนักงานจะเริ่มลงปฏิบัติงานจริง 2. ออกแบบหรือปรับปรุงวิธีการเรียนการสอนในห้องเรียน เพื่อให้พนักงานใหม่...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
3 . Telesales Manager ประกันภัยรถยนต์ (ประจำศูนย์ จ.พิษณุโลก)ด่วน
1. ดูแล Telesales จำนวน 100 คน ผ่านหัวหน้างาน(Supervisor) จำนวน 6 คน 2. ควบคุมคุณภาพการขายของแต่ละทีมให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ประชุมทีมติดตามความคืบหน้าของงาน สอนงาน Sup. ในทีม และบริหารทีมให้เก...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
4 . Programmer Asp.Net,C# (ประจำศูนย์ จ.พิษณุโลก)
- สร้าง Web Application ที่มีการดึงข้อมูลจาก Database ขึ้นมาประมวลผล โดยการใช้ ASP.NET, C#, Jquery, JavaScript, AJAX, Bootstrab, HTML, CSS - เขียนและพัฒนาโปรแกรม/Web Application ตามที่ได้รับมอบหมา...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
5 . Mobile Application Programmer (ประจำศูนย์ จ.พิษณุโลก)
1. พัฒนา Application บนมือถือ Support ทั้ง iOS และ Android 2. พัฒนา Web Application, Mobile Application เพื่อสนับสนุนธุรกิจของบริษัท ***ยินดีพิจารณานักศึกษาจบใหม่ ที่มีผลงาน Mobile Application ...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
6 . IT Support (ประจำศูนย์ จ.พิษณุโลก)
1. ดูแลระบบ LAN, Network อุปกรณ์คอมพิวเตอร์และ Hardware ต่างๆ 2. ช่วยแก้ไขปัญหาด้านคอมพิวเตอร์ให้กับ User หรือผู้ใช้งานภายในบริษัทฯ 3. จัดทำรายงานและเอกสารด้านเทคนิคต่างๆ 4. ติดต่อประสานงานกับ Supp...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 60
7 . Telesales Supervisor ประกันภัยรถยนต์ (ประจำศูนย์ จ.พิษณุโลก)
1. ดูแลทีม Telesales จำนวน 10-15 คน เพื่อให้คำแนะนำ Package ประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ 2. ควบคุมคุณภาพการขายของทีมให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายที่กำหนด 3. สอนงานพนักงานในทีม ควบคุมงาน และบริ...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
6 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 25,000+++
21 ต.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์/Telesales (ประจำศูนย์ จ. พิษณุโลก)
1. แนะนำข้อมูลการทำประกันภัยรถยนต์ให้ลูกค้าของบริษัทฯ(ทางโทรศัพท์) บริษัทฯ มีรายชื่อลูกค้าที่สนใจทำประกันรถให้ ไม่ต้องออกพบลูกค้า ทำงานที่อ๊อฟฟิศ 2. ทำงานเช้า-เย็นกลับ ไม่ต้องเข้ากะ(สถานะเป็นพนักงานป...

บริษัท ซิลค์สแปน จำกัด (SILKSPAN Co., Ltd.)
100 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000+++
21 ต.ค. 60
9 . ฝ่ายการตลาด
1.วางแผนการตลาด 2.จัดบูธแสดงสินค้าทั่วประเทศ 3.ติดตามผลความพึงพอใจของลูกค้า 4.ออกแบบไวนิลโฆษณาสินค้า

บริษัท เพิซ โปรเทคชั่นกรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
10 . ช่างสำรวจและโฟร์แมน
- ทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง - วางแผน / ดูแลงานก่อสร้างและทีมงาน - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำเอกสาร ประชุม และรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร - ติดต่อปร...

บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-28,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ต.ค. 60
11 . พนักงานฝ่ายบุคคล
1)วางแผนและบริหารงานทรัพยากรมนุษย์และูธุรการให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัท 2)ประสานงานและอำนวยความสะดวกให้กับหน่วยงานต่างๆ ขอองค์กร 3)ติดต่อกับหน่วยงานต่างๆภายนอกบริษัทฯ ทั้งหน่วยงานราชการและเอกชน 4...

บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 18,000 บาท
21 ต.ค. 60
12 . พนักงานบัญชี สำนักงานพิษณุโลก แยกแสงดาว
1)จัดทำบัญชีรับ-จ่าย 2)จัดทำรายงานด้านบัญชีให้ผู้บริหารทราบ 3)จัดทำบัญชีทั่วไป

บริษัท ซีเอออยล์ คอร์ปอเรชั่น (ไทยแลนด์) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 -12,000 บาท
21 ต.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
1.ปฏิบัติงานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัยของพนักงานในโรงไฟฟ้าให้เป็นไปตามแผนที่กำหนด 2.อบรมให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานด้วยความปลอดภัย 3.ดูแลติดต่อเกี่ยวกับกฏระเบียบข้อบังคับทางกฎหมายให้ทันสมัยอยู่เสม...

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
14 . ชาวไร่สัมพันธ์
1.ส่งเสริมกระตุ้นให้ชุมชนมีความเข้าใจและต้องการเข้าร่วมโครงการขยายพื้นที่เพาะปลูกอ้อยแห่งใหม่ที่เหมาะสม 2.จัดทำกลยุทธ์และแผนประชาสัมพันธ์ส่งเสริม,สนับสนุน กลุ่มเกษตรไร่อ้อย 3.จัดทำสื่อสิ่งพิมพ์ประชา...

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
15 . ทนายความ
1.จัดทำและตรวจสอบนิติกรรมสัญญาของบริษัท 2.ลงพื้นที่ติดตามหนี้สินชาวไร่ 3.ฟ้องร้องคดีในชั้นศาลสืบพยานโจทก์จนถึงชั้นบังคับคดี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลพิษณุโลก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
16 . Equipment Operator / พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรหน้างาน ให้เป็นไปตามแผนการทำงาน • ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักร ก่อนและหลังการใช้งาน • ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Co., Ltd.
5 อัตรา (สัญญาจ้างปีต่อปี)
20 ต.ค. 60
17 . Fixed Broadband Account Executive (FBAE) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
- To support and solve problem by channel - Increase in revenue of Lower north region - Planning Sales to achieve target - Create activity in the area including traditional event and local campaign...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 60
18 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาพิษณุโลก
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
19 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
20 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาพิษณุโลก
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
20 ต.ค. 60
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ