เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาพิษณุโลก
- ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่ยวข้องกับปลาและอาหารทะเล

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
16 ม.ค. 60
2 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาพิษณุโลก
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
3 . พนักงานติดตามหนี้ ทางโทรศัพท์/พิษณุโลก
-ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ ช่องทางการชำระเงินและการรักษาเครดิตให้แก่ลูกค้า ติดตาม สอบถาม เพื่อทบทวนวิธีการในการชำระหนี้ให้กับลูกค้าที่ชำระได้ไม่ตรงตามสัญญา หรือข้อตกลง -ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปร...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-30,000 บาท
16 ม.ค. 60
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการส่วนงานติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
-บริหารงานติดตามหนี้สินของทีม Phone -อบรมสอนงาน ให้ความรู้ทีมงาน -ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี่ยวกับ ช่องทางการชำระเงินและการรักษาเครดิตให้แก่ลูกค้า ติดตาม สอบถาม เพื่อทบทวนวิธีการในการชำระหนี้ให้กับลูกค้า...

บริษัท ที.พี.เอส รุ่งเรืองกิจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
16 ม.ค. 60
5 . รองผู้จัดการสาขา (พิษณุโลก)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานแล...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
16 ม.ค. 60
6 . Technical Sales Executive -North
1. Direct selling to contractors, precast or ready mixed concrete factories, distributions (determined by dept.). 2. ...

บริษัท ซิก้า (ประเทศไทย) จำกัด
16 ม.ค. 60
7 . ผู้จัดการคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• Managing to ensure operational excellence in all warehouse areas included financial, operational, people, processes and services • Operating warehouse management system(s) and related equipment eff...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
8 . หัวหน้าทีมพีซี (ภาคเหนือตอนล่าง) , เจ้าหน้าที่ประสานงานพีซี (พื้นที่ กรุงเทพ ฯ) รับสมัครด่วน !
ประสานงานห้างแต่ละสาขาในการส่งตัวพนักงานพีซีและพนักงานจัดเรียงสินค้าเข้าปฏิบัติงานประจำสาขาในแต่ละพื้นที่ •ประสานงานกับห้างแต่ละพื้นที่ เพื่อนำแผนการทำงานของบริษัทฯ ไปปฏิบัติในแต่ละสาขาให้สอดคล้องกับ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคเหนือ ศูนย์ซื้อขุนตาล (STA-PL)
- กำหนดแนวทางประเมินเนื้อยาง (ตีเปอร์เซ็นต์ยาง) - วางแผนงานกลยุทธ์ในการตีเปอร์เซ็นต์เศษยาง สำหรับหัวหน้าส่วนต้องมีประสบการณ์ด้านสายงานยางพารามาก่อนหรือมีความรู้เรื่องยางพาราเป็นอย่างดี

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
10 . ช่างเทคนิค ประจำ จ.พิษณุโลก
1.รับผิดชอบงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน ระบบเครื่องกล ไฟฟ้า สุขาภิบาล และระบบอื่นๆที่เกี่ยวข้องให้เป็นไปตามแผนงาน 2.ดำเนินร่วมทำการวิเคราะห์ปัญหาและลงมือแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นได้อย่างรวดเร็ว 3.รายงานแผนง...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
11 . QC,QA,หัวหน้าฝ่ายขายและจนท.ฝ่ายขาย,จนท.RD@วิจัย,หัวหน้าสโตร์,หัวหน้าผลิต
-QC,QA ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ จำนวน 2 อัตรา -หัวหน้าฝ่ายขายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางและเวชสำอาง จำนวน 2 อัตรา -จนท.ฝ่ายขายในออฟฟิต จำนวน 4 อัตรา -จนท.วิจัย R&D ด้านเครื่องสำอางและเวชสำอาง จำนวน 1 อัต...

บริษัท ครีม บิลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทและตำแหน่งงาน
16 ม.ค. 60
12 . พนักงานประเมินราคา ประจำสาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาทรัพย์สิน ประเภทอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ม.ค. 60
13 . วิศวกรโครงการ
-ควบคุมงานก่อสร้าง -งานสถาปัตย์ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท
16 ม.ค. 60
14 . ผู้จัดการ/ผู้บริหาร (Project Manager / Site Manager)
1. ควบคุมการดำเนินงานทั้งโครงการให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้มาตรฐานตามแบบรูปและรายการและระยะเวลาตามที่กำหนดไว้ 2. บังคับบัญชาบุคลากรในหน่วยงานทุุกระดับชั้น 3. จัดทำแผนการปฏิบัติงานประจำเดือนและ...

บริษัท วงศ์จันทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 60,000 บาทขึ้นไป
16 ม.ค. 60
15 . วิศวกรสนาม
ควบคุมรับผิดชอบโครงการก่อสร้าง ติดต่อประสาน ให้ข้อมูล ตามวิชาชีพ คำนวนโครงสร้าง ประมาณราคา

หจก.อิทธิกรการโยธา
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
15 ม.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ Sales Service (รับ-ส่งงานและให้บริการลูกค้า) ประจำสาขาพิษณุโลก
-รับ-ส่งงานที่ผลิตเสร็จเรียบร้อยให้ลูกค้าที่เป็นทันตแพทย์ คลีนิกทันตกรรม โรงพยาบาลประจำอำเภอ -ดูแลลูกค้า ติดตามงานและประสานงานให้ลูกค้า ฯลฯ ติดต่อสมัครงานสำหรับตำแหน่งงานนี้ -สมัครด้วยตนเองที่ บ...

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + เบี้ยขยัน +ค่าโทรศัพท์ +สวัสดิการอื่นๆ
13 ม.ค. 60
17 . ช่างทันตกรรม (เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิต) สาขาพิษณุโลก
ผลิตงานทันตกรรมฟันเทียบแบบติดแน่น งานทำโมเดลฟัน การขึ้นรูปฟัน งานกรอโลหะ ตามแบบที่ทันตแพทย์ต้องการ ตามกระบวนการผลิตที่ได้มาตรฐาน ฯลฯ

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าล่วงเวลา + เบี้ยขยัน +สวัสดิการอื่นๆ
13 ม.ค. 60
18 . พนักงาน SEO ( Search Engine Optimization )รับสมัครด่วน !
ทำ Backlink ให้ เว็บต่างๆ ของลูกค้า ตาม Keyword ที่ลูกค้ากำหนด เพื่อ Promote Website บน Search Engine

บริษัท อาศรมลาปเป็ด อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000
13 ม.ค. 60
19 . พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) พิษณุโลก พิจิตร กำแพงเพชร สุโขทัย อุตรดิตถ์
ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน) เปิดรับสมัคร ตำแหน่งงาน พนักงานธนกิจฝึกหัด (Teller Trainee) ประจำสาขาต่างๆ ในพื้นที่ จังหวัดพิษณุโลก จังหวัดพิจิตร จังหวัดกำแพงเพชร จังหวัดสุโขทัย และจังหวัดอุตรดิ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
13 ม.ค. 60
20 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (จ.พิษณุโลก)
จัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าในจังหวัดพิษณุโลกและจังหวัดข้างเคียง

บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ม.ค. 60
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ