เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery )สาขาพิษณุโลก ,สาขาพิษณุโลก 2
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
สาขาละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 60
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 2) สาขาพิษณุโลก 2รับสมัครด่วน !
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 ตำแหน่ง
19 ส.ค. 60
3 . ผู้จัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ( Section Manager - Forzen ) ประจำสาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง หรืออาหารแห้ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อใ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ส.ค. 60
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการอีเว้นท์
- กำหนดแผนการจัดกิจกรรมส่งเสริมการขายในแต่ละพื้นที่ โดยมุ่งเน้นเพื่อสร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับแต่ละตราสินค้า โดยการเข้าร่วมกับกิจกรรมของแต่ละจังหวัด และให้การสนับสนุนกิจกรรมประจำจังหวัด/ตำบล - จัดทำงบ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
19 ส.ค. 60
5 . ช่างสำรวจและโฟร์แมน
- ทำการสำรวจพื้นที่ก่อสร้าง - วางแผน / ดูแลงานก่อสร้างและทีมงาน - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบแผน และเสร็จสิ้นภายในระยะเวลาที่กำหนด - จัดทำเอกสาร ประชุม และรายงานข้อมูลต่อผู้บริหาร - ติดต่อปร...

บริษัท แอล.พี.พี. ซีวิล คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-28,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่การตลาดรถยนต์มือสอง (New Troop) พิษณุโลก สุโขทัย กำแพงเพชร
มีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภาพอั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
19 ส.ค. 60
7 . ผู็จัดการคลังสินค้า (ประจำพิษณุโลก)
1.รับผิดชอบการบริหารงานภายในโรงงานให้เป็นไปตามกรอบ นโยบายของบริษัทที่กำหนดไว้ 2.วางมาตรการด้านยุทธศาสตร์ในการบริหารโลจีสติกส์ ให้การจัดส่งสินค้ามีประสิทธิภาพและบริหารด้านค่าใช้จ่าย ลดต้นทุนและบริหารส...

บริษัท พี.เอฟ.พี.เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
8 . พนักงานประจำร้านยา พิษณุโลกคลังยา
- ดูแลสินค้าในร้ายนยา รักษาความสะอาดเรียบร้อย - ให้รายละเอียดเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ได้อย่างถูกต้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-19,000 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
18 ส.ค. 60
9 . เจ้าที่บัญชี (สาขาพิษณุโลก)
ทำบัญชีรายรับ-รายจ่าย สรุปเงินสำรองจ่าย รวบรวมเอกสารด้านบัญชีส่งสำนักใหญ่ ทำบัญชี้ลูกหนี้-เจ้าหนี้ได้

บริษัท ก.เกียรติชัยพัฒนาขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10-12K
18 ส.ค. 60
10 . Area Sales Manager (Studio7) ประจำภาคเหนือตอนล่าง
1.วางแผนร่วมกับผู้จัดการสาขาและฝ่ายบริหารสินค้า ในการบริหารการขาย 2.ดูแลจำนวนพนักงานในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้เพียงพอต่อความต้องการ 3.ตรวจสอบ กำกับ ดูแล และติดตามผลงานของบุคลากรทุกตำแหน่งในพื้นที่ท...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 60
11 . รองผู้จัดการสาขา (พิษณุโลก)
- ช่วยเหลือผู้จัดการสาขาในการวางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขา - ช่วยเหลือผู้จัดการสาขาบริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานและคุณภาพการบริการที่ดีเยี่ยม - ควบคุมและรายงานผลการดำเนินการของสาข...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
18 ส.ค. 60
12 . พนักงานพัฒนาระบบเว็บไซต์, Programmer, SEOรับสมัครด่วน !
ปรับแต่ง Script โปรโมท Website ด้วย SEO ทำงาน จันทร์-ศุกร์ เวลา 9.00-18.00 น.

บริษัท อาศรมลาปเป็ด อินเตอร์เน็ต มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
18 ส.ค. 60
13 . พนักงานสาขา makro พิษณุโลก
- ให้บริการอาหารและเครื่องดื่ม - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีพี รีเทลลิงค์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,500-15,000
18 ส.ค. 60
14 . ทนายความ (สาขาพิษณุโลก)
1. ยื่นฟ้องคดีต่อศาลและดำเนินกระบวนการพิจารณาคดีในศาล 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอก (บริษัท outsource) 3. รวบรวมและเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดี 4. รายงานผลคดีการดำเนินคดีต่อผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
15 . Equipment Operator / พนักงานควบคุมเครื่องจักรรับสมัครด่วน !
• ควบคุมการใช้งานอุปกรณ์และเครื่องจักรหน้างาน ให้เป็นไปตามแผนการทำงาน • ดูแลบำรุงรักษา อุปกรณ์และเครื่องจักร ก่อนและหลังการใช้งาน • ช่วยเหลือ สนับสนุนการทำงานของหัวหน้างานตามที่ได้รับมอบหมาย

SGS (Thailand) Limited.
10 อัตรา (สัญญาจ้างปีต่อปี)
17 ส.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่(ผลิตฟันเทียม) จำนวน 1 อัตรา ประจำสาขาพิษณุโลก
ผลิตงานทันตกรรมฟันเทียบแบบติดแน่น ฟันเทียมแบบถอดได้ และแบบทันตกรรมจัดฟัน งานทำโมเดลฟัน งาน Wax หรือการขึ้นรูปฟัน งานกรอโลหะ งานเซรามิค งานกรอพลาสติก งานรีเทนเนอร์ หรืองานทันตกรรมแบบที่ทันตแพทย์ต้องก...

บริษัท เอ็กซา ซีแลม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/ตามประสบการณ์/บาท +ค่าล่วงเวลา+สวัสดิการฯลฯ
17 ส.ค. 60
17 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
-ดูแลงานด้านบัญชี -สามารถปิดงบการเงินได้ และมีความรู้ด้านภาษีอากร -งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ช่างพินิจ เอ็นจิเนียริ่ง (2539) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
17 ส.ค. 60
18 . วิศวกรภาคสนามรับสมัครด่วน !
1.วางแผนงาน ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบที่กำหนด 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.ออกแบบและทำรายการคำนวณ 4.ทำงานที่ได้รับมอบหมายให้สำเร็จ

บริษัท นันทวิชญ์ โยธาการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000-22,000
16 ส.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำเช็ค,รับเช็ค, วางบิล - รายงานภาษีซื้อ, รายงานภาษีขาย - แบบ ภพ.30, แบบ ภธ. 40, ภงด.1, ภงด. 1ก, ภงด.3, ภงด.53 - ตรวจสอบเอกสารการตั้งหนี้, ตั้งหนี้ค่าใช้จ่าย - ออกใบกำกับภาษีขาย - ติดต่อประสานงา...

BMW นิธิบูรณ์จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
16 ส.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาพิษณุโลกรับสมัครด่วน !
-พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย -ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 ส.ค. 60
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ