เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Sales Representative (ประจำ จ.ภูเก็ต)
รับผิดชอบการนำเสนอการขาย การจอง การประสานงานระหว่างหน่วยงานต่างๆทั้งภายในและภายนอกเพื่อการทำสัญญาและการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า -ให้บริการลูกค้าในการจอง -บริหารจัดการงานขาย -ศึกษารายละเอียดของสินค้า ...

บริษัท พฤกษา เรียลเอสเตท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 59
22 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ Hub ภูเก็ต (สามารถวิ่งพื้นที่จังหวัดใกล้เคียงได้)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
27 ก.ค. 59
23 . พนักงานขาย
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -ประชาสัมพันธ์ -วางแผนการตลาด

บริษัท เอสวีพี.โปร. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
24 . Project Sales (ผู้แทนขายเขตโครงการ) ประจำภูเก็ตรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานขายให้กับโครงการ ร้านค้าต่างๆ ในเขตจังหวัดภูเก็ต

บริษัท เวสเทิร์น เดคอร์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (WDC)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ก.ค. 59
25 . Sale ประจำสาขาหาดใหญ่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เข้าพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
26 ก.ค. 59
26 . พนักงานขาย (Sales) ประจำสาขาสุราษฎร์(บ้านดอน)
- ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ สำหรับลูกค้า (รถโฟร์คลิท์,ยาง,งา,แบตเตอรี่) - ติดต่อลูกค้ารายเก่า,รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขี้นไป
26 ก.ค. 59

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพัฒนา คอนสตัคชั่น
3 ตำแหน่ง
26 ก.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสงขลา)
1. สำรวจข้อมูลการบริการตรวจวิเคราะห์ใน Item ใหม่ ๆ และส่งเสริมให้บุคคลที่เกี่ยวข้องกับองค์การหาแนวคิดของการให้บริการตรวจวิเคราะห์ใหม่ ๆ 2. ศึกษา วิจัย ความต้องการของตลาด 3. วางแผนการเดินทาง เตรียมข...

บริษัท ห้องปฏิบัติการกลาง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ก.ค. 59
29 . พนักงานขายประจำพื้นที่ ภูเก็ต (TERRITORY SALES EXECUTIVE - SOUTH)
ด่วน! บริษัทฯกำลังจะเปิดรับสมัครพนักงานขายประจำพื้นที่ ภูเก็ต ดูเขต กะรน ฉลอง ราไวย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เอกสารสมัครงาน - ประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมสำเนาใบขับขี่ คุณ มีใจรักในการขาย ช...

Philip Morris (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท
25 ก.ค. 59
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ