เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Sale ประจำสาขาหาดใหญ่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เข้าพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
25 ต.ค. 59
22 . พนักงานขาย (Sales) ประจำสาขาสุราษฎร์(บ้านดอน)
- ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ สำหรับลูกค้า (รถโฟร์คลิท์,ยาง,งา,แบตเตอรี่) - ติดต่อลูกค้ารายเก่า,รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขี้นไป
25 ต.ค. 59
23 . Sale Area พังงา,กระบี่,ภูเก็ต,สตูล
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4....

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
25 ต.ค. 59
24 . Sale Executive/Sale Engineer(ประจำสาขาสะเดา)
จัดการแผนกการขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท เพิ่มปริมาณลูกค้าใหม่ ให้ลูกค้าได้รับความพึงพอใจทั้งมาตรฐานด้านคุณภาพสินค้า (ประเภทสินค้าคอนกรีตผสมเสร็จ)

บริษัท เหมืองแร่ลิวง จำกัด
1 อัตรา
25 ต.ค. 59
25 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคใต้ทั้งหมด)
• วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าปลีก (เช่น ร้านโชห่วย, ร้านขายของชำ, มินิมาร์ท เป็นต้น) ในเขตกรุงเทพฯ • ดูแล Stock สิ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 10,000+เบี้ยเลี้ยง220+ค่าคอม 5,000-20,000
25 ต.ค. 59
26 . Sales or Account Executive (ประจำสาขาสมุย)
- สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าให้แข็งแกร่ง - วางแผนกลยุทธ์ให้สอดคล้องการสนับสนุนของการตลาด การกำหนดราคา ส่วนลดโปรโมชั่น การให้บริการลูกค้า - เตรียมความพร้อมประจำปีและรายไตรมาสงบประมาณของลูกค้า กำ...

Ambrose Wine Limited. (บริษัท แอมโบรสไวน์ จำกัด)
เงินเดือน เงินเดือน+คอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าสึกหรอรถยนต์+ค่าโทรศัพท์
25 ต.ค. 59
27 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด
- รับผิดชอบงานขายสินค้าของบริษัทให้กับร้านค้าปลีก-ส่ง - สร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าในการแจ้งข่าวสารและการติดตามเกี่ยวกับ ผลิตภัณฑ์- ใหม่,โปรโมชั่นต่างๆ - เปิดตลาดเพิ่มลูกค้าใหม่สมำเสมอ - จัดทำร...

Thong Guan Trading (THAILAND) Limited Partnership
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
25 ต.ค. 59
28 . พนักงานขายรับสมัครด่วน !
- ประชาสัมพันธ์สินค้า - แนะนำโปรโมชั่นของบริษัท

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดอน ไลท์ กรุ๊ป
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000บาทขึ้นไป
25 ต.ค. 59
29 . วิศวกรขาย (Sales Engineer) / พนักงานขาย (Sales)
1. แนะนำข้อมูลของอะไหล่และเครื่องจักรโรงงานสกัดน้ำมันปาล์ม (ไม่จำเป็นต้องมีความรู้เรื่องโรงงานปาล์ม บริษัทมีผู้ฝึกสอนและเทรนด์ให้) 2. ประชาสัมพันธ์ เพิ่มยอดขาย และรุกตลาด 3. เข้าตรวจเช็คอะไหล่หรือเ...

STE Import Export
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 59
30 . พนักงานขาย
นำเสนอสินค้า ปิดการขาย ตามยอดที่บ.ตั้งไว้ ทำรายงาน

SKY CIDER Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 + ค่ายานพาหนะ + คอมมิชชั่น
24 ต.ค. 59
31 . พนักงานขาย Saleman
ออกตลาดเพื่อจดรายการสั่งสินค้าลูกค้า พร้อมทั้งแนะนำสินค้าใหม่ๆให้กับลูกค้าเก่าและสรรหาลูกค้าใหม่ และส่งรายการสั่งสินค้าเข้าบริษัทพร้อมรายงานประจำวันในแต่ละวัน มีเบี้ยเลี้ยง มีค่าที่พัก เบิกค่าน้ำมันตา...

บริษัท ศ.พรพรรณ ไทยฟูดส์ 59 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-13,000
24 ต.ค. 59
32 . PC ขายบัตรเครดิต Tesco Visa Card ประจำจังหวัด ชุมพร,ระนอง,ประจวบคีรีขันธ์ุ
1.ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต 2.ให้คำปรึกษาและรับเรื่องเรียนของลูกค้า 3.ตรวจสอบและนับสต๊อกของสมนาคุณของลูกค้า 4.ติดต่อประสานระหว่างตัวแทนขายและสำนักงานใหญ่ 5.ประสานงานกับพนักงานประจำห้าง...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000
22 ต.ค. 59
33 . PC ขายบัตรเครดิตในเครือ Central Card ประจำ นครศรีธรรมราช , หาดใหญ่ , ภูเก็ต
- ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่สมัคร บัตรเครดิต - แนะนำสินเชื่อบัตรเครดิตให้ลูกค้า - ประสานงานกับพนักงานประจำห้าง เพื่อกระตุ้นยอดขาย - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
หลาอัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000
22 ต.ค. 59
34 . Sales Executive : Phuket Office
• วางแผนการขายในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด • ติดตามข่าวประกวดราคา รวมถึงการจัดเตรียมเอกสารเข้าร่วมประมูล • ติดตามความเคลื่อนไหวของคู่แข่ง เพื่อปรับกลยุทธ์การขาย นำเสนอต่อผู้บั...

CIS ATALIAN (THAILAND) CO., LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง
21 ต.ค. 59
35 . Sales Officer
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานขาย 2. นำเสนอขายสินค้า 3. ติดต่อประสานงานหาลูกค้าเพิ่มเติม 4. ประสานงานกันระหว่างลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
36 . พนักงานขาย - จังซีลอน ภูเก็ต
1. ขายสินค้าและประสานงานขายได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ตรวจสอบสต๊อหสินค้าที่รับผิดชอบได้อย่างถูกต้องและดูแลสินค้าให้อยู่ในความพร้อมสำหรับการขายอย่างสม่ำเสมอ 3. ดูแลความสะอาดตู้วางสินค้า เค้าเตอร์ และพื...

บริษัท สวารอฟสกี้ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
21 ต.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่การขายรับสมัครด่วน !
1. นำเสนอสินค้าและขายสินค้าให้กับลูกค้าซึ่งเป็นหน่วยงานราชการ ได้แก่ อบต., อบจ., เทศบาล และโรงเรียน เป็นต้น 2. เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย และให้คำปรึกษาแก่ลูกค้า รวมทั้งแก้ปัญหาที่อาจเกิดขึ้นก่อนก...

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด ประจำสาขา ตรังรับสมัครด่วน !
- ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด - ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์ - โทรศัพท์ ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ให้คำแนะนำ และติดตาม ผลการเรียน แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจให้แก่นักเรียน - ทำงาน 5 วันต่อสัปด...

LearnBalance Group
เงินเดือน เงินเดือนประจำ+Incentive
20 ต.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่ขายและการตลาด ประจำ Enconcept สาขา ภูเก็ต ครอสเรียนภาษาอังกฤษ)
- ออก Event ทำกิจกรรมทางด้านการตลาด - ออกตลาดแจกโบว์ชัวส์ - โทรศัพท์ ติดตามลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - แก้ปัญหาและรักษาความพึงพอใจของลูกค้า - ทำงาน 5 วันต่อสัปดาห์ ประจำสาขาในกรุงเทพฯ -บางกะปิ...

LearnBalance Group
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ+incentive
20 ต.ค. 59
40 . พนักงานขายโครงการ บ้านเดี่ยว
- ขายบ้านในโครงการ แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าก่อนและหลังโอน ระหว่างอยู่ในประกันบ้าน - ดูแล ประสานงาน การขอสินเชื่อบ้านลูกค้า - ประสานงาน กับส่วนที่เกี่ยวข้อง และทำงานตามมอบหมาย - พนั...

บริษัท ทรูลี่โอม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
20 ต.ค. 59
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ