เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ขายบ้านโครงการรับสมัครด่วน !
เป็นโครงการบ้านจัดสรร ต้องการผู้มีความรู้ความสามารถด้านการขายอสังหาริมทรัพย์ จบปริญญาตรี ทุกสาขา

บริษัท มิตรตรัง คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 ก.พ. 60
2 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาพังงา
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 60
3 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาพัทลุง
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 60
4 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 60
5 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขานครศรีธรรมราช
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 60
6 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาภูเก็ต
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 60
7 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาหาดใหญ่(สงขลา)
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 60
8 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาชุมพร
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 60
9 . พนักงานขาย , พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานบริการติดตั้ง สาขาสมุย
ดูแลพื้นที่ขาย,จัดเรียง,ดูแลสต็อกสินค้า,บริการลูกค้า,รับชำระเงิน,ตรวจรับตรวจนับสินค้า

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน 11,400 - 20,000 บาท
26 ก.พ. 60
10 . พนักงานขาย / วิศวกรขาย โซนภาคใต้ (ภูเก็ต,นครศรีธรรมราช,สุราษฏ์ธานี ฯลฯ)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานขายสินค้าเกี่ยวกับ GPS TRACKING และ IOTSOLUTION สำหรับลูกค้าเอกชนและหน่วยงานราชการ ประจำอยู่ที่กรุงเทพมหานคร และสาขาต่าง ๆ ของบริษัท ทั่วประเทศ กทม. ภาคเหนือ ภาคตะวันออก ภาคตะวันออกเฉียงเหนื...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 20,000 บาท
26 ก.พ. 60
11 . Sales Representative ประจำภาคใต้ รับสมัครด่วน !
หน้าที่และความรับผิดชอบ - นำเสนอขายระบบ Appication Airpay สำหรับเจ้าของร้านและกลุ่มลูกค้า - กระตุ้นยอดขาย - ดูแลพัฒนาเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบให้มีศักยภาพมากขึ้น - รับผิดชอบหน้าที่ตามเป้าหมายที่กำห...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
หลายอัตรา
26 ก.พ. 60
12 . อินเด็กซ์ฯ สาขา สุราษฎร์ธานี รับสมัครงานรับสมัครด่วน !
พนักงานขายประจำโชว์รูม 1.ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำและบริกา...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป+ค่าคอมมิชชั่น
26 ก.พ. 60
13 . พนักงานขาย (Sales Rep.) - สาขาภูเก็ต
ต้อนรับลูกค้า, แนะนำการขาย, คอยช่วยเหลือลูกค้า, รับชำระเงิน, ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน ฯลฯ

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
5 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
26 ก.พ. 60
14 . พนักงานขาย (สาขากระบี่)
- นำเสนอสินค้าและบริการของบริษัทให้กับลูกค้าตามที่บริษัทกำหนด - ดูแลลูกค้าทั้งปัจจุบันและลูกค้าใหม่เพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า *เข้ามาสมัครได้ด้วยตนเองทุกวัน 10.00 น. -18.00 น.*

บริษัท แอดไวซ์ โฮลดิ้งส์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
15 . พนักงานฝ่ายขาย รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน-, เสนอขายสินค้า เครื่องดื่มผลไม้ผสมเม็ดแมงลัก โอ ดริ๊ง ฟรุ๊ต สามารถเลือกลงจังหวัดใดก็ได้ในภาคใต้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ยู เอฟ ดี เทรดดิ้ง
ไม่จำกัด
เงินเดือน รายได้ 30,000-50,000 (ผลตอบแทนกำไรสูง)
25 ก.พ. 60
16 . พนักงานขาย (ภาคใต้ตอนล่าง)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ - ให้คำปรึกษาและการบริการหลังการขายแก่ลูกค้า - จัดทำรายงานการขายประจำวัน เดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.พ. 60
17 . Sales Executive at Koh Samui
Well known English tourist magazine is looking for full time or part time "Sales Executive" at Koh Samui. Offer attractive salary and commission.

Island Publishing Co.,Ltd.
เงินเดือน n/a
25 ก.พ. 60
18 . Sales executive ประจำสำนักงานจังหวัดสงขลารับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายงานบริการด้านโลจิสติกส์ครบวงจร 2. นัดและออกพบลูกค้าในเขตพื้นที่จังหวัดสงขลาและจังหวัดใกล้เคียง 3. จัดกิจกรรมการตลาด และส่งเสริมการขาย 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์
25 ก.พ. 60
19 . พนักงานขาย ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อวางสเปคสินค้ากับเจ้าของโครงการ สถาปนิก ผู้รับเหมา ที่ปรึกษาโครงการ - ดูแลลูกค้า พบปะหาลูกค้ารายใหม่ เพื่อเปิดช่องทางในการขาย เน้นโรงแรม ...

บริษัท ทริปเปิ้ล อี เอ็นเนอร์ยี่ พลัส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
20 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ ประจำสาขา Big C ภูเก็ต
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าในการสมัครสินเชื่อเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
24 ก.พ. 60
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ