เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Officer I - DFR (พนักงานขาย) ประจำคิง เพาเวอร์ ดิวตี้ฟรี (สนามบินภูเก็ต)
หน้าที่ความรับผิดชอบ: รับผิดชอบในการขายสินค้าและดูแลให้ข้อมูลกัลลูกค้าให้ได้รับความพึงพอใจสูงสุด สามารถสื่อสารภาษาอังกฤษ และภาษาจีนได้ในระดับดี

King Power International Group Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + commission + อื่นๆ
26 พ.ค. 58
42 . พนักงานขาย , พนักงานออกแบบ สาขาสมุย
พนักงานขาย : 1.เขียนใบเบิก และลำเลียงสินค้านำมาจัดเรียงบนชั้นวางและ Top Stock ให้สวยงาม 2.ต้อนรับ อธิบายรายละเอียดสินค้า วิธีการใช้งาน รวมทั้งตอบคำถามและให้คำแนะนำในการเลือกรายการสินค้า รุ่น แบบที่เ...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
26 พ.ค. 58
43 . พนักงานขาย , พนักงานขับรถ , ผู้จัดการแผนกการเงิน , ผู้จัดการแผนกออกแบบ , ผู้จัดการแผนกบริการลูกค้าและบริการพิเศษ , ผู้จัดการร้านเดอะเพาเวอร์ , เจ้าหน้าที่ขายโครงการ , ที่ปรึกษางานบริการติดตั้ง สาขาพัทลุง (สาขาเปิดใหม่)
แนะนำสินค้าและบริการ,ดูแลพื้นที่ขาย,จัดเรียง,บริการลูกค้า พนักงานขายเพศชาย 10 อัตรา

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 20,000
26 พ.ค. 58
44 . พนักงานขายอสังหาริมทรัพย์
-ทำหน้าที่ประชาสัมพันธ์ด้านการขายและการตลาดให้กับลูกค้า -บริหารงานทางด้านการขาย -ดูแลการบริการลูกค้าเก่า ขยายฐานลูกค้าใหม่ -พบปะและพูดคุยกับลูกค้า ในการนำเสนองาน สินค้า และ ประชาสัมพันธ์ - รวบรวมข...

บริษัท อาดารา กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000
26 พ.ค. 58
45 . พนักงานขายประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
ดูแลให้บริการลูกค้าปัจจุบัน และสร้างฐานลูกค้าใหม่ ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัท วางแผนงานขาย ติดตามงานโครงการใหม่ เยี่ยมเข้าพบลูกค้าเป็นประจำเพื่อสร้างสัมพันธ์ที่ดีกับลูกค้า วิเคราะห์ข้อ...

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าโทร+รถประจำตำแหน่ง
26 พ.ค. 58
46 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจสาขา สาขากระบี่ (แนะนำผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
47 . หัวหน้าทีมขายโครงการในจ.สุราษฏร์ธานี ด่วนมาก
- บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย - ทำงาน 6 วันประจำสำนักงานขาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
22 พ.ค. 58
48 . Sales and Marketing Executive
To work under policy of and plans of the company To work under and report to Managing Director To support sales team to achieve sales target To understand our product deep in detail in term of qua...

โรงแรม เอเต้ ชุมพร
2 อัตรา
22 พ.ค. 58
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ