เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่ พัฒนาธุรกิจสาขา หาดใหญ่ (ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รักษาและหาลูกค้าเ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ค. 59

ห้างหุ้นส่วนจำกัด นครพัฒนา คอนสตัคชั่น
3 ตำแหน่ง
19 ก.ค. 59
43 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
1.จัดทำเอกสารการขายของลูกค้าที่รับผิดชอบ 2.ควบคุมสต็อกสินค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบ 3.ควบคุมตรวจเช็คการผลิจให้เป็นไปตามข้อกำหนดของลูกค้าและถูต้องตามสุขลักษณะ 4.ควบคุมต้นทุนการผลิตให้สามารถแข่งขันกับ...

บริษัท สยามชัยอาหารสากล จำกัด
2 คน
เงินเดือน 12,000
19 ก.ค. 59
44 . Sale ประจำสาขาหาดใหญ่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เข้าพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
18 ก.ค. 59
45 . พนักงานขาย (Sales) ประจำสาขาสุราษฎร์(บ้านดอน)
- ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ สำหรับลูกค้า (รถโฟร์คลิท์,ยาง,งา,แบตเตอรี่) - ติดต่อลูกค้ารายเก่า,รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
เงินเดือน 12,000 ขี้นไป
18 ก.ค. 59
46 . พนักงานขายประจำพื้นที่ ภูเก็ต (TERRITORY SALES EXECUTIVE - SOUTH)
ด่วน! บริษัทฯกำลังจะเปิดรับสมัครพนักงานขายประจำพื้นที่ ภูเก็ต ดูเขต กะรน ฉลอง ราไวย์ ไม่จำเป็นต้องมีประสบการณ์ เอกสารสมัครงาน - ประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมสำเนาใบขับขี่ คุณ มีใจรักในการขาย ช...

Philip Morris (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่า 25,000 บาท
18 ก.ค. 59
47 . หัวหน้าแผนกขายและการตลาด / เจ้าหน้าที่การขาย
หัวหน้าฝ่ายขายและการตลาด 1. วางแผนการตลาดและการขาย และประมาณการยอดขายสินค้าทั้งระยะสั้นและระยะยาว การจัดทำโครงการยอมรับแผนงานเพื่อควบคุมงานให้บรรลุเป้าหมายของบริษัทฯ 2. วางแผนพัฒนากลยุทธ์และวิเคราะห...

บริษัท สยามเทค กรุ๊ป 999 จำกัด
18 ก.ค. 59
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ