เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Sale Executive
1.Listening to customer requirements and presenting appropriately to make a sale. 2.Identify new market and customer for future business growth. 3.Follow up,convince and finalize the proposal with t...

TOTO Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd
เงินเดือน salary + work experience + Living cost
21 มี.ค. 58
42 . หัวหน้าทีมขายโครงการในจ.สุราษฏร์ธานี ด่วนมาก
- บริหารงานขายให้มีประสิทธิภาพตามเป้าหมาย - บริหารงานบริการลูกค้าในระดับปฏิบัติการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุด อันจะนำไปสู่การบรรลุเป้าหมายในส่วนของยอดขาย - ทำงาน 6 วันประจำสำนักงานขาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
20 มี.ค. 58
43 . พนักงานขายประจำพื้นที่เขตภาคใต้ (TERRITORY SALES EXECUTIVE - SOUTH)
ด่วน! บริษัทฯกำลังจะเปิดรับสมัครพนักงานขายในเขตพื้นที่จังหวัด พัทลุง เอกสารสมัครงาน - ประวัติการทำงาน (Resume) พร้อมสำเนาใบขับขี่ สอบถามเพิ่มเติมโทร 02-207-2168 / 081-750-1376 คุณ ผู้ที่สนุกกับก...

Philip Morris (Thailand) Limited
20 มี.ค. 58
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ