เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 75 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี (ประจำ อ.เมือง จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ - ตรวจนับสต๊อก - จัดทำ/ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน - รับวางบิน, ทำเช็ค

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 60
22 . Accounting Supervisor
• Ensure all Accounting records in system on time and in compliance with the company policies and Accounting Standard • Month end Closing and Prepare Financial statement by monthly • Prepare all A...

Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 เม.ย. 60
23 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
1.ยึดระบบภาษีของไทยในการรายงานภาษีแต่ละประเภท 2.จัดทำเอกสารการหักภาษี ณ ที่จ่าย 3.เป็นผู้ช่วยนักบัญชีอาวุโส และจัดการเข้าระบบ 4.จัดทำใบสำคัญจ่ายการจัดซื้อ และตรวจสอบภาษี 5.รับวางบิลของซัพพลายเออร...

บริษัท ทีเอสจี(ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
24 . พนักงานบัญขีรับสมัครด่วน !
1.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย เบื้องต้น 2. จัดเก็บเอกสาร

บริษัท อนุสรณ์ เบสเซฟ จำกัด | ปิยะมณี กรุ๊ป
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 1Xxxxx - 3Xxxxx บาท
28 เม.ย. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีด้านรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำวัน - คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี - บันทึกรายการับ-จ่ายวัตถุดิบ - ทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท คันไซ เรซิน(ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 60
26 . Accounts and Finance Manager
-Payment voucher and Jounal Voucher review and approval in system -Accounts reconciliation on monthly basis -Preparation of monthly Profit & Loss A/cs,Balance sheet and cash flow -Finalisation ...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 60
27 . พนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบเรื่องงานบัญชีอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไพร์ม แอสเซ็ต พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
28 เม.ย. 60
28 . Cost Accounting Asst.Manager
- Reponsible for cost accounting. - Record stock card raw material and F/G - Record allocate cost to F/G - Record purchase raw material in local and overseas - Prepare cost per unit raw material a...

erae (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
27 เม.ย. 60
29 . Accounting Supervisor
1. Receive and verify invoices and requisitions for goods and services 2. Verify that transactions comply with financial policies and procedures 3. Prepare bathches of invoices for data...

NISSHO SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
27 เม.ย. 60
30 . ผู้จัดการ / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงินรับสมัครด่วน !
-ดูเเลงานการเงิน -ติดต่อ Bank -Cash flow -อัตราเเลกเปลี่ยนเงินตราต่างประเทศ -เงินสดย่อย

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
31 . Account Officer
• Administer and monitor the Account system in order to ensure that the municipal Account are maintained in an accurate and timely manner -Establish, maintain and reconcile the general ledger -Prepa...

CAZ (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน According to company salary structure as experience
27 เม.ย. 60
32 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1.จัดทำเอกสารและการบันทึกบัญชี 2.จัดทำเอกสารบัญชีที่เกี่ยวข้องอสังหาริมทรัพย์ 3.ตรวจสอบ ติดตาม เอกสารบัญชีของโครงการหมู่บ้าน 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 60
33 . Account & Finance
-จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, หัก ณ ที่จ่าย , เช็ค -บันทึกในระบบบัญชี (โปรแกรม Express) -จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
หน้าที่ความรับผิดชอบแผนกบัญชี บัญชีเจ้าหนี้ 1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบควา...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
35 . Accounting Officer
-General accounting functions that may include but is not limited to; -Account Receivables and Account payables -Payment transactions -Advance Payments and Petty Cash -Fixed Assets accounting -In...

Silversea House Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 เม.ย. 60

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
2 อัตรา
27 เม.ย. 60
37 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
- บริหารงานบัญชีและการเงิน ของโชว์รูมฟอร์ดเอกระยอง

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 60
38 . Accountant OfficerUrgently Required !
1. Record and maintain billings, packing list, invoices 2. Review and control stock receiving and issuing 3. Provide support to the department and warehouse 4. Control and analysis of assigned ...

Danieli Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable
27 เม.ย. 60
39 . บัญชี
งานธุการด้านบัญชีทั้งหมด

SUNG IN ELECTRONICS (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
1.จัดทำบัญชีต้นทุน แยกประเภทตามแผนกผลิต 2.จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัณฑ์ต่างๆ 3.ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือ และสินค้ารับคืนจากการใช้งาน 4.วิเคราะห์ต้นทุน และความเสียหายจากความสูญเสีย

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์์ื์N/A
26 เม.ย. 60
 พบ 75 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ