เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Account & Financial Leader
1. Daily monitoring vouchers of AP , AR and GL. 2. Preparing allocate expense to production cast Adm. Cost. 3. Control inventory transaction in the system , Inventory report , physi...

Togo Seisakusyo (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- วิเคราะห์และคำนวณต้นทุนสินค้า - จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน - บันทึกบัญชีต้นทุน - ตรวจสอบรายการสินค้าและตรวจนับสินค้าที่เข้าจริงและสรุปรายงาน - ควบคุมดูแลบัญชี สต๊อคสินค้า - จัดทำรายงาน...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
23 . พนักงานบัญชี
- จัดเดรียมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี - ลงบันทึกบัญชี, ทำเช็ค - ทำรายงานภาษี - ทำแบบ ภงด.3, 53 - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารทั้งหมด - ติดต่อหน่วยงานราชการเป็นบางครั้ง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.เอ็ม.วาล์ว แอนด์ ซีลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000+++
9 ธ.ค. 59
24 . Accounting / เจ้าหน้าที่การเงิน
Running full set of accounting for Thailand Relationship with Other People: Suppliers, Auditors, Revenue officials, Customs, all office staffs, Warehouse staff, accounting team. Support the account...

JSY LATEX PRODUCTS (THAILAND) CO;LTD
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน can be negotiate
9 ธ.ค. 59
25 . Accountants
1. Maintenance of Petty Cash - Correct reimbursement of expenditure - Monitor levels of Petty Cash and Cash Flows - Liaise with Bank regarding Banking issue, like Letter of Credit, Bank Lo...

IKM TESTING (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
26 . Account Officer
PAY,SKA,FRE(Support 3 sites of ETK Group) Perform the day to day processing:- - Exchange rate recording - Account payable(Invoice booking,expense invoice booking ,Freight booking) - Account R...

ETK EMS Asia Productions Ltd.
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
27 . Accounts and Finance Manager
-Payment voucher and Jounal Voucher review and approval in system -Accounts reconciliation on monthly basis -Preparation of monthly Profit & Loss A/cs,Balance sheet and cash flow -Finalisation ...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
28 . Finance & Accounting ManagerUrgently Required !
Job Description OVER ALL ACCOUNTING: - Control job description of accounting division. - Control and process montly closing. - Verify and clarify accounting issue. - Finance statement insurance...

Toyo Recruitment Co.,Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 70,000
9 ธ.ค. 59
29 . Asset Staff (พนักงานบัญชีสินทรัพย์)
1. Record fixed asset acquisitions and dispositions in the accounting system. 2. Record Asset inprogress and project cost into fixed asset accounts. 3. Calculate depreciation and reconcile balance o...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
30 . Cost Accountant
Responsibilities: - Calculate cost by BU for monthly closing and adjustment record - Conducting periodic cost analysis and allocation of product costing Check for inventory record and reconcile st...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
31 . Accounting Staff / Supervisor
1. Receive and verify invoices and requisitions for goods and services 2. Verify that transactions comply with financial policies and procedures 3. Prepare bathches of invoices for data...

NISSHO SEIKO (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
9 ธ.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป/บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 2.ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จ /ใบกำกับภาษี/ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ 3.ตั้งเจ้าหนี้และตัดชำระหนี้ในและต่างประเทศ 4.ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.ตรวจ...

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
33 . Accounting Officer
-General accounting functions that may include but is not limited to; -Account Receivables and Account payables -Payment transactions -Advance Payments and Petty Cash -Fixed Assets accounting -In...

Silversea House Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
8 ธ.ค. 59
34 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
-เป็นผู้รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ ทั้งภาษีซื้อภาษีขาย -ยื่นแบบชำระภาษีตามที่สรรพากรกำหนด -เป็นผู้จัดทำบัญชี วางแผนควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชี -การทำบัญชีและปิดบัญชีประจำเดือนและประจำปี ...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
8 ธ.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ด่วนมาก!รับสมัครด่วน !
- จัดเก็บเอกสารบัญชี - จัดทำเอกสารด้านสัญญาซื้อขาย - บันทึกสัญญาเอกสาร - ทำใบสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหักณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ธ.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่แผนกบัญชีและการเงิน
รับผิดชอบงานในแผนกบัญชีและการเงินของบริษัทตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิล จิน อิเล็คทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และตามประสบการณ์
8 ธ.ค. 59
37 . Accounting SupervisorUrgently Required !
1. Cost and General Accounting 2. Reconciliation of A/P 3. Inventory Account Control 4. Asset Register Control 4. Petty Cash Control 5. To build up team work and Accounting solution 6. To Impro...

Monami (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
8 ธ.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี
บันทึกบัญชีด้านรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำวัน คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมคอมพิวเตอร์ บันทึกรายรับ-รายจ่ายวัตถุดิบ ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คันไซ เรซิน(ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
8 ธ.ค. 59
39 . ACCOUNTING SUPERVISOR
1. Costing management,support all process of production and inventory. 2. Have knowledge for type of expense (General ledger). 3. Handling with depreciation/movement. 4. Withholding tax (PND3,53,54...

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 Baht
8 ธ.ค. 59
40 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีอาวุโส
- ทำบัญชีลูกหนี้, คิดคำนวณค่าคอมมิชชั่น, บันทึกการรับชำระหนี้, จัดทำใบวางบิล, จัดทำใบเสร็จรับเงิน, และตรวจสอบเอกสารทางบัญชีต่างๆได้ - ดูแลระบบบัญชีรับ, ขาย,สินค้า - ติดตามการรับชำระหนี้จากลูกค้า - ...

บริษัท นากาโตะ ฮีท ทรีทเม้น (ไทยแลนด์) จำกัด
8 ธ.ค. 59
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ