เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท อาโตไรซ์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โณฬุ คอยล์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ม.ค. 58
23 . Internal Auditor
สามารถตรวจสอบระบบการทำงานของระบบงานบัญชีได้อย่างถูกต้อง สามารถทำบัญชีต้นทุนและงานที่เกี่ยวข้องกับการทำบัญชีต้นทุนได้

Minth Aapico (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ม.ค. 58
24 . Accounting Officer
1.Control the spend and cash 2.Prepare VAT Report and PP 30 3.Prepare reconciliation of A/P domestic to general ledge 4.Reconcile detail with General Ledger (G/L)such as:Cash o...

Nachi Technology (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ม.ค. 58
25 . Accounting Assistant Manager (New Plant Automotive in Rayong)
Urgently Required!!

Our client is a new plant established where is located in Rayong. 1. Set financial status by developing and implementing systems. 2. Recommend strategic plans and complete action plans 3. Conduct c...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน THB 60,000 - THB 70,000
30 ม.ค. 58
26 . Accounting Manager
-จัดทำบัญชี ควบคุมและตรวจสอบบัญชีของบริษัททั้งหมด -จัดตั้งระบบบัญชีโดยใช้โปรแกรมเอ็กซ์เพรส -ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมและตรวจสอบการรับและการจ่ายเงินของบริษัท -อื่นๆ ตาม...

Chiyota Gosei (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 บาท (Negotiable)
30 ม.ค. 58
27 . หัวหน้าแผนกบัญชี ด่วนมาก
- To support all financial activities and supercise accountants,so as to ensure accuracy and timely reporting of all financial transactions in both accounting - To provide an accompanying ...

Fuburg Industrial (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
30 ม.ค. 58
28 . บัญชี
-บัญชีเบื้องต้น -ทำรายจ่าย,ค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมไปถึงเอกสารของกรมสรรพากร -เก็บข้อมูลเจ้าหนี้ค้างชำระ และค่าใช้จ่ายค้างจ่าย

Rocket Products International Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
29 . Internal Auditor
Urgently Required!!

1. Examine and evaluate the adequacy, effectiveness and efficiency of the organization's internal control systems and procedures. 2. Examine and evaluate the relibility of financial statement and rel...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
30 ม.ค. 58
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1) รับ-ส่งเอกสาร 2) จัดเก็บเอกสารทางด้านงานธุรการ (รับ-ส่ง ทั่วไป) 3) ร่างโต้ตอบหนังสือทั่วไป 4) ดูแลแบบฟอร์มประเภทต่างๆ 5) ดำเนินงานเกี่ยวกับงานการเงินและดูแลการเบิกจ่ายวัสดุสำนักงานของหน่วยงาน ...

บริษัท เอเซีย ซัพพลาย อินเตอร์เทรด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
29 ม.ค. 58
31 . AP Accountant
-Responsible for the daily accounting documentation and AP Booking -Prepare financial and related information to meet management requirements -Responsible for enhancing procedures and controls -Ens...

Avery Dennison (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
29 ม.ค. 58
32 . Asst. Accounting Manager
- Oversee all accounting operations and maintain accuracy general ledger to comply with regulation (TFRS, BOI, and Revenue Code). - Prepare accurate corporate Financial Statement and ma...

M&T Allied Technologies Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
33 . พนักงานบัญชี
-ลงบัญชีรับ-จ่าย ลูกหนี้ เจ้าหน้า ภงด.ต่างๆ -ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองวิศวโยธา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
34 . Junior Accounting
1. บันทึกรายการบัญชีในสมุดรายวันซื้อ-ขาย 2. ควบคุมสมุดแยกประเภทลูกหนี้-เจ้าหนี้ 3. จัดทำรายการภาษีซื้อ ภาษีขาย 4. จัดทำบัญชีการหักภาษี ณ ที่จ่าย 5. ดูแลทะเบียนทรัพย์สินและค่าเสื่อมสินทรัพย์ทุกประ...

A&G Technology Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 ม.ค. 58
35 . Accounting Officer
1. Prepare A/P, A/R, P/V, P/C, R/V Voucher of the month. 2. Prepare Taxation report for payment of the month. 3. Prepare Invoice. 4. Prepare and control petty cash. 5. Prepare and cheking Billing...

Yamashita Mold (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ม.ค. 58
36 . บัญชี- การเงิน
1.จัดทำสต๊อกสินค้า 2.บันทึกบัญชีรายวัน 3.ยื่น ภงด 3,53 ภพ.30 ประจำเดือน 4.และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบสท์ สตีล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ม.ค. 58
37 . หัวหน้าบัญชี
ขึ้นทะเบียนผู้ทำบัญชี ,บัญชีต้นทุน, ปิดบัญชี

บริษัท ลี่ไท่ อัลลอย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ม.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ดูแลระบบงานบัญชีทั่วไป 2.บัญชีการเงิน 3.บัญชีภาษีอากร 4.บัญชีรับ-จ่าย 5.บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
29 ม.ค. 58
39 . Accounting Supervisor
Handle in accounting and finance function in manufacturing industry.

VEM (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 Position
เงินเดือน 30,000 THB
29 ม.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วน!!

- ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชี - ตัดต้นทุนสินค้า - ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายสินค้า - บันทึกข้อมูลต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีต่างๆ - อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ทริปเปิล คิว (2009) แมชชีนทูล จำกัด
2 อัตรา
29 ม.ค. 58
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ