เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ตรวจสอบภายใน
1.ตรวจสอบเอกสารของสำนักงานและหน้างาน 2.ดูแลเอกสารของสำนักงานให้ตรงกับหน้างาน 3.ตรวจสอบทรัพย์สินของภายในองค์กร

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 59
22 . หัวหน้า แคชเชียร์ / Cashier
1.รับชำระสินค้า (เงินสด / บัตรเครดิต) 2.จัดทำรายงานการขายประจำวัน 3.สรุปเงินสดย่อย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 59
23 . ผู้จัดการแผนกบัญชีรับสมัครด่วน !
วิเคราะห์งบการบัญชี การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงินบัญชี ต้นทุนการผลิต การบริหารบัญชีภายในบริษัท

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 59
24 . หัวหน้าบัญชี-การเงินรับสมัครด่วน !
- บริหารงานบัญชี การเงิน กระแสเงินสด รายรับ-รายจ่าย ในองค์กรให้เป็นไปตามเป้าหมายที่วางไว้

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
30 มิ.ย. 59
25 . clerk admin
1.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและธุรกรรมการเงิน กับหน่วยราชการ 2.คีย์เอกสารใบแจ้งหนี้ 3.ติอต่อสื่อสารกับบริษัท แม่

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
4 อัตรา
29 มิ.ย. 59
27 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินรับสมัครด่วน !
- บริหารงานบัญชีและการเงิน ของโชว์รูมฟอร์ดเอกระยอง ประจำสาขาปลวกแดง

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
28 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี/การเงิน
- ดูแลและตรวจสอบระบบงานบัญชีของบริษัททั้งระบบ และสามารถปิดงบการเงินได้

บริษัท กัง เยน ไดมอนด์ ทูลส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 มิ.ย. 59
29 . Accounting Officer
-General accounting functions that may include but is not limited to; -Account Receivables and Account payables -Payment transactions -Advance Payments and Petty Cash -Fixed Assets accounting -In...

Silversea House Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
29 มิ.ย. 59
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. Preparing Financial statement TSPKK,TSPKK-E 2. Accounting and TAX management 3. Followed up Audit report (Quarterly,Yearly) 4. Corporate TAX for Revenue Dep. (PND.51 & 50) 5. Report & Det...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 มิ.ย. 59
31 . Senior Accountant
1. Knowledge closing account 2. Can analysis AR/AP, cash flow, FOREX 3. Knowledge of SET, SEC regulations 4. Prepare monthly report

BJC Heavy Industries Public Company Limited Co., Ltd.
เงินเดือน Negotiable
29 มิ.ย. 59
32 . Assistant Finance Manager
- Maintain standard costing system - Inter company price calculation and maintenance - BOM creation, regular SKU and Promotion SKU - Handle month end closing matters - Support and handle monthly...

KELLOGG (THAILAND) LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
29 มิ.ย. 59
33 . Accounting & HRA Specialist
Job Responsibility/หน้าที่รับผิดชอบ • Handle full set of accounting, HR & GA • Operate and close financial statement, monthly, quarterly, yearly report. • Monitor all transaction of accounting accu...

Dacon Inspection Services Co., Ltd.
1 position
29 มิ.ย. 59
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกบัญชี
1. ดูแลด้านบัญชีทั้งระบบ 2. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของการบันทึกรายการบัญชี 3. ตรวจสอบการจัดทำรายงานบัญชีการเงินและจัดทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 4. ดูแลงานทางด้านภาษีทั้งหมด รวมทั้งรายงานที่นำส่ง...

บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
29 มิ.ย. 59
35 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. ติดตามลูกหนี้การค้า 2. ออกเอกสารวางบิล 3. ทำแผนจัดส่ง 4. ตัดชำระหนี้ 5. กระทบ bank statement 6. ทำรายงาน 7. อื่นๆ

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
1 อัตรา
29 มิ.ย. 59
36 . Account Manager
- Prepare month and end financial statement, fee case flow and month end analysis report - Control and review free caseflow,Financial report. Detail of Accounts,Taxation and vochers. - Reconcile rel...

IT Forging (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 มิ.ย. 59
37 . ฝ่ายบัญชี-บุคคลรับสมัครด่วน !
- ดูแลเอกสารการเงิน รับบิล วางบิล ตามเอกสารให้ครบ - ทำใบสั่งซื้อ - บัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย ตามใบเสร็จค่าวัสดุ - นำส่งภาษีต่างๆ - ทำใบเสร็จรับเงิน - ทำเงินเดือน กฎระเบียบพ...

บริษัท สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท + เบี้ยขยัน500 + หรือตามประสบการณ์
28 มิ.ย. 59
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสารระบบงานบัญชี การเงิน การบันทึกและการออกรายงานต่างๆ

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
39 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1.ลูกหนี้ (AR) - ทำใบวางบิลลูกหนี้ตามรอบครบกำหนด,จัดบิลตามสายตลาด ทำรายงานและติดตามลูกหนี้เกินกำหนดจ่าย 2.เจ้าหนี้ (AP) - ตั้งเบิกจ่ายเจ้าหนี้โรงสี ถุง และเจ้าหนี้ตามรอบสัปดาห์ 3.ปิดบัญชีและสรุปรายง...

บริษัท ร่วมกำชัย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
28 มิ.ย. 59
40 . บัญชี/ สโตร์
- ควบคุมงานด้านการเงิน ปฏิบัติงานด้านระบบบัญชีและกฏหมายภาษีอากรการรับจ่ายเงินและติดตามหนี้ - ติดต่อประสานงานกับผู้สอบบัญชี - ติดต่อกรมสรรพากร - จัดทำเอกสารบัญชีการเงิน เช่น Tax Invoice ,Tax Payment...

บริษัท ไทย101กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 มิ.ย. 59
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ