เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting Assistant Manager
Overall of A/R fucntion, VAT, Payment, Fexed Asset, Consolidate report, General ledger.

Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
6 พ.ค. 58
22 . Accounting Supervisor Urgently Required !!
1. บันทึกบัญชี ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย, เงินสดย่อย, รายการปรับปรุง 2. บันทึกบัญชีและตรวจนับ สินทรัพย์, สินค้าคงเหลือ 3. ทำเช็คจ่าย,โอนเงินในประเทศ ต่างประเทศ 4. ทำใบแจ้งหนี้ วางบิล รับเช็ค 5. จัดทำรายงา...

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 58
23 . Accounting Officer
Responsibility & Duties: • Follow document of purchase invoice for account payable • Follow document of sales invoice for account receivable • Conduct monthly inventory (Raw Material, WIP, FG, Die,...

บริษัท ฟูเซะราชิ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 position
6 พ.ค. 58
24 . พนักงานบัญชีรับ/สินเชื่อ
1.จัดทำใบวางบิลทุกวัน,ทุกสิ้นเดือน ส่งให้ลูกค้า 2.จัดทำใบลดหนี้ให้ฝ่ายขาย กรณีลูกค้านำสินค้ามาคืนหรือใบกำกับภาษีไม่ถูกต้อง 3.สอบถามยอดหนี้ถึงกำหนดชำระและตัดชำระยอดลูกหนี้เพื่อออกใบเสร็จรับเงิน 4.เช...

บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด
2 อัตรา
6 พ.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วน!!
1.ทำชุดจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งระบบ 2.ทำลูกหนี้ทั้งระบบ 3.ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี 4.ทำชุดจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป 5.ทำลูกหนี้ทั้งระบ 6.เช็คภาษีซื้อ, ภาษีขาย ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7. งานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท เอส เค เอ็ม เทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 58

JFE Ferrite (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
6 พ.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน/ด้านการจ่ายเงิน-รับวางบิล,เงินสดย่อย - รับผิดชอบด้านบัญชีซื้อและเจ้าหนี้ - รับผิดชอบด้านการบันทึกการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย - ...

บริษัท เคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 58
28 . SR.Accountant
-Administer and monitor the financial system in order to ensure that the municipal finances are maintained in an accurate and timely manner -Accounting payable, Account receipt able, Payment Voucher...

Ajanta Packaging (Thailand) Limited
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
6 พ.ค. 58
29 . Accounting Officer
**Urgent Required** **ด่วน**

Fixed Asset Activity - To plan, coordinate, and implement a system for the accurate accounting, reporting and controlling and book account for Fixed Assets. - Essential duties and responsibilities i...

Aditya Birla Chemicals (Thailand) Ltd. (Epoxy Division) / บริษัท อดิตยา เบอร์ล่า เคมีคัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด (อีพอกซี่ ดีวิชั่น)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Company structure + Experience
6 พ.ค. 58

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 58
31 . Account staff
1.งานด้านเอกสารบัญชี (Petty cash ,Fix asset,Billing Payment) 2.งานด้านธนาคาร 3.งานด้านภาษี ภงด.1,ภงด.3,ภงด.53 4.ติดต่อประสานงานอื่นๆ

บริษัท ซึชิยะ โกมุ คาเซอิ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 58
32 . แคชเชียร์
เก็บเงิน/ลงบัญชี และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ ซูซูกิ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสมและประสบการณ์
6 พ.ค. 58
33 . Costing Officer
Urgently Required!!

Working Conditions: The cost accountant generally works in an office environment, but is expected to be highly familiar with all production operations, and to regularly visit all significant company o...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
6 พ.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
6 พ.ค. 58
35 . หัวหน้า/ผู้จัดการแผนกบัญชี
ควบคุมวางแผนและจัดทำบัญชี-การเงิน ทั้งหมด

บริษัท ตรีอรรถบูรณ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 58
36 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (ประจำสำนักงานระยอง)
- วางแผนระบบงานใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนงานบริหาร งานขาย งานผลิต และงานอื่นๆ ของภาคตะวันออก - วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับตรวจสอบสำนัก VP ตรวจสอบเครือ และอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัท - ตรวจสอบระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 58
37 . COST AND BUDGETING CONTROL STAFF
1. Setting Budget Original, Revised and Final Forecast Budget 1.1 Labor cost (Direct, Indirect, S.G.A) 1.2 Expense (Direct, Indirect,S.G.A) 1.3 Depreciation (Manufacturing-S.G.A)...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
6 พ.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1.คำนวนต้นทุน 2.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือและรายงานต้นทุน 3.ตรวจนับสินค้าคงเหลือ วัตถุดิบ

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. งานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 2. งานธนาคาร 3. งานด้านภาษี ภงด. 1 3 53 ภพ. 30 4. งานเอกสารบัญชี 5. ติดต่อประสานงาน อื่นๆ

S.V.S AIR ENGINEERING CO.,Ltd.
1 อัตรา
6 พ.ค. 58
40 . Senior Account (AR)
1.Assisting with the day to day clerical responsibilities of the business (payables / receivables), invoice issuing, billing and customer proceeding. 2.Track, maintain and analyse customer data 3.A...

Mann and Hummel (Thailand) Limited/ บริษัท มันน์ แอนด์ ฮุมเมิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
6 พ.ค. 58
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ