เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting Staff รับสมัครด่วน !
Job Purpose:- รายงานทะเบียนสินทรัพย์และค่าเสื่อมราคาม ตรวจเช็คสินทรัพย์ควบคุมสินทรัพย์ในโรงงานม ทำรายงานเปรียบเทียบยอดการลงทุนใช้จริงกับงบประมาณ และแจกแจงสาเหตุของผลต่างที่เกิดขึ้นในแต่ละเดือน Res...

Bridgestone NCR Co., Ltd.
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
22 . Accounting Staff
- ลงบันทึกบัญชีการรับ-จ่ายเงินที่ผ่านมือประจำวันให้ถูกต้องตามระบบบัญชี - ลงบันทึกบัญชีรายรับ-รายจ่าย ในสมุดหรือคอมพิวเตอร์ตามเอกสารใบสำคัญจ่ายต่างๆ - ควบคุมการรับเงินสดและเช็ค โดยตรวจสอบการออกใบเสร...

Visy Packaging (Thailand) Limited
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 59
23 . พนักงานบัญชี (สต๊อก,ต้นทุน)
-ทำบัญชีสต๊อก บัญชีต้นทุน -ตรวจนับสต๊อกสินค้าในโรงงาน -ทำรายงานสต๊อกประจำเดือน -คำนาณต้นทุนสินค้า

บริษัท เจเค อินโนเวชั่น วู๊ด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
24 . Accounting & BOI Senior Staff
-Review bank statements. -Research and reconcile all discrepancies. -Auditing and verifying documents. -Completing data backups. -Handling and supervise BOI process -Prepare the documents for BOI...

บริษัท โพสโค โค้ทเต้ด สตีล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
25 . Supervisor Finance and Accounting
-ตรวจอายุลูกหนี้และติดตามทวงถามลูกค้าเกี่ยวกับการชำระเงิน -ติดตามลูกค้าที่ค้างชำระค่าสินค้า -ขึ้นทะเบียนสินทรัพย์,การตัดจำหน่าย,การคำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์และกระทบยอด -บันทึกบัญชีแยกประเภททั่วไป...

บริษัท ดีไลน์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
26 . Accounting Staff
1. จัดทำระบบลูกหนี้(AR.) 2. จัดทำระบบบัญชีแยกประเภท(GL,VAT.) 3. จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน(ASSET.) 4. ปฏิบัติหน้าที่อื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยาม เอ็มทีเค จำกัด
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำใบส่งสินค้า/ใบกำกับภาษีขาย พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - จัดทำใบลดหนี้ให้ลูกค้า - จัดทำใบวางบิลสรุปยอดตามตารางวางบิลของลูกค้า - จัดทำใบเสร็จรับเงินและเรียกเก็บเงินจากลูกค้า พร้อมทั้งบันทึกบัญชี - ...

บริษัท ฮาคุเออิชะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
26 ส.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. นำส่ง ภพ.30, ภาษีซื้อ, ภาษีขาย 2. จัดทำใบสำคัญจ่ายรายวัน 3. กระทบยอดเงินฝากธนาคาร 4. บันทึกบัญชี ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 5. คุมสัญญาจ้างต่างๆ 6. คุมลูกหนี้เงินทดลองจ่าย เงินสดย่อย

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ระยอง) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 59
29 . Accounting Staff
1.จัดทำและดูแลระบบเจ้าหนี้ (AP) ทั้งระบบ 2.จัดทำระบบบัญชีแยกประเภท (GL, VAT) 3.ปฏิบัติหน้าที่อื่นที่ได้รับมอบหมาย

Kure Grinding Wheel (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - (ประจำที่โรงงานที่นิคมอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน 2. ตรวจนับและคำนวณมูลค่างานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด (ประจำงวด) 3. คำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด (ประจำงวด) 4. จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน 5. คำนวณต้นทุนกา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
31 . AR Accountant
Core responsibilities: - Prepare daily customer sales invoice. - Prepare sales invoice tracking report to ensure all shipment are accepted by customer. - Maintain customer master file for billing...

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
32 . Cashier
Core responsibilities: - Maintain company petty cash to comply with petty cash procedure. - Deal with AP staff to ensure the supplier payment are taken place for all due invoice according to agree...

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
33 . Accounting Supervisor 33 - 38K (Automotive, Rayong)
• Manage book keeping for 2 group companies. • Managing AP / AR. • Manage monthly closing account and summary report to MD. • Check inventory cooperate with Production Control. • Manage fixed asse...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 33,000 - 38,000
26 ส.ค. 59
34 . Corporate Planning Manager/ Finance Analyst ( Japanese firm)Urgently Required !
Direct report to Deputy GM (Thai) and Dotted line to GM (Japanese) and Supervise 1 Staff 1.Budget planning 2.Budget control 3.Costing control 4.Investment planning 5.Financial analysis 6.Actio...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ส.ค. 59
35 . Accounting Chief
- Overall of A/R fucntion, VAT, Payment, Fexed Asset, Consolidate report - General ledger.

Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 ส.ค. 59
36 . Senior Accounting Officer
•Monitor and ensure that all accounting transactions are recorded according to the accounting standards. •Ensure compliance with relevant laws and regulations and integrity of financial data. •Mon...

บริษัท อิเล็กทรอวัค (ไทยแลนด์) จำกัด/ELECTROVAC (THAILAND) CO.,LTD./
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 position
เงินเดือน 50,000
26 ส.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. Preparing Financial statement TSPKK,TSPKK-E 2. Accounting and TAX management 3. Followed up Audit report (Quarterly,Yearly) 4. Corporate TAX for Revenue Dep. (PND.51 & 50) 5. Report & Det...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ส.ค. 59
38 . Account Officer
-Review sale invoice and colletion and co-operate with sale department in preparing the proper sale/tax invoice. -Manage petty cash account and Prepare all event settlements. -Prepare monthly P & L ...

บริษัท เนเชอรัล ก๊าซ ไซลินเดอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
26 ส.ค. 59
39 . นักบัญชี
- ดูแลเรื่องงบประจำเดือน ,ไตรมาส - จัดทำและยื่นแบบ ภงด. 50 ,51 - ติดต่อผู้สอบบัญชี กรมสรรพากร และหน่วยงานราชการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - การวิเคราะห์ค่าใช้จ่ายต่างๆ และควบคุมการลงบัญชีให้เป็นไปตามงบประม...

บริษัท เหล็กสยามยามาโตะ จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 + ค่าเช่าบ้าน 6,800 บาท
26 ส.ค. 59
40 . Accountant AssistantUrgently Required !
- Prepare payment transaction to vendors - Responsible for petty cash - Prepare all taxation (PND.1,3&53, and PP.30) and submission to the Revenue Department - Prepare reconciliation of bank ...

ALE Heavylift and Transport (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Company structure + Experience
26 ส.ค. 59
 พบ 89 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ