เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting Staff / พนักงานบัญชี (สัญญาจ้าง 3 เดือน)
- จัดการงานเอกสารของฝ่ายบัญชี - ลงบัญชีตามคำแนะนำของ Accounting Supervisor - จ่ายเช็ค รับวางบิล Support งานบัญชี ตามที่ได้รับมอบหมาย ทำงานวันจันทร์ - วันเสาร์ (เสาร์เว้นเสาร์) เวลา 08.00-17.00 น....

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท
30 พ.ย. 58
22 . Accounting and Administration Manager
Managing the following Processes of the company - Administration - Accounting (Full Loop) - HR/Training - Purchasing - Hygiene and Safety Willing to start work immediately

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000 - 65,000
30 พ.ย. 58
23 . Assistant of Finance &Accounting Manager
-Responsible for financial and accounting function such as control of all transactions and handle day to day operation etc. รับผิดชอบงานในแผนกด้านการเงินและด้านบัญชี -Supervise billing, accounts rece...

บริษัท เอ็มบีเอฟ เทย์เลอร์ส
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ความสามารถและวุฒิการศึกษา
30 พ.ย. 58
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
- บันทึกเจ้าหนี้ - ทำจ่ายให้เจ้าหน้าหนี้การค้าตาม Due ของบริษัท - คีย์รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3 , ภงด.53 - คีย์รายงานภาษีซื้อ-ขาย พร้อมจัดทำ ภพ.30 - จัดทำใบอนุมัติเบิกจ่าย - ทำรายงานงบประมาณ...

บริษัท เอ็กเซ็กคิวทีฟ แอสเซท จำกัด
30 พ.ย. 58
25 . Accounting Supervisor / Accounting Manager
Responsives for : - General Accounting of Manufacturing Company. - VAT, Withholding Tax, AP, Cash and Bank Payments. - Financial Audit and BOI Audits. - Physical Verification of Inventory. -...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 positions
เงินเดือน N/A
30 พ.ย. 58
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- กำกับ ดูแล ควบคุมขั้นตอนการทำงานต่างๆของพนักงานแผนกบัญชี - ควบคุม ดูแลในด้านการเงินของบริษัท และตรวจสอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่บริษัทกำหนด - ดูแลและวางแผนระบบงานบัญชีให้มีความถู...

บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน 20,000-40,000
30 พ.ย. 58

บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern LTD.)
1 อัตรา
30 พ.ย. 58
28 . Accounting Officer ( GL /Tax)
• Verifying all of journal entry • Conducting foreign currency revaluation on monthly basis • Verifying all of tax form—WHT, VAT, Corporate Income Tax according to Revenue Code • Preparing financia...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน 35,000 - 40,000 บาท
30 พ.ย. 58
29 . พนักงานบัญชี
- ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน - จัดทำรายงานภาษีเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร

บริษัท ซานฮวา รีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด SANHUA REFRIGERATION COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 58

JFE Ferrite (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
27 พ.ย. 58
31 . Account & Finance
-จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, หัก ณ ที่จ่าย , เช็ค -บันทึกในระบบบัญชี (โปรแกรม Express) -จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
32 . ผู้จัดการแผนกบัญชีด่วน มาก!!
วิเคราะห์งบการบัญชี การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงินบัญชี ต้นทุนการผลิต การบริหารบัญชีภายในบริษัท

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
ดูแล-จัดทำระบบบัญชีทั้งหมด (โครงการบ้านจัดสรร รายรับ-รายจ่าย ติดตามการตั้งเบิก จ่ายเช็ค จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย)

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ย. 58
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำเอกสารระบบงานบัญชี การเงิน การบันทึกและการออกรายงานต่างๆ

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
35 . Accountant-Finance Officer
- Record all data in Accounting - Prepare Payment - Billing - Contact with Bank

บริษัท เม็คเคมา เคมิคอลส์(ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
1 Position
27 พ.ย. 58
36 . Financial Staff
- Prepare domestic and oversae payment transaction with proper supporting document and/or recording in the accounting system. - Prepare bank transaction in internet banking for incoming and outgoing ...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
37 . 1.)เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 2.)เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ด่วนมาก !!
1.)จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต ,ตรวจสอบและจัดทำสินค้าคงเหลือประจำเดือน/ปี 2.)ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน,บันทึกบัญชี

Innovation Group
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ย. 58
38 . พนักงานบัญชี
- ทำบัญชีรายรับ รายจ่ายภายในบริษัท - บันทึกบัญชีรายรับและรายจ่ายของบริษัท - ลงโปรแกรมบัญชี ดูแลบัญชีค่าใช้จ่ายของแผนกต่าง ๆ - จัดทำรายงานการเงิน จัดทำรายงานค้างชำระ เเละงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหม...

บริษัท พี.เอ็ม.วาล์ว แอนด์ ซีลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000++
27 พ.ย. 58
39 . ฝ่ายบัญชี
ด่วน!!

- ดูแลเอกสารการเงิน รับบิล วางบิล ตามเอกสารให้ครบ - ทำใบสั่งซื้อ - บัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย ตามใบเสร็จค่าวัสดุ - นำส่งภาษีต่างๆ - สามารถทำบัญชีเกี่ยวกับโรงแรมหรือคอนโดได้ -...

บริษัท สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท หรือตามประสบการณ์
27 พ.ย. 58
40 . Accounting Officer
Urgently Required!!

- งานในระบบบัญชี - ตรวจสอบเอกสารทางบัญชี - จัดเก็บเอกสารทางบัญชี - จ่ายเช็ค รับเช็ค ค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท - ดูแลการเบิกจ่ายและเอกสารของ Petty Cash - สรุปค่าใช้จ่ายต่างๆ ของบริษัท - อื่นๆ ที...

PECI-THAI Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ย. 58
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ