เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Head of Accounting)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น Raw Material หรือ Finish Product รวมถึงเอกสารต้นทุนของแต่ละเดือน ที่ใช้ในการปิดงบประจำเดือน - ทำเงินเดือนจ่ายพนักงาน โดยเก็บรวบรวมเอกสารจากฝ่ายบุคคล เพื่อ...

บริษัท โตกุวา อินดัสเตรียล จำกัด
สวนอุตสาหกรรมระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 57
22 . Officer Accountant
1.Reconcile Account Payables, Advance Shipment – Expense Accrued Insurance. 2.Bank Transfer Transaction. 3.Prepare Payment Voucher, Journal Voucher. 4.Clear advance – Expatriate. 5.Perform Billing...

SRF Industries (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
23 . Cost Accounting
- Recording FG sale. - Prepare Vat output report,Recording Inventory (RM,WIP,FG,Factory Supply,Spare parts,etc.) - Calculate cost of inventory purchase domestic and oversea. - Stock movement/Invent...

TT Techno-Park Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
21 ต.ค. 57
24 . พนักงานบัญชี
ด่วน!!!!

- To support all financial activities and supercise accountants,so as to ensure accuracy and timely reporting of all financial transactions in both accounting - To provide an accompanying service ...

Fuburg Industrial (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
25 . Accounting Sr.Mgr. (Main Costing)
- Manage cost accounting activities, including inventory, variance analyses, etc. - Manage and responsible for all the financial issues including financing, costing, accounting, pricing, payroll, b...

บริษัท โทปุระ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
26 . Assistant Mgr. Accounting
- Cash flow preparation, Monitoring and analysis - Controling job descriotions for accountion division - Coordinatating operation with various others division - Preparing inventery and costing...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 57
27 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด้านบัญชีต้นทุน ด่วนมาก !!
1.ทบทวนและปรับปรุงระบบงานบัญชีต้นทุน ระบบรายงานต้นทุนเพื่อผู้บริหาร ระบบบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่รัดกุม 2.จัดทำรายงานต้นทุนผลิต และรายงานอื่นๆที่จำเป็น 3.วิเคราะห์ควา...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
1.ปฏิบัติงานบัญชีสรรพากรและรายงานด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีขาย บัญชีเงินสดรับ สินเชื่อ 2.ปฏิบัตงานบัญชีสรรพากรและรายงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีซื้อ บัญชีเงินสดจ่าย เงินลงทุนและเงินกู้ยืม 3.ปฏิบัติงานบัญช...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
29 . Accounting Senior Staff / Chief
- Coordinate with outsourching accounting company for accurate completion and timely submission for preparing PND3, 53, 50, 51, PP 30 as compliance with Tax Regulations - Assist reviewing completenes...

TAKEHARA RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
21 ต.ค. 57

บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด NISSHINBO COMMERCIAL VEHICLE BRAKE LTD.
1 Position
21 ต.ค. 57
31 . Accounting Officer (BOI)
Major Responsibilities:- • To manage BOI affair as following Apply/renewal/return company expatriatc workpermit • Prepare quarterly/half year report to BOI • Handling of duty free process for compa...

Basell Advanced Polyolefins (Thailand) Co., Ltd.
21 ต.ค. 57
32 . Cost Controller
1. Take responsibility for a systematic input of several activities in the SAP system in order to guarantee continuation of operational activities, and give insight into the operations of TANATEX. - ...

TANATEX Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ต.ค. 57
33 . บัญชี
ต้องการคนทำบัญชีได้อย่างละเอียดสามารถเซ็นชื่อรับรองเอกสารได้ ใช้ภาษาไทยและภาษาอังกฤษอย่างถนัดและสามารถทำงานได้ทุกอย่างที่เกี่ยวกับบัญชี รู้เรื่องภาษีอากรเกี่ยวกับสิทธิประโยช์นของB.O.I และ FREE ZONE

บริษัท ไดมอน ทูลส์ เทคโนโลยี(ไทยแลนด์)จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
34 . ASSISTANT MANAGER ACCOUNTING AND FINANCIAL
1.Manage the account team and system. 2.Costing management, control all process of production and inventory. 3.Have knowledge for type of expense. 4.Handling with depreciation/movement. 5.Withhold...

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 Baht
21 ต.ค. 57
35 . Asst. Accounting Manager
- Overall experience for Accounting jobs. - Business Plan arrangement. - Plan & Oversee the accounts and the accounts of companies in each period is coorect and in accordance with the guidelines. ...

บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด NTN Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 57
36 . Accounting Manager
• Manage all accounting related issues for operations. • Responsible for the timely closing of Accounts and submission of Monthly, Quarterly and Yearly Reports. • Responsible for the timely filing o...

Vintage (Thailand)
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000-70,000
20 ต.ค. 57
37 . Accounting Clerk
Responsibilities: • File documents of accounting and finance • Record accounting lists on accounting program • Verify receipts, tax invoices and withholding taxes • Prepare and submit report of va...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
38 . Senior Accountant
Responsibilities: • Prepare financial statements and monitor schedules according to monthly close schedule • Monitor asset, liability, revenue, and expense entries by compiling and analyzing account...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
39 . ผจก.ฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชีด่วน มาก!!
- ตรวจสอบ เอกสาร จ่าย-รับ. - ควบคุม และสรุปงานด้านบัญชีและการเงิน ปิดบัญชีทุกสิ้นเดือน และวิเคราะห์งานด้านการเงิน เพื่อนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
40 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
1. รับวางบิล-จ่ายเช็ค,ควบคุมเงินสดย่อย 2. วางบิล-รับเช็ค,ตรวจสอบเอกสารใบวางบิล 3. ตรวจสอบ INVOICE ขายสินค้าลูกค้า 4. รับและตรวจสอบใบชั่งน้ำหนัก 5. งานอื่นตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด มหาชน
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 57
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ