เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี รับสมัครด่วน !
ควบคุมและดูแลบัญชีทั้งระบบ

บริษัท ชินจิน เอสเอ็ม (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
27 ต.ค. 59
22 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน/เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
-บริหารจัดการงานภายในแผนกให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร -ตรวจสอบการจัดทำบัญชี การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง -ตรวจสอบและดูแลเรื่องสินทรัพย์ เรื่องสต็อคสินค้า -จัดทำรายงานบัญชี ตรวจสอบงบ เจ้าหน้าที่บัญชี ...

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
2 อัตรา
27 ต.ค. 59
23 . Junior Cost Accountant (สัญญาจ้าง 1 ปี)
- Monthly costing closing, PPV layering, Inventory forecast monthly etc. - Invoice posting to BPCS for material purchase transaction. - Weekly reporting on chemical report, and consolidate operation...

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
24 . AR Accountant
Core responsibilities: - Prepare daily customer sales invoice. - Prepare sales invoice tracking report to ensure all shipment are accepted by customer. - Maintain customer master file for billing...

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
25 . Accounting Officer
1. Control A/P Matching all service invoices for registration and input to system 2. Provide AR status & Aging Report, bad debt provision as per Otis Policy for collection team 3. ...

Minth Aapico (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ต.ค. 59
26 . Accounting Manager
• To be able to establish work procedure for all accounting functions according to company policy • Control, review and responsible for all accounting works • Manage accounts closing process and pre...

CAZ (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน According to company salary structure as experience
26 ต.ค. 59
27 . หัวหน้า แคชเชียร์ / Cashier
1.รับชำระสินค้า (เงินสด / บัตรเครดิต) 2.จัดทำรายงานการขายประจำวัน 3.สรุปเงินสดย่อย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี /แคชเชียร์ ด่วนมาก!รับสมัครด่วน !
- จัดเก็บเอกสารบัญชี - จัดทำเอกสารด้านสัญญาซื้อขาย - บันทึกสัญญาเอกสาร - ทำใบสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหักณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
29 . Accounting Staff
1. Maintaining the ledger accounts and reports. 2. Accounting functions may include : accounts receivable, accounts payable fixed asset accounting, inter-company accounting and etc. 3. Responsible ...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
26 ต.ค. 59
30 . หัวหน้าบัญชี-การเงิน
- ดูงานบัญชีและการเงินทั้งหมด ความสามารถในการใช้โปรแกรมสำเร็จรูป Express, MS-Offcie ต่างๆที่เกี่ยวข้องในงาน - ยื่นภาษี ภงด.3.53 ภพ.30 ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชา - เปรียบเทียบค่าใช้จ่ายประจำเดือนส่ง...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองวิศวโยธา
26 ต.ค. 59
31 . Accountant
• รับผิดชอบและควบคุมการบัญชีรับและจ่าย รวมทั้งตรวจสอบความถูกต้อง • บันทึกข้อมูลการบัญชีลงในระบบบัญชีของบริษัท • จัดทำรายงานสรุปการรับและจ่ายเป็นประจำทุกเดือน • ตรวจสอบหน่วยงานต่างๆในบริษัท เพื่อให้...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ต.ค. 59
32 . Vice Accounting ManagerUrgently Required !
Job descriptions: • Making all voucher (Payment, Received, Journal, Purchase, etc.) and input to accounting software • Payment of general expenses • Analysis of general expenses transition • Issui...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 60,000 Baht
26 ต.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป/บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 2.ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จ /ใบกำกับภาษี/ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ 3.ตั้งเจ้าหนี้และตัดชำระหนี้ในและต่างประเทศ 4.ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.ตรวจ...

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
34 . Clerk Admin
1.ติดต่อประสานงาน กับ หน่วยงานboi 2.คีย์เอกสารใบแจ้งหนี้จากต่างประเทศ 3.นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่การเงิน-การบัญชี (ล่ามจีน)รับสมัครด่วน !
- ดูแลเรื่องการเงิน เบิก-จ่าย - แปลภาษาให้กับผู้จัดการบัญชี - งานธุรการบัญชี

GQD SPECIAL MATERIAL(THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ต.ค. 59
36 . Accounting / เจ้าหน้าที่การเงิน
Running full set of accounting for Thailand Relationship with Other People: Suppliers, Auditors, Revenue officials, Customs, all office staffs, Warehouse staff, accounting team. Support the account...

JSY LATEX PRODUCTS (THAILAND) CO;LTD
นิคมหลักชัยเมืองยาง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน can be negotiate
26 ต.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
คีย์รายการภาษีซื้อ ขาย กระทบยอดภาษีขาย บางบริษัท ภพ.30 คีย์ค่าใช้จ่าย กระทบ Statement จัดเรียงเอกสาร เก็บเอกสาร

กลุ่มธุรกิจสมาพันธ์
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
26 ต.ค. 59
38 . Accounting & Financial Manager รับสมัครด่วน !
- Managing the Accounting Department and being responsible for all accounting functions. - Ensuring the accuracy and timely submission of reports and the completion of accounting tasks. - Assisting ...

THAI SUMMIT GROUP Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ต.ค. 59
39 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชี, จัดทำงบการเงิน ปิดงบได้, ยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53, ประกันสังคม - จัดทำรายงานต่างๆ

บริษัท ฟีโบ้ คอร์ป จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
40 . Cost Accounting Supervisor
Data Collection 1. Construct data accumulation systems for a cost accounting system 2. Create and review the controls needed for data accumulation and reporting systems Inventory 1. Coordina...

บริษัท โอกุระ คลัทช์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
25 ต.ค. 59
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ