เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . AP Accounting (สัญญาจ้าง 1 ปี)Urgently Required !
- Be responsible for Account Payable Function of BPCS - Verity AP invoice, supporting document review and report all invoice entry for charge-in from affiliate, local and foreign 3rd vendor, Cash ad...

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
25 ก.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน - (ประจำที่โรงงานที่นิคมอมตะซิตี้ ระยอง)รับสมัครด่วน !
1. จัดทำบัญชีต้นทุนโรงงาน 2. ตรวจนับและคำนวณมูลค่างานระหว่างทำคงเหลือปลายงวด (ประจำงวด) 3. คำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายงวด (ประจำงวด) 4. จัดทำข้อมูลพื้นฐานเพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน 5. คำนวณต้นทุนกา...

บริษัท หยั่น หว่อ หยุ่น คอร์ปอเรชั่น กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59

Sanko Gosei Technology (Thailand) Ltd.
1 Position
25 ก.ค. 59
24 . Finance & Accountant StaffUrgently Required !
1.Responsible for whole scope in Finacial and Accountant 2.Coordinate with clients, vendors and project teams related to AR/AP function 3.Prepare and record Receive/Payment vouchers, invoices and st...

Yanfeng (Thailand) Co.,Ltd./ บริษัท เยนเฟิง (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 59
25 . หัวหน้าแผนกบัญชี การเงิน
1.ลูกหนี้ (AR) - ตรวจสอบวางบิลลูกหนี้ตามรอบครบกำหนด,บิลตามสายตลาด - ตรวจติดตามลูกหนี้เกินกำหนดค้างจ่าย 2.เจ้าหนี้ (AP) - ตรวจสอบการเบิกจ่ายเจ้าหนี้โรงสี ถุง และเจ้าหนี้ ตามรอบงานประจ...

บริษัท ร่วมกำชัย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 59
26 . Accounting Staff
- ตั้งเจ้าหนี้ซื้อ - คำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ - คำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - อื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมาย

บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเงิน - การเบิก-จ่าย เงินสดย่อย - ควบคุมและบริหารเงินสด - จัดทำ Cash Flow - ติดต่อธนาคาร - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เหลิน ชวง ดิสเพนซิ่ง พัมพ์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
28 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชี
ดูแลงานทางด้านบัญชีต้นทุน

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่บัญชีประจำสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.ปลวกแดง จ.ระยอง
- จัดทำบัญชีรายรับ-รายจ่ายทั่วไป - จัดทำบัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - ดูแลและจัดทำบัญชีเงินสดย่อย - จำแนกเอกสารต่าง ๆ ทางการเงิน - งานการเงินวางบิล และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท หรือตามตกลง
26 ก.ค. 59
30 . Accounting Officer(AP)
1.บันทึกบัญชีการตั้งหนี้ตามเอกสาร 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการตั้งหนี้, การคำนวณ และการอนุมัติต่าง ๆ 3.ติดตามใบกำกับภาษี 4.บันทึกบัญชีรายการค่าใช้จ่ายค้างจ่าย และประมาณการด้านหนี้สินที่เก...

ZHONGLI TALESUN SOLAR (THAILAND) CO.,LTD
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.ค. 59
31 . Accountant
1.Control all accounting,Financial and Costing activities/processes. 2.Review and revise master plan and regulation of accounting department 3.Financial analysis 4.Financial of Statement 5.Manufac...

บริษัท ไฮไมล์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
32 . Accountant AssistantUrgently Required !
- Prepare payment transaction to vendors - Responsible for petty cash - Prepare all taxation (PND.1,3&53, and PP.30) and submission to the Revenue Department - Prepare reconciliation of bank ...

ALE Heavylift and Transport (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Company structure + Experience
25 ก.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุนอาวุโส/ Senior Cost Accounting
-ความคุมบัญชีต้นทุน,บริหารด้านต้นทุนผลิต,งานระหว่างทำ -ดูแลและลงบัญชีต้นทุนสินค้า,วัตถุดิบ,งานระหว่างทำและสินค้าสำเร็จรูป -จัดทำข้อมูลพื้นฐาน เพื่อใช้ในการคำนวณต้นทุน -คำนวณมูลค่าสินค้าคงเหลือปลายง...

บริษัท เอ็กโซติค ฟู้ด จำกัด ( มหาชน )
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 20,000 – 30,000 บาท
25 ก.ค. 59

บริษัท เอสเซนทรา อีสเทิร์น จำกัด (Essentra Eastern LTD.)
1 อัตรา
25 ก.ค. 59
35 . Senior Accountant
• Able to do the all accurate financial and accounting reports, cost division, depreciation etc. • Knowledge of taxations, GAAP, IFS report etc. • Monitoring and review the accounting...

Willich Services & Construction Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 ก.ค. 59
36 . Clerk Admin
1.ติดต่อประสานงานกับธนาคารและธุรกรรมการเงิน กับหน่วยราชการ 2.คีย์เอกสารใบแจ้งหนี้ 3.ติอต่อสื่อสารกับบริษัท แม่

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
37 . นักศึกษาฝึกงานธุการบัญชี
1. บันทึกข้อมูลรรับ - จ่าย 2.เตรียมเอกสารส่งค่าใช้จ่าย 3.งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เกรท โพลิทเทรด จำกัด
2 อัตรา
23 ก.ค. 59
38 . ตรวจสอบภายใน
1.ตรวจสอบเอกสารของสำนักงานและหน้างาน 2.ดูแลเอกสารของสำนักงานให้ตรงกับหน้างาน 3.ตรวจสอบทรัพย์สินของภายในองค์กร

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
39 . Accountant / Senior Accountant
• Daily ledger entries and other transactions • Ensuring highest level of finance and accounting services to all parties concerned which include; General ledger, AR&AP, Fixed assets, Cost Accounting,...

บริษัท เซนจูรี่ ไทร์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน negotiate
23 ก.ค. 59
40 . 1.ผู้จัดการแผนกบัญชี 2.ผช.ผจก.ปั๊ม ( เชลล์ )
ตำแหน่งที่ 1.ควบคุมดูแลงานด้านการบัญชีทั้งหมด ตำแหน่งที่ 2. ดูแลงานด้านบัญชี / การเงิน ( ปั๊ม )

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำปลาระยอง จำกัด
ตำแหน่งที่ 1 =2 อัตรา ,ตำแหน่งที่ 2.= 2อัตรา
เงินเดือน ตามระดับวุฒิการศึกษา / มีประสบการณ์พิจารณาพิเศษ
23 ก.ค. 59
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ