เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท นิชินโบะคอมเมอร์เชียลวีฮีเคิลเบรค จำกัด NISSHINBO COMMERCIAL VEHICLE BRAKE LTD.
1 Position
24 พ.ย. 57
22 . พนักงานบัญชี
ด่วน!!!!

- To support all financial activities and supercise accountants,so as to ensure accuracy and timely reporting of all financial transactions in both accounting - To provide an accompanying service ...

Fuburg Industrial (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 57
23 . สมุห์บัญชี
1. ทบทวนและปรับปรุงระบบงานบัญชีต้นทุน ระบบรายงานต้นทุนเพื่อผู้บริหาร ระบบบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่รัดกุม 2. จัดทำรายงานต้นทุนผลิต และรายงานอื่นๆที่จำเป็น 3. วิเคราะห์...

Thai Hua Rubber Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ ด่วนมาก !!
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่างๆ 3.ตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยว...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 57
26 . Accounting Officer
1.ทำงานเกี่ยวกับการบัญชีและวางระบบงานทางบัญชี 2.จัดทำตรวจสอบรายการทางบัญชีและบันทึกบัญชี เช่น บัญชีประจำวัน รายรับ รายจ่าย ข้อมูลทางบัญชี 3.บันทึกต้นทุน ค่าวัตถุดิบ ค่าเสื่อมราคา 4.หักาภาษี ณ ที่จ...

Prospect International Co.,Ltd
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 พ.ย. 57
27 . Chief Accounting
1.Purchase and payment (All) - Prepare purchase report by vendor (THB, JPY & USD) 2.Fixed asset - Prepare voucher and input - FA movement report & Depreciation report 3.BOI - Separate sales, pro...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
นิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
1 Person
เงินเดือน N/A
24 พ.ย. 57
28 . Senior Accountant
Responsibilities: • Prepare financial statements and monitor schedules according to monthly close schedule • Monitor asset, liability, revenue, and expense entries by compiling and analyzing account...

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 พ.ย. 57
29 . Accounting Senior Staff / Chief
- Coordinate with outsourching accounting company for accurate completion and timely submission for preparing PND3, 53, 50, 51, PP 30 as compliance with Tax Regulations - Assist reviewing completenes...

TAKEHARA RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
24 พ.ย. 57
30 . ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
งานวางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ด้านระบบงานบัญชี การเงิน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57
31 . Cost Accountant
Responsibilities: - Calculate cost by BU for monthly closing and adjustment record - Conducting periodic cost analysis and allocation of product costing Check for inventory record and reconcile st...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
23 พ.ย. 57
32 . Accounting
วางระบบงานบัญชีและการเงิน ทั้งด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน สินทรัพย์ สินค้าคงคลัง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ภาษี ดูแลการจัดทำบัญชีสต๊อก บัญชีต้นทุนการผลิต และ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการจัดทำงบการเงินราย...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
33 . Accounting Supervisor
- To take full responsibility to control closing account process on a monthly and yearly basis (accounting function including AR, AP, GL) - Check and ensure that all transactions recording is reasona...

บริษัท ยามาโมริ (ประเทศไทย)จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ย. 57
34 . พนักงานบัญชี
1.บันทึกบัญชี GL ,เจ้าหนี้ ,ลูกหนี้ ,รับชำระหนี้,จ่ายชำระหนี้ 2.กระทบยอดบัญชีต่าง ๆ 3.ทำรายงานภาษีซื้อ ,ภาษีขาย 4.นำส่ง ภงด1,3,53 ภพ.30 5.งานบัญชีที่เกี่ยวข้อง 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
22 พ.ย. 57

POSCO Engineering (Thailand)Company Limited
2 อัตรา
22 พ.ย. 57
36 . Accountant
- A- Establish a schedule for client billing clients. - Follow up collection to complete the set (Ageing) and debt outstanding demands. - Payment services. And the installation of units installed. ...

Faurecia Interior Systems (Thailand) Limited
2 อัตรา
22 พ.ย. 57
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ธุรการ
1. จัดทำ ภพ.30 /ภงด3./ภงด.53 2. จัดทำใบสำคัญจ่ายและใบสำคัญรับพร้อมวางบิลและรับเช็ค 3. จัดทำบัญชีและปิดงบประจำเดือน 4. งานเลขานุการผู้จัดการ 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรีนทรี เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
22 พ.ย. 57
38 . สมุห์บัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
- ผู้จัดการฝ่ายบุคคล (สาขาอุบลฯ) - สมุห์บัญชี - เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี - เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี (ต้องสามารถเซ็นงบได้) - เจ้าหน้าที่บัญชีไฟแนทซ์ ...

บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
39 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี / รายวัน
- คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป ทำงาน 09.00-18.00น. จันทร์-เสาร์ หยุดเสาร์เว้นเสาร์

บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท / วัน
21 พ.ย. 57
40 . Costing Supervisor
Accounting / Finance / Costing - Able to control petty cash (PC), Payment (PV) AP Local and Oversea - Able to control receive (RV) from customer and coordinate with customer to bill of placement - ...

บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 พ.ย. 57
 พบ 62 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ