เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Commercial Manager
• Facilitate and control the enter invoice out process of the company’s service • Review customer contracts and provide analysis to top management • Request and control for company’s warranty bonds ...

Willich Services & Construction Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
17 เม.ย. 57
22 . พนักงานบัญชี
• บันทึกและตรวจสอบข้อมูลต่างๆทางบัญชีเจ้าหนี้ • ดูแลการเบิกเงินทดรองจ่าย เงินสดย่อย และเงินมัดจำ ผ่านระบบ SAP ให้ถูกต้อง • ตรวจสอบการเคลื่อนไหวของบัญชีธนาคารบริษัท ให้ถูกต้องตรงกับรายการบันทึกบัญชีแ...

บริษัท ตะวันออก คอฟฟี่ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. บันทึกรายการบัญชีประจำวัน 2. ทำบัญชีสรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน 3. จัดทำทะเบียบทรัพย์สินของบริษัทและค่าเสื่อมราคาของทรัพย์สิน 4. สรุปยอดภาษีซื้อและภาษีขายประจำเดือน 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท บอลี่ ไพพ์ จำกัด
1-2 อัตรา
17 เม.ย. 57
24 . Senior Costing Accountant
บริษัทสัญชาติญี่ปุ่น ดำเนินธุรกิจผลิตชิ้นส่วนรถยนต์ • Daily checking work result MP, MW, PC • Update inventory report such as RM,FG • Checking voucher AP , AR and PV,PC • Summarize inventory a...

Profound Search & Consulting Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 Baht or Negotiable
17 เม.ย. 57
25 . Accountant
- A- Establish a schedule for client billing clients. - Follow up collection to complete the set (Ageing) and debt outstanding demands. - Payment services. And the installation of units installed. ...

Faurecia Interior Systems (Thailand) Limited
17 เม.ย. 57
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
ด่วน!!!!

1. บันทึกบัญชีทั่วไป 2. ตรวจเช็คความถูกต้องของเอกสาร 3. จัดเก็บเอกสารทางบัญชี

BJC Heavy Industries Public Company Limited
1 ตำแหน่ง
17 เม.ย. 57

บริษัท คาวาซากิ มอเตอร์ เอ็นเตอร์ไพรส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
17 เม.ย. 57
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วน!!!!

คีย์ข้อมูลลงโปรแกรมสำเร็จรูป อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท หงษา แอสเซท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000
17 เม.ย. 57
29 . พนักงานการเงินสาขาระยอง
งานด้านการเงิน • จัดเตรียมเอกสารวางบิลและเก็บเช็ค • จัดทำเช็คและเงินสดนำฝากธนาคาร • ฃควบคุมยอดค้างชำระ Overdue 90 days • จัดพิมพ์ รายงานรับ-จ่าย • จัดทำเอกสารใบวางบิล และ ใบเสร็จ (ลูกค้า) ...

บริษัท ผลธัญญะ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
16 เม.ย. 57

บริษัท ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง N/A
16 เม.ย. 57
31 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
Need Experience 1) Business experience in the Japan-affiliated company 2) English speak and writing reading is business Level 3) Knowledge and Experience Finance and Accounting, Production...

บริษัท ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 เม.ย. 57
32 . Financial and Accounting Asst. Mgr./ Mgr.
1. ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา ให้ทำงานภายใต้นโยบายบัญชีของบริษัทและถูกต้องตามมาตรฐานการบัญชีที่รับรองโดยทั่วไป 2. ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ทำงานเสร็จตามกำหนดเวลาเพื่อให้ทันในการปิดงบการเงินประจำเดื...

บริษัท ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 อัตรา
16 เม.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่แผนกบัญชี,ธุรการบัญชี
1. จัดทำเอกสารงานด้านทางบัญชีและการเงิน เช่น เอกสารรายรับรายจ่ายขอบบริษัทฯ 2. จัดทำเอกสารลูกค้าหรือเอกสารอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 3. จัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชีทั้งหมด เพื่อนำส่...

บริษัท เพาเวอร์ พาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
16 เม.ย. 57
34 . บัญชี
ทำบัญชี,ตรวจสอบข้อมูล เอกสารทางการบัญชี

บริษัท วีซีเอส เอเซีย จำกัด
3 อัตรา
16 เม.ย. 57

บริษัท ไทยซัมมิท ระยอง โอโตพาร์ท อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 เม.ย. 57
36 . หัวหน้าแผนกบัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วนมาก!!!!

หัวหน้าแผนกบัญชี - ปิดงบ - ดูแลแผนกบัญชี เจ้าหน้าที่บัญชี - ลงบันทึกบัญชี - บัญชีสต๊อก

กลุ่มบริษัท MAA จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
16 เม.ย. 57
37 . Cost Accounting Executive Urgently Required !!
1) ดูแล G/L และ ต้นทุน ทั้งระบบ

บริษัท ไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ จำกัด
1 อัตรา
16 เม.ย. 57
38 . Accounting Officer
Reponsible for all acconting jobs and have experience in BOI Firms.

บริษัท แฟล็กซ์พลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
15 เม.ย. 57
39 . Accounting officer ( Costing )
* Responsible for account receivable ,petty cash,Stock card (Finished goods , Materials ),fixed assets , Other

Thai beyonz co.,Ltd. , ไทย บียอนซ์ จำกัด
1 Position
เงินเดือน Company structure
15 เม.ย. 57

บริษัท มาสเตอร์ โกลฟ อินดัสตรี จำกัด
1 อัตรา
15 เม.ย. 57
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ