เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting
1.Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. 2.Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. 3.Check and review all of fix...

ITO-THAI Group of Companies
2 Position
เงินเดือน Negotiable.
27 ก.พ. 60
22 . Accounting Supervisor
• Ensure all Accounting records in system on time and in compliance with the company policies and Accounting Standard • Month end Closing and Prepare Financial statement by monthly • Prepare all A...

Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 ก.พ. 60
23 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รวบรวมเอกสารปฏิบัติงาน และใบเสร็จการเบิกจ่ายเงินล่วงหน้า - จัดทำรายงานสรุปเพื่อส่งให้ฝ่ายบัญชี - จัดทำใบแจ้งหนี้ วางบิล รับเช็ค จ่ายชำระหนี้ - จัดทำ ภงด.3/53 ภงด.90,91 - ติดต่อประสานงานกับลูกค้...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
27 ก.พ. 60
24 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
- รับผิดชอบงานบัญชีและการเงินทั้งระบบ ทั้งภาษีซื้อภาษีขาย - ยื่นแบบชำระภาษีตามที่สรรพากรกำหนด - จัดทำบัญชี วางแผนควบคุมและตรวจสอบการทำบัญชี - การทำบัญชี ปิดบัญชีประจำเดือน และประจำปี - จัดทำเอกส...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 60
25 . Accounting Officer
ทำงานด้านเจ้าหนี้ - ตรวจใบรับสินค้าจากสโตร์ทุกวัน - ติดตามใบกำกับสินค้าจากซัพพลายเออร์ - ติดตามใบรับคืนสินค้า / ใบลดหนี้ - ปิดภาษีซื้อประจำเดือน - จัดทำเอกสารสำหรับจ่ายค่าใช้จ่ายบริหาร - จัดทำเ...

บริษัท บ้านไฟฟ้า จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
- ทำใบสำคัญรับ-จ่าย - เปิดบิลขาย - ทำเงินเดือน - สรุป ภงด.1,3,53 ภพ.30 - สรุปยอดรับเงิน-จ่ายเงิน ประจำเดือน - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอช ไอ ที (บีเคเค) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ก.พ. 60
27 . บัญชี
1. เปิดใบกำกับภาษีขาย และตรวจสอบเอกสารในการเปิดใบกำกับภาษี 2. ติดต่อและเตรียมเอกสารวางบิลกับลูกค้า 3. และอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เบสท์ สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
28 . Accounting ManagerUrgently Required !
Preparing and reviewing the detail of all accounts to ensure that they are compliance with the general accounting standard Reviewing payment and receive vouchers considering the appropriateness of su...

TOSHIBA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 45,000-50,000
27 ก.พ. 60
29 . Accounting Officer
-A/P -A/R -Fix asset

TOSHIBA MACHINE MANUFACTURING (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
27 ก.พ. 60
30 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / Finance & Account Manager
Core duty of is Assistant / Finance & Accounts Manager to produce timely and accurate financial statements and disclosure and internal management information. The position also includes responsibility...

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ต้นทุน)
1. ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2. คำนวนต้นทุนการผลิต 3. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 4. มีประสบการณ์การจัดทำ Cash Flow & Financial Plann...

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60
32 . Accounting Staff
1. Maintaining the ledger accounts and reports. 2. Accounting functions may include : accounts receivable, accounts payable fixed asset accounting, inter-company accounting and etc. 3. Responsible ...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ประสบการณ์
27 ก.พ. 60
33 . Clerk Admin
1.ติดต่อประสานงาน กับ หน่วยงานboi 2.คีย์เอกสารใบแจ้งหนี้จากต่างประเทศ 3.นำเข้าสินค้าจากต่างประเทศ

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60
34 . Plant Finance Manager
• Establish robust Finance operations in Plant & General Accounting • Monthly & Annual financial reporting in USGAAP • Ensuring accuracy of recording of daily financial transactions • Analysis of F...

Justice & Sincere Recruitment Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน 130,000 - 180,000
26 ก.พ. 60
35 . พนักงานบัญชี
- วางบิล - เช็ค - อื่น ๆ

บริษัท คอส มอส เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่จะตกลงกัน
25 ก.พ. 60
36 . supervisor ( Internal Audit )
1.ทำงานที่ตรวจสอบการปฏิบัติงานตามแผนงานที่กำหนดไว้ 2.ติดตามผลการปฏิบัติงานของแต่ละหน่วยงาน 3.ให้คำแนะนำปรึกษาในเบื้องต้นกับหน่วยงานที่ได้รับการตรวจสอบ 4.รวบรวมข้อมูล จัดทำรายงานนำเสนอผู้บังคับบัญชา...

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
25 ก.พ. 60
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
งานด้านบัญชี

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ทดลองงาน 4 เดือน
25 ก.พ. 60
38 . Accounting Officer
1.เปิดใบกำกับภาษีขายในระบบ ERP 2.ตั้งบัญชีลูกหนี้การค้าในระบบ ERP 3.สรุปยอดขายแต่ละลูกค้า ทุกสิ้นเดือน 4.จัดเตรียมเอกสารในการวางบิล 5.รับชำระหนี้จากลูกค้า 6.งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบั...

Sanoh Industries (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
39 . ผู้ช่วยบัญชี
1.ลงรับชำระเงินจากลูกหนี้ 2.จัดทำค่าแรงพนักงาน 3.กระทบยอดตามStatement Bank 4.ผลิตสินค้าในโปรแกรมสำเร็จรูป 5.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานบัญชี 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 7.ทำงานวันจันทร์-เสาร์

บริษัท โรงแป้งพรกมล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 1X,XXX บาทขึ้นไป (ตามประสบการณ์)+สวัสดิการต่างๆตามที่บริษัทกำหนด
25 ก.พ. 60
40 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชี, จัดทำงบการเงิน ปิดงบได้, ยื่นแบบภาษีเงินได้หัก ณ ที่จ่าย ภ.ง.ด.1,3,53, ประกันสังคม - จัดทำรายงานต่างๆ

บริษัท ฟีโบ้ คอร์ป จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ