เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำใบวางบิลและรวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้อง 2.ตรวจสอบความครบถ้วนและถูกต้องของเอกสารที่ใช้ในการวางบิล พร้อมจัดส่งเอกสารให้ลูกค้า 3.จัดทำรายงานสถานะเงินสดประจำวันจากรายการจ่ายเงินกับรายการรับเงิน...

บริษัท โณฬุ คอยล์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
3 ก.ค. 58
22 . ธุรการบัญชีภายใน
- จัดทำเอกสารทางบัญชี เช่น ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน - จัดทำธุรกรรมต่างๆ ด้านการเงินของบริษัท - จัดเตรียมเอกสารบัญชีเพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี - ดูแลเงินสดย่อย - ดูแลรายการสินค้าคงคลัง (ส...

บริษัท แคสท์เตม่า เฮฟวี่ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท (ตามประสบการณ์)
3 ก.ค. 58
23 . Accounting Supervisor
Urgently

1. Overall Accouning 2. Payment local & overseas 3. General leadger reconciliation 4. Petty Cash Control 5. Bank Reconciliation 6. Expenses Analysis 7. All job assigned from Manager

Yasunaga (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ก.ค. 58
24 . Accouting Cost Supevisor
Working in Plan control section and job about accounting cost and manufacturing cost.

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
3 ก.ค. 58
25 . Asst. AP/AR Urgently Required !!
 Courier tax invoice/withholding tax certificate to domestic customers/vendor  Fill up the courier log book for sending hard copies to domestic customers  Follow up customer receipts for Zero VAT...

Manpower (Eastern Seaboard Branch)
1 อัตรา
เงินเดือน 26K
3 ก.ค. 58
26 . Accounting & Finance Section Manager (Accounting service firm)
• Prepare month end financial statement, free cash flow, cash flow and month end analysis report. • Control and review free cash flow, Financial report, Detail of Accounts, Taxation and Vouchers. • ...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน N/A (Average bonus 4-6 months)
3 ก.ค. 58
27 . Accountant Officer (Financial) Urgently Required !!
•Organize and filing accounting document •Take care of company book keeping •Calculate monthly service charge to inter-company •Generate revenue invoice, tax invoice, and receipts •Prepare bank re...

CR Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน N/A
3 ก.ค. 58
28 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน,เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.รับเอกสารการเบิกจ่าย จ่ายหน่วยงานต่างๆทั้งหมด พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2.จัดเก็บสัญญา และตัดงบประมาณของแต่ละโครงการ งานภาษีอากรต่างๆ 3.ปิดงบประมาณของแต่ละโครงการ และนำเสนอรายงานให้แต่ละโครงการ 4....

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58

บริษัท ซากามิ พีซีไอ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 ก.ค. 58
30 . บัญชีข้อมูล
1.ตำแหน่งบัญชีข้อมูล - บันทึกบัญชีลงโปรแกรม,แยกประเภทย่อย 2 อัตรา 2.ตำแหน่งธุรการบัญชี - รับเอกสาร,จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย 1 อัตรา และทำงานตามคำสั่งได้ สวัสดิการ - ประกันสังคม - ค่าอาหาร,พ...

บริษัท เคเอ แอคเคาน์ติ้ง คอนซัลแตนท์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์งาน
3 ก.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน/ด้านการจ่ายเงิน-รับวางบิล,เงินสดย่อย - รับผิดชอบด้านบัญชีซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ - รับผิดชอบด้านการบันทึกการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย...

บริษัท เคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
1. ดูแลระบบงานบัญชีทั่วไป 2. บัญชีการเงิน 3. บัญชีภาษีอากร 4. บัญชีรับ-จ่าย 5. บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ 6. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 ก.ค. 58
33 . แคชเชียร์
เก็บเงิน/ลงบัญชี และงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามอินเตอร์ ซูซูกิ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความเหมาะสมและประสบการณ์
3 ก.ค. 58
34 . Cheif Accountant
1.เช็คและตรวจสอบใบสำคัญจ่ายสำหรับเจ้าหนี้ในประเทศ, เจ้าหนี้ต่างประเทศ, รายการจ่ายเงินสดย่อย และเงินทดรองจ่ายทุกสาขา 2.เช็คความครบถ้วนถูกต้องรายการรับเงินจากลูกค้าทุกสาขา 3.ควบคุมดูแลและเก็บรักษาสมุ...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000
3 ก.ค. 58

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
3 ก.ค. 58
36 . บัญชี / การเงิน (ชั่วคราว 6 เดือน)
- งานด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท นิปปอน สตีล แอนด์ ซูมิคิน เวลดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 58

บริษัท ซัมมิท ฮิโรทานิ ซูกิฮาร่า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
2 ก.ค. 58
38 . พนักงานบัญชี (สาขาทับมา จ.ระยอง)
- จัดทำบัญชีลูกหนี้ และบันทึกในระบบ ดูแลเงินสดย่อย - สรุปยอดบัญชีลูกหนี้ และติดตามลูกหนี้ค้างจ่าย - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ค. 58
39 . Tax accountant
1. Good understand tax policy of Thailand 2. Issue withholding tax certificates to vendors, and reconcile it with GL 3. Provide and submit tax return, such as P.N.D.1-3,53. P.P.30-31, P.T.40, P.N.D...

Zhongli Talesun Solar (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 position
2 ก.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี (มีความรู้ด้านบัญชี) ด่วนมาก !!
- ต้องมีความรู้ด้านบัญชี - ทำเอกสารบัญชี - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - มีประสบการณ์บัญชี 2-3 ปีขึ้นไปจะได้รับพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท ไทยเปเปอร์มิลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
2 ก.ค. 58
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ