เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
ควบคุมและตรวจสอบเอกสารรายรับ-รายจ่ายของบริษัท บันทึกรายการค่าใช้จ่ายรายวัน และค่าใช้จ่ายรายเดือน ติดต่อประสานงานภายในและภายนอกองค์กร การจัดทำเอกสารวางบิล จัดทำเอกสารใบกำกับภาษีเพื่อให้สอดคล้องกับร...

บริษัท ชุมคุง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
8 ก.พ. 59
22 . Accounting Staff ( AR & Finance) Urgent!!!!
Job Duty Accounts Receivable Function 1) To check and input local Sales invoices 2) To issue invoice, debit note and credit note 3) To prepare output vat report 4) To billing 5) To reconc...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน N/A
8 ก.พ. 59
23 . แคชเชียร์ / Cashier
1.รับชำระสินค้า (เงินสด / บัตรเครดิต) 2.จัดทำรายงานการขายประจำวัน 3.สรุปเงินสดย่อย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
24 . Account & Finance
-จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, หัก ณ ที่จ่าย , เช็ค -บันทึกในระบบบัญชี (โปรแกรม Express) -จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
25 . ผู้จัดการแผนกบัญชีด่วน มาก!!
วิเคราะห์งบการบัญชี การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงินบัญชี ต้นทุนการผลิต การบริหารบัญชีภายในบริษัท

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
26 . Account Manager
- Prepare month and end financial statement, fee case flow and month end analysis report - Control and review free caseflow,Financial report. Detail of Accounts,Taxation and vochers. - Reconcile rel...

IT Forging (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
27 . Accounting Staff
- Account payable and payment, Review all invoices and check, input data into system. - Receive billing from vendor. - Purchasing VAT monthly report and Por.Por30. - Witholding Tax

Mitsui Siam Components Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
28 . Cashier and Account Payable Staff
1.Verifying and Bookkeeping all Accounts Payable transactions. 2.Verifying Payment Vouchers and Processing Payment. 3.Preparing Withholding Tax Certificate. 4.Preparing Account Payable Aging Report...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Salary ตามตกลง
8 ก.พ. 59
29 . บัญชีต้นทุน (Cost Accountant)
- Taking charge of product costing & transfer pricing, inventory tracking & reporting, fixed assets control and plant general accounting to ensure the accuracy and correctness of information recording...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 50,000
8 ก.พ. 59
30 . Senior Accounting Staff Urgent !!
Job descriptions: • Making all voucher (Payment, Received, Journal, Purchase, etc.) and input to accounting software • Payment of general expenses • Analysis of general expenses transition • Issui...

Delong (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
8 ก.พ. 59
31 . Cost Accountant
1. Set up standard cost by every product & all process. 2. Prepare actual cost by every product & all process. 3. Prepare inventory cost. 4. Comparing standard cost to actual production cost.

บริษัท มารูยาซึ อินดัสตรีส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
8 ก.พ. 59
32 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี
1.ปิดงบ 2.ตรวจสอบรายการเดินบัญชี 3.กระทบยอด 4.ควบคุมเงินสดย่อย 5.ควบคุมการทำงานเพื่อปิดงบ 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ส.กิจชัย เอ็ม ดี เอฟ จำกัด
1. อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
33 . พนักงานบัญชี
1. Control Document ระบบซื้อสินค้า 2. Control Document ระบบค่าใช้จ่ายงานรับเหมาและอื่นๆ 3. Control ระบบซื้อสินค้ามาเพื่อขาย 4. ตัดสต๊อคสินค้าผ่านโปรแกรม 5. Control ระบบภาษีซื้อ-ขาย เพื่อยื่น ภพ30...

NKK Engineering And Supply Ltd.,Part
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
34 . Asset Staff (พนักงานบัญชีสินทรัพย์)
1. Record fixed asset acquisitions and dispositions in the accounting system. 2. Record Asset inprogress and project cost into fixed asset accounts. 3. Calculate depreciation and reconcile balance o...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
8 ก.พ. 59
35 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำรายรับ-จ่ายของบริษัท - ทำจ่ายให้เจ้าหนี้ สรุปเจ้าหนี้ ออกใบหัก ณ.ที่จ่าย - ทำเงินสดย่อย - ภาษีซื้อ ภาษีขาย - ออกบิลใบเสร็จ ใบกำกับภาษี - สรุปรวบรวมงานให้สำนักงานบัญชีทุกเดือน - งานอื่นๆ ฯลฯ...

WTCcorporation
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
36 . Accounting (AP = 2 /AR = 2)
- Applies principles of cost accounting for General Contracting sector, mainly Job Costing for manufaturies companies. - Review, identify and code various costs and proper recording of such costs to ...

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
4 Position
เงินเดือน Negotiable
8 ก.พ. 59
37 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- ตรวจสอบการจัดประเภทรายการต้นทุน, ค่าใช้จ่ายประจำเดือนได้ถูกต้อง ครบถ้วน แม่นยำ - ควบคุมและติดตามต้นทุนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - ควบคุมและตรวจสอบระบบสินค้าคงคลัง - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษ...

บริษัท เพรซิเดนท์ฟลาวมิลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ก.พ. 59
38 . Jr. Accountant ด่วน มาก!!
1. มีความรู้เกี่ยวกับภาษีเบื้องต้น, PND, Sales VAT 2. สามารถทำงานสาขาได้ 3. แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ดี 4. สามารถทำงานหมุนเวียนได้ 5. สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี (Excel, Express, Word, Interne...

Kanta Sahakij Co. Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
7 ก.พ. 59
39 . รองผู้จัดการบัญชี
1.บริหารงานตามนโยบายด้านบัญชีและการเงิน 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องระบบงานบัญชีและการเงิน 3.ตรวจสอบความถุกต้องของรายงานภาษีต่างๆ ในแต่ละเดือนก่อนนำส่งสรรพากร 4.ตรวจสอบรายงานเงิ...

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
40 . พนักงานบัญชี
- ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน - จัดทำรายงานภาษีเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร

บริษัท ซานฮวา รีฟริเจอเรชั่น คอมโพเน้นท์ (ไทยแลนด์) จำกัด SANHUA REFRIGERATION COMPONENTS (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ