เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี
- คีย์เอกสารซื้อ / ขาย / รับ / จ่าย - ปิดงบการเงินรายเดือน - ปิดงบการเงินรายปี - ยื่นแบบ ภงด. และ ภพ.30 ที่กรมสรรพากร - ยื่นเอกสารแจ้งเข้า - แจ้งออก ที่ประกันสังคม

บริษัท จัดการบัญชี แอมชัวร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
27 มี.ค. 60
22 . หัวหน้างานตรวจสอบภายใน(ปฏิบัติงานที่ระยอง)
- ดำเนินการ audit program ขั้นตอนและผลการตรวจสอบ - ดำเนินการทดสอบ ขอบเขต และตรวจสอบ - ดำเนินการพัฒนาระบบและระบบการควบคุมภายใน

บริษัท แพลตตินั่ม โปร พลาสติก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
23 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน / Finance & Account Manager
Core duty of is Assistant / Finance & Accounts Manager to produce timely and accurate financial statements and disclosure and internal management information. The position also includes responsibility...

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (ต้นทุน)
1. ควบคุมดูแลงานบัญชีต้นทุนให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท 2. คำนวนต้นทุนการผลิต 3. จัดทำรายงานและวิเคราะห์เกี่ยวกับต้นทุนการผลิต เพื่อนำเสนอผู้บริหาร 4. มีประสบการณ์การจัดทำ Cash Flow & Financial Plann...

บริษัท เทร็ก ไทยรุ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
25 . Accounting Supervisor
1. รับผิดชอบงานด้านบัญชีต้นทุนและสามารถวางระบบบัญชีได้ทั้งระบบ 2. บริหารระบบบัญชี ( ด้านเจ้าหนี้,ด้านลูกหนี้,) สามารถปิดงบการเงินประจำเดือนได้ 3. ควบคุมการจัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือนและการจัด...

First Material Science(Thailand)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 มี.ค. 60
26 . หัวหน้าแผนกบัญชี การเงิน
1. ลูกหนี้ (AR) 2. เจ้าหนี้ (AP) 3. ปิดบัญชี สรุปงาน ประจำวัน ประจำเดือน 4. ตรวจสอบการทำธุรกรรมทางการเงินกับธนาคาร 5. ประสานกับสำนักงานบัญชี เพื่อส่งเอกสารประจำเดือน และประสานงานปิดงบประจำ...

Ruamkumchai
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000 (ตามประสบการณ์และความสามารถ)
25 มี.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.จัดทำเอกสารการเงิน ของบริษัท 2.ทำจ่าย-ทำรับ 3.กระทบบัญชีเงินฝาก 4.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์ ด่วนมาก!รับสมัครด่วน !
- จัดเก็บเอกสารบัญชี - จัดทำเอกสารด้านสัญญาซื้อขาย - บันทึกสัญญาเอกสาร - ทำใบสำคัญต่างๆ เกี่ยวกับบัญชี - ตรวจสอบรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย ภาษีหักณ ที่จ่าย - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี/เอกสารธนาคาร
1.ติดต่อประมานงานกับธนาคารเรื่องกู้ของลูกค้า 2.ประสานงานกับฝ่ายขาย 3.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 มี.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาระยอง)
- ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบคงเหลือ ณ สิ้นงวดบัญชี - ตรวจสอบและทำรายงานวิเคราะห์ยอดซื้อวัตถุดิบ ประจำเดือน - ควบคุมและวิเคราะห์ผลการตรวจสอบการเคลื่อนไหวของ วัตถุดิบ ณ สิ้นงวดบัญ...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60
31 . พนักงานบัญชี
-ดูแลเอกสารการบัญชี -ตรวจสอบเอกสารการขาย จัดทำชุดวางบิล -ออก Invoice -จัดเก็บเอกสารส่งสำนักงานบัญชี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กัลยาณภัส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000-17,000 บาท
24 มี.ค. 60
32 . Accounting Staff
-Prepared Wihholding Tax -Keep Receipt -PrepareDocument Payment Local -Receive on system -Billing -Responsibilities related to accounts payable -Responsible for input Vat -Prepare PP.30 -Recon...

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มี.ค. 60
33 . พนักงานบัญชี
ดูแลรับผิดชอบเรื่องงานบัญชีอสังหาริมทรัพย์

บริษัท ไพร์ม แอสเซ็ต พลัส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
24 มี.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกบัญชีด้านรายได้-ค่าใช้จ่ายประจำวัน - คีย์ข้อมูลเข้าโปรแกรมบัญชี - บันทึกรายการับ-จ่ายวัตถุดิบ - ทำงานตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท คันไซ เรซิน(ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มี.ค. 60
35 . Assistant Manager/Manager, Corporate Planning (Costing, Budgeting)
Budget Planning: : Standardise Policy Of Budget Setting . : Review the Correctness & Reasonableness Of Budget. : Set Standard Of Each Category In Pl. : Analyse the Reasonableness Of Overall Budget...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
1 Position (Rayong Factory)
24 มี.ค. 60
36 . Assistant Manager/Manager, Corporate Planning(Costing,Budgeting)(Rayong Factory)
Budget Planning: : Standardise Policy Of Budget Setting . : Review the Correctness & Reasonableness Of Budget. : Set Standard Of Each Category In Pl. : Analyse the Reasonableness Of Overall Budget...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
24 มี.ค. 60
37 . Accountant Officer (Rayong Factory)
• Good responsible for the receivables and Sales based Controlling • Processing of all entries related to through the SAP System • Prepare record of accrued expenses related to service agreements,...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
24 มี.ค. 60
38 . Accounting Manager (Rayong Factory)
• Coordinate local accounting and financial operation to facilitate accounting and financial report. • Need Japanese business common-sense and convey inquiry/request with it. • Analyze the accurate...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
24 มี.ค. 60
39 . Finance Manager (Rayong Factory)
Manage all cash management functions including cash concentration, wires, account funding. Ensure appropriate liquidity for working capital needs and invest short term excess cash. Manage inter-compan...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
1 Position
24 มี.ค. 60
40 . พนักงานบัญชี
งานบัญชี

บริษัท มอนซาร์ต บรอนซ์ เบนนี ไลน์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 มี.ค. 60
 พบ 85 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ