เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี
- จัดทำเกี่ยวกับภาษีต่างๆที่เกี่ยวข้อง เช่น ภาษีหัก ณ ที่จ่าย,ภ.พ.30,ภงด.50,ภงด.51,ภงด.1 ภงด.3 ,ภงด.53 เป็นต้น - จัดทำรายงานภาษีซื้อ ภาษีขาย - จัดทำภาษีรายเดือน รายปี สรุปภาษี - งานอื่นๆ ตามที่...

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
22 . Accounting Supervisor
1. Overall responsible for accounting function, the general accounting process. 2. AP/AR, cost controlling and tax reporting. 3.Prepare and record Withholding tax certificate, PND 1 , 3, 53,54,PP.3...

ZHONGCE RUBBER (THAILAND) Co., Ltd.
1 person
18 ส.ค. 60
23 . Accounting Offer-Temp.
1 Asst. for Prepare &Submit Tax PP.30&36 , PND 3, PND 53.&54 2 Asst. Monthly Tax, VAT submission. 3 Asst. Prepare Payment voucher & Payment process & AP set up in system. 4 Asst. Pre Reco...

บริษัท เอ็มเอชจี (ไทยแลนด์) จำกัด
18 ส.ค. 60
24 . Accountant
• Process daily invoicing against the sale order or shipping and billing to customer upon billing schedule • Enter into customer system for billing collection in monthly, To issue the receipt or/and ...

Oil States Industries (Thailand)Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
18 ส.ค. 60
25 . Accountant
In charge of all accounting activities for a manufacturing bottling plant. Help in developing and and recommending an accounting system for a new mini factory. In charge of payroll etc

Elixirth Thailand Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
26 . Accounts and Finance Manager
-Payment voucher and Jounal Voucher review and approval in system -Accounts reconciliation on monthly basis -Preparation of monthly Profit & Loss A/cs,Balance sheet and cash flow -Finalisation ...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
27 . Accounting Supervisor
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชี - ตรวจสอบเอกสารต่างๆ รายงานด้านภาษีซื้อขาย ภ.พ.30 ภงด.3 และอื่นๆที่เกี่ยวข้อง - บันทึกบัญชีที่สำคัญ ตรวจสอบความถูกต้อง - จัดทำปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง และตร...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
อาร์ ไอ แอล อินดัสเทรียล พาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
18 ส.ค. 60
28 . ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปด้านบัญชีและการเงิน
- บริหารจัดการงานด้านบัญชีและการเงิน ทั้งระบบ ทุกสาขา - ตรวจสอบการปิดงบบัญชีและการเงิน รายเดือน งบสิ้นปี ของสาขา - บริหารงบ กำไร-ขาดทุน,งบดุล,การบริหารเงินสดย่อย เงินทุนหมุนเวียน - ตรวจสอบความถูกต้...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60
29 . Cost Accountant
Responsibilities: - Calculate cost by BU for monthly closing and adjustment record - Conducting periodic cost analysis and allocation of product costing Check for inventory record and reconcile st...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
18 ส.ค. 60
30 . Accounting Supervisorรับสมัครด่วน !
1.ดูแลงานด้านบัญชี,รายรับ-รายจ่าย,ซื้อ-ขาย 2.รับผิดชอบรายงานภาษี ซื้อ-ขาย และภาษีหักณที่จ่าย ภงด.1,3,53,ภงด.1ก 3.จัดทำภาษีเงินได้นิติบุคคลกลางปี,สิ้นปี,รวมทั้งนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 4.ดูแลงานทาง...

S.D.G.(S.D GLOBAL)Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ส.ค. 60
31 . Budget Control Staff & Costting StaffUrgently Required !
Budget Control Staff Job Description - Making Monthly Report - Analysis Sale, Production & Raw-Material, Labor cost, Expense and Investment & Depreciation - Fill the actual result of Each budget...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 60
32 . พนักงานบัญชี (ประจำ อ.เมือง จ.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- ทำรายงานสินค้าและวัตถุดิบ - ตรวจนับสต๊อก - จัดทำ/ดูแลทะเบียนทรัพย์สิน - รับวางบิน, ทำเช็ค

THAI RUBBER LATEX CORPORATION (THAILAND) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ส.ค. 60
33 . Sr. Accounting Staff รับสมัครด่วน !
•Review accounting documents. •Analyze and resolve accounting discrepancies. •Thorough knowledge on cost allocation methods. •Fixed Assets Management. •Responsible for Production Transactions •C...

Bridgestone Carbon Black (Thailand) Co., Ltd.
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
17 ส.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AP/AR/GL/ต้นทุน) / ระยอง
รับผิดชอบงานด้านบัญชีโรงงาน ทางด้าน AP/AR/GL/ต้นทุน/ตรวจสอบภายใน (รับพิจารณานักศึกษาจบใหม่ที่ไม่มีประสบการณ์)

บมจ.สมบูรณ์แอ๊ดวานซ์ เทคโนโลยี (Somboon Group)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ส.ค. 60
35 . Accounting Staff
1) ดูแล เจ้าหนี้ ใน และต่างประเทศ , จ่ายเช็ค , 2) ทำรายงานภาษี ซื้อ ขาย , ภาษี หัก ณ ที่จ่าย พร้อม นำส่ง ประจำเดือน 3) ทำ bank reconsign

บริษัท ไทยออโตโมทีฟ แอนด์ แอพพลิแอนซ์ จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 position
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 60
36 . Accounting Supervisor (ภาษาอังกฤษ/ภาษาจีน)
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีและสามารถวางระบบบัญชีได้ทั้งระบบ - จัดทำบัญชี การปิดบัญชีประจำเดือนและการจัดทำงบการเงิน งบดุล งบกำไรขาดทุนและรายงานบัญชีต่างๆ นำมาเสนอผู้จัดการ - ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่...

บริษัท เช่วเฉิน ซิลิก้า (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมมาบตาพุด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000- 60,000 พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
17 ส.ค. 60
37 . Accounting Manager
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง 3.ตรวจสอบระบบบัญชี อสังหาริมทรัพย์ ของบริษัททั้งหมด 4.ควบ...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ส.ค. 60
38 . AR Credit Control Officer
Prepare sales invoices, receipts and tax invoices. Handle day-to-day transactions/entries relating to account receivable and ensure accurate and timely bookkeeping and monthly closing. Ensure accoun...

Beko Thai Co., Ltd.
1 อัตรา
17 ส.ค. 60
39 . บัญชีเจ้าหนี้
- ตรวจสอบเอกสารพร้อมจัดทำเอกสารตั้งหนี้และบันทึกลงในระบบบัญชี - จัดทำเอกสารจ่ายชำระพร้อมสรุปยอดประจำเดือน - จัดทำต้นทุนซื้อสินค้าในแต่ละเดือน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทริปเปิล คิว (2009) แมชชีนทูล จำกัด
1 อัตรา
17 ส.ค. 60
40 . เจ้าหน้าที่การเงิน
- รับ - จ่ายเงินสด - นำเงินส่งให้หัวหน้างาน

บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป ตามประสบการณ์
17 ส.ค. 60
 พบ 70 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ