เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting office
- ดูแลรับผิดชอบด้านบัญชีต้นทุนโรงงาน ต้นทุนผลิต และอื่น ๆ - ดูแลระบบงานบัญชีของบริษัทฯ - จัดทำรายงานทางบัญชีให้ทางผู้จัดการฝ่าย และ กรรมการผู้จัดการ

บริษัท ซีไอเอ็มซี วีฮีเคิล (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี
· จัดทำเอกสารการตั้งหนี้ และจ่ายเงิน และบันทึกลงในระบบบัญชี · จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม สำหรับนำส่งกรมสรรพากร · จัดทำรายงานภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.30 ภพ.36 และนำส่งรายงานให้กรมส...

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 พ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลงานด้านการบัญชีและการเงิน

บริษัท ไพพ์พิ่ง เทคนิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
27 พ.ค. 59
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี
-รับผิดชอบงานบัญชี บันทึกบัญชี ภาษีซื้อ ภาษีขาย -รับผิดชอบยื่นแบบต่างๆ -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
27 พ.ค. 59
25 . Accounting
1.Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. 2.Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. 3.Check and review all of fix...

ITO-THAI Group of Companies
2 Position
เงินเดือน Negotiable.
27 พ.ค. 59
26 . Assistant Accounting Manager (Amata City I.E, Rayong)Urgently Required !
- Handle and control overall accounting and finance functions. - Support other tasks as assigned by Accounting Manager.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน 35,000 – 45,000
27 พ.ค. 59
27 . Assistant Accounting Manager (Rayong)Urgently Required !
- Take care overall accounting and finance functions, control cost, production cost, BOI accounts, taxation, checking inventory, etc.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 35,000 - 45,000
27 พ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี
สรุปรายงานประจำเดือน จัดทำบัญชีลูกหนี้ บัญชีเงินสดย่อย งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำสาขาระยอง)
- จัดทำรายงานภาษีซื้อ สำนักงานใหญ่และสาขา เพื่อนำส่งกรมสรรพากร - บันทึกตั้งเจ้าหนี้การค้าในระบบNAVISION - Post ใบสำคัญจ่าย/รับชำระอื่นๆ เข้าระบบ NAVISION - บันทึกรายการปรับปรุงบัญชีทั่วไป - จัดทำร...

Interlink Communication Public Company Limited.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 59

Alva Aluminium Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 59
31 . Vice Finance Manager (Amata City) (32792)
• Making all voucher (Payment, Received, Journal, Purchase, etc.) and input to accounting software • Payment of general expenses • Analysis of general expenses transition • Issuing invoice for cust...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30K-60K
26 พ.ค. 59
32 . Cost Accounting Supervisor(30825)
- Taking charge of product costing & transfer pricing, inventory tracking & reporting, fixed assets control ans plant general accounting to ensure the accuracy and correctness of information recording...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000THB-35,000THB
26 พ.ค. 59
33 . AR & Costing Accountant
- Take care for Costing and AR side. - Maintain DSO and overdue, prepare documents for collect money from customer and receive voucher. - Update new cost and check detail before roll up cost. - Rec...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 พ.ค. 59
34 . Accounting AssistantUrgently Required !
- Prepare payment transaction to vendors - Responsible for petty cash - Prepare all taxation (PND.1,3&53, and PP.30) and submission to the Revenue Department - Prepare reconciliation of bank ...

ALE Heavylift and Transport (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Company structure + Experience
26 พ.ค. 59
35 . Fixed Assets
• Record fixed asset acquisitions and dispositions in the accounting system and appropriate with the category and account from Engineering. • Calculate depreciation for all fixed assets. • Review a...

JAC Personnel Thailand Ltd.
เงินเดือน 30,000 - 35,000
27 พ.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1.ติดต่อประสานงานธนาคาร 2.ควบคุมเงินสดย่อยและเช็ค 3.จัดทำเอกสารต่างๆ ประกอบการรับจ่ายเงิน ฯลฯ 4.อัพเดทข้อมูลทางด้านการเงินอยู่เสมอ 5.เปิดบิลขายหน้าร้านให้ลุกค้า 6.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชีเบื้องต้น (รายวันรับ-จ่าย) เพื่อนำส่งสำนักงานบัญชี 2.ทะเบียนทรัพย์สิน 3.จัดทำรายงานสรุปบัญชี 4.มีความรู้เรื่องภาษี เบื้องต้น 5.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซาท์เทิร์น แบรนด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
38 . Accounting
วางระบบงานบัญชีและการเงิน ทั้งด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน สินทรัพย์ สินค้าคงคลัง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ภาษี ดูแลการจัดทำบัญชีสต๊อก บัญชีต้นทุนการผลิต และ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการจัดทำงบการเงินราย...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 59
39 . แคชเชียร์
- รับผิดชอบด้านการเงินของบริษัท รักษาความลับของบริษัท

บริษัท ทาเจ๋ สแตนเลส สตีล โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ประสบการณ์
26 พ.ค. 59
40 . หัวหน้าบัญชี
1. ตรวจสอบ และปิดบัญชีงบการเงิน,ตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีทุกประเภท (ประจำเดือน ประจำไตรมาส และประจำปี ) 2.ประสานงานกับผู้ตรวจสอบบัญชี พร้อมทั้งวิเคราะห์งบการเงิน 3.วิเคราะห์และตรวจสอบความถูกต้องขอ...

บริษัท ทาเจ๋ สแตนเลส สตีล โพรดักส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
26 พ.ค. 59
 พบ 88 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ