เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้
ด่วนมาก!!

ดูแลงานบัญชีเจ้าหนี้ เอกสารที่เกี่ยวกับบัญชี

Delong (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
22 พ.ค. 58
22 . Senior Accountant
Responsibilities: 1. Responsible for day to day sub-ledgers bookkeeping 2. Prepare monthly, quarterly and year-end financial statements 3. Prepare tax form (Value added tax and withholding tax) 4....

Delong (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 (1 BKK, 1 Rayong)
22 พ.ค. 58
23 . Asst. Accounting Manager
- Oversee all accounting operations and maintain accuracy general ledger to comply with regulation (TFRS, BOI, and Revenue Code). - Prepare accurate corporate Financial Statement and ma...

M&T Allied Technologies Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
24 . Accounting Manager
- Able to handle full sets of accounts which includes GL, AR, banking activities and inter-company transactions - Ability to prepare P&L statement and Balance sheet according to Thai GAAP - Supervi...

S I W (Thailand) Co., Ltd. บริษัท เอส ไอ ดับบลิว (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
22 พ.ค. 58
25 . Accounting Officer (Based in Rayong)
Company Summary: Engineering Service(Inspection and Certification) • Handle all tasks in Accounting • AP & Payment Voucher • Reconciliation, Taxation (Withholding, Tax, VAT, etc) • Prepare mont...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 THB
22 พ.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
27 . พนักงานการเงิน สาขาระยอง
1.จัดทำเอกสารการขาย 2.เปิด-ปิด JOB 3.ควบคุมการรับและเบิกสินค้า 4.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงาน ภงด.3 และ 53 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร 5.จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร 6.รับและจ่ายเ...

บริษัท สยามมอเตอร์ แมชชีนเนอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
28 . Accounting Officer
• บัญชีเจ้าหนี้-การจ่ายเงิน (ในประเทศ): ควบคุมบัญชีเจ้าหนี้ และตรวจสอบกำหนดการชำระเงิน /จัดทำเอกสารการจ่ายเงินให้กับเจ้าหนี้ / บันทึกบัญชีค่าขนส่งสินค้า ทำการจ่ายเงิน และตรวจสอบเจ้าหนี้ทดรองจ่ายค่าขนส...

บริษัท เอช. ซี. สตาร์ค จำกัด
22 พ.ค. 58
29 . ผู้ตรวจสอบภายในอาวุโส (ประจำสำนักงานระยอง)
- วางแผนระบบงานใหม่ ๆ เพื่อสนับสนุนงานบริหาร งานขาย งานผลิต และงานอื่นๆ ของภาคตะวันออก - วางแผนการตรวจสอบภายในให้สอดคล้องกับตรวจสอบสำนัก VP ตรวจสอบเครือ และอยู่ภายใต้นโยบายของบริษัท - ตรวจสอบระบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
30 . Accouting Cost Supevisor
Working in Plan control section and job about accounting cost and manufacturing cost.

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
31 . Senior Staff Accounting
1.Fixed asset control 2.Depreciation 3.Fixed asset yearly checking 4.Basic cost 5.Checking and Posting A/P

Sews-Components (Thailand) Limited (Sumitomo Group)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 position
เงินเดือน NA
22 พ.ค. 58
32 . Accounting & Finance Section Manager (Accounting service firm)
• Prepare month end financial statement, free cash flow, cash flow and month end analysis report. • Control and review free cash flow, Financial report, Detail of Accounts, Taxation and Vouchers. • ...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน Package salary 60K (Average bonus 4-6 months)
22 พ.ค. 58
33 . Accountant Officer (Financial) Urgently Required !!
•Organize and filing accounting document •Take care of company book keeping •Calculate monthly service charge to inter-company •Generate revenue invoice, tax invoice, and receipts •Prepare bank re...

CR Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
34 . Accounting / Staff
Responsibilities for AR, AP, GL, Financial system. Responsibilities for VAT PP 30, 36 and with holding tax 3,53,54 all concern Accounting dept. Preparation of related reports. Checking and revi...

HITACHI TOCHIGI ELECTRONICS (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
35 . COST AND BUDGETING CONTROL STAFF
1. Setting Budget Original, Revised and Final Forecast Budget 1.1 Labor cost (Direct, Indirect, S.G.A) 1.2 Expense (Direct, Indirect,S.G.A) 1.3 Depreciation (Manufacturing-S.G.A)...

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
22 พ.ค. 58
36 . จนท.บัญชี และ ผู้ช่วยจัดซื้อ
-ทำงานระบบบัญชี รับ-จ่าย ลูกหนี้ และงานจัดซื้อ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ระยองวิศวโยธา
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
37 . Accounting Supervisor Urgently Required !!
1. บันทึกบัญชี ซื้อ,ขาย,รับ,จ่าย, เงินสดย่อย, รายการปรับปรุง 2. บันทึกบัญชีและตรวจนับ สินทรัพย์, สินค้าคงเหลือ 3. ทำเช็คจ่าย,โอนเงินในประเทศ ต่างประเทศ 4. ทำใบแจ้งหนี้ วางบิล รับเช็ค 5. จัดทำรายงา...

บริษัท นากาโน่ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
- รับผิดชอบด้านบัญชีการเงิน/ด้านการจ่ายเงิน-รับวางบิล, เงินสดย่อย - รับผิดชอบด้านบัญชีซื้อและบัญชีเจ้าหนี้ - รับผิดชอบด้านการบันทึกการเบิก-จ่ายวัตถุดิบ - จัดทำรายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม,ภาษีหัก ณ ที่จ่า...

บริษัท เคิร์น-ไลเบอร์ส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน(สาขาระยอง)
ทำหน้าที่รับชำระและติดตามเบี้ยประกันภัย , ทำเช็คจ่ายค่าใช้จ่ายทั่วไปและค่าสินไหมให้กับลูกค้า-คู่กรณี และSupplier , ปิดบัญชีด้านรายรับ-รายจ่ายประจำเดือนของสาขา พร้องทั้งดูแลความเรียบร้อยของสำนักงานให้เ...

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 พ.ค. 58
40 . สมุห์บัญชี ด่วนมาก !!
-วางแผนการจัดซื้อ จัดหาวัตถุดิบและอุปกรณ์ เครื่องใช้ต่างๆ เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท -กำหนดวิธีและกระบวนการในการจัดซื้อ จัดจ้างและควบคุมดูแลการจัดซื้อ -ร่วมกับผู้ใช้งานในการกำหนดคุณ...

BLUESTACKS Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ