เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 75 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

TENMA (THAILAND) CO., LTD.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
2 ก.ย. 57
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ลักษณะหน้าที่: 1. จัดทำบัญชีต้นทุนผลิตและกระทบบัญชี บันทึกบัญชีในโปรแกรม 2. ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ 3. ยื่นแบบ ภ.ง.ด. 4. จัดทำและตรวจสอบเอกสารทางการเงิน

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามคุณวุฒิและประสบการณ์
2 ก.ย. 57
23 . หัวหน้าบัญชีเจ้าหนี้
- ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี - มีประสบการณ์ด้านบัญชี - บันทึกบัญชีด้านบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ - ติดตามเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ - มีความรู้ด้านบัญชีงบปร...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
ด่วน!!! ด่วน!!!

- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย - ประสานงานและสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวกับการสั่งซื้อและสถานะการจัดส่ง - เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลทั่วไป - สรุปยอดและประสานงานกับทางบัญช...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
25 . ธุรการบัญชี และคีย์คอมพิวเตอร์ ประสานงานขาย
- บัญชี การเงิน - ออกใบกำกับภาษี - จัดทำอกสารทางบัญชีต่างๆ - จัดทำ บัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี้ - ประสานงานขาย -วุฒิ ปวช ปวส -ติดต่อ ประสานงานขาย ระหว่างผู้ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า -วางแผนงานจัดส่งส...

รุ่งเรืองค้าข้าว
1 ตำแหน่ง
2 ก.ย. 57
26 . พนักงานการเงิน - ค้างรับ
-ตรวจสอบเอกสารให้ถูกต้องที่ได้รับจากการขาย ,จัดหาใบเสร็จรับเงิน/ใบกำกับภาษี,ออกใบวางบิล/ใบแจ้งหนี้ , ติตตามหนี้,ตรวจสอบการชำระเงิน ,แลกเงินทอน

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
2 ก.ย. 57
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน,เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน,เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ ด่วนมาก !!
-ดูแลเรื่องบัญชีรับ-จ่าย เงืนสด -บันทึกลงสมุดและบันทึกลงโปรแกรมบัญชี -จัดทำรายการต่างๆของบริษัทฯ -ปรับปรุงบัญชี -ปิดงบ -ยื่นภาษี ภงด.53 -อื่นๆตามที่ไดัรับมอบหมาย

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
28 . Accounting & Finance Manager (PT14081413)
- Management and advice for task outsourced from 24 clients about accounting,inance, taxation and costing. - Management overall accounting and budgeting, forecast for all TT Techno-Park. - Managemen...

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
เงินเดือน 90,000 - 100,000 Baht
2 ก.ย. 57
29 . Accounting Supervisor
1.เซ็ตระบบบัญชีและการเงินคู่กับเจ้าหน้าที่บริษัทแม่ที่ญี่ปุ่น 2.จัดทำงบประมาณเสนอผุ้บริหารระดับสูงได้ในรูปแบบ FS,Cash Flow,PL 3.จัดทำต้นทุนการผลิต วิเเคราะห์รายการทางด้านต้นทุน 4.ปิดงบเดือน งบปี รา...

บริษัท โฮเซอิ เบรค (ไทยเลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน NA
2 ก.ย. 57
30 . Cost Controller
1. Take responsibility for a systematic input of several activities in the SAP system in order to guarantee continuation of operational activities, and give insight into the operations of TANATEX. - ...

TANATEX Chemicals (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 ก.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. จัดทำราคาต้นทุนสินค้า 2.จัดทำและตรวจสอบสต๊อก สินค้า วัตถุดิบ

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
32 . ASSISTANT MANAGER ACCOUNTING AND FINANCIAL
1.Manage the account team and system. 2.Costing management, control all process of production and inventory. 3.Have knowledge for type of expense. 4.Handling with depreciation/movement. 5.Withhold...

INOAC (THAILAND) CO.,LTD.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 Baht
2 ก.ย. 57
33 . Treasury ManagerUrgently Required !!
 To manage and process all payment for foreign suppliers  Make the payment forecast monthly reports  Follow the payment approval from project manager and purchasing  Reponses any inquiry from ...

Danieli Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
1 ก.ย. 57
34 . Asst. Manager In Finance and Accounting (Cost)
1. Primary provider and interpreter of monthly closing of accounting book,prepare monthly balance sheet and P&L statement and report to manager 2. Supervise and coordinate with other accounting staf...

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
1 ก.ย. 57
35 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. การเบิกจ่ายเงินสด/ธนาคาร 2. การยื่นภาษีสรรพากร 3. การตรวจสอบ และบันทึกบัญชี

บริษัทคอฟโค่ ไบโอเคมิคอล (ประเทศไทย) จำกัด
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
36 . Accounting Officer
จัดทำเอกสารบัญชีและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Sutai (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน 14,000 - 17,000 บาท
1 ก.ย. 57
37 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบัญชี รับ-จ่าย, เจ้าหนี้ ลูกหนี้, ภาษีซื้อ-ภาษีขาย, ภงด.ต่างๆ - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย, ภาษีมูลค่าเพิ่ม, ประกันสังคม - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนี่ยนฟอร์เรส จำกัด
2 คน
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57

บริษัท ศุภทัศนา จำกัด
บัญชี 1 ตำแหน่ง และจัดส่ง 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ก.ย. 57
39 . ฝ่ายบัญชี-เอกสาร-จัดซื้อ
**สำหรับคนมีประสบการณ์ และตั้งใจทำงานจริงเท่านั้น** ดูแลเอกสารทั้งหมดของโครงการ บัญชีรายรับ-รายจ่าย จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย ตามใบเสร็จค่าวัสดุ รวมทั้งติดต่อจัดซื้อวัสดุอุปกรณ์ให้กับโครงการ และ...

บริษัท อินเตอร์คอน ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ++
1 ก.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วน)
1.รับผิดงานบัญชีรายรับ-จ่ายในบริษัท 2.ทำการเบิกเงินกับทางเจ้านายเพื่อทำการจ่าย 3.คำนวนต้นทุนซื้อ-ขาย 4. สรุปรายรับ-จ่ายประจำปี 5.งานอื่นที่ได้รับมองหมาย

Newtrend Food Ingredient Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
1 ก.ย. 57
 พบ 75 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ