เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ธุรการบัญชี / ธุรการคลังสินค้า / Press Order
- ดูแลงานด้านงานบัญชี / เอกสาร ตามที่รับมอบหมาย ** ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ **

บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด
3 อัตรา
2 ต.ค. 58
22 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารแจ้งหนี้ , วางบิล , ใบกำกับภาษี 2.บันทึกบัญชีรายวันในโปรแกรม Express 3.จัดทำภาษีซื้อ/ภาษีขาย 4.ทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
23 . พนักงานบัญชี
- ทำงานบันทึกข้อมูลการเงินขององค์การอย่างสมบูรณ์ตามระบบของการบัญชี และเป็นระเบียบแบบแผน - จัดทำรายงานภาษีเพื่อนำเสนอกรมสรรพากร

บริษัท ซาน ฮวา เทรดดิ้ง (ไทยแลนด์) จำกัด SANHUA TRADING (THAILAND) CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
24 . แคชเชียร์ / Cashier
1.รับชำระสินค้า (เงินสด / บัตรเครดิต) 2.จัดทำรายงานการขายประจำวัน 3.สรุปเงินสดย่อย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
25 . Account & Finance
-จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, หัก ณ ที่จ่าย , เช็ค -บันทึกในระบบบัญชี (โปรแกรม Express) -จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
26 . Accountant (Contract Temporary one year)
Goal of position • Ensure smooth day-to-day operation of the Finance Department • Ensure that the account payment are handling in an appropriate manner and complies. Tasks (Description of main ...

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
2 ต.ค. 58
27 . Financial Staff
- Prepare domestic and oversae payment transaction with proper supporting document and/or recording in the accounting system. - Prepare bank transaction in internet banking for incoming and outgoing ...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
2 ต.ค. 58
28 . ฝ่ายบัญชี
ด่วน!!

- ดูแลเอกสารการเงิน รับบิล วางบิล ตามเอกสารให้ครบ - ทำใบสั่งซื้อ - บัญชีรายรับ-รายจ่าย - จัดหมวดหมู่ให้เรียบร้อย ตามใบเสร็จค่าวัสดุ - นำส่งภาษีต่างๆ - สามารถทำบัญชีเกี่ยวกับโรงแรมหรือคอนโดได้ -...

บริษัท สโตน แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท หรือตามประสบการณ์
2 ต.ค. 58
29 . GL Staff (Tax)
Responsibilities: - Prepare Asset registration report and Inprogress Report. - Calculate depreciation at ath end of month and reconcile with GL. - Reconcile Asset Register GL and Well-Fixed Asset a...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
2 ต.ค. 58
30 . ผู้จัดการแผนกบัญชีด่วน มาก!!
วิเคราะห์งบการบัญชี การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงินบัญชี ต้นทุนการผลิต การบริหารบัญชีภายในบริษัท

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
ดูแล-จัดทำระบบบัญชีทั้งหมด (โครงการบ้านจัดสรร รายรับ-รายจ่าย ติดตามการตั้งเบิก จ่ายเช็ค จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย)

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ต.ค. 58
32 . Accounting Supervisor / Manager
Job Responsibilities: - Manage Financial Accounting activity & analytical reporting according to the Thai & International Standard of Accounting & the Company internal procedure & system. - Prepare ...

Freyabadi (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. งานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 2. บริหารงานจัดส่ง 3. บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 5. กำไร-ขาดทุนราย work

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
1 อัตรา
1 ต.ค. 58
34 . รองผู้จัดการบัญชี
-รับผิดชอบงานบัญชีทั้งระบบของบริษัท -รับผิดชอบยื่นแบบต่างๆ -รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮัดสัน เมนูแฟคเจอร์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
1 ต.ค. 58
35 . Accounting Officer
Post purchase invoice, confirm data with vender, check tax invoice make summary report of account payable

Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
1 ต.ค. 58
36 . Accounting Staff ( Amata Plant )
1. Cost accounting. 2. Record sale data.

Sumitomo Electric Wiring Systems (T) Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ต.ค. 58

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
1 ต.ค. 58
38 . บัญชี
- บัญชีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ - บัญชีรายรับ-รายจ่าย - บัญชีภาษีอากร - บัญชีทั่วไป - บัญชีการเงิน - นำส่งเงินสบทบ

บริษัท ไทย101กรุ๊ป จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 58
39 . Internal Auditor
Urgently Required!!

1. Examine and evaluate the adequacy, effectiveness and efficiency of the organization's internal control systems and procedures. 2. Examine and evaluate the relibility of financial statement and rel...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
1 ต.ค. 58
40 . พนักงานบัญชี-จัดซื้อ(ระยอง)
1.ตรวจเช็คใบ PR แล้วส่ง FAX ให้สำนักงานใหญ่ 2.ดำเนินการใบอนุมัติใบขอซื้อ 3.ทำ Report ใบขอซื้อบันทึกลงคอมพิวเตอร์ 4.ทำ Summary รายการสินค้าทั้งหมดที่มีการสั่งซื้อ 5.ทำใบขอค่าใช้จ่ายต่อสัปดาห์ 6.ล...

บริษัท เทสโกเอ็นจิเนีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 58
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ