เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting Staff
1. Finance 2. Contract bank 3. Forward Contract 4. VAT 5. Petty Cash 6. Witholding tax

Sews-Components (Thailand) Limited (Sumitomo Group)
1 position
เงินเดือน NA
31 ก.ค. 57
22 . บัญชีเจ้าหนี้
- ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี - มีประสบการณ์ด้านบัญชี - บันทึกบัญชีด้านบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ - ติดตามเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ - มีความรู้ด้านบัญชีงบปร...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำชุดจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไปทั้งระบบ 2.ทำลูกหนี้ทั้งระบบ 3.ประสบการณ์อย่างน้อย 1-2 ปี 4.ทำชุดจ่ายเจ้าหนี้ทั่วไป 5.ทำลูกหนี้ทั้งระบ 6.เช็คภาษีซื้อ, ภาษีขาย ,ภาษีหัก ณ ที่จ่าย 7. งานอื่นๆตามที่ได้รั...

บริษัท เอส เค เอ็ม เทค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57
24 . เจ้าหน้าที่บัญชี AP
1.บันทึก Petty cash ประจำวัน 2.บันทึกบัญชีด้าน AP 3.บันทึกเงินสำรองจ่าย 4.ทำรายงานภาษีซื้อ 5.กระทบยอด ภาษีซื้อ,เจ้าหนี้ ,ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย,เงินสำรองจ่าย 6.ติดต่อธนาคาร 7.งานอื่น ๆที่ได้รับมอบหม...

บริษัท ไทยแมกซ์เวล อินดัสเทรียล เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
31 ก.ค. 57
25 . Accounting Assistant Manager Urgently Required !!
- Preparation of financial statement by project. - Preparation of monthly management report with analysis of variation between actual data, last year and budget. - Preparation of yearly Financial St...

CR Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 position
เงินเดือน Negotiate
31 ก.ค. 57
26 . Accounting Senior Staff / Chief PT14072207
- Coordinate with outsourcing accounting company for accurate completion and timely - Responsible for overall accounting including AP and AR, report management - Review payment voucher and document...

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 Baht
31 ก.ค. 57
27 . Accounting Staff PT14071707
-General Accounting duty -Cost Accounting

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
เงินเดือน 18,000 - 25,000 Baht
31 ก.ค. 57
28 . ผู้จัดการแผนกการเงิน ด่วนมาก !!
-กำหนดกลยุทธ์ด้านการเงิน บัญชี และการจัดซื้อให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ -บริหารงานด้านการเงิน การบัญชี และจัดซื้อรวมทั้งฝ่ายลงทุนสัมพันธ์ให้สอดคล้องกับนโยบายของบริษัทฯ -วิเคราะห์งบการเงินการบัญชี และ...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000(ตามประสบการณ์)
31 ก.ค. 57
30 . Accounting Officer Urgently Required !!
Job Description : • Prepare and ensure all invoices are accurately recorded in SAP system. • Prepare and ensure payment vouchers are properly done and filed. • Prepare VAT and WHT report is accurat...

บริษัท เอฟเอ็มพี กรุ๊ป (ประเทศไทย) จำกัด
2 Positions
31 ก.ค. 57
31 . ผู้ช่วยผจก.ฝ่ายบัญชี/สมุห์บัญชีด่วน มาก!!
ตรวจสอบ ควบคุม และสรุปงานด้านบัญชีและการเงิน

บริษัท เพิ่มทวีพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (ด่วน)
1.รับผิดงานบัญชีรายรับ-จ่ายในบริษัท 2.ทำการเบิกเงินกับทางเจ้านายเพื่อทำการจ่าย 3.คำนวนต้นทุนซื้อ-ขาย 4. สรุปรายรับ-จ่ายประจำปี 5.งานอื่นที่ได้รับมองหมาย

Newtrend Food Ingredient Co., Ltd.
1ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 57
33 . พนักงานบัญชี โรงแรม
1. วางบิลลูกหนี้โรงแรม 2. ทำเอกสารสำคัญจ่าย และลงบัญชี 3. คุมเงินสดย่อย 4. ทำเอกสารทางบัญชีและภาษี ส่งสำนักงานบัญชี 5. สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทำงบ กำไร ขาดทุน และงบดุล ประจำเดือน ส่งผู้บริหาร

โรงงานข้าวสาร ร่วมกำชัย
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 15,000 + serviced Charge
31 ก.ค. 57
34 . Internal Auditor
Urgently Required!!

1. Examine and evaluate the adequacy, effectiveness and efficiency of the organization's internal control systems and procedures. 2. Examine and evaluate the relibility of financial statement and rel...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
31 ก.ค. 57
35 . สมุห์บัญชี และเจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
- สมุห์บัญชี - เจ้าหน้าที่บัญชีเจ้าหนี้ - เจ้าหน้าที่บัญชีภาษี - เจ้าหน้าที่บัญชีจ่าย - เจ้าหน้าที่ตรวจสอบบัญชี (ต้องสามารถเซ็นงบได้) - เจ้าหน้าที่บัญชีไฟแนทซ์ - เจ้าหน้าที่การเงิน - เจ้าหน้าที...

บริษัท สยามนิสสันตะวันออก จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57
36 . Accounting Officer
Responsible of Accounting job assign by Accounting Manager AC/Finance for the Company

บริษัท ชินซัง เดลต้า เทค (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
30 ก.ค. 57
38 . A/P Accountant Urgently Required!!!
- To responsible for recording General Ledger, Account Payable including payment. - Record AP and process payment. - Reconciliation of account payable and Bank. - Submit witholding tax (PND3,53,36)...

Donaldson (Thailand) Company Limited.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 57
39 . Finance Analyst GL&Tax
• Analyze profit & loss statement and balance sheet to serve the business’s requirement. • Ensure financial closing (monthly, quarterly, and annually) are performed timely & properly • Perform month...

Smartcruit Consultant Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 60,000 THB
30 ก.ค. 57
40 . Accounting Assistant Manager (50K) / Accounting staff (25K) อีสเทิร์น
Japanese company produces automotive part requires, Location : Eastern Seaboard Work : Mon-Fri Bonus : 5 month/year Company bus : ศรีราชา,อ่าวอุดม,เครือสหพัฒน์,บ้านสวน

Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Assistant Manager 50K / Accounting staff 25K
30 ก.ค. 57
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ