เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี (ประจำหน่วยงานที่ นิคมพัฒนา จ.ระยอง)
- วิเคราะห์รายการบัญชี และลงรายการในโปรแกรมบัญชี - ช่วยดูงานด้านบัญชีทั้งหมดของบริษัทฯ - งานด้านภาษีอากร หัก ณ ที่จ่าย และการปิดงบประจำปีของบริษัท - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย เอ็น ดี ที จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
22 . Accounting Chief (Amatacity) (44560)
- Responsible for general accounting tasks. - Cooperate with oversea branch. - Cooperate with accounting firm for periodic accounting closing. - Deal with accounting tasks such as invoicing, taxati...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000-55,000
13 ธ.ค. 60
23 . Account Manager (42980)
Prepare monthly closing and analysis of P/L and cash flow、asset including stock, investment against budget, provide explanations and business solutions. Prepare periodic forecasts to update to mangem...

Reeracoen Eastern Seaboard Recruitment Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 80,000-120,000
13 ธ.ค. 60
24 . ผู้จัดการส่วนบัญชี-การเงิน
1. กำหนดนโยบายและวางแผนงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งกำหนดระบบบัญชีและการเงิน ให้สอดคล้องกับแนวทาง การดำเนินงานของบริษัทฯ 2. ควบคุมการจัดทำบัญชี และตรวจสอบการปิดบัญชีของบริษัทฯในแต่ละงวดให้ถูกต้อง...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ธ.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ต้นทุน)
1. จัดทำบัญชีต้นทุน แยกประเภทตามแผนกผลิต 2. จัดทำบัญชีราคาต้นทุนผลิตภัฑณ์ ต่างๆ 3. ร่วมตรวจนับสินค้าคงเหลือ และสินค้ารับคืนจากการใช้งาน 4. วิเคราะห์ต้นทุน และความเสียหายจากความสูญเสีย 5. จัดทำราย...

บริษัท วินเทอมส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
13 ธ.ค. 60
26 . Accounting Staff
1. รับวางบิลจาก SUPPLIERS - Billing Suppliers. 2. จัดทำและตรวจสอบเอกสารการบันทึกบัญชีในระบบบัญชีเจ้าหนี้ - Check Purchase Tax invoice ,CN & DN. As fllow for Record AP Voucher. 3. ตรวจสอบเอกสารก...

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ธ.ค. 60
27 . Sub Leader (Maintenance)
1. ร่วมตัดสินใจและแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อม การปรับปรุงแก้ไขเครื่องจักร 2. ร่วมดูแลกิจกรรมการบำรุงรักษาเครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมผลิต ตามแผนการบำรุงรักษาและดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักรต่างๆ ให้...

Thai Metaltech Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 60

บริษัท ไทย เยอรมัน โปรเซสซิ่่่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
12 ธ.ค. 60
29 . Chief or Supervisor (Accounting & Finance), BKK
•Good responsible for the receivables and Sales based Controlling •Processing of all entries related to through the SAP System •Prepare record of accrued expenses related to service agreements, ca...

Kobelco Construction Machinery Southeast Asia Co.,Ltd.
1 Position
12 ธ.ค. 60
30 . Senior Management Accountant (60K-70K) at Nikompattana Rayong- Urgently
• Report to General Manager (Expat) • Ensure integrity & accuracy of financial information. • Responsible for financial month end process & reporting. • Assist with new finance system implementatio...

Manpower Co., Ltd. (Thailand-Eastern Seaboard Branch)
1 อัตรา
เงินเดือน THB 60,000-70,000
12 ธ.ค. 60
31 . Senior FA Officer
1. Performing A/P cycle include payment instruction 2. Performing TAX regulation 3, 53, PP 30 3. Performing Fixed Asset recording and asset under construction 4. Performing...

S and L Specialty Polymers Co.,Ltd.
นิคมเหมราชตะวันออก (มาบตาพุด) ระยอง
ตามโครงสร้างองค์กร
เงินเดือน 40k - 50k
12 ธ.ค. 60
32 . Senior Cost Accountant -SAP
• Manage, financial control and reporting of inventory issues in conjunction with functions, SCM & Mfg, including accounting, valuation, obsolescence management e.g. analyze and review inventory adjus...

Fircroft Thailand Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 30,000-60,000
12 ธ.ค. 60
33 . Accounting Officer
รับผิดชอบในการตรวจสอบเอกสารด้านการรับเงิน นำเงินเข้าธนาคารออกใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน ใบวางบิล และติดตามหนี้ รวมทั้งบันทึกบัญชี ทำรายละเอียดประกอบงบทางการเงิน

บริษัท ไทย โรตารี่ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด (มหาชน)
1 position
12 ธ.ค. 60
34 . Accounting
1.ปฏิบัติงานทางด้านบัญชี 2.ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
12 ธ.ค. 60
35 . พนักงานบัญชี
1.ควบคุมให้การทำเอกสารจ่ายเงินให้เป็นไปตามนโยบายบริษัท 2.จัดทำงบการเงินและรายงานทางการเงิน 3.กระทบยอดรายงานภงด.3 ภงด.53 ภงด.54 ภพ.30 ภพ.36 กับบัญชีคุม (general ledger) 4.ควบคุมดูแลรักษาสินค้าคงเหลื...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 60
36 . ผู้จัดการบัญชี
- การบริหารระบบบัญชี - การบริหารระบบสินทรัพย์ - การบริหารระบบลูกหนี้ , สำรองหนี้สงสัยจะสูญ - จัดทำงบการเงิน - การวิเคราะห์งบการเงิน - รายงานผลการดำเนินงาน - ติดต่อประสานงานผู้ตรวจสอบ - วางแนวทา...

บริษัท โตโยต้า นครระยอง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ธ.ค. 60
37 . Accounts and Finance Manager
-Payment voucher and Jounal Voucher review and approval in system -Accounts reconciliation on monthly basis -Preparation of monthly Profit & Loss A/cs,Balance sheet and cash flow -Finalisation ...

บริษัท อินโดรามา โพลีเอสเตอร์ อินดัสตรี้ส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมมาบตาพุด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ธ.ค. 60
38 . เจ้าหน้าที่บัญชี และผู้ช่วยเจ้าหน้าที่บัญชี
1 ทำรายการ ภงด. 1 3 53 54 และภพ.30 36 ประกันสังคม 2 จัดทำ Voucher รับ-จ่าย ซื่อ-ขาย และทั่วไป เพื่อบันทึกบัญชี 3 เก็บรายละเอียดประกอบงบเดือน 4 ปิดงบประจำเดือน 5 ใช้โปรแกรม Express ได้ 6 หยุดเสา...

SS GROW ENGINEERING AND SERVICE CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
12 ธ.ค. 60
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี,การเงิน, คีย์เงินเดือน, - ยื่นภาษีประกันสังคม และ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ธ.ค. 60
40 . Accounting Staff
• Handle and responsible for accounting functions : - General Accounting - Cost Accounting - Fix Asset - AR / AP - Taxation & Duty • Prepare financial records in compliance with accepted accoun...

NIPPON STEEL & SUMIKIN PIPE (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
11 ธ.ค. 60
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ