เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี
-ลงบันทึกบัญชี ต้นทุน รายรับ รายจ่าย บัญชีเจ้าหนี้ บัญชีสินค้าคงเหลือ รายละเอียดประกอบงบทดลอง และอื่น ๆ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- บาทขึ้นไป
24 ต.ค. 57
22 . Accounting Sr.Mgr. (Main Costing)
- Manage cost accounting activities, including inventory, variance analyses, etc. - Manage and responsible for all the financial issues including financing, costing, accounting, pricing, payroll, b...

บริษัท โทปุระ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
23 . Assistant Accounting Manager PT14101602
Job Description - Preparation of financial statements, details of financial statements. - Preparation costs and fixed assets register. - Checking for income and expense of the accounting period ...

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
เงินเดือน 30,000 - 40,000 Baht
24 ต.ค. 57
24 . Chief Accounting
- Manage the account team and system - Control transaction and receivable (A/R) - Control transaction and payable (A/P) - Control financial about cheque, cash flow , payment , receive money - Cont...

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 57
25 . Accounting Staff
- Record and recheck inventory - Coordinate physical inventory counts and cycle counts - investigate cycle counting variances and resolve issues - Update standard costs in the bill of materials - ...

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
26 . Asst. Accounting Manager
- Oversee all accounting operations and maintain accuracy general ledger to comply with regulation (TFRS, BOI, and Revenue Code). - Prepare accurate corporate Financial Statement and ma...

M&T Allied Technologies Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57
27 . ACCOUNTING SR.STAFF Urgently Required!
- Prepare sales free zone report - Prepare inventory revaluation, obsolete and setup - Prepare production time according to setup standard cost - Analysis variance - Reconcilation general a...

M&T Allied Technologies Co., Ltd.
2 Position
24 ต.ค. 57
28 . Accounting Supervisor
-Maintain all accounting function include General Ledger and costing. -Prepare&closing Financial Statement by monthly and Yearly and analysis report and manangement package report to parent company a...

บริษัท ไทโย กิเคง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
24 ต.ค. 57

Boshoku Automotive (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 Position
เงินเดือน Company Structure.
24 ต.ค. 57

Sanko Gosei Technology (Thailand) Ltd.
1 Position
24 ต.ค. 57
31 . Finance & Accounting Manager
1. Planning items •Development of company budget plans and financial closing adjustment •Adjustment of fixed assets based on the Regulations for the Management of Fixed Assets •Control of real esta...

MGC Electrotechno (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 57
32 . Internal Auditor
Urgently Required!!

1. Examine and evaluate the adequacy, effectiveness and efficiency of the organization's internal control systems and procedures. 2. Examine and evaluate the relibility of financial statement and rel...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
24 ต.ค. 57
33 . พนักงานบัญชี
-บันทึกบัญชีทางด้านรับ-จ่าย -ควบคุมดูแลงานด้านสต๊อกสินค้า -ปฏิบัติงานตามที่รับมอบหมาย -ใช้โปรแกรม Express ได้จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอเกรด โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
34 . Accountant Urgently Required !
1.Daily and monthly book keeping record in Accounting Software 2.Monthly WHT & VAT reports and submit to Revenue Department 3.Cost Accounting function (Inventory reports, cost of goods sold, product...

Chassis Brakes International (Thailand) Limited.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Person
เงินเดือน N/A
23 ต.ค. 57
35 . Accounting Supervisor
Handle in accounting and finance function in manufacturing industry.

VEM (Thailand) Co., Ltd. and DR. ABSOLUTE CO. LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน 30,000 THB
23 ต.ค. 57
36 . Assistant Mgr. Accounting
- Cash flow preparation, Monitoring and analysis - Controling job descriotions for accountion division - Coordinatating operation with various others division - Preparing inventery and costing...

บริษัท ไทย โคเบลโก้ คอนสตรัคชั่น แมชีนเนอรี่ จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
23 ต.ค. 57
37 . พนักงานฝ่ายบัญชี
1. ดูแลงานด้านบัญชีการเงิน 2. ดูแลงานทั่วไป ตามที่ผู้จัดการเห็นสมควร

ITO-THAI Group of Companies
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
38 . ผู้จัดการแผนกบัญชีการเงิน
งานวางแผน ควบคุม วิเคราะห์ ด้านระบบงานบัญชี การเงิน เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด

บริษัท เอส เอ็น ซี ครีเอติวิตี้ แอนโทโลจี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
39 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ด่วน!!! ด่วน!!!

- จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการขาย - ประสานงานและสื่อสารกับผู้จัดการฝ่ายขายเกี่ยวกับการสั่งซื้อและสถานะการจัดส่ง - เก็บรักษาข้อมูลของลูกค้าและข้อมูลทั่วไป - สรุปยอดและประสานงานกับทางบัญช...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
40 . Senior Accounting ด่วนมาก !!
- Can manage AR, AP transaction - Monitor daily accounting transaction and GL - Prepare closing quarterly financial statement - Prepare closing yearly financial statement - Can investigate any er...

BJC Heavy Industries Public Company Limited
1 ตำแหน่ง
22 ต.ค. 57
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ