เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Accounting Staff
- Record and recheck inventory - Coordinate physical inventory counts and cycle counts - investigate cycle counting variances and resolve issues - Update standard costs in the bill of materials - ...

บริษัท ฮิโรเทค แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
22 . Accounting
วางระบบงานบัญชีและการเงิน ทั้งด้านบัญชีทั่วไป บัญชีต้นทุน สินทรัพย์ สินค้าคงคลัง เจ้าหนี้ ลูกหนี้ และ ภาษี ดูแลการจัดทำบัญชีสต๊อก บัญชีต้นทุนการผลิต และ ประสานงานกับผู้สอบบัญชีในการจัดทำงบการเงินราย...

Cryeng ( Thailand ) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
23 . Asst. Accounting Manager
- Oversee all accounting operations and maintain accuracy general ledger to comply with regulation (TFRS, BOI, and Revenue Code). - Prepare accurate corporate Financial Statement and ma...

M&T Allied Technologies Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
24 . รองผู้จัดการฝ่ายบัญชี ด้านบัญชีต้นทุน ด่วนมาก !!
1.ทบทวนและปรับปรุงระบบงานบัญชีต้นทุน ระบบรายงานต้นทุนเพื่อผู้บริหาร ระบบบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่รัดกุม 2.จัดทำรายงานต้นทุนผลิต และรายงานอื่นๆที่จำเป็น 3.วิเคราะห์ควา...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส เจ้าหน้าที่บัญชี ด่วนมาก !!
1.ปฏิบัติงานบัญชีสรรพากรและรายงานด้านบัญชีลูกหนี้ บัญชีขาย บัญชีเงินสดรับ สินเชื่อ 2.ปฏิบัตงานบัญชีสรรพากรและรายงานด้านบัญชีเจ้าหนี้ บัญชีซื้อ บัญชีเงินสดจ่าย เงินลงทุนและเงินกู้ยืม 3.ปฏิบัติงานบัญช...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ต.ค. 57
26 . Accounting Supervisor
-Maintain all accounting function include General Ledger and costing. -Prepare&closing Financial Statement by monthly and Yearly and analysis report and manangement package report to parent company a...

บริษัท ไทโย กิเคง (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์
31 ต.ค. 57
27 . หัวหน้าแผนกบัญชี
1. ปิดงบบัญชี ( ไม่จำเป็นต้องเซ็นต์ปิดงบ) และบริหารจัดการงานดูแลผู้ใต้บังคับชาได้อย่างเป็นระบบ. 2. บริหารจัดการงานด้าน Gl 3. ควบคุมบริหารจัดการใช้งาน โปรแกรม express ในทางบัญชีเป็นหลัก . 4. บริหาร...

สมาพันธ์ กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
31 ต.ค. 57
28 . สมุห์บัญชี
1. ทบทวนและปรับปรุงระบบงานบัญชีต้นทุน ระบบรายงานต้นทุนเพื่อผู้บริหาร ระบบบริหารสินค้าคงคลังให้มีประสิทธิภาพ และมีการควบคุมภายในที่รัดกุม 2. จัดทำรายงานต้นทุนผลิต และรายงานอื่นๆที่จำเป็น 3. วิเคราะห์...

Thai Hua Rubber Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ต.ค. 57
29 . Accounting Manager (ประจำโรงงานในนิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด)
Finance and accounting management Financial plan, Bugetting, Cost sontrol Monthly & Annual closing report submit to HQ in Japan All duties of Finance & Accounting's responsibility

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
31 ต.ค. 57

Sanko Gosei Technology (Thailand) Ltd.
1 Position
31 ต.ค. 57
31 . Internal Auditor
Urgently Required!!

1. Examine and evaluate the adequacy, effectiveness and efficiency of the organization's internal control systems and procedures. 2. Examine and evaluate the relibility of financial statement and rel...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
31 ต.ค. 57
32 . ฝ่ายบัญชี
ทำเอกสารทางบัญชี งบการเงิน

บริษัท เอื้อศิริโฮมแมททีเรียล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์/วุฒิการศึกษา
31 ต.ค. 57
33 . Senior Cost Accountant
•Responsible for the Product Costing Analysis and Reporting. •Responsible for ensure of completeness of Goods in transit recording. •Responsible for review and consult to relevant department to ...

Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50K.- หรือ ตามประสบการณ์
30 ต.ค. 57

Boshoku Automotive (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 Position
เงินเดือน Company Structure.
30 ต.ค. 57
35 . Senior Accounting ด่วนมาก !!
- Can manage AR, AP transaction - Monitor daily accounting transaction and GL - Prepare closing quarterly financial statement - Prepare closing yearly financial statement - Can investigate any er...

BJC Heavy Industries Public Company Limited
1 ตำแหน่ง
30 ต.ค. 57

บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ต.ค. 57

บริษัท เจ.ทรานสปอร์ท จำกัด
1 อัตรา
30 ต.ค. 57

บริษัท ซัมมิท ฟูจิกิโกะ คูราตะ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้าง N/A
30 ต.ค. 57

บริษัท อาโตไรซ์ ( ไทยแลนด์ ) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
40 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Head of Accounting)
- ตรวจสอบเอกสารบัญชีต้นทุน ไม่ว่าจะเป็น Raw Material หรือ Finish Product รวมถึงเอกสารต้นทุนของแต่ละเดือน ที่ใช้ในการปิดงบประจำเดือน - ทำเงินเดือนจ่ายพนักงาน โดยเก็บรวบรวมเอกสารจากฝ่ายบุคคล เพื่อ...

บริษัท โตกุวา อินดัสเตรียล จำกัด
สวนอุตสาหกรรมระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ต.ค. 57
 พบ 74 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ