เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานบัญชี
ทำบัญชี ลูกหนี้ เจ้าหนี่ รายงานภาษีมูลค่าเพิ่ม รายงานภาษีหัก ณ ที่จ่าย และอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

Asahhi kokusai Techneion (Thailand)Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 มิ.ย. 60
22 . Accounting Staff
-Prepared Wihholding Tax -Keep Receipt -PrepareDocument Payment Local -Receive on system -Billing -Responsibilities related to accounts payable -Responsible for input Vat -Prepare PP.30 -Recon...

Suzuki Motor (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 60
23 . Business Planning Asst.Manager (ภาษาญี่ปุ่น)
1.จัดทำแผนการลงทุนระยะกลางและแผนประจำปี (ด้านคน, เครื่องจักร,กำไร,CF) 2.จัดทำผังควบคุมนโยบายระยะกลาง 3.วิเคราะห์ระบบการบริหาร 4.จัดการประชุมระดับบริหาร 5.รับผิดชอบงานเกี่ยวกับผู้ถือหุ้นและจัดการปร...

บริษัท ยามาดะ สมบูรณ์ จำกัด
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 มิ.ย. 60
24 . Accounts Payable (AP) - SAP
• Perform AP including analysis • Responsible and control for all account payable invoice • Check & verify all transaction of money prior transferred to system • Coordinate with internal and extern...

Fircroft Thailand
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-35,000
22 มิ.ย. 60
25 . พนักงานบัญชี
- การตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร - ออกใบรับรองการหักภาษี - มีความรับผิดชอบในงานที่มอบหมาย

KRS Business Center Co.,Ltd
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000 (ไม่รวมโอที)
22 มิ.ย. 60
26 . Cost Accountant Supervisor (สัญญาจ้าง)
Core responsibilities: 1. Maintain standard cost for all RM and coordinate with DBA to update to system. 2. Take care all invoice for RM purchase ensure all prices and according to approved prices...

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 60
27 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี การเงิน

บริษัท เอฟเว่อร์ ไบร้ท อินดัสเทรียล จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
28 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี-การเงิน
จัดทำบัญีเจ้าหนี้-ลูกหนี้ และบัญชีสินทรัพย์ 1. ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2. ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอ...

บริษัท จูง ชิง พรีซิชั่น อินดัสทรี (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
29 . AccountingUrgently Required !
Account and Finance 1.Control and proceed according with account’s principle Thai Revenue code of each month and concern -Thai Revenue code of each month and concern Invoice in and Invoice Out (...

POSCO ENGINEERING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
22 มิ.ย. 60
30 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
1. บันทึกรายการภาษีซื้อ-ภาษีขาย และกระทบยอดภาษี 2. ภาษีมูลค่าเพิ่ม ภาษีหัก ณ.ที่จ่าย ประกันสังคม 3. บันทึกค่าใช้จ่ายบริษัทฯ กระทบยอดบัญชี 4. ทำบัญชีต้นทุนสินค้าในงานผลิตสินค้า

DSP Group
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000
22 มิ.ย. 60
31 . Accounting Manager (Rayong)
•Manage preparation of financial outlooks and financial forecasts in coordination with Director Actual. •Perform cost and risk estimating, analysis, and control activities Analyzing Inventory data an...

บริษัท ซัมมิท แหลมฉบัง โอโต บอดี้ เวิร์ค จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
22 มิ.ย. 60
32 . Accountant OfficerUrgently Required !
1. Record and maintain billings, packing list, invoices 2. Review and control stock receiving and issuing 3. Provide support to the department and warehouse 4. Control and analysis of assigned ...

Danieli Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน Negotiable
22 มิ.ย. 60
33 . Accounting Manager
-Responsible for full accounting transaction (a/p,a/r,g/l) balance sheet,tax,planning,financial statement and reporting -Ensure all account transactions are accurate and timely.

Thai Kohwa Precision Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000-60,000
21 มิ.ย. 60
34 . Account Assistantรับสมัครด่วน !
1. Maintenance of Petty Cash - Correct reimbursement of expenditure - Monitor levels of Petty Cash and Cash Flows - Liaise with Bank regarding Banking issue, like Letter of Credit, Bank Lo...

IKM TESTING (THAILAND) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
21 มิ.ย. 60
35 . Accounting Officer
Post and Proess journal entries to ensure all business transaction are recorded. Updating accounts receivable/account payable and perform reconciliations. Fixed Asset under BOI recording and control...

บริษัท เอ็นอาร์บี แบริ่งส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 60
36 . Accounting & Finance Officer (Staff Level)
- Responsible for scope of BOI job - Support overall of accountng and finance department - Support colleague and management team

Thai Spring Fish Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
21 มิ.ย. 60
37 . Manager Account
- Maintaining the handling fixed asset management, business asset management, and funds and trading business operations (AP, AR, etc.). - Reporting to tax authorities and cooperating with the Revenu...

Minth Aapico (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 มิ.ย. 60

TENMA (THAILAND) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
21 มิ.ย. 60

บริษัท สยามทิมเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
21 มิ.ย. 60
40 . พนักงานบัญชี
-ดูแลและจัดเก็บเอกสารเกี่ยวกับบัญชี -บันทึกดูแลข้อมูลวางบิล/เงินสดย่อยและภาษีซื้อ-ขาย -บันทึกบัญชีต่างๆที่เกี่ยวข้อง -จัดทำ Cash Flow -อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โฮรีโค (ไทยแลนด์) จำกัด
21 มิ.ย. 60
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ