เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Senior Costing Account Urgent !!! 60-80K !!!
SCOPE AND IMPACT OF POSITION ON THE ORGANIZATION: •Assist the Financial Leader in all business processes to ensure that the financial and management data are accurate, timely and consistent with...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 60-80K
4 ก.ย. 58
22 . Financial and Accounting Manager
-Prepare month end financial statement, free cash flow, cash flow and month end analysis report. -Control and review free cash flow, Financial report, Detail of Accounts, Taxation and Vouchers. -Rec...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Package salary 60K (Average bonus 4-6 months)
4 ก.ย. 58
23 . Accounting Manager (60 - 70K) Rayong ด่วน !!
• Responsible for overall Accounting & Financial functions • Provide financial statements including P&L, B/S, Cost of Production and accumulative general ledger for accuracy and completeness • Manag...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 70,000 THB.
4 ก.ย. 58
24 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน
1. ตรวจสอบใบสำคัญรับ 1.1 ตรวจเอกสารหลักฐานการรับเงินจากลูกค้าความครบถ้วนของเอกสาร เช่น Pay in,Statement 2. ตรวจสอบรายงานยอดขายและใบกำกับภาษีขาย 2.1 ตรวจใบกำกับภาษีขายของ TSPKK-G เพื่อกระทบยอดขา...

บริษัท ไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด (Thai Summit PK Corporation Ltd. )/ บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด /บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอนจิเนียริง จำกัด(แหลมฉบัง) / บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ก.ย. 58
25 . เจ้าหน้าที่การเงิน
1. งานธุรการการเงิน 2. รับเช็ค-วางบิล 3. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศูนย์บริการเหล็กสยาม จำกัด มหาชน
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ย. 58
26 . Accountant (Contract Temporary one year)
Goal of position • Ensure smooth day-to-day operation of the Finance Department • Ensure that the account payment are handling in an appropriate manner and complies. Tasks (Description of main ...

บริษัท แชฟฟ์เลอร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
4 ก.ย. 58
27 . Financial Staff
- Prepare domestic and oversae payment transaction with proper supporting document and/or recording in the accounting system. - Prepare bank transaction in internet banking for incoming and outgoing ...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
4 ก.ย. 58
28 . GL Staff (Tax)
Responsibilities: - Prepare Asset registration report and Inprogress Report. - Calculate depreciation at ath end of month and reconcile with GL. - Reconcile Asset Register GL and Well-Fixed Asset a...

SEI Thai Electric Conductor Co., Ltd (RAYONG NEW PLANT)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
4 ก.ย. 58
29 . Assistant Accounting (Urgent) Klang Rayong
- Assist to Accounting Manager - Prepare Financial Report Working Day : Monday - Saturday

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25K - 35K
4 ก.ย. 58
30 . Senior Accounting ด่วนมาก !!
- Can manage AR, AP transaction - Monitor daily accounting transaction and GL - Conduct booking in accounting system - Can do monthly closing account - Conduct yearly financial statement

BJC Heavy Industries Public Company Limited Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
4 ก.ย. 58
31 . Accounting Manager Urgently Required!!
1. แปลเอกสารจากภาษาไทย เป็นภาษาจีน หรือภาษาจีน เป็นภาษาไทย 2. ประสานงานระหว่างบริษัท/ลูกค้า หรือแผนกที่เกี่ยวข้อง 3. ออกพบลูกค้ากับนายคนจีน (โดยบ้างครั้งต้องสื่อสารภาษาอังกฤษ) 4. และงานอืนๆ ที่ได...

บริษัท จัดหางาน จ๊อบ พลัส จำกัด (Job Pluz Manpower Co., Ltd.)
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
4 ก.ย. 58

JFE Ferrite (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
3 ก.ย. 58
33 . 1.)เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน 2.)เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป ด่วนมาก !!
1.)จัดทำบัญชีต้นทุนการผลิต ,ตรวจสอบและจัดทำสินค้าคงเหลือประจำเดือน/ปี 2.)ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงิน,บันทึกบัญชี

Innovation Group
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
3 ก.ย. 58
34 . Accounting Chief
- Recording account Transaction (PV, AP, JV) for month . - Work Financial statement Report. - Control account for current asset, current liability (sub-ledger). - Prepare w.h. tax filling on Revenu...

TT Techno-Park Co., Ltd.
2 Positions
3 ก.ย. 58
35 . Accounting Manager Urgently Required !!
Job description :- - Responsible for applying accounting principles and procedures to analyze financial information, prepare accurate and timely financial reports and ensure appropriate accounting con...

Eagle Ottawa (Thailand) Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 58
36 . พนักงานบัญชี
1.จัดทำเอกสารแจ้งหนี้ , วางบิล , ใบกำกับภาษี 2.บันทึกบัญชีรายวันในโปรแกรม Express 3.จัดทำภาษีซื้อ/ภาษีขาย 4.ทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โปรเชี่ยน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 58
37 . แคชเชียร์ / Cashier
1.รับชำระสินค้า (เงินสด / บัตรเครดิต) 2.จัดทำรายงานการขายประจำวัน 3.สรุปเงินสดย่อย 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 58
38 . Account & Finance
-จัดทำเอกสารใบแจ้งหนี้, ใบกำกับภาษี/ใบเสร็จรับเงิน -จัดทำเอกสารใบสำคัญจ่าย, หัก ณ ที่จ่าย , เช็ค -บันทึกในระบบบัญชี (โปรแกรม Express) -จัดทำรายงานภาษีซื้อ, ภาษีขาย...

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 58
39 . ผู้จัดการแผนกบัญชีด่วน มาก!!
วิเคราะห์งบการบัญชี การคำนวณอัตราส่่วนทางการเงินบัญชี ต้นทุนการผลิต การบริหารบัญชีภายในบริษัท

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 58
40 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน
ดูแล-จัดทำระบบบัญชีทั้งหมด (โครงการบ้านจัดสรร รายรับ-รายจ่าย ติดตามการตั้งเบิก จ่ายเช็ค จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขาย และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย)

บริษัท เอสซี เรียวเอสเตรท ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ก.ย. 58
 พบ 71 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ