เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน -ดูแลรับผิดชอบงานด้านบัญชีการเงินของบริษัท -ปิดบัญชีประจำเดือน -จัดทำรายงาน ภงด.1,3,53 ภพ.30 พร้อมนำส่งสรรพากร -จัดทำประมาณการรับจ่ายเงินประจำเดือน และรายงานประจำเดือนอื่นๆ...

บริษัท วันทู เท็ค จำกัด
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 มี.ค. 58

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
2 มี.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี
-จัดทำเอกสาร -บัญทึกข้อมูลทางระบบบัญชี -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Better Industrial Service Com
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
2 มี.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่แคชเชียร์
ควบคุมดูแล,ปฎิบัติงาน การขาย การรับจ่ายเงินสด การบันทึกข้อมูลและจัดทำรายงาน การให้บริการลูกค้า

P.J. Condotel Co.;Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
2 มี.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่การเงิน
ปฏิบัติงานตามหน้าที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โณฬุ คอยล์ โคทติ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 มี.ค. 58
26 . Accounting Staff
รับผิดชอบงาน และทีม ในงานด้านบัญชีการเงิน ให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

บริษัท อาโอยาม่าไทย จำกัด
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 มี.ค. 58
27 . พนักงานบัญชี โรงแรม (AP)
1. ทำเอกสารสำคัญจ่าย และเสนอให้ผู้บริหารอนุมัติ และลงบัญชีในระบบ Express 2. คุมเงินสดย่อย 3. ทำเอกสารทางบัญชีและภาษี ส่งสำนักงานบัญชี 4. สรุปค่าใช้จ่ายประจำเดือน ทำงบ กำไร ขาดทุน และงบดุล ประจำเดือ...

โรงงานข้าวสาร ร่วมกำชัย
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท + serviced Charge
2 มี.ค. 58
28 . สมุห์บัญชี ด่วนมาก !!
- Reconcile - ปิดบัญชี - ตรวจสอบใบกำกับภาษี

บริษัท โตโยต้า พาวิลเลี่ยน ระยอง (2005) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.พ. 58
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี-เจ้าหนี้
-ตรวจเอกสารรับเข้าสินค้าประจำวัน -จัดทำเอกสารเตรียมจ่าย, ทำใบลดหนี้/เพิ่มหนี้ -ทำเช็คจ่าย, จ่ายเช็ค และโอนค่าสินค้าเข้าบัญชี -ตรวจยอด Statement หลังการทำจ่ายแล้ว -ตัดบัญชีเจ้าหนี้ออกจากระบบ -ตรว...

บริษัท วีซีเอส เอเชีย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.พ. 58
30 . เจ้าหน้าที่บัญชี
งานด้านบัญชี

บริษัท เอส เอ็น ซี ไพยองซาน อีโวลูชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง ทดลองงาน 4 เดือน
28 ก.พ. 58
31 . พนักงานการเงิน สาขาระยอง
1.จัดทำเอกสารการขาย 2.เปิด - ปิด JOB 3.ควบคุมการรับและเบิกสินค้า 4.จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย และรายงาน ภงด.3 และ 53 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร 5.จัดทำภาษีมูลค่าเพิ่ม ภพ.30 พร้อมนำส่งกรมสรรพากร 6.รับและจ่า...

บริษัท สยามกลการอะไหล่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58
32 . Costing Supervisor
Handle All of costing scope - Analysis and calculate cost of production, spare part cost and packing - Prepare actual cost each item by project - Calculate cost each item by product - Inventory co...

Thai Spring Fish Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 ก.พ. 58
33 . Cost accountant
• Monitor and correction transactions in Manufacturing System • Daily monitor & correction interface to Finance & Accounting • Control and mornitoring standard costs/consumptions • Control and mor...

Kloeckner Pentaplast (Thailand) Limited.
1 Position
27 ก.พ. 58
34 . Accounting Officer
• Responsible for managing and preparing daily voucher for AP or AR, payments or receipts, petty cash and GL in accordance with the set policies and procedures. • To control and manage the overdue pa...

Kloeckner Pentaplast (Thailand) Limited.
1 Position
27 ก.พ. 58
35 . Costing Officer
Urgently Required!!

Working Conditions: The cost accountant generally works in an office environment, but is expected to be highly familiar with all production operations, and to regularly visit all significant company o...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
27 ก.พ. 58

บริษัท ไทยออโต้ เพรสพาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58
37 . หัวหน้าส่วนบัญชี (ระยอง)
จัดทำและวิเคราะห์งบการเงินของโรงงาน ควบคุม ตรวจสอบ การนำส่ง จัดทำรายงานภาษีทั้งหมด ตรวจสอบ วิเคราะห์ อนุมัติ ใบสำคัญ บันทึกบัญชี ตรวจสอบ วิเคราะห์รายงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ตรวจสอบ วิเ...

บริษัทฯในกลุ่มสมบูรณ์ (Somboon Group)
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ก.พ. 58

บริษัท พี.เอ็ม.วาล์ว แอนด์ ซีลลิ่ง เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++ และตามตกลง
27 ก.พ. 58
39 . Accounting Officer (AP/Tax)
•Process vendor invoice and billing from local and oversea vendors upon billing schedule and month end cut off time. •To record expenses transactions in appropriate department code and business uni...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
27 ก.พ. 58
40 . Costing Accountant
JOB SUMMARY: Responsible for costing and inventory function in compliance with GAAP and Tax regulation. Key person assistant to implement computerized accounting package and accounting workflow and ...

บริษัท ไฮ-พี (ไทยแลนด์) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน NA
27 ก.พ. 58
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ