เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA Asst. Manager or Manager
Urgently Required!!

1. Report management regarding to the quality management system performance for review basis for action and improvement. 2. Ensure the quality management system is established. Implemented and mainta...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negoatible
21 เม.ย. 58
2 . Costing Officer
Urgently Required!!

Working Conditions: The cost accountant generally works in an office environment, but is expected to be highly familiar with all production operations, and to regularly visit all significant company o...

Clarion Asia (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน Negotiable
21 เม.ย. 58
3 . DMAT(Deliver Material) Officer
- Approval Of sales order EIMS - BL draft checked and approved and inform to forwarder timely for release of BL - Verifying draft insurance and release of final - Trackingof document needs to be co...

Adecco Eastern Seaboard Recruitment Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน 25K - 35K
21 เม.ย. 58
4 . HR & GA Staff
1.Attendance daily record. 2.Arrange the social security job. 3.Orientation new employees and other support document. 4.Arrange the document training support in ISO system. 5.Control driver,maid, ...

Marunix (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง ด่วนมาก
เงินเดือน 15,000-18,000
21 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี(ต้นทุน)
1.รับเอกสารการเบิกจ่าย จ่ายหน่วยงานต่างๆทั้งหมด พร้อมตรวจสอบความถูกต้อง 2.จัดเก็บสัญญา และตัดงบประมาณของแต่ละโครงการ งานภาษีอากรต่างๆ 3.ปิดงบประมาณของแต่ละโครงการ และนำเสนอรายงานให้แต่ละโครงการ 4....

บริษัท บ้านค่ายผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
6 . QA Staff

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Position
เงินเดือน N/A
21 เม.ย. 58
7 . พนักงานขายเครื่องสำอางค์เกาหลี brand skinfood และ nature republic ประจำ Central ระยอง ด่วนมาก !!
ขายเครื่องสำอางค์นำเข้าจากเกาหลีประจำ Central ระยอง

บริษัท มาลาคี จำกัด
20 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 -20,000 บาท (เงินเดือน+ คอมมิชชั่น + โบนัสพิเศษ)
21 เม.ย. 58
8 . ช่างเทคนิค
ถอด-ประกอบ และติดตั้งมอเตอร์

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ระยอง) จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 58
9 . Sale Mechanical Engineer
1. ประสานงาน ระหว่างลูกค้า กับ ภายในองค์กร 2. ดูแลพื้นที่การขาย และเพิ่มลูกค้าตามเป้าหมาย พร้อมสรุปรายงาน 3. ออกพบลูกค้าทั้งในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย 4. จัดหาช่องทางกาติดต่อหาลูกค้าเพิ่มเติม

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (ระยอง) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์การทำงาน
21 เม.ย. 58
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน,ผู้จัดการร้าน
- ควบคุมมาตรฐานงานบริการลูกค้าหน้าร้าน - ควบคุมมาตรฐานการผลิตสินค้า รวมถึงต้นทุนการผลิต - กระตุ้นยอดขาย - รักษาฐานลูกค้า - บริหารงานบุคคลในสาขา (ดูแลความไปเป็นของพนักงานในสาขา) ฯลฯ

โคหลี บุฟเฟ่ต์
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
21 เม.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่วางแผนวัตถุดิบ (SAS ระยอง)
1.ให้ความช่วยเหลือในการแนะนำ หรือสอนงานกับผู้ใต้บังคับบัญชาอย่างเหมาะสมและปลอดภัย 2.ช่วยควบคุมดูแลให้ผู้ใต้บังคับบัญชาปฎิบัติตามกฎระเบียบและข้อกำหนดของบริษัท 3.ช่วยควบคุมและติดตามผลการปฎิบัติงานของแ...

Summit Auto Seat IndustryCo.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 ด่วน
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 เม.ย. 58
12 . Safety Supervisor
-Make a planning of safety management with report Law & regulation compliance document tracking -Control of safety equipment and management safety expenses -Accident Investigations,Prepare the Repor...

Logistics Alliance (Thailand) Co., Ltd.
1 position
21 เม.ย. 58
13 . QA Engineer
- ดูแลควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามมาตรฐาน ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบกำหนด Spec. ให้ตรงตามความต้องการของลูกค้า วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ทีมีปัญหา ประสานงานกับลูกค้าเกี่ยวกับคุณภาพสินค้า คุณภาพในการผลิต จัดเตรี...

บริษัท วันทู เท็ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58

บริษัท วันทู เท็ค จำกัด
สวนอุตสาหกรรมระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
15 . Injection supervisor
Urgent Required!!!

- Responsible for controlling, analysis and problem solving for plastic injection process. - Control standard mold related customer's requirement. - Responsible for Mold maintenance. - Adjust Injec...

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 เม.ย. 58
16 . Sale Engineer ( สาขาระยอง ) ด่วน มาก !!!
1. นำเสนอสินค้าที่ได้รับมอบหมาย 2. ดูแลลูกค้าเก่า 3. ขยายฐานลูกค้าใหม่ 4. รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สยามราชธานี (ตะวันออก) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน NA
21 เม.ย. 58
17 . Accounting Assistant Manager
Overall of A/R fucntion, VAT, Payment, Fexed Asset, Consolidate report, General ledger.

Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 เม.ย. 58
18 . Design Engineer Urgently Required !!
Design parts. Output should be 2D & 3D CAD basically. Good communication with custober and PLX people.

Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
21 เม.ย. 58
19 . QA Assistant Manager
- Follow to APQP and PPAP - Contact with customer/ supplier for Quality Issue. - To assist QA Management on implementing additional activites on management decisions.

Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotia ble (Depend on experience)
21 เม.ย. 58
20 . Production Chief (Assembly)
- Able to do improvement works. - Control process Assembly. - Able to manage manpower. - 4M change control. - Root cause analysis.

Piolax (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable (depend on experience)
21 เม.ย. 58
 พบ 1,121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ