เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างยนต์/ช่างไฟฟ้า/ช่างอิเล็กทรอนิกส์/ช่างระบบทำความเย็น
สามารถทำงานช่างได้ ด้านช่างยนต์,ช่างกล,ช่างเชื่อม,เครื่องกล, ก่อสร้าง,โยธา, สำรวจ หรือ ไฟฟ้า,เมคคาทรอนิกส์,อีเลคทรอนิกส์, วางแผนงานติดต่อประสานงานกับลูกค้า,ซ่อมบำรุงด้านความเย็น,ระบบปรับอากาศโรงงาน,โ...

Rotor Expert Engineering Co.,Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 บาท
27 ก.พ. 60
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ๆ 2.ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 ก.พ. 60
3 . หัวหน้างาน - สติ๊กเกอร์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจรับแบบสติ๊กเกอร์ หลังจากลูกค้ายืนยันแบบ (Approved) มาแล้ว จึงทำการเตรียมไฟล์สำหรับตัด - นำไปติดที่ตัวรถ ตอกหมายเลขคัสซี พร้อมติดตั้งป้ายยูเอ็น สติ้กเกอร์ขาวแดง - ร่วมวางแผนสั่งซื...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000- ขึ้นไป
27 ก.พ. 60
4 . QA ENGINEERรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบหรือทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดลูกค้าร้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอก)

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
27 ก.พ. 60
5 . Service Managerรับสมัครด่วน !
งานรับรถ - วางแผนการรับรถ - ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการรับรถ - ดูแลลูกค้าในขณะที่รอรับบริการ - ตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานซ่อมรถ - วางแผนงานซ่อม - ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของแผนกซ่อม - ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ก.พ. 60
6 . IT SUPPORT (ระยอง)
-ดูแล และควบคุม การส่งถ่ายข้อมูล , งานด้านซ่อม ประกอบ โอนถ่ายข้อมูล -ดูแล และ ควบคุมการใช้งานของ USER

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
27 ก.พ. 60
7 . จป.วิชาชีพ (ประจำ สนง.ระยอง)รับสมัครด่วน !
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่างปล...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัทฯ หรือ ตกลง
27 ก.พ. 60
8 . Engineer Design และ Draftman (ประจำ สนง.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการเขียนแบบให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามมาตรฐานต่างๆ และเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
27 ก.พ. 60
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน(ระดับวิชาชีพ)
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงาน ระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมให้สอดคล้องกับข้อกำหนด กฏหมายสิ่งแวดล้อม อาชีวอนามัย และความปลอดภัยในการทำงาน - ตรวจประเมินการปฏิบัติงานสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงาน...

บริษัท ไทย อาซาฮี เดนโซ่ จำกัด
1 อัตรา
27 ก.พ. 60
10 . เจ้าหน้าที่ QC
1.ควบคุมกระบวนการทำงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐาน 2.ตรวจสอบคุณภาพของการดำเนินงานในโรงงานให้ถูกต้องและสอดคล้องตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
27 ก.พ. 60

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
1 อัตรา
27 ก.พ. 60
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.บันทึกบัญชีค่าใช้จ่ายทั่วไป/บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 2.ตรวจสอบเอกสาร ใบเสร็จ /ใบกำกับภาษี/ตรวจสอบใบกำกับภาษีซื้อ 3.ตั้งเจ้าหนี้และตัดชำระหนี้ในและต่างประเทศ 4.ออกหนังสือรับรองภาษีหัก ณ ที่จ่าย 5.ตรวจ...

บริษัท สไมล์ ฟรุ๊ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.พ. 60
15 . ผู้จัดการ และเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาระยอง
1.ดุแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ก.พ. 60
16 . Application manager
About BOSCH The Bosch Group, a German company founded in 1886 by Robert Bosch, is a leading global supplier of technology and services, active in the fields of Mobility Solutions, Industrial Technolo...

Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
27 ก.พ. 60
17 . Logistics receiving officer
About BOSCH The Bosch Group, a German company founded in 1886 by Robert Bosch, is a leading global supplier of technology and services, active in the fields of Mobility Solutions, Industrial Techno...

Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
27 ก.พ. 60
18 . Fatigue test engineer
About BOSCH The Bosch Group, a German company founded in 1886 by Robert Bosch, is a leading global supplier of technology and services, active in the fields of Mobility Solutions, Industrial Techno...

Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
27 ก.พ. 60
19 . Branch Store Officer ประจำ Shop ที่ระยอง
- จัดชุดสินค้า จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อคสินค้า - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

1577 Home Shopping Co., Ltd.
1 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 10,000 - 15,000
27 ก.พ. 60
20 . Manufacturing section manager
About BOSCH The Bosch Group, a German company founded in 1886 by Robert Bosch, is a leading global supplier of technology and services, active in the fields of Mobility Solutions, Industrial Techno...

Manpower Professional and Executive Recruitment Co., Ltd
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
27 ก.พ. 60
 พบ 1,142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ