เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1,101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท / รายได้ = เงินเดือน+ค่าครองชีพ+เบี้ยขยัน มีที่พักฟรี
30 ก.ค. 57
2 . PE Staff G3
1. PE machine project control 2. New project control 3. Maintenane control

Sews-Components (Thailand) Limited (Sumitomo Group)
1 position
เงินเดือน NA
30 ก.ค. 57
3 . Production Staff G3
1. Production control 2. All line management 3. Production presentation to Top management

Sews-Components (Thailand) Limited (Sumitomo Group)
1 position
เงินเดือน Company Structure
30 ก.ค. 57
4 . Accounting Staff
1. Finance 2. Contract bank 3. Forward Contract 4. VAT 5. Petty Cash 6. Witholding tax

Sews-Components (Thailand) Limited (Sumitomo Group)
1 position
เงินเดือน NA
30 ก.ค. 57
5 . Business Development Manager (Automotive-Amata,Rayong) English / Japanese Speaking
Our customer is the Japanese automotive manufacturing in Rayong.We are selecting the business development manager which involve with sales & marketing with the following details ... Job Scopes -...

C2S Recruitment Service Co., Ltd. (C2SR)
1 อัตรา
เงินเดือน Active package with bonus 3 m.
30 ก.ค. 57
6 . Warehouse Supervisor
1. Support Shipping and Receiving Activities 2. Preparing Shipping and Receiving Document 3. Data Inventory 4. Support in other Logistic Duties 5. Co-ordinate with Sale Function 6. R...

บริษัท อินฟาสเทค ไทย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 16,000 - 18,000 or up to experience
30 ก.ค. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
30 ก.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ B.O.I. ด่วน !!
1.ขออนุมัติเสียภาษีสำเร็จรูป 2.ขออนุมัติส่งส่วนสูญเสียออกไปนอกประเทศ 3.ขออนุมัติสูตรการผลิตเพิ่ม 4.ขออนุมัติทำลายวัตถุอันตราย 5.ติดต่องานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับ B.O.I & E.E.I. 6.คิดต่อกับ SHIPPING...

บริษัท ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
9 . บัญชีเจ้าหนี้
- ชาย/หญิง อายุ 35 ปีขึ้นไป - ปริญญาตรี/โท สาขาบัญชี - มีประสบการณ์ด้านบัญชี - บันทึกบัญชีด้านบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ - ติดตามเอกสารบัญชีเจ้าหนี้ และบัญชีลูกหนี้ - มีความรู้ด้านบัญชีงบปร...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
10 . บริหารงานบุคคล/HR Officer
ด่วน !!

- จัดทำเงินเดือนพนักงาน - สรรหาบุคคลและว่าจ้างตามโครงสร้างที่ได้กำหนด - ดูแลการเบิกจ่ายสวัสดิการต่าง ๆ ของบริษัทฯ - งานด้านประกันสังคม,ภงด.1,ภงด.1ก - สถิติการปฏิบัติงาน - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบห...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่อะไหล่
- ทำหน้าที่เบิก-จ่ายอะไหล่รถยนต์ - เช็คสต๊อกอะไหล่รถยนต์สินค้า ระหว่างกลางปี และสิ้นปี - รับเข้า จัดเก็บ รักษา ตรวจสอบ อะไหล่ - จัดทำรายงานการขายอะไหล่ในศูนย์บริการ

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
3 อัตรา (ด่วน)
30 ก.ค. 57
12 . ที่ปรึกษาการขาย (Sale Consultant) Ford/TATA
ด่วน!!

-เสนอขายรถใหม่ ปิดการขาย และดูแลการส่งมอบรถยนต์ -สร้างยอดขายให้ได้ตามเป้าหมาย - สรุปยอดขายการขายประจำเดือน

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับยอดขาย ประมาณ 30,000 บาทที่ 5 คันต่อเดือน
30 ก.ค. 57
13 . ที่ปรึกษาด้านบริการ SA รับรถเข้าบริการ
ด่วน!!! ด่วน!!!

- ต้อนรับและตรวจรถร่วมกับลูกค้าตามเอกสารการตรวจ - ประเมินราคาค่าบริการ และแจ้งเวลาส่งมอบรถคืนให้ลูกค้า - ตรวจสอบรถก่อนส่งมอบคืนและขณะส่งมอบ และอธิบายงานซ่อมให้ลูกค้า - ติดต่อประสานงานกับแผน...

VRT Automobiles Co., Ltd. (Showroom Fordek Rayong)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + โอที + เบี้ยขยัน
30 ก.ค. 57
14 . QA Supervisor ด่วนมาก !!
1.ดูแลเอกสาร Material ก่อนเข้า Store (IQC) 2.ดูแลเอกสารเช็คงานใน Line การผลิต (LQC) 3.ดูแลเอกสาร OS&D 4.ดูแลการออกเอกสารการตรวจเช็คงานก่อนส่งให้ลูกค้า (OQC) 5.ดูแลเอกสารเพื่อ Support ลูกค้า (LG...

บริษัท ชิน ชิน (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
15 . Accouting Cost Supevisor (Factory)
Working in Plan control section and job about accounting cost and manufacturing cost.

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 57
16 . ผู้พิการ
รับสมัครผู้พิการ ที่สามารถเดินทางมาทำงานด้วยตนเองได้ ให้ทำงานที่ตามความเหมาะสมกับสภาพร่างกายของผู้พิการ ที่ไม่ก่อให้เกิดอันตรายต่อตัวบุคคล

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 57
17 . IT Technician
1. Assist Controls, maintains, setup and troubleshoots all computer system in the company. 2. Responsible for the safekeeping and inventory of all computer hardware and software and other systems res...

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
30 ก.ค. 57
18 . Supervisor (Production)
Work position in supervisor production under the assistant Manager, and is responsible for the overall management of the process by ensuring proper execution of plans and procedures in conformance wi...

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 57
19 . Maintenance Staff
Tire Design Staff in Technology Section have knokledge mechanical machine.

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 57
20 . Asst. Manager In Finance and Accounting (Cost)
1. Primary provider and interpreter of monthly closing of accounting book,prepare monthly balance sheet and P&L statement and report to manager 2. Supervise and coordinate with other accounting staf...

Yokohama Tire Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
30 ก.ค. 57
 พบ 1,101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ