เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 915 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . PC Assistant Manager (ปิ่นทอง / อีสเทิร์นซีบอร์ด) 50K
Japanese Industry produces Automotive part requires, "Production Assistant Manager", Work : Mon-Fri (alter sat)

Nikkei Human Recruitment and Outsourcing Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 50,000 B
30 ก.ค. 59
2 . QC Document Staff
- จัดทำเอกสารต่างๆ เช่น WI, Q-Point เป็นต้น - เก็บข้อมูล, คีย์ข้อมูลเกี่ยวกับคุณภาพ - อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 Bht ++
30 ก.ค. 59
3 . Injection Shift Leader
- ควบคุม Technician ให้มีการเปลี่ยนแม่พิมพ์และตั้งเครื่องตามแผนการผลิต - ควบคุมเป้าหมายการผลิตให้ได้ตามแผนและทันต่อเวลา - ควบคุมคุณภาพชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ปรับปรุงไลน์การผลิตให้ม...

บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และความสามารถ)
30 ก.ค. 59
4 . Accounting Staff
- ตั้งเจ้าหนี้ซื้อ - คำนวนค่าเสื่อมราคาสินทรัพย์ - ตรวจสอบสินค้าคงเหลือ - คำนวณต้นทุนสินค้าสำเร็จรูป - อื่นๆ ที่ได้รับการมอบหมาย

บริษัท ไดโซ สยาม อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน 20,000
30 ก.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน 50,000 Baht
30 ก.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน 60,000 บาท
30 ก.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน 60,000
30 ก.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน 20,000 Bath
30 ก.ค. 59
10 . พนักงานขาย
พนักงานขายประจำหน้าร้าน

ITO-THAI Group of Companies
9 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000-18,000 บาท/เดือน
30 ก.ค. 59
11 . Technician
-ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่วางแผนไว้ -ซ่อมแซมและบำรุงรักษาแม่พิมพ์ให้พร้อมใช้งานเสมอ -ดำเนินการปรับปรุง พัฒนาแม่พิมพ์ต่างๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา -ดูแลเครื่อ...

ITO-THAI Group of Companies
1 Position
เงินเดือน N/A
30 ก.ค. 59
12 . จป.วิชาชีพ
- รับผิดชอบดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้บริษัท ฯ มีการจัดการและดำเนินการตามกฎหมาย นโยบาย และคำสั่ง เกี่ยวกับความปลอดภัยอาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงานอย่างเหมาะสมกับประเภทกิจการของบริษัท ฯ - รับ...

ITO-THAI Group of Companies
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 59
13 . Accounting
1.Handle and review, adjust accounting records in GL, AP, AR and Inventory. 2.Check and review all of accounting voucher and follow up problem solving properly, if any. 3.Check and review all of fix...

ITO-THAI Group of Companies
2 Position
เงินเดือน Negotiable.
30 ก.ค. 59
14 . Warehouse Staffรับสมัครด่วน !
หน้าที่ 1.ควบคุมการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้าครบทั้งจำนวน คุณภาพ และเวลาการส่งมอบ 100 % 2.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าในเรื่องของการสั่งซื้อ และการแก้ไขการส่งมอบสินค้า 3.สรุปยอดขายประจำเดือน 4.ดำเนินการลงบ...

ITO-THAI Group of Companies
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 59
15 . พนักงานเสิร์ฟ
- ดูแลรับผิดชอบ รับออร์เดอร์ลูกค้าที่เข้ามารับบริการภายในร้าน - ดูแลลูกค้า รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย และคอยตอนรับลูกค้าที่มาใช้บริการ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000.- บาทขึ้นไป
30 ก.ค. 59
16 . พนักงานขาย
ประสานงานกับลูกค้า เสนองานขายให้กับลูกค้า ทำ contact ฯลฯ

บริษัท อีสเทอร์น สตาร์ รีสอร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
30 ก.ค. 59
17 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาบ้านแพ
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
30 ก.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด@โรบินสัน ระยอง (CDG)
• วิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย และตัวเลขลูกค้าแต่ละกลุ่ม ของสาขานั้นๆ • ควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย การสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ กล...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ก.ค. 59
19 . ผู้จัดการส่วนบริการลูกค้าส่วนหน้า (Section Manager-Check Out) ระยองรับสมัครด่วน !
• รับผิดชอบการวางแผน, การจัดการ, และการควบคุมกิจกรรมทั้งหลายที่เกี่ยวข้องกับงานแคชเชียร์ • รักษามาตรฐานการให้บริการลูกค้าให้อยู่ในระดับสูงตลอดเวลา • ดูแลป้องกันการเก็บเงินจากยอดขาย, ดูแลการป้องกันย...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย ประจำสาขาระยอง
-มีทักษะการขาย สามารถพูดโน้มน้าวได้ -ดูแลงานขายธุรกิจประกันภัยรถยนต์ของบริษัท -ติดต่อประสานงานกับบริษัทประกันภัยทั้งก่อนและหลังการขาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้12,000+ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่น
30 ก.ค. 59
 พบ 915 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ