เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,039 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมนควบคุมงานก่อสร้าง
- เลือก FORMWORK ให้ตรงกับแผนการผลิต - ควบคุมการทำงานของคนงานให้ได้มาตรฐานและคุณภาพ แล้วเสร็จตามกำหนดเวลา - ดูแลรักษาอุปกรณ์ - ควบคุมการขนส่งสินค้า - ควบคุมทำความสะอาด FORMWORK

บริษัท โอโซนเฮ้าส์ จำกัด
3 ก.ย. 57
2 . บริการลูกค้า
- รับสาย/ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อรับ Order การสั่งซื้อสินค้าจากลูกค้า และส่งต่อให้ฝ่ายผลิต - ประสานงานกับลูกค้า - ประสานงานกับฝ่ายผลิต - ติดตามงานจากฝ่ายผลิต เพื่อส่งสินค้า...

บริษัท โอโซนเฮ้าส์ จำกัด
3 ก.ย. 57
3 . Punchining Machine & Tooling Design Enigineer
1.Set up machine and process according to new program transfer 2.Monitoring and improving yield, scrap and down time. 3.Tooling and Machine Buy Off 4.To create plan and perform preventive maintena...

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน NA
3 ก.ย. 57
4 . Facility Engineer
1. To maintain and improve facility system in order to minimize utility down time such as DI Plant, Nitrogen, Chiller & AHU, Air Compressor, Electrical system in factory, exhaust, lighting and etc. 2...

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 Position
เงินเดือน NA
3 ก.ย. 57
5 . Production Supervisor(Rayong Plant)
1. วางแผนกำลังคนสำหรับการผลิต 2. วางแผนการผลิตในแต่ละวัน และควบคุมให้ได้งานตามเป้าหมายที่วางไว้ เพื่อให้ทันส่งมอบสินค้าให้ลูกค้าตามกำหนด 3. แก้ไขปัญหาหน้างานประจำวัน 4. จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 5....

NOK Precision Component (Thailand) Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
6 . Sale Engineer
ออกตลาดเข้าพบลูกค้า ทำใบเสนอราคา ทำรายงานการขายสินค้า ดูแลลูกค้าเก่าและเพิ่มยอดขายลูกค้าใหม่ ในกลุ่นนิคมอุตสาหกรรม ระยอง , ชลบุรี

บริษัท เกรท โพลิทเทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 8,000 - 12,000 up + ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์ + ค่าcom + Insentive + ประกันอุบัติเหตุส่วนบุคคล
3 ก.ย. 57
7 . ธุรการ
1.ทำงานด้านเอกสาร เช่น งานพิมพ์, งานเตรียมเอกสาร, เช็คสต็อกสินค้า 2.รับ-จ่าย จัดเรียง และเตรียมสินค้า สำหรับงานประจำวัน 3.ประสานงานกับผู้ร่วมงานจนลุล่วง

บริษัท เกรท โพลิทเทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 8,000 - 10,000 บาท
3 ก.ย. 57
8 . Procurement Staff / Electronic Engineer/Foreman
Japaness Interpreter (1 position) 1. To interpret & Translate Japan - Thai Procurement Staff (2 position) - Issue P/O - Expedite material - Control buying amount - Supplier evaluation Electr...

บริษัท คาทาทา อิเลคทริค (ประเทศไทย) จำกัด
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
6 Positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
9 . หัวหน้าแผนกผลิต (Foreman)
1)ควบคุมและวางแผนการผลิต 2)ประสบการณ์ผลิตในโรงงาน

บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
3 ก.ย. 57
10 . Instrument and Electrician Urgently Required !!
• Perform First Line Maintenance for I/E troubles. • Work with Maintenance I/E and Process Control team for long term improvement on Instrument and Electrical issues. • Provide coaching to operation...

Manpower (Eastern Seaboard Branch)
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000
3 ก.ย. 57
11 . Buyer Engineer & Assembly Engineer Urgently Required !!
This opportunity is for a supplier collaboration engineer (SCE) within the Supplier Product & Process Collaboration (SPPC) Department. Responsibilities in this position include early collaboration wit...

Manpower (Eastern Seaboard Branch)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
2 position
เงินเดือน 50 - 60K or Negotiable
3 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป)
งานด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย

บริษัท แสงไทยฟาร์อีสท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
3 ก.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้าและจัดส่ง
1.ตรวจนับและเช็คสินค้าที่เข้ามาจาก supplier 2.นำสินค้าเก็บเข้าในสโตร์ 3.ดูแลสินค้าในสโตร์ 4.ขยัน,อดทน,มีน้ำใจเป็นมิตร,ซื้อสัตย์ 5.ขับรถส่งของให้ลูกค้า

บริษัท สุมิเดน อินเตอร์เนชันแนล เทรดดิ้ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 57
14 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ดูแลงานกระบวนการผลิตยาง -ปฏิบัติตามคำสังอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
3 ก.ย. 57
15 . Production Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)
-วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิต ให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -บริหาร พัฒนา และปรับปรุงการบวนการผลิต -ให้คำแนะนำในการปฏิบัติงานแก่ผู้ใต้บังคับบัญชา เพื่อให้มีการพัฒนาและปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง -รายงานผ...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
3 ก.ย. 57
16 . ช่างเทคนิคควบคุมเครื่องฉีดพลาสติก
1. Carry out routine maintenance and troubles hooting of production equipment. 2. Carry off product testing (New Model) 3. Recording of daily output data 4. Production process control

Fineplas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 57
17 . Secretary
1. Filing 2. Make a minute of meeting 3. Hotel / Flight Ticket Booking 4. Management's Personal Support 5. As assignement

บริษัท ไฟน์ คอมโปรแนนท์ ( ประเทศไทย ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ก.ย. 57

Sumitomo Rubber (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
3 ก.ย. 57
19 . ผู้จัดการอาคาร ด่วนมาก !!
1. การจัดการกิจกรรมทั้งหมดในอาคาร รวมทั้งงานและการบริหารงานวิศวกรรม 2. สามารถควบคุมดูแลรับผิดชอบผู้ใต้บังคับบัญชาได้ดี และติดตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายของบริษัท 3. สามารถติด...

บริษัท ลีฟ อัลติเมท แวลูส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท ขึ้นไป
3 ก.ย. 57

Yasunaga (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 57
 พบ 1,039 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ