เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,015 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการฝ่ายขาย
- งานเอกสารต่างๆ ,ประสานงานSale ,และประสานงานฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ช่วยรับออเดอร์,คีย์ออเดอร์,เปิดบิล สรุปยอดขายและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ใช้โปรแกรม Excel คล่อง และใช้อินเตอร์เน็ต E-mail ได้ดี

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
- ประสานงานกับหัวหน้าแผนกต่างๆ และผู้เกี่ยวข้องในการปฏิบัติงานของพนักงานและ ผู้รับเหมา ให้เป็นไปตามระบบ ความปลอดภัยขององค์กรและกฎหมาย --รายงานผลการดำเนินงานด้ายความปลอดภัยขององค์กรต่อหน่วยงานราชการ...

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
24 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. จัดทำราคาต้นทุนสินค้า 2.จัดทำและตรวจสอบสต๊อก สินค้า วัตถุดิบ

บริษัท ซิน เคอ หยวน สตีล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
4 . Facility Technician
1.ซ่อมบำรุงทั่วไป ระบบไฟฟ้า ระบบเครื่องปรับอากาศและระบบสาธารณูปโภค 2.ตรวจเช็คระบบไฟฟ้าในโรงงาน 3.หากมีความรู้ความสามารถเกี่ยวกับระบบประหยัดพลังงาน (Energy Saving) จะได้รับการ พิจารณาเป็นพิเศษ

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
5 . HR Staff

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57

Daikin Compressor Industries Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
Urgent!!!!
เงินเดือน N/A
24 ต.ค. 57
7 . R&D Manager
- Manage and plan for development project of existing product - Invest and analysis of the nonconformity quality of the market - Research and develop for new products - Create BOM (Bill of Material...

Takahata Precision (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Nigotiable
24 ต.ค. 57
8 . Mechanical Technician
The job of Mechanical Technician is done for perform do TPM such as PM, CM that related to machine coating line, printing line finishing line and utility works which is improvement machine performanc...

SC Outsources Services Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Negotiate
24 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ต.ค. 57

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
24 ต.ค. 57
14 . หัวหน้าแผนก / หัวหน้าฝ่าย ซ่อมบำรุง(ประจำโรงงานระยอง)
1. วางแผน ควบคุม การซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า ในโรงานอุตสาหกรรม 2. เตรียมความพร้อมในการซ่อม(อะไหล่/เครื่องมือ/วิธีการทำงาน) 3. ติดตั้งเครื่องจักรใหม่ 4. ปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อสนับสนุนฝ่ายผลิ...

บริษัท เสถียรสเตนเลสสตีล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ต.ค. 57
15 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพ (สาขาระยอง)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ไม่ระบุ
เงินเดือน 13,000 - 15,000 + คอมมิชชั่น
24 ต.ค. 57

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 ต.ค. 57
17 . LR Staff
• Manage the implementation of employee relations and industrial peace policy and make sure that it is followed up continually. • Manage company’s annual communication plan through all internal chann...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 อัตรา
24 ต.ค. 57
18 . Maintenance Supervisor (Mechanical)
ด่วน!!

ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ต.ค. 57
19 . Technical Service Senior Staff
• Assist of an assistant manager. • Designing of tire production process. • Control on improvement of FC and direct material. • Control on improvement of tire quality.

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
24 ต.ค. 57
20 . พนักงานขายโทรศัพท์ที่ แหลมทองระยอง ด่วนมาก !!
1. ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ 2. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ 3. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 57
 พบ 1,015 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ