เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,096 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
-เพื่อปฏิบัติหน้าที่เป็นศูนย์กลางประสานการบริหารสำนักงานของสายงานที่ MD รับผิดชอบให้ดำเนินไปอย่างราบรื่นและมีประสิทธิภาพ -เพื่อประสานความร่วมมือระหว่างสายงาน/ฝ่ายงาน/แผนกต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องทั้งโดยตร...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
2 . ช่างสำรวจ(Survay) ประจำโครงการหมู่บ้าน Skylineรับสมัครด่วน !
ควบคุมกำกับดูแลงานดังนี้ - ดูแลงานสำรวจให้ระดับ หาค่าพิกัดโดยใช้กล้อง Line , กล้องระดับ ,กล้อง Total Station ได้ หาค่าตำแหน่งต่างๆ เพื่อสนับสนุนในระบบงานก่อสร้าง - ทำรายงานข้อมูลและรายละเอียดต่างๆ...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามข้อตกลง)
21 ต.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ขนส่ง (โลจิสติกส์)
- วางแผนการเดินรถ - ตรวจสอบการบำรุงรักษารถ - งานสต๊อกอุปกรณ์ - วางบิล - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
4 . Marketing Officer (อสังหาริมทรัพย์)รับสมัครด่วน !
- ร่วมวางแผนกลยุทธ์ทางการตลาด, งานด้านการสื่อสารการตลาด - ควบคุมการใช้สื่อพร้อมวัดผล และประสานงานกับบริษัทโฆษณา สื่อต่างๆ และ Agency เพื่อทำการประชาสัมพันธ์โครงการ สร้าง Brand Immage - จัด Campaig...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 (ตามตกลง)
21 ต.ค. 60
5 . ธุรการจัดซื้อ (วัสดุก่อสร้าง)
1.วางแผนการจัดซื้อ เปิดใบ PO 2.ดูแลสต๊อกสินค้าคงคลัง 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก 3.จัดทำเอกสารควบคุม ดูแลเอกสารที่เกี่ยวข้องกับแผนกจัดซื้อ 4.สามารถต่อรองสินค้าได้ เปรียบเทียบราคาจัด...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
6 . เลขานุการ
1.ดูแลตารางการนัดหมายของผู้จัดการ 2.ประสานงานการประชุมและบันทึกรายงานการประชุม 3.ร่างและพิมพ์จดหมายต่างๆและส่ง E-mail 4.ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอกองค์กร 5.ประสานกับลูกค้าทั้งภายในและภายนอก...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
21 ต.ค. 60
7 . IT Support/ Graphic Designer
-แก้ไขปัญหาให้ User ทางด้าน Hardware/Software -แก้ไขปัญหาทางด้าน Network -ติดตั้ง ซ่อมแซม และแก้ปัญหาคอมพิวเตอร์ และเครือข่าย -มีความรู้ ความสามารถในการใช้งาน Microsoft Excel ขั้นสูงได้ -สามารถใช...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-25,000 บาท
21 ต.ค. 60
8 . FORE MANรับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานภาคสนามให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง แก้ไขปัญหาหน้างานเพื่อให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด - ควบคุมแรงงานให้ปฏิบัติงานมีประสิทธิภาพ ควบคุมการใช้วัสดุของผู้รับเหมาให้เป็นไปตามรายละเอียดและปริมาณงานที...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 + (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์และตามข้อตกลง)
21 ต.ค. 60
9 . วิศวกรโยธา (ประจำโครงการอสังหาริมทรัพย์ JKS Future)
-วางแผนบริหารการจัดการก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนภาพรวมของโครงการ -ตรวจสอบความคืบหน้าของงานก่อสร้างรวมทั้งให้ความเห็นข้อเสนอแนะต่าง ๆ เพื่อให้การดำเนินการเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมการตรวจสอบ...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 +++
21 ต.ค. 60
10 . Sale Executive (ประจำโครงการหมู่บ้าน J-FOREST)รับสมัครด่วน !
-แนะนำให้ข้อมูลโครงการบ้านแก่ลูกค้า รวมถึงข้อมูลด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -เก็บข้อมูลรายละเอียดลูกค้า -ศึกษาข้อมูลคู่แข่งขัน พร้อมข้อมูลการตลาดต่างๆที่เกี่ยวข้อง -ออกบูธประชาสัมพันธ์โครงการ -ปิดการขา...

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามข้อตกลง+ค่าคอมมิชชั่น
21 ต.ค. 60
11 . พนักงานขับรถ และ ผู้ช่วยพนักงานขับรถ 6 ล้อกล่องรับสมัครด่วน !
ขนส่งสินค้าตามสถานที่ ที่บริษัทกำหนด

บริษัท จันทร์เกษมโยธาการ (2000) จำกัด/ M.P.G
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000
21 ต.ค. 60
12 . IT Helpdesk Support @Rayongรับสมัครด่วน !
- รับปัญหาการใช้งานด้านไอที พร้อมบันทึกลงระบบ IT Helpdesk System (Ticketing System) - แก้ไขปัญหาการใช้งานด้านไอทีเบื้องต้นทางโทรศัพท์ - ส่งงานต่อให้กับ 2-Tier IT Support กรณีไม่สามารถแก้ปัญหาเบื้องต...

Wasabi IT Services Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
21 ต.ค. 60
13 . วิศวกรบริการและควบคุมคุณภาพ
- ออกแบบ เขียนแบบ และประเมินอุปกรณ์ต่างๆ ของระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศ - ควบคุมการทำงานของช่างเทคนิค - ควบคุมงานให้มีคุณภาพตามมาตรฐานและตามแบบ - ปฎิบัติหน้างานในะระบบไฟฟ้าและเครื่องปรับอากาศในบา...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
10 อัตรา
21 ต.ค. 60
14 . ช่างไฟฟ้า/ช่างเทคนิค/ช่างซ่อมบำรุง
ปฎิบัติงานล้าง ติดตั้ง ซ่อม เครื่องปรับอากาศในนิคมอุตสาหกรรมระยอง ซ่อมบำรุงอุปกรณ์ เครื่องมือต่างๆและอื่นๆ

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
20 อัตรา
21 ต.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมงานและเซฟตี้
- ออกคุมการปฎิบัติหน้างานให้เป็นไปตามแบบและมาตรฐานวิชาชีพ - ดูแลเรื่องความปลอดภัยในการปฎิบัติหน้างานของช่าง - ออกควบคุมงานในหน้าที่ จป. ตามเงื่อนไขของลูกค้าแต่ละโรงงาน - ทำ report งานความปลอดภัยและ...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
5 อัตรา
21 ต.ค. 60
16 . วิศวกรขาย/Sale Engineer
-ดูหน้างาน ประเมินราคา งานเครื่องปรับอากาศ -จัดทำใบเสนอราคา -เข้าพบลูกค้า และ ทำการตลาดต่างๆ -ดูแลความพึงพอใจของลูกค้า -เพิ่มปริมาณลูกค้าและยอดการขาย -วิศวกรไฟฟ้า ทำหน้าที่ควบคุมงานและปฎิบัติงาน...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
17 . หัวหน้าทีมช่างเครื่องปรับอากาศ
-นำทีมให้บริการด้านล้าง ติดตั้ง ซ่อม แอร์ขนาดเล็กถึงใหญ่ - ปฏิบัติงานร่วมกับหัวหน้าทีมช่างเทคนิคในการให้บริการเครื่องปรับอากาศในงาน ล้าง ติดตั้ง และซ่อม - ปฏิบัติงานประจำในพื้นที่โรงงานเขตอำเภอเมือง...

S.V.S AIR ENGINEERING Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 ต.ค. 60
18 . Engineer (Electrical / Mechanical)
1 จัดทำมาตรฐานทางด้านวิศวกรรมด้านการผลิต 2 ศึกษาข้อกำหนดของผลิตภัณฑ์ใหม่, จัดทำแผนการเตรียมการผลิต 3 ออกแบบกระบวนการผลิต และเครื่องจักรอุปกรณ์ในการผลิต รวมทั้งอุปกรณ์เครื่องมือ 4 ตรวจรับรองการส่งมอ...

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 60
19 . QA Engineer (Senior Level)
1.Customer Quality Assurance 2.Quality Insurance 3.Process Quality Control 4.Quality Improvement Activity

Chuhatsu (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 60
20 . Purchasing Staff
- Manage and handle General and New Model purchasing functions. - support Company activities base on customers specific requirement.

G-TEKT Eastern Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน Base on company structure
21 ต.ค. 60
 พบ 1,096 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ