เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 919 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Document Control(สามารถสื่อสารภาษาจีนได้)
1. งานควบคุมเอกสาร -รับรองใบขอแก้ไขเอกสาร ทำการลงบันทึกในสมุดควบคุม และส่งเอกสารให้ผู้ร้องขอลงชื่อ -จัดทำสำเนาและแจกจ่าย และปรับปรุงข้อมูลใน Master list and Holder list และทำลายเอกสารที่ไม่เป็นปัจจุ...

บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่
"ด่วนมาก"

1.จัดทำแผนงานความปลอดภัยประจำปี 2.จัดประชุมคณะกรรมความปลอดภัย 3.ดำเนินการสอบสวนเมื่อเกิดอุบัติเหตุ 4.ดำเนินการแก้ไขตรวจสอบความปลอดภัยกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 5.ร่วมหาแนวทางป้องกันการเกิดอุบัติเหตุ...

บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
3 . ล่ามภาษาจีนในไลน์ผลิตด่วนมาก !!
1. แปลการสนทนาสื่อสาร ไทย-จีน และ จีน-ไทย 2. แปลเอกสาร ไทย-จีน และจีน-ไทย(บางครั้ง) 3. จัดทำเอกสารต่างๆในส่วนของงานผลิต 4. ประสานงานกับหน่วยงานภายในองค์กร 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จินไห ฮาร์ดแวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
4 . HR&Admin
1.Control Payroll. 2.Checking attendance time. 3.In-house training. 4.Control driver/Maid. 5.Control car for support employees. 6.Visa & Work permit. 7.Control Social security fund. 8.Other job...

Sugino Press (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58

JFE Ferrite (Thailand) Co.,Ltd.
1 Position
25 พ.ย. 58
6 . เจ้าาหน้าที่ขาย(ประจำสาขาจังหวัดระยอง)
ขยายฐานลูกค้าใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายในเขตการขายที่รับผิดชอบ

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 พ.ย. 58

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
4 อัตรา
25 พ.ย. 58
11 . Power Plant Manager
Manages the day to day operating and maintenance activities at the plants to ensure that they are run effectively, efficiently, safely and compliantly with environmental regulations at all times. Tak...

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
1 อัตรา
25 พ.ย. 58
15 . Control Room Operator
Support data to OSM,Check and controlling production process by DCS.

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
8 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
16 . Interpreter Japan
1.แปลเอกสารภาษาญี่ปุ่น ตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่ง 2.เป็นล่ามระหว่างนายจ้างและลูกจ้าง 3.อื่น ๆ ตามที่ผู้บังคัญบัญชาสั่ง

Sugino Press (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 พ.ย. 58
17 . Electrical Engineer
Provide and improve preventive maintenance schedule and schedule activities.Prepare readiness for emergency repair and temporary repair and plant for permanent repair.

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
18 . Plant Operator
Report to CRO for data log sheet record, visual check machine

บริษัท อมตะ บี.กริม เพาเวอร์ (ระยอง)1 จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภภายในและนอกบริษัท -ทำใบเสนอราคาตรวจสุขภาพ

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 58
20 . เภสัชกร ด่วน !!
- ดูแลงานเอกสารทะเบียนยา - จ่ายยาให้กับลูกค้าที่มาใช้บริการในโรงพยาบาล - งานคุณภาพ

โรงพยาบาลมงกุฎระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
25 พ.ย. 58
 พบ 919 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ