เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Material Control
1.วางแผนการควบคุมปริมาณชิ้นส่วนอะไหล่ในคลังสินค้า 2.ควบคุมการรับสินค้าระหว่างส่วนกลางกับSite งาน 3.ตรวจสอบจำนวนชิ้นส่วนและการจัดเก็บอะไหล่

บริษัท บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 59
2 . Purchase & Logistic
1.บริหารจัดงานงานภายในแผนกอย่างเป็นระบบ 2.ควบคุมดูแลพนักงานภายในแผนกให้ปฏิบัติงานอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแล Stock สินค้า 4.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าในเรื่องต่างๆ ที่เกิดขึ้นภายในแผนก 5.จัดทำรายงานเสนอผู้...

บริษัท บ้านฉางเมนเทนแน้นซ์ 2004 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 59

QSI International Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 45 - 55K
11 ก.พ. 59
4 . Corporate Planning Manager Urgently Required!!
Location : Pluakdaeng, Rayong Office Hours : Mon - Fri 8.00 - 17.45 Job Description : - Budget Planning - Budget Control - Costing Control

Toyo Recruitment Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 60,000 - 90,000
11 ก.พ. 59
5 . เจ้าาหน้าที่ขาย(ประจำสาขาจังหวัดระยอง)
ขยายฐานลูกค้าใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายในเขตการขายที่รับผิดชอบ

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
11 ก.พ. 59

บริษัท ยูเนียน ออโต้พาร์ทส มานูแฟคเชอริ่ง จำกัด
11 ก.พ. 59
7 . ล่ามเลขาฯ
Interpretation in meeting, Production line, Admin Office, etc. - Translation of Company documents, report, mail, etc.

Yasuda Kogyo (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
11 ก.พ. 59
8 . ผู้ช่วยงานธุรการ (ระยอง)
1. จัดทำรายงานผลการตรวจสอบจากพนักงาน 2. ประสานงานกับพนักงานที่เกี่ยวข้องในงานในสำนักงานใหญ่ 3. ดูแลและตรวจสอบเอกสารที่เกี่ยวข้องให้มีความถูกต้องตามระบบคุณภาพ ISO9001:2008 และ OHSAS18000

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
11 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเอกสาร DCC
1. ควบคุมเอกสาร จัดทำ/จัดเก็บ และแจกจ่ายเอกสารในฝ่ายให้ถูกต้อง และเป็นไปตามระบบ คุณภาพ ISO 9001 : 2005 2. ตรวจติดตามระบบภายใน และการทบทวนฝ่ายบริหาร และดำเนินการในกิจกรรมในระบบการจัดการ ISO 9001 ...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 up
11 ก.พ. 59
10 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
- ดูแลเรื่องต่างๆ ด้านความปลอดภัย และกฎหมายต่างๆ - ติดต่อประสานงานทางราชการ - เสนอแนะให้นายจ้าปฏิบัติตามกฎหมาย ความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน ...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ก.พ. 59
11 . QC Inspector
1. มีใบ certificate UT ระดับ 2 2. มีประสบการณ์ด้านการใช้เครื่องอัลตร้าซาวด์รอยเชื่อม 3. ตรวจวัดชิ้นงานหน้า Line ผลิต 4. ดำเนินงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 5. ประสานงานด้านคุณภาพทั้งภ...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
อาร์ ไอ แอล อินดัสเทรียล พาร์ค ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-17,000
11 ก.พ. 59
12 . Product engineer/ Process engineer/QA QC engineer
Product engineer/ Process engineer - วางแผน/ควบคุม/ติดตาม/ทบทวน/แก้ไขปัญหาของขั้นตอนการผลิตที่เกิดขึ้น - รวบรวมข้อมูลเชิงสถิติในกระบวนการผลิต - กำหนดมาตรฐานการตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ QA QC engi...

บริษัท สตาร์ บัท (ประเทศไทย) จำกัด
อาร์ ไอ แอล อินดัสเทรียล พาร์ค ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000-24,000
11 ก.พ. 59
13 . Sale ด่วนมาก!!!
ติดต่อประสานงาน กับลูกค้า ให้คำปรึกษาและดูแลลูกค้าของบริษัทให้ได้รับความพึงพอใจ รวมถึง วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา และปฏิบัติงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัท

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
14 . ล่ามภาษาจีน
ด่วน!!!!

-แปลเอกสารภาษาไทย - จีน แปลการประชุม -ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง -งานอื่นที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท นิว ไทย วีล เมนูเเฟคเจอริ่ง จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการร้าน/พนักงานขายประจำร้าน (ประจำสาขาโลตัส แกลง ระยอง)
- ขายสินค้าหน้าร้านบองชูที่เป็นผลิตภัณฑ์เบเกอรี่ - ดูแลและรับผิดชอบในการจัดวางสินค้าให้มีระเบียบพอต่อการให้บริการสำหรับลูกค้า - จัดทำบันทึกการขาย และตรวจนับสินค้าพร้อมท้้งลงบันทึกข้อมูล - จัดเก็บ ด...

Bonjour Company Limited
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000-15,000
11 ก.พ. 59
16 . เจ้าหน้าที่การเงิน/เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน ด่วนมาก!!
เจ้าหน้าที่การเงิน - การรับจ่ายเงินสดย่อย - ติดต่อธนาคาร - ติดตามทวงลูกหนี้ - ตอบคำถามการจ่ายชำระหนี้ - จัดทำเช็คจ่าย เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภายใน - ตรวจสอบระบบควบคุมภายในบริษัท - ติดตามผลการตรวจ...

บริษัท ซันไทยอุตสาหกรรมถุงมือยาง จำกัด (มหาชน)
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
11 ก.พ. 59
17 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1. งานบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ 2. บริหารงานจัดส่ง 3. บริหารต้นทุนและค่าใช้จ่าย 4. ประสานงานกับสำนักงานบัญชี 5. กำไร-ขาดทุนราย work

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
18 . หัวหน้าทีมเครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็น
ล้างบำรุงรักษา ติดตั้ง ซ่อม เครื่องปรับอากาศและเครื่องทำความเย็นในโรงงานอุตสาหกรรม

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์และความสามารถ
11 ก.พ. 59
19 . วิศวกรขายงานโครงการและควบคุมงาน
1. ค้นหาความต้องการจากลูกค้า ออกดูและประเมินหน้างาน 2. เขียนแบบ ออกแบบ และจัดทำใบเสนอราคา 3. เพิ่มยอดการขาย 4. ดูแลและสร้างความพึงพอใจแก่ลูกค้า 5. ออกปฎิบัติงานหน้างาน 6. อื่นๆ

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
20 . วิศวกรออกแบบและพัฒนา
1. ออกแบบและพัฒนางานระบบไฟฟ้าและระบบปรับอากาศ 2. ประเมินงานและประเมินราคา 3. ดูหน้างาน เจรจาค้นหาความต้องการลูกค้า 4. เขียนแบบและงานเอกสารที่เกี่ยวข้อง 5. ฝึกอบรมช่างเทคนิค 6. ออกปฏิบัติการหน้างา...

S.V.S AIR ENGINEERING CO., Ltd.
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ