เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 375 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบ (ประจำสำนักงานภาคตะวันออก )
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทางด้านการปฏิบัติงาน ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในเครือตามแผนงานที่กำหนด โดยทำการประเมินความเสี่ยง ประเมินระบบควบคุมภายใน ประเมินกำกับดูและกิจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
23 ต.ค. 57
2 . เลขานุการ (ประจำสำนักงานภาคตะวันออก )
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลการปฏิบัติงานประจำเดือน กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสนอเซ็น 3.ประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร 4.จดบันทึกการประชุม รายงานก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
23 ต.ค. 57
3 . หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจอาหาร (ประจำสำนักงานภาคตะวันออก )
1.ประสานงานด้านนโยบายการพัฒนาธุรกิจอาหารระหว่างสายธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค 2.กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมด้านการพัฒนาธุรกิจอาหาร 3.ประสานงานการคัดเลือก การทดลองผลิตสินค้าใหม่ และการพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
23 ต.ค. 57
4 . ผู้แทนขาย (ประจำสำนักงานระยอง)
1.รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 3.รับผิดชอบการเก็บเงิน รับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ 4.สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่ง 5.แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำสำนักงานระยอง)
1.ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าทั้งสาขาและร้าน Betagro Shop รวมทั้ง order สินค้าที่มาจากโรงงาน 2.จัดทำเอกสารการวางบิลของขนส่งพร้อมทั้งคิดค่าขนส่ง การเบิกเอกสารอื่นๆ และคิดเงินให้แก่ลูกค้ารวมทั้งเทียบ Accpac...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ต.ค. 57
6 . Senior Cost Accountant
•Responsible for the Product Costing Analysis and Reporting. •Responsible for ensure of completeness of Goods in transit recording. •Responsible for review and consult to relevant department to ...

Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50K.- หรือ ตามประสบการณ์
23 ต.ค. 57
7 . Manufacturing Engineer
• Supporting, enforcing, and applying safe work practices • Refining and enhancing processes by applying continuous improvement and key Lean manufacturing / production principles and techni...

Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Up to Experiences
23 ต.ค. 57
8 . Product Design Engineer
• To develop and design product • To specify and source equipment. Communicate with suppliers. • To analyze material, components and assemblies base on Engineering Specification. • To analyze the t...

Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (35K up)
23 ต.ค. 57
9 . Quality Assurance Officer (Rayong Factory)
- ริเริ่มทดลอง สร้างสรรค์ พัฒนาเคมีภัณฑ์ - วางแผน และควบคุมสายงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ทดสอบ ประเมินผลและควบคุมคุณภาพสินค้าอย่างมีระบบและมาตรฐาน

A.F.Supercell Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
23 ต.ค. 57
10 . ช่างไฟฟ้า / ช่างไฟฟ้าชำนาญงาน
ด่วนมาก !!

1. งานซ่อมบำรุงไฟฟ้าและเครื่องจักร 2. งานซ่อมสร้าง (โครงการ) ไฟฟ้าและเครื่องจักร 3. งาน PM ไฟฟ้าและเครื่องจักร 4. งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
11 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพ (สาขาระยอง)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ไม่ระบุ
เงินเดือน 13,000 - 15,000 + คอมมิชชั่น
23 ต.ค. 57

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
23 ต.ค. 57
13 . LR Staff
• Manage the implementation of employee relations and industrial peace policy and make sure that it is followed up continually. • Manage company’s annual communication plan through all internal chann...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 อัตรา
23 ต.ค. 57
14 . Maintenance Supervisor (Mechanical)
ด่วน!!

ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ต.ค. 57
15 . Technical Service Senior Staff
• Assist of an assistant manager. • Designing of tire production process. • Control on improvement of FC and direct material. • Control on improvement of tire quality.

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
23 ต.ค. 57
16 . พนักงานขายโทรศัพท์ที่ แหลมทองระยอง ด่วนมาก !!
1. ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ 2. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ 3. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น
23 ต.ค. 57
17 . QA Staff
• Control on ISO certification. • Control on complaint. • Control on improvement of tire quality.

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 อัตรา
23 ต.ค. 57
18 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ดูแลงานกระบวนการผลิตยาง -ปฏิบัติตามคำสังอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
23 ต.ค. 57
19 . Senior Operator (ฝ่ายผลิตอาวุโส)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
23 ต.ค. 57
20 . พนักงานขับรถส่งสินค้า (ประจำสาขาระยอง)
- รับผิดชอบในการขับรถขนส่งสินค้า และผลิตภัณฑ์ ของบริษัทฯ ในเขตอุตสาหกรรมระยอง มาบตาพุด บ้านค่าย อมตะ ปลวกแดง ชลบุรี

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 57
 พบ 375 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ