เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant Manager (Amata city IE, Rayong province)
The successful candidate will responsible to handle as below; - To manage the business in the effective method. - To be responsible for management of the business area. - To be responsible for the...

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน Negotiable
26 เม.ย. 60
2 . พนักงานขับรถโฟคลิฟท์ / ผู้ควบคุมปั้นจั่นเหนือศรีษะ Overhead Crane(ประจำอมตะซิตี้
- จัดเตรียมสินค้าตามคำสั่งและความต้องการของลูกค้า - แพ็คสินค้าสำร็จรูปเพื่อเตรียมจัดส่ง - ส่งมอบสินค้าสเร็จรูปให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

Suzuyo Distribution Center (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
3 . หัวหน้าช่างเครื่องติดกาว
รายละเอียดงาน 1. ควบคุมช่างเครื่องติดกาวให้ผลิตงานที่ได้รับมอบหมายได้ตามแผนการผลิต 2. ดูแลรักษาเครื่องจักรให้อยู่สภาพพร้อมปฏิบัติงานตามแผน PM เครื่องจักร 3. ควบคุมดูแลคุณภาพงานที่ผลิตออกมาให้ได้ตาม...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
4 . Production Supervisor
1.วางแผนการผลิต/กำหนดเป้าหมายการผลิต (คุณภาพ,ต้นทุนการผลิต,การส่งมอบ) 2.ประมาณการยอดการผลิต 3.วางแผนการใช้ทรัพยากรการผลิต 4.จัดการดูแลบุคลากรฝ่ายผลิต 5.ออแบบกระบวนการผลิตให้เกิดประสิทธิภาพในการใช้...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
เงินเดือน ตาโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
5 . ช่างปฏิบัติงานเครื่อง Computer to plate (CTP)
1.ใช้เครื่อง Computer to plate (CTP) 2.ใช้ Computer ได้เป็นอย่างดี 3.ดูแลรักษาเคื่อง CTP และบำรุงรักษา ตามแผน PM เครื่องจักร 4.ลงบันทึกการปฏิบัติงานในแต่ละวัน 5.จัดเตรียมงานให้ได้ตามแผนการผลิตที่ว...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
2 อัตรา
เงินเดือน ตาโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
6 . ช่างเครื่องUV / ผู้ช่วยช่างเครื่อง UV
ช่างประจำเคื่อง UV รายละเอียดงาน 1.ควบเครื่องUVให้ได้ตามแผนการผลิตที่ได้รับมอบหมาย 2.ดูแลรักษาครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมปฏิบัติงานตามแผนPMเครื่องจักร 3.ควบคุมดูแลคุณภาพงานที่ผลิตออกมาให้ได้ตามม...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
3 อัตรา
เงินเดือน ตาโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
7 . Warehouse
1. ควบคุมดูแลการตรวจรับ,จัดเก็บ และเบิกจ่ายวัตถุดิบในการผลิต 2. ควบคุมการตรวจนับสต๊อกประจำเดือนร่วมกับแผนกบัญชี 3. ประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เพื่อจัดหาวัสดุการผลิต 4. ควบคุมการตรวจรับวัตถุดิบ,ตรวจเช็...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
8 . ช่างพิมพ์
ช่างพิมพ์มือ 1 รายละเอียดงาน 1.ควบคุมเครื่องพิมพ์ 2.ดูแลรักษาและทำความสะอาดเครื่องพิมพ์ 3.ตรวจเช็คคุณภาพของงานที่ผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 4.ทำPMเครื่องพิมพ์ ช่างพิมพ์มือ 2(ผู้ช่วยช่างพิ...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
9 . QA Manager
รายละเอียดงาน 1.ตรวจสอบวัตถุดิบที่นำเข้าก่อนนำเข้าสู่กระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต 3.ลงบันทึกเอกสารการตรวจสอบคุณภาพ 4.ตัดสินใจด้านคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 5.ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์สำ...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
10 . Planning Manager
- วางแผน

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
11 . HR Staff
- จัดทำค่าจ้างประจำเดือน ดูแลระบบ Payroll / ประกันสังคม / ภาษี - ตรวจสอบใบลาและโอทีพนักงาน - จัดทำการประเมินผลการทำงาน / เอกสารโยกย้าย และเอกสารเปลี่ยนแปลงต่าง ๆ ของพนักงาน / เบิกจ่ายสวัสดิการต...

Box Asia Group International Co., Ltd. (Member of Oji Paper)
1 อัตรา
26 เม.ย. 60
12 . Valve Department - Technician
1.ซ่อมแซม บำรุง รักษา สินค้า 2.ตรวจสอบและแก้ปัญหาหน้างานให้ลูกค้า 3.ทำรายงานเกี่ยวกับงานที่ทำ

บริษัท พี เค เค สยาม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
13 . Valve Department - Application Engineer (Base in Rayong & Samutprakarn)
1.ให้บริการแก่ลูกค้า ด้านข้อมูลเชิงเทคนิคของสินค้า 2.วิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างานเกี่ยวกับสินค้า 3.ให้ความรู้และคำปรึกษา กับ Sales เพื่อเพิ่มยอดขายสินค้า 4.สร้างความพึ่งพอใจในการให้บริการ แก่ลูกค้า ...

บริษัท พี เค เค สยาม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
14 . Valve Department - Sales Representative (Base in Rayong and Samutprakarn)
1.เข้าพบลูกค้าเพื่อนำเสนอสินค้าและให้คำแนะนำด้านสินค้าและบริการแก่ลูกค้า 2.ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิม 3.ค้นหาช่องทางการตลาดและกลุ่มลูกค้า 4.ดูแลรับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 5.ติดต...

บริษัท พี เค เค สยาม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
15 . Valve Department - Service Engineer & Service Supervisor (Bangkok & Rayong)
1.ให้บริการแก่ลูกค้า ด้านข้อมูลเชิงเทคนิคของสินค้า 2.วิเคราะห์และแก้ปัญหาหน้างานเกี่ยวกับสินค้า 3.ให้ความรู้ข้อมูลต่างๆ แก่พนักงานในองค์กร 4.สร้างความพึ่งพอใจในการให้บริการ แก่ลูกค้า 5.วางแผน จัดก...

บริษัท พี เค เค สยาม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
16 . Valve Department - Sales Engineer (Base in Rayong and Samutprakarn)
1.Searching for new clients who could benefit from your products in a designated region 2.Contact to customer for their requirement. 3.Follow up to sales procedure. 4.Engineering advice to customer...

บริษัท พี เค เค สยาม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 เม.ย. 60
17 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น N2 หรือ N3 ประจำแผนก ProductionUrgently Required !
Job Description • Can use Microsoft Word, Excel, Power Point e.g. • Translate and co-ordinate between Thai and Japanese in Production Dept. • Translate documents and interpret in the meeting • O...

Mirai jobs Recruitment Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 35,000-50,000บาท
26 เม.ย. 60
18 . QC Supervisor
- รับผิดชอบจัดทำระบบและระเบียบการควบคุมคุณภาพ - รับผิดชอบบริหารดูแลระบบควบคุมคุณภาพ - รับผิดชอบจัดการแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ - ดูแลตรวจสอบเครื่องมือวัดให้มีความถูกต้อง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Prime Steel Mill Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
19 . Sales Engineer (ประจำสำนักงานระยอง)
1. นำเสนอขายงานบริการตรวจสอบวิศวกรรม 2. รับผิดชอบยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมายตามบริษัทกำหนด 3. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หาลูกค้ารายใหม่และดูแลฐานลูกค้ารายเก่า พร้อมทั้งสร้างความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้า ...

IS Industrie (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
20 . Leder Products
ควบคุมกระบวนการตรวจสอบชิ้นงาน ฝึกอบรมให้กับพนักงานใหม่ ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฏระเบียบบริษัทฯ

Fineplas (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
 พบ 1,106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ