เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,033 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

Hitachi Chemical Automotive Products (Thailand) Co., Ltd.
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
2 . ผู้ช่วยวิศวกร (ระยอง)
1. ทดสอบรอยเชื่อมโดยวิธีการไม่ทำลายสภาพ (NDT)ด้วยวิธีการถ่ายภาพด้วยรังสี (Radiographic Test: RT) 2. ติดต่อ/ประสานงานกับลูกค้า / ผู้รับเหมา 3. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงาน 4. จัดทำรายงานและตรว...

บริษัท ศิวะ เทสติ้ง อินสเพ็คชั่น แอนด์ คอนซัลติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
18 ก.ย. 57
3 . IT Engineer
Urgent!!

1) Learn about our solutions: SmartPlant Foundation, SPO, SmartPlant Material 2) Learn about our internal IT systems (hardware and software) etc. 3) Provide installation, set-up, training and onsite...

Neon Infotech South East Asia Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 -25,000 Baht
18 ก.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย สาขา ระยอง ด่วนมาก!!!
1) สรรหาลูกค้าใหม่ และ ดูแลฐานลูกค้าเก่า รวมถึง การบริการหลังการขาย 2) เพิ่มยอดขายคอนกรีตผสมเสร็จให้เป็นไปตามเป้าที่บริษัทกำหนด 3) สรรหาและเพิ่มช่องทางการจำหน่ายคอนกรีตผสมเสร็จ ผ่านช่องทางการจัดจำหน...

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+โครงสร้างบริษัทฯ
18 ก.ย. 57
5 . เจ้าาหน้าที่ขาย(ประจำสาขาจังหวัดระยอง)
ขยายฐานลูกค้าใหม่ในเขตนิคมอุตสาหกรรมและรักษาฐานลูกค้าเดิม เพิ่มยอดขายในเขตการขายที่รับผิดชอบ

บริษัท นานดีอินเตอร์เทรด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 ก.ย. 57
6 . Recycling Material Supervisor / Warehouse Supervisor
1. Supervise and Manage a goup of Recycling Material Operator & Warehouse team 2. Handling operator skills in Recycling Material / Warehouse and continuous improvement for efficiency of...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
3 positions
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
7 . Process Engineer / Production Engineer (Rayong Plant)
1. To check and ensure that all process paremeters arae as per standerd recipe . 2. Safe operation at work palces in order to make sure that there is no manpower and equiopment loss . 3. cordina...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
8 positions
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
8 . Purchasing Executive
Responsive for all process in Purchasing and would be as follows: - Sourcing of new suppliers for various raw material / related materials - Price trend monitoring - Collection of market inform...

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 Position
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57

บริษัท โพลีเพล็กซ์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
สยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
3 positions
เงินเดือน Negotiable
18 ก.ย. 57
10 . Control System Engineer (Electrical, Instrument) Petrochemical Rayong
URGENT!!!

• Plan, organize and execute Process Control Technology instruments and equipment installation to achieve the required availability according to explosion hazard classification, legal electrical requi...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 or N/A
18 ก.ย. 57

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
3 Positions
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
12 . งาน "ล่าม" **ประจำระยอง (Max. 75K)
URGENT!!!

- แปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทย และภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น - ประสานงานโดยการแปลระหว่างพนักงานไทยและผู้บริหารชาวญี่ปุ่นที่เดินทางมาจากญี่ปุ่น - งานอื่นๆ ตามที่ Japanese President มอบหมาย ** มี...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
20 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 75,000
18 ก.ย. 57

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
14 . 1 A/C & Finance Officer/ 1 Purchase Officer(Base Klaeng Rayong)
URGENT!!!

1. Knowledge of taxation 2. Knowledge of AP, AR

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
2 อัตรา
เงินเดือน 15-18K THB + Allowance + Health / Medical / Accident Insurance
18 ก.ย. 57
15 . Japanese Interpreter 3 Positions (Level 2 or Level 3)
Urgently Required!!

Compensation & Benefits, Welfares Working day: Monday - Friday Benefit : • Salary • Position allowance • Housing allowance • Transportation allowance • Telephone • Fixed Bonus 5 mont...

Manpower Thailand-Eastern Seaboard Branch
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 Positions
เงินเดือน 50,000- 70,000 THB
18 ก.ย. 57
16 . Indirect Material Purchasing
The Purchasing Indirect Materials is responsible for all aspects of associating the Indirect Material (Non-Production Components) purchasing of the Company in order to ensure that the Company reasonab...

GKN DRIVELINE (THAILAND) LTD.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 Position
เงินเดือน xx,xxx or N/A
18 ก.ย. 57
17 . Maintenance Technician / Maintenance Supervisor
Role Purpose : The Maintenance supervisor who take response to make sure that the production machine are always available for production and working properly as per original specification or last modi...

GKN DRIVELINE (THAILAND) LTD.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
Technician 3 Position / Supervisor 2 Position
เงินเดือน xx,xxx or N/A
18 ก.ย. 57
18 . Chief of Warehouse
Key responsibilities: - Manage plan, control delivery, stock, supply of goods and materials. - Controlling and following up on the production schedule. - Preparing estimations for yearly investment...

Kanemitsu Pulley Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 position
เงินเดือน N/A
18 ก.ย. 57
19 . Marketing Assistant Manager and Marketing Manager
Urgently Require!!

Our client is a Japanese rubber and tires manufacturing company, located in Rayong. Currently, they are looking for a person with the following qualifications:

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 45,000 – 80,000
18 ก.ย. 57
20 . Assistant Manager – Facility and Utility
Urgently Require!!

Set up Safety and Environment action plan as well as maintain the Safety & Environment Management System, including teach safety knowledge to all employees.

M&A Consultants Recruitment Co., Ltd.
1 Position
เงินเดือน 45,000 – 55,000
18 ก.ย. 57
 พบ 1,033 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ