เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบ (ประจำสำนักงานภาคตะวันออก )
- ปฏิบัติงานตรวจสอบภายในทางด้านการปฏิบัติงาน ทางการเงิน และการปฏิบัติตามกฎระเบียบ ในกิจกรรมต่างๆ ของบริษัทในเครือตามแผนงานที่กำหนด โดยทำการประเมินความเสี่ยง ประเมินระบบควบคุมภายใน ประเมินกำกับดูและกิจ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
2 . เลขานุการ (ประจำสำนักงานภาคตะวันออก )
1.รับผิดชอบงานด้านเอกสารทั้งหมดของผู้บังคับบัญชา 2.ดูแลการปฏิบัติงานประจำเดือน กลั่นกรองข้อมูลเบื้องต้นก่อนเสนอเซ็น 3.ประสานงานกับบุคคลต่างๆ ทั้งภายในและนอกองค์กร 4.จดบันทึกการประชุม รายงานก...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
3 . หัวหน้าส่วนพัฒนาธุรกิจอาหาร (ประจำสำนักงานภาคตะวันออก )
1.ประสานงานด้านนโยบายการพัฒนาธุรกิจอาหารระหว่างสายธุรกิจ และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในภูมิภาค 2.กำหนดเป้าหมาย และกิจกรรมด้านการพัฒนาธุรกิจอาหาร 3.ประสานงานการคัดเลือก การทดลองผลิตสินค้าใหม่ และการพ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
4 . ผู้แทนขาย (ประจำสำนักงานระยอง)
1.รับผิดชอบยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด 2.ขยายตลาดกลุ่มลูกค้าใหม่และรักษาฐานลูกค้าเก่า 3.รับผิดชอบการเก็บเงิน รับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ 4.สำรวจราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่ง 5.แล...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำสำนักงานระยอง)
1.ดูแลการเบิกจ่ายสินค้าทั้งสาขาและร้าน Betagro Shop รวมทั้ง order สินค้าที่มาจากโรงงาน 2.จัดทำเอกสารการวางบิลของขนส่งพร้อมทั้งคิดค่าขนส่ง การเบิกเอกสารอื่นๆ และคิดเงินให้แก่ลูกค้ารวมทั้งเทียบ Accpac...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 57
6 . Accounting & Financing Asst.Manager
งานหลักและวัตถุประสงค์ของตำแหน่งงาน ( Major Job and Job Purpose) -Responsible for the company’s accounting and financial activities. -Responsible that the company’s financial and accounting policies...

บริษัท โตไก รับเบอร์ เคมิคัล แอนด์ พลาสติก โปรดักส์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 ต.ค. 57
7 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพ (สาขาระยอง)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
ไม่ระบุ
เงินเดือน 13,000 - 15,000 + คอมมิชชั่น
20 ต.ค. 57
8 . พนักงานขายโทรศัพท์ที่ แหลมทองระยอง ด่วนมาก !!
1. ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ 2. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ 3. ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ 4. งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น
20 ต.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาระยอง
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระแก่ลูกค้า เจรจาให้ลูกค้าชำระยอดคงค้าง สามารถเข้าไปสมัครและสัมภาษณ์ที่สาขาระยอง โครงการเพลินใจ 5 ขนส่งใหม่ระยอง สมัครงาน วันจันทร์-ศุกร์ 9.00-16.00 น.

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น
20 ต.ค. 57

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
11 . HR Staff / LR Staff
• Responsible for Recruitment , Training , Evaluation function. • Manage the implementation of employee relations and industrial peace policy and make sure that it is followed up continually. • Mana...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
3 อัตรา
20 ต.ค. 57
12 . Maintenance Supervisor (Mechanical)
ด่วน!!

ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร

บริษัท แพรกซ์แอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 57
13 . ผู้จัดการแผนกบัญชี
• Manage all accounting related issues for operations. • Responsible for the timely closing of Accounts and submission of Monthly, Quarterly and Yearly Reports. • Responsible for the timely filing o...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
20 ต.ค. 57
14 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ดูแลงานกระบวนการผลิตยาง -ปฏิบัติตามคำสังอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมายได้อย่างมีประสิทธิภาพ -มีโอกาสได้ไปดูงานที่ประเทศญี่ปุ่น

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
20 ต.ค. 57
15 . Senior Operator (ฝ่ายผลิตอาวุโส)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
20 ต.ค. 57
16 . Production Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
20 ต.ค. 57
17 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินภายนอก ประจำศูนย์ภูมิภาคตะวันออก (ชลบุรี, ระยอง)
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 + Incentive person + Incentive team
20 ต.ค. 57
18 . Senior Cost Accountant
•Responsible for the Product Costing Analysis and Reporting. •Responsible for ensure of completeness of Goods in transit recording. •Responsible for review and consult to relevant department to ...

Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50K.- หรือ ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 57
19 . Manufacturing Engineer
• Supporting, enforcing, and applying safe work practices • Refining and enhancing processes by applying continuous improvement and key Lean manufacturing / production principles and techni...

Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Up to Experiences
20 ต.ค. 57
20 . Product Design Engineer
• To develop and design product • To specify and source equipment. Communicate with suppliers. • To analyze material, components and assemblies base on Engineering Specification. • To analyze the t...

Parker Hannifin (Thailand) Co.,Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ (35K up)
20 ต.ค. 57
 พบ 1,035 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ