เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 969 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Foreman (Engineer)
1.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิต 2.ฝึกอบรมพนักงานตามมาตรฐานการทำงาน 3.ควบคุมและดำเนินการเปลี่ยน แบบ และการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 4.ควบคุมและจัดเตรียมเครื่องมือและอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต 5.แก้ไขป...

DUCK SUNG CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
2 . Japanese Interpreter and Secretary
Urgent !!

Company is about manufacturing automotive Opportunity tranning in Japan depend on performance Working : Monday - Friday welfare : have transportation

J.Job Co.,Ltd.
1 position
เงินเดือน Negotiation (Good welfare&salary)
18 ธ.ค. 57
3 . พนักงานขาย (Sales Representative)
ติดต่อลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้า แก้ปัญหาและเป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าในการเลือกใช้สินค้า ประสานงานเกี่ยวกับ specification ของสินค้า ทำรายการเสนอราคาให้ลูกค้า ประสานงานกับพนักงานฝ่ายขายและฝ่ายผลิต

บริษัท ลามอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
4 . Product Development Engineer
ด่วน!!!!

1.ควบคุมและกำหนด SPEC 2.ติดตามตรวจเช็คขนาดของ Part และตรวจสอบการขึ้นรูป Prototype 3.รวบรวมเอกสารข้อมูล Prototype

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 ธ.ค. 57
5 . Re Sale
ด่วน!!!!

1.ติดต่อประสานงานขาย 2.นำเสนอสินค้าของบริษัท 3.ติดต่อประสานงานหาลูกค้าเพิ่มเติม 4.ออกบู๊ทหรือจัดกิจกรรมต่างๆด้านการตลาด

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 57
6 . Export Sales
ด่วน!!!!

1. Take care of new orders 2. Co-Operate with the reletive department 3. Contact with customer directly or Sales in taiwan and China

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
7 . วิศวกรผู้ดูแลรักษาข้อมูล
ด่วน!!!!

1.รวบรวมฐานข้อมูล เข้า-ออก ระบบ 2.maintain ฐานข้อมูลระบบและสร้างรวบรวมข้อมูล โครงสร้างข้อมูล 3.จัดเก็บข้อมูลที่ต้องการทั้งหมด ภายในโรงงาน

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตาทโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
8 . ช่างซ่อมบำรุง
ด่วน!!!!

1.บำรุงรักษา ซ่อมแซมและตรวจสอบอุปกรณ์ระบบควบคุมให้สามารถใช้งานได้และเป็นไปตามแผนงานที่กำหนด 2.ประสานงานซ่อมแซมอุปกรณ์ระบบควบคุมของแผนกต่างๆ ในโรงงานให้สามารถใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างขิงบริษัท
18 ธ.ค. 57
9 . ช่างควบคุมหม้อไอน้ำ Boiler Maintenance
• ติดตั้งและบำรุงรักษาหม้อไอน้ำ • ตรวจสอบหม้อไอน้ำก่อนเดินเครื่องหรือขณะเดินเครื่อง • ควบคุมดูแลคุณภาพน้ำที่ป้อนเข้าหม้อไอน้ำ และการใช้พลังงาน • บันทึกรายการประจำวันของหม้อไอน้ำ • มีโอกาสได้ไปศึกษ...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
หลายอัตรา
18 ธ.ค. 57
10 . Product Technology Engineer
ด่วน!!!!

1.ควบคุมและกำหนด SPEC 2.รวบรวมข้อมูลและทำ Prototype 3.ทดสอบ Drum Test และตรวจสอบโครงสร้างยางที่ทำการผลิต 4.ความคืบหน้าในการตรวจติดตามกระบวนการของฝ่านผลิต 5.สำรวจการทดสอบ Actual Vehicle & Road Test...

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ธ.ค. 57
11 . Production Supervisor (หัวหน้างานฝ่ายผลิต)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
18 ธ.ค. 57
12 . ช่างซ่อมบำรุงอุปกรณ์เครือข่ายควบคุม
ด่วน!!!!

1.ออกแบบโปรแกรมเครือข่ายควบคุมทั่วทั้งโรงงานให้เชื่อมต่อเข้ากับระบบ Network 2.ตรวจสอบการเชื่อมต่อของระบบและการบำรุงรักษาระบบ Network 3.ควบคุมและดำเนินการตามกฏความปลอดภัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
13 . Senior Operator (ฝ่ายผลิตอาวุโส)
- ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย ตาม SEQCD - ตรวจสอบและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่เกี่ยวข้อง - อบรมและพัฒนาผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีทักษะในการทำงานที่มีประสิทธิภาพ - ดำเนินการแก้ไขควา...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
จำนวนมาก
18 ธ.ค. 57
14 . ช่างไฟฟ้า (PLC) ด่วน!!!!
1. ติดตั้งเดินสายไฟฟ้าเข้าเครื่องจักร 2. Maintenance เครื่องจักรทางด้านไฟฟ้า 3. ควบคุม และซ่อมแซมเครื่องจักรทางด้านไฟฟ้า

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 อัตรา
18 ธ.ค. 57
15 . ช่างซ่อมบำรุง Maintenance
ลักษณะงาน • บำรุงรักษาอุปกรณ์เครื่องมือประจำวันและเครื่องมือวัดต่างๆ • ควบคุมการใช้อุปกรณ์เครื่องมือต่างๆ • ปรับปรุงและพัฒนาระบบ Kaizen ของอุปกรณ์ต่างๆ • ซ่อมบำรุงรถลาก น้ำมันหล่อลื่น แม่พิมพ์ และ...

บริษัท บริดจสโตน สเปเชียลตี้ ไทร์ แมนูแฟคเจอริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
หลายอัตรา
18 ธ.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่ IE,หัวหน้าทดลอง
ด่วน!!!!

1. ควบคุมกระบวนการผลิต 2. ตรวจสอบกระบวนการการผลิต 3. ปรับปรุงแก้ไขกระบวนการการผลิต

Maxxis International (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงการของบริษัท
18 ธ.ค. 57
17 . QA/QC Staff
- Inspection of Raw Material and Finished Goods products. - To make the inspection data with report - In charge to improvement and development of quality problem issue

บริษัท คูโบต้า ไอรอน เวอร์ค (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Company Structure
18 ธ.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานขาย (ระยอง)
1. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและรับโทรศัพท์ลูกค้าที่โทรเข้ามาแต่ละวัน 2. พิมพ์ใบเสนอราคาและจัดเตรียมเอกสารประกอบการขาย 3. จัดเก็บข้อมูลการขายและการตลาด 4. คีย์ข้อมูลฝ่ายขาย 5. ประสานภายในและภา...

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ธ.ค. 57
19 . พนักงานขาย (ประจำระยอง-สมุทรปราการ)
- ออกแนะนำสินค้า และโปรโมทสินค้า - ดูแลกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย และเพิ่มลูกค้าใหม่ - ปิดการขาย - ส่งของกรณีลูกค้า งานด่วน (ประจำกรุงเทพปริมณฑล, อยุธยา, ปทุมธานี, สมุทรสาคร) ** สวัสดิการที่จะได้รับ ** ...

บริษัท ที.พี.ซี. (2000) อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
18 ธ.ค. 57

บริษัท วูเทคไทย จำกัด
นิคมเหมราชอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน NA
18 ธ.ค. 57
 พบ 969 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ