เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 949 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถขนส่งสินค้า
ขับรถส่งสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค ไอ เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
เงินเดือน 30,000 บาท
28 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี
1. รับผิดชอบบริหารจัดการภาพรวมบัญชี 2. ปิดงบการเงินประจำเดือน , ไตรมาส และประจำปี 3. จัดทำรายงานเพื่อการตัดสินใจของผู้บริการพร้อมทั้งจัดทำรายละเอียดผลของการดำเนินงานของบริษัท งบประมาณ และตรวจสอบการท...

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
28 พ.ค. 59
4 . สัตวบาลประจำฟาร์มไก่เนื้อ
1. ดูแลไก่ตั้งแต่ลงไก่ในฟาร์มจนถึงส่งเข้าโรงงานแปรรูป 2. ติดต่อหน่วยงานราชการ ,ปศุสัตว์ 3. ดูแลให้ความรู้ และคำแนะนำแก่เกษตรกรในโครงการไก่ประกันของบริษัท

บริษัท เค. อาร์. เอส. สไปร์ซี่ฟู้ดส์ จำกัด
1 - 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000 บาท
28 พ.ค. 59
5 . พนักงานขับรถส่งสินค้า(กระบะ)รับสมัครด่วน !
- จัดส่งสินค้าให้แก่ลูกค้าตามสถานที่/บริษัท/ห้างร้านฯลฯ ที่ได้รับมอบหมายอย่างปลอดภัย,ครบถ้วน,ตรงตามเวลาที่กำหนด - ดูแลรักษา/ตรวจสอบสภาพ/ทำความสะอาดรถยนต์เบื้องต้นก่อนนำรถไปใช้งาน - นำรถเข้ารับการบำร...

บริษัท แอมเพิลไลท์ แมนูแฟคเจอริ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่จัดซื้อ 1. ทำการคัดเลือกผู้ขายที่จะทำการซื้อสินค้า ตามหลักที่ตั้งไว้เพื่อให้ได้สินค้าที่ดีและมีคุณภาพ 2. ทำการรวบรวมใบขอสั่งซื้อจากทุกหน่วยงานและดำเนินการตรวจสอบราคาผู้ขายที่ต้อ...

บริษัท ศุภทัศนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ค. 59

บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล
1. งานสรรหาและคัดเลือกบุคลากร 2. ปฐมนิเทศพนักงานใหม่ 3. งานประกันสังคม 4. งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ 5. งานบริหารสำนักงานและธุรการ 6. งานแรงงานสัมพันธ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีซีเอสเอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
28 พ.ค. 59
9 . พนักงานขับรถรับสมัครด่วน !
1. ขับรถรับ - ส่งสินค้า เอกสาร อุปกรณ์และอะไหล่ต่างๆ ของบริษัทฯ 2. ขับรถรับ - ส่งสินค้า จัดซื้อหาวัสดุ อะไหล่และอุปกรณ์ต่างๆ 3. ตรวจเช็คสภาพเครื่องยนต์ในจุดที่สำคัญต่างๆ ทุกวัน และแจ้งความชำรุดเสียห...

บริษัท ทีพีบีไอ จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
10 . Maintenance Supervisor
• Improve and implement adequate preventive maintenance (PM) system, Predictive Maintenance (PDM), TPM systems to prevent process or equipment non-conformances • Insure timely response and repair of ...

Alva Aluminium Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน ์N/A
28 พ.ค. 59

Alva Aluminium Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 59
12 . Export-Import OfficerUrgently Required !
• Documents preparation against e.g. Letter of Credit, DA, DP • Coordination with Bank for Acceptance of Documents submitted • Weekly booking of Containers with the approved Freight Forwarder / Line...

Alva Aluminium Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 พ.ค. 59
13 . พนักงานขนส่งสินค้า(ขับรถกระบะ/ มอเตอร์ไซค์)
- ขับรถกระบะ/ มอเตอร์ไซค์ส่งสินค้าให้กับทาง Lazada ตามเส้นทางที่กำหนด (รัศมีโดยรอบไม่เกิน 20 กม.)

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 40,000 บาท
28 พ.ค. 59

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
เงินเดือน 40,000 Baht
28 พ.ค. 59
15 . พนักงานประจำคลังสินค้า
1. จัดทำเอกสารทุกอย่างของแผนกคลังสินค้า 2. ประสานงานเบื้องต้นกับลูกค้าของบริษัท 3. เช็คสต๊อกของแผนก 4. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆภายในบริษัทฯที่เกี่ยวข้อง 5. สามารถขับรถปิกอัพรับส่งสินค้าให้กับลูกค้าได...

TRIS (THAILAND) CO.,LTD
สวนอุตสาหกรรมโรจนะ ระยอง ระยอง
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง + ประสบการณ์
28 พ.ค. 59
16 . Sales Engineer, Sales Executive
- เสนอขายสินค้าของบริษัท และติดตามงานขาย - ดูแลและสร้างสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ประสานงานขายทั้งภายในและภายนอกองค์กร - สรุปผลงานการขายส่งผู้บริหาร

Motion Power and Service Co., Ltd.
2 (Rayong, Chonburi)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
17 . Production Supervisor
วางแผนและควบคุมการผลิตแป้งมันสำปะหลังดัดแปร ดูแลการติดต่อประสานงานและการฝึกอบรมพนักงานในฝ่ายผลิต ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงาน

Tapioca Development Corp., Ltd. บริษัท สำปะหลังพัฒนา จำกัด
1 ด่วน
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
18 . Production Supervisor
- ดูแลควบคุมกระบวนการผลิต - ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุง
- บริหารงานซ่อมบำรุง ในการป้องกันปัญหาที่จะทำให้เครื่องจักร Breakdow รวมถึงการปรับปรุงพัฒนาเพื่อให้เครื่องจักร และสาธารณูปโภคที่เกี่ยวข้องมีประสิทธิภาพการทำงานที่สูงขึ้น และป้องกันการสูญเสียที่เกิดจาก...

บริษัท สยามสตาร์ช (1966) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 up
28 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่การตลาด@โรบินสัน ระยอง (CDG)
• วิเคราะห์ตัวเลขยอดขาย และตัวเลขลูกค้าแต่ละกลุ่ม ของสาขานั้นๆ • ควบคุมงบประมาณให้มีประสิทธิภาพมากที่สุด • ค้นหาพันธมิตรใหม่ๆ เพื่อเพิ่มโอกาสการขาย การสร้างฐานลูกค้าใหม่ๆ และเพื่อพัฒนาสร้างสรรค์ กล...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 พ.ค. 59
 พบ 949 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ