เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 875 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรจัดซื้อ / เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ดูแลงานด้านการจัดซื้อ จัดจ้าง - ประสานงานกับหน่วยงานภายในที่ต้องการจัดซื้อจัดจ้าง และติดต่อคู่ค้า เพื่อขอรายละเอียดสินค้า หรืองานจัดจ้าง - การจัดทำ PO

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
10 ธ.ค. 59
2 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ปฏิบัติงานในหน้าที่ความรับผิดชอบด้านวิศวกร ตามที่ได้รับมอบหมายตามแต่ละตำแหน่งงาน (Electrical Engineer) 2.วางแผน ปฏิบัติงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปรับปรุงพัฒนาขั้นตอนการทำงานทั้งกระบวนการและระบบการควบค...

บริษัท จี สตีล จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
10 ธ.ค. 59
3 . ช่างไฟฟ้า รับสมัครด่วน !
ทำงานไฟฟ้าอาคารสถานที่ ดูแลอาคาร ไฟฟ้า ประปา แอร์ ทำงานไฟฟ้าซ่อมบำรุง ดูแลระบบแสงสว่างทั่วทั้งโรงงาน ทำงานไฟฟ้าเครื่องมือวัด ดูแลและตรวจสอบเครื่องมือวัดไฟฟ้า ทำงานผู้ช่วยช่างไฟฟ้า ดูแลงานไฟฟ้...

CE Group Supply CO., LTD.
นิคมมาบตาพุด ระยอง
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000-15,000บาท
10 ธ.ค. 59
4 . Project Coordinator
• Plan, organize and control subprojects, in cooperation with project management and after approval by supervisor. • Develop, monitor and coordinate project plans with project leaders / supervisors. ...

DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Position
10 ธ.ค. 59
5 . HR OfficerUrgently Required !
1.Recruitment process. 2.Preparing employment contract, personnel file, new employee card, EV, JD, and summary reports resigned staff . 3.Training system. 4.Time management (Bplus)

DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd.
นิคมอมตะซิตี้ ระยอง
2 Positions
10 ธ.ค. 59
6 . Safety Officer
- Advise management in all Occupational Health and Safety-relevant topics (e.g. planning, implementing, checking and action) to the employer to comply with the law and develop it for ongoing efficienc...

DTS Draexlmaier Automotive Systems ( Thailand ) Co., Ltd.
2 Persons
10 ธ.ค. 59
7 . Sale Staff
- Coordinate with customer to get information such as New model and any general. - Receive order & Forecast, review and inform to Production control. - Check Delivery schedule and corporate wi...

บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด NTN Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
8 . Production Engineer
- พัฒนาความสามารถในการผลิตของเครื่องจักร - ประสานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เข่น QA,ME เพื่อปรับปรุงกระบวนการ - วางแผนลดต้นทุนการผลิต - Follow up countermeasure ปัญหางานเคลม - กำหนดกิจกรรมลดต้นทุนกา...

บริษัท เอ็น ที เอ็น แมนูแฟคเจอริ่ง (ไทยแลนด์) จำกัด NTN Manufacturing (Thailand) Co., Ltd.
นิคมสยามอีสเทิร์น อินดัสเตรียลพาร์ค ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
9 . หัวหน้างาน - สติ๊กเกอร์รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการตรวจรับแบบสติ๊กเกอร์ หลังจากลูกค้ายืนยันแบบ (Approved) มาแล้ว จึงทำการเตรียมไฟล์สำหรับตัด - นำไปติดที่ตัวรถ ตอกหมายเลขคัสซี พร้อมติดตั้งป้ายยูเอ็น สติ้กเกอร์ขาวแดง - ร่วมวางแผนสั่งซื...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000- ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
10 . QA ENGINEERรับสมัครด่วน !
- ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ และการตรวจสอบหรือทดสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ควบคุมไม่ให้เกิดผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด - ควบคุมป้องกันไม่ให้เกิดลูกค้าร้องเรียน (ทั้งภายในและภายนอก)

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
9 ธ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บุคคล รับสมัครด่วน !
ด้านการสรรหา -ติดต่อสื่อสารประชาสัมพันธ์การรับสมัครงานรวมถึงการคัดเลือกใบสมัครงานและประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ในการคัดเลือกบุคลากรพร้อมจัดเตรียมเอกสารการจ้างงานและเตรียมการปฐมนิเทศพนักงานใหม่ตลอดจนต...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -17,000.-
9 ธ.ค. 59
12 . Service Managerรับสมัครด่วน !
งานรับรถ - วางแผนการรับรถ - ควบคุมและตรวจสอบขั้นตอนการรับรถ - ดูแลลูกค้าในขณะที่รอรับบริการ - ตัดสินใจแก้ไขปัญหาให้ลูกค้า งานซ่อมรถ - วางแผนงานซ่อม - ควบคุม ตรวจสอบการปฏิบัติงาน ของแผนกซ่อม - ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
13 . จป.วิชาชีพ / จป เทคนิค ขั้นสูง (ประจำ สนง.ระยอง)รับสมัครด่วน !
(๑) ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทํางาน (๒) วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกําหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทํางาน อย่าง...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครสร้างบริษัทฯ หรือ ตกลง
9 ธ.ค. 59
14 . ผู้ช่วย QC INSPECTOR สนง.ระยองรับสมัครด่วน !
-ตรวจสอบตัวอย่างวัตถุดิบและผลิตภัณฑ์ที่ใช้ในระหว่างกระบวนการผลิต และก่อนการส่งมอบ รวมทั้งร่วมกับผู้บังคับบัญชาประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการแก้ไขปัญหากรณีวัตถุดิบหรือหรือผลิตภัณฑ์มีคุณสมบัติไ...

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 -12,000.-บาท
9 ธ.ค. 59
15 . Engineer Design และ Draftman (ประจำ สนง.ระยอง)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบการเขียนแบบให้เป็นไปตามเวลาที่กำหนดและถูกต้องตามมาตรฐานต่างๆ และเป็นตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องให้เสร็จตามแผนงานที่กำหนด เพื่อให้ได้งานที่มีคุณภาพ ปลอดภัย และต้นทุนค่าใช้จ่ายที่เหมาะสม

บริษัท สุธี แท็งเกอร์ แอนด์ สเปเชียลทรัค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
9 ธ.ค. 59
16 . Quality Engineer
The Quality Engineer interacts with various levels of company manufacturing functions and customer representatives to insure necessary corrective actions are implemented to resolve quality-related ...

SCSI Quality Service (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท เอสซีเอสไอ ควอลิตี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
17 . Quality ManagerUrgently Required !
Objective: The Quality Manager coordinates and manages the planning and execution of all activities within the quality site. The Quality Manager supports the corporation’s business activities,insuring...

SCSI Quality Service (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท เอสซีเอสไอ ควอลิตี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
18 . Senior HR & AdministrationUrgently Required !
-Administrative duties. -Translation of Thai to English/English to Thai -Coordination of recruiting function. -Assisting in the HR function

SCSI Quality Service (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท เอสซีเอสไอ ควอลิตี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 Position
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
19 . Quality Inspector
เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพมีหน้าที่รับผิดชอบเกี่ยวกับการตรวจสอบชิ้นงานของลูกค้า โดยใช้เทคนิคการตรวจวัดตรวจสอบที่เหมาะสมและอุปกรณ์อย่างถูกต้องแม่นยำ มีประสิทธิภาพ และทำงานอย่างมืออาชีพ - ตรวจสอบวัตถุด...

SCSI Quality Service (Thailand) Co., Ltd. / บริษัท เอสซีเอสไอ ควอลิตี้ เซอร์วิส (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable / ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
20 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนามอาวุโส (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 875 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ