เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . นักบริหาร(การตลาด)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานบริหารด้านการตลาด ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 ส.ค. 59
22 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านการผลิตยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบรืษัท
27 ส.ค. 59
23 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ส.ค. 59
24 . นักวิทยาศาสตร์ (จุลชีวะ)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบหาปริมาณสารด้วยวิธีทางจลชีววิทยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
27 ส.ค. 59
25 . Senior Sales (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- นำเสนองานขาย ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯ มีคอมมิชั่นจากยอดขาย ประจำเดือน,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 ส.ค. 59

Maikaew Damnoen Resort
เงินเดือน 16,000-18,000 บาท
27 ส.ค. 59
27 . พนักงานขายประจำร้าน Banana IT สาขาโรบินสัน ราชบุรี(เปิด 2 ก.ย 59)
แนะนำสินค้าเสนอขายสินค้า IT และโทรศัพท์มือถือ(Smart Phone) ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช่บริการพร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้า และบริการหลังการขาย รวมการการแนะนำการประกอบ และซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บัญชี (เปิดบิลใบกำกับภาษี)
- เปิดบิลใบกำกับภาษี - ทำใบลดหนี้ , เพิ่มหนี้ - สรุปรายงานประจำเดือน - ติดต่อประสานงานกับห้างร้าน , ลูกค้า

บริษัท พีน่า สตีล กรุ๊ป จำกัด
27 ส.ค. 59
29 . พนักงานขายหน้าโรงงาน /หน่วยงานก่อสร้าง
1.ขายผลิตภัณฑ์สินค้าที่สำนักงานหรือหน่วยงานตามได้รับมอบหมาย 2.นำเสนอและให้ข้อมูลสินค้าแก่ลูกค้าได้อย่างชัดเจน 3.ประสานงานขายและงานผลิตกับบริษัทในเครือ 4.ทำรายงานความคืบหน้าของงานขายให้ผู้บังคับบัญช...

บริษัท พีน่า สตีล กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
27 ส.ค. 59
30 . เขียนแบบ
1. ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 2. เขียนแบบเอกสารอื่นๆประกอบโครงการ 3. เขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. เคลียร์แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท / เดือน
27 ส.ค. 59
31 . Technician (ประจำภาคราชบุรี)
1.การติดตั้งและสามารถแก้ไขฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด Server Branch และ Client 1.1การดูแลบำรุงรักษาตามแผนงานประจำให้กับลูกค้าทุกเดือนตามจังหวัดที่กำหนด 1.2การดูแลบำรุงรักษาแก้ไขปัญ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
26 ส.ค. 59
32 . หัวหน้าแผนกผลิต(ประจำราชบุรี)
1.ดูแล ควบคุมการผลิตไลน์อาหารแช่แข็งให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ ...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
33 . หัวหน้าแผนกผลิตน้ำผลไม้(ประจำราชบุรี)
1.ดูแล ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ M3

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
34 . QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟ...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
8 อัตรา
26 ส.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำราชบุรี)
-ดูแล รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า -เช็คสต็อคสินค้าประจำปี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
36 . หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องทำความเย็น (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2.ดูแลระบบทำความเย็นของห้องเย็น 3.ดูแลระบบทำน้ำเย็น 4.ตรวจเช็คระบบ PLC control ไฟฟ้า 5.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัด...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
37 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมกลาง(ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมงานส่วนวิศวกรรมทั้งหมด 2.ดูแลงานระบบสร้างซ่อม ไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆ 3.ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
26 ส.ค. 59
38 . R&Dรับสมัครด่วน !
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -20,000
26 ส.ค. 59
39 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธฺภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการขายได้ - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO & GMP

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป /ตามโครงสร้างเงืนเดือนและความเหมาะสม
26 ส.ค. 59
40 . Recruitment Specialistรับสมัครด่วน !
Career Opportunity Talent Acquisition Executive •Managing end-to-end recruitment process – from sourcing, candidate screening & interview, candidate database management, offer negotiation, and p...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ