เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . HRD Manager
- Create, improve and implement compensation and benefit strategies to support our business objectives whilst ensuring compliance with tax and legal regulations within the region. - Monitor externa...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
25 มี.ค. 60
23 . ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Section Manager)รับสมัครด่วน !
- Handling recruitment processes: screening, contacting, interviewing , selecting candidates and following-up with candidates - Scheduling interviews, briefing and debriefing candidates before and af...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่การตลาดและบริการลูกค้า (สาขาราชบุรี(บ้านโป่ง))
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและบริษัท ฯ - ติดตามรับเรื่องต่าง ๆ ของลูกค้า เกี่ยวกับงานขาย ประสานงานกับวิศวกร - จัดทำรายงานความก้าวหน้าในการทำงาน ของส่วนต่างๆ - ติดต่อ ประสานงานด้านการตลาดทั้งภายในและ...

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 มี.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่สรรหา
งานสรรหาทั้งระบบ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
26 . Production Supervisor
1. แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2. ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4. ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5. ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
27 . Operator
1. ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า 2. ควบคุมระบบเครื่องผลิต

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 10,000
25 มี.ค. 60
28 . ผู้ประสานงานภาษาจีน รายได้25k-30k+รับสมัครด่วน !
ประสานงานระหว่างหัวหน้าไต้หวันกับพนง.คนไทยและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - Management Associate คือ ผู้จัดการฝึกหัด คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในอนาคต - Management ...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000+(ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
25 มี.ค. 60
29 . ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)
-ประสานงานหรือสามารถเลือกงานที่คนพิการถนัดทำ

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000++(หรือตามตกลง)
25 มี.ค. 60
30 . ช่างแอร์
ทำหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฎิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
25 มี.ค. 60
31 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
25 มี.ค. 60
32 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
• ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
25 มี.ค. 60
33 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เชิงป้...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างเครื่องกล1 อัตรา, หัวหน้าแผนก 1 อัตรา
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่15,000 บาท ขึ้นไป
25 มี.ค. 60
34 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างยนต์ 1 อัตรา , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
25 มี.ค. 60
35 . Technical support executive
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
25 มี.ค. 60
36 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
25 มี.ค. 60

Maikaew Damnoen Resort
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
25 มี.ค. 60
38 . Depot Supervisor ( บ้านโป่ง )
- Ensure adherence to the operational workflows and standard operating procedures (SOPs) defined for Depot operations - Monitor the daily in scan and out scan of shipments - Check pre-alerts to ...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
Maintenance Staff 1ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 60
40 . พนักงานขาย และการตลาด ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบุรี
- เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท - รับความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา - จดออเดอร์ และประสานงานเข้าออฟฟิศเพื่อแจ้งออเดอร์และดำเนินการจัดส่งสินค้า - ติดตามการชำร...

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
24 มี.ค. 60
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ