เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ควบคุมการผลิตให้มีประสิทธฺภาพและประสิทธิผล ตอบสนองความต้องการขายได้ - ควบคุมการทำงานให้เป็นไปตามข้อกำหนด ISO & GMP

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 ขึ้นไป /ตามโครงสร้างเงืนเดือนและความเหมาะสม
22 ต.ค. 59

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -12,000 บาท
22 ต.ค. 59
23 . Marketing supervisorรับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานบริหารด้านการตลาด ดูแลติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ต.ค. 59
24 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีวะ)รับสมัครด่วน !
-ทดสอบหาปริมาณสารด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา (Microbiological assay)

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
25 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 59
26 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี) รับสมัครด่วน !
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ศึกษาการละลายในหลอดทดลอง และทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
22 ต.ค. 59
27 . พนักงานบัญชี
-ทำบัญชี -ดูแลการแพ็คสินค้า -ติดต่อประสานงาน -ตรวจนับสินค้า

บริษัท นีโอฟาร์ม(ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
22 ต.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติงาน (ห้อง Lab)
- วิเคราะห์คุณภาพและคุณสมบัติงานทดสอบทางเคมี ลงบันทึกรายละเอียดในคอมพิวเตอร์ สามารถใช้อุปกรณ์ทางวิทยาศาสตร์ได้

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ต.ค. 59
29 . PC ขายบัตรเครดิต Robinson Card ประจำห้างRobinson จ.ราชบุรี
1.ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต 2.ให้คำปรึกษาและรับเรื่องเรียนของลูกค้า 3.ตรวจสอบและนับสต๊อกของสมนาคุณของลูกค้า 4.ติดต่อประสานระหว่างตัวแทนขายและสำนักงานใหญ่ 5.ประสานงานกับพนักงานประจำห้าง...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น
22 ต.ค. 59

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
22 ต.ค. 59
31 . พนักงานรับรถ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Microsoft Office

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 ต.ค. 59
33 . แม่บ้าน
ทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ของบริษัท

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
34 . พนักงานทำความสะอาดรถยนต์
ทำความสะอาดรถยนต์

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000.-
22 ต.ค. 59
36 . พนักงานขายรถยนต์รับสมัครด่วน !
ประจำสำนักงานใหญ่ , สาขาวังมะนาว (ด่วนมาก) , สาขาดำเนินสะดวก (ด่วนมาก)

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน N/A (มีเงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น)
22 ต.ค. 59
37 . ผู้จัดการQA
-ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
22 ต.ค. 59
38 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA Supervisorรับสมัครด่วน !
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์/ Supervise and control the quality of products

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
39 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี / Chief of Accountantรับสมัครด่วน !
1. วางระบบบัญชีทั้งระบบ / In charge of the overall accounting system 2. ปิดงบการเงิน/ Budget closing 3. วิเคราะห์งบการเงิน และวางแผนภาษี / Financial analysis and taxation planning 4. ติดต่อประสานงา...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
40 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisorรับสมัครด่วน !
- ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด/ Control the overall production - จัดทำ Production Plan/ Prepare production plan - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด / Manage staff to produce and delive...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ