เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหสถาพรขนส่ง
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
28 ก.ค. 58
22 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3. ปรับปรุง จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4. แก้...

ห้างหุ้นส่วนจำกัดสหสถาพรขนส่ง
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000+
28 ก.ค. 58
23 . พนักงานการตลาดออนไลน์
- อัพเดทเนื้อหาบน Website และ Social Media เพื่อให้สินค้าของบริษัทเป็นที่รู้จักของกลุ่มเป้าหมายและส่งผลต่อการตัดสินใจซื้อสินค้า - จัดกิจกรรมทางการตลาดให้ลูกค้าได้ทราบและรู้จักผลิตภัณฑ์มากขึ้น - ต...

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
28 ก.ค. 58
24 . พนักงานบัญชี
- ดูแลงานด้านการบริหารบัญชีและการเงิน - บันทึกข้อมูลทางการเงิน : บัญชีรับ – จ่าย, ธุรกรรมทางการเงิน, จัดทำบัญชีรายรับรายจ่าย - จัดทำรางานภาษีซื้อ-ภาษีขาย - บันทึกบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป - อื่...

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
28 ก.ค. 58
25 . พนักงานขาย
ติดต่อลูกค้า และแนะนำสินค้า เพื่อเปิดการขาย และรักษาลูกค้าให้มีการสั่งซื้อสินค้าอย่างต่อเนื่อง(ผลิตภัณฑ์น้ำยาทำความสะอาดทุกชนิด)

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
28 ก.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสวนมะพร้าว
1. ควบคุมสวนมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน 2. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับ Supplier (เกษตรกร) 3. จัดทำและ Revise ระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบของบริษัทฯ ให้ Real Time

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน อาวุโส
1. จัดทำค่าจ้างและเงินเดือน 2. จัดทำภาษี 3. ตรวจสอบกระทบยอด GL

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
28 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. ควบคุมการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน 2. ควบคุมคุณภาพการกะเทาะมะพร้าวและเจาะมะพร้าวอ่อน 3. จัดทำและ Revise ระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบของบริษัทฯ ให้ Real Time

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
29 . Production Sup.
1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4.ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5.ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน 6.ต...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
30 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยอาชีวอนามัย ด่วนมาก !!
- ปฏิบัติงานในด้านอาชีวอนามัยและความปลอดภัย - งานชุมชนสัมพันธ์ภายในบริษัท - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบความปลอดภัย - วิเคราะห์ และรายงานอุบัติเหตุ - จัดส่งเอกสารรายงานกับหน่วยงานราชก...

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
28 ก.ค. 58
31 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีด่วน มาก!!
1.สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน มีความรู้ความสามารถจัดทำระบบ บัญชีได้ 2.มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป 3.สรุปปิดบัญชีรายเดือน/ปิดงบรายปี 4.สรุปรายงานเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-จ่ายของบริษั...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
1 ตำแหน่ง
28 ก.ค. 58
32 . พนักงานบัญชี
1.เก็บรวมรวมบิลซื้อ/บิลขาย/เอกสารอื่นๆ เพื่อนำส่งบัญชี 2.ออกบิลขายและจัดทำใบวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า 3.จัดทำเอกสารประกันสังคม เพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 4.จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ 5.ง...

บริษัท คิงเพาเวอร์ มาร์เก็ทติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000
28 ก.ค. 58
33 . Solution Sales (ราชบุรี)ด่วนมาก!!!
Responsibilities: • ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร • วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าเป้าหมา...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
28 ก.ค. 58
34 . พนักงานเขียนแบบ
พนักงานเขียนแบบ รับผิดชอบจัดทำแบบ ของเครื่องจักร เขียนแบบงานระบบที่เกี่ยวข้องในส่วนงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนงานวิศวกรด้านการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,500 - 12,000 บาท / เดือน
28 ก.ค. 58
35 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด /ผู้จัดการฝ่ายพัฒนาธุรกิจ
บริหารจัดการงานด้านการตลาด ของบริษัททั้งในและต่างประเทศ (AEC) มีความสามารถในการฝึกอบรม

บริษัท วีอาร์พี ฟู้ด แอนด์ เบเกอรี่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
36 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
28 ก.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 / 30,000-40,000
28 ก.ค. 58
39 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา , Maintenance.Leader 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
40 . ล่ามจีน (จัดซื้อต่างประเทศ)
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานนำเข้าส่งออก 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการสั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบ 3. ต่อรองราคาผู้ส่งมอบ 4. ควบคุมดูแลการส่งเอกสารในระยะเวลาท...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
 พบ 106 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ