เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
22 . process engineer / วิศวกรการผลิต
ดูแลกระบวนการผลิต/วิเคราะห์งานการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
23 . วิศวกร / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
24 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 ก.ค. 57
25 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
26 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
27 . Graphic Design
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ เช่น หนังสือ วรสาร บรรจุภัณฑ์ โลโก้สินค้า แผ่นพับ

บริษัท ก้าวหน้าพลัสกรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
28 ก.ค. 57
28 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแลควบคุมคลังสินค้า/รับ-จ่ายสินค้า/วัสดุอุปกรณ์/จัดทำเอกสาร สรุป,ตัดยอดสินค้าตามจริง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
29 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
28 ก.ค. 57
30 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
28 ก.ค. 57
31 . หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพ เพือบรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ตามประสบการณ์ผู้สมัคร )
28 ก.ค. 57
32 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมงานในระบบคลังสินค้าให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท (ตำแหน่งหัวหน้าแผนก) 10,000 - 12,000 บาท (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า)
28 ก.ค. 57
33 . พนักงานขาย / เจ้าหน้าที่การตลาด (บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ดูแลงานด้านส่งเสริมการขาย และสนับสนุนการขายสินค้าของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าสึกหรอและค่าน้ำมันรถ)
28 ก.ค. 57
34 . หัวหน้าแผนกจัอซื้อหรือหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานในแผนกหรือฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด ติดต่อผู้ขาย เพื่อซื้อสินค้า ให้ทันกับการใช้งาน ต่อรองราคาสินค้าที่จะซื้อ/วัตถุดิบ จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
35 . วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน,เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรบ่อทราย

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + บาท
28 ก.ค. 57
36 . ผู้จัดการบ่อทราย บ.ทรายย่งฮั้ว จำกัด สาขาห้วยด้วน/บ้านยาง 2
ดูแลงานการผลิตที่บ่อทราย ที่จะเปิดใหม่จำนวน 2 บ่อ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 บาทขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
28 ก.ค. 57
37 . จป.วิชาชีพ
3.ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ (ประจำที่ขอนแก่น) มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
ตำแหน่งละ 1 อัตรา (รวม 3 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 20,000+
28 ก.ค. 57
38 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 27,000 บาท ( ตามประสบการณ์ผู้สมัคร )
28 ก.ค. 57
39 . ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก
- งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานประปา งานเชื่อม ซ่อมทั่วไป - ช่างซ่อมรถยนต์รถบรรทุก ต้องสามารถซ่อมช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า แอร์ ทำงานที่บ.โซล่าแอสฟัลท์ - มีประสบการณ์พิจารณาเป็นพิเศษ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
รวม25อัตรา(ซ่อมทั่วไป 2 ตำแหน่ง,ซ่อมรถบรรทุก รับ 3 ตำแหน่ง)(พนักงานขับรถบรรทุก 20 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
28 ก.ค. 57
40 . หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกQC/RD : บริหาร วางแผน จัดการ และบริหารงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC/RD : บริหาร วางแผน และควบคุมดูแลงานด้านการตรวจาอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อัตราละ 1 ตำแหน่ง (จำนวน 4 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
 พบ 77 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ