เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / IT MAINTENANCE
ดูแล/ติดตั้งเครื่องจักร ทำฟิกเจอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับวางบิล / ลงบัญชีทั่วไป / งานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
23 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
31 ส.ค. 58
24 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีทั้งระบบ 2. สามารถปิดงบการเงินได้ 3. วิเคราะห์งบการเงินได้

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
25 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
26 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าประเภท Adaptor , Transformer, Inductor ได้...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
27 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจด่วน มาก!!
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
28 . วิศกรประมาณราคา/วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการด่วน มาก!!
จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ประสานงานด้านเอกสารประจำหน้างานก่อสร้าง - ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายจของหน้างาน

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
30 . จป.วิชาชีพ
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฎิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรื...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
31 . ผู้จัดการฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล(ประจำที่ราชบุรี)
งานด้านบริหารงานทรัพยากรบุคคล วางแนวทางและควบคุมการสรรหาพนักงาน และสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
32 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และก่อนส่งมอบลูกค้า - พัฒนากระบวนการตรวจสอบให้มีประสิทธิภาพ และเป็นไปตามมาตราฐานสากล - จัดทำแผนการสอบเทียบเครื่องมือวัด ...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
33 . พนักงานประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต - รายงาน วิเคราะห์ปัญหาทั้งภายใน และภายนอก - ควบคุม ดูแลเครื่องมือวัด เพื่อให้พร้อมใช้งาน เช่น Gas Chromatogra...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
34 . QC Officer (ประจำราชบุรี)
1. ควบคุมกระบวนการผลิตในไลน์ 2. รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต 3. ปฏิบัติงานตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
9 อัตรา
31 ส.ค. 58
35 . ผู้จัดการโรงงาน
• ให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพและความต้องการของลูกค้า พร้อมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย • ส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายคุณ...

Cien Co., Ltd.
1 อัตรา
31 ส.ค. 58
36 . พนักงานขาย-หน่วยรถเงินสด (เขตราชบุรี กาญจนบุรี เพชรบุรี)
- มีส่วนร่วมในการพัฒนาของการวางแผนการขาย การพัฒนาเครือข่ายการจำหน่ายที่แข็งแกร่ง ส่งมอบปริมาณการขายตามเป้าหมาย สนับสนุนการตลาดลูกค้ารายย่อยในการพัฒนาธุรกิจของบริษัท - ทำความเข้าใจในนโยบายและกลยุทธ์กา...

Cien Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
31 ส.ค. 58
37 . หัวหน้างานขายประจำพื้นที่ 4 ตำแหน่ง
ธุรกิจผลิตภัณฑ์น้ำ ต้องการด่วน!!!!!!!!!! ดูแลพื้นที่ modern Trade 1 ตำแหน่ง ดูแลพื้นที่ กรุงเพทฯ และปริมณฑล 1 ตำแหน่ง ดูแลพื้นที่ ปทุม และนนทบุรี 1 ตำแหน่ง ดูแลพื้นที่ ราชบุรี เพชรบุรี กาญจนบุร...

Cien Co., Ltd.
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 20,000
31 ส.ค. 58
38 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- ดูแลส่วนงานการผลิต - รับผิดชอบตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย - สามารถเข้ากะได้ - ปฎิบัติงานที่โรงงาน จ.ราชบุรี

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
31 ส.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่ควบคุมสวนมะพร้าว
1. ควบคุมสวนมะพร้าวแก่ และมะพร้าวอ่อน 2. ส่งเสริมและสร้างความสัมพันธ์กับ Supplier (เกษตรกร) 3. จัดทำและ Revise ระบบฐานข้อมูลวัตถุดิบของบริษัทฯ ให้ Real Time

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- รับผิดชอบงานด้านสร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างพนักงานกับบริษัท - สามารถวางแผนงาน ด้านแรงงานสัมพันธ์ได้ - การจัดกิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ สันทนาการต่างๆ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ