เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Production Sup.
1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4.ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5.ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน 6.ต...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
22 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณต้นทุนรายตัว, ตรวจสอบรายงานการผลิต - ตรวจสอบสต๊อก, กระทบ GL กับสต๊อก

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
23 . ช่างไฟฟ้า
- งานซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงาน

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ บาท
29 ส.ค. 57
24 . ช่างผู้ควบคุมหม้อไอน้ำ( Boiler)
ควบคุม Boiler และควบคุมระบบสาธารณูปโภค

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
29 ส.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
- ดูแลงานพนักงานต่างด้าว - งานสวัสดิการพนักงาน - งานแรงงานสัมพันธ์ - ประชาสัมพันธ์งานต่างๆ ของบริษัท - งานฝึกอบรม - งานค่าแรง

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-12,500
29 ส.ค. 57
26 . R&D Supervisor
1. ออบแบบและวางแผนโครงการ (Project Plan) 2. วางแผนการทดลอง (ประจำสัปดาห์, ประจำวัน) ให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 3. ควบคุมการทดลองให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
27 . วิศวกร/หัวหน้าช่าง/ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลเครื่องจักรภายในฟาร์มระบบ Evap. และระบบตู้ฟักไข่อัตโนมัติ และระบบทำความเย็น Chiller

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
29 ส.ค. 57
28 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
29 ส.ค. 57
29 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
29 ส.ค. 57
30 . Walk-in Interview สัมภาษณ์ทันที ในวันที่ 20 กันยายน 2557 เวลา 09.00-15.00 ณ สาขาดำเนินสะดวก จังหวัดราชบุรี
- รับผิดชอบด้านการบริหารงานสาขา (ตำแหน่งผู้จัดการ) - รับผิดชอบงานด้านสินเชื่อทะเบียนรถยนต์ (ตำแหน่งสินเชื่อ) - รับผิดชอบงานบริการด้านการเงิน (ตำแหน่งการเงิน) - รับผิดชอบงานสินเชื่อ และการเงิน (ตำแ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือน +Incentive +อื่นๆ
29 ส.ค. 57
31 . หัวหน้าแผนกระบบทำความเย็น
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานทำความเย็น 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 4.ออกแบบควบคุมวงจรเครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 ส.ค. 57
32 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 ส.ค. 57
33 . Planning Officer (ประจำราชบุรี)
- งานวางแผนการผลิต

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 ส.ค. 57
34 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแลควบคุมคลังสินค้า/รับ-จ่ายสินค้า/วัสดุอุปกรณ์/จัดทำเอกสาร สรุป,ตัดยอดสินค้าตามจริง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
35 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
29 ส.ค. 57
36 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ (บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
6 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
29 ส.ค. 57
37 . หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพ เพือบรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ตามประสบการณ์ผู้สมัคร )
29 ส.ค. 57
38 . หัวหน้าแผนกผลิต ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ( ตามประสบการณ์ของผู้สมัคร )
29 ส.ค. 57
39 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
บริหารงาน วางแผน วิเคราะห์งานควบคุมคุณภาพ ปรับปรุงกระบวนการตรวจสอบเพื่อให้เกิดประสิทธิผลและรายงานผลการปฎิบัติงาน

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ผู้สมัคร )
29 ส.ค. 57
40 . หัวหน้าแผนกจัอซื้อหรือหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานในแผนกหรือฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด ติดต่อผู้ขาย เพื่อซื้อสินค้า ให้ทันกับการใช้งาน ต่อรองราคาสินค้าที่จะซื้อ/วัตถุดิบ จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57
 พบ 92 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ