เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาราชบุรี
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 60
22 . Marketing supervisorรับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานบริหารด้านการตลาด ดูแลติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 ม.ค. 60
23 . นักบริหาร(ระบบคุณภาพต่าง ๆ)รับสมัครด่วน !
ดูแลประสานงานด้านงานระบบบริหารคุณคุณภาพต่าง ๆ เช่น GMP,ISO 9001,ISO 1400 และระบบอื่น ๆ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
24 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 60
25 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีวะ) รับสมัครด่วน !
- ทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์และควบคุมคุณภาพทางด้านจลชีววิทยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
24 ม.ค. 60
26 . Production Manager/50-60K/Food Factory/Ratchaburi
• Operation and control production • Manpower management • Completing primary production audit • Must have experience in food factory • Knowledge in quality system management GMP, HACCP, FSSC22000...

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 -60,000
24 ม.ค. 60
27 . เลขานุการผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
1.งานด้านเอกสารการผลิตต่าง ๆ 2.ประสานงานระหว่างช่างชาวญี่ปุ่นและทีมงานผลิตคนไทย 3.จัดเอกสารการประชุมต่างๆ

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ม.ค. 60
28 . Purchasing staff / Supervisor (ประจำโรงงานบ้างโป่ง)รับสมัครด่วน !
- ดูแลการสั่งซื้อวัตถุดิบ / บรรจุภัณฑ์ - จัดซิ้อ จัดจ้างให้เหมาะสมกับนโยบายบริษัท - คัดเลือกผู้ค้า - ประสานงานกับผู้ค้า

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง,ตามประสบการณ์
24 ม.ค. 60
29 . ผู้จัดการฟาร์มสุกร
รับผิดชอบการบริหารการผลิตทั้งระบบ ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ , ฟาร์มสุกรขุน ภายใต้การจัดการทั้งระบบ EVAP และ โรงเรือนเปิด รวมถึงการบริหารบุคลากรในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิต คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร ***สวั...

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามประสบการณ์ และ ความสามารถ+ค่าตำแหน่ง+ค่าโทรศัพท์+ค่าประจำฟา์ม
24 ม.ค. 60
30 . ช่างแอร์
ทำหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฎิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
23 ม.ค. 60
31 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
23 ม.ค. 60
32 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
• ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
23 ม.ค. 60
33 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เชิงป้...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างเครื่องกล1 อัตรา, หัวหน้าแผนก 1 อัตรา
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่15,000 บาท ขึ้นไป
23 ม.ค. 60
34 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างยนต์ 1 อัตรา , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
23 ม.ค. 60
35 . Technical support executive
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
23 ม.ค. 60
36 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
23 ม.ค. 60
37 . พนักงานขาย
- ติดต่อหาลูกค้ารายใหม่ นำเสนอขาย แนะนำผลิตภัณฑ์ - ดูแลฐานลูกค้าเดิม - วางแผนการออกพบลูกค้า ทำรายงานการดำเนินงาน และสรุปผลงาน - ติดต่อประสานงานระหว่างกับแผนกอื่นภายในบริษัท - สร้างยอดขายให้ได้...

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 หรือตามประสบการณ์
23 ม.ค. 60
38 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร ราชบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ : • รับผิดชอบใน...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
23 ม.ค. 60
39 . Marketing Executive รับสมัครด่วน !
-ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน การขายทั้งตลาดในประเทศและต่างประเทศ -ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ หาลูกค้าใหม่ๆ -รักษาฐานลูกค้า ติดตาม ดูแล -ติดตามจำนวนคำสั่งซื้อของลูกค้า อื่นๆที่เกี่ยวข...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 60
40 . ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริม/ประจำภาคเหนือ/ภาคกลาง/ภาคตะวันออก รับสมัครด่วน !
-บริหาร จัดการและควบคุม ส่งเสริมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 60
 พบ 125 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ