เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เชิงป้...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างเครื่องกล1 อัตรา, หัวหน้าแผนก 1 อัตรา
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่15,000 บาท ขึ้นไป
9 ก.พ. 59
22 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างยนต์ 1 อัตรา , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
9 ก.พ. 59
23 . Technical support executive
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
9 ก.พ. 59
24 . Marketing Communicationด่วนมาก !!
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
9 ก.พ. 59
25 . เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ/ เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
เจ้าหน้าที่แผนกควบคุมคุณภาพ • ควบคุมคุณภาพสินค้าและขบวนการผลิต ให้เป็นไปตามแผนงานคุณภาพที่บริษัทฯกำหนด • ปฎิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย เจ้าหน้าที่แผนกวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ • เตรียมตัวอย่าง...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 5 อัตรา, จ.ราชบุรี 2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
9 ก.พ. 59
26 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำราชบุรี)
•บริหารงานวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้และจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ •กำหนดวิธีและกระบวนการและแหล่งในการจัดซื้อจัดจ้าง •เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านร...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
27 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
สอบราคาสินค้า/จัดซื้อ-จัดหาสินค้าตามที่บริษัท ฯ ต้องการ จัดทำรายงานการจัดซื้อ

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ก.พ. 59
28 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
-รับผิดชอบ,ติดตาม,แก้ไข ในกระบวนการผลิตแอลกอฮอล์ -วางแผน ควบคุม กระบวนการให้ได้ประสิทธิภาพสูงสุด -รวบรวมวิเคราะห์และสรุปผลการผลิต รายงานผู้บังคับบัญชาและฝ่ายบริหาร -กำกับดูแล สอนงาน แนะนำผู้ใต้บังค...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
29 . พนักงานประกันคุณภาพ
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต - รายงาน วิเคราะห์ปัญหาทั้งภายใน และภายนอก - ควบคุม ดูแลเครื่องมือวัด เพื่อให้พร้อมใช้งาน เช่น Gas Chromatogra...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
30 . พนักงานบัญชี
- บัญชีและการเงิน - การจ่ายเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และประกันสังคมของพนักงานบริษัท - การจัดทำภาษีและยื่นภาษี - รายงานสถานะการเงินและงบประมาณ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีระโมโตสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป+ ค่าคอมมิชชั่น
9 ก.พ. 59

บริษัท น้ำตาลราชบุรี จำกัด
2 อัตรา
9 ก.พ. 59
32 . พนักงานบัญชี
1.เก็บรวมรวมบิลซื้อ/บิลขาย/เอกสารอื่นๆ เพื่อนำส่งบัญชี 2.ออกใบกำกับภาษีขายและจัดทำใบวางบิล เพื่อเรียกเก็บเงินจากลูกค้า 3.จัดทำบัญชีค่าแรงและประกันสังคม เพื่อนำส่งเงินสมทบประกันสังคม 4.จัดทำรายงานสิ...

บริษัท คิงเพาเวอร์ มาร์เก็ทติ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 (ตามความเหมาะสม)
9 ก.พ. 59

บริษัท พรศรีคอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
9 ก.พ. 59
34 . ผู้ช่วย QMR (ประจำราชบุรี)ด่วน!!
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพISO9001/GMP/HACCP 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupdateสิ่งที่เกี่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
35 . QC Officer / Sup (ประจำราชบุรี)ด่วน!!
1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำระบบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลบริหารจัดการบุคลากรใต้บังคับบัญชา 4.รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต 5.ปฏิบัติงาน...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
9 อัตรา
8 ก.พ. 59
36 . Process Engineer (ผลิตแบ่งบรรจุ)
ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิต

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
หลายยอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ก.พ. 59
38 . ผู้จัดการโรงงาน
- ควบคุมงานด้านโรงงาน เกี่ยวกับงานด้านการผลิต , คิดต้นทุนการผลิต - มีความรู้ด้านการตรวจสอบคุณภาพสินค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์ - บริหารงานในโรงงานให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร - วางแผน จัดทำ และ สรุปผลก...

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 50,000 บาท ขึ้นไป
8 ก.พ. 59
39 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงินและเจ้าหน้าที่บัญชี
ลงบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1+3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 (ป.ตรี จบใหม่ ) /ถ้ามีประสบการณ์ ตามตกลง
8 ก.พ. 59

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000
8 ก.พ. 59
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ