เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ
จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
22 . ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
-กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปกิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง -จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายก่อสร้างและพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด -กำกับดูแลติดตามความคืบหน้าโครงการเพื่อให้การดำเนินการ...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
23 . สถาปนิก
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ทั้งงานสถาปัตยกรรมเพื่อพักอาศัย เพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และรีสอร์ท บ้านส่วนตัว อาคารเพื่อพักอาศัย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
24 . หัวหน้าแผนกขายทราย
ดูแลขายขายทรายที่สำนักงานใหญ่ และขายคอนกรีต

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
20 เม.ย. 58
25 . ช่างสำรวจ ประจำ หจก.สหสถาพรขนส่ง (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน)
สำรวจงานก่อสร้างถนน/ทางหลวง/ทางหลวงชนบท/เดินทางไปตามหน้างานได้

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
20 เม.ย. 58
26 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
20 เม.ย. 58
27 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
10 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
20 เม.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกต้องตามข้อกำหนดพร้อมส่งลูกค้า

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
20 เม.ย. 58
29 . หัวหน้าแผนกผลิต ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 26,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
20 เม.ย. 58
30 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
ควบคุม ดูแล และจัดทำเอกสารต่างๆ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายในบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
20 เม.ย. 58
31 . วิศวกรโยธา หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บ.โซล่าแอสฟัลท์ด่วนมาก!!
ที่ราชบุรีดูแลควบคุมงานก่อสร้างถนน/ทางหลวงต่าง ๆ JOB MIX ทำที่ขอนแก่นดูแลงานก่อสร้างโรงงาน

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
4 อัตรา (1 อัตราประจำที่จังหวัดขอนแก่น 3 อัตราประจำที่ราชบุรี)
เงินเดือน 18,000 + หรือถ้ามีประสบการณ์เงินเดือนสูงกว่านี้ มีรถประจำตำแหน่ง
20 เม.ย. 58
32 . วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บจก.โซล่าแอสฟัลท์
ควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน,เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรบ่อทราย

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตราด่วน มาก!!
เงินเดือน 18,000 + บาท
20 เม.ย. 58
33 . จป.วิชาชีพ
- มีหน้าที่ตรวจสอบ - วิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำรายงาน - และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา (ประจำที่ขอนแก่น 1 อัตรา บ้านโป่ง 1 อัตรา)
เงินเดือน 20,000+
20 เม.ย. 58
34 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
20 เม.ย. 58
35 . ช่างไฟฟ้า /ช่างกล /ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก
- งานไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานรวมทั้งระบบงานแอร์ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานประปา งานเชื่อม ซ่อมทั่วไป - ช่างซ่อมรถยนต์รถบรรทุก ต้องสามารถซ่อมช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า แอร์ ทำงานที่บ.โซล่าแอสฟัลท์ ...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
รวม25อัตรา(ไฟฟ้า1/ช่างกล2/ซ่อมทั่วไป 2 /ซ่อมรถบรรทุก รับ 3 ตำแหน่ง)(พนักงานขับรถบรรทุก 20 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
20 เม.ย. 58
36 . หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกQC/RD : บริหาร วางแผน จัดการ และบริหารงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC/RD : บริหาร วางแผน และควบคุมดูแลงานด้านการตรวจาอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อัตราละ 1 ตำแหน่ง (จำนวน 4 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
37 . QC Manager
1. วิเคราะห์และแก้ไขปัญหาด้านคุณภาพ 2. มีความรู้ ความเข้าใจด้านการวัด, Calibration, Supplier Control, Process Audit 3. วางแผนและกำหนดเป้าหมายของทางแผนกให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัทฯ 4. ค...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000+
20 เม.ย. 58
38 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษี พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ 2.ตรวจสอบต้นทุนสาขาเปรียบเทียบ 3.ตรวจสอบยอดซื้อทรัพย์สินสาขาของแต่ละเดือน,ตรวจนับสินทรัพย์สาขา 4.ออกตรวจสาขานอกสถานที่เป็นครั้งคราว 5.จัดทำสต๊อกเบิก-...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อย่างละ 1 ตำแหน่ง รวม 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 13,000
20 เม.ย. 58
39 . เจ้าหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำประจำโรงงาน

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
20 เม.ย. 58
40 . พนักงานบัญชีด่วน มาก!!
1. วิเคราะห์รายการ คีย์ข้อมูลลงในโปรแรมบัญชี 2. จัดทำรายงานขาย-ซื้อและจัดทำแบบต่างๆเพื่อยื่นภาษี 3. ปรับปรุงบัญชีและปิดงบ 4. ทำ recconciel bank และจัดทำเอกสารให้ธนาคารเพื่อยืนยันยอด 5. จัดทำ stoc...

เกษมการบัญชี (บ้านโป่ง)
2 อัตรา
เงินเดือน ตารประสบการณ์
20 เม.ย. 58
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ