เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน,เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรบ่อทราย

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + บาท
24 ต.ค. 57

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
24 ต.ค. 57
23 . หัวหน้าแผนกระบบทำความเย็น
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานทำความเย็น 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 4.ออกแบบควบคุมวงจรเครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ต.ค. 57
24 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ต.ค. 57
25 . Planning Officer (ประจำราชบุรี)
- งานวางแผนการผลิต

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ต.ค. 57
26 . ล่าม เกาหลี -ไทย
-แปลเอกสารที่เกี่ยวข้อง -ประสานงานภายในและภายนอก -เป็นล่ามติดต่องาน และ ล่ามภายในการประชุม -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ระยะเวลาทำงาน เริ่ม 20 พฤศจิกายน 2014 - สิ้นเดือนกุมภาพันธ์ 2015 ( ไม่มีวัน...

Tiron Tire Sales Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 บาท/ เดือน
24 ต.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
24 ต.ค. 57
28 . หัวหน้าสโตร์
ควบคุมดูแลวางแผนการเบิกจ่ายวัตถุดิบ,จัดเก็บ ผัก-ผลไม้ ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวการผลิต และควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าLogistic ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 57
29 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
23 ต.ค. 57
30 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
6 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
23 ต.ค. 57
31 . หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพ เพือบรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
23 ต.ค. 57
32 . หัวหน้าแผนกผลิต ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
23 ต.ค. 57
33 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
รวบรวมข้อมูลของฝ่ายผลิต เพื่อทำรายงานประจำวัน ดูแลและจัดทำเอกสารในฝ่ายงาน

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
23 ต.ค. 57
34 . หัวหน้าแผนกจัอซื้อหรือหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานในแผนกหรือฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด ติดต่อผู้ขาย เพื่อซื้อสินค้า ให้ทันกับการใช้งาน ต่อรองราคาสินค้าที่จะซื้อ/วัตถุดิบ จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
35 . วิศวกรโยธา หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บ.โซล่าแอสฟัลท์
ดูแลควบคุมงานก่อสร้างถนน/ทางหลวงต่าง ๆ หมายเหตุ : 1 อัตราประจำที่จังหวัดขอนแก่น

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
23 ต.ค. 57
36 . จป.วิชาชีพ
2 อัตรา ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ (ประจำที่ขอนแก่น 1 อัตรา และที่สำนักงานบ้านโป่ง 1 อัตรา) มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
23 ต.ค. 57
37 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
23 ต.ค. 57
38 . ช่างไฟฟ้า /ช่างกล /ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก
- งานไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานรวมทั้งระบบงานแอร์ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานประปา งานเชื่อม ซ่อมทั่วไป - ช่างซ่อมรถยนต์รถบรรทุก ต้องสามารถซ่อมช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า แอร์ ทำงานที่บ.โซล่าแอสฟัลท์ ...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
รวม25อัตรา(ไฟฟ้า1/ช่างกล2/ซ่อมทั่วไป 2 /ซ่อมรถบรรทุก รับ 3 ตำแหน่ง)(พนักงานขับรถบรรทุก 20 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
23 ต.ค. 57
39 . หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกQC/RD : บริหาร วางแผน จัดการ และบริหารงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC/RD : บริหาร วางแผน และควบคุมดูแลงานด้านการตรวจาอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อัตราละ 1 ตำแหน่ง (จำนวน 4 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
40 . เจ้าหน้าที่ประสานงานระบคุณภาพ
- updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน - ติดตามการตอบกลับและตรวจปิดCAR/PAR - ตรวจประเมิน Internal Auditor ภายในองค์กร - ตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม WI (ตามแผน)

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
23 ต.ค. 57
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ