เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
ซ่อมแซม บำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท
26 พ.ย. 58
22 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
26 พ.ย. 58
23 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ขาย,ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,ขยายฐานลูกค้า, รับผิดชอบเป้ายอดขาย,ทำรายงานยอดขาย,ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายใน

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
24 . เจ้าหน้าที่ประจำห้องแล็บ
- คำนวณเปอร์เซนต์สีย้อม, matching สี - วิเคราะห์น้ำ - ทำเอกสารและจัดเก็บเรียงเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ เช่น ฝ่ายขาย, โรงย้อม

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
25 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
• ดูแลภาพรวมการสื่อสารการตลาด จัดทำกลยุทธ์และแผนงานด้านการสื่อสารการตลาด รวมทั้งโครงการหรือกิจกรรมเพื่อการสื่อสารการตลาด ทำให้แบรนด์ออกไปสู่ตลาด • กำหนดรูปแบบการสื่อสารการตลาด เครื่องมือ และ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
26 พ.ย. 58
26 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ช่าางเครื่องกล
•ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เช...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างเครื่องกล1 อัตรา , หัวหน้าแผนก 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป ,หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป
26 พ.ย. 58
27 . ธุรการทั่วไป
- ติดต่อประสานงาน เดินเอกสารให้กับพนักงาน - ดูแลเอกสาร หรือส่งจดหมายให้กับพนักงานในแผนกต่าง ๆ - ตรวจสอบ และสั่งซื้ออุปกรณ์ออฟฟิศให้กับพนักงาน - ดูแลพนักงานรับส่งเอกสารที่มาติดต่อกับบริษัท

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
26 พ.ย. 58
28 . ช่างซ่อมบำรุง
ดูแลการผลิตและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ถังกวน เครื่องซีล และเครื่องบรรจุหีบห่อ

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลงกับบริษัท
26 พ.ย. 58
29 . เจ้าหน้าที่บัญชี
นอกจากนี้ บริษัทฯ ยังเปิดรับสมัคร ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่ ComputerGraphic สามารถใช้โปรแกรม 3D ,Illustrator ,Photoshop ฯลฯ

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
30 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
31 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา , Maintenance.Leader 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
32 . ล่ามจีน (จัดซื้อต่างประเทศ)
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานนำเข้าส่งออก 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการสั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบ 3. ต่อรองราคาผู้ส่งมอบ 4. ควบคุมดูแลการส่งเอกสารในระยะเวลาท...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ย. 58
33 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/ เทคนิคการเกษตร ด่วนมาก !!
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท - ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้อง - ถ...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 58
34 . ช่างสำรวจ (Survey) ประจำ จ.ราชบุรี
-ดูแลงานสำรวจให้ระดับ หาค่าพิกัดโดยใช้กล้อง Line ,กล้องระดับ ,กล้อง Total Station ได้ หาค่าตำแหน่งต่างๆเพื่อสนับสนุนในระบบงานก่อสร้าง -ทำรายงานข้อมุลและรายละเอียดต่างๆที่ได้จากการสำรวจ -ดูแบบประกอบข...

บริษัท เจ ดับบลิว เอส คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์+สวัสดิการ
26 พ.ย. 58
35 . Management Associate(ผู้ประสารงานทางภาษาจีน/อังกฤษ)
งานธุรการประสานงานทั่วไปในองค์กรบริษัทฯ

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
26 พ.ย. 58
36 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีด่วน มาก!!
1.สามารถปิดงบการเงินและวิเคราะห์งบการเงิน มีความรู้ความสามารถจัดทำระบบ บัญชีได้ 2.มีความรู้เกี่ยวกับโปรแกรมสำเร็จรูป 3.สรุปปิดบัญชีรายเดือน/ปิดงบรายปี 4.สรุปรายงานเกี่ยวกับบัญชีรายรับ-จ่ายของบริษั...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
1 ตำแหน่ง
26 พ.ย. 58
37 . ช่างประจำบ่อบำบัดน้ำ
บำรุงรักษาในส่วนของถังเรซิน และถังทรายสำหรับการทำน้ำซอฟโรงทอใหม่ รวมไปถึงการล้างน้ำเกลือ การล้างทราย การเติมคลอรีน เช็คคุณภาพน้ำ การเติมเคมี การล้างใส้กรองละเอียด เป็นต้น

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
26 พ.ย. 58
38 . วิศวกร QA ด่วน !!
1.ควบคุม และประกันคุณภาพงานผลิตชิ้นส่วนยานยนต์ 2.วางระบบและแผนการควบคุมคุณภาพ 3.จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพ 4.ประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับลูกค้าด้านคุณภาพ 5.ควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนิการตามเป...

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 พ.ย. 58

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
26 พ.ย. 58
40 . พนักงานช่าง (ประจำราชบุรี )
- เก็บตัวอย่างของทราย เพื่อทำการทดสอบใน LAB ตามกระบวนการ - ทำงานหน้างานโครงการและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 อัตรา
26 พ.ย. 58
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ