เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจ
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
22 . วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ
จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
23 . ผู้จัดการฝ่ายโครงการ
-กำหนดวิธีการและขั้นตอนการปกิบัติงานของฝ่ายก่อสร้าง -จัดทำแผนงบประมาณการใช้จ่ายของฝ่ายก่อสร้างและพิจารณาอนุมัติการใช้งบประมาณภายในอำนาจที่กำหนด -กำกับดูแลติดตามความคืบหน้าโครงการเพื่อให้การดำเนินการ...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
24 . สถาปนิก
ออกแบบงานสถาปัตยกรรม ทั้งงานสถาปัตยกรรมเพื่อพักอาศัย เพื่อการพาณิชย์ โรงแรม และรีสอร์ท บ้านส่วนตัว อาคารเพื่อพักอาศัย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
25 . พนักงานขายประจำภูมิภาค
ติดตามและจดออเดอร์ลูกค้าที่อยู่ในพื้นที่รับผิดชอบ นำส่งรายงานการขายประจำเดือน เข้าร่วมประชุมบริหาร รายเดือน

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 มี.ค. 58
26 . พนักงานขาย
-จำหน่ายผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ และให้บริการ -แนะนำผลิตภัณฑ์แก่ร้านค้า และตัวแทน

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 44,000 ขึ้นไป ยังไม่รวมคอมมิชชั่น
28 มี.ค. 58
27 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุง
-ซ่อมบำรุง และควบคุมเครื่งจักร ภายในโรงงาน -ทำการ PM เครื่องจักร และ KPI ของแผนก -บันทึกรายงานเอกสารการบำรุงรักษาซ่อมแซมอุปกรณ์และเครื่องจักร -เสนอแนวคิดและออกแบบปรับปรุงเครื่องจักร -งานอื่นๆที่ได...

Wantana Metal Works
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
28 มี.ค. 58
28 . หัวหน้าแผนก New product development/design engineer
หัวหน้าแผนก New product development 1.ออกแบบ เขียนแบบแม่พิมพ์และผลิตภัณฑ์ด้วย CAD 2D,3D 2.การวางแผนงานตั้งแต่การออกแบบชิ้นงานหล่อ การออกแบบแม่พิมพ์ การทดลอง ไปจนถึงส่งมอบชิ้นงานตัวอย่างให้ลูกค...

Wantana Metal Works
1 อัตรา
28 มี.ค. 58
29 . ผู้จัดการแผนกแม่พิมพ์/ช่างซ่อมแม่พิมพ์โลหะ ด่วน มาก!!
1.ตรวจเช็คแม่พิมพ์โลหะตามแผนงานบำรุงรักษาเชิงป้องกัน 2.วิเคราะห์ปัญหา จัดทำรายงานและสรุปผลการบำรุงรักษาและแม่พิมพ์ 3.ดูแลรับผิดชอบแก้ไขปัญหาแม่พิมพ์ในLine การผลิต 4.เปลี่ยนแม่พิมพ์ตามแผนการผลิต 5....

Wantana Metal Works
1 อัตรา
28 มี.ค. 58
30 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพด่วน มาก!!
ดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน ฝึกอบรมพนักงาน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 มี.ค. 58

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
28 มี.ค. 58
32 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / IT MAINTENANCE
ดูแล/ติดตั้งเครื่องจักร ทำฟิกเจอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับวางบิล / ลงบัญชีทั่วไป / งานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
34 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 มี.ค. 58
35 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีทั้งระบบ 2. สามารถปิดงบการเงินได้ 3. วิเคราะห์งบการเงินได้

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
36 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
37 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าประเภท Adaptor , Transformer, Inductor ได้...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
38 . สยามโกลบอลเฮ้าส์ จำกัด (มหาชน) สาขาราชบุรี รับพนักงานขาย (PC)สุขภัณฑ์ KOHLER 9,000-15,000/เดือน
แนะนำสินค้าสุขภัณฑ์ KOHLER ดูแลพื้นที่ขาย จัดสโตร์ มีฐานเงินเดือนประจำ 9000+ คอมมิชชั่นตามยอดขาย ** รายชิ้นและรายเป้า ค่าโทรศัพท์ 250/ เดือน เบี้ยขัยน 50/วัน OT 30 ชั่วโมง/เดือน (ไม่บังคับ)...

PRTR Recruitment and Business Process Outsourcing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + เบี้ยขยัน 50/วัน คอมมิชชั่น รายชิ้นและรายเป้า +OT30ชั่วโมง
27 มี.ค. 58
39 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
40 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา , Maintenance.Leader 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 58
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ