เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 129 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำโรงงานสวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
• จัดทำบัญชีสต๊อกสินค้า • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53 • ดูแลรายการจ่ายเงินสดย่อยของบริษัท • ตรวจเอกสารรับ-ส่งสินค้า • ออกใบวางบิล ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป...

NGG Group
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 พ.ย. 60

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 17,500
23 พ.ย. 60
23 . ช่างคุมเครื่อง/ช่างซ่อมบำรุง (ปวส-ปวช..ช่าง) - นิคมราชบุรี
- ดูแลรับผิดชอบงานในสายงานการผลิต - คุมเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ต้องมาฝึกงานที่รังสิตหรือระยองได้ ฝึกไม่เกิน 6 เดือน

Bangkok Glass Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
50 อัตรา
เงินเดือน 11,500 บาท
23 พ.ย. 60
24 . วิศวกรเซรามิค/วิศวกรแมคคาทรอนิกส์/วิศวกรเครื่องกล/วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุม ดูแล ปรับปรุงและแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิตและเครื่องจักร 2.หาสาเหตุและแก้ไขปัญหาต่างๆในการผลิต โดยระบบควบคุมคุณภาพ และวิธีการวิเคราะห์ทางสถิติ รักษาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้สม่ำเสมอ 3.พัฒนาผลิตภ...

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 พ.ย. 60
25 . นักวิทยาศาสตร์(เคมี ป.ตรี,ป.โท)รับสมัครด่วน !
- พัฒนาวิธีวิเคราะห์ วิเคราะห์ผลิตภัณฑ์ ทดสอบการละลายในหลอดทดลองและทดสอบความใช้ได้ของวิธีวิเคราะห์ สำหรับการวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ย. 60
26 . เภสัชกรและผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60
27 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีวะ)รับสมัครด่วน !
- ทดสอบการปนเปื้อนจุลินทรีย์และควบคุมคุณภาพทางด้านจุลชีววิทยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60
28 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "โรบินสัน ราชบุรี"รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด - พัฒนา และบริหารการทำงานให้เป็นตามมาตราฐานการบริการขององค์กร - เป็...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 พ.ย. 60
29 . เจ้าหน้าที่ห้องปฏิบัติการเคมี
- ควบคุมดูแลอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ในห้องปฎิบัติการ - ประสานงานกับฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำงานจันทร์-เสาร์ 8.00-17.00 น.

บริษัท พรีเมียร์ แดรี่ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 หรือตามประสบการณ์
24 พ.ย. 60
30 . ช่างซ่อมบำรุง
1. วางแผนงานซ่อมบำรุง ทั้งการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และการซ่อมบำรุงไฟฟ้า ประปา แอร์ และอื่นๆ 2. ควบคุมดูแลการบำรุงรักษา และการซ่อมบำรุงให้เป็นไปตามแผน 3. ดูแลจัดหาและจัดเก็บอะไหล่ เครื่องมือช่างต่าง...

บริษัทดิ อินเลย์ แอท โฮม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
31 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาราชบุรี
มีหน้าทีรับผิดชอบในการวางแผน, จัดการ ควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับสาขารวมถึงพนักงานที่ทำงานในสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย โดยให้เน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา รายละเอียดหน้าที่ที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 พ.ย. 60
32 . วิศวกรไฟฟ้า
- ดูแลระบบ boiler น้ำมันเพื่อใช้สำหรับไลน์ชุบโครเมี่ยม - ดูแลระบบบำบัดน้ำเสีย

บริษัท บ้านโป่งโครเมี่ยม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60

บริษัท บ้านโป่งโครเมี่ยม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 60
34 . ช่างเทคนิค (Production Officer) เพศชายเท่านั้น ประจำราชบุรีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร Belt press 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
35 . ช่างเชื่อมทั่วไป / ช่างเชื่อมเหล็ก (ประจำราชบุรี)รับสมัครด่วน !
ช่างเชื่อมทั่วไป / ช่างเชื่อมเหล็ก (ประจำราชบุรี)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
36 . Electrician Technician (PLC Control) ประจำราชบุรีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการประกอบตู้คอนโทรวต่างๆ - ออกแบบตู้คอลโทรวตามเงื่อนไขที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม - ทำเอกสารคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60

Maikaew Damnoen Resort
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
24 พ.ย. 60
38 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานโรงงานให้เป็นไปตามกำหนด -จัดทำเอกสารควบคุมระบบคุณภาพ -ตรวจสอบคุณภาพสินค้าที่ผลิต -ตรวจสอบความสะอาดของพนักงานและสถานที่ทำงาน

บริษัท เอเอสพี อินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน (ตามตกลง)
24 พ.ย. 60
39 . ผู้จัดการโรงงาน
- ควบคุมดูแลระบบการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐาน - วางแผนการผลิตให้เหมาะสม - ตรวจสอบและควบคุมมาตรฐานโรงงานให้เป็นไปตามกำหนด - นำเสนอแผนการพัฒนา, รายงานปัญหาให้กับผู้บริหารทราบ

บริษัท เอเอสพี อินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน (ตามตกลง)
24 พ.ย. 60
40 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ
- จัดทำมาตรฐานสินค้าระหว่างผลิต - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างผลิต - จัดทำเอกสารควบคุมคุณภาพต่างๆ - ฯลฯ

บริษัท เอเอสพี อินเตอร์ฟูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน (ตามตกลง)
24 พ.ย. 60
 พบ 129 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ