เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบ - ตรวจสอบ ความเรียบร้อย การทำงาน ของเครื่องจักร - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามระบบ PM.

บริษัท เจ.เอ.เอส เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
22 . เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร
1. ติดตามและสำรวจสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท 2. ตรวจประเมินผู้ส่งวัตถุดิบทางการเกษตร 3. ส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ 4. สนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบให้แก...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
1 อัตรา
3 มี.ค. 58
23 . วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. งานสร้างเครื่องจักรหรือไลน์การผลิตใหม่ 3. งานระบบอนุภาพที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
1 อัตรา
3 มี.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโรงงาน
1. จัดทำแผนความปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย 3. อบรม, ฝึกซ้อม, ทำรายงานด้านความปลอดภัย 4. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
1 อัตรา
3 มี.ค. 58
25 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
บริหารงานเอกสารนำเข้า-ส่งออก

Kenmatsu Marketing Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพด่วน มาก!!
ดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน ฝึกอบรมพนักงาน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
3 มี.ค. 58

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
3 มี.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
3 มี.ค. 58
29 . วิศวกรเครื่องกล (ME) วิศวกรไฟฟ้า (IE)
1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเ...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
3 มี.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 / 30,000-40,000
3 มี.ค. 58
31 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / IT MAINTENANCE
ดูแล/ติดตั้งเครื่องจักร ทำฟิกเจอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับวางบิล / ลงบัญชีทั่วไป / งานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
33 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
3 มี.ค. 58
34 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีทั้งระบบ 2. สามารถปิดงบการเงินได้ 3. วิเคราะห์งบการเงินได้

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
35 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58
36 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าประเภท Adaptor , Transformer, Inductor ได้...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 มี.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000 - 65,000 Baht
3 มี.ค. 58
38 . พนักงานขับรถเครนด่วน มาก!!
ขับรถเครนยกของ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
2 มี.ค. 58
39 . ช่างสำรวจ ประจำ หจก.สหสถาพรขนส่ง (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน)
สำรวจงานก่อสร้างถนน/ทางหลวง/ทางหลวงชนบท/เดินทางไปตามหน้างานได้

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
2 มี.ค. 58
40 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
2 มี.ค. 58
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ