เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . R&D Supervisor
1. ออบแบบและวางแผนโครงการ (Project Plan) 2. วางแผนการทดลอง (ประจำสัปดาห์, ประจำวัน) ให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 3. ควบคุมการทดลองให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
22 . Packing Supervisor
1. ตรวจสอบ ACTION PLAN PACK และจัดงานในแต่ละไลน์ให้เหมาะสมกับงาน 2. ตรวจสอบการPACKสินค้าระหว่างวันให้สอดคล้องกับ MO. 3. ตรวจสอบรายงาน PACK พร้อมทำการ BALANCE ยอดสินค้าประจำวัน 4. ลงข้อมูล CODE กล่...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
23 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพด่วน มาก!!
ดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน ฝึกอบรมพนักงาน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
21 พ.ย. 57
24 . Sale / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ดูแลฝ่ายขาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
25 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA SUPERVISOR
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
26 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
27 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / IT MAINTENANCE
ดูแล/ติดตั้งเครื่องจักร ทำฟิกเจอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
28 . วิศวกร / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
29 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
21 พ.ย. 57
30 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 พ.ย. 57
31 . โฟร์แมน (ประจำจ.ราชบุรี)
- บริหารฝ่ายควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการ - ร่วมพิจารณาออกแบบ ควบคุม แบบก่อสร้าง - ร่วมพิจารณาการคัดเลือกผู้รับเหมา - ควมคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามแผนงาน - ควบคุมงบประมาณก่อสร้างโครงการให้เป็น...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57
32 . สัตวบาลประจำฟาร์มทุ่งหลวง(อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) ด่วน!!!
- ดูแลงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ ควบคุมเรื่องการให้อาหาร ยา และวัคซีนป้องกันโรค - รับผิดชอบงานเอกสารข้อมูลภายในฟาร์ม การผสมเทียมไก่ เก็บข้อมูลสถิติแผนการทดลอง

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
21 พ.ย. 57

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
21 พ.ย. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
21 พ.ย. 57

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
20 พ.ย. 57
36 . หัวหน้าแผนกระบบทำความเย็น (ประจำราชบุรี)
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานทำความเย็น 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 4.ออกแบบควบคุมวงจรเครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 พ.ย. 57
37 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
20 พ.ย. 57
38 . QA,QC ฝ่ายควบคุมคุณภาพ,support,staffs
* ตรวจสอบคุณภาพขั้นตอน incoming,inprocess,final inspection * จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน * จัดทำเอกสาร รวมถึงบันทึกเอกสาร GMP/HACCCP ของบริษัทฯและเสป๊กสิน ค้าของลูกค้าต่างๆ * ปฏิบั...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท (ผ่านงาน 4 เดือนมีการปรับเงินเดือนตามที่ตกตง)
20 พ.ย. 57
39 . ฝ่ายบัญชีทั่วไป
- ลงบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบเอกสารระบบบัญชี - จัดทำเอกสารการเงิน รับ-จ่ายของบริษัทฯ - จัดทำเอกสารวางบิล และติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ - ติดต่อประสารงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอ...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท (ปรับเงินเดือนเมื่อผ่านงานครบ 4 เดือน)
20 พ.ย. 57
40 . นักวิทยาศาสตร์(บริหารงานวิจัย)
บริหารและวางแผนงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ย. 57
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ