เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
22 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor) รับสมัครด่วน !
บริหารงานผลิตฝ่ายผลิต SMD 1 และ SMD 2 : 1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. วางแผนการผลิต กำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ป...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
23 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (Supervisor.Maintenance) ด่วนมาก
1.การสร้างระบบการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบ 2.ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบคุณภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 3.ควบคุมระบบเกี่ยวกับเครื...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
24 . ล่ามจีน (จัดซื้อต่างประเทศ)
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานนำเข้าส่งออก 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการสั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบ 3. ต่อรองราคาผู้ส่งมอบ 4. ควบคุมดูแลการส่งเอกสารในระยะเวลาท...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
25 . เขียนแบบ
1. ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 2. เขียนแบบเอกสารอื่นๆประกอบโครงการ 3. เขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. เคลียร์แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท / เดือน
25 มิ.ย. 59
26 . ผู้จัดการโรงงาน (ดูแลบ่อทราย)
1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3. ปรับปรุง จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4. แก้...

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000+
25 มิ.ย. 59
27 . นักบริหาร(การตลาด)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานบริหารด้านการตลาด ติดต่อประสานงานลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 มิ.ย. 59
28 . เภสัชกรรับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานด้านการผลิตยา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบรืษัท
25 มิ.ย. 59
29 . แพทย์แผนไทยรับสมัครด่วน !
- ประกันคุณภาพและปล่อยผ่านผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปกลุ่มยาแผนโบราณ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 59
30 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 59
31 . นักวิทยาศาสตร์(จุลชีวะ)รับสมัครด่วน !
ทดสอบหาปริมาณสารด้วยวิธีทางจุลชีววิทยา(Microbiological assay)

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
25 มิ.ย. 59
32 . พนักงานขาย(สามารถปฎิบัติงานต่างจังหวัดได้)
ติดต่อลูกค้า เพื่อเสนอขายอาหารสุกร เอฟ.ที ดูแลฐานลูกค้าเดิมและขยายตลาดลูกค้าใหม่

อาหารสุกร เอฟ.ที
2 อัตรา
เงินเดือน xx,xxx
25 มิ.ย. 59
33 . Senior Sales (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- นำเสนองานขาย ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯ มีคอมมิชั่นจากยอดขาย ประจำเดือน,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 59
34 . เจ้าหน้าที่ความปอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. งานส่งเสริมความปลอดภัย โดยมีการร่างแผนงานและมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 2. งานตรวจความปลอดภัย จัดทำรายงานความปลอดภัย และดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ ก...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
35 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อจัดจ้าง(ประจำ จ.ราชบุรี)
- คัดกรองงานแยกประเภทกระจายไปยังแนกที่รับผิดชอบและติดตามงาน แก้ไขงานพื้นฐานงานซ่อม สื่อสารกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ช่างผู้รับเหมาเกี่ยวกับระบบ รวมถึงงานจัดจ้างตามที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานร่วมกับหน่วยง...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 59
36 . โฟร์แมน หรือ วิศวกรคุมงานรับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างตามแผนของโครงการและนโยบายบริษัท ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00 น

บริษัท สิริธัญญ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
24 มิ.ย. 59
37 . เจ้าหน้าที่ Set Up(ประจำสำนักงานโพธาราม)
- จัดเรียงสินค้าตามพลาโนแกรมที่กำหนด - ติดตั้งชั้นวางและอุปกรณ์ต่างๆ หน้าร้าน - จัดสินค้าใน Back stock/ Top stock สาขา

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
12 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ อื่น (3,000)
24 มิ.ย. 59
38 . วิศวะเมคคาทรอนิกส์
1.ดูแลควบคุมและพัฒนาระบบ AUTO MATION 2.ดุและบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
24 มิ.ย. 59
39 . เจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
-ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์Safetyของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามไซต์งาน -รวบรวมข้อมูลความเสียงของหน้างานที่พบและจัดทำรายงาน -สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน -เป็นตัวแทนในการสื่อสารด้านความปลอดภัย...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 59
40 . วิศวกรไฟฟ้า / Electrical Engineer
- ออกแบบระบบไฟฟ้าภายในอาคาร - ถอดแบบงานระบบไฟฟ้า - ประเมินราคางานระบบไฟฟ้า - ประเมินราคางานติดตั้งไฟฟ้า

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มิ.ย. 59
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ