เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานควบคุมบอยเลอร์
- ควบคุม ตรวจสอบและบันทึกการทำงานหม้อไอน้ำ - ควบคุมและตรวจสอบการทำงานของระบบน้ำ softener - ควบคุมคุณภาพน้ำป้อนเข้าน้ำในหม้อและน้ำระบายทิ้งของหม้อไอน้ำ - ผลิตไอน้ำในระดับแรงดันที่ใช้งาน ตามความต้องก...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
19 ธ.ค. 57
22 . นักวิชาการโรคพืช
ลักษณะงาน • ทำงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ป้องกันและรักษาโรคพืชและแมลงศัตรูพืชแบบอินทรีย์ และสามารถนำงานวิจัยไปทดสอบในแปลงทดลองจริงเพื่อเก็บข้อมูลจนสามารถนำผลิตภัณฑ์ออกจำหน่ายได้อย่างปลอดภัย • ทำงานร่ว...

S.V.WINNERs Co.,Ltd.
เงินเดือน เงินเดือนประจำ 15,000 - 30,000 บาท (สามารถต่อรองได้)
19 ธ.ค. 57

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
19 ธ.ค. 57
24 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต
ดูแลและควบคุมงานฝ่ายผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน ปรับปรุง แก้ไข พัฒนา กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตรวจสอบและจัดทำรายงานการผลิตเสนอผู้บริหาร

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
25 . ธุรการทั่วไป
จัดทำเอกสาร ติดต่อประสานงาน ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
26 . หัวหน้าแผนกประมาณราคา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ถอดแบบและประมาณราคางานโครงสร้าง-สถาปัตย์

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
27 . HR & GA Manager - new set up plant (Ratchaburi Industrial Estate, 50-60K)
Duties: Human Resource New set up the procedure of all function in Human Resource Department. - Recruitment. - Training. - Compensation & Benefit. Prepare the company rules & regulations t...

JAC Personnel Thailand Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 50,000 - 60,000 THB
19 ธ.ค. 57
28 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1. สรรหา ว่าจ้าง 2. ตรวจสอบบันทึกการรูดบัตร 3. ตรวจสอบใบลาพนักงาน 4. จัดทำ Daily Cost และ จัดทำเงินเดือน 5. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
29 . พนักงานควบคุมเครื่องจักรทอ- ย้อม
ควบคุมเครื่องจักรทอผ้า-ย้อมผ้า ตามตารางที่หัวหน้าจัดเตรียมไว้

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
19 ธ.ค. 57
30 . ล่ามภาษาจีน/ภาษากัมพูชา
งานแปล พูด -อ่าน - เขียน ภาษาไทย-จีน/งานแปลพูด- อ่าน - เขียน ภาษาไทย-กัมพูชา และงานอื่น ๆ ด้านแปลภาษา

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
19 ธ.ค. 57
31 . พนักงานซ่อมบำรุง
งานซ่อมบำรุง / งานควบคุมหม้อต้มน้ำ / งานไฟฟ้าโรงงาน / งานควบคุมระบบบำบัดน้ำและงานเกี่ยวกับงานบำรุงรักษาเครื่องจักรโรงงาน

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,500+
19 ธ.ค. 57
32 . ช่างไฟ / ช่างเทคนิค
รับผิดชอบดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า และด้านเทคนิค ระบบการสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในรีสอร์ท

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
33 . หัวหน้าแม่บ้าน
ดูแลงานแม่บ้านภายในรีสอร์ท ตามห้องพัก และบริเวณรีสอร์ท

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ (บริษัทฯ มีสวัสดิการที่พักพนักงาน)
19 ธ.ค. 57
34 . Reception พนักงานต้อนรับ
- ติดต่อรับโทรศัพท์ลูกค้า - check in/ check out ห้องพักภายในรีสอร์ท - ดูแลเรื่องการต้อนรับลูกค้าที่รีสอร์ท

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
35 . Food & Beverage Manager
1. จัดเตรียมการสั่งซื้อ อาหารเครื่องดื่ม ดูแล stock อาหารเครื่องดื่ม 2. ตรวจเช็คความพร้อมเรื่อง stock อาหารว่าได้รับจาก supplier ครบถ้วนเรียบร้อย 3. ประสานงานและแจ้งลูกค้าว่าอาหารและเครื่องดื่ม ส่งต...

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
36 . Hotel Manager
ดูแลรับผิดชอบงานด้านโรงแรมและบริหารจัดการต่าง ๆ ที่รีสอร์ท บ้านระเบียงหมอก จังหวัดราชบุรี

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ธ.ค. 57

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
19 ธ.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
19 ธ.ค. 57
39 . ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง(ประจำ ราชบุรี)
งานซ่อมไฟฟ้าในคลังสินค้า

บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
40 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
 พบ 99 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ