เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA SUPERVISOR
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
22 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
23 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / IT MAINTENANCE
ดูแล/ติดตั้งเครื่องจักร ทำฟิกเจอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
24 . วิศวกร / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
25 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
20 ต.ค. 57
26 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
27 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 57
28 . QCควบคุมคุณภาพการผลิต
คสบคุมตรวจเช็คการผลิตให้ได้ตามแบบที่กำหนด ประสานงานกับผู้จัดการโรงงานในการผลิต

RMA Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ต.ค. 57
29 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์บริการ (บ้านโป่ง+ชลบุรี)
ดูแลงานด้านศูนย์บริการ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ต.ค. 57

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,500+
18 ต.ค. 57
31 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
17 ต.ค. 57
32 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
6 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
17 ต.ค. 57
33 . หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพ เพือบรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
17 ต.ค. 57
34 . หัวหน้าแผนกผลิต ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
17 ต.ค. 57
35 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายผลิต ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
รวบรวมข้อมูลของฝ่ายผลิต เพื่อทำรายงานประจำวัน ดูแลและจัดทำเอกสารในฝ่ายงาน

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
17 ต.ค. 57
36 . หัวหน้าแผนกจัอซื้อหรือหัวหน้าฝ่ายจัดซื้อ หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานในแผนกหรือฝ่ายจัดซื้อทั้งหมด ติดต่อผู้ขาย เพื่อซื้อสินค้า ให้ทันกับการใช้งาน ต่อรองราคาสินค้าที่จะซื้อ/วัตถุดิบ จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 57
37 . วิศวกรโยธา หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ดูแลควบคุมงานก่อสร้างถนน/ทางหลวงต่าง ๆ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
17 ต.ค. 57
38 . วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน,เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรบ่อทราย

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + บาท
17 ต.ค. 57
39 . จป.วิชาชีพ
2 อัตรา ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ (ประจำที่ขอนแก่น 1 อัตรา และที่สำนักงานบ้านโป่ง 1 อัตรา) มีหน้าที่ตรวจสอบ วิเคราะห์ข้อมูล จัดทำรายงาน และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
17 ต.ค. 57
40 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
17 ต.ค. 57
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ