เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (ประจำพื้นที่ ประจวบคีรีขันธ์ / เพชรบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพันธ์ภา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น (ตามโครงสร้างบริษัทและสวัสดิการเหมือนพนักงานธนาคาร)
20 ก.ย. 60
22 . ช่างไฟฟ้า
1. ปฏิบัติงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้นในส่วนผลิตให้สามารถดำเนินการได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2. ปฏิบัติหน้าที่ตามแผนการบำรุงรักษาทวีผล (TPM) 3. ปฏิบัติหน้าที่ตรวจเช็ค/ซ่อมแซม/เปลี่ยนอะไหล่อุปกรณ์ไฟฟ้าและเ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
23 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (อาคารและสถานที่)
1. รับผิดชอบเรื่องระบบคุณภาพด้านอาหาร 2. ตรวจสอบปรับปรุง และพัฒนาบ้านพักพนักงาน, จัดทำทะเบียนควบคุมสินทรัพย์ 3. งานธุรการอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย 4. ติดต่อกับแผนกต่างๆ ภายในบริษัทฯ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
24 . QMS Supervisor
1. ติดตามการ Follow Up ของ CAR/PAR จากภายนอก, ลูกค้า, ระบบการตรวจติดตามต่าง, Complaint 2. วิเคราะห์สาเหตุของปัญหาเกี่ยวกับระบบคุณภาพ และทำการแก้ไข/ป้องกัน 3. ประสานงานรับการตรวจประเมินจากผู้ตรวจประ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
25 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่อง / ธุรการฟาร์ม ที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ดูแลเครื่องจักรภายในฟาร์มระบบ Evap. และระบบตู้ฟักไข่อัตโนมัติ และระบบทำความเย็น Chiller สำหรับ ธุรการ ดูแลงานเอกสาร และประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
20 ก.ย. 60
26 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน (ประจำโรงงานสวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
• จัดทำบัญชีสต๊อกสินค้า • จัดทำรายงานภาษีซื้อ – ภาษีขาย, ภงด.3, ภงด.53 • ดูแลรายการจ่ายเงินสดย่อยของบริษัท • ตรวจเอกสารรับ-ส่งสินค้า • ออกใบวางบิล ใบส่งของ ใบแจ้งหนี้ ใบกำกับภาษี ใบเสร็จรับเงิน เป...

NGG Group
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
20 ก.ย. 60
27 . เจ้าหน้าที่ตัดต่อ Media Officer
ถ่ายภาพสินค้า ตกแต่งรูปภาพให้ลูกค้าสนใจในตัวสินค้า ถ่ายวิดีโอและตัดต่อภาพวิดีโอ

ร้านเพิ่มพูนทรัพย์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง/โครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
28 . พนักงานธุรการ
– ติดต่อประสานงานและเดินเอกสารให้แก่พนักงานภายในองค์กรและนอกองค์กร – ดูแลงานด้านเอกสาร หรือจดหมายต่างๆ ให้แก่พนักงานภายในแผนกหรือฝ่ายต่างๆ – ดูแลพนักงานรับ-ส่งเอกสารทั้งภายในองค์กรและภายนอกองค์กรที่...

ร้านเพิ่มพูนทรัพย์
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/โครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
29 . หัวหน้างานผลิตรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลการผลิตให้เป็นตามเป้าหมายการผลิต ควบคุมการผลิตให้สินค้าที่ผลิตได้มาตราฐานที่กำหนด

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
30 . พนักงานแล็บฟิสิกส์
ดูแลระบบงานคุณภาพ

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
20 ก.ย. 60

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 ก.ย. 60

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
20 ก.ย. 60
34 . Asst.HR เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
งานเอกสารประวัติพนักงาน งานคิดค่าแรงค่าจ้าง งานคีย์ข้อมูล

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000Baht/Month
20 ก.ย. 60
35 . ฝ่ายบุคคล
ดูแล-ควบคุมเกี่ยวกับงานบุคคล

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
36 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรและรถยนต์ของบริษัทฯ และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
37 . โฟร์แมนงานทางรับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
38 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการติดต่อประสานงาน การขายการตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ - จัดทำคำสั่งซื้อ ทะเบียนลูกค้า ติดตามงาน ดูแลลูกค้า อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำข้อมูลการขา...

Blue River Products Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
39 . เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าส่วนส่งเสริมวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท - จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วย...

Blue River Products Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
40 . QC
ควบคุมคุณภาพ ทดสอบคุณภาพปูนซีเมนต์

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ