เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานขับรถเครน
ขับรถเครนยกของ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
30 ม.ค. 58
22 . ช่างสำรวจ ประจำ หจก.สหสถาพรขนส่ง (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน)
สำรวจงานก่อสร้างถนน/ทางหลวง/ทางหลวงชนบท/เดินทางไปตามหน้างานได้

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
30 ม.ค. 58
23 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
30 ม.ค. 58
24 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
10 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
30 ม.ค. 58
25 . หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพ เพือบรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
30 ม.ค. 58
26 . หัวหน้าแผนกผลิต ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 28,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
30 ม.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
ดูแล ตรวจสอบ และ จัดเตรียมวัตถุดิบ , อะไหล่ อุปกรณ์ รวมถึงวัสดุสิ้นเปลือง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
30 ม.ค. 58
28 . วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บจก.โซล่าแอสฟัลท์
ควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน,เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรบ่อทราย

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + บาท
30 ม.ค. 58
29 . จป.วิชาชีพ
2 อัตรา ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ (ประจำที่ขอนแก่น 1 อัตรา ) - มีหน้าที่ตรวจสอบ - วิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำรายงาน - และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
30 ม.ค. 58
30 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
30 ม.ค. 58
31 . ช่างไฟฟ้า /ช่างกล /ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก
- งานไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานรวมทั้งระบบงานแอร์ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานประปา งานเชื่อม ซ่อมทั่วไป - ช่างซ่อมรถยนต์รถบรรทุก ต้องสามารถซ่อมช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า แอร์ ทำงานที่บ.โซล่าแอสฟัลท์ ...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
รวม25อัตรา(ไฟฟ้า1/ช่างกล2/ซ่อมทั่วไป 2 /ซ่อมรถบรรทุก รับ 3 ตำแหน่ง)(พนักงานขับรถบรรทุก 20 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
30 ม.ค. 58
32 . หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกQC/RD : บริหาร วางแผน จัดการ และบริหารงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC/RD : บริหาร วางแผน และควบคุมดูแลงานด้านการตรวจาอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อัตราละ 1 ตำแหน่ง (จำนวน 4 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่ประสานงานระบคุณภาพ
- updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน - ติดตามการตอบกลับและตรวจปิดCAR/PAR - ตรวจประเมิน Internal Auditor ภายในองค์กร - ตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม WI (ตามแผน)

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
30 ม.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษี พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ 2.ตรวจสอบต้นทุนสาขาเปรียบเทียบ 3.ตรวจสอบยอดซื้อทรัพย์สินสาขาของแต่ละเดือน,ตรวจนับสินทรัพย์สาขา 4.ออกตรวจสาขานอกสถานที่เป็นครั้งคราว 5.จัดทำสต๊อกเบิก-...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อย่างละ 1 ตำแหน่ง รวม 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 13,000
30 ม.ค. 58
35 . สัตวบาลประจำฟาร์มทุ่งหลวง(อ.ปากท่อ จ.ราชบุรี) ด่วน!!!
- ดูแลงานในฟาร์มเลี้ยงไก่ ควบคุมเรื่องการให้อาหาร ยา และวัคซีนป้องกันโรค - รับผิดชอบงานเอกสารข้อมูลภายในฟาร์ม การผสมเทียมไก่ เก็บข้อมูลสถิติแผนการทดลอง

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ประสบการณ์
30 ม.ค. 58
36 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
30 ม.ค. 58
37 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
30 ม.ค. 58
38 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
30 ม.ค. 58
39 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ มาตรฐาน ขั้นตอน/วิธีการแก้ไข ตลอดจนให้คำแนะนำและเทคนิคก่อสร้างต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
40 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจ
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ