เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างไฟฟ้า
- ซ่อมเครื่องจักร สาธารณูปโภคในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อ้ตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
4 พ.ค. 59
22 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000
4 พ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่รับรถในศูนย์ (SA โพธาราม)
- เป็นผู้ประสานงาน ด้านงานบริการการซ่อมรถยนต์ - รับรถลูกค้าเข้าซ่อม - สอบถามรายการซ่อม - ประสานงานกับช่างเกี่ยวกับงานซ่อม - เปิดจ็อบ ปิดจ็อบ - อธิบายงานซ่อม + ประเมินค่าใช้จ่ายในการซ่อม

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,500 - 10,000 บาท
4 พ.ค. 59
24 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (สนญ.บ้านโป่ง)
1.วางแผนทางการตลาด ด้านโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดรถยนต์ วางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์ 2.ประเมิณและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัท ฯ 3.ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ข...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและพิจารณาตามประสบการณ์
4 พ.ค. 59
25 . พนักงานขาย ประจำร้าน iBeat สาขาโรบินสันราชบุรี รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งพนักงานขาย - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใน การใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 พ.ค. 59
26 . ธุรการ (ประจำสาขา ราชบุรี)
- ธุรการประสานงานทั่วไป

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,500 - 11,000
4 พ.ค. 59

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่ความปอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. งานส่งเสริมความปลอดภัย โดยมีการร่างแผนงานและมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 2. งานตรวจความปลอดภัย จัดทำรายงานความปลอดภัย และดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ ก...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
29 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ปฏิบัติงานที่ ราชบุรี
- ควบคุมดูแลสายการผลิตในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งเรื่องของบุคลากร, ผลการผลิต, เปอร์เซ็นการสูญเสียและการส่งมอบ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
4 พ.ค. 59
30 . Technical Engineer
- รับผิดชอบทีมวิชาการ - รับผิดชอบดูแลให้การปฏิบัติงานด้านวิชาการเป็นไปตามข้อกำหนดของคู่มือคุณภาพและมาตรฐาน มอก.17025-2548 (ISO-IEC 17025:2005) และข้อกำหนดกฎเกณฑ์และเงื่อนไขของหน่วยงานที่ให้การรับรองแ...

บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
3 พ.ค. 59
31 . Customer Service (Eng) , เจ้าหน้าที่ดูแลลูกค้าUrgently Required !
Respond to customer inquiries or feedback throughout the entire process from order confirmation through to post-sale end-consumer feedback

บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
3 position Urgently!
เงินเดือน N/A
3 พ.ค. 59
32 . R&D SUPERVISOR
1.ดำเนินการสืบค้นกฎหมาย,รวบรวมและ up date กฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 2.ดูแลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย 3.ดูแลการ filling USFDA 4.Up Date Specigication ของสินค้าเพื่อให้สอดคล...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
33 . เจ้าหน้าที่สรรหา
งานสรรหาทั้งระบบ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
34 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำและยื่นแบบแจ้งราคาขาย ภษ.01-44, การขออนุญาตส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ภษ.01-28 2.จัดทำแบบ ภษ-03-06 บัญชีรายวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ 3. จักทำและยื่นแบบ ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
35 . หัวหน้าส่วนทางเทคนิค
1. วางแผนการ PM และพัฒนาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2. ดูแลและวางแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+
3 พ.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน
1. ตรวจสอบค่าจ้างและเงินเดือน 2. จัดทำภาษี 3. กระทบยอด GL

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ประสานงานด้านจัดซื้อใน-ต่างประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 2. คัดเลือกและทำสัญญางานด้านขนส่งและความปลอดภัย 3. ประสานงานด้านสั่งซื้อวัตถุดิบ-วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59
38 . QC. Supervisor
1.ตรวจประเมินประสิทธิภาพและความสะอาดสอดคล้องของการควบคุมระบบ HACCP, QUALITY PLAN, PRODUCTON CONTROL. 2. วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลโรงงาน, GMP ในระดับเบื้องต้นในการนำไปประสานงานหน่วยงานที่...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 พ.ค. 59

บริษัท รัตนสูตร ก่อสร้าง จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
3 พ.ค. 59
40 . หัวหน้าแผนกบัญชี
จัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล จัดทำต้นทุนสินค้า

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 พ.ค. 59
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ