เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี)
- ควบคุมดูแลสายการผลิตในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งเรื่องของบุคลากร, ผลการผลิต, เปอร์เซ็นการสูญเสียและการส่งมอบ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
23 ก.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่ R&D วิศวกรเคมี/ สิ่งทอ รับสมัครด่วน !
- ทำงานด้าน R&D - ค้นคว้า และสร้างสรรค์ผลิตภัณฑ์ใหม่ ๆ ในงานพิมพ์/สกรีน บนสิ่งทอ ,เสื้อผ้า - ค้นคว้า และพัฒนาสูตรสี ให้กับผลิตภัณฑ์ - ทดสอบวัตถุดิบเพื่อพัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ดียิ่งขึ้น และสอดคล้องกับร...

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
23 ก.ค. 59
23 . วิศวกรการผลิต ประจำราชบุรี ( หากสนใจประจำราชบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
1.ควบคุม ดูแลงานด้านการผลิต , คิดต้นทุนการผลิต 2.สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้ ในงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ 3.วางแผน จัดทำ และสรุปผลการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารได้ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่...

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป
23 ก.ค. 59
25 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานด้านความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน - ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัดทำเอกสารและรายงานส่งหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย อย่างถูกต้อง -...

บริษัท วีอาร์เค สเปคตรัม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 59
26 . เขียนแบบ
1. ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 2. เขียนแบบเอกสารอื่นๆประกอบโครงการ 3. เขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. เคลียร์แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท / เดือน
23 ก.ค. 59
27 . Senior Sales (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- นำเสนองานขาย ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯ มีคอมมิชั่นจากยอดขาย ประจำเดือน,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
22 ก.ค. 59
28 . พนักงานขาย (ภาคกลางและตะวันตก)
- เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ (ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก) - ให้บริการหลังการขาย เช่น ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูก...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 59
29 . ผู้ช่วยหัวหน้าส่วนผลิต (Assistant Production Supervisor)
1.ควบคุมและดูแลกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2.ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานของทีมงาน 3.ดูแลและประสานงานด้านกิจกรรมการพัฒนากระบวนการผลิต 4.งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย วันทำงาน วันจันทร์ - วันเสาร...

บริษัท พีน่า สตีล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
22 ก.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่ประสานงานผลิต
1. เปรียบเทียบราคาและเจรจาต่อรอง 2. ติดต่อและประสานงานกับแผนกภายใน-ภายนอกที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานการผลิตกับบริษัทในเครือ 4. บริหารจัดการเอกสารต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 5. หน้าที่อื่นๆตามที่ได้รับมอบห...

บริษัท พีน่า สตีล กรุ๊ป จำกัด
เจ้าหน้าที่ธุรการทั่วไป
22 ก.ค. 59
31 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร ฝ่ายปฏิบัติการ
1. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตพืช เพื่อวางแผน ควบคุมการเพาะปลูกพืชผัก ให้ได้ตามกำหนด 2. เป็นผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิตพืช ในการควบคุมการกำจัดศัตรูพืชและวัชพืชภายในฟาร์ม 3. วางแผนงานที่จะต้องทำในแต่ละวัน ...

บริษัท โคโร บราเธอร์ จำกัด
22 ก.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิศวกรรม
- งานโครงการขยายต่อเติม / จัดหาเครื่องจักร-เครื่องเย็น - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน - พัฒนาระบบงานในฝ่ายวิศวกรรม - ควบคุมดูแล เครื่องมือ/แบบแปลนต่างๆให้พร้อมใช้งา...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
22 ก.ค. 59
33 . หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้าง
- รับผิดชอบซ่อมแซมบำรุงอาคารโรงงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นตามแบบ - คิดคำนวณวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมการงานก่อสร้าง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, เงินช่วยค่าเดิน...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
22 ก.ค. 59
34 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายประกันคุณภาพ
- ติดตามและทบทวน ข้อกำหนด, มาตรฐานผลิตภัณฑ์ และมาตรฐานคุณภาพต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิตและการควบคุมคุณภาพ ให้เป็นปัจจุบันและได้มาตรฐานระหว่างประเทศ - จัดทำ, ติดตามผล และรายงานความคืบหน้าของวัตถุประส...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
3 อัตรา
22 ก.ค. 59
35 . วิศวะเมคคาทรอนิกส์ / ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1.ดูแลควบคุมและพัฒนาระบบ AUTO MATION 2.ดุและบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ก.ค. 59
36 . จป.วิชาชีพรับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านความปลอดภัย ภายในโครงการ SCL BP

บริษัท โนว์ฮาว ทรานสเฟอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.ค. 59
37 . QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟ...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
8 อัตรา
22 ก.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(ประจำราชบุรี)
-ดูแล รับผิดชอบงานด้านคลังสินค้า -เช็คสต็อคสินค้าประจำปี -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
22 ก.ค. 59
39 . หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องทำความเย็น (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2.ดูแลระบบทำความเย็นของห้องเย็น 3.ดูแลระบบทำน้ำเย็น 4.ตรวจเช็คระบบ PLC control ไฟฟ้า 5.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัด...

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
22 ก.ค. 59
40 . ผู้จัดการส่วนวิศวกรรมกลาง(ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมงานส่วนวิศวกรรมทั้งหมด 2.ดูแลงานระบบสร้างซ่อม ไฟฟ้าและเครื่องจักรต่างๆ 3.ประสานงานทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟูดส์ อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด)

บริษัท เรนโบว์ 24 จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
22 ก.ค. 59
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ