เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.)
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้ทางโรงงานปฏิบัติตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับความปลอดภัยในการทำงาน - วิเคราะห์จุดอันตราย และกำหนดมาตรการการป้องกันหรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย

บริษัท กาญจนา เฟรข พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
22 . Maintenance Manager
- Control of all schedule in preventive maintenance all of plant "machine , utility , facility". - Improvement efficiency in the machine and work with related functions in order to achieve efficiency...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Company Salary Structure
29 พ.ค. 60
23 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน รับสมัครด่วน !
- ดูแลบริการด้านบัญชีและการเงินทั้งระบบ - จัดทำงบการเงิน ( งบดุล งบกำไรขาดทุน ) - ดูแลควบคุมปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามระบบ - ปิดงบบัญชี

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์/สวัสดิการ
- วางแผนและกำหนดเป้าหมายกรดำเินินงาน สร้างเครือข่ายในการดูแล แ้ก้ไขปัญหาพนักงาน - ตรวจสอบการเบิกจ่ายสวัสดิการ - จัดการข้อร้องเรียน สำรวจความพึงพอใจ - พัฒนาปรับปรุงระบบการให้บริการพนักงาน ให้มีประสิ...

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 พ.ค. 60
25 . หน.ส่วนควบคุมคุณภาพและผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
-วางแผนการตรวจสอบระบบคุณภาพทั้งภายในและภายนอก -ดำเนินการตรวจสอบเป็นที่ปรึกษาให้คำแนะนำในการตรวจสอบด้านคุณภาพ -สรุปผลและร่วมจัดทำรายงานการปฎิบัติงานด้านระบบคุณภาพ -ให้คำแนะนำในการวางแผนระบบบริหารจัด...

บริษัท บิ๊ก ฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 Positions
29 พ.ค. 60
27 . HRD Manager
- Create, improve and implement compensation and benefit strategies to support our business objectives whilst ensuring compliance with tax and legal regulations within the region. - Monitor externa...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
29 พ.ค. 60
29 . Intensive English Program Teacher (IEP Teacher)Urgently Required !
-Conduct the class for Intensive English Program students in school. -Be able to teach Math, Science and English for kindergarten or primary or secondary level. -Various locations depending on the ...

บริษัท ผลิตปัญญา จำกัด
10 Positions
เงินเดือน 23,000 - 28,000
29 พ.ค. 60
30 . Sale & Marketing
-ขายสินค้าในกลุ่มสุขภาพ (ราชาไบโอเทค) ให้ได้ตามเป้าหมาย -ศึกษาข้อมูลสินค้า คู่แข่ง วิเคราะห์และวางแผนการขาย วางแผนงานการตลาดรายเดือน ไตรมาส เพื่อเสนอทีมบริหาร -เข้าเยี่ยมลูกค้า และสร้างสัมพันธ์อัน...

บริษัท ราชาชูรส จำกัด (สำนักงานใหญ่)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
29 พ.ค. 60
31 . Assistant Production Manager (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมและตรวจสอบกระบานการผลิตได้อย่างถูกต้อง 2.จัดทำ KPI ของหน่วยงานผลิตและสามารถวัดผลได้อย่างถูกต้อง 3.มีความรู้ความสามารถในการจัดทำเอกสารระบบคุณภาพ GMP/HACCP/ISO 9001 และ BRCได้อย่างครบถ้วน 4.ค...

Urmatt Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 พ.ค. 60
32 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายการเงิน (ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี)
1.ควบคุมและตรวจสอบการจัดทำบัญชีให้เป็นไปตามระบบบัญชีที่วางไว้ / สอดคล้องกับแนวทางการดำเนินงานของบริษัท 2.ควบคุมจัดทำรายงานทางบัญชี วิเคราะห์รายงานบัญชีและให้ความเห็น 3.ตรวจสอบการใช้งบประมาณ (Budget)...

Urmatt Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
29 พ.ค. 60

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
34 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี (บริษัท พี เอส ดี คอนกรีต จำกัด)
- ดูแลบริหารงานด้านบัญชีทั้งระบบ - จัดทำงบการเงิน (งบดุล งบกำไรขาดทุน) - ดูแลความคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้เป็นไปตามเป้าหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 60
35 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรและรถยนต์ของบริษัทฯ และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 พ.ค. 60
36 . เจ้าหน้าที่ธุรการบัญชี(บริษัท พี เอส ดี คอนกรีต จำกัด) รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 พ.ค. 60
37 . โฟร์แมนงานทางรับสมัครด่วน !
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
38 . วิศกรงานทางรับสมัครด่วน !
- จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
39 . จัดซื้อต่างประเทศ รับสมัครด่วน !
1. ดูแลควบคุมการปฏิบัติงานของหน่วยงานจัดซื้อและหน่วยงานนำเข้าส่งออก 2. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ในการสั่งซื้อและติดตามวัตถุดิบ 3. ต่อรองราคาผู้ส่งมอบ 4. ควบคุมดูแลการส่งเอกสารในระยะเวลาท...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
40 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 60
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ