เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่สารสนเทศ
1.Support Program ERP 2.สามารถเขียนโปรแกรมได้

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,500 บาทขึ้นไป
23 ก.ค. 57
22 . R&D Supervisor
1. ออบแบบและวางแผนโครงการ (Project Plan) 2. วางแผนการทดลอง (ประจำสัปดาห์, ประจำวัน) ให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 3. ควบคุมการทดลองให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานบัญชีต้นทุน / บัญชีรายรับ รายจ่ายของบริษัทฯ

Blue River Products Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
24 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายระบบคุณภาพ
1.รับผิดชอบการวางแผน และควบคุมการจัดทำระบบคุณภาพ 2.การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า 3.ดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่ก...

Blue River Products Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้อง - ถ่...

Blue River Products Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
26 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ / เจ้าหน้าที่การเงิน สาขาดำเนินสะดวก สาขาโพธาราม ประจำจังหวัดราชบุรี
สินเชื่อ ( ชาย ) หน้าที่ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ติดต...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ Incentive + ( ค่าตำแหน่งบางตำแหน่ง )
23 ก.ค. 57
27 . เจ้าหน้าที่ธุรการ เสมียน
เก็บและบันทึกบิลรายจ่าย ทำเอกสารประกันสังคม

บริษัท ไทยออแกนิก ฟู้ด จำกัด
เงินเดือน รายวัน
23 ก.ค. 57
28 . วิศวกรควบคุมงาน
วางแผนงานก่อสร้าง ,ควบคุมงานก่อสร้างตามโครงการต่างๆ ของบริษัท พร้อมประสานงานกับเจ้าหน้าที่เกี่ยวข้องทุกฝ่าย

C.S.B.GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
29 . Pest Control Staff
1. ดูแลงานกำจัดสัตว์พาหะ (pest control) ในโรงงาน 2. จัดทำรายงานการตรวจสอบ รอบโรงงาน ในเชิงลึก 3. วิเคราะห์แนวโน้วเกี่ยวกับแมลง 4. งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
30 . พนักงานเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ด่วน มาก!!
เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานต่างๆ อาทิ กล่อง ฟิตติ้ง เป็นต้น

บริษัท เอส.ดับบลิว.วูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.ค. 57
31 . พนักงานคลังสินค้า
ดูแลคลังสินค้า วัตถุดิบ และวัสดุสิ้นเปลือง ทำใบขอซื้อเพื่อเติมคลังตามยอด Max-Min ขับรถโฟคลิฟยกของ

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายและการตลาด
- รับออร์เดอร์จากลูกค้า - ประสานงานภานในบริษัท - เสนอราคาต่อลูกค้า - สรุปรายงานประจำสัปดาห์

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
22 ก.ค. 57
33 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
22 ก.ค. 57
34 . เจ้าหน้าที่ธุรการเครื่องจักร ด่วนมาก บ.โซล่า อีควิปเมนท์ จำกัด
ดูแลประสานงานการนำเข้าเครื่องจักร และประกาศขายเครื่องจักรทาง Intarnet ดูแลประสานงานขายเครื่องจักร

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
22 ก.ค. 57
35 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ )
22 ก.ค. 57
36 . หัวหน้าหน่วยเครื่องกล ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนและควบคุมงานซ่อมบำรุง อย่างมีประสิทธิภาพ เพือบรรลุตามเป้าหมายและนโยบายของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ตามประสบการณ์ผู้สมัคร )
22 ก.ค. 57
37 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า / เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
บริหารจัดการ วางแผน และควบคุมงานในระบบคลังสินค้าให้ถูกต้องตามผลิตภัณฑ์

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท (ตำแหน่งหัวหน้าแผนก) 10,000 - 12,000 บาท (ตำแหน่งเจ้าหน้าที่คลังสินค้า)
22 ก.ค. 57
38 . พนักงานขาย / เจ้าหน้าที่การตลาด (บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ดูแลงานด้านส่งเสริมการขาย และสนับสนุนการขายสินค้าของบริษัทฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000 บาท (ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น , ค่าเบี้ยเลี้ยง , ค่าสึกหรอและค่าน้ำมันรถ)
22 ก.ค. 57
39 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ บ.ยูนิมาร์คไลน์เพนติ้ง (ปทท.) จำกัด สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
จัดทำเอกสารงานจัดซื้อ ติดต่อผู้ขาย เพื่อซื้อสินค้า ต่อรองราคาสินค้าที่จะซื้อ/วัตถุดิบ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท หรือตามตกลง
22 ก.ค. 57
40 . วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง
ควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน,เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรบ่อทราย

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 + บาท
22 ก.ค. 57
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ