เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ช่างไฟฟ้า /ช่างกล /ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก
- งานไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานรวมทั้งระบบงานแอร์ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานประปา งานเชื่อม ซ่อมทั่วไป - ช่างซ่อมรถยนต์รถบรรทุก ต้องสามารถซ่อมช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า แอร์ ทำงานที่บ.โซล่าแอสฟัลท์ ...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
รวม25อัตรา(ไฟฟ้า1/ช่างกล2/ซ่อมทั่วไป 2 /ซ่อมรถบรรทุก รับ 3 ตำแหน่ง)(พนักงานขับรถบรรทุก 20 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
23 ต.ค. 57
22 . หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกQC/RD : บริหาร วางแผน จัดการ และบริหารงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC/RD : บริหาร วางแผน และควบคุมดูแลงานด้านการตรวจาอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อัตราละ 1 ตำแหน่ง (จำนวน 4 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
23 . เจ้าหน้าที่ประสานงานระบคุณภาพ
- updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน - ติดตามการตอบกลับและตรวจปิดCAR/PAR - ตรวจประเมิน Internal Auditor ภายในองค์กร - ตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม WI (ตามแผน)

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
23 ต.ค. 57
24 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษี พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ 2.ตรวจสอบต้นทุนสาขาเปรียบเทียบ 3.ตรวจสอบยอดซื้อทรัพย์สินสาขาของแต่ละเดือน,ตรวจนับสินทรัพย์สาขา 4.ออกตรวจสาขานอกสถานที่เป็นครั้งคราว 5.จัดทำสต๊อกเบิก-...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อย่างละ 1 ตำแหน่ง รวม 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 13,000
23 ต.ค. 57

NDB Recruitment & Business Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000 Baht
23 ต.ค. 57
26 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ / พัสดุ
ผู้จัดการฝ่ายพัสดุ หน้าที่รับผิดชอบ • วางแผนและควบคุมการบริหารงานด้านพัสดุ ครุภัณฑ์ ให้เป็นไปด้วยความมีประสิทธิภาพ • วางแผนการส่งมอบสินค้า บริการ และควบคุมและติดตามการส่งมอบสินค้า • บริหารงานการเก...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
27 . วิศวกร
ตำแหน่ง วิศวกรฝ่ายผลิต Machine 2 อัตรา หน้าที่ความรับผิดชอบ / รายละเอียดงานที่ทำ 1. ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 2. ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
28 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ต.ค. 57
29 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ต.ค. 57

FDI Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000
22 ต.ค. 57
31 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบ - ตรวจสอบ ความเรียบร้อย การทำงาน ของเครื่องจักร - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามระบบ PM.

บริษัท เจ.เอ.เอส เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
32 . โฟร์แมน (ประจำจ.ราชบุรี)
- บริหารฝ่ายควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการ - ร่วมพิจารณาออกแบบ ควบคุม แบบก่อสร้าง - ร่วมพิจารณาการคัดเลือกผู้รับเหมา - ควมคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามแผนงาน - ควบคุมงบประมาณก่อสร้างโครงการให้เป็น...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
22 ต.ค. 57
34 . หัวหน้าแผนกระบบทำความเย็น
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานทำความเย็น 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 4.ออกแบบควบคุมวงจรเครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
35 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
36 . Planning Officer (ประจำราชบุรี)
- งานวางแผนการผลิต

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
22 ต.ค. 57

โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี / วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
หลายอัตรา
22 ต.ค. 57
38 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
-จัดทำแปลงสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเก็บข้อมูลจากงานวิจัยหรือแปลงสาธิต -ส่งเสริมและให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต -ติดตามผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ แล...

S.V.WINNERs Co.,Ltd.
3 อัตรา
22 ต.ค. 57
39 . พนักงานธุรการ
จัดทำบิลบัญชี รับ-ส่งสินค้า

บริษัท พรศรีคอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
22 ต.ค. 57
40 . พนักงานอะไหล่ เพศชาย
1.ดูแลสต๊อคอะไหล่ จัดเก็บอะไหล่ 2.ตรวจเช็คราคาอะไหล่ให้กับศูนย์บริการ 3.จัดเตรียมอะไหล่ตามใบงานที่ศูนย์บริการแจ้ง 4.มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน หรือ โครงสร้างรถยนต์ 5.จัดทำรายงานต่างๆ สรุปรายงานทุก...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
22 ต.ค. 57
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ