เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
22 . ผู้จัดการ-โชว์รูมรถบรรทุก
ดูแลงานซ่อม/งานขาย ด้านรถบรรทุก

บริษัท เซียงกงนครปฐม (888) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา Big C ราชบุรี
-บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษาด้านสินเชื่อได้ -ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น -ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริการหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
9 ธ.ค. 59
24 . วิศวกรควบคุมงาน (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
-บริหาร , ควบคุมงานก่อสร้างบ้าน ให้เป็นตามแผนงาน -ให้คำปรึกษาแก่ ลูกค้า -รายงานความคืบหน้างานก่อสร้างทุกสัปดาห์ -อื่นๆ ตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
25 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
26 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
27 . MAINTENANCE
- ปรับปรุงแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรที่หยุดให้สามารถใช้งานได้ตามปรกติ

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
28 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor) รับสมัครด่วน !
บริหารงานผลิตฝ่ายผลิต SMD 1 และ SMD 2 : 1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. วางแผนการผลิต กำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ป...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
29 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง (Supervisor.Maintenance) ด่วนมาก
1.การสร้างระบบการควบคุมขั้นตอนการปฏิบัติงานทั้งหมดที่อยู่ในขอบเขตของความรับผิดชอบ 2.ควบคุมการดำเนินงานเพื่อให้สอดคล้องกับข้อกำหนดระบบคุณภาพตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 3.ควบคุมระบบเกี่ยวกับเครื...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
30 . วางแผนการผลิต
1. จัดทำดูแลวางแผนด้านการผลิต 2. ตรวจสอบการผลิตให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 3. ตรวจสอบความสามารถในการวางแผนผลิตเพื่อใช้ในการกำหนดแผนการผลิต 4. คำนวณความสามารถในกระบวนการที่ต้องใช้สำหรับรองรับ...

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
31 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพศชาย ประจำสาขาโพธาราม จ.ราชบุรีรับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้นที...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน +Incentive + โบนัส + อื่นๆ
9 ธ.ค. 59
32 . ผู้จัดการฟาร์มสุกร
รับผิดชอบการบริหารการผลิตทั้งระบบ ของฟาร์มสุกรแม่พันธุ์ , ฟาร์มสุกรขุน ภายใต้การจัดการทั้งระบบ EVAP และ โรงเรือนเปิด รวมถึงการบริหารบุคลากรในฟาร์ม เพื่อให้ได้ผลผลิต คุณภาพ ตามนโยบายขององค์กร ***สวั...

กลุ่มบริษัท พี แอนด์ เอฟ อโกร อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามประสบการณ์ และ ความสามารถ+ค่าตำแหน่ง+ค่าโทรศัพท์+ค่าประจำฟา์ม
9 ธ.ค. 59
33 . นักพัฒนาลูกค้า 7-Eleven สาขาราชบุรี
มีหน้าที่พัฒนาการปฏิบัติการภายใต้ข้อกำหนดของร้านค้า เพื่อให้บรรลุเป้าหมายและภาพแห่งความสำเร็จในร้านค้านั้นๆ รวมทั้งสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า ด้วยการให้บริการอย่างต่อเนื่องและสม่ำเสมอ เพื่อการขย...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
34 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาราชบุรี
- ควบคุมและดำเนินการับ-จ่าย ผลิตภัณฑ์และภาชนะให้กับรถลำเลียงและรถเขต - ดำเนินการจัดเก็บ และรักษาปริมาณของผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้าให้เหมาะสม - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขับรถยก, พนักงานยก - ตรวจนับส...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
35 . Asst QMR
-จัดทำเอกสาร -ตรวจสอบระบบคุณภาพ

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
36 . Electrician Technician (PLC Control) ประจำราชบุรี
- ดำเนินการประกอบตู้คอนโทรวต่างๆ - ออกแบบตู้คอลโทรวตามเงื่อนไขที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม - ทำเอกสารคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
37 . Foreman (ประจำราชบุรี)
- คุมงานก่อสร้างตามโปรเจคต่างๆของบริษัท - มีประสบการณ์ด้าน Foreman มา 2-5 ปี

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
38 . Production Section Manager (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลวางแผนการผลิตและควบคุม line การผลิต 2.ควบคุมเปอร์เซ็นต์ Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิต 4.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบและปัจจัยต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับการผลิตรวมทั้ง KPI ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมเกษตร / Farm Manager
-จัดซื้อและตรวจสอบคุณภาพของสินค้าประเภท พืชไร สวน ผักผลไม้ต่าง ๆ -ตรวจสอบสารเคมี และให้คำแนะนำแก่เกษตรกร ชาวสวนให้มีความรู้เรื่องสารเคมีในพืช ผัก ผลไม้

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
40 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ