เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(ประจำราชบุรี)
1.ควบคุมดูแลทางด้านคลังสินค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
22 . หัวหน้าแผนกระบบทำความเย็น
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานทำความเย็น 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 4.ออกแบบควบคุมวงจรเครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
23 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
24 . Planning Officer (ประจำราชบุรี)
- งานวางแผนการผลิต

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
25 . พนักงานความปลอดภัย อาชีวอนามัย SHE Officer
•Implement and maintaining ISO14001,OHSAS18001 system and security processes (lost prevention, access control and so on) •Conduct job safety analysis, incident & accident investigation or risk asse...

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประการณ์)
16 ก.ย. 57
26 . พนักงานการเงิน Treasury Officer
Prepare cheque paid on time Prepare tax invoice, debit note, credit note Monitoring & Maintain daily transaction movement in bank account Prepare Bank Reconcile Prepare Phor Ngor Dor 3, 53,...

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
16 ก.ย. 57
27 . พนักงานบัญชี Accounting Officer
Check accuracy of invoice and related documents Prepare control record and reconcile asset account and inventories Record transactions in SAP

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ก.ย. 57
28 . QC Supervisor (ประจำราชบุรี)
จัดการ ดูแล ควบคุม คุณภาพหินและทราย ควบคุมคุณภาพสินค้า และให้บริการลูกค้า

Siam City Cement Public Co., Ltd.
16 ก.ย. 57
29 . QA Officer
- ตรวจสอบคุณภาพวัตถุุดิบ - ตรวจสอบคุณภาพของสินค้า - ตรวจสอบคุณภาพระหว่างกระบวนการผลิต - รายงาน วิเคราะห์ปัญหาทั้งภายใน และภายนอก - ควบคุม ดูแลเครื่องมือวัด เพื่อให้พร้อมใช้งาน เช่น Gas Chromatogra...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
2 อัตรา
16 ก.ย. 57
30 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
- วางแผนงาน PM จ่ายงานและติดตามผล เพื่อให้ได้ Zero Breakdown - ควบคุมประสิทธิภาพให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผนการซ่อมบำรุงทั้งหมดในบริษัท ตามการแจ้งซ่อม - วิเคราะห์ และวางแผนแก้ไข Root ...

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
1 อัตรา
16 ก.ย. 57
31 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบบัญชีต้นทุน งบประมาณ และทรัพย์สิน - รับผิดชอบการวิเคราะห์ ควบคุมและตรวจสอบกำหนดต้นทุนมาตราฐานของวัตถุดิบสินค้า - ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ก.ย. 57
32 . ฝ่ายบุคคล
คัดสรรบุคลากร จัดฝึกอบรมพนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนแก้วตรวจสภาพ
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000
16 ก.ย. 57
33 . Electrician ( ช่างไฟฟ้า )
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรมีความรู้พื้นฐานของงานไฟฟ้าและไฟแสงสว่างภายในบริษัท

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท/ เดือน ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 ก.ย. 57
34 . Mechanic / Technician
รับผิดชอบดูแลรักษาเครื่องจักรตามแผนงาน ( Preventive Maintenance & Break Down Maintenance )

บริษัท ราชราตัน ไทย ไวร์ จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท/ เดือน ขึ้นไปหรือตามประสบการณ์
16 ก.ย. 57
35 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
15 ก.ย. 57
36 . หัวหน้าแผนกผลิต ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 28,000 บาท ( ตามประสบการณ์ของผู้สมัคร )
15 ก.ย. 57
37 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 28,000 บาท ( ตามประสบการณ์ผู้สมัคร )
15 ก.ย. 57
38 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
ดูแลควบคุมคลังสินค้า/รับ-จ่ายสินค้า/วัสดุอุปกรณ์/จัดทำเอกสาร สรุป,ตัดยอดสินค้าตามจริง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ก.ย. 57
39 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
15 ก.ย. 57
40 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ (บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
6 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 13,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
15 ก.ย. 57
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ