เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานแบ่งบรรจุ(ช่างในสายแบ่งบรรจุ)
1. ควบคุมการจัดเตรียมเครื่อง และดูแลควบคุมบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นในระหว่าง การแบ่งบรรจุ 2. ตัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร์ ก่อนตั้งสายการแบ่งบรรจุ และดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
หลายยอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
22 . พนักงานบัญชี
ทำบัญชีของบริษัท จัดทำเอกสารสรรพากรทั้งหมด เช็คสต็อคและความเคลื่อนไหวของสินค้าบริษัท ทำจัดทำรายงานสรุปต่างๆให้ผู้บริหาร และทำงานตามที่หัวหน้าได้มอบหมาย

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
23 . QA

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
9 ต.ค. 58
24 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
9 ต.ค. 58
25 . หัวหน้าส่วนคลังสินค้า Supply Chain
- ดูแล/จัดการงานบริหารคลังสินค้า / จัดเก็บ /คงคลัง - ปฏิบัติงานด้านการจัดเก็บและกระจสยสินค้า / โหลดสินค้า - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - มีประสบการณ์ด้านงานคลังสินค้าโลจิสติกส์ หรือ Sup...

บริษัท วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ /ตามตกลง
9 ต.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่ทดสอบสี
ทดสอบตัวอย่างสีที่จะนำไปย้อมผ้าให้ตรงตามที่กำหนด

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
9 ต.ค. 58
27 . เลขานุการผู้จัดการ
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการวางแผนการตลาด - วางแผนการผลิต - มีหน้าที่บันทึกงาน - ติดตามงาน - สรุปงานให้กับผู้จัดการ - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถแก้...

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
9 ต.ค. 58

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
9 ต.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ. ด่วนมาก!!!
• วางแผนการจัดซื้อได้ • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี • สามารถ หา Supplier รายใหม่ได้ • หาสินค้าที่ดี เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ต.ค. 58
30 . วิศวกรเครื่องกล (ME) วิศวกรไฟฟ้า (IE)
1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเ...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
9 ต.ค. 58
31 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
9 ต.ค. 58

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
8 ต.ค. 58
33 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA SUPERVISOR
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ต.ค. 58
34 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ ด่วนมาก !!
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ต.ค. 58
35 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
8 ต.ค. 58
36 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ต.ค. 58
37 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าประเภท Adaptor , Transformer, Inductor ได้...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
8 ต.ค. 58
38 . Management Associate(ผู้ประสารงานทางภาษาจีน/อังกฤษ)
งานธุรการประสานงานทั่วไปในองค์กรบริษัทฯ

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000+
8 ต.ค. 58
39 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจเช๊ครถตามระยะ PM - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงตามใบงานที่ได้รับมอบหมาย - รับผิดชอบงานซ่อมบำรุงทั้งรถภายในและภายนอกบริษัทฯ - ดูแล รักษา เครื่องมือและอุปกรณ์การทำงานให้มีความพร้อมในการทำงานอยู่เสมอ

PSD Transport Co,.Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
8 ต.ค. 58
40 . พนักงานขาย (บ้านโป่ง,ชัวร์บ้านโป่ง,จอมบึง,ชลบุรี)
นำเสนอขายรถยนต์ใหม่,และรถยนต์มือสอง

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 4,000+คอมมิสชั่น
8 ต.ค. 58
 พบ 102 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ