เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . หัวหน้าแผนกบริหารค่าตอบแทน(ประจำราชบุรี)
รับผิดชอบการคำนวณค่าจ้างเงินเดือนพนักงาน ตรวจสอบสถิติการลา ค่าล่วงเวลา เงินได้ประเภทอื่นๆ ภาษี ตลอดจนจัดทำรายงานประจำเดือน ประสานงานกับหน่วยงานภายในและภายนอก

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 58
42 . ช่างไฟฟ้าซ่อมบำรุง(ประจำ ราชบุรี)
งานซ่อมไฟฟ้าในคลังสินค้า

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 58
43 . ที่ปรึกษาด้านการเงินและการลงทุน
เป็นที่ปรึกษาทางด้านการเงิน การลงทุน แนะนำให้ข้อมูลแก่ผู้ลงทุนอย่างถูกต้อง รวมถึงการแนะนำและวางแผนเกี่ยวกับประกันชีวิต สุขภาพ และอุบัติเหตุ

บริษัท เอไอเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน แผนรับรองรายได้ขั้นต่ำ 10,000 บาท ไม่รวมคอมมิชชั่นและโบนัสทุก 3เดือน
25 มี.ค. 58
44 . Financial Advisor
- ให้คำแนะนำในการวางแผนการเงินตามความต้องการของลูกค้า - นำเสนอผลิตภัณฑ์ทางด้านการเงิน อาทิเช่น เงินฝาก ประกันชีวิต ประกันสุขภาพและอุบัติเหตุ ประกันภัย กองทุนรวม หุ้น ฯลฯ - รวบรวมข้อมูลเกี่ยวกับการขา...

Seven Stars Advisor Co.,Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000+ค่าคอมมิชชั่นตามความสามารถ โบนัสรายไตรมาส โบนัสรายปี ประกันสังคมฯลฯ
25 มี.ค. 58
45 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ประสานงานด้านเอกสารการขาย - ดูแผนการผลิตร่วมกับทีมคลังสินค้า - จัดเตรียมเอกสารสำหรับทีมขาย - ประสานงานด้านการขายและลูกค้าที่มาติดต่อ

บริษัท วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
25 มี.ค. 58
46 . QC Supervisor (ประจำราชบุรี)
จัดการ ดูแล ควบคุม คุณภาพหินและทราย ควบคุมคุณภาพสินค้า และให้บริการลูกค้า

Siam City Cement Public Co., Ltd.
25 มี.ค. 58
47 . Admin Staff (สัญญาจ้าง 1 ปี ประจำราชบุรี)
- Supprot team in terms of documents preparation. - Coordinate with others and manage general administration works. - Manage all ralated paper works and collect necessary records upon reguest.

Siam City Cement Public Co., Ltd.
25 มี.ค. 58
48 . หัวหน้าแผนกขายทราย
ดูแลขายขายทรายที่สำนักงานใหญ่ และขายคอนกรีต

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 มี.ค. 58
49 . ช่างสำรวจ ประจำ หจก.สหสถาพรขนส่ง (ธุรกิจรับเหมาก่อสร้างถนน)
สำรวจงานก่อสร้างถนน/ทางหลวง/ทางหลวงชนบท/เดินทางไปตามหน้างานได้

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
24 มี.ค. 58
50 . ช่างยนต์/ช่างซ่อมช่วงล่าง
ซ่อมเครื่องยนต์/ซ่อมช่วงล่าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 +
24 มี.ค. 58
51 . ช่างไฟฟ้า , ช่างซ่อมบำรุง , ช่างเครื่องกล , ช่างเครื่องทอ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ปฎิบัติงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ระบบไฟฟ้าโรงงาน ฯลฯ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
10 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 12,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
24 มี.ค. 58
52 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
ติดตาม ตรวจสอบ เพื่อให้มั่นใจว่าผลิตภัณฑ์ของบริษัทถูกต้องตามข้อกำหนดพร้อมส่งลูกค้า

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
24 มี.ค. 58
53 . หัวหน้าแผนกผลิต ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา
เงินเดือน 22,000 - 28,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
24 มี.ค. 58
54 . วิศวกรไฟฟ้า ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในงานระบบไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
24 มี.ค. 58
55 . วิศวกรโยธา หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บ.โซล่าแอสฟัลท์ด่วนมาก!!
ที่ราชบุรีดูแลควบคุมงานก่อสร้างถนน/ทางหลวงต่าง ๆ JOB MIX ทำที่ขอนแก่นดูแลงานก่อสร้างโรงงาน

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
4 อัตรา (1 อัตราประจำที่จังหวัดขอนแก่น 3 อัตราประจำที่ราชบุรี)
เงินเดือน 18,000 + หรือถ้ามีประสบการณ์เงินเดือนสูงกว่านี้ มีรถประจำตำแหน่ง
24 มี.ค. 58
56 . วิศวกรเครื่องกล หจก.สหสถาพรขนส่ง สำนักงานใหญ่ บ้านโป่ง/บจก.โซล่าแอสฟัลท์
ควบคุมงานวิศวกรรมเครื่องกล,เครื่องจักรงานก่อสร้างถนน,เครื่องจักรโรงงาน เครื่องจักรบ่อทราย

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตราด่วน มาก!!
เงินเดือน 18,000 + บาท
24 มี.ค. 58
57 . จป.วิชาชีพ
- มีหน้าที่ตรวจสอบ - วิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำรายงาน - และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
2 อัตรา (ประจำที่ขอนแก่น 1 อัตรา บ้านโป่ง 1 อัตรา)
เงินเดือน 20,000+
24 มี.ค. 58
58 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
24 มี.ค. 58
59 . ช่างไฟฟ้า /ช่างกล /ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก
- งานไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานรวมทั้งระบบงานแอร์ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานประปา งานเชื่อม ซ่อมทั่วไป - ช่างซ่อมรถยนต์รถบรรทุก ต้องสามารถซ่อมช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า แอร์ ทำงานที่บ.โซล่าแอสฟัลท์ ...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
รวม25อัตรา(ไฟฟ้า1/ช่างกล2/ซ่อมทั่วไป 2 /ซ่อมรถบรรทุก รับ 3 ตำแหน่ง)(พนักงานขับรถบรรทุก 20 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
24 มี.ค. 58
60 . หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกQC/RD : บริหาร วางแผน จัดการ และบริหารงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC/RD : บริหาร วางแผน และควบคุมดูแลงานด้านการตรวจาอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อัตราละ 1 ตำแหน่ง (จำนวน 4 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 58
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ