เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 107 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . หัวหน้าฝ่ายซ่อมบำรุง
ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
2 ต.ค. 58
42 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ. ด่วนมาก!!!
• วางแผนการจัดซื้อได้ • มีทักษะในการเจรจาต่อรองได้ดี • สามารถ หา Supplier รายใหม่ได้ • หาสินค้าที่ดี เปรียบเทียบราคา ประเมินผู้ขาย

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
2 ต.ค. 58
44 . QA

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
2 ต.ค. 58
45 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
2 ต.ค. 58
46 . พนักงานขาย (ภาคกลางและตะวันตก)
- เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ (ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก) - ให้บริการหลังการขาย เช่น ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูก...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
47 . พนักงานบัญชี
ทำบัญชีของบริษัท จัดทำเอกสารสรรพากรทั้งหมด เช็คสต็อคและความเคลื่อนไหวของสินค้าบริษัท ทำจัดทำรายงานสรุปต่างๆให้ผู้บริหาร และทำงานตามที่หัวหน้าได้มอบหมาย

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
48 . เลขานุการผู้จัดการ
- เป็นผู้ช่วยผู้จัดการในการวางแผนการตลาด - วางแผนการผลิต - มีหน้าที่บันทึกงาน - ติดตามงาน - สรุปงานให้กับผู้จัดการ - ประสานงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - ทำทุกงานที่ได้รับมอบหมาย - สามารถแก้...

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
2 ต.ค. 58
49 . ช่างซ่อมบำรุง
- ตรวจสอบ ความเรียบร้อย การทำงาน ของเครื่องจักร - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามระบบ PM.

บริษัท เจ.เอ.เอส เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
50 . เจ้าหน้าที่การตลาด
1. จัดงานสนับสนุนการขาย 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ 3. จัดเก็บข้อมูลประวัติลูกค้า 4. ออกแบบสื่อและจัดทำแคมเปนต่างๆ 5. และงานอื่นที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
2 ต.ค. 58
51 . พนักงานแบ่งบรรจุ(ช่างในสายแบ่งบรรจุ)
1. ควบคุมการจัดเตรียมเครื่อง และดูแลควบคุมบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นในระหว่าง การแบ่งบรรจุ 2. ตัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร์ ก่อนตั้งสายการแบ่งบรรจุ และดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
หลายยอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 58
52 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำบริษัท
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
2 ต.ค. 58
53 . เจ้าหน้าที่ทดสอบสี
ทดสอบตัวอย่างสีที่จะนำไปย้อมผ้าให้ตรงตามที่กำหนด

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
2 ต.ค. 58
54 . Lab Tester (ประจำราชบุรี )
- เก็บตัวอย่างของทราย - ทดสอบใน LAB ตามกระบวนการ - ดูแลควบคุมคุณภาพ - ให้บริการลูกค้า

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 อัตรา
2 ต.ค. 58
55 . วิศวกรเครื่องกล (ME) วิศวกรไฟฟ้า (IE)
1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเ...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
2 ต.ค. 58
56 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
2 ต.ค. 58
57 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชี รายรับ จ่าย Debit /Credit - จัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท - กระทบยอด , รับเช็ค ,วางบิล - บันทึกข้อมูลบัญชีต้นทุน - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี สามารถเซ็นต์งบบริษัทฯ ได้ ...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 58
58 . นักวิชาการเกษตรด่วนมาก!!
- ให้คำปรึกษางานวิชาการเกษตรในฟารม์แก่เกษตรกร ส่งเสริมและสนับสนุนในการให้บริการวิชาการ.ถ่ายทอดเทคโนโลยีทางด้านการเกษตรและปัจจัยการผลิต และภูมิปัญญาท้องถิ่น ทั้งด้านพืช ตลอดจนการฝึกอบรมและสาธิต แก่เกษต...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 58
59 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ ฝ่ายประกันคุณภาพ
- จัดทำ วางแผนงานการผลิต/ ควบคุมคุณภาพประจำวัน/เดือน ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดการควบคุมงานการผลิต/ ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามระบบงานได้เป็นอย่างดี -พัฒนางาน แก้ไขปัญ...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 58
60 . Production/ QC Supervisor
- ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Finished goods. - ดูแล จัดการงาน และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต/งานคุณภาพ...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 58
 พบ 107 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ