เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่โหลดสินค้า(ประจำราชบุรี)
-ดูแล และควบคุมการโหลดสินค้า -ดูแลและควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ก.พ. 60
42 . เจ้าหน้าที่แผนกผลิต(ประจำราชบุรี)
1.ดูแล ควบคุมการผลิตให้ได้ตามเป้าหมายที่วางไว้ 2.ควบคุมการผลิตให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.จัดทำเอกสารระบบคุณภาพในส่วนงานที่รับผิดชอบ 4.อบรมพนักงานตาม OJT 5.ทำรายงานการผลิตในระบบ M3

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
43 . พนักงานขายเครดิต (เขตศรีสะเกษ,อุบลราชธานี,ยโสธร,มุกดาหาร,นครพนม,สกลนคร)
- รับผิดชอบเป้าหมายยอดขายในช่องทางการขายร้านค้าเครดิต - ออกตลาดเพื่อเยี่ยมร้านค้าที่บริษัทกำหนด เสนอขายสินค้า แจ้งรายการส่งเสริมการขาย เก็บบัญชี - เปิดบัญชีร้านค้าใหม่ตามเกณฑ์ที่บริษัทกำหนด - รา...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 18,000 บาท+ค่าเสื่อมรถยนต์+เบี้ยเลี้ยง+ค่าโทรศัพท์+คอมมิสชั่น
24 ก.พ. 60
44 . Production Development Management (PDM)Urgently Required !
Develop food innovative products, manage the product supply operations to serve market demand and ensure product quality throughout the whole value chain •To coordinate with Sales, Marketing Depart...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
24 ก.พ. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 Positions
24 ก.พ. 60
47 . HRD Manager
- Create, improve and implement compensation and benefit strategies to support our business objectives whilst ensuring compliance with tax and legal regulations within the region. - Monitor externa...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
24 ก.พ. 60
49 . ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Section Manager)รับสมัครด่วน !
- Handling recruitment processes: screening, contacting, interviewing , selecting candidates and following-up with candidates - Scheduling interviews, briefing and debriefing candidates before and af...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.พ. 60
50 . ช่างแอร์
ทำหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฎิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60
51 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60
52 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
• ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60
53 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เชิงป้...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างเครื่องกล1 อัตรา, หัวหน้าแผนก 1 อัตรา
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่15,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60
54 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างยนต์ 1 อัตรา , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
23 ก.พ. 60
55 . Technical support executive
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60
56 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.พ. 60
57 . หัวหน้าบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
- ทำบัญชีรายรับ/รายจ่าย - สรุปยอดขายประจำวัน - ทำสต็อคสินค้าประจำวัน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ที-วัน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
58 . พนักงานขาย/Sales
- บริหารจัดการยอดขาย และดูแลลูกค้าในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย - ดูแลการบริหารจัดการสินค้าที่ต้องนำเสนอให้ลูกค้า ทั้งลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ - ดูแล และให้บริการลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด พรชัย อินเตอร์เทรด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
59 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี)
1.กำกับดูแล การตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.รับผิดชอบ กำกับดูแล คุณภาพชิ้นงานก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า 3.รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อผิดพลาดในการผลิตจากลูกค้า...

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
60 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกผลิต (ปฏิบัติงานที่สาขาราชบุรี)
1.ควบคุมการผลิตให้ตรงตามแผน 2.วางแผนกการผลิตในแต่ละวันให้ตรงตามกำหนด 3.แก้ไขปัญหาในการผลิต และนำเสนอหัวหน้างาน

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
 พบ 140 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ