เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . พนักงานแล็บฟิสิกส์
ดูแลระบบงานคุณภาพ

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
42 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักร สาธารณูปโภคในโรงงาน - PM เครื่องจักรในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
3 อ้ตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 / ตามตกลง
20 ต.ค. 60
43 . หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน - วางแผน PM

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
44 . พนักงานผลิตรับสมัครด่วน !
-ผลิตสินค้าตามขั้นตอนการผลิตที่กำหนด ผลิตสินค้าให้ใด้คุณภาพตามมาตรฐาน และใด้ตามปริมาณที่กำหนด -ตรวจสอบความพร้อมของเครื่องจักรก่อนการผลิต และทำความสะอาดเครื่องจักรเมื่อมีการเปลี่ยนสูตรการผลิต

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000บาท/เดือน
20 ต.ค. 60

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน อัตราเงินเดือน ตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์
20 ต.ค. 60

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
20 ต.ค. 60

บริษัท เพรซิเดนท์ไรซ์โปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
20 ต.ค. 60
48 . ผู้จัดการศูนย์บริการ ฮีโน่ (สาขาราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนและบริหารงานศูนย์บริการและอะไหล่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 2. ประชุมประจำเดือนเพื่อเสนอผลงาน 3 .ดูแล และรักษาค่าความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
20 ต.ค. 60
49 . Production Supervisor
Duty: • Planning work for daily wage workers which include going to farm to cut the produce, make the product as per customer requirement, making sure the goods are loaded correctly as per customer...

Fresh Produce Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 THB - 30,000 THB
20 ต.ค. 60
50 . พนักงาน บ/ช. ธุรการ
ทำต้นทุน. ทำประวัติรถ. ตัดสต๊อก ด้วยโปรแกรมสำเร็จรูป

บริษัท สมบัติบัสบอดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
20 ต.ค. 60
51 . พนักงานขาย
- นำเสนอขายรถยนต์ตามแคมเปญต่างๆ ของบริษัท - ให้คำบรึกษาลูกค้า - ติดตามลูกค้าหลังการขาย

บริษัท มิตซู เตชอัมพร จำกัด
จำนวน
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
20 ต.ค. 60

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
53 . Japanese Interpreter รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานเลขานุการให้กับประธาน รองประธาน กรรมการบริษัทฯ และพนักงานญี่ปุ่น ที่ปฎิบัติงานที่ประเทศไทย 2. เป็นตัวกลางในการติดต่อสื่อสาร การแปลเอกสาร ระหว่างชาวต่างชาติและคนไทย 3. ปฏิบัติงานในฝ...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
54 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม/เพศชาย ประจำสาขานครสวรรค์ ด่วนรับสมัครด่วน !
ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ, ทวงถาม, ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าติดตาม+ค่ายึด+ โบนัส + อื่นๆ
19 ต.ค. 60
55 . Engineering
1.Check the DISA patterns to be used the next day. 2.Be able to check damaged or broken parts of the patterns. 3.Broken patterns can be restored as much as possible. 4.If the pattern breaks or wear...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
19 ต.ค. 60
56 . ช่างเทคนิค(PM.)(ประจำจ.ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
-ปฏิบัติตามนโยบายของบริษัทฯ ระดับสายงานให้ได้ตามเป้าหมาย -บริการลูกค้าให้เป็นที่พึงพอใจและเป็นที่ยอมรับในตลาด เพื่อเป็นกลยุทธ์ในการแข่งขันธุรกิจเครื่องดื่ม -ดำเนินการซ่อมเครื่อง Fountain ให้พร้อมใช้...

บริษัท เบฟโปร เอเชีย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
57 . Draftsman พนักงานเขียนแบบไฟฟ้า (สยามคราฟ บ้านโป่ง)
งานซ่อมบำรุงรักษาระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม โรงงานกระดาษ (วังศาลา-กาญจนบุรี/บ้านโป่ง-ราชบุรี) (สัญญาจ้าง 2 ปี) หน้าที่รับผิดชอบ 1.อ่านแบบ ถอดแบบ เขียนแบบงานระบบไฟฟ้าและเครื่องวัดคุม *โปรดระบุเง...

บริษัท พีเออี (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 60
58 . วิศวกรไฟฟ้า (รับสมัครด่วน)
-ดูแลงานซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า -งานตรวจสอบระบบ Control และ งานติดตั้งตู้ MDB -ดูแลแก้ไขโปรแกรม PLC เบื้องต้นตามที่ได้รับมอบหมาย -ส่งเสริมและให้ความร่วมมือในการทำกิจกรรมคุณภาพในองค์กร

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ต.ค. 60
59 . QA. Supervisor (Customer Service)
1. ดูแลงานด้านการรับรองลูกค้าทั้งตลาดภายในและต่างประเทศในเรื่องของการรับข้อร้องเรียน, เอกสาร 2. เตรียมความพร้อมและรับ Audit จากลูกค้าร่วมกับฝ่ายขาย พร้อมกับติดตามผลการดำเนินการจากการ Audit เพื่อแจ้งล...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
60 . วางแผนผลิต/จัดซื้อ
1.วางแผนผลิตประจำวัน 2.จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบที่ใช้ในโรงงานและสำนักงาน 3.ค้นหาแหล่งวัตถุดิบใหม่ๆเพิ่มเติมอยู่เสมอ 4.จัดทำเอกสาร รายงาน ในการสั่งซื้อวัตถุดิบ

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
19 ต.ค. 60
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ