เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Sales Executive
1.ติดต่อประสานงานและแก้ไขปัญหาร่วมกันกับลูกค้า 2.วิเคราะห์วางแผนงานด้านการตลาด 3.พัฒนายอดขายเก่าและเพิ่มลูกค้ารายใหม่เพื่อให้ได้ยอดขายตามเป้าหมายของบริษัทฯ 4.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ก.พ. 59
42 . ผู้จัดการแผนกจัดซื้อจัดจ้าง(ประจำราชบุรี)
•บริหารงานวางแผนการจัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้และจัดจ้างผู้รับเหมาก่อสร้างเพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัทฯ •กำหนดวิธีและกระบวนการและแหล่งในการจัดซื้อจัดจ้าง •เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านร...

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
43 . พนักงานบัญชีด่วน มาก!!
- บัญชีและการเงิน - การจ่ายเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น และประกันสังคมของพนักงานบริษัท - การจัดทำภาษีและยื่นภาษี - รายงานสถานะการเงินและงบประมาณ - หน้าที่อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พีระโมโตสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป+ ค่าคอมมิชชั่น
12 ก.พ. 59
44 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ขาย,ติดต่อประสานงานกับลูกค้า,ขยายฐานลูกค้า, รับผิดชอบเป้ายอดขาย,ทำรายงานยอดขาย,ติดต่อประสานงานกับหน่วยภายใน

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
45 . ผู้จัดการทั่วไป
- บริหารจัดการการขนส่ง - ดูแลความเรียบร้อยและสวัสดิการของพนักงาน - ดูแลความเรียบร้อยทั้งหมดบริษัท (ที่ไม่เกี่ยวกับการผลิต) - จัดอบรม ฝึกอบรมพนักงานเข้าใหม่ - จัดการงานพิธีการต่างๆที่บริษัทได้กำหนด...

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000
12 ก.พ. 59
46 . ผู้จัดการบัญชี
1. งานด้านบัญชีบริหาร 1.1. วางแผน ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการจัดทำบัญชี ตั้งแต่การเริ่มบันทึกบัญชี จนถึงการปิดบัญชีของบริษัทในแต่ละงวดให้ถูกต้อง ตามกำหนด 1.2. ควบคุม ดูแลและตรวจสอบการจัดท...

บริษัท อุตสาหกรรมแป้งมันบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
47 . Process Engineer (ผลิตแบ่งบรรจุ)
ดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรในการผลิต

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
หลายยอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
49 . ผู้จัดการแผนกผลิต หรือ ผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ ตำแหน่งใดตำแหน่งหนึ่ง ด่วน !!
1. เพศชาย - หญิง อายุ 23 ปี ขึ้นไป 2. วุฒิการศึกษาปริญญาตรี หรือสูงกว่า สาขาวิทยาศาสตร์อาหาร หรือสาขาอื่นที่เกี่ยวข้อง 3. มีความรู้ในระบบ GMP, HACCP 4. มีความรู้ความสามารถในการควบคุมการผลิต (สำหรับ...

บริษัท กรไทย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
12 ก.พ. 59
50 . พนักงานทำงานชั่วคราวฝ่ายผลิต
พนักงานฝ่ายผลิต ทำงานตามคำสั่ง เกี่ยวกับผ้าสำเร็จ ทำชั่วคราว ประมาณ 1 เดือน

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 300
12 ก.พ. 59
51 . Sale executive
- การตลาดต่างประเทศ / ออกบูธ /เสนอขาย ทั้งในและต่างประเทศ - รับลุกค้า ในการตรวจประเมิน Audit - ปฎิบัติงาน จ-ศ (มีบ้านพักสวัสดิการฟรี แอร์/เฟอร์นิเจอร์ )

บริษัท วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ /ตามตกลง
12 ก.พ. 59

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
12 ก.พ. 59
53 . ผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง ด่วน !!
1. ควบคุมและดูแลเครื่องจักร ทุกประเภทภายในโรงงานให้สามารถใช้งานได้อย่างถูกต้อง ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 2. จัดวางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. ตรวจสอบและตรวจเช็คเครื่องจักรหรือวัสดุ อุปกรณ์ที่หมด...

บริษัท กรไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
12 ก.พ. 59
54 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อต่างประเทศ
- ดูแลงานด้านจัดซื้อต่างประเทศ - เจรจาต่อรองราคา - สรรหาแหล่งคู่ค้าสำรอง - รับส่ง e-mail , รายการผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามประสบการณ์
12 ก.พ. 59
55 . ฝ่ายวิเคราะห์เคมี
วิเคราะห์คุณภาพทางเคมีของยาสมุนไพร สามารถใช้เครื่องมือวิเคราะห์ได้ เช่น spectophotometer, HPLC

บริษัท แก้วมังกรเภสัช จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
12 ก.พ. 59
56 . หัวหน้าสโตร์
ควบคุมดูแลวางแผนการเบิกจ่ายวัตถุดิบ,จัดเก็บ ผัก-ผลไม้ ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวการผลิต และควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าLogistic ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
57 . QC/QA
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ผักและผลไม้สดส่งออกไปต่างประเทศ รู้เรื่องระบบ GAP, GMP, HACCP, Global GAP

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
58 . ผู้ช่วย QMR (ประจำราชบุรี)ด่วน!!
1.จัดทำเอกสารตามระบบคุณภาพISO9001/GMP/HACCP 2.ควบคุมระบบเอกสารคุณภาพและจัดทำ Document Control 3.ติดตามประสานงาน ตรวจสอบการปฏิบัติของทุกหน่วยงานให้เป็นไปตามาตรฐานระบบคุณภาพ 4.ติดตามupdateสิ่งที่เกี่...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
11 ก.พ. 59
59 . QC Officer / Sup (ประจำราชบุรี)ด่วน!!
1.ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ กระบวนการผลิตจนถึงผลิตภัณฑ์ 2.จัดทำระบบคุณภาพได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3.ดูแลบริหารจัดการบุคลากรใต้บังคับบัญชา 4.รวบรวมข้อมูลวิเคราะห์ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการผลิต 5.ปฏิบัติงาน...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
9 อัตรา
11 ก.พ. 59
60 . Management Associate (ผู้ประสานงานทางภาษาจีน)
Management Associate คือ ผู้จัดการฝึกหัด คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในอนาคต Management Associate มีหน้าที่เรียนรู้งานในแผนกและประสานงานทางภาษาจีนให้กับผู้บริหารไ...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 25,000+(ตามความสามารถและประสบการณ์)
11 ก.พ. 59
 พบ 101 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ