เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีด้านรับ-จ่าย รายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อ จำทำงบประมาณการเงิน AP,AR

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
42 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจ
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
43 . Support
สนับสนุนการใช้งานโปรแกรม ที่พัฒนาจากนักพัฒนาระบบ และทดสอบโปรแกรมก่อนนำไปให้ลูกค้าใช้งาน สอนการใช้งาน โปรแกรม ที่พัฒนาจากนักพัมนาระบบ การแก้ไขปัญหาต่างๆและตอบข้อซักถามในการใช้โปรแกรม ทางโทรศัพท์ อีเมล...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
44 . Tester
-ออกแบบกระบวนและจัดทำ Test Caseเพื่อเตรียมสำหรับทดสอบระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -จัดเตรียมข้อมูลสำหรัีบการทดสอบระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -ติดตามผลการทดสอบระบบให้ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย -ทำรายงา...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
45 . Programmer
-วิเคราะห์ระบบงานเขียน แก้ไข ปรับปรุง และป้อนชุดคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
46 . เภสัชกร
ด่วน!!

- ประจำฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา - ประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 จำนวน 1 อัตรา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
1 ก.ย. 57
47 . นักวิทยาศาสตร์(อาชีวอนามัยและความปลอดภัย)
ปฏิบัติหน้าที่ต่างๆ ด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
1 ก.ย. 57
48 . นักวิทยาศาสตร์(เครื่องสำอาง)
ดูแลงานด้านเครื่องสำอาง ในศูนย์วิจัย BLC

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
1 ก.ย. 57
49 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ด่วน!!

บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ก.ย. 57
50 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม ประจำภาคเหนือ และภาคตะวันตก
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอกชนที่เกี่ยวข้อง - ถ่...

Blue River Products Ltd.
ประจำภาคเหนือ 1 อัตรา ภาคตะวันตก 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
51 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานบัญชีต้นทุน / บัญชีรายรับ รายจ่ายของบริษัทฯ

Blue River Products Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
52 . หัวหน้าแผนกโรงหล่อ
1. อำนวยการ การจัดเตรียมวัตถุดิบ, เตาหลอม, แบบหล่อ, เบ้า เพื่อความพร้อมในการเทโลหะอย่างถูกต้อง 2. อำนวยการประกอบไส้แบบ และแบบหล่อให้ถูกต้อง เพื่อรับกับการเทโลหะ โดยได้งานหล่อที่สมบูรณ์ถูกต้อง 3. อำน...

บริษัท มิลแบริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+/ตามตกลง
1 ก.ย. 57

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
1 ก.ย. 57
54 . ฝ่ายบัญชี
*จัดทำเอกสารทางด้านการเงิน เอกสารรับ-จ่ายของบริษัท ฯ *จัดทำเอกสารการวางบิล และติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ *ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง *จัดทำเอกสารลูกค้าและอื่นๆ *รวบรวมจัดทำรายงานบัญช...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 baht ผ่านงาน 3 เดือนมีการปรับขึ้นตามการตกลง
1 ก.ย. 57
55 . ฝ่ายธุรการทั่วไป และประสานงาน
* ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารในออฟฟิศ * จัดการเรื่องเอกสารใบสั่งผลิต ประสานงานจัดซื้อทั่วไปในองกรณ์ * ประสานงานกับแผนกอื่นได้เป้นอย่างดี * มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น excel, words, etc * สามารถ...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 baht ผ่านงาน 3 เดือนมีการปรับขึ้นตามการตกลง
1 ก.ย. 57
56 . QC, QA satff, ควบคุมคุรภาพสินค้า
* ตรวจสอบทุกคุณภาพขั้นตอน incoming,inprocess,final inspection * จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน * จำทำเอกสาร รวมถึึงบันทึดเอกสาร GMP/ HACCP หาจุดวิกฤติในการผลิต รวมถึงการทวนสอบ * ปฏิบัต...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 baht
1 ก.ย. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
1 ก.ย. 57
58 . ล่ามภาษาจีน
แปลภาษาจากไทย-จีนและ จีน - ไทย (พูด,อ่าน,เขียน)

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
1 ก.ย. 57
59 . Sale Assistant
Job Description: - Follow at the salesman assigns (Taiwanese) and Work Procedure 1. Received PO from customer and pass information to factory. 2. Follow up and check the order status to keep the del...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
1 ก.ย. 57
60 . Factory Manager
1.สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 2.มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการป...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
1 ก.ย. 57
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ