เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . พนักงานระบบคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าราชบุรี
: ควบคุมระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคลังสินค้า : เก็บข้อมูลรวบรวมรายงานการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า เช่น รายงานตรวจนับ, รายงานสินค้าชำรุด, รายงานอายุสินค้า, รายงานการรับ-จ่ายสินค...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
26 พ.ค. 58
42 . พนักงานวางแผนการจัดส่ง ประจำคลังสินค้าราชบุรี
: วางแผนการส่ง-รับสินค้า ร่วมกับผู้ประกอบการขนส่งให้การรับและส่งสินค้าเป็นไปตามเวลานัดหมายที่กำหนด : ประสานงานหน่วยงานภายในให้ดำเนินงานขนส่งมีประสิทธิภาพสูงสุด : จัดทำสรุปข้อมูลผลการปฏิบัติงานประจำว...

Perfect Companion Group Co., Ltd.
26 พ.ค. 58
43 . เจ้าหน้าที่ควบคุมหม้อไอน้ำ
ผู้ควบคุมหม้อไอน้ำประจำโรงงาน

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
26 พ.ค. 58
44 . พนักงานคลังสินค้า ประจำคลังสินค้าราชบุรี
1.รับผิดชอบตรวจรับสินค้า เข้า-ออก ตลอดจนดูแลความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า 2.ควบคุมสต๊อกสินค้าให้ถูกต้องตามปริมาณคงเหลือ 3.ตรวจสอบสภาพรถขนส่งสินค้าก่อนขึ้นสินค้า 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Perfect Companion Group Co., Ltd.
26 พ.ค. 58
45 . พนักงานเขียนแบบ
พนักงานเขียนแบบ รับผิดชอบจัดทำแบบ ของเครื่องจักร เขียนแบบงานระบบที่เกี่ยวข้องในส่วนงานที่รับผิดชอบ สนับสนุนงานวิศวกรด้านการจัดเตรียมเอกสารข้อมูลต่างๆ ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,500 - 12,000 บาท / เดือน
26 พ.ค. 58

โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี / วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
หลายอัตรา
26 พ.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
26 พ.ค. 58
48 . พนักงานเขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ด่วน มาก!!
เขียนแบบเฟอร์นิเจอร์ รายละเอียดชิ้นส่วนต่างๆของผลิตภัณฑ์ รวมถึงงานที่เกี่ยวข้องกับชิ้นงานต่างๆ อาทิ กล่อง ฟิตติ้ง เป็นต้น

บริษัท เอส.ดับบลิว.วูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 พ.ค. 58
49 . วิศวกรเครื่องกล (ME) วิศวกรไฟฟ้า (IE)
1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเ...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
26 พ.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 / 30,000-40,000
26 พ.ค. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000 - 65,000 Baht
26 พ.ค. 58
52 . Sales
แนะนำและกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 44,000 ขึ้นไป
25 พ.ค. 58
53 . Graphic & Web Design
ออกแบบเว็บไซต์, จัดหน้านิตยสาร, ออกแบบ Ad โฆษณา, ออกแบบ Banner ต่างๆ สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ออกแบบ Banner Flash ฯลฯ

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
25 พ.ค. 58
54 . ผู้จัดการร้านอาหาร กัปตัน เด็กเสิร์ฟ คนดูแลร้าน
-ทุกตำแหน่งรับด่วน -ที่พักฟรี อาหาร 3 มื้อฟรี

ร้านอาหาร ร้านปลาเผา บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
4 อัตรา มีแฟนมาทำงานทั้ง 2 คนได้เลย
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
25 พ.ค. 58
55 . โฟร์แมน
1. รับแผนการผลิตจากหัวหน้าแผนก 2. มอบหมายงาน/ส่งงาน/จัดพนักงานให้เหมาะสม 3. ควบคุมเเละตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด เพื่อเพิ่มประสิทธิภาพในการทำงาน 4. ตรวจสอบเเละดูเเลการปฎิบัติงา...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500+
25 พ.ค. 58
56 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน อาวุโส
1. จัดทำค่าจ้างและเงินเดือน 2. จัดทำภาษี 3. ตรวจสอบกระทบยอด GL

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
57 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
1. กำหนดนโยบายการบริหารทรัพยากรมนุษย์ 2. วางแนวทางและควบคุมการสรรหาพนักงาน การจ่ายค่าตอบแทน และสวัสดิการ แรงงานสัมพันธ์ 3. ให้คำปรึกษาเกี่ยวกับข้อกฎหมายต่างๆ 4. บริหารจัดการและตรวจสอบการปฏิบัติงาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
58 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต / ดูแลและควบคุมการกะเทาะมะพร้าวและฝ่ามะพร้าวอ่อน

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
59 . Production Sup.
1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4.ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5.ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน 6.ต...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 58
60 . ช่างไฟฟ้า
- งานซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงาน

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ บาท
25 พ.ค. 58
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ