เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
21 ก.ค. 57
42 . LL (หัวหน้าลายน์ผลิต)
ควบคุมลายน์ผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
43 . Sale / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ดูแลฝ่ายขาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
44 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA SUPERVISOR
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
45 . Admin Staff (สัญญาจ้าง 1 ปี ประจำราชบุรี)
- Supprot team in terms of documents preparation. - Coordinate with others and manage general administration works. - Manage all ralated paper works and collect necessary records upon reguest.

Siam City Cement Public Co., Ltd.
21 ก.ค. 57
46 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
47 . process engineer / วิศวกรการผลิต
ดูแลกระบวนการผลิต/วิเคราะห์งานการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30,000 / 30,000-40,000
21 ก.ค. 57
49 . วิศวกร / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
50 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
21 ก.ค. 57
51 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
52 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 55,000 - 65,000 Baht
21 ก.ค. 57
54 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ดูแลด้านงานขายและตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย บริหารจัดการ วิเคราะห์ และวางแผนด้านการขายและการตลาด บริหารและพัฒนาทีมงานขายและการตลาดให้เป็นไปตามเป้าหมาย

โรงหล่อพระเสรีการช่างพุทธนิมิตร
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง และประสบการณ์
19 ก.ค. 57
55 . QA.Ass't Manager , Production Supervisor
Responsibilities (QA.Ass't Manager) 1. ร่วมมือกับ PC. Asst. Manager รับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้เกิดความมั่นใจว่า วัตถุดิบที่ส่งมอบ โดยลูกค้าได้รับการตรวจสอบและจัดเก็บรักษาตามวิธีที่กำหนดให้ ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 57
56 . PE Engineer, QE.Engineer (ภาษาจีน)
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 57
57 . ครูฝึก พนักงานขาย
เป็นครูฝึกสอนและจัดอบรม ให้แก่พนักงานขาย ในเรื่องผลิตภัณฑ์ต่างๆของรุ่นรถในโตโยต้า

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 57
58 . ผู้จัดการ/ผู้ช่วยผู้จัดการ ศูนย์บริการ
ดูแลงานด้านศูนย์บริการ

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
18 ก.ค. 57
59 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบบัญชีต้นทุน งบประมาณ และทรัพย์สิน - รับผิดชอบการวิเคราะห์ ควบคุมและตรวจสอบกำหนดต้นทุนมาตราฐานของวัตถุดิบสินค้า - ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.ค. 57
60 . พนักงานบัญชี
1. ตรวจสอบและลงบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการจ่าย Royalty ทุกไตรมาส 3. ดูแลช่วยเหลือและประสานงานในด้านบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีทั่วไปของบริษัทฯ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก่นจันทร์เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/เงื่อนไข
18 ก.ค. 57
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ