เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Design Engineer
- ออกแบบและพัฒนาเครื่องมือ/เครื่องจักรที่ใช้ในกระบวนการผลิต - วางแผน/ควบคุม/ติดตาม/ทบทวน/แก้ไขปัญหา/วิเคราะห์ข้อมูลการออกแบบ

บริษัท ยูเนี่ยนราชบุรี (1992) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
25 เม.ย. 58
42 . R&D
ประจำที่บริษัทฯ ที่ราชบุรี 1. มีความสามารถในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ ได้เป็นอย่างดี 2. มุ่งมั่น ตั้งใจ ต่อหน้าที่ความรับผิดชอบ

บริษัท ยูเนี่ยนราชบุรี (1992) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ และความสามารถ
25 เม.ย. 58
43 . เจ้าหน้าที่ขายออนไลน์
รับโทรศัพท์ลูกค้าออนไลน์ ทำเอกสารลูกค้า

บริษัท ไทยออแกนิก ฟู้ด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายวัน
24 เม.ย. 58
44 . เจ้าหน้าที่สรรหาและสำรวจวัตถุดิบทางการเกษตร
1. ติดตามและสำรวจสถานการณ์ ความเคลื่อนไหวของผลผลิตที่ใช้เป็นวัตถุดิบของบริษัท 2. ตรวจประเมินผู้ส่งวัตถุดิบทางการเกษตร 3. ส่งเสริมและพัฒนาวัตถุดิบ 4. สนับสนุนด้านวิชาการที่เกี่ยวข้องกับวัตถุดิบให้แก...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
1 อัตรา
24 เม.ย. 58
45 . วิศวกรรมไฟฟ้า/วิศวกรรมเครื่องกล
1. งานซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน 2. งานสร้างเครื่องจักรหรือไลน์การผลิตใหม่ 3. งานระบบอนุภาพที่เกี่ยวข้อง 4. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
1 อัตรา
24 เม.ย. 58
46 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพประจำโรงงาน
1. จัดทำแผนความปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยงและจัดทำข้อเสนอแนะด้านความปลอดภัย 3. อบรม, ฝึกซ้อม, ทำรายงานด้านความปลอดภัย 4. ตรวจประเมินระบบความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บ.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด)
1 อัตรา
24 เม.ย. 58
47 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพด่วน มาก!!
ดูแลระบบความปลอดภัยในโรงงาน ฝึกอบรมพนักงาน และอื่นๆ ตามความเหมาะสม

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 เม.ย. 58

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
24 เม.ย. 58
49 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / IT MAINTENANCE
ดูแล/ติดตั้งเครื่องจักร ทำฟิกเจอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
50 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับวางบิล / ลงบัญชีทั่วไป / งานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
51 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 เม.ย. 58
52 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี
1. มีความรู้เกี่ยวกับบัญชีทั้งระบบ 2. สามารถปิดงบการเงินได้ 3. วิเคราะห์งบการเงินได้

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
53 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
54 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าประเภท Adaptor , Transformer, Inductor ได้...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58
55 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน Moderntrade
- ติดต่อประสานงานกับ Moderntrade เพื่อขอวางผลิตภัณฑ์เครื่องสำอางค์ - สร้างความสัมพันธ์กับ Moderntrade

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
24 เม.ย. 58
56 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายโครงการ
เสนอขายสินค้าของบริษัท กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1.ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในประเทศ 2.ผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมทุนญี่ปุ่น

บริษัท เออาร์พี เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-35,000
24 เม.ย. 58
57 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ขายสินค้าของบริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย กลุ่มลูกค้าเป้าหมาย 1.ผู้รับเหมาก่อสร้างรายใหญ่ในประเทศ 2.ผู้รับเหมาก่อสร้างร่วมทุนญี่ปุ่น

บริษัท เออาร์พี เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
24 เม.ย. 58
58 . โฟร์แมนควบคุมก่อสร้าง
-ควบคุมประสานงาน และดูแลตามไซด์งานต่างๆ -ควบคุมงานให้ได้ตามแผนงานก่อสร้าง -ควบคุมขั้นตอนการทำงานและตรวจสอบผลงานให้ได้คุณภาพ -ดูแบบและเข้าใจในแบบที่จะปฏิบัติงาน

บริษัท บี.ดี.พาวเวอร์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
24 เม.ย. 58
59 . เจ้าหน้าที่ดูแลข้อมูลลูกค้า
ทำหน้าที่ออกเอกสาร ดูแลและให้ข้อมูลกับฝ่ายขาย และประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับแผนก

บริษัท คินซี่ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 58

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
24 เม.ย. 58
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ