เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Hotel Manager
ดูแลรับผิดชอบงานด้านโรงแรมและบริหารจัดการต่าง ๆ ที่รีสอร์ท บ้านระเบียงหมอก จังหวัดราชบุรี

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ธ.ค. 57

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
19 ธ.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
19 ธ.ค. 57
44 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
45 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
46 . ผู้จัดการส่วนบัญชีและบริหาร (สายธุรกิจภูมิภาค) - ประจำราชบุรีและสุพรรณบุรี
- วิเคราะห์ผลประกอบการของธุรกิจ - ปรับปรุงและออกแบบรายงานเพื่อการตัดสินใจ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิต หน่วยงานขายและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ร่วมและแก้ไขปัญหาเพื่อให้การดำเนินงานของหน่วยงานต่าง...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
2 อัตรา
18 ธ.ค. 57
47 . Japanese Interpreter
- Provide secretarial and administrative support to Japanese top management. - Organize and participate in meeting and conference call, and provide meeting minutes. - Coordinate with internal depart...

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 position
เงินเดือน By Agreement
18 ธ.ค. 57
48 . QA,QC ฝ่ายควบคุมคุณภาพ,support,staffs
* ตรวจสอบคุณภาพขั้นตอน incoming,inprocess,final inspection * จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน * จัดทำเอกสาร รวมถึงบันทึกเอกสาร GMP/HACCCP ของบริษัทฯและเสป๊กสิน ค้าของลูกค้าต่างๆ * ปฏิบั...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท (ผ่านงาน 4 เดือนมีการปรับเงินเดือนตามที่ตกตง)
18 ธ.ค. 57
49 . ฝ่ายบัญชีทั่วไป
- ลงบัญชีตามที่ได้รับมอบหมาย และตรวจสอบเอกสารระบบบัญชี - จัดทำเอกสารการเงิน รับ-จ่ายของบริษัทฯ - จัดทำเอกสารวางบิล และติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ - ติดต่อประสารงานกับทุกฝ่ายที่เกี่ยวข้อง - จัดทำเอ...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท (ปรับเงินเดือนเมื่อผ่านงานครบ 4 เดือน)
18 ธ.ค. 57
50 . Product Development Supervisor
Duties and Responsibilities :- Communicate with each client to gain a vision of what the client wants. Research the market in which the product will be sold to find product trends Con...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
51 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 57
52 . QC Supervisor (ประจำราชบุรี)
จัดการ ดูแล ควบคุม คุณภาพหินและทราย ควบคุมคุณภาพสินค้า และให้บริการลูกค้า

Siam City Cement Public Co., Ltd.
17 ธ.ค. 57
53 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน
ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี,คำนวณต้นทุนการผลิตรายตัว อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาาย

บริษัท พี.พี.เค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ธ.ค. 57
54 . Admin Staff (สัญญาจ้าง 1 ปี ประจำราชบุรี)
- Supprot team in terms of documents preparation. - Coordinate with others and manage general administration works. - Manage all ralated paper works and collect necessary records upon reguest.

Siam City Cement Public Co., Ltd.
17 ธ.ค. 57
55 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขาย
ประสานงานกับลูกค้าในการรับออเดอร์สินค้า และบันทึกออเดอร์ใน ไฟร์งานอย่างแม่นยำ จัดกิจกรรมโปรโมทสินค้าในสถานที่ต่างๆ ในกรุงเทพฯ หรืออื่นๆ ถ้ามี และตรวจเช็คพีซีแต่ละสาขา ทำจดหมายแจ้งส่งตัวพนักงานพีซีใ...

บริษัท เนเจอร์ เฟิร์ส ฮาร์เวสท์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 1 เดือน
16 ธ.ค. 57
56 . เภสัชกร
ด่วน!!

- ประจำฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา - ประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 จำนวน 1 อัตรา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ธ.ค. 57
57 . จัดซื้้้อต่างประเทศ
ดูแลงานด้านจัดซื้อต่างประเทศ ของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
16 ธ.ค. 57
58 . พนักงานคอมพิวเตอร์
คีย์ข้อมูล

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ธ.ค. 57
59 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ด่วน!!

บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ธ.ค. 57
60 . นักวิทยาศาสตร์(บริหารงานวิจัย)
บริหารและวางแผนงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ธ.ค. 57
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ