เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 122 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . พนักงานโทรศัพท์มือถือ ประจำสาขา โรบินสัน ราชบุรีรับสมัครด่วน !
- จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ให้คำแนะนำ เกี่ยวกับการ การชำระเงิน - การขายสินค้าประเภท มือถือ - งา...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + ค่าคอมมิชชั่น
28 ก.ค. 59
42 . Production Engineer,QC&QA Engineer,Marketing,Account,HR,Office
งานเกี่ยวกับการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ดูระบบการตลาดการขาย บัญชี บุคคล และงานอื่นที่เกียวข้อง

บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
43 . เชฟเบเกอรี่ (ประจำร้านอาหารอัลปาก้า)
-จัดเตรียมอุปกรณ์และวัตถุดิบในการผลิตเบเกอรี่ -ผลิตเบเกอรี่ -ควบคุมคุณภาพขนมให้เป็นไปตามสูตร -มีความคิดสร้างสรรค์คิดเมนูใหม่ๆ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 59
44 . เจ้าหน้าหน้าที่ความปลอดภัย ระดับหัวหน้างาน
-ตรวจสอบการสวมใส่อุปกรณ์Safetyของพนักงานที่ปฏิบัติงานตามไซต์งาน -รวบรวมข้อมูลความเสียงของหน้างานที่พบและจัดทำรายงาน -สร้างจิตสำนึกด้านความปลอดภัยให้กับพนักงาน -เป็นตัวแทนในการสื่อสารด้านความปลอดภัย...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 59
45 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 ก.ค. 59
46 . Senior Sales (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- นำเสนองานขาย ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯ มีคอมมิชั่นจากยอดขาย ประจำเดือน,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
28 ก.ค. 59

Maikaew Damnoen Resort
3 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท
28 ก.ค. 59
48 . เจ้าหน้าที่ความปอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. งานส่งเสริมความปลอดภัย โดยมีการร่างแผนงานและมีการอบรมให้ความรู้แก่พนักงาน 2. งานตรวจความปลอดภัย จัดทำรายงานความปลอดภัย และดำเนินการแก้ไขกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. งานสอบสวนและป้องกันอุบัติเหตุ ก...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 59
49 . พนักงานขาย (ภาคกลางและตะวันตก)
- เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ (ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก) - ให้บริการหลังการขาย เช่น ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูก...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 59
50 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.ค. 59
51 . เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง , เจ้าหน้าที่ตรวจสอบการเดินรถ (GPS)
เจ้าหน้าที่ธุรการขนส่ง • จัดทำ รวบรวม และจัดเก็บเอกสาร ISO • จัดทำ บันทึกเอกสาร เบิกจ่ายงานคลังอะไหล่ ทั้งในระบบเอกสารและระบบ คอมพิวเตอร์ • จัดพิมพ์ จัดเก็บอุปกรณ์และควบคุมการเบิกจ่ายอ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.ค. 59
52 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
• ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.ค. 59
53 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เชิงป้...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างเครื่องกล1 อัตรา, หัวหน้าแผนก 1 อัตรา
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่15,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.ค. 59
54 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างยนต์ 1 อัตรา , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
27 ก.ค. 59
55 . Technical support executive
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.ค. 59
56 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
27 ก.ค. 59
57 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ ( สาขา โพธาราม )
โทรติดตามลูกค้าหลังการบริการ และ หลังการขาย ติดตามความพึงพอใจลูกค้า+รับเคสลูกค้าร้องเรียน

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
27 ก.ค. 59
58 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (สนญ.บ้านโป่ง)
1.วางแผนทางการตลาด ด้านโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดรถยนต์ วางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์ 2.ประเมิณและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัท ฯ 3.ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ข...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและพิจารณาตามประสบการณ์
27 ก.ค. 59
59 . Staff G1 (Assembly)
วางแผนและควบคุมไลน์การผลิตให้เป็นไปตามแผนงาน

บริษัท ซูมิโตโม อีเล็กตริก ไวริ่ง ซิสเต็มส์ ( ประเทศไทย ) จำกัด (ราชบุรีและกาญจนบุรี)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ,ประสบการณ์
27 ก.ค. 59
60 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)รับสมัครด่วน !
- วางแผนงานด้านความปลอดภัย - อบรมให้ความรู้ด้านความปลอดภัยกับพนักงาน - ควบคุมดูแลเรื่องความปลอดภัยภายในโรงงาน - จัดทำเอกสารและรายงานส่งหน่วยงานราชการให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฏหมาย อย่างถูกต้อง -...

บริษัท วีอาร์เค สเปคตรัม จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 59
 พบ 122 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ