เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ช่างซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรและรถยนต์ของบริษัทฯ และตามที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 60
42 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดส่ง
- บันทึกข้อมูลลงระบบ - จัดเก็บเอกสาร - ประสานงานระหว่างหน้างานและพนักงานขับรถ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 60
43 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 มี.ค. 60
44 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพ (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี)รับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแล การตรวจสอบชิ้นงานให้เป็นไปตามมาตรฐานระบบคุณภาพ หรือตามข้อกำหนดของลูกค้า 2.รับผิดชอบ กำกับดูแล คุณภาพชิ้นงานก่อนส่งมอบงานให้กับลูกค้า 3.รับเรื่องร้องเรียน หรือข้อผิดพลาดในการผลิตจากลูกค้า...

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 60
45 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน (ปฏิบัติงานสาขาราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมดูแลสายการผลิตในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งเรื่องของบุคลากร, ผลการผลิต, เปอร์เซ็นการสูญเสียและการส่งมอบ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
25 มี.ค. 60
46 . เจ้าหน้าที่พัฒนาเคมี(Present งานภาษาอังกฤษได้)รับสมัครด่วน !
- พัฒนาผลิตภัณฑ์และนำเสนอสินค้าในรูปแบบใหม่ๆ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
25 มี.ค. 60
47 . เจ้าหน้าที่สรรหา
งานสรรหาทั้งระบบ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
48 . Production Supervisor
1. แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2. ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4. ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5. ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มี.ค. 60
49 . Operator
1. ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า 2. ควบคุมระบบเครื่องผลิต

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 10,000
25 มี.ค. 60
50 . ผู้ประสานงานภาษาจีน รายได้25k-30k+รับสมัครด่วน !
ประสานงานระหว่างหัวหน้าไต้หวันกับพนง.คนไทยและอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - Management Associate คือ ผู้จัดการฝึกหัด คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในอนาคต - Management ...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000+(ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
25 มี.ค. 60
51 . ธุรการ (รับเฉพาะคนพิการ)
-ประสานงานหรือสามารถเลือกงานที่คนพิการถนัดทำ

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000++(หรือตามตกลง)
25 มี.ค. 60
52 . พนักงานขาย
-เสนอขายคอนกรีตผสมเสร็จ -ประสานงานขายกับฝ่ายผลิตและลูกค้า -ตรวจสอบคุณภาพสินค้า -ติดต่อประสานงานการแก้ปัญหาต่าง ๆ -ทำรายงานการขายส่งทุกสัปดาห์ -วางบิล เก็บเช็ค และงานอื่น ๆ -มีรถยนต์ของบริษัทให้ใ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ซีมิกซ์ ซีเมนต์
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 + ค่าคอมลูกค้าใหม่
25 มี.ค. 60
53 . Store Officer
- เช็คจำนวนของเข้าและออกจากสโตร์ ลงในเอกสาร ISO - เบิกจ่ายสินค้าแผนกต่างๆ ภายในโรงงาน - เช็คสต๊อกวัตถุดิบและสินค้าสำเร็จ - ลงบันในระบบ ERP และระบบเอกสาร

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 320++/9,000++
25 มี.ค. 60
54 . หัวหน้าช่างเชื่อม/ช่างผลิตตัวอย่าง
- ประกอบงานในลายผลิต - รายงานการผลิตต่อฝ่ายผลิตและเปิดOT พนักงานที่อยู่ลายผลิต - ควบคุมและดูแลพนักงานใต้บังคับบัญชาให้อยู่ในระเบียบ - ประกอบตัวอย่างเผื่อการผลิต

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 375-600
25 มี.ค. 60
55 . Depot Supervisor ( บ้านโป่ง )
- Ensure adherence to the operational workflows and standard operating procedures (SOPs) defined for Depot operations - Monitor the daily in scan and out scan of shipments - Check pre-alerts to ...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มี.ค. 60

A&M Casting (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
Maintenance Staff 1ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 มี.ค. 60
57 . พนักงานขาย และการตลาด ประจำศูนย์กระจายสินค้าราชบุรี
- เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท - รับความต้องการ และข้อเสนอแนะต่างๆ เพื่อใช้ในการปรับปรุงและพัฒนา - จดออเดอร์ และประสานงานเข้าออฟฟิศเพื่อแจ้งออเดอร์และดำเนินการจัดส่งสินค้า - ติดตามการชำร...

บริษัท วายเค โฮลดิ้ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท
24 มี.ค. 60
58 . วิศวกรการผลิต ประจำราชบุรี ( หากสนใจประจำราชบุรี จะพิจารณาเป็นพิเศษ )
1.ควบคุม ดูแลงานด้านการผลิต , คิดต้นทุนการผลิต 2.สามารถปรับปรุง เปลี่ยนแปลง ประยุกต์ใช้ ในงานด้านซ่อมบำรุงเครื่องจักรได้ 3.วางแผน จัดทำ และสรุปผลการทำงานร่วมกับฝ่ายบริหารได้ 4.ติดต่อประสานงานกับหน่...

บริษัท ควิกโคท โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
59 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
60 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
24 มี.ค. 60
 พบ 142 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ