เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ช่างโยธา
ดูแลประสานงานการก่อสร้างถนน กับกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท ถ้ามีประสบการณ์ด้านการควบคุมงานก่อสร้างถนนมา จะพิจารณาเป็นพิเศษ เรื่องเงินเดือน จ่ายให้ตามประสบการณ์และความสามารถ เทียบบริษัทชั้นนำ

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ เทียบกับบริษัท ชั้นนำ
24 พ.ย. 58
42 . พนักงานขับรถเกรดด่วน!!
ขับรถเกรดสร้างถนน

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
43 . หัวหน้าแผนกเครื่องจักร
ดูแลการขนย้ายเครื่องจักรในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
44 . จป.วิชาชีพ
จัดทำและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดวางระบบการบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่บริษัทเพื่อค้นหาสาเหตุตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และประเมิ...

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
24 พ.ย. 58
45 . ช่างสำรวจ (เซอร์เวย์)
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นถนนกับกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ - ให้ Line, ตำแหน่งงาน - เช็ครายละเอียดสภาพแวดล้อมบริดเวณที่ทำงาน - ให้ระดับสูง ต่ำ ปรับระดับให้ได้ตามแบบ - ...

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
46 . โฟร์แมนก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างถนน กับกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
47 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมงานก่อสร้างถนน กับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ถ้ามีประสบการณ์งานถนนมา เงินเดือน 30,000+
24 พ.ย. 58
48 . ช่างยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
24 พ.ย. 58
49 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3. ปรับปรุง จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4. แก้...

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000+
24 พ.ย. 58
50 . หัวหน้าส่วน R&Dผลไม้อบแห้ง
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่ๆ ของผลไม้อบแห้ง - มีประสบการณ์ด้านงานR&D ด้านอาหาร มาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีความรู้ด้าน 5ส /Kaizen หรือปฏิบัติมาก่อนจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์ /ตามตกลง
24 พ.ย. 58
51 . วิศวกรเครื่องกล (ME) วิศวกรไฟฟ้า (IE)
1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเ...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
24 พ.ย. 58
52 . Environment Officer
Job Responsibilities : • Monitoring and follow up the EIA mitigation measure and monitoring program for power plant project • Maintain + Improve ISO 14001 Environmental Management System and other s...

บริษัท ผลิตไฟฟ้าราชบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 -
23 พ.ย. 58

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
เงินเดือน 25,000 ขึ้นไป
23 พ.ย. 58
54 . หัวหน้างานธุรการ/พนักงานธุรการ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Microsoft Office - รับผิดชอบการทำเอกสาร จดหมาย ประกาศต่างๆ

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 58

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 58
56 . บัญชี/คอมพิวเตอร์/พนักงานอะไหล่
ดูแลเรื่องข้อมูลเกี่ยวกับสต็อกอะไหล่และรถยนต์

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 58

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000.-
23 พ.ย. 58

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน N/A (มีเงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น)
23 พ.ย. 58
59 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA SUPERVISOR
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 58
60 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ ด่วนมาก !!
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ย. 58
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ