เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . HRM Section Manager (ประจำราชบุรี)
ดูแลงานในฝ่ายบุคคลในส่วน HRM

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 เม.ย. 60
42 . Electrician Technician (PLC Control) ประจำราชบุรี
- ดำเนินการประกอบตู้คอนโทรวต่างๆ - ออกแบบตู้คอลโทรวตามเงื่อนไขที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม - ทำเอกสารคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
43 . QMR ประจำราชบุรี
ดูระบบคุณภาพโดนรวมทั้งหมด - มีที่พักฟรี - อาหารวันละ 3 มื้อ - เบี้ยเลี้ยงไม่รวมฐานเงินเดือน (สำหรับตำแหน่งในต่างประเทศ)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
44 . Production Development Management (PDM)Urgently Required !
Develop food innovative products, manage the product supply operations to serve market demand and ensure product quality throughout the whole value chain •To coordinate with Sales, Marketing Depart...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
26 เม.ย. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 Positions
26 เม.ย. 60
47 . HRD Manager
- Create, improve and implement compensation and benefit strategies to support our business objectives whilst ensuring compliance with tax and legal regulations within the region. - Monitor externa...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
26 เม.ย. 60
49 . ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Section Manager)รับสมัครด่วน !
- Handling recruitment processes: screening, contacting, interviewing , selecting candidates and following-up with candidates - Scheduling interviews, briefing and debriefing candidates before and af...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
50 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำงานทดลองและเก็บข้อมูลในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกพืชทดทองซึ่งเน้นการทดลองเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช ***ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)***

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
51 . นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ - ทดลงอใน Pilot Plant และควบคุมการ Formulate สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ - งานระบบมาตรฐานต่าง ๆ ***ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)***

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
52 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักร สาธารณูปโภคในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - PM เครื่องจักรในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
3 อ้ตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
54 . ช่างควบคุม Boilerรับสมัครด่วน !
- ควบคุม ดูแล เครื่องกำเนิดไอน้ำ - ควบคุมการ ระบบการจ่่ายไฟฟ้า - ควบคุมการ ระบสาธารณูปโภค และผลิตน้ำดี

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
56 . QC Officer/Sup (ประจำราชบุรี)
-ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามคุณภาพที่กำหนด -รวบรวม วิเคราะห์ข้อมูล ปรับปรุงการควบคุมกระบวนการ -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัดราชบุรี (บริษัท ไทยแทนฟ...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
Officer 4 อัตรา,Sup 2 อัตรา
26 เม.ย. 60
57 . ช่างควบคุมระบบน้ำ Cooling/Retort (ประจำราชบุรี)
-ดูแลควบคุมระบบน้ำ Cooling Retort -แก้ไขระบบไฟฟ้า ปั๊ม และอื่นๆ -ควบคุมการเติมคลอรีนในน้ำให้เป็นไปตามมาตรฐาน -สามารถซ่อม แก้ไข เครื่องจักรได้

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
26 เม.ย. 60
58 . หัวหน้าแผนกควบคุมเครื่องทำความเย็น (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 2.ดูแลระบบทำความเย็นของห้องเย็น 3.ดูแลระบบทำน้ำเย็น 4.ตรวจเช็คระบบ PLC control ไฟฟ้า 5.ดูแลซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้า 6.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *หมายเหตุ ปฏิบัติงานที่จังหวัด...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
26 เม.ย. 60

Maikaew Damnoen Resort
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
26 เม.ย. 60
60 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
- กำหนดเป้าหมายและบริหารจัดการงานที่เกี่ยวข้องในฝ่ายวิศวกรรม - วางแผน,ควบคุมงานฝ่ายวิศวกรรม ได้แก่ - งานซ่อมบำรุงอาคาร-สถานที่, เครื่องจักร-อุปกรณ์ - งานส่วนขยาย-ต่อเติม, จัดสร้าง-จัดหา, ออกแบบ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
26 เม.ย. 60
 พบ 143 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ