เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่รับรถเข้าซ่อม (บ้านโป่ง+โพธาราม+ชลบุรี)
เป็นผู้ประสานงาน ด้านงานบริการการซ่อมรถยนต์

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
30 ต.ค. 57
42 . นักวิทยาศาสตร์(บริหารงานวิจัย)
บริหารและวางแผนงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ต.ค. 57
43 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ด่วน!!

บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ต.ค. 57
44 . นักบริหาร
งานธุรการทั่วไป ประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
29 ต.ค. 57
45 . เภสัชกร
ด่วน!!

- ประจำฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา - ประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 จำนวน 1 อัตรา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 ต.ค. 57
46 . วิศวกรโยธา
1. สำรวจ ประสานงาน ประชุม โครงการ 2. ออกแบบงานก่อสร้าง อาคาร โรงงานอุตสาหกรรม งานระบบ 3. ถอดแบบ ประมาณราคา bidding 4. จัดทำScope of work ให้ทีมก่อสร้าง ควบคุมงานให้จบตามSchedule 5. ควบคุม ตรวจ...

บริษัท พี วินเนอร์ เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
29 ต.ค. 57
47 . ช่างซ่อมบำรุง
รับผิดชอบ - ตรวจสอบ ความเรียบร้อย การทำงาน ของเครื่องจักร - ตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ตามระบบ PM.

บริษัท เจ.เอ.เอส เพอร์เซอร์แนล แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ต.ค. 57

โรงเรียนพิบูลสงครามอุปถัมภ์ ราชบุรี / วิทยาลัยเทคโนโลยีราชบุรีบริหารธุรกิจ
หลายอัตรา
29 ต.ค. 57
49 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน
ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี,คำนวณต้นทุนการผลิตรายตัว อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาาย

บริษัท พี.พี.เค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ต.ค. 57
50 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ต.ค. 57
51 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล /HR Supervisor/Chief of ADM
1. ดูแลการสรรหาว่าจ้างคนงาน และระเบียบข้อบังคับในการทำงาน 2. การฝึกอบรม จัดทำหลักสูตรฝึกอบรมพนักงาน 3. ดูแลและติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการที่เกี่ยวข้อง 4. อื่น ๆ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000
28 ต.ค. 57
52 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน / Safety officer
1. ทำหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ 2. จัดทำรายงานและเอกสาร และรายงาน เกี่ยวกับความปลอดภัย 3. เสนอแนะ ตรวจสอบสภาพความปลอดภัยในการทำงาน 4. จัดทำแผนความปลอดภัย และฝึกอบรมพนักงาน...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 ต.ค. 57
53 . วิศวกร / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ต.ค. 57
54 . พนักงานอะไหล่
1.ดูแลสต๊อคอะไหล่ จัดเก็บอะไหล่ 2.ตรวจเช็คราคาอะไหล่ให้กับศูนย์บริการ 3.จัดเตรียมอะไหล่ตามใบงานที่ศูนย์บริการแจ้ง 4.มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน หรือ โครงสร้างรถยนต์ 5.จัดทำรายงานต่างๆ สรุปรายงานทุก...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
28 ต.ค. 57
55 . พนักงานขายและการตลาด
- เสนอขายสินค้าในจุดที่ขับรถไปถึง ขายสินค้าเปิดบิลเก็บเงินสดทันที - เปิดสินค้าใหม่ เก็บข้อมูลเพื่อการตลาด - รับออร์เดอร์กรณีสินค้าที่สต๊อกในรถไม่เพียงพอและส่งสินค้าในวันถัดไป - เป็นหน่วยรถเคลื่อนที...

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 57
56 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ดูแลงานฝ่ายผลิต ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนงาน ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตรวจสอบรายงานเพื่อส่งผู้บริหาร

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
28 ต.ค. 57

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -15,000 บาท
28 ต.ค. 57

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -18,000 บาท
28 ต.ค. 57
59 . QMR

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 -35,000 บาท
28 ต.ค. 57
60 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยชีวะอนามัย (ด่วน)
- ดูแลเกี่ยวกับความปลอดภัยชีวะอนามัยและสิ่งแวดล้อมโรงงาน - และหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถ้ามีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 57
 พบ 91 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ