เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . วิศวกรไฟฟ้า ( ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด )
ควบคุมดูแล และบำรุงรักษาเครื่องจักรเชิงป้องกันในงานระบบไฟฟ้า

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 20,000 บาท ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
26 ก.พ. 58
42 . จป.วิชาชีพ
2 อัตรา ตำแหน่ง จป.วิชาชีพ (ประจำที่ขอนแก่น 1 อัตรา ) - มีหน้าที่ตรวจสอบ - วิเคราะห์ข้อมูล - จัดทำรายงาน - และเสนอแนะเกี่ยวกับความปลอดภัยต่อนายจ้าง

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
26 ก.พ. 58
43 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม / หัวหน้าแผนกวิศวกรรม (ปฏิบัติงานที่ บริษัท โซล่าโพลีแซค จำกัด)
วางแผนควบคุมและตรวจติดตามงานซ่อมบำรุง งานพัฒนาเครื่องจักร เพื่อให้บรรลุเป้าหมายบริษัท

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
ตำแหน่งละ 1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 45,000 บาท
26 ก.พ. 58
44 . ช่างไฟฟ้า /ช่างกล /ซ่อมบำรุงทั่วไป/ช่างซ่อมรถบรรทุก/พนักงานขับรถบรรทุก
- งานไฟฟ้า ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงานรวมทั้งระบบงานแอร์ - งานซ่อมบำรุงทั่วไป เช่น งานประปา งานเชื่อม ซ่อมทั่วไป - ช่างซ่อมรถยนต์รถบรรทุก ต้องสามารถซ่อมช่วงล่าง ระบบไฟฟ้า แอร์ ทำงานที่บ.โซล่าแอสฟัลท์ ...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
รวม25อัตรา(ไฟฟ้า1/ช่างกล2/ซ่อมทั่วไป 2 /ซ่อมรถบรรทุก รับ 3 ตำแหน่ง)(พนักงานขับรถบรรทุก 20 ตำแหน่ง)
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป ( ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ของผู้สมัคร )
26 ก.พ. 58
45 . หัวหน้าแผนกQC/ หัวหน้าแผนก R/D, จนท.QC/ จนท. R/D
ตำแหน่งหัวหน้าแผนกQC/RD : บริหาร วางแผน จัดการ และบริหารงาน ตำแหน่งเจ้าหน้าที่ QC/RD : บริหาร วางแผน และควบคุมดูแลงานด้านการตรวจาอบคุณภาพ

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อัตราละ 1 ตำแหน่ง (จำนวน 4 คน)
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
46 . เจ้าหน้าที่ประสานงานระบคุณภาพ
- updated เอกสารระบบ ISO ให้ตรงกับการปฏิบัติงาน - ติดตามการตอบกลับและตรวจปิดCAR/PAR - ตรวจประเมิน Internal Auditor ภายในองค์กร - ตรวจติดตามขั้นตอนการปฏิบัติงานตาม WI (ตามแผน)

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000+
26 ก.พ. 58
47 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป/ เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
1.ตรวจสอบใบกำกับภาษี พร้อมจัดทำรายงานภาษีซื้อ 2.ตรวจสอบต้นทุนสาขาเปรียบเทียบ 3.ตรวจสอบยอดซื้อทรัพย์สินสาขาของแต่ละเดือน,ตรวจนับสินทรัพย์สาขา 4.ออกตรวจสาขานอกสถานที่เป็นครั้งคราว 5.จัดทำสต๊อกเบิก-...

กลุ่มบริษัทในเครือย่งฮั้ว
อย่างละ 1 ตำแหน่ง รวม 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 - 13,000
26 ก.พ. 58
48 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ
ตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการต่างๆ ในเรื่องเกี่ยวกับ มาตรฐาน ขั้นตอน/วิธีการแก้ไข ตลอดจนให้คำแนะนำและเทคนิคก่อสร้างต่างๆ แก่เจ้าหน้าที่ประจำโครงการ ปฎิบัติงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
49 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจ
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
50 . วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการ
จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
51 . เจ้าหน้าที่ขาย
-รักษาฐานลูกค้าเดิมและสร้างฐานลูกค้าใหม่ -วางแผนการขายจัดทำดปรโมชั่นเพื่อเพ่ิมยอดขาย -สร้างความพอใจให้กลุ่มลูกค้าใหม่และลุกค้าเก่า

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
52 . หัวหน้าแผนกประมาณราคา/เจ้าหน้าที่ประมาณราคา
ถอดแบบและประมาณราคางานโครงสร้าง-สถาปัตย์

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
53 . ผู้จัดการ/ผช.ผู้จัดการ ศูนย์บริการ เพศชาย (บ้านโป่ง+จอมบึง+ชลบุรี)
ดูแลงานด้านศูนย์บริการ มีประสบการณ์เกี่ยวกับงานด้านศูนย์บริการจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
26 ก.พ. 58
54 . ผู้จัดการแผนกผลิต ประจำจ.ราชบุรี
ปฎิบัตตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
26 ก.พ. 58
55 . RD
- ปฎิบัติตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายถ้ามีประสบการณ์ด้านเครื่องดื่มผงจะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.พ. 58
56 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย
- ประสานงานด้านเอกสารการขาย - ดูแผนการผลิตร่วมกับทีมคลังสินค้า - จัดเตรียมเอกสารสำหรับทีมขาย - ประสานงานด้านการขายและลูกค้าที่มาติดต่อ

บริษัท วีแอนด์เคสับปะรดกระป๋อง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 15,000
25 ก.พ. 58

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน ขั้นต่ำ 10,000 บาทขึ้นไป
25 ก.พ. 58

บริษัท คลีนเทค โปรดักส์ จำกัด
เงินเดือน 15000 บาท+ค่า ประสบการณ์
25 ก.พ. 58
59 . Graphic & Web Design
ออกแบบเว็บไซต์, จัดหน้านิตยสาร, ออกแบบ Ad โฆษณา, ออกแบบ Banner ต่างๆ สำหรับขึ้นเว็บไซต์ ออกแบบ Banner Flash ฯลฯ

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไปแล้วประสบการณ์
25 ก.พ. 58
60 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนา (R&D)
รับสมัครผู้ร่วมงานเพิ่มเติม เนืองจากขยายธุรกิจ นอกจากนี้ยัง รับสมัครงานในตำแหน่งต่างๆ ดังนี้ 1. เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาจีน จำนวน 3 อัตรา ไม่จำกัดวุฒิการศึกษา/เพศ 2. เจ้าหน้าที่บัญชี จำนวน 5 อัตา วุฒิ...

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 58
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ