เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . หัวหน้าแผนกงานหล่อโลหะ
1. วางแผนการผลิต 2. ควบคุมการผลิต 3. จัดทำข้อมูล รายงานการผลิต 4. ปรับปรุงการผลิตให้มีประสิทธิ์ภาพ 5. ดูแลกำลังพล

บริษัท มิลแบริ่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์,ความสามารถ และตามตกลง
28 เม.ย. 59
42 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
28 เม.ย. 59
43 . ผู้ช่วยครูชาวต่างชาติ สาขา จ. ราชบุรี
สอนภาษาอังกฤษกับครูชาวต่างประเทศ (Native English Speaker)

Fun Language International (Thailand)
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,500 บาท + โบนัส + กิจกรรมต่างจังหวัด
28 เม.ย. 59
44 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลเอกสารด้านบัญชีเจ้าหนี้ ลูกหนี้ จัดทำรายงานและยื่นแบบรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภาษีเงินได้ หัก ณ ที่จ่าย จัดทำเอกสารการจ่ายเงินเจ้าหนี้และลูกหนี้ประจำเดือน ปิดงบการเงินเบื้องต้น และงานอื่นที่ได้รับมอบห...

บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
45 . วิศวกร
- วิเคราะห์,พัฒนาและลดขั้นตอนงานลงเพื่อประสิทธิภาพที่สูงสุดและรักษาระดับคุณภาพไว้ - รับทราบความต้องการของลูกค้าและปรับปรุงแก้ไขผลิตภัณฑ์ให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ผู้บังคับบัญช...

บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
46 . วิศวกร Freeze Dry
1. ควบคุมการทำงานของเครื่อง Freeze Dry 2. ควบคุมการทำงานของระบบที่ใช้รองรับการผลิต เช่นระบบทำความเย็น , ระบบไอน้ำ 3. ตรวจสอบ, ซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 4. รับการตรวจสอบอาคาร และ อื่น ๆ จากหน่วยง...

บริษัท เออิโย (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
47 . พนักงาน Call Center (สนญ.บ้านโป่ง)
1.ให้ข้อมูลการเข้ารับบริการกับลูกค้า 2.ให้ข้อมูลเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์โตโยต้า ด้านขายและอะไหล่ 3. รับนัดหมายล่วงหน้า 4. โทรติดตามลูกค้าเข้าเช็คระยะ 5.เข้าร่วมแข่งขันทักษะ Call Center ประจำปี 6.รักษา...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 9,500 บาท
28 เม.ย. 59
48 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานราชบุรี
ควบคุมดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) และขั้นตอนการทำงานให้มีปลอดภัย และวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทำการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนการทำงานและอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหลักความปลอดภัย วิเคราะห์และสอบสวนอุบั...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
49 . บัญชี
1.ตรวจสอบการรับจ่ายด้านAP 2.ควบคุมสต๊อคงานอะไหล่ 3.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี.พี.เค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
28 เม.ย. 59
51 . พนักงานขับรถ
บรรจุหีบห่อ เคลื่อนย้ายหีบห่อ ส่งเอกสาร ขับรถ ส่งผลิตภัณฑ์ สวัสดิการ : เงินเดือน ประกันสังคม ประกัน AIA โบนัส

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาท
28 เม.ย. 59
52 . หัวหน้าแผนกผลิต
1.มีความรู้ด้านระบบ ISO 2.วิเคราะห์วางแผนงานด้านการผลิต KPI 3.ตรวจสอบการทำงานในแต่ละวันให้เป็นไปตามเป้าหมาย 4.มีประสบการณ์ในการควบคุมพนักงานในโรงงาน 5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
28 เม.ย. 59
53 . Food Regulation & Packaging
1.ดำเนินการสืบค้นกฎหมาย,รวบรวมและ up date กฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 2.ดูแลเกี่ยวกับบรรจุภัณฑ์ให้สอดคล้องกับข้อกำหนดกฎหมาย 3.ดูแลการ filling USFDA 4.Up Date Specigication ของสินค้าเพื่อให้สอดคล...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 59
54 . เจ้าหน้าที่สรรหา
งานสรรหาทั้งระบบ

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 59
55 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. จัดทำและยื่นแบบแจ้งราคาขาย ภษ.01-44, การขออนุญาตส่งออกสินค้าประเภทเครื่องดื่ม ภษ.01-28 2.จัดทำแบบ ภษ-03-06 บัญชีรายวันแสดงการรับและการจ่ายวัตถุดิบ 3. จักทำและยื่นแบบ ภษ.01-42 งบเดือนแสดงรายการเกี...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 59
56 . หัวหน้าส่วนทางเทคนิค
1. วางแผนการ PM และพัฒนาเครื่องจักรที่เกี่ยวข้องกับการผลิต 2. ดูแลและวางแผนเกี่ยวกับการแก้ไขปัญหาด้านเทคนิค

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+
27 เม.ย. 59
57 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน
1. ตรวจสอบค่าจ้างและเงินเดือน 2. จัดทำภาษี 3. กระทบยอด GL

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 59
58 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. ประสานงานด้านจัดซื้อใน-ต่างประเทศฟิลิปปินส์และอินโดนีเซีย 2. คัดเลือกและทำสัญญางานด้านขนส่งและความปลอดภัย 3. ประสานงานด้านสั่งซื้อวัตถุดิบ-วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 59
59 . QC. Supervisor
1.ตรวจประเมินประสิทธิภาพและความสะอาดสอดคล้องของการควบคุมระบบ HACCP, QUALITY PLAN, PRODUCTON CONTROL. 2. วิเคราะห์ผลการตรวจประเมินด้านสุขาภิบาลโรงงาน, GMP ในระดับเบื้องต้นในการนำไปประสานงานหน่วยงานที่...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 59
60 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 59
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ