เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . พนักงานช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน

บริษัท จี.เอส. เอ็นเนอร์จี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
42 . เจ้าหน้าที่บัญชี
จัดทำบัญชีด้านรับ-จ่าย รายงานภาษีขาย-ภาษีซื้อ จำทำงบประมาณการเงิน AP,AR

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
43 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจ
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
44 . หัวหน้าฝ่ายบริหารทรัพยากรบุคคล
1.ดูแลรับผิดชอบสรรหาว่าจ้าง 2.ดูแลรับผิดชอบระบบเงินเดือนและสวัสดิการ 3.ดูแลรับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์ 4.ประสานงานหน่วยงานราชการ 5.อื่นๆตามได้รับมอบหมาย

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
45 . Tester
-ออกแบบกระบวนและจัดทำ Test Caseเพื่อเตรียมสำหรับทดสอบระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -จัดเตรียมข้อมูลสำหรัีบการทดสอบระบบหรือโปรแกรมคอมพิวเตอร์ -ติดตามผลการทดสอบระบบให้ได้รับการแก้ไขให้เรียบร้อย -ทำรายงา...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
46 . Programmer
-วิเคราะห์ระบบงานเขียน แก้ไข ปรับปรุง และป้อนชุดคำสั่งเข้าเครื่องคอมพิวเตอร์

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
47 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
- รับผิดชอบบัญชีต้นทุน งบประมาณ และทรัพย์สิน - รับผิดชอบการวิเคราะห์ ควบคุมและตรวจสอบกำหนดต้นทุนมาตราฐานของวัตถุดิบสินค้า - ตรวจสอบและควบคุมค่าใช้จ่ายตามงบประมาณ

บริษัท พีเอ็มเค ไดมอนด์กลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
48 . พนักงานบัญชี
จัดทำบัญชีลูกหนี้/เจ้าหนี้ , เอกสารสำหรับยื่นภาษี,

บริษัท ซี.บี.เอส. ฟู้ดส์เชน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 ส.ค. 57
49 . ฝ่ายบุคคล
คัดสรรบุคลากร จัดฝึกอบรมพนักงาน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เทียนแก้วตรวจสภาพ
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000
19 ส.ค. 57
50 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
19 ส.ค. 57
51 . เขียนแบบ/งานDrawing/AutoCad/ออกแบบวิศวกรรม
1. เขียนแบบเครื่องจักรตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน 2. มีจิตสำนึกในเรื่องของความปลอดภัยอยู่เสมอ 3. ศึกษาและปฏิบัติตามกฏมาตรฐาน ISO 9001 และขั้นตอนการปฏิบัติงาน 4. ปฏิบัติงานตามคำสั่งของผู้บังคั...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 57
52 . วิศวกรเทคนิค,ผลิต,ไฟฟ้า,โครงการ /โยธา หรือ ปวส.สาขาเครื่องกล
1.ควบคุมกระบวนการผลิตให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 2.ควบคุมพนักงานใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ รายละเอียดของงานที่ทำ 1.ดูแลกระบวนการผลิตให้ได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 2.ควบคุมกา...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 57
53 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
ดูแลงานฝ่ายผลิต ควบคุมการผลิตให้ได้ตามแผนงาน ปรับปรุง พัฒนา แก้ไข กระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ ตรวจสอบรายงานเพื่อส่งผู้บริหาร

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน N/A
18 ส.ค. 57
54 . Factory Manager
1.สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 2.มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการป...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
18 ส.ค. 57

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
10 อัตรา
18 ส.ค. 57
56 . ฝ่ายบัญชี
*จัดทำเอกสารทางด้านการเงิน เอกสารรับ-จ่ายของบริษัท ฯ *จัดทำเอกสารการวางบิล และติดตามการชำระเงินจากลูกหนี้ *ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างที่เกี่ยวข้อง *จัดทำเอกสารลูกค้าและอื่นๆ *รวบรวมจัดทำรายงานบัญช...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 baht ผ่านงาน 3 เดือนมีการปรับขึ้นตามการตกลง
18 ส.ค. 57
57 . ฝ่ายธุรการทั่วไป และประสานงาน
* ดูแลและจัดการงานด้านเอกสารในออฟฟิศ * จัดการเรื่องเอกสารใบสั่งผลิต ประสานงานจัดซื้อทั่วไปในองกรณ์ * ประสานงานกับแผนกอื่นได้เป้นอย่างดี * มีทักษะในการใช้คอมพิวเตอร์ เช่น excel, words, etc * สามารถ...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 baht ผ่านงาน 3 เดือนมีการปรับขึ้นตามการตกลง
18 ส.ค. 57
58 . QC, QA satff, ควบคุมคุรภาพสินค้า
* ตรวจสอบทุกคุณภาพขั้นตอน incoming,inprocess,final inspection * จัดทำบันทึกผลการตรวจสอบในทุกขั้นตอนการทำงาน * จำทำเอกสาร รวมถึึงบันทึดเอกสาร GMP/ HACCP หาจุดวิกฤติในการผลิต รวมถึงการทวนสอบ * ปฏิบัต...

บริษัท ประกอบ บีฟ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 baht
18 ส.ค. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
2 อัตรา
18 ส.ค. 57
60 . ล่ามภาษาจีน
แปลภาษาจากไทย-จีนและ จีน - ไทย (พูด,อ่าน,เขียน)

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
18 ส.ค. 57
 พบ 94 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ