เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Section Manager)รับสมัครด่วน !
- Handling recruitment processes: screening, contacting, interviewing , selecting candidates and following-up with candidates - Scheduling interviews, briefing and debriefing candidates before and af...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
42 . วิศวกรฝ่ายผลิต
- ควบคุม บังคับบัญชา งานวิศวกรรมในฝ่ายผลิต ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
43 . พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำจังหวัดราชบุรี
- ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 59
44 . พนักงานขายประจำร้าน Banana IT สาขาโรบินสัน ราชบุรี(เปิด 2 ก.ย 59)
แนะนำสินค้าเสนอขายสินค้า IT และโทรศัพท์มือถือ(Smart Phone) ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช่บริการพร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้า และบริการหลังการขาย รวมการการแนะนำการประกอบ และซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 59

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
46 . เจ้าหน้าที่กิจกรรมการตลาด
- ดูแลการจัดกิจกรรมทางการตลาดและออกบู๊ทส่งเสริมการตลาดในแต่ละสาขา

บริษัท ซี.เจ.เอ็กซ์เพรส กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
47 . IT Programmer
เขียนโปรแกรมที่ต้องเชื่อมต่อกับระบบฐานข้อมูล

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
49 . Production Engineer,QC&QA Engineer,Marketing,Account,HR,Office
งานเกี่ยวกับการผลิต คุณภาพผลิตภัณฑ์ ดูระบบการตลาดการขาย บัญชี บุคคล และงานอื่นที่เกียวข้อง

บริษัท เค.เค.เกษตรกลการบ้านโป่ง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
50 . เจ้าหน้าที่เอกสารราชการ/รถยนต์
1.จัดบริการรถยนต์,ตรวจสอบการตรวจเช็ครถยนต์,ดูแลด้านการซ่อมบำรุงรถยนต์ 2.สรุปค่าซ่อม,ค่าน้ำมันรถยนต์ 3.จัดทำขออนุญาตเลขสารระบบม,จัดทำขออนุญาตฮาลาน

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
51 . หัวหน้าส่วนทางเทคนิค (ฝ่ายผลิต )
1. วางแผนงานและแก้ไขข้อบกพร่องของงานทางเทคนิคและพัฒนางานทางเทคนิค 2. ตรวจสอบรายงานการผลิต และ Balance sheet ของฝ่ายผลิตทุกวันเพื่อนำมาวิเคราะห์และปรับปรุงการปฏิบัติงานเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพ 3. เช็คจำ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000+
30 ส.ค. 59
52 . เจ้าหน้าที่บัญชีค่าจ้างและเงินเดือน
1. ตรวจสอบค่าจ้างและเงินเดือน 2. จัดทำภาษี 3. กระทบยอด GL

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
53 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อสารเคมีต่างประเทศ
1. ประสานงานด้านจัดซื้อใน-ต่างประเทศ 2. คัดเลือกและทำสัญญางานด้านขนส่งและความปลอดภัย 3. ประสานงานด้านสั่งซื้อวัตถุดิบ-วัสดุอุปกรณ์ต่างๆ 4. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
54 . Production Supervisor
1. แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2. ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3. วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4. ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5. ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59
55 . ช่างซ่อมบำรุง
1. ควบคุมและเตรียมความพร้อมเครื่องจักรการผลิต 2. ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. งานซ่อมแก้ไขปรับรปรุงเครื่องจักรเพื่อลด Break down 4. งานซ่อมแก้ไขปรับปรุงเครื่องจักรเพื่อลด Break down 5. งาน...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 10,000
30 ส.ค. 59
56 . Operator
1. ดูแลควบคุมระบบไฟฟ้า 2. ควบคุมระบบเครื่องผลิต

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 10,000
30 ส.ค. 59
57 . ผู้จัดการโรงงาน
-กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณ และเวลาการส่งมอบ -ติดต่อ...

บริษัท พรีมา เบฟเวอเรจ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 ส.ค. 59
58 . ช่างซ่อมรถยนต์ ประจำร้าน Cockpit ราชบ
ช่างซ่อมช่วงล่าง แม็ก ยาง เปลี่ยนถ่ายน้ำมันเครื่อง ตั้งศูนย์

Cockpit น้ำเพชรออโต้แม็กซ์
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
30 ส.ค. 59
59 . Safety Officer
1.ดูแลงานด้านความปลอดภัยทั้งหมด รวมถึงสารเคมี และ การจัดการของเสียอันตราย 2.ดูแลงานเกี่ยวกับการรักษาความปลอดภัย 3.ดูแลงานระบบคุณภาพต่างๆ เช่น ISO9001,GMP,HACCP,BRC,IFS, ISO14001และระบบคุณภาพอื่นๆ ...

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 59

บริษัท รัตนสูตร ก่อสร้าง จำกัด
1-2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 15,000 บาท
30 ส.ค. 59
 พบ 119 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ