เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . วิศวกรเครื่องกล (ME) วิศวกรไฟฟ้า (IE)
1.มีประสบการณ์ตรงด้านการปฏิบัติงานใน Lab หรืองาน R&D ตั้งเเต่ 3 ปีขึ้นไป 2.มีประสบการณ์ด้านการใช้โปรเเกรม CAD / CAE 3.มีประสบการณ์ด้านเครื่องมือวัด เเละทดสอบ 4.มีความรู้เรื่องงานหล่อ (งานหล่ออลูมิเ...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
28 ส.ค. 58
42 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
28 ส.ค. 58
43 . โฟร์แมน/ช่างสำรวจด่วน มาก!!
-ควบคุมการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด -ควบคุมดูแลผู้รับเหมา -ควบคุมงานให้ถูกต้องตามวิธีการสร้างและให้ไปตามขั้นตอนกระบวนการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
44 . วิศกรประมาณราคา/วิศวกรสนาม/วิศวกรโครงการด่วน มาก!!
จัดการ ควบคุมวางแผนหน้างานให้เป็นไปตามแบบ Spec ควบคุมต้นทุน วัสดุ และแรงงานให้เสร็จตามกำหนดการ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
45 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ประสานงานด้านเอกสารประจำหน้างานก่อสร้าง - ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายจของหน้างาน

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
46 . พนักงานขับรถเกรด
ขับรถเกรดสร้างถนน

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
47 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ลงบัญชี ตรวจสอบการลงบัญชี และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชีและการเงิน

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
48 . พนักงานขายคอนกรีตผสมเสร็จ
ขายคอนกรีตผสมเสร็จ ดูหน้างาน ติดตามรถขนส่ง ประสานงานลูกค้า หาลูกค้าใหม่เพิ่มเติม เก็บเงินค่าสินค้า

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
49 . หัวหน้าแผนกเครื่องจักร
ดูแลการขนย้ายเครื่องจักรในการก่อสร้าง และซ่อมบำรุง ตรวจเช็คเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
50 . จป.วิชาชีพ
จัดทำและเผยแพร่ระเบียบปฏิบัติด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย รวมทั้งจัดวางระบบการบันทึกรายงานอุบัติเหตุที่บริษัทเพื่อค้นหาสาเหตุตลอดจนมาตรการป้องกันและแก้ไข 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย และประเมิ...

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
27 ส.ค. 58
51 . ช่างสำรวจ (เซอร์เวย์)
- สำรวจพื้นที่ก่อสร้างที่เป็นถนนกับกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานอื่น ๆ ได้ - ให้ Line, ตำแหน่งงาน - เช็ครายละเอียดสภาพแวดล้อมบริดเวณที่ทำงาน - ให้ระดับสูง ต่ำ ปรับระดับให้ได้ตามแบบ - ...

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
52 . โฟร์แมนก่อสร้าง
ควบคุมงานก่อสร้างถนน กับกรมทางหลวง หรือกรมทางหลวงชนบท หรือหน่วยงานราชการอื่น ๆ

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
53 . วิศวกรโยธา
- ควบคุมงานก่อสร้างถนน กับกรมทางหลวง กรมทางหลวงชนบท

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000+
27 ส.ค. 58
54 . ช่างยนต์
ซ่อมเครื่องยนต์ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
27 ส.ค. 58
55 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนการผลิตและเป้าหมายที่กำหนด 2. ควบคุมบริหารเครื่องจักรในสายงานการผลิตให้อยู่ในสภาพที่พร้อมต่อการใช้งาน 3. ปรับปรุง จัดกระบวนการผลิตให้สะดวกและง่ายต่อการทำงาน 4. แก้...

บริษัท สหสถาพรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000+
27 ส.ค. 58
56 . เจ้าหน้าที่บัญชี
รับผิดชอบงานทางด้านบัญชี

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
57 . พนักงานบัญชี
- บันทึกบัญชี รายรับ จ่าย Debit /Credit - จัดทำเอกสารทางบัญชีที่เกี่ยวข้องทุกประเภท - กระทบยอด , รับเช็ค ,วางบิล - บันทึกข้อมูลบัญชีต้นทุน - ขึ้นทะเบียนเป็นผู้ทำบัญชี สามารถเซ็นต์งบบริษัทฯ ได้ ...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
58 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/ ฝ่ายประกันคุณภาพ
- จัดทำ วางแผนงานการผลิต/ ควบคุมคุณภาพประจำวัน/เดือน ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดการควบคุมงานการผลิต/ ควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามระบบงานได้เป็นอย่างดี -พัฒนางาน แก้ไขปัญ...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
59 . Production/ QC Supervisor
- ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Finished goods. - ดูแล จัดการงาน และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต/งานคุณภาพ...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
60 . ผู้จัดการโรงงาน
- กำหนดนโยบาย และแผนงาน รวมทั้งเป้าหมายในการผลิต ร่วมกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ควบคุมดูแลการผลิตสินค้าในโรงงาน ให้เป็นไปตามมาตรฐานและแผนงานที่กำหนด - ประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ ให้ดำเนินงานไปทิศทาง...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ