เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . นักวิทยาศาสตร์(บริหารงานวิจัย)
บริหารและวางแผนงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ย. 57
42 . เจ้าหน้าที่บัญชี 1 อัตรา หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
43 . QA.Ass't Manager , Production Supervisor
Responsibilities (QA.Ass't Manager) 1. ร่วมมือกับ PC. Asst. Manager รับผิดชอบในการควบคุมดูแลให้เกิดความมั่นใจว่า วัตถุดิบที่ส่งมอบ โดยลูกค้าได้รับการตรวจสอบและจัดเก็บรักษาตามวิธีที่กำหนดให้ ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
44 . PE Engineer 3 อัตรา , QE.Engineer 2 อัตรา , Maintenance.Leader 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
6 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
45 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ด่วน!!

บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 พ.ย. 57
46 . พนักงานคอมพิวเตอร์
คีย์ข้อมูล

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 พ.ย. 57
47 . เจ้าหน้าที่รับรถเข้าซ่อม (บ้านโป่ง+โพธาราม+ชลบุรี)
เป็นผู้ประสานงาน ด้านงานบริการการซ่อมรถยนต์

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
20 พ.ย. 57
48 . จัดซื้้้อต่างประเทศ
ดูแลงานด้านจัดซื้อต่างประเทศ ของบริษัทฯ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 พ.ย. 57
49 . พนักงานขาย(ราชบุรี)
เสนอขายรถบรรทุกฮีโน่และรถยนต์ โตโยต้า ปิดการขาย

บริษัท ชัยรัชการ (กรุงเทพ) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 7,000 บาทขึ้นไป
20 พ.ย. 57
50 . เภสัชกร
ด่วน!!

- ประจำฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา - ประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 จำนวน 1 อัตรา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
20 พ.ย. 57
51 . ผู้จัดการทั่วไป
- บริหารจัดการการขนส่ง - ดูแลความเรียบร้อยและสวัสดิการของพนักงาน - ดูแลความเรียบร้อยสิ่งแวดล้อมบริษัท - จัดการงานพิธีการต่างๆที่บริษัทได้กำหนดไว้ เช่นงานปีใหม่ งานทำบุญบริษัท ฯลฯ

บริษัท อาร์ ที ดี อุตสาหกรรมสิ่งทอ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000-25,000
19 พ.ย. 57
52 . หัวหน้าฝ่ายบัญชีต้นทุน
ตรวจสอบเอกสารการลงบัญชี,คำนวณต้นทุนการผลิตรายตัว อื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาาย

บริษัท พี.พี.เค อินดัสตรี้ส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ย. 57
53 . Planning และ QA
- ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย ประจำที่โรงงาน จ.ราชบุรี

บริษัท กรไทย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000+ บาท
19 พ.ย. 57
54 . ผู้จัดการร้านอาหาร
ด่วนมาก !!

- เก็บเงินลูกค้า - เช็คสต๊อกสินค้า - ต้อนรับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยในร้าน - รู้จักแยกแยะลูกค้าแต่ละคนให้ออก - เสริฟน้ำบ้าง รินน้ำให้ลูกค้าบ้าง - ทำงาน เวลา 09.00 - 21.30 น.

ร้านอาหาร ร้านปลาเผา บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 18,000 บาท
18 พ.ย. 57
55 . ผู้ช่วยกุ๊ก ผู้ช่วยพ่อครัว ผู้ช่วยแม่ครัว
- มีทักษะในการตกแต่งจาน - จัดเตรียมส่วนประกอบของอาหรและคัดสรรเครื่องปรุงต่างๆ - เช็ค stock วัตถุดิบให้เพียงในแต่ละวัน - จัดเตรียมและทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องใช้ในครัว

ร้านอาหาร ร้านปลาเผา บ้านโป่ง อ.บ้านโป่ง จ.ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -15,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ในการทำงาน
18 พ.ย. 57
56 . ช่างไฟ / ช่างเทคนิค
รับผิดชอบดูแลงานด้านระบบไฟฟ้า และด้านเทคนิค ระบบการสื่อสาร และอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ภายในรีสอร์ท

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
18 พ.ย. 57
57 . แม่บ้าน
ดูแลงานแม่บ้านภายในรีสอร์ท ตามห้องพัก และบริเวณรีสอร์ท

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ย. 57
58 . Reception พนักงานต้อนรับ
- ติดต่อรับโทรศัพท์ลูกค้า - check in/ check out ห้องพักภายในรีสอร์ท - ดูแลเรื่องการต้อนรับลูกค้าที่รีสอร์ท

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ย. 57
59 . Asistant to Hotel Manager
ดูแลบริหารงานให้กับรีสอร์ท

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ย. 57
60 . Hotel Manager
ดูแลรับผิดชอบงานด้านโรงแรมและบริหารจัดการต่าง ๆ ที่รีสอร์ท บ้านระเบียงหมอก จังหวัดราชบุรี

บริษัท เมอร์คิวรี่ เรียล เอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
18 พ.ย. 57
 พบ 93 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ