เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA Supervisorรับสมัครด่วน !
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
42 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพรับสมัครด่วน !
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
43 . Coordinator / ผู้ประสานงานต่างประเทศรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อประสานงานกับต่างประเทศ 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ในประเทศ และลูกค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
44 . เจ้าหน้าที่บัญชีรับสมัครด่วน !
รับวางบิล / ลงบัญชีทั่วไป / งานบัญชีที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
45 . วิศวกร / Transformer engineerรับสมัครด่วน !
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 พ.ค. 59
46 . ผู้ช่วยฝ่ายบัญชี/Assistanct Chief of acc / Accountantรับสมัครด่วน !
1. วางระบบบัญชีทั้งระบบ 2. ปิดงบการเงิน 3. วิเคราะห์งบการเงิน และวางแผนภาษี 4. ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่สรรพากร 5. ตรวจสอบเอกสารงานบัญชี

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
47 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisorรับสมัครด่วน !
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้าประเภท Adaptor , Transformer, Inductor ได้...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
48 . Senior Sales (ราชบุรี)รับสมัครด่วน !
- นำเสนองานขาย ปิดการขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯ มีคอมมิชั่นจากยอดขาย ประจำเดือน,ประจำไตรมาส,ประจำปี

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
27 พ.ค. 59
49 . หัวหน้าแผนก /Supervisor QCรับสมัครด่วน !
- ดูแลวางแผนงานด้านการผลิต หรือการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Finished goods. -ดูแล จัดการงาน และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับงานผลิต/งานคุณภาพ...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
50 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร/เทคนิคการเกษตรรับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท จัดซื้อวัตถุดิบเข้าโรงงาน - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
51 . ช่างซ่อมบำรุง เครื่องจักรรับสมัครด่วน !
ดูแล ซ่อมบำรุงรักษา เครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท เอส.ดับบลิว.วูด จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงกัน
27 พ.ค. 59
52 . Technician Services (PSM: 2786) / Ratchaburi/ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่Urgently Required !
Business Summary: chemicals company serving customers in water-intensive industries ประจำโรงงานกระดาษ ทำงานจันทร์-เสาร์ 8ชั่วโมงต่อวัน เนื้องาน- ซ่อม ติดตั้ง บำรุงเครื่องจักร ดูแลพื้นโรงงานไม่ใ...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500 +OT 3,000-4,000
27 พ.ค. 59
53 . Sale Area ราชบุรี
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4....

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
28 พ.ค. 59
54 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำสำนักงานราชบุรี
ควบคุมดูแลการขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) และขั้นตอนการทำงานให้มีปลอดภัย และวิเคราะห์ความเสี่ยง พร้อมทำการปรับปรุงเอกสารขั้นตอนการทำงานและอบรมพนักงานให้เหมาะสมกับหลักความปลอดภัย วิเคราะห์และสอบสวนอุบั...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
55 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน ปฏิบัติงานที่ ราชบุรี
- ควบคุมดูแลสายการผลิตในโรงงาน ให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ ทั้งเรื่องของบุคลากร, ผลการผลิต, เปอร์เซ็นการสูญเสียและการส่งมอบ

บริษัท กรุงเทพสกรีน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / ตามตกลง
27 พ.ค. 59
56 . Shipping /Loading Admin
- Count the goods before loading - Be able to allocate the goods in the container - Can recongnise the goods very fast - Work well with subordinate (Loading Team) - Can work overtime

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+OT
27 พ.ค. 59
57 . พนักงานขับรถ+เด็กรถ
- ขับรถ4 ล้อ ส่งของไปกลับ ระหว่าง บ้านโป่ง ราชบุรี และกรุงเทพ - มีเบี้ยเลี้ยง สวัสดิการ

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 + เบี้ยเลี้ยง
27 พ.ค. 59
58 . เขียนแบบ
1. ศึกษารายละเอียด ความต้องการของงาน และทำการเขียนแบบและรายละเอียดส่วนประกอบของโครงการ 2. เขียนแบบเอกสารอื่นๆประกอบโครงการ 3. เขียนแบบตามที่ผู้บังคับบัญชากำหนด 4. เคลียร์แบบงานระบบต่างๆที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท ไทรอัมฟ์เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท / เดือน
27 พ.ค. 59
59 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย ประจำบริษัท
รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยทั้งระบบ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ และเป็นไปตามกฎหมาย

บริษัท กิจสยาม พาร์ทเวิร์คส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
27 พ.ค. 59
60 . พนักงานบัญชี ( โพธาราม+จอมบึง)
1. บันทึกและคุมเงินสดย่อยของบริษัท 2. ตรวจเอกสาร จัดเก็บ คีย์ข้อมูลและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย ภาษีมูลค่าเพิ่ม 3. ตรวจเอกสารการรับเงินค่าบริการซ่อมรถ และขายอะไหล่ ของแผนกบริการและแผนกอะไหล่ พร้อมจัดท...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 59
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ