เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . วางแผนการผลิตรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการผลิต เมื่อได้รับ Order จากฝ่ายขาย 2. ดูแล และ ประสานงานเรื่องบรรจุภัณฑ์ 3. ประสานงานกับฝ่ายผลิตและฝ่ายต่าง ๆที่เกี่ยวข้อง

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
2 Positions
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
42 . การตลาดเช่าซื้อรถยนต์ (พื่นที่จังหวัดราชบุรี,กาญจนบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการดำเนินธุรกรรมด้านการให้สินเชื่อเช่าซื้อตามแผนงานที่วางไว้ รวมถึงดำเนินการจัดทำทำสัญญาเช่าซื้อรถยนต์ให้เป็นไปตามหลักเกณฑ์และเงื่อนไขที่กำหนด ตลอดจนติดต่อและสร้างสัมพั...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
43 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร ราชบุรี)
• รับผิดชอบในการจัดทำแผนการตลาดให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่ได้รับ • รักษาและหาลูกค้าเงินฝากของธนาคาร ตามกลุ่มลูกค้าที่ได้รับมอบหมาย • ให้บริการและดูแลลูกค้าทุกกลุ่มตามมาตรฐานของธนาคาร • แนะนำผลิตภัณฑ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
44 . Plant Manager (Beverage Business) in Ratchaburi
• Plan, organize, direct and run optimum day-to-day operations to exceed our customers’ expectations • Increase production, assets a capacity and flexibility while minimizing unnecessary costs and ma...

OMNI International Consultant Co., Ltd.
เงินเดือน Open to be discussed as per experience
9 ธ.ค. 59
45 . ช่างแอร์
ทำหน้าที่ดูแลรักษาเครื่องปรับอากาศ และดูแลรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่างๆ ตลอดจนปฎิบัติงานบำรุงรักษาทั่วไป

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
46 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
47 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
• ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ยางมะตอย ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
48 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม/ ช่างเครื่องกล
ช่างเครื่องกล •ทำงานในขอบเขตข่ายวิศวกรรมการผลิต ส่วนงานสร้างและติดตั้งเครื่องจักร อุปกรณ์ สิ่งอำนวยความสะดวก และระบบต่างๆในสำเร็จลุล่วง •งานซ่อม / งานสร้างเครื่องจักร ทำ PM เครื่องจักรกล เชิงป้...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างเครื่องกล1 อัตรา, หัวหน้าแผนก 1 อัตรา
เงินเดือน หัวหน้าแผนก 20,000 บาท ขึ้นไป เจ้าหน้าที่15,000 บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
49 . ช่างยนต์ , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์
ช่างยนต์ • ซ่อมเครื่องยนต์รถบรรทุก ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ • มีความรู้เกี่ยวกับระบบไฟฟ้ารถยนต์ • สามารถเดินระบบไฟฟ้ารถยนต์

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
ช่างยนต์ 1 อัตรา , ช่างระบบไฟฟ้ารถยนต์ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
50 . Technical support executive
• มีความรู้ด้านงานก่อสร้าง • มีความรู้เกี่ยวกับงานทาง ออกแบบผิวทาง (Job Mix Design) จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
จ.ขอนแก่น 2 ตำแหน่ง, จ.ราชบุรี 2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
51 . Marketing Communicationรับสมัครด่วน !
• จัดทำ Marketing Mix ให้กับองค์กรอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด เพื่อสื่อสารกับลูกค้ากลุ่มเป้าหมายอย่างสม่ำเสมอ เพื่อดำรงไว้ซึ่งตำแหน่งการตลาด • วางแผน และกำหนดวิธีการสื่อสารขององค์กร ทั้งภายในและภายนอก ร...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
52 . ผู้จัดการโรงงาน (สวนผึ้ง จ.ราชบุรี)
• ให้ความสำคัญกับระบบคุณภาพและความต้องการของลูกค้า พร้อมกระตุ้นให้เกิดการพัฒนาและดำรงไว้ซึ่งการจัดการระบบคุณภาพและความปลอดภัย • ส่งเสริมและผลักดันการปฏิบัติงานของบุคลากรในโรงงาน ให้เป็นไปตามนโยบายคุณ...

Cien Co., Ltd.
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
53 . Production supervisorรับสมัครด่วน !
- วางแผนการผลิตและควบคุมการผลิตให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดได้ - สั่งซื้อวัตถุดิบให้สอดคล้องกับแผนการผลิตและควบคุมดูแลสต็อคและอุปกรณ์ต่างๆ ให้เพียงพอ, เป็นระเบียบ, สะอาด และพร้อมใช้งานได้เสมอ - ควบคุมดูแ...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
54 . เจ้าหน้าที่ประจำฝ่ายวิศวกรรมรับสมัครด่วน !
- งานโครงการขยายต่อเติม / จัดหาเครื่องจักร-เครื่องเย็น - งานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ควบคุมดูแลการใช้ทรัพยากรและพลังงาน - พัฒนาระบบงานในฝ่ายวิศวกรรม - ควบคุมดูแล เครื่องมือ/แบบแปลนต่างๆให้พร้อมใช้งา...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
9 ธ.ค. 59
55 . หัวหน้าแผนกช่างก่อสร้างรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบซ่อมแซมบำรุงอาคารโรงงาน และควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นตามแบบ - คิดคำนวณวัสดุ อุปกรณ์ เตรียมการงานก่อสร้าง - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย สวัสดิการ : ประกันอุบัติเหตุ, โบนัส, เงินช่วยค่าเดิน...

บริษัท สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์ จำกัด
เงินเดือน 20,000 บาท
9 ธ.ค. 59
56 . พนักงานคุม สต๊อก
-รับเข้า-เบิกจ่ายวัสดุ - วางแผนจัดเตรียมวัสดุเพื่อการผลิต - บันทึกข้อมูลการผลิต -สรุปรายงานการผลิต สวัสดิการสำหรับตำแหน่งงานนี้ - มีที่พักให้

บริษัท สมบัติบัสบอดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
57 . วิศวกรประจำโรงงาน
- วางแผน ตรวจสอบและติดตามแผนงานประกอบรถ - เขียนแบบ solid work, auto cad, 3D - สรุปและวิเคราะห์ผล

บริษัท สมบัติบัสบอดี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาทขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
58 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำงานทดลองและเก็บข้อมูลในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกพืชทดทองซึ่งเน้นการทดลองเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
59 . นักเคมี (Senior Chemist)
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ - ทดลงอใน Pilot Plant และควบคุมการ Formulate สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ - งานระบบมาตรฐานต่าง ๆ - ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
60 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคลรับสมัครด่วน !
สามารถทำงานเกี่ยวกับงานประกันสังคมทั้งหมด,งานที่เกี่ยวข้องกับแรงงาน เช่น คปอ.,สวัสดิการ,งานด้านความปลอดภัย(ผู้ช่วย จป.จัดทำเอกสารต่างๆด้าน จป.),เอกสารดับเพลิง,เอกสารต่างๆเกี่ยวกับกรมพัฒนาฝีมือแรงงาน เ...

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ