เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่พัฒนาธุรกิจ
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ ซื้อแบบ ยื่นซอง เซ็นสัญญา - จัดทำเอกสารยื่นซองประมูลงาน - จัดทำเอกสารเตรียมเซ็นต์สัญญา

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ย. 59
42 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- บันทึกข้อมูลลงในระบบ - ดำเนินการจัดเก็บเอกสาร - ประสานงานกับฝ่ายบัญชีของบริษัทฯในเครือ

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
29 ก.ย. 59
43 . วิศวกรฝ่ายผลิต
- ควบคุม บังคับบัญชา วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ประสานงานกับลูกค้า ในการตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพ ตามความต้องการของลูกค้า

บริษัท เค.เค.บี.บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
44 . Room Maid (แม่บ้าน)รับสมัครด่วน !
- ทำความสะอาดและดูแลความเรียบร้อยของห้องพัก

Maikaew Damnoen Resort
3 อัตรา
29 ก.ย. 59
45 . Banquet Supervisor (พนักงานเสิร์ฟ)รับสมัครด่วน !
- พนักงานเสิร์ฟห้องอาหารและจัดเลี้ยง สัมมนา

Maikaew Damnoen Resort
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
29 ก.ย. 59
46 . Recruitment Specialistรับสมัครด่วน !
Career Opportunity Talent Acquisition Executive •Managing end-to-end recruitment process – from sourcing, candidate screening & interview, candidate database management, offer negotiation, and p...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
29 ก.ย. 59

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
10 Positions
29 ก.ย. 59
49 . HRD Manager
- Create, improve and implement compensation and benefit strategies to support our business objectives whilst ensuring compliance with tax and legal regulations within the region. - Monitor externa...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 Positions
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
29 ก.ย. 59
51 . ผู้จัดการแผนกสรรหาว่าจ้าง (Recruitment Section Manager)รับสมัครด่วน !
- Handling recruitment processes: screening, contacting, interviewing , selecting candidates and following-up with candidates - Scheduling interviews, briefing and debriefing candidates before and af...

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
52 . หัวหน้าสำนักงาน
ควบคุมและจัดทำงบกำไรขาดทุน งบดุล จัดทำต้นทุนสินค้า

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ก.ย. 59
53 . พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำจังหวัดราชบุรี
- ประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
54 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. ควบคุมจัดเตรียมการผลิต โดยจัดเตรียมความพร้อมของกำลังคน เครื่องจักร และอุปกรณ์การใช้งาน 2. ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงาน แก้ไขปัญหาในขบวนการผลิต ควบคุมการใช้วัตถุดิบและทรัพยากร 3. ควบคุมการผลิตให้...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
55 . ช่างควบคุมเครื่องจักร
1. ควบคุมการจัดเตรียมเครื่อง และดูแลควบคุมบำรุงรักษาเครื่องเบื้องต้นในระหว่าง การแบ่งบรรจุ 2. ตัดเตรียมความพร้อมของเครื่องมือ เครื่องจักร ก่อนตั้งสายการแบ่งบรรจุ และดูแลทำความสะอาดเครื่องจักรเครื่อ...

SOTUS INTERNATIONAL CO., LTD.
หลายยอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ย. 59
56 . พนักงานขายและพนักงานฝ่ายผลิตเบเกอรี่
- ต้อนรับลูกค้า และจัดจำหน่ายสินค้า - ผลิตเบเกอรี่และทำความสะอาดอุปกรณ์ที่เกี่ยวข้อง

ร้านพุดน้ำบุษย์ เบเกอรี่ ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถ
29 ก.ย. 59
57 . IT Support (ประจำภาคราชบุรี)
1.การติดตั้งและสามารถแก้ไขฮาร์ดแวร์คอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ต่อพ่วงทั้งหมด Server Branch และ Client 1.1การดูแลบำรุงรักษาตามแผนงานประจำให้กับลูกค้าทุกเดือนตามจังหวัดที่กำหนด 1.2การดูแลบำรุงรักษาแก้ไขปัญ...

กลุ่มบริษัท จันวาณิชย์ จำกัด
28 ก.ย. 59
58 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี (Chief of Account) 1 อัตรา
- บันทึกซื้อขาย และค่าใช้จ่ายต่าง ๆ ที่ไม่เกี่ยวข้องกับเงินสด - บันทึกการรับเงินจากลูกหนี้ และสรุปสิ้นเดือน - ทำรายงานภาษีซื้อ - สรุปยอดการขาย - ปิดงบประจำเดือน - จัดทำทะเบียนทรัพย์สินบริษัทฯ - ...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
59 . PE Engineer 2 อัตรา , QE.Engineer 1 อัตรา
ตำแหน่ง QE.Engineer 1. ทำการวิเคราะห์งานเสียหรือข้อบกพร่องของ Crystal Reronator และควบคุมคุณภาพงานเปอร์เซ็นต์Yield และจุดที่ได้รับ กำหนด Target yield โดยที่ตกลงกับฝ่ายผลิตและ QA. ประชุม Yield แล...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
60 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (PD.Supervisor) รับสมัครด่วน !
บริหารงานผลิตฝ่ายผลิต SMD 1 และ SMD 2 : 1. บริหารผู้ใต้บังคับบัญชาระดับ Ass't Leader และ Leader 2. วางแผนการผลิต กำลังคน เพื่อให้สามารถผลิตงานได้ตามเป้าหมาย 3. ประสานงานกับฝ่ายอื่นๆ ในการแก้ป...

บริษัท ฮามอนี่ อีเลคทรอนิคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59
 พบ 121 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ