เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . Production Sup.
1.แจ้งแผนการผลิตกับหัวหน้าหน่วย 2.ควบคุมคุณภาพและควบุคมกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด 3.วางแผนอัตรากำลังคนในแต่ละวัน 4.ตรวจเช็คยอดผลิตประจำวัน 5.ตรวจสอบรายงานการผลิตและประชุมพนักงาน 6.ต...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 57
42 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
- คำนวณต้นทุนรายตัว, ตรวจสอบรายงานการผลิต - ตรวจสอบสต๊อก, กระทบ GL กับสต๊อก

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 57
43 . ช่างไฟฟ้า
- งานซ่อมและติดตั้งระบบไฟฟ้าโรงงานและสำนักงาน

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000+ บาท
16 ต.ค. 57
44 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.สั่งซื้ออุปกรณ์ซ่อมแซมเครื่องจักร อะไหล่สิ้นเปลืองช่าง 2.คัดเลือกและทำสัญญา งานก่อสร้าง, ซ่อมแซม, ต่อเติม, Overhual และงานสร้างหรือซื้อเครื่องจักรใหม่ 3.เปิด P/O งานจัดซื้อของช่าง

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 57
45 . QCA Supervisor
1.ควบคุมคุณภาพประจำไลน์การผลิต 2.ตรวจประเมินประสิทธิภาพและความสะอาดให้สอดคล้องกับมาตรฐานคุณภาพ 3.ประสานงานและรวบรวมข้อมูลให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องข้องทราบ เพื่อใช้ในการแก้ไขปัญหาสิ่งที่ไม่เป็นไปตามข้อกำ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 57
46 . R&D Supervisor
1. ออบแบบและวางแผนโครงการ (Project Plan) 2. วางแผนการทดลอง (ประจำสัปดาห์, ประจำวัน) ให้สอดคล้องกับกฎหมายอาหารทั้งในและต่างประเทศ 3. ควบคุมการทดลองให้เป็นไปตามที่วางแผนไว้ 4. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใ...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 57
47 . เจ้าหน้าที่การเกษตร และจัดสวน
- ควบคุมดูแลงานด้านการเกษตร,ประสานงานตามที่ได้รับมอบหมาย

C.S.B.GROUP
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ต.ค. 57
48 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการฟาร์ม
รับผิดชอบงานเอกสารการผลิตภายในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap.

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ต.ค. 57
49 . สัตวบาลประจำฟาร์ม / ผู้จัดการฟาร์ม ไก่พันธุ์
ควบคุมดูแลงานในฟาร์มไก่พันธุ์ระบบ Evap. และโรงฟักไข่ระบบตู้ฟักอัตโนมัติ กำลังการผลิตลูกไก่ 500,000 ตัว/สัปดาห์

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
16 ต.ค. 57
50 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแล บำรุงรักษาเครื่องจักร ในบริษัท - ทำ PM เครื่องจักร ยานพาหนะ ฯลฯ - ดูแลงานซ่อมบำรุง ทั้งหมดในบริษัท - ซ่อมแซม แก้ไข ตามในแจ้งซ่อม - อื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท กรุงเทพ อุตสาหกรรม แอลกอฮอล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500+
16 ต.ค. 57
51 . นักวิทยาศาสตร์(บริหารงานวิจัย)
บริหารและวางแผนงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ต.ค. 57
52 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ
ด่วน!!

บริหารจัดการงานด้านประกันคุณภาพ

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ต.ค. 57
53 . นักคอมพิวเตอร์
ดูแลโปรแกรม ERP ของบริษัท

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ต.ค. 57
54 . เจ้าหน้าที่รับรถเข้าซ่อม (บ้านโป่ง+โพธาราม+ชลบุรี)
เป็นผู้ประสานงาน ด้านงานบริการการซ่อมรถยนต์

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
16 ต.ค. 57
55 . นักบริหาร
งานธุรการทั่วไป ประจำฝ่ายทรัพยากรมนุษย์

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
16 ต.ค. 57
56 . เภสัชกร
ด่วน!!

- ประจำฝ่ายผลิต จำนวน 2 อัตรา - ประจำฝ่ายควบคุมคุณภาพ 1 จำนวน 1 อัตรา

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
16 ต.ค. 57
57 . พนักงานอะไหล่ เพศชาย
1.ดูแลสต๊อคอะไหล่ จัดเก็บอะไหล่ 2.ตรวจเช็คราคาอะไหล่ให้กับศูนย์บริการ 3.จัดเตรียมอะไหล่ตามใบงานที่ศูนย์บริการแจ้ง 4.มีความรู้เกี่ยวกับชิ้นส่วน หรือ โครงสร้างรถยนต์ 5.จัดทำรายงานต่างๆ สรุปรายงานทุก...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-9,500 บาท
15 ต.ค. 57
58 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายส่งเสริมการเกษตร
-จัดทำแปลงสาธิตการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัท และเก็บข้อมูลจากงานวิจัยหรือแปลงสาธิต -ส่งเสริมและให้คำแนะนำการใช้ผลิตภัณฑ์ของบริษัทให้แก่เกษตรกร เพื่อลดต้นทุนและเพิ่มผลผลิต -ติดตามผลหลังการใช้ผลิตภัณฑ์ แล...

S.V.WINNERs Co.,Ltd.
3 อัตรา
15 ต.ค. 57
59 . โฟร์แมน (ประจำจ.ราชบุรี)
- บริหารฝ่ายควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการ - ร่วมพิจารณาออกแบบ ควบคุม แบบก่อสร้าง - ร่วมพิจารณาการคัดเลือกผู้รับเหมา - ควมคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามแผนงาน - ควบคุมงบประมาณก่อสร้างโครงการให้เป็น...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ต.ค. 57
60 . พนักงานธุรการ
จัดทำบิลบัญชี รับ-ส่งสินค้า

บริษัท พรศรีคอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
15 ต.ค. 57
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ