เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . โฟร์แมน (ประจำจ.ราชบุรี)
- บริหารฝ่ายควบคุมและตรวจสอบงานก่อสร้างโครงการ - ร่วมพิจารณาออกแบบ ควบคุม แบบก่อสร้าง - ร่วมพิจารณาการคัดเลือกผู้รับเหมา - ควมคุมงานก่อสร้างให้เสร็จตามแผนงาน - ควบคุมงบประมาณก่อสร้างโครงการให้เป็น...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
1อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
42 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า(ประจำจังหวัดราชบุรี)
การจัดการรับสินค้า การบริหารพื้นที่จัดเก็บสินค้า การควบคุมการสูญเสีย

บริษัท ซี.เจ.เอ็กเพรส กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
43 . Sale / เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ดูแลฝ่ายขาย

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
44 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ / QA SUPERVISOR
ควบคุม กำกับดูแล คุณภาพของผลิตภัณฑ์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
45 . พนักงานบัญชี
1. ตรวจสอบและลงบันทึกบัญชีทรัพย์สิน 2. ตรวจสอบและจัดทำรายงานการจ่าย Royalty ทุกไตรมาส 3. ดูแลช่วยเหลือและประสานงานในด้านบัญชีรับ-จ่าย และบัญชีทั่วไปของบริษัทฯ 4. อื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก่นจันทร์เมทัลชีท ราชบุรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/เงื่อนไข
19 ก.ย. 57
46 . IQC engineer / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบคุณภาพสินค้า / วิเคราะห์คุณภาพ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
47 . ช่างเทคนิคคอมพิวเตอร์ / IT MAINTENANCE
ดูแล/ติดตั้งเครื่องจักร ทำฟิกเจอร์ ดูแลระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
48 . วิศวกร / วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามคุณภาพของบริษัทฯ

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
49 . วิศวกร / Transformer engineer
กำกับดูแล EFFICIENCY และ PRODUCTIVITY ของกระบวนการผลิต

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
19 ก.ย. 57
50 . หัวหน้าฝายบุคคล
1. ควบคุม ดูแล การบริหารงานบุคคลให้ได้ตามนโยบายบริษัท กำหนด 2. ติดต่อประสารงานกับหน่วยงานราชการ 3. จัดหา/สรรหา บุคลากรให้กับองค์กร 4. นำเสนอแนวทางการปรับปรุงงานบุคคลให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด...

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
51 . หัวหน้าฝายผลิต / Production supervisor
- หัวหน้าฝ่ายผลิต งานคือ ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำ PRODUCTION PLAN - จัดคนทำงานส่งเสริมให้สามารถผลิตสินค้าได้ทันตามกำหนด - ควบคุมคุณภาพการผลิตสินค้า

บริษัท เค อี ไอ ซี ไทย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
3 อัตรา
19 ก.ย. 57
53 . หัวหน้าสโตร์
ควบคุมดูแลวางแผนการเบิกจ่ายวัตถุดิบ,จัดเก็บ ผัก-ผลไม้ ทั้งหมดที่ใช้ในกระบวการผลิต และควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าLogistic ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัทฯ

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
54 . QC/QA
ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพ ผักและผลไม้สดส่งออกไปต่างประเทศ รู้เรื่องระบบ GAP, GMP, HACCP, Global GAP

บริษัท เฟรช พาร์ทเนอร์ส ฟรุท แอนด์ เวเจทเทเบิลส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
55 . HR Manager (P 05 ) ประจำที่ ต.หนองกลางนาน จ.ราชบุรี
Urgently Required!!

1. งานบริหารงานบุคคล (HRM) 2. มีความรู้เรื่องกฏหมายแรงงาน 3. สวัสดิการ ประกันสังคม 4. ฝึกอบรม ระเบียบวินัย 5. แรงงานสัมพันธ์ 6. ประสานงานหน่วยงานภายนอก 7. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง (ขึ้นอยู่กับความสามารถและประสบการณ์)
18 ก.ย. 57
56 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า(ประจำราชบุรี)
1.ควบคุมดูแลทางด้านคลังสินค้า

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
57 . หัวหน้าแผนกระบบทำความเย็น
1.ติดตั้งระบบไฟฟ้า 2.ควบคุมงานทำความเย็น 3.ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าโรงงาน 4.ออกแบบควบคุมวงจรเครื่องจักร

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
58 . Production Supervisor (ประจำราชบุรี)
1.ดูแลควบคุมการผลิตไลน์กะทิ 2.ควบคุม Yield ในการผลิต 3.จัดทำระบบมาตรฐานต่าง ๆ ในการผลิตกะทิ 4.วิเคราะห์ปัญหาและวิธีการแก้ไขในไลน์ผลิต 5.จัดกำลังคน เครื่องจักร วัตถุดิบในการผลิตรวมทั้งควบคุม KPI ให...

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
59 . Planning Officer (ประจำราชบุรี)
- งานวางแผนการผลิต

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
18 ก.ย. 57
60 . นักวิทยาศาสตร์(บริหารงานวิจัย)
บริหารและวางแผนงานวิจัยและพัฒนา ควบคุมและรับผิดชอบการปฏิบัติงานหรือกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการวิจัยและพัฒนาให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท บางกอกแล็ป แอนด์ คอสเมติค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 ก.ย. 57
 พบ 96 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ