เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
1. ทำแผนการตรวจสอบ 2. พิจารณาและมอบหมายงานให้กับเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ 3. ควบคุมและให้คำปรึกษากับเจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพในการเข้าตรวจสอบผลิตภัณฑ์ 4. ตรวจสอบใบบันทึกคุณภาพก่อนส่งให้หีวหน้าฝ่ายพิจาร...

Sutech Engineering Co.,Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
1 ก.ค. 59
42 . หัวหน้าฝ่ายผลิต(โรงทอ/โรงย้อม/R&D/โรงเย็บผ้า/ออกแบบเสื้อผ้า)
-ควบคุมขั้นตอนการผลิต -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลาย อัตรา
เงินเดือน หัวหน้าฝ่ายผลิต40,000++ / ออกแบบเสื้อผ้า 25,000++
1 ก.ค. 59
43 . หัวหน้าคนสวน
ไปทำงานที่สวิสวัลเลย์ฮิฟรีสอร์ท ต. สวนผึ้ง อ.สวนผึ้ง จ.ราชบุรี

โรงแรม ลอนดอน ลามูร์ อินน์
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
44 . Food Science Technology/ทำอาหารได้
-วิจัย ทดลองและพัฒนาสินค้า รวมทั้งกระบวนการผลิตจนถึงเป็นสินค้าสำเร็จรูป -ค้นคว้าและปรับปรุงคุณภาพสินค้าทีี่วางตลาดแล้วให้ดียิ่งขึ้น -ปรับปรุงและพัฒนาคิดค้นสูตรให้ได้มาตราฐาน -ควบคุมต้นทุนการผลิต กร...

โรงแรม ลอนดอน ลามูร์ อินน์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
45 . Factory Manager
1.สามารถบริหารงานให้เป็นไปตามนโยบายที่ตั้งไว้ 2.มีความรู้ด้านกระบวนการผลิต กล้าตัดสินใจ และแก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้เป็นอย่างดี 3.ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้มีความรู้และประสิทธิภาพในการป...

บริษัท อัลลอย อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
1 ก.ค. 59
46 . Management Associate (ผู้ประสานงานทางภาษาจีน)
- Management Associate คือ ผู้จัดการฝึกหัด คนที่อยู่ในตำแหน่งนี้จะมีโอกาสพัฒนาไปเป็นผู้จัดการหรือผู้บริหารในอนาคต - Management Associate มีหน้าที่เรียนรู้งานในแผนกและประสานงานทางภาษาจีนให้กับผู้บริ...

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมราชบุรี ราชบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน 26,000-30,000(ตามความสามารถและประสบการณ์)
1 ก.ค. 59
47 . วิศวะเมคคาทรอนิกส์
1.ดูแลควบคุมและพัฒนาระบบ AUTO MATION 2.ดุและบำรุงรักษาเครื่องจักร 3.งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ราชาเซรามิค จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
1 ก.ค. 59
48 . พนักงานบัญชี
- เกี่ยวกับงานด้านบัญชี

บริษัท กาญจนา เฟรข พอร์ค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
1 ก.ค. 59
49 . โฟร์แมน หรือ วิศวกรคุมงานรับสมัครด่วน !
วางแผนและควบคุมงานก่อสร้างตามแผนของโครงการและนโยบายบริษัท ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ 8:00 - 17:00 น

บริษัท สิริธัญญ์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
1 ก.ค. 59
50 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด (สนญ.บ้านโป่ง)
1.วางแผนทางการตลาด ด้านโปรโมชั่น กิจกรรมทางการตลาดรถยนต์ วางแผนด้านสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ และสื่อออนไลน์ 2.ประเมิณและหากลยุทธ์ในการขายแก่สินค้าของบริษัท ฯ 3.ควบคุมและรับผิดชอบการทำงานของเจ้าหน้าที่ข...

บริษัท โตโยต้าเจริญค้า ราชบุรี (1961) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและพิจารณาตามประสบการณ์
1 ก.ค. 59
51 . พนักงานรับรถ
- สามารถใช้คอมพิวเตอร์ได้ โปรแกรม Microsoft Office

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
52 . แม่บ้าน
ทำความสะอาดตามสถานที่ต่าง ๆ ของบริษัท

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59
53 . พนักงานทำความสะอาดรถยนต์
ทำความสะอาดรถยนต์

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ค. 59

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000.-
1 ก.ค. 59
55 . พนักงานขายรถยนต์รับสมัครด่วน !
ประจำสำนักงานใหญ่ , สาขาวังมะนาว (ด่วนมาก) , สาขาดำเนินสะดวก (ด่วนมาก)

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน N/A (มีเงินเดือน, ค่าคอมมิชชั่น)
1 ก.ค. 59
56 . ออกแบบ-เขียนแบบ
1.มีความรู้ด้านระบบ ISO 2.มีความรู้ในด้านการเขียนแบบ 3.เขียนแบบออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ถอดแบบวัสดุและคำนวณต้นทุนเพื่อประเมินราคา 5.มีประสบการณ์จะพิจารณาเป็นพิเศษ

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ก.ค. 59
57 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการย้อม R&D
เจ้าหน้าที่พัฒนาและวิเคราระเส้นด้ายของการผลิตผ้าย้อม และสามารถเข้ากะได้

บริษัท เอฟเวอเรสท์ เท็กซ์ไทล์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,500+
1 ก.ค. 59
58 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
ดูแลเกี่ยวกับงานผลิตในโรงงานทั้งหมด แปรรูปสุกร มาตรฐานส่งออก

บริษัท กาญจนา เฟรข พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาท
1 ก.ค. 59

บริษัท กาญจนา เฟรข พอร์ค จำกัด
1 อัตรา
1 ก.ค. 59
60 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพรับสมัครด่วน !
• บริหาร งางแผน ควบคุมวิเคราะห์และดำเนินการด้ายการควบคุมคุณภาพ การพัฒนาผลิตภัณฑ์ ตลอดจนการสอบเทียบเครื่องมือ , อุปกรณ์ต่างๆ ที่มีผลกระทบต่อคุณภาพของสินค้าให้เป็นไปอย่างมีระบบ มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท โซล่าแอสฟัลท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
30 มิ.ย. 59
 พบ 108 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ