เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

KEWPIE (THAILAND) CO., LTD.
5 Positions
23 มิ.ย. 60
42 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
ทำงานทดลองและเก็บข้อมูลในสภาพโรงเรือนและแปลงปลูกพืชทดทองซึ่งเน้นการทดลองเกี่ยวกับธาตุอาหารพืช ***ทำงานจันทร์-เสาร์ (หยุดเสาร์ เว้น เสาร์)*** ประจำโรงงาน จ.ราชบุรี ( มีที่พัก ) ห่างจากกรุงเทพ 68...

SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
43 . เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต และ เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
1. เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต คุณสมบัติ - เพศ ชาย/หญิง อายุ 24 ปีขึ้นไป - วุฒิปริญญาตรี สาขาสถิติ เศรษฐศาสตร์ บริหารธุรกิจ หรือสาขาที่เกี่ยวข้อง - สามารถใช้โปรแกรม Microsoft Office ใ...

SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
44 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักร สาธารณูปโภคในโรงงาน - ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน - PM เครื่องจักรในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
3 อ้ตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
45 . วิศวกรซ่อมบำรุง
ทำการซ่อมแซม/ซ่อมบำรุงเครื่องจักร และระบบสาธารณูปโภคภายในโรงงาน

บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
46 . นักเคมีวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาวุโส
- งานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ - วิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบ - ทดลองใน Pilot Plant และควบคุมการ Formulate สินค้าที่มีลักษณะเฉพาะ - งานระบบมาตรฐานต่าง ๆ ***ทำงานวันจันทร์-เสาร์ หยุดเสาร์ เว้น เสาร์***

บริษัท แก๊พ อินดัสตรีส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
47 . R&Dรับสมัครด่วน !
- พัฒนาผลิตภัณฑ์ให้ได้คุณภาพตามที่ลูกค้าต้องการ

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 -20,000
23 มิ.ย. 60
48 . พนักงานขับรถเทรนเลอร์ขนส่งก๊าซธรรมชาติ
- นำสินค้าไปส่งให้ลูกค้าให้ตรงต่อเวลา - ปฏิบัติตามขั้นตอนความปลอดภัยและปฏิบัติตามกฎระเบียบและกฎหมายอย่างเคร่งครัด

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 23,000 - 25,000
23 มิ.ย. 60
49 . ผู้จัดการฟลีทขนส่งก๊าซธรรมชาติ (NGV) ประจำสถานีหลักราชบุรีรับสมัครด่วน !
ควบคุมดูแลฟลีทรถบรรทุกหัวลาก เพื่อนำก๊าซธรรมชาติ (NGV) ไปส่งให้ลูกค้าสถานีบริการ NGV ในเขตภาคตะวันออกประมาณ 6 สถานี บริหารจัดการพนักงานขับรถและทีมงานจัดส่งประมาณ 40 คน ให้ก๊าซธรรมชาติไปส่งที่สถานีได้อ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 มิ.ย. 60
50 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต/Senior Production Supervisorรับสมัครด่วน !
-จัดทำ วางแผนงานการผลิตประจำวัน/เดือน ให้สอดคล้องกับคำสั่งซื้อ วัตถุดิบได้อย่างมีประสิทธิภาพ -จัดการควบคุมงานการผลิตให้เป็นไปตามระบบงานได้เป็นอย่างดี -พัฒนางาน แก้ไขปัญหาการผลิต/คุณภาพที่เกี่ยวข้อง ...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
51 . เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าส่วนส่งเสริมวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท จัดซื้อวัตถุดิบตามspecเข้าโรงงาน - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงา...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
52 . Marketing Executive รับสมัครด่วน !
- ดำเนินการ ติดต่อประสานงาน การขายการตลาดในประเทศ - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ - จัดทำคำสั่งซื้อ ทะเบียนลูกค้า ติดตามงาน ดูแลลูกค้า อื่นๆ ที่เกีรยวข้อง - จัดทำรายงานการขาย อื่นๆ ที...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
53 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพ/Senoir QA Supervisorรับสมัครด่วน !
- ดูแลวางแผนงานการควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ - ดูแลตรวจสอบคุณภาพสินค้า ตั้งแต่ วัตถุดิบ กระบวนการ จนถึง Finished goods. - ดูแล จัดการงาน และแก้ไขปัญหา ที่เกี่ยวข้องกับงานคุณภาพในการผลิตอาหาร พืชผัก ตา...

Blue River Products Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
54 . ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมวัตถุดิบ เขตภาคเหนือรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการและควบคุม ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วยงานราชการ เอ...

Blue River Products Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
56 . ผู้ช่วยผู้จัดการบัญชี/เจ้าหน้าที่บัญชี
ดูแลงานเกี่ยวกับงานด้านบัญชีและปิดงบการเงินพร้อมนำเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท เตชอัมพรพาณิชย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
57 . Walk-in tnterviewสัมภาษณ์ทันทีในวันเสาร์ที่15/6/60 เวลา09:00-15:00 น.สาขาราชบุรี
ตำแหน่ง ผู้จดัการสาขาฝึกหัด ตำแหน่ง เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ตำแหน่ง เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม รายละเอียดงาน: การชำระค่างวดของสาขา ออกใบเสร็จให้ลูกค้า รับผิดชอบงานด้านการเงิน รับผิดชอบงานด้านการพ...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
22 มิ.ย. 60
58 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(หน่วยสนับสนุน) ชาย สาขาโพธาราม จ.ราชบุรี ด่วนๆ
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน +ค่าตำแหน่ง + โบนัส + อื่นๆ
22 มิ.ย. 60
59 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง สาขาราชบุรี สาขาจอมบึง สาขาดำเนินสะดวกรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + Incentive + โบนัส + อื่น ๆ
22 มิ.ย. 60
60 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม/เพศชาย ประจำสาขานครสวรรค์ ด่วนรับสมัครด่วน !
ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ, ทวงถาม, ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าติดตาม+ค่ายึด+ โบนัส + อื่นๆ
22 มิ.ย. 60
 พบ 127 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ