เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . ผู้ช่วยผู้จัดการ หรือ หัวหน้าส่วนบัญชี ประจำโรงงานราชบุรี
- วางแผนการทำงานให้กับผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติตามแผนงานและเป้าหมายของบริษัทฯ - ตรวจสอบ และจัดเก็บเอกสารทางด้านบัญชี - ดูแลการจัดทำบัญชีต้นทุนของโรงงาน - ตรวจสอบ และดูแลการบริหารเอกสารทางด้านบัญช...

บริษัท น้ำตาลบ้านโป่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
42 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อวัตถุดิบสด
1. สั่งซื้อวัตถุดิบสด มะพร้าวขาว, น้ำแก่ และวัตถุดิบในการผลิตแยม 2. ควบคุมการนำเข้าตู้มะพร้าวลูกจากอินโดนีเซีย และสรุปผลดำเนินการ 3. ควบคุม มะพร้าวลูกที่นำเข้าจากอินโดนีเซีย ทางด้านการสุ่มมะพร้าวด้า...

บริษัท ไทยโคโคนัท จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
43 . เจ้าหน้าที่บัญชี / เจ้าหน้าที่บัญชีการเงิน
- ทำบัญชีการเงิน - คีย์ข้อมูลบัญชี - ทำบัญชีตามที่หัวหน้ามอบหมาย

KAIHARA (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
44 . เจ้าหน้าที่ IT.
- เขียนโปรแกรม - ทำงานตามที่นายมอบหมายได้ - ดูระบบได้ - ทำงาน จันทร์ - เสาร์

KAIHARA (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
45 . เจ้าหน้าที่นำเข้า-ส่งออก
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก - ทำตามคำสั่งที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อประสานงานกับลูกต้าได้

KAIHARA (Thailand) Co., Ltd.
นิคมราชบุรี ราชบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
46 . Depot Supervisor ( ราชบุรี)
- Ensure adherence to the operational workflows and standard operating procedures (SOPs) defined for Depot operations - Monitor the daily in scan and out scan of shipments - Check pre-alerts to ...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
47 . วิศวกรซ่อมบำรุง
- จัดทำแผนงานบำรุงเครื่องจักร และอุปกรณ์การผลิต - ตรวจ ติดตามการบำรุงรักษาเครื่องจักรในโรงงานให้เป็นไปตามแผนงานบำรุงรักษา พร้อมจัดทำรายงานเสนอผู้บังคับบัญชา - ประสานงานและให้คำแนะนำกับพนักงานช่างในก...

SOTUS INTERNATIONAL Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
14 ธ.ค. 60
48 . ช่างเทคนิค (Production Officer) เพศชายเท่านั้น ประจำราชบุรีรับสมัครด่วน !
1. ควบคุมดูแลเครื่องจักร Belt press 2. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
49 . ช่างเชื่อมทั่วไป / ช่างเชื่อมเหล็ก (ประจำราชบุรี)รับสมัครด่วน !
ช่างเชื่อมทั่วไป / ช่างเชื่อมเหล็ก (ประจำราชบุรี)

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
50 . Electrician Technician (PLC Control) ประจำราชบุรีรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการประกอบตู้คอนโทรวต่างๆ - ออกแบบตู้คอลโทรวตามเงื่อนไขที่กำหนด - ถอดแบบ สั่งซื้ออุปกรณ์ตู้ควบคุม - ทำเอกสารคู่มือการใช้งานตู้ควบคุม - ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชา

บริษัท ไทย อกริ ฟู้ดส์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
51 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักร สาธารณูปโภคในโรงงาน - PM เครื่องจักรในโรงงาน

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
3 อ้ตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 / ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
52 . หัวหน้างานวิศวกรรมซ่อมบำรุงรับสมัครด่วน !
- ดูแลงานซ่อมเครื่องจักร ระบบสาธารณูปโภคในโรงงาน - วางแผน PM

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
53 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาราชบุรี
มีหน้าทีรับผิดชอบในการวางแผน, จัดการ ควบคุม จัดทำกลยุทธ์ และจัดกิจกรรมต่างๆสำหรับสาขารวมถึงพนักงานที่ทำงานในสาขา เพื่อส่งเสริมการขาย โดยให้เน้นที่การเพิ่มรายได้และผลกำไรให้กับสาขา รายละเอียดหน้าที่ที...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ธ.ค. 60

Maikaew Damnoen Resort
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000 บาท
14 ธ.ค. 60

Maikaew Damnoen Resort
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
14 ธ.ค. 60
56 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเครื่อง / ธุรการฟาร์ม ที่อ.จอมบึง จ.ราชบุรี
ดูแลเครื่องจักรภายในฟาร์มระบบ Evap. และระบบตู้ฟักไข่อัตโนมัติ และระบบทำความเย็น Chiller สำหรับ ธุรการ ดูแลงานเอกสาร และประสานงานกับแผนกต่างๆ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 ธ.ค. 60
57 . เจ้าหน้าที่ธุรการบุคคล
1.ดูแล และประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ดูแล ความสะอาดเรียบร้อยของอาคารและสถานที 3.และอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
58 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้ารับสมัครด่วน !
1. รับ Order จากฝ่ายขาย 2. ทำบิลขายในประเทศ 3. เช็คสินค้าให้ตรงกับ Order และ บิลขาย 2. งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท นำเชา (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
14 ธ.ค. 60
59 . Marketing Executiveรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการติดต่อประสานงาน การขายการตลาดในประเทศ/ต่างประเทศ - ประเมินและหากลยุทธ์ในการขายสินค้าของบริษัทฯ - จัดทำคำสั่งซื้อ ทะเบียนลูกค้า ติดตามงาน ดูแลลูกค้า อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - จัดทำข้อมูลการขา...

Blue River Products Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
60 . เจ้าหน้าที่อาวุโส/หัวหน้าส่วนส่งเสริมวัตถุดิบรับสมัครด่วน !
- ส่งเสริมดูแลและควบคุมการปลูกพืชผักของ กลุ่มเกษตรกรบริษัท - จัดซื้อจัดหาวัตถุดิบเข้าโรงงาน -ควบคุมติดตามการปลูกให้ได้มาตรฐาน ทั้งปริมาณและคุณภาพ ตามแผนงานของบริษัท - ประสานงานทั้งเกษตรกร หน่วย...

Blue River Products Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
14 ธ.ค. 60
 พบ 128 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ