เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
41 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ประสานงานด้านเอกสารประจำหน้างานก่อสร้าง - ดูแลควบคุมการเบิกจ่ายจของหน้างาน

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
42 . จป.วิชาชีพ
- ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำแผนโครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงานเสนอต่อนายจ้าง - ตรวจสอบการปฎิบัติงานของสถานประกอบการให้เป็นไปตามแผนงานโครงการหรื...

บริษัท พี เอส ดี คอนสตรัคชั่น 2011 จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
43 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน
- จัดทำทะเบียนทรัพย์สิน, ค่าเสื่อมราคา - ตรวจสอบรายงานการขาย, การซื้อ เจ้าหนี้ ลูกหนี้ - ปิดยอด และรายงานภาษีทุกประเภท และจัดทำแบบนำยื่นภาษี

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
4 ก.ค. 58
44 . Sales
แนะนำและกระจายสินค้าให้เป็นที่รู้จัก

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 44,000 ขึ้นไป
4 ก.ค. 58
45 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศ
- ดูแลและประสานงานการขายผลิตภัณฑ์กับลูกค้าชาวจีน - แปลเอกสารไทยเป็นจีน - แปลเอกสารจีนเป็นไทย

บริษัท น้องนะคะ เนเชอรัล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
4 ก.ค. 58

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000
4 ก.ค. 58
49 . ช่างเตรียมพื้นผิวงาน
เตรียมพื้นผิวงานของชิ้นส่วนรถยนต์สำหรับการพ่นสี

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000
4 ก.ค. 58
50 . ช่างยนต์
ซ่อมรถยนต์

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000.-
4 ก.ค. 58
51 . พนักงานขายรถยนต์
ขายรถยนต์โตโยต้าทุกรุ่น มีเงินเดือน ค่าคอมมิชชั่น มีผู้ฝึกสอน

บริษัท โตโยต้าธีรชัยราชบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 ก.ค. 58

บริษัท เอเวอร์กรีน (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -18,000 บาท
4 ก.ค. 58
53 . ผู้จัดการแผนกขายทีวีเครื่องเสียงสาขาราชบุรี
บริหารร้านทีวีเครื่องเสียง ตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
3 ก.ค. 58
54 . ที่ปรึกษางานบริการติดตั้ง สาขาราชบุรี
1. บริหารจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ Quick Service ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือ มากกว่า 2. ควบคุมการวางบิลเรียกเก็บเงินของ ผู้รับเหมา ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร, จำนวนเง...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000++
3 ก.ค. 58
55 . ธุรการฝ่ายผลิต
จัดทำเอกสาร จัดเก็บเอกสาร ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ทำสถิติต่าง ๆตามที่หน่วยงานกำหนด จดรายงานการประชุม

บริษัท เจแอล มอเตอร์ บ้านโป่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ค. 58
56 . เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานเร่งรัด/เก็บเงิน ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนเจรจาหนี้ นัดหมายการชำระค่างวด โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเช่าซื้อ รวมทั้งเป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนงานเร่ง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน สวัสดิการตามตกลง
3 ก.ค. 58
57 . พนักงานเลี้ยงปลากระเบนในโรงเลี้ยง
- ดูแลเลี้ยงปลากระเบนในโรงเลี้ยง

ดำเนินเลี้ยงปลากระเบน (ธุรกิจส่วนตัว)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 บาท + ที่พักฟรี
3 ก.ค. 58
58 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ QC
ควบคุมคุณภาพให้ตรงตามแบบที่กำหนด ประสานงานกับหัวหน้างาน เบื้องต้น

RMA Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
59 . รองหัวหน้าส่วนประกันคุณภาพ
-ทบทวนกฏหมาย มาตราฐานข้อกำหนดต่างๆ และวิธีการทดสอบในห้องปฏิบัติการให้เป็นปัจจุบันและได้มาตราฐานระหว่างประเทศ - ตรวจสอบวิธีการวัด และวิธีการทดสอบของห้องปฏิบัติการให้อยู่ในมาตราฐานที่กำหนด -ควบคุมให้...

บริษัท อุตสาหกรรมน้ำตาลอีสาน จำกัด และ บริษัทในเครือ (บจก.สยามพรีเสิร์ฟฟู้ดส์)
1 อัตรา
3 ก.ค. 58
60 . วิศวกร
1. วางแผนงานตรวจสอบเครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในโรงงาน 2. พัฒนาเครื่องมือ / อุปกรณ์เพื่อเพิ่มผลผลิต 3. ติดต่อประสานงานภายนอกองค์กร (ด้านเทคนิค) 4. อื่นๆตามที่ผู้บังคับบัญชาสั่งการ

บริษัท เอเอส อินเตอร์พาร์ท จำกัด
1 อัตรา (ด่วน)
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ค. 58
 พบ 98 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ