เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รับสมัคร Walk in interview 11-12 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครพนักงานและผู้จัดการ ประจำโซนภาคเหนือ ที่ โรงแรม เวียงทองลำปาง จ.ลำปาง รับสมัครพนักงานแม็คโคร ประจำโซนเหนือ วันที่ 11และ 12 กุมภาพันธ์ 2559 ด่วนมาก !!
รับสมัครเพื่อประจำสาขาในภาคเหนือ สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที วันพฤหัสบดีที่ 11 และวันศุกร์ที่ 12 กุมภาพันธ์ 2559 รับสมัครเวลา 8.00-17.00 น. ณ โรงแรมเวียงทอง จังหวัดลำปาง 1.ระดับบริหาร -ผู้ช่วยผู้จัด...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
200 อัตรา
6 ก.พ. 59
2 . ช่างไฟฟ้า
1. ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงานให้สามารถใช้งานได้ตามปกติ 2. ระบุปัญหาและซ่อมแซมอุปกรณ์เครื่องใช้ไฟฟ้า เครื่องจักรภายในโรงงาน 3. ติดตามและพัฒนาระบบงานไฟฟ้า

บริษัท ซิเบลโก้ มิเนอรัลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
5 ก.พ. 59
3 . วิศวกรโครงการ
- ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง วงเงินค่าจ้าง 448,000,000.00 บาท ( สี่ร้อยลี่สิบแปดล้านบาทถ้วน ) - มีที่พัก,รถยนต์ให้ใช้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท , ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2,000 บาท , ค่าอาหาร 1,000 บาท , ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท
4 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (สาขาลำปาง,เชียงราย)
1. Coordinate with Marketing Department for cases amount >3 MB. 2. Analyzing the applicant's credit standing in part of financial status and trading reference 3. To support marketing planning by usi...

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 ก.พ. 59
5 . Seed Production Reserch Specialist (ผู้ชำนาญการวิจัยผลิตเมล็ดพันธุ์) ปฏิบัติงาน จ.ลำปาง
• Develop and implement seed production practice for new and existing hybrids • Conduct trials related to Seed Production Research • Give training of what found from the trials to SPD staff and farm...

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
2 ก.พ. 59
6 . วิศวกรโครงการ
สอบถามเพิ่มเติม ณ วันสมัครงาน

บริษัท ธีระพันธ์พานิช (1992) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สอบถามเพิ่มเติม ณ วันสมัครงาน
1 ก.พ. 59
7 . นักบริหารงานขาย
- รับผิดด้านการบริหารการตลาด ปรับปรุงข้อมูลลูกค้า รายละเอียดลูกค้า ในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ รวมถึงการขายและการส่งมอบ โดยการจัดการงานด้านการขายและการเจรจาต่อรองกับลูกค้าในโชว์รูมประสานงานเพื่อจัดขอตั...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,750 - 12,000 บาท
30 ม.ค. 59
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ