เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . (Senior) Service Engineer - Lampang C02
Urgently Required!!

• Managing and control capital and operation budget spending effectively and efficiently • Regularly reporting section/branch's progress, achievements, obstacles, and suggest to the department level ...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 ด่วน
เงินเดือน 40-50K
30 ก.ค. 57
2 . พนักงานซ่อมบำรุงไฟฟ้า และเครื่องมือวัด (ประจำที่ ต.นาแส่ง อ.เกาะคา จ.ลำปาง)
1. ร่วมกำหนดแผนงานในการซ่อมบำรุงรักษา กำหนดแผนย่อย การบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และจัดเตรียมอะไหล่่และวัสดุสิ้นเปลืองให้สอดคล้องกับแผนงาน 2. ปฏิบัติงานซ่อมบำรุง ตรวจสอบ วิเคราะห์สาเหตุของปัญหา มอบหมายและ...

บริษัท สหโคเจน (ชลบุรี) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามประสบการณ์และความสามารถ
30 ก.ค. 57
3 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา JJ PARK ลำปาง
ช่วยผู้จัดการบริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับการผลิต การขาย การบริการลูกค้า การดูแลเรื่องคุณภาพและความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัทฯ, ควบคุมต้นทุน-ค่าใช้จ่าย , ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานประจำร้านในร้...

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
29 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-วิชาชีพ ( Safety Officer - Professional )
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอน...

ThaiNamthip Limited
1 อัตรา
29 ก.ค. 57

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ก.ค. 57

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
25 ก.ค. 57
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ