เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สถาปนิก ( โครงการก่อสร้าง จ.ลำปาง / จ.นครนายก ) ด่วน มาก!!
1.ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด 2.ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบ ที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา 3.คำนวณรายการใช้จ่ายให้เห...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
7 ต.ค. 58
2 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา เจเจปาร์ค จ.ลำปาง
บริหารจัดการ กำกับดูแล การดำเนินงานภายในร้านให้เป้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ต.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Account Executive – Dealer & Retail Partner จังหวัดลำปาง
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าขอ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
5 ต.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ต.ค. 58
5 . โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท ธีระพันธ์พานิช (1992) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 58
6 . ประสานงานขายประจำจังหวัดลำปาง
- เยี่ยมเยียนตัวแทนจำหน่าย และลูกค้าเพื่อให้คำปรึกษาตลอดจนสนับสนุนให้เกิดการเพิ่มยอดขายและส่วนแบ่งการตลาดภายในเขตพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมายให้บรรลุตามนโยบาย และเป้าหมายที่วางไว้ - ให้คำปรึกษา และสนับสน...

บริษัท ฮีโน่มอเตอร์สเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และสวัสดิการอื่นๆ อีกมากมาย
30 ก.ย. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ