เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการทีมพัฒนาตลาด (MIT Manager)
บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพัฒนาตลาด เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามแผนงาน ประสานงานกับผู้จัดการขายสาขา ผู้จัดการเขตขาย เพื่อนำทีมพัฒนาร้านค้าในการปฏิบัติงานพัฒนาตลาดอ่อน จัดกิจกรรมโคร...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
2 . Civil Engineer (ลำปาง)
• Contributing to the management and erection of structural work in projects for both Thailand and overseas locations. • Working with teams of civil, mechanical, process and electrical/...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
3 . สถาปนิก ( โครงการก่อสร้าง จ.ลำปาง )รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด 2. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา 3. คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะ...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
4 . พนักงานธุรการ โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปางรับสมัครด่วน !
-บริหารงานเอกสารของโครงการ -ติดต่อประสานงานในการประชุม -อำนวยความสะดวกทางด้านงานธุรการให้แก่วิศวกรในโครงการ -ปฏิบัติตามระเบียบบริหารและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -สามารถปฏิบัติงาน ณ ไซท...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
8 ธ.ค. 59
5 . เลขานุการ โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปางรับสมัครด่วน !
- สรุปค่าใช้จ่ายของโครงการในแต่ละเดือน - สรุปการขาด ลา มาสาย ของพนักงานในโครงการ - จัดเตรียมเอกสารการประชุมต่างๆ ภายในโครงการดำเนินไปอย่างมีประสิทธิภาพ - สามารถมาเริ่มปฏิบัติงาน ณ สำนักงานใหญ่ก่อนไ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
8 ธ.ค. 59
6 . หัวหน้าทีมงานขายบัตรเครดิต Central (ประจำสาขาลำปาง) รับสมัครด่วน !
1.บริหารทีมงานเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน 3.มีแนวคิดหาวิธีการหใหม่ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี 5.มีทักษะการประสานงา...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น+ค่าตำแหน่งและสวัสดิการอื่น ๆ)
7 ธ.ค. 59

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000
6 ธ.ค. 59
8 . วิศวกรสนาม(ลำปาง)รับสมัครด่วน !
ดูแลงานด้านการก่อสร้าง

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ธ.ค. 59
9 . วิศวกรโยธา-เครื่องกล/โฟร์แมน-โยธา-เครื่องกล/จป.เทคนิค /ช่างสำรวจ
ควบคุมการก่อสร้าง หน่วยงาน งานก่อสร้าง Duct Bank โครงการโรงไฟฟ้า MMRP1 แม่เมาะ จังหวัดลำปาง

บริษัท เชียงใหม่ เอ็นยิเนียริ่ง แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
5 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม ประจำพื้นที่ภาคเหนือ
ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าภาคสนาม

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
5 ธ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ