เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานอะไหล่ บริการเหมือง ลำปาง ด่วนมาก !!!
- ดูแลการจัดส่งอะไหล่ในคลังสินค้าให้พนักงานขายนำส่งลูกค้าให้ทันเวลา - นำเสนอรายละเอียดอะไหล่ให้ลูกค้า - คีย์ข้อมูลความเคลื่อนไหวของอะไหล่เข้าระบบ - จัดทำรายงาน ความเคลื่อนไหวของอะไหล่

บริษัท บางกอกโคมัตสุเซลส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
19 เม.ย. 57
2 . Civil Engineer
Coordinate with government about official documents Operate in civil engineering design and construction control Design engineering plan, construction plan and action plan for monitoring the resu...

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 35,000
16 เม.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control)
รับผิดชอบ ควบคุมเครื่องจักรในการผลิตไฟฟ้า และการจ่ายไอน้ำ ตรวจสอบเครื่องจักร อุปกรณ์ และวัตถุดิบ ที่ใช้ในกระบวนการผลิตไฟฟ้า และไอน้ำ ให้เป็นไปตามข้อกำหนดการเดินเครื่อง

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 เม.ย. 57
4 . ช่างฝ่ายผลิตและฝ่ายซ่อมบำรุง (Operation and Maintenance)
ติดตั้งเครื่องจักรและซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 1x,xxx + ค่าประสบการณ์ + ค่าสวัสดิการอื่นๆ
16 เม.ย. 57
5 . Shift supervisor
1)รับผิดชอบดูแลงานด้านการผลิตและจ่ายไฟฟ้า ไอน้ำ รวมถึงกิจกรรมต่าง ๆ ภายในกะที่ดูแล โดยการควบคุมเครื่องจักร อุปกรณ์ วัตถุดิบในกะ 2)ควบคุมการผลิตและจ่ายไฟฟ้าภายในกะให้เป็นไปอย่างต่อเนื่องและได้คุณภาพ...

บริษัท ชัยโย เอเอ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
16 เม.ย. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ