เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำร้านเชสเตอร์ สาขา JJ PARK ลำปาง
ปฏิบัติงานภายในร้าน เช่น เสริ์ฟ ต้อนรับลูกค้า รับออเดอร์ คิดเงิน และประกอบอาหาร

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
15 ตำแหน่ง
เงินเดือน 40 - 45 บาท / ชม.
2 ก.ย. 57

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย-วิชาชีพ ( Safety Officer - Professional )
หน้าที่ความรับผิดชอบโดยย่อ - ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอน...

ThaiNamthip Limited
1 อัตรา
2 ก.ย. 57
4 . (Senior) Service Engineer - Lampang C02
Urgently Required!!

• Managing and control capital and operation budget spending effectively and efficiently • Regularly reporting section/branch's progress, achievements, obstacles, and suggest to the department level ...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 ด่วน
เงินเดือน 40-50K
2 ก.ย. 57

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 57

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
29 ส.ค. 57
7 . นักเคมี ทดสอบหินปูน (Limestone)
1. รับผิดชอบการเตรียมทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง หินปูน 2. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
8 . วิศวกรการผลิต
- รับผิดชอบการสร้างมาตรฐาน - พัฒนากระบวนการผลิต โดยกำหนดมาตรฐานวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(WI/SD) และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพกำหนดมาตรฐานของปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (process) และผล...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
27 ส.ค. 57
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ