เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ประสานงานโครงการ
1.ติดต่อประสานงานระหว่างผู้บริหารและผู้ร่วมงาน 2.ติดต่อประสานงานกับบุคคลทั่วไป 3.ดูแลงานธุระการทั่วไป หรือ Admin

บริษัท เค.คอนเนคเวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
28 ส.ค. 59
2 . พนักงานบัญชี / พนักงานธุรการบัญชี
1.ดูแลงานด้านเอกสาร 2.งาน admin

บริษัท เค.คอนเนคเวิลด์ไวด์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท และ ความสามารผู้สมัคร
28 ส.ค. 59
3 . วิศวกรติดตั้ง / ซ่อมบำรุง (สาขาลำปาง 1 อัตรา)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งและเซอร์วิสรอกเครนหน้างาน - เคลียร์หน้างาน - วัดหน้างาน

บริษัท เค.ซี.ไอ.เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
วิศวกรติดตั้ง /ซ่อมบำรุง 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 59
4 . พนักงานพัสดุ / พนังงานจำหน่ายตั๋ว **ประจำสาขาลำปาง**ด่วน**รับสมัครด่วน !
พนักงานพัสดุ - พัสดุ-ขนถ่าย/ลำเลียงสินค้า ช่วยเหลือและให้บริการลูกค้าในการยกพัสดุขึ้นลงจากรถ พนังงานจำหน่ายตั๋ว - จำหน่าตั๋ว-ทำหน้าที่ Call Center - ให้บริการลูกค้าที่มาติดต่อซื้อตั๋วเดินทาง

บริษัท สยามเฟิสท์ทัวร์ จำกัด
ตำแหน่งละ 1 คน
26 ส.ค. 59

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
25 ส.ค. 59
6 . ผู้จัดการขายสินเชื่อ ประจำสาขาลำปาง
ควบคุมการปล่อยสินเชื่อรถยนต์

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 + 40,000
25 ส.ค. 59
7 . พนักงานขายสินเชื่อประจำสาขาลำปาง
- บริการจัดสินเชื่อรถยนต์ทั่วไป - ติดต่อกับเต็นรถยนต์ - บริการกู้เงินจากรถยนต์

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 15,000 + 20,000
25 ส.ค. 59
8 . Civil Engineer (ลำปาง)
• Contributing to the management and erection of structural work in projects for both Thailand and overseas locations. • Working with teams of civil, mechanical, process and electrical/...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
25 ส.ค. 59
9 . ผู้จัดการโรงงาน ประจำโรงงาน จังหวัดลำปาง
- ควบคุมการผลิตและพัฒนาคุณภาพการผลิต - ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโรงงาน - ดูแลการจัดส่งสินค้าที่ผลิต - ควบคุมกับดูแลพนักงานในสายงาน - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 ส.ค. 59
10 . หัวหน้างานช่างซ่อมเครื่องจักรข้าวโพดหวาน (Mechanical Engineer)
- กำกับดูแลเครื่องจักรของ Line การผลิตข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพ - มอบหมายงานให้กับพนักงานที่กำกับดูแล - ตรวจสอบ และวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การซ่อมแซมเครื่องจักร ของ Line การผลิตข้าวโพดหวา...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
11 . ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกคลังสินค้า (Assistant Head of Department warehouse)
- รับนโยบายจาก ผู้บริหาร และ หัวหน้าแผนก - กำกับดูแล วางแผนการทำงานในงานและวิเคราะห์ปัญหา ในการทำงาน (งานบัญชีคลังสินค้า, งานเรียง - จัดเก็บสินค้า, งานภาชนะบรรจุ, งานปิดฉลาก, งานส่งออก) - ดูแลระ...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
12 . หัวหน้างานสต๊อก (Supervisor of stock packaging)
- กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกบรรจุภัณฑ์ - วางแผน บริหารสต๊อกบรจจุภัณฑ์ - กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน - ประสานงานกับส่วนงานภายในและภายนอกแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ส.ค. 59
13 . นักเทคนิคการผลิต
รับผิดชอบงานด้านการปรับตั้งและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และควบคุมมาตรฐานการทำงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ร่วมรับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องจักร ควบคุมทะเบียนประวัติเครื่องจักรตามที่ได้...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
23 ส.ค. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ