เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ด่วน!! Part Time เซ็นทรัลฯ ลำปาง (ร้านออฟฟิศเมท) หนึ่งวัน 400 บาท ทำงานวันจันทร์ ที่ 24 พ.ย เวลา 14.00-23.00. สนใจสมัคร โทร 092-2465154 เจ / 081-3718547 แฮงค์
- ทำงานวันจันทร์ที่ 24 พ.ย. 2557 เวลา 14.00 - 23.00 น. - หนึ่งวัน 400 บาท - ปฏิบัติงาน ณ ร้านออฟฟิซ เมท สาขาเซ็นทรัลฯ ลำปาง สมัคร โทร 092-2465154 เจ / 081-3718547 แฮงค์

บริษัท ออฟฟิศเมท จำกัด (มหาชน)
21 พ.ย. 57
2 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาลำปาง)
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
21 พ.ย. 57
3 . Plant Engineer ( ลำปาง)
- การควบคุมการผลิต, การส่งจำหน่ายพลังงาน ตลอดจนควบคุมสภาพผิดปกติไม่ให้เกิดผลกระทบต่อการผลิต - การตรวจสอบประสิทธิภาพของเครื่องจักร - การพัฒนา ทบทวนระบบมาตรฐานการปฎิบัติงาน - ผลิตไฟฟ้า ได้ตามเป้าหมาย...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
20 พ.ย. 57
5 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(เมล็ดพันธุ์) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด่วนมาก !!
ส่งเสริมการปลูกเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา ฟักทอง มะระ บวบ ข้าวโพด ฯลฯ ในเขตพื่นที่ภาคเหนือ

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 พ.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
ส่งเสริมการทำงานกับฝ่ายขาย (เซลล์) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
17 พ.ย. 57
8 . พนักงานขายยางรถยนต์หน้าร้าน
รับลูกค้าและเสนอขายสินค้ายางรถยนต์ อะไหล่ช่วงล่าง

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
17 พ.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.1 ควบคุมการผลิตและรายงานการผลิต 1.1.1 ควบคุมแผนการทำงานรายวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.1.2 จัดทำเอกสารสั่งซื้อวัตถุดิบ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมสต๊อก (Stock) 1.1.3 ควบคุมการจัดรู...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
17 พ.ย. 57
10 . เซลล์ขายรถยนต์
หาลูกค้าและติดตามเพื่อสร้างยอดขายรถยนต์

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
17 พ.ย. 57
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ