เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าฝ่ายศูนย์บริการโชว์รูมรถยนต์
ควบคุมดูแลการให้บริการแก่ลูกค้าที่นำรถยนต์เข้าศูนย์บริการ วางแผนสร้างรายได้ให้กับศูนย์บริการ บริหารจัดการเจ้าหน้าที่ศูนย์บริการให้บรรลุเป้าหมายของศูนย์บริการ และองค์กร

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000
19 ธ.ค. 57
2 . ที่ปรึกษาด้านบริการ
ต้อนรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ ให้รายละเอียดเบื้องต้นในการตรวจเช็ค ออกเอกสารในการรับซ่อม และอธิบายรายละเอียดให้กับลูกค้า ประเมินค่าใช้จ่ายการบริการ ส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 11,000
19 ธ.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่บัญชี รับสมัครด่วน !!
1.รวบรวมตรวจสอบความถูกต้องของใบขอซื้อต่างๆ เพื่อจัดทำใบสำคัญจ่าย 2.คำนวณจำนวนเงินและภาษีต่างๆ ตามเงื่อนไขการจ่าย 3.รวบรวมตรวจสอบเอกสารใบสำคัญจ่าย โดยแยกประเภทเจ้าหนี้และจัดเรียงเอกสารตามเลขที่ใบตั้ง...

บริษัท สหกลอิควิปเมนท์ จำกัด
2 (ลำปาง 1 อัตรา/กรุงเทพฯ 1 อัตรา)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
18 ธ.ค. 57
5 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาลำปาง) ด่วนมาก!!!
ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - ออก...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
17 ธ.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
16 ธ.ค. 57
7 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(เมล็ดพันธุ์) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด่วนมาก !!
ส่งเสริมการปลูกเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา ฟักทอง มะระ บวบ ข้าวโพด ฯลฯ ในเขตพื่นที่ภาคเหนือ

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ธ.ค. 57
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ