เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายเครื่องใช้ไฟฟ้า,หัวหน้าแผนกเครื่องใช้ไฟฟ้า,หัวหน้าแผนกอาหารสด
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
19 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ประจำเคาน์เตอร์ เทสโก้คาร์ด วีซ่าคาร์ด สาขาลำปาง
-แนะนำสินเชื่อบัตรเครดิต เทสโก้ วีซ่า คาร์ด -แนะนำประกันชีวิต ประกันวินาศภัย ประกันภัยรถยนต์ -ให้คำแนะนำ บริการลูกค้า -ตรวจสอบเอกสารสมัครของลูกค้า

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000 + คอมมิชชั่น
18 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาเกาะคา จังหวัดลำปาง
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ
18 ส.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม ประจำพื้นที่ภาคเหนือ
ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าภาคสนาม

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
18 ส.ค. 60
5 . ผู้จัดการฝ่ายไร่ (ลำปาง)รับสมัครด่วน !
- วางแผนบริหารจัดการงานไร่ - กำกับและควบคุมดูแลการทำงานของพนักงานไร่ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 60

บริษัท อีรีฟิล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ส.ค. 60
7 . วิศวกร
- วิศวะประจำไซร์งาน

Kulakarn Engineering Co., Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000
16 ส.ค. 60
8 . พนักงานขาย (ภาคเหนือ)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบ เข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย และเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย ที่เป็นไปตามเป้าหมาย รวมทั้งนำเสนอกิจกรรมทางการตลาด + รายการส่งเสริมการขาย ต่างๆ ให้ลูกค้าได้ทราบ ทั้งน...

ThaiNamthip Commercial (บริษัทไทยน้ำทิพย์ คอมเมอร์เชียล จำกัด)
6 อัตรา
15 ส.ค. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ