เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Direct Sales Staff จังหวัดลำปาง (สัญญาจ้าง)
• เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน (ลักษณะการทำงานแบบ Booth และ Knock Door) • เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ • ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
13 ธ.ค. 60
2 . หัวหน้าคลังกระจายสินค้า (ลำปาง, ตาก และแพร่)
- ควบคุมดูแลการจัดส่งสินค้า ในคลังสินค้า - ควบคุมดูแลการขนส่งสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท - ตรวจสอบขั้นตอนการขนส่งให้เป็นไปตามมาตรฐานบริษัท - ให้คำปรึกษาการขนส่งสินค้ากับพนักงานขนส่ง - ดูแลผู้ใ...

บริษัท เอสซีจี ยามาโตะ เอ็กซ์เพรส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
3 . ช่างเทคนิคบริการหลังการขาย - ประจำจังหวัดลำปาง, ลำพูน
- ช่างซ่อม ติดตั้ง เครื่องมือแพทย์ อุปกรณ์เครื่องใช้ต่างๆ ในโรงพยาบาล ซึ่งเป็นงานให้บริการหลังการขายแก่ลูกค้าทุกโรงพยาบาลทั่วประเทศ - มีเงินเดือนประจำ เบี้ยเลี้ยง ค่าที่พัก และคอมมิสชั่น การบริ...

บริษัท นำวิวัฒน์การช่าง(1992) จำกัด
5 อัตรา
13 ธ.ค. 60
4 . วิศวกรโยธา สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธา ของโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate ของงานโยธาหรืองานเครื่องกลตามโครงการที่...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
13 ธ.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง ,ลำพูน)
• นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร • ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ • สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
13 ธ.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาลำปาง จังหวัดลำปาง
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ
12 ธ.ค. 60
7 . ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประจำพื้นที่น่าน,ลำพูน,เชียงราย
•ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน •ตรวจสอบที่พักอาศัย/ ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อ/ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชั...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
8 ธ.ค. 60
8 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
7 ธ.ค. 60
9 . นักเทคนิคการผลิต/วิศวกรการผลิต
รับผิดชอบงานด้านการปรับตั้งและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และควบคุมมาตรฐานการทำงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ร่วมรับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องจักร ควบคุมทะเบียนประวัติเครื่องจักรตามที่ได้...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
7 ธ.ค. 60
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ