เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการทีมพัฒนาตลาด (MIT Manager)
บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพัฒนาตลาด เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามแผนงาน ประสานงานกับผู้จัดการขายสาขา ผู้จัดการเขตขาย เพื่อนำทีมพัฒนาร้านค้าในการปฏิบัติงานพัฒนาตลาดอ่อน จัดกิจกรรมโคร...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ต.ค. 59
2 . QC Engineer
- ออกเอกสารทางด้าน QC - ดูรายละเอียด Spec. วัสดุ / ขออนุมัติ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ต.ค. 59
3 . QA Engineer
-ออกเอกสารด้าน QA เช่น Method Statement, Procedure, ITP ฯลฯ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
20 ต.ค. 59
4 . ช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (ลำปาง)
- ซ่อมโทรศัพท์มือถือ แก้ไขอาการเสียตามที่ลูกค้าแจ้ง - ทำการประเมินราคาอาการเสียของโทรศัพท์

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
20 ต.ค. 59
5 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา บิ๊กซี ลำปาง
บริหารจัดการ กำกับดูแล การดำเนินงานภายในร้านให้เป้นไปตามเป้าหมายที่กำหนด สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยประสานงานและแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
6 . ช่างเทคนิค
1.ควบคุม ดูแล การบำรุงรักษาและซ่อมบำรุง และทดสอบเครื่องจักรกลให้เป็นไปตามแผน 2.แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าเมื่อเกิดเหตุฉุกเฉินของระบบวิศวกรรม เพื่อบรรเทาเหตุในเบื้องต้น 3.ดูแลจัดหา และจัดเก็บอะไหล่คงคลังของ...

สำนักงานจัดการทรัพย์สิน มหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ศูนย์รังสิต
1 อัตรา
เงินเดือน 15,420 บาท / เดือน
19 ต.ค. 59

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
19 ต.ค. 59
8 . ผู้จัดการขายสินเชื่อ ประจำสาขาลำปาง
ควบคุมการปล่อยสินเชื่อรถยนต์

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 + 40,000 (ค่าคอม)
19 ต.ค. 59
9 . พนักงานขายสินเชื่อประจำสาขาลำปาง
- บริการจัดสินเชื่อรถยนต์ทั่วไป - ติดต่อกับเต็นรถยนต์ - บริการกู้เงินจากรถยนต์

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 15,000 + 20,000 ค่าคอมฯ
19 ต.ค. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายภาษีและการเงิน
เป็นผู้วางระบบบัญชีและการเงิน ตามโครงสร้างมาตรฐาน SME บัญชีเดียว ของกรมสรรพากร ให้คำแนะนำคำปรึกษาแก่ผู้บริหาร ประสานงานกับสำนักบัญชี ฝ่ายผลิต ฝ่ายจัดซื้อ เพื่อนำข้อมูลเข้าสู่ระบบโปรแกรมบัญชี Express

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท่าทรายบ้านหนองร่อง
เงินเดือน 18,000 - 25,000
18 ต.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ