เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาลำปาง)
**** ก่ อ น ส มั ค ร ! โ ป ร ด อ่ า น ลั ก ษ ณ ะ ง า น โ ด ย ล ะ เ อี ย ด **** ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
28 พ.ย. 57

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
27 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการขาย
ส่งเสริมการทำงานกับฝ่ายขาย (เซลล์) เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขาย

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
24 พ.ย. 57
5 . พนักงานขายยางรถยนต์หน้าร้าน
รับลูกค้าและเสนอขายสินค้ายางรถยนต์ อะไหล่ช่วงล่าง

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
24 พ.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1.1 ควบคุมการผลิตและรายงานการผลิต 1.1.1 ควบคุมแผนการทำงานรายวัน ตามที่ได้รับมอบหมาย 1.1.2 จัดทำเอกสารสั่งซื้อวัตถุดิบ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมสต๊อก (Stock) 1.1.3 ควบคุมการจัดรู...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,750-10,000 บาท
24 พ.ย. 57
7 . เซลล์ขายรถยนต์
หาลูกค้าและติดตามเพื่อสร้างยอดขายรถยนต์

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 พ.ย. 57
8 . RT Quality Assurance (เจ้าหน้าที่ตรวจคุณภาพ) ด่วนมาก !!
1. ตรวจสภาพรถบรรทุกน้ำมันให้มีสภาพพร้อมตามที่บริษัทกำหนด 2. ตรวจสอบและควบคุมทำงานของพนักงานขับรถ 3. ควบคุมดูแล การเข้าเติมน้ำมันที่คลังนำมัน 4. ตรวจสอบ ควบคุมการจัดส่งน้ำมันของพนักงานขับรถ ฯลฯ

บริษัท พงษ์ระวี จำกัด
หลายอัตรา
22 พ.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร(เมล็ดพันธุ์) อ.แจ้ห่ม จ.ลำปาง ด่วนมาก !!
ส่งเสริมการปลูกเพื่อการผลิตเมล็ดพันธุ์ แตงกวา ฟักทอง มะระ บวบ ข้าวโพด ฯลฯ ในเขตพื่นที่ภาคเหนือ

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
 พบ 9 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ