เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง - จ.ลำพูน)รับสมัครด่วน !
- บริหารและดูแลกลุ่มร้านขายรถจักรยานยนต์(ดีลเลอร์)ในพื้นที่ - บริหารยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ชองทีมขายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารคุณภาพยอดสินเชื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่มีประสิทธิภ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
2 . Sales Engineer (ประจำสาขาลำปาง)รับสมัครด่วน !
1. วางแผนการขายสินค้า,นำเสนอสินค้าให้กับลูกค้าเป้าหมายและลูกค้าใหม่ 2. ดูแลลูกค้าเก่า และเจาะตลาดหาลูกค้าใหม่ เพื่อให้ได้ยอดขาย 3. ดูแลและรับผิดชอบยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 4. สร้างและรักษา...

บริษัท แอโรฟลูอิด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
21 ต.ค. 60
3 . หัวหน้าพัฒนาธุรกิจ สาขาลำปาง
มีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน สินเชื่อ ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบในก...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
4 . ที่ปรึกษางานบริการศูนย์รถยนต์ Services Advisor (SA)
1. รับรถยนต์ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่ศูนย์ 2. ให้คำแนะนำเบื้องต้นเกี่ยวกับรถยนต์แก่ลูกค้า 3. เปิดระบบงานในคอมพิวเตอร์ 4. ติดตามประสานงานงานซ่อมให้กับลูกค้า

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
20 ต.ค. 60
5 . Plant Manager (โรงงานแป้ง)
- นำเป้าหมายและนโยบายจากฝ่ายบริหาร มาบริการจัดการโรงงานและจัดทำแผนงานในโรงงาน - กำหนดแผนการผลิต แผนบริหารงานคุณภาพในส่วนงานต่างๆ ภายในโรงงาน - บริหารงานการติดต่อสื่อสารกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์ก...

IDEABOY Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ผู้จัดการโรงงาน
20 ต.ค. 60

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
7 . พนักงานเขียนแบบ สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง
1. เขียนแบบงานภายในโครงการตามที่ได้รับมอบหมาย ให้เป็นไปตามข้อกำหนดใน TOR และมาตรฐานสากล 2. จัดเก็บรวบรวมแบบงานให้เป็นหมวดหมู่ เพื่อง่ายต่อการค้นหา หรือ แก้ไข 3. ปฏิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
8 . วิศวกรโยธา สังกัดโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธา ของโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate ของงานโยธาหรืองานเครื่องกลตามโครงการที่...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
20 ต.ค. 60
9 . Direct Sales Staff จังหวัดลำปาง (สัญญาจ้าง)
• เสนอขายซิมการ์ดแบบรายเดือน (ลักษณะการทำงานแบบ Booth และ Knock Door) • เสนอขายสินค้าและบริการอื่นๆ เช่น โทรศัพท์มือถือ • ติดตามและให้บริการลูกค้าหลังการขาย

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
20 ต.ค. 60
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา /พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA พื้นที่ภาคเหนือ
พนักงานขาย หน้าที่หลักคือ การแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าใน การใช้งานผลิตภัณฑ์ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 25,000 บาท
20 ต.ค. 60
11 . พนักงานประเมินราคา ประจำจังหวัดลำปางรับสมัครด่วน !
- ออกสำรวจและประเมินราคาอสังหาริมทรัพย์ ในจังหวัดลำปาง

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 60
12 . พนักงานขับรถสิบล้อ ประจำคลังศรีราชา,คลังชุมพร,คลังลำปางรับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกน้ำมัน เทรลเลอร์/สิบล้อ ส่งสถานีบริการพีที และคลังน้ำมันตามที่ได้รับมอบหมาย (รับน้ำมันจากโรงกลั่นไทยออยส์ ส่งตามคลังน้ำมันของบริษัท เช่น คลังน้ำมัน หนองแค แม่กลอง นครสวรรค์ พิษณุโลก ลำ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
13 . นักเทคนิคการผลิต
รับผิดชอบงานด้านการปรับตั้งและควบคุมการทำงานของเครื่องจักร และควบคุมมาตรฐานการทำงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด ร่วมรับผิดชอบบำรุงรักษาเครื่องจักร ควบคุมทะเบียนประวัติเครื่องจักรตามที่ได้...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
20 ต.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าประจำสาขาลำปาง จังหวัดลำปาง
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าบริษัทฯ
19 ต.ค. 60
15 . Sales Engineer Industry
• Provide a high level of customer service, responding to customer needs and working to satisfy customer expectations. • Continue to develop the sales for industrial compressor products • Work ind...

BMS Recruiment ( Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Base + commission+ incentives
19 ต.ค. 60
16 . วิศวกรไฟฟ้า ( จ.ลำปาง/จ.นครนายก)
1.ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้าของโครงการก่อสร้าง 2.ทำ shopdrawing งานระบบไฟฟ้า 3. ตรวจสอบ spac วัสดุอุปกรณ์ต่างๆพร้อมทำเอกสารขออนุมัติและทำการจัดซื้อ 4.ติดต่อประสานงานกับผู้ควบคุมงานในเรื่องงานระบบไฟฟ้าข...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ต.ค. 60
17 . ผู้ช่วยทดลองปลูกข้าวโพด
รายละเอียดงาน: - เก็บข้อมูลด้านข้าวโพดในไร่ทดลอง ตั้งแต่เริ่มทดลองปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว - ช่วยดูแลงานวิจัย การทดสอบสายพันธ์ และงานทดลองอื่นๆตามได้รับมอบหมาย - ประสานงานกับทีมเพาะปลูก ในเรื่องการเตรีย...

Syngenta Co., Ltd.
1 อัตรา
16 ต.ค. 60
18 . พนักงานขายยางรถยนต์
ต้อนรับลูกค้า เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำ

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
16 ต.ค. 60
 พบ 18 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ