เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการศูนย์บริการรถยนต์ (Mazda ลำปาง)รับสมัครด่วน !
บริหารงานศูนย์บริการรถยนต์ให้เป็นไปตามนโยบายและเป้าหมายของบริษัท (โชว์รูมและศูนย์บริการ MAZDA สาขา ลำปาง)

บริษัท V Groupcars จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ย. 59

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
28 ก.ย. 59
3 . ผู้จัดการขายสินเชื่อ ประจำสาขาลำปาง
ควบคุมการปล่อยสินเชื่อรถยนต์

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 20,000 + 40,000 (ค่าคอม)
28 ก.ย. 59
4 . พนักงานขายสินเชื่อประจำสาขาลำปาง
- บริการจัดสินเชื่อรถยนต์ทั่วไป - ติดต่อกับเต็นรถยนต์ - บริการกู้เงินจากรถยนต์

บริษัท นวพรรณลิสซิ่ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายได้ 15,000 + 20,000 ค่าคอมฯ
28 ก.ย. 59
5 . QC Engineer
- ออกเอกสารทางด้าน QC - ดูรายละเอียด Spec. วัสดุ / ขออนุมัติ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
28 ก.ย. 59
6 . QA Engineer
-ออกเอกสารด้าน QA เช่น Method Statement, Procedure, ITP ฯลฯ -งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย -ทำงานวันจันทร์ - เสาร์ (เวลา 08.00 น. - 17.00 น.)

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
28 ก.ย. 59
7 . สถาปนิก ( โครงการก่อสร้าง จ.ลำปาง )รับสมัครด่วน !
1. ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด 2. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา 3. คำนวณรายการใช้จ่ายให้เหมาะ...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
27 ก.ย. 59
8 . เจ้าหน้าส่งเสริมวัตถุดิบ รับสมัครด่วน !
- จัดหาพื้นที่ปลูก - ดูแลและให้คำแนะนำเกี่ยวกับการปลูกข้าวโพดหวาน กับเกษตรกร - รวบรวมผลิตเข้าโรงงาน - จัดซื้อวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิตเข้าโรงงาน - จัดซื้อวัตถุดิบ ผัก /ผลไม้ ตามฤดูกาล

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ย. 59
9 . หัวหน้างานช่างซ่อมเครื่องจักรข้าวโพดหวาน (Mechanical Engineer)
- กำกับดูแลเครื่องจักรของ Line การผลิตข้าวโพดหวานให้มีประสิทธิภาพ - มอบหมายงานให้กับพนักงานที่กำกับดูแล - ตรวจสอบ และวางแผน การบำรุงรักษาเครื่องจักร, การซ่อมแซมเครื่องจักร ของ Line การผลิตข้าวโพดหวา...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
10 . หัวหน้างานสต๊อก (Supervisor of stock packaging)
- กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกบรรจุภัณฑ์ - วางแผน บริหารสต๊อกบรจจุภัณฑ์ - กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน - ประสานงานกับส่วนงานภายในและภายนอกแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ย. 59
11 . หัวหน้าแผนกโชว์รูม
1.1 ควบคุมการขาย 1.1.1 ควบคุมแผนการขายสินค้าในโชว์รูม 1.1.2 จัดทำเอกสารสั่งซื้อวัตถุดิบ ส่งมอบผลิตภัณฑ์ ตรวจสอบและควบคุมสต๊อก (Stock) 1.1.3 ควบคุมการจัดรูปแบบของคลังสต๊อกของหน่วยงาน 1...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาท ขึ้นไป
22 ก.ย. 59
12 . ผู้จัดการโรงงาน ประจำโรงงาน จังหวัดลำปาง
- ควบคุมการผลิตและพัฒนาคุณภาพการผลิต - ดูแลความเรียบร้อยและความปลอดภัยภายในโรงงาน - ดูแลการจัดส่งสินค้าที่ผลิต - ควบคุมกับดูแลพนักงานในสายงาน - งานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีไอซี มาร์เก็ตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 ก.ย. 59
 พบ 12 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ