เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานประจำและพาร์ทไทม์ ล้างจาน เสิร์ฟ และผู้ช่วยกุ๊ก ประจำร้าน Kaiten (ไคเต็น) สาขาเซ็นทรัลลำปาง (((ด่วนที่สุด)))ด่วน มาก!!
**พนักงานเสิร์ฟ - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะเครียโต๊ะ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย **ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารญี่ปุ่น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย *...

บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายรับรวม 11,000++
27 พ.ย. 58
2 . วิศวกรโครงการ
- ก่อสร้างทำนบดินหัวงานและอาคารประกอบโครงการอ่างเก็บน้ำห้วยแม่นึงอันเนื่องมาจากพระราชดำริ จังหวัดลำปาง วงเงินค่าจ้าง 448,000,000.00 บาท ( สี่ร้อยลี่สิบแปดล้านบาทถ้วน ) - มีที่พัก,รถยนต์ให้ใช้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทวีศักดิ์ก่อสร้าง
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท , ใบประกอบวิชาชีพวิศวกรรมควบคุม2,000 บาท , ค่าอาหาร 1,000 บาท , ค่าเบี้ยขยัน 1,000 บาท
24 พ.ย. 58
3 . สถาปนิก ( โครงการก่อสร้าง จ.ลำปาง / จ.นครนายก ) ด่วน มาก!!
1. ออกแบบ คำนวณแบบ เลือกวัสดุที่มีคุณภาพเหมาะสมและให้ประโยชน์สูงสุด 2. ออกปฏิบัติงานร่วมกับวิศวกรระหว่างทำการก่อสร้างเพื่อให้ใช้วัสดุและตามแบบ ที่วางไว้ตามเงื่อนไขสัญญา 3. คำนวณรายการใช้จ่ายให...

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
24 พ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย Account Executive – Dealer & Retail Partner จังหวัดลำปาง
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าขอ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 พ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ