เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สต๊อกคลังสินค้า
กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกสินค้า วางแผน บริหารสต๊อกคลังสินค้า กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน ประสานงานส่วนงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 58
2 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางเป้าหมายและวางแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. จัดระบบการทำงานคลังสินค้า 3. ประสานงานระหว่างโรงงาน และสำนักงานใหญ่ 4. พัฒนาบุคคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5. กำกับดูแลท...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
จัดทำสำรวจวัตถุดิบที่ต้องการใช้, ทำแผนการจัดซื้อ, คัดเลือกผู้ขายวัตถุดิบ, ทำข้อตกลงในการซื้อขาย ตลอดจนจัดส่งวัตถุดิบถึงโรงงาน ประสานงานระหว่างหน่วยงานและผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
15 เม.ย. 58
5 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 9,000 บาท
15 เม.ย. 58
6 . พนักงานฝ่ายบุคคล
คิดค่าแรงของพนักงานของบริษัทฯ , ติดต่อด้านงานประกันสังคม,

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,000 บาท
14 เม.ย. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ