เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ขับรถผู้บริหาร และส่วนกลาง (ประจำโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จ.ลำปาง)
- มีประสบการณืขับนายอย่างน้อย 2 ปี - ขับรถเกียธรรมดาและออโต้ รถตู้ได้

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
10 อัตรา ด่วนมาก !!!
เงินเดือน รายได้เงินเดือน 10,000 ขึ้น มี OT.
22 พ.ค. 58
2 . Scheduler (Primavera) หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
จัดตารางเวลาการก่อสร้าง/โครงการ โดยใช้โปรแกรม Primavera และงานอื่นๆ ตามที่รับมอบหมาย

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 พ.ค. 58
3 . วิศวกรสำนักงานโยธา
หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง

ตรวจสอบ/เคลียร์แบบเพื่อจัดทำ Shop Dwg. และควบคุม จัดทำงานเอกสารโครงการ ให้ถูกต้อง และทันตามกำหนดการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 พ.ค. 58
4 . Project Manager (Civil) หน่วยงานโรงไฟฟ้าแม่เมาะ จังหวัดลำปาง
บริหารจัดการโครงการ ให้สำเร็จลุล่วงไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ โดยการควบคุมต้นทุน, คุณภาพงาน และกำหนดเสร็จทันตามแผนงานหลักโครงการ

POWERLINE ENGINEERING PUBLIC CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
22 พ.ค. 58
5 . ผู้ช่วยหัวหน้าคนงาน
-ตรวจสอบจำนวนพนักงานแต่ละวันและจัดทำรายงาน -จัดทำใบรายงานการทำล่วงเวลา -จัดทำรายงานและข้อมูลปัญหาที่เกี่ยวข้องกับการผลิตเสนอต่อผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆที่ผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง(พนักงานรายวัน)
22 พ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ผลิต (Production Supervisor) -โรงงาน (ลำปาง)
-รับแผนการผลิตดูแลสายการผลิตและจัดการสายการผลิต ให้ได้ประสิทธิภาพมากที่สุด -แก้ไขปัญหาด้านเทคนิคในการสายการผลิต -ดูแลพนักงานให้ปฏิบัติหน้าที่ตามความเหมาะสม -ดูแลสุขลักษณะของพื้นที่ปฏิบัติงาน และ...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่สต๊อกคลังสินค้า
กำกับดูแล และควบคุม งานสต๊อกสินค้า วางแผน บริหารสต๊อกคลังสินค้า กำกับดูแลการทำงานของพนักงาน ประสานงานส่วนงานและแผนกที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
8 . หัวหน้าแผนกคลังสินค้า
1. วางเป้าหมายและวางแผนงานของหน่วยงาน ให้สอดคล้องกับเป้าหมายขององค์กร 2. จัดระบบการทำงานคลังสินค้า 3. ประสานงานระหว่างโรงงาน และสำนักงานใหญ่ 4. พัฒนาบุคคลากรให้บรรลุเป้าหมายขององค์กร 5. กำกับดูแลท...

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- จัดทำระบบและรูปแบบการทำงานของพนักงานในหน่วยงานบัญชีคลังสินค้า - ติดตามและแนะนำพนักงานในความรับผิดชอบ - สรุปปัญหาและแก้ไขข้อบกพร่องในการทำงาน - ประสานงานกับส่วนงานต่างๆ

บริษัท ลำปางฟู้ดโปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58
10 . วิศวกรการผลิต
รับผิดชอบงานด้านการสร้างมาตรฐาน พัฒนากระบวนการผลิต เทคนิคการผลิต แก้ไขปัญหาด้านเทคนิค การวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ และการควบคุมคุณภาพมาตรฐานการทำงาน และมาตรฐานผลิตภัณฑ์ ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
21 พ.ค. 58
11 . Senior Admin Officer
ประสานงานตรวจสอบการวางบิลผู้รับเหมา จัดซื้ออุปกรณ์ต่างๆ ในโรงไฟฟ้า ควบคุมทำทะเบียนทรัพย์สินของบริษัท

บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000
20 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ จป. วิชาชีพ
- ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัยในการทำงาน - จัดทำเอกสารความปลอดภัยให้ถูกต้องตามกฎหมายแรงงาน - นำเสนอเพื่อพิจารณาหรือปรับปรุงการทำงานให้เกิดความปลอดภัยในการทำงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 พ.ค. 58
13 . ช่างไฟฟ้า
ดูแลระบบไฟฟ้าในโรงงาน

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 9,000 บาท
20 พ.ค. 58
14 . พนักงานฝ่ายบุคคล
คิดค่าแรงของพนักงานของบริษัทฯ , ติดต่อด้านงานประกันสังคม,

บริษัท ลำปางศิลปนคร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,000 บาท
19 พ.ค. 58
15 . ที่ปรึกษาการขายรถยนต์ (เซลล์)
หาลูกค้ามุ่งหวังที่สนใจซื้อรถยนต์ ติดตามลูกค้าเพื่อนำไปสู่การขาย สร้างสัมพันธ์ที่ดีระหว่างเซลล์และบริษัทกับลูกค้า

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 8,000 + คอมมิชชั่นการขาย
15 พ.ค. 58
16 . ที่ปรึกษาด้านบริการ
ต้อนรับลูกค้าที่นำรถเข้าศูนย์บริการ ให้รายละเอียดเบื้องต้นในการตรวจเช็ค ออกเอกสารในการรับซ่อม และอธิบายรายละเอียดให้กับลูกค้า ประเมินค่าใช้จ่ายการบริการ ส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้า

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
15 พ.ค. 58
17 . พนักงานต้อนรับศูนย์บริการยางรถยนต์
ต้อนรับลูกค้าและเสนอขายสินค้ายางรถยนต์ อะไหล่ช่วงล่าง

บริษัท ลัคกี้มอเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000
15 พ.ค. 58
 พบ 17 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ