เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าทีมงานขายบัตรเครดิต Central (ประจำสาขาลำปาง) รับสมัครด่วน !
1.บริหารทีมงานเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน 3.มีแนวคิดหาวิธีการหใหม่ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี 5.มีทักษะการประสานงา...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น+ค่าตำแหน่งและสวัสดิการอื่น ๆ)
24 ก.พ. 60
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสาขาลำปาง (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)รับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบในการดูแลระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระจากการรับประกันภัย **Walk-in Interview ณ บร...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
24 ก.พ. 60
3 . หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.ลำปาง)
- บริหารและดูแลกลุ่มร้านขายรถจักรยานยนต์(ดีลเลอร์)ในพื้นที่ - บริหารยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ชองทีมขายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารคุณภาพยอดสินเชื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่มีประสิทธิภ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
24 ก.พ. 60
4 . วิศวกรโยธา / เครื่องกล ประจำโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาหรืองานด้านเครื่องกลของโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate ของงานโยธาหรืองานเคร...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
23 ก.พ. 60
5 . ผู้จัดการเขตขาย ( Route Manager ) สาขาลำปาง, พิจิตร
-บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงาน Sales Executive เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สื่อสารโครงการ กิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ราย...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 60
6 . ผู้จัดการทีมพัฒนาตลาด (MIT Manager)
บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพัฒนาตลาด เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามแผนงาน ประสานงานกับผู้จัดการขายสาขา ผู้จัดการเขตขาย เพื่อนำทีมพัฒนาร้านค้าในการปฏิบัติงานพัฒนาตลาดอ่อน จัดกิจกรรมโคร...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.พ. 60
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย สาขาโรงงานลำปางรับสมัครด่วน !
- ดำเนินการตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างและพนักงานปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อม ในการทำงาน วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกันและขั้นตอนการทำงานอย...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
8 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม ประจำพื้นที่ภาคเหนือ
ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าภาคสนาม

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
22 ก.พ. 60

ร้านครัวมุกดาขนมจีนหล่มเก่า
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
17 ก.พ. 60

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.พ. 60

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.พ. 60

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
17 ก.พ. 60
13 . นักการตลาดต่างประเทศ
รับผิดชอบการวิเคราะห์และพยากรณ์ยอดขายในกลุ่มลูกค้าที่รับผิดชอบ ปรับปรุง ขัอมูลลูกค้า การบริหารความสัมพันธ์กับลูกค้า การควบคุมระบบฐานข้อมูล การขาย และเจราจาต่อรอง และงานอื่นๆ ร่วมดำเนินการในการบริหารค...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
17 ก.พ. 60
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ