เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าทีมงานขายบัตรเครดิต Central (ประจำสาขาลำปาง) รับสมัครด่วน !
1.บริหารทีมงานเพื่อส่งเสริมการขาย เพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2.สร้างความสัมพันธ์ที่ดีภายในทีมงาน 3.มีแนวคิดหาวิธีการหใหม่ๆ ในการกระตุ้นยอดขาย 4.มีทักษะการสื่อสารที่ดี 5.มีทักษะการประสานงา...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 (ไม่รวมคอมมิชชั่น+ค่าตำแหน่งและสวัสดิการอื่น ๆ)
16 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่สำรวจปริมาณ (QS)
* สำรวจ-ตรวจสอบ-บันทึก (งานโครงสร้าง-สถาปัตย์-ระบบ) - ปริมาณงานหน้างาน (วัดจาก งานจริง) - การทำงานของผู้รับเหมา - การทำงานคนงาน - การทำงานเครื่องจักร - ควบคุมสินค้า ในสต็อก - งานอื่นๆ ที่เกี่ยว...

Link Innova Properties Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,500
16 ม.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบภาคสนาม ประจำพื้นที่ภาคเหนือ
ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้าภาคสนาม

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
16 ม.ค. 60
4 . Civil Engineer (ลำปาง)
• Contributing to the management and erection of structural work in projects for both Thailand and overseas locations. • Working with teams of civil, mechanical, process and electrical/...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
14 ม.ค. 60
5 . วิศวกรโยธา / เครื่องกล ประจำโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปาง
- ศึกษาออกแบบงานด้านโยธาหรืองานด้านเครื่องกลของโครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมันนครลำปาง - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องทางด้านวิศวกรรม - จัดทำ Specification Bill of Cost Estimate ของงานโยธาหรืองานเคร...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
13 ม.ค. 60
6 . เลขานุการ / พนักงานธุรการ โครงการออกแบบพร้อมก่อสร้างคลังน้ำมัน นครลำปางรับสมัครด่วน !
-บริหารงานเอกสารของโครงการ -ติดต่อประสานงานในการประชุม -อำนวยความสะดวกทางด้านงานธุรการให้แก่วิศวกรในโครงการ -ปฏิบัติตามระเบียบบริหารและคำสั่งของผู้บังคับบัญชาอย่างเคร่งครัด -สามารถปฏิบัติงาน ณ ไซท...

บริษัท อินเด็กซ์ อินเตอร์เนชั่นแนล กรุ๊ป จำกัด (สำนักงานใหญ่)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
13 ม.ค. 60
7 . ผู้จัดการทีมพัฒนาตลาด (MIT Manager)
บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงานพัฒนาตลาด เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามแผนงาน ประสานงานกับผู้จัดการขายสาขา ผู้จัดการเขตขาย เพื่อนำทีมพัฒนาร้านค้าในการปฏิบัติงานพัฒนาตลาดอ่อน จัดกิจกรรมโคร...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
12 ม.ค. 60
8 . นักบริหารการตลาด
จัดทำแผนปฏิบัติการทางการตลาด (แผนส่งเสริมการขาย,แผนการออกงานแสดงสินค้าต่างๆ) ควบคุมและประสานงานทุกหน่วยงานเพื่อให้แผนปฏิบัติการทางการตลาด และแผนงานของฝ่ายบรรลุตามวัตถุประสงค์ งานระบบฐานข้อมูลและการวิเ...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
12 ม.ค. 60
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ