เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการเดินเครื่อง (Board Control)
1)ควบคุมเครื่องจักรในการผลิต จ่าย ไฟฟ้าและไอน้ำ 2)ตรวจตราดูแลเครื่องจักรที่รับผิดชอบ ให้มีความพร้อมในกระบวนการผลิต 3)รายงานปัญหาด้านการผลิตให้หัวหน้ากะรับทราบตลอดเวลา 4)ดำเนินการตามระบบมาตรฐาน ISO ...

กลุ่มบริษัท ชัยโย ทริปเปิ้ลเอ
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000+
20 ก.ย. 57

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ย. 57

บริษัท พระราม 2 การโยธา จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
19 ก.ย. 57
4 . นักเคมี ทดสอบหินปูน (Limestone)
1. รับผิดชอบการเตรียมทดสอบ วิเคราะห์ตัวอย่าง หินปูน 2. จัดทำรายงานสรุปผลการวิเคราะห์เพื่อสนับสนุนการดำเนินการด้านควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพ

บริษัท โลตัสฮอลวิศวกรรมเหมืองแร่และก่อสร้าง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ก.ย. 57
5 . วิศวกรการผลิต
- รับผิดชอบการสร้างมาตรฐาน - พัฒนากระบวนการผลิต โดยกำหนดมาตรฐานวิธีการทำงานที่มีประสิทธิภาพ(WI/SD) และพัฒนากระบวนการผลิตให้มีประสิทธิภาพกำหนดมาตรฐานของปัจจัยนำเข้า (Input) กระบวนการ (process) และผล...

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
17 ก.ย. 57
6 . ผู้ช่วยนักปรับปรุงพันธุ์ ด่วนมาก !!
- เก็บข้อมูลการปรับปรุงพันธุ์ และวิเคราะห์ข้อมูลทางสถิติ

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
13 ก.ย. 57
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ