เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . จป. เทคนิค ขั้นสูง/ จป. วิชาชีพ
1. ควบคุม และดูแลด้านความปลอดภัยและอาชีวอนามัย 2. ประเมินความปลอดภัย และส่งรายงาน จปว. 3. จัดอบรมด้านปลอดภัยให้กับพนักงาน 4. จัดทำเอกสารด้านความปลอดภัยตามกฎหมายกำหนด 5. จัดหาอุปกรณ์ PPE ให้กับพนัก...

กิจการร่วมค้า สยามอัครา
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 25,000
25 มิ.ย. 59
2 . พนักงานขับรถบรรทุก (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ลำปาง)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ตำแหน่งพนักงานขับรถ 1. ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย 2. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย 3. ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน 4. งานอื่นๆ ที่ไ...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 15,000 บาท
24 มิ.ย. 59
3 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.ลำปาง)
หน้าที่และรายละเอียดของงาน ตำแหน่ง พนักงานขาย - เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนงานที่ผู้จัดการกำหนด - พบปะ สอบถาม ร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย - ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัท...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 19,000 บาท ขึ้นไป
24 มิ.ย. 59
4 . Electrical Service Engineer (ประจำ จ.ลำปาง) RS-UYXXS-CHGEI
Our client is the leading company and solution provider for the mining and quarry industry. We are sole distributor for world class machinery offering a wide range of technology to our customers suppo...

บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000 THB
24 มิ.ย. 59
5 . พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำสาขาลำปาง
ประเมินราคาทรัพย์สิน (คอนโด,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก,ที่ดินเปล่า,ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง,โรงแรม,รีสอร์ท,สนามกอล์ฟ,โรงพยาบาล,ศูนย์การค้า,โรงงาน,ตรายี่ห้อสินค้า)

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
24 มิ.ย. 59
6 . IT Support/ ช่างเทคนิค
1. Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardwere และ Softwere ได้, เครื่อง Printer Laser printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอทเควี เว็บ แอนด์ เซอร์วิส
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
23 มิ.ย. 59
7 . Site electrical engineer (ลำปาง)
Contributing to the management and installation of electrical work in projects for both Thailand and overseas locations. • Working with teams of civil, mechanical, process and electrical/C&I e...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 59
8 . Civil Engineer (ลำปาง)
• Contributing to the management and erection of structural work in projects for both Thailand and overseas locations. • Working with teams of civil, mechanical, process and electrical/...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (ลำปาง)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000 - 18,000
21 มิ.ย. 59
10 . ผู้จัดการสาขา/ รองผู้จัดการสาขา (ลำปาง)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐานแล...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
21 มิ.ย. 59
11 . นักเทคนิคการผลิต
รับผิดชอบงานเทคนิคการผลิตด้านการบริหารเครื่องจักร ควบคุมการทำงาน บำรุงรักษาและจัดทำทะเบียนประวัติของเครื่องจักร รวมถึงร่วมจัดทำมาตรฐานการทำงานและมาตรฐานผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามข้อกำหนด

บริษัท ควอลิตี้เซรามิก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
21 มิ.ย. 59
12 . IT support
• Performs day to day routine functions of solving computer and peripheral problem, data communication problem, installing system software and hardware. • Coordinates with vendor and/or outsource t...

Fircroft Thailand
1 Position
เงินเดือน 35,000 บาท
21 มิ.ย. 59
13 . Sale สาขาลำปาง
- ติดต่อเสนองานขายลูกค้า - จัดทำเอกสารใบเสนอราคา ติดต่อประสานงานกับสำนักงานใหญ่ - รับรองลูกค้าและเข้าดูงานต่างๆ - ดูแลสำนักงานขายให้เป็นระเบียบเรียบร้อย

บริษัท เหลียงชิ อุตสาหกรรม (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 59
 พบ 13 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ