เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกประชาสัมพันธ์
วางแผน ควบคุม ดูแลรับผิดชอบ งานต้อนรับลูกค้าจากภายใน/ภายนอก ที่เข้ามาติดต่อประสานงานในบริษัทฯ ดูแลและควบคุมระบบ CSR พร้อมทั้งปรับปรุงสื่อและเพิ่มช่องทางสื่อสารภาพลักษณ์ขององค์กรกับหน่วยงานภายนอก งาน...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่อนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ด่วน!!
รับผิดชอบติดตาม ตรวจสอบ ควบคุมดูแลกิจกรรมและโครงการด้านการอนุรักษ์พลังงานและสิ่งแวดล้อม ให้บรรลุตามวัตถุประสงค์ที่ตั้งไว้ พร้อมทั้งการจัดทำเอกสารรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง เพื่อนำเสนอให้ทุกฝ่ายได้รับ...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
3 . หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์เลี้ยง
วางแผน และควบคุมงานในสายการผลิตให้ได้ปริมาณการผลิตตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา ควบคุม การผลิตให้เป็นได้ตามข้อกำหนดลูกค้า

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
ดูแลงานด้านการวางกลยุทธ์ บริหารจัดการ และกำกับดูแลงานในฝ่ายบัญชีและการเงิน วางแผนงานวางระบบบัญชีให้เกิดประสิทธิผลสูงสุด ตรวสอบบัญีต้นทุนมาตรฐาน บัญชีต้นทุนการผลิต ตรวจสอบเอกสารสำคัญทางบัญชีต่าง ๆ วิเค...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
1 ก.ย. 57
5 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมไฟฟ้าเครื่องจักร
กำหนดและออกแบระบบไฟฟ้าเครื่องจักรในสายการผลิต เพื่อให้บรรลุเป้าหมายการผลิตที่วางไว้ขององค์กร

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
6 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
1 ก.ย. 57
7 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำสาขาหาดใหญ่)
จัดเรียงสินค้า ขึ้นลงสินค้าเข้าและสินค้าออก

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
8 . หัวหน้าแผนกสอบเทียบ ด้าน Volumetric
ดูแลในส่วนของสายงานการสอบเทียบ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
1 ก.ย. 57
9 . Admin/Secetary (สัญญาจ้าง 5 เดือน ประจำสาขาภาคใต้)
1. Assist the routine duties of the department in administration and carry out all secretary duties such as Those related with fax, letter, email, document preparation, typing, translating and corresp...

บริษัท ซีเอ็มซี ไบโอเท็ค จำกัด
1 อัตรา
1 ก.ย. 57
10 . Sales เสนอขายสินค้าประจำจังหวัดกรุงเทพมหานคร ,หาดใหญ่
ดูแลลูกค้ารายย่อย และหาลูกค้าใหม่ในเขตแต่ละเขต หากคุณมั่นใจในความสามารถ กล้าที่จะท้าทายเป้าหมาย และสนใจรอบรู้สินค้า IT เราพร้อมต้อนรับคุณมาสร้างความมั่นคงกับเราภายใต้ครอบครัว VIVAN

Vivan Telecom Thailand
กรุงเทพ 3 อัตรา จังหวัดอื่นจังหวัดละ 1 อัตรา
เงินเดือน 11,000-13,000 ช่วงทดลองงาน ไม่รวมคอมมิสชัน,ค่าน้ำมัน,ค่าโทรศัพท์,เบี้ยขยัน
1 ก.ย. 57
11 . ประสานงานด้านประกันภัย
ดูแลประสานงานด้านประกันวิศภัย ครบวงจร

เมืองไทยประกันชีวิต
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
1 ก.ย. 57
12 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์ - ฝึกอบรม ประจำสำนักงานใหญ่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
ดูแลเกี่ยวกับการจัดฝึกอบรมนอกสถานที่ของสาขา ทุกสาขาภายในเครือบริษัทศรีตรัง ดูแลติดตามผลการเรียนงานของพนักงาน รวมทั้งควบคุมการฝึกอบรมให้เป็นไปตามแผน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-สรรหา ประจำสาขา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
- ดูและเรื่องการสรรหาพนักงานตามความต้องการของบริษัท ตรวจสอบเวลาทำพนักงาน,แฟ้มประวัติในแต่ละวัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และบันทึกลงในแบบฟอร์มที่กำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ก.ย. 57
14 . วิศวกรติดตั้ง ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและตามประสบการณ์
1 ก.ย. 57
15 . Design Engineer(วิศวกรออกแบบ)ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานบำรุงรักษางานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
16 . Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ และ สาขากรุงเทพฯ
1.รับผิดชอบข้อมูลการตัดสินใจ การวางแผน การลงทุนสำหรับฝ่ายบริหาร 2.การปรับปรุงระบบงาน สร้างประสิทธิภาพและผลกำไรให้องค์กร 3.Budget control 4.Business Analysis

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ภาคใต้ตอนล่าง
- ตีเปอร์เซ็นต์เศษยางรับเข้า - ควบคุม วิเคราะห์และติดตามข้อมูลการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - จัดทำแผนกลยุทธ์และแผนปฏิบัติการตีเปอร์เซ็นต์ยาง - ให้ความรู้กับลูกค้าเรื่องการตีเปอร์เซ็นต์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
18 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
- ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ปรับปรุง เครื่องจักรให้ ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์ ได้ตามเป้าหมายของบริษัท - วางแผนการซ่อมบำรุงเครื่องจักรและพัฒนาพนักงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
19 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
- ควบคุม ดูแล วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงาน - ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัท - จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
20 . System Engineer อ.หาดใหญ่ (PSE)
จำนวน 5 อัตรา รับผิดชอบ - ดูและ ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows Server - ตรวจสอบการทำงานของ Hardware ระบบการปฎิบัติการ Server และ Services ต่างๆ - ดูแลเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประส...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ