เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- รับโทรศัพท์ ประสานงาน - รวบรวมข้อมูล ทำรายงานเอกสาร - ประจำสำนักงานที่หาดใหญ่

MAYA FERRY CO.,LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000
25 พ.ย. 57
2 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่สาขาหาดใหญ่,สุราษฏร์ธานี ด่วน! (Section Manager - Bakery)
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขาหาดใหญ่)
1. งานสรรหาอัตรากำลัง (Recruitment) 2. งานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Benefit & Welfare) 3. งานฝึกอบรม (Training) 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
4 . ผู้จัดการฝ่ายเนื้อสัตว์สาขาหาดใหญ่ ด่วน! (Section Manager - Butchery )สาขาสระแก้ว,สาขาระยอง
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ย. 57
5 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
25 พ.ย. 57
6 . หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ ด่วน!!
- จัดทำแผน ตรวจสอบ และติดตามการตรวจระบบ GMP รวมทั้งจัดทำทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ GMP เพื่อให้เอกสารการตรวจมีความถูกต้อง ทันสมัยและเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาด้าน GMP...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
7 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพกำจัดสัตว์พาหะและ GMPด่วน!!
- วางแผนและกำหนดการดำเนินการในการกำจัดสัตว์พาหะครอบคลุมพื้นที่ทั้งโรงงาน - วางแผนและกำหนดการตรวจสอบการปฏิบัติงานและพื้นที่ทั้งโรงงานให้เป็นไปตามระบบ GMP - ประสานงานกับฝ่ายต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้อง ติดตาม...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
8 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์,สอบเทียบ,เอกสารและระบบคุณภาพ
ควบคุม ดูแล และติดตามงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี จุลชีววิทยา และงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัดคุณต่างๆตลอดจนกำกับดูแลการลงทะเบียนคำร้องเรียนจากลูกค้า การออกCertificate ต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 57
9 . หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์เลี้ยง
วางแผน และควบคุมงานในสายการผลิตให้ได้ปริมาณการผลิตตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา ควบคุม การผลิตให้เป็นได้ตามข้อกำหนดลูกค้า

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 57
10 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมปิดฉลาก
ดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการปิดฉลากและบรรจุหีบห่อ วางแผนการ Overhaul เครื่องจักร วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ดูแลการสต๊อคอะไหล่เครื่องจักร ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาค...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 57
11 . Admin officer (Songkla base)
- To update and record all data related - To print and send report to concerned department - To prepare monthly and summary record for meeting - Job as assign by Supervisor

Fircroft Thailand
1 Position (Renewable Contract )
เงินเดือน Negotiate
25 พ.ย. 57
12 . หัวหน้าแผนกการตลาดสาขา (ลูกค้าต่างประเทศ)
การจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย และประชาสัมพันธ์ และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 พ.ย. 57
13 . หัวหน้า พนักงานขายบัตร แพททินัม ROP ( ประจำหาดใหญ่ )
*บริหารทีมงานขายบัตรแพททินัม ROP ให้กับลูกค้าในพื้นที่ *บริหารงานด้านการส่งเสริมการตลาด *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 พ.ย. 57
14 . เจ้าหน้าที่แนะนำ บัตรแพททินัม ROP (ประจำหาดใหญ่)
*แนะนำสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับบัตรแพททินัม ROP *นำเสนอบัตรแพททินัม ROP ให้กับลูกค้า ให้ได้ตามยอดที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
25 พ.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (ประจำสาขาหาดใหญ่)
*ออกพื้นที่แนะนำบัตรเครดิต อิออน ให้กับลูกค้า *แนะนำผลิตภัณฑ์ อิออน ให้ลูกค้า รับทราบ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น
25 พ.ย. 57
16 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำหาดใหญ่ และสงขลา)
*บริหารจัดการวางแผนทางการตลาด *บริหารจัดการทีมงานขายบัตรเครดิต ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด *ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + รายได้อื่นๆ
25 พ.ย. 57

Vinarco (Services) Thailand
25 พ.ย. 57
18 . ช่างเทคนิค
- สามารถแก้ปัญหาเกี่ยวกับไฟฟ้า, เครื่องจักร และเครื่องยนต์ได้ กรณีเครื่องจักรเสีย หรือชำรุด - สามารถอ่านแบบ ไฟฟ้า, วงจร PLC, และ P&ID diagram ได้ - ตรวจสอบและติดตามการซ่อมบำรุงของเครื่องจักรให้เป็นไ...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมภาคใต้ สงขลา
5 อัตรา
25 พ.ย. 57
19 . สัตวแพทย์วิชาการ (ประจำสำนักงานหาดใหญ่)
1. ดูแลควบคุมระบบการป้องกันเฝ้าระวังโรค ป้องกันโรค การรักษาและการแก้ปัญหาโรคสุกร,ไก่ 2. ควบคุมการใช้ยา เวชภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้ในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการผลิตสุกรและมีต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ย. 57
20 . Programmer, Sql Server
สามารถเขียน c# ได้ดี และ Msql server + network มีหอพักส่วนตัวพนักงาน

บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัด KTC Netting
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 Up
25 พ.ย. 57
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ