เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Programmer / Graphic Design
- พัฒนาโปรแกรม ERP ภายใน มีความสามารถ c# - ดูแล แก้ไขระบบ database ในองค์กรณ์ - มีหอพักส่วนตัวสำหรับพนักงาน - เฉพาะตำแหน่งGraphic Design ต้องมีความสามารถในการสร้างสรรงาน

บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัด KTC Netting
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
25 มิ.ย. 59
2 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาหาดใหญ่รับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาหาดใหญ่
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 59
4 . พนักงานธุรการประสานงานบริการ / ประสานงานขาย (สาขาหาดใหญ่)
- ดูแลงานด้านธุรการและประสานงานทั่วไป ในแก่ฝ่ายขายหรือฝ่ายบริการของบริษัทฯ - ประสานงานทั้งภายในและภายนอก รวมถึงลูกค้าในกลุ่มพิเศษ - จัดการงานเอกสาร เช่น ออกเอกสาร สัญญาขาย สัญญาบริการ รวมถึงติดต่อลู...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000 บาท
25 มิ.ย. 59
5 . หัวหน้าส่วนเทคนิคคุณภาพ สังกัด บริษัทสยามเซมเพอร์เมด
1.ควบคุมและมีส่วนร่วมในกระบวนการ Change control, Validation (Process ,Test method, Software),Process FMEA, Corrective and Preventive action, ให้ สอดคล้องกับระบบมาตรฐานคุณภาพ ISO 9001, ISO 13485...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
6 . หัวหน้าแผนกผลิต (รับน้ำยาง) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (RBL-HD) .
- ควบคุมดูแลการรับน้ำยางและเตรียมน้ำยางสำหรับการผลิต - ควบคุมดูแลการเตรียมสารเคมี - ควบคุมดูแลการใช้สารเคมีสำหรับการผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ธุรการโครงการ (Project Administrative) สัญญาจ้าง 6 เดือน (PSE)
- รับผิดชอบงานด้านเอกสาร - จดรายงานการประชุม - ประสานงานต่างๆในโครงการ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
8 . วิศวกร (สัญญาจ้าง 1 ปี) PSE
สนับสนุนงานออกแบบเติดตั้งครื่องจักร งานวางแผนการผลิต งานประเมินราคา งานตรวจสอบคุณภาพ และแผนการซ่อมบำรุงต่างๆ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง / ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
9 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพ สังกัด บริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1.ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์แนวโน้มคุณภาพผลิตภัณฑ์ 3.ประสานงานกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง 4.ดูแล จัดการ การสุ่มตรวจสินค้าโดยลูกค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
10 . Product Development Engineer (PSE)
บริหารงาน รับผิดชอบออกแบบงานปรับปรุงเครื่องจักร และทดสอบเครื่องจักร ให้ถูกต้องตามกฎหมายและเป็นไปตามเป้าหมายเพื่อให้บริษัทสามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
25 มิ.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่บ้ญชี (สัญญาจ้าง 1 ปี) PSE
สรุปข้อมูลเพื่อจัดทำงบการเงินของบริษัท พร้อมจัดทำรายงานแก่ฝ่ายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
25 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ (สัญญาจ้าง 1 ปี) PSE
ปฎิบัติงานตามขั้นตอนการดำเนินงานทางด้านการจัดซื้อ พร้อมควบคุม ติดตาม ตรวจสอบ ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
25 มิ.ย. 59
13 . Draftsman Mechanical (เจ้าหน้าที่เขียนแบบเครื่องกล) PSE
รับผิดชอบเขียนแบบเครื่องกล และสนับสนุนงานเชิงวิศวกรรมพื้นฐาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน Negogiate
25 มิ.ย. 59
14 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อวัตถุดิบ (น้ำยาง) จ.สงขลา (RBL-HD)
สรรหาวัตถุดิบที่มีคุณภาพ เสนอข้อมูลเพื่อรายงานให้ทราบสถานการณ์ของวัตถุดิบในพื้นที่แก่หัวหน้าแผนกจัดซื้อวัตถุดิบ ติดตามจำนวนวัตถุดิบให้สอดคล้องกับนโยบายและเป้าหมายของบริษัท

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
15 . หัวหน้าแผนกบัญชี - Controller ประจำสำนักงานสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
-รวบรวมข้อมูล -ตรวจสอบข้อมูลเบื้องต้น -ต้นทุนโรงงาน -Logistic cost -Service Cost

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
16 . วิศวกรฟอร์เมอร์ สังกัดบริษัท สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1.วางแผนการประกอบและซ่อมบำรุงฟอร์เมอร์และอะไหล่ 2.ออกแบบและพัฒนา ชุด Former Holder 3.วางแผนการสั่งซื้อแลนำเข้าอะไหล่ Former Holder 4.วิเคราะห์และแก้ปัญหา Former และ Former Holder

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
17 . หัวหน้าส่วนวางแผนและจัดส่ง สังกัด PSE
บริหาร จัดการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและจัดส่ง วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งไปยังหน้างานแต่ละพื้นที่ของโรงงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
18 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
19 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2. เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3. วางแผนการสั่งซื้อสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
20 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชี Costing&Controller สังกัดสยามเซมเพอร์เมด
- รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - การบริหารจัดการระบบบัญชี ทั้งด้านบัญชีการเงิน และบัญชีต้นทุน เพื่อให้เป็นไป ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 มิ.ย. 59
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ