เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - สงขลา
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสาขาสงขลา

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 - 26,000 บาท
9 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาหาดใหญ่
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำศูนย์หาดใหญ่ (อาคารจุลดิศ)
- วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
4 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ Call Center ประจำศูนย์หาดใหญ่รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
9 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
5 . Branch Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (มีประสบการณ์)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านการตลาดของสาขา เพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ และเพิ่มผลกำไรสาขาสูงสุด -บริหารจัดการสาขา และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า -บริหารจัดการด้านอ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
6 . Internal Audit (ประจำศูนย์หาดใหญ่)
1.Engagement planning: วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 2.Audit execution: ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
7 . ผู้จัดการภาคใต้
1.วางแผนบริหารการขาย และการตลาดของผลิตภัณฑ์ กระจก อลูมิเนียม ของเขตพื้นที่ในภาคใต้ 2. บริหารความสัมพันธ์กับคู่ค้า และลูกค้า 3. รับผิดชอบบริหารการทำงานของผู้จัดการสาขาในภาคใต้

กลุ่มบริษัทเกษม
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
8 . Card Sales Specialist บริษัทน้ำมันรายใหญ่ (Base in Songkhla)
- Acquired new customer - Support retail, lubricant and others Business Unit to increase sales volume at service station and enterprise value - Work with retailer / station manager to find local car...

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
9 ธ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส (AP/AR) ปฏิบัติงานที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
• Prepare receipt voucher based on inward remittance report provided by Finance Officer • Reconcile all accounts receivable and accounts payable to complete monthly financial statement closing • Pre...

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายจัดเลี้ยง - ปฏิบัติงานที่ศูนย์ประชุมนานาชาติฯ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
1.ดูแลการปฏิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชาให้ดำเนินตามนโยบายของบริษัท 2.ควบคุมต้นทุนในงานจัดเลี้ยงต่างๆ 3.ดูแลมาตรฐานการบริการในการจัดเลี้ยง 4.รับผิดชอบงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

ศูนย์การประชุมแห่งชาติสิริกิติ์ โดยบริษัท เอ็น.ซี.ซี.แมนเนจเม้นท์ แอนด์ ดิเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
11 . QC Assistant Section Manager
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพไลน์ Trimming ,Kirimi ,Yaki และ QC. Receiving การผลิต ในการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงาน, แผนคุณภาพและข้อกำหนด...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง(วิศวกรรม)
บริหารงานในฝ่ายวิศวกรรมซึ่งเป็นงานประเภท เดินระบบต่างๆ งานประเภทบำรุงรักษา งานซ่อม สร้าง ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า - คำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการพัฒนา - จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับ - ร่วมวางแผนกับแผนกขายและการตลาด - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรัก...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
14 . Quality Control Staff
- วางแผน ควบคุม ดูแลกระบวนการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของแผนกให้เป็นไปตามเกณฑ์มาตรฐานที่ลูกค้ากำหนดและให้บรรลุตามเป้าหมาย รวมทั้งปฏิบัติการแก้ไข ป้องกันปัญหาด้านการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพให้เป็นไปตามข้อก...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบ (จ.สงขลา)
ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักอาศัยของผู้ที่มาขอสินเชื่อ ว่าข้อมูลถูกต้องตามที่ระบุในเอกสารการขอสินเชื่อ ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของเจ้าหน้าที่สินเชื่อฯว่าถูกต้องตามที่ระบุ ตรวจสอบข้อมูลการประกอบอาชีพ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
16 . Sales Officerรับสมัครด่วน !
รายละเอียดงาน 1. ติดต่อประสานงานขาย 2. นำเสนอขายสินค้า 3. ติดต่อประสานงานหาลูกค้าเพิ่มเติม 4. ประสานงานกันระหว่างลูกค้า ฝ่ายผลิต และฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 5. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
17 . Technicianรับสมัครด่วน !
งานทางด้านช่างไฟฟ้าโรงงาน และเครื่องจักร - ระบบควบคุมไฟฟ้าโรงงาน - ระบบควบคุมไฟฟ้าเครื่องจักร และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอเอสซีเอ็ม อินดัสทรี่ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
18 . วิศวกรโยธา
ควบคุมงานก่อสร้างงานโครงการของบริษัทฯ

บริษัท เซ้าท์อี๊สท์เอเซียเทคโนโลยี่ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
9 ธ.ค. 59
19 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดสงขลา - หาดใหญ่
1. นำเสนอสินค้าของบริษัท 2. วางบิลและเรียกเก็บค่าใช้จ่าย 3. สรุป รายงานยอดขายในแต่ละ สัปดาห์ / เดือน 4. ประชาสัมพันธ์ รายการส่งเสริมการขายของบริษัท 5. นำเดินการส่งสินค้าไปยังร้านและผู้บริโภคได้อย่...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายประจำสำนักงานใหญ่สงขลา
- คอยแนะนำสินค้าให้แก่ลูกค้าหน้าร้าน หยิบ/ยกสินค้าให้ลูกค้า - จัดสินค้าขึ้นชั้นวาง

บริษัท เคทีซี เน็ตติ้ง จำกัด KTC Netting
4 อัตรา
เงินเดือน 9,000 Up
9 ธ.ค. 59
 พบ 114 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ