เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายภาคใต้ตอนล่าง ด่วนมาก !!
- หาลูกค้าใหม่ และดูแลลูกค้าเก่า - ประจำออฟฟิศสงขลาและรับผิดชอบดูแลลูกค้าโซนภาคใต้ตอนล่าง

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 57
2 . พนักงานคลังสินค้า ภาคใต้ตอนล่าง ด่วนมาก !!
หน้าที่ คามรับผิดชอบ 1.ดูแลการจัดเรียง เก็บรักษาผลิตภัณฑ์ในพื้นที่อย่างปลอดภัย 2.ดูแลการเคลื่อนย้ายผลิตภัณฑ์ เบิกจ่ายผลิตภัณฑ์เพื่อสนับสนุนฝ่ายขาย 3.จัดเตรียมเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการรับเบิกผลิตภัณ...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 เม.ย. 57
3 . ผู้จัดการสาขา "สาขาเซ็นทรัลหาดใหญ่"
ด่วนมาก พร้อมเริ่มงานทันที!!

ดูแลบริหารร้านค้าของบริษัทและบริหารยอดขายให้เป็นไปตามวัตถุประสงค์ของบริษัท

บริษัท อีฟ โรเช (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
25 เม.ย. 57
4 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขาโซนภาคใต้
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
25 เม.ย. 57
5 . Sales002 : พนักงานขายต่างจังหวัดสาขาหาดใหญ่ (และจังหวัดใกล้เคียง) Urgently Required!
ขายเครื่องครัวตรานกนางนวล Seagull-Brand ในกลุ่มลูกค้าร้านอาหาร ร้านขายส่ง โรงงานอุตสาหกรรม โรงแรม หน่วยงานราชการและอื่นๆ ดูแลลูกค้าเก่า และลูกค้าใหม่ เพิ่มยอดขาย รวม 4 ตำแหน่ง โทร (074) 220-341...

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
25 เม.ย. 57

บริษัท บางกอกโคมัตสุ ฟอร์คลิฟท์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้นที่ 12,000 ขึ้นไป
25 เม.ย. 57
7 . QA Officer
1.วางแผนการวิเคราะห์ และการตรวจสอบ เพื่อควบคุมคุณภาพอาหารในกระบวนการผลิต 2.ตรวจสอบและวิเคราะห์ ผลการวิเคราะห์ต่าง ๆ ให้ถูกต้องและจัดเก็บอย่างเหมาะสม 3.ปฏิบัติงานให้เป็นไปตามระบบคุณภาพที่กำหนด 4.ดูแ...

บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
25 เม.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน
1. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ ซึ่งได้แก่ วัตถุดิบ, ภาชนะบรรจุ และสินค้าสำเร็จรูป 2. ตรวจสอบและกระทบยอดวัตถุดิบที่เบิกใช้ในการผลิต 3. จัดทำรายงานการรับวัตถุดิบเพื่อกระทบยอดกับฝ่ายคลังสินค้าและฝ่ายจัดซื...

บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 เม.ย. 57
9 . พนักงานธุรการ
1. รวบรวมและติดตามเอกสารที่เกี่ยวข้องในแผนกที่เกี่ยวข้อง 2. ติดตามอัพเดทข้อมูลให้มั่นใจว่าไม่ผิดพลาดเพื่อเสนอให้ผู้จัดการ 3. ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 4. ลงทะเบียนรับ-ส่งเอกสาร, จำแนกประเภท...

บริษัท โกลด์ คอยน์ สเปเชียลิตี้ส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
25 เม.ย. 57
10 . Custumer Service ((ประจำศูนย์หาดใหญ่))
- ควบคุม และดูแลการบริการของพนักงานที่ให้บริการลูกค้าต่างชาติ และเป็นศูนย์กลางการติดต่อระหว่างลูกค้าต่างชาติและหน่วยงานอื่นๆ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000-15,000
24 เม.ย. 57
11 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftman ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
เขียนแบบ อ่านแบบ และออกแบบ เครื่องจักรหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
24 เม.ย. 57
12 . วิศวกรติดตั้ง ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและตามประสบการณ์
24 เม.ย. 57
13 . Design Engineer(วิศวกรออกแบบ)ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานบำรุงรักษางานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 เม.ย. 57
14 . หัวหน้าส่วนบัญชีการเงิน ประจำสำนักงานสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
- ตรวจสอบต้นทุนการผลิตของโรงงานในกลุ่ม - Consumption perfermance - จัดทำรายงานข้อมูลต่างๆ

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
15 . Controller Manager (STA-HQ)
1.รับผิดชอบข้อมูลการตัดสินใจ การวางแผน การลงทุนสำหรับฝ่ายบริหาร 2.การปรับปรุงระบบงาน สร้างประสิทธิภาพและผลกำไรให้องค์กร 3.Budget control 4.Business Analysis

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
16 . ช่างซ่อมบำรุงไลน์ (NHR)
- บำรุงรักษาเครื่องจักรไลน์ CL, STR, - ดำเนินการซ่อมแซม ปรับปรุง เครื่องจักรในไลน์ผลิต - Support ฝ่ายผลิตเพื่อให้สามารถผลิตสินค้าที่ได้ Spec และ ทันเวลาที่ต้องการได้

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
17 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
- ควบคุม ดูแล วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงาน - ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัท - จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
18 . วิศวกรตรวจสอบคุณภาพ จ.สงขลา (PSE)
- วางแผนและจัดทำมาตรฐานการตรวจสอบเพื่อควบคุมและติดตามผลด้านคุณภาพทั้งภายในและผู้รับเหมาเพื่อแก้ไขและป้องกันปัญหาที่จะเกิดขึ้นกับผลิตภัณฑ์

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
19 . System Engineer อ.หาดใหญ่ (PSE)
จำนวน 5 อัตรา รับผิดชอบ - ดูและ ติดตั้งระบบปฎิบัติการ Windows Server - ตรวจสอบการทำงานของ Hardware ระบบการปฎิบัติการ Server และ Services ต่างๆ - ดูแลเครือข่ายให้สามารถให้บริการได้อย่างมีประส...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
7 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
20 . Site Engineer(วิศวกรควบคุมงาน) ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
ควบคุมการติดตั้งเครื่องจักรในการผลิตยางแท่ง

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 เม.ย. 57
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ