เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Branch Sales Manager (หาดใหญ่) ด่วนมาก!!!
ขอบเขตของงานที่ต้องรับผิดชอบ (Scope of Work) 1. ยอดขายทุกๆสินค้าให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ,รายงานยอดขาย,วิเคราะห์ยอดขาย, สรุปปัญหาและแนวแนวทางแก้ไขปัญหา 2. สร้างความสัมพันธ์กับลูกค้า. 3. เข้าพบล...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ์Negotiable
1 ธ.ค. 58
2 . พนักงานดูแลสโตร์งานซ่อมบำรุง
1. ดูแลและจัดการสโตร์งานซ่อมบำรุง 2. ดูแลงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการสั่งซื้อของเข้าสโตร์ 3. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อในการติดตามของที่สั่งซื้อไปแล้ว 4. ลงข้อมูลและอัพเดทข้อมูลผ่านโปรแกรมค...

บริษัท สยามมิชลิน จำกัด (หาดใหญ่)
นิคมภาคใต้ สงขลา
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
1 ธ.ค. 58
3 . นิติกร/ธุรการงานกฎหมาย
ทำงานด้านบังคับดคี,แจ้งความเช็ค,และจัดทำสรุปรายงาน

บริษัท สำนักงานที่ปรึกษากฎหมายทศทิศ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+โอที+เบี้ยเลี้ยงสวัสดิการ+โบนัสประจำปี
1 ธ.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ - สายธุรกิจภูมิภาค (ประจำสำนักงานหาดใหญ่)
- ดำเนินการและผลักดันนโยบายด้านคุณภาพของเครือเบทาโกร - จัดทำสรุปรายงาน และติดตามการแก้ไขข้อบกพร่อง (Corrective Action) -ให้การสนับสนุนหน่วยงานภายในสายธุรกิจในการเตรียมรับการตรวจประเมินจากหน่วยงาน...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
5 . Tool designer /ช่างออกแบบ
1. ออกแบบ เขียนแบบ แม่พิมพ์ /tooling/ผลิตภัณฑ์ 2. setting sample 3. วันหยุด เสาร์-อาทิตย์

บริษัท ไฮเทคฟาสเทนเนอร์แมนูแฟคเจอร์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
1 ธ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาหาดใหญ่)
-พัฒนาฐานการตลาดลูกค้า HoReCa ในพื้นที่หาดใหญ่ -นำเสนอสินค้าประเภทอาหารสด/อาหารแห้ง และสินค้าซื้อมาขายไป -ขยายตลาดในกลุ่มกลุ่มภัตตาคาร ร้านอาหาร เป็นต้น -ดูแลและผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย -เพิ่...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + Commission
1 ธ.ค. 58
7 . พนักงานขายประจำร้าน (สาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลหาดใหญ่) (ด่วน!!!)
•แนะนำและบริการงานขายสินค้าภายในร้าน •จัดเรียงสินค้า เช็คสต็อก แคชเชียร์ และอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แท็ตเลอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
1 ธ.ค. 58
8 . สมุห์บัญชี ประจำสำนักงานใหญ่
ดูแลรับผิดชอบงานด้านสมุห์บัญชีของบริษัท

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
9 . วิศวกรฟอร์เมอร์
1.จัดทำคู่มือการปฏิบัติงาน เอกสารที่ใช้จัดเก็บข้อมูล และเอกสารอื่นที่จำเป็นต่อการปฏิบัติงานในแผนกฉีดพลาสติก ประกอบ ซ่อมและล้างฟอร์เมอร์ แผนกสนับสนุนวัสดุ และแผนกสนับสนุนด้านเทคนิค 2.วางแผนการสั่งซื้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
10 . ช่างวิศวกรรมไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
- งานบำรุงรักษาเครื่องจักร - งานติดตั้งและซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งานออกแบบระบบควบคุมวงจรไฟฟ้าเบื้องต้น

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
11 . ช่างวิศวกรรมซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ซ่อมบำรุงรักษา/ปรับปรุงเครื่องจักร เพื่อแก้ปัญหา/ส่งเสริมการผลิต เพื่อให้เครื่องจักรสามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดทั้งดำเนินงานตามนโยบายสิ่งแวดล้อม และความปลอดภัยในการทำงานตามที่บริษัทกำหนดไว้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
12 . วิศวกรไฟฟ้า สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
ควบคุมดูแลการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อให้เครื่องจักรมีความพร้อมในการใช้งานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
13 . วิศวกรซ่อมบำรุงไลน์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1.วิเคราะห์และแก้ปัญหาที่เกิดขึ้นกับเครื่องจักรเพื่อเพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรให้ดีขึ้น พร้อมกับติดตามผลและรายงานผู้บังคับบัญชา 2.วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรใน Line การผลิต เพื่อเพิ่มประสิทธิ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
15 . หัวหน้าส่วน GMP (สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด)
1. ควบคุมการปฏิบัติด้านการผลิตให้เป็นไปตามกฎ ระเบียบข้อปฏิบัติด้านสุขลักษณะ หรือ GMP ตาม ที่กำหนด 2.ติดตามผลด้านความสะอาดเรียบร้อยของอุปกรณ์ต่างๆ ในการผลิต การปฏิบัติงานของพนักงานในด้านสุขลักษณะสุขอน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ธ.ค. 58
16 . หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ - ธุรการและสวัสดิการ ประจำ อ.หาดใหญ่ (STA-HQ)
1.ประสานงานกับสาขาในส่วนงานธุรการ และแรงงานสัมพันธ์ 2.ควบคุมดูแลงาน ความเรียบร้อยภายในสำนักงานใหญ่ 3.จัดกิจกรรม ให้คำแนะนำสาขาเรื่องการขาด ลา มาสายของพนักงาน 4.งานธุรการ แรงงานสัมพันธ์ และสวัสดิการ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
17 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
18 . Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (STA-HQ)
1.วิเคราะห์ติดตาม Productivity หลักของผลิตภัณฑ์ยางแท่ง เป็นนรายวัน แยกแต่ละแผนก 2.เน้นการบริหาร Productivity ของโรงงานในเชิงลึก

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
19 . วิศวกรเครื่องกล R&D (อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา) PSE
- เพิ่มประสิทธิภาพของเครื่องจักรการผลิตให้มีสภาพดีที่สุด - ออกแบบเครื่องจักรการผลิตให้กตรงกับ Process การใช้งาน - ออกมาตรฐานคุณภาพของเครื่องจักร การซ่อมบำรุง สำหรับการผลิตผลิตภัณฑ์ให้มีสภาพพร้อมใช้ง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ธ.ค. 58
20 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ - บริหารค่าตอบแทน จ.สงขลา (STA-HQ)
- ควบคุม ดูแล วางแผนงานบริหารค่าตอบแทนพนักงาน - ตรวจสอบการจ่ายค่าตอบแทนในกลุ่มบริษัท - จัดเตรียมข้อมูลนำเสนอผู้บริหาร

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ธ.ค. 58
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ