เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริหารคุณภาพ ด่วน!!
- จัดทำแผน ตรวจสอบ และติดตามการตรวจระบบ GMP รวมทั้งจัดทำทะเบียนและเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการตรวจ GMP เพื่อให้เอกสารการตรวจมีความถูกต้อง ทันสมัยและเป็นไปตามข้อกำหนดต่างๆ และติดตามผลการแก้ไขปัญหาด้าน GMP...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ธ.ค. 57
2 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพห้องปฏิบัติการวิเคราะห์,สอบเทียบ,เอกสารและระบบคุณภาพ
ควบคุม ดูแล และติดตามงานในห้องปฏิบัติการทางเคมี จุลชีววิทยา และงานสอบเทียบอุปกรณ์ เครื่องมือวัดคุณต่างๆตลอดจนกำกับดูแลการลงทะเบียนคำร้องเรียนจากลูกค้า การออกCertificate ต่างๆตามที่ลูกค้าร้องขอ

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ธ.ค. 57
3 . หัวหน้าแผนกสายการผลิตอาหารคน และอาหารสัตว์เลี้ยง
วางแผน และควบคุมงานในสายการผลิตให้ได้ปริมาณการผลิตตามเป้าหมาย เพื่อส่งมอบสินค้าได้ตรงตามเวลา ควบคุม การผลิตให้เป็นได้ตามข้อกำหนดลูกค้า

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ธ.ค. 57
4 . หัวหน้าแผนกประกันคุณภาพกระบวนการฆ่าเชื้อผลิตภัณฑ์
รับผิดชอบการทดลอง ควบคุม ดูแลและติดตามกระบวนการฆ่าเชื้อในผลิตภัณฑ์ จัดทำและแก้ไขเอกสารเกี่ยวกับการฆ่าเชื้อให้ทันสมัย ตลอดจนปรับปรุงระบบการทำงานของแผนกให้มีประสิทธิภาพเพิ่มขึ้น

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ธ.ค. 57
5 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมปิดฉลาก
ดูแลและตรวจสอบเครื่องจักรในกระบวนการปิดฉลากและบรรจุหีบห่อ วางแผนการ Overhaul เครื่องจักร วางแผนและปฏิบัติงานตามแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเชิงป้องกัน (PM) ดูแลการสต๊อคอะไหล่เครื่องจักร ตลอดจนฝึกอบรมและพัฒนาค...

บริษัท สงขลาแคนนิ่ง จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ธ.ค. 57
6 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์ จ.สงขลา)
- ปฏิบัติงานด้านการขายตามเป้าหมายการขายที่ฝ่ายกำหนดเพื่อให้ได้ยอดขายตามที่ ตั้งไว้ โดยมีบริการที่ดีสามารถตอบสนองความต้องการและแก้ไขปัญหาของลูกค้า

บริษัท ตราเพชร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
23 ธ.ค. 57
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ จ.สงขลา (ภาษาจีนกลาง)
- ล่าม แปลภาษาให้ผู้จัดการ - ขับรถพาผู้จัดการไปดูงานตามพื้นที่ ที่ดูแล

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 ธ.ค. 57
8 . Sales executive ประจำสาขาอำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา(ด่วน)
- เสนอขายสินค้าประเภทอุปกรณ์ในงานโลจิสติกส์ ได้แก่ ถุงลมกันกระแทกในการบรรจุสินค้า / สายรัดสินค้า / พลาสติกคลุมสินค้า / พาเลท และอื่นๆ - จัดทำแผนการขาย การเข้าพบลูกค้า - ติดต่อประสานงานหน่วยงานภายในแ...

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถยนต์+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน
23 ธ.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายโอนกรรมสิทธิ์ (ประจำหาดใหญ่) สัญญา 1 ปี
ด่วน!!

- สามารถประสานงานกับหน่วยงานราชการ, นิติบุคคล และหน่วยงานอื่นๆ เพื่อการโอนอาคารชุด - มีประสบการณ์ทำ 1 ปีขึ้นไปจะพิจารณาเป็นพิเศษ - มีประสบการณ์ด้านการโอนอาคารชุด โครงการโดยตรง - มีประสบการณ์ด้า...

Serene Property & Development Co., Ltd. (บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ธ.ค. 57
10 . Office Engineer
ด่วน!!!

1. ศึกษารายละเอียดวัสดุและอุปกรณ์ รายการประกอบแบบ 2. คำนวณ BOQ โครงการใหม่ 3. บันทึก แก้ไขแบบก่อสร้าง งานโครงสร้างและสถาปัตย์ 4. ตรวจสอบรายละเอียด เปรียบเทียบราคาของวัสดุอุปกรณ์ 5. คำนวณปริมาณง...

Serene Property & Development Co., Ltd. (บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
23 ธ.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด (ประจำหาดใหญ่) Contract 3 เดือน
- สัญญาจ้าง 3 เดือน - มีประสบการณ์ในกิจกรรม การออกบู๊ท กราฟฟิคดีไซน์ - มีความสามารถในการฟัง พูด อ่าน และเขียน จะพิจารณาเป็นพิเศษ - สามารถใช้งานคอมพิวเตอร์ได้อย่างคล่องแคล่ว(Ms.office,Presentation,A...

Serene Property & Development Co., Ltd. (บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ธ.ค. 57
12 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่สาขาหาดใหญ่,สุราษฏร์ธานี ด่วน! (Section Manager - Bakery)
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ธ.ค. 57
13 . หัวหน้า พนักงานขายบัตร แพททินัม ROP ( ประจำหาดใหญ่ )
*บริหารทีมงานขายบัตรแพททินัม ROP ให้กับลูกค้าในพื้นที่ *บริหารงานด้านการส่งเสริมการตลาด *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
22 ธ.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่แนะนำ บัตรแพททินัม ROP (ประจำหาดใหญ่)
*แนะนำสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับบัตรแพททินัม ROP *นำเสนอบัตรแพททินัม ROP ให้กับลูกค้า ให้ได้ตามยอดที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
22 ธ.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (ประจำสาขาหาดใหญ่)
*ออกพื้นที่แนะนำบัตรเครดิต อิออน ให้กับลูกค้า *แนะนำผลิตภัณฑ์ อิออน ให้ลูกค้า รับทราบ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น
22 ธ.ค. 57
16 . ผู้จัดการสาขา (ประจำ สาขาหาดใหญ่ )
*บริหารจัดการสาขา ทางด้านการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสินเชื่อ *ควบคุมบริหารจัดสาขา ปราศจาก ข้อร้องเรียนของลูกค้า *บริหารจัดการสาขา และยอดเป้าบัตรเครดิตให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด *ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ รายได้อื่นๆ
22 ธ.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำหาดใหญ่ และสงขลา)
*บริหารจัดการวางแผนทางการตลาด *บริหารจัดการทีมงานขายบัตรเครดิต ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด *ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + รายได้อื่นๆ
22 ธ.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่จัดจำหน่าย ประจำภูมิภาค: ภาคตะวันตก-ภาคใต้ (สัญญาจ้างพิเศษ 1 ปี)
1. เสนอขายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย และร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในการเสนอขายสินค้าให้กับร้านค้าและผู้ใช้งานปลายทาง 2. สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย 3. ติดตามสถานการณ์ตลาด วิเคราะห์และติดตามความเคลื...

บริษัทเอสซีจี เปเปอร์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 13,000 บาท + ช่วยเหลือค่าครองชีพ 750 บาท + ค่า Incentive (ตามที่บริษัทกำหนด)
22 ธ.ค. 57

บริษัท บีแอลที โลจิสติคส์ จำกัด BLT Logistic Co.,Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ธ.ค. 57
20 . พนักงานรายงานโครงการ (Projects Reports Clerk) - ประจำสาขาสงขลา
- ป้อนข้อมูลโครงการทุกวัน - ติดตามโครงการ - รายงานโครงการเต็มรูปแบบ - แนวโน้มโครงการ - จัดเก็บข้อมูลโครงการ - ช่วยงานอื่นๆ ที่จำเป็นจากผู้บริหารด้านบริการอุตสาหกรรม

Waste Management Siam Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ธ.ค. 57
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ