เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Controller Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ และ สาขากรุงเทพฯ
1.รับผิดชอบข้อมูลการตัดสินใจ การวางแผน การลงทุนสำหรับฝ่ายบริหาร 2.การปรับปรุงระบบงาน สร้างประสิทธิภาพและผลกำไรให้องค์กร 3.Budget control 4.Business Analysis

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
2 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
-หัวหน้า คอยฝึกอบรม trainning -ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ และงานด้านการบริหาร

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
30 ก.ค. 57
3 . ฝ่ายสื่อสารการตลาด
-ส่งเสริม/สนันสนุน/ประสานงาน -ดูแลประสานงานวิจัยทางด้านการตลาดให้กับบริษัท

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
30 ก.ค. 57
4 . ผู้จัดการฝึกหัด
บริหารงานด้านการตลาด วางแผนงานให้กับแต่ละฝ่ายในบริษัท ควบคุมดูแลบริษัท

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000
30 ก.ค. 57
5 . พนักงานขาย
ให้ข้อมูลทางด้านการโฆษณา ออกตลาด และจำหน่ายสินค้า

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 ขึ้นไป
30 ก.ค. 57
6 . พนักงานส่งเสริมโปรโมชั่น
-พนักงานจัดทำโปรโมชั่น -ดูแลโปรโมชั่น -ติดต่อประสานงานด้านการตลาด

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
30 ก.ค. 57
7 . หัวหน้า พนักงานขายบัตร แพททินัม ROP ( ประจำหาดใหญ่ )
*บริหารทีมงานขายบัตรแพททินัม ROP ให้กับลูกค้าในพื้นที่ *บริหารงานด้านการส่งเสริมการตลาด *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 ก.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่แนะนำ บัตรแพททินัม ROP (ประจำหาดใหญ่)
*แนะนำสิทธิประโยชน์ เกี่ยวกับบัตรแพททินัม ROP *นำเสนอบัตรแพททินัม ROP ให้กับลูกค้า ให้ได้ตามยอดที่บริษัทฯ กำหนด

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
30 ก.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการตลาด (ประจำสาขาหาดใหญ่)
*ออกพื้นที่แนะนำบัตรเครดิต อิออน ให้กับลูกค้า *แนะนำผลิตภัณฑ์ อิออน ให้ลูกค้า รับทราบ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น
30 ก.ค. 57
10 . ผู้จัดการสาขา (ประจำ สาขาหาดใหญ่ )
*บริหารจัดการสาขา ทางด้านการตลาด ด้านบุคลากร ด้านสินเชื่อ *ควบคุมบริหารจัดสาขา ปราศจาก ข้อร้องเรียนของลูกค้า *บริหารจัดการสาขา และยอดเป้าบัตรเครดิตให้ได้ตามที่บริษัทกำหนด *ดำเนินการจัดกิจกรรมเพ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท+ รายได้อื่นๆ
30 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่การตลาด ( ประจำหาดใหญ่ และสงขลา)
*บริหารจัดการวางแผนทางการตลาด *บริหารจัดการทีมงานขายบัตรเครดิต ให้ได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด *ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท + รายได้อื่นๆ
30 ก.ค. 57
12 . สัตวแพทย์วิชาการ (ประจำสำนักงานหาดใหญ่)
1. ดูแลควบคุมระบบการป้องกันเฝ้าระวังโรค ป้องกันโรค การรักษาและการแก้ปัญหาโรคสุกร,ไก่ 2. ควบคุมการใช้ยา เวชภัณฑ์ สารเคมีที่ใช้ในธุรกิจการเลี้ยงสัตว์ ให้ถูกต้องตามกฎหมายและมาตรฐานการผลิตสุกรและมีต...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
13 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำฟาร์มภูมิภาค)
1.ควบคุมดูแลการการทำงานของพนักงานปฎิบัติการในส่วนของงานแจ้งซ่อมที่จะได้รับการแจ้งซ่อมจากคนงานสัตวบาล และงานโปรแกรมซึ่งกำหนดการทำงานไว้ในแต่ละวัน 2.ควบคุมดูแลการทำงานของผู้รับเหมาจากภายนอกซึ่งเข้ามาทำ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
14 . Craftsman
Craftsman responsibilities: 1. Receipt and dispatch of contractors and suppliers material from onshore warehouse to customer location. 2. Checking PO 3. Checking all material return 4. Issuin...

Brunel Energy (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000 THB (depend on experience)
30 ก.ค. 57
15 . ผู้จัดการฝ่ายโลจิสติกส์ ประจำสาขา อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก วางแผนการเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์-สรรหา ประจำสาขา อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
- ดูและเรื่องการสรรหาพนักงานตามความต้องการของบริษัท ตรวจสอบเวลาทำพนักงาน,แฟ้มประวัติในแต่ละวัน ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูล และบันทึกลงในแบบฟอร์มที่กำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ Draftman ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
เขียนแบบ อ่านแบบ และออกแบบ เครื่องจักรหรืองานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
30 ก.ค. 57
18 . วิศวกรติดตั้ง ประจำสาขาหาดใหญ่ จังหวัดสงขลา (PSE)
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างและตามประสบการณ์
30 ก.ค. 57
19 . Design Engineer(วิศวกรออกแบบ)ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (PSE)
รับผิดชอบดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและงานบำรุงรักษางานไฟฟ้าในโรงงานอุตสาหกรรม

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ ประจำสาขาครองแงะ จ.สงขลา (HD)
รับผิดชอบงานด้านจัดซื้อ,สรรหา Supplier รายใหม่ ๆ ,สรุปข้อมูลรายละเอียดเกี่ยวกับวัตถุดิบที่ใช้ในการผลิต

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ค. 57
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ