เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรวางแผนและประเมินราคา จ.สงขลา (PSE)
- ติดต่อประสานงาน วางแผน และควบคุมการจัดส่งวัตถุดิบ และอุปกรณ์ชิ้นงานที่ใช้สำหรับติดตั้ง - ติดตามงานให้ได้ตามแผนที่กำหนด และควบคุมทีมงานให้ทำงานสำเร็จบรรลุตามเป้าหมาย - วิเคราะต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
2 . System Engineer จ.สงขลา (PSE)
- ออกแบบติดตั้งและจัดหา Solution ที่เหมาะสมทั้งในด้าน Server และ Network หรือระบบอื่นที่เกี่ยวข้อง - ศึกษาและพัฒนาระบบ IT Intrantruction ให้กลุ่มบริษัท - ออกแบบจัดหาติดตั้ง Windows, VM ware, Active ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ การตลาด Display (ดูแล สงขลา,ตรัง,พัทลุง,สตูล,ยะลา,ปัตตนี,นราธิวาส)ติดต่อ คุณก้อย 098-2808237
-วางแผนทำงานจัดการออกแบบทำ Display ตามพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย -จัดกิจกรรม Event ตามสถานที่ต่างๆ

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
4 . Sales
1. นำเสนอขายสินค้าของบริษัทฯ ให้แก่ลูกค้า 2. ติดต่อลูกค้าและหาลูกค้าใหม่ๆ 3. ติดต่อประสานงานภายในองค์กร

บริษัท สยาม คลาสสิค วัสดุภัณฑ์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการโลจิสติกส์ สาขาหาดใหญ่ (รับเฉพาะผู้ชาย) ด่วน !!
- เปิดบิลให้กับลูกค้าเมื่อซื้อสินค้า - งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายหมาย

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
28 มี.ค. 58
6 . ช่างทั่วไป
ทำหน้าที่เป็นช่างทั่วไปให้กับบริษัทฯ

บริษัท กฤษณะ คอนสตรัคชั่น แอนด์ เซอร์วิส จำกัด
2 คน (หาดใหญ่ 1 คน)(โคราช 1 คน)
เงินเดือน 10,000-15,000
28 มี.ค. 58
7 . ผู้จัดการฝึกหัด ประจำโครงการหาดใหญ่
- มีประสบการณ์บริหารงานขายธุรกิจอสังหาริมทรัพย์ จะพิจารณาเป็นพิเศษ - รักงานบริการ สามารถหยืดหยุ่นเวลาในการทำงานได้ - สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - บุคลิกดี มีทักษะการสื่อสารที่ดี สามารถแก้ไ...

Serene Property & Development Co., Ltd. (บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
8 . Sales Executive ประจำสาขาหาดใหญ่
- รักงานขายและมีความสามารถในการเจรจา - สามารถพูดและสื่อสารภาษาอังกฤษได้ดี - มีประสบการณ์ด้านงานขายหรือการบริการ อย่างน้อย 6 เดือน - สามารถใช้คอมพิวเตอร์โปรแกรมพื้นฐานได้ (Microsoft Office) - ...

Serene Property & Development Co., Ltd. (บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
9 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
-เป็นส่วนของหัวหน้างาน คอยฝึกอบรม trainning -ฝึกอบรมบุคลากรใหม่ และงานด้านการบริหารต่างๆ -ฝึกพัฒนาบุคลากรใหม่ให้มีคุณภาพในการทำงานมากขึ้น

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
4 อัตรา
28 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด
ออกพื้นที่สำรวจข้อมูลเกี่ยวกับการตลาดให้ทางบริษัท

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
11 . ผู้จัดการฝึกหัด
บริหารงานด้านการตลาด วางแผนงานในส่วนต่างๆให้กับแต่ละฝ่ายในบริษัท รวมถึงการควบคุมดูแลในการจัดการงานส่วนต่างๆให้กับทางบริษัท

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000-25,000 บาท
28 มี.ค. 58
12 . พนักงานทั่วไป
ทำตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายงานซึ่งในส่วนของการทำงานหรือลักษณะงานต่างๆจะขึ้นอยู่กับทางฝ่ายบริหารจะพิจารณาและมอบหมายให้

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
6 อัตรา
28 มี.ค. 58
13 . พนักงานส่งเสริมโปรโมชั่น
-พนักงานจัดทำโปรโมชั่นให้กับทางบริษัท -แนะนำ ส่งเสริมรายละเอียดโปรโมชั่นให้กับทางบริษัท -ติดต่อประสานงานด้านการตลาด

บริษัท อินเทลลิเจนท์ บิลลิ่ง จำกัด
4 อัตรา
28 มี.ค. 58
14 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
15 . Software engineer จ.สงขลา (PSE)
-เขียนโปรแกรมบนแพลตฟอร์ม.NETและMVC ด้วย C# หรือ ASP -พัฒนาโปรแกรมด้วยภาษา ABAPบนระบบSAP

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
16 . Control Electrical Engineer จ.สงขลา (PSE)
ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
17 . Analysis Engineer จ.สงขลา (PSE)
ใช้ Software ในการวิเคราะห์ FEA, CFD

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
18 . Product development engineer – Electrical จ.สงขลา (PSE)
ออกแบบระบบควบคุมเครื่องจักร, PLC, ระบบควบคุมอัตโนมัติ, ระบบ Automation

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
19 . Thermal Engineer จ.สงขลา (PSE)
ออกแบบตู้อบ , Heat Exchanger , ระบบระบายอากาศ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
20 . Site Engineer (วิศวกรควบคุมงาน) จ.สงขลา (PSE)
ควบคุมการผลิต ติดตั้งเครื่องจักร และควบคุมต้นทุนการผลิต

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
 พบ 54 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ