เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาหาดใหญ่รับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 พ.ค. 59
2 . Human Resources Development (ปฏิบัติงานที่ อ.ระโนด จ.สงขลา)
Job Responsibilities: • Responsible for HR strategy development and implement following corporate objective. • Manage and provide full spectrum of Human Resources, compliance with labor laws & regu...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
6 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายประกันคุณภาพและผู้จัดการฝ่ายผลิต (ปฏิบัติงาน อ.ระโนด จ.สงขลา)
ฝ่ายประกันคุณภาพ=2 อัตรา ฝ่ายผลิต=2 อัตรา คุณสมบัติฝ่ายประกันคุณภาพ 1. ออกแบบมาตรฐานการผลิต ตลอดจนบรรจุภัณฑ์ ส่วนประกอบ สารเคมีที่เกี่ยวข้องกับการผลิตสินค้าประเภทกุ้งแช่แข็ง โดยอ้างอิงข้อมูลหน่วย...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
6 พ.ค. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อทั่วไป (ปฏิบัติงานที่ อ.ระโนด จ.สงขลา)
1. วางแผนงานและควบคุมการซื้อให้สอดคล้องกับนโยบายงานจัดซื้อ ในราคาที่เหมาะสมทันตามกำหนดและสอดคล้องกับ ระบบบริหารคุณภาพอาชีวอนามัย ความปลอดภัยสิ่งแวดล้อมและมาตรฐานแรงงาน 2. ติดตามการดำเนินงานตามแผนงานใ...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
6 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ต้อนรับลูกค้า (Receptionist)
- รับลงทะเบียนเข้าพัก ไม่ว่าแขกผู้นั้นจะทำการจองห้องพักเข้ามาก่อนหรือไม่ ในกรณีที่มีห้องพักว่างและแขกติดต่อเข้าพักกับพนักงานบริการส่วนหน้าของโรงแรมโดยตรง - ประสานงานในการให้บริการด้านต่าง ๆ เพื่ออำ...

Chestnut Hill Eco Resort Hat Yai
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ต่อเดือน
6 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager - Bakery ) สาขาหาดใหญ่
• สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ • ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชีและการเงิน
1.บันทึกบัญชีเบื้องต้นภายในบริษัท 2.ตรวจเช็คเอกสารการจ่ายเงิน รับเงิน 3.ติดตามการรับชำระเงินจากลูกหนี้ 4.ทำเอกสารการจ่ายเงินภายในบริษัท 5.ประสานงานกับธนาคาร

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
8 . คีย์ข้อมูล / โปรโมทเว็บไซด์ / คอลเซ็นเตอร์ / คอนเฟิร์มออเดอร์
- โปรโมทเว็ปไซด์ - คอลเซ็นเตอร์ - คอนเฟิร์มออเดอร์ - กรอกข้อมูลรายชื่อลูกค้า - คีย์รายการสั่งซื้อ - ใช้อินเตอร์เน็ทในการทำงาน - สามารถรับงานกลับไปทำที่บ้านได้ - ไม่กระทบงานประจำ ตำแหน่งงาน...

บริษัท พิบูลรุ่งเรือง จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 15,000
6 พ.ค. 59
9 . Sale ประจำสาขาหาดใหญ่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เข้าพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
6 พ.ค. 59
10 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (ประจำภาคใต้)
- วิเคราะห์และจัดทำแผนกิจกรรมทางการตลาด ให้เหมาะสมกับช่องทางการจัดจำหน่าย - ติดตามสถานการณ์ทางการตลาด วิเคราะห์และรายงานความเคลื่อนไหวของการจัดกิจกรรมการตลาดของคู่แข่งขัน - ควบคุมและบริหารจัดกา...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อเครื่องจักรและอะไหล่
1. ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและต่างประเทศ 2. จัดทำเอกสารใบสั่งซื้อสินค้า 3. จัดแยกเอกสารใบขอซื้อใบสั่งซื้อ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
12 . หัวหน้าส่วนวางแผนและจัดส่ง สังกัด PSE
บริหาร จัดการ ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ในการวางแผนและจัดส่ง วัตถุดิบและอุปกรณ์ที่ใช้สำหรับติดตั้งไปยังหน้างานแต่ละพื้นที่ของโรงงาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
13 . หัวหน้าส่วนระบบคุณภาพ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
1.กำหนด, ดำเนินการตามแผนการตรวจและติดตามประสิทธิผลของการแก้ไขสำหรับการตรวจติดตามภายใน ( Internal Audit ) และ Process Audit 2.เตรียมข้อมูล ประสานงานและเข้าร่วมการตรวจติดตามจากภายนอก (External Audit) ไ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
14 . หัวหน้าส่วนตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ อ.สะเดา จ.สงขลา (NHR)
1.ควบคุม ดูแล ตรวจสอบ การดำเนินงานด้านคุณภาพในด้านกายภาพของวัตถุดิบ ประเภทเศษยาง ยางเครฟ ยางแผ่น รับเข้า ยางเครฟในกระบวนการผลิต 2.ติดตามและวิเคราะห์แนวโน้มปัญหาหรือข้อบกพร่องของคุณภาพด้ายกายภาพ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 พ.ค. 59
15 . หัวหน้าส่วนวางแผน โลจิสติกส์ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1.วางแผนการผลิตและส่งออกรวมถึงควบคุมแผนให้เป็นไปตามที่กำหนด 2.จัดทำ, วิเคราะห์ข้อมูลการผลิตและส่งออกรวมถึงการวางแผนแก้ไขและป้องกันปัญหาที่มีผลกระทบกับแผน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
16 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อ สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1.ติดต่อประสานงานกับ Supplier ทั้งภายในและ ต่างประเทศ 2.เจรจาต่อรองราคาและเงื่อนไขต่างๆ 3.วางแผนการสั่งซื้อสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
17 . หัวหน้าส่วน Ingredient Preparation สังกัด สยามเซมเพอร์เมด
เป็นผู้ช่วยหัวหน้าส่วนอาวุโสในการควบคุมการจัดเตรียมสารเคมีในส่วนของ Dispersion, MPM, stock COG, stock S4, stock COG สำหรับฝ่ายผลิตทั้งงานเอกสารและงานในพื้นที่ - ประมาณการปริมาณสารเคมีแต่ละชนิด - ควบ...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
18 . หัวหน้าส่วนส่งออก สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1. วางแผนการส่งออกรวมถึงควบคุมแผนให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ควบคุมการสั่งเรียกตู้และสั่งลากตู้สินค้า การขึ้นตู้ และดูแลพื้นที่ทำงาน 3. ควบคุมการหมุนเวียนของตู้container และหาง trailer ให้อยู่ในระยะเว...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
19 . หัวหน้าส่วนสต๊อก สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1.ควบคุมดูแลบริหารจัดการพัสดุคงคลัง กลุ่ม Spare part, Former, Raw material และเบ็ดเตล็ด 2.จัดทำรายงานต่างๆ ในฝ่ายเพื่อควบคุมติดตามพัสดุคงคลัง เช่น ยอดคงเหลือ, การควบคุม Max-Min, Dead stock, Slow Move...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 พ.ค. 59
20 . หัวหน้าส่วนบัญชีต้นทุน สังกัด สยามเซมเพอร์เมด จำกัด
1. รวบรวมข้อมูลเพื่อทำงบการเงิน 2. ตรวจสอบรายงานสรุปสินค้าระหว่างทำ การเบิกใช้น้ำยาง , เคมี , วัสดุหีบห่อ , เชื้อเพลิง , อะไหล่วัสดุ 3. จัดทำรายงานต้นทุนโอนระหว่างแผนกของสินค้าระหว่างผลิตและคำนวณต้...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
ตามตกลง
6 พ.ค. 59
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ