เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sale ประจำสาขาหาดใหญ่
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัท - เข้าพบลูกค้ารายเก่า รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 ขึ้นไป
25 มิ.ย. 60
2 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood)
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 มิ.ย. 60
3 . Regional Support -Admin ประจำศูนย์หาดใหญ่
- รับผิดชอบงานทางด้านธุรการและงานซ่อมบำรุงรักษา สาขาภายใต้สังกัดที่ได้รับมอบหมาย

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน n/a
25 มิ.ย. 60
4 . พนักงานคลังสินค้า/พนักงานขับรถ
- เบิกจ่ายสินค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - ตรวจสอบจำนวนยอดสินค้า - ดูแลความเรียบร้อย และจัดหมวดหมู่สินค้าให้ง่ายต่อการค้นหา - ส่งสินค้าให้ลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลักกี้โฮม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป
25 มิ.ย. 60
5 . พนักงานขายกระเบื้องแกรนิโต้
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย -นำเสนอสินค้าให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า -วางแผนเจาะกลุ่มลูกค้าเพื่อเพิ่มยอดขาย -เข้าพบลูกค้าเพื่อเสนอสินค้าและบริการ

บริษัท ลักกี้โฮม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 และค่าคอมมิชชั่น
25 มิ.ย. 60
6 . Sales Engineer
1) To sell Lubricant from Chevron by Genius Marine Co.,Ltd. 2) Advising Exciting and New clients on their property requirements 3) Achieve sales targets and expand new prospects and business opportu...

บริษัท จีเนียส มารีน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000 THB exclude Commission
25 มิ.ย. 60
7 . Sales and Marketing (Chinese) ประจำสงขลา
Taking care of potential customer of the company by controlling the inventory as well as the production to match with Vendor Management Inventory Program. Coordinating with R&D department to get the n...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
8 . E&I Technician (Offshore)
1.วางแผนการควบคุมการซ่อมบำรุงงานไฟฟ้าของเครื่องจักรให้มีคุณภาพตามระยะเวลาที่กำหนดไม่มีข้อร้องเรียนจากลูกค้า (Zero Complain) 2.ควบคุมการจัดเตรียมเครื่องมือไฟฟ้าและเครื่องกลต่างๆของเครื่องจักร 3.ควบคุ...

Best Performance Engineering Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ตามระดับที่สัมภาษณ์ผ่าน
24 มิ.ย. 60
9 . E&I Supervisor (Offshore) ด่วน !!
1.บริหารและวางแผนงานด้านการติดตั้ง การตรวจสอบ และซ่อมบำรุงอุปกรณ์ไฟฟ้าในส่วนเครื่องจักรในแท่นขุดเจาะน้ำมัน 2.มอบหมายงานและควบคุมการปฏิบัติงานช่างไฟฟ้าให้ปฏิบัติหน้าที่ด้วยความเรียบร้อย 3.วิเคราะห์ปั...

Best Performance Engineering Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามระดับที่สัมภาษณ์ผ่าน
24 มิ.ย. 60
10 . หัวหน้าแผนกทรัพยากรบุคคล : ประจำสงขลารับสมัครด่วน !
1. สรรหาและจัดจ้างบุคลากรที่มีประสิทธิภาพมากเข้ามาทำงาน โดยวิธีประกาศโฆษณาตำแหน่งว่างรับสมัคร และทำการสัมภาษณ์เพื่อคัดเลือกผู้สมัครงานที่มีคุณสมบัติดีที่สุด เพื่อการจ้างงานโดยตรงหรือจัดส่งให้ เจ้าหน้า...

Best Performance Engineering Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 60
11 . QC Assistant Section Manager
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพไลน์ Trimming ,Kirimi ,Yaki และ QC. Receiving การผลิต ในการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงาน, แผนคุณภาพและข้อกำหนด...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 60
12 . Quality Assurance Staff
- วางแผน ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพภายในบริษัทฯ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP, ISO 9001:2008 และ BRC

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 60
13 . QC Lab Staff
1. ควบคุมการตรวจวิเคราะห์คุณภาพของวัตถุดิบ,ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต,ผลิตภัณฑ์สุดท้าย ในการตรวจวิเคราะห์ทดสอบทางด้านเชื้อจุลินทรีย์ ,ด้านยาปฏิชีวนะตกค้าง, ด้านการทดสอบชิม ( Sensory Test ) ให้เป็น...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
24 มิ.ย. 60
14 . R&D Staff
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์ร่วมกับลูกค้า ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ เคมี และชีวภาพ ติดตามและตัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ จะต้องปฏิบัติ รวมถึงติดตามการเปลี่ยนแปลงข...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD Staff)
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมีและชีวภาพ, ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมา...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
16 . พนักงานขนส่ง(เด็กติดรถบรรทุก)รับสมัครด่วน !
- ปฏิบัติงานไปกับรถบรรทุกสินค้า คอยดูแล ควบคุมการยกขึ้น-ลงของสินค้า ,ช่วยพนักงานขับรถบรรทุกในการโบกถอยรถ - ทำความสะอาดรถบรรทุก ,อุปกรณ์และเครื่องมือของบริษัทให้สะอาดและพร้อมใช้งานเสมอ - ปฏิบัติงานตา...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมภาคใต้ สงขลา
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายวันตามกฎหมายกำหนด
24 มิ.ย. 60
17 . ช่างทั่วไป รายวันรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบการปฏิบัติงาน และดำเนินการของระบบการจัดการสารปรอท รวมถึงประสานงานต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับคำสั่งจากหัวหน้างานอย่างขยันขันแข็ง - รักษาและทำความสะอาดอุปกรณ์ในการทำงานให้อยู...

Waste Management Siam Co., Ltd.
นิคมภาคใต้ สงขลา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายวัน
24 มิ.ย. 60

บริษัท เอสวีพี.โปร. จำกัด
1 อัตรา
24 มิ.ย. 60
19 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง และวิศวกรสำนักงานโยธา/ก่อสร้าง
- คิด BOQ งาน - คุมงาน, ตรวจเชคความเรียบร้อยหน้างาน - ติดตามการทำงานของผุ้รับเหมาตรวจสอบความถูกต้องเรียบร้อย

บริษัท เอสวีพี.โปร. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 60
20 . ช่างก่อสร้าง/ช่างเชื่อม
- ติดตั้งและซ่อมบำรุงสินค้าของบริษัทฯ ให้กับลูกค้าอาทิ แขนกั้นรถอัตโนมัติ ประตูรั้วรีโมท

บริษัท เอส.ที. ฟิวเจอร์คอนโทรล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000+ บาท
24 มิ.ย. 60
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ