เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขาหาดใหญ่ (Up-country Sale Manager : Hatyai)
- บริหารทีมงานขายเครื่องครัวสเตนเลสสตีล ตรานกนางนวล ตราจรวด เขตพื้นที่หาดใหญ่ - กำกับ ควบคุมดูแล ผลักดัน ทีมงานขายให้ประสบผลสำเร็จตามเป้าหมาย

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหาดใหญ่
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
30 เม.ย. 60
3 . Branch Manager ประจำสาขาหาดใหญ่ (มีประสบการณ์)รับสมัครด่วน !
-รับผิดชอบงานด้านการตลาดของสาขา เพิ่มยอดขาย เพิ่มจำนวนสมาชิกใหม่ และเพิ่มผลกำไรสาขาสูงสุด -บริหารจัดการสาขา และพัฒนาคุณภาพของการให้บริการเพื่อสร้างความพึงพอใจสูงสุดให้กับลูกค้า -บริหารจัดการด้านอ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 60
4 . Internal Audit (ประจำศูนย์หาดใหญ่)
1.Engagement planning: วิเคราะห์กระบวนการ/ระบบ, ระบุความเสี่ยงและการควบคุมที่เกี่ยวข้อง, รวบรวมข้อมูลเพื่อวางแผนการตรวจสอบ 2.Audit execution: ปฏิบัติการตรวจสอบภาคสนาม (รวบรวมและวิเคราะห์ข้อมูล, รวบร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
30 เม.ย. 60
5 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาหาดใหญ่รับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
6 . Sales and Marketing (Chinese) ประจำสงขลา
Taking care of potential customer of the company by controlling the inventory as well as the production to match with Vendor Management Inventory Program. Coordinating with R&D department to get the n...

บริษัท ไทยยูเนี่ยน กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 60
7 . Sales จำหน่ายเครื่องมือแพทย์ ภาคใต้(อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา)รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับแพทย์ และเจ้าหน้าที่โรงพยาบาลฯ - ประสานงานขายกับลูกค้า - สร้างฐานข้อมูลลูกค้า

บริษัท โปรแคร์เมดิคอล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประมาณ 10,000 - 15,000 + ค่าคอมมิชชัน + ค่าน้ำมัน + ค่าโทรศัพท์ + ค่าเสื่อมรถยนต์
29 เม.ย. 60
8 . จนท.ส่งเสริมการตลาด (ประจำสาขา หาดใหญ่)*สัมภาษณ์งาน 17/04/2017
*แนะนำบัตรเครดิต อิออน ให้กับลูกค้า *แนะนำผลิตภัณฑ์ อิออน ให้ลูกค้า รับทราบ *งานอื่นๆ ทั่วไปตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น
29 เม.ย. 60
9 . Sales Engineer
พบหาลูกค้า เพิ่มเป้ายอดขาย ถอดแบบ เขียนแบบ ทำราคา จัดทำเอกสารขออนุมัติ ควบคุมคุณภาพงาน สวัสดิการ ตามระเบียบบริษัทฯกำหนด

บริษัท เอ เอ็น ซี ดีไซน์ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 เม.ย. 60
10 . Quality Assurance Staff
- วางแผน ควบคุม ดูแล จัดทำเอกสารทั้งหมดที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพภายในบริษัทฯ ได้แก่ ระบบ GMP, HACCP, ISO 9001:2008 และ BRC

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
11 . QC Assistant Section Manager
- วางแผน ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของหัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพไลน์ Trimming ,Kirimi ,Yaki และ QC. Receiving การผลิต ในการตรวจวัดและควบคุมคุณภาพสินค้าให้เป็นไปตามวิธีปฏิบัติงาน, แผนคุณภาพและข้อกำหนด...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกซ่อมบำรุง(วิศวกรรม)
บริหารงานในฝ่ายวิศวกรรมซึ่งเป็นงานประเภท เดินระบบต่างๆ งานประเภทบำรุงรักษา งานซ่อม สร้าง ให้สามารถดำเนินไปได้อย่างมีประสิทธิภาพและสอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
- วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่และเก่า - คำนวณต้นทุนการผลิตของผลิตภัณฑ์ใหม่และผลิตภัณฑ์เก่าที่มีการพัฒนา - จัดเตรียมผลิตภัณฑ์สำหรับ - ร่วมวางแผนกับแผนกขายและการตลาด - ทวนสอบการศึกษาอายุการเก็บรัก...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ (RD Staff)
ออกแบบและพัฒนาผลิตภัณฑ์, ศึกษาอายุการเก็บรักษาผลิตภัณฑ์ที่มีผลต่อคุณสมบัติทางกายภาพ, เคมีและชีวภาพ, ติดตามและจัดหากฎหมายและข้อกำหนดต่างๆ ที่บริษัทฯ ต้องปฏิบัติ รวมทั้งติดตามการเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดกฎหมา...

บริษัท นิสซุย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
29 เม.ย. 60
15 . ผู้แทนขายเครื่องมือแพทย์(Sales Representative )ประจำภาคใต้ นำถยนต์มาใช้ในงานได้รับสมัครด่วน !
- Sales เครื่องมือแพทย์ ต้องรับผิดชอบงานขายสินค้าในกลุ่มเครื่องเเพทย์ - ให้คำแนะนำในด้านต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง - รักษายอดขายตามที่ได้รับมอบหมายและสามารถปฏิบัติงานขายได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯ ตั้งไว้...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
16 . หัวหน้าแผนกขนส่งประจำสาขาภาคใต้
1. ควบคุมดูแล บริหารจัดการศูนย์ขนส่ง 2. ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง 3. ดูแลพนักงานขับรถ 4. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเสื่อมรถ
29 เม.ย. 60
17 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออกประจำสาขาสงขลา
1. บริการลูกค้าและจัดทำเอกสารนำเข้า-ส่งออก 2. ประสานงานหน่วยงานภายในองค์กรที่เกี่ยวข้อง 3. ประสานงานภายนอกและหน่วยงานราชการเกี่ยวกับการนำเข้า-ส่งออก 4. อื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าจัดทำเอกสาร+อื่นๆ
29 เม.ย. 60
18 . ผู้ช่วยสมุห์บัญชีประจำสำนักงานสงขลา
1. บันทึกบัญชีและปิดงบการเงินภายในประจำเดือน 2. ควบคุมดูแลระบบบัญชี 3. วางแผน ดูแล การบันทึกบัญชีให้ถูกต้อง 4. อื่นๆตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท วี-เซิร์ฟ โลจิสติกส์ จำกัด
1 อัตรา
29 เม.ย. 60
19 . Customer Service พนักงานขนส่ง รับสมัครด่วน !
- ทำการจัดสินค้า และส่งสินค้าให้ลูกค้าได้อย่างถูกต้อง ทันเวลา ได้มาตรฐานการบริการ

บริษัท หาดใหญ่ซาวด์สตาร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
20 . หัวหน้าแผนผลิตยางสกิม ประจำ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา (RBL)
1.ดูแลตรวจเช็คอุปกรณ์ที่ใช้ในการปฏิบัติงานให้มีการวางแผน ดูแล และตรวจสอบกระบวรการผลิต 2.ควบคุมดูแลสต๊อกแท้งค์น้ำกรดที่ใช้ในการผลิตและควบคุมปริมาณการใช้ตามเป้าหมาย 3.วางแผนการผลิตยางสกิมใให้สอดคล้องก...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 60
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ