เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 230 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยการตลาดสุกรชิ้นส่วน ด่วนมาก !!
- วางแผนงานขาย - หาลูกค้ารายใหม่ - สำรวจตลาด เก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท พันธุ์สุกรไทยพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
2 . หัวหน้า สัตวบาล สุกร ( สระบุรี ) ด่วนมาก !!
- ดูแลสุกร ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

บริษัท พันธุ์สุกรไทยพัฒนา จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
19 ก.ย. 57
3 . Sales
1. ขายสินค้าที่เกี่ยวกับอุตสาหกรรมโรงงาน 2. ออกพบลูกค้า 3. แนะนำสินค้าและบริการ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด สระบุรียูเนี่ยน
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ก.ย. 57
4 . วิศวกรไฟฟ้าและโยธา
1. ติดต่อกับลูกค้าที่สนใจในระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังงานแสงอาทิตย์ 2. เก็บข้อมูล ออกแบบ เสนอราคา จัดทำเอกสารเพื่อยื่นขออนุญาตต่อหน่วยงานรัฐที่เกี่ยวข้อง 3. กำกับดูแล และควบคุงานติดตั้งระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพล...

บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
19 ก.ย. 57

บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
19 ก.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่ธุรการ (ประจำสาขา สระบุรี)
Urgently Requirement !!!

- ดูแลงานธุรการประจำสำนักงาน - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้า - นำส่งเอกสารของลูกค้าเข้าสำนักงานใหญ่ กรุงเทพฯ - รับชำระค่างวดจากลูกค้า และออกใบเสร็จรับเงิน - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
19 ก.ย. 57
7 . พนักงานตรวจนับสินค้า สาขาสระบุรี
ด่วน

-ควบคุมและดำเนินการตรวจ รับ-จ่ายผลิตภัณฑ์ และอุปกรณ์ให้แก่รถเขตขายและรถลำเลียง -ควบคุมและดำเนินการจัดเก็บปริมาณผลิตภัณฑ์ในคลังสินค้า และหมุนเวียนสินค้า

ThaiNamthip Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
19 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
19 ก.ย. 57
9 . พนักงานขับรถธุรการ (โรงงานแก่งคอย)ด่วน !
1. ขับรถรับ-ส่ง เอกสารระหว่างโรงงาน สำนักงาน และหน่วยงานต่างๆ 2. ขับรถรับ-ส่ง สิ่งของหรือวัสดุอุปกรณ์จากร้านค้า ตามที่หน่วยงานร้องขอ 3. ขับรถรับ-ส่ง พนักงานเพื่อไปติดต่อหน่วยงานภายนอก 4. ส่งเอกสาร ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ก.ย. 57
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด่วน !
1. ตรวจสอบ และแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
19 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการอื่นๆมากมาย (คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม)
19 ก.ย. 57
15 . ผู้จัดการฝ่ายความปลอดภัย จป.(ไม่ต้องเป็น จป.วิชาชีพ)
1. วางแผนความปลอดภัยงานขนส่งสินค้า 2. ควบคุมดูแลตรวจสอบงานให้เป็นไปตาม j.d และ นโยบายองค์กร 3. วางแผนลดอุบัติเหตุ 4. ปฏบัติและควบคุมให้ฝ่ายความปลอดภัยปฏิบัติตามข้อกฎหมายอย่างเคร่งครัด 5. บริหารบุค...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ย. 57
16 . พนักงานบริการ และ ผู้ช่วยกุ๊ก และ พนักงานครัวล้าง ประจำสาขา โรบินสันสระบุรี ด่วนมาก !!
สำหรับพนักงานบริการ คือต้องดูแลลูกค้าที่มาใช้บริการหน้าร้านมิยาบิ สำหรับผู้ช่วยกุ๊ก คือคอบจัดเตรียมอาหารให้กับพนักงานบริการ สำหรับครัวล้าง คือต้องล้างจาน เพื่อใช้เตรียมอาหารต่อไป

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
19 ก.ย. 57
17 . ตัวแทนขาย
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการ,ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับ Sales 2.เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด 3.ให้ข้อมูล และแนะนำสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพ...

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ)
19 ก.ย. 57
18 . พนักงานประสานงานโรงงานและยานพาหนะ
- จัดทำรายงานน้ำมัน ต้นทุนซ่อมรถขนส่งหรืออื่นๆ ดูแลระบบ 5ส.ภายในโรงงาน และอาคารสถานที่ของบริษัทฯ - ดูแลพนักงานภายในส่วนงานโรงงาน อบรมพนักงานใหม่, เช็คเวลาทำงาน, การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - ดูแลคว...

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
19 ก.ย. 57
19 . พนักงานขับรถปูนเต้า/เทเลอร์
-ขับรถขนส่งสินค้า(ปูนถุง/ปูนผง) ฯลฯ ส่งให้กับลูกค้าตรงตามเวลาที่กำหนดและถึง ถึงที่หมายอย่างปลอดภัย -ดูแลรักษาและตรวจเช็คสภาพรถให้พร้อมใช้งานอยู่เสมอ

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ค่าแรงรายวัน+ค่าเที่ยววิ่งงาน
19 ก.ย. 57
20 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง ด่วนมาก !!
1.วางแผนกำหนดพื้นที่จัดส่ง และ ประสานงานฝ่ายขายเรื่องการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 2.บริหารจัดการคิวรถจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจ...

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 57
 พบ 230 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ