เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 216 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ตัวแทนขาย
1.นำเสนอขายสินค้าให้กับเจ้าของโครงการ,ผู้รับเหมา และหน่วยงานที่เกี่ยวข้องสำหรับ Sales 2.เปิดลูกค้าหรือช่องทางการขายใหม่ๆ เพื่อเพิ่มยอดขายและขยายตลาด 3.ให้ข้อมูล และแนะนำสินค้าที่ถูกต้องแก่ลูกค้าและพ...

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ)
23 ต.ค. 57
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
• ติดต่อ Supplier • ตรวจเช็คราคาสินค้า • เปิดใบสั่งซื้อ • สรุปรายงานด้านงานจัดซื้อ

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 12,000 บาท
23 ต.ค. 57
3 . พนักงานประสานงานโรงงานและยานพาหนะ
- จัดทำรายงานน้ำมัน ต้นทุนซ่อมรถขนส่งหรืออื่นๆ ดูแลระบบ 5ส.ภายในโรงงาน และอาคารสถานที่ของบริษัทฯ - ดูแลพนักงานภายในส่วนงานโรงงาน อบรมพนักงานใหม่, เช็คเวลาทำงาน, การขาด ลา มาสาย ของพนักงาน - ดูแลคว...

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
23 ต.ค. 57
4 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่ โรบินสันสระบุรี ด่วนมาก !!
- จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ - ปฏิบัติตามกฏระเบียบ...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น
23 ต.ค. 57
5 . พนักงานควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์เครื่องยนต์
- สามารถใชเรื่องมือวดต่างๆได้เป็นอย่างดี - ควบคุมคุณภาพชิ้นส่วนและคุณภาพผลิตภัณฑ์ - ทดสอบและรายงานคุณภาพของชิ้นส่วนและผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบคุณภาพของผลิตภัณฑ์และรายงานปัญหาให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องทราบ - ...

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000++บาท
23 ต.ค. 57
6 . ช่างซ่อมเครื่องยนต์และบริการลงพื้นที่
- รับผิดชอบงานซ่อมเครื่องยนต์และการบริการนอกสถานที่ - รับผิดชอบด้านเอกสารงานซ่อมต่างๆ - รับผิดชอบงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 11,000 - 15,000 บาท
23 ต.ค. 57
7 . วิศกรแผนกแม่พิมพ์
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ - ควบคุมคุณภาพ - ทำเอกสารเกี่ยวกับระบบ ISO

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท (ผ่านทดลองงานมีค่าทักษะ 1,000 บาท)
23 ต.ค. 57
8 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์(ASST.MANANGER MOULD&DIE)
- ออกแบบและวางแผนการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลประสานงานในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลและผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ปร...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
23 ต.ค. 57
9 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาท ขึ้นไป
23 ต.ค. 57
10 . วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
1.รับผิดชอบงานวางแผนการซ่อมและดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเครื่ิองไฮโครลิก 2. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องไฮโครลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายผลิต 3.การวิเคราะห์และประเมินควา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 57
11 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ด่วน!!!

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้การซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 ต.ค. 57
12 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับนโยบายจากผู้บริหารและรับผิดชอบการวางแผนกระบวนการผลิตสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาการะบวนการผลิตให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า ได้ตรงกับความต้องการของล...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
23 ต.ค. 57
13 . วิศวกรไฟฟ้า ,วิศวกรผลิต
- วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า - วางแผนการบำรุงรักษา เชิงป้องกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายการผลิต - บริหารจัดการ,แบ่งงาน ในแผนกให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 บาท ขึั้นไป
23 ต.ค. 57
14 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- รับนโยบายจากผู้บริหาร ควบคุมดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านกายภาพของวัตถุ วางแผนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด และตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป /หรือตามตกลง
23 ต.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่ธุรการขาย
- มีใจรักในงานขาย และมุ่งมั่น ทำงานเอกสารได้ดี - เสนอราคาสินค้า ประเภทเหล็ก/แผ่น แบน ท่อ แป๊ปเหลี่ยม เพลส ตัวซี บีม ฯลฯ - ดูแลลูกค้าเก่าและหาลูกค้าใหม่ - สามารถประสานงานการส่งเหล็ก วางบิลได้ ทำงาน...

บริษัท พี เอ็ม เอส สตีล จำกัด/ PMS Steel Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน 8,500-15,000 บาท หรือ ตามความสามารถ
23 ต.ค. 57
16 . พนักงานบัญชี+คอมพิวเตอร์
ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขาย ***หมายเหตุ***มีการปรับเงินเดือนทุกๆ 1 ปี ***หากระยะทดลองงาน ผลงานดีมาก พิจารณาการปรับเงินเดือนทันที*** ***มีรถรับ-ส่งพนักงานจากบริษัทไปที่ บขส.สระบุรี(เช้า,เย็น)***

บริษัท เกียรติวณิช จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,300+++
23 ต.ค. 57
17 . พนักงานขาย
-เสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม-ใหม่ -ดูแลเอกสารเกี่ยวกับการขาย

บริษัท เกียรติวณิช จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
23 ต.ค. 57
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก ด่วนมาก !!
- ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก, อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน - ตรวจสอบ บันทึก TPM - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
19 . SERVICE ENGINEER MANAGER P03 (BASE IN SARABURI,I)
Urgently Required!!

Ensure that revenue and profit target of products and services for branch under responsibility are achieved Managing and control capital and operation budget spending effectively and efficiently Reg...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 45,000 - 60,000 Baht
22 ต.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาหนองแค สระบุรี ด่วนมาก!
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 57
 พบ 216 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ