เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าหน่วยการตลาดสุกรชิ้นส่วน ด่วนมาก !!
- วางแผนงานขาย - หาลูกค้ารายใหม่ - สำรวจตลาด เก็บข้อมูลความพึงพอใจของลูกค้า

บริษัท พันธุ์สุกรไทยพัฒนา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
2 . หัวหน้า สัตวบาล สุกร ( สระบุรี ) ด่วนมาก !!
- ดูแลสุกร ให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด

บริษัท พันธุ์สุกรไทยพัฒนา จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
2 ก.ย. 57
3 . Technical Service Foreman (New Model)
Trial แม่พิมพ์ New Mold และวิเคราะห์ปัญหา ติดตามแก้ไขแม่พิมพ์ (New Madel Job)

Kumi (Thailand) Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
4 . Engineer
1. ทดสอบชิ้นงานตัวอย่างของผลิตภัณฑ์ 2. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเอส เทค เอเชี่ยน จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
2 ก.ย. 57

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาหนองแค สระบุรี ด่วนมาก!
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
2 ก.ย. 57
8 . Purchasing Officer
1. Planning and procurement of material to support customer's order and environmental requirement. 2. Responsible to purchase material from vendors at competitive price,delivery and quality and envir...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 Position
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
2 ก.ย. 57
9 . ช่างเครื่องยนต์
- ซ่อมเครื่องยนต์ ตรวจเช็คเครื่องก่อนจำหน่าย - งานบริการหลังการขาย นอกสถานที่ - จัดทำเอกสารการออกปฎิบัติหน้าที่ ณ จุดที่ได้รับมอบหมาย - สรุปรายการบริการให้กับหน่วยงานต้นสังกัด

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000++ เบี้ยเลี้ยง
2 ก.ย. 57
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด
- วางแผนการตลาด สินค้าและ โปรโมชั่นของทางบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้ได้งานตามแผนที่ตั้งไว้ - รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสา...

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-20,000 บาท
2 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
2 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
2 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการอื่นๆมากมาย (คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม)
2 ก.ย. 57
19 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ให้ได้ตามแผน และส่งมอบตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิต -รับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ

บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
(พนักงานประจำ จำนวน 2 อัตรา)
2 ก.ย. 57
20 . Asst.Engineer - Engineer
1. Assists engineer to manage technician 2. Handles yield monitoring. 3. Takes corrective action when found any failures at equipment's / toolings. 4. Maintains the highest lea...

Nidec Component Technology (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
2 ก.ย. 57
 พบ 220 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ