เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 219 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Accountant
- Preparing payment vouchers, billing, Tax reporting and filing (WHT & VAT) etc. - Preparing financial report, budgets, cost report and financial forecasts on a regular basis - Overseeing the accoun...

Esmalglass-Itaca (Thailand) Co., Ltd
เงินเดือน Negotiable
19 เม.ย. 58
2 . พนักงานช่าง
พนักงานช่างตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ พนักงานช่างยนต์ / ช่างกล / ช่างเชื่อม / ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเลนทรอนิค / เทคนิคการผลิต / เทคนิคอุตสาหกรรม / งานสร้างแม่พิมพ์

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ
19 เม.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
19 เม.ย. 58
4 . เซรามิสต์ (ชาย)
- ตรวจสอบวัตถุดิบ และคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต - รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
19 เม.ย. 58
5 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์ (ชาย)
- ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดทำข้อมูลสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000-15,000 บาท
19 เม.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์สระบุรี)
1.รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การควบคุมค่าโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง 2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4.ดูแลเอกสารใบกำหนดห...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
18 เม.ย. 58
7 . พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
-ขับรถให้ผู้บริหารชาวญี่ปุ่น -รู้จักเส้นทาง สระบุรี-กรุงเทพฯ เป็นอย่างดี -สามารถทำงานล่วงเวลาได้

TOTO Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+OT+ค่ารถ
18 เม.ย. 58
8 . ผู้จัดการสถานีบริการน้ำมัน ปตท. อ.เมืองสระบุรี จ.สระบุรี ด่วนมาก !!
บริหารงานโดยรวมภายในสถานีบริการน้ำมัน ทั้งส่วนงานขาย งานบริการลูกค้า การบริหารพนักงาน ให้เป็นไปตามนโยบายของผู้บริหาร มีผู้ใต้บังคับบัญชา 60-70 คน ดูแลและซ่อมบำรุงระบบน้ำ ระบบไฟฟ้า ให้อยู่ในสภาพดีอยู่เ...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่บุคคลประจำสถานีบริการน้ำมัน ปตท.สาขา อ.กุดนกเปล้า จ.สระบุรี
รับสมัครพนักงานในสถานีบริการน้ำมัน จัดทำและคำนวณเงินเดือน ประสานงานเรื่องเกี่ยวกับประกันสังคม

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 เม.ย. 58
10 . ผู้จัดการร้านเซเว่น-อีเลฟเว่น สาขา ปตท.หมูทองออยล์สระบุรี
1. บริหารงานภายในร้าน เกี่ยวกับ การบริการลูกค้า การขาย การดูแลเรื่องคุณภาพสินค้า ความสะอาดตามมาตรฐานของบริษัท, ควบคุมใช้จ่าย 2. บริหารการทำงานของพนักงานภายในร้าน 3. การบริหารงานในร้านเพื่อบรรลุตามวั...

บริษัท วีรยาออยล์ทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือตามตกลง
18 เม.ย. 58
11 . พนักงานขาย และจัดเรียงสินค้า
- ขายของหน้าร้าน - จัดเรียงสินค้า

บริษัท เอ็น.แอล.สยามฟิตติ้ง (2003) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 เม.ย. 58
12 . พนักงานQC
- ควบคุมคุณภาพข้าวสาร ตั้งแต่กระบวนการตรวจรับ ผลิต จนถึงส่งออกต่างประเทศ - ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้า - รับผิดชอบงานเอกสารในแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภา...

บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
18 เม.ย. 58
13 . Telesales ด่วนที่สุด !!
-ขายสินค้าทางโทรศัพท์

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 58
14 . เจ้าหน้าที่การตลาด ด่วนมากที่สุด !!
ดูแลงานในส่วนการตลาด จัดกิจกรรมการตลาดประชาสัมพันธ์ ผ่านช่องทางต่างๆ เช่นบูทประชาสัมพันธ์ งานอีเว้นท์ เป็นต้น ติดต่อประสานงานกับหน่อยงานที่เกี่ยวข้อง เรื่องการจัดกิจกรรมทางการตลาด ประสานงานกับฝ่ายต่...

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 58
15 . ช่างซ่อมบำรุง (ประจำสระบุรี) Very Urgent!
- รับผิดชอบงาน PM รถยกของบริษัทและลูกค้าที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบรักษาทรัพย์สินของบริษัทและรถบริการอย่างมีประสิทธิภาพ ไม่ชำรุด เสียหาย พร้อมใช้งานตลอดเวลา - สามารถทำงานนอกสถานที่ได้ - ปฏิบัติงานอื...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
18 เม.ย. 58
16 . พนักงานขับรถฟอร์คลิฟท์ (ประจำสระบุรี)
1.ขับรถฟอร์คลิฟท์ได้ 2.สามารถไปประจำที่บริษัทของลูกค้าตามไซด์งานได้ ทำหน้าที่ยกและเคลื่อนย้ายสินค้า 3.ช่วงเวลาว่างสามารถเป็นผู้ช่วยช่างซ่อมบำรุงได้

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000
18 เม.ย. 58
17 . การตลาดและขายทาง SOCIAL NETWORK
1.จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย โฆษณา ประชาสัมพันธ์ ทาง Facebook,Line ออกบูธร่วมกับชุมชน หรือสถานที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.นำเสนอขายสินค้ากลุ่มเป้าหมาย ข้อมูลรายละเอียดสินค้ากับลูกค้า ทาง Social Network ...

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ)
18 เม.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี/การเงิน
1.ตรวจสอบความถูกต้องของรายการในใบกำกับภาษี,ใบแจ้งหนี้,ใบสั่งซื้อของ รายการสินค้าของในประเทศและต่างประเทศ 2.บันทึกรายการบัญชีซื้อสินค้า กรณีที่ซื้อสินค้าเข้าระบบและบันทึกรายการซื้อตรง 3.จัดทำรายงานภ...

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป(ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ และความสามารถ)
18 เม.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ประสานงาน
•ติดต่อ Supplier •ตรวจเช็คราคาสินค้า •เปิดใบสั่งซื้อ •สรุปรายงานด้านงานจัดซื้อ •ประสานงานระหว่างหน่วยงาน •จัดส่งรายงาน วิเคราะห์ สรุปงานประจำเดือน

บริษัท ออโต้ เครน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาท ขึ้นไป (ขึ้นอยู่กับประสบการณ์)
18 เม.ย. 58

บริษัท ไทย - เยอรมัน เซรามิค อินดัสทรี่ จำกัด (มหาชน) กระเบื้องคัมพานา
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 58
 พบ 219 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ