เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 213 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Walk Interview ด่วน!!..สัมภาษณ์ รู้ผลทันที พนักงานแนะนำสินค้า (True Friends) ประจำจังหวัดอยุธยา ..ในวันศุกร์ที่ 27 มีนาคม 2558 เวลา 9.00 - 16.00น. สำนักงานทรู สระบุรี (ตรงข้ามหมู่บ้านธาราฟ้าใส บนถนนบันเทิง)
- ให้คำแนะนำและนำเสนอขายสินค้าในกลุ่มทรู ได้แก่ ทรูมูฟ เอช , ทรู อินเทอร์เน็ต และทรู วิชั่นส์ - ลักษณะงานออกพื้นที่ จัดบูธออกกิจกรรมการขายตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง - ทำงาน...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 20,000
29 มี.ค. 58
2 . พนักงานช่าง
พนักงานช่างตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ พนักงานช่างยนต์ / ช่างกล / ช่างเชื่อม / ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเลนทรอนิค / เทคนิคการผลิต / เทคนิคอุตสาหกรรม / งานสร้างแม่พิมพ์

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ
28 มี.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
28 มี.ค. 58
4 . เซรามิสต์
- ตรวจสอบวัตถุดิบ และคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต - รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 มี.ค. 58
5 . ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
รับส่งอีเมล์ภาษาอังกฤษติดต่อสั่งซื้อสินค้ากับซัพพลายเออร์ต่างประเทศ

บริษัท พงศ์ศิริ อิมปอร์ต แอนด์ ทัวร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
28 มี.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย- จป. ประจำสำนักงานสระบุรี
ด่วนมาก!!

1. ควบคุมดูแลงานความปลอดภัย ในส่วนงานขนส่ง-logistic 2. ทำการตรวจวัดสารเสพติด แอลกอฮอล์ พนักงานขับรถ 3. ทำการตรวจสอบการเดินรถของพนักงานขับรถ ผ่าน GPS 4. ตรวจสอบ และประสานงานกรณีเกิดอุบัติเหตุในงาน พ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000.- 15,000 บาท
28 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน ประจำสำนักงาน-สระบุรี
ด่วนมาก!!

1. ควบคุมการรับเช็คและตรวจสอบการออกใบเสร็จรับเงิน การลงบันทึกรายการรับ และการนำฝากธนาคาร 2. ตรวจสอบเอกสารค่าใช้ต่าย และจัดทำใบสำคัญจ่าย พร้อมบันทึกรายการบัญชีค่าใช้จ่ายต่างๆ 3. ตรวจสอบการรับ-จ่ายจาก...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 -14,000 บาท
28 มี.ค. 58
8 . วิศวกรBOILER
รับผิดชอบงานซ่อมและดูแลบำรุงรักษาเครื่องระบบไอน้ำ วางแผนในเรื่องการเบิกจ่ายอุปกรณ์อะไหล่ มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลสมัยใหม่ มีความรู้ในเรื่องการซ่อมเครื่องจักรกลโรงงาน ประสานงานและสนับสนุนงานในฝ่...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 มี.ค. 58
9 . วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
1.รับผิดชอบงานวางแผนการซ่อมและดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเครื่ิองไฮโครลิก 2. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องไฮโครลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายผลิต 3.การวิเคราะห์และประเมินควา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มี.ค. 58
10 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ด่วน!!!

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้การซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
11 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายด้านระบบงานบัญชี และระบบงานบัญชีต้นทุน 2. คำนวนต้นทุนการผลิต และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมและตรวจสอบ การตรวจนับ สินค้า วัตถุดิบ และ วัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ ที่...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
28 มี.ค. 58
12 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
- รับนโยบายจากผู้บริหาร ควบคุม วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับมาจากฝ่ายขายโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการและวางแผนในการผลิต ปรับปรุงแผนให้ทันกับกำหนดส่งสินค้าโดยคำนึงถึงความ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
28 มี.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ด่วน!!!

- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความตระหนักในการทำงาน - จัดทำนโยบายแลระบบความปลอดภัย - รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการและหน่วยงานราชการ - สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรายงานให้ผู้จัดการ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
28 มี.ค. 58
14 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับนโยบายจากผู้บริหารและรับผิดชอบการวางแผนกระบวนการผลิตสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาการะบวนการผลิตให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า ได้ตรงกับความต้องการของล...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
28 มี.ค. 58
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- รับนโยบายจากผู้บริหาร ควบคุมดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านกายภาพของวัตถุ วางแผนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด และตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป /หรือตามตกลง
28 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ จัดซื้อ ( โรงงาน )
ด่วนมาก !!!

1. ออกใบสั่งซื้อ เมื่อได้รับใบ PR จากแผนกต่างๆ 2. ติดตามงานสั่งซื้อกับผู้ขาย ให้ได้สินค้าเข้าตามกำหนดที่ผู้ใช้ต้องการ 3. จัดทำรายงานการสั่งซื้อประจำเดือน 4. จัดทำการคัดเลือกผู้ขายรายใหม่ 5. จัดทำร...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
17 . ช่างเทคนิค
ด่วน!!!

1. บันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ตรวจเช็ความเรียบร้อยของระบบทั้งหมด 4. ประสานงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5. ประสานงานกับลูกค้าและ Supplier กร...

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 มี.ค. 58
18 . ผู้ช่วยผู้จัดการโรงงาน
ดูแลและบริหารงานโรงไฟฟ้า

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มี.ค. 58
19 . หัวหน้างานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศ + งานธุรการ ( IT )
ด่วนมาก !!!

1. วางระบบและแก้ไขปัญหาทางด้าน IT และ Network ของโรงงาน และสำนักงานใหญ่ได้ 2. งานด้าน Admin ช่วยดูแลงานด้านธุรการบุคคล และงานธุรการบริหารทั่ว ๆ ไป 3. รายงาน และนำเสนอในที่ประชุม และต่อผู้บังคับ...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
20 . ช่างเทคนิค
ด่วน!!

ดูแล ซ่อมบำรุง รักษาเครื่องจักร และอุปกรณ์ ดูแลระบบไฟฟ้าในกระบวนการผลิต ตรวจสอบ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพที่ดี งานอื่นๆ ตามผู้บังคับบัญชามอบหมาย

บริษัท แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มี.ค. 58
 พบ 213 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ