เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำแผนกคลังสินค้า ( ประจำโรงงานสระบุรี )
1.ปฏิบัติงานด้านเอกสาร การรับ-จ่ายสินค้า 2.ดูแลเรื่องการจัดรถรับ-ส่งสินค้า 3.รวบรวมข้อมูลจัดทำรายงานต่างๆ 4.ปฏิบัติงานในระบบ Oracle

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาท
20 ก.ย. 60
2 . วิศวกรพลังงาน ( ประจำโรงงานสระบุรี )
1. ดูแลระบบ iso 50001 2. ดูแลด้านพลังงาน 3. งานปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
3 . วิศวกรอาวุโส (ประจำโรงงานสระบุรี)
- วางแผน และควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อม และอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
4 . วิศวกรไฟฟ้า ( ประจำโรงงานสระบุรี )
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
20 ก.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
20 ก.ย. 60
6 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาสระบุรีรับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
สาขาละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 ก.ย. 60
7 . ผู้จัดการแผนกผักและผลไม้ ประจำTops Market สระบุรี โทร.080-4314256 K.จี่
- รับผิดชอบการวางแผนงาน, การบริหารจัดการ, การควบคุมดูแล - กำหนดวิธีดำเนินกิจกรรมโครงการต่าง ๆ สำหรับแผนก และพนักงานที่ปฏิบัติงานภายในแผนก โดยมีวัตถุประสงค์ที่จะส่งเสริมยอดขาย ในขณะเดียวกันก็ยังคงต้อ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
20 ก.ย. 60
8 . ผู้จัดการแผนกรับสินค้า (Section Manager - Goods Receiving) สาขาสระบุรี
• ควบคุมกระบวนการตรวจรับสินค้า การคืนสินค้าให้มีการปฏิบัติที่ถูกต้องเหมาะสม แม่นยำ และสินค้ามีคุณภาพ ยอมรับ / ปฏิเสธ การจัดส่งสินค้าใหม่ สินค้าเกินส่งเกินการสั่ง โดยประสานงานกับผู้จัดการฝ่ายที่เกี่ยวข...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
20 ก.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่การเงิน ประจำสำนักงานสระบุรี
- คีย์ข้อมูลด้านบัญชี - ตรวจสอบเอกสารด้านบัญชี - ประสานงานกับลูกค้า - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ก.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายจัดส่ง ประจำสำนักงานสระบุรี
1. ดูแลงานจัดส่ง โดยครอบคลุม งานเอกสาร งานบริการ และขั้นตอนงานขนส่ง 2. การติดต่อประสานงานกับลูกค้า การตรวจสอบการทำงานของพนักงานขับรถ 3. มีความรู้เรื่องเรตระยะทาง + น้ำมัน + NGV (จะพิจารณาเป็นพิเศษ...

บริษัท มีนาทรานสปอร์ต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000 บาท
20 ก.ย. 60
11 . Maintenance Technician (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)
ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร(สายการผลิตเครื่องดื่ม)ตามแผนการซ่อมบำรุง เพื่อสนับสนุนกระบวนการผลิตและระบบการทำงานต่างๆ เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ก.ย. 60
12 . วิศวกรประกันคุณภาพ (QA Engineer)
- บริหารงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงาน มอก. ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่ มอก.กำหนด - ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที...

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60
13 . Sales Engineer (25-35K)ประจำสระบุรี
ลักษณะงาน: - รับผิดชอบงานขายสินค้าประเภทเครื่องจักรใหญ่และอุปกรณ์อื่นๆให้แก่ลูกค้ากลุ่มอึตสาหกรรมเหมือนแร่และโรงปูน - ดูแลลูกค้าให้ได้ยอดตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - ดูแลงานขายให้เป็นไปตามความพึงพอใ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25-35K
20 ก.ย. 60
14 . HR Senior Officer @ Nongkhae Plant
Department: Human Resources, Nongkhae Plant Working place: Nongkhae Plant (Saraburi province) Accountabilities; • Handle the recruit process for worker (operation level) included recruitment...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Based on company salary structure
20 ก.ย. 60
15 . General Administration Officer @ Nongkhae Plant
Department: Human Resources Working place: Nongkhae Plant (Saraburi province) Accountabilities; • Monitor and develop the factory canteen service to meet requirement of employees. ...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ย. 60
16 . Risk Assessment Engineer (Machine) @ Nongkhae Plant
Department: Safety Health and Environment Accountabilities; • Looking for unsafe spots and provide tools to protect and avoid accidents. • Monitor and record the work conditions in the factory ...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 ก.ย. 60
17 . Environmental Engineer @ Nongkhae Plant
Department: Safety Health and Environment Working place: Nongkhae Plant (Saraburi province) Accountabilities; • Survey and identify the environment problem issues cause of Company’s activitie...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 ก.ย. 60
18 . วิศวกรซ่อมบำรุง
1. กำหนดรายการตรวจเช็คเครื่องจักร (Preventive Maintenance) 2. วิเคราะห์ผลจากการตรวจเช็ค เพื่อวางแผนการซ่อมบำรุง 3. ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามวาระ (Shutdown) และเมื่อเสียก่อนกำหนด (Breakdown) 4. ปรับ...

บริษัท วนชัย กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
นิคมแก่งคอย สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
19 . ช่าง Mechanic
-ผลิต ประกอบ ซ่อมแซม และแก้ไขเครื่องจักร -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย -บำรุงรักษาอุปกรณ์ เครื่องมือ และเครื่องจักรให้พร้อมใช้งาน

บริษัท ยู-เซอร์วิสเซส (สระบุรี) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ก.ย. 60

บริษัท เคมีแมน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
20 ก.ย. 60
 พบ 223 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ