เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
- รับ Order จากลูกค้าต่างประเทศ - ประสานงานด้านเอกสารส่งออก - ติดต่อประสานกับ Shipping - รองรับการ Audit จากลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
2 . หัวหน้าฝ่าย (ส่วนงานผลิต)
- ควบคุม ดูแล บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุมระบบงานตรวจ Audit - วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอกับ...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ธ.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรมนุษย์
1. จัดทำระบบ Payroll ของพนักงาน 2. ประกันสังคม ภาษี 3. จัดทำสวัสดิการของพนักงาน 4. จัดทำประเมินผลงานประจำปี 5. สรุปรายงานต่างๆ ที่รับผิดชอบ 6. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000
19 ธ.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
19 ธ.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ(จป.)ประจำสระบุรี ด่วนมาก !!
1.ติดตามตรวจสอบการปฏิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการ มาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ติดตามการปฏิบัติงานให้เป็นไปตามแผนงาน 4.ตรวจติดตามให้พนักงานปฏิบัติตามกฎระเบียบ 5...

Better World Green Public Co., Ltd.
1อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท หรือตามตกลง
19 ธ.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่เครื่องกลโรงงาน (ศูนย์สระบุรี)
1. ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ 2. รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง 3. จัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่...

Better World Green Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
7 . Purchase & Import-Export นิคมอุตสาหกรรมเหมราช สระบุรี
วันและเวลาทำงาน: จันทร์ถึงศุกร์ เสาร์ตามปฏิทินบริษัท 08.30-17.30 Job Description -Find the new vendor -Negotiate MOQ and Price -Import-Export entry also หากท่านมีความสนใจในตำแหน่งงานนี้สามาร...

JMAX RECRUITMENT CO.,LTD
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน 25,000-35,000 THB
19 ธ.ค. 57
8 . Wheel & Layout Designer (Engineer)
Identify problems and gaps in the beginning phase of project analysis and propose solutions. Also the job holder is responsible to design wheels in order to meet customer requirements • 30% S...

Cowan International Co.,Ltd
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 35,000
19 ธ.ค. 57
9 . พนักงานต้อนรับ
บริการต้อนรับลูกค้าในการสำรองห้องพัก ห้องสัมมนา พร้อมให้รายละเอียดข้อมูลต่างๆ เกี่ยวกับห้องพัก ห้องสัมมนา และรายละเอียดที่เกี่ยวข้องได้

บริษัท ศุภาลัย พรอพเพอร์ตี้ แมเนจเม้นท์ จำกัด(โรงแรมศุภาลัย ป่าสัก รีสอร์ท แอนด์ สปา)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
10 . Feed Truck Driver
หน้าที่รับผิดชอบ: 1. ตรวจสอบรถก่อนใช้งานตามใบรายงานการตรวจเช็ครถเบาค์ประจำวันก่อนการใช้งาน 2. ปฎิบัติตามกฎระเบียบเรื่อง Bio-Security และ ควำมปลอดภัยในการทำงาน 3. จัดการขึ้นอาหารสัตว์และจัดส่งตาม...

Cargill Meats Thailand
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
11 . Sales Staff Urgent!!!
Customer communication Control of delivery Support customer requirement Receive order & Forecast from customer

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 position
เงินเดือน Company rate
19 ธ.ค. 57
12 . IT Staff
1. ดูแลงานด้าน IT Support ขององค์กร 2. ดูแลระบบ LAN, Network, คอมพิวเตอร์ และ Hardware ต่าง ๆ ภายในบริษัท 3. จัดทำและดูแลระบบการควบคุมทรัพย์สินด้าน IT ขององค์กร 4. จัดทำรายงานและเอกสารด้านระบบงาน แ...

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
13 . Line Leader (Production)Urgent!!!
Control Production line and Manpower

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
3 Position
เงินเดือน โครงสร้างของบริษัท
19 ธ.ค. 57
14 . Japanese Interpreter
- Mainly support Japanese Management as a Japanese-Thai interpreter. - To coordinate in communication. - To interpret with the speech in the meeting - To interpret both document and speech - Trans...

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 Position
เงินเดือน Negotiate
19 ธ.ค. 57
15 . Technician
Urgently

Responsibility : maintenance support to production line and facility

FUJIKOKI (THAILAND) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
8 Position
เงินเดือน ตามอัตราเงินเดือนของบริษัท
19 ธ.ค. 57
16 . Japanese Interpretor ด่วนมาก !!
- วันทำงานหยุด เสาร์ เว้น เสาร์ ( ตามปฏิทินบริษัท ) - มีรถรับส่ง รังสิต - นิคมเหมราช จ. สระบุรี

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน 35,000 (Basic Salary) ไม่รวม OT ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
17 . Engineer ( Die & Press ) ด่วนมาก !!
1. รับผิดชอบด้านการบริหารงานซ่อม-สร้างแม่พิมพ์ทั้งระบบ 2. รับผิดชอบควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชาให้ปฏิบัติงานตามที่กำหนด 3. ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ เกี่ยวกับงานด้านแม่พิมพ์ให้เป็นไป ...

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
18 . ISO Document Controler ด่วนมาก !!
1. ควบคุมระบบเอกสาร ISO 9001, TS 16949, 14001 ได้เป็นอย่างดี 2. จัดหาข้อกฎหมายและข้อกำหนดที่เกี่ยวข้องทั้งหมดภายในบริษัท 3. ดูแลกฎหมายและข้อกำหนดให้เป็นปัจจุบันเสมอ 4. ประสานงาน, เผยแพร่ และประชาส...

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
19 . SMT Staff ด่วนมาก !!
1. ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ซ่อมบำรุงเครื่องจักร Line SMT, Line Auto Insert 2. Control Machine SMT, Test 3. วิเคราะห์ แก้ไขปัญหา ของเครื่องจักร รวมถึงคุณภาพของผลิตภัณฑ์ 4. แก้ไขปัญหาเครื่องจักร ในระ...

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน พิจารณาตามความสามารถและประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
20 . พนักงานห้องชั่งรถยนต์ Weight In_308
1. เป็นพนักงานผู้รับเหมาห้องชั่งรถยนต์ ที่Geocycle 2. เป็นผู้ช่วยพนักงาน บริษัท ปูนซีเมนต์นครหลวง จำกัด (มหาชน) 3. ดูแลพื้นที่ความสะอาด ภายในห้องทำงาน 4. ดูแลความเรียบร้อยของรถที่เข้าพื้น...

Skillpower Services (Thailand) Co., Ltd.
2 อันตรา
เงินเดือน 9,500.00฿++OT
19 ธ.ค. 57
 พบ 186 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ