เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . CNC Engineer (สระบุรี) P04
- ควบคุมดูแลงาน CNC - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ให้บรรลุตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์ ** ทำงานจันทร์-ศุกร์

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000++
21 ต.ค. 59
2 . CNC Technician (สระบุรี) P04
- ควบคุมเครื่อง CNC ขึ้นรูปชิ้นงาน ** ทำงานวันจันทร์ - ศุกร์

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 Baht
21 ต.ค. 59
3 . พนักงานออกแบบประเมินราคา
- ออกแบบประเมินราคา

บริษัท หินอ่อน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
21 ต.ค. 59
5 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า ...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
21 ต.ค. 59
6 . เลขานุการผู้บริหาร (ศูนย์ฯสระบุรี)รับสมัครด่วน !
1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท*** 3. ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร*** 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และออฟฟิตใหญ่ที่ กทม.เพื่อ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 59
7 . วิศวกรรมสิ่งแวดล้อม (ศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการให้คำปรึกษาและสนับสนุนข้อมูลทางวิชาการให้กับหน่วยงานปฏิบัติการ 2.รวบรวมและจัดเก็บข้อมูลการปฏิบัติกงานเพื่อสรุปผล 3.วิจัยและพัฒนาแก้ไขปัญหา และเพิ่มประสิทธิภาพขององค์กร 4.ปฏิบัติงานตามคำส...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์แลปทั่วไป เช่น BOD,COD ฯลฯ 2.วิเคราะห์หาค่าโลหะหนักในตัวอย่างกากอุตสาหกรรม 3.ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมและทำตามคู่มือการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ 4.ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 ต.ค. 59
9 . พนักงานขายหน่วยรถรับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าในตลาด เจรจาเรื่องเงื่อนไขการซื้อขาย - แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า - FiFo ผลิตภัณฑ์ภายในร้านลูกค้า - ดูแล และรักษาลูกค้าเก่า - แสวงหา และขยายตลาดสู่ลูกค้าใหม่ - สร้างยอดขายตา...

บริษัท เอกประเสริฐการค้า จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท++ (ไม่รวมเบี้ยขยันและค่าตอบแทนจากการขายอื่นๆ)
21 ต.ค. 59
10 . CAD OPERATOR
1.จัดทำ Drawing (3D) ให้แก่บริษัท Outsources 2.จัดทำรายละเอียดของชิ้นส่วนของแม่พิมพ์ (Parts) 3.สามารถพิจารณาและจัดทำการขึ้นรูป 3D Model และสามารถพิจารณาจำนวนหลุมของแม่พิมพ์ได้ 4.สามารถทำ Drawing ข...

บริษัท อาซาฮี เซเคย์ (ประเทศไทย) จำกัด/ Asahi Seikei (Thailand) Co., Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
21 ต.ค. 59
11 . Safety Officer (สาขา สระบุรี) ด่วน
1. Implement Safety Health & Environment plan as defined by Safety Corporate Group. 2. Provide support by maintaining a visible presence to the field performing site patrol at least once per day and ...

บริษัท ฮิตาชิ ทรานสปอร์ต ซิสเต็ม แวนเทค (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัท ทีเอสที ซันไรซ์ เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
12 . วิศวกรสนาม
1. ติดตาม กำกับ ดูแล สั่งการ ให้คำแนะนำ การปฏิบัติงานด้านก่อสร้างภายในโครงการ 2. กำกับ ดูแล จัดเตรียม สั่งการ การใช้เครื่องมือ อุปกรณ์ เครื่องจักร วัสดุ 3. ติดต่อ ประสานงาน หารือ รายงาน ตรวจสอบ ให้ค...

บริษัท เอส เทค ซีวิล แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 59
13 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (เขต สระบุรี/นครนายก)
- ขาย และ กระจายสินค้าของบริษัทฯ คือ น้ำยาปรับผ้านุ่มไฮยีน, น้ำยาล้างห้องน้ำวิกซอล, น้ำยาถูพื้น วิซ, โรลออน Dance Focus, น้ำผลไม้ นม Ivy - ขายโดยไปกับรถ 6 ล้อ มีพนักงานขาย 1 คน /พนักงานขับรถ 1 คน รว...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000+เบี้ยเลี้ยง220+ค่าที่พัก 350 บาท/วัน
21 ต.ค. 59
14 . Logistic Leader
1. ควบคุมระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคลังสินค้า 2. วางแผน ประสานงานและตรวจสอบจัดส่งชิ้นส่วนเครื่องจักรได้ 3. ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกเพื่อให้งานประสบผล 4. ประสานงานในการ...

บริษัท บริดจสโตน แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000-22,000
21 ต.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ Logistics/ คลังสินค้า
1.ควบคุมระบบคลังสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานการจัดการคลังสินค้า 2.รับผิดชอบตรวจรับสินค้า เข้า-ออก ตลอดจนดูความเรียบร้อยภายในคลังสินค้า 3.เก็บข้อมูลรวบรวมรายงานการดำเนินงานที่เกิดขึ้นในคลังสินค้า เช่น ...

บริษัท บริดจสโตน แพลนท์ เอ็นจิเนียริ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
21 ต.ค. 59
16 . CAD OPERATOR PT16100601
Type of Business: Manufacturing mold for rubber Job Description -Operate CAD(SOLIDWORK Professional) -Prepare and make drawing of rubber mold, parts -Working hour: Monday-Friday 08.00-17.00 ...

PA & CA RECRUITMENT CO., LTD.
เงินเดือน 15,000-22,000 Baht
21 ต.ค. 59
17 . QA Staff (เจ้าหน้าที่สอบเทียบเครื่องมือวัด)Urgently Required !
- ทำการสอบเทียบเครื่องมือวัดภายในบริษัทตามแผนที่กำหนด - จัดทำรายงานที่เกี่ยวข้องกับการสอบเทียบ - ติดต่อหน่วยงานภายนอกเพื่อส่งสอบเทียบภายนอก

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
18 . QA Senior staff (Automotive)Urgently Required !
- Control QM Team for quality of product - Quality improvement, customer claim & Complain - Control Process inspection & Measurement - Other Assignment

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Company structure
21 ต.ค. 59
19 . Planning Senior StaffUrgently Required !
วางแผนการผลิต และควบคุมการผลิต ให้แผนก Production

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
20 . Sales StaffUrgently Required !
- Customer communication - Control of delivery - Support customer requirement - Receive order & Forecast from customer

FUJIKOKI (THAILAND) CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
3 อัตรา
เงินเดือน Company rate
21 ต.ค. 59
 พบ 206 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ