เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้า
1. กำกับดูแลงานติดตั้งระบบโซล่าพีวี (ระบบผลิตไฟฟ้าด้วยพลังแสงอาทิตย์) บริษัทฯมีการฝึกอบรมให้ตลอดกระบวนการ มีแปลงสาธิตเพื่อการศึกษาเรียนรู้ วิจัยและพัฒนา ตั้งอยู่ในที่โรงงานอย่างครบถ้วนสมบูรณ์...

บริษัท พีซีเจ อุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
25 ก.ค. 57
2 . Packaging Material Controller (Supervisor level)
----------------------- Job function and Scope. ----------------------- - Packaging for new and existing items (Develop and control quality. - Packaging and non-porcelain materials creation in E6 ...

บริษัท โรยัล โคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จํากัด
เงินเดือน Negotiable
25 ก.ค. 57
3 . ล่ามภาษาญี่ปุ่น
ด่วน!!

เป็นล่ามประจำบริษัท แปลเอกสารภาษาไทย, เป็นญี่ปุ่น แปลเมลล์ แปลงานด้านสายการผลิต

บริษัท แอสปอล อิเล็กทรอนิกส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57
4 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า (ธุรกิจปุ๋ยอินทรีย์)
- ควบคุมการรับ, จัดเก็บ, ดูแลรักษา, จ่าย และเช็คยอดคงเหลือสินค้า , พัสดุ ทุกชนิดตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน - ควบคุมการจัดทำแผนผัง ทะเบียนสินค้าคุณภาพให้ตรงกับหน้างานจริงทุกวัน - วางแผนและควบคุมการรมย...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่บรรจุสินค้า
- ดำเนินการบรรจุสินค้าและการตรวจสอบคุณภาพสินค้าระหว่างการผลิต - ควบคุมเครื่องจักรเพื่อใช้ในการบรรจุสินค้าให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด - บันทึก ควบคุม ตรวจสอบเอกสารต่างๆ ในระบบให้มีความถูกต้องเพื่อใช้ในก...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ค. 57
6 . วิศวกร
ด่วนมาก!!

1. Good understanding and establish a diagram and able PLC accomplishment. 2. Knowledge of electrical circuit and power diagram and able to installation. 3. Knowledge of pneumatics system and able t...

บริษัท สเปเชียล ดีไวซ์เซส (ประเทศไทย) จำกัด
2 Positions
เงินเดือน NA
25 ก.ค. 57
7 . ผู้จัดการแผนกคลัง Outlet
- บริหารงานขายตามเป้าหมาย และ เจรจาต่อรองลูกค้าได้ - ควบคุมสต๊อกสินค้า และ บริหารสินค้าคงคลังได้ - ทำรายงาน และ วิเคราะห์การขาย

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
25 ก.ค. 57
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ (จป.)
- ควบคุม วางแผนระบบความปลอดภัยในการทำงานให้เป็นไปตามกฎระเบียบปฏิบัติข้อบังคับของบริษัทฯ , มาตรฐานคุณภาพ, มาตรฐานสิ่งแวดล้อม และมาตรฐานอาชีวอนามัยและความปลอดภัย

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
25 ก.ค. 57
9 . วิศวกร
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า ...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
25 ก.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
25 ก.ค. 57
11 . วิศกรแผนกแม่พิมพ์
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ - ควบคุมคุณภาพ - ทำเอกสารเกี่ยวกับระบบ ISO

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท (ผ่านทดลองงานมีค่าทักษะ 1,000 บาท)
25 ก.ค. 57
12 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์(ASST.MANANGER MOULD&DIE)
- ออกแบบและวางแผนการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลประสานงานในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลและผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ปร...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57
13 . วิศวกร QA(วทบ.เคมี/พอลิเมอร์)
ควบคุมการตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์และสินค้าสำเร็จรูป เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.ค. 57
14 . วิศวกรคาริเบท
การซ่อมแซมและการสอบเทียบอุปกรณ์เครื่องมือวัดภายในโรงงาน และออกแผนการสอบเทียบดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัด เช่น เครื่องชั่งต่างๆ , เทอร์โมคัปเปิ้ล , เทอร์โมมิเตอร์ , Hard ness , เวอร์เนียร์

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.ค. 57
15 . หัวหน้าแผนกเครื่องกล
วางแผนจัดการซ่อมบำรุงระบบไฮโดรลิค และวางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน เพื่อสนับสนุนการดำเนินการของฝ่ายผลิต

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
16 . วิศวกรฝ่ายผลิต
1.ควบคุมและตรวจสอบกระบวนการในการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดเพื่อสนองความต้องการของลูกค้าทั้งในด้านคุณภาพ ต้นทุน ปริมาณและเวลาการส่งมอบ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.ค. 57
17 . หัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า - วางแผนการบำรุงรักษา เชิงป้องกันเพื่อสนับสนุนการดำเนินการของสายการผลิต - บริหารจัดการ,แบ่งงาน ในแผนกให้เป็นอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 ก.ค. 57
18 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
วางแผนและควบคุมระบบคุณภาพ ตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า เพื่อให้มั่นใจในสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่ระบบประกันคุณภาพ (QS Staff)
1. ดูแลและควบคุมระบบ ISO 2. จัดทำแผนตรวจติดตามภายใน ภายนอกและรายงาน 3. ประสานงานทุกหน่วยงานและติดตามเพื่อให้ระบบงานอยู่ภายใต้ระบบ ISO 4. ดูแลระบบงาน IT เบื้องต้น การตั้งอีเมล์ ปัญหาเครื่องพิมพ์ ก...

บริษัท สยาม เอ็น จี เค เทคโนเซรา จำกัด / SIAM NGK TECHNOCERA CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน วุฒิปวส. เริ่มต้น 13,500 บาท ค่าเช่าบ้าน 3,000 บาท
25 ก.ค. 57
20 . Senior Inventory Accountant (Base in Saraburi) (P08)
Urgently Required!!

• Overseeing the delivery and receiving of material, supplies and products. • Perform daily goods receipt and disbursement transactions including adding landed cost for imported goods • Monitor dail...

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000 - 35,000 Baht
25 ก.ค. 57
 พบ 189 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ