เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

ROHM MECHATECH (THAILAND) CO.,LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
จำนวนมาก
26 พ.ย. 57
2 . ด่วน!!..สัมภาษณ์ รู้ผลทันที พนักงานแนะนำสินค้า (True Friends) ประจำจังหวัดสระบุรี ลพบุรี อยุธยาและอ่างทอง
- ให้คำแนะนำและนำเสนอขายสินค้าในกลุ่มทรู ได้แก่ ทรูมูฟ เอช , ทรู อินเทอร์เน็ต และทรู วิชั่นส์ - ลักษณะงานออกพื้นที่ จัดบูธออกกิจกรรมการขายตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง - ทำงาน...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 20,000
26 พ.ย. 57
3 . เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นและแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยตามที่ได้รับมอบหมาย แปลคำพูดจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท เอโดะกาว่า โกเซ(ไทยแลนด์) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองกันได้
26 พ.ย. 57
4 . พนักงานขับรถส่งของ
-ขับรถรับ-ส่งสินค้า -งานอื่นๆที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000++
26 พ.ย. 57
5 . ธุรการการตลาด (Admin Marketing)
- วางแผนการตลาด สินค้าและ โปรโมชั่นของทางบริษัท - ติดต่อประสานงานระหว่างลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานระหว่างหน่วยงานภายในองค์กรเพื่อให้ได้งานตามแผนที่ตั้งไว้ - รับผิดชอบงานจัดเก็บเอกสา...

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000++บาท
26 พ.ย. 57
6 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อประจำสาขาหนองแค สระบุรี ด่วนมาก!
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 พ.ย. 57
7 . Chemist Staff
- Quality control of Mosquito coil , Aerosol Product - Laboratory instrument/Equipment Control - Analysis Chemical composition in Laboratory - Monitoring composition of chemical in Mosquito coil,Ae...

Cocksec Chemical Industry Co.,Ltd.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 Baht Depend on Experience
26 พ.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่เกษตร-พืชสวน (โครงการองุ่นและผัก)
- ประจำโครงการองุ่น อำเภอมวกเหล็ก จังหวัดสระบุรี 4 อัตรา ทำงานจันทร์-เสาร์ (มีที่พักให้) - มีความรู้เรื่ององุ่น ทั้งการบำรุงรักษาและสารเคมีที่จะดูแลองุ่น - มีความเป็นผู้นำและควบคุมคนงานในการปฏิบัติง...

บริษัท 304 อินดัสเตรียล ปาร์ค 8 จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
26 พ.ย. 57
9 . ช่างกลึง (ประจำสระบุรี)
ควบคุมดูแลเครื่องจักรและงานกลึงทั้งแบบ Manual และ Auto

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 อัตรา
26 พ.ย. 57
10 . ช่างระบบไฮดรอลิค (ประจำสระบุรี)
ดูแลรักษาระบบไฮดรอลิค (Hydraulic)ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Siam City Cement Public Co., Ltd.
26 พ.ย. 57
11 . ช่างโยธา (ประจำสระบุรี)
- ดูแลควบคุมงานติดตั้งและแก้ไขปัญหางานที่เกี่ยวกับงานโครงสร้าง - ติดตามความคืบหน้าของงาน และรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลความเรียบร้อยและอุปกรณ์ในพื้นที่การทำงาน พร้อมทั้งปฏิบัติตามกฏอาชีวอนามัยและ...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
26 พ.ย. 57
12 . Safety Officer
Provide all of safety monitoring and auditing plan concerns for inspect and follow up all activities in part of safety. Audit in cross functions and share safety knowledge for working area improvem...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 อัตรา
26 พ.ย. 57
13 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร (ประจำสระบุรี)
- ดูแลงานควบคุมเครื่องจักรและกระบวนการผลิต - ควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา

Siam City Cement Public Co., Ltd.
เงินเดือน ไม่ระบุ
26 พ.ย. 57
14 . QC Staff - (เคมี หรือ โยธา) ประจำสระบุรี
- ตรวจสอบคุณภาพของปูนซีเมนต์ที่ใช้ในการผลิต - รวมทั้งเก็บตัวอย่างรายละเอียดและจัดเตรียมวัตถุดิบที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการการผลิตปูนซีเมนต์

Siam City Cement Public Co., Ltd.
3 อัตรา
26 พ.ย. 57
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/หัวหน้าจัดซื้อ
- ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบกับเครื่องจักรอุปกรณ์และชิ้นส่วน - ควบคุมดูแลการคัดเลือกผู้ขายและประเมินผู้ขาย - เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ/วัสดุ/อุปกรณ์ - เร่งรัดติดตาม , ประสานงาน Supplier

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
16 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ด่วนมาก !!
รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา วางแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน รับผิดชอบงานโครงการต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการซ่อมบำรุง งานซ่อมกรณีฉุกเฉิน ฯ

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
17 . หัวหน้าแผนกจัดส่ง ด่วนมาก !!
1.วางแผนกำหนดพื้นที่จัดส่ง และ ประสานงานฝ่ายขายเรื่องการจัดส่งสินค้าในเขตกรุงเทพ ปริมณฑล และต่างจังหวัด 2.บริหารจัดการคิวรถจัดส่งสินค้าในแต่ละวัน ให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุด บริหารจัดการค่าใช้จ่ายในการจ...

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
18 . วิศวกรวางแผนการผลิต ด่วนมาก !!
1.รับผิดชอบงานด้านวางแผนการผลิต 2.วางแผนการสั่งซื้อวัตถุดิบ ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต 3.ประมาณอัตราการผลิตให้เป็นไปตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดไว้

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 57
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายแม่พิมพ์(ASST.MANANGER MOULD&DIE)
- ออกแบบและวางแผนการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนด - ควบคุมดูแลประสานงานในการสั่งซื้อวัตถุดิบในการผลิตแม่พิมพ์ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด - ควบคุมดูแลและผลิตแม่พิมพ์ให้ได้ตามเป้าหมาย - ปร...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
26 พ.ย. 57
20 . วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
1.รับผิดชอบงานวางแผนการซ่อมและดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเครื่ิองไฮโครลิก 2. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องไฮโครลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายผลิต 3.การวิเคราะห์และประเมินควา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ย. 57
 พบ 194 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ