เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 218 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายผลิต
-ควบคุมดูแลกระบวนการผลิต ให้ได้ตามแผน และส่งมอบตามเวลาที่กำหนด -ประสานงานในการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ที่ใช้ในการผลิต -รับผิดชอบงานด้านเอกสารภายในแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภาพ

บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
(พนักงานประจำ จำนวน 2 อัตรา)
4 มี.ค. 58
2 . ADMINISTRATIVE OFFICER
ประสานงานทั่วไป ฝ่ายแผนกในสำนักงานใหญ่ , งานพิมพ์ งานเอกสาร ระบบคุณภาพ จัดซื้อและงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยชินเรียว จำกัด
4 มี.ค. 58
3 . Marketing Service, Sale Engineer(Saraburi)
a)Control Counter sales / dept b)Conduct a meeting with staff every morning regarding daily operation problems. c)Attend customer phone calls d)Arrange delivery of goods. e)Serve customers/wa...

Yonming Auto Marketing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์
4 มี.ค. 58
4 . สัตวแพทย์ ฟาร์มสุกร ด่วนมาก !!
- ดูแลสุขภาพสุกรในฟาร์ม ป้องกันโรค - ติดตามเรื่องฟาร์มมาตรฐาน - ติดตามเรื่องการส่งตัวอย่าง ห้อง LAB - ติมตามการใช้ยาและอาหารของฟาร์ม

บริษัท มิตรภาพอาหารสัตว์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท / กรณีปฏิบัติงาน สปป.ลาวจะได้รับค่าตอบแทนพิเศษ 5,000 บาท
4 มี.ค. 58

บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 มี.ค. 58
6 . Retort Supervisors
1. ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติงานเป็นไปตามนโยบายบริษัท 2. ควบคุมดูแลระบบมาตรฐาน 3. พัฒนาและปรับปรุงประสิทธิภาพกระบวนการผลิต

บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
4 มี.ค. 58
7 . Japanese Interpreter & Translator
1. Mainly to support Japanese Manager as a Japanese - Thai interpreter. 2. To interpret with the speech in the meeting. 3. To interpret both document and speech. 4. Translate between Japanese Langu...

บริษัท ไทย อินาบะ ฟูดส์ จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน N/A
4 มี.ค. 58
8 . Support Sale
- รับโทรศัทพ์เพื่อรับออเดอร์สินค้าจากร้านค้าโดยตรง หรือจากตัวแทนบริษัท - รับออเดอร์สินค้าผ่านทางไลน์ - ประสานงานระหว่างตัวแทนบริษัทฯฝ่ายขาย(sale)และ Dealor - ประสานงานระหว่าง End User และ บริษัทฯ ...

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000++
4 มี.ค. 58
9 . Service Advisov/ช่างบริการ/พนักงานบริการ
Service Advisov - ให้คำปรึกษาลุกค้า และบริการลูกค้าเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ - ตรวจสอบและวิเคราะห์ปัญหาคุณภาพงาน การรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ - สรุปรวมรวมข้อมูล และปัญหาคุณภาพงานรับประกันคุณภาพผลิตภัณฑ์ ช...

บริษัท อีดีไอ โกลบัล แมนชินเนอรี่(ประเทศไทย)จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ // 10,000++ บาท
4 มี.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
- รับ Order จากลูกค้าต่างประเทศ - ประสานงานด้านเอกสารส่งออก - ติดต่อประสานกับ Shipping - รองรับการ Audit จากลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 มี.ค. 58
11 . หัวหน้าฝ่าย (ส่วนงานผลิต)
- ควบคุม ดูแล บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุมระบบงานตรวจ Audit - วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอกับ...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 มี.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
4 มี.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดทำข้อมูลสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
4 มี.ค. 58
14 . Young Engineer
We are looking for the young ambitious individuals to develop in technical skill skill, sharp perspective to join our young program for operation and technical team. If you are looking for challenge ...

บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58
15 . Safety Manager
90% Environmental Health and Safety BU • E/H&S Advisor providing strategic directions for the BU on ongoing operations/facilities including business expansion projects in terms of environmental healt...

บริษัท ดีเอสจี อินเตอร์เนชั่นแนล (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
4 มี.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายติดต่อต่างประเทศ
-งานแปล ประสานงานทั่วไป ญี่ปุ่น - ไทย -แปลงานสำหรับ OFFICE -แปลการประชุม / งานแปลเอกสาร -แปลเอกสารต่าง ๆ

บริษัท เวิรล์ด ควอลิตี้ จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน โครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58
17 . Purchasing Engineer
- Responsible for procurement of engineering, production, and others projects - To review/assess technical specification to determine suitable vendors and suppliers - To review vendors and supplier...

บริษัท วิลเลรอย แอนด์ บอค (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 มี.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่บุคคล
1.สรรหาและคัดเลือกบุคลากรเข้าทำงาน 2.งานสวัสดิการ มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านสวัสดิการ ต่างๆ 3.มีหน้าที่ความรับผิดชอบ ดำเนินการด้านงานบุคคล 4.สามารถเดินทางออกต่างจังหวัดได้

TOTO Manufacturing (Thailand) Co.,Ltd
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเช่าบ้าน+ค่าครองชีพ+ค่าประสบการณ์
4 มี.ค. 58
19 . ช่างระบบไฮดรอลิค (ประจำสระบุรี)
ดูแลรักษาระบบไฮดรอลิค (Hydraulic)ให้สามารถดำเนินงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ

Siam City Cement Public Co., Ltd.
4 มี.ค. 58
20 . SAFETY OFFICER
1. ตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฏหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย 2. วิเคาระห์งานเพื่อชี้บ่งอัตราย 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัยในการทำงาน 4. วิเคราะห์แผนงานและโครงงานของหน่วยงานต่าง ๆ 5. ...

Maspro amtech Corp.,Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 มี.ค. 58
 พบ 218 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ