เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Recruitment Officer
1. สรรหา คัดเลือกพนักงาน ดูแลและจัดทำข้อมูลพนักงาน การประเมินผลการปฏิบัติงาน การเลื่อนตำแหน่งและการโยกย้ายของพนักงาน 2. มีความรู้เกี่ยวกับระบบบริหารงานบุุคคล และกฎหมายแรงงาน 3. มีความรู้เกี่ยวกับระบ...

บริษัท ไทยมาลายา กลาส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57
2 . Technician
แผนก E&I - PM เครื่องจักร - รับผิดชอบระบบไฟฟ้าในโรงงานและเครื่องจักร แผนก Cold End Engineering - ซ่อมบำรงุ และPM เครื่องจักรในส่วนงานของ Cold End แผนก Finished Products - บำรุงรักษาเครื่องต...

บริษัท ไทยมาลายา กลาส จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท
17 เม.ย. 57
3 . Furnace Operator
1.ควบคุมเตาหลอมแก้วตามค่าควบคุมที่กำหนด 2.บันทึกควบคุมค่าต่างๆ ลงในแบบฟอร์มตามเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบ, สอบเทียบอุณหภูมิควบคุมของเตาหลอม 4.ตรวจเช็คสภาพเตาหลอมทั้งภายในและภายนอก 5.ทำการ Preventive Ma...

บริษัท ไทยมาลายา กลาส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000
17 เม.ย. 57
4 . 1.Mould Operator/ 2.MM Technician
1.Mould Operator - ซ่อมและตรวจอุปกรณ์แม่พิมพ์ - ส่งและเก็บอุปกรณ์แม่พิมพ์รวมถึงการตรวจเช็คจำนวนสแปร์ของแม่พิมพ์ประจำกะ - เตรียมและจัดเก็บแม่พิมพ์ในการเปลี่ยนแบบงาน 2.MM Technician - ซ่อมแซมอะไหล่...

บริษัท ไทยมาลายา กลาส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57
5 . *U3 พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาทวีกิจ จังหวัดสระบุรี
ด่วน!!!สมัครได้ที่ร้านวัตสันทวีกิจ สระบุรี รายได้รวม 10,500 บาท/ด พร้อมโบนัสปีละ 2 ครั้ง สนใจติดต่อพี่กานดา โทร 08-5483-9902

- ให้บริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้านวัตสัน - เช้าเครื่องแคชเชียร์ รับชำระค่าสินค้าและบริการให้กับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยภายในสาขา - เช็คสต็อกสินค้า จัดเรียนสินค้าตาม Planogram - เปลี่ยน...

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท
17 เม.ย. 57
6 . โฟร์แมน/บริการเทคนิค
- ดูแล ประสานงาน และควบคุม การบริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ตราเพชร - ตรวจสอบ และควบคุมผู้รับเหมา ในการให้บริการติดตั้งผลิตภัณฑ์ตราเพชร - สามารถปฏิบัติงานในพื้นที่โครงการต่าง ๆ เช่น ใน จ. กรุงเทพฯ เขตตลิ่ง...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
5 ตำแหน่ง
17 เม.ย. 57
7 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องกล (ประจำโรงงานสระบุรี)
1.ตรวจสอบ, รายงาน, ซ่อมบำรุงเครื่องจักรในสายการผลิต ให้สามารถดำเนินการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ 2.ดำเนินการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ในสายการผลิตตามที่ได้รับมอบหมาย 3.ร่วมวางแผน, เสนอแนะปรับปรุงวิธีการดำ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500
17 เม.ย. 57
8 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า (ประจำโรงงาน สระบุรี)
1. ตรวจสอบดูแลเครื่องจักร ระบบไฟฟ้าในโรงงาน,สำนักงาน ระบบ PLC งานเครน งานแอร์ ระบบโทรศัพท์ 2. ซ่อมบำรุงเครื่องจักร ระบบไฟฟ้า อุปกรณ์ไฟฟ้า 3. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,500 บาท
17 เม.ย. 57
9 . พนักงานปฏิบัติการ/คุมเครื่องจักร (ประจำโรงงานสระบุรี)
1.ควบคุมเครื่องจักรผลิตกระเบื้อง และผลิตภัณฑ์อื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุมปริมาณการผลิตให้ตรงตามแผน 3.ควบคุมคุณภาพกระเบื้องหรือผลิตภัณฑ์ที่ผลิตให้เป็นไปตามค่ามาตรฐานที่กำหนด 4.ควบคุมการปฎิบัติงานขอ...

บริษัท ผลิตภัณฑ์ตราเพชร จำกัด (มหาชน)
15 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,500 (ไม่รวมสวัสดิการและผลตอบแทนอื่นๆ)
17 เม.ย. 57
10 . วิศวกรโรงงาน และ ไซต์งาน
- ถอดแบบก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ - ควบคุมและดูแลความปลอดภัยในไซต์งาน - มีค่าล่วงเวลาตามระยะเวลาการทำงานจริง สวัสดิการ - บ้านพัก - ค...

บริษัท ซันไชน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
17 เม.ย. 57
11 . วิศวกรโยธา ประจำไซต์งาน
- ถอดแบบก่อสร้าง - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็นไปตามแบบ - วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามหมายกำหนดการ - ควบคุและดูแลความปลอดภัยในไซต์งาน - มีค่าล่วงเวลาตามระยะเวลาการทำงานจริง สวัสดิการ - บ้านพัก - ค่...

บริษัท ซันไชน์ เอนจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
17 เม.ย. 57
12 . IT Support
1. ติดตั้งและดูแลระบบ Network ทั้งหมดของโรงงานและสำนักงานใหญ่ 2. บำรุงรักษาอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ (PM ประจำเดือน ทุกเดือน) 3. สนับสนุน/ แก้ไขปัญหา/ อบรม/ ให้คำปรึกษาผู้ใช้งานระบบคอมพิวเตอร์ทั้งด้าน Soft...

บริษัท ก้องเกียรติ เท็กซ์ไทล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 เม.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
17 เม.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 เม.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
17 เม.ย. 57

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
17 เม.ย. 57
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
17 เม.ย. 57
18 . นักศึกษาฝึกงาน ทุกสาขา (ประจำสาขานิคมเอสไอแอล หนองแค)
- โครงการที่ได้รับมอบหมายจากสาขาสำหรับนักศึกษาฝึกงาน

CEVA Logistics (Thailand) Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 300 บาทต่อวัน
17 เม.ย. 57
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล (ประจำที่สระบุรี)
ทำงานทางด้านบริหารงานบุคคล และแรงงานสัมพันธ์ และงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
17 เม.ย. 57
20 . วิศวกรBOILER
รับผิดชอบงานซ่อมและดูแลบำรุงรักษาเครื่องระบบไอน้ำ วางแผนในเรื่องการเบิกจ่ายอุปกรณ์อะไหล่ มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลสมัยใหม่ มีความรู้ในเรื่องการซ่อมเครื่องจักรกลโรงงาน ประสานงานและสนับสนุนงานในฝ่...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และบริษัท ไทย อินดัสเตรียล ไทร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 เม.ย. 57
 พบ 191 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ