เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร(Operator)
- ควบคุมและOperate เครื่องจักร - ตรวจนับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ประจำวันพร้อมทำการเบิกให้เพียงพอต่อการใช้งาน - ตรวจวัดกระป๋องในขบวนการผลิตส่วน ตามมาตรฐานพร้อมลงบันทึก -ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 ก.ค. 59
2 . QA Supervisor
- กำกับดูแลคุณภาพ ผลิตภัณฑ์ระหว่างการผลิต และผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้มีคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด - จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง กับระบบบริหารงานด้านคุณภาพ ระบบบริหารงานด้านสิ่งแวดล้อม, ระบบ GMP & HACCP - ป...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 ก.ค. 59
3 . วิศวกรไฟฟ้า
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
25 ก.ค. 59
4 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า ...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
25 ก.ค. 59
5 . Cost accountant (นิคมหนองแค สระบุรี*)
Controls 1. Record and control all transactions regarding to inventories both in domestics and import including AP foreign transactions 2. Provide all inventory reports 3. Record and control AP rec...

ParexGroup Company Limited
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
25 ก.ค. 59
6 . Senior Accountant / Base in Saraburi
- Preparing and issuing receipts in Oracle System. - Preparing Output Tax report, Input Tax report and Withholding TAX report. - Managing petty cash according to policy. - Managing and controlling ...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000
25 ก.ค. 59
7 . 2 สิงหาคม.59 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีงานสาขาประจำพื้นที่ สระบุรี/ลพบุรี
สมัครและสัมภาษณ์ทันทีในงาน walk-in interview วันอังคารที่ 2 สิงหาคม 2559 เวลา 09.00 – 14.00 น. สำนักงานภาคธุรกิจสาขาภูมิภาค 201 ธนาคารกรุงศรีอยุธยา สาขา ถนนพหลโยธิน สระบุรี ชั้น 2 ทำได้ รับไปเลย...

ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
25 ก.ค. 59
8 . ช่างเทคนิค (โรงงานหนองแค)
- ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - ช่างเทคนิคระบบสาธารณูปโภค - ช่างเทคนิคระบบน้ำดี น้ำเสีย - ช่างควบคุมการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
หลายอัตรา
25 ก.ค. 59

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
25 ก.ค. 59
10 . Japanese Interpreter @ Nongkhae Plant ( Temporary Contract 6 Months )
Working place : Nongkhae Plant (Saraburi province) Type of hiring : Temporary Contract 6 Months Responsibilities: - Translate in meeting and production line - Translate documents from ...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
25 ก.ค. 59
11 . Senior Sales (ประจำสระบุรี)รับสมัครด่วน !
- โทรเชิญลูกค้า เพื่อแนะนำผลิตภัณฑ์แบบบ้าน - ปิดการขาย - ติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - บริษัทฯ มี incentive และ คอมมิชั่น ในการแนะนำผลิตภัณฑ์

บริษัท แลนดี้ โฮม (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
25 ก.ค. 59
12 . พนักงานซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
รับสาขาไฟฟ้า 1 คน และ เครื่องกล 1 คน
25 ก.ค. 59
13 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรภายในโรงงาน

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
1 อัตรา
25 ก.ค. 59
14 . หัวหน้าส่วนผลิตวัตถุดิบ,ผลิตแผ่นเกรตติ้ง,ประกอบ-เชื่อม,จัดส่งสินค้า
- วางแผนและควบคุมงานตามลำดับของความเร่งด่วน - ควบคุมการเบิกเหล็กและวัสดุสินเปลืองทุกชนิดที่ใช้ในการผลิต - ควบคุมและตรวจสอบความถูกต้องของงาน - ตรวจสอบสภาพเครื่องมือ เครื่องจักรให้อยู่ในสภาพดี พร้อมใ...

บริษัท สยามสตีล เกรตติ้งส์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท/เดือน
25 ก.ค. 59

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ค. 59
16 . Maintenance Leader ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี
รับผิดชอบควบคุมการบำรุงรักษาเชิงป้องกันและการซ่อมบำรุงระบบMaintenance เพื่อสนับสนุนให้การผลิตและระบบการทำงาน ควบคุมดูแลผู้ใต้บังคับบัญชา

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ค. 59
17 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี
ควบคุมเครื่องจักรในสายการผลิตเครื่องดื่ม ,ดูแลรักษาและบำรุงรักษาเครื่องจักรเบื้องต้น

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ค. 59
18 . ช่างซ่อมบำรุงเครืองจักร ประจำโรงงานวังม่วง จังหวัดสระบุรี
ซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผนการซ่อมบำรุเครื่องจักรที่ใช้กับกระบวนการผลิตเพื่อสนับสนุนสายการผลิตและระบบการทำงานต่างๆเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.ค. 59
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ-เครื่องดื่ม (ประจำโรงงานวังม่วง สระบุรี)
1.วางแผนและทวนสอบการตรวจวิเคราะห์คุณภาพวัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปและกระบวนการผลิต 2.จัดทำKPIs ในการวัดผลการดำเนินงานในแต่ละปีตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายโดยกำหนดเป้าหมายใ...

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
20 . วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก 2.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ 3.รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง 4.จัดทำแ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.ค. 59
 พบ 196 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ