เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 234 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ++ สาขาแรกในจังหวัดสระบุรี++ (สาขาเปิดใหม่ รพ.เกษมราษฏร์สระบุรี++รับสมัครพนักงานประจำร้าน,ผู้จัดการร้านกาแฟเมซโซ่ (เปิดใหม่เดือนตุลาคม58)
พบกันในกรมจัดหาแรงงาน จ.สระบุรี ชั้น 1 วันที่ 7 ก.ย. 58 !!!

1.ผลิตและจำหน่ายกาแฟสดและเบเกอรี่ 2.ให้บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าภายในร้าน 3.ให้บริการลูกค้าตามมาตรฐานร้านของบริษัท ฯ 4.ปฏิบัติงานที่ร้านกาแฟเมซโซ่สาขา รพ.เกษมราษฎร์สระบุรี สาขาเปิดให้บริการใหม่ในต...

บริษัท เมซโซ่ จำกัด
10 อัตรา พบกันที่กรมจัดหาแรงงาน จ.สระบุรี ชั้น 1 วันที่ 7 ก.ย. 58 !!!!
เงินเดือน 9,500 บาทขึ้นไปไม่รวมค่าล่วงเวลา , ค่าเบี้ยขยัน 500 บ/เดือน
2 ก.ย. 58
2 . Safety Officer**จป. เทคนิค/จป. ขั้นสูง**(ประจำนิคมหนองแค จ. สระบุรี)ด่วน มาก!!
• Provide support to Operation manager to ensure compliance of safety management system and industrial hygiene standards and local laws and regulations. • Establish and maintain preparedness and effe...

ParexGroup Company Limited
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน Not Specified
2 ก.ย. 58
3 . พนักงานQC
- ควบคุมคุณภาพข้าวสาร ตั้งแต่กระบวนการตรวจรับ ผลิต จนถึงส่งออกต่างประเทศ - ตรวจสอบ และควบคุมคุณภาพงานของแผนกต่างๆที่เกี่ยวกับการควบคุมคุณภาพสินค้า - รับผิดชอบงานเอกสารในแผนกที่เกี่ยวข้องกับระบบคุณภา...

บริษัท ไร้ส์แลนด์ฟูดส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
2 ก.ย. 58
4 . วิศวกรฝ่ายผลิต ด่วนมาก !!
ควบคุมกระบวนการผลิต ปรับปรุงประสิทธิภาพการผลิตและแก้ปัญหางานผลิต ลดต้นทุนการผลิต จัดการผลิตให้เหมาะสมกับกำลังการผลิต

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 58

บริษัท เคมีแมน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ) ด่วน !
1. ตรวจสอบ และแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
2 ก.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ชุมชนสัมพันธ์ ด่วน !
1. จัดทำแผนงานและงบประมาณด้านชุมชนสัมพันธ์ประจำปี 2. ดูแลจัดการเกี่ยวกับปัญหาและข้อร้องเรียนที่เกี่ยวกับการประกอบกิจการ 3. วิเคราะห์และตรวจสอบข้อร้องเรียนและปัญหา ที่เป็นความขัดแย้งระหว่างบริษัทกับห...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + สวัสดิการอื่นๆมากมาย (คลิ๊กอ่านเพิ่มเติม)
2 ก.ย. 58
13 . พนักงานตัดแต่งเนื้อ (ภูมิภาคกลาง , สระบุรี)
- ตัดแต่งเนื้อ และจัดเรียงสินค้า - ดูและสุขอานามัยในส่วน butcher

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 58
14 . พนักงานขาย (Retail Salesperson –RS) สระบุรี ด่วนมาก !!
พนักงานขายประจำพื้นที่โครงการคนขายแฮปปี้-ดีแทค (Distributor) ตามพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย ทำงานจันทร์ถึงเสาร์ โดยจำนวนชั่วโมงการทำงานต่อสัปดาห์ไม่เกินที่กฎหมายกำหนด (48 ชั่วโมงต่อสัปดาห์) และชั่วโมงการท...

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 11,000
2 ก.ย. 58
15 . พนักงานบัญชีคลัง
- รับผิดชอบงานด้านบัญชีคลังสาขา การจัดทำเอกสารทางบัญชีประกอบการขายสินค้า และรับชำระหนี้ค่าสินค้า - การจัดทำใบสำคัญจ่ายเงินสดย่อย - การตรวจสอบสมุดรายวัน - จัดเก็บเอกสารใบสำคัญต่างๆ กระทบยอดรายการ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่ล่ามภาษาญี่ปุ่น
1.แปลเอกสารจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่นและแปลเอกสารจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยตามที่ได้รับมอบหมาย แปลคำพูดจากภาษาญี่ปุ่นเป็นภาษาไทยและจากภาษาไทยเป็นภาษาญี่ปุ่น 2.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท เอโดะกาว่า โกเซ(ไทยแลนด์) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองกันได้
2 ก.ย. 58

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 58
18 . ช่างไฟฟ้า/ผลิต ด่วนมาก !!
- ดูแลระบบงานไฟฟ้า - ปฏิบัติงาานในกระบวนการผลิต - ปฏิบัติงานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
2 ก.ย. 58
19 . Interpreter & Safety Clerk
1.Implement follow annual safety plan and conduct safety audit by monthly 2.Plan and implement annual Environment plan and conduct Environment audit by monthly. 3.Inspect Safety equipment and safety...

บริษัท สเปเชียล ดีไวซ์เซส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน N/A
2 ก.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่วางแผนและจัดระบบขนส่ง
- ตรวจสอบการบันทึกบัญชีได้ถูกต้องตามหลักการบัญชี - ตรวจสอบความครบถ้วนถูกต้องของเอกสารประกอบการเบิกจ่าย - ตรวจสอบรายงานภาษี -จัดทำรายงานต่าง ๆเพื่อนำมาวิเคราะห์ และเสนอต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ย. 58
 พบ 234 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ