เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรพลังงาน ( ประจำโรงงานสระบุรี )
1. ดูแลระบบ iso 50001 2. ดูแลด้านพลังงาน 3. งานปรับปรุงเครื่องจักรให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
2 . วิศวกรอาวุโส ( ประจำโรงงานสระบุรี )
- วางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
26 ก.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดทำข้อมูลสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
5 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager),ผู้จัดการแผนก Bakery ประจำ makro สาขาสระบุร
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด/Bakery และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ก.ค. 60
6 . วิศวกรโครงการ (Project Engineer)
- รับผิดชอบการวางแผนและบริหารโครงการ เพื่อให้โครงการที่รับผิดชอบเป็นไปตามแผนมีคุณภาพตามหลักวิศวกรรมและเป็นไปตามงบประมาณ - วางแผนโครงการก่อสร้าง ทั้งแผนงาน งบประมาณ อุปกรณ์ ทีมงานและผู้รับเหมา - ควบค...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 ก.ค. 60
7 . โฟร์แมน (งานก่อสร้าง)
- รับผิดชอบในการปฏิบัติงานก่อสร้าง ควบคุมการปฏิบัติงานของผู้รับเหมาในการก่อสร้าง ร่วมในการวางแผนในภาพรวมของโครงการและนำมาจัดทำเป็นขั้นตอนในรายละเอียดแผนงานที่ตนเองรับผิดชอบ - ควบคุมงานก่อสร้างให้เป็น...

บริษัท นีโอ เอสเค. จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
26 ก.ค. 60
8 . Technical Service
Job Description; • Create work process to develop materials for tile. • Interpreting the client’s business needs and developing a concept to suit their purpose. • Other related duties as assi...

Esmalglass-Itaca (Thailand) Co., Ltd
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Person
เงินเดือน Negotiate depend on experience
26 ก.ค. 60
9 . Designer
Job Description • Create and develop graphics and designs for tile. • Interpreting the client’s business needs and developing a concept to suit their purpose. • Other related duties as assign...

Esmalglass-Itaca (Thailand) Co., Ltd
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Person
เงินเดือน Negotiate depend on experience
26 ก.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชือ สาขา ทวีกิจ คอมเพล็กซ์ จ.สระบุรี
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
26 ก.ค. 60
11 . วิศวกรเหมืองแร่
ควบคุมบริหารงาน ภายในฝ่ายเหมืองหิน

บริษัท หินอ่อน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 ก.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ IT (ประจำโรงงานสระบุรี)
- ดูแลและแก้ไขระบบเครือข่าย Lan, Leased Line, Internet และ VoIP - ดูแลและแก้ไขคอมพิวเตอร์และอุปกรณ์ที่มีปัญหาในการทำงาน - ดูแลและตรวจสอบการสำรองข้อมูลท...

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
13 . วิศวกรประกันคุณภาพ (QA Engineer)
- บริหารงานในส่วนงานที่เกี่ยวข้องกับงาน มอก. ให้มีประสิทธิภาพ - ควบคุม ตรวจสอบคุณภาพสินค้า และมาตรฐานกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่ มอก.กำหนด - ติดต่อ ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เกี่ยวกับกิจกรรมที...

บริษัท กะรัต ฟอเซท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 60
14 . พนักงานขับรถ (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.สระบุรี)
- ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย - ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย - ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 บาทขึ้นไป
26 ก.ค. 60
15 . เจ้าหน้าทีสารสนเทศ (IT SUPPORT)(ศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบดูแล แก้ไข ปัญหาของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.รายงานสถานะของระบบต่างๆ เช่น PM REPORT,ANTIVIRUS REPORT, BACK UP SYSTEM 3.รับผิดชอบตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหา NETWORK เบื้องต้นได้ 4.ติดตั้งโปรแกรม ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการวิเคราะห์ (ประจำศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.วิเคราะห์แลปทั่วไป เช่น BOD,COD ฯลฯ 2.วิเคราะห์หาค่าโลหะหนักในตัวอย่างกากอุตสาหกรรม 3.ปฏิบัติงานด้านการวิเคราะห์กากอุตสาหกรรมและทำตามคู่มือการวิเคราะห์ที่กำหนดไว้ 4.ดูแลรักษาเครื่องมือ และอุปกรณ์...

Better World Green Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
26 ก.ค. 60
17 . ผู้จัดการสาขา (สระบุรี)
- วางแผนและจัดการการสื่อสารภายในสาขาเพื่อการรับรู้ทิศทาง พันธกิจ และเป้าหมายขององค์กร - วางแผนและดำเนินการกิจกรรมภายในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายและยอดขาย - บริหารการให้บริการของสาขาให้อยู่ในมาตรฐา...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
26 ก.ค. 60

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน (งานขนส่งและกระจายสินค้า) ประจำโรงงานหนองแค
- ตรวจสอบค่าจ้างขนส่งของผู้รับจ้างที่มาวางบิล - จัดทำตารางลำดับเที่ยวและจัดแผนงานขนส่ง,การออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน,ใบโอนสินค้าและใบโหลดสินค้า - ติดตามการโอนเงิน ประสานงานเกี่ยวกับปริมาณสินค้าคงคลัง ใ...

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 ก.ค. 60
20 . ช่างเทคนิค (โรงงานหนองแค)
- ช่างเทคนิคซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร - ช่างเทคนิคระบบสาธารณูปโภค - ช่างเทคนิคระบบน้ำดี น้ำเสีย - ช่างควบคุมการผลิต

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
หลายอัตรา
26 ก.ค. 60
 พบ 226 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ