เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 215 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Marketing Service, Sale Engineer(Saraburi)
a)Control Counter sales / dept b)Conduct a meeting with staff every morning regarding daily operation problems. c)Attend customer phone calls d)Arrange delivery of goods. e)Serve customers/wa...

Yonming Auto Marketing (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นกับความรู้และประสบการณ์
31 ม.ค. 58
2 . ด่วน!!..สัมภาษณ์ รู้ผลทันที พนักงานแนะนำสินค้า (True Friends) ประจำจังหวัดสระบุรี ลพบุรี อยุธยาและอ่างทอง
- ให้คำแนะนำและนำเสนอขายสินค้าในกลุ่มทรู ได้แก่ ทรูมูฟ เอช , ทรู อินเทอร์เน็ต และทรู วิชั่นส์ - ลักษณะงานออกพื้นที่ จัดบูธออกกิจกรรมการขายตามสถานที่ต่างๆ ในจังหวัดสระบุรีและจังหวัดใกล้เคียง - ทำงาน...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 20,000
31 ม.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่ประสานงานลูกค้าต่างประเทศ
- รับ Order จากลูกค้าต่างประเทศ - ประสานงานด้านเอกสารส่งออก - ติดต่อประสานกับ Shipping - รองรับการ Audit จากลูกค้าต่างประเทศ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
4 . หัวหน้าฝ่าย (ส่วนงานผลิต)
- ควบคุม ดูแล บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายของบริษัทฯ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุมระบบงานตรวจ Audit - วางแผนอัตรากำลังคนให้เพียงพอกับ...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
31 ม.ค. 58
6 . เซรามิสต์
- ตรวจสอบวัตถุดิบ และคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต - รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
31 ม.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่แรงงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดทำข้อมูลสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
31 ม.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่การเงินและการบัญชี
รับผิดชอบหน้าที่หลักการบัญชีและการเงิน (Payment,cash collection,taxation,fixed assets and bookkeeping) Ad hoc requests

บริษัท โรยัล โคเปนเฮเกน (ประเทศไทย) จํากัด
1 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่ที่ประสบการณ์การทำงาน
31 ม.ค. 58
9 . SAFETY OFFICER
ดูแลรับผิดชอบงานความปลอดภัย

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ม.ค. 58

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
31 ม.ค. 58
11 . Japanese Interpreter
- แปลเอกสาร ภาษาไทย - ภาษาญี่ปุ่น , ภาษาญี่ปุ่น - ภาษาไทย - แปลภาษาในที่ประชุม - แปลการสื่อสารระหว่างผู้บริหารญี่ปุ่นกับพนักงานคนไทย

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/หัวหน้าจัดซื้อ
- ควบคุมการสั่งซื้อวัตถุดิบกับเครื่องจักรอุปกรณ์และชิ้นส่วน - ควบคุมดูแลการคัดเลือกผู้ขายและประเมินผู้ขาย - เปรียบเทียบราคาวัตถุดิบ/วัสดุ/อุปกรณ์ - เร่งรัดติดตาม , ประสานงาน Supplier

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 58
13 . ช่างปรับเครื่องฉีด, ช่างซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก(Maintenance), ช่างซ่อมบำรุงแม่พิมพ์(Mold maintenance) ด่วนมาก !!
1. ช่างปรับเครื่องฉีด เปลี่ยนแม่พิมพ์ ตั้งค่าเครื่อง Test run, แก้ปัญหางานฉีด 2. Maintenance ซ่อมบำรุงเครื่องฉีดพลาสติก, อุปกรณ์ไฟฟ้าภายในโรงงาน 3. Mold maintenance ซ่อมบำรุงแม่พิมพ์พลาสติก

บริษัท เจ็ท โซลิด ไทย จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ม.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่สโตร์
- การจัดเก็บสินค้า - จัดทำสต๊อคสิค้าคงคคลัง - เบิกจ่ายน้ำรถรถยนต์ประจำวัน - เบิกจ่ายสินค้า เคลียร์บิลสินค้า - ควบคุมสต๊อคสินค้าให้ตรงกับรหัสเบิกจ่าย - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

Aurus Speciality Co., Ltd.
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
15 . หัวหน้างานจัดเก็บวัตถุดิบ
- วิธีการจัดเก็บวัตถุดิบให้เป็นระเบียบเรียบร้อย ไม่ก่อให้เกิดความเสียหาย - จัดทำสต๊อควัตถุดิบ Max-Min

Aurus Speciality Co., Ltd.
นิคมแก่งคอย สระบุรี
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
16 . หัวหน้าแผนกวางแผนการผลิต
- รับนโยบายจากผู้บริหาร ควบคุม วางแผนการผลิตตามคำสั่งซื้อที่ได้รับมาจากฝ่ายขายโดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - บริหารจัดการและวางแผนในการผลิต ปรับปรุงแผนให้ทันกับกำหนดส่งสินค้าโดยคำนึงถึงความ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
31 ม.ค. 58
17 . วิศวกรBOILER
รับผิดชอบงานซ่อมและดูแลบำรุงรักษาเครื่องระบบไอน้ำ วางแผนในเรื่องการเบิกจ่ายอุปกรณ์อะไหล่ มีความรู้เรื่องเครื่องจักรกลสมัยใหม่ มีความรู้ในเรื่องการซ่อมเครื่องจักรกลโรงงาน ประสานงานและสนับสนุนงานในฝ่...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
31 ม.ค. 58
18 . วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
1.รับผิดชอบงานวางแผนการซ่อมและดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเครื่ิองไฮโครลิก 2. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องไฮโครลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายผลิต 3.การวิเคราะห์และประเมินควา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
31 ม.ค. 58
19 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ด่วน!!!

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้การซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ม.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ด่วน!!!

- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความตระหนักในการทำงาน - จัดทำนโยบายแลระบบความปลอดภัย - รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการและหน่วยงานราชการ - สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรายงานให้ผู้จัดการ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
31 ม.ค. 58
 พบ 215 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ