เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 232 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
1. บันทึกและรายงานการปฏิบัติงานเครื่องจักร 2. ตรวจเช็คเครื่องมือและอุปกรณ์ต่างๆ 3. ตรวจเช็ความเรียบร้อยของระบบทั้งหมด 4. ประสานงานการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 5. ประสานงานกับลูกค้าและ Supplier กร...

บริษัท เอ็นเนซอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ควบคุมเครื่องจักร
- ควบคุมและOperate เครื่องจักร - ตรวจนับปริมาณวัตถุดิบที่ใช้ประจำวันพร้อมทำการเบิกให้เพียงพอต่อการใช้งาน - ตรวจวัดกระป๋องในขบวนการผลิตส่วน ตามมาตรฐานพร้อมลงบันทึก - ซ่อมแซมบำรุงรักษาเครื่องจักรและ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 60
3 . QA Supervisor
- กำกับดูแลผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้มีคุณภาพตามมาตราฐานที่กำหนด - ควบคุม การปฎิบัติงานของผู้ใต้บังคับบัญชา - ประสานงาน วิเคราะห์และติดตามปัญหาคุณภาพที่เกิดขึ้นภายในโรงงาน -งานอื่นๆ ที่ผู้บังคัญบัญชามอบ...

บริษัท เน็กซ์ แคน อินโนเวชั่น จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+ประสบการณ์
25 พ.ค. 60
4 . CNC Technician (สระบุรี) P04
- ควบคุมเครื่อง CNC ขึ้นรูปชิ้นงาน ** ทำงานวันจันทร์ - เสาร์

บริษัทจัดหางาน เพอร์เฟค ฮันเตอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 18,000 Baht
25 พ.ค. 60
5 . วิศวกรอาวุโส ( ประจำโรงงานสระบุรี )
- วางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงานอุตสาหกรรมให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
6 . วิศวกรไฟฟ้า ( ประจำโรงงานสระบุรี )
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
25 พ.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยประจำโรงงาน
- ควบคุมดูแลด้านความปลอดภัย ภายในโรงงาน - กำกับดูแลเสนอแนะ ด้านความปลอดภัยให้กับพนักงานภายในโรงงาน - ตรวจสอบการปฎิบัติงานของพนักงานให้เป็นไปตามกฏหมายด้านความปลอดภัย

บริษัท สามัคคีผลิตภัณฑ์คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่เก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลการผลิต
1. จัดเก็บข้อมูลและวิเคราะห์ข้อมูลเกี่ยวกับการผลิต 2. ทำรายงานและนำเสนอเกี่ยวกับกระบวนการผลิต 3.มีความรู้ ความสามารถในการใช้ระบบนาวิชชั่น

บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
9 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
1.รับผิดชอบเรื่องการตรวจสอบกระบวนการบรรจุทั้งกระบวนการ 2.ดูแลความสะอาดของพื้นที่,อุปกรณ์ และความสะอาดพร้อมทั้งการแต่งกายของบุคคลที่เข้าห้องบรรจุ 3.ปฎิบัติตามขั้นตอนของการทำงานให้สอดคล้องกับระบบมาตรฐ...

บริษัท ชัยทิพย์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่แผนกวางแผนการผลิต
- วางแผนการผลิตและส่งมอบให้ทันต่อความต้องการของลูกค้า - ประมาณการณ์วัตถุดิบให้ได้ตามเป้าหมายกำหนด - จัดทำและควบคุมข้อมูลในระบบ ERP - จัดทำและควบคุมข้อมูลการทำ S&OP - หน้าที่ในการปฏิบัติตามระเบียบข...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าประสบการณ์
25 พ.ค. 60
11 . ช่างเทคนิค( เครื่องกล ไฟฟ้า Utility)
1.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานเครื่องจักรในไลน์ผลิต 2.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานระบบไฟฟ้าในไลน์ผลิต 3.ซ่อม/บำรุงรักษาเชิงป้องกัน งานปัั้มลม,ระบบน้ำ,ระบบไฟฟ้าในอาคารสำนักงาน 4.ดูแลบำรุงรักษาจั...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
12 . วิศวกร R&D
1.ทดสอบการทำงานของล้อยางตันและยางตีนตะขาบ 2.วิเคราะห์ปัญหาทางวิศวกรรมจากการใช้งาน 3.เก็บสถิติและหาแนวทางแก้ไขในการพัฒนาผลิตภัณฑ์ 4.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
13 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
1. ดำเนินการวิเคราะห์หาสาเหตุและแก้ไขงานคุณภาพ 2. วางแผนการปฏิบัติงานของหน่วยงาน 3. ตรวจสอบและควบคุมการปฏิบัติงาน 4. ให้คำแนะนำ อบรมและพัฒนา ผู้ใต้บังคับบัญชา 5. งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 60
14 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง
1. ควบคุมดูแลงานวิเคราะห์ปัญหาของเครื่องจักร 2. ควบคุมดูแลงานในแผนกซ่อมบำรุง 3. ตรวจสอบควบคุมงานจากผู้รับเหมาภายนอก 4. ควบคุมดูแลจัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเชิงป้องกัน 5. รับนโยบายบริษัทและตอบสนองนโยบายใ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
15 . วิศวกรควบคุมคุณภาพ
- ควบคุมการตรวจสอบและควบคุมคุณภาพในกระบวนการผลิต ติดตาม ประเมินผล และวิเคราะห์ สรุปผลรายงาน เพื่อให้เป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทได้กำหนดไว้

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึ้นไป
25 พ.ค. 60
16 . พนักงานตรวจสอบคุณภาพ
1.ตรวจสอบกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 2.จัดเก็บเอกสารให้เป็นไปตามระบบคุณภาพ 3.รายงานผู้บังคับบัญชาให้ทราบในความคืบหน้าการทำงาน

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
25 พ.ค. 60
17 . วิศวกร ( ไฟฟ้า , เครื่องกล , PM )
- วางแผนและบริหารงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร ,งานติดตั้งระบบไฟฟ้า - วางแผนการซ่อม และดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องไฮโดรลิก - ศึกษา วิเคราะห์ และออกแบบระบบการบำรุงรักษาเครื่องจักร - วิเคราะห์ป...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท ขึั้นไป
25 พ.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่บัญชีต้นทุน (โรงงานหนองแค สระบุรี)
ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

บริษัท กรีนสปอต จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
25 พ.ค. 60
19 . NX mold designer/Cnc/EDM /wire cut Technician /Milling and mold fitting
1.Coordinate และหารือกับนักออกแบบ 3D สำหรับเชื้อราและ Cnc โปรแกรม issue 2 2.Analyze และทบทวน HDD และ Non-HDD 3D และข้อเสนอแนะในการออกแบบ โปรแกรมเครื่องจักรกล 3.Cnc 4.Arranging Cnc กำหนดการเครื่องจ...

Nidec Component Technology (Thailand) Co., Ltd.
นิคม เอส ไอ แอล สระบุรี สระบุรี
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 พ.ค. 60
20 . เจ้าหน้าทีสารสนเทศ (IT SUPPORT)(ศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบดูแล แก้ไข ปัญหาของคอมพิวเตอร์เบื้องต้น 2.รายงานสถานะของระบบต่างๆ เช่น PM REPORT,ANTIVIRUS REPORT, BACK UP SYSTEM 3.รับผิดชอบตรวจสอบดูแลแก้ไขปัญหา NETWORK เบื้องต้นได้ 4.ติดตั้งโปรแกรม ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 60
 พบ 232 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ