เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 208 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Production Manager
- Manage and control the production process to ensure the continuity of the process. - Ensure final product quality complies with standard specifications. - Meeting delivery times,quality and safety...

บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 Position
เงินเดือน #N/A
24 ส.ค. 59
2 . Technician Maintenance & Facility
PM Machine Responding about job Maintenance & Facility

บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคม เอส ไอ แอล สระบุรี สระบุรี
2 Positions
เงินเดือน #N/A
24 ส.ค. 59
3 . Purchasing Supervisor
1.Perform in procurement process, purchasing process and coordinate with material planning. 2.Negotiate with supplier on establishing price, delivery, quanitity payment and commercial agreement, incl...

บริษัท ชิบาคาวะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 Positions
เงินเดือน Negotiate
24 ส.ค. 59

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 ส.ค. 59

บริษัท เคมีแมน จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 ส.ค. 59

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนบริษัท
24 ส.ค. 59

บริษัท เคมีแมน จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
24 ส.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงานฯ ระดับวิชาชีพ (จป.วิชาชีพ)(โรงงานสาขาแก่งคอย)รับสมัครด่วน !
1. ตรวจสอบ และแนะนำให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัยเสนอ...

บริษัท เคมีแมน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือนของบริษัท
24 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต ( โรงงาน จ.สระบุรี )
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
24 ส.ค. 59
10 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผน, ควบคุมงานในแผนกให้ได้ตามแผนการผลิต และเป็นไปตามเป้าหมาย - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ - ปฏิบัติตามมาตรฐานสิ่งแวดล้อมและอาชีวอนามัย และมาตรฐานของลูกค้า ...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000
24 ส.ค. 59
11 . Energy Engineer @ Nongkhae Plant
Department : Engineering Department Working place : Nongkhae Plant (Saraburi province)

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
24 ส.ค. 59

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
24 ส.ค. 59
13 . Japanese Interpreter @ Nongkhae Plant ( Temporary Contract 6 Months )
Working place : Nongkhae Plant (Saraburi province) Type of hiring : Temporary Contract 6 Months Responsibilities: - Translate in meeting and production line - Translate documents from ...

Thai Bridgestone Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Depending on qualifications and experience.
24 ส.ค. 59
14 . ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคกลาง(พื้นที่ จ.ลพบุรี / จ.สระบุรี)
หน้าที่และความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ภาคกลาง -ประสานงานและวางแผนการขายในการขยายธุรกิจใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลาดสำห...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป+เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง
24 ส.ค. 59
15 . Plant Senior HR & Admin Officer
Recruitment -Recruitment and selection process and hiring worker and leader level for the plant. -Prepare notices and advertisement for vacant positions, schedule and organize interview, conduct ref...

ParexGroup Company Limited
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 ส.ค. 59
16 . Warehouse Supervisor (Saraburi)
• 3 years experience using Oracle / SAP Inventory module. • Managing stock under company regulation. • Controlling and reporting stock movement. • Receipt and issue stock using Oracle system. • Pe...

JAC Personnel Thailand Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000-40,000
24 ส.ค. 59
17 . วิศวกรเครื่องกล,วิศวกรการผลิต(ศูนย์สระบุรี)รับสมัครด่วน !
1.กำกับดูแลการดำเนินงานของเจ้าหน้าที่ในแผนก 2.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ 3.รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง 4.จัดทำแ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 59
18 . เลขานุการผู้บริหาร (ศูนย์ฯสระบุรี)รับสมัครด่วน !
1. รับแจ้ง และจัดตารางงานสำหรับผู้บริหาร 2. ติดตามผู้บริหารเพื่อออกไปปฏิบัติงานภายนอกบริษัท*** 3. ลงพื้นที่มวลชนสัมพันธ์ร่วมกับผู้บริหาร*** 4. ติดต่อประสานงานกับแผนกอื่นๆ และออฟฟิตใหญ่ที่ กทม.เพื่อ...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ส.ค. 59
19 . พนักงานฝ่ายผลิต, ตรวจสอบ, พนักงาน Packing
พนักงานฝ่ายผลิต : ควบคุมเครื่องจักร งานขึ้นรูปผลิตภัณฑ์เซรามิค / ควบคุม ตรวจสอบผลิตภัณฑ์ก่อน-หลัง เผา จัดเรียงผลิตภัณฑ์เข้าเตาเผา พนักงาน ตรวจสอบ/QA : ทำการตรวจสอบสินค้าเซรามิค ในระหว่างการผลิต หลังเ...

บริษัท สยาม เอ็น จี เค เทคโนเซรา จำกัด / SIAM NGK TECHNOCERA CO.,LTD.
นิคม เอส ไอ แอล สระบุรี สระบุรี
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน ม.3 - ม.6 เงินเดือน 9,500 +1,500 บาท, ปวส เงินเดือน 13,500 + 3,000 บาท
24 ส.ค. 59
20 . Japanese Interpreter (PD) * ยินดีรับนักศึกษาจบใหม่ * Urgently Required !
1.ช่วยเหลือผู้บริหารชาวญี่ปุ่นในด้านภาษา การสื่อสาร และประสานงาน 2.แปลเอกสารต่างๆ (ภาษาญี่ปุ่น-ไทย) 3.งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

MIYAGO INDUSTRY (THAILAND) CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและความสามารถประสบการณ์
24 ส.ค. 59
 พบ 208 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ