เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 205 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรเครื่องกล ประจำโรงงานสระบุรี
- ตรวจสอบและควบคุมปั้นจั่นชนิดอยู่กับที่และเคลื่อนที่ - วิเคราะห์สาเหตุและแก้ไขปัญหาของเครื่องจักรในระบบผลิต - ควบคุมให้มีการซ่อมบำรุงเครื่องจักรตามแผน - ให้คำปรึกษาด้านวิศวกรรมแก่หน่วยงานที่เกี่ยว...

บริษัท สระบุรีเทคนิคคอนกรีต จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.พ. 59
2 . QA Supervisor
1. แนะแนวและฝึกอบรมพนักงานใหม่ของฝ่ายคุณภาพ 2. ควบคุมขั้นตอนการทำงานตาม Process Flow Chart 3. ดำเนินการตรวจสอบขั้นสุดท้ายของผลิตภัณฑ์ 4. ดำเนินการปรับปรุงแก้ไขตามที่ลูกค้าร้องขอ พร้อมจัดทำบันทึกราย...

Maspro amtech Corp.,Ltd.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
1 อัตรา
12 ก.พ. 59
3 . หัวหน้าฝ่าย/ ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายผลิต (ส่วนงานผลิต)
- ควบคุม ดูแล บริหารการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย และเป้าหมายที่บริษัทฯ กำหนด - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่ผู้ใต้บังคับบัญชา - ตรวจสอบ ควบคุมระบบงานตรวจ Audit จากหลายๆ ระบบ เช่น จากลูก...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
4 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการสร้างแบบ/ออกแบบ
- ดูแล จัดทำต้นแบบ แม่แบบด้วยปูนปลาสเตอร์ หรือ เรซิ่น - มีพื้นฐานด้านการเขียนแบบ - หาแนวทางปรับปรุงงานให้มีประสิทธิภาพอยู่เสมอ - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัท

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เริ่มต้น 15,000 บาท
12 ก.พ. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายทรัพยากรมนุษย์
บริหารจัดการและควบคุมดูแลงานด้านทรัพยากรมนุษย์

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่อาวุโสด้านแรงงานสัมพันธ์
- ควบคุมดูแลสวัสดิการของพนักงาน - จัดทำข้อมูลสถิติด้านแรงงานสัมพันธ์ - ควบคุมดูแลพนักงานให้ปฏิบัติตามระเบียบข้อบังคับ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
12 ก.พ. 59
7 . พนักงานขับรถด่วน มาก!!
- ทำหน้าที่ขับรถส่งผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ - ขนส่งสินค้าให้กับลูกค้า - จัดเรียงสินค้าให้กับลูกค้า

บริษัท เอกประเสริฐการค้า จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 8,500 บาท+++ (ไม่รวมเบี้ยขยันและค่าตอบแทนจากการขาย)
12 ก.พ. 59
8 . พนักงานขายหน่วยรถด่วน มาก!!
(จำหน่ายผลิตภัณฑ์โฟร์โมสต์ทุกชนิด) - แนะนำสินค้า และเสนอขายให้กับลูกค้า - ดูแลลูกค้าเก่า และขยายตลาดสู่ลูกค้าใหม่

บริษัท เอกประเสริฐการค้า จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท+++ (ไม่รวมเบี้ยขยันและค่าตอบแทนจากการขาย)
12 ก.พ. 59
9 . พนักงานประจำและพาร์ทไทม์ เสิร์ฟ และผู้ช่วยกุ๊ก ประจำร้าน Kaiten (ไคเต็น) สาขาโรบินสันสระบุรี ด่วนที่สุด!!
พนักงานเสิร์ฟ - ดูแลลูกค้าให้ได้รับความสะดวกสบาย - รับออเดอร์ - เก็บโต๊ะเครียโต๊ะ และงานอื่นที่ได้รับมอบหมาย ผู้ช่วยกุ๊ก - จัดเตรียมวัตถุดิบในการทำอาหารญี่ปุ่น - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ยูเนี่ยน ฟู้ด จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน รายรับรวม 11,000++
12 ก.พ. 59
10 . Production Engineer
-To plan,organize,direct and control VMI Operation to achieve manufactoring goals of quality productivity,delivery,cost and human development. -To provide appropriate training and attractive career p...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เงินเดือน Floow the Company Structure
12 ก.พ. 59

บริษัท บริดจสโตนเซลส์ (ประเทศไทย) จำกัด
8 อัตรา
12 ก.พ. 59
12 . การตลาด
หาลูกค้า และพรีเซ้น ผลิตภัณฑ์ บอกสรรพคุณสินค้าผลิตภัณฑ์เสริมอาหารได้ มีความรู้ด้านอาหารเสริม

บริษัท เอฟเวอร์ เฮลธ์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป+ค่าคอม+มีโบนัส ประกันสังคม วันหยุดพักร้อน
12 ก.พ. 59
13 . Production Supervisor ด่วน !!!
1.To supervise the assigned area to meet production schedule, ensure and maintain acceptable product quality, proper coordination and utilization of material, tooling manpower and ensure good discip...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
นิคมหนองแค สระบุรี
1 positions
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
12 ก.พ. 59
14 . ช่างไฟฟ้า (Electrical Technician) (ประจำที่โรงงาน จังหวัดสระบุรี)
• ปฏิบัติตาม แผนการบำรุงรักษาเครื่องจักรด้านระบบควบคุม และจ่าย ไฟฟ้า • ทำรายงานการบันทึก และแจ้งผลการบำรุงรักษาเครื่องจักรต่อ หัวหน้างาน • เสนอแนวทาง หรือให้คำแนะนำ เพื่อปรับปรุงงาน ในการป้องกันกา...

บริษัท จัดหางาน เมเยอร์ เพอซันเนล จำกัด
นิคมหนองแค สระบุรี
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท + OT + ค่ากะ 30 - 60/วัน + ค่าอาหาร 50/วัน ฯลฯ
12 ก.พ. 59
15 . เจ้าหน้าความปลอดภัยวิชาชีพ ( จป. วิชาชีพ )
ด่วนมาก !!!

1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

Kenzai Ceramics Industry Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
16 . ติดต่อประสานงานฝ่ายต่างประเทศ
ติดต่อรับส่งเมล์กับซัพพพลายเออร์ต่างประเทศ เกี่ยวกับการสั่งซื้อสินค้านำเข้า

บริษัท พงศ์ศิริ อิมปอร์ต แอนด์ ทัวร์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
12 ก.พ. 59
17 . Material Planner
•To Manages the development of material usage plans and the monitoring / control of actual usage of direct materials and Packing supplies to ensure an adequate supply of materials to meet company requ...

บริษัท อัลเลโกร ไมโครซิสเต็มส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
12 ก.พ. 59
18 . Production Subline/Leader
-สอนพนักงานงานให้รู้ถึงวิธีการทำงานที่ถูกต้อง และกฏระเบียบของบบริษัทฯ รวมทั้งให้คำแนะนำพนักงาน ดูแลพนักงานให้ทำงานได้ ตามเป้าหมาย ทั้งคุณภาพและปริมาณ -พัฒนาอัตราการมาทำงานของพนักงานในส่วนงานที่ตนเองร...

JCY HDD TECHNOLOGY CO., LTD.
เขตประกอบการอุตสาหกรรมเหมราชสระบุรี สระบุรี
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง บริษัทฯ
12 ก.พ. 59
19 . หัวหน้าแผนกวางแผนและจัดระบบขนส่ง ** ด่วน **
-วางแผนกควบคุมดูแลเตรียมการจัดส่งน้ำมัน -ควบคุมดูแลการจัดเตรียมรถขนส่งและเส้นทางในการขนส่ง -ควบคุมดูแลการรับน้ำมันขึ้นรถ -ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาการขนส่ง วางแผนและควบคุมดูแลการ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
20 . พนักงานซ่อมบำรุงรถ (รถสิบล้อ,รถเทรลเลอร์)
-รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมันและซ่อมรถบรรทุกน้ำมัน เพื่อให้พร้อมใช้งานอยู่ตลอดเวลา -งานซ่อมบำรุงรักษารถบรรทุกน้ำมัน และซ่อมบำรุงรักษายานพาหนะทั่วไป ของบริษัท -รับใบแจ้งซ่อมบำรุ...

บริษัท พีทีจี เอ็นเนอยี จำกัด (มหาชน)/ บริษัท ปิโตรเลียมไทย คอร์ปอเรชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
 พบ 205 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ