เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 242 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Assistant QA Manager( ประจำโรงงานวังม่วงจังหวัดสระบุรี ) ด่วน!!! ด่วนมาก !!
-วางแผน ควบคุมคุณภาพในระหว่างการผลิตและสินค้าก่อนปล่อยจำหน่าย

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
23 พ.ค. 58
2 . QA Staff ( ประจำโรงงานวังม่วง จังหวัด สระบุรี)
-สุ่มตรวจคุณภาพการรับเข้าวัตถุดิบ บรรจุภัณพ์ ที่ใช้ในการผลิต -บันทึกผลการตรวจสอบและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
1 อัตรา
23 พ.ค. 58
3 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่ สาขาโรบินสันสระบุรี ด่วนมาก !!
1. จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย 2. ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ 3. ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ 4. ปฏิบัติตามกฏระเ...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 (ป.ตรี) + ค่าคอมมิชชั่น 5,000-20,000
23 พ.ค. 58
4 . หัวหน้าแผนกคลังพัสดุ
1.ควบคุม การตรวจรับวัตถุดิบ และสินค้า พร้อมทั้งเช็คคุณภาพ และ Spec ให้ตรงตามใบสั่งซื้อ พร้อมประสานงานกับฝ่ายจัดซื้อและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 2.ควบคุม ดูแล การจ่ายวัตถุดิบ , ชิ้นส่วน , อุปกรณ์ หรือของต...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 58
5 . วิศกรแผนกแม่พิมพ์
- บริหารจัดการกระบวนการผลิตแม่พิมพ์ - ควบคุมคุณภาพ - ทำเอกสารเกี่ยวกับระบบ ISO

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 บาท (ผ่านทดลองงานมีค่าทักษะ 1,000 บาท)
23 พ.ค. 58
6 . วิศวกรซ่อมบำรุงเครื่องกล
1.รับผิดชอบงานวางแผนการซ่อมและดูแลงานซ่อมบำรุงรักษาระบบเครื่องเครื่ิองไฮโครลิก 2. รับผิดชอบการบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และเครื่องไฮโครลิกเพื่อสนับสนุนการดำเนินงานของฝ่ายผลิต 3.การวิเคราะห์และประเมินควา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 58
7 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า
ด่วน!!!

ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักร งานติดตั้งระบบไฟฟ้า ให้การซ่อมบำรุงไฟฟ้าเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
8 . หัวหน้าแผนกบัญชีต้นทุน
1. รับผิดชอบดำเนินการตามนโยบายด้านระบบงานบัญชี และระบบงานบัญชีต้นทุน 2. คำนวนต้นทุนการผลิต และจัดทำรายงานที่เกี่ยวข้อง 3. ควบคุมและตรวจสอบ การตรวจนับ สินค้า วัตถุดิบ และ วัสดุสิ้นเปลือง คงเหลือ ที่...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามการตกลง
23 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย
ด่วน!!!

- จัดฝึกอบรมเกี่ยวกับความปลอดภัยและความตระหนักในการทำงาน - จัดทำนโยบายแลระบบความปลอดภัย - รายงานอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นให้ผู้จัดการและหน่วยงานราชการ - สอบสวนอุบัติเหตุที่เกิดขึ้นและรายงานให้ผู้จัดการ...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
23 พ.ค. 58
10 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
- รับนโยบายจากผู้บริหารและรับผิดชอบการวางแผนกระบวนการผลิตสินค้า - ติดตาม ตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการผลิต - ปรับปรุงและพัฒนาการะบวนการผลิตให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตสินค้า ได้ตรงกับความต้องการของล...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป หรือตามตกลง
23 พ.ค. 58
11 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
- รับนโยบายจากผู้บริหาร ควบคุมดูแล และตรวจสอบการดำเนินงานการตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ในด้านกายภาพของวัตถุ วางแผนกระบวนการผลิตผลิตภัณฑ์และการส่งมอบให้เป็นไปตามข้อกำหนด และตามความต้องการของลูกค้า รวมทั้งกา...

บริษัท โมลด์ เมท จำกัด และ ห้าดาวแทรค จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000 บาทขึ้นไป /หรือตามตกลง
23 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่ช่างกล,เจ้าหน้าที่ช่างไฟฟ้า (ศูนย์สระบุรี)
1.ตรวจเช็คเครื่อง จักรทั้งระบบ ก่อนทำการเดินระบบ 2.รับผิดชอบงานซ่อมแซม ติดตั้งและบำรุงรักษาเครื่องจักรภายในระบบเพื่อให้เดินระบบได้อย่างต่อเนื่อง 3.จัดทำแผนการตรวจเช็คสภาพ อุปกรณ์ เครื่องมือ เครื่องจ...

Better World Green Public Co., Ltd.
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่วิชาการสิ่งแวดล้อม(ตรวจวัดค่าด้านสิ่งแวดล้อม)(สระบุรี)
1.จัดทำแผนการตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม 2.เก็บตัวอย่างด้านสิ่งแวดล้อม 3.ดำเนินการตรวจวัดและตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อมตามแผนงานที่กำหนด 4.รายงานสถานะของคุณภาพสิ่งแวดล้อมที่ดำเนินการตรวจวัดตรวจติดต...

Better World Green Public Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่บริหารทรัพยากรบุคคล (ศูนย์สระบุรี)
1.รับผิดชอบในด้านการประสานงาน การต้อนรับ การควบคุมค่าโทรศัพท์มือถือส่วนกลาง 2.การประเมินผลการปฏิบัติงานของพนักงาน 3.ติดต่อประสานงานกับบุคคลที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก 4.ดูแลเอกสารใบกำหนดห...

Better World Green Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 58
15 . พนักงานขับรถพ่วง/รถเทรลเลอร์
ด่วนมาก!!! **สัมภาษณ์ทราบผลทันที**

- เงินเดือนและเงินค่าเที่ยว - โบนัสประจำปี - เบี้ยขยัน 1,000-2,000 บาท - ประกันชีวิต - งานเลี้ยงสังสรรค์ปีใหม่ - ชุดฟอร์ม

Better World Green Public Co., Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าเที่ยว
23 พ.ค. 58
16 . Supervisor/Foreman
ควมคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เปป เอ็นจิเนียริ่ง แอนด์ คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 พ.ค. 58
17 . พนักงานขาย
- รับผิดชอบงานขายในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย - ปิดการขาย - จัดเก็บข้อมูลลูกค้าที่อยู่ในความรับผิดชอบและรายงานโดยตรงกับหัวหน้า

บริษัท เซียงกง สระบุรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าน้ำมัน
23 พ.ค. 58
18 . พนักงานช่าง
พนักงานช่างตามหน่วยงานต่างๆ ดังนี้ พนักงานช่างยนต์ / ช่างกล / ช่างเชื่อม / ช่างไฟฟ้า / ช่างอิเลนทรอนิค / เทคนิคการผลิต / เทคนิคอุตสาหกรรม / งานสร้างแม่พิมพ์

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ต่ำกว่าค่าแรงขั้นต่ำ
23 พ.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิต
- ดูแล บำรุงรักษา ปรับปรุงและควบคุมเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานเสมอ และดำเนิน การผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย โดยเป็นไปตามคุณภาพและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - ดูแล ให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ปัญหาต่างๆ ให้แก่...

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000
23 พ.ค. 58
20 . เซรามิสต์ (หญิง)
- ตรวจสอบวัตถุดิบ และคุณสมบัติผลิตภัณฑ์ระหว่างผลิต - รับผิดชอบงานด้านการวิจัยและพัฒนา - ควบคุมการปฏิบัติงานในหน่วยงานเป็นไปตามระเบียบข้อบังคับของบริษัทฯ

บริษัท รอยัล ปอร์ซเลน จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
23 พ.ค. 58
 พบ 242 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ