เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 60
22 . จ้าหน้าที่บริการลูกค้า หน่วยสนับสนุน (ชาย) สาขาสระแก้ว
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง
19 ต.ค. 60
23 . นักวิทยาศาสตร์
1.วิเคราะห์สิ่งส่งตรวจด้วยวิธีมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งควบคุมและตรวจสอบผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง 2. เก็บข้อมูลสถิติ ตัวเลขรายงานต่อผู้บังคับบัญชาตามสายงานและหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3. ดำเนินงานวิจัยและ...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
24 . วิศวกรการผลิตรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. วางแผนการใช้สารเคมีในกระบวนการปั่น และบรรจุน้ำตาล 3. ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆ ในกระบวนการปั่...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
25 . ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
1.ด้านนโยบาย กลยุทธ์แผนงานและงบประมาณ 1.1 จัดทำแผนระยะยาวของสายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.ด้านรายได้/ผลผลิต/กำไร 2.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆด้านบุคคลากรทุกประเภท รวมทั...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
1. พื้นที่ปลูก - ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่และรักษาพื้นที่เดิม ให้เป็นไปตาม คุณภาพ (สัดส่วนประเภทดิน) ตามที่กำหนด 2. การปลูกอ้อย - ควบคุมการปลูกอ้อย การบำรุงตอภายในเวลาที่กำหนดและให้เป็นตามส...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ต.ค. 60
27 . พนักงานออนไลน์ /ขาย /แคชเชียร์ /ผู้จัดการ (บิ๊กซีวังน้ำเย็น)
พนักงานออนไลน์ - รับชำระบริการ เปลี่ยนโปรโมชั่น ดูเลลูกค้าในเครือข่ายเอไอเอส พนักงานแคชเชียร์ - ออกใบเสร็จ คิดเงิน รับเงิน ปิดยอดประจำวัน นำเงินฝากเข้าธนาคาร เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย - เ...

บริษัท ไอ.เทค.คอมมูนิเคชั่น จำกัด
2 อัตรา / 1 อัตรา / 1 อัตรา / 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+++ (เงินเดือน+คอมมิชชั่น)
18 ต.ค. 60
28 . ผู้จัดการศูนย์ขายวังน้ำเย็น
- ติดต่อประสานงานเรื่องงานขายและงานจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า - จัดทำยอดรายรับ-รายจ่าย-สต็อค ประจำวัน

บริษัท ช็อคโกแลทเค้ก จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์
17 ต.ค. 60
29 . วิศวกรผลิต (ประจำโรงงานสระแก้ว)
ดูแลเครื่องจักรในการผลิตให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบการผลิตที่เกิดขึ้น

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
17 ต.ค. 60
30 . พนักงานฝ่ายผลิตโรงงานกระดาษ/โรงไฟฟ้า (ประจำโรงงานสระแก้ว)
1)ควบคุมการทำงานของเครื่องจักรในการผลิต โดยตรงอาศัยความรู้ทางเทคนิคสำหรับการควบคุม เครื่องจักรให้ได้ตามแผนการที่กำหนด 2)ตรวจสอบคุณภาพสินค้าในเบื้องต้น ให้ได้ตามมาตรฐานและคุณภาพที่กำหนด 3)อาจทำหน้าท...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 60
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ