เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . สัตวบาลไก่เนื้อ-สุกร, พนักงานฝ่ายผลิตสุกร
- สัตวบาลไก่เนื้อ ฝ่ายส่งเสริมเกษตรกร - สัตวบาลสุกร ดูแลสุขภาพสัตว์, และควบคุมการผลิตสุกรพันธุ์ - พนง.ผลิต เลี้ยงสุกร

ไทคูณ ฟู๊ดส์ (ซันฟาร์ม)
2 อัตรา , จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
21 ม.ค. 58
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ