เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บุคคล (สรรหาและคัดเลือก)
- ดำเนินการสรรหาผู้สมัครผ่านช่องทางต่างๆ และสัมภาษณ์งานเบื้องต้น - ดำเนินการคัดเลือกและนัดหมายผู้สมัคร เพื่อเข้าสัมภาษณ์กับผู้บังคับบัญชา - ดำเนินการจัดทำสัญญาจ้างพนักงาน - ดำเนินการจัดทำและติดตามก...

JIB JIB STUDIO Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
16 ส.ค. 60
22 . วิศวกรผลิต (ประจำโรงงานสระแก้ว)
ดูแลเครื่องจักรในการผลิตให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพ วิเคราะห์หาสาเหตุ และหาวิธีปรับปรุงแก้ไขปัญหาระบบการผลิตที่เกิดขึ้น

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
16 ส.ค. 60
23 . หัวหน้าส่วนบัญชีและการเงิน ประจำจังหวัดสระแก้ว (STA-SG)
- รับผิดชอบการบริหารระบบบัญชีและการเงิน การจัดทำงบประมาณประจำปี เพื่อสนับสนุนการบริหารงานของหน่วยงานต่างๆภายในบริษัท - จัดทำงบการเงินได้ถูกต้องและผลักดันให้มีการควบคุมให้อยู่ในงบประมาณ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ส.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย สาขาอรัญประเทศ (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)
- พิจารณาความเสี่ยงและคำนวณเบี้ยประกันภัย - ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีเพื่อขยายงานบริการแก่ลูกค้าและคู่ค้า เช่น ธนาคาร นายหน้า ตัวแทน เป็นต้น ** รับสมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที ในวันจันทร์ที่ ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
15 ส.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่ช่างโยธารับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานในแผนก - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
26 . อาจารย์ผู้สอน
1.สาขาวิชาช่างยนต์ 2 อัตรา ความสามารถสอนวิชาปฏิบัติเครื่องยนต์และเครื่องล่างรถยนต์ 2.สาขาวิชาไฟฟ้ากำลัง 1 อัตรา ความสามารถสอนวิชาไฟฟ้าในอาคาร-นอกอาคารและปรับอากาศในบ้าน 3.สาขาวิชาคอมพิว...

โรงเรียนไฮเทค-เทคโนโลยี สระแก้ว
7 อัตรา
เงินเดือน 11,680 บาท
15 ส.ค. 60
27 . ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
1.ด้านนโยบาย กลยุทธ์แผนงานและงบประมาณ 1.1 จัดทำแผนระยะยาวของสายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.ด้านรายได้/ผลผลิต/กำไร 2.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆด้านบุคคลากรทุกประเภท รวมทั...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ส.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตปูนสำเร็จรูป - ให้คำปรึกษากับลูกค้าเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 60
29 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)
- วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง - ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย - ให้คำแ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ส.ค. 60
30 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 60
31 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ส.ค. 60
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ