เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้ช่วยหัวหน้าฝ่ายขาย
1.) ประสานงานกับลูกค้า เช่น รับออเดอร์ เสนอขายสินค้า ฯลฯ 2.) ทำเอกสารให้ลูกค้า เช่น ใบส่งของ ใบเสนอราคา ฯลฯ 3.) วางแผนการจัดส่งสินค้า 4.) แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าได้ 5.) ดูแลผู้ใต้บังคับบัญชารวมถึงพนัง...

บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ และประสบการณ์
8 ต.ค. 58
22 . ล่ามภาษาจีน ด่วนมาก!!
1.งานเอกสาร - แปลเอกสารที่ได้รับมอบหมาย - รวบรวมเอกสารของคนจีนที่ใช้ติดต่อทางราชการ - รวบรวมใบการทำงานล่วงเวลาส่งฝ่ายทรัพยากรบุคคลทุกวันจันทร์ 2.การประสานงาน - ประสานงานระหว่างคนไทยและคนจีนด้านกา...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ต.ค. 58
23 . ผู้จัดการ QA
1.วางแผนกำลังคน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบสินค้า 2.ควบคุมและติดตามงาน ข้อร้องเรียนของลูกค้า ของเสีย และต้นทุนคุณภาพ 3.ประสานงานด้านคุณ...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
7 ต.ค. 58
24 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
7 ต.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- ตรวจสอบจัดเก็บเอกสาร - นำส่งเอกสารให้ฝ่ายที่เกี่ยวข้องดำเนินการต่อ - ทำประวัติการซ่อมรถ - ติดตามงานที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด
1 อัตรา
6 ต.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
- จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท เช่น ใบวางบิล ใบเสร็จ และสรุปยอดขายในแต่ละเดือน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ - จัดเก็บควบคุมสต็อคสินค้า

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-10,000
5 ต.ค. 58
27 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดสระแก้ว
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
5 ต.ค. 58
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ