เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ขาย ประจำสำนักงาน
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้ง ให้บริการที่ดีแก้ลูกค้า ในฐานนะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผ...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ(ตามตกลง) มีค่าคอมมิชชั่นจากยอดขาย
22 มิ.ย. 60
22 . วิศวกรโยธา/ก่อสร้าง
1. ควบคุมงานก่อสร้างโครงการให้ได้ตรงตามแบบที่กำหนด 2. เขียนแบบ ออกแบบโครงการก่อสร้างคอนกรีตเสริมเหล็ก เคลียร์แบบ งานdetail ต่างๆ ได้เป็นอย่างดี 3. มีทักษะการใช้โปรแกรม Microsoft Office...

บริษัท พีเอสเอส เมทัลชีท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
23 . พนักงานขับรถขนส่งแก๊ส 10 ตัน ไปกลับสระแก้ว-บางประกงรับสมัครด่วน !
ขับรถบรรทุกแก๊สหุงต้มขนาด 10 ตัน ระยะทางไปกลับ สระแก้ว-บางประกง ทางบริษัทมี 2 โรงบรรจุและ 1 สถานีบริการ ไปรับสินค้าที่คลังบางประกงเวิลด์แก๊ส

ห้างหุ้นส่วนจำกัด แสงตะเคียน
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดิอน 7,000 ค่าวิ่งเที่ยวละ 800
22 มิ.ย. 60
24 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 มิ.ย. 60
25 . พนักงานฝ่ายขายส่งและการตลาด
1.เพื่อพัฒนาการส่งเสริมการขายและการตลาดในแต่ละช่องทาง 2.จัดทำเอกสารสรุปงาน เพื่อผลักดันยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย 3.วิเคราะห์ นำเสนอ และแก้ไขปัญหาในส่วนงานที่รับผิดชอบ 5. เป็นตัวแทนในการประชาสัมพันธ์ แ...

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 มิ.ย. 60
26 . วิศวกรปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม (EIA)
ดำเนินการประสานงานร่วมกันในการจัดทำ EIA ตรวจสอบโครงการให้สอดคล้องกับในส่วนของ EIA

บริษัท เอบี สตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 มิ.ย. 60
27 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
1. พื้นที่ปลูก - ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่และรักษาพื้นที่เดิม ให้เป็นไปตาม คุณภาพ (สัดส่วนประเภทดิน) ตามที่กำหนด 2. การปลูกอ้อย - ควบคุมการปลูกอ้อย การบำรุงตอภายในเวลาที่กำหนดและให้เป็นตามส...

บริษัท น้ำตาล และอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 มิ.ย. 60

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
20 มิ.ย. 60
29 . ล่ามภาษาจีน
- แปลเอกสาร - แปลการประชุม - แปลภาษาในกระบวนการทำงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 60
30 . ผู้จัดการ QA
1.วางแผนกำลังคน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบสินค้า 2.ควบคุมและติดตามงาน ข้อร้องเรียนของลูกค้า ของเสีย และต้นทุนคุณภาพ 3.ประสานงานด้านคุณ...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 60
31 . หัวหน้าแผนกสโตร์
1. ควบคุมและดูแลสินค้าทั้งหมดของบริษัท 2. ตรวจนับ STOCK ประจำเดือนและสรุปรายละเอียด 3. ดูแลเรื่องการขนส่ง ตลอดจนการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องเป็นระบบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 60
32 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 มิ.ย. 60
33 . พนักงานออกเอกสาร Shipping
- จัดเตรียมดูแล ออกเอกสารพิธีการ นำเข้า-ส่งออก - จัดเตรียมดูแล เอกสาร L/C ติดต่อธนาคาร - จัดการแพลนส่งออก - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร งานส่งออก - ติดต่อประสานงานเกี่ยวกับงานนำเข้าส่งออก

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีด้านการรับ/จ่าย - จัดทำบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - จัดทำเอกสารประกอบการบัญชี/รายงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 มิ.ย. 60
35 . พนักงานขาย (Sale)รับสมัครด่วน !
-สรรหาลูกค้ารายใหม่ -เสนอขายสินค้าและบริการของบริษัทฯ -ดูแล บริการและรักษาความสัมพันธ์อันดีกับลูกค้าเดิมที่มีอยู่

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 60
36 . หัวหน้ากะสิ่งแวดล้อม (ประจำจังหวัดสระแก้ว)
ควบคุมดูแล เครื่องจักร และ ระบบบำบัด

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 60
37 . หัวหน้าแผนกซ่่อมบำรุง ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบ รวมถึงงานซ่อมระบบบำรุงภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงาน...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 60
38 . หัวหน้าแผนกยานยนต์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-SG)
- ควบคุม ตรวจสอบ ดูแล ซ่อม รวมทั้งติดตามผลงานยานยนต์ในโรงงานทั้งหมด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 มิ.ย. 60
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ