เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . หัวหน้าส่วนโลจิสติก ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน *** ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่สถิติฟาร์ม ( จ.สระแก้ว)
ด่วนมาก!!!

รวบรวมข้อมูลการผลิต จัดทำรายงานทางสถิติ งานอื่นที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
25 . Sales Engineer
ด่วนมาก!!!

- หาลูกค้ารายใหม่ และดูแลลูกค้าเดิม ,จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการขาย

PROCRONICS CO.,LTD.
ตำแหน่งละ 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ส.ค. 57
26 . SUPERVISOR สาขาห้วยโจด
รายละเอียดของงาน 1.เอกสารทางการผลิต Report และ ทำ Check Sheet ต่างๆ 2.Control Stock, A/R, สั่งซื้อ 3.Document Control คุณภาพของกระบวนการผลิต 4.Takt Time เช็คเวลาการทำงาน

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 57
27 . พนักงานบัญชี
1. รับผิดชอบเอกสารทางด้านบัญชี 2. ลงรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป,ต้นทุน 3. ดูแลและตรวจสอบสต๊อคสินค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ไทคูณ ฟู๊ดส์ (ซันฟาร์ม)
1 อัตรา ด่วนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
30 . หน.แผนก/หัวหน้าหน่วยเครื่องกล/วิศวกรเครื่องกล/หัวหน้ากะเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
31 . หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าเครื่องมือวัด/วิศวกรไฟฟ้า(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- ดูแลรับผิดชอบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าเครื่องจักร งานวางแผนเชิงป้องกัน - บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำระบบคุณภาพ และ วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจัก...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 57
32 . เจ้าหน้าที่ภูมิทัศน์
1.ดูแลต้นไม้ และควบคุมการรักษาภูมิสถาปัตยกรรม รายงานผลประจำเดือน 2.การทำแบบจัดสวนและตกแต่งบริเวณโดยรอบของโรงงานเพื่อให้เกิดความสมดุล 3.ปฏิบัติหน้าที่โดยคำนึงถึงคุณภาพและสิ่งแวดล้อมเป็นสำคัญ

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 11,770
26 ส.ค. 57
33 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานเอกสาร คีย์ข้อมูล งานธุรการทั่วไป

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 57
34 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
- วิเคราะห์งานโครงการต่าง ๆ ทางด้านสินเชื่อเกษตร

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,390 บาท
26 ส.ค. 57
35 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ดูแลส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกอ้อย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,390 บาท/เดือน
26 ส.ค. 57
36 . พนักงานขับรถ
ขับรถบรรทุก,รถไถ,รถแบ๊คโฮร,รถตัดอ้อย,รถโฟร์คลิป

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 300 บาท ขึ้นไป
26 ส.ค. 57
37 . ช่างไฟฟ้า/อิเล็กทรอนิก์
- ดูแลระบบไฟฟ้าแสงสว่าง,ไฟฟ้าแผงสวิตซ์ - ดูแลอุปกรณ์เครื่องมือวัด

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 351 - 415 บาท/วัน
26 ส.ค. 57
38 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ยานยนต์

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 351 - 415 บาท/วัน
26 ส.ค. 57
39 . วิศวกรไฟฟ้า
ควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้า, ต้นกำลัง, มอเตอร์, อุปกรณ์เครื่องมือวัด

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
26 ส.ค. 57
40 . วิศวกรเครื่องกล
ควบคุมดูแล การทำงานของฝ่ายวิศวกรรมจักรกล เช่น ลูกหีบ หม้อน้ำ (Boiler)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
26 ส.ค. 57
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ