เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผช.หัวหน้าตรวจสอบงานอ้อยและสารสนเทศ
1.กำกับดูแลและร่วมแก้ปัญหาในแผนก 2.ดำเนินงานติดตาม นำเสนอผลงานตามที่รับมอบหมาย 3.ติดตามผลการดำเนินงานของแผนก 4.ตรวจสอบผลปฏิบัติงานภายในของแผนก 5.ชี้บ่งปัญหาและข้อเท็จจริงจากผลการตรวจสอบ 6.ประสานง...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 58
22 . ผช.ผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
1.ดำเนินงานตามนโยบายและแผนงานที่กำหนด 2.วางกลยุทธ์ ยุทธวิธีเพื่อป้องกันและแก้ไขได้ทันเวลา 3.วิเคราะห์แนวโน้มความบกพร่องของปัญหา 4.วิเคราะห์ข้อมูลด้านสิ้นเชื้อ 5.วิเคราะห์ข้อมูลด้านโครงการต่างๆ 6....

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 58
23 . นักวิทยาศาสตร์
1.วิเคราะห์สิ่งที่ส่งตรวจด้วยวิธีมาตรฐาน พร้อมทั้งควบคุมผลการวิเคราะห์ให้ถูกต้อง 2.ดำเนินการวิจัยและพัฒนา เพื่อแก้ไขปัญหาให้แก่หน่วยงานที่เกี่ยวข้อง 3.เก็บรักษาสายพันธ์เชื้อจุลินทรีย์บริสุทธิ์ เพื่อ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 58
24 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ ด่วนมาก !!
1.ตรวจสอบและเสนอแนะต่อบริษัทฯ ให้ปฎิบัติตามกฎหมายความปลอดภัยในการทำงาน 2.จัดทำแผนงาน โครงการมาตรการด้านความปลอดภัยในการทำงาน 3.ตรวจสอบการปฏิบัติงานของบริษัทฯให้เป็นไปตามแผนงาน โครงการ หรือมาตรการเ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 58
25 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้า, ต้นกำลัง, มอเตอร์, อุปกรณ์เครื่องมือวัด 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.ดำเนินงานตามนโยบาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
20 พ.ย. 58
26 . วิศวกรผลิตก๊าซชีวภาพ
1. ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้องการของลูกค้า 2. ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณการผลิต 3. จัดทำแผนการผลิตก๊าซชีวภาพ 4. ควบคุมกระบวนการผลิตลดการสูญเสียของผลิต...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 58
27 . จนท.Support
- ประกอบและติดตั้งเครื่องคอมพิวเตอร์ รวมทั้งอุปกรณ์พ่วงต่อให้แก่ผู้ใช้งาน - ติดตั้ง software และ โปรแกรมต่างๆ ให้แก่ผู้ใช้งาน - PM ตามแผนที่กำหนด

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 พ.ย. 58
28 . พนักงานขายประจำร้านบู๊ทส์ (อรัญประเทศ) ด่วน !!
ลักษณะงาน : งานประจำ รายละเอียดของงาน : บริการลูกค้าและแนะนำสินค้าประจำร้าน สวัสดิการ : เงินเดือนเริ่มต้นที่ 9500 บาท ยังไม่รวมค่า Incentive - ประกันสุขภาพ - ประกันชีวิต AIA - ประกันอุบัติเ...

บริษัท บู๊ทส์ รีเทล (ประเทศไทย)จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาท ขึ้นไปยังไม่รวมคอมมิชชั่น , Incentive
20 พ.ย. 58
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ