เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ/ธุรการ
- ติดต่อประสานงานสั่งซื้อสินค้า - จัดทำเอกสารต่างๆ ภายในบริษัท เช่น ใบวางบิล ใบเสร็จ - ติดต่อประสานงานกับลูกค้า หรือผู้เกี่ยวข้องต่างๆ - จัดเก็บควบคุมสต็อคสินค้า

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000
24 พ.ค. 59
22 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดสระแก้ว
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-18,000
24 พ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่การเงินรับสมัครด่วน !
1.งานรับเอกสารการจ่ายเงิน - รับและตรวจเอกสารใบชั่งน้ำหนักมันจากลูกค้า -ทำการออกใบเสร็จรับเงิน 2.งานเบิกเงินสด -ตรวจนับเงินสดของแต่ละวันว่ามียอดคงเหลือครบตามวงเงินที่กำหนดไว้หรือไม่ -ทำเรื่องเบิกเ...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 พ.ค. 59
24 . Call Center (ทำที่ปอยเปต) ด่วน สามารถเริ่มงานได้ทันที
- โทรเชิญชวนลูกค้าให้เข้ามาเล่นเกมส์ออนไลน์ - เข้างานตามกะที่กำหนด - ต้องมีพาสปอร์ต หรือ บอร์เดอร์พาส - ทำงานที่ฝั่งปอยเปต

บริษัท คิวโกว์ จำกัด และกลุ่มบริษัทในเครือ
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
23 พ.ค. 59
25 . หัวหน้าหน่วยไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า - วางแผนการบำรุงรักษา

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 59
26 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)
- วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง - ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย - ให้คำแ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 พ.ค. 59
27 . จนท.ช่างไฟฟ้า/เครื่องมือวัด
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานที่ใช้ในการผลิต ในด้านไฟฟ้า /อิเลคทรอนิคส์ ตามแผนการซ่อมที่กำหนด - ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
21 พ.ค. 59
28 . วิศวกรไฟฟ้า / วิศวกรระบบอัตโนมัติ / โปรแกรมเมอร์
วิศวกรไฟฟ้า - ดูแล Project ที่รับผิดชอบให้จบ - ออกแบบ ,ทำใบเสนอราคา วิศวกรระบบอัตโนมัติ - เขียน Program - ดูแล Project ที่รับผิดชอบให้จบ

PROCRONICS CO.,LTD.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 59
29 . ช่างซ่อมบำรุง
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดการด้านธุรการทั่วไปทั้งงานด้านเอกสารและประสานงาน - ติดต่อ ประสานงานกับบุคคลทั้งภายในและภายนอกองค์กร - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอบี สตีล จำกัด
1 อัตรา
19 พ.ค. 59
30 . จนท.บริการยานยนต์
- ขับรถส่วนกลางของบริษัท

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ค. 59
31 . ผู้จัดการ QA
1.วางแผนกำลังคน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบสินค้า 2.ควบคุมและติดตามงาน ข้อร้องเรียนของลูกค้า ของเสีย และต้นทุนคุณภาพ 3.ประสานงานด้านคุณ...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 59
32 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 59
33 . จป. วิชาชีพ
ควบคุม กำกับ ดูแลกิจกรรมในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
19 พ.ค. 59
34 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- ดูแลรับผิดชอบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าเครื่องจักร งานวางแผนเชิงป้องกัน - บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำระบบคุณภาพ และ วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจัก...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 พ.ค. 59
35 . ช่างซ่อมบำรุง
- งานซ่อมบำรุงทั่วไป ดูแลเครื่องจักร , ซ่อมรถ , งานเชื่อม , งานไฟฟ้า - ดูแล และ รักษาเครื่องจักรเชิงป้องกัน (PM) - ดำเนินงานตามแผนงานซ่อมบำรุง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 59
36 . ผู้จัดการบัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารเพื่อลงบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย , สมุดรายวันทั่วไป 2. คีย์ข้อมูลและตรวจสอบการลงบัญชีในโปรแกรม Express 3. ตรวจสอบยอดขาย และรายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ 4. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ หมวดวัตถ...

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 59

บริษัท เดอะดีไซน์ แมนเนจเมนต์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 พ.ค. 59
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ