เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . จนท.ช่างไฟฟ้า/เครื่องมือวัด
-ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆ ในโรงงานที่ใช้ในการผลิต ในด้านไฟฟ้า /อิเลคทรอนิคส์ ตามแผนการซ่อมที่กำหนด - ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 มิ.ย. 59
22 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1) วางเเผน-จัดรถบรรทุกขนส่งสินค้า 2) รวบรวมเอกสารส่งวางบิล 3) เก็บข้อมูลการเติมน้ำมันที่ปั๊มบริษัท 4) รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
20 มิ.ย. 59
23 . เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 มิ.ย. 59
 พบ 23 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ