เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Production Engineer Supervisor (35 - 40K) Saraburiรับสมัครด่วน !
• Take of production plan & schedule regarding production, process, manpower & skills considering customers' requirements • oversee & control production process to ensure that the process is conduc...

กลุ่ม จัดหางาน ซากาส/ SAGASS Recruitment (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 – 40,000 THB
5 พ.ค. 59

บริษัท เดอะดีไซน์ แมนเนจเมนต์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจ่ายในกรณีต่าง ๆ - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน, ตรวจสอบการคำนวณและการอนุมัติต่าง ๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัทที่เกี่ยวข้...

บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
24 . ผู้จัดการร้านอาหาร ร้านShabushi สาขาอรัญประเทศ สระแก้ว
-ควบคุมค่าใช้จ่าย/รายได้ ภายในสาขา เช่น ยอดขาย,ต้นทุนค่าแรง,ต้นทุนขาย ให้อยู่ในยอดของการประมาณการไว้ -ติดตามตรวจสอบงานที่มอบหมายให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด พร้อมทั้งดูแลพนักงานในการปฏิบัติตามนโยบายบริษั...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 23,000-30,000 บาท
4 พ.ค. 59
25 . พนักงานสั่งสินค้า (OPL) ประจำสาขาอรัญประเทศรับสมัครด่วน !
1. สั่งซื้อสินค้าด้วยระบบ Replenishment / Auto PO (RPL) ด้วยความถูกต้อง ครบถ้วน 2. สั่งซื้อสินค้าด้วย Manual PO เช่น สินค้าตั้งกอง Promotion, End Cab, Consignment, สินค้าตัวโชว์, วางบิล, ค่าแจ้งซ่อม ...

บริษัท เมกา โฮม เซ็นเตอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 59
26 . ผู้จัดการ QA
1.วางแผนกำลังคน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบสินค้า 2.ควบคุมและติดตามงาน ข้อร้องเรียนของลูกค้า ของเสีย และต้นทุนคุณภาพ 3.ประสานงานด้านคุณ...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
4 พ.ค. 59
27 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
4 พ.ค. 59
28 . จป. วิชาชีพ
ควบคุม กำกับ ดูแลกิจกรรมในด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยให้เป็นไปตามที่กฎหมายกำหนด และงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
4 พ.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
1) วางเเผน-จัดรถบรรทุกขนส่งสินค้า 2) รวบรวมเอกสารส่งวางบิล 3) เก็บข้อมูลการเติมน้ำมันที่ปั๊มบริษัท 4) รับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทรีทรานส์ (1995) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
3 พ.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน และสถานีไฟฟ้า

บริษัท เอบี สตีล จำกัด
2 ตำแหน่ง
3 พ.ค. 59
31 . หัวหน้าหน่วยไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์ปัญหาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า - วางแผนการบำรุงรักษา

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 พ.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่ IT / เจ้าหน้าที่วางแผนขนส่งรับสมัครด่วน !
- ควบคุมระบบ IT ดูแลซ่อมแซม ปรับปรุงแก้ไขระบบ IT , NETWORK และ COMPUTER เบื้องต้น - ควบคุมการทำงานของรถขนส่งสินค้าด้วยระบบ GPS - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 59
33 . การตลาดออนไลน์
ทำการตลาดออนไลน์ -โปรโมทเว็บไซต์ -พัฒนาคิดค้น กิจกรรมทางการตลาด อย่างต่อเนื่อง

บริษัท ซอฟต์แวร์อีโวลูชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000-50,000
2 พ.ค. 59
34 . จนท.พัสดุ (Store)
- ดูแลการรับ-จ่าย สินค้าในคลังพัสดุ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
2 พ.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1. ตรวจสอบเอกสารเพื่อลงบัญชีสมุดรายวันซื้อ-ขาย , สมุดรายวันทั่วไป 2. คีย์ข้อมูลและตรวจสอบการลงบัญชีในโปรแกรม Express 3. ตรวจสอบยอดขาย และรายงานยอดลูกหนี้คงเหลือ 4. จัดทำรายงานสินค้าคงเหลือ หมวดวัตถ...

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 59
36 . โปรแกรมเมอร์ / วิศวกรระบบอัตโนมัติ
- เขียนโปรแกรม - ดูแลงานโปรเจคที่ได้รับผิดชอบ - เดินทางไปต่างจังหวัดบางครั้ง

PROCRONICS CO.,LTD.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 59
37 . จป.วิชาชีพ (ประจำโรงงานสระแก้ว)
- วางแผนและตรวจสอบงานด้านความปลอดภัย รวมทั้งรายงานเกี่ยวกับสภาพการทำงานที่ก่อให้เกิดอันตราย ให้แก่ฝ่ายบริหารทราบเพื่อดำเนินการปรับปรุง - ดูแลและปรับปรุงกฎและระเบียบต่างๆเกี่ยวกับความปลอดภัย - ให้คำแ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 พ.ค. 59
38 . จนท.เครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
1)ซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆในโรงงานที่ใช้ในการผลิต /เครื่องกล ตามแผนกการซ่อมที่กำหนด 2)ทำรายงานการซ่อมบำรุงในแบบฟอร์มที่กำหนด

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 พ.ค. 59
 พบ 38 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ