เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57

บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57

บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57

บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57

บริษัท เอี่ยมบูรพา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 57
26 . วิศวกรการผลิต
ด่วนมาก!!

1.ดูและระบบการผลิตน้ำตาล 2.วางแผนระบบการผลิต 3.งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
27 . นักวิทยาศาสตร์
ด่วนมาก!!

ดูแลLab Boiler และระบบน้ำภายในโรงงาน

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ย. 57
28 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 57
29 . ช่างแพทเทิร์น
จัดทำแพทเทิร์น เพื่อให้ได้ผลิตภัณฑ์ตรงตามความต้องการของลูกค้า ในเวลาที่กำหนด และรับผิดชอบงานที่เกี่ยวข้องกับแพทเทิร์น

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 57
30 . Merchandiser
1. รับ Order จากลูกค้า และประสานงานกับแผนกจัดซื้อ เพื่อเตรียมความพร้อมด้านวัตถุดิบ 2. ประสานงานการผลิตกับฝ่ายโรงงานและหน่วยงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง 3. ติดตามลำดับขั้นตอนการผลิต 4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อ...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
21 พ.ย. 57
31 . วิศวกรไฟฟ้า
1.ควบคุมการทำงานของฝ่ายวิศวกรรมไฟฟ้า เช่น ไฟฟ้า, ต้นกำลัง, มอเตอร์, อุปกรณ์เครื่องมือวัด 2.ควบคุมการผลิตและจ่ายกระแสไฟฟ้า 3.ดำเนินงานตามนโยบาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
21 พ.ย. 57
32 . วิศวกรเครื่องกล
ควบคุมดูแล การทำงานของฝ่ายวิศวกรรมจักรกล เช่น ลูกหีบ หม้อน้ำ (Boiler)

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 17,000
21 พ.ย. 57
33 . เจ้าหน้าที่จัดการหนี้สิน
1.บันทึกบัญชีรับชำระหนี้สินชาวไร่ 2.คำนวณดอกเบี้ย 3.สรุปรานงานการปฏิบัติงานทีมเร่งรัดหนี้ประจำวัน/สัปดาห์/เดือน/ไตรมาส/ปี

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ย. 57

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) สระแก้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
35 . QA Supervisor สาขาสระแก้ว
ควบคุมคุณภาพ

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ย. 57
36 . SUPERVISOR สาขาห้วยโจด
รายละเอียดของงาน 1.เอกสารทางการผลิต Report และ ทำ Check Sheet ต่างๆ 2.Control Stock, A/R, สั่งซื้อ 3.Document Control คุณภาพของกระบวนการผลิต 4.Takt Time เช็คเวลาการทำงาน

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
37 . เจ้าหน้าที่วิศวกรรม
ระบบไฟฟ้า เชื่อม อ๊อก กลึง ก่อสร้าง

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 พ.ย. 57
38 . เจ้าหน้าที่พัสดุ/( ประจำจังหวัดสระแก้ว)
1.จนท.พัสดุ มีหน้าที่ เบิก-จ่าย สินค้า 2.ตรวจรับสินค้า

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 พ.ย. 57
39 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ลักษณะงาน 1. วางแผนและจัดทำกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 2.ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ ทีมงานด้านการตลาด 3. วิเคราะห์ยอดขาย และพัฒนาแผนงานทางการตลาดในการเพิ่มยอดขาย 4.จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 พ.ย. 57
40 . พนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ดูแลและวางแผนกิจกรรมการตลาดรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ, สามารถวิเคราะห์ตลาดแนวทางการตลาดได้ดี สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์เพื่อเป็นที่จดจำของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายต่างๆ ทำงานในอ....

บริษัท สระแก้ว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000-11,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ
18 พ.ย. 57
 พบ 43 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ