เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . Engineer (ปฏิบัติงานที่จ.สระแก้ว)
1. ควบคุมและดูแลการผลิต 2. ควบคุมดูแลบำรุงรักษาเครื่องจักร 3. อื่นๆตามที่หัวหน้างานมอบหมาย

บริษัท ฮอนชวน (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
21 ต.ค. 59
22 . วิศวกรจักรกลเกษตร
- ควบคุมดูแล การทำงานของเครื่องจักรกล - ออกแบบ ทดสอบและพัฒนาเครื่องจักรกลเกษตร - ประยุกต์ใช้คอมพิวเตอร์ในการออกแบบเครื่องจักรกลเกษตร - เรียนรู้เกี่ยวกับกระบวนการผลิตในองค์กร - บริหารจัดการเคร...

บริษัท ช็อคโกแลทเค้ก จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
20 ต.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน(ชาย) สาขาสระแก้วรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่งงาน
20 ต.ค. 59
24 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด ปฏิบัติงาน จ.สระแก้ว ( Cash Van )
หน้าที่ความรับผิดชอบ : - รับเป้าหมายการขายในพื้นที่ - สร้างยอดขายผ่านร้านค้าปลีกให้ถึงเป้าหมาย - กระจายสินค้าให้ครอบคลุมร้านค้าปลีกในพื้นที่ ที่รับผิดชอบ - ดำเนินกิจกรรมต่างๆ ตามแผนงาน - ประสานงา...

บริษัท บุญรอดบริวเวอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป (เงินเดือน + เบี้ยเลี้ยง + Incentive)
20 ต.ค. 59
25 . หัวหน้าฝ่ายบุคคล
- ทำการประเมินผลงานพนักงานแต่ละแผนกแต่ละคน - ตรวจเงินเดือนพนักงานบริษัทในเครือ - ตรวจสอบเรื่องสวัสดิการพนักงาน - เป็นที่ปรึกษาให้แกลูกน้องในเรื่องต่างๆเพื่อเสนอผู้บริหาร - ประสานงานฝ่ายต่างๆ - อื...

บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
26 . ช่างเทคนิคแมคคาทรอนิกส์รับสมัครด่วน !
- ซ่อม, สร้าง เครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
27 . พนักงานขับรถโม่ปูนรับสมัครด่วน !
1.ขับรถบรรทุกส่งสินค้าตามหน้างาน 2.ซ่อมบำรุงเครื่องยนต์เบื้องต้น 3.บำรุงรักษาเครื่องยนต์ตามแผนให้แก่บริษัทฯ 4.ดูแลรักษาความสะอาดทั่วไป 5.รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ต.ค. 59
28 . Sous Chef/Chefรับสมัครด่วน !
- จัดทำ ปรุง และตกแต่งอาหาร ทั้งด้านอาหารไทยและอาหารยุโรป - ควบคุมค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับอาหาร และวัตถุดิบ - ดูแลและควบคุมความสะอาดของอุปกรณ์ และห้องครัว - จัดทำรายงานอาหาร

ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ต.ค. 59
29 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด/ ขายน้ำดื่มและน้ำแร่รับสมัครด่วน !
-วางแผนการโฆษณา และกลยุทธ์การตลาด จัดโปรโมชั่นส่งเสริมการขาย และเพิ่มลูกค้าใหม่ๆ -ประสานงานทั้งภายนอกและภายในองค์กร -วางแผนวิเคระห์การตลาดได้ดี หาแนวทางในการปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานได้เป็นอย่างดี

ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
19 ต.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- ตรวจสอบ และพิจารณาการสั่งซื้อโดยละเอียด รอบคอบ - จัดซื้อให้เป็นไปตามนโยบาย และไม่ขัดต่อผลประโยชน์ขององค์กร - ดูแล จัดการเอกสาร สัญญาต่างๆ ในระหว่างจัดซื้อได้อย่างมีประสิทธิภาพ - เป็นตัวแทนตืดต่อ ...

ศูนย์การค้าอินโดจีน (อรัญประเทศ) จำกัด
2 อัตรา
19 ต.ค. 59
31 . พนักงานบัญชี 2 อัตรา *ด่วน*รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบเอกสารทางด้านบัญชี 2. ลงรายการบัญชีในโปรแกรมสำเร็จรูป,ต้นทุน 3. ดูแลและตรวจสอบสต๊อคสินค้า 4. งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ไทคูณ ฟู๊ดส์ (ซันฟาร์ม)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ต.ค. 59
32 . จนท.ช่างเขียนแบบและข้อมูล
- รับผิดชอบการเขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร - ทำบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
17 ต.ค. 59
33 . พนักงานขาย
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้ผู้บ...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป(ไม่รวมคอมมิชชั่น)
17 ต.ค. 59
34 . จนท.พัสดุ (Store)
- ดูแลการรับ-จ่าย สินค้าในคลังพัสดุ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
17 ต.ค. 59
35 . Sales
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้า -รักษาฐานลูกค้าเก่า และ หาลูกค้าใหม่ -รับยอดขายให้ได้ตามเป้าที่ตกลงกันไว้ -สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

PROCRONICS CO.,LTD.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(ประจำจังหวัดสระแก้ว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
17 ต.ค. 59
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ