เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชีรับสมัครด่วน !
- บันทึกบัญชีด้านการรับ/จ่าย - จัดทำบัญชีเจ้าหนี้/ลูกหนี้ - จัดทำเอกสารประกอบการบัญชี/รายงานบัญชีที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
22 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ (ปฏิบัติงานที่สาขาท่าข้าม อ.อรัญประเทศ)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตปูนสำเร็จรูป - ให้คำปรึกษากับลูกค้าเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
23 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.สระแก้ว)
- นำเสนอบริการสินเชื่อกับลูกค้าที่มาซื้อรถจักรยานยนต์ โดยพนักงานจะประจำที่ร้านขายรถจักรยานยนต์ในพื้นที่ที่สมัคร - ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ - สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ย...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
23 ก.พ. 60
24 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบคุณภาพ
1. ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบก่อนการผลิต 2. ตรวจสอบคุณภาพผลิตภัณฑ์ก่อนส่งมอบงาน 3. Test สินค้าตัวอย่างทุกวันและนำเสนอ 4. ประกันคุณภาพสินค้าให้ได้มาตรฐานโรงงาน และข้อกำหนดของลูกค้า 5. ปฏิบัติงานอื่นๆที่...

บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
25 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. งานสรรหาพนักงาน 2. งานฝึกอบรมพนักงาน 3. งานค่าจ้างและเงินเดือน 4. งานสวัสดิการ และแรงงานสัมพันธ์ 5. งานธุรการอื่นๆ (หมายเหตุ มีพนักงานทั้งสิ้น 43 คน)

บริษัท ทรัพย์ศิลา คอนสตรัคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ก.พ. 60
26 . โปรแกรมเมอร์ พัฒนาระบบ
เกี่ยวกับเรา: Software evolution เราเป็นบริษัทรับทำการตลาดให้กับบริษัททั่วไป ขณะนี้เรากำลังเปิดรับสมัครบุคลากรที่มีความสามารถ มีความรับผิดชอบ และพร้อมที่จะเรียนรู้สิ่งใหม่ ๆ ไปพร้อม ๆ กัน มาเป็นส่วนหน...

Software Evolution co.,Ltd
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน (กรุณาระบุเงินเดือนที่คาดหวัง)
22 ก.พ. 60
27 . เปิดรับพนักงานบริการปประจำ True Shop จังหวัดสระแก้วรับสมัครด่วน !
#Function Sale -แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เกี่ยวกับ Promotion True,Internet ,True vison ฯลฯ #Function Service -รับชำระบริการ,บริการหลังการขาย ให้บริการข้อมูลและดูแล ลูกค้าภายในบริเวณ True Shop ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 +ค่าคอมมิสชั่น
21 ก.พ. 60
28 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
1. พื้นที่ปลูก - ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่และรักษาพื้นที่เดิม ให้เป็นไปตาม คุณภาพ (สัดส่วนประเภทดิน) ตามที่กำหนด 2. การปลูกอ้อย - ควบคุมการปลูกอ้อย การบำรุงตอภายในเวลาที่กำหนดและให้เป็นตามส...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 60
29 . เจ้าหน้าที่อำนวยสินเชื่อ
1. บันทึกข้อมูลแปลงรับ / ไม่รับเงินส่งเสริม 2. ขออนุมัติจ่ายโครงการให้ฟรี (ไม่หักคืน) 3. ตรวจเช็คข้อมูลการขอเปลี่ยนแปลง หรือยกเลิกแปลง 4. บันทึกข้อมูลขอจ่ายแปลงไร่บริษัทฯ 5. ติดต่อภายในขอคืนหลักทร...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.พ. 60
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์สถิติ ได้แก่ 1. จัดเก็บรวบรวม และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ 2. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพิ่มผลผลิต การลงทุนและโครงการอื่น ๆ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
31 . วิศวกรไฟฟ้า / มอเตอร์ / อุปกรณ์เครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งช่วงฤดูหีบ ช่วงละลายน้ำตาล และนอกฤดูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำงบประ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
32 . วิศวกรหม้อน้ำรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตา ประจำวัน 2. ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนางานภายในแผนก 3. ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
33 . วิศวกรลูกหีบรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดภายในแผนกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เพื่อสนั...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
34 . วิศวกรโยธา รับสมัครด่วน !
1.ประเมินราคา 2.ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายได้ 3.ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 4.วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 5.ตรวจสอบงานก่อสร้าง วัดผลงานและปริมาณงานผู้รับเหมา 6.แก้ไขเบื้องต้นเก...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.พ. 60
35 . Senior Sopervisor (จป.)
-Safety reports submit to Government Office/Make Safety Year Plan with follow up plan. -Make Safety Activity/Safety Patrol/Safety Audit . -Accident Summary Report and Analysis root cause. -ISO 1400...

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา สาขาสระแก้ว
20 ก.พ. 60
36 . ธุรการ งานเอกสารโรงงานทั่วไป
จัดเตรียมเอกสาร ลงข้อมูลและติดตามรายการเอกสาร ติดต่อประสานงานจัดซื้อ และงานธุรการอื่นๆ

บริษัท พลอยใส เฮลท์แคร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
18 ก.พ. 60
37 . หัวหน้าแผนก/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนกไฟฟ้า
- วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ไฟฟ้า ระบบ control เครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.พ. 60
38 . จนท.ช่างยนต์ (สระแก้ว)
- ซ่อม ดูแล รถยนต์, เครื่องยนต์ ในโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.พ. 60
39 . จนท.ช่างเขียนแบบและข้อมูล
- รับผิดชอบการเขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร - ทำบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.พ. 60
40 . เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(ประจำจังหวัดสระแก้ว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ก.พ. 60
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ