เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม (STA-สระแก้ว)
รับผิดชอบการบริหาร วางแผนงานบำรุงรักษา งานปรับปรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ การควบคุมงานออกแบบ และติดตั้ง เครื่องจักรและอุปกรณ์ ระบบสาธารณูปโภค บริการด้านวิศวกรรม เพื่อตอบสนองความต้องการของหน่วยงานภายใน ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
22 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต (STA-สระแก้ว)
- รับผิดชอบการวางแผนการผลิต ควบคุมกระบวนการผลิต ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิต เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงรายงานตรงต่อผู้จัดการโรงงานในทุกเรื...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
23 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาจังหวัดสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ รวมถึงราย...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
24 . หัวหน้าส่วนโลจิสติก ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
ควบคุมดูแลการบรรจุสินค้าก่อนส่งออก การเคลื่อนย้ายสินค้าเพื่อจัดเก็บ และการส่งออกสินค้าสำเร็จรูปให้เป็นไปตามข้อกำหนด *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัครให้ชัดเจน *** ...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ต.ค. 57
26 . พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขาเปิดใหม่ โลตัสอรัญประเทศ
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 9,000 บาท/เดือน
30 ต.ค. 57

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ต.ค. 57
29 . SUPERVISOR สาขาห้วยโจด
รายละเอียดของงาน 1.เอกสารทางการผลิต Report และ ทำ Check Sheet ต่างๆ 2.Control Stock, A/R, สั่งซื้อ 3.Document Control คุณภาพของกระบวนการผลิต 4.Takt Time เช็คเวลาการทำงาน

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ต.ค. 57
30 . หน.แผนก/หัวหน้าหน่วยเครื่องกล/วิศวกรเครื่องกล/หัวหน้ากะเครื่องกล(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- วางแผนงานและซ่อมบำรุง - ออกและพัฒนาระบบงานซ่อมบำรุงให้สามารถสนับสนุนการผลิตได้อย่างมีประสิทธิภาพ - ประสานงานกับหน่วยงานผลิตในการปรับปรุงเครื่องจักร - วิเคราะห็หาสาเหตุ และค้นหาวิธีการปรับปรุงแก้ไ...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ต.ค. 57
31 . QA Supervisor สาขาสระแก้ว
ควบคุมคุณภาพ

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ต.ค. 57
32 . หัวหน้าหน่วยไฟฟ้าเครื่องมือวัด/วิศวกรไฟฟ้า(ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- ดูแลรับผิดชอบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าเครื่องจักร งานวางแผนเชิงป้องกัน - บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำระบบคุณภาพ และ วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจัก...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 ต.ค. 57

Yano Electronics (Thailand) Co., Ltd.
เขตนิคม 304 (ปราจีนบุรี) สระแก้ว
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ต.ค. 57
34 . ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
ลักษณะงาน 1. วางแผนและจัดทำกิจกรรมส่งเสริมทางการตลาด 2.ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบ ทีมงานด้านการตลาด 3. วิเคราะห์ยอดขาย และพัฒนาแผนงานทางการตลาดในการเพิ่มยอดขาย 4.จัดจำหน่ายผลิตภัณฑ์นม

สหกรณ์โคนมวังน้ำเย็น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 57
35 . พนักงานการตลาดและประชาสัมพันธ์
ดูแลและวางแผนกิจกรรมการตลาดรวมทั้งสื่อประชาสัมพันธ์ต่างๆ, สามารถวิเคราะห์ตลาดแนวทางการตลาดได้ดี สร้างแบรนด์และภาพลักษณ์เพื่อเป็นที่จดจำของลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย ประสานงานกับฝ่ายขายและฝ่ายต่างๆ ทำงานในอ....

บริษัท สระแก้ว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000-11,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ
28 ต.ค. 57
36 . ผู้ช่วยวิศวกร/โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ตรวจสอบงานก่อสร้างให้ตรงกับแบบก่อสร้าง ติดต่อประสานงานกับหัวหน้างาน/วิศวกรโครงการ/ผู้รับเหมา/พนักงานในองค์กร ทำงานในอ.เมือง จ.สระแก้ว

บริษัท สระแก้ว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000-12,000 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์ทำงาน
28 ต.ค. 57
37 . วิศวกรโยธา/วิศวกรก่อสร้าง
ตรวจสอบ และควบคุมงานก่อสร้างของผู้รับเหมา ประสานงานกับ เจ้าของโครงการ/ผู้รับเหมา/ลูกค้า/พนักงานในองค์กร ทำงานในอ.เมือง จ.สระแก้ว

บริษัท สระแก้ว ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000-20,000 ขึ้นอยู่กับความเหมาะสม
28 ต.ค. 57
38 . เจ้าหน้าที่ธุรการ
งานเอกสาร คีย์ข้อมูล งานธุรการทั่วไป

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ต.ค. 57
39 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมการเกษตร
ดูแลส่งเสริมชาวไร่ในการปลูกอ้อย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,390 บาท/เดือน
28 ต.ค. 57
40 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างยนต์
ซ่อมบำรุงเครื่องจักร,ยานยนต์

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 351 - 415 บาท/วัน
28 ต.ค. 57
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ