เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . วิศวกรโยธา รับสมัครด่วน !
1.ประเมินราคา 2.ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายได้ 3.ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 4.วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 5.ตรวจสอบงานก่อสร้าง วัดผลงานและปริมาณงานผู้รับเหมา 6.แก้ไขเบื้องต้นเก...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
22 . System Adminรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ฯ HARD WARE /SOFT WARE คอมพิวเตอร์ เพื่อบริการทุกส่วนงาน 2.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกส่วน และระบบ NETWORK ให้ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3.รับ-ส่ง ข้อมูลผ่านดาวเทียม ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
23 . IT Supportรับสมัครด่วน !
1.ติดตั้งดูแลอุปกรณ์ฯ HARD WARE/SOFT WARE คอมพิวเตอร์ เพื่อบริหารทุกส่วนงาน 2.ซ่อมบำรุงอุปกรณ์คอมพิวเตอร์ทุกส่วน และระบบ NETWORK ให้ใช้งานได้ต่อเนื่องและมีประสิทธิภาพ 3.รับ - ส่ง ข้อมูลผ่านดาวเทียม ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
24 . นักวิชาการเพิ่มผลผลิตรับสมัครด่วน !
- มีหน้าที่ติดตอประสานงานและให้คำแนะนำในขั่นตอนการปลูก-บำรุงรักษา-เก็บเกี่ยว และการถ่ายทอดเทคโนโลยีในการปลูกอ้อยให้กับเกษตรกรชาวไร่อ้อยและนักส่งเสริม - สามารถนำผลวิจัยไปต่อยอดโดยการนำไปจัดทำเอกสารเ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
25 . นักวิทยาศาสตร์รับสมัครด่วน !
1.ดำเนินการตามแผนวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.สำรวจตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง Lab 3.ตรวจติดตามค่ามาตรฐานในการผลิตน้ำ 4.วิเคราะห์ค่าของน้ำตาล 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
26 . ธุรการ
1. รับ-จ่ายสินค้าไปโครงการต่างๆในหน่วยงาน 2. ดูแลจัดสต๊อคสินค้า 3. ใช้โปรแกรมพื้นฐานคอมพิวเตอร์ได้เป็นอย่างดี 4. ทราบรายละเอียดเกี่ยวกับสินค้าวัสดุก่อสร้าง 5. ติดต่อประสานงานภายในองค์กรและนอกองค์ก...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เปรมศรี 2000
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000
7 ธ.ค. 59
27 . (1)หัวหน้าแผนกบำบัดน้ำเสีย(2)ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก(3)วิศวกรสิ่งแวดล้อม(4)วิศวกรเคมีรับสมัครด่วน !
(ตำแหน่งหัวหน้าแผนกบำบัดน้ำเสีย,ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก) 1. งานด้านการเตรียม -จัดสรรกำลังคนให้เพียงพอ -มอบหมายหน้าที่ให้กับพนักงาน -ฝึกสอนพนักงานที่เข้าใหม่ -จัดทำแผนการดำเนินงานของแผนก 2.งานด้านการค...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
7 ธ.ค. 59
28 . ช่างเทคนิครับสมัครด่วน !
- ซ่อมเครื่องจักรต่างๆภายในโรงงาน - ดูแลเครื่องจักรให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งาน - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการผลิตคอนกรีตผสมเสร็จ (ปฏิบัติงานที่สาขาท่าข้าม อ.อรัญประเทศ)รับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตปูนสำเร็จรูป - ให้คำปรึกษากับลูกค้าเรื่องการใช้ผลิตภัณฑ์ปูนสำเร็จรูป - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แก้วลำดวน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 59
30 . Announcer
-พากย์เสียงตามบทที่คนเขียนบทเขียนมาให้แนวกีฬา

บริษัท ไฮเปอร์ ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ธ.ค. 59
31 . Graphic & Video Editor
-เราจะมีบทพูดแล้วมีคนพากย์ คนตัดต่อก็ตัดต่อให้เข้ากับการพากย์ เป็นแนวกีฬาๆ

บริษัท ไฮเปอร์ ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ธ.ค. 59
32 . Football Creative Content
สร้างบทความ แปลข่าวภาษาอังกฤษ **ติดต่อ คุณยีนส์ 0892322754

บริษัท ไฮเปอร์ ริช เอ็นเตอร์ไพร์ส จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
6 ธ.ค. 59
33 . จนท.ช่างยนต์
- ซ่อม ดูแล รถยนต์, เครื่องยนต์ ในโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
5 ธ.ค. 59
34 . จนท.ช่างเขียนแบบและข้อมูล
- รับผิดชอบการเขียนแบบอะไหล่เครื่องจักร - ทำบันทึกประวัติการซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักร

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
5 ธ.ค. 59
35 . จนท.พัสดุ (Store)
- ดูแลการรับ-จ่าย สินค้าในคลังพัสดุ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
5 ธ.ค. 59
36 . เจ้าหน้าที่ธุรการจัดซื้อ
-ทำงานด้านธุรการเอกสาร -ทำงานด้านจัดซื้อ

PROCRONICS CO.,LTD.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
5 ธ.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขาสระแก้ว
1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ และกิจกรรมนอ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
5 ธ.ค. 59
38 . หัวหน้าแผนกสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมดูแลระบบน้ำ - น้ำเสีย - ดูแลระบบการจัดการสิ่งแวดล้อมของโรงงาน

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
5 ธ.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่ช่างโยธา(ประจำจังหวัดสระแก้ว)รับสมัครด่วน !
- ดูแลรับผิดชอบงานในแผนกธุรการ - วางแผน ควบคุม และตรวจสอบงานของผู้รับเหมาต่างๆ

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ธ.ค. 59
40 . วิศวกรไฟฟ้า (ประจำจังหวัดสระแก้ว)
- ดูแลรับผิดชอบบริหาร จัดการ ตรวจสอบ วิเคราะห์ งานซ่อมบำรุง/ไฟฟ้าเครื่องจักร งานวางแผนเชิงป้องกัน - บริหารงานตามนโยบายของบริษัทฯ - จัดทำระบบคุณภาพ และ วิเคราะห์หาวิธีลดต้นทุนการซ่อมบำรุงเครื่องจัก...

บริษัท เอลีท คราฟท์ เปเปอร์ จำกัด / บริษัท มหาชัยคราฟท์เปเปอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 ธ.ค. 59
 พบ 45 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ