เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เปิดรับพนักงานบริการปประจำ True Shop จังหวัดสระแก้ว,ปราจีนบุรี,นครนายกรับสมัครด่วน !
#Function Sale -แนะนำและให้ข้อมูลแก่ลูกค้า เกี่ยวกับ Promotion True,Internet ,True vison ฯลฯ #Function Service -รับชำระบริการ,บริการหลังการขาย ให้บริการข้อมูลและดูแล ลูกค้าภายในบริเวณ True Shop ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน 17,000 +ค่าคอมมิสชั่น
28 เม.ย. 60
22 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดสระแก้ว
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000-18,000
28 เม.ย. 60
23 . ผู้จัดการ QA
1.วางแผนกำลังคน ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของพนักงานตรวจสอบ ควบคุมกระบวนการผลิต ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป และการส่งมอบสินค้า 2.ควบคุมและติดตามงาน ข้อร้องเรียนของลูกค้า ของเสีย และต้นทุนคุณภาพ 3.ประสานงานด้านคุณ...

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 เม.ย. 60
24 . หัวหน้าแผนกสโตร์
1. ควบคุมและดูแลสินค้าทั้งหมดของบริษัท 2. ตรวจนับ STOCK ประจำเดือนและสรุปรายละเอียด 3. ดูแลเรื่องการขนส่ง ตลอดจนการจัดทำเอกสารที่ถูกต้องเป็นระบบ 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 เม.ย. 60
25 . Industrial Engineer (IE.)
1. วางแผนและควบคุมการผลิต 2. วิเคราะห์ปัญหา ปรับปรุงวิธีการปฎิบัติงาน เพื่อประสิทธิภาพงานและลดต้นทุนได้ดี 3. คำนวณสูตรการผลิต คำนวณต้นทุนเกี่ยวกับสิ่งทอ

บริษัท อีสต์ บอร์ด อินดัสตรี้ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 เม.ย. 60
26 . พนักงานขับรถบรรทุกรับส่งสินค้า
ขับรถบรรทุกขนส่งสินค้าที่มีใบชับขี่ประเภท 2 ขึ้นไป

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
27 เม.ย. 60
27 . หัวหน้าฝ่ายขาย
1. นำเสนอสินค้าและขายสินค้า ให้ข้อมูลสินค้า 2. การให้บริการหลังการขายเพื่อให้บรรลุเป้าหมายการขายของบริษัท

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 60
28 . หัวหน้าฝ่ายการตลาด
1. จัดกิจกรรมประชาสัมพันธ์และส่งเสริมการขายให้กลุ่มลูกค้าเป้าหมายได้อย่าง มีประสิทธิภาพสูงสุด และเข้าใจการจัดรูปแบบงานในแต่ละช่องทางอย่างดี 2. ประเมินผลรูปแบบการส่งเสริมการขายและการตลาดที่เกี่ยวข้องใ...

ห้างหุ่นส่วนจำกัด สยามขแมร์ ค้าส่ง
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 เม.ย. 60
29 . เจ้าหน้าที่ไฟฟ้า
ควบคุมดูแลระบบไฟฟ้าโรงงาน และสถานีไฟฟ้า

บริษัท เอบี สตีล จำกัด
2 ตำแหน่ง
27 เม.ย. 60
30 . Depot Assistant ( สระแก้ว )
- บันทึกข้อมูลลงระบบคอมพิวเตอร์ - ประสานงานทั่วไปให้กับศูนย์กระจายสินค้า - ช่วยหัวหน้าศูนย์ ในการจัดระเบียบการขนส่งสินค้า - ความคุม ดูแลพนักงานส่งสินค้า - ดูแลความเรียบร้อยของคลังสินค้า - ซื่อสัต...

DHL eCommerce Thailand Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
31 . ผู้จัดการทรัพยากรบุคคล
1.ด้านนโยบาย กลยุทธ์แผนงานและงบประมาณ 1.1 จัดทำแผนระยะยาวของสายทรัพยากรบุคคลให้สอดคล้องกับเป้าหมายของบริษัท 2.ด้านรายได้/ผลผลิต/กำไร 2.1 ควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆด้านบุคคลากรทุกประเภท รวมทั...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
32 . วิศวกรพลังงาน
- ช่วยบริหารการอนุรักษ์พลังงานของอุปกรณ์ให้ใช้งานได้คุ้มค่า - พัฒนาและบริหารบุคลากรให้มีความสามารถในการอนุรักษ์พลังงาน - ดำเนินการจัดเตรียมเอกสารด้านพลังงาน - จัดเตรียมเอกสารในระบบประกันคุณภาพ ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
33 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
เขียนแบบตามที่ได้รับมอบหมาย โดยใช้โปรแกรม AutoCad หรืออื่นๆ อ่านแบบ วิเคราะห์แบบ และสามารถถอดแบบได้

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
34 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริม
1. พื้นที่ปลูก - ขยายพื้นที่ปลูกอ้อยใหม่และรักษาพื้นที่เดิม ให้เป็นไปตาม คุณภาพ (สัดส่วนประเภทดิน) ตามที่กำหนด 2. การปลูกอ้อย - ควบคุมการปลูกอ้อย การบำรุงตอภายในเวลาที่กำหนดและให้เป็นตามส...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 เม.ย. 60
35 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายวิเคราะห์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ วิเคราะห์สถิติ ได้แก่ 1. จัดเก็บรวบรวม และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่าง ๆ 2. วิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพิ่มผลผลิต การลงทุนและโครงการอื่น ๆ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
36 . วิศวกรไฟฟ้า / มอเตอร์ / อุปกรณ์เครื่องมือวัดรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. วางแผนการตรวจเช็คระบบไฟฟ้าทั้งช่วงฤดูหีบ ช่วงละลายน้ำตาล และนอกฤดูให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3. จัดทำงบประ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
37 . วิศวกรหม้อน้ำรับสมัครด่วน !
1. ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตา ประจำวัน 2. ศึกษา พัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำมาพัฒนางานภายในแผนก 3. ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
38 . วิศวกรลูกหีบรับสมัครด่วน !
1. วางแผนการซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2. จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดภายในแผนกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลา เพื่อสนั...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60
39 . วิศวกรโยธา รับสมัครด่วน !
1.ประเมินราคา 2.ควบคุมงานที่ได้รับมอบหมายได้ 3.ออกแบบงานตามที่ได้รับมอบหมายได้ 4.วางแผนการทำงานให้เป็นไปตามแผนที่กำหนดไว้ได้ 5.ตรวจสอบงานก่อสร้าง วัดผลงานและปริมาณงานผู้รับเหมา 6.แก้ไขเบื้องต้นเก...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 เม.ย. 60

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
25 เม.ย. 60
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ