เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . PROCESS ENGINEER ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
รับผิดชอบ วิเคราะห์กระบวนการผลิตและปรับปรุงกระบวนการผลิต เพื่อเพิ่มผลผลิต และลดปัญหาคุณภาพ เพื่อให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 58
22 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรมบอยเลอร์ ประจำสาขาสระแก้ว (STA-สระแก้ว)
1.วางแผน/ควบคุม การเดินเครื่องให้ได้ตามเป้าหมาย 2.วางแผน/ควบคุม การบำรุงรักษาและซ่อมแซมเครื่องจักร 3.บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58
23 . หัวหน้าส่วนจัดซื้อและสต็อก ประจำจ.สระแก้ว (STA-SKW)
ประสานงานกับ Supplier และจัดทำเอกสารและดำเนินการสั่งซื้อสินค้า และสต็อกสินค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ก.ค. 58

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ประสบการณ์
28 ก.ค. 58
25 . หัวหน้าและพนักงานฝ่ายขาย (บ้านจัดสรร) ด่วนมาก !!
1. รับผิดชอบขายบ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ในโครงการฯที่จัดสร้างขึ้น 2. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า ในกระบวนการซื้อ-ขาย บ้านหรืออสังหาริมทรัพย์ของโครงการฯ 3. ติดต่อประสานงานการขายกับฝ่ายบัญชีการเงิน 4. วาง...

SP Group
28 ก.ค. 58
26 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม
- จัดทำตารางการซ่อมบำรุ่งให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - จัดเตียมกำลังคน - ประสานงานกับแผนกต่างๆเพื่อเตรียมเครื่องจักรและซ่อมบำรุง - จัดเตรียมอะไหล่ที่จำเป็น - ควบคุมการทำงานของพนักงานในแผนก - ตรวจสอบ...

บริษัท ไท่ผิง เอทานอล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ก.ค. 58
27 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดสระแก้ว
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
27 ก.ค. 58
28 . วิศวกรปั๊มและโรงกลึง
1.วางแผนการซ้อมเครื่องจักร และการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล้วงตามแผน 2.จัดทำแผนซ่อมและบำรุงรักษาเครื่องจักรและที่มีอยู่ทั้งหมดในแผนกให้อยู่ในสภาพที่ใช้งานได้ดีตลอดเวลาเพื่อสนับสนุนใ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
26 ก.ค. 58
29 . วิศวกรผลิตก๊าซชีวภาพ
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1.ควบคุมกระบวนการผลิตก๊าซชีวภาพให้มีคุณภาพและมีปริมาณเพียงพอต่อความต้งการของลูกค้า 2.ควบคุมการตรวจวัดคุณภาพและปริมาณการผลิต 3.จัดทำแผนการผลิตก๊าซชีวภาพ 4.ควบคุมกระบวนการผลิ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.ค. 58
30 . วิศวกรหม้อน้ำ
1ตรวจเช็คและวิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่างๆในกระบวนการผลิตไอน้ำและค่าน้ำภายในเตาและก่อนเข้าเตาประจำ 2.ศึกษา และพัฒนาความรู้และติดตามความก้าวหน้าทางเทคโนโลยีอยู่เสมอ เพื่อนำงานมาพัฒนาภายในแผนก 3.ติดต่อป...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามที่ตกลง
25 ก.ค. 58
 พบ 30 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ