เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . นักวิทยาศาสตร์
1.ดำเนินการตามแผนวิเคราะห์ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา 2.สำรวจตรวจสอบเครื่องมือ อุปกรณ์ต่างๆ ในห้อง Lab 3.ตรวจติดตามค่ามาตรฐานในการผลิตน้ำ 4.วิเคราะห์ค่าของน้ำตาล 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
22 . วิศวกรไฟฟ้า
1.วางแผนและซ่อมเครื่องจักร แผนการเดินและหยุดระบบ และควบคุมการปฏิบัติงานให้ลุล่วงตามแผน 2.จัดทำงบประมาณประจำปีและนำเสนอต่อผู้บริหาร 3.วางแผนซ่อมตามวิธีการ PM 4.จัดทำแผนควบคุม minimum/maximum stock ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
23 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์
ปฏิบัติงานที่เกี่ยวกับการวิเคราะห์ข้อมูล วิเคราะห์โครงการ และสถิติ ได้แก่ 1.จัดเก็บรวบรวม และจำแนกหมวดหมู่ข้อมูลสถิติด้านต่างๆ 2.วิเคราะห์ข้อมูลโครงการเพิ่มผลผลิต การลงทุนและโครงการอื่นๆ เพื่อประเมิ...

บริษัท น้ำตาลและอ้อยตะวันออก จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
6 ก.พ. 59
24 . พนักงานขาย ประจำจังหวัดสระแก้ว
1. รับผิดชอบการขายติดต่อลูกค้า เสนอราคา 2. ศึกษารายละเอียดทำความเข้าใจสินค้าเพื่อนำเสนอลูกค้า 3. ดูแลลูกค้าพร้อมทั้งให้บริการที่ดีแก่ลูกค้าในฐานะตัวแทนของบริษัท 4. รวบรวมข้อมูลด้านการตลาดส่งให้...

บริษัท ราชาประตูเหล็ก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000-18,000
5 ก.พ. 59
25 . ธุรการทั่วไป
หน้าที่คอยติดต่อประสานงาน ทั้งภายในและภายนอก

PROCRONICS CO.,LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 ก.พ. 59

ไชนีส แซทเทิลไลท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 หรือ ตามตกลง
4 ก.พ. 59
27 . สัตวบาลไก่เนื้อ-สุกรพันธุ์, พนักงานฝ่ายผลิตสุกร
- สัตวบาไก่เนื้อ/สุกรพันธุ์ ดูแลสุขภาพสัตว์, และควบคุมการผลิตสุกรพันธุ์ - พนง.ผลิต เลี้ยงสุกร

ไทคูณ ฟู๊ดส์ (ซันฟาร์ม)
2 อัตรา , จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.พ. 59
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ