เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาสุพรรณบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
25 ก.ย. 59
2 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ก.ย. 59
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ธุรการและคลังสินค้าห้องเย็น
- งานเอกสารธุรการโรงงาน - ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็น

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ก.ย. 59
4 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ก.ย. 59
5 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ก.ย. 59
6 . Sr. Mechanical /Electrical Field Service Engineer (จ.สุพรรณบุรี) RS-UYXXS-CIHDK
Our client is the leading company and solution provider for the mining and quarry industry. We are sole distributor for world class machinery offering a wide range of technology to our customers suppo...

บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000 THB
23 ก.ย. 59
7 . วิศวกร ประจำโรงงานอาหารสัตว์
ดูแลเรื่องระบบ และกระบวนการผลิตของโรงงานอาหารสัตว์ (ระบบ Auto)

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-17,000 บาท
23 ก.ย. 59
8 . ผู้ช่วย ผู้จัดการโรงงานอาหารสัตว์
ช่วยดูแลควบคุมกระบวนการผลิต วางแผนการผลิต และมีความรู้ด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงาน (ระบบ Auto)

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 -20,000 บาท
23 ก.ย. 59
9 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
23 ก.ย. 59
10 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (โรงงานอาหารสัตว์สุพรรณบุรี)
1.ประสานงาน,วิเคราะห์,เชื่อมแผนงานของหน่วยงานต่างๆภายในแผนกวิศวกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านเครื่องจักรและบุคลากร 2.วิเคราะห์ต้นทุนแผนกวิศวกรรมประจำวัน,เดือน,...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ก.ย. 59
11 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล การรักษาดูแลเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ - วางแผนการดูแลรักษาเครื่องจักร ทั้งระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ ดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ - บริหารจัดการ ปฎิบัติ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
22 ก.ย. 59
12 . ช่างไฟฟ้า
- ตรวจสอบ,ซ่อมแซมบำรุงรักษา,และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า - และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ย. 59
13 . ช่างเครื่องมือวัด
ปฏิบัติการตรวจเช็ค , ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตตามแผนการที่กำหนด เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าพร้อมต่อการใช้งาน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ย. 59
14 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์กระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค - วางแผนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคคลากรในสายงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ย. 59
15 . วิศวกรไฟฟ้า
• วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าพร้อมต่อการใช้งาน • จ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ก.ย. 59
16 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
20 ก.ย. 59
17 . วิศวกรควบคุมเครื่องโม่ (เหมืองสุพรรณบุรี)
- ควบคุมเครื่องโม่ให้สามารถทำงานได้เต็มประสิทธิภาพตามกำลังการผลิต - ควบคุมงบประมาณที่เกี่ยวข้องกับกระบวนการโม่ - พัฒนาทีมงานให้มีความพร้อมในการปฏิบัติงาน - ควบคุมกระบวนการและทีมงานให้เป็นไปตามกฎระเ...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 อัตรา
20 ก.ย. 59
18 . โฟร์แมน
1.ควบคุมและดูแลงานผลิตเสาเข็ม, เสาไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีตแรงอัด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2.มีทักษะการสื่อสานและการประสานงานที่ดี 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานต่าง...

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
19 ก.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
19 ก.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ก.ย. 59
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ