เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าพนักงานขาย (ประจำ จ.สุพรรณบุรี) Urgently Required !!

- ดูแลและรับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯ ภายในจังหวัดที่รับผิดชอบ - พัฒนาด้านการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย - ดูแลลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ - ควบคุมทีมขายในการกระจายสินค้าให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท

AJE THAI CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ ค่าน้ำมัน + คอมมิชชั่น
10 ก.พ. 59
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานต่างประเทศภาษาจีน
ด่วนมาก!!!!

ติดต่อประสานงานระหว่างบริษัทและบริษัทซัพพลายเออร์ต่างประเทศ

PSI HOLDING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
10 ก.พ. 59

GLOBO FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
10 ก.พ. 59

GLOBO FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
10 ก.พ. 59
5 . พนักงานบัญชี - โรงงาน, สำนักงาน
สำนักงาน - บัญชีทั่วไป หากมีประสบการณ์ด้าน BOI จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ - ปฎิบัติงานที่ พุทธมณฑลสาย 4 นครปฐม โรงงาน - ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน/บัญชี Stock - ปฎิบัติงานที่สุพรรณบ...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 (2 + 2) อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
10 ก.พ. 59
6 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ธุรการและคลังสินค้าห้องเย็น
- งานเอกสารธุรการโรงงาน - ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็น

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
10 ก.พ. 59
7 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
10 ก.พ. 59
8 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
10 ก.พ. 59
9 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
10 ก.พ. 59
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (QA)ด่วนมาก!!
งานระบบคุณภาพ GMP/HACCP 1. ควบคุม ดูแล สนับสนุน การจัดทำระบบคุณภาพ GMP & HACCP ของบริษัทเอกชัยสาลี่สุพรรณ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และรายงานผลต่อ QMR หรือผู้บริหาร 2. รับผิดชอบจัดทำแผนการทำงา...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
10 ก.พ. 59
11 . หัวหน้าแผนกอาคารและซ่อมบำรุ่ง
1. สอนแนะนำการปฏิบัติงานทีี่ถูกต้องแก่ผู้ใต้บังคับบัญชาในแผนก 2. รับผิดชอบในการซ่อมบำรุงให้อยู่ในงบประมาณประจำปีของบริษัทฯ 3.ควบคุมดูแลการให้ทรัพยากร การใ้ช้พลังงาน และค้าใช้จ่ายในแผนก 4. ดูแลความป...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ก.พ. 59
12 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000
10 ก.พ. 59
13 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
10 ก.พ. 59
14 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
10 ก.พ. 59
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000
10 ก.พ. 59
16 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
10 ก.พ. 59
17 . Quality Control Supervisor
1. จัดการ, ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารของระบบประกันคุณภาพของบริษัท 2. ตรวจสอบและควบคุมคุณภาพของวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างขบวนการผลิต ไปจนถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐาน 3. รับ...

บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ก.พ. 59
18 . Facility Maintenance Manager
Key responsibilities:- -Set up effective Preventive maintenance programs -Lead service team for daily repair and maintenance -Provide utilities supply for Processing Plant and office -Run calibr...

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
8 ก.พ. 59
19 . วิศวกรโยธา (ประจำสำนักงาน)
- ประจำสำนักงาน (อู่ทอง) - เขียนแบบ,ถอดแบบ,ประมาณราคา,งานเอกสารต่างๆ - ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ก.พ. 59
20 . วิศวกรวางแผนการผลิตด่วน!! (จังหวัดสุพรรณบุรี)
• วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด • วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแง่ของประเภท และจำนวน • ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าในการจัดส่งสิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
5 ก.พ. 59
 พบ 27 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ