เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ที่ปรึกษาและวางแผนการเงิน
เป็นที่ปรึกและวางแผนการเงินให้ลูกค้าบรรลุวัตถุประสงค์และเป้าหมายที่ต้องการ

บริษัท เอไอเอ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ10,000
8 ต.ค. 58

GLOBO FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
8 ต.ค. 58

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม+Incentive ประมาณ 2x,xxx บาทขึ้นไป
8 ต.ค. 58
4 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
8 ต.ค. 58
5 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
8 ต.ค. 58
6 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
8 ต.ค. 58
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (QA)ด่วนมาก!!
งานระบบคุณภาพ GMP/HACCP 1. ควบคุม ดูแล สนับสนุน การจัดทำระบบคุณภาพ GMP & HACCP ของบริษัทเอกชัยสาลี่สุพรรณ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และรายงานผลต่อ QMR หรือผู้บริหาร 2. รับผิดชอบจัดทำแผนการทำงา...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
8 ต.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000
8 ต.ค. 58
9 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
8 ต.ค. 58
10 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000
8 ต.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000
8 ต.ค. 58
12 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
8 ต.ค. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน 2.วางแผนวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิตให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า 3.บังคับบัญชาพนักงานในฝ่ายผลิต 4.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อบภายในโรงงานผลิต

บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000
7 ต.ค. 58
14 . Sale Supervisor ประจำจังหวัดสุพรรณบุรี Urgently Required!!
- ดูแลยอดขายของบริษัทให้เป็นไปตามเป้าหมาย - ดูแลควบคุมการทำงานของทีมขาย - ดูแลลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่ - สร้างทัศนคติที่ดีให้กับทีมงาน

AJE THAI CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ต.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่ประสานงาน ( ประจำสำนักงานใหญ่ )
- บริหารจัดการเรื่องทั่วไปของออฟฟิศ - รับโทรศัพท์ ตอบข้อสักถามจากลูกค้าเบื้องต้น - จัดทำเอกสารด้วยโปรแกรม Word และ Excel - เวลาการทำงาน 08.00 - 17.00 น. หยุดวันอาทิตย์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ต.ค. 58
16 . วิศวกรประจำสำนักงานใหญ่
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและบริษัทต่างๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ต.ค. 58
17 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
6 ต.ค. 58
18 . ช่างคุมงาน,โฟร์แมน
-รับผิดชอบงานในส่วนคนงานก่อสร้าง -ติดต่อประสานงานกับวิศวกรประจำโครงการ -สามารถแก้ไขสถานการณ์หน้างานได้ -สามารถเดินทางไปทำงานที่ไซต์งานได้ ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญ
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
6 ต.ค. 58
19 . Product Planning เจ้าหน้าที่วางแผนการผลิต (จ.สุพรรณบุรี)
• วางแผนการจัดส่งสินค้าให้กับลูกค้าตามวัน เวลาที่ลูกค้ากำหนด • วางแผนการบรรจุให้ตรงตามความต้องการของลูกค้าในแง่ของประเภท และจำนวน • ดำเนินการประสานงานกับฝ่ายต่างๆที่เกี่ยวข้อง และลูกค้าในการจัดส่งสิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ต.ค. 58
20 . วิศวกรโรงงาน
1. รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์การบรรจุ 2. รับผิดชอบการปรับตั้ง เปลี่ยนขนาดการบรรจุ 3. รับผิดชอบการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
5 ต.ค. 58
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ