เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ทนายความ ประจำสาขาสุพรรณบุรี
-ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล -สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี -นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
2 . พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขา โลตัส สุพรรณบุรี
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 9,600 บาท/เดือน
26 เม.ย. 60
3 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้าสำเร็จรูป
1. วางแผนงานเพื่อให้การบรรจุ การจัดเก็บ การจัดส่งเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ รวมทั้งจัดสถานที่ให้เหมาะสมกับการปฏิบัติงาน 2. ดำเนินการปฏิบัติงานต่อเนื่องของแผนที่วางไว้อย่างมีประสิทธิภาพ สามารถสื่อสารให...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 เม.ย. 60
4 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล การรักษาดูแลเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ - วางแผนการดูแลรักษาเครื่องจักร ทั้งระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ ดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ - บริหารจัดการ ปฎิบัติ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
26 เม.ย. 60
5 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
26 เม.ย. 60
6 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 เม.ย. 60
7 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 เม.ย. 60
8 . วิศวกร/เขียนแบบ จัดซื้อ/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
- วิศวกรจัดซื้อ + เขียนแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่) ใชโปรแกรม AUTO CAD หรือ SOLID WORK - วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และ ประจำ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี) ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจัก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 เม.ย. 60
9 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 เม.ย. 60

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
26 เม.ย. 60

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
26 เม.ย. 60

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
26 เม.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000
26 เม.ย. 60
14 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารวางแผนให้กับบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
26 เม.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-ทำหน้าที่คัดสรรบุคลากรเข้ามาในบริษัท -ดูแลงานส่งเสริมการเติบโตให้กับบริษัท -อบรมบุคลากรในบริษัท -รับผิดชอบงานอิ่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
26 เม.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่ประสานทั่วไป
ดูแลและสนับสนุนในด้านต่างๆในแต่ละฝ่ายให้ทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000
26 เม.ย. 60
17 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
26 เม.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ
เอกสารขาย และประสานงานขาย และการจัดส่งสินค้ายังลูกค้าตามเวลาที่กำหนด โดยรับใบสั่งซื้อและใบเสนอราคาจากเจ้าหน้าที่ขาย บันทึกข้อมูลพิมพ์เอกสารขาย (Sales Order) และใบส่งสินค้า ส่งให้ศูนย์กระจายสินค้าเพื่อ...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,500
25 เม.ย. 60
19 . พนักงานควบคุมคุณภาพ
ตรวจสอบวัตถุดิบ,ชิ้นงานและผลิตภัณฑ์ให้ตรงตามขนาดและคุณภาพที่กำหนด

บริษัท บีเคเค คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
25 เม.ย. 60
20 . หัวหน้าช่าง/ช่างเทคนิค
1.พร้อมที่จะเรียนรู้ ฝึกฝน และเข้าใจระบบของรถแทรกเตอร์ 2.รับผิดชอบงานประกอบ/งานสี/งานเครื่องยนต์ของรถแทรกเตอร์ หรือแล้วแต่ได้รับมอบหมาย ทำงาน 6 วัน หยุด 1 วัน

บริษัท ช.ด่านช้างนวกิจ จำกัด
5 อัตรา
25 เม.ย. 60
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ