เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่จ.สุพรรณบุรี)ด่วนมาก!!!
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักรทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็คและอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม ซ่อมแวมและบำรุงรักษษกเครื่องมือ ทางอิเล็คทรอนิคส...

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
29 ส.ค. 58
2 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่จ.สุพรรณบุรี)ด่วนมากๆๆ!!!
บริหารจัดการควบคุมดูแลงานและบุคลากรในฝ่ายให้เป้นไปตามแผนงาน ควบคุมคุณภาพการตรวจรับวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป การตรวจสอบเชิ้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการพร้อมสรุปผลประจำเดือนให้ผู้บร...

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
29 ส.ค. 58
3 . จป.ระดับวิชาชีพ (ฝ่ายโรงงาน ปฏิบัติงานที่สุพรรณบุรี) ด่วน!!!
ตรวจสอบความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ และทำรายงานสรุปต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
29 ส.ค. 58
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิตไลน์เครื่องดื่ม (ฝ่ายโรงงาน ปฏิบัติงานที่สุพรรณบุรี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม 2.บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์,เครื่องจักร/อุปกรณ์, วัตถุดิบ/WIP และกระบวนการผลิตในฝ่าย 3.เข้ารวมทีมระบบคุณภาพและคระกรรมการต่างๆที่โรงงานจัดทำ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได...

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
29 ส.ค. 58
5 . วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ - จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต - จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- รับผิดชอบงานขายและบริการ - คิด วางแผน และทำการตลาดให้บริษัท

บริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ส.ค. 58
7 . พนักงานขาย (ภาคกลางและตะวันตก)
- เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์แก่ลูกค้า - ดูแลลูกค้าฐานเดิม และขยายฐานลูกค้ารายใหม่ (ในพื้นที่ภาคกลางและตะวันตก) - ให้บริการหลังการขาย เช่น ออกเยี่ยมเยียนลูกค้า ดูแลแก้ไขปัญหาให้กับลูก...

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000
29 ส.ค. 58
9 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
29 ส.ค. 58
10 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
29 ส.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
29 ส.ค. 58
12 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
29 ส.ค. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ (ด่วน)
-วางแผนงานขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - รับผิดชอบยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - บริหารงานขายในระดับนโยบายและวิเคราห์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำการวิ...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
29 ส.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องมือวัด (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องมือวัดและระบบควบคุม (Covective Maintenance) ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 ส.ค. 58
15 . ผู้จัดการ (ทดลองงาน)
บริหารทีมงานและเป้าหมาย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2 อัตรา
28 ส.ค. 58
16 . พนักงานขับรถบรรทุก (เหมืองหินสุพรรณบุรี)
- ขับรถบรรทุกเพื่อทำการขนส่งหินจากเหมืองวัตถุดิบส่งให้กับโรงงาน - ปฎิบัติงานบนเหมืองวัตถุดิบ - ทำงานเป็นกะ

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 อัตรา
28 ส.ค. 58
17 . พนักงานควบคุมรถแบคโฮ (เหมืองหินสุพรรณ)
- ดูแลควบคุมรถแบคโฮภายในเหมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี - สนับสนุนการผลิตในโรงงานอินทรีสุพรรณบุรี

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 อัตรา
28 ส.ค. 58
18 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Staff) เหมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี
1. ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงและควบคุมสต๊อกอะไหล่ 2. สนับสนุนการผลิตในโรงงานอินทรีสุพรรณบุรี 3. รักษาระดับมาตรฐานด้านการบริการลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 ส.ค. 58
19 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 ส.ค. 58
20 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 ส.ค. 58
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ