เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี - โรงงาน
ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 มี.ค. 58
2 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)
งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 มี.ค. 58
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 มี.ค. 58
4 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 มี.ค. 58
5 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)
ดูแลควบคุมทีมงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และรับผิดชอบงานเอกสารระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 มี.ค. 58
6 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า 2. ปรับปรุงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เดิม 3. พัฒนาปรับปรุงเทคนิคการผลิต และแก้ไขปัญหาผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด 4. จัดเตรียมตัวอย่างผลิตภั...

บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
6 มี.ค. 58
8 . โฟร์แมน
1.ควบคุมและดูแลงานผลิตเสาเข็ม, เสาไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีตแรงอัด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2.มีทักษะการสื่อสานและการประสานงานที่ดี 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานต่าง...

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
6 ตำแหน่ง
6 มี.ค. 58
9 . Safety Officer
• ให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน • สำรวจสภาพการทำงาน และรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อหัวหน้างาน • รายงานการเกิดการประส...

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
6 มี.ค. 58
10 . Programmer, IT Support
Programmer 1. พัฒนาโปรแกรมด้วย VB.Net, SQL, Store procedure, Crystal report (Business Object), ERP Syteline 2. พัฒนา website ด้วย asp.net เชื่อมต่อฐานข้อมูล sql server 3. support user ตอบคำถามและแ...

Choknamchai Group
4 อัตรา
6 มี.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000
6 มี.ค. 58
12 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
6 มี.ค. 58
13 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
6 มี.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
6 มี.ค. 58
15 . ผู้จัดการฝึกหัด
งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-30,000
6 มี.ค. 58
16 . ที่ปรึกษางานบริการติดตั้ง สาขาสุพรรณบุรี
1. บริหารจำนวนลูกค้าที่ใช้บริการ Quick Service ได้บรรลุเป้าหมายที่กำหนดหรือ มากกว่า 2. ควบคุมการวางบิลเรียกเก็บเงินของ ผู้รับเหมา ได้ครบถ้วน ถูกต้อง ทำหน้าที่ตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร, จำนวนเง...

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 19,500
5 มี.ค. 58
17 . Marketing
1.ดูแลลูกค้าเดิม 2.แนะนำ และ ให้ความรู้ด้านสินค้าของบริษัทฯให้กับลูกค้าได้เป็นอย่างดี 3.เชียร์สินค้า และ คอย เอาใจใส่ลูกค้า

Siam Daikin Sales Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 มี.ค. 58
18 . บัญชีและธุรการ
จัดทำใบสำคัญรับ-จ่าย,ภาษีหัก ณ ที่จ่ายประจำเดือน,ประกันสังคม,และงานด้านเอกสารตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ห้องปฎิบัติการ (lab)
คัดแยก,ขยาย,เพิ่มปริมาณ,จุลินทรีย์ชีวาภาพ

บริษัท ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
5 มี.ค. 58
20 . พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสุพรรณบุรี)
- ดูแลควบคุมเครื่องจักร และกระบวนการผลิตภายในเหมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี - ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอะไหล่

Siam City Cement Public Co., Ltd.
3 อัตรา
4 มี.ค. 58
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ