เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายเครื่องสำอาง (ยี่ห้อBourjois) ด่วนมาก !!
• แนะนำสินค้าหรือผลิตภัณฑ์ของบริษัท รวมถึงออกเอกสารที่เกี่ยวข้องให้แก่ลูกค้าและฝ่ายทีเกี่ยวข้อง • ดูแลและรับผิดชอบงานขายตามเป้าหมายที่ได้รับ • จัดเตรียมรายงานที่เกี่ยวข้องกับสินค้า สต๊อค และ/หรือยอด...

บริษัท ลัคซ์เอเซีย (สยาม) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท/เดือน + คอมมิชชั่น + เบี้ยขยัน
18 ธ.ค. 57
2 . หัวหน้า/พนักงานบัญชี - โรงงาน
ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)
งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
4 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
5 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
6 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)
ดูแลควบคุมทีมงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และรับผิดชอบงานเอกสารระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
7 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
18 ธ.ค. 57
8 . พนักงานบัญชี การเงิน
1. สามารถคุมแผนงานที่ได้ รับมอบหมายได้

Choknamchai Group
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 UP
18 ธ.ค. 57

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
10 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ธ.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ค้นคว้าและวิจัยผลิตภัณฑ์ใหม่ให้ตรงกับความต้องการของลูกค้า 2. ปรับปรุงพัฒนาสูตรผลิตภัณฑ์เดิม 3. พัฒนาปรับปรุงเทคนิคการผลิต และแก้ไขปัญหาคุณภาพผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่กำหนด 4. จัดเตรียมตัวอย่างผลิ...

บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร+ประสบการณ์
17 ธ.ค. 57
12 . พนักงานบัญชี
- จัดการเอกสารทางการเงิน - ทำบัญชีสต๊อก - ทำธุรกรรมธนาคาร - ประสานงานเอกสารทางภาษี - ทำรายงานสรุป รายรับ รายจ่าย - และประสานงานเอกสารภายในองค์กร

บริษัท พีพีเอ็ม เบฟ จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
13 . QC Supervisor
- วางแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต - ตรวจสอบคุณภาพและประกันคุณภาพของวัตถุดิบ บรรจุภัณฑ์ และสินค้าเครื่องดื่มในภาชนะบรรจุปิดสนิทสำเร็จรูปให้สอดคล้องกับกฎหมายและมาตรฐานที่กำหนดไว้ - และจัดทำบัน...

บริษัท พีพีเอ็ม เบฟ จำกัด
1 อัตรา
17 ธ.ค. 57
14 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
17 ธ.ค. 57
15 . พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสุพรรณบุรี)
- ดูแลควบคุมเครื่องจักร และกระบวนการผลิตภายในเหมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี - ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอะไหล่

Siam City Cement Public Co., Ltd.
3 อัตรา
17 ธ.ค. 57
16 . โฟร์แมน
1.ควบคุมและดูแลงานผลิตเสาเข็ม, เสาไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีตแรงอัด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2.มีทักษะการสื่อสานและการประสานงานที่ดี 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานต่าง...

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
6 ตำแหน่ง
17 ธ.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1. ตรวจสอบสภาพและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และหาแนวทางป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 4. วิเคราะห์แผนงาน จัดทำแผนงาน และติดตามการปฏิบัติงานตาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ธ.ค. 57
18 . หัวหน้าแผนกบำรุงรักษาไฟฟ้า (จ.สุพรรณบุรี)
หน้าที่ความรับผิดชอบ :- •กำกับดูแล วางแผน จัดหาอะไหล่ วิเคราะห์สาเหตุ แก้ไข ป้องกัน อุปกรณ์ทางไฟฟ้า เช่น มอเตอร์, Switch Gear, Switch Yard, Transformer, ระบบไฟฟ้า 11.KV/115.KV เป็นต้น •วางแผนดำเนิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
15 ธ.ค. 57
19 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 57
20 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า(วิศวกรรมแมคคาทรอนิกส์)
- ควบคุมและดูแล การรับเข้า – จ่ายออก น้าตาล, กากน้าตาล - ควบคุมและดูแล การจัดเก็บน้าตาลและกากน้าตาล - ดูแลและบำรุงรักษาเครื่องจักร อุปกรณ์ เครื่องมือเครื่องใช้ต่าง ที่ใช้งานในหน่วยงานให้อยู่ในสภาพใช...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 57
 พบ 21 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ