เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
-วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์อาหารสำเร็จรูป -จัดทำรายงานสูตรส่วนประกอบ/กระบวนการผลิต -ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -อบรมพัฒนาศักยภาพ -รับผิดชอบงานที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+
23 มิ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม ประจำสาขาสุพรรณบุรี
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000 + ค่าน้ำมัน 3,000 + คอมมิชชั่น
23 มิ.ย. 60
3 . พนักงานประจำร้านวัตสัน สาขา โลตัส สุพรรณบุรี
1. คอยให้บริการข้อมูลของสินค้าแก่ลูกค้าที่มาใช้บริการที่สาขาและคอยตรวจสอบความเรียบร้อยภายในสาขา 2. จัดเรียงสินค้า / เติมสินค้า 3. พนักงานแคชเชียร์ 4. จัดเรียงสต๊อก ฯลฯ

บริษัท เซ็นทรัล วัตสัน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน การันตีรายได้ขั้นต่ำ 9,600 บาท/เดือน
23 มิ.ย. 60

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60

GLOBO FOODS Co., Ltd.
2 อัตรา
23 มิ.ย. 60

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
7 . หัวหน้าแผนกผลิต(สาขาสุพรรณบุรี)
- ดูแลกระบวนการผลิต - บริษัทมีที่พักให้

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
9 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( สุพรรณบุรี )
ดูแลงานด้านวิศวกรรม ทั้งบำรุงรักษาเชิงป้องกัน และซ่อมบำรุงเครื่องจักรทั่วไป

GLOBO FOODS Co., Ltd.
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
11 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 มิ.ย. 60
12 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 มิ.ย. 60
13 . วิศวกร/เขียนแบบ จัดซื้อ/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
- วิศวกรจัดซื้อ + เขียนแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่) ใชโปรแกรม AUTO CAD หรือ SOLID WORK - วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และ ประจำ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี) ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจัก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 มิ.ย. 60
14 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
23 มิ.ย. 60
15 . พนักงานเขียนแบบ ออกแบบ
เขียนแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท บีเคเค คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
23 มิ.ย. 60
16 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด สาขา โลตัส สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนการสั่งวัตถุดิบ อุปกรณ์ต่างๆ - ควบคุมค่าใช้จ่ายในการบริหารงานของร้าน - อบรม สอนงานพนักงานภายในร้าน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
5 อัตรา ด่วน!
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 มิ.ย. 60
17 . ล่ามภาษาจีน(สัญญาจ้าง 3 เดือน)
-ประสานงานเพื่อให้การทำงานมีความคล่องตัว

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่ประสานงานภาษาอังกฤษ(สัญญาจ้าง)
-ประสานงานเพื่อช่วยให้หน่วยงานมีความคล่องตัว -จัดการประชุมและติดต่อผู้ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
23 มิ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
23 มิ.ย. 60
 พบ 48 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ