เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกการตลาด (สาขา)@โรบินสัน สุพรรณบุรี (CDG)
1. จัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ ในภาพรวมแยกแต่ละสาขาทั้งในกทม. และต่างจังหวัด (Local Marketing) เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงมากขึ้น 2. จัดทำรายก...

Central Group Co., Ltd.
ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 ก.พ. 60
2 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาสุพรรณบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
25 ก.พ. 60
3 . พนักงานบุคคล
1. งานสรรหาบุคลากร 2. ตรวจสอบเงินเดือน 3. จัดทำเบิกจ่าย 4. ดูแลสวัสดิการพนักงาน 5. กิจกรรมแรงงานสัมพันธ์ 6. งานธุรการทั่วไป

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,650
25 ก.พ. 60
4 . หัวหน้าแผนกสโตร์
- ควบคุมการเข้า-ออก ของสินค้าและอะใหล่ทุกประเภทใน Warehouse ที่ได้รับมอบหมาย - ควบคุมกำกับดูแลการเบิกจ่าย - ดูแลเรื่องการจัดสินค้า Pack สินค้า ก่อนออก Invoice ให้ตรงตามระบบ - ประสานงานกับทีมขายในกา...

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
5 . การเงิน
- ดูแลเงินสดย่อยภายในบริษัท - บันทึกค่าใช่จ่ายและใบสำคัญรับสำคัญจ่ายลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - ประสานงานกับสำนักงานบัญชี - หรืองานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
6 . เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม PLC
- ออกแบบระบบไฟฟ้า - เขียนโปรแกรม PLC หรือโปรแกรมอื่นๆ

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
7 . ช่างยนต์
- ซ่อมบริการตามใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60
8 . ช่างไฟฟ้ากำลัง
- ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.พ. 60

บริษัท อสิตากิจ จำกัด
4 อัตรา
25 ก.พ. 60
10 . พนักงานขายหน่วยรถ (ภาคกลาง) สมัครงานสัมภาษณ์ทันที
ขายสินค้าอุปโภค บริโภค ****** มีเงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงรายวัน + ค่าคอม+ที่พัก ****

บริษัท เพนส์ มาร์เก็ตติ้ง แอนด์ ดิทริบิวชั่น จำกัด (เครือสหพัฒนฯ)
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 (*มีเงินเดือน + เบี้ยเลี้ยงรายวัน + ค่าคอม+ที่พัก*)
25 ก.พ. 60
11 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000
25 ก.พ. 60
12 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารวางแผนให้กับบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
25 ก.พ. 60
13 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-ทำหน้าที่คัดสรรบุคลากรเข้ามาในบริษัท -ดูแลงานส่งเสริมการเติบโตให้กับบริษัท -อบรมบุคลากรในบริษัท -รับผิดชอบงานอิ่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 ก.พ. 60
14 . เจ้าหน้าที่ประสานทั่วไป
ดูแลและสนับสนุนในด้านต่างๆในแต่ละฝ่ายให้ทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 11,000
25 ก.พ. 60
15 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
25 ก.พ. 60
16 . พนักงานเขียนแบบ ออกแบบ
เขียนแบบผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท บีเคเค คอนสตรัคชั่น ซัพพลาย จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 ก.พ. 60
17 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (สุพรรณบุรี)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
24 ก.พ. 60
18 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ก.พ. 60
19 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ก.พ. 60
20 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ก.พ. 60
 พบ 41 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ