เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการ ( Site Admin )
ด่วน!!

1.จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน 2.ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร,ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ 3.งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
28 พ.ค. 58
2 . จป.ระดับวิชาชีพ (ฝ่ายโรงงาน ปฏิบัติงานที่สุพรรณบุรี) ด่วน!!!
ตรวจสอบความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ และทำรายงานสรุปต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
28 พ.ค. 58
3 . หัวหน้าห้องตรวจวิเคราะห์ (หัวหน้าห้อง LAB)
1. ทดลอง ทดสอบ ตรวจสอบ (incomming, inprocess, outgoing) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์ 3. ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ 4. สรุปผลการทดสอบและทดลองส่งต่อผู้บริหาร 5. วิเคราะห์, แก้ไข...

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท
28 พ.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000
28 พ.ค. 58
5 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
28 พ.ค. 58
6 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
28 พ.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
28 พ.ค. 58
8 . ผู้จัดการฝึกหัด
งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
28 พ.ค. 58
9 . ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี - โรงงาน
ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 พ.ค. 58
10 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 พ.ค. 58
11 . ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 พ.ค. 58
12 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 พ.ค. 58
13 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)
ดูแลควบคุมทีมงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และรับผิดชอบงานเอกสารระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 พ.ค. 58
14 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 พ.ค. 58
15 . Safety Officer
• ให้พนักงานปฏิบัติตาม กฎ ระเบียบ คำสั่ง คำแนะนำ หรือมาตรการเกี่ยวกับความปลอดภัยในการทำงาน • สำรวจสภาพการทำงาน และรายงานสภาพความไม่ปลอดภัยตลอดจนเสนอแนะแนวทางแก้ไขต่อหัวหน้างาน • รายงานการเกิดการประส...

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
27 พ.ค. 58

บริษัท ดำรงศิลป์ ซัพพลายส์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนตามความสามารถ + ประสบการณ์ (ตามตกลง)
27 พ.ค. 58
17 . Programmer, IT Support
Programmer 1. พัฒนาโปรแกรมด้วย VB.Net, SQL, Store procedure, Crystal report (Business Object), ERP Syteline 2. พัฒนา website ด้วย asp.net เชื่อมต่อฐานข้อมูล sql server 3. support user ตอบคำถามและแ...

Choknamchai Group
4 อัตรา
27 พ.ค. 58
18 . ช่างซ่อมบำรุง (Maintenance Staff) โรงงานอินทรีสุพรรณบุรี
1. ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงและควบคุมสต๊อกอะไหล่ 2. สนับสนุนการผลิตในโรงงานอินทรีสุพรรณบุรี 3. รักษาระดับมาตรฐานด้านการบริการลูกค้า รวมถึงความปลอดภัยด้านชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อม

Siam City Cement Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
26 พ.ค. 58
19 . พนักงานซ่อมบำรุง (ประจำสุพรรณบุรี)
- ดูแลควบคุมเครื่องจักร และกระบวนการผลิตภายในเหมืองหินอินทรีสุพรรณบุรี - ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร และอะไหล่

Siam City Cement Public Co., Ltd.
3 อัตรา
26 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ QC & QA
1.ควบคุมและดูแลงานผลิตเสาเข็ม, เสาไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีตแรงอัด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2.มีทักษะการสื่อสานและการประสานงานที่ดี 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานต่าง...

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
26 พ.ค. 58
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ