เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ดูแลร้าน
1.ควบคุมการบริหารงานในร้าน 2.งานขาย หาตลาดสำหรับสินค้า 3.งานบริหารสินค้าในร้าน

ร้าน Meat Shop (สุพรรณบุรี)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท
22 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า-หน่วยสนับสนุน เพศชาย ประจำสาขาสุพรรรบุรี
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+โบนัส + อื่น ๆ
22 ส.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ชาย/หญิง สาขาศรีประจันต์,สาขาเดิมบางฯ ด่วนมาก
รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด ตรวจสอบประวัติลูกค้า บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ติดตามเร่งรัดหนี้สินเบื้องต้น

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าตำแหน่ง+Incentive+โบนัส + อื่น ๆ
22 ส.ค. 60
4 . รับสมัคร Sales (Jr.Customer & Sales Solution) บ.ปูน ด่วนมาก (จ.สุพรรณบุรี)
- ขายสินค้าประเภทซีเมนต์ให้กับลูกค้าตามพื้นที่ที่บริษัทกำหนด - ดูแลและ service ลูกค้า สร้างภาพลักษณ์ที่ดีให้กับองค์กร - ทำงาน 5 วัน/สัปดาห์

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 13,000 ขึั้นไป + ค่าเสื่อมรถ 10,000 + ค่าโทรศัพท์ 2,000 + ค่าน้ำมัน 350 ลิตร
22 ส.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่พัฒนาระบบ (IT) โรงงานน้ำตาลมิตรผล ด่านช้าง สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
1. สนับสนุนงานด้านเทคโนโลยีสารสนเทศของบริษัท (Hardware&Software)บำรุงรักษา ตรวจสอบและป้องกัน Virus computer 2. งานเครือข่าย (Network) 3. งานเขียนโปรแกรม (Programmer) 4. พัฒนา Website

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ส.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่ง (มิตรผล สุพรรณบุรี)
• ช่วยควบคุม ดูแล การชั่งน้ำหนักและตรวจสอบให้เครื่องชั่งทำงานได้อย่างต่อเนื่อง และสามารถชั่งน้ำหนักให้ได้ค่าน้ำหนักมาตรฐาน • ช่วยควบคุม ดูแล ตรวจสอบเครื่องชั่งน้ำหนักขณะปฏิบัติงานให้ได้ค่าน้ำหนั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
9 . วิศวกรชลประทาน (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ส่งเสริมการใช้น้ำเพื่อเพิ่มผลผลิตในไร่อ้อย 2. สำรวจและออกแบบ จัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน้ำในไร่อ้อย 3. ประสานงานภาครัฐ เอกชน และสมาคมชาวไร่ ในการจัดทำโครงการพัฒนาแหล่งน่้ำ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 ส.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (โรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• กำกับ ดูแล ควบคุม การปฏิบัติงานในการควบคุมคุณภาพ วัตถุดิบ ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต และผลิตภัณฑ์ขั้นสุดท้ายให้มีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • การประกันคุณภาพในด้านต่าง ๆ ที่จะส่งผลทำให้ผลิตภั...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ส.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ส.ค. 60
13 . โฟร์แมน
1.ควบคุมและดูแลงานผลิตเสาเข็ม, เสาไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีตแรงอัด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2.มีทักษะการสื่อสานและการประสานงานที่ดี 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานต่าง...

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
4 ตำแหน่ง
22 ส.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ Admin
- ดูแลเวปไซต์ขององค์กร คิดสร้างสรรค์/รวบรวม/ปรับปรุง/ดูแลเนื้อหาฯลฯ บนเว็บไซต์และ Facebook เพื่อสื่อภาพลักษณ์และประชาสัมพันธ์ข่าวสารข้อมูลขององค์กร - มีหน้าที่ในการจัดการเนื้อหาในเว็บไซต์ เช่น เพิ่ม...

บริษัท โฮสโตเนี่ยน โซลูชั่น จำกัด (สาขาสุพรรณบุรี)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ส.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
22 ส.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ควบคุมและตรวจสอบสินเชื่อ (สุพรรณบุรี)
- ลงพื้นที่ตรวจสอบที่พักอาศัยของผู้ที่มาขอสินเชื่อ ว่าข้อมูลถูกต้องตามที่ระบุในเอกสารการขอสินเชื่อ - ตรวจสอบความถูกต้องในการทำงานของเจ้าหน้าที่สินเชื่อฯว่าถูกต้องตามที่ระบุ - ตรวจสอบข้อมูลการประกอ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
22 ส.ค. 60
17 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 60
18 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 60
19 . วิศวกร/เขียนแบบ จัดซื้อ/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
- วิศวกรจัดซื้อ + เขียนแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่) ใชโปรแกรม AUTO CAD หรือ SOLID WORK - วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และ ประจำ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี) ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจัก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 60
20 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
22 ส.ค. 60
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ