เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขาสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59

GLOBO FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
25 มิ.ย. 59

GLOBO FOODS CO., LTD.
25 มิ.ย. 59
4 . ผู้แทนร้านยา Sales Executive/Sales Representative
นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ - ภาคตะวันออก - ภาคใต้ - กรุงเทพฯ

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000
25 มิ.ย. 59
6 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารวางแผนให้กับบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
25 มิ.ย. 59
7 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ติดต่องานให้กับบริษัท กับบุคคล หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000
25 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ดูแลและและสนับสนุนในด้านต่างๆในแต่ละฝ่ายให้ทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
25 มิ.ย. 59
9 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
25 มิ.ย. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายอารักขาพืช
1.วางแผนป้องกันและกำจัดศัตรูพืช, โรคพืชและวัชพืช 2.สำรวจและเก็บข้อมูลด้านศัตรูพืช, โรคพืชและวัชพืช

บริษัท สิริ กรีน โกลว์ จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 59
11 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วางแผนและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต

บริษัท สิริ กรีน โกลว์ จำกัด
1 อัตรา
25 มิ.ย. 59
12 . Sr. Field Service Engineer (ประจำ จ.สุพรรณบุรี) RS-UYXXS-CHGEJ
Our client is the leading company and solution provider for the mining and quarry industry. We are sole distributor for world class machinery offering a wide range of technology to our customers suppo...

บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด
เงินเดือน 40,000 - 50,000 THB
24 มิ.ย. 59
13 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)
งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 มิ.ย. 59
14 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 มิ.ย. 59
15 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 มิ.ย. 59
16 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล การรักษาดูแลเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ - วางแผนการดูแลรักษาเครื่องจักร ทั้งระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ ดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ - บริหารจัดการ ปฎิบัติ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
24 มิ.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 มิ.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่ทรัพยากรบุคคล (สรรหาเเละว่าจ้าง)
• สรรหาว่าจ้างพนักงานประจำให้ได้ครบตามจำนวนทันต่อเวลาและตรงตามที่ต้องการ รวมทั้งเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติที่กำหนดไว้ • จัดทำและควบคุม อัตรากำลังคน ของพนักงานประจำและพนักงานชั่วคราว ให้เป็นไปตามที่...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
19 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
1. ควบคุมคุณภาพ,ตัดสินใจ แจ้งบรรจุน้ำตาล (Finished product) ได้ถูกต้องครบถ้วน 2. ควบคุมคุณภาพของผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิตตามค่าควบคุม 3. CCF จากลูกค้า สาเหตุจากการควบคุมคุณภาพของ QC

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 59
 พบ 36 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ