เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนร้านยา Sales Executive/Sales Representative เขตภาคใต้
- นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ - นำเสนอขายสินค้าในพื้นที่ภาคใต้

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
2 . ผู้แทนร้านยา Sales Executive/Sales Representative เขตเหนือ และ เขตอิสาน
นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ โปรดระบุเขตที่ต้องการสมัคร 1. ภาคเหนือ 2. ภาคอิสาน

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
3 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาสุพรรณบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
10 ธ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
70 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
10 ธ.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager-Bakery ) สาขาสุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
- สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ - ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
10 ธ.ค. 59
6 . 14 ธ.ค 2559 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีประจำพื้นที่สุพรรณบุรี,อ่างทอง,สิงห์บุรี
ทำได้รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่า กับ“IncentiveProgram”ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขายเพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเราพร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน สมั...

ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า เพศชาย/หญิง ประจำสาขาสองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ด่วน
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive+โบนัส + อื่น ๆ
9 ธ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(หน่วยสนับสนุน) เพศชาย/หญิง สาขาสุพรรณบุรี จ.สุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสริมกิจกรรมด้านการตลาดในพื้น...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง +โบนัส อื่น ๆ
9 ธ.ค. 59
9 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ธุรการและคลังสินค้าห้องเย็น
- งานเอกสารธุรการโรงงาน - ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็น

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
10 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
11 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
12 . วิศวกรเครื่องกล
- รับผิดชอบการทำงานและซ่อมบำรุงเครื่องจักร อุปกรณ์กระบวนการผลิตและสาธารณูปโภค - วางแผนแก้ไขปรับปรุงพัฒนาอุปกรณ์เครื่องจักรและบุคคลากรในสายงานให้มีประสิทธิภาพ - จัดทำแผนงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรอุปกรณ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
13 . วิศวกรไฟฟ้า
• วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าพร้อมต่อการใช้งาน • จ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
14 . วิศวกรควบคุมกระบวนการผลิต
• ควบคุมการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อมของกระบวนการผลิต รวมทั้งการผลิตผลิตภัณฑ์ให้ได้ตามแผน • จัดทำรายงาน วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาในกระบวนการผลิต • วางแผน และควบคุมการดำเนินงาน และเตรียมความพร้อม ของ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยและอาชีวอนามัย (Safety Officer)
1. จัดทำแผน และควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 3. ควบคุม และตรวจสอบผลการตรวจความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ และจป.หั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า (ประจำสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
1.รับ , จัดเก็บ , ดูแลรักษา, จ่ายและเช็คยอดคงเหลือตามมาตรฐานที่กำหนดทุกวัน 2.จัดทำตัวเลขการเคลื่อนไหว เพื่อเป็นข้อมูลในการออกรายงานสินค้าคงเหลือประจำวัน 3.ควบคุมการจัดทำ stock location ทะเบียคุณภาพ...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
17 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
18 . พนักงานขับรถส่งของ (ประจำศูนย์สุพรรณบุรี)
- ขับรถกระบะ ไปตามพื้นที่ขาย ที่รับผิดชอบ - ช่วยพนักงานขาย จัดยกสินค้าให้ลูกค้าตามออเดอร์ - ดูแลรักษารถให้เรียบร้อย สะอาดอยู่เสมอ - ตรวจสอบเอกสารต่างๆที่เกี่ยวข้องกับรถ ก่อนออกทริป - อื่นๆ ตามที่...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 9,000บาท
9 ธ.ค. 59
19 . พนักงานขายหน่วยรถมอเตอร์ไซด์ (ประจำศูนย์สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคในเขตกรุงเทพฯ โดยใช้รถจักรยานยนต์ • รักษาฐานลูกค้าเก่า และเปิดร้านค้าใหม่ • จัดทำรายงานการขาย ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000บาท
9 ธ.ค. 59
20 . วิศวกรโยธา
ควมคุมดูเเลวางเเผนงานก่อสร้างงานโครงสร้าง ตรวจสอบควบคุมดูเเลผู้รับเหมาเร่งรัดงานให้ให้เสร็จตามเเผนงานที่วางไว้ ประจำอยู่หน้างาน(ต่างจังหวัด)

บริษัท ธีร์รวมช่าง เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ