เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานทรีตเม้นท์
-ทำหน้า นวดหน้า กดสิว -ทำหน้าที่ผู้ช่วยแพทย์ในห้องหัตถการ -บริการลูกค้า แนะนำคอร์สรักษา การใช้ผลิตภัณฑ์และทำ Treatment -ต้อนรับให้บริการลูกค้า -หน้าที่อื่นๆ ที่แพทย์ฯ ได้มอบหมาย -จัดทำสต็อคสินค้า...

บริษัท ปวริศาคลินิก จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 ม.ค. 60
2 . พนักงานประจำคลินิก
1.บริการลูกค้าในการด้านจัดทำ/ค้นหาประวัติลูกค้าเก่าและลูกค้าใหม่ 2.การให้คำแนะนำลูกค้าในการตรวจรักษา และการใช้ยาและเวชภัณฑ์ ตามแพทย์สั่ง 3.รับชำระเงินและจ่ายยาตามแพทย์สั่ง 4.ปฎิบัติงานกับระบบคอมพิว...

บริษัท ปวริศาคลินิก จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 ม.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่เทคนิคการแพทย์
-ตรวจวิเคราะห์สิ่งส่งตรวจที่ได้รับมอบหมาย ทางห้องปฎิบัติการทางการแพทย์เพื่อวินิจฉัย พยากรณ์ และหรือติดตาม ตามมาตรฐานวิชาชีพหรือประเมินสุขภาวะของผู้มารับบริการ -จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์ ในระบบอิเ...

บริษัท ปวริศาคลินิก จำกัด
1 ตำแหน่ง
24 ม.ค. 60
4 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ม.ค. 60
5 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
24 ม.ค. 60
6 . วิศวกรประจำโรงงาน
1. เขียนแบบชิ้นส่วนประกอบของเครื่องจักร 2. ดูแลการผลิตชิ้นส่วน เพื่อให้ได้ตามแบบและมาตรฐาน 3. ออกแบบ-คำนวณทางวิศวกรรม สำหรับเครื่องตอกเสาเข็ม

บริษัท โตว่องไว จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-30,000 บาท
24 ม.ค. 60
7 . FSQR Operator (พนักงานฝ่ายประกันคุณภาพ) สระบุรี/สุพรรณบุรี
1. ทวนสอบจุดควบคุมคุณภาพและจุดอันตราย 2. ตรวจสอบระบบ GMP 3. ส่งตัวอย่าง Lab 4. ตรวจสอบความสะอาดด้วยการ Swab

คาร์กิลล์มีทส์ (ไทยแลนด์) จำกัด / Cargill Meats (Thailand) Limited.
1 อัตรา
24 ม.ค. 60
8 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาสุพรรณบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
24 ม.ค. 60
9 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager-Bakery ) สาขาสุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
- สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ - ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
24 ม.ค. 60
10 . ผู้จัดการฝ่ายปลูกป่าและแปรรูปไม้
- ดูแลเรื่องการปลูกต้นไม้ไหม่ให้เหมาะกับสภาพพื้นที่ - วางแผนการผลิต ผลิตภัณฑ์จากไม่ให้เพียงพอตอความต้องการของลูกค้า - หาวิธีบำรุงรักษาและป้องกันภัยต่างๆ ให้กับต้นไม้ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สิริ กรีน โกลว์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ม.ค. 60
11 . Project Manager (สัญญาจ้าง 1 ปี)
1.ดูแล จัดการ และบริหารงานแต่ละโครงการของบริษัทฯ ให้ทำงานเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.ควบคุมหน้างาน ทีมช่างของทางบริษัท หรือ Outsource ให้สามารถทำงานเป็นไปตามแผนงานและเวลาที่โครงการกำหนดไว้ 3.ควบคุม...

บริษัท ไทยรุ่ง ยูไนเต็ด เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ประสบการณ์
24 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 ม.ค. 60
13 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารวางแผนให้กับบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
24 ม.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-ทำหน้าที่คัดสรรบุคลากรเข้ามาในบริษัท -ดูแลงานส่งเสริมการเติบโตให้กับบริษัท -อบรมบุคลากรในบริษัท -รับผิดชอบงานอิ่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 ม.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ประสานทั่วไป
ดูแลและสนับสนุนในด้านต่างๆในแต่ละฝ่ายให้ทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000
24 ม.ค. 60
16 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
24 ม.ค. 60
17 . ผู้จัดการแผนกวิศวกรรม (โรงงานอาหารสัตว์สุพรรณบุรี)
1.ประสานงาน,วิเคราะห์,เชื่อมแผนงานของหน่วยงานต่างๆภายในแผนกวิศวกรรมให้สอดคล้องกับนโยบายขององค์กรเพื่อให้เกิดประสิทธิภาพสูงสุดทั้งด้านเครื่องจักรและบุคลากร 2.วิเคราะห์ต้นทุนแผนกวิศวกรรมประจำวัน,เดือน,...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ม.ค. 60
18 . ผู้จัดการอาวุโสแผนกวิศวกรรม
- บริหารจัดการ ควบคุม ดูแล การรักษาดูแลเครื่องจักรโรงงานอาหารสัตว์ - วางแผนการดูแลรักษาเครื่องจักร ทั้งระยะสั้นและระยาว เพื่อให้เครื่องจักรสามารถ ดำเนินการได้เต็มประสิทธิภาพ - บริหารจัดการ ปฎิบัติ...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน สามารถต่อรองได้
23 ม.ค. 60
19 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
23 ม.ค. 60
20 . ตัวแทนสินเชื่อรถยนต์/สินเชื่อรถจักรยานยนต์ ประจำพื้นที่สุพรรณ รับสมัครด่วน !
-ให้บริการทำสัญญา,วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน -ตรวจสอบที่พักอาศัย/ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อ/ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่างชัดเจน...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
23 ม.ค. 60
 พบ 44 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ