เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

GLOBO FOODS CO., LTD.
1 อัตรา
26 พ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่แผนกจัดส่ง LOGISTIC
- ดูแลรับผิดชอบด้านการจัดส่ง - ทำรายงาน และวิเคราะห์ปัญหา - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 พ.ย. 58
4 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 พ.ย. 58
5 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 พ.ย. 58
6 . วิศวกรเขียนแบบและจัดซื้อ /เครื่องทำความเย็น
วิศวกรจัดซื้อ - จัดซื้อและเขียนแบบทางวิศวกรรม - เขียนแบบด้วยโปรแกรม AUTO CAD ได้ วิศวกรเครื่องทำความเย็น - ดูแลงานซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
26 พ.ย. 58
7 . Quality Control Supervisor
1. จัดการ, ควบคุมและดูแลการปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารของระบบควบคุมคุณภาพและประกันคุณภาพของบริษัท 2. ควบคุมคุณภาพวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการผลิต จนไปถึงผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามมาตรฐานที่ก...

บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+ประสบการณ์
26 พ.ย. 58
8 . ผู้จัดการแผนกบำรุงรักษาและไฟฟ้า@โรบินสัน สุพรรณบุรี
1. ดูแลอาคารสถานที่และอุปกรณ์ต่างๆ ให้อยู่ในสภาพสมบูรณ์พร้อมให้บริการ 2. ควบคุมดูแลงานระบบไฟฟ้าให้มีความพร้อมใช้งานได้ตลอดเวลา 3. ดูแลค่าใช้จ่าย ให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและได้ประโยชน์สูงสุด 4...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 25,000
26 พ.ย. 58
9 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
ทำงานด้านควบคุมคุณภาพ QA, QC

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 21,000
26 พ.ย. 58
10 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จ.สุพรรณบุรี)
• ดูแลการติดตั้งอุปกรณ์การับน้ำเชื่อมและการบริการหลังการขาย ติดตามผลการใช้งานน้ำเชื่อมลูกค้า และพัฒนาผลิตภัณฑ์และบรรจุภัณฑ์ • รองรับความต้องการของลูกค้า • ดูแลการติดตั้งแท็งรับน้ำเชื่อมให้ลูกค้าที่ร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
11 . วิศวกรโรงงาน (จ.สุพรรณบุรี) ด่วนมาก!!
Service and Support งานด้านต่าง ๆ ที่ผู้ช่วยกรรมการผู้จัดการสายงานโรงงานภาคกลางรับผิดชอบและศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้รับมอบหมาย พร้อมจัดทำโครงการแก้ไขและปรับป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่ห้องชั่งด่วน!!
-ควบคุมซ่อมเเซมเครื่องชั่งรถบรรทุกน้ำตาล -ออกเเบบควบคุมคุณภาพรถบรรทุกน้ำตาล -ออกเเบบควบคุมการจราจรรถบรรทุกน้ำตาล

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
13 . วิศวกรชลประทาน (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
- ส่งเสริมให้มีการใช้น้ำในไร่อ้อยที่เหมาะสมทั้งปริมาณน้ำเเละวิธีการใส่ พร้อมส่งเสริมอุปกรณ์ให้น้ำ - จัดหาผู้รับเหมาเเละอุปกรณ์การให้น้ำเพื่อเพื่มผลผลิต - จัดทำฐานข้อมูลเพื่องานชลประทาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
14 . วิศวกรฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ (ประจำโรงงานน้ำตาลมิตรผล สุพรรณบุรี)ด่วนมาก!!
1. รวบรวมข้อมูลเเละติดตามงานซ่อม/ปรับปรุงต่างๆภายในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ 2. รวบกับแผนกจัดทำ รวบรวมข้อมูล/ประสานงาน TPM ในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิเศษ 3. จัดทำรายงานความก้าวหน้างานโครงการต่าง ของในฝ่ายผลิตภัณฑ์พิ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครางสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
15 . พนักงานผลิต ด่วนมาก!!
ทำงานที่ได้รับมอบหมายในไลน์ผลิต

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
16 . ผู้ช่วยหัวหน้างาน(แผนกการเงิน) ด่วนมาก!!
1. ตรวจสอบเอกสารงานด้านการเงิน -ลูกหนี้ 2. จัดทำเอกสารออกบิล การรับชำระหนี้ 3. ออกเก็บเงินลูกค้าภายนอกบริษัทฯ 4. ดูแลทีมงานการเงินส่วนลูกหนี้

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
17 . วิศวกรโรงงาน
1. รับผิดชอบตรวจสอบเครื่องมือ เครื่องมือวัด และอุปกรณ์การบรรจุ 2. รับผิดชอบการปรับตั้ง เปลี่ยนขนาดการบรรจุ 3. รับผิดชอบการบำรุงรักษา เครื่องจักร อุปกรณ์ 4. ปฏิบัติงานอื่นตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บั...

บริษัท อีสท์ เวสท์ ซีด จำกัด
25 พ.ย. 58
18 . พนักงานขับรถแบ็คโฮล์ด่วน มาก!!
- มีความชำนาญในการขับรถแบ็คโฮล์ได้เป็นอย่างดี และสามารถทำงานต่างจังหวัด (หน้างาน) เช่น อุทัยธานี,นครสวรรค์,อ่างทอง,ชัยนาทสิงห์บุรี ได้

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ตั้งเจริญ
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ย. 58
19 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน 2.วางแผนวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิตให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า 3.บังคับบัญชาพนักงานในฝ่ายผลิต 4.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อบภายในโรงงานผลิต

บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000
25 พ.ย. 58
20 . โฟร์แมน
1.ควบคุมและดูแลงานผลิตเสาเข็ม, เสาไฟฟ้า และผลิตภัณฑ์คอนกรีตแรงอัด ให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด 2.มีทักษะการสื่อสานและการประสานงานที่ดี 3.ควบคุมงานให้เป็นไปตามแผนงานที่กำหนด และตามลำดับของงานต่าง...

บริษัท สยามโพล์แอนด์ไพล์ จำกัด
6 ตำแหน่ง
25 พ.ย. 58
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ