เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ตัวแทนเสนอสินเชื่อรถยนต์/สินเชื่อรถจักรยานยนต์ พื้นที่สุพรรณบุรี
1. ให้บริการทำสัญญา, วิเคราะห์สินเชื่อเบื้องต้น ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าให้มีความถูกต้องครบถ้วน 2. ตรวจสอบที่พักอาศัย/ ที่ทำงาน ของผู้เช่าซื้อ/ ผู้ค้ำประกัน พร้อมจัดทำรายงานการตรวจสอบข้อมูลและแผนที่อย่...

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
14 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
14 ธ.ค. 60
3 . Draftsman (พนักงานเขียนแบบ)
- เขียนแบบโครงสร้างเหล็กตามที่ได้รับมอบหมาย ด้วย AutoCAD - ตรวจสอบความถูกต้องของแบบ

บริษัท บีม เมกเกอร์ จำกัด
5 อัตรา
14 ธ.ค. 60
4 . (J4) ช่างคอมพิวเตอร์ วิ่งงาน Onsite ใน จ.สุพรรณบุรี (มีรถยนต์ส่วนตัว)
- ดูแลทางด้านเทคนิคคอมพิวเตอร์ - การซ่อมบำรุงทั้งฮาร์ดแวร์ และซอฟต์แวร์ - ตรวจซ่อมดูแลอุปกรณ์สำนักงานตามที่รับมอบหมาย PC / Printer / ATM - ขับรถยนต์ของบริษัทฯไป Service ตามสถานที่ต่างๆในความรับผิดช...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขาสุพรรณบุรี ASGM (Assistant Store Genera Managerl)
- ปฏิบัติการ ยอดขายและผลกำไร ภายใต้ต้นทุนและยอดสูญเสีย ที่ต่ำกว่าหรือเท่ากับที่กำหนด - รวมทั้งดูแลรับผิดขอบผลการปฏิบัติงานของพนักงานระดับหัวหน้างานทุกแผนก - รวมทั้งทำหน้าที่ ผู้จัดการที่รับผิดช...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
6 . ส่งเสริมโปรโมชั่น
- งานด้านการติดต่อประสานงาน การให้บริการข้อมูลข่าวสาร - จัดทำโปรโมชั่น จัดทำกิจกรรมส่งเสริมการตลาดและลูกค้าสัมพันธ์ - ให้คำปรึกษาในส่วนของรายละเอียดของโปรโมชั่นนั้นๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000
14 ธ.ค. 60
7 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
- หัวหน้างาน ดูแล สอนงานและบริหารวางแผนงานให้กับทางบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
14 ธ.ค. 60
8 . หัวหน้าบู๊ท
- หัวหน้างาน ดูแล สอนงานและบริหารวางแผนงานให้กับทางบริษัท - ติดต่อประสานงานกับบุคคลภายนอก - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 18,000
14 ธ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ประจำบู๊ท
- พูดคุยให้ข้อมูลลูกค้าและดูแลสินค้าภายในบู๊ท - ปฏิบัติงานตามบูทต่างๆที่ทางบริษัทกำหนด - จัดกิจกรรม ส่งเสริมโปรโมชั่น และงานอื่นตามที่บริษัทมอบหมายให้

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000
14 ธ.ค. 60
10 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000
14 ธ.ค. 60
11 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
ปฏิบัติหน้าที่เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 ธ.ค. 60
12 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 ธ.ค. 60
13 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น/ธุรการ
- วิศวกรซ่อมบำรุง ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก - ธุรการ ดูแลงานเอกสาร ประสานงานต่างๆ กับทุกแผนก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 ธ.ค. 60
14 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
14 ธ.ค. 60
15 . ผู้จัดการโรงงาน
1. ตรวจเช็คเอกสารต่างๆ เช่น เบี้ยเลี้ยง ตั้งเบิก ใบลา แอดวานซ์ 2. จัดทำเอกสารขออนุมัติงานต่างๆ ให้กับฝ่ายบริหารอนุมัติ โดยพิจารณาตรวจเช็คตามหลักการก่อนนำเสนอ 3. ดูแลความเรียบร้อยความสงบสุข ความป...

Micro Biotec Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
14 ธ.ค. 60
16 . โฟร์แมน/วิศวกร
- ควบคุมคุณภาพงานก่อสร้าง ให้เป็นไปตามมาตรฐานและกำหนดเวลา - ควบคุมงาน, ประสานงาน, ประจำ Site งาน ของงานโครงสร้างและสถาปัตย์ - บริหารจัดการงานสั่งซื้อวัสดุก่อสร้าง ตรวจสอบ ควบคุมคุณภาพและรับประกันคุณ...

บริษัท แอดวานซ์ แมททีเรียล เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 25,000
14 ธ.ค. 60
17 . Front End Loader (จ. สุพรรณบุรี)
• Ensure to practice according to OH&S policies, Increase safety awareness • Control and operate wheel loader to load materials from stockpile to customer truck including all others work in quarry a...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
18 . Lab Tester (จ. สุพรรณบุรี)
• Sampling and testing performance into correctly process in laboratory o Understanding the sampling and testing process o Pay attention during sampling and testing to prevent the mistake • Samplin...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
2 อัตรา
13 ธ.ค. 60
19 . วิศวกรเหมืองแร่ (จ. สุพรรณบุรี)
- Control rocks production volume and maintain sufficient inventory level to serve customers - Ensure availability of operation equipment and machinery to maximize the efficiency of production proc...

Siam City Cement Public Co., Ltd.
13 ธ.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ธุรการ และแคชเชียร์ ประจำสาขาสุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
- ออกบิลขาย - ดูแลแลตรวจสต็อกสินค้า - ควบคุมระบบการเบิกจ่าย - รายงานผลการทำงานประจำวันต่อผู้บังคับบัญชา - ดูแลเรื่องการเข้างานและประสานงานกับฝ่ายบุคคล - จัดทำสรุปข้อมูลต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง

AJE THAI Co., Ltd.
อย่างละ 1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ธ.ค. 60
 พบ 42 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ