เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า (ปฏิบัติงานที่จ.สุพรรณบุรี)ด่วนมาก!!!
ตรวจเช็ค ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักรทางไฟฟ้า เช่น หม้อแปลงไฟฟ้า มอเตอร์ไฟฟ้า อุปกรณ์ตรวจเช็คและอุปกรณ์ควบคุมการทำงาน ในกระบวนการผลิตของงานอุตสาหกรรม ซ่อมแวมและบำรุงรักษษกเครื่องมือ ทางอิเล็คทรอนิคส...

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
3 ส.ค. 58
2 . หัวหน้าฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ปฏิบัติงานที่จ.สุพรรณบุรี)ด่วนมากๆๆ!!!
บริหารจัดการควบคุมดูแลงานและบุคลากรในฝ่ายให้เป้นไปตามแผนงาน ควบคุมคุณภาพการตรวจรับวัตถุดิบ ระหว่างกระบวนการผลิตและสินค้าสำเร็จรูป การตรวจสอบเชิ้อจุลินทรีย์ในห้องปฏิบัติการพร้อมสรุปผลประจำเดือนให้ผู้บร...

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
3 ส.ค. 58
3 . จป.ระดับวิชาชีพ (ฝ่ายโรงงาน ปฏิบัติงานที่สุพรรณบุรี) ด่วน!!!
ตรวจสอบความปลอดภัยภายในบริษัท รวมถึงอุปกรณ์ด้านความปลอดภัยต่างๆ และทำรายงานสรุปต่อผู้บังคับบัญชา

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
3 ส.ค. 58
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิตไลน์เครื่องดื่ม (ฝ่ายโรงงาน ปฏิบัติงานที่สุพรรณบุรี)
1.ควบคุมกระบวนการผลิตเครื่องดื่ม 2.บริหารจัดการด้านทรัพยากรมนุษย์,เครื่องจักร/อุปกรณ์, วัตถุดิบ/WIP และกระบวนการผลิตในฝ่าย 3.เข้ารวมทีมระบบคุณภาพและคระกรรมการต่างๆที่โรงงานจัดทำ 4.ปฏิบัติงานตามที่ได...

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
3 ส.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาด
- รับผิดชอบงานขายและบริการ - คิด วางแผน และทำการตลาดให้บริษัท

บริษัท สิริไฟน์ฟู้ดส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
3 ส.ค. 58
6 . สาวน้ำอ้อย ออแกนิค
รับสมัครสาวน้ำอ้อย ออแกนิค - รับประกันรายได้เดือนละ 15,000 รายได้ ขั้นต่ำวันละ 300 บาท (ยอดขาย 30 แก้วต่อวัน) - ช่วงทดลองงานเดือนแรก บริษัทจะช่วยในการสนับสนุนการสอนงานและการออกตลาดก่อน เงินป...

บริษัท ซีโก้ ไฮ-ไบโอเทค จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
3 ส.ค. 58
7 . ผู้จัดการ (ทดลองงาน)
บริหารทีมงานและเป้าหมาย

บริษัท เมืองไทยประกันชีวิต จำกัด
2 อัตรา
3 ส.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
3 ส.ค. 58
9 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
3 ส.ค. 58
10 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
3 ส.ค. 58
11 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
3 ส.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000
3 ส.ค. 58
13 . หัวหน้า / พนักงานบัญชี - โรงงาน
ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
3 ส.ค. 58
14 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
3 ส.ค. 58
15 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
3 ส.ค. 58
16 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
3 ส.ค. 58
17 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
3 ส.ค. 58
18 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ (ด่วน)
-วางแผนงานขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - รับผิดชอบยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - บริหารงานขายในระดับนโยบายและวิเคราห์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำการวิ...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
3 ส.ค. 58
19 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ (ด่วน)
-รับผิดชอบงานขายในประเทศและต่างประเทศ - บริหารงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลงานขายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
3 ส.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่พัสดุ
• ตรวจเช็ครับสินค้าจากท้องถิ่น , สำนักงานใหญ่ • การเบิกจ่ายพัสดุจากคลัง • การส่งพัสดุ ( กรณีของผิดพลาด ) • การสั่งซื้อของ

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ส.ค. 58
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ