เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ล่ามแปลภาษาภาษาจีน จ.สุพรรณบุรี (สัญญาจ้าง 2 เดือน)
• งานล่ามแปลภาษาให้กับผู้บริหารชาวจีน • งานบริการที่เกี่ยวข้องกับชีวิตความเป็นอยู่ให้กับผู้บริหารชาวจีน • สอนภาษาไทยเบื้องต้นในการสื่อสารให้กับผู้บริหารจีน • สนับสนุนงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
27 เม.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์คุณภาพ
หน้าที่ความรับผิดชอบ รับผิดชอบงานวิเคราะห์ห้องแล็บค่าต่างๆที่กำหนดในกระบวนการผลิตเอทนอล ตามระบบมาตรฐานสากล ISO

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
3 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานไฟฟ้ามิตรผล)
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
• รับนโยบายจากผู้บังคับบัญชา นำมาวางแผน เพื่อมาดำเนินการปฏิบัติในหน่วยงานและติดตามผลการปฏิบัติงานอย่างต่อเนื่อง • ควบคุม ดูแล การรับเข้าน้ำตาล , กากน้ำตาล • ควบคุม ดูแล การจัดเก็บน้ำตาลและกากน้ำต...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
5 . วิศวกรเครื่องกล (โรงงานน้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
6 . พนักงานบำรุงรักษา/ช่างเทคนิค
1.• ซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ในโรงไฟฟ้า • ติดตั้งระบบควบคุมเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า • จดบันทึกโหลดตามมาตราวัดตามตู้คอนโทรล และบันทึกเหตุการณ์ลงรายวันในแต่ละวัน • งานบริการระบบไฟฟ้าทั่ว...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
8 . ผู้จัดการ / หัวหน้า / พนักงานบัญชี - โรงงาน
ทำระบบบัญชีของโรงงาน/บัญชีต้นทุน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 เม.ย. 58
9 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 เม.ย. 58
10 . ผู้จัดการ/หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 เม.ย. 58
11 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 เม.ย. 58
12 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุม/ประกันคุณภาพ (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)
ดูแลควบคุมทีมงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และรับผิดชอบงานเอกสารระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 เม.ย. 58
13 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 เม.ย. 58
14 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 เม.ย. 58
15 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
27 เม.ย. 58
16 . ผู้จัดการฝึกหัด
งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
27 เม.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000
27 เม.ย. 58
18 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
27 เม.ย. 58
19 . Walk In Interview สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขาสาขาด่านช้าง (จ.สุพรรณบุรี) วันเสาร์ที่ 9 พฤษภาคม 2558 เวลา09.00-15.00 น. ด่วนมาก !!
1. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา ด่านช้าง 2. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา สุพรรณบุรี 3. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา สองพี่น้อง 4. เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ประจำสาขา อู่ทอง 5. เจ้าหน้...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
27 เม.ย. 58
20 . หัวหน้าห้องตรวจวิเคราะห์ (หัวหน้าห้อง LAB)
1. ทดลอง ทดสอบ ตรวจสอบ (incomming, inprocess, outgoing) ผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 2. วิจัยผลิตภัณฑ์ 3. ทำรายงานประจำวัน ประจำสัปดาห์ 4. สรุปผลการทดสอบและทดลองส่งต่อผู้บริหาร 5. วิเคราะห์, แก้ไขปัญหาและ...

บริษัท โปรเจ็คฟิลด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 35,000 บาท
26 เม.ย. 58
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ