เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาสุพรรณบุรี
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
23 ต.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุพรรณบุรี
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
70 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
23 ต.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager-Bakery ) สาขาสุพรรณบุรีรับสมัครด่วน !
- สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ - ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ต.ค. 59

GLOBO FOODS CO., LTD.
23 ต.ค. 59
5 . ผู้จัดการฝ่ายวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
วางแผนและวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เพื่อเพิ่มผลผลิต

บริษัท สิริ กรีน โกลว์ จำกัด
1 อัตรา
22 ต.ค. 59
6 . ผู้แทนร้านยา Sales Executive/Sales Representative เขตเหนือ และ เขตอิสาน
นำเสนอสินค้าบริษัท กับร้านยาในเขตที่รับผิดชอบ โปรดระบุเขตที่ต้องการสมัคร 1. ภาคเหนือ 2. ภาคอิสาน

บริษัท ลองเมด กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน 13,000
22 ต.ค. 59
8 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารวางแผนให้กับบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
22 ต.ค. 59
9 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ติดต่องานให้กับบริษัท กับบุคคล หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
22 ต.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและสนับสนุนในด้านต่างๆในแต่ละฝ่ายให้ทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000
22 ต.ค. 59
11 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
22 ต.ค. 59
12 . PC ขายบัตรเครดิต Robinson Card ประจำห้างRobinson จ.สุพรรณบุรี
1.ตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิต 2.ให้คำปรึกษาและรับเรื่องเรียนของลูกค้า 3.ตรวจสอบและนับสต๊อกของสมนาคุณของลูกค้า 4.ติดต่อประสานระหว่างตัวแทนขายและสำนักงานใหญ่ 5.ประสานงานกับพนักงานประจำห้าง...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 13,000 ไม่รวมคอมมิชชั่น
22 ต.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่บุคคลรับสมัครด่วน !
1.รับผิดชอบงานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร 2.รับผิดชอบงานสรรหาบุคลากร 3.รับผิดขอบงานแรงงานต่างด้าว 4.รับผิดชอบงานแรงงานสัมพันธ์และธุรการทัวไป 5อื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
21 ต.ค. 59
14 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ธุรการและคลังสินค้าห้องเย็น
- งานเอกสารธุรการโรงงาน - ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็น

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ต.ค. 59
15 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ต.ค. 59
16 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
21 ต.ค. 59
17 . ช่างไฟฟ้า
- ตรวจสอบ,ซ่อมแซมบำรุงรักษา,และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า - และปฏิบัติงานตามที่ผู้บังคับมอบหมาย

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 59
18 . ช่างเครื่องมือวัด
ปฏิบัติการตรวจเช็ค , ซ่อมแซม และติดตั้งเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบควบคุมอัตโนมัติ และเครื่องมือวัดในกระบวนการผลิตตามแผนการที่กำหนด เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าพร้อมต่อการใช้งาน

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 59
19 . วิศวกรไฟฟ้า
• วางแผนงานบำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า ควบคุมดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า และการติดตั้งอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้า เพื่อให้เครื่องจักรและอุปกรณ์ในระบบไฟฟ้าพร้อมต่อการใช้งาน • จ...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ต.ค. 59
20 . จนท.ความปลอดภัยและอาชีวอนามัยอาวุโส (Senior Safety Officer)
1. จัดทำแผน และควบคุมการจัดกิจกรรมส่งเสริมความปลอดภัย 2. ประเมินความเสี่ยง และวิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตรายที่เกิดจากการปฏิบัติงาน 3. ควบคุม และตรวจสอบผลการตรวจความปลอดภัยของ จป.วิชาชีพ และจป.หั...

บริษัท ไทย อะโกร เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
21 ต.ค. 59
 พบ 40 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ