เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินสาขาสุพรรณบุรี ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภายนอก - ติดตามเร่งรัดหนี้สินภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
2 ก.ค. 58
2 . พนักงานขาย (PC ) - โรบินสัน สุพรรณบุรี ด่วนมาก !!
- ดูแลสินค้าและบริการขายสินค้าให้กับลูกค้าตามความต้องการของลูกค้า - จัดทำเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับการขาย สต๊อกสินค้า

บริษัท ไซโก (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รับรวม 12,000 บาทขึ้นไป
2 ก.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ (ด่วน)
-วางแผนงานขายให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัทฯ - รับผิดชอบยอดขายทั้งในประเทศและต่างประเทศ - บริหารงานขายในระดับนโยบายและวิเคราห์เชิงกลยุทธ์ได้อย่างมีประสิทธิภาพ - บริหารงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย - ทำการวิ...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
2 ก.ค. 58
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศและต่างประเทศ (ด่วน)
-รับผิดชอบงานขายในประเทศและต่างประเทศ - บริหารงานขายให้ได้ตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ข้อมูลงานขายและรายงานต่อผู้บังคับบัญชา - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
2 ก.ค. 58
5 . พนักงานธุรการ ( Site Admin )
ด่วน!!

1.จัดพิมพ์เอกสารต่างๆที่ใช้ในหน่วยงาน 2.ควบคุมการจัดเก็บเอกสาร,ติดต่อประสานงานหน่วยงานต่างๆ 3.งานอื่นใดที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ดิอาคิเท็คส์ แอนด์ เทิร์นคีย์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามประสบการณ์และตกลงกัน
2 ก.ค. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + Incentive
2 ก.ค. 58
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการ สาขา สุพรรณบุรี
-ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ -ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย -บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale -ดูแลการบริการของพนักงานและงานในส่วนอื่นๆ -จัด...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
2 ก.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000
2 ก.ค. 58
9 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
2 ก.ค. 58
10 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ให้ข้อมูลดูแล และควบคุมพร้อมรายละเอียดแล้วประสานงานไปยังผู้บริหาร

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
2 ก.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ทั่วไป
ดูแลและประสานงานโปรเจคต่างๆของบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000
2 ก.ค. 58
12 . ผู้จัดการฝึกหัด
งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000
2 ก.ค. 58
13 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น และแผนกจัดส่ง
- ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด - ดูแลควบคุมรถจัดส่งตู้เย็นของบริษัท 17 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
1 ก.ค. 58
14 . หัวหน้างาน/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
1 ก.ค. 58
15 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
1 ก.ค. 58
16 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
1 ก.ค. 58
17 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนและควบคุมการผลิตในโรงงาน 2.วางแผนวัตถุดิบ สินค้าระหว่างผลิตให้เพียงพอและทันต่อความต้องการของลูกค้า 3.บังคับบัญชาพนักงานในฝ่ายผลิต 4.ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อบภายในโรงงานผลิต

บริษัท อัพไรท์ อะโกรโลยี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000
1 ก.ค. 58
18 . วิศวกรประจำศูนย์วิศวกรรม(สุพรรณบุรี)
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายควบคุมคุณภาพ
-ตรวจสอบวัตถุดิบ, ผลิตภัณฑ์ระหว่างกระบวนการ, ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูปให้เป็นไปตามที่กำหนด -เฝ้าระวังและติดตามกระบวนการผลิตให้เป็นไปตามที่กำหนดและประสิทธิภาพ -ควบคุมดูแลเอกสารและกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกั...

บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
30 มิ.ย. 58
20 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
30 มิ.ย. 58
 พบ 28 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ