เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Research & Development (R&D) / วิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์
1. ค้นคว้าและวิจัยพัฒนาผลิตภัณฑ์ใหม่เพื่ออกสู่ตลาด 2. พัฒนาและปรับปรุงผลิตภัณฑ์เดิมของบริษัทให้ดีขึ้น/เพื่อลดต้นทุน 3. พัฒนาและปรับปรุงเทคนิคการผลิต และแก้ไขปัญหาคุณภาพของผลิตภัณฑ์ให้เป็นไปตามที่ต้อ...

บริษัท เอเชียน สุพรีม ฟู้ด จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงร้างองค์กร+ประสบการณ์
25 ก.ค. 57
2 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ธุรการโรงงาน
งานเอกสารการผลิตภายในโรงงาน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)
งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
4 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกคลังสินค้าห้องเย็น
ดูแลควบคุมระบบคลังสินค้าห้องเย็นเก็บไก่สด

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
5 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ แผนกจัดส่ง
วางแผน/ดูแลควบคุมการจัดส่งสินค้าไก่สด โดยรถบรรทุกตู้เย็น จำนวน 25 คัน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
6 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
7 . ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
8 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
9 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายควบคุมคุณภาพ (ชิ้นส่วนไก่แปรรูป)
ดูแลควบคุมทีมงานตรวจสอบควบคุมคุณภาพ และรับผิดชอบงานเอกสารระบบควบคุมคุณภาพในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
10 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
25 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน ระดับวิชาชีพ
จัดทำแผนความปลอดภัยประจำปี ,ดำเนินการตามแผนความปลอดภภัย ,ตรวจตราความปอดภัย,อบรมความปลอดภัยในการทำงานให้กับพนักงาน,ดำเนินงานด้านความปลอดภัยให้สอดคล้องกับกฎหมายด้านความปลอดภัย ,รายงานผลการปฏิบัติงานให้น...

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57
12 . ช่างซ่อมบำรุง (เครื่องเย็น,ไฟฟ้า,เครื่องกล)
ด่วน!!!!

ดูแล ควบคุมการทำงานของเครื่องทำความเย็น( คอมเพรสเซอร์ขนาดใหญ่ )

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
หลาย อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการ(อู่ทอง)
-งานด้านเอกสาร -ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก -จัดเก็บและรวมข้อมูล

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
14 . วิศวกรไฟฟ้า
- ควบคุมดูเเล บำรุงรักษาเครื่องจักรเเละอุปกรไฟฟ้าในกระบวนการผลิตน้ำตาล ตลอดจนอุปกรณ์ไฟฟ้าทั่วไปให้ทำงานอย่างมีประสิทธิภาพ - หาเเนวทางปรับปรุง พัฒนา ติดตั้งเครื่องจักรระบบไฟฟ้าใหม่ ให้มีประสิทธิภาพ ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของระบบไฟฟ้า และอุปกรณ์ไฟฟ้า (Preventive Maintenance) 2.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของระบบไฟฟ้าและอุปกรณ์ไฟฟ้า 3.วิเคราะห์ปัญหาและสาเหตุต่าง ๆ ของระบบไฟฟ้า 4.วางแผนบำร...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
16 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.) (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1. ตรวจสอบสภาพและเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติตามกฎหมาย 2. วิเคราะห์งานเพื่อบ่งชี้อันตราย และหาแนวทางป้องกัน 3. ประเมินความเสี่ยงด้านความปลอดภัย 4. วิเคราะห์แผนงาน จัดทำแผนงาน และติดตามการปฏิบัติงานตาม...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่ผลิต Boiler (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.เดินเครื่อง ผลิตกระแสไฟฟ้า และงานในส่วนที่เกี่ยวข้องกับการผลิต (BOP,Turbine,Boiler) 2.บันทึกค่าต่าง ๆ ที่ตรวจพบตามตารางเวลาที่กำหนด 3.ตรวจสอบอุปกรณ์ เบื้องต้นที่ใช้ในกระบวนการผลิต

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
18 . วิศวกรเครื่องกล
- วางแผนงานซ่อมบำรุงรักษาเครื่องจักรและพัฒนาประสิทธิภาพของเครื่องจักร - วิเคราะห์ความเสียหายและการขัดข้องของเครื่องจักรที่มีผลต่อการผลิต - วางแผนการซ่อมบำรุงและควบคุมค่าใช้จ่ายในการซ่อมบำรุง

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ก.ค. 57
19 . สำรวจข้อมูล
สำรวจและให้ข้อมูลงานด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000
24 ก.ค. 57
20 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารเบื้องต้นเกี่ยวกับรายละเอียดของบุคลากรและงานโฆษณาที่ทางบริษัทดูแลให้กับบริษัทชั้นนำต่าง ๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
24 ก.ค. 57
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ