เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ R&D (ไก่แปรรูปปรุงสุก)
งาน R&D ทดลองสูตรร่วมกับลูกค้า, จับ Yield และทำ Costing สินค้าไก่แปรรูปปรุงสุก เพื่อส่งออก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 พ.ค. 59
2 . วิศวกร/ช่างซ่อมบำรุง : เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจักรและเครื่องทำความเย็น ในโรงงานแปรรูปไก่สดและโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 พ.ค. 59
3 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
6 พ.ค. 59
4 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกประกันคุณภาพ (QA)รับสมัครด่วน !
งานระบบคุณภาพ GMP/HACCP 1. ควบคุม ดูแล สนับสนุน การจัดทำระบบคุณภาพ GMP & HACCP ของบริษัทเอกชัยสาลี่สุพรรณ ให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท และรายงานผลต่อ QMR หรือผู้บริหาร 2. รับผิดชอบจัดทำแผนการทำงา...

บริษัท เอกชัย สาลี่สุพรรณ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
6 พ.ค. 59
5 . HR Business Partner: (Suphanburi Province)
Main Purpose: - Responsible for all human resource management in assigned business unit tosupport achievement of business goals. Key Responsibilities: - Defines needs and objectives of the busine...

CPTG & CROP (Maize) : กลุ่มธุรกิจการค้าระหว่างประเทศและกลุ่มธุรกิจพืชครบวงจร(ข้าวโพด) เครือเจริญโภคภัณฑ์
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
6 พ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 13,000
6 พ.ค. 59
7 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารวางแผนให้กับบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
6 พ.ค. 59
8 . ประชาสัมพันธ์ธุรกิจ
ติดต่องานให้กับบริษัท กับบุคคล หน่วยงาน ที่เกี่ยวข้อง หรือที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000
6 พ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ดูแลและและสนับสนุนในด้านต่างๆในแต่ละฝ่ายให้ทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000
6 พ.ค. 59
10 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
6 พ.ค. 59
11 . ผู้ช่วยทดลองปลูกข้าวโพด (ประจำที่ สุพรรณบุรี)
รายละเอียดงาน: - เก็บข้อมูลด้านข้าวโพดในไร่ทดลอง ตั้งแต่เริ่มทดลองปลูกจนถึงเก็บเกี่ยว - ช่วยดูแลงานวิจัย การทดสอบสายพันธ์ และงานทดลองอื่นๆตามได้รับมอบ หมาย - ประสานงานกับทีมเพาะปลูก ในเรื่องการเ...

Syngenta
1 อัตรา
5 พ.ค. 59
12 . สัตวบาลประจำฟาร์ม
- ดูแลสุกรขุน/แม่พันธ์ - ควบคุมดูแล ทีมงานให้ปฏิบัติตามหน้าที่ - ลงบันทึกข้อมูลประจำวัน / ประจำสัปดาห์ - ทำงานตามเป้าหมายผลผลิตของฟาร์ม

ฟาร์มเจริญภัณฑ์ สามชุก (Cps. farm)
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000 - 16,000
5 พ.ค. 59
13 . พนักงานฝ่ายการขาย
1. นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ ต่อลูกค้า 2. รับผิดชอบในการติดต่อประสานงานกับลูกค้า 3. ความคุมดูแลความพึงพอใจของลูกค้า 4. ควบคุมดูแลงานด้านการขาย การรับ Order ของบริษัทฯ

บริษัท เอเชีย พลัส ฟีด มิลล์ จำกัด
จำนวน 5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 พ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า(หน่วยสนับสนุน) รับสมัครด่วน !
ตำแหน่งเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย/หญิง) - การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหล...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าตำแหน่ง + โบนัส อื่น ๆ
4 พ.ค. 59
15 . จป.วิชาชีพ
ตรวจสอบ ควบคุม ดูแล และ จัดทำเอกสารตามที่ราชการกำหนดในเรื่องของ อาชีวอนามัย และ ความปลอดภัยในการทำงาน

Choknamchai Group
1-2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
4 พ.ค. 59

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
2 อัตรา
4 พ.ค. 59

บริษัท แฟนซีเวิลด์ จำกัด
1 อัตรา
4 พ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง (น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี) รับสมัครด่วน !
• ควบคุม ดูแลการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการที่ได้รับมอบหมาย • ติดตามกระบวนการผลิต วิเคราะห์ปัญหางานระบบควบคุมร่วมกับแผนกต่าง ๆ และมาตรการแก้ไขและป้องกันทั้งปริมาณ คุณภาพของผลิตภัณฑ์และป...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ