เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สุพรรณบุรี (ข้างแสนรักษ์รักษาสัตว์)รับสมัครด่วน !
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานท...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
27 มี.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่เขียนโปรแกรม PLC
- ออกแบบระบบไฟฟ้า - เขียนโปรแกรม PLC หรือโปรแกรมอื่นๆ

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
3 . ช่างยนต์
- ซ่อมบริการตามใบสั่งซ่อมให้ได้คุณภาพและผ่านการตรวจสอบ - ปฏิบัติงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
4 . ช่างไฟฟ้ากำลังรับสมัครด่วน !
- ดูแลรักษาระบบไฟฟ้าภายในโรงงาน - ทำงานตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจียมพัฒนาพลังงาน อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
5 . เจ้าหน้าที่สำรวจข้อมูล
สำรวจ วิเคราะห์ หา และให้ข้อมูล ด้านโฆษณาให้บริษัทชั้นนำต่างๆ

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 12,000
27 มี.ค. 60
6 . ซุปเปอร์ไวเซอร์
หัวหน้างาน ดูแลและบริหารวางแผนให้กับบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
27 มี.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม
-ทำหน้าที่คัดสรรบุคลากรเข้ามาในบริษัท -ดูแลงานส่งเสริมการเติบโตให้กับบริษัท -อบรมบุคลากรในบริษัท -รับผิดชอบงานอิ่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
27 มี.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่ประสานทั่วไป
ดูแลและสนับสนุนในด้านต่างๆในแต่ละฝ่ายให้ทางบริษัท

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 11,000
27 มี.ค. 60
9 . ผู้จัดการฝึกหัด
- งานด้านการจัดการ วางแผนงาน การบริหารพัฒนาบุคลากร และดูแลสาขา

บริษัท ทีเจ โกลล์ แอดเวอร์ไทซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000
27 มี.ค. 60
10 . หัวหน้าแผนก/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายทรัพยากรบุคคล
ดูแลรับผิดชอบงานฝ่ายทรัพยากรบุคคล ในโรงงานแปรรูปไก่สด และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก จำนวนพนักงาน 1,000 คน

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มี.ค. 60
11 . วิศวกร/เขียนแบบ จัดซื้อ/ช่างซ่อมบำรุง: เครื่องกล/ไฟฟ้า/เครื่องทำความเย็น
- วิศวกรจัดซื้อ + เขียนแบบ (ประจำสำนักงานใหญ่) ใชโปรแกรม AUTO CAD หรือ SOLID WORK - วิศวกรซ่อมบำรุง (ประจำ อ.สองพี่น้อง จ.สุพรรณบุรี และ ประจำ อ.จอมบึง จ.ราชบุรี) ดูแล,ซ่อมบำรุง เครื่องจัก...

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มี.ค. 60
12 . หัวหน้า/เจ้าหน้าที่ ฝ่ายผลิต และผู้ควบคุมคุณภาพ (โรงชำแหละไก่แปรรูปส่งออก)
ดูแลควบคุมกระบวนการผลิตในโรงงานแปรรูปไก่สดส่งออก และโรงงานแปรรูปไก่ปรุงสุก

บริษัท อุตสาหกรรมอาหารสัตว์ไทย จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
27 มี.ค. 60
13 . 4 เม.ย. 60 สมัครและสัมภาษณ์ทันทีงานสาขา ประจำพื้นที่สุพรรณบุรี,อ่างทอง,สิงห์บุรี
ทำได้รับไปเลยผลตอบแทนที่เหนือกว่า กับ“IncentiveProgram”ของกรุงศรี กรุงศรีเปิดรับคนรุ่นใหม่ไฟแรงรักในงานขายเพื่อเติบโตก้าวหน้าร่วมไปกับเราพร้อมรับผลตอบแทนที่มากกว่าตั้งแต่วันแรกที่เริ่มงาน สมัคร...

ธนาคารกรุงศรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
27 มี.ค. 60
14 . พัฒนาธุรกิจสาขา (เจ้าหน้าที่ขายผลิตภัณฑ์ธนาคาร สุพรรณบุรี)
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในการให้บริการและแนะนำด้านการขายและบริการต่างๆ ของทางธนาคาร เช่น ด้านเงินฝากสาขา กองทุน ประกันชีวิต และประกันภัยต่างๆ แก่ลูกค้า หน้าที่ความรับผิดชอบ :- • รับผิดชอบใ...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
27 มี.ค. 60
15 . วิศวกรเครื่องมือควบคุม (โรงงานน้ำตามมิตรผล สุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
-การควบคุมการออกแบบ เขียนแบบ การติดตั้งของโครงการติดตั้งเครื่องจักร -งานด้านเครื่องจักรกลให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อยและถูกต้อง -ศึกษาและวิเคราะห์ปัญหาการผลิตและการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในส่วนที่ได้...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาไฟฟ้า
-ตรวจสอบบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านไฟฟ้า -ปฏิบัติงานและติดตามงานบำรุงรักษา ด้านไฟฟ้าเชิงแก้ไข(CM)ป้องกัน(PM)และเชิงปรับปรุง(IM) -จัดทำรายงานและประวัติการบำรุงรักษาของอุปกรณ์ที่ทำ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามผังโครงสร้าง
27 มี.ค. 60
17 . วิศวกร
ออกแบบงานฝ่ายบำรุงรักษา ปฏิบัติงานตามแผน PM ปฏิบัติมาตรฐานต่างของโรงงาน

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มี.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล
1. บำรุงรักษาเครื่องจักรโรงไฟฟ้า 2. ดำเนินการตามแผน PM 3. ควบคุมงานผู้รับเหมา

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 มี.ค. 60
19 . เจ้าหน้าที่บำรุงรักษาเครื่องกล (โรงไฟฟ้าด่านช้าง)
1.ตรวจสอบและบันทึกสภาพการทำงานของเครื่องจักร และอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Preventive Maintenance) 2.บำรุงรักษาเครื่องจักรและอุปกรณ์ด้านเครื่องกล (Covective Maintenance) 3.ปรับปรุงประสิทธิภาพการทำงานของเ...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มี.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน(นิติกร) (บ.น้ำตาลมิตรผลสุพรรณบุรี)รับสมัครด่วน !
• ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายอ้อยสด และสัญญาค้ำประกัน • ตรวจสอบเอกสารสัญญาค้ำประกันหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน • ตรวจสอบการจัดทำสัญญาโครงการส่งเสริมประเภทต่างๆ • ติดตามหนี้สิน โดยการนำยึดหลัก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
 พบ 37 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ