เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ Station Center ประจำพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-SR)
- ควบคุม ดูแล จัดการ การซื้อขายวัตถุดิบ ประเมิน DRC - แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบ ติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ - ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข - ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า - จัดทำรายงานการป...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
2 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (PSE) ด่วน!!
ขับรถยกสินค้า วัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ไปยังพื้นที่จัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
10 ธ.ค. 59
3 . ผู้จัดการโรงงาน ประจำสาขากาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-KD)
ความคุมดูแลบริหารจัดการทั้งหมดภายในโรงงาน ดูแลการผลิตให้เป็นไปตามนโยบาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
4 . พนักงานขับรถ 4 ล้อ ห้องเย็น (สุราษฎร์ธานี)
รับสินค้าจากศูนย์กระจายสินค้า CP ALL จัดส่งสินค้าลงร้าน 7-ELEVEn

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 14,000-18,000 บาท
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ตรวจสอบอุบัติเหตุ / Associate Claims Representative รับสมัครด่วน !
ประเมิน ตรวจสอบความเสียหายในที่เกิดเหตุ , เปิดเคลม , ตรวจสอบติดตามเอกสาร

LMG Insurance Public Company Limited
เงินเดือน N/A
9 ธ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
10 ธ.ค. 59
7 . Marketing - Dealer(สุราษฏร์ธานี)
ร่วมปฏิบัติงาน วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กับผู้จัดการสาขาให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดในแต่ละเดือน ดูแล พัฒนา ร้านค้าที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ทั้งในด้าน ผลประกอบการ ยอดขาย จำนวนลูกค้าสมาชิก กิจกรรมส่งเสริมกา...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
9 ธ.ค. 59
8 . ผู้ช่วยทีมพัฒนาธุรกิจ ประจำภาคใต้(สุราษฎร์ธานีและนครศรีธรรมราช)
หน้าที่และความรับผิดชอบ -รับผิดชอบการพัฒนาธุรกิจในพื้นที่ภาคตะวันออก -ประสานงานและวางแผนการขายในการขยายธุรกิจใหม่กับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง -ค้นคว้าและรวบรวมข้อมูลและทำการวิเคราะห์ความเป็นไปได้ของตลา...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป+เบี้ยเลี้ยงสำหรับการเดินทาง
9 ธ.ค. 59
9 . พนักงานบริการลูกค้าต่างชาติ (ภาษาจีน) ประจำบิ๊กซี สาขาสมุย
1. ต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติอย่างอบอุ่นและประทับใจ เพื่อสร้างความรู้สึกที่ดีเยี่ยมในการมาใช้บริการที่บิ๊กซี 2. แปลภาษาให้กับลูกค้า และ พนักงานในสาขา 3. ช่วยเหลือพนักงาน , PC หรือร...

บริษัท บิ๊กซี ซูเปอร์เซ็นเตอร์ จำกัด (มหาชน)
9 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ขาย สาขาสุราษฏร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบดูแล ออกแบบ ตกแต่งพื้นที่จัดเรียงสินค้าและพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. วิเคราะห์สินค้าเพื่อออกแบบ จัดทำ POP และDisplay 3. ประสานงานกับพนักงานขาย 4. ทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายก...

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
11 . อินเด็กซ์ฯ สาขา สุราษฎร์ธานี รับสมัครงานรับสมัครด่วน !
พนักงานขายประจำโชว์รูม 1.ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำและบริกา...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป+ค่าคอมมิชชั่น
9 ธ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ภาษาจีน (เกาะสมุย)
เป็นศูนย์กลางในการอำนวยความสะดวก ในการให้บริการด้านข้อมูล ข่าวสาร กิจกรรมต่างๆของศูนย์การค้า รวมทั้งประสานงานช่วยเหลือลูกค้า รับเรื่องร้องเรียน และปัญหาต่างๆของลูกค้า และ ประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายใน...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
13 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (สาขาสมุย)
รับผิดชอบการประสานงานหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กรเพื่อรวบรวมรายการจัดซื้อจัดจ้าง และติดต่อบริษัทภายนอกในการจัดซื้อจัดจ้าง รวมถึงการจัดการเก็บเอกสารรายชื่อบริษัทภายนอกสำหรับจัดซื้อจัดจ้าง และเอกสารสินค้าแ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
14 . Draftman เขียนแบบงานระบบวิศวกรรม
เขียนแบบงานระบบวิศวกรรมของโครงการ M&E Design Drawing M&E Shop Drawing M&E As Build Drawing

บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
เงินเดือน 16,000 ++
9 ธ.ค. 59
15 . Site Manager, Project Engineer, Site Engineer
บริหารจัดการงานระบบวิศวกรรมของโครงการให้สำเร็จตามเป้าหมาย (ระบบไฟฟ้า, ระบบสื่อสาร, ระบบประปา, ระบบปรับอากาศ, ระบบดับเพลิง และ ระบบสระว่ายน้ำ)

บริษัท คอมพลีท เอ็นจิเนียริ่ง ซิสเท็ม จำกัด
เงินเดือน 18,000 ++ ตามประสพการณ์ และความสามารถ
9 ธ.ค. 59
16 . พนักงานขาย ประจำ ศูนย์กระจายสินค้าสุราษฎร์ธานี
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม 15,000 ขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
17 . ช่างเทคนิค(ศูนย์สุราษฎร์ธานี)
-ซ่อมเครื่องสำรองไฟฟ้าUPS

บริษัท เพาเวอร์เมติค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
18 . ช่างไฟฟ้า / ช่างเชื่อม (ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี)รับสมัครด่วน !
- ติดตั้งเครื่องจักร และการบริการหลังการขายให้กับลูกค้า (เครื่องผลิตน้ำแข็ง) - สามารถเดินทางเพื่อติดตั้งหรือบริการลูกค้าต่างจังหวัดได้ - มีเบี้ยเลี้ยง, ค่าอาหาร, ค่าที่พัก ในการปฏิบัติงาน

บริษัท พัฒน์กล จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
19 . PC ขายโทรศัพท์ Acatel Shop Jaymart,Power buy,Telewiz ใน กทมภาคใต้และอีสาน รับสมัครด่วน !
• ขายโทรศัพท์และบริการลูกค้า • เช็คสต๊อกสินค้า • ส่งยอดขายรายวัน • สิ้นสุดการจ้างถึง 31 ม.ค.60 ถ้ายอดขายดีมีการต่อสัญญา **************สาขามีดังนี้*************** ประจำร้าน IT SMART โรบินส...

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 9,500-20,000
9 ธ.ค. 59
20 . พนักงานต้อนรับ / Reception
- ให้บริการและต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ - รับ check in - check out - ทำ booking จองห้องพัก - ทำบัญชีเบื้องต้น รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวัน - ดูแลเอกสารออฟฟิศ - ประสานงานขาย Travel agency

CORAL BUNGALOWS
เงินเดือน 8,000 - 15,000 อาจเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ