เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales & Service (ภาคใต้)
- รับผิดชอบการขายเชื้อเพลิงชีวมวลรักษาส่วนแบ่งตลาดและเปิดตลาดใหม่ในพื้นที่ภาคใต้ - รับผิดชอบลูกค้ากลุ่มอุตสาหกรรม และโรงไฟฟ้า

บริษัท เอเชียไบโอแมส จำกัด
25 พ.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขาเกาะสมุย)รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
25 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาเกาะสมุย
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 พ.ค. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาสมุย
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 พ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ประสานงานและธุรการ - HORECA (สำนักงานเกาะสมุย)
ลักษณะงาน : - ดูแลการรับคำสั่งซื้อลูกค้า ตรวจสอบเอกสารการสั่งซื้อในเรื่องราคาและโปรโมชั่น เปิดใบเสร็จรับเงิน ใบกำกับสินค้า บันทึกข้อมูลการค้างส่งในระบบ SLA - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง และประ...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair)สาขาสุราษฏร์รับสมัครด่วน !
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
25 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิตประจำ Homepro สาขาชลบุรี
1.นำเสนอขายบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่าคาร์ด ให้กับลูกค้าที่สนใจจะสมัคร และดูแลตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต 2.ปฏิบัติงานในโฮมโปรมาร์ท ตามสาขาที่รับผิดชอบ

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท+Incentive และสวัสดิการ
25 พ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่แนะนำบัตรเครดิต Homepro Visa Card ประจำสาขาสุราษฏร์ธานี
- นำเสนอขายบัตรเครดิตโฮมโปร วีซ่าคาร์ด ให้กับลูกค้าที่สนใจจะสมัคร - และดูแลตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต - ตำแหน่งงานนี้รับเป็นพนักงานประจำ มีเงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น ( ไม่ผ่าน ...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
สาขาละ 1 อัตรา
เงินเดือน 10,000-15,000 บาท
25 พ.ค. 59
9 . Sales รถยนต์ รถบรรทุก ประจำสาขา สุราษฎ์ธานี
- รับผิดชอบด้านงานขาย - ประสานงานติดต่อกับลูกค้า - ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย - ปิดการขายดำเนินการและประสานงานขั้นตอนต่างๆในการซื้อขายรถ - มีเงินเดือนประจำ+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์

กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
10 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (สมุย)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน negotiable
25 พ.ค. 59
11 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพ (สาขาสมุย)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไม่ระบุ
เงินเดือน 11,000 - 15,000
25 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาสุราษฎร์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
25 พ.ค. 59
13 . ฝ่ายขายภาคใต้
1. รับผิดชอบงานขายสินค้า 2. บันทึกฐานข้อมูลลูกค้า ติดตามลูกค้า เปิดลูกค้าใหม่ 3. ติดตามงานทุกขบวนการทำงานเพื่อให้งานมีประสิทธิภาพมากที่สุด 4. จัดทำเอกสารด้านการตลาด การขาย 5. สร้างความสัมพันธ์ยั...

บริษัท อินโน-คอนส์ (ประเทศไทย) จำกัด
25 พ.ค. 59
14 . นักกายภาพบำบัด ประจำสาขาในศูนย์การค้าเซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. มีความรู้ ตรวจวิเคราะห์ระบบรางกาย กล้ามเนื้อ มวลไขมัน ได้อย่างถูกต้อง 2. สามารถวางโปรแกรมการรักษาให้แก่ลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ 3. สามารถใช้อุปกรณ์ทางด้านกายภาพบำบัดได้อย่างถูกต้อง และดูแลรักษ...

บริษัท บิวตี้สตอรี่ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 พ.ค. 59
15 . ที่ปรึกษาความงาม (Consult) ประจำสลิมมิ่งพลัส เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานขายที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 2. ให้คำปรึกษาและแนะนำคอร์ส Spa Parafin ทำเล็บ Wax ให้กับลูกค้า 3. ดูแลและติดตามรักษาฐานลูกค้า 4. แนะนำลูกค้าในรายการสงเสริมการขายต่างๆ เพ...

บริษัท บิวตี้สตอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000
25 พ.ค. 59
16 . พนักงานขาย ประจำร้าน Banana IT สาขาเทสโก้โลตัส ละไม (สมุย)รับสมัครด่วน !
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าครองชีพ 1,500 บาท
25 พ.ค. 59
17 . หัวหน้าทีมขายรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการทำงานของพนักงานขาย - จัดทำเอกสารต่างๆ ของหน่วยงาน - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ่นส่วนจำกัด ดอน ไลท์ กรุ๊ป
เงินเดือน 15,000+++
24 พ.ค. 59
18 . หัวหน้าแผนกจัดซื้อ (ประจำเซ็นทรัลฯ ภาคใต้)
•รับผิดชอบงานการจัดซื้อสินค้าประเภทต่าง ๆ เพื่อใช้ภายในสำนักงาน จัดหาวัสดุอุปกรณ์สำนักงาน เครื่องมือเครื่องใช้ งานจัดจ้างทำโฆษณา โบว์ชัวร์ •จัดทำเอกสารใบเสนอซื้อเสนอว่าจ้าง(PR)และใบสั่งซื้อ(P/O)สินค...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
19 . วิศวกร/โฟร์แมน/ก่อสร้าง
- ควบคุมงานก่อสร้าง - ตรวจสอบและสั่งแก้ไขงานให้ถูกต้องตามแบบ - BOQ,ประมาณราคา - ส่งงานได้ทันตามเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขสัญญาก่อสร้าง

PROJECT PACIFIC DEVELOPMENT CO.,LTD.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 59
20 . พนักงานประจำร้านอาหารเครือโออิชิกรุ๊ปรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง -ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด(ระดับปริญญาตรี) -พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก -พนักงานส่งอาหาร -พนักงานครัวล้าง

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,000+++
24 พ.ค. 59
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ