เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (ภาคใต้ตอนบน)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ ทั้งแบบเครดิตและเงินสด - จัดทำสรุปรายงานการขายประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 58
2 . ผู้จัดการฝ่ายส่งเสริมงานขายประจำเขต สุราษฏร์ธานี (ภาคใต้) รายได้ดี Urgent!!
•• อบรมและให้ความรู้เกี่ยวกับผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่พนักงานขายรถยนต์ในโชว์รูมของค่ายรถยนต์ชั้นนำในเขตที่รับผิดชอบ • จัดกิจกรรมกระตุ้นยอดขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทและสร้างแรงจูงใจในการขายให้กับพนักงานขายในโช...

AGA Services (Thailand) Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 16,000++
29 พ.ค. 58
3 . พนักงานวิศวกรรมและซ่อมบำรุง
ติดตั้งและซ่อมบำรุงเครื่องจักร ติดตั้งระบบไฟฟ้า ประปา แอร์คอนดิชั่น

บริษัท เจ-กูร์เมช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
4 . หัวหน้าแผนกผลิต
ควบคุมดูแลงานด้านการผลิต และในส่วนกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมด

บริษัท เจ-กูร์เมช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
5 . หัวหน้าแผนกควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลงานด้านคุณภาพ และในส่วนกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมด ดำเนินการติดตามหาสาเหตุ ในกรณีที่เกิดปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า จัดทำเอกสารขั้นตอนการปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบบริหารงานคุณภา...

บริษัท เจ-กูร์เมช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนกควบคุมคุณภาพ
ควบคุมดูแลงานด้านคุณภาพ และในส่วนกระบวนการผลิตสินค้าทั้งหมด ดำเนินการติดตามหาสาเหตุ ในกรณีที่เกิดปัญหาข้อร้องเรียน เกี่ยวกับคุณภาพของสินค้า ดำเนินการติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกที่ดูแลเกี่ยวกับง...

บริษัท เจ-กูร์เมช จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการทีมขาย สาขา สุราษฎร์ธานี
- ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ - ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย - บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale - ดูแลการบริการของพนักงานและงานในส่วนอื่นๆ ...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 พ.ค. 58
8 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
บริหารงานในแผนกบัญชีให้ได้ตามนโยบายบริษัท

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่ขาย (สาขาสมุย) ด่วนมาก!!!
- นำเสนอสินค้าประเภทอาหารสด/แห้ง และสินค้าซื้อมาขายไป - ขยายการตลาดในกลุ่มภัตตาคาร, ร้านอาหาร, กลุ่มโรงแรม, กลุ่มCatering และห้างสรรพสินค้าชั้นนำ - รับผิดชอบดูแลยอดขาย สร้างยอดขายเพิ่ม และขยายฐานลูก...

บริษัท เอฟบี ฟู้ดเซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท Commission + และอื่นๆ
29 พ.ค. 58
10 . QMS Officer
- Overall Manage on Quality Management System and regulatory inculde registation document preparation.

Ansell Suratthani
1 ตำแหน่ง
29 พ.ค. 58
11 . ช่างซ่อมบำรุง (สาขาช่างไฟฟ้า)
1. ซ่อมแซมดูแลระบบไฟฟ้าได้ 2. มีใจรักในงานบริการ และการทำงานเป็นทีม

Ansell Suratthani
เงินเดือน 12,000 บาท
29 พ.ค. 58
12 . Business Development Executive (Samui)
• Implement company & department sales strategy to deliver sales budget, GP budget and control credit terms payment. • Manage profitably existing customers’ portfolio by selling existing and new prod...

บริษัท สยามฟูด เซอร์วิส จำกัด
29 พ.ค. 58
13 . อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด สาขาสุราษฎร์ธานี รับสมัครงาน วันที่ 11-12 มิถุนายน 58 ณ สำนักงานจัดหางานจังหวัดสุราษฎร์ธานี
รับสมัครด่วน!!!

อินเด็กซ์ ลิฟวิ่งมอลล์ เปิดรับบุคคลากรมากความสามารถ หลากหลายตำแหน่งอาทิ -พนักงานแนะนำสินค้า -แคชเชียร์ -Interior Designer -ช่างประกอบติดตั้งเฟอร์นิเจอร์ -พนักงานป้องกันการสูญเสีย -พนักงานประชาสัมพันธ์...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
29 พ.ค. 58
14 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ผลิตน้ำแข็ง (สาขาบ้านดอน)
-ควบคุมการผลิตและคุณภาพของน้ำแข็งให้ได้ตามที่ต้องการ -ดูแลควบคุมพนักงานภายใต้บังคับบัญชา

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
15 . Sales Representative Trolleys
- Doing sales for 5 star hotels and private hospitals within Southern region, Andaman sea and Ao-Thai bay - Visit clients on regular basis. - Keep contact with clients on after sale services. - Sal...

Koedooder Trolleys Co., Ltd.
29 พ.ค. 58
16 . Project engineer (วิศวกรโครงการ)
ควบคุมงานโครงการต่างๆ ทั้งงานสร้างใหม่ และงานปรับปรุงเพิ่มเติม จัดหาและควบคุมการทำงานของผู้รับเหมา จัดทำ Payment สำหรับเบิกงวดงาน ตรวจเช็คการส่งงานงวด และงานย่อยของผู้รับเหมา จัดทำ Report ของโ...

บริษัท วาย.ที.รับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 พ.ค. 58
17 . ช่างกลึง
- กลึงงานของลายลูกกลิ้งบดยาง - ช่วยงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร - ช่วยงานต่างๆของแผนกซ่อมบำรุง

บริษัท วาย.ที.รับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน 12,000 บาท
29 พ.ค. 58
18 . Regional Support(ธุรการ) ประจำสุราษฎร์ธานี
- ดูแลจัดการงานสาขาที่รับผิดชอบ - ประสานงานจัดซื้อ จัดซ่อม งานสาขาที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้มอบหมายจากผู้จัดการภาค

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
19 . Solution Sales (สุราษฎร์ธานี)ด่วนมาก!!!
Responsibilities: • ศึกษาและทำความเข้าใจในความต้องการของลูกค้า • ติดต่อประสานงานกับกลุ่มลูกค้าภาครัฐและเอกชน บริษัทคู่ค้า และหน่วยงานภายในองค์กร • วางแผนการนำเสนองานโครงการต่อหน่วยงานลูกค้าเป้าหมา...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
28 พ.ค. 58
20 . ช่างไฟฟ้า (ประจำที่เกาะเต่า)ด่วน มาก!!
ติดตั้งอุปกรณ์งานระบบไฟฟ้าตามแบบ ของโรงงาน - ติดตั้งงานอื่น ๆ ทีรับได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท ซีนิกซ์ อิเล็คเท็ค จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 58
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ