เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการสาขา ประจำสุราษฎร์ธานี+ชุมพร
1. ควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ต่างๆ ในสาขาให้เป็นไปด้วย ความถูกต้องเรียบร้อย ตามนโยบายและวัตถุประสงค์ของบริษัท 2. วิเคราะห์ กำหนดนโยบาย และแผนปฏิบัติงานของพนักงานในสาขา 3. ส่งเสริมพัฒนาพนั...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
23 ก.พ. 60
2 . Accounting Officer (พนักงานบัญชี)
- ตรวจสอบการบันทึกเวลาการทำงานของพนักงาน - ดูแลบัญชีรายรับ รายจ่าย - ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร และบันทึกเกี่ยวกับการจ่ายเงิน - งานทั่วไปที่เกี่ยวข้องกับงานบัญชี - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องตามที่ได้ร...

Santhiya Resorts & Spas Co., Ltd
23 ก.พ. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) -สาขาละไม
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 60
4 . ผู้จัดการและเจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
ผู้จัดการ 1.ดูแลแผนกประกันภัยและสินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ 2.วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ 3.บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด 4.วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
5 . พนักงานขาย , พนักงานบริการลูกค้า , พนักงานบริการติดตั้ง สาขาสมุย
ดูแลพื้นที่ขาย,จัดเรียง,ดูแลสต็อกสินค้า,บริการลูกค้า,รับชำระเงิน,ตรวจรับตรวจนับสินค้า

Home Product Center (Public) Co., Ltd.
เงินเดือน 11,400 - 20,000 บาท
23 ก.พ. 60
6 . ผู้จัดการฝ่ายเบเกอรี่ (Section Manager-Bakery ) สาขาสุราษฏร์ธานี รับสมัครด่วน !
- สั่งงานและประสานงานเกี่ยวกับกิจกรรมต่างๆที่เกี่ยวข้องกับการผลิต การขาย และการกระจายสินค้าเบเกอรี่ - ดำเนินการให้แน่ใจว่า สินค้าขนมอบมีความสดใหม่และมีคุณภาพที่ดี ดูแลผลิตภัณฑ์ที่มีวันหมดอายุระบุไว้ ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
23 ก.พ. 60
7 . อินเด็กซ์ฯ สาขา สุราษฎร์ธานี รับสมัครงานรับสมัครด่วน !
พนักงานขายประจำโชว์รูม 1.ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำและบริกา...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป+ค่าคอมมิชชั่น
23 ก.พ. 60
8 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ขาย สาขาสุราษฏร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบดูแล ออกแบบ ตกแต่งพื้นที่จัดเรียงสินค้าและพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. วิเคราะห์สินค้าเพื่อออกแบบ จัดทำ POP และDisplay 3. ประสานงานกับพนักงานขาย 4. ทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายก...

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60

บริษัท เซนซี พาราไดซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
23 ก.พ. 60

บริษัท เซนซี พาราไดซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
23 ก.พ. 60
11 . J-9 Account Executive - Branch Surathani ( AE IT ) ติดต่อสอบถามที่คุณ จู 085485
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อนำเสนอสินค้าและบริการ ( ประเถทเครื่องคอมพิวเตอร์ และผลิตภัณฑ์สินค้าไอที ) 2. แสวงหากลุ่มลุกค้ารายใหม่และเสริมสร้างความสัมพันธ์กับลุกค้ารายเดิม 3. ติดตามผลการขายเพื่อ...

บริษัท เอสวีโอเอ จำกัด (มหาชน) / บริษัท ดาต้าวัน เอเชีย (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
12 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพสาขา ( สมุย )รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง+Incentive
23 ก.พ. 60
13 . พนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 สาขาโลตัส สมุย
ลักษณะงานพนักงานขาย ประจำร้าน Studio7 - หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์ Apple และอุปกรณ์เสริม พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ - ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ+ค่าครองชีพ
23 ก.พ. 60
14 . ช่างเทคนิคติดตั้ง (สาขากาญจนดิษฐ์) PSE
เชื่อมชิ้นส่วนอุปกรณ์ ติดตั้ง ซ่อมบำรุง เครื่องจักรในไลน์ผลิต ให้เป็นไปตามมาตรฐาน

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400-600 บาท/วัน
23 ก.พ. 60
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.ด้านบัญชีต้นทุนและสินค้าคงคลัง : วางแผน ควบคุม ตรวจสอบงานด้านบัญชีต้นทุนและสินค้าคงคลังได้ 2.ด้านการเงิน : กำหนดแนวทางการรับจ่ายเงิน ควบคุม ตรวจสอบหลักเกณฑ์และกระบวนการในการรับจ่ายเงิน 3.ด้านงบปร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน #N/A
23 ก.พ. 60
16 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อวัตถุดิบ Station Center ประจำพื้นที่ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-SR)
- ควบคุม ดูแล จัดการ การซื้อขายวัตถุดิบ ประเมิน DRC - แจ้งราคาเปิดซื้อวัตถุดิบ ติดต่อซื้อขายกับผู้ส่งมอบ - ติดตามให้มีการส่งมอบวัตถุดิบตามเงื่อนไข - ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า - จัดทำรายงานการป...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
17 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (PSE) ด่วน!!
ขับรถยกสินค้า วัสดุ ชิ้นส่วนเครื่องจักร ไปยังพื้นที่จัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
23 ก.พ. 60
18 . หัวหน้าแผนกผลิต ประจำ อ.กาญจนดิษฐ์ จ.สุราษฎร์ธานี (STA-KD)
- วางแผนและควบคุมกระบวนการผลิตน้ำยางข้น - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการการผลิตสินค้าให้เป็นไปตามความต้องการของลูกค้า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ก.พ. 60
19 . รับรถร่วมขนส่งสินค้า (กระบะตอนเดียว/มอไซค์) ประจำคลังสุราษฎร์ธานี รับสมัครด่วน !
- ขับรถขนส่งสินค้าลาซาด้า ในเส้นทางและโซนที่ได้รับมอบหมาย - ทำประจำที่คลังสุราษฎร์ธานี อำเภอเมือง ตำบลมะขามเตี้ย - สมัคร พร้อมสัมภาษณ์ **เปิดรับทั้งรถกระบะ และมอไซค์** เอกสารประกอบการสมัครงาน...

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
เงินเดือน 20,000-40,000 บาท
23 ก.พ. 60
20 . พนักงานขาย (Sales) ประจำสาขาสุราษฎร์(บ้านดอน)
- ติดต่อเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ สำหรับลูกค้า (รถโฟร์คลิท์,ยาง,งา,แบตเตอรี่) - ติดต่อลูกค้ารายเก่า,รายใหม่

บริษัท ดิลกและบุตร จำกัด
เงินเดือน 13,000 ขี้นไป
23 ก.พ. 60
 พบ 95 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ