เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกบริหารสต็อคสินค้า@เซ็นทรัล สมุย (CDG)
1.ตรวจสอบและประสานงานกับทางหัวหน้าแผนกขายในเรื่องความต้องการของลูกค้าอยู่เสมอ 2. บริหาร STOCK สินค้า ให้มีปริมาณเหมาะสม และมีคุณภาพ 3. วิเคราะห์ข้อมูลยอดขายจากการเก็บข้อมูล ประมวลผล รวมทั้งวิเคราะห์...

Central Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
22 ต.ค. 59
2 . พนักงานต้อนรับ / Reception
- ให้บริการและต้อนรับลูกค้าชาวต่างชาติ - รับ check in - check out - ทำ booking จองห้องพัก - ทำบัญชีเบื้องต้น รายรับ-รายจ่าย ในแต่ละวัน - ดูแลเอกสารออฟฟิศ - ประสานงานขาย Travel agency

CORAL BUNGALOWS
เงินเดือน 8,000 - 15,000 อาจเพิ่มขึ้นตามประสบการณ์
22 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่สนาม ประจำสุราษฎร์ธานี (โครงการเด็ก)รับสมัครด่วน !
1.วางแผนปฏิบัติงานประจำเดือน รับผิดชอบดูแล ดำเนินกิจกรรมให้สอดคล้องตามแผนงานประจำเดือน และบริหรงบประมาณให้ตรงตามวัตถุประสงค์ของโครงการ 2.ประสานงานกับหน่วยงานภาครัฐและเอกชนในทุกระดับที่เกี่ยวข้องกับโค...

มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
22 ต.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่สนาม (Field Officer) จ.สุราษฏร์ธานี(โครงการสุขภาพ)
- ดำเนินงานให้เป็นไปตามเป้าหมายและวัตถุประสงค์โครงการ - วิเคราะห์ประเด็นปัญหาของกลุ่มผู้ด้อยโอกาสและชุมชนโดยการมีส่วนร่วมของกลุ่มเป้าหมาย - จัดทำแผนเพื่อแก้ไขปัญหาโดยการมีส่วนร่วมของชุมชนและกลุ่มเป้...

มูลนิธิรักษ์ไทย ( Raks Thai Foundation )
1 อัตรา (โครงการ STAR)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ต.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำบางกุ้ง,ไชยา)รับสมัครด่วน !
1. ดูแลรับผิดชอบการทำบัญชีและปิดบัญชี 2. จัดทำรายละเอียดประกอบงบ 3. ตรวจสอบรายการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องครบถ้วน 4. ตรวจสอบความถูกต้องครบถ้วนของสต็อก 5. รวบรวมเอกสารส่งสำนักงานบัญชี 6. งานอื่นๆ ตาม...

บริษัท ธนารัตน์ปิยะปิโตรเลียม จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 59
6 . พนักงานขาย ประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส เฉวง (สมุย)
แนะนำสินค้า และเสนอขายสินค้า IT และ Smart Phoneให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช่บริการพร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้า และบริการหลังการขาย รวมการการแนะนำการประกอบ และซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
7 . พนักงานขายประจำร้าน BaNANA สาขาเซ็นทรัล สมุย
แนะนำสินค้าเสนอขายสินค้า IT และโทรศัพท์มือถือ(Smart Phone) ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช่บริการพร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้า และบริการหลังการขาย รวมการการแนะนำการประกอบ และซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
8 . ช่างเทคนิคประจำร้าน BaNANA สาขาโลตัส ละไม(สมุย)รับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้า และเสนอขายสินค้า IT ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช่บริการพร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้า และบริการหลังการขาย รวมการการแนะนำการประกอบ และซ่อมคอมพิวเตอร์

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 59
9 . IT Support/ ช่างเทคนิค
1. Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย 2. ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardwere และ Softwere ได้, เครื่อง Printer Laser printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ

บริษัท แอค ฟอร์ กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
22 ต.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่การตลาด/ขาย
ดูแลรับผิดชอบงานด้านการเปิดร้านค้า, แสวงหาช่องทางการขายใหม่ๆ, ขยายฐานลูกค้าเก่าและใหม่, เพิ่มประสิทธิภาพให้กับทีมงานขาย, สนับสนุนทีมงานขายของบริษัท ฯลฯ

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 59
11 . Productivity Improvement Specialist (Engineer, Surat Plant)
พัฒนาประสิทธิภาพ ประสิทธิผลของโรงงานให้ดีขึ้น ด้วยการนำเครื่องมือเพิ่มผลิตภาพ อาทิเช่น TPM ﴾Total Productivity Management﴿ มาใช้ในการบริหารจัดการเครื่องจักรและกระบวนการปฎิบัติงาน - วิเคราะห์และวาง...

บริษัท เสริมสุข จำกัด (มหาชน)
22 ต.ค. 59
12 . พนักงานขับรถโฟล์คลิฟท์ (สุราษฏร์ธานี)
• จัดเก็บสินค้าให้เป็นระเบียบเรียบร้อยตามแผนผังการจัดเก็บ • จัดส่งบรรจุภัณฑ์ขึ้นคลังสินค้าโกดัง • ตรวจนับสต๊อกทุก ๆ ระยะเวลาที่กำหนด • ดูแลรักษาและตรวจเช็ครถโฟร์คลิฟท์ประจำวัน • รักษาความสะอาดเรีย...

Manpower Thailand Co., Ltd.
จำนวนมาก
เงินเดือน 16,000 - 20,000
21 ต.ค. 59
13 . Marketing - Dealer(สุราษฏร์ธานี)
ร่วมปฏิบัติงาน วางแผน กำหนดกลยุทธ์ กับผู้จัดการสาขาให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทกำหนดในแต่ละเดือน ดูแล พัฒนา ร้านค้าที่เป็นคู่ค้าของบริษัท ทั้งในด้าน ผลประกอบการ ยอดขาย จำนวนลูกค้าสมาชิก กิจกรรมส่งเสริมกา...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 18,000-25,000 บาท
21 ต.ค. 59
14 . Maintenance Manager (ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี)
- Responsible for on-site services with technical service team. - Installing and commissioning machines at customer sites. - Carrying out machines performance test. - Trouble shooting and inspec...

บริษัท มายด์เอจ อินโนเวชั่น จำกัด
เงินเดือน 40 - 60 K
21 ต.ค. 59
15 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Rider) ประจำสุราษฎร์ธานี
- แจ้งโปรโมชั่นกับทางลูกค้า ที่มีการอัพเดท - ดูแลฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เก็บเงินสดจากลูกค้าและทำการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
เงินเดือน 12,000+
21 ต.ค. 59
16 . หัวหน้าเจ้าหน้าที่บริการลูกค้า สาขา สุราษฏร์ธานีรับสมัครด่วน !
- บริหารทีมงานการบริการลูกค้า ให้คำแนะนำปรึกษา ข้อมูลด้านสินเชื่อ - ตรวจสอบคุณสมบัติลูกค้า ข้อมูล เอกสารให้ตรงตามเงื่อนไขของบริษัท - ควบคุมดูแลการทำกิจกรรมส่งเสริมการขายสินเชื่อ เช่น แจกทิชชู่ โบรช...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน รายได้รวม20,000 บาท
21 ต.ค. 59
17 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคใต้ทั้งหมด)
• วางแผนการขายและรับผิดชอบเป้าหมายยอดขายตามที่บริษัทกำหนด • ออกตลาดเพื่อเสนอขายสินค้าสินค้าอุปโภคบริโภคกับร้านค้าปลีก (เช่น ร้านโชห่วย, ร้านขายของชำ, มินิมาร์ท เป็นต้น) ในเขตกรุงเทพฯ • ดูแล Stock สิ...

บริษัท ไอ.พี. เทรดดิ้ง จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน 10,000+เบี้ยเลี้ยง220+ค่าคอม 5,000-20,000
21 ต.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ออกแบบและตกแต่งพื้นที่ขาย รับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบดูแล ออกแบบ ตกแต่งพื้นที่จัดเรียงสินค้าและพื้นที่จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย 2. วิเคราะห์สินค้าเพื่อออกแบบ จัดทำ POP และDisplay 3. ประสานงานกับพนักงานขาย 4. ทำรายงานวิเคราะห์ข้อมูลยอดขายก...

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 59
19 . พนักงาน PC โลตัส ประจำเทสโก้โลตัส สาขาสมุย หาดละมัย
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลพื้นที่ขาย รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 3.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.ทำงานเป็นกะ ทำงานวันเสาร์-อาทิ...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป มีค่าค่อมมิชชั่น
21 ต.ค. 59
20 . พนักงาน PC โลตัส ประจำเทสโก้โลตัส สาขาสมุย หาดเฉวง
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลพื้นที่ขาย รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 3.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานวันเสาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 9,000
21 ต.ค. 59
 พบ 69 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ