เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริษัท เซนซี พาราไดซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามข้อตกลง
25 มิ.ย. 60
2 . กุ๊ก
ร้านอาหาร ในรีสอร์ท

บริษัท เซนซี พาราไดซ์ จำกัด
เงินเดือน ตามแต่ตกลง
25 มิ.ย. 60
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาเกาะสมุย
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มิ.ย. 60
4 . หัวหน้าแผนกบุคคลประจำสาขาสุราษฎร์ธานี (Supervisor–Human Resources) รับสมัครด่วน !
• มีส่วนร่วมในการคัดเลือกและรับสมัครพนักงานในระดับปฏิบัติการ, คัดเลือกพนักงานที่มีคุณภาพเพื่อให้องค์กรมีพนักงานที่มีคุณภาพมากที่สุด • คำนวณค่าจ้าง ค่าล่วงเวลาทุกประเภท ค่ากะ และภาษีเงินได้ของพนักงานโ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
25 มิ.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 + ค่าน้ำมัน 3,000 + คอมมิชชั่น
25 มิ.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
25 มิ.ย. 60
7 . พนักงานส่งเสริมการตลาด ประจำสาขาเซ็นทรัลฯสมุย
- งานส่งเสริมงานขาย งานการตลาด

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน n/a
25 มิ.ย. 60
8 . Section Manager Human Resources (สาขาสุราษฎร์ธานี)
1.ดูแล และรับผิดชอบงานบุคคลในสาขาที่ได้รับมอบหมาย โดยนำนโยบายด้านทรัพยากรบุคคลขององค์กร มาสู่แผนการปฏิบัติงานได้อย่างมีประสิทธิภาพ เพื่อสนับสนุนการดำเนินงานให้เป็นไปอย่างราบรื่น มีประสิทธิภาพ และบรรลุ...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
9 . Display (สาขาสุราษฎร์ธานี)
- รับผิดชอบงานตกแต่ง จัดวาง ภายในร้าน Index Living Mall เพื่อสนับสนุนงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่มโอกาสในการสร้างยอดรายได้ ให้บรรลุได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
เงินเดือน N/A
24 มิ.ย. 60
10 . สมุห์บัญชี
1. จัดทำและตรวจสอบการลงบัญชีต่างๆให้เป็นไปตามข้อกำหนดของกฎหมาย มาตรฐานและหลักวิธีปฏิบัติของสภาวิชาชีพบัญชีและนโยบายของบริษัท 2. ควบคุมและตรวจสอบบัญชีด้านรายได้ 3. ตรวจสอบการบันทึกบัญชีด้านรายจ่ายให...

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 60
11 . เลขานุการ
- งานกลั่นกรองเสนอหนังสือราชการ งานพิมพ์ - โต้ตอบจดหมาย - จดบันทึกคำสั่งการ ทำรายงาน จดวาระการประชุม จัดวาระนัดหมาย - ต้อนรับแขก เก็บรักษา ค้นหาเอกสาร - ต่อและรับโทรศัพท์ ประสานงานระหว่างผู้...

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 20,000 บาท/เดือน
24 มิ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพ
ทดสอบคุณภาพทางเคมี น้ำยางสด - น้ำยางข้น - น้ำมันปาล์ม

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 60
13 . ประสานงานโครงการรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆและผู้รับเหมา(ต่างประเทศ) 2.จัดเตรียมเอกสารวาระการประชุม นัดหมายองค์ประชุม จดบันทึกรายงานการประชุมและจัดเตรียมความพร้อมห้องประชุม 3.จัดตารางนัดหมายผู้บริหาร 4...

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าประสบการณ์
24 มิ.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่บริหารงานบุคคลรับสมัครด่วน !
- จัดทำค่าแรง,ค่าล่วงเวลา ,จัดทำเอกสารภายใน และประสานงานกับหน่วยงานภายในที่เกี่ยวข้อง

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าประสบการณ์ + รถรับส่งพนักงานจาก อ.เมือง-อ.ท่าฉาง
24 มิ.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตรับสมัครด่วน !
- ควบคุมการผลิตน้ำยางข้น

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าประสบการณ์ + ค่าล่วงเวลา
24 มิ.ย. 60
16 . วิศวกรเครื่องกล -ไฟฟ้า
ควบคุมเครื่องจักรโรงไฟฟ้าชีวมวล

บริษัท ท่าฉางรับเบอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 มิ.ย. 60
17 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ (สุราษฎร์ธานี)
- ขับรถขนส่ง - ขนถ่ายกระจายตามร้าน 7-Eleven - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-20,000
24 มิ.ย. 60
18 . พนักงานพัฒนาช่องทางจำหน่าย ภาคใต้ (บรรจุภัณฑ์ใส่อาหาร (Food Packaging)
พนักงานสัญญาจ้างพิเศษ ต่อสัญญารายปี 1.เสนอขายสินค้าให้ตัวแทนจำหน่าย และร่วมกับตัวแทนจำหน่ายในการเสนอขายสินค้า Food Packaging ให้กับร้านค้าและผู้ใช้งานปลายทาง 2.สร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย...

บริษัท ผลิตภัณฑ์กระดาษไทย จำกัด
เงินเดือน 13,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่นขาย บริษัทจัดรถยนต์/ค่าน้ำมันให้
24 มิ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ IT Support & เขียนโปรแกรม (PHP, JAVA, SQL) จ.สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
บำรุงรักษาอุปกรณ์ คอมพิวเตอร์ และระบบเครือข่าย ให้มีความพร้อมใช้งาน ให้คำปรึกษาและแนะนำการใช้งานระบบ คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardware และ Software ประสานงานกับทางระบบ ส่วนกลาง เช่น Network –Gosoft และหน่วยง...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
24 มิ.ย. 60
20 . วิศวกรไฟฟ้าและอิเล็กทรอนิกส์ ประจำศูนย์กระจายสินค้า อ.ท่าฉาง จ.สุราษฎร์ธานี
1. วางแผนการบำรุงรักษาเชิงป้องกันแก่เครื่องจักรและอุปกรณ์ภายในศูนย์กระจายสินค้าบางบัวทอง 2. ควบคุมการซ่อมเครื่องจักรและอุปกรณ์ให้มีประสิทธิภาพและทันต่อความต้องการใช้งาน 3. กำหนดคุณลักษณะทางเทคนิคของ...

บริษัท ซีพี ออลล์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 มิ.ย. 60
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ