เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างไฟฟ้า/ช่างเครื่องปรับอากาศ/ช่างสุขาภิบาล (เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย)
ดูและการซ่อมบำรุง งานระบบ ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ปฎิบัติงานที่เซ็นทรัลเฟสติวัล สมุย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
2 . พนักงานขาย (Sales Rep.) - Central Festival สมุย
ด่วน!!!

ต้อนรับลูกค้า, แนะนำการขาย, คอยช่วยเหลือลูกค้า, รับชำระเงิน, ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยภายในร้าน ฯลฯ โดยเน้นที่การบริการ

บริษัท อุตสาหกรรมไหมไทย จำกัด (JIM THOMPSON)
23 เม.ย. 57
3 . ผู้จัดการประจำสาขาสุราษฎร์ธานี ** ต้องการด่วน **
ดูแลงานทั้งระบบงานสาขา,เดโป้ต่างจังหวัด ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลควบคุมพนักงานประจำสาขา เดโป้

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 เม.ย. 57
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ( เพศชาย ) สาขาสุราษฎร์ธานี/สาขาถนนตลาดใหม่
เจ้าหน้าสินเชื่อ ( ชาย ) หน้าที่ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
23 เม.ย. 57
5 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (สาขาสมุย)
**ตำแหน่งผู้ช่วยผู้จัดการประจำสาขา เป็นงานประจำ ไม่ใช่งานขายตามบ้านลูกค้า** • ให้คำปรึกษา แนะนำแผนประกันสุขภาพแก่ลูกค้าที่สนใจซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา • ติดตามและจัดเก็บข้อมูลของลูกค้าลงในฐานข้อม...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด มหาชน
เงินเดือน 20,000 - 25,000 + คอมมิชชั่น
23 เม.ย. 57
6 . พนักงานประจำสาขาโลตัสสมุย
- Marketing 1อัตรา (วุฒิ ป.ตรี ,มีรถยนต์ส่วนตัว)มีค่าคอมมิสชั่น+ค่าโทรศัพท์+ค่าน้ำมัน+สวัสดิการค่ารักษาพยาบาล+ประกันภัย ฯลฯ - พนักงานส่งเสริมการตลาด 3อัตรา (วุฒิ ม.3 ขึ้นไป) - พนักงานบริการลูกค้าปร...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน 9,000-15,500
23 เม.ย. 57
7 . นักวิชาการส่งเสริม(สัตวบก) ประจำสำสาขาสุราษฎร์ธานี
 ให้คำแนะนำทางวิชาการ แก่ เกษตรกรผู้ร่วมโครงการ  ตรวจเช็ค ควบคุม ติดตามประสิทธิภาพการเลี้ยง /สุขภาพสัตว์  ตรวจเช็ค สต็อกปศุสัตว์  ควบคุมและวางแผนการใช้ยาและวัคซีนให้เหมาะสมกับสถานการโรค  ควบค...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 เม.ย. 57
8 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
 ปฏิบัติงานด้านสินเชื่อ ตรวจสอบวงเงินอนุมัติการขาย  ควบคุมจัดให้มีการเบิก INV เก็บรับชำระหนี้  ติดตามภาระหนี้ประจำวัน  สรุปรายงานลูกหนี้ Daily,Weekly,Monthly ส่งให้ผู้ที่เกี่ยวข้อง  ออกไปพบ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 เม.ย. 57
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการ ประจำสาขาเกาะสมุย ,สาขานครศรีธรรมราช
- ออกเอกสารการขาย , เอกสารทางด้านบัญชี - คีย์ใบแจ้งรับ และ INV ขาย - ติดตามใบประกาศราคาประจำวัน - สรุปรายงานยอดขายประจำวัน - ตรวจเช็คสต็อกสินค้าประจำวัน,จัดทำสรุปรายงานกระทบยอดสินค้าคงเหลือ

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 เม.ย. 57
10 . ผู้แทนขาย ประจำสาขาเกาะสมุย ,สาขาชุมพร และสาขาระนอง
รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด รับผิดชอบการเก็บเงินรับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ นำเงินเข้าบัญชีบริษัท สำรวจ ราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
23 เม.ย. 57
11 . แคชเชียร์, พนักงานจัดเรียงสินค้า, แม่ครัว, ผู้ช่วยเชฟเบเกอรี่ประจำ เซ็นทรัลสมุย
- แคชเชียร์ :คิดเงินที่จุดบริการรับจ่ายเงิน บริการลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ - พนักงานจัดเรียงสินค้า : จัดเรียงสินค้าตรวจสอบสินค้าหมดอายุ - แผนก Bakery : จัดทำและจัดเตรียมขนมปัง พร้อมบริการลูกค้า - แผนก...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน 10,000 ขึ้นไป + เบี้ยเลี้ยง 150 บ./วัน
23 เม.ย. 57
12 . พนักงานตีเปอร์เซ็นยาง
วางแผนการจัดหาวัตถุดิบ(ศษยาง,ยางแผ่น) การแก้ไขปัญหากับลูกค้า การควบคุม stock วัตถุดิบ

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
เงินเดือน 12,000-17,000 บาท ขึ้นอยู่กับความสามารถ
23 เม.ย. 57
13 . จัดซื้อ
ติดต่อประสานงาน ห้างร้านหรือบริษัทต่างๆ เปรียบเทียบราคาและความเหมาะสมในการจัดหาวัสดุและอุปกรณ์ต่างๆ วางแผนการจัดซื้อได้เป็นอย่างดี มีความรู้เกี่ยวกับอุปกรณ์ อะไหล่เครื่องจักรได้เป็นอย่างดี

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท
23 เม.ย. 57
14 . ช่างไฟฟ้า
รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายใน รับผิดชอบซ่อมระบบไฟฟ้า วางแผนติดตั้งเกี่ยวกับไฟฟ้า

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
23 เม.ย. 57
15 . ตาชั่ง
มีความรู้ด้าน computer เป็นอย่างดี ต้องชั่งรถเข้า-ชั่งรถออก เก็บเอกสารประจำวัน

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
เงินเดือน 9,000-11,000 บาท
23 เม.ย. 57
16 . หัวหน้าช่างซ่อมบำรุง/ช่างซ่อมบำรุง
- มีความรู้เกี่ยวกับการซ่อมเครื่องจักรกลโรงงาน

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
23 เม.ย. 57
17 . พนักงานขายประจำสมุย
- ดูแลและควบคุมการจัดการภายในร้าน - ขายสินค้าและเพิ่มเป้าในการขาย - ทำรายงานสรุปยอดขายในแต่ละวัน - ดูแลและควบคุมสต๊อกสินค้า

บริษัท แร กิ๊ฟท์ แอนด์ เดคอร์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
18 . ผู้จัดการแผนกบัญชีและการเงิน
บริหารงานในแผนกบัญชีให้ได้ตามนโยบายบริษัท

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
23 เม.ย. 57
19 . พนักงานแนะนำสินค้าประจำเคาน์เตอร์ (เซ็นทรัลเกาะสมุย จ.สุราษฎร์) ด่วนมาก!!!
ให้ข้อมูลลูกค้าและเสนอขายสินค้าของทางบริษัท รวมทั้งแนะนำโปรโมชั่น และบริการเสริมต่างๆ ณ ร้านตัวแทนจำหน่ายของบริษัท ออกบูธนอกพื้นที่ในจังหวัดใกล้เคียง มีค่า commissionและค่าพิเศษอื่นๆ เงินเดือน ...

Manpower (Thailand) Co,.Ltd.
เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น + ค่าพิเศษอื่นๆ
23 เม.ย. 57
20 . พนักงานครัวสาขาเปิดใหม่ เซ็นทรัล เกาะสมุย Sous Chef, Chef de partie Commis ผู้ช่วยกุ๊ก พนักงานล้างจาน
ด่วน!!

ด้านงานบุคคล - ติดตามนโยบายของบริษัทอย่างสม่ำเสมอ - ควบคุมดูแลเวลาการทำงานของพนักงานและกำหนดหน้าที่การทำงานให้กับพนักงานที่เกี่ยวข้อง - รายงานปัญหาที่เกิดระหว่างการทำงานให้กับ Executive Sous Chef ท...

Wine Connection Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
23 เม.ย. 57
 พบ 65 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ