เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Regional Support(ธุรการ) ประจำสุราษฎร์ธานี
- ดูแลจัดการงานสาขาที่รับผิดชอบ - ประสานงานจัดซื้อ จัดซ่อม งานสาขาที่รับผิดชอบ - งานอื่นๆที่ได้มอบหมายจากผู้จัดการภาค

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
2 . ผู้จัดการแผนกการตลาดสาขา เซ็นทรัลเฟสติวัลสมุย
รับผิดชอบดูแลงานหารายได้จากการจัดการพื้นที่ส่วนกลาง และควบคุมดูแลการจัดรายการส่งเสริมการขายและกิจกรรมการตลาด รวมถึงการสร้าง Traffic ให้เพิ่มมากขึ้นตามเป้าหมาย ดูแลและส่งเสริมภาพลักษณ์อันดีของศูนย์การ...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 58
3 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ (สุราษฎร์ธานี)
- ขับรถขนส่ง - ขนถ่ายและยกสินค้ากระจายตาร้าน 7-Eleven ได้ - มีเรื่องของเอกสารในการปฏิบัติงาน

บริษัท ไดนามิค ลอจิสติกส์ จำกัด
31 ส.ค. 58
4 . ผู้จัดการเขตภาคใต้ (สุราษฎร์ธานี )
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
31 ส.ค. 58
5 . พนักงานร้านกาแฟ
ร้านกาแฟอินทนิล บริการเครื่องดื่ม เบเกอรี่ อาหารสำเร็จรูป 1. ชงกาแฟ 2. เตรียมอาหารสำเร็จรูป&เบเกอรี่ 3. ดูแลความสะอาดและความเรียบร้อยภายในร้าน 4. แคชเชียร์ร้าน 5. ทำงานเป็นกะได้ เช้า 7:00-16:00 บ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ทิพย์ปัญญา
เงินเดือน 9,000+ (เงินเดือนพิจารณาตามวุฒิการศึกษาและประสบการณ์)
31 ส.ค. 58
6 . ผู้จัดการแผนกทรัพยากรบุคคล
บริหารจัดการงานในส่วนงานบุคคล

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
7 . ผู้จัดการแผนกผลิต (น้ำแข็ง)
บริหารจัดการกระบวนการผลิตน้ำแข็งให้ได้คุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนด

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 3X,XXX UP
31 ส.ค. 58

บริษัท พัสดุภัณฑ์ไทย จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
9 . พนักงานบัญชี ด่วนมาก !!
- งานบัญชีทั่วไป - จัดทำใบแจ้งหนี้,ใบกำกับภาษี,ใบวางบิลและรับเช็ค - จัดทำใบสำคัญรับ - จ่าย - บันทึกบัญชีลงในโปรแกรม - จัดทำรายงานภาษีซื้อ - ภาษีขาย - จัดทำภาษีหัก ณ ที่จ่าย ภงด.3,53,1,50,51 - จ...

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
10 . Driver (พนักงานขับรถ)
- ขับรถรับ-ส่ง ลูกค้า - คอยให้บริการลูกค้าในการยกกระเป๋า ดูแลกระเป๋าให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับหมอบหมาย

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
11 . พนักงานทำความสะอาด/แม่บ้าน
- ทำความสะอาดและจัดการห้องพักสำหรับลูกค้า - ดูแลความเรียบร้อยของแต่ละชั้น - งานทั่วไปในแผนกแม่บ้าน

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
12 . Waitress and Waiter (พนักงานเสริฟ)
- บริการต้อนรับดูแลลูกค้า - รับ-ตาม Order ที่ลูกค้าสั่ง - เสิร์ฟอาหารและดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ให้บริการ - ดูแลความสะอาดภายในพื้นที่ทำงาน

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
13 . Cashier (แคชเชียร์)
- ปิดบิล รับชำระเงิน เงินสด เครดิตการ์ด หรือปิดเข้าเบอร์ห้องพักลูกค้า - เก็บเงิน ทอนเงิน ตรวจสอบยอดเงิน - ดูแลความครบถ้วนของเงินสด - จัดทำรายงานการขาย - นำจัดส่งเงินสดพร้อมเอกสารให้กับแผนกบัญชี

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
14 . Purchasing Officer (พนักงานจัดซื้อ)
- เปิดรายการสั้งสินค้า PR,PO - จัดหาสินค้าตามที่แต่ละแผนกต้องการ - เปรียบเทียบราคา - สำรวจราคาสินค้า - ประสานงานกับคู่ค้า Supplier - จัดทำรายชื่อ Supplier - จัดทำเอกสารการตรวจรับสินค้า - จัดท...

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
15 . AP (Account Payable Officer)
-ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่างๆ -ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน -คำนวณภาษีหัก ณ ทึ่จ่าย -จัดทำรายงานภาษีซื้อ (ภพ.30) ภ.ง.ด.3,53 -จัดทำสรุปยอดในสมุดรายวันจ่ายเ...

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
16 . Reservation (จองห้องพัก)
- ให้ข้อมูลรายละเอียดห้องพัก - ดูแลเรื่องลูกค้าจองห้อง - ทำตารางจองห้อง - เช็คอีเมล์ จัดเก็บเอกสาร - บริการลูกค้าทั่วๆไป

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
17 . AR (Account Receiveable Officer)
AR -จัดทำเอกสารการแจ้งหนี้เรียกเก็บเงินและติดตามทวงหนี้ให้เป็นไปตามกำหนด -จัดทำรายงานอายุลูกหนี้ (Aging report) เสนอผู้ที่เกี่ยวข้อง -บันทึกบัญชีลูกหนี้และบัญชีรายได้สรุปรายงาน -ติดต่อประสานงานกับ...

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
18 . Receptionist (พนักงานต้อนรับ)
- ต้อนรับลูกค้า - ให้ข้อมูลรายละเอียดห้องพัก - Check In-Check Out - ดูแลเรื่องลูกค้าจองห้อง - บริการลูกค้าทั่วๆไป

บริษัท เพาเวอร์ บีช รีสอร์ท กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
31 ส.ค. 58
19 . พนักงานขาย หน่วยรถ ( Van Salesman) จังหวัดสุราษฏร์ธานี
ด่วนมาก !!

1. มีประสบการณ์ด้านการขายสินค้าไม่ต่ำกว่า 1 ปี 2 รับผิดชอบขายสินค้าและเก็บบัญชีสินค้า 3. ปฏิบัติงานขาย ส่งเสริมการขายตามนโยบายบริษัท ***เริ่มงานวันที่ 1 พฤศจิกายน 2558

บริษัท ไทยวาฟูดโปรดักส์ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 บาท + เบี้ยเลี้ยง + คอมมิชชั่น + ค่าโทรศัพท์
31 ส.ค. 58
20 . In House Sales สาขา สุราษฎร์ธานี
ทำงานร่วมกับ CHANNEL SALES ติดต่อประสานงาน การขายสินค้า ให้คำแนะนำสินค้า แก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า ผ่านทางโทรศัพท์ เปิดบิลสินค้า ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร

บริษัท ซินเน็ค (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
31 ส.ค. 58
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ