เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขาเกาะสมุย)รับสมัครด่วน !
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
29 เม.ย. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารแช่แข็ง (Section Manager - Frozen ) - สาขาเกาะสมุย
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกอาหารแช่แข็ง ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
29 เม.ย. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาสมุย
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
29 เม.ย. 59
4 . ผู้จัดการฝ่ายซ่อมบำรุงและธุรการ (Section Manager – General Affair)สาขาสุราษฏร์รับสมัครด่วน !
• ดูแลและทำงานร่วมกับพนักงานซ่อมบำรุงเพื่อซ่อมแซมและบำรุงรักษาทรัพย์สินในสโตร์ (สิ่งอำนวยความสะดวกและอุปกรณ์ต่างๆ) ให้อยู่ในสภาพที่ดีและพร้อมใช้งาน รวมถึงควบคุมค่าใช้จ่ายต่างๆให้อยู่ภายใต้งบประมาณที่ก...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
29 เม.ย. 59
5 . พนักงานประจำร้านอาหารเครือโออิชิกรุ๊ปรับสมัครด่วน !
ตำแหน่ง -ผู้ช่วยผู้จัดการร้านฝึกหัด(ระดับปริญญาตรี) -พนักงานต้อนรับ พนักงานเสิร์ฟ พนักงานผู้ช่วยกุ๊ก -พนักงานส่งอาหาร -พนักงานครัวล้าง

บริษัท โออิชิ เทรดดิ้ง จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 10,000+++
29 เม.ย. 59
6 . ผู้จัดการฝึกหัดร้าน สาขา โลตัส สุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
- บริหารจัดการ กำกับดูแลการปฏิบัติงานภายในร้าน - วางแผนงาน การสั่งวัตถุดิบ การจัดกำลังคน - ควบคุมค่าใช้จ่ายของร้าน - อบรม สอนงานพนักงาน

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
จำนวนมาก
เงินเดือน 15,000 บาท (ถ้ามีประสบการณ์ด้านร้านอาหารจะพิจารณาค่าตอบแทนพิเศษ)
29 เม.ย. 59
7 . ตรวจรับรถ ประจำโกดังของธนาคาร พิษณุโลก เชียงใหม่ หาดใหญ่ สุราษฎร์ (เลือกลง1ที่)
1.ดูแลตรวจรับรถยึดให้ถูกต้องตามระเบียบของธนาคาร 2.ตรวจสภาพรถยึดตามเวลาที่กำหนด 3.บันทึกข้อมูลลงในระบบ 4.ควบคุมดูแลการขนย้ายรถ 5.งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถตกลงกับธนาคารได้
29 เม.ย. 59
8 . ผู้จัดการอาคาร ดีคอนโดโคโค่ (สุราษฎร์ธานี)
ลักษณะงาน ควบคุม ดูแลงานบริหารโครงการคอนโด งานความสะอาด ความปลอดภัย ดูแลทรัพย์สินส่วนกลางและรอบๆ บริเวณอาคารให้พร้อมใช้ ควบคุมทีมช่างอาคาร ฯลฯ

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
9 . เจ้าหน้าที่ DCC
1.ดูแลควบคุมระบบเอกสาร ISO 2.จัดทำ แก้ไข เอกสารตามคำขอ 3.ประสานงานด้านเอกสารต่างๆในระบบ ISO กับ QMR 4.ประงานกับหน่วยงานต่างๆภายในบริษัทฯ ด้านเอกสารในระบบ 5.ปฏิบัติงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
10 . ช่างไฟฟ้า
- รับผิดชอบเกี่ยวกับระบบไฟฟ้าภายใน - รับผิดชอบซ่อมระบบไฟฟ้า - วางแผนติดตั้งเกี่ยวกับไฟฟ้า

บริษัท กว๋างเขิ่น รับเบอร์ (ไทย เซาท์เทิร์น) จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท
29 เม.ย. 59

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 เม.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาสุราษฎร์
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
29 เม.ย. 59
13 . Sales รถยนต์ รถบรรทุก ประจำสาขา สุราษฎ์ธานี
- รับผิดชอบด้านงานขาย - ประสานงานติดต่อกับลูกค้า - ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการหลังการขาย - ปิดการขายดำเนินการและประสานงานขั้นตอนต่างๆในการซื้อขายรถ - มีเงินเดือนประจำ+ค่าน้ำมัน+ค่าโทรศัพท์

กลุ่มบริษัท ตันจงอินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
14 . Area Manager โซนภาคใต้
Report to (Title): VP – Store Operations ดูแลรับผิดชอบประจำสาขาโซนจังหวัดภาคใต้ โดยมีจำนวนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 10-15 สาขา / จำนวนพนักงาน ประมาณ 200 – 300 คน บริหารงานและนำข้อมูลของลูกค้าเ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
15 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพ (สาขาสมุย)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไม่ระบุ
เงินเดือน 11,000 - 15,000
29 เม.ย. 59
16 . พนักงานขายประจำร้าน Banana Mobile ประจำสาขาเซ็นทรัลเฟสติวัลสมุยรับสมัครด่วน !
แนะนำสินค้าและเสนอขายสินค้า IT ให้กับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการพร้อมทั้งให้ข้อมูลสินค้าและบริการหลังการขาย

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
17 . พนักงานขายประจำร้าน iBeat สาขาโลตัสสมุย
ในตำแหน่งพนักงานขาย หน้าที่คือหลักก็คือการแนะนำขายผลิตภัณฑ์และอุปกรณ์เสริมต่างๆ พร้อมทั้งให้คำแนะนำแก่ลูกค้าในการใช้งานผลิตภัณฑ์ ให้บริการหลังการขายกับลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการ สำหรับตำแหน่งช่างเทคนิค ...

บริษัท คอมเซเว่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
18 . ที่ปรึกษาความงาม (Consult) ประจำสลิมมิ่งพลัส เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานีรับสมัครด่วน !
1. รับผิดชอบงานขายที่ได้รับมอบหมายให้ได้ตามเป้าที่ตั้งไว้ 2. ให้คำปรึกษาและแนะนำคอร์ส Spa Parafin ทำเล็บ Wax ให้กับลูกค้า 3. ดูแลและติดตามรักษาฐานลูกค้า 4. แนะนำลูกค้าในรายการสงเสริมการขายต่างๆ เพ...

บริษัท บิวตี้สตอรี่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000
29 เม.ย. 59
19 . Sales Coordinator (ประจำจังหวัดสุราษฎร์ธานี) RS-UYXXS-CHGCI
Our client is the leading company and solution provider for the mining and quarry industry. We are sole distributor for world class machinery offering a wide range of technology to our customers suppo...

บริษัท จัดหางาน อี ไอที คอมพิวติ้ง จำกัด
เงินเดือน 20,000 - 25,000 THB
29 เม.ย. 59
20 . บัญชีทั่วไป
- งานด้านบัญชีรับ-จ่าย - ตรวจสอบเงินเข้าออกประจำวัน - จัดส่งเอกสารขึ้นมาสำนักงานใหญ่ - ประสานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้อง ** มีที่พัก และ อาหารฟรี

บริษัท ซี.เอช.ที.โฮลดิ้ง จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
 พบ 68 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ