เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าสาขา ประจำสาขาสมุย จังหวัดสุราษฎร์ธานี
ขอบเขตและหน้าที่ความรับผิดชอบ -ควบคุมดูแล การปฏิบัติงานของหน่วยบริการ และผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน และมาตรฐานของบริษัท -ประสานงานกับบุคคล หรือหน่วยงานที่เกี่ยวข้องให้ได้มาซึ่งรายละเอียดความต้องก...

Mahajak Development Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
2 . ที่ปรึกษาการขายสาขาอ.เมืองสุราษฎร์ธานี, และสาขาเกาะสมุย
นำเสนอสินค้า, แนะนำผลิตภัณฑ์, ให้คำปรึกษาและบริการเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท มิตรแท้อโตโมบิล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล
-ปฐมนิเทศ พนักงานเข้าใหม่ -จัดทำแผนการฝึกอบรมประจำปี และอบรมตามตำแหน่งงาน -ประสานงานเรื่องการจัดฝึกอบรม ทั้งภายในและภายนอกองค์กร -ติดต่อหน่วยงานราชการเกี่ยวกับ พรบ.การฝึกอบรม -สำรวจความต้องการในกา...

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
4 . ซุปเปอร์ไวเซอร์ซ่อมบำรุง (น้ำดื่ม)
วางแผนและดูแลระบบการซ่อมบำรุงเครื่องจักรในโรงงานน้ำดื่ม

บริษัท เกร็ดแก้ว กรีน จำกัด
จำนวน 1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 +++
22 ต.ค. 57
5 . ผู้จัดการแผนกธุรการและบริหารฐานข้อมูล (Section Manager – Admin&ALC) สาขาเกาะพะงัน
• กำกับดูแล การจัดทำรายงานด้านบัญชีและการเงิน รวมทั้งการบันทึกยอดขายและค่าใช้จ่าย ให้ถูกต้องครบถ้วน •กำกับดูแลและบริหารจัดการเกี่ยวกับการสั่งซื้อและค่าใช้จ่ายสินค้า Non-trade ให้เป็นไปตามขั้นตอนและแ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน Negotiable
22 ต.ค. 57
6 . หัวหน้าส่วนขาย (Sales Supervisor) พื้นที่ภาคใต้ ด่วน!
-รับผิดชอบการวางแผนและดำเนินการหาลูกค้าใหม่ในเขตพื้นที่ภาคใต้ ซึ่งเป็นการเปิดตลาดพื้นที่ใหม่ของกลุ่มตะนาวศรี -ประสานงานและสร้างความสัมพันธ์กับลูกค้าใหม่ -เข้าเสนอขายสินค้าของบริษัท(ไก่เนื้อ,ไก่บ้าน,...

กลุ่มตะนาวศรี (Tanaosree Group)
1 อัตรา (รับเพิ่มรองรับการขยายธุรกิจ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างและประสบการณ์
22 ต.ค. 57
7 . ผู้จัดการประจำสาขาสุราษฎร์ธานี ** ต้องการด่วน **
ดูแลงานทั้งระบบงานสาขา,เดโป้ต่างจังหวัด ดูแลยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย ดูแลควบคุมพนักงานประจำสาขา เดโป้

ARS Chemical (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
8 . พนักงานเสิร์ฟ ผู้ช่วยกุ๊กประจำสาขา เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี ((ด่วนมาก))
ให้การดูแลบริการลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการภายในร้าน และ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 บาทขึ้นไป
22 ต.ค. 57
9 . หัวหน้าครัว สาขา เซ็นทรัลสุราษฎร์ธานี
รับผิดชอบอาหารภายในร้าน ควบคุมการสั่งซื้อ จัดสรรวัตถุดิบ บริหารจัดการภายในครัว

บริษัท มิยาบิ กริลล์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่ Checker ประจำที่พระปะแดง ด่วน (สมุทรปราการ)สุราษฎร์ธานี,สงขลา,สมุทรสงคราม ด่วน!
1.ตรวจสอบซีลน้ำมันหน้าท่อจ่ายและฝาปิดหลังถังว่าถูกต้องและตรงตามเอกสารการขนส่งน้ำมันก่อนออกจากคลังน้ำมัน 2.จัดทำข้อมูลเอกสาร และควบคุมการตีซีลของพนักงานขับรถให้เป็นไปตามข้อกำหนดและ รายงานผลแก่ผู้บังคั...

บริษัท กู๊ดทีม เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 ต.ค. 57
11 . Reservation officer ( P05 ) ประจำที่เกาะพงัน
Urgently Required!!

-ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาพัก -รับโทรศัพท์ จองห้องพักให้กับลูกค้า *มีที่พักให้ฟรี

Perfect Hunter Recruitment Co., Ltd.
2 อัตรา ด่วน
เงินเดือน 16,000 + Service charge and others
22 ต.ค. 57
12 . วิศวกรรมสนามโยธา Civil Engineer
- บริหารและจัดการควบคุมคนงานในหน่วยงานก่อสร้างและวิศวกรรม - ตรวจสอบเอกสารรายงานโครงการ - เสนอแนะแนะนำร่วมแก้ปัญหา หรือให้การสนับสนุนเชิงวิศวกรรมแก่หน่วยงานต่างๆ - ตรวจสอบการดำเนินงานของผู้รับเหมาง...

Blue Creek Co., Ltd
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์
22 ต.ค. 57
13 . ช่างซ่อมบำรุงไฟฟ้า,ยานยนต์
- ดูแลรับผิดชอบความปลอดภัยในโรงงาน (ตามกฎหมาย) - จัดอบรม/สัมนาให้ความรู้เกี่ยวกับความปลอดภัย และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ธนาปาล์มโปรดักส์ จำกัด
หลายตำเหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
14 . ผู้แทนขาย (ประจำสาขาเกาะสมุยและสาขาระนอง)
รับผิดชอบยอดขาย ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด รับผิดชอบการเก็บเงินรับชำระค่าสินค้า ติดตามรับชำระหนี้/ภาระหนี้ นำเงินเข้าบัญชีบริษัท สำรวจ ราคา/ภาวะตลาด/คู่แข่งขัน และงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอ...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
เงินเดือน 15xxx
22 ต.ค. 57
15 . Sale Executive (Contract)ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
ด่วน!!

Sale Executive (Surattanee) จำนวน 1 อัตรา สัญญาจ้าง 1 ปี คุณสมบัติ - เพศชาย / หญิง - ระดับการศึกษามัธยมปลายขึ้นไป - มีความคล่องตัว มีมนุษยสัมพันธ์ดี - รักงานขาย และมีความสามารถในการเจรจา - สาม...

Serene Property & Development Co., Ltd. (บริษัท สิรีน พร๊อพเพอร์ตี้ แอนด์ ดีเวลลอปเม้นท์ จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง
22 ต.ค. 57
16 . ช่างติดตั้ง, ช่างซ่อมบำรุงฯ / ผู้ช่วยช่างฯ(สาขาเกาะสมุย)
1.ติดตั้ง เครื่องครัว ตรวจเช็คซ่อมบำรุง เครื่องครัว ระบบ ก๊าซและไฟฟ้า 2.จัดทำใบเบิกอะไหล่ พร้อมอุปกรณ์เสริม ในการติดตั้งและซ่อมแซมเครื่องครัว 3. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซเว่น ไฟว์ ดิสทริบิวเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 15,000 บาท
22 ต.ค. 57
17 . ผู้ประสานงานครูชาวต่างชาติ (ประจำที่ภาคใต้)
- ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการ เช่น โรงเรียน จัดหางาน ตรวจคนเข้าเมือง เขตพื้นที่การศึกษา - ให้ความช่วยเหลือและคำแนะนำในทุกด้านที่เกี่ยวข้องกับการสวัสดิภาพของครูต่างชาติและแก้ปัญหาใดๆ ที่อาจเกิดขึ...

บริษัท จีอีเอส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน Negotiable
21 ต.ค. 57
18 . พนักงาน PC โลตัส ประจำเทสโก้โลตัส สาขาสมุย หาดละมัย
1.ต้อนรับลูกค้า และแนะนำสินค้า 2.ดูแลพื้นที่ขาย รับผิดชอบความปลอดภัยของสินค้า และตรวจนับสต็อกสินค้า 3.จัดเตรียมเอกสารให้สำนักงานใหญ่ และงานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย 4.สามารถทำงานเป็นกะ ทำงานวันเสาร...

บริษัท สปอร์ตโดม 1998 จำกัด
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป มีค่าค่อมมิชชั่น
21 ต.ค. 57
19 . วิศวกร , โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้าง

บริษัท เอสทีพัฒนา จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
20 . พนักงาน PC จัดเรียงสินค้าในท๊อปส์ (Part time) สาขาหาดใหญ่/สาขาสมุย
Urgently Required !!

พนักงานจัดเรียงสินค้า ; แบรนด์คอฟฟี่ ทรี ในเครือ เขาช่อง กรุ๊ป ผลิตภัณฑ์ทุกตัวของ คอฟฟี่ ทรี 
มีส่วนประกอบของเมล็ดกาแฟแท้จากธรรมชาติ
ซึ่ง นำมาผ่านกระบวนการผลิตที่เป็นมิตร คอฟฟี่ ทรี ผลิตภัณฑ์สปา ผลิ...

บริษัท เขาช่องอุตสาหกรรม 1979 จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนพิจารณาตามประสบการณ์ + ค่าคอม + สวัสดิการ
21 ต.ค. 57
 พบ 63 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ