เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
31 ก.ค. 57
2 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รวมถึงร...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
31 ก.ค. 57

บริษัท ฟาสท์เตอร์ เซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา ด่วน
เงินเดือน 10,000 -13,000
31 ก.ค. 57
4 . Business Officer (เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจ) ประจำสาขาอุดรธานี **ต้องการคนในพื้นที่เท่านั้น**
-ติดต่อและให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กับองค์กร -นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้แก่ลูกค้า -ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -รับผิดชอบงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000+คอมมิชชั่น
31 ก.ค. 57
5 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาอุดรธานี)
- ดูแลรับผิดชอบทีมงานประจำสาขา - บริหารทีมงานขาย - บริหารทีมงานบริการหลังการขาย - เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีม - สรรหาสมาชิกประจำสาข...

HYUNDAI by TLS Group South East Asia Co.,Ltd.
1 อัตรา
31 ก.ค. 57
6 . Production Technic Leader
1.ควบคุมคุณภาพ,เทคนิคการผลิตในขบวนการผลิต 2.ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
31 ก.ค. 57
7 . พนักงานสินเชื่อ (ช)/พนักงานการเงิน (ญ) ประจำสาขา บ้านผือ จ.อุดรธานี ด่วนที่สุด!!!
สินเชื่อ ( ชาย ) หน้าที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive
30 ก.ค. 57
8 . เลขานุการ
ติดตามงาน ประสานงาน จดบันทึกวระการประชุม งานด้านเอกสาร

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ค. 57
9 . พี่เลี้ยงเด็ก
ดูแลเป็นพี่เลี้ยงเด็ก ชักผ้า ทำความสะอาด

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างพนักงาน
30 ก.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่สำรวจ / รังวัดที่ดิน
งานสำรวจรังวัดที่ดินที่มีปัญหาในกรณีต่างๆ ออกเสียภาษีท้องถิ่นที่รับผิดชอบดูแล

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่ตวรจสอบฯ ด่วนมาก !!
ศึกษา ทดลอง วิเคราะห์ วิจัย แนะนำความเห็น สรุปรายงาน เสนอแนะ และวางแผน ควบคุมตรวจสอบ ในสายงานที่เกี่ยวกับการเพราะปลูกยางพารา และปลูกปาลม์

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
12 . หัวหน้าแผนกบุคคล/ผู้ช่วยหัวหน้าแผนก
1. ส่งประกันสังคม 2. บริหารงานบุคคลและธุรการ 3. ควบคุมการเบิก/จ่ายสำรองต่างๆ ในหน่วยงาน 4. ทำเงินเดือนค่าแรงรายวัน และรายเดือน 5. จัดทำภาษี ภ ง ด

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
13 . ผู้จัดการการเงิน/พนักงานการเงิน
ดูแลงานบัญชี การเงิน

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000
30 ก.ค. 57
14 . นักวิชาการเกษตร
- ปฏิบัติตามแผนงานที่ได้รับมอบหมายและกำกับ/ควบคุม/ตรวจสอบการดำเนินงานของหัวหน้าแปลง/ผู้รับเหมาให้เป็นไปตามแผนงาน - บริหารจัดการวัสดุอุปกรณ์การเกษตร - จัดทำแผนงานประจำเดือน/ปี - จัดทำรายงานสรุปการดำ...

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ค. 57
15 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
หน้าที่ความรับผิดชอบ - สร้างสัมพันธ์กับ supplier, ติดต่อทำ contract กัน - สร้างสัมพันธ์กับ Agent , ติดต่อทำ contract กัน - วางแผนการตลาด ขับเคลื่อนการขายและการประชาสัมพันธ์ - เข้าร่วมกลุ่มเซลล์ พร...

บริษัท เดอะดีพาร์ทเจอร์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 100,000
29 ก.ค. 57
16 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำที่อุดร)
- ปฎิบัติงานในห้องแล็ป,ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีคลินิก ด้านโลหิตวิทยา ด้านธนาคารเลือด ด้านจุลทรรศนคลินิก และรับผิดชอบงานด้านเอกสารคุณภาพ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
17 . ผู้จัดการร้านกาแฟ
ดูแลรับผิดชอบร้านกาแฟในส่วนที่ดูแล

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
18 . หัวหน้าฝึกอบรม HR
-สรรหาหลักสูตรการฝึกอบรมให้สอดคล้องกับตำแหน่งงาน -เอกสารการฝึกอบรม -ฝึกอบรม

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 ก.ค. 57
19 . แคชเชียร์ ประจำสาขาอุดรธานี Urgently Required !!

- จัดทำเอกสารขายออกบิลขายให้พนักงานหน่วยรถเงินสด - ตรวจสอบบิลขายหลังจากทีพนักงานหน่วยรถขายสินค้าเสร็จในแต่ละวัน - ทำรายงานยอดขายในแต่ละวัน - อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

AJE THAI CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
28 ก.ค. 57
20 . แม่บ้านผู้บริหาร
ดูแลและทำความสะอาดบ้าน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ