เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา อุดรธานี
รับผิดชอบงานต่างๆในโรงเรียน

บริษัท ทีเค ดับเบิ้ล ยู มิวสิค จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000-18,000
20 ส.ค. 57
2 . Sale Supervisor ประจำภาคอิสานตอนบน ด่วนมากที่สุด!!
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าขอ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
3 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 ส.ค. 57
4 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รวมถึงร...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเดินรถ
1.วางแผนการเดินรถ 2.ควบคุมดูแลรถและพนักงานขับรถ 3.อื่นๆ

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จนท.บัญชี ลูกหนี้ - วางบิล ตามหนี้ - สรุปยอดหนี้ทั้งหมด - ออกบิล - อื่นๆ 2.จนท.บัญชี ค่าใช้จ่ายและภาษี - ทำเบิกจ่ายค่าแรง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด - สรุปรายจ่ายขของบริษัททั้งหมดในแต่ละเดือน ...

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
7 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
1.บริหารจัดการคลังสินค้าภายในบริษัท 2.จัดทำสต๊อกสินค้าทั้งหมด 3.ดุแลจัดการช่างในบางส่วน 4.อื่นๆ

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ส.ค. 57
8 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำที่อุดร)
- ปฎิบัติงานในห้องแล็ป,ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีคลินิก ด้านโลหิตวิทยา ด้านธนาคารเลือด ด้านจุลทรรศนคลินิก และรับผิดชอบงานด้านเอกสารคุณภาพ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
9 . Business Development Manager
Bellagio Pools offers very good salary package fix + attractive commission Candidates must have a good experience in sales and marketing. Must be able to learn quickly. Training will be provided by t...

Siam Universal Impex Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน As per candidate experience
20 ส.ค. 57
10 . พนักงานขายประจำโชว์รูมบ้านกรองน้ำสาขาอุดร2
ประสานงานขาย แนะนำสินค้าพร้อมทั้งปิดการขาย

บริษัท สยามคาสท์ไนล่อน จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ส.ค. 57
11 . พนักงานสินเชื่อ (ช)/พนักงานการเงิน (ญ) ประจำสาขา บ้านผือ จ.อุดรธานี ด่วนที่สุด!!!
สินเชื่อ ( ชาย ) หน้าที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive
20 ส.ค. 57
12 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาอุดรธานี)
- ดูแลรับผิดชอบทีมงานประจำสาขา - บริหารทีมงานขาย - บริหารทีมงานบริการหลังการขาย - เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีม - สรรหาสมาชิกประจำสาข...

HYUNDAI by TLS Group South East Asia Co.,Ltd.
1 อัตรา
19 ส.ค. 57
13 . Production Technic Leader/Maintenance Leader
Production Technic Leader 1.ควบคุมคุณภาพ,เทคนิคการผลิตในขบวนการผลิต 2.ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย Maintenance Leader 1.ควบคุม ดูแลงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจัก...

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
1/1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
19 ส.ค. 57
14 . ผู้จัดการร้านกาแฟ
ดูแลรับผิดชอบร้านกาแฟในส่วนที่ดูแล

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
19 ส.ค. 57
15 . แม่บ้านผู้บริหาร
ดูแลและทำความสะอาดบ้าน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ส.ค. 57
16 . หัวหน้าแผนกอะไหล่ NISSAN
- กำหนดนโยบายและวางแผนงาน ในการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - จัดตั้งองค์กรและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร - ควบคุมและกำหนดกระบวนการต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายท...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ส.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. ตรวจเช็ครับเข้าสินค้าทุกรายการที่เคลื่อนไหวเข้ามาในคลังสินค้า 2. จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่สินค้าที่กำหนดให้เรียบร้อย 3. จัดจ่ายสินค้าตามรายการใบเบิกให้ถูกต้องและทันต่อเวลา 4. บริหารการใช้พื้นที่ใ...

บริษัท แมซซ์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
16 ส.ค. 57
18 . ผู้จัดการศูนย์บริการ Nissan / BMW
1.ความรับผิดชอบด้านศูนย์บริการ 2.ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกค้าและการบริการ 3.ความรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือและสภาพแวดล้อม 4.การจัดการด้านบุคลากร 5.ดูแลศูนย์บริการ Nissan / BMW

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
16 ส.ค. 57
19 . Web Programer/Web Master
ออกแบบดูแลเว็บไซด์ ออกแบบดูแล Fanpage ออกแบบสื่อสิ่งพิมพิ์

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
15 ส.ค. 57
20 . พนักงานขายประจำร้านกาแฟ
พนักงานขายกาแฟสด ดูแลหน้าร้านและความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน ต้อนรับลุกค้า ร้านค้าอยู่ที่ ยูดี

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
15 ส.ค. 57
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ