เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำที่ จ.อุดรธานี)
1.ควบคุมคุณภาพผลิตภัณฑ์ 2.วิเคราะห์เชื้อจุลินทรีย์ 3.ดูแลและจัดการหัองวิเคราะห์ให้ถูกต้องตามสุขอนามัย และหลักของระบบคุณภาพ 4.จัดทำระบบมาตรฐาน 5.ผลักดันห้องปฏิบัติการให้ได้รับ ISO 17025

Thai Wah Public Company Limited
1 อัตรา
30 ก.ย. 59
2 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาอุดรธานีรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 59
3 . ผู้จัดการแผนกสต็อค@โรบินสัน อุดรธานี (CDG)
การออกใบสั่งซื้อตรงตามจำนวนถูกต้องทันเวลา 1.1. ทำการออกใบสั่งซื้อสินค้าเครดิต ให้มีรายการครบถูกต้องตามรายการที่ได้รับแจ้งจากหน้าร้าน 1.2. ทำหน้าที่ติดตามสินค้าเครดิตกับ Supplier กรณีสินค้าส่งเข้าไม...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
30 ก.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาอุดรธานี
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
30 ก.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่QC
1. ใช้เครื่องมือวัดและเทคนิคการวัดในการตรวจสอบผลิตภัณฑ์ชิ้นส่วนอุตสาหกรรม 2. จัดทำเอกสาร ด้านการควบคุมคุณภาพ 3. ดูแลความเป็นระเบียบเรียบร้อยในพื้นที่รับผิดชอบตามหลัก 5 ส. 4. ติดตั้งอุปกรณ์เครื่...

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ย. 59
6 . เจ้าหน้าที่สโตร์รับสมัครด่วน !
- ปฎิบัติตามแผนการซ่อมบำรุง - ควบคุมสต๊อกอะไหล่ - รายงานสิ่งผิดปกติ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามค่าแรงขั้นต่ำ
30 ก.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (อุดรธานี)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-18,000
30 ก.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่แนะนำสินเชื่อ ประจำสาขา Big C อุดรธานี
- บริการลูกค้า ให้คำแนะนำ ปรึกษาด้านสินเชื่อได้ - ตรวจสอบเอกสารลูกค้าเบื้องต้น - ทำกิจกรรมส่งเสริมการขาย เช่น แจกทิชชู่ โบรชัวร์ บริเวณหน้าห้างหรือสถานที่ใกล้เคียง

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,500 - 11,500 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
30 ก.ย. 59
9 . วิศวกรสนาม (อุดรธานี)
SUPALAI Walk-in Interview สัมภาษณ์ ทันที!! : วันเสาร์ที่ 3 กันยายน 59 ลงทะเบียน 9.00 น.@อาคารศุภาลัย เเกรนด์ ทาวเวอร์ พระราม 3 ชั้น 33 - ตรวจสอบใบเบิกงวดงาน ใบสั่งของ เปรียบเทียบและนำเสนอราคาจ้างเห...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
30 ก.ย. 59
10 . พนักงานสต๊อกประจำสาขาอุดรธานี PSE
ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และ อุปกรณ์อื่นๆ ในสต๊อก

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
30 ก.ย. 59
11 . วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ประจำโซนอีสาน ด่วน!!! (PSE)
บริหาร ควบคุมงานติดตั้งและงานปรับปรุงเครื่องจักรในโซนอีสาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน วางแผนกำลังคนในการทำงาน และ ควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
30 ก.ย. 59
12 . ช่างสำรวจ - Surveyor
- ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบในการวางแผน รวมถึงการวางแนว และระดับงานก่อสร้างในโครงการ ตามขั้นตอนการทำงาน ทำงานอย่างมีประสิทธิผลและคุณภาพ - ตรวจสอบแนวและระดับ เปรียบเทียบกับจุดอ้างอิง พร้อมทั้งบันทึกข้อม...

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 59
13 . วิศวกรโยธา
คุมงานด้านโยธา เช่นงานเขื่อน งานสร้างถนน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 59
14 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า (สาขาอุดรธานี)
1. บริหารจัดการงานด้านคลังสินค้า (รับ-จัดเก็บ-ควบคุม-จ่ายออก) ให้เป็นมาตรฐานที่กำหนด 2. บริหารจัดการ ควบคุมต้นทุนของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. บริหารจัดการอัตรากำลังคนและพัฒนาบุคล...

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 59
15 . ผู้ช่วยวิศวกร
- เขียนแบบ - ควบคุมงานประกอบและติดต้ังเครื่องจักร - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยเมคคานิคอล จำกัด
1 อัตรา
30 ก.ย. 59
16 . พนักงานบัญชีประจำสาขาอุดรธานี
- ตรวจสอบเอกสารการจ่ายเงินก่อนจัดทำเช็คจ่ายในกรณีต่าง ­- ตรวจสอบความถูกต้องของเอกสารประกอบการจ่ายเงิน,ตรวจสอบการคำนวนและการอนุมัตต่างๆ ตลอดจนตรวจสอบความถูกต้องกับกฎระเบียบและข้อบังคับของบรษัท - ดูแ...

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 59
17 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำภาคอีสาน)
1. วางแผนการขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด/นำเสนอ/ติดตามผลการขาย 2. ออกงานแสดงสินค้าตามจังหวัดต่างๆได้ 3. รับฟังข้อเสนอและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการขายและเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ ...

NSP Professional Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
29 ก.ย. 59
18 . อาจารย์สอนภาษาเกาหลีประจำอุดรธานี
- สอนภาษาเกาหลีให้กับคนหางานที่จะไปทำงานประเทศเกาหลี จัดส่งโดยรัฐ ประจำอุดรธานี

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
29 ก.ย. 59
19 . นักบริหารงานขาย สาขาอุดรธานี
- รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
29 ก.ย. 59
20 . Telesales
ให้คำแนะนำลูกค้าเกี่ยวกับบัตรเครดิตและสินเชื่อ

บริษัท อริญรดา คอนเซาท์ติ้ง จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 15,000
29 ก.ย. 59
 พบ 34 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ