เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานเก็บเงิน (Rider) ประจำอุดรธานี
- ดูแลฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เก็บเงินสดจากลูกค้าและทำการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ - แจ้งโปรโมชั่นต่างๆให้กับทางลูกค้า

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
3 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
29 เม.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่สินไหมรถยนต์ ประจำสาขาอุดรธานี
- รับแจ้งความเสียหาย และตรวจสอบรายงานการสำรวจภัย - พิจารณาสินไหมทดแทนตามขอบเขตอำนาจที่ได้รับ เจรจาตกลงค่าสินไหมทดแทน - ออกตรวจสอบความเสียหายของรถยนต์ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
29 เม.ย. 59
3 . ทนายความ ประจำสาขาอุดรธานี
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย สาขาอุดรธานี
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 3.เสนอบริการสินเชื่อ J-Money 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้12,000 +ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่น
29 เม.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอุดรธานีรับสมัครด่วน !
- พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย - คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
29 เม.ย. 59
6 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (อุดรธานี)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
29 เม.ย. 59
7 . Promoter Cash Van
-แนะนำสินค้าของ Cherrymobile -เดินทางลงพื้นที่ต่างๆภายในจังหวัด อุดรธานี (ไปกับรถบริษัท)

บริษัท คอสมิค โมบาย เทคโนโลยีส์ (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท + คอมมิชชั่น
29 เม.ย. 59
8 . หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในด้านของคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิตในทุกๆด้านพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขและป้องกัน ม...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
9 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั่วไปภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บั...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
10 . วิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาอุดรธานี STA-UD
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซมบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
12 . ผู้จัดการสาขา
บริหารยอดขายและต้นทุนให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
13 . ช่างเทคนิคซ่อมรถฟอร์คลิฟท์ (ประจำสาขาอุดรธานี)รับสมัครด่วน !
- ช่างเทคนิคบริการซ่อมรถยก(รถฟอร์คลิฟท์) - ให้คำแนะนำลูกค้าในการใช้งานและบำรุงรักษารถฟอร์คลิฟท์ - อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้า ทูโช ฟอร์คลิฟท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
14 . วิศวกร-พนักงานเขียนแบบ
- เขียนแบบ ACAD - ถอดแบบทำ BOQ

บริษัท ไทยเมคคานิคอล จำกัด
1 อัตรา
28 เม.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้าด้านสินเชื่อ (เพศชาย) ประจำสาขากุมภวาปี จ.อุดรธานีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+อื่นๆ
28 เม.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (ชาย/หญิง) ประจำสาขาหนองหาน จ.อุดรธานีรับสมัครด่วน !
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - รับชำระค่างวด - บริการลูกค้า

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+อื่นๆ
28 เม.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่ขายประจำสำนักงาน (สาขาอุดรธานี)
1. รับผิดชอบในการรับ และจัดทำคำสั่งซื้อจากลูกค้าเสนอขายสินค้า / บริการ และติดตามการจัดสินค้า การจัดส่งให้ถูกต้อง 2. จัดทำใบส่งมอบสินค้า 3.บันทึกยอดขายรายงวันเสนอต่อผู้บังคับบัญชา 4. ติดตามทวงหนี้...

กลุ่มบริษัทเกษม
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการ (Project Marketing Officer)-อุดรธานี
1. รับผิดชอบงานด้านการตลาดโครงการ เช่น สำรวจโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อเปิดขายโครงการ การจัดทำสื่อโฆษณาของโครงการ , การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น 2. วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดโค...

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
28 เม.ย. 59
19 . โฟร์แมน ประจำโครงการอุดรธานี (สัญญาจ้าง 6 เดือน)
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัทฯ รับผิดชอบงานบริการหลังการขายของโครงการตลอดจนดูแลงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ความเรียบร้อยของโครงการ ดูแลเรื่องการจัดส่งวัสดุ เป็นต้น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 เม.ย. 59
20 . ฝ่ายส่งออกต่างประเทศ
- จัดส่งสินค้าจำหน่ายต่างประเทศ - ติดต่อประสานงานกับชิปปิ้ง - จัดทำสต็อคสินค้า - งานอื่นที่ได้รับมอบหมาย

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อุดรรุ่งทรัพย์สเตนเลส
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 เม.ย. 59
 พบ 57 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ