เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำสาขาอุดรธานี
- ตรวจสอบข้อมูลในการขอสินเชื่อ - ออกบูธ แจกโบชัวร์ แนะนำผลิตภัณฑ์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าวิชาชีพ+ค่าคอมมิชชั่น
30 มิ.ย. 59
2 . ผู้จัดการร้าน(ขายปลีก-ส่ง) Tops-ซุปเปอร์คุ้ม ประจำสาขาอำเภอต่างๆใน จ.อุดรธานี
- ผู้จัดการสาขาฝึกหัดจะได้เรียนรู้การบริหารสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่าย อย...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 18-20 K (ตามประสบการณ์และตำแหน่งงาน)
30 มิ.ย. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สินและกฎหมาย
1. ดูแลรับผิดชอบลูกหนี้ค้างชำระ 4 งวดขึ้นไป โดย การแบ่งงานและติดตามงานจากพนักงานในความรับผิดชอบรายวัน 2. บังคับใช้กระบวนการทางกฎหมายกับลูกหนี้เพื่อเรียกเก็บยอดค้างชำระ 3. รับผิดชอบงานยึดรถดูแลสต็อกแ...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 59
4 . หัวหน้าโซนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
- ควบคุมดูแลการจัดหาอ้อยของหัวหน้าเขต - ตรวจสอบความถูกต้องของการปล่อยสินเชื่อ - งานติดตามอ้อยเข้าหีบ - งานประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกัน - งานจัดหาชาวไร่ - งานขยายพื้นที่ปลูกอ้อย กลั่นกรองผู้ขอสินเชื...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
30 มิ.ย. 59
5 . หัวหน้าส่วนสำนักงาน
- วางแผนกำกับดูแลการทำงานในส่วนสำนักงานให้สอดคล้องกับนโยบาย - เก็บรักษาเอกสาร ทรัพย์สินเครื่องใช้ตลอดจนอาคารสถานที่ทำงานของส่วนสำนักงาน - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานทั้งภายในและนอกบริษัทฯ - ติดตามคว...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
30 มิ.ย. 59
6 . หัวหน้าแผนกพัฒนา
- จัดทำข้อมูลงานวิชาการ เพื่อสนับสนุนการส่งเสริมการปลูกอ้อย - นำเสนอแนวทาง / แผนงานเพื่อเพิ่มผลผลิตอ้อยต่อผู้บริหาร - ร่วมถ่ายทอดข้อมูลให้เกษตรกรผู้ปลูกอ้อยร่วมกับนักเกษตร - กำกับดูแลงานพัฒนาไร่อ้อ...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
30 มิ.ย. 59
7 . หัวหน้าแผนกสินเชื่อ
- รับผิดชอบงานเอกสารเกี่ยวกับนิติกรรมสินเชื่อส่งเสริม - งานเซ็นสัญญาส่งอ้อยรับเงินส่งเสริม - งานรับ คืน ยืม ส่งมอบหลักประกัน - งานทำเอกสารเกี่ยวกับการจดจำนอง งานจดจำนอง งานแจ้งบันทึกหลักประกันลงในร...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
30 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ (ประจำ Bigwing อุดรธานี)
1. ดูแล ควบคุม และรับผิดชอบขบวนการทำงาน - ในส่วนงาน รับ-จ่าย-จัดเก็บ บรรจุภัณฑ์ ,WIP ,FG ,other ให้มีประสิทธิภาพ 2. ควบคุม ดูแล และรับผิดชอบชบวนการจัดส่งให้ถึงลูกค้าปลายทางอย่างมี คุณภาพ ในด้านคุณ...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 59
9 . ช่างควบคุมงาน
ควบคุมงานรับเหมาก่อสร้าง เช่น งานก่อสร้างถนนพร้อมระบบระบายน้ำ งานถมดิน งานก่อสร้างอาคาร ฯลฯ ตามสัญญางานที่ประมูลได้ สวัสดิการเพิ่มเติม - รถยนต์ พร้อมค่าน้ำมัน - ค่าที่พัก - ค่าโทรศัพท์

บริษัท อุดรธนะดีวิศวกรรม จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000-20,000
30 มิ.ย. 59
10 . พนักงานสต๊อก (ประจำสาขาอุดรธานี) PSE
ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายในสต๊อก

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400 - 500 บาท/วัน
30 มิ.ย. 59
11 . วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ประจำโซนอีสาน ด่วน!!! (PSE)
บริหาร ควบคุมงานติดตั้งและงานปรับปรุงเครื่องจักรในโซนอีสาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน วางแผนกำลังคนในการทำงาน และ ควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
30 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
8 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 59
13 . พนักงานขาย (สาขาหนองแสง)
1. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานขาย การตลาด 2. งานส่งเสริมการขาย 3. สรุปรายงานวิเคราะห์ยอดขาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 59
14 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำวางบิลลูกค้า 2.ตามหนี้ลูกค้าค้างชำระ 3.ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เอกสาร หักณ ที่จ่าย 4.ทำบัญชีค่าใช้จ่าย 7.ทำภาษี ออกใบกำกับภาษี 8.ออกบิลขาย 9.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่การตลาด และ ประสานงาน
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.หาลูกค้าใหม่ 3.จัดทำข้อมูลการตลาด ทำแผนการตลาด 4.งานที่เกี่ยวกับการตลาดทั้งหมด 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 มิ.ย. 59
16 . Sales & Marketing Executive
-ดูแลการจัดกลุยทธ์ทางด้านการตลาดในส่วนงานที่รับผิดชอบ -วิเคราะห์สถานการณ์ทางด้านการตลาด ความต้องการของลูกค้า และปัจจัยอื่นๆที่มีผลต่อตลาด -วางแผน และจัดทำแผนการตลาด -ดูแลและปฏิบัติงานขายให้บรรลุตาม...

Cien Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 18-25 K
30 มิ.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (หญิง) ประจำสาขากุมภวาปี จ.อุดรธานี
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+อื่นๆ
30 มิ.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (หญิง) ประจำสาขาบ้านผือ จ.อุดรธานี
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+อื่นๆ
30 มิ.ย. 59
19 . วิศวกรโยธา
คุมงานด้านโยธา เช่นงานเขื่อน งานสร้างถนน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 59
20 . SALE Outsourceรับสมัครด่วน !
เสนอขายสินค้า และบริการ

บริษัท มิตซูชาญออโต้ บ้านผือ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 59
 พบ 46 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ