เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกสต็อค@โรบินสัน อุดรธานี (CDG)
การออกใบสั่งซื้อตรงตามจำนวนถูกต้องทันเวลา 1.1. ทำการออกใบสั่งซื้อสินค้าเครดิต ให้มีรายการครบถูกต้องตามรายการที่ได้รับแจ้งจากหน้าร้าน 1.2. ทำหน้าที่ติดตามสินค้าเครดิตกับ Supplier กรณีสินค้าส่งเข้าไม...

Central Group Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ประจำสาขา (อุดรธานี)
- ให้คำแนะนำผลิตภัณฑ์ของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้ามาใช้บริการที่สาขา - ปฎิบัติตามนโยบายของบริษัท เพื่อการบริการที่มีคุณภาพและมาตรฐานสูง - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 13,000-18,000
27 ส.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่บริหารพื้นที่เช่า
- ดูแลการขายและบริหารพื้นที่เช่า จัดทำแผนการขายและเสนอขายพื้นที่เช่า หาลูกค้าและคัดเลือกร้านค้าที่เหมาะสม - ดูแลควบคุมการบริหารพื้นที่และการบริการลูกค้า

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชีทั่วไป
- ออกใบกำกับภาษี/ใบแจ้งหนี้/เอกสารต่างๆที่เกี่ยวกับบัญชี - ติดตามรายได้ - บันทึกและรายงานข้อมูลทางบัญชีต่างๆ - จัดทำรายงานภาษีซื้อ-ขาย - รับโทรศัพท์และงานธุรการอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
27 ส.ค. 59
5 . หัวหน้าแผนกการตลาด
วางแผนและพัฒนาและจัดทำรูปแบบ กิจกรรม โครงการ และรายการส่งเสริมการขายต่างๆ เพื่อช่วยกระตุ้นยอดขายและรายได้ของสาขา และองค์กรให้สูงมากขึ้น

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 59
6 . พนักงานสต๊อกประจำสาขาอุดรธานี PSE
ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และ อุปกรณ์อื่นๆ ในสต๊อก

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
27 ส.ค. 59
7 . วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ประจำโซนอีสาน ด่วน!!! (PSE)
บริหาร ควบคุมงานติดตั้งและงานปรับปรุงเครื่องจักรในโซนอีสาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน วางแผนกำลังคนในการทำงาน และ ควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
27 ส.ค. 59
8 . พนักงานขับรถผู้บริหาร
- ขับรถรับส่งผู้บริหาร - ขับรถตามที่ได้รับมอบหมาย - งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
9 . พนักงานขาย (ภาคอีสาน)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้าเดิม และหาลูกค้าใหม่ - ช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า และดูแลให้บริการหลังการขาย - จัดทำรายงานการขายประจำวัน เดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
10 . พนักงานคลังสินค้าและขนส่ง
1.ดูแลการเบิกจ่ายวัตถุดิบ /บันทึกรับ-จ่าย วัตถุดิบ 2.เช็คสต๊อกสินค้าคงเหลือ 3..ประสานงานกับลูกค้าและฝ่ายต่างๆเพื่อจัดเส้นทางการขนส่งให้ถูกต้อง 4.ควบคุมและตรวจสอบการจัดส่งสินค้า 5.ทำรายงานเอกสารต่า...

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
26 ส.ค. 59
11 . พนักงานบัญชี
1.ออกหนังสือรับรองหักภาษี ณ ที่จ่าย 2.ออกใบกำกับภาษี, ใบเสร็จรับเงิน 3.ดูแลเงินสดย่อย เคลียร์ค่าใช้จ่ายพนักงานที่เบิกสำรองไป 4.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ขึ้นอยู่กับคุณสมบัติและประสบการณ์
26 ส.ค. 59
12 . พนักงานขาย (sale)
1.เสนอขายสินค้าของบริษัท และติดตามงานขาย 2.รักษาฐานลูกค้าเก่าและเปิดฐานลูกค้าใหม่เพื่อเพิ่มยอดขายให้บริษัท 3.ประสานงานขายทั้งภายในและภายนอกองค์กร 4.สรุปผลงานการขายเสนอต่อผู้บริหาร

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
13 . อาจารย์สอนภาษาเกาหลีประจำอุดรธานี
- สอนภาษาเกาหลีให้กับคนหางานที่จะไปทำงานประเทศเกาหลี จัดส่งโดยรัฐ ประจำอุดรธานี

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา
2 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
26 ส.ค. 59
14 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำศูนย์นิสสัน)
มีความรู้และมีทักษะในการปฏิบัติ งานด้านการขาย 1. ภาษาอังกฤษอยู่ในเกณฑ์ดี (พูด อ่าน เขียน) 2. เป็นผู้ที่สามารถจัดทำกลยุทธ์ทางการตลาด แผนการตลาด และแผนกิจกรรมประจำปีได้ 3. เป็นผู้ที่มีความรอบคอบในกา...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
15 . ผูู้จัดการเขตภาคอีสาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (จำนวนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 10-15 สาขา) 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. กำหนดแนว...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
26 ส.ค. 59
16 . Tops-ซุปเปอร์คุ้ม เปิดรับพนักงานประจำสาขาตำบลสร้างคอม,สุมเส้า,บ้านจีต จ.อุดรธานี
- คิดเงิน ทอนเงิน ให้ลูกค้าที่มาใช้บริการ - จัดเรียงสินค้าให้สวยงาม และ เรียบร้อย - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป
26 ส.ค. 59
17 . ผู้จัดการร้าน-ผู้ช่วยผู้จัดการTops-ซุปเปอร์คุ้ม ประจำสาขาอำเภอต่างๆใน จ.อุดรธานี
- ผู้จัดการสาขาฝึกหัดจะได้เรียนรู้การบริหารสาขาอย่างมีประสิทธิภาพ บริหารและควบคุมการทำงานของทุกส่วนงานในสาขาเพื่อให้บรรลุเป้าหมายของบริษัท - ควบคุมการดำเนินงานในสาขา ดูแลยอดขายและควบคุมค่าใช้จ่าย อย...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน 18-20 K (ตามประสบการณ์และตำแหน่งงาน)
26 ส.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ขายคอนโด (สัญญาจ้าง) ประจำ บุรีรัมย์/ลำปาง/กาญจนบุรี/อุดร/อุบล/ปราจีนรับสมัครด่วน !
ให้ข้อมูลเกี่ยวกับโครงการและเสนอการขายแก่ลูกค้า จัดเตรียมใบเสนอราคาเพื่อนำเสนอลูกค้า ประสานงานฝ่ายกฏหมายเพื่อออกเอกสารสัญญาซื้อขาย จัดทำรายงานยอดขายประจำสัปดาห์และยอดขายประจำเดือน ปฏิบัติงานอ...

C.P.LAND PUBLIC CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ส.ค. 59
19 . หัวหน้าบุคคลโครงการ (จ.อุดรธานี / จ.น่าน / จ.อุตรดิตถ์)รับสมัครด่วน !
1.งานสรรหา/จัดหาพนักงาน 2.งานทะเบียนและเอกสารงานบุคคล 3.งานประกันสังคมและสวัสดิการพนักงาน 4.งานสรุปสถิติ ขาด ลา มา สาย ควบคุม เบิกจ่ายใบลา และคำนวณ/สรุปค่าล่วงเวลา

บริษัท วี.สถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทและประสบการณ์
26 ส.ค. 59
20 . แม่บ้าน (ประจำศูนย์ BMW)
- งานทำความสะอาด

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
 พบ 58 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ