เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาด ""ประจำสาขา ตึกคอมฯ แลนด์มาร์คพลาซ่า อุดรธานี"" ด่วนมาก !!
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
28 พ.ย. 58
2 . Sale Area (หนองบัวลำภู,อุดรธานี)
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4. ว...

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
28 พ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่ฝึกอบรม Product (อุดรธานี)ด่วน!!!
- อบรม ให้ความรู้ด้านโทรศัพท์มือถือ, เทคนิคการขาย ให้พนักงาน PC, Sale ในเขตกรุงเทพมหานคร ที่ได้รับผิดชอบ - พัฒนาหลักสูตรให้สอดคล้องกับนโยบายบริษัท - ดูแลบริหารจัดการทีมขายในความรับผิดชอบ

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + KPI
28 พ.ย. 58
4 . หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS)
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุจริตทั้งหมด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 30'0 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
28 พ.ย. 58
5 . IT Support
1. ดูและด้าน Hardware, Software และ Network เบื้องต้น 2. มีใจรักงานด้านบริการและสามารถสอนการใช้งานโปรแกรม ERP ให้แก่ Users ได้ 3. สามารถเข้างานเป็นกะได้

บริษัท น้ำตาลไทยอุดรธานี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำวางบิลลูกค้า 2.ตามหนี้ลูกค้าค้างชำระ 3.ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เอกสาร หักณ ที่จ่าย 4.ทำสวัสดิการพนักงาน (ประกันสังคมประกันชีวิต) 5.ประสานงานด้านประกันภัยรถยนต์ พรบ.,ภาษี และอื่นๆ 6.ทำบัญชีค่า...

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1.จัดหาพนง. ตามความต้องการของบริษัท 2.คีย์บัตรตอกเข้าระบบ , จัดทำรายงานการมาไม่มา ทำงานของพนง. 3.ดูแลกฎระเบียบ ของพนักงาน 4.งานด้านบุคลลทั้งหมด 5.ดูแลงานจัดซื้อ 6.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
8 . Branch Manager (อุดรธานี)ด่วน มาก!!
•Oversee the new and renew sales operation both agent and direct sales in the assigned area to meet the target. •Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, hu...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
27 พ.ย. 58
9 . พนักงานต้อนรับ Fitness First สาขา เซ็นทรัล อุดรธานี
-ให้การต้อนรับสมาชิกเมื่อมาใช้บริการที่สาขา -ให้คำแนะนำข้อสอบถามต่าง ๆ ของสมาชิก -ดำเนินงานเอกสารการสมัคร และเปลี่ยนแปลงสถานภาพของสมาชิก

Fitness First (Thailand) Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 + โบนัสเป็นรายเดือน และรายได้อื่นๆ
27 พ.ย. 58
10 . ช่างประจำศูนย์รถนิสสัน(ช่างเคาะตัวถัง)
รับผิดชอบ/ดูแลซ่อม รักษา รถยนต์

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
11 . วิศวกรโยธา
คุมงานด้านโยธา เช่นงานเขื่อน งานสร้างถนน และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
12 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาอุดรธานี) ด่วนมาก !!!
- พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า - คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
27 พ.ย. 58
13 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (จ.อุดรธานี)
-จัดทำรายงาน เอกสารต่างๆ -ติดต่อประสานงานลูกค้า พนักงานจัดส่ง คลังสินค้าและส่วนงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง -แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้าต่างๆ

บริษัท ซีเจ โคเรีย เอ๊กซ์เพรส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+โอที+เบี้ยขยัน
27 พ.ย. 58

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
15 . ผู้จัดการฝ่ายจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (DMO)ด่วน มาก!!
1. พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้าในการยึดมั่นในมาตรฐานเฉพาะ 2. รับผิดชอบงานลูกค้าสัมพันธ์ 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข 4. บริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของ ณัฐ...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
16 . พนักงานขาย-ประจำเป็นสาขาอุดรธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำนด 2. ให้บริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า 3. รวบรวมข้อมูลด้านการขายและการตลาดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าโทร+รถประจำตำแหน่ง
27 พ.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ (สาขาหนองวัวซอและโนนสะอาด)
1.ดูแลห้องอะไหล่ (ความสะอาดเรียบร้อยของชั้นวางอะไหล่ และจัดเรียงอะไหล่ให้ถูกต้อง) 2.ดูแลและควบคุมสต็อกอะไหล่ (โดยจัดให้มีสต็อกอย่างเหมาะสม) 3.ดำเนินการเรื่องทำใบเบิกอะไหล่ และรับอะไหล่ให้ทางศูนย์บริ...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
18 . Messenger (ชั่วคราว 6 เดือน) ประจำอุดรฯ
รับส่งงานเอกสารที่จังหวัดอุดรธานี

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
26 พ.ย. 58
19 . แคชเชียร์ (อำเภอเพ็ญ)
1.สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขาย และบริการตามที่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดไว้ 2.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้ารวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆเป็นอย่างดี 3.มีความรู็ในการสรุปปิดการขาย-บริการ จัดเรีย...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 พ.ย. 58
 พบ 64 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ