เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน (ประจำ จ.อุดรธานี)
* ควบคุมและดูแลการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย, บัญชีทั่วไป และจัดทำภาษีต่าง ๆ นำส่งกรมสรรพากร * ควบคุมและดูแลด้านต้นทุนโรงงานรวมถึงสต๊อก * ตรวจสอบการจัดทำบัญชีค่าแรง * จัดทำรายงานต่าง ๆ ด้านบัญชีเพื่อนำส่ง...

Thai Wah Starch Public Company Limited
1 อัตรา
21 เม.ย. 58
2 . ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน และช่างกลไฟฟ้า (ประจำ จ.อุดรธานี)
*ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน รวมถึงการดัดแปลงเครื่องจักรกล *ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง *ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถทุกประเภทในโรงงาน

Thai Wah Starch Public Company Limited
3 อัตรา
21 เม.ย. 58
3 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำที่กาฬสินธุ์ / อุดรฯ)
เก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิต เตรียมสารเคมี วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต Biogas และโรงบำบัดน้ำเสีย

Thai Wah Starch Public Company Limited
2 อัตรา
21 เม.ย. 58
4 . ผู้จัดการตัวแทน (Agency Manager) สาขาอุดรธานี
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก 1. รับสมัคร และคัดเลือกตัวแทนที่เหมาะสม - วางแผน และค้นหาผู้มุ่งหวังที่มีศักยภาพสูง - สัมภาษณ์อย่างมีแบบแผน และเก็บสถิติ 2. ฝึกอบรมตัวแทน - ให้ความรู้ และสร้างทัศนคติที่ด...

New Hampshire Insurance Company
20 เม.ย. 58

บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
6 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1.วางแผนการผลิต 2.ควบคุมการผลิต 3.กำหนดตารางการผลิต

บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 58
7 . ผู้จัดการทีมขาย เขต จ.อุดรธานี (นัดสัมภาษณ์ 28-29/04/58 ที่สาขา อุดรธานี)
-ดูแลและบริหารยอดขายของสาขาที่รับผิดชอบ -ผลักดันยอดขายของสาขาและวางเป้าหมายรวมถึงกลยุทธ์ในการเพิ่มยอดขาย -บริหารยอดขายให้บรรลุตามเป้าหมาย Target Sale -ดูแลการบริการของพนักงานและงานในส่วนอื่นๆ -จัด...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
20 เม.ย. 58

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 เม.ย. 58
9 . Senior Engineer ประจำสาขา จ.อุดรธานี (PSE)
- รับผิดชอบควบคุมงานวิศวกรรม ทางภาคอีสาน - งาน Process Mangement ของโรงงานยางแท่ง - ประสานงานร่วมกับทางต้นสังกัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
10 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
20 เม.ย. 58
11 . หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำสาขา อุดรธานี (STA-UD)
1. ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน 2. ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก 3. วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัคร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 เม.ย. 58
12 . *** พนักงาน PC อ.เมือง จ.อุดรธานี ด่วน!!!
งานบริการแนะนำสินค้าเพื่อขาย

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
20 เม.ย. 58
13 . พนักงานขายและช่างเทคนิค (ประจำสาขาตึกคอมอุดรธานี)
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ช่างเทคนิคต้องสามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
20 เม.ย. 58
14 . เสมียนหน้างานก่อสร้าง
ดูแลรับผิดชอบงานทั่วไปหน้างาน ยื่นซองประมูล จัดซื้อ บริหารงานต่างๆ

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 58
15 . วิศวกรโครงการ
ควบคุมงานก่อสร้าง งานโยธาให้สำเร็จลุล่วงตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 58
16 . พนักงานขับรถแบคโฮ /ขับรถดั้ม/ขับรถแทรกเตอร์/ขับรถบด
1.ขับรถแบคโฮ จำนวน 10 อัตรา 2.ขับรถดั้ม จำนวน 10 อัตรา 3.ขับรถแทรกเตอร์ จำนวน 5 อัตรา 4.ขับรถบด จำนวน 5 อัตรา

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
18 เม.ย. 58
17 . โฟร์แมน
ควบคุมงานก่อสร้างถนน,เขื่อนเก็บน้ำให้มีคุณภาพภายใต้เวลาและงบประมาณที่กำหนด

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 58
18 . เจ้าหน้าที่สำรวจ
สำรวจพื้นที่เพื่อหาค่าที่ถูกต้องเพื่อนำมาคำนวณในการก่อสร้างทั้งทางน้ำและทางบกและพื้นที่ที่เกี่ยวข้อง

บริษัท สุภาวุฒิ อินดัสทรี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน N/A
18 เม.ย. 58
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตาม เร่งรัด และจัดเก็บหนี้ให้เป็นไปตามเป้าหมายของหน่วยงาน 2.ติดตามลูกหนี้ค้างชำระ 3 -4 งวด 3.ติดตามลูกหนี้ที่พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ส่งงานให้ติดตามนอกพื้นที่ 4.ติดตามยึดรถลูกค้า ตามน...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 58
20 . หัวหน้าช่าง/ช่างบริการ
หัวหน้าช่าง : ควบคุม วิเคราะห์งาน และงานซ่อมที่ปฏิบัติ ช่างบริการ : รับผิดชอบในส่วนของการซ่อมรถยนต์

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 เม.ย. 58
 พบ 31 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ