เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
22 ก.ค. 57
2 . หัวหน้าแผนกผลิต STR ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รวมถึงร...

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโตรงสร้างบริษัท
22 ก.ค. 57
3 . Production Technic Leader
1.ควบคุมคุณภาพ,เทคนิคการผลิตในขบวนการผลิต 2.ควบคุมการทำงานของผู้ใต้บังคับบัญชา 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
22 ก.ค. 57
4 . พนักงานการเงินสำรอง ประจำสาขาอุดรธานี
- การชำระค่างวดของสาขา - ออกใบเสร็จให้ลูกค้า - รับผิดชอบงานด้านการเงิน - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 ก.ค. 57
5 . พนักงานสินเชื่อ (ช)/พนักงานการเงิน (ญ) ประจำสาขา บ้านผือ จ.อุดรธานี ด่วนที่สุด!!!
สินเชื่อ ( ชาย ) หน้าที่รับผิดชอบ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ ...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive
22 ก.ค. 57
6 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำที่อุดร)
- ปฎิบัติงานในห้องแล็ป,ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีคลินิก ด้านโลหิตวิทยา ด้านธนาคารเลือด ด้านจุลทรรศนคลินิก และรับผิดชอบงานด้านเอกสารคุณภาพ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
7 . แม่บ้านผู้บริหาร
ดูแลและทำความสะอาดบ้าน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ก.ค. 57
8 . หัวหน้าแผนกอะไหล่ NISSAN
- กำหนดนโยบายและวางแผนงาน ในการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - จัดตั้งองค์กรและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร - ควบคุมและกำหนดกระบวนการต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายท...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ก.ค. 57
9 . ผู้จัดการบัญชี
ดูแลงานบัญชี

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
19 ก.ค. 57
10 . ผู้จัดการศูนย์บริการ Nissan / BMW
1.ความรับผิดชอบด้านศูนย์บริการ 2.ความรับผิดชอบเกี่ยวกับลูกค้าและการบริการ 3.ความรับผิดชอบด้านอาคารสถานที่ เครื่องมือและสภาพแวดล้อม 4.การจัดการด้านบุคลากร 5.ดูแลศูนย์บริการ Nissan / BMW

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000 บาท
19 ก.ค. 57
11 . พนักงานขายหน่วยรถ ประจำจังหวัดอุดรธานี Urgently Required !!

- ขายสิ้นค้า น้ำอัดลม Big Cola - ทำยอดให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด - โอนเงินค่าสินค้าเข้าบัญชีบริษัททุกวัน - เช็คสต๊อกสินค้าที่คงเหลือบนรถและโหลดสินค้าเพื่อเตรียมขายในทุกๆวัน - ขายและออกบิลให้...

AJE THAI CO., LTD.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
18 ก.ค. 57
12 . พนักงานขายประจำร้านกาแฟ
พนักงานขายกาแฟสด ดูแลหน้าร้านและความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน ต้อนรับลุกค้า ร้านค้าอยู่ที่ ยูดี

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
18 ก.ค. 57
13 . พนักงานสินเชื่อสาขา
- รับผิดชอบงานด้านสัญญาเช่าซื้อ ให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า - แจ้งยอดชำระ และติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระ ทางโทรศัพท์ให้สำเร็จ ตามเป้าหมาย และนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาสภาพหนี้ให...

บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง + ค่าคอมมิชชั่นรายเดือน
17 ก.ค. 57
14 . ผู้จัดการเขตสินเชื่อ
-ควบคุมดูแลวิเคราะห์สินเชื่อระยะเวลาเครดิตและอนุมัติสินเชื่อ -ตรวจสอบข้อมูลลูกค้า -ดูแลรับผิดชอบความเรียบร้อย ในพื้นที่รับผิดชอบ -ตรวจสอบการทำงานของพนักงานสินเชื่อ ในพื้นที่รับผิดขอบ -ตรวจสอบ...

บริษัท พรประเสริฐออโต้ลิส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
17 ก.ค. 57
15 . จป.วิชาชีพ (Safety Officer) ด่วนมาก !!
- รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยอาชีวอนามัยและสภาพแวดล้อมในการทำงาน - กำกับดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามกฎ ระเบียบ ที่เกี่ยวกับความปลอดภัย - ปฏิบัติงานตามที่กฎหมายกำหนด

บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
17 ก.ค. 57
16 . ดีไซน์เนอร์ออกแบบผลิตภํณฑ์ (Product Designer)
- คิดสร้างสรรค์ และออกแบบสินค้าตกแต่งบ้าน (Home Decoration) และสินค้าประดับงานเทศกาลต่าง (Seasonal Ornaments) เช่น คริต์สมาส เป็นต้น - วางแผนงานในการออกแบบ - ศึกษาการใช้สี เพื่อใช้ในการออกแบ...

บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 (รับทั้ง full time หรือ freelance)
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
17 ก.ค. 57
17 . Nurse/Nanny
Udon Thani International School (UDIS) will be a leading school in the Northeast of Thailand and looks to attract excellent professionals for our staff. UDIS will use an English and inquiry based curr...

Udon Thani International School
1 อัตรา
เงินเดือน 15-18.000 baht
16 ก.ค. 57
18 . เลขานุการ
ติดตามงาน ประสานงาน จดบันทึกวระการประชุม งานด้านเอกสาร

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
16 ก.ค. 57
19 . Physical Education Teacher
Udon Thani International School (UDIS) will be the best school in Udon Thani and one of the leading schools in the Northeast of Thailand. UDIS will use an English and inquiry based curriculum to teach...

Udon Thani International School
1 อัตรา
เงินเดือน 15-28,000 baht per month
16 ก.ค. 57
20 . Assistant teachers
Udon Thani International School (UDIS) will be the best school in Udon Thani and one of the leading schools in the Northeast of Thailand. UDIS will use an English and inquiry based curriculum to teach...

Udon Thani International School
1 อัตรา
เงินเดือน 15-22,000 baht
16 ก.ค. 57
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ