เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำ จ.อุดรธานี ด่วน
1.วางแผนการตลาดบริการ Fixed Broadband และกำหนดเป้าหมายยอดขายในพื้นที่รับผิดชอบ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริการ Fixed Broadband ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่รับผิดชอบ 3.จัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสนับสนุนงานข...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
4 ต.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี-การเงิน (ประจำสาขาอุดรธานี) ด่วนมาก !!!
- รับผิดชอบในการดูแลระบบบัญชี และระบบการเงินของสาขาให้เป็นไปตามระเบียบของบริษัทฯ - รับผิดชอบในการรับชำระค่าเบี้ยประกันภัย และติดตามเบี้ยประกันภัยค้างชำระจากการรับประกันภัย

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
4 ต.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย (ประจำสาขาอุดรธานี) ด่วนมาก !!!
- พิจารณาความเสี่ยงในการประกันภัย และการรับประกันภัยต่อเฉพาะราย เพื่อออกกรมธรรม์ประกันภัยให้กับลูกค้า - คำนวนอัตราเบี้ยประกันภัย และขยายงานบริการลูกค้า

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
4 ต.ค. 58
4 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ""ประจำสาขา ประจำสาขา ตึกคอมฯ แลนด์มาร์คพลาซ่า อุดรธานี""
ด่วน!!

- ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 ต.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด ""ประจำสาขา ตึกคอมฯ แลนด์มาร์คพลาซ่า อุดรธานี"" ด่วนมาก !!
- ทำการสำรวจข้อมูลเกี่ยวกับกลุ่มลูกค้าในพื้นที่เพื่อใช้ประโยชน์ในการวางแผนทำกิจกรรมการตลาดโรงภาพยนตร์ - ประสานงานในการจัดกิจกรรมการตลาดในระดับสาขา และจัดหาวัสดุอุปกรณ์และขอความสนับสนุนจากฝ่ายที่เกี่ย...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
3 ต.ค. 58
6 . อาจารย์สอนภาษาญี่ปุ่น
สอนภาษาญี่ปุ่นให้กับผู้ฝึกงานชาวไทยที่จะเดินทางไปฝึกงานที่ประเทศญี่ปุ่น ฟัง,พูด,อ่าน,เขียน

บริษัทจัดหางาน บิ๊กวัน โอเวอร์ซี จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ต.ค. 58
7 . พนักงานขาย-ประจำเป็นสาขาอุดรธานี
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1. บริหารยอดขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำนด 2. ให้บริการ แก้ไขปัญหาเบื้องต้นและสร้างความสัมพันธ์ที่ดีกับร้านค้า 3. รวบรวมข้อมูลด้านการขายและการตลาดเพื่อรายงานผู้บังคับบัญชา ...

บริษัท สแปร์พาร์ท 24 จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง+คอมมิชชั่น+ค่าโทร+รถประจำตำแหน่ง
3 ต.ค. 58
8 . พนักงานขายรถจักรยานยนต์ (สาขาสามแยกอาชีวะ)
1. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานขาย การตลาด 2. งานส่งเสริมการขาย 3. สรุปรายงานวิเคราะห์ยอดขาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามดครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
9 . พนักงานขายและที่ปรึกษาสมาชิก สาขา เซ็นทรัลอุดรธานี
- สร้างยอดขาย แนะนำให้ผู้สนใจสมัครเป็นสมาชิกฟิตเนส - ให้คำปรึกษาด้านสุขภาพแกสมาชิกอย่างถูกต้อง - ทำการแนะนำการออกกำลังกายเบื้องต้นแก่สมาชิกใหม่อย่างเหมาะสม - ออกกำลังกายเพื่อสุขภาพที่แข็งแรง และรัก...

Fitness First (Thailand) Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าความสามารถ เดือนละ 18,000 บาท และค่าคอมมิชชั่นขั้นต่ำ เดือนละ 15,000 บาท
2 ต.ค. 58
10 . แคชเชียร์ด่วนมาก!!
1.สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขาย และบริการตามที่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดไว้ 2.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้ารวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆเป็นอย่างดี 3.มีความรู็ในการสรุปปิดการขาย-บริการ จัดเรีย...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
11 . ช่างยนต์/ บริการ (สาขา วังสามหมอ)
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม การบริการประจำสาขา

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
12 . ช่างยนต์/บริการ (สาขา โพนพิสัย)
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม การบริการประจำสาขา

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
13 . ผู้จัดการฝ่ายจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (CRM Manager)
1. พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้าในการยึดมั่นในมาตรฐานเฉพาะ 2. รับผิดชอบงานลูกค้าสัมพันธ์ 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข 4. บริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของ ณัฐ...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
14 . ช่างยนต์/ ช่างบริการ (ประจำสาขาศรีธาตุ)
ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม/บริการ ประจำสาขา

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามดครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
15 . After Sales Service Manager (Bigbike)
1.ติดตาม/ตรวจสอบ การปฎิบัติงานของศูนย์บริการให้เป็นไปตามที่บริษัทฯ กำหนด และตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางแผน ควบคุม และดูแลการซ่อมให้มีคุณภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่กำหนดไว้ และมีการพัฒนาอย่างต่อเนื่องเพื่...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่รับรถ (ประจำ BMW)
1) ตรวจเช็คสภาพรถยนต์ก่อนนำเข้าซ่อม 2) ติดต่อกับลูกค้าเรื่องรายงานการซ่อม 3) เสนอใบราคา ประมาณราคารายการซ่อม 4) การส่งเอกสารให้แผนกซ่อมเครื่องยนต์ ตัวถังและสี 5) ประสานงานการซ่อม 6) ติดตามความค...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
17 . พนักงานต้อนรับร้านกาแฟ
ต้อนรับลูกค้าและดูแลอำนวยความสะดวกในด้านต่างๆ ภายในร้านกาแฟ แนะนำเครื่องดื่มหรือสินค้าในร้านกาแฟพร้อมทั้งเสนอโปรโมชั่น และสามารถปฎิบัติงานเป็นแคชเชียร์ในร้านกาแฟได้

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ควบคุมการทำงานช่าง (ประจำ BMW)
หัวหน้าช่าง : ควบคุม วิเคราะห์งาน และงานซ่อมของช่าง ช่างบริการ : รับผิดชอบในส่วนของการซ่อมรถยนต์

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
19 . พนักงานขายรถจักรยานยนต์ (ประจำสาขาวังสามหมอ)
1. ต้องมีความรู้ในการขาย คำนวณค่างวด ทำสัญญา คีย์สัญญาซื้อขาย รับชำระค่างวด ปิดการขาย ส่งมอบรถ 2. มีความรู้เกี่ยวกับสินค้า ยี่ห้อรถ และราคารถ

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ด่วน)
1. คีย์ข้อมูลทางบัญชี 2. จัดเก็บเอกสารทางบัญชี 3. ดูและงานด้านรับ - จ่าย 4. รับวางบิลพร้อมตรวจสอบเอกสารความถูกต้อง 5. งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ต.ค. 58
 พบ 47 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ