เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
2 ก.ย. 57
2 . Sale Supervisor ประจำภาคอิสานตอนบน ด่วนมากที่สุด!!
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าขอ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
2 ก.ย. 57
3 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาอุดรธานี)
- ดูแลรับผิดชอบทีมงานประจำสาขา - บริหารทีมงานขาย - บริหารทีมงานบริการหลังการขาย - เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีม - สรรหาสมาชิกประจำสาข...

HYUNDAI by TLS Group South East Asia Co.,Ltd.
1 อัตรา
2 ก.ย. 57
4 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำที่อุดร)
- ปฎิบัติงานในห้องแล็ป,ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีคลินิก ด้านโลหิตวิทยา ด้านธนาคารเลือด ด้านจุลทรรศนคลินิก และรับผิดชอบงานด้านเอกสารคุณภาพ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ก.ย. 57
5 . Business Officer (เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจ) ประจำสาขาอุดรธานี **ต้องการคนในพื้นที่เท่านั้น**
-ติดต่อและให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กับองค์กร -นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้แก่ลูกค้า -ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -รับผิดชอบงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000+คอมมิชชั่น
2 ก.ย. 57
6 . ผู้จัดการฝ่ายขาย/ผู้จัดการฝ่ายการตลาด
- บริหารงานและควบคุมงานขาย - บริหารทีมงานขายให้มีประสิทธิภาพ - วางแผนเรื่องการเพิ่มยอดขาย

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
2 อัตรา
1 ก.ย. 57
7 . แม่บ้านผู้บริหาร
ดูแลและทำความสะอาดบ้าน รวมถึงงานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
8 . หัวหน้าแผนกอะไหล่ NISSAN
- กำหนดนโยบายและวางแผนงาน ในการบริหารให้เป็นไปตามเป้าหมายขององค์กร - จัดตั้งองค์กรและทรัพยากร เพื่อสนับสนุนเป้าหมายขององค์กร - ควบคุมและกำหนดกระบวนการต่างๆ ขององค์กรให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายท...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
9 . ผู้จัดการฝ่ายปฎิบัติการ
บริหารงานจัดการด้านแปลงงานได้ดี มีความรู้เรืองยางกับปาลม์น้ำมัน เป็นอย่างดี

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ส.ค. 57

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
30 ส.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่สโตร์
1. ตรวจเช็ครับเข้าสินค้าทุกรายการที่เคลื่อนไหวเข้ามาในคลังสินค้า 2. จัดเก็บสินค้าตามหมวดหมู่สินค้าที่กำหนดให้เรียบร้อย 3. จัดจ่ายสินค้าตามรายการใบเบิกให้ถูกต้องและทันต่อเวลา 4. บริหารการใช้พื้นที่ใ...

บริษัท แมซซ์คอร์ป (ประเทศไทย) จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
30 ส.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเดินรถ
1.วางแผนการเดินรถ 2.ควบคุมดูแลรถและพนักงานขับรถ 3.อื่นๆ

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.จนท.บัญชี ลูกหนี้ - วางบิล ตามหนี้ - สรุปยอดหนี้ทั้งหมด - ออกบิล - อื่นๆ 2.จนท.บัญชี ค่าใช้จ่ายและภาษี - ทำเบิกจ่ายค่าแรง ค่าใช้จ่ายทั้งหมด - สรุปรายจ่ายขของบริษัททั้งหมดในแต่ละเดือน ...

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 57
14 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า
1.บริหารจัดการคลังสินค้าภายในบริษัท 2.จัดทำสต๊อกสินค้าทั้งหมด 3.ดุแลจัดการช่างในบางส่วน 4.อื่นๆ

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 57
15 . พนักงานPC ประจำห้าง
ขายและแนะนำสินค้าของบริษัท ประจำห้างทั่วประเทศ

บริษัท พนมภากร จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000
29 ส.ค. 57
16 . Web Programer/Web Master
ออกแบบดูแลเว็บไซด์ ออกแบบดูแล Fanpage ออกแบบสื่อสิ่งพิมพิ์

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 ส.ค. 57
17 . พนักงานขายประจำร้านกาแฟ
พนักงานขายกาแฟสด ดูแลหน้าร้านและความสะอาดเรียบร้อยภายในร้าน ต้อนรับลุกค้า ร้านค้าอยู่ที่ ยูดี

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
29 ส.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำที่อุดรธานี
1. รวบรวมเอกสารด้านการบัญชี 2. ลงบัญชีเบื้องต้น

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ส.ค. 57
19 . Business Development Manager
Bellagio Pools offers very good salary package fix + attractive commission Candidates must have a good experience in sales and marketing. Must be able to learn quickly. Training will be provided by t...

Siam Universal Impex Co., Ltd
3 อัตรา
เงินเดือน As per candidate experience
27 ส.ค. 57
20 . เลขานุการ
ติดตามงาน ประสานงาน จดบันทึกวระการประชุม งานด้านเอกสาร

บริษัท ไทยฮั้วแพลนเทชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 ส.ค. 57
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ