เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานคลังสินค้า (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.อุดรธานี)
- รับผิดชอบงานสินค้าคงคลังทั้งหมด - ดำเนินการรับสินค้าเข้า และจ่ายสินค้าออกในรูปแบบ FIFIO - งานสรุปยอดสินค้าคงคลัง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 10,000 บาทขึ้นไป
11 ก.พ. 59
2 . Sale Area อุดรธานี,หนองบัวลำภู,เลย,หนองคาย,บึงกาฬ
1. บริหารควบคุมดูแล บริหารงานขายสินค้าประเภทโทรศัพท์มือถือ ให้ได้ตามเป้าหมายในแต่ละเดือน 2. บริหารจัดการและวางแผนกระบวนการให้มีประสิทธิภาพ 3. สรุปผลการขายและปัญหาต่างๆ รายงานต่อผู้บริหารทราบ 4....

บริษัท ไทย ออปโป้ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 + คอมมิชชั่น + ค่าเดินทาง(ค่าน้ำมัน)
11 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาอุดรธานี วันที่ 15-16 ก.พ. สมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่สาขาอุดรธานี 10.00-16.00 น.
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
25 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
11 ก.พ. 59
4 . FCR ประจำสาขาอุดรธานี
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 15,000/เดือน
11 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่บริการสินเชื่อ Tesco Visa Card ประจำสาขาบึงกาฬ, สว่างแดนดิน, ท่าบ่อ, รังสินา, นาดี, กุมภวาปี, ตลาดยูดีทาวน์ จ.อุดรธานี
1.รับผิดชอบการขายบัตร Tesco Visa Card และเสนอบริการขายอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง เช่น สินเชื่อส่วนบุคคล, สินเชื่อผ่อนชำระสินค้า ตลอดจน ผลิตภัณฑ์เกี่ยวกับประกันในด้านต่างๆ ได้แก่ ประกันสุขภาพ, ประกันอุบัติเหต...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-13,000 + คอมมิชชั่น
11 ก.พ. 59
6 . โฟร์แมนตรวจแบบและประเมินราคา (สาขาอุดรธานี)
- ควบคุมงาน ประสานงานออกแบบก่อสร้างให้ถูกต้องตามหลักวิศวกรรม - ถอดแบบ ประเมินราคา วิเคาระห์ต้นทุน สืบราคา ตืดต่อประสานงานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท บุญถาวรเซรามิค จำกัด
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
7 . Admin Transports (ประจำคลังสินค้า จ.อุดรธานี)
1. วางแผนและติดตามสถานะการจัดส่งสินค้า 2. จัดทำรายงานการจัดส่งสินค้า 3. ประมาณการค่าใช้จ่ายของหน่วยงาน 4. ประสานงานกับฝ่ายบุคคลที่สำนักงานใหญ่ 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอลเอฟ โลจิสติกส์ (ประเทศไทย) จำกัด/ LF Logistics (Thailand) Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 -14,000
11 ก.พ. 59
8 . นักบริหารงานขาย สาขาอุดรธานี
- รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
9 . Branch Manager (อุดรธานี)ด่วน มาก!!
•Oversee the new and renew sales operation both agent and direct sales in the assigned area to meet the target. •Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, hu...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
11 ก.พ. 59

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+ค่าบริหารทีม+ค่าตำแหน่ง
11 ก.พ. 59
11 . เจ้าหน้าที่การตลาดประจำ จ.อุดรธานี ด่วน
1.วางแผนการตลาดบริการ Fixed Broadband และกำหนดเป้าหมายยอดขายในพื้นที่รับผิดชอบ 2.จัดทำสื่อประชาสัมพันธ์บริการ Fixed Broadband ให้เป็นที่รู้จักในพื้นที่รับผิดชอบ 3.จัดกิจกรรมการตลาด เพื่อสนับสนุนงานข...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 18,000-20,000 บาท
11 ก.พ. 59
12 . รองผู้ช่วยผู้จัดการ ประจำสาขา "ตึกคอมฯ อุดรธานี" ด่วนมาก !!
ควบคุมดูแลงานในส่วนโรงภาพยนตร์ ตรวจสอบการปฏิบัติงานของเจ้าหน้าที่ในโรงภาพยนตร์ทุกแผนกให้อยู่ในคุณภาพมาตรฐานการปฏิบัติงานที่กำหนด **ติดตามข่าวสาร การรับสมัครงาน เพิ่มเติม ได้ ที่ Facebook Fanpage ตา...

บริษัท เอส เอฟ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
13 . เจ้าหน้าที่พัฒนาบุคลากร (ประจำจ.อุดรธานี)
1.สำรวจความต้องการฝึกอบรมประจำปีของพนักงาน 2.ดูแลประสานงานและอำนวยความสะดวกในการจัดส่งพนักงานเข้าฝึกอบรม 3.จัดโปรแกรมการอบรมพนักงานภายในบริษัท 4.จัดเตรียมเอกสาร สถานที่ สื่อการสอน โสตทัศนูปกรณ์ ในก...

บริษัท น้ำตาลกุมภวาปี จำกัด และ บริษัท น้ำตาลเกษตรผล จำกัด
1 อัตรา
11 ก.พ. 59
14 . หัวหน้าส่วนทรัพยากรมนุษย์ จ.อุดรธานี(STA-UD)
วางแผนและบริหารงานของฝ่ายทรัพยากรมนุษย์ ควบคุมอัตรากำลัง งานสรรหาและว่าจ้าง งานค่าตอบแทนและสวัสดิการ งานฝึกอบรมและพัฒนาบุคลากร งานแรงงานสัมพันธ์ งานธุรการ การควบคุมค่าใช้จ่าย และการปรับปรุง...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
15 . หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD)
ควบคุมกระบวนการผลิตให้เป็นไปอย่างต่อเนื่อง และสม่ำเสมอในด้านของคน เครื่องจักร วัตถุดิบ และวิธีการ ค้นหาสาเหตุที่ทำให้เกิดปัญหาต่างๆในกระบวนการผลิตในทุกๆด้านพร้อมทั้งเสนอแนะแนวทางเพื่อแก้ไขและป้องกัน ม...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
16 . หัวหน้าแผนกซ่อมบำรุง ประจำสาขาอุดรธานี (STA-UD)
รับนโยบายและคำสั่งจากผู้บังคับบัญชา เพื่อควบคุม ดูแล ตรวจสอบ ซ่อม รวมทั้งติดตามผล ในส่วนของงานเอกสารและเครื่องจักรที่รับผิดชอบรวมถึงงานซ่อมทั่วไปภายในโรงงานตามใบแจ้งซ่อม พร้อมจ่ายงานให้แก่พนักงานใต้บั...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
17 . วิศวกรบอยเลอร์ ประจำสาขาอุดรธานี STA-UD
- วางแผน ควบคุม ปรับปรุง ซ่อมแซมบอยเลอร์

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
18 . เจ้าหน้าที่ประเมิน DRC ประจำภาคอีสานตอนบน
1.ประเมิน DRC เศษยางรับเข้า 2.ติดตามผลคุณภาพวัตถุดิบรับเข้า 3.ติดตามการสุ่มตัวอย่างและทดสอบ DRC ให้อยู่ในมาตรฐานที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ก.พ. 59
19 . แคชเชียร์ (ประจำBMW)
1.ปฏิบัติงานด้านการบริการเกี่ยวกับการรับเงินสดและทอนเงินสดหน้าร้าน 2.รับผิดชอบเงินทอนที่มีอยู่ในสาขา/รับผิดชอบดูแลเงินสดย่อยสาขา 3.รับผิดชอบในการจัดทำเอกสารการเงินทั้งหมด รวมทั้งทำรายงานสรุปปิดยอดขา...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ก.พ. 59
20 . กราฟฟิค ดีไซด์
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์

บริษัท มีไอเดีย เซ็นเตอร์ แอนด์ ซัพพลาย จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000+
10 ก.พ. 59
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ