เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (BA) (ประจำอำเภอ จังหวัดอุดรธานี)
รับผิดชอบการขายตรง เปิดลูกค้าใหม่ การสาธิตสินค้า การเยี่ยมลูกค้า ในพื้นที่อำเภอที่บริษัทกำหนดในจังหวัดอุดรธานี โดยบริษัทจะมีทีมงานผู้เชี่ยวชาญร่วมทำตลาดช่วยในช่วง 1-2 เดือนแรก สร้างฐานลูกค้าได้จำนว...

บริษัท เสียง2ด้าน มีเดีย จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป / ค่าน้ำมันรถ / คอมมิชชั่่น
22 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่การตลาดโครงการอาวุโส (Senior Project Marketing Officer)
1. รับผิดชอบงานด้านการตลาดโครงการ เช่น สำรวจโครงการ การเตรียมความพร้อมด้านการตลาดเพื่อเปิดขายโครงการ การจัดทำสื่อโฆษณาของโครงการ , การจัดกิจกรรมทางการตลาด เป็นต้น 2. วางแผนและดำเนินกิจกรรมการตลาดโค...

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000
22 พ.ค. 58
3 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) ประจำโครงการที่อุดรธานี
ควบคุมแลงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัท ให้คำปรึกษาแนวทาง วิธีการทำงานให้กับทีมงาน รวมถึงการประสานงานในด้านการก่อสร้างกับทีมงานและผู้รับเหมา

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
4 . หัวหน้าฝ่ายผลิต
- ควบคุมงานฝ่ายผลิตทั้งหมด - จัดทำแผนการผลิต - ควบคุมการผลิตให้สามารถผลิตสินค้าได้ตรงตามมาตรฐาน และเป็นไปตามแผนงานอย่างมีประสิทธิภาพ - ควบคุม และตรวจสอบการปฏิบัติงานของพนักงานในฝ่ายผลิตให้เป็นไปอย่...

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่การตลาด และ ประสานงาน
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.หาลูกค้าใหม่ 3.จัดทำข้อมูลการตลาด ทำแผนการตลาด 4.งานที่เกี่ยวกับการตลาดทั้งหมด 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
22 พ.ค. 58
6 . พนักงานขาย (ประจำสาขาตึกคอมอุดรธานี)
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
22 พ.ค. 58
7 . Branch Manager (อุดรธานี)
•Oversee the new and renew sales operation both agent and direct sales in the assigned area to meet the target. •Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, hu...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
22 พ.ค. 58
8 . นักเทคนิคการแพทย์ (สาขาอุดร)
- ปฎิบัติงานในห้องแล็ป,ห้องปฏิบัติการ, ด้านเคมีคลินิก, ด้านโลหิตวิทยา, ด้านธนาคารเลือด ด้านจุลทรรศนคลินิก - รับผิดชอบงานด้านเอกสารคุณภาพ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
22 พ.ค. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
22 พ.ค. 58
10 . เจ้าหน้าที่กฎหมาย
1.ติดตามลูกหนี้ค้างชำระโดยใช้วิธีการทางกฎหมาย 2.เร่งยอดการฟ้องร้องลูกค้า

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่ประเมินสินเชื่อ
1. ตรวจสอบการทำงานของพนักงานขาย 2. ตรวจสอบประวัติลูกค้า และตรวจสอบเงื่อนไขของการเช่าซื้อ 3. ติดตามและดูแลสัญญาเช่าซื้อจนถึงห้องมั่นคง

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
12 . แคชเชียร์
หน้าที่ 1.สามารถปฏิบัติตามขั้นตอนการขาย และบริการตามที่บริษัทตามที่บริษัทกำหนดไว้ 2.มีความรู้ ความเข้าใจเกี่ยวกับสินค้ารวมถึงรายการส่งเสริมการขายต่างๆเป็นอย่างดี 3.มีความรู็ในการสรุปปิดการขาย-บริ...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่อะไหล่ (สาขาสามแยกอาชีวะ สาขาบ้านห้วย สาขาบ้านผือ สาขาหนองวัวซอ สาขาอำเภอเพ็ญ สาขาโนนสะอาด และสาขาน้ำโสม)
1.ดูแลห้องอะไหล่ (ความสะอาดเรียบร้อยของชั้นวางอะไหล่ และจัดเรียงอะไหล่ให้ถูกต้อง) 2.ดูแลและควบคุมสต็อกอะไหล่ (โดยจัดให้มีสต็อกอย่างเหมาะสม) 3.ดำเนินการเรื่องทำใบเบิกอะไหล่ และรับอะไหล่ให้ทางศูนย์บริ...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
7 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 58
14 . พนักงานขายรถยนต์ NISSAN/BMW
รับผิดชอบงานด้านการขาย และการบริการลูกค้า

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
6 อัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
22 พ.ค. 58
15 . Senior Engineer ประจำสาขา จ.อุดรธานี (PSE)
- รับผิดชอบควบคุมงานวิศวกรรม ทางภาคอีสาน - งาน Process Mangement ของโรงงานยางแท่ง - ประสานงานร่วมกับทางต้นสังกัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
16 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
21 พ.ค. 58
17 . หัวหน้าส่วนสิ่งแวดล้อม ประจำสาขา อุดรธานี (STA-UD)
1. ควบคุมดูแลระบบสิ่งแวดล้อมภายในภายนอกโรงงาน 2. ดูแลเรื่องการระบายมลพิษออกสู่ภายนอก 3. วิเคราะห์ปริมาณมลพิษในระบบป้องกันสิ่งแวดล้อม *** หากต้องการสมัครผ่าน E-mail กรุณาระบุตำแหน่งและสาขาที่สมัคร...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 พ.ค. 58
18 . Sale Engineer
บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด ต้องการรับสมัครงาน ตำแหน่ง Sale Engineer (พนักงานขาย) รายละเอียดงาน - งานขาย และออกแบบงานระบบ Computer, Network, Server, CCTV, ไฟฟ้า เป็นต้น สว...

บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
21 พ.ค. 58
19 . พนักงานขาย
แนะนำและบริการลูกค้า

บริษัท มิตซูชาญออโต้ บ้านผือ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000-10,000
21 พ.ค. 58
20 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต ( Production Manager)
1. การวางแผนการผลิต - ประมาณการผลิต - วางแผนการใช้เครื่องจักร กำลังคน และวัตถุดิบ 2. การควบคุมการผลิต - กำหนดตารางการผลิต - ควบคุม ตรวจสอบกระบวนการผลิต

บริษัท เวิลด์ฟอร์เรสท์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 พ.ค. 58
 พบ 26 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ