เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . รับสมัครด่วน!! แคชเชียร์,พนักงานจัดเรียงสินค้า,Bakery,ผู้ช่วยแม่ครัว ประจำสาขา อ.บ้านห้วย,บ้านดุง,บ้านผือ,กุมภวาปี(จ.อุดรธานี)
พนักงานจัดเรียงสินค้า - จัดเรียงสินค้าภายในร้านพร้อมตรวจสอบวันหมดอายุของสินค้า - นับสต๊อกสินค้าและจัดโปรโมชั่นของร้านค้าให้ update ตลอดเวลา พนักงานแคชเชียร์ - ให้บริการและคิดเงินให้กับลูกค้าประจำเ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
100 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
2 ต.ค. 57
2 . Business Officer (เจ้าหน้าที่การตลาดธุรกิจ) ประจำสาขาอุดรธานี
-ติดต่อและให้บริการลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อขยายฐานลูกค้าให้กับองค์กร -นำเสนอผลิตภัณฑ์และบริการอื่นๆให้แก่ลูกค้า -ติดต่อประสานงานทั้งภายในและภายนอกองค์กร -รับผิดชอบงานต่างๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท แอดวานซ์ แอดมินนิสเตรชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000+คอมมิชชั่น
2 ต.ค. 57
3 . ช่างซ่อมบำรุงรถแม็คโคร (ประจำสาขาอุดรธานี)
-ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อมรถแม็คโคร -ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมให้มีประสิทธิภาพ -ดำเนินการซ่อมงานฉุกเฉินและงานตามแผนงานซ่อมรถได้ - รับผิดชอบรักษาทรัพย์สินของบริษัทและรถบริการอย่างม...

HYUNDAI by TLS Group South East Asia Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 57
4 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาอุดรธานี)
- ดูแลรับผิดชอบทีมงานประจำสาขา - บริหารทีมงานขาย - บริหารทีมงานบริการหลังการขาย - เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีม - สรรหาสมาชิกประจำสาข...

HYUNDAI by TLS Group South East Asia Co.,Ltd.
1 อัตรา
2 ต.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป(ประจำสาขาอุดรธานี)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขายของบริษัท 2.จัดทำเอกสารภายในสาขาอาทิเช่น งานPM,งานเคลม และจัดเก็บเอกสารต่างๆ 3.ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท 4.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 5.งานอื่นๆที...

HYUNDAI by TLS Group South East Asia Co.,Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 57
6 . Sales Executive (ประจำสาขาอุดรธานี)
นำเสนอสินค้า และการบริหารของบริษัทฯต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เข้าพบลูกค้าเพื่อดูหน้างาน และแนะนำสินค้าบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า ปิดการขาย หาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ปฏิบัติงานตามหน้...

HYUNDAI by TLS Group South East Asia Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
2 ต.ค. 57
7 . Sale Supervisor ประจำภาคอิสานตอนบน ด่วนมากที่สุด!!
1. วางแผน วิเคราะห์ ติดตาม และประเมินผล พร้อมเสนอแนะแนวทางในการแก้ไขปัญหา การขาย, การตลาด และการส่งเสริมการขาย, การขยายช่องทางการขายใหม่ๆ ประกอบกับสร้างความสัมพันธ์อันดีให้กับพนักงาน และเพื่อนคู่ค้าขอ...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ต.ค. 57
8 . วิศวกรระบบ (System Engineer)
ติดตั้งงานระบบ Computer, Network, Server, CCTV เป็นต้น ดูแล ตรวจเช็ค ซ่อมแซมระบบ Computer, Network, Server, CCTV เป็นต้น

บริษัท ธรรมดี เทคโนโลยี อินทิเกรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
1 ต.ค. 57
9 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

บริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
1 ต.ค. 57
10 . นักเทคนิคการแพทย์ (ประจำที่อุดร)
- ปฎิบัติงานในห้องแล็ป,ห้องปฏิบัติการ ด้านเคมีคลินิก ด้านโลหิตวิทยา ด้านธนาคารเลือด ด้านจุลทรรศนคลินิก และรับผิดชอบงานด้านเอกสารคุณภาพ

บริษัท ไอเมด ลาบอราทอรี่ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
1 ต.ค. 57

บริษัท แอล.พี.เอ็น.ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
1 ต.ค. 57
12 . พนักงานบัญชี
1. บันทึกข้อมูลบัญชีรายรับและจ่าย,ทั่วไป,ขาย ตั้งค่าใช้จ่ายค้างจ่าย 2. จัดเตรียมเอกสาร ภาษี หัก ที่จ่าย,ภาษีซื้อ-ภาษีขาย 3. จัดเตรียมเอกสารรายรับ รายจ่าย 4. งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57
13 . ช่างไฟฟ้า
1. ซ่อมบำรุงระบบไฟฟ้าในโรงงาน,ดูแลระบบไฟฟ้าของเครื่องจักรและอาคารให้พร้อมใช้ตลอดเวลา 2.ปฏิบัติงานอื่นๆ ตามคำสั่งผู้บังคับบัญชา

บริษัท เวิลด์คอนกรีต จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ก.ย. 57

บริษัท พลัส พร็อพเพอร์ตี้ จำกัด - ในเครือแสนสิริ จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิและประสบการณ์
30 ก.ย. 57
15 . Qc Assistance
1.ตรวจสอบคุณภาพวัตถุดิบระหว่างกระบวนการผลิต 2.จัดทำรายงานผลการตรวจสอบคุณภาพของวัตถุดิบ ระว่างกระบวนการผลิตและ ผลิตภัณฑ์สำเร็จรูป 3.เมื่อพบผลิตภัณฑ์ที่ไม่เป็นไปตามข้อกำหนด (NC) ให้ออกใบรายงานผลิตภัณฑ...

บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่เอเซีย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
16 . Turning,Milling
1.กลึง-กัดขึ้นรูปงาน 2.ดูแลรักษาเครื่อง Turning,Milling เบื้องต้น 3.ตรวจสอบคุณภาพชิ้นงานภายหลังจากผลิตเสร็จเบื้องต้น 4.ดูแลรักษาเครื่อง Turning,Milling 5.Machine งานขึ้นรูปทำงานจากการเขียนโปรแกรม...

บริษัท ฮอล์ม แมชชีนเนอรี่เอเซีย จำกัด
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
17 . Web Programer/Web Master
1 ออกแบบ และพัฒนา เว็บไซด์บริษัท NAT Motorsales,NAT Autocar,NAT Bavarian และ Bigwing 2 การบริหารเว็บไซด์ ด้วย SEO 3 ดูและระบบ WEB HOSTING ของ Natmotor Group ทั้งหมด 4 ดูแลฐานข้อมูล Database PHP,S...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ก.ย. 57
18 . เจ้าหน้าที่การตลาด และ ประสานงาน
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.หาลูกค้าใหม่ 3.จัดทำข้อมูลการตลาด ทำแผนการตลาด 4.งานที่เกี่ยวกับการตลาดทั้งหมด 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ย. 57
19 . เจ้าหน้าที่การตลาด และ ประสานงาน
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า 2.หาลูกค้าใหม่ 3.จัดทำข้อมูลการตลาด ทำแผนการตลาด 4.งานที่เกี่ยวกับการตลาดทั้งหมด 5. อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
30 ก.ย. 57
20 . อาจารย์สอนภาษาเกาหลีประจำอุดรธานี ลำปาง
สอนภาษาเกาหลีให้กับคนหางานที่จะไปทำงานประเทศเกาหลี จัดส่งโดยรัฐ

โรงเรียนแม้นศรีพัฒนาวิชาชีพและภาษา
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถ
30 ก.ย. 57
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ