เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าทีมขายเขต จ.อุดรธานี
- ดูแลรับผิดชอบงานของแต่ละสาขาในเขตพื้นที่รับผิดชอบ - ตรวจสอบคุณภาพ มาตรฐานการทำงานในทุกสาขาให้เป็นไปตามนโยบาย - ควบคุมดูแลให้พนักงานปฏิบัติตามนโยบาย กฎระเบียบและข้อบังคับของบริษัท - มีความเป็นผู้น...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มี.ค. 58
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (อุดรธานี)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
27 มี.ค. 58
3 . Branch Manager (อุดรธานี)
•Oversee the new and renew sales operation both agent and direct sales in the assigned area to meet the target. •Direct all operational aspects including distribution operations, customer service, hu...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน negotiable
27 มี.ค. 58
4 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน (ประจำ จ.อุดรธานี)
* ควบคุมและดูแลการบันทึกบัญชีรับ-จ่าย, บัญชีทั่วไป และจัดทำภาษีต่าง ๆ นำส่งกรมสรรพากร * ควบคุมและดูแลด้านต้นทุนโรงงานรวมถึงสต๊อก * ตรวจสอบการจัดทำบัญชีค่าแรง * จัดทำรายงานต่าง ๆ ด้านบัญชีเพื่อนำส่ง...

Thai Wah Starch Public Company Limited
1 อัตรา
27 มี.ค. 58
5 . ช่างยนต์, ช่างกลโรงงาน และช่างกลไฟฟ้า (ประจำ จ.อุดรธานี)
*ซ่อมแซมและบำรุงรักษาเครื่องจักรกลการผลิตในโรงงาน รวมถึงการดัดแปลงเครื่องจักรกล *ซ่อมแซมและบำรุงรักษาระบบไฟฟ้ากำลัง *ซ่อมแซมและบำรุงรักษารถทุกประเภทในโรงงาน

Thai Wah Starch Public Company Limited
3 อัตรา
27 มี.ค. 58
6 . พนักงานควบคุมคุณภาพ (ประจำที่กาฬสินธุ์ / อุดรฯ)
เก็บตัวอย่างจากกระบวนการผลิต เตรียมสารเคมี วิเคราะห์ค่าพารามิเตอร์ต่าง ๆ ในกระบวนการผลิต Biogas และโรงบำบัดน้ำเสีย

Thai Wah Starch Public Company Limited
2 อัตรา
27 มี.ค. 58
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ลงบันทึกบัญชีประจำวัน - งานอื่นๆมี่ได้รับมอบหมาย

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
4 อัตรา
เงินเดือน ต่อรองได้
27 มี.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า ช/ญ ประจำสาขาหนองหาน จ.อุดรธานี
สินเชื่อ (ชาย) หน้าที่ - รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ส่งเสร...

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
27 มี.ค. 58
9 . หัวหน้าพนักงานขาย (สาขาอุดรธานี) Urgently Required !!

- ดูแลและรับผิดชอบการขายสินค้าของบริษัทฯภายในจังหวัดสระบุรี - พัฒนาด้านการตลาดเพื่อสร้างยอดขาย - ดูแลลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ - ควบคุมทีมขายหน่วยรถเงินสด

AJE THAI CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 58
10 . พนักงานขายรถยนต์ NISSAN/BMW
รับผิดชอบงานด้านการขาย และการบริการลูกค้า

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
หลายอัตรา
เงินเดือน สามารถเจรจาต่อรองได้ + Commission
27 มี.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
1.อนุมัติสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.สมัครประกัน กรณีลูกค้าซื้อประกันรถหาย 3.อนุมัติส่วนลดค่างวดกรณีปิดสัญญา 4.บันทึก Black List รถยึด รถคืน 5.ตัดรถยึด ตรวจสต็อกรถยึด 6.ตั้งทรัพย์รอการขายร...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1.จัดทำรายงานรายชื่อลูกค้าค้างชำระ 1 -2 งวด เพื่อใช้ในการโทรติดตาม 2.จัดทำรายงานลูกค้าที่ติดต่อไม่ได้หรือที่ผิดนัด ส่งให้พนักงานเร่งรัดหนี้สินออกติดตาม 3.ส่ง SMS เพื่อแจ้งลูกค้าที่ไม่รับสายหรือติดปร...

กลุ่มบริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58

บริษัท เบญจจินดา โฮลดิ้งจำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 58

บริษัท มอนเด นิสซิน (ประเทศไทย) จำกัด
4 อัตรา
26 มี.ค. 58
15 . ผู้จัดการโครงการ
1.บริหารโครงการก่อสร้าง 2.บริหารอัตรากำลังคนงานก่อสร้าง 3.ประสานงานติดต่อหน่วยงานราชการที่สำคัญ 4.จัดซื้อ / จัดจ้าง ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท วีสถาปัตย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เจราจาต่อรอง
26 มี.ค. 58
16 . พนักงานขายและช่างเทคนิค (ประจำสาขาตึกคอมอุดรธานี)
- แนะนำสินค้าและบริการ - จัดเรียงสินค้าในสาขาให้เรียบร้อยอยู่เสมอ - ดูแลสาขา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย - ช่างเทคนิคต้องสามารถซ่อมและประกอบคอมพิวเตอร์ได้

บริษัท เจ.ไอ.บี. คอมพิวเตอร์ กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,519+ค่าคอมมิชชั่น
26 มี.ค. 58
17 . *** พนักงาน PC อ.เมือง จ.อุดรธานี ด่วน!!!
งานบริการแนะนำสินค้าเพื่อขาย

บริษัท พิดิไลต์ แบมโก จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
25 มี.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบัญชี
บันทึกรายรับ-รายจ่าย จัดทำบัญชีลูกหนี้-เจ้าหนี้ จ่ายเช็ค ติดตามทวงถามการจ่ายชำระของลูกหนี้ รายงานสรุปยอดขายประจำเดือน ดูแลควบคุมสต๊อกสินค้า งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการเดินรถ
1.วางแผนการเดินรถ 2.ควบคุมดูแลรถและพนักงานขับรถ 3.อื่นๆ

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 มี.ค. 58
20 . พนักงานต้อนรับ และช่างซ่อมโทรศัพท์มือถือ (จ.อุดร)
- ต้อนรับลูกค้า - ทำงานที่ศูนย์บริการ ตามสาขาต่างๆทั่วกรุงเทพและปริมณฑล เช่น สาขาเดอะมอลล์งามวงศ์วาน สาขาถนนพระรามที่ 2 , สาขาอยุธยา, สาขาอุดร ฯลฯ เป็นต้น (สามารถเลือกสาขาที่ต้องการอยู่ประจำได้) ...

บริษัท โมบาย ชัวร์ จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 up (ตามประสบการณ์และความสามารถ) +เบี้ยขยัน +incentive
24 มี.ค. 58
 พบ 32 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ