เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่อาวุโสแผนกทรัพยากรบุคคล (สาขาอุดรธานี)
1. งานสรรหาอัตรากำลัง (Recruitment) 2. งานบริหารค่าจ้างและสวัสดิการ (Benefit & Welfare) 3. งานฝึกอบรม (Training) 4. งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
21 ธ.ค. 57
2 . IT Support / ช่างเทคนิค
1.Support และ Service งานไอที ตามที่ได้รับมอบหมาย 2.ติดตั้งอุปกรณ์ IT วิเคราะห์อาการ/ซ่อม คอมพิวเตอร์ ทั้ง Hardwere และ Softwere ได้, เครื่อง Printer Laser printer และอุปกรณ์ต่อพ่วงอื่นๆ 3.รับผิ...

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ดอทเควี เว็บ แอนด์ เซอร์วิส
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท และประสบการณ์
20 ธ.ค. 57
3 . พนักงานประจำร้านยูนิโคล่ (Full-Time) - ประจำสาขาเซ็นทรัลพลาซ่าอุดรธานี
• ให้บริการลูกค้าด้วยความสุภาพ และเป็นมิตร • ดูแลความสะอาด และความเป็นระเบียบเรียบร้อยของร้านตามมาตรฐานของยูนิโคล่ • เติม และจัดเรียงสินค้า • อำนวยความสะดวกในห้องลองสินค้า • แคชเชียร์ • บริการตัด...

UNIQLO (Thailand) Co.,Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ธ.ค. 57
4 . Mortgage Admin Officer (ประจำโครงการ Aspire จ.อุดรธานี)
Mortgage: • จัดเตรียมเอกสารลูกค้าส่งให้ฝ่ายโอนเพื่อเตรียมโอน • พิมพ์ใบมอบอำนาจ (ห้องที่โอนสด) ให้ลูกค้าเซ็นต์ • ส่งตารางนัดโอนให้ฝ่ายโอนรับทราบ เพื่อเตรียมพิมพ์ชุดจำนอง • ส่งโฉนดและเอกสารห...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
19 ธ.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (Room QC) โครงการ Aspire อุดรธานี
- ต้อนรับลูกค้าที่เข้ามาตรวจสอบห้องพักก่อนโอน - พาลูกค้าตรวจสอบความเรียบร้อยของห้อง - ตรวจรับ Defect จากลูกค้าและประสานงานผู้รับเหมาภายในโครงการเข้าแก้ไข ก่อนลูกค้าเข้าตรวจในรอบที่ 2 - งาน...

บริษัท เอพี (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
19 ธ.ค. 57
6 . Senior Engineer ประจำสาขา จ.อุดรธานี (PSE)
- รับผิดชอบควบคุมงานวิศวกรรม ทางภาคอีสาน - งาน Process Mangement ของโรงงานยางแท่ง - ประสานงานร่วมกับทางต้นสังกัดที่ อ.หาดใหญ่ จ.สงขลา

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
7 . วิศวกรติดตั้ง ประจำโซนอีสาน
ควบคุม ดูแลระบบการติดติดตั้ง เครื่องจักรภายในโรงงาน ทั้งโรงงานใหม่และโรงงานเก่า

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และประสบการณ์
19 ธ.ค. 57
8 . หัวหน้าแผนกวิศวกรบอยเลอร์ จังหวัดอุุดรธานี (STA-UD)
- วางแผน/ควบคุม /ปรับปรุง /ซ่อมแซม ในส่วนงานของเตาบอยเลอร์ - บริหารจัดการเชื้อเพลิง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
9 . ฝ่ายขายประจำภาคอีสาน
แนะนำเสนอขายบัตรเครดิต ประกันภัย ประกันชีวิต

บริษัท ธัชชนก โบรกเกอร์ จำกัด
10 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000-12,000
19 ธ.ค. 57
10 . หัวหน้าทีมขาย
นำทีมขายออกประชาสัมพันธ์ลูกค้าใหม่ บริการลูกค้าเก่า พื้นที่จังหวัดขอนแก่นและภาคอีสานที่เป็นฐานลูกค้าของแบงค์กรุงไทย และลูกค้าทั่วไป

บริษัท ธัชชนก โบรกเกอร์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-25,000
19 ธ.ค. 57
11 . หัวหน้างานขาย(Sales Supervisor)ปะจำโครงการที่อุดรธานี
รับผิดชอบการบริหารงานขายให้ได้ตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ อาทิเช่น การหาลูกค้าใหม่ การรักษา ฐานลูกฐานค้าเดิม การจัดทำข้อมูลลูกค้าเพื่อประโยชน์ด้านการขาย การติดตามลูกค้าเพื่อ ปิดการขาย การพาลูกค้าเยี่ยมชมโค...

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
12 . โฟร์แมน (Foreman) ประจำโครงการที่สกลนคร
ควบคุมงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัทฯ รับผิดชอบงานบริการหลังการขายของโครงการตลอดจนดูแลงานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย เช่น ความเรียบร้อยของโครงการ ดูแลเรื่องการจัดส่งวัสดุ เป็นต้น

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
13 . วิศวกรสนาม (Site Engineer) ประจำโครงการที่อุดรธานี
ควบคุมแลงานก่อสร้าง ให้ได้ตามเวลาและคุณภาพ ตามนโยบายของบริษัท ให้คำปรึกษาแนวทาง วิธีการทำงานให้กับทีมงาน รวมถึงการประสานงานในด้านการก่อสร้างกับทีมงานและผู้รับเหมา

บริษัท ธนาสิริ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ธ.ค. 57
14 . Laboratory Leader
- ควบคุมกระบวนการทดสอบคุณสมบัติอย่างแท่งตามมาตรฐาน - ทดสอบกระบวนการคุณสมับัติยางแท่ง - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 14,000 บาทขึ้นไป
18 ธ.ค. 57
15 . ช่างซ่อมบำรุงรถแม็คโคร (ประจำสาขาอุดรธานี)
-ให้คำปรึกษาเบื้องต้นกับลูกค้าเกี่ยวกับงานซ่อมรถแม็คโคร -ดูแลและรับผิดชอบงานซ่อมให้มีประสิทธิภาพ -ดำเนินการซ่อมงานฉุกเฉินและงานตามแผนงานซ่อมรถได้ - รับผิดชอบรักษาทรัพย์สินของบริษัทและรถบริการอย่างม...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
16 . ผู้จัดการสาขา (ประจำสาขาอุดรธานี)
- ดูแลรับผิดชอบทีมงานประจำสาขา - บริหารทีมงานขาย - บริหารทีมงานบริการหลังการขาย - เป็นที่ปรึกษาเกี่ยวกับการให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์ - ทำรายงานประจำเดือนเกี่ยวกับการดำเนินงานของทีม - สรรหาสมาชิกประจำสาข...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
1 อัตรา
18 ธ.ค. 57
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการประสานงานทั่วไป(ประจำสาขาอุดรธานี)
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้า และพนักงานขายของบริษัท 2.จัดทำเอกสารภายในสาขาอาทิเช่น งานPM,งานเคลม และจัดเก็บเอกสารต่างๆ 3.ประสานงานภายในและภายนอกบริษัท 4.จัดซื้ออุปกรณ์เครื่องใช้สำนักงาน 5.งานอื่นๆที...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
1อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
18 . Sales Engineer (ประจำสาขาอุดรธานี)
นำเสนอสินค้า และการบริหารของบริษัทฯต่อลูกค้ากลุ่มเป้าหมาย เข้าพบลูกค้าเพื่อดูหน้างาน และแนะนำสินค้าบริการที่เหมาะสมต่อลูกค้า ปิดการขาย หาลูกค้ารายใหม่และดูแลลูกค้าเก่าของบริษัทฯ ปฏิบัติงานตามหน้...

HYUNDAI BY TLS GROUP SOUTHEAST ASIA CO., LTD.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
18 ธ.ค. 57
19 . รับสมัครด่วน!! ผู้จัดการแผนกฝึกหัดประจำสาขา อ.บ้านห้วย,บ้านดุง,บ้านผือ,กุมภวาปี(จ.อุดรธานี)
- ผู้จัดการสาขาฝึกหัด ดูแลบริหารจัดการยอดขาย ควบคุมยอดสูญเสียที่เกิดขึ้นภายในสาขา - ผู้จัดการแผนกสาขาฝึกหัด แผนก Cashier/Food Non Food/ผักผลไม้/Bakery/Meat&Seafood; - บริหารจัดการดูแลแผนกพร้อมทั้งบ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
15 อัตรา
เงินเดือน 12,000 บาทขึ้นไป
17 ธ.ค. 57
20 . พนักงานแนะนำบัตรสมาชิก,หนองคาย,สกลนคร,นครพนม,เลย,อุดรธานี
แนะนำบัตรสมาชิกและผลิตภัณฑ์ของบริษัท

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 320/วัน
17 ธ.ค. 57
 พบ 29 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ