เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Supervisor / Regional Sales
1. วางแผนกลยุทธ์ สร้างสรรค์กิจกรรมทางการตลาดใหม่ๆ และควบคุมการจัดกิจกรรมพิเศษทางการตลาดต่างๆเพื่อกระตุ้นยอดขาย และเพิ่มจำนวนลูกค้า 2.ติดตามและประเมินสภาวะการแข่งขันของตลาดอย่างสม่ำเสมอ ปรับเปลี่ยนแผน...

บริษัท นิสชิน ฟูดส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
9 ธ.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายผักและผลไม้ (Section Manager- F&V) (สาขาอุดรธานี)
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกผักและผลไม้เพื่อให้บรรลุเป้าหมายของยอดขายและกำไร ควบคุมสต็อคสินค้า ลดการสูญเสียและค่าใช้จ่ายในการดำเนินงาน รักษามาตรฐานและพัฒนาปรับปรุงในส่วนของรูปแบบการโชว์สต็อค...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุดรธานี
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
9 ธ.ค. 59
4 . Sales Staff (Udon Thani branch สาขา อุดรธานี)
-To perform retail sales at OWNDAYS' Shops -To be responsible for the daily shop operations -To provide customers with professional advice -To perform Refraction on customers -To dispense and fit ...

OWNDAYS
10 อัตรา
เงินเดือน Starting at THB 23,000
9 ธ.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่บริการลูกค้า (เพศชาย) ประจำสาขาหนองหาน จ.อุดรธานี
- รับผิดชอบงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อให้มีคุณภาพตามหลักเกณฑ์ที่กำหนด - ตรวจสอบประวัติลูกค้า - บริหารไม่ให้มีหนี้เสียเกินที่กำหนดไว้ - ลงข้อมูลสัญญาเช่าซื้อสินเชื่อ - ก...

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + Incentive+อื่นๆ
9 ธ.ค. 59
6 . ผู้จัดการสาขาฝึกหัด เพศชาย/หญิง ประจำสาขาวังสามหมอ จ.อุดรธานี
รับผิดชอบดูแลและบริหารงานในสาขาที่รับผิดชอบ ในงานด้านการพิจารณา วิเคราะห์ ตรวจสอบในการอนุมัติสินเชื่อ รวมทั้งการบริหารทีมงานในสาขา เพื่อบรรลุให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัท ฯ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + ค่าตำแหน่ง+Incentive+ค่าบริหารทีม+อื่นๆ
9 ธ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ขาย (สาขาอุดรธานี)รับสมัครด่วน !
- บันทึกรับ-จ่าย - ตัดบิลขาย - ขายสินค้า

PSI HOLDING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
9 ธ.ค. 59
8 . ครูสอนภาษาเกาหลี
- รับสมัครครูผู้สอนภาษาเกาหลี (รับประจำ ไม่รับ part time) ทั้งชายและหญิง (ถ้ามีใบสอบวัดระดับ Topik ระดับ 3 ขึ้นไป จะได้รับการพิจารณาเป็นพิเศษ) - วุฒิปริญญาตรี เอกภาษาเกาหลี - ยินดีรับนักศึกษาจบให...

โรงเรียนโคเรียศึกษาอุดรธานี และนครพนม
4 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
9 . ผู้จัดการเขตขาย (Route Manager) สาขาอุดรธานี
-บริหาร ควบคุม ดูแลและวางแผน ให้ทีมงาน Sales Executive เข้าเยี่ยมและปฏิบัติการในร้านค้าตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อสร้างยอดขายให้เป็นไปตามเป้าหมาย -สื่อสารโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย ส่วน...

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
9 ธ.ค. 59
10 . นักบริหารงานขาย สาขาอุดรธานี
- รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
9 ธ.ค. 59
11 . พนักงานแคชเชียร์
- ขายแคชการ์ดในศูนย์อาหาร - สรุปยอดขายในแต่ละวัน - ดูแลการเบิก จ่าย อุปกรณ์ในศูนย์อาหาร

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท
9 ธ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่สื่อสารการตลาด
- ดูแลด้านการสื่อสารกับลูกค้า สื่อต่างๆ ของบริษัทฯ - ทำสื่อโฆษณา ป้ายโฆษณา - ดูแลงานด้าน social media , สร้าง online content , update และดูแลงานด้าน online marketing

บริษัท อุดรเฟรนด์ดีเวลลอปเมนท์ จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
13 . Leader
1.ควบคุมกระบวนการทดสอบคุณภาพยางแท่งให้เป็นไปตามมาตรฐานของสถาบันวิจัยยาง 2.วางแผนการทำงานของพนักงาน 3.สอนงานการทดสอบด้านอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับหน้างานให้พนักงานสามารถปฏิบัติงานได้อย่างถูกต้อง 4.ควบคุม...

Sumirubber Thai Eastern Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
14 . วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ประจำโซนอีสาน ด่วน!!! (PSE)
บริหาร ควบคุมงานติดตั้งและงานปรับปรุงเครื่องจักรในโซนอีสาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน วางแผนกำลังคนในการทำงาน และ ควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
9 ธ.ค. 59
15 . หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รวม...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
16 . ผู้จัดการสาขา
- ดูแลงานขายในเขตพื้นที่ - ดูแลร้านค้าเอเยนต์, ซับและร้านส่งในพื้นที่ - วางแผนการปฏิบัติงาน และทำรายงานสรุป รายวัน/ สัปดาห์/ เดือน - วางแผนอัตราการสั่งซื้อ และติดตามผลให้บรรลุเป้าหมาย - อื่นๆ ตามท...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 บาท/เดือนขึ้นไป
9 ธ.ค. 59
17 . หัวหน้าแผนกบัญชีและการเงิน (สาขาอุดรธานี)
- สั่งการ ควบคุมการปฏิบัติงานด้านบัญชีและการเงินให้บรรลุเป้าหมายตามแผนงาน - ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง ให้คำปรึกษาทีมงาน แก้ไขปัญหา

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
18 . หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS)
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุจริตทั้งหมด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา (ประจำสาขาอุดรธานี)
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำสาขาอุดรธานี
1.ควบคุม ติดตามและเร่งรัดการจัดเก็บเบี้ยประกันภัยตามเครดิตเทอม 2.จัดทำรายงานงานผลการติดตามเบี้ยประกันประจำเดือน เดือนละ 2 ครั้ง 3.ตรวจสอบข้อมูลการจ่ายชำระ พร้อมกระทบเบี้ยประกันรับชำระเพื่อนำส่งให้ S...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
20 . วิศวกรโครงการ
- จัดทำแผนการใช้วัสดุในโครงการ แผนกำลังคนในโครงการ แผนการก่อสร้าง - รายงานความคืบหน้าของงานในโครงการ - ตรวจสอบความถูกต้องการดำเนินงานทั้งหมดภายในโครงการ - ตรวจสอบผลงาน และคุณภาพของผู้รับเหมา - บริ...

บริษัท รชยาเรียลเอสเตท จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 40,000 - 50,000 บาท
9 ธ.ค. 59
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ