เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี-ขาย (สาขาอุดรธานี)รับสมัครด่วน !
- บันทึกรับ-จ่าย - ตัดบิลขาย - ขายสินค้า

PSI HOLDING Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000
25 ต.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาอุดรธานีรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาอุดรธานี
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
25 ต.ค. 59
4 . พนักงานพรีออเดอร์ (ประจำพื้นที่จังหวัดอุดรธานี)
-ออกเยี่ยมลูกค้าตามพื้นที่ที่รับผิดชอบ -เช็คสินค้าพร้อมจัดเรัยงสินค้าในตู้ไอศกรีมให้อยู่ในสภาพเรียบร้อย -รับออเดอร์สินค้า

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-18,000 บาทขึ้นไป
25 ต.ค. 59
5 . ผู้จัดการบริหารงานขาย ประจำ อุดรธานี
1 ดูและติดตาม งานขาย งานจัดส่งสินค้า 2. สรุปรายงานนำส่งผู้บริหาร 3. เปิดลูกค้าใหม่

กลุ่มบริษัทเกษม
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000 - 18,000
25 ต.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่บัญชี
1.ทำวางบิลลูกค้า 2.ตามหนี้ลูกค้าค้างชำระ 3.ออกเอกสารใบเสร็จรับเงิน เอกสาร หักณ ที่จ่าย 4.ทำบัญชีค่าใช้จ่าย 7.ทำภาษี ออกใบกำกับภาษี 8.ออกบิลขาย 9.อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท อุดรเก้าเจริญทรัพย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
7 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์ (Rider) ประจำอุดรธานี
- แจ้งโปรโมชั่นกับทางลูกค้า ที่มีการอัพเดท - ดูแลฐานลูกค้าในเขตพื้นที่ที่รับผิดชอบ - เก็บเงินสดจากลูกค้าและทำการจ่ายเข้าบัญชีธนาคารของบริษัท - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า ออกเยี่ยมลูกค้าเป็นประจำ...

Garena Online (Thailand) Co., Ltd. (Head Office)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+
25 ต.ค. 59
8 . หัวหน้าแผนกป้องกันและรักษาผลประโยชน์ (LPS)
รับผิดชอบการวางแผนและควบคุมการปฏิบัติงานเกี่ยวกับอาชีวอนามัย ความปลอดภัย และการป้องกันการสูญหาย การควบคุมการสูญเสีย ระบบความปลอดภัย และสอบสวนการลักขโมย หรือการทุจริตทั้งหมด

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา (ประจำสาขาอุดรธานี)
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 ต.ค. 59
9 . หัวหน้าฝ่ายคลังสินค้า (สาขาอุดรธานี)
1. บริหารจัดการงานด้านคลังสินค้า (รับ-จัดเก็บ-ควบคุม-จ่ายออก) ให้เป็นมาตรฐานที่กำหนด 2. บริหารจัดการ ควบคุมต้นทุนของการดำเนินกิจกรรมต่างๆ ให้เป็นไปตามเป้าหมาย 3. บริหารจัดการอัตรากำลังคนและพัฒนาบุคล...

บริษัท โฮมฮับ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
10 . Store General Manager ประจำจังหวัดอุดรธานี จังหวัดขอนแก่น จังหวัดพิจิตร
- Oversee and direct total store operations to ensure attainment of established targets through constant monitoring of P&L in sales, shrinkage, customer management, stock management and all operating ...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 50,000-60,000 บาท
25 ต.ค. 59
11 . ผูู้จัดการเขตภาคอีสาน
หน้าที่ความรับผิดชอบหลัก (จำนวนสาขาที่ต้องดูแลรับผิดชอบ 10-15 สาขา) 1. ศึกษาและวิเคราะห์แนวโน้มตลาด คู่แข่ง และพฤติกรรมผู้บริโภค เพื่อนำมาพัฒนาการทำงานให้สอดคล้องกับความต้องการของลูกค้า 2. กำหนดแนว...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
12 . พนักงานประจำสาขา Tops-ซุปเปอร์คุ้ม จ.อุดรธานี
- แคชเชียร์ :คิดเงินที่จุดบริการรับจ่ายเงิน บริการลูกค้าพร้อมให้คำแนะนำ - จัดเรียงสินค้า : จัดเรียงสินค้าตรวจสอบสินค้าหมดอายุ - จัดส่งสินค้าและอำนวยความสะดวกให้แก่ลูกค้า - บริการลูกค้า และงานอื่นๆท...

บริษัท เซ็นทรัล ฟู้ด รีเทล จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000
25 ต.ค. 59
13 . นักบริหารงานขาย สาขาอุดรธานี
- รับผิดชอบ เสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทเพื่อให้มียอดขาย รายได้และผลกำไรเป็นไปตามเป้าหมาย โดยการนำเสนอโครงการกิจกรรมการตลาด รายการส่งเสริมการขาย และเข้าเยี่ยมลูกค้าตามที่ได้รับมอบหมาย

ThaiNamthip Limited (บริษัทไทยน้ำทิพย์ จำกัด)
หลายอัตรา
25 ต.ค. 59
14 . ผู้จัดการฝ่ายขาย (ประจำภาคอีสาน)
1. วางแผนการขายตามเป้าหมายที่บริษัทฯกำหนด/นำเสนอ/ติดตามผลการขาย 2. ออกงานแสดงสินค้าตามจังหวัดต่างๆได้ 3. รับฟังข้อเสนอและความต้องการของลูกค้าเพื่อนำมาวางแผนกลยุทธ์ในการขายและเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆ ...

NSP Professional Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000-50,000 บาท ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
25 ต.ค. 59
15 . หัวหน้าแผนกผลิต STR สาขาอุดรธานี (STA-UD)
- รับผิดชอบการวางแผนและ ควบคุมกระบวนการการผลิตยาง STR ติดตามตรวจสอบคุณภาพในกระบวนการ - ปรับปรุงและพัฒนากระบวนการผลิตเพื่อให้สามารถสนับสนุนกระบวนการผลิตผลิตสินค้าได้ตรงตามที่ลูกค้าต้องการ - รวม...

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่รับประกันภัย ประจำสาขาอุดรธานี (สมัครพร้อมสัมภาษณ์ทันที)รับสมัครด่วน !
- ดำเนินงานด้านการพิจารณาและวิเคราะห์ความเสี่ยงในการรับประกันภัย เพื่อออกกรมธรรม์รายใหม่ และรายต่ออายุ - ดำเนินงานด้านการตลาด และขยายงานบริการด้านผลิตภัณฑ์ประกันภัยให้คู่ค้า และลูกค้าของบริษัทฯ **...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
25 ต.ค. 59
17 . พนักงานขายหน่วยรถ , พนักงานขับรถ
• ดูแลรับผิดชอบเขตการขายที่ได้รับหมอบหมาย • วางแผนการตลาดและบริหารยอดขายให้บรรลุเป้าหมาย • ติดต่อประสานงานกับเจ้าหน้าที่หน่วยงานอื่นและติดตามหลังการขาย • จัดทำรายงานเกี่ยวกับการขายและผลงานการขายตาม...

บริษัท เล้งเส็ง จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง / ตามความสามารถและประสบการณ์
25 ต.ค. 59
18 . พนักงานสต๊อกประจำสาขาอุดรธานี PSE
ควบคุม ดูแลการเบิกจ่ายวัสดุ อุปกรณ์ ชิ้นส่วนเครื่องจักรกล และ อุปกรณ์อื่นๆ ในสต๊อก

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 400-500 บาท/วัน
25 ต.ค. 59
19 . วิศวกรอาวุโส (Senior Engineer) ประจำโซนอีสาน ด่วน!!! (PSE)
บริหาร ควบคุมงานติดตั้งและงานปรับปรุงเครื่องจักรในโซนอีสาน รวมทั้งติดต่อประสานงานกับลูกค้าเพื่อแก้ปัญหาหน้างาน วางแผนกำลังคนในการทำงาน และ ควบคุมงานให้เสร็จตามเวลาที่กำหนด

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง/Negogiate
25 ต.ค. 59
20 . วิศวกรโครงการ ประจำจังหวัด อุดรฯ
1.บริหารจัดการและความคุมงานก่อสร้าง 2.ควบคุมงานของผู้รับเหมา 3.ประสานงานกับทีมงานในส่วนของงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ภูธเนษฐ์ พัฒนาการ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
25 ต.ค. 59
 พบ 39 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ