เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ทนายความ ประจำภาคอีสาน(อุดรธานี)
- ฟ้องร้องคดีในชั้นศาล - สืบพยานโจทย์จนถึงกระบวนการคัดหมายบังคับคดี - นำเสนอรายงานการสืบพยานแก่ผู้บังคับบัญชา - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ประกันภัย สาขาอุดรธานี
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 3.เสนอบริการสินเชื่อ J-Money 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้12,000 +ค่าวิชาชีพ+คอมมิชชั่น
29 พ.ค. 59
3 . ผู้จัดการฝ่ายขายประกันรถยนต์ปีต่อ
1. กำหนดนโยบายและวางแผนการขายประกันรถยนต์ปีต่อและกำหนดเงื่อนไขต่างๆ 2. ควบคุมดุแลการขายประกันรถยนต์ปีต่อ และตรวจสอบข้อตกลงในการขายประกันรถยนต์ปีต่อให้อยุ่ในเงื่อนไขที่กำหนด 3. บริหารงานเอกสารต่างๆ เ...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
4 . พนักงานขาย (สาขาวังสามหมอ,สาขาหนองแสง)
1. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานขาย การตลาด 2. งานส่งเสริมการขาย 3. สรุปรายงานวิเคราะห์ยอดขาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
5 . พนักงานขายรถจักรยานยนต์ (สาขาหนองคาย)
1. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานขาย การตลาด 2. งานส่งเสริมการขาย 3. สรุปรายงานวิเคราะห์ยอดขาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการสาขา (อ.วังสามหมอ,อ.น้ำโสม,อ.สร้างคอม,อ.หนองหาน)
1.ดูแลสาขา 2.ประสานงานกับสำนักงานใหญ่ 3.ควบคุมทีมขาย ช่างบริการ 3.วางแผนการขายในสาขา 4.รักษาฐานลูกค้าเก่าและขยายฐานลูกค้าใหม่ 5.อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
หลายตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
7 . ช่างยนต์/ บริการ (Bigbike ประจำ Bigwing)
- ดูแลรับผิดชอบงานซ่อม และการบริการ

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
8 . ผู้จัดการฝ่ายจัดการฐานข้อมูลลูกค้า (DMO)รับสมัครด่วน !
1. พัฒนาระบบการบริหารการดูแลลูกค้าในการยึดมั่นในมาตรฐานเฉพาะ 2. รับผิดชอบงานลูกค้าสัมพันธ์ 3. ตรวจสอบ วิเคราะห์ปัญหาและข้อร้องเรียนของลูกค้า เพื่อหาแนวทางแก้ไข 4. บริหารจัดการฐานข้อมูลลูกค้าของ ณัฐ...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
9 . พนักงานขาย (สาขา หนองสองห้อง จ.หนองคาย)รับสมัครด่วน !
1. กำกับดูแล และรับผิดชอบงานขาย การตลาด 2. งานส่งเสริมการขาย 3. สรุปรายงานวิเคราะห์ยอดขาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ซ่อมบำรุง
1.รับผิดชอบงานซ่อมบำรุง ระบบไฟฟ้า ระบบประปา วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน 2.ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายนอกและภายในองค์กรเกี่ยวกับงานซ่อมบำรุง 3.ประสานงานกับซัพพลายเออร์ในกรณีที่ไม่สามารถซ่อมบำรุงได้ด้วย...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
1.อนุมัติสัญญาให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท 2.สมัครประกัน กรณีลูกค้าซื้อประกันรถหาย 3.อนุมัติส่วนลดค่างวดกรณีปิดสัญญา 4.บันทึก Black List รถยึด รถคืน 5.ตัดรถยึด ตรวจสต็อกรถยึด 6.ตั้งทรัพย์รอการขายร...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ขายชุดแต่งรถ BMWรับสมัครด่วน !
1. เสนอขาย ทำใบเสนอราคาและแนะนำอุปกรณ์ตกแต่งให้กับลูกค้า 2. ติดตามรายการชุดแต่งที่ลูกค้าสั่งซื้อ จนกว่าของจะถึงมือลูกค้าด้วยความเรียนร้อย สมบูรณ์ ทันเวลา 3. สร้างความน่าเชื่อถือ และภาพลักษณ์ที่ดีให้...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ค. 59
14 . ที่ปรึกษาการขาย BMW
1. หาข้อมูลลูกค้าใหม่ 2. สร้างความสัมพันธ์กับลุกค้าใหม่และดูแลลูกค้าเก่า 3. จัดทำข้อมูลลูกค้า 4. ประเมินศักยภาพของลูกค้าที่ดูแล 5. เจรจาต่อรองเงือนไขการขาย 6. ติดตามการส่งมอบรถให้ลูกค้า 7. ประสา...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
15 . ผู้จัดการฝ่ายจัดซื้อ
1. วางแผนการจัดซื้อ วัสดุและอุปกรณ์สำนักงาน เพื่อให้สอดคล้องกับแผนการดำเนินงานของบริษัท 2. ควบคุมดูแลการจัดซื้อของสำนักงาน 3. เจรจาต่อรองกับผู้ขาย ในด้านราคา คุณลักษณะของสินค้าที่เหมาะสม 4. จัดทำรา...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
16 . ผู้จัดการทั่วไปรับสมัครด่วน !
ดูแล บริหารจัดการ ตามนโยบายที่ได้รับมอบหมายจากฝ่ายบริหาร

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายขาย
- ติดต่อประสานงานกับฝ่ายขาย จัดทำ ตรวจสอบเอกสาร จัดเก็บเอกสาร - งานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
18 . ผู้จัดการบัญชีการเงิน Honda Bigwing
1.กำกับ ดูแล ควบคุมขั้นตอนการทำงานต่างๆของพนักงานแผนกบัญชี 2.ควบคุม ดูแลในด้านการเงินของบริษัท และตรวจสอบการลงบัญชีให้เป็นไปตามเป้าหมาย และแผนงานที่บริษัทกำหนด 3.ดูแลและวางแผนระบบงานบัญชีให้มีความถู...

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ค. 59
19 . หัวหน้าส่วนส่งเสริมและจัดหาพัฒนาวัตถุดิบ
- จัดทำแผนงานจัดหาวัตถุดิบและกำกับดูแลการทำงานในส่วนจัดหาวัตถุดิบ - จัดทำงบประมาณประจำส่วนงาน - ตรวจสอบความถูกต้องของการปล่อยสินเชื่อ ,กำกับการติดตามหนี้เงินส่งเสริม - จัดทำแผนงานพัฒนาการปลูกอ้อยขอ...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
28 พ.ค. 59
20 . หัวหน้าโซนส่งเสริมและจัดหาวัตถุดิบ
- ควบคุมดูแลการจัดหาอ้อยของหัวหน้าเขต - ตรวจสอบความถูกต้องของการปล่อยสินเชื่อ - งานติดตามอ้อยเข้าหีบ - งานประเมินหลักทรัพย์ค้ำประกัน - งานจัดหาชาวไร่ - งานขยายพื้นที่ปลูกอ้อย กลั่นกรองผู้ขอสินเชื...

บริษัท ไทย ชูการ์ มิล กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
28 พ.ค. 59
 พบ 50 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ