เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขาย (ภาคเหนือตอนบน)
- แนะนำและเสนอขายสินค้าให้กับลูกค้า - ให้บริการหลังการขาย และช่วยแก้ไขปัญหาให้กับลูกค้า - สรุปรายงานขายประจำเดือน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่ประสานงานขาย (จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลสนับสนุนเรื่องเอกสารการขายให้กับพนักงานขาย - ประสานงาน รับเรื่อง และให้คำแนะนำลูกค้าทางโทรศัพพท์ - ประสานงานกับลูกค้าเรื่องการจัดส่งสินค้า - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
3 . พนักงานขับรถบรรทุก (ศูนย์กระจายสินค้า จ.เชียงใหม่)
1. ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย โดยการสร้างโอกาสเสนอผลิตภัณฑ์บริษัทฯ 2. ติดสื่อโฆษณา แลัจัดเรียงสินค้า เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ตรวจนับสินค้าคงเหลือ 4. ทำหน้าที่ขับขี่รถยนต์ เข้าเยี่ยมร้านค้าต่างๆ

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 16,000
28 มิ.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
20 อัตรา
เงินเดือน N/A+โอที+อื่นๆ
28 มิ.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับ Staff ประจำศูนย์เชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
28 มิ.ย. 59
6 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาฝางรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ประจำสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบข้อมูลในการขอสินเชื่อ - ออกบูธ แจกโบชัวร์ แนะนำผลิตภัณฑ์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าวิชาชีพ+ค่าคอมมิชชั่น
28 มิ.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่บริการสารสนเทศ - ภูมิภาค
1) วิเคราะห์ และแก้ไขปัญหาที่เกี่ยวข้องกับอุปกรณ์ และ/หรือ ระบบตามที่ระบุในขอบเขตงาน 2) ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อแก้ไขปัญหา ได้แก่ - ติดตามให้ IT ส่วนกลางดำเนินการคำร้องต่างๆ เช่น rese...

บริษัท ไทยเบฟเวอเรจ จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 มิ.ย. 59
9 . ผู้จัดการสาขา (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาเชียงใหม่
- ควบคุมและดูแลการทำงานของสาขา - ตรวจสอบการทำงานของสาขา - ดูแลยอดจัดเก็บของสาขาให้ลบรรลุเป้าหมาย - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
28 มิ.ย. 59
10 . S003 : ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
- บริหารทีมงานขายเครื่องครัวไทยสแตนเลส ตรานกนางนวล ตราจรวด สาขาเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) * * * * * สามารถปฏิบัติงานที่สาขาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * * * * *

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 มิ.ย. 59
11 . นิติกร
• ตรวจสอบ และให้ความเห็นในนิติกรรมสัญญา รวมถึงการให้คำปรึกษาด้านกฎหมายแก่หน่วยงานภายในบริษัทฯ • ประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภายนอกบริษัทฯ เพื่อดำเนินการจัดเตรียมเอกสารประกอบการดำเนินคดีในชั้นศาล • ...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
12 . เจ้าหน้าที่สโตร์กลาง
- คีย์ข้อมูลสินค้ารับเข้า-จ่ายออกลงในโปรแกรมExpress - ทำรายงานการตรวจนับสต๊อกสินค้าในโครงการที่รับผิดชอบ - จัดเก็บเอกสารสินค้ารับเข้า-จ่ายออก - ติดต่อประสานงานกับพนักงานภายในโครงการที่ได้รับมอบหมา...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
13 . วิศวกรโยธา
- รับผิดชอบวางแผนโครงการก่อสร้าง - ควบคุมตรวจสอบการทำงานให้มีคุณภาพ และรูปแบบตามมาตรฐาน ภายใต้ระยะเวลาที่กำหนด - ควบคุมต้นทุนการก่อสร้างให้เป็นไปตามงบประมาณ - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานภายใน และภาย...

Karnkanok Property Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
14 . โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
- ออกแบบและพัฒนาระบบเพื่อสนับสนุนการทำงานขององค์กร - ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไปตามความต้องการของผู้ใช้งาน - แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่างๆ ในงานของบริษัทฯ - แก้ไขโปรแกรมเมื่อม...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
28 มิ.ย. 59
15 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
16 . Human Resources Supervisor / Human Resource Officer
Human Resource Supervisor •Ensures planning, monitoring, and appraisal of staff work results and discipline employees; scheduling management conferences with employees; hearing and resolving employee...

Bluechips Microhouse Co., Ltd.
เงินเดือน N/A
28 มิ.ย. 59
17 . Sales Consult ที่ปรึกษาการขาย ประจำสาขาเชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
- ต้อนรับและบริการลูกค้าพร้อมแนะนำให้คำปรึกษาด้านผิวพรรณและสุขภาพ - ดูแลเอาใจใส่ลูกค้า พร้อมติดตามและนัดหมายลูกค้าที่มารับบริการ

บริษัท เวชกรรม หนองคาย จำกัด
ไม่จำกัด
เงินเดือน 50,000-100,000
28 มิ.ย. 59
18 . ช่างเทคนิคและบริการ
1.บริการซ่อมสินค้าหลังการขาย 3.สำรวจหน้างานในการติดตั้ง Projector 4.รับส่งเครื่องซ่อม 5.เดินสายระบบเสียง CCTV Network จัดชุดเครื่องเสียงให้ลูกค้า ซ่อมต่อสายสัญญาณระบบเสียง เดินสาย lan 6.ซ่อม...

บริษัท สยามเทค แอนด์ ดีเวลล็อป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
19 . Sales Representative รับสมัครด่วน !
- นำเสนอสินค้าของบริษัทให้กับลูกค้าเดิม และสร้างฐานลูกค้าเพิ่มเติม - วางแผนการขาย ติดต่อหาลูกค้าใหม่ เพื่อเสนอขายสินค้าของบริษัท - ให้คาแนะนาสินค้าและบริการ - ติดต่อประสานงานระหว่าง ลูกค้าและฝ่ายป...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
28 มิ.ย. 59
20 . Designer Sales ประจำสาขาเชียงใหม่
1.ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคในการเลือกใช้เฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ์ตกแต่งบ้านให้กับลูกค้า 2.นำเสนอแนวคิดในการออกแบบโดยการพาลูกค้าเดินชมตัวสินค้าและห้องโชว์สินค้า ในโชว์รูม 3.คิดคำนวณราคาเฟอร์นิเจอร์และอุปกรณ...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถ
28 มิ.ย. 59
 พบ 141 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ