เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 156 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าอุปโภค (Section Manager-Nonfood 2) สาขาฝาง
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
4 พ.ค. 59
2 . ผู้จัดการแผนกเนื้อสัตว์ (Section Manager - Butchery ) สาขาฝางรับสมัครด่วน !
• มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกเนื้อสัตว์ตามความต้องการของลูกค้า • ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก • ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเรื่องที่เกี่...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
3 . หัวหน้าส่วนงานบริหารงานบุคคล (Supervisor - HR) สาขาเชียงใหม่
- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่งานศาล ประจำสาขาเชียงใหม่
- คัดคำพิษากษา-หมายบังคับคดี - ยื่นขอขยายอุทธรณ์

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
5 . ผู้จัดการส่วนบริหารทรัพยากรบุคคล (Section Manager - HR) สาขาฝาง จ.เชียงใหม่
-รับผิดชอบด้านบริหารจัดการทรัพยากรมนุษย์ของสโตร์ และการรับสมัครบุคคลากรทดแทนตำแหน่งที่ว่างตามข้อกำหนดของแม็คโคร -จัดเตรียมข้อมูลต่าง ๆ ที่เกี่ยวข้องกับพนักงาน ประกาศและสื่อสารระเบียบข้อบังคับการท...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 พ.ค. 59
6 . ผู้จัดการสาขา (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาเชียงใหม่
- ควบคุมและดูแลการทำงานของสาขา - ตรวจสอบการทำงานของสาขา - ดูแลยอดจัดเก็บของสาขาให้ลบรรลุเป้าหมาย - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
4 พ.ค. 59
7 . เลขานุการ (ประจำเชียงใหม่)
ดูแลตารางการทำงาน และประสานงานในด้านต่างๆแก่ผู้บริหาร

บริษัท แม็คเอ็ดดูเคชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
4 พ.ค. 59

บริษัท เพอร์เฟค คอมพาเนียน กรุ๊ป จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000
4 พ.ค. 59
9 . พนักงานชงชานมไข่มุก
1.ชงและบริการเครื่องดื่มแก่ลูกค้า 2.เช็คสต็อกสินค้า 3.ดูแลรักษาวัสดุอุปกรณ์และวัตถุดิบภายในร้าน 4.ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน

Luciano's Coffee Bar
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
4 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่ที่ดินภาคสนามรับสมัครด่วน !
- ประสานงานด้าน การประเมินที่ดินและโครงการฯ ประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานด้าน การทำรังวัดที่ดิน - ประสานงานด้าน การโอนที่ดิน

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + OT
4 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
25 อัตรา
เงินเดือน 300บาท/วัน+โอที+อื่นๆ
4 พ.ค. 59
12 . IT Support, Help Desk (ประจำเชียงใหม่) ด่วน!!!
-Receive all calls and e-mails on incidents problem and IT service request from end user. -Install and configuration computer hardware, OS (Windows and Linux) and new applications. -Monitor and...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
4 พ.ค. 59
13 . Sales Executive (ภาคเหนือ)Urgently Required !
- นำเสนอผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ และปิดการขายกับลูกค้า - รักษาฐานลูกค้าเก่า และเพิ่มลูกค้าใหม่ - ทำงาน จันทร์-เสาร์

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 20,000 บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น(ต่างหาก)
4 พ.ค. 59
14 . หัวหน้าหน่วยงาน (ประจำสาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- วางแผนดูแลระบบการจัดส่งสินค้าติดตามและควบคุมการปฏิบัติงาน แก้ไขปัญหาต่างๆได้เป็นอย่างดี - ดูแลค่าใช้จ่าย-ค่าเสียหายภายในหน่วยงาน - ดูแลประสานงาน เอกสารในการขนส่งสินค้า - ควบคุมดูแลพนักงานขั...

บริษัท รวมถาวรขนส่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 17,000 - 20,000
4 พ.ค. 59
15 . รองผู้จัดการฝ่ายวิศวกรรม
รับผิดชอบการบริหารงานด้านวิศวกรรม เพื่อสนับสนุนให้การผลิต และระบบการทำงานต่างๆของบริษัทเป็นไปตามวัตถุประสงค์ เป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
4 พ.ค. 59
16 . เลขานุการผู้บริหาร
รับผิดชอบในการจัดการ และเก็บรักษาข้อมูลรวมทั้งระบบเอกสารของผู้บริหาร และติดต่อประสานงาน

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
4 พ.ค. 59
17 . พนักงานขับรถ 6 ล้อ (ประจำการไฟฟ้าเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- มีใบขับรถ ท.2 อย่างน้อย 1 ปี - สามารถทำงานตามที่การไฟฟ้ามอบหมายงานให้ - มีความขยันอดทน

บริษัท สยามราชธานี จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000 บาท/เดือน
4 พ.ค. 59
18 . ผู้จัดการ (ธุรกิจบริการรถเช่า)/Branch Manager (Car Rental Business)
1.บริหารจัดการงานจดทะเบียนรถ การซื้อประกันภัยรถ และต่อภาษีประจำปี 2.บริหารจัดการสต๊อกรถยนต์ รับมอบรถใหม่และตรวจสอบคุณภาพของรถเรียบร้อยก่อนส่งมอบให้ลูกค้า 3.ดูแลรถยนต์ที่เข้าเคลม จัดการและควบคุมปริม...

YESAWAY CAR RENTLE CO,.LTD
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000-40,000
4 พ.ค. 59
19 . Consolidation Manager (Chiangmai Branch)รับสมัครด่วน !
1. Control and take care all subject of traffic control. 2. Co-operate with all department of Nippon Express who concern about air export traffic control such as flight booking. 3. Co-ope...

Nippon Express (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
4 พ.ค. 59
20 . วิศวกรโยธา ประจำสาขาเชียงใหม่ (SRP)
1.บริหารการจัดการด้านวิศวกรรมโยธาภาพรวม อาคารบ้านพัก 2.บริหารจัดการทางด้าน วิศวกรรมระบบย้ำหยด 3.ตรวจสอบการทำงานการส่งมอบงาน ของผู้รับเหมา 4.งานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

กลุ่มบริษัท ศรีตรังแอโกรอินดัสทรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 59
 พบ 156 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ