เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขายหน่วยรถเงินสด (ภาคเหนือตอนบน) ด่วนมาก !!
- ออกแนะนำและขายสินค้าให้กับลูกค้าแบบเงินสด - สรุปยอดขายประจำวันและโอนเงินเข้าธนาคาร - ดูแลสต็อคสินค้าในรถให้เพียงพอกับการขายในแต่ละวัน - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เอ็มเอ็มพี คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาเชียงใหม่
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์ ,ถอนการบังคับคดี - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี ,ศาล

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
3 . พนักงานขายโทรศัพท์ที่ สาขาเซ็นทรัลพลาซา เชียงใหม่ แอร์พอร์ต , Lotus The Walk นครสวรรค์ ด่วนมาก !!
ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ ปฏิบัติตามกฏระเบียบของบริษัทฯ งานอื่น ๆ ที่ได้รับมอบหมายจากผู้บังคับบัญชา >>>>> สมัครงานได้ที่...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 (ป.ตรี) + ค่าคอมมิชชั่น 5,000-20,000
4 พ.ค. 58
4 . พนักงานแนะสินค้าแผนก Kitchen&Built in (สาขาเชียงใหม่)
1.ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าในแง่ของข้อมูลต่าง...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน N/A
4 พ.ค. 58
5 . พนักงานแนะนำสินค้า (สาขาเชียงใหม่)
รับสมัครด่วน!!!

1.ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2.จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้าและการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3.ให้คำแนะนำและบริการลูกค้าในแง่ของข้อมูลต่าง...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,500 บาทขึ้นไป
4 พ.ค. 58
6 . Customer service
ออกเอกสารซื้อ,ขาย,ติดต่อประสารงานกับลูกค้า

บริษัท ทอมโก้ แพจเกจจิ้ง เชียงใหม่ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
4 พ.ค. 58
7 . ผู้ช่วยจัดซื้อ ธุรการ บัญชี ด่วนมาก!!
ช่วยงานฝ่ายจัดซื้อ ดูแลงานเอกสารบัญชี และออกข้างนอกเป็นครั้งคราวจ่ายค่าโทรศัพท์ ค่าน้ำ ค่าไฟฟ้า ตามรับมอบหมายงาน ห

บริษัท อธีนา สยาม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
4 พ.ค. 58
8 . Mechanical Engineer (วิศวกรเครื่องกล มีประสบการณ์ตรงด้านอย่างน้อย 1 ปี) ด่วน!!!
- Responsible for improvement and development of machines and production process to increase performance. - Ensure prevention measure to prevent problem reoccurrence. - Work closely with manager,...

Meshtec International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าทีการขาย (ต่างจังหวัด) 1.ภาคเหนือตอนบน 2.ภาคเหนือตอนล่าง
1. รับคำสั่งซื้อจากคู้ค้า/ขยายฐานลูกค้าใหม่ 2. วางแผนและสรุปยอดขายประจำเดือน 3. มีมนุษย์สัมพันธ์ที่ดัีและทนต่อแรงกดดันได้ 4. มีความรู้ความสามารถในการพัฒนาการขาย และเทคนิคการขาย และนำรูปแบบ ใหม่ๆ ม...

บริษัท วาย เอช เอ็ม กรุ๊ป จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
4 พ.ค. 58
10 . พนักงานบัญชี
พนักงานบัญชี - บันทึกรายการซื้อหรือค่าใช้จ่ายต่างๆ ของเจ้าหนี้ในระบบ SAP - จัดทำรายงานวิเคราะห์บัญชีเจ้าหนี้ประจำเดือน - จัดส่งเอกสารหนังสือรับรองภาษีฯ ให้ผู้ถูกหักภาษี - ตรวจใบกำกับภาษี(ภาษีซื้อ)...

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 58
11 . จป. วิชาชีพ
- รับผิดชอบด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยสภาพแวดล้อมในการทำงาน - ดำเนินการเกี่ยวกับงานราชการที่เกี่ยวข้องงานด้านสิ่งแวดล้อม

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 พ.ค. 58
12 . พนักงานบัญชีฟาร์ม
1.ประมาณการกระแสเงินสด เพื่อวางแผนในการจัดหาเงิน 2.ดำเนินการเกี่ยวกับการจ่ายเงิน 3.ดำเนินการเกี่ยวกับการรับเงิน 4.จัดทำงบกระทบยอดเงินฝากธนาคาร 5.ตรวจสอบรายการบัณทึกบัญชีในโปรแกรม EXPRESS พร้อมทั้ง...

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้าและส่งออก (Import & Export Officer)
1. ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน และปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ เตรียมข้อมูล ส่งเอกสาร ติดตามเอกสาร เป็นต้น 2. ประสานงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการด้านการนำเข้...

Meshtec International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท
4 พ.ค. 58
14 . ช่างซ่อมบำรุงเครื่องจักร ( Maintenance Technicians)ด่วน!!!
1. ซ่อมบำรุง แก้ไข เครื่องจักรในกระบวนการผลิต 2. บำรุงรักษาเชิงป้องกันประจำวัน/เดือน/ปีหรือ ตามระยะเวลาที่กำหนด 3. ซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขเฉพาะหน้า การแก้ไขเชิงป้องกัน การวิเคราะห์สาเหตุที่แท้จริงของปัญ...

Meshtec International Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 9,500 บาท+ ค่าน้ำมัน วันละ 40 บาท/ เบี้ยขยัน 500-750-1,000 บาท/เดือน
4 พ.ค. 58
15 . Sale Supervisor เชียงใหม่
ปฏิบัติและกำกับดูแล การจัดเรียงสินค้าภายในร้าน ดูแลลูกค้าและแนะนำสินค้า ขายสินค้า ใช้คอมพิวเตอร์เพื่อเข้าระบบการขายผ่านบาร์โค้ต ติดป้ายราคาสินค้า จัด Display ร้าน ดูแลและทำความสะอาดสินค้า และชั้นวางสิ...

RIOTINO
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 12,000 - 15,000 บาท
4 พ.ค. 58
16 . Supply Chain SpecialistUrgently!!
- Analyzes supplier performance, to identify supplier issues, initiate corrective action, and track performance. - Works closely with whole chain (supplier, logistics, customer) to manage efficiency ...

กลุ่มบริษัท แจม คอร์เปอร์เรชั่น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
4 พ.ค. 58
17 . General Manager - MyanmarUrgently!!
The general manager’s responsibilities involve supervision, public relations, marketing, profitability and sales, service, reporting, capital requirements, and other duties as assigned by the board of...

กลุ่มบริษัท แจม คอร์เปอร์เรชั่น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
4 พ.ค. 58
18 . Marketing Manager Urgently!!
- Initiate and Plan every anchors of marketing management including communication, advertisment and Brand management. - Organize and manage Marketing strategy, Marketing plan, Markeint Communication...

กลุ่มบริษัท แจม คอร์เปอร์เรชั่น
1 อัตรา
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
4 พ.ค. 58
19 . Helpdesk Technician
The main role of Movaci’s Helpdesk team is to provide customer support and assist in troubleshooting problems that customers encounter whilst using Movaci products, services and technologies. Custo...

Movaci Technology Co.,Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน Salary is commiserate to the applicant’s education and experience.
4 พ.ค. 58
20 . System Administrator
1. Apply Operating System patches and upgrades on a regular basis, and upgrade administrative tools and utilities. Configure / add new services as necessary. 2. Upgrade and configure system softwar...

Movaci Technology Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน Salary is commiserate to the applicant’s education and experience.
4 พ.ค. 58
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ