เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำศูนย์เชียงใหม่) โทร. 053-403008 ด่วนมาก !!
- โทรแจ้งยอดชำระและค้างชำระแก่ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตามทวงถามเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน - เป็นงาน back office (ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
100อัตรา
เงินเดือน 300บาท / วัน + คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงานเดียวกับ call center - บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่เข้ามาติดต่อสมัครด้วยตนเองก่อนเป็นลำดับต้...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
100 อัตรา
เงินเดือน 300บาท/วัน+โอที+อื่นๆ (10,000บาทขึ้นไป/เดือน)
27 พ.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับ Staff ประจำศูนย์เชียงใหม่ ด่วนมาก !!
- วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต,สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของล...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
50อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
4 . ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่
Urgently Required!!

1. จัดทำแผนการตลาดเพื่อให้สาขาบรรลุเป้าหมายตามที่กำหนด 2. วิเคราะห์และพัฒนาศักยภาพของพนักงานขายเพื่อให้ทำยอดขายได้ตามเป้าหมายที่กำหนด 3. ส่งเสริมและพัฒนาความสัมพันธ์ที่ดีกับเครือข่ายคู่ค้า/ชุมช...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
4 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
5 . IT Support, Help Desk (ประจำเชียงใหม่) ด่วน!!!
รับผิดชอบ ดูแลระบบ AS/400, ระบบ Cabling LAN, ระบบโทรศัพท์, ระบบไฟฟ้า, อุปกรณ์ Network, ซ่อม/บำรุงเกี่ยวกับอุปกรณ์คอมพิวเตอร์เบื้องต้น, ระบบโทรศัพท์ PBX,IVR, SQL Server,MS office, Windows Server 2003(...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 พ.ค. 58
6 . พนักงานขายโทรศัพท์มือถือที่BiG C หางดง เชียงใหม่ ด่วนมาก !!
- จัดเตรียมพื้นที่ขาย สินค้า และอุปกรณ์สำนักงาน ให้อยู่ในสภาพพร้อมขาย - ให้การต้อนรับ และบริการลูกค้าด้วยความรวดเร็ว และสุภาพ - ให้ข้อมูลข่าวสารแก่ลูกค้าด้วยความถูกต้อง แม่นยำ - ปฏิบัติตามกฏระเบียบ...

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 (ป.ตรี) + ค่าคอมมิชชั่น 5,000-20,000
27 พ.ค. 58
7 . ผู้จัดการร้านฝึกหัด โซนภาคเหนือ
- กำกับดูแล การปฎิบัติงานของพนักงานร้าน - สอนงาน ให้คำแนะนำ ช่วยแก้ไขปัญหาที่เกิดขึ้น - จัดทำรายงานต่างๆที่เกี่ยวข้อง - ประสานงานหน่วยงานต่างๆ

บริษัท เชสเตอร์ฟู้ด จำกัด (Chester Grill)
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาทต่อเดือน
27 พ.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่บังคับคดี ประจำสาขาเชียงใหม่
- ตั้งเรื่องบังคับคดี ยึดทรัพย์ ยึดกรรมสิทธิ์ - สืบกรรมสิทธิ์ต่างๆ ที่ดิน,ทรัพย์ ,ถอนการบังคับคดี - ประสานงานเกี่ยวกับเอกสารที่กรมบังคับคดี ,ศาล

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 58
9 . พนักงานขายต่างจังหวัด เขตภาคเหนือ
- เสนอสินค้าของทางบริษัทตามร้านค้าที่กำหนด -เปิดร้านค้าใหม่หรือหาช่องทางการขายที่มีศักยภาพ -ดูแลสินค้าคงคลังของร้านให้มีสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม -เสนอขายสินค้าในปริมาณที่เหมาะสม รวมทั้งจัดการส่งเสร...

บริษัท ฮาริยูน จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ค. 58
10 . Admin Shop (เชียงใหม่) ด่วนมาก !!
1. ให้บริการลูกค้า ประชาสัมพันธ์กิจกรรม, แนะนำโปรโมชั่น, ให้ข้อมูลผลิตภัณฑ์และบริการ ตามมาตรฐานบริษัท 2. ดำเนินการเปิด-ปิดการขาย ตามกระบวนการที่เหมาะสม ให้ได้ผลสัมฤทธิ์ตามเป้าหมายที่บริษัทกำ...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-14,000 บาท
27 พ.ค. 58
11 . พนักงานขาย/PC
- เสนอขายสินค้า ให้คำแนะนำเกี่ยวกับสินค้าแก่ลูกค้า - จัดทำรายงานยอดขายและข้อมูลที่ลูกค้าให้เกี่ยวกับสินค้า - อำนวยความสะดวกให้กับลูกค้าที่เข้ามาในร้าน เกิดความพึงพอใจ - ดูแลเกี่ยวกับการจัดวางสินค้า...

Hardware House สาขา เชียงใหม่
10 อัตรา
27 พ.ค. 58
12 . HR Staff
- Taking care of personnel related documents, like rules and regulations and personnel files. - Taking care of day to day activities related with human resources - Taking care of employment contrac...

Siam Ventilation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
13 . IT Staff
- Taking care of network systems; domain, VPN. - Taking care of day to day activities regarding to computer systems. - Support on using of ERP system including with back up the data. - Taking care...

Siam Ventilation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
14 . Shipping Manager
- Taking care of shipping activities both local and outside Thailand. - Taking care of day to day activities related with shipment. - Taking care of shipping plan and shipping documents. - Communi...

Siam Ventilation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
15 . พนักงานควบคุมเครื่องจักร
- ผลิตชิ้นงานให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้

Siam Ventilation Co.,Ltd.
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ค. 58
16 . Mechanical engineer
- Making 3D view and 2D workshop drawings for ventilation products and related parts - Make or revise drawings according to customer s specification - Technical assistance for first article items -...

Siam Ventilation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
17 . พนักงานฝ่ายผลิต
- ผลิตชิ้นงานให้เสร็จตามกำหนดระยะเวลาที่วางแผนไว้

Siam Ventilation Co.,Ltd.
20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 พ.ค. 58
18 . จป วิชาชีพ
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านความปลอดภัยในการทำงานตามหน้าที่ของ จป.วิชาชีพและงานอื่นๆที่เกี่ยวข้อง 2. ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอก

Siam Ventilation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
19 . หัวหน้าไลน์การผลิต
- ดูแลพื้นที่ปฏิบัติงานให้เป็นระเบียบเรียบร้อยและสะอาดอยู่เสมอ หลังการปฏิบัติงานต้องมีการจัดเก็บและทำความสะอาดเป็นประจำ - ดูแลรักษาเครื่องมือ, เครื่องจักร ให้อยู่ในสภาพพร้อมใช้งานและแจ้งต่อ ผู้จัดการ...

Siam Ventilation Co.,Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
27 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์
- ประสานงานตอบข้อซักถาม หรือรับเรื่องจากลูกค้า - สร้างสัมพันธภาพที่ดีกับลูกค้า - ดำเนินการ ประสานงาน และติดตามปัญหาที่ได้รับแจ้งจากลูกค้าให้ลุล่วง - รับผิดชอบงานการบริหารงานหลังการขาย เช่น การแ...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 58
 พบ 126 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ