เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ด่วน! รับพนักงานขนส่งสินค้า(กระบะตอนเดียว/มอไซต์)ประจำคลังสินค้าเชียงใหม่/ลำปางรับสมัครด่วน !
- ขับรถมอเตอร์ไซต์ส่งสินค้าของลาซาด้า ตามเส้นทางที่กำหนด(ระยะการส่ง 20 กม.)

บริษัท ลาซาด้า เอ็กซ์เพรส จำกัด
20 อัตรา
เงินเดือน 18,000 - 40,000 บาท
20 ต.ค. 59
2 . พนักงานคลังเอกสาร ประจำศูนย์เชียงใหม่
- เป็นงาน Back Office หน้าที่คือ คัดแยกเอกสาร/จัดเก็บเอกสารของบริษัท การสแกนเอกสาร และตรวจสอบความถูกต้องของเอกสาร

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
20 ต.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อ (Credit Analyst) ประจำสำนักเชียงใหม่
พิจารณา ตรวจสอบ วิเคราะห์สินเชื่อรถของลูกค้าให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท

กรุงศรี ออโต้
1 อัตรา
20 ต.ค. 59
4 . ผู้จัดการบุคคล ประจำสาขาเชียงใหม่
1.ควบคุมดูแล/งานสรรหาว่าจ้าง/งานฝึกอบรม/งานอาคารสถานที่/งานสวัสดิการ/งาน Time และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 2.บริหารจัดการงานต่างๆที่ไดรับมอบหมายจากผู้บริหาร 3.ดูแลควบคุมผู้ใต้บังคับบัญชาให้สามารถปฏิบ...

บริษัท ดูโฮม จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
20 ต.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่แผนก On Site Media (เชียงใหม่แอร์พอร์ต)
1.ควบคุมระบบ Control สื่อโฆษณาของศูนย์การค้า 2.ถ่ายภาพนิ่งงานกิจกรรมต่างของศูนย์การค้า 3.ตัดต่อวิดิโอ 4.อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามเงื่อนไขบริษัท
20 ต.ค. 59
6 . หัวหน้าแผนก บริการลูกค้า (สาขาเชียงใหม่เฟสติวัล)
- รับผิดชอบงานด้านอำนวยความสะดวก บริการช่วยเหลือลูกค้า (Shopper) - รับเรื่องร้องเรียน รวมทั้งให้ข้อมูล ข่าวสารกิจกรรมต่างๆให้กับลูกค้า รวมทั้งประสานกับหน่วยงานทั้งภายในและภายนอก - ทำงานร่วมกับท...

บริษัท เซ็นทรัลพัฒนา จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ต.ค. 59
7 . พนักงานบริการลูกค้า(中文ภาษาจีน Chinese)-เชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
-ดูแลลูกค้าต่างประเทศ(ภาษาจีน) -ติดต่อลูกค้าโดยอีเมล และโทรศัพท์และวิธีอื่นๆ -สรุปข้อมูลของลูกค้าต่างประเทศ -ให้บริการอื่นๆที่เกี่ยวกับการให้เช่ารถ -อื่นๆที่ได้รับมอบ

YESAWAY CO., LTD
8 อัตรา
เงินเดือน 18,000-21,000 บาท
20 ต.ค. 59
8 . Customers Service Urgently Required !
•Attend to enquires through phone, email, school fairs and walk-in appointments and ensure proper management of enquiry database •Telemarketing and good follow-up on potential students for enrollm...

บริษัท ลินส์ อินเตอร์เนชั่นแนล เมดิคอล คอนซัลติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000-15,000
20 ต.ค. 59
9 . Production Supervisor
-ควบคุมวางแผนการผลิตสินค้าแช่แข็ง -ควบคุมวางแผนใช้กำลังคนในการผลิตให้มีประสิทธิภาพ -พัฒนาปรับปรุง กระบวนการผลิตอาหารให้มีประสิทธิภาพ

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 59

บริษัท ลานนา เฮลธ์ แคร์ จำกัด
20 ต.ค. 59
11 . Site Engineer (เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบใบเบิกงวดงาน ใบสั่งของ เปรียบเทียบและนำเสนอราคาจ้างเหมา, - ตรวจสอบปริมาณและคุณภาพจากการเบิกงวดงาน, - ประสานงานทั่วไปและแก้ไขปัญหาต่างๆ เพื่อให้เกิดความคล่องตัวในการทำงานมากขึ้น, - ตรวจส...

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
20 ต.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่พัฒนาการตลาด
-วางแผนกลยุทธ์ และจัดการ การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ การออสินค้าใหม่ -ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องทั้งภายในและภายนอกบริษัท -เปิดช่องทางการตลาดใหม่ให้แก่ผลิตภัณฑ์ -ติดตามแล...

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
1 อัตรา
20 ต.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่ประกันคุณภาพ
ตรวจสอบ,วิเคราะห์หาสารเคมีตกค้างในผลิตภัณฑ์

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
14 . Commis ll
-ปรุงอาหารไทย ยุโรป อาหารเช้า -เตรียมวัตถุดิบ

บริษัท ลานนา เฮลธ์ แคร์ จำกัด
เงินเดือน 10,000-12,000 บาท หรือตามความสามารถของผู้สมัคร
20 ต.ค. 59

บริษัท ลานนา เฮลธ์ แคร์ จำกัด
เงินเดือน 15,000-18,000 บาท
20 ต.ค. 59
16 . พนักงานชงกาแฟและเครื่องดื่มอื่นๆ
1.ชงเครื่องดื่ม 2.บริการลูกค้า 3.เช็คสต็อกสินค้า 4.ทำบัญชี 5.ดูแลรักษาความสะอาดภายในร้าน ฟรีสวัสดิการสังคม ,ทำงาน8.30-19.30, ขึ้นเงินเดือนปีละ1000บ.

Luciano's Coffee Bar
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
20 ต.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ธุรการนำเข้า Import Officer
• ประสานงาน กับเจ้าหน้าที่ สำนักงานส่งเสริมการลงทุน และปฏิบัติตาม ข้อกำหนด และสิทธิประโยชน์ต่างๆ อาทิ เตรียมข้อมูล ส่งเอกสาร ติดตามเอกสาร เป็นต้น • ประสานงานภายในบริษัทฯ ในการดำเนินการด้านการนำเข้...

Meshtec International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
18 . พนักงานขับรถ / ช่างอำนวยความสะดวก
- บริการขับรถ รับ – ส่ง ผู้บริหาร พร้อมทั้งอำนวยความสะดวกต่างๆ ในการเดินทาง - รับแผนงาน การบริการขับรถ และติดต่องานจากผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆในเรื่องการใช้รถตามที่ได้ร้องขอมา - ...

Meshtec International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
20 ต.ค. 59
19 . Customer Relations Officer *ยินดีต้อนรับเด็กจบใหม่*
1. Perform collaborative customer relation tasks by directly interacting with domestic sales office and/or domestic customers via telephone, e-mail and other communication channels to obtain demands a...

Meshtec International Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน NA
20 ต.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง (ขยายงาน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
20 ต.ค. 59
 พบ 135 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ