เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 175 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่คลังสินค้า
เจ้าหน้าที่คลังสินค้า - ดูแล Stock คลังสินค้า - ควบคุม จัดการและการตรวจสอบ - วางแผนแก้ปัญหาและตรวจสอบรายงานต่างๆและงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
3 อัตรา
15 ธ.ค. 60
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายบริหาร สายงานการเงิน และบัญชี
1.มีหน้าที่ปฏิบัติงานอันเป็นหน้าที่ของแผนกการเงินและบัญชี ตามที่กำหนดไว้ในแผนภูมิโครงสร้างองค์กรและหน้าที่ของหน่วยงาน 2.ประสานงานกับแผนก IT ในการพัฒนาระบบ SAP เพื่อให้ใช้ประโยชน์ในการบริหารจัดการของบ...

บริษัท ลานนาเกษตรอุตสาหกรรม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
15 ธ.ค. 60
3 . พนักงานคลังสินค้าฯ (เบียร์ช้าง)เชียงใหม่ แม่ริม ติดต่อพี่อร่อย 061-413-0775
1. จัดเรียงสินค้าในคลังฯ 2. ติตรถกระจายสินค้า ส่งให้กับลูกค้า **เวลาเข้างาน 08.00 - 17.00 น.

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000-15,000
15 ธ.ค. 60
4 . พนักงานเชียร์ขายเครื่องสำอางแบรนด์ดังประจำเชียงใหม่คอสเมติกส์
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ประจำสาขาห้างสรรพสินค้า - กระตุ้นยอดขายสินค้า และวางแผนการขายตามเป้าที่หัวหน้างานกำหนด - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเหมาะสม - สามารถสื่อสารภาษาจีนได้(มี...

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
14 ธ.ค. 60
5 . พนักงานเชียร์ขายเครื่องสำอางแบรนด์ดังประจำร้านวินคอสเมติกส์เชียงใหม่
- แนะนำผลิตภัณฑ์ของแบรนด์ ประจำสาขาห้างสรรพสินค้า - กระตุ้นยอดขายสินค้า และวางแผนการขายตามเป้าที่หัวหน้างานกำหนด - แก้ไขปัญหาเฉพาะหน้า และตอบคำถามของลูกค้าอย่างเหมาะสม - ขอคนที่สามารถสื่อสารภาษาจี...

DAS Marketing Services (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 13,000-20,000 ต่อเดือน (ฐานเงินเดือน+คอมมิชชั่น)
14 ธ.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
15อัตรา
เงินเดือน N/A+โอที+อื่นๆ
14 ธ.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับ Staff ประจำศูนย์เชียงใหม่ รับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต, สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Co., Ltd.
5 อัตรา
เงินเดือน N/A
14 ธ.ค. 60
8 . Customer Serviee ประจำสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
-ดูแลในการสั่งซื้อสินค้า ช่วยหาสินค้า ติดต่อรา้นค้าจีน -ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ส่วนกลางและเจ้าหน้าที่ฝั่งจีน -โทรหาลูกค้าเก่าปละใหม่ เพื่อเชิญมาอบรม -ตอบคำถามลูกคเาในFacebook และLine@ -งานอื่นตามท...

บริษัท วีแคนบาย จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ธุรการนิติบุคคลบ้านจัดสรร
• รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ • จัดทำ และอัพเดตรายงานควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง • ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าส่วนกลาง • ประสานงานการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสร...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคลบ้านจัดสรร
• รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ • จัดทำ และอัพเดตรายงานควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง • ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าส่วนกลาง • ประสานงานการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสร...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
11 . หัวหน้าแผนกบริหารงานทรัพยากรมนุษย์
• รับผิดชอบกระบวนการสรรหาคัดเลือกบุคลากรของบริษัทฯ ทั้งหมด • รับผิดชอบกระบวนการพัฒนาทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ • รับผิดชอบกระบวนการบริหารงานทรัพยากรมนุษย์ของบริษัทฯ • ตรวจสอบความถูกต้องของเงินเดือน, ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่บัญชี
• บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับสำรองจ่ายในส่วนงานก่อสร้าง • บันทึกค่าใช้จ่ายเกี่ยวกับค่าซ่อมรถ ค่าน้ำประปา • บันทึกการจ่ายชำระหนี้เจ้าหนี้การค้า • คัดแยกเอกสารการจ่ายเงินที่ได้รับจากฝ่ายการเงิน • คัดแ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
13 . Architect
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
14 ธ.ค. 60
14 . โปรแกรมเมอร์
• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ • พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
15 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจเฉพาะ
• เตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดสรรที่ดิน / จดทะเบียนอาคารชุด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
16 . แม่บ้าน (ประจำบ้านผู้บริหาร)
• ทำความสะอาด และดูแลความเรียบร้อยบริเวณต่างๆ ภายในบ้าน

Karnkanok Property Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
18 . โฟร์แมนงานสวน/ภูมิทัศน์
• ออกแบบ และพัฒนางานจัดสวน จัดภูมิทัศน์ ด้านภูมิสถาปัตย์ • ดูแล ตรวจสอบ และควบคุมงานภูมิทัศน์ให้ถูกต้องตามมาตรฐานของบริษัทฯ • ตรวจสอบและรายงานความคืบหน้ากับผู้บังคับบัญชา

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
19 . Sales SI (สาขาเชียงใหม่)
-เตรียม/กำหนดแผนธุรกิจงานขายของแต่ละประเภทของกลุ่มลูกค้าองค์กร กำหนดKPI เพื่อวัดผลรายเดือน/ไตรมาส/ปี -ดำเนินการตามกลยุทธ์และนโยบายการขายของบริษัทในช่องทางต่างๆ -พัฒนาขีดความสามารถของทีมงานขาย ให้มีท...

บริษัท ไซแมท เทคโนโลยี จำกัด ( มหาชน ) และบริษัทในเครือ
5 อัตรา
เงินเดือน 11,000-18,000
14 ธ.ค. 60
20 . Service Supervisor : หัวหน้าทีมปฏิบัติการพนักงานบริการกำจัดแมลง (สาขาเชียงใหม่)
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ควบคุมดูแลทีมบริการ ในการติดตั้งและออกให้บริการลูกค้าในแต่ละวัน ให้ตรงตามเป้าหมายในแง่คุณภาพและปริมาณ - จัดตารางงานบริการให้เหมาะสมตามปริมาณของงาน และความสามารถของทีม เพื่อบ...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 27,000 - 35,000 บาท
14 ธ.ค. 60
 พบ 175 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ