เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 199 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Sales Representative (ประจำ สาขาเชียงใหม่)
- เสนอขายสินค้า , สาธิต , ปิดการขาย , จัดทำ Forecast - ส่งผลิตภัณฑ์พร้อมติดตั้งให้เรียบร้อยและเก็บเงินค่าเครื่อง - ประสานงานกับลูกค้าให้เกิดความประทับใจและพึงพอใจในการให้บริการ - ทำยอดขายให้ได้ตามเ...

Ricoh (Thailand) Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A
21 ต.ค. 60
2 . พนักงานการตลาด
1. เสนอผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้อย่างถูกต้องตรงตามความต้องการของลูกค้า 2. สร้างยอดขายตามเป้าหมายตามที่กำหนด 3. วางแผนการเข้าพบลูกค้า 4. รักษาฐานลูกค้าเก่า และหาลูกค้าใหม่ 5. ติดตามความต้องการและควา...

บริษัท เคซีซีพี 2011 กรุ๊ป จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท /เดือน , คอมมิสชั่น 5 %
21 ต.ค. 60
3 . ล่ามจีน / เลขานุการผู้บริหาร
- งานด้านเลขานุการให้กับผู้บริหาร

RK Food co., th
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 ขึ้นไป
21 ต.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ประสานงานที่ดิน (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ดูแลงานเอกสารต่างๆประจำฝ่ายบริหาร - ประสานงานทั่วไปประจำฝ่ายบริหาร - ออกปฏิบัติงานภาคสนามประจำฝ่ายบริหาร

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ประสบการณ์ + โอที
21 ต.ค. 60
5 . ทนายความ (ประจำสำนักงาน จ.เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- งานว่าความคดีแพ่งและคดีอาญา - งานจดทะเบียนบริษัทฯ - งานนิติกรรมสัญญาประเภทต่างๆ

Syntec Construction Public Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ประสบการณ์ + OT
21 ต.ค. 60
6 . พนักงานขายทางโทรศัพท์ / Telesales ประจำสาขาเชียงใหม่รับสมัครด่วน !
1.ทำใบงานสั่งซื้อเข้าระบบ ERP 2.ประสานงานกับฝ่ายต่างๆในบรืษัทฯ เพื่อให้บริการหลังการขายเป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 3.ประสานงานกับลูกค้าแทนพนักงานขาย 4.ช่วยรับเรื่องกรณีลูกค้าประสบปัญหา 5.ช่วยติดตามหน...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 16,000 บาท
21 ต.ค. 60
7 . Branch Operation Manager (สาขาเชียงใหม่)
• Supervise sales team, logistics team, accounting team • Products responsible: lighting equipment, lamps, electrical products • Main customers: retail shops, contractors, factories • To supervise...

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
21 ต.ค. 60
8 . Sales Supervisor (ภาคเหนือตอนบน)
• Supervise sales team • Products responsible: lighting equipment, lamps, electrical products • Main customers: retail shops, contractors, factories • To supervise sales team and coach sales repre...

บริษัท เอเธนส์ อิเลคทริคอล โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ฐานเงินเดือน 25k + allowance (ประมาณ 15k) + incentive
21 ต.ค. 60
9 . Graphic Design
ออกแบบสื่อสิ่งพิมพ์ของโครงการ ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ฮิมมา เพรสทีจ ลิฟวิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ประชาสัมพันธ์โครงการ
ทำหน้าที่เกี่ยวกับโครงการ CSR เป็นหลัก ส่งเสริมภาพลักษณ์ของ Sponser และองค์กร รวมถึงรับผิดชอบกิจกรรมด้านสังคมต่างๆ ที่ทางบริษัทจัดขึ้น

บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 12,000 up
21 ต.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่ประสานงานทั่วไป
ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานต่าง ๆ อาทิ บริษัท ห้างร้านตามที่ได้รับมอบหมาย เพื่อแนะนำโครงการด้าน CSR ของบริษัท

บริษัท สตรอง ซิสเต็ม พลัส จำกัด
7 อัตรา
เงินเดือน 12,000 - 15,000 บาท
21 ต.ค. 60
12 . Architect
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000
21 ต.ค. 60
13 . โปรแกรมเมอร์
• พัฒนาระบบงาน Web Application ตามความต้องการของบริษัทฯ • พัฒนาระบบด้วย ASP.NET ด้วย C#.NET • ดูแลและให้คำปรึกษาเกี่ยวกับงานระบบ ทั้งในส่วนของผู้ใช้งานและทีมพัฒนา • ตรวจสอบหรือทดสอบโปรแกรม ให้เป็นไ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
14 . Graphic / Media Designer
• ออกแบบ และพัฒนาสื่อโฆษณาประชาสัมพันธ์ Online และ Offline ในรูปแบบต่างๆ เพื่อส่งเสริมการขาย เช่น โบรชัวร์ ป้ายโฆษณา โปสเตอร์ คลิป VDO • ทำงานร่วมกับฝ่ายการตลาด

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
15 . ผู้จัดการคลังสินค้า
• บริหาร จัดสรรพื้นที่ในคลังสินค้าเพื่อเช่าให้เกิดประโยชน์สูงสุด • ควบคุมดูแลการเคลื่อนย้ายสินค้า ในพื้นที่เช่าคลังสินค้า • ควบคุมดูแลการจัดเก็บสินค้าของผู้เช่าในคลังสินค้าอย่างเป็นระบบ และเป็นระเบี...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่ธุรกิจเฉพาะ
• เตรียมเอกสารยื่นขออนุญาตต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานจัดสรรที่ดิน / จดทะเบียนอาคารชุด และงานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานราชการต่างๆ เช่น สำนักงานที่ดิน ที่ว่าการอำเภอ สำนักงานเทศบาล...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย-อาคารพาณิชย์
• ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้าเกี่ยวกับโครงการอาคารพาณิยช์ของบริษัทฯ • นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการอาคารพาณิชย์ของบริษัทฯ • จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
18 . Senior Architect
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน 35,000 - 45,000
21 ต.ค. 60
19 . พนักงานรักษาความปลอดภัย
• รับผิดชอบดูแลรักษาความปลอดภัย และความสงบสถานที่ที่ได้รับมอบหมาย • ดูแล การผ่านเข้า-ออก ของบุคคลและยานพาหนะ • เปิด-ปิดประตูทางเข้า-ออก สถานที่ที่ได้รับมอบหมาย • รายงานเหตุการณ์ประจำวัน ต่อผู้บังคั...

Karnkanok Property Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน วันละ 470 บาท
21 ต.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ต.ค. 60
 พบ 199 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ