เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 148 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
20 อัตรา
เงินเดือน N/A+โอที+อื่นๆ
10 ธ.ค. 59
2 . Yoga and Group Fitness Instructors (part-time)-Chiang Mai
A new boutique health club in Chiang Mai is looking for experienced part-time/freelance Yoga and Group Fitness Instructors. We are building a portfolio of various group exercises (Yoga, HIIT, Core, …...

Chrome Sports Group
5 อัตรา
เงินเดือน negotiable
10 ธ.ค. 59
3 . Reception Desk - Healthclub
A new boutique healthclub in Chiang Mai is looking for experienced reception desk staff. You are a friendly and energetic reception desk professional and seek for a new opportunity. We can offer a nic...

Chrome Sports Group
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ คอมมิชชั่น
10 ธ.ค. 59
4 . Head of Fitness
A new Boutique Gym in Chiang Mai is looking for a highly-motivated individual for a Head of Fitness Training role. The Head of Fitness is responsible to build and manage a team of Group Fitness Ins...

Chrome Sports Group
เงินเดือน Negotiable
10 ธ.ค. 59
5 . ช่างเขียนแบบ (Draftman)
• เขียนแบบ งานโครงสร้างสถาปัตย์ / โยธา • จัดทำ Shop Drawing งานก่อสร้าง • แก้ไข / เพิ่มเติม รายละเอียดในแบบโครงสร้าง

Karnkanok Property Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่นิติบุคคลบ้านจัดสรร
- รับผิดชอบการจัดเก็บค่าส่วนกลางจากลูกค้าในโครงการต่างๆ ของบริษัทฯ - จัดทำ และอัพเดทรายงานควบคุมการจัดเก็บค่าส่วนกลาง - ออกหนังสือแจ้งเตือนการชำระค่าส่วนกลาง - ประสานงานการจัดตั้งนิติบุคคลบ้านจัดสร...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
7 . สถาปนิก
- ออกแบบ และเขียนแบบทางสถาปัตย์ - ถอดแบบอาคาร และดำเนินการประเมินราคาก่อสร้าง - ตรวจสอบงานโครงสร้างให้ตรงตามมาตรฐานที่บริษัทฯ กำหนด - วางแผน ตรวจสอบ ติดตามส่วนงานสถาปัตย์ที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้แล้วเ...

Karnkanok Property Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่ธุรการฝ่ายการตลาด
• รวบรวมข้อมูล และนำเสนอ ยอดการจอง ยกเลิกและทำสัญญา การโอนกรรมสิทธิ์ เพื่อส่งยอดให้กับธนาคาร • บริหารจัดการงานเอกสาร , การตั้งเบิกค่าใช้จ่ายของฝ่ายการตลาด • ติดต่อประสานงานกับนายหน้าเสนอขายที่ดิน ตร...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ประ...

Karnkanok Property Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
10 . ผู้จัดการฝ่ายควบคุมคุณภาพ (QC Manager)
วางแผนและควบคุมการจัดทำระบบควบคุมคุณภาพ , ระบบประกันคุณภาพ และบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวข้องกับการตรวจสอบเพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่กำหนดไว้

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 อัตรา
10 ธ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่และหัวหน้าส่งเสริมการเกษตร
- รับผิดชอบในการควบคุมและตรวจสอบกระบวนการส่งเสริมการปลูกพืชวัตถุดิบของบริษัท ให้ได้มาตรฐานทั้งทางด้านปริมาณและคุณภาพตามที่กำหนดไว้

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
หัวหน้า 1อัตรา และ เจ้าหน้าที่ 3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
12 . พนักงานขับรถส่งของ(เชียงใหม่)
1.ขับรถส่งสินค้า 2.จัดของขึ้นรถเตรียมส่งให้ลูกค้า 3.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ทีแม็กซ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,500 + ค่า Incentive
10 ธ.ค. 59
13 . ผู้จัดการแผนกคลังสินค้า
1.บริหารจัดการงานคลังสินค้าให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนด 2.วางกลยุทธ์เพื่อลดต้นทุน, เพิ่มประสิทธิภาพงานของแผนกคลังสินค้า 3.วางกำลังคน จัดสรรทีมงานเพื่อให้สอดคล้องกับเป้าหมายที่กำหนด

บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยระดับวิชาชีพ
1.ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภัย...

บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่ส่งเสริมวัตถุดิบ
1.แนะนำ ส่งเสริม วิธีการ ปลูก ดูแลรักษาข้าวโพดหวาน ให้แก่เกษตรกรผู้สนใจ 2.ติดต่อวัตถุดิบและส่งเสริมวัตถุดิบ เพื่อเข้ามาผลิตในโรงงาน 3.จัดหาวัตถุดิบเพื่อให้ได้ราคาคุณภาพและปริมาณเหมาะสม

บริษัท ช้างอวอดส์ (1959) จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
10 ธ.ค. 59
16 . หัวหน้างาน VDQI
ควบคุม ดูแล งานการตรวจสอบสภาพความเรียบร้อยของรถใหม่ทั้งภายในและภายนอก รวมไปถึงความถูกต้องในการทำงานของเครื่องยนต์และอุปกรณ์ต่าง ๆ ก่อนส่งมอบลูกค้า

บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่บริหารงานสมาชิก
จัดเก็บข้อมูล ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับฐานข้อมูลลูกค้า พร้อมกับดำเนินการวิเคราะห์ ออกแบบ จัดทำรายงานเกี่ยวข้อมูลของลูกค้า

บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ส่งมอบรถยนต์ใหม่
จัดเตรียมรถยนต์ใหม่ทั้งในด้านเอกสาร อุปกรณ์ประกอบที่เกี่ยวข้องทั้งหมด สำหรับเตรียมการส่งมอบให้กับลูกค้า

บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
19 . ช่างเคาะ-ดึง,ถอด-ประกอบ,ผสมสี , โป๊วสี , พ่นสี , ขัดสี
-ปฎิบัติงานตามใบสั่งซ่อมเพื่อให้เกิดคุณภาพในงานซ่อม ได้ถูกต้องรวดเร็วและมีคุณภาพตามเกณฑ์มาตรฐานการเคาะ-ดึง,ถอด-ประกอบ,ผสมสี , โป๊วสี , พ่นสี , ขัดสี และปฎิบัติงานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป หรือตามประสบการณ์
10 ธ.ค. 59
20 . หัวหน้างานขาย 2 อัตรา / พนักงานขาย 4 อัตรา
หัวหน้างานขาย-ควบคุม ดูแล ทีมงานขายในสังกัด พร้อมกระตุ้น ผลักดันให้ได้เป้าหมายตามที่กำหนด พนักงานขาย -ให้คำแนะนำ คำปรึกษา และเสนอการขายแก่ลูกค้า ที่ต้องการซื้อรถยนต์ โดยคำนึงถึงความพึงพอใจของลูกค้าเป...

บริษัท โตโยต้าอินทนนท์ จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
10 ธ.ค. 59
 พบ 148 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ