เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . S003 : ผู้จัดการสาขาเชียงใหม่ (ภาคเหนือ)
- บริหารทีมงานขายเครื่องครัวไทยสแตนเลส ตรานกนางนวล ตราจรวด สาขาเชียงใหม่ (ภาคเหนือ) * * * * * สามารถปฏิบัติงานที่สาขาต่าง ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย * * * * *

Thai Stainless Steel Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยฯ ระดับวิชาชีพ(จป.วิชาชีพ)
ดำเนินงานด้านความปลอดภัย ให้เป็นไปตามนโยบาย วัตถุประสงค์และเป้าหมายขององค์กรอย่างมีประสิทธิภาพ เป็นไปตามที่กฏหมายกำหนด และมีการปรับปรุงอย่างต่อเนื่อง

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง (ขยายงาน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
4 ก.ค. 58
3 . หัวหน้างานProduction 3ตำแหน่ง และ เจ้าหน้าที่R&D 1ตำแหน่ง
Production : รับผิดชอบในการควบคุมกระบวนการผลิต และการปฏิบัติงานของพนักงาน เพื่อผลิตสินค้าที่มีคุณภาพ ได้ตามมาตรฐานทั้งด้านปริมาณ และคุณภาพ R&D : รับผิดชอบในการวิเคราะห์ ทดลอง ทดสอบผลิตภัณฑ์ เพื่อปร...

บริษัท ปริ๊นเซส ฟูดส์ จำกัด
4 อัตรา(ขยายงาน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
4 ก.ค. 58
4 . โปรแกรมเมอร์ (Programmer)
- รับผิดชอบในการพัฒนาโปรแกรมต่าง ๆ ที่ใช้ภายในบริษัทฯ - แนะนำ ให้คำปรึกษาในการประยุกต์ใช้โปรแกรมต่าง ๆ ในงานของบริษัทฯ - แก้ไขโปรแกรมเมื่อมีปัญหา

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่โอนกรรมสิทธิ์
- ติดต่อ ประสานงานกับหน่วยงานราชการ ตลอดรวมถึงสถาบันการเงิน - ดำเนินการโอนกรรมสิทธิ์ที่ดิน, บ้านจัดสรร - จัดเตรียมเอกสารการยื่นขออนุญาตก่อสร้าง และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย
- ต้อนรับ ดูแล บริการ และให้คำปรึกษาลูกค้า เกี่ยวกับโครงการของบริษัทฯ - นำเสนอ และโน้มน้าวให้ลูกค้าตัดสินใจซื้อโครงการของบริษัทฯ - จัดเตรียมสัญญาซื้อขาย และเอกสารอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องกับงานขาย - ...

Karnkanok Property Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
7 . Nature Specialist
Job Description • Take care of customers on the Zipline • Educate customers about nature and wild life in the Forest. In addition, answer questions about our conservation projects • Support and ...

Tree Top Adventure
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
4 ก.ค. 58
8 . Call Center Operator [Thai/English]
• Answer all incoming telephone calls, efficiently book reservations and answer questions in regard to all of our products • Enthusiastically and clearly address all customer concerns • R...

Tree Top Adventure
หลายอัตรา
4 ก.ค. 58
9 . Call Center Operator [Khmer/English]
• Answer all incoming telephone calls, efficiently book reservations and answer questions in regard to all of our products • Enthusiastically and clearly address all customer concerns • R...

Tree Top Adventure
หลายอัตรา
เงินเดือน ไม่ระบุ
4 ก.ค. 58
10 . พนักงานขายแนะนำสินค้า
พนักงานขาย แนะนำสินค้าภายในร้าน เกี่ยวกับ ปั๊มน้ำที่ใช้ไฟฟ้าที่ใช้ตามบ้าน โรงงานและอื่นๆ

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ บี โอ เทรดดิ้ง
จำนวน 1 อัตรา
4 ก.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตาม เร่งรัดยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการชำระยอดค้างชำระ

บริษัท ก้าวไกลกฎหมาย จำกัด
8 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
4 ก.ค. 58
12 . Senior Mechanical Design Engineer
• Working on ideas as part of a team or developing design concept, performance and production criteria • Taking part in specialist or multidisciplinary team meetings • Designing housing or enclosure...

Bluechips Microhouse Co., Ltd.
1อัตรา
เงินเดือน N/A
4 ก.ค. 58
13 . ผู้ช่วยผู้จัดการสาขา (เชียงใหม่)
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
ไม่ระบุ
เงินเดือน ตามตกลง
4 ก.ค. 58
14 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายขาย
ดูแลและประสานงานด้านการขายสินค้า

บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติกจำกัด
1 อัตรา
4 ก.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
ทำการสั่งซื้ออะไหล่เครื่องจักรและเครื่องมือช่าง

บริษัทเชียงใหม่อุตสาหกรรมพลาสติกจำกัด
1 ตำแหน่ง
4 ก.ค. 58
16 . ผู้จัดการเขตภาคเหนือ (เชียงใหม่)
- บริหารจุดขาย Butcher Consignment ในพื้นที่รับผิดชอบ - ประมาณการขายสินค้า รายวัน/รายสัปดาห์/รายเดือน ให้มีความเหมาะสมกับสาขา - บริหารจัดการพนักงานขายประจำจุดที่รับผิดชอบ - ตรวจนับปริมาณสินค้...

กลุ่มบริษัทเครือเบทาโกร จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ก.ค. 58
17 . BA SKINCARE WATSON BRAND MAD SKINCARE ประจำร้าน Watson เชียงใหม่ 1.สาขาเมย่า 2.สาขากาดสวนแก้ว 3.ประจำสาขา เซ็นทรัลเฟส 4.สาขา เซ็นทรัล แอร์พอต
- ประชาสัมพันธ์สินค้าแบรนด์ M.A.D สกินแคร์ บริษัทให้กับกลุ่มลูกค้าเป้าหมาย - ปฏิบัติงานในร้าน Watson - แนะนำรายละเอียดสินค้าให้กับลูกค้า ด้านผิวพรรณ จัดรายการโปรโมชั่น (โทรนัดสัมภาษณ์ และทราบผลท...

บริษัท อินสปาย อินโนเวชั่น จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 10,000-20,000 บาท
4 ก.ค. 58
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำศูนย์เชียงใหม่) โทร. 053-403008 ด่วนมาก !!
- โทรแจ้งยอดชำระและค้างชำระแก่ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตามทวงถามเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน - เป็นงาน back office (ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
100อัตรา
เงินเดือน 300บาท / วัน + คอมมิชชั่น
4 ก.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)
รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามข้อมูล - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงานเดียวกับ call center - บริษัทฯ จะพิจารณาผู้ที่เข้ามาติดต่อสมัครด้วยตนเองก่อนเป็นลำดับต้...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
100 อัตรา
เงินเดือน 300บาท/วัน+โอที+อื่นๆ (10,000บาทขึ้นไป/เดือน)
4 ก.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ระดับ Staff ประจำศูนย์เชียงใหม่ ด่วนมาก !!
- วิเคราะห์สินเชื่อ บัตรเครดิต,สินเชื่อบุคคล และสินเชื่อเช่าซื้อได้ - ตรวจสอบข้อมูล เอกสารของลูกค้าที่สมัครบัตรเครดิตหรือขอสินเชื่อกับทางบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อยืนยันสถานะการทำงาน หรือที่อยู่ของล...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
50อัตรา
เงินเดือน N/A
4 ก.ค. 58
 พบ 112 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ