เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้แทนขายเครื่องมือวิทย์ ( Sales Representative)ประจำภาคเหนือ*นำรถยนต์มาใช้ในงานรับสมัครด่วน !
- การแนะนำบริษัทฯ และสร้างความสัมพันธ์อันดีระหว่างบริษัทฯ กับลูกค้า - นำเสนอข้อมูลแนะนำบริษัทฯ ผลิตภัณฑ์ต่างๆ ที่บริษัทฯ จัดจำหน่าย ให้ข้อมูลต่างๆ เพื่อตอบสนองความต้องการของลูกค้าในด้านต่างๆ ...

บริษัท ไซแอนติฟิค โปรโมชั่น จำกัด และบริษัทในเครือ
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
16 ม.ค. 60
2 . พนักงานลูกค้าสัมพันธ์
ติดต่อประสานงานฝ่ายขายและลูกค้า ออกอินวอยซ์

Stamford Tires Distributor Co.,Ltd.
16 ม.ค. 60
3 . Assistant Regional - Nort ( Sup - Manager Level )
- Report directly to Regional Manager - Nort and supervise 3 Area Managers - Represent & be responsible for Krungsri Consumer Brand in north area through promotion of Krungsri consumer brand - Expa...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ลูกค้าสัมพันธ์ (ประจำศูนย์เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- รับโทรศัพท์ ให้บริการตอบข้อสงสัยแก่ลูกค้าที่โทรศัพท์เข้ามาสอบถามเกี่ยวกับข้อมูลของบริษัทฯ - การให้บริการยืนยันการเปิดใช้บัตรเครดิตและบัตรสมาชิก ให้กับลูกค้า - ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์ - เป็นลักษณะงาน...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
20 อัตรา
เงินเดือน N/A+โอที+อื่นๆ
16 ม.ค. 60
5 . พนักงานขับรถ (ประจำจังหวัด เชียงใหม่)
ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย -ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย -ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 13,000 บาทขึ้นไป
16 ม.ค. 60
6 . เจ้าหน้าที่ขายสินเชื่อ/ประกันภัย ประจำสาขาเชียงใหม่
1.เสนอขายประกันภัยรถยนต์ 2.เสนอบริการสินเชื่อ 3.หาข้อมูลลูกค้าเป้าหมายส่งสำนักงานใหญ่ 4.บริการและประสานงานกับลูกค้าประจำสาขา

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงใหม่
-ติดตามทวงถามกับลูกค้าทางโทรศัพท์ -เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
8 . พนักงานขาย (ประจำศูนย์กระจายสินค้า จ.เชียงใหม่)
1. เข้าเยี่ยมร้านค้า ตามแผนที่ผู้จัดการกำหนด 2. พบปะ สอบถามร้านค้า และให้การสนับสนุนสื่อต่างๆ เพื่อกระตุ้นยอดขาย 3. ดำเนินการเสนอขายผลิตภัณฑ์ของบริษัทฯ 4. สรุปยอดขายประจำวัน 5. งานอื่นๆ ตามที่ได้ร...

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 - 19,000 บาท
16 ม.ค. 60
9 . พนักงานขับรถ (ประจำจังหวัด เชียงใหม่)
-ขับรถยนต์บริษัทฯ เพื่อติดต่อร้านค้า ตามแผนที่กำหนดร่วมกับพนักงานขาย -ทำหน้าที่ผู้ช่วยพนักงานขาย -ดูแลสภาพรถยนต์ให้พร้อมใช้งาน

บริษัท คาราบาวตะวันแดง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 13,000 บาทขึ้นไป
16 ม.ค. 60
10 . Designer (สาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
รับผิดชอบงานออกแบบ ตกแต่ง จัดวาง และให้คำปรึกษาด้านการเลือกเฟอร์นิเจอร์ และการตกแต่งภายในให้กับลูกค้า ตลอดจนดูแลการจัด Display ภายใน Index Living Mall เพื่อสนับสนุนงานขายอย่างมีประสิทธิภาพ ตลอดจนเพิ่ม...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
16 ม.ค. 60
11 . พนักงานแนะนำสินค้า (สาขาเชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
1. ปฏิบัติงานขายสินค้าที่รับผิดชอบให้ได้ตามเป้าหมายยอดขายที่กำหนด 2. จัดทำใบเสนอราคาให้ลูกค้า รวมทั้งประสานการชำระเงินค่าสินค้า และการจัดส่งสินค้าให้ลูกค้า 3. ให้คำแนะนำ และบริการลูกค้าในแง่ของข้อมู...

บริษัท อินเด็กซ์ลิฟวิ่งมอลล์ จำกัด
30 อัตรา
เงินเดือน N/A บาทขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
12 . sale ภาคเหนือ
1.ติดต่อปรัสานงานขายกับผู้แทนจำหน่ายและผู้รับเหมาในพื้นที่ 2.เปิดลูกค้าใหม่และเพิ่มช่องทางการขายใหม่ๆเพื่อให้บรรลุเป้าหมาย 3.จัดเตรียมเอกสารและแคตตาล็อค ข้อมูลสินค้าเพื่อนำเสนอสินค้ากับลูกค้า 4.รวบ...

บริษัท ไทยคูณการเหล็ก จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
13 . ผู้จัดการเขต Area Manager ประจำภาคเหนือตอนบนรับสมัครด่วน !
1.Audit ตรวจสอบสาขา (ทุกเรื่อง) ให้เป็นไปตามมาตราฐานที่บริษัทกำหนด 2.มีทักษะในการประสานงาน สำนักงานใหญ่และสาขา มีความคล่องตัว 3.สรรหาพนักงานและจัดทำค่าแรงพนักงานแต่ละสาขา 5.รายงานสรุปการเข้าตรวจสอบ...

บริษัท ฮาฮามา จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 20,000-30,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60

บริษัท เค ไลน์ โลจิสติคส์ (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
15 . Asst.Sales Area Manager (FOOD)-North of Thailand/ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายขายภาคเหนือ
- Develops a business plan and sales strategy for the market that ensures attainment of company sales goals and profitability. - Responsible for the performance and development of the Account Executi...

KCG CORPORATION CO., LTD.
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
16 . พนักงานชงเครื่องดื่ม
1.ชงเครื่องดื่ม ทำโทส 2.บริการลูกค้า 3.ทำความสะอาดร้าน 4.ทำบัญชีเบื้องต้น 5.ส่งรายงานประจำวัน ฟรีประกันสังคม มีเงินโบนัส มีเบี้ยขยัน ขึ้นเงินเดือนปีละ1500บ.(ขึ้น750บ.6เดือนแรกและอีก750เมื่อค...

Luciano's Coffee Bar
1 อัตรา
เงินเดือน 10,500
16 ม.ค. 60
17 . พนักงานแนะนำประกันสุขภาพสาขา (เชียงใหม่)รับสมัครด่วน !
- ทำหน้าที่ดูแลลูกค้าที่เข้ามาซื้อประกันสุขภาพประจำสาขา - ให้ข้อมูลเกี่ยวกับประกันสุขภาพของ บูพาฯ - จัดทำเอกสารกรมธรรม์และเอกสารเคลมให้กับลูกค้า - ประสานงานกับตัวแทนและสำนักงานใหญ่ - ให้คำแนะนำเ...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง+Incentive
16 ม.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่สโตร์ (สาขาเชียงใหม่)
- ควบคุมดูแลสต๊อกสินค้าและการจัดเรียงสินค้าสำเร็จรูปประจำศูนย์จำหน่ายสินค้าแก่สมาชิกในรูปแบบร้านสะดวกซื้อเพื่อขยายช่องทางการบริการให้แก่สมาชิกอย่างสะดวกรวดเร็ว พร้อมทั้งรับคำสั่งซื้อทางระบบออนไลน์และ...

Code Master Success Co.,LTD.
1 อัตรา
16 ม.ค. 60
19 . Pattern Marker
1.Communicate with Manager and production regarding Plot-mark and Pattern. 2.To ensure that production line receive the right pattern with variety of sizes according to production order made by custo...

Onsmooth Thai Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัย (จป.วิชาชีพ)
1. ตรวจสอบ และเสนอแนะให้นายจ้างปฏิบัติการตามกฎหมายเกี่ยวกับความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. วิเคราะห์งานเพื่อชี้บ่งอันตราย รวมทั้งกำหนดมาตรการป้องกัน หรือขั้นตอนการทำงานอย่างปลอดภั...

Lofbaz Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
16 ม.ค. 60
 พบ 173 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ