เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ติดตามหนี้สิน
- ดตามลูกหนี้ของบริษัทอย่างสมำเสมอ - ทำรายงานยอดคงค้างของลูกหนี้แต่ละรายทุกสิ้นเดือน

ห้างหุ้นส่วนจำกัด ท.ทวีสินเฟอร์นิชิ่ง
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
27 เม.ย. 58
22 . Credit control officer (เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน)
1. ควบคุมและวางแผนงานเอกสารลูกหนี้และการติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ 2. ดำเนินการงานเอกสารลูกหนี้และการติดตามการชำระเงินของลูกหนี้ 3. รับและตรวจสอบใบแจ้งหนี้ วิธีการชำระเงิน จัดทำใบวางบิล 4. จัดทำรา...

Innovation Group
27 เม.ย. 58
23 . Collection Officer
Urgently Required!!

- Follow up call for over due payment base on assigned target. - Prepare document and information as the customer request. - Handling all collection and legal documents. - Manage and confirm bi...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
27 เม.ย. 58
24 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
27 เม.ย. 58
25 . พนักงานเก็บเงิน เขตอีสาน (Bill Collector ) ด่วนมาก !!
1. ติดตามและรับผิดชอบการเรียกเก็บเงินของลูกค้า 2. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินลูกค้า 3. วางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 4. รายงานเมื่อมีเหตุสัญญาณลูกหนี้ที่จะเริ่ม...

R.X. Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 เม.ย. 58
26 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วน !!
1. ดูแลการวางบิลให้เป็นไปตามที่กำหนด 2. ออกหนังสือแจ้งหนี้ และหนังสือ Notice เมื่อลูกหนี้ผิดนัดชำระ 3. จัดทำรายงานการเก็บเงินรายเดือน, รายงานลูกหนี้รายเดือน

Italthai Industrial Co., Ltd.
27 เม.ย. 58
27 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ Walk-in Interview ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. 4.สนใจเขียนใบ...

บริษัท ซัคเซส 189 จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาทขึ้นไป + ตามวุฒิและประสบการณ์
27 เม.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้สินทางโทรศัพท์
• แจ้งยอดชำระและติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
27 เม.ย. 58

บริษัท เมดิทอป จำกัด
27 เม.ย. 58
30 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1. ควบคุมบัญชีลูกหนี้ในสาขา ให้มีการชำระค่างวดอย่างต่อเนื่อง และติดตามเร่งรัดหนี้สิน 2. ติดตามลูกหนี้ เจรจา แนะนำโน้มน้าวให้ลูกค้าชำระค่างวด และไม่ค้างชำระอย่างต่อเนื่อง

บริษัท โชคชัย (1991) สวรรคโลก จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน อัตราค่าจ้างขั้นต่ำ
27 เม.ย. 58
31 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
27 เม.ย. 58
32 . หัวหน้างานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
- บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ - วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางแก้ไขหนี้ - การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - การควบคุมและตรวจสอบหนี้ - การติดตามผลการชำระหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 เม.ย. 58
33 . พนักงานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระค่างวด เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน และบริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
27 เม.ย. 58
34 . เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (Collector) ด่วนมาก !!
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระหนี้ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการชำระภาระหนี้แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี...

กลุ่มบริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป (Leader Group)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
27 เม.ย. 58
35 . พนักงานเร่งรัดหนี้รถยนต์ (Phone Collector)
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น.วันเสาร์ 2เสาร์...

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000ขึ้นไป+commission
27 เม.ย. 58
36 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสืบทรัพย์-บังคับคดี ( ด่วน !! )
ควบคุมดูแล , ประชุมวางแผน, ออกติดตาม สืบทรัพย์ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนดระยะเวลา ปฎิบัติงานนอกบริษัท ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดได้

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าที่พัก+เบี้ยเลี้ยง+สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
27 เม.ย. 58
37 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ประจำออฟฟิศ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000บาทขึ้นไป+commission
27 เม.ย. 58
38 . เจ้าหน้าที่ เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ // Callecter
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เจรจาการนัดชำระ // แจ้งยอดชำระ ค่างวดรถยนต์ ลงบันทึก ในโปรแกรมคอมพิวเตอร์

บริษัท ณัฐนันท์ณภัทร ลีเกอร์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 - 15,000
27 เม.ย. 58
39 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำธนาคาร)
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 128 วัน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธนาคาร เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และวันครบกำหนดชำระ - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - ไม่มีการทำยอดในแต่ละเดือน ป...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
27 เม.ย. 58
40 . การเงินลูกหนี้
1.ติดตามทวงลูกหนี้ วางแผนการติดตามหนี้ 2.ศึกษาและจัดเตรียมข้อมูลลูกหนี้ให้พร้อมในการติดตามหนี้ 3.จัดแสดงและบ่งชี้เป้าหมายชัดเจนในการติดตามหนี้ให้สำเร็จ 4.ทำรายงานสรุปยอดค้างลูกหนี้ รายสัปดาห์ รายเด...

บริษัท บ้านอำเภอเทรดดิ้ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง/ตามประสบการณ์
27 เม.ย. 58
 พบ 84 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ