เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 

บริหาร สินทรัพย์ ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
29 เม.ย. 59
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินอาวุโส (ลำปาง)
1. เจราจาและติดตามหนี้สินจากลูกหนี้ที่ผิดนัดชำระเงินค่างวดเช่าซื้อรถยนต์ทางโทรศัพท์ 2. ออกติดตามยึดรถกลับคืนสู่บริษัทในกรณีผิดนัดการชำระค่างวดที่ทางบริษัทฯ กำหนดไว้

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
1อัตรา
29 เม.ย. 59
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย - ติดต่อลูกค...

บริษัท เครดิตไทยพลัส จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น
29 เม.ย. 59
24 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์, หัวหน้าแผนกบัญชี-การเงิน
- ทำการติดต่อให้คำแนะนำรายละเอียดข้อมูลกับลูกค้า - ทำการติดตาม ทวงถาม จัดเก็บ ภาระหนี้ที่มีสถานะค้างชำระ ของ สินเชื่อบัตรเครดิต สินเชื่อบัตรกดเงินสด สินเชื่อบุคคล สินเชื่อรถยนต์ สินเชื่อรถมอเตอร์ไซด...

บริษัท ไทยเซอร์วิสพลัส จำกัด (Thai Service Plus Co.,Ltd)
หลายอัตรา
เงินเดือน ขั้นต่ำ 9,000 บาท + ค่าคอมฯ และ อื่นๆ
29 เม.ย. 59
25 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อภาคสนาม(ภาคเหนือ,อีสาน,กลาง)25K-30Kหลายอัตรา ด่วนมาก
- รวบรวมใบสมัครจากผู้เช่าซื้อ และจัดทำใบสมัคร - ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย - ให้ความรู้และทำความเข้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
29 เม.ย. 59
26 . Collectorรับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น
29 เม.ย. 59
27 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประเภทการจ้าง : สัญญาจ้าง)
ลักษณะงาน - ติดตามหนี้คงค้างชำระที่เกิดจากการใช้บริการโทรศัพท์รายเดือนของบุคคล และนิติบุคคลทางโทรศัพท์ - ตรวจสอบหนี้คงค้างชำระและแก้ไขปรับปรุงให้มีความถูกต้องอยู่ตลอดเวลา - ทำการสรุปผล และรายงานผ...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 11,000 + ค่าคอมมิชชั่น
29 เม.ย. 59
28 . พนักงานติดตามหนี้ (Bill Collector) วุฒิ ม.6/ปวช.
- ติดตามหนี้ลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งการติดตามหนี้เป็น พื้นที่ จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครฯ - ศึกษาหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามห...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 330 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมและค่าน้ำมันรถจักรยานยนตร์
29 เม.ย. 59
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
29 เม.ย. 59
30 . Collection Officer (เร่งรัดหนี้สิน)Urgently Required !
- โทรศัพท์ติดตามหนี้สินของลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่ลูกค้าแจ้งความต้องการ - ดูแลเอกสารทางด้านการติดตามหนี้สิน และกฎหมาย - บริหารจัดการและยืนยันก...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
29 เม.ย. 59
31 . เจ้าหน้าที่เก็บเงิน (ประจำสาขาชลบุรี)
การติดตาม ทวงถามหนี้ และประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นไปตามนโยบาย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
29 เม.ย. 59
32 . เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้ง รายละเอียดการชำระหนี้ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล ทางเลือกที่เหมาะสมกับการ ชำระภาระหนี้แก่ลูกค้า

บริษัท ยูเนี่ยน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 รายได้ดี มีโอกาสในความก้าวหน้าสูง
29 เม.ย. 59
33 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เวิล์ด วาย เคเบิ้ลทีวี จำกัด
เงินเดือน ตามความสามารถ
29 เม.ย. 59
34 . Supervisor งานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
-ควบคุมเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้รายย่อยในการโทรหาลูกค้าใหม่ / โทรแจ้งเตือนลูกหนี้ค้างชำระ / ติดตามทวงหนี้ / ให้คำปรึกษา / จัดส่ง SMS / จดหมายตามหนี้ -ควบคุมการดำเนินงานให้เป็นไปตามระเบียบของธนาคารฯ / ธน...

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)
29 เม.ย. 59
35 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาต่อรองเพื่อนัดชำระหนี้ 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 300/วัน+ค่าคอมมิชั่น
29 เม.ย. 59
36 . Collection Officer (เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สิน)
- ให้คำแนะนำกับลูกค้า / ติดตามหนี้สินที่มีสถานะค้างชำระภายใต้ กฏหมายและกฏระเบียบของบริษัท - ติดต่อลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงินสำหรับสถานะหนี้ที่ค้างชำระภายใต้ กฎหมายธุรกิจและกฎระเบียบของบริษัท - ...

บริษัท ไอร่า แอนด์ ไอฟุล จำกัด (มหาชน)
28 เม.ย. 59
37 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
28 เม.ย. 59
38 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor/OA Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 เม.ย. 59
39 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
28 เม.ย. 59
40 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้
- โทรศัพท์ สอบถามการชำระหนี้ ตามตามเร่งรัด ให้ลูกค้าชำระค่างวดรถให้เป็นไปตามนโยบายบริษัทฯ

บริษัท มิตร สิบ ลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง +ค่าคอมมิชชั่น
28 เม.ย. 59
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ