เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . นิติกร (ประจำพัทยา)ด่วนมาก!
- ติดตามหนี้ค้างชำระกับทางลูกค้า - ติดตามงาน และรายงานความก้าวหน้าต่อผู้บังคับบัญชา - ประสานงานกับฝ่ายกฏหมาย หรือฝ่ายอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บ้านช้างกรุ๊ป (บริษัทในเครือ บริษัท โฮมมาร์ท เซ็นเตอร์ จำกัด และ บริษัท ชลบุรีอึ้งย่งล้ง จำกัด)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 58
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ด่วน!!
ติดต่อประสานงาน และติดตามการชำระหนี้

บริษัท เทพ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท + คอมมิชชั่น
28 พ.ย. 58
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินด่วน มาก!!
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.การจัดเตรียม,และจัดเก็บเอกสาร ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามการรับชำระเงินตามรอบการรับชำระ 4.ตรวจสอบการรับชำร...

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
28 พ.ย. 58
24 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
28 พ.ย. 58
25 . ผู้จัดการแผนกไฟแนนซ์ (ด่วนมาก) ประจำสาขา กระนวน บ้านไผ่ สารคาม
- บริหารจัดการยอดการจัดสินเชื่อและทีมงาน - ส่งเสริมดำเนินกิจกรรมการทางการตลาดและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 พ.ย. 58
26 . Sue Operation AM.-MGR
Responsible on Support, Control, Monitor to Sue teams operations, (co working with Sue Op. IT team) 2. Drive & Control operations performance in term of quality & quantity to meet monthly ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน N/A
28 พ.ย. 58
27 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์และภายนอก สาขานครปฐม
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 330/วัน+4,000+1,500 + ค่าคอมมิชชั่น *
28 พ.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภายนอก (ประจำสาขาปราจีนบุรี)
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 330/วัน+4,000+1,500 ค่าคอมมิชชั่น *
28 พ.ย. 58
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภายนอก (ประจำศูนย์ภูมิภาคศรีราชา)
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 330/วัน+4,500+ ค่าคอมมิชชั่น *
28 พ.ย. 58
30 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำศูนย์เชียงใหม่) โทร. 053-403588
- โทรแจ้งยอดชำระและค้างชำระแก่ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตามทวงถามเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน - เป็นงาน back office (ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
50อัตรา
เงินเดือน 300บาท / วัน + คอมมิชชั่น
28 พ.ย. 58
31 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
28 พ.ย. 58
32 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำศูนย์กรุงเทพฯ
- โทรติดตามและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินกับลูกค้า - แจ้งรายละเอียดการค้างชำระของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน 12,000-15,000
28 พ.ย. 58
33 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา สมุทรสาคร
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดกำหนดชำระตามกำหนดเวลา

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
5 อัตรา
เงินเดือน 330/วัน + Incentive person + Incentive team
28 พ.ย. 58
34 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำภูมิภาคศรีราชา
- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป * แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ เข้ารั...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
30 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 8,580 + ค่าคอมมิชชั่น *
28 พ.ย. 58
35 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
28 พ.ย. 58
36 . พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้ ด่วน!!
- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม - การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ - การตรวจเยี่ยมชาวไร่ - จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 พ.ย. 58
37 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตาม เร่งรัดยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้กับลูกค้าทางโทรศัพท์ - ให้คำแนะนำ คำปรึกษาในการชำระยอดค้างที่มีปัญหากับลูกค้าทางโทรศัพท์

บริษัท ก้าวไกลกฎหมาย จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ย. 58
38 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
- ให้คำปรึกษาในการแก้ไขภาระหนี้สินกับลูกค้า - ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ปฏิบัติงานภายในออฟฟิต

บริษัท ยูเนี่ยน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 10,000-15,000 ไม่รวมค่าคอมมิชชั่น เงินพิเศษอื่นๆ
27 พ.ย. 58
39 . หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้(Supervisor) ด่วน !! หลายอัตรา
• คุณสมบัติ -มีประสบการณ์เร่งรัดหนี้สินลูกค้า 2 ปีขึ้นไป - ชาย/หญิง - อายุ 18 ปีขึ้นไป - มีความขยัน อดทน - ควบคุมทีมงาน การปฏิบัติงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - สามารถทำงานอื่นๆที่ผู้บังค...

บริษัท ยูเนี่ยน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 พ.ย. 58
40 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
1. ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2. เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่ส...

บริษัท โปรเฟสชั่นแนล คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
27 พ.ย. 58
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ