เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน สาขา นครราชสีมา (อาคารราชสีมา เซ็นเตอร์)
- ควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ - วิเคราะห์ผลการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินเพื่อปรับปรุงการทำงานของทีม - บริหารยอดจัดเก็บให้ได้ตามเป้าหมาย...

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
27 มี.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
27 มี.ค. 60
23 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งรายละเอียด ภาระหนี้ เงื่อนไขและวิธีการ ชำระ 2. ให้คำปรึกษา เสนอข้อมูล ทางเลือกที่เหมาะสมให้กับลูกค้าเพื่อการชำระหนี้ 3. ให้คำปรึกษา แนะนำช่องทางการชำร...

บริษัท พี.ซี.เอส.บิซิเนส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น บาท/เดือน (ตามโครงสร้างบริษัท)
27 มี.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์:สินเชื่อรายย่อย
ท่านจะมีหน้าที่รับผิดชอบในส่วนงานของ ติดตามหนี้สินเชื่อรายย่อย (ทางโทรศัพท์) สำหรับลูกค้าทุกประเภท (ยกเว้น เช่าซื้อรถยนต์) ให้มีมาตรฐานของการทำงาน การให้บริการ ตามนโยบายขององค์กรที่กำหนด รวมทั้ง...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
27 มี.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่เก็บเงิน (ประจำสาขาฉะเชิงเทรา)
การติดตาม ทวงถามหนี้ และประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้ เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นไปตามนโยบาย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 มี.ค. 60
26 . จนท.บริหารตัวแทนติดตามหนี้ภายนอก ประจำชลบุรี หรือระยอง
1. ควบคุมดูแลและบริหารการติดตามทวงถามหนี้ของตัวแทนในการติดตามหนี้ด้านนอก(CR) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ 2. กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ CR ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที...

กรุงศรี ออโต้
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
27 . สมัครและสัมภาษณ์ทันที จนท.ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์ วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 60
Krungsri Auto Career Day เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์ สมัครและสัมภาษณ์ทันที วันอังคาร ที่ 7 มีนาคม 60 โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ท...

กรุงศรี ออโต้
27 มี.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อภาคสนาม ประจำจังหวัดกาญจนบุรี
ติดตามค่างวดภาคสนาม กับลูกค้าที่เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ ในพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

กรุงศรี ออโต้
1 อัตรา
27 มี.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่ติดตามสินเชื่อทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
โทรศัพท์ติดตามสินเชื่อผ่านทางโทรศัพท์ ของกลุ่มลูกค้าเช่าซื้อรถยนต์ หรือ รถจักรยานยนต์ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อจัดเก็บหนี้ให้ได้ตามเป้าหมาย และภายใต้กฎระเบียบ นโยบายของบริษัทฯที่กำหนดไว้

กรุงศรี ออโต้
หลายอัตรา
27 มี.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่บริหารตัวแทนติดตามหนี้ภายนอก (Collections Representative Controller)
- ควบคุมดูแลและบริหารการติดตามทวงถามหนี้ของตัวแทนในการติดตามหนี้ด้านนอก(CR) ให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามเป้าหมายของบริษัทฯ - กำกับและควบคุมดูแลการปฏิบัติงานของ CR ให้อยู่ภายใต้กฎระเบียบของบริษัทฯที่ก...

กรุงศรี ออโต้
27 มี.ค. 60
31 . หัวหน้าทีมบริหารและพัฒนาคุณภาพหนี้ทางโทรศัพท์ (Phone Collector Team Lead)
• วางแผน บริหาร และควบคุมดูแล อัตรากำลังคน ในส่วนงานที่รับผิดชอบ ให้มีประสิทธิภาพ • ดำเนินการตามแผนกลยุทธ์ในทางปฏิบัติ เพื่อให้บรรลุเป้าหมายตามตัวชี้วัดของสายงานได้อย่างสอดคล้องและเหมาะสม ภายใต้นโยบ...

กรุงศรี ออโต้
27 มี.ค. 60
32 . Supervisor Collector
-ควบคุมดูแลพนักงานในส่วนงาน ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัท กำหนด -วางแผนการเจรจา ติดตามทวงถาม ในแผนก

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาท ขึ้นไป+เปอร์เซนต์commissionจากพนักงานในแผนก
27 มี.ค. 60

บริษัท หลักศิลา แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน มีเงินเดือนประจำ (รายได้ไม่ต่ำกว่า 30,000 บาท) มีเบี้ยขยัน
27 มี.ค. 60
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน(ประจำสาขาขอนแก่น,กรุงเทพฯ,หาดใหญ่) ด่วนมาก!!!
-ดูแลยอดจัดเก็บของแผนกและของสาขาขอนแก่นให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -ดูแลทีมและลูกทีมให้จัดเก็บยอดได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด -จัดทำใบแจ้งหนี้ -งานด้านเอกสารต่างๆของแผนก -งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำกรุงเทพฯ (เขตสวนหลวง)รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,300 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น )
27 มี.ค. 60
36 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
27 มี.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( Collector )
- โทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ ค่างวดรถ หรือค่าบริการโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าเรื่องการชำระหนี้

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
15 อัตรา (พนักงานประจำ) รับด่วน
เงินเดือน 9,000 -10,000 + ค่าครองชีพ + คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
27 มี.ค. 60
38 . เจ้าหน้าที่วางบิลรับสมัครด่วน !
• จัดส่งใบแจ้งหนี้ค่าส่วนเกินสิทธิ์และเอกสารประกอบรายวันและรายเดือนถึงลูกค้า,โบรคเกอร์, ตัวแทน ทางไปรษณีย์, อีเมล์, โทรสาร • ประสานงานกับแผนกสินไหมและแผนกอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง • งานเอกสารอื่นๆ ที่เกี่...

บริษัท บูพา ประกันสุขภาพ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
27 มี.ค. 60
39 . 1.Phone Collector 2.Field Collector 3.เจ้าหน้าที่บังคับคดี
1.Phone Collector -ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ -แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระ 2.Field Collector - ติดตามทวงถามยอดค้างชำระที่เกิดจากสินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันการเงิน ตามกฎระเบียบที่บริษัทกำห...

บริษัท สรณ์พิศุทธ์ จำกัด
1.PhoneCollector10อัตรา2.FieldCollector5อัตรา3.เจ้าหน้าที่บังคับคดี 1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
27 มี.ค. 60
40 . Collections Officer (ติดตามทวงหนี้)
- Preparing overdue reports for Marketing Department and the Management. - Preparing and issuing letters / notices to overdue customers for demanding them to pay overdue rent amount. - Assisting Mar...

บริษัท คิว ฮันเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 25,000 - 30,000
27 มี.ค. 60
 พบ 97 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ