เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่การตลาดเช่าซื้อ (ประจำสาขาชลบุรี)
ให้บริการสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนรวมทั้งวิเคราะห์การให้เครดิตสินเชื่อเช่าซื้อเบื้องต้นแก่ลูกค้าในพื้นที่ ที่ได้รับมอบหมาย ทำยอดขายสินเชื่อเช่าซื้อให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนดรวมทั้งทำหน้าที่เป็...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
13 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
22 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อภาคสนาม (ภาคเหนือ,ภาคอีสาน,ภาคกลาง) รายได้ 25K-30K หลายอัตรา ด่วนมาก!!!
- รวบรวมใบสมัครจากผู้เช่าซื้อ และจัดทำใบสมัคร - ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย - ให้ความรู้และทำความเข้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
12 ก.พ. 59
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
12 ก.พ. 59
24 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
25 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ด่วนมาก!!!
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
12 ก.พ. 59
26 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ด่วน!!
ติดต่อประสานงาน และติดตามการชำระหนี้

บริษัท เทพ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท +คอมมิชั่น
12 ก.พ. 59
27 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (COLLECTOR)
- ติดต่อเรื่องยอดค้างการชำระและเร่งรัดหนี้สิน - พร้อมให้คำปรึกษาเรื่องการประนอมหนี้แก่ลูกค้า - ชี้แจงเกี่ยวกับประโยชน์ของการรักษาเครดิตของลูกค้า

บริษัท ธนชัย คอร์เปอร์เรชั่น เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน N/A + commission + ค่าเบี้ยขยัน + ค่าล่วงเวลา
12 ก.พ. 59

บริหาร สินทรัพย์ ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
12 ก.พ. 59
29 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2. ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ 3. เจรจาต่อรองการชำระหนี้ค้างชำระ

บริษัท สำนักงานกฎหมายนิติ-คุณธรรม จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนรวมค่าตอบแทนพิเศษประมาณ13,000 - 20,000 บาท
12 ก.พ. 59
30 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์
ด่วน!!!!

- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
12 ก.พ. 59
31 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม จังหวัดชลบุรี
รับผิดชอบติดตามเร่งรัดหนี้สิน ควบคุมบัญชีลูกหนี้ บริหารจัดการหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสียเกินที่กำหนด

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive
12 ก.พ. 59
32 . เจ้าหน้าที่สินไหม/คุมราคา (ระยอง/พัทยา/)นครปฐม)
- สำรวจและตรวจสอบความเสียหายรถประกัน รวมทั้งด้านคุมราคา - รวบรวมเอกสาร พยานหลักฐาน บันทึกรายละเอียดรายงานการสำรวจอุบัติเหตุ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้า ผู้เอาประกัน หรือคู่กรณี เกี่ยวกับอุบัติเหตุที...

บริษัท เอ็ม เอส ไอ จี ประกันภัย(ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)
12 ก.พ. 59
33 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
12 ก.พ. 59
34 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
35 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
12 ก.พ. 59
36 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อและเร่งรัดหนี้สิน
1) จัดทำรายงานลูกหนี้การค้า และระยะเวลาชำระเงิน รายงาน Aging 2) ประสานงานกับลูกค้าในการเรียกเก็บเงินตามกำหนดชำระเงิน 3) ประสานงานภายในกรณีลูกค้ามีปัญหาเกี่ยวกับการชำระเงิน 4) จัดส่งเอกสารใบเสร็จฯ ...

บริษัท คิวมิกซ์ ซัพพลาย จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป
12 ก.พ. 59
37 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ด่วนมาก!!
-ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อชำระค่างวด -เสนอเงื่อนไขการรับชำระค่างวดให้กับลูกค้า เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน -บริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
จำนวนมกา
12 ก.พ. 59
38 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้
- เจรจาปรับปรุงโครงสร้างหนี้กับลูกค้าของบริษัท - ติดตามผลการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - จัดทำรายงานผลการดำเนินงาน

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
12 ก.พ. 59
39 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ประจำออฟฟิศ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป+commission (ได้มาจากผลงานการจัดเก็บของพนักงาน)
12 ก.พ. 59
40 . พนักงานตรวจสอบและติดตามหนี้ติดตามหนี้ ด่วน!!
- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม - การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ - การตรวจเยี่ยมชาวไร่ - จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
12 ก.พ. 59
 พบ 82 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ