เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 116 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงใหม่
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
22 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
23 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
- โทรเสนอขายสินเชื่อ และประกันภัย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 15,000 บาท
24 ต.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาฉะเชิงเทรา
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ คอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสำนักงานใหญ่
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครสวรรค์
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครศรีธรรมราช
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจากับลูกค้าเพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,300 + คอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครราชสีมา
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300 + คอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาหาดใหญ่
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3 )รับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า วันที่ 18/10/60 พบกันที่ Bing C ร่มเกล้า เวลา 11.00 -17.00 น. แล้วพบกันนะครับ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 บาท+ค่าคอมมิชชั่น
24 ต.ค. 60
31 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สำนักงานใหญ่กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,300 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น )
24 ต.ค. 60
32 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน **รายได้ดี + สุขภาพที่ดี**
- โทรแจ้งยอดค้างชำระของสมาชิกรายเดือน - Support สาขาเกี่ยวกับข้อมูลของสมาชิก - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

WE Fitness Co., Ltd. (บริษัท วี ฟิตเนส จำกัด)
เงินเดือน ตามตกลง + ค่าคอมมิชชั่น + สุขภาพที่ดี
24 ต.ค. 60
33 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้
งานด้านการติดตามหนี้เรียกเก็บเงินประสานงานไฟแนนท์ และการออกเอกสารใบเสร็จ ใบกำกับภาษี การชำระเงินของลูกค้าแต่ละรายให้เป็นไปตามระบบบัญชี

บริษัท โตโยต้านนทบุรี ผู้จำหน่ายโตโยต้า จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 ต.ค. 60
34 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ/หรือ พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
รับผิดชอบงานทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์ และ/หรือ ทางภาคสนาม โดยปฏิบัติงานด้วยความสุภาพ เป็นมืออาชีพ

บริษัท นิวเวสท์ รีคัฟเวอรี่ส์ (ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
35 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน / Supervisor
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
24 ต.ค. 60

บริหาร บริหารสินทรัพย์ ไอคอน แคปปิตอล (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 ต.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดชำระหนี้ : Collection Officer
- จัดส่งใบวางบิลไปยังลูกค้าพร้อมสอบถามรายละเอียดการชำระเงิน เพื่อให้มั่นใจว่าได้รับแจ้งค่าบริการภายในระยะเวลาที่กำหนดในแต่ละสัญญา - ให้คำแนะนำและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับปัญหา และ/หรือข้อสงสัยเกี่ยวกั...

Rentokil Initial (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 18,000 บาท (ยังไม่รวม Incentive)
24 ต.ค. 60
38 . ผู้จัดการฝ่ายติดตามหนี้และบริหารทรัพย์รอการขาย(ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
1. บริหารภาพรวมการรับชำระหนี้ของทุกลูกค้าทุกราย 1.1 บริหารจัดการการรับชำระหนี้โดยการประสานงานกับทุกหน่วยงานที่เกี่ยวข้องรวมถึงธนาคารที่ให้บริการการตัดบัญชีเพื่อให้การรับชำระหนี้ถูกต้องและสมบูรณ์ในแต่...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
39 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์ (TLS) รับสมัครด่วน !
- โทรติดตามหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์ค้างชำระ - บันทึกผลจากการติดตามหนี้(การเจรจาหนี้)ในระบบ - ให้คำปรึกษาลูกค้าเบื้องต้นเมื่อลูกค้าเกิดปัญหา - แก้ปัญหาให้กับลูกค้าเบื้องต้น เช่นลูกค้าขอเอกสารการชำระ,...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ต.ค. 60
40 . เก็บเงินภาคสนาม (นาดี,กบินทร์บุรี)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม ทวงถามหนี้ และประนอมหนี้เช่าซื้อรถจักรยานยนต์ภาคสนามจากลูกค้า ที่ค้างชำระค่างวด เพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อองค์กรและเป็นไปตามนโยบาย

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive
24 ต.ค. 60
 พบ 116 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ