เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (อุดรธานี,อุบลราชธานี,นครราชสีมา,ลำปาง,เชียงราย)
1. เจรจาต่อรอง และนัดหมายการชำระค่างวดรถยนต์ทางโทรศัพท์ 2. ติดตามยึดรถในกรณีที่ลูกค้าขาดชำระค่างวดตามกำหนด

บริษัท เอเซียเสริมกิจลีสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
26 มี.ค. 58
22 . Collection Officer
Urgently Required!!

- Follow up call for over due payment base on assigned target. - Prepare document and information as the customer request. - Handling all collection and legal documents. - Manage and confirm bi...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
26 มี.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

สำนักงาน ธร์มสาร จำกัด
เงินเดือน 9,000-11,000 ตามประสบการณ์รายได้รวม15,000-20,000
26 มี.ค. 58
24 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
26 มี.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Phone Collector)
- โทรติดตาม เจรจาต่อรอง เร่งรัด หนี้สินที่ค้างชำระจากลูกค้า - ประสานงานภายในองค์กร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม

TWO P BIZ SERVICING CO.,LTD
เงินเดือน 8,000-12,000++ (ตามประสบการณ์)
26 มี.ค. 58
26 . หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน (Collection Supervisor)
- ดูแล ควบคุมการทำงานลูกทึม เพื่อให้ได้ยอดจัดเก็บที่ดี และเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด - ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาให้กับลูกทีม - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ และรายเดือน

TWO P BIZ SERVICING CO.,LTD
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงาน + Incentive
26 มี.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถาม
โทรศัพท์แจ้งวันครบกำหนดชำระค่างวด

บริษัท ตะวันออกพาณิชย์ลิสซิ่ง จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน แล้วแต่ตกลง
26 มี.ค. 58

บริษัท เมดิทอป จำกัด
26 มี.ค. 58
29 . ด่วนที่สุด***เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสถาบันการเงิน สาขาหลักสี่ (รายได้เฉลี่ย 15,000-30,000 บาท)
- โทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระจากลูกค้า - งานอื่นๆ ที่เกี่ยวข้อง - ทำงานที่สถาบันการเงิน สาขาหลักสี่

บริษัท ดาต้าโปร บิวสิเนส จำกัด
เงินเดือน เฉลี่ย 15,000-30,000 บาท
26 มี.ค. 58
30 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำธนาคาร)
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 128 วัน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธนาคาร เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และวันครบกำหนดชำระ - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - ไม่มีการทำยอดในแต่ละเดือน ป...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
26 มี.ค. 58
31 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR ประจำกรุงเทพฯ ด่วนมาก !!
ออกไปติดต่อลูกค้าหน้างาน ตามสถานที่ต่างๆเพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่นัดชำระกับทางลูกค้าไว้

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน รายได้รวม 14,000 ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
26 มี.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป **แต่งกายเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อยืด เสื้อโปโ...

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
26 มี.ค. 58
33 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขา จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา) ด่วนมาก !!
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ -ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 มี.ค. 58
34 . เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดต่อลูกค้าแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าทราบ 2.บันทึกข้อมูลการติดตามลงโปรแกรมติดตามหนี้ของบริษัท

บริษัท แวลูส์ บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
2(ยังเปิดรับอยู่)
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
26 มี.ค. 58
35 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
ติดต่อประสานงาน และติดตามการชำระหนี้ เงินเดือน + คอมมิสชั่น

บริษัท เทพทนายความ คอร์ปอเรชั่นจำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท + คอมมิสชั่น
26 มี.ค. 58
36 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
26 มี.ค. 58
37 . หัวหน้างานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
- บริหารจัดการหนี้ด้อยคุณภาพ - วิเคราะห์และพัฒนาแนวทางแก้ไขหนี้ - การปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - การควบคุมและตรวจสอบหนี้ - การติดตามผลการชำระหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่กำหนด

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 58
38 . พนักงานเร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระค่างวด เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน และบริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน)
จำนวนมาก
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 มี.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ด่วนมาก!!!
ตรวจสอบ ติดตามทวงถามการจ่ายชำระหนี้ รับชำระหนี้ ออกติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าภายนอก ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + Commission
26 มี.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่เจรจาประนอมหนี้
ด่วน!!

- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า - เจรจาเพื่อประนอมหนี้กับลูกค้า - ปฎิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 08.30น-17.30น. หยุดเสา...

บริษัท เอซี. คอนซัลแท็นท์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน เงินเดือนตามตกลง + คอมมิชชั่น
26 มี.ค. 58
 พบ 80 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ