เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Phone Collector)
- โทรติดตาม เจรจาต่อรอง เร่งรัด หนี้สินที่ค้างชำระจากลูกค้า - ประสานงานภายในองค์กร - อื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้าทีม

TWO P BIZ SERVICING CO.,LTD
เงินเดือน 8,000-12,000++ (ตามประสบการณ์)
1 ก.ย. 57
22 . หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน (Collection Supervisor)
- ดูแล ควบคุมการทำงานลูกทึม เพื่อให้ได้ยอดจัดเก็บที่ดี และเป็นไปตามที่บริษัทฯกำหนด - ติดต่อ ประสานงาน รวมทั้งเจรจาต่อรอง แก้ไขปัญหาให้กับลูกทีม - จัดทำรายงานประจำสัปดาห์ และรายเดือน

TWO P BIZ SERVICING CO.,LTD
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงาน + Incentive
1 ก.ย. 57
23 . พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้
- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม - การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ - การตรวจเยี่ยมชาวไร่ - จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 57
24 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 12,000-13,000 + คอมมิชชั่น+โอที
1 ก.ย. 57
25 . เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ (ภาคสนาม)
การติดตามหนี้ที่ต้องเผชิญกับลูกหนี้โดยตรง

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , ค่าเช่ารถ , ค่าน้ำมัน , ค่าวิ่งงาน , ค่าคอมมิชชั่น
1 ก.ย. 57
26 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
1 ก.ย. 57
27 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ ( ประจำสำนักงานใหญ่ พระราม 3 )
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เจราจาต่อรองในเรื่องการติดตามหนี้ - จัดทำเอกสาร เเละรายงานที่เกี่ยวข้อง - อื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ศุภาลัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ก.ย. 57
28 . พนักงานติดตามหนี้ (Bill Collector) วุฒิ ม.6/ปวช.
- ติดตามหนี้ลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งการติดตามหนี้เป็น พื้นที่ จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครฯ - ศึกษาหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามห...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 330 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมและค่าน้ำมันรถจักรยานยนตร์
1 ก.ย. 57
29 . พนักงานเก็บเงินภาคสนาม
ติดต่อเก็บค่าสินค้าในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดตามที่บริษัทฯกำหนด

Minor corporation LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
1 ก.ย. 57
30 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถ...

บริษัท ดิ อิวิเดนซ์ จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท + คอมมิชชั่น
1 ก.ย. 57
31 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ ด่วนมาก !!
1. จัดทำเอกสารวางบิลเก็บเงินจากร้านค้า 2. ติดตามการชำระหนี้จากร้านค้า 3. สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และปัญหาการชำระเงินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000 - 16,000
1 ก.ย. 57
32 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเร่งรัดหนี้สิน
- ตรวจสอบสถานะทางการเงินลูกค้า/เร่งรัดหนี้สิน - ดูแลเอกสารต่างๆของลูกค้า - งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ห้างกระจกตังน้ำ จำกัด
เงินเดือน 13,000-18,000
1 ก.ย. 57
33 . พนักงานติดตามเตือนหนี้(DTAC) ด่วน
1.ติดตามเตือนลูกค้าเมื่อถึงกำหนดชำระค่าบริการ 2.บันทึกผลการติดต่อลงระบบ 3.เจรจาต่อรองเงื่อนไขการชำระและวิธีการ *มีโอกาสได้รับเป็นพนักงานประจำ dtac *ได้รับ incentive ตามจำนวนการโทร/ยอดบันทึก/ก...

บริษัท ซี.ซี. คอนเทนท์ คอมเมอร์เชียล จำกัด
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป (ตามประสบการณ์ทำงาน)
1 ก.ย. 57
34 . เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (ภาคเหนือ กลาง อีสาน) 27,000-30,000 ด่วน
ติดตามหนี้สินผู้เช่าซื้อที่ชำระล่าช้า ตรวจสอบ, เจรจา กับผู้เช่าซื้อ, ผู้ค้ำประกัน ในการชำระคืน ส่งเรื่องดำเนินการให้ฝ่ายกฏหมายในกรณีไม่สามารถเรียกเก็บได้ เสนอการรีไฟแนนซ์สำหรับผู้ชำระล่าช้า ทำก...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 27,000 -30,000
1 ก.ย. 57
35 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อภาคสนาม (ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคกลาง) รายได้ 17K-30K ด่วนมาก
- รวบรวมใบสมัครจากผู้เช่าซื้อ และจัดทำใบสมัคร - ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย - ให้ความรู้และทำความเข้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000 - 30,000
1 ก.ย. 57
36 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน-งานบัตรเครดิต และงานเช่าซื้อ
ด่วน!!!

ติดตามค่างวดลูกหนี้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต และเช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เกินระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท สำนักกฏหมาย จัสติค ลอว์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
1 ก.ย. 57
37 . Collection Management ด่วนมาก !!
Responsibilities: • Conduct and manage collection team to collect customer’s payment • Develop Strategies and supervise a collection team in all collection activities • Develop or revise incentive ...

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
38 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
1 ก.ย. 57
39 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ / Credit Control Officer
- ดำเนินงานติดตามหนี้จากลูกหนี้จากการรับประกันภัย - บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์
1 ก.ย. 57
40 . เจ้าหน้าที่ดูแลลูกหนี้
ด่วน!!!

ดูแล เตรียมเอกสารการวางบิล - การเก็บเงิน ติดตามการชำระหนี้เมื่อถึงกำหนด และตัดรับชำระหนี้ และประสานงานกับพนักงานเก็บเงินให้สามารถเก็บเงินได้ทันตามเวลาที่กำหนด

บริษัท ฟาร์มาฮอฟ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
1 ก.ย. 57
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ