เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน
- ทำงานในสำนักงาน ใช้โทรศัพท์ในการเจรจาต่อรอง - ประมวลผลด้วยระบบคอมพิวเตอร์

บริษัท สยามวรินทร์ นิติการ จำกัด
50 อัตรา
เงินเดือน 7,000-30,000 บาท
27 ส.ค. 59
22 . พนักงานตรวจสอบและติดตามหนี้รับสมัครด่วน !
- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม - การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ - การตรวจเยี่ยมชาวไร่ - จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนาม
1.ออกตรวจสอบที่อยู่ / ที่ทำงาน ของลูกหนี้ ที่สามารถติดต่อได้ 2.ติดตามและสืบหาข้อมูล ในกรณีที่ลูกหนี้ หลบหลีก ย้ายที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ 4.ติดตามลูกหนี้ภาคสนาม 5.นัดชำระหนี้ / เ...

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 + Commission
27 ส.ค. 59
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้/ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
- เจรจา/ติดตามหนี้ ทางโทรศัพท์

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 + Commission
27 ส.ค. 59
25 . หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน
1.ดูแลในเรื่องการติดตามลูกหนี้ของบริษัท 2.ทำการบริหารลูกหนี้ให้มีการจ่ายชำระตรงเวลา 3.บริหารทีมงานให้มีการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ 4.สามารถนำเสนอรายงานการติดตามหนี้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
27 ส.ค. 59

บริษัท เว้ลธ์ บิซซิเนส จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
27 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(ภาคสนาม)เฉพาะรถยนต์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระที่เกิดจากสินเชื่อไฟแนนซ์รถยนต์กับสถาบันการเงิน ตามกฎระเบียบที่บริษัทกำหนดไว้ งานอื่นตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เว้ลธ์ บิซซิเนส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามข้อตกลง
27 ส.ค. 59
28 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
1.จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ และติดตามภาคสนาม 3.สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งรัดหนี้สินเ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
29 . เจ้าหน้าทีเร่งรัดหนี้สิน (แคราย จ.นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
27 ส.ค. 59
30 . พนักงานบัญชี/การเงิน/เร่งรัดหนี้สิน/ลูกหนี้
1. วางบิลเก็บเช็คตามดิวจ่าย ลูกหนี้ 2. ติดตามทวงถามลูกหนี้ที่ถึงดิวจ่าย 3. ค่าคอมมิชชั่นให้เซลส์

ห้างหุ้นส่วนจำกัด เอ็มพีพี ยูนิตี้โปรดักส์
นิคมการพิมพ์และบรรจุภัณฑ์ สินสาคร สมุทรสาคร
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000 บาท
27 ส.ค. 59
31 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (Collector)
โทรติดตามเร่งรัดหนี้ของสถาบันการเงิน หรือหนี้ระหว่างบริษัท

บริษัท มิลลิเกนแอนด์เครก ซันเทล จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อประเมินราคา ( ประจำสำนักงานใหญ่)รับสมัครด่วน !
- ประเมินราคาสังหาริมทรัพย์และอสังหาริมทรัพย์นอกสถานที่ - จัดทำรายการประเมินราคาและที่ตั้งเพื่อประกอบการพิจารณาอนุมัติสินเชื่อ - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจดจำนอง/ประสานงานกับฝ่ายกฎหมาย และติดต่อประสานงา...

เครือบริษัท ไทยฟู้ดส์ กรุ๊ป จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
33 . พนักงานเก็บเงินนอกสถานที่ (Collector) จ.สุราษฎร์/พังงา/เลย/นครพนม
- เดินทางในแต่ละจังหวัดที่หัวหน้างานกำหนด เพื่อติดต่อเก็บเงินลูกค้าโดยตรง

บริษัท โกรเลียร์ อินเตอร์แนชชั่นแนล จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 20,000-50,000
26 ส.ค. 59
34 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)รับสมัครด่วน !
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
26 ส.ค. 59

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น ( ตามความสามารถ )
26 ส.ค. 59
36 . พนักงานเก็บเช็ค (ภาคใต้)รับสมัครด่วน !
1. วางบิล, รับเชคในต่างจังหวัด (ภาคใต้, ภาคตะวันตก,ภาคกลางตอนล่าง) 2. เคลียร์บิลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

บริษัท เมดิทอป จำกัด
26 ส.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้สิน (มิตรผล ภูหลวง จ.เลย)
• ตรวจสอบเอกสารสัญญาซื้อขายอ้อยสด และสัญญาค้ำประกัน • ตรวจสอบเอกสารสัญญาค้ำประกันหลักทรัพย์ และหลักทรัพย์ค้ำประกัน • ตรวจสอบการจัดทำสัญญาโครงการส่งเสริมประเภทต่างๆ • ติดตามหนี้สิน โดยการนำยึดหลัก...

บริษัท น้ำตาลมิตรผล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามผังโครงสร้างบริษัท
26 ส.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
ปฏิบัติหน้าที่ในการโทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อทวงถามยอดค้างชำระ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + โอที + Incentive
26 ส.ค. 59
39 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
26 ส.ค. 59
40 . Collectorรับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น
26 ส.ค. 59
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ