เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์
• ติดต่อลูกค้าเพื่อเรียกเก็บเงินที่ครบกำหนด • เจรจาให้ลูกค้าชำระค่าใช้บริการ ตามใบแจ้งหนี้ • ตรวจสอบการรับเช็คของลูกค้า • จัดทำรายงานสถานะลูกหนี้ประจำเดือน

บริษัท คาร์แทรค เทคโนโลยี (ไทยแลนด์) จำกัด
17 ม.ค. 60
22 . callcenter Collection
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดชำระ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
23 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
- ดูแลทีมงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนามเพื่อให้สามารถทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมงาน - สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
25 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขา(เชียงใหม่,นครสวรรค์,พิษณุโลก)
ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
26 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม) ประจำสาขาระยอง
-ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ -ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า -ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน3,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
27 . เจ้าหน้าที่โทรแจ้งยอดเงินชำระรถยนต์ยุโรป (ปฎิบัติงาน จ-ศ)รับสมัครด่วน !
- โทรแจ้งเตือนวันครบกำหนดชำระค่างวดรถยนต์ - ติดตามค่าค้างชำระค่างวด (รถยนต์หรู) ปฏิบัติงานวันจันทร์ - ศุกร์ (หยุดนักขัตฤกษ์) เวลา 9.00 -18.00 น.

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 + เบี้ยขยัน 1,000
17 ม.ค. 60
28 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
40 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงใหม่
-ติดตามทวงถามกับลูกค้าทางโทรศัพท์ -เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
30 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
31 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขา (ชุมพร,หาดใหญ่,นครศรีฯ)
-ปฎิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อสืบแหล่งข้อมูลของรถที่จะยึด -เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ -ดำเนินการยึดรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
32 . ผู้จัดการประจำภาค (Area Manager) ภาคอีสาน / ภาคใต้ / ภาคตะวันออก
- ดูแลสาขาประกันภัย / สินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ - วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
17 ม.ค. 60
33 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุดรธานี
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
34 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประจำสาขา The Jas รามอินทรารับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
35 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
36 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน - บริหารยอดจัดเก็บให้บรรลุตามเป้าหมาย - รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 25,000 - 40,000 บาท
17 ม.ค. 60
37 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+คอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
38 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน รายได้ 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
39 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาระยอง
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 +ค่าคอมมิชชั่น
17 ม.ค. 60
40 . Call Center Supervisor รถยนต์ยุโรป
- ควบคุมมาตราฐานการให้บริการทีม contact center - ให้คำแนะนำ / แก้ไขปัญหาของลูกค้าเกี่ยวกับการใช้ leasing - ประสานงานหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง - จัดทำรายงานส่งผู้บริหาร - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เ...

บริษัท เอ็มโอแค็ป จำกัด
เงินเดือน 30,000 - 35,000 บาท ตามความสามารถและประสบการณ์
17 ม.ค. 60
 พบ 120 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ