เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 58
22 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ด่วนมาก!!!
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
3 ก.ย. 58
23 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2. ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ 3. เจรจาต่อรองการชำระหนี้ค้างชำระ

บริษัท สำนักงานกฎหมายนิติ-คุณธรรม จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รวมผลตอบแทนเริ่ม 13,000 - 25,000 บาท
3 ก.ย. 58

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท + คอมมิชชั่น
3 ก.ย. 58
25 . Collection - ติดตามทวงถาม ด่วน!!!!
- โทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อติดตามยอดค้างชำระ ของลูกค้าระบบ AIS รายเดือน จำนวน 3 อัตรา - โทรติดตามค่าเทอม , เช็คหน่วยกิจของนักศึกษา , เป็นที่ปรึกษาของนักศึกษา ประจำมหาวิทยาลัยเวสเทิร์น

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท + เบี้ยขยัน 1,000 บาท + Incentive + OT
3 ก.ย. 58
26 . Application Support & Training // Debt Collection System
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับ โปรแกรมของบริษัท แก้ไขปัญหา เบื้องต้นที่เกิดจากโปรแกรม กับลูกค้า ให้ได้รับความพอใจสูงสุด อบรมและให้ความรู้ แก่ลูกค้า ที่ใช้โปรแกรม ของบริษัท

Stampede Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000
3 ก.ย. 58
27 . พนักงานการเงิน(เร่งรัดหนี้สิน) ด่วนมาก!!
1 ดูแลติดตามหนี้คงค้าง 2 ตรวจและจัดเก็บบิลสินค้า (ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน)

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 58
28 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (บริษัท เค.ที.แพน จำกัด)
- ติดตาม เจรจาต่อรอง ให้คำปรึกษา ในการชำระหนี้ของลูกค้า - ตรวจสอบ credit และพิจารณาอนุมัติการขายสินค้าให้กับลูกค้า - งานอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เค.ที.แพน จำกัด, Anadigit Group Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง+Incentive
3 ก.ย. 58
29 . Collection / Collector
• To make telephone collections to overdue customer. • To manage the overdue report for the assigned accounts to decrease. • Occasional visit overdue customers for collection of overdue receivables....

บริษัท เอสเอ็มเอฟแอล ลิสซิ่ง (ประเทศไทย) จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 58
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการแผนกสืบทรัพย์-บังคับคดี ( ด่วน !! )
ควบคุมดูแล , ประชุมวางแผน, ออกติดตาม สืบทรัพย์ลูกหนี้ที่มีหนี้ค้างชำระเกินกำหนดระยะเวลา ปฎิบัติงานนอกบริษัท ภายในเขตกรุงเทพและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดได้

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+ค่าคอมมิชชั่น+ค่าน้ำมัน+ค่าที่พัก+เบี้ยเลี้ยง+สวัสดิการตามกฎหมายแรงงาน
3 ก.ย. 58
31 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ประจำออฟฟิศ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000บาทขึ้นไป+commission
3 ก.ย. 58
32 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้สาขา / เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Credit Collection Officer
- ตรวจลูกหนี้ทุกสาขา - จัดทำรายงาน - ติดตามหนี้ลูกหนี้ค้างชำระที่ผิดปกติของลูกค้า - ประสานงานกับสาขาในเรื่องลูกหนี้ทุกสาขา

กลุ่มบริษัทเกษม
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
3 ก.ย. 58
33 . พนักงานตรวจสอบการโจรกรรม
1.ตรวจสอบความผิดปกติของตู้(ดูการโจรกรรม)ผ่านระบบบริษัท 2.ตรวจสอบตู้บุญเติมที่ถูกโจรกรรม และติดตามแจ้งความดำเนินคดี 3.ประสานงานกับกรมตำรวจ ติดตามผลการจับกุม 4.ออกพื้นที่ตรวจสอบตู้ที่มีความเสี่ยง

บริษัท ฟอร์ท สมาร์ท เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.ย. 58
34 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
-ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย -แนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด -ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
250 อัตรา (ทั่วประเทศ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 58
35 . เร่งรัดหนี้สิน,หัวหน้างานธุรการเร่งรัดหนี้สิน (Collection Supervisor )
- ควบคุมและดำเนินการติดตามแก้ไข และให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ - ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่ทีม เกี่ยวกับการปรับปรุงโครงสร้างหนี้ - เจรจาระหว่างลูกหนี้ เกี่ยวกั...

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์ทำงาน
3 ก.ย. 58
36 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
3 ก.ย. 58
37 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขา ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,500 - 12,000
3 ก.ย. 58
38 . เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้สินทางโทรศัพท์
• แจ้งยอดชำระและติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
3 ก.ย. 58
39 . พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้
- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม - การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ - การตรวจเยี่ยมชาวไร่ - จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ก.ย. 58
40 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้สิน (A/O : Account Receivable Officer)
หน้าที่ความรับผิดชอบ:***ไม่ใช่งานขายประกัน*** 1. โทรศัพท์ติดตามค่าเบี้ยที่ครบกำหนดชำระกับลูกค้า ตัวแทน นิติบุคคล 2. ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายการตลาดเพื่ออำนวยความสะดวกและให้ข้อมูลการประกันภัย 3. ...

บริษัท นวกิจประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน N/A
3 ก.ย. 58
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ