เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขา ขอนแก่น (อาคาร CP 3 ชั้น 2)
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000 - 13,000 บาท (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
9 ธ.ค. 59
22 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
ปฏิบัติหน้าที่ในการโทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อทวงถามยอดค้างชำระ

บริษัท โกลบอล เซอร์วิส เซ็นเตอร์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง + โอที + Incentive
9 ธ.ค. 59
23 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ( เพศชาย) ประจำสาขาหนองคาย
-ควบคุมบัญชีลูกหนี้ไม่ให้เกิดหนี้เสีย แนะนำ,ทวงถาม,ติดตามลูกหนี้ที่ค้างชำระค่างวด ประสานงานการโอนรถและประสานงานการยึดรถ

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน + Incentive
9 ธ.ค. 59
24 . หัวหน้างานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
- ดูแลรับผิดชอบเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม - บริหารทีม ให้ผ่านตามเป้าหมายของบริษัท - บริหารจัดการทีมให้ปฏิบัติตามกฎระเบียบของบริษัทฯ และ พรบ.ติดตามหนี้

บริษัท เงินติดล้อ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
25 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
9 ธ.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำกรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
9 ธ.ค. 59
27 . Credit Controller
• Control and investigate the credit granted to the customers according to the Company’s credit policy. • Suspend the account that has a payment problem and notify concerned party. • Screen the orde...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Ltd.
9 ธ.ค. 59
28 . เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (Collector)
1. ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระหนี้ให้กับลูกค้า 2. ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการชำระภาระหนี้แก่ลูกค้า 3. ให้คำปรึกษาและช่วย...

บริษัท สำนักกฎหมายสมเกียรติ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + ค่าคอมมิชชั่น บาท/เดือน
9 ธ.ค. 59
29 . Leasing Manager
- Prepare market and competitor analysis to support sales forecasting and leasing initiatives that support business and financial goals - In charge of day-to-day operations for all contracts and lega...

บริษัท ณุศาศิริ จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน Negotiable
9 ธ.ค. 59
30 . Billing Officer ปฏิบัติงานตึก SUN Tower สัญญาจ้าง 1 ปี
- โทรติดต่อลูกค้าเพื่อบันทึกข้อมูลการใช้งานของลูกค้า - ประสานงานทั้งภายใน และภายนอกองค์กร - คีย์ข้อมูลที่ได้รับจากลูกค้าเข้าระบบ **ทำงานจันทร์ - ศุกร์ ที่ตึก Sun Tower (bts หมอชิต)

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
เงินเดือน 12,500
9 ธ.ค. 59
31 . Collection Coordinator สัญญาจ้าง 6 เดือน ปฏิบัติงานตึก Sun Tower
- ติดต่อประสานงานลูกค้า ในเรื่องการชำระเงิน(เครื่องพิมพ์ขนาดใหญ่) - ทำงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จัดหางานอเด็คโก้ พหลโยธิน จำกัด
เงินเดือน 14,000
9 ธ.ค. 59
32 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
-เจ้าหน้าที่ สินเชื่อ วิเคราะห์การปล่อย สินเชื่อ ให้ลูกค้า -ต้อนรับลูกค้าให้บริการแนะนำการให้สินเชื่อแก่ลูกค้า ทำหน้าที่ต้อนรับ -ตรวจสอบคุณสมบัติของลูกค้าที่เข้ามาติดต่อขอสินเชื่อกับบริษัท -ประสา...

บริษัท คูโบต้า อยุธยา (ฮั้วเฮงหลี) จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
33 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
34 . เจ้าหน้าที่ทะเบียน และข้อมูล สำนักงานติวานนท์ (จ.นนทบุรี)
- รับผิดชอบ เบิก - จ่าย - จัดเก็บ เล่มทะเบียน ชุดสัญญา โฉนดที่ดิน ลูกค้าหนี้สูญ ให้ถูกต้องครบถ้วน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
9 ธ.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.ฉะเชิงเทรา)
- ลงพื้นที่ภาคสนามในจังหวัดที่รับผิดชอบในการเร่งรัดหนี้สิน - ติดตามการยึดรถจักรยานยนต์ ในกรณีมีการค้างค่าชำระจนถึงที่สุด - เจรจาต่อรองกับลูกค้าในกรณีการเร่งรัดการชำระค่างวด - ดูแลส่วนงานเอกสารต่...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
9 ธ.ค. 59
36 . หัวหน้าทีมเร่งรัดหนี้สิน (สินเชื่อส่วนบุคคล)
ดูแลในการบริหารและการเร่งรัดหนี้สินส่วนของสินเชื่อส่วนบุคคล โทรติดตามและเเจ้งเกี่ยวกับการชำระค่างวดสินเชื่อ คอยดูแลทีมเร่งรัดหนี้สินเพื่อให้เป็นไปตามเป้าหมายที่กำหนด ประสานงานและแก้ปัญหาเกี่ยวกั...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
9 ธ.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (จ.เพชรบูรณ์)
ติดตามค่างวดการผ่อนชำระของลูกค้าที่ค้างการชำระตั้งแต่ 3 งวดขึ้นไปในภาคสนาม ติดตามการชำระหนี้ในพื้นที่ที่รับผิดชอบ รับผิดชอบในส่วนของการยึดรถในกรณีที่ลูกค้าไมาสามารถผ่อนชำระได้ มีความรู้ในเส้นทาง...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- โทรศัพท์ติดตามและเร่งรัดหนี้สินกับลูกค้าที่ผิดการชำระค่างวดสินเชื่อ - ติดตามการชำระหลังการแจ้งค่างวด - คำนวนดอกเบี้ยและค่าติดตามในกรณีที่ลูกค้าต้องการข้อมูลเพิ่มเติม

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
9 ธ.ค. 59
39 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (OA Supervisor)
- เจรจาต่อรองและให้คำแนะนำ สำหรับการแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภค กลุ่ม Non Performing Loan (NPL) - วิเคราะห์แนวทางแก้ไข/ปรับโครงสร้างหนี้สินเชื่อผู้บริโภคและนำเสนอผู้มีอำนาจอนุมัติ - จั...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
9 ธ.ค. 59
 พบ 103 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ