เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ (ภาคสนาม)
การติดตามหนี้ที่ต้องเผชิญกับลูกหนี้โดยตรง

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , ค่าเช่ารถ , ค่าน้ำมัน , ค่าวิ่งงาน , ค่าคอมมิชชั่น
25 ก.ค. 57
22 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
25 ก.ค. 57
23 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ / Credit Control Officer
- ดำเนินงานติดตามหนี้จากลูกหนี้จากการรับประกันภัย - บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์
25 ก.ค. 57
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม (Bill Collector)ประจำสาขาหัวหิน
Urgently Requirement !!!

- ติดตามหนี้ค้างชำระกับลูกค้า - แนะนำเสนอวิธีการแก้ปัญหาสภาพหนี้ให้เป็นปกติ

บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด
เงินเดือน ไม่ระบุ
25 ก.ค. 57
25 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Tele-Collector) -
Urgently Requirement !!!

- ติดต่อลูกค้า, ร้านดีลเลอร์, พนักงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม และคีย์ข้อมูลในระบบติดตามหนี้ของบริษัท - โทรศัพท์ติดตามหนี้ค้างชำระกับลูกค้า - ส่งจดหมายติดตามหนี้ - จัดทำยอดปิดบัญชีและดำเนินการแจ้งให้ลู...

บริษัท ซูซูกิ ลิสซิ่ง อินเตอร์เนชั่นแนล(ไทยแลนด์) จำกัด
25 ก.ค. 57
26 . Collection Officer
Urgently Required!!

- Follow up call for over due payment base on assigned target. - Prepare document and information as the customer request. - Handling all collection and legal documents. - Manage and confirm bi...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
25 ก.ค. 57
27 . พนักงานเก็บเงินนอกสถานที่ (Bill Collector)
ติดตามทวงถามยอดค้างชำระนอกสถานที่

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000 - 10,000 บาท
25 ก.ค. 57
28 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Collector)
ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ ที่เกินกำหนดระยะเวลาของลูกค้า

บริษัท บัตรกรุงไทย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 - 14,000 บาท
25 ก.ค. 57
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000 + คอมมิชชั่น+โอที
25 ก.ค. 57
30 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน(จังหวัดนครราชสีมา)
• วางแผน ควบคุม และบริหารบัญชีลูกหนี้ของบริษัท • ร่วมกำหนดแผนการทำงานต่างๆ ของแผนก • ดูแล ควบคุมทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
25 ก.ค. 57
31 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน-งานบัตรเครดิต และงานเช่าซื้อ
ด่วน!!!

ติดตามค่างวดลูกหนี้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต และเช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เกินระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท สำนักกฏหมาย จัสติค ลอว์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
25 ก.ค. 57
32 . ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลาง
1) ดูแลภาพรวมการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ รวมทั้งจัดทำรายงานบริหาร รวมการวิเคราะห์เพื่อรายงานแก่ผู้บริหารเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด 2) ดูแลภาพรวม และบริหารจัดการหน่วยงานงานลูกค้าสัมพันธ์ และงานบริกา...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
33 . พนักงานติดตามหนี้ (Bill Collector) วุฒิ ม.6/ปวช.
- ติดตามหนี้ลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งการติดตามหนี้เป็น พื้นที่ จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครฯ - ศึกษาหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามห...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 330 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมและค่าน้ำมันรถจักรยานยนตร์
25 ก.ค. 57
34 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการช...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 57
35 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำธนาคาร)
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 128 วัน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธนาคาร เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และวันครบกำหนดชำระ - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - ไม่มีการทำยอดในแต่ละเดือน ป...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
25 ก.ค. 57
36 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
โทรติดตามและแก้ไขหนี้ลูกค้าทางโทรศัพท์ (ลูกหนี้ของธนาคารกสิกรไทย)

บริษัท โพรเกรส เอช อาร์ จำกัด
เงินเดือน 11,000+ Incentive
25 ก.ค. 57
37 . พนักงานจัดเก็บ
ติดตามลูกหนี้ และจัดเก็บค่างวดลูกค้า

บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ค. 57
38 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
ติดตามลูกหนี้ และจัดเก็บค่างวดลูกค้า

บริษัท วัฒนาธนสินทรัพย์ จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
25 ก.ค. 57
39 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 57
40 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
ด่วนมาก!!!

- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
24 ก.ค. 57
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ