เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
31 ม.ค. 58
22 . พนักงานเร่งรัดหนี้
งานเร่งรัดหนี้สิน

ศูนย์หนังสือแห่งจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย
เงินเดือน 13,500 – 16,500 ขึ้นอยู่กับประสบการณ์
31 ม.ค. 58
23 . เจ้าหน้าที่โทรติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ (ภาคอีสาน)
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
31 ม.ค. 58
24 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - ตอบข้อซักถามลูกค้า เมื่อลูกค้าโทรมาสอบถาม - เจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้ - ติดต่อลูกค้าผ่านโทรศัพท์ เพื่อจัดเก็บหนี้ ติดตามทวงถามหนี้สิน ที่ค้างชำร...

บริษัทสำนักกฎหมายสมเกียรติ แอนด์ แอสโซซิเอท จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าคอมมิชั่น
31 ม.ค. 58
25 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป **แต่งกายเรียบร้อย ไม่ใส่เสื้อยืด เสื้อโปโ...

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
30 ม.ค. 58
26 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม FCR (วุฒิม.6ขึ้นไป) ด่วนมาก !!
ใช้รถจักรยานยนต์ออกไปติดต่อกับลูกค้าต่างๆเพื่อนัดชำระหนี้ และเก็บหนี้ที่นัดชำระไว้กับลูกค้า

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 บาทขึ้นไป ** มีค่าน้ำมัน + ค่าสึกหรอ **
30 ม.ค. 58
27 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน (ประจำสาขา จ.ชลบุรี อ.ศรีราชา) ด่วนมาก !!
-ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ -ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
30 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 ม.ค. 58
28 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
29 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ด่วนมาก!!!
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
30 ม.ค. 58
30 . เจ้าหน้าที่โทรเร่งรัดหนี้สิน
-ติดต่อลูกค้าเจรจาต่อรองเรื่องค่างวดรถจักรยานยนต์ -สามารถทำงานเป็นทีมได้เป็นอย่างดี

บริษัท กรุ๊ปลีส จำกัด (มหาชน)
3 อัตรา (ด่วนมาก)
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+คอมมิชชั่น
30 ม.ค. 58
31 . ผู้ตรวจสอบรายละเอียดของลูกค้าสินเชื่อรถยนต์
ตรวจสอบความถูกต้องของข้อมูลการเช่าซื้อรถยนต์ โดยออกตรวจสอบที่อยู่อาศัย ที่ทำงานของผู้เช่าซื้อและผู้ค้ำประกัน หรือผู้ที่เกียวข้อง(ผู้ใช้รถ) พร้อมทั้งรายงานการตรวจสอบ

บริษัท เด็บท์ คอเล็คชั่น จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 ม.ค. 58
32 . เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้สินทางโทรศัพท์
• แจ้งยอดชำระและติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
30 ม.ค. 58
33 . ลูกค้าสัมพันธ์ / Call Center /เร่งรัดหนี้สิน ด่วนมาก !!
- ลูกค้าสัมพันธ์ / ประสานงานติดต่อลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดรถยนต์ - ติดต่อประสานงานลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ - บริหารหนี้,ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ - มีการปร...

บริษัท โทเทิล เอลิงค์ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 20,000 <*มีค่าตอบแทนพิเศษเพิ่มให้ 2,000 บาท ต่อเดือน>
30 ม.ค. 58
34 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำธนาคาร)
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 128 วัน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธนาคาร เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และวันครบกำหนดชำระ - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - ไม่มีการทำยอดในแต่ละเดือน ป...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
30 ม.ค. 58
35 . Walk in Interview เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน Collector (พนักงานประจำ) เปิดรับสมัครในระหว่างวันจันทร์ที่ 2 – วันพุธที่ 4 กุมภาพันธ์ 2558 !!
โทรศัพท์ติดตามหนี้ค้างชำระและนำเสนอวิธีแก้ไขปัญหาสภาพหนี้ให้เป็นปกติ ** ผู้ที่สนใจโปรดเตรียมเอกสารสมัครงานพร้อมรูปถ่ายมาสมัครได้ด้วยตัวเองตามวันและเวลาที่ระบุข้างต้น ในวันจันทร์ที่ 2 - วันพุธที่ ...

ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน)
30 ม.ค. 58
36 . Call Center (Inbound) ทำงานธนาคารแถวอโศก Walk-in Interview 27 ม.ค. 58
ทำหน้าที่ให้คำปรึกษาด้านการชำระหนี้ ประนีประนอมหนี้กับลูกค้า รายได้ 12,500-13,600 บาท/เดือน + Incentive ทำงานจันทร์-เสาร์ เวลา 8.30 - 17.30 น. สวัสดิการมีประกันสังคม ประกันชีวิต ประกันสุขภาพ กองทุนสำ...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน n/a
30 ม.ค. 58
37 . เร่งรัดหนี้สิน (Outbound Collection) Walk-in Interview 27 ม.ค. 58
ทำหน้าที่แจ้งยอดค้างชำระและติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ ให้คำปรึกษาด้านการชำระหนี้ เรียกเก็บยอดตามเป้าหมาย มี Incentive ตามผลงาน รายได้ 12,500+Incentive และสวัสดิการพนักงานธนาคารให้ มีประกันสังคม ประ...

บริษัท จัดหางาน อเด็คโก้ เพชรบุรีตัดใหม่ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,500 บาท + Incentive
30 ม.ค. 58
38 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้
ติดต่อ - รับสายจากลูกค้า, ให้คำแนะนำด้านสินค้าและบริการ, เจรจาประนอมหนี้

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน คอมมิชั่น ขึ้นอยู่กับความสามารถ
30 ม.ค. 58
39 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาต่อรองเพื่อนัดชำระหนี้ 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 300/วัน+ค่าคอมมิชั่น
30 ม.ค. 58
40 . เจ้าหน้าที่เร่งรัด สาขาราชบุรี สาขาเกษตร-วิภาวดี
- มีหน้าที่รับผิดชอบงานด้านงานเร่งรัด/เก็บเงิน ดูแลจัดเก็บเอกสาร และจัดทำรายงานต่างๆ ตลอดจนเจรจาหนี้ นัดหมายการชำระค่างวด โทรศัพท์ติดตามลูกค้าเช่าซื้อ รวมทั้งเป็นผู้รับมอบอำนาจในส่วนงานเร่งรัด/กฎหมา...

ธนาคารเกียรตินาคิน จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน + โบนัส สวัสดิการตามธนาคาร
30 ม.ค. 58
 พบ 66 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ