เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาต่อรองเพื่อนัดชำระหนี้ 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 300/วัน+ค่าคอมมิชั่น
25 ก.ค. 59

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน ค่าคอมมิชั่น
25 ก.ค. 59

กลุ่มบริษัทพระนคร
25 ก.ค. 59
24 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor/OA Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
25 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)
คำอธิบายลักษณะงาน - ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการติดตามหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรและเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประเมินสายสนทนา (Silent Monitor) และสรุปผลคะแนนของพนักงานติดตามหนี้รายบุคคล ทั้งด้านค...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
25 ก.ค. 59
26 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
25 ก.ค. 59

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
25 ก.ค. 59
28 . Collection Officer (เร่งรัดหนี้สิน)Urgently Required !
- โทรศัพท์ติดตามหนี้สินตั้งแต่ 2 งวด เป็นต้นไป ของลูกค้าที่ค้างชำระค่างวดตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ - จัดเตรียมเอกสารและข้อมูลตามที่ลูกค้าแจ้งความต้องการ - ดูแลเอกสารทางด้านการติดตามหนี้สิน และกฎหมาย ...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ฐานเงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่น
25 ก.ค. 59
29 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการสินเชื่อ/ บริหารลูกหนี้
- บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
25 ก.ค. 59
30 . เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้ง รายละเอียดการชำระหนี้ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล ทางเลือกที่เหมาะสมกับการ ชำระภาระหนี้แก่ลูกค้า

บริษัท ยูเนี่ยน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 รายได้ดี มีโอกาสในความก้าวหน้าสูง
25 ก.ค. 59
31 . เจ้าหน้าทีเร่งรัดหนี้สิน (แคราย จ.นนทบุรี)
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
25 ก.ค. 59
32 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
25 ก.ค. 59
33 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ก.ค. 59

บริษัท พิศา-ดนัย คอนซัลแตนท์ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น ( ตามความสามารถ )
25 ก.ค. 59
35 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อชำระค่างวด -เสนอเงื่อนไขการรับชำระค่างวดให้กับลูกค้า เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน -บริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด -สนใจนั...

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
25 ก.ค. 59
36 . พนักงานติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ (ธนาคารแห่งประเทศจีน)
- ติดตาม, ทวงถาม, เร่งรัดหนี้สินลูกค้าทางโทรศัพท์

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 14,000 หรือตามตกลงตามประสบการณ์ มี Incentive
25 ก.ค. 59
37 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระ ภาคสนาม (Collector - FCR)
• ออกติดตามยอดค้างชำระลูกค้าภายนอก • ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสินเชื่อ, ยอดค้างชำระ, ช่องทางการชำระยอดคงค้างและการประนอมหนี้กับลูกค้า • ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า • ฐานเงินเดือนประจำ 15,000 ขึ้นไป • ส...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
24 ก.ค. 59
38 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - Collector@บางนาทาวเวอร์
- ติดตาม, สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสินเชื่อ, ยอดค้างชำระ, ช่องทางการชำระยอดคงค้างและการประนอมหนี้กับลูกค้า - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
24 ก.ค. 59
39 . OA Supervisor (รับผู้มีประสบการณ์ Collector)**หลายอัตรา**
- ประสานงานกับตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบ...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
24 ก.ค. 59
40 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้จากการรับประกันภัย ของกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ - บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้จากการรับประกันภัย และรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้อง ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
24 ก.ค. 59
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ