เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
21 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดตามและเจรจาลูกหนี้ทางโทรศัพท์ 2. คีย์ข้อมูลลงในระบบ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
28 ก.ค. 57
22 . เจ้าหน้าที่ควบคุมและติดตามสินเชื่อบัตรเครดิต
•ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระหนี้บัตรเครดิต •ให้บริการลูกค้าในการวางแผนการชำหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ •ป้องกันความเสียหายให้กับลูกค้าในการใช้บัตรเครดิต โ...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
28 ก.ค. 57
23 . เจ้าหน้าที่ติดตามและเร่งรัดหนี้สิน
- ติดต่อลูกค้าแจ้งข้อมูลรายละเอียดต่างๆให้ลูกค้าทราบ - บันทึกข้อมูลการติดตามลงโปรแกรมติดตามหนี้ของบริษัทฯ

บริษัท แวลูส์ บิสซิเนส แอนด์ ลอว์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างองค์กร
28 ก.ค. 57
24 . เจ้าหน้าที่สืบทรัพย์ (ภาคสนาม)
การติดตามหนี้ที่ต้องเผชิญกับลูกหนี้โดยตรง

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , ค่าเช่ารถ , ค่าน้ำมัน , ค่าวิ่งงาน , ค่าคอมมิชชั่น
28 ก.ค. 57
25 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
28 ก.ค. 57
26 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพทย์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระเงินแก่ลูกค้า ติดตามทวงถามเพื่อให้เกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

สำนักงาน ธร์มสาร จำกัด
เงินเดือน 9,000-11,000 ตามประสบการณ์รายได้รวม15,000-20,000
28 ก.ค. 57
27 . Assistant Credit Manager / ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
สนับสนุนการวางแผนกลยุทธ์เชิงปฏิบัติงานและปฏิบัติตามแผนที่กำหนด รวมถึง การจัดการ ฟังก์ชั่น การจัดการเครดิต และ กำกับดูแลการทำงานของ การควบคุมสินเชื่อขององค์กร และการจัดการของทีมงาน ประสานงานกับหน่วย...

บริษัท คอนเอฟ กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 57
28 . Collection Officer
Urgently Required!!

- Follow up call for over due payment base on assigned target. - Prepare document and information as the customer request. - Handling all collection and legal documents. - Manage and confirm bi...

บริษัท ตรีเพชรอีซูซุลิสซิ่ง จำกัด
28 ก.ค. 57
29 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- โทรศัพท์ติดตามหนี้กับผู้เช่าซื้อ ผู้ค้ำประกัน สำหรับสัญญาที่มีปัญหาคงค้าง ค่างวด แจ้งยอดเงินที่ลูกค้าต้องชำระในแต่ละประเภท พร้อมให้ช่องทางการชำระเงินให้กับลูกค้า - แก้ไขหรือให้คำปรึกษาปัญหาของลูกค้...

บริษัท พี.ที.อี. อินเตอร์กรุ๊ป จำกัด
เงินเดือน 15,000 - 25,000 บาท
28 ก.ค. 57
30 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ด่วนมาก !!

1. จัดทำเอกสารวางบิลเก็บเงินจากร้านค้า 2. ติดตามการชำระหนี้จากร้านค้า 3. สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และปัญหาการชำระเงินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000 - 16,000
28 ก.ค. 57
31 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000 + คอมมิชชั่น+โอที
28 ก.ค. 57
32 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน(จังหวัดนครราชสีมา)
• วางแผน ควบคุม และบริหารบัญชีลูกหนี้ของบริษัท • ร่วมกำหนดแผนการทำงานต่างๆ ของแผนก • ดูแล ควบคุมทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 57
33 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำธนาคาร)
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 128 วัน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธนาคาร เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และวันครบกำหนดชำระ - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - ไม่มีการทำยอดในแต่ละเดือน ป...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 57

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 11,000+Incentive
28 ก.ค. 57
35 . พนักงานติดตามหนี้ (Bill Collector) วุฒิ ม.6/ปวช.
- ติดตามหนี้ลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งการติดตามหนี้เป็น พื้นที่ จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครฯ - ศึกษาหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามห...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 330 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมและค่าน้ำมันรถจักรยานยนตร์
28 ก.ค. 57
36 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้ / Credit Control Officer
- ดำเนินงานติดตามหนี้จากลูกหนี้จากการรับประกันภัย - บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้และรายการอื่นๆที่เกี่ยวข้อง

บมจ.กรุงเทพประกันภัย
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง และ ประสบการณ์
28 ก.ค. 57

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด(มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 57
38 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน-งานบัตรเครดิต และงานเช่าซื้อ
ด่วน!!!

ติดตามค่างวดลูกหนี้ที่เป็นหนี้บัตรเครดิต และเช่าซื้อรถยนต์ จักรยานยนต์ เกินระยะเวลาที่กำหนด

บริษัท สำนักกฏหมาย จัสติค ลอว์ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
28 ก.ค. 57
39 . พนักงานเก็บเงินภาคสนาม
ติดต่อเก็บค่าสินค้าในพื้นที่ กรุงเทพฯและปริมณฑล หรือต่างจังหวัดตามที่บริษัทฯกำหนด

Minor corporation LTD.
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
28 ก.ค. 57
40 . ผู้ช่วยผู้จัดการทั่วไปฝ่ายปฏิบัติการส่วนกลาง
1) ดูแลภาพรวมการรับชำระหนี้จากลูกหนี้ รวมทั้งจัดทำรายงานบริหาร รวมการวิเคราะห์เพื่อรายงานแก่ผู้บริหารเป็นประจำตามเวลาที่กำหนด 2) ดูแลภาพรวม และบริหารจัดการหน่วยงานงานลูกค้าสัมพันธ์ และงานบริกา...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 57
 พบ 83 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ