เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Area Manager
วางแผนงานและบริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลสาขาภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ให้คำปรึกษาและตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาหลังสวน(ชุมพร)
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
30 เม.ย. 59
3 . ผู้จัดการสาขา (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาเชียงใหม่
- ควบคุมและดูแลการทำงานของสาขา - ตรวจสอบการทำงานของสาขา - ดูแลยอดจัดเก็บของสาขาให้ลบรรลุเป้าหมาย - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
30 เม.ย. 59
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา The Jas รามอินทรา
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น
30 เม.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
30 เม.ย. 59
6 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน บริหารยอดจัดเก็บให้บรรลุตามเป้าหมาย รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
30 เม.ย. 59
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ติดตามและประสานงานลูกค้าเพื่อให้ชำระค่างวด - ให้คำปรึกษาและแก้ปัญหาเรื่องการผ่อนชำระค่างวด - เจรขาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าชำระค่างวดหรือปรับโครงสร้างหนี้ค้างชำระ - รวบรวมเอกสารที่เกี่ยวข้องเพื่อดำเนิ...

บริษัท บูดี้ เบลลี่ย์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 เม.ย. 59
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 )รับสมัครด่วน !
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
30 เม.ย. 59
9 . หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน
1. ดูแลในเรื่องการติดตามลูกหนี้ของบริษัทฯ 2. ทำการบริหารลูกหนี้ให้มีการจ่ายชำระตรงเวลา 3. บริหารทีมงานให้มีการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ 4. สามารถนำเสนอรายงานการติดตามหนี้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
30 เม.ย. 59
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)รับสมัครด่วน !
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
30 เม.ย. 59
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.การจัดเตรียม,และจัดเก็บเอกสาร ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามการรับชำระเงินตามรอบการรับชำระ 4.ตรวจสอบการรับชำร...

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
30 เม.ย. 59
12 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ประจำออฟฟิศ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป+commission (ได้มาจากผลงานการจัดเก็บของพนักงาน)
30 เม.ย. 59
13 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
หน้าที่ความรับผิดชอบ - ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ลูกหนี้ และ เจรจาหนี้ค้างชำระ ตามที่ได้รับมอบหมายงาน - งานด้านอื่นๆ ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท พี ซี เจ แอนด์ คอนซัลแทนต์ จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + ค่าคอมมิชชั่นจำนวนมาก
30 เม.ย. 59
14 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
ติตตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์(สินเชื่อรถยนต์) และให้ข้อมูลเกี่ยวกับยอดที่ต้องชำระตามกำหนดเวลา จัดทำรายงานสถานะลูกค้าประจำวัน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เว้ลธ์ บิซซิเนส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลงและประสบการณ์
30 เม.ย. 59
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
30 เม.ย. 59
16 . เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งรายละเอียดการชำระหนี้ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล โปรโมชั่นเป็นทางเลือกที่เหมาะสมกับการชำระภาระหนี้แก่ลูกค้า - ให้คำปรึกษา แนะนำ เกี...

กลุ่มบริษัท ลีดเดอร์ กรุ๊ป (Leader Group)
เงินเดือน เงินเดือนประจำ + คอมมิชชั่น
30 เม.ย. 59
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ปฎิบัติงานในบริษัทฯ โดยติดลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ติดต่อเจาจรลูกค้า เพื่อนัดหมายให้ชำระหนี้ - แจ้งรายละเอียดยอดที่ชำระ สถานที่ชำระ

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + Commission
30 เม.ย. 59
18 . เจ้าหน้าที่ปฏิบัติการภาคสนาม
ลงพื้นที่ในการตรวจสอบข้อมูลลูกค้า ตามที่ได้รับมอบหมาย ในธุรกิจเช่าซื้อรถยนต์

บริษัท กานต์นิธิ จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 12,000-40,000
30 เม.ย. 59
19 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
• จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และ • วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้ทั้งทางโทรศัพท์ และ ติดตามภาคสนาม • สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งร...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 เม.ย. 59
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์รับสมัครด่วน !
-ติดต่อประสานงานลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อชำระค่างวด -เสนอเงื่อนไขการรับชำระค่างวดให้กับลูกค้า เช่น ค่างวดรถยนต์ รถจักรยานยนต์ บัตรเครดิต บ้าน ที่ดิน -บริการให้คำปรึกษาด้านรับชำระค่างวด

บริษัท ศรีสวัสดิ์พาวเวอร์ 1979 จำกัด (มหาชน)
จำนวนมาก
29 เม.ย. 59
 พบ 73 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ