เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขาภูเก็ต
-ปฎิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อสืบแหล่งข้อมูลของรถที่จะยึด -เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ -ดำเนินการยึดรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 12,000 + ค่าน้ำมัน 3,000 + ค่าคอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
3 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน
1.จัดตั้งทีมงานเพื่อควบคุมการทำงานของทีมเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.วางแผนกลยุทธ์ในการติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ และติดตามภาคสนาม 3.สนับสนุนการทำ MIS เพื่อวิเคราะห์ผลการปฏิบัติงานของทีมเร่งรัดหนี้สินเ...

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าทีเร่งรัดหนี้สิน (แคราย จ.นนทบุรี)รับสมัครด่วน !
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท ควิกลิสซิ่ง จำกัด
6 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท+ค่าคอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
5 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor/OA Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ควบคุมคุณภาพการติดตามหนี้ (QA)
คำอธิบายลักษณะงาน - ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการติดตามหนี้ ให้เป็นไปตามมาตรฐานองค์กรและเป้าหมายที่ตั้งไว้ - ประเมินสายสนทนา (Silent Monitor) และสรุปผลคะแนนของพนักงานติดตามหนี้รายบุคคล ทั้งด้านค...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
24 ส.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector)รับสมัครด่วน !
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
24 ส.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ- เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ตรวจสอบวิเคราะห์สินเชื่อของลูกค้า - วางบิลเก็บเงินตามนโยบายสินเชื่อของบริษัทฯ - ตรวจสอบและติดตามการชำระหนี้ลูกค้าเครดิตให้ตรงตามเงื่อนไขการชำระเงินที่อนุมัติ - ติดตามและเร่งรัดการเก็บหนี้ลูกค้าที...

บริษัท แอ๊ดว้านซ์ซีดส์ จำกัด
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภาคสนาม
1.ออกตรวจสอบที่อยู่ / ที่ทำงาน ของลูกหนี้ ที่สามารถติดต่อได้ 2.ติดตามและสืบหาข้อมูล ในกรณีที่ลูกหนี้ หลบหลีก ย้ายที่อยู่ หรือเบอร์โทรศัพท์ไม่สามารถติดต่อได้ 4.ติดตามลูกหนี้ภาคสนาม 5.นัดชำระหนี้ / เ...

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 + Commission
24 ส.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้/ ติดตามหนี้ทางโทรศัพท์
- เจรจา/ติดตามหนี้ ทางโทรศัพท์

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน 11,000 + Commission
24 ส.ค. 59
11 . หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน
1.ดูแลในเรื่องการติดตามลูกหนี้ของบริษัท 2.ทำการบริหารลูกหนี้ให้มีการจ่ายชำระตรงเวลา 3.บริหารทีมงานให้มีการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ 4.สามารถนำเสนอรายงานการติดตามหนี้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

บริษัท กฎหมายยุกต์วิวัฒน์ จำกัด
เงินเดือน ตามที่ตกลงกัน
24 ส.ค. 59
12 . หัวหน้าแผนกเร่งรัดหนี้สิน
1. ดูแลในเรื่องการติดตามลูกหนี้ของบริษัทฯ 2. ทำการบริหารลูกหนี้ให้มีการจ่ายชำระตรงเวลา 3. บริหารทีมงานให้มีการทำงานเพิ่มประสิทธิภาพ 4. สามารถนำเสนอรายงานการติดตามหนี้ได้อย่างถูกต้อง รวดเร็ว

บริษัท ลีโอ เทคโนโลยี แอนด์ มาร์เกตติ้ง จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
24 ส.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาพิษณุโลก
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
5 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
14 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา The Jas รามอินทรารับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน11,000 บาท + คอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
15 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน บริหารยอดจัดเก็บให้บรรลุตามเป้าหมาย รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
24 ส.ค. 59
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(ภาคสนาม) ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+คอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3 )รับสมัครด่วน !
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 11,000 บาท + คอมมิชชั่น
24 ส.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
- ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากสินเชื่อต่างๆ ทางโทรศัพท์ - พนักงานจะได้รับเงินเดือนประจำ+Incentive (Commission) - รายได้ดี มีโอกาสในความก้าวหน้าสูง

สำนักงาน ธร์มสาร จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000 ตามประสบการณ์
24 ส.ค. 59
19 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ 1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน,เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
24 ส.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ระดับเจ้าหน้าที่ - ผู้จัดการ)
- ติดต่อลูกค้าเพื่อจัดเก็บหนี้ ติดตามทวงถามหนี้สิน ที่ค้างชำระของลูกค้าเจรจากับลูกค้าเพื่อนัดชำระหนี้ - ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ และแก้ปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ ทำงาน จันทร์-ศุกร์ ...

บริษัท ทิพยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 ส.ค. 59
 พบ 90 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ