เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์
- แจ้งยอดค้างชำระลูกค้าและติดตามลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสินเชื่อกับลูกค้า - แนะนำช่องทางการชำระยอดคงค้างที่ถูกต้อง - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า สมัครโดยผ่านทาง JobThai หรือ ม...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 15,000 + Incentive
20 ก.ย. 60
2 . Collector (Skill :English)
- Follow up and communicate with foreign customers - Give advice to foreign customer about loan, overdue bills, channels to pay overdue bills, negotiate payment

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 16,000 - 18,000
20 ก.ย. 60
3 . OA Supervisor (รับผู้มีประสบการณ์ Collector) รับสมัครด่วน !
- ประสานงานกับตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบ...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
20 ก.ย. 60
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ รับสมัครด่วน !
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Co., Ltd.
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,300 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น )
20 ก.ย. 60
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำภาคกลาง
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน จ.พระนครศรีอยุธยา สมัครที่สสำนักงานใหญ่กรุงเทพมหานคร จ.สระบุรี สมัครที่สาขานครราชสีมา จ.ลพ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำภาคอีสาน
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน จ.สกลนคร สมัครงานที่สาขาอุดรธานี หรือสาขาขอนแก่น จ.หนองคาย สมัครงานที่สาขาอุดรธานี หรือสาขาข...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำภาคเหนือ
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน จ.เชียงราย สมัครที่สาขาเชียงใหม่ จ.ลำปาง สมัครที่สาขาเชียงใหม่ จ.แพร่ สมัครที่สาขาเชียงใหม่...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาภูเก็ต
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชัยภูมิ
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+คอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุราษฏร์ธานี
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,300+ คอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา The Jas รามอินทรา
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้ วันที่ 19/9/60 พบกันที่ห้าง Amorini รามอินทรา (ข้างสตาร์บัคส์)เวลา 11.00-17.00 น. แล้วพบกันน่ะค่ะ.....

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
14 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำสาขาระยอง
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 10,000 บาท + คอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภาคสนาม ประจำภาคตะวันออก
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน จ.ชลบุรี สมัครงานที่สาขาระยอง จ.จันทบุรี สมัครงานที่สาขาระยอง จ.สระแก้ว สมัครงานที่สาขาฉะเชิ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขานครปฐม
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
17 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาสุทธิสาร
- ดูแลและบริหารทีมเร่งรัดหนี้สิน - วิเคราะห์และวางแผนงานเร่งรัดหนี้สิน -บริหารยอดจัดเก็บของทีมให้ได้ตามเป้า

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
20 ก.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ สาขาชัยภูมิ
- โทรศัพท์ติดต่อลูกหนี้เพื่อให้ชำระหนี้ที่ค้างอยู่ - บันทึกผลการติดตามลงในระบบเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินอาวุโส
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 20,000-50,000 บาท
20 ก.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเพชรบูรณ์
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
50 อัตรา
เงินเดือน 9,300+ค่าคอมมิชชั่น
20 ก.ย. 60
 พบ 118 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ