เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)รับสมัครด่วน !
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
27 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
27 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
ติดตามหนี้ เจรจาประณีประนอม

บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด
27 พ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อภาคสนาม(ภาคเหนือ,อีสาน,กลาง)25K-30Kหลายอัตรา ด่วนมาก
- รวบรวมใบสมัครจากผู้เช่าซื้อ และจัดทำใบสมัคร - ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย - ให้ความรู้และทำความเข้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
27 พ.ค. 59
5 . Collections Officer/Senior Officer MSM: 2948
Company Summary : Japanese Company that provided service about leasing (Automobiles/industrial vehicles / machine tools / printing equipment and etc. Benefits : Cost of living, telephone (Some), He...

SMARTCRUIT CONSULTANT CO., LTD.
เงินเดือน 20,000 - 30,000 THB (Based on Experience)
27 พ.ค. 59
6 . พนักงานติดตามหนี้ (Bill Collector) วุฒิ ม.6/ปวช.
- ติดตามหนี้ลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งการติดตามหนี้เป็น พื้นที่ จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครฯ - ศึกษาหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามห...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 330 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมและค่าน้ำมันรถจักรยานยนตร์
27 พ.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาร้อยเอ็ด
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดจ้างชำระ - เจรจากับลูกค้าเพื่อให้ชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 59
8 . Area Manager
วางแผนงานและบริหารทีมงานเร่งรัดหนี้สินให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลสาขาภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ให้คำปรึกษาและตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 พ.ค. 59
9 . ผู้จัดการสาขา (เร่งรัดหนี้สิน) ประจำสาขาเชียงใหม่
- ควบคุมและดูแลการทำงานของสาขา - ตรวจสอบการทำงานของสาขา - ดูแลยอดจัดเก็บของสาขาให้ลบรรลุเป้าหมาย - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
27 พ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา The Jas รามอินทรา
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ 1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน,เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
27 พ.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 59
13 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน บริหารยอดจัดเก็บให้บรรลุตามเป้าหมาย รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
27 พ.ค. 59

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 )รับสมัครด่วน !
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
27 พ.ค. 59

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
27 พ.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (collector)
- ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ และ เสาร์ (2วัน) - ทำงานเวลา 08.30-17.30 น. - สินเชื่อเช่าซื้อรถยนต์

บริษัท หลักศิลา แมเนจเม้นท์ จำกัด
เงินเดือน 8,000 (มีคอมมิชชั่น)
27 พ.ค. 59

บริษัท หลักศิลา แมเนจเม้นท์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 10,000 +คอมมิชชั่น
27 พ.ค. 59
19 . Collectorรับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์และแจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น
27 พ.ค. 59
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ปฎิบัติงานในบริษัทฯ โดยติดลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ติดต่อเจาจรลูกค้า เพื่อนัดหมายให้ชำระหนี้ - แจ้งรายละเอียดยอดที่ชำระ สถานที่ชำระ

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน + Commission
27 พ.ค. 59
 พบ 79 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ