เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 131 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่จัดเก็บเบี้ยประกันภัย (Premium Collection Executive)
จัดเก็บเบี้ยประกันภัยโดยการนำส่งเงินเพื่อตัดชำระเบี้ยประกันภัย ผ่านการตั้งพัก ตรวจสอบรายการรับชำระเบี้ยประกันภัย จากหลายช่องทาง เช่น Pay-in, Book statement, Fax-in/Fax-out บันทึกข้อมูลการตัดบัตร...

บริษัท ไทยประกันภัย จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างเงินเดือน
24 พ.ย. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน / Supervisor รับสมัครด่วน !
-โทรติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อสอบถามยอดค้างชำระ -ช่วยเหลือลูกค้าในการจัดทำ ปรับปรุงโครงสร้างนี้ -ทำงาน เสาร์ เว้น เส่าร์

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม ซุปเปอร์ริช คอร์ปอเรชั่น จำกัด
เงินเดือน 9,300.- หรือ ตามประสบการณ์ + ค่าคอมมิชชั่น +อื่นๆ
24 พ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้รับสมัครด่วน !
* จัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกำหนด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการชำระปกติและรักษาสิทธิทางกฎหมายของบริษัท * ...

บริษัท ศรีสวัสดิ์ คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ย. 60
4 . เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์บัตรเครดดิต รถยนต์ ( รับพนักงาน ถึง หัวหน้างาน)
- ติดตามทวงถามลูกค้าทางโทรศัพท์ - หรือติดตามภาคสนาม - แจ้งยอดคงค้าง - เจรจาต่อรอง - นำเสนอส่วนลดปิดบัญชี - ระดับเจ้าหน้าที่ หรือ หัวหน้างาน

บริษัท ศุภบูรณ์ จำกัด
เงินเดือน 9,300 - 20,000 +คอมฯ+สัมนาประจำปี
24 พ.ย. 60
5 . พนักงานเร่งรัดหนี้และบังคับคดี
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ ส่งดำเนินคดี ติดตามผลบังคับคดี

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000
24 พ.ย. 60
6 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
ติดต่อและเจรจาลูกค้าค้างชำระบัตรเครดิตสินเชื่อเงินสด บันทึกรายงานการติดตาม

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชั่น+ค่าตอบแทนพิเศษ
24 พ.ย. 60
7 . เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ภาคสนาม ทั่วประเทศรับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ (ตามเขตที่ได้รับมอบหมาย) 2. ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า 3. เจรจาต่อรองกับลูกค้า เพื่อเข้าสู่กระบวนการยึดรถต่อไป

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าอินเซนทีฟ
24 พ.ย. 60
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector) รับสมัครด่วน !
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2. เจรจาต่อรองเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้ที่ค้าง ปฏิบัติงานวันจันทร์-ศุกร์ 9.00-18.00 น.

บริษัท เวนเจอร์ อินคอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น + ค่าอินเซนทีฟ
24 พ.ย. 60
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ( Collector ) รับสมัครด่วน !
- โทรศัพท์ติดตามทวงถามหนี้ ค่างวดรถ หรือค่าบริการโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษา แนะนำลูกค้าเรื่องการชำระหนี้

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
15 อัตรา (พนักงานประจำ)
เงินเดือน เงินเดือน8,000บ.-10,000บ.+ คอมมิชชั่น+เบี้ยขยัน
24 พ.ย. 60
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector) ประจำพระราม 3
1. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาต่อรองเพื่อนัดชำระหนี้ 2. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
24 พ.ย. 60
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (Phone Collector)
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระ

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน 30,000+ บาท (ฐานเงินเดือน 15,000 บาท)
24 พ.ย. 60
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่ (FCR) รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ 2.ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า 3.ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการชำระค่าสินค้าและบริการ หมายเหตุ สถานที่ปฏิบัติงานพื้นที่ที่รับผิดชอบดังนี้ *ศรีราชา 2 คน พัทยา 2 คน *สระบุรี 2 ค...

บริษัท เด็ค อินฟอร์เมชั่น คราฟท์ จำกัด
เงินเดือน ค่าเคส+ค่าคอมมิชชั้น
24 พ.ย. 60
13 . E-Payment Officer
1.บันทึกรายการจ่ายชำระบัญชีลูกหนี้ในระบบตามเอกสารที่ได้รับจากลูกค้าที่จ่ายผ่านช่องทางระบบ E-payment 2.ตรวจสอบและบันทึกผลต่างของยอดหนี้และการจ่ายชำระของลูกค้าลงในระบบ 3.ตรวจสอบและยืนยันยอดลูกหนี้รวมใ...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Ltd.
1 ตำแหน่ง
24 พ.ย. 60
14 . พนักงานเก็บเงิน (เขตกรุงเทพ)รับสมัครด่วน !
•เก็บรวบรวมหนี้คงค้างกับทางลูกค้าเพื่อให้บรรลุเป้าหมายได้ทันเวลา •ตรวจสอบความสมดุลของบัญชีลูกหนี้ที่ค้างชำระ •ตรวจสอบและเตรียมเอกสารสำหรับเก็บรวบรวมและรวบรวมจากลูกค้าในอาณาเขตที่ได้รับมอบหมายตามนโยบ...

บริษัท ซิลลิค ฟาร์มา จำกัด / Zuellig Pharma Ltd.
24 พ.ย. 60
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ และงานเอกสาร

บริษัท บิซลอว์ แอนด์ คอลเลคชั่น จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาท ขึ้นไป + ค่าคอมมิชชั่น
24 พ.ย. 60
16 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
24 พ.ย. 60
17 . พนักงานเก็บเช็ครับสมัครด่วน !
1. วางบิล, รับเชคในต่างจังหวัด (ภาคเหนือ, ภาคใต้) 2. เคลียร์บิลและเอกสารต่างๆ ที่เกี่ยวข้องกับลูกค้า

บริษัท เมดิทอป จำกัด
24 พ.ย. 60
18 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขาภูเก็ต
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
24 พ.ย. 60
19 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขาระยอง
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
24 พ.ย. 60
20 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขารามอินทรา
- ลงพื้นที่เฝ้ายึดรถ - ติดต่อเจรจากับลูกค้า - รายงานผลการยึดและลงพื้นที่ให้แผนกทราบความคืบหน้าของงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 10,000 บาท + ค่าคอมมิชชั่น
24 พ.ย. 60
 พบ 131 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ