เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานติดตามหนี้สินทางโทรศัพท์ (ธนาคารแห่งประเทศจีน)
- ติดตาม, ทวงถาม, เร่งรัดหนี้สินลูกค้าทางโทรศัพท์

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 12,000 - 14,000 หรือตามตกลงตามประสบการณ์ มี Incentive
24 ก.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายธุรการสินเชื่อ/ บริหารลูกหนี้
- บริหารงานอย่างมีประสิทธิภาพ

บริษัท กรุงเทพลิสซิ่ง จำกัด
3 อัตรา
24 ก.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000
24 ก.ค. 59
4 . Collection Supervisor สาขา ขอนแก่น (อาคารซี.พี.ทาวเวอร์ 3 ชั้น 2)
- บริหาร จัดการทีมงานเร่งรัดหนี้สิน ให้ได้ตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด - จัดทำรายงานสรุปประจำเดือนให้กับผู้บริหาร - วางแผน กำหนดงานให้ลูกทีมเร่งรัดหนี้สิน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 - 16,000 บาท (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
24 ก.ค. 59
5 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ
-ปฎิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อสืบแหล่งข้อมูลของรถที่จะยึด -เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ -ดำเนินการยึดรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000 + ค่าน้ำมัน 3,000 + ค่าคอมมิชชั่น
24 ก.ค. 59
6 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน บริหารยอดจัดเก็บให้บรรลุตามเป้าหมาย รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
24 ก.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3 )รับสมัครด่วน !
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน 11,000 บาท + คอมมิชชั่น
24 ก.ค. 59
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาอุดรธานี
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
24 ก.ค. 59
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน(ภาคสนาม) ประจำสำนักงานใหญ่สุขาภิบาล 3
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+คอมมิชชั่น
24 ก.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้/เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินรับสมัครด่วน !
เจ้าหน้าที่บริหารลูกหนี้ 1.วางแผนงาน ในการเรียกชำระเงิน จากลูกค้าของทางบริษัท 2.โทรติดตามหนี้ลูกค้าทุกรายที่ได้รับมอบหมาย 3.เก็บข้อมูลการชำระเงิน,เงื่อนไขการวางบิล 4.เก็บเอกสารที่เกี่ยวข้องกับการเ...

บริษัท ดี.ที.ซี.เอ็นเตอร์ไพรส์ จำกัด
24 ก.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชลบุรี
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
24 ก.ค. 59
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา The Jas รามอินทรา
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือน11,000 บาท + คอมมิชชั่น
24 ก.ค. 59
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
24 ก.ค. 59
14 . "วิเคราะห์สินเชื่อภาคสนาม"(ภาคเหนือ,อีสาน,กลาง)25K-30Kยินดีรับจบใหม่ ด่วนมาก!!!!
- รวบรวมใบสมัครจากผู้เช่าซื้อ และจัดทำใบสมัคร - ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย - ให้ความรู้และทำความเข้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
หลายอัตรา
เงินเดือน 25,000 - 30,000
24 ก.ค. 59

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
1 อัตรา
24 ก.ค. 59
16 . เร่งรัดหนี้สิน
- เจรจาติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ - ดูแลจัดเก็บเอกสาร

บริษัท เอส.ซี.อาร์. ลอว์ จำกัด
เงินเดือน 10,000+คอมมิชชั่น
23 ก.ค. 59
17 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระ ภาคสนาม (Collector - FCR)
• ออกติดตามยอดค้างชำระลูกค้าภายนอก • ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสินเชื่อ, ยอดค้างชำระ, ช่องทางการชำระยอดคงค้างและการประนอมหนี้กับลูกค้า • ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า • ฐานเงินเดือนประจำ 15,000 ขึ้นไป • ส...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.ค. 59
18 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - Collector@บางนาทาวเวอร์
- ติดตาม, สื่อสารกับลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสินเชื่อ, ยอดค้างชำระ, ช่องทางการชำระยอดคงค้างและการประนอมหนี้กับลูกค้า - ปฏิบัติงาน วันจันทร์ - ศุกร์ เวลา 08.30 - 17.30 น.

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
23 ก.ค. 59
19 . OA Supervisor (รับผู้มีประสบการณ์ Collector)**หลายอัตรา**
- ประสานงานกับตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบ...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
23 ก.ค. 59
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาขอนแก่น รับสมัครด่วน !
-ดูแลยอดจัดเก็บของแผนกและของสาขาขอนแก่นให้เป็นไปตามที่บริษัทกำหนด -ดูแลทีมและลูกทีมให้จัดเก็บยอดได้ตามเป้าที่บริษัทกำหนด -จัดทำใบแจ้งหนี้ -งานด้านเอกสารต่างๆของแผนก -งานต่างๆที่ได้รับมอบหมาย

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน N/A
23 ก.ค. 59
 พบ 78 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ