เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บริหารหนี้
- ดำเนินงานเกี่ยวกับการติดตามหนี้จากการรับประกันภัย ของกลุ่มลูกหนี้ที่ได้รับมอบหมาย เพื่อให้เป็นไปตามแนวทางที่กำหนดไว้ - บันทึกรายการตัดบัญชีลูกหนี้จากการรับประกันภัยและรายการอื่น ๆ ที่เกี่ยวข้องให้เ...

บริษัท กรุงเทพประกันภัย จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
17 ม.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดติดตามหนี้สิน
1.) ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ 2.) แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ 3.) นัดหมายลูกค้าแนะนำวิธีการชำระ ให้เกิดการชำระ

บริษัท ลิฟวิ่งกฎหมายเเละการบัญชี จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 9,000-12,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 30,000 บาท
16 ม.ค. 60
3 . QA (Collection) ปฏิบัติงานที่อาคารบางนาทาวเวอร์
- ตรวจสอบคุณภาพการให้บริการด้านการติดตามยอดค้างชำระ ให้เป็นไปตามมาตรฐานและเป้าหมายที่วางไว้ - วิเคราะห์ข้อผิดพลาดของพนักงาน Collector เพื่อปรับปรุงพัฒนาคุณภาพการให้บริการ - ประเมินสายสนทนา และสรุปผ...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
16 ม.ค. 60
4 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระ (เงินเดือน 15,000+Incentive) อาคารบางนาทาวเวอร์
- แจ้งยอดค้างชำระลูกค้าและติดตามลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ให้คำปรึกษาแนะนำเรื่องสินเชื่อกับลูกค้า - แนะนำช่องทางการชำระยอดคงค้างที่ถูกต้อ - เจรจาประนอมหนี้กับลูกค้า

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 + Incentive
16 ม.ค. 60
5 . OA Supervisor (รับผู้มีประสบการณ์ Collector) ด่วน!!
- ประสานงานกับตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบริษัท เพื่อดำเนินการปรับปรุงยอดและควบคุมการทำงานให้มีประสิทธิภาพและเป็นไปตามมาตรฐานที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์และประเมินผลการปฏิบัติงานของตัวแทนสำนักงานกฎหมายของบ...

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
เงินเดือน 25,000 บาท ขึ้นไป
16 ม.ค. 60
6 . callcenter Collection
- ติดต่อลูกค้าเพื่อแจ้งยอดชำระ - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
7 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สินภาคสนาม
- ดูแลทีมงานเร่งรัดหนี้สินภาคสนามเพื่อให้สามารถทำงานเป็นไปตามเป้าหมาย - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมงาน - สร้างขวัญและกำลังใจให้ทีมงาน

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาสุราษฎร์ธานี
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระและเจรจาให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
9 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขา(เชียงใหม่,นครสวรรค์,พิษณุโลก)
ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม) ประจำสาขาระยอง
-ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ -ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า -ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน3,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
40 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาเชียงใหม่
-ติดตามทวงถามกับลูกค้าทางโทรศัพท์ -เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาชุมพร (หลังสวน)
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาเพื่อให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
14 . เจ้าหน้าที่ยึดรถ ประจำสาขา (ชุมพร,หาดใหญ่,นครศรีฯ)
-ปฎิบัติงานนอกพื้นที่เพื่อสืบแหล่งข้อมูลของรถที่จะยึด -เจรจาต่อรองกับลูกค้าได้ -ดำเนินการยึดรถ -งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
15 . ผู้จัดการประจำภาค (Area Manager) ภาคอีสาน / ภาคใต้ / ภาคตะวันออก
- ดูแลสาขาประกันภัย / สินเชื่อ ซึ่งเป็นธุรกิจของบริษัทในเครือ - วางแผนการขาย พร้อมสร้างและขยายฐานลูกค้ารายใหม่ - บริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมายตามที่บริษัทกำหนด - วิเคราะห์ปัญหาและแก้ไขปัญหาของทีมได้...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
16 ม.ค. 60
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาอุดรธานี
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
15 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
17 . เจ้าหน้าที่ปรับปรุงโครงสร้างหนี้ ประจำสาขา The Jas รามอินทรารับสมัครด่วน !
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 บาท+ ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
10 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ค่าคอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
19 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน ประจำสำนักงานใหญ่รับสมัครด่วน !
- ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน - บริหารยอดจัดเก็บให้บรรลุตามเป้าหมาย - รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน - งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 25,000 - 40,000 บาท
16 ม.ค. 60
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ภาคสนาม ประจำสาขาภูเก็ต
- ติดต่อลูกค้านอกพื้นที่ - ตรวจสอบที่อยู่ของลูกค้า - ดำเนินการเจรจาสู่ขั้นตอนการยึดรถต่อไป

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 12,000+ค่าน้ำมัน 3,000+คอมมิชชั่น
16 ม.ค. 60
 พบ 117 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ