เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
28 ก.ค. 58
2 . พนักงานเก็บเงิน เขตอีสาน 1 ตำแหน่ง /เขตใต้ 1 ตำแหน่ง (Bill Collector ) ด่วนมาก !!
1. ติดตามและรับผิดชอบการเรียกเก็บเงินของลูกค้า 2. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินลูกค้า 3. วางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 4. รายงานเมื่อมีเหตุสัญญาณลูกหนี้ที่จะเริ่ม...

R.X. Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ทางโทรศัพท์
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งยอดค้างชำระลูกค้า เจรจาต่อรอง และให้คำแนะนำการชำระแก่ลูกค้า

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
20 อัตรา (บรรจุเป็นพนักงานประจำ)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น
28 ก.ค. 58
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
28 ก.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาระยอง
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระแก่ลูกค้า เจรจาให้ลูกค้าชำระยอดคงค้าง สามารถเข้าไปสมัครและสัมภาษณ์ที่สาขาระยองได้เลยค่ะ โครงการเพลินใจ 5 ขนส่งใหม่ระยอง หรือสอบถามที่เบอร์ 098-2795723 คุณจตุ...

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
20 อัตรา
เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น
28 ก.ค. 58
6 . ผู้ชำนาญการติดตามหนี้ด้าน สินเชื่อ บัตรเครดิต มอไซร์ และรถยนต์
ติดต่อทวงถามและเสนอข้อมูลให้กับลูกค้า วางแผนการทำงานได้อย่างดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
7 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
ด่วนมาก !!

- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ - ให้คำปรึกษาเรื่องค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
28 ก.ค. 58
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 ) ด่วนมาก !!
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
28 ก.ค. 58
9 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน(ทางโทรศัพท์)
ด่วนมาก !!

- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ - ให้คำปรึกษาเรื่องค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
10 . ผู้จัดการแผนกไฟแนนซ์ (ด่วนมาก)
- บริหารจัดการยอดการจัดสินเชื่อและทีมงาน - ส่งเสริมดำเนินกิจกรรมการทางการตลาดและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
11 . Application Support & Training // Debt Collection System
ให้คำแนะนำ ตอบปัญหาเกี่ยวกับ โปรแกรมของบริษัท แก้ไขปัญหา เบื้องต้นที่เกิดจากโปรแกรม กับลูกค้า ให้ได้รับความพอใจสูงสุด อบรมและให้ความรู้ แก่ลูกค้า ที่ใช้โปรแกรม ของบริษัท

Stampede Co., Ltd.
เงินเดือน 25,000
28 ก.ค. 58
12 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview ทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ ด่วนมาก!!!
- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
28 ก.ค. 58
14 . พนักงานตรวจสอบและบริหารหนี้
- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม - การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ - การตรวจเยี่ยมชาวไร่ - จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ภาษาอังกฤษ)
- เร่งรัดหนี้สิน - ทำเอกสารที่เกี่ยวข้อง - ติดต่อประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง

บริษัท โอเวอร์ซี อิมพอร์ท ลายน์ จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
16 . พนักงานการเงิน(เร่งรัดหนี้สิน) ด่วนมาก!!
1 ดูแลติดตามหนี้คงค้าง 2 ตรวจและจัดเก็บบิลสินค้า (ใบแจ้งหนี้ / ใบเสร็จรับเงิน)

บริษัท คาร์มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 58
17 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินนอกสถานที่(FCR)
-ขับรถเดินทางไปตามที่อยู่ในเอกสารสั่งงานในแต่ละวัน -ถ่ายภาพสถานที่ตามเอกสาร -ติดต่อประสานงานหน่วยงาน

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000-12,000
28 ก.ค. 58
18 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ ของธนาคาร ประจำออฟฟิศ

บริษัท ศักยภาพกฎหมายและธุรกิจ จำกัด
เงินเดือน 9,000บาทขึ้นไป+commission
28 ก.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้เช่าซื้อ ประจำธนาคาร ธนชาต พระราม 7 (จรัญ 98 - ใกล้โรงพยาบาลยันฮี) ด่วน!!!
- แจ้งยอดชำระลูกค้าของธนาคารทางโทรศัพท์ - ประสานงานภานในองค์กร

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน เงินเดือน+Incentive รายได้เฉลี่ย 2x,xxx บาท
28 ก.ค. 58
20 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (เอ็มบีเคการันตี:ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการช...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 ก.ค. 58
 พบ 76 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ