เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
10 อัตรา
เงินเดือน 7,200
28 ก.ค. 57
2 . หัวหน้าฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกทีมที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้รวมทั้งเจรจา,ประเมินผลการติดตามหนี้ ...

บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามประสบการณ์
28 ก.ค. 57
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
28 ก.ค. 57
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อ
ด่วนมาก !!

1. จัดทำเอกสารวางบิลเก็บเงินจากร้านค้า 2. ติดตามการชำระหนี้จากร้านค้า 3. สามารถวิเคราะห์อายุลูกหนี้ และปัญหาการชำระเงินต่างๆ ของลูกหนี้ได้ 4. ติดต่อประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ที่เกี่ยวข้องในบริษัท

บริษัท โรแยล ซีรามิค อุตสาหกรรม จำกัด (มหาชน)
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 14,000 - 16,000
28 ก.ค. 57
5 . เจ้าหน้าที่ควบคุมและติดตามสินเชื่อบัตรเครดิต
•ติดต่อประสานงานกับลูกค้า เพื่อให้คำแนะนำเกี่ยวกับการชำระหนี้บัตรเครดิต •ให้บริการลูกค้าในการวางแผนการชำหนี้ให้เป็นไปตามเงื่อนไขที่ธนาคารกำหนดไว้ •ป้องกันความเสียหายให้กับลูกค้าในการใช้บัตรเครดิต โ...

ธนาคารกรุงเทพจำกัด (มหาชน)
28 ก.ค. 57
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000 + คอมมิชชั่น+โอที
28 ก.ค. 57
7 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายเร่งรัดหนี้สิน(จังหวัดนครราชสีมา)
• วางแผน ควบคุม และบริหารบัญชีลูกหนี้ของบริษัท • ร่วมกำหนดแผนการทำงานต่างๆ ของแผนก • ดูแล ควบคุมทีมงานให้บรรลุตามเป้าหมายที่บริษัทกำหนด

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 57
8 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดตามและเจรจาลูกหนี้ทางโทรศัพท์ 2. คีย์ข้อมูลลงในระบบ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามข้อตกลง
28 ก.ค. 57
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขา พิษณุโลก และนครราชสีมา
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระ สาขาพิษณุโลกสามารถสมัครได้ที่ถนนบรมไตรโลกนาถ อ.เมือง ตรงข้ามอีคอน สาขานครราชสีมา สมัครได้ที่ แยกจอหอซ้ายมือ เลยศูนย์มิตซูชิ ติดกับไดมอนคอนโด

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 + คอม
28 ก.ค. 57
10 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ด่วนมาก !!
ติดต่อประสานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ และให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้กับทางลูกค้าได้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป

ACS Servicing (Thailand) Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000 up (ฐานเงินเดือน 9,000 - 12,000 + ค่าคอมมิชชั่น)
28 ก.ค. 57
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสาขาอมรพันธ์ เกษตร)
ด่วน!!

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ (สมัครงานวันจันทร์-ศุกร์ เวลา 09.00-16.00 น.ที่เจมาร์เก็ต@ อมรพันธ์ เกษตร ชั้น3 (ทางขึ้นข้างร้านวัตสัน) )

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000+คอมมิชชั่น
28 ก.ค. 57
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
ด่วนมาก !!

- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ - ให้คำปรึกษาเรื่องค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
28 ก.ค. 57
13 . เจ้าหน้าที่ติดตามทวงถามหนี้สินทางโทรศัพท์
• แจ้งยอดชำระและติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระทางโทรศัพท์ให้สำเร็จตามเป้าหมาย

ธนาคารยูโอบี จำกัด (มหาชน)
หลายอัตรา
เงินเดือน NA
28 ก.ค. 57
14 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสนญ.สุขา 3
Urgently Required!!!

- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาให้ลูกค้าชำระยอดคงค้าง - วันศุกร์และเสาร์ที่ 23-24/5/57 สามารถเข้าไปสมัครได้ N-Mark Plaza (ห้างน้อมจิตต์) ชั้น 3 เวลา 12.00-19.00 น.

บริษัท เจ มาร์ท จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000+คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
28 ก.ค. 57
15 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 )
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
28 ก.ค. 57
16 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ประจำธนาคาร)
- ตรวจสอบข้อมูลลูกค้าที่มียอดค้างชำระไม่เกิน 128 วัน - ติดต่อประสานงานกับลูกค้าธนาคาร เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ และวันครบกำหนดชำระ - บันทึกข้อมูลลงในโปรแกรมสำเร็จรูป - ไม่มีการทำยอดในแต่ละเดือน ป...

บริษัท วัน สต๊อป เซอร์วิส เอนเทอร์ไพร์ส จำกัด
เงินเดือน 10,000 บาทขึ้นไป
28 ก.ค. 57
17 . ผู้นำทีมติดตามหนี้ (Supervisor)
• ควบคุมและดำเนินการติดตาม,แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ที่อยู่ในความรับผิดชอบให้เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพและประสิทธิผล • ให้คำปรึกษาและแนะนำแก่เจ้าหน้าที่ติดตามหนี้มีหลักประกันรวมทั้งเจรจา, จัดสรรการ...

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
เงินเดือน ตามตกลง
28 ก.ค. 57
18 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ (Collector) Walk-in Interview วันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 09.00 - 15.00 น.
ด่วนมาก!!!

- ติดตาม, แก้ไขและให้คำปรึกษาแก่ลูกหนี้ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรอง, ให้คำแนะนำ และจัดสรรการชำระหนี้ของธนาคารให้บรรลุตามเป้าหมาย

บริษัท โพรเกรส คอลเลคชั่น จำกัด
จำนวนมาก
เงินเดือน 13,000 หรือ ตามประสบการณ์ รายได้รวม 15,000-22,000 บาท/เดือน
28 ก.ค. 57

บริษัท ไอเอสเอส ซัพพอร์ต เซอร์วิส จำกัด
เงินเดือน 11,000+Incentive
28 ก.ค. 57
20 . พนักงานติดตามหนี้ (Bill Collector) วุฒิ ม.6/ปวช.
- ติดตามหนี้ลูกหนี้โดยรถจักรยานยนต์ตามเขตกรุงเทพฯ และปริมณฑล โดยแบ่งการติดตามหนี้เป็น พื้นที่ จ.สมุทรปราการ, นนทบุรี, ปทุมธานี และกรุงเทพมหานครฯ - ศึกษาหาข้อมูลของลูกหนี้ เพื่อจัดลำดับในการติดตามห...

บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 330 บาท/วัน + คอมมิชชั่น + ค่าเสื่อมและค่าน้ำมันรถจักรยานยนตร์
28 ก.ค. 57
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ