เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ - จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท เอ็น อาร์ ลีกัล คอนซัลแตนท์ จำกัด
10-20 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท + ค่าคอมมิชชั่น + เงินพิเศษ
13 ก.พ. 59
2 . Area Manager
วางแผนงานและบริหารทีมงานให้บรรลุเป้าหมาย ดูแลสาขาภาคเหนือ อีสาน และภาคใต้ ให้คำปรึกษาและตัดสินใจการแก้ไขปัญหาต่างๆ งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.พ. 59
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขาอุดรธานี วันที่ 15-16 ก.พ. สมัครพร้อมสัมภาษณ์ที่สาขาอุดรธานี 10.00-16.00 น.
-ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ -เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
25 อัตรา
เงินเดือน 9,000+ คอมมิชชั่น
13 ก.พ. 59
4 . ผู้จัดการสาขา (เร่งรัดหนี้สิน)
- ควบคุมและดูแลการทำงานของสาขา - ตรวจสอบการทำงานของสาขา - ดูแลยอดจัดเก็บของสาขาให้ลบรรลุเป้าหมาย - สามารถเดินทางไปต่างจังหวัดได้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
13 ก.พ. 59
5 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำสาขาขอนแก่น ด่วนมาก !!
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ เจรจาประนอมหนี้เพื่อให้ลูกค้าชำระ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
50 อัตรา
เงินเดือน 9,000 + คอมมิชชั่น
13 ก.พ. 59
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขา The Jas รามอินทรา
- ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์แจ้งยอดค้างชำระ - เจรจาประนอมหนี้ให้ลูกค้าชำระหนี้

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน 11,000 + คอมมิชชั่น
13 ก.พ. 59
7 . ผู้จัดการแผนกเร่งรัดหนี้สิน ด่วนมาก !! รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
ควบคุมและดูแลการทำงานของพนักงาน บริหารยอดจัดเก็บให้บรรลุตามเป้าหมาย รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของพนักงาน งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน รายได้รวม 30,000 - 50,000 บาท
13 ก.พ. 59

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
13 ก.พ. 59
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 ) ด่วนมาก!!
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
13 ก.พ. 59
10 . พนักงานตรวจสอบและติดตามหนี้ติดตามหนี้ ด่วน!!
- ติดตามตรวจสอบการส่งเสริมอ้อย - การติดตามและบริหารจัดการการส่งเสริม - การสนับสนุนข้อมูลแปลงอ้อยแก่การส่งเสริม - การติดตามกลุ่มชาวไร่พิเศษ - การตรวจเยี่ยมชาวไร่ - จัดทำรายงานการตรวจสอบพื้นที่แปล...

บริษัท น้ำตาลครบุรี จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.พ. 59
11 . เจ้าหน้าที่ประนอมหนี้
- ออกเอกสาร - เอกสารบอกเลิกสัญญา - โทรตามลูกค้า

บริษัท ณัฐมอเตอร์กรุ๊ป จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.พ. 59
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินด่วน มาก!!
1.ติดต่อประสานงานกับลูกค้าและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องตามที่ได้รับมอบหมาย 2.การจัดเตรียม,และจัดเก็บเอกสาร ให้ถูกต้องตามหมวดหมู่ที่ได้รับมอบหมาย 3.ติดตามการรับชำระเงินตามรอบการรับชำระ 4.ตรวจสอบการรับชำร...

บริษัท จีเทค โอเอชเอ็ม จำกัด
เงินเดือน ตามประสบการณ์และความสามารถ
13 ก.พ. 59
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
- ปฎิบัติงานในบริษัทฯ โดยติดลูกค้าผ่านทางโทรศัพท์ - ติดต่อเจาจรลูกค้า เพื่อนัดหมายให้ชำระหนี้ - แจ้งรายละเอียดยอดที่ชำระ สถานที่ชำระ

บริษัท สหนิติกฎหมาย และการบัญชี จำกัด
10 อัตรา (พนักงานประจำ)
เงินเดือน เงินเดือน + Commission
13 ก.พ. 59
14 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2. ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ 3. เจรจาต่อรองการชำระหนี้ค้างชำระ

บริษัท สำนักงานกฎหมายนิติ-คุณธรรม จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนรวมค่าตอบแทนพิเศษประมาณ13,000 - 20,000 บาท
13 ก.พ. 59
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน
1.ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 2.เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ 3. โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามหนี้สินที่ค้างชำระของลูกค้า 4. ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามา...

บริษัท แมกเนท กรุ๊ป พลัส จำกัด
30 ตำแหน่ง
เงินเดือน เงินเดือนประจำ , คอมมิชชั่น , โบนัสประจำปี ,สัมมนาประจำปี
13 ก.พ. 59
16 . เจ้าหน้าที่บริหารสินเชื่อ (Collector) ด่วน !! หลายอัตรา
- ติดต่อประสานงานกับลูกค้าสินเชื่อทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้ง รายละเอียดการชำระหนี้ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาและเสนอข้อมูล ทางเลือกที่เหมาะสมกับการ ชำระภาระหนี้แก่ลูกค้า

บริษัท ยูเนี่ยน ลีกัล เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 10,000 รายได้ดี มีโอกาสในความก้าวหน้าสูง
13 ก.พ. 59
17 . Sue Operation AM.-MGR
Responsible on Support, Control, Monitor to Sue teams operations, (co working with Sue Op. IT team) 2. Drive & Control operations performance in term of quality & quantity to meet monthly ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน N/A
12 ก.พ. 59
18 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภายนอก (ประจำศูนย์ภูมิภาคศรีราชา)
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือรถยนต์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 330/วัน+4,500+ ค่าคอมมิชชั่น *
12 ก.พ. 59
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำสาขานครปฐม ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ -*หมายเหตุ ด่วน ผู้ที่สามารถปฏิบัติงานได้ทันทีจะพิจารณาเป็นกรณีพิเศษ

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 8,580 + ค่าคอมมิชชั่น *
12 ก.พ. 59
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสาขาระยอง)
- ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - แจ้งยอดหนี้และวันกำหนดชำระเงิน

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 8,580 + Incentive Average 8,000 / เดือน
12 ก.พ. 59
 พบ 81 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ