เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการแผนกไฟแนนซ์ (ด่วนมาก)
- บริหารจัดการยอดการจัดสินเชื่อและทีมงาน - ส่งเสริมดำเนินกิจกรรมการทางการตลาดและหากลุ่มลูกค้าใหม่ ขยายฐานลูกค้า

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
30 มิ.ย. 58
2 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ด่วนมาก!!!
ตรวจสอบ ติดตามทวงถามการจ่ายชำระหนี้ รับชำระหนี้ ออกติดตามการชำระหนี้ของลูกค้าภายนอก ในเขตพื้นที่ที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ขอนแก่นสหชัยมอเตอร์เซลล์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง + Commission
30 มิ.ย. 58
3 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
30 มิ.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินสาขาสุพรรณบุรี ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภายนอก - ติดตามเร่งรัดหนี้สินภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจักรยานยนต์หรือ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
1 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
30 มิ.ย. 58
5 . จนท.เร่งรัดหนี้สินภายนอกศูนย์ภูมิภาคตะวันออก (ระยอง,จันทบุรี)
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภายนอก - ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจัก...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
6 อัตรา
เงินเดือน 13,000++
30 มิ.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์และภายนอก สาขาชลบุรี ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป เจ้าหน้าที...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
30 มิ.ย. 58
7 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำศูนย์เชียงใหม่) โทร. 053-403008 ด่วนมาก !!
- โทรแจ้งยอดชำระและค้างชำระแก่ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตามทวงถามเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน - เป็นงาน back office (ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
100อัตรา
เงินเดือน 300บาท / วัน + คอมมิชชั่น
30 มิ.ย. 58
8 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
30 มิ.ย. 58
9 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำศูนย์กรุงเทพฯ
- โทรติดตามและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินกับลูกค้า - แจ้งรายละเอียดการค้างชำระของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน 12,000-15,000
30 มิ.ย. 58
10 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำภูมิภาคศรีราชา
- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป * แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ เข้ารั...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
30 มิ.ย. 58
11 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์
-ติดตามทวงถามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ -เจรจา ประนอมหนี้ ให้ลูกค้าชำระค่างวดตามกำหนด -จัดทำรายงานสถานะของลูกค้าประจำเดือน

บริษัท พรอมิส (ประเทศไทย) จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 12,000-13,000 (ยังไม่รวมโอทีและค่าคอมมิชชั่น)
30 มิ.ย. 58
12 . ผู้ชำนาญการติดตามด้าน สินเชื่อ บัตรเครดิต มอไซร์ และรถยนต์
ติดต่อทวงถามและวางแผนการทำงานได้อย่างดี

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
30 มิ.ย. 58
13 . ผู้จัดการเขต ด่วนมาก !!
ควบคุมและดูแลการทำงานของสาขา บริหารยอดจัดเก็บของสาขาให้บรรลุตามเป้าหมายตาม Target รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของสาขา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
30 มิ.ย. 58
14 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ทางโทรศัพท์)
ด่วนมาก !!

- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ - ให้คำปรึกษาเรื่องค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 มิ.ย. 58
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ภาคสนาม)
ด่วนมาก !!

- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ - ให้คำปรึกษาเรื่องค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
30 มิ.ย. 58
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 ) ด่วนมาก !!
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
30 มิ.ย. 58
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์ข้อมูล MIS (งานติดตามหนี้สิน) รับสมัครด่วนมาก !!
- ประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องเพื่อดูแลการแจกงานให้กับเจ้าหน้าที่ติดตามหนี้ให้ถูกต้องครบถ้วนภายในเวลาที่กำหนด - จัดทำข้อมูลเพื่อใช้ในการวิเคราะห์ผลการปฎิบัติงานของทีมติดตามหนี้รายย่อย - จัดทำร...

บริษัท กรุงไทยธุรกิจบริการ จำกัด (KTBGS)
30 มิ.ย. 58
18 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2. ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ 3. เจรจาต่อรองการชำระหนี้ค้างชำระ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รวมผลตอบแทนเริ่ม 13,000 - 25,000 บาท
30 มิ.ย. 58

บริษัท ซีเอฟจี เซอร์วิส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง+Incentive
30 มิ.ย. 58
20 . เจ้าหน้าที่ติดตามยอดค้างชำระทางโทรศัพท์ Walk-in Interview ทุกวันจันทร์-วันศุกร์
1.โทรศัพท์หาลูกค้าเพื่อติดตามทวงถามยอดที่ค้างชำระ 2.ให้คำปรึกษาและช่วยเหลือลูกค้าที่ค้างชำระและแก้ไขปัญหาที่ไม่สามารถชำระได้ 3.ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ เวลา 09.00 - 18.00 น. 4.สนใจเขียนใบสมัครพร้อมสัมภ...

บริษัท ซัคเซส 189 จำกัด
เงินเดือน 9,000 - 12,000 บาทขึ้นไป + ตามวุฒิและประสบการณ์
30 มิ.ย. 58
 พบ 72 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ