เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้อำนวยการฝ่ายขายเช่าซื้อ (ธุรกิจลิสซิ่ง:มอเตอร์ไซค์)
(1) การบริหารงานด้านบริหารหนี้เช่าซื้อ 1. กำหนดนโยบาย แผนงานกลยุทธ์ แผนการดำเนินงาน และบริหารจัดการฝ่ายบริหารหนี้เช่าซื้อ 1 ซึ่งประกอบไปด้วย แผนกติดตามหนี้ทางโทรศัพท์ แผนกบริหารรถยึด และแผนกติดตา...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 58
2 . ผู้ช่วยผู้จัดการ/ผู้จัดการแผนกปรับปรุงโครงสร้างหนี้ (เอ็มบีเคการันตี:ธุรกิจให้สินเชื่อลูกค้าต่างชาติ)
หน้าที่และความรับผิดชอบ 1) บริหารจัดการลูกหนี้ที่ค้างชำระเกินกว่า 3 งวด โดยประสานงานกับหน่วยงานที่เกี่ยวข้องในการดำเนินการที่เกี่ยวข้องกับกฎหมาย โดยมีวัตถุประสงค์เพื่อให้ลูกหนี้กลับมามีสถานะการช...

บริษัท เอ็ม บี เค จำกัด ( มหาชน )
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 58
3 . ผู้จัดการเขต
ควบคุมและดูแลการทำงานของสาขา บริหารยอดจัดเก็บของสาขาให้บรรลุตามเป้าหมายตาม Target รับผิดชอบในการตรวจสอบการทำงานของสาขา งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
24 พ.ค. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายสินเชื่อ
1.ดูแลภาพรวมการดำเนินการปล่อยสินเชื่อให้ได้ตามเป้าหมายของบริษัทฯที่วางไว้ 2.บริหารจัดการให้หน่วยงานภายใต้ความรับผิดชอบส่งมอบงานแล้วเสร็จตามเวลาที่กำหนดใน SLA (service level agreement) และพัฒนาปรับปรุ...

บริษัท เจียง อินเตอร์เนชั่นแนล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
24 พ.ค. 58
5 . พนักงานเร่งรัดหนี้สิน (ทางโทรศัพท์)
ด่วนมาก !!

- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน ทางโทรศัพท์ - เจรจาต่อรองในเรื่องการชำระหนี้ - ให้คำปรึกษาเรื่องค่าเช่าซื้อที่ค้างชำระ

บริษัท คลังเศรษฐการ จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัทฯ
24 พ.ค. 58
6 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ (ประจำสนญ.สุขาภิบาล 3 ) ด่วนมาก !!
ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ แจ้งยอดค้างชำระให้ลูกค้าทราบ

บริษัท เจ เอ็ม ที เน็ทเวอร์ค เซอร์วิสเซ็ส จำกัด (มหาชน)
เงินเดือน เงินเดือนเริ่มต้น 11,000 บาท + คอมมิชชั่น 5,000 - 20,000 บาท
24 พ.ค. 58
7 . พนักงานเก็บเงิน เขตอีสาน 1 ตำแหน่ง / เขตใต้ 1 ตำแหน่ง (Bill Collector ) ด่วนมาก !!
1. ติดตามและรับผิดชอบการเรียกเก็บเงินของลูกค้า 2. แก้ไขปัญหาต่างๆที่เป็นอุปสรรคในการเรียกเก็บเงินลูกค้า 3. วางแผนงานเพื่อให้บรรลุเป้าหมายที่บริษัทตั้งไว้ 4. รายงานเมื่อมีเหตุสัญญาณลูกหนี้ที่จะเริ่ม...

R.X. Co.,Ltd.
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
24 พ.ค. 58

บริษัท ฟิวเจอร์ซายน์ จำกัด
2 อัตรา
24 พ.ค. 58
9 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินศูนย์ปราจีนบุรี ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินภายนอก - ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถ...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
3 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
24 พ.ค. 58
10 . จนท.เร่งรัดหนี้สินภายนอกศูนย์ภูมิภาคตะวันออก (ระยอง,จันทบุรี)
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้ภายนอก - ติดตามเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ และภายนอก - เก็บบิล รับเช็คจากลูกค้า - ตรวจสอบที่อยู่ลูกค้า *หมายเหตุ ต้องมีรถจักรยานยนต์ หรือรถยนต์เป็นของตัวเอง และมีใบขับขี่รถจัก...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
6 อัตรา
เงินเดือน 13,000++
24 พ.ค. 58
11 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินศูนย์สมุทรสาคร (มหาชัย) ด่วนมาก !!
เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ - ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป เจ้าหน้าที...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
24 พ.ค. 58
12 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (ประจำศูนย์เชียงใหม่) โทร. 053-403008 ด่วนมาก !!
- โทรแจ้งยอดชำระและค้างชำระแก่ลูกค้าของบริษัทฯ - ติดตามทวงถามเพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน - เป็นงาน back office (ทำงานหน้าคอมพิวเตอร์)

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
100อัตรา
เงินเดือน 300บาท / วัน + คอมมิชชั่น
24 พ.ค. 58
13 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน ประจำศูนย์ขอนแก่น
- ติดตามทวงถามการจ่ายชำระล่าช้าของลูกค้าผ่านโทรศัพท์

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
60 อัตรา
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
24 พ.ค. 58
14 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำศูนย์กรุงเทพฯ
- โทรติดตามและแจ้งรายละเอียดการชำระเงินกับลูกค้า - แจ้งรายละเอียดการค้างชำระของลูกค้า เพื่อให้ลูกค้าชำระเงิน

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
เงินเดือน 12,000-15,000
24 พ.ค. 58
15 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ ประจำภูมิภาคศรีราชา
- ติดต่อและประสานงานกับลูกค้าทางโทรศัพท์ เพื่อแจ้งข้อมูลยอดค้างชำระ - ให้คำปรึกษาในการชำระหนี้ที่ถูกต้องให้ทราบ และเกิดการชำระหนี้กับทางบริษัทต่อไป * แต่งกายสุภาพ ไม่ใส่เสื้อยืด กางเกงยีนส์ เข้ารั...

AEON Thana Sinsap (Thailand) Public Company Limited
หลายอัตรา
เงินเดือน 15,000+ * ฐานเงินเดือน 9,000-12,000 + ค่าคอมมิชชั่น *
24 พ.ค. 58
16 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์ 13,000-15,000+คอมมิชชั่น ตึกเนชั่น จ-ศ ด่วนมาก!!!
โทรติดตามทวงถามหนี้ค้างชำระจากลูกค้า งานเอกสารของแผนกที่เกี่ยวข้อง ทำงานที่ตึกเนชั่นทาวเวอร์ ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ 08.30 - 17.30 มีค่าคอมมิชชั่น 6 เดือนจ่ายครั้ง

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
เงินเดือน 13,000-15,000
24 พ.ค. 58
17 . เจ้าหน้าที่วิเคราะห์สินเชื่อภาคสนาม (ภาคเหนือ,ภาคใต้,ภาคกลาง) รายได้ 17K-30K ด่วนมาก
- รวบรวมใบสมัครจากผู้เช่าซื้อ และจัดทำใบสมัคร - ตรวจสอบ, วิเคราะห์ข้อมูลเบื้องต้น - พิจารณาความสามารถในการชำระหนี้ของลูกค้า - ดูแลสร้างความสัมพันธ์อันดีกับตัวแทนจำหน่าย - ให้ความรู้และทำความเข้...

บริษัท แมนพาวเวอร์ จำกัด (สาขาบางนา)
หลายอัตรา
เงินเดือน 17,000 - 30,000
24 พ.ค. 58
18 . พนักงานเร่งรัดหนี้สินทางโทรศัพท์
1. ติดต่อประสานงานกับลูกหนี้ทางโทรศัพท์เพื่อแจ้งยอดค้างชำระ 2. ให้คำแนะนำและข้อมูลเกี่ยวกับการชำระหนี้ 3. เจรจาต่อรองการชำระหนี้ค้างชำระ

บริษัท ไทยธนาที่ปรึกษาและกฎหมาย จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รวมผลตอบแทนเริ่ม 13,000 - 25,000 บาท
24 พ.ค. 58
19 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน
- ติดตามเร่งรัดหนี้สิน - งานเอกสารทั่วไป

Ricoh (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน เงินเดือน + อินเซนทีฟ
24 พ.ค. 58
20 . เจ้าหน้าที่เร่งรัดหนี้สิน (Collector)
ติดต่อให้ข้อมูลกับลูกค้า ติดตาม ทวงถาม และจัดเก็บยอดค้างชำระที่เกิดจากบัตรเครดิตและสินเชื่อต่าง ๆ

บริษัท เดอะ พรีเมี่ยม คอลเลคชั่น แอนด์ ลอว์ จำกัด
เงินเดือน 9,000+คอมมิชชั่น+อื่นๆ
23 พ.ค. 58
 พบ 87 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ