เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างซ่อมบำรุง
- ดูแลระบบซ่อมบำรุงและตรวจรักษาเครื่องจักร ภายในโรงงาน - ตรวจสอบเครื่องจักรก่อน-หลังการผลิต - ดูแลรักษาอุปกรณ์ที่ใช้ในการผลิต ให้ครบถ้วนพร้อมใช้งานเสมอ - สนับสนุนงานฝ่ายผลิต - รายงานผลการปฏิบัติงา...

บริษัท เพาเวอร์ เพลเลท จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 10,000 - 12,000
6 พ.ค. 59
2 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาแพร่
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
6 พ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และ สรรหาแหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่ๆ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อ ทั้งกระบวนการ 3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล และ ติดตามงาน 4. สนับสนุนเ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 พ.ค. 59
4 . จป.วิชาชีพ
1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. งานกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 4. งานเอกสารต่างๆที่ต้องรายงานส่วนงานราชการ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 พ.ค. 59
5 . โฟร์แมน
ดูแลงานก่อสร้างโครงการตลอดกระบวนการ

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 พ.ค. 59
6 . ช่างกลึง CNC
- ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการกลึงงานระบบ CNC - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 พ.ค. 59
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ