เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . โฟร์แมน
ดูแลงานก่อสร้างโครงการตลอดกระบวนการ

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.พ. 59
2 . วิศวกรเมคคาทรอนิกส์
1.ออกแบบ วิเคราะห์ สร้าง บำรุงรักษา เครื่องจักรกลสมัยใหม่ เช่น เครื่องจักรที่ควบคุมด้วยระบบคอมพิวเตอร์ 2. นำคอมพิวเตอร์มาช่วยในการออกแบบ วิเคราะห์และ ผลิตกระบวนการผลิตแบบอัตโนมัติ

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.พ. 59
3 . ช่างกลึง CNC
- ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการกลึงงานระบบ CNC - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
5 ก.พ. 59
4 . R&D Supervisor
1.บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ดูแลและผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามแนวทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 3.คิดค้นห...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.พ. 59
5 . หัวหน้าแผนกวิศวกรรม ( Engineering Supervisor) - ดูแลระบบ Boiler
- ดูแลระบบ Boiler ให้สามารถทำงานได้อย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด - ดูแลความสะอาด ภูมิทัศน์ของบริเวณเตาสตรีม ให้เรียบร้อย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงาน - ปฏิบัติงานภายใต้นโยบายของบริษัท ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
5 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ