เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนงานบริหารงานบุคคล (Supervisor - HR) สาขาแพร่
- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
9 ธ.ค. 59
2 . หัวหน้าทีมขายสินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่ - จ.น่าน)
- บริหารและดูแลกลุ่มร้านขายรถจักรยานยนต์(ดีลเลอร์)ในพื้นที่ - บริหารยอดสินเชื่อเช่าซื้อรถจักรยานยนต์ชองทีมขายในพื้นที่ให้เป็นไปตามเป้าหมาย - บริหารคุณภาพยอดสินเชื่อให้ได้อัตราผลตอบแทนที่มีประสิทธิภ...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อรถจักรยานยนต์ (จ.แพร่)
ตรวจสอบเอกสารของลูกค้าที่ขอบริการสินเชื่อรถจักรยานยนต์ สอบถามข้อมูลเบื้องต้นเกี่ยวกับข้อมูลของลูกค้า ลงพื้นที่ที่อยู่อาศัยของลูกค้าเพื่อตรวจสอบข้อมูลว่าตรงตามที่ระบุ ติดตามการชำระค่างวดของลูกค้าให...

บริษัท ซัมมิท แคปปิตอล ลีสซิ่ง จำกัด
1 อัตรา
9 ธ.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่สินเชื่อเพื่อผู้บริโภคประจำสาขา Umay+ สาขาแพร่, บิ๊กซี ลำปาง
ลักษณะงาน 1. ปฏิบัติงานตามหน้าที่ที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน และหรือปฏิบัติงานที่เคาน์เตอร์รับชำระ ภายใต้การมอบหมายของหัวหน้างาน 2. ทำกิจกรรมทางการตลาด เช่น แจกใบปลิว, ทิชชู่, การขายทางโทรศัพท์ แ...

EASY BUY CO.,LTD.
เงินเดือน 15,000
9 ธ.ค. 59
5 . วิศวกรโยธา วิศวกรงานระบบ ช่างเทคนิค
- ควบคุมงาน - ตรวจสอบคุณภาพงาน - ทำรายงาน / ดูแลหน้างาน

บริษัท วิศวกรที่ปรึกษาคอนเนค จำกัด
3 อัตรา
8 ธ.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ( Sale )
1. ขายโครงการอาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร ตามแนวทางของบริษัทฯ 2. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในงาน 3. สรุป รายงาน ความคืบหน้าของโครงการขายตามรอบที่กำหนด

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ธ.ค. 59
7 . ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทั้งโรงงาน และ งานวิศวกรรม ทั้งกระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแล ควบคุม กระบวนการทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ธ.ค. 59
8 . ช่างกลึง CNC (1) / ช่างซ่อมบำรุง (2)
- ช่างกลึง : ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการกลึงงานระบบ CNC - ช่างซ่อมบำรุง : ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานตามแผนการ PM ประจำเดือน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ธ.ค. 59
9 . R&D Supervisor
1.บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ดูแลและผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามแนวทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 3.คิดค้นห...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
4 ธ.ค. 59
10 . เจ้าหน้าที่บัญชี
- ตรวจสอบและจัดทำรายงานภาษีซื้อ-ภาษีขายภาษีหักณ ที่จ่าย ภงด.3 และ 53 - ตรวจสอบและจัดทำเอกสารจ่ายเจ้าหนี้และค่าใช้จ่ายทุกประเภท - บันทึกใบสำคัญจ่าย ของบริษัทตามระบบบัญชี - จัดทำเอกสารเกี่ยวกับบัญชี...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
4 ธ.ค. 59
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ