เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาแพร่
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
24 พ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1. จัดซื้อวัตถุดิบในกระบวนการผลิต และ สรรหาแหล่งซื้อวัตถุดิบใหม่ๆ 2. จัดทำเอกสารที่เกี่ยวข้องในงานจัดซื้อ ทั้งกระบวนการ 3. ประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง เพื่อให้ข้อมูล และ ติดตามงาน 4. สนับสนุนเ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 59
3 . จป.วิชาชีพ
1. รับผิดชอบงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัย และสภาพแวดล้อมในการทำงาน 2. งานด้านกฎหมายที่เกี่ยวข้อง 3. งานกิจกรรมต่างๆที่สนับสนุนการส่งเสริมด้านความปลอดภัย 4. งานเอกสารต่างๆที่ต้องรายงานส่วนงานราชการ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 59
4 . โฟร์แมน
ดูแลงานก่อสร้างโครงการตลอดกระบวนการ

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
22 พ.ค. 59
5 . ช่างกลึง CNC
- ปฏิบัติงานทางด้านเทคนิคการกลึงงานระบบ CNC - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงานตามนโยบายของบริษัท

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
22 พ.ค. 59
6 . Senior Engineering Supervisor
1. บริหารงานด้านไฟฟ้าภายในโรงงาน 2. วางแผนงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. จัดทีมงาน , กำกับงาน , ติดตามและรายงานความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูล KPI ประจำเดือน 4. ทำแผน PM เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 พ.ค. 59
7 . ธุรการ
งานด้านเอกสารและติดต่อลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้แอนด์เซอร์วิส 2013
2 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิการศึกษา
19 พ.ค. 59
 พบ 7 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ