เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . QA/QC Manager
รับผิดชอบการการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐานที่...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
22 พ.ค. 58
2 . เจ้าหน้าแนะนำบัตรเครดิต First Choice (สมุทรปราการ, บิ๊กซี ปัตตานี, บิ๊กซี เอ็กซ์ตร้า พัทยา,เซ็นทรัล ระยอง,โรบินสัน ปราจีนบุรี,บิ๊กซี มหาชัย,สหไทย และ เซ็นทรัล สุราษฎร์ธานี, เมกาโฮม กบินทร์บุรี,บิ๊กซี แพร่,บิ๊กซี ชัยภูมิ,โลตัส ชัยภูมิ)
- นำเสนอขายบัตร เฟิรส์ช้อยส์ วีซ่า คาร์ด ให้กับลูกค้าที่สนใจจะสมัคร - และดูแลตรวจสอบเอกสารลูกค้าที่ใช้ในการสมัครบัตรเครดิต

บริษัท อยุธยา แคปปิตอล เซอร์วิสเซส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน 13,000
19 พ.ค. 58
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Senior Production Supervisor)
- วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 58
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร ( Assistant to Senior Engineer )
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมเครื่องจักร และให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการซ่อมบำรุง - รวบรวมปัญหาสาเหตุการเสียของเครื่องจักร และวิเคราะ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 พ.ค. 58
5 . เจ้าหน้าที่ส่งออก ( Export Officer )
• ดูแลรับผิดชอบงานด้านส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 พ.ค. 58
6 . พนักงานฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร...

น้ำทองกรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 58
7 . หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยื่ยมชมโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย, แนะนำ, ช่วยเหลือแก่ทีมงานขายโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการทำสัญญา การเงิน, การตรวจรับมอบอาคารพาณ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 58
8 . Construction Manager (ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง)
- วางแผนการทำงานของส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน สามารถส่งมอบได้ทันกำหนด - ดูแลการเบิกจ่ายและควบ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 58
9 . Project Manager (ผู้จัดการบริหารโครงการ)
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ - ตรวจสอบการดำเนินงาน ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 58
10 . หัวหน้าฝ่ายการเงิน (Senior Finance Supervisor)
1.สามารถบริหารจัดการด้านการเงินได้ 2.เปิดใบสำคัญจ่ายหนีต่างๆ 3.ตรวจสอบเงินเข้า - ออกในบัญชีธนาคาร 4.เปิดใบสำคํญเงิน (ลูกค้าชำระเงิน) 5.ตรวจสอบเอกสารก่อนชำระเงิน 6.ออกเช็คชำระให้เจ้าหนีต่างๆ 7.ตร...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 พ.ค. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ