เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . NL_พนักงานแนะนำบัตร (สาขาแพร่)รับสมัครด่วน !
ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - ออกบู...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
14 ธ.ค. 60
2 . พนักงานประเมินราคา ประจำสาขาเเพร่ รับสมัครด่วน !
สำรวจและประเมินราคาทรัพย์สิน

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 10,000
14 ธ.ค. 60
3 . เจ้าหน้าที่ขาย-ขนส่ง (สาขาแพร่)
1. แสวงหาลูกค้าใหม่ 2. รักษาฐานลูกค้าเก่า ให้เกิดความภักดีต่อสินค้าเพื่อเกิดการบอกต่อ 3. ต้อนรับและบริการลูกค้าให้เกิดความพึงพอใจสูง 4. ส่งสินค้าให้กับลูกค้า 5. อื่นๆตามที่ได้รับมอบหมาย

PSI Corporation Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
4 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาแพร่
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
14 ธ.ค. 60
5 . ผู้จัดการฝ่ายอาหารสด (Fresh Manager) - สาขาแพร่
• ผลักดันยอดขายของแผนกอาหารสด และรับผิดชอบในกำไรและขาดทุนของแผนก กำไรขั้นต้น การบริหารจัดการความสูญเสียและงบประมาณทางด้านต้นทุน • วิเคราะห์ผลการดำเนินงานของแผนกอาหารสด แนวโน้ม และการจัดเตรียมแผนการทำ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างของบริษัท
14 ธ.ค. 60
6 . ผู้จัดการธุรกิจสัมพันธ์ (RM) ประจำสาขาแพร่
- แนะนำผลิตภัณฑ์สินเชื่อเพื่อผู้ประกอบการรายย่อย Small Business - นำเสนอ ผลการวิเคราะห์สภาพธุรกิจและสถานะทางการเงินของลูกค้า โดยการเขียน Call Report เพื่อนำส่งกระบวนงานอนุมัติสินเชื่อในข้ั้นตอนลำดับถ...

บริษัท ธนาคารไทยเครดิต เพื่อรายย่อย จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
เงินเดือน 20,000-35,000
14 ธ.ค. 60
7 . Sales Promoter (ประจำจังหวัดแพร่) (สัญญาจ้าง)
1. ให้ข้อมูลลูกค้าเกี่ยวกับสินค้า, ผลิตภัณฑ์ และโปรโมชั่นต่าง ๆ ของทางบริษัท เพื่อให้ลูกค้าได้รับบริการ และผลิตภัณฑ์ที่ดีที่สุด 2. จัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย เพื่อกระตุ้นยอดขายสินค้าให้กับตัวแทนจำหน่าย...

AIS- บริษัท แอดวานซ์ อินโฟร์ เซอร์วิส จำกัด (มหาชน)
1 อัตรา
13 ธ.ค. 60
8 . พนักงานขายหลังคาเมทัลชีท (สาขาแพร่)
- เสนอขายงานหลังคาเมทัลชีทให้กับหมู่บ้าน/โครงการ/โรงงานต่างๆ - เปิดและปิดการขายและติดตามลูกค้าอย่างต่อเนื่อง - สามารถประสานงานและดูแลลูกค้าได้อย่างมีประสิทธิภาพ - พัฒนาและผลักดันการเติบโตของยอ...

บริษัท โมเดิร์น เอ สตีล จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง หรือขึ้นอยู่กับประสบการณ์
13 ธ.ค. 60
9 . ผู้ช่วยผู้จัดการฝ่ายผลิต/หัวหน้าฝ่ายผลิต
1. ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทั้งโรงงาน และ งานวิศวกรรม ทั้งกระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแล ควบคุม กระบวนการทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ธ.ค. 60
10 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบุคคล
1. จัดทำ และ ดำเนินการในงานสรรหาว่าจ้างทั้งระบบ และ คิดคำนวณเงินเดือนตามรอบ 2. ทำเอกสารงานบุคคลที่เกี่ยวข้อง 3. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้อง ทั้งภายในบริษัทฯ และ ภายนอกบริษัทฯ 4. ช่วยงานฝ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ธ.ค. 60
11 . ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม/ช่างไฟฟ้า/ช่างกลึง CNC
ช่างซ่อมบำรุง/ช่างเชื่อม : - ดูแลงานซ่อมบำรุงเครื่องจักร และงานตามแผนการ PM ประจำเดือน - งานอื่น ๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย ช่างไฟฟ้า : - ดูแลการติดตั้งระบบไฟฟ้าในอาคาร ซ่อมแซมระบบไฟฟ้า - งานอื่นๆ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ธ.ค. 60
12 . QA/QC Senior Supervisor
- รับผิดชอบการการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
11 ธ.ค. 60
13 . 1. Planning Export Officer 2.Sale Export Officer
Planning Export Officer : 1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านการวางแผนการส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด 2. ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทาง marketing และ Production 3. ติดต่อข้อมูลกับลูกค้า 4. งานอื่นๆที...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
11 ธ.ค. 60
14 . ผู้ช่วยผู้บริหาร
1. ดูแลรับผิดชอบจดหมายเข้าและจดหมายออก 2. จดชวเลขการสั่งงานและถอดข้อความชวเลขได้รวดเร็วและถูกต้อง 3. เขียนจดหมายโต้ตอบและพิมพ์งานต่างๆที่สำคัญ 4. รวบรวมเอกสารข้อมูลเพื่อเตรียมเขียนรายงานและร่างสุนท...

บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
11 ธ.ค. 60
15 . ผู้จัดการฝ่ายบัญชีและการเงิน
1.รับผิดชอบปิดบัญชีในระบบบัญชี สำหรับบริษัทในเครือ และส่งรายงานให้กรรมการผู้จัดการภายในกำหนดเวลา 2.จัดทำและนำส่งรายงานภาษีให้ทันเวลา 3.ควบคุมการบันทึกบัญชีให้ถูกต้องและตรวจสอบความครบถ้วนของเอกสาร ขอ...

บริษัท นาราภัทรรวมใจ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 30,000-50,000
11 ธ.ค. 60
16 . Account Executive เจ้าหน้าที่บริหารงานขาย ประจำจังหวัดแพร่ เชียงราย
1. วิเคราะห์ วางแผนการขาย การกระจายสินค้าและอุปกรณ์ของพันธมิตรทางการค้า (Business Partner – BP) ไปยังร้านค้าปลีก (ลูกตู้ - S2) รวมถึงเข้าร่วมกิจกรรมส่งเสริมการขายการตลาด เพื่อให้การขายบรรลุตามเป้าหมาย...

บริษัท ทรู คอร์ปอเรชั่น จำกัด (มหาชน) / True Corporation Public Company Limited
2 อัตรา
เงินเดือน 18,000++
11 ธ.ค. 60
 พบ 16 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ