เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าส่วนงานบริหารงานบุคคล (Supervisor - HR) สาขาแพร่
- สรุปและบันทึกเวลาการปฏิบัติงานของพนักงาน - จัดทำประวัติพนักงาน - จัดทำค่าจ้างพนักงาน - ดูแลสวัสดิการของพนักงาน และงานที่ได้รับมอบหมายอื่น ๆ

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้าง
26 ต.ค. 59
2 . ผู้จัดการฝ่ายสินค้าบริโภค (Section Manager – Dry Food 1) สาขาแพร่รับสมัครด่วน !
• กำกับดูแลพนักงานให้จัดเรียงสินค้าให้เพียงพอ และนำสินค้ามาเติมให้เหมาะสม, ประสานงานกับเจ้าหน้าที่ฝ่ายตรวจรับสินค้า ผู้ผลิต และเจ้าหน้าที่จัดซื้อ / ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่จัดซื้อ, การจัดส่งสินค้า • ตรวจสอ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
1 อัตรา
เงินเดือน Negotiable
26 ต.ค. 59
3 . ผู้จัดการส่วนอาหารทะเล (Fish & seafood) สาขาแพร่
- มีความรับผิดชอบในการบริหารจัดการแผนกจำพวก ปลา และอาหารทะเลตามความต้องการของลูกค้า - ตรวจสอบคุณภาพสินค้าและความปลอดภัย ควบคุมประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานในแผนก - ประสานงานกับกับแผนกจัดซื้อในทุกเ...

บริษัท สยามแม็คโคร จำกัด ( มหาชน )
26 ต.ค. 59
4 . พนักงานประเมินราคาฝึกหัด ประจำสาขาเเพร่
ประเมินราคาทรัพย์สิน (คอนโด,อพาร์ทเม้นท์,หอพัก,ที่ดินเปล่า,ที่ดินพร้อมสิ่งปลูกสร้าง,โรงแรม,รีสอร์ท,สนามกอล์ฟ,โรงพยาบาล,ศูนย์การค้า,โรงงาน,ตรายี่ห้อสินค้า)

บริษัท โปรสเปค แอพเพรซัล จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน 9,000
26 ต.ค. 59
5 . ผู้จัดการโรงงาน
- ดูแลกระบวนการผลิตของบริษัทฯ กำหนดนโยบายและแนวทางการผลิตให้เป็นไปตามนโยบายของบริษัท - ดูแลสำนักงานและพนักงานภายใต้การบังคับบัญชา

PTC HOLDING Co., Ltd
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
26 ต.ค. 59
6 . เจ้าหน้าที่เขียนแบบ
1.มีความคิดสร้างสรรค์ ผลิตผลงานที่ไม่เหมือนใคร เป็นคนมีความละเอียดรอบคอบ 2.มีความสามารถในการรู้จักประยุกต์ใช้วัสดุที่มีในประเทศ เพื่อแสดงเอกลักษณ์ และประโยชน์ใช้สอยสูงสุด 3.มีทักษะในการใช้โปรแกรมค...

บริษัท ซะริ่ดจีเนียส จำกัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
25 ต.ค. 59
7 . เจ้าหน้าที่ขายโครงการ ( Sale )
1. ขายโครงการอาคารพาณิชย์ บ้านจัดสรร ตามแนวทางของบริษัทฯ 2. ติดต่อประสานงานกับส่วนงานที่เกี่ยวข้องในงาน 3. สรุป รายงาน ความคืบหน้าของโครงการขายตามรอบที่กำหนด

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 59
8 . ผู้จัดการโรงงาน / ผู้จัดการฝ่ายผลิต
1. ดูแล ควบคุม กระบวนการผลิตทั้งโรงงาน และ งานวิศวกรรม ทั้งกระบวนการให้ได้ตามเป้าหมายอย่างมีประสิทธิภาพสูงสุด 2. ดูแล ควบคุม กระบวนการทำงาน และ ผลิตภัณฑ์ทุกประเภทให้มีคุณภาพได้ตามมาตรฐานที่กำหนด 3. ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 59
9 . Senior Engineering Supervisor
1. บริหารงานด้านไฟฟ้าภายในโรงงาน 2. วางแผนงานด้านการซ่อมบำรุงเครื่องจักร 3. จัดทีมงาน , กำกับงาน , ติดตามและรายงานความคืบหน้า รวมถึงจัดทำข้อมูล KPI ประจำเดือน 4. ทำแผน PM เครื่องจักรและอุปกรณ์ไฟฟ้า...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 59
10 . QA/QC Senior Supervisor
- รับผิดชอบการการวางแผนและควบคุมการจัดทำระบบประกันคุณภาพ การตรวจสอบคุณภาพและบริหารระบบคุณภาพของสินค้า รวมถึงดูแลเครื่องมือที่เกี่ยวกับการตรวจสอบคุณภาพ เพื่อให้มั่นใจว่าสินค้าที่ผลิตมีคุณภาพตามมาตรฐาน...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
23 ต.ค. 59
11 . เจ้าหน้าที่ส่งออก ( Export Officer )
1. ดูแลรับผิดชอบงานด้านส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด 2. ประสานงานด้านเอกสารที่เกี่ยวข้องกับทาง marketing และ Production 3. ติดต่อข้อมูลกับลูกค้า 4. งานอื่นๆที่เกี่ยวข้องกับงาน Marketing และงาน Expor...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 ต.ค. 59
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ