เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยผู้จัดการ
- มีความถนัดในการทดลองเพาะปลูกพืชชนิดต่างที่เหมาะกับสภาพภูมิอากาศของพื้นที่ เพื่อหาพืชที่เหมาะสมแล้วนำไปบอกต่อกับเกษตรกรที่อยู่ในกลุ่มให้ปลูกตามแล้วนำมาขายกับเรา - ดูแลการรับซื้อข้าวเปลือกจากชาวนา -...

บริษัท ไร่รวมใจ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 บาทขึ้นไป
26 ม.ค. 58
2 . Planning Supervisor
หัวหน้างานฝ่ายผลิต(Production Supervisor) 2 อัตรา หน้าที่รับผิดชอบ -วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต -ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปต...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
21 ม.ค. 58
3 . ผู้จัดการฝ่ายผลิต(Production Manager)
- วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
21 ม.ค. 58
4 . ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ (1)/ เจ้าหน้าที่ฝ่ายขายในประเทศ (1)
ตำแหน่ง ผู้จัดการฝ่ายขายในประเทศ - ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด และการออกสินค้าใหม่ เพื่อเพิ่มรายได้และศักยภาพใ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ม.ค. 58
5 . Export Sales Manager / Export Sales Officer
Export Sales Manager 1 ตำแหน่ง - ดูแลและรักษาฐานลูกค้าเดิมให้มั่นคงและเติบโตขึ้น หาลูกค้าใหม่ ตลาดใหม่เพิ่มขึ้น - รับผิดชอบการวางแผนกลยุทธ์การตลาด การส่งเสริมการขาย การโฆษณาประชาสัมพันธ์ และการออ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ม.ค. 58
6 . Senior HR Officer (หัวหน้าฝ่ายบุคคล)
1. รับผิดชอบในการสำรวจความต้องการในการฝึกอบรม 2. วางแผนพัฒนาบุคลากรทั้งระบบ ให้สอดคล้องกับ KPI และ Competency 3. ดำเนินการจัดฝึกอบรมตามแผน และติดตามผลการฝึกอบรม 4. ดูแลการจัดทำเงินเดือน และสวัสดิก...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
20 ม.ค. 58
7 . พนักงานแนะนำบัตร (สาขาแพร่) ด่วนมาก!!!
ลักษณะงาน : - จะเป็นการออกไปติดต่อ พบปะกับลูกค้า "ข้างนอก" บริษัทฯ (ไม่ใช่งาน Back office,ไม่ใช่พนักงานนั่งประจำเคาน์เตอร์), - แนะนำและให้ข้อมูลกับลูกค้าเกี่ยวกับบัตรอิออน, - อ...

บริษัท อิออน ธนสินทรัพย์ (ไทยแลนด์) จำกัด (มหาชน)
4 อัตรา
เงินเดือน 15,000-30,000
20 ม.ค. 58
8 . พนักงานฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- ดูแลงานขาย เป็นที่ปรึกษาให้แนะนำโครงการของบริษัทแก่ลูกค้าที่เข้าเยี่ยมชมโครงการ - ประสานงาน และให้บริการหลังการขาย เช่น การรับชำระเงิน, ติดตามเรื่องสินเชื่อ - ประสานงานกับหน่วยงานต่างๆ ภายในองค์กร...

น้ำทองกรุ๊ป
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 58
9 . หัวหน้าฝ่ายขายโครงการ (อสังหาริมทรัพย์)
- วิเคราะห์พฤติกรรมผู้บริโภคที่เข้ามาเยื่ยมชมโครงการ - ควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานขาย, แนะนำ, ช่วยเหลือแก่ทีมงานขายโครงการ - ประสานงานกับฝ่ายต่างๆ ในเรื่องการทำสัญญา การเงิน, การตรวจรับมอบอาคารพาณ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 58
10 . Construction Manager (ผู้จัดการโครงการก่อสร้าง)
- วางแผนการทำงานของส่วนก่อสร้าง - ควบคุมการทำงานของพนักงานในส่วนให้ทำงานตามเป้าหมาย - ควบคุม ดูแล และตรวจสอบ ขั้นตอนการก่อสร้างให้เป็นไปตามแผนงาน สามารถส่งมอบได้ทันกำหนด - ดูแลการเบิกจ่ายและควบ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 58
11 . Project Manager (ผู้จัดการบริหารโครงการ)
- ควบคุมติดตามการบริหารโครงการ ให้ได้คุณภาพ เป็นไปตามแผนงาน มีมาตรฐาน และภายใต้งบประมาณที่ตั้งไว้ - วางแผนภาพรวมโครงการ ทั้งแผนการดำเนินงาน, แผนการเงิน, แผนการจัดซื้อวัสดุ - ตรวจสอบการดำเนินงาน ...

น้ำทองกรุ๊ป
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
19 ม.ค. 58
 พบ 11 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ