เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ธุรการ
งานด้านเอกสารและติดต่อลูกค้า

ห้างหุ้นส่วนจำกัด อินฟินิตี้แอนด์เซอร์วิส 2013
1 อัตรา
เงินเดือน ตามวุฒิ
2 ก.ย. 58
2 . R&D Supervisor
1.บริหารจัดการ กำหนดแนวทาง ดูแลและผลักดันให้การดำเนินงานวิจัยและพัฒนาผลิตภัณฑ์เป็นไปอย่างมีประสิทธิภาพ 2.คิดค้นผลิตภัณฑ์ใหม่ภายใต้เงื่อนไขตามแนวทางของธุรกิจ เพื่อเพิ่มมูลค่าให้กับผลิตภัณฑ์ 3.คิดค้นห...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
3 . หัวหน้าฝ่ายผลิต (Senior Production Supervisor)
- วางแผนด้านกำลังคน ให้สอดคล้องกับแผนการผลิต - ควบคุมกระบวนการผลิต และควบคุมการปฏิบัติงานของพนักงานในแผนกให้เป็นไปตามแผนการผลิต และเป้าหมาย - ให้คำปรึกษาและแก้ไขปัญหาหน้างานให้กับพนักงานในฝ่ายผลิ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
4 . ผู้ช่วยหัวหน้าวิศวกร ( Assistant to Senior Engineer )
- วางแผนการบำรุงรักษาเครื่องจักร การซ่อมเครื่องจักร และให้คำปรึกษาแนะนำการแก้ไขปัญหาเกี่ยวกับการซ่อมบำรุงให้มีประสิทธิภาพ และลดต้นทุนการซ่อมบำรุง - รวบรวมปัญหาสาเหตุการเสียของเครื่องจักร และวิเคราะ...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
5 . หัวหน้าฝ่ายบัญชี-การเงิน (Senior Account & Finance Supervisor)
1.สามารถบริหารจัดการด้านบัญชี และ การเงินทั้งกระบวนการได้ 2.เปิดใบสำคัญจ่ายหนี้ต่างๆ 3.ตรวจสอบเงินเข้า - ออกในบัญชีธนาคาร 4.เปิดใบสำคํญเงิน (ลูกค้าชำระเงิน) 5.ตรวจสอบเอกสารก่อนชำระเงิน 6.ออกเช็คช...

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
1 ก.ย. 58
6 . เจ้าหน้าที่ส่งออก ( Export Officer )
• ดูแลรับผิดชอบงานด้านส่งออกและสินค้าส่งออกทั้งหมด

บริษัท ไทยเอเซียไรซ์ โปรดักส์ จำกัด
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
1 ก.ย. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ