เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้าแผนกบริหารและงานบุคคล (Chief of Administration Department)
กำกับ ดูแลและควบคุมการทำงานของฝ่ายบริหารและงานบุคคล ให้สามารถปฎิบัติงานได้ตามเป้าหมายของแผนก ซัพพอร์ทงานต่างๆของผู้จัดการฝ่ายบริหารและงานบุคคล และงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
26 มี.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ