เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายแม่พิมพ์
- small machine and Assy Insert - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ก.ค. 58
2 . เจ้าหน้าที่เอกสารฝ่ายแม่พิมพ์
- จัดทำเอกสารเกี่ยวกับ try out report ของ model ต่างๆ - จัดทำเอกสาร schedule die making ของ model ต่างๆ - จัดทำเอกสารการจัดส่ง die ทั้งภายในประเทศและต่างประเทศ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
3 ก.ค. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ