เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ประจำสำนักงาน แผนกปั้มขึ้นรูป (Staff of Press Department)
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับระบบใหม่ที่บริษัทฯนำเข้ามาใช้คือ ระบบควบคุมการผลิต (เช่น การคีย์ข้อมูลเข้าระบบ) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของแผนก เช่น การจัดเก็บเอกสาร การควบคุมเอกสาร รวมถึงงานอื่นๆ ตามที...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
21 ก.ค. 57
2 . พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
- ขับรถรับส่งผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจากที่พัก(กรุงเทพ) เดินทางมาปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทค, อยุธยา - ดูแลรักษาความสะอาดของรถและห้องพนักงานขับรถและงานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท - งานอื่นๆที...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,500 บาท
21 ก.ค. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ