เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เเผนกบัญชี
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูเเลลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีอากร - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำบัญชีอื่นๆ ทั่วๆไป

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
16 ธ.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ