เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายบริหาร(พนักงานต้อนรับ)
ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการต้อนรับและให้บริการแก่บุคคลภายในและภายนอก(ลูกค้า/แขก)ที่เข้ามาติดต่องานในบริษัท/สำนักงาน รับโทรศัพท์และโอนสาย ทั้งสายของชาวไทยและชาวต่างชาติ ตอบข้อซักถามเกี่ยวกับบริษัทให้แก่บุคค...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทฯ
18 เม.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ