เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เเผนกบัญชี
- ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการควบคุมดูเเลลูกหนี้ ค่าใช้จ่ายค้างจ่าย เจ้าหนี้ - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีอากร - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำบัญชีอื่นๆ ทั่วๆไป

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
21 พ.ย. 57
2 . เจ้าหน้าที่ฝ่ายผลิตภัณฑ์ใหม่ (Staff of New Model Division)
- ควบคุมคุณภาพของชิ้นส่วนปั้มขึ้นรูป (Quality Control Press Part) - ควบคุมการทำแม่พิมพ์ใหม่ที่ส่งให้กับผู้รับเหมาช่วงดำเนินการ(New Die Making Control) - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับเอกสารต่างๆของแผนก เช่น ...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมบางปะอิน พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
21 พ.ย. 57
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ