เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานต้อนรับ (Receptionist)
- รับโทรศัพท์ ต้อนรับและรับรองลูกค้าหรือผู้ที่มาติดต่อ - ดูแลการรับส่งจดหมาย หรือเอกสารต่างๆ - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท สวัสดิการ * เป็นพนักงานประจำของบริษัท * เบี้ยขยัน,ค่าเช่าบ้า...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
นิคมไฮเทค (บ้านหว้า) พระนครศรีอยุธยา
1 อัตรา
3 ก.พ. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ