เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่เเผนกบัญชี
รายละเอียดของงาน - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับบัญชีลูกหนี้ บัญชีต้นทุน - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการจัดทำรายงานภาษีอากร - ปฏิบัติงานเกี่ยวกับการทำบัญชีอื่นๆ ทั่วๆไป

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
1 ส.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ