เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานขับรถผู้บริหารชาวญี่ปุ่น
- ขับรถรับ - ส่งผู้บริหารชาวญี่ปุ่นจากกรุงเทพ เดินทางมาปฏิบัติงานที่นิคมอุตสาหกรรมไฮเทคมอยุธยา - ดูแลรักษาความสะอาดของรถและห้องพนักงานขับรถ - งานอื่นๆตามที่ได้รับมอบหมายจากบริษัท ** เป็นพนักงานสัญญ...

บริษัท จี-เทคคุโตะ (ประเทศไทย) จำกัด
เงินเดือน 9,500
4 ก.ย. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ