เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . หัวหน้างานส่วนพืชไร่
1.ดูแลสวนเมล่อน 2.ควบคุมการให้น้ำและปุ๋ย 3.วางแผนการผลิตและผลิตให้ได้ตามเป้าหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
8 ธ.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยวิชาชีพ
1.คอยตรวจสอบและเสนอแนะให้นายจ้างทราบและปฏิบัติตามกฎหมายในด้านความปลอดภัยของสภาพแวดล้อมต่างๆ ในการทำงาน 2.ต้องประเมินความเสี่ยงต่างๆ ในการทำงานให้มีความปลอดภัยมากที่สุด 3.ต้องวิเคราะห์งานเพื่อให้นายจ...

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
7 ธ.ค. 60
3 . สัตวบาลฟาร์มสุกร
1.ดูแลและจัดการภายในฟาร์ม 2.จัดการและวางแผนควบคุมการผลิตลูกสุกร รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรค 3.วางแผน และผลิตสุกรขุนให้ได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพที่ดี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
6 ธ.ค. 60
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ