เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวบาล
1.ดูแลจัดการภายในโรงเรือน 2.วางแผนและจัดการให้ผลผลิตเป็นไปตามเป้าหมาย 3.ดูแลจัดการการป้องกันโรค 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000 บาท
21 มิ.ย. 60
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ