เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีประจำฟาร์ม
1. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในฟาร์ม 2. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3. มีประสบการณ์การด้านบัญชีอย่างน้อย1-2ปี

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
27 ส.ค. 59
2 . สัตวบาลสุกร
1.ดูแลจัดการภายในฟาร์มสุกร 2.จัดการและวางแผนการควบคุมการผลิต และการป้องกันโรค การรักษา และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3.วางแผน ดำเนินการ และควบคุมการผลิตสุกรขุนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต ให้มีคุ...

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฟาร์ม
22 ส.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ