เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่โรงปุ๋ยและไบโอแก๊ส
1.กำหนดแผนงานและดำเนินงานการผลิตไบโอแก๊ส กากตะกอนไบโอแก๊ส 2.กำหนดแผนงานและดำเนินงานการผลิตปุ๋ยอินทรีย์ 3.ควบคุมดูแลการผลิตกากตะกอนไบโอแก๊ส ปุ๋ยอินทรีย์ให้เป็นไปตามมาตรฐาน 4.งานอื่นๆที่ๆได้รับมอบบห...

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
4 อัตรา
เงินเดือน 18,000 บาท
24 ต.ค. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ