เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวบาลฟาร์มสุกร
1.ดูแลและจัดการภายในฟาร์ม 2.จัดการและวางแผนควบคุมการผลิตลูกสุกร รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรค 3.วางแผน และผลิตสุกรขุนให้ได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพที่ดี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
19 ส.ค. 60
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆและสต็อกภายในฟาร์ม 2. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3. เข้าใจระบบบัญชีพื้นฐาน

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
19 ส.ค. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ