เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี ประจำฟาร์ม
1. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆและสต็อกภายในฟาร์ม 2. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
4 อัตรา
8 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีอาวุโส
1. บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆและสต็อกภายในฟาร์ม 2. ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
8 ธ.ค. 59
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ