เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . วิศวกรไฟฟ้าประจำฟาร์ม
ดูแลระบบไฟฟ้าและระบบอิเล็กโทรนิคภายในโรงเรือน

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามตกลง
24 พ.ย. 58
2 . สัตว์บาลฟาร์มสุกร
- ดูแลฟาร์มสุกรให้เป็นไปตามระบบ - ทำข้อมูลเกี่ยวกับสุกร

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
23 พ.ย. 58
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ