เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . สัตวบาลฟาร์มสุกร
1.ดูแลและจัดการภายในฟาร์ม 2.จัดการและวางแผนควบคุมการผลิตลูกสุกร รวมทั้งการป้องกันและรักษาโรค 3.วางแผน และผลิตสุกรขุนให้ได้ตามเป้าหมายและมีคุณภาพที่ดี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
25 เม.ย. 60
2 . หัวหน้าส่วนพืชไร่
1.ดูแลและวางแผนการปลูกเมล่อนให้ได้ผลผลิตตามเป้าหมาย 2.วางแผนการเตรียมโรงเรือน 3.วางแผนกำหนดเก็บเกี่ยว 4.ดูแลป้องกันศัตรูพืช 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน 13,000 - 18,000
25 เม.ย. 60
 พบ 2 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ