เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . บัญชีอวุโส
1.บันทึกข้อมูลรายรับรายจ่ายรวมทั้งค่าใช้จ่ายอื่นๆภายในฟาร์ม 2.ดูแลรับผิดชอบงานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3.มีประสบการณ์การด้านบัญชีอย่างน้อย1-2ปี

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฟาร์ม
30 มิ.ย. 59
2 . สัตวบาลสุกร
1.ดูแลจัดการภายในฟาร์มสุกร 2.จัดการและวางแผนการควบคุมการผลิต และการป้องกันโรค การรักษา และหน้าที่อื่นๆที่ได้รับมอบหมาย 3.วางแผน ดำเนินการ และควบคุมการผลิตสุกรขุนเพื่อให้ได้ตามเป้าหมายการผลิต ให้มีคุ...

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างฟาร์ม
28 มิ.ย. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
1.วางแผนในการจัดซื้อเพื่อให้ฟาร์มได้รับสินค้า วัตถุดิบ เครื่องจักรและอุปกรณ์ต่างๆได้ทันเวลา 2.ดูแลการจัดการคลังวัสดุ(สโตร์)ให้เรียบร้อยและพร้อมในการเรียกใช้วัสดุอุปกรณ์ 3.ดูความเหมาะสมของราคาและคุณ...

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
3 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
28 มิ.ย. 59
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ