เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานธุรการทั่วไป
จำทำงานเอกสารต่างๆ และงานที่ได้รับมอบหมาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
2 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
13 ก.ย. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ