เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานฝ่ายบุคคล
- จัดทำระบบเงินเดือน และเอกสารงานบุคคล - ทำข้อมูลเกี่ยวกับงานบุคคลและงานธุรการทั่วไป

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
6 ก.พ. 59
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ