เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานควบคุมสิ่งแวดล้อมภายในฟาร์ม
- ทำงานด้านสิ่งแวดล้อมและกิจกรรม 5 ส - ติดต่อกับชุมชมรอบๆ - ทำรายงานในการสร้างสภาพแวดล้อมภายในฟาร์ม - จับไก่แก่ขาย

บริษัท ชุนเซ้งฟาร์ม จำกัด
5 อัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัท
3 ต.ค. 58
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ