เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (น้ำ)
- เก็บ/ รับตัวอย่างน้ำ อาหารและอื่นๆ - จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิคเบื้องต้นได้ - วางบิล และรับเช็ค - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/เดือน
18 ก.ย. 60
2 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (พัฒนาการ)
1. วิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เครื่องมือแพทย์ สิ่งแวดล้อม ด้านจุลชีววิทยา 2. ดูแลเครื่องมือทดสอบ 3. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาทต่อเดือน
18 ก.ย. 60
3 . พนักงานล้างเครื่องแก้ว (วุฒิ ม.3 - ปวส.)
ล้างเครื่องแก้ว ทำงาน จันทร์ - ศุกร์ หยุด เสาร์-อาทิตย์ เวลาทำงาน 8.00-17.00 น.

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 -12,000 บาท
18 ก.ย. 60
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค *ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/ เดือน
18 ก.ย. 60
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ประจำสำนักงานสาขาระยอง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 30,000 บาท
18 ก.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ