เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - สงขลา
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสาขาสงขลา

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 23,000 - 26,000 บาท
9 ธ.ค. 59
2 . เจ้าหน้าที่บัญชีลูกหนี้ ประจำพัฒนาการ40
1.ตรวจสอบยอดเงินโอนจากลูกค้า 2.ออกใบเสร็จรับเงิน 3.จัดส่งไปรษณีย์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
9 ธ.ค. 59
3 . เจ้าหน้าที่จัดซื้อ
- รับผิดชอบงานการจัดซื้อสินค้าประเภทต่างๆ เพื่อใช้ภายในห้องปฏิบัติการ(สารเคมี , Lab supply) เครื่องใช้สำนักงาน และอื่น ๆ - จัดทำเอกสารใบเสนอซื้อเสนอว่าจ้าง (PR) และใบสั่งซื้อ (P/O) - ดำเนินการสร...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
9 ธ.ค. 59
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนามอาวุโส (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
9 ธ.ค. 59
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ