เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ในห้องปฏฺิบัติการอาหาร - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. - เข้างานกะวันเสาร์ได้

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-20,000 บาทต่อเดือน
3 พ.ค. 59
2 . นักเคมี ห้องปฏิบัติการโลหะ - กรุงเทพ
วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเคมี

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Total package 18,000 - 22,000
28 เม.ย. 59
3 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000 - 23,000 บาท
28 เม.ย. 59
4 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม-หาดใหญ่ สงขลารับสมัครด่วน !
1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 4.ออกพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาส ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
28 เม.ย. 59
5 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี - ปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพตามกฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล การตรวจสุขภาพประจำปี และระบบอาชีวอนามัย ภายในบริษัท - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
27 เม.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ