เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . พนักงานสโตร์
ตรวจรับสินค้าวัสดุสิ้นเปลืองห้องปฏิบัติการและสารเคมี เบิก-จ่ายสารเคมีและวัสดุสิ้นเปลือง จัดอุปกรณ์เก็บตัวอย่าง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 ขึ้นไป
29 เม.ย. 58
2 . Marketing Scientist
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาาตร์ - ทำใบเสนอขาย - บริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ - ออกบู้ท - ออกพบปะลูก...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 เม.ย. 58

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 อัตรา
เงินเดือน 16,000-20,000 บาท
29 เม.ย. 58
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี
ธุรการบัญชี

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000 บาท
29 เม.ย. 58
5 . พนักงานเก็บตัวอย่างภาคสนาม
ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000-15,000
29 เม.ย. 58
6 . Marketing Scientist -Environmental
1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 4.ออกพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาส ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
29 เม.ย. 58
7 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทั่วไป

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
29 เม.ย. 58
8 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม -อากาศ
-เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area -พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง -ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
29 เม.ย. 58
9 . นักวิทยาศาสตร์ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม (Monitoring Report)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
4 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 17,000-25,000 บาท/เดือน
29 เม.ย. 58
10 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการโลหะ
วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
29 เม.ย. 58
 พบ 10 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ