เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บุคคลส่วนงานกิจกรรม (ประจำ พัฒนาการ 40)
1. นำกิจกรรมในการทำ activity ต่างๆ ทั้งด้านงานกิจกรรมและงานนำบรรยากาศก่อนเข้าหัวข้อฝึกอบรม 2. สามารถพูดคุยและpresent ในการทำ activity ให้ผู้ฟังเข้าใจวัตถุประสงค์และสนุกไปกับงานได้ 3. เป็นผู้ประสานง...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
23 ก.พ. 60
2 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำพัฒนาการ 40)
- งานบัญชีสำนักงาน - ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี - บันทึกค่าใช้จ่ายและทำจ่าย - จัดทำเอกสารด้านภาษี

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 28,000 บาท
23 ก.พ. 60
3 . เจ้าหน้าที่ความปลอดภัยในการทำงาน (จป.วิชาชีพ)
- จัดทำแผนงานด้านความปลอดภัย อาชีวอนามัยและสิ่งแวดล้อมประจำปี - ปฏิบัติหน้าที่ จป.วิชาชีพตามกฎหมายกำหนด - ควบคุม ดูแล การตรวจสุขภาพประจำปี และระบบอาชีวอนามัย ภายในบริษัท - จัดการฝึกอบรมให้กับพนักงา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 25,000 - 35,000 บาท
23 ก.พ. 60
4 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร (ประจำ พัฒนาการ40)
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ในห้องปฏฺิบัติการอาหาร - ปฎิบัติงาน5วัน/สัปดาห์ - เวลา (กะเช้า)8.00-17.00 น. หรือ (กะสาย)11.00-20.00น. (ตามได้รับมอบหมาย)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-20,000 บาทต่อเดือน
23 ก.พ. 60
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ก.พ. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ