เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
24 มี.ค. 58
2 . นักวิทยาศาสตร์การตลาด-วทบ./วศบ.สิ่งแวดล้อม
1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 4.ออกพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาส ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-30,000
24 มี.ค. 58
3 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทั่วไป

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
24 มี.ค. 58
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม -น้ำ
-เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ -พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง -ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
24 มี.ค. 58
5 . นักวิทยาศาสตร์ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 17,000-25,000 บาท/เดือน
24 มี.ค. 58
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ