เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Field Scientist (นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม ประจำสาขาระยอง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
2 . Accounting Officer
1.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 3.ดูแลงานด้านภาษี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
23 ม.ค. 58
3 . Marketing Scientist- กรุงเทพฯ
1.เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าและนำเสนอเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์ของบริษัท 2.จัดทำเอกสารการขายและติดตามการขาย 3.ติดต่อเยี่ยมเยียนลูกค้า 4.ให้บริการลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ 5.งานอื่นๆที่เกี่ยว...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้่รวม 18,000-30,000 บาท/เดือน
23 ม.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ