เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Senior HR Officer (Payroll)
1.งานด้านสรรหาว่าจ้าง 2.งานด้านเวลาการทำงานของพนักงาน 3.จัดทำเงินเดือนพนักงาน 4.บริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 5.กิจกรรมพนักงาน 6.งานด้านฝึกอบรม 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 30,000 บาท
19 ก.ย. 57
2 . Field Scientist (นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57
3 . Accounting Officer
1.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 3.ดูแลงานด้านภาษี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
19 ก.ย. 57

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000++ (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
19 ก.ย. 57
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ