เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน Total package 20,000 - 23,000 บาท
5 ก.พ. 59
2 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อมด่วนมาก!!
1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 4.ออกพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาส ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 24,000 - 30,000 บาท
4 ก.พ. 59
3 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Lab
1. ทำหน้าที่ประจำห้องล้างและทำความสะอาดเครื่องแก้วและอุปกรณ์ในห้อง Lab 2. ช่วยเตรียมตัวอย่างอาหารสำหรับการวิเคราะห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
3 ก.พ. 59
4 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดและการขาย -หาดใหญ่
- เสนอและปิดการขายประจำวัน ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุความต้องการ ของ ลูกค้า - ให้บริการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า - นำเสนอภาพลักษณ์ของบริษัทและกลุ่มเป้าหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-30,000 บาท/เดือน
3 ก.พ. 59
5 . นักเคมี ห้องปฏิบัติการโลหะ - กรุงเทพ
วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเคมี

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน Total package 18,000 - 22,000
3 ก.พ. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ