เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
20 เม.ย. 60
2 . นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม (พัฒนาการ)
- วิเคราะห์เคมีในตัวอย่าง น้ำ อากาศ กากของเสีย ออกรายงานผล - ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ลูกค้า - มีความรู้ในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (GC หรือ GCMS)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท
20 เม.ย. 60
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร (พัฒนาการ)
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ - ทำใบเสนอขาย - บริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ - ออกบูธ - ออกพบปะลูกค...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาทต่อเดือน
20 เม.ย. 60
4 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม - ระยอง (เพศหญิง)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมล เพื่อรับเรื่องงานบริการและนำเสนองานขาย 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย ใบเสนอร...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 25,000 บาท
20 เม.ย. 60
5 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม-กรุงเทพ
1. ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์ด้านสิ่งแวดล้อม 2. จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3. ออกพบลูกค้า เสนอการขาย และจัดกิจกรรมส่งเสริมการขาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 20,000-30,000 บาท/เดือน
20 เม.ย. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ