เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อมด่วนมาก!!
1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 4.ออกพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาส ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามความสามารถและประสบการณ์
26 พ.ย. 58
2 . HR Officer ด่วนมาก!!
- Time Attendance - Payroll

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาท/เดือน
26 พ.ย. 58
3 . พนักงานบริการลูกค้า-กรุงเทพฯ
- Pack เอกสารใบแจ้งหนี้และ Report ให้เป็นไปตามวิธีมาตรฐานที่ระบุใน ระบบ LIMs - ติดตามสถานะการจัดส่งเอกสารให้กับลูกค้า - ระงับการจัดส่ง Report ฉบับ Hard Copy - Transfer เอกสารที่เกี่ยวข้องกับก...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 12,000-15,000 บาท/เดือน
26 พ.ย. 58
4 . นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคสนาม-กรุงเทพฯ ด่วนมาก!!
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาท/เดือน
26 พ.ย. 58
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ