เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา
-ทำงานในห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาทต่อเดือน
27 ส.ค. 58
2 . HR and Administration Supervisor
1.งานด้านสรรหาว่าจ้าง 2.งานด้านเวลาการทำงานของพนักงาน 3.จัดทำเงินเดือนพนักงาน 4.บริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 5.กิจกรรมพนักงาน 6.งานด้านฝึกอบรม 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
27 ส.ค. 58
3 . นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคสนาม-หาดใหญ่
ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม ประจำสาขาหาดใหญ่

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาทต่อเดือน
27 ส.ค. 58
4 . Marketing Scientist -หาดใหญ่
- มีความรู้ในเชิงเทคนิคในการขาย บริการงานวิเคราะห์และทดสอบ - เสนอและปิดการขายประจำวัน ประสานงานผู้เกี่ยวข้องเพื่อบรรลุความต้องการ ของ ลูกค้า - ให้บริการและประเมินความพึงพอใจของลูกค้า - นำเสนอ...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-30,000 บาท/เดือน
27 ส.ค. 58
5 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ในห้องปฏฺิบัติการอาหาร - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น.

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-20,000 บาทต่อเดือน
27 ส.ค. 58
6 . นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคสนาม-ระยอง
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาท/เดือน
27 ส.ค. 58
 พบ 6 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ