เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี ห้องปฏิบัติการโลหะ - กรุงเทพ
วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการเคมี

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 18,000 - 22,000
24 มิ.ย. 59
2 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Lab (เพศหญิง)
1. เตรียมตัวอย่างอาหาร อาหารสัตว์ สำหรับการวิเคราะห์ 2. ดูแลจัดการทำลายตัวอย่าง หลังการวิเคราะห์เสร็จ 3. ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ เช่น เครื่องปั่น ตู้แช่แข็ง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 13,000 - 15,000
23 มิ.ย. 59
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร-หาดใหญ่ สงขลา (เพศหญิง)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมล เพื่อรับเรื่องงานบริการและนำเสนองานขาย 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับอาหาร 3.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 4.เข้าร่วมกิจกรรมทางก...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
21 มิ.ย. 59
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง (เพศชาย)
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000 - 23,000 บาท
21 มิ.ย. 59
5 . IT Support Officer
- สนับสนุนด้าน Desktop/ Server/ Network/ Software - ติดตั้ง ตรวจสอบ ติดตาม แก้ไขปัญหาทางด้าน Hardware/ Software - ประสานงานร่วมกับ Global IT, Vendor และผู้ใช้งาน - ตรวจสอบ และปฏิบัติตาม IT Policy ...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 30,000 - 40,000 บาท
21 มิ.ย. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ