เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (น้ำ) - ระยอง (เพศชาย)
- เก็บ/ รับตัวอย่างน้ำ อาหารและอื่นๆ - จัดส่งรายงานการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิคเบื้องต้นได้ - วางบิล และรับเช็ค - งานอื่นๆ ตามที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/เดือน
21 ต.ค. 59
2 . หัวหน้าแผนกห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม
- ควบคุมดูแลการดำเนินงานประจำวันในห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม - ตรวจสอบและอนุมัติผลของงาน Lab สิ่งแวดล้อม - วิเคราะห์และแก้ไขปัญหา รวมทะ้งให้คำแนะนำแก่ทีม

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
3 . Environmental Specialist (ประจำพัฒนาการ)
- ตรวจสอบรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม (EIA Monitoring) - ให้คำแนะนำแก่ทีมด้านการเขียนรายงานตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม - สามารถจัดทำรายงานและนำเสนอเป็นภาษาอังกฤษได้

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR) ประจำพัฒนาการ40
1.ตรวจสอบยอดเงินโอนจากลูกค้า 2.ออกใบเสร็จรับเงิน 3.จัดส่งไปรษณีย์ 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท/เดือน
21 ต.ค. 59
5 . นักเคมี ห้องปฏิบัติการโลหะ - กรุงเทพ
วิเคราะห์ทดสอบตัวอย่างทางด้านโลหะเช่นหาปริมาณ Calcium, Magnesium,ปรอท ตะกั่ว ในตัวอย่างน้ำ, อาหาร, อากาศ,ดิน,อาหารสัตว์,สารเคมี โดยการเตรียมตัวอย่างและวิเคราะห์โดยใช้เครื่อง ICP

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 18,000 - 22,000
21 ต.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ