เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ผู้ช่วยเจ้าหน้าที่ Lab
1. เตรียมตัวอย่างอาหาร อาหารสัตว์ สำหรับการวิเคราะห์ 2. ดูแลจัดการทำลายตัวอย่าง หลังการวิเคราะห์เสร็จ 3. ดูแลทำความสะอาดเครื่องมือที่ใช้ เช่น เครื่องปั่น ตู้แช่แข็ง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 10,000 - 15,000
25 พ.ค. 59
2 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาาตร์ - ทำใบเสนอขาย - บริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ - ออกบู้ท - ออกพบปะลูก...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาทต่อเดือน
24 พ.ค. 59
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม-หาดใหญ่ สงขลารับสมัครด่วน !
1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 4.ออกพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาส ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 - 30,000 บาท
19 พ.ค. 59
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000 - 23,000 บาท
19 พ.ค. 59
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/ เดือน
19 พ.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ