เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . เจ้าหน้าที่บัญชี (ประจำพัฒนาการ 40)
- ติดตามทวงถามตามรายการค้างชำระซึ่งเลยกำหนดวันนัด - งานบัญชีสำนักงาน - ตรวจสอบเอกสารใบแจ้งหนี้/ใบกำกับภาษี - บันทึกค่าใช้จ่ายและทำจ่าย - จัดทำเอกสารด้านภาษี

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 17,000 - 23,000 บาท
24 ก.ค. 60
2 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำพัฒนาการ 40)
- จัดทำรายงาน Summary เพื่อส่งมอบลูกค้า - บริหารงานและจัดทำรายงาน EIA Monitoring เพื่อส่งหน่วยงานราชการและลูกค้า

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
24 ก.ค. 60
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร (พัฒนาการ)
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ - ทำใบเสนอขาย - บริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ - ออกพบปะลูกค้า

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาทต่อเดือน
24 ก.ค. 60
4 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - กรุงเทพฯรับสมัครด่วน !
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค *ปฏิบัติงาน 5 วัน/สัปดาห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
3 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000-23,000 บาท/ เดือน
24 ก.ค. 60
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
24 ก.ค. 60
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ