เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์การตลาด-วทบ./วศบ.สิ่งแวดล้อม
1.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับสิ่งแวดล้อม 2.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย 3.เข้าร่วมกิจกรรมทางการตลาด 4.ออกพบและเยี่ยมเยียนลูกค้าตามโอกาส ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 20,000-30,000
26 ก.พ. 58
2 . Field Scientist (นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม ประจำสาขาระยอง

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
26 ก.พ. 58
4 . ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
26 ก.พ. 58
5 . Marketing Scientist- กรุงเทพฯ
1.เป็นที่ปรึกษาให้กับลูกค้าและนำเสนอเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์ของบริษัท 2.จัดทำเอกสารการขายและติดตามการขาย 3.ติดต่อเยี่ยมเยียนลูกค้า 4.ให้บริการลูกค้าทั้งทางโทรศัพท์และอีเมล์ 5.งานอื่นๆที่เกี่ยว...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้่รวม 18,000-30,000 บาท/เดือน
26 ก.พ. 58
6 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทั่วไป

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
26 ก.พ. 58
7 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม -น้ำ
-เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพน้ำ -พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง -ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค -จัดทำเอกสารระบบคุณภาพ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์
26 ก.พ. 58
8 . นักวิทยาศาสตร์ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 17,000-25,000 บาท/เดือน
26 ก.พ. 58
 พบ 8 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ