เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Operator
1.รับสายโทรศัพท์และโอนสายไปยังผู้ที่เกี่ยวข้อง 2.ช่วยงานเอกสารทั่วไปในแผนกการตลาด 3.ประสานงานทั่วไปในแผนกการตลาด

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 18,000 - 20,000 บาท
21 ต.ค. 57
2 . Senior HR or HR Supevisor or Asst. HR Manager
1.งานด้านสรรหาว่าจ้าง 2.งานด้านเวลาการทำงานของพนักงาน 3.จัดทำเงินเดือนพนักงาน 4.บริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 5.กิจกรรมพนักงาน 6.งานด้านฝึกอบรม 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
3 . Field Scientist (นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
21 ต.ค. 57
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ