เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักเคมี ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม - ระยอง
- วิเคราะห์เคมีในตัวอย่าง น้ำ อากาศ กากของเสีย ออกรายงานผล - ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ลูกค้า

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท
28 ก.ค. 59
2 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร - โคราช
1. นำเสนองานขายและให้บริการกับลูกค้า 2. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมลเพื่อเสนอ/รับเรื่องงานบริการ 3. จัดทำใบเสนอราคาและข้อเสนอด้านเทคนิค 4. ให้ข้อมูลด้านเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ทางวิ...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 20,000-30,000 บาท
28 ก.ค. 59
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านสิ่งแวดล้อม - โคราช
1. นำเสนองานขายและให้บริการกับลูกค้า 2. ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมลเพื่อเสนอ/รับเรื่องงานบริการ 3. จัดทำใบเสนอราคาและข้อเสนอด้านเทคนิค 4. ให้ข้อมูลด้านเทคนิคเบื้องต้นเกี่ยวกับงานวิเคราะห์ทางวิ...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 20,000-30,000 บาท
28 ก.ค. 59
4 . นักเคมี ห้องปฎิบัติการสิ่งแวดล้อม-กรุงเทพ
วิเคราะห์เคมีในตัวอย่างน้ำ อากาศ กากของเสีย ออกรายงานผล ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ลูกค้า

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท
28 ก.ค. 59
5 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ในห้องปฏฺิบัติการอาหาร - ทำงานจันทร์-ศุกร์ เวลา 8.00-17.00 น. - เข้างานกะวันเสาร์ได้

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-20,000 บาทต่อเดือน
28 ก.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ