เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . Field Scientist (นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
31 ก.ค. 57
2 . นักวิทยาศาสตร์รับตัวอย่าง-กรุงเทพฯ
1.รับตัวอย่างจากลูกค้าที่มาติดต่อและเจ้าหน้าที่ภาคสนาม 2.เก็บรักษาสภาพตัวอย่างก่อนส่งตรวจวิเคราะห์ 3.บันทึกข้อมูลตัวอย่างเข้าระบบคอมพิวเตอร์ ฯลฯ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท
31 ก.ค. 57
3 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการ-สิ่งแวดล้อม
ปฏิบัติงานในห้องปฏิบัติการวิเคราะห์สิ่งแวดล้อม

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 17,000-20,000 ต่อเดือน
31 ก.ค. 57
4 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทั่วไป

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
31 ก.ค. 57
5 . นักวิทยาศาสตร์ตรวจติดตามคุณภาพสิ่งแวดล้อม
จัดทำรายงานผลการตรวจวิเคราะห์คุณภาพสิ่งแวดล้อม และรายงานการปฏิบัติตามมาตรการ EIA

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวมเฉลี่ย 17,000-25,000 บาท/เดือน
31 ก.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ