เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . HR and Administration Supervisor
1.งานด้านสรรหาว่าจ้าง 2.งานด้านเวลาการทำงานของพนักงาน 3.จัดทำเงินเดือนพนักงาน 4.บริหารจัดการค่ารักษาพยาบาลพนักงาน 5.กิจกรรมพนักงาน 6.งานด้านฝึกอบรม 7.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน ตามตกลง
12 ต.ค. 58
2 . นักวิทยาศาสตร์สิ่งแวดล้อมภาคสนาม-ระยอง
- เก็บตัวอย่างเพื่อวิเคราะห์คุณภาพอากาศ Stack Ambient Working Area - พัฒนาวิธีการเก็บตัวอย่าง - ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าทางด้านเทคนิค

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
3 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาท/เดือน
12 ต.ค. 58
3 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการโลหะ
วิเคราะห์และทดสอบตัวอย่างในห้องปฏิบัติการ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
เงินเดือน 18,000 up
12 ต.ค. 58
 พบ 3 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ