เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
กรุณากรอก Username & Password
Username  :  
Password  :  
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์บริการลูกค้า -ระยอง
ติดต่อประสานงานกับลูกค้าภายในและภายนอก รับตัวอย่างเข้าระบบ LIMS เพื่อนำไปวิเคราะห์ในห้องปฏิบติการ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 อัตรา
เงินเดือน รายได้รวม 17,000-25,000 บาท/เดือน
28 ส.ค. 57
2 . Field Scientist (นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างภาคสนาม)
ปฏิบัติหน้าที่เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
5 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
3 . Accounting Officer
1.ทำรายละเอียดประกอบงบการเงิน 2.บันทึกบัญชีรับ-จ่าย 3.ดูแลงานด้านภาษี 4.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมาย

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน ตามตกลง
28 ส.ค. 57
4 . ผู้ช่วยนักวิทยาศาสตร์
ช่วยงานนักวิทยาศาสตร์ในห้องปฏิบัติการ

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 9,000 ขึ้นไป
28 ส.ค. 57
5 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการอาหาร
- ปฏิบัติงานวิเคราะห์ทั่วไป

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 บาท ขึ้นไป (พิจารณาจากความสามารถและประสบการณ์)
28 ส.ค. 57
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ