เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิชาการสิ่งแวดล้อม (ประจำพัฒนาการ 40)
- จัดทำรายงาน Summary เพื่อส่งมอบลูกค้า - บริหารงานและจัดทำรายงาน EIA Monitoring เพื่อส่งหน่วยงานราชการและลูกค้า

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
24 พ.ย. 60
2 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร - ระยอง (เพศหญิง)รับสมัครด่วน !
1.ติดต่อลูกค้าทางโทรศัพท์ และอีเมล เพื่อรับเรื่องงานบริการและนำเสนองานขาย 2.ให้คำปรึกษาแก่ลูกค้าเกี่ยวกับบริการตรวจวิเคราะห์เกี่ยวกับการตรวจวัดสิ่งแวดล้อม 3.จัดทำเอกสารและประสานงานด้านการขาย ใบเสนอร...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 - 25,000 บาท
24 พ.ย. 60
3 . เจ้าหน้าที่บุคคล (ประจำพัฒนาการ40)
- คัดเลือกใบสมัครจากผู้สมัครงานเบื้องต้น - จัดพิมพ์เอกสารและรายงาน - เป็นพิธีกรในงานกิจกรรม - ประสานงานภายใน-ภายนอก - งานอื่นๆตามได้รับมอบหมาย - ปฏิบัติงาน : จ - ศ (8.00 -17.00 น.)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ย. 60
4 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (สงขลา)
1. วิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เครื่องมือแพทย์ สิ่งแวดล้อม ด้านจุลชีววิทยา 2. ดูแลเครื่องมือทดสอบ 3. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 20,000 บาทขึ้นไป
22 พ.ย. 60
 พบ 4 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ