เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . นักวิทยาศาสตร์ห้องปฏิบัติการจุลชีววิทยา (พัฒนาการ)
1. วิเคราะห์ตัวอย่างอาหาร เครื่องมือแพทย์ สิ่งแวดล้อม ด้านจุลชีววิทยา 2. ดูแลเครื่องมือทดสอบ 3. เตรียมอาหารเลี้ยงเชื้อ และอุปกรณ์สำหรับวิเคราะห์

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาทต่อเดือน
30 ส.ค. 59
2 . นักวิทยาศาสตร์ ห้องปฏิบัติการสิ่งแวดล้อม - ระยองรับสมัครด่วน !
- วิเคราะห์เคมีในตัวอย่าง น้ำ อากาศ กากของเสีย ออกรายงานผล - ให้คำปรึกษาทางวิชาการแก่ลูกค้า - ชำนาญในการใช้เครื่องมือวิทยาศาสตร์ (GCMS)

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน 18,000-23,000 บาท
30 ส.ค. 59
3 . นักวิทยาศาสตร์การตลาดด้านอาหาร (พัฒนาการ)
- ประสานงานระหว่างลูกค้าและห้องปฏิบัติการ - ให้คำปรึกษาแนะนำแก่ลูกค้าด้านเทคนิคการวิเคราะห์ทดสอบทางวิทยาศาสตร์ - ทำใบเสนอขาย - บริการและช่วยเหลือลูกค้าเกี่ยวกับการใช้บริการ - ออกบูธ - ออกพบปะลูกค...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน รายได้รวม 18,000-25,000 บาทต่อเดือน
30 ส.ค. 59
4 . เจ้าหน้าที่บัญชี (AR)
1.ตรวจสอบยอดเงินโอนจากลูกค้า 2.ออกใบเสร็จรับเงิน 3.จัดส่งไปรษณีย์ 4.ติดตามทวงถามเงินจากลูกค้า 5.งานอื่นๆที่ได้รับมอบหมายจากหัวหน้างาน

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
2 ตำแหน่ง
เงินเดือน 15,000 - 20,000 บาท/เดือน
30 ส.ค. 59
5 . นักวิทยาศาสตร์เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (อากาศ) - ระยอง (เพศชาย)
- ขับรถยนต์ (บริษัทมีรถยนต์ให้) - เก็บตัวอย่างสิ่งแวดล้อมภาคสนาม (ตัวอย่างอากาศ) - ให้คำปรึกษาด้านเทคนิคเบื้องต้นแก่ลูกค้า - ส่งรายงานผลการวิเคราะห์ให้กับลูกค้า - วางบิลรับเช็ค - ประจำสำนักงานสา...

ALS Laboratory Group (Thailand) Co., Ltd.
นิคมอีสเทิร์นซีบอร์ด ระยอง ระยอง
1 ตำแหน่ง
เงินเดือน Total package 19,000 - 23,000 บาท
30 ส.ค. 59
 พบ 5 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ