เข้าสู่ระบบ
สำหรับบริษัท
สำหรับผู้สมัครงาน
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
1 . ช่างกราฟิก ธุรการ ช่างพิมพ์ บัญชี ผู้จัดการใหญ่คุมบริษัท
- ธุรการประสารกับกราฟฟิก รับลูกค้า จดงาน

บริษัท ไทยสยาม อิงค์เจ็ท จํากัด
หลายอัตรา
เงินเดือน ตามโครงสร้างบริษัทหรือตามความสามารถ 600/วัน
15 ต.ค. 57
 พบ 1 ตำแหน่ง      
เรียงตาม 
งานบุคคลทุพพลภาพ